Z


1784-11-07 ZABIELA Antanas Zabiela (Zabiello)
Derkinčiai BUTVILAITĖ Marijona Butvilaitė (Butwillowiczowna)
Derkinčiai
1784-06-06 ZABIELA Jokūbas Zabiela (Zabiello)
Gedgaudžiai KUČINSKAITĖ Ona Kučinskaitė (Kuczynska)
Mosėdis
1804-02-16 ZABIELA Jonas Zabiela (Joannem Zabiello)
Palšiai Sal.p. LABANAUSKYTĖ Barbora Labanauskytė (Barbaram Labanowska)
Mikulčiai
1763-11-20 ZABIELA Mikalojus Zabiela (Zabielas)
Palšiai Sal.p. KALOŠEWSKA Justina Kalošewska (Kaloszewska)
Šatės
1735-11-20 ZABIELA Petras Zabiela (Zobielius)
Šaučikiai Sal.p. JASKAUDAITĖ Elžbieta Jaskaudaitė (Joskawdowna)
Daukšiai
1735-11-20 ZABIELA Stanislovas Zabiela (Zobielius)
Šaučikiai Sal.p. ŠĖKAITĖ ŽASIENĖ Marijona Šėkaitė Žasienė (Žosowa) N Šatraminiai

1773-01-17 ZABYTIS Jonas Zabytis (Zabitis)
Baidotai Sal.p. YLAKYTĖ Liucija Ylakytė (Illakowna)
Vindeikiai
1780-11-05 ZABYTIS Juozapas Zabytis (Zabitis) N Baidotai Sal.p. PAULAUSKAITĖ Marijona Paulauskaitė (Pawlowska)
Šaukliai
1730-10-15 ZABYTIS Jurgis Zabytis (Zabitis)
Baidotai neįrašyta Rozalija
Žebrokai
1820-02-03 ZABYTIS Kazimieras Zabytis (Cazimirum Zabytis)
Igariai LIUTKUTĖ Edita Liutkutė (Eyditha Lutkowna Zabytowa)
Igariai
1775-11-05 ZABYTIS Steponas Zabytis (Zebytis)
Šaukliai PIKTURNAITĖ Joana Pikturnaitė (Pikturnayty)
Laumaičiai

1771-11-24 ZABURAS Antanas Zaburas (Zaburs) N Puodkaliai Skuod.par. AKLYTĖ Morta Aklytė (Aklaty)
Šakaliai
1797-11-28 ZABURAS Antanas Zaburas (Antonium Zaborowski)
Šniukščiai RAPALYTĖ Magdalena Rapalytė (Magdalena Rafalowiczowna)
Šatraminiai
1809-02-02 ZABURAS Benediktas Zaburas (Benedictum Zabur)
Kulai Skuodo p. ŠMITAITĖ Kunegunda Šmitaitė (Cunegunda Szmytowna)
Kernai
1793-10-20 ZABURAS Ignotas Zaburas (Ignatium Zaburowicz)
Narėpai Sal.p. RAPALYTĖ Barbora Rapalytė (Barbara Rafalowiczowna)
Šatraminiai
1808-10-20 ZABURAS Ignacijus Zaburas (Ignatium Zaburs) N
DANIELIUTĖ Barbora Danieliutė (Barbara Donillowna)
Kulaliai
1746-11-20 ZABURAS Jokūbas Zaburas (Zabur)
Gaubės DERKINTYTĖ Elžbieta Derkintytė (Derkintowna)
Nevočiai
1753-01-14 ZABURAS Jokūbas Zaburas (Zabur) N
AUGUTYTĖ Ieva Augutytė (Augutowna)

1786-03-28 ZABURAS Juozapas Zaburas (Josephus Zaburr)
Nevočiai MOCKUTĖ Kotryna Mockutė (Catharina Mackiewiczowna)
Kaukolikai
1779-05-02 ZABURAS Motiejus Zaburas (Mathiam Zabor) N Kulaliai STIRBLIENĖ Marijona Stirblienė (Mariannam Styrblowa) N Kulaliai
1807-05-28 ZABURAS Motiejus Zaburas (Matheum Zabur)
Šakaliai RIMKUTĖ MIKOLAUSKIENĖ Barbora Rimkutė Mikolauskienė ( Barbaram Michalowska) N Šilaliai
1765-10-20 ZABURAS Steponas Zaburas (Zabur)
Šniukščiai ZUBYTĖ Rožė Zubytė (Zubowiczowna)
Nevočiai
1761-06-14 ZABURAS Tadas Zaburas (Zaburs)
Šniukščiai PETRIKAITĖ Brigita Petrikaitė (Petrykowna)
Krakės
1796-11-22 ZABURAS Viktorinas Zaburas (Victorimam Zaburowicz)

ŽŪTAUTAITĖ Kotryna Žutautaitė (Catharina Zutowcziowna)
Kaukolikai

1814-05-19 ZAJANČIAUSKIS Bonifacas Zajančiauskis (Bonifaciam Zaięczkowski)
Salantai LUKAVIČIUTĖ Agnė Lukavičiutė (Agnethem Lukowska)
Šniukščiai

1726-02-10 ZALECKIS Kazimieras Zaleckis (Zaleski)
Rukai LAURINAVIČIENĖ Marijona Laurinavičienė (Laurynowiczowa) N Mosėdis
1755-11-27 ZALECKIS Mykolas Zaleckis (Zaylecki)

ADOMAUSKIENĖ Kotryna Adomauskienė (Adamowska) N
1768-06-19 ZALECKIS Stanislovas Zaleckis (Zalucki)

POCIUTĖ Elena Pociutė (Pocowna)
Žalgiriai

1743-11-24 ZANIAUSKAS Jonas Zaniauskas (Zaniewski)
Geldžiūnai Platel.p. BUNKIENĖ Barbora Binkienė (Bunkowa) N Geidučiai Mos.p.
1787-11-11 ZANIAUSKAS Jonas Zaniauskas (Joan Zaniewski)
Geldžiūnai Platel.p. VISKONTAITĖ Ona Viskontaitė (Anna Wiskontowna)
Drupiai Mos.p.
1782-10-21 ZANIAUSKAS Juozapas Zaniauskas (Zaniewski) GD
Plat.p. URBONAVIČIUTĖ Kotryna Urbonavičiutė (Urbanowiczowna) GD
Burviai
1784-10-21 ZANIAUSKAS Juozapas Zaniauskas (Zaniewski)
Geldžiūnai Platel.p. URBONAVIČIUTĖ Kotryna Urbonavičiutė (Urbanowiczowna)
Burviai
1789-10-17 ZANIAUSKAS Juozapas Zaniauskas (Josephus Zaniewski) N Geldžiūnai Platel.p. DAPŠAUSKAITĖ Elena Dapšauskaitė (Helena Dapszewiczowna)
Prialgava

1774-10-09 ZARINSKAS Tomas Zarinskas (Zarinskis)
Igariai MILINSKYTĖ Ona Milinskytė (Mylinskayty)
Igariai

1787-11-25 ZAVACKIS Antanas Zavackis (Antoni Zavacki)
Šatraminiai VIRBONAITĖ Margarita Virbonaitė (Margarita Wirbanowna)
Geidučiai Mos.p.
1750-10-25 ZAVACKIS Laurynas Zavackis (Zawacki)

ŽVAGINYTĖ Marijona Žvaginytė (Zwaginowna)
Kernai

1758-04-30 ZAVALIS Alius Zavalis (Elias Zavalis) N Apuolė VAZNIENĖ Marijona Vaznienė (Wozniowa) N Apuolė
1815-11-09 ZAVALIS Anupras Zavalis (Onufrium Zawalis)

ZEMELYTĖ Marijona Zemelytė (Marianna Zemelowna)
Šarkė Mos.p.

1797-11-28 ZDANYS Juozapas Zdanys (Jozefat Zdanowicz)

ADOMAUSKYTĖ Rožė Adomauskytė (Roza Adamowska)
Mosėdis (Aula)

1756-02-01 ZNOTINAS Juozapas Znotinas (Znotins)

ALSEIKAITĖ Kotryna Alseikaitė (Olseykowna)
Urviai Mos.p.

1746-11-06 ZONYS Tomas Zonys (Zonis)
Laumaičiai ANDRIEKUTĖ Ona Andriekutė (Endrekowna)
Laumaičiai

1783-10-13 ZUBĖ Adomas Zubė (Zubowicz)
Sal.p. LIEBUTĖ Ona Liebutė (Lebowiczowna)
Mos.p.
1760-02-10 ZUBĖ Antanas Zubė (Zubowicz)
Budriai JAKUTYTĖ Ieva Jakutytė (Jakutowiczowna)
Šakaliai
1801-04-16 ZUBĖ Antanas Zubė (Zubowicz)

VAIČIULIENĖ Magdalena Vaičiulienė (Magdalena Weyciulowa) N Igariai
1821-11-08 ZUBĖ Antanas Zubė (Antonium Zubė) N Kusai BRINKUTĖ Apolonija Brinkutė (Appolonia Brynkowna)
Mosėdis
1823-06-05 ZUBĖ Antanas Zubė (Antonium Zubė)
Žalgiriai APULSKYTĖ GRIGAITIENĖ Barbora Apulskytė Grigaitienė (Barbara Grygiewiczowa) N Šatraminiai
1819-02-16 ZUBĖ Bonifacas Zubė (Bonifacium Zubowicz)
Nevočiai DIMAITĖ Rozalija Dimaitė (Rosalia Dymowna)
Daukšiai
1815-11-16 ZUBĖ Izidorius Zubė (Izidorum Zubowiccz)

JASKAUDAITĖ Rozalija Jaskaudaitė (Rozalia Jaskowdowna)
Tauzai
1716-01-25 ZUBĖ Jonas Zubė (Zubowicz)

PRIALGAUSKAITĖ Marijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)

1733-11-15 ZUBĖ Jonas Zubė (Zubowicz)
Juodupėnai Sal.p. RAPALYTĖ Kotryna Rapalytė (Rafalowna)
Šatraminiai
1766-10-19 ZUBĖ Jonas Zubė (Zubowicz)
Budriai LUBŠYTĖ Kotryna Lubšytė (Lubszonska)
Šatraminiai
1792-11-22 ZUBĖ Jonas Zubė (Joannes Zubowicz) N Šatraminiai BRUŽAITĖ Magdalena Bružaitė (Magdalena Bruzowna)
Šatraminiai
1764-02-26 ZUBĖ Juozapas Zubė (Zubowicz)
Budriai KONTRAKTYTĖ Magdalena Kontraktytė (Ką....rowna)
Šatraminiai
1773-01-24 ZUBĖ Juozapas Zubė (Josephus Zubowicz)

ZABURAITĖ Ona Zaburaitė (Anna Zaburowna)
Nevočiai
1793-11-19 ZUBĖ Juozapas Zubė (Josephum Zubowicz)
Kusai ALINSKAITĖ Uršulė Alinskaitė (Ursula Halinska)
Geidučiai Mos.p.
1806-11-27 ZUBĖ Juozapas Zubė (Jozephum Zubė)
Kusai RUMBUTYTĖ Ona Rumbutytė (Anna Rumbutowna)
Šaukliai
1817-10-10 ZUBĖ Juozapas Zubė (Jozephum Zubė)
Naujukai JONAUSKYTĖ Ona Jonauskytė (Anna Janowska)
Burviai
1822-01-31 ZUBĖ Juozapas Zubė (Jozephum Zubė)

MAČIULYTĖ Ona Mačiulytė (Anna Maczulskowna)
Žalgiriai
1727-02-20 ZUBĖ Jurgis Zubė (Zabin)
Nevočiai GRIKŠAITĖ BAIPŠIENĖ Judita Grikšaitė Baipšienė (Babsziowa) N Drupiai Mos.p.
1747-02-12 ZUBĖ Jurgis Zubė (Zubowicz)
Budriai GELAUSKIENĖ Morta Gelauskienė (Gelowska) N Plaušiniai
1761-01-25 ZUBĖ Jurgis Zubė (Zubowicz) N Nevočiai MOCKUTĖ (vardas neįrašytas) Mockutė (Mockiewiczowna)
Gaubės
1793-02-20 ZUBĖ Jurgis Zubė (Georgium Zubowicz)
Notėnai Gint.p. LUTYTĖ Agnė Lutytė (Agnetem Lutowiczowna)
Žebrokai
1807-02-12 ZUBĖ Kajetonas Zubė (Caietanum Zubawicz)
Nevočiai ZUBAITĖ Agota Zubaitė (Agatha Zubowiczowna)
Nevočiai
1811-01-17 ZUBĖ Kajetonas Zubė (Caietanum Zubė)
Nevočiai ZUBAITĖ Elena Zubaitė (Helenam Zubiowna)
Nevočiai
1750-11-22 ZUBĖ Motiejus Zubė (Zubowicz)

SKORULSKAITĖ Ona Skorulskaitė (Skorulska)

1809-01-26 ZUBĖ Motiejus Zubė (Matheum Zubowicz)
Nevočiai DIMAITĖ Klara Dymaitė (Clara Dymowna)
Daukšiai
1778-01-22 ZUBĖ Petras Zubė (Zubowicz)

KINTVAINYTĖ Kotryna Kintvainytė (Kontvayte)
Budriai
1788-11-28 ZUBĖ Rokas Zubė (Rochus Zubowicz)
Budriai RUIKAITĖ Ona Ruikaitė (Ana Ruykate)
Budriai
1780-06-24 ZUBĖ Simonas Zubė (Zubowicz) GD
Ukrynų dv. Pikelių p. ČEPAUSKYTĖ Juozapota Čepauskytė (Szczepowska)
Prialgava

Ž


1766-11-16 ŽABINSKAS Martynas Žabinskas (Žabinowski)
Narvydžai Sk p. GLOŽYTĖ Magdalena Gložytė (Gložowna)
Ledžiai

1767-11-08 ŽADMINAS Jokūbas Žadminas (Žadminas)
Narvydžai Sk p. AUGUTYTĖ Magdalena Augutytė (Augutate)
Nevočiai

1813-05-13 ŽALGIRIS Antanas Žalgiris (Antonium Žalgir)

GRAUŽAITĖ Pranciška Graužaitė (Franciscam Grązowna)
Udraliai
1761-01-18 ŽALGIRIS Martynas Žalgiris (Žalgiris)
Jundulai VIRBALAITĖ Judita Virbalaitė (Wirbalowska)
Geidučiai Mos.p.
1772-11-19 ŽALGIRIS Martynas Žalgiris (Žalgiris) N
MONTVYDAITĖ Marijona Montvydaitė (Mątwidowna)
Derkinčiai
1817-01-23 ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris (Franciscum Žalgir)
Udraliai GRAUŽAITĖ Viktorija Graužaitė (Victoria Grawžowna)
Krakės
1826-02-28 ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris (Franciscum Žalgiris)

BALSERYTĖ Kotryna Balserytė (Catharinam Balserowna)
Jundulai
1789-12-25 ŽALGIRIS Simonas Žalgiris (Simon Žalgirowicz)
Plaušiniai KINČIUTĖ Magdalena Kinčiutė (Magdalena Kinczowna)
Plaušiniai

1779-06-20 ŽALIMAS Kazimieras Žalimas (Žalym) N Kruopiai Kalv.p. RAZMAITĖ Elena Razmaitė (Razmowna)
Kulaliai

1794-11-10 ŽARNAUSKAS Dominykas Žarnauskas (Dominicum Žarnowski)
Burviai ILAKAITĖ Kotryna Ilakaitė (Catharina Illakowiczowna)
Jundulai

1757-08-14 ŽAROMSKAS Pranciškus Žaromskas (Zaromski)
Užluobė Sk.p. BAUŽYTĖ Marijona Baužytė (Baweziowna)
Giršiniai

1777-11-23 ŽEBRAUSKAS Stanislovas Žebrauskas (Žebrowski)
Apuolė BUTKUTĖ Ona Butkutė (Annam Butkiewiczowna)
Kaukolikai
1789-12-17 ŽEBRAUSKAS Stanislovas Žebrauskas (Stanislaus Žebrowski)

RIMKUTĖ Ona Rimkutė (Anna Rymkiewiczowna)
Nevočiai

1745-11-14 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys (Žeymis) N Žalgiriai ŠLEINYTĖ Ona Šleinytė (Szleynowna)
Žalgiriai
1747-07-09 ŽEIMYS Petras Žeimys (Zeymis)
Žalgiriai KRIPAITĖ Elžbieta Kripaitė (Kripayte)
Žalgiriai
1777-11-26 ŽEIMYS Martynas Žeimys (Žeymie)
Notėnai Sal.p. MILINSKYTĖ Ona Milinskytė (Mylinska)
Igariai
1787-01-23 ŽEIMYS Jonas Žeimys (Joan Žeymowicz)
Vindeikiai MICKUTĖ Kotryna Mickutė (Mickiewiczowna)
Vindeikiai
1787-10-28 ŽEIMYS Ignotas Žeimys (Ignatius Žeymis)
Šlamiai Gintelišk.p. KAZAKAUSKIENĖ Elena Kazakauskienė (Helena Kazakauskienie) N Vabaliai
1798-11-13 ŽEIMYS Antanas Žeimys (Antonium Žeymowicz)
Laumaičiai Gintel.par. ŠEMETAITĖ Juozapota Šemetaitė (Jozephata Szemetowna)
Ersla
1801-11-19 ŽEIMYS Antanas Žeimys (Antonium Zeymowicz)
Žebrokai ŠMITAITĖ RIMKIENĖ Magdalena Šmitaitė Rimkienė (Rymkiewiczowa) N Mosėdis
1819-02-04 ŽEIMYS Juozapas Žeimys (Jozephum Žeymowicz)
Žalgiriai TĖVELYTĖ Pranciška Tėvelytė (Francisca Tewelowiczowna)
Šaukliai
1825-02-03 ŽEIMYS Jokimas Žeimys (Joachim Žeymowicz)
Žalgiriai LIEBUTĖ Monika Liebutė (Monika Lebowiczowna)
Šakaliai

1804-07-26 ŽELVYS Jokūbas Želvys (Jacobum Želwowicz)
Truikinai Skuodo p. VEITAITĖ Barbora Veitaitė (Barbaram Weytowna)
Ersla
1741-10-22 ŽELVYS Mykolas Želvys (Zelmis)
Šatraminiai GRIGARAITYTĖ Ona Grigaraitytė (Gregorowiczowna)
Šatraminiai
1810-10-18 ŽELVYS Tomas Želvys (Thomam Želwis)
Barstyčiai Kalv.p. LEKSTUTYTĖ Regina Lekstutytė (Regina Lextutowna {Želwowa})
Kulaliai

1712-07-17 ŽEMAITIS Stanislovas Žemaitis (Zmoyta)
Kalv.p. RUIKAITĖ Marijona Ruikaitė (Ruikewna)
Kusai

1766-10-12 ŽEMBLYS Tadas Žemblys (Žemblewicz)
Skuodas BRIČKUTĖ Kotryna Bričkutė (Bryczkowna)
Šatraminiai

1786-02-05 ŽERNAUSKIS Antanas Žernauskis (Antonius Žernowski)
Kalvar.p. POCIUTĖ Barbora Pociutė (Barbara Pocewiczowna)
Žebrokai

1824-01-29 ŽIEMELIS Izidorius Žiemelis (Izidorum Žiemelis)

STANKUTĖ Morta Stankutė (Martha Stankowna)
Apuolė
1803-10-27 ŽIEMELIS Jonas Žiemelis (Joannem Žiemelis)

NIKARTAITĖ Antanina Nikartaitė (Antoninam Nikartowna)
Apuolė
1816-11-21 ŽIEMELIS Laurynas Žiemelis (Laurentium Žemulis)

STANKUTĖ Ona Stankutė (Anna Stankowna)
Šarkė Mos.p.

1807-01-22 ŽILINSKAS Dominykas Žilinskas (Dominicum Zylinski)
Žalgiriai ŠIMONYTĖ Elena Šimonytė (Helena Szymanska)
Daukšiai
1730-02-28 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas (Z.....lis)
Ersla PETKUTĖ Marijona Petkutė (Patkayte)
Ersla
1810-11-22 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas (Joannem Žylinski)
Nevočiai KASPERAITYTĖ Konstancija Kasperaitytė (Constantia Kazperawiczowna)
Nevočiai
1801-06-28 ŽILINSKAS Motiejus Žilinskas (Mathiam Žylinski) N Laiviai Sal.par. JOKUBAUSKAITĖ Benedikta Jokubauskaitė (Benedictum Jakubowskowna)
Šaukliai
1735-05-22 ŽILINSKAS Petras Žilinskas (Zilinski) N Šatės VALUŽYTĖ Marijona Valužytė (Waluzayte)
Šatraminiai
1776-11-26 ŽILINSKAS Pilypas Žilinskas (Žylinski)
Vaiteliškės Mos.p. ZUBYTĖ Kristina Zubytė (Zubowiczowna)
Nevočiai
1806-01-23 ŽILINSKAS Tomas Žilinskas (Tomam Zylinski) N Nevočiai DIMAITĖ Marijona Dimaitė (Mariana Dymowna)
Tauzai

1744-10-17 ŽIOGAS Juozapas Žiogas (Žiogiewicz)

NARMONTAITĖ Kotryna Narmontaitė (Narmunttowna)

1758-09-01 ŽIOGAS Juozapas Žiogas (Žiogas)
Drupiai MICKUTĖ Justina Mickutė (Mickiewiczowna)
Kaukolikai
1712-07-17 ŽIOGAS Mykolas Žiogas (Ziogus)
Vabaliai TUMAITĖ Elžbieta Tumaitė (Tumayte)
Lyksūdė
1774-08-29 ŽIOGAS Mykolas Žiogas (Žiogiewicz)
Lyksūdė SKURVYDAITĖ Marijona Skurvydaitė (Skurwidowna)
Drupiai Mos.p.
1740-01-24 ŽIOGAS Paulius Žiogas (Ziogas)
Lyksūdė ŽEIMYTĖ Marijona Žeimytė (Zieymale)
Žalgiriai
1716-01-26 ŽIOGAS Petras Žiogas (Žiog)
Ersla STONKUTĖ Jadvyga Stonkutė (Stąkowna)

1713-07-25 ŽIOGAS Stanislovas Žiogas (Zioks)
Rukai JONKUTĖ Kristina Jonkutė (Jonkowna)
Ersla
1711-06-07 ŽIOGAS Steponas Žiogas (Žiogus)
Gondlaukė KANIAUSKAITĖ Kotryna Kaniauskaitė (Kanewska)
Gondlaukė

1756-11-21 ŽIPRYS Mykolas Žiprys (Žypris)
Žalgiriai NUMGAUDIENĖ Ieva Numgaudienė (Numgawdziowa) N Daukšiai

1781-06-24 ŽITKUS Dominykas Žitkus (Žitkus)
Mosėdis LAURECKYTĖ Ona Laureckytė (Laureckayte)
Mosėdis
1752-01-23 ŽITKUS Jonas Žitkus (Zytkus)
Mosėdis GIKARAITĖ Marijona Gikaraitė (Gikarowna)

1768-07-10 ŽITKUS Jonas Žitkus (Žitkus) N
TAMOŠAUSKAITĖ Rožė Tamošauskaitė (Tomaszewska)
Mosėdis
1711-01-25 ŽITKUS Kristoforas Žitkus (Žytkiewicz)

ŽIOGIENĖ Barbora Žiogienė (Žiogiene) N Mosėdis
1818-10-22 ŽITKUS Steponas Žitkus (Stephanum Žytkiewicz)
Juknaičiai Mos.p. RIMKUTĖ Uršulė Rimkutė (Urszula Rymkiewiczowna)
Burniškiai Mos.p.

1737-06-30 ŽUKAUSKAS Juozapas Žukauskas (Žukowski)
Rumšaičiai SADAUSKIENĖ Barbora Sadauskienė (Sądowskowa) N Rumšaičiai
1776-07-21 ŽUKAUSKAS Kazimieras Žukauskas (Žukowski) N Klauseikiai Yl.p. STAŠKUTĖ Magdalena Stoškutė (Staszkaty)
Kaukolikai
1733-01-26 ŽUKAUSKAS Mykolas Žukauskas (Zukowski)
Vabaliai ŠAKYTĖ Kristina Šakytė (Szakayte)
Daukšiai
1725-01-21 ŽUKAUSKAS Vasilis Žukauskas (Wasil Žukowski)

VENCLAUSKIENĖ Ieva Venclauskienė (Węnclawowa) N Vabaliai

1801-06-18 ŽUOLYS Dovydas Žuolys (Davidem Zulevicz)
Šarnelė Kalvar.p. ŠMITAITĖ Kotryna Šmitaitė (Catharina Szmyttowna)
Žebrokai
1736-01-22 ŽUOLYS Jokūbas Žuolys (Žulis)
Kulaliai PRIALGAUSKAITĖ Kristina Prialgauskaitė
Prialgava
1777-01-26 ŽUOLYS Jonas Žuolys (Zuwlis)

LUKAITĖ Ona Lukaitė (Lukaty)
Kulaliai
1807-11-12 ŽUOLYS Juozapas Žuolys (Josephum Zulis)
Kulaliai SIMUTYTĖ Ona Simutytė (Anna Symucziowna)
Kulaliai
1767-11-15 ŽUOLYS Jurgis Žuolys (Žuwlis) N Dovainiai Plat.p. SIMAITIENĖ Magdalena Simaitienė (Symayciowa) N Kulaliai
1799-11-05 ŽUOLYS Zacharijus Žuolys (Zachariam Zulewicz)
Šniukščiai ANDRIEJAUSKAITĖ Barbora Andriejauskytė (Barbara Andrzejewskowna)
Šatraminiai
1823-01-16 ŽUOLYS Zacharijus Žuolys (Zachariam Žulis) N Šaukliai AKLYTĖ GANSMANIENĖ Konstancija Aklytė Gansmanienė (Gancmanowa) N Naujukai

1754-11-11 ŽUTAS Gabrielius Žutas (Žuttas)
Lukošaičiai VIRŠILIENĖ Marijona Viršilienė (Wirszylowa) N Juknaičiai
1722-10-18 ŽUTAS Motiejus Žutas (Žut)

STASIUTĖ Magdalena Stasiutė (Stasayte)
Prialgava
1750-04-12 ŽUTAS Paulius Žutas (Žutt)

RAIŠUOTYTĖ Adriana Raušuotytė (Rayszowna)


1737-11-03 ŽUTAUTAS Mykolas Žutautas (Žutowt)
Udraliai URNIEŽIUTĖ Liucija Urniežiutė (Urniežowna)
Mosėdis

1811-06-13 ŽVAGINIS Bonifacas Žvaginis (Bonifacium Žwaginis)
Giršiniai VIBRAITĖ Magdalena Vibraitė (Magdalena Wibrowiczowna)
Giršiniai
1808-06-01 ŽVAGINIS Dominykas Žvaginis (Dominicum Žwaginis)
Tauzai ADOMAUSKYTĖ ŠOPIENĖ Pranciška Adomauskytė Šopienė (Francisca Szopowa ) N Tėveliai
1822-11-07 ŽVAGINIS Dominykas Žvaginis (Ddominicum Žwaginis) N Krakės ŠEMETAITĖ Juozapota Šemetaitė (Jozephata Szemetowna)
Ersla
1816-09-19 ŽVAGINIS Jonas Žvaginis (Joanum Žwaginis) N Būdvietė INTAITĖ Antanina Intaitė (Antonina Jntowiczowna)
Krakės
1715-03-02 ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis (Zwaginis)
Erlėnai Sal.p. TĖVELYTĖ Ona Tėvelytė (Tiewelowna)
Kernai
1775-11-05 ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis (Žwaginis)
Sarmatiškės SIMONAVIČIUTĖ Agota Simonavičiutė (Symonawiczayty)
Udraliai

1719-11-05 ŽVINKLYS Adomas Žvinklys (Adamus Žvinklis)

AŽONDENYTĖ Ieva Ažondenytė (Ewa Uzwundenowna)
Daukšiai
1744-11-21 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys (Antonius Zwinglis)
Daukšiai AKLYTĖ Elena Aklytė (Helena Aklowna)

1824-01-29 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys (Antonium Žwinklewicz)
Kulaliai MONTIKYTĖ Kotryna Montikytė (Catharina Montykowna )
Kulaliai
1752-11-26 ŽVINKLYS Baltramiejus Žvinklys (Bartholomeus Žvinklis)

LUTYTĖ Ona Lutytė (Ana Lutowiczowna)
Mikulčiai
1717-11-21 ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joannes Žwinklis)
Daukšiai BERTAŠIUTĖ Morta Bertašiutė (Marta Bartaszowna)
Ledžiai
1766-11-09 ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joanne Žwinklis)
Nevočiai RAUDYTĖ Kotryna Raudytė (Catharina Rawdowna)
Budriai
1785-11-20 ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joannes Žwinklewicz) N Baksčiai PABRĖŽAITĖ Barbora Pabrėžaitė (Pabrezowna)
Večiai Lenk.p.
1793-11-16 ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joanne Žwinklis)
Kernai JACKUTĖ Veronika Jackutė (Veronicam Jackowna)
Simaičiai
1795-01-29 ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joannem Zwinklewicz)
Laumaičiai POCIUTĖ Barbora Pociutė (Barbara Pacewiczowna)
Kaukolikai
1793-06-08 ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys (Josephus Žwinklewicz)
Erlėnai Sal.p. JASKAUDAITĖ ŽVINKLIENĖ Elena Jaskaudaitė Žvinklienė (Helena Žwinklewiczowa) N Ledžiai
1825-02-08 ŽVINKLYS Mykolas Žvinklys (Michaelem Žwinklis)
Mosėdis PEKNERIUTĖ PETKIENĖ Barbora Peknieriutė Petkienė (Barbara Piotkowa) N Bobiliškės
1774-07-19 ŽVINKLYS Petras Žvinklys (Petri Žwinklis) N Budriai JASKAUDAITĖ Elena Jaskaudaitė (Helena Joskaudayte)
Daukšiai
1785-11-20 ŽVINKLYS Petras Žvinklys (Petrus Žwinklewicz)
Kernai MILIUTĖ Elena Miliutė (Helena Mylewiczowna)
Daukšiai
1803-06-01 ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Franciscum Žwinklewicz)
Baksčiai BAUŽYTĖ Morta Baužytė (Martham Bawžynska)
Mosėdis
1824-02-05 ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Franciscum Žwinklewicz)
Plaušiniai BAUŽYTĖ Zuzana Baužytė (Zuzanam Bawžiowna)
Kusai
1795-10-27 ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys (Stanislaum Zwinklewicz)

MICKUTĖ Morijona Mickutė (Mariana Mickiewiczowna)
Kernai
1819-11-18 ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys (Stanislaum Žwinklis)
Kernai SPIGINAITĖ Magdalena Spiginaitė (Magdalena Spyginowna)
Kernai
1825-02-03 ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys (Stanislaum Žwinklis)
Kernai SIMAITYTĖ Barbora Simaitytė (Barbara Symayciowna)
Kernai
1775-11-12 ŽVINKLYS Tomas Žvinklys (Thomam Žwinklis)
Vaiteliškės Mos.p. BUDRYTĖ Kristina Budrytė (Christinam Budrayte)
Mosėdis
1748-02-10 ŽVIRZDINAS Jonas Žvirzdinas (Žwirzdin)

JONUŠAITĖ Kotryna Jonušaitė (Jonuszayte)

         
         
         
         
         
etoj šio teksto įrašykite savo tekstą. Tai gali būti formatuotas tekstas, be to, galite įterpti nuorodas, vaizdus, filmukus, „Google“ žemėlapius, lenteles ir kitus elementus.