Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

J


1777-11-23 JABLONSKIS Jonas Jablonskis (Jablonski)
Šaukliai VASERYTĖ Kotryna Vaserytė (Waserayte)
Šaukliai
1827-01-18 JABLONSKIS Jonas Jablonskis (Joannem Jablonski)

BLAUZDYTĖ Marijona Blauzdytė (Marianam Blawzdowna)
Šaukliai
1752-11-26 JABLONSKIS Motiejus Jablonskis (Jablonski)
Lenk.p. BERTAŠIUTĖ Kotryna Bertašiutė (Bartaszowna)

1723-11-14 JABLONSKIS Pranciškus Jablonskis (Jablonski)

STASIUTĖ Kristina Stasiutė (Stasayte)
Šatės
1784-01-01 JABLONSKIS Silvestras Jablonskis (Jablonski)
Šatės VIČIUTĖ Kotryna Vičiutė (Wyczowna)
Vabaliai
1739-01-18 JABLONSKIS Tomas Jablonskis (Jablonski)
Mikytai Plat.p. PRIALGAUSKAITĖ Magdalena Perialgauskaitė

1805-02-14 JACKUS Antanas Jackus (Antonium Jackus)
Mosėdis GILYTĖ Elžbieta Gilytė (Elizabetham Gilewska)
Mosėdis
1767-11-22 JACKUS Antanas Jackus (Jackus)

VAIČIULYTĖ Ieva Vaičiulytė (Wayciulowna)
Šaukliai
1786-01-22 JACKUS Jokūbas Jackus (Jacobus Jackiewicz)
Kaukolikai ŽIOGAITĖ Morta Žiogaitė (Martha Žagowiczowna)
Kaukolikai
1789-06-07 JACKUS Jokūbas Jackus (Jacobus Jackus)
Kaukolikai BAIČĖ Marcijona Baičė (Marciana Baycze)
Laumaičiai
1741-02-12 JACKUS Jonas Jackus (Jackowski)
Apuolė ZABIELAITĖ Kristina Zabielaitė (Zabielayte)
Ersla
1793-05-10 JACKUS Jonas Jackus (Joannem Jackus) N Budriai GARBIENĖ Elžbieta Garbienė (Elisabhetam Garbieny) N Mosėdis
1800-08-28 JACKUS Jonas Jackus (Jackiewicz)
Luknės Skuodo p. VIŠČIŪNAITĖ Rožė Viščiūnaitė (Rozam Wisciunowna)
Mosėdis
1752-11-26 JACKUS Juozapas Jackus (Jackus)

PETRIKAITĖ Kotryna Petrikaitė (Petrykowna)

1792-10-14 JACKUS Juozapas Jackus (Josephus Jackus)
Juknaičiai Mos.p. KAVULSKYTĖ VALKUVIENĖ Morta Kavulskytė Valkuvienė (Martha Walkowa) N Šaukliai
1793-06-01 JACKUS Juozapas Jackus (Josephus Jackus) N Kaukolikai JASMONTAITĖ Joana Jasmontaitė (Joannam Jasmontowna)
Nevočiai
1816-11-29 JACKUS Juozapas Jackus (Jozephum Jackus)

JANČIAUSKYTĖ Magdalena Jančiauskytė (Magdalena Janczowska)
Juknaičiai
1823-02-27 JACKUS Juozapas Jackus (Jozephum Jackus)

LAURECKYTĖ Kotryna Laureckytė (Catharina Wowržuka)
Gaubės
1762-10-24 JACKUS Kazimieras Jackus (Jackus)
Gaubės ŽIOGAITĖ Magdalena Žiogaitė (Žiogowna)
Drupiai Mos.p.
1786-11-19 JACKUS Mykolas Jackus (Michael Jackiewicz)
Gaubės RONKYTĖ Morta Ronkytė (Martha Rąkowna)
Igariai
1756-11-21 JACKUS Motiejus Jackus (Jackowski)
Krakės VERAVIČIUTĖ Elena Veravičiutė (Werawiczowna)
Krakės
1773-10-24 JACKUS Motiejus Jackus (Jackus)
Prialgava BUDRIENĖ Ona Budrienė (Budriowa) N
1785-01-02 JACKUS Motiejus Jackus (Mathias Jackiewicz)
Laumaičiai SĖLENYTĖ Ona Sėlenytė (Ana Sieleniowna)
Laumaičiai
1796-11-22 JACKUS Tadas Jackus (Thaddeum Jackiewicz)

BERTAŠIUTĖ Uršulė Bertašiutė (Urszula Bertaczowna)
Kaukolikai
1758-04-30 JACKUS Tomas Jackus (Jackowski)
Krakės GAUBYTĖ Ona Gaubytė (Gawbowna)
Krakės
1783-11-03 JACKUS Tomas Jackus (Jackiewicz)
Kaukolikai DVARIONAITĖ Rozalija Dvarionaitė (Dwarzaninowna)
Šaukliai
1797-11-28 JACKUS Tomas Jackus (Thomam Jackus)
Žebrokai RUDYTĖ Uršulė Rudytė (Urszula Rudowiczowna)
Mosėdis
1798-02-24 JACKUS Tomas Jackus (Thomam Jackus)

STEPONAVIČIŪTĖ Barbora Steponavičiūtė (Barbara Stefanowiczowna)
Mos.p.
1818-01-15 JACKUS Tomas Jackus (Thomam Jackus)
Juknaičiai Mos.p. JUZUMAITĖ Magdalena Juzumaitė (Magdalenum Juzumowna)
Kaukolikai
1753-01-14 JAKAVIČIUS Kristoforas Jakavičiuss (Jakowicz) N Mosėdis JARMONTIENĖ Marijona Jarmontienė (Jermontowa) N Mosėdis
1773-11-07 JOKAS Motiejus Jokas (Joka)
Vabaliai VIRŠILAITĖ Magdalena Viršilaitė (Wirszylowna)
Rukai
1825-11-24 JAKAVICKIS Laurynas Jakavickis (Laurentium Jakawicki)

MARKAUSKAITĖ Ona Markaitytė (Anna Markowska)
Šaukliai
1741-11-12 JAKŠTAS Andrius Jakštas (Jaksztaytis)
Šniukščiai JURKUTĖ Ona Jurkutė (Jurkiewiczowna)
Ersla
1780-05-07 JAKŠTAS Andrius Jakštas (Jaksztowicz) N Šniukščiai ZABURAITĖ Rozalija Zaburaitė (Rosam Zaburayte)
Šniukščiai
1798-11-27 JAKŠTAS Antanas Jakštas (Antonium Jakszta)
Šerkšniai LEILIONAITĖ Kotryna Leilionaitė (Catharina Leylonowna)
Mos.p.
1800-02-14 JAKŠTAS Antanas Jakštas (Antonium Jakszta) N Šerkšniai RUIKAITĖ Regina Ruikaitė (Regina Ruykiewna)
Kusai
1809-07-13 JAKŠTAS Antanas Jakštas (Antonium Jaksztas) N Igariai VAITILAITĖ Rozalija Vaitilaitė (Rozalia Woytylowna)
Gondlaukė
1826-01-12 JAKŠTAS Antanas Jakštas (Antonium Jaksztas)

MONTIKIENĖ Leokadija Montikienė (Liocadium Montykowa) N Kulaliai
1756-10-17 JAKŠTAS Jonas Jakštas (Jaksztowicz)
Šniukščiai ZABURAITĖ Marijona Zaburaitė (Zaburowna)
Šniukščiai
1798-02-24 JAKŠTAS Jonas Jakštas (Joanem Jaksztowicz)
Šaučikiai Salant.par. KONČIŪTĖ Barbora Končiutė (Barbara Ręczowna)
Šatraminiai
1814-05-25 JAKŠTAS Jonas Jakštas (Joannem Jaksztas)
Šatraminiai GVAZDŽIAUSKYTĖ Antanina Gvazdžiauskytė (Antoninam Gwazdziewska)
Daukšiai
1806-01-30 JAKŠTAS Juozapas Jakštas (Josephum Jaksztas)
Mosėdis BAGUCKYTĖ Ona Baguckytė (Annam Bogucka)
Mikulčiai
1808-02-11 JAKŠTAS Jurgis Jakštas (Georgium Jaksztas) N Nevočiai KONČIŪTĖ Magdalena Končiutė (Magdalena Konczowna)
Šatraminiai
1814-01-27 JAKŠTAS Jurgis Jakštas (Georgium Jaksztas) N Šlamai Gintel.p. MIKUTAITĖ JAKUTIENĖ Terezė Jakutienė (Theresiam Jakutowiczowna) N Žebrokai
1767-11-15 JAKŠTAS Motiejus Jakštas (Jaksztas)
Erlėnai Sal.p. MOMKUTĖ Marcijona Momkutė (Menkowna)
Lukošaičiai
1808-11-17 JAKŠTAS Pranciškus Jakštas (Franciskum Jaksztas)
Mikulčiai DVARIONAITĖ Barbora Dvarionaitė (Barbara Dwaronowna)
Šerkšniai
1711-05-17 JAKUBAITIS Adalbertas Jakubaitis (Jakubowicz)
Tauzai VAICIEKAUSKIENĖ Elžbieta Vaiciekauskienė (Woyciechowiczowa) N Mosėdis
1798-10-23 JAKUBAITIS Izidorius Jakubaitis (Izidorum Jakupowicz)
Tauzai BURBIENĖ Barbora Burbienė (Barbara Burbowa) N Šekai
1772-01-19 JAKUBAITIS Jonas Jakubaitis (Jakubowicz)
Urviai PILIBAITYTĖ Benedikta Pilibaitytė (Filipowiczowna)
Apuolė
1756-11-14 JAKUBAITIS Juozapas Jakubaitis (Jakubowicz)
Vabaliai SABECKYTĖ Barbora Sabeckytė (Sobiecka)
Vabaliai
1797-11-28 JAKUBAITIS Kornelijus Jakubaitis (Cornelium Jakubaytis) N Tauzai SIMAITYTĖ Pranciška Simaitytė (Pranciszca Symaycziowna)
Tauzai
1711-02-15 JAKUBAITIS Stanislovas Jakubaitis (Jacubowicz)
Udraliai KERYTĖ Kotryna Kerytė (Kerowna)
Udraliai
1760-11-16 JAKUMAS Petras Jakumas (Jakums)

SRUTYTĖ Elžbieta Srutytė (Srutowna)
Rumšaičiai
1764-10-28 JAKUMAS Petras Jakumas (Jakoms)

BUČYTĖ Agnė Bučytė (Buczowna)
Vabaliai
1760-01-20 JAKUTIS Dominykas Jakutis (Jakutis)
Barstyčiai Kalv.p. DANIELIENĖ Magdalena Danilienė (Danillowa)
Lyksūdė
1827-02-02 JAKUTIS Dominykas Jakutis (Dominicum Jakutowicz) N Laumaičiai Šat.p. TAMOŠAUSKAITĖ Magdalena Tamošauskaitė (Magdalenam Tomaszewska)
Ersla
1763-07-10 JAKUTIS Gasparas Jakutis (Jakutis)
Šakaliai VYŠNIAUSKAITĖ Ona Vyšniauskaitė (Wišniewska)
Prialgava
1798-02-05 JAKUTIS Ignotas Jakutis ( Jonatium Jakutowicz)

LIPŠAITĖ Viktorija Lipšaitė (Victoria Lipszonska)
Žalgiriai
1740-05-13 JAKUTIS Jonas Jakutis (Jakutowicz)
Erlėnai Sal.p. JASKAUDAITĖ Rozalija Jaskaudaitė (Jaskawdowna)
Daukšiai
1742-04-22 JAKUTIS Jonas Jakutis (Jakutis)
Žebrokai RAZMAITĖ POCIENĖ Magdalena Razmaitė Pocienė (Pociowa) N Prialgava
1747-07-02 JAKUTIS Jonas Jakutis (Jakutowicz)
Kernai BERNIUTĖ Marijona Berniutė (Bernowiczowna)
Šatraminiai
1749-06-29 JAKUTIS Jonas Jakutis (Jakutys)

LUTYTĖ Magdalena Lutytė (Lutowiczowna)

1793-10-20 JAKUTIS Jonas Jakutis (Joannem Jakutaytis)
Juknaičiai Mos.p. DVARIONAITĖ Konstancija Dvarionaitė (Konstantiam Dwarionayte)
Nevočiai
1812-11-24 JAKUTIS Jonas Jakutis (Joannem Jakutowicz) N
MIKUTAITĖ Terezė Mikutaitė (Theresiam Mikutowna)

1823-01-23 JAKUTIS Jonas Jakutis (Joannem Jakutis)

DANYTĖ Rozalija Danytė (Rozalia Daniowna)
Virbaliai
1778-01-15 JAKUTIS Juozapas Jakutis (Jakutowicz)
Kernai JURGILEVIČIUTĖ Elžbieta Jurgelevičiutė (Jugielewiczowna)
Plat.p.
1785-04-30 JAKUTIS Jurgis Jakutis (Georgius Jakutowicz)
Šaukliai TAUČIUVIENĖ Ona Taučiuvienė (Anna Tawczewiczowa) N Šaukliai
1792-09-30 JAKUTIS Jurgis Jakutis (Georgius Jakuwtis)
Šaukliai NARBUTAITĖ Barbora Narbutaitė (Barbara Narbutowna)
Šaukliai
1711-02-15 JAKUTIS Kazimieras Jakutis (Jakutis)
Ersla VIČIENĖ Magdalena Vičienė (Wiczowa) N Juknaičiai
1760-02-10 JAKUTIS Kazimieras Jakutis (Jakutis)
Šakaliai TAURINSKAITĖ Rožė Taurinskaitė (Tawrynska)
Lyksūdė
1771-11-03 JAKUTIS Kazimieras Jakutis (Jakutis) N Šakaliai MAŽRIMAITĖ Magdalena Mažrimaitė (Mažrymayty)
Lyksūdė
1789-02-08 JAKUTIS Laurynas Jakutis (Laurentius Jakutowicz)
Vabaliai URBONAVIČIENĖ Judita Urbonavičienė (Juditha Urbanowiczowa) N Vabaliai
1743-06-23 JAKUTIS Martynas Jakutis (Jakutis)
Erlėnai Sal.p. MIKOLAUSKIENĖ Ona Mikolauskienė (Michalowska) N Igariai
1822-07-04 JAKUTIS Motiejus Jakutis (Mathiam Jakutis)
Tauzai ANDRIEJAUSKAITĖ Juozapota Andriejauskytė (Jozephata Andrziewska)
Šerkšniai
1722-11-22 JAKUTIS Pranciškus Jakutis (Jakutis)
Vabaliai MERAITĖ Ona Meraitė (Marayte)
Vabaliai
1771-01-13 JAKUTIS Stanislovas Jakutis (Jakutowicz)
Lyksūdė VAITILIENĖ Konstancija Vaitilienė (Woytylowiczowa) N Rukai
1784-02-02 JAKUTIS Stanislovas Jakutis (Jakutowicz)
Kernai MOCKUTĖ Kunegunda Mockutė (Mackiewiczowna)
Tauzai
1811-06-27 JAKUTIS Vincentas Jakutis (Vincentium Jakutowicz) N Drupiai TAUČIUTĖ Barbora Taučiutė (Barbaram Tawciowna)
Rukai
1751-01-10 JANČIAUSKIS (vardas neįrašytas) Jančiauskis (Janczewski)
Apuolė PIKTURNAITĖ Justina Pikturnaitė (Pikturnianka)
Prialgava
1820-04-27 JANČIAUSKIS Dominykas Jančiauskis (Dominikum Janczewski)
Juknaičiai Mos.p. ŠEDVYDYTĖ Ona Šedvydytė (Anna Szedwidowna)
Ersla
1746-11-13 JANČIAUSKIS Jonas Jančiauskis (Jonczewskis)
Apuolė DUBINSKAITĖ Agnė Dubinskaitė (Dubinska)
Apuolė
1789-12-17 JANČIAUSKIS Juozapas Jančiauskis (Josephus Janczewski)
Daukšiai DARGYTĖ Marijona Dargytė (Mariana Dargiewiczowna)
Daukšiai
1758-09-01 JANČIAUSKIS Kazimieras Jančiauskis (Janczawski)
Ersla LITVINAITĖ Ona Litvinaitė (Litwinowiczowna)
Petraičiai Mos.p.
1758-07-11 JANČIAUSKIS Kazimieras Jančiauskis (Janczewski) N
ŽUTAITĖ Marijona Žutaitė (Žutowna)
Apuolė
1771-02-03 JANČIAUSKIS Kazimieras Jančiauskis (Jonczewski) N Apuolė PILIBAITYTĖ Morta Pilibaitytė (Filipowiczowna)
Ersla
1784-10-24 JANČIAUSKIS Petras Jančiauskis (Janczewski)
Ersla ANDRUTYTĖ Elena Andrutytė (Andruciowna)
Apuolė
1758-01-22 JANČIAUSKIS Simonas Jančiauskis (Janczewski)
Mosėdis PETRAUSKIENĖ Ona Petrauskienė (Piotrowska) N Mosėdis
1753-11-25 JANČIAUSKIS Steponas Jančiauskis (Jancewicz)
Šatės GAILYTĖ Ona Gailytė (Gaylayte)
Šatės
1745-11-14 JANČIUS Andrius Jančius (Jencius)
Šatės SEREIKAITĖ Barbora Sereikaitė (Sereykowna)
Šatės
1798-01-23 JANKAUSKIS Benediktas Jankauskis (Benedictum Jankowski)

ZUBYTĖ Kotryna Zubytė (Catharina Zubawiczowna)
Nevočiai
1750-07-12 JANKAUSKIS Jonas Jankauskis (Jankowski)

DANIELIUTĖ Elžbieta Daniliutė (Danilowna)

1824-11-25 JANKAUSKIS Jonas Jankauskis (Joannum Jankowski)

RIBINSKAITĖ Rozalija Ribinskaitė (Rozalia Rybinska)
Prialgava
1757-05-08 JANKAUSKIS Juozapas Jankauskis (Jankowski)
Luoba Sedos p. INTIENĖ Magdalena Intienė (Jinciowa) N Šatės
1812-11-24 JANKAUSKIS Juozapas Jankauskis (Josephum Jankowski)

LAUKYTĖ Elžbieta Laukytė (Elisabetham Lawkowna)
Šerkšniai
1765-11-17 JANKAUSKIS Kazimieras Jankauskis (Jankowski)

SKURVYDAITĖ Ona Skurvydaitė (Skurwidowna)
Laumaičiai
1747-01-12 JANKAUSKIS Kazimieras Jankauskis (Japkowski) [?]

PAULAUSKAITĖ Barbora Paulauskaitė (Pawlowska)
Ersla
1777-07-06 JANKAUSKIS Laurynas Jankauskis (Jankowski)
Juknaičiai Mos.p. ALSEIKAITĖ Barbora Alseikaitė (Olseykowna)
Bružai Mos.p.
1752-10-29 JANKAUSKIS Mykolas Jankauskis (Jankowski)
Seda KUZMINSKYTĖ Kotryna Kuzminskytė (Kuzminska)

1807-11-19 JANKAUSKIS Pranciškus Jankauskis (Franciscum Jankowski)
Nevočiai GRUMBLYTĖ JUCIENĖ Ona Grumblytė Jucienė (Anna Juciowa) N Rukai
1782-11-04 JANULIS Baltramiejus Janulis (Janiulis)
Šatraminiai LIPŠAITĖ Ona Lipšaitė (Lipszonskowna)
Šatraminiai
1723-01-24 JANULIS Jokūbas Janulis (Januliewicz)
Rukai APULSKYTĖ Ona Apulskytė (Opulska)
Apuolė
1715-10-06 JANULIS Jonas Janulis (Jonulaytis)

ŠMAIŽIENĖ Apolonija Šmaižienė (Smaygowa) N Ersla
1824-01-29 JANUŠKA Andrius Januška (Andream Januszkiewicz) N Rukai BRUŽAITĖ Ona Bružaitė (Anna Bružowna)
Šniukščiai
1826-01-26 JANUŠKA Andrius Januška (Andreum Januszkiewicz) N Rukai STATKUTĖ Pranciška Statkutė (Franciscam Statkowna)
Žebrokai
1746-09-29 JANUŠKA Antanas Januška (Januszkiewicz)
Šatraminiai PETRAUSKIENĖ Elžbieta Petrauskienė (Piotrowska) N Šatraminiai
1826-01-26 JANUŠKA Jeronimas Januška (Hieronimum Januszkiewicz)

ZANYTĖ Elena Zanytė (Helenam Zanowna)
Rukai
1776-11-10 JANUŠKA Jokūbas Januška (Januszkiewicz)
Kaukolikai BUČYTĖ Kristina Bučytė (Buczowna)
Gedgaudžiai
1743-11-10 JANUŠKA Motiejus Januška (Januszkiewicz) N Kaukolikai VITKUTĖ Rožė Vitkutė (Witkowna)
Kaukolikai
1796-11-22 JANUŠKA Tadas Januška (Thaddeum Januszkiewicz)
Kaukolikai BERTAŠIUTĖ Uršulė Bertašiutė (Urszula Bertaczowna)
Kaukolikai
1725-07-25 JASAITIS Aleksandras Jasaitis (Jasaytis)
Trubakai Sk.p. AŽUOLIENĖ Magdalena Ažuolienė (Unželowa) N Kernai
1821-02-08 JASINSKAS Antanas Jasinskas (Antonium Jasinski)
Šakaliai DIMAITĖ Veronika Dimaitė (Veronica Dymowna)
Daukšiai
1734-11-07 JASINSKAS Jonas Jasinskas (Jasinowski)
Šaukliai MILAŠIUTĖ Kotryna Milašiutė (Milaszowska)
Šaukliai
1798-02-06 JASINSKAS Jonas Jasinskas (Joanem Jasinski)
Šakaliai ŽVINKLYTĖ Magdalena Žvinklytė (Magdalina Žwynkliowna)
Baksčiai
1827-06-26 JASKAUDAS Antanas Jaskaudas (Jaskowtt)

GIEDRAITĖ Antanina Giedraitė (Giedrowna)
Šatraminiai
1819-11-25 JASKAUDAS Dovidas Jaskaudas (Dawid Jaskowd)

GIEDRAITĖ Ona Giedraitė Anna Gidrowna Jaskowdowa)
Daukšiai
1819-11-18 JASKAUDAS Juozapas Jaskaudas (Jozephum Jaskowd)

PRIŽGINTAITĖ Rozalija Prižgintaitė (Rozalia Prygwilowna)
Mos.p.
1819-11-18 JASKAUDAS Kazimieras Jaskaudas (Cazimirum Jaskowd)

PAULAUSKAITĖ Ona Paulauskaitė (Anna Pawlowska)
Igariai
1736-01-29 JASKAUDAS Kazimieras Jaskaudas (Joskawd)
Juodupėnai Sal.p. PETRAUSKIENĖ Magdalena Petrauskienė (Petrowska) N Šatraminiai
1821-11-08 JASKAUDAS Leonas Jaskaudas (Leonem Jaskowd)
Tauzai PIEKUTĖ Ona Piekutė (Anna Piekowna)
Nevočiai
1787-01-28 JASKAUDAS Mykolas Jaskaudas (Michael Jozkawtt)
Daukšiai NUMGAUDAITĖ Marijona Numgaudaitė (Nugawdowna)
Daukšiai
1799-06-18 JASKAUDAS Mykolas Jaskaudas (Michaelem Jaskowd) N Daukšiai BERTAŠIŪTĖ Elžbieta Bertašiūtė (Elizabetha Bartoszewska)
Daukšiai
1808-05-19 JASKAUDAS Mykolas Jaskaudas (Michaelem Jaskowd)
Daukšiai BUTKUTĖ Elžbieta Butkutė (Elizabetha Butkowna)
Plaušiniai
1739-10-25 JASMONTAS Adalbertas Jasmontas (Jasmon) N Mižaičiai Sedos p. KAUNIENĖ Kotryna Kaunienė (Kauniowa) N Brotykai
1794-10-05 JASMONTAS Pranciškus Jasmontas (Franciskum Jasmontt)
Narėpai LEKSTUTYTĖ RAMONIENĖ Kotryna Lekstutytė Ramonienė (Catharina Ramonowa) N Šerkšniai
1753-11-25 JASTRŽEMSKIS Benediktas Jastrzemskis (Jastrzemski)
Luokė ZUBYTĖ Elena Zubytė (Zubowiczowna)
Prialgava
1768-01-24 JASUTIS Kazimieras Jasutis (Jasutis)
Ersla SIMUTYTĖ Ona Simutytė (Symutowna)
Gondlaukė
1801-09-03 JASUTIS Mikalojus Jasutis (Nicolaum Jasutowicz)

KINČIUTĖ ŠEMETIENĖ Joana Kinčiutė Šemetienė (Johannam Szemiotowa) N Ersla
1824-11-25 JASUTIS Mykolas Jasutis (Michaelem Jasutis) N Ersla VAITKUTĖ Barbora Vaitkutė (Barbara Woytkiewiczowna)
Rukai
1766-11-23 JASUTIS Tadas Jasutis (Jesutis)

LAUKINEITYTĖ Kristina Laujineitytė (Lawkineytowna)
Ersla
1786-02-05 JAŠAS Stanislovas Jašas (Stanislaus Jaszewicz)
Šarnelė Kalv.p. KAUNAITĖ Rožė Kaunaitė (Rosa Kowuna)
Žebrokai
1745-06-08 JAZBUTIS Antanas Jazbutis (Jazbutis)
Notėnai PUKINSKYTĖ Magdalena Pukinskytė (Pukinska)
Geidučiai Mos.p.
1773-11-07 JAZBUTIS Antanas Jazbutis (Jazbutis)
Notėnai Plat.p. LAUKYTĖ Anastasija Laukytė (Lawkayty)
Kulaliai
1825-01-28 JAZBUTIS Jonas Jazbutis (Joannem Jazbutis)

BAUŽYTĖ Ieva Baužytė (Ewa Bawžynska)
Krakės
1789-04-18 JAZBUTIS Mikolas Jazbutis (Michael Jazbutys) N
KAUNAITĖ Elžbieta Kaunaitė (Elizabeta Kawnekowna)

1752-11-12 JAZBUTIS Petras Jazbutis (Jazbutowicz)

KUDYTĖ Magdalena Kudytė (Kudewiczowna)

1819-05-06 JAZBUTIS Petras Jazbutis (Petrum Jazbutt)
Udraliai KUBILIŪTĖ Magdalena Kubiliūtė (Magdalena Kubilowiczowna)
Kernai
1784-02-01 JAZBUTIS Steponas Jazbutis (Jazbutt)
Sriauptai Lenk.p. SENDRAUSKAITĖ Ona Sendrauskaitė (Sędrowiczowna)
Šatraminiai
1775-07-11 JAZDAUSKAS Antanas Jazdauskas (Jazdowski) GD
Jazdaičiai Pal.p. GUDAITĖ Rozalija Gudaitė (Gudowiczowna) GV
Prialgava
1723-10-31 JAZDAUSKAS Simonas Jazdauskas (Jazdowski)
Šukiai Pal.p. STONKUTĖ Elžbieta Stonkutė (Stągowna)
Prialgava
1774-11-22 JOČKUS Petras Jočkus (Joczkus)
Rumšaičiai ŠIMKUTĖ Elena Šimkutė (Simkayty)
Rumšaičiai
1798-02-24 JODZELEVIČIUS Antanas Jodzelevičius (Antonius Jodzelewicz)
Barzdžiai Salan. MOCKUTĖ Ona Mockutė (Annam Mackiewiczowna)
Palšiai
1743-11-17 JOKAS Antanas Jokas (Joka)
Vabaliai ANDRIEKUTĖ Barbora Andriekutė (Endrykayte)
Vabaliai
1761-06-07 JOKAS Antanas Jokas (Joka) N Vabaliai URBONAVIČIUTĖ Marijona Urbonavičiutė (Urbanowiczowna)
Vabaliai
1802-10-28 JOKAS Mykolas Jokas (Michaelem Jakowicz) GD
Mikytai Platel.p. BERNOTAITĖ ADOMAUSKIENĖ Matilda Bernotaitė Adomauskienė (Mithilda Adamowska) N Igariai
1746-01-16 JOKIMAITIS Juozapas Jokimaitis (Jokimaytis)
Kelmės p. JONUŠAITĖ Marijona Jonušaitė (Jonuszayte)
Daktarai
1711-02-15 JOKŠAS Baltramiejus Jokšas (Jokszus)
Grūšlaukė Sal.p. BENETYTĖ Marijona Beniulytė (Beniolayte)
Šatraminiai
1759-10-27 JOKŠAS Benediktas Jokšas (Jokszedwicz)
Daukšiai RIMKUTĖ Elžbieta Rimkutė (Rymkiewiczowna)
Daukšiai
1713-06-04 JOKŠAS Dovydas Jokšas (Dawid Jokszas)
Daukšiai VIZGAUDYTĖ Elžbieta Vizgaudytė (Elisabetha Wizgowdowna)
Daukšiai
1724-08-10 JOKŠAS Dovydas Jokšas (Dawid Jokszewicz)
Daukšiai VAIČIULYTĖ Teresė Vaičiulytė (Teresa Wayčiulowna)
Daukšiai
1746-01-23 JOKŠAS Dovydas Jokšas (Jokszewicz)
Daukšiai EIDĖJUTĖ Ona Eidėjutė (Eidieiayte)
Daukšiai
1768-01-17 JOKŠAS Juozapas Jokšas (Jokszewicz)
Nasrėnai Sal.p. MATULIENĖ Justina Matulienė (Matulowa) N Mosėdis
1730-10-29 JOKŠAS Juozapas Jokšas (Jokszus)
Viršilai Yl.p. YLAKYTĖ Elžbieta Ylakytė (Ilakayte)
Vindeikiai
1759-02-25 JOKŠAS Jurgis Jokšas (Jakszewicz)

ŠATAITĖ Ieva Šataitė (Szatowna)
Šatės
1737-07-08 JOKŠAS Jurgis Jokšas (Jokszewicz)
Juodupėnai Sal.p. RUDYTĖ KUMPIKIENĖ Elena Rudytė Kumpikienė (Kumpikowa) N Igariai
1730-07-23 JOKŠAS Jurgis Jokšas (Jokszus) N
ZAMARECKIENĖ Magdalena Zamareckienė (Zamareckiene) N Udraliai
1761-10-25 JOKŠAS Mykolas Jokšas (Jokszas)

MILINSKYTĖ Rožė Milinskytė (Milinkowna)
Šekai
1770-10-21 JOKŠAS Petras Jokšas (Jokszus)
Plateliai PAULUTYTĖ Ieva Paulutytė (Pawlutayty)
Šerkšniai
1789-01-25 JOKŠAS Tadas Jokšas (Thaddheus Jakszewicz)
Brotykai JUOZAPAVIČIUTĖ Marijona Juozapavičiutė (Mariana Juzepowiczowna)
Brotykai
1792-10-23 JOKUBAUSKIS Kornelijus Jakubauskis (Cornelius Jakubowski)
Tauzai BEINORAITĖ Magdalena Beinoraitė (Magdalena Beinorowna)
Kernai
1811-01-30 JOKUBAUSKIS Motiejus Jokubauskis (Matheum Jakubowski) N
ADOMAUSKYTĖ Petronėlė Adomauskienė (Petronillam Adamowska)
Šerkšniai
1756-02-08 JOKUBAUSKIS Pranciškus Jokubauskis (Jakubowski)
Geidučiai ČEKAUSKAITĖ Kotryna Čekauskaitė (Ciehodzka)
Rukai
1822-01-30 JOMANTAS Antanas Jomantas (Antonium Jamontt)

LENKAUSKAITĖ Julijona Lenkauskytė (Juliana Lenkowna)
Jundulai
1773-11-21 JOMANTAS Motiejus Jomantas (Jomonts)
Šakaliai NARMONTAITĖ Kotryna Narmontaitė (Narmontowna)
Kernai
1789-11-08 JONAITIS Aleksandras Jonaitis (Aleksander Jonaytis)
Viršilai Yl.p. LEPAITĖ Magdalena Lepaitė (Magdalena Leypowna)
Vabaliai
1779-02-14 JONAITIS Dominykas Jonaitis (Dominicum Jonaytis)
Paparčiai Kalvar.p. KUINICKAITĖ Magdalena Kuinickaitė (Magdalenam Kuynicka)
Vabaliai
1789-09-24 JONAITIS Jonas Jonaitis (Joannes Jonaytis)
Sed,p. JAKUTIENĖ Judita Jakutienė (Juditth Jakutowa) N Vabaliai
1731-01-22 JONAITIS Jonas Jonaitis (Jonaytis)

MINEIKYTĖ Ona Mineikytė (Myneytayte)
Rumšaičiai
1722-01-25 JONAITIS Jonas Jonaitis (Jonewicz)
Barstyčiai Kalv.p. DERVANTAITĖ Kotryna Dervantaitė (Derwuntowna)
Drupiai Mos.p.
1772-07-28 JONAITIS Juozapas Jonaitis (Jonatis)

STATKUTĖ Barbora Statkutė (Stątkaty)
Vabaliai
1746-05-22 JONAITIS Kazimieras Jonaitis (Jonaytis)
Laumiai Sedos.p. DAUKANTAITĖ Marijona Daukantaitė (Dowkontowna)
Ersla
1793-02-20 JONAITIS Stanislovas Jonaitis (Stanislaum Jonatis)

JASUTYTĖ Ona Jasutytė (Annam Jasutowna)

1789-01-25 JONAUSKIS Antanas Jonauskis (Antonius Janowski)
Šarnelė Kalv.p. MATULYTĖ Ona Matulytė (Anna Matulowiczowna)
Rumšaičiai
1787-11-11 JONAUSKIS Jonas Jonauskis (Joan Jonawski)
Geidučiai LAUKINEITYTĖ Magdalena Laukineityė (Magdalena Lawkineytowna)
Geidučiai Mos.p.
1819-11-25 JONAUSKIS Juozapas Jonauskis (Jozephum Janowski)
Lyksūdė CIBERIKAITĖ Kotryna Ciberikaitė (Cathorina Cybyrykowna)
Ersla
1784-02-09 JONAUSKIS Jurgis Jonauskis (Janowski) N Ersla LIMONTAITĖ Elžbieta Limontaitė (Limątowna)
Ersla
1770-05-27 JONAUSKIS Jurgis Jonauskis (Janowski) N Ersla LOŽYTĖ Elžbieta Ložytė (Ložaty)
Krakės
1765-11-24 JONAUSKIS Jurgis Jonauskis (Janowski)
Ersla JONUTYTĖ Barbora Jonutytė (Janutowna)
Mikulčiai
1712-05-01 JONAUSKIS Kazimieras Jonauskis (Jonauskis)
Ersla PUKELYTĖ Kotryna Pukelytė (Pukielayte)
Ersla
1736-01-29 JONAUSKIS Kazimieras Jonauskis (Jonawski) N Ersla URBONIENĖ Kotryna Urbonienė (Urbanowa) N Žebrokai
1787-06-03 JONAUSKIS Motiejus Jonauskis (Janowicz)
Ersla GRIGAITYTĖ Elena Grigaitytė (Helena Grygayczowna)
Mosėdis
1814-11-24 JONAUSKIS Motiejus Jonauskis (Matheum Janowicz)
Ersla SUTKUTĖ Klotilda Sutkutė (Cleothildam Sutkiewiczowna)
Drupiai Mos.p.
1745-10-31 JONEIKIS Motiejus Joneikis (Joneykis) N Kruopiai Pl.p. URBONAVIČIUTĖ Ona Urbonavičiutė (Urbonowiczowna)
Kulaliai
1737-06-09 JONIKAS Motiejus Jonikas (Jonyk)
Ersla MOTUZIENĖ Ona Motuzienė (Matažiowa) N Ersla
1745-07-25 JONIKAS Tomas Jonikas (Jonikas) N
UBAVIČIUTĖ Konstancija Ubavičiutė (Ubawiczayte)
Laumaičiai
1711-02-08 JONKUS Adomas Jonkus (Jonkaytis)
Jundulai PAKRAUSKAITĖ Agota Pakrauskaitė (Pakrawskate)
Vindeikiai
1711-05-17 JONKUS Adomas Jonkus (Jonoks)
Juknaičiai Mos.p. RIMKIENĖ Elžbieta Rimkienė (Rymeykowa) N Rumšaičiai
1756-11-21 JONKUS Dominykas Jonkus (Jankiewicz)
Puodkaliai Skuod.par. SKORULSKAITĖ Konstancija Skorulskaitė (Skorulska)
Šakaliai
1810-01-11 JONKUS Ignacijus Jonkus (Ignatium Jonkiewicz)
Kulaliai BERNOTAITĖ Petronėlė Bernotaitė (Petronella Bernatowiczowna)
Prialgava
1797-11-28 JONKUS Jonas Jonkus (Joannum Jankiewicz)

ŽILINSKAITĖ Kunegunda Žilinskaitė (Kunegunde Žylinska)
Nevočiai
1780-11-19 JONKUS Juozapas Jonkus (Jonkus)
Šerkšniai LAUKYTĖ Cecilija Laukytė (Laukaviczayty)
Kulaliai
1802-01-28 JONKUS Juozapas Jonkus (Jozephum Jonkus)

JAKŠTAITĖ Magdalena Jakštaitė (Magdalena Jakštowna )
Nevočiai
1772-05-31 JONKUS Jurgis Jonkus (Jonkus)
Šaučikiai Sal.p. SAMONKIENĖ Ona Samonkienė (Samonkowa) N Šerkšniai
1792-10-23 JONKUS Jurgis Jonkus (Georgius Jankiewicz)
Kuliškiai Yl.p. KALINAUSKAITĖ Rozalija Kalinauskaitė (Rozalia Kalinowska)
Rukai
1711-06-21 JONKUS Kazimieras Jonkus (Jonkaytis)
Puodkaliai Skuod.par. VISKONTAITĖ Magdalena Viskontaitė (Wiskontayty)
Šatraminiai
1772-11-22 JONKUS Kazimieras Jonkus (Jonkus)

IMPULYTĖ Elena Impulytė (Ipulayty)
Prialgava
1785-06-19 JONKUS Laurynas Jonkus (Laurentius Jankiewicz) N Juknaičiai Mos.p. KNIUKŠTAITĖ Anastasija Kniūkštaitė (Anastasia Kniumsztowna)
Nevočiai
1772-11-22 JONKUS Mykolas Jonkus (Jonkus)
Derkinčiai ANDRIEJAUSKAITĖ Elžbieta Andriejauskytė (Andrzejewska)
Žebrokai
1775-05-14 JONKUS Mykolas Jonkus (Jonkus) N Derkinčiai DABRYTĖ Ona Dabrytė (Dabraty)
Žebrokai
1802-02-04 JONKUS Mykolas Jonkus (Michaelem Jonkus)
Kulaliai Sal.p. VASERAITĖ Magdelena Vaserytė (Magdalena Wasserowna)
Šakaliai
1822-11-07 JONKUS Mykolas Jonkus (Michaelem Jonkus)

ZUBAITĖ Magdalena Zubaitė (Magdalena Zubowna)
Kusai
1800-10-16 JONKUS Motiejus Jonkus (..ethiam Jankiewicz)
Plaušiniai ŠEDLINSKAITĖ Rožė Šedlinskaitė (Rosa Szedlinskowna)
Mosėdis
1826-05-17 JONKUS Petras Jonkus (Petrum Jankus)

LOŽYTĖ Pranciška Ložytė (Franciscam Ložowna )
Daukšiai
1755-10-26 JONKUS Pranciškus Jonkus (Jonkus)
Barstyčiai Kalv.p. KVEDARIENĖ Judita Kvedarienė (Kwederowa) N
1739-11-22 JONUŠAS Dominykas Jonušas (Januszewicz)
Udraliai DAUKŠAITĖ Justina Daukšaitė (Daukszowna)
Daukšiai
1809-04-12 JONUŠAS Feliksas Jonušas (Felicem Januszowicz)
Simaičiai BUTKUTĖ Juozapota Butkutė (Jozaphatam Butkiewiczowna)
Plaušiniai
1810-01-11 JONUŠAS Feliksas Janušas (Felicium Januszewcz) N Būdvietė JAKŠTAITĖ Barbora Jakštaitė (Barbara Jaksztowna)
Nevočiai
1711-02-15 JONUŠAS Jonas Jonušas (Januszewicz)
Barzdžiai DVARIONAITĖ Ona Dvarionaitė (Dwarunowa)
Udraliai
1735-11-26 JONUŠAS Jonas Jonušas (Jonusz) N Ersla VASERIENĖ Magdalena Vaserienė (Waserowa) N Ersla
1737-11-03 JONUŠAS Jonas Jonušas (Januszewicz)
Margininkai Lenk.p. RUMBUTYTĖ Ona Rumbutytė (Rumbutowna)
Ledžiai
1739-02-01 JONUŠAS Jonas Jonušas (Januszewicz)
Sal.p. PAULAUSKAITĖ Kotryna Paulauskaitė (Paulowska)
Žalgiriai
1762-02-07 JONUŠAS Jonas Jonušas (Jonuszas)
Rumšaičiai UNTULYTĖ Kotryna Untulytė (Untulowna)
Rumšaičiai
1766-11-16 JONUŠAS Jonas Jonušas (Jonuszas)
Lyksūdė KLONAUSKAITĖ Marijona Klonauskaitė (Klanowska)
Geidučiai Mos.p.
1798-07-31 JONUŠAS Jonas Jonušas (Joannem Janusz)
Laumaičiai JONKIENĖ Anastasija Jonkienė (Anastazia Jankowa) N Juknaičiai
1767-02-15 JONUŠAS Jurgis Jonušas (Jonuszas)
Gailaičiai Yl.p. ZUBRIENĖ Ieva Zubrienė (Žubriowa) N
1783-10-13 JONUŠAS Jurgis Jonušas (Jonuszas) N Žalgiriai GRICIUTĖ Konstancija Griciutė (Grycayty)
Žalgiriai
1729-08-21 JONUŠAS Kazimieras Jonušas (Jenuszewicz)

LOŽIENĖ Ona Ložienė (Lozewiczowa) N Krakės
1748-11-11 JONUŠAS Kazimieras Jonušas (Jonuszas) N
VERBEKAITĖ Ieva Verbekaitė (Werbekowska)
Nevočiai
1766-11-25 JONUŠAS Kazimieras Jonušas (Jonuszas) N
BUNKŠAITĖ Magdalena Bunkšaitė (Bunkszowna)
Vabaliai
1774-08-29 JONUŠAS Kazimieras Jonušas (Jonuszus)

ŠUKIENĖ Elžbieta Šukienė (Szukeny) N Ersla
1775-07-25 JONUŠAS Mykolas Jonušas (Januszas)

KLONYTĖ Elena Klonytė (Klanowska)
Lyksūdė
1717-11-19 JONUŠAS Motiejus Jonušas (Januszewicz)

STASIUTĖ Kristina Stasiutė (Stasayte)
Šatės
1773-05-09 JONUŠAS Motiejus Jonušas (Jonuszas)
Mosėdis SPRUOGYTĖ Elžbieta Spruogytė (Spogiowna)
Kumpikai Sal.p.
1815-11-23 JONUŠAS Petras Jonušas (Petrum Januszewicz)

ŽITKUTĖ Cecilija Žitkutė (Cecilia Žytkiewiczowna)
Juknaičiai
1711-05-03 JONUŠAS Pranciškus Jonušas (Januszewicz)
Rumšaičiai ZUBYTĖ Barbora Zubytė (Zubayte)

1776-11-10 JONUŠAS Pranciškus Jonušas (Januszewicz)

KUBILIUTĖ Felicijona Kubiliutė (Kubillowiczowna)
Simaičiai
1799-01-29 JONUŠAS Stanislovas Jonušas (Stanislaum Jonuszus)
Lyksūdė TAUJANYTĖ Kotryna Taujanytė (Catharinum Taujonowna)
Mos.p.
1806-07-03 JONUŠAS Stanislovas Jonušas (Stanislaum Jonuszus) N Drupiai JONAUSKYTĖ Elžbieta Jonauskytė (Elizabeth Janowska)
Ersla
1803-06-18 JONUTIS Andrius Jonutis (Andream Janutowicz)
Notėnai Gintel.p. LIEKYTĖ Kunegunda Liekytė (Cunegundem Lekowiczowna)
Daukšiai
1759-11-25 JONUTIS Antanas Jonutis (Janutowicz)
Gedgaudžiai Sal.p. MINEIKYTĖ Ieva Mineikytė (Mineytowna)
Žebrokai
1762-11-14 JONUTIS Antanas Jonutis (Jonutowicz)
Mosėdis ŠIAUDINYTĖ Elžbieta Šiaudinytė (Siaudynowna)
Mosėdis
1764-05-19 JONUTIS Antanas Jonutis (Janutowicz) N
MOCKUTĖ Morta Mockutė (Mockowna)
Šatės
1790-01-05 JONUTIS Jokūbas Jonutis (Jacobus Janutowicz)
Šatės KUMPIKAITĖ Apolonija Kumpikaitė (Apalionia Kumpykowna)
Rumšaičiai
1776-01-21 JONUTIS Kazimieras Jonutis (Jonatis)
Mikulčiai ŠIMKUTĖ Kotryna Šimkutė (Szymkaty)
Kernai
1813-01-17 JONUTIS Kazimieras Jonutis (Casimirum Janutowicz)

RONKYTĖ Barbora Ronkytė (Barbaram Rąkowna)

1767-02-09 JONUTIS Martynas Jonutis (Jonutis) N
RADZEVIČIENĖ Konstancija Radienė (Radziowa) N Šatraminiai
1744-07-25 JONUTIS Mykolas Jonutis (Janutowicz)
Urviai PIEKIENĖ Marijona Piekienė (Pieczowa) N Urviai Mos.p.
1728-04-18 JONUTIS Motiejus Jonutis (Jonutaytis)

MAŽRIMIENĖ Ona Mažrimaitienė (Moyžrzymienie) N Mikulčiai
1790-01-24 JONUTIS Stanislovas Jonutis (Stanislaus Janutowicz)
Šatės GARNYTĖ Ona Garnytė (Ana Garniewna)
Šatės
1800-01-24 JOTKUS Juozapas Jotkus (Jozephum Jotkiewicz)
Kernai MACEVIČIUTĖ Magdalena Macevičiutė (Magdalena Macewiczowna))
Šakaliai
1743-11-17 JOTKUS Motiejus Jotkus (Jotkiewicz)
Barzdžiai Sal.p. ŽVAGINYTĖ Elžbieta Žvaginytė (Zwaginayte)
Kernai
1760-02-10 JOTKUS Motiejus Jotkus (Jodkiewiz) N Kernai BEINORAITĖ Marijona Beinoraitė (Beynorowiczowna)
Žalgiriai
1786-11-26 JOTKUS Stanislovas Joykus (Stanislaus Jotkiewicz)
Kernai KAŽYTĖ Barbora Kažytė (Barbara Kazowna)
Kernai
1826-06-22 JOTKUS Stanislovas Jotkus (Stanislaum Jotkus)
Budriai DOBROVOLSKYTĖ Terezė Dobrovolskytė (Teresiam Dobrovolska)
Budriai
1813-01-19 JUCYS Antanas Jucys (Antoni Jacewicz)

PETKUTĖ Marijona Petkutė (Mariana Pętkiewiczowna) (Pętkowna)

1813-11-15 JUCYS Juozapas Jucys (Josephus Jucewicz)

BALANDYTĖ Kotryna Balandytė (Catharinam Balondziowna)
Urviai
1807-01-22 JUCYS Juozapas Jucys(Jozephum Jucewicz)
Kulaliai ŽULYTĖ Elena Žulytė (Helena Zulowna)
Kulaliai
1785-01-06 JUCYS Jurgis Jucys (Georgius Jcewicz) N Geldžiūnai Platel.p. LUKOŠIENĖ Kotryna Lukošienė (Catharina Lokoczewska) N Ersla
1756-01-11 JUCYS Kazimieras Jucys (Jucius)
Lukošaičiai BRIČKUVIENĖ Kotryna Bričkuvienė (Bryczkowa) N Lukošaičiai
1779-02-14 JUCYS Mykolas Jucys (Michaelem Jucis)
Derkinčiai PUKYTĖ Marijona Pukytė (Mariannam Pukowna)
Derkinčiai
1760-01-20 JUCYS Petras Jucys (Jucewicz)
Mosėdis VALUŽIENĖ Ieva Valužienė (Walužiowa) N Ledžiai
1789-01-11 JUCYS Petras Jucys (Petrus Jucewicz)
Rukai BAUBLYTĖ Ona Baublytė (Ana Bąblewna)
Drupiai Mos.p.
1768-11-06 JUDGINAS Mikalojus Judginas (Judgins)

GRICIENĖ Marijona Gricienė (Gryciowa) N Mosėdis
1774-11-20 JUKNA Fabijona Jukna (Juchna)
Rumšaičiai MALŪKAITĖ Judita Malūkaitė (Malukayte)
Šatės
1766-01-19 JUKNA Motiejus Jukna (Juchna)

PETRONYTĖ Konstancija Petronytė (Patronaty)
Tėveliai
1753-02-04 JUKNA Stanislovas Jukna (Juckna) N
RAZGAITIENĖ Ona Razgaitienė (Rozgowa) N Rumšaičiai
1772-11-23 JUODEIKIS Romanas Juodeikis (Juwdeykis)

BUČIENĖ Ona Bučienė (Buciowa) N Rumšaičiai
1771-11-11 JUODEIKIS Stanislovas Juodeikis (Juwdeykis)
Remezai Yl.p. BUTYTĖ Agnė Butytė (Butowna)

1718-06-24 JUODKA Jonas Juodka (Judkaytis)
Vabaliai STIRBLYTĖ Elžbieta Stirblytė (Stirbowna)
Vabaliai
1718-11-06 JUODKA Motiejus Juodka (Judkiewicz)
Tirkšl.p. RUIKAITĖ Barbora Ruikaitė (Ruykowna)
Kusai
1733-02-01 JUOZAITIS Andrius Juozaitis (Ježewski)
Puodkaliai Skuod.par. RUDYTĖ Ona Rudytė (Rudayte)
Budriai
1753-11-04 JUOZAITIS Jurgis Juozaitis (Juzaytis) N Apuolė KLOVIENĖ Ona Klovienė (Klowowa) N Urviai Mos.p.
1775-11-26 JUOZAITIS Kazimieras Juozaitis (Jazatis)

STRAKŠAITĖ Magdalena Strakšaitė (Strakszaty)
Ersla
1785-11-20 JUOZAITIS Silvestras Juozaitis (Silvester Juzaytis)
Juknaičiai Mos.p. TAUJANYTĖ Apolonija Taujanytė (Apolonia Tawjenowna)
Juknaičiai
1751-02-21 JUOZAITIS Stanislovas Juozaitis (Juzaytys) N
VITKUTĖ Rozalija Vitkutė (Witkayte)

1776-11-10 JUOZAITIS Vladislovas Juozaitis (Juzatis)

KUPRYTĖ Justina Kuprytė (Kuprewiczowna)
Kaukolikai
1819-06-24 JUOZAPAITIS Petras Juozapaitis (Petrum Jozefowicz)
Kernai BUDRIKYTĖ Elena Budrikytė (Helena Budrykowna )
Šakaliai
1827-01-18 JURČIUS Augustinas Jurčius (Augustinum Jurcewicz)

PIEČIUTĖ Monika Piečiutė (Monicam Piecewiczowna)
Ersla
1818-10-15 JUREVIČIUS Antanas Jurevičius (Antonium Jurewicz)

PIEKUTĖ Barbora Piekutė (Barbara Piekowna)
Daukšiai
1740-11-29 JUREVIČIUS Jonas Jurevičius (Jurewicz) N Šatraminiai KINSGAILAITĖ Ona Kinsgailaitė (Kięzgaylate)
Šakaliai
1751-02-21 JUREVIČIUS Jonas Jurevičius (Jurewicz)

PREIBYTĖ Kotryna Preibytė (Preybayte)

1783-08-15 JUREVIČIUS Jonas Jurevičius (Jurewicz)
Žalgiriai SIMUTYTĖ Elžbieta Simutytė (Symutayte)
Žalgiriai
1789-10-25 JUREVIČIUS Jonas Jurevičius (Joannes Jurewicz)
Brotykai JABLONSKYTĖ Barbora Jablonskytė (Barbara Jablonska)
Sodalė Mos.p.
1752-02-06 JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius (Jurewicz)

BUTKUTĖ KURILIENĖ Ieva Butkutė Kurilienė (Kurylowa) N Kaukolikai
1758-07-11 JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius (Jurewicz) N
VITKUTĖ Marijona Vitkutė (Witkiewiczowna)
Kaukolikai
1780-05-21 JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius (Jurewicz)
Lyksūdė ZABYTYTĖ Ona Zabitytė (Zabitayte)
Derkinčiai
1810-05-17 JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius (Jozephum Jurewicz)
Lyksūdė GRAUŽAITĖ Uršulė Graužaitė (z Grawiow) (Urzsula Grawiowna)
Krakės
1756-02-08 JUREVIČIUS Kazimieras Jurevičius (Jurewicz)
Šaukliai PREIBYTĖ Ona Preibytė (Preybewiczowna)
Šaukliai
1778-01-29 JUREVIČIUS Paulius Jurevičius (Jurewicz)

BUTKUTĖ Judita Butkutė (Butkiewiczowna)
Brotykai
1714-11-04 JUREVIČIUS Pranciškus Jurevičius (Jurewicz)
Trumplaukiai Yl.p. PETRAITYTĖ Kotryna Petraitytė (Petrowna)
Šatraminiai
1789-01-11 JUREVIČIUS Vincentas Jurevičius (Vincentius Jurewicz)
Rukai TAUČIUVIENĖ Ona Taučiuvienė (Ana Tawcewiczowna) N Rukai
1711-01-18 JURGILAITIS Mykolas Jurgilaitis (Jurgielaytis)
Piktuižiai MEMGAUDAITĖ Marijona Memgaudaitė (Memgaudowna)
Geidučiai Mos.p.
1720-06-23 JURGILEVIČIUS Adomas Jurgilevičius (Jurgielewicz)
Vabaliai JANČIAUSKYTĖ Ona Jančiauskytė (Jenczowska)
Rumšaičiai
1740-11-29 JURGILEVIČIUS Antanas Jurgilevičius (Jurgielewicz)
Žadeikiai Sed.p. JONUŠAITĖ Rožė Jonušaitė (Januszewiczowna)
Udraliai
1757-09-16 JURGILEVIČIUS Baltramiejus Jurgilevičius (Jurgielewicz)
Šliktinė ANDRIEJAUSKAITĖ Ona Andriejauskytė (Andrzejewska)
Šliktinė
1770-11-04 JURGILEVIČIUS Jokūbas Jurgilevičius (Jurgielewicz)
Igariai BUTKUTĖ VAITKIENĖ Marijona (Butkutė_) Vaitkienė (Woytkiewiczowa)

1766-01-19 JURGILEVIČIUS Jonas Jurgilevičius (Jurgielewicz)
Juknaičiai Mos.p. BARUTYTĖ Marijona Barutytė (Barutowna\)
Laumaičiai
1771-11-11 JURGILEVIČIUS Jonas Jurgilevičius (Jurgielewicz) N Juknaičiai Mos.p. SINKUTĖ Elena Sinkutė (Synkowna)
Vabaliai
1781-06-17 JURGILEVIČIUS Motiejus Jurgilevičius (Jurgielewicius)
Derkinčiai JACKUTĖ Kotryna Jackutė (Jackayte)
Gaubės
1818-02-05 JURGILEVIČIUS Motiejus Jurgilevičius (Matheum Jurgillewicz) N Mikulčiai RIMKUTĖ Antanina Rimkutė (Antanina Rymkiewičowna)
Udraliai
1753-11-18 JURGILEVIČIUS Stanislovas Jurgilevičius (Jurgielewicz)

PETRIKIENĖ Liucija Petrikienė (Petriciowa) N Geidučiai Mos.p.
1783-10-13 JURGUTIS Adomas Jurgutis (Jurgutowicz)
Lenk.p. ČIŽAUSKYTĖ Rozalija Čižauskytė (Czyzewska)
Daukšiai
1807-11-12 JURGUTIS Andrius Jurgutis (Andrejam Jurgutis)
Daukšiai BENETYTĖ Magdalena Benetytė (Magdalena Benowna)
Daukšiai
1806-10-30 JURGUTIS Antanas Jurgutis (Antonium Jurgutowicz)
Daukšiai BUTKUTĖ Marijona Butkutė (Mariana Butkowna)
Daukšiai
1814-11-17 JURGUTIS Kazimieras Jurgutis (Casimirum Jurgutowicz)
Nausėdai Darb. p. GALDIKAITĖ Rozalija Galdikaitė (Rosaliam Galdykowna)
Ledžiai
1749-10-19 JURGUTIS Kazimieras Jurgutis (Jurgutowicz)

NUMGAUDAITĖ Ona Numgaudaitė (Numgaudžiowna)
Daukšiai
1809-01-19 JURGUTIS Leonas Jurgutis (Leonum Jurgutis)

BRINKUTĖ Ona Brinkutė (Anna Brynkowna)
Daukšiai
1726-11-10 JURGUTIS Mykolas Jurgutis (Jurgaytis)
Mosėdis VILKAITĖ Ona Vilkaitė (Wilkowna)
Mosėdis
1825-05-12 JURKŠAS Bonifacas Jurkšas (Bonifacium Jurkszus) N
MILTINYTĖ Marijona Miltinytė (Marianam Milkienowna)
Daukšiai
1756-11-21 JURKUS Antanas Jurkus (Jurkiewicz)
Ersla BENIULYTĖ Kotryna Beniulytė (Beniulewiczowna)
Rumšaičiai
1768-06-19 JURKUS Antanas Jurkus (Jurkiewicz) N Ersla KLOVAITĖ Elena Klovaitė (Klowaty)
Tėveliai
1773-11-14 JURKUS Antanas Jurkus (Jurkus) N Laumaičiai ŠLEČKUTĖ Terezė Šlečkutė (Szleczkaty)
Lyksūdė
1715-11-30 JURKUS Dovydas Jurkus (Jurkiewicz)

VIČIUTĖ Magdalena Vičiutė (Wicewiczowna)
Prialgava
1712-06-26 JURKUS Jonas Jurkus (Jurkaytis)
Puodkaliai Skuod.par. JONKUTĖ Kotryna Jonkutė (Jankayte)
Ersla
1770-02-25 JURKUS Juozapas Jurkus (Jurkus)
Sed.p. GELŽINYTĖ Agota Gelžinytė (Gielžinayte)
Drupiai Mos.p.
1720-01-14 JURKUS Jurgis Jurkus (Jurkiewicz)
Mosėdis VILKAITĖ Judita Vilkaitė (Wilkowna)
Mosėdis
1787-11-04 JURKUS Jurgis Jurkus (Georgius Jurkiewicz)
Laumaičiai STAPAUSKIENĖ Teresė Stapauskienė (Teressa Stapawskienie) N Kaukolikai
1737-03-03 JURKUS Kazimieras Jurkus (Jurkiewicz)
Ersla VASERYTĖ Elena Vaserytė (Waserowna)
Ersla
1767-11-22 JURKUS Kazimieras Jurkus (Jurkus)

GRIKŠAITĖ Marijona Grikšaitė (Grykszowna)
Ersla
1796-10-25 JURKUS Stanislovas Jurkus (Stanislaum Jurkiewicz)
Laumaičiai ŽVAGINYTĖ Elžbieta Žvaginytė (Elizabeth Žwaginiowna)
Budvietė
1811-11-28 JUSTYS Benediktas Justys (Benedictum Justis) N Grūšlaukė Sal.p. GLIAUDAITĖ Elena Gliaudaitė (Helenam Glawdowna)
Šaukliai
1748-01-28 JUŠKA Jonas Juška (Jaszkus)

SRUOGYTĖ Ona Sruogytė (Sragieylowna)
Ledžiai
1764-01-08 JUŠKA Kristoforas Juška (Juszka)
Daktarai ŽIOGIENĖ Kotryna Žiogienė (Žiogiowa) N Lyksūdė
1811-02-07 JUZUMAS Stanislovas Juzumas (Stanislaum Juzum)
Kaukolikai JONKUTĖ Kotryna Jonkutė (Catharinam Jankowna)
Juknaičiai