I1867-02-07 IGNOTAS Antanas Ignotas Antanas ir Elena Vasiliauskytė Ignotai
Mosėdis Amerika Dabrytė (Емерикою) Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Ersla
1894-02-08 INDRUTIS Kazimieras Indrutis (Индрутиса) Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Indručiai
Krakės Anelė Intaitė Izidorius ir Matilda Zabitytė Intos
Budvietė
1900-10-08 INDRUTIS Leonas Indrutis (Индрутиса) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Indručiai
Budriai Barbora Bagdonaitė (Богданскою) Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdonai
Budriai
1879-02-11 INTAS Antanas Intas Mykolas ir Elena Petrikaitė Intos N Rukai Barbora Baguckytė Lubinienė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai N Nevočiai
1879-11-06 INTAS Antanas Intas Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intos
Ersla Marcijona Skaraitė Juozapas ir Ona Laukytė Skaros
Šerkšniai
1894-02-27 INTAS Dominykas Intas Kazimieras ir Magdalena Knystautaitė Intos
Ersla Petronėlė Šopaitė Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai
1882-02-03 INTAS Feliksas Intas Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intos
Gaubės Anastasija Mickutė Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Virbalai
1887-11-03 INTAS Feliksas Intas Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intos N Budriai Matilda Pociutė Antanas ir Magdalena Žvinklytė Pociai
Budriai
1880-11-25 INTAS Jonas Intas Jonas ir Barbora Gedrimaitė Intos
Žebrokai Monika Liebutė Kajetonas ir Juozapota Jaskaudaitė Liebai
Žebrokai
1877-11-08 INTAS Jurgis Intas Juozapas ir Elena Baublytė Intos N Krakės Ona Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Krakės
1884-11-06 INTAS Mykolas Intas Antanas ir Juozapota Burbaitė Intos
Krakės Anastasija Šimkutė Kazimieras ir Petronėlė Daukšaitė Šimkai
Kernai
1901-01-30 INTAS Petras Intas Jonas ir Barbora Gedrimaitė Intos
Mosėdis Pranciška Šemetaitė Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla
1866-05-19 IVANAUSKAS Benediktas Ivanauskas Tomas ir Eleonora Gedrimaitė Ivanauskai N Luknės Sk.p. Uršulė Prialgauskaitė Mykolas ir Pranciška Kaniavaitė Prialgauskai
ErslaY1881-01-13 YLAKIS Kazimieras Ylakis (Илаковича) Kostas ir Magdalena Vaitkutė Ylakiai
Prialgava Elžbieta Andriekutė Antanas ir Angelė Kontvainytė Andriekai
ŽebrokaiJ1874-01-23 JABLONSKIS Aleksandras Jablonskis Adomas ir Anastasija Ažondenytė Jablonskiai
Šakaliai Uršulė Dimaitė Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Udraliai
1896-02-04 JABLONSKIS Ignotas Jablonskis Ignotas ir Matilda Kubiliutė Jablonskiai
Šakaliai Anastasija Rokaitė Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai
1867-01-24 JABLONSKIS Ignotas Jablonskis Tadas ir Veronika Černeckytė Jablonskiai N Šakaliai Matilda Kubiliutė Dominykas ir Elena Markaitytė (Маркайтiовъ) Kubiliai
Šakaliai
1877-01-18 JABLONSKIS Jonas Jablonskis Juozapas ir Marija Alpaitė Jablonskiai
Šakaliai Barbora Pilibaitytė Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šakaliai
1886-05-27 JABLONSKIS Konstantinas Jablonskis Juozapas ir Ona Rimaitė Jablonskiai
Šakaliai Julijona Simaitytė Bagdonienė Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai N Plaušiniai
1888-01-26 JABLONSKIS Petras Jablonskis Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Jablonskiai
Mosėdis Uršulė Laureckytė Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laurerckai
Paeiškūnė Mos.p.
1882-11-23 JABLONSKIS Pranciškus Jablonskis Leonas ir Barbora Pliuškytė Jablonskiai
Trubakiai Sk.p. Aniceta Danilevičiutė (Донелевичевною) Antanas ir Antanina Markaitytė Danilevičiai
Krakės
1878-02-08 JABLONSKIS Vykintas Jablonskis Kajetonas ir Ona Barkaitė Jablonskiai
Luknės Sk.p. Ona Kairytė Simonas ir Ona Mikutaitė Kairiai
Virbalai
1870-07-12 JABŠAS Benediktas Jabšas Motiejus ir Barbora Jonauskiaitė Jabšai N Rukai Agota Tilškytė Poliandskienė Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai N Naujukai
1869-03-02 JACKUS Augustinas Jackus Pranciškus ir Elena Tamošauskaitė Jackai
Gandlaukė Uršulė Dabrytė Pranciškus ir Juozapota Taurinskaitė Dabriai
Žebrokai
1866-04-27 JACKUS Jonas Jackus Ignotas ir Magdalena Sakutytė Jackai
Daktarai Šat.p. Barbora Pemkutė Motiejus ir Magdalena Markaitytė Pemkai
Rukai
1895-01-31 JACKUS Jonas Jackus (Яцкуса) Leopoldas ir Ona Budrikytė Jackai
Medininkai Lenkimų p. Barbora Pilibaitytė Jonas ir Anastasija Bakstytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1875-02-12 JACKUS Leonas Jackus Juozapas ir Antanina Paulauskaitė Jackos
Udraliai Magdalena Andriejauskytė Jonas ir Elena Raudytė Andriejauskiai
Mikulčiai
1894-01-11 JACKUS Petras Jackus Paulijos Jackutės, Ciprijono d. sūnus
Mosėdis Ona Anužytė Antanas ir Ona P. Anužiai
Žebrokai
1877-02-06 JAKAS Pranciškus Jakas (Яковича) Petras ir Antanina Šedvydytė Jakai
Daukšiai Barbora Motiejauskaitė Dominykas ir Kotryna Pilibaitytė Motiejauskai
Daukšiai
1877-02-06 JAKŠTAS Kazimieras Jakštas Antanas ir Antanina Daržinskaitė Jakštai N Baksčiai Barbora Vičiulytė Matienė Juozapas ir Barbora Bernytė Vičiuliai N Prialgų dvaras
1872-02-15 JAKŠTAS Kazimieras Jakštas Antanas ir Antanina Daržinskaitė Jakštai
Baksčiai Agota Kuprytė Juozapas ir Barbora Karevičiutė Kupriai
Krakės
1869-03-02 JAKŠTAS Petras Jakštas Petras ir Anelė Laukytė Jakštai
Mikulčiai Pranciška Skersytė Juozapas ir Juozapota Mosteikaitė Skersiai
Mosėdis
1876-02-11 JAKŠTAS Petras Jakštas Petras ir Anelė Laukytė Jakštai N Mikulčiai Uršulė Liebutė Jokimas ir Uršulė Jakutytė [?] Liebai
Tauzai
1891-01-08 JAKŠTAS Petras Jakštas Petras ir Pranciška Skersytė Jakštai
Mikulčiai Rozalija Mikutaitė Juozapas ir Viktorija Jablonskytė Mikutos
Mikulčiai
1875-01-20 JAKŠTAS Pranciškus Jakštas Stanislovas ir Marijona Vitkutė Jakštai
Kulaliai Kotryna Gegužytė Jokimas ir Scholastika Mimgaudaitė Gegužiai
Kulaliai
1882-01-26 JOKUBAUSKAS Aleksandras Jokubauskas (Якубовскаго) Jonas ir Uršulė Leksytė Jokubauskai
Kernai Monika Vaškytė Tadas ir Monika Butkutė Vaškiai
Kernai
1891-08-04 JAKUTIS Antanas Jakutis Leonas ir Elena Mačernytė Jakučiai
Žalgiriai Monika Žuolytė Kajetonas ir Antanina Abrutytė Žuoliai (Жолисовъ)
Žalgiriai
1877-11-13 JAKUTIS Juozapas Jakutis Liudvikas ir Anastasija Tamošauskaitė Jakučiai
Ersla Kunegunda Jonkutė Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai
Ersla
1866-11-23 JAKUTIS Leopoldas Jakutis Jonas ir Rozalija Danytė Jakučiai
Naujukai Elena Mačernytė Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Naujukai
1870-05-24 JANČIAUSKIS Jonas Jančiauskis (Янчевскаго) Dominykas ir Ona Šedvydytė Jančiauskiai
Ersla Ona Šemetaitė Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos
Ersla
1900-05-02 JANKAUSKIS Antanas Jankauskis Jonas ir Magdalena Pilibaitytė Jankauskiai N Ersla Petronėlė Leknytė Piekienė Juozapas ir Veronika Simutytė Lekniai N Krakės
1880-11-04 JANKAUSKIS Juozapas Jankauskis Norbertas ir Petronėlė Pliuškytė Jankauskiai
Ersla Petronėlė Kubiliutė Jurgis ir Ieva Ridikaitė Kubilai
Ersla
1874-05-15 JANKAUSKIS Petras Jankauskis Petras ir Pranciška Žeimytė Jankauskiai
Baksčiai Julijona Ukrinaitė Baltrutienė Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai N Baksčiai
1895-09-19 JANKAUSKIS Petras Jankauskis Petras ir Pranciška Žeimytė Jankauskiai N Baksčiai Antanina Strakšaitė Anupras ir Barbora Razgaitytė Strakšai
Baksčiai
1891-02-12 JANKAUSKIS Povilas Jankauskis Norbertas ir Petronėlė Pliuškytė Jankauskiai
Ersla Barbora Skaraitė Petras ir Ona Valančiutė Skaros
Ersla
1882-05-03 JANUŠKA Antanas Januška (Янушки) Vykintas ir Elena Pukinskiaitė Januškos N Šniukščiai Magdalena Lekstutytė Kazimieras ir Kotryna Kusaitė Lekstučiai
Kulaliai
1875-11-24 JANUŠKA Juozapas Januška (Янушкевича) Juozapas ir Barbora Jasmontaitė Januškos
Laiviai Sal.p. Pranciška Bertašiutė Pranciškus ir Anelė Leilionaitė Bertašiai
Mosėdis
1864-01-28 JANUŠKA Petras Januška Baltramiejus ir Barbora Reutaitė Januškos
Kalvar.p. Monika Piekutė Magdalenos Piekutės duktė
Šaukliai
1871-06-20 JANUŠKA Petras Januška (Янушки) Baltramiejus ir Barbora Reutaitė Januškos N Šerkšniai Magdalena Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Jackutė Šiudeikiai
Gaubės
1889-10-05 JANUŠKA Petras Januška Petras ir Magdalena Šiudeikytė Januškos
Mikulčiai Uršulė Zubaitė Leonas ir Uršulė Andriekutė Zubės
Kusai
1886-02-04 JASAS Juozapas Jasas Jokūbas ir Petronėlė Domarkaitė Jasai
Daukšiai Barbora Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1896-01-30 JASAS Jurgis Jasas Kazimieras ir Magdalena Gričiulytė Jasai
Kernai Uršulė Bačiutė (Бачюсовною) Jonas ir Monika Šilgalytė Bačiai
Gaubės
1876-02-11 JASINSKAS Juozapotas Jasinskas Juozapotas ir Petronėlė Pabrėžaitė Jasinskai
Plaušiniaiii Barbora Bušmaitė Antanas ir Ona Kazlauskiaitė Bušmos
Plaušiniai
1889-02-19 JASINSKAS Juozapas Jasisnskas Juozapas ir Ona Bružaitė Jasinskai
Darb.p. Barbora Donėlaitė Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai
1882-08-10 JASKAUDAS Aleksandras Jaskaudas Antanas ir Anastasija Žvinklytė Jaskaudai
Gaubės Uršulė Baužytė Jurgis ir Ona Kubiliutė Baužiai
Gaubės
1891-02-12 JAUTOKAS Juozapas Jautokas Juozapas ir Julijona Gaubytė Jautokai
Plaušiniai Anastasija Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1886-01-07 JAZBUTIS Antanas Jazbutis Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbučiai
Šniukščiai Rozalija Simaitytė Ignotas ir Elena Kairytė Simaičiai
Šniukščiai
1886-02-23 JAZBUTIS Antanas Jazbutis Antanas ir Barbora Ažondenytė Jazbučiai
Tauzai Barbora Ramanauskaitė Stanislovas ir Domicėlė Jankauskiaitė Ramanauskai
Tauzai
1893-02-07 JAZBUTIS Kazimieras Jazbutis Jonas ir Ona Vaitelytė (Вейтелiовъ) Jazbučiai
Virbalai Barbora Skaraitė Jonas ir Monika Leilionaitė Skaros
Krakės
1893-10-26 JAZBUTIS Kazimieras Jazbutis Jurgis ir Rozalija Budreckytė Jazbučiai N Lenkimai Barbora Intaitė Miykolas ir Ona Kapinskytė Intos
Krakės
1875-02-12 JAZBUTIS Mykolas Jazbutis Petras ir Magdalena Kubiliutė Jazbučiai N Gaubės Uršulė Griciutė Antanas ir Pranciška Jasaitė Griciai
Kernai
1870-02-22 JAZBUTIS Pranciškus Jazbutis Laurynas ir Kotryna Šimkutė Jazbučiai
Puodkaliai Sk.p. Kazimiera Putkalytė Juozapas ir Uršulė Kniuipaitė Putkaliai
Mosėdis
1871-11-23 GEDENKUS Pranciškus Gedenkus (Гeденкуса) Kazimieras ir Antanina Brazdauskaitė Gedenkai
Naujukai Uršulė Jonkutė Jonas ir Petronėlė Baguckytė Jonkai
Igariai
1878-02-20 JOKŠAS Juozapas Jokšas Izidorius ir Pranciška Staniūtė Jokšai
Šaukliai Ona Griciutė Vaitkienė Leonas ir Amelija Šorytė Griciai N Naujukai
1876-02-11 JOKUBAITIS Antanas Jokubaitis Dominykas ir Marijona Kazbaraitytė Jokubaičiai
Ersla Elžbieta Šulcaitė Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai
Ersla
1864-06-02 JONAUSKIS Juozapas Jonauskis Juozapas ir Kotryna Cibirikaitė Jonauskiai N Vabaliai Šat.p. Monika Daržinskaitė Pranciškus ir Kotryna Miknytė Daržinskai
Nevočiai
1881-06-14 JONAUSKIS Pranciškus Jonauskis (Ioновскаго) Jokimas ir Barbora Skaraitė Jonauskiai
Budvietė Viktorija Grigaitytė (Григевичевною) Stanislovas ir Barbora Lukaitė Grigaičiai
Budvietė
1888-03-06 JONKUS Albinas Jonkus Juozapas ir Magdalena Vaserytė Jonkai
Mosėdis Aniceta Šiaudinytė Liudvikas ir Monika Kairytė Šiaudiniai
Mosėdis
1874-01-30 JONKUS Antanas Jonkus Jonas ir Kotryna Bričkutė Jonkai
Igariai Barbora Zabielaitė Kazimieras ir Magdalena Vaitelytė ((Вайдиловъ) Zabielos
Šerkšniai
1895-02-12 JONKUS Jonas Jonkus Jonas ir Ieva Kvasaitė Jonkai
Laiviai Sal.p. Ona Plaušinytė Antanas ir Barbora Šedvydytė Plaušiniai
Daukšiai
1875-06-30 JONKUS Kazimieras Jonkus Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai
Mosėdis Monika Gedrimaitė Ievos Gedrimaitės duktė
Mosėdis
1864-07-14 JONKUS Leonas Jonkus Petras ir Pranciška Ložytė Jonkai
Krakės Petronėlė Vaserytė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai
Krakės
1866-02-04 JONKUS Leonas Jonkus Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai
Gandlaukė Marijona Gedminaitė Pranciškus ir Kotryna Mazulevičiutė Gedminai GD
Rukai
1870-02-22 JONKUS Mykolas Jonkus Feliksas ir Agota Vaserytė Jonkai
Igariai Antanina Šiudeikytė Antanas ir Judita Krištopaitė Šiudeikiai
Igariai
1868-07-30 JONKUS Pranciškus Jonkus Feliksas ir Agota Vaserytė Jonkai
Igorai Magdalena Zubaitė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Kusai
1890-01-09 JONKUS Pranciškus Jonkus Juozapas ir Ona Simutytė Jonkai
Mikulčiai Magdalena Šmitaitė Feliksas ir Rozalija Jotkutė Šmitos
Šakaliai
1900-02-07 JONUŠAS Antanas Jonušas Jokimas ir Ona Cibirikaitė Jonušai
Virbalai Karolina Pakalniškytė Baltramiejus ir Ona Daukintytė Pakalniškiai
Udraliai
1875-08-13 JONUŠAS Jokimas Jonušas (Joнуша) Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai Ona Cibirikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Cibirikaitė
Virbalai
1886-02-04 JONUŠAS Jonas Jonušas Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai
Mosėdis Aniceta Jankauskiaitė Antanas ir Ona Žeimytė Jankauskiai
Mosėdis
1889-01-30 JONUŠAS Jonas Jonušas (Joнушаса) Juozapas ir Elžbieta Zabielaitė Jonušai

Agnė Končiutė (Кунчевной) Mykolas ir Julijona Kazlauskiaitė Končiai
Kulaliai
1870-10-27 JONUTIS Juozapas Jonutis Pranciškus ir Kotryna Baranauskaitė Jonučiai
Kulaliai Magdalena Karbauskaitė (Карбовскою) Dominykas ir Magdalena Brasaitė Karbauskai
Kulaliai
1895-01-30 JONUTIS Juozapas Jonutis Juozapas ir Magdalena Karbauskaitė Jonučiai
Šerkšniai Anastasija Markauskaitė Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai
1896-11-03 JONUTIS Juozapas Jonutis Juozapas ir Apolonija Simaitytė Jonučiai N Žebrokai Magdalena Urnikaitė Juozapas ir Rozalija Jakštaitė Urnikai
Kulaliai
1882-02-03 JOTKUS Antanas Jotkus kareivis Antanas ir Rozalija Mickutė Jotkai
Naujukai Barbora Liebutė Jokimas ir Uršulė Jakutytė [?] Liebai
Žebrokai
1882-10-26 JOTKUS Giacintas Jotkus Giacintas ir Magdalena Kaunaitė Jotkai
Kernai Agnė Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilalė
1894-02-08 JOTKUS Jonas Jotkus Kajetonas ir Ona Jakštaitė Jonkai
Šerkšniai Barbora Daržinskaitė Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai
Nevočiai
1864-02-11 JOTKUS Juozapas Jotkus Jonas ir Barbora Vaškytė Jotkai
Šakaliai Magdalena Vaserytė Mykolas ir Anastasija Ukrinaitė Vaseriai
Šatraminiai
1880-11-25 JOTKUS Juozapas Jotkus Giacintas ir Magdalena Kaunaitė Jotkai
Kernai Magdalena Kapinskytė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kapinskiai N Krakės
1887-11-10 JOTKUS Juozapas Jotkus Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai
Kernai Ona Budrikytė Mykolas ir Ona Jaskaudaitė Budrikiai
Kernai
1880-03-03 JOTKUS Liudvikas Jotkus Kazimieras ir Ona Jakutytė Jotkai
Kernai Monika Laukineitytė Jonas ir Ona Girdžiūnaitė Laukinaičiai
Kernai
1887-01-27 JUCYS Antanas Jucys Feliksas ir Ona Šikšniutė Juciai
Vabaliai Šat.p. Barbora Sėlenytė Leonas ir Uršulė Alseikaitė Sėleniai
Žebrokai
1901-02-11 JUCYS Donatas Jucys Dominykas ir Paulina Raudytė Juciai
Pakalniškiai Sk.p. Marijona Pemkutė Martynas ir Rozalija Šeipūnaitė Pemkos (Пенковичей)
Budvietė
1891-02-12 JUCYS Jokimas Jucys Steponas ir Benedikta Damašiutė Juciai
Ersla Kunegunda Kekytė Niuniavienė Tomas ir Barbora Sk. Kekiai N Ersla
1884-05-22 JUKNEVIČIUS Petras Juknevičius (Юхневича) Nikodemas ir Veronika Milerytė Juknevičiai
Šaukliai Uršulė Galdikaitė Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai
Šaukliai
1900-02-14 JURČIUS Jurgis Jurčius Jurgis ir Ona Palšytė Jurčiai
Notėnai Gintal. valsč. Uršulė Žvinklytė Kazimieras ir Rozalija Bieliauskaitė Žvinkliai
Kusai
1893-02-01 JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius Antanas ir Barbora Žvinklytė Jurevičiai
Mosėdis Uršulė Klovaitė Mikalojus ir Joana Butkutė Klovos

1875-11-24 JUREVIČIUS Kazimieras Jurevičius Nikodemas ir Ona Viršilaitė Jurevičiai
Palšiai Marijona Pilibaitytė Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1879-02-06 JUREVIČIUS Kazimieras Jurevičius Juozapas ir Agnė Zavalytė Jurevičiai
Laumaičiai Šat.p. Monika Kubiliutė Antanas ir Domicėlė Bitautaitė Kubiliai
Rukai
1895-02-07 JUREVIČIUS Kazimieras Jurevičius Jonas ir Felicijona Simaitytė Jurevičiai
Kulai Sk.p. Kotryna Šimkutė Kazimieras ir Petronėlė Daukšaitė Šimkai
Krakės
1901-11-13 JUREVIČIUS Kazimieras Jurevičius GD Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai GD
Šatraminiai Uršulė Riepšaitė Juozapas ir Ieva Pociutė Riepšai
Šatraminiai
1884-01-30 JURGILAS Jurgis Jurgilas Antanas ir Juozapota Liebutė Jurgilai
Šakaliai Barbora Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Valinskaitė Galdikai
Šakaliai
1867-02-07 JURGUTIS Kazimieras Jurgutis Tadas ir Barbora Leilionaitė Jurgučiai
Palaukė Ona Pemkutė Pranciškus ir Leokadija Intaitė Pemkai
Rukai
1877-05-08 JURGUTIS Kazimieras Jurgutis Tadas ir Barbora Leilionaitė Jurgučiai N Gandlaukė Uršulė Daržinskaitė Juozapas ir Uršulė Antanauskiaitė Daržinskai
Udraliai
1899-02-09 JURGUTIS Kazimieras Jurgutis Kazimieras ir Ona Pemkutė Jurgučiai
Gandlaukė šat.p. Kotryna Stankūnaitė Juozapotas ir Ona Brenciutė Stankūnai
Kulaliai
1865-02-09 JURGUTIS Leonas Jurgutis Leonas ir Ona Labrinaitytė Jurgučiai
Daukšiai Ona Skaraitė Juozapas ir Ona Mickutė Skaros
Daukšiai
1895-02-07 JURGUTIS Povilas Jurgutis Kazimieras ir Ona Pemkutė Jurgučiai
Gandlaukė šat.p. Ona Bučiutė (Бучевна) Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Būtės
Igariai
1866-01-12 JURGUTIS Zacharijus Jurgutis Antanas ir Agnė Žilinskaitė Jurgučiai
Daukšiai Rožė Mikulskytė Mykolas Kotryna Taujenytė Mikulskiai
Daukšiai
1900-02-19 JURKUS Dominykas Jurkus Leonas ir Rozalija Jonkutė Jurkai
Juknaičiai Šat.p. Marcijona Poškytė Antanas ir Ona Pilibaitytė Poškiai
Krakės
1864-06-15 JURKUS Ignotas Jurkus (Юркусъ) Stanislovas ir Elžbieta Žvaginytė Jurkai N Erkšva Barbora Liebutė Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai
1884-02-07 JURKUS Petras Jurkus Leonas ir Juozapota Jonušaitė Jurkai
Laumaičiai Šat.p. Monika Dvarionaitė Miliuvienė Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai N Krakės
1896-01-30 JURKUS Petras Jurkus Leonas ir Juozapota Jonušaitė Jurkai N Krakės Agnė Ylakavičiutė (Илоковичевною) Pranciškus ir Magdalena Milinskytė Ylakavičiai GD
Rukai
1887-06-30 JURKUS Pranciškus Jurkus Stanislovas ir Marijona Baltrūnaitė Jurkai
Šakaliai Ona Silkauskaitė Martynas ir Petronėlė Baltrutytė Silkauskai
Kulaliai
1894-10-25 JUSYS Juozapas Jusys (Юсиса) Jurgis ir Magdalena Mažonaitė Jusiai

Uršulė Ramonaitė Kazimieras ir Monika Razmaitė Ramonai
Mosėdis
1901-02-07 JUŠKA Jonas Juška (Юшки) Jonas ir Anelė Vaitkutė Juškos
Ersla Uršulė Mockutė kazimieras ir Uršulė Niūniavaitė Mockai
Ersla
1895-07-02 JUŠKA Juozapas Juška (Юшки) Pranciškus ir Ona Bertašiūtė Juškos
Žemytė Sal.p. Monika Jonutytė Antanas ir Ona Leknytė Jonučiai
Kulaliai
Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .