Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur JAUNOJI Jaunosios tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė jaunoji

A1885-01-29 ABROMAITIS Jurgis Abromaitis Jonas ir Kotryna Imbrasaitė Abromaičiai
Šakaliai Ona Žvinklytė Pudžmienė (Пудгелiовою) Leonas ir Barbora Rapalytė Žvinkliai N Šakaliai
1899-02-09 ABRUTIS Dominykas Abrutis Jokimas ir Magdalena Senkutė Abručiai
Kulaliai Ona Žuolytė Kazimieras ir Petronėlė Užpalytė Žuoliai
Šaukliai
1894-11-20 ABRUTIS Juozapas Abrutis Juozapas ir Uršulė Bėrontaitė Abručiai
Kulaliai Rozalija Markaitytė Juozapas ir Kleopa Narmontaitė Markaičiai
Kulaliai
1895-11-28 ABRUTIS Juozapas Abrutis Kazimieras ir Julijona Mikutaitė (Микутовной) Abručiai
Reketė Sal.p. Marijona Laukytė Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai
1884-05-22 ABRUTIS Mykolas Abrutis Mykolas ir Kotryna Mikaitytė (Микайтiовъ) Abručiai N Kernai Barbora Zūbaitė Pranciškus ir Uršulė Kinčiutė Zūbės
Gaubės
1872-02-26 APŽELTIS Antanas Apželtis Juozapotas ir Leokadija Juškaitė Apželčiai
Pesčiai Sal.p. Ona Maniukaitė Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Maniukai
Mosėdis
1873-02-07 ADAKAUSKIS Juozapas Adakauskis (Адуковскаго) Dominykas ir Ona [Kydikaitė] Adakauskiai N Žebrokai Kotryna Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Lekstutytė Gedrimai
Mosėdis
1883-05-17 ADAKAUSKIS Juozapas Adakauskis Dominykas ir Ona [Giedrytė] Adakauskiai N Mosėdis Barbora Baguckytė Tamošauskienė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai N Mosėdis
1884-05-07 ADOMAUSKIS Kajetonas Adomauskis Simonas ir Magdalena Vaitelytė (Войдыловъ) Adomauskiai
Šerkšniai Monika Šakinytė Petronėlės Šakinytės dukra
Naujukai
1868-11-05 ADOMAUSKIS Leonas Adomauskis Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskiai N Šerkšniai Anastasija Vaiciekauskaitė Jonas ir Morta Vaškytė Vaiciekauskai
Medsėdžiai
1868-02-06 ADOMAUSKIS Petras Adomauskis Juozapas ir Magdalena Vaitelytė (Войдыловъ) Adomauskiai
Šerkšniai Leokadija Barkauskiaitė Svimaitienė Adomas ir Leokadija Gedrimaitė Barkauskiai N Šerkšniai
1883-02-22 ADOMAUSKIS Pranciškus Adomauskis Pranciškus ir Uršulė Adomauskytė Adomauskiai
Mikulčiai Monika Venslauskaitė Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venslauskai
Šakaliai
1891-01-29 ADOMAUSKIS Tomas Adomauskis Jonas ir Juozapota Butkutė Adomauskiai
Plaušiniai Karolina Narmontaitė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai
Virbalai
1867-02-21 AKLYS Antanas Aklys Feliksas ir Magdalena Šakinytė Akliai
Tauzai Monika Jaskaudaitė Leonas ir Ona Piekutė Jaskaudai
Tauzai
1878-02-15 AKLYS Antanas Aklys Ignotas ir Magdalena Šleinytė Akliai
Žalgiriai Uršulė Šopagaitė Jonas ir Barbora Meškytė Šopagos
Žalgiriai
1890-01-09 AKLYS Juozapas Aklys Juozapas ir Barbora Šikšniutė Akliai
Mosėdis Ona Maniukaitė Ramonienė Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Maniukai N Mosėdis
1878-06-12 AKLYS Mykolas Aklys Pranciškus ir Apolonija Dvarionaitė Akliai N Mosėdis Elena Paulauskaitė Augustinas ir Elena Rumbutytė Paulauskai
Mosėdis
1865-05-04 AKLYS Pranciškus Aklys Feliksas ir Magdalena Šakinytė Akliai
Šatraminiai Barbora Pakulytė Motiejus ir Barbora Šmitaitė Pakuliai
Šatraminiai
1876-07-13 AKLYS Pranciškus Aklys Feliksas ir Magdalena Šakinytė Akliai N Šerkšniai Barbora Kataržytė Juozapas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Krakės
1881-11-24 AKLYS Pranciškus Aklys Mykolas ir Juozapota Pliuškytė Akliai
Palšiai Apolonija Ragainytė Bonaventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Palšiai
1867-02-21 ALONDERIS Jonas Alonderis Viktorinas ir Julijona Jablonskytė Alonderiai
Benaičiai Laukžemės p. Barbora Daukantaitė Juozapas ir Kunegunda Juškaitė Daukantai
Ledžiai
1895-07-26 ALONDERIS Juozapas Alonderis Pranciškus ir Matilda Malūkaitė (Малаковской) Alonderiai
Nevočiai Monika Bučytė Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Būtės
Igariai
1871-02-07 ALONDERIS Pranciškus Alonderis Jonas ir Rozalija Ramonaitė Alonderiai
Jakštaičiai Salant. Par. Matilda Pržemytė (Пржемовскою) Pranciškus ir Matilda Valantinaitė Pržemiai
Ersla
1878-10-24 ALPAS Pranciškus Alpas (įraše Petras) Dominykas ir Barbora Petronytė Alpai
Daukšiai Uršulė Liebutė Jakštienė Jokimas ir Uršulė Miknytė Liebai N Tauzai
1883-01-31 ALSEIKA Antanas Alseika Jokimas ir Ona Stirblytė Alsreikos
Žebrokai Aniceta Ruikaitė Jonas ir Matilda Daržinskytė Ruikos
Nevočiai
1899-02-02 ALSEIKA Antanas Alseika Jonas ir Barbora Ronkytė Alseikos
Šatės Pranciška Žvinklytė Kazimieras ir Pranciška Jakštaitė Žvinkliai
Žebrokai
1885-04-16 ALSEIKA Jonas Alseika Motiejus ir Veronika Lenkauskaitė Alseikos
Krakės Barbora Šimkutė Kazimieras ir Petronėlė Daukšaitė Šimkai
Krakės
1887-01-27 ALSEIKA Jonas Alseika Motiejus ir Veronika Lenkauskaitė Alseikos N Krakės Adelė Žvinklytė Dominykas ir Grosilda Petrikaitė Žvinkliai
Šaukliai
1883-11-07 ALSEIKA Jurgis Alseika Jokimas ir Ona Stirblytė Alsreikos
Šatraminiai Uršulė Eidėjutė Juozapas ir Viktorija Klonytė Eidėjai
Šatraminiai
1901-11-13 ALSEIKA Jurgis Alseika Jokimas ir Ona Stirblytė Alseikos N Žalgiriai Barbora Žuolytė Kajetonas ir Antanina Abrutytė Žuoliai
Žalgiriai
1886-10-27 ALSEIKA Kazimieras Alseika Jokimas ir Ona Stirblytė Alseikos
Mikulčiai Ona Eidėjutė Juozapas ir Viktorija Klonytė Eidėjai

1888-10-08 ALSEIKA Kazimieras Alseika Antanas ir Magdalena Jurkutė Alseikos
Puodkaliai Sk.p. Ona Černeckiaitė Simonas ir Elena Bružaitė Černeckiai
Daukšiai
1899-05-09 ALSEIKA Leonas Alseika Vykintas ir Rozalija Baužytė Alseikos
Prialgauskų dv. Petronėlė Zaniauskaitė Zubienė Antanas ir Monika Ronkytė Zaniauskai N Žebrokai
1875-02-24 ALŠAUSKIS Antanas Alšauskis (Олчевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskiai (Ольчевскихъ)
Žebrokai Anelė Zūbaitė Steponavičienė Feliksas ir Monika Šeirytė Zūbės N Rukai
1883-05-31 ALŠAUSKIS Jokūbas Alšauskis (Олчевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskiai (Ольчевскихъ)
Žebrokai Domicėlė Endriuškaitė Jackus ir Ona Viršilaitė Endriuškos
Žebrokai
1880-02-13 ALŠAUSKIS Juozapas Alšauskis (Ольшевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskiai (Ольшевскихъ)
Žebrokai Kotryna Endriuškaitė Jackus ir Ona Viršilaitė Endriuškos
Žebrokai
1886-06-09 ALŠAUSKIS Jurgis Alšauskis (Ольчевскаго) Jurgis ir Magdalena Vaitkutė Alšauskiai (Ольчевскихъ)
Dovainiai Plat.p. Ona Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1864-06-30 ALŠAUSKIS Kazimieras Alšauskis (Ольшевскаго) Adomas ir Apolonija Zabielaitė Alšauskiai
Sriauptai Anelė Daržinskytė Feliksas ir Barbora Jaskaudaitė Daržinskiai
Tėveliai
1874-05-29 ALŠAUSKIS Pranciškus Alšauskis (Олчевскаго) Stanislovas ir Marijona S. Alšauskiai (Ольчевскихъ) N Reketė Sal.p. Barbora Simaitytė Veitienė Juozapas ir Apolonija S. Simaičiai N Nevočiai
1901-01-16 ANDRIJAUSKIS Albinas Andrijauskis Antanas ir Barbora Aklytė Andrijauskiai
Nevočiai Julijona Pociutė Juozapas ir Monika Nemickaitė (Немецковной) Pociai
Budvietė
1866-01-19 ANDRIJAUSKIS Antanas Andrijauskis Antanas ir Ona Kubiliutė Andrijauskiai
Žebrokai Barbora Aklytė Leonas ir Ona Danytė Akliai
Mosėdis
1891-02-05 ANDRIJAUSKIS Antanas Andrijauskis Antanas ir Barbora Aklytė Andrijauskiai
Šerkšniai Uršulė Žeimytė Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai
Ersla
1878-09-18 ANDRIJAUSKIS Juozapas Andrijauskis Juozapas ir Ona Bagdonaitė Andrijauskiai
Mosėdis Anastasija Griciutė Leonas ir Apolonija Šorytė Griciai
Daukšiai
1886-01-28 ANDRIJAUSKIS Juozapas Andrijauskis Feliksas ir Felicijona Dimaitė Andrijauskiai
Udraliai Karolina Adakauskiaitė Juozapas ir Kotryna Kusaitė Adakauskiai
Mosėdis
1891-02-05 ANDRIJAUSKIS Jurgis Andrijauskis Jurgis ir Petronėlė Zūbaitė Andrijauskiai
Nevočiai Barbora Skersytė Juozapotas ir Barbora Donėlaitė Skersiai
Ledžiai
1883-02-22 ANDRIJAUSKIS Pranciškus Andrijauskis Jonas ir Elena Raudytė Andrijauskiai
Mikulčiai Anastasija Eidėjutė Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai
Palšiai
1895-05-16 ANDRIJAUSKIS Pranciškus Andrijauskis Tadas ir Kotryna Kidykaitė Andrijauskiai N Vindeikiai Šat.p. Elena Mimgaudaitė Jokimas ir Rozalija Kavarzaitė Mimgaudai
Naujukai
1870-10-06 ANTANAUSKIS Adomas Antanauskis Laurynas ir Pranciška Bučytė Antanauskiai
Budvietė Elena Kubiliutė Jonas ir Magdalena Žvaginytė Kubiliai
Budvietė
1896-11-05 ANTANAUSKIS Antanas Antanauskis Leonas ir Monika Paulauskaitė Antanauskiai
Mosėdis Kotryna Sėlenytė Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai
1888-03-01 ANTANAUSKIS Benediktas Antanauskis Juozapas ir Barbora Jušinskaitė Antanauskiai
Žebrokai Kunegunda Gedminaitė Juozapas ir Monika Pemkutė Gedminai
Žebrokai
1864-02-18 ANTANAUSKIS Jonas Antanauskis Laurynas ir [Uršulė] Bučytė Antanauskiai
Nevočiai Monika Danytė Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai
Mosėdis
1879-02-06 ANTANAUSKIS Juozapas Antanauskis Juozapas ir Pranciška Baltrutytė Antanauskiai N Žebrokai Ona Bužinytė Žukauskienė Jonas ir Morta Jučytė Bužinai N Naujukai
1887-01-27 ANTANAUSKIS Juozapas Antanauskis Juozapas ir Barbora Jasinskaitė Antanauskiai

Amelija Rubavičiutė Ignotas ir Barbora Dulinskaitė Rubavičiai
Šaukliai
1866-01-26 ANTANAUSKIS Leonas Antanauskis Leonas ir Judita Ramonaitė Antanauskiai
Mosėdis Monika Paulauskaitė Antanas ir Leokadija Jonutytė Paulauskai
Mosėdis
1894-01-11 ANTANAUSKIS Pranciškus Antanauskis Jonas ir Monika Danytė Antanauskiai
Nevočiai Magdalena Tilškutė Pranciškus ir Ona Simutytė Tilškiai
Krakės
1871-01-26 ANUŽIS Antanas Anužis Kajetonas ir Monika Jonutytė Anužiai
Juknaičiai Šat.p. Juozapota Rimkutė Ignotas ir Ona Viršilaitė Rimkai
Burniškiai Mos.p.
1872-02-08 ANUŽIS Antanas Anužis nenustatyta
Medininkai Lenkim.p. Barbora Leilionaitė Pranciškus ir Ona Jakutytė Leilionai
Plaušiniai
1887-09-15 ANUŽIS Jurgis Anužis Antanas ir Ona P.(neįskaitoma) Anužiai
Šatraminiai Agnė Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai
Šatraminiai
1880-02-12 APULSKIS Antanas Apulskis Pranciškus ir Agnė Pociutė Apulskiai
Šliktinė Gintal. valsč. Joanna Kazbaraitytė (Казбаровною) Jonas ir Monika Petrašiutė Kazbaraičiai
Mosėdis
1864-06-02 APULSKIS Pranciškus Apulskis Juozapas ir Elena Želvytė Apulskiai
Večiai Lenkimų p. Pranciška Laukytė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai
Šerkšniai
1891-08-27 ARMAITIS Juozapas Armaitis (Армайтиса) Izidorius ir Barbora Untulytė Armaičiai N Litvinai Lenkim.p. Ona Skersytė Juozapotas ir Barbora Donėlaitė Skersiai
Ledžiai
1875-11-09 ARMAITIS Kazimieras Armaitis (Армайтиса) Izidorius ir Barbora Untulytė Armaičiai
Žalgiriai Liucija Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai
1883-02-08 AŠOKLIS Jonas Ašoklis Vykintas ir Barbora Taučiutė Ašokliai
Rukai Monika Skališiūtė Mykolas ir Ona Adomauskytė (Адамовскихъ) Skališiai
Igariai
1875-06-17 AŠOKLIS Jonas Ašoklis Dovydas ir Scholastika Jonauskaitė Ašokliai
Ersla Antanina Nagelytė Jonas ir Cecilija Mažonaitė Nageliai
Ersla
1884-08-28 AŠOKLIS Mykolas Ašoklis Jonas ir Pranciška Dičmontaitė Ašokliai
Paluknė, Sk.p. Ona Gurauskaitė Bučienė Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai N Žebrokai
1890-01-23 AŠOKLIS Mykolas Ašoklis Jonas ir Pranciška Dičmontaitė Ašokliai N Naujukai Barbora Katkutė Jonas ir Amelija Serytė Katkai
Šniukščiai
1883-05-17 AŠOKLIS Vykintas Ašoklis Juozapas ir Karolina Bartkutė Ašokliai N Rukai Kotryna Pučinskaitė Skirutienė Antanas ir Kotryna Motuzaitė (Mотузовъ) Pučinskai N Rukai
1897-09-07 AUGUSTAS Kazimieras Augustas Petras ir Marijona Beniušytė Augustai
Kulaliai Petronėlė Paulauskaitė Antanas ir Liudvika Narkutė Paulauskai
Kulaliai
1899-02-28 AŽONDENIS Kazimieras Ažondenis Feliksas ir Elena Juozaitytė Ažondeniai
Šatraminiai Zuzana Jurevičiutė Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai GD
PalšiaiB1877-01-25 BAGDONAS Antanas Bagdonas Andrius ir Barbora Girdžiūnaitė Bagdonai N Udraliai Karolina Ylakevičiutė Mackevičienė GD Pranciškus ir Barbora Žiliutė Ylakavičiai GD N Ersla
1866-01-26 BAGDONAS Benediktas Bagdonas Dominykas ir Julijona Daukšaitė Bagdonai
Ersla Uršulė Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1882-04-20 BAGDONAS Juozapas Bagdonas Andrius ir Barbora Girdžiūnaitė Bagdonai N Plaušiniai Julijona Simaitytė Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai
Kernai
1869-03-02 BAGUCKIS Aloyzas Baguckis Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Mikulčiai Monika Paulauskaitė Kajetonas ir Monika Liebutė Paulauskai
Tauzai
1880-08-17 BAGUCKIS Juozapas Baguckis Juozapas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Palšiai Ieva Ragainytė Bonaventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Palšiai
1886-02-23 BAGUCKIS Jurgis Baguckis Kleopas ir Judita Šedvydytė Baguckiai
Tauzai Barbora Jazbutytė Antanas ir Barbora Ažondenytė Jazbučiai
Tauzai
1874-08-16 BAGUCKIS Leonas Baguckis Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai
Šaukliai Antanina Petrikytė Jurgis ir Veronika Mikštaitė Petrikai
Naujukai
1881-01-27 BAGUCKIS Leonas Baguckis Kleopas ir Judita Šedvydytė Baguckiai
Bobiliškės Ona Jazbutytė Antanas ir Barbora Ažondenytė Jazbučiai
Daukšiai
1879-02-06 BAIPŠYS Dominykas Baipšys Jonas ir Ona Noreikaitė Baipšiai N Gėsalai Yl.p. Uršulė Vaitelytė (Войдыловною) Petras ir Rozalija Pemkutė Vaitilos (Вайдыловъ)
Rukai
1896-09-29 BAIPŠYS Pranciškus Baipšys Kazimieras ir Felicijona Musteikytė Baipšai
Kulai Sk.p. Uršulė Skubutytė Jonas ir Uršulė Bužinaitė Skubučiai
Šaukliai
1873-11-21 BAKSTYS Juozapas Bakstys Jeronimas ir Anastasija Bričkutė Baksčiai
Luknės Sk.p. Ona Aklytė Ignotas ir Magdalena Šleinytė Akliai
Žalgiriai
1888-03-01 BAKSTYS Juozapas Bakstys Jeronimas ir Anastasija Bričkutė Baksčiai N Lenkimai Anastasija Petrikaitė Antanas ir Domicėlė Gedrimaitė Petrikai
Šekai
1887-11-17 BAKSTYS Leonas Bakstys Laurynas ir Liucija Staniutė Baksčiai
Šatraminiai Felicijona Beinoraitė Valentinas ir Cecilija Petrikytė Beinorai
Žalgiriai
1900-05-07 BALANDIS Jonas Balandis Kazimieras ir Ona Liebutė Balandžiai
Mosėdis Anelė Januškaitė (Янушковною) Juozapas ir Pranciška Bertašiutė Januškos
Mosėdis
1869-02-25 BALANDIS Kazimieras Balandis Juozapas ir Rozalija Niuniavaitė Balandžiai
Naujukai Ona Liebutė Antanas ir Juozapota Dimaitė Liebai
Udraliai
1890-11-27 BALANDIS Liudvikas Balandis Petras ir Uršulė Stasiutė Balandžiai
Ersla Benedikta Liaugaudaitė GD Pranciškus ir Ona Štiliauskaitė Liaugaudai GD
Ersla
1893-05-18 BALSYS Kazimieras Balsys Kazimieras ir Petronėlė Gadeikytė Balsiai
Kulaliai Agnė Vasiliauskaitė Petras ir Agnė Tirevičiutė Vasiliauskai
Kulaliai
1897-06-16 BALSYS Petras Balsys Povilas ir Barbora Kazbaraitytė Balsiai N Salantai Ona Vaičekauskaitė Jonas ir Ona Griciutė Vaičekauskai
Naujukai
1872-11-03 BALTRIMAS Julijonas Baltrimas Onos Baltrimaitės sūnus
Virbalai Barbora Kazbaraitytė (Казбарайтисовною) Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai
Šakaliai
1865-11-09 BALTRUTIS Feliksas Baltrutis Pranciškos Baltrutytės sūnus
Krakės Monika Budrikytė Žalgirienė Jonas ir Klara Ramonaitė Budrikiai N Krakės
1889-11-28 BALTRUTIS Juozapas Baltrutis Chrizostomas ir Petronėlė Zabitytė Baltručiai N Krakės Ona Kupebergaitė Laukienė Mykolas ir Ona Gedminaitė Kupebergai N Krakės
1900-09-25 BARAKAUSKIS Antanas Barakauskis Pranciškus ir Magdalena Ruibytė Barakauskiai
Šakaliai Monika Jablonskytė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Šakaliai
1899-02-16 BARAKAUSKIS Petras Barakauskis Pranciškus ir Magdalena Ruibytė Barakauskiai
Šaukliai Rozalija Kazbaraitytė Mykolas ir Barbora Luotytė Kazbaraičiai
Šaukliai
1877-10-25 BARANAUSKIS Jonas Baranauskis Jonas ir Barbora Grabytė Baranauskiai
Narvydžiai Sk.p. Anelė Pliuškytė Jonas ir Elena Kubiliutė Pliuškiai
Tėveliai
1865-08-15 BARKAUSKIS Adomas Barkauskis Adomas ir Leokadija Gedrimaitė Barkauskiai
Šerkšniai Ona Dvarionaitė Jonas ir Ona Jucytė Dvarionai
Šerkšniai
1885-01-14 BARKAUSKIS Kazimieras Barkauskis Dominykas ir Uršulė Žebrauskaitė Barkauskiai
Rušupiai Sk.p. Anastasija Skaraitė Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Šakaliai
1896-01-30 BARKAUSKIS Tomas Barkauskis Tomas ir Kleopa Viskontaitė Barkauskiai
Ersla Ieva Škimelytė Jonas ir Barbora Žvinklytė Škimeliai
Rukai
1880-09-02 BAUŽYS Aleksandras Baužys Jonas ir Ona Šauklytė Baužiai
Ersla Joana Tilškutė Pranciškus ir Uršulė Bubliauskaitė Tilškiai
Ersla
1867-02-07 BAUŽYS Feliksas Baužys Andrius ir Anastasija Narkutė Baužiai
Juodeikiai Lenkim.p. Barbora Baužytė Stanislovas ir Uršulė Končiutė Baužiai
Šatraminiai
1880-05-20 BAUŽYS Jonas Baužys Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai N Šerkšniai Petronėlė Beniušytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1870-02-22 BAUŽYS Juozapas Baužys Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai Monika Leilionaitė Leonas ir Monika Balandytė Leilionai
Kusai
1877-01-25 BAUŽYS Juozapas Baužys Kajetonas ir Barbora Meškytė Baužiai
Palšiai Ona Miliutė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai
Gaubės
1879-01-16 BAUŽYS Juozapas Baužys Barboros Baužytės sūnus
Gaubės Ona Pikturnaitė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Gaubės
1880-05-20 BAUŽYS Juozapas Baužys Tomas ir Viktorija Viskontaitė Baužiai N Šatraminiai Plačida Žalgirytė Antanas ir Ona Mončytė Žalgiriai
Daukšiai
1882-11-09 BAUŽYS Juozapas Baužys Juozapas ir Felicijona Gaubytė (Губiовъ) Baužiai
Šatraminiai Anastasija Trinkutė Jonas ir Barbora Butytė Trinkai
Trumplaukė Yl.p.
1893-01-19 BAUŽYS Leonas Baužys Juozapas ir Anelė Jonutytė Baužiai
Vabaliai Yl.p. Uršulė Merkelytė Antanas ir Barbora Valantinaitė Merkeliai
Žebrokai
1874-01-30 BAUŽYS Mykolas Baužys Leonas ir Monika Gikaraitė Baužiai
Žalgiriai Viktorija Paulauskaitė Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai
Mosėdis
1901-07-01 BAUŽYS Mykolas Baužys Leonas ir Monika Gikaraitė Baužiai N Šakaliai Rozalija Vaitelytė (Вайтеловной) nenustatyta
Žalgiriai
1868-11-26 BAUŽYS Monstvitas Baužys Jokimas ir Konstancija Plaušinytė Baužiai
Mosėdis Pranciška Stončiūtė Antanas ir Matilda Miknytė Stončiai
Naujukai
1895-01-24 BAUŽYS Norbertas Baužys Aloyzas ir Monika Viskontaitė Baužiai
Virbalai Magdalena Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai
Žalgiriai
1874-05-15 BAUŽYS Stanislovas Baužys Feliksas ir Pranciška Skubutytė Baužiai
Žalgiriai Karolina Bričkutė Kazimieras ir Barbora Simutytė Bričkai
Žalgiriai
1886-10-28 BEINORAS Aleksandras Beinoras Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinorai
Šaukliai Uršulė Strazdauskaitė Antanas ir Uršulė Alseikaitė Strazdauskai
Gaubės
1883-02-22 BEINORAS Antanas Beinoras Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinorai
Žebrokai Agnė Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1881-10-06 BEINORAS Antanas Beinoras Valentinas ir Cecilija Petrikytė Beinoriai
Žalgiriai Ona Skersytė Feliksas ir Elena Petkutė Skersiai
Daukšiai
1885-01-08 BEINORAS Jurgis Beinoras Rozalijos Beinoraitės sūnus
Šniukščiai Karolina Šakinytė Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai
Žebrokai
1891-11-19 BEINORAS Leonas Beinoras Julijonas ir Barbora Laureckaitė Beinorai
Budvietė Kotryna Simonavičiutė Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Igariai
1882-02-03 BEINORAS Motiejus Beinoras Motiejus ir Barbora Petrauskaitė Beinoriai
Laumaičiai Šat.p. Proksidija Niuniavaitė Motiejus ir Marijona Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1873-05-21 BENETIS Erikas Benetis Monikos Benetytės sūnus
Šerkšniai Barbora Dabrytė Pranciškus ir Juozapota Taurinskaitė Dabriai
Žebrokai
1893-09-07 BENETIS Kazimieras Benetis Antanas ir Rožė Vaigauskaitė Benečiai
Žalgiriai Ona Ragainytė Antanas ir Ona Butkutė Ragainiai
Ledžiai
1899-11-09 BENIUŠIS Antanas Beniušis Antanas ir Uršulė Kubiliutė Beniušiai
Gandlaukė Barbora Šimkutė Leonas ir Ieva Valantinaitė Šimkai
Krakės
1872-02-26 BENIUŠIS Antanas Beniušis Kazimieras ir Ona Juškaitė Beniušiai
Peldžiai Sal.p. Barbora Daukantaitė Eidėjienė Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai N Igariai
1898-02-10 BENIUŠIS Jonas Beniušis Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Anelė Skaraitė Juozapas ir Anelė Laureckaitė Skaros
Šniukščiai
1891-06-18 BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Jokūbas ir Petronėlė Beinoriutė Beniušiai N Grūšlaukė Sal.p. Ona Žvinklytė Antanas ir Ona Jaskaudaitė Žvinkliai
Igariai
1898-02-15 BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Pranciška Staniutė Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė
1899-02-16 BENIUŠIS Pranciškus Beniušis Motiejus ir Apolonija Abrutytė Beniušiai
Juodupėnai Sal.p. Monika Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1866-04-18 BENIUŠIS Tomas Beniušis Motiejus ir Marijona Paulauskaitė Beniušiai
Kalvar.p. Liudvika Karevičiutė Jurgis ir Kotryna Šerkšnytė Karevičiai
Ersla
1885-02-03 BENYS Tadas Benys (Бениса) Tadas ir Anastasija Petrauskaitė Beniai
Ledžiai Domicėlė Baguckytė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai
Ledžiai
1867-05-30 BERENIS Adolfas Berenis Petras ir Marijona Gimbutytė (raše Plenytė) Bereniai
Naujukai Monika Vaškytė Dominykas ir Elena Jakutytė Vaškiai
Naujukai
1888-05-31 BERENIS Adolfas Berenis Petras ir Marijona Gimbutytė (Гимбутовъ) Bereniai N Mosėdis Anastasija Šiudeikytė Adomas ir Monika Piekutė Šiudeikiai
Mosėdis
1898-07-19 BERKIS Jonas Berkis (Беркиса) Memertas ir Monika Dobrovolskytė Berkiai N Laumaičiai Šat.p. Barbora Kazbaraitytė (Казберайтисъ) Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai
Šerkšniai
1884-02-07 BERNIUS Dominykas Bernius Adomas ir Konstancija Tamošauskaitė Berniai
Rukai Barbora Vičiutė Antanas ir Marijona Liatukaitė Vičiai
Ersla
1897-09-07 BERNIUS Juozapas Bernius Juozapas ir Petronėlė Miliūtė Berniai
Kulaliai Ona Simaitytė Pranciškus ir Petronėlė Ramonaitė Simaičiai
Kulaliai
1893-11-09 BERTALAS Jurgis Bertalas (Бертала) Antanas ir Uršulė Jazbutytė Bertalai
Gaubės Juozapota Šlečkutė Ignotas ir Juozapota Sendrytė Šlečkai
Virbalai
1893-02-07 BERTAŠIUS Antanas Bertašius Pranciškus ir Ona Leilionaitė Bertašiai N Kulaliai Petronėlė Prialgauskaitė Antanas ir Ona Grigaitytė (Григевичей) Prialgauskai
Daukšiai
1867-01-17 BERTAŠIUS Antanas Bertašius Juozapas ir Cecilija Jonutytė Bertašiai N Šaukliai Matilda Pociutė Juozapas ir Pranciška Danytė Pociai
Virbalai
1878-02-15 BERTAŠIUS Benediktas Bertašius Antanas ir Pranciška Mosteikaitė Bertašiai
Šaukliai Anelė Abdulskytė Pranciškus ir Monika Šauklytė Abdulskiai
Palšiai
1901-09-17 BERTAŠIUS Juozapas Bertašius (Берташиса) Antanas ir Rozalija Sereckaitė Bertašiai
Kulaliai Idalija Žvinklytė Alseikienė Dominykas ir Liudvika Petrikytė Žvinkliai N Krakės
1882-04-20 BERTAŠIUS Kazimieras Bertašius Antanas ir Julijona Ramanauskaitė Bertašiai N Giršinai Barbora Jonaitytė (Joновскою) Petras ir Kotryna Šiaulytė Jonauskai
Giršinai
1899-03-01 BERTAŠIUS Kiprijonas Bertašius Antanas ir Pranciška Mosteikaitė Bertašiai
Šaukliai Uršulė Razmaitė Antanas ir Barbora Skubutytė Razmos
Šaukliai
1878-02-15 BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai Monika Raudytė Jokimas ir Monika Peknerytė Raudžiai
Šatraminiai
1881-01-13 BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas (Бълявского) Antanas ir Ona Litvinaitė Bieliauskai
Daukšiai Monika Motiejauskaitė Jonas ir Ona Gvazdauskaitė Motiejauskai
Daukšiai
1890-02-06 BIELIAUSKAS Juozapas Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai Magdalena Raudytė Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudžiai
Mikulčiai
1888-02-09 BIELIAUSKAS Kazimieras Bieliauskas Kazimieras ir Anastasija Malonytė Bieliauskai
Daukšiai Ona Pociutė Laurynas ir Ona Intaitė Pociai
Budriai
1894-01-25 BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai Uršulė Dargytė Kazimieras ir Barbora Jazbutytė Dargiai
Nevočiai
1899-10-05 BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Kazimieras ir Anastasija Malonytė Bieliauskai
Daukšiai Barbora Žvinklytė Jokimas ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Kusai
1866-01-26 BĖRONTAS Antanas Bėrontas Antanas ir Apolonija Preibytė Bierontai
Barzdžiai Sal.p. Rozalija Bučytė Juozapas ir Juozapota Jonušaitė Būtės
Žebrokai
1888-09-13 BĖRONTAS Feliksas Bėrontas Jonas ir Kotryna Rapalytė Bierontai
Kadagynas Sal.p. Agnė Mazulevičiutė Jonas ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai GD
Rukai
1868-11-26 BYTARAVIČIUS Feliksas Bytaravičius Albinas ir Magdalena Mažonaitė Bytaravičiai
Budvietė Sk.p Uršulė Kataržytė Jokimas ir Karolina Vaitkutė Kataržiai
Mikulčiai
1899-11-23 BLAUZDYS Aleksandras Blauzdys Petras ir Pranciška Jurgutytė Blauzdžiai
Mosėdis Anelė Ramonaitė Antanas ir Liudvika Petrulevičiutė Ramonai
Mosėdis
1901-07-08 BLAUZDYS Jonas Blauzdys Juozapas ir Veronika Abdulskytė Blauzdžiai
Simaičiai Barbora Kinčiutė (Кинчисовною) Leonas ir Petronėlė Staniutė Kinčiai
Tauzai
1898-05-03 BLAUZDYS Leonas Blauzdys Juozapas ir Veronika Abdulskytė Blauzdžiai
Simaičiai Uršulė Zūbaitė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zūbės
Kusai
1881-09-22 BLAUZDYS Martynas Blauzdys Petras ir Pranciška Jurgutytė Blauzdžiai
Mosėdis Uršulė Jakštaitė Antanas ir Antanina Daržinskytė Jakštai
Baksčiai
1891-02-05 BRASAS Pranciškus Brasas Kajetonas ir Juozapota Veitaitė Brasai
Vabaliai Yl.p. Uršulė Stasiutė Juozapas ir Uršulė Vaškytė Stasiai
Tauzai
1866-11-09 BRAZDEIKIS Adomas Brazdeikis Jonas ir Ona Mosteikaitė Brazdeikiai
Gintališkės, Gintal. valsč., Gintal. valsč. Ona Giedrytė Bertašienė Jonas ir Barbora Vaitkutė Giedros N Šaukliai
1899-05-11 BRAZDEIKIS Jonas Brazdeikis Juozapas ir Ona Berniutė Brazdeikiai
Notėnai Gintal. valsč. Monika Končiutė Antanas ir Monika Lekniutė Končiai
Kulaliai
1866-10-31 BRENCIUS Juozapas Brencius Antanas ir Magdalena Beniušytė Brenciai
Kulaliai Ona Tamošauskaitė Dominykas ir Julijona Vyšniauskaitė Tamošauskai
Mosėdis
1889-02-16 BRIČKUS Antanas Bričkus Juozapas ir Anastasija Petrikaitė Bričkos
Večiai Lenkimų p. Monika Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai
1899-02-09 BRIČKUS Jonas Bričkus Antanas ir Barbora Šėmaitė Bričkai
Puodkaliai Sk.p. Rozalija Danilevičiutė Jonas ir Zuzana Knystautaitė Danilevičiai
Ersla
1880-01-23 BRIČKUS Mikalojus Bričkus Juozapas ir Anastasija Petrikytė Bričkos
Večiai Lenkimų p. Ieva Vičiutė Juozapas ir Salomeja Karbauskaitė Vičiai
Ledžiai
1894-06-21 BRIEDIS Kazimieras Briedis Ferdinandas ir Marijona Kabelytė Briedžiai
Panevėžio.p. Karolina Tubinaitė Mykolas ir Elena Kataržytė Tubinai
Mosėdis
1897-02-23 BRUŽAS Felicijonas Bružas Dovydas ir Magdalena Vaškytė Bružai
Kernai Barbora Ketlerytė Andrius ir Barbora Pronckutė Ketleriai
Kernai
1894-10-30 BRUŽAS Kazimieras Bružas Antanas ir Ona Jonušaitė Bružai
Šniukščiai Anelė Pilibaitytė Pranciškus ir Ona Daukšaitė Pilibaičiai
Šniukščiai
1897-02-04 BRUŽAS Kazimieras Bružas Juozapas ir Ona Buivydaitė Bružai
Rukai Magdalena Jackutė Leonas ir Magdalena Andrijauskiaitė (Индреевской) Jackai
Budvietė
1864-03-01 BRUŽAS Petras Bružas Antanas ir Petronėlė Skaraitė Bružai
Kulaliai Petronėlė Mažonaitė Ignotas ir Domicėlė Paulauskaitė Mažonai
Kulaliai
1865-10-19 BRUŽAS Pranciškus Bružas Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Simaičiai Veronika Gikaraitė Juozapas ir Veronika Buivydaitė Gikarai
Budriai
1886-02-11 BUBLYS Pranciškus Bublys Antanas ir Pranciška Knukštaitė Bubliai
Gedgaudai Šat.p. Kotryna Gudinaitė Kajetonas ir Petronėlė Aklytė Gudinai
Ersla
1874-01-23 BUČYS Adomas Bučys Pranciškus ir Marijona Baužytė Būtės
Kusai Ona Jonkutė Juozapas ir Ona Simutytė Jonkai
Igariai
1865-10-26 BUČYS Juozapas Bučys Vykintas ir Marijona Peknerytė Būtės N Žebrokai Ona Gurauskaitė Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai
1867-01-10 BUČYS Kazimieras Bučys Pranciškus ir Marijona Baužytė Būtės
Žebrokai Barbora Butkutė Malūkienė Jonas ir Kotryna Ribinskaitė Butkai N Daukšiai
1870-10-27 BUČYS Kazimieras Bučys Pranciškus ir Marijona Baužytė Būtės N Daukšiai Anastasija Ramonaitė Vaškienė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai N Daukšiai
1894-02-22 BŪDA Povilas Buda Vykintas ir Ona Laukytė Būdos
Krakės Ieva Liaugaudaitė GD Pranciškus ir Ona Štiliauskaitė Liaugaudai GD
Ersla
1898-02-15 BŪDA Jonas Būda Vykintas ir Ona Laukytė Būdos
Krakės Felicijona Raudonytė Julijonas ir Barbora Stonkutė Raudoniai
Ersla
1867-02-21 BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Barbora Klovaitė Budrikiai
Udraliai Juozapota Raudytė Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudžiai (Равдовичей)
Mikulčiai
1874-02-11 BUDRIKIS Antanas Budrikis Mykolas ir Julijona Rimkutė Budrikiai N Virbalai Judita Kaupaitė Leonas ir Antanina Laukineitytė Kaupai
Tauzai
1888-02-16 BUDRIKIS Antanas Budrikis Jurgis ir Ona Šilgalytė Budrikiai
Gaubės Barbora Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai
Žalgiriai
1894-01-11 BUDRIKIS Dominykas Budrikis (Будрикаса) Mykolas ir Ieva Budrikytė Budrikiai
Tauzai Ona Knystautaitė Jonas ir Ona Skurvydaitė Knystautai
Ersla
1879-05-13 BUDRIKIS Jurgis Budrikis Jurgis ir Barbora Zabitytė Budrikiai
Budvietė Felicijona Antanauskytė Kapinskienė Laurynas ir Pranciška Bučytė Antanauskiai N Nevočiai
1887-01-20 BUDRIKIS Jurgis Budrikis Jurgis ir Ona Šilgalytė Budrikiai
Gaubės Barbora Kuprytė Juozapas ir Monika Zūbaitė Kupriai
Krakės
1868-06-02 BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Pranciškus ir Antanina Janušytė Budrikiai
Gandlaukė Rozalija Tūzaitė Mykolas ir Barbora Petrauskaitė Tūzai
Nevočiai
1880-02-06 BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai N Budvietė Rozalija Kinčiutė Tadas ir Kotryna Jackutė Kinčiai
Simaičiai
1883-01-18 BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Feliksas ir Antanina Jonuškaitė Budrikiai N Nevočiai Ona Budrikytė Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Nevočiai
1868-02-06 BUDRIKIS Melitonas Budrikis Vykintas ir Monika Mickutė Budrikiai
Rukai Ona Baublytė Jurgis ir Pranciška Petkutė Baubliai
Žebrokai
1882-01-19 BUDRIKIS Mykolas Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Nevočiai Ona Veliutė Veitienė Mykolas ir Uršulė Ablonskytė Veliai N Nevočiai
1883-01-18 BUDRIKIS Mykolas Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai N Nevočiai Ona Veitaitė Mikalojus ir Uršulė [?] Kazbaraitytė Veitos
Žebrokai
1887-01-13 BUDRIKIS Mykolas Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai N Šerkšniai Barbora Gedrimaitė Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai
1870-02-10 BUDRIKIS Petras Budrikis Jonas ir Pranciška Pakulytė Budrikiai N Sriauptai Lenkimų p. Monika Jotkutė Kazimieras ir Ona Jakutytė Jotkai
Kernai
1868-05-14 BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Pranciškus ir Petronėlė Karaliūtė Budrikiai
Šatės Uršulė Gegužytė Antaninos Gegužytės duktė
Nevočiai
1881-01-07 BUDRIKIS Pranciškus Budrikis ( Будрика) Vykintas ir Joana Ylakaitė (Илакiовъ) Budrikiai
Ersla Uršulė [?] Ciberikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Ciberikai
Ersla
1882-01-19 BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Budvietė Monika Monstvilaitė Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Mostvilos
Krakės
1886-10-07 BUDRYS Antanas Budrys Juozapas ir Barbora Vičiutė Budriai
Mosėdis Ona Gedminaitė Jonas ir Ona Mažrimaitė Gedminai
Mosėdis
1876-01-14 BUDRYS Juozapas Budrys Juozapas ir Elžbieta Piluckaitė Budriai N Mosėdis Ona Poškytė Pranciškus ir Gertrūda Alpaitė Poškiai
Daukšiai
1895-11-28 BUDRYS Pranciškus Budrys (Будрецкаго) Juozapas ir Matilda Šeputytė Budriai
Skuodas Anelė Paulauskaitė Kazimieras ir Uršulė Abrutytė Paulauskai
Udraliai
1886-02-11 BUGANAUSKIS Juozapas Buganauskis Mykolas ir Ona Šedvydytė Buganauskiai N Daukšiai Magdalena Valantinaitė Karolis ir Magdalena Staniutė Valantinai
Nevočiai
1895-05-09 BUGANAUSKIS Juozapas Buganauskis (Бугиновскаго) Mykolas ir Ona Šedvydytė Buganauskiai N Daukšiai Jadvyga Lukaitė Antanas ir Jadvyga Mockutė Lukai
Mikulčiai
1886-09-30 BUGANAUSKIS Pranciškus Buganauskis Juozapas ir Marijona Skaraitė Buganauskiai
Daukšiai Barbora Lukošiutė Tadas ir Barbora Ukrinaitė Lukošiai
Šatraminiai
1898-06-29 BUIVYDAS Konstantinas Buivydas Pranciškus ir Petronėlė Petrutytė Buivydai
Ersla Ona Zavalytė Jonas ir Ona Šopaitė Zavaliai
Ersla
1866-05-30 BURBA Jonas Burba Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos
Žalgiriai Elena Vičiutė Petkienė Antanas ir Pranciška Jaskaudaitė Vičiai N Daukšiai
1880-11-25 BURBA Jonas Burba Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos N Kusai Marijona Liutkutė Apulskienė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Liutkai N Igariai
1899-02-28 BURBA Pranciškus Burba Juozapas ir Ona Gerdinaitė (Гердинасъ) Burbos N Skuodas Ona Viršilaitė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos
Naujukai
1872-05-30 BŪTĖ Fabijonas Būtė (Бутовича) Jonas ir Ona Valančiutė Būtės N Vindeikiai Šat.p. Monika Buivydaitė Dvarionienė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai N Rukai
1900-02-08 BŪTĖ Jonas Būtė Antanas ir Ona Žvinklytė Būtės
Vindeikiai Petronėlė Baužytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Baužiai
Šerkšniai
1875-09-29 BŪTĖ Jonas Būtė Dominykas ir Rozalija Januškaitė Būtės
Plaušiniai Vincenta Žvinklytė Antanas ir Kotryna Viskontaitė Žvinkliai
Plaušiniai
1880-01-23 BŪTĖ Juozapas Būtė Andrius ir Ona Kubiliutė Būtės
Ledžiai Ona Paulauskaitė Juozapas ir Magdalena Petkutė Paulauskai
Ledžiai
1879-05-01 BŪTĖ Juozapotas Būtė Juozapas ir Teofilė Butkutė Būtės
Šaukliai Kotryna Ramanauskaitė (Рамоновскою) Feliksas ir Antanina Razmaitė Ramanauskai
Šaukliai
1868-11-12 BŪTĖ Leonas Būtė Barboros Baužytės sūnus
Vindeikiai Šat.p. Ona Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Svimaitytė Žvinkliai
Kernai
1868-02-06 BUTKUS Dominykas Butkus Antanas ir Antanina Lenkutė Butkai
Daukšiai Rozalija Kazbaraitytė (Казбаровною) Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai (Казбарiовъ)
Daukšiai
1896-06-24 BUTKUS Dominykas Butkus Antanas ir Antanina Lenkutė Butkai N Daukšiai Kunegunda Gelžinytė Apolinaras ir Magdalena Žukauskaitė Gelžiniai
Igariai
1871-01-24 BUTKUS Ignotas Butkus Pranciškus ir Kotryna Jucytė (Юцевъ) Butkai

Elena Skaraitė Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Kulaliai
1899-01-26 BUTKUS Jeronimas Butkus Tomas ir Joana Kilmonaitė Butkai
Šaukliai Kotryna Vaitkutė Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Vaitkai
Šniukščiai
1885-05-21 BUTKUS Juozapas Butkus Aleksandras ir Julijona Šmotaitė Butkai (Шмоковъ Буткусовъ)
Rušupiai Sk.p. Monika Kažytė Pranciškus ir Rozalija Baužytė Kažiai
Krakės
1870-02-22 BUTKUS Juozapas Butkus Juozapas ir Ona Petrutytė Butkai
Jakštaičiai Salant. Par. Magdalena Jonaitytė Liudvikas ir Joana Bagdonaitė Jonaičiai
Ersla
1882-05-24 BUTKUS Juozapotas Butkus Juozapas ir Ona Petrutytė Butkai
Jakštaičiai Salant. Par. Marcijona Strakšaitė Juozapas ir Antanina Brinciutė Strakšai
Šaukliai
1877-01-18 BUTKUS Kazimieras Butkus Antanas ir Antanina Lenkutė Butkai
Daukšiai Felicijona Untulytė Antanas ir Anastasija Gedrimaitė Untuliai
Daukšiai
1878-11-22 BUTKUS Kazimieras Butkus Tomas ir Joana Kilmonaitė Butkai
Šniukščiai Anastasija Jonkutė Ignotas ir Magdalena Purgonaitė Jonkai
Šniukščiai
1890-11-20 BUTKUS Pranciškus Butkus Tomas ir Joana Kilmonaitė Butkai
Kulaliai Kotryna Barkutė Juozapas ir Kotryna Razmaitė Barkai
KulaliaiC1882-01-19 CIBERIKAS Antanas Ciberikas Jurgis ir Joana Nikartaitė Ciberikai
Ersla Proksidija Strielaitė Fortunatas ir Rozalija Griciutė Strielos
Ersla
1901-08-07 CIBERIKAS Simonas Ciberikas Jurgis ir Joana Nikartaitė Ciberikai
Ersla Uršulė Liutkutė Juozapas ir Barbora Baužytė Liutkai
ErslaČ1882-11-16 ČERNECKIS Antanas Černeckis Felicijonas ir Pranciška Šopagaitė Černeckiai
Žalgiriai Rozalija Butkutė Leopoldas ir Monika Intaitė Butkai
Žalgiriai
1880-01-23 ČERNECKIS Jonas Černeckis Simonas ir Elena Bružaitė Černeckiai
Šatraminiai Ona Brasaitė Liudvikas ir Petronėlė Beniušytė Brasai
Šatraminiai
1884-02-07 ČERNECKIS Jonas Černeckis Felicijonas ir Pranciška Šopagaitė Černeckiai
Liepoja Barbora Mažutytė Petras ir Ona Gadeikytė Mažučiai
Mosėdis
1885-04-09 ČERNECKIS Jonas Černeckis Felicijonas ir Barbora Keiponaitė Černeckiai
Daukšiai Ona Bieliauskaitė Pranciškus ir Antanina Beinoraitė Bieliauskai
Daukšiai
1867-02-07 ČERNECKIS Juozapas Černeckis Krescentijus ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Udraliai Barbora Kataržytė Pranciškus ir Ona Dabrytė Kataržiai
Naujukai
1878-11-08 ČERNECKIS Jurgis Černeckis Pranciškus ir Pranciška Ažondenytė Černeckiai
Žalgiriai Rožė Baužytė Erikas ir Pranciška Skubutytė Baužiai
Žalgiriai
1898-02-03 ČERNECKIS Jurgis Černeckis Jonas ir Petronėlė Katkutė Černeckiai
Žalgiriai Barbora Markauskaitė Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai
1890-01-16 ČERNECKIS Pranciškus Černeckis Juozapas ir Julijona Anužytė Černeckiai N Daukšiai Ona Lazdauskaitė Juozapas ir Rozalija Juknaitė Lazdauskai

1870-11-24 ČERNECKIS Pranciškus Černeckis Juozapas ir Julijona Anužytė Černeckiai
Daukšiai Magdalena Karbauskaitė (Карбовскою) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Karbauskai (Карбовскихъ)
Daukšiai
1869-10-28 ČERNECKIS Simonas Černeckis Pranciškus ir Petronėlė Dimaitė Černeckiai N Daukšiai Monika Laukytė Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Laukiai
Krakės
1872-02-22 ČESNAUSKIS Jonas Česnauskis Jonas ir Veronika Balsytė Česnauskiai
Laiviai Sal.p. Marijona Miliutė Kazimieras ir Petronėlė Šiaulytė Miliai
Kulaliai
1877-05-08 ČIŽAUSKIS Antanas Čižauskis Laurynas ir Barbora Rapalytė Čižauskiai
Vaiteliškės Sk.p. Magdalena Paulauskaitė Leonas ir Felicijona Bieliauskaitė Paulauskai
Šakaliai
1865-11-09 ČIŽAUSKIS Konstantinas Čižauskis Anupras ir Ona Karbauskaitė (Карбовскихъ) Čižauskiai N Daukšiai Barbora Skaraitė Paulauskienė Juozapas ir Morta Kazbaraitytė (Казбарiовъ) Skaros N Daukšiai
1887-01-13 ČIŽAUSKIS Konstantinas Čižauskis Anupras ir Ona Karbauskaitė (Карбовскихъ) Čižauskiai N Daukšiai Elena Butkutė Leopoldas ir Monika Intaitė Butkai
Daukšiai
Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .