Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

L


1775-07-25 LABANAUSKIS Jonas Labanauskis (Labanowski)
Petraičiai NARKIENĖ Magdalena Narkienė (Narkiowa) N Tauzai
1804-01-26 LABANAUSKIS Jokūbas Labanauskis (Jacobum Labanowski)
Kernai KINSGAILAITĖ Rozalija Kinsgailaitė (Rosaliam Kęsgillowna)
Kernai
1797-10-03 LAIVYS Izidorius Laivys (Isidorum Laywis)
Virbalai NARMONTAITĖ Rozalija Narmontaitė (Rosalia Narmątowna)
Ersla
1712-09-18 LAIVYS Stanislovas Laivys (Laywis)
Ersla VEČYTĖ Kotryna Večytė (Weczowna)
Ersla
1779-01-29 LAMŠAS Mykolas Lamšas (Michaelem Lomszewicz) GD
Yl.p. BYTAUTAITĖ Kotryna Bytautaitė (Catharinam Bitowtowna) GD
Rukai
1815-05-29 LANKAUSKAS Juozapas Lankauskas (Jozephum Lankowski) GD
Juodupėnai Sal.p. SENDRAUSKAITĖ Kunegunda Sendrauskaitė (Cunegunda Sendrowiczowna) GD)
Žalgiriai
1717-06-20 LANZBERGIS Martynas Lanzbergis (Lanzberk)

JASINSKAITĖ Pranciška Jasinskaitė (Jasinska)
Pamiškė
1750-08-09 LARŽECKIS Antanas Laržeckis (Larzecki)

ŽVIRZDINAITĖ Agota Žvirzdinaitė (Zwirzdayte)
Daukšiai
1823-11-20 LASKAUSKIS Juozapas Laskauskis (Jozephum Laskowski) N Ersla RAPALYTĖ ŠIAUDINIENĖ Ona Rapalytė Šiaudinienė (Anna Szawdyniowa) N Šatraminiai
1817-10-23 LASKAUSKIS Pranciškus Laskauskis (Franciscum Laskowski)

UŽULAITĖ Antanina Užulaitė (Antanina Užulowna)
Ersla
1771-11-24 LATIKIS Pranciškus Latikis (Latyk) GD
Bugeniai Tirkšl.p. GIRDVAINYTĖ Elžbieta Girdvainytė (Girdwoynianka) GV
Laumiai Sed.p.
1776-10-06 LAUČIUS Motiejus Laučius (Lawcewicz)

NUMGAUDAITĖ Barbora Numgaudaitė (Numgawdayty)
Žebrokai
1799-07-16 LAUČIUS Stanislovas Laučius (Stanislaum Laucewicz)

VIRŠILIENĖ Marijona Viršilienė (Marianna Wirszyllowa) N Rukai
1811-05-29 LAUČIUS Stanislovas Laučius (Stanislaum Lawcewicz) GD
Šarnelė Kalv.p. PRIALGAUSKIENĖ Kotryna Prialgauskienė (Catharinam Przyalgowska) GD N Prialgava
1827-02-13 LAUČIUS Vincentas Laučius (Vincentium Lawcewicz)
Telšių p. LENKAUSKAITĖ Marijona Lenkauskytė (Marianam Lenkowska) GD
Mos.p.
1790-10-20 LAUKINEITIS Antanas Laukineitis (Antonius Laukineytis)
Puodkaliai Skuod.par. GAILIENĖ Magdalena Gailienė (Magdalena Gaylowa) N Tėveliai
1791-01-16 LAUKINEITIS Antanas Laukineitis (Antonius Laukineytis)
Puodkaliai Skuod.par. GAILIENĖ Magdalena Gailienė (Magdalena Gaylowa) N Tėveliai
1762-02-14 LAUKINEITIS Dovvvydas Laukineitis (Lawkineytis) N Rumšaičiai KONČIENĖ Joana Končienė (Kuncziowa) N Ersla
1766-10-19 LAUKINEITIS Jonas Laukineitis (Lawkineytis) N
POCIUTĖ Magdalena Pociutė (Pocowna)
Šatraminiai
1768-01-31 LAUKINEITIS Mykolas Laukineitis (Lawkineytis)
Šatraminiai KVIETKAUSKYTĖ Marijona Kvietkauskytė (Kwiatkowska)
Krakės
1735-06-26 LAUKINEITIS Mykolas Laukineitis (Lawkinieytis)
Šatės KusaiTĖ Ona Kusaitė (Kusayte)
Šatraminiai
1822-11-14 LAUKYS Aloyzas Laukys (Aloyzum Lawkowicz)
Žalgiriai SENDRAUSKAITĖ Ona Sendrauskaitė (Anna Sendrowiczowna)
Šatraminiai
1720-11-17 LAUKYS Andrius Laukys (Laukaytis)
Grūšlaukė Sal.p. JOPAITĖ Marijona Jopaitė [?] (Jopowna)
Šakaliai
1774-11-20 LAUKYS Antanas Laukys (Laukis)
Jundulai POŠKUTĖ Barbora Poškytė (Poszkayte)
Jundulai
1813-11-25 LAUKYS Feliksas Laukys (Felix Lawkowicz)

KAIRYTĖ Agnė Kairytė (Agnethem Kayrewicowna)
Krakės
1747-02-05 LAUKYS Jokūbas Laukys (Laukowicz)
Grūšlaukė Sal.p. PREIBYTĖ Magdalena Preibytė (Preybowna)
Nevočiai
1711-01-18 LAUKYS Jonas Laukys (Laukis)

BUTKUTĖ Marijona Butkutė (Butkiewiczowna)
Drupiai Mos.p.
1770-07-02 LAUKYS Jonas Laukys (Lawkowicz)
Mosėdis KusaiTĖ Barbora Kusaitė (Kussowna)
Krakės
1775-05-14 LAUKYS Jonas Laukys (Lawkowicz) N Krakės VALANTINAITĖ Ona Valantinaitė (Walątynowiczowna)
Udraliai
1793-02-09 LAUKYS Jonas Laukys (Joannes Lawkowicz) N
KAŠAUSKAITĖ Ieva Kašauskaitė (Evam Kaszewska)

1822-02-12 LAUKYS Jonas Laukys (Joannem Lawkis)
Žebrokai ANDRIEJAUSKAITĖ Pranciška Andriejauskytė (Francisca Andrzyiewska)
Šerkšniai
1740-01-24 LAUKYS Juozapas Laukys (Lawkowicz)
Erlėnai Sal.p. PETRAUSKAITĖ Ona Petrauskaitė (Piotrowska)
Mosėdis
1758-10-14 LAUKYS Juozapas Laukys (Lawkowicz) N Mosėdis PAULAUSKAITĖ Kotryna Paulauskaitė (Pawlowska)
Šaukliai
1762-10-17 LAUKYS Juozapas Laukys (Lawkis)
Erlėnai Sal.p. RAZGAITYTĖ Terezė Razgaitytė (Razgowna)
Jundulai
1774-06-12 LAUKYS Juozapas Laukys (Laukis)
Erlėnai Sal.p. PAULAUSKAITĖ Elena Paulauskaitė (Pawlawskayte)
Šaukliai
1792-11-22 LAUKYS Juozapas Laukys (Josephus Laukowicz)
Luknės Sk.p. STRAKŠIENĖ Kotryna Strakšienė (Catharina Strakszowa)
Ersla
1823-01-23 LAUKYS Juozapas Laukys (Jozephum Lawkis)
Žebrokai RIEPŠAITĖ Ona Riepšaitė (Anna Repszowna)
Tėveliai
1800-06-13 LAUKYS Kazimieras Laukys (Cazimirum Lawkowicz) N Skuodas ŠEMETAITĖ Ona Šemetaitė (Anna Szemetowna)
Ersla
1813-01-28 LAUKYS Kazimieras Laukys (Casimirum Lawkowicz)

BURBAITĖ Uršulė Burbaitė (Ursullam Burbowna)

1821-01-18 LAUKYS Kleopas Laukys (Cleophum Lawkowicz)
Kulaliai BENIUŠYTĖ Viktorija Beniušytė (Victorai Beniuszowna)
Kulaliai
1758-02-05 LAUKYS Mikalojus Laukys (Lawkis)
Drupiai MAŽONAITĖ Ona Mažonaitė (Mazunowna)
Vindeikiai
1805-07-18 LAUKYS Mikalojus Laukys (Nicolaum Liewkowicz)
Mosėdis BRUŽAITĖ Kotryna Bružaitė (Catharinam Breszevicowna)
Mosėdis
1822-01-21 LAUKYS Motiejus Laukys (Matheum Lawkis)
Nevočiai KINČIŪTĖ Veronika Kinčiūtė (Veronica Kinczowna)
Nevočiai
1790-11-01 LAUKYS Pranciškus Laukys (Franciscus Laukowicz)
Mosėdis VAIČIULYTĖ Magdalena Vaičiulytė (Magdalena Voycelowiczowna)
Ersla
1817-04-22 LAUKYS Pranciškus Laukys (Franciscum Lawkowicz) N
AŽONDENYTĖ Agnė Ažondenytė (Agnetha Ažandiniowna)
Mosėdis
1780-01-23 LAUKYS Stanislovas Laukys (Lawkowicz)
Mosėdis DAUKANTAITĖ Ona Daukantaitė (Dawkątowna)
Šakaliai
1788-10-11 LAUKYS Viktoras Laukys (Victor Laukowicz)
Kulaliai RAZMAITĖ Gertrūda Razmaitė (Giertruda Razmowiczowna)
Kulaliai
1757-01-16 LAURECKIS Baltramiejus Laureckis (Lawrecki)
Šliktinė VEČYTĖ Morta Večytė (Weczowna)
Mosėdis
1799-01-22 LAURECKIS Benediktas Laureckis (Benedictum Laurecki)
Prialgava BAUŽYTĖ Ona Baužytė (Anna Baužynska)
Daukšiai
1789-12-17 LAURECKIS Dominykas Laureckis (Dominicus Laurecki)
Mosėdis MICKUTĖ Ona Mickutė (Anna Mickiewiczowna)
Vindeikiai
1766-01-26 LAURECKIS Izidorius Laureckis (Lawrecki)
Gondlaukė RUIKAITĖ Kotryna Ruikaitė (Ruykowna)
Kusai
1711-02-01 LAURECKIS Jonas Laureckis (Laurecki)
Gondlaukė GIRDVAINIENĖ Ona Girdvainienė (Girdwayniowa) N Prialgava
1814-11-24 LAURECKIS Jonas Laureckis (Joannem Lawrecki)

TUBINAITĖ Ona Tubinaitė (Annam Tubinowna)
Vindeikiai
1815-05-01 LAURECKIS Jurgis Laureckis (Georgium Lawrecki)
Krakės ŠAKINYTĖ Monika Šakinytė (Monica Szakinowna)
Budriai
1764-02-26 LAURECKIS Kazimieras Laureckis (Lawrecki) N Barstyčiai Kalv.p. LITVINIENĖ Marijona Litvinienė (Litwinowa) N Rukai
1810-02-27 LAURECKIS Motiejus Laureckis (Mathiam Laurecki)
Gondlaukė BAUŽYTĖ Rozalija Baužytė (Rozalia Bauzynska)
Krakės
1718-06-12 LAURECKIS Samuelis Laureckis (Laurecki)
Žadeikiai Sed.p. DAUKŠIENĖ Kotryna Daukšienė (Dawkszowa) N Burviai
1716-11-08 LAURINAVIČIUS Pranciškus Laurinavičius (Lawrynowicz)
Mosėdis DAUNORAVIČIUTĖ Marijona Daunoravičiutė (Dawnarowiczowna)
Mosėdis
1783-11-03 LAZDAUSKAS Silvestras Lazdauskas (Lazdowski)
Juodeikiai Lenk.p. PAULAUSKAITĖ Ona Paulauskaitė (Pawlowskowna)
Daukšiai
1738-09-11 LEDIS Ambraziejus Ledis (Ledis)
Daukšiai ARBAČIAUSKYTĖ ŠOPIENĖ Agota Arbačiauskytė Šopienė (Szwopowa) N Mosėdis
1711-10-11 LEDIS Andrius Ledis (Ledaytis)
Šakaliai PEČIULYTĖ Kotryna Pečiulytė (Peciulowna)
Vabaliai
1726-09-08 LEDIS Dovydas Ledis (Ledaytis)
Puodkaliai Skuod.par. VITELIENĖ Justina Vitelienė (Witelowa) N Juknaičiai
1762-06-01 LEILIONAS Adalbertas Leilionas (Leylons) N Brotykai BRIČKUTĖ Marijona Bričkutė (Briczkowna)
Brotykai
1787-02-18 LEILIONAS Antanas Leilionas (Anton Lilioinowicz)
Geidučiai BENIUŠYTĖ Magdalena Beniušytė (Magdalena Beniuszowna)
Geidučiai Mos.p.
1726-02-10 LEILIONAS Juozapas Leilionas (Lelons)
Laumaičiai SKURVYDAITĖ Magdalena Skurvydaitė (Skurwidowna)
Mosėdis
1806-02-06 LEILIONAS Juozapas Leilionas (Jozephum Lelons)
Notėnai MILTINYTĖ Marijona Miltinytė (Marianam Myltynowna)
Jundulai
1766-11-16 LEILIONAS Mykolas Leilionas (Leylons)

KONČIUTĖ Kotryna Končiutė (Konczowna)

1804-03-01 LEILIONAS Motiejus Leilionas (Matheum Leylon)
Igariai BEINORIUTĖ Elena Beinoriutė (Helenam Beynorowna)
Šėkai
1805-02-14 LEILIONAS Petras Leilionas (Petrum Leylon)
Budriai DIMAITĖ Viktorija Dimaitė (Victoriam Dymawiczowna)
Budriai
1770-11-04 LEILIŪNAS Juozapas Leiliūnas (Lelunowicz)
Pakalniškiai Sed.p. GUŽAITĖ Elžbieta Gužaitė (Gužaty)
Juknaičiai
1813-11-25 LEKNIUS Juozapas Leknius (Josephum Leknius)
Kusai BALSYTĖ Domicėlė Balsytė (Domicellam Balceviczowna)
Udraliai
1820-04-27 LEKNIUS Juozapas Leknius (Jozephum Leknius) N Tauzai TAUČIUTĖ Elena Taučiutė (Helena Tawcziowna)
Krakės
1752-02-06 LEKNIUS Kazimieras Leknius (Laknius)

STRAUPAITĖ Marijona Straupaitė (Strawpayte)

1779-05-22 LEKNIUS Mykolas Leknius (Michaelem Leknis)
Šniukščiai KONTRAKTYTĖ Barbora Kopntraktytė (Kontraktowiczowna)
Nevočiai
1745-10-31 LEKNIUS Motiejus Leknius (Lekniewicz)
Večiai ANUŽYTĖ KAIRIENĖ Barbora Anužytė Kairienė (Kayriowa) N Kusai
1811-02-07 LEKSTUTIS Antanas Lekstutis (Antonium Lextutis)
Kulaliai TUBINAITĖ Ona Tubinaitė (Annam Tubinowna)
Šerkšniai
1814-05-12 LEKSTUTIS Antanas Lekstutis (Antonium Lextutowicz)
Šaukliai ŠOPAITĖ Barbora Šopaitė (Barbaram Szopowna)
Baksčiai
1815-09-21 LEKSTUTIS Antanas Lekstutis (Antonium Lextutowicz) N Šaukliai MIKELYTĖ Sofija Mikelytė (Zophia Michelzowna)
Drupiai Mos.p.
1760-01-20 LEKSTUTIS Jonas Lekstutis (Lekstutis)
Kalniškiai Sal.p. VIRŠILAITĖ Ona Viršilaitė (Wirszylowna)
Kaukolikai
1761-06-14 LEKSTUTIS Jonas Lekstutis (Lekstutowicz) N Kaukolikai PAULAUSKAITĖ Brigita Paulauskaitė (Pawlowiczowna)
Prialgava
1786-02-19 LEKSTUTIS Jonas Lekstutis (Joannes Lextutowicz)
Juknaičiai Mos.p. VAINORAITĖ Rožė Vainoraitė (Rosa Waynorowna)
Derkinčiai
1786-06-11 LEKSTUTIS Jonas Lekstutis (Joannes Lextutowicz)
Baidotai Sal.p. MOSTEIKIENĖ Marijona Mosteikienė (Mariana Mosteykowa)
Šaukliai
1780-06-24 LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis (Lextutowicz)
Šlamai Sal.p. BERNIENĖ Barbora Bernienė (Bernowiczowa) N Šatraminiai
1805-11-14 LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis (Jozephum Lestutowicz)
Kulaliai MICKUTĖ Elžbieta Mickutė (Elizabetham Mickowna)
Kulaliai
1816-11-21 LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis (Jozephum Lextutowicz)
Rukai DAPŠAUSKAITĖ Elžbieta Dapšauskaitė (Elizabetha Dobszewiczowna)
Prialgava
1810-02-27 LEKSTUTIS Petras Lekstutis (Petrum Lextutowicz)
Šaukliai MALAKAUSKAITĖ Morta Malakauskaitė (Martha Malachowska)
Šekai
1823-03-04 LEKSTUTIS Petras Lekstutis (Petrum Lextutis) N Šilaliai LITVINAITĖ Ona Litvinaitė (Anna Litwinowna)
Mosėdis
1821-11-22 LEKSTUTIS Pranciškus Lekstutis (Franciscum Lextutowicz)
Šaukliai JUREVIČIŪTĖ Joana Jurevičiūtė (Johannac Jurewiczowna)
Šaukliai
1827-02-08 LEKSTUTIS Pranciškus Lekstutis (Franciscum Lekstutowicz)
Būdvietė Skuodo p. EREMINAITĖ Barbora Ereminaitė (Barbara Ereminowna)
Juknaičiai
1824-01-29 LEKSTUTIS Stanislovas Lekstutis (Stanislaum Lextutis)

PRIŽGINTAITĖ Elžbieta Prižgintaitė (Elizabetha Pryzgintowna)
Juknaičiai
1743-11-10 LENDYS Andrius Lendys (Lendis)
Lyksūdė BARAUSKAITĖ Barbora Barauskaitė (Barowska)
Lyksūdė
1770-05-27 LENGVINIS Juozapas Lengvinis (Lengwins)

LAUKYTĖ Elžbieta Laukytė (Lawkaty)
Vindeikiai
1808-02-11 LENKAUSKAS Antanas Lenkauskas (Antonium Lenkowski) N Jurgaičiai Sal.p. GALDIKAITĖ Ona Galdikaitė (Anna Galdykowna)
Ledžiai
1805-05-02 LENKAUSKAS Gasparas Lenkauskas (Gasparum Lękowski)
Šakaliai MEIRONAITĖ Kotryna Meironaitė (Catharynam Meyranowna)
Šakaliai
1818-11-26 LENKAUSKAS Jonas Lenkauskas (Joannem Lękowski)

BUNKŠAITĖ Magdalena Bunkšaitė (Magdalena Bunkszowna)
Daukšiai
1798-02-24 LENKAUSKAS Juozapas Lenkauskas (Jozephum Lękowski)
Skuodo p. BUIVYDAITĖ Magdalena Buivydaitė (Magdalena Buywidowna)
Mos.p.
1761-11-15 LENKAUSKAS Martynas Lenkauskas (Lenkiewicz)
Gintališkė Plat.p. KUZMINSKYTĖ Ona Kuzminskytė (Kuzminska)
Geidučiai Mos.p.
1740-11-29 LENKŠAS Danielius Lenkšas (Daniel Lenkszus)
Ersla LEŠKUTĖ Ona Leškutė (Leskiewiczowna)
Ersla
1751-11-29 LENKŠAS Izidorius Lenkšas (Lększas)

ŠEMETIENĖ Ona Šemetienė (Szemetowa) N
1759-11-04 LENKŠAS Jonas Lenkšas (Lększas) N Kernai KINTVAINYTĖ PETRIKIENĖ Elžbieta Kintvainytė Petrikienė (Petrykowa) N Udraliai
1788-10-11 LENKŠAS Pranciškus Lenkšas (Franciscus Lęks)
Lenk.p. KAIRYTĖ Barbora Kairytė (Barbara Kayrewiczowna)
Krakės
1789-06-21 LENKŠAS Vincentas Lenkšas (Ląks)
Prialgava KNIUKŠTAITĖ Joana Kniūkštaitė (Joana Kniupsztayte)
Prialgava
1758-07-16 LEPUS Antanas Lepus (Lepus)
Nausėdai Darbėnų p. JASKAUDIENĖ Elžbieta Jaskaudienė (Jaskowdowa) N Daukšiai
1766-06-29 LEPUS Izidorius Lepus (Leypowicz)

STASIUTĖ Elena Stasiutė (Stassewiczowna)
Vabaliai
1769-06-28 LEPUS Jonas Lepus (Leypus)

SABECKAITĖ Barbora Sabeckaitė (Sabeckaty)

1749-10-28 LEPUS Kazimieras Lepus (Lepowicz)
Apuolė PETRAUSKAITĖ Ona Petrauskaitė (Petrowiczowna)
Apuolė
1757-02-13 LEPUS Mykolas Lepus (Lepovicz)
Vabaliai ŠIMKUTĖ Ona Šimkutė (Szymkiewiczowna)
Vabaliai
1789-11-08 LEPUS Motiejus Lepus (Matheus Leypowicz)
Vabaliai JABLONSKYTĖ Elena Jablonskytė (Elena Jablonska)
Mockaičiai
1768-11-06 LEŠKUS Antanas Leškus (Leszkus)
Ersla URBONAVIČIUTĖ Barbora Urbonavičiutė (Urbanowiczowna)
Kančaičiai Kalv.p.
1776-11-17 LEŠKUS Izidorius Leškus (Leszkus)

DAPKUTĖ Magdalena Dapkutė (Dankaty)
Ersla
1785-05-15 LEŠKUS Jonas Leškus (Joannes Leszkowski) N Ersla JACKUTĖ Magdalena Jackutė (Magdalena Jackiewiczowna)
Ersla
1769-10-28 LEŠKUS Jonas Leškus (Leszkus)

ŠOPIENĖ Konstancija Šopienė (Szwopowa) N Ersla
1723-01-31 LIAUDANSKIS Jonas Liaudanskis (Laudanski)
Seda BURBAITĖ Barbora Burbaitė (Burbayte)
Laumaičiai
1726-02-24 LIAUDANSKIS Mykolas Liaudanskis (Laudanski)
Kulai Sk.p. JASUTIENĖ Magdalena Jasutienė (Jasutowa)
Ersla
1733-11-15 LIAUDANSKIS Mykolas Liaudanskis (Laudanskis)
Sal.p. SIMAITIENĖ Magdalena Simaitienė (Symayciowa) N Šatraminiai
1746-11-13 LIAUDANSKIS Mykolas Liaudanskis (Lawdinski)
Žalgiriai ŠALTYTĖ Marijona Šaltytė (Szaltowna)
Žalgiriai
1769-11-05 LIAUDANSKIS Mykolas Liaudanskis (Lawdonski) N
LAČINSKAITĖ Ona Lačinskaitė (Locinska)
Geidučiai Mos.p.
1798-06-12 LIDEIKA Petras Lideika (Petrum Lideyko)

MANIUKIENĖ Barbora Maniukienė Barbara Maniukowa) N Mos.p.
1819-11-18 LIEBUS Jonas Liebus (Joannem Lebowicz)
Nevočiai SKALIŠIUTĖ Marijona Skališiutė (Marianna Skaliszowna)
Igariai
1825-05-12 LIEBUS Kazimieras Liebus (Casimiro Liebus)
Nevočiai ANDRIEJAUSKAITĖ LAUKIENĖ Pranciška Andriejauskytė Laukienė (Francisca Lawkiowa) N Žebrokai
1798-02-06 LIEBUS Tadas Liebus (Taddeum Lebowicz)

PAULAUSKAITĖ Veronika Paulauskaitė (Veronica Pawlowska)
Daukšiai
1816-01-25 LIEBUS Tadas Liebus (Thaddeum Lebowicz) N
KAIRYTĖ Marijona Kairytė (Marianna Kayriowna)
Daukšiai
1719-05-28 LIEKIS Jonas Liekis (Liekis)
Rumšaičiai SEREIKIENĖ Justina Sereikienė (Sereykowa) N Šatės
1738-11-02 LIEKIS Jonas Liekis (Lekaytis)
Derkinčiai PINIAUSKAITĖ Agota Piniauskaitė (Piniewska)
Derkinčiai
1775-11-12 LIEKIS Jonas Liekis (Liekis)
Kulaliai DEINORAITĖ Terezė Deinoraitė (Deynoraty)
Kulaliai
1808-05-19 LIEKIS Jonas Liekis (Joannum Liekis)
Žebrokai GINIOTAITĖ MELEŠKIENĖ Ona [Giniotaitė ?] Meleškienė (Anna Meleszkowa) N Kulaliai
1813-02-09 LIEKIS Jonas Liekis (Joannem Lekowicz)
Gudaliai Kalvar.p. KNYSTAUTAITĖ Rozalija Knystautaitė (Rosaliam Knistowtowna)

1765-11-03 LIEKIS Juozapas Liekis (Liekis)
Kulaliai LITVINAITĖ Rožė Litvinaitė (Litwinowna)
Žebrokai
1770-07-08 LIEKIS Juozapas Liekis (Lekys)
Puodkaliai Skuod.par. JURDIKAITĖ Rožė Jurdikaitė (Jurdykowna)
Žalgiriai
1766-11-09 LIEKIS Jurgis Liekis (Liekis)
Barstyčiai Kalv.p. JUKNAITĖ Elena Juknaitė (Juchnowna)
Lukošaičiai
1772-11-19 LIEKIS Kazimieras Liekis (Liekis)
Kulaliai MAŽONIENĖ Marijona Mažonienė (Mažunowa) N Vindeikiai
1801-01-29 LIEKIS Laurynas Liekis (Laurim Lekiewicz)
Šakaliai GRABYTĖ Rozalija Grabytė (Rozalia Grabowska)
Ersla
1789-05-09 LIEKIS Mykolas Liekis (Michael Liekis)
Kulaliai PAKULYTĖ Rozalija Pakulytė (Rosalia Pakulayte)
Daukšiai
1794-01-14 LIEKIS Mykolas Liekis (Michaelem Liekis)
Kulaliai RIMKUTĖ Uršulė Rimkutė (Urzula Rymkiewiczowna)
Brotykai
1777-02-09 LIEKIS Petras Liekis (Liekis)
Mosėdis KOCIUTĖ Kotryna Kociutė (Kocaty)
Žebrokai
1734-11-14 LIEPLAUKIS Stanislovas Lieplaukis (Leplaukis)
Baidotai MONČYTĖ Barbora Mončytė (Monczayte)
Kulai
1761-05-10 LIMONTAS Juozapas Limontas (Ligmont) GD
Sed.p. PRIALGAUSKAITĖ Rožė Prialgauskaitė (Przyalgowska)
Prialgava
1745-10-31 LIMONTAS Kristoforas Limontas (Limott)
Vabaliai BUTYTĖ Barbora Butytė (Butowiczowna)
Vabaliai
1794-09-23 LINGYS Benediktas Lingys (Benedictum Lingiewicz)

ŠVONIENĖ Ona Švonienė (Anna Szwoniowa) N Kaukolikai
1769-06-28 LINGYS Jurgis Lingys (Lingiewicz)
Skuodas JACKIENĖ Ona Jackienė (Jackiewiczowna) N Kaukolikai
1756-06-24 LINGYS Martynas Lingys (Lingis)
Dovainiai Plat.p. RUMŠAITĖ Morta Rumšaitė (Rumszowna)

1813-01-26 LIPŠAS Jonas Lipšas (Jan Lipszonski)

DIMAITĖ Marijona Dimaitė (Mariannam Dymowna)

1806-11-27 LIPŠAS Juozapas Lipšas (Jozephum Lipszonski)
Žalgiriai SIMUTYTĖ Marijona Simutytė (Mariana Symutowiczowna)
Daukšiai
1825-01-28 LIPŠAS Juozapas Lipšas (Josephum Lipszanski)

ŽEBRAUSKAITĖ Kotryna Žebrauskaitė (Katharina Žebrowska)
Šėkai
1791-01-23 LIPŠAS Motiejus Lipšas (Mathias Lipszonski) N Šatraminiai LAUKYTĖ Petronėlė Laukytė (Petronela Laukowiczowa)
Kulaliai
1798-02-05 LIPŠAS Tadas Lipšas (Taddeum Lipszonski)

JAKUTYTĖ Ona Jakutytė (Anna Jakutwiczowna)
Žalgiriai
1825-02-03 LIPŠAS Tadas Lipšas (Thadeum Lipszonski) N Žalgiriai RUMBUTYTĖ Barbora Rumbutytė (Barbara Rumbutowna)
Šaukliai
1772-11-22 LITVINAS Andrius Litvinas (Litwin)
Tėveliai LOŽYTĖ Barbora Ložytė (Ložaty)
Krakės
1779-02-14 LITVINAS Andrius Litvinas (Andream Litwinowicz)
Gėsalai Yl.p. VAIŠNORAITĖ Barbora Vaišnoraitė (Barbaram Woysznorowna)
Geidučiai Mos.p.
1825-11-03 LITVINAS Dovydas Litvinas (Dawidum Litwinas)

MAČERNYTĖ Marijona Mačernytė (Maryanam Maczerniowna)
Šėkai
1736-01-22 LITVINAS Jonas Litvinas (Litwin) N Večiai BUDRIKYTĖ Kristina Budrikytė (Budreykayte)
Šatraminiai
1740-12-06 LITVINAS Jonas Litvinas (Litwin)
Žebrokai URNIEŽIUTĖ Elžbieta Urniežiutė (Urniezowna)
Prialgava
1756-07-24 LITVINAS Jonas Litvinas (Litwin)
Kuliškiai Yl.p. MILAŠIENĖ Marijona Milašienė (Milaszewska) N Vindeikiai
1809-09-21 LITVINAS Jonas Litvinas (Joannem Litwinowicz)
Kernai TAMOŠAUSKAITĖ Elžbieta Tamošauskaitė (Elizabetha Tomaszewska)
Kernai
1780-01-23 LITVINAS Juozapas Litvinas (Jozephus Litwins)
Igariai LENKŠAITĖ Rozalija Lenkšaitė (Rosam Lekszaty)
Igariai
1711-05-17 LITVINAS Jurgis Litvinas (Litvin)
Šakaliai BUDRIENĖ Ona Budrienė (Budrowa) N Šakaliai
1780-01-23 LITVINAS Jurgis Litvinas (Georgius Litwins)
Rukai PIKTURNAITĖ Anastasija Pikturnaitė (Pikturnianka)
Rukai
1785-01-02 LITVINAS Jurgis Litvinas (Georgius Litwinowicz)
Igariai ŠULEIKYTĖ Ona Šuleikytė (Ana Szuleykowna)
Šatraminiai
1780-11-05 LITVINAS Kornelijus Litvinas (Litwin)
Geidučiai Lenk.p. MALŪKAITĖ Rozalija Malūkaitė (Malukowna)
Šakaliai
1760-11-09 LITVINAS Mykolas Litvinas (Litwin)
Petraičiai SAKUTYTĖ Konstancija Sakutytė (Sakutowna)
Petraičiai Mos.p.
1736-02-12 LITVINAS Petras Litvinas (Litwin)

URBONAITĖ Justina Urbonaitė (Urbonayte)
Žebrokai
1742-01-14 LITVINAS Petras Litvinas (Litwin) N Žebrokai JURGILEVIČIUTĖ Ona Jurgilevičiutė (Jurgutowiczowna)
Kulaliai
1752-11-19 LITVINAS Petras Litvinas (Litwin)

MAŽONAITĖ Kotryna Mažonaitė (Mažunayte)

1719-07-08 LITVINAS Stanislovas Litvinas (Litwin)
Žebrokai STONKIENĖ Ona Stonkienė (Stąkowa) N Lyksūdė
1825-01-28 LITVINAS Tomas Litvinas (Thomam Litwinowicz)
Geidučiai ŽEIMYTĖ Felicijona Žeimytė (Feliciana Žeymowiczowna)
Ersla
1789-01-11 LIUTIKAS Antanas Liutikas (Antonius Lutyk) GD
Prialgava POCIUTĖ Barbora Pociutė (Barbara Pacewiczowna)
Brotykai
1816-02-15 LIUTIKAS Juozapas Liutikas (Jozephum Lutyk)
Brotikai KYDIKAITĖ Eleonora Kydikaitė (Eleonora Kidikowna)
Vindeikiai
1821-01-11 LIUTIKAS Motiejus Liutikas (Matheum Lutyk)

BAGDONAITĖ Veronika Bagdonaitė (Veronica Bahdonska)
Kulaliai
1725-11-25 LIUTKUS Jonas Liutkus (Lutkus)
Vabaliai ŽELVYTĖ Magdalena Želvytė (Žilwitayte)
Vabaliai
1820-11-23 LIUTKUS Jurgis Liutkus (Georgium Lutkiewicz)
Igariai ŠIMKUTĖ Magdalena Šimkutė (Magdalena Szymkowna)
Būdvietė
1769-02-05 LIZDEIKIS Mikalojus Lizdeikis (Lizdeykis)

SLUŠNYTĖ Ona Slušnytė (Sluznowna)
Prialgava
1722-07-30 LOTAKAS Kristoforas Lotakas (Lastak)

PETRIKIENĖ Marijona Petrikienė (Petrikowa) N Kaukolikai
1751-01-24 LOŽYS Andrius Ložys Lozewicz)

KLOVAITĖ Elena Klovaitė (Klowowiczowna)

1742-11-25 LOŽYS Jonas Ložys (Loszewicz)
Kalv.p. SIMONAVIČIUTĖ Morta Simonavičiutė (Symonowiczowna)

1792-10-30 LOŽYS Juozapas Ložys (Josephus Ložewski)
Šatraminiai ŠULEIKYTĖ Kotryna Šuleikytė (Catharina Szuleykowna)
Šatraminiai
1817-11-06 LOŽYS Juozapas Ložys (Jozephum Ložewicz)
Daukšiai TARVYDAITĖ Uršulė Tarvydaitė (Urszula Tarwydowna)
Ledžiai
1761-04-19 LOŽYS Kazimieras Ložys (Ložewicz)
Šekai TUBINIENĖ Elžbieta Tubinienė (Tubinowiczowa) N Mosėdis
1743-07-27 LOŽYS Mykolas Ložys (Lozewicz)
Krakės KURAUSKAITĖ Magdalena Kurauskaitė (Kurowska)
Gondlaukė
1715-02-10 LOŽYS Mykolas Ložys (Lozis)
Šekai BRIČKUTĖ Zuzana Bričkutė (Bryczkowna)
Šatraminiai
1735-01-30 LOŽYS Pranciškus Ložys (Ložewicz)

ZABURAITĖ Kotryna Zaburaitė (Zaburayte)
Šniukščiai
1779-01-10 LUBINAS Jokūbas Lubinas (Jacobum Lubens)
Mosėdis ŽILINSKAITĖ Ona Žilinskaitė (Annam Želinska)
Šerkšniai
1798-05-22 LUBINAS Kazimieras Lubinas (Cazimirum Lubyn)
Krakės RIEPŠAITĖ Marijona Riepšaitė (Marianna Repszowna)
Mos.p.
1797-02-21 LUBINAS Motiejus Lubinas (Matheam Lubinowicz)

SADAUSKAITĖ Ona Sadauskaitė (Anna Sadowska)
Daukšiai
1821-10-18 LUBINAS Pranciškus Lubinas (Franciscum Lubin)

VALANTINAITĖ Ona Valantinaitė (Anna Walątynowna)
Giršiniai
1774-01-09 LUBŠYS Juozapas Lubšys (Lupszas)

VAITKUTĖ Justina Vaitkutė (Waytkayty)
Šatraminiai
1750-02-02 LUBŠYS Kazimieras Lubšys (Lubszanski)

VIRŠILAITĖ Marijona Viršilaitė (Wirszynale)

1779-06-27 LUKAVIČIUS Antanas Lukavičius (Lukowicz) N Plat.p. LUKAVIČIUTĖ Kotryna Lukavičiutė (Lukowiczowna)
Apuolė
1815-10-19 LUKAVIČIUS Felicijonas Lukavičius (Felicianum Lukowicz)
Bildikai Plat.p. LAURECKYTĖ Apolonija Laureckytė (Apolonia Wawrzecka)
Vindeikiai
1788-11-28 LUKAVIČIUS Feliksas Lukavičius (Felice Lukowicz)
Plat.p. BALSYTĖ PIKTURNIENĖ Liudvika Balsytė Pikturnienė (Ludovica Pikturnowa) N Rukai
1768-06-05 LUKAVIČIUS Jurgis Lukavičius (Lukowicz)
Nevočiai KLOVAITĖ Ieva Klovaitė (Klowowna)
Tėveliai
1770-11-18 LUKAVIČIUS Petras Lukavičius (Lukowicz)
Nevočiai KAIRYTĖ Magdalena Kairytė (Kayraty)
Šerkšniai
1797-11-28 LUKAVIČIUS Pranciškus Lukavičius (Franciscum Lukowicz)
Nevočiai BUTKUTĖ Ona Butkutė (Anna Butkiewiczowna)
Nevočiai
1812-11-10 LUKAVIČIUS Stanislovas Lukavičius (Stanislaum Lukowicz) N
JACKUTĖ Ona Jackutė (Annam Jackiewiczowna)
Juknaičiai
1801-01-15 LUKAVIČIUS Stanislovas Lukavičius (Stanislaum Lukowicz))
Mosėdis ŠVEREBAITĖ Petronėlė Šverebaitė (Petronillam Szwerobowna)
Šatės
1729..01.17 LUKOŠIUS Andrius Lukošius (Lukoszewski)
Vabaliai PAULAUSKAITĖ Rožė Paulauskaitė (Pawlawskayte)
Juknaičiai
1740-11-29 LUKOŠIUS Jonas Lukošius (Lukaszewicz) N Nevočiai SIMONAVIČIUTĖ Elžbieta Simonavičiutė (Symonowiczowna)
Igariai
1732-11-29 LUKOŠIUS Jonas Lukošius (Lukoszaytis)
Udraliai MAŽRIMAITĖ Barbora Mažrimaitė (Mažrymayte)
Rukai
1723-11-14 LUKOŠIUS Juozapas Lukošius (Lukaszewicz)
Narėpai Sal.p. ŠEKIENĖ Kotryna Šekienė (Szekowa) N Kernai
1712-01-31 LUKOŠIUS Juozapas Lukošius (Lukoszaytis)

MARKAITIENĖ Kotryna Markaitienė (Markowa) N Mosėdis
1736-06-03 LUKOŠIUS Juozapas Lukošius (Lukoszaytis) N
PETRAUSKIENĖ Marijona Petrauskienė (Piotrowska) N Mosėdis
1752-10-29 LUKOŠIUS Jurgis Lukošius (Lukaszewicz)

MOTUŠYTĖ Rožė Motušytė (Matuszewiczowna)

1755-08-24 LUKŠAS Baltramiejus Lukšas (Lukszas) N Giršinai ČEKIENĖ Marijona Čekienė (Czakiowa) N
1777-11-16 LUKŠAS Mykolas Lukšas (Lukszus)
Barstyčiai Kalv.p. VAITKUTĖ Barbora Vaitkutė (Waytkayte)
Žebrokai
1806-05-15 LUKŠAS Nikodemas Lukšas (Nicodemum Lukszas)
Šaukliai MARTIŠIUTĖ Ona Martišiutė (Annam Martyszowna)
Šaukliai
1827-02-13 LUNSKIS Adomas Lunskis (Adamum Lunski) N Telšių p. PRIALGAUSKAITĖ Kotryna Prialgauskaitė (Catharina Przyalgowska) MD

1807-11-12 LUOTĖ Dominykas Luotė (Dominicum Latis)
Igariai NARKUTĖ Pranciška Narkutė (Francisca Norkowna)
Igariai
1789-01-25 LUOTĖ Dominykas Luotė [?] (Dominicus Luwtowicz)
Lyksūdė ŠIMKIENĖ Magdalena Šimkienė (Magdalena Szymkiewiczowa) N Šatės
1763-01-16 LUOTĖ Jonas Luotė [?] (Luwty)

ŽUTIENĖ Marijona Žutienė (Žutowa) N Juknaičiai
1807-10-29 LUOTĖ Juozapas Luotė (Jozephum Lątis)
Igariai JONKUTĖ Ona Jonkutė (Anna Jonkowna)
Bobiliškės
1806-11-27 LUOTĖ Juozapas Luotė (Jozephum Lutowicz)
Igariai SIMUTYTĖ Barbora Simutytė (Barbara Symutowicziowna)
Mikulčiai
1824-11-26 LUOTĖ Kazimieras Luotė (Cazimirum Lewtis)

ŽEIMIENĖ Elžbieta Žeimienė (Elizabetha Žeymowa) N Šakaliai
1743-02-20 LUOTĖ Gabrielius Luotė (Lutowicz)
Daktarai DAUKANTIENĖ Ona Daukantienė (Daukontowa) N Ersla
1727-05-11 LUOTĖ Jonas Luotė (Lutis)
Vabaliai NARMONTAITĖ Elena Narmontaitė (Narmątowna)
Rumšaičiai
1738-02-10 LUOTĖ Jonas Luotė (Lutowicz) N Vabaliai KADYTĖ Elžbieta Kadytė (Kadale)
Žalgiriai
1778-01-29 LUOTĖ Juozapas Luotė (Lotowicz)

JUREVIČIUTĖ Barbora Jurevičiutė (Jurewiczowna)
Brotykai
1778-11-22 LUOTĖ Juozapas Luotė (Lotowicz)
Mikulčiai SIMONAVIČIUTĖ Marijona Simonavičiutė (Simonowiczowna)
Udraliai
1778-11-06 LUOTĖ Jurgis Luotė (Lutowicz)
Skuodsodžiai Sk.p. JAKUTYTĖ Kotryna Jakutytė (Jakutowna)
Apuolė
1782-10-28 LUOTĖ Kazimieras Luotė (Lutowicz)
Mikulčiai PUKINSKYTĖ Kristina Pukinskytė (Pukinskowna)
Mosėdis
1784-10-28 LUOTĖ Kazimieras Luotė (Lutowicz)
Mikulčiai PUKINSKYTĖ Kristina Pukinskytė (Pukinskowna)

1770-10-28 LUOTĖ Motiejus Luotė (Lutowicz)
Žebrokai AKLYTĖ Morta Aklytė (Martha Aklewiczowna)
Kernai
1789-12-25 LUOTĖ Motiejus Luotė (Mathias Lutowicz) N Žebrokai ŠIUDEIKYTĖ Magdalena Šiudeikytė (Magdalena Szudeykowna)
Kulaliai
1769-11-12 LUOTĖ Petras Luotė (Lutowicz)
Žalgiriai LENKŠAITĖ Ona Lenkšaitė (Lększaty)
Kernai
1744-06-15 LUOTĖ Pranciškus Luotė (Lutowicz)
Mikulčiai KADYTĖ Kotryna Kadytė (Kadewiczowna)
Žalgiriai
1773-11-07 LUOTĖ Tomas Luotė (Lutowicz)
Daktarai DAUKŠAITĖ Barbora Daukšaitė (Dawkszaty)
Kaukolikai
1780-06-24 LUOTĖ Jurgis Luotė (Lutavicius)
Žebrokai BUTKIENĖ Barbora Butkienė (Butkieny)
Šaukliai