Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

S1878-11-22 SADAUSKAS Antanas Sadauskas Juozapas ir Magdalena Serapinaitė Sadauskai
Šakaliai Barbora Buganauskiaitė Juozapas ir Marijona Skaraitė Buganauskiai
Šakaliai
1874-01-16 SADAUSKAS Dominykas Sadauskas Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai
Nevočiai Uršulė Tubinaitė Antanas ir Ona Dimaitė Tubinai
Nevočiai
1887-11-17 SADAUSKAS Dominykas Sadauskas Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai N Nevočiai Ona Valantinaitė Ferdinandas ir Barbora Jonauskiaitė Valantinai
Nevočiai
1890-01-23 SADAUSKAS Kazimieras Sadauskas Onos Sadauskaitės sūnus
Kernai Liucija Šmitaitė Juozapas ir Uršulė Riepšaitė Šmitos
Šakaliai
1878-05-31 SADAUSKAS Pranciškus Sadauskas Kazimieras ir Ona Beniušytė Sadauskai N Vabaliai Šat.p. Ona Šemetaitė Jančiauskienė Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos N Ersla
1884-02-07 SĖLENIS Leonas Sėlenis Leonas ir Uršulė Alseikaitė Sėleniai
Žebrokai Anelė Petrulevičiutė Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla
1893-01-19 SĖLENIS Aleksandras Sėlenis Leonas ir Uršulė Alseikaitė Sėleniai
Žebrokai Magdalena Malūkaitė Leonas ir Barbora Ažondenytė Malūkai
Daukšiai
1891-01-23 SENDRAUSKAS Jonas Sendrauskas Stanislovas ir Magdalena Mončytė Sendrauskai
Rukai Aniceta Zubaitė Juozapas ir Monika Jazbutytė Zubės
Plaušiniai
1887-02-15 SENDRAUSKAS Juozapas Sendrauskas (Сендровскаго) Feliksas ir Elena Mickutė Sendrauskai (Сендровскихъ)
Pesčiai Sal.p. Liudvika Sendrauskaitė (Сындревичевной) Amerikas ir Barbora Donėlaitė Sendrauskai (Сындровичевъ)
Šaukliai
1893-05-09 SENDRAUSKAS Juozapas Sendrauskas Juozapas ir Ieva Tvarijonaitė Sendrauskai
Urbaičiai Sal.valsč.Juodupėnų p. Ona Jonutytė Deiporienė Ipolitas ir Ona Leilionaitė Jonučiai N Kulaliai
1864-05-19 SENDRAUSKAS Kazimieras Sendrauskas (Сендровскаго) Juozapas ir Agnė Piekutė Sendrauskai
Baidotai Sal.p. Agnė Bertašiutė Juozapas ir Agnė Vaškytė Bertašiai
Šaukliai
1894-10-11 SENDRAUSKAS Pranciškus Sendrauskas Juozapas ir Ieva Tvarijonaitė Sendrauskai
Urbaičiai Sal.valsč.Juodupėnų p. Kotryna Jazbutytė Dvarionienė Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbučiai N Šniukščiai
1873-02-14 SIMAITIS Juozapas Simaitis Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Rukai Ona Maniukaitė Leonas ir Kotryna Kaniavaitė Maniukai
Krakės
1898-08-16 SIMAITIS Aloyzas Simaitis Feliksas ir Ona Pilibaitytė Simaičiai N Cypinai Gintal. valsč. Barbora Bertašiutė Pranciškus ir Anelė Leilionaitė Bertašiai
Kulaliai
1884-02-14 SIMAITIS Antanas Simaitis Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Rukai Petronėlė Beniušytė Antanas ir Uršulė Kubiliutė Beniušiai
Gondlaukė
1877-02-06 SIMAITIS Kazimieras Simaitis Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Gandlaukė Ona Girdžiūnaitė Antanas ir Rozalija Strakšaitė Girdžiūnai
Rukai
1887-02-03 SIMAITIS Stanislovas Simaitis (Сымайтисъ) Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai
Kernai Pranciška Baltrutytė Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Baltručiai
Krakės
1888-03-06 SIMONAVIČIUS Aleksandras Simonavičius Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Igariai Ona Riepšaitė Pranciškus ir Barbora Laukytė Riepšai
Daukšiai
1894-02-27 SIMONAVIČIUS Antanas Simonavičius Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai N Mikulčiai Kotryna Jokšaitė Alkauskienė Izidorius ir Pranciška Staniutė Jokšai N Kernai
1880-02-06 SIMONAVIČIUS Stanislovas Simonavičius (Симутовича) Stanislovas ir Ona Visčiūnaitė Simonavičiai
Igariai Kunegunda Žilinskaitė Grigienė (Григiовою) Pranciškus ir Pranciška Valančiutė Žilinskai N Igariai
1881-06-14 SIMONAVIČIUS Stanislovas Simonavičius (Семеновича) Stanislovas ir Ona Vičiūnaitė Simonavičiai N Igariai Anelė Viskontaitė Leonas ir Viktorija Vyniautaitė Viskontai
Gaubės
1866-01-31 SIMUTIS Jokimas Simutis Antanas ir Barbora Kinčiutė Simučiai
Krakės Uršulė Šmitaitė Tadas ir Veronika Razmaitė Šmitos
Nevočiai
1878-01-11 SIMUTIS Juozapas Simutis Ksaveras ir Uršulė Žvinklytė Simučiai N Daukšiai Magdalena Šimkutė Gedrimienė Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai N Budvietė
1883-02-27 SIMUTIS Jurgis Simutis Jurgis ir Barbora Žilytė Simučiai
Narvydžiai Sk.p. Vincenta Raudytė Kajetonas ir Juozapota Milinskytė Raudžiai
Mikulčiai
1890-02-06 SIMUTIS Jurgis Simutis Dominykas ir Petronėlė Strazdauskaitė Simučiai
Žalgiriai Barbora Staniutė Dovydas ir Monika Šakinytė Staniai
Šakaliai
1878-05-10 SIMUTIS Kazimieras Simutis Dominykas ir Magdalena Kelpšaitė Simučiai
Žalgiriai Ona Paulauskaitė Jeronimas ir Barbora Giedrytė Paulauskai
Palšiai
1885-11-19 SIMUTIS Pranciškus Simutis Kazimieras ir Kotryna Razmaitė Simučiai
Šatraminiai Konstancija Markauskaitė Feliksas ir Agnė Laukytė Markauskai
Šatraminiai
1901-02-06 SIMUTIS Pranciškus Simutis Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Simučiai

Magdalena Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1887-01-27 SIMUTIS Silvestras Simutis Silvestras ir Ona Simaitytė Simučiai
Luknės Sk.p. Ona Leilionaitė Antanas ir Ona Tilškutė Leilionai
Bobiliškės
1898-11-24 SKARA Bonifacas Skara (Скорульскаго) Juozapas ir Barbora Motuzaitė (Мотузасъ) Skaros
Šniukščiai Barbora Jablonskytė Jokimas ir Barbora Vaišnoraitė Jablonskiai
Šatraminiai
1864-06-02 SKARA Ignotas Skara Chrizostomas ir Petronėlė Šlichtaitė Skaros
Žebrokai Antanina Mažrimaitė Kajetonas ir Barbora Škimelytė Mažrimai
Žebrokai
1865-06-15 SKARA Jonas Skara Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros N Krakės Monika Leilionaitė Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Kusai
1876-01-16 SKARA Jonas Skara Chrizostomas ir Petronėlė Šlichtaitė Skaros
Igariai Kotryna Sėlenytė Laureckienė Stanislovas ir Viktorija Abrutytė Sėleniai N Naujukai
1879-05-22 SKARA Jonas Skara (Скары) Juozapas ir Barbora Motuzaitė (Мотузовъ) Skaros
Kulaliai Petronėlė Polianskaitė Jonas ir Agota Tilškytė Polianskai
Naujukai
1880-02-13 SKARA Jonas Skara Jonas ir Ona Vaitilaitė Skaros
Kernai Anastasija Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1870-02-10 SKARA Juozapas Skara (Скары) Juozapas ir Barbora Motuzaitė (Мотузовъ) Skaros
Kulaliai Anelė Laureckytė Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Šerkšniai
1882-01-12 SKARA Jurgis Skara Jurgis ir Magdalena Abdulskytė Skaros
Juodeikiai Lenkimų p. Uršulė Račkauskaitė Florijonas ir Monika Meškytė Račkauskai
Nevočiai
1882-04-27 SKARA Jurgis Skara Onos Skaraitės sūnus
Daukšiai Barbora Vaserytė Mykolas ir Anastasija Ukrinaitė Vaseriai
Šatraminiai
1896-04-28 SKARA Jurgis Skara Onos Skaraitės sūnus N Šatraminiai Anastasija Riepšaitė Mykolas ir Anastasija Baužytė Riepšai

1886-11-25 SKARA Kazimieras Skara Ignotas ir Antanina Mažrimaitė Skaros
Mikulčiai Domicėlė Kubiliutė Jonas ir Kotryna Simutytė Kubiliai
Naujukai
1901-01-30 SKARA Kazimieras Skara Pranciškus ir Barbora Venslauskytė Skaros
Šakaliai Monika Jonušaitė Jokimas ir Ona Ciberikaitė Jonušai
Virbalai
1890-10-02 SKARA Leonas Skara Leonas ir Barbora Danytė Skaros
Krakės Anele Gedžiūnaitė (Геджюновъ) Antanas ir Uršulė Skersytė Gedžiūnai
Giršinai
1877-01-18 SKARA Pranciškus Skara Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros
Budvietė Magdalena Zabitytė Intienė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai N Budvietė
1891-03-03 SKARA Pranciškus Skara Pranciškus ir Barbora Venslauskytė Skaros
Šakaliai Monika Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgutytė Šmitos
Kernai
1865-02-14 SKERSYS Antanas Skersys Antanas ir Juozapota Kubiliutė Skersiai
Šakaliai Pranciška Liebutė Tadas ir Marijona Skersytė Liebai
Medsėdžiai
1895-02-07 SKERSYS Antanas Skersys Antanas ir Veronika Kazlauskiaitė Skersiai
Kulai Sk.p. Elena Petrauskaitė Juozapas ir Kotryna Viskontaitė Petrauskai
Daukšiai
1873-11-21 SKERSYS Juozapotas Skersys Laurynas ir Monika Lengvinaitė Skersiai N Ledžiai Barbora Mažonaitė Adomas ir Ona Baltrutytė Mažonai
Udraliai
1875-11-10 SKERSYS Juozapas Skersys Antanas ir Juozapota Kubiliutė Skersiai
Šakaliai Barbora Veitaitė Juozapas ir Barbora Plaušinytė Veitai
Kernai
1878-09-18 SKERSYS Juozapas Skersys Antanas ir Juozapota Kubiliutė Skersiai N Šakaliai Ona Dargytė Juozapas ir Barbora Milinskytė Dargiai
Plaušiniai
1884-01-30 SKERSYS Juozapas Skersys Juozapas ir Juozapota Mosteikaitė Skersiai
Mosėdis Elena Vaserytė Feliksas ir Uršulė Tamošauskaitė Vaseriai
Igariai
1869-02-11 SKERSYS Kazimieras Skersys Jurgis ir Barbora Burbaitė Skersiai
Juodeikiai Lenkimų p. Barbora Vaškytė Kazimieras ir Monika Mockutė Vaškiai
Kernai
1868-02-11 SKERSYS Laurynas Skersys Laurynas ir Monika Lengvinaitė Skersiai
Ledžiai Ona Vaškytė Antanas ir Uršulė Klovaitė Vaškiai
Budriai
1894-08-16 SKERSYS Leonas Skersys Antanas ir Veronika Kazlauskiaitė Skersiai
Kulai Sk.p. Ona Ramonaitė Kubilienė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai N Daukšiai
1898-02-10 SKERSYS Leonas Skersys Juozapas ir Konstancija Mockutė Skersiai
Mosėdis Ona Kaubrytė Dominykas ir Ona Bieliauskaitė Kaubriai
Šaukliai
1867-11-28 SKERSYS Pranciškus Skersys Jonas ir Uršulė Eidėjutė Skersiai
Daukšiai Elena Žvaginytė Jonas ir Monika Bernytė Žvaginiai
Daukšiai
1867-01-24 SKIRUTIS Jokimas Skirutis Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai
Budriai Juozapota Giedraitė (Гидровною) Jonas ir Kotryna Ruikaitė Giedros
Budriai
1876-02-09 SKIRUTIS Jokimas Skirutis Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai N Šaukliai Kotryna Pučinskiaitė Antanas ir Kotryna Motuzaitė Pučinskiai
Šaukliai
1894-11-03 SKIRUTIS Jonas Skirutis Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai

Elena Veitaitė Leopoldas ir Ona Nemeckaitė Veitai
Mosėdis
1885-04-09 SKIRUTIS Kazimieras Skirutis Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai
Šerkšniai Barbora Juozaitytė Ipolitas ir Juozapota Grabytė Juozaičiai
Šerkšniai
1875-10-27 SKRABAUSKAS Leonas Skrabauskas (Скрабовскаго) Aloyzas ir Uršulė Gadeikytė Skrabauskai
Udraliai Barbora Jankauskiaitė Petras ir Pranciška Žeimytė Jankauskiai (Янковскихъ)
Tauzai
1869-01-28 SKRIDAILA Vykintas Skridaila Vykintas ir Marcijona Kaunaitė Skridailos
Kulaliai Monika Raveikytė Pranciškus ir Ona Česnauskaitė Raveikiai
Kulaliai
1897-01-07 SKRIPKAUSKAS Adomas Skripkauskas Karolis ir Viktorija Mikutaitė Skripkauskai
Šaukliai Barbora Anužytė Aleksandras ir Magdalena Kubilaitė (Кубиласъ) Anužiai
Šilalė
1871-06-08 SKRIPKAUSKAS Pranciškus Skripkauskas (Скрипковскаго) Jurgis ir Ona Preibytė Skripkauskas
Sal.p. Ona Pilibaitytė Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilbaičiai
Šatraminiai
1894-11-20 SKRUIBYS Benediktas Skruibys Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai
Mosėdis Rozalija Skersytė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai
Šatraminiai
1895-01-31 SKRUIBYS Feliksas Skruibys Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai
Mosėdis Monika Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Valinskaitė Galdikai
Šakaliai
1895-05-16 SKRUIBYS Stanislovas Skruibys Stanislovas ir Monika Kazlauskiaitė Skruibiai N Kruopiai Šat.p. Leokadija Gramauskaitė (Грамовска)/ Augustinas ir Marcijona Sakutytė Gramauskai
Šniukščiai
1890-02-06 SKURDAUSKAS Juozapas Skurdauskas Leonas ir Ona Daukantaitė Skurdauskai
Barzdžiai Sal.p. Magdalena Jotkutė Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai
Kernai
1884-02-07 SKURDAUSKAS Pranciškus Skurdauskas Juozapas ir Liudovika Kniuštaitė Skurdauskai
Kernai Liucija Jurgilevičiutė Šmitienė Antanas ir Barbora Kniežaitė Jurgilevičiai N Kernai
1890-01-16 SKURDAUSKAS Pranciškus Skurdauskas Ignotas ir Petronėlė Švežauskaitė (Швежевскихъ) Skurdauskai
Telšiai Magdalena Gadeikaitė Pranciškus ir Leokadija Vaškytė Gadeikiai
Šerkšniai
1901-02-11 SKURVYDAS Povilas Skurvydas Antanas ir Juozapota Viršilaitė Skurvydai N Kuineliai Sk.p. Ona Kažytė Šimkuvienė Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai
1876-06-02 SKUTULAS Jonas Skutulas Jurgis ir Barbora Šopaitė Skutulai
Ersla Barbora Jonušaitė Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai
Ersla
1888-02-23 SLIČIUS Juozapas Sličius Antanas ir Barbora Karbauskaitė Sličiai
Klaišiai Sk.p. Monika Žilinskaitė Giacintas ir Barbora Žvinklytė Žilinskai
Tėveliai
1894-02-08 STAIGVILA Pranciškus Staigvila Juozapas ir Barbora Budrikytė Staigvilos
Kulai Sk.p. Ona Mockutė Kazimieras ir Uršulė Niūniavaitė Mockai
Ersla
1890-01-09 STANČIUS Antanas Stančius Angelės Stančiutės sūnus
Gaubės Magdalena Jonkutė Antanas ir Monika Mikalauskaitė Jonkai
Plaušiniai
1871-04-26 STANIUS Benediktas Stanius (Станиса) Jonas ir Uršulė Zabielaitė (Забаловъ) Staniai
Užluobė Sk.p. Julijona Paulauskaitė Motiejus ir Ona Buivydaitė Paulauskai
Kernai
1877-06-19 STANIUS Juozapas Stanius Jonas ir Veronika Stonkutė Staniai
Kulai Sk.p. Julijona Andriekutė Julijonas ir Elžbieta Žilytė Andriekai
Krakės
1879-01-16 STANIUS Juozapas Stanius Juozapas ir Barbora Meškytė Staniai
Mediniai Lenkimų p. Rozalija Ronkytė Juozapas ir Barbora Staniutė Ronkiai
Šatraminiai
1882-11-23 STANIUS Juozapas Stanius Ignotas ir Petronėlė Pakalniškytė Staniai
Kernai Ona Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1899-10-26 STANIUS Jurgis Stanius Juozapas ir Ona Pakalniškytė Staniai
Mosėdis Karolina Narmontaitė Adomauskienė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai N Plaušiniai
1901-05-29 STANIUS Kazimieras Stanius Pranciškus ir Apolonija Prišmantaitė Staniai N Narmantai Sal.p. Monika Baguckiaitė Aloyzas ir Monika Paulauskaitė Baguckiai
Nevočiai
1874-05-01 STANIUS Pranciškus Stanius (Станиса) Ignotas ir Petronėlė Pakalniškytė Staniai
Kernai Magdalena Jotkutė Giacintas ir Magdalena Kaunaitė Jotkai
Kernai
1888-06-28 STANIUS Pranciškus Stanius Jonas ir Kotryna Liaugaudaitė Staniai N Apuolė Sk.p. Uršulė Šmaižytė Kazimieras ir Liucija Augustaitė Šmaižiai
Ersla
1898-11-03 STANIUS Pranciškus Stanius (Стониса) Pranciškus ir Elžbieta Šakalytė Staniai N Skuodas Monika Knystautaitė Jonas ir Ona Skurvydaitė Knystautai
Ersla
1888-06-07 STANIUS Stanislovas Stanius Stanislovas ir Barbora Šmitaitė Staniai N Gandlaukė šat.p. Ona Intaitė Izidorius ir Matilda Zabitytė Intos
Igariai
1901-01-30 STANIUS Stanislovas Stanius (Станиса) Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Kernai Valerijona Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1901-02-06 STANIUS Stanislovas Stanius (Станюса) Dominykas ir Barbora Bučytė Staniai
Kruopiai Šat.p. Domicėlė Dobrovolskytė Jonas ir Domicėlė Donėlaitė Dobrovolskiai
Plaušiniai
1896-02-04 STASIUS Aleksandras Stasius (Стасевича) Kajetonas ir Matilda Litvinaitė Stasiai
Tėveliai Ona Tuškutė Leonas ir Felicijona Žeimytė Tuškos
Šatraminiai
1897-02-11 STASIUS Jonas Stasius (Стасевича) Juozapas ir Uršulė Vaškytė Stasiai
Tauzai Veronika Bertašiutė Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Šaukliai
1869-06-24 STASIUS Kajetonas Stasius (Стасевича) Dominykas ir Ona Milvydaitė Stasiai
Kuineliai Sk.p. Matilda Litvinaitė Rimkienė Tomas ir Felicijona Žeimytė Litvinai N Tėveliai
1864-02-25 STASNICKAS Juozapas Stasnickas (Стосницкаго) Jurgis ir Ona Paulauskaitė Stasnickai
Notėnai Gintal. valsč. Monika Ignotaitė Antanas ir Eleonora Vasiliauskytė Ignotai
Mosėdis
1881-02-03 STATKUS Antanas Statkus Andrius ir Anelė Skruibytė Statkai
Derkinčiai Šat.p. Monika Bertašiutė Antanas ir Pranciška Mosteikaitė Bertašiai
Šaukliai
1883-05-17 STATNICKAS Juozapas Statnickas (Стотницкаго) Tėvai – klaidingas metrikų įrašas N Šerkšniai Domicėlė Jucytė Tėvai – klaidingas metrikų įrašas
Naujukai
1867-01-17 STEPONAVIČIUS Antanas Steponavičius (Стефановича) Juozapas ir Petronėlė Bubliauskaitė Steponavičiai
Rukai Amelija Zubaitė Feliksas ir Monika [Šmitaitė] Zubės
Virbalai
1875-01-22 STONKUS Antanas Stonkus (Стонкуса) Jonas ir Ona Mažonaitė Stonkai N Lyksūdė Ona Beniušytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1871-02-03 STONKUS Juozapas Stonkus (Стaнкусa) Juozapas ir Kotryna Anužytė Stonkai
Grūšlaukė Anastasija Tamošauskaitė Ignotas ir Ona Simutytė Tamošauskai
Šatraminiai
1882-06-15 STONKUS Juozapas Stonkus (Станкуса) Juozapas ir Kotryna Anužytė Stonkai N Narmantai Sal.p. Felicijona Petrošiutė Leopoldas ir Felicijona Čepauskaitė Petrošiai
Šatraminiai
1899-02-09 STONKUS Juozapas Stonkus Jonas ir Anastasija Prušinskaitė Stonkai
Lenkimai Barbora Gedrimaitė Jonas ir Barbora Baltūnaitė Gedrimai
Ledžiai
1870-06-14 STONKUS Jurgis Stonkus (Стонкуса) Dominykas ir Barbora Baltuonytė Stonkai
Petaraičiai Sal.p. Julijona Jonušaitė Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai
Ersla
1875-01-26 STONKUS Jurgis Stonkus (Станкевича) Petras ir Kotryna Griciutė Stonkai
Vabaliai Šat.p. Uršulė Ašoklytė Vykintas ir Barbora Taučiutė Ašokliai
Rukai
1868-02-06 STONKUS Kazimieras Stonkus Jonas ir Rozalija Vaškytė Stonkai
Dvarčininkai Sal.p. Magdalena Milinkaitė Ylokienė Kazimieras ir Ona Staškutė Milinkai N Rukai
1886-06-10 STONKUS Kazimieras Stonkus (Станкуса) Juozapas ir Marijona Skripkauskaitė Stonkai
Pesčiai Sal.p. Barbora Gedgaudaitė Dvarionienė Augustinas ir Barbora Dvarionaitė Gedgaudai N Kulaliai
1899-02-02 STONKUS Kazimieras Stonkus Jonas ir Monika Lekstutytė Stonkai
Baidotai Sal.p. Agnė Jonutytė Antanas ir Ona Leknytė Jonučiai
Kulaliai
1879-05-15 STRAKŠAS Antanas Strakšas Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilalė Marijona Kovalčiukaitė Steponavičienė Pranciškus ir Viktorija Sadauskaitė Kovalčiukai N Naujukai
1900-04-30 STRAKŠAS Benediktas Strakšas Kazimieras ir Anastasija Šakinytė Strakšai
Ersla Marijona Kelpšaitė Juozapas ir Liudvika Taujenytė Kelpšos
Ersla
1881-01-20 STRAKŠAS Jonas Strakšas Juozapas ir Antanina Griciutė Strakšai
Šaukliai Aniceta Žeimytė Klemensas ir Uršulė Bružaitė Žeimiai
Daukšiai
1901-10-16 STRAKŠAS Juozapas Strakšas Motiejus ir Ona Strakšaitė Strakšai N Salantai Barbora Strakšaitė Benediktas ir Uršulė Zubaitė Strakšai
Baksčiai
1864-06-02 STRAKŠAS Kazimieras Strakšas Jonas ir Joana Šidrauskaitė (Шыдровскихъ) Strakšai N Šniukščiai Uršulė Kuprytė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai
Krakės
1882-02-03 STRAKŠAS Kazimieras Strakšas Kazimieras ir Barbora Piekutė Strakšai
Šniukščiai Monika Petrošiutė Jonas ir Uršulė Šimkutė Petrošiai
Plaušiniai
1873-02-19 STRAKŠAS Leonas Strakšas Benediktas ir Uršulė Zubaitė Strakšai
Šaukliai Barbora Jonušaitė Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai
1879-05-22 STRAKŠAS Leonas Strakšas Benediktas ir Uršulė Zubaitė Strakšai N Virbalai Magdalena Skrabauskaitė Uršulės Skrabauskaitės duktė
Virbalai
1896-01-09 STRAKŠAS Mykolas Strakšas Kazimieras ir Anastasija Šakinytė Strakšai
Naujukai Ona Valterytė Jokūbas ir Ona Kusaitė Valteriai
Daukšiai
1870-02-10 STRAZDAUSKIS Antanas Strazdauskis Juozapas ir Ona Jonušytė Strazdauskiai N Gaubės Uršulė Beinoriutė Juozapas ir Barbora Petrauskaitė Beinoriai
Žebrokai
1882-01-26 STRĖLA Antanas Strėla Fortunatas ir Rozalija Griciutė Strėlos
Ersla Magdalena Staniutė Stanislovas ir Pranciška Vaškytė Staniai
Šatraminiai
1898-01-20 STRĖLA Dominykas Strėla (Стрелы) Fortunatas ir Anelė Jokubaitytė Strėlos
Ersla Anastasija Vasiliauskytė Juozapas ir Magdalena Merkelytė Vasiliauskai
Ersla
1864-06-16 STRĖLA Jonas Strėla (Стржалы) Pranciškus ir Dorota Jucytė Strėlos
Skuodas Matilda Vaškytė Dominykas ir Elena Jakutytė Vaškiai
Naujukai
1873-11-07 STRĖLA Jurgis Strėla (Стрелы) Jurgis ir Anastasija Pauliukaitė Strėlos
Ledžiai Ona Jablonskytė Jonas ir Anastasija Untulytė Jablonskiai
Ledžiai
1869-07-22 STRĖLA Pranciškus Strėla (Стрелы) Motiejus ir Ona Alšauskiaitė Strėlos N Ersla Anelė Jokubaitytė Dominykas ir Marijona Kazbaraitytė Jokubaičiai
Burniškiai Mos.p.
1869-06-24 STRIPINIS Ignotas Stripinis Petras ir Marcijona Klovaitė Stripiniai N Stripiniai Yl.p. Anastasija Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos Žebrokai
1889-01-17 STROPUS Kazimieras Stropus Pranciškus ir Agnė Gervinskaitė Stropai
Šaučikiai Sal.p. Uršulė Monstvilaitė Lutienė Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilai N
1872-02-26 STROPUS Pranciškus Stropus Juozapas ir Barbora Kazbaraitytė Stropai N Šaučikiai Sal.p. Uršulė Vaitaitė Jonas ir Rožė Simonavičiutė Veitai
Šaukliai
1900-02-07 SUBATAUSKAS Valerjonas Subatauskas Jurgis ir Felicijona Staniutė Subatauskai
Lenkimai Uršulė Eidėjutė Jurgis ir Felicijona Daukantaitė Eidėjai
Ledžiai
1889-02-14 SUNDORAS Pranciškus Sundoras (Сундара) Antanas ir Marijona Mažrimaitė Sundorai
Ersla Monika Tilškytė Pranciškus ir Ona SvimutytėTilškiai
Krakės
1897-05-04 SURBLYS Pranciškus Surblys (Сурблиса) Pranciškus ir Barbora Daukantaitė Surbliai (Сурблисовъ)
Trumplaukė Sal.p. Anelė Meškytė Aleksandras ir Anastasija Mockutė Meškos
ŠatraminiaiŠ1880-01-30 ŠABLINSKAS Juozapas Šablinskas Motiejus ir Uršulė Snapkutė (Снапковъ) Šablinskai
Drupiai Šat.p. Anastasija Vaserytė Mykolas ir Anastasija Ukrinaitė Vaseriai
Šatraminiai
1895-02-07 ŠABLINSKAS Juozapas Šablinskas Juozapas ir Barbora Beniušytė Šablinskai
Peldžiai Sal.p. Antanina Tuškutė Jurgis ir Antanina Giedraitė Tuškos
Šatraminiai
1878-11-29 ŠABLINSKAS Petras Šablinskas Antanas ir Petronėlė Bružaitė Šablinskai
Panotėnai Gintal. valsč. Barbora Adomauskaitė Juozapas ir Monika Mončytė Adomauskai
Šerkšniai
1893-08-17 ŠAKALYS Petras Šakalys Stanislovas ir Barbora Žemelytė Šakaliai
Šarkė Sk.p. Antanina Valantinaitė Antanas ir Monika Ronkytė (Рункисовъ) Valantinai

1880-01-23 ŠAKINIS Aleksandras Šakinis Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai
Žebrokai Magdalena Laukytė Feliksas ir Uršulė Bagdonaitė Laukiai
Krakės
1881-02-22 ŠAKINIS Aleksandras Šakinis Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai N Žebrokai Uršulė Petrošiutė Jonas ir Uršulė Šimkutė Petrošiai
Plaušiniai
1868-02-11 ŠAKINIS Juozapas Šakinis Juozapas ir Petronėlė Jokubauskaitė Šakiniai
Nevočiai Domicėlė Taujenytė Jonas ir Kotryna Mileraitė Taujeniai
Erlėnai
1868-11-05 ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Šakaliai Monika Jaškutė Antanas ir Kotryna Valatkaitė Jaškai
Šakaliai
1879-02-11 ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai N Mediniai Lenkimų p. Cecilija Kaubrytė Povilas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubriai
Šaukliai
1888-03-01 ŠAKINIS Leonas Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Mosėdis Karolina Gedvilaitė Jokimas ir Ona Mikulskaitė Gedvilai
Židikiai
1886-01-14 ŠAKINIS Mikalojus Šakinis Magdalenos Šakinytės sūnus
Mikulčiai Barbora Paulauskaitė Kajetonas ir Monika Liebutė Paulauskai
Kusai
1879-01-30 ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Juozapas ir Petronėlė Jokubauskaitė Šakiniai
Nevočiai Ona Andriejauskytė Jokimas ir Ona Tubinaitė Andriejauskiai
Nevočiai
1878-02-22 ŠARPNICKAS Jonas Šarpnickas (Шарпнитского) Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickai
Burviai Šat.p. Petronėlė Silkauskaitė (Сыльковскою) Martynas ir Petronėlė Baltrutytė Silkauskai
Kulaliai
1885-07-07 ŠARPNICKAS Juozapas Šarpnickas (Шаркинского) Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickai
Žebrokai Ona Klovaitė Antanas ir Rozalija Ronkytė Klovos
Naujukai
1879-06-02 ŠARPNICKAS Kazimieras Šarpnickas Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickai
Burviai Šat.p. Ona Domarkaitė Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšiai
1877-02-06 ŠARPNICKAS Petras Šarpnickas Pranciškus ir Kotryna Griciutė [?] Šarpnickai
Rukai Rozalija Dvarionaitė Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai
Rukai
1881-09-09 ŠAUKLYS Aleksandras Šauklys (Шавклиса) Aleksandras ir Magdalena Šimonskaitė Šaukliai
Ledžiai Liucija Vaitilaitė (Вайтыловною) Pranciškus ir Liucija Rimdžiutė (Рамдзовъ) Vaitilai
Ledžiai
1897-11-18 ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis Antanas ir Barbora Zubaitė Šedvydžiai
Udraliai Barbora Kubiliutė Daržinskienė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai (Кубилюсовъ) N Udraliai
1899-11-09 ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai Karolina Daukintytė Vitalis ir Kotryna Mažrimaitė Daukinčiai
Naujukai
1869-06-03 ŠEDVYDIS Dominykas Šedvydis Antanas ir Barbora Zubaitė Šedvydžiai
Ersla Anelė Vaškytė Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė (Книповичей) Vaškiai
Daukšiai
1865-02-14 ŠEDVYDIS Jonas Šedvydis Antanas ir Ona Šopagaitė Šedvydžiai N Žalgiriai Ona Paulauskaitė Juozapas ir Barbora Žilinskaitė Paulauskai
Daukšiai
1899-11-09 ŠEDVYDIS Juozapas Šedvydis Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai Ona Kazbaraitytė Antanas ir Ona Šopagaitė Kazbaraičiai
Daukšiai
1889-01-30 ŠEDVYDIS Leonas Šedvydis Leonas ir Ona Daukantaitė Šedvydis
Sriauptai Gintal. valsč. Ona Jazbutytė Jonas ir Ona Vaitelytė (Вайтелiовъ) Jazbučiai
Virbalai
1865-05-18 ŠEDVYDIS Motiejus Šedvydis Motiejus ir Barbora Budreckytė Šedvydžiai
Daukšiai Rozalija Paulauskaitė Karolis ir Ona Petrauskaitė Paulauskai
Daukšiai
1868-11-26 ŠEDVYDIS Pranciškus Šedvydis Pranciškus ir Terezė Želvytė Šedvydžai
Žalgiriai Anastasija Staniūtė Dovydas ir Leokadija Skersytė Staniai
Šakaliai
1901-02-06 ŠĖMA Juozapas Šėma Juozapas ir Rozalija Vaitkutė Šėmos N Šaučikiai Sal.p. Barbora Baguckytė Tadas ir Barbora Kleinauskaitė Baguckiai
Nevočiai
1897-11-23 ŠĖMA Kazimieras Šėma Antanas ir Veronika Jurgutytė Šėmos N Šaučikiai Sal.p. Petronėlė Vaitkutė Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Vaitkai
Šniukščiai
1881-02-10 ŠEMETA Albertas Šemeta Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos
Igariai Ona Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšos
Ersla
1901-02-06 ŠEMETA Dominykas Šemeta Ignotas ir Julijona Zaburaitė Šemetos
Skuodas Ona Skersytė Laurynas ir Ona Vaškytė Skersiai
Budriai
1867-01-17 ŠEMETA Leonas Šemeta Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos
Ersla Ona Jablonskytė Ma(.)kienė Kazimieras ir Elena Budrytė Jablonskiai N Žebrokai
1900-02-19 ŠEMETA Leonas Šemeta Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos
Naujukai Domicėlė Valantinaitė Žvaginienė Antanas ir Magdalena Martinkutė Valantinai N Budvietė
1867-10-24 ŠEMETA Motiejus Šemeta Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos
Ersla Barbora Žeimytė Juozapas ir Ona Alšauskiaitė Žeimiai
Ersla
1875-11-16 ŠEPULIS Antanas Šepulis (Шепулиса) Bonifacas ir Juozapota Alšauskiaitė Šepuliai
Žalgiriai Barbora Skaraitė Jeronimas ir Magdalena An. Skersiai
Žalgiriai
1889-02-07 ŠEPUTIS Jonas Šeputis (Шепутиса) Motiejus ir Matilda Lindenytė Šepučiai (Шепутисовъ)
Mikulčiai Barbora Andriejauskytė Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andriejauskiai
Udraliai
1876-02-11 ŠIAUDINIS Jonas Šiaudinis Liudvikas ir Monika Kairytė Šiaudiniai
Nevočiai Ona Veitaitė Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitos
Šerkšniai
1894-01-18 ŠIAUDINIS Kazimieras Šiaudinis Liudvikas ir Monika Kairytė Šiaudiniai
Nevočiai Ona Petrošiutė Kubilienė Leonas ir Felicijona Čapauskaitė Petrošiai N Tauzai
1866-01-26 ŠIAUDINIS Liudvikas Šiaudinis Feliksas ir Pranciška Baužytė Šiaudiniai N Nevočiai Uršulė Jokubauskaitė Mykolas ir Ona Kosauskaitė Jakubauskai
Nevočiai
1900-02-14 ŠIAULYS Juozapas Šiaulys Stanislovas ir Karolina Žalimaitė Šiauliai
Baidotai Sal.p. Ona Mačernytė Antanas ir Emilija Gudaitė Mačerniai
Mosėdis
1866-09-21 ŠIAULYS Kazimieras Šiaulys Juozapas ir Magdalena Razmaitė Šiauliai
Šaukliai Ona Šimonytė Klonienė Antanas ir Antanina Mosteikaitė Šimoniai N Daukšiai
1879-05-13 ŠIAULYS Nikodemas Šiaulys Kazimieras ir Magdalena Staniutė Šiauliai N Kulaliai Pranciška Jonutytė Juozapas ir Barbora Jazbutytė Jonučiai
Kulaliai
1885-01-29 ŠIKŠNIUS Antanas Šikšnius Motiejus ir Kotryna Zubaitė Šikšniai
Budriai Domicėlė Kinčiutė Tadas ir Uršulė Mickutė Kinčiai
Gaubės
1895-02-07 ŠIKŠNIUS Jonas Šikšnius Jonas ir Barbora Vitkutė Šikšniai N Narvydžiai Sk.p. Elena Numgaudytė Juozapas ir Magdalena Kubiliutė Numgaudžiai
Šakaliai
1900-01-17 ŠIKŠNIUS Kazimieras Šikšnius Benediktas ir Ona Mončytė Šikšniai
Kulai Sk.p. Uršulė Kubiliutė Ignotas ir Ona Ramonaitė Kubiliai
Daukšiai
1876-01-14 ŠIKŠNIUS Mykolas Šikšnius Motiejus ir Kotryna Zubaitė Šikšniai
Ersla Ona Kubiliutė Kazimieras ir Barbora Mockutė Kubiliai
Šakaliai
1867-02-21 ŠIKŠNIUS Rupertas Šikšnius Juozapas ir Ona Šeputytė Šikšniai
Kurmaičiai Kret.p. Ona Vaškytė Jokimas ir Barbora Baužytė Vaškiai
Tauzai
1884-05-22 ŠIKŠNIUS Tadas Šikšnius Motiejus ir Kotryna Zubaitė Šikšniai
Ersla Elena Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Virbalai
1866-11-15 ŠILANSKAS Juozapas Šilanskas Antanas ir Joana Jančiauskytė Šilanskai
Rukai Agnė Silkauskaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Silkauskai
Simaičiai
1896-06-16 ŠILGALIS Aleksandras Šilgalis Antanas ir Uršulė Budrikytė Šilgaliai
Kernai Rozalija Kubilaitė Feliksas ir Ona Vaškytė Kubilai
Kernai
1886-06-03 ŠILGALIS Antanas Šilgalis Kazimieras ir Petronėlė Gedrimaitė Šilgaliai N Lenkimų p. Ona Mikulskytė Juozapas ir Magdalena Pronckutė Mikulskiai
Žalgiriai
1880-11-25 ŠILGALIS Dominykas Šilgalis Jonas ir Anastasija Mockutė Šilgaliai
Šatraminiai Ona Prišmontaitė Antanas ir Ona Daukantaitė Prišmontai
Ledžiai
1877-05-08 ŠILGALIS Jurgis Šilgalis Jonas ir Anastasija Mockutė Šilgaliai
Lenkimai Magdalena Skersytė Juozapas ir Juozapota Mosteikaitė Skersiai
Mosėdis.
1886-02-17 ŠILGALIS Kazimieras Šilgalis Juozapas ir Ona Vaitelytė (Вайтеловичей) Šilgaliai
Lenkimai Magdalena Riepšaitė Pranciškus ir Barbora Laukytė Riepšai
Daukšiai
1898-02-03 ŠILGALIS Kazimieras Šilgalis Jonas ir Petronėlė Macytė Šilgaliai
Ivoniškės Sk.p Valerija Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1887-02-10 ŠILINAS Pranciškus Šilinas Juozapas ir Agota Abromaitytė Šilinai
Rušupiai Sk.p. Ona Jotkutė Giacintas ir Magdalena Niūniavaitė Jotkai
Kernai
1893-02-07 ŠIMALIS Pranciškus Šimalis Antanas ir Liucija Gikaraitė Šimaliai
Rušupiai Sk.p. Barbora Riepšaitė Pranciškus Barbora Laukytė Riepšai
Daukšiai
1872-01-25 ŠIMANSKIS Jurgis Šimanskis Antanas ir Elena Kniežytė Šimanskiai
Ledžiai Ona Katkutė (Катковною) Juozapas ir Monika (neįskaitoma) Katkai
Kernai
1898-01-13 ŠIMKUS Adomas Šimkus (Шимкевича) Barboros Šimkutės sūnus
Telšiai Pranciška Mosteikaitė Pranciškus ir Anastasija Jurevičiutė Mosteikos
Žalgiriai
1895-02-07 ŠIMKUS Antanas Šimkus (Шимкевича) Anicetas ir Eufrosinija Knipaitė Šimkai
Puodkaliai Sk.p. Felicijona Raišutytė Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Raišučiai
Kernai
1869-06-03 ŠIMKUS Jonas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai
Udraliai Barbora Narmontaitė Laureckienė Kazimieras ir Matilda Vaškytė Narmontai N Žebrokai
1868-02-11 ŠIMKUS Juozapas Šimkus Petras ir Pranciška Andriejauskytė Šimkai
Gaubės Monika Stirblytė Antanas ir Antanina Tamašauskaitė Stirbliai
Šaukliai
1898-01-27 ŠIMKUS Jurgis Šimkus Feliksas ir Pranciška Intaitė Šimkai
Budvietė Ona Kažytė Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai
1899-02-28 ŠIMKUS Jurgis Šimkus Nikodemas ir Anastasija Kubilaitė Šimkai
Žebrokai Pranciška Mataitė Antanas ir Valerija Tubinaitė Matai
Krakės
1901-02-05 ŠIMKUS Jurgis Šimkus (Шимкуса) Nikodemas ir Anastasija Kubilaitė Šimkai N Krakės Emilija Kapinskytė Aleksandras ir Felicijona Antanauskiaitė Kapinskiai
Nevočiai
1885-01-08 ŠIMKUS Leonas Šimkus Leonas ir Ona Valantinaitė Šimkai
Krakės Aniceta Laureckytė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai
Žebrokai
1865-01-19 ŠIMKUS Nikodemas Šimkus (Шимкуса Petras ir Pranciška Andriejauskytė Šimkai
Žebrokai Anastasija Kubiliutė Jurgis ir Anastasija Grigaitytė Kubiliai
Tėveliai
1888-03-06 ŠIMKUS Nikodemas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai N Žebrokai Monika Jonušaitė (Jонушовною) Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai
1890-06-19 ŠIMKUS Nikodemas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai N
Elena Liekytė Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Žebrokai
1872-05-09 ŠIUDEIKIS Feliksas Šiudeikis Juozapas ir Veronika Juknaitė (Юкнiовъ) Šiudeikiai
Žalgiriai Pranciška Vaškytė Stanienė Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė (Кнiопiовъ) Vaškiai N Šatraminiai
1866-02-04 ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis Pranciškus ir Barbora Jackutė Šiudeikiai N Baksčiai Uršulė Jonauskiaitė Juozapas ir Uršulė Šimkutė Jonauskiai
Ersla
1896-01-30 ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis Leonas ir Ieva Ruikaitė Šiudeikiai
Žebrokai Barbora Jonauskiaitė Jokimas ir Barbora Skaraitė Jonauskiai
Budvietė
1882-01-26 ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis Pranciškus ir Barbora Lukytė Šiudeikiai
Gaubės Domicėlė Jonkutė Juozapas ir Angnė Simutytė Jonkai
Mikulčiai
1883-06-14 ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis Juozapas ir Domicėlė Burbaitė Šiudeikiai
Mosėdis Uršulė Bertalaitė Antanas ir Uršulė Jazbutytė Bertalai
Gaubės
1867-07-02 ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis Antanas ir Rozalija Žeimytė Šiudeikiai (Шудейкiовъ)
Žemytė Lenkimų p. Elena Bružaitė Lebienė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai N Šakaliai
1885-01-22 ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis Leonas ir Ona Ronkytė Šiudeikiai
Šerkšniai Uršulė Sakalauskaitė Aloyzas ir Antanina Dvarionaitė Sakalauskai
Šerkšniai
1874-02-06 ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis Pranciškus ir Petronėlė Macevičiutė [?] (Маценевичей) Šiudeikiai
Lenkimai Uršulė Simutytė Dominykas ir Petronėlė Strazdauskaitė Simučiai
Žalgiriai
1900-01-30 ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis Juozapas ir Domicėlė Burbaitė Šiudeikiai
Naujukai Antanina Kelpšaitė Leopoldas ir Antanina Šliačkutė Kelpšos
Šaukliai
1876-02-11 ŠKIMELIS Antanas Škimelis Jonas ir Anelė Sakalauskaitė Škimeliai
Vabaliai Šat.p. Domicėlė Gurauskaitė Petras ir Barbora Taurinskaitė Gurauskai
Žebrokai
1878-05-22 ŠLIAČKUS Bonaventūras Šliačkus (Шлячкуса) Dominykas ir Barbora Mikutaitė Šliačkai
Ersla Monika Grabytė Kazimieras ir Barbora Mončytė Grabiai
Ersla
1868-06-23 ŠLIAČKUS Petras Šliačkus (Шлячкуса) Jonas ir Ona Kovaitė Šliačkai N Kaukolikai Anastasija Šauklytė Pranciškus ir Juozapota Ilakevičiūtė Šaukliai
Rukai
1877-01-25 ŠLEINIUS Jonas Šleinius Jokūbas ir Magdalena Navickaitė Šleiniai
Lukošaičiai Šat.p. Elena Motuzaitė Juozapas ir Agnė Lenkutė Motuzai
Naujukai
1894-06-28 ŠLEINIUS Stanislovas Šleinius Stanislovas ir Petronėlė Miliutė Šleiniai
Sal.p. Barbora Gedrimaitė Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai
1877-02-02 ŠLIAČKUS Baltramiejus Šliačkus Baltramiejus ir Ona Domkutė Šliačkai
Skuodas Agnė Žeimytė Klemensas ir Uršulė Bružaitė Žeimiai
Daukšiai
1865-01-19 ŠLIOŽA Antanas Šlioža (ШлIожы) Jonas ir Ona Miliutė Šliožai
Šaukliai Gertrūda Vaškytė Juozapas ir Elena Dapšytė Vaškiai
Šaukliai
1893-01-19 ŠLIOŽA Jonas Šlioža (ШлIожевича) Dominykas ir Elena Mončytė Šliožai
Tėveliai Elena Šmitaitė Leonas ir Barbora Zabitytė Šmitos
Nevočiai
1895-01-30 ŠMITA Juozapas Šmita (Шмита) Feliksas ir Rozalija Jotkutė Šmitos
Kernai Felicijona Zubaitė Kazimieras ir Ona Jonušaitė Zubės
Virbalai
1897-01-07 ŠMITA Juozapas Šmita Juozapas ir Liucija Rancaitė Šmitos
Šakaliai Petronėlė Šakinytė Juozapas ir Domicėlė T. Šakiniai
Nevočiai
1880-07-21 ŠMITA Kazimieras Šmita Dominykas ir Uršulė Zubaitė Šmitos
Šatraminiai Ona Staniutė Juozapas ir Barbora Meškytė Staniai
Šatraminiai
1864-02-11 ŠMITA Tadas Šmita Tadas ir Veronika Razmaitė Šmitos
Mosėdis Domicėlė Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Užuolaitė Skurvydai
Rukai
1893-09-14 ŠMITA Tadas Šmita Tadas ir Veronika Razmaitė Šmitos N Baksčiai Anastasija Karaliutė Mačernienė Antanas ir Barbora Karbauskaitė Karaliai N Žebrokai
1876-01-16 ŠMOTAS Jeronimas Šmotas (Шмота) Mykolas ir Kotryna Budliauskaitė Šmotai
Nevočiai Elena Zubaitė Feliksas ir Monika Šeirytė Zubės
Nevočiai
1883-05-31 ŠMOTAS Jurgis Šmotas (Шмота) Mykolas ir Kotryna Budliauskaitė Šmotai
Mosėdis Vincenta Vaitelytė (Войдыловною) Petras ir Rozalija Pemkutė Vaiteliai (Войдыловъ)
Mosėdis
1882-02-03 ŠOLCAS Justinas Šolcas (Шолца) Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šolcai
Ersla Barbora Baltrutytė Juozapas ir Julijona Ukrinaitė Baltručiai
Baksčiai
1894-02-08 ŠOPA Antanas Šopa Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai Magdalena Kažytė Aloyzas ir Magdalena Kapinskytė Kažiai
Krakės
1878-02-08 ŠOPA Jokimas Šopa Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai Barbora Žvinklytė Ignotas ir Agnė Valančiutė Žvinkliai
Kulaliai
1887-11-24 ŠOPA Juozapas Šopa Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Udraliai Ona Mažutytė Petras ir Ona Gadeikytė Mažučiai
Mosėdis
1865-11-23 ŠOPAGA Antanas Šopaga (Шопага) Jonas ir Ona Jurgutytė Šopagos
Žalgiriai Julijona Gaubytė Juozapas ir Elena Vaškytė Gaubės
Žalgiriai
1897-02-11 ŠOPAGA Antanas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Monika Kneitaitė Ažondenienė Feliksas ir Barbora Griciutė Kneitos N Igariai
1883-06-13 ŠOPAGA Jonas Šopaga Jonas ir Barbora Meškytė Šopagos
Žalgiriai Amelija Narmontaitė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai
Virbalai
1901-06-05 ŠOPAGA Jonas Šopaga (Шопаги) Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Ona Riepšaitė Šemetienė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšos N Igariai
1893-02-01 ŠOPAGA Juozapas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Rozalija Bertašiutė Leonas ir Ona Gikaraitė Bertašiai
Šaukliai
1901-06-05 ŠOPAGA Leonas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Anastasija Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai
Šekai
1889-01-10 ŠOPAGA Pranciškus Šopaga Ignotas ir Julijona Zaburaitė Šopagos
Šakaliai Barbora Daukantaitė Motiejus ir Rozalija Kairytė Daukantai
Šakaliai
1900-01-24 ŠOPARAS Antanas Šoparas (Шопары) Juozapas ir Konstancija Lauktyė Šoparai
Šniukščiai Uršulė Daukintytė Jokimas ir Monika Leknytė Daukinčiai
Budriai
1893-02-01 ŠORYS Jonas Šorys (Шориса) Leonas ir Rozalija Šiudeikytė Šoriai
Peldžiai Sal.p. Uršulė Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1890-08-14 ŠORYS Pranciškus Šorys (Шуриса) Stanislovas ir Barbora Staniutė Šoriai
Giršinai Paulina Vaškytė Jonas ir Veronika Milašiutė Vaškiai
Giršinai
1865-02-09 ŠPOGYS Kazimieras Špogys (Шпогиса) Juozapas ir Ona Dreinytė Špogos N Kadagynas Sal.p. Petronėlė Kazbaraitytė Nikodemas ir Liudvika Paulausklaitė Kasparaičiai
Daukšiai
1869-11-25 ŠULCAS Feliksas Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai
Ersla Monika Kairytė Simonas ir Felicijona Bružaitė Kairiai
Tauzai
1886-02-23 ŠULCAS Jurgis Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai
Ersla Anelė Jokubaitytė Strėlienė Dominykas ir Marijona Kazbaraitytė Jokubaičiai N Ersla
1897-02-18 ŠULCAS Jurgis Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai N Ersla Barbora Andriekutė Jurgis ir Barbora Beinoraitė Andriekai
Budvietė
1896-01-16 ŠULCAS Kazimieras Šulcas Juozapas ir Ona Joneckaitė (Ioнецковной) Šulcai
Notėnai Elena Butkutė Ignotass ir Elena Skaraitė Butkai
Žebrokai
1891-11-19 ŠVEIKAUSKAS Antanas Šveikauskas Leonas ir Barbora Truikaitė Šveikauskai
Šaukliai Elena Bierontaitė Juozapas ir Kotryna Liutkutė Bierontai
Kulaliai


Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .