Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

Š


1793-10-20 ŠAKALYS Juozapas Šakalys (Jozephum Szakalis)

BRUŽAITĖ Marijona Bružaitė (Marianam Bruzewiczowna)
Daukšiai
1712-11-27 ŠAKALYS Kazimieras Šakalys (Szakaytis)
Šaukliai VAŠKYTĖ Ona Vaškytė (Waszkowna)
Šaukliai
1818-11-19 ŠAKINIS Aloyzas Šakinis (Aloyzium Szakinis)
Budriai LUKAVIČIUTĖ Ona Lukavičiutė (Anna Lukowna)
Nevočiai
1825-01-28 ŠAKINIS Juozapas Šakinis (Josephum Szakinis)

DOMKUTĖ Barbora Domkutė (Barbara Domkowna)
Nevočiai
1788-11-28 ŠAKINIS Pranciškus Šakinis (Franciscus Szakinowicz)
Budriai DIMAITĖ Klara Dimaitė (Clara Dymowiczowna)
Budriai
1821-02-15 ŠAKINIS Tadas Šakinis (Thadeum Szakinis)
Budriai INTAITĖ Pranciška Intaitė (Francisca Intowna )

1758-02-05 ŠAKINIS Tomas Šakinis (Szakinis)
Narėpai Sal. p. KUKULSKIENĖ Magdalena Kukulskienė (Kukulska) N Mosėdis
1798-01-23 ŠALKAUSKAS Juozapas Šalkauskas (Jozephum Szalkowski)

PAKULYTĖ Ona Pakulytė (Anna Pakulowna)
Šatraminiai
1804-03-07 ŠALKAUSKAS Juozapas Šalkauskas (Josephum Szalkowski) N
DOBROVOLSKYTĖ Barbora Dobrovolskytė (Barbaram Doabrawolska)
Šatraminiai
1789-12-17 ŠALNYS Pranciškus Šalnys (Franciscus Szalnis) N Tuzai Sal.p. ŠIUDEIKYTĖ Konstancija Šiudeikytė (Constancia Szudeykowna)
Kulaliai
1785-01-02 ŠARAPNICKAS Juozapas Šarapnickas (Josephus Serafnicki)
Yl.p. ŽUTAUTAITĖ Elžbieta Žutautaitė (Elizabetha Žutowttowna)
Prialgava
1791-01-23 ŠARAPNICKAS Vincentas Šarapnickas (Vincent Szarpnicki)
Žebrokai SAKALAUSKAITĖ Magdalena Sakalauskaitė (Magdalena Sokolowska)
Vindeikiai
1736-02-09 ŠARNELIS Marcijonas Šarnelis (Szornel)
Kalv.p. MILINSKYTĖ Konstancija Milinskytė (Mlynska)
Prialgava
1736-01-29 ŠARVAS Juozapas Šarvas (Szarwa)
Laumaičiai VALUTYTĖ Kristina Valutytė (Walutayte)
Laumaičiai
1739-05-28 ŠAUKLYS Stanislovas Šauklys (Szawklis)
Rušupiai Sk.p. PIEKUTĖ Kotryna Piekutė (Piekiewiczowna)
Mosėdis
1806-02-12 ŠEDVYDIS Juozapas Šedvydis (Jozephum Szedwidis)
Žebrokai TAURINSKAITĖ BRASLAUSKIENĖ Ieva Taurinskaitė Braslauskienė (Evam Braslowska) N Krakės
1800-11-27 ŠEDVYDIS Kazimieras Šedvydis (Cazimirum Szedwidys)
Mikulčiai KATARŽYTĖ Magdalena Kataržytė (Magdalena Katržowna)
Žebrokai
1798-01-29 ŠEDVYDIS Petras Šedvydis (Petrum Szedwidis)
Žuveliai JAKUTYTĖ Elena Jakutytė (Helana Jakutowna)
Ersla
1814-02-08 ŠEDVYDIS Petras Šedvydis (Petrum Szedwidis) N Ersla ALŠAUSKYTĖ Ona Alšauskytė (Annam Olszewska)
Žebrokai
1816-02-08 ŠEIRYS Antanas Šeirys (Antonium Szeynowicz)
Rukai KAIRYTĖ Ona Kairytė (Anna Kairewiczowna)
Gondlaukė
1776-07-02 ŠEIRYS Jokūbas Šeirys (Siayris)

BYTAUTAITĖ Barbora Bytautaitė (Bitowtowna)
Rukai
1762-06-27 ŠEIRYS Jurgis Šeirys (Siayris) N Ersla VAIČIULYTĖ Marijona Vaičiulytė (Wayciulowna)
Ersla
1751-05-30 ŠEIRYS Jurgis Šeirys (Szeyrys)
Prialgava TAUČIUTĖ Kotryna Taučiutė (Tauczayte)
Rukai
1816-05-16 ŠEIRYS Simonas Šeirys (Simon Szeyrewicz)

ŠIUDEIKYTĖ Barbora Šiudeikytė (Barbara Sziudeykowna)
Rukai
1712-01-24 ŠEKAS Jokūbas Šekas (Sczeka)
Skuodas RONKIENĖ Barbora Ronkienė (Rąkiowa) N Udraliai
1747-02-05 ŠĖMA Kazimieras Šėma (Szymowicz)
Narvydžai Sk p. PIEKUTĖ Magdalena Piekutė (Piekowna)
Mosėdis
1743-08-18 ŠEMA Martynas Šema (Szem)
Sk.p. UKRINAITĖ Ona Ukrinaitė (Ukrynowna) N Sk.p.
1768-07-10 ŠĖMA Pranciškus Šėma (Szyma)
Pesčiai Sal.p. SĖLENYTĖ Morta Sėlenytė (Sielenowna)
Igariai
1809-02-03 ŠEMETA Antanas Šemeta (Antonium Szemiott)
Jedžiotai Yl.p. ŠAKALYTĖ Barbora Šakalytė (Barbara Szakalowna)
Apuolė
1797-01-17 ŠEMETA Dominykas Šemeta (Dominycus Szemiot)
Ersla KINČIŪTĖ Joana Kinčiūtė (Joanna Kinczowna)
Udraliai
1822-11-21 ŠEMETA Dominykas Šemeta (Dominicum Szemeta)

BUTKUTĖ Joana Butkutė (Johana Butkowna)
Ersla
1720-07-05 ŠEMETA Dovydas Šemeta (Szemeta)
Gedrimai Yl.p. DAUKANTAITĖ Ieva Daukantaitė (Dowkątowna)
Ersla
1822-11-28 ŠEMETA Feliksas Šemeta (Felicem Szemetta)

JONAUSKYTĖ Anelė Jonauskytė (Anila Janowska)
Ersla
1750-11-22 ŠEMETA Jonas Šemeta (Szemeta)

KUBILIUTĖ Kotryna Kubiliutė (Kubylowna)

1746-01-30 ŠEMETA Jonas Šemeta (Szemiott) N Sed.p. NAITIENĖ Kotryna Naitienė (Nayciowa) N Šatės
1743-08-04 ŠEMETA Mykolas Šemeta (Szemett)
Šakaliai GERIGIENĖ Ona Gerigienė (Gierygierowa) N Kernai
1778-08-25 ŠEMETA Mykolas Šemeta (Szemiott)
Baksčiai MACIENĖ Magdalena Macienė (Maciowa) N Šatraminiai
1807-11-26 ŠEMETA Motiejus Šemeta (Matheum Szemett) N Ersla BUMBULYTĖ Apolonija Bumbulytė (Appollonia Bomblowna)
Krakės
1775-11-26 ŠEMETA Pilypas Šemeta (Szemeta)

STATKUTĖ Ona Statkutė (Statkaty)
Ersla
1813-06-24 ŠEMETA Pranciškus Šemeta (Franciscum Szemiott)

TUZAITĖ Viktorija Tuzaitė (Victoriam Tuzowna)
Baksčiai
1777-11-23 ŠEMETA Tadas Šemeta (Szemiott)
Baksčiai MILIUTĖ Cecilija Miliutė (Mylewiczowna)
Varkališkės Mos.p.
1787-01-21 ŠEMETA Tadas Šemeta (Thaddeus Szemiott)
Telš.p. PAULAVIČIUTĖ Kotryna Paulavčiutė (Pawlowiczowna)
Šliktinė
1817-11-06 ŠEPULIS Juozapas Šepulis (Jozephum Szepulewicz)
Paluknės Skuodo p. LIPŠAITĖ Petronėlė Lipšaitė (Petronilla Lipszonska)
Šatraminiai
1806-11-20 ŠEPULIS Mykolas Šepulis (Michaelem Szepulewicz)
Daukšiai LIEBUTĖ Felicijona Liebutė (Feliciana Lebawiczowna)
Šakaliai
1813-11-25 ŠEPULIS Mykolas Šepulis (Michaelem Szepulis) N
SIMUTYTĖ Ona Simutytė (Anna Symutowna)
Daukšiai
1803-02-15 ŠEPULIS Motiejus Šepulis (Mathiam Szepulewicz)
Daukšiai TUBINAITĖ SKIRUTIENĖ Elena Tubinaitė Skirutienė (Helenam Skiruciowa) N Šaukliai
1775-11-05 ŠEPULIS Pranciškus Šepulis (Franciscum Szepulis)
Daukšiai PETRAUSKAITĖ Rožė Petrauskaitė (Roza Piotrowska)
Baksčiai
1799-11-26 ŠEPULIS Viktorinas Šepulis (Victorinum Szepulis)

BAUŽYTĖ Ona Baužytė (Anna Bawžowna)
Daukšiai
1821-10-11 ŠEPUTIS Bonifacas Šeputis (Bonifacium Szeputis)

ŠALKAUSKAITĖ Juozapota Šalkauskaitė (Jozephata Szalkowska)
Daukšiai
1805-01-17 ŠEPUTIS Stanislovas Šeputis (Stanislaum Szeputis) N Naujukai Gintel.par. PETRIKAITĖ Morta Petrikaitė (Martham Petrykowska)
Mos.p.
1746-05-01 ŠERKŠNYS Petras Šerkšnys (Szerksznewicz)
Skuodas MARTINKIENĖ Ona Martinkienė (Motinkowa) N Drupiai Mos.p.
1753-07-22 ŠERKŠNYS Valentinas Šerkšnys (Szerksznis)

PUKINSKIENĖ Ona Pukinskienė (Pukinska) N Apuolė
1776-11-20 ŠIAUDINIS Antanas Šiaudinis (Siawdinis)
Daukšiai MIKUTAITĖ Barbora Mikutaitė (Mikutaty)
Mikulčiai
1822-02-07 ŠIAUDINIS Feliksas Šiaudinis (Felicem Szawdynski)
Tauzai BAUŽYTĖ Pranciška Baužytė (Francisca Bawžowna)
Daukšiai
1770-01-14 ŠIAUDINIS Jonas Šiaudinis (Siawdinis)

RUMBUTYTĖ Magdalena Rumbutytė (Rumbutaty)
Daukšiai
1760-07-13 ŠIAUDINIS Jonas Šiaudinis (Sziawdynis)
Daukšiai JOKŠAITĖ TUŠKIENĖ Barbora (Jokšaitė_) Tuškienė (Tuszkowna) N Daukšiai
1751-11-29 ŠIAUDINIS Kazimieras Šiaudinis (Siaudynis)

KRIŠTAPAITYTĖ Magdalena Krištapaitytė (Krysztapowna)

1779-10-23 ŠIAUDINIS Motiejus Šiaudinis (Szaudynis)
Šatraminiai MINEIKYTĖ Veronika Mineikytė (Mineykaty)
Šatraminiai
1719-11-23 ŠIAULYS Jonas Šiaulys (Sawlowski)
Jakštaičiai Kalv.p. POŠKUTĖ Zuzana Poškytė (Poszkowna)
Vabaliai
1780-11-19 ŠIAULYS Jurgis Šiaulys (Szaulis)
Derkinčiai PUKIENĖ Morta Pukienė (Pukiowa) N Derkinčiai
1784-02-01 ŠIAULYS Kazimieras Šiaulys (Szawlis)
Derkinčiai DVARIONAITĖ Barbora Dvarionaitė (Dwarioniowna)
Igariai
1810-02-27 ŠIAULYS Mykolas Šiaulys (Michaelem Szaulewicz)
Šaukliai BARTAŠIŪTĖ Petronėlė Bartašiūtė (Petronella Bartaszewska)
Šatraminiai
1826-11-23 ŠIAULYS Stanislovas Šiaulys (Stanislaum Szawlis)

BURBAITĖ Agota Burbaitė (Agatham Burbowna)
Šaukliai
1804-11-22 ŠIAULYS Tomas Šiaulys (Thomam Szawlinski)
Klaišiai Skuodo p. SKARAITĖ Joana Skaraitė (Johannam Skarowna)
Kulaliai
1811-01-24 ŠIAUZDRYS Dominykas Šiauzdrys (Dominicum Szawzdrow)
Darb.p. BALTRUTYTĖ Ona Baltrutytė (Annam Baltrotowna)
Būdvietė
1724-01-16 ŠIKŠNIUS Jonas Šikšnius (Siksznius)
Palaukėi Sk.p. GRIGUTYTĖ Ieva Grigutytė (Grigutayte)
Šekai
1759-02-25 ŠIKŠNIUS Jurgis Šikšnius (Sziksznis)
Kulai Sk.p. KULSIENĖ Elžbieta Kulsienė (Kulsiowa) N Juknaičiai
1751-10-24 ŠIKŠNIUS Jurgis Šikšnius (Szyksznius) N Sk.p. PETRUTYTĖ Kotryna Petrutytė (Petrutayte)
Ersla
1722-06-16 ŠILAITIS Baltramiejus Šilaitis (Silaytis)
Šatės PLINIENĖ Ona Plinienė (Pliniowa) N Rumšaičiai
1762-11-23 ŠILEIKA Baltramiejus Šileika (Siuleyka)
Šatraminiai BRINKUTĖ Barbora Brinkutė (Brinkowna)
Tėveliai
1786-06-25 ŠILGALIS Juozapas Šilgalis (Josephus Szylgoski)
Paluknė Lenk.p. BYTAUTAITĖ Elžbieta Bytautaitė (Elisabetha Bitowtowna) GD
Rukai
1713-05-12 ŠILGALIS Martynas Šilgalis (Szilgalis)
Luknės ANUŽYTĖ Justina Anužytė (Anužowna)
Šakaliai
1744-06-21 ŠILGALIS Mykolas Šilgalis (Szylgalis)
Luknės Sk.p. VASERYTĖ Elžbieta Vaserytė (Wasserowna)
Ledžiai
1761-11-15 ŠIMANSKIS Petras Šimanskis (Szymanski) N Kusai GAUBYTĖ Elžbieta Gaubytė (Gawbowna)
Udraliai
1759-09-02 ŠIMKUS Antanas Šimkus (Simkus)
Kaukolikai KLEINAUSKYTĖ Morta Kleinauskytė (Kleynowska)
Kaukolikai
1816-05-02 ŠIMKUS Antanas Šimkus (Antonium Szymkiewicz)
Gaubės PETKUTĖ Ona Petkutė (Anna Pietkiewiczown)
Budriai
1826-07-06 ŠIMKUS Antanas Šimkus (Antonium Szymkus) N
GALDIKAITĖ Ona Galdikaitė (Annam Galdykowna)
Gaubės
1817-05-08 ŠIMKUS Feliksas Šimkus (Felicium Szymkiewicz)
Gaubės PAULAUSKAITĖ Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska)
Kernai
1796-11-23 ŠIMKUS Ignotas Šimkus(Szymkiewicz)

KLOVAITĖ Kotryna Klovaitė (Catharina Klowowna)
Tėveliai
1754-02-10 ŠIMKUS Jonas Šimkus (Szymkiewicz)

BENIULYTĖ Elžbieta Beniulytė (Beniulewiczowna)

1776-11-17 ŠIMKUS Juozapas Šimkus (Szymkus)

KALVAITYTĖ Magdalena Kalvaitytė (Kalwaiczowna)
Kernai
1780-11-12 ŠIMKUS Juozapas Šimkus (Simkus)
Daukšiai BALTRUTIENĖ Justina Baltrutienė (Baltrutieny) N Jundulai
1810-02-08 ŠIMKUS Jurgis Šimkus (Georgium Szymkus) N Prialgava NAMINSKAITĖ Joana Naminskaitė (Johannam Numinska)
Apuolė
1786-02-12 ŠIMKUS Kazimieras Šimkus (Casimirus Szymkiewicz)
Kernai KAUNECKAITĖ Magdalena Kauneckaitė (Magdalena Kownacka)
Gaubės
1744-11-21 ŠIMKUS Martynas Šimkus (Szymkiewicz)
Yl.p. LAČINSKAITĖ Marijona Lačinskaitė (Laczynskayte)
Ersla
1718-05-15 ŠIMKUS Mykolas Šimkus (Szymkus)
Plateliai PROŠKIENĖ Ona Proškienė (Proszkowa)
Šatės
1734-07-11 ŠIMKUS Mykolas Šimkus (Szimkus) N Šatės STIRBLYTĖ Morta Stirblytė (Stirbayte)
Vabaliai
1757-09-15 ŠIMKUS Mykolas Šimkus (Szymkiewicz) N Šatės STANKIENĖ Ona Stankienė (Stankiewiczowa) N Šatės
1779-01-29 ŠIMKUS Motiejus Šimkus (Matheum Szymkiewicz)
Tėveliai NUMGAUDAITĖ Marijona Numgaudaitė (Numgawdowna)
Simaičiai
1808-11-24 ŠIMKUS Petras Šimkus (Petrum Szymkiewicz)
Virbalai PLIUŠKYTĖ Anastasija Pliuškytė (Anastasia Pluszkiewiczowna)
Virbaliai
1827-09-25 ŠIMKUS Petras Šimkus (Szymkiewicz)

ANDRIEJAUSKAITĖ LIEBUVIENĖ Pranciška Andriejauskytė Liebuvienė (Francisca Lebiowa) N Žebrokai
1782-01-04 ŠIPAILA Motiejus Šipaila (Szypayllo)
Kubiliškė Yl.p. GEDMINAITĖ Regina Gedminaitė (Gedmynowna)
Kaukolikai
1820-02-08 ŠIUDEIKIS Antanas Šiudeikis (Antonium Szudeykis)
Daukšiai KRIŠTAPAITYTĖ Judita Krištapaitytė (Juditha Krysztopowna)
Daukšiai
1793-06-08 ŠIUDEIKIS Dominykas Šiudeikis (Dominicum Szudeykis)
Žebrokai RUMBUTYTĖ Ona Rumbutytė (Annam Rumbuciowna)
Krakės
1774-11-07 ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Siodeykis)
Ledžiai KusaiTĖ Kotryna Kusaitė (Kusayte)
Ledžiai
1810-02-08 ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Joannem Szudeyko)
Ledžiai TAMOŠAUSKAITĖ Marijona Tamošauskaitė (Marianna Tomaszewska)
Kernai
1820-05-11 ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Joannem Sziudeykis) N Daukšiai BAGUCKYTĖ Petronėlė Baguckytė (Petronilla Bagucka)
Ersla
1816-11-21 ŠIUDEIKIS Kipras Šiudeikis (Ciprianum Šiudeykis)

SKLUDERYTĖ Ona Skluderytė (Anna Skluderowna)
Šaukliai
1787-01-28 ŠIUDEIKIS Mykolas Šiudeikis (Michael Szwideykis)
Žemytė Lenk.p. SURKUTĖ Veronika Surkutė (Veronica Surkiewiczowna)
Daukšiai
1821-10-25 ŠIUDEIKIS Mykolas Šiudeikis (Michaelem Sziudeykis)
Simaičiai ADOMAUSKYTĖ Barbora Adomauskytė (Barbara Adamowska Sziudeykowa)
Mikulčiai
1738-10-26 ŠIUDEIKIS Petras Šiudeikis (Szudeykis)
Lenk.p. DAUKANTAITĖ Marijona Daukantaitė (Daukontowna)
Giršiniai
1762-11-07 ŠKIMELIS Antanas Škimelis (Szkimelis)
Juknaičiai Mos.p. MONČYTĖ Marijona Mončytė (Mącewiczowna)
Gedgaudžiai
1778-03-01 ŠKIMELIS Antanas Škimelis (Szkimell)
Yl.p. PETRAUSKIENĖ Marijona Petrauskienė (Piotrowska) N Mos.p.
1811-11-07 ŠKIMELIS Baltramiejus Škimelis (Bartholomeum Skimil)
Vabaliai STANKUTĖ Ona Stankutė (Annam Stankowna)
Apuolė
1793-11-05 ŠKIMELIS Benediktas Škimelis (Benedictum Szkimelis) N
KUZMAITĖ Ona Kuzmaitė (Annam Kuzmowna)
Laumaičiai
1826-01-26 ŠKIMELIS Chrizostomas Škimelis (Chrysostomum Szkimelis)

PETKUTĖ Joana Petkutė (Johannam Petkowna)
Laumaičiai
1818-02-24 ŠKIMELIS Jokimas Škimelis (Joanem Szkimell) N Vabaliai DANIELIUTĖ Elena Danieliutė (Helena Danilowiczowna)
Kulaliai
1733-02-01 ŠKIMELIS Jonas Škimelis (Szkimelis)
Yl.p. MUČENSKAITĖ Marijona Mučenskaitė (Mucenskayte)
Vilkiškiai
1769-11-19 ŠKIMELIS Juozapas Škimelis (Szkimelis)
Kuliškiai Yl.p. BERTAŠIUTĖ Elena Bertašiutė (Bartaszowna)
Laumaičiai
1789-02-08 ŠKIMELIS Juozapas Škimelis (Josephus Szkimelis) N Laumaičiai DRUNAITĖ Barbora Drunasitė (Barbara Drunasyte)
Laumaičiai
1730-02-18 ŠKIMELIS Stanislovas Škimelis (Skimel) N Panotėnai Sal.p. KLOVAITĖ Ona Klovaitė (Klowayte)
Rumšaičiai
1774-11-20 ŠKIMELIS Stanislovas Škimelis (Szkimelis)
Kubiliškė Yl.p. MOCKUTĖ Marijona Mockutė (Mackiewiczayty)
Laumaičiai
1803-11-24 ŠLEINIUS Antanas Šleinius (Antonium Szleynis)
Grūšlaukė Sal.p. JAZBUTYTĖ SENDRIENĖ Rožė Jazbutytė Sendrienė (Rozam Sędrowska) N Šatraminiai
1769-08-06 ŠLEINIUS Simonas Šleinius (Szleynius)
Salantai GEŠTAUTIENĖ Ona Geštautienė (Giesztowtowa) N Šatraminiai
1746-10-16 ŠLIČIUS Antanas Šličius (Szlicis)

JANUŠKAITĖ Barbora Januškaitė (Januszkiewiczow)
Kaukolikai
1811-11-28 ŠLIOŽA Izidorius Šlioža (Isidorum Sležewicz)
Vižančiai Yl.p. PETKUTĖ Ona Petkutė (Annam Petkowna)
Rukai
1816-02-08 ŠLIOŽA Juozapas Šlioža (Josephum Szležewicz)

VILKONECKAITĖ Barbora Vilkoneckaitė (Barbara Wilkonecka )
Rukai
1795-01-29 ŠLUBA Antanas Šluba (Antonium Szluba)
Erkšva Yl.p. ALŠAUSKYTĖ Ona Alšauskytė (Anna Alszewska)
Kaukolikai
1821-02-15 ŠMAIŽYS Dominykas Šmaižys (Dominicum Smayžys)
Skuodo p. PEMKUTĖ Barbora Pemkutė (Barbara Pentkowna)
Mos.p.
1790-01-31 ŠMITA Antanas Šmita (Antonius Szmytt)
Šerkšniai MEŠKYTĖ Petronėlė Meškytė (Petronella Meszkowska)
Barsčiai Kalv.p.
1813-01-12 ŠMITA Danielius Šmita (Danielum Szmitto)

PETRIKAITĖ Felicijona Petrikaitė (Feliciana Petrykowna)

1772-11-08 ŠMITA Juozapas Šmita (Szmyts)
Šerkšniai KASPARAITYTĖ Morta Kasparaitytė (Kasparowiczowna)
Šaukliai
1816-02-15 ŠMITA Juozapas Šmita (Jozephum Szmytts)
Žalgiriai RAPALYTĖ Petronėlė Rapalytė (Petronella Rafalowiczowna)
Šatraminiai
1762-10-31 ŠMITA Kazimieras Šmita (Szmyts)
Šerkšniai KAIRYTĖ Marijona Kairytė (K...rowna)
Šerkšniai
1808-07-07 ŠMITA Kazimieras Šmita (Cazimirum Szyitta)
Žebrokai BAUŽYTĖ Edita Baužytė (Editha Bawzynska)
Mosėdis
1811-02-14 ŠMITA Kazimieras Šmita (Casimirum Szmytt) N Virbalai BUTKUTĖ PUČINSKIENĖ Kristina Butkutė Pučinskienė (Christina Puczinska) N Šaukliai
1820-05-11 ŠMITA Leonas Šmita (Leonem Zmytto)
Šatraminiai MIKUTAITĖ RIMKIENĖ Barbora Mikutaitė Rimkienė (Barbara Rymkiewiczowa) N Šatraminiai
1721-09-21 ŠMITA Mykolas Šmita (Szmyta)

MOTIEKIENĖ Kotryna Motiekienė (Motiekienie) N Rumšaičiai
1793-04-28 ŠMITA Mykolas Šmita (Michaelem Szmytt)

LEKSTUTYTĖ Morta Lekstutytė (Martham Lextutate)
Kulaliai
1773-11-21 ŠMITA Pranciškus Šmita (Szmytt)

VASILIAUSKYTĖ Kotryna Vasiliauskytė (Wasilewska)
Žebrokai
1780-11-05 ŠMITA Stanislovas Šmita (Szmitt)
Igariai PAULAUSKAITĖ Magdalena Paulauskaitė (Pawlowska)
Žalgiriai
1803-11-17 ŠMITA Stanislovas Šmita (Stanislaum Szmytt) N Daukšiai KAIRYTĖ LUKAITIENĖ Magdalena Kairytė Lukaitienė (Magdalena Lukowa) N Nevočiai
1751-11-29 ŠOPA Jonas Šopa (Szopa)

JAZDAUSKAITĖ Ona Jazdauskaitė (Jazdowska)

1815-11-23 ŠOPA Kajetonas Šopa (Caietanum Szopa)
Baksčiai PAULAUSKAITĖ Julijona Paulauskaitė (Juliana Pawlowska)
Daukšiai
1818-02-19 ŠOPA Kazimieras Šopa (Cazimirum Szopa)
Tėveliai ŠIMKUTĖ Uršulė Šimkutė (Urszula Szymkiewiczowna)
Gaubės
1786-11-19 ŠOPA Motiejus Šopa (Mathias Szwopa)
Ersla ADOMAUSKYTĖ Pranciška Adomauskytė (Francisca Adomowiczowna)
Šaukliai
1777-05-22 ŠOPA Tomas Šopa (Szwopa)
Puodkaliai KUBILIUTĖ BRINKIENĖ Magdalena Kubiliutė Brinkienė (Brinkiowa) N Žalgiriai
1803-06-30 ŠORYS Juozapas Šorys (Josephum Szorias)
Luknės Skuodo p. SABATAUSKAITĖ Veronika Sabatauskaitė (Veronicam Sabatowska)
Daukšiai
1720-02-04 ŠPILIAUSKAS Jonas Špiliauskas (Szpilewski)
Ašmenos pavietas PEČIULYTĖ Ieva Pečiulytė (Peciulow)
Šakaliai
1765-01-27 ŠPILIAUSKAS Tomas Špiliauskas (Spilawski)
Rumšaičiai BALVOČIUTĖ Ieva Balvočiutė (Balwoczowna)

1768-01-17 ŠREKŠNYS Antanas Šrekšnys (Szrekszniewicz)

JAUDŽEMYTĖ Ona Jaudžemytė (Jawdžemowna)
Derkinčiai
1750-04-12 ŠTAKONAS Mykolas Štakonas (Sztakon)

LIAUGAUDIENĖ Elžbieta Liaugaudienė (Legowdžiowa) N
1818-11-26 ŠTAKONAS Motiejus Štakonas (Matheum Sztakon)

KUPRYTĖ Barbora Kuprytė (Barbara Kuprewiczowna )
Ersla
1801-01-29 ŠUCHTAS Dovydas Šuchtas (Davidem Szuchtt)

NEVERDAUSKAITĖ Marijona Neverdauskaitė (Marianna Niewiardowska)
Burviai
1725-05-20 ŠUKYS Jonas Šukys (Szukowicz)
Mikulčiai SPRUOGYTĖ Magdalena Spruogytė (Sprogayte)
Mosėdis
1765-11-24 ŠULCAS Antanas Šulcas (Szulc)

ŽILINSKAITĖ Magdalena Žilinskaitė (Žylinska)
Ersla
1802-02-04 ŠULĖ Dominykas Šulė (Dominicum Szule)

PIEČIŪTĖ Barbora Piečiūtė (Barbara Pieczowna)
Ersla
1779-11-21 ŠUMONTAS Liudvikas Šumantas (Szumontt) GD
Prialgava PIKTURNAITĖ Kotryna Pikturnaitė (Pikturnianka) GD
Prialgava
1758-04-30 ŠURAS Baltramiejus Šuras (Szurewicz)

NUMGAUDIENĖ Kotryna Numgaudienė (Numgawdowa) N Šaukliai
1757-05-08 ŠVĖGŽDA Petras Švėgžda (Szwagždowicz)
Pesčiai Sal.p. BUDRIENĖ Elena Budrienė (Budriowa) N Mosėdis
1777-07-13 ŠVEREBAS Jonas Šverebas (Szwereba)
Šerkšniai ŠMITAITĖ Barbora Šmitaitė (Szmytowna)
Šerkšniai
1795-11-24 ŠVEREBAS Jonas Šverebas (Joannum Szwerebas) N Šatės STANČAITĖ Magdalena Stančaitė (Magdalena Stancewiczowna)
Geidučiai
1810-01-11 ŠVEREBAS Karolis Šverebas Carol Szwarab)
Žebrokai DABRYTĖ Elena Dabrytė (Helena Dobrowna)
Žebrokai
1820-06-29 ŠVEREBAS Karolis Šverebas (Carolum Szwereb) N Šerkšniai DOMKUTĖ Rozalija Domkutė (Rosalia Domkowna)
Žebrokai
1821-05-24 ŠVEREBAS Karolis Šverebas (Carolum Szwereb) N Šerkšniai STASAITYTĖ Magdalena Stasaitytė (Magdalena Stasaytowna)
Šaukliai
1821-05-10 ŠVIEDRYS Kazimieras Šviedrys (Cazimirum Szwedrowski)
Baidotai Sal.p. LEKSTUTYTĖ Veronika Lekstutytė (Veronica Lextutowna)
Šaukliai
1743-08-12 ŠVIRKŠYS Andrius Švirkšys (Szwirkszys)

ŠMIKŠTIENĖ Ona Šmikštienė (Szmiksztowa) N

T


1767-11-22 T. Pranciškus T. (neįskaitoma)
Šaukliai RUIBYTĖ Magdalena Ruibytė (Raybowiczowna)
Mosėdis
1735-04-26 TAMOŠAITIS Izidorius Tamošaitis (Tomaszaytis)
Žebrokai BENETYTĖ Magdalena Benetytė (Benetayty)
Šaukliai
1732-09-21 TAMOŠAUSKAS Jokūbas Tamošauskas (Tomaszewicz)
Žebrokai LEVANDAUSKAITĖ Ona Levandauskaitė (Lewądowska)
Žebrokai
1734-11-21 TAMOŠAUSKAS Jonas Tamošauskas (Tomaszewicz)
Yl.p. AŽUOLAITĖ Ona Ažuolaitė (Užulayte)
Kernai
1732-11-29 TAMOŠAUSKAS Mykolas Tamošauskas (Tomaszewicz)
Mosėdis SIMAITYTĖ Kristina Simaitytė (Symayte)
Mosėdis
1753-02-19 TAMOŠAUSKAS MykolasTamošauskas (Thomaszewicz) N
ŠPILIAUSKAITĖ Kotryna Špiliauskaitė (Szpilewska)

1739-06-07 TAMOŠAUSKAS Motiejus Tamošauskas (Tomaszewicz)
Šerkšniai GALMINAITĖ Judita Galminaitė (Galminowna)
Igariai
1797-09-12 TAMOŠAUSKAS Pranciškus Tamošauskas (Franciscum Tomaszewicz)

DOBROVOLSKYTĖ Marijona Dobrovolskytė (Marianna Dobrowolska)
Mosėdis
1774-11-07 TAMOŠAUSKAS Pranciškus Tamošauskas (Tamoszewicius)
Igariai ANUŽYTĖ Magdalena Anužytė (Undužaty)
Šekai
1763-11-20 TAMOŠAUSKAS TomasTamošauskas (Tomaszewicz)
Igariai BUBILIENĖ Ona Bubilienė (Bubillowa) N Ersla
1809-06-08 TAMOŠAUSKIS Antanas Tamošauskis (Antoni Tomaszewski)
Mosėdis BYTAUTAITĖ BAUBLIENĖ Kotryna Bytautaitė Baublienė (Catharina Bawblewiczowa) N Nevočiai
1813-09-23 TAMOŠAUSKIS Antanas Tamošauskis (Antonium Tomaszewski)

RUIKIENĖ Magdalena Ruikienė (Magdalenam Ruykowa) N Kernai
1827-02-08 TAMOŠAUSKIS Dominykas Tamošauskis (Dominicum Tomaszewski)
Mosėdis GURAUSKIENĖ Julijona [Veikšaitė ?] Gurauskienė (Julianam Gurowska) N Gaubės
1774-11-20 TAMOŠAUSKIS Jokūbas Tamošauskis (Tamoszauskis)
Mosėdis ŽITKUTĖ Ona Žitkutė (Žitkayte)
Mosėdis
1810-01-25 TAMOŠAUSKIS Jokūbas Tamošauskis (Jacebum Tomaszewski)
Ersla BURBAITĖ Kotryna Burbaitė (Catharina Burbowna)
Mosėdis
1733-11-01 TAMOŠAUSKIS Jonas Tamošauskis (Tomaszewski)
Baidotai PRALUCKAITĖ Klara Praluckaitė (Praluckowna)
Mosėdis
1812-05-21 TAMOŠAUSKIS Kazimieras Tamošauskis (Casimirum Tomaszewski)
Kernai ŠIMKUTĖ Ona Šimkutė (Annam Szymkiewiczowna)
Kernai
1768-01-31 TAMOŠAUSKIS Pranciškus Tamošauskis (Tomaszewski)

JURKUTĖ Ona Jurkutė (Jurkayte)
Daukšiai
1801-11-12 TAMOŠAUSKIS Stanislovas Tamošauskis (Tomaszewski)
Mosėdis GIRTYTĖ Magdalena Girtytė (Girtaytowna)
Ersla
1764-11-18 TAPŠAUSKAS Jonas Tapšauskas (Tapszowski)
Ersla PETRAITYTĖ Rožė Petraitytė (Petrayciowna)
Vabaliai
1762-11-07 TAPŠAUSKAS Mykolas Tapšauskas (Tapsewski)
Ersla VITKUTĖ Barbora Vitkutė (Witkowna)
Kaukolikai
1759-11-25 TAPŠAUSKAS Mykolas Tapšauskas (Tapsewski)
Šatės VIRBAKAITĖ Barbora Virbakaitė (Wirbakowna)
Šatės
1783-10-13 TARAS Juozapas Taras (Taras) N Lenk.p. JASMONTAITĖ (Neįrašytas) Jasmontaitė (Jasmutowną)
Mos.p.
1717-04-18 TARVYDAS Jurgis Tarvydas (Tarwid)
Šekai BALTRUTIENĖ Ona Baltrutienė (Baltrutowa) N Daukšiai
1727-05-11 TARVYDAS Jurgis Tarvydas (Tarwid)
Giršinai KLOVIENĖ Ona klovienė (Klowowa) N Tėveliai
1813-01-07 TARVYDAS Tadas Tarvydas (Thaddeum Tarwidd)

RAČKAUSKAITĖ Julijona Račkauskaitė (Juliana Raczkowska)

1817-11-20 TARVYDAS Tadas Tarvydas (Thaddeum Tarwid) N Naujukai ANDRUTYTĖ Gertrūda Andrutytė (Gertruda Andrutowna)
Šilaliai
1780-05-21 TAUČIUS Jonas Taučius (Taucius)
Rukai JUREVIČIUTĖ Ona Jurevičiutė (Jurewiczayte)
Lyksūdė
1813-01-19 TAUČIUS Jonas Taučius (Joannem Tawtowicz)

GRABYTĖ Barbora Grabytė (Barbaram Grabowna)

1722-11-14 TAUČIUS Mykolas Taučius (Taucius)
Laumaičiai STASIUTĖ Apolonija Stasiutė (Stasayte)
Šaukliai
1741-10-29 TAUČIUS Mykolas Taučius (Tawcius) N Rukai VALANČIUTĖ Ona Valančiutė (Walenczewska)
Prialgava
1786-02-19 TAUČIUS Mykolas Taučius (Michael Towtkiewicz)
Rukai KALINAUSKAITĖ Ona Kalinauskaitė (Anna Kalinowska)
Rukai
1770-07-08 TAUČIUS Petras Taučius (Tawtowicz)
Klauseikiai Yl.p. ERAMINIENĖ Petronėlė Eraminienė (Eraminowa) N Juknaičiai
1760-11-02 TAUČIUS Simonas Taučius (Tawcius)
Rukai VASERYTĖ Kristina Vaserytė (Waserowna)
Šniukščiai
1809-01-26 TAUGENIS Bonaventūras Taugenis (Bonawenturum Tawgenowicz)
Lyksūdė INTAITĖ Marijona Intaitė (Marianna Intowna)
Būdvietė
1793-06-08 TAUJANIS Jonas Taujanis (Joannem Taujenis)

VAIČIULYTĖ Kotryna Vaičiulytė (Katharinam Woycellowiczowna)
Bružai Mos.p.
1811-11-28 TAUJANSKAS Antanas Taujanskas (Antonium Tawienski)
Juknaičiai Mos.p. ŽEIMYTĖ PAULAUSKIENĖ Kotryna Žeimytė Paulauskienė (Catharinam Pawlowska) N Žalgiriai
1800-11-27 TAUJANSKAS Jonas Taujanskas (Joannem Tauianowicz)
Juknaičiai Mos.p. MIKUTAITĖ Rozalija Mikutaitė (Roza Mikuttowna)
Mikulčiai
1748-01-28 TAURINSKIS Adalbertas Taurinskis (Taurynski)
Šaukliai ŽULYTĖ Ona Žulytė (Zulowna)
Šaukliai
1758-04-30 TAURINSKIS Juozapas Taurinskis (Tawrynski)
Alkas Sal.p. MACEVIČIUTĖ Kristina Macevičiutė (Macowiczowna)
Daukšiai
1778-11-06 TAURINSKIS Juozapas Taurinskis (Taurinski)
Tauzai ŽELVYTĖ Morta Želvytė (Zelwowna)
Tauzai
1765-01-27 TAURINSKIS Motiejus Taurinskis (Tawrinski)
Šakaliai KAPSĖDAITĖ Ona Kapsėdaitė (Kapsedowna)
Lyksūdė
1725-11-28 TAURINSKIS Petras Taurinskis (Tauraytis)
Šaučikiai Sal.p. ŠALTYTĖ Ona Šaltytė (Szaltowna)
Daukšiai
1810-02-02 TAURINSKIS Stanislovas Taurinskis (Stanislaum Taurynski)
Daukšiai ŠIMKUTĖ Morta Šimkutė (Martha Szymkowna)
Krakės
1759-01-07 TĖVELIS Antanas Tėvelis (Tewelowicz)
Šekai KASPARAITYTĖ Elena Kasparaitytė (Kasparowiczowna)
Šaukliai
1798-01-29 TĖVELIS Antanas Tėvelis (Antonium Tewlowicz)

BUTKUTĖ Pranciška Butkutė (Francisca Butkiewiczowna)
Šaukliai
1714-11-25 TĖVELIS Dovydas Tėvelis (Tiewelis)

GIKARAITĖ Marijona Gikaraitė (Gikarowa)
Plaušiniai
1758-11-19 TĖVELIS Jonas Tėvelis (Tewelowicz)
Nevočiai UNTULYTĖ Magdalena Untulytė (Untulewiczowna)
Rumšaičiai
1753-02-25 TĖVELIS Juozapas Tėvelis (Tewelowicz)
Nevočiai KAVALIAUSKAITĖ Kristina Kavaliauskaitė (Kawalewska)
Ersla
1733-11-15 TĖVELIS Jurgis Tėvelis (Tiewelis)
Žalgiriai PAPLAUSKAITĖ Ona Paplauskaitė (Paplanskayte)
Žalgiriai
1788-10-11 TĖVELIS Petras Tėvelis (Petrus Tewlowicz)
Nevočiai ALSEIKAITĖ Joana Alseikaitė (Johana Olseykowna)
Kalv.p.
1783-08-15 TILMONAS Pranciškus Tilmonas (Tylmon)
Mos.p. RAŠTIKIENĖ Elžbieta Raštikienė (Rasztikową)
Mos.p.
1812-09-10 TILMONTAS Liudvikas Tilmontas (Liudowicum Tilmontt)

JOKŠAITĖ Agnė Jokšaitė (Agnetem Jokszowna)
Šaukliai
1819-11-18 TILŠKIS Juozapas Tilškis (Juzephum Tylszkis)

AMBRASAITĖ Ona Ambrasaitė (Anna Ambrosowna)
Apuolė
1801-04-23 TILŠKIS Mykolas Tilškis (Michaelem Tylszki) N
JONKUTĖ Scholostika Jonkutė (Scholastica Jankowskowna)
Bobiliškės
1822-02-07 TILŠKIS Stanislovas Tilškis (Stanislaum Tylszkis)

PETROŠIUTĖ PETRIKIENĖ Barbora Petrikienė (Barbaram Petrykowna) N Nevočiai
1711-05-17 TIRILIS Sebastjonas Tirilis (Tyrylus)

SKURVYDIENĖ Ieva Skurvydienė (Skurwidowa) N Šatės
1787-10-28 TIŠKUS Baltramiejus Tiškus (Barth. Tyszkewicz)
Žalgiriai PIKTURNAITĖ Ona Pikturnaitė (Anna Pikturnianka)
Mosėdis
1815-02-23 TIŠKUS Jonas Tiškus (Joanem Tyszkiewicz)
Žalgiriai PUTKALYTĖ Barbora Putkalytė (Barbara Putkalowna)
Žebrokai
1822-05-23 TYREVIČIUS Jurgis Tyrevičius (Georgium Tyrewicz) N Šniukščiai JUREVIČIŪTĖ Ona Jurevičiūtė (Anna Jurewiczowna)
Šaukliai
1800-11-20 TYREVIČIUS Jurgis Tyrevičius) (Georgium Tyrewic)

KYDIKIENĖ Marijona Kydikienė (Marianna Kydikowska) N Šerkšniai
1788-09-28 TRUIKYS Dominykas Truikys (Dominicus Truykis)
Baidotai Sal.p. ZUBYTĖ Elena Zubytė (Helena Zubowiczowna)
Šatraminiai
1765-11-03 TRUIKYS Juozapas Truikys (Truykiewicz)
Narėpai Sal. p. BUDRYTĖ Agota Budrytė (Budriowna)
Mosėdis
1823-11-04 TUBINAS Antanas Tubinas (Antonium Tubinowicz)

ANDRIEJAUSKAITĖ Joana Andriejauskytė (Johanna Andrzejewska)
Žebrokai
1745-06-23 TUBINAS Florijonas Tubinas (Tubanowicz)
Skuodas MIKŠAITIENĖ Kristina Mikšaitienė (Mikszewiczowa) N Mosėdis
1758-10-28 TUBINAS Florijonas Tubinas (Tubanowicz) N Mosėdis ŽEIMYTĖ Elžbieta Žeimytė (Žeymowiczowna)
Žalgiriai
1767-02-22 TUBINAS Jonas Tubinas (Tubyns)
Geidučiai ŠARVAITĖ Gertrūda Šarvaitė (Szarwaty)
Laumaičiai
1805-11-21 TUBINAS Jonas Tubinas (Joannum Tubinowicz)
Žebrokai AŽONDENYTĖ Antanina Ažondenytė (Antoninam Ažądynowna)
Žebrokai
1784-07-04 TUBINAS Kazimieras Tubinas (Tubunowicz)
Šerkšniai DAMAŠIENĖ Rožė Damašienė (Domaszewska) N Šerkšniai
1766-01-19 TUBINAS Mykolas Tubinas (Tubynowicz)
Erlėnai Sal.p. PAULUTYTĖ Marijona Paulutytė (Pawlutowna)
Šerkšniai
1814-01-27 TUBINAS Mykolas Tubinas (Michaelum Tubinas N Šerkšniai AKLYTĖ Elena Aklytė (Helenam Aklowna )
Daukšiai
1807-11-19 TUBINAS Pilypas Tubinas (Philipum Tubinowicz)
Žebrokai LIEKYTĖ Pranciška Liekytė (Franciszka Lekowna)
Žebrokai
1763-11-13 TUČKUS Kristofora Tučkus (Taczkus)
Laumiai Sed.p. INTAITĖ Elena Intaitė (Intowna)
Vabaliai
1781-02-18 TUMAS Motiejus Tumas (Tumowicz)
Derkinčiai JAKUTYTĖ Ona Jakutytė (Jakuciowna)
Lukošaičiai Šat.p.
1750-05-07 TURAUSKIS Adomas Turauskis (Turowski)

TAMOŠAUSKIENĖ Magdalena Tamošauskienė (Tomaszewska) N
1770-11-25 TURAUSKIS Antanas Turauskis (Turowski)
Rušupiai Sk.p. RIMKUTĖ Rozalija Rimkutė (Rymkiewiczowna)
Petraičiai Mos.p.
1780-01-23 TUŠINSKAS Fabijonas Tušinskas (Tuszynski)
Žebrokai VENCKUTĖ Marijona Venckutė (Węckayte)
Žebrokai
1753-07-22 TUŠINSKAS Jonas Tušinskas (Tuszynski)

MEDGALYTĖ ElžbieTa Medgalytė (Medgalowna)

1732-07-26 TUŠKA Pranciškus Tuška (Tuszkowski)

ANUŽYTĖ Ona Anužytė (Anužowna)
Šatraminiai
1741-04-23 TUŠKA Pranciškus Tuška (Tuszko) N Daukšiai JOKŠAITĖ Barbora Jokšaitė (Jakszowiczowna)
Daukšiai
1742-11-18 TUZAS Jonas Tuzas (Tuzus)
Šaukliai ZAMOLSKYTĖ Marijona Zamolskytė (Zamulskowna)
Šaukliai
1768-11-21 TVERENIS Jurgis Tverenis (Twerenowicz)
Derkinčiai PAULAUSKAITĖ Ona Paulauskaitė (Pawlowska)
Kaukolikai