Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

D1884-01-10 DABRYS Albinas Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Ersla Magdalena Strakšaitė Kazimieras ir Anastasija Šakinytė Strakšai
Šaukliai
1883-01-25 DABRYS Antanas Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Ersla Ona Vičiutė Antanas ir Benedikta Petrauskaitė Vičiai
Ersla
1868-02-06 DABRYS Antanas Dabrys Antanas ir Kotryna Stonkutė Dabriai N Krakės Antanina Martinkutė Baltrutienė Kasparas ir Rožė Veitaitė Martinkai N Nevočiai
1886-02-04 DABRYS Jurgis Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Žebrokai Uršulė Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšos
Ersla
1880-02-06 DABRYS Pranciškus Dabrys Jurgis ir Viktorija Andriejauskytė Dabriai N Žebrokai Magdalena Šiudeikaitė Leonas ir Ieva Ruikaitė Šiudeikiai
Žebrokai
1882-01-19 DABRYS Pranciškus Dabrys Jurgis ir Viktorija Andriejauskytė Dabriai N Žebrokai Uršulė Pikturnaitė Markauskienė Kazimieras ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Daukšiai
1880-02-13 DABRYS Vykintas Dabrys Pranciškus ir Julijona Valantinaitė Dabriai
Mosėdis Barbora Tamošauskaitė Juozapas ir Barbora Baguckytė Tamošauskai
Mosėdis
1901-02-07 DOBROVOLSKIS Boleslovas Dabrovolskis Jokimas ir Julijona Ivanauskaitė Dobrovolskiai
Liepoja Pranciška Mažeikaitė Stanislovas ir Anastasija Prialgaudkaitė Mažeikos
Simaičiai
1866-10-05 DOBROVOLSKIS Jonas Dobrovolskis Gasparas Ir Uršulė Andriejauskytė Dobrovolskiai
Šatraminiai Barbora Venckutė (netikslus įrašas)
Šatraminiai
1879-01-29 DOBROVOLSKIS Jonas Dobrovolskis Juozapas ir Barbora Niūniavaitė Dobrovolskiai
Nevočiai Domicėlė Donėlaitė Jokimas ir Ona Kazlauskiaitė Donėlos
Udraliai
1873-01-24 DOBROVOLSKIS Mykolas Dabrovolskis Juozapas ir Barbora Intaitė Dobrovolskiai
Virbalai Anastasija Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1890-02-11 DOBROVOLSKIS Pranciškus Dobrovolskis Barboros Dobrovolskytės sūnus
Paluknė, Sk.p. Anastasija Čižauskaitė Konstantinas ir Monika Venslauskytė Čižauskai
Daukšiai
1882-02-03 DOBROVOLSKIS Tadas Dobrovolskis Juozapas ir Barbora Intaitė Dobrovolskiai
Mosėdis Barbora Jotkutė Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai
Kernai
1888-01-12 DAMAŠIUS Mykolas Damašius Onos Damašiutės sūnus
Kulaliai Julijona Skaraitė Juozapas ir Barbora Vaškytė [?] Skaros
Žebrokai
1888-02-23 DAMBRAUSKAS Leonas Dambrauskas (Дамбровскаго) GD Fortunatas ir Anelė Miliutė Dambrauskai GD
Tauzai Ona Daukantaitė Aleksandras ir Pranciška Ruibytė Daukantai
Tauzai
1895-01-24 DANILEVIČIUS Andrius Danilevičius (Данилевича) Andrius ir Barbora Jurkutė Danilevičiai N Medomiškiai Laukž.p. Ona Andriejauskytė Jurgis ir Petronėlė Zubaitė Andriejauskiai
Nevočiai
1901-01-30 DANILEVIČIUS Antanas Danilevičius (Даниловича) Juozapas ir Uršulė Bučytė Danilevičiai (Данилевичей)
Vindeikiai Marijona Zubaitė Juozapas ir Julijona Jonutytė Zubės
Plaušiniai
1893-01-19 DANILEVIČIUS Augustinas Danilevičius (Данилевича) Jonas ir Zuzana Knystautaitė Danilevičiai (Данилевичей)
Geidučiai Šat.p. Marijona Pociutė Juozapas ir Monika Nemickaitė Pociai
Rukai
1883-02-08 DANILEVIČIUS Eduardas Danilevičius (Данилевича) Antanas ir Antanina Markaitytė Danilevičiai (Данилевичей)
Krakės Jadvyga Mazulevičiutė GD Jonas ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai GD
Rukai
1867-10-24 DANILEVIČIUS Steponas Danilevičius (Данилевича) Antanas ir Antanina Markaitytė Danilevičiai
Krakės Pranciška Dargytė Baltrutienė Mykolas ir Ona Stirblytė Dargiai N Mosėdis
1868-04-23 DANYS Adomas Danys (Даниса) Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai (Данiовъ)
Mosedis Anastasija Ramonaitė Jablonskienė Kazimieras ir Anastasija Narvilaitė Ramonai (Рамоновъ) N Mosėdis
1889-06-13 DANYS Adomas Danys (Даниса) Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai (Данисовъ) N Mosėdis Barbora Šakinytė Antanas ir Kondrota Plaušinytė Šakiniai
Budriai
1868-05-28 DANYS Antanas Danys (Даниса) Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai (Данiовъ)
Mosedis Monika Rumbutytė Benediktas ir Barbora Kusaitė Rumbučiai
Šaukliai
1896-02-04 DANYS Jonas Danys (Даниса) Pranciškus ir Anastasija Viskontaitė Daniai (Данисовъ)
Žebrokai Petronėlė Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1866-06-27 DANYS Petras Danys (Даниса) Motiejus ir Rožė Veitaitė Daniai (Данiовъ) N Mosėdis Anastasija Jackutė Juozapas ir Anastasija Paulauskaitė Jackai
Udraliai
1893-11-03 DANYS Petras Danys (Даниса) Petras ir Anastasija Jackutė Daniai (Данисовъ)
Mosėdis Ona Gvazdžiauskaitė (Гожевскою) Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai (Гожевскихъ)
Šerkšniai
1888-02-23 DANYS Pranciškus Danys (Даниса) Pranciškus ir Anastasija Viskontaitė Daniai (Данисовъ)
Žebrokai Anastasija Bertašiutė Leonas ir Ona Gikaraitė Bertašiai
Šaukliai
1872-08-08 DANYS Pranciškus Danys (Даниса) Motiejus ir Kotryna Kuprytė Daniai (Данисовъ) N Žebrokai Juozapota Vaserytė Ramonienė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai N Mosėdis
1880-02-13 DAPKUS Tadas Dapkus Tadas ir Antanina Žalimaitė Dapkai
Kusai Ona Zubaitė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai
1891-02-05 DAPŠYS Augustinas Dapšys (Дабшуса) Jonas ir Petronėlė Kazlauskiaitė Dapšiai
Naujukai Magdalena Martasaitė (Мартасо) [?] I. ir Magdalena Martasai (Мартаса) [?]
Žebrokai
1876-11-22 DARGYS Juozapas Dargys Tadas ir Anastasija Šedvydytė Dargiai
Naujukai Anastasija Mikalauskaitė Jonas ir Kotryna Navickaitė Mikalauskai
Daukšiai
1882-02-03 DARGYS Juozapotas Dargys Mykolas ir Barbora Stirblytė Dargiai N Nevočiai Barbora Petrauskaitė Rinienė (?) Mykolas ir Barbora Tuzaitė Petrauskaitė N Nevočiai
1901-02-05 DARGYS Jurgis Dargys Kazimieras ir Antanina Simonavičiutė Dargiai
Nevočiai Monika Mončytė Jurgis ir Monika Baguckytė Mončiai
Ersla
1874-07-01 DARGYS Kazimieras Dargys Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai
Nevočiai Antanina Simonavičiutė Motiejus ir Pranciška Pargalytė Simonavičiai
Šaukliai
1899-08-31 DARGYS Kazimieras Dargys Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai N Nevočiai Barbora Dapkutė Antanas ir Barbora Poškytė Dapkai
Ersla
1877-11-06 DARGUŽIS Juozapotas Dargužis Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai
Ersla Pranciška Mockutė Antanas ir Ona Litvinaitė Mockai
Palaukė Sk.p.
1899-05-16 DARGUŽIS Pranciškus Dargužis Juozapas ir Ona Daniutė Dargužiai
Kernai Uršulė Skubutytė Galdikienė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė Skubučiai N Kernai
1868-11-26 DARŽINSKAS Aleksandras Daržinskas Feliksas ir Barbora Jaskaudaitė Daržinskai
Tauzai Barbora Andriejauskytė Jonas ir Elena Raudytė Andriejauskiai
Mikulčiai
1882-02-08 DARŽINSKAS Antanas Daržinskas Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai N Mikulčiai Marijona Miliutė Juozapas ir Pranciška Skliuderytė Miliai
Šaukliai
1885-05-14 DARŽINSKAS Antanas Daržinskas Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai N Mikulčiai Antanina Lekstutytė Žulienė Antanas ir Sofija Michelsonytė Lekstučiai N Šaukliai
1886-11-11 DARŽINSKAS Antanas Daržinskas Juozapas ir Uršulė Antanauskiaitė Daržinskai N Tauzai Ona Bušmaitė (Бушмовною) Juozapas ir Ona Valužytė Bušmos (Бариновскихъ)
Kernai
1875-02-12 DARŽINSKAS Feliksas Daržinskas Juozapas ir Uršulė Antanauskiaitė Daržinskai
Udraliai Barbora Kubiliutė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Udraliai
1901-07-15 DARŽINSKAS Jokimas Daržinskas Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai
Nevočiai Ona Beniušytė Jokimas ir Kotryna Stonkutė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1878-01-24 DARŽINSKAS Kajetonas Daržinskas Antanas ir Uršulė Maniukaitė Daržinskai
Mikulčiai Barbora Piekutė Jonas ir Barbora Andrutytė Piekai
Igariai
1865-02-09 DARŽINSKAS Petras Daržinskas Pranciškus ir Kotryna Miknytė Daržinskai
Nevočiai Zuzana Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1886-02-23 DARŽINSKAS Pranciškus Daržinskas Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai
Nevočiai Barbora Zubaitė Leonas ir Barbora Baužytė Zubės
Nevočiai
1882-01-19 DARŽINSKAS Pranciškus Daržinskas Pilypas ir Barbora Jaskaudaitė Daržinskai
Tauzai Veronika Alšauskiaitė Pranciškus ir Liudvika Butkutė Alšauskiai
Tauzai
1900-05-14 DARŽINSKAS Rapolas Daržinskas Feliksas ir Uršulė Rimkutė Daržinskai
Šaukliai Ona Zubaitė Pranciškus ir Marijona Baužytė Zubės
Budriai
1887-01-27 DAUKINTIS Kazimieras Daukintis Kazimieras ir Teodora Balsytė Daukinčiai
Kulupėnai Kart.p. Aniceta Žeimytė Strakšienė Klemensas ir Uršulė Bružaitė Žeimiai N Daukšių Medsėdžiai
1872-05-30 DAUKINTIS Jokimas Daukintis Leonas ir Marijona Kataržytė Daukinčiai
Budriai Monika Leknytė Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai
1885-09-16 DAUKANTAS Jonas Daukantas Pilypas ir Ona Sa[...] Daukantai N Puodžiūnai Lenkimų p. Elena Veitaitė Mykolas ir Marijona Smulkytė Veitos
Šakaliai
1896-02-04 DAUKANTAS Mykolas Daukantas Antanas ir Ona Pakulytė Daukantai
Šatraminiai Amelija Riepšaitė Jonas ir Domicėlė Šliačkutė Riepšai
Virbalai
1885-08-26 DAUKANTAS Pilypas Daukantas Antanas ir Ona Šilgalytė Daukantai N Žirnikai Lenkimų p. Barbora Jonkutė Ložienė Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai N Šakaliai
1868-01-30 DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Tadas ir Ona Benetytė Daukšos
Grūšlaukė Sal.p. Ona Skališiūtė Želvienė Mykolas ir Ona Adomauskaitė (Адамовскихъ) Skališiai N Igariai
1872-02-22 DAUKŠAS Pranciškus Daukšas (Давкшаса) Motiejus ir Ona Beniušytė Daukšos N Šekai Matilda Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1900-01-17 DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Pranciškus ir Elena Raišutytė Daukšos
Jakštaičiai Salant. Par. Monika Černeckytė Simonas ir Monika Laukytė Černeckiai
Šniukščiai
1868-02-11 DIČMONTAS Jonas Dičmontas Juozapas ir Barbora Vaškytė Dičmontai
Paluknė Sk.p. Ona Valantinaitė Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė
1879-01-09 DIMA Juozapas Dima (Дыма) Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Budriai Ona Apulskytė Juozapas ir Liudvika Šleinytė Apulskiai
Žalgiriai
1870-02-03 DIMA Leonas Dima Antanas ir Ona Šiudeikytė Dimos
Plaušiniai Uršulė Martinkutė Jonas ir Pranciška Baguckiaitė Martinkai
Udraliai
1870-02-22 DIMA Pranciškus Dima Pranciškus ir Ona Kervytė Dimos
Paluknė Sk.p. Marijona Liebutė Zubienė Jonas ir Marijona Skališiūtė Liebai N Nevočiai
1877-02-06 DIMA Pranciškus Dima Antanas ir Ona Šiudeikytė Dimos
Udraliai Barbora Miliutė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai
Virbalai
1893-06-29 DIMA Pranciškus Dima Martynas ir Ieva Dapšytė Dimos
Krakės Rozalija Klovaitė Juozapas ir Juozapota Jaskaudaitė Klovos
Mosėdis
1869-02-18 DIMA Steponas Dima Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Kernai Agnė Raišutytė Antanas ir Kolumba Skersytė Raišučiai
Kernai
1884-02-14 DIRKSTYS Antanas Dirkstys Kazimieras ir Rozalija Šikšniutė Dirksčiai
Rušupiai Sk.p. Barbora Tuškutė Jurgis ir Barbora Žvinklytė Tuškos
Šatraminiai
1899-11-09 DOCIUS Ambraziejus Docius Ambraziejus ir Elžbieta Kavaliauskaitė Dociai N Derkinčiai Šat.p. Barbora Ragainytė Pranciškus ir Kunegunda Narkutė Ragainiai
Daukšiai
1867-02-26 DOMARKAS Dominykas Domarkas Juozapas ir Prudencija Ruikaitė Domarkai
Palšiai Barbora Apulskaitė Jurgis ir Juozapota Šakinytė Apulskai
Šekai
1885-06-25 DOMARKAS Leopoldas Domarkas Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšiai Barbora Pajauskaitė Valentinas ir Monika Andriejauskytė Pajauskai
Daukšiai
1900-08-20 DOMARKAS Mikalojus Domarkas Juozapas ir Barbora Bružaitė Domarkai
Palšiai Veronika Jurevičiutė GD Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai GD
Šatraminiai
1896-11-05 DOMARKAS Pranciškus Domarkas Kazimieras ir Oktavija Mončytė Domarkai N Ledžiai Barbora Plaušinytė Antanas ir Barbora Šedvydytė Plaušiniai
Daukšiai
1873-02-19 DONĖLA Aleksandras Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Barbora Žvinklytė Antanas ir Ona Jaskaudaitė Žvinkliai
Igariai
1865-02-09 DONĖLA Andrius Donėla Juozapas ir Ona Ažondenytė Donėlos (Дониловъ)
Laukžemė Barbora Bričkutė Kazimieras ir Ona Simutytė Bričkos
Žalgiriai
1899-11-23 DONĖLA Antanas Donėla Antanas ir Pranciška Matulytė Donėlos
Udraliai Petronėlė Beniušytė Simutienė Antanas ir Uršulė Kubiliutė Beniušiai N Gondlaukė
1870-02-03 DONĖLA Antanas Donėla (Донилы) Nikodemas ir Kunegunda Eidėjutė Donėlos
Baksčiai Monika Tilškytė Jurgis ir Barbora Želvytė (Жълiовъ) Tilškiai
Bobiliškės
1900-01-24 DONĖLA Dominykas Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Felicijona Litvinaitė Juozapas ir Felicijona Meškytė Litvinai
Daukšiai
1888-02-16 DONĖLA Jokimas Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Ona Beniušytė Juozapas ir Petronėlė Augustinaitė Beniušiai
Kulaliai
1865-02-14 DONĖLA Juozapas Donėla Juozapas ir Petronėlė Razmaitė Donėlos
Burviai Šat.p. Uršulė Bučytė Juozapas ir Juozapota Jonušaitė Būtės
Žebrokai
1865-09-14 DONĖLA Kazimieras Donėla Juozapas ir Kotryna Lubinaitė Donėlos
Kulaliai Barbora Martinkutė Žvinklienė Kazimieras ir Ona Tilškutė Martinkai N Tauzai
1869-05-20 DRASUTIS Kazimieras Drasutis Ignotas ir Uršulė Beniušytė Drasučiai
Šaučikiai Sal.p. Agnė Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Šniukščiai
1885-04-16 DRIMBA Juozapas Drimba Apolonijos Drimbaitės sūnus
Šatraminiai Ona Jazbutytė Juozapas ir Ona Gedrimaitė Jazbučiai
Šatraminiai
1871-05-31 DVARIONAS Antanas Dvarionas Kazimieras ir Veronika Karbauskaitė Dvarionai N Mosėdis Leokadija Ramanauskaitė (Романовскою) Feliksas ir Antanina Razmaitė Ramanauskai (Рамоновъ)
Šaukliai
1877-01-11 DVARIONAS Antanas Dvarionas Kajetonas ir Marcijona Brenciutė Dvarionai
Šniukščiai Barbora Mažonaitė Marcijonos Mažonaitės duktė
Šniukščiai
1878-02-08 DVARIONAS Jonas Dvarionas Jonas ir Ona Jucytė Dvarionai
Žebrokai Barbora Jurkutė Narnontienė Klemensas ir Barbora Veitaitė Jurkai N Rukai
1867-02-26 DVARIONAS Juozapas Dvarionas Feliksas ir Magdalena Staniutė Dvarionai
Dvarčininkai Sal.p. Ona Jakštaitė Jokimas ir Uršulė Luotys Jakštai
Igariai
1899-09-19 DVARIONAS Juozapas Dvarionas Kajetonas ir Marcijona Brenciutė Dvarionai N Laiviai Sal.p. Rozalija Jucytė Jonas ir Barbora Strakšaitė Juciai
Šniukščiai
1900-01-10 DVARIONAS Justinas Dvarionas Juozapas ir Domicėlė Šedvydytė Dvarionai
Mosėdis Anastasija Gedrimaitė Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis
1882-09-14 DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Antanas ir Elena Eidėjutė Dvarionai
Kulaliai Kotryna Venckutė Juozapas ir Kotryna Jucytė Venckai
Kulaliai
1888-06-27 DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Feliksas ir Magdalena Staniutė Dvarionai
Šniukščiai Kotryna Jazbutytė Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbučiai
Šniukščiai
1874-11-27 DVARIONAS Leonas Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Ona Mažutytė Antanas ir Ona Laukytė Mažučiai
Žebrokai
1874-11-27 DVARIONAS Petras Dvarionas Antanas ir Elena Eidėjutė Dvarionai
Šniukščiai Domicėlė Viskontaitė Jeronimas ir Barbora Pociutė Viskontai GD
Šniukščiai
1894-02-08 DVARIONAS Povilas Dvarionas Jokimas ir Barbora Intaitė Dvarionai
Šatės Barbora Pučkoriutė Narvilienė Tadas ir Barbora Raveikytė Pučkoriai N Kulaliai
1868-11-19 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Anastasija Šedvydyė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai
Žebrokai
1871-11-23 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Domicėlė Šedvydytė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai
Mosėdis
1872-11-10 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai N Žebrokai Cecilija Vaserytė Juozapas ir Sofija Luotys Vaseriai
Mosėdis
1881-02-10 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Dominykas ir Elena Matulytė Dvarionai
Krakės Ona Ruikaitė Pranciškus ir Barbora Ažondenytė Ruikos
Šatraminiai
1883-01-18 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Pranciškus ir Monika Budrikytė Dvarionai
Mosėdis Monika Laukytė Adomas ir Felicijona Kapinskytė Laukiai
Mosėdis
1883-02-22 DVARIONAS Simonas Dvarionas Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai
Rukai Ona Kubiliutė Jonas ir Petronėlė Griciutė Kubiliai
ŠerkšniaiE1865-10-05 EIDĖJUS Antanas Eidėjus Mykolas ir Barbora Baužytė Eidėjai
Žalgiriai Barbora Barauskaitė Kazimieras ir Ona Jakštaitė Barauskai
Šatraminiai
1901-11-13 EIDĖJUS Antanas Eidėjus Kazimieras ir Uršulė Andriejauskytė Eidėjai

Anastasija Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai

1875-02-24 EIDĖJUS Ignotas Eidėjus Mykolas ir Barbora Baužytė Eidėjai
Budvietė Monika Luotys Dominykas ir Elena Mončytė Luotyss
Tėveliai
1865-06-29 EIDĖJUS Juozapas Eidėjus Jonas ir Barbora Kubiliutė Eidėjai
Žalgiriai Felicijona Daukantaitė Juozapas ir Ona Meškytė Daukantai
Ledžiai
1874-11-13 EIDĖJUS Juozapas Eidėjus Antanas ir Elena Antanauskiaitė Eidėjai
Barzdžiai Sal.p. Anelė Skaraitė Jokimas ir Uršulė P.[?] Skaros
Mikulčiai
1894-02-08 EIDĖJUS Konstantinas Eidėjus Kazimieras ir Uršulė Andriejauskytė Eidėjai
Žalgiriai Monika Ronkytė Bonaventūras ir Felicijona Daržinskaitė Ronkiai
Gondlaukė
1896-02-04 EIDĖJUS Mykolas Eidėjus Mykolas ir Ona Bertašiutė Eidėjai
Gandlaukė šat.p. Domicėlė Baužytė Aloyzas ir Monika Viskontaitė Baužiai
Virbalai
1894-01-25 EIDĖJUS Pranciškus Eidėjus Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai
Palšiai Kotryna Kairytė Jonas ir Marijona Pociutė Kairiai
Šaukliai
1895-06-15 EIDĖJUS Pranciškus Eidėjus Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai N Šaukliai Amelija Staniutė Dovydas ir Monika Šakinytė Staniai
Šaukliai
1878-02-22 EINIKIS Juozapas Einikis Juozapas ir Ona Staniutė Einikiai
Šaukliai Uršulė Jonkutė Feliksas ir Agota Vaserytė Jonkai
Igariai
1873-04-30 ENDRIUŠKA Juozapas Endriuška Juozapas ir Antanina Bružaitė Endriuškos
Rukai Magdalena Liaučytė Laukienė Stanislovas ir Kotryna Pikturnaitė Liaučiai (Лавшевичевъ) N Rukai
1880-02-20 ENDRIUŠKA Kazimieras Endriuška Kazimieras ir Barbora Zubaitė Endriuškos
Nevočiai Ona Šakalytė Stanislovas ir Barbora Žemelytė Šakaliai
Budvietė
1882-09-14 ENDRIUŠKA Kazimieras Endriuška Kazimieras ir Barbora Zubaitė Endriuškos N Nevočiai Monika Griciutė Feliksas ir Monika Motiejauskaitė Griciai
Daukšiai
1880-02-26 ENDRĖKUS Antanas Endrėkus (Андрекуса) Kazimieras ir Kotryna Buivydaitė Endrėkai
Rukai Ona Kubiliutė Juozapas ir Elena Narkutė Kubilai
Rukai
1898-05-20 ENDRĖKUS
Jonas Endrėkus (Андрекуса) Antanas ir Barbora Navickaitė Endrėkai
Kaukolikai Magdalena Gurauskaitė Jonas ir Magdalena Tilškytė Gurauskai
Bobiliškės
1874-10-10 ENDRĖKUS
Juozapas Endrėkus (Андрекуса) Simonas ir Monika Petrauskaitė Endrėkai
Erkšva Yl.p. Domicėlė Paulauskaitė Motiejus ir Ona Buivydaitė Paulauskai
Kernai
1895-09-17ENDRĖKUS Juozapas Endrėkus (Андрекуса) Jurgis ir Barbora Beinoraitė Endrėkai
Budvietė Amelija Liaugaudaitė Augustinas ir Rozalija Žiemelytė (Жемелiовной) Liaugaudai
Budvietė
1901-10-23 ENDRĖKUS
Kazimieras Endrėkus (Андрекуса) Antanas ir Ona Kontvainytė Endrėkai
Drupiai Šat.p. Ona Šakinytė Šulcienė Antanas ir Kondrota Plaušinytė Šakiniai N Ersla
1887-02-03 ENDRĖKUS
Leonas Endrėkus (Андрекуса) Julijonas ir Elžbieta Žilytė Endrėkai
Krakės Anastasija Skersytė Gečienė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai N Šatraminiai
1881-02-10 ENDRUTIS Antanas Emdrutis Antanas ir Monika Burbaitė Emdručiai
Krakės Kotryna Dabrytė Antanas ir Kotryna Daugėlaitė Dabriai
Krakės
1884-01-30 ENDRUTIS Jonas Emdrutis Antanas ir Monika Burbaitė Emdručiai
Krakės Barbora Kazbaraitytė Baltrimienė Antanas ir Ona Bierontaitė Kazbaraičiai N Šaukliai
1872-02-22 ENDRUTIS Leonas Emdrutis Feliksas ir Uršulė Jaskaudaitė Emdručiai
Igariai Amelija Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1885-02-03 ERNOTAS Juozapas Ernotas (Ирнаста) Jurgis ir Ona Simutytė Ernotai
Dvarčininkai Sal.p. Monika Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
ŠniukščiaiG1891-03-04 GADEIKIS Antanas Gadeikis Jokimas ir Anelė Laukytė Gadeikiai
Budvietė Domicėlė Bružaitė Petras ir Petronėlė Mažonaitė Bružai
Nevočiai
1875-05-07 GADEIKIS Jokimas Gadeikis Antanas ir Monika Meškytė Gadeikiai
Nevočiai Pranciška Staniutė Stanislovas ir Barbora Šmitaitė Staniai
Šatraminiai
1877-01-25 GADEIKIS Jonas Gadeikis Pranciškus ir Antanina Valančiutė Gadeikiai
Budvietė Leokadija Klovaitė Mikalojus ir Jadvyga Jonkutė Klovos
Šerkšniai
1877-04-19 GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Krakės Barbora Pemkutė Pranciškus ir Leokadija Intaitė Pemkai
Rukai
1882-01-12 GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Bonifacas ir Barbora Šėmetaitė Gadeikiai
Simaičiai Anastasija Kinčiutė Leonas ir Anastasija Žilinskaitė (Жилинских) Kinčiai
Simaičiai
1887-11-10 GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Feliksas ir Apolonija Petrikytė [?] Gadeikiai
Žebrokai Rozalija Viščiūnaitė Feliksas ir Barbora Augustinaitė Viščiūnai
Nevočiai
1890-01-09 GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Feliksas ir Apolonija Drangytė [?] Gadeikiai N Nevočiai Uršulė Gurauskaitė Juozapotas ir Monika Pociutė Gurauskai
Tėveliai
1883-05-31 GADEIKIS Petras Gadeikis Jonas ir Agnė Razmaitė Gadeikiai
Mosėdis Uršulė Zubaitė Apolonijos Zubaitės duktė
Mosėdis
1864-03-01 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Nevočiai Leokadija Vaškytė Raimundas ir Barbora Balsytė Vaškiai
Šerkšniai
1879-02-06 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai N Šerkšniai Ona Adomauskaitė Juozapotas ir Magdalena Vaitelytė (Вайдыловъ) Adomauskai
Šerkšniai
1895-06-13 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai N Šerkšniai Vincenta Šulcaitė Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai
Mosėdis
1897-02-18 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Leonas ir Uršulė Sadauskaitė Gadeikiai
Nevočiai Magdalena Lipšaitė Tadas ir Magdalena Žvinklytė Lipšai
Kusai
1900-02-07 GADLIAUSKAS Karolis Gadliauskas Vykintas ir Ona Pabrėžaitė Gadliauskai
Večiai Lenkimų p. Ona Jotkutė Kazimieras ir Ona Skurdauskaitė Jotkai
Kernai
1872-10-17 GEDŽIŪNAS Tadas Gedžiūnas Tadas ir Kotryna Simonavičiutė Gedžiūnai
Luknės Sk.p. Ona Baužytė Stanislovas ir Uršulė Končiutė Baužiai
Šatraminiai
1869-03-04 GALDIKAS Antanas Galdikas Mykolas ir Monika Kažytė Galdikai
Tauzai Anastasija Jakštaitė Petras ir Anelė Laukytė Jakštai
Mikulčiai
1896-01-30 GALDIKAS Antanas Galdikas Antanas ir Anastasija Jakštaitė Galdikai
Tauzai Ona Kubiliutė (Кубыловною) Mykolas ir Ona Kazbaraitytė Kubiliai (Кубиласовъ)
Šakaliai
1865-02-09 GALDIKAS Feliksas Galdikas Mykolas ir Petronėlė Žuolytė Galdikai N Luknės Sk.p. Monika Abrutytė Mykolas ir Kotryna Mikaitytė Abručiai (Микаитiовъ Абрутiовъ)
Tauzai
1880-02-26 GALDIKAS Feliksas Galdikas Feliksas ir Barbora Mončytė Galdikai
Večiai Lenkimų p. Fortunata Kairytė Pranciškus ir Petronėlė Pocevičiutė (Поцевичей) Kairiai
Giršinai
1881-02-17 GALDIKAS Jonas Galdikas Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai Ona Lekniutė Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai
1885-01-08 GALDIKAS Jonas Galdikas Dovydas ir Prudencija Burbaitė Galdikai
Juodeikiai Lenkimų p. Barbora Balsytė Vykintas ir Petronėlė Mosteikaitė Balsiai
Igariai
1891-01-29 GALDIKAS Jonas Galdikas Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai Elena Dvarionaitė Kazimieras ir Elena Rumbutytė Dvarionai
Žebrokai
1866-01-31 GALDIKAS Juozapas Galdikas Antanas ir Petronėlė Skersytė Galdikai
Šakaliai Ona Miliutė Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai
1879-01-16 GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Terezė Bružaitė Galdikai N Margeniai Lenkimų p. Monika Baužytė Leonas ir Monika Gikaraitė Baužiai
Žalgiriai
1882-02-07 GALDIKAS Juozapas Galdikas Antanas ir Petronėlė Skersytė Galdikai N Šakaliai Anastasija Bagdonaitė Antanas ir Monika Ložytė Bagdonai
Simaičiai
1884-05-22 GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Barbora Riepšaitė Galdikai
Šilalė Ona Gedrimaitė Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai
1886-01-21 GALDIKAS Juozapas Galdikas Jonas ir Ona Bertašiutė Galdikai
Kernai Petronėlė Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1887-02-03 GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Daukšiai Uršulė Skubutytė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė Skubučiai
Kernai
1891-02-26 GALDIKAS Juozapas Galdikas Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai Barbora Laukytė Jonas ir Barbora Paulauskaitė Laukiai
Palšiai
1891-08-25 GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Ona Miliūtė Galdikai
Šakaliai Amelija Venckutė Jurgis ir Domicėlė Skaraitė Venckai
Mikulčiai
1900-11-12 GALDIKAS Jurgis Galdikas Juozapas ir Anastasija Miliutė Galdikai
Šakaliai Monika Ramanauskaitė (Рамоновскою) Jonas ir Petronėlė Ložytė Ramanauskai (Рамоновскихъ)
Mosėdis
1886-05-27 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Pranciškus ir Konstancija Butkutė Galdikai
Igariai Matilda Jakštaitė Antanas ir Antanina Daržinskaitė Jakštai
Igariai
1886-10-28 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Antanas ir Barbora Untulytė Galdikai
Daukšiai Monika Žulytė Kajetonas ir Barbora Lekstutytė Žuoliai
Daukšiai
1889-02-14 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Rozalija Ažondenytė Galdikai
Daukšiai Barbora Juškaitė Jonas ir Juozapota Vaitilaitė Juškos
Daukšiai
1889-11-21 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Antanas ir Barbora Untulytė Galdikai N Daukšiai Ona Paulauskaitė Antanas ir Barbora Karbauskaitė Paulauskai
Daukšiai
1898-11-17 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai
Daukšiai Zuzana Skaraitė Petrošienė Pranciškus ir Barbora Venslauskytė Skaros N Tauzai
1901-06-10 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai N Bobiliškės Ona Monstvilaitė Jonas ir Ona Razgaitytė (Рузгайла) Monstvilos
Krakės
1866-09-26 GALDIKAS Klemensas Galdikas Klemensas ir Barbora Lenkauskaitė Galdikai
Daukšiai Barbora Kairytė Mykolas ir Barbora Kaunaitė Kairiai
Medsėdžiai
1875-02-24 GALDIKAS Leonardas Galdikas Jurgis ir Rozalija Mončytė Galdikai N Mediniai Lenkimų p. Barbora Lankauskaitė Ignotas ir Ona Budrikytė Lenkauskai
Kernai
1884-07-24 GALDIKAS Leonardas Galdikas Pranciškus ir Kotryna Mikutaitė Galdikai N Šniukščiai Uršulė Lekstutytė Pranciškus ir Elžbieta Vaitilaitė Lekstučiai
Šaukliai
1883-02-15 GALDIKAS Leonas Galdikas Leonas ir Barbora Karpaitė (Карпов) Galdikai
Ledžiai Ona Petkutė Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Daukšiai
1865-02-09 GALDIKAS Liudvikas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai N Žalgiriai Kleopa Karbauskaitė (Клеофою Карбонскою Dominykas ir Ona Ažondenytė Karbauskai (Карбонских)
Ledžiai
1876-01-14 GALDIKAS Liudvikas Galdikas Liudvikas ir Ona Šopagaitė Galdikai
Šatraminiai Barbora Tamošauskaitė Ignotas ir Ona Simutytė Tamošauskai
Šatraminiai
1882-11-23 GALDIKAS Pranciškus Galdikas Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai
Šakaliai Barbora Vyniautaitė Zubienė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Kusai
1871-02-03 GASAS Pranciškus Gasas (Гасовскаго) Pranciškus ir Ona Skirutytė Gasai N Reketė Sal.p. Kotryna Kazbaraitytė Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaraičiai (Казбаровичей)
Daukšiai
1877-02-06 GAUBYS Juozapas Gaubys (Губиса) Jurgis ir Barbora Buivydaitė Gaubės
Žalgiriai Ona Simaitytė Pranciškus ir Leokadija Barkutė Simaičiai
Šerkšniai
1885-01-15 GEČAS Tomas Gečas (Гечиса) Jonas ir Juozapota Gedminaitė Gečai
Rukai Anastasija Skersytė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai
Šatraminiai
1880-09-30 GEDGAUDAS Antanas Gedgaudas GD Albinas ir Proksedija Čekauskaitė Gedgaudai GD
Ersla Albertina Karevičiutė Pranciškus ir Petronėlė Pocevičiutė (Поцевичей) Karevičiai
Giršinai
1886-05-27 GEDGAUDAS Antanas Gedgaudas Kazimieras ir Ona Jankauskiaitė Gedgaudai N Gintališkės, Gintal. valsč. Ona Buganauskiaitė Antanauskienė Jonas ir Morta Juzumaitė Buganauskiai (Буженовскихъ) N Naujukai
1886-06-09 GEDGAUDAS Juozapas Gedgaudas Mykolas ir Kotryna Kusaitė Gedgaudai (Коссовъ Гедговдовъ)
Kulaliai Barbora Piekutė Motiejus ir Ona Markauskaitė Piekai
Šerkšniai
1887-01-13 GEDGAUDAS Petras Gedgaudas Mykolas ir Kotryna Kusaitė Gedgaudai (Куссовъ Гедговдовъ)
Šniukščiai Pranciška Rumšaitė Juozapas ir Domicėlė Stungytė Rumšai
Krakės
1895-02-07 GEDMINAS Juozapas Gedminas Kazimieras ir Barbora Endrėkutė Gedminai N Sodalė Šat.p. Kunegunda Mockutė Kazimieras ir Uršulė Niūniavaitė Mockai
Ersla
1896-01-23 GEDMINAS Konstantinas Gedminas Jonas ir Ona Mažrimaitė Gedminai
Mosėdis Ona Staniutė Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė
1864-07-14 GEDRIMAS Gasparas Gedrimas Dominykas ir Barbora Pajauskaitė Gedrimai N Kruopiai Pranciška Ramonaitė (Романовною) Kazimieras ir Barbora Kaupaitė (Кявповъ) Ramonai
Mosėdis
1865-02-09 GEDRIMAS Jonas Gedrimas Jonas ir Anastasija Tamošauskaitė Gedrimai
Žebrokai Magdalena Adomauskaitė Apulskienė Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskai N Mosėdis
1865-02-09 GEDRIMAS Petras Gedrimas Bonifacas ir Kotryna Tilškytė Gedrimai
Baksčiai Pranciška Mickutė Jonas ir Uršulė Šmitaitė Mickai
Udraliai
1875-02-12 GEDRIMAS Motiejus Gedrimas Juozapas ir Marijona Kensgailaitė Gedrimai
Mosėdis Monika Ramonaitė Kazimieras ir Monika Kaupaitė Ramonai (Рамоновъ)
Mosėdis
1877-07-17 GEDRIMAS Izidorius Gedrimas Kazimieras ir Ona Škimelytė Gedrimai
Rukai Rozalija Girdžiūnaitė Antanas ir Rozalija Strakšaitė Girdžiūnai
Rukai
1884-02-14 GEDRIMAS Dominykas Gedrimas Chrizostomas ir Magdalena Peldytė Gedrimai
Imbarė Sal.p. Barbora Domarkaitė Leonas ir Barbora Petkutė Domarkai
Palšiai
1890-05-15 GEDRIMAS Juozapas Gedrimas Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai Anastasija Miliutė Feliksas ir Anastasija Paulauskaitė Miliai

1893-10-13 GEDRIMAS Petras Gedrimas Petras ir Pranciška Martinkutė Gedrimai
Baksčiai Ona Karevičiutė leopoldas ir Ona Palubinskaitė Karevičiai
Budriai
1897-06-02 GEDRIMAS Jonas Gedrimas Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai Barbora Katkutė Ambraziejus ir Ona Ažondenytė Katkai
Daukšiai
1899-02-23 GEDRIMAS Adomas Gedrimas Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai Rozalija Riepšaitė Juozapas ir Ieva Pociutė Riepšai
Šatraminiai
1900-02-14 GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Jonas ir Barbora Baltuonytė Gedrimai
Serapinai Sal.p. Ona Aklytė Antanas ir Uršulė Šopagaitė Akliai
Žalgiriai
1878-01-11 GERLAITIS Stanislovas Gerlaitis Anupras ir Ona Daukšaitė Gerlaičiai
Žebrokai Liucija Veitaitė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Nevočiai
1893-05-11 GIEDRA Ignotas Giedra (Гедра) Kazimieras ir Ona Zubaitė Giedros
Juodupėnai Sal.p. Magdalena Galdikaitė Juozapas ir Ona Viskontaitė Galdikai
Šniukščiai
1897-02-18 GIEDRA Ignotas Giedra Kazimieras ir Ona Zubaitė Giedros N Šniukščiai Proksedija Ašoklytė Vincentas ir Marijona Piekutė Ašokliai
Rukai
1886-01-28 GIEDRA Juozapas Giedra Juozapas ir Ona Budrytė Giedros
Drupiai Šat.p. Ona Kociutė Juozapas ir Petronėlė Stonkutė Kociai
Žebrokai
1886-02-04 GIEDRA Juozapas Giedra Juozapas ir Marijona Bierontaitė Giedros N Juodupėnai Sal.p. Amelija Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1865-11-09 GIEDRA Laurynas Giedra Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Giedros
Budriai Uršulė Šakinytė Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Budriai
1899-02-23 GIEDRA Leonas Giedra Laurynas ir Uršulė Šakinytė Giedros
Daukšiai Magdalena Mikalauskaitė Kazimieras ir Magdalena Ramonaitė Mikalauskai
Žeimiai Sal.p.
1901-02-11 GIEDRA Leonas Giedra Laurynas ir Uršulė Šakinytė Giedros N Daukšiai Pranciška Žuolytė Juozapas ir Julijona Rapalytė Žuoliai
Palšiai
1872-01-18 GIEDRAITIS Mykolas Giedraitis (Гедрайтиса) Mykolas ir Magdalena Veitaitė Giedraičiai
Puodkaliai Sk.p. Ona Lenkauskaitė Ignotas ir Ona Budrikytė Lenkauskai
Kernai
1900-02-14 GIKARAS Kazimieras Gikaras Leonas ir Emilija Butkutė Gikarai N Lenkimai Anastasija Čiunkaitė Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Daukšiai
1891-02-05 GIRDENIS Jaroslovas Girdenis Kazimieras ir Liucija Žipriutė Girdeniai
Pakalniškiai Sk.p. Anastasija Jotkutė Giacintas ir Magdalena Niūniavaitė Jotkai
Kernai
1889-01-17 GIRDŽIŪNAS Juozapotas Girdžiūnas Juozapotas ir Sofija Šakinytė Girdžiūnai N Paluknė, Sk.p. Petronėlė Prialgauskaitė Juozapas ir Monika Šverebaitė Prialgauskai
Daukšiai
1866-05-11 GRABYS Jeronimas Grabys Jeronimas ir Barbora Dabrovolskyė Grabiai
Šerkšniai Barbora Skaraitė Petronėlės Skaraitės dukra
Šaukliai
1869-11-23 GRABYS Juozapas Grabys Juozapas ir Veronika Zabitytė Grabiai N Kulaliai Barbora Ruginytė Jonkuvienė Juozapotas ir Ieva Jackutė Ruginiai N Kulaliai
1883-01-25 GRABYS Kazimieras Grabys Kazimieras ir Barbora Miliutė Grabiai
Mosėdis Ona Dimaitė Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Udraliai
1886-02-04 GRABYS Kazimieras Grabys Kazimieras ir Barbora Mončytė Grabiai N Krakės Ona Pociutė Petras ir Felicijona Jonušaitė Pociai
Gaubės
1896-08-04 GRABYS Pranciškus Grabys Jeronimas ir Barbora Skaraitė Grabiai
Giršinai Kotryna Skirutytė Jokimas ir Kotryna Pučinskiaitė Skiručiai
Rukai
1898-01-20 GRABYS Pranciškus Grabys Monikos Grabytės sūnus
Ersla Uršulė Žvaginytė Leonas ir Marijona Balvočiutė Žvaginiai
Budvietė
1877-11-08 GRICIUS Feliksas Gricius Feliksas ir Monika Motiejauskaitė Griciai
Daukšiai Cecilija Zubaitė Jurgis ir Anastasija Knystautaitė Zubės
Šatraminiai
1884-01-30 GRICIUS Feliksas Gricius Antanas ir Ona Gikaraitė Griciai N Daukšiai Barbora Gadeikytė Raudienė Jokimas ir Kotryna Dvarionaitė Gadeikiai N Krakės
1893-08-08 GRICIUS Feliksas Gricius Feliksas ir Monika Motiejauskaitė Griciai N Tauzai Domicėlė Kažytė Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai
1896-01-30 GRICIUS Jonas Gricius Juozapas ir Ona Milašiutė Griciai
Mikulčiai Magdalena Daržinskaitė Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai

1877-06-19 GRICIUS Pranciškus Gricius Antanas ir Uršulė Mažonaitė Griciai
Gilaičiai Plat.p. Leokadija Razmaitė Antanas ir Benedikta Beinoriutė Razmos
Šniukščiai
1884-02-14 GRICIUS Pranciškus Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai
Igariai Ona Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1886-05-27 GRICIUS Rapolas Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai
Igariai Leokadija Valužytė Petrutienė Pranciškus ir Ona Puškoriutė Valužiai N Šaukliai
1879-01-30 GRICIUS Steponas Gricius Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai Apolinarija Lekstutytė Pranciškus ir Elžbieta Vaitilaitė Lekstučia
Šaukliai
1868-09-24 GRIGAITIS Ignacijus Grigaitis Dominykas ir Elžbieta Valančiūtė Grigaičiai N Vindeikiai Šat.p. Kunegunda Žilinskaitė Baguckienė Pranciškus ir Pranciška Gečaitė Žilinskai N Igariai
1881-10-03 GRUFAS Ildefonsas Grufas Pranciškus ir Amelija Šiaulakytė (Шефлаковъ) Grufai
Mosėdis Karolina Daukintytė (Довкинтовною) Juozapas ir Ona Šimkutė Daukinčiai
Mosėdis
1882-05-18 GUDAVIČIUS Juozapas Gudavičius (Гудовичь) Kajetonas ir Amelija Pliuškytė Gudavičiai
Ersla Magdalena Jančiauskytė (Jончевскою) Jonas ir Marijona Šakalytė Jančiauskai
Ersla
1868-06-02 GUDAVIČIUS Kajetonas Gudavičius (Гудович) Kajetonas ir Amelija Pliuškytė Gudavičiai
Ersla Petronėlė Aklytė Vičienė Mykolas ir Juozapota Pliuškytė Akliai N Erlėnai
1870-02-22 GUDAVIČIUS Petras Gudavičius Kajetonas ir Amelija Pliuškytė Gudavičiai
Ersla Anelė Intaitė Jurgis ir Pranciška Jaskaudaitė Intos
Krakės
1874-01-30 GURAUSKAS Albinas Gurauskas Juozapas ir Magdalena Kalvaitytė Gurauskai
Budvietė Sk.p. Magdalena Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos
Žebrokai
1874-10-15 GURAUSKAS Jonas Gurauskas Jonas ir Viktorija Ložytė Gurauskai
Paluknė Sk.p. Magdalena Tilškutė Jurgis ir Barbora Miliutė Tilškiai
Bobiliškės
1898-10-06 GURAUSKAS Jonas Gurauskas Liudvikas ir Matilda Šmitaitė Gurauskai
Žebrokai Antanina Budrytė (Будрецкою) Kazimieras ir Rozalija Alminaitė Budreckai (Будрецкаго)
Kruopiai Plat.p.
1865-11-09 GURAUSKAS Jurgis Gurauskas Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai Elena Andriejauskytė Jonas ir Elena Raudytė Andriejauskiai
Mikulčiai
1868-09-10 GURAUSKAS Kazimieras Gurauskas Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai Marcijona Vaičiūtė Tadas ir Elena Piktuižytė Vaičiai
Šekai
1874-01-30 GURAUSKAS Liudvikas Gurauskas Juozapas ir Magdalena Kalvaitytė Gurauskai Budvietė Sk.p. Matilda Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos
Žebrokai
1886-11-11 GUŠLYS Feliksas Gušlys (Гушловскаго) Ignotas ir Pranciška Mikniutė Gušliai N Daukšių Medsėdžiai Barbora Karaliutė Antanas ir Barbora Karbonskiaitė Karaliai
Nevočiai
1879-05-29 GUŽYS Antanas Gužys Jurgis ir Kotryna Kovoliunaitė Gužiai
Sriauptai Lenkimų p. Ona Kniuipytė (Кнюйповною) Pranciškus ir Kotryna Ridikaitė Kniuipos (Кнюйпiовъ)
Daukšiai
1873-02-07 GUŽYS Jonas Gužys Jurgis ir Kotryna Kovoliunaitė Gužiai
Lenkimai Magdalena Prialgauskaitė Jonas ir Prancijona Stirpeikaitė Prialgauskai
Daukšiai
1865-10-05 GVAZDŽIAUSKAS Petras Gvazdžiauskas Petras ir Scholastika Balvočiutė Gvazdžiauskai
Naujukai Anastasija Lekniutė Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai
1889-05-16 GVAZDŽIAUSKAS Tadas Gvazdžiauskas Jonas ir Uršulė Jurevičiutė Gvazdžiauskai
Šaukliai Antanina Griciutė Kazimieras ir Apolonija Bernytė Griciai
Šakaliai
Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .