Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys      N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė     N Gyvenamoji vieta

C


1773-06-27 CEPORIS Jokūbas Ceporis (Ciepors)
Mockaičiai Kalv.p. BUTKUTĖ Magdalena Butkutė (Butkiewiczowna)
Kaukolikai
1809-01-26 CIBERIKAS Jonas Ciberikas (Joannem Ciberyks)
Ersla JACKUTĖ KAIRIENĖ Barbora Jackutė Kairienė (Barbara Kayriowa) N Mosėdis
1820-06-08 CIBERIKAS Jurgis Ciberikas (Georgium Cyberyk)
Ersla KUBILIUTĖ Magdalena Kubiliutė (Magdalena Kubilowiczowna)
Kernai
1773-11-14 CIPA Jonas Cipa (Cipa)
Staugai Mos.p. STRAKŠAITĖ Agnė Strakšaitė (Strakszowna)
Ersla
1744-06-20 CIPAS Petras Cipas (Cypowicz) N Vabaliai APULSKIENĖ Konstancija Apulskienė (Opulska) N Brotykai
1712-05-01 CUPAITIS Dovydas Cupaitis (Cupaytis)
Latveliai Pal.p. BERNIUTĖ Ona Berniutė (Bernowna)
Žalgiriai


Č


1737-03-03 ČEPAUSKIS Dovydas Čepauskis (Szczepowski) MD N Prialgava DAPŠAUSKAITĖ Marijona Dapšauskaitė (Dapszewiczowna) MD
Prialgava
1799-11-30 ČEPAUSKIS Jokūbas Čepauskis (Jacobum Czepowski)
Mosėdis JOKŪBAUSKAITĖ Elžbieta Jokubauskaitė (Elizabetha Jakupowska)
Budvietė
1715-11-25 ČEPAUSKIS Jonas Čepauskis (Szczepowski)
Prialgava PETRULEVIČIUTĖ Kotryna Petrulevičiutė (Petrelewiczowna)
Prialgava
1760-02-10 ČEPAUSKIS Juozapas Čepauskis (Szczepowski)
Žebrokai MINEIKIENĖ Ona Mineikienė (Mineyciowa) N Žebrokai
1717-11-27 ČEPAUSKIS Jurgis Čepauskis (Szczepowski)
Juodupėnai Sal.p. KINTVAINIENĖ Kristina Kintvainienė (Kintwoyniowa) N Rukai
1718-11-26 ČEPAUSKIS Jurgis Čepauskis (Szczepowski)
Rukai BERNIUTĖ Kotryna Berniutė (Bernowna)
Žalgiriai
1782-10-21 ČEPAUSKIS Mikalojus Čepauskis (Szczepowski) N Prialgava AKLYTĖ Marijona Aklytė (Aklewiczowna)
Kernai
1784-10-21 ČEPAUSKIS Mikalojus Čepauskis (Szczepowski) N Prialgava AKLYTĖ Marijona Aklytė (Aklewiczowna)
Kernai
1803-11-17 ČEPAUSKIS Dominykas Čepauskis (Dominicum Szczepowski)

PETRAUSKIENĖ Ona Petrauskienė (Annam Piotrowska) N Drupiai Mos.p.
1809-02-04 ČEPOKAS Pranciškus Čepokas (Franciscum Czepokas)
Geldėnai Plat.p. ŽVINKLYTĖ Ona Žvinklytė (Anna Zwinklowna)
Ledžiai
1767-11-22 ČEPULIS Juozapas Čepulis (Szepulis)

EIDĖJUTĖ Magdalena Eidėjutė (Eydiejowna)
Daukšiai
1740-07-29 ČEPULIS Kazimieras Čepulis (Szepulis)
Mos.p. ŽILYTĖ Agota Žilytė (Zylayte)
Įpiltė Pal.p.
1745-11-21 ČERNECKIS Jonas Černeckis (Czernecki)

K. Ona K. (Kiu.. nowna)
Lyksūdė
1718-06-12 ČERNECKIS Steponas Černeckis (Czernecki)

KAULINIENĖ Justina Kaulinienė (Kaulinowa) N Prialgava
1790-11-01 ČERNIAUSKIS Dominykas Černiauskis (Dominico Czernawski)
Gailiškiai Yl.p. NIKARTAITĖ Konstancija Nikartaitė (Constancia Nikartowna)
Apuolė
1779-05-22 ČERNIAUSKIS Silvestras Černiauskis (Czerniewski)
Margininkai Lenk.p. RADZEVIČIUTĖ Ona Radzevičiutė (Radewiczowna)
Žalgiriai
1753-02-04 ČĖSNA Martynas Čėsna (Ciesnis) N Apuolė BUČIENĖ Barbora Bučienė (Buciowa) N Šatės
1730-01-22 ČIKAUSKIS Juozapas Čikauskis (Josephus Czichocki)
Rukai ŽVINGYTĖ Ona Žvingytė (Ana Žwingowna)
Rukai
1748-01-14 ČIRVINSKIS Jokūbas Čirvinskis (Czyrwinski)
Šarkė Sk.p. MEDINSKIENĖ Kotryna Madinskienė (Medynowska) N
1788-11-28 ČIŽAUSKIS Antanas Čižauskis (Antonius Czyzewski)
Daukšiai SKERSYTĖ Rozalija Skersytė (Rosalia Skersayte)
Daukšiai
1817-08-20 ČIŽAUSKIS Anupras Čižauskis (Onuphrum Czyžewski)

KARBAUSKAITĖ Ona Karbauskaitė (Anna Karbowska)
Daukšiai
1788-10-19 ČIŽAUSKIS Juozapas Čižauskis (Josephus Czyzewski)
Daukšiai PAKULYTĖ Ona Pakulytė (Ana Pakulayte)
Daukšiai
1759-01-28 ČIŽAUSKIS Martynas Čižauskis (Cižauskis)
Večiai Lenk.p. TAURINSKIENĖ Marijona Taurinskienė (Tarynska) N Šakaliai
1772-10-11 ČIŽAUSKIS Martynas Čižauskis (Czyžewski)
Daukšiai GRICIUTĖ Marijona Griciutė (Grycaty)
Tauzai
1725-11-27 ČIŽAUSKIS Mykolas Čižauskis (Czužowski)
Lyksūdė POCIUTĖ RIMKIENĖ Marijona Pociutė [?] Rimkienė (Rymkowa) N Mikulčiai
1711-06-15 ČIŽAUSKIS Pranciškus Čižauskis (Czizewski)
Mikulčiai BRASAITĖ Marijona Brasaitė (Brasowna)
Mosėdis
1726-11-10 ČIŽAUSKIS Pranciškus Čižauskis (Czyzewski)
Mosėdis DAUKANTAITĖ Ona Daukantaitė (Dawkątowna)
Ersla
1724-01-16 ČVERKA Jurgis Čverka (Czwerko)
Rukai VASERIENĖ Elžbieta Vaserienė (Wasieriowa) N Daukšiai

D


1713-11-25 DABRYS Dovydas Dabrys (Dabis)
Tauzai LINKŠAITĖ Elžbieta Linkšaitė (Liksnayte)
Mosėdis
1758-04-30 DABRYS Jonas Dabrys (Dabris) N Šerkšniai STRAUPAITĖ Magdalena Straupaitė (Striawpiowna)
Mosėdis
1784-02-01 DABRYS Jonas Dabrys (Dabris)
Šerkšniai RUGINYTĖ Brigita Ruginytė (Ruginowna)
Šerkšniai
1822-05-16 DABRYS Jonas Dabrys (Joannem Dabrev)
Ersla BALTRUTIENĖ Ona Baltrutienė (Anna Baltruliowa) N Virbaliai
1800-02-20 DABRYS Jurgis Dabrys (Georgium Dabrinski)
Žebrokai MILINSKYTĖ Joana Milinskytė (Johanna Mylinskowna)
Mosėdis
1813-01-26 DABRYS Jurgis Dabrys (Georgium Dabris)

ANDRIEJAUSKAITĖ Viktorija Andriejauskytė (Victoriam Andrzejewska)

1809-02-02 DABRYS Pilypas Dabrys (Filipum Dobris)
Krakės NUMGAUDYTĖ Magdalena Numgaudytė (Magdalena Numgawdziowna)
Simaičiai
1726-01-27 DABRYS Pranciškus Dabrys (Dabraytis)
Gėsalai Yl.p. RAZGAITYTĖ BRUŽIENĖ Justina Razgaitytė Bružienė (Bružowa) N Lyksūdė
1754-11-11 DABRYS Stanislovas Dabrys (Dabris)
Šerkšniai DUBINSKAITĖ Barbora Dubinskaitė (Dubinska)
Kulaliai
1826-11-23 DABRYS Vincentas Dabrys (Vincentium Dabris)
Mosėdis BAUŽYTĖ ŠIAUDINIENĖ Pranciška Baužytė Šiaudinienė (Franciscam Szawdynska) N Gaubės
1779-11-21 DAMAŠIUS Jonas Damašius (Damaszewski)
Salantai ŠMITAITĖ Rozalija Šmitaitė (Szmytayte)
Žebrokai
1767-10-25 DAMAŠIUS Juozapas Damašius (Damasz....)

BRUŽAITĖ Ona Bružaitė (Bruzowna)
Brotykai
1760-05-18 DAMAŠIUS Jurgis Damašius (Damasius)

KAUNAITĖ Marijona Kaunaitė (Kawnowna)
Lukošaičiai
1822-01-10 DAMAŠIUS Vincentas Damašius (Vincentum Damaszewski)
Brotikai PUČKORIŪTĖ Liudovika Pučkoriūtė (Ludowica Puczkorowna)
Jundulai
1737-11-31 DAMBRAUSKAS Jurgis Dambrauskas (Dąbrowski)
Kulaliai ČIRVINSKAITĖ RAMONIENĖ Ona Čirvinskaitė Ramonienė (Reminowa) N Kulaliai
1776-06-16 DAMBRAUSKAS Kazimieras Dambrauskas (Dąbrowski)

PRIALGAUSKAITĖ Julijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)
Mosėdis
1749-10-19 DANILEVIČIUS Antanas Danilevičius (Danilowicz) GD
Sed.p. PUKINSKYTĖ Liucija Pukinskytė (Pukinska) GD
Sed. p.
1751-06-13 DANILEVIČIUS Dominykas Danilevičius (Danielowicz) MD

ČEJAUSKAITĖ Rožė Čejauskaitė (Czejewska) MV
Prialgava
1784-10-21 DANILEVIČIUS Dominykas Danilevičius (Danilowicz)
Šliktinė DABRYTĖ Elena Dabrytė (Dabraytowna)
Mos.p.
1820-11-09 DANILEVIČIUS Jonas Danilevičius (Joannem Danielewicz) N
VAŠKYTĖ Barbora Vaškytė (Barbara Waszkowna)
Daukšiai
1816-10-25 DANILEVIČIUS Jonas Danilevičius (Joannem Danielewicz)

DOBROVOLSKYTĖ Magdalena Dobrovolskytė (Magdalena Dobrowolska)
Simaičiai
1817-05-21 DANILEVIČIUS Jonas Danilevičiuss (Joannem Danilewicz)
Rušupiai Skuodo p. LEKSTUTYTĖ Ona Lekstutytė (Anna Lextutowna)
Juknaičiai
1711-02-15 DANILEVIČIUS Juozapas Danilevičius (Danilewicz)
Gintalaičiai Yl.p. PRIALGAUSKAITĖ Agota Prialgauskaitė (Przelgowska)
Prialgava
1772-11-15 DANILEVIČIUS Juozapas Danilevičius (Danillowicz) GD
Gintalaičiai Yl.p. PETRAUSKAITĖ Kotryna Petrauskaitė (Piotrowska)
Šatraminiai
1754-02-10 DANILEVIČIUS Motiejus Danilevičius (Danilewicz) GD
Laumiai Sed.p. PUKINSKYTĖ Elena Pukinskytė (Pukinska) GV

1774-11-20 DANILEVIČIUS Pranciškus Danilevičius (Danilewicz)
Dauburai Tirkšl.p. KUMPIKAITĖ Faustina Kumpikaitė (Kumpikiewiczowna) GV
Prialgava
1794-11-15 DANILEVIČIUS Tadas Donėla (Thaddeum Daniellowicz)
Geidučiai KAIRIENĖ Rozalija Kairienė (Rozalia Kayrewiczowa) N Vabaliai
1814-11-03 DANYS Motiejus Danys (Matheum Danius) N Virbalai VEITAITĖ Rožė Veitaitė (Rosam Weytowna)
Šaukliai
1821-09-20 DANYS Motiejus Danys (Matheum Daniewicz)

KUPRYTĖ Kotryna Kuprytė (Catharina Kuprewiczowna)
Tėveliai
1725-02-04 DAPKUS Juozapas Dapkus (Dapkanis)
Lyksūdė KAIRYTĖ Magdalena Kairytė (Kayrowna)

1770-10-14 DAPKUS Kazimieras Dapkus (Dapkus) N
BUČKUTĖ Regina Bučkutė (Buczkaly)
Laumaičiai
1716-09-30 DAPKUS Paulius Dapkus (Dapkiewicz)
Prialgava BILDIKIENĖ Kristina Bildikienė (Bildikowa) N Šatės
1759-02-18 DAPŠYS Andrius Dapšys (Dopszewicz) GD
Prialgava PRIALGAUSKAITĖ Barbora Prialgauskaitė (Przyalgowska) GV
Prialgava
1805-11-07 DAPŠYS Antanas Dapšys (Antonium Dopszewski)
Žalgiriai KAUPAITĖ Ona Kaupaitė (Annam Kawpowna)
Žalgiriai
1825-11-24 DAPŠYS Antanas Dapšys (Joannem Dobszewicz)

ŽEIMYTĖ Barbora Žeimytė (Barbara Žeymowiczowna)
Prialgava
1747-02-12 DAPŠYS Baltramiejus Dapšys (Dapsis)
Veitai Lenk.p. PREIBIENĖ Apolonija Preibienė (Preybowa) N Nevočiai
1740-02-01 DAPŠYS Jonas Dapšys (Dapsis)
Šaukliai BRUŽAITĖ Ona Bružaitė (Bruzale)
Šaukliai
1711-02-01 DAPŠYS Jonas Dapšys (Dapszewicz)

GIEDGAUDAITĖ Jadvyga Gedgaudaitė (Giedgawdayte)
Prialgava
1790-01-05 DAPŠYS Motiejus Dapšys (Mathias Dapszowski)
Kaukolikai JACKUTĖ Ona Jackutė (Anna Jackiewiczowna)
Kaukolikai
1776-01-21 DAPŠYS Petras Dapšys (Dapszewski)

LEILIONAITĖ Konstancija Leilionaitė (Leylonaty)
Ersla
1795-11-24 DAPŠYS Petras Dapšys (Petrum Dapszewski)
Šarkė Sk.p. JACKUTĖ Joana Jackutė (Johannam Jackiewiczowna)
Kaukolikai
1758-04-30 DAPŠYS Pranciškus Dapšys (Dopszewicz) GD
Prialgava PADEGIMAITĖ Rožė Padegimaitė (Podegimska) GV
Prialgava
1741-02-12 DARGENIS Simonas Dargenis (Dergienis)
Vabaliai NARKUTĖ Barbora Narkutė (Narkayte)
Vabaliai
1789-06-07 DARGYS Antanas Dargys (Antonius Dargis)
Daukšiai BRASAITĖ BEINORIENĖ Kotryna Brasaitė Beinorienė (Catharina Beynorowa) N Žalgiriai
1782-10-28 DARGYS Juozapas Dargys (Dargiewicz)
Virbalai NARMONTAITĖ Kotryna Narmontaitė (Narmontowna)
Igariai
1784-10-28 DARGYS Juozapas Dargys (Dargiewicz)
Virbalai NARMONTAITĖ Kotryna Narmontaitė (Narmątowna)

1724-06-04 DARGYS Juozapas Dargys (Darginowicz)
Montvydžiai Tirkšl.p. PADEGIMAITĖ Barbora Padegimaitė (Padegimska)
Prialgava
1826-07-13 DARGYS Jurgis Dargys (Georgium Dargis)
Nevočiai ŠIUDEIKYTĖ Ona Šiudeikytė (Annam Szudeykowna)
Žalgiriai
1714-11-18 DARGYS Kazimieras Dargys (Dargiewicz)
Laumaičiai BIELIAUSKYTĖ Konstancija Bieliauskienė (Bielowiczowa)
Rukai
1819-02-16 DARGYS Mykolas Dargys (Michaelem Dargis)
Igariai STIRBLYTĖ Barbora Stirblytė (Barbara Styrblowna {Dargiewiczowa})
Šaukliai
1790-11-01 DARGYS Motiejus Dargys (Matheus Dargiewicz)
Daukšiai SKERSYTĖ Elžbieta Skersytė (Elizabettha Skiersowna)
Šakaliai
1822-05-29 DARGYS Tadas Dargys (Taddeum Dargis)

PETRIKAITĖ Kotryna Petrikaitė (Catharina Petrykowna)
Šniukščiai
1747-11-26 DARGNA Stanislovas Dargna (Dargna)
Apuolė ŠIUŠAITĖ Elena Šiušaitė (Siuszowna)
Apuolė
1816-02-02 DARGUŽIS Juozapas Dargužis (Jozephum Darguž)
Vindeikiai ŽEIMYTĖ Agnė Žeimytė (Agnieta Žeymowiczowna)
Ersla
1783-10-13 DARGUŽIS Mykolas Dargužis (Darguž) MD
Mikytai Plat.p. ANDRIEJAUSKAITĖ Petronėlė Andriejauskytė (Andrzeiewska)
Prialgava
1804-11-08 DARŽINSKAS Antanas Daržinskas (Antonium Zdarzynski)

TAMOŠAUSKAITĖ Marijona Tamošauskaitė (Marianam Tomaszewska)
Mosėdis
1775-06-05 DARŽINSKAS Antanas Daržinskas (Zdarzynski) N
BRUŽAITĖ Marijona Bružaitė (Bružowna)
Mosėdis
1785-01-06 DARŽINSKAS Christoforas Daržinskas (Christophorus Zdarzynski) N Šarkė Sk.p. STATKUTĖ Magdalena Statkutė (Magdalena Statkowna)
Apuolė
1800-05-22 DARŽINSKAS Izidorius Daržinskas (Izydorum Zdarzynski)

SKAPKUTĖ Morta Skapkutė (Martha Skapkowna)
Apuolė
1806-11-13 DARŽINSKAS Juozapas Daržinskas (Jozephum Sdarzynski)
Mosėdis BAUŽYTĖ Juozapota Baužytė (Jozephata Bawzynsk)
Mosėdis
1764-10-28 DARŽINSKAS Martynas Daržinskas (Zdarzynski)

PURTIKIENĖ Kristina Purtikienė (Purtykiowa) N Gondlaukė
1827-01-18 DARŽINSKAS Pranciškus Daržinskas (Franciscum Zdarzynski)

MIKNIUTĖ Kotryna Mikniutė (Catharinam Mykniowna)
Igariai
1747-01-12 DAUBARIS Jurgis Daubaris (Daubaris)
Udraliai EIDĖJUTĖ Elžbieta Eidėjutė (Eydeiete)
Udraliai
1771-11-11 DAUGĖLA Antanas Daugėla (Dawgiella)
Vindeikiai BRUŽAITĖ Barbora Bružaitė (Bružowna)
Mosėdis
1826-01-19 DAUGĖLA Benediktas Daugėla (Benedictum Dawgiallo)
Jundulai Mos.p. NARMONTAITĖ Ona Narmontaitė (Annam Narmontowna)
Tėveliai
1770-11-25 DAUGĖLA Jonas Daugėla (Dawgiallo)
Vindeikiai ANUŽYTĖ Elena Anužytė (Anužaty)
Šliktinė
1822-11-30 DAUGĖLA Jonas Daugėla (Joanem Dawgiallo)

JUOZAITYTĖ Barbora Juozaitytė (Barbara Juzaycowna)
Vindeikiai
1769-01-29 DAUGINTIS Jonas Daugintis (Dawgintis)
Udraliai ŽELVYTĖ Ona Želvytė (Želwowna)
Tauzai
1822-02-07 DAUGINTIS Jonas Daukintis (Joanem Dawkintis)

KINČIŪTĖ Joana Kinčiūtė (Johana Kinczowna)
Mosėdis
1748-06-30 DAUGINTIS Juozapas Daugintis (Dowgin)

JONKUTĖ Ona Jonkutė (Jankiewiczowna)

1726-07-21 DAUJOTAS Mykolas Daujotas (Dauiot)
Šukiai Pal.p. VAINAUSKAITĖ Elžbieta Vainauskaitė (Woynowska)
Prialgava
1801-01-22 DAUKANTAS Anastasijus Daukantas (Anastasium Dowkontt) N Ersla GEDRIMAITĖ MICKIENĖ Ona Gedrimaitė Mickienė (Anna Mickewiczowa) N Mos.p.
1756-11-07 DAUKANTAS Andrius Daukantas (Dawkontt)
Ersla ŠAKALYTĖ Ona Šakalytė (Szakalowna)
Šakaliai
1713-07-08 DAUKANTAS Andrius Daukantas (Dawkunt)
Ersla GIRTYTĖ Marijona Girtytė (Girtowna)
Ersla
1819-11-25 DAUKANTAS Antanas Daukantas (Antonium Dawkontt)
Šatraminiai URBONAITĖ Rozalija Urbonaitė (Rozalia Urbanwiczowna)
Ersla
1731-01-28 DAUKANTAS Dovydas Daukantas (Daukąt)
Giršinai ANDRIEJAUSKIENĖ Kristina Andriejauskienė (Endreieyskienie) N Burviai
1726-05-11 DAUKANTAS Dovydas Daukantas (Dawkątaytis)
Sk.p. JONUŠAITIENĖ Justina Jonušaitienė (Januszowa) N Daktarai
1737-11-17 DAUKANTAS Dovydas Daukantas (Dawkontt)

JAKUTYTĖ Ona Jakutytė (Jakutowna)
Žalgiriai
1739-05-10 DAUKANTAS Jonas Daukantas (Dowkont)
Ersla ZOMKUTĖ Ona Zomkutė (Zomkowna)
Mosėdis
1767-11-22 DAUKANTAS Mikalojus Daukantas (Dawkątt)

ŠLUBYTĖ Kotryna Šlubytė (Szlubowna)
Ersla
1755-01-26 DAUKANTAS Mikalojus Daukantas (Dawkontt)
Giršinai LAIVYTĖ Barbora Laivytė (Laywowna)
Ersla
1793-11-16 DAUKANTAS Mikalojus Daukantas (Nicolaum Dowkontt)

PUTKALYTĖ Rožė Putkalytė (Rosam Putkalowna)
Žalgiriai
1716-02-25 DAUKANTAS Mykolas Daukantas (Dawkąnt)
Mosėdis DAUKŠAITĖ Barbora Daukšaitė (Dawkszowna)
Mosėdis
1796-11-23 DAUKANTAS Tadas Daukantas (Thaddeum Dowkontt)

JONAUSKYTĖ Kotryna Jonauskytė (Catharina Janowskowna)
Ersla
1822-02-07 DAUKINTIS Feliksas Daukintis (Felicem Dawkintovicz)

BURBIENĖ Rozalija Burbienė (Rosalia Burbowa) N Udraliai
1764-11-11 DAUKINTIS Kazimieras Daukintis (Dawkintis)
Tuzai Sal.p. BUTKUTĖ Magdalena Butkutė (Butkiewiczowna)
Šaukliai
1813-02-09 DAUKINTIS Stanislovas Daukintis (Stanislaum Dawgintowicz) N
GIRDŽIŪNAITĖ Kristina Girdžiūnaitė (Christinam Girdziunowna)

1789-06-21 DAUKINTIS Stanislovas Daukintis (Stanislaus Daukintis) N Udraliai KusaiTĖ Cecilija Kusaitė (Cecilia Kussayte)
Gaubės
1713-07-26 DAUKŠAS Adomas Daukšas (Dawkszas)
Narvydžai Sk p. BAIPŠYTĖ Ona Baipšytė (Babszowna)
Lyksūdė
1780-11-05 DAUKŠAS Antanas Daukšas (Daukszas)
Mosėdis GUŽAITĖ Joana Gužaitė (Gužayty)
Juknaičiai
1712-02-04 DAUKŠAS Jonas Daukšas (Dawkszaytis)

VISKONTAITĖ Elžbieta Viskontaitė (Wiskontowna)
Kusai
1740-02-28 DAUKŠAS Jonas Daukšas (Dawkszus)
Baksčiai ČIŽAUSKIENĖ Ona Čižauskienė (Cijewska) N Mosėdis
1763-02-06 DAUKŠAS Jurgis Daukšas (Daukszas)

VALUŽYTĖ Rozalija Valužytė (Walužowna)
Daukšiai
1765-11-24 DAUKŠAS Kazimieras Daukšas (Dawksz...)
Daktarai MAŽRIMIENĖ Agota Mažrimienė (Mažrymowa) N Šaukliai
1747-11-12 DAUKŠAS Mikalojus Daukšas (Daukszewicz)
Mosėdis ŽUTAUTAITĖ Kotryna Žutautaitė (Zutowtowna)
Mosėdis
1805-01-17 DAUKŠAS Mikalojus Daukšas (Nicolawm Dauksza)
Kulaliai Salant. Par. KAIRYTĖ Kotryna Kairytė (Catharinam Kayrewiczowna)
Šaukliai
1721-01-26 DAUKŠAS Mykolas Daukšas (Dawkszas)
Daukšiai KELPŠAITĖ Ona Kelpšaitė (Kielpowna)
Šekai
1782-01-06 DAUKŠAS Motiejus Daukšas (Daukszewicz)
Drupiai BUČYTĖ Ona Bučytė (Buczowna)
Laumaičiai
1757-01-09 DAUŽINIS Motiejus Daužinis (Dawžins)
Šniukščiai DABRYTĖ Kotryna Dabrytė (Dabrowna)
Šerkšniai
1721-10-19 DANGVICKAS Steponas Dangvickas (Dongwicki)
Sausgalviai Šaukėn.p. PRIALGAUSKAITĖ Konstancija Prialgauskaitė (Przyalgowska)
Prialgava
1778-05-31 DEINORAS Antanas Deinoras (Deynorowicz) N Sal.p. GIKARIENĖ Elena Gikarienė (Gikarowa) N Šatraminiai
1747-02-12 DERKINTIS Dovydas Derkintis (Derkintis)

VILKAITĖ LUSIENĖ Elžbieta Vilkaitė Lusienė (Lusiowa) N Nevočiai
1746-11-20 DERKINTIS Dovydas Derkintis (Derkintowicz)
Nevočiai LOŽIENĖ Elžbieta Ložienė (Loziowa) N Nevočiai
1729-11-20 DERKINTIS Jonas Derkintis (Derkinc)
Kaukolikai SUNDORAITĖ Ona Sundoraitė (Sądarowna)
Mosėdis
1737-05-19 DERKINTIS Jonas Derkintis (Derkintowicz)
Nevočiai PREIBYTĖ Justina Preibytė (Preybowna)
Nevočiai
1711-01-18 DERKINTIS Mykolas Derkintis (Derkintis)
Kaukolikai POCIUTĖ Elžbieta Pociutė (Pacewiczowna)
Drupiai Mos.p.
1821-02-15 DIMA Antanas Dima (Antonium Dymas)
Budriai ŠIUDEIKYTĖ Ona Šiudeikytė (Anna Szwideykowna)
Simaičiai
1787-11-25 DIMA Dominykas Dima (Dominicus Dymowicz)
Budriai SAVICKAITĖ Kotryna Savickaitė (Catharina Sawickowna)
Tauzai
1813-02-28 DIMA Jokimas Dima (Joachimum Dyma)
Daukšiai VITKUTĖ Emilijona Vitkutė (Emelianam Witkiewiczowna)
Šakaliai
1718-05-29 DIMA Jonas Dima (Dymowicz)
Pakalniškiai Sk.p. MERKELIENĖ Ona Merkelienė (Merkielowa) N Mosėdis
1778-11-09 DIMA Jonas Dima (Joannem Dyma)
Budriai MATULYTĖ Rožė Matulytė (Matulowna)
Daukšiai
1811-11-28 DIMA Jonas Dima (Joannem Dymowicz)
Daukšiai ŠIAUDINYTĖ Barbora Šiaudinytė (Barbaram Szawdynowna)
Daukšiai
1770-01-14 DIMA Juozapas Dima (Dyma) N
ŠIAUDINYTĖ Kotryna Šiaudinytė (Szawdynayty)
Daukšiai
1758-07-11 DIMA Juozapas Dima (Dymowicz)

TAURINSKIENĖ Kristina Taurinskienė (Tawrynska) N Daukšiai
1814-02-14 DIMA Juozapas Dima (Josephum Dymowicz)
Daukšiai ŠEMETAITĖ Juozapota Šemetaitė (Josephatam Szemetowna)
Baksčiai
1818-02-12 DIMA Juozapas Dima (Jozephum Dymowicz)
Udraliai KUBILIŪTĖ Kotryna Kubiliūtė (Catharina Kubilowiczowna)
Budriai
1775-09-14 DIMA Kazimieras Dima (Dymowicz) GD
Padegimai Kalv.p. RUGINYTĖ Kotryna Ruginytė (Ruginayte)
Žebrokai
1760-02-10 DIMA Mykolas Dima (Dyma)
Daukšiai ŠAKALYTĖ KAZBARIENĖ Elena (Šakalytė_) Kazbarienė (Kasparowiczowa) N Šakaliai
1786-11-12 DIMA Mykolas Dima (Michaele Dymowicz)
Šakaliai GVAZDŽIAUSKYTĖ Marijona Gvazdžiauskytė (Mariana Gwozdziauskowna)
Daukšiai
1817-11-20 DIMA Mykolas Dima (Michaelem Dymowicz)

VITKUTĖ Barbora Vitkutė (Barbara Witkiewiczowna)
Rukai
1747-10-22 DIMA Stanislovas Dima (Stanislao Dyma)

ŽIOGAITĖ Barbora Žiogaitė (Ziogowna)

1760-06-29 DIMA Stanislovas Dima (Stanislaus Dyma) N Sarmatiškės ŽVINKLYTĖ Ona Žvinklytė (Anna Žwinklowna)
Daukšiai
1712-01-17 DIRKSTYS Dovydas Dirkstys (Dyrkstis) N Ersla MOTUZAITĖ Agnė Motuzaitė (Matuzowna)
Tėveliai
1810-02-27 DIRKSTYS Vincentas Dirkstys (Vincentium Dyrksztowicz)

SKERSYTĖ Veronika Skersytė (Venonica Skiersowna)
Prialgava
1726-11-03 DIRLATKA Adalbertas Dirlotka (Dirlatka)
Erlėnai Sal.p. STASIUTĖ Elžbieta Stasiutė (Stasiowna)
Šaukliai
1762-02-14 DIŠKUS Juozapas Diškus (Dyszkiewicz)
Drupiai PEMKUTĖ Marijona Pemkutė (Pynkowna)
Rukai
1779-02-14 DOBROVOLSKIS Andrius Dobrovolskis (Andream Dobrowolski)
Bildikai Plat.p. PETRAUSKAITĖ Rozalija Petrauskaitė (Rosalia Piotrowska)
Brotykai
1826-02-16 DOBROVOLSKIS Antanas Dobrovolskis (Antonium Dabrowolski)
Virbalai YLAKYTĖ Ona Ylakytė (Annam Illakowiczowna) GD
Rukai
1816-02-08 DOBROVOLSKIS Antanas Dobrovolskis (Antonium Dobrowolski)
Daukšiai BAKŠTYTĖ Teklė Bakštytė (Theacla Baksztowna)
Ledžiai
1817-11-13 DOBROVOLSKIS Augustinas Dabrovolskis (Augustinum Dabrowolski)

DANIELIUTĖ Ona Danieliutė (Anna Danilewiczowna)
Daukšiai
1822-11-07 DOBROVOLSKIS Jonas Dabrovolskis (Joanem Dobrowolski) N Daukšiai ODINIENĖ Magdalena Odinienė (Magdalena Adynowa) N Budriai
1786-11-26 DOBROVOLSKIS Jonas Dobrovolskis (Joan Dobrowolski)
Simaičiai GRIGAITYTĖ Marijona Grigaitytė (Mariana Grygiewiczowna)
Šatraminiai
1785-10-23 DOBROVOLSKIS Jurgis Dobrovolskis (Georgius Dobrowolski)
Kernai KUBILIUTĖ Elžbieta Kubiliutė (Elisabetha Kubillowiczowna)
Simaičiai
1813-02-23 DOBROVOLSKIS Nikodemas Dobrovolskis (Nicodemum Dabrowolski)

RIBINSKAITĖ Marijona Ribinskaitė (Marianam Rybinska)

1789-12-10 DOMKUS Mykolas Domkus (Michael Domkiewicz)
Žebrokai RIMKUTĖ Kotryna Rimkutė (Catharina Rymkiewiczowna)
Žebrokai
1784-10-24 DOMKUS Motiejus Domkus (Domkiewicz)
Petraičiai ŽLUBINAITĖ Rožė Žlubinaitė (Žlubinowna)
Tėveliai
1782-10-25 DONĖLA Dominykas Donėla (Danillo)
Šliktinė Plat.p. DABRYTĖ Elena Dabrytė (Dabrowna)
Prialgava
1739-01-18 DONĖLA Izidorius Donėla (Danillo)
Lyksūdė VALUŽYTĖ Kotryna Valužytė (Waluziowna
Šatraminiai
1754-11-24 DONĖLA Izidorius Donėla (Danillo) N
TAURINSKAITĖ Magdalena Taurinskaitė (Tawrynska)

1820-06-20 DONĖLA Juozapas Donėla (Jozephum Danillowicz) GD
Kulaliai LUBINAITĖ Kotryna Lubinaitė (Catharina Lubinowna)
Mos.p.
1772-03-01 DONĖLA Kazimieras Donėla (Doniella)
Šatės RIMKIENĖ Rozalija Rimkienė (Rimkiewiczowa) N Lyksūdė
1758-01-15 DOVAINIS Juozapas Dovainis (Dowaynis)

X nėra įrašo neįrašyta

1761-09-13 DOVAINIS Kazimieras Dovainis (Dowaynis) N Burviai NUMGAUDIENĖ Barbora Numgaudienė (Numgawdziowa) N Prialgava
1720-11-26 DOVAINIS Mykolas Dovainis (Dowaynis)
Gondlaukė GIRTYTĖ Marijona Girtytė (Gyrtowiczowna)
Mosėdis
1792-11-22 DRAUKŠA Mykolas Draukša (Michael Drauksza)
Skuodas X nėra įrašo įrašas praleistas

1766-05-11 DRAZDAUSKAS Kazimieras Drazdauskas (Drozdowski) GD
Kaukolikai ANDRIEJAUSKAITĖ PRIALGAUSKIENĖ Kristina Andriejauskytė Prialgauskienė GD N Prialgava
1772-03-01 DRAZDAUSKAS Mikalojus Drazdauskas (Drozdowski) GD

KRASAUSKAITĖ Terezė Krasauskaitė (Krassowska)
Kaukolikai
1753-11-25 DRIMBA Juozapas Drimba (Drimba)
Plat.p. BEINORAITĖ Kotryna Beinoraitė (Beynorowiczowna)
Žalgiriai
1772-05-31 DRUNAS Andrius Drunas (Drunas) N Lyksūdė X nėra įrašo Magdalena (pavardė neįrašyta) našlė N Baltrimai Yl.p.
1762-01-17 DRUNAS Andrius Drunas (Drunas)
Rumšaičiai VIRKŠAITĖ Kotryna Virkšaitė (Wirkszowna)
Lyksūdė
1793-11-05 DRUNAS Dominykas Drunas (Dominicum Druno)
Paparčiai Kalvar.p. RAZGAITIENĖ Kotryna Razgaitienė (Catharinam Razgiowa) N Rumšaičiai
1751-11-29 DRUNAS Dovydas Drunas (Druno)

JOKUBAUSKAITĖ Barbora Jokubauskaitė (Jakubowiczowna)

1793-11-19 DRUNAS Jokūbas Drunas (Jakobum Druno)
Kulaliai JOMANTAITĖ Ona Jomantaitė (Annam Jomątowna)
Jundulai
1758-04-30 DRUNAS Kazimieras Drunas (Drunas)
Mosėdis POCIENĖ Justina Pocienė (Pacewiczowa N Nevočiai
1812-03-04 DRUNGYS Antanas Drungys (Antonium Drągiewicz)
Krakės MONČYTĖ Kotryna Mončytė (Catharinam Moncewiczowna)
Virbalai
1817-04-22 DRUNGYS Juozapas Drungys (Jozephum Drągewicz)

ŠIAUDINYTĖ Elžbieta Šiaudinytė (Elizabetha Sziawdynska)
Krakės
1775-07-11 DRUNGYS Jurgis Drungys (Drągis)
Peldžiai Sal.p. KusaiTĖ Elžbieta Kusaitė (Kussaty)
Krakės
1712-02-04 DRUNGYS Motiejus Drungys (Drągis)
Palšiai Sal.p. BUČIENĖ Dorota Bučienė (Buczowa) N Lyksūdė
1787-01-28 DRUSKINIS Dominykas Druskinis (Dominicus Druskinowicz)
Girdeniai Yl.p. SKURVYDAITĖ Joana Skurvydaitė (Joanna Skurwidowna)
Drupiai Mos.p.
1758-04-30 DUBINSKAS Baltramiejus Dubinskas (Dubinski)
Apuolė BUIVYDIENĖ Elžbieta Buivydienė (Buywidowa) N Apuolė
1758-10-14 DUBINSKAS Jonas Dubinskas (Dubinski)
Kulaliai KRYŽIUTĖ Ona Kryžiutė (Krzyzowska)
Kulaliai
1753-11-04 DUBINSKAS Jurgis Dubinskas (Dubinski)

GARNYTĖ Marijona Garnytė (Garniewska)
Prialgava
1774-08-29 DUBINSKAS Kazimieras Dubinskas (Dubinskis) N Derkinčiai LUTIENĖ Barbora Lutienė (Lutieny) N Kaukolikai
1758-07-11 DUBINSKAS Tomas Dubinskas (Dubinski)
Apuolė SERAPINIENĖ Marijona Serapinienė (Serafinowiczowa) N Apuolė
1762-05-23 DUKNA Stanislovas Dukna (Duchnewski)
Laumiai Sed.p. KUMPIKAITĖ Ona Kumpikaitė (Kumpikowna)
Prialgava
1730-11-30 DUNDULIS Jurgis Dundulis (Dundul)
Mosėdis LIAUGAUDIENĖ Ona Liaugaudienė (Liegaudowa) N Mosėdis
1777-01-19 DUNDULIS Pranciškus Dundulis (Dundulis)
Šatraminiai BALTRIMAITĖ Kotryna Baltrimaitė (Baltrymaty)
Šekai
1804-05-23 DVARIONAS Antanas Dvarionas (Antonium Dwarionas)
Nevočiai PETRAUSKAITĖ Kunegunda Petrauskaitė (Cunegundam Piotrowska)
Ersla
1811-09-18 DVARIONAS Bonaventūras Dvarionas (Bonaventuram Dwaronowicz) N
KANIAVAITĖ Terezė Kaniavaitė (Theresiam Kaniewska)
Nevočiai
1799-11-12 DVARIONAS Bonaventūras Dvarionas (Bonawenturam Dwaronis)

KARBAUSKAITĖ Veronika Karbauskaitė (Veronica Karbowskowna)
Nevočiai
1821-11-15 DVARIONAS Jokūbas Dvarionas (Jakobum Dwaronowicz)
Kulaliai TYREVIČIŪTĖ Agnė Tyrevičiūtė (Agneta Tyrewiczowna)
Kulaliai
1811-01-24 DVARIONAS Jonas Dvarionas (Joannem Dwaryanowicz)
Nevočiai BUTKUTĖ Ieva Butkutė (Evam Butkiewiczowna)
Rukai
1782-01-27 DVARIONAS Juozapas Dvarionas (Dwarionys)
Igariai PUTKALYTĖ Ieva Putkalytė (Putkolowna)
Žalgiriai
1814-06-30 DVARIONAS Juozapotas Dvarionas (Josephatum Dwarionowicz)
Kulaliai ŽELVYTĖ Ona Želvytė (Annam Želwowiczowna)
Šėkai
1809-06-29 DVARIONAS Jurgis Dvarionas (Georgium Dwaronowicz)
Nevočiai KAIRYTĖ Barbora Kairytė (Barbara Kayriowna)
Mosėdis
1790-01-05 DVARIONAS Jurgis Dvarionas (Georgius Dwarionys) N Lukošaičiai KOČKUVIENĖ Magdalena Kočkuvienė (Magdalena Kaczkowa) N Lukošaičiai
1807-02-19 DVARIONAS Kazimieras Dvarionas (Cazimirum Dwarionas)
Nevočiai SKRABAUSKAITĖ Veronika Skrabauskaitė (Veronica Skrabowska)
Nevočiai
1769-11-12 DVARIONAS Motiejus Dvarionas (Dwarionys)
Šaukliai SADAUSKAITĖ Ona Sadauskaitė (Sadowska)
Igariai
1778-07-02 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas (Dwarionis) N
LIEKYTĖ Brigita Liekytė (Lekowna)

1803-10-13 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas (Franciscum Dwaronas)

MELEŠKAITĖ Petrronėlė Meleškaitė (Petronillam Meleszkowna)
Kulaliai
1747-07-09 DVARIONAS Steponas Dvarionas (Dwarionis) N Šaukliai KINSGAILIENĖ Marijona Kinsgailienė (Kiezgaylowa) N Šaukliai
1783-11-03 DVARIONAS Viktoras Dvarionas (Dworžanin)
Šaukliai PUTKALYTĖ Barbora Putkalytė (Pudkalowna)
Mos.p.
1804-03-07 DZINGILAS Jurgis Dzingilas (Georgium Dzingielewicz) N Mosėdis VYNIAUTAITĖ Agnė Vyniautaitė (Agnetem Winiawtowna)
Nevočiai


E


1758-04-30 EIČENBERGAS Kristoforas Eičenbergas (Eyczenberk)

N. Dorota N. (Nikzulowna?)
Derkinčiai
1746-11-06 EIDĖJUS Antanas Eidėjus (Eydeius)
Daukšiai GIKARAITĖ Ona Gikaraitė (Gikarowna)
Tauzai
1758-10-29 EIDĖJUS Jonas Eidėjus (Eydiejus)
Erlėnai Sal.p. MEŠKIENĖ Rožė Meškienė (Meszkiewiczowa) N Lukošaičiai
1716-05-03 EIDĖJUS Jurgis Eidėjus (Ediejus)
Daukšiai VISKONTAITĖ Jadvyga Viskontaitė (Wiskątowna)
Daukšiai
1824-02-05 EIDĖJUS Jurgis Eidėjus (Georgium Eydieius)

BUDRIKYTĖ Ona Budrikytė (Annam Budrykowna)
Mosėdis
1812-02-20 EIDĖJUS Jurgis Eidėjus (Georgium Eydiejus)

ASTRAUSKAITĖ Ona Astrauskytė (Annam Ostrowska)
Udraliai
1826-11-23 EIDĖJUS Kazimieras Eidėjus (Casimirum Eydiejus)
Šakaliai ANDRIEJAUSKAITĖ Zuzana Andriejauskytė (Zuzanam Andrzejewska)

1714-01-28 EIDĖJUS Mykolas Eidėjus (Eidieiaytis)
Daukšiai RIMKUTĖ Ona Rimkutė (Rymkowna)
Šakaliai
1760-02-25 EIDĖJUS Stanislovas Eidėjus (Eydiejus)
Erlėnai Sal.p. MIKUTIENĖ Elena Mikutienė (Mikuciowa) N Baksčiai
1776-11-17 EIDĖJUS Tadas Eidėjus (Eydiejus)
Daukšiai KAIRYTĖ Magdalena Kairytė (Kayraty)
Gondlaukė
1795-11-03 EIDĖJUS Tomas Eidėjus (Thomam Eydiejus)
Baksčiai VASILIAUSKYTĖ Ona Vasiliauskytė (Anna Wassilowska)
Mosėdis
1720-02-04 EIDINTAS Steponas Eidintas (Eydint)
Kalv.p. JONIENĖ Elžbieta Jonienė (Janowa) N Vabaliai
1717-04-18 EIGIRTAS Jurgis Eigirtas (Egirtaytis)
Ersla STEPONAVIČIENĖ Ieva Steponavičienė (Stefanowa) N Ersla
1724-05-08 EIGIRTAS Mykolas Eigirtas (Egirt)
Rukai STONKIENĖ Justina Stonkienė (Stąkowa) N Vabaliai
1743-10-27 EIMUNTAS Baltramiejus Eimuntas [?] (?.muntt)
Šniukščiai GRICIUTĖ Kristina Griciutė (Grycayte)
Šatraminiai
1753-02-11 EITVYDAS Kazimieras Eitvydas (Eytwid)
Skuodas PRIALGAUSKAITĖ Barbora Prialgauskaitė (Przyalgowska) GV
Prialgava
1719-07-08 ELOŠAS Mykolas Elošas (Eloszaytis)

GRICIUTĖ Ona Griciutė (Grycowna)
Rumšaičiai
1781-01-28 ENDRĖKUS Antanas Endrėkus (Endrekiewicz) N Večiai Lenk.p. KusaiTĖ Magdalena Kusaitė (Kusowna)
Ledžiai
1774-11-07 ENDRĖKUS Gasparas Endrėkus (Endriekus)
Vabaliai KAREVIČIUTĖ Apolonija Karevičiutė (Karewiczate)
Vabaliai
1774-11-13 ENDRĖKUS Gasparas Endrėkus (Endriekus)
Vabaliai KOCIUTĖ Apolonija Kociutė (Kacewiczaty)
Vabaliai
1807-10-28 ENDRĖKUS Martynas Endrėkus (Martinum Endrekus)
Jundulai SAKALAUSKAITĖ Magdalena Sakalauskaitė (Magdalena Sokolowska)
Jundulai
1772-11-22 ENDRĖKUS Tomas Endrėkus (Endriekus)
Prialgava VIČIENĖ Ona Vičienė (Wiciowa) N Derkinčiai
1715-02-03 ENDRIUŠKA Tomas Endriuška (Endreszewski)

PALNOSYTĖ Barbora Palnosytė (Palnosowna)
Prialgava
1725-09-23 ENDRULIS Mykolas Endrulis (Endrulis)
Vabaliai NARMONTAITĖ KUBILIENĖ Jadvyga Narmontaitė Kubilienė (Kubylowa) N Kernai
1789-11-25 ENDRULIS Tomas Endrulis (Thomas Endrulowicz)
Ledžiai STIRPEIKAITĖ Marijona Stirpeikaitė (Mariana Styrpeykowna)
Šaukliai
1735-01-30 ERČIKIS Jokūbas Erčikis (Ercik)
Nevočiai VIČIENĖ Magdalena Vičienė (Wiciowa) N Nevočiai
1735-11-20 ERČIKIS Jonas Erčikis (Ercikis)
Nevočiai MIŽAITĖ Ona Mižaitė (Mižayte)
Mosėdis
1827-05-07 ERMAITIS Izidorius Ermaitis (Ermaytis)

AKLYTĖ Magdalena Aklytė (Aklowna)
Daukšiai
1766-01-26 ERMANAS Juozapas Ermanas (Ermanowski)
Kuršėnų p. ŽALGIRYTĖ Ona Žalgirytė (Žalgirowna)
Derkinčiai
1824-01-29 EREMINAS Mykolas Ereminas (Michaelem Ereminowicz)
Užluobė Skuodo p. KAIRYTĖ Julijona Kairytė (Juliana Kayrewiczowna)
Mosėdis
1784-11-21 EREMINAS Viktorinas Ereminas (Araminas)
Žebrokai DRUNAITĖ Ona Drunaitė (Drynowna)
Tauzai
1799-11-30 EREMINAS Viktoras Ereminas (Victorinum Eremyn) N Žebrokai RUMBUTIENĖ Kotryna Rumbutienė (Catharina Rumbuciowa) N Kulaliai
1766-11-09 ERNESTAS Mikalojus Ernestas (Ernaztas)
Žebrokai PAULAUSKAITĖ Barbora Paulauskaitė (Pawlowska)
Šatės