Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

P


1791-01-30 PABRĖŽA Juozapas Pabrėža (Josephus Pabrež)
Skuodas STANKUTĖ Ona Stankutė (Anna Stankiewiczowna)
Ersla
1821-01-25 PABRĖŽA Jonas Pabrėža (Joannem Pabrež)
Skuodas JAZBUTYTĖ Matilda Jazbutytė (Mathilda Jazbutowna)
Medsėdžiai
1808-11-03 PABRĖŽA Motiejus Pabrėža (Mathiam Pabrež)
Viešė Sk.p. ŠOPAITĖ Pranciška Šopaitė (Francisca Szopowna
Tėveliai
1713-11-25 PACIELAUSKIS Pranciškus Pacielauskis (Pacielowski)

DAMAŠIUTĖ Ona Damašiutė (Damasowna)
Geidučiai Mos.p.
1822-01-17 PADEGIMAS Antanas Padegimas (Antonium Padegimski)

DAPŠAUSKAITĖ Marijona Dapšauskaitė (Mariana Dobszewiczowna)
Prialgava
1791-01-16 PADEGIMAS Ignotas Padegimas (Ignatius Podegimski) GD
Prialgava LAPAČINSKAITĖ Elžbieta Lapačinskaitė (Elizabetha Lopacinska)
Pakalniškiai Mos.p.
1772-02-16 PADEGIMAS Tadas Padegimas (Padegimski) GD

GINIOTAITĖ Barbora Giniotaitė (Giniatowna)
Prialgava
1731-11-05 PADLECKIS Jonas Padleckis [?] (Padlawskis)
Udraliai MONČIENĖ Ieva Mončienė (Mąciowa) N Plaušiniai
1817-01-30 PAJAUSKAS Jurgis Pajauskas (Georgium Pajewski)
Prialgava ZUBAITĖ Joana Zubaitė (Johanna Zubowiczowna)
Nevočiai
1760-02-25 PAJAUSKAS Steponas Pajauskas (Pajauski)
Kuliškiai Yl.p. KOSAKAUSKAITĖ Kotryna Kosakauskaitė (Kossakowska)
Vabaliai
1806-01-23 PAKALNIŠKIS Mikalojus Pakalniškis (Nicolaum Pakalniski)
Šniukščiai MONČYTĖ Elena Mončytė (Helenam Moncewiczowna)
Šniukščiai
1799-01-08 PAKULIS Adomas Pakulis (Adomum Pakul)
Žalgiriai RUDYTĖ Kotryna Rudytė (Catharinam Rudowiczowna)
Žalgiriai
1786-11-19 PAKULIS Benediktas Pakulis (Pakulewicz)
Paluknė Sk.p. DIMAITĖ Emilijona Dimaitė (Emiliana Dymowna)
Šakaliai
1806-01-16 PAKULIS Benediktas Pakulis (Benedictum Pakulis)
Šakaliai PETRIKAITĖ Marijona Petrikaitė (Marianam Petrykowna)
Šakaliai
1810-05-10 PAKULIS Benediktas Pakulis (Benedictum Pakulis) N Kernai KONČIUTĖ JAKŠTIENĖ Magdalena Končiutė Jakštienė (Magdalena Jaksztowa) N Nevočiai
1821-02-15 PAKULIS Jonas Pakulis (Joannem Pakulis)
Kernai VASERYTĖ JONKIENĖ Magdalena Vaserytė Jonkienė (Magdalena Jonkowa) N Šakaliai
1805-01-17 PAKULIS Juozapas Pakulis (Jozephum Pakulis)
Žalgiriai PAULIKAITĖ RUDIENĖ Terezė Paulikaitė Rudienė (Teresiam Rudowa) N Šatraminiai
1820-01-13 PAKULIS Juozapas Pakulis (Jozephum Pakulis)

LOŽYTĖ Ona Ložytė (Anna Ložewiczowna)
Kernai
1821-01-25 PAKULIS Juozapas Pakulis (Jozephum Pakulis)
Šatraminiai MOCKUTĖ Agnė Mockutė (Agne Mockowna)
Šatraminiai
1789-04-18 PAKULIS Mykolas Pakulis (Michael Pakulis)
Daukšiai KALVAITIENĖ Magdalena Kalvaitienė (Magdalena Kalwayciowa) N Daukšiai
1765-10-20 PALUBINSKAS Baltramiejus Palubinskas (Polubinski)
Trumplaukiai Yl.p. VALANTINAITĖ Kotryna Valantinaitė (Walentynowiczowna)
Udraliai
1803-01-27 PALUBINSKAS Jurgis Palubinskas (Georgium Palubinski)
Mosėdis MAŽUTYTĖ Ona Mažutytė (Annam Mažutowna)
Mikulčiai
1778-01-15 PALUBINSKAS Martynas Palubinaskas (Polubinski)
Trumplaukiai Yl.p. VEČYTĖ Ona Večytė (Weczowna)
Geidučiai Mos.p.
1779-10-23 PALUBINSKAS Martynas Palubinskas (Palubinski) N Brotykai BUTKUTĖ Ona Butkutė (Annam Butkiewiczowna)
Rukai
1799-06-25 PALUBINSKAS Stanislovas Palubinskas (Stanislaum Palubinski) N Budriai PAULAUSKAITĖ Magdalena Paulauskaitė (Pawlowska))
Daukšiai
1766-02-09 PALUBYS Juozapas Palubys (Palubis)
Yl.p. LUTYTĖ Kotryna Lutytė (Lutowna)
Brotykai
1726-11-23 PALUCKIS Motiejus Paluckis (Palucki)
Ersla MILINSKIENĖ Ieva Milinskienė (Milenkowa) N Igariai
1720-04-21 PALUTIS Juozapas Palutis (Palutis)
Šatės RUKŠIENĖ Kristina Rukšienė (Rukszkowa) N Lyksūdė
1808-10-20 PANUMIS Andrius Panumis (Andrzey Panumis)
Šniukščiai GEGUŽYTĖ AMANAUSKIENĖ Elžbieta Gegužytė Ramanauskienė (Elizabetha Romanowska) N Burviai
1812-10-01 PANUMIS Antanas Panumis (Antonium Panumis)

MARTIŠIUTĖ Antanina Martišiutė (Antoninam Martyszowna)
Šniukščiai
1801-05-07 PANUMIS Juozapas Panumis (Jozephum Panamis)
Dvarčininkai Sal.p. LUOTĖ Antanina Luotė (Antanina Lutowiczowna)
Šniukščiai
1813-02-28 PAPLAUSKAS Antanas Paplauskas (Antonium Poplawski)

VIBRAITĖ GEDRIMIENĖ Kotryna Vibraitė Gedrimienė (Catharinam Giedrymowa) N Tauzai
1736-06-06 PAPLAUSKAS Jokūbas Paplauskas (Paplawski)
Yl.p. ROKIENĖ Barbora Rokienė (Rocienie) N Vabaliai
1759-05-27 PARGALIAUSKAS Petras Pargaliauskas (Pargalowskis)
Gilaičiai Plat.p. KONTINIENĖ Rozalija Kontinienė (Kątynowa) N Šatraminiai
1756-10-10 PASELUTIS Juozapas Paselutis (Paselutis) N Ersla JONAUSKYTĖ Ona Jonauskytė (Janowska)
Ersla
1739-05-10 PAULAITIS Juozapas Paulaitis (Pawlatis)
Ersla JONUTYTĖ KADIENĖ Marijona Jonutytė Kadienė (Kadziowa) N Ersla
1716-11-29 PAULAUSKAS Adomas Paulauskas (Pawlowski)
Ukrinai KERBEDYTĖ Ona Kerbedytė (Kierbedowna)
Vabaliai
1722-11-01 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas (Pawlowski)
Pakalniškiai Sk.p. ŽIOGAITĖ Ona Žiogaitė (Žiogowna)
Daukšiai
1804-02-23 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas (Antonium Pawlowski)
Udraliai STATKUTĖ Kristina Statkutė (Chrystinam Statkowna)
Žebrokai
1814-11-10 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas (Antonium Pawlowski)

ŠARŽYTĖ Elena Šaržytė (Helena Szarzowna) (Bružaitė ?)
Šatraminiai
1827-11-15 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas (Pawlowski)
Igariai JASKAUDAITĖ GRAUŽAITIENĖ Kotryna Jaskaudaitė Graužaitienė (Grąžowa) N Simaičiai
1824-01-15 PAULAUSKAS Augustinas Paulauskas (Augustinum Pawlowski)
Šerkšniai RUMBUTYTĖ Elena Rumbutytė (Helenam Rumbutowna)
Šaukliai
1713-11-29 PAULAUSKAS Dovydas Paulauskas (Pawlowski)
Pesčiai Sal.p. KUBILIUTĖ Ona Kubiliutė (Kubylowna)
Šakaliai
1751-11-29 PAULAUSKAS Dovydas Paulauskas (Pawlowicz) GD

GINIOTIENĖ Kristina Giniotienė (Giniatowa) N
1731-10-28 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Paulowski)
Šatės ŠEDVYDYTĖ Kristina Šedvydaitė (Szedwidowna)
Lyksūdė
1758-09-01 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Pawlowski)
Erkšva Yl.p. PETRIKAITĖ Magdalena Petrikaitė (Petrykowna)
Kaukolikai
1765-02-10 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Pawlowski)
Prialgava DANIELIUTĖ Elžbieta Daniliutė (Danilowna)
Lyksūdė
1773-11-07 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Pawlowski)
Pakalniškiai Sed.p. GRICIUTĖ Morta Griciutė (Grycowna)
Igariai
1780-10-28 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Pawlowski) N Šatės PAURUPAITĖ Ona Paurupytė (Paurupaty)
Vabaliai
1787-11-25 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Joan: Pawlowski)
Prialgava DUBINSKAITĖ Barbora Dubinskaitė (Barbara Dubinskowna)
Prialgava
1802-02-18 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Joannem Pawlowski)

PIEKUTĖ Kristina Piekutė (Christina Piekawiczowna)
Krakės
1811-11-21 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Joannem Pawlowski)

NEVERDAUSKIENĖ Kotryna Neverdauskienė (Catharinam Niewiardowska) N Ersla
1812-01-24 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Joannem Pawlowski)

BURBIENĖ Elena Burbienė (Helenam Burbowa) N Kernai
1815-02-09 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Joannem Pawlowski)

ŠMITAITĖ Petronėlė Šmitaitė (Petronella Szmylowna)
Šerkšniai
1746-11-06 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas (Pawlowski)
Žalgiriai ŠUKYTĖ Elžbieta Šukytė (Szukowna)
Daukšiai
1786-11-05 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas (Josephus Pawlowski)
Stonkaičiai Alsėd.p. DAPŠAUSKAITĖ Magdalena Dapšauskaitė (Magdalena Daoszewiczowna)
Prialgava
1789-11-20 PAULAUSKAS Jurgis Paulauskas (Georgius Pawlowski)
Žalgiriai PAULAUSKAITĖ Liudvika Paulauskaitė (Ludowika Pawlowska)
Grūšlaukė Sal.p.
1785-11-20 PAULAUSKAS Jurgis Paulauskas (Georgius Pawlowski) GD
Šliktinė ŽIOGIENĖ Terezė Žiogienė (Theresia Žagowiczowa) GD N Bružai Mos.p.
1750-11-22 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas (Pawlowski)

DAUKŠAITĖ Regina Daukšaitė (Dawkszowna)

1789-10-29 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas (Casimirus Pawlowski) N Lenkimai ČIAPAITĖ Ona Čepaitė (Anna Czipayte)

1804-05-17 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas (Casimirum Pawlowski)
Šaukliai BUTKUTĖ Barbora Butkutė (Barbara Butkiewiczowna)
Plaušiniai
1822-11-28 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas (Cazimirum Pawlowski)
Šatraminiai RAPALYTĖ Pranciška Rapalytė (Francisca Rapalowna)
Šėkai
1813-02-23 PAULAUSKAS Mykolas Paulauskas (Michaelem Pawlowski)

JASKAUDAITĖ Anastasija Jaskaudaitė (Anasthasiam Jaskowdowna)

1748-11-10 PAULAUSKAS Motiejus Paulauskas (Pawlowski)
Mikulčiai JOKUBAUSKAITĖ Marijona Jokubauskaitė (Jakubowska

1805-02-14 PAULAUSKAS Motiejus Paulauskas (Matheum Pawlowski) N Šaukliai STEPONAVIČIŪTĖ Magdalena Steponavičiūtė (Magdalenam Stefanowiczowna)
Ersla
1813-05-27 PAULAUSKAS Motiejus Paulauskas Matheum Pawlowski)
Skuodas NARMONTAITĖ Kotryna Narmontaitė (Catharinam Normantowna)
Būdvietė
1762-11-07 PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Pawlowski)
Daukšiai SIMAITIENĖ Marijona Simaitienė (Symaytiowa) N Ledžiai
1771-11-24 PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Pawlowski)
Luknės Sk.p. EIDĖJUTĖ Marijona Eidėjutė (Eydiejaty)
Daukšiai
1776-07-22 PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Pawlowski)
Erkšva Yl.p. POCIUTĖ Pranciška Pociutė (Pocaty)
Kaukolikai
1789-12-25 PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Petrus Paulowski) N Šaukliai RAMANAUSKAITĖ Elžbieta Ramanauskaitė (Elisabetha Romanowska)
Daukšiai
1790-11-01 PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Petrus Pawlowski)
Apuolė SKIRUTYTĖ Elena Skirutytė (Helena Skirutowna)
Tauzai
1794-10-05 PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Petrum Pawlowski)
Šniukščiai DAPŠAUSKAITĖ Barbora Dapšauskaitė (Barbara Dabszewiczowna)
Laumaičiai
1719-05-21 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas (Pawlowski)
Šatraminiai DAUKANTIENĖ Barbora Daukantienė (Dawkątowa) N Mosėdis
1721-02-27 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas (Pawlowski)
Mosėdis BERTAŠIUTĖ Kotryna Bertašiutė (Bartuszowna)
Mosėdis
1774-01-28 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas (Pawlowski)

JUODEIKYTĖ Barbora Juodeikytė (Judeykaty)
Šatės
1715-02-03 PAULAUSKAS Sigizmundas Paulauskas (Pawlowski)
Ersla DAUKANTAITĖ Ona Daukantaitė (Dawkątowna)
Ersla
1727-11-23 PAULAUSKAS Simonas Paulauskas (Pawlowski)
Sal.p. SMILGYTĖ Barbora Smilgytė (Smilgayte)
Mosėdis
1749-11-23 PAULAUSKAS Simonas Paulauskas (Pawlowski)
Mosėdis LEDIENĖ Agota Ledienė (Ledziowa) N Mosėdis
1758-02-05 PAULAUSKAS Simonas Paulauskas (Pawlowski)
Užluobė Sk.p. DAUKANTIENĖ Barbora Daukantienė (Dawkontowa) N Giršiniai
1719-05-07 PAULAUSKAS Stanislovas Paulauskas (Pawlowski)
Gondlaukė DAUŽINYTĖ Elžbieta Daužinytė (Dawzinowna)
Gondlaukė
1736-01-29 PAULAUSKAS Stanislovas Paulauskas (Pawlowski)
Erlėnai Sal.p. KASPARAITYTĖ Marijona Kasparaitytė (Kasparowiczowna)
Šaukliai
1802-02-04 PAULAUSKAS Tomas Paulauskas (ThomamPawlowski)
Įpiltė LAUKYTĖ LIPŠIENĖ Petronėlė Laukytė Lipšienė (Petronella Lipszonska) N Šatraminiai
1827-01-23 PAULAVIČIUS Dominykas Paulavičius (Dominykas Pawlowicz)

DANIELIUTĖ Magdalena Danieliutė (Magdalenam Danielowiczowna)
Bružai
1822-11-14 PAULIUKAS Juozapas Pauliukas (Jozephum Pawluk)

ALPAITĖ Barbora Alpaitė (Barbara Alpowna)
Šakaliai
1772-06-08 PAULIUKAS Motiejus Pauliukas (Pauluks) N
SIMUTYTĖ Kotryna Simutytė (Symutaty)
Šerkšniai
1711-02-01 PAULIUS Jokūbas Paulius (Paulis)

GASAUSKAITĖ Kotryna Gasauskaitė (Gassowska)
Drupiai Mos.p.
1785-01-02 PAURAGIS Antanas Pauragis (Antonius Pawragowicz)
Paluknė Lenk.p. KUBILIUTĖ Ona Kubiliutė (Ana Kubilowiczowna)
Kernai
1814-02-03 PAURAGIS Antanas Pauragis (Antonium Paurag)
Paluknės Lenk.p. UKRINAITĖ Marijona Ukrinaitė (Marianam Ukrynowna)
Šakalių Medsėdžiai Mos.p.
1770-10-21 PAURAGIS Pranciškus Pauragis (Pawraks)

ŠIAUDINYTĖ Elžbieta Šiaudinytė (Sziawdynayty)
Daukšiai
1778-01-29 PAURUPIS Antanas Paurupis (Paurupi)

BAIPŠYTĖ Elena Baipšytė (Baypszewiczowna)
Vabaliai
1735-08-14 PAURUPIS Dovydas Paurupis (Paurupis) N Vabaliai LEKSTUTIENĖ Ona Lekstutienė (Lekstenie) N Vabaliai
1778-11-17 PAURUPIS Dovydas Paurupis (Davidem Paurupis)
Vabaliai GIRTYTĖ Elena Girtytė (Hellenam Girtayty)
Ersla
1742-02-04 PAURUPIS Jokūbas Paurupis (Pawrupis)
Vabaliai BUTKUTĖ Elžbieta Butkutė (Butkayte)
Vindeikiai
1742-11-12 PAURUPIS Jonas Paurupis (Paurupis)
Vabaliai KOCIUTĖ Marijona Kociutė (Kocowna)
Vabaliai
1749-08-03 PAURUPIS Jonas Paurupis (Paurupis) N
BERŽANSKAITĖ Magdalena Beržanskaitė (Beržanska)

1809-11-23 PEKNERIS Juozapas Pekneris (Jozephum Pekner)
Bobiliškės ZUBAITĖ Barbora Zubaitė (Barbaram Zubowiczowna)
Budriai
1787-01-23 PEMKUS Jonas Pemkus (Joan Penkus )
Rukai LEKNIUTĖ Ona Lekniutė (Anna Leknowna)
Šniukščiai
1808-11-11 PEMKUS Motiejus Pemkus (Matheum Penkus)
Rukai BARKUTĖ Magdalena Barkutė (Magdalenum Barkiewiczowna)
Udraliai
1747-11-26 PEMKUS Simonas Pemkus (Pemkus)

AŽUOLAITĖ Justina Ažuolaitė (Anžulowna)

1827-06-29 PERKAUSKIS Juozapas Perkauskis (Perkowski)

LIEBUTĖ MICKIENĖ Kotryna Liebutė Mickienė (Mickiewiczowa) N Vindeikiai
1806-01-23 PETKUS Benediktas Petkus (Benedictum Pietkiewicz)
Daukšiai JAKUTYTĖ Magdalena Jakutytė (Magdalenak Jakutowna)
Žalgiriai
1774-11-13 PETKUS Dovydas Petkus (Petkiewicz)
Rumšaičiai RUIKAITĖ Marcijona Ruikaitė (Ruykaty)
Rumšaičiai
1789-10-17 PETKUS Dovydas Petkus (David Petkus) N Rumšaičiai BUDRYTĖ Barbora Budrytė (Barbara Budrayte)
Lyksūdė
1711-01-18 PETKUS Jonas Petkus (Petkaytis)
Kernai TILENYTĖ Kotryna Tilenytė (Thelenayte)
Ersla
1716-11-22 PETKUS Jonas Petkus (Petkiewicz)
Lenkimai SKIRUTYTĖ Ona Skirutytė (Skieruczowna)

1783-11-03 PETKUS Jonas Petkus (Pietkiewicz) N Baksčiai BUDRYTĖ Barbora Budrytė (Budrewiczowna)
Kaukolikai
1812-02-13 PETKUS Jonas Petkus (Joannem Pietkiewicz)

RIBINSKAITĖ Kotryna Ribinskaitė (Catharinam Rybinska)
Daukšiai
1787-02-18 PETKUS Juozapas Petkus (Pietkiewicz)
Grūšlaukė Sal.p. TUŠKUTĖ Kotryna Tuškutė (Tuszkowna)
Daukšiai
1803-11-24 PETKUS Juozapas Petkus (Josephum Pietkiewicz)
Peldžiai Sal.p. LIPŠAITĖ Barbora Lipšaitė (Barbaram Lipszonska)
Žalgiriai
1807-07-09 PETKUS Juozapas Petkus (Jozephum Petkus) N Pakalniškiai Skuodo p. PEKNERYTĖ Barbora Peknerytė (Barbara Peknerayti )
Bobiliškės
1777-11-09 PETKUS Kazimieras Petkus (Pietkiewicz)
Klauseikiai Sal.p. SABECKAITĖ Magdalena Sabeckaitė (Sabecka)
Lyksūdė
1790-11-21 PETKUS Kazimieras Petkus (Casimirus Pietkiewicz)
Klauseikiai Yll.p. VIRŠILAITĖ Kotryna Viršilaitė (Catharina Wirszylowna)
Kaukolikai
1766-11-16 PETKUS Mykolas Petkus (Petkus)
Klauseikiai Yl.p. RUIKAITĖ Ona Ruikaitė (Ruykowna)
Rumšaičiai
1784-02-09 PETKUS Motiejus Petkus (Petkus)
Mos.p. APULSKYTĖ Marijona Apulskytė (Apolinskowna)
Mos.p.
1816-07-11 PETKUS Pranciškus Petkus (Franciscum Pietkiewicz)
Narmantai Sal.p. EIDĖJUTĖ Apolonija Eidėjutė (Apolonia Eydiejowna)
Mosėdis
1821-11-15 PETKUS Pranciškus Petkus (Franciscum Pietkiewicz)
Daukšiai MILTINYTĖ Gertrūda Miltinytė (Gertruda Miltinowiczowna)
Daukšiai
1799-05-07 PETKUS Vincentas Petkus (Wincentum Pietkiewicz)
Večiai Lenkim.par. UKRINAITĖ Ona Ukrinaitė (Anna Ukrynayte)
Šakaliai
1756-01-18 PETRAITIS Jokūbas Petraitis (Pieteraytis)
Lukošaičiai LUKOŠIUTĖ Magdalena Lukošiutė (Lakaczewska)
Lukošaičiai
1772-07-05 PETRAITIS Jonas Petraitis (Petraytis)

TAPŠAUSKAITĖ Rožė Tapšauskaitė (Tapszowska)
Ersla
1732-11-16 PETRAITIS Juozapas Petraitis (Petraytis)

BRINKUTĖ Marijona Brinkutė (Brinkayte)
Nevočiai
1735-10-23 PETRAITIS Jurgis Petraitis (Petraytis)
Tauzai VALANTINAITĖ Ona Valantinaitė (Walentynayte)
Tauzai
1764-11-18 PETRAITIS Jurgis Petraitis (Petraytis)

GRITKUTĖ Uršulė Gritkutė (Grytkowna)
Vabaliai
1711-01-25 PETRAITIS Kazimieras Petraitis (Petraytis)
Kaukolikai LAUKINEITIENĖ Marijona Laukineitienė (Laukineytene) N Kaukolikai
1797-01-24 PETRAITIS Motiejus Petraitis (Motheum Petraytis)

LEKSTUTYTĖ Joana Lekstutytė (Joanna Lextuciowna)
Juknaičiai
1746-11-06 PETRAUSKAS Antanas Petrauskas (Piotrowski)
Šatraminiai BRIČKUTĖ Marijona Bričkutė (Bryczkiewiczowna)
Šatraminiai
1711-02-01 PETRAUSKAS Dovydas Petrauskas (Petrowski)
Įpiltis Pal.p. PETRAITYTĖ Ona Petraitytė (Petraytale)
Šatraminiai
1765-11-03 PETRAUSKAS Jokūbas Petrauskas (Piotrowski)
Kulai Sk.p. AKLYTĖ Ona Aklytė (Aklowna)
Kernai
1818-02-19 PETRAUSKAS Jonas Petrauskas (Joannem Piotrowski) N Ersla TUBINAITĖ Felicijona Tubinaitė (Juliana Tubinowiczowna)
Šaukliai
1757-02-16 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas (Piotrowski)
Plaušiniai Lenk.p. KONTRAKTYTĖ Ona Kontraktytė (Kątarowna)
Šatraminiai
1772-11-23 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas (Piotrowski)

KOCIUTĖ Barbora Kociutė (Kocaty))

1782-02-03 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas (Piotrowski)
Žebrokai PETRAUSKAITĖ Barbora Petrauskaitė (Piotrowska)
Rumšaičiai
1819-06-24 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas (Jozephum Piotrowski) N Plaušiniai SIMUTYTĖ Anastasija Simutytė (Anastasia Symutowna)
Žalgiriai
1821-06-14 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas (Jozephum Piotrowski)
Derkinčiai MINEIKYTĖ Klarijona Mineikytė (Clara Mineykowna)
Mosėdis
1752-11-12 PETRAUSKAS Jurgis Petrauskas (Piotrowski) N
KLOVAITĖ Magdalena Klovaitė (Klowowna)

1770-05-27 PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas (Piotrowski)
Baksčiai KLOVAITĖ Barbora Klovaitė (Klowowiczowna)
Mosėdis
1798-01-29 PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas (Cazimirum Piotrowski)

ZAVALYTĖ Ona Zavalytė (Anna Zawalowna)
Ersla
1815-11-23 PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas (Cazimirum Piotrowski)
Mosėdis JAKŠTAITĖ JONUŠIENĖ Barbora Jakštaitė Jonušienė (Barbara Januszewiczowa) N Nevočiai
1773-11-21 PETRAUSKAS Laurynas Petrauskas (Piotrowski)

LITVINAITĖ Terezė Litvinaitė (Litwinaty)
Žebrokai
1809-01-19 PETRAUSKAS Martynas Petrauskas (Martinum Piotrowski)

RAZMAITĖ ŽVINKLIENĖ Marijona Razmaitė [?] Žvinklienė (Marianna Zwinklowa) N Šniukščiai
1783-10-06 PETRAUSKAS Mikalojus Petrauskas (Petrowski)
Lenk.p. PLAUŠINYTĖ Ona Plaušinytė (Plawszynayty)
Mos.p.
1758-04-30 PETRAUSKAS Mykolas Petrauskas (Piotrowski)

VIRŠILAITĖ Magdalena Viršilaitė (Wirszylowna)
Kaukolikai
1760-06-15 PETRAUSKAS Mykolas Petrauskas (Piotrowski) N Jedžiotai Yl.p VIRŠILAITĖ Barbora Viršilaitė (Wirszylowna)
Vabaliai
1776-07-14 PETRAUSKAS Mykolas Petrauskas (Piotrowski) N Žebrokai ŽITKUTĖ Cecilija Žitkutė (Žytkowna)
Mosėdis
1797-11-14 PETRAUSKAS Mykolas Petrauskas (Michaelem Piorowski)

MINEIKYTĖ Uršulė Mineikytė (Urszula Mineykowna)
Daukšiai
1758-10-29 PETRAUSKAS Motiejus Petrauskas (Piotrowski)
Dagiai Sedos p. VIČIENĖ Elžbieta Vičienė (Wiciowa) N Rumšaičiai
1781-10-29 PETRAUSKAS Motiejus Petrauskas (Petrowskie)
Rumšaičiai BUČYTĖ Ieva Bučytė (Buczowna)
Rumšaičiai
1782-10-29 PETRAUSKAS Motiejus Petrauskas (Petrowski)
Rumšaičiai BUČYTĖ Barbora Bučytė (Buczayti)

1784-10-21 PETRAUSKAS Motiejus Petrauskas (Pietrowski)

BUČYTĖ Barbora Bučytė (Buczowna)
Rumšaičiai
1762-11-14 PETRAUSKAS Petras Petrauskas (Piotrowski)
Šatraminiai SILKAUSKAITĖ rožė Rožė Silkauskaitė (Sylgowna)
Geidučiai Mos.p.
1806-10-30 PETRAUSKAS Petras Petrauskas (Petrum Piotrowski)
Būdvietė VEITAITĖ RUŽIENĖ Elena Veitaitė Ružienė (Helena Ruzewiczowa) N Ersla
1746-02-20 PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas (Piotrowski)
Šatraminiai RAPALYTĖ Kotryna Rapalytė (Rafaloviczowna)
Šatraminiai
1751-05-30 PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas (Piotrowski)
Kulaliai MACEVIČIUTĖ Ona Macevičiutė (Macayte)
Kulaliai
1801-10-08 PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas (Franciscum Piotrowski)
Drupiai VAIČIULYTĖ Ona Vaičiulytė (Anna Woyciulowna)
Daukšiai
1803-06-16 PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas (Franciscum Pietrowski)

SUTKUTĖ Marijona Sutkutė (Mariannam Sutkiewiczowna)
Drupiai Mos.p.
1749-11-15 PETRAUSKAS Simonas Petrauskas (Piotrowski)
Kulaliai KRYŽIUTĖ Barbora Kryžiutė (Krzyžewska)
Kulaliai
1723-01-17 PETRAUSKAS Stanislovas Petrauskas (Piotrowski)
Ledžiai ROKAITĖ Magdalena Rokaitė (Rokowna)
Kaukolikai
1774-11-07 PETRAUSKAS Stanislovas Petrauskas (Piotrowski)
Tauzai ANUŽYTĖ Magdalena Anužytė (Anužayty)
Baksčiai
1782-10-25 PETRAUSKAS Stanislovas Petrauskas (Petrauskis)
Užluobė Sk.p. ŽEBRAUSKAITĖ Rozalija Žebrauskaitė (Rosam Žebrauskowna)
Mosėdis
1789-01-11 PETRAUSKAS Stanislovas Petrauskas (Stanislaus Piotrowski)
Palšiai BUDRIKYTĖ Barbora Budrikytė (Barbara Budrykowna)
Palšiai
1820-11-23 PETRAUSKAS Stanislovas Petrauskas (Stanislaum Piotrowski)
Virbalai MARTINKUTĖ Ona Martinkutė (Anna Martynkowna)
Virbalai
1814-10-13 PETRAUSKAS Tadas Petrauskas (Thaddeum Piotrowski)

ŠEDVYDYTĖ Elena Šedvydytė (Helenam Szedwidowna)
Prialgava
1768-11-13 PETRAVIČIUS Martynas Petravičius (Piotrowicz)
Ersla VIČIUTĖ Ona Vičiutė (Wiczowna)
Drupiai Mos.p.
1785-01-29 PETRAVIČIUS Petras Petravičius (Petrus Petrowicz)
Šerkšniai URBŠAITĖ Ona Urbšaitė (Anna Urbszayte)
Šerkšniai
1786-11-26 PETRAVIČIUS Rokas Petravičius (Roch Petrowicz)
Nevočiai LITVINAITĖ Marijona Litvinaitė (Marianam Litwinoczowna)
Šekai
1780-11-12 PETRIKAS Andrius Petrikas (Petryk)
Šniukščiai GRIKŠAITĖ Ona Grikšaitė (Grykszewiczowna)
Ersla
1738-09-30 PETRIKAS Antanas Petrikas (Petryk) N Gailiškiai Yl.p. DAUKANTIENĖ Ona Daukantienė (Dawkontowa) N Ersla
1789-06-07 PETRIKAS Antanas Petrikas (Antonius Petrykowski) N Šatraminiai PUČKORIUTĖ Kristina Pučkoriutė (Chrystyna Puczkorayte)
Žalgiriai
1803-10-27 PETRIKAS Antanas Petrikas (Antonium Petrykowski)
Šatraminiai MOTUŽYTĖ Ieva Motužytė (Hevam Motuzowna)
Žalgiriai
1726-10-07 PETRIKAS Jonas Petrikas (Petrikowicz)
Udraliai RONKYTĖ Kotryna Ronkytė (Rąkiewiczowna)
Udraliai
1822-05-02 PETRIKAS Jonas Petrikas (Joanem Petrykowski)
Šatraminiai PAULAUSKAITĖ Ona Paulauskaitė (Anna Pawlowska)
Ledžiai
1759-10-27 PETRIKAS Juozapas Petrikas (Petryks)
Kaukolikai ERAMINAITĖ Ona Eraminaitė (Eraminowna)
Juknaičiai
1812-07-02 PETRIKAS Juozapas Petrikas (Josephum Petrykowski)
Žalgiriai LENKAUSKIENĖ Ona Lenkauskienė (Annam Lenkiowa) N Kernai
1818-07-02 PETRIKAS Juozapas Petrikas (Jozephum Petrykowski) N
PAULAUSKAITĖ Antastasija Paulauskaitė (Antonina Pawlowska)
Ledžiai
1716-01-26 PETRIKAS Jurgis Petrikas (Petrukiewicz)
Udraliai KINČIUTĖ Marijona Kinčiutė (Marianam Kinczowna)
Virbalai
1824-01-15 PETRIKAS Jurgis Petrikas (Georgium Petrykowski)

MIKŠTAITĖ MARKAUSKIENĖ Veronika Mikštaitė Markauskienė (Veronica Markowska) N Šatraminiai
1817-11-27 PETRIKAS Kazimieras Petrikas (Cazimirum Petrykowski)

ŠMITAITĖ Magdalena Šmitaitė (Magdalena Szmytowna)
Simaičiai
1820-02-03 PETRIKAS Kazimieras Petrikas (Cazimirum Petrykowski) N Nevočiai DARŽINSKAITĖ Kotryna Daržinskaitė (Catharina Zdaržynska)
Plaušiniai
1758-04-16 PETRIKAS Mykolas Petrikas (Petryk)
Udraliai KINTVAINYTĖ Elžbieta Kintvainytė (Kintwayniowna)
Udraliai
1722-02-08 PETRIKAS Sigizmundas Petrikas (Petryk)
Udraliai RUDYTĖ Kristina Rudytė (Rudayte)
Krakės
1739-06-14 PETRIKAS Stanislovas Petrikas (Petrikowicz)
Gailiškiai Yl.p. POŠKUTĖ Kotryna Poškytė (Paszkiewiczowna)
Vabaliai
1821-02-15 PETRIKAS Stanislovas Petrikas (Stanislaum Petrykowski) N Nevočiai PETROŠIŪTĖ Barbora Petrošiūtė (Barbara Petroszowna )
Baksčiai
1740-05-26 PETRIKAS Steponas Petrikas (Petryk)
Kaukolikai MOSTEIKAITĖ Justina Mosteikaitė (Mostayte)
Apuolė
1758-04-30 PETRIKAS Steponas Petrikas (Petrykowicz) N Kaukolikai BALANDYTĖ Kotryna Balandytė (Balądowna)
Urviai Mos.p.
1791-01-30 PETRIKAS Steponas Petrikas (Stefanus Petrykowski)
Šniukščiai LEKNIUTĖ Marijona Lekniutė (Mariana Lechniewiczowna)
Šniukščiai
1798-11-27 PETROŠIUS Antanas Petrošius (Antonium Petroszius)
Šerkšniai DVARIONAITĖ Ona Dvarionaitė (Anna Dwaronayte)
Nevočiai
1784-05-23 PETROŠIUS Nikodemas Petrošius (Petrosius)
Šatraminiai PAURAGIENĖ Elžbieta Pauragienė (Pawragiowa) N Daukšiai
1816-11-21 PETROŠIUS Nikodemas Petrošius (Nicodemum Petroszius) N Kernai KARBAUSKAITĖ Uršulė Karbauskaitė (Urszula Korbowska )
Daukšiai
1746-11-20 PETROŠIUS Simonas Petrošius (Petroszewicz) N Erlėnai Sal.p. ALSEIKAITĖ Marijona Alseikaitė (Alseykowna)
Kernai
1825-11-24 PETRULEVIČIUS Feliksas Petrulevičius (Felixum Petrulewicz)

KNYSTAUTAITĖ Elena Knystautaitė (Helena Knistowtowna)
Rukai
1824-06-26 PETRULEVIČIUS Ignotas Petrulevičius (Ignatium Petrulewicz) N Ersla ŠILGALYTĖ Petronėlė Šilgalytė (Petrtonella Szylgalowna)
Žebrokai
1768-01-17 PETRULEVIČIUS Jonas Petrulevičius (Petrulewicz)

BARUTYTĖ Ona Barutytė (Barutowna)
Laumaičiai
1802-11-25 PETRULEVIČIUS Paulius Petrulevičius (Paulum Petrullewicz) N Prialgava NARKUTĖ Magdalena Narkutė (Magdalena Narkiewiczowna)
Bružai
1742-11-25 PETRUTIS Andrius Petrutis (Petrutowicz)
Ersla PAULAUSKAITĖ Ona Paulauskaitė (Pawlowskowna)
Ersla
1711-01-18 PETRUTIS Kazimieras Petrutis (Petrutaytis)
Ersla GIRTYTĖ Magdalena Girtytė (Girtowna)
Ersla
1753-01-21 PETRUTIS Petras Petrutis (Petrutowicz)

ŽITKUTĖ Liucija Žitkutė (Žytkiewiczowna)

1727-05-01 PEŽAITIS Motiejus Pežaitis (Pežaytis)

MIŽAITĖ Barbora Mižaitė (Mižowna)
Šatės
1765-11-24 PIEČIUS Jokūbas Piečius (Piecius)

PETRAUSKAITĖ Regina Petrauskaitė (Piotrowska)
Žebrokai
1806-02-12 PIEČIUS Kazimieras Piečys (Cazimirum Pieczys)
Ersla GRABYTĖ Pranciška Grabytė (Franciszcam Grabowska)
Ersla
1814-02-03 PIEČIUS Kazimieras Piečius (Casimirum Pieczius) N
PETRIKAITĖ Antanina Petrikaitė (Antoninam Petrykowna)
Ersla
1791-01-23 PIEČIUS Laurynas Piečius (Laurencius Piecius)
Šaukliai PETRAUSKAITĖ Ona Petrauskaitė (Anna Petrawskayte)
Šaukliai
1806-11-27 PIEČIUS Laurynas Piečius (Laurentium Pieczius) N Ersla SKERSYTĖ JONAUSKIENĖ Rozalija Skersytė Jonauskienė (Rosalia Janowska) N Ersla
1798-01-23 PIEČIUS Motiejus Piečius (Matheum Pieczewicz))

ERNOTAITĖ Elžbieta Ernotaitė (Elizabetha Ernatowiczowna)
Šaukliai
1807-02-05 PIEKUS Aloyzas Piekus (Aloyzium Piekiewicz)
Numgaudžiai Lenk. GIEDRAITĖ Uršulė Giedraitė (Urszula Giedrowna)
Šatraminiai
1809-06-15 PIEKUS Dominykas Piekus (Dominicum Piekiewicz) N Numgaudžiai Lenk. RAPALYTĖ Barbora Rapalytė (Barbara Rafalowiczowna)
Šatraminiai
1789-12-17 PIEKUS Dovydas Piekus (Dawid Piekis)
Šaukliai VASERYTĖ Ona Vaserytė (Anna Wasserayte)
Daukšiai
1760-11-09 PIEKUS Jonas Piekus (Piekis)
Žalgiriai JAKŠTAITĖ Ona Jakštaitė (Jaksztowna)
Kernai
1797-01-24 PIEKUS Jonas Piekus (Johannem Piekus)

SKLUDERYTĖ Elena Skluderytė (Helena Skluderowna)
Šaukliai
1809-06-01 PIEKUS Jonas Piekus (Joannem Piekus)
Šaukliai RAMANAUSKAITĖ Kotryna Ramanauskaitė (Catharina Ramanowska)
Šaukliai
1813-01-26 PIEKUS Jonas Piekus (Joannem Piekiewicz) N
MAČERNYTĖ Rozalija Mačernytė (Rosaliam Maczerniewska)

1821-02-20 PIEKUS Jonas Piekus (Joannem Piekus) N Nevočiai LEKSTUTYTĖ VAITILIENĖ Rozalija Lekstutytė Vaitilienė (Rosalia Woytilowa) N Baksčiai
1827-02-08 PIEKUS Juozapas Piekus (Josephus Piekiewicz)
Mos.p. STANIUTĖ Emerencijona Staniutė (Emerencianam Staniewiczowna)
Mos.p.
1810-01-11 PIEKUS Jurgis Piekus (Piekiewicz)

JOKŠAITĖ Ona Jokšaitė (Annam Jakszowna)
Šaukliai
1770-11-11 PIEKUS Mikalojus Piekus (Piekiewicz)
Medsėdžiai Lenk.p. BYTAUTAITĖ Marijona Bytautaitė (Bitowtowna)
Rukai
1744-06-08 PIEKUS Mykolas Piekus (Piekiewicz)

ŽITKUTĖ Agota Žitkutė (Žytkiewiczowna)

1784-05-16 PIEKUS Pranciškus Piekus (Piekiewicz)
Laiviai Sal.par. LUTYTĖ Morta Lutytė (Lutowiczowna)
Šaukliai
1814-06-30 PIKTUIŽIS Ignotas Piktuižis (Ignatium Piktuyzis)
Serapinai Sal.p. GVAZDŽIAUSKYTĖ Anatolija Gvazdžiauskytė (Anatolia Gwazdziewska)
Ledžiai
1741-10-22 PIKTURNA Adomas Pikturna (Pikturna) GD
Juodupėnai Sal.p. BUDRIKYTĖ Viktorija Budrikytė (Budrikowna)
Prialgava
1744-02-15 PIKTURNA Antanas Pikturna (Pikturna) GD
Prialgava GINIOTAITĖ Ona Giniotaitė (Giniattowna) GD
Prialgava
1781-02-18 PIKTURNA Antanas Pikturna (Pikturna) N Akmenalės Darb.p. BALSYTĖ Liudvika Balsytė (Balcewiczna)
Rukai
1711-06-21 PIKTURNA Dovydas Pikturna (Pikturna)
Mačiukiai Plat.p. SRUOGIENĖ Kotryna Sruogienė (Sragiewiczowa) N Prialgava
1766-01-26 PIKTURNA Dovydas Pikturna (Pikturna)
Akmenalės Darb.p. BYTAUTAITĖ Ona Bytautaitė (Bitowtowna)
Rukai
1776-02-17 PIKTURNA Dovydas Pikturna (Pikturna) GD N Rukai KOCIUTĖ Ona Kociutė (Kocowna)
Žebrokai
1711-02-15 PIKTURNA Jonas Pikturna (Pikturna)
Prialgava PADEGIMAITĖ Kotryna Padegimaitė (Padegimska)
Prialgava
1758-09-01 PIKTURNA Juozapas Pikturna (Pikturna) N Šatės GARNIENĖ Barbora Garnienė (Garniewska) N Šatės
1822-06-13 PIKTURNA Juozapas Pikturna (Jozephum Pikturna)
Prialgava KAREVIČIŪTĖ Ona Karevičiūtė (Anna Karewiczowna)
Giršiniai
1759-11-18 PIKTURNA Mykolas Pikturna (Pikturna) GD
Prialgava RUPŠAITĖ Kotryna Rupšaitė (Rupszewiczowna)
Brotykai
1779-11-07 PIKTURNA Mykolas Pikturna (Pikturna)
Nasrėnai Sal.p. YLAKYTĖ Ona Ylakytė (Ilakayte)
Šaukliai
1797-11-14 PIKTURNA Pranciškus Pikturna (Franciscum Pikturna)

MURAUSKAITĖ Ona Murauskaitė (Annam Murowska)
Daukšiai
1800-11-20 PIKTURNA Pranciškus Pikturna (Franciscum Pikturna)
Laumaičiai STANKUTĖ Antanina Stankutė (Antonina Stąkowna)
Ersla
1746-11-10 PIKTURNA Samuelis Pikturna (Pikturna) N Prialgava BERŽANSKAITĖ Elžbieta Beržanskaitė (Berzanska)
Derkinčiai
1797-01-17 PILELIS Antanas Pilelis (Antonium Pilel) N Mosėdis PIEČIENĖ Regina Piečienė (Regina Pieciowa) N Mosėdis
1756-01-11 PILIBAITIS Jokūbas Pilibaitis (Filipowicz)
Kalv.p. ŽIOGAITĖ Kristina Žiogaitė (Ziogowna)
Ersla
1777-01-26 PILIBAITIS Jonas Pilibaitis (Filipowicz)
Virbalai JASKAUDAITĖ Magdalena Jaskaudaitė (Joskwdaty)
Mosėdis
1779-11-14 PILIBAITIS Jonas Pilibaitis (Filipowicz)
Ersla ŽILINSKAITĖ ŠULCIENĖ Magdalena Žilinskaitė Šulcienė (Szulcowa) N Ersla
1812-04-06 PILIBAITIS Jonas Pilibaitis (Joannem Filipowicz)

PIEKUTĖ VASILIAUSKIENĖ Ieva Piekutė Vasiliauskienė (Hevam Wasilewska) N Mosėdis
1800-02-07 PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis (Jozephum Filipowicz)
Skuodo p. ROKAITĖ Antanina Rokaitė (Antonina Rokiewiczowna)
Palšiai
1764-02-05 PILIBAITIS Jurgis Pilibaitis (Filipowicz)
Erkšva Yl.p. J. Barbora J. (neįskaitoma)
Derkinčiai
1719-07-08 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis (Filipowicz)
Ersla RAČYTĖ Ona Račytė (Raczowna)

1825-11-24 PILIBAITIS Mykolas Pilibaitis (Michaelum Pilibaytis)

GRIGAITYTĖ Ona Grigaitytė (Annam Grygiewiczowna)
Šaukliai
1741-11-12 PILIBAITIS Motiejus Pilibaitis (Filipowicz)
Juodupėnai Sal.p. PETRAUSKAITĖ Rožė Petrauskaitė (Rosa Piotrowska)
Šatraminiai
1711-05-13 PILIBAITIS Petras Pilibaitis (Filipowicz)
Bružai KUPŠIENĖ Elena Kupšienė (Kupszowa) N Prialgava
1711-06-21 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis (Philipowicz)
Ersla ŽIOGAITĖ Marijona Žiogaitė (Ziogowna)
Ersla
1760-01-27 PILIBAITIS Steponas Pilibaitis (Filipowicz)

GRIKŠIENĖ Kristina Grikšienė (Gryksiowa) N Ersla
1761-01-18 PILKYS Jokūbas Pilkys (Pilkis)
Mockaičiai Sal.p. PILIBAITYTĖ Marijona Pilibaitytė (Filipowiczowna)
Ersla
1720-11-30 PILONAS Mykolas Pilonas (Pilonis)
Žalgiriai SIMUTYTĖ Marijona Simutytė (Symowna)
Žalgiriai
1730-11-05 PLATAUNA Tomas Platauna (Plataunaytis)
Narvydžai Sk p. PILIBAITYTĖ Ona Pilibaitytė (Pilibayte)
Urviai Mos.p.
1798-02-12 PLAUŠINIS Andrius Plaušinis (Andream Plawszynowicz)
Plaušiniai Lenk.p. PAULAUSKAITĖ Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska)
Šatraminiai
1758-11-19 PLAUŠINIS Antanas Plaušinis (Plawszynis)
Plaušiniai Lenk.p. JASKAUDIENĖ Elžbieta Jaskaudienė (Jaskowdowa) N Daukšiai
1819-10-14 PLAUŠINIS Antanas Plaušinis (Antonium Plawszynski) GD

JAKUTYTĖ NUMGAUDIENĖ Kunegunda Jakutytė Numgaudienė (Cunegunda Numdawdziowa) N Daukšiai
1762-11-14 PLAUŠINIS Juozapas Plaušinis [?] (Pl...sinis)
Plaušiniai Lenk.p. KAŽYTĖ Rožė Kažytė (Kažewiczowna)
Kernai
1787-07-01 PLAUŠINIS Juozapas Plaušinis (Josephus Plawszynowicz)
Daukšiai SKORULSKAITĖ Konstancija Skorulskaitė (Constantia Skorulska)
Šakaliai
1817-01-23 PLAUŠINIS Mykolas Plaušinis (Michaelem Plawszynski)
Daukšiai JANULYTĖ RAUDIENĖ Ona Janulytė_ Raudienė (Anna Rawdowiczowa) N Šatraminiai
1785-07-03 PLEIKUS Petras Pleikus (Petrus Pleykowicz) GD N Kruopiai Plat.p. ČIAPAITĖ Ieva Čepauskytė (Heva Szczopowska) GD
Prialgava
1783-11-03 PLINKUS Kazimieras Plinkus (Plinkiewicz)
Rukai JAKUTYTĖ Kristina Jakutytė (Jakutowną)
Kernai
1804-02-29 PLIUŠKIS Jonas Pliuškis (Joannem Pluszkiewicz)
Virbalai ŠIAUDINYTĖ Ona Šiaudinytė (Annam Szawdynowna)
Gaubės
1804-05-27 PLIUŠKIS Juozapas Pliuškis (Josephum Pliuszkiewicz) N Virbalai NARMONTAITĖ Juozapota Narmontaitė (Josephatam Narmontowna)
Būdvietė
1798-01-23 PLIUŠKIS Juozapas Pliuškis (Jozephum Pliuszkewicz)
Virbalai ALEKSIŪTĖ Ona Aleksiūtė (Anna Alixiutowna)
Mikulčiai
1719-01-15 PLYNAUSKAS Jeronimas Plynauskass (Plinowski)

GRICIUTĖ Ona Griciutė (Grycowna)
Lyksūdė
1778-11-17 PLOKŠTYS Jokūbas Plokštys (Ploksztis) N Igariai BUTKUTĖ Liucija Butkutė (Butkiewiczowna)
Šaukliai
1793-11-05 PLOKŠTYS Jonas Plokštys (Joannem Ploksztis)
Laumaičiai NAGELYTĖ Petronėlė Nagelytė (Petronellam Negalate)
Rukai
1731-08-26 POCELAUSKIS Pranciškus Pocelauskis (Pocalowski)
Prialgava VAŠILIENĖ Ona Vašilienė (Waszilowa) N Prialgava
1765-06-09 POCEVIČIUS Kazimieras Pocevičius (Pacewicz) GD N Kruopiai Plat.p. KONTRIMAITĖ Elžbieta Kontrimaitė (Kontrymowna)
Brotykai
1771-08-04 POCEVIČIUS Pranciškus Pocevičius (Pacewicz) GD
Šarnelė Kalv.p. ČIAPAITĖ Kotryna Čepauskytė (Szczepowska) GD
Prialgava
1824-02-12 POCIUS Aleksandras Pocius (Aleksandrum Pocewicz)

UŽULAITĖ LASKIENĖ Juozapota Užulaitė Laskienė (Jozephata Laskowska) N Ersla
1771-11-17 POCIUS Baltramiejus Pocius (Pocius)

LUTYTĖ Agota Lutytė (Lawtaty)
Kaukolikai
1768-01-24 POCIUS Gasparas Pocius (Pacewicz)

BUDRYTĖ Magdalena Budrytė (Budrowna)
Derkinčiai
1809-11-16 POCIUS Gasparas Pocius (Gasparum Pacewicz)

ŠIAUDINYTĖ Elena Šiaudinytė (Helena Szawdynowna)
Tauzai
1826-02-16 POCIUS Gasparas Pocius (Gasperum Pocius) N Virbalai MILAŠIUTĖ Barbora Milašiutė (Barbaram Miloszowna)
Kernai
1770-10-28 POCIUS Ignotas Pocius (Pacewicz)

MAŽONAITĖ Terezė Mažonaitė (Mažonaty)
Juknaičiai
1752-11-12 POCIUS Izidorius Pocius (Pacewicz)
Pauperai ČIRVINSKAITĖ Magdalena Čirvinskaitė (Czerwinska)

1716-11-01 POCIUS Jokūbas Pocius (Pocewicz)
Rukai DAUKŠAITĖ Ona Daukšaitė (Dawkszowna)
Ersla
1724-01-30 POCIUS Jonas Pocius (Pocius)
Trumplaukiai Yl.p. INTAITĖ Kristina Intaitė (Inkowna)
Rumšaičiai
1796-11-22 POCIUS Jonas Pocius (Joannem Pacewicz)
Drupiai GIMBUTYTĖ Marijona Gimbutytė (Marianna Gumbuttowna)
Vabaliai
1714-02-11 POCIUS Juozapas Pocius (Pocewicz)
Gondlaukė TRUIKYTĖ Elžbieta Truikytė (Truykinowna)
Rukai
1772-05-11 POCIUS Juozapas Pocius (Pacewicz)

MICKUTĖ Kristina Mickutė (Mickiewiczowna)
Burniškiai
1801-11-26 POCIUS Juozapas Pocius (Pocewicz)
Kaukolikai DRUNGYTĖ Juozapota Drungytė (Drungiowna)
Krakės
1812-03-04 POCIUS Juozapas Pocius (Josephum Piecewicz) GD
Rukai ABRUTYTĖ Marcijona Abrutytė (Marciannam Abrutowiczowna)
Rukai
1817-04-17 POCIUS Juozapas Pocius (Jozephum Pocius)

PAULAUSKAITĖ Elžbieta Paulauskaitė (Elizabetha Pawlowska)
Ersla
1748-11-24 POCIUS Jurgis Pocius (Pacewicz)
Sed.p. MELEŠKAITĖ Magdalena Meleškaitė (Meleszkowna)

1774-11-07 POCIUS Jurgis Pocius (Pocewicius)
Gondlaukė BAUŽYTĖ Ona Baužytė (Baužaty)
Gondlaukė
1721-02-16 POCIUS Kazimieras Pocius (Pacewicz)
Rukai ZABIELIENĖ Marijona Zabielienė (Zabielowa) N Ersla
1734-05-23 POCIUS Kazimieras Pocius (Pocius) N Burviai AŽUOLAITĖ Ona Ažuolaitė (Užulayte)

1738-04-27 POCIUS Kazimieras Pocius (Pocewicz) N Ersla RIMKIENĖ Kristina Rimkienė (Rymkowa) N Rukai
1740-05-26 POCIUS Kazimieras Pocius (Pocius) N Apuolė VAZNYTĖ Marijona Vaznytė (Waznowna)
Budvietė
1764-01-22 POCIUS Kazimieras Pocius (Pocius)

JAKATĖ Agnė Jakaitė (Jokowna)
Vabaliai
1714-05-20 POCIUS Kristoforas Pocius (Pocaytis)

SABECKAITĖ Elžbieta Sabeckaitė (Sabeckowna)
Kaukolikai
1759-01-21 POCIUS Kristoforas Pocius (Pocius) N Kaukolikai KONTAUSKIENĖ Kotryna Kontauskienė (Kątowska) N Ersla
1742-11-25 POCIUS Mykolas Pocius (Pocewicz)
Kaukolikai BAUŽYTĖ Barbora Baužytė (Bauzewiczowna)
Šatraminiai
1819-11-12 POCIUS Mykolas Pocius (Michaelem Pacewicz) N Sedos p. LIEBUVIENĖ Barbora Putkalytė [?] Libinavičienė (Barbaram Libinowiczowa) N Mos.p.
1747-07-22 POCIUS Motiejus Pocius (Pocius)
Ersla BUDRIENĖ Kotryna Budrienė (Budriowa) N Lyksūdė
1759-11-18 POCIUS Motiejus Pocius (Pacewicz)

IGNOTAITĖ Petronėlė Ignotaitė (Ignatowna)
Ersla
1808-06-16 POCIUS Nikodemas Pocius (Nicodemum Pacewicz)
Burniškiai ŠČEPAUSKYTĖ Ona Ščepauskaitė (Anna Szczepowna)
Urviai
1783-08-08 POCIUS Petras Pocius (Pacewicz)
Tėveliai YLAKYTĖ Judita Ylakytė (Ilacowna)
Tėveliai
1806-02-11 POCIUS Petras Pocius (Petrum Pacewicz) GD
Prialgava JAZDAUSKAITĖ GEDGAUDIENĖ Elena Jazdauskaitė Gedgaudienė (Helenam.Giedgowdowa z Jazdowskich Pocewiczowa) GD N Prialgava
1718-06-05 POCIUS Pranciškus Pocius (Pucewicz)

GEDMINIENĖ Marijona Gedminienė (Giedminiowa) N Apuolė
1755-01-12 POCIUS Pranciškus Pocius (Pocius)
Kaukolikai NARMONTAITĖ Morta Narmontaitė (Narmontowna)
Lyksūdė
1762-08-08 POCIUS Pranciškus Pocius (Pocius) N Daktarai DAUKŠAITĖ Barbora Daukšaitė (Dawkszowna)
Daktarai
1765-02-10 POCIUS Pranciškus Pocius (Pacewicz)
Malūkai ALSEIKAITĖ Ona Alseikaitė (Olseykowna)
Urviai Mos.p.
1810-01-25 POCIUS Pranciškus Pocius (Franciscum Pacewicz)
Ersla BUDRYTĖ Magdalena Budrytė (Magdalena Budrowna)
Ersla
1815-11-23 POCIUS Pranciškus Pocius (Franciscum Pacewicz) GD

RADVILAITĖ Ona Radvilaitė (Anna Radwillowiczowna)
Prialgava
1739-04-26 POCIUS Stanislovas Pocius (Pocis)
Ersla ŽILIENĖ Ona Žilienė (Žileykowa) N Lyksūdė
1759-10-23 POCIUS Tomas Pocius (Pocius)
Kaukolikai VITKIENĖ Ona Vitkienė (Witkowa) N Kaukolikai
1759-01-14 POCIUS Viktorinas Pocius (Pocius)
Kaukolikai LOŽYTĖ Agota Ložytė (Ložewiczowna)
Krakės
1785-01-16 PODAKAS Ignotas Podakas (Ignatius Podakowicz)
Stripiniai Yl.p. JURKUTĖ Pranciška Jurkutė (Francisca Jurkiewiczowna)
Laumaičiai
1751-05-30 POŠKYS Jokūbas Poškys (Jacoby Poszkus)

AKLYTĖ BERTAŠIENĖ Kotryna Aklytė Bertašienė (Catharina Bartaszowa) N Daukšiai
1758-11-26 POŠKYS Juozapas Poškys (Paszkiewicz)
Apuolė STASIUTĖ Apolonija Stasiutė (Stasiewiczowna)
Apuolė
1779-11-21 POŠKYS Kazimieras Poškys (Poszkis)
Rumšaičiai UNTULIENĖ Liucija Untulienė (Untulenie) N Rumšaičiai Šat.p.
1792-11-20 POŠKYS Kazimieras Poškys (Casimirus Poszkis)
Derkinčiai RADVILAITĖ Barbora Radvilaitė (Barbara Radwilowna)
Vindeikiai
1815-11-23 POŠKYS Kazimieras Poškys (Cazimirum Paszkiewicz)

BIERONTAITĖ Barbora Bierontaitė (Barbara Birontowna)
Kulaliai
1737-01-13 POŠKYS Laurynas Poškys (Paškiewicz)
Daukšiai ALŠAUSKYTĖ Kotryna Alšauskytė (Alkowska)
Daukšiai
1752-11-19 POŠKYS Motiejus Poškys (Paszkiewicz)

BEYTOWA Ona B. (Beytowa) N
1793-11-19 POŠKYS Petras Poškys (Petrum Paszkiewicz)
Derkinčiai JONUŠAITĖ Ona Jonušaitė (Annam Januszowna)
Lyksūdė
1747-01-12 POŠKYS Simonas Poškys (Paszkiewicz) N Vabaliai JUKNAITĖ Elžbieta Juknaitė (Juknayte)
Lukošaičiai
1743-06-23 POŠKYS Simonas Poškys (Poszkis)
Vabaliai PUTKALYTĖ Rožė Putkalytė (Putkayte)
Vabaliai
1786-01-22 POŠKYS Tomas Poškys (Thomas Paszkiewicz)
Mikytai Plat.p. LEILONAITĖ Rožė Leilionaitė (Rosa Lelonowna)
Ersla
1719-07-23 POVILAITIS Andrius Povilaitis (Powilaytis)
Puodkaliai Skuod.par. SUDINTIENĖ Elžbieta Sudintienė Sudziowa) N Lyksūdė
1761-02-02 PREBERGIS Andrius Prebergis (Preybargis) N Šaukliai GRIGUTYTĖ Kunegunda Grigutytė (Grygutowna)
Šaukliai
1798-07-24 PREBERGIS Andrius Prebergis (Andream Preberg)

GRICIENĖ Barbora Gricienė (Barbara Griczowa) N Kulaliai
1794-11-10 PREBERGIS Stanislovas Prebergis (Stanislaum Prebergis)
Šerkšniai IGNOTAITĖ Marijona Ignotaitė (Mariana Ignotowiczowna)
Mosėdis
1810-11-08 PREIBYS Antanas Preibys (Antonium Preybowicz)
Šlamai Gintel.p. SENDRAUSKAITĖ ŽEIMIENĖ Ona Sendrauskaitė Žeimienė (Anna Žeymowiczowa) N Žalgiriai
1802-01-28 PREIBYS Jonas Preibys (Joannem Preybis)
Šatės STANKUTĖ Barbora Stankutė (Barbara Stankowna)
Apuolė
1823-02-27 PREIBYS Jurgis Preibys (Georgium Preybis)
Kulaliai Sal.p. SIMAITYTĖ Gertrūda Simaitytė (Gertruda Symaiczowna)
Šniukščiai
1746-11-01 PREIBYS Kazimieras Preibys (Preybowicz) N Nevočiai MINEIKYTĖ Apolonija Mineikytė (Mineytowna)
Žebrokai
1759-11-04 PREIBYS Martynas Preibys (Preybis)
Nevočiai KLUČENYTĖ Kristina Klučenytė (Kluczanowna)
Nevočiai
1740-11-29 PREIBYS Mykolas Preibys (Preibis)
Pesčiai Sal.p. ZABURAITĖ Barbora Zaburaitė (Zaburayte)
Šniukščiai
1817-01-29 PREIBYS Petras Preibys (Petrum Preykowicz)
Šlamai Gintel.p. MICKUTĖ Petronėlė Mickutė (Petronella Mickiewiczowna)
Vindeikiai
1784-02-02 PREIBYS Rapolas Preibys (Preybowicz)
Plat.p. LOŽYTĖ Magdalena Ložytė (Lozewiczowna)
Tėveliai
1714-04-30 PRIALGAUSKAS Andrius Prialgauskas (Przyalgowski)
Puokė Sed.p. ANDRIEJAUSKAITĖ Elžbieta Andriejauskytė (Andrzieewska)
Prialgava
1819-05-27 PRIALGAUSKAS Antanas Prialgauskas (Antonium Przyalgowski) GD
Kulaliai TIŠKEVIČIUTĖ BRIČKIENĖ Agnė Tiškevičiutė Bričkienė (Agneta Bryczkowa) N Šatraminiai
1795-11-17 PRIALGAUSKAS Benediktas Prialgauskas (Benedictum Przyalgowski) GD N Prialgava BAŠKAUSKAITĖ Benedikta Baškauskaitė (Benedicta Boszkowska)

1790-10-03 ? PRIALGAUSKAS Benediktas Prialgauskas (Benedykt Przyalgowski) MD
Prialgava ČEPAUSKIENĖ Edita Čepauskienė (Eyditta Szczepowska) N Prialgava
1798-02-24 PRIALGAUSKAS Dominykas Prialgauskas (Dominicum Przyalgowski

PRIALGAUSKAITĖ Ona Prialgauskaitė (Anna Prelgowska)
Mos.p.
1825-04-13 PRIALGAUSKAS Dominykas Prialgauskas (Dominicum Przyalgowski) GD

DAPŠAUSKIENĖ Marijona Dapšauskienė (Mariana Dapszewiczowa) N Prialgava
1799-10-08 PRIALGAUSKAS Feliksas Prialgauskas (Felicem Przyalgowski) GD

PIKTURNAITĖ Kotryna Pikturnaitė (Catharina Pikturnianka)
Prialgava
1799-11-12 PRIALGAUSKAS Ignacijus Prialgauskas (Ignatium Przyallgowski) GD N
PIKTURNIENĖ Ona Pikturnienė (Anna Pikturnowa) N Prialgava
1774-02-06 PRIALGAUSKAS Ignotas Prialgauskas GD

APULSKYTĖ Marijona Apulskytė (Opulska) GV
Prialgava
1775-01-08 PRIALGAUSKAS Jokūbas Prialgauskas GD
Rukai MOCKUTĖ Marijona Mockutė (Mackiewiczowna)
Tauzai
1770-02-11 PRIALGAUSKAS Jonas Prialgauskas (Przyalgowski) GD
Prialgava ŽUTAUTAITĖ Barbora Žutautaitė (Žutowtowna)
Mosėdis
1762-11-21 PRIALGAUSKAS Jonas Prialgauskas GD
Prialgava PETRAUSKAITĖ Terezė Petrikaitė (Petrykowska) GV
Prialgava
1804-02-02 PRIALGAUSKAS Juozapas Prialgauskas (Josephum Przyalgowski) GD
Prialgava VILKONECKAITĖ Petronėlė Vilkoneckaitė (Petronillam Wilkonecka) GD
Rukai
1755-11-09 PRIALGAUSKAS Jurgis Prialgauskas (Przyalgowski) GD N Prialgava ANDRIEJAUSKAITĖ Kristina Andriejauskytė (Andrzejewska) GV
Prialgava
1802-11-12 PRIALGAUSKAS Kazimieras Prialgauskas (Cazimirum Przyalgowski)
Lenkimai Skuodo p. RIMKUTĖ Marijona Rimkutė (Marianna Rymkiewiczowna)
Daukšiai
1737-06-09 PRIALGAUSKAS Mykolas Prialgauskas GD
Prialgava VESELYTĖ PRIALGAUSKIENĖ Ona Veselytė Prialgauskienė (Przyalgowa) N Prialgava
1804-03-01 PRIALGAUSKAS Motiejus Prialgauskas (Matheum Przyalgowski) GD
Prialgava LUKAVIČIUTĖ Faustina Lukavičiutė (Faustinam Lukowiczowna)
Apuolė
1789-11-20 PRIALGAUSKAS Motiejus Prialgauskas (Matheus Przyalgowski) GD N Prialgava KRYŽIUTĖ BENIUŠIENĖ Elžbieta Kryžiutė Beniušienė (Helisabettha Beniuszewiczowa) N Šliktinė
1713-06-03 PRIALGAUSKAS Petras Prialgauskas (Przyalgowski)

GUDIENĖ Ieva Gudienė (Gudowiczowa) N
1769-11-12 PRIALGAUSKAS Petras Prialgauskas (Przyalgowski) GD
Prialgava KONTRIMAITĖ Barbora Kontrimaitė (Kontrymowna)
Brotykai
1827-02-08 PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas (Franciscum Przyalgowski)

YLAKYTĖ Felicijona Ylakytė (Felicianam Illakowiczowna) GD
Prialgava
1795-09-15 PRIALGAUSKAS Rudolfas Prialgauskas (Rudolphum Przyalgowski) GD
Barzdžiai Sk.p. LAKRŽAUSKAITĖ Liudovika Lakržauskaitė (Liudowica Lakrzewska) GD
Rukai
1760-07-24 PRIALGAUSKAS Stanislovas Prialgauskas (Przyalgowski) GD
Prialgava RUDIENĖ Kotryna Rudienė (Rudowiczowa) N Darataičiai Darb.p.
1806-01-23 PRIALGAUSKAS Tadas Prialgauskas (Thaddeum Przyalgowski)
Prialgava LISAUSKAITĖ Agota Lisauskaitė (Agatham Lisowska)
Prialgava
1762-11-07 PRIALGAUSKAS Teodoras Prialgauskas GD

RUPEIKAITĖ Barbora Rupeikaitė (Rupeykowna) GD
Prialgava
1770-07-01 PRIALGAUSKAS Tomas Prialgauskas GD
Prialgava SIMONAVIČIUTĖ Elžbieta Simonavičiutė (Symonowiczowna) GD
Mosėdis
1775-01-24 PRIALGAUSKAS Tomas Prialgauskas GD
Prialgava ŽUTAUTAITĖ Rozalija Žutautaitė (Žutowtowna) GV
Mosėdis
1738-02-10 PRIŠMONTAS Mykolas Prišmontas (Pryszmont) GD

GRUŠECKAITĖ Elena Grušeckaitė (Gruszecka)
Prialgava
1821-06-14 PRIŽGINTAS Bonaventūras Pryžgintas (Bonawenturum Pryzgintt)
Būdvietė MONČYTĖ KAŽIENĖ Marijona Kažienė (Mariana Kazewiczowa) N Tėveliai
1713-02-19 PROGUBICKiS Kazimieras Progubickis (Progubicki)
Laumės Sal.par. ŽULYTĖ Marijona Žulytė (Zulowna)
Daktarai
1789-02-08 PRONCKUS Bonifacas Pronckus (Bonifacius Franckiewicz)
Ersla RONKYTĖ Viktorija Ronkytė (Victoria Rąkiewiczowna)
Brotykai
1809-01-19 PRONCKUS Danielius Pronckus (Danielem Franckiewicz)
Mosėdis LABANAUSKYTĖ Ona Labanauskytė (Anna Labanowska)
Mikulčiai
1778-08-23 PRONCKUS Jonas Pronckus (Franskiewicz)

ASTRAUSKAITĖ Magdalena Astrauskytė (Astrawskayte)

1818-11-27 PUČINSKIS Jonas Pučinskis (Joannem Puczynski)
Šaukliai KIETRAITĖ Regina Kietraitė (Regina Kiętrowna)
Šniukščiai
1738-10-19 PUČKA Jonas Pučka (Puczka)
Skuodas ŠIMANSKYTĖ Kotryna Šimanskytė (Szymanska)
Virbalai
1761-11-15 PUČKORIUS Jurgis Pučkorius (Puczkorius) N Veitai Lenk.p. ŠIAUDINIENĖ Barbora Šiaudinienė (Siawdynowa) N Daukšiai
1774-02-06 PUČKORIUS Pranciškus Pučkorius (Puczkorius)
Barstyčiai Kalv.p. GALINSKAITĖ Elžbieta Galinskaitė (Halinska)
Geidučiai Mos.p.
1783-10-13 PUKINSKIS Andrius Pukinskis (Pukinski)
Mos.p. SRUTYTĖ Magdalena Srutytė (Srutayty)
Mos.p.
1712-01-31 PUKINSKIS Izidorius Pukinskis (Pukinski)

MONTRIMAITĖ Konstancija Montrimaitė (Mątrimowna)
Prialgava
1748-02-10 PUKINSKIS Izidorius Pukinskis (Pukinski)

LUTIENĖ Elžbieta Lutienė (Lotowiczowna) N
1754-11-10 PUKINSKIS Izidorius Pukinskis (Pukinski)

PETRIKAITĖ Marijona Petrikaitė (Petrykowna)

1779-06-20 PUKINSKIS Jonas Pukinskis (Pukinski)
Luknės Sk.p. JOTKUTĖ Marijona Jotkutė (Jodkowna)
Kernai
1779-11-21 PUKINSKIS Jonas Pukinskis (Pukinski)
Vindeikiai LEKNIUTĖ Marijona Lekniutė (Leknayte)
Šaukliai
1755-05-04 PUKINSKIS Juozapas Pukinskis (Pukinski)
Mosėdis VIRKONTAITĖ Konstancija Virkontaitė (Wirkontowna)
Brotykai
1761-01-25 PUKINSKIS Juozapas Pukinskis (Pukinski) GD
Žebrokai RUPEIKAITĖ Ona Rupeikaitė (Rupeykowna) GD
Prialgava
1778-06-07 PUKINSKIS Juozapas Pukinskis (Pukinski)
Laumiai Sedos.p. GINIOTAITĖ Konstancija Giniotaitė GD
Prialgava
1817-01-23 PUKINSKIS Juozapas Pukinskis (Jozephum Pukinski) GD N Rumšaičiai PRIALGAUSKAITĖ Barbora Prialgauskaitė (Barbara Przyalgowska)
Prialgava
1759-01-14 PUKINSKIS Jurgis Pukinskis (Pukinski)
Laumaičiai JUREVIČIENĖ Ona Jurevičienė (Jurewiczowa) N Kaukolikai
1802-11-18 PUKINSKIS Kazimieras Pukinskis (Cazimirum Pukinski)
Tėveliai ZUBAITĖ Viktorija Zubaitė (Victoria Zubowna)
Šatraminiai
1715-06-24 PUKINSKIS Mykolas Pukinskis (Pukinski)
Kaukolikai MAŽONIENĖ Justina Mažonienė (Mazunowa) N Šatės
1721-02-24 PUKINSKIS Motiejus Pukinskis (Pukinski)

MALŪKAITĖ Morta Malūkaitė (Malukowna)
Šatės
1726-03-03 PUKINSKIS Motiejus Pukinskis (Pukinski)
Šatės REMEZAITĖ Marijona Remezaitė (Remezowna)
Vabaliai
1747-11-12 PUKINSKIS Pranciškus Pukinskis (Pukinski)

JONUŠAITĖ Elžbieta Jonušaitė (Jonuszowna)

1744-11-01 PUKINSKIS Stanislovas Pukinskis (Pukinski)
Apuolė VIRBAKAITĖ Konstancija Virbakaitė (Werbakowska)
Apuolė
1774-02-06 PUKINSKIS Tadas Pukinskis (Pukinski)
Žebrokai RUDYTĖ Magdalena Rudytė (Rudowiczowna)
Šatės
1798-02-24 PUKINSKIS Tadas Pukinskis (Thaddeum Pukinski) N Šerkšniai PŪKAITĖ Kotryna Pūkaitė (Catharina Pukiowna)
Šakaliai
1750-07-04 PUKINSKIS Tomas Pukinskis (Pukinski)

GARBINSKAITĖ Ona Garbinskaitė (Garbinska)

1742-11-18 PURTIKAS Petras Purtikas (Purtyk)
Lenk.p. BYTAUTIENĖ Magdalena Bytautienė (Bittowtowa) N Rukai
1744-11-16 PURTIKAS Petras Purtikas (Purtyk) N Lenkimai ŠEMETAITĖ Morta Šemetaitė (Szemettowna)
Šakaliai
1720-11-30 PURTIKAS Simonas Purtikas (Purtik)
Lenkimai KusaiTĖ Ieva Kusaitė (Kusowna)
Daukšiai
1809-01-19 PUŠINSKIS Dominykas Pušinskas (Dominicum Puszynski)
Paparčiai Kalv.p. JASUTYTĖ Joanna Jasutytė (Johanna Jasutowna)
Ersla
1782-01-27 PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius (Puszkorius)
Barstyčiai Kalv.p. PIEKIENĖ Cecilija Piekienė (Piekowskowa) N Žebrokai
1804-01-19 PUTKALIS Juozapas Putkalis (Josephum Putkal)
Skuodo p. ANDRIEJAUSKAITĖ Pranciška Andriejauskytė (Franciscam Andrzeiewska)
Drupiai Mos.p.
1782-01-13 PUTVILAS Paulius Putvilas (Putwilowski)
Mosėdis MARKAUSKAITĖ Terezė Markauskaitė (Markowska)
Mosėdis