Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

A


1726-09-21 ABROMAVIČIUS Jonas Abromavičius (Abramowicz)
Mosėdis MIKOLAITYTĖ Apolonija Mikolaitytė (Mikoloiowna)
Ersla
1814-06-09 ABROMAVIČIUS Petras Abromavičius (Petrum Abramowicz) N Užluobė Skuodo p. LAUKYTĖ Ona Laukytė (Annam Lawkowiczowna)
Ersla
1777-05-22 ABROMAVIČIUS Tadas Abromavičius (Abramowicz) MD

HENINGAITĖ Antanina Heningaitė (Heninžanka)

1827-01-23 ABRUTIS Mykolas Abrutis (Michaelem Abrutis)

MIKAITYTĖ Kotryna Mikaitytė (Katarinam Mykaytiowna)
Žebrokai
1794-10-21 ABRUTIS Motiejus Abrutis (Motheum Abrutowicz)

KARALIŪTĖ Veronika Karaliūtė (Veronicam Karalate)
Burviai
1824-02-19 ABRUTIS Pranciškus Abrutis (Franciscum Abrutis)
Prialgava GECEVIČIŪTĖ Antanina Gecevičiūtė (Antonina Giecewicziowna)
Rukai
1786-02-20 ABŽELTIS Antanas Abželtis (Antonio Abželi)
Laiviai Sal.par. KOVULSKYTĖ Jadvyga Kavulskytė (Hedwiga Kawalska)
Šaukliai
1804-02-23 ADOMAUSKIS Baltramiejus Adomauskis (Bartholomeum Adamowicz)

MEŠKYTĖ Klara Meškytė (Claram Meszkowska)
Šerkšniai
1816-11-29 ADOMAUSKIS Juozapotas Adomauskis (Josephatum Adamowski)
Igariai UŽULIENĖ Antanina Užulienė (Antonina Awžowlowa) N Žebrokai
1759-08-12 ADOMAUSKIS Jurgis Adomauskis (Adamowicz)
Šatraminiai ULŽIKIENĖ Kotryna Uržikienė (Ulžikiowa) N Šaukliai
1758-09-01 ADOMAUSKIS Jurgis Adomauskis (Adamowski)
Šekai MEDGALYTĖ Kotryna Medgalytė (Medgalewska)
Ersla
1767-05-17 ADOMAUSKIS Jurgis Adomauskis (Adamowski) N
DVARIONAITĖ Elena Dvarionaitė (Dwarionowna)
Šaukliai
1787-08-26 ADOMAUSKIS Mykolas Adomauskis (Michael Adamowski)
Krakės MAŽUTIENĖ Teresė Mažutienė (Teresia Mazutiene) N Budriai
1820-05-25 ADOMAUSKIS Motiejus Adomauskis (Mathiam Adamowski)
Mikulčiai LAUKYTĖ Uršulė Laukytė (Urszula Lawkowiczowna )
Mosėdis
1779-11-21 ADOMAUSKIS Stanislovas Adomauskis (Adamauskis)
Šatraminiai BERNOTAITĖ Matilda Bernotaitė (Bernotayte)
Igariai
1811-02-07 ADOMAUSKIS Tadas Adomauskis (Thaddeum Adamowski) N Šaukliai VEITAITĖ Barbora Veitaitė (Barbara Weytowna)
Krakės
1813-07-08 ADOMAUSKIS Tomas Adomauskis (Thomam Adamowski)
Igariai PIEKUTĖ Barbora Piekutė (Barbaram Piekiewiczowna)
Šniukščiai
1798-01-23 AKLYS Andrius Aklys (Andreum Aklewicz)

PAURAGYTĖ Magdelena Pauragytė (Magdalena Pawragowna)
Daukšiai
1737-11-17 AKLYS Antanas Aklys (Aklys)
Žeimiai Sal,p, JOKŠAITĖ Ona Jokšaitė (Jokszewiczowna)
Daukšiai
1717-01-31 AKLYS Jokūbas Aklys (Aklys)

NARMONTAITĖ Marijona Narmontaitė (Narmątowna)
Kernai
1824-01-22 AKLYS Jonas Aklys (Joannem Akliewski)
Naujukai JAKUTYTĖ Elena Jakutytė (Helena Jakutowiczowna )
Žalgiriai
1812-07-02 AKLYS Jonas Aklys (Joannem Aklys) N Kernai KRASAUSKAITĖ VASERIENĖ Magdalena Krasauskaitė Vaserienė (Magdalenam Waserowa) N Daukšiai
1809-07-20 AKLYS Jonas Aklys (Joannem Aklowicz)
Kernai MACEVIČIUTĖ VASERIENĖ Elžbieta Macevičiutė Vaserienė (Elizabetha Waserowa) N Ersla
1743-10-20 AKLYS Jonas Aklys (Joannes Aklys)
Daukšiai ŽVINKLYTĖ Ona Žvinklytė (Anna Zwinglayte)
Daukšiai
1759-11-18 AKLYS Kazimieras Aklys (Aklys)
Kernai BUDRYTĖ Rozalija Budrytė (Rozalia Budrowna)
Lyksūdė
1786-07-02 AKLYS Kazimieras Aklys (Casimirus Aklewicz)
Baksčiai ŽELVYTĖ Morta Želvytė (Martha Želwowiczowna)
Žalgiriai
1788-10-11 AKLYS Kazimieras Aklys (Casimirus Aklys) N Baksčiai PAULAUSKAITĖ Kotryna Paulauskaitė (Catharina Pawlowska)
Daukšiai
1820-11-23 AKLYS Pranciškus Aklys (Franciscum Aklewicz)

DVARIONAITĖ Apolonija Dvarionaitė (Apollonia Dwarionowna)
Mosėdis
1808-11-17 AKLYS Stanislovas Aklys (Stanislaum Aklys)
Kernai KARBAUSKAITĖ Antanina Karbauskaitė (Antonina Karbowska)
Krakės
1824-02-12 AKLYS Steponas Aklys (Stephanum Aklinski)

DANYTĖ Pranciška Danytė (Francisca Daniowna)
Virbaliai
1742-05-06 ALEKSA Tomas Aleksa (Alexewicz) N Ersla VAITKIENĖ Barbora Vaitkienė (Woytkiewiczowa) N Rukai
1750-09-20 ALEKSANDRAVIČIUS Tadas Aleksandravičius (Alekxandrowicz)
Kalv.p. MAČERNYTĖ Ona Mačernytė (Maczarnayte)
Rumšaičiai
1796-11-22 ALMINAS Tadas Alminas (Thaddeum Alminowicz)
Bajoraliai Sal.p. GVAZDŽIAUSKYTĖ DIMIENĖ Marijona Gvazdžiauskytė Dimienė (Dymowicziowa) N Daukšiai
1824-02-12 ALMINAS Tadas Alminas (Thaddeum Alminowicz) N
RAZGAITIENĖ Marijona Razgaitienė (Marianna Rozgaytowa) N Ledžiai
1786-11-20 ALPAS Jonas Alpas (Joan Alpowski)
Kaukolikai RAUDONYTĖ Viktorija Raudonytė (Victoria Raudonowna)
Kaukolikai
1777-06-08 ALPAS Jurgis Alpas (Alpowicz)

BUTKUTĖ Rožė Butkutė (Butkowna)
Šakaliai
1813-05-27 ALPAS Tomas Alpas (Thomam Alps) N Mikulčiai MILTINIENĖ Elena Miltinienė (Helena Miltiniowa) N Šerkšniai
1820-11-23 ALSEIKA Aukselinas Alseika (Auxilianum Olseyko)
Šliktinė Gint.p. SAKALAUSKAITĖ Barbora Sakalauskaitė (Barbara Sokolowska )
Vindeikiai
1746-11-22 ALSEIKA Dominykas Alseika (Alseyko)
Ivoniškės Sed.p. MALŪKAITĖ Uršulė Malūkaitė (Malukowiczowna)
Malūkai
1715-11-10 ALSEIKA Jonas Alseika (Alseykaytis)
Lenkimai ŠEKAITĖ Kotryna Šekaitė (Szekowna)
Kernai
1785-11-20 ALSEIKA Jonas Alseika (Joannes Olseyko) N Mockaičiai Kalvar.p. AŽONDENYTĖ Rožė Ažondenytė (Rosa Užądenowna) GD
Drupiai Mos.p.
1762-01-17 ALSEIKA Kazimieras Alseika (Olseyko)
Šerkšniai BALTRUŠKIENĖ Barbora Baltruškienė (Baltruszkowa) N Šerkšniai
1796-11-08 ALSEIKA Mikalojus Alseika (Nicolaum Olseyko)

BAIPŠYTĖ Ona Baipšytė (Anna Baypszowna)
Urviai Mos.p.
1826-02-23 ALSEIKA Motiejus Alseika (Matheum Olseyko)
Virbalai RIMKUTĖ JURGILIENĖ Antanina Rimkutė Jurgilienė (Antoninam Jurgilewiczowa) N Udraliai
1755-11-27 ALSEIKA Steponas Alseika (Olseyko)
Yl.p. KLOVAITĖ Ona Klovaitė (Klowowiczowna)
Rumšaičiai
1789-01-25 ALSEIKA Tomas Alseika (Thomas Olseyko)
Klauseikiai Yl.p. ALSEIKIENĖ Barbora Alseikienė (Barbara Olseykowa) N Vabaliai
1785-05-26 ALŠAUSKIS Jokūbas Alšauskis (Jacobus Olszewski)
Šaukliai ŽVAGINYTĖ Kunegunda Žvaginytė (Cunegunda Žwaginowna)
Mosėdis
1777-01-26 ALŠAUSKIS Motiejus Alšauskis (Olszewski)

MAŽONAITĖ Magdalena Mažonaitė (Mažonaty)

1752-01-16 ALŠAUSKIS Petras Alšauskis (Alszewski)

POCIUTĖ Justina Pociutė (Pocayte)
Kaukolikai
1787-02-18 ALŠAUSKIS Petras Alšauskis (Petrus Olszewski)
Vabaliai GEDMINAITĖ Pranciška Gedminaitė (Francisca Giedminianka)
Geidučiai Mos.p.
1772-10-04 ALŠAUSKIS Simonas Alšauskis (Alszawski)
Kalniškiai Sal.p. KONTRAKTIENĖ Kotryna Kontraktienė (Kontraktieny) N Krakės
1799-11-30 AMBRASAS Leonas Ambrasas (Leonem Ambrassewicz)

CHLEVINSKAITĖ Barbora Chlevinskaitė (Barbara Chlewinskowna)
Urviai
1758-11-30 AMBRASAS Pranciškus Ambrasas (Ambrasus) N Narvydžai Sk p. LUTYTĖ Ona Lutytė (Locayte)
Rumšaičiai
1802-01-20 ANDRIEJAUSKIS Aloyzas Andriejauskis (Aloysium Andrzejewski) GD
Telšių p. LUKAVIČIŪTĖ Elžbieta Lukavičiūtė (Elizabetha Lukowiczowna) GD
Mos.p.
1757-01-16 ANDRIEJAUSKIS Andrius Andriejauskis (Andrzejewski)
Šarnelė Kalv.p. INTAITĖ Jadvyga Intaitė (Intowna)
Vabaliai
1795-11-03 ANDRIEJAUSKIS Antanas Andriejauskis (Antonium Andrzejewski)

GRABYTĖ Ona Grabytė (Anna Grabiowna)
Žebrokai
1807-02-19 ANDRIEJAUSKIS Antanas Andriejauskis (Antonium Andrzejewski)
Šatraminiai RAUDYTĖ RIEPŠIENĖ Kotryna Raudytė Riepšienė (Catharina Riepszowa) N Šekai
1812-02-06 ANDRIEJAUSKIS Antanas Andriejauskis (Antonium Andrzejewski)

BAGUCKYTĖ Barbora Baguckytė (Barbaram Boguckowna)
Mikulčiai
1779-11-21 ANDRIEJAUSKIS Dominykas Andriejauskis (Andrejauskis)
Daktarai AŽONDENYTĖ Dorota Ažondenytė (Ažądynaty)
Drupiai Mos.p.
1816-11-09 ANDRIEJAUSKIS Dominykas Andriejauskis (Dominicum Andrzejewski)

JANULYTĖ Magdalena Janulytė (Magdalena Janulowna)
Šatraminiai
1785-01-30 ANDRIEJAUSKIS Jonas Andriejauskis (Joanes Andrzeiewski)
Burbaičiai Plung.p. URBONAVIČIUTĖ Brigita Urbonavičiutė (Brigida Urbanowiczowna)
Ersla
1817-11-27 ANDRIEJAUSKIS Juozapas Andriejauskis (Jozephum Andrzejewski)
Šerkšniai BAGDONAITĖ Ona Bagdonaitė (Anna Bohdanska)
Mosėdis
1782-11-10 ANDRIEJAUSKIS Petras Andriejauskis (Andrzejewski)
Erlėnai Sal.p. RAZMAITĖ Elena Razmaitė (Razmowiczowna)
Kulaliai
1781-02-25 ANDRIEJAUSKIS Pranciškus Andriejauskis (Andrzeiewski)
Žebrokai JANUŠAITĖ Apolonija Jonušaitė (Januszowna)
Šatės
1791-01-23 ANDRIEJAUSKIS Simonas Andriejauskis (Simon Andrzejewski)
Žebrokai KATARŽYTĖ Pranciška Kataržytė (Francisca Katarziowna)
Žebrokai
1819-11-11 ANDRIEJAUSKIS Simonas Andriejauskis (Symonem Andrzejewski) N Šerkšniai KUBILIUTĖ Barbora Kubiliutė (Catharina Kubilowiczowna)
Naujukai
1782-11-04 ANDRIEJAUSKIS Tomas Andriejauskis (Andrzejewski)
Žebrokai BEINORAITĖ Magdalena Beinoraitė (Beynorowna)
Kulaliai
1785-11-06 ANDRIEJAUSKIS Vincentas Andriejauskis (Vincentius Andrejewski)
Žebrokai PIEČIUTĖ Magdalena Piečiutė (Magdalena Pieczowna)
Žebrokai
1824-11-18 ANDRIEJAUSKIS Vincentas Andriejauskis (Vincentum Andrzejewski)

LAINYTĖ Magdalena Lainytė (Magdalena Layniowna)
Šerkšniai
1796-01-19 ANDRIEKUS Aleksandras Andriekus (Aleksndrum Andriekus)

PETRIKAITĖ Klara Petrikaitė (Clara Petreykowna)
Kaukolikai
1800-02-20 ANDRIEKUS Florijonas Andriekus (Florianum Andrekiewicz)
Šatraminiai BUTKUTĖ Elžbieta Butkutė (Elizabetha Butkowna)
Šaukliai
1725-01-28 ANDRIEKUS Jokūbas Andriekus (Andriekaytis)
Vabaliai MINEIKIENĖ Kotryna Mineikienė (Mineytowa) N Laumaičiai
1751-05-16 ANDRIEKUS Jonas Andriekus (Andrekus)

TUŠINSKAITĖ Kotryna Tušinskaitė (Tuszynska)
Ersla
1749-08-03 ANDRIEKUS Juozapas Andriekus (Andreykiewicz)
Gricaičiai Yl.p. LUTYTĖ Agota Lutytė (Lutowiczowna)

1795-11-17 ANDRIEKUS Juozapas Andriekus (Jozephum Andrekiewicz)

STRAKŠAITĖ Petronėlė Strakšaitė (Strakszowna))
Kaukolikai
1755-01-12 ANDRIEKUS Kazimieras Andriekus (Andreykus) N Vabaliai ALŠAUSKYTĖ Ona Alšauskytė (Alszewska)

1714-02-11 ANDRIEKUS Kazimieras Andriekus (Andrikaytis)
Juodupėnai Sal.p. KusaiTĖ Kotryna Kusaitė (Kusewiczowna)
Gedgaudžiai
1758-07-11 ANDRIEKUS Kazimieras Andriekus (Andrzekiewicz)
Gricaičiai Yl.p. PUKINSKIENĖ Kotryna Pukinskienė (Pukinska) N Kaukolikai
1817-11-13 ANDRIEKUS Kazimieras Andriekus (Cazimirum Andrekus)

ŠOPAITĖ Julijona Šopaitė (Juliana Szopowna)
Tėveliai
1792-10-14 ANDRIEKUS Martynas Andriekus (Martinus Andriekus)
Ersla RAZMAITĖ NIUNIAVIENĖ Kotryna Razmaitė Niuniavienė (Niuniawowa) N Ersla
1784-10-24 ANDRIEKUS Petras Andriekus (Andreyko)
Tėveliai TRINKUTĖ Elžbieta Trinkutė (Trynkowna)
Ersla
1792-10-01 ANDRIEKUS Tomas Andriekus (Thomas Andriekus)
Kaukolikai DAPŠAUSKAITĖ Kristina Dapšauskaitė (Crystina Dapszewska)
Kaukolikai
1823-07-03 ANDRIEKUS Vincentas Andriekus (Vincentum Andrekus) N Skuodo p. KARBAUSKAITĖ Viktorija Karbauskaitė (Victoria Karbowska)
Daukšiai
1738-10-26 ANDRIUŠKA Baltramiejus Andriuška (Andruszkiewicz)
Vabaliai GAVECKAITĖ Kotryna Gaveckaitė (Gawecka)
Vabaliai
1752-02-06 ANDRIUŠKA Juozapas Andriuška (Andruszkiewicz)
Budvietė KUBILIUTĖ Ona Kubiliutė (Kubylowna)

1794-10-13 ANDRIUŠKA Jurgis Andriuška (Georgium Andruszkiewicz)
Jurgėnai Kalv.p. MILINSKYTĖ Liudovika Milinskytė (Liudowica Milenkowna)
Ersla
1787-01-21 ANDRIUŠKA Kazimieras Andriuška (Casimirus Andruszkiewicz)
Stonkaičiai Alsėd.p. MICKIENĖ Rožė Mickienė (Rosa Mickiewiczowa) N Geidučiai Mos.p.
1822-02-12 ANDRIUŠKA Pranciškus Andriuška (Franciscum Andruszka)
Šaukliai MILINSKYTĖ Elena Milinskytė (Helena Mylinskowna)
Igariai
1793-04-28 ANDRIUŠKA Pranciškus Andriuška (Franciscum Andruszkiewicz)
Narėpai Sal.p. KUPRYTĖ Elena Kuprytė (Helenam Kuprewiczowna)
Gondlaukė
1812-11-24 ANDRUTIS Antanas Andrutis (Antonium Andrutis)

BARKUTĖ Rozalija Barkutė (Rosaliam Barkowna)
Gaubės
1792-10-01 ANDRUTIS Dominykas Andrutis (Dominicus Andrutis)
Apuolė MIKALAUSKAITĖ Kotryna Mikalauskaitė (Michalowska)
Apuolė
1805-11-14 ANDRUTIS Dominykas Andrutis (Dominikum Andrutis) N Apuolė KATKUTĖ Kunegunda Katkutė (Cunigundum Kutkowska)
Ersla
1726-03-03 ANDRUTIS Jonas Andrulis (Andrutowicz)
Vabaliai PAULAUSKAITĖ Ieva Paulauskaitė (Pawlowska)
Šatės
1747-11-05 ANDRUTIS Juozapas Andrutis (Andrutis)

GAUBIENĖ Regina Gaubienė (Gaubiowa) N
1779-01-17 ANDRUTIS Juozapas Andrutis (Josephum Andrutis)
Giršinai PENKUTĖ Magdalena Penkutė (Magdalenam Penkowna)
Giršiniai
1825-04-28 ANTANAUSKIS Juozapas Antanauskis (Josephum Antonowski)

BALTRUTYTĖ GADEIKIENĖ Barbora Baltrutytė Gadeikienė (Barbara Baltruciowna Gadeykowa) N Nevočiai
1827-11-15 ANTANAUSKIS Laurynas Antanauskis (Antonowski)
Gaubės BUČYTĖ Pranciška Bučytė (Bucewiczowna)
Bobiliškės
1822-02-07 ANTANAUSKIS Leonas Antanauskis (Leonem Antonowski)
Būdvietė RAMONAITĖ Edita Ramonaitė (Eidita Ramanowna)
Mosėdis
1742-05-13 ANUŽIS Adalbertas Anužis (Anuzis) N Šaukliai DERLETKIENĖ Elžbieta Derletkienė (Derletkowa) N Šaukliai
1752-11-19 ANUŽIS Antanas Anužis (Anuzis)

KUMPIKAITĖ Marijona Kumpikaitė (Kumpikowna)

1774-06-19 ANUŽIS Dovydas Anužis (Annuzis)
Baksčiai KARBONSKAITĖ Ona Karbauskaitė (Karbunskayte)
Mosėdis
1775-11-26 ANUŽIS Dovydas Anužis (Anuzis) N Baksčiai BUČYTĖ Morta Bučytė (Buczaty)
Palšiai
1731-06-01 ANUŽIS Jonas Anužis (Anužis) N Luknės NARMONTAITĖ Ona Narmontaitė (Narmątayte)
Kernai
1753-01-21 ANUŽIS Jonas Anužis (Anužys) N
JOKŠAITĖ Magdalena Jokšaitė (Jokszayte)

1812-07-09 ANUŽIS Petras Anužis (Petrum Anuzis) N Laiviai Sal.p. VENCKUTĖ Leokadija Venckutė (Leocadiam Węckiewiczowna)
Šniukščiai
1810-01-15 APALINSKAS Dominykas Apalinskas (Dominicum Opalinski)
Gudaliai Kalvar.p. DRANGYTĖ Ona Drangytė (Anna Drągowna)
Krakės
1774-11-13 APALINSKAS Motiejus Apalinskas (Apalinski)
Prialgava POCIUTĖ Kotryna Pociutė( Pocewiczayty)
Prialgava
1814-01-27 APULSKIS Antanas Apulskis (Antonio Opulski)

SIMUTYTĖ Rožė Simutytė (Rosam Symutowna)
Žalgiriai
1759-07-10 APULSKIS Antanas Apulskis (Apulskis)

RAČIENĖ Agota Račienė (Raciowa) N Lukošaičiai
1745-01-10 APULSKIS Antanas Apulskis (Opulski)
Brotykai SIUŠAITĖ Marijona Siušaitė (Siuszayte)
Vabaliai
1751-06-27 APULSKIS Baltramiejus Apulskis (Opalski)

BUTKUTĖ Ieva Butkutė (Butkowna)

1745-11-21 APULSKIS Baltramiejus Apulskis (Opulski)
Brotykai RAŠČIAUSKAITĖ Elena Raščiauskaitė (Raszczewska)
Brotykai
1780-05-29 APULSKIS Dominykas Apulskis (Opulski) GD
Prialgava PIKTURNAITĖ Barbora Pikturnaitė (Pikturnianka) GD
Prialgava
1814-01-27 APULSKIS Juozapas Apulskis (Josephum Opulski)
Žalgiriai PLAUŠINYTĖ Viktorija Plaušinytė (Victoriam Plawszynska)
Daukšiai
1783-11-03 APULSKIS Juozapas Apulskis (Opulskis)
Brotykai PAULAUSKAITĖ Ieva Paulauskaitė (Pawlowskowną)
Žalgiriai
1747-11-19 APULSKIS Pilypas Apulskis (Opalski)

TUZAITĖ Ona Tuzaitė (Tuzowna)
Šatės
1740-06-19 APULSKIS Steponas Apulskis (Opulski) GD
Apuolė MONTRIMAITĖ Terezė Montrimaitė (Montrymowna) GD
Prialgava
1740-06-20 ARBAČIAUSKIS Simonas Arbačiauskis (Orbaczewski)

SIMONAVIČIENĖ Konstancija Simonavičienė (Symonowiczowa) N Mosėdis
1798-02-24 ARLAUSKIS Ignacijus Arlauskis (Ignatium Arlowski)
Mosėdis JONKUTĖ Cecilija Jonkutė (Cecilia Jankowna)
Nevočiai
1786-11-12 ARLAUSKIS Juozapas Arlauskis (Josephus Harlowicz)
Derkinčiai SERBECKAITĖ Elena Serbeckaitė (Helena Serbecka)
Derkinčiai
1773-02-14 ARLAUSKIS Mykolas Arlauskis (Orlowski)
Pesčiai Sal.p. MILINSKIENĖ Ona Milinskienė (Milinska) N Igariai
1750-05-17 ARMALIS Petras Armalis (Armalis)
Mosėdis ŠEMETIENĖ Kotryna Šemetienė (Szemetowa)
Mosėdis
1761-11-22 ARMINAS Mykolas Arminas (Armin)
Bajoraliai Sal.p. LOŽYTĖ Rožė Ložytė (Ložewiczowna)
Šekai
1817-11-27 ASTRAUSKIS Jokūbas Astrauskis (Jacobum Ostrowski) N Plaušiniai RAZMAITĖ Viktorija Razmaitė (Victoria Razmowna)
Udraliai
1788-11-28 ASTRAUSKIS Jonas Astrauskis (Joanes Ostrowski) N Puodkaliai Skuod.par. KINSGAILAITĖ Rozalija Kinsgailaitė (Rosalia Kięzgillowna)
Šaukliai
1817-02-04 ASTRAUSKIS Juozapas Astrauskis (Jozephum Ostrowski) N Šerkšniai INTAITĖ Uršulė Intaitė (Urszula Intowiczowna)
Igariai
1808-11-24 ASTRAUSKIS Laurynas Astrauskis (Laurentium Ostrowski)
Šerkšniai VAŽNYTĖ ŠIMKIENĖ Konstancija Važnytė Šimkienė (Constantiam Szymkowa) N Krakės
1738-10-19 AŠOKLIS Antanas Ašoklis (Aszwoklis)
Luknės Sk.p. PILIBAITYTĖ Elžbieta Pilibaitytė (Filipowiczowna)
Kaukolikai
1786-01-15 AŠOKLIS Juozapas Ašoklis (Josephus Aszoklinski)
Puodkaliai Skuod.par. KLOVAITĖ Kotryna Klovaitė (Catharina Klowowiczowna)
Petraičiai Mos.p.
1814-11-24 AŠOKLIS Juozapotas Ašoklis (Josephatum Aszoklis) N
DIMAITĖ Barbora Dimaitė (Barbaram Dymowna)
Gaubės
1763-11-13 AUGUTIS Jokūbas Augutis (Augut)
Mosėdis PAULAVIČIUTĖ Marijona Paulavičiutė (Pawlowiczowna)
Mosėdis
1750-10-11 AUGUTIS Jonas Augutis (Augut) N
ŠLEINIENĖ Ieva Šleiniuvienė (Szleyniowa) N Žalgiriai
1804-05-23 AŽONDENIS Antanas Ažondenis (Antonium Ažondenis)
Ledžiai STONKUTĖ LUTIENĖ Juozapota Stonkutė Lutienė (Juzefam Lutowa) N Igariai
1825-11-24 AŽONDENIS Dominykas Ažondenis (Dominicum Ažondenis)
Ledžiai SKALIŠIUTĖ Uršulė Skališiutė (Ursulam Skaliszowna)
Igariai
1730-10-22 AŽONDENIS Dovydas Ažondenis (Ažundenis)
Tauzai ŠATAITĖ Magdalena Šatėstė (Szatayte)
Baksčiai
1735-11-20 AŽONDENIS Jokūbas Ažondenis (Ažądenis)
Baksčiai RIMAITĖ Kristina Rimaitė (Rymayte)
Baksčiai
1773-02-14 AŽONDENIS Jonas Ažondenis (Ažądenis)
Šakaliai RUMBUTYTĖ Ona Rumbutytė (Rumbutaty)
Daukšiai
1740-11-08 AŽONDENIS Jurgis Ažondenis (Azondins) N Daukšiai PALUBINSKAITĖ Marijona Palubinskaitė (Palubinskayte)
Šekai
1782-04-28 AŽONDENIS Kazimieras Ažondenis (Azondenis) N Baidotai Sal.p. MACEVIČIUTĖ Barbora Macevičiutė (Macowna)
Daukšiai
1797-01-24 AŽONDENIS Kazimieras Ažondenis (Cazimirem Aządenis)

LUTYTĖ Marijona Lutytė (Marianna Lutowiczowna)
Šaukliai
1795-10-20 AŽONDENIS Pranciškus Ažondenis (Franciscum Aządenowicz) N Žebrokai KAŽYTĖ Ona Kažytė (Anna Kazewiczowna)
Kernai
1753-03-04 AŽONDENIS Stanislovas Ažondenis (Ažandenis)

PUKINSKYTĖ Magdalena Pukinskytė (Pukinska)

1771-11-24 AŽONDENIS Tomas Ažondenis (Užądenis)

BALTUŠKAITĖ Magdalena Baltuškaitė (Baltuszkaty)
Mikulčiai
1782-11-10 AŽUOLAS Jokūbas Ažuolas (Ažąls)
Rukai KNIUKŠTAITĖ Kunegunda Kniūkštaitė (Kniusztowna)
Nevočiai
1766-01-26 AŽUOLAS Jurgis Ažuolas (Ąžuls) N Drupiai JUOZUTYTĖ Barbora Juozutytė (Jazutowna)
Laumaičiai
1741-11-26 AŽUOLAS Jurgis Ažuolas (Uzalas)
Kernai LAUKINEITYTĖ Ona Laukineityė (Lawkineytayte)
Lyksūdė
Taip pat žiūrėti: ENDRĖKUS, ENDRIUŠKA, UŽUNDENIS