Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

U


1754-11-11 UDERIS Jonas Uderis (Uderis)
Jakštaičiai Sal.p. PAULAUSKAITĖ Marijona Paulauskaitė (Pawlowska)
Žalgiriai
1758-11-26 UDERIS Jurgis Uderis (Uderis)
Narmantai Sal.p. JAKŠTAITĖ Barbora Jakštaitė (Jaksztowiczowna)
Šniukščiai
1717-01-24 UKRINAS Adomas Ukrinas (Ukryn)
Trumplaukiai Yl.p. TAURAITĖ Elžbieta Tauraitė (Taurowna)
Kaukolikai
1713-06-03 UKRINAS Kazimieras Ukrynas (Ukryn)

MICKIENĖ Ona Mickienė (Mickowa) N
1740-11-08 UNTULIS Jonas Untulis (Antulis)
Vabaliai RUMBUTYTĖ Kotryna Rumbutytė (Rumbulate)
Daukšiai
1774-06-19 UNTULIS Mikalojus Untulis (Untulis) N Rumšaičiai JUKNAITĖ Liucija Juknaitė (Juknayte)
Rumšaičiai
1761-05-24 UNTULIS Motiejus Untulis (Untulis)
Rumšaičiai JONUŠKAITĖ Marijona Jonuškaitė (Januszkiewiczowna)
Kaukolikai
1712-11-20 UOSIS Ernestas Uosis (Quosis)
Lyksūdė MICKIENĖ Ona Mickienė (Mickowa) N Šatės
1817-01-23 UOSIS Mikalojus Uosis (Nicolaum Owsis)

KALVAITYTĖ Barbora Kalvaitytė (Barbara Kalweytowna {Owsiwa)
Daukšiai
1758-11-19 URBONAS (vardas neįrašytas) Urbonas (Urbanowicz)
Dovainiai Plat.p. MEDGALYTĖ Kotryna Medgalytė (Medgalewska)
Ersla
1711-02-01 URBONAS Andrius Urbonas (Urbanowicz)
Lyksūdė SIMAITYTĖ Kristina Simaitytė (Symayty)
Lyksūdė
1770-02-11 URBONAS Antanas Urbonas (Urbanowicz)
Ersla ZABELIENĖ Elena Zabielienė (Žobielina) N Šatės
1753-11-04 URBONAS Baltramiejus Urbonas (Urbanowicz)

KONTRIMIENĖ Marijona Kontrimienė (Kontrymowa) N Burviai
1793-01-20 URBONAS Jonas Urbonas (Joannem Urbanowicz)

JUCYTĖ Anastasija Jucytė (Anastasiam Jucewiczowna)

1748-02-10 URBONAS Jonas Urbonas (Urban)

KNITAITĖ Barbora Knitaitė (Kneytayte)

1721-02-24 URBONAS Jonas Urbonas (Urbon)

NUMGAUDAITĖ Marijona Numgaudaitė (Numgaudayte)
Prialgava
1735-10-30 URBONAS Jonas Urbonas (Urbon) N Bajoraliai POCIENĖ Kotryna Pocienė (Pocienie) N Šatės
1732-09-08 URBONAS Jonas Urbonas (Urbons)
Lenkimai SIMAITIENĖ Marijona Simaitienė (Simaytene) N
1813-05-13 URBONAS Jurgis Urbonas (Georgium Urbanowicz) N Ersla KAŽYTĖ Joana Kažytė (Johannam Kažowna)
Kernai
1747-11-05 URBONAS Mykolas Urbonas (Urbanowicz)
Mosėdis VIRŠILIENĖ Ona Viršilienė (Wirszylowa) N
1766-11-09 URBONAS Stanislovas Urbonas (Urbanowicz)
Užpelkiai Plat.p. TAUČIUTĖ Terezė Tautkutė (Tawtkowna)
Rukai
1769-01-22 URBONAS Tomas Urbonas (Urbons)

VARNAITĖ Magdalena Varnaitė (Warnaty)
Lukošaičiai
1773-11-14 URBŠAS Jonas Urbšas (Urpsza)
Plat. p. ROKAITĖ Kotryna Rokaitė (Rokayte)
Jundulai
1726-02-24 URBŠAS Kazimieras Urbšas (Urbšaytis)
Plat.p. RAZGAITYTĖ Marijona Razgaitytė (Rozgayte)
Rumšaičiai
1780-07-02 URBŠAS Motiejus Urbšas (Urbszus)
Burviai YLAKYTĖ Rozalija Ylakytė (Ilokayte)
Vindeikiai
1822-05-23 URKŠTINAS Juozapas Urkštinas (Jozephum Urksztyns)

DIMAITĖ Melonija Dimaitė (Melonia Dymowna)
Šakaliai
1745-11-14 URNIEŽIUS Laurynas Urniežius (Urniezius)
Kivyliai Yl.p. MIŽAITĖ Elžbieta Mižaitė (Myžinska)
Šatės
1719-11-22 URNIEŽIUS Stanislovas Urniežius (Urniaž)

RAZMIENĖ Justina Razmienė (Razmowa) N Gondlaukė
1777-11-23 URNIEŽIUS Stanislovas Urniežius (Urnizius)
Kivyliai LEPAITĖ Barbora Lepaitė (Lepayte)
Vabaliai
1758-07-11 URVIKIS Mykolas Urvikis (Urwikis)
Plaušiniai Lenk.p. JOKŠIENĖ Ona Jokšienė (Joksiowa) N Daukšiai
1824-02-12 URVIKIS Motiejus Urvikis (Matheum Urwikis)
Luknės Skuodo p. KAVALIAUSKAITĖ Barbora Kavaliauskaitė [?] (Barbara Kowulska)
Daukšiai
1773-11-21 UŽONDENIS Jonas Užondenis (Užądenis)

GRICIUTĖ Agota Griciutė (Grycowna)
Šekai
1719-12-03 UŽONDENIS Kazimieras Ažondenis (Užwundenis)
Puodkaliai Skuod.par. PILIBAITIENĖ Marijona Pilibaitienė (Filipowiczowa) N
1722-05-10 UŽONDENIS Kazimieras Užondenis (Užwundenis)
Puodkaliai Skuod.par. MIKUTAITĖ Kristina Mikutaitė (Mikutayte)
Kernai


V


1761-06-28 V. Juozapas V. (neįskaitoma) N Krakės SĖLENYTĖ Magdalena Sėlenytė (Seleyniowna)
Šaukliai
1767-03-01 VAICIEKAUSKIS Jokūbas Vaiciekauskis (Wayciechowski)

URNIKYTĖ Dorota Urnikytė (Urnikowna)
Šniukščiai
1784-06-12 VAICIEKAUSKIS Petras Vaiciekauskis (Wiyciechowski)
Kulupėnai Kart.p. GEDRIMAITĖ Rozalija Gedrimaitė (Giedrymowna)
Daukšiai
1802-02-18 VAICIEKAUSKIS Simonas Vaiciekauskis (Simonem Woyciechowski)
Kūlupėnai Kart.p. JAKUTYTĖ Barbora Jakutytė (Barbara Jakutowiczowna)
Žalgiriai
1711-02-01 VAIČAITIS Ambrozijus Vaičaitis (Wayczaytis)
Lenk.p. VIRGAUDYTĖ Ieva Virgaudytė (Wirgawdowna)
Daukšiai
1711-10-11 VAIČAITIS Simonas Vaičiaitis (Wayczaytis)
Seda TAPŠIENĖ Ieva Tapšienė (Tapsutowa) N Kaukolikai
1792-10-01 VAIČIULIS Dominykas Vaičiulis (Dominicus Wayciulis)
Ersla KAZLAUSKYTĖ Rozalija Kazlauskytė (Rosalia Kazlowska)
Kernai
1819-02-11 VAIČIULIS Jonas Vaičiulis (Joannem Wayciulewicz
Vabaliai ENDRIUŠKAITĖ Ona Endriuškaitė (Anna Andriuszkowna)
Udraliai
1733-09-20 VAIČIULIS Juozapas Vaičiulis (Wayciulis)
Šakaliai DAUKANTAITĖ Ona Daukantaitė (Dawkątayte)
Šakaliai
1777-02-09 VAIČIULIS Jurgis Vaičiulis (Wayciulis)
Mikulčiai KASPARAITIENĖ Ona Kazberaitienė (Kasparowiczowa) N Šaukliai
1763-11-06 VAIČIULIS Kazimieras Vaičiulis (Wayciulis)
Ersla KINČIUTĖ Marijona Kinčiutė (Kinczowna)
Udraliai
1782-01-20 VAIČIULIS Motiejus Vaičiulis (Wayciulewicz) N Udraliai VITKUTĖ Magdalena Vitkutė (Wytkowna)
Udraliai
1762-11-21 VAIČIULIS Simonas Vaičiulis (Wayciulewicz)

DEIMONTAITĖ Ona Deimontaitė (Deymontowna)
Mosėdis
1826-11-23 VAIGAUSKAS Pranciškus Vaigauskas (Franciscum Waygowski)

LENKAUSKAITĖ Barbora Lenkauskytė (Barbaram Lękowska)

1724-09-03 VAINAUSKAS Pranciškus Vainauskas (Woynowski)
Smilgiai Kint.p. ČIAPAITĖ Elžbieta Čepausk. (Szczepowska)
Prialgava
1750-06-03 VAINORAS Andrius Vainoras (Weynor)
Žalgiriai JAKUTYTĖ Ona Jakutytė (Jokumale)
Žalgiriai
1712-11-20 VAINORAS Juozapas Vainoras (Waynerius)
Palšiai Sal.p. GEDGAUDAITĖ Jadvyga Gedgaudaitė (Gedawgowna)
Prialgava
1796-11-15 VAINORAS Jurgis Vainoras (Georgium Waynerowicz) N Derkinčiai DAUBINAITĖ Barbora Daubinaitė (Barbaram Daubynayte)
Jundulai
1751-01-24 VAINORAS Martynas Vainoras (Waynorowicz)

DABRYTĖ Magdalena Dabrytė (Dabriowna)
Šerkšniai
1775-09-14 VAINORAS Simonas Vainoras (Waynors)
Laumaičiai BUČYTĖ Kotryna Bučytė (Buczayte)
Laumaičiai
1777-02-09 VAITELAVIČIUS Juozapas Vaitelavičius (Woytelowicz)
Šatės SKRUIBYTĖ Barbora Skruibytė (Skruybowna)
Kaukolikai
1814-05-19 VAITELIS Antanas Vaitelis (Antonium Waytelis)
Gondlaukė KASPERAITYTĖ Kotryna Kasperaitytė (Catharinam Kasperowiczowna)
Žebrokai
1711-02-08 VAITELIS Baltramiejus Vaitelis (Waytelis)
Sal.p. KINTVAINIENĖ Barbora Kintvainienė (Kintwayniowa) N Nevočiai
1749-11-30 VAITELIS Dominykas Vaitelis (Waytelis)
Plat.p. ŠEMETAITĖ PURTIKIENĖ Morta Šemetaitė Purtikienė (Purtykienė) N Šakaliai
1725-11-25 VAITELIS Dovydas Vaitelis (Witelis)
Vabaliai POCIUTĖ Magdalena Pociutė (Pocayte)
Lyksūdė
1759-06-03 VAITELIS Jonas Vaitelis (Waytelis) N Šaukliai MICKUTĖ Elžbieta Mickutė (Mickiewiczowna)
Šaukliai
1728-01-25 VAITIEKAUSKAS Mykolas Vaitiekauskas (Woytekowski)
Prialgava ANDRIEJAUSKAITĖ Elžbieta Andriejauskytė (Endreiawska)

1820-01-27 VAITILA Pranciškus Vaitila (Franciscum Woytylo)
Skuodas BARTAŠIŪTĖ Marijona Bartašiūtė (Mariana Bartaszowna)
Šaukliai
1779-11-14 VAITILAVIČIUS Antanas Vaitilavičius (Woytyllowicz)
Šatės DRAZDAUSKAITĖ Judita Drazdauskaitė (Zdrozdowska)
Šatės
1816-11-14 VAITILAVIČIUS Antanas Vaitilavičius (Antonium Woytelowicz) N Baksčiai LEKSTUTYTĖ Rozalija Lekstutytė (Rozalia Lextutoviczowna)
Šaukliai
1729-11-22 VAITILAVIČIUS Dominykas Vaitilavičius (Woytylowicz)
Juodupėnai Sal.p. BEINORAITĖ Kristina Beinoraitė (Beynorawiczowna)

1812-02-27 VAITILAVIČIUS Jonas Vaitilavičius (Joannem Woytyllowicz)
Gondlaukė SIMONAVIČIUTĖ Rožė Simonavičiutė (Rosam Symunowiczowna)
Igariai
1762-11-07 VAITILAVIČIUS Mikalojus Vaitilavičius (Woytylowicz) N Rukai VIRŠILAITĖ Judita Viršilaitė (Wirszylowna)
Šatės
1800-01-17 VAITILAVIČIUS Mykolas Vaitilavičius (Michaelem Woytylowicz)

MEIGAVIČIŪTĖ Magdalena Meigavičiūtė (Magdalena Meygawiczowna)
Daukšiai
1752-11-26 VAITILAVIČIUS Paulius Vaitilavičius (Waytelowicz)

JURGILEVIČIUTĖ Ona Jurgelevičiutė (Jurgielewiczowna)

1767-02-24 VAITILAVIČIUS Steponas Vaitilavičius (Woytylowicz)

VENCKIENĖ Konstancija Venckienė (Węckiewiczowa) N
1812-01-24 VAITKUS Aloyzas Vaitkus (Aloysium Woytkiewicz)
Būdvietė KASPERAITYTĖ KASPERAITIENĖ Marijona Kasperaitytė Kasperaitienė (Marianam Kasperowiczowa) N Giršiniai
1811-01-24 VAITKUS Antanas Vaitkus (Antonium Woytkiewicz)
Būdvietė Skuodo p. KLOVAITĖ ŠIMKIENĖ Kotryna Klovaitė Šimkienė (Catharinam Szymkowa) N Tėveliai
1797-11-21 VAITKUS Juozapas Vaitkus (Jozephum Woytkiewicz)

BAUŽYTĖ Magdalena Baužytė (Magdalenum Bauzynska)
Mosėdis
1720-11-17 VAITKUS Kazimieras Vaitkus (Woytkiewicz)
Erlėnai Sal.p. neįskaitoma Magdalena (neįskaitoma)
Igariai
1725-11-25 VAITKUS Kazimieras Vaitkus (Waytkus)
Šatės ŽILYTĖ Barbora Žilytė (Žilayte)
Šatės
1778-06-29 VAITKUS Kornelijus Vaitkus (Woytkiewicz)
Erlėnai Sal.p. NIUNIAVAITĖ Marijona Niuniavaitė (Niuniawow)
Ersla
1753-02-25 VAITKUS Laurynas Vaitkus (Woytkiewicz)

BUTKUTĖ Marijona Butkutė (Butkowna)
Vaiteliškės
1826-01-07 VAITKUS Leonas Vaitkus (Leonem Woytkiewicz)

TAMOŠAUSKAITĖ Uršulė Tamošauskaitė (Ursulam Tomaszewska)
Kernai
1827-02-08 VAITKUS Leopoldas Vaitkus (Leopoldum Woytkiewicz)
Sal.p. BRIČKUTĖ Pranciška Bričkutė (Franciscam Bryczkowna) GD
Mos.p.
1770-10-21 VAITKUS Motiejus Vaitkus (Waytkiewicz)

VALUTYTĖ Barbora Valutytė (Walutaty)
Šatraminiai
1809-01-26 VAITKUS Vincentas Vaitkus (Vinsentum Waytkiewicz)
Būdvietė Sk.p ZABIELAITĖ BRUŽIENĖ Ona Zabielaitė Bružienė (Anna Bružowa) N Šatraminiai
1774-08-09 VALANČIAUSKIS Izidorius Valančiauskis (Walączauskis) N Aubrikiai Kalv.p. VIRŠILAITĖ Edita Viršilaitė (Wirszilaty)
Šatės
1763-11-06 VALANČIUS Jonas Valančius (Walącius)
Žeimiai Sal,p, BRUŽAITĖ Marijona Bružaitė (Bružowna)
Brotykai
1742-01-21 VALANČIAUSKIS Kazimieras Valančiauskis (Walenczewski)
Erlėnai Sal.p. KRIŠTAPAITYTĖ Elžbieta Krištapaitytė (Krysztofowiczowna)
Šatraminiai
1782-01-20 VALANČIAUSKIS Kazimieras Valančiauskis (Walonczewski) N Vižančiai Yl.p. EITVYDAITĖ Kunegunda Eitvydaitė (Eytwidowna)
Šekai
1764-11-11 VALANČIAUSKIS Martynas Valančiauskis (Walączowski)
Puodkaliai Skuod.par. SKORULSKAITĖ Viktorija Skorulska (Skorulska)
Krakės
1796-06-07 VALANČIAUSKIS Motiejus Valančiauskis (Matheum Walączewski)
Vabaliai GECEVIČIŪTĖ Joana Gecevičiūtė ( Johanna Giecewiczowna)
Rukai
1786-08-20 VALANČIAUSKIS Stanislovas Valančiauskis (Stanislaus Walączewski)
Igariai GEDRIMIENĖ Rožė Gedrimienė (Rosa Giedrymowa) N Plaušiniai
1763-11-13 VALANTINAS Antanas Valantinas (Walentynowicz)

DAUGINTYTĖ Elena Daugintytė (Daugintowna)
Udraliai
1822-11-28 VALANTINAS Antanas Valantinas (Antonium Walątynas)
Mosėdis BAGUCKYTĖ Barbora Baguckytė (Barbara Baguckowna)
Krakės
1736-11-04 VALANTINAS Izidorius Valantinas (Walyntinowicz)
Rukai GAILYTĖ Konstancija Gailytė (Gaylewiczowna)
Rukai
1738-01-09 VALANTINAS Jonas Valantinas (Walentynowicz)
Tauzai DERKINTYTĖ Barbora Derkintytė (Derkintale)
Kaukolikai
1747-10-19 VALANTINAS Jonas Valantinas (Walentynowicz) N
X nėra įrašo neįrašyta

1779-01-10 VALANTINAS Juozapas Valantinas (Josephum Waluntynowicz)
Udraliai PETRIKAITĖ Kotryna Petrikaitė (Catharinam Petrykowna)
Udraliai
1801-11-26 VALANTINAS Jurgis Valantinas (Walątynowicz)
Ersla BUTKUTĖ Kotryna Butkutė (Byldykowna)
Tauzai
1815-11-23 VALANTINAS Laurynas Valantinas (Laurentium Walentynowicz)
Būdvietė BURBAITĖ Magdalena Burbaitė (Magdalena Burbowna)
Žalgiriai
1739-11-22 VALANTINAS Motiejus Valantinas (Walyntynowicz)
Nevočiai JOKUBAUSKAITĖ Ona Jokubauskaitė (Jakubowiczowna)
Tauzai
1810-02-08 VALANTINAS Motiejus Valantinas (Matheum Woluntynas)
Kusai ZABURAITĖ Veronika Zaburaitė (Verinica Zaburowna)
Nevočiai
1815-02-25 VALANTINAS Stanislovas Valantinas (Stanislaum Walontynas)
Šaukliai JANULYTĖ Felicijona Janulytė (Feliciana Janulowna)
Šatraminiai
1813-11-25 VALANTINAS Tadas Valantinas (Thadeum Walątynowicz)

BALTRUTYTĖ Barbora Baltrutytė (Barbaram Baltruciowna)
Kusai
1773-01-10 VALANTINAS Viktorinas Valantinas (Walentynowicz)
Udraliai GEDRIMAITĖ Elžbieta Gedrimaitė (Giedrymaty)
Plaušiniai
1796-11-22 VALANTINAS Viktorinas Valantinas (Victorinum Walątynowicz
Ersla GUSTAITĖ Antanina Gustaitė (Antonina Gustowiczowna)
Giršniai
1782-11-04 VALKUS Adomas Valkus (Walkiewicz) N Daukšiai KAVULSKYTĖ Morta Kavulskytė (Kowulskowna)
Šaukliai
1789-10-29 VALKUS Baltramiejus Valkus (Bartolomeus Walkiewicz)
Brotykai VAINORAITĖ Edita Vainoraitė (Eyditha Woynarowna)
Geidučiai Mos.p.
1819-05-06 VALTAS Jonas Valtas (Joannem Walt)
Narvydžiai Skuodo p. GIRTYTĖ Kotryna Girtytė (Catharina Girtowna)
Ersla
1789-12-25 VALUTIS Juozapas Valutis (Joaephus Walutowicz)
Žemytė Lenk.p. KAŽYTĖ Barbora Kažytė (Barbara Ka(.)ewiczowna)
Žalgiriai
1712-05-01 VALUTIS Mykolas Valutis (Walutaytis)
Luknės Sk.p. NUMGAUDAITĖ Morta Numgaudaitė (Numgaudowna)
Laumaičiai
1718-11-26 VALUTIS Mykolas Valutis (Walutis)

ŠAKYTĖ Marijona Šakytė (Szakowna)
Geidučiai Mos.p.
1744-11-28 VALUTIS Mykolas Valutis (Walutowicz) N Geidučiai BUČYTĖ Ona Bučytė (Buczayte)
Laumaičiai
1825-02-03 VALUTIS Simonas Valutis (Simon Walutis)

NARKUTĖ Ona Narkutė (Anna Nartowska)
Kaukolikai
1733-11-22 VALUŽIS Juozapas Valužis (Walužis)
Juodeikiai Lenk.p. JOKŠAITĖ Ona Jokšaitė (Jokszowna)
Daukšiai
1784-01-28 VALUŽIS Juozapas Valužis (Walužewicz)
Šatės KALVAITYTĖ Ona Kalvaitytė (Kalwoyciowna)
Daukšiai
1741-10-22 VALUŽIS Jurgis Valužis (Waluzis)
Šatraminiai VIŠINSKYTĖ Barbora Višinskytė (Wyszynska)
Šatraminiai
1746-10-16 VALUŽIS Jurgis Valužis (Waluzis) N Šatraminiai ŠULEIKYTĖ Kotryna Šuleikytė (Sziuleykowna)
Budriai
1780-05-07 VALUŽIS Motiejus Valužis (Walažewicz)
Salantai JAKŠTAITĖ Magdalena Jakštaitė (Jaksztowiczowna)
Šniukščiai
1750-11-08 VALUŽIS Pranciškus Valužis (Walužis)
Juodeikiai Sal.p. KusaiTĖ Ieva Kusaitė (Kussowna)
Ledžiai
1714-02-11 VARNICKAS Jonas Varnickas (Warnicki)
Rūdaičiai BUNKUTĖ Ona Bunkutė (Buncowna)

1774-11-07 VASERIS Izidorius Vaseris (Waseris)
Jedžiotai Yl.p PEMKUTĖ Marijona Pemkutė (Pentkayte)
Rukai
1821-11-08 VASERIS Jonas Vaseris (Joannem Wasseris)

NARKUTĖ Barbora Narkutė (Barbara Narkowna)
Kernai
1790-11-28 VASERIS Juozapas Vaseris (Josephus Wassery N Ledžiai GALDIKAITĖ BRUŽIENĖ Elžbieta Galdikaitė Bružienė (Elisabetha Bruzowa) N Žalgiriai
1807-11-26 VASERIS Juozapas Vaseris (Josephum Waseris)
Daukšiai KRASAUSKAITĖ Magdalena Krasauskaitė (Magdalena Krassowska)
Šniukščiai
1809-11-23 VASERIS Juozapas Vaseris (Josephum Waserys)
Kernai KASPARAITYTĖ ŠEMETIENĖ Rozalija Kasperaitytė Šemetienė (Rozalia Szemiotowa) N Ersla
1717-11-27 VASERIS Jurgis Vaseris (Waseris)
Baksčiai PILONAITĖ Elžbieta Pilonaitė (Pilonowna)
Žalgiriai
1728-10-21 VASERIS Jurgis Vaseris (Waseris)
Apuolė VISGAUDAITĖ Ona Visgaudaitė (Wysgaudayte)
Apuolė
1801-01-29 VASERIS Jurgis Vaseris (Georgium Wassery)
Erlėnai Sal.par. KAUPAITĖ Ona Kaupaitė (Anna Kaupowna)
Igariai
1822-02-07 VASERIS Martynas Vaseris (Martinum Wasseris)

DIMAITĖ Domicėlė Dimaitė (Domicella Dymowna)
Daukšiai
1750-11-08 VASERIS Mikalojus Vaseris (Waseris)

STRAKŠIENĖ Magdalena Strakšienė (Straksienie) N
1761-06-07 VASERIS Mykolas Vaseris (Waseris)

JURKŠAITĖ Kotryna Jurkšaitė (Jurkszowna)
Daukšiai
1773-10-24 VASERIS Mykolas Vaseris (Waseris)
Jedžiotai Yl.p AŽUOLAITĖ Joana Ažuolaitė (Ąžulaty)
Geidučiai Mos.p.
1779-02-14 VASERIS Mykolas Vaseris (Michaelem Waseris) N Kaukolikai BUČYTĖ Barbora Bučytė (Barbara Buczowna)
Laumaičiai
1761-06-28 VASERIS Motiejus Vaseris (Waseris) N Daukšiai ANUŽYTĖ Ona Anužytė (Unduzowna)
Žalgiriai
1792-11-22 VASERIS Motiejus Vaseris (Mathias Wassery)
Daukšiai MALŪKAITĖ Rozalija Malūkaitė (Rozalia Malukowna)
Šekai
1791-01-23 VASERIS Petras Vaseris (Petrus Wassery) N Tauzai ZUBIENĖ Marijona Zubienė (Mariana Zabiniowa) N Šaukliai
1773-01-24 VASERIS Pranciškus Vaseris (Waseris)

LIAUDANSKIENĖ Ona Liaudanskienė (Lawdonska) N Mosėdis
1789-12-25 VASERIS Pranciškus Vaseris (Franciscus Wassery)
Ersla MACEVIČIUTĖ Elžbieta Macevičiutė (Elizabeta Macewiczowna)
Ersla
1808-02-11 VASERIS Simonas Vaseris (Symon Wasery)
Ersla SADAUSKAITĖ Marijona Sadauskaitė (Marianna Sadowska)
Nevočiai
1784-01-01 VASERIS Stanislovas Vaseris (Wasserys)
Šaukliai BAUŽYTĖ Elena Baužytė (Bawžowna)
Tauzai
1791-01-30 VASILIAUSKIS Andrius Vasiliauskis (Andrea Wassilewski) GD
Plat.p. PRIALGAUSKAITĖ Kotryna Prialgauskaitė (Catharina Przyalgowska)
Prialgava
1826-02-16 VASILIAUSKIS Antanas Vasiliauskis (Antonium Wasilewski)
Dvarčininkai Sal.p. ŠMITAITĖ Regina Šmitaitė (Reginam Szmytowna)
Šerkšniai
1777-10-26 VASILIAUSKIS Jokūbas Vasiliauskis (Wasilewski)
Alsėdžiai PIEKUTĖ Ieva Piekutė (Piekiewiczowna)
Mosėdis
1733-06-14 VASILIAUSKIS Jonas Vasiliauskis (Wasilewski)
Šaukliai RUGINIENĖ Elena Ruginienė (Ruginienie) N Šaukliai
1780-11-25 VASILIAUSKIS Jonas Vasiliauskis (Wasilewski) GD
Budvietė PETRAUSKAITĖ Ona Petrauskaitė (Piotrowska)
Šatraminiai
1815-01-26 VASILIAUSKIS Jonas Vasiliauskis (Joannum Wasylewski)

MICKUTĖ LAURECKIENĖ Ona Mickutė Laureckienė (Anna Lawrecka) N Vindeikiai
1743-11-24 VASILIAUSKIS Kazimieras Vasiliauskis (Wasilewski) GD
Mačiukiai Plat.p. ČIAPAITĖ Morta Čepauskytė (Szczepowska) GD
Prialgava
1783-10-13 VASILIAUSKIS Mykolas Vasiliauskis (Wassilewski)
Sk.p. BURBAITĖ Magdalena Burbaitė (Burbowną)
Mos.p.
1775-11-05 VASILIAUSKIS Simonas Vasiliauskis (Wasilewski)

JAKŠTAITĖ Marijona Jakštaitė (Jaksztate)
Šniukščiai
1792-11-21 VAŠKYS Andrius Vaškys (Andreas Waszkis)
Kulai Sk.p. PETKUTĖ Cecilija Petkutė (Cecilia Petkowna)
Daukšiai
1721-02-02 VAŠKYS Antanas Vaškys (Waszkis)
Mačiukiai Plat.p. MOTIEJAITĖ Marijona Motiejaitė (Motieiowna)
Šaukliai
1826-02-09 VAŠKYS Jokimas Vaškys (Joachimum Waszkiewicz) GD
Udraliai BAUŽYTĖ Barbora Baužytė (Barbaram Bawžynska)
Tauzai
1715-06-24 VAŠKYS Jonas Vaškys (Waszkis)
Medsėdžiai NOREIKAITĖ Morta Noreikaitė (Norekowna)

1739-11-22 VAŠKYS Jonas Vaškys (Waszkis)
Krakės EIDĖJUTĖ Regina Eidėjutė (Eidejate)
Daukšiai
1797-11-28 VAŠKYS Jonas Vaškys (Joanem Waszkiewicz)
Krakės SKURVYDAITĖ Elena Skurvydaitė (Helena Skurwidowna)
Mos.p.
1815-11-23 VAŠKYS Juozapas Vaškys (Jozephum Waszkiewicz)

KUBILIŪTĖ Barbora Kubiliūtė (Barbara Kubillowna)
Mos.p.
1766-06-29 VAŠKYS Mykolas Vaškys (Waszkis)
Krakės PIEKUTĖ Klara Piekutė (Piekiewiczowna)
Mosėdis
1824-01-29 VAŠKYS Simonas Vaškys (Simonem Waszkis) N Kernai SENDRAUSKAITĖ Barbora Sendrauskaitė (Barbara Sędrowna )
Šatraminiai
1752-02-06 VAŠKYS Stanislovas Vaškys (Waszkiewicz)
Kulai Sk.p. MIKAITYTĖ Marijona Mikaitytė (Mikayciowna)

1769-01-29 VEČYS Jonas Večys (Wecis)

ERŠANSKAITĖ Magdalena Eršanskaitė (Erszęska)
Ersla
1767-01-25 VEČYS Jonas Večys (Wecis)

MEDKINČAITĖ Jadvyga Medkinčaitė (Medkinczaty)
Ersla
1761-01-25 VEČYS Jurgis Večys (Weczis)
Drupiai JONUŠAITĖ SELENIENĖ Judita Jonušaitė Selenienė (Sieliniowa) N Ersla
1746-01-30 VEČYS Martynas Večys (Weczaytis)
Apuolė URBONAITĖ Kotryna Urbonaitė (Urbanowna)
Apuolė
1725-05-06 VEČYS Stanislovas Večys (Wecis)
Šaučikiai Sal.p. JONUŠAITĖ Rožė Jonušaitė (Jonuszayte)
Daukšiai
1770-11-25 VEITAS Andrius Veitas (Weytas)
Klauseikiai Yl.p. SIAURYTĖ Ona Siaurytė (Sowrayty)
Krakės
1722-01-11 VEITAS Dovydas Veitas (Wet)
Plaušiniai Lenk.p. VALANČIUTĖ Elžbieta Valančiutė (Walączowna)
Daukšiai
1749-10-19 VEITAS Jonas Veitas (Weytas)
Puodkaliai Skuod.par. KUBILIUTĖ Regina Kubiliutė (Kubelowna)
Kernai
1774-11-13 VEITAS Jonas Veitas (Weyts)
Krakės PILIBAITYTĖ Ona Pilibaitytė (Pilibawiczayty)
Igariai
1742-02-04 VEITAS Juozapas Veitas (Weytas)
Gaubės MONČYTĖ Barbora Mončytė (Monczayte)
Petraičiai Mos.p.
1759-11-25 VEITAS Juozapas Veitas (Weyts)
Laumaičiai PUKINSKYTĖ Marijona Pukinskytė (Pukinska)
Drupiai Mos.p.
1760-11-23 VEITAS Juozapas Veitas (Weyts)
Baksčiai DRUNAITĖ Kotryna Drunasitė (Drunowna)
Baksčiai
1772-11-08 VEITAS Juozapas Veitas (Weyts)

ALEKSANDRAVIČIUTĖ Ona Aleksandravičiutė (Alexandrowiczowna)
Krakės
1798-01-23 VEITAS Juozapas Veitas (Jozephum Waytowicz)

VIRŠILAITĖ Scholastika Viršilaitė (Scholastica Wyrszylowna)
Nevočiai
1817-04-22 VEITAS Kazimieras Veitas (Cazimirum Weytt)
Tauzai ŠMITAITĖ Benedikta Šmitaitė (Benedicta Szmytowna)
Šerkšniai
1807-02-12 VEITAS Laurynas Veitas (Laurentium Weit)
Mikulčiai ŠILGALYTĖ Antanina Šilgalytė (Antonina Szylgalowna)
Žebrokai
1815-10-26 VEITAS Laurynas Veitas (Laurentium Weytt) N Žebrokai DVARIONAITĖ Rozalija Dvarionaitė (Rozalia Dwarionowna)
Šerkšniai
1804-11-22 VEITAS Mykalojus Veitas (Nicolaum Weytowicz) N
BLAUZDYTĖ Kotryna Blauzdytė (Catharinam Lazdowna)
Ledžiai
1825-05-12 VEITAS Mykolas Veitas (Michaelem Weytt)
Mikulčiai KANIAVIENĖ Ona Dvarionaitė Kaniavienė (Anna Kanawiowa) N Nevočiai
1827-02-08 VEITAS Pranciškus Veitas (Franciscum Weyts)
Būdvietė MARTINKUTĖ Pranciška Martinkutė (Franciscam Marcinkowna)
Nevočiai
1770-01-14 VENCEVIČIUS Tadas Vencevičius (Vęcewicz)
Dvarčininkai Sal.p. LUTYTĖ Barbora Lutytė (Lutowiczowna)
Mikulčiai
1758-11-05 VENCKUS Antanas Venckus (Wencewicz)
Baidotai Sal.p. BUTKUTĖ Marijona Butkutė Butkiewiczowna)
Šaukliai
1795-10-27 VENCKUS Antanas Venckus (Antonium Węckiewicz)

BUTKIENĖ Marijona Butkienė (Marianna Butkiewiczowna) N Rukai
1718-11-20 VENCKUS Dovydas Venckus (Węckus)
Prialgava KNIEŽAITĖ Magdalena Kniežaitė (Kiežowna)
Lyksūdė
1711-06-15 VENCKUS Jonas Venckus (Veckiewicz)
Rukai VIRŠILAITĖ Marijona Viršilaitė (Wyrszylowna)
Vabaliai
1741-11-19 VENCKUS Juozapas Venckus (Węckiewicz)
Kančaičiai Kalv,p, GIRČYTĖ Magdalena Girčytė (Gierczayte)
Vabaliai
1737-11-31 VENCKUS Laurynas Venckus (Węckiewicz)
Trumplaukiai Yl.p. STONKUTĖ BUDRIENĖ Morta [Stonkutė ?] Budrienė (Budrowa) N Lyksūdė
1725-11-26 VENCKUS Motiejus Venckus (Węnakiewicz)

JOKŠAITĖ Kotryna Jokšaitė (Jokszayte)

1741-11-30 VENCKUS Petras Venckus (Węckiewicz)
Užpelkiai Plat.p. JONUŠAITĖ Ona Jonušaitė (Januszewiczzowna)
Ersla
1748-11-17 VENCKUS Tomas Venckus (Węckiewicz)
Kulaliai DRUNAITĖ Ona Drunaitė (Drunasyte)
Žebrokai
1816-11-14 VENSLAUSKIS Feliksas Venslauskas (Felex Węslawski)

GADEIKYTĖ Pranciška Gadeikytė (Francisca Gadeykowna)
Kusai
1817-04-22 VENSLAUSKIS Kazimieras Venslauskas (Casimirum Węslawski)

JURKŠAITĖ Elena Jurkšaitė (Helena Jurkszowna)
Kernai
1784-11-14 VENSLAUSKIS Petras Venslauskas (Węclawski)
Daukšiai ABRUTYTĖ Elžbieta Abrutytė (Abrutowiczowna)
Rukai
1789-12-10 VENSLAUSKIS Petras Venslauskas (Petrus Węclauski)
Gedrimai Yl.p. VALUTYTĖ Barbora Valutytė (Barbara Walutayte)
Juknaičiai
1817-04-22 VENSLAUSKIS Simonas Vesnlauskas (Simonem Węslawski) N Kernai LAUKYTĖ Monika Laukytė (Monica Lawkowiczowna)
Mosėdis
1822-10-24 VENSLOVAS Mykolas Venslovas (Michaelem Węslaw)

DYKAUSKAITĖ Justina Dikauskaitė (Justina Dykowska)
Prialgava
1735-11-26 VERBEKAUSKIS Kazimieras Verbekauskis (Werbekowski)
Apuolė ČEVINSKAITĖ Konstancija Čevinskaitė (Czewinska)
Vabaliai
1737-11-31 VERSTYS Steponas Verstys (Werstis)
Šarkė Sk.p. GELAUSKAITĖ Ona Gelauskaitė (Gelowska)
Apuolė
1746-11-22 VESELAUSKIS Mikalojus Veselauskis (Weselauski)
Barstyčiai Kalv.p. ZABURAITĖ Elžbieta Zaburaitė (Zaburowna)
Šniukščiai
1761-11-08 VIBRA Jonas Vibra (Wybra)
Puodkaliai Skuod.par. JACKUTĖ Elžbieta Jackutė (Jackowska)
Gaubės
1776-10-20 VIČIULIS Andrius Vičiulis (Andreas Wyciulis) N Juodupėnai Sal.p. JASKAUDAITĖ Morta Jaskaudaitė (Martha Joskawdaty)
Daukšiai
1748-01-28 VIČIULIS Jonas Vičiulis (Wičiulis)
Juodupėnai Sal.p. BAUŽYTĖ Ona Baužytė (Bawžiowna)
Šatraminiai
1771-11-12 VIČIULIS Stanislovas Vičiulis (Wyciulis)
Geldžiūnai Platel.p. ALŠAUSKYTĖ Barbora Alšauskytė (Olszewska)
Vabaliai
1724-06-04 VIČIUS Aloyzas Vičius (Wicis)
Kusai ŠLEČKUTĖ PUKINSK. Ona Šlečkutė Pukinskienė (Pukinska) N Mosėdis
1807-06-26 VIČIUS Antanas Vičius (Antonium Wiczius)
Jakštaičiai Salant. p. BURBAITĖ Barbora Burbaitė (Barbaram Burbowna)
Žalgiriai
1753-01-21 VIČIUS Izidorius Vičius (Wičis)
Ersla ZABIELAITĖ Barbora Zabielaitė (Zabielowna)
Ersla
1787-11-18 VIČIUS Izidorius Vičius (Izydor Wiczis)
Ersla MAŽRIMAITĖ Marijona Mažrimaitė (Moyrzymowna)
Ersla
1780-01-23 VIČIUS Jurgis Vičius (Wyczis) N Ersla JUOZUTIENĖ Kristina Juozutienė (Jaziutiene) N Ersla
1745-10-10 VIČIUS Kazimieras Vičius (Wicius)
Vabaliai PAURUPYTĖ Rožė Paurupytė (Paurupayte)
Vabaliai
1752-11-26 VIČIUS Kazimieras Vičius (Wicewicz)

UNTULYTĖ Elžbieta Untulytė (Antulowna)

1792-10-14 VIČIUS Kazimieras Vičius (Casimirus Wicis)
Ersla JACKUTĖ Elena Jackutė (Helena Jackayte)
Ersla
1789-12-17 VIČIUS Laurynas Vičius (Laurencius Wicis) N Ersla MINEIKYTĖ Kotryna Mineikytė (Catharina Mineykowna)
Žebrokai
1766-08-04 VIČIUS Martynas Vičius (Wycius) N Jundulai BUTRIMIENĖ Elžbieta Butrimienė (Butrymowa) N Derkinčiai
1771-07-25 VIČIUS Martynas Vičius (Wicis) N
JOTKIENĖ Ona Jotkienė (Jutkieny) N Derkinčiai
1711-02-15 VIČIUS Mykolas Vičius (Wicis)
Kusai TARVYDAITĖ Ona Tarvydaitė (Tarwidayte)
Mosėdis
1823-01-16 VIČIUS Motiejus Vičius (Matheum Wyczis)

LAUKYTĖ Barbora Laukytė (Barbara Lawkowna)
Ersla
1774-10-09 VIČIUS Simonas Vičius (Wycis)
Vabaliai ALŠAUSKYTĖ Petronėlė Alšauskytė (Alszauskayty)
Vabaliai
1803-01-13 VIČIUS Steponas Vičius (Stephanum Wiczewski)
Mosėdis GADEIKYTĖ Magdalena Gadeikytė (Magdalena Gadeykowna)
Budriai
1813-11-25 VIČIUS Tadas Vičius (Thaddeum Wyczius) N
KAUPAITĖ BALTRUŠKIENĖ Elena Kaupaitė Baltruškienė (Helenam Baltruszkowa) N Ersla
1800-01-24 VIDRA Andrius Vidra (Andream Wydra)
Mosėdis RAZGAITYTĖ Marijona Razgaitytė (Marianna Rozgiewiczowna)
Simaičiai
1766-02-02 VIDRA Jonas Vidra (Wydra)
Trubakiai Sk.p. GRICIUTĖ Ona Griciutė (Grycowna)
Urviai Mos.p.
1826-06-29 VIELA Vincentas Viela (Vincentium Wielis) N
GUSTIENĖ Barbora Gustienė (Barbaram Gustiowa) N Apuolė
1766-11-09 VILIMAS Mykolas Vilimas (Wilimowicz)
Lenkimai GRICIUTĖ Kotryna Griciutė (Grycowna)
Šekai
1768-07-24 VILIMAS Pranciškus Vilimas (Wilimowicz)
Lenkimai BERNOTIENĖ Kotryna Bernotienė (Bernotowa) N Igariai
1720-05-04 VILKAS Jonas Vilkas (Wilkiewicz)
Sk.p. DAUKŠAITĖ Agota Daukšaitė (Dawkszowna)

1762-11-21 VILKAS Jonas Vilkas (Wilkowski)

BIELIAUSKYTĖ Ona Bieliauskytė (Beleckaty)
Šaukliai
1764-06-03 VILKAS Jurgis Vilkas (Wilkiewicz)
Baltrimai Yl.p. KUPRYTĖ Elžbieta Kuprytė (Kuprowna)
Lyksūdė
1715-06-09 VILKICKAS Andrius Vilkickas (Wilkicki)

NUMGAUDIENĖ Kotryna Numgaudienė (Numgawdziowa) N Drupiai Mos.p.
1713-07-23 VILKICKAS Jonas Vikickas (Wilkicki)
Drupiai TVERIENĖ Jadvyga Tverienė (Twerowa)
Juknaičiai
1825-02-03 VILKONECKIS Anupras Vilkoneckis (Onuphrium Wilkonecki)
Rukai KAIRYTĖ Anastasija Kairytė (Anastasia Kayrewiczowna)
Giršiniai
1780-11-25 VILKONECKIS Izidorius Vikoneckis (Wilkonecki) GD
Rukai PRIALGAUSKAITĖ Marcijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)
Prialgava
1785-01-09 VILKONECKIS Jonas Vilkoneckis (Joanes Wilkonecki) GD
Rukai RUPEIKYTĖ Barbora Rupeikytė (Barbara Rupeykowna) GD
Prialgava
1763-01-23 VILKONECKIS Pranciškus Vilkoneckis (Wilkonecki)
Večiai Sed.p. PADEGIMAITĖ Terezė Padegimaitė (Podegimska) GV
Prialgava
1779-11-14 VINCEVIČIUS Antanas Vincevičius (Wincewicia) N Gilaičiai Plat.p. BRUŽIENĖ Barbora Bružienė (Bruzienia) N Jundulai Šat.p.
1769-10-28 VINČA Izidorius Vinča (Wincza)
Laumiai Sed.p. NAVICKAITĖ Rozalija Navickaitė (Nawicka)
Prialgava
1797-06-13 VINČA Jonas Vinča (Joannam Vincza)

BREIVYDIENĖ Barbora Breivydienė (Barbara Breywidowa) N Apuolė
1761-11-22 VINČA Jonas Vinča (Wincz.)
Prialgava STEPONAVIČIUTĖ Magdalena Steponavičiutė (Stefanowiczowna)
Derkinčiai
1722-06-07 VINČA Tomas Vinča (Wincza)

RUDIENĖ Jadvyga Rudienė (Rudziowa) N Vabaliai
1749-02-12 VIRBICKAS Jonas Virbickas (Wirbicki) N
JONUŠAITĖ Terezė Jonušaitė (Jonuszayte)

1728-01-25 VIRKŠAS Adalbertas Virkšas (Wirkszus)
Lyksūdė ŽIOGAITĖ Barbora Žiogaitė (Žogayte)
Lyksūdė
1764-11-18 VIRKŠAS Adalbertas Virkšas (Wirkszas)
Lyksūdė LUKAITĖ Barbora Lukaitė (Lukowna)
Lyksūdė
1777-01-19 VIRKŠAS Jokūbas Virkšas (Wirkszus)
Šerkšniai VITKIENĖ Ona Vitkienė (Witkiowa) N Mosėdis
1719-11-22 VIRKŠAS Jonas Virkšas (Wirkszewicz)
Mosėdis KLOVAITĖ Kristina Klovaitė (Klowowna)
Mosėdis
1782-01-04 VIRKŠAS Martynas Virkšas (Wyrkszewicz)

RUIKAITĖ Barbora Ruikaitė (Ruykowna)
Rumšaičiai
1711-01-18 VIRKŠAS Mykolas Virkšas (Wirkszus)
Laumaičiai RAZGAITIENĖ Kotryna Razgaitienė (Rozgowa) N Laumaičiai
1789-06-21 VIRKŠAS Motiejus Virkšas (Mathias Wyrkszus) N Mosėdis VASERIENĖ Elena Vaserienė (Elena Wasserieny) N Mosėdis
1726-06-09 VIRŠILAS Aloyzas Viršilas (Wirsilo)
Kulai Sk.p. GEDVIDIENĖ Kristina Gedvydienė (Giedwitowa) N Juknaičiai
1772-11-22 VIRŠILAS Dominykas Viršilas (Wirszyls)

BERNOTAITĖ Ona Bernotaitė (Bernotaty)
Kaukolikai
1770-11-04 VIRŠILAS Izidorius Viršilas (Wirszyls)

GRITKUTĖ Barbora Gritkutė (Grytkiewiczowna)
Vabaliai
1741-11-12 VIRŠILAS Jonas Viršilas (Wirszyl)
Vabaliai POŠKUTĖ Ona Poškytė (Poszkate)
Vabaliai
1773-02-07 VIRŠILAS Jonas Viršilas (Wirszyls)

NUMGAUDAITĖ Agota Numgaudaitė (Numgawdaty)

1711-01-18 VIRŠILAS Jurgis Viršilas (Wirszyl)
Vabaliai MITKUTĖ Ona Mitkutė (Mitkowna)
Vabaliai
1760-11-16 VIRŠILAS Jurgis Viršilas (Wirszyll) N Mosėdis KIDYKAITĖ Marijona Kidykaitė Kidikowna)
Šaukliai
1766-05-11 VIRŠILAS Jurgis Viršilas (Wirszyls) N Mosėdis TUBINAITĖ Kotryna Tubinaitė (Tubynayty)
Krakės
1811-02-07 VIRŠILAS Jurgis Viršilas (Georgium Wirszyllo)
Rušupiai Skuodo p. JONUŠAITĖ Juozapota Jonušaitė (Josephatam Januszewiczowna)
Simaičiai
1759-11-18 VIRŠILAS Kristoforas Viršilas (Wirszyls) N Mosėdis ŠOPARAITĖ Elžbieta Šoparaitė (Sziuporowna)
Šatraminiai
1790-11-14 VIRŠILAS Laurynas Viršilas (Laurentius Wirszyllo)
Daukšiai MOCKUTĖ Ona Mockutė (Ana Mackiewiczowna)
Daukšiai
1758-04-30 VIRŠILAS Motiejus Viršilas (Wirszyl) N Rukai SAKUTIENĖ Agnė Sakutienė (Sakuciowa) N Prialgava
1779-11-07 VIRŠILAS Motiejus Viršilas (Wirszylo)
Daukšiai ANUŽYTĖ Marijona Anužytė (Anuzayte)
Daukšiai
1789-01-25 VIRŠILAS Motiejus Viršilas (Mathias Wirszyllo)
Rukai PETRAUSKAITĖ Magdalena Petrauskaitė (Magdalena Petrauska)
Rukai
1719-02-06 VIRŠILAS Pranciškus Viršilas (Wirszylo)
Vabaliai BRIČKUTĖ Marijona Bričkutė (Briczkowna)
Šatraminiai
1715-11-03 VIRŠILAS Steponas Viršilas (Wirszyl)

VARKALYTĖ Zuzana Varkalytė (Warkalowna)

1796-02-02 VIRŠILAS Tadas Viršila (Thadeum Wirszyllo)
Lyksūdė KAZAKEVIČIŪTĖ Scholostika Kazakevičiūtė (Scholostica Kazakowskowna)
Vabaliai
1812-03-03 VIRŠILAS Vincentas Viršilas (Vincentium Wirszyllo) N Šatraminiai RIMKUTĖ Barbora Rimkutė (Barbaram Rymkiewiczowna)
Mosėdis
1769-11-19 VISČIŪNAS Juozapas Visčiūnas (Wisciuna)
Nevočiai ŠLEINYTĖ VAŠKIENĖ Magdalena Šleinytė Vaškienė (Waszkiowa) N Krakės
1827-02-02 VISKONTAS Antanas Viskontas (Antonium Wiskontt)
Žebrokai SUŠINSKAITĖ JONUŠIENĖ Barbora Sušinskaitė Jonušienė (Barbaram Januszewiczowa) N Simaičiai
1781-06-17 VISKONTAS Jurgis Viskontas (Wiskątt) GD
Mos.p. AŽONDENYTĖ Elena Ažondenytė (Užądeniowna)
Mos.p.
1780-06-18 VISKONTAS Mykolas Viskontas (Wiskontt) GD
Drupiai PIEKUTĖ Roszalija Piekutė (Piekiewiczowna)
Mosėdis
1812-01-16 VISKONTAS Pranciškus Viskontas (Franciscum Wiskontt) GD

KAIRYTĖ Rožė Kairytė (Rosam Kayrewiczowna)
Mosėdis
1814-11-17 VISKONTAS Pranciškus Viskontas (Franciscum Wiskontt) GD
Drupiai LEILIONAITĖ Viktorija Leilionaitė (Victoriam Leylonowna
Juknaičiai
1827-02-13 VISKONTAS Pranciškus Viskontas (Franciscum Wiskontt)
Skuodo p. PETRIKAITĖ Monika Petrikaitė (Monicam Petrykowska)
Mos.p.
1743-06-23 VISKONTAS Stanislovas Viskontas (Wiskontt) GD

STANČIKAITĖ Ona Stančikaitė (Stanckykowna)
Prialgava
1789-12-10 VIŠINSKIS Juozapas Višinskis (Josephus Wiszynski) N Šatraminiai LAUKYTĖ Rozalija Laukytė (Rosalia Laukowiczowna)
Mosėdis
1743-11-10 VIŠTARTAS Jokūbas Vištartas (Wysztort)
Mosėdis PIEKUTĖ Marijona Piekutė (Piekowna)
Mosėdis
1757-11-06 VITARTAS Dovydas Vitartas (Witart) N Ersla SAKALAUSKIENĖ Veronika Sakalauskienė (Sakalowska) N Ersla
1719-06-29 VITELIS Jokūbas Vitelis (Witelis)

VIRŠILIENĖ Zuzana Viršilienė (Wirsilowa) N Vabaliai
1718-05-18 VITELIS Motiejus Witelis (Witelis)
Sk.p. BUTKIENĖ Magdalena Butkienė (Butkowiczowa) N Vabaliai
1716-01-26 VITKUS Andrius Vitkus (Witkiewicz)

GRIGUTYTĖ Marijona Grigutytė (Grygutowna)

1777-11-23 VITKUS Antanas Vitkus (Wytkiewicz)
Burniškiai MICKIENĖ Elžbieta Mickienė (Myckiewiczowa) N Kaukolikai
1777-11-23 VITKUS Jonas Vitkus (Wytkowski) N Šaukliai JUREVIČIUTĖ Rožė Jurevičiutė (Jurewiczayte)
Šaukliai
1785-04-16 VITKUS Jonas Vitkus (Joannes Witkowski)
Rušupiai Sk.p. BURBIENĖ Magdalena Burbienė (Magdalena Burbiha) N Montvydžiai Mos.p.
1786-03-21 VITKUS Jonas Vitkus (Joannes Witkiewicz) N Šakaliai RIMKUTĖ Rožė Rimkutė (Rosa Rymkiewiczowna)
Šakaliai
1788-11-28 VITKUS Jonas Vitkus (Joanes Witkiewicz) N Šaukliai KATARŽYTĖ Viktorija Kataržytė (Victoria Katarzayte)
Šniukščiai
1764-02-26 VITKUS Juozapas Vitkus (Witkus)

ŠULEIKYTĖ Ona Šuleikytė (Szuleykowna)
Šatraminiai
1788-11-28 VITKUS Juozapas Vitkus (Josephus Witkiewicz)
Mosėdis DARŽINSKAITĖ Magdalena Daržinskaitė (Magdalena Darzynska)
Mosėdis
1728-06-27 VITKUS Jurgis Vitkus (Wytkus)
Skuodas MONČYTĖ Elžbieta Mončytė (Mąnczayte)
Plaušiniai
1748-01-28 VITKUS Martynas Vitkus (Witkus) N Kaukolikai JASUTYTĖ Ona Jasutyytė (Jossutowna)

1774-11-07 VITKUS Mikalojus Vitkus (Wytkiewicz)
Udraliai STRAKŠAITĖ Ieva Strakšaitė (Strakszate)
Ersla
1779-01-10 VITKUS Motiejus Vitkus (Matheum Witkiewicz)
Udraliai VALANTINAITĖ Kotryna Valantinaitė (Catharinam Waluntinowiczowna)
Udraliai
1794-11-04 VITKUS Motiejus Vitkus (Mathiam Witkiewicz)
Šarnelė Kalv.p. LIAUDANSKYTĖ Barbora Liaudanskytė (Barbara Laudanska)
Šatės
1728-07-18 VITKUS Stanislovas Vitkus (Wytkus)
Krakės PETRULIENĖ Justina Petrulienė (Petruliene) N Mosėdis
1744-11-01 VITKUS Stanislovas Vitkus (Witkiewicz)
Kaukolikai JANUŠKAITĖ Kristina Januškaitė (Januszkiewiczowna)
Kaukolikai
1753-07-22 VITKUS Stanislovas Vitkus (Witkiewicz)

MICKUTĖ Ona Mickutė (Mickiewiczowna)

1759-11-25 VITKUS Tomas Vitkus (Witkiewicz)

STAŠKUTĖ Justina Staškutė (Staszkiewiczowna)
Mosėdis
1771-03-03 VITKUS Viktorinas Vitkus (Witkiewicz)

IMPULYTĖ Justina Impulytė (Ipulowiczowna)
Burviai
1822-11-07 VIZGAUDIS Andrius Vizgaudis (Andream Wisgaudis)

MAŽRIMAITĖ Marijona Mažrimaitė (Mariana Moyžrzymowna)
Rukai
1819-01-28 VIZGAUDIS Jonas Vizgaudis (Joannem Wisgowd)
Klauseikiai Skuodo p. ŠEMETAITĖ Rozalija Šemetaitė (Rosalia Szemetowna)
Kaukolikai
1745-01-10 VIZGAUDIS Kazimieras Vizgaudis (Wizgaudis)
Židikių p. NUMGAUDAITĖ Morta Numgaudaitė (Numgawdayte)
Gedgaudžiai
1777-04-20 VYNIAUTAS Antanas Vyniautas (Winiauts)

SPRUOGYTĖ Kotryna Spruogytė (Szpogiewiczowna)
Mosėdis
1804-05-17 VYNIAUTAS Antanas Vyniautas (Antonium Winiawt) N Nevočiai PAULAUSKAITĖ TILŠKIENĖ Kotryna Paulauskaitė Tilškienė (Catharinam Tyszkowa) N Igariai
1811-11-21 VYNIAUTAS Martynas Vyniautas (Martinum Winiawtt)
Igariai MARKAUSKAITĖ Elžbieta Markauskaitėtė (Elisabetham Markowska)
Igariai
1752-11-19 VIŠINSKIS Juozapas Višinskas (Wyszinski)

KUPRYTĖ Ona Kuprytė (Kuprewiczowna)

1806-01-23 VIŠINSKIS Laurencijus Višnskas (Laurentium Wiszynski)
Mosėdis RIMKUTĖ Marcijona Rimkutė (Marcianam Rymkiewiczowna)
Mosėdis
1741-10-16 VYŠNIAUSKAS Antanas Vyšniauskas (Wiszniewski)
Prialgava PRIALGAUSKAITĖ Barbora Prialgauskaitė (Przyalgowska)
Prialgava
1732-10-19 VYŠNIAUSKAS Jokūbas Vyšniauskas (Wiszniauski)
Žebrokai GRIGUTYTĖ Kotryna Grugutytė (Grygutayte)
Žebrokai
1769-01-15 VYŠNIAUSKAS Jonas Vyšniauskas (Wišniewski)

SKURVYDAITĖ Marijona Skurvydaitė (Skurwidowna)
Mikulčiai
1777-11-16 VYŠNIAUSKAS Martynas Vyšniauskas (Wiszniawski)
Šliktinė Plat.p. GRIGAITYTĖ Konstancija Grigaitytė (Grygiewiczayte)
Jundulai

X


1711-10-20 X neįskaitoma neįskaitoma Bonifacas

PRIALGAUSKAITĖ Vardas neįskaitomas Prialgauskaitė (Prelgowska)
Rukai
1713-06-29 X neįskaitoma neįskaitoma

VIZGAUDYTĖ Kotryna Vizgaudytė (Wizgowdowna)
Šatės
1731-07-05 X neįskaitoma neįskaitoma

X neįskaitoma neįskaitoma

1743-10-20 X neįskaitoma Jonas (pavardė neįskaitoma)

GRAJUTĖ Ona Grajutė (Grajowna)
Rumšaičiai
1744-02-08 X neįskaitoma Jonas (pavardė neįskaitoma)

ALSEIKAITĖ Magdalena Alseikaitė (Alseykowna)
Kernai
1744-02-15 X nėra įrašo nėra įrašo
Puodkaliai Skuod.par. SKARAITĖ Ona Skaraitė (Skarayte)
Šakaliai
1752-11-19 X neįskaitoma Jokūbas (pavardė neįskaitoma)

ŠEDVIDYTĖ Ona Šedvydytė (Szedwidowiczowna)

1755-09-29 X neįskaitoma neįskaitoma

NAVROCKAITĖ Magdalena Navrockaitė (Nawrocka)