Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

M1887-02-03 MACEVIČIUS Antanas Macevičius (Мацевича) Antanas ir Gertberta Šiškutė Macevičiai
Luknės Sk.p. Uršulė Lenkauskaitė GD Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai GD
Šakalių Medsėdžiai
1893-01-19 MACEVIČIUS Juozapas Macevičius (Мацевича) Jokimas ir Anastasija Simutytė Macevičiai
Rušupiai Sk.p. Domicėlė Ylakevičiutė GD Pranciškus ir Magdalena Milinskytė Ylakevičiai GD
Rukai
1893-02-01 MACEVIČIUS Petras Macevičius (Мацевича) Jokimas ir Anastasija Simutytė Macevičiai
Rušupiai Sk.p. Vincenta Zubaitė Augustinas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės
1873-06-11 MAČERNIS Dominykas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Mosėdis Pranciška Dvarionaitė Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai
1866-02-04 MAČERNIS Feliksas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Rukai Barbora Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Žulytė Skurvydai
Rukai
1866-06-27 MAČERNIS Juozapas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Virbalai Barbora Jonutytė Antanas ir BarboraŠušytė Jonučiai
Virbalai
1891-03-04 MAČERNIS Juozapas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai N Virbalai Anastasija Karaliutė Antanas ir Barbora Karbauskaitė (Карбовскихъ) Karaliai
Mosėdis
1871-02-03 MADELIS Kazimieras Madelis (Моделя) Jurgis ir Uršulė Mickutė Modeliai (Маделовъ)
Stripiniai Yl.p. Marijona Girdvainytė Kervienė Dovydas ir Petronėlė Skersytė (Керсiовъ) Girdvainiai N Krakės
1881-05-26 MAKSVYTIS Antanas Maksvytis Antanas ir Ona Sudmonaitė Maksvyčiai
Bajorai Sal.p. Veronika Ruikaitė Kazimieras ir Monika Mimgaudaitė Ruikos
Naujukai
1891-02-26 MAKSVYTIS Antanas Maksvytis Petras ir Barbora Brazdauskaitė Maksvyčiai
Tinteliai Sal.p. Ona Simutytė Niuniavienė Konstantinas ir Ona Skersytė Simučiai N Žalgiriai
1886-02-04 MAKSVYTIS Juozapas Maksvytis Pranciškus ir Ona Lekstutytė Maksvyčiai
Kumpikai Sal.p. Barbora Butkutė Antanas ir Monika Pikturnaitė Butkai
Naujukai
1882-02-03 MAKSVYTIS Kazimieras Maksvytis Antanas ir Ona Sudmonaitė Maksvyčiai
Narmantai Sal.p. Ona Markaitė Nikodemas ir Ieva Raišutytė Markaičiai
Šatraminiai
1879-02-11 MALAKAUSKAS Aleksandras Malakauskas (Малоховскаго) Augustinas ir Julijona Ramonaitė Malakauskai N Žeimiai Sal.p. Magdalena Silkauskaitė (Сылковскою) Martynas ir Petronėlė Baltrutytė Silkauskaitė
Kulaliai
1888-02-09 MALAKAUSKAS Jonas Malakauskas (Малоковскаго) Juozapas ir Pranciška Lotakytė Malakauskai
Trumplaukė Yl.p. Kotryna Endriuškaitė Alčiauskienė Jackus ir Ona Viršilaitė Endriuškos N Žebrokai
1901-02-11 MALONĖ Jonas Malonė (Малони) Leonas ir Pranciška Vaitelytė (Вайтеласъ) Malonės (Малоневъ) N Veitai Lenkimų p. Anastasija Beinoraitė Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai
Šekai
1875-09-22 MALONĖ Juozapas Malonė (Малониса) Juozapas ir Agnė Rimkutė Malonės (Малонисовъ)
Šekai Monika Žeimytė Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Šatraminiai
1896-11-04 MALONĖ Juozapas Malonė (Малониса) Antanas ir Monika Kairytė Malonės (Малонисовъ) N Paluknė, Sk.p. Barbora Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai
1898-01-07 MALONĖ Juozapas Malonė (Малоне) Juozapas ir Monika Žeimytė Malonės (Малонисовъ)
Daukšiai Ona Markauskaitė Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai
1890-05-15 MALONĖ Kazimieras Malonė (Малони) Juozapas ir Agnė Rimkutė Malonės (Малонiовъ)
Šatraminiai Uršulė Baužytė Feliksas ir Barbora Baužytė Baužiai
Šatraminiai
1896-01-30 MALŪKAS Aleksandras Malūkas Leonas ir Barbora Ažondenytė Malūkai
Daukšiai Agota Čiunkaitė (Чюнковною) Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Daukšiai
1886-01-14 MALŪKAS Dominykas Malūkas Mykolas ir Barbora Petkutė Malūkai
Daukšiai Elena Mickutė Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Mickai
Mosėdis
1901-02-06 MALŪKAS Juozapas Malūkas Kazimieras ir Uršulė Vitkutė Malūkai
Baidotai Sal.p. Domicėlė Šmitaitė Tadas ir Domicėlė Skurvydaitė Šmitos
Mosėdis
1891-01-29 MALŪKAS Kazimieras Malūkas Kajetonas ir Barbora [?] Malūkai N Narmantai Sal.p. Monika Jakštaitė Kazimieras ir Barbora Stanytė Jakštai
Šaukliai
1879-02-06 MALŪKAS Konstantinas Malūkas Juozapas ir Barbora Jurgilevičiutė Malūkai
Daktarai Šat.p. Felicijona Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšos
Ersla
1882-10-12 MALŪKAS Mykolas Malūkas Mykolas ir Barbora Petkutė Malūkai
Šakaliai Monika Bierontaitė Juozapas ir Ona Narkutė Bierontai
Šakaliai
1886-02-23 MANIUKAS Adomas Maniukas Leonas ir Kotryna Kaniavaitė Maniukai
Krakės Matilda Leilionaitė Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai
1886-05-13 MANIUKAS Leonas Maniukas Petras ir Elžbieta Peknerytė Maniukai N Krakės Elžbieta Dargužytė Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai
Ersla
1879-01-09 MARKAITIS Juozapas Markaitis (Маркайтиса) Juozapas ir Kleopa Narmontaitė Markaičiai
Mosėdis Monika Adakauskaitė Juozapas ir Kotryna Kusaitė Adakauskai
Mosėdis
1875-05-26 MARKAUSKAS Antanas Markauskas (Марковскаго) Nikodemas ir Pranciška Dargytė Markauskai
Daukšiai Marijona Jonušaitė Juozapas ir Antanina Petrauskaitė Jonušai
Daukšiai
1897-10-28 MARKAUSKAS Jonas Markauskas Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai Elena Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai
1869-01-21 MARKAUSKAS Juozapas Markauskas Nikodemas ir Pranciška Dargytė Markauskai
Daukšiai Anastasija Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai
1888-03-01 MARKAUSKAS Juozapas Markauskas Nikodemas ir Pranciška Dargytė Markauskai N Daukšiai Uršulė Untulytė Antanas ir Anastasija Gedrimaitė Untuliai
Daukšiai
1897-01-28 MARKAUSKAS Juozapas Markauskas Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai Barbora Alšauskiaitė (Алковской) Benediktas ir Barbora Riepšaitė Alšauskiai
Daukšiai
1867-01-24 MARKAUSKAS Leonas Markauskas Leonas ir Ona Beniušytė Markauskai
Šatraminiai Uršulė Pikturnaitė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Šatraminiai
1865-05-18 MARKAUSKAS Pranciškus Markauskas Jonas ir Ona Joneikaitė Markauskai
Paparčiai Kalv.p. Emilija Prialgauskaitė GD Pranciškus ir Felicijona Ylakevičiutė Prialgauskai GD
Prialgų dvaras
1870-02-22 MARKAUSKAS Pranciškus Markauskas Leonas ir Ona Beniušytė Markauskai
Šatraminiai Felicijona Raudytė Jonas ir Barbora Murauskaitė Raudžiai
Žalgiriai
1888-03-06 MARTINKUS Antanas Martinkus Adomas ir Ona Baltrutytė Martinkai
Krakės Monika Rumbutytė Benediktas ir Barbora Mažrimaitė Rumbučiai
Šerkšniai
1887-02-10 MARTINKUS Jurgis Martinkus Petras ir Petronėlė Pauliukaitė Martinkai
Šatraminiai Elena Maniukaitė Jurgis ir Antanina Paulauskaitė Maniukai
Mosėdis
1869-06-17 MASILIAUSKAS Juozapas Masiliauskas (Масилевскаго) Jonas ir Uršulė Stupelytė Masiliauskai
Kėkštai Plung.p. Paulina Prialgauskaitė Pranciškus ir Marijona Sudimtaitė (Судимтовъ) Prialgauskaitė
Prialgava
1899-08-17 MATAS Antanas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai N Tėveliai Kotryna Pauliutė Andriejauskienė Pranciškus ir Ieva Tamošauskaitė Pauliai (Павлисовъ) N Mosėdis
1879-02-11 MATAS Juozapas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai
Šaukliai Barbora Skirutytė Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai
Šaukliai
1893-11-09 MATAS Leonas Matas Leonas ir Barbora Mockutė Matai
Mikulčiai Anastasija Liebutė Tirilienė Motiejus ir Felicijona Gikaraitė Liebai N
1865-05-04 MATAS Leonas Matas Juozapas ir Barbora Ruikaitė Matai
Salantai Barbora Mockutė Petras ir Pranciška Bričkutė Mockai
Palšiai
1883-05-17 MAŽEIKA Stanislovas Mažeika Stanislovas ir Domicėlė Kontrimaitė Mažeikos
Prialgauskų dv. Anastasija Prialgauskaitė Antanas ir Ona Gurauskaitė Prialgauskai
Simaičiai
1886-02-04 MAŽONAS Adomas Mažonas Adomas ir Ona Pliuškytė Mažonai
Udraliai Felicijona Andriejauskytė Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andriejauskiai
Udraliai
1883-02-08 MAŽONAS Antanas Mažonas Leonas ir Anastasija Jotkutė Mažonai
Plaušiniaiii Monika Lenkauskaitė Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai
Šakaliai
1897-02-18 MAŽONAS Feliksas Mažonas Adomas ir Ona Pliuškytė Mažonai
Udraliai Monika Stonkutė Kazimieras ir Magdalena Milinskytė Stonkai
Rukai
1868-07-23 MAŽONAS Jonas Mažonas Feliksas ir Barbora Bartkutė Mažonai
Baltrimai Šat.p. Rozalija Daukintytė (Довкинтовъ) Juozapas ir Ona Šimkutė Daukinčiai
Mosėdis
1880-08-24 MAŽONAS Juozapas Mažonas Antanas ir Antanina Kaubrytė Mažonai
Notėnai Monika Žuolytė Juozapas ir Kotryna Butkutė Žuoliai
Šaukliai
1882-02-07 MAŽRIMAS Albinas Mažrimas Vykintas ir Karolina Šimkutė Mažrimai N Narvydžiai Sk.p. Felicijona Skubutytė Jonas ir Barbora Stankūnaitė Skubučiai
Šaukliai
1900-01-24 MAŽRIMAS Juozapas Mažrimas Juozapas ir Barbora Rokaitė Mažrimai
Rušupiai Sk.p. Monika Mineikaitė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikos
Ersla
1879-02-06 MAŽRIMAS Petras Mažrimas Jeronimas ir Ona Vasiliauskytė Mažrimai
Vindeikiai Šat.p. Petronėlė Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Kulaliai
1897-02-18 MAŽRIMAS Stanislovas Mažrimas Juozapas ir Barbora Rokaitė Mažrimai
Rušupiai Sk.p. Ona Šemetaitė Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla
1872-10-10 MAŽRIMAS Tadas Mažrimas Tadas ir Elena Petkutė Mažrimai

Ona Gurauskaitė Jurgis ir Rozalija Laureckytė Gurauskai
Šakaliai
1864-01-28 MAŽRIMAS Vykintas Mažrimas Vykintas ir Karolina Šimkutė Mažrimai
Skuodas Ona Butkutė Antanas ir Barbora Galdikaitė Butkai
Plaušiniai
1884-06-12 MAŽUTIS Jokimas Mažutis Kotrynos Mažutytės sūnus N Igariai Apolonija Bierontaitė Stanislovas ir Anastasija Spukinaitė (Спукиновъ) Bierontai
Mosėdis
1882-02-07 MAŽUTIS Juozapas Mažutis Juozapas ir Agnė Mikutaitė Mažučiai
Ersla Petronėlė Šemetaitė Tamošauskienė Antanas ir Ona Andriekutė Šemetos N Ersla
1887-02-10 MAŽUTIS Pranciškus Mažutis Juozapas ir Ona Mikutaitė Mažučiai
Ersla Barbora Narmontaitė Zubienė Juozapas ir Uršulė Šakinytė Narmontai N Krakės
1885-10-29 MERKELIS Antanas Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai N Žebrokai Anastasija Endriuškaitė (Эндрушковною) Pranciškus ir Morta Šideikaitė Endriuškos
Žebrokai
1896-02-04 MERKELIS Antanas Merkelis Antanas ir Barbora Valantinaitė Merkeliai
Žebrokai Marijona Butkutė Juozapas ir Magdalena Jonaitytė Butkai
Mosėdis
1873-02-07 MERKELIS Jurgis Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai
Šerkšniai Monika Piekutė Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai
1880-02-13 MERKELIS Kajetonas Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai
Žebrokai Barbora Jankauskiaitė Skrabauskienė Petras ir Pranciška Žeimytė Jankauskiai (Янковскихъ) N Tauzai
1868-02-11 MEŠKIS Antanas Meškis Kazimieras ir Rozalija Laukytė Meškiai
Bajorai Sal.p. Monika Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1879-02-06 MEŠKIS Juozapas Meškis Pilypas ir Rožė Kubiliutė Meškiai
Palšiai Sal.p. Pranciška Gikaraitė Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskiaitė Gikarai
Žalgiriai
1878-02-22 MEŠKIS Jurgis Meškis Antanas ir Leokadija Einikytė Meškiai
Palšiai Matilda Mosteikaitė Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos
Šaukliai
1879-11-13 MEŠKIS Jurgis Meškis Antanas ir Leokadija Einikytė Mėškiai N Palšiai Sal.p. Anastasija Šedvydytė Motiejus ir Barbora Budreckytė Šedvydžiai
Daukšiai
1900-01-24 MEŠKIS Konstantinas Meškis Anastasijos Meškytės, Tado d. sūnus
Kernai Veronika Luotys (Лотовною) Dominykas ir Uršulė Monstvilaitė Luotyss
Nevočiai
1867-02-21 MEŠKIS Pranciškus Meškis Kazimieras ir Rozalija Laukytė Meškiai
Bajorai Sal.p. Ona Paulauskaitė Šedvydienė Karolis ir Ona Petrauskaitė Paulauskai N Žalgiriai
1881-02-23 MICKEVIČIUS Julijonas Mickevičius (Мицкевича) GD Petras ir Uršulė S.(neįskaitoma) Mickevičiai GD
Mačiūkių dvar. Plat.p. Marijona Stropaitė Juozapas ir Petronėlė Astrauskaitė Stropai
Kulaliai
1890-06-05 MICKUS Albinas Mickus Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Mickai
Ersla Teklė Pabrėžaitė Leonas ir Ona Mockutė Pabrėžos
Krakės
1877-01-25 MICKUS Feliksas Mickus Kajetonas ir Petronėlė Šmitaitė Mickai
Mosėdis Marcijona Galdikaitė Pranciškus ir Agnė Jurgutytė (Юrайтioв) Galdikai
Šerkšniai
1864-03-01 MICKUS Jurgis Mickus Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai Anastasija Prialgauskaitė GD Jonas ir Felicijona Stirpeikaitė Prialgauskai GD
Daukšiai
1896-11-20 MICKUS Jurgis Mickus Juozapas ir Barbora Girdžiūnaitė Mickai
Simaičiai Karolina Žilinskaitė Leonas ir Morta Polianskaitė Žilinskai
Simaičiai
1885-05-28 MICKUS Kazimieras Mickus (Мицкевича) Motiejus ir Antanina Rubavičiutė Mickai N Skuodas Elena Raudytė Kajetonas ir Juozapota Milinskytė Raudžiai
Mikulčiai
1886-05-27 MICKUS Kazimieras Mickus Kazimieras ir Veronika Maniukaitė Mickai N Mosėdis Ona Baltrutytė Antanas ir Pranciška Dargytė Baltručiai
Mosėdis
1890-06-26 MICKUS Kazimieras Mickus Jonas ir Ona L.(neįskaitoma) Mickai
Žebrokai Barbora Abrutytė Juozapas ir Teklė Anužytė Abručiai
Žebrokai
1865-05-04 MICKUS Petras Mickus Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai Ona Narmontaitė Vykintas ir Uršulė Kubiliutė Narmontai
Krakės
1878-11-15 MICKUS Simonas Mickus Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Budriai Ona Zubaitė Dominykas ir Antanina Alšauskiaitė Zubės
Tauzai
1865-11-23 MIKAITIS Juozapas Mikaitis Antanas ir Izidora Kauneckaitė Mikaičiai
Krakės Uršulė Šimkutė Vykintas ir Magdalena Veitaitė Šimkai
Krakės
1888-01-19 MIKALAUSKAS Juozapas Mikalauskas (Микаловскаго) Nikodemas ir Elena Butkutė Mikalauskai N Kaukolikai Barbora Pabrėžaitė Vičienė Jonas ir Pranciška Veitaitė Pabrėžos N Ersla
1900-11-07 MIKALAUSKAS Juozapas Mikalauskas Kazimieras ir Kotryna Griulingaitė Mikalauskai N Daukšiai Juozapota Ramonaitė (Рамоновною) Feliksas ir Rozalija Žeimytė Ramonai (Рамонасовъ)
Šakaliai
1899-02-09 MIKŠTAS Juozapas Mikštas Antanas ir Antanina Šopagaitė Mikštai
Lenkimai Ona Ramonaitė Jurgis ir Uršulė Paulauskaitė Ramonai
Daukšiai
1887-02-03 MIKULSKAS Feliksas Mikulskas (Микулскаго) Mykolas ir Kotryna Taujenytė Mikulskai
Žalgiriai Rozalija Budrytė Juozapas ir Barbora Vičiutė Budriai
Šatraminiai
1864-02-11 MIKUTA Antanas Mikuta (Микуты) Mykolas ir Uršulė Kapinskytė Mikutos
Mosėdis Anastasija Žeimytė Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Šatraminiai
1877-08-24 MIKUTA Feliksas Mikuta Mykolas ir Uršulė Kapinskytė Mikutos
Daukšiai Barbora Litvinaitė Dovydas ir Barbora Jonušaitė Litvinai
Daukšiai
1890-02-06 MIKUTA Jurgis Mikuta Antanas ir Anastasija Žeimytė Mikutos
Mosėdis Salomeja Jakštaitė Juozapas ir Elena Skališiūtė Jakštai
Nevočiai
1874-01-30 MIKUTA Leonas Mikuta Mykolas ir Uršulė Kapinskytė Mikutos
Naujukai Ona Lipšaitė Jonas ir Anastasija Ramonaitė Lipšai
Šatraminiai
1879-01-16 MIKUTA Leonas Mikuta Mykolas ir Uršulė Kapinskytė Mikutos N Naujukai Gint.val. Barbora Galdikaitė Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai
Žalgiriai
1897-06-08 MIKUTA Pranciškus Mikuta (Микуты) Antanas ir Anastasija Žeimytė Mikutos
Mosėdis Magdalena Piekutė Lizdeikienė Motiejus ir Antanina Markauskaitė Piekai N Šerkšniai
1889-02-19 MILAŠIUS Jonas Milašius Juozapas ir Ona Klovaitė Milašiai
Rušupiai Sk.p. Barbora Budrikytė Giacintas ir Uršulė Donėlaitė Budrikiai
Igariai
1871-09-21 MILERIS Jonas Mileris Barboros Milerytės sūnus
Igariai Ona Šiaulytė Stanislovas ir Agota Burbaitė Šiauliai
Igariai
1877-02-06 MILERIS Pranciškus Mileris Karolis ir Felicijona Šikšniutė Mileriai
Naujukai Sk.p. Aniceta Žvinklytė Leonas ir Barbora Rapalytė Žvinkliai
Šakaliai
1866-07-11 MILINSKIS Antanas Milinskis Antanas ir Ona Vitkauskaitė Milinskiai N Ersla Ona Alšauskiaitė Žeimienė ? Kazimieras ir Barbora Bričkutė Alšauskiai N Ersla
1869-05-13 MILIUS Aloyzas Milius Antanas ir Ona Kažytė Miliai
Žebrokai Ona Kusaitė Kazimieras ir Elena Narmontaitė Kusai
Gaubės
1868-11-19 MILIUS Antanas Milius Juozapas ir Pranciška Skliuderytė Miliai
Šaukliai Ona Daukintytė (Довкинтовъ) Kazimieras ir Ona Donėlaitė (Дониловъ) Daukintytė
Šaukliai
1889-02-19 MILIUS Antanas Milius Kazimieras ir Barbora Baguckytė Miliai

Eufrosinija Brazdeikytė Adomas ir Ona Gikaraitė Brazdeikiai
Šaukliai
1894-02-15 MILIUS Antanas Milius Kazimieras ir Barbora Baguckytė Miliai N Šaukliai Ona Bertašiutė Antanas ir Matilda Pociutė Bertašiai
Šaukliai
1866-01-12 MILIUS Feliksas Milius (Мылюса) Antanas ir Ona Kažytė Miliai N Šakaliai Anastasija Paulauskaitė Kajetonas ir Monika Liebutė Paulauskai
Daukšiai
1891-02-12 MILIUS Feliksas Milius Feliksas ir Anastasija Paulauskaitė Miliai
Šekai Kotryna Mockutė Kazimieras ir Kotryna Simaitytė Mockai
Palšiai
1873-07-02 MILIUS Jurgis Milius Antanas ir Ona Kažytė Miliai
Krakės Monika Dvarionaitė Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai
Rukai
1884-02-14 MILIUS Kazimieras Milius Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai Uršulė Galdikaitė Martynas ir Uršulė Gvazdžiauskaitė Galdikai
Šakaliai
1876-11-22 MILIUS Pranciškus Milius (Милюса) Pranciškus ir MonikaStrakšaitė Miliai
Kulaliai Monika Karbauskaitė Dominykas ir Magdalena Brasaitė Karbauskai
Kulaliai
1874-05-15 MILTINIS Feliksas Miltinis Antanas ir Ona Dičmontaitė[?] Miltiniai
Kruopiai Plat.p. Ona Vaserytė Feliksas ir Uršulė Tamošauskaitė Vaseriai
Igariai
1883-02-22 MIMGAUDAS Leonas Mimgaudas (Мимговда) Jokimas ir Rozalija Kavarzaitė Mimgaudai
Naujukai Ona Mosteikaitė Aloyzas ir Petronėlė Vaitkutė Mosteikos
Šaukliai
1870-02-22 MINEIKIS Pranciškus Mineikis Dominykas ir Barbora Kairytė Mineikiai
Ersla Monika Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilalė
1872-05-16 MIMGAUDAS Juozapas Mimgaudas (Минговда) Antanas ir Marijona Budrytė Mimgaudai
Žalgiriai Rozalija Laukytė Šopienė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai N Šerkšniai
1871-02-03 MIKALAUSKAS Juozapas Mikalauskas Petras ir Barbora Mockutė Mikalauskai
Daukšiai Ona Čižauskaitė Anupras ir Ona Karbauskaitė (Корбонскихъ) Čižauskai
Daukšiai
1867-02-26 MOCKUS Antanas Mockus Pranciškus ir Elena Dimaitė Mockai N Gaubės Felicijona Venslauskytė Kazimieras ir Ona Griciutė Venslauskiai
Žalgiriai
1881-11-24 MOCKUS Antanas Mockus Antanas ir Giacinta Baguckytė Mockai
Nevočiai Rozalija Karevičiutė Jurgis ir Kotryna Šerkšnytė Karevičiai
Krakės
1867-02-21 MOCKUS Juozapas Mockus Petras ir Pranciška Bričkutė Mockai
Palšiai Barbora Kinčiutė Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai
1873-08-13 MOCKUS Kazimieras Mockus (Моцкевича) Jurgis ir Ona Šemetaitė Mockai
Klaišiai Sk.p. Uršulė Niūniavaitė Bagdonavičienė GD Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niūniavos N Ersla
1900-06-11 MOCKUS Kazimieras Mockus (Мицкуса ?) Adomas ir Joana Mitkutė Mockai (Моцкусовъ) N Burniškiai Barbora Jonušaitė Skutulienė Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai N Ersla
1888-02-09 MOCKUS Leonas Mockus Jurgis ir Kunegunda Kubiliutė Mockai
Paluknė, Sk.p. Anastasija Jablonskytė Nikodemas ir Anastasija Daukontaitė Jablonskiai
Šakaliai
1898-07-05 MOCKUS Leonas Mockus Jurgis ir Kunegunda Kubiliutė Mockai N Paluknė, Sk.p. Agnė Šmitaitė Tadas ir Domicėlė Skurvydaitė Šmitos
Kernai
1895-02-07 MOCKUS Tadas Mockus Antanas ir Giacinta Baguckiaitė Mockai
Nevočiai Barbora Žvinklytė Kazimieras ir Pranciška Jakštaitė Žvinkliai
Kulaliai
1873-01-31 MONČYS Jurgis Mončys Mykolas ir Marija Dvarionaitė Mončiai
Ersla Monika Baguckiaitė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckytė
Mikulčiai
1878-02-08 MONČYS Povilas Mončys Jeronimas ir Valerija Knystautaitė Mončiai
Derkinčiai Šat.p. Matilda Šakinytė Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai
Žebrokai
1890-02-06 MONČYS Leonas Mončys GD Leonas ir Apolonija Pikturnaitė Mončiai GD
Mončių dv. Sal.p. Sal.p. Sal.p. Monika Plaušinytė Antanas ir Barbora Šedvydytė Plaušiniai
Daukšiai
1873-05-23 MONSEIKA Steponas Monseika (Монсейка) Juozapas ir Barbora Dobrovolskytė Monseikos
Notėnai Ona Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Šniukščiai
1896-01-16 MONSTVILAS Antanas Monstvilas (Монствила) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Krakės Barbora Kubiliūtė Žvinklienė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai N Kusai
1897-02-18 MONSTVILAS Jonas Monstvilas (Монствила) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos N Krakės Amelija Skersytė Juozapas ir Konstancija Mockutė Skersiai
Mosėdis
1885-02-03 MONSTVILAS Vykintas Monstvilas (Моствилла) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Krakės Rozalija Baltrutytė Antanas ir Pranciška Dargytė Baltručiai
Krakės
1894-01-11 MONTIKAS Juozapas Montikas Juozapas ir Agnė Pučinskiaitė Montikai
Šaukliai Domicėlė Abrutytė Izidorius ir Teklė Anužytė Abručiai

1874-04-23 MOSTEIKA Aleksandras Mosteika Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos
Šaukliai Monika Beinoriutė Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinoriai
Žebrokai
1865-05-18 MOSTEIKA Pranciškus Mosteika Jonas ir Ona Štulytė (Штулевъ) Mosteikos
Daukšiai Anastasija Jurevičiutė Antanas ir Leokadija Griciutė Jurevičiai
Daukšiai
1891-01-08 MOTIEJAUSKAS Aleksandras Motiejauskas Antanas ir Monika Meškytė Motiejauskai
Žalgiriai Barbora Simutytė Juozapas ir Monika Merkelytė Simučiai
Naujukai
1888-01-26 MOTIEJAUSKAS Mykolas Motiejauskas (Мотеевского) Jonas ir Elena Leksytė Motiejauskai
Šakaliai Ona Gedminaitė Juozapas ir Monika Buivydaitė Gedminai
Šakaliai
1883-02-15 MOTIEJAUSKAS Tadas Motiejauskas Dominykas ir Kotryna Pilibaitytė Motiejauskai
Daukšiai Apolonija Kazbaraitytė (Казбарайтевною) Antanas ir Apolonija Baužytė Kazbaraičiai
Daukšiai
1869-06-24 MOTUŽIS Kazimieras Motužis (Мотужиса) Pranciškus ir Barbora Apeikytė Motužiai
Pesčiai Sal.p. Uršulė Kuprytė Strakšienė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai N Šniukščiai
1884-07-10 NARBUTAS Bronislovas Narbutas Antanas ir Liudvika Truikaitė Narbutai N Kulaliai Kotryna Žvinklytė Petras ir Magdalena Butkutė Žvinkliai
KulaliaiN1881-02-17 NARKUS Antanas Narkus (Норкуса) Kazimieras ir Barbora Tėvelytė Narkai
Kulaliai Magdalena Razmaitė Antanas ir Benedikta Beinoriutė Razmos
Šniukščiai
1884-10-16 NARKUS Antanas Narkus (Наркевича) Anatnas ir Antanina Balvočiutė Narkai
Trimėsėdis Telš.p. Ona Alšauskiaitė Antanas ir Agota Dapšytė Alšauskiai
Žebrokai
1882-02-03 NARKUS Jurgis Narkus Jurgis ir Barbora Vaškytė Narkai

Anastasija Šemetaitė Pranciškus ir Anastasija Zaburaitė Šemetos
Šerkšniai
1898-02-03 NARKUS Konstantinas Narkus (Наркуса) Leonardas ir [Veronika] Budreckytė Narkai
Gaubės Barbora Jonauskiaitė Vaitkienė Liudvikas ir Petronėlė Malūkaitė Jonauskiai N Paeiškūnė Mos.p.
1894-01-25 NARKUS Laurynas Narkus Jurgis ir Barbora Vaškytė Narkai N Paluknė, Sk.p. Ona Beinoriutė Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinoriai
Daukšiai
1893-01-26 NARKUS Leonardas Narkus (Наркуса) Leonardas ir Valerija Budreckytė Narkai
Večiai Lenkimų p. Barbora Paulauskaitė Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai
1877-01-11 NARKUS Pranciškus Narkus Simonas ir Felicijona Baužytė Narkai
Šaukliai Petronėlė Serackaitė Jurgis ir Kunegunda Benetytė Serackai
Šaukliai
1901-06-25 NARMONTAS Juozapas Narmontas (Мармонтаса) Juozapas ir Barbora Mockutė Narmontai N Lenkimai Uršulė Kataržytė Kesienė (Кесусовою) Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai N Budvietė
1876-02-11 NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Нармонта) Dominykas ir Petronėlė Prialgauskaitė Narmontai
Grūšlaukė Petronėlė Buginaitė Juozapas ir Julijona Valančiutė Buginai
Kernai
1895-06-27 NARMONTAS Kazimieras Narmontas Kazimieras ir Barbora Salemonytė (Салемоновной) Narmontai N Skuodas Barbora Miliūtė Kairienė Ignotas ir Domicėlė Litvinaitė Miliai
Virbalai
1868-11-26 NARMONTAS Mykolas Narmontas Vykintas ir Uršulė Kubiliutė Narmontai
Krakės Monika Laureckytė Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai
Naujukai
1882-04-20 NARVILAS Juozapas Narvilas Motiejus ir Leokadija Petrutytė Narvilai
Šaučikiai Sal.p. Kotryna Žuolytė Kazimieras ir Petronėlė Užpalytė Žuoliai
Šaukliai
1886-01-28 NARVILAS Juozapas Narvilas Kajetonas ir Kotryna Butkutė Narvilos
Kulaliai Barbora Pučkoriutė Tadas ir Barbora Raveikytė Pučkoriai
Kulaliai
1879-01-29 NARVILAS Kazimieras Narvilas Leopoldas Ir Liudovika Statkutė [?] Narvilai
Narmantai Sal.p. Anastasija Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai
1889-11-28 NARVILAS Kazimieras Narvilas Kazimieras ir Elena Vičiutė Narvilai

Ona Paulauskaitė Tomas ir Barbora Tėvelytė Paulauskai
Šniukščiai
1888-02-16 NARVILAS Pranciškus Narvilas Motiejus ir Leokadija Petrutytė Narvilai
Šaučikiai Sal.p. Marijona Andriekutė Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Budriai
1901-02-11 NARVYDAS Juozapas Narvydas Juozapas ir Marcijona Viskontaitė Narvydai
Kaukolikai Anastasija Dobrovolskytė Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dobrovolskiai
Mikulčiai
1895-06-13 NAVICKAS Antanas Navickas Antanas ir Antanina Mikalauskaitė Navickai N Bružai Šat.p. Ona Mazulevičiutė GD Jonas ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai GD
Rukai
1865-02-09 NEVARDAUSKAS Juozapas Nevardauskas Juozapas ir Agota Jakubaitytė Nevardauskai
Lyksūdė Karolina Sukurytė Silvestras ir Marijona Valančiutė Sukuriai (Сукурiовъ)
Ersla
1882-02-03 NEVARDAUSKAS Pranciškus Nevardauskas Chrizostomas ir Agnė Dapšytė Nevardauskai
Lyksūdė Barbora Dabrytė Benetienė Pranciškus ir Juozapota Taurinskaitė Dabriai N Žebrokai
1886-01-28 NIAUNYS Juozapas Niaunys Mykolas ir Anastasija Jautakaitė Niauniai
Puodkaliai Sk.p. Magdalena Kažytė Pranciškus ir Rozalija Baužytė Kažiai
Krakės
1883-05-31 NIKONTAS Adomas Nikontas Antanas ir Eleonora Jonkutė (Янкевичей) Nikontai
Nerėpai Sal.p. Monika Mačernytė Antanas ir Monika Aklytė Mačerniai
Šerkšniai
1877-01-18 NIKONTAS Edvardas Nikontas Antanas ir Eleonora Jonkutė (Инккевичей) Nikontai
Nerėpai Sal.p. Monika Bružaitė Antanas ir Ona Jonušaitė Bružai
Šniukščiai
1884-11-27 NIŪNIAVA Juozapas Niūniava Stanislovas ir Uršulė Mončytė Niūniavos
Ersla Kunegunda Kekytė Tomas ir Barbora Skeivytė (Скейвевъ) Kekiai
Ersla
1880-02-20 NIŪNIAVA Jurgis Niūniava Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niūniavos
Ersla Barbora Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1883-02-15 NIŪNIAVA Kazimieras Niūniava Motiejus ir Marijona Buivydaitė Niūniavos
Ersla Ona Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1889-02-14 NIŪNIAVA Kazimieras Niūniava Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niūniavos
Ersla Ona Simutytė Konstantinas ir Ona Skersytė Simučiai
Žalgiriai
1882-10-19 NORVAIŠAS Juozapas Norvaišas Juozapas ir Ona Kasputytė (Каспутiовъ) Norvaišos
Nevočiai Ona Lipšaitė Tadas ir Rožė Ramonaitė Lipšai
Daukšiai
1865-05-04 NUMGAUDIS Juozapas Numgaudis (Нумгавдиса) Vykintas Ir Magdalena Griciutė Numgaudžiai
Žalimai Sal.p. Magdalena Kubiliutė Dominykas ir Elena Markaitytė (Марковскихъ) Kubiliai
Šakaliai
1883-07-12 NUMGAUDIS Pranciškus Numgaudis (Нумгавдиса) Antanas ir Marcijona Viršilaitė Numgaudžiai N Tauzai Monika Antanauskiaitė Juozapas ir Rozalija Skališiūtė Antanauskiai
Tauzai
1900-02-14 NUMGAUDIS Pranciškus Numgaudis (Немгавдиса) Antanas ir Barbora Monstvilaitė Numgaudžiai N Mosėdis Monika Intaitė Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intos
Mikulčiai


Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .