Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

P1890-04-24 PABRĖŽA Kazimieras Pabrėža Motiejus ir Magdalena Lajauskaitė Pabrėžos
Šniukščiai Kotryna Valužytė Leopoldas ir Pranciška Stripeikaitė Valužiai
Šniukščiai
1898-05-10 PABRĖŽA Konstantinas Pabrėža Ignotas ir Barbora Prišmontaitė Pabrėžos
Mikulčiai Barbora Galdikaitė Liudvikas ir Kleopa Karbauskaitė Galdikai
Ledžiai
1900-11-19 PABRĖŽA Konstantinas Pabrėža Jonas ir Julijona Kriukaitė (Крюка) Pabrėžos
Veitai Lenkimų p. Rozalija Kociutė Viktorinas ir Veronika Milašiutė Kociai
Kusai
1872-11-28 PAJAUSKAS Eleftinas Pajauskas (Елевтерея Паевскаго) Petras ir Ona Zaniauskytė Pajauskai N Naujukai Anastasija Kušleikytė Kazimieras ir Ona Kovulskytė Kušleikiai
Šerkšniai
1894-11-06 PAJAUSKAS Kazimieras Pajauskas Valentinas ir Monika Andriejauskytė Pajauskai

Monika Bagdonaitė Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdonai
Palšiai
1883-05-17 PAJAUSKAS Valerjonas Pajauskas Petras ir Ona Zaniauskytė Pajauskai N Mosėdis Pranciška Baguckytė Kazlauskienė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai N Mosėdis
1872-10-17 PAKALNIŠKIS Baltramiejus Pakalniškis Antanas ir Veronika Mikutaitė Pakalniškiai
Naujukai Ona Daukintytė (Довкинтовною) Leonas ir Marijona Kataržytė Daukinčiai
Budriai
1880-03-05 PAKALNIŠKIS Pranciškus Pakalniškis Petras ir Ona Klonytė Pakalniškiai N Krakės Ona Daukantaitė (Довкoнтовною) Pranciškus ir Anastasija Markaitytė Daukantai
Igariai
1887-01-13 PAKALNIŠKIS Pranciškus Pakalniškis Amtanas ir Veronika Mikutaitė Pakalniškiai
Gaubės Monika Liebutė Antanas ir Magdalena Jazbutytė Liebai
Udraliai
1864-06-02 PAKULIS Antanas Pakulis Mykolas ir Magdalena Končiutė Pakuliai
Šakaliai Ona Ramonaitė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai
1894-11-20 PAKULIS Antanas Pakulis Kazimieras ir Joana Monstvilaitė Pakuliai

Uršulė Pikturnaitė Klemensas ir Agnė Bružaitė Pikturnos
Šaukliai
1878-01-17 PAKULIS Jokūbas Pakulis Jonas ir Kotryna Kaminskaitė Pakuliai
Pakalniškiai Sk.p. Uršulė Nevardauskaitė Juozapas ir Ona Petrauskaitė Nevardauskai
Ersla
1884-01-24 PAKULIS Jonas Pakulis Jonas ir Uršulė Šmitaitė Pakuliai
Šatraminiai Ona Simaitytė Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai
Kernai
1895-01-30 PAKULIS Juozapas Pakulis Jonas ir Uršulė Laukytė Pakuliai
Kernai Felicijona Skaraitė Jokimas ir Ona Laukytė Skaros
Žalgiriai
1872-09-26 PAKULIS Kazimieras Pakulis Jonas ir Ona Skališiūtė Pakuliai
Kernai Uršulė Paulauskaitė Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai
Mosėdis
1875-11-10 PAKULIS Kazimieras Pakulis Motiejus ir Barbora Šmitaitė Pakuliai
Šatraminiai Joana Monstvilaitė Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Mostvilos
Šatraminiai
1883-10-11 PAKULIS Kazimieras Pakulis (Пакулиса) Kazimieras ir Ona Litvinaitė Pakuliai
Žalgiriai Rozalija Mikutaitė Leonas ir Rozalija Skersytė Mikutos
Žalgiriai
1895-02-07 PAKULIS Vykintas Pakulis Jonas ir Uršulė Laukytė Pakuliai
Kernai Ona Gvazdžiauskaitė Jonas ir Uršulė Jurevičiutė Gvazdžiauskai
Šakaliai
1876-10-13 PALŠYS Jurgis Palšys Kazimieras ir Petronėlė Šablinskaitė Palšiai
Paežeriai Plat.p. Rozalija Laureckytė Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Paeiškūnė Mos.p.
1885-11-05 PALŠYS Pranciškus Palšys Juozapas ir Agnė Zabitytė [?] Palšiai N Užpelkiai Plat. p. Juozapota Pukelytė Adomauskienė Jonas ir Kotryna Januškaitė Pukeliai (Пукелiовъ) N Šaukliai
1901-05-21 PALUBINSKAS Konstantinas Palubinskas Antanas ir Antanina Bertašiutė Palubinskai
Vindeikiai Emilija Barkutė Urnikienė (Боркевичей Урниковою) Kazimieras ir Anastasija Buivydaitė Barkai N Mosėdis
1877-02-07 PANUMIS Pranciškus Panumis Jeronimas ir Magdalena Skirutytė Panumiai

Antanina Simutytė Antanas ir Barbora Lekstutytė Simučiai

1865-02-09 PARUTIS Dominykas Parutis Dominykas ir Marcijona Riepšaitė Paručiai
Paparčiai Kalv.p. Monika Prialgauskaitė GD Mykolas ir Pranciška Kaniavaitė Prialgauskai
Prialgų dvaras
1873-01-24 PAULAUSKAS Andrius Paulauskas kareivis Motiejus ir Kotryna Narmontaitė Paulauskai
Lenkimai Ona Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Ledžiai
1868-01-23 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Kazimieras ir Pranciška Rapalytė Paulauskai N Daukšiai Ona Markaitytė Bierontienė Steponas ir Barbora Litvinaitė Markaičiai N Daukšiai
1897-11-17 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai
Baksčiai Ona Tamošauskaitė Antanas ir Elena Simonavičiutė Tamošauskai
Baksčiai
1880-01-30 PAULAUSKAS Dominykas Paulauskas Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai
Baksčiai Magdalena Liebutė Antanas ir Magdalena Jazbutytė Liebai
Udraliai
1897-02-23 PAULAUSKAS Dominykas Paulauskas Pranciškus ir Magdalena [?] Buivydaitė Paulauskai N Kaukolikai Apolonija Simaitytė Juozapas ir Ona Maniukaitė Simaičiai
Rukai
1865-02-09 PAULAUSKAS Feliksas Paulauskas Stanislovas ir Kotryna Kauneckaitė Paulauskai
Augučiai Plat.p. Marcijona Griciutė Dominykas ir Marcijona Kaunaitė Griciai
Kulaliai
1884-02-14 PAULAUSKAS Feliksas Paulauskas Kajetonas ir Monika Liebutė Paulauskai
Daukšiai Anastasija Meškytė Tadas ir Pranciška Jasaitė Meškos
Kernai
1867-11-21 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Augustinas ir Viktorija Abrutytė Paulauskai

Monika Jonušaitė (Jонушевною) Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Virbalai
1878-09-11 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Antanas ir Ona Valantinaitė Paulauskai
Šakaliai Barbora Bagdonaitė Juozapas ir Magdalena Dvarionaitė Bagdonai
Šakaliai
1882-01-26 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai Magdalena Burbaitė Juozapas ir Barbora Grigaitytė Burbos
Kusai
1886-11-11 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Kazimieras ir Uršulė Abrutytė Paulauskai
Nevočiai Ona Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Nevočiai
1888-02-09 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Andrius ir Anelė Steponavičiutė Paulauskai
Puodkaliai Sk.p. Monika Skruibytė Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai
Mosėdis
1889-12-01 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Benediktas ir Rozalija Mosteikaitė Paulauskai
Užluobė Yl.p. Ona Peknerytė Danilevičienė Antanas ir Magdalena Laureckytė Pekneriai N Krakės
1866-02-03 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Nikodemas ir Magdalena Kavaliauskaitė Paulauskai
Šekai Monika Ložytė Juozapas ir Rozalija Jautakaitė Ložiai
Šekai
1873-02-14 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai
Baksčiai Leokadija Martinkutė Jonas ir Pranciška Baguckytė Martinkai
Baksčiai
1885-04-23 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Juozapas ir Barbora Šverebaitė Paulauskai
Nevočiai Barbora Žvaginytė Agotos Žvaginytės dukra
Nevočiai
1891-01-08 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai N Nevočiai Barbora Montikaitė Juozapas ir Agnė Pučinskiaitė Montikai
Šaukliai
1869-03-02 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Jurgis ir Ona Staniutė Paulauskai
Kulupėnai Kart.p. Monika Danytė Petras ir Monika Tamošauskaitė Daniai
Mosėdis
1878-02-27 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Motiejus ir Ona Buivydaitė Paulauskai
Kernai Felicijona Ažondenytė Feliksas ir Elena Juozaitytė Ažondeniai
Šatraminiai
1894-02-03 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Antanas ir Elena Bružaitė Paulauskai N Udraliai Julijona Zubaitė Pranciškus ir Uršulė Kinčiutė Zubės
Gaubės
1894-11-08 PAULAUSKAS Konstantinas Paulauskas Antanas ir Leokadija Jonutytė Paulauskai
Lyksūdė Ieva Lekniutė Leonas ir Domicėlė Mickutė Lekniai
Budriai
1881-01-20 PAULAUSKAS Nikodemas Paulauskas Jonas ir Ona Žebrauskaitė Paulauskai Žalgiriai Ona Balsytė Mykolas ir Leokadija Zabitytė Balsiai
Igariai
1884-01-24 PAULAUSKAS Nikodemas Paulauskas Juozapas ir Ona Žiprytė Paulauskai N Daukšiai Barbora Peknerytė Juozapotas ir Marijona Jurkutė Pekneriai
Daukšiai
1879-04-17 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Antanas ir Ona Valantinaitė Paulauskai
Šakaliai Barbora Kubiliutė Kazimieras ir Barbora Mockutė Kubiliai
Šakaliai
1896-11-26 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai Magdalena Kažytė Šopienė Aloyzas ir Magdalena Kapinskytė Kažiai N Tauzai
1887-02-03 PAULAUSKAS Stanislovas Paulauskas Juozapas ir Anastasija Petrošiutė Paulauskai
Daukšių Medsėdžiai Elena Leilionaitė Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai
1882-01-12 PAULAUSKAS Vykintas Paulauskas Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai
Mosėdis Kotryna Balserytė Petronėlės Balserytės dukra
Mosėdis
1899-02-28 PETRIKAS Feliksas Petrikas Adomas ir Uršulė Klonytė (Кленовской) Petrikai N Simaičiai Uršulė Zubaitė Dominykas ir Uršulė Kažytė Zubės
Tauzai
1894-07-03 PELDYS Jurgis Peldys Andrius ir Magdalena Jasaitė Peldžiai N Salantai Rožė Mikulskaitė Jurgutienė Mykolas ir Kotryna Taujanytė Mikulskiai N Daukšiai
1886-02-18 PEMKUS Kazimieras Pemkus Pranciškus ir Leokadija Intaitė Pemkai
Rukai Agnė Šliažaitė Dominykas ir Elena Mončytė Šliažai
Tėveliai
1896-11-12 PETKUS Andrius Petkus Juozapas ir Monika Venckutė Petkai
Kernai Pranciška Andriekutė Barboros Andriekutės duktė
Kernai
1890-02-06 PETKUS Antanas Petkus Antanas ir Barbora Skutulaitė Petkai
Gailaičiai Yl.p. Anelė Vaitkutė Juškienė Liudvikas ir Barbora Putkalytė Vaitkai N Ersla
1882-06-15 PETKUS Juozapas Petkus Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Kernai Amelija Galdikaitė Jonas ir Ona Bertašiutė Galdikai
Kernai
1887-10-27 PETKUS Jurgis Petkus Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Šakaliai Kotryna Bertašiutė Kazimieras ir Pranciška Vyšniauskaitė Bertašiai
Šakaliai
1894-02-08 PETKUS Jurgis Petkus Tadas ir Antanina Bierontaitė Petkai
Daukšiai Magdalena Gervinskaitė Mykolas ir Apolonija Viskontaitė Gervinskai
Daukšiai
1868-05-20 PETRAUSKAS Albinas Petrauskas Juozapas ir Felicijona Gaubytė Petrauskai
Plaušiniai Lenkimų p. Ona Kasparaitė (Казбаровною) Pranciškus ir Ona Vaitilaitė Kasparais (Казбарiовъ)
Kernai
1872-10-28 PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Juozapas ir Elena Ledytė Petrauskai
Mediniai Lenkimų p. Terezė Navickaitė Vykintas ir Terezė Želvytė Navickai
Žalgiriai
1878-02-22 PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Antanas ir Ona Kinčiutė [?] Petrauskai
Ersla Cecilija Strakšaitė Pranciškus ir Ona Karaliutė Strakšai
Ersla
1876-10-13 PETRAUSKAS Bernardas Petrauskas Leonas ir Monika Tilškutė Petrauskai
Budvietė Anelė Dvarionaitė Dominykas ir Elena Motulytė Dvarionai
Krakės
1894-02-15 PETRAUSKAS Bernardas Petrauskas Leonas ir Monika Tilškutė Petrauskai N Budvietė Rozalija Liaugaudaitė Augustinas ir Rozalija Žiemelytė (Жемелiовной) Liaugaudai
Budvietė
1865-11-09 PETRAUSKAS Jonas Petrauskas Motiejus ir Marcijona Užkurytė Petrauskai
Kulai Sk.p. Pranciška Bagdonaitė Antanas ir Monika Ložytė Bagdonai
Plaušiniai
1886-01-28 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Motiejus ir Magdalena Stonkutė Petrauskai
Ersla Uršulė Mažutytė Antanas ir Ona Laukytė Mažučiai
Žebrokai
1900-01-17 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Juozapas ir Ona Vaitelytė (Вайтиласъ) Petrauskai
Paeiškūnė Bronislova Gedgaudaitė GD Antanas ir Albertina Karevičiutė Gedgaudai GD
Giršinai
1877-06-20 PETRAUSKAS Jurgis Petrauskas Petras ir Aniceta Vaitelytė (Вайтыловичей) Petrauskai
Puodkaliai Sk.p. Anelė Petrauskaitė Leonas ir Monika Tilškutė Patrauskai
Budvietė
1886-05-27 PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Juozapas ir Magdalena Juzumaitė Petrauskai N Ersla Barbora Klovaitė Mykolojus ir Ona Lubinaitė Klovos
Šerkšniai
1895-01-31 PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Juozapas ir Magdalena Juzumaitė Petrauskai N Šerkšniai Barbora Ruikaitė Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Nevočiai
1883-07-12 PETRAUSKAS Petras Petrauskas Jurgis ir Pranciška Domkutė Petrauskai N Puodkaliai Sk.p. Ona Kaupaitė Leonas ir Antanina Laukineitytė Kaupai
Virbalai
1864-02-18 PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas Juozapas ir Marijona [?] Juzumaitė Petrauskai
Juknaičiai Šat.p. Kotryna Rimkutė Petras ir Kotryna Viršilaitė Rimkai
Burniškiai Mos.p.
1893-05-17 PETRAUSKAS Steponas Petrauskas Jonas ir Pranciška Baldonytė Petrauskai
Bobiliškės Elena Gurauskaitė Kazimieras ir Marcijona Vaičiutė (Вайчiовъ) Gurauskai
Naujukai
1898-01-27 PETRAUSKAS Tadas Petrauskas Antanas ir Ona Mickutė [?] Petrauskai
Ersla Anelė Skaraitė Juozabotas ir Barbora Daniutė Skaros
Krakės
1887-10-13 PETRIKAS Feliksas Petrikas Adomas ir Uršulė Klonytė Petrikai
Erkšva Yl.p. Veronika Blauzdienė (???) Leonas ir Ona Taučiutė Blauzdžiai N Simaičiai
1868-08-25 PETROŠIUS Adomas Petrošius Onos Petrošiutės (Петрошевной) sūnus
Krakės Monika Kuprevičiūtė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai
Krakės
1870-05-24 PETROŠIUS Aloyzas Petrošius Jurgis ir Ona Žiliutė Petrošiai N Kulaliai Ona Jablonskytė Šemetienė Kazimieras ir Elžbieta Budrytė Jablonskiai N Žebrokai
1875-11-12 PETROŠIUS Antanas Petrošius Leopoldas ir Felicijona Čepauskaitė Petrošiai
Šatraminiai Anastasija Rapalytė Stanislovas ir Elžbieta Vaserytė Rapaliai
Šatraminiai
1876-01-28 PETROŠIUS Dominykas Petrošius Onos Petrošiutės sūnus N Šerkšniai Joana Kapinskytė Antanas ir Barbora Visčiūnaitė Kapinskiai
Rukai
1899-06-01 PETROŠIUS Dominykas Petrošius Dominykas ir Ona Čepauskytė Petrošiai
Šerkšniai Konstancija Endrutytė Litvinienė Feliksas ir Uršulė Joskaudaitė Endručiai (Индрутисовъ) N Igariai
1867-07-02 PETROŠIUS Jonas Petrošius (Петрошиса) Antanas ir Ona Dvarionaitė Petrošiai
Tauzai Ona Bertašiutė Bertašienė Vykintas ir Barbora Vibraitė Bertašiai N Šilalė
1897-10-26 PETROŠIUS Juozapas Petrošius Adomas ir Monika Kuprytė Petrošiai
Rukai Rozalija Zubaitė Ignotas ir Magdalena Alseikaitė Zubės
Rukai
1884-01-17 PETROŠIUS Jurgis Petrošius Jurgis ir Anastasija Ramonaitė Petrošiai
Šatraminiai Uršulė Kuprytė Jurgis ir Rozalija Budreckytė Kupriai
Žalgiriai
1873-05-23 PETROŠIUS Kazimieras Petrošius Antanas ir Ona Dvarionaitė Petrošiai N Daukšiai Zuzana Skaraitė Pranciškus ir Barbora Venslauskytė Skaros
Daukšiai
1870-02-22 PETROŠIUS Leopoldas Petrošius Leopoldas ir Felicijona Čepauskaitė Petrošiai
Šatraminiai Elena Aklytė Leilionienė Jonas ir Elena Jakutytė Akliai N Tauzai
1873-02-07 PETROŠIUS Pranciškus Petrošius Monikos Petrošiūtės sūnus
Mosėdis Barbora Šiškutė Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šiškai
Udraliai
1883-11-14 PETRULEVIČIUS Motiejus Petrulevičius (Петреллевича) Motiejus ir Salomeja Šopagaitė Petrulevičiai
Liepoja Elžbieta Karevičiutė Pranciškus ir Petronėlė Pocevičiutė (Поцевичей) Karevičiai
Giršinai
1882-02-07 PETRULEVIČIUS Motiejus Petrulevičius (Петрулевича) Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla Marijona Ciberikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Ciberikai
Ersla
1895-02-12 PETRULEVIČIUS Kajetonas Petrulevičius (Петрулевича) Nikodemas ir Ona Šemetaitė Petrulevičiai
Tiškai Sedos p. Plačida Sukurytė Kazimieras ir Barbora Lindenytė Sukuriai
Seda
1898-02-03 PETRULEVIČIUS Augustinas Petrulevičius (Петрулевича) Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla Agnė Dimaitė Steponas ir Agnė Raišutytė Dimos
Udraliai
1876-08-23 PIEKUS Albertas Piekus Augustinas ir Ona Simutytė Piekai
Žebrokai Matilda Žvinklytė Daukšienė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai N Kusai
1894-02-15 PIEKUS Antanas Piekus Pranciškus ir Felicijona Daržinskaitė Piekai
Gandlaukė šat.p. Ieva Petrutytė Jonas ir Kotryna Valužytė Petručiai
Šaukliai
1894-02-15 PIEKUS Giacintas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Krakės Amelija Narkutė Antanas ir Felicijona Jurgenytė (Юргеневичей) Narkai
Daukšiai
1898-02-10 PIEKUS Giacintas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai N Krakės Monika Skaraitė Jonas ir Monika Leilionaitė Skaros
Krakės
1873-02-14 PIEKUS Jokimas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Mosėdis Barbora Luotys (Лутовною) Juozapas ir Elžbieta Andrutytė Luotyss
Igariai
1879-01-23 PIEKUS Jonas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Krakės Barbora Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilalė
1882-02-03 PIEKUS Jonas Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai Barbora Kažytė Pranciškus ir Rozalija Laureckytė Kažiai
Krakės
1872-02-22 PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Magdalena Karpytė Piekai
Naujoji Įpiltis Laukžemės p. Barbora Žvinklytė Rudienė Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai
1885-05-07 PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai N Žebrokai Uršulė Blauzdytė Petras ir Pranciška Jurgutytė Blauzdžiai
Mosėdis
1890-02-11 PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Felicijona Daržinskaitė Piekai
Gandlaukė šat.p. Barbora Vaškytė Kazimieras ir Ona Butkutė Vaškiai
Daukšiai
1896-02-03 PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Felicijona Daržinskaitė Piekai N Daukšiai Uršulė Vaserytė Antanas ir Ona Kubilaitė Vaseriai
Mosėdis
1864-01-21 PIEKUS Leonas Piekus Nikodemas ir Magdalena Endriuškaitė Piekai
Udraliai Ona Černeckiaitė Anicetas ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Udraliai
1881-05-26 PIEKUS Leonas Piekus Nikodemas ir Magdalena Endriuškaitė Piekai N Udraliai Uršulė Andriejauskytė Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andriejauskiai
Udraliai
1893-02-07 PIEKUS Petras Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Krakės Anelė Luotys Juozapas ir Uršulė Šakinytė Luotyss

1894-11-14 PIEKUS Povilas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai N Krakės Petronėlė Donėlaitė Juozapas ir Apolonija Matulytė Donėlos
Žebrokai
1865-02-14 PIEKUS Pranciškus Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai Felicijona Daržinskaitė Pranciškus ir Kotryna Miknytė Daržinskai
Nevočiai
1869-01-28 PIKTURNA Jonas Pikturna Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Šatraminiai Anastasija Numgaudaitė Antanas ir Elena Grigaitytė Numgaudai
Žalgiriai
1896-11-28 PIKTURNA Jonas Pikturna Jonas ir Anastasija Numgaudytė Pikturnos
Igariai Magdalena Donėlaitė Aleksandras ir Barbora Žvinklytė Donėlos
Igariai
1866-11-23 PIKTURNA Klemensas Pikturna Vykintas ir Rozalija Venckutė Pikturnos
Simaičiai Agnė Bružaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Simaičiai
1893-02-07 PIKTURNA Leonas Pikturna Juditos Pikturnaitės, Kajetono dukros sūnus
Šatraminiai Ona Daržinskaitė Antanas ir Uršulė Maniukaitė Daržinskai
Mikulčiai
1895-11-21 PIKTURNA Pranciškus Pikturna Juditos Pikturnaitės, Kajetono dukros sūnus
Šaukliai Magdalena Vaškytė Juozapas ir Anastasija Ramonaitė Vaškiai
Šaukliai
1901-02-11 PILELIS Ignotas Pilelis Antanas ir Rozalija Jackutė Pileliai
Šlamai Gintal. valsč. Monika Vaškytė Juozapas ir Monika Šikšniūtė Vaškiai
Virbalai
1875-02-19 PILIBAITIS Antanas Pilibaitis Juozapas ir Agnė Petrutytė Pilibaičiai N Šaučikiai Sal.p. Barbora Petrikaitė Antanas ir Barbora Gurauskaitė Petrikai
Daukšiai
1900-02-07 PILIBAITIS Antanas Pilibaitis Kazimieras ir Barbora Krasauskytė Pilibaičiai
Žebrokai Uršulė Zubaitė Antanas ir Ona Šauklytė Zubės
Prialgų dvaras
1886-08-19 PILIBAITIS Jonas Pilibaitis Jonas ir Petronėlė Veitaitė Pilibaičiai
Kulaliai Rozalija Šiudeikytė Motiejus ir Uršulė Pociutė Šiudeikiai
Kulaliai
1898-01-08 PILIBAITIS Jonas Pilibaitis Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Magdalena Razgaitytė Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgaičiai
Šatraminiai
1885-01-08 PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis (Пилипайтиса) Motiejus ir Barbora Einikytė Pilibaičiai
Mosėdis Kristina Pukinskiaitė Motiejus ir Ona Baltuškaitė (Балтрушковъ) Pukinskiai
Mosėdis
1888-06-21 PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Barbora Petkutė Baužienė Pranciškus ir Barbora Šiudeikytė Petkai N Šatraminiai
1887-05-19 PILIBAITIS Jurgis Pilibaitis Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Anastasija Vaškytė Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai
Šatraminiai
1871-02-07 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Danielius ir Marijona Staniutė Pilibaičiai N Žebrokai Anastasija Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilalė
1873-06-11 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Danielius ir Marijona Staniutė Pilibaičiai N Žebrokai Motuzaitė Skarienė (vardas praleistas) Stanislovas ir Elena Vaškytė Motuzos N Kulaliai
1889-01-10 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Kazimieras ir Petronėlė Jonkutė Pilibaičiai
Žebrokai Apolonija Jonutytė Juozapas ir Emilija Stonkutė Jonučiai
Kulaliai
1864-05-12 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Mykolas ir Ona Vyšniauskaitė Pilibaičiai
Šaukliai Ona Daukšaitė Juozapas ir Agnė Ramanauskaitė Daukšos
Šaukliai
1877-11-20 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Barbora Ramonaitė Juozapas ir Barbora Andriekutė Ramonai
Šatraminiai
1896-05-05 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Pranciškus ir Ona Daukšaitė Pilibaičiai
Kulaliai Kotryna Abrutytė Jokimas ir Magdalena Senkutė Abručiai
Kulaliai
1893-02-07 PLAIPYS Aleksandras Plaipys (Плайписа) Pranciškus ir Ona Pakalniškytė Plaipiai
Plateliai plat.p. Magdalena Žulytė Kazimieras ir Petronėlė Rapalytė Žuoliai
Šaukliai
1867-02-07 PLAUŠINIS Antanas Plaušinis Vykintas ir Monika Mažonaitė (Мажуновъ) Plaušiniai
Daukšiai Barbora Šedvydytė Motiejus ir Barbora Budreckytė Šedvydžiai
Daukšiai
1896-02-04 PLAUŠINIS Pranciškus Plaušinis Jurgis ir Rozalija Pukinskiaitė Plaušiniai
Veitai Lenkimų p. Giacinta Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgutytė (Юргилевичъ) Šmitos
Kernai
1882-01-26 PLIUŠKIS Andrius Pliuškis Jonas ir Elena Kubiliutė Pliuškiai
Tėveliai Uršulė Intaitė Izidorius ir Matilda Zabitytė Intos
Budvietė
1864-02-25 PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Jonas ir Judita Ruikaitė Pliuškiai N Rušupiai Sk.p. Elena Kinčiutė Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai
1882-01-26 PLIUŠKIS Leonas Pliuškis Jonas ir Elena Kubiliutė Pliuškiai
Tėveliai Monika Liutkutė Petras ir Ieva Riepšaitė Liutkai
Tėveliai
1869-03-02 PLIUŠKIS Steponas Pliuškis Jonas ir Barbora Jakštaitė Pliuškiai
Virbalai Monika Lekstutytė Juozapas ir Anastasija Piekutė Lekstučiai
Budvietė
1885-09-03 POCEVIČIUS Bonifacas Pocevičius GD Laurynas ir Uršulė (pavardė neįskaitoma) Pocevičiai GD N Ersla Marijona Šemetaitė Pilypas ir Petronėlė Malūkaitė Šemetos
Ersla
1875-11-26 POCIUS Gasparas Pocius Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai N Mikulčiai Magdalena Danytė Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai
Mikulčiai
1878-01-18 POCIUS Jokimas Pocius Petras ir Felicijona Jonušaitė Pociai
Gaubės Ona Šilgalytė Budrikienė Juozapas ir Elena Vaškytė Šilgaliai N Gaubės
1880-01-23 POCIUS Juozapas Pocius (Поцюса) Marcijonos Pociutės sūnus
Vindeikiai Šat.p. Monika Burbaitė Liutkienė Pranciškus ir Kotryna Jucytė Burbos N Kulaliai
1884-06-04 POCIUS Juozapas Pocius (Поцюса) Juozapas ir Monika Nemickaitė Pociai
Rukai Monika Donėlaitė (Даниловною) Juozapas ir Anastasija Matulytė Donėlos
Žebrokai
1885-07-02 POCIUS Juozapas Pocius Jokūbas ir Elena Slingytė Pociai N Žebrokai Uršulė Pociutė Juozapas ir Monika Nemickaitė Pociai
Rukai
1880-01-23 POCEVIČIUS Kazimieras Pocevičius (Пацевича) Laurynas ir Ona Šverebaitė Pocevičiai
Mikulčiai Rozalija Gužytė Juozapas ir Felicijona Riepšaitė Gužai
Daukšiai
1894-01-11 POCIUS Kazimieras Pocius Juozapas ir Monika Nemickaitė Pociai
Rukai Valerija Luotys (Лотасовны) Antanas ir Ona Meškytė Luotyss
Nevočiai
1872-02-08 POCIUS Laurynas Pocius Kasparas ir Barbora Milutytė Pociai N Mosėdis Julijona Gurauskaitė Kazimieras ir Julijona Laukineitytė Gurauskai
Žebrokai
1889-06-20 POCIUS Petras Pocius Antanas ir Ona Jokubauskaitė Pociai N Šniukščiai Elena Šauklytė Antanas ir Julijona Baužytė Šaukliai
Prialgų dvaras
1881-06-17 POCIUS Tomas Pocius (Поцюса) Laurynas ir Ona Šverebaitė Pociai
Igariai Petronėlė Zubaitė Antanas ir Magdalena Taurinskaitė Zubės
Baksčiai
1889-01-24 POCEVIČIUS Vykintas Pocevičius (Пацевича) Juozapas ir Monika Novomeckaitė Pocevičiai
Rukai Barbora Ronkytė Juozapas ir Barbora Staniutė Ronkiai
Šatraminiai
1900-07-16 POLIANSKAS Jokimas Polianskas (Полянскаго) Jonas ir Ona Griciutė Polianskai
Naujukai Marijona Kauneckaitė (Кавнецкою) Mykolas ir Kotryna Smaižytė Kauneckai
Naujukai
1895-01-24 POLIS Danielius Polis (Поль) Jonas ir Ieva Stonkutė (Станкевичевной) Poliai N Budriai Anastasija Žalgirytė Nikodemas ir Magdalena Klovaitė Žalgiriai
Tauzai
1873-02-07 POŠKYS Antanas Poškys (Пошкиса) Juozapas ir Marcijona Ylakaitė (Илакiовъ) Poškiai
Šaukliai Ona Pilibaitytė Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šaukliai
1867-01-10 POŠKYS Juozapas Poškys (Пошкиса)) Juozapas ir Ona Elskutė (Елсковъ) Poškiai
Vabaliai Šat.p. Barbora Zubaitė Zubienė Juozapas ir Barbora Burbaitė Zubės N Virbalai
1884-01-30 POŠKYS Juozapas Poškys (Пошкиса)) Kazimieras ir Barbora Bierontaitė Poškiai N Naujukai Monika Skrabauskaitė Aloyzas ir Uršulė Gadeikytė Skrabauskai
Naujukai
1872-02-22 PREIBYS Bonifacas Preibys Juozapas ir Ona Čeporiutė Preibiai
Kalvar.p. Anastasija Paulauskaitė Pranciškus ir Liudgarda Buivydaitė Paulauskai
Rukai
1869-05-13 PRIALGAUSKAS Augustinas Prialgauskas GD Vykintas ir Felicijona Paulavičiutė Prialgauskai N Prialgava Barbora Galdikaitė Dacienė Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai N Žebrokai
1896-10-03 PRIALGAUSKAS Jokūbas Prialgauskas Antanas ir Ona Grigaitytė Prialgauskai
Daukšiai Ona Dirvinskaitė Motiejus ir Monika Dabrytė Dirvinskai
Daukšiai
1868-02-06 PRIALGAUSKAS Juozapas Prialgauskas Juozapas ir Antanina Laureckytė Prialgauskai
Prialgava Elena Abrutytė Pranciškus ir Antanina Gečaitė Abručiai
Prialgava
1870-02-03 PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Augustinas ir Barbora Gintilaitė Prialgauskai
Prialgava Ona Daciutė Antanas ir Barbora Galdikaitė Daciai (Дацiовъ)
Žebrokai
1897-01-28 PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Prialgauskai
Prialgauskų dv. Kotryna Gikaraitė Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskiaitė Gikarai
Žalgiriai
1882-08-24 PUČINSKIS Feliksas Pučinskis (Пучинскаго) Jonas ir Monika Mosteikaitė Pučinskiai
Šaukliai Barbora Šmitaitė Leonas ir Barbora Zabitytė Šmitos
Nevočiai
1887-11-17 PUČINSKIS Kazimieras Pučinskis (Пучинскаго) Jonas ir Monika Mosteikaitė Pučinskiai
Šaukliai Rozalija Bertašiutė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai
Šaukliai
1882-04-27 PUČINSKIS Prancičkus Pučinskis (Пучинскаго) Motiejus ir Ona Kaminskaitė Pučinskiai
Šaukliai Magdalena Gegužytė Jokimas ir Scholastika Memgaudaitė Gegužiai
Kulaliai
1891-06-04 PUČINSKIS Pranciškus Pučinskis (Пучинскаго) Motiejus ir Ona Kaminskaitė Pučinskiai N Kulaliai Elena Adomauskaitė Jonas ir Elena Antanauskiaitė Adomauskai
Žebrokai
1867-02-26 PUČINSKIS Tadas Pučinskis (Пучинскаго) Giacintas ir Petronėlė Venckutė Pučinskiai N Kaukolikai Šat.p. Ieva Bytautaitė Antanas ir Joana Vasiliauskytė Bytautai
Rukai
1901-11-20 PUČKORIUS Antanas Pučkorius (Пучкорюса) Juozapas ir Marijona Kazlauskiaitė Pučkoriai
Laiviai Sal.p. Elena Žvinklytė Petras ir Ona Smulskytė Žvinkliai
Šniukščiai
1898-01-27 PUČKORIUS Feliksas Pučkorius (Пучкорюса) Juozapas ir Julijona Vaitelytė (Вайталовичъ) Pučkoriai
Ersla Anastasija Jurkutė Leonas ir Rozalija Jonkutė Jurkai
Virbalai
1895-08-21 PUČKORIUS Juozapas Pučkorius (Пучкориса) Juozapas ir Julijona Vaitilaitė (Вайтеловичевной) Pučkoriai
Ersla Pranciška Vičiutė Juozapas ir Ona Kniuštaitė Vičiai
Ersla
1869-06-24 PUČKORIUS Tadas Pučkorius (Пучкориса) Jonas ir Veronika Balsytė Pučkoriai N Laiviai Sal.p. Petronėlė Miliutė Kazimieras ir Petronėlė Šiaulytė Miliai
Kulaliai
1869-01-21 PUDŽMYS Jonas Pudžmys (Пучмиса) Juozapas ir Rozalija Želvytė Pudžmiai ((Пучмiовъ)
Naujukai Laukžem.p. Ona Žvinklytė Leonas ir Barbora Rapalytė Žvinkliai
Šakaliai
1866-01-31 PUKINSKIS Juozapas Pukinskis Antanas ir Juozapota Kubiliutė Pukinskiai
Lyksūdė Salomeja Kuprytė Juozapas ir Barbora Kairytė Kupriai
Krakės
1870-05-26 PUKINSKIS Juozapas Pukinskis Motiejus ir Ona Baltuškaitė (Балтрутiовъ) Pukinskiai
Paluknė Sk.p. Kotryna Šerkšnytė Kairienė Jonas ir Agnė Tiškutė Šerkšniai N Ersla
1900-01-10 PUŠKYS Pranciškus Puškys (Пушкиса) Pranciškus ir Kotryna Pukinskiaitė Puškiai
Lyksūdė Uršulė Šerkšnytė Viktorinas ir Marcijona Zubaitė Šerkšniai
Virbalai
1899-02-16 PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius (Пушкорюса) Pranciškus ir Antanina Eitutytė Puškoriai
Ledžiai Julijona Gaubytė (Гуоба) Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1900-01-24 PUŠKORIUS Juozapas Puškorius (Пушкориса) Juozapas ir Ona Dekontaitė Puškoriai
Kirkšiai Sal.p. Monika Zubaitė Jonas ir Felicijona Jonutytė Zubės
Virbalai
1886-02-18 PUTKALIS Pranciškus Putkalis Jonas ir Marijona Ramonaitė Putkaliai
Daukšiai Pranciška Laukytė Kazimieras ir Ona Skersytė Laukiai

1889-02-19 PUTKALIS Kazimieras Putkalis Feliksas ir Julijona Markauskaitė Putkaliai
Žirnikai Lenkimų p. Barbora Miliutė Aloyzas ir Uršulė Daržinskaitė Miliai
PlaušiniaiR1872-01-25 RAGAINIS Antanas Ragainis Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Žalgiriai Ona Butkutė Antanas ir Konstancija Griciutė Butkai
Ledžiai
1881-02-22 RAGAINIS Bonaventūras Ragainis Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Panotėnai Lenkim.p. Domicėlė Petrikaitė Antanas ir Domicėlė Gedrimaitė Petrikai
Šekai
1898-02-15 RAGAINIS Juozapas Ragainis Pranciškus ir Kunegunda Narkutė Ragainiai
Daukšiai Ona Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1879-01-16 RAIŠUTIS Albertas Raišutis Stanislovas ir Barbora Grigalauskaitė (Григаловскихъ) Raišučiai
Kusai Babora Zūbytė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai
1878-02-27 RAIŠUTIS Antanas Raišutis Antanas ir Kolumba Skersytė Raišučiai
Kernai Anelė Leilionaitė Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Kusai
1865-02-14 RAIŠUTIS Kazimieras Raišutis (Райшутиса) Petras ir Ieva Burbaitė Raišučiai
Šaukliai Barbora Juozaitytė Juozapas ir Magdalena Miliutė Juozaičiai
Šaukliai
1865-02-14 RAIŠUTIS Kazimieras Raišutis (Райшутиса) Antanas ir Kolumba Skersytė Raišučiai
Šakaliai Barbora Juozaitytė Juozapas ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Šakaliai
1873-10-21 RAIŠUTIS Pranciškus Raišutis Stanislovas ir Barbora Grigalauskaitė (Григаловскихъ) Raišučiai
Šakaliai Felicijona Strėlaitė Jurgis ir Anastasija Pauliukaitė Strėlos
Šakaliai
1899-11-09 RAIŠYS Feliksas Raišys (Райшиса) Ignotas ir Pulcherija Jablonskytė Raišiai
Mikytai Plat.p. Magdalena Valančiutė Petras ir Antanina Knystautaitė Valančiai
Šniukščiai
1866-01-12 RAMANAUSKAS Jonas Ramanauskas Pranciškus ir Agnė Stočkutė Ramanauskai N Naujukai Petronėlė Ložytė Ignotas ir Kotryna Razmaitė Ložiai
Naujukai
1877-11-13 RAMANAUSKAS Mykolas Ramanauskas Mykolas ir Ona Venckutė Ramanauskai
Šakaliai Juozapota Kubiliutė Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubiliai
Šakaliai
1885-01-08 RAMANAUSKAS Pranciškus Ramanauskas (Романовского) Leokadijos Ramanauskaitės sūnus
Mosėdis Monika Petrauskaitė Juozapas ir Ona Vaitelytė (Войтыловичей) Petrauskai
Mosėdis
1877-02-06 RAMONAS Antanas Ramonas Kazimieras ir Monika Kaupaitė Ramonai
Mosėdis Liudvika Petrulevičiutė (Петрулевичевною) Antanas ir Ona Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla
1885-11-26 RAMONAS Antanas Ramonas Feliksas ir Domicėlė Bričkutė Ramonai
Daukšiai Rozalija Pukinskiaitė Motiejus ir Ona Baltuškaitė (Балтушковъ) Pukinskiai
Daukšiai
1891-02-05 RAMONAS Antanas Ramonas Antanas ir Monika Bierontaitė Ramonai
Nerėpai Mos.p. Ona Zubaitė Jurgis ir Anastasija Knystautaitė Zubės
Krakės
1878-11-29 RAMONAS Jonas Ramonas Kazimieras ir Apolonija Razmaitė [?] Ramonai
Mosėdis Uršulė Giedrytė Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Giedros
Mosėdis
1898-11-10 RAMONAS Jonas Ramonas Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Ramonai
Medsėdžiai Valerija Mickutė Jonas ir Ona Lukaitė Mickai
Šakaliai
1884-01-17 RAMONAS Juozapas Ramonas Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai Paulina Ragainytė Bonaventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Daukšiai
1896-11-27 RAMONAS Juozapas Ramonas Pilypas ir Magdalena Žvinklytė Ramonai
Sėleniai Sal.p. Petronėlė Prialgauskaitė Antanas ir Ona Gurauskaitė Prialgauskai
Simaičiai
1875-02-12 RAMONAS Kazimieras Ramonas Kazimieras ir Apolonija Razmaitė [?] Ramonai N Mosėdis Ona Maniukaitė Abželtienė Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Maniukai N Mosėdis
1875-11-10 RAMONAS Kazimieras Ramonas Magdalenos Ramonaitės sūnus
Šakaliai Barbora Kubiliutė Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubiliai
Šakaliai
1881-02-22 RAMONAS Kazimieras Ramonas Leonas ir Rozalija Simaitytė Ramonai
Nerėpai Sal.p. Anelė Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1883-01-25 RAMONAS Kazimieras Ramonas Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai Liucija Baužytė Juozapas ir Liucija Galdikaitė Baužiai
Daukšiai
1871-02-03 RAMONAS Leonas Ramonas Juozapas ir Elena Barkutė Ramonai N Šerkšniai Veronika Škimelytė Žeimienė Tadas ir Magdalena Stočkutė Škimeliai N Šerkšniai
1865-01-19 RAMONAS Leopoldas Ramonas (Рамона) Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai
Mosėdis Pranciška Šemetaitė Pranciškus ir Ona Gečaitė Šemetos
Mosėdis
1878-01-11 RAMONAS Pranciškus Ramonas Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai Rožė Karbauskaitė Uršulės Karbauskaitės duktė
Daukšiai
1893-01-12 RANCAS Aleksandras Rancas (Ранцюса) Juozapas ir Petronėlė Pilibaitytė Rancai
Šakaliai Barbora Rokaitė Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai
1877-09-18 RANCAS Jonas Rancas Petras ir Kotryna Kaupaitė Rancai
Šakaliai Pranciška Jurgutytė Antanas ir Agnė Žilinskaitė Jurgučiai
Šakaliai
1874-11-05 RAPALIS Kajetonas Rapalis Kajetonas ir Ona Dargytė Rapaliai
Daukšiai Barbora Ragainytė Bonaventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Daukšiai
1887-10-27 RAPALIS Mykolas Rapalis Kajetonas ir Ona Dargytė Rapaliai
Šatraminiai Kotryna Mažeikaitė Nikodemas ir Ona Šepulytė Mažeikos (Шепутовъ Мишеикiовъ)
Šatraminiai
1887-06-22 RAŠTIKIS Dominykas Raštikis Antanas ir Ona Rimkutė Raštikiai
Naujukai Rozalija Paulauskaitė Kaubrienė Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai N Baksčiai
1878-02-27 RAUDYS Antanas Raudys Jokimas ir Monika Peknerytė Raudžiai
Šatraminiai Ona Beinoriutė Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinorai
Žebrokai
1888-01-19 RAUDYS Kazimieras Raudys Jokimas ir Monika Peknerytė Raudžiai
Šatraminiai Ieva Rapalytė Stanislovas ir Elžbieta Vaserytė Rapaliai
Šatraminiai
1901-01-16 RAUDYS Kazimieras Raudys Jokimas ir Monika Peknerytė Raudžiai N Šatraminiai Barbora Ložytė Juozapas ir Ona Daržinskaitė Ložiai
Šatraminiai
1878-01-11 RAUDYS Pranciškus Raudys Jonas ir Ona Šamonskaitė Raudžiai
Šakaliai Ona Sadauskaitė Juozapas ir Magdalena Serapinaitė Sadauskai
Šakaliai
1871-07-04 RAUDONIS Julijonas Raudonis (Равдониса) Antanas ir Ona Petraitytė Raudoniai N Ersla Marijona Gečaitė Lizdeikienė Kazimieras ir Antanina Petrikaitė Gečai N Ersla
1898-11-03 RAZGAITIS Jurgis Razgaitis (Рузги) Jurgis ir Ona Martinaitė Razgaičiai
Lenkimai Monika Jazbutytė Kaniavienė Jonas ir Barbora Mickutė Jazbučiai N Virbalai
1894-11-07 RAZMA Adomas Razma Juozapas ir Uršulė Mickutė Razmos

Ieva Škimelytė Antaninos Škimelytės dukra
Mosėdis
1896-10-07 RAZMA Aleksandras Razma Juozapas ir Uršulė Mickutė Razmos

Barbora Rudytė Pranciškus ir Barbora Gadeikytė Rudžiai
Šerkšniai
1870-02-08 RAZMA Antanas Razma Ignotas ir Magdalena Žalimaitė Razmos
Šaukliai Barbora Skubutytė Ignotas ir Kotryna Skubutytė (!) Skubučiai
Šaukliai
1870-11-10 RAZMA Jonas Razma Antanas ir Pranciška Danytė Razmos
Šerkšniai Petronėlė Vaserytė Jonkienė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai N Mosėdis
1893-11-23 RAZMA Jonas Razma Jonas ir Petronėlė Vaserytė Razmos
Mosėdis Ona Mataitė Kajeonas ir Antanina Andriejauskytė Matai
Mosėdis
1867-01-10 RAZMA Juozapas Razma (Размовъ) Juozapas ir Elžbieta Gedrimaitė Razmos N Tuzai Sal.p. Ona Žilinskaitė Juozapas ir Ieva Petkutė Žilinskai
Daukšiai
1901-02-11 RAZMA Kazimieras Razma Kazimieras ir Kunegunda Grikštaitė Razmos
Šaukliai Barbora Maksvytytė Kazimieras ir Marijona Giedrytė Maksvyčiai
Naujukai
1870-01-11 RAZMA Petras Razma Jonas ir Barbora Lekstutytė Razmos N Šaukliai Julijona Kuprytė Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Šerkšniai
1875-06-30 RAZMA Petras Razma Jonas ir Barbora Lekstutytė Razmos N Šaukliai Domicėlė Dargytė Mykolas ir Antanina Daržinskaitė Dargiai
Budvietė
1891-03-03 REMINAS Antanas Reminas Danielius ir Marijona Skersytė Reminai
Žeimiai Sal.p. Ona Apulskaitė Pranciškus ir Pranciška Laukytė Apulskai
Žalgiriai
1864-06-30 RICIUS Juozapas Ricius (Рыцюса_ Motiejus ir Elžbieta Bertašiutė Riciai (Рыцiовъ)
Ersla Juozapota Skirutytė Barkienė (Барковою) Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai
Ersla
1865-02-09 RIEPŠAS Antanas Riepšas Jonas ir Marcijona Bertašiutė Riepšai
Erlėnai Sal.p Magdalena Staniutė Rapalienė Ignotas ir Ona Beinoriutė Staniai N Šatraminiai
1872-01-18 RIEPŠAS Antanas Riepšas Adomas ir Kotryna Narkutė Riepšai
Igariai Ona Šiudeikytė Juozapas ir Barbora Plaušinytė Šiudeikiai
Daukšiai
1880-07-14 RIEPŠAS Antanas Riepšas Adomas ir Kotryna Narkutė Riepšai N Mosėdis Liudvika Strakšaitė Benediktas ir Veronika Stančaitytė Strakšai
Šaukliai
1886-01-28 RIEPŠAS Antanas Riepšas Stanislovas ir Uršulė Kazbaraitytė Riepšai
Žalgiriai Petronėlė Intaitė Jonas ir Marijona Prialgauskaitė Intos
Mosėdis
1873-02-19 RIEPŠAS Feliksas Riepšas Adomas ir Kotryna Narkutė Riepšai
Igariai Anastasija Gvazdžiauskienė Leonas ir Ona Piekutė Jaskaudai N Budvietė
1865-02-09 RIEPŠAS Jonas Riepšas Pranciškus ir Pranciška Jablonskytė Riepšai N Margininkai Lenk.p. Petronėlė Pilibaitytė Andrius ir Uršulė Šateikytė Pilibaičiai
Šakaliai
1869-06-03 RIEPŠAS Juozapas Riepšas (Репша) Stanislovas ir Uršulė Kazbaraitytė Riepšai
Žalgiriai Ieva Pociutė Juozapas ir Pranciška Danytė Pociai
Šerkšniai
1867-02-14 RIEPŠAS Mykolas Riepšas Stanislovas ir Uršulė Kazbaraitytė Riepšai
Žalgiriai Magdalena Aklytė Ignotas ir Magdalena Šleinytė Akliai
Žalgiriai
1871-02-03 RIEPŠAS Mykolas Riepšas Mykolas ir Anastasija Knystautaitė Riepšai
Latveliai Darb.p. Anastasija Baužytė Juozapas ir Felicijona Tilškytė Baužiai
Šatraminiai
1878-10-04 RIEPŠAS Stanislovas Riepšas Stanislovas ir Uršulė Kazbaraitytė Riepšai
Žalgiriai Anastasija Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai
1895-01-10 RIMAS Simonas Rimas Jonas ir Anastasija Putkalytė Rimai
Žalgiriai Uršulė Piekutė Augustinas ir Ona Simutytė Piekai
Burniškiai Mos.p.
1883-02-27 RIMGAILA Jonas Rimgaila GD Jonas ir Bogumila Staškutė Rimgailos GD
Dūmaičiai Sedos p. Barbora Bružaitė Juozapas ir Ona Buivydaitė Bružai
Rukai
1871-01-29 RIMKUS Dominykas Rimkus Jonas ir Ona Simutytė Rimkai
Udraliai Uršulė Žvinklytė Butkienė Viktoras ir Liudovika Stasiutė (Стасевичей) Žvinkliai N Rukai
1895-02-07 RIMKUS Feliksas Rimkus Feliksas ir Matilda Litvinaitė Rimkai
Tėveliai Amelija Zubaitė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zubės
Kusai
1886-11-04 RIMKUS Jokimas Rimkus Jurgis ir Ona Viršilaitė Rimkai N Narvydžiai Sk.p. Monika Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1876-02-11 RIMKUS Jonas Rimkus (Римкевича) Dominykas ir Kotryna Rimkutė Rimkai
Nevočiai Anastasija Sadauskaitė Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai
Nevočiai
1899-11-23 RIMKUS Jonas Rimkus Leonas Barbora Alseikaitė Rimkai
Udraliai Julijona Aklytė Antanas ir Uršulė Šopagaitė Akliai
Žalgiriai
1864-01-21 RIMKUS Juozapas Rimkus Antanas ir Ona Liebutė Rimkai
Šatraminiai Monika Vaserytė Jonas ir Ona Narkutė Vaseriai
Šatraminiai
1865-02-14 RIMKUS Petras Rimkus (Римкевича) Juozapas ir Ona Skurvydaitė Rimkai
Burniškiai Felicijona Valantinaitė Antanas ir Barbora Venckaitė Valantinai
Ersla
1873-02-14 RIMKUS Petras Rimkus (Римкуса) Ignotas ir Ona Viršilaitė Rimkai
Burniškiai Barbora Piekutė Augustinas ir Ona Simutytė Piekai
Žebrokai
1887-06-16 RIMKUS Pranciškus Rimkus Erikas ir Ieva Bitautaitė Rimkai
Skuodas Amelija Vičiutė Jonas ir Ieva Jonauskiaitė Vičiai
Ersla
1881-02-03 RINIUS Kazimieras Rinius (Рынюса) Pranciškus ir Terezė Kuprytė Riniai
Palaičiai Lenkimų p. Petronėlė Tamošauskaitė Ignotas ir Anelė Simutytė Tamošauskai
Šatraminiai
1894-02-08 ROKAS Juozapas Rokas Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai Amelija Jablonskytė Ignotas ir Matilda Kubiliutė Jablonskiai
Šakaliai
1899-11-16 ROKAS Pranciškus Rokas Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai Anastasija Veitaitė Leopoldas ir Ona Nemeckaitė (Невмецковной) Veitos
Mosėdis
1891-02-12 ROKŠA Pranciškus Rokša (Рокша) Mykolas ir Barbora Ruginytė Rokšos
Benaičiai Darbėn. p. Valerija Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai
1875-01-22 RONKAITIS Kazimieras Ronkaitis (Рункайтиса) Antanas ir Cecilija Narmontaitė Ronkaičiai
Urbaičiai Sal.valsč.Juodupėnų p. Barbora Venslauskytė Aleksandras ir Pulcherija Jakštaitė Venslauskiai
Šatraminiai
1901-05-15 RONKAITIS Kazimieras Ronkaitis (Рункайтис) Kazimieras ir Barbora Venslauskytė Ronkaičiai
Urbaičiai Sal.valsč.Juodupėnų p. Amelija Abdulskytė (Абдульсковною) Antanas ir Barbora Giedraitė Abdulskiai
Šatraminiai Mos.valsč.Sal.p.
1877-01-25 RONKYS Antanas Ronkys (Ронкиса) Kazimieras ir Monika Ramonaitė Ronkiai
Daukšiai Ona Dobrovolskytė Feliksas ir Anastasija Kubiliutė Dobrovolskiai
Šatraminiai
1868-04-23 RONKYS Bonaventūras Ronkys Juozapas ir Proksida Gedgaudaitė Ronkiai
Šačių p. Felicijona Daržinskaitė Piekienė Pranciškus ir Kotryna Miknytė Daržinskai N Gondlaukė
1881-10-06 RONKYS Feliksas Ronkys Pranciškus ir Ona Numgaudytė Ronkiai
Žalgiriai Monika Gadeikytė Antanas ir Monika Meškytė Gadeikiai
Žalgiriai
1888-02-16 RONKYS Juozapas Ronkys (Ронкиса) Juozapas ir Barbora Staniutė Ronkiai
Šatraminiai Uršulė Ažondenytė Feliksas ir Elena Juozaitytė Ažondeniai
Šatraminiai
1881-01-13 RONKYS Kazimieras Ronkys (Рункиса) Kazimieras ir Monika Ramonaitė Ronkiai
Šatraminiai Barbora Galdikaitė Leopoldas ir Magdalena Grigalauskaitė Galdikai
Šatraminiai
1882-10-05 RONKYS Petras Ronkys (Рункиса) Juozapas ir Barbota Piekutė Ronkiai
Žalgiriai Magdalena Kubiliutė Feliksas ir Ona Petkutė Kubiliai
Žalgiriai
1887-02-15 RUBAVIČIUS Juozapas Rubavičius Ignotas ir Barbora Dulinskaitė Rubavičiai
Gintal. valsč. Teklė Sendrauskaitė (Сындрoвичевной) Amerikas ir Barbora Donėlaitė Sendrauskai (Сындровичевъ)
Šaukliai
1883-02-22 RUBAVIČIUS Kazimieras Rubavičius ( Kazimieras ir Marcijona Narmontaitė Rubavičiai
Virkšai Plat.p. Barbora Razmaitė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos
Šniukščiai
1887-07-28 RUBAVIČIUS Leonas Rubavičius Ignotas ir Barbora Dulinskaitė Rubavičiai
Šaukliai Ona Šiudeikytė Adomas ir Monika Piekutė Šiudeikiai
Šaukliai
1868-02-11 RUDYS Juozapas Rudys Juozapas ir Barbora Arlauskaitė Rudžiai
Narėpiai Sal.p. Barbora Žvinklytė Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai
1901-01-30 RUDYS Konstantinas Rudys Pranciškus ir Barbora Gadeikytė Rudžiai
Gandlaukė Uršulė Šilgalytė Antanas ir Barbora Budrikytė Šilgaliai
Kernai
1867-10-24 RUDYS Pranciškus Rudys Petras ir Kunegunda Zaburaitė Rudžiai
Kulaliai Anastasija Baužytė Valančiauskienė Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai N Tėveliai
1875-07-21 RUDYS Pranciškus Rudys Petras ir Kunegunda Paulauskaitė Rudžiai N Tėveliai Barbora Gadeikytė Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Kulaliai
1893-11-09 RUDYS Pranciškus Rudys Kazimieras ir Petronėlė Pargalytė Rudžiai
Geidučiai Šat.p. Agnė Beniušytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1872-07-20 RUDYS Stanislovas Rudys Pilypas ir Magdalena Uderytė Rudžiai
Sal.p. Uršulė Donėlaitė Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai
1890-06-12 RUGINIS Kazimieras Ruginis Kazimieras ir Barbora Leksytė Ruginiai
Žeimiai Sal.p. Petronėlė Kubiliutė Jonas ir Petronėlė Griciutė Kubiliai
Šerkšniai
1898-02-10 RUGINIS Klemensas Ruginis Kazimieras ir Antanina Šakalytė Ruginiai
Šatės Magdalena Gurauskaitė Jurgis ir Elena Andriejauskytė Gurauskai
Šekai
1880-02-13 RUIKA Jonas Ruika Juozapas ir Barbora Piekutė Ruikos
Daukšiai Ona Numgaudytė Antanas ir Elena Grigaitytė Numgaudai
Žalgiriai
1886-07-01 RUIKA Aleksandras Ruika Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Nevočiai Anastasija Šiudeikytė Jonas ir Uršulė Jonauskiaitė Šiudeikiai
Baksčiai
1881-01-13 RUMBUTIS Juozapas Rumbutis (Румбутиса) Kazimieras ir Ieva Baguckytė Rumbučiai
Mosėdis Felicijona Kuprytė Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Bobiliškės
1876-05-05 RUMŠAS Feliksas Rumšas Juozapas ir Anastasija Kintraitė (Кинтровъ) Rumšai
Šniukščiai Ona Mosteikaitė Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos
Šaukliai
1893-11-23 RUPEIKA Antanas Rupeika Antanas ir Ona Valančiutė Rupeikos
Šaučikiai Sal.p. Antanina Bertašiutė Antanas ir Monika Pociutė Bertašiai
Šaukliai
1875-10-01 RUPŠAS Juozapas Rupšas (Рупшса) Pranciškus ir Apolonija Dekontaitė Rupšai N Kumpikai Sal.p. Marijona Skridailaitė Vykintas ir Marcijona Kaunaitė Skridailos
Kulaliai


Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .