Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

R


1773-11-14 RAČIUS Antanas Račius (Racius)
Šatės DEIMONTAITĖ Kotryna Deimontaitė (Deymontowna)
Derkinčiai
1776-11-27 RAČIUS Jonas Račius (Racis)

RAZGAITYTĖ Barbora Razgaitytė (Razgaty)
Šatės
1771-01-13 RAČIUS Juozapas Račius (Racis)

DAŠKUTĖ Ieva Daškutė (Daszkaty)
Geidučiai Mos.p.
1765-11-03 RAČIUS Jurgis Račius (Racius)
Daukšiai GRAUŽIENĖ Ona Graužienė (Grąžiowa) N
1765-11-17 RAČIUS Mykolas Račius (Racis)

ALSEIKAITĖ Anastasija Alseikaitė (Olseykowna)
Vabaliai
1728-09-26 RAČIUS Petras Račius (Racewicz)
Sk.p. BRIČKIENĖ Kristina Bričkienė (Brickienie) N Mikulčiai
1787-01-28 RAČIUS Simonas Račius (Simon Racius)
Jundulai DAUKANTIENĖ Kotryna Daukantienė (Dawkątowa) N Jundulai
1753-07-22 RAČIUS Stanislovas Račius (Raczys)

NARMONTAITĖ Barbora Narmontaitė (Narmątowna)

1783-10-13 RAČKAUSKAS Tadas Račkauskas (Raczkowski)
Sal.p. KAIRYTĖ Barbora Kairytė (Kayrewiczowna)
Mos.p.
1800-02-20 RADAVIČIUS Adomas Radavičius Ūadamum Radowicz)
Mockaičiai Kalvar.par. PUKINSKYTĖ Liudovika Pukinskytė (Liudowica Pukinskiewna)
Šerkšniai
1781-10-29 RADAVIČIUS Jurgis Radavičius (Radowicz)
Kuršėnų p. VAICIEKAUSKAITĖ Ona Vaiciekauskaitė (Wayczehowska)
Derkinčiai
1766-05-11 RADAVIČIUS Motiejus Radavičius (Radowicz)
Šaučikiai Sal.p. RAPALYTĖ Rozalija Rapalytė (Rafalowiczowna)
Šatraminiai
1766-01-26 RADVILAS Jokūbas Radvilas (Radwilowicz)
Mikytai Plat.p. TVERENYTĖ Magdalena Tverenytė (Twerenowna)
Derkinčiai
1759-11-25 RADVILAS Juozapas Radvilas (Radwillowicz) GD
Mikytai Plat.p. VIČIUTĖ Magdalena Vičiutė (Wicewiczowna)
Prialgava
1769-01-22 RADVILAS Juozapas Radvilas (Radwilowicz) N Prialgava PRIALGAUSKAITĖ Morta Prialgauskaitė (Przyalgowska)
Brotykai
1743-06-29 RADVILAS Jurgis Radvilas (Radwyla)
Plat.p. BUTYTĖ Marijona Butytė (Butowiczowna)
Vabaliai
1785-01-16 RADZEVIČIUS Jonas Radzevičius (Joanes Rodzewicz)
Mosėdis RIMKUTĖ Barbora Rimkutė (Barbara Rymkiewiczowna)
Petraičiai Mos.p.
1754-02-10 RADZEVIČIUS Jurgis Radzevičius (Radzewicz)

KUBILIUTĖ Ona Kubiliutė (Kubyllowna)

1784-01-01 RADZEVIČIUS Kazimieras Radzevičius (Radzewicz)
Šerkšniai PUČKORIUTĖ Agota Pučkoriutė (Puczkarewna)
Šerkšniai
1787-05-30 RADZEVIČIUS Tomas Radzevičius (Thomas Radzewicz)
Šatraminiai MAŽRIMAITĖ Kotryna Mažrimaitė (Moyrzymowna)
Mosėdis
1758-11-19 RADŽINAUSKAS Steponas Radžinauskas (Radžinowski)
Plateliai NORVAIŠAITĖ Rozalija Norvaišaitė (Narwoyszowna)
Šatraminiai
1718-01-23 RAIBYS Andrius Raibys (Reybis)

STASIUTĖ Magdalena Stasiutė (Stasowna)
Šaukliai
1750-11-08 RAIBYS Jurgis Raibys (Raybowicz)

MARKAUSKAITĖ Kotryna Markauskaitė (Markowska)

1757-05-01 RAIBYS Pranciškus Raibys (Raybowicz)
Mosėdis TAMOŠAUSKAITĖ Ona Tamošauskaitė (Tomaszewiczowna)
Mosėdis
1773-01-24 RAIŠYS Martynas Raišys (Raysis)
Šliktinė Plat.p. RUDYTĖ Uršulė Rudytė (Rudowiczowna)
Šatės
1752-05-14 RAIŠYS Mykolas Raišys (Raiszys)

PREIBYTĖ Rožė Preibytė (Preybowska)
Šliktinė
1753-11-11 RAIŠYS Mykolas Raišys (Rayszewicz)

PAULAUSKAITĖ Ona Paulauskaitė (Pawlowska)

1761-01-18 RAIŠYS Tadas Raišys (Rayšis)
Lukošaičiai ŠMITAITĖ Barbora Šmitaitė (Szmytowna)
Prialgava
1736-07-15 RAIŠUTIS Jonas Raišutis (Ryszutowski) N Šerkšniai APULSKYTĖ Kotryna Apulskytė (Apulska)
Rukai
1810-02-15 RAMANAUSKAS Andrius Ramanauskas (Andream Romanowski)
Skaudaliai Sal.p. PAULAUSKAITĖ Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska)
Žalgiriai
1769-07-02 RAMANAUSKAS Antanas Ramanauskas (Romanowski)
Šatraminiai JURKŠAITĖ Magdalena Jurkšaitė (Jurkszowna)
Daukšiai
1796-11-15 RAMANAUSKAS Antanas Ramanauskas (Antonium Romanowski)

STOŠKUTĖ Petronėlė Stoškutė (PetronillaStaszkowna)
Kaukolikai
1753-11-25 RAMANAUSKAS Baltramiejus Ramanauskas (Roma....wki) N Šatraminiai VASILIAUSKYTĖ Elena Vasiliauskytė (Wasilewska)
Šatraminiai
1826-11-23 RAMANAUSKAS Feliksas Ramanauskas (Felicem Romanowski)
Šaukliai RAZMAITĖ Antanina Razmaitė (Antoninam Razmowna)
Kulaliai
1801-05-07 RAMANAUSKAS Jonas Ramanauskas (Joannem Romanowski) N Burviai GEGUŽYTĖ Elžbieta Giegužytė (Elizabeth Geigozowna)
Šaukliai
1812-06-11 RAMANAUSKAS Jonas Ramanauskas (Joannem Romanowski)
Mosėdis MAŽUTYTĖ PALUBINSKIENĖ Ona Mažutytė Palubinskienė (Annam Polubinska) N Igariai
1815-11-16 RAMANAUSKAS Juozapas Ramanauskas (Jozephum Romanowski)

BARTKUTĖ Elena Bartkutė (Helena Bortkowna)
Krakės
1752-02-06 RAMANAUSKAS Kazimieras Ramanauskas (Ramanowski)
Vindeikiai JUCIENĖ Marijona Jucienė (Juciowa) N
1786-10-28 RAMANAUSKAS Kazimieras Ramanauskas (Casimirus Romanowski)
Šekai RONKYTĖ Morta Ronkytė (Martha Rąkowna)
Šekai
1792-11-06 RAMANAUSKAS Kazimieras Ramanauskas (Casimirus Romanowski)
Mosėdis ŠMITAITĖ Elžbieta Šmitaitė (Elisabetha Szmytowna)
Mosėdis
1815-02-25 RAMANAUSKAS Kazimieras Ramanauskas (Cazimirum Romanowski)

LEDYTĖ Domicėlė Ledytė (Domicella Ledynowska)
Mos.p.
1800-06-04 RAMANAUSKAS Laurencijus Ramanauskas (Laurentium Ramanowski)
Mosėdis BUIVYDAITĖ Julijona Buivydaitė (Juliana Buywidowna)
Šatės
1788-11-28 RAMANAUSKAS Martynas Ramanauskas (Martinus Romanowski)
Erlėnai Sal.p. GVAZDŽIAUSKIENĖ Marijona Gvazdžiauskienė (Mariana Gwazdziauskieny) N Šaukliai
1799-01-29 RAMANAUSKAS Mykolas Ramanauskas (Michaelem Ramanowski)

ŠIAUDINYTĖ Joana Šiaudinytė (Joanna Szawdynowna)
Šekai
1777-11-29 RAMANAUSKAS Motiejus Ramanauskas (Ramanowski)
Geidučiai VAINORAITĖ Magdalena Vainoraitė (Waynorayte)
Geidučiai Mos.p.
1738-01-19 RAMANAUSKAS Pranciškus Ramanauskas (Ramanowski)
Šatraminiai PALUBINSKAITĖ Elžbieta Palubinskaitė (įraše Pukinska)
Žalgiriai
1814-11-24 RAMANAUSKAS Pranciškus Ramanauskas (Franciscum Romanowski)

GIKARAITĖ Pranciška Gikaraitė (Franciscam Gikarowna)
Daukšiai
1762-05-30 RAMANAUSKAS Stanislovas Ramanauskas (Romanowski) N Daukšiai MAČERNYTĖ Marijona Mačernytė (Maczernowna)
Nevočiai
1767-11-15 RAMANAUSKAS Stanislovas Ramanauskas (Romanowski)
Šatraminiai JUREVIČIUTĖ Ona Jurevičiutė (Jurewiczowna)
Šaukliai
1813-11-04 RAMANAUSKAS Stanislovas Ramanauskas (Stanislaum Romanowski)
Nasrėnai Sal.p. SIMUTYTĖ Elena Simutytė (Helenam Symutowna)
Šatraminiai
1713-11-25 RAMONAS Jurgis Ramonas (Ramenaytis)

MOTIEJŪNAITĖ Ona Motiejūnaitė (Motieiowna)
Juknaičiai
1821-02-15 RAMONAS Kazimieras Ramonas (Casimirum Ramonas)
Mosėdis RAZMAITĖ Anastasija Razmaitė (Anastasia Razmowna)
Kulaliai
1777-11-23 RAMONAS Pranciškus Ramonas (Franciscum Ramons)
Daukšiai BAUŽYTĖ Morta Baužytė (Martham Bawzinskayte)
Daukšiai
1728-07-11 RAMONAS Stanislovas Ramonas (Remons)
Sk.p. ČIRVINSKAITĖ Ona Čirvinskaitė (Czirwinskayte)
Mosėdis
1787-10-20 RAPALIS Antanas Rapalis (Antonius Rapalowicz)
Šatraminiai PAKULYTĖ Emolijona Pakulytė (Emiliana Pakulowna)
Šatraminiai
1810-07-08 RAPALIS Juozapas Rapalis (Jozephum Rafalowicz)
Šatraminiai KRIŠTAPAITYTĖ BAUŽIENĖ Elena Krištapaitytė Baužienė (Helena Bauzynska) N Daukšiai
1750-02-02 RAPALIS Jurgis Rapalis (Rafalowicz)
Šatraminiai PETRAUSKAITĖ Kristina Petrauskaitė (Piotrowska)
Šatraminiai
1820-02-08 RAPALIS Jurgis Rapalis (Georgium Rafalowicz)
Šatraminiai TARVYDAITĖ Rožė Tarvydaitė (Roza Tarwidowna Rafalowiczowa)
Ledžiai
1762-02-07 RAPALIS Kazimieras Rapalis (Rafalowicz)
Šatraminiai ŠEDVIDYTĖ Barbora Šedvydytė (Szedwidowiczowna)
Šekai
1821-02-20 RAPALIS Leonas Rapalis (Leonem Rafalowicz)
Šatraminiai RUDYTĖ Ona Rudytė (Anna Rudowna)
Šatraminiai
1823-01-16 RAPALIS Nikodemas Rapalis (Nicodemum Rapalis)
Šatraminiai SENDRAUSKAITĖ Antanina Sendrauskaitė (Antonina Sędrowna)
Žalgiriai
1784-02-09 RAPALIS Pranciškus Rapalis (Rafalowicz)
Šatraminiai ŽIBIKAITĖ Marijona Žibikaitė (Zybykowna)
Šatraminiai
1801-01-08 RAPALIS Stanislovas Rapalis (Stanislaum Raffalowicz)

GALDIKAITĖ Magdalena Galdikaitė (Magdalena Galdykowskowna)
Šatraminiai
1733-11-22 RAŠTIKIS Motiejus Raštikis (Rasztikis)
Pašiiė Yl.p. BUTKUTĖ Ona Butkutė (Annam Butkayte)
Kaukolikai
1746-11-01 RATKUS Antanas Ratkus (Ratkiewicz)
Narmantai Sal.p. KIDYKAITĖ Kotryna Kidykaitė (Kidikowna)
Šatraminiai
1789-06-21 RAUDYS Antanas Raudys (Antonius Raudowicz) N Šekai BERNIUTĖ Ona Berniutė (Ana Bernawskayte)
Šatraminiai
1741-11-12 RAUDYS Jonas Raudys (Joanes Rawdowicz)
Budriai RAPALYTĖ Ona Rapalytė (Ana Rafalowna)
Šatraminiai
1776-07-06 RAUDYS Jonas Raudys (Rawdowicz)
Šakaliai GERUTIENĖ Kristina Gerutienė (Gierutieny) N Šaukliai
1797-02-21 RAUDYS Jonas Raudys (Joannem Raudowicz) N Baidotai Sal.p. JONKUTĖ Brigita Jonkutė (Brigitta Janczowna)
Šniukščiai
1809-11-22 RAUDYS Jonas Raudys (Joannem Rawdowicz)
Aleksandrija Skuodo p. LEKSTUTYTĖ Agnė Lekstytė (Agnem Lextutowiczowna)
Rukai
1824-11-18 RAUDYS Jonas Raudys (Joannem Rawdis

MURAUSKAITĖ BENELIENĖ Barbora Murauskaitė Benelienė (Barbara Benelowa) N Ledžiai
1822-10-10 RAUDYS Juozapas Raudys (Jozephum Rawdowicz)
Kulai Skuodo p. VALANTINAITĖ Anastasija Valantinaitė (Anastasia Walentynowiczowna)
Būdvietė
1814-02-03 RAUDYS Jurgis Raudys (Georgium Raudis)
Šekai BURBAITĖ Kotryna Burbaitė (Catharinam Burbowna)
Žalgiriai
1816-05-23 RAUDYS Jurgis Raudys (Georgium Rawdowicz) N Šakaliai AKLYTĖ KUBILIENĖ Elena Aklytė Kubilienė (Helena Kubillowiczowa) N Mikulčiai
1772-11-22 RAUDYS Mykolas Raudys (Michaelem Rawdis)
Budriai VENSLAUSKYTĖ Ona Liebutė Venslauskytė (Anna Węclawska)
Daukšiai
1806-10-23 RAUDYS Motiejus Raudys (Matheum Raudis)
Sal.p. JANULYTĖ Ona Janulytė (Anna Janulowna)
Šatraminiai
1807-11-05 RAUDYS Pranciškus Raudys (Franciskum Rawdowicz)
Šekai GRIGAITYTĖ Barbora Grigaitytė (Barbara Grygiewiczowna)
Šatraminiai
1758-02-05 RAUDONIS Juozapas Raudonis (Rawdonis)
Kaukolikai KURILAITĖ Magdalena Kurilaitė (Kurilowna)
Kaukolikai
1744-06-27 RAUDONIS Mykolas Raudonis (Rawdonys)

PETRULYTĖ Judita Petrulytė (Petrulewiczowna)
Ersla
1746-02-06 RAUDONIS Steponas Raudonis (Raudonis)
Medsėdžiai Yl.p. NARKUTĖ Magdalena Narkutė (Narkayte)
Kaukolikai
1809-06-08 RAUDONIS Tomas Raudonis (Thomam Rawdonis) N Paluobė Yl.p. ALŠAUSKYTĖ Barbora Alšauskytė (Barbara Olszewska)
Žebrokai
1730-11-19 RAZGAITIS Jonas Razgaitis (įraše Žielaytis)
Budvietė KUBILIUTĖ Marijona Kubiliutė (Kubylowna)
Šakaliai
1769-06-05 RAZGAITIS Jonas Razgaitis (Razgayta)
Šaukliai BALTRIMIENĖ Ona Baltrimienė (Baltrymowa) N Mosėdis
1745-01-17 RAZGAITIS Juozapas Razgaitis (Razgaytis)
Šaukliai GRINKUTĖ Judita Grinkutė (Grynkayte)
Šaukliai
1790-11-01 RAZGAITIS Juozapas Razgaitis (Josephus Rozgiewicz)
Užluobė Sk.p. GASAUSKAITĖ Ona Gasauskaitė (Ana Gosewiczewna)
Juknaičiai
1817-02-04 RAZGAITIS Motiejus Razgaitis (Matheum Rozgiewicz)

KAZLAUSKYTĖ GALDIKIENĖ Marijona [Kazlauskytė ?] Galdikienė (Marianna Galdykowa) N Ledžiai
1765-05-28 RAZGAITIS Petras Razgaitis (Razgaytis)
Plat.p. BALVOČIUTĖ Barbora Balvočiutė (Balwoczayte)

1786-11-20 RAZGAITIS Pranciškus Razgaitis (Fran. Rayzgiewicz)
Šliktinė KAVECKAITĖ Kunegunda Kaveckaitė (Cunegu.Kawecka)
Šliktinė
1771-11-24 RAZMA Bonifacas Razma (Razmowicz)
Kulaliai Sal.p. MILINSKYTĖ Barbora Milinskytė (Milinska)

1816-11-29 RAZMA Bonifacas Razma (Bonifitarium Razmowicz)

DANIELIUTĖ Magdalena Danieliutė (Magdalena Danillewiczowna)
Kulaliai
1781-01-14 RAZMA Jonas Razma (Razmowicz)
Notėnai Platt.p. RUDIENĖ Ona Rudienė (Rudowiczowa) N Sodalė Šat.p.
1797-05-02 RAZMA Jonas Razma (Joannes Razmowicz)

MONTIKAITĖ Regina Montikaitė (Regina Mątykowna)
Kulaliai
1798-05-29 RAZMA Juozapas Razma (Jozephum Razmowicz)
Kulaliai ČIAPAITĖ Matilda Čepaitė (Mehtildem Czepowska)
Mos.p.
1818-11-12 RAZMA Juozapas Razma (Jozephum Razmowicz)
Kulaliai DAPŠAUSKAITĖ Elžbieta Dapšauskaitė (Elizabetha Dobszewiczowna) GD
Geldžiūnai Plat.p.
1785-01-16 RAZMA Jurgis Razma (Georgius Razmowicz)
Baidotai Sal.p. KLOVAITĖ Ona Klovaitė (Anna Klowowna)
Petraičiai Mos.p.
1786-01-29 RAZMA Jurgis Razma (Georgius Razmowicz) N Virbalai GONZIENĖ Marijona Gonzienė (Marianna Gązewska)
Ledžiai
1714-02-11 RAZMA Mykolas Razma (Razmaytis)
Baidotai Sal.p. BAIPŠYTĖ Ona Baipšytė (Babszowna)
Drupiai Mos.p.
1749-11-30 RAZMA Motiejus Razma (Rasmaytis)

KVIETKUTĖ Regina Kvietkutė (Zwiatkowska)
Simaičiai
1762-02-07 RAZMA Venceslovas Razma (Razmowicz)
Baidotai Sal.p. GEDMINAITĖ Rožė Gedminaitė (Giedminowna)
Geidučiai Mos.p.
1822-11-21 RAZMUS Dominykas Razmus (Dominicum Razmus)

AŽONDONYTĖ Ona Ažondonytė (Anna Ažądinowna)
Šaukliai
1777-11-16 RAZMUS Izidorius Razmus (Razmus)
Panotėnai Sal.p. LIEKIENĖ Barbora Liekienė (Liekiene) N Kulaliai
1825-11-24 RAZMUS Jonas Razmus (Joannem Razmus)

BUIVYDAITĖ Leokadija Buivydaitė (Leocadiam Buywidowna)
Kulaliai
1826-01-12 RAZMUS Juozapas Razmus (Josephum Razmus)

DARŽINSKAITĖ Apolonija Daržinskaitė (Apaloniam Zdarzynska)
Mosėdis
1827-01-18 RAZMUS Petras Razmus (Petrum Razmus) N Kulaliai Sal.p. LAUKYTĖ Magdalena Laukytė (Magdalenam Lawkowiczowna)
Mosėdis
1799-01-29 RELIUGA Kazimieras Reliuga (Cazimirum Reluga)
Erlėnai Sal.p. KAIRYTĖ Ona Kairytė (Anna Kayrowna)
Vindeikiai
1758-11-26 REMEZA Gasparas Remeza (Remeza)
Gailiškiai Yl.p. VENCKUTĖ Terezė Venckutė (Węckiewiczowna)
Rukai
1758-07-11 RENYS Motiejus Renys (Reniewicz)

GAIDIENĖ Ieva Gaidienė (Hoydojowa) N Daukšiai
1711-06-21 REZIKAS Kristoforas Rezikas (Rezyks)
Žebrokai MARČIAUSKAITĖ Dorota Marčiauskaitė (Marczoska)
Rukai
1761-11-22 RIDIKAS Steponas Ridikas (Rydykiewicz)
Paparčiai Kalvar.p. PETRIKAITĖ Konstancija Petrikaitė (Petrykowska)
Lukošaičiai
1777-04-27 RIEKIS Tadas Riekis (Riekis)
Šatės DAUGINTYTĖ Kristina Daugintytė (Dawgintaity)
Vindeikiai
1826-02-23 RIEPŠAS Adomas Riepšas (Adamum Riepsz)
Šėkai NARKUTĖ Kotryna Narkutė (Catharinam Narkowna)
Igariai
1803-11-10 RIEPŠAS Antanas Riepšas (Antonium Repszewicz)
Šakaliai MONČYTĖ Felicijona Mončytė (Felicianam Monczowna)
Virbalai
1753-07-22 RIEPŠAS Jonas Riepšas (Rapszas)

BURBIENĖ Barbora Burbienė (Burbowa) N Šekai
1815-02-16 RIEPŠAS Juozapas Riepšas Jozephum Repsz)

VITKUTĖ Barbora Vitkutė (Barbara Witkiewiczowna)
Šakaliai
1765-11-17 RIEPŠAS Kazimieras Riepšas (Repszewicz)
Kalviai Lenk.p. TAURINSKAITĖ Marijona Taurinskaitė (Tawrinska)
Šakaliai
1782-06-30 RIEPŠAS Kazimieras Riepšas (Rapszewicz) N Šakaliai BAUŽYTĖ Morta Baužytė (Baužowna)
Šakaliai
1791-01-23 RIEPŠAS Kazimieras Riepšas (Casimirus Riepszus) N Šakaliai BUTKIENĖ Rozalija Butkienė (Rosalia Butkowa) N Šakaliai
1733-11-28 RIEPŠAS Mykolas Riepšas (Riepszus)
Rukai RIMKUTĖ Marijona Rimkutė (Rimkayte)
Vabaliai
1751-07-18 RIEPŠAS Pranciškus Riepšas (Rapszas)

GAUBIENĖ Agota Gaubienė (Gaubiowa) N
1773-10-24 RIEPŠAS Tomas Riepšas (Repszas)
Pesčiai Sal.p. LENKŠAITĖ Agota Lenkšaitė (Lększaty)
Kernai
1730-10-29 RIEŠKA Jurgis Rieška (Rieszka) N Mižaičiai Sedos p. JURGEVIČIUTĖ Barbora Jurgevičiutė (Jurgewiczayte)
Geidučiai Mos.p.
1787-06-10 RIMGAILA Adomas Rimgaila (Adam Rymgayllo)
Laumėsi Sed.p. GINIOTAITĖ Marijona Giniotaitė (Mariana Giniattowna)
Prialgava
1730-11-12 RIMGAILA Baltramiejus Rimgaila (Rimgayla)

JANULYTĖ Uršulė Janulytė (Jenulewiczowna)
Rukai
1711-11-28 RIMGAILA Jonas Rimgaila (Rymgaylo)

PADEGIMAITĖ Marijona Padegimaitė (Padegimska)
Prialgava
1812-02-27 RIMGAILA Pranciškus Rimgaila (Franciscum Rymgaillo) GD
Laumės Šat.p. PIKTURNAITĖ Barbora Pikturnaitė (Barbaram Pikturnianka)
Prialgava
1722-11-07 RIMKUS Baltramiejus Rimkus (Rymkiewicz)
Lyksūdė POCIUTĖ Marijona Pociutė (Pocwitayte)
Mikulčiai
1782-01-21 RIMKUS Baltramiejus Rimkus (Rymkus)
Lyksūdė GEDRIMIENĖ Ona Gedrimienė (Gedrimowa) N Geidučiai Mos.p.
1765-11-25 RIMKUS Dovydas Rimkus (Rymkiewicz)
Rukai BUDRYTĖ Rozalija Budrytė (Budrewiczowna)
Lyksūdė
1743-11-24 RIMKUS Jonas Rimkus (Rymkiewicz) N Šakaliai ALSEIKAITĖ Magdalena Alseikaitė (Alseykowna)
Kernai
1784-11-14 RIMKUS Jonas Rimkus (Rymkiewicz)
Igariai PIEKUTĖ Marijona Piekutė (Piekiewiczowna)
Igariai
1791-01-30 RIMKUS Juozapas Rimkus (Josephus Rymkus)

MIKUTIENĖ Magdalena Mikutienė (Magdalena Mikuttowa) N
1816-02-15 RIMKUS Juozapas Rimkus (Jozephum Rymkiewicz)
Udraliai MIKUTAITĖ Barbora Mikutaitė (Barbara Mikutowna)
Šatraminiai
1789-12-25 RIMKUS Jurgis Rimkus (Georgius Rymkiewicz)
Viekšniai DAUKŠAITĖ Petronėlė Daukšaitė (Petronela Daukszewiczowna)
Krakės
1798-11-27 RIMKUS Jurgis Rimkus (Georgium Rimkiewicz)
Daukšiai VAŠKYTĖ Rozalija Vaškytė (Rozalia Waszkiewiczowna)
Krakės
1767-08-02 RIMKUS Kazimieras Rimkus (Rimkiewicz)

STASIENĖ Rožė Stasienė (Stassewiczowa) N Lyksūdė
1821-02-08 RIMKUS Leonas Rimkus (Leonam Rymkus)
Virbaliai PETRIKAITĖ Ona Petrikaitė (Anna Petrykowska)
Šniukščiai
1758-08-01 RIMKUS Martynas Rimkus (Rymkiewicz)
Lyksūdė RUDIENĖ Konstancija Rudienė (Rudowiczowa) N Lyksūdė
1763-11-20 RIMKUS Martynas Rimkus (Rymkiewicz)
Daukšiai VITKIENĖ Ona Vitkienė (Witkiowa) N Šakaliai
1782-11-10 RIMKUS Martynas Rimkus (Rymkiewicz)
Šaukliai ŠMITAITĖ Magdalena Šmitaitė (Szmytowna)
Igariai
1768-07-17 RIMKUS Mykolas Rimkus (Rymkus)
Brotykai RAUDONYTĖ Kotryna Raudonytė (Rawdoneyty)
Kaukolikai
1794-01-21 RIMKUS Motiejus Rimkus (Motheum Rymkiewicz)
Brotykai RONKYTĖ Magdalena Ronkytė (Magdalena Rąkiewiczowna)
Lukošaičiai
1767-11-15 RIMKUS Pranciškus Rimkus [?] (Rimkiewicz)

VIČIUTĖ Elena Vičiutė (Winczowna)
Rukai
1732-06-01 RIMKUS Simonas Rimkus (Rimkiewicz)
Rumšaičiai PUKINSKYTĖ Magdalena Pukinskytė (Pukinskayte)
Igariai
1759-10-27 RIMKUS Stanislovas Rimkus (Rymkiewicz)
Daukšiai BURBAITĖ Kotryna Burbaitė (Burbowna)
Kernai
1711-02-15 RIMKUS Steponas Rimkus (Rimkaytis)
Peldžiai Sal.p. KusaiTĖ Dorota Kusaitė (Kusayte)
Ledžiai
1790-10-20 RIMKUS Tomas Rimkus (Thomas Rymkiewicz)
Daukšiai MIKUTAITĖ Barbora Mikutaitė (Barbara Mikutowna)
Mikulčiai
1734-10-10 RINIUS Antanas Rinius (Rinewicz)
Šukiai Pal.p. PRIALGAUSKAITĖ Kotryna Prialgauskaitė (Przyalgowska)
Prialgava
1726-02-24 RINKUS Motiejus Rinkus (Rynkowski)
Prialgava JUREVIČIUTĖ Rpžė Jurevičiutė (Jurewiczowna)
Lyksūdė
1782-02-03 RYLA Vincentas Ryla (Ryllo) GD

ALSEIKAITĖ Godoberta Alseikaitė (Olseykowna)
Rumšaičiai
1730-01-22 ROKAS Kazimieras Rokas (Roka)
Kaukolikai LUTYTĖ Kotryna Lutytė (Lutowna)
Daktarai
1758-04-09 RONYS Jokūbas Ronys (Ronis)
Ersla KULSIENĖ Marijona Kulsienė Kulsiowa) N Ersla
1735-11-13 RONKYS Antanas Ronkys (Ronkiewicz)
Udraliai MALŪKAITĖ Marijona Malūkaitė (Malukowiczowna)
Šakaliai
1740-12-06 RONKYS Antanas Ronkys (Ronkiewicz) N Šakaliai KONČIUTĖ Magdalena Končiutė (Konczowna)
Šakaliai
1771-01-27 RONKYS Antanas Ronkys (Rąkiewicz)
Šatraminiai LIEBUTĖ Marcijona Liebutė (Lebayty)
Šaukliai
1811-01-24 RONKYS Antanas Ronkys (Antonium Runkiewicz)

ŠIAUDINYTĖ Julijona Šiaudinytė (Juliannam Szawdynewna)
Šatraminiai
1790-10-03 RONKYS Bonaventūras Ronkys (Bonaventura Rąkiewicz)
Plaušiniai RAMONAITĖ Ona Ramonaitė (Ana Romanowna)
Plaušiniai
1781-01-21 RONKYS Kazimieras Ronkys (Rąkis)
Brotykai KRYŽIUVIENĖ Elžbieta Kryžiuvienė (Krzyzowska) N Brotykai
1818-01-29 RONKYS Pranciškus Ronkys (Franciscum Rąkis)

BERNYTĖ Petronėlė Bernytė (Petronella Bernowna)
Šatraminiai
1765-11-17 RONKYS Stanislovas Ronkys (Rąkis)
Grūšlaukė Sal.p. KAZLAUSKYTĖ Regina Kazlauskytė (Kazlowska)
Brotykai
1783-10-13 RONKYS Viktorinas Ronkys (Rąkiewicz)
Šatraminiai KUBILIUTĖ Magdalena Kubiliutė (Kubilowiczowna)
Budriai
1744-06-21 ROZGA Jokūbas Rozga (Rozga)
Geidučiai STANKUTĖ Marijona Stankutė (Stankiewiczowna)
Prialgava
1730-10-15 ROZGA Jonas Rozga (Rozga)
Šatės KUBILIUTĖ Marijona Kubiliiutė (Kubylowna)
Gaubės
1734-02-05 ROZGA Jonas Rozga (Rozga) N Rumšaičiai PETRIKAITĖ Ona Petrikaitė (Petrikowna)
Mockaičiai
1771-01-27 ROZGA Juozapas Rozga (Razgus) N
BRUŽAITĖ Barbora Bružaitė (Bružayty)
Rumšaičiai
1757-10-16 ROZGA Juozapas Rozga (Rozgus)
Dovainiai Plat.p. DONĖLIENĖ Marijona Donėlienė (Donielenie) N Rumšaičiai
1758-10-22 ROZGA Martynas Rozga (Rozga) N Ersla VALANTINAITĖ Barbora Valantinaitė (Walutowiczowna)
Laumaičiai
1756-10-17 ROZGA MartynasRozga (Rozga)
Tėveliai MOCKUTĖ Elžbieta Mockutė Mackiewiczowna)
Ersla
1722-11-22 ROZGA Mykolas Rozga (Rezgus)
Erlėnai Sal.p. MOTIEJAITĖ Kotryna Motiejaitė (Motieiayte)
Šaukliai
1772-11-22 ROZGA Mykolas Rozga (Rozga)

SIMUTIENĖ Barbora Simutienė (Symuciowa) N Simaičiai
1754-11-11 ROZGA PetrasRozga (Petrus Rozga)
Krakės VAIČIULYTĖ Marijona Vaičiulytė (Wayciulowna)
Krakės
1810-02-27 RUBEŽEVIČIUS Pranciškus Rubeževičius (Franciscum Rubažewicz)
Barstyčiai Kalv.p. PRIALGAUSKAITĖ Petronėlė Prialgauskaitė (Petronilla Przyalgowska)
Prialgava
1711-11-28 RUBEŽEVIČIUS Tomas Rubeževičius (Rubazewicz)

MONTRIMIENĖ Magdalena Montrimienė (Mątrymowiczowa) N Prialgava
1734-02-24 RUBIKAS Jonas Rubikas (Rubyk)
Krakės NUMGAUDAITĖ Elena Numgaudaitė (Numgaudziowna)
Krakės
1758-07-11 RUBONAS Pranciškus Rubonas (Rubon)
Daukšiai NUMGAUDAITĖ Ona Numgaudaitė (Numgawdziowna)
Daukšiai
1751-11-29 RUČYS Kazimieras Ručys (Ručis)

ANDRIEKUTĖ Barbora Andriekutė (Andriekayte)

1735-04-25 RUDYS Aloyzas Rudys (Rudis)
Šatės MIŽAITĖ Ona Mižaitė (Mižaytie)
Šatės
1802-01-13 RUDYS Antanas Rudys (Antonium Rudowicz)
Šatraminiai PAULIKAITĖ Terezė Paulikaitė (Tereza Pawlikowna)
Šatraminiai
1752-09-21 RUDYS Jonas Rudys (Rudowicz)

BARAUSKAITĖ Konstancija Barauskaitė (Borowska)
Šatės
1792-09-30 RUDYS Mykolas Rudys (Michael Rudowicz)
Narmantai Sal.p. JACKUTĖ Barbora Jackutė (Barbara Jackayte)
Gaubės
1745-11-14 RUDYS Motiejus Rudys (Rudzewicz)
Plateliai BUNKŠAITĖ Kotryna Bunkšaitė (Bunkszowna)
Mikulčiai
1774-02-06 RUDYS Motiejus Rudys (Rudowicz)
Šatės PAULAUSKAITĖ Kotryna Paulauskaitė (Pawlowska)
Žalgiriai
1777-06-09 RUDYS Motiejus Rudys (Rudowicz)
Šatės BUTKUTĖ Ona Butkutė (Butkiewiczowna)
Vabaliai
1808-10-27 RUDYS Stanislovas Rudys (Stanislaum Rudy)
Naujukai Gintel.par. MOTUŽYTĖ Brigita Motužytė (Brygita Motuzowna)
Mosėdis
1789-06-07 RUDYS Tomas Rudys (Thomas Rudowicz)
Geldžiūnai Platel.p. PETKUTĖ Barbora Petkutė (Barbara Petkiewiczowna)
Rukai
1808-11-03 RUGINIS Bonifacas Ruginis (Bonifacy Ruginowicz) N Tuzai Sal.p. JACKAITĖ Ieva Jackutė (Ewa Jackiewiczowna)
Mosėdis
1777-01-19 RUGINIS Dominykas Ruginis (Ruginis)

MICKUTĖ Morta Mickutė (Mickiewiczowna)
Vindeikiai
1733-11-22 RUGINIS Kazimieras Ruginis (Ruginewicz)

VIČIUTĖ Marijona Vičiutė (Wiczowna)
Mosėdis
1738-10-12 RUIKA Antanas Ruika (Ruyka)
Kusai RIMKUTĖ Elžbieta Rimkutė (Rymkiewiczowna)
Šakaliai
1798-11-27 RUIKA Antanas Ruika (Antonium Ruyka)
Kusai JURKUTĖ Felicijona Jurkutė (Feliciana Jurkayciowna)
Laumaičiai
1827-02-13 RUIKA Antanas Ruika (Antonium Ruyko)
Kūlupėnai Kart.p. VASERYTĖ Elena Vaserytė (Helenam Waserowna)
Daukšiai
1764-02-26 RUIKA Jonas Ruika (Royka)
Luknės Sk.p. MAŽUTYTĖ Barbora Mažutytė (Mažutowna)
Daukšiai
1808-11-24 RUIKA Jonas Ruika (Joannes Ruyko)
Kusai ZUBAITĖ GIEDRIENĖ Barbora Zubaitė Giedrienė (Barbara Gidrowa) N Igariai
1790-11-14 RUIKA Juozapas Ruika (Josephus Ruyko)
Kernai TĖVELYTĖ Barbora Tėvelytė (Barbara Tewelowiczowna)
Šaukliai
1819-10-21 RUIKA Juozapas Ruika (Jozephum Ruyko)
Peldžiai Sal.p. PAULAUSKAITĖ RAMANAUSKIENĖ Barbora Paulauskaitė Ramanauskienė (Barbara Romanowska) N Žalgiriai
1774-01-30 RUIKA Jurgis Ruika (Ruyko)
Šatės SABECKYTĖ Marijona Sabeckytė (Sabeckayty)
Vabaliai
1711-06-15 RUIKA Kazimieras Ruika (Ruyka)
Kusai DOMEIKIENĖ Kotryna Domeikienė (Domeykowa) N Šakaliai
1744-05-24 RUIKA Mykalojus Ruika (Ruyko)
Kulai MAŽONAITĖ Morta Mažonaite (Mažynayte)
Vindeikiai
1797-02-21 RUIKA Mykolas Ruika (Michaelem Ruyko)

ZUBYTĖ Babora Zubytė (Barbara Zubowiczowna)
Kusai
1809-02-02 RUIKA Mykolas Ruika (Michaelem Ruiko) N Igariai DARGYTĖ Anastasija Dargytė (Anastasia Dargiowna)
Tėveliai
1759-02-25 RUIKA Simonas Ruika (Ruyka)
Kusai ALSEIKAITĖ Elžbieta Alseikaitė (Alseykowna)
Kernai
1796-11-27 RUIKA Simonas Ruika (Simonem Ruyko) N Kernai PAULAUSKAITĖ Magdalena Paulauskaitė (Pawlowskowna)
Šaukliai
1711-05-17 RUKŠKIS Dovydas Rukškis (Rukszki)
Lyksūdė BUNKUTĖ Kotryna Bunkutė (Bunkayte)
Lyksūdė
1778-10-18 RUMBUTIS Andrius Rumbutis (Rumbiewicz)
Vabalninko p. VIRŠILAITĖ Barbora Viršilaitė (Wirszylowna)
Rukai
1784-06-11 RUMBUTIS Baltramiejus Rumbutis (Rumbutowicz)
Daukšiai JURKŠAITĖ Elžbieta Jurkšaitė (Jurkszowna)
Daukšiai
1714-11-30 RUMBUTIS Dovydas Rumbutis (Rumbutis)
Lenkimai MEŠKYTĖ Ona Meškytė (Meszkayte)
Žalgiriai
1771-10-20 RUMBUTIS Jokūbas Rumbutis (Rumbutis) N Barzdžiai Sal.p. LAUKINEITYTĖ Kotryna Laukineitytė (Lawkineytaty)
Palšiai
1781-02-18 RUMBUTIS Juozapas Rumbutis (Rumbutis)
Baksčiai AKLYTĖ Barbora Aklytė (Aklate)
Bobiliškės
1745-10-24 RUMBUTIS Jurgis Rumbutis [?] (Rąbuni)
Lenkimai SIMUTYTĖ Kotryna Simutytė (Symutowna)
Šatraminiai
1756-11-14 RUMBUTIS Jurgis Rumbutis (Rumbutis)
Daukšiai BAUŽYTĖ Ona Baužytė (Bawžewiczowna)
Daukšiai
1792-11-22 RUMBUTIS Jurgis Rumbutis (Georgius Rumbutis)
Daukšiai ŠULEIKYTĖ Kotryna Šuleikytė (Catharina Szuleykowna)
Daukšiai
1729..01.24 RUMBUTIS Kristoforas Rumbutis (Rumbutis)
Peldžiai Sal.p. KusaiTĖ Ona Kusaitė (Kusayte)
Ledžiai
1815-11-23 RUMBUTIS Mykolas Rumbutis (Michaelem Rombutowicz)
Šaukliai SIMUTYTĖ Ona Simutytė (Anna Symutowna)
Šatraminiai
1817-05-08 RUMŠAS Juozapas Rumšas Jozephum Rumpszus)

RAZMAITĖ Viktorija Razmaitė (Victoria Razmowiczowna)
Kulaliai
1730-11-05 RUMŠAS Motiejus Rumšas (Rumszus) N Mikulčiai PAULAUSKAITĖ Barbora Paulauskaitė (Paulauskaite)
Šaukliai
1765-10-28 RUPEIKA Mykolas Rupeika (Rupeyko) GD
Prialgava LUKAVIČIUTĖ Marcijona Lukavičiutė (Lukowiczowna)
Apuolė
1713-02-12 RUPEIKA Z. Rupeika (Rupeyko)

PILIBAITIENĖ Ona Pilibaitienė (Philiphowa) N
1735-11-06 RUPŠAS Motiejus Rupšas (Rupszewicz)
Brotykai PUKINSKYTĖ Terezė Pukinskytė (Pukinskowna)
Mosėdis
1736-07-01 RŪTĖ Jurgis Rūtė (Rute)
Erlėnai Sal.p. ŠEPULYTĖ Elžbieta Šepulytė (Szepulowna)
Daukšiai
1759-08-26 RUŽYS Izidorius Ružys (Ružis)
Ersla STASIUTĖ Elžbieta Stasiutė (Stassewiczowna)
Ersla
1713-06-29 RUŽYS Jonas Ružys (Ruzis)
Ersla KNITAITĖ Kristina Knitaitė (Knitowna)
Šatraminiai