Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

T1886-02-11 TALAITIS Feliksas Talaitis GD Marcijonas ir Ona Korsakaitė Talaičiai GD N Ersla Ona Beniušytė Beniušienė [?] Mykolas ir Ona Pakulytė Beniušiai N Prialgava
1868-04-23 TAMOŠAUSKAS Ignotas Tamošauskas (Томашевскаго) Motiejus ir Elena Zūbytė Tamašauskai
Erlėnai Kotryna Gudavičiūtė Kajetonas ir Amelija Pliuškytė Gudavičiai
Erlėnai
1871-02-03 TAMOŠAUSKAS Petras Tamošauskas (Томашевскаго) Onos Tamošauskaitės sūnus
Ersla Petronėlė Šemetaitė Antanas ir Ona Indriekutė (Индрiяковъ) Šemetos
Ersla
1872-02-15 TAMOŠAUSKAS Antanas Tamošauskas (Томашевскаго) Juozapotas ir Monika Gedrimaitė Tamošauskai
Baksčiai Elena Simonavičiutė Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Igariai
1875-02-23 TAMOŠAUSKAS Kazimieras Tamošauskas (Томашевскаго) Ignotas ir Anelė Simutytė Tamošauskai
Šatraminiai Barbora Vaškytė Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai
Šatraminiai
1879-01-16 TAMOŠAUSKAS Juozapas Tamošauskas (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kavarzaitė Tamošauskai
Šatraminiai Aniceta Lipšaitė Tadas ir Rožė Ramonaitė Lipšai
Daukšiai
1885-11-26 TAMOŠAUSKAS Pranciškus Tamošauskas (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kavarzaitė Tamošauskai
Šatraminiai Magdalena Domarkaitė Adomas ir Barbora Ridikaitė Domarkai
Palšiai
1887-11-17 TAMOŠAUSKAS Kazimieras Tamošauskas (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kavarzaitė Tamošauskai
Šatraminiai Kotryna Petrauskaitė Juozapas ir Ona Vaitelytė (Вайделовичевъ) Petrauskai
Šerkšniai
1893-06-29 TAMOŠAUSKAS Antanas Tamošauskas (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kavarzaitė Tamošauskai
Šatraminiai Monika Pajauskaitė Valentinas ir Monika Andriejauskytė Pajauskai
Naujukai
1897-07-06 TAMOŠAUSKAS Ignotas Tamošauskas (Томашевскаго) Ignotas ir Kotryna Gudavičiutė Tamošauskai
Ersla Agnė Pučkoriutė Juozapas ir Julijona Vaitilaitė Pučkoriai
Ersla
1889-08-16 TAUČIUS Jeronimas Taučius Petras ir Uršulė Andriekutė Taučiai
Krakės Petronėlė Žeimytė Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai
Krakės
1891-11-26 TAUČIUS Jonas Taučius Juozapas ir Felicijona Bertašiutė Taučiai
Šatraminiai Uršulė Riepšaitė Antanas ir Rožė Tamošauskaitė Riepšai
Šatraminiai
1899-02-03 TAUČIUS Jonas Taučius Juozapas ir Barbora Šedvydytė Taučiai
Tauzai Domicėlė Mažonaitė Adomas ir Ona Baltrutytė Mažonai
Udraliai
1869-02-04 TAUČIUS Juozapas Taučius Jonas ir Barbora Grabytė Taučiai
Nevočiai Barbora Šedvydytė Antanas ir Barbora Zubaitė Šedvydžiai
Ersla
1893-02-07 TAUČIUS Liudvikas Taučius Juozapas ir Kunegunda Dvarionaitė Taučiai
Tauzai Barbora Šikšniutė Razgaitienė Jonas ir Barbora Daukantaitė Šikšniai N Udraliai
1897-02-23 TAUČIUS Petras Taučius Petras ir Uršulė Andriekutė Taučiai
Juknaičiai Šat.p. Anastasija Rimkutė Evaristas ir Barbora Žitkutė Rimkai
Burniškiai Mos.p.
1895-02-07 TAUČIUS Pranciškus Taučius Petras ir Uršulė Andriekutė Taučiai
Juknaičiai Šat.p. Kotryna Tamošauskaitė Ignotas ir Kotryna Gudavičiutė Tamošauskai
Ersla
1881-02-22 TAURINSKAS Juozapas Taurinskas Antanas ir Julijona Kentrytė (Кентрiовъ) Taurinskai
Kulaliai Ona Miliutė Feliksas ir Barbora Šleinytė Miliai
Kusai
1874-10-29 TAURYLA Kajetonas Juozapas Tauryla Dominykas ir Kunegunda Mortilaitė (Мортилъ)Taurylos
Stripiniai Yl.p. Magdalena Šmitaitė Gurauskienė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos N Žebrokai
1882-10-26 TELŠKIS Jonas Telškis (Тельшкиса) Jurgis ir Barbora Želvytė Telškiai (Тельшкiовъ)
Bobiliškės Magdalena Gedrimaitė Jonas ir Magdalena Adomauskaitė Gedrimai
Žebrokai
1883-11-22 TELŠKIS Jonas Telškis (Тельшкиса) Antanas ir Barbora Danilevičiutė (Донилевичей) Telškiai (Тельшкiовъ)
Bobiliškės Julijona Petrošiutė Ignotas ir Julijona Kubiliutė Petrošiai
Šakaliai
1865-10-05 TYRILIUS Petras Tyrilius (Тириля) Juozapas ir Benedikta Butytė Tyriliai
Šerkšniai Elena Beniušytė Gikarienė Antanas ir Ona Milkutaitė Beniušiai N Šerkšniai
1881-02-22 TYRILIUS Petras Tyrilius (Тирилюсъ) Juozapas ir Benedikta Butytė Tyriliai N Paeiškūnė Anastasija Liebutė Motiejus ir Felicijona Gikaraitė Liebai
Žalgiriai
1886-06-17 TYREVIČIUS Pranciškus Tyrevičius (Тиревича) Petras ir Ona Zaniauskytė Tyrevičiai
Užpelkiai Plat. p. Ona Gečaitė Jonas ir Juozapota Gedminaitė Gečai (Гечiовъ)
Rukai
1884-02-14 TRUIKYS Juozapas Truikys (Труйкиса) Veronikos Miliutės sūnus
Ryga Anastasija Augutytė Strakšienė Ignotas ir Kotryna Bertašiūtė Augučiai (Берталовъ Августовъ)
Šaukliai
1899-11-23 TRUIKYS Juozapas Truikys Juozapas ir Veronika Miliutė Truikiai N Šaukliai Monika Kapinskytė Aleksandras ir Felicijona Antanauskiaitė Kapinskiai
Nevočiai
1881-02-03 TUBINAS Antanas Tubinas Antanas ir Paulina Tilškutė Tubinai
Mosėdis Elena Laukytė Adomas ir Pranciška Kapinskytė Laukiai
Mosėdis
1887-01-07 TUBINAS Antanas Tubinas Mykolas ir Uršulė Zubaitė Tubinai
Naujukai Barbora Pilibaitytė Motiejus ir Barbora Einikytė Pilibaičiai
Naujukai
1885-01-08 TUBINAS Juozapas Tubinas Mykolas ir Elena Kataržytė Tubinai
Mosėdis Agnė Luotys Antanas ir Monika Valantinaitė Luotyss
Mosėdis
1876-01-08 TUBINAS Kazimieras Tubinas Antanas ir Barbora Kaupaitė Tubinai
Mosėdis Barbora Miliutė Juozapas ir Pranciška Skliuderytė Miliai
Šaukliai
1889-08-22 TUBINAS Mykolas Tubinas Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai N Virbalai Astaz.......... Vičiutė Tadas ir Elena Kaupaitė Vičiai
Virbalai
1901-02-11 TUMELIS Antanas Tumelis Antanas ir Anatanina Vilimaitė Tumeliai
Paluknė, Sk.p. Ona Jazbutytė Kubilienė Jonas ir Antanina Bakstytė Jazbučiai N Šakaliai
1899-11-23 TUMPIS Pranciškus Tumpis (Тумписа) Antanas ir Juozapota (nėra įrašo) Tumpiai N Šniukščiai Ona Indrutytė (Индрутисовной) Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Indručiai (Индрутисовъ)
Palaukė Sk.p.
1885-05-07 TUŠKUS Jurgis Tuškus (Тушки) Jonas ir Antanina Giedrytė Tuškos N Šatraminiai Barbora Eidėjutė Antanas ir Barbora Daukantaitė Eidėjai
Igariai
1866-01-31 TUŠKUS Leonas Tuškus Jonas ir Barbora P.(neįskaitoma) Tuškos
Šatraminiai Pranciška Žeimytė Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Šatraminiai
1897-01-28 TUŠKUS Melitonas Tuškus Leonas ir Felicijona Žeimytė Tuškos
Šatraminiai Amelija Zubaitė Jurgis ir Anastasija Knystautaitė Zubės
KrakėsU1870-02-10 UKRINAS Juozapas Ukrinas Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai
Šakaliai Barbora Venslauskytė Skarienė Kazimieras ir Elena Grigaitytė Venslauskiai N Šakaliai
1881-10-27 UNTULIS Eligijus Untulis Motiejus ir Magdalena Škimelytė Untuliai
Vabaliai Šat.p. Veronika Kubiliutė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai
Daukšiai
1901-02-06 UNTULIS Feliksas Untulis (Унтулиса) Juozapas ir Ona Jackutė (Jоцкусъ) Untuliai
Žemytė Lenkimų p. Petronėlė Šiudeikytė Juozapas ir Uršulė Bertalaitė Šiudeikiai
Gaubės
1865-08-10 UNTULIS Jonas Untulis Jonas ir Antanina Mickutė Untuliai
Šekai Elena Valantinaitė Tadas ir Elena Žilinskaitė Valantinai
Šekai
1883-05-17 UNTULIS Juozapas Untulis Juozapas ir Morta Šorytė Untuliai
Ledžiai Pranciška Aklytė Leonas ir Ona Danytė Akliai
Ledžiai
1867-10-24 UNTULIS Juozapotas Untulis Antanas ir Anastasija Gedrimaitė Untuliai
Ledžiai Monika Viskontaitė Antanas ir Rozalija Tarvydaitė Viskontai
Ledžiai
1872-02-15 UNTULIS Pranciškus Untulis (Антулиса) Leonas ir Anastasija Jurgutytė Untuliai
Šekai Felicijona Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Tauzai
1881-02-10 UOSIS Leonardas Uosis (Усиса) Mykolas ir Uršulė Litvinaitė Uosiai
Šekai Felicijona Juozaitytė Untulienė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai N Nevočiai
1864-01-21 UOSIS Mykolas Uosis (Овся) Juozapas ir Ona Šakinytė Uosiai
Daukšiai Ona Daukantaitė Juozapas ir Kunegunda Juškaitė Daukantai
Ledžiai
1871-10-05 URVIKIS Jonas Urvikis Pranciškus ir Domicėlė Girdžiūnaitė Urvikiai N Skuodas Monika Veitaitė Kazimieras ir Monika Milenkutė Veitos
MosėdisV1869-06-17 VAIČIULIS Leonardas Vaičiulis (Вайцюлевича) Aleksandras ir Kotryna Balvočiutė Vaičiuliai
Pagramantė Šat. p. Anastasija Daciutė Antanas ir Barbora Galdikaitė Daciai
Žebrokai
1865-02-14 VAIČIUS Juozapas Vaičius (Вайчюса) Jurgis ir Ona Baužytė Vaičiai
Laiviai Sal.p. Julijona Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Šatraminiai
1900-02-14 VAIČIUS Mykolas Vaičius (Вайчюса) Mykolas ir Ona Razmaitė Vaičiai
Nerėpai Sal.p. Barbora Antanauskiaitė Leonas ir Monika Paulauskaitė Antanauskiai
Mosėdis
1877-01-30 VAITILA Mykolas Vaitila (Войдылы) Petras ir Rozalija Pemkutė Vaitilos
Rukai Pranciška Alšauskiaitė (Ольшевскою) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskiai (Ольшевскихъ)
Žebrokai
1877-02-06 VAITILA Pranciškus Vaitila (Вайдылы) Pranciškus ir Kotryna Rudytė (Рудioвъ) Vaitilos
Laumaičiai Šat.p. Uršulė Ylakavičiutė Pranciškus ir Magdalena Milinskytė Ylakavičiai GD
Rukai
1889-11-21 VAINAUSKAS Kazimieras Vainauskas (Вайновскаго) Liudvikas ir Marijona Daukintytė Vainauskai N Mišėnai Plung.p. Monika Razmaitė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos

1869-02-11 VAITELĖ Antanas Vaitelė Juozapas ir Barbora Staniutė Vaitelės N Tauzai Uršulė Lenkauskaitė Ignotas ir Ona Skaraitė Lenkauskai
Kernai
1901-02-06 VAITELĖ Antanas Vaitelė (Вайтелеса) Antanas ir Uršulė Linkutė Vaitelės
Daukšiai Petronėlė Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Kulaliai
1877-08-07 VAITELĖ Petras Vaitelė (Вайтеля) Pijus ir Anelė Krasauskytė Vaitelės

Ona Jazbutytė Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbučiai

1900-02-07 VAITELĖ Petras Vaitelė Pijus ir Anelė Krasauskytė Vaitelės N Šniukščiai Barbora Skirutytė Matienė Nukodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai N Šerkšniai
1890-02-11 VAITELAVIČIUS Feliksas Vaitelavičius (Вайтиловича) Jonas ir Rozalija Rušinskaitė Vaitelavičiai
Lenkimai Monika Mockutė Juozapas ir Ona Budrikytė Mockai
Šakaliai
1869-06-03 VAITKUS Antanas Vaitkus (Вайткуса) Aloyzas ir Magdalena Kazbaraitytė Vaitkai N Ersla Pranciška Padervinskaitė Butkienė Andrius ir Kotryna Lutikaitė Padervinskai N Ersla
1891-01-08 VAITKUS Antanas Vaitkus Dominykas ir Marcijona Šiudeikytė Vaitkai

Ona Raišutytė Mykolas ir Barbora Pakalniškytė Raišučiai
Šatraminiai
1872-10-17 VAITKUS Dominykas Vaitkus Antanas ir Barbora Eirotaitė (Эйрота) Vaitkai N Šaukliai Ona Kažytė Pranciškus ir Rozalija Laureckytė Kažiai
Žebrokai
1886-01-07 VAITKUS Juozapas Vaitkus Dominykas Ir Marcijona Šiudeikytė Vaitkai
Šaukliai Ona Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai

1882-02-03 VAITKUS Liudvikas Vaitkus (Вайткевича) Liudvikas ir Barbora Putkalytė Vaitkai
Ersla Pranciška Juškaitė Jonas ir Scholastika Jonauskiaitė Juškai
Ersla
1886-02-23 VAITKUS Simonas Vaitkus Benediktas ir Kotryna Razgaitytė Vaitkai N Paeiškūnė Uršulė Skaraitė Juozapas ir Barbora Vaškytė Skaros
Paeiškūnė Mos.p.
1865-10-05 VAITKUS Steponas Vaitkus (Вайткуса) Liudvikas ir Barbora Putkalytė Vaitkai
Kaukolikai Šat.p. Elena Gvazdžiauskaitė Petras ir Scholastika Balvočiutė Gvazdžiauskai
Naujukai
1878-02-15 VALANČIUS Izidorius Valančius Pranciškus ir Petronėlė Žvinklytė Valančiai
Lyksūdė Liucija Lenkauskaitė GD Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai GD
Šakaliai
1882-02-03 VALANTINAS Albinas Valantinas (Валантыновича)
Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai

Budvietė Magdalena Andriejauskytė Jackienė Jonas ir Elena Raudytė Andriejauskiai N Mikulčiai
1870-07-12 VALANTINAS Aleksandras Valantinas Antanas ir Anastasija Venckutė Valantinai
Mosėdis Anastasija Jackutė Danienė Juozapas ir Antanina Paulauskaitė Jackos N Mosėdis
1873-06-18 VALANTINAS Aleksandras Valantinas Antanas ir Anastasija Venckutė Valantinai N Mosėdis Olga (Ольгою) Urnikytė Juozapas ir Kotryna B. Urnikiai
Vindeikiai Šat.p.
1897-10-14 VALANTINAS Aleksandras Valantinas Aleksandras ir Anastasija Jackutė Valantinai N Mosėdis Ona Petrutytė Jeronimas ir Julijona Grigaliutė (Григаловской) Petručiai
Budvietė
1876-05-17 VALANTINAS Antanas Valantinas Antanas ir Barbora Baguckytė Valantinai N Budvietė Matilda Šverebaitė Karolis ir Magdalena S. Šverebai
Kulaliai
1887-02-03 VALANTINAS Antanas Valantinas Antanas ir Barbora Kelpšaitė Valantinai
Šaukliai Ona Bertašiutė Juozapas ir Ona Kazbaraitytė Bertašiai
Šilalė Gint. p.
1884-05-01 VALANTINAS Julijonas Valantinas Kleopas ir Barbora Zubaitė Valantinai
Budriai Domicėlė Andriekutė Kazimieras ir Kotryna Buivydaitė Andriekai
Budriai
1867-05-09 VALANTINAS Juozapas Valantinas (Валeнтыновичь) Antanas ir Anastasija Venckutė Valantinai
Mosėdis Uršulė Butytė Antanas ir Ona Petrauskaitė Būtės (Бучисовъ)
Mosėdis
1897-02-23 VALAUSKAS Jurgis Valauskas Juozapas ir Barbora Žalimaitė Valauskai
Dovainiai Plat.p. Monika Donėlaitė (Донело) Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos
Baksčiai
1878-02-15 VALANTINAS Povilas Valantinas
Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai

Budvietė Monika Tubinaitė Motiejus ir Barbora Jablonskytė Tubinai
Kernai
1887-06-02 VALANTINAS Povilas Valantinas
Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
N Budvietė Uršulė Laureckytė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai
Žebrokai
1886-01-28 VALINSKAS Antanas Valinskas Pranciškus ir Petronėlė Urbonaitė Valinskai N Dovainiai Plat.p Karolina Razmutė Dominykas ir Ona Bružaitė Razmai
Šniukščiai
1873-01-24 VALTERIS Jokūbas Valteris Mykolas ir Ona Mimgaudaitė Valteriai N Šaukliai Karolina Ramanauskaitė (Романовскою) Feliksas ir Antanina Razmaitė Ramanauskai (Романовскихъ)
Šaukliai
1899-07-02 VALTERIS Jokūbas Valteris Jokūbas ir Ona Lukšaitė (Лукша) Valteriai
Šaukliai Elena Kaubrytė Juozapas ir Leokadija Griciutė Kaubriai
Šaukliai
1874-02-06 VALTERIS Jonas Valteris Jokūbas ir Ona Kusaitė Valteriai
Daukšiai Ona Gužytė Jonas ir Pranciška Arančiutė (Аранчевъ) Gužiai
Daukšiai
1865-05-04 VALUTIS Jurgis Valutis (Волутиса) Felicijonas ir Pranciška Kabalinaitė Valučiai
Šatraminiai Barbora Baužytė Erikas ir Pranciška Ažondenytė Baužiai
Šatraminiai
1900-01-24 VALUŽIS Antanas Valužis Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Šaukliai Magdalena Šmotaitė Jeronimas ir Elena Zubaitė Šmotai
Šaukliai
1888-09-18 VALUŽIS Kazimieras Valužis (Валужиса) Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Sėleniai Sal.p. Uršulė Bužinskaitė Skubutienė Jonas ir Morta Juozutytė Bužinskai N Šaukliai
1900-10-24 VALUŽIS Kazimieras Valužis Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Šaukliai Uršulė Razmaitė Bertašienė Antanas ir Barbora Skubutytė Razmos N Šaukliai
1869-01-14 VASERIS Adomas Vaseris Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai
Mosėdis Ona Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Skiezgilaitė Gedminai
Mosėdis
1885-05-14 VASERIS Aleksandras Vaseris Feliksas ir Uršulė Tamošauskaitė Vaseriai
Igariai Veronika Kaunaitė (Ковновною) Nikodemas ir Petronėlė Abartytė (Абартовъ) Kaunai
Šaukliai
1875-02-24 VASERIS Jurgis Vaseris Feliksas ir Uršulė Tamošauskaitė Vaseriai
Igariai Magdalena Šimkutė Kazimieras ir Anastasija Klovaitė Šimkai
Krakės
1878-02-22 VASERIS Liudvikas Vaseris Laurynas ir Ona Bertašiutė Vaseriai
Skuodas Barbora Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1891-06-18 VASERIS Martynas Vaseris Martynas ir Domicėlė Dimaitė Vaseriai N Šakaliai Barbora Petrikaitė Jonas ir Cecilija Kazlauskiaitė Petrikai
Šaukliai
1887-02-10 VASERIS Stanislovas Vaseris (Васерисa) Juozapas ir Sofija Luotys (Лотioвъ) Vaseriai
Igariai Uršulė Donėlaitė (Донеллавной) Jokimas ir Ona Kazlauskiaitė Donėlos
Udraliai
1901-05-15 VASERIS Stanislovas Vaseris (Васерис) Juozapas ir Sofija Luotys (Луоте) Vaseriai N Tauzai Barbora Kinčiutė (Кинчусовною) Leonas ir Anastasija Žilinskaitė (Жилинской) Kinčiai
Tauzai
1872-09-12 VASILIAUSKIS Jokimas Vasiliauskis Antanas ir Rožė Šmitaitė Vasiliauskiai N Šaukliai Barbora Polianskytė Jonas ir Ona Tilškytė Polianskiai
Ersla
1865-01-12 VAŠKYS Dominykas Vaškys Jonas ir Ona Giedrytė (Гидровъ) Vaškiai N Naujukai Ona Butkutė Juozapas ir Ieva Petkutė Butkai
Naujukai
1865-01-27 VAŠKYS Juozapas Vaškys Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė (Кнюйпiовъ) Vaškiai
Daukšiai Anastasija Ramonaitė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai
1890-01-30 VAŠKYS Juozapas Vaškys Kazimieras ir Ona Butkutė Vaškiai
Daukšiai Ona Malūkaitė Leonas ir Barbora Ažondenytė Malūkai
Žalgiriai
1873-07-02 VAŠKYS Jurgis Vaškys Kazimieras ir Ona Stonkutė Vaškiai
Plaušiniai Ona Tamošauskaitė Kazimieras ir Magdalena Ažondenytė Tamošauskai
Plaušiniai
1896-11-24 VAŠKYS Jurgis Vaškys Jurgis ir Ona Kuprytė Vaškiai
Šakaliai Rozalija Venckutė Jurgis ir Domicėlė Skaraitė Venckai
Šakaliai
1898-05-10 VAŠKYS Jurgis Vaškys Kazimieras ir Uršulė Čižauskaitė Vaškiai
Luknės Sk.p. Petronėlė Žvinklytė Aleksandras ir Idalija Kaunaitė Žvinkliai
Kernai
1897-09-08 VAŠKYS Nikodemas Vaškys Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai N Šatraminiai Barbora Aklytė Andriejauskienė Leonas ir Ona Danytė Akliai N Šerkšniai
1873-01-24 VAŠKYS Petras Vaškys Aleksandras ir Justina Mimgaudaitė Vaškiai
Mosėdis Anastasija Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Škimelytė Gedrimai
Mosėdis
1877-05-08 VAŠKYS Petras Vaškys Aleksandras ir Justina Mimgaudaitė Vaškiai N Mosėdis Petronėlė Žalimaitė Juozapas ir Petronėlė Šablinskaitė Žalimai
Užpelkiai Plat.p.
1885-02-03 VAŠKYS Petras Vaškys Petras ir Judita Baguckytė Vaškiai
Palaukė Sk.p. Ona Bakstytė Juozapas ir Aniceta Donėlaitė Baksčiai
Kernai
1869-11-18 VEITAS Antanas Veitas Motiejus ir Julijona Jokubauskaitė Veitai
Veiteliai Yl.p. Barbora Niūniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niūniavos
Ersla
1864-02-25 VEITAS Jeronimas Veitas Kazimieras ir Benedikta Šmitaitė Veitai
Igariai Uršulė Baužytė Stanislovas ir Uršulė Končiutė Baužiai
Šatraminiai
1876-11-05 VEITAS Jeronimas Veitas Jonas ir Morta Grumblytė Veitai
Mosėdis Pranciška Šemetaitė Ramonienė Leonas ir Julijona Endriuškaitė Šemetos N Mosėdis
1880-02-06 VEITAS Jokimas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Nevočiai Anastasija Miliutė Antanas ir Ona Kažytė Miliai
Kusai
1883-11-22 VEITAS Jokimas Veitas Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai
Šerkšniai Elena Mickutė Antanas ir Petronėlė Bičiutė Mickai
Kernai
1871-04-26 VEITAS Jonas Veitas (Вейтиса) Juozapas ir Barbora Plaušinytė Veitai
Medininkai Lenkimų p. Uršulė Gvazdžiauskaitė Pranciškus ir Ona Končiutė Gvazdžiauskai
Ledžiai
1865-02-09 VEITAS Juozapas Veitas Motiejus ir Magdalena Lukšaitė Veitai
Nevočiai Barbora Simaitytė Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Rukai
1878-02-08 VEITAS Juozapas Veitas Jonas ir Kotryna Luotys Veitai
Palaukė Mos.p. Ona Šemetaitė Pranciškus ir Anastasija Zaburaitė Šemetos
Palaukė Sk.p.
1884-07-03 VEITAS Juozapas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Daukšiai Rozalija Buganauskiaitė Juozapas ir Marijona Skaraitė Buganauskiai
Daukšiai
1882-11-09 VEITAS Jurgis Veitas Stanislovas ir Barbora Budrikytė Veitai
Mosėdis Monika Tubinaitė Antanas ir Paulina Tilškutė Tubinai
Mosėdis
1885-01-15 VEITAS Kazimieras Veitas Ignotas ir Ona Eidėjutė Veitai
Narvydžiai Sk.p. Apolonija Pakulytė Jonas ir Uršulė Laukytė Pakuliai
Kernai
1866-01-31 VEITAS Leopoldas Veitas Kazimieras ir Benedikta Šmitaitė Veitai
Igariai Ona Novomeiskytė GD Anupras ir Barboros Pikturnaitė Novomeiskiai GD
Rukai
1874-05-01 VEITAS Petras Veitas Jonas ir Morta Grumblytė Veitai
Udraliai Uršulė Tubinaitė Mikaitienė Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai
Mosėdis
1887-02-10 VEITAS Petras Veitas Jonas ir Morta Grumblytė Veitai N Palaukė Sk.p. Monika Indrutytė (Индрутисовной) Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Indručiai
Krakės
1883-02-15 VEITAS Povilas Veitas Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai
Šerkšniai Elena Zabielaitė Kazimieras ir Magdalena Vaitelytė (Вайдыласовъ) Zabielos
Šerkšniai
1881-06-17 VENCKUS Antanas Venckus Dominykas ir Anastasija Skersytė Venckai
Barzdžiai Sal.p. Barbora Domarkaitė Juozapas ir Barbora Bružaitė Domarkai
Palšiai
1870-02-22 VENCKUS Juozapas Venckus Juozapas ir Monika Žvinklytė Venckai
Ledžiai Uršulė Skersytė Jonas ir Uršulė Eidėjutė Skersiai
Daukšiai
1868-09-08 VENCKUS Jurgis Venckus Juozapas ir Monika Žvinklytė Venckai
Kernai Domicėlė Skaraitė Jonas ir Ona Vaitilaitė Skaros
Kernai
1898-02-03 VENCKUS Laurynas Venckus Laurynas ir Antanina Laukytė Venckai
Baksčiai Ona Anužytė Aleksandras ir Magdalena Kubilaitė (Кубиласъ) Anužiai
Šilalė
1887-05-19 VENCKUS Pranciškus Venckus Motiejus ir Ona Macytė Venckai
Šatraminiai (vardas neįrašytas) Kažytė Jonas ir Juozapota Peknerytė Kažiai
Šatraminiai
1901-11-20 VENSLAUSKIS Juozapas Venslauskis (Венцлавскаго) Kajetonas ir Anastasija Prialgauskaitė Venslauskiai
Daukšiai Felicijona Vitkutė Antanas ir Felicijona Prialgauskaitė Vitkai
Daukšiai
1865-05-04 VENSLAUSKIS Kajetonas Venslauskis Simonas ir Marcijona Levinaitė (Левиновъ) Venslauskiai
Žalgiriai Anastasija Prialgauskaitė Mickuvienė Jonas ir Felicijona Stirpeikaitė Prialgauskai N Daukšiai
1885-11-05 VENSLAUSKIS Kazimieras Venslauskis Aleksandras ir Apolonija Bierontaitė Venslauskiai
Šatraminiai Magdalena Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1899-02-28 VENSLAUSKIS Leonas Venslauskis (Венцловскаго) Mykolas ir Barbora Butkutė Venslauskiai N Puodkaliai Sk.p. Magdalena Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1883-11-08 VENSLAUSKIS Pranciškus Venslauskis (Венцловскаго) Aleksandras ir Apolonija Bierontaitė Venslauskiai
Daukšiai Ona Ragainytė Bonaventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Daukšiai
1896-11-12 VIČIULIS Antanas Vičiulis (Вичюлиса) Antanas ir Barbora Daukšaitė Vičiuliai N Sal.p. Barbora Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgutytė (Юргилевичевной) Šmitos
Kernai
1865-02-09 VIČIUS Nikodemas Vičius (Вичиса) Antanas ir Elžbieta Grigevičiutė (Григевичей) Vičiai
Ersla Marijoniu Kubiliutė Juozapas ir Viktorija Abrutytė Kubiliai
Gondlaukė
1872-02-26 VIČIUS Mykolas Vičius Mykolas ir Magdalena Paulauskaitė Vičiai N Juodupėnai Sal.p. Antanina Kaunaitė Nikodemas ir Petronėlė Abartytė (Абартiовъ) Kaunai
Šaukliai
1883-01-25 VIČIUS Ignotas Vičius Ignotas ir Petronėlė Aklytė Vičiai
Ersla Barbora Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšos
Ersla
1878-02-22 VIENOŽINSKAS Vykintas Vienožinskas (Веножинскаго) Justinas ir Barbora Urbonaitė Vienožinskiai
Anapolis Dusėtų p. Liudvika Niūniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niūniavos
Ersla
1900-11-28 VILIONIS Kazimieras Vilionis (Вилiониса) Ignotas ir Barbora Virkaitė (Виркоевны) Vilioniai
Tūbausiai Kret.p. Anastasija Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1874-02-06 VILKONECKAS Jonas Vilkoneckas Marcijonos Vilkoneckaitės sūnus
Puodkaliai Sk.p. Elžbieta Petrauskaitė Jonas ir Felicijona Tubinaitė Petrauskai
Ersla
1871-11-09 VIRKŠAS Pranciškus Virkšas (Виркшаса) Jurgis ir Petronėlė Budreckytė Virkšai
Geidučiai Šat.p. Justina Žurkutė (Журкевичовною) Juozapas ir Elena Tamošauskaitė Žurkai
Rukai
1899-02-09 VIRŠILAS Jokimas Viršilas Jokimas ir Ona Gedgaudaitė Viršilos
Brotykai Šat.p. Barbora Šedvydytė Pranciškus ir Anastasija Staniutė Šedvydžai
Žalgiriai
1871-02-03 VISČIŪNAS Petras Visčiūnas Petras ir Antanina Poškytė Visčiūnai
Šerkšniai Uršulė Juozaitytė Ipolitas ir Juozapota Grabytė Juozaičiai
Šerkšniai
1895-10-08 VISKONTAS Jurgis Viskontas Juozapas ir Barbora Dambrauskaitė Viskontai
Giršinai Magdalena Kuprytė Jokimas ir Pranciška Baltrutytė Kupriai
Giršinai
1887-01-27 VISKONTAS Kazimieras Viskontas Jonas ir Barbora Puškoriutė Viskontai
Kulai Sk.p. Marijona Liebutė Kajetonas ir Juozapota Jaskaudaitė Liebai
Mosėdis
1881-01-20 VISKONTAS Pranciškus Viskontas Juozapas ir Antanina Lekstutytė Viskontai
Šaukliai Anastasija Zabitytė Kazimieras ir Viktorija Šakinytė Zabičiai
Igariai
1895-10-03 VISKONTAS Pranciškus Viskontas Juozapas ir Antanina Lekstutytė Viskontai N Rukai Uršulė Laureckytė Valantinienė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai N Žebrokai
1876-02-04 VIŠINSKIS Mykolas Višinskis Jurgis ir Antanina Baužytė Višinskiai
Bargalis Sal.p. Marijona Narvydaitė Adomas ir Marijona Šamonskaitė Narvydai
Šatraminiai
1900-02-07 VIŠINSKIS Jurgis Višinskis Mykolas ir Marijona Narvydaitė Višinskiai
Šatraminiai Ona Raveikytė Juozapas ir Ona Slušnytė (Шлушнисъ) Raveikiai
Kulaliai
1876-02-11 VITKUS Jurgis Vitkus Nikodemas ir Barbora Kaubrytė Vitkai
Baidotai Sal.p. Barbora Mačernytė Antanas ir Monika Aklytė Mačerniai
Šerkšniai
1873-02-07 VITKUS Antanas Vitkus Motiejus ir Melanija Končiutė Vitkai
Mikulčiai Felicijona Giedraitė Antanas ir Kotryna Baužytė Giedros
Tauzai
1876-02-04 VITKUS Kazimieras Vitkus Kazimieras ir Barbora Baranauskaitė Vitkai
Narvydžiai Sk.p. Ona Šopaitė Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai
1888-05-24 VITKUS Kazimieras Vitkus Juozapas ir Zuzana Strakšaitė Vitkai
Šniukščiai Barbora Zubaitė Antanas ir Barbora Baužytė Zubės
Virbalai
1885-11-12 VYNIAUTAS Juozapas Vyniautas Paulinos Vyniautaitės dukra
Kusai Domicėlė Šedvydytė Dvarionienė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai N Kusai
1900-10-10 VYŠNIAUSKAS Kazimieras Vyšniauskas Kazimieras ir Ona Brenciutė Vyšniauskai
Šaučikiai Sal.p. Agnė Kaubrytė Juozapas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubriai
Šaukliai


Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .