Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

K


1762-06-14 KAČINSKIS Pranciškus Kačinskis (Kacinski)
Yl.p. BARTKIENĖ Ona Bartkienė (Bartkiewiczowa) N Vabaliai
1786-11-26 KADETAS Valentinas Kadetas (Valent Kadet)
Mosėdis KONDROTAITĖ Ona Kondrotaitė (Anna Kondratowiczowna)
Kulaliai
1759-01-28 KADYS Jokūbas Kadys (Kadewicz)
Šaučikiai Sal.p. RAPALYTĖ Konstancija Rapalytė (Rafalowiczowna)
Šatraminiai
1716-06-29 KADYS Jurgis Kadys (Kadis)
Ersla JONUŠAITĖ Marijona Jonušaitė (Jonilowna)

1716-11-29 KADYS Kristoforas Kadys (Kadzierecki)
Šekai ŽILIENĖ Kristina Žilienė (Žielenowa) N Kernai
1750-07-26 KADYS Stanislovas Kadys (Kadiewicz)

SKIRUTIENĖ Ona Skirutienė (Skiruciowa) N
1755-05-04 KAIRYS Antanas Kairys (Kayrewicz)
Geidučiai ARLAUSKIENĖ Barbora Arlauskienė (Orlowska) N Geidučiai Mos.p.
1780-11-12 KAIRYS Antanas Kairys (Kayris)
Šerkšniai STANKUTĖ Marijona Stankutė (Stankiewiczayty)
Mosėdis
1716-07-14 KAIRYS Dovydas Kairys (Kayrewicz)
Klauseikiai Sal.p. SKIRUTIENĖ Kristina Skirutienė (Skirutowa) N Laumaičiai
1720-04-21 KAIRYS Dovydas Kairys (Kayris)
Laumaičiai ČESNIENĖ Zuzana Česnienė (Ciesniowa) N Laumaičiai
1822-06-13 KAIRYS Jokūbas Kairys (Jacobum Kayrewicz)
Vindeikiai JAKUTYTĖ PLAUŠINIENĖ Kunegunda Jakutytė Plaušinienė (Cunegunda Plawszynska) N Daukšiai
1780-05-29 KAIRYS Jonas Kairys (Kayrewicius)
Šerkšniai VALENTINAITĖ KAZBARAUSKIENĖ Morta Valentinaitė Kazbarauskienė (Kazbarauskene) N Šaukliai
1783-11-03 KAIRYS Juozapas Kairys (Kayrewicz)
Šerkšniai ANDRIEJAUSKAITĖ Rozalija Andriejauskytė (Andrziejiowska)
Kaukolikai
1784-06-06 KAIRYS Juozapas Kairys (Kayrewicz)
Gondlaukė LAURECKYTĖ Ona Laureckytė (Lawrecka)
Gondlaukė
1814-02-08 KAIRYS Juozapas Kairys (Josephum Kayris)
Vindeikiai RAZMAITĖ Julijona Razmaitė (Julianam Razmowna)
Kulaliai
1806-06-12 KAIRYS Kajetonas Kairys (Caietanum Kayrewicz)
Mosėdis GIRDŽIŪNAITĖ ŠMAIŽIENĖ Marijona Girdžiūnaitė Šmaižienė (Marianam Smaygiowa) N Tauzai
1827-10-11 KAIRYS Kazimieras Kairys (Kayrewicz)
Medsėdžiai VITKUTĖ Rozalija Vitkutė (Witkiewiczowna)
Šakaliai
1756-11-21 KAIRYS Laurynas Kairys (Kayrewicz)
Krakės GAILYTĖ Magdalena Gailytė (Gaylewiczowna)
Krakės
1783-11-03 KAIRYS Laurynas Kairys (Kayrewicz)
Krakės JACKUTĖ Barbora Jackutė (Jackiewiczowna)
Kaukolikai
1733-11-22 KAIRYS Motiejus Kairys (Kayrewicz) N Drupiai DAUKANTAITĖ Kristina Daukantaitė (Daukątowna)
Ersla
1773-11-07 KAIRYS Simonas Kairys (Kayris)
Mosėdis MIKLOVIENĖ Ona Miklovienė (Miklowowa) N Lyksūdė
1791-01-30 KAIRYS Simonas Kairys (Simon Kayrys)
Krakės GEDMINAITĖ Morta Gedminaitė (Martha Giedminowna)
Geidučiai Mos.p.
1827-01-18 KAIRYS Simonas Kairys (Simonem Kayris)

BRUŽAITĖ Felicijona Bružaitė (Felicianam Bružowna)
Krakės
1789-12-10 KAIRYS Stanislovas Kairys (Stanislaw Kayrys)
Gondlaukė RIMKUTĖ Magdalena Rimkutė (Magdalena Rymkiewiczowna)
Daukšiai
1798-11-27 KAIRYS Tadas Kairys (Thadeum Kayrewicz)
Virbalai KLOVAITĖ Magdalena Klovaitė (Magdalenas Klowowna)
Tėveliai
1723-11-25 KALINAUSKIS Simonas Kalinauskis (Kalinowski)

ČERNIAUSKYTĖ Ieva Černiauskytė (Czernewskayte)
Rukai
1737-01-26 KALIŠIUS Pranciškus Kališius (Kaliszowski)
Ersla JABLONSKIENĖ Kristina Jablonskienė (Jablonskowa) N Šatės
1786-11-19 KALTENIS Jonas Kaltenis (Joane Kaltenowicz)
Burviai BALTRUTYTĖ Ona Baltrutytė (Anna Baltrutowiczowna)
Rukai
1825-05-17 KALTENIS Jurgis Kaltenis (Georgium Kaltenis)
Burviai ANDRIEJAUSKAITĖ Kotryna Andriejauskytė (Catharinam Andrzejewska)
Žebrokai
1756-01-18 KALVAITIS Pranciškus Kalvaitis (Franciscus Kalwaytis)
Luknės Sk.p. ŽVINKLYTĖ Morta Žvinklytė (Martha Žwinklate)
Daukšiai
1758-04-30 KALVAITIS Simonas Kalvaitis (Simon Klowaytis)
Luknės Sk.p. ŽVINKLYTĖ Elžbieta Žvinklytė (Elisabetha Žwinklowna)
Daukšiai
1779-11-07 KALVAITIS Tadas Kalvaitis (Thaddeus Kalwaytis)
Daukšiai VALUŽYTĖ Rozalija Valužytė (Walužaty)
Šatraminiai
1737-07-28 KALVIS Jonas Kalvis (Kulvis)
Krakės JURGILEVIČIUTĖ Morta Jurgelevičiutė (Jurgelewiczowna)
Krakės
1800-10-09 KAMINSKIS Benediktas Kaminskis (Benedictum Kaminski) N Šatės DRUNAITĖ Agota Drunaitė (Agotha Drunayczowna)
Žebrokai
1816-11-21 KAMINSKIS Ciprijonas Kaminskis (Cyrenius Kaminski)
Pesčiai Sal.p. ŠMITAITĖ Juozapota Šmitaitė (Jozephata Szmytowna)
Žebrokai
1803-01-27 KAMINSKIS Juozapas Kaniauskas (Josephus Kaniewski)
Mosėdis DVARIONAITĖ Ona Dvarionaitė (Annam Dwaronowna)
Šerkšniai
1820-11-16 KAMINSKIS Pranciškus Kaminskis (Franciscum Kamenski)

ODINAITĖ Ona Odinaitė (Anna Odynowna Kamenska)
Šaukliai
1740-11-29 KAPINSKIS Andrius Kapinskis (Kapinski)
Rukai KAZLAUSKYTĖ Ona Kazlauskytė (Kozlowska)
Juknaičiai
1773-11-21 KAPINSKIS Antanas Kapinskis (Kapinski)

STONKUTĖ Joana Stonkutė (Stonkayty)

1796-10-25 KAPINSKIS Antanas Kapinskis (Antonum Kapinski) N Nevočiai MAŽRIMIENĖ Barbora Mažrimienė (Barbara Meyrzymowa) N Plaušiniai
1819-06-17 KAPINSKIS Antanas Kapinskis (Antonium Kapinski)

MAŽONAITĖ Barbora Mažonaitė (Bartbara Mažonowna)
Krakės
1824-06-13 KAPINSKIS Antanas Kapinskis (Antonium Kapinski)

GIEDRIMAITĖ Uršulė Giedrimaitė (Urszula Giedrymowna)
Krakės
1799-10-08 KAPINSKIS Jonas Kapinskis (Joanem Kapinski)

KINČIUTĖ Pranciška Kinčiutė (Francisca Kinczaycziowna)
Nevočiai
1758-11-19 KARALIUS Andrius Karalius (Karalus) N Narvydžai Sk p. PETRIKAITĖ Morta Petrikaitė (Petrykowskayte)
Krakės
1797-01-17 KARALIUS Baltramiejus Karalius (Bartholomeum Karalewicz)

KAVULSKYTĖ Elžbieta Kavulskytė (Elizabetha Kowalska)
Žebrokai
1811-10-24 KARALIUS Baltramiejus Karalius (Bartholomeo Karalus) N Žebrokai GEDMINAITĖ Marijona Gedminaitė (Mariannam Giedminowna)
Žebrokai
1819-11-11 KARALIUS Bartolomiejus Karalius (Bartholomeum Karalus N Žebrokai NARVILAITĖ Ona Narvilaitė (Anna Norwillowna)
Šerkšniai
1782-11-11 KARALIUS Jurgis Karalius (Koralus)
Luknės JAKUTYTĖ Magdalena Jakutytė (Jakutowna)
Kernai
1808-11-24 KARALIUS Mykolas Karalius (Michaelem Karalus)
Skuodo p. RIMKIENĖ Monika Rimkienė (Monicam Rymkowa) N Virbaliai
1798-10-09 KARALIUS Motiejus Karaliūnas (Matheum Karaliuns)

RAZGAITYTĖ Julijona Razgaitytė (Julianam Razgowna)
Daukšiai
1723-01-10 KARAVINAS Laurynas Karavinas (Karawin)

BURNYTĖ Ona Burnytė (Burniewiczowna)
Rumšaičiai
1722-07-25 KARBAUSKAS Jonas Karbauskas (Karbawicz)
Urviai MAŽONIENĖ Ieva Mažonienė (Mazonowa) N Drupiai Mos.p.
1785-11-20 KARBAUSKAS Silvestras Karbauskas (Sylvester Karbowski)
Kernai GRICIUTĖ Ona Griciutė (Anna Grycowna)
Šatraminiai
1789-12-10 KARBAUSKAS Silvestras Karbauskass (Silvester Karbowski) N Šatraminiai ŠEMETAITĖ Magdalena Šemetaitė (Magdalena Szemettowna)
Baksčiai
1766-04-20 KARBAUSKAS Tadas Karbauskas (Karbowski)

ZABIELAITĖ Ona Zabielaitė (Zabielayty)

1826-02-23 KARBAUSKIS Jokimas Karbauskis (Joachimum Karbowski)
Daukšiai PAKULYTĖ Uršulė Pakulytė (Ursulam Pakulowna)
Kernai
1818-11-12 KARBAUSKIS Nikodemas Karbauskis (Nicodemum Karbowski)

KARALIŪTĖ Ona Karaliūtė (Anna Karalowna)
Daukšiai
1824-11-25 KARBAUSKIS Nikodemas Karbauskis (Nicodemum Karbowski) N
GIEDRAITĖ Ona Giedraitė (Anna Giedrowna)
Ledžiai
1811-02-13 KARBAUSKIS Silvestras Karbauskis (Silvestrum Karbowski)
Šatraminiai BUDRYTĖ Petronėlė Budrytė (Petronillam Budriowna)
Palšiai
1807-01-22 KARBONSKIS Bonifacas Karbauskas (Bonifacium Karbonski)
Žebrokai KUPRYTĖ Joana Kuprytė (Johanna Kupriowna)
Udraliai
1823-01-30 KARBONSKIS Bonifacas Karbauskas (Bonifacium Karbonski) N Žebrokai VALANTINAITĖ Julijona Valantinaitė (Juliana Walentynowna)
Šaukliai
1819-11-18 KARBONSKIS Dominykas Karbonskas (Dominicum Karbonski)

AŽONDENYTĖ Ona Ažondenytė (Anna Ažądoniowna)
Kernai
1740-10-30 KARBONSKIS Jonas Karbonskis (Karbonski) N Drupiai GELŽINYTĖ Kotryna Gelžinytė (Gielzynowna)
Drupiai Mos.p.
1744-06-08 KARBONSKIS Jonas Karbonskis (Karbonski) N Drupiai KURAUSKAITĖ Ona Kurauskaitė (Kurowska)
Gondlaukė
1775-01-29 KARBONSKIS Jonas Karbonskis (Karbonski)
Žebrokai VEITAITĖ Marijona Veitaitė (Weytaty)
Krakės
1787-06-03 KARBONSKIS Jonas Karbonskis (Joannes Karbonski)
Vindeikiai DAUGĖLAITĖ Magdalena Daugėlaitė (Dawgiallowna)
Vindeikiai
1803-11-24 KARBONSKIS Juozapas Karbauskas (Josephum Karbonski)

BALTRIMAITĖ Morta Baltrimaitė (Martham Baltrymowna)
Krakės
1812-09-17 KARBONSKIS Juozapas Karbauskas (Josephum Karbonski) N
SKARAITĖ BRINKIENĖ Magdalena Skaraitė Brinkienė (Magdalenam Brynkiowa) N Mosėdis
1767-05-10 KARBONSKIS Motiejus Karbonskis (Karbonski)
Mikulčiai BRASIENĖ Ona Brasienė (Braziowa) N Rukai
1734-10-03 KARBONSKIS Petras Karbonskis (Karbanski)
Rukai POCIUTĖ Kotryna Pociutė (Pocayte)
Rukai
1759-02-25 KARBONSKIS Petras Karbonskis (Karbonski) N Mosėdis BUČYTĖ Ona Bučytė (Buczowna)
Nevočiai
1759-07-26 KARPIS Motiejus Karpis (Karpis)
Krakės DABRIENĖ Magdalena Dabrienė (Dabriowa) N Šerkšniai
1797-11-21 KASPARAITIS Adomas Kasparaitis (Adam Kasparowicz)

ZABURAITĖ Ona Zaburaitė (Annam Zaburowiczowna)
Šniukščiai
1761-05-03 KASPARAITIS Antanas Kasparaitis (Kasparowicz)
Šaukliai NARBUTAITĖ Magdalena Narbutaitė (Narbutowna)
Šaukliai
1775-11-26 KASPARAITIS Bonaventūras Kasparaitis (Kasparowicz)
Šaukliai MILAŠIUTĖ Ona Milašiutė (Mylaszaty)
Daukšiai
1782-11-10 KASPARAITIS Dominykas Kasparaitis (Kasparowicz)
Mosėdis RADZEVIČIUTĖ Terezė Radzevičiutė (Radzewiczowna)
Igariai
1770-01-14 KASPARAITIS Juozapas Kasparaitis (Kasparowicz) N Šarkė Sed.p. POCIENĖ Ieva Pocienė (Pociowa) N Kaukolikai
1761-05-10 KASPARAITIS Mikalojus Kasparaitis (Kasparowicz)
Šaukliai VAITELYTĖ Ona Vaitelytė (Waytelowna)
Šaukliai
1767-11-22 KASPARAITIS Simonas Kasparaitis (Kasparowicz)
Šaukliai VALANTINAITĖ Morta Valantinaitė (Walentynowiczowna)

1713-11-19 KASPERAITIS Mykolas Kasperaitis (Kasperowicz)
Jonišk.p. MALŪKAITĖ Marijona Malūkaitė (Malukowna)
Malūkai
1809-06-20 KASPERAITIS Ignacijus Kasperaitis (Ignatium Kasperowicz)
Šaukliai LEKSTUTYTĖ Viktorija Lekstutytė (Victoria Lextutowiczowna)
Šaukliai
1824-01-06 KAŠAKAUSKAS Pranciškus Kašakauskas (Franciscum Koszakowski)

JACKIENĖ Magdalena Jackienė (Magdalena Jackowa ) N Juknaičiai
1778-11-22 KATARŽIS Benediktas Kataržis (Katarski)
Kruopiai Plat.p. ANDRUTYTĖ Elžbieta Andrutytė (Elisabetham Andrutowna)
Derkinčiai
1784-06-10 KATARŽIS Juozapas Kataržis (Katarzys)
Šerkšniai RUBINIENĖ Terezė Rubinienė (Rubinowa) N Žebrokai
1784-02-02 KATARŽIS Motiejus Kataržis (Katerzys)
Šerkšniai BUTKUTĖ Morta Butkutė (Butkiewiczowna)
Šaukliai
1742-11-12 KAUBRĖ Jonas Kaubrė (Kaubrewicz)
Narmantai Sal.p. VIRŠILAITĖ Morta ? Viršilaitė (Wyrszylowna)
Šatės
1777-07-06 KAUBRĖ Jonas Kaubrė (Kawbre) N Šaukliai VAITILAITĖ Rožė Vaitilaitė (Woytylowiczowna)
Šaukliai
1734-01-24 KAUBRĖ Marynas Kaubrė (Kaubrowicz)
Jedžiotai Yl.p VIRŠILAITĖ Ona Viršilaitė (Wirszylowna)
Šatės
1736-11-11 KAULAITIS Andrius Kaulaitis (Kaulatis)
Luknės Sk.p. DAUKANTAITĖ Kristina Daukantaitė (Dawkąttowna)
Šakaliai
1817-11-13 KAULINIS Jurgis Kaulinis (Georgium Kaulin)

ENDRIUŠKAITĖ Emilijona Endriuškaitė (Emilia Andruszowna)
Apuolė
1816-02-15 KAULINIS Juozapas Kaulinis (Jozephum Kawlin)
Igariai BENIUŠYTĖ Rožė Beniušytė (Rosa Beniuszowna)
Baksčiai
1796-09-27 KAUNACKIS Baltramiejus Kaunackis (Kaunecki)

GRUMBLYTĖ Kotryna Grumblytė (Cathorina Grąmlowna
Krakės
1763-11-06 KAUNACKIS Martynas Kaunackis (Kaunecki)

MAŽRIMIENĖ Dorota Mažrimienė (Mažrymowa) N Žebrokai
1798-01-23 KAUPAS Andrius Kaupas (Andreum Kowpowicz)

SADAUSKAITĖ Elžbieta Sadauskaitė (Elizabetha Sadowska)
Udraliai
1807-11-26 KAUPAS Antanas Kaupas (Antonium Kiawpas)
Ersla KAZLAUSKYTĖ Kunegunda Kazlauskytė (Cunigunda Kozlawska)
Ersla
1784-11-01 KAUPAS Antanas Kaupas (Kaupowicz)
Igariai LIEKYTĖ Marijona Liekytė (Lekowiczowna)
Šatraminiai
1782-11-01 KAUPAS Antanas Kaupas (Kaupowicz)
Igariai LIEKYTĖ Marijona Liekytė (Lekawiczowna)
Šatraminiai
1801-11-26 KAUPAS Jonas Kaupas (Kaupowicz)
Tauzai BAKŠTYTĖ Ona Bakštytė (Anna Barsztowna)
Ledžiai
1736-11-18 KAUPAS Juozapas Kaupas (Kiaupis)
Paluknė Lenk.p. MONTVYDAITĖ Barbora Montvydaitė (Mątwidowna)
Mikulčiai
1741-11-12 KAUPAS Juozapas Kaupas (Kiawpas) N Mikulčiai DAUKANTAITĖ Kotryna Daukantaitė (Dawkontayte)
Kernai
1788-10-11 KAUPAS Jurgis Kaupas (Kaupowicz) N Igariai PILIBAITYTĖ Rozalija Pilibaitytė (Roszlia Filibowiczowna)
Igariai
1787-01-23 KAUPAS Kazimieras Kaupas (Kiaupowicz)
Šaukliai TĖVELYTĖ Kotryna Tėvelytė (Catharina Tewelowiczowna)
Šaukliai
1793-02-20 KAUPAS Mikalojus Kaupas (Nicolaum Kaupowicz)
Jakštaičiai Sal.p. JOKUBAUSKAITĖ Veronika Jokubauskaitė (Veronicam Jakubauskate)
Tauzai
1779-11-14 KAUPAS Motiejus Kaupas (Kaupas)
Igariai KASPARAITYTĖ Rožė Kasparaitytė (Kasparawiczayte)
Šakaliai
1750-10-04 KAUŠAS Kazimieras Kaušas (Kauszewicz)

ZABURAITĖ Morta Zaburaitė (Zaburowna)

1754-11-24 KAVALIAUSKAS Antanas Kavaliauskas (Kowalewski)

BURBAITĖ Magdalena Burbaitė (Burbowna)

1764-11-29 KAVALIAUSKAS Izidorius Kavaliauskas (Kowalewski)
Derkinčiai VEITAITĖ Magdalena Veitaitė (Weytowna)
Derkinčiai
1815-02-16 KAVARŽA Motiejus Kavarža (Matheum Kawarza)
Šakaliai ANTANAUSKYTĖ Ona Antanauskytė (Anna Antonowska)
Bobiliškės
1774-11-20 KAVECKAS Ignotas Kaveckas (Kawecki) GD
Mačiukiai URBONAVIČIUTĖ Cecilija Urbonavičiutė (Urbanowiczowna) CV
Burviai
1730-11-05 KAVECKAS Juozapas Kaveckis (Kawecki)
Mockaičiai Kalvar.p. NOVOMECKIENĖ Barbora Novomeckienė (Navmeckiene) N Rukai
1773-10-24 KAVECKAS Jurgis Kaveckas (Kawecki) GD
Mačiukiai Plat.p. LUKAVIČIUTĖ Marijona Lukavičiutė (Lukowiczowna) GV
Apuolė
1801-11-26 KAVECKAS Petras Kaveckas (Kawecki)

KusaiTĖ DRANGIENĖ Elžbieta Kusaitė Drangienė (Drungiowa) N Krakės
1780-11-12 KAZAKAUSKIS Motiejus Kazakauskis (Kazakowski)
Juknaičiai Mos.p. TARASAUSKAITĖ Uršulė Tarasauskaitė (?) (Tarassowska)
Geidučiai Mos.p.
1805-11-21 KASPERAITIS Antanas Kasperaitis (Antonium Kasperowicz)
Šerkšniai MEŠKYTĖ Uršulė Meškytė (Urszulam Meszkowska)
Šerkšniai
1815-10-05 KASPERAITIS Antanas Kasperaitis (Antonium Kasperowicz)
Plateliai STEPONAVIČIUTĖ MIKOLAITIENĖ Ona Steponavičiutė Mikolaitienė (Anna Michalowska) N Šaukliai
1812-02-06 KASPERAITIS Antanas Kasperaitis (Antonium Kasperowicz)

BIERONTAITĖ Ona Bierontaitė (Annam Bierontowna)
Šaukliai
1809-02-02 KASPERAITIS Juozapas Kasperaitis (Jozephum Kasperowicz)
Žebrokai KUBILIUTĖ Ona Kubiliūtė (Anna Kubilowna)
Mosėdis
1816-02-20 KASPERAITIS Martynas Kasperaitis (Martinum Kasperowicz)
Žebrokai BURBAITĖ Ona Burbaitė (Anna Burbowna)
Žalgiriai
1812-11-24 KAZBARAITIS Antanas Kazbaraitis (Antonium Kasbaraytis) N Šerkšniai GALDIKAITĖ Barbora Galdikaitė (Barbaram Galdykowna)
Ledžiai
1751-11-29 KAZBARAITIS Antanas Kazbaraitis (Kazbarowicz) N
ŠAKALYTĖ Elena Šakalytė (Szakalate)

1780-04-16 KAZBARAITIS Bonaventūras Kazbaraitis (Kazbarawicius) N Šaukliai MACEVIČIUTĖ Regina Macevičiutė (Macayte)
Šatraminiai
1777-11-16 KAZBARAITIS Juozapas Kazbaraitis (Kasbarowicz)
Šaukliai YLAKYTĖ Marijona Ylakytė (Illakayte)
Vindeikiai
1791-01-30 KAZBARAITIS Kazimieras Kazbaraitis (Casimirus Kasbaraytis)
Budvietė MARTINKUTĖ Judita Martinkutė (Judita Martynkowna)
Giršiniai
1800-09-25 KAZBARAITIS Petras Kazbaraitis (Petrum Kazberowicz)
Šaučikiai Salant.par. MOCKUTĖ Elena Mockutė (Helena Mockiewiczowna
Palšiai
1796-11-15 KAZINKUS Pranciškus Kazinkus (Franciskum Kazynkiewicz)
Žadeikiai Sed.p. VAIČIULYTĖ Barbora Vaičiulytė (Barbara Wayciulowiczowna)
Rumšaičiai
1776-11-11 KAZLAUSKIS Mikalojus Kazlauskis (Kozlowski)
Kalv.p. STAPAUSKIENĖ Elena Stapauskienė (Stapowiczowa) N Vabaliai
1772-10-18 KAZLAUSKIS Simonas Kazlauskis (Kazlowski)

RAMANAUSKAITĖ Marijona Ramanauskaitė (Ramunowska)
Šatės
1744-11-21 KAZLAUSKIS Tomas Kazlauskis (Kozlowski)
Igariai DRUNAITĖ Elena Drunasitė (Drunowna)
Šerkšniai
1798-11-13 KAZLAUSKIS Tomas Kazlauskis (Thomam Kazlowski) N
LAUKINYTĖ Elžbieta Laukinytė (Elizabetha Laukincytowna)
Žalgiriai
1750-01-10 KAZOKAUSKAS Andrius Kazokauskas (Kozakowski) N Apuolė KLOVAITĖ Ona Klovaitė (Klowayte)
Laumaičiai
1773-09-21 KAŽYS Jonas Kažys (Kažewicz)
Tauzai LAUKYTĖ Barbora Laukytė (Lawkowiczowna)
Nevočiai
1807-01-22 KAŽYS Jonas Kažys (Joannum Kazys)
Krakės MONČYTĖ Marijona Mončytė (Mariana Monczowna)
Krakės
1766-06-15 KAŽYS Juozapas Kažys (Kažis)

MIKUTAITĖ Magdalena Mikutaitė (Michutowska)
Mosėdis
1733-11-01 KAŽYS Jurgis Kažys (Kažis)
Paparčiai Kalvar.p. VALANČIUTĖ Barbora Valančiutė (Wąlączewska)
Prialgava
1739-11-15 KAŽYS Kazimieras Kažys (Kazis)
Notėnai Plat.p. PUKINSKYTĖ Barbora Pukinskytė (Pukinska)
Mosėdis
1792-10-01 KAŽYS Mikalojus Kažys (Nicolaus Kuzis)
Ersla VEITAITĖ Elana Veitaitė (Helena Weytowna)
Ersla
1800-05-22 KAŽYS Motiejus Kažys (Matheum Kažewicz)

MONČYTĖ Apolonija Mončytė (Appolonia Mącewiczowna)
Krakės
1825-02-21 KAŽYS Pranciškus Kažys (Franciscum Kažis)

KUPRYTĖ Apolonija Kuprytė (Apalonia Kupriowna)
Krakės
1732-11-23 KAŽYS Pranciškus Kažys (Kažis)
Igariai DAUKŠAITĖ POCIENĖ Ona Daukšaitė Pocienė [?] (Pustienie) N Kernai
1797-06-13 KELČIUS Fridrikas Kelčius (Fridericum Kielcz)

KLAUZIENĖ Dorota Klauzienė (Dorotham Klauzowa) N Laumaičiai Mos.p.
1803-01-13 KENDRA Motiejus Kendra (Matheum Kiendra) N
PREBERGYTĖ Ona Prebergytė (Annam Prebergowna)
Kulaliai
1711-08-03 KERCIČIUS Tumas Kercičius (Cercicz)

PRIALGAUSKAITĖ Prialgauskaitė (Prelgowska)

1712-11-27 KERNA Jonas Kerna (Kierna)

VAITILAITĖ (vardas neįskaitomas) Vaitilaitė (Waytylowna)
Rukai
1780-11-25 KETLERIS Kazimieras Ketleris (Ketler) GD
Skuodas BURBAITĖ Kotryna Burbaitė (Burbowna)
Kernai
1804-11-22 KEVIŠAS Tadas Kevišas (Thaddeum Kiewysza)

BURBAITĖ Veronika Burbaitė (Veronicam Burbowna)
Daukšiai
1727-05-03 KIDYKAS Antanas Kidykas (Kidik)
Daukšiai EIDĖJUTĖ Kotryna Eidėjutė (Eidieiowna)
Daukšiai
1759-01-14 KIDYKAS Antanas Kidykas (Kidiks)
Daukšiai LITVINAITĖ Marijona Litvinaitė (Litwinowna)
Petraičiai Mos.p.
1796-06-14 KIDYKAS Juozapas Kidykas (Jozephum Kidykas) N Prialgava VITKUTĖ Kunegunda Vitkutė (Cunegunda Witkowiczowna)
Kaukolikai
1771-10-28 KIDYKAS Juozapas Kidykas (Kidiks)

KONTRIMAITĖ Magdalena Kontrimaitė (Kontrymowna)
Burviai
1716-11-08 KIDYKAS Mykolas Kidykas (Kidik)
Šatraminiai MAŽULYTĖ Marijona Mažulytė (Maželowna)
Šatraminiai
1711-04-26 KIDYKAS Mykolas Kidykas (Kidykas)
Šatraminiai RAZMIENĖ Magdalena Razmienė (Razmiowa) N
1793-05-10 KIDYKAS Petras Kidykas (Petrum Kidikas)
Jundulai JAKŠTAITĖ Rozalija Jakštaitė (Rozalia Jaksztowiczowna)
Šniukščiai
1719-06-25 KIELŠA Kazimieras Kielša (Kielszewski)

ŠAKYTĖ Marijona Šakytė (Szakewna)
Lyksūdė
1780-11-25 KIERVIS Jonas Kiervis (Kierwis)
Žalgiriai SADAUSKAITĖ BURŽINSKIENĖ Kotryna Sadauskaitė Buržinskienė (Burzynskienie) N Daukšiai
1818-11-26 KINČIUS Antanas Kinčius (Antonium Kinczewski)
Būdvietė RAPALYTĖ Kunegunda Rapalytė (Cunegunda Rafalowiczowna)
Krakės
1775-01-24 KINČIUS Jokūbas Kinčius (Kincius)
Udraliai DAUKINTYTĖ Kunegunda Daukintytė (Daukinttayty)
Udraliai
1795-11-03 KINČIUS Jonas Kinčius (Joannem Kincus)

DABRYTĖ Agnė Dabrytė (Agnetha Dobrowna)
Tauzai
1774-11-13 KINČIUS Juozapas Kinčius (Kincius)
Gaubės ERTAUSKAITĖ Kotryna Ertauskaitė (Ertauskayte)
Šekai
1796-11-23 KINČIUS Juozapas Kinčius (Jozephum Kincius) N Udraliai MACEVIČIUTĖ Ona Macevičiutė (Anna Macewiczowna)
Ersla
1802-11-25 KINČIUS Kajetonas Kinčius (Cajetonum Kinczius)
Mosėdis SADAUSKAITĖ Kotryna Sadauskaitė (Catarina Sadowska)
Šerkšniai
1814-10-06 KINČIUS Kajetonas Kinčius (Kajetanum Kinczus) N Šerkšniai ŠEMETAITĖ Julijona Šemetaitė (Julianam Szemetowna)
Ersla
1774-11-07 KINČIUS Kazimieras Kinčius (Kincius)
Šakaliai MALŪKIENĖ Marijona Malūkienė (Malukieny) N Šakaliai
1728-08-15 KINČIUS Mykolas Kinčius (Kinczus)

SKERSYTĖ Kotryna Skersytė (Skersayte)
Mikulčiai
1815-01-12 KINČIUS Petras Kinčius (Petrum Kinczius)
Būdvietė VIČIUTĖ Barbora Vičiūtė (Barbara Wiczowna)
Ersla
1827-02-08 KINČIUS Petras Kinčius (Petrum Kinczius) N
KAŽYTĖ Emilijona Kažytė (Emilianam Kazowiczowna)
Ersla
1758-11-19 KINČIUS Stanislovas Kinčius (Kincius)
Udraliai KLOVAITĖ Magdalena Klovaitė (Klowayte)
Tėveliai
1778-10-18 KINČIUS Stanislovas Kinčius (Kincius) N
VYŠNIAUSKAITĖ Elžbieta Vyšniauskaitė (Wiszniewska)
Gaubės
1807-02-05 KINČIUS Tadas Kinčius (Taddeum Kinczius)
Ersla JACKAITĖ Pranciška Jackaitė (Francisca Jackowna)
Juknaičiai
1768-01-17 KINSGAILA Andrius Kinsgaila (Kęzgils) N Šakaliai SKIRUTYTĖ Elena Skirutytė (Skirutowna)
Šatraminiai
1724-11-26 KINSGAILA Antanas Kinsgaila (Kienzgilo)
Šaukliai GRIKŠAITĖ Kotryna Grikšaitė (Grykszowna)
Šakaliai
1739-11-22 KINSGAILA Antanas Kinsgaila (Kigillo)
Udraliai BRINKUTĖ Elžbieta Brinkutė (Brynkowna)
Gaubės
1746-11-20 KINSGAILA Antanas Kinsgaila (Kęzgillo) N Šaukliai GLOŽIENĖ Marijona Gložienė (Gluzowa) N Šaukliai
1775-11-12 KINSGAILA Baltramiejus Kinsgaila (Kięzgilo)
Igariai VIRŠILAITĖ Regina Viršilaitė (Wirszylayte)
Šatraminiai
1796-11-23 KINSGAILA Baltramiejus Kinsgaila (Bartholomeum Gięzgayllo) N
RAMONIENĖ Morta Ramonienė (Martha Romanowska) N Tėveliai
1799-10-29 KINSGAILA Ignotas Kinsgaila (Ignatium Kięsgillo)

JAKUTYTĖ Rozalija Jakutytė (Raza Jakutowna)
Šakaliai
1711-01-25 KINSGAILA Mykolas Kinsgaila (Kięsgal)
Šaukliai ANUŽYTĖ Morta Anužytė (Anuzayte)
Šakaliai
1783-10-13 KINSGAILA Mykolas Kinsgaila (Kięsgaylo)
Šaukliai BUTKUTĖ Agnė Butkutė (Butkiewiczowna)
Rukai
1791-01-30 KINSGAILA Mykolas Kinsgaila (Michael Gięzgaylo)
Šakaliai JAKUTIENĖ Magdalena Jakutienė (Magdalena Jakuttowa) N Šakaliai
1764-07-02 KINSGAILA Pranciškus Kinsgaila (Kęsgill)
Šakaliai ŠIAUDINYTĖ Ona Šiaudinytė (Siawdynowna)
Daukšiai
1785-01-02 KINSGAILA Tadas Kinsgaila (Thaddeus Kięsgallo)
Šakaliai STANIUTĖ Elena Staniutė (Helena Staniewiczowna)
Kusai
1711-02-15 KINTAUTAS Juozapas Kintautas (Kintawt)
Laumaičiai MONČYTĖ Justina Mončytė (Monczowna)
Laumaičiai
1751-01-24 KINTVAINIS Jurgis Kintvainis (Kintwaynis)

MOCKUTĖ Morta Mockutė (Mackiewiczowna)

1759-06-03 KYBARTAS Mykolas Kybartas (Kibartowicz) GD
Mikytai Plat.p. ČIAPAITIENĖ Marijona Čepauskienė (Szczepowska) GD N Prialgava
1796-11-15 KLEINAUSKIS Antanas Kleinauskis (Antonium Klonowski)

STOŠKUTĖ Petronėlė Stoškutė (PetronillaStaszkowna)
Kaukolikai
1785-01-02 KLEINAUSKIS Gotlibas Kleinauskis (Gotlif Kleynowicz)
Derkinčiai SILVESTRAITĖ Dorotėja Silvestraitė (Dorotea Sylwestrowna)
Burviai
1741-11-26 KLEINAUSKIS Jokūbas Klenauskas (Kleynowski)
Gedgaudžiai KusaiTĖ Marijona (įraše Ona) Kusaitė (Kusowna)
Šatraminiai
1735-09-05 KLEINAUSKIS Jonas Kleinauskis (Kleynowski)
Mosėdis KRYŽIUTĖ Kotryna Kryžiutė (Krzizewiczowna)
Mosėdis
1780-10-22 KLEINAUSKIS Jonas Kleinauskis (Kleynowski)
Šatės VIRŠILAITĖ Elena Viršilaitė (Wirszyllowna)
Sodalė Šat.p.
1789-06-20 KLEINAUSKIS Jonas Kleinauskis (Joannes Klonowski)
Šatės PREIBYTĖ Rozalija Preibytė (Rosalia Preybate)
Lyksūdė
1751-05-30 KLEINAUSKIS Juozapas Kleinauskis (Klenowski)

DAUKANTAITĖ Ona Daukantaitė (Dawkantowna)
Giršiniai
1776-11-11 KLEINAUSKIS Juozapas Kleinauskis (Klanowski)

DAMBRAUSKAITĖ Barbora Dambrauskaitė (Dombrowskaty)
Vindeikiai
1773-11-11 KLEINAUSKIS Jurgis Kleinauskis (Klonownowski)
Sed.p. MARKAITĖ Ona Markaitė (Morkowna)
Šatės
1792-11-22 KLEINAUSKIS Jurgis Kleinauskis (Georgius Kleynowski)
Nevočiai JANČIAUSKYTĖ Elena Jančiauskytė (Helena Janczauskayte)
Nevočiai
1767-05-10 KLOVA Antanas Klova (Klawowski)
Lyksūdė BALTRUTYTĖ Ona Baltrutytė (Baltrutowna)
Mikulčiai
1798-02-06 KLOVA Antanas Klova (Antonium Klowa)
Udraliai RUMBUTYTĖ Kotryna Rumbutytė (Catharina Rumbuciowna)
Krakės
1759-10-27 KLOVA Augustinas Klova (Klowa)
Mosėdis BYTAUTAITĖ Elena Bytautaitė (Bitowtowna)
Mosėdis
1788-11-28 KLOVA Augustinas Klova (Augus Klowaytis) N Mosėdis MIKUTYTĖ KAŽIENĖ Magdalena Mikutaitė Kažienė (Magdalena Kaszewska) N Mosėdis
1739-11-01 KLOVA Baltramiejus Klowa (Klowatis)
Mosėdis JOKŠAITĖ Elžbieta Jokšaitė (Jokszewiczowna)
Daukšiai
1711-02-01 KLOVA Dovydas Klova (Klowaytis)
Ersla DAUKANTAITĖ Zuzana Daukantaitė (Dawkentayte)
Ersla
1756-11-14 KLOVA Izidorius Klova (Klowowicz)
Petraičiai MOCKUTĖ Kristina Mockutė (Mackiewiczowna)
Tauzai
1815-10-26 KLOVA Jokūbas Klova (Jacobum Klowa)

PADERVINSKAITĖ NIUNIAVIENĖ Klara Padervinskaitė Niūniavienė (Clara Niuniawowa) N Ersla
1720-10-27 KLOVA Jonas Klova (Klowa)
Tėveliai JAKUTYTĖ Ona Jakutytė (Jakutayte)
Šakaliai
1774-11-07 KLOVA Jonas Klova (Klowa)
Tėveliai INTAITĖ Magdalena Intaitė (Intate)
Sarmatiškės
1808-02-11 KLOVA Jonas Klova (Joannum Klowa)
Būdvietė SIMUTYTĖ ZUBIENĖ Magdalena Simutytė Zubienė (Magdalena Zubiowa) N Nevočiai
1827-02-13 KLOVA Jonas Klova (Joannem Klowa)
Rušupiai Skuodo p. ZABURAITĖ Uršulė Zaburaitė (Zaborowna)
Mos.p.
1777-11-23 KLOVA Juozapas Klova (Klowa)
Tėveliai JANUKAITĖ Kotryna Janukaitė (Janukowiczowna)
Ersla
1817-11-27 KLOVA Juozapas Klova (Jozephum Klowa)
Giršiniai KAIRYTĖ Marijona Kairytė (Marianna Kayrewiczowna)
Gondlaukė
1719-05-14 KLOVA Laurynas Klova (Klowaytis)
Mosėdis SMILGYTĖ Marijona Smilgytė (Smilengowna)
Mosėdis
1738-10-26 KLOVA Mykolas Klova (Klowa)
Tėveliai PUKINSKYTĖ Ona Pukinskytė (Pukinska)
Tėveliai
1749-10-19 KLOVA Mykolas Klova (Klowa)
Vaičaičiai Sedos p. KUZMIENĖ Ona Kuzmienė (Kuzmowa) N Bružai Mos.p.
1762-05-23 KLOVA Mykolas Klova (Klowa)
Tėveliai MICKUTĖ ŽIOGIENĖ Justina Mickutė Žiogienė (Žiogiowa) N Drupiai Mos.p.
1711-01-25 KLOVA Motiejus Klova (Klovas)
Baksčiai PAULIKIENĖ Kotryna Paulikienė (Paulikowa) N Vindeikiai
1795-11-03 KLOVA Motiejus Klova (Motheum Klowa)
Mosėdis BALTIEJUTĖ Marijona Baltiejutė (Marianna Baltejowna)
Mosėdis
1813-11-25 KLOVA Motiejus Klova (Matheum Klowa)
Tėveliai GEDMINAITĖ KAIRIENĖ Morta Gedminaitė Kairienė (Martham Kayrowa) N Krakės
1711-02-15 KLOVA Pranciškus Klova (Klova)

DARGYTĖ Magdalena Dargytė (Dargayte)

1781-02-25 KMITA Antanas Kmita (Kmitta)
Darb.p. PRIALGAUSKIENĖ Magdalena Prialgauskienė (Przyalgowska)
Prialgava
1797-05-02 KMITA Dovydas Kmita (Dovidem Kmitta) GD
Prialgava SERAPINAITĖ Elžbieta Serapinaitė (Elizabetha Serafinowiczowna)
Mos.p.
1740-02-28 KNIETA Jokūbas Knieta (Jacobus Knitt) N Šatraminiai RAUDYTĖ Elžbieta Raudytė (Elisabetha Rawdowiczowna)
Budriai
1719-11-22 KNIETA Jonas Knieta (Knitaytis)
Ersla PUKELIENĖ Ona Pukelienė (Putelowa) N Jedžiotai Yl.p.
1765-02-03 KNIETA Jonas Knieta (Knitowicz)
Šatraminiai VIRBONAITĖ Kotryna Virbonaitė (Wirbanowska)
Geidučiai Mos.p.
1782-11-11 KNIEŽA Jonas Knieža (Knezewicz)
Grūšlaukė Sal.p. ŽVAGINYTĖ Magdalena Žvaginytė (Žwagynowna)
Daukšiai
1718-02-06 KNIPAS Jurgis Knipas (Kneypowicz)
Pal.p. BIERONTAITĖ Elžbieta Bierontaitė (Bierątowna)
Žalgiriai
1714-02-04 KNIPAS Stanislovas Knipas (Knipa)
Laumaičiai VIRKŠAITĖ Morta Virkšaitė (Wikszaytė)
Laumaičiai
1727-11-29 KNIUIPYS Jonas Kniuipys (Kniuypis)
Puodkaliai Sk.p. KLOVAITĖ Kristina Klovaitė (Klowayte)
Rumšaičiai
1711-02-15 KNIUIPYS Juozapas Kniuipys (Kniuypaytis)
Puodkaliai Sk.p. LEKNIUTĖ Ona Lekniutė (Leknyte)
Šekai
1741-05-21 KNIUIPYS Juozapas Kniuipys (Knuypowicz)
Puodkaliai Skuod.par. ZABURAITĖ Ona Zaburaitė (Anna Zaburowna)
Plaušiniai
1774-06-12 KNIUIPYS Juozapas Kniuipys (Knuypis)
Pesčiai Sal.p. KUBILIUTĖ Morta Kubiliutė (Kubylate)
Plaušiniai
1804-01-26 KNIUIPYS Jurgis Kniuipys (Georgium Kniuypis)
Skuodo p. SIMUTYTĖ Barbora Simutytė (Barbara Symutowiczowna)

1774-01-28 KNIUKŠTA Barnabas Kniūkšta (Kniuztis) N Reketė Sal.p. VIČIULYTĖ Ona Vičiulytė (Wiciulayty)
Šatraminiai
1815-11-03 KNIŪKŠTA Danielius Kniūkšta (Daniel Kniuksztto)
Gondlaukė MILIUTĖ Kotryna Miliūtė (Cathorina Milewiczowna)
Mosėdis
1786-03-21 KNIUKŠTA Jonas Kniūkšta (Joannes Kniupsztowicz)
Nevočiai VAIČIULYTĖ Marijona Vaičiulytė (Marianna Wayciulewiczowna)
Ersla
1802-05-20 KNIŪKŠTA Juozapas Kniūkšta (Jozephum Kniuszto) N Giršniai BUMBULYTĖ Rozalija Bumbulytė (Roza Bamblowna)
Rukai
1777-10-26 KNIUKŠTA Kazimieras Kniūkšta (Kniuszta)
Vindeikiai VALKUTĖ Rozalija Valkutė (Wollkayte)
Vindeikiai
1757-11-01 KNIUKŠTA Mykolas Kniūkšta (Kniupszta)
Šaučikiai Sal.p. LAUKIENĖ Magdalena Laukienė (Lawkowiczowa) N Nevočiai
1815-11-23 KNYSTAUTAS Antanas Knystautas (Antoni Knistowtt)
Vindeikiai KARBONSKYTĖ Barbora Karbonskaitė (Barbara Karbonska)
Prialgava
1812-07-09 KNYSTAUTAS Antanas Knystautas (Antoni Knistowtt)
Vindeikiai PUTKALYTĖ Antanina Putkalytė (Antaninam Putkalowna)
Žebrokai
1821-05-24 KNYSTAUTAS Jonas Knystautas (Joannem Knistowtt) N
ŽVINKLYTĖ BUTKIENĖ Juozapota Žvinklytė Butkienė (Jozephata Butkiewiczowa) N Ersla
1812-11-24 KNYSTAUTAS Jonas Knystautas (Joannem Knistowtt)

PRIALGAUSKAITĖ Magdalena Prialgauskaitė (Magdalena Przyalgowska)
Prialgava
1766-11-09 KOCIUS Izidorius Kocius (Kocius) N
RIMKUTĖ Barbora Rimkutė (Rimkowna)
Rukai
1746-11-20 KOIZILO Mikalojus Koizylo (Koizylo)
Barstyčiai Kalv.p. NUMGAUDIENĖ Ona Numgaudienė (Numgawdiowa) N Prialgava
1736-06-12 KONČIUS Antanas Končius (Kącis)
Daukšiai MEŠKYTĖ Marijona Meškytė (Meszkayte)
Daukšiai
1801-05-07 KONČIUS Dominykas Končius (Dominicus Konczius
Kernai MURAUSKAITĖ Jadvyga Murauskaitė (Jadviga Murowsa)
Šakaliai
1763-01-16 KONČIUS Jokūbas Končius (Kącys)
Šatraminiai MINEIKYTĖ Marijona Mineikytė (Mineykowna)
Mosėdis
1744-02-15 KONČIUS Jonas Končius (Kaczis)

LAUKYTĖ Agota Laukytė (Laukayte)
Drupiai Mos.p.
1784-11-11 KONČIUS Jonas Končius (Koncewicz)
Grūšlaukė Sal.p. ŽVAGINYTĖ Magdalena Žvaginytė (Žwaginowna)
Mos.p.
1711-06-07 KONČIUS Juozapas Končius (Konczis)
Vabaliai KRYŽIUTĖ Ieva Kryžiutė (Kryzayte)
Drupiai Mos.p.
1729-05-08 KONČIUS Juozapas Končius (Kocis) N Mikulčiai JAKŠTIENĖ Ona Jakštienė (Jekstiene) N Mikulčiai
1798-10-16 KONČIUS Juozapas Končius (Jozephum Koncewicz)
Narvydžai Sk p. MACEVIČIUTĖ Ona Macevičiutė (Anna Macowiczowna)
Šaukliai
1815-02-25 KONČIUS Juozapas Končius (Jozephum Konczys)
Šatraminiai RAMONAITĖ Uršulė Ramonaitė (Urszula Romanowska)
Mos.p.
1820-02-03 KONČIUS Juozapas Končius (Jozephum Konczys) N Tauzai ŠMITAITĖ Elena Šmitaitė (Helena Szmyttowna)
Šerkšniai
1812-11-17 KONČIUS Kasparas Končius (Kasper Konczys) N Drupiai ZABURAITĖ Ona Zaburaitė (Annam Zaburowna)
Žebrokai
1746-11-13 KONČIUS Mykolas Končius (Konczewicz)
Stripiniai Yl.p. MALŪKAITĖ Joana Malūkaitė (Malukowna)
Ersla
1758-04-30 KONDROTAS Gasparas Kondrotas (Kondratowicz)
Mosėdis SKARIENĖ Judita Skarienė (Skarowa) N Šerkšniai
1746-07-24 KONDROTAS Mykolas Kondrotas (Kundratt)
Mosėdis POCIENĖ Elžbieta Pocienė (Pociowa) N Mosėdis
1751-11-29 KONDROTAS Pranciškus Kondrotas (Kondratowicz)

MINEIKYTĖ Rožė Mineikytė (Miniatowna)

1722-08-20 KONDROTAS Terezas Kondrotas (Teresas Kontratowicz)
Mosėdis BERTAŠIUTĖ PAULAUSKIENĖ Kotryna Bertašiutė Paulauskienė (Pawlowska) N Mosėdis
1781-10-29 KONTENIS Jonas Kontenis (Kontenis)
Plat.p. GRIGUTIENĖ Magdalena Grigutienė (Grygutowa) N Rumšaičiai
1797-05-02 KONTRECKIS Pranciškus Kontreckis (Franciscum Kąntrecki)

LEKSTUTYTĖ Terese Lekstutytė (Theressia Lextowna)
Kulaliai
1737-03-03 KONTRIMAS Antanas Kontrimas (Kątrym) MD N Prialgava DAPŠAUSKAITĖ Barbora Dapšauskaitė (Dapszewiczowna) MD
Prialgava
1759-02-25 KONTRIMAS Antanas Kontrimas (Kontrym)

ŽALGIRYTĖ Marijona Žalgirytė (Žalgirayty)
Jundulai
1767-01-19 KONTRIMAS Dovydas Kontrimas (Kontry) N
JUCIENĖ Kotryna Jucienė (Juciowa) N Brotykai
1787-07-29 KONTRIMAS Ignotas Kontrimas (Ignatius Kontrym) GD
Plat. p. VILKONECKIENĖ Barbora Vilkoneckienė (Barbara Wilkonecka) GD N Prialgava
1745-11-21 KONTRIMAS Jurgis Kontrimas (Kontrym) GD
Prialgava NOREIKAITĖ Marijona Noreikaitė (Noreykowna) GD
Burviai
1747-11-19 KONTRIMAS Kazimieras Kontrimas (Kontrym) GD
Prialgava PRIALGAUSKAITĖ Marijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)
Prialgava
1784-02-09 KONTRIMAS Mykolas Kontrimas (Kontrym)
Vabaliai JONUŠAITIENĖ Magdalena Jonušaitienė (Jonuszewiczowa) N Šatės
1756-11-21 KONTRIMAS Motiejus Kontrimas (Kontrym) GD
Brotykai ČEJAUSKAITĖ Morta Čejauskaitė (Chajewska) GV
Prialgava
1777-11-29 KONTVAINIS Juozapas Kontvainis (Kontwayn) N Milvydžiai Yl.p. KOCIUTĖ Ona Kociutė (Kocayte)
Vabaliai
1775-07-25 KOSAKAUSKIS Adalbertas Kosakauskis (Kossakowski)
Šakaliai BUŠMAITĖ Ona Bušmaitė (Buszmaty)
Derkinčiai
1772-11-23 KOSAKAUSKIS Antanas Kosakauskis (Kossakowski) N Vabaliai ŽALTARAITĖ Konstancija Žaltaraitė (Zaltaraty)
Lyksūdė
1775-07-18 KOSAKAUSKIS Antanas Kosakauskis (Kossakowski) N
PETRIKAITĖ Magdalena Petrikaitė (Petrykaty)
Vabaliai
1717-11-19 KOSAKAUSKIS Jonas Kosakauskis (Kosakowski)
Krakės ŽENTYTĖ Magdalena Žentytė (Žentowna)
Vabaliai
1760-11-23 KOVAS Motiejus Kovas (Kowns)
Notėnai Plat.p. KASPARAITYTĖ Kristina Kasparaitytė (Kasparowiczowna)
Šaukliai
1751-06-27 KOVAS Mykolas Kovas (Kowas)
Jedžiotai Yl.p PETRAUSKAITĖ Marijona Petrauskaitė (Piotrowska)
Kaukolikai
1719-01-08 KRAKAUSKIS Bazilijus Krakauskis (Krakowski)

ŠIAULYTĖ Kotryna Šiaulytė (Szawlowna)
Daktarai
1809-01-12 KRASAUSKIS Juozapas Krasauskis (Jozephum Krassowski)
Šniukščiai ŽVINKLYTĖ Kotryna Žvinklytė (Catharina Zwinklowna)
Šaukliai
1788-10-11 KRASNOGURSKIS Juozapas Krasnogurskis (Josephus Krasnagurski)
Šatės BIERONTAITĖ Magdalena Bierontaitė (Magdalena Birontayte)
Salantai
1810-11-22 KRAUZAS Juozapas Krauzas (Jozephum Krauz) N Kusai TILŠKUTĖ Barbora Tilškutė (Barbara Tylszkowna)
Bobiliškės
1793-11-19 KRAUZAS Kazimieras Krauzas (Cazimirum Krauz)

RUDYTĖ Ona Rudytė (Annam Rudowiczowna)
Šatės
1743-07-27 KREIČMANAS Tadas Kreičmanas (Kreczman)
Mosėdis BARAUSKAITĖ Elžbieta Barauskaitė (Borowska)
Mos.p.
1711-02-01 KRIPAS Jurgis Kripas (Cripowski)
Kernai KNIUKŠTAITĖ Marijona Kniūkštaitė (Kniusztowna)
Večiai
1780-06-04 KRIŠTAPAVIČIUS Kristoforas Krištapavičius (Krysztapavicius)
Derkinčiai DAPKUTĖ Kotryna Dapkutė (Dapkayte)
Laumaičiai
1774-05-15 KRIŠTAPAVIČIUS Petras Krištapavičius (Krysztafowicius)
Šatraminiai ŽEMAITĖ Ona Žemaitė (Žeymayty)
Žalgiriai
1819-11-18 KRYŽEVIČIUS Antanas Kryževičius (Antonium Krzyzewicz) N Geidučiai LIEBUTĖ Uršulė Liebutė (Urszula Lebowiczowna)
Nevočiai
1766-08-04 KRYŽEVIČIUS Jurgis Kryževičius (Krizawskis)

LITVINAITĖ Elžbieta Litvinaitė (Litwinowna)
Žebrokai
1778-11-17 KRYŽEVIČIUS Pranciškus Kryževičius (Krzyzewicz)
Mosėdis VASERYTĖ Elžbieta Vaserytė (Wasserowna)
Mosėdis
1812-11-24 KRYŽEVIČIUS Pranciškus Kryževičius (Franciscum Krzyzewski)

NARBUTAITĖ Uršulė Narbutaitė (Ursulla Narbutowna)
Šaukliai
1725-07-14 KUBECKAS Jonas Kubeckas (Kubecki)
Prialgava BUIVYDIENĖ Liucija Buivydienė (Buywidowa) N Mosėdis
1822-01-24 KUBILAS Antanas Kubilas (Antonium Kubilas)
Mos. p. INTAITĖ Apolonija Intaitė (Apolonia Intowna)
Rukai
1821-02-20 KUBILAS Antanas Kubilas (Antonium Kubill) N Budriai SERBECKAITĖ Ona Serbeckaitė (Anna Serbecka)
Udraliai
1754-01-06 KUBILAS Antanas Kubilas (Kubyll)
Lenk.p. VITKUTĖ Barbora Vitkutė (Witkowska)

1724-02-06 KUBILAS Dovydas Kubilas (Kubyl)
Kulai Sk.p. PETRIKAITĖ Marijona Petrikaitė (Petrikowna)
Mockaičiai
1746-02-13 KUBILAS Jonas Kubilas (Kubyl)
Lenkimai SIMONAVIČIUTĖ Klara Simonavičiutė (Symonowiczowna)
Simaičiai
1719-10-08 KUBILAS Kazimieras Kubilas (Kubyl)
Kulai Sk.p. NARMONTAITĖ Jadvyga Narmontaitė (Narmątowna)
Kernai
1722-05-03 KUBILAS Kazimieras Kubilas (Kubyl)
Šakaliai RUPEIKAITĖ Marijona Rupeikaitė (Rupeykowna)
Šaukliai
1754-11-11 KUBILAS Paulius Kubilas (Kubyl)
Kulai Sk.p. ŽVAGINYTĖ Morta Žvaginytė (Žwaginowna)
Kernai
1826-01-12 KUBILAS Pranciškus Kubilas (Franciscum Kubilas)

GEDGAUDAITĖ Kotryna Gedgaudaitė (Catharinam Giedgowdowna)
Mosėdis
1806-06-12 KUBILAS Tadas Kubilas (Thaddeum Kubils) N Narmantai Sal. SKERSYTĖ Ona Skersytė (Annam Skiersiowna)
Daukšiai
1794-11-10 KUBILIIUS Antanas Kubilius (Antonium Kubillowicz)
Barzdžiai Salan. MOTUZIENĖ Regina Motuzienė (Regina Motuziowa) N Mosėdis
1800-05-08 KUBILIIUS Antanas Kubilius (Antonum Kubillowicz)
Budriai STONKUTĖ Cecilija Stonkutė (Ciecilia Stonkiewiczowna)
Mikulčiai
1801-11-26 KUBILIUS Antanas Kubilius (Antonum Kubylowicz)

PETRAUSKAITĖ Barbora Petrauskaitė (Piotrowska)
Kernai
1809-11-23 KUBILIIUS Antanas Kubilius (Antonium Kubilowicz)
Plaušiniai AKLYTĖ Elena Aklytė (Helena Aklewiczowna {Kubilowa)
Mikulčiai
1827-02-08 KUBILIUS Antanas Kubilius (Antonium Kubillowicz)
Kernai PETRIKAITĖ Barbora Petrikaitė (Barbara Petrykowska)
Šatraminiai
1795-10-20 KUBILIIUS Dominykas Kubilius (Dominicum Kubillowicz)

SIMAITYTĖ Kotryna Simaitytė (Cathorinum Symayczowna)

1796-11-22 KUBILIIUS Dovydas Kubilius (Davidem Kubilowicz)

URBONAVIČIUTĖ Elžbieta Urbonavičiūtė (Elizabeth Urbanowiczowna)
Vabaliai
1826-01-19 KUBILIUS Feliksas Kubilius (Felicem Kubilowicz)
Kernai NARMONTAITĖ Barbora Narmontaitė (Barbaram Normontowna)
Tėveliai
1739-05-28 KUBILIUS Jonas Kubilius (Kubylus)
Šakaliai MONČYTĖ Magdalena Mončytė (Mącewiczowna)
Mančiai Sal.p.
1793-10-20 KUBILIIUS Jonas Kubilius (Joannem Kubillowicz) N Trumplaukiai Yl.p. ŠMITAITĖ Kotryna Šmitaitė (Catharinam Szmyttowna)
Šerkšniai
1798-02-12 KUBILIIUS Jonas Kubilius (Joanes Kubillowicz)

SIMAITYTĖ Barbora Simaitytė (Barbara Symaycziowna)
Ledžiai
1758-10-14 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Kubillowicz)
Burviai KAUNECKAITĖ Ona Kauneckaitė (Kawnecka)
Burviai
1768-01-24 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Kubillowicz)
Plaušiniai STANIUTĖ Barbora Staniutė (Stonayty)
Udraliai
1788-10-11 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Josephus Kubilowicz)
Mikytai Plat.p. SLAKAITĖ Morta Slakaitė (Martha Slakayte)
Vindeikiai
1809-06-29 KUBILIIUS Juozapas Kubilius (Jozephum Kubilowicz)
Plaušiniai PLAUŠINYTĖ Angelė Plaušinytė (Angella Plawszynska)
Daukšiai
1782-02-10 KUBILIUS Jurgis Kubilius (Kubillowicz) N Kulai Sk.p. BURBAITĖ Kotryna Burbaitė (Burbowna)
Šekai
1784-10-11 KUBILIUS Jurgis Kubilius (Kubilowicz) N Kulai Sk.p. BURBAITĖ Kotryna Burbaitė (Burbowna)
Šekai
1758-11-26 KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Kubellowicz)
Kernai TAMOŠAUSKAITĖ Kotryna Tamošauskaitė (Tomaszowska)
Kernai
1759-11-11 KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Kubillowicz)
Jakštaičiai Sal.p. LAUKYTĖ Kotryna Laukytė (Lawkowiczowna)
Kulaliai
1793-09-28 KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Casimirum Kubilewicz)
Alkas Sal.p. KAIRYTĖ Elžbieta Kairytė (Elisabhetam Kayrewiczowna)
Krakės
1819-02-04 KUBILIIUS Kazimieras Kubilius (Franciscum Kibillowicz)
Mosėdis ARLAUSKYTĖ Joana Arlauskytė (Johanna Orlowska)
Kusai
1824-01-29 KUBILIIUS Kazimieras Kubilius (Cazimirum Kubillowicz)
Kernai ŽALGIRYTĖ Barbora Žalgirytė (Barbara Žalgirowna )
Udraliai
1793-10-20 KUBILIUS Motiejus Kubilius (Mathiam Kubillowicz)

SIMAITYTĖ Ona Simaitytė (Annam Symayciowna)
Kernai
1809-02-02 KUBILIIUS Paulius Kubilius (Paulum Kubilowicz)
Kernai BEINORIŪTĖ Cecilija Beinoriūtė (Cecilia Beynorowna)
Kernai
1799-11-26 KUBILIIUS Petras Kubiius (Petrum Kubilowicz)

SERAPINAITĖ Ona Serapinaitė (Anna Serafinowiczowna)
Kernai
1804-09-06 KUBILIUS Petras Kubilius (Petrum Kubillowicz)
Žalgiriai VAITKUTĖ Ona Vaitkutė (Annam Woytkowna)
Šatraminiai
1807-01-29 KUBILIIUS Pranciškus Kubilius (Franciszcum Kubillowicz)
Plaušiniai BAUŽYTĖ Teresė Baužytė (Teresia Bawzynska)
Krakės
1743-10-27 KUBILIUS Stanislovas Kubilius (Kubilowicz) N Sk.p. JAKUTYTĖ Ieva Jakutytė (Jakutowiczowna)
Žalgiriai
1780-05-07 KUBILIUS Stanislovas Kubilius (Kobylinski)
Lyksūdė ŽIOGAITĖ Ieva Žiogaitė (Žiogowna)
Lyksūdė
1758-11-05 KUBILIUS Tadas Kubilius (Kubellowicz)
Kulai Sk.p. LEDYTĖ Magdalena Ledytė (Ledowiczowna)
Ledžiai
1776-10-27 KUBILIUS Tadas Kubilius (Kubillowicz)
Plaušiniai BRINKUTĖ Ona Brinkutė (Brinkaty)
Simaičiai
1741-11-26 KUINYS Juozapas Kuinys (Kuyniewicz)
Giršinai ANDRIEKUTĖ Elžbieta Andriekutė (Andrekayte)
Laumaičiai
1734-11-14 KUKIS Dovydas Kukis (Kukis)
Nevočiai VENCKUTĖ Kotryna Venckutė (Więckaitie)
Gondlaukė
1752-11-26 KUKULAS Jurgis Kukulas (Kukulski) N Mosėdis PUKINSKYTĖ Magdalena Pukinskytė (Pukinska)
Mosėdis
1717-06-20 KUKUTIS Motiejus Kukutis (Kukutis)
Daukšiai ANBRAZIENĖ Morta Ambrazienė (Ambroziowa) N Lyksūdė
1758-09-01 KULIKAUSKIS Juozapas Kulikauskis (Kulikowski)
Tuzai Sal.p. TRUIKIENĖ Elena Truikienė (Truykiowa) N Kulaliai
1782-01-27 KULIKAUSKIS Juozapas Kulikauskis (Kulikowski) N Kulaliai PAULUTYTĖ Elena Paulutytė (Paulutowna)
Ersla
1792-10-23 KULIKAUSKIS Juozapas Kulikauskis (Josephus Kulikowski)
Šniukščiai MARKAUSKAUTĖ Elžbieta Markauskaitė (Elisabetha Markawskayte)
Šniukščiai
1765-01-27 KULIKAUSKIS Jurgis Kulikauskis (Kulakowski)
Udraliai JURKUTĖ Ieva Jurkutė (Jurkiewiczowna)
Ersla
1769-11-12 KULIKAUSKIS Tomas Kulikauskis (Kulikowski)

JASUTYTĖ Rozalija Jasutytė (Jassutowna)
Ersla
1711-02-15 KULPIS Kazimieras Kulpis (Kulpis)
Kaukolikai JURGAITYTĖ Kotryna Jurgaitytė (Jurgulayciowna)
Lyksūdė
1747-02-05 KULŠĖ Antanas Kulšė (Kulsie)
Puodkaliai Skuod.par. VALUTYTĖ Marijona Valutytė (Valutayte)
Laumaičiai
1741-01-15 KULŠĖ Juozapas Kulšė (Kulzis) N Puodkaliai Skuod.par. MINEIKYTĖ Elžbieta Mineikytė (Mineyciowna)
Žebrokai
1751-04-25 KUMPIKAS Baltramiejus Kumpikas (Kumpowski)
Pauperai MIKNIENĖ Barbora Miknienė (Michniowa) N Paupariai
1745-11-21 KUMPIKAS Kazimieras Kumpikas (Kumpikowicz)
Šaukliai BUTKUTĖ Kotryna Butkutė (Butkiewiczowna)
Šaukliai
1780-11-19 KUMPIKAS Motiejus Kumpikas (Kumpyks)
Nevočiai TAMOŠAUSKAITĖ Barbora Tamošauskaitė (Tamoszewiczayty)
Mosėdis
1825-07-15 KUMPIKAS Motiejus Kumpikas (Macieium Kumpik) N
EIDĖJUTĖ Kunegunda Eidėjutė (Cunegundam Eidieiowna)
Mosėdis
1819-05-20 KUMPIKAS Motiejus Kumpikas (Matheum Kumpik)

TAUČIUTĖ Ieva Taučiutė (Hewa Taucziowna)
Mosėdis
1726-02-24 KUMPIKAS Sigizmundas Kumpikas (Kąpikiewicz)
Igariai STANČIKAITĖ Kotryna Stančikaitė (Stączykowna)
Prialgava
1777-07-20 KUNICKAS Jurgis Kunickas (Kunicki) N Vabaliai ŠERKŠNYTĖ Marijona Šerkšnytė (Szerksznayte)
Vabaliai
1774-11-20 KUNICKAS Laurynas Kunickas (Kunicki)
Šatės BARUTYTĖ Barbora Barutyytė (Barutaty)
Laumaičiai
1794-11-28 KUPRYS Aleksandras Kuprys (Aleksandrum Kuprewicz)
Jedžiotai Yl.p. MAZULEVIČIENĖ Kotryna Mazulevičienė (Catharina Mazelewiczowna) N Vabaliai
1795-10-20 KUPRYS Antanas Kuprys (Antonium Kuprewicz) N Mosėdis MELKERYTĖ Ona Melkerytė (Anna Melchirowna)
Mosėdis
1826-11-16 KUPRYS Antanas Kuprys (Antonium Kuprewicz)

MEŠKYTĖ Joana Meškytė (Johannam Meszkowna)
Šatraminiai
1770-02-11 KUPRYS Izidorius Kuprys (Kuprewicz)

LAUKYTĖ Judita Laukytė (Lawkowiczowna)
Mosėdis
1794-11-10 KUPRYS Izidorius Kuprys (Izidorum Kuprewicz) N Mosėdis MINEIKYTĖ Elžbieta Mineikytė (Elizabetha Mineykowna)
Šerkšniai
1723-01-24 KUPRYS Jonas Kuprys (Kupratis)
Žebrokai RUBEŽYTĖ Kotryna Rubežytė (Rubežowna)
Krakės
1723-11-07 KUPRYS Jonas Kuprys (Kupris)
Ersla POCIENĖ Justina Pocienė (Pocienie) N Drupiai Mos.p.
1799-02-04 KUPRYS Jonas Kuprys (Joannem Kuprrewicz)
Mosėdis TAMOŠAUSKAITĖ Elena Tamošauskaitė (Helena Tomaszewska)
Mosėdis
1738-01-12 KUPRYS Kazimieras Kuprys (Kuprewicz)
Prialgava JURKUTĖ RIMKIENĖ Rožė Jurkutė Rimkienė (Rymkiewiczowa) N Lyksūdė
1760-06-29 KUPRYS Kazimieras Kuprys (Kuprewicz)
Rukai TAMOŠAUSKAITĖ Barbora Tamošauskaitė (Tomaszewiczowna)
Igariai
1777-02-09 KUPRYS Kazimieras Kuprys (Kuprewicz) N Rukai SVENDRAUSKIENĖ Elžbieta Svendrauskienė (Swiędrowska) N Šatraminiai
1790-11-01 KUPRYS Kazimieras Kuprys (Casimirus Kuprewicz)
Kvietiniai Gargž.p. GRUMBLYTĖ Magdalena Grumblytė (Magdalena Grumlayte)
Krakės
1810-01-15 KUPRYS Kazimieras Kuprys (Cazimirum Kupris) N Krakės JOKUBAUSKAITĖ Magdalena Jokubauskaitė (Magdalenam Jakubowska)
Būdvietė
1827-01-11 KUPRYS Kazimieras Kuprys (Casimirum Kupris)

DAUKANTAITĖ Felicijona Daukantaitė (Felicianam Dawkontowna)
Virbalai
1826-01-19 KUPRYS Laurynas Kuprys (Laurentium Kupris)
Virbalai SKRABAUSKAITĖ Elžbieta Skrabauskaitė (Elisabetham Skrabowska)
Tauzai
1772-10-18 KUPRYS Mikalojus Kuprys (Kuprewicz)

VITKUTĖ Barbora Vitkutė (Witkowna)
Kaukolikai
1711-01-25 KUPRYS Stanislovas Kuprys (Kupris)
Žebrokai VAIČIENĖ Barbora Vaičienė (Wayciowa) N Prialgava
1719-11-26 KUPŠAS Stanislovas Kupšas (Kupsewicz)
Latveliai Darb.p. AKLYTĖ Kotryna Aklytė (Aklowna)
Šatraminiai
1758-11-19 KURAUSKAS Jonas Kurauskas (Joannes Kurowski)
Gondlaukė ŽVINKLYTĖ Rožė Žvinklytė (Rosa Žwinklayte)
Daukšiai
1808-10-27 KURAUSKAS Pranciškus Kurauskas (Franciscum Kurowski)

ŽEMELYTĖ Ona Žemelytė (Anna Žemelowna)
Tauzai
1786-01-15 KUREIKA Petras Kureika (Petrus Kureyko)
Kulai Sk.p. KAŽYTĖ Magdalena Kažytė (Magdalena Kažowna)
Kernai
1732-10-26 KURILA Jurgis Kurila (Kurila)
Kaukolikai BUTKUTĖ Ieva Butkutė (Butkowna)
Kaukolikai
1720-11-17 KURILA Petras Kurila (Kuryla)

BUDRYTĖ Marijona Budrytė (Budrowna)
Kaukolikai
1783-10-06 KUSAS Andrius Kusas (Kusas) N Lenk.p. TREINAUSKAITĖ Elžbieta Treinauskaitė (Treynowskayty)

1827-02-08 KUSAS Dominykas Kusas (Dominicum Kusus)
Grūšlaukė Sal.p. IKERNAITĖ Agnė Ikernaitė (Agnetham Jkiernowna)
Daukšiai
1774-11-07 KUSAS Jokūbas Kusas (Kusus)
Ledžiai AUGUTYTĖ Barbora Augutytė (Augutaty)
Ledžiai
1721-01-19 KUSAS Jonas Kusas (Kusas)

POŠKUTĖ Magdalena Poškytė (Poszkayte)
Vabaliai
1730-11-05 KUSAS Jonas Kusas (Kusas) N Ledžiai ANDRIEJAUSKAITĖ Rožė Andriejauskytė (Endreiewskayte)
Ledžiai
1763-05-22 KUSAS Juozapas Kusas (Kussas)
Jedžiotai Yl.p PETRIKAITĖ Ona Petrikaitė (Petrykowna)
Apuolė
1784-05-30 KUSAS Jurgis Kusas (Kussewicz)
Krakės JUREVIČIUTĖ Veronika Jurevičiutė (Jurewiczowna)
Šakaliai
1824-11-25 KUSAS Jurgis Kusas (Georgium Kussas)

BUDRIKYTĖ Anastasija Budrikytė (Anastazia Budrykowna)
Šaukliai
1715-11-24 KUSAS Petras Kusas (Kusaytis)
Ledžiai ŠUKYTĖ Marijona Šukytė (Szukowna)
Daukšiai
1821-11-22 KUSAS Petras Kusas (Petrum Kussus))
Šaukliai JUREVIČIŪTĖ Barbora Jurevičiūtė (Barbara Jurewiczowna)
Šaukliai
1826-02-09 KUSAS Petras Kusas (Petrum Kussewicz) N Šaukliai JONAUSKYTĖ Kotryna Jonauskytė Catharinam Janowska)
Burviai
1827-01-11 KUSAS Petras Kusas (Petrum Kussas) N Šaukliai VALANTINAITĖ Ona Valantinaitė (Annam Walątynowna)
Baksčiai
1806-01-30 KUSAS Pranciškus Kusas (Franciscum Kussas)
Šaukliai GEGUŽYTĖ Apolonija Gegužytė (Apollonium Gieguzowna)
Šaukliai
1749-02-12 KUSAS Stanislovas Kusas (Kusas)

AŽUOLAITIENĖ Magdalena Ažuolaitienė (Užulowa) N
1783-10-13 KUTONIS Martynas Kutonis [?] (Kutonis)
Mos. p. ŠATAITĖ Ona Šataitė (Szattowiczayty)
Sal. p.
1746-05-22 KUZMINSKIS Andrius Kuzminskis (Kuzminski)
Geidučiai GRICIENĖ Ona Gricienė (Gryciowa) N Urviai Mos.p.
1772-11-23 KUZMINSKIS Andrius Kuzminskis (Kuzminski)

JONAUSKYTĖ Ona Jonauskytė (Janowska)
Geidučiai Mos.p.
1789-02-08 KUZMINSKIS Andrius Kuzminskis (Andreas Kuzminski) N Geidučiai BUBILAITĖ Teodora Bubilaitė (Teodora Bublewna)
Geidučiai Mos.p.
1748-02-10 KVEDARAS Antanas Kvedaras (Kwederowicz)

SABECKIENĖ Ona Sabeckienė (Sabecka) N
1751-06-13 KVEDARAS Antanas Kvedaras (Kweder)

RAIŠUOTIENĖ Kotryna Raišuotienė (Raysziowa) N
1746-11-06 KVEDARAS Jonas Kvedaras (Kwedarowicz)
Drupiai BARAUSKAITĖ Ona Barauskaitė (Borowska)
Ersla
1760-02-17 KVEDARAS Jonas Kvedaras (Kwederowicz)
Skuodas MICKUTĖ MAŽONIENĖ Magdalena Mickutė Mažonienė (Mažonowa) N Drupiai Mos.p.
1750-05-03 KVEDARAS Juozapas Kvedaras (Kwedar)

MALŪKAITĖ Judita Malūkaitė (Malukayte)

1775-10-22 KVEDARAS Kazimieras Kvedaras (Kweders)
Medsėdžiai Yl.p. MICKUTĖ Barbora Mickutė (Mickiewiczowna)
Vabaliai
1789-10-29 KVEDARAS Tadas Kvedaras (Thaddeus Kweders) N Kaukolikai STOŠKUTĖ Elžbieta Stoškutė (Helisabettha Staskayte)
Vabaliai
1730-02-18 KVIETKAUSKIS Benediktas Kvietkauskis (Kwietkowski)
Šatės GAILYTĖ Kotryna Gailytė (Gaylayte)
Simaičiai
1748-11-24 KVIETKAUSKIS Jokūbas Kvietkauskis (Kwiatkowski)
Budriai BAUŽYTĖ Morta Baužytė (Martha Bowžayte)

1793-02-09 KVIETKAUSKIS Juozapas Kvietkauskis (Josephum Kwiatkowski) N Mosėdis BUČYTĖ Kristina Bučytė (Christynam Buczayte)
Giršiniai
1826-01-26 KVIETKAUSKIS Juozapas Kvietkauskis (Josephum Kwietkowski)
Šaukliai VAŠKYTĖ Ona Vaškytė (Annam Waszkiewiczowna)
Tauzai
1827-01-18 KVIETKAUSKIS Juozapas Kvietkauskis (Josephum Kwietkowski) N Šaukliai MIKAITYTĖ Barbora Mikaitytė (Barbaram Mykaytowna)
Mikulčiai
1758-04-16 KVIETKAUSKIS Pilypas Kvietkauskis (Kwiatkowski)
Šatės BAUŽYTĖ Marijona Baužytė (Bawžowna)
Šatės
1797-11-28 KVIETKAUSKIS Vandelinas Kvietkauskis (Vandalinum Kwiatkowski)

VIBRAITĖ Barbora Vibraitė (Barbara Wybrowna)
Kulaliai