Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

Z


1784-11-07 ZABIELA Antanas Zabiela (Zabiello)
Derkinčiai BUTVILAITĖ Marijona Butvilaitė (Butwillowiczowna)
Derkinčiai
1784-06-06 ZABIELA Jokūbas Zabiela (Zabiello)
Gedgaudžiai KUČINSKAITĖ Ona Kučinskaitė (Kuczynska)
Mosėdis
1804-02-16 ZABIELA Jonas Zabiela (Joannem Zabiello)
Palšiai Sal.p. LABANAUSKYTĖ Barbora Labanauskytė (Barbaram Labanowska)
Mikulčiai
1763-11-20 ZABIELA Mikalojus Zabiela (Zabielas)
Palšiai Sal.p. KALOŠEWSKA Justina Kalošewska (Kaloszewska)
Šatės
1735-11-20 ZABIELA Petras Zabiela (Zobielius)
Šaučikiai Sal.p. JASKAUDAITĖ Elžbieta Jaskaudaitė (Joskawdowna)
Daukšiai
1735-11-20 ZABIELA Stanislovas Zabiela (Zobielius)
Šaučikiai Sal.p. ŠĖKAITĖ ŽASIENĖ Marijona Šėkaitė Žasienė (Žosowa) N Šatraminiai
1773-01-17 ZABYTIS Jonas Zabytis (Zabitis)
Baidotai Sal.p. YLAKYTĖ Liucija Ylakytė (Illakowna)
Vindeikiai
1780-11-05 ZABYTIS Juozapas Zabytis (Zabitis) N Baidotai Sal.p. PAULAUSKAITĖ Marijona Paulauskaitė (Pawlowska)
Šaukliai
1730-10-15 ZABYTIS Jurgis Zabytis (Zabitis)
Baidotai neįrašyta Rozalija
Žebrokai
1820-02-03 ZABYTIS Kazimieras Zabytis (Cazimirum Zabytis)
Igariai LIUTKUTĖ Edita Liutkutė (Eyditha Lutkowna Zabytowa)
Igariai
1775-11-05 ZABYTIS Steponas Zabytis (Zebytis)
Šaukliai PIKTURNAITĖ Joana Pikturnaitė (Pikturnayty)
Laumaičiai
1771-11-24 ZABURAS Antanas Zaburas (Zaburs) N Puodkaliai Skuod.par. AKLYTĖ Morta Aklytė (Aklaty)
Šakaliai
1797-11-28 ZABURAS Antanas Zaburas (Antonium Zaborowski)
Šniukščiai RAPALYTĖ Magdalena Rapalytė (Magdalena Rafalowiczowna)
Šatraminiai
1809-02-02 ZABURAS Benediktas Zaburas (Benedictum Zabur)
Kulai Skuodo p. ŠMITAITĖ Kunegunda Šmitaitė (Cunegunda Szmytowna)
Kernai
1793-10-20 ZABURAS Ignotas Zaburas (Ignatium Zaburowicz)
Narėpai Sal.p. RAPALYTĖ Barbora Rapalytė (Barbara Rafalowiczowna)
Šatraminiai
1808-10-20 ZABURAS Ignacijus Zaburas (Ignatium Zaburs) N
DANIELIUTĖ Barbora Danieliutė (Barbara Donillowna)
Kulaliai
1746-11-20 ZABURAS Jokūbas Zaburas (Zabur)
Gaubės DERKINTYTĖ Elžbieta Derkintytė (Derkintowna)
Nevočiai
1753-01-14 ZABURAS Jokūbas Zaburas (Zabur) N
AUGUTYTĖ Ieva Augutytė (Augutowna)

1786-03-28 ZABURAS Juozapas Zaburas (Josephus Zaburr)
Nevočiai MOCKUTĖ Kotryna Mockutė (Catharina Mackiewiczowna)
Kaukolikai
1779-05-02 ZABURAS Motiejus Zaburas (Mathiam Zabor) N Kulaliai STIRBLIENĖ Marijona Stirblienė (Mariannam Styrblowa) N Kulaliai
1807-05-28 ZABURAS Motiejus Zaburas (Matheum Zabur)
Šakaliai RIMKUTĖ MIKOLAUSKIENĖ Barbora Rimkutė Mikolauskienė ( Barbaram Michalowska) N Šilaliai
1765-10-20 ZABURAS Steponas Zaburas (Zabur)
Šniukščiai ZUBYTĖ Rožė Zubytė (Zubowiczowna)
Nevočiai
1761-06-14 ZABURAS Tadas Zaburas (Zaburs)
Šniukščiai PETRIKAITĖ Brigita Petrikaitė (Petrykowna)
Krakės
1796-11-22 ZABURAS Viktorinas Zaburas (Victorimam Zaburowicz)

ŽŪTAUTAITĖ Kotryna Žutautaitė (Catharina Zutowcziowna)
Kaukolikai
1814-05-19 ZAJANČIAUSKIS Bonifacas Zajančiauskis (Bonifaciam Zaięczkowski)
Salantai LUKAVIČIUTĖ Agnė Lukavičiutė (Agnethem Lukowska)
Šniukščiai
1726-02-10 ZALECKIS Kazimieras Zaleckis (Zaleski)
Rukai LAURINAVIČIENĖ Marijona Laurinavičienė (Laurynowiczowa) N Mosėdis
1755-11-27 ZALECKIS Mykolas Zaleckis (Zaylecki)

ADOMAUSKIENĖ Kotryna Adomauskienė (Adamowska) N
1768-06-19 ZALECKIS Stanislovas Zaleckis (Zalucki)

POCIUTĖ Elena Pociutė (Pocowna)
Žalgiriai
1743-11-24 ZANIAUSKAS Jonas Zaniauskas (Zaniewski)
Geldžiūnai Platel.p. BUNKIENĖ Barbora Binkienė (Bunkowa) N Geidučiai Mos.p.
1787-11-11 ZANIAUSKAS Jonas Zaniauskas (Joan Zaniewski)
Geldžiūnai Platel.p. VISKONTAITĖ Ona Viskontaitė (Anna Wiskontowna)
Drupiai Mos.p.
1782-10-21 ZANIAUSKAS Juozapas Zaniauskas (Zaniewski) GD
Plat.p. URBONAVIČIUTĖ Kotryna Urbonavičiutė (Urbanowiczowna) GD
Burviai
1784-10-21 ZANIAUSKAS Juozapas Zaniauskas (Zaniewski)
Geldžiūnai Platel.p. URBONAVIČIUTĖ Kotryna Urbonavičiutė (Urbanowiczowna)
Burviai
1789-10-17 ZANIAUSKAS Juozapas Zaniauskas (Josephus Zaniewski) N Geldžiūnai Platel.p. DAPŠAUSKAITĖ Elena Dapšauskaitė (Helena Dapszewiczowna)
Prialgava
1774-10-09 ZARINSKAS Tomas Zarinskas (Zarinskis)
Igariai MILINSKYTĖ Ona Milinskytė (Mylinskayty)
Igariai
1787-11-25 ZAVACKIS Antanas Zavackis (Antoni Zavacki)
Šatraminiai VIRBONAITĖ Margarita Virbonaitė (Margarita Wirbanowna)
Geidučiai Mos.p.
1750-10-25 ZAVACKIS Laurynas Zavackis (Zawacki)

ŽVAGINYTĖ Marijona Žvaginytė (Zwaginowna)
Kernai
1758-04-30 ZAVALIS Alius Zavalis (Elias Zavalis) N Apuolė VAZNIENĖ Marijona Vaznienė (Wozniowa) N Apuolė
1815-11-09 ZAVALIS Anupras Zavalis (Onufrium Zawalis)

ZEMELYTĖ Marijona Zemelytė (Marianna Zemelowna)
Šarkė Mos.p.
1797-11-28 ZDANYS Juozapas Zdanys (Jozefat Zdanowicz)

ADOMAUSKYTĖ Rožė Adomauskytė (Roza Adamowska)
Mosėdis (Aula)
1756-02-01 ZNOTINAS Juozapas Znotinas (Znotins)

ALSEIKAITĖ Kotryna Alseikaitė (Olseykowna)
Urviai Mos.p.
1746-11-06 ZONYS Tomas Zonys (Zonis)
Laumaičiai ANDRIEKUTĖ Ona Andriekutė (Endrekowna)
Laumaičiai
1783-10-13 ZUBĖ Adomas Zubė (Zubowicz)
Sal.p. LIEBUTĖ Ona Liebutė (Lebowiczowna)
Mos.p.
1760-02-10 ZUBĖ Antanas Zubė (Zubowicz)
Budriai JAKUTYTĖ Ieva Jakutytė (Jakutowiczowna)
Šakaliai
1801-04-16 ZUBĖ Antanas Zubė (Zubowicz)

VAIČIULIENĖ Magdalena Vaičiulienė (Magdalena Weyciulowa) N Igariai
1821-11-08 ZUBĖ Antanas Zubė (Antonium Zubė) N Kusai BRINKUTĖ Apolonija Brinkutė (Appolonia Brynkowna)
Mosėdis
1823-06-05 ZUBĖ Antanas Zubė (Antonium Zubė)
Žalgiriai APULSKYTĖ GRIGAITIENĖ Barbora Apulskytė Grigaitienė (Barbara Grygiewiczowa) N Šatraminiai
1819-02-16 ZUBĖ Bonifacas Zubė (Bonifacium Zubowicz)
Nevočiai DIMAITĖ Rozalija Dimaitė (Rosalia Dymowna)
Daukšiai
1815-11-16 ZUBĖ Izidorius Zubė (Izidorum Zubowiccz)

JASKAUDAITĖ Rozalija Jaskaudaitė (Rozalia Jaskowdowna)
Tauzai
1716-01-25 ZUBĖ Jonas Zubė (Zubowicz)

PRIALGAUSKAITĖ Marijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)

1733-11-15 ZUBĖ Jonas Zubė (Zubowicz)
Juodupėnai Sal.p. RAPALYTĖ Kotryna Rapalytė (Rafalowna)
Šatraminiai
1766-10-19 ZUBĖ Jonas Zubė (Zubowicz)
Budriai LUBŠYTĖ Kotryna Lubšytė (Lubszonska)
Šatraminiai
1792-11-22 ZUBĖ Jonas Zubė (Joannes Zubowicz) N Šatraminiai BRUŽAITĖ Magdalena Bružaitė (Magdalena Bruzowna)
Šatraminiai
1764-02-26 ZUBĖ Juozapas Zubė (Zubowicz)
Budriai KONTRAKTYTĖ Magdalena Kontraktytė (Ką....rowna)
Šatraminiai
1773-01-24 ZUBĖ Juozapas Zubė (Josephus Zubowicz)

ZABURAITĖ Ona Zaburaitė (Anna Zaburowna)
Nevočiai
1793-11-19 ZUBĖ Juozapas Zubė (Josephum Zubowicz)
Kusai ALINSKAITĖ Uršulė Alinskaitė (Ursula Halinska)
Geidučiai Mos.p.
1806-11-27 ZUBĖ Juozapas Zubė (Jozephum Zubė)
Kusai RUMBUTYTĖ Ona Rumbutytė (Anna Rumbutowna)
Šaukliai
1817-10-10 ZUBĖ Juozapas Zubė (Jozephum Zubė)
Naujukai JONAUSKYTĖ Ona Jonauskytė (Anna Janowska)
Burviai
1822-01-31 ZUBĖ Juozapas Zubė (Jozephum Zubė)

MAČIULYTĖ Ona Mačiulytė (Anna Maczulskowna)
Žalgiriai
1727-02-20 ZUBĖ Jurgis Zubė (Zabin)
Nevočiai GRIKŠAITĖ BAIPŠIENĖ Judita Grikšaitė Baipšienė (Babsziowa) N Drupiai Mos.p.
1747-02-12 ZUBĖ Jurgis Zubė (Zubowicz)
Budriai GELAUSKIENĖ Morta Gelauskienė (Gelowska) N Plaušiniai
1761-01-25 ZUBĖ Jurgis Zubė (Zubowicz) N Nevočiai MOCKUTĖ (vardas neįrašytas) Mockutė (Mockiewiczowna)
Gaubės
1793-02-20 ZUBĖ Jurgis Zubė (Georgium Zubowicz)
Notėnai Gint.p. LUTYTĖ Agnė Lutytė (Agnetem Lutowiczowna)
Žebrokai
1807-02-12 ZUBĖ Kajetonas Zubė (Caietanum Zubawicz)
Nevočiai ZUBAITĖ Agota Zubaitė (Agatha Zubowiczowna)
Nevočiai
1811-01-17 ZUBĖ Kajetonas Zubė (Caietanum Zubė)
Nevočiai ZUBAITĖ Elena Zubaitė (Helenam Zubiowna)
Nevočiai
1750-11-22 ZUBĖ Motiejus Zubė (Zubowicz)

SKORULSKAITĖ Ona Skorulskaitė (Skorulska)

1809-01-26 ZUBĖ Motiejus Zubė (Matheum Zubowicz)
Nevočiai DIMAITĖ Klara Dymaitė (Clara Dymowna)
Daukšiai
1778-01-22 ZUBĖ Petras Zubė (Zubowicz)

KINTVAINYTĖ Kotryna Kintvainytė (Kontvayte)
Budriai
1788-11-28 ZUBĖ Rokas Zubė (Rochus Zubowicz)
Budriai RUIKAITĖ Ona Ruikaitė (Ana Ruykate)
Budriai
1780-06-24 ZUBĖ Simonas Zubė (Zubowicz) GD
Ukrynų dv. Pikelių p. ČEPAUSKYTĖ Juozapota Čepauskytė (Szczepowska)
Prialgava

Ž


1766-11-16 ŽABINSKAS Martynas Žabinskas (Žabinowski)
Narvydžai Sk p. GLOŽYTĖ Magdalena Gložytė (Gložowna)
Ledžiai
1767-11-08 ŽADMINAS Jokūbas Žadminas (Žadminas)
Narvydžai Sk p. AUGUTYTĖ Magdalena Augutytė (Augutate)
Nevočiai
1813-05-13 ŽALGIRIS Antanas Žalgiris (Antonium Žalgir)

GRAUŽAITĖ Pranciška Graužaitė (Franciscam Grązowna)
Udraliai
1761-01-18 ŽALGIRIS Martynas Žalgiris (Žalgiris)
Jundulai VIRBALAITĖ Judita Virbalaitė (Wirbalowska)
Geidučiai Mos.p.
1772-11-19 ŽALGIRIS Martynas Žalgiris (Žalgiris) N
MONTVYDAITĖ Marijona Montvydaitė (Mątwidowna)
Derkinčiai
1817-01-23 ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris (Franciscum Žalgir)
Udraliai GRAUŽAITĖ Viktorija Graužaitė (Victoria Grawžowna)
Krakės
1826-02-28 ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris (Franciscum Žalgiris)

BALSERYTĖ Kotryna Balserytė (Catharinam Balserowna)
Jundulai
1789-12-25 ŽALGIRIS Simonas Žalgiris (Simon Žalgirowicz)
Plaušiniai KINČIUTĖ Magdalena Kinčiutė (Magdalena Kinczowna)
Plaušiniai
1779-06-20 ŽALIMAS Kazimieras Žalimas (Žalym) N Kruopiai Kalv.p. RAZMAITĖ Elena Razmaitė (Razmowna)
Kulaliai
1794-11-10 ŽARNAUSKAS Dominykas Žarnauskas (Dominicum Žarnowski)
Burviai ILAKAITĖ Kotryna Ilakaitė (Catharina Illakowiczowna)
Jundulai
1757-08-14 ŽAROMSKAS Pranciškus Žaromskas (Zaromski)
Užluobė Sk.p. BAUŽYTĖ Marijona Baužytė (Baweziowna)
Giršiniai
1777-11-23 ŽEBRAUSKAS Stanislovas Žebrauskas (Žebrowski)
Apuolė BUTKUTĖ Ona Butkutė (Annam Butkiewiczowna)
Kaukolikai
1789-12-17 ŽEBRAUSKAS Stanislovas Žebrauskas (Stanislaus Žebrowski)

RIMKUTĖ Ona Rimkutė (Anna Rymkiewiczowna)
Nevočiai
1745-11-14 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys (Žeymis) N Žalgiriai ŠLEINYTĖ Ona Šleinytė (Szleynowna)
Žalgiriai
1747-07-09 ŽEIMYS Petras Žeimys (Zeymis)
Žalgiriai KRIPAITĖ Elžbieta Kripaitė (Kripayte)
Žalgiriai
1777-11-26 ŽEIMYS Martynas Žeimys (Žeymie)
Notėnai Sal.p. MILINSKYTĖ Ona Milinskytė (Mylinska)
Igariai
1787-01-23 ŽEIMYS Jonas Žeimys (Joan Žeymowicz)
Vindeikiai MICKUTĖ Kotryna Mickutė (Mickiewiczowna)
Vindeikiai
1787-10-28 ŽEIMYS Ignotas Žeimys (Ignatius Žeymis)
Šlamiai Gintelišk.p. KAZAKAUSKIENĖ Elena Kazakauskienė (Helena Kazakauskienie) N Vabaliai
1798-11-13 ŽEIMYS Antanas Žeimys (Antonium Žeymowicz)
Laumaičiai Gintel.par. ŠEMETAITĖ Juozapota Šemetaitė (Jozephata Szemetowna)
Ersla
1801-11-19 ŽEIMYS Antanas Žeimys (Antonium Zeymowicz)
Žebrokai ŠMITAITĖ RIMKIENĖ Magdalena Šmitaitė Rimkienė (Rymkiewiczowa) N Mosėdis
1819-02-04 ŽEIMYS Juozapas Žeimys (Jozephum Žeymowicz)
Žalgiriai TĖVELYTĖ Pranciška Tėvelytė (Francisca Tewelowiczowna)
Šaukliai
1825-02-03 ŽEIMYS Jokimas Žeimys (Joachim Žeymowicz)
Žalgiriai LIEBUTĖ Monika Liebutė (Monika Lebowiczowna)
Šakaliai
1804-07-26 ŽELVYS Jokūbas Želvys (Jacobum Želwowicz)
Truikinai Skuodo p. VEITAITĖ Barbora Veitaitė (Barbaram Weytowna)
Ersla
1741-10-22 ŽELVYS Mykolas Želvys (Zelmis)
Šatraminiai GRIGARAITYTĖ Ona Grigaraitytė (Gregorowiczowna)
Šatraminiai
1810-10-18 ŽELVYS Tomas Želvys (Thomam Želwis)
Barstyčiai Kalv.p. LEKSTUTYTĖ Regina Lekstutytė (Regina Lextutowna {Želwowa})
Kulaliai
1712-07-17 ŽEMAITIS Stanislovas Žemaitis (Zmoyta)
Kalv.p. RUIKAITĖ Marijona Ruikaitė (Ruikewna)
Kusai
1766-10-12 ŽEMBLYS Tadas Žemblys (Žemblewicz)
Skuodas BRIČKUTĖ Kotryna Bričkutė (Bryczkowna)
Šatraminiai
1786-02-05 ŽERNAUSKIS Antanas Žernauskis (Antonius Žernowski)
Kalvar.p. POCIUTĖ Barbora Pociutė (Barbara Pocewiczowna)
Žebrokai
1824-01-29 ŽIEMELIS Izidorius Žiemelis (Izidorum Žiemelis)

STANKUTĖ Morta Stankutė (Martha Stankowna)
Apuolė
1803-10-27 ŽIEMELIS Jonas Žiemelis (Joannem Žiemelis)

NIKARTAITĖ Antanina Nikartaitė (Antoninam Nikartowna)
Apuolė
1816-11-21 ŽIEMELIS Laurynas Žiemelis (Laurentium Žemulis)

STANKUTĖ Ona Stankutė (Anna Stankowna)
Šarkė Mos.p.
1807-01-22 ŽILINSKAS Dominykas Žilinskas (Dominicum Zylinski)
Žalgiriai ŠIMONYTĖ Elena Šimonytė (Helena Szymanska)
Daukšiai
1730-02-28 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas (Z.....lis)
Ersla PETKUTĖ Marijona Petkutė (Patkayte)
Ersla
1810-11-22 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas (Joannem Žylinski)
Nevočiai KASPERAITYTĖ Konstancija Kasperaitytė (Constantia Kazperawiczowna)
Nevočiai
1801-06-28 ŽILINSKAS Motiejus Žilinskas (Mathiam Žylinski) N Laiviai Sal.par. JOKUBAUSKAITĖ Benedikta Jokubauskaitė (Benedictum Jakubowskowna)
Šaukliai
1735-05-22 ŽILINSKAS Petras Žilinskas (Zilinski) N Šatės VALUŽYTĖ Marijona Valužytė (Waluzayte)
Šatraminiai
1776-11-26 ŽILINSKAS Pilypas Žilinskas (Žylinski)
Vaiteliškės Mos.p. ZUBYTĖ Kristina Zubytė (Zubowiczowna)
Nevočiai
1806-01-23 ŽILINSKAS Tomas Žilinskas (Tomam Zylinski) N Nevočiai DIMAITĖ Marijona Dimaitė (Mariana Dymowna)
Tauzai
1744-10-17 ŽIOGAS Juozapas Žiogas (Žiogiewicz)

NARMONTAITĖ Kotryna Narmontaitė (Narmunttowna)

1758-09-01 ŽIOGAS Juozapas Žiogas (Žiogas)
Drupiai MICKUTĖ Justina Mickutė (Mickiewiczowna)
Kaukolikai
1712-07-17 ŽIOGAS Mykolas Žiogas (Ziogus)
Vabaliai TUMAITĖ Elžbieta Tumaitė (Tumayte)
Lyksūdė
1774-08-29 ŽIOGAS Mykolas Žiogas (Žiogiewicz)
Lyksūdė SKURVYDAITĖ Marijona Skurvydaitė (Skurwidowna)
Drupiai Mos.p.
1740-01-24 ŽIOGAS Paulius Žiogas (Ziogas)
Lyksūdė ŽEIMYTĖ Marijona Žeimytė (Zieymale)
Žalgiriai
1716-01-26 ŽIOGAS Petras Žiogas (Žiog)
Ersla STONKUTĖ Jadvyga Stonkutė (Stąkowna)

1713-07-25 ŽIOGAS Stanislovas Žiogas (Zioks)
Rukai JONKUTĖ Kristina Jonkutė (Jonkowna)
Ersla
1711-06-07 ŽIOGAS Steponas Žiogas (Žiogus)
Gondlaukė KANIAUSKAITĖ Kotryna Kaniauskaitė (Kanewska)
Gondlaukė
1756-11-21 ŽIPRYS Mykolas Žiprys (Žypris)
Žalgiriai NUMGAUDIENĖ Ieva Numgaudienė (Numgawdziowa) N Daukšiai
1781-06-24 ŽITKUS Dominykas Žitkus (Žitkus)
Mosėdis LAURECKYTĖ Ona Laureckytė (Laureckayte)
Mosėdis
1752-01-23 ŽITKUS Jonas Žitkus (Zytkus)
Mosėdis GIKARAITĖ Marijona Gikaraitė (Gikarowna)

1768-07-10 ŽITKUS Jonas Žitkus (Žitkus) N
TAMOŠAUSKAITĖ Rožė Tamošauskaitė (Tomaszewska)
Mosėdis
1711-01-25 ŽITKUS Kristoforas Žitkus (Žytkiewicz)

ŽIOGIENĖ Barbora Žiogienė (Žiogiene) N Mosėdis
1818-10-22 ŽITKUS Steponas Žitkus (Stephanum Žytkiewicz)
Juknaičiai Mos.p. RIMKUTĖ Uršulė Rimkutė (Urszula Rymkiewiczowna)
Burniškiai Mos.p.
1737-06-30 ŽUKAUSKAS Juozapas Žukauskas (Žukowski)
Rumšaičiai SADAUSKIENĖ Barbora Sadauskienė (Sądowskowa) N Rumšaičiai
1776-07-21 ŽUKAUSKAS Kazimieras Žukauskas (Žukowski) N Klauseikiai Yl.p. STAŠKUTĖ Magdalena Stoškutė (Staszkaty)
Kaukolikai
1733-01-26 ŽUKAUSKAS Mykolas Žukauskas (Zukowski)
Vabaliai ŠAKYTĖ Kristina Šakytė (Szakayte)
Daukšiai
1725-01-21 ŽUKAUSKAS Vasilis Žukauskas (Wasil Žukowski)

VENCLAUSKIENĖ Ieva Venclauskienė (Węnclawowa) N Vabaliai
1801-06-18 ŽUOLYS Dovydas Žuolys (Davidem Zulevicz)
Šarnelė Kalvar.p. ŠMITAITĖ Kotryna Šmitaitė (Catharina Szmyttowna)
Žebrokai
1736-01-22 ŽUOLYS Jokūbas Žuolys (Žulis)
Kulaliai PRIALGAUSKAITĖ Kristina Prialgauskaitė
Prialgava
1777-01-26 ŽUOLYS Jonas Žuolys (Zuwlis)

LUKAITĖ Ona Lukaitė (Lukaty)
Kulaliai
1807-11-12 ŽUOLYS Juozapas Žuolys (Josephum Zulis)
Kulaliai SIMUTYTĖ Ona Simutytė (Anna Symucziowna)
Kulaliai
1767-11-15 ŽUOLYS Jurgis Žuolys (Žuwlis) N Dovainiai Plat.p. SIMAITIENĖ Magdalena Simaitienė (Symayciowa) N Kulaliai
1799-11-05 ŽUOLYS Zacharijus Žuolys (Zachariam Zulewicz)
Šniukščiai ANDRIEJAUSKAITĖ Barbora Andriejauskytė (Barbara Andrzejewskowna)
Šatraminiai
1823-01-16 ŽUOLYS Zacharijus Žuolys (Zachariam Žulis) N Šaukliai AKLYTĖ GANSMANIENĖ Konstancija Aklytė Gansmanienė (Gancmanowa) N Naujukai
1754-11-11 ŽUTAS Gabrielius Žutas (Žuttas)
Lukošaičiai VIRŠILIENĖ Marijona Viršilienė (Wirszylowa) N Juknaičiai
1722-10-18 ŽUTAS Motiejus Žutas (Žut)

STASIUTĖ Magdalena Stasiutė (Stasayte)
Prialgava
1750-04-12 ŽUTAS Paulius Žutas (Žutt)

RAIŠUOTYTĖ Adriana Raušuotytė (Rayszowna)

1737-11-03 ŽUTAUTAS Mykolas Žutautas (Žutowt)
Udraliai URNIEŽIUTĖ Liucija Urniežiutė (Urniežowna)
Mosėdis
1811-06-13 ŽVAGINIS Bonifacas Žvaginis (Bonifacium Žwaginis)
Giršiniai VIBRAITĖ Magdalena Vibraitė (Magdalena Wibrowiczowna)
Giršiniai
1808-06-01 ŽVAGINIS Dominykas Žvaginis (Dominicum Žwaginis)
Tauzai ADOMAUSKYTĖ ŠOPIENĖ Pranciška Adomauskytė Šopienė (Francisca Szopowa ) N Tėveliai
1822-11-07 ŽVAGINIS Dominykas Žvaginis (Ddominicum Žwaginis) N Krakės ŠEMETAITĖ Juozapota Šemetaitė (Jozephata Szemetowna)
Ersla
1816-09-19 ŽVAGINIS Jonas Žvaginis (Joanum Žwaginis) N Būdvietė INTAITĖ Antanina Intaitė (Antonina Jntowiczowna)
Krakės
1715-03-02 ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis (Zwaginis)
Erlėnai Sal.p. TĖVELYTĖ Ona Tėvelytė (Tiewelowna)
Kernai
1775-11-05 ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis (Žwaginis)
Sarmatiškės SIMONAVIČIUTĖ Agota Simonavičiutė (Symonawiczayty)
Udraliai
1719-11-05 ŽVINKLYS Adomas Žvinklys (Adamus Žvinklis)

AŽONDENYTĖ Ieva Ažondenytė (Ewa Uzwundenowna)
Daukšiai
1744-11-21 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys (Antonius Zwinglis)
Daukšiai AKLYTĖ Elena Aklytė (Helena Aklowna)

1824-01-29 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys (Antonium Žwinklewicz)
Kulaliai MONTIKYTĖ Kotryna Montikytė (Catharina Montykowna )
Kulaliai
1752-11-26 ŽVINKLYS Baltramiejus Žvinklys (Bartholomeus Žvinklis)

LUTYTĖ Ona Lutytė (Ana Lutowiczowna)
Mikulčiai
1717-11-21 ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joannes Žwinklis)
Daukšiai BERTAŠIUTĖ Morta Bertašiutė (Marta Bartaszowna)
Ledžiai
1766-11-09 ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joanne Žwinklis)
Nevočiai RAUDYTĖ Kotryna Raudytė (Catharina Rawdowna)
Budriai
1785-11-20 ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joannes Žwinklewicz) N Baksčiai PABRĖŽAITĖ Barbora Pabrėžaitė (Pabrezowna)
Večiai Lenk.p.
1793-11-16 ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joanne Žwinklis)
Kernai JACKUTĖ Veronika Jackutė (Veronicam Jackowna)
Simaičiai
1795-01-29 ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joannem Zwinklewicz)
Laumaičiai POCIUTĖ Barbora Pociutė (Barbara Pacewiczowna)
Kaukolikai
1793-06-08 ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys (Josephus Žwinklewicz)
Erlėnai Sal.p. JASKAUDAITĖ ŽVINKLIENĖ Elena Jaskaudaitė Žvinklienė (Helena Žwinklewiczowa) N Ledžiai
1825-02-08 ŽVINKLYS Mykolas Žvinklys (Michaelem Žwinklis)
Mosėdis PEKNERYTĖ PETKIENĖ Barbora Peknerytė [?] Petkienė (Barbara Piotkowa) N Bobiliškės
1774-07-19 ŽVINKLYS Petras Žvinklys (Petri Žwinklis) N Budriai JASKAUDAITĖ Elena Jaskaudaitė (Helena Joskaudayte)
Daukšiai
1785-11-20 ŽVINKLYS Petras Žvinklys (Petrus Žwinklewicz)
Kernai MILIUTĖ Elena Miliutė (Helena Mylewiczowna)
Daukšiai
1803-06-01 ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Franciscum Žwinklewicz)
Baksčiai BAUŽYTĖ Morta Baužytė (Martham Bawžynska)
Mosėdis
1824-02-05 ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Franciscum Žwinklewicz)
Plaušiniai BAUŽYTĖ Zuzana Baužytė (Zuzanam Bawžiowna)
Kusai
1795-10-27 ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys (Stanislaum Zwinklewicz)

MICKUTĖ Morijona Mickutė (Mariana Mickiewiczowna)
Kernai
1819-11-18 ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys (Stanislaum Žwinklis)
Kernai SPIGINAITĖ Magdalena Spiginaitė (Magdalena Spyginowna)
Kernai
1825-02-03 ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys (Stanislaum Žwinklis)
Kernai SIMAITYTĖ Barbora Simaitytė (Barbara Symayciowna)
Kernai
1775-11-12 ŽVINKLYS Tomas Žvinklys (Thomam Žwinklis)
Vaiteliškės Mos.p. BUDRYTĖ Kristina Budrytė (Christinam Budrayte)
Mosėdis
1748-02-10 ŽVIRZDINAS Jonas Žvirzdinas (Žwirzdin)

JONUŠAITĖ Kotryna Jonušaitė (Jonuszayte)


Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .