Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur JAUNOJI Jaunosios tėvai N iš kur
pavardė

našlys sutuoktinis

našlė jaunoji
DDABRYS Albinas Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Ersla Magdalena Strakšaitė Kazimieras ir Anastasija Šakinytė Strakšai
Šaukliai
DABRYS Antanas Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Ersla Ona Vičiutė Antanas ir Benedikta Petrauskaitė Vičiai
Ersla
DABRYS Antanas Dabrys Antanas ir Kotryna Stonkutė Dabriai N Krakės Antanina Martinkutė Baltrutienė Kasparas ir Rožė Veitaitė Martinkai N Nevočiai
DABRYS Jurgis Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Žebrokai Uršulė Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšos
Ersla
DABRYS Pranciškus Dabrys Jurgis ir Viktorija Andrijauskiaitė Dabriai N Žebrokai Magdalena Šiudeikaitė Leonas ir Ieva Ruikaitė Šiudeikiai
Žebrokai
DABRYS Pranciškus Dabrys Jurgis ir Viktorija Andrijauskiaitė Dabriai N Žebrokai Uršulė Pikturnaitė Markauskienė Kazimieras ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Daukšiai
DABRYS Vykintas Dabrys Pranciškus ir Julijona Valantinaitė Dabriai
Mosėdis Barbora Tamošauskaitė Juozapas ir Barbora Baguckytė Tamošauskai
Mosėdis
DOBROVOLSKIS Boleslovas Dabrovolskis Jokimas ir Julijona Ivanauskaitė Dobrovolskiai
Liepoja Pranciška Mažeikaitė Stanislovas ir Anastasija Prialgaudkaitė Mažeikos
Simaičiai
DOBROVOLSKIS Jonas Dobrovolskis Gasparas Ir Uršulė Andrijauskiaitė Dobrovolskiai
Šatraminiai Barbora Venckutė (netikslus įrašas)
Šatraminiai
DOBROVOLSKIS Jonas Dobrovolskis Juozapas ir Barbora Niuniavaitė Dobrovolskiai
Nevočiai Domicėlė Donėlaitė Jokimas ir Ona Kazlauskaitė Donėlos
Udraliai
DOBROVOLSKIS Mykolas Dabrovolskis Juozapas ir Barbora Intaitė Dobrovolskiai
Virbalai Anastasija Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
DOBROVOLSKIS Pranciškus Dobrovolskis Barboros Dobrovolskytės sūnus
Paluknė, Sk.p. Anastasija Čižauskytė Konstantinas ir Monika Venslauskaitė Čižauskiai
Daukšiai
DOBROVOLSKIS Tadas Dobrovolskis Juozapas ir Barbora Intaitė Dobrovolskiai
Mosėdis Barbora Jotkutė Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai
Kernai
DAMAŠIUS Mykolas Damašius Onos Damašiutės sūnus
Kulaliai Julijona Skaraitė Juozapas ir Barbora Vaškytė [?] Skaros
Žebrokai
DAMBRAUSKAS Leonas Dambrauskis GD Fortunatas ir Anelė Miliutė Dambrauskiai GD
Tauzai Ona Daukantaitė Aleksandras ir Pranciška Ruibytė Daukantai
Tauzai
DANILEVIČIUS Andrius Danilevičius (Данилевича) Andrius ir Barbora Jurkutė Danilevičiai N Medomiškiai Laukž.p. Ona Andrijauskiaitė Jurgis ir Petronėlė Zūbaitė Andrijauskiai
Nevočiai
DANILEVIČIUS Antanas Danilevičius (Даниловича) Juozapas ir Uršulė Bučytė Danilevičiai (Данилевичей)
Vindeikiai Marijona Zūbaitė Juozapas ir Julijona Jonutytė Zūbės
Plaušiniai
DANILEVIČIUS Augustinas Danilevičius (Данилевича) Jonas ir Zuzana Knystautaitė Danilevičiai (Данилевичей)
Geidučiai Šat.p. Marijona Pociutė Juozapas ir Monika Nemickaitė Pociai
Rukai
DANILEVIČIUS Eduardas Danilevičius (Данилевича) Antanas ir Antanina Markaitytė Danilevičiai (Данилевичей)
Krakės Jadvyga Mazulevičiutė GD Jonas ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai GD
Rukai
DANILEVIČIUS Steponas Danilevičius (Данилевича) Antanas ir Antanina Markaitytė Danilevičiai
Krakės Pranciška Dargytė Baltrutienė Mykolas ir Ona Stirblytė Dargiai N Mosėdis
DANYS Adomas Danys (Даниса) Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai (Данiовъ)
Mosedis Anastasija Ramonaitė Jablonskienė Kazimieras ir Anastasija Narvilaitė Ramonai (Рамоновъ) N Mosėdis
DANYS Adomas Danys (Даниса) Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai (Данисовъ) N Mosėdis Barbora Šakinytė Antanas ir Kondrota Plaušinytė Šakiniai
Budriai
DANYS Antanas Danys (Даниса) Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai (Данiовъ)
Mosedis Monika Rumbutytė Benediktas ir Barbora Kusaitė Rumbučiai
Šaukliai
DANYS Jonas Danys (Даниса) Pranciškus ir Anastasija Viskontaitė Daniai (Данисовъ)
Žebrokai Petronėlė Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
DANYS Petras Danys (Даниса) Motiejus ir Rožė Veitaitė Daniai (Данiовъ) N Mosėdis Anastasija Jackutė Juozapas ir Anastasija Paulauskaitė Jackai
Udraliai
DANYS Petras Danys (Даниса) Petras ir Anastasija Jackutė Daniai (Данисовъ)
Mosėdis Ona Gvazdžiauskytė (Гожевскою) Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskiai (Гожевскихъ)
Šerkšniai
DANYS Pranciškus Danys (Даниса) Pranciškus ir Anastasija Viskontaitė Daniai (Данисовъ)
Žebrokai Anastasija Bertašiutė Leonas ir Ona Gikaraitė Bertašiai
Šaukliai
DANYS Pranciškus Danys (Даниса) Motiejus ir Kotryna Kuprytė Daniai (Данисовъ) N Žebrokai Juozapota Vaserytė Ramonienė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai N Mosėdis
DAPKUS Tadas Dapkus Tadas ir Antanina Žalimaitė Dapkai
Kusai Ona Zūbaitė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zūbės
Kusai
DAPŠYS Augustinas Dapšys (Дабшуса) Jonas ir Petronėlė Kazlauskaitė Dapšiai
Naujukai Magdalena Martasaitė (Мартасо) [?] I. ir Magdalena Martasai (Мартаса) [?]
Žebrokai
DARGIS Juozapas Dargis Tadas ir Anastasija Šedvydytė Dargiai
Naujukai Anastasija Mikolauskaitė Jonas ir Kotryna Navickaitė Mikolauskai
Daukšiai
DARGIS Juozapotas Dargis Mykolas ir Barbora Stirblytė Dargiai N Nevočiai Barbora Petrauskaitė Rinienė (?) Mykolas ir Barbora Tuzaitė Petrauskaitė N Nevočiai
DARGIS Jurgis Dargis Kazimieras ir Antanina Simonavičiutė Dargiai
Nevočiai Monika Mončytė Jurgis ir Monika Baguckytė Mončiai
Ersla
DARGIS Kazimieras Dargis Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai
Nevočiai Antanina Simonavičiutė Motiejus ir Pranciška Pargalytė Simonavičiai
Šaukliai
DARGIS Kazimieras Dargis Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai N Nevočiai Barbora Dapkutė Antanas ir Barbora Poškytė Dapkai
Ersla
DARGUŽIS Juozapotas Dargužis Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai
Ersla Pranciška Mockutė Antanas ir Ona Litvinaitė Mockai
Palaukė Sk.p.
DARGUŽIS Pranciškus Dargužis Juozapas ir Ona Daniutė Dargužiai
Kernai Uršulė Skubutytė Galdikienė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė Skubučiai N Kernai
DARŽINSKIS Aleksandras Daržinskis Feliksas ir Barbora Jaskaudaitė Daržinskiai
Tauzai Barbora Andrijauskiaitė Jonas ir Elena Raudytė Andrijauskiai
Mikulčiai
DARŽINSKIS Antanas Daržinskis Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskiai N Mikulčiai Marijona Miliutė Juozapas ir Pranciška Skliuderytė Miliai
Šaukliai
DARŽINSKIS Antanas Daržinskis Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskiai N Mikulčiai Antanina Lekstutytė Žulienė Antanas ir Sofija Michelsonytė Lekstučiai N Šaukliai
DARŽINSKIS Antanas Daržinskis Juozapas ir Uršulė Antanauskytė Daržinskiai N Tauzai Ona Bušmaitė (Бушмовною) Juozapas ir Ona Valužytė Bušmos (Бариновскихъ)
Kernai
DARŽINSKIS Feliksas Daržinskis Juozapas ir Uršulė Antanauskytė Daržinskiai
Udraliai Barbora Kubiliutė Juozapas ir Barbora Zūbaitė Kubiliai
Udraliai
DARŽINSKIS Jokimas Daržinskis Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskiai
Nevočiai Ona Beniušytė Jokimas ir Kotryna Stonkutė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
DARŽINSKIS Kajetonas Daržinskis Antanas ir Uršulė Maniukaitė Daržinskiai
Mikulčiai Barbora Piekutė Jonas ir Barbora Endrutytė Piekai
Igariai
DARŽINSKIS Petras Daržinskis Pranciškus ir Kotryna Miknytė Daržinskiai
Nevočiai Zuzana Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
DARŽINSKIS Pranciškus Daržinskis Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskiai
Nevočiai Barbora Zūbaitė Leonas ir Barbora Baužytė Zūbės
Nevočiai
DARŽINSKIS Pranciškus Daržinskis Pilypas ir Barbora Jaskaudaitė Daržinskiai
Tauzai Veronika Alšauskytė Pranciškus ir Liudvika Butkutė Alšauskiai
Tauzai
DARŽINSKIS Rapolas Daržinskis Feliksas ir Uršulė Rimkutė Daržinskiai
Šaukliai Ona Zūbaitė Pranciškus ir Marijona Baužytė Zūbės
Budriai
DAUKINTIS Kazimieras Daukintis Kazimieras ir Teodora Balsytė Daukinčiai
Kulupėnai Kart.p. Aniceta Žeimytė Strakšienė Klemensas ir Uršulė Bružaitė Žeimiai N Daukšių Medsėdžiai
DAUKINTIS Jokimas Daukintis Leonas ir Marijona Kataržytė Daukinčiai
Budriai Monika Leknytė Juozapas ir Ona Laureckaitė Lekniai
Udraliai
DAUKANTAS Jonas Daukantas Pilypas ir Ona Sa[...] Daukantai N Puodžiūnai Lenkimų p. Elena Veitaitė Mykolas ir Marijona Smulkytė Veitos
Šakaliai
DAUKANTAS Mykolas Daukantas Antanas ir Ona Pakulytė Daukantai
Šatraminiai Amelija Riepšaitė Jonas ir Domicėlė Šlečkutė Riepšai
Virbalai
DAUKANTAS Pilypas Daukantas Antanas ir Ona Šilgalytė Daukantai N Žirnikai Lenkimų p. Barbora Jonkutė Ložienė Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai N Šakaliai
DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Tadas ir Ona Benetytė Daukšos
Grūšlaukė Sal.p. Ona Skališiūtė Želvienė Mykolas ir Ona Adomauskiaitė (Адамовскихъ) Skališiai N Igariai
DAUKŠAS Pranciškus Daukšas (Давкшаса) Motiejus ir Ona Beniušytė Daukšos N Šekai Matilda Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Pranciškus ir Elena Raišutytė Daukšos
Jakštaičiai Salant. Par. Monika Černeckytė Simonas ir Monika Laukytė Černeckiai
Šniukščiai
DIČMONTAS Jonas Dičmontas Juozapas ir Barbora Vaškytė Dičmontai
Paluknė Sk.p. Ona Valantinaitė Adomas ir Monika Kazbaraitytė Valantinai
Budvietė
DIMA Juozapas Dima (Дыма) Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Budriai Ona Apulskytė Juozapas ir Liudvika Šleinytė Apulskiai
Žalgiriai
DIMA Leonas Dima Antanas ir Ona Šiudeikytė Dimos
Plaušiniai Uršulė Martinkutė Jonas ir Pranciška Baguckiaitė Martinkai
Udraliai
DIMA Pranciškus Dima Pranciškus ir Ona Kervytė Dimos
Paluknė Sk.p. Marijona Liebutė Zubienė Jonas ir Marijona Skališiūtė Liebai N Nevočiai
DIMA Pranciškus Dima Antanas ir Ona Šiudeikytė Dimos
Udraliai Barbora Miliutė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai
Virbalai
DIMA Pranciškus Dima Martynas ir Ieva Dapšytė Dimos
Krakės Rozalija Klovaitė Juozapas ir Juozapota Jaskaudaitė Klovos
Mosėdis
DIMA Steponas Dima Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Kernai Agnė Raišutytė Antanas ir Kolumba Skersytė Raišučiai
Kernai
DIRKSTYS Antanas Dirkstys Kazimieras ir Rozalija Šikšniutė Dirksčiai
Rušupiai Sk.p. Barbora Tuškutė Jurgis ir Barbora Žvinklytė Tuškos
Šatraminiai
DOCIUS Ambraziejus Docius Ambraziejus ir Elžbieta Kavaliauskaitė Dociai N Derkinčiai Šat.p. Barbora Ragainytė Pranciškus ir Kunegunda Narkutė Ragainiai
Daukšiai
DOMARKAS Dominykas Domarkas Juozapas ir Prudencija Ruikaitė Domarkai
Palšiai Barbora Apulskaitė Jurgis ir Juozapota Šakinytė Apulskai
Šekai
DOMARKAS Leopoldas Domarkas Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšiai Barbora Pajauskaitė Valentinas ir Monika Andrijauskiaitė Pajauskai
Daukšiai
DOMARKAS Mikalojus Domarkas Juozapas ir Barbora Bružaitė Domarkai
Palšiai Veronika Jurevičiutė GD Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai GD
Šatraminiai
DOMARKAS Pranciškus Domarkas Kazimieras ir Oktavija Mončytė Domarkai N Ledžiai Barbora Plaušinytė Antanas ir Barbora Šedvydytė Plaušiniai
Daukšiai
DONĖLA Aleksandras Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Barbora Žvinklytė Antanas ir Ona Jaskaudaitė Žvinkliai
Igariai
DONĖLA Andrius Donėla Juozapas ir Ona Ažondenytė Donėlos (Дониловъ)
Laukžemė Barbora Bričkutė Kazimieras ir Ona Simutytė Bričkos
Žalgiriai
DONĖLA Antanas Donėla Antanas ir Pranciška Matulytė Donėlos
Udraliai Petronėlė Beniušytė Simutienė Antanas ir Uršulė Kubiliutė Beniušiai N Gondlaukė
DONĖLA Antanas Donėla (Донилы) Nikodemas ir Kunegunda Eidėjutė Donėlos
Baksčiai Monika Tilškytė Jurgis ir Barbora Želvytė (Жълiовъ) Tilškiai
Bobiliškės
DONĖLA Dominykas Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Felicijona Litvinaitė Juozapas ir Felicijona Meškytė Litvinai
Daukšiai
DONĖLA Jokimas Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Ona Beniušytė Juozapas ir Petronėlė Augustinaitė Beniušiai
Kulaliai
DONĖLA Juozapas Donėla Juozapas ir Petronėlė Razmaitė Donėlos
Burviai Šat.p. Uršulė Bučytė Juozapas ir Juozapota Jonušaitė Būtės
Žebrokai
DONĖLA Kazimieras Donėla Juozapas ir Kotryna Lubinaitė Donėlos
Kulaliai Barbora Martinkutė Žvinklienė Kazimieras ir Ona Tilškutė Martinkai N Tauzai
DRĄSUTIS Kazimieras Drąsutis Ignotas ir Uršulė Beniušytė Drąsučiai
Šaučikiai Sal.p. Agnė Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Šniukščiai
DRIMBA Juozapas Drimba Apolonijos Drimbaitės sūnus
Šatraminiai Ona Jazbutytė Juozapas ir Ona Gedrimaitė Jazbučiai
Šatraminiai
DVARIONAS Antanas Dvarionas Kazimieras ir Veronika Karbauskaitė Dvarionai N Mosėdis Leokadija Ramanauskaitė (Романовскою) Feliksas ir Antanina Razmaitė Ramanauskai (Рамоновъ)
Šaukliai
DVARIONAS Antanas Dvarionas Kajetonas ir Marcijona Brenciutė Dvarionai
Šniukščiai Barbora Mažonaitė Marcijonos Mažonaitės duktė
Šniukščiai
DVARIONAS Jonas Dvarionas Jonas ir Ona Jucytė Dvarionai
Žebrokai Barbora Jurkutė Narnontienė Klemensas ir Barbora Veitaitė Jurkai N Rukai
DVARIONAS Juozapas Dvarionas Feliksas ir Magdalena Staniutė Dvarionai
Dvarčininkai Sal.p. Ona Jakštaitė Jokimas ir Uršulė Luotė Jakštai
Igariai
DVARIONAS Juozapas Dvarionas Kajetonas ir Marcijona Brenciutė Dvarionai N Laiviai Sal.p. Rozalija Jucytė Jonas ir Barbora Strakšaitė Juciai
Šniukščiai
DVARIONAS Justinas Dvarionas Juozapas ir Domicėlė Šedvydytė Dvarionai
Mosėdis Anastasija Gedrimaitė Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis
DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Antanas ir Elena Eidėjutė Dvarionai
Kulaliai Kotryna Venckutė Juozapas ir Kotryna Jucytė Venckai
Kulaliai
DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Feliksas ir Magdalena Staniutė Dvarionai
Šniukščiai Kotryna Jazbutytė Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbučiai
Šniukščiai
DVARIONAS Leonas Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Ona Mažutytė Antanas ir Ona Laukytė Mažučiai
Žebrokai
DVARIONAS Petras Dvarionas Antanas ir Elena Eidėjutė Dvarionai
Šniukščiai Domicėlė Viskontaitė Jeronimas ir Barbora Pociutė Viskontai GD
Šniukščiai
DVARIONAS Povilas Dvarionas Jokimas ir Barbora Intaitė Dvarionai
Šatės Barbora Pučkoriutė Narvilienė Tadas ir Barbora Raveikytė Pučkoriai N Kulaliai
DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Anastasija Šedvydyė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai
Žebrokai
DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Domicėlė Šedvydytė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai
Mosėdis
DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai N Žebrokai Cecilija Vaserytė Juozapas ir Sofija Luotė Vaseriai
Mosėdis
DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Dominykas ir Elena Matulytė Dvarionai
Krakės Ona Ruikaitė Pranciškus ir Barbora Ažondenytė Ruikos
Šatraminiai
DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Pranciškus ir Monika Budrikytė Dvarionai
Mosėdis Monika Laukytė Adomas ir Felicijona Kapinskaitė Laukiai
Mosėdis
DVARIONAS Simonas Dvarionas Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai
Rukai Ona Kubiliutė Jonas ir Petronėlė Griciutė Kubiliai
Šerkšniai

EEIDĖJUS Antanas Eidėjus Mykolas ir Barbora Baužytė Eidėjai
Žalgiriai Barbora Barauskaitė Kazimieras ir Ona Jakštaitė Barauskai
Šatraminiai
EIDĖJUS Antanas Eidėjus Kazimieras ir Uršulė Andrijauskiaitė Eidėjai

Anastasija Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai

EIDĖJUS Ignotas Eidėjus Mykolas ir Barbora Baužytė Eidėjai
Budvietė Monika Luotė Dominykas ir Elena Mončytė Luotės
Tėveliai
EIDĖJUS Juozapas Eidėjus Jonas ir Barbora Kubiliutė Eidėjai
Žalgiriai Felicijona Daukantaitė Juozapas ir Ona Meškytė Daukantai
Ledžiai
EIDĖJUS Juozapas Eidėjus Antanas ir Elena Antanauskytė Eidėjai
Barzdžiai Sal.p. Anelė Skaraitė Jokimas ir Uršulė P.[?] Skaros
Mikulčiai
EIDĖJUS Konstantinas Eidėjus Kazimieras ir Uršulė Andrijauskiaitė Eidėjai
Žalgiriai Monika Ronkytė Bonaventūras ir Felicijona Daržinskytė Ronkiai
Gondlaukė
EIDĖJUS Mykolas Eidėjus Mykolas ir Ona Bertašiutė Eidėjai
Gandlaukė šat.p. Domicėlė Baužytė Aloyzas ir Monika Viskontaitė Baužiai
Virbalai
EIDĖJUS Pranciškus Eidėjus Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai
Palšiai Kotryna Kairytė Jonas ir Marijona Pociutė Kairiai
Šaukliai
EIDĖJUS Pranciškus Eidėjus Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai N Šaukliai Amelija Staniutė Dovydas ir Monika Šakinytė Staniai
Šaukliai
EINIKIS Juozapas Einikis Juozapas ir Ona Staniutė Einikiai
Šaukliai Uršulė Jonkutė Feliksas ir Agota Vaserytė Jonkai
Igariai
ENDRĖKUS Antanas Endrėkus Kazimieras ir Kotryna Buivydaitė Endrėkai
Rukai Ona Kubiliutė Juozapas ir Elena Narkutė Kubilai
Rukai
ENDRĖKUS Jonas Endrėkus Antanas ir Barbora Navickaitė Endrėkai
Kaukolikai Magdalena Gurauskaitė Jonas ir Magdalena Tilškytė Gurauskai
Bobiliškės
ENDRĖKUS Juozapas Endrėkus Simonas ir Monika Petrauskaitė Endrėkai
Erkšva Yl.p. Domicėlė Paulauskaitė Motiejus ir Ona Buivydaitė Paulauskai
Kernai
ENDRĖKUS Juozapas Endrėkus Jurgis ir Barbora Beinoraitė Endrėkai
Budvietė Amelija Liaugaudaitė Augustinas ir Rozalija Žiemelytė (Жемелiовной) Liaugaudai
Budvietė
ENDRĖKUS Kazimieras Endrėkus Antanas ir Ona Kontvainytė Endrėkai
Drupiai Šat.p. Ona Šakinytė Šulcienė Antanas ir Kondrota Plaušinytė Šakiniai N Ersla
ENDRĖKUS Leonas Endrėkus Julijonas ir Elžbieta Žilytė Endrėkai
Krakės Anastasija Skersytė Gečienė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai N Šatraminiai
ENDRIUŠKA Juozapas Endriuška Juozapas ir Antanina Bružaitė Endriuškos
Rukai Magdalena Liaučytė Laukienė Stanislovas ir Kotryna Pikturnaitė Liaučiai (Лавшевичевъ) N Rukai
ENDRIUŠKA Kazimieras Endriuška Kazimieras ir Barbora Zūbaitė Endriuškos
Nevočiai Ona Šakalytė Stanislovas ir Barbora Žemelytė Šakaliai
Budvietė
ENDRIUŠKA Kazimieras Endriuška Kazimieras ir Barbora Zūbaitė Endriuškos N Nevočiai Monika Griciutė Feliksas ir Monika Motiejauskaitė Griciai
Daukšiai
ENDRUTIS Antanas Endrutis Antanas ir Monika Burbaitė Endručiai
Krakės Kotryna Dabrytė Antanas ir Kotryna Daugėlaitė Dabriai
Krakės
ENDRUTIS Jonas Endrutis Antanas ir Monika Burbaitė Endručiai
Krakės Barbora Kazbaraitytė Baltrimienė Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai N Šaukliai
ENDRUTIS Leonas Endrutis Feliksas ir Uršulė Jaskaudaitė Endručiai
Igariai Amelija Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
ERNOTAS Juozapas Ernotas (Ирнаста) Jurgis ir Ona Simutytė Ernotai
Dvarčininkai Sal.p. Monika Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Šniukščiai

GGADEIKIS Antanas Gadeikis Jokimas ir Anelė Laukytė Gadeikiai
Budvietė Domicėlė Bružaitė Petras ir Petronėlė Mažonaitė Bružai
Nevočiai
GADEIKIS Jokimas Gadeikis Antanas ir Monika Meškytė Gadeikiai
Nevočiai Pranciška Staniutė Stanislovas ir Barbora Šmitaitė Staniai
Šatraminiai
GADEIKIS Jonas Gadeikis Pranciškus ir Antanina Valančiutė Gadeikiai
Budvietė Leokadija Klovaitė Mikalojus ir Jadvyga Jonkutė Klovos
Šerkšniai
GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Krakės Barbora Pemkutė Pranciškus ir Leokadija Intaitė Pemkai
Rukai
GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Bonifacas ir Barbora Šėmetaitė Gadeikiai
Simaičiai Anastasija Kinčiutė Leonas ir Anastasija Žilinskaitė (Жилинских) Kinčiai
Simaičiai
GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Feliksas ir Apolonija Petrikytė [?] Gadeikiai
Žebrokai Rozalija Viščiūnaitė Feliksas ir Barbora Augustinaitė Viščiūnai
Nevočiai
GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Feliksas ir Apolonija Drangytė [?] Gadeikiai N Nevočiai Uršulė Gurauskaitė Juozapotas ir Monika Pociutė Gurauskai
Tėveliai
GADEIKIS Petras Gadeikis Jonas ir Agnė Razmaitė Gadeikiai
Mosėdis Uršulė Zūbaitė Apolonijos Zūbaitės duktė
Mosėdis
GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Nevočiai Leokadija Vaškytė Raimundas ir Barbora Balsytė Vaškiai
Šerkšniai
GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai N Šerkšniai Ona Adomauskiaitė Juozapotas ir Magdalena Vaitelytė (Вайдыловъ) Adomauskiai
Šerkšniai
GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai N Šerkšniai Vincenta Šulcaitė Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai
Mosėdis
GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Leonas ir Uršulė Sadauskaitė Gadeikiai
Nevočiai Magdalena Lipšaitė Tadas ir Magdalena Žvinklytė Lipšai
Kusai
GADLIAUSKIS Karolis Gadliauskis Vykintas ir Ona Pabrėžaitė Gadliauskiai
Večiai Lenkimų p. Ona Jotkutė Kazimieras ir Ona Skurdauskaitė Jotkai
Kernai
GEDŽIŪNAS Tadas Gedžiūnas Tadas ir Kotryna Simonavičiutė Gedžiūnai
Luknės Sk.p. Ona Baužytė Stanislovas ir Uršulė Končiutė Baužiai
Šatraminiai
GALDIKAS Antanas Galdikas Mykolas ir Monika Kažytė Galdikai
Tauzai Anastasija Jakštaitė Petras ir Anelė Laukytė Jakštai
Mikulčiai
GALDIKAS Antanas Galdikas Antanas ir Anastasija Jakštaitė Galdikai
Tauzai Ona Kubiliutė (Кубыловною) Mykolas ir Ona Kazbaraitytė Kubiliai (Кубиласовъ)
Šakaliai
GALDIKAS Feliksas Galdikas Mykolas ir Petronėlė Žuolytė Galdikai N Luknės Sk.p. Monika Abrutytė Mykolas ir Kotryna Mikaitytė Abručiai (Микаитiовъ Абрутiовъ)
Tauzai
GALDIKAS Feliksas Galdikas Feliksas ir Barbora Mončytė Galdikai
Večiai Lenkimų p. Fortunata Kairytė Pranciškus ir Petronėlė Pocevičiutė (Поцевичей) Kairiai
Giršinai
GALDIKAS Jonas Galdikas Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai Ona Lekniutė Juozapas ir Ona Laureckaitė Lekniai
Udraliai
GALDIKAS Jonas Galdikas Dovydas ir Prudencija Burbaitė Galdikai
Juodeikiai Lenkimų p. Barbora Balsytė Vykintas ir Petronėlė Mosteikaitė Balsiai
Igariai
GALDIKAS Jonas Galdikas Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai Elena Dvarionaitė Kazimieras ir Elena Rumbutytė Dvarionai
Žebrokai
GALDIKAS Juozapas Galdikas Antanas ir Petronėlė Skersytė Galdikai
Šakaliai Ona Miliutė Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai
GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Terezė Bružaitė Galdikai N Margeniai Lenkimų p. Monika Baužytė Leonas ir Monika Gikaraitė Baužiai
Žalgiriai
GALDIKAS Juozapas Galdikas Antanas ir Petronėlė Skersytė Galdikai N Šakaliai Anastasija Bagdonaitė Antanas ir Monika Ložytė Bagdonai
Simaičiai
GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Barbora Riepšaitė Galdikai
Šilalė Ona Gedrimaitė Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai
GALDIKAS Juozapas Galdikas Jonas ir Ona Bertašiutė Galdikai
Kernai Petronėlė Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Daukšiai Uršulė Skubutytė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė Skubučiai
Kernai
GALDIKAS Juozapas Galdikas Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai Barbora Laukytė Jonas ir Barbora Paulauskaitė Laukiai
Palšiai
GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Ona Miliūtė Galdikai
Šakaliai Amelija Venckutė Jurgis ir Domicėlė Skaraitė Venckai
Mikulčiai
GALDIKAS Jurgis Galdikas Juozapas ir Anastasija Miliutė Galdikai
Šakaliai Monika Ramanauskaitė (Рамоновскою) Jonas ir Petronėlė Ložytė Ramanauskai (Рамоновскихъ)
Mosėdis
GALDIKAS Kazimieras Galdikas Pranciškus ir Konstancija Butkutė Galdikai
Igariai Matilda Jakštaitė Antanas ir Antanina Daržinskytė Jakštai
Igariai
GALDIKAS Kazimieras Galdikas Antanas ir Barbora Untulytė Galdikai
Daukšiai Monika Žulytė Kajetonas ir Barbora Lekstutytė Žuoliai
Daukšiai
GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Rozalija Ažondenytė Galdikai
Daukšiai Barbora Juškaitė Jonas ir Juozapota Vaitilaitė Juškos
Daukšiai
GALDIKAS Kazimieras Galdikas Antanas ir Barbora Untulytė Galdikai N Daukšiai Ona Paulauskaitė Antanas ir Barbora Karbauskaitė Paulauskai
Daukšiai
GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai
Daukšiai Zuzana Skaraitė Petrošienė Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros N Tauzai
GALDIKAS Kazimieras Galdikas Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai N Bobiliškės Ona Monstvilaitė Jonas ir Ona Razgaitytė (Рузгайла) Monstvilos
Krakės
GALDIKAS Klemensas Galdikas Klemensas ir Barbora Lenkauskaitė Galdikai
Daukšiai Barbora Kairytė Mykolas ir Barbora Kaunaitė Kairiai
Medsėdžiai
GALDIKAS Leonardas Galdikas Jurgis ir Rozalija Mončytė Galdikai N Mediniai Lenkimų p. Barbora Lankauskaitė Ignotas ir Ona Budrikytė Lenkauskai
Kernai
GALDIKAS Leonardas Galdikas Pranciškus ir Kotryna Mikutaitė Galdikai N Šniukščiai Uršulė Lekstutytė Pranciškus ir Elžbieta Vaitilaitė Lekstučiai
Šaukliai
GALDIKAS Leonas Galdikas Leonas ir Barbora Karpaitė (Карпов) Galdikai
Ledžiai Ona Petkutė Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Daukšiai
GALDIKAS Liudvikas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai N Žalgiriai Kleopa Karbauskaitė (Клеофою Карбонскою Dominykas ir Ona Ažondenytė Karbauskai (Карбонских)
Ledžiai
GALDIKAS Liudvikas Galdikas Liudvikas ir Ona Šopagaitė Galdikai
Šatraminiai Barbora Tamošauskaitė Ignotas ir Ona Simutytė Tamošauskai
Šatraminiai
GASAS Pranciškus Gasas (Гасовскаго) Pranciškus ir Ona Skirutytė Gasai N Reketė Sal.p. Kotryna Kazbaraitytė Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaraičiai (Казбаровичей)
Daukšiai
GALDIKAS Pranciškus Galdikas Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai
Šakaliai Barbora Vyniautaitė Zubienė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Kusai
GAUBYS Juozapas Gaubys (Губиса) Jurgis ir Barbora Buivydaitė Gaubės
Žalgiriai Ona Simaitytė Pranciškus ir Leokadija Barkutė Simaičiai
Šerkšniai
GEČAS Tomas Gečas (Гечиса) Jonas ir Juozapota Gedminaitė Gečai
Rukai Anastasija Skersytė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai
Šatraminiai
GEDGAUDAS Antanas Gedgaudas GD Albinas ir Proksedija Čekauskaitė Gedgaudai GD
Ersla Albertina Karevičiutė Pranciškus ir Petronėlė Pocevičiutė (Поцевичей) Karevičiai
Giršinai
GEDGAUDAS Antanas Gedgaudas Kazimieras ir Ona Jankauskaitė Gedgaudai N Gintališkės, Gintal. valsč. Ona Buganauskiaitė Antanauskienė Jonas ir Morta Juzumaitė Buganauskiai (Буженовскихъ) N Naujukai
GEDGAUDAS Juozapas Gedgaudas Mykolas ir Kotryna Kusaitė Gedgaudai (Коссовъ Гедговдовъ)
Kulaliai Barbora Piekutė Motiejus ir Ona Markauskaitė Piekai
Šerkšniai
GEDGAUDAS Petras Gedgaudas Mykolas ir Kotryna Kusaitė Gedgaudai (Куссовъ Гедговдовъ)
Šniukščiai Pranciška Rumšaitė Juozapas ir Domicėlė Stungytė Rumšai
Krakės
GEDMINAS Juozapas Gedminas Kazimieras ir Barbora Endrėkutė Gedminai N Sodalė Šat.p. Kunegunda Mockutė Kazimieras ir Uršulė Niuniavaitė Mockai
Ersla
GEDMINAS Konstantinas Gedminas Jonas ir Ona Mažrimaitė Gedminai
Mosėdis Ona Staniutė Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė
GEDRIMAS Gasparas Gedrimas Dominykas ir Barbora Pajauskaitė Gedrimai N Kruopiai Pranciška Ramonaitė (Романовною) Kazimieras ir Barbora Kaupaitė (Кявповъ) Ramonai
Mosėdis
GEDRIMAS Jonas Gedrimas Jonas ir Anastasija Tamošauskaitė Gedrimai
Žebrokai Magdalena Adomauskiaitė Apulskienė Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskiai N Mosėdis
GEDRIMAS Petras Gedrimas Bonifacas ir Kotryna Tilškytė Gedrimai
Baksčiai Pranciška Mickutė Jonas ir Uršulė Šmitaitė Mickai
Udraliai
GEDRIMAS Motiejus Gedrimas Juozapas ir Marijona Kensgailaitė Gedrimai
Mosėdis Monika Ramonaitė Kazimieras ir Monika Kaupaitė Ramonai (Рамоновъ)
Mosėdis
GEDRIMAS Izidorius Gedrimas Kazimieras ir Ona Škimelytė Gedrimai
Rukai Rozalija Girdžiūnaitė Antanas ir Rozalija Strakšaitė Girdžiūnai
Rukai
GEDRIMAS Dominykas Gedrimas Chrizostomas ir Magdalena Peldytė Gedrimai
Imbarė Sal.p. Barbora Domarkaitė Leonas ir Barbora Petkutė Domarkai
Palšiai
GEDRIMAS Juozapas Gedrimas Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai Anastasija Miliutė Feliksas ir Anastasija Paulauskaitė Miliai

GEDRIMAS Petras Gedrimas Petras ir Pranciška Martinkutė Gedrimai
Baksčiai Ona Karevičiutė leopoldas ir Ona Palubinskaitė Karevičiai
Budriai
GEDRIMAS Jonas Gedrimas Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai Barbora Katkutė Ambraziejus ir Ona Ažondenytė Katkai
Daukšiai
GEDRIMAS Adomas Gedrimas Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai Rozalija Riepšaitė Juozapas ir Ieva Pociutė Riepšai
Šatraminiai
GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Jonas ir Barbora Baltuonytė Gedrimai
Serapinai Sal.p. Ona Aklytė Antanas ir Uršulė Šopagaitė Akliai
Žalgiriai
GERLAITIS Stanislovas Gerlaitis Anupras ir Ona Daukšaitė Gerlaičiai
Žebrokai Liucija Veitaitė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Nevočiai
GIEDRA Ignotas Giedra (Гедра) Kazimieras ir Ona Zūbaitė Giedros
Juodupėnai Sal.p. Magdalena Galdikaitė Juozapas ir Ona Viskontaitė Galdikai
Šniukščiai
GIEDRA Ignotas Giedra Kazimieras ir Ona Zūbaitė Giedros N Šniukščiai Proksedija Ašoklytė Vincentas ir Marijona Piekutė Ašokliai
Rukai
GIEDRA Juozapas Giedra Juozapas ir Ona Budrytė Giedros
Drupiai Šat.p. Ona Kociutė Juozapas ir Petronėlė Stonkutė Kociai
Žebrokai
GIEDRA Juozapas Giedra Juozapas ir Marijona Bėrontaitė Giedros N Juodupėnai Sal.p. Amelija Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
GIEDRA Laurynas Giedra Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Giedros
Budriai Uršulė Šakinytė Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Budriai
GIEDRA Leonas Giedra Laurynas ir Uršulė Šakinytė Giedros
Daukšiai Magdalena Mikolauskaitė Kazimieras ir Magdalena Ramonaitė Mikolauskai
Žeimiai Sal.p.
GIEDRA Leonas Giedra Laurynas ir Uršulė Šakinytė Giedros N Daukšiai Pranciška Žuolytė Juozapas ir Julijona Rapalytė Žuoliai
Palšiai
GIEDRAITIS Mykolas Giedraitis (Гедрайтиса) Mykolas ir Magdalena Veitaitė Giedraičiai
Puodkaliai Sk.p. Ona Lenkauskaitė Ignotas ir Ona Budrikytė Lenkauskai
Kernai
GIKARAS Kazimieras Gikaras Leonas ir Emilija Butkutė Gikarai N Lenkimai Anastasija Čiunkaitė Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Daukšiai
GIRDENIS Jaroslovas Girdenis Kazimieras ir Liucija Žipriutė Girdeniai
Pakalniškiai Sk.p. Anastasija Jotkutė Giacintas ir Magdalena Niuniavaitė Jotkai
Kernai
GIRDŽIŪNAS Juozapotas Girdžiūnas Juozapotas ir Sofija Šakinytė Girdžiūnai N Paluknė, Sk.p. Petronėlė Prialgauskaitė Juozapas ir Monika Šverebaitė Prialgauskai
Daukšiai
GRABYS Jeronimas Grabys Jeronimas ir Barbora Dabrovolskyė Grabiai
Šerkšniai Barbora Skaraitė Petronėlės Skaraitės dukra
Šaukliai
GRABYS Juozapas Grabys Juozapas ir Veronika Zabitytė Grabiai N Kulaliai Barbora Ruginytė Jonkuvienė Juozapotas ir Ieva Jackutė Ruginiai N Kulaliai
GRABYS Kazimieras Grabys Kazimieras ir Barbora Miliutė Grabiai
Mosėdis Ona Dimaitė Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Udraliai
GRABYS Kazimieras Grabys Kazimieras ir Barbora Mončytė Grabiai N Krakės Ona Pociutė Petras ir Felicijona Jonušaitė Pociai
Gaubės
GRABYS Pranciškus Grabys Jeronimas ir Barbora Skaraitė Grabiai
Giršinai Kotryna Skirutytė Jokimas ir Kotryna Pučinskaitė Skiručiai
Rukai
GRABYS Pranciškus Grabys Monikos Grabytės sūnus
Ersla Uršulė Žvaginytė Leonas ir Marijona Balvočiutė Žvaginiai
Budvietė
GRICIUS Feliksas Gricius Feliksas ir Monika Motiejauskaitė Griciai
Daukšiai Cecilija Zūbaitė Jurgis ir Anastasija Knystautaitė Zūbės
Šatraminiai
GRICIUS Feliksas Gricius Antanas ir Ona Gikaraitė Griciai N Daukšiai Barbora Gadeikytė Raudienė Jokimas ir Kotryna Dvarionaitė Gadeikiai N Krakės
GRICIUS Feliksas Gricius Feliksas ir Monika Motiejauskaitė Griciai N Tauzai Domicėlė Kažytė Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai
GRICIUS Jonas Gricius Juozapas ir Ona Milašiutė Griciai
Mikulčiai Magdalena Daržinskytė Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskiai

GRICIUS Pranciškus Gricius Antanas ir Uršulė Mažonaitė Griciai
Gilaičiai Plat.p. Leokadija Razmaitė Antanas ir Benedikta Beinoriutė Razmos
Šniukščiai
GRICIUS Pranciškus Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai
Igariai Ona Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
GRICIUS Rapolas Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai
Igariai Leokadija Valužytė Petrutienė Pranciškus ir Ona Puškoriutė Valužiai N Šaukliai
GRICIUS Steponas Gricius Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai Apolinarija Lekstutytė Pranciškus ir Elžbieta Vaitilaitė Lekstučia
Šaukliai
GRIGAITIS Ignacijus Grigaitis Dominykas ir Elžbieta Valančiūtė Grigaičiai N Vindeikiai Šat.p. Kunegunda Žilinskaitė Baguckienė Pranciškus ir Pranciška Gečaitė Žilinskai N Igariai
GRUFAS Ildefonsas Grufas Pranciškus ir Amelija Šiaulakytė (Шефлаковъ) Grufai
Mosėdis Karolina Daukintytė (Довкинтовною) Juozapas ir Ona Šimkutė Daukinčiai
Mosėdis
GUDAVIČIUS Juozapas Gudavičius (Гудовичь) Kajetonas ir Amelija Pliuškytė Gudavičiai
Ersla Magdalena Jančiauskaitė (Jончевскою) Jonas ir Marijona Šakalytė Jančiauskai
Ersla
GUDAVIČIUS Kajetonas Gudavičius (Гудович) Kajetonas ir Amelija Pliuškytė Gudavičiai
Ersla Petronėlė Aklytė Vičienė Mykolas ir Juozapota Pliuškytė Akliai N Erlėnai
GUDAVIČIUS Petras Gudavičius Kajetonas ir Amelija Pliuškytė Gudavičiai
Ersla Anelė Intaitė Jurgis ir Pranciška Jaskaudaitė Intos
Krakės
GURAUSKAS Albinas Gurauskas Juozapas ir Magdalena Kalvaitytė Gurauskai
Budvietė Sk.p. Magdalena Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos
Žebrokai
GURAUSKAS Jonas Gurauskas Jonas ir Viktorija Ložytė Gurauskai
Paluknė Sk.p. Magdalena Tilškutė Jurgis ir Barbora Miliutė Tilškiai
Bobiliškės
GURAUSKAS Jonas Gurauskas Liudvikas ir Matilda Šmitaitė Gurauskai
Žebrokai Antanina Budreckytė (Будрецкою) Kazimieras ir Rozalija Alminaitė Budreckai (Будрецкаго)
Kruopiai Plat.p.
GURAUSKAS Jurgis Gurauskas Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai Elena Andrijauskiaitė Jonas ir Elena Raudytė Andrijauskiai
Mikulčiai
GURAUSKAS Kazimieras Gurauskas Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai Marcijona Vaičiūtė Tadas ir Elena Piktuižytė Vaičiai
Šekai
GURAUSKAS Liudvikas Gurauskas Juozapas ir Magdalena Kalvaitytė Gurauskai Budvietė Sk.p. Matilda Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos
Žebrokai
GUŠLYS Feliksas Gušlys (Гушловскаго) Ignotas ir Pranciška Mikniutė Gušliai N Daukšių Medsėdžiai Barbora Karaliutė Antanas ir Barbora Karbonskiaitė Karaliai
Nevočiai
GUŽYS Antanas Gužys Jurgis ir Kotryna Kovoliunaitė Gužiai
Sriauptai Lenkimų p. Ona Kniuipytė (Кнюйповною) Pranciškus ir Kotryna Ridikaitė Kniuipos (Кнюйпiовъ)
Daukšiai
GUŽYS Jonas Gužys Jurgis ir Kotryna Kovoliunaitė Gužiai
Lenkimai Magdalena Prialgauskaitė Jonas ir Prancijona Stirpeikaitė Prialgauskai
Daukšiai
GVAZDŽIAUSKIS Petras Gvazdžiauskis Petras ir Scholastika Balvočiutė Gvazdžiauskiai
Naujukai Anastasija Lekniutė Juozapas ir Ona Laureckaitė Lekniai
Udraliai
GVAZDŽIAUSKIS Tadas Gvazdžiauskis Jonas ir Uršulė Jurevičiutė Gvazdžiauskiai
Šaukliai Antanina Griciutė Kazimieras ir Apolonija Berniutė Griciai
Šakaliai
Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .