Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

K1882-11-16 KABALINAS Antanas Kabalinas (Кабалина) Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Kabalinai
Lenkimai Anastasija Kinčiutė Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai
1883-10-11 KABALINAS Kazimieras Kabalinas Antanas ir Felicijona (nėra įrašo) Kabalinai
Vaidiliškės Sk.p. Uršulė Pilibaitytė Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šakaliai
1886-11-10 KAIRYS Juozapas Kairys Baltramiejus ir Antanina (neįskaitoma) Kairiai
Kulaliai Barbora Stančiutė Simonas ir Elena Skubutytė Stančiai
Kulaliai
1893-01-26 KAIRYS Motiejus Kairys Kajetonas ir Barbora (neįrašyta) Kairiai N Virbalai Uršulė Bagdonaitė Juozapas ir Magdalena Dvarionaitė Bagdonai
Udraliai
1891-03-05 KAKTYS Juozapas Kaktys (Кактовича) Antanas ir Eufrosinija Drazdauskaitė Kakčiai N Sedos p. Proksedija Šedvydytė Dominykas ir Anelė Vaškytė Šedvydžiai
Ersla
1901-02-06 KALENDRA Aleksandras Kalendra (Сотера) ir Petronėlė Burbaitė Kalendros
Gedgaudžiai Šat.p. Barbora Aklytė Antanas ir Rozalija Jablonskytė Akliai
Palaukė Sk.p.
1876-01-28 KANIAVA Dominykas Kaniava (Канева) Jurgis ir Joana Arlauskaitė Kaniavos
Kusai Ona Šepulytė (Шепулевною) Motiejus ir Matilda Lindenytė Šepuliai (Шепулiовъ)
Daukšiai
1881-05-26 KANIAVA Juozapas Kaniava (Канява) Baltramiejus ir Elena Liekytė Kaniavos
Sk.p. Monika Jazbutytė Jonas ir Barbora Mickutė (Мицковъ) Jazbučiai
Virbalai Sk.p.
1870-09-22 KANIAUSKAS Leopoldas Kaniauskas (Каневскаго) Petronėlės Kaniavaitės (Каневской) sūnus
Igariai Petronėlė Prialgauskaitė Augustinas ir Ona Mažrimaitė Prialgauskai
Žebrokai
1865-01-12 KAPINSKIS Aleksandras Kapinskis Jonas ir Ieva Šiškaitė (Шишковъ) Kapinskiai N Tėveliai Pranciška Antanauskiaitė Laurynas ir Ona Bučytė (Бучiовъ) Antanauskiai
Nevočiai
1869-03-02 KAPINSKIS Juozapas Kapinskis Kazimieras ir Magdalena Galdikaitė Kapinskiai
Mosėdis Uršulė Baužytė Dabrienė Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai N Krakės
1891-02-05 KAPINSKIS Juozapas Kapinskis Kazimieras ir Magdalena Galdikaitė Kapinskiai N Krakės Barbora Kubiliutė Leonas ir Barbora Žitkutė Kubiliai
Šakaliai
1877-01-18 KAPINSKIS Pranciškus Kapinskis Kazimieras ir Magdalena Galdikaitė Kapinskiai
Mosėdis Albina Valantinaitė Onas Valantinaitės duktė
Mosėdis
1866-02-04 KARALIUS Pranciškus Karalius Baltramiejus ir Elžbieta Katkutė Karaliai
Igariai Anelė Dabrytė Jurgis ir Viktorija Andriejauskytė Dabriai
Žebrokai
1870-11-24 KARBAUSKAS Antanas Karbauskas (Карбовскаго) Nikodemas ir Antanina Rapalytė Karbauskai
Žalgiriai Ona Gaubytė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Gaubės
Žalgiriai
1874-04-18 KARBAUSKAS Jurgis Karbauskas (Карбонского) Povilas ir Antanina Lenkutė Karbauskai
Daukšiai Barbora Karaliutė ranciškus ir Anelė Dabrytė Karaliai
Mosėdis
1901-10-16 KARBAUSKAS Jurgis Karbauskas (Карбовскаго) Jurgis ir Barbora Karaliutė Karbauskai
Daukšiai Barbora Pilibaitytė Pranciškus ir Barbora Ramonaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1865-02-14 KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Marijonas ir Barbora Meškytė Karbauskai
Palšiai Juozapota Vaičekauskaitė Pranciškus ir Monika Jurgutytė Vaičekauskai
Palšiai
1869-01-07 KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Nikodemas ir Antanina Rapalytė Karbauskai
Žalgiriai Ona Kubiliutė Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubiliai
Žalgiriai
1880-10-21 KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Dominykas ir Magdalena Brasaitė Karbauskai N Šatraminiai Ona Žalgirytė Antanas ir Agnė Mončiutė Žalgiriai
Mosėdis
1890-02-06 KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Nikodemas ir Antanina Rapalytė Karbauskai N Žalgiriai Monika Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai
1890-02-06 KARBONSKIS Antanas Karbonskis (Карбонскаго) Jokimas ir Liudvika Dorevičiutė Karbonskiai N Ersla Anastasija Lekstutytė Anastasijos Lekstutytės dukra
Naujukai
1869-03-02 KARBONSKIS Dominykas Karbonskis (Карбонского) Dominykas ir Barbora Gurauskaitė Karbonskiai
Daukšiai Rozalija Bertašiutė Dominykas ir Agnė Vaškytė Bertašiai
Šaukliai
1875-05-07 KARBONSKIS Jokimas Karbonskis (Карбонскаго) Bonifacas ir Julijona Valantinaitė Karbonskiai N Žebrokai Barbora Intaitė Lekstutienė Rokas ir Elena Šakinytė Intos N Žebrokai
1876-02-11 KARBONSKIS Juozapas Karbonskis (Карбонского) Juozapas ir Ona Šimkutė Karbonskiai
Brotykai Šat.p. Ona Vaškytė Kazimieras ir Ona Butkutė Vaškiai
Daukšiai
1866-11-09 KARBONSKIS Mykolas Karbonskis (Карбонского) Pranciškus ir Petronėlė Bružaitė Karbonskiai
Kusai Eleonora Jurevičiutė Antanas ir Eleonora Ramonaitė Jurevičiai
Kusai
1881-01-13 KAREVIČIUS Kazimieras Karevičius (Каревича) kareivis Simonas ir Felicijona Butkutė Karevičiai
Virbalai Barbora Miliutė Dimienė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai N Tauzai
1865-10-26 KAREVIČIUS Leopoldas Karevičius Jokūbas ir Magdalena Jautakaitė Karevičiai
Vindeikiai Šat.p. Ona Palubinskaitė Antanas ir Anelė Kubiliutė Palubinskai
Budriai
1877-01-18 KAŠTAUNA Augustinas Kaštauna (Каштавна) Jonas ir Pranciška Lotakaitė Kaštaunos
Trumplaukė Yl.p. Rozalija Žvinklytė Ignotas ir Agnė Valančiutė Žvinkliai
Kulaliai
1870-10-27 KATARŽIS Aleksandras Kataržis Dominykas ir Pranciška Skaugirdaitė (Сковгирдовъ) Kataržiai
Derkinčiai Šat.p. Petronėlė Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Sutkutė Skurvydai
Rukai
1873-08-13 KATARŽIS Izidorius Kataržis Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Ersla Anelė Ciberikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Ciberikai
Ersla
1871-05-02 KATARŽIS Juozapas Kataržis Antanas ir Rozalija Pukinskiaitė Kataržiai
Derkinčiai Šat.p. Julijona Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršinai
1898-11-24 KATARŽIS Juozapas Kataržis Jokimas ir Karolina Vaitkutė Kataržiai
Mikulčiai Zuzana Žalgirytė Juozapas ir Julijona Ranciutė Žalgiriai
Plaušiniai
1901-01-29 KATARŽIS Jurgis Kataržis Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Krakės Barbora Kubilaitė Kapinskienė Leonas ir Barbora Žitkutė Kubiliai N Krakės
1864-08-11 KATARŽIS Kazimieras Kataržis Izidorius ir Kotryna Lekstutytė Kataržiai
Giršinai Marijona Juknaitė Jonas ir Uršulė Kubiliutė Juknos (Юхновъ)
Giršinai
1881-01-27 KATARŽIS Pranciškus Kataržis Antanas ir Rozalija Pukinskiaitė Kataržiai
Derkinčiai Šat.p. Monika Narmontaitė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai
Virbalai
1893-05-09 KATKUS Juozapas Katkus Petras ir Barbora Narkutė Katkai
Naujukai Veronika Žvinklytė Aleksandras ir Idalija Kaunaitė Žvinkliai
Naujukai
1875-02-24 KAUBRYS Dominykas Kaubrys (Кавбриса) Antanas ir Anelė Rumbutytė Kaubriai
Šaukliai Ona Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai

1887-02-03 KAUBRĖ Juozapas Kaubrė (Кавбри) Juozapas ir Leokadija Griciutė Kaubrės
Paeiškūnė Kotryna Balsytė Jonas ir Antanina Brenciutė Balsiai
Šaukliai
1890-01-30 KAUBRĖ Juozapas Kaubrė (Кавбри) Viktorinas ir Kotryna Kaupaitė Kaubrės
Gaubės Uršulė Jonkutė Antanas ir Monika Mikalauskaitė Jonkai
Plaušiniai
1885-11-05 KAUBRYS Pranciškus Kaubrys (Кавбриса) Povilas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubriai
Šaukliai Rozalija Paulauskaitė Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai
Naujukai
1886-02-11 KAUNAS Juozapas Kaunas (Кавниса) Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaunai (Кавновъ)
Šaukliai Leokadija Kaubrytė Juozapas ir Leokadija Griciutė Kaubriai
Paeiškūnė Mos.p.
1887-02-03 KAUPAS Jonas Kaupas (Кауписъ) Kazimieras ir Kotryna Bertašiutė Kaupai
Baksčiai Ona Luotys (Лотовной) Pranciškus ir Anastasija Narmontaitė Luotyss (Лотiовъ)
Igariai
1896-01-29 KAUPAS Juozapas Kaupas Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Kaupai
Paluknė, Sk.p. Magdalena Zubaitė Jonas ir Felicijona Jonutytė Zubės
Virbalai
1882-02-03 KAUPAS Kazimieras Kaupas Kazimieras ir Uršulė Antanaitytė Kaupai
Juknaičiai Šat.p. Kotryna Petrošiutė Aloyzas ir Ona Tamošauskaitė Petrošiai
Ersla
1888-06-07 KAUPAS Leonas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Bertašiutė Kaupai
Baksčiai Petronėlė Adakauskaitė Juozapas ir Kotryna Kusaitė Adakauskai
Baksčiai
1877-02-07 KAUPAS Marcijonas Kaupas Juozapas ir Zuzana Valantinaitė Kaupai

Liudvika Razmaitė Antanas ir Anelė Mažonaitė Razmos

1868-02-06 KAUPAS Tadas Kaupas Pranciškus ir Joana Mončiūtė Kaupai
Rušupiai Sk.p. Kotryna Paulauskaitė Pranciškus ir Liudgarda Buivydaitė Paulauskai
Rukai
1871-02-07 KAUŠAS Kazimieras Kaušas (Кавша) Juozapas ir Uršulė Griciutė Kaušai
Gaubės Magdalena Bagdonaitė Juozapas ir Magdalena Dvarionaitė Bagdonai
Plaušiniai
1882-04-19 KAUŠAS Jonas Kaušas (Ковшиса) Stanislovas ir Juozapota Kaunaitė Kaušai
Skuodas Ona Pakulytė Lutienė Antanas ir Rozalija Mikštaitė Pakuliai N Tėveliai
1870-06-08 KAZBARAVIČIUS Antanas Kazbaravičius (Касперовича) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaravičiai
Daukšiai Ona Šopagaitė Jonas ir Barbora Meškytė Šopagos
Žalgiriai
1868-02-06 KAZBARAITIS
Antanas Kazbaraitis (Казберайтис)
Antanas ir Antanina Untulytė Kazbaraičiai
Budriai Barbora Vičiūtė Juozapas ir Barbora Končiūtė Vyčiai
Daukšiai
1893-01-26 KAZBARAITIS
Juozapas Kazbaraitiss (Каберайтиса) Juozapas ir Rozalija Katkutė Kazbaraičiai
Latveliai Darb.p. Elena Venckutė Juozapas ir Uršulė Skersytė Venckai
Šakaliai
1864-01-21 KAZBARAITIS
Mikalojus Kazbaraitis (Казберайтиса) Mikalojus ir Ona Bierontaitė Kazbaraičiai
Šaukliai Barbora Lautytė (Ловтовною) Jonas ir Ona Narvilaitė Laučiai
Naujukai
1882-08-03 KAZBARAS Jurgis Kazbaras (Казбариса) Juozapas ir Terezė Bružaitė Kazbarai
Šakaliai Barbora Monstvilaitė (Моствиловною) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Mostvilai
Šakaliai
1884-11-13 KAZBARAS Jurgis Kazbaras (Казбариса) Jonas ir Ona Strazdauskaitė Kazbarai
Mosėdis Ona Lekstutytė Benediktas ir Barbora Bružaitė Lekstučiai
Šaukliai
1887-02-03 KAZLAUSKIS Antanas Kazlauskis Antanas ir Kotryna Pargalytė Kazlauskiai
Notėnai Anastasija Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1869-01-21 KAZLAUSKIS Juozapas Kazlauskis Pranciškus ir Uršulė Rimkutė Kazlauskiai N Šerkšniai Pranciška Baguckytė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai
Krakės
1885-01-29 KAZLAUSKIS Kazimieras Kazlauskis Juozapas ir Anastasija Latakaitė Kazlauskiai
Derkinčiai Šat.p. Ona Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršinai
1901-04-17 KAZLAUSKIS Laurynas Kazlauskis Jonas ir Liucija Danieliutė (Данилевной) Kazlauskiai
Truikinai Sk.p. Valerija Danilevičiutė (Данилевичевною) GD Juozapas ir Pranciška Staškutė Danilevičiai GD
Ersla
1876-02-11 KAŽYS Antanas Kažys Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai Marijona Skaraitė Pranciškus ir Barbora Venslauskytė Skaros
Šakaliai
1900-02-07 KAŽYS Jurgis Kažys Aloyzas ir Magdalena Kapinskytė Kažiai
Krakės Veronika Paulauskaitė Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai
1896-01-23 KEKIS Juozapas Kekis (Кекиса) Juozapas ir Petronėlė Žvirgždinaitė Kekiai
Asteikiai Židikių p. Ona Sukurytė Kazimieras ir Barbora Lindenytė Sukuriai
Ersla
1875-02-12 KELPŠA Juozapas Edmundas Kelpša GD Aleksandras ir Bagumila Pukinskiaitė Kelpšos GD
Puokė Sedos p. Barbora Gedgaudaitė Albinas ir Proksedija Čekauskaitė Gedgaudai GD
Ersla
1888-01-19 KELPŠA Vykintas Kelpša Juozapas ir Liudvika Taujenytė Kelpšos
Ersla Kristina Gurauskaitė Leonas ir Elena Lekstutytė Gurauskai
Ersla
1899-10-26 KERVYS Antanas Kervys Antanas ir Ona Numgaudytė Kerviai
Paeiškūnė Ona Dambrauskaitė Fortunatas ir Anelė Miliutė Dambrauskai GD
Gaubės
1888-02-23 KERVYS Leonas Kervys Julijonos Kervytės sūnus
Skuodas Pranciška Skubutytė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė [įraše Plaušinytė] Skubučiai
Kernai
1876-11-01 KETLERIS Andrius Ketleris Andrius ir Magdalena Jakštaitė Ketleriai
Šakaliai Barbora Pronckutė Augustinas ir Barbora Paulikaitė Pronckai
Šakaliai
1891-03-04 KETLERIS Kazimieras Ketleris Jonas ir Magdalena Karbauskaitė Ketleriai
Narvydžiai Sk.p. Monika Klodytė (?) Leonas ir Apolonija Kadytė (Кадовной) Klodžiai (Клодисов)
Kulaliai
1887-02-03 KIESUS Jurgis Kiesus Juozapas ir Petronėlė Tirevičiutė Kiesai
Dvarčininkai Sal.p. Uršulė Kataržytė Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Krakės
1893-08-17 KINČIUS Jokimas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai Monika Pikturnaitė Litvinienė Kajetonas ir Barbora Šakinytė Pikturnos N Ledžiai
1895-02-07 KINČIUS Jokimas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai N Naujukai Ona Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1869-03-02 KINČIUS Leonas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai Petronėlė Staniutė Ignotas ir Petronėlė Pakalniškytė Staniai
Kernai
1889-11-28 KINČIUS Leonas Kinčius Tadas ir Uršulė Mickutė Kinčiai
Gaubės Ona Intaitė Jonas ir Marijona Prialgauskaitė Intos
Gaubės
1897-05-04 KINČIUS Nikodemas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Mosėdis Marcijona Baipšaitė Dominykas ir Domicėlė Alseikaitė Baipšai
Udraliai
1894-01-25 KINČIUS Povilas Kinčius Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Budriai Ona Karbauskaitė Antanas ir Ona Gaubytė Karbauskai
Daukšiai
1868-11-05 KINČIUS Pranciškus Kinčius Jonas ir Ona Graužinytė Kinčiai
Krakės Barbora Žvaginytė Jonas ir Joana Pajauskaitė Žvaginiai
Budvietė
1900-01-17 KLANIUS Pranciškus Klanius (Кланюса) Liudvikas ir Pranciška Petrošiutė Klaniai
Šatraminiai Vandalina Jurevičiutė Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai GD
Šatraminiai
1896-01-16 KLEINAUSKAS Juozapas Kleinauskas (Клейновскаго) Kazimieras ir Barbora Bertašiutė Kleinauskai
Kulai Sk.p. Domicėlė Veitaitė Amtamas ir Uršulė Lenkauskaitė Veitos
Daukšiai
1871-11-23 KLONIS Liudvikas Klonis Mykolas ir Viktorija Žebrauskaitė Kloniai
Žalgiriai Pranciška Petrošiutė Jurgis ir Anastasija Ramonaitė Petrošiai
Žalgiriai
1867-02-14 KLONIS Mykolas Klonis Mykolas ir Barbora Narmontaitė Kloniai
Šlaveitai Darbėn.p. Proksidija Donėlaitė (Дониловною) Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos (Дониловъ)
Igariai
1886-02-11 KLOVA Antanas Klova Antanas ir Rozalija Ronkytė Klovos
Naujukai Petronėlė Kaunaitė Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaunai (Кавновъ)
Šaukliai
1891-06-04 KLOVA Feliksas Klova Juozapas ir Petronėlė Knystautaitė Klovos
Krakės Barbora Knystautaitė Dominykas ir Petronėlė Pakalniškytė Knystautai
Mosėdis
1897-10-07 KLOVA Jokimas Klova Juozapas ir Monika Trinkutė Klovos
Igariai Antanina Markaitytė Juozapas ir Kleopa Narmontaitė Markaičiai
Igariai
1870-01-27 KLOVA Jokimas Klovas Motiejus ir Pranciška Šakinytė Klovos
Šaukliai Barbora Petrošiutė Aloyzas ir Ona Tamošauskaitė Petrošiai
Kulaliai
1878-01-18 KLOVA Jonas Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos
Krakės Uršulė Kaupaitė Stanislovas ir Matilda Pliuškytė Kaupai
Krakės
1881-10-12 KLOVA Jonas Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos N Šatraminiai Ona Kataržytė Pranciškus ir Ona Zaburaitė Kataržiai
Šatraminiai
1895-06-04 KLOVA Jonas Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos N Rukai Kotryna Paulauskaitė Kuprienė Feliksas ir Ona Šimkutė Paulauskai N
1871-05-31 KLOVA Juozapas Klova Mykolas ir Elžbieta Jonkutė Klovos
Šerkšniai Juozapota Jaskaudaitė Liebienė Juozapas ir Barbora Brizgenytė [?] Jaskaudai N Nevočiai
1873-02-07 KLOVA Juozapas Klova Juozapas ir Magdalena Kairytė Klovos
Virbalai Monika Apulskienė Jonas ir Felicijona Šiškutė

1889-11-07 KLOVA Kazimieras Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos
Šatraminiai Barbora Miliūtė Vasiliauskienė Feliksas ir Ona Tilškutė Miliai N Šatraminiai
1882-02-03 KLOVA Leonas Klova Mykolas ir Ona Lubinaitė Klovos
Šerkšniai Ona Veitaitė Šedvydienė Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai N Nevočiai
1865-01-19 KLOVA Mikalojus Klova Motiejus ir Ona Lubinaitė Klovos N Šerkšniai Joana Butkutė Jonas ir Ieva Giedrytė Butkai
Šerkšniai
1880-11-11 KLOVA Pranciškus Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos
Šatraminiai Barbora Bertašiutė Leopoldas ir Anastasija Dobrovolskytė Bertašiai
Šatraminiai
1871-11-09 KLOVA Simonas Klova Juozapas ir Petronėlė Knystautaitė Klovos
Ersla Monika Zubaitė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai
1886-02-18 KNEITA Jonas Kneita (Кнейсты) Feliksas ir Barbora Griciutė Kneitos (Кнейтовъ)
Šliktinė Gintal. valsč. Ona Litvinaitė Juozapas ir Felicijona Meškytė Litvinai
Daukšiai
1865-11-23 KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Ona Grigaitytė Kniežos
Juodupėnai Sal.p. Viktorija Gedrimaitė Jonas ir Terezė Martinkutė Gedrimai
Ledžiai
1867-05-09 KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Ona Grigaitytė Kniežos N Juodupėnai Sal.p. Barbora Žuolytė (Жовлевною) Kazimieras ir Pranciška Pilibaitytė Žuoliai
Šaukliai
1872-05-30 KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Bogumila Vaserytė Kniežos
Šakaliai Barbora Daukantaitė Leonas ir Marijona Kataržytė Daukantai
Budriai
1901-02-06 KNIEŽA Leonas Knieža Leonas ir Ona Rainikytė (Райникисъ) Kniežos
Mončių dv. Sal.p. Sal.p. Sal.p. Sal.p. Emilija Šedvydytė Pranciškus ir Anastasija Staniutė Šedvydžai
Žalgiriai
1891-01-23 KNIEŽA Nikodemas Knieža Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Kniežos
Šakaliai Anastasija Motiejauskaitė Kubilienė Dominykas ir Anastasija Bierontaitė Motiejauskai
Šakaliai
1866-05-04 KNYSTAUTAS Adomas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai
Kaukolikai Šat.p. Ona Dvarionaitė Dabrienė Jurgis ir Barbora Kairytė Dabriai N Ersla
1901-09-09 KNYSTAUTAS Adomas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai N Ersla Uršulė (Pikturnaitė Markauskienė) Dabrienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė (Pikturnos) N Žebrokai
1869-03-02 KNYSTAUTAS Dominykas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai
Ersla Barbora Kaltenytė Antanas ir Domicėlė Liebutė Kalteniai
Ersla
1881-02-22 KNYSTAUTAS Dominykas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai N Ersla Ieva Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Pilibaitytė Žvinkliai
Rukai
1878-02-08 KNYSTAUTAS Jonas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai N Ersla Anelė Lizdeikaitė Petras ir Marijona Piečiutė Lizdeikos
Šerkšniai
1876-02-04 KNYSTAUTAS Juozapas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai
Ersla Barbora Dabrytė Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Mosėdis
1889-11-28 KNYSTAUTAS Juozapas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai N Gandlaukė šat.p. Pranciška Kazbaraitytė Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai
Šerkšniai
1877-02-06 KNYSTAUTAS Konstantinas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai
Mosėdis Pranciška Mažutytė Juozapas ir Agnė Mikutaitė Mažučiai
Daukšiai
1899-02-23 KNYSTAUTAS Pranciškus Knystautas Pranciškus ir Barbora Budrikytė Knystautai
Nevočiai Uršulė Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai
Žalgiriai
1876-01-14 KOCIUS Tadas Kocius Kazimieras ir Petronėlė Skersytė Kociai
Erlėnai Sal.p Pranciška Beniušytė Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Šaukliai
1901-02-11 KONTENIS Antanas Kontenis Antanas ir Marijona Dirkštaitė Konteniai
Dagiai Sed.p. Antanina Budreckaitė Gureckienė Kazimieras ir Rozalija Alminaitė Budreckai (Будрецкихъ)
Žebrokai
1900-08-13 KOPYS Antanas Kopys (Копе) Pranciškus ir Ona Laureckytė Kopiai
Kulaliai Rožė Urnikytė Petrošiuvienė Juozapas ir Kotryna B. Urnikiai N Kulaliai
1865-11-16 KRASAUSKIS Mykolas Krasauskis Antanas ir Barbora Rimkutė Krasauskiai
Panotėnai Gintal. valsč. Uršulė Valantinaitė Juozapas ir Juozapota Zubaitė Valantinai
Kulaliai
1875-05-28 KRIGINAS Juozapas Kriginas (Кригина) Ariastas ir Barbora Simutytė Kriginai
Palšiai Petronėlė Valantinaitė Motiejus ir Elena Žilinskaitė Valantinai
Palšiai
1901-04-16 KRIGINAS Kazimieras Kriginas (Кригенаса) Juozapas ir Petronėlė Valantinaitė Krigenai
Žalgiriai Anastasija Pikturnaitė Jonas ir Anastasija Numgaudytė Pikturnos
Žalgiriai
1879-01-23 KRYŽEVIČIUS Jonas Kryževičius (Кружевскаго) Barboros Kryževičiutės (Крижевской) sūnus
Šaukliai Konstancija Numgaudaitė Antanas ir Elena Grigaitytė Numgaudai
Kusai
1865-05-18 KUBILAS Aleksandras Kubilas (Кубила) Makaras (Макарiя) ir Liucija Ronkytė Kubilai
Šakaliai Ona Ramonaitė Mykalojus ir Ona Venslauskytė Ramonai
Šakaliai
1864-06-02 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубила) Antanas ir Barbora Maksvytytė Kubilai N Jakštaičiai Salant. Par. Ona Gaubytė Juozapas ir Elena Vaškytė Gaubės
Žalgiriai
1876-09-09 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыласа) Jonas ir Kotryna Simutytė Kubilai
Naujukai Ona Petrošiutė Leopoldas ir Felicijona Čepauskaitė Petrošiai
Šatraminiai
1877-01-25 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыла) Leonas ir Uršulė Dvarionaitė Kubilai
Giršinai Klara Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Igariai
1884-10-08 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыла) Antanas ir Marijona Pučinskiaitė Kubilai
Mikulčiai Barbora Razgaitytė Strakšaitienė Antanas ir Marijona Stonkutė Razgaičiai N Baksčiai
1895-01-10 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыласа) Feliksas ir Monika Jakšaitė Kubilai
Šakaliai Pranciška Valantinaitė Kleopas ir Barbora Zubaitė Valantinai
Kernai
1895-01-30 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыласа) Mykolas ir Anastasija Kazbaraitytė Kubilai
Šakaliai Monika Galdikaitė Antanas ir Anastasija Jakštaitė Galdikai
Tauzai
1897-02-23 KUBILIUS Antanas Kubilius (Кубиласа) Jonas ir Petronėlė Griciutė Kubiliai
Šerkšniai Matilda Mačernytė Feliksas ir Barbora Skurvydaitė Mačerniai
Šerkšniai
1878-11-29 KUBILAS Feliksas Kubilas (Кубыласа) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai N Daukšiai Monika Jakštaitė Petras ir Anelė Laukytė Jakštai
Mikulčiai
1901-11-20 KUBILAS Feliksas Kubilas (Кубыласа) Feliksas ir Ona Vaškytė Kubilai
Kernai Amelija Veitaitė Antanas ir Uršulė Lenkutė (Ленкусъ) Veitos (Вейтовъ)
Kernai
1873-02-19 KUBILAS Ignotas Kubilas (Кубыласа) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai
Tauzai Ona Ramonaitė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai
1866-01-26 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубыла) Leonas ir Kunegunda Gurauskaitė Kubilai
Šakaliai Petronėlė Domarkaitė Jasienė Juozapas ir Petronėlė Butkutė Domarkai N Ledžiai
1873-07-02 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубила) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai
Šatraminiai Pulcherija Valantinaitė Kleopas ir Barbora Zubaitė Valantinai
Šatraminiai
1878-08-21 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубыла) Jonas ir Rozalija Beniušytė Kubilai
Šatraminiai Antanina Beniušytė Stanislovas ir Uršulė Markauskaitė Beniušiai
Šatraminiai
1887-06-09 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубыла) Juozapas ir Elena Narkutė Kubilai
Budriai Monika Aklytė Leonas ir Ona Danytė Akliai
Šerkšniai
1894-02-08 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубыласа) Leonas ir Kotryna Razmaitė Kubilai
Šatraminiai Monika Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai
Šilalė
1871-02-03 KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубиля) Juozapas ir Elena Narkutė Kubilai
Kernai Anastasija Motiejauskaitė Dominykas ir Anastasija Bierontaitė Motiejauskai
Kernai
1877-02-06 KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубыла) Jurgis ir Ieva Ridikaitė Kubilai
Krakės Pranciška Intaitė Jurgis ir Pranciška Jaskaudaitė Intos
Krakės
1869-02-25 KUBILAS Kajetonas Kubilius (Кубила) Antanas ir Barbora Gečaitė Kubilai
Baltrimai Šat.p. Barbora Aklytė Ignotas ir Magdalena Šleinytė Akliai
Žalgiriai
1865-10-05 KUBILAS Kazimieras Kubilas (Кубила) Antanas ir Barbora Petrikytė Kubilai
Šatraminiai Agnė Jurgutytė Juozapas ir Agnė Žilinskaitė Jurgučiai
Šekai
1865-01-12 KUBILAS Leonas Kubilas (Кубила) Juozapas ir Ona Riepšaitė Kubilai
Medsėdžiai Kotryna Kubiliūtė Simutienė Jonas ir Barbora Intaitė Kubiliai N Šatraminiai
1870-02-22 KUBILAS Mykolas Kubilas (Кубиля) Stanislovas ir Margarita P. [Šukytė?] Kubilai N Šakaliai Ona Kazbaraitytė (Казберовичевною) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaraičiai
Daukšiai
1877-01-11 KUBILAS Mykolas Kubilas (Кубыла) Leonas ir Uršulė Dvarionaitė Kubilai
Kulaliai Barbora Skaraitė Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Kulaliai
1877-05-08 KUBILAS Motiejus Kubilas (Кубыласа) Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubilai
Šatraminiai Uršulė Kuprytė Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Šerkšniai
1868-01-23 KUBILAS Pranciškus Kubilas (Кубиля) Jurgis ir Ona Grigaitytė Kubilai
Tėveliai Barbora Galdikaitė Leonas Ir Barbora Kuprytė Galdikai
Ledžiai
1882-02-07 KUBILAS Pranciškus Kubilas (Кубыла) Kazimieras ir Barbora Žalperytė Kubilai N Daukšiai Ona Ramonaitė Pakulienė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai N Daukšiai
1894-01-25 KUBILIUS Aleksandras Kubilius (Кубылюса) Aleksandras ir Ona Ramanauskaitė Kubiliai
Šakaliai Anelė Malūkaitė Mykolas ir Barbora Petkutė Malūkai
Daukšiai
1898-11-24 KUBILIUS Jeronimas Kubilius (Кубыловича) Kajetonas ir Barbora Aklytė Kubiliai
Baltrimai Šat.p. Ona Mažrimaitė Vykintas ir Ona Butkutė Mažrimai
Plaušiniai
1878-09-18 KUBILIUS Jonas Kubilius (Кубылюса) Jonas ir Uršulė Zubaitė Kubiliai
Šatraminiai Uršulė Apulskaitė Jurgis ir Juozapota Šakinytė Apulskai
Šatraminiai
1871-08-05 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубилиса) Juozapas ir Pranciška Raudytė Kubiliai
Baksčiai Anastasija Baltrutytė Juozapas ir Julijona Ukrinaitė Baltručiai
Baksčiai
1875-10-15 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубилюса) Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Udraliai Uršulė Burbaitė Juozapas ir Barbora Grigaitytė Burbos
Kusai
1878-02-08 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубылюса) Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai N Udraliai Anelė Kaubrytė Antanas ir Anelė Rumbutytė Kaubriai
Šaukliai
1887-11-10 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубылюса) Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai N Udraliai Anelė Dvarionaitė Dominykas ir Elena Matulytė Dvarionai
Krakės
1886-02-04 KUBILIUS Leonas Kubilius (Кубыловича) Kazimieras ir Marijona Mickutė Kubiliai
Tėveliai Agnė Jablonskytė Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Jablonskiai
Mosėdis
1901-02-05 KUBILIUS Pranciškus Kubilius (Кубилюса) Aleksandras ir Ona Ramanauskaitė Kubiliai
Šakaliai Uršulė Meškytė Pranciškus ir Terezė Černeckytė Meškos
Šakaliai
1876-02-11 KULIKAUSKAS Jonas Kulikauskas (Куликовскаго) Juozapas ir Barbora Daukšaitė Kulikauskai
Mockaičiai Barstčių p. Julijona Mazulevičiutė GD Jonas ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai GD
Rukai
1883-02-08 KUNGYS Juozapas Kungys Juozapas ir Pranciška Griciutė Kungiai
Naujukai Elena Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilalė
1881-09-30 KUPRYS Adomas Kuprys Kazimieras ir Pranciška Baltrutytė Kupriai

Uršulė Visčiūnaitė Feliksas ir Barbora Augustinaitė Visčiūnai
Igariai
1878-02-22 KUPRYS Albinas Kuprys Juozapas ir Monika Zubaitė Kupriai
Krakės Petronėlė Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršinai
1873-05-01 KUPRYS Aleksandras Kuprys Kazimieras ir Uršulė Daukantaitė Kupriai
Mosėdis Ona Mažrimaitė Gedminienė Albinas ir Ona Šimkutė Mažrimai N Mosėdis
1878-05-15 KUPRYS Antanas Kuprys Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Mosėdis Kotryna Paulauskaitė Feliksas ir Judita Šiškaitė Paulauskai
Kernai
1883-01-11 KUPRYS Antanas Kuprys Antanas ir Kotryna Laukytė Kupriai
Mosėdis Ona Balsytė Monikos Balsytės dukra
Nevočiai
1888-03-01 KUPRYS Apolinaras Kuprys Kazimieras ir Uršulė Daukantaitė Kupriai
Mosėdis Magdalena Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1873-02-14 KUPRYS Dominykas Kuprys Jurgis ir Cecilija Kuprytė Kupriai
Plaušiniaiii Ona Lenkauskaitė GD Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai GD
Šakaliai
1885-01-15 KUPRYS Giacintas Kuprys Monikos Kuprytės sūnus
Šerkšniai Valerija Dvarionaitė Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Šerkšniai
1864-07-07 KUPRYS Jokimas Kuprys Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Plaušiniai Pranciška Baltrutytė Chrizostomas ir Petronėlė Zabielaitė Baltručiai
Plaušiniai
1874-02-06 KUPRYS Jokimas Kuprys Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Šniukščiai Monika Budrytė Kiprijonas [?] ir Cicilija Viskontaitė Budriai
Šniukščiai
1886-01-07 KURŠIS Martynas Kuršis (Куршиса) Martynas ir Barbora N.(neįrašyta) Kuršiai
Šaukliai Rozalija Miliūtė Veronikos Miliūtės dukra (Миласовной)
Šaukliai
1864-02-11 KUSAS Jokimas Kusas Pranciškus ir Monika Laukytė Kusai
Kulaliai Magdalena Zabitytė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai
Igariai
1879-01-09 KUSAS Petras Kusas Petras ir Ona Valantinaitė Kusai
Šaukliai Barbora Jakštaitė Kazimieras ir Barbora Staniutė Jakštai
Šniukščiai
1871-02-07 KUSAS Pranciškus Kusas Juozapas ir Rozalija Urbikaitė Kusai

Monika Uosytė (Усiовною) Jurgis ir Ona Mickutė Uosiai (Усiовъ)
Žalgiriai
1895-06-23 KUSAS Pranciškus Kusas Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Nevočiai Anastasija Jazbutytė Mykolas ir Anastasija Piekutė Jazbučiai
Gaubės
1879-05-15 KUŠLEIKIS Jurgis Kušleikis Vykintas ir Monika Paulauskaitė Kušleikiai
Baksčiai Liudvika Prialgauskaitė Jonas ir Magdalena Šideikytė Prialgauskai
Baksčiai
1895-07-02 KVASAS Benediktas Kvasas Antanas ir Barbora Strakšaitė Kvasai N Salantai Ona Karbauskaitė (Карбонска) Kazimieras ir Cecilija Kaubrytė Karbauskai
Kulaliai
1884-05-22 KVASAS Jokimas Kvasas Antanas ir Antanina Buivydaitė Kvasai
Šaučikiai Sal.p. Anastasija Baužytė Repšienė Juozapas ir Felicijona Meškytė Baužiai N Šatraminiai
1888-08-22 KVASAS Jonas Kvasas Antanas ir Antanina Buivydaitė Kvasai
Šatraminiai Apolonija Venslauskytė Aleksandras ir Apolonija Bierontaitė Venslauskiai
ŠatraminiaiL1879-05-29 LATAKAS Juozapas Latakas (Латака) Petras ir Marijona Vinkutė Latakai (Латаковъ)
Notėnai Gintal. valsč. Paulina Prialgauskaitė Maziliauskienė Pranciškus ir Marijona Sudimtaitė (Судимтовъ) Prialgauskai
Kulaliai
1894-02-08 LATAKAS Pranciškus Latakas (Латакаса) Adomas ir Anastasija Beniušytė Latakai (Латакасовъ)
Rudaičiai Plat.p. Magdalena Silkauskaitė Malakauskienė Martynas ir Petronėlė Baltrutytė Silkauskai N Kulaliai
1895-02-07 LAUČIUS Adomas Laučius (Лавчюсъ) Antanas ir Barbora Salytė Laučiai
Brotykai Šat.p. Barbora Šedvydytė Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai
1889-05-09 LAUKINEITIS Jonas Laukineitis (Лаукинайтиса) Jonas ir Barbora Girdžiūnaitė Laukineičiai N Barbora Miliutė Feliksas ir Barbora Kazbaraitytė Miliai
Šakaliai
1881-11-17 LAUKYS Antanas Laukys Antanas ir Julijona Baužytė Laukiai
Daukšiai Amelija Luotys Juozapas ir Uršulė Šakinytė Luotyss
Tėveliai
1867-11-28 LAUKYS Jonas Laukys Pilypas ir Agnė Kairytė Laukiai
Kulaliai Barbora Zubaitė Poškienė Juozapas ir Barbora Baužytė Zubės N Virbalai
1886-01-28 LAUKYS Jonas Laukys Pilypas ir Agnė Kairytė Laukiai N Virbalai Kotryna Buivydaitė Antanas ir Petronėlė Venckutė Buivydai
Šatraminiai
1887-04-18 LAUKYS Jonas Laukys Pilypas ir Agnė Kairytė Laukiai N Virbalai Rozalija Panumytė Jeronimas ir Magdalena Skirutytė Panumiai
Šniukščiai
1894-02-27 LAUKYS Jonas Laukys Jonas ir Barbora Baužytė Laukiai
Virbalai Magdalena Venslauskytė Kajetonas ir Anastasija Prialgauskaitė Venslauskiai
Daukšiai
1865-02-09 LAUKYS Juozapas Laukys Antanas ir Veronika Lenkauskaitė Laukiai
Gedgaudžiai Sal.p. Pranciška Vaškytė Pranciškus ir Pranciška Lukošiutė Vaškiai
Žalgiriai
1872-02-08 LAUKYS Juozapas Laukys Aloyzas ir Ona Šindraitė (Шиндровских) Laukiai
Mosėdis Magdalena Kuprytė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai
Šniukščiai
1874-02-11 LAUKYS Juozapas Laukys Aloyzas ir Ona Šindraitė (Шиндрeвских) Laukiai N Mosėdis Elena Pauliukaitė (Павликовною) Mykolas ir Elena Meškytė Pauliukai (Павликовъ)
Nevočiai
1870-05-26 LAUKYS Kazimieras Laukys Antanas ir Veronika Lenkauskaitė Laukiai
Gedgaudžiai Sal.p. Rozalija Lukošiutė Jonas ir Pranciška Kniuipytė Lukošiai
Daukšiai
1873-05-23 LAUKYS Pranciškus Laukys Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Laukiai
Rukai Ona Kuperbergaitė Mykolas ir Ona Gedminaitė Kuperbergai
Ersla
1882-04-20 LAUKYS Pranciškus Laukys Pranciškus ir Karolina Kaltenytė Laukiai
Rukai Monika Daukantaitė Liutkienė (Людковою) Pranciškus ir Anastasija Markaitytė Daukantai N Igariai
1896-02-03 LAUKYS Steponas Laukys Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Monika Mosteikaitė Aleksandras ir Monika Beinoraitė Mosteikos
Šaukliai
1885-01-29 LAURECKIS Aleksandras Laureckis Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai
Naujukai Barbora Veitaitė Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai
Šerkšniai
1889-11-14 LAURECKIS Antanas Laureckis Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Paeiškūnė Rozalija Šilgalytė Mosteikienė Antanas ir Liucija Gikaraitė Šilgaliai N Šaukliai
1890-10-02 LAURECKIS Jokimas Laureckis Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai
Naujukai Julijona Šedvydytė Pranciškus ir Anastasija Staniutė Šedvydžiai
Žalgiriai
1864-01-21 LAURECKIS Jonas Laureckis Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Gandlaukė Kotryna Sėlenytė Stanislovas ir Viktorija Abrutytė Sėleniai
Šerkšniai
1871-02-07 LAURECKIS Jonas Laureckis Antanas ir Matilda Jakštaitė Laureckiai
Žebrokai Ona Kazbaraitytė Antanas ir Apolonija Baužytė Kasparaičiai
Daukšiai
1888-02-09 LAURECKIS Jurgis Laureckis Jurgis ir Uršulė Bačiutė Laureckiai
Palaukė Ona Zubaitė Pranciškus ir Petronėlė Pliuškytė Zubės
Krakės
1895-12-01 LAURECKIS Jurgis Laureckis Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Paeiškūnė Ona Bagdonaitė (Богданская) Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdonai
Rukai
1872-10-10 LAURECKIS Mykolas Laureckis Jurgis ir Uršulė Bačiutė Laureckiai
Nevočiai Uršulė Butytė Valantinienė Antanas ir Ona Petrauskaitė Būtės N Krakės
1891-02-26 LAURECKIS Pranciškus Laureckis Mykolas ir Anelė Kinčiutė Laureckiai
Krakės Monika Peknerytė Juozapotas ir Marijona Jurkutė Pekneriai
Budriai
1883-02-15 LIEBUS Kazimieras Liebus Antanas ir Magdalena Jazbutytė Liebai
Udraliai Elena Petkutė Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Daukšiai
1867-01-10 LEILIONAS Antanas Leilionas Leonas ir Monika Balandytė Leilionai
Kusai Ona Tilškutė Jurgis ir Barbora Želvytė Tilškiai
Mos.p.
1867-10-29 LEILIONAS Antanas Leilionas Juozapas ir Julijona Bertašiutė Leilionai
Notėnai Gintal. valsč. Ona Butkutė Vaškienė Dovydas ir Eufrosinija Narkutė Butkai N Naujukai
1885-06-18 LEILIONAS Antanas Leilionas Leonas ir Monika Balandytė Leilionai N Šatraminiai Antanina Abrutytė Žulienė Pranciškus ir Antanina Gečaitė Abručiai N Nevočiai
1870-02-22 LEILIONAS Jonas Leilionas Juozapas ir Marijona Miltenytė Leilionai N Gintališkės, Gintal. valsč. Gintal. valsč. Barbora Daukintytė (Довкинтовною) Kazimieras ir Ona Donėlaitė (Дониловъ) Daukintytė
Šaukliai
1879-09-04 LEILIONAS Jurgis Leilionas Leonas ir Aniceta Butkutė Leilionai
Šatraminiai Pranciška Venslauskytė Aleksandras ir Apolonija Bierontaitė Venslauskiai (Венцловскихъ)
Šatraminiai
1886-02-11 LEILIONAS Kazimieras Leilionas Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Tauzai Monika Abrutytė Izidorius ir Teklė Anužytė Abručiai
Mosėdis
1872-02-26 LEILIONAS Leonas Leilionas Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Kusai Petronėlė Gikaraitė Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskiaitė Gikarai
Žalgiriai
1874-06-05 LEILIONAS Pranciškus Leilionas Petras ir Viktorija Rimkutė Leilionai N Plaušiniai Uršulė Žvinklytė Jonas ir Matilda Jakštaitė Žvinkliai
Žebrokai
1890-01-09 LEILIONAS Vykintas Leilionas Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai Anastasija Ranciutė Dovydas ir Petronėlė Rimkutė Ranciai
Tauzai
1890-01-09 LIEKIS Antanas Liekis (Лекиса) Antanas ir Barbora Gikaraitė Liekiai
Krakės Magdalena Intaitė Jurgis ir Elena Jaskaudaitė Intos
Krakės
1894-02-15 LIEKIS Jonas Liekis Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Gandlaukė šat.p. Barbora Valantinaitė Ferdinandas ir Barbora Jonauskiaitė Valantinai
Nevočiai
1881-02-22 LIEKIS Juozapas Liekis Antanas ir Barbora Gikaraitė Liekiai
Šerkšniai Elena Indrutytė [?] (Андрутовною) Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Indručiai [?]
Krakės
1897-06-10 LIEKIS Motiejus Liekis Jokimas ir Petronėlė Intaitė Liekiai N Kalvar.p. Ona Augutytė Klovienė Juozapas ir Ona Venckutė Augučiai N Nevočiai
1896-08-18 LIEKIS Pranciškus Liekis Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Nevočiai Uršulė Daržinskaitė Aleksandras ir Barbora Andriejauskytė Daržinskai
Tauzai
1891-02-26 LIEKIS Vykintas Liekis Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Gandlaukė šat.p. Anastasija Bieliauskaitė Kazimieras ir Anastasija Malonė Bieliauskai
Daukšiai
1884-02-14 LEKNIUS Jokimas Leknius (Лекнюса) Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai Juozapota Alšauskiaitė Antanas ir Agota Dapšytė Alšauskiai
Žebrokai
1884-08-07 LEKNIUS Juozapas Leknius (Лекнюса) Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Budriai Magdalena Gedrimaitė Tilškienė Jonas ir Magdalena Adomauskaitė Gedrimai N Bobiliškės
1880-03-03 LEKNIUS Kazimieras Leknius Antanas ir Ona Bružaitė Lekniai
Baidotai Sal.p. Agnė Zabitytė Antanas ir Agnė Ruikaitė Zabičiai
Nevočiai
1880-02-13 LEKNIUS Leonas Leknius Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai N Budriai Monika Jablonskytė Nikodemas ir Julijona Šopaitė Jablonskiai
Budriai
1868-04-23 LEKNIUS Nikodemas Leknius (Лякнюс) Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai Uršulė Daržinskaitė Milienė Pranciškus ir Kotryna Miknytė Daržinskai N Budriai
1865-06-15 LEKSYS Pranciškus Leksys Jonas ir Petronėlė Šiudeikytė Leksiai
Grūšlaukė Sal.p. Ona Laukytė Repšienė Pranciškus ir Ona Lankauskaitė Laukiai N Šakaliai
1884-09-18 LEKSTUTIS Jonas Lekstutis Jonas ir Barbora Intaitė Lekstučiai
Krakės Barbora Veitaitė Zubienė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitos N Krakės
1896-04-28 LEKSTUTIS Jonas Lekstutis Jonas ir Barbora Intaitė Lekstučiai N Naujukai Konstancija Glazytė Žulienė (Жулисовою) Dovydas ir Rožė N. Glaziai N Mosėdis
1884-01-17 LEKSTUTIS Viktorinas Lekstutis Pranciškus ir Barbora Griciutė Lekstučiai
Šaukliai Pranciška Viršilaitė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos
Naujukai
1879-02-06 LENKAUSKAS Jonas Lenkauskas (Ленковскаго) Jonas ir Eleonora Bagdonaitė Lenkauskai
Žalgiriai Domicėlė Dargytė Razmienė Mykolas ir Antanina Daržinskaitė Dargiai N Šaukliai
1887-01-20 LENKAUSKAS Jonas Lenkauskas (Линковскаго) Jonas ir Eleonora Bagdonaitė Lenkauskai N Šaukliai Pranciška Mažrimaitė Jokimas ir Barbora Vaškytė Mažrimai
Nevočiai
1891-06-24 LENKAUSKAS Kazimieras Lenkauskas Kazimieras ir Kotryna Meškytė Lenkauskai N Šaučikiai Sal.p. Pranciška Donėlaitė Antanas ir Pranciška Matulytė Donėlos
Tauzai
1870-02-10 LIEBUS Antanas Liebus Tadas ir Marijona Skersytė Liebai
Kernai Barbora Simonavičiutė (Семеновичевною) Motiejus ir Pranciška Pargalytė Simonavičiai
Šaukliai
1878-02-06 LIEBUS Antanas Liebus Tadas ir Marijona Skersytė Liebai N Šakaliai Ona Narkutė Uršulės Narkutės duktė
Šakaliai
1886-02-03 LIEBUS Giacintas Liebus Kajetonas ir Juozapota Jaskaudaitė Liebai
Mosėdis Kotryna Kataržytė Kazimieras ir Marijona Lekniutė Kataržiai
Mosėdis
1865-02-09 LIEBUS Jonas Liebus Jonas ir Marijona Skališiūtė Liebai
Nevočiai Eufrosinija Pabrėžaitė Juozapas ir Ona Venckutė Pabrėžos
Rukai
1899-02-16 LIEBUS Jonas Liebus Jonas ir Eufrosinija Pabrėžaitė Liebai
Nevočiai Monika Klovaitė Antanas ir Rozalija Ronkytė Klovos
Naujukai
1896-01-23 LIEBUS Jurgis Liebus Motiejus ir Elena Bružaitė Liebai
Šakaliai Ona Razmaitė Juozapotas ir Magdalena Mockutė Razmos
Šerkšniai
1896-06-24 LIEBUS Kajetonas Liebus Kajetonas ir Juozapota Jaskaudaitė Liebai
Šatraminiai Uršulė Jablonskytė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Udraliai
1887-02-15 LIEBUS Povilas Liebus Jokimas ir Uršulė Jakutytė [?] Liebai
Naujukai Rozalija Ruikaitė Kazimieras ir Monika Mimgaudaitė Ruikos
Naujukai
1896-01-29 LIKTORAS Norbertas Liktoras (Ликтора) Juozapas ir Magdalena Jablonskytė Liktorai
Puodkaliai Sk.p. Rožė Šedvydytė Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai
1866-10-05 LINKIS Jokimas Linkis (Линкиса) Juozapas ir Kotryna Vaškytė Linkai
Naujukai Elena Katarskytė Pranaciškus ir Ona Zaburaitė Katarskiai
Naujukai
1875-05-15 LIPŠAS Tadas Lipšas Tadas ir Barbora Rumbutytė Lipšai
Kusai Magdalena Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1874-06-25 LITVINAS Antanas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiūtė Litvinai
Daukšiai Barbora Kazbaraitytė (Казбарайтисовною) Antanas ir Apolonija Baužytė Kazbaraičiai
Daukšiai
1877-01-11 LITVINAS Antanas Litvinas Antanas ir Petronėlė Barkauskiaitė Litvinai
Rukai Uršulė Maniukaitė Juozapas ir Ona Jablonskytė Maniukai
Žebrokai
1899-02-28 LITVINAS Antanas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiutė Litvinai N Daukšiai Ona Liutkutė Pranciškus ir Monika Daukantaitė Liutkai
Igariai
1873-05-23 LITVINAS Dovydas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiūtė Litvinai
Mikulčiai Monika Pikturnaitė Butkienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Naujukai
1889-02-19 LITVINAS Jokimas Litvinas Pranciškus ir Ona Š.(neįskaitoma) Litvinai N Kusai Konstancija Andrutytė Feliksas ir Uršulė Jaskaudaitė Andručiai
Kusai
1900-01-24 LITVINAS Juozapas Litvinas Juozapas ir Felicijona Meškytė Litvinai
Daukšiai Monika Butkutė Kazimieras ir Felicijona Untulytė Butkai
Daukšiai
1898-02-03 LITVINAS Jurgis Litvinas Jokimas ir Felicijona Kniežaitė Litvinai
Juodeikiai Lenkimų p. Uršulė Januškaitė (Янушка) Petras ir Magdalena Šiudeikytė Januškos
Mosėdis
1882-02-03 LITVINAS Kazimieras Litvinas Adomas ir Petronėlė Dapšytė Litvinai
Geidučiai Šat.p. Anelė Baltrutytė Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Baltručiai
Krakės
1899-01-07 LITVINAS Leonas Litvinas Felicijonos Litvinaitės sūnus
Naujukai Morta Pučinskiaitė Petronėlės Pučinskiaitės dukra
Naujukai
1870-01-06 LIUBAVIČIUS Antanas Liubavičius (Любовичь) Jonas ir Ona Petkutė Liubavičiai
Ersla Pranciška Jakštaitė Vyšniauskienė Pranciškus ir Barbora Dvarionaitė Jakštai N Šerkšniai
1880-02-13 LIUTKUS Juozapas Liutkus (Луткуса) Petras ir Ieva Riepšaitė Liutkai
Tėveliai Barbora Baužytė Jurgis ir Ona Kubiliutė Baužiai
Tauzai
1877-01-25 LIUTKUS Pranciškus Liutkus (Людкуса) Jurgis ir Uršulė Donėlaitė Liutkai
Igariai Monika Daukantaitė Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai
Igariai
1881-02-03 LIUTKUS Simonas Liutkus Petras ir Ieva Riepšaitė Liutkai
Tėveliai Ona Rokaitė Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai
1887-06-09 LIZDEIKIS Jurgis Lizdeikis Jonas ir Elena Benetytė Lizdeikos N Mosėdis Barbora Luotys Piekienė Juozapas ir Elžbieta Andrutytė Luotyss (Лотiовъ) N Igariai
1884-02-07 LIZDEIKIS Kazimieras Lizdeikis (Лиздейкиса) Jurgis ir Juozapota Šimkutė Lizdeikiai
Šerkšniai Magdalena Piekutė Motiejus ir Antanina Markauskaitė Piekai
Šerkšniai
1895-02-07 LOTAKAS Kazimieras Lotakas (Латака) Juozapas ir Ona Skurvydaitė Lotakai
Geldėnai Barst. p. Rozalija Galdikaitė Leonas ir Barbora Karpaitė Galdikai
Ledžiai
1886-11-25 LOTAKAS Petras Lotakas Antanas ir Ona Butytė Lotakai

Petronėlė Beinoraitė Martynas ir Apolonija Miliutė Beinorai
Šniukščiai
1865-05-04 LOŽYS Antanas Ložys Juozapas ir Rozalija Jautakaitė Ložiai
Kernai Barbora Jonkutė Leonas ir Ona Baguckiaitė Jonkai
Budriai
1880-01-23 LOŽYS Juozapas Ložys Juozapas ir Rozalija Jautakaitė Ložiai
Šakaliai Ona Preibytė Kasputienė Juozapas ir Elžbieta Giedraitė Preibiai N Šaukliai
1865-09-07 LUBINAS Motiejus Lubinas Pranciškus ir Ona Sadauskaitė Lubinai
Naujukai Barbora Baguckiaitė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Virbalai
1891-11-26 LUBINAS Juozapas Lubinas Simonas ir Magdalena Baguckytė Lubinai
Šniukščiai Ona Bružaitė Pranciškus ir Veronika Gikaraitė Bružai
Šniukščiai
1896-01-30 LUINYS Adomas Luinys (Луйниса) Laurynas ir Pranciška (neįskaitoma) Luiniai N
Ona Razmaitė (Размусъ) Dominykas ir Ona Bružaitė Razmai
Šniukščiai
1896-01-30 LUKAVIČIUS Antanas Lukavičius (Луковича) Dominykas ir Ona V.(neįskaitoma) Lukavičiai
Geidučiai Šat.p. Kotryna Juškaitė Jonas ir Scholastika Jonauskiaitė Juškos
Ersla
1882-02-03 LUKAVIČIUS Juozapas Lukavičius (Луковича) Antanas ir Elena Vaitelytė (Вайтелiовъ) Lukavičiai
Vabaliai Šat.p. Ona Donėlaitė (Донеловною) Juozapas ir Anastasija Matulytė Donėlos
Žebrokai
1868-11-12 LUKOŠIUS Antanas Lukošius Tadas ir Elena Paulikaitė Lukošiai N Mos.parap. Monika Gurauskaitė Rozalijos Gurauskaitės duktė
Tėveliai
1873-10-25 LUKOŠIUS Antanas Lukošius Tadas ir Elena Paulikaitė Lukošiai N Kernai Marijona Buganauskiaitė Juozapas ir Marijona Skaraitė Buganauskiai (Бугновскихъ)
Kernai
1894-05-10 LUKOŠIUS Antanas Lukošius Tadas ir Barbora Ukrinaitė Lukošiai
Paluknė, Sk.p. Kotryna Petkutė Žebrauskienė Mykolas ir Liudvika Milašiutė Petkai N Daukšiai
1880-01-16 LUKOŠIUS Dominykas Lukošius Dominykas ir Viktorija Urbonaitė Lukošiai N Šakaliai Ieva Ruikaitė Jurgis ir Magdalena Skersytė Ruikos
Žalgiriai
1884-02-20 LUKOŠIUS Juozapas Lukošius Juozapas ir Pranciška Sruogytė (Срагiовъ) Lukošiai
Šniukščiai Elena Panumytė Jeronimas ir Magdalena Skirutytė Panumiai
Šniukščiai
1886-10-21 LUKOŠIUS Mykolas Lukošius (Лукошисъ) Jonas ir Pranciška Kniuipytė Lukošiai
Daukšių Medsėdžiai Uršulė Kubiliutė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai
Daukšių Medsėdžiai
1889-02-14 LUKOŠIUS Mykolas Lukošius Jonas ir Pranciška Kniuipytė Lukošiai N Daukšiai Karolina Laureckytė Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai Naujukai
1867-11-28 LUOTYS Juozapas Luotys (Лавтиса) Juozapas ir Ona Jonkutė Luotyss N Igariai Agnė Mažrimaitė Kasparas ir Kotryna Veselytė (Веселiовъ) Mažrimai
Igariai
1867-01-10 LUOTYS Antanas Luotys (Лутиса) Juozapas ir Ona Jonkutė Luotyss N Mosėdis Anastasija Kuprytė Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Naujukai
1878-01-11 LUOTYS Dominykas Luotys (Лутиса) Tomas ir Rozalija Eidėjutė Luotyss
Nevočiai Uršulė Monstvilaitė Pranciškus ir Ona (...денкioвъ) Mostvilos
Krakės
1864-05-19 LUOTYS Jonas Luotys (Лутиса) Juuozapas ir Elžbieta Andrutytė Luotyss
Mosėdis Monika Tamošauskaitė Tamošauskienė ? Juozapas ir Viktorija Drangytė Tamošauskai N Mosėdis
1881-11-03 LUOTYS Jonas Luotys (Лутиса) Antanas ir Monika Valantinaitė Luotyss
Bobiliškės Uršulė Žalgirytė Juozapas ir Monika Budrikytė Žalgiriai
Mosėdis
1886-02-18 LUOTYS Kazimieras Luotys (Лотиса) Dominykas ir Elena Mončytė Luotyss
Tėveliai Ona Žeimytė Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai
Šiaudiniai Šat.p.
1881-02-22 LUOTYS Leonardas Luotys (Лутиса) Dominykas ir Elena Mončytė Luotyss
Tėveliai Ona Laukytė Antanas ir Julijona Baužytė Laukiai
Šakaliai
1895-02-07 LUOTYS Vitalis Luotys (Лутиса) Antanas ir Ona Meškytė Luotyss
Palaukė Monika Pliuškytė Steponas ir Monika Lekstutytė Pliuškiai
Virbalai
1865-10-26 LUŽYS Vykintas Lužys Ignotas ir Cecilija Krūtytė Lužiai
Kulupėnai Kart.p. Kazimiera Milinskytė Jokimas ir Barbora Viršilaitė Milinskai
Šatraminiai


Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .