Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

S


1735-10-23 SABECKIS (vardas neįrašytas) Sabeckis (Sabecki)
Vabaliai ŠTAKONAITĖ Ona Štakonaitė (Stakonayte)
Kaukolikai
1773-01-10 SABECKIS Baltramiejus Sabeckis (Sabecki)

PETRIKAITĖ Morta Petrikaitė (Petrykaty)
Vabaliai
1742-01-14 SABECKIS Dovydas Sabeckis (Sabecki)
Vabaliai VERBEKAITĖ Barbora Verbekaitė (Werbekowska)
Apuolė
1743-11-03 SABECKIS Laurynas Sabeckis (Sebeski)
Kaukolikai PETRAITYTĖ Marijona Petraitytė (Petrayte)
Apuolė
1765-11-25 SABECKIS Motiejus Sabeckis (Sabecki)
Vabaliai MILIUTĖ Elena Miliutė (Milawska)
Rumšaičiai
1746-06-26 SABECKIS Stanislovas Sabeckis (Sabecki)
Vabaliai BUTIENĖ Ona Butienė (Butowiczowa) N Vabaliai
1743-09-29 SADAUSKAS Jonas Sadauskas (Sadowski)
Lenk.p. ŠEMETAITĖ Ona Šemetaitė (Szemettowna)
Šakaliai
1736-07-01 SADAUSKAS Juozapas Sadauskas (Sądowski) N Barstyčiai Kalv.p. BENUŠYTĖ Barbora Beniušytė (Benuszowna)
Prialgava
1738-06-15 SADAUSKAS Juozapas Sadauskas (Sadowski)
Brotykai BARKUTĖ Kotryna Barkutė (Barkowna)
Brotykai
1798-01-23 SADAUSKAS Juozapas Sadauskas (Jozephum Sadowski)

GRUMBLYTĖ Ona Grumblytė (Anna Grablowna)
Krakės
1809-02-07 SADAUSKAS Juozapas Sadauskas (Jozephum Sadowski)
Mosėdis ZUBAITĖ Joana Zubaitė (Joanna Zubowiczowna)
Nevočiai
1763-11-20 SADAUSKAS Martynas Sadauskas (Sadowski)

VYŠNIAUSKAITĖ Rožė Vyšniauskaitė (Wyszniewska)
Igariai
1740-11-29 SADAUSKAS Simonas Sadauskas (Sadowski)
Igariai LENKŠAITĖ Regina Lenkšaitė (Lenkszayte)
Kernai
1761-11-22 SADAUSKAS Simonas Sadauskas (Sadowski) N Igariai GALDIKAITĖ Magdalena Galdikaitė (Galdykowna)
Ledžiai
1720-11-30 SADAUSKAS Steponas Sadauskas (Sadowski)
Vabaliai JASINSKAITĖ Ona Jasinskaitė (Jasiskayte)
Vabaliai
1781-05-06 SAKALAUSKAS Antanas Sakalauskas (Sokolowski)
Daukšiai ANUŽIENĖ Morta Anužienė (Anuzieny) N Tauzai
1827-02-08 SAKALAUSKAS Kazimieras Sakalauskas (Casimirum Sokolowski)
Igariai BALSYTĖ Monika Balsytė (Monicam Balsiowna)
Udraliai
1759-05-27 SAKUTIS Stanislovas Sakutis (Sakutis)

LITVINAITĖ Rožė Litvinaitė (Litwinowna)
Petraičiai Mos.p.
1796-01-19 SALYS Karolis Salys (Carolum Salewski)

NARMONTIENĖ Kotryna Narmontienė (Catharina (Narmonttowa) N Vindeikiai
1812-07-30 SALYS Antanas Salys (Antonium Salewicz) N Šaučikiai Salant.par. MARTIŠIUTĖ Ona Martišiutė (Anna Martynowna (z Martyscewiczow))
Šniukščiai
1727-01-19 SAMANTAITIS Jonas Samantaitis [?] (Sąmantowicz)
Kaukolikai LITVINIENĖ Ona Litvinienė (Litwinowa) N Lyksūdė
1768-05-29 SAMOŠKA Kazimieras Samoška (Samoszka)

BUNKŠAITĖ Ona Bunkšaitė (Bunkszowna)
Mikulčiai
1773-01-31 SAMUSIS Andrius Samusis (Samusis) N Šatės LIAUDANSKYTĖ Morta Liaudanskytė (Lawdonska)
Rukai
1772-11-25 SAMUSIS Andrius Samusis (Samusis)
Rukai ŠIMKUTĖ GARNIENĖ PIKTURNIENĖ Barbora Šimkutė Garnienė Pikturnienė (Pikturnowa) N Šatės
1813-10-21 SANDARAS Jurgis Sandaras (Georgium Sądar)
Derkinčiai BAGUCKYTĖ Antanina Baguckytė (Antaninam Bagucka)
Ersla
1770-10-21 SANDARAS Martynas Sandaras (Sądaras)

PUKINSKYTĖ Kristina Pukinskytė (Pukinskaty)
Derkinčiai
1785-01-15 SANDARAS Martynas Sandaras (Martinus Sądarowicz)
Derkinčiai PAULAUSKAITĖ Justina Paulauskaitė (Justina Pawlowska)
Derkinčiai
1777-11-29 SANDARAS Simonas Sandaras (Sundarowicz)
Kalvarija ALŠAUSKYTĖ Kotryna Alšauskytė (Olszewska)
Vabaliai
1760-11-16 SANEIKIS Jonas Saneikis (Saneykis)

SARLAUSKYTĖ Elžbieta Sarlauskaitė (Sarlowska)
Šatės
1794-10-21 SARAKAS Jurgis Sarakas (Georgium Sarakowicz)
Ylakiai PAULAUSKAITĖ Uršulė Paulauskaitė (Urzula Pawlowska)
Šatės
1766-06-29 SAVICKAS Martynas Savickas (Sawicki)
Daukšiai MOSTEIKIENĖ Ona Mosteikienė (Mosteykiowa) N Ledžiai
1769-02-16 SĖLENIS Jonas Sėlenis (Sielenis) N Šaučikiai Sal.p. MIKOLAUSKIENĖ Ona Mikolauskienė (Michalowska) N Mosėdis
1777-05-29 SĖLENIS Jonas Sėlenis (Sielowski) N Šatės DIMAITĖ Matilda Dimaitė (Dymowiczowna)
Laumiai Sed.p.
1734-11-27 SĖLENIS Juozapas Sėlenis (Sielenis) N
BUČIENĖ Ona Bučienė (Buciowa) N Igariai
1768-07-10 SĖLENIS Mykolas Sėlenis (Sielenis)
Igariai DERKINTYTĖ Elžbieta Derkintytė (Derkintowna)
Nevočiai
1812-02-20 SĖLENIS Motiejus Sėlenis (Mathiam Sielenis) N
KINČIENĖ Ona Kinčienė (Annam Kinczowa) N Tauzai
1723-02-07 SĖLENIS Petras Sėlenis (Silinski)
Girdeniai Yl.p. K. Regina K. (...niowa)
Lyksūdė
1750-02-01 SĖLENIS Pranciškus Sėlenis (Sielewicz)
Šaučikiai Sal.p. JONUŠAITĖ Judita Jonušaitė (Jonuszayte)
Ersla
1804-01-12 SĖLENIS Stanislovas Sėlenis (Stanislaum Sielenis)

ŠIMKUTĖ Magdalena Šimkutė (Magdalena Šymkowna)
Tėveliai
1774-01-16 SENDRAUSKAS Juozapas Sendrauskas (Sendrowicz)
Juodeikiai Lenk.p. VASERIENĖ Kotryna Vaserienė (Waserowa) N Daukšiai
1811-10-22 SENDRAUSKAS Liudvikas Sendrauskas (Liudowicum Sendrowicz) GD
Žemytė Lenkim.p. LUKAVIČIUTĖ PRIALGAUSKIENĖ Faustina Lukavičiutė Prialgauskienė (Faustinam Przyalgowska) GD N Prialgava
1798-11-06 SENDRAUSKAS Mykolas Sendrauskas (Michaelem Siędrowicz)
Šatraminiai DAUKANTIENĖ Rožė Daukantienė (Roza Daukonciowa) N Šatraminiai
1716-02-26 SENKUS Jonas Senkus (Senkaytis)
Vabaliai MONTVIDIENĖ Kristina Montvidienė (Mątwidowa) N Vabaliai
1746-06-26 SENKUS Jonas Senkus (Senkiewicz) N Vabaliai STASIUTĖ Barbora Stasiutė (Stasewiczowna)
Vabaliai
1725-08-05 SENKUS Mykolas Senkus (Sinkus)
Prialgava JURGILEVIČIENĖ Marijona Jurgilienė (Jurgielowa) N Lyksūdė
1803-01-13 SERAPINAS Motiejus Serapinas (Mathiam Serafinowicz) N
BAUŽYTĖ Morta Baužytė (Martham Bawžynska)
Šniukščiai
1818-11-19 SERAPINAS Steponas Serapinas (Stephanum Serafinowicz)

BARKUTĖ Barbora Barkutė (Barbara Barkowna)
Šakaliai
1756-10-10 SERBECKIS Jonas Sebeckis (Sarbecki) N
STRAKŠIENĖ Kotryna Strakšienė (Strakszewiczowa) N Ersla
1785-06-11 SERBECKIS Jurgis Serbeckis (Georgius Serbecki)
Šatės MERKELIENĖ Marijona Merkelienė (Marianam Merkielowa) N Baksčiai
1716-11-03 SEREIKIS Juozapas Sereikis (Sareykis)
Šatės GEDMINAITĖ Justina Gedminaitė (Zadminowna)
Vabaliai
1779-02-07 SIMAITIS Antanas Simaitis (Antonium Symaytis)
Šaučikiai Sal.p. JURKŠAITĖ Klara Jurkšaitė (Claram Jurkszowna)
Daukšiai
1811-02-07 SIMAITIS Jokimas Simaitis (Joachimum Symaytis) N Luknės Skuodo p. TAMOŠAUSKAITĖ Magdalena Tamošauskaitė (Magdalenam Tomaszewska)
Šakaliai
1798-11-06 SIMAITIS Jurgis Simaitis (Georgium Symaytis)
Kernai GALDIKAITĖ Kotryna Galdikaitė (Catharina Galdykowna)
Ledžiai
1773-02-07 SIMAITIS Motiejus Simaitis (Symaytis)
Ledžiai PUTKALYTĖ Magdalena Putkalytė (Putkalaty)
Žalgiriai
1762-01-31 SIMAITIS Petras Simaitis (Symaytis)
Kaukolikai RAČIENĖ Barbora Račienė (Raciowa) N Kaukolikai
1827-06-19 SIMAITIS Pranciškus Simaitis (Symaytis)

MILIUTĖ Julijona Miliūtė (Milowna)
Kernai
1795-10-27 SIMAITIS Tadas Simaitis (Thaddeum Symaytis)

BEINORAITĖ Barbora Beinoraitė (Barbara Beynorowna)
Žalgiriai
1761-05-16 SIMONAVIČIUS Dovydas Simonavičius (Symonowicz)
Igariai BERNIUTĖ Marijona Berniutė (Bernowiczowna)
Žalgiriai
1779-10-13 SIMONAVIČIUS Jurgis Simonavičius (Symonowicz)
Udraliai MIKUTAITĖ Kunegunda Mikutaitė (Mikutawiczayte)
Mikulčiai
1757-11-06 SIMONAVIČIUS Martynas Simonavičius (Symonowicz)
Šerkšniai ALSEIKAITĖ RIMKIENĖ Magdalena Alseikaitė [?] Rimkienė (Rymkiewicza) N Kernai
1782-11-04 SIMONAVIČIUS Motiejus Simonavičius (Symonowicz)
Apuolė N. Marijona N. (Nahronowna)
Urviai Mos.p.
1784-11-04 SIMONAVIČIUS Motiejus Simonavičius (Symonowicz)
Urviai NEKROŠIUTĖ Marcijona Nekrošiutė (Nakroszowna)
Urviai Mos.p.
1781-05-06 SIMONAVIČIUS Stanislovas Simonavičius (Symonowicz)
Igariai RAPALYTĖ Konstancija Rapalyė (Rafalowiczowna)
Šatraminiai
1820-02-03 SIMONAVIČIUS Stanislovas Simonavičius (Stanislaum Symonowicz)
Igariai PIKTURNAITĖ Barbora Pikturnaitė (Barbara Pikturnowna)
Ledžiai
1757-01-23 SIMONAVIČIUS Tomas Simonavičius (Symonowicz)
Sk.p. VIRŠILAITĖ Marijona Viršilaitė (Wirszylowna)
Kaukolikai
1751-11-29 SIMUTIS Adomas Simutis (Symutis)

PAULAUSKAITĖ Marijona Paulauskaitė (Pawlowska)

1811-07-04 SIMUTIS Antanas Simutis (Antonium Symutis)
Šniukščiai ANDRUTYTĖ Ona Andrutytė (Annam Androtowna)
Šniukščiai
1814-04-28 SIMUTIS Augustinas Simutis (Augustinum Symutis)
Žalgiriai BUTKUTĖ PAULAUSKIENĖ Barbora Butkutė Paulauskienė (Barbaram Pawlowska) N Šaukliai
1782-02-10 SIMUTIS Dominykas Simutis (Simutowicz)
Večiai Lenk.p. KADYTĖ Rozalija Kadytė (Kadewiczowna)
Žalgiriai
1784-10-11 SIMUTIS Dominykas Simutis (Simutowicz)

KADYTĖ Rozalija Kadytė (Kadewiczowna)
Žalgiriai
1817-06-12 SIMUTIS Dominykas Simutis (Dominicum Symutowicz)
Žalgiriai KELPŠAITĖ Magdalena Kelpšaitė (Magdalena Kielpszowna)
Šaukliai
1757-05-29 SIMUTIS Jonas Simutis (Symutis)
Daukšiai KusaiTĖ Elžbieta Kusaitė (Kussowna)
Daukšiai
1820-11-17 SIMUTIS Jonas Simutis (Joannem Symutis)

GALDIKAITĖ Marijona Galdikaitė (Mariana Galdikowna)
Šaukliai
1774-11-07 SIMUTIS Juozapas Simutis (Symutowicz)
Šatraminiai LIPŠAITĖ Rozalija Lipšaitė (Lipszunskaty)
Šatraminiai
1786-11-26 SIMUTIS Juozapas Simutis (Josephus Symutowicz)
Žalgiriai ARLAUSKYTĖ Liucija Arlauskytė (Liucia Arlowskowna)
Žalgiriai
1790-01-31 SIMUTIS Juozapas Simutis (Josephus Symutowicz)
Šaučikiai Salant.par. ZUBYTĖ Viktorija Zubytė (Victoria Zubowiczowna)
Nevočiai
1814-02-03 SIMUTIS Juozapas Simutis (Josephum Symutowicz)

ŽVINKLYTĖ Magdalena Žvinklytė (Magdalenam Zwinklowna)
Šakalių Medsėdžiai Mos.p.
1814-02-08 SIMUTIS Juozapas Simutis (Josephum Symutowicz)
Daukšiai SKARAITĖ Juozapota Skaraitė (Josephatam Skorulska)
Kulaliai
1792-10-14 SIMUTIS Jurgis Simutis (Georgius Symutis)
Simaičiai NUMGAUDAITĖ Rozalija Numgaudaitė (Numgaudziowna)
Simaičiai
1748-01-28 SIMUTIS Kazimieras Simutis (Symutis)
Mikulčiai DABRYTĖ Ona Dabrytė (Dabrowna)
Šerkšniai
1752-06-18 SIMUTIS Kazimieras Simutis (Symutys)

BUČYTĖ Terezė Bučytė (Bacewiczowna)

1798-01-23 SIMUTIS Kazimieras Simutis (Cazimirum Symutowicz)
Girdžiūnai Sal.par. PUTKALYTĖ Marijona Putkalytė (Marianna Putkalowna)
Žebrokai
1823-01-24 SIMUTIS Ksaveras Simutis (Xaverium Symutis)

ŽVINKLYTĖ Uršulė Žvinklytė (Ursula Žwinklowna)
Kernai
1780-05-15 SIMUTIS Mykolas Simutis (Symutis) N Šatraminiai ŽEBRAUSKAITĖ Kotryna Žebrauskaitė (Zabraty)
Šatraminiai
1812-11-24 SIMUTIS Motiejus Simutis (Matheum Symutis)

GIEDRAITĖ Uršulė Giedraitė (Ursulla Giedrowna)

1820-06-29 SIMUTIS Motiejus Simutis (Matheum Symutis)
Daukšiai BUTKUTĖ Barbora Butkutė (Barbara Butkiewiczowna)
Daukšiai
1743-10-27 SIMUTIS Stanislovas Simutis (Symutis)
Lenkimai MICKUTĖ Rožė Mickutė (Mickayte)
Drupiai Mos.p.
1724-01-23 SINBUKAITIS Jonas Sinbukaitis (Synbukaytis)
Notėnai ŽEMAITĖ Ieva Žemaitė (Žiemaite)
Prialgava
1825-06-08 SIPARIS Aloyzas Siparis (Aloisium Siupura)
Skuodas JAZBUTYTĖ Marijona Jazbutytė (Marianam Jazbutowna)
Šakaliai
1727-06-29 SIPAS Petras Sipas (Sypowicz)

JONAITYTĖ Ona Jonaitytė [?] (nėįrašyta)

1762-01-17 SIRUTIS Jonas Sirutis (Syrputowicz)
Erkšva Yl.p. BENIULYTĖ Joana Beniulytė (Beniulewiczowna)
Rumšaičiai
1811-11-28 SIRUTIS Jonas Sirutis (Joannem Syrutowicz)
Rušupiai Skuodo p. KUBILIUTĖ Barbora Kubiliūtė (Barbara Kubilowna)
Daukšiai
1758-10-22 SIRVYDAS Izidorius Sirvydas (Surwid) GD

VAITILAITĖ Magdalena Vaitilaitė (Woytylowiczew...) GV
Drupiai Mos.p.
1711-02-01 SIUDKAITIS Kazimieras Siudkaitis (Siudkaytis)
Pesčiai Sk.p. KASPARAITĖ Elžbieta Kasparaitė (Kasparayte)
Šatraminiai
1820-01-27 SKALIŠIUS Kazimieras Skališius (Cazimirum Skaliszius)
Krakės KAULINYTĖ Kotryna Kaulinytė (Catharina Kawlinowna)
Nevočiai
1787-02-18 SKALIŠIUS Motiejus Skališius (Skaliszius)
Stripiniai Yl.p. MOCKUTĖ Ona Mockutė (Mockiewiczowna)
Tauzai
1775-09-14 SKALIŠIUS Tomas Skališius (Skaliszys)
Girdeniai Yl.p. GALINSKIENĖ Marijona Galinskienė (Halinska) N Geidučiai Mos.p.
1821-01-11 SKARA Chrizostomas Skara (Chrizastomum Skara)

ŠLIKTAITĖ Petronila Šliktaitė (Petronilla Szliektowna)
Krakės
1726-01-27 SKARA Jonas Skara (Skaraytis)
Mosėdis ŠATAITĖ Marijona Šataitė (Szatayte)
Baksčiai
1758-08-01 SKARA Jurgis Skara (Skara)
Gaubės GALDIKIENĖ Justina Galdikienė (Galdykowa) N Gaubės
1771-11-24 SKAUDVILAS Juozapas Skaudvilas (Skawdwylls)

MONTVIDAITĖ Ona Montwydaitė (Mątwidaty)
Derkinčiai
1820-02-08 SKERSIS Baltramiejus Skersis (Bartholomeum Skiersis)
Daukšiai MIKUTAITĖ Magdalena Mikutaitė (Magdalena Mikutowna)
Daukšiai
1711-01-18 SKERSIS Dovydas Skersis (Skiersis)
Mikulčiai JUKNAITĖ Elžbieta Juknaitė (Juhniowa)
Daukšiai
1821-06-14 SKERSIS Jeronimas Skersis (Heronimum Skiersinski)

ALPAITĖ Magdalena Alpaitė (Magdalena Alpowna)
Šakaliai
1821-05-10 SKERSIS Jonas Skersis (Joannem Skierszynski)
Daukšiai EIDIEJŪTĖ Uršulė Eidėjutė (Urszula Eydiejowna)
Šakaliai
1762-07-11 SKERSIS Kazimieras Skersis (Skiarsis)
Imbarė Sal.p. MONČYTĖ Magdalena Mončytė (Mączowna)
Kulaliai
1812-11-24 SKERSIS Stanislovas Skersis (Stanislaum Skiersinski)

DIMAITĖ Elžbieta Dimaitė (Elisabetham Dymowna)
Daukšiai
1792-11-22 SKIRUTIS Jurgis Skirutis (Georgius Skirutis)
Tauzai GIKARAITĖ Barbora Gikaraitė (Barbara Gikarowna)
Mosėdis
1809-01-12 SKIRUTIS Aloyzas Skirutis (Aloizium Skirutowicz)
Igariai MAŽUTYTĖ Antanina Mažutytė (Antonina Mažutowna)
Žalgiriai
1761-01-18 SKIRUTIS Petras Skirutis (Skirutis)
Šatraminiai KUPRYTĖ Elžbieta Kuprytė (Kupriowna)
Rukai
1783-11-03 SKORULSKIS Jonas Skorulskis (Skorulski)
Nevočiai GEDRIMAITĖ Ona Gedrimaitė (Giedrymowna)
Plaušiniai
1788-11-28 SKORULSKIS Jonas Skorulskis (Joanes Skorulski)
Nevočiai RIBINSKAITĖ Magdalena Ribinskaitė (Magdalena Rybinska)
Ersla
1797-01-24 SKLUDERIS Jonas Skluderis (Joannem Skluder)
Šaukliai BAUŽYTĖ Marijona Baužytė (Marianna Bauzynska)
Šaukliai
1817-01-23 SKORULSKIS Jonas Skorulskis (Joannem Skorulski)
Nevočiai RAMONAITĖ Scholastina Ramonaitė (Scholasta Romanowska)
Mosėdis
1808-01-13 SKORULSKIS Juozapas Skorulskis (Jozephum Skorulski)
Kulaliai PUTKALYTĖ Julijona Putkalytė (Juliana Putkalowna)
Žebrokai
1759-08-05 SKORULSKIS Mykolas Skorulskis (Skorulski)

MALŪKIENĖ Elena Malūkienė (Malukowiczowa) N Kernai
1819-11-25 SKORULSKiS Petras Skorulskis (Petrum Skorulski)

MILERYTĖ Uršulė Milerytė (Urszula Milerowna)
Kulaliai
1803-01-07 SKRABAUSKAS Baltramiejus Skrabauskas (Bartholomeum Skrabowski)

SĖLENYTĖ Pranciška Sėlenytė (Franciscam Sieleniowna)
Igariai
1784-11-11 SKRABAUSKAS Mykolas Skrabauskas (Skrabowski)
Tėveliai KAUNECKAITĖ Morta Kauneckaitė (Kownackowna)
Gaubės
1782-11-10 SKRABAUSKAS Mykolas Skrabauskas (Skrabowski)
Tėveliai KAUNECKAITĖ Morta Kauneckaitė (Kowneckowna)
Gaubės
1759-01-28 SKRUIBYS Adalbertas Skruibys (Skruybis)
Geldžiūnai Platel.p. JUKNIENĖ Magdalena Juknienė (Juchnowa) N Lukošaičiai
1761-04-12 SKRUIBYS Adomas Skruibys (Skruybis) N Lukošaičiai TAURINSKAITĖ Kotryna Taurinskaitė (Tawrinska)
Geidučiai Mos.p.
1827-02-08 SKRUIBYS Jonas Skruibys (Joannem Skruybis) N Derkinčiai ANDRIEJAUSKAITĖ Elena Andriejauskytė (Helenam Andrzeiewska)
Žebrokai
1748-07-28 SKRUIBYS Stanislovas Skruibys (Skruybis)
Geldžiūnai Platel.p. DERKINTYTĖ Kotryna Derkintaitė (Derkintowna)
Kaukolikai
1807-02-05 SKURVYDAS Antanas Skurvydas (Antonium Skurwid)
Drupiai BUDRYTĖ Agnė Budrytė (Agneta Budrewiczowna)
Mosėdis
1738-06-15 SKURVYDAS Antanas Skurvydas (Skurwid) N Gintalaičiai Yl.p. VIRŠILAITĖ Kotryna Viršilaitė (Wirszylowna)
Vabaliai
1778-11-22 SKURVYDAS Jonas Skurvydas (Skorwid)
Aubrikiai Kalv.p. JUREVIČIUTĖ Kotryna Jurevičiutė (Jurewiczowna)
Kaukolikai
1822-01-31 SKURVYDAS Juozapas Skurvydas (Jozephum Skurwid)

KUBILIUTĖ Petronėlė Kubiliutė (Petronila Kubylowna)
Jundulai
1801-11-26 SKURVYDAS Juozapas Skurvydas (Skorwid) GD

ŽIOGAITĖ Morta Žiogaitė (Martham Zagiewiczowna) GD

1713-05-07 SKURVYDAS Juozapas Skurvydas (Skurwid
Prialgava STANKUTĖ Marijona Stankutė (Stąkowna)

1723-01-10 SKURVYDAS Kazimieras Skurvydas (Skurwid)
Vabaliai RAZMAITĖ Kotryna Razmaitė (Razmayte)
Vabaliai
1725-06-17 SKUTULAS Jonas Skutulas (Skydyl)
Milvydžiai Yl.p. MALŪKAITĖ Rožė Malūkaitė (Malukayte)
Šatės
1759-01-28 SKUTULAS Jonas Skutulas (Skiudyl)
Bučiai Pikel.p. ANDRIEKUVIENĖ Agota Andriekuvienė (Andrekiewiczowa) N Daktarai
1781-01-14 SLEČKUS Tadas Slečkus (Sleckis)
Luknės DRUNAITĖ Kotryna Drunasitė (Drunasyty)
Šerkšniai
1732-07-26 SLIČIUS Mykolas Sličius (Szlicis)
Kalv.p. PLATAUNYTĖ Barbora Plataunytė (Platawnowna)
Rukai
1771-11-03 SLUPSKIS Laurynas Slupskis (Slupski) N Tuzai Sal.p. STRAKŠAITĖ Kristina Strakšaitė (Strakszayty)
Šniukščiai
1807-02-12 SLUPSKIS Tomas Slupskis (Thomam Slupskis)
Šerkšniai MIKAITYTĖ Elena Mikaitytė (Helena Mikaycziowna)
Šerkšniai
1820-02-03 SLUPSKIS Tomas Slupskis (Thomam Slupski) N Mosėdis MIKUTAITĖ Barbora Mikutaitė (Barbara Mikutowna)
Mosėdis
1824-08-04 SLUŠKUS Vincentas Sluškus (Vincentum Sluszkiewicz)

ŠEDVYDAITĖ Kotryna Šedvydaitė (Catharina Szedwidowna)
Virbaliai
1802-10-28 SMAIGYS Juozapas Smaigys (Jozephum Smaygiewicz)
Daukšiai GIRDŽIŪNAITĖ Marijona Girdžiūnaitė (Marianna Girdziunowna)
Tauzai
1784-02-09 SMAIŽYS Juozapas Smaižys (Smaygewicz)
Dvareliai Yl.p. KONTRIMAITĖ Elžbieta Kontrimaitė (Kontrymowna)
Prialgava
1792-10-01 SMAIŽYS Kazimieras Smaižys (Casimirus Szmayzis) N Truikinai Yll.p. VAITKIENĖ Marijona Vaitkienė (Mariana Waytkowa) N Ersla
1722-07-19 SOROKA Petras Soroka (Soroka)
Prialgava VENCKIENĖ Dorota Venckienė (Węckowa) N Prialgava
1811-10-10 SRUOGEIKA Jurgis Sruogeika (Georgium Sragieyko) N Skuodo p. PIEKIENĖ Barbora Piekienė (Barbaram Piekiewiczowa) N
1773-11-07 SRUOGYS Tadas Sruogys (Sragis)
Gailiškiai Yl.p. JOKŠAITĖ Elena Jokšaitė (Jokszaty)
Tėveliai
1809-11-23 STANČIKAS Juozapas Stančikas (Jozephum Stanczyk)
Šaukliai DVARIONAITĖ Elena Dvarionaitė (Helena Dwaronowiczowna)
Igariai
1711-04-26 STANČIKAS Kazimieras Stančikas (Stanczykas)
Pal.p. PUKINSKYTĖ Regina Pukinskytė (Pukinska)
Prialgava
1794-10-07 STANIUS Antanas Stanius (Antonum Staniewicz)

ANDRIEKUTĖ Justina Andriekutė (Justinam Andreykowna)
Brotykai
1784-02-09 STANIUS Dovydas Stanius (Stanewicz)
Simaičiai BARGAILYTĖ Barbora Bargailytė (Bargaylowna)
Simaičiai
1825-02-08 STANIUS Jokūbas Stanius (Jacobum Staniewicz) GD N Geldėnai Plat.p. RAMONAITĖ Ieva Ramonaitė (Ewa Romanowska)
Burviai
1741-11-19 STANIUS Jonas Stanius (Stanis)
Kulai Sk.p. VALUŽYTĖ Elena Valužytė (Waluzayte)
Šatraminiai
1768-06-26 STANIUS Mikalojus Stanius (Staniewicz) N
KINSGAILAITĖ Joana Kinsgailaitė (Kęsgaylowna)
Šaukliai
1808-05-05 STANIUS Petras Stanius (Petrum Staniewicz)
Panotėnai Gint.p. SKERSYTĖ Anatolija Skersytė (Anatolia Skiersowna)
Daukšiai
1772-11-22 STANIUS Stanislovas Stanius (Staniewicz)
Šaukliai ŠTAKONAITĖ Kristina Štakonaitė (Sztakonaty)
Tauzai
1773-01-31 STANIUS Tomas Stanius (Stonis)
Udraliai STEPONAVIČIENĖ Barbora Steponavičienė (Stefanowiczowa) N Udraliai
1768-10-30 STARKUS Tomas Starkus (Starkus)

KALINAUSKAITĖ Regina Kalinauskaitė (Kalinowska)
Malūkai
1717-05-16 STASAITIS Jonas Stasaitis (Stasaytis)
Vabaliai BUTKIENĖ Magdalena Butkienė (Butkowa) N Vabaliai
1812-10-01 STASAITIS Tomas Stasaitis (Thomam Stasaytis)

ZABURAITĖ Elena Zaburaitė (Helenam Zaburowna)
Šniukščiai
1725-01-14 STASIUS Adomas Stasius (Stasiewicz)
Žalgiriai ANDRIEJAUSKAITĖ Ona Andriejauskytė (Andrieieskowna)
Ledžiai
1768-07-26 STASIUS Baltramiejus Stasius (Stassewicz)
Vabaliai GEDMINAITĖ Kotryna Gedminaitė (Giedminowna)
Geidučiai Mos.p.
1770-11-04 STASIUS Jurgis Stasius (Stasius) N Mosėdis VALUŽYTĖ Barbora Valužytė (Walužaty)
Daukšiai
1780-05-29 STASIUS Jurgis Stasius (Stasius) N Mosėdis SIMAITYTĖ Kotryna Simaitytė (Symaytate)
Šakaliai
1749-11-23 STASIUS Jurgis Stasius (Stassewicz) N
MINEIKIENĖ Morta Mineikienė (Mineyciowa) N
1757-01-16 STASIUS Simonas Stasius (Stassewicz)
Vabaliai VIRŠILAITĖ Elena Viršilaitė (Wirszylowna)
Vabaliai
1785-01-16 STAŠAITIS Jokūbas Stašaitis (Jacobus Staszewski)
Jedžiotai Yl.p. POCIUTĖ Terezė Pociutė (Teressa Pacewiczowna)
Kaukolikai
1747-11-19 STAŠAITIS Kazimieras Stašaitis (Staszewski) N
LAKŠTINGALYTĖ Barbora Lakštingalytė (Laksztingalayte)

1827-10-18 STAŠKUS Antanas Staškus (Sztaszkowski)
Prialgavadv. VITKUTĖ Barbora Vitkutė (Witkiewiczowna)
Burviai
1729-05-22 STAŠKUS Baltramiejus Staškus (Staszkowski)
Laumiai Sed.p. neįrašyta Elžbieta
Lyksūdė
1789-12-25 STAŠKUS Dominykas Staškus (Dominicus Staszkiewicz)
Šniukščiai RUGINYTĖ Barbora Ruginaitė (Barbara Ruginowna)
Rukai
1786-02-12 STAŠKUS Gasparas Staškus (Gasor Staszkiewicz) N Kaukolikai JAKUMAITĖ Brigita Jakumaitė (Brigida Jakumowna)
Kaukolikai
1789-02-08 STAŠKUS Gasparas Stoškus (Gasper Sztaszkiewicz) N Kaukolikai BUBILAITĖ Barbora Bubilaitė (Barbara Bubelowna)
Lyksūdė
1796-07-12 STAŠKUS Izidorius Staškus (Izidorum Staszkiewicz)

STONČYTĖ Barbora Stončytė (Barbara Stancewiczowna)
Vabaliai
1769-05-28 STAŠKUS Jonas Staškus (Staszkowski)

KIDYKAITĖ Barbora Kidykaitė (Kidikowna)
Vindeikiai
1786-11-20 STAŠKUS Jonas Staškus (Joannes Staszkiewicz)
Laumaičiai RIMKUTĖ Marijona Rimkutė (Mariana Rymkiewiczowna)
Lyksūdė
1786-11-20 STAŠKUS Jonas Staškus (Joannes Staszkiewicz)
Laumaičiai RIMKUTĖ Marijona Rimkutė (Mariana Rymkiewiczowna)
Lyksūdė
1786-11-26 STAŠKUS Juozapas Staškus (Josephus Staszkiewicz) GD
Dvarvietė Plat.p. PAULAUSKAITĖ Petronėlė Paulauskaitė (Petronella Pawlowska)
Šniukščiai
1789-06-07 STAŠKUS Martynas Staškus (Martinus Staszkiewicz) N Kaukolikai JONUŠAITĖ Agnė Jonušaitė (Agnete Jonuszewiczowna)
Vabaliai
1748-11-03 STAŠKUS Pranciškus Staškus (Staszkiewicz)
Plat.p. BENIULYTĖ Rozalija Beniulytė (Beniulewiczowna)

1774-02-06 STAŠKUS Simonas Staškus (Staszkus)
Apuolė DAUKŠIENĖ Rožė Daukšienė (Dawkszowa) N Derkinčiai
1780-05-29 STAŠKUS Simonas Staškus (Staszkus) N Žebrokai BUTKUTĖ Magdalena Butkutė (Butkayte)
Vindeikiai
1803-02-03 STATKUS Baltramiejus Statkus (Bartholomeum Statkus)
Užluobė Skuodo p. MAŽRIMAITĖ VIČIENĖ Marijona Mažrimaitė Vičienė (Mariannam Wiczowa) N Ersla
1758-07-11 STATKUS Jonas Statkus (Statkiewicz)
Drupiai GEDRIMIENĖ Agota Gedrimienė (Gedrymowa) N Laumaičiai
1769-02-05 STATKUS Jonas Statkus (Statkus)

ZUBYTĖ Marijona Zubytė (Zubowna)
Nevočiai
1774-01-28 STATKUS Jonas Statkus (Statkiewicz)
Vabaliai JANUŠAITĖ Ona Jonušaitė (Januszawiczowna)
Lyksūdė
1766-01-19 STATKUS Jurgis Statkus (Stątkus)
Luknės Sk.p. BERTAŠIUTĖ Kristina Bertašiutė (Bartaszowna)
Daukšiai
1757-10-23 STATKUS Martynas Statkus (Statkiewicz) N Vabaliai JONUŠAITĖ Ona Jonušaitė (Januszowiczowna)
Rumšaičiai
1772-07-09 STATKUS Tadas Statkus (Statkus)

SKURVYDAITĖ Kotryna Skurvydaitė (Skurwidowna)
Vabaliai
1785-01-09 STEIGVILA Jokūbas Steigvila (Jacobus Stangwillo)
Narvydžai Sk p. neįrašyta Marcijona (Marciana pav. neįrašyta)
Bružai Mos.p.
1744-02-15 STEPONAITIS Andrius Steponaitis (Steffanaytis)
Ersla BUČKUTĖ Marijona Bučkutė (Buczkayte)
Laumaičiai
1731-01-28 STEPONAITIS Jokūbas Steponaitis (Steponaytis)
Ersla VIČIENĖ Kristina Vičienė (Wiciene) N Tėveliai
1775-11-26 STEPONAITIS Mikalojus Steponaitis (Stefonaytis) N
MILINSKIENĖ Ona Milinskienė (Milenkiowa) N Ersla
1761-11-22 STEPONAITIS Mykolas Steponaitis (Stefonaytis)
Ersla STRAKŠAITĖ Ona Strakšaitė (Strakszowna)
Krakės
1746-05-01 STEPONAVIČIUS Andrius Steponavičius (Stefanowicz) N Šatės SEREIKAITĖ Ona Sereikaitė (Sereykowna)
Šatės
1823-02-06 STEPONAVIČIUS Juozapas Steponavičius (Jozephum Stefanowicz) N Gintilaičiai Plat.p. RONKYTĖ Viktorija Ronkytė (Victoria Rąkowna)
Būdvietė
1817-01-23 STEPONAVIČIUS Motiejus Steponavičius (Mathiasm Stefanowicz) N Rukiškė Skuodo p. JACKUTĖ Barbora Jackutė (Barbara Jackowna)
Juknaičiai
1816-08-15 STEPONAVIČIUS Petras Steponavičius (Petrum Stefanowicz)

PAULAUSKAITĖ Kotryna Paulauskaitė (Catharina Pawlowska)
Kulaliai
1799-05-07 STEPONAVIČIUS Silvestras Steponavičius (Silwestrum Stefanowicz)
Žebrokai MIKALAUSKAITĖ Ona Mikalauskaitė (Anna Michalowska)
Šaukliai
1735-11-20 STEPONAVIČIUS Stanislovas Steponavičius (Stefanowicz)
Prialgava JAZDAUSKIENĖ Elžbieta Jazdauskienė (Jazdowskowa) N Prialgava
1797-02-21 STEPONAVIČIUS Tadas Steponavičius (Taddeum Stefanowicz)

PUIDOKAITĖ Joana Puidokaitė (Joanna (Puydiekowna)
Ersla
1805-02-14 STIRBLYS Baltramiejus Stirblys (Bartholomeum Styrblis)
Šaukliai KASPERAVIČIŪTĖ Barbora Kasperaitytė (Barbaram Kasperowiczowna)
Šaukliai
1734-02-14 STIRBLYS Jonas Stirblys (Striblis)
Žemytė BURBIENĖ Ona Burbienė (Burbowa) N Šekai
1791-01-23 STIRBLYS Mykolas Stirblys (Michael Styrblinski)
Šaukliai NARBUTAITĖ Ona Narbutaitė (Anna Narbuttowa)
Šaukliai
1804-02-16 STIRPEIKA Kazimieras Stirpeika (Casimirum Styrpeyko)
Šliktinė Gint.p. TIŠKEVIČIUTĖ Antanina Tiškevičiutė (Antoninam Tyszkiewiczowna)
Daukšiai
1822-11-21 STIRPEIKA Mykolas Stirpeika (Michaelem Styrpeyko)
Prialgava PETRAUSKAITĖ Kotryna Petrauskaitė (Catharina Piotrowska)
Dovainiai Plat.p.
1772-03-01 STIRPEIKA Tadas Stirpeika (Styrpeyko) GD
Puokė Sed.p. PRIALGAUSKAITĖ Liucija Prialgauskaitė (Przyalgowska) GV
Prialgava
1764-11-18 STONČAITIS Juozapas Stončaitis (Stączatis)
Plat.p. KUPRYTĖ Ona Kuprytė (Kuprowna)
Lyksūdė
1819-05-20 STONČAITIS Pantelemonas Stončaitis Pantelemonium Staczaytis)
Ginteliškės LIEKYTĖ GEGUŽIENĖ Barbora Liekytė Gegužienė (Barbara Giegužowa) N Šaukliai
1796-11-15 STONČIUS Antanas Stončius (Antonium Stancewicz)
Vabaliai VYŠNIAUSKIENĖ Konstancija Vyšniauskienė (Wiszniewska) N Vindeikiai
1765-11-24 STONČIUS Mykolas Stončius (Stącius)
Šniukščiai KADIENĖ Agota Kadienė (Kadalowa) N Šerkšniai
1766-05-11 STONČIUS Petras Stončius (Stącius)
Užpelkiai Plat.p. PETRAUSKAITĖ Barbora Petrauskaitė (Piotrowska)
Vabaliai
1790-11-14 STONČIUS Valentinas Stončius (Valantinus Stancius) N Prialgava KRIŠTAPAITYTĖ Gertrūda Krištapaitytė (Gierdruda Krysztofowiczowna)
Prialgava
1786-02-05 STONKUS Antanas Stonkus (Antonius Stankiewicz)
Daukšiai DERKINTYTĖ SELENIENĖ Elžbieta Derkintytė Selenienė (Elisabetha Sieleniowa) N Igariai
1718-06-27 STONKUS Dovydas Stonkus (Stankiewicz)
Geidučiai VALANČIUTĖ Magdalena Valančiutė (Walęczewska)
Prialgava
1778-11-22 STONKUS Izidorius Stonkus (Stankiewicz)
Vabaliai ŠVEREBAITĖ Jadvyga Šverebaitė (Szwerebowna)
Kivyliai Yl.p.
1779-02-14 STONKUS Izidorius Stonkus (Izidorum Stankiewicz)
Vabaliai ŠVEREBAITĖ Jadvyga Šverebaitė (Gedwy: Szwerobowna)

1806-10-23 STONKUS Izidorius Stonkus (Izidorium Stankiewicz) N Šniukščiai NEVERDAUSKAITĖ Morta Neverdauskaitė (Martha Niewiardowska)
Vindeikiai
1739-09-20 STONKUS Jokūbas Stonkus (Stankiewicz)
Apuole PETKUTĖ Barbora Petkutė (Petkiewiczowna)
Apuolė
1792-10-14 STONKUS Jokūbas Stonkus (Jacobus Stankus)
Apuolė SNAPKUTĖ Barbora Snapkutė (Barbara Snapkayte)
Apuolė
1711-02-01 STONKUS Jonas Stonkus (Stonkaytis)
Žadeikiai Sed.p. VITELIENĖ Justina Vitelienė (Witelowa) N Vabaliai
1765-10-28 STONKUS Jonas Stonkus (Stankiewicz)
Mosėdis EINIKYTĖ Dorota Einikytė (Einikinowna)
Žebrokai
1808-10-27 STONKUS Jonas Stonkus (Joannem Stonkus)

ŽEMELYTĖ Ona Žemelytė (Anna Žemelowna Stonkowna)
Apuolė
1818-01-15 STONYS Jonas Stonys (Joanem Stonis)

DUBINSKAITĖ Kotryna Dubinskaitė (Catharina Dubinska})
Šerkšniai
1770-10-28 STONKUS Juozapas Stonkus (Stąnkus)

STUNGAITĖ Elena Stungaitė (Stungaty)
Rumšaičiai
1795-09-28 STONKUS Jurgis Stonkus (Georgium Stankiewicz) N Luknės Sk.p. VIRKŠAITĖ Marijona Virkšaitė (Mariana Wirkszowna)
Lyksūdė
1744-10-17 STONKUS Kazimieras Stonkus [?] (Įrašas praleistas)
Rumšaičiai STRAZDAUSKYTĖ Ona Strazdauskytė (Strazdowska)
Rumšaičiai
1741-11-05 STONKUS Martynas Stonkus (Stonkaytis)
Vabaliai ŠIMKUTĖ Elena Šimkutė (Szymkayte)
Vabaliai
1766-11-23 STONKUS Motiejus Stonkus (Stankiewicz)
Reketė Sal.p. DVARIONAITĖ Magdalena Dvarionaitė (Dwarionowna)
Ersla
1711-02-08 STONKUS StanislovasStonkus (Stonkaytis)
Geidučiai BERNOTIENĖ Ona Bernotienė (Bernatowa) N Geidučiai Mos.p.
1817-11-27 STRAKŠUS Antanas Strakšus (Antonium Strakszewicz)

BARKAUSKAITĖ Rozalija Barkauskaitė (Rozalia Barkowska)
Šaukliai
1781-01-14 STRAKŠUS Benediktas Strakšus (Straksis)
Ersla ŠEMETAITĖ Barbora Šemetaitė (Siemetayty)
Ersla
1822-05-02 STRAKŠUS Benediktas Strakšus (Benedictum Strakszus
Šaukliai STANČIŪTĖ Veronika Stančiūtė (Veronicam Stanczowna)
Mosėdis
1739-11-15 STRAKŠUS Jonas Strakšus (Strakszus)
Ersla REMEZAITĖ Magdalena Remezaitė (Remezowna)
Tėveliai
1762-02-14 STRAKŠUS Jonas Strakšus (Strakszus)
Luknės Sk.p. GEDRIMAITĖ Agota Gedrimaitė (Giedrymowna)
Plaušiniai
1778-11-22 STRAKŠUS Mikalojus Strakšus (Strakszus)
Ersla ŠOPAITĖ Kotryna Šopaitė (Szwopowna)
Ersla
1730-11-19 STRAKŠUS Mykolas Strakšus (Strakszewicz)

POCIUTĖ Barbora Pociutė (Pacowna)
Šakaliai
1811-01-17 STRAKŠUS Pranciškus Strakšus (Franciscum Strakszas)
Šakaliai PETRIKAITĖ Ona Petrikaitė (Annam Petrykowna)
Šatraminiai
1755-10-26 STRAUPAS Mykolas Straupas (Straupis)
Mosėdis AUGUTIENĖ Regina Augutienė (Augutowa) N Mosėdis
1767-02-15 STRAZDAUSKIS Antanas Strazdauskis (Strazdowski)
Mosėdis ALEKSANDRAVIČIENĖ Ona Aleksandravičienė (Alexendrowa) N Nevočiai
1774-10-26 STRAZDAUSKIS Jonas Strazdauskis (Strazdawskis)
Šatės VIRBICKAITĖ Ona Virbickaitė (Wyrbickayty)
Šatės
1774-11-20 STRAZDAUSKIS Jonas Strazdauskis (Strazdauskis)
Jundulai BRUŽIENĖ Konstancija Bružienė (Bružieny) N Brotykai
1789-12-10 STRAZDAUSKIS Jonas Strazdauskis (Joannes Strazdowski) N Prialgava KAZLAUSKYTĖ Marijona Kazlauskytė (Mariana Kozlowska)
Žebrokai
1822-10-17 STRAZDAUSKIS Juozapas Strazdauskis (Jozephum Strazdowski)
Kusai JANULYTĖ RAUDIENĖ PLAUŠINIENĖ Ona Janulytė_Raudienė_ Plaušinienė (Anna Plawszynska N Šatraminiai
1767-02-22 STRAZDAUSKIS Martynas Strazdauskis (Strazdowski)
Darb.p. VILKONECKAITĖ Ona Vilkoneckaitė (Wilkonecka)
Rukai
1751-10-24 STRAZDAUSKIS Petras Strazdauskis (Strazdowski)
Šatės PIKELIENĖ Magdalena Pikelienė (Pikielenie) N Šatės
1825-11-03 STRĖLA Martynas Strėla (Marcinum Strėla) N Medininkai Sk. p. PLAUŠINYTĖ KUBILIENĖ Anelė Plaušinytė Kubilienė (Anillam Kubilowiczowa) N Daukšiai
1820-11-23 STRĖLA Motiejus Strėla (Matheum Strėla)
Žalgiriai ALŠAUSKYTĖ ŠEDVYDIENĖ Ona Alšauskytė Šedvydienė (Anna Szedwidowa) N Ersla
1789-01-25 STRIPINIS Baltramiejus Stripinis (Bartholomeus Strypynowicz)
Laumaičiai BARUTIENĖ Joana Barutienė (Johana Barutieny) N Laumaičiai
1789-11-05 STRIPINIS Baltramiejus Stripinis (Bartolomeus Strypinis) N Laumaičiai MELKERYTĖ Ona Melkerytė (Anna Melkierowna)
Šatės
1719-01-29 STUČINSKAS Juozapas Stučinskas (Stuczynski)
Pesčiai Sal.p. GRICIENĖ Marijona Gricienė (Gryciowa) N Šatraminiai
1769-11-30 STUMINSKAS Antanas Stuminskas (Stuminski)

PETRAUSKAITĖ Morta Petrauskaitė (Piotrowska)
Apuolė
1748-06-30 STUNGYS Pranciškus Stungys (Stungiewicz)
Kalv.p. RAZGAITYTĖ Rozalija Razgaitytė (Rozgowna)
Mos.p.
1825-02-01 SUDIMTAS Juozapas Sudimtas (Josephum Sudymtt) GD
Sudimtai Žeimelio p. MOCKUTĖ Barbora Mockutė (Barbara Mackiewiczowna) GD
Prialgava
1717-05-03 SUDINTAS Alelsandras Sudintas (Sudint)
Daukšiai MIKITAITĖ Kortyna Mikytaitė (Datrina Mikitowna)

1787-10-28 SUDINTAS Juozapas Sudintas (Josephus Sudyntt)
Telš.p. PRIALGAUSKAITĖ Petronėlė Prialgauskaitė (Petronella Przyalgowska) GD
Prialgava
1765-11-11 SUŠINSKAS Juozapas Sušinskas (Suszynski)
Tirkšlių p. AŽONDENYTĖ Ona Ažondenytė (Užądynowna)
Simaičiai
1787-01-14 SUTKUS Motiejus Sutkus (Math: Sutkiewicz)
Sed.p. KRYŽIUTĖ Joana Kryžiutė (Joanna Kryzewiczowna)
Šliktinė
1714-06-08 SVIDRYS Adomas Svidrys (Szwidrewicz)
Mosėdis JUODEIKYTĖ Kotryna Juodeikytė (Judeykowna)

1740-05-22 SVIDRYS Adomas Svidrys (Swidrowski) N Mosėdis MIKOLAUSKIENĖ Kotryna Mikolauskienė (Michalowska) N Mosėdis