Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

N


1741-11-26 NAGALEVIČIUS Jonas Nagalevičius (Nadalewicz)
Juodupėnai Sal.p. ČIAPAITĖ Ona Čepauskytė (Szepowska)
Rukai
1750-10-11 NAGALEVIČIUS Kazimieras Nagalavičius (Nagalewski)

BUČKUTĖ Morta Bučkutė (Buczkowna)

1747-06-18 NAGALEVIČIUS Simonas Nagalevičius (Nagalewski)
Igariai KAŽYTĖ Kristina Kažytė (Kužowna)
Ersla
1755-11-27 NAGALEVIČIUS Simonas Nagalavičius (Nagalewski) N
JAKAITĖ Kotryna Jakaitė (Jokowiczowna)

1814-11-24 NAMINSKAS Petras Naminskas (Petrum Numinski)

MAŽRIMAITĖ BAUŽIENĖ Kotryna Mažrimaitė Baužienė (Catharinam Bawžiowa) N Ersla
1766-11-16 NARBUTAS Andrius Narbutas (Narbats)

KASPARAITĖ Ona Kasparaitė (Kasparowna)
Šaukliai
1771-01-13 NARBUTAS Jonas Narbutas (Narbutt)

MERKELYTĖ Kotryna Merkelytė (Merkielaty)
Šaukliai
1806-08-20 NARBUTAS Juozapas Narbutas (Jozephum Narbutt) N Žebrokai MONTIKYTĖ Ona Montikytė (Annam Montykowna)
Kulaliai
1800-05-01 NARBUTAS Juozapas Narbutas (Jozephum Narbutt) N Šaučikiai Salant.par. PILIBAITYTĖ Marijona Pilibaitytė (Marianna Filipowiczowna)
Žebrokai
1827-11-22 NARBUTAS Jurgis Narbutas (Narbutt)

BAUŽYTĖ LAURECKIENĖ Rozalija Baužytė Laureckienė (Lawrecka) N Gondlaukė
1777-02-09 NARBUTAS Simonas Narbutas (Narbuts)
Šaukliai ZAVACKAITĖ Ona Zavackaitė (Zawockaty)
Šatraminiai
1761-11-22 NARKUS Ignotas Narkus (Narkiewicz)

KAZLAUSKYTĖ Elžbieta Kazlauskytė (Kozlowska)
Mosėdis
1746-11-20 NARKUS Jokūbas Narkus (Narkus) N Šliktinė Šat.p. LINGYTĖ Agota Lingytė (Longayte)
Derkinčiai
1726-02-24 NARKUS Jonas Narkus (Narkaytis)
Kulai Sk.p. BALTRUŠKAITĖ Morta Baltruškaitė (Baltruszkowna)
Juknaičiai
1742-07-01 NARKUS Kazimieras Narkus (Narkiewicz)
Rušupiai Sk.p. ŠIMANSKIENĖ Kotryna Šimanskienė (Szymanska) N Vabaliai
1759-07-02 NARKUS Kazimieras Narkus (Narkus) N
VEITIENĖ Kristina Veitienė (Weytowa) N Petraičiai Mos.p.
1784-01-01 NARKUS Motiejus Narkus (Narkiewicz)
Nevočiai MILINSKYTĖ Magdalena Milinskytė (Milinskowna)
Igariai
1758-11-26 NARKUS Pranciškus Narkus (Narkiewicz)
Petraičiai DERKINTIENĖ Elžbieta Derkintienė (Derkinciowa) N Nevočiai
1736-01-29 NARMONTAS Gabrielius Narmontas (Narmąt)
Vabaliai BUTKUTĖ Marijona Butkutė (Butkayte)
Vabaliai
1743-11-17 NARMONTAS Gabrielius Narmontas (Narmantt) N Vabaliai JURGILEVIČIENĖ Ona Jurgilevičienė (Jurgielowiczowa) N Juknaičiai
1731-07-05 NARMONTAS Juozapas [?] Narmontas (Narmąt) N Malūkai J. Dorota J. (neįskaitoma)
Lyksūdė
1816-11-14 NARMONTAS Juozapas Narmontas (Jozephum Narmontt)

ALŠAUSKYTĖ Viktorina Alšauskytė (Victorina Olszewska)
Tėveliai
1773-01-31 NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Narmons)
Jedžiotai Sk.p POŠKUTĖ Anastasija Poškytė (Poszkaty)
Rumšaičiai
1777-11-23 NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Narmuntt)
Sal.p. AUGUTYTĖ Kristina Augutytė (Augutale)
Šerkšniai
1778-02-05 NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Narmątt) N Jedžiotai Yl.p BUDRYTĖ Ona Budrytė (Budrewiczowna)
Lyksūdė
1795-11-17 NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Cazimirum Narmontt)
Juknaičiai Mos.p. JURKUTĖ Terezė Jurkutė (Teresia Jurkiewiczowna)
Laumaičiai
1806-10-09 NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Cazimirum Narmontt) N Drupiai JACKAITĖ Kotryna Jackaitė (Catharinam Jackowna)
Ersla
1808-02-04 NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Cazimirum Narmontt)
Būdvietė VAŠKYTĖ Matilda Vaškytė (Mathildum Waszkiowna)
Krakės
1758-11-05 NARMONTAS Mikalojus Narmontas (Narmontt)
Jedžiotai Sk.p BUDRYTĖ Barbora Budrytė (Budrowiczowna)
Lyksūdė
1721-11-02 NARMONTAS Petras Narmontas (Nąrmąt)

DAUKŠAITĖ Agota Daukšaitė (Dawkszowna)
Ersla
1726-06-30 NARMONTAS Petras Narmontas (Nąrmąt)
Ersla ANDRULIENĖ Jadvyga Andrulienė (Andrulienie) N Kernai
1826-02-28 NARMONTAS Pilypas Narmontas (Filipum Narmont)
Ersla VENSLAUSKIENĖ Monika Venslauskienė (Monicam Wenslowska) N Mosėdis
1823-01-16 NARMONTAS Simonas Narmontas (Simonem Normontt)
Kulaliai Kalv.p. BRUŽAITĖ Petronėlė Bružaitė (Petronilla Bružowna)
Jundulai
1722-01-11 NARMONTAS Stanislovas Narmontas (Narmąt)
Žalgiriai BUČIENĖ Elžbieta Bučienė (Bunciowa) N Šekai
1729..01.17 NARMONTAS Stanislovas Narmontas (Narmąt)
Rukai BUTKUTĖ Marijona Butkutė (Butkayte)
Vabaliai
1798-01-23 NARMONTAS Tadas Narmontas (Taddeum Narmont)
Šarkė Sk.p. KLOVAITĖ Barbora Klovaitė (Barbaram Klowowna)
Žuveliai
1746-05-30 NARMONTAS Tomas Narmontas (Narmątt)
Lyksūdė INTIENĖ Ona Intienė (Intowa) N Lyksūdė
1786-11-20 NARTAVIČIUS Pranciškus Nartavičius (Fran. Nartowski)
Staugai Mos.p. JOKUBAUSKAITĖ Ona Jokubauskaitė (Anna Jakubowska)
Staugiai Mos.p.
1720-11-26 NARUŠIS Jonas Narušis (Naruyszis)
Vabaliai ŠAUKLYTĖ Ona Šauklytė (Szauklayte)
Vabaliai
1804-07-19 NARVILAS Jonas Narvilas (Joannem Narwillo)
Notėnai Gintel.p. MONTIKYTĖ RAZMAITIENĖ Regina Montikytė Razmaitienė (Reginam Razmowiczowa) N Kulaliai
1780-05-15 NARVILAS Motiejus Narvilas (Narwillo)
Notėnai Plat.p. IMPULYTĖ Kotryna Impulytė (Ipulowna)
Burviai
1732-01-24 NAVICKAS Ignotas Navickas (Nawicki)
Prialgava ČIAPAITĖ Barbora Čiapaitė (Szczepowska)
Prialgava
1766-01-19 NAVICKAS Jonas Navickas (Nawickis)
Vindeikiai MILAŠIUTĖ Barbora Milašiutė (Milaszowna)

1744-02-08 NAVICKAS Tomas Navickas (Nowicki)
Prialgava BUŠMAITĖ Kotryna Bušmaitė (Buszmowna)
Prialgava
1743-11-10 NAVROCKIS Tomas Navrockis (Nawrocki)
Mosėdis RUMŠIENĖ Barbora Rumšienė (Rumszowa) N Mosėdis
1812-03-04 NEIMANIS Andrius Neimanis (Andream Neyman)
Skuodo p. RAZMAITĖ Marijona Razmaitė (Mariannam Razmowna)
Mosėdis
1798-01-29 NEVARDAUSKAS Ignotas Nevardauskas (Ignatium Niewardowski)

MILINSKYTĖ Kotryna Milinskytė (Catharina Mylękowna)
Mos.p.
1811-11-21 NEVARDAUSKAS Jonas Nevardauskas (Joannem Newiardowski)
Ersla STRĖLAITĖ Ona Strėlaitė (Annam Strolowna)
Žebrokai
1756-02-01 NEVARDAUSKAS Jurgis Nevardauskas (Niewiardowski)

KADYTĖ Ona Kadytė (Kadewiczowna)
Ersla
1801-05-21 NEVERDAUSKAS Kornelijus Neverdauskas (Cornelium Newerdowski)

JASUTYTĖ Marijona Jasutytė (Marianna Jasuttowna)
Ersla
1767-11-15 NEVARDAUSKAS Motiejus Nevardauskas (Niewardowski)

ROKAITĖ Ona Rokaitė (Rukowna)
Ersla
1770-11-18 NEVARDAUSKAS Motiejus Nevardauskas (Niewardowski)

DAUKANTAITĖ Regina Daukantaitė (Dawkątaty)

1777-11-23 NIKARTAS Dominykas Nikartas (Nikortt) N Tauzai LIPŠAITĖ Elena Lipšaitė (Lypszonska)
Šatraminiai
1782-11-03 NIKARTAS Jonas Nikartas (Nikar) N Apuolė PRONSKUTĖ Cecilija Pronskutė (Franskiewiczowna)
Apuolė
1824-11-25 NIKARTAS Jurgis Nikartas (Georgium Nikartt)

STANKUTĖ Magdalena Stankutė (Magdalena Stankowna)
Apuolė
1818-11-26 NIKARTAS Juozapas Nikartas (Jozephum Nikartt)

KAUPAITĖ Barbora Kaupaitė (Barbara Kawpowna)
Ersla
1778-11-08 NIUNIAVA Andrius Niuniava (Niuniawa)
Ersla PEMKUTĖ Ona Pemkutė (Penkowna)
Rukai
1711-02-15 NIUNIAVA Dovydas Niuniava (Nuniaws)
Giršinai ŠĖMAITĖ Justina Šėmaitė (Siemowna)
Ersla
1749-10-20 NIUNIAVA Jonas Niuniava (Niuniawa)

NEVARDAUSKAITĖ Magdalena Nevardauskaitė (Neworowska)

1807-05-28 NIŪNIAVA Jonas Niuniava (Joannum Niuniawa)
Kulai KusaiTĖ Ona Kusaitė (Anna Kussowna)
Šaukliai
1815-07-12 NIŪNIAVA Juozapas Niuniava (Jozephum Niuniawa)
Mosėdis INTAITĖ Leokadija Intaitė (Leocadia Intowiczowna)
Šatraminiai
1813-11-25 NIUNIAVA Jurgis Niuniava (Georgium Niuniawa) N Ersla VASERYTĖ Veronika Vaserytė (Veronicam Waserowna)
Nevočiai
1738-05-05 NOMGAUDIS Antanas Nomgaudis (Nomgowdz)
Daukšiai BAUŽYTĖ Oma Baužytė (Bawziowna)
Daukšiai
1740-05-22 NOMGAUDIS Stanislovas Nomgaudis (Nomgawdis)
Daukšiai JOKŠAITĖ Terezė Jokšaitė (Theresia Jakszowna)
Daukšiai
1781-06-10 NOREIKA Dominykas Noreika (Noreyko)
Paparčiai Kalvar.p. JAKŠTAITĖ Elžbieta Jakštaitė (Jaksztowna)
Šniukščiai
1717-05-16 NOREIKA Motiejus Noreika (Noreyko)

MIŽIENĖ Morta Mižienė (Mizowa) N Igariai
1760-06-15 NOREIKA Stanislovas Noreika (Noreyko) N
BURBAITĖ Marijona Burbaitė (Burbowna)
Šakaliai
1739-06-01 NORVAIŠAS Mykolas Norvaišas (Narwosz) N Puodkaliai Skuod.par. KLEINAUSKIENĖ Kotryna Kleinauskienė (Kleynowska) N Mosėdis
1826-02-28 NOVOMEISKIS Anupras Novomeiskis (Onufrium Nowomieyski)
Ersla PIKTURNAITĖ Barbora Pikturnaitė (Barbaram Piktorniowna)
Puodkaliai
1827-02-13 NOVOMEISKIS Bonaventūras Novomeiskis (Bonaventuram Nowomieyski) GD

PLAUŠINYTĖ Konstancija Plaušinytė (Constanciam Plawszynska)

1784-11-21 NUMGAUDAS Jonas Numgaudas (Nugowdz) N Simaičiai ADOMAUSKYTĖ Ona Adomauskytė (Adamowska)
Kusai
1784-10-28 NUMGAUDAS Juozapas Numgaudas (Numgowdz) N Mikulčiai BARKIENĖ Kotryna Barkienė (Barkiewiczowa) N Mikulčiai
1824-01-22 NUMGAUDAS Juozapas Numgaudas (Jozephum Numgowdis)
Šakaliai BEINORAITĖ MIKULSKIENĖ Ona Beinoraitė [?] Mikulskienė (Anna Mikulska) N Šatraminiai
1749-02-19 NUMGAUDAS Kazimieras Numgaudas (Casimirus Numgowd) N
AKLYTĖ Ieva Aklytė (Eva Aklowna)

1797-09-12 NUMGAUDAS Motiejus Numgaudas (Matheum Numgowd)

MEŠKIENĖ Kotryna Meškienė (Catharina Meszkowa) N Žalgiriai
1816-07-04 NUMGAUDAS Petras Numgaudas (Petrum Numgowd)

JAKUTYTĖ Kunegunda Jakutytė (Cunegunda Jakutowna)
Daukšiai
1815-11-23 NUMGAUDAS Simonas Numgaudas (Simonem Numgowd)
Igariai MACEVIČIUTĖ KINČIENĖ Ona Macevičiutė Kinčienė (Anna Kinczowa) N Udraliai
1796-01-20 NUMGAUDIS Antanas Numgaudis (Antonium Numgawdis)
Mosėdis BŪTAVIČIŪTĖ Elena Butavičiūtė (Helena Butowiczowna)
Burviai
1767-11-22 NUMGAUDIS Chrizostomas Numgaudis (Numgawdis)
Prialgava NUMGAUDAITĖ Barbora Numgaudaitė (Numgawdaty)
Daukšiai
1764-10-21 NUMGAUDIS Juozapas Numgaudis (Mumgawdis)

MIKAITYTĖ Brigita Mikaitytė (Mikaytaty)
Mosėdis
1782-10-21 NUMGAUDIS Juozapas Numgaudis (Numgaudis) N Mosėdis BARKIENĖ Kotryna Barkienė (Barkiewiczowa) N Mikulčiai
1763-11-20 NUMGAUDIS Jurgis Numgaudis (N...gaudis)
Prialgava BRAZDEIKYTĖ Barbora Brazdeikytė (Brazdeykowna)
Vabaliai
1774-06-28 NUMGAUDIS Jurgis Numgaudis (Numgaudis)

LENKICKAITĖ Magdalena Lenkickaitė (Lękickayty)
Giršiniai
1722-06-28 NUMGAUDIS Mykolas Numgaudis (Numgaudis)
Mosėdis ZAMKIENĖ Kotryna Zamkienė (Zamkowa) N Mosėdis
1743-11-17 NUMGAUDIS Mykolas Numgaudis (Numgaudis)
Prialgava BURBAITĖ Ona Burbaitė (Burbowna)
Gaubės
1760-06-15 NUMGAUDIS Mykolas Numgaudis (Numgawdis)
Piekai Lenk.p. TĖVELYTĖ Morta Tėvelytė (Tewelowiczowna)
Šekai
1743-11-17 NUMGAUDIS Sigizmundas Numgaudis (Numgaudis)
Mosėdis JAKUBAITYTĖ Kotryna Jakubaitytė (Jakubowiczowna)
Tauzai
1752-11-30 NUMGAUDIS Sigizmundas Numgaudas (Nungowdz) N
JONKUTĖ Kotryna Jonkutė (Jankiewiczowna)

1711-10-11 NUMGAUDIS Simonas Numgaudis (Numgaudis)
Prialgava KRUOPELYTĖ Marijona Kruopelytė (Kruopelayte)
Vabaliai
1768-07-24 NUMGAUDIS Simonas Numgaudis (Numgawdis)

ŠLEINYTĖ Barbora Šleinytė (Szleynaty)
Žalgiriai
1716-02-24 NUMGAUDIS Stanislovas Numgaudis (Stanislaus Numgawdis)
Mosėdis KUČINSKIENĖ Marijona Kučienė (Mariana Kučiowa) N Daukšiai
1724-07-16 NUMGAUDIS Stanislovas Numgaudis (Numgawdis)
Mosėdis KUSIENĖ Kotryna Kusienė (Kusiowa) N Plaušiniai
1789-11-25 NUMGAUDIS Stanislovas Numgaudis (Stanislaus Numgaudis)
Vindeikiai BERNOTAITĖ Veronika Bernotaitė (Veronica Bernotowna)
Jundulai
         

O


1789-10-29 ODINAS Antanas Odinas (Antonius Odyn)
Viršilai Yl.p. MICKUTĖ Agnė Mickutė (Agn. Mickiewiczowna)
Daktarai
1748-11-24 ODINAS Motiejus Odinas (Odinski)
Viršilai Yl,p. TĖVELYTĖ Marijona Tėvelytė (Tewelowiczowna)

1796-11-22 ODINAS Petras Odinas (Petrum Odyns)

RAMANAUSKAITĖ Magdelena Ramanauskaitė (Magdalena Romanowskowna)
Šekai
1745-01-24 ONABROVIČIUS Jokūbas Onabrovičius (Onabrowicz)

BURNYTĖ Barbora Burnytė (Burniewiczowna)
Juknaičiai
1760-01-20 OSKIRKA Simonas Oskirka (Oskirka)
Daukšiai ZABELIENĖ Agota Zabielienė (Zabielowa) N Daukšiai