Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

G


1803-05-03 GADEIKIS Antanas Gadeikis (Antonium Gadeykis) N Budriai PETRAUSKAITĖ Kotryna Petrauskaitė (Catharinam Petrowska)
Bobiliškės
1825-01-20 GADEIKIS Antanas Gadeikis (Antonium Gadeykis)
Nevočiai BUDRIKYTĖ Ona Budrikytė (Anna Budrykowna)
Mosėdis
1797-02-21 GADEIKIS Antanas Gadeikis (Antonium Gadeyko)

BALTRUTYTĖ Kunegunda Baltrutytė (Cuniegunda Baltruczowna)
Kusai
1826-01-19 GADEIKIS Antanas Gadeikis (Antonium Gadeyko)

PUKINSKYTĖ Elžbieta Pukinskytė (Elisabetham Pukinska)
Baksčiai
1728-10-10 GADEIKIS Dovydas Gadeikis (Gadeykis)
Mažonai Sal.p. ŠATAITĖ Kotryna Šataitė (Szatayte)
Ledžiai
1770-11-11 GADEIKIS Jokūbas Gadeikis (Gadeykis)
Šatraminiai ZUBYTĖ Morta Zubytė (Zubowiczowna)
Budriai
1825-11-17 GADEIKIS Jonas Gadeikis (Joannem Gadeykis)

DAUKINTYTĖ Barbora Daukintytė (Barbara Dawkintowna)
Mosėdis
1825-01-13 GADEIKIS Juozapas Gadeikis (Josephum Gadeykis)

PRIALGAUSKAITĖ Liudvika Prialgauskaitė (Liudowica Przyalgowska) GD
Baksčiai
1813-01-28 GADEIKIS Jurgis Gadeikis (Georgium Gadeikis)

ŠEMETAITĖ Barbora Šemetaitė (Barbaram Szemiotowna)

1793-02-09 GADEIKIS Petras Gadeikis (Petrum Gadeykis)
Kusai BAUŽYTĖ KINČIUVIENĖ Joana Baužytė Kinčiuvienė (Joannam Kinciowa) N
1820-11-16 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis (Franciscum Gadeykis

BALTRUTYTĖ Pranciška Baltrutytė (Francisca Baltrutowna)
Baksčiai
1804-01-26 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis (Franciscum Gadeykis)
Budriai ŠEMETAITĖ Barbora Šemetaitė (Barbaram Szemetowna)
Baksčiai
1825-11-17 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis (Franciscum Gadeykis)

VIŠČIŪNAITĖ Monika Viščiūnaitė (Monicam Wiszczunowna)
Mosėdis
1825-01-28 GADEIKIS Stanislovas Gadeikis (Stanislaum Gadeykis)
Mosėdis RIMKUTĖ Julijona Rimkutė (Juliana Rymkowna)
Nevočiai
1780-11-19 GADLIAUSKAS Motiejus Gadliauskas (Gadelewski)
Lyksūdė SKURVYDAITĖ Barbora Skurvydaitė (Skurwidowna)
Lyksūdė
1738-05-09 GAILIUS Antanas Gailius (Gailis)

BENIUŠAITĖ Marijona Beniušytė (Beniuszayte)
Prialgava
1792-11-12 GAILIUS Baltramiejus Gailius (Bartholomeo Gaylewicz)
Krakės AUGUSTYTĖ Kotryna Augustytė (Catharina Augustowna)
Panotėnai Sal.p.
1755-01-26 GAILIUS Baltramiejus Gailius (Gaylus)
Puodkaliai Skuod.par. SKRUIBYTĖ Agota Skruibytė (Skruybowna)
Giršiniai
1792-10-30 GAILIUS Jokūbas Gailius (Jacobus Gaylewicz) N Skuodas BERNOTAITĖ Petronėlė Bernotaitė (Petronella Bernatowna)
Igariai
1763-01-23 GAILIUS Jonas Gailius (Gaylewicz)
Skuodas KASPARAITYTĖ Rožė Kasparaitytė (Kasparowiczowna)
Šaukliai
1782-11-01 GAILIUS Martynas Gailius (Gaylowicz)
Giršinai ŽVAGINYTĖ Barbora Žvaginytė (Žwagynowna)
Budvietė
1714-11-18 GAILIUS Mykolas Gailius (Gaylus)

LEDYTĖ Kristina Ledytė (Ledziowa)
Tėveliai
1811-01-24 GAILIUS Baltramiejus Gailius (Bartholomeum Gaylus) N Mosėdis STEPONAVIČIUTĖ Elena Steponavičiutė (Helenam Stefanowiczowna)
Ersla
1811-05-02 GAILIUS Baltramiejus Gailius (Batholomeum Gaylus)
Mosėdis LIEBUTĖ Barbora Liebutė (Barbara Lebowna)
Krakės
1764-02-26 GALDIKAS Adalbertas Galdikas (Galdyks) N Kusai KURAUSKAITĖ Justina Kurauskaitė (Kurowska)
Daukšiai
1712-04-24 GALDIKAS Adomas Galdikas (Galdykus)
Večiai VASERYTĖ Marijona Vaserytė (Waserowna)
Daukšiai
1787-11-11 GALDIKAS Dominykas Galdikas (Dominicus Galdykowski) N Klauseikiai Sal.p. JAKŠTAITĖ Elžbieta Jakštaitė (Elisabetha Jaksztowna)
Šniukščiai
1784-01-28 GALDIKAS Jokūbas Galdikas (Galdykowski)
Šerkšniai ŠMITAITĖ Ona Šmitaitė (Szmyttowna)
Šerkšniai
1798-10-30 GALDIKAS Jokūbas Galdikas (Jacobum Galdykowski)
Igorai PAULAUSKAITĖ Regina Paulauskaitė (Regina Pawlowska)
Mos.p.
1752-11-12 GALDIKAS Jonas Galdikas (Galdyk)
Laukž.p. BAUŽYTĖ Morta Baužytė (Baužayte)

1811-05-02 GALDIKAS Jonas Galdikas (Joannem Galdykowski)
Ledžiai SIMAITYTĖ Apolonija Simaitytė (Apoloniam Symayciowna)
Ledžiai
1758-04-16 GALDIKAS Jurgis Galdikas (Galdyks)
Ledžiai BRINKIENĖ Justina Brinkienė (Brinkiowa) N Gaubės
1804-02-23 GALDIKAS Jurgis Galdikas (Georgium Galdyk)
Šatraminiai KAZLAUSKYTĖ Marijona Kazlauskytė (Mariannam Kozlowska)
Žalgiriai
1825-02-03 GALDIKAS Kazimieras Galdikas (Casimirum Galdyk)

SKERSYTĖ Monika Skersytė (Monika Skiersinska)
Šaukliai
1814-11-17 GALDIKAS Kazimieras Galdikas (Casimirum Galdykowski)
Šaukliai KINČIUTĖ Magdalena Kinčiutė (Magdalenam Kinczowna)
Nevočiai
1814-01-12 GALDIKAS Kazimieras Galdikas (Casimirum Galdykowski)

MACEVIČIUTĖ MARTINKIENĖ Elžbieta Macevičiutė_ Martinkienė N Šatraminiai
1820-11-23 GALDIKAS Kazimieras Galdikas (Cazimirum Galdykowski)

AŽONDENYTĖ Anastasija Ažondenytė (Annastasia Ažondynowna)
Ledžiai
1809-11-02 GALDIKAS Martynas Galdikas (Martinum Galdykowski)
Igariai SIMONAVIČIUTĖ Marijona Simonavičiutė (Marianna Symonowiczowna)
Igariai
1799-07-30 GALDIKAS Mykolas Galdikas (Michaelem Galdykowski)

VYŠNIAUSKAITĖ Justina Vyšniauskaitė Justina Wyszniewska)
Gaubės
1814-02-03 GALDIKAS Mykolas Galdikas (Michaelem Galdykowski) N Paluknės Skuodo p. RAMONAITĖ Felicijona Ramonaitė (Felicianam Romanowna)
Daukšiai
1814-02-03 GALDIKAS Mykolas Galdikas (Michaelem Galdykowski)
Žalgiriai DAUGINTYTĖ Barbora Daugintytė (Barbaram Dawgintowiczowna)
Tauzai
1776-02-17 GALDIKAS Motiejus Galdikas (Mathiam Galdyks)
Kusai SKORULSKAITĖ Agota Skorulskaitė (Agatham Skorulska)
Šakalių Medsėdžiai
1817-10-23 GALDIKAS Tadas Galdikas (Thaddeum Galdykowski)
Udraliai JASKAUDAITĖ Felicijona Jaskaudaitė (Feliciana Jaskowdowna)
Plaušiniai
1713-11-12 GALMINAS Pilypas Galminas (Galmin)
Paluobė Yl.p. RIDIKIENĖ Marijona Ridikienė (Ridikowa) N Kaukolikai
1777-01-26 GANICKAS Tomas Ganickis (Gonicki)

HENINGAITĖ Marijona Heningaitė (Henninžanka)
Derkinčiai
1807-10-15 GANSMANAS Karolis Gansmanas (Carolum Gansman)
Mosėdis AKLYTĖ Constancija Aklytė (Constantia Aklewiczowna)
Šaukliai
1756-10-10 GANŽA Kazimieras Ganža (Gąžewicz) N Juknaičiai Mos.p. MINEIKYTĖ Marijona Mineikytė (Mineytowna)
Žebrokai
1802-02-18 GAPŠYS Kazimieras Gapšys (Gabszewicz) GD N Laumės Sedos p. KAIRYTĖ RAČKAUSKIENĖ Barbora Kairytė Račkauskienė (Barbaram Raczkowska) N Šerkšniai
1786-11-26 GARDELIS Martynas Garsdelis (Martinus Gardelis)
Šarkė Sk.p. VYNIAUTAITĖ Elžbieta Vyniautienė (Elisabetha Winiautowna)
Nevočiai
1731-01-22 GARELIS Simonas Garelis (Gorelis)

VIRŠILIENĖ Marijona Viršilienė (Wirszylowa) N Vabaliai
1751-04-25 GARNYS Jokūbas Garnys (Garniewski) N
ŠIMKUTĖ Barbora Šimkutė (Szymkowna)
Šatės
1720-02-11 GASAS Jonas Gasas (Gasewicz)
Tuzai Sal.p. ADEIKYTĖ Kotryna Adeikytė (Odeykowna)
Rumšaičiai
1784-10-17 GASAS Mykolas Gasas (Gassewicz)
Juknaičiai Mos.p. JACKUTĖ Marijona Jackutė (Jackowna)
Juknaičiai
1752-11-19 GAUBYS Andrius Gaubys (Gaubis)

SIAURIENĖ Marijona Siaurienė (Saurowa) N
1768-11-20 GAUBYS Antanas Gaubys (Gawbis)
Apuolė JACKUTĖ Kotryna Jackutė (Jackayty)
Kaukolikai
1731-05-13 GAUBYS Dovydas Gaubys (Gaubis) N Krakės NIUNIAVAITĖ Agota Niuniavaitė (Nuniavayte)
Krakės
1723-11-21 GAUBYS Jokūbas Gaubys (Gaubis)
Petraičiai SIMAITYTĖ Ona Simaitytė (Symayte)
Simaičiai
1755-10-26 GAUBYS Jonas Gaubys (Gaubewicz)
Petraičiai SIMONAVIČIUTĖ Elžbieta Simonavičiutė (Symonowiczowna)
Igariai
1736-01-15 GAUBYS Jonas Gaubys (Gaubowicz)
Mikulčiai MONČYTĖ Marijona Mončytė (Monczayte)
Mikulčiai
1773-06-20 GAUBYS Juozapas Gaubys (Gawbis)
Virbalai GOTAUTAITĖ Agota Gotautaitė (Gotawtowna)
Plaušiniai
1762-11-14 GAUBYS Mykolas Gaubys (Gawbis) N Petraičiai PETRAUSKAITĖ Barbora Petrauskaitė (Piotrowska)
Baksčiai
1758-07-16 GAUBYS Mykolas Gaubys (Gawbis)

LAIVYTĖ Regina Laivytė (Laywowna)
Petraičiai Mos.p.
1743-11-30 GAUBYS Stanislovas Gaubys (Gawbis)
Plaušiniai KLUMPIENĖ LITVINIENĖ Kotryna Litvinienė (Litwinowa alies Klumpakowa) N Petraičiai Mos.p.
1758-10-14 GAUKŠAS Mykolas Gaukšas (Gaukszewicz) N Laumiai Sed.p. GRYTKUTĖ BENIUŠIENĖ Marijona Grytkutė Beniušienė (Beniusiowa) N Derkinčiai
1805-11-21 GEČAS Antanas Gečas (Antonium Giecewicz)
Lyksūdė ŽVINKLYTĖ Juozapota Žvinklytė (Jozephatam Zwinklewiczowna)
Baksčiai
1758-11-30 GEČAS Dominykas Gečas (Gieczas)
Rukai KUZMINSKIENĖ Ona Kuzminskienė (Kuzminska) N Geidučiai Mos.p.
1766-11-09 GEČAS Mykolas Gečas (Gieczus) N Rukai RONKYTĖ Ona Ronkytė (Rąkiewiczowna)
Prialgava
1757-02-20 GEČAS Mykolas Gečas (Gieczus)
Burviai BITARIENĖ Barbora Bitarienė (Bitarowiczowa) N Rukai
1793-06-01 GEČAS Mykolas Gečas (Michaelem Giecewicz)
Rukai EIDĖJUTĖ Elena Eidėjutė (Helenam Eydiejowna)
Baksčiai
1825-06-30 GEČAS Mykolas Gečas (Michaelem Giecewicz) N Rukai JONKUTĖ Julijona Jonkutė (Julianam Jankowna)
Nevočiai
1800-01-31 GEDGAUDAS Mykolas Gedgaudas (Michaelem Giedgowd)

NIUNIAVAITĖ Ona Niuniavaitė (Anna Nuniewzyczowna)
Šniukščiai
1729..01.17 GEDMA Andrius Gedma (Gedma)
Vabaliai neįrašyta Magdalena
Vabaliai
1743-11-03 GEDMINAS Antanas Gedminas (Giedmin)

DERKINTYTĖ Magdalena Derkintytė (Derkintayte)
Kaukolikai
1770-02-04 GEDMINAS Antanas Gedminas (Giedmins)
Geidučiai BUIVYDAITĖ Apolonija Buivydaitė (Buywidowna)
Laumaičiai
1780-11-19 GEDMINAS Antanas Gedminas (Gieminowicz) GD
Giršinai Kalv.p. PRIALGAUSKAITĖ Barbora Prialgauskaitė (Przyalgowska)
Prialgava
1736-01-22 GEDMINAS Jonas Gedminas (Gedmin)
Apuolė MOTUZAITĖ Elžbieta Motuzaitė (Motusayte)
Apuolė
1734-02-05 GEDMINAS Jonas Gedminas (Gedmin)

MATEIKAITĖ Konstancija Mateikaitė (Mateykayte)
Šatės
1736-12-02 GEDMINAS Juozapas Gedminas (Giedmin)
Erkšva Yl.p. ZABIELAITĖ Morta Zabielaitė (Zabielowna)
Ersla
1743-11-17 GEDMINAS Martynas Gedminas (Giedmin)
Erkšva Yl.p. BARTKUTĖ Elžbieta Bartkutė (Bartkayte)
Giršiniai
1743-11-17 GEDMINAS Martynas Gedminas (Giedmin)

EREMINAITĖ Marijona Ereminaitė (Ereminayte)
Juknaičiai
1774-08-29 GEDMINAS Mikalojus Gedminas (Giedmyns)
Kaukolikai POCIUTĖ Judita Pociutė (Pocaty)
Kaukolikai
1740-07-05 GEDMINAS Motiejus Gedminas (Giedmin) N Geidučiai ŽITKUTĖ Ona Žitkutė (Zytkiewiczowna)
Mosėdis
1808-01-13 GEDMINAS Motiejus Gedminas (Matheum Giedymin )
Prialgava PRIALGAUSKAITĖ Dorota Prialgauskaitė (Dorotha Przyalgowska)
Prialgava
1789-06-07 GEDMINAS Petras Gedminas (Petrus Giedmin)
Sodalė DABRYTĖ Barbora Dabrytė (Barbara Dabrayte)
Žebrokai
1792-10-14 GEDRIMAS Antanas Gedrimas (Antonius Giedrym)
Nevočiai VIBRAITĖ Kotryna Vibraitė (Catharina Wybrayte)
Plaušiniai
1712-08-01 GEDRIMAS Augustimas Gedrimas (Gedryms)
Vabaliai RIBALAITĖ Barbora Ribalaitė (Rybalayte)
Vabaliai
1825-11-24 GEDRIMAS Bonifacas Gedrimas (Bonifacium Giedrym)

JONKUTĖ Kotryna Jonkutė (Catharina Jankowna)
Baksčiai
1804-11-08 GEDRIMAS Dominykas Gedrimas (Dominicum Giedrym)
Krakės RIBINSKAITĖ Marijona Ribinskaitė (Marianam Rybinska)
Mosėdis
1818-02-24 GEDRIMAS Juozapas Gedrimas (Jozephum Giedrym)
Tauzai DRANGYTĖ Viktorija Drangytė (Victoria Drągiowna)
Krakės
1818-11-19 GEDRIMAS Juozapas Gedrimas (Jozephum Giedrym)
Žebrokai BALTRIMAITĖ Marcijona Baltrimaitė (Martiana Baltrymowna)
Prialgava
1711-06-21 GEDRIMAS Kazimieras Gedminas (Giedmin)
Seda GEDVILAITĖ Ona Gedvilaitė (Giedwylayte)
Prialgava
1825-10-06 GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas (Casimirum Giedrym)

PIEKUTĖ Barbora Piekutė (Piekiewiczowna)
Vindeikiai
1760-06-15 GEDRIMAS Mykolas Gedrimas (Giedrym)
Laumaičiai LITVINAITĖ Brigita Litvinaitė (Litwinowna)
Žebrokai
1729-11-22 GEDRIMAS Motiejus Gedrimas (Gedrim)
Šatės PETRAITYTĖ Agnė Petraityė (Petrayte)
Tauzai
1785-01-23 GEDRIMAS Pranciškus Gedrimas (Franciscus Giedrymowicz)
Nevočiai KUMPIKAITĖ Barbora Kumpikaitė (Barbara Kumpikowa)
Nevočiai
1799-09-24 GEDRIMAS Pranciškus Gedrimas (Franciscum Giedrym) N Plaušiniai RIMKUTĖ Veronika Rimkutė (Veronicam Rymkiewiczowna)
Virbaliai
1750-06-14 GEDRIMAS Pranciškus Gedrimas (Giedrymas)

VALANTINIENĖ Ona Valantinienė (Walątynowiczowa) N
1772-09-27 GEDVIGAS Jokūbas Gedvigas (Giedwig) GD
Sūdintai Žemel. p. KUMPIKAITĖ Rožė Kumpikaitė (Kumpikiewiczowna)
Prialgava
1827-02-07 GEDVILAS Antanas Gedvila (Giedwillo)
Polipkalnis Plat.p. KAIRYTĖ Barbora Kairytė (Kayrewiczowna)
Giršiniai
1796-11-03 GEDVILAS Juozapas Gedvilas(Jozephum Giedwillo) N
ALŠAUSKYTĖ Barbora Alšauskytė (Barbara Alszewska)
Kaukolikai
1788-09-28 GEDVILAS Kazimieras Gedvilas (Casimirus Giedwillo) GD
Gudaliai Platel.p. PRIALGAUSKIENĖ Elena Prialgauskienė (Helena Przyalgowska) N Prialgava
1802-05-06 GEGUŽIS Andrius Gegužis (Andream Gieguzys) N Šaukliai LIEKYTĖ Barbora Liekytė (Barbara Lekowna)
Žebrokai
1737-11-17 GELAUSKAS Mykolas Gelauskas (Gielawski)
Apuolė EIGIRDAITĖ Ona Eigirdaitė (Egirdowna)
Mikulčiai
1744-02-15 GELŽINIS Juozapas Gelžinis (Gielzynis)
Drupiai MAŽONAITĖ Ona Mažonaitė (Mazonayte)
Drupiai Mos.p.
1751-06-27 GELŽINIS Juozapas Gelžinis (Gielžynis)
Drupiai AŽONDENYTĖ Barbora Ažondenytė (Ažuntenayte)
Drupiai Mos.p.
1721-11-16 GERIBAS Antanas Geribas (Gieriba)
Pašiiė Yl.p. UKRINIENĖ Elžbieta Ukrinienė (Ukryniowa)
Vabaliai
1749-11-23 GERICHAS Motiejus Gerichas (Gierych) N Ylakaičiai Yl.p. MALONYTĖ Morta Malonytė (Malonayte)
Mos.p.
1805-02-14 GERUTIS Juozapas Gerutis (Jozephum Gierutis) N Šaukliai PETRAUSKAITĖ Marijona Petrauskaitė (Marianam Petrowska)
Mosėdis
1766-11-23 GERVINSKIS Juozapas Gervinskis (Gervinski)
Vindeikiai RAIŠUOTYTĖ Elžbieta Raišuotytė (Reszutowska)
Kulaliai
1800-11-20 GIEDRA Andrius Giedra (Andream Giedrowicz)

LEKSTUTYTĖ Magdalena Lekstutytė (Magdalina Lextutowna)
Kulaliai
1811-07-04 GIEDRA Baltramiejus Giedra (Bartholomeum Giedra)
Narėpai Sal.p. SKLUDERYTĖ Barbora Skluderytė (Barbaram Skluderowna)
Šaukliai
1798-07-24 GIEDRA Benediktas Giedra (Benedictum Giedra) N Juodupėnai Mos. ČIŽAUSKYTĖ Marijona Čižauskytė (Marianna Cižewska)
Daukšiai
1826-09-21 GIEDRA Jonas Giedra (Joannem Giedra)
Daukšiai PAULAUSKAITĖ Kotryna Paulauskaitė (Catharinam Pawlowska)
Žalgiriai
1824-05-06 GIEDRA Stanislovas Giedra (Stanislaum Gidra) N Narmantai Sal.p. ADOMAUSKYTĖ Ona Adomauskytė (Anna Adamowska)
Mikulčiai
1806-01-30 GIEDRA Stanislovas Giedra (Stanislaum Giedra)
Šatraminiai ZUBAITĖ Barbora Zubaitė (Barbaram Zubowiczowna)
Nevočių
1759-05-27 GIEDRAITIS Petras Giedraitis (Giedraytis) N Sk.p. MIKOLAUSKIENĖ Kotryna Mikolauskienė (Michalowska) N Ersla
1826-02-23 GIKARAS Kazimieras Gikaras (Casimirum Gikar) N Daukšiai SĖLENYTĖ Kotryna Sėlenytė (Catharinam Sylenowna)
Šėkai
1806-11-20 GIKARAS Kazimieras Gikaras (Cazimirum Gikar)
Daukšiai ŠEPUTYTĖ Juozapota Šeputytė (Jozephata Szeputowna)
Daukšiai
1778-06-08 GIKARAS Mykolas Gikaras (Gikort)
Jazdučiai Lenk.p. PUTKALYTĖ Justina Putkalytė (Putkalowna)
Žalgiriai
1778-11-22 GIKARAS Stanislovas Gikaras (Gikard)
Tauzai GALDIKAITĖ Regina Galdikaitė (Galdykowna)
KusaI
1793-04-28 GIKARAS Tadas Gikaras (Thaddeum Gikar)

LEILIONAITĖ Veronika Leilionaitė (Veronicam Lelonowna)
Mosėdis
1813-05-13 GIKARAS Tadas Gikaras (Thaddeum Gikar) N
LUOTĖ Kotryna Luotė (Catharina Luwtowna)
Igariai
1802-11-18 GILYS Jurgis Gilys (Georgium Gielewski)
Mosėdis TUBINAITĖ Marijona Tubinaitė (Marianna Tubinowna)
Žebrokai
1752-05-21 GIMBUTIS Jonas Gimbutis (Giembutt)
Yl.p. ANDRIEKUTĖ Judita Andriekutė (Andreykiewiczowna)

1789-11-08 GIMBUTIS Juozapas Gimbutis (Josephus Giębutt)

VIČIUTĖ Elžbieta Vičiutė (Helisabetth Wiczowna)
Vabaliai
1815-05-01 GIMBUTIS Juozapas Gimbutis (Jozephum Gimbutt) N
DAUKŠIENĖ Elžbieta Daukšienė (Elizabetha Dawkszowa) N Gedgaudžiai
1791-01-16 GINIOTAS Juozapas Giniotas (Josephus Giniotis)
Sodalė PREBERGYTĖ Marijona Prebergytė (Mariana Prebergowna)
Šerkšniai
1790-10-20 GINIOTAS Juozapas Giniotas (Josephus Giniotis)

PREBERGYTĖ Marijona Prebergytė (Mariana Prebergowna)
Šerkšniai
1742-01-14 GINIOTAS Jurgis Giniotas (Gineytt) GD
Plat.p. GINIOTAITĖ Edita Giniotaitė (Giniatowna) GD
Prialgava
1715-05-05 GINIOTAS Kazimieras Giniotas (Ginioc)
Židikių p. PUKINSKYTĖ Konstancija Pukinskytė (Pukinska)

1769-06-28 GINTAUTAS Jokūbas Gintautas (Gintawt) N
IMPULYTĖ Marijona Impulytė (Ipalowna)
Brotykai
1764-11-30 GINTAUTAS Jokūbas Gintautas (Gintawts)
Brotykai PRIALGAUSKAITĖ Marijona Prialgauskaitė
Prialgava
1790-01-01 GINTAUTAS Jokūbas Gintautas (Jacobus Gintowtt) N Šliktinė Plat.p. JUOZAITYTĖ Magdalena Juozaitytė (Magdalena Jozatowna)
Šliktinė
1824-02-17 GINTILAS Juozapas Gintilas (Jozephum Gintyllo)
Sedos p. YLAKYTĖ Barbora Ylakytė (Barbara Illakowiczowna )
Rukai
1822-01-21 GIRČIUS Juozapas Girčius (Jozephum Gircz) N Kulaliai VASERYTĖ NIŪNIAVIENĖ Veronika Vaserytė Niūniavienė (Veronica Niuniawowa) N Kulaliai
1739-10-18 GIRDVAINIS Antanas Girdvainis (Girdwiyn) GD
Židikių p. MONTRIMAITĖ Ona Montrimaitė (Montrymowna) GD
Prialgava
1764-01-15 GIRDŽIŪNAS Baltramiejus Girdžiūnas (Girdziuna) N Rušupiai Sk.p. GRIGUTYTĖ Barbora Grigutytė (Grygutowna)
Rumšaičiai
1806-11-06 GIRDŽIŪNAS Benediktas Girdžiūnas (Benedictum Girdziuna)
Kernai PAULAUSKAITĖ Ona Paulauskaitė (Anna Pawlowska)
Kernai
1793-06-01 GIRDŽIŪNAS Dovydas Girdžiūnas (Davidem Girdziuna)
Luknės Sk.p. ZUBYTĖ Elena Zubytė (Helenam Zubayte)
Ledžiai
1786-07-11 GIRDŽIŪNAS Paulius Girdžiūnas (Paulus Gyrczunski)
Luknės Sk.p. DIMAITĖ Rozalija Dimaitė (Rosalia Dymowna)
Budriai
1815-06-29 GIRDŽIŪNAS Pranciškus Girdžiūnas (Franciscum Girdziuna)
Krakės NARMONTAITĖ PLIUŠKIENĖ Juozapota Narmontaitė Pliuškienė (Jozephata Pluszkowa) N Tėveliai
1808-06-09 GIRDŽIŪNAS Tadas Girdžiūnas (Thaddeum Gerdziun)
Luknės Skuodo p. PETRAUSKAITĖ Juozapota Petrauskaitė (Jozephata Piotrowska)
Bobiliškės
1784-11-14 GIRŠTAUTAS Jonas Girštautas (Giersztowtt) GD
Telš.p. MONTVYDAITĖ Ona Montvydaitė (Montwidowna) GD
Prialgava
1711-05-24 GIRTAITIS Jonas Girtaitis (Gercis)
Vabaliai POCIUTĖ Dorota Pociutė (Pacewiczowna)
Rukai
1739-01-04 GIRTAITIS Juozapas Girtaitis (Girtaytis)
Ersla MELEŠKAITĖ Kotryna Meleškaitė (Meleszkowna)
Ersla
1813-05-27 GIRTAITIS Juozapas Girtaitis (Josephum Girtas) N
KOVARŽAITĖ Elena Kovaržaitė (Helenam Kawarzowna)
Kulaliai
1789-01-11 GIRTAITIS Juozapas Girtaitis (Josephus Girtowicz)
Prialgava PUKINSKYTĖ Agnė Pukinskytė (Agne: Pukinska)
Prialgava
1807-01-22 GLIAUDA Jonas Glaudys (Joannem Glowdowicz)
Šaukliai RAMONAITĖ ODINIENĖ Magdalena Ramonaitė Odinienė (Magdalena Odyntowa) N Šaukliai
1760-06-15 GLOŽYS Motiejus Gložys (Gložis)
Mažonai Sal.p. GALDIKAITĖ Marijona Galdikaitė (Galdykowna)
Ledžiai
1799-11-26 GLOŽYS Simonas Gložys (Simonem Gložis)
Žalgiriai RAMANAUSKAITĖ Konstancija Ramanauskaitė (Constancia Ramanowskowna)
Šakaliai
1724-11-26 GLOŽYS Steponas Gložys (Gložis)
Puodkaliai Skuod.par. BURNYTĖ Barbora Burnytė (Burniewiczowna)
Rumšaičiai
1730-11-19 GLUZDA Andrius Gluzda (Gluzdaytis)

BALCERYTĖ Marijona Balcerytė (Palcierayte)
Daukšiai
1787-01-28 GORODECKAS Tadas Garodeckas (Thaddeus Horodecki)
Telšių p. ČEPAUSKYTĖ Marijona Čepauskytė (Mariana Szczepowska)
Prialgava
1807-02-19 GRABYS Ignacijus Grabys (Ignatium Grabis)
Ersla MAČERNYTĖ Ona Mačernytė (Anna Maczernowna)
Mosėdis
1711-11-28 GRABYS Jeronimas Grabys (Grabowski)
Plat.p. VAITELIENĖ Ieva Vaitelienė (Waytelewiczowa) N Rukai
1815-02-16 GRABYS Jeronimas Grabys (Heronimum Grabowicz)
Tauzai DOBROVOLSKYTĖ Barbora Dobrovolskytė (Barbara Dabrowolska)
Gaubės
1811-02-07 GRABYS Jonas Grabys (Joannem Grabowski)
Ersla MILIUTĖ ŽVINKLIENĖ Elena Miliutė [?] Žvinklienė (Helenam Žwinklowa) N Šakaliai
1776-11-26 GRABYS Motiejus Grabys (Grabys)

JURKIENĖ Marijona Jurkienė (Jurkiowa) N Ersla
1787-10-20 GRABYS Motiejus Grabys (Mathi Grabys) N Ersla VIČIENĖ Kristina Vičienė (Cristina Wyczienie) N Ersla
1777-11-23 GRABYS Tomas Grabys (Grabowski)
Ersla KULIKAUSKYTĖ Antanina Kulikauskytė (Kullskayte)
Budriai
1815-10-19 GRAUŽA Antanas Grauža (Antonium Growža)
Udraliai JASKAUDAITĖ Kotryna Jaskaudaitė (Catharina Jaskowdowna)
Tauzai
1762-09-26 GRAUŽA Jokūbas Grauža (Grąža) N Žalgiriai VAINORIENĖ Ona Vainorienė (Woynorowa) N Žalgiriai
1780-01-23 GRAUŽA Jonas Grauža (Gruža)
Narmantai Sal.p. ZUBYTĖ Magdalena Zubytė (Zubayte)
Simaičiai
1766-11-09 GRAUŽA Tomas Grauža (Grawžewicz)
Nasrėnai Sal.p. KUPRYTĖ Kotryna Kuprytė (Kuprewiczowna)
Mosėdis
1821-05-24 GRICIUS Dominykas Gricius (Dominicum Grycius)
Plat.p. ŽELVYTĖ DVARIONIENĖ Ona Želvytė Dvarionienė (Anna Dwaronowiczowa) N Kulaliai
1759-11-18 GRICIUS Dominykas Gricius (Grycewicz)
Puodkaliai Skuod.par. DARGYTĖ Ona Dargytė (Dargiewiczowna)
Igariai
1750-10-11 GRICIUS Gabrielius Gricius (Grycewicz)
Mosėdis LEILIONAITĖ Marijona Leilionaitė (Lelonayte)
Mosėdis
1712-02-04 GRICIUS Kazimieras Gricius (Grycaytis)
Šatraminiai KNITAITĖ Marijona Knitaitė (Kniutowna)
Šatraminiai
1717-01-24 GRICIUS Mykolas Gricius (Gricius)
Jedžiotai Yl.p PETKIENĖ Kotryna Petkienė (Petkiewiczowa) N Bružai Mos.p.
1738-05-09 GRICIUS Mykolas Gricius (Grycewicz)
Urviai VAITELIENĖ Ona Vaitelienė (Waytelowa) N
1730-10-22 GRICIUS Pranciškus Gricius (Gricius)
Trubakai Sk.p. BALTRAMIEJIENĖ Kotryna Baltramiejienė (Baltramieiene) N Šaukliai
1746-01-23 GRICIUS Simonas ? Gricius (Grycewicz)
Naujukai STONKUTĖ Regina Stonkutė (Stonkiowna)
Prialgava
1724-02-13 GRICIUS Simonas Gricius (Grycaytis)
Salantai GRIGUTYTĖ Barbora Grigutytė (Grygutayte)
Prialgava
1737-09-29 GRICIUS Stanislovas Gricius (Gricewicz)

RAZMAITĖ Rožė Razmaitė (Razmowna)
Prialgava
1750-01-10 GRICIUS Stanislovas Gricius (Grycewicz)

VAIČIULYTĖ Magdalena Vaičiulytė (Wayciulayte)
Šakaliai
1751-11-29 GRICIUS Tomas Gricius (Grycewicz)

RAPALYTĖ Kotryna Rapalytė (Rafalowna)

1809-02-08 GRIGAITIS Antanas Grigaitis (Antonium Grygiewicz)
Šatraminiai GIKARAITĖ Ona Gikaraitė (Anna Gikarowna)
Daukšiai
1826-01-12 GRIGAITIS Jurgis Grigaitis (Georgium Grygiewicz)

JONUŠKAITĖ Kotryna Jonuškaitė (Catharinam Januszkiewiczowna)
Prialgava
1741-02-12 GRIGAITIS Mykolas Grigaitis (Grigaytis)
Kaukolikai ZASACKAITĖ Elžbieta Zasackaitė (Zasackayte)
Kaukolikai
1785-11-20 GRIGAITIS Mykolas Grigaitis (Michael Grygiewicz)
Šatraminiai LIPŠAITĖ Elžbieta Lipšaitė (Elisabetha Lypszonska)
Šatraminiai
1824-01-22 GRIGAITIS Mykolas Grigaitis (Michaelem Grygiewicz)

AŽONDONYTĖ Barbora Ažondonytė (Barbara Ažądonowna)
Ledžiai
1759-11-18 GRIGAITIS Mykolas Grigas (Grygowicz)
Vabaliai JUREVIČIENĖ Kotryna Jurevičienė (.urewiczowa) N Lyksūdė
1778-11-06 GRIGAITIS Petras Grigaitis (Grygiewicz)
Šatraminiai ŽEBRAUSKAITĖ Barbora Žebrauskaitė (Zebrowna)
Šatraminiai
1811-06-25 GRIGAITIS Petras Grigaitis (Petrum Grygiewicz)
Šatraminiai APULSKYTĖ Barbora Apulskytė (Barbaram Opulska)
Žalgiriai
1813-01-19 GRIGAITIS Petras Grigaitis (Petrum Grygiewicz)

GEDRIMAITĖ Elžbieta Gedrimaitė (Eliszbetham Giedrymowna)

1785-11-20 GRIGAITIS Pranciškus Grigaitis (Franciscum Grygiewicz)
Šatraminiai PUKINSKYTĖ Liucija Pukinskytė (Lucia Pukinska)
Drupiai Mos.p.
1786-11-26 GRIGAITIS Pranciškus Grigaitis (Franciscus Grygiewicz)
Šatraminiai VAIČIULYTĖ Ieva Vaičiulytė (Eva Woyczulowna)
Montvydžiai Mos.p.
1826-11-16 GRIGALAUSKAS Mykolas Grigalauskas (Michaelem Grygalowski)
Platelių p. PIEKUTĖ Marijonas Piekutė (Marianam Piekowna)
Šniukščiai
1740-02-28 GRIGARAVIČIUS Jonas Grigaravičius (Gregorowicz) N Prialgava PAULIENĖ (vardas neįrašytas) Paulienė (Pawlenie) N Vabaliai
1711-01-18 GRIGUTIS Dovydas Grigutis (Grigutis)

IGNOTIENĖ Zuzana Ignotienė (Ignatowa) N Žebrokai
1719-08-12 GRIGUTIS Kazimieras Grigutis (Grygutis)
Geidučiai KĖKŠTIENĖ Justina Kėkštienė (Kiekščiowa) N Burviai
1749-11-23 GRIGUTIS Mikalojus Grigutis (Grygutowicz)
Lenk.p. BEINORAITĖ Barbora Beinoraitė (Beynorowiczowna)
Ledžiai
1763-11-20 GRIGUTIS Motiejus Grigutis (Grygutowicz)
Brotykai LAUKYTĖ Elena Laukytė (Lawkowiczowna)
Mosėdis
1775-07-18 GRIGUTIS Pranciškus Grigutis (Grygutis)
Rumšaičiai BUTKUTĖ Elena Butkutė (Butkiewiczowna)
Vabaliai
1764-11-29 GRIGUTIS Stanislovas Grigutis (Grygutis)
Rumšaičiai GALINSKAITĖ Magdalena Galinskaitė (Halinska)
Geidučiai Mos.p.
1782-01-21 GRIGUTIS Vincentas Grigutis (Grygutis)
Rumšaičiai STAŠKUTĖ Marijona Staškutė (Staszkiewiczowna))
Kaukolikai
1758-11-05 GRIKPĖDIS Petras Grikpėdis (Grykpedis)
Įpiltis Laukž.p. EIDĖJUTĖ Magdalena Eidėjutė (Eydiejowna)
Daukšiai
1797-02-21 GRIKŠYS Gasparas Grikšys (Gasparem Gryksis) N
ŠIMKUTĖ Ona Šimkutė (Anna Szymkiewiczowna)
Burviai
1818-06-25 GRINIUS Dominykas Grinius (Dominicum Hryniewicz)
Lyksūdė ŽEIMYTĖ Petronėlė Žeimytė (Petronilla Žeymowiczowna)
Ersla
1743-10-27 GRIŠKUS Jonas Griškus (Gryzkiewicz)
Vabaliai SADAUSKAITĖ Ona Sadauskaitė (Sadowskowna)
Rumšaičiai
1772-01-07 GRITKUS Antanas Gritkus (Grytkus)

KUNICKAITĖ Morta Kunickaitė (Kunicka)
Vabaliai
1772-10-18 GRITKUS Jonas Gritkus (Grytkiewicz)
Gėsalai Yl.p. ŽVAGINYTĖ Rožė Žvaginytė (Žwaginowna)
Budvietė
1782-10-21 GRITKUS Tadas Grytkus (Grytkus)
Juknaičiai Mos.p. POCIUTĖ Barbora Gasaitė (Gasewiczowna)
Juknaičiai
1769-05-10 GRODSKIS Petras Grodskis (Grodzki) N Trumplaukiai Yl.p. MAŽULYTĖ Marijona Mažulytė (Maželowiczowna)
Vabaliai
1803-02-03 GRUMBLIS Simonas Grumblis (Simonem Grumblis)

TAURINSKAITĖ Juozapota Taurinskaitė (Josephata Tawrynska)
Krakės
1800-02-20 GRUMBLIS Stanislovas Grumblis (Stanislaum Grumblis)

LUBINAITĖ Ona Lubinaitė (Anna Lubinowna)
Krakės
1805-01-17 GRUNDULIS Jurgis Grundulis (Georgium Grundull)
Jakštaičiai Salant. p. PAULIKAITĖ Kotryna Paulikaitė (Catharinam Pawlikowna)
Šatraminiai
1786-01-29 GRUŽAS Antanas Gružas (Antonius Gružewicz)
Daukšiai BAUŽYTĖ Magdalena Baužytė (Magdalena Bawzowna)
Daukšiai
1746-01-30 GUDAVIČIUS Jonas Gudavičius (Gudowicz)
Dvareliai Yl.p. STANIUTĖ Kotryna Staniutė (Stanewiczayte)
Kaukolikai
1789-12-25 GUDAVIČIUS Martynas Gudavičius (Matinus Gludowicz)
Gilaičiai Plat.p. RAZMAITĖ Regina Razmaitė (Ragina Razmowiczowna)
Kulaliai
1721-04-27 GUDAVIČIUS Petras Gudavičius (Gudowicz)
Prialgava PIKTURNIENĖ Kotryna Pikturnienė (Pikturnowa) N Prialgava
1716-02-16 GIERAUSKAS Kazimieras Gierauskas (Gierowski)
Večiai KusaiTĖ Agota Kusaitė (Kusowna)
Večiai
1805-02-14 GURAUSKAS Dovydas Gurauskas (Dawid Gurawski) N Daukšiai MILINSKYTĖ Antanina Milinskytė (Antaninam Milinska)
Daukšiai
1805-02-07 GURAUSKAS Jurgis Gurauskas (Georgium Gurowski)
Putkaliai Skuod.p. ŠIMKUTĖ Magdalena Šimkutė (Magdalinam Szymkiewiczowna)
Kernai
1810-02-27 GURAUSKAS Petras Gurauskas (Petrum Gurowski)
Mosėdis UKRINAITĖ Barbora Ukrinaitė (Barbara Ukrynowna Gurowska)
Šakaliai
1784-01-21 GUREVIČIUS Kazimieras Gurevičius (Gurewicz)
Juknaičiai Mos.p. BYTAUTAITĖ Elena Bytautaitė (Bitowtowna)
Rukai
1761-01-25 GUSTYS Jonas Gustys (Gustas)

ŠIMKUTĖ Barbora Šimkutė (Szymkowna)
Lukošaičiai
1796-11-22 GUSTYS Juozapas Gustys (Jozephum Gustowicz) N Kruopiai Plat.p. PAKALNIŠKIENĖ Viktorija Pakalniškienė (Victoria Pakalninkiowa) N Derkinčiai
1759-08-05 GUSTYS Motiejus Gustys (Gustis)
Vabaliai BRASAITĖ Kotryna Brasaitė (Brasowna)
Malūkai
1726-06-10 GUSTYS Pranciškus Gustys (Gustaytis)

JONUŠAITIENĖ Barbora Jonušaitienė (Janusiewiczowa) N Rumšaičiai
1805-06-05 GUŽYS Dominykas Gužys (Dominikum Guszewski)
Šatraminiai KONČIŪTĖ Cecilija Končiūtė (Ceciliam Konczowna)
Šatraminiai
1809-01-19 GUŽYS Ignacijus Gužys (Ignatium Guzewski)

NUMGAUDYTĖ Pranciška Numgaudytė (Franciska Numgowdziowna)
Šerkšniai
1724-08-27 GUŽYS Jokūbas Gužys (Gužie)

KONČIUTĖ Kristina Končiutė (Konczowna)
Daukšiai
1778-10-18 GUŽYS Jonas Gužys (Guzewicz)
Juknaičiai Mos.p. ŠUKYTĖ Ona Šukytė (Szukeliowna)
Juknaičiai
1823-11-27 GUŽYS Juozapas Gužys (Jozephum Guržynski)
Šatraminiai BARANAUSKAITĖ Viktorija Baranauskaitė (Victoria Baranowska)
Šėkai
1777-01-19 GUŽYS Jurgis Gužys (Gužis)
Juknaičiai Mos.p. JUODEIKIENĖ Ona Juodeikienė (Judeykowa) N
1767-05-10 GUŽYS Petras Gužys (Gaszus) N Juknaičiai Mos.p. PETKUTĖ Kotryna Petkutė (Petkowna)
Drupiai Mos.p.
1785-06-23 GUŽYS Pranciškus Gužys (Franciscus Gurzewski)
Mosėdis MINGAUDIENĖ Liucija Mingaudienė (Liucia Mingowdowa) N Mosėdis
1822-11-14 GVAZDŽIAUSKIS Jonas Gvazdžiauskis (Joanem Gwazdziewski)

ANTANAUSKYTĖ Barbora Antanauskytė (Barbara Antonowna)
Mosėdis
1758-07-16 GVAZDŽIAUSKIS Jurgis Gvazdžiauskis (Gwozdziewski)
Baksčiai RUIBIENĖ Kotryna Ruibienė (Ruybowiczowa) N Mosėdis
1780-11-25 GVAZDŽIAUSKIS Jurgis Gvazdžiauskis (Gwazdziawski) N Daukšiai KLOVAITĖ Morta Kloviatė (Klowayte)
Tėveliai

H


1815-01-13 HERMALAS Fridrichas Hermalas (Fridrichum Hermal)

PRONCKIENĖ Eleonora Pronckienė (Helena Frankowa) N Burviai
1813-11-04 HERMANAS Jonas Hermanas (Joannem Herman)

BILIKAITĖ Morta Bilikaitė (Martham Bilikowiczowna)
Tauzai
1822-01-16 HERMANAS Jonas Hermanas (Joannem Herman) N Naujukai BAKŠTYTĖ Marijona Bakštytė (Mariana Baksztowna)
Ledžiai
1784-11-11 HROL Jurgis Hrolas (Hrol) N Luknės Sk.p. JAKUTYTĖ Magdalena Jakutytė (Jakutowna)
Kernai

I


1753-03-04 IGNOTAS Antanas Ignotas (Ignatowicz)

JURKIENĖ Elena Jurkienė (Jurkiewiczowa) N Ersla
1785-04-29 IGNOTAS Jonas Ignotas (Joannes Ignatowicz)
Ersla MAŽRIMAITĖ Ieva Mažrimaitė (Heva Mažrymowna)
Ersla
1824-11-18 IGNOTAS Petras Ignotas (Petrum Ignotas)

DAUKINTAITĖ Ona Daukintytė (Anna Dowkintowna)
Daukšiai
1713-11-29 INDRIEKUS Kazimieras Indriekus (Indriekaytis)

KNITAITĖ Barbora Knitaitė (Knydayte)

1787-10-28 INTAS Benediktas Intass (Benedictus Intowicz)
Gedrimai Yl.p. ŽVAGINYTĖ Elena Žvaginytė (helena Žwaginowna)
Sarmatiškės Mos.p.
1784-11-21 INTAS Gasparas Intas (Hintowicz) N Sarmatiškės ŠALTYTĖ Marijona Šaltytė (Szolciowna)
Sarmatiškės Mos.p.
1755-11-27 INTAS Jonas Intas (Intowicz)
Pašiiė Yl.p. ŠAKALYTĖ Justina Šakalytė (Szakalayty)
Šakaliai
1814-01-27 INTAS Juozapas Intas (Josephum Intowicz)
Būdvietė ASTRAUSKAITĖ Barbora Astrauskytė (Barbaram Ostrowska)
Šerkšniai
1818-11-12 INTAS Juozapas Intas (Jozephum Intowicz)
Rukai VIČIUTĖ Magdalena Vičiūtė (Magdalena Wicziowna)
Ersla
1809-11-23 INTAS Juozapas Intas (Jozephum Intowicz)
Šatraminiai BAUBLYTĖ Elena Baublytė (Helena Bawblewiczowna)
Nevočiai
1812-06-18 INTAS Kazimieras Intas (Casimirum Intowicz)
Būdvietė RIMKUTĖ Joana Rimkutė (Johannam Rymkiewiczowna)
Burniškiai Mos.p.
1822-11-21 INTAS Kazimieras Intas (Cazimirum Intowicz)
Giršiniai SENDRAUSKAITĖ LIEKIENĖ Kunegunda Sendrauskaitė Liekienė (Cunegunda Lękowska) N Šatraminiai
1768-07-26 INTAS Mikalojus Intas (Jntas) N Pik.p. VEČYTĖ Elena Večytė (Weczowna)
Geidučiai Mos.p.
1819-11-25 INTAS Mykolas Intas (Michaelem Gintowski)

JACKUTĖ Ona Jackutė (Anna Jackowna Jankowska)
Apuolė
1817-11-27 INTAS Mykolas Intas (Michaelem Intowicz)

PETRIKAITĖ Elena Petrikaitė (Helena Petrykowna)
Šatraminiai
1810-01-25 INTAS Rokas Intas (Rochum Intowicz)
Būdvietė LITVINAITĖ Rozalija Litvinaitė (Rozalia Litwinowna)
Būdvietė
1815-05-19 INTAS Rokas Intas (Rochum Intowicz) N Krakės ŠAKINYTĖ Elena Šakinytė (Helena Szakiniowna)
Igariai
1738-11-02 IPALIS Simonas Ipalis (Ipalis)
Padegimai Kalv.p. YLAKYTĖ Ona Ylakytė (Illokowiczowna)
Vindeikiai
1754-11-11 IPULIS Andrius Ipulis (Ipulewicz)
Kalv.p. DOVAINYTĖ Barbora Dovainytė (Dowayniowna)
Burviai
1776-11-26 IPULIS Antanas Ipulis (Ipulis)
Vindeikiai BUTKUTĖ Liucija Butkutė (Butkiewiczowna)
Burviai
1713-11-12 IVANAUSKAS Petras Ivanauskas (Iwonowicz)

DUBINSKIENĖ Magdalena Dubinskienė (Dubiowa) N Daukšiai

Y


1803-11-24 YLAKIS Antanas Ylakis (Illokowicz)
Vindeikiai JURDIKAITĖ Barbora Jurdikaitė (Jurdykowna)
Rukai
1784-05-08 YLAKIS Dominykas Ylakis (Illokowicz)
Šilalė Sk.p. MICKIENĖ iKotryna Mickienė (Mickiewiczowa) N Vindeikiai
1815-11-16 YLAKIS Jonas Ylakis (Joannem Illakowicz)
Vindeikiai KELPŠAITĖ Morta Kelpšaitė (Martha Kielpszowna)
Šaukliai
1747-10-22 YLAKIS Juozapas Ylakis (Illakowicz)
Mos.p. ČERNIAUSKYTĖ Morta Černiauskytė (Czerniewska)
Mos.p.
1746-01-23 YLAKIS Juozapas Ylakis (Illakowicz) GD
Puokė Sed.p. MONTRIMAITĖ Konstancija Montrimaitė (Montrymowna)
Prialgava
1757-02-13 YLAKIS Mikalojus Ylakis (Illakowicz) N Vindeikiai VIŠINSKYTĖ Ona Višinskytė (Wiszynska)
Šatraminiai
1741-02-12 YLAKIS Mikalojus Ylakis (Illakowicz)
Vindeikiai VENCKUTĖ Elena Venckutė (Węckiewiczowna)

1770-10-21 YLAKIS Motiejus Ylakis (Illakowicz)
Vindeikiai BUTKUTĖ Magdalena Butkutė (Butkiewiczowna)
Burviai
1771-11-12 YLAKIS Simonas Ylakis (Illakis)
Salantai LENKIENĖ Rožė Lenkuvienė (Lękieny) N Žalgiriai