Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

Z1876-02-04 ZABIELA Juozapas Zabiela Juozapas ir Scholastika Jablonskytė Zabielos
Palšiai Kotryna Zubaitė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės
1900-02-07 ZABITIS Antanas Zabitis Juozapas ir Barbora Narvilaitė Zabičiai
Erlėnai Sal.p Kotryna Adomauskaitė Kaubrienė Stanislovas ir Uršulė Gasaitė Adomauskai N Šaukliai
1876-02-11 ZABITIS Feliksas Zabitis Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai
Budvietė Uršulė Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Antanauskiaitė Šiudeikiai
Budvietė
1873-02-07 ZABITIS Juozapas Zabitis Juozapas ir Barbora Narvilaitė Zabičiai
Erlėnai Sal.p Ona Donėlaitė Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai
1876-02-04 ZABITIS Juozapas Zabitis Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai
Tėveliai Zuzana Laukytė Pranciškus ir Ona Kuperbergaitė Laukiai
Krakės
1888-05-24 ZABITIS Tadas Zabitis Tadas ir Ona Ramonaitė Zabičiai
Narmantai Sal.p. Uršulė Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai
1885-11-12 ZAICAS Pranciškus Zaicas (Зайцуса) Pranciškus ir Ona Veitaitė Zaicai
Skuodas Barbora Žvaginytė Kazimieras ir Barbora Galdikaitė Žvaginiai
Budvietė
1900-10-10 ZAICAS Mykolas Zaicas Pranciškus ir Ona Veitaitė Zaicai
Skuodas Agnė Ramonaitė Leonas ir Juozapota Vaserytė Ramonai
Žebrokai
1885-01-29 ZANIAUSKIS Mykolas Zaniauskis (Заневскаго) Antanas ir Teklė Damašiutė Zaniauskiai N Prialgauskų dv. Ona Griciutė (Грицюлiовною) Antanas ir Pranciška Jasaitė Griciai
Kernai
1891-01-08 ZAVALIS Antanas Zavalis Augustinas ir Barbora Žemkalnytė Zavaliai
Prialgauskų dv. Karolina Prialgauskaitė Vykintas ir Magdalena Milerytė Prialgauskai

1875-06-03 ZUBĖ Aleksandras Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Virbalai Anelė Miliutė Dambrauskienė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai N Plaušiniai
1885-06-25 ZUBĖ Aleksandras Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės N Kusai Barbora Vaitkutė Benediktas ir Kotryna Kažytė Vaitkai
Virbalai
1871-01-26 ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Kusai Marijona Giedraitė (Гидровною) Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Giedros
Kusai
1875-08-06 ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Ona Tilškutė Zubės
Virbalai Magdalena Kaupaitė Leonas ir Antanina Laukytė Kaupai
Virbalai
1879-01-30 ZUBĖ Antanas Zubė Kajetonas ir Viktorija Jakutytė Zubės

Ona Šauklytė (Шавклинскою) Antanas ir Julijona Baužytė Šaukliai

1901-10-23 ZUBĖ Antanas Zubė Kajetonas ir Viktorija Jakutytė Zubės N Prialgava Izabelė Pilibaitytė Jonas ir Anastasija Bakstytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1873-02-19 ZUBĖ Augustinas Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Ona Baužytė Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai
1868-11-12 ZUBĖ Bonifacas Zubė Bonifacas ir Barbora Adomauskaitė Zubės
Nevočiai Marijona Liebutė Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai
1865-01-19 ZUBĖ Dominykas Zubė Dominykas ir Antanina Alšauskiaitė (Ольшевскихъ) Zubės
Budvietė_ Uršulė Kažytė Pranciškus ir Apolonija Kinčiutė Kažiai
Budvietė
1887-01-13 ZUBĖ Dominykas Zubė Ignotas ir Magdalena Alseikaitė Zubės
Virbalai Elena Viršilaitė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos
Naujukai
1869-11-26 ZUBĖ Jonas Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Mosėdis Felicijona Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Virbalai
1872-05-29 ZUBĖ Jonas Zubė Antanas ir Apolonija Burbaitė Zubės
Juodupėnai Sal.p. Anastasija Miliutė Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai
1874-02-11 ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai Barbora Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1877-02-06 ZUBĖ Jonas Zubė Antanas ir Barbora Šopaitė Zubės
Tėveliai Barbora Narmontaitė Juozapas ir Uršulė Šakinytė Narmontai
Tėveliai
1877-09-13 ZUBĖ Juozapas Zubė Antanas ir Marijona Šiaudinytė Zubės
Šatraminiai Magdalena Simutytė Severinas ir Uršulė Žvinklytė Simučiai
Šatraminiai
1875-10-08 ZUBĖ Juozapas Zubė Dominykas ir Antanina Alšauskiaitė Zubės N Krakės Julijona Jonaitytė Liudvikas ir Joana Bagdonaitė Jonaičiai
Ersla
1888-02-09 ZUBĖ Juozapas Zubė Pranciškus ir Barbora Kvasaitė Zubės
Šatraminiai Monika Galdikaitė Felicijonas ir Barbora Vaigauskaitė Galdikai
Šakaliai
1901-02-06 ZUBĖ Juozapas Zubė Leonas ir Barbora Baužytė Zubės
Nevočiai Uršulė Gadeikytė Jokimas ir Pranciška Staniutė (Станисъ) Gadeikiai
Nevočiai
1887-06-02 ZUBĖ Jurgis Zubė Antanas ir Magdalena Taurinskaitė Zubės
Igariai Uršulė Daukantaitė Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai
Igariai
1891-03-04 ZUBĖ Jurgis Zubė Leonas ir Uršulė Andriekutė Zubės
Kernai Barbora Galdikaitė Mikutienė Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai N Mikulčiai
1872-02-22 ZUBĖ Kazimieras Zubė Alponas ir Barbora Šopaitė Zubės
Virbalai Ona Jonušaitė Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai
1881-02-17 ZUBĖ Kazimieras Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Elena Pilibaitytė Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1890-05-15 ZUBĖ Kazimieras Zubė Leonas ir Uršulė Andriekutė Zubės
Šaukliai Barbora Rimkutė Valužienė Leonas ir Pranciška Liebutė Rimkai N Šaukliai
1891-02-12 ZUBĖ Konstantinas Zubė Juozapas ir Monika Jazbutytė Zubės
Plaušiniai Aniceta Kinčiutė Tadas ir Uršulė Mickutė Kinčiai
Gaubės
1898-05-03 ZUBĖ Konstantinas Zubė Augustinas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Liudvika Reinšmit Jonas ir Margarita Vilfenberg Reinšmitai
Ersla
1866-04-27 ZUBĖ Leonas Zubė Bonifacas ir Rožė Dimaitė Zubės
Nevočiai Barbora Baužytė Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai
1868-11-12 ZUBĖ Liudvikas Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai Barbora Abdulskytė Pranciškus ir Monika Šauklytė Abdulskiai
Palšiai
1876-10-13 ZUBĖ Mykolas Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Šekai Ona Zubaitė Leonas ir Uršulė Andriekutė (Андрековъ) Zubės
Šekai
1874-10-21 ZUBĖ Petras Zubė Pranciškus ir Petronėlė Pliuškytė Zubės
Nevočiai Barbora Veitaitė Mykolas ir Veronika Klovaitė Veitos
Nevočiai
1901-08-19 ZUBĖ Petras Zubė Petras ir Barbora Veitaitė Zubės
Virbalai Veronika Indriekutė Albinas ir Ona Kubilaitė Indriekai
Kernai
1870-02-22 ZUBĖ Pranciškus Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Marijona Baužytė Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai
1880-01-30 ZUBĖ Pranciškus Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės N Šatraminiai Kotryna Šmitaitė Leonas ir Barbora Zabitytė Šmitos
Nevočiai
1883-02-27 ZUBĖ Pranciškus Zubė Kazimieras ir Ona Jonaitytė Zubės
Virbalai Barbora Šemetaitė Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos
Igariai
1894-01-17 ZUBĖ Pranciškus Zubė Juozapas ir Monika Jazbutytė Zubės
Nevočiai Elena Šakinytė Kazimieras ir Petronėlė Paulauskaitė Šakiniai
Krakės
1898-01-27 ZUBĖ Pranciškus Zubė Pranciškus ir Barbora Kvasaitė Zubės
Šatraminiai Barbora Mockutė Juozapas ir Barbora Kinčiutė Mockai
Mosėdis
1901-04-16 ZUBĖ Pranciškus Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai Magdalena Indrutytė (Индрутисовъ) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Indručiai
IgariaiŽ1898-11-24 ŽABINSKAS Jonas Žabinskas Pranciškus ir Rozalija Martišiutė Žabinskai
Šniukščiai Karolina Barkutė Juozapas ir Kotryna Razmaitė Barkai
Šniukščiai
1872-06-18 ŽALGIRIS Jokimas Žalgiris Nikodemas ir Magdalena Klovaitė Žalgiriai
Budriai Ona Kuprytė Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Budriai
1894-02-03 ŽALGIRIS Jokimas Žalgiris Nikodemas ir Magdalena Klovaitė Žalgiriai N Baksčiai Ona Subatauskaitė Litvinienė Antanas ir Ona Šeputytė Subatauskai (Субатовскихъ) N Naujukai
1896-11-03 ŽALGIRIS Jonas Žalgiris Jokimas ir Ona Kuprytė Žalgiriai
Kulaliai Ona Jonauskiaitė Antanas ir Veronika Vaitkutė Jonauskiai
Kulaliai
1874-02-11 ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris Leonas ir Juozapota Butkutė Žalgiariai
Plaušiniai Leokadija Dimaitė Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Plaušiniai
1876-01-14 ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris Leonas ir Juozapota Butkutė Žalgiariai N
Julijona Ronkytė Jonas ir Kunegunda Galdikaitė Ronkiai
Plaušiniai
1882-01-26 ŽALGIRIS Leonas Žalgiris Juozapas ir Barbora Baužytė Žalgiriai
Plaušiniai Monika Jonkutė Juozapas ir Angnė Simutytė Jonkai
Mikulčiai
1899-01-26 ŽALGIRIS Leonas Žalgiris Kajetonas ir Kotryna Baltrutytė Žalgiriai
Kulaliai Magdalena Kuprytė Antanas ir Kotryna Laukytė Kupriai
Mosėdis
1882-02-07 ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris Antanas ir Kotryna Mikalauskaitė Žalgiriai
Igariai Petronėlė Daugėlaitė Nikodemas ir Ona Eidintaitė Daugėlos
Mosėdis
1894-02-08 ŽUOLYS Simonas Žuolys Simonas ir Magdalena Vaškytė Žuoiai
Ersla Amelija Mačernytė Feliksas ir Barbora Skurvydaitė Mačerniai
Šerkšniai
1901-01-30 ŽEIMYS Aleksandras Žeimys Kazimieras ir Barbora Butkutė Žeimiai
Paluknė, Sk.p. Barbora Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Antanauskiaitė Šiudeikiai
Udraliai
1901-02-06 ŽEIMYS Benediktas Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Mosėdis Anastasija Jazbutytė Kusienė Mykolas ir Anastasija Piekutė Jazbučiai N Nevočiai
1870-02-17 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Daukšiai Ona Kapinskytė Intienė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kapinskiai N Šatraminiai
1889-01-10 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Jurgis ir Felicijona Čepauskaitė [?] Žeimiai
Šatraminiai Rozalija Pukinskiaitė Ramonienė Motiejus ir Ona Baltuškaitė (įraše Plaušinytė) Pukinskiai N Šatraminiai
1894-01-25 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Jurgis ir Felicijona Petrauskaitė [?] Žeimiai N Šekai Ona Andrutytė Feliksas ir Uršulė Jaskaudaitė Andručiai
Igariai
1900-01-10 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Mosėdis Antanina Strakšaitė Jankauskienė Anupras ir Barbora Razgaitytė Strakšai N Baksčiai
1883-08-01 ŽELVYS Aleksandras Želvys Aleksandras ir Ona Skališiūtė Želviai
Šekai Anastasija Ronkytė Kazimieras ir Monika Ramonaitė Ronkiai
Šekai
1884-02-19 ŽELVYS Antanas Želvys Aleksandras ir Ona Skališiūtė Želviai
Šekai Rozalija Galdikaitė Jonas ir Ona Bertašiutė Galdikai
Kernai
1894-02-08 ŽELVYS Antanas Želvys Aleksandras ir Ona Skališiūtė Želviai N Šekai Zuzana Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1875-07-28 ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Pranciška Bierontaitė Želviai
Šaukliai Antanina Stasiutė (Стасайтовною) Petronėlės Stasiutės duktė
Šaukliai
1889-07-08 ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Marcijona Petrikaitė Želviai
Šerkšniai Barbora Narvilaitė Antanas ir Morta Šablinskaitė Narvilai
Mikulčiai
1898-01-07 ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Antanina Stasiutė Želviai
Šakaliai Barbora Skersytė Antanas ir Pranciška Liebutė Skersiai
Šakaliai
1900-01-17 ŽELVYS Jurgis Želvys Aleksandras ir Ona Skališiūtė Želviai
Šekai Barbora Petrikaitė Vaserienė Jonas ir Cecilija Kazlauskiaitė Petrikai N Šakaliai
1889-10-03 ŽELVYS Kazimieras Želvys Jonas ir Magdalena Pociutė Želviai
Reketė Sal.p. Marijona Markauskaitė Juozapas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršinai
1898-11-15 ŽIEMELIS Antanas Žiemelis Motiejus ir Uršulė Bertašiutė Žiemeliai
Lyksūdė Veronika Blauzdytė Juozapas ir Veronika Abdulskytė Blauzdžiai
Simaičiai
1887-02-10 ŽIEMELIS Jonas Žiemelis (Жеймеля) Mykolas ir Barbora Petkutė Žiemeliai
Ersla Kotryna Pučinskiaitė Skirutienė Ašoklienė Antanas ir Kotryna Motuzaitė (Мотузовъ) Pučinskiai
Ersla
1865-02-09 ŽIEMELIS (vardas neįskaitomas) Žiemelis Juozapas ir Barbora Šulcaitė Žiemeliai
Šarkė Sk.p. Petronėlė Mineikaitė Antanas ir Ona Šedvydytė Mineikos
Ersla
1891-03-04 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas Pranciškus ir Petronėlė Adomauskaitė Žilinskai
Lyksūdė Agota (?) Eidėjutė Mykolas ir Ona Bertašiutė Eidėjai
Gondlaukė
1896-07-28 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas Giacintas ir Barbora Žvinklytė Žilinskai
Tėveliai Ona Pliuškytė Steponas ir Monika Lekstutytė Pliuškiai
Virbalai
1888-11-14 ŽILINSKAS Kazimieras Žilinskas Kazimieras ir Petronėlė Bierontaitė Žilinskai
Vindeikiai Kotryna Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1874-01-16 ŽILINSKAS Leonas Žilinskas Tomas ir Joana Petrikaitė Žilinskai
Nevočiai Morta Polanskaitė Jonas ir Uršulė Miknytė Polanskiai
Nevočiai
1874-01-16 ŽILINSKAS Motiejus Žilinskas Tomas ir Joana Petrikaitė Žilinskai
Tauzai Julijona Valantinaitė Antanas ir Monika Ronkytė Valantinai
Budvietė
1869-11-18 ŽILINSKAS Pranciškus Žilinskas Pranciškus ir Petronėlė Adomauskaitė Žilinskai
Šerkšniai Magdalena Petrošiutė Ignotas ir Julijona Kubiliutė Petrošiai
Šakaliai
1881-11-17 ŽITKUS Juozapas Žitkus Adomas ir Ona Burbaitė Žitkai
Ersla Magdalena Kaulinytė Jonas ir Elžbieta Šemetaitė Kauliniai
Ersla
1877-06-26 ŽYGAS Jonas Žygas Juozapas ir Petronėlė Šeputytė Žygai N Narvydžiai Sk.p. Kotryna Petrulytė Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petruliai
Ersla
1891-06-04 ŽYGAS Petras Žygas Petras ir Petronėlė Budrikytė Žygai N Budvietė Elžbieta Dargužytė Maniukienė Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai N Krakės
1888-03-06 ŽOBAKAS Pranciškus Žobakas Pranciškus ir Ieva Jackutė Žobakai N Ipiltis Laukž.p. Barbora Bakstytė Juozapas ir Aniceta Donėlaitė Baksčiai
Kernai
1879-11-27 ŽUOLYS Antanas Žuolys Juozapas ir Kotryna Butkutė Žuoliai
Šaukliai Anastasija Bertašiutė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai
Šaukliai
1895-06-11 ŽUOLYS Ignotas Žuolys Petras ir Kotryna Tirevičiutė Žuoliai N Ersla Barbora Vaitilaitė Benediktas ir Agnė Gedgaudaitė Vaitilai
Ersla
1888-08-09 ŽUOLYS Juozapas Žuolys Petras ir Kotryna Druktytė (Друктовъ) Žuoliai
Gintal. valsč. Barbora Beinoraitė Julijonas ir Barbora Laureckytė Beinorai
Budvietė
1890-09-02 ŽUOLYS Jurgis Žuolys Juozapas ir Veronika Užpalytė Žuoliai
Palšiai Konstancija Glazytė (Блазовной) Dovydas ir Rožė N. Glaziai
Mosėdis
1865-01-19 ŽUOLYS Kajetonas Žuolys (Жавлиса) Kajetonas ir Barbora Lekstutytė Žuoliai
Krakės Antanina Abrutytė Pranciškus ir Antanina Gečaitė Abručiai
Prialgava
1870-05-03 ŽUOLYS Kajetonas Žuolys (Жавлиса) Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai N Krakės Antanina Gegužytė Dargienė Andrius ir Barbora Liekytė Gegužiai N Nevočiai
1874-11-26 ŽUOLYS Kajetonas Žuolys Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai
Nevočiai Juozapota Veitaitė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitos
Nevočiai
1900-02-19 ŽUOLYS Kazimieras Žuolys (Жовлиса) Ignotas ir Barbora Razgaitytė Žuoliai
Ersla Felicijona Zubaitė Šmitienė Kazimieras ir Ona Jonušaitė Zubės N Virbalai
1880-02-13 ŽUOLYS Pranciškus Žuolys Juozapas ir Kotryna Butkutė Žuoliai
Šaukliai Petronėlė Beniušytė Juozapas ir Petronėlė Augustinaitė Beniušiai
Kulaliai
1898-07-19 ŽUOLYS Pranciškus Žuolys Kajetonas ir Pranciška Imbrasaitė Žuoliai
Ersla Amelija Stasiutė (Стасевскою) Jurgis ir Ona Zavalytė Stasiai (Сташевскаго)
Ersla
1866-01-31 ŽUOLYS Tadas Žuolys kareivis Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai
Krakės Joana Žvaginytė Dominykas ir Juozapota Šmitaitė Žvaginiai
Budvietė
1885-05-27 ŽVAGINIS Jonas Žvaginis Jonas ir Antanina Intaitė Žvaginiai N Budvietė Domicėlė Valantinaitė Antanas ir Magdalena Martinkutė Valantinai
Žebrokai
1879-06-02 ŽVAGINIS Juozapas Žvaginis Jonas ir Monika Bernytė Žvaginiai N Burviai Šat.p. Pranciška Domarkaitė Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšiai
1875-05-12 ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis Jonas ir Joana Pajauskaitė Žvaginiai
Krakės Regina Galdikaitė Antanas ir Rožė Kairytė Galdikai
Krakės
1899-02-14 ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis Jonas ir Joana Pajauskaitė Žvaginiai N Budvietė Elžbieta Šulcaitė Jokubaitienė Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai N Ersla
1867-02-07 ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai Idalija Kaunaitė Nikodemas ir Petronėlė Aborskaitė Kaunai (Аборскихъ Ковнов)
Šaukliai
1901-02-06 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Ona Jaskaudaitė Žvinkliai
Igariai Uršulė Poškytė Antanas ir Ona Pilibaitytė Poškiai
Krakės
1890-01-16 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Narvydaitė Žvinkliai
Ersla Ona Buivydaitė Pranciškus ir Magdalena Kniukštaitė Buivydai
Žebrokai
1893-02-01 ŽVINKLYS Dominykas Žvinklys Petras ir Magdalena Butkutė Žvinkliai
Kulaliai Elena Sėlenytė Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai
1875-05-15 ŽVINKLYS Jokimas Žvinklys Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai Barbora Kubiliutė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai
Daukšiai
1890-01-16 ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Kazimieras ir Barbora Pilibaitytė Žvinkliai
Ersla Julijona Šeputytė (Шепетовной) Laurynas ir Anastasija Vaitkutė Šepučiai
Ersla
1895-02-07 ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Stanislovas ir Kotryna Liebutė Žvinkliai
Kernai Valerija Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1871-11-09 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Antanas ir Kotryna Maniukaitė (Манюковъ) Žvinkliai
Kulaliai Pranciška Staniutė (Станiовною) Kazimieras ir Barbora Jakštaitė Staniai
Kulaliai
1869-02-11 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Ignotas ir Agnė Valančiutė Žvinkliai
Kulaliai Barbora Kubiliutė Juozapas ir Pranciška Raudytė Kubiliai
Tauzai
1886-01-07 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Kernai Rozalija Rimaitė Jonas ir Anastasija Putkalytė Rimai

1868-02-06 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai Rozalija Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai
1901-05-01 ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Kazimieras ir Rozalija Bieliauskaitė Žvinkliai
Kusai Rozalija Pilibaitytė Leonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1888-06-07 ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Petras ir Magdalena Butkutė (Бутковъ) Žvinkliai
Mosėdis Juozapota Petrošiutė Jonas ir Uršulė Šimkutė Petrošiai
Mosėdis

Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .