Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

A1902-02-12 ABDULSKIS Leonas Abdulskis (Абдульскаго) Pranciškus ir Ieva Gurauskaitė Abdulskiai
Mikulčiai Ona Vaškytė Leonas ir Petronėlė Ramonaitė Vaškiai
Kernai
1937-04-27 ABDULSKIS Leonas Abdulskis Leonas ir Ona Vaškytė Abdulskiai
Ersla Magdalena Petrauskaitė Tadas ir Anelė Strėlaitė Petrauskai
Ersla


1885-01-29 ABROMAITIS Jurgis Abromaitis Jonas ir Kotryna Imbrasaitė Abromaičiai
Šakaliai Ona Žvinklytė Pudžmienė (Пудгелiовою) Leonas ir Barbora Rapalytė Žvinkliai N Šakaliai


1909-01-30 ABRUTIS Antanas Abrutis Izidorius ir Teklė Anužytė Abručiai
Žebrokai Monika Miliutė Vykintas ir Pranciška Barkauskaitė Miliai
Kulaliai
1928-02-13 ABRUTIS Antanas Abrutis Dominykas ir Ona Žuolytė Abručiai
Kulalių km. Stepanija Žvinklytė Kazimieras ir Petronėlė Valinskaitė Žvinkliai
Kulaliai
1931-11-24 ABRUTIS Augustinas Abrutis Dominykas ir Ona Žuolytė Abručiai
Kulaliai Amelija Končiutė Antanas ir Monika Lekniutė Končiai
Kulaliai
1928-01-10 ABRUTIS Benediktas Abrutis Juozapas ir Marijona Laukytė Abručiai
Rukai Stefanija Šliožaitė (Šliažaitė) Petras ir Anelė Višniauskaitė Šliožos
Rukai
1899-02-09 ABRUTIS Dominykas Abrutis Jokimas ir Magdalena Senkutė Abručiai
Kulaliai Ona Žuolytė Kazimieras ir Petronėlė Užpalytė Žuoliai
Šaukliai
1894-11-20 ABRUTIS Juozapas Abrutis Juozapas ir Uršulė Bėrontaitė Abručiai

Rozalija Markaitytė Juozapas ir Kleopa Narmontaitė Markaičiai
Kulaliai
1895-11-28 ABRUTIS Juozapas Abrutis Kazimieras ir Julijona Mikutytė Abručiai
Reketė Sal.p. Marijona Laukytė Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai
1912-01-31 ABRUTIS Juozapas Abrutis Mykolas ir Barbora Zubaitė Abručiai
Simaičiai Ona Rimkutė Petras ir Barbora Piekutė Rimkai
Burniškės Mos.p.
1924-09-09 ABRUTIS Juozapas Abrutis Juozapas ir Rozalija Markauskaitė Abručiai
Baksčiai Veronika Paulauskaitė Jonas ir Ona Jonušaitė Paulauskai
Udraliai
1937-02-07 ABRUTIS Justinas Abrutis Dominykas ir Ona Žuolytė Abručiai
Kulaliai Kamilija Stepanija Grudzinskaitė Liudvikas ir Petronėlė Pilelytė Grudzinskai
Šniukščiai
1884-05-22 ABRUTIS Mykolas Abrutis Mykolas ir Kotryna Mikaitytė Abručiai N Kernai Barbora Zubaitė Pranciškus ir Uršulė Kinčiutė Zubės
Gaubės
1935-06-10 ABRUTIS Mykolas Abrutis Mykolas ir Barbora Zubaitė Abručiai
Šakaliai Barbora Petrauskaitė Antanas ir Domicėlė Andriekutė Petrauskai (įraše Indriekutė)
Budriai
1934-02-08 ABRUTIS Pranciškus Abrutis Juozapas ir Marijona Laukytė Abručiai
Rukai Justina Kubilaitė Jonas ir Emilija Šakinytė Kubilai
Ersla


1872-02-26 ABŽELTIS Antanas Abželtis Juozapotas ir Leokadija Juškaitė Abželčiai
Pesčiai Sal.p. Ona Maniukaitė Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Maniukai
Mosėdis


1873-02-07 ADAKAUSKAS Juozapas Adakauskas (Адуковскаго) Dominykas ir Ona Giedraitė Adakauskai N Žebrokai Kotryna Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Lekstutytė Gedrimai
Mosėdis
1883-05-17 ADAKAUSKAS Juozapas Adakauskas Dominykas ir Ona Giedraitė Adakauskai N Mosėdis Barbora Baguckytė Tomašauskienė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai N Mosėdis


1854-02-16 ADOMAUSKAS Antanas Adomauskas Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai
Šerkšniai Uršulė Dabšauskaitė (Дабшовною) Mykolas ir Barbora Laureckytė Dabšauskai
Rukai
1934-02-06 ADOMAUSKAS Julijonas Adomauskas Petras ir Vincenta Bubliauskaitė Adomauskai
Šerkšniai Zuzana Kataržytė Juozapas ir Zuzana Žalgirytė Kataržiai
Plaušiniai
1851-10-16 ADOMAUSKAS Juozapas Adomauskas Mykolas ir Barbora Kuprytė Adomauskai
Mikulčiai Juozapota Butkutė Jurgis ir Barbora Daukintytė Butkai
Plaušiniai
1843-11-09 ADOMAUSKAS Juozapas Adomauskas (Adomowskiego) Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai
Šerkšniai Monika Moncevičiutė (Moncewiczowna) Jonas ir Magdalena Šimkutė Moncevičiai
Šniukščiai
1884-05-07 ADOMAUSKAS Kajetonas Adomauskas Juozapotas ir Magdalena Vaidilaitė Adomauskai
Šerkšniai Monika Šakinytė Petronėlės Šakinytės dukra
Naujukai
1855-04-12 ADOMAUSKAS Kleopas Adomauskas Tadas ir Barbora Veitaitė Adomauskai N Šaukliai Monika Pučinskaitė Jonas ir Regina Kentraitė Pučinskai
Šaukliai
1841-01-28 ADOMAUSKAS Kleopas Adomauskas (Adomowskiego) Tadas ir Barbora Veitaitė Adomauskai
Šaukliai Monika Kairytė Simonas ir Morta Gedminaitė Kairiai
Krakės
1856-09-25 ADOMAUSKAS Leonas Adomauskas Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskai
Šerkšniai Elena Antanauskaitė Leonas ir Edita Ramonaitė Antanauskai
Mosėdis
1868-11-05 ADOMAUSKAS Leonas Adomauskas Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskai N Šerkšniai Anastasija Vaičiekauskytė Jonas ir Morta Vaškytė Vaičiekauskiai
Medsėdžiai
1907-03-04 ADOMAUSKAS Leonas Adomauskas Kazimieras ir Ona Jurkutė Adomauskai
Laumaičiai Šat.p. Ona Lekniutė Leonas ir Monika Jablonskytė Lekniai
Budriai
1842-02-17 ADOMAUSKAS Mykolas Adomauskas (Adomowskiego) Aleksandras ir Barbora Ažondenytė Adomauskai N Mikulčiai Uršulė Niuniavaitė Jonas ir Ona Kusaitė Niuniavos
Šaukliai
1868-02-06 ADOMAUSKAS Petras Adomauskas Juozapotas ir Magdalena Vaidilaitė Adomauskai
Šerkšniai Leokadija Barkauskaitė Svimaitienė Adomas ir Leokadija Gedrimaitė Barkauskai N Šerkšniai
1883-02-22 ADOMAUSKAS Pranciškus Adomauskas Pranciškus ir Uršulė Adomauskaitė Adomauskai
Mikulčiai Monika Venclauskaitė Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venclauskai
Šakaliai
1916-01-11 ADOMAUSKAS Pranciškus Adomauskas Pranciškus ir Uršulė Adomauskaitė Adomauskai N Mikulčiai Julijona Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai
1851-01-30 ADOMAUSKAS Pranciškus Adomauskas (Адамовича) Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai

Uršulė Adomauskaitė (Адамовскою) Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskai
Šerkšniai
1930-02-25 ADOMAUSKAS Teodoras Adomauskas Petras ir Kotryna Staigvilasitė Adomauskai
Žebrokai Petronėlė Gikaraitė Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai
1891-01-29 ADOMAUSKAS Tomas Adomauskas Jonas ir Juozapota Butkutė Adomauskai
Plaušiniai Karolina Narmontaitė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai1878-02-15 AKLYS Antanas Aklys Ignotas ir Magdalena Šleiniutė Akliai
Žalgiriai Uršulė Šopagaitė Jonas ir Barbora Meškytė Šopagos
Žalgiriai
1902-06-16 AKLYS Antanas Aklys Feliksas ir Barbora Kataržytė Akliai
Šerkšniai Leokadija Guobytė Juozapas ir Ona Simaitytė Guobiai
Šerkšniai
1932-10-08 AKLYS Antanas Aklys Edvardas ir Kotryna Dvarionaitė Akliai
Šniukščiai Magdalena Vaitkutė Antanas ir Magdalena Kavarzaitė Vaitkai
Šniukščiai
1867-02-21 AKLYS Antanas Aklys Feliksas ir Magdalena Šakinytė Akliai
Tauzai Monika Joskaudaitė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai
Tauzai
1909-02-05 AKLYS Edvardas Aklys Motiejus ir Pranciška Simaitytė Akliai
Narėpai Kotryna Dvarionaitė Kazimieras ir Kotryna Jazbutytė Dvarionai
Šniukščiai
1890-01-09 AKLYS Juozapas Aklys Juozapas ir Barbora Šikšniutė Akliai
Mosėdis Ona Maniukaitė Ramonienė Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Maniukai N Mosėdis
1842-02-17 AKLYS Leonas Aklys Andrius ir Magdalena Pauragytė Akliai
Tėveliai Ona Daniutė Tadas ir Rozalija Veitaitė Daniai
Budvietė
1858-02-02 AKLYS Mykolas Aklys Pranciškus ir Apolonija Dvarionaitė Akliai
Tauzai Barbora Žalgirytė Antanas ir Pranciška Graužaitė Žalgiriai
Tauzai
1878-06-12 AKLYS Mykolas Aklys Pranciškus ir Apolonija Dvarionaitė Akliai N Mosėdis Elena Paulauskaitė Augustinas ir Elena Rumbutytė Paulauskai
Mosėdis
1876-07-13 AKLYS Pranciškus Aklys Feliksas ir Magdalena Šakinytė Akliai N Šerkšniai Barbora Kataržytė Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Krakės
1865-05-05 AKLYS Pranciškus Aklys Feliksas ir Magdalena Šakinytė Akliai
Šatraminiai Barbora Pakulytė Motiejus ir Barbora Šmitaitė Pakuliai
Šatraminiai
1881-11-24 AKLYS Pranciškus Aklys Mykolas ir Juozapota Pliuškytė Akliai
Palšiai Apolonija Ragainytė Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
PalšiaiALČAUSKIS žiūrėti ALŠAUSKAS

1924-09-06 ALMINAS Adomas Alminas Jurgis ir Vincenta Drungilaitė Alminai
Šlaveitai Darb.p. Albertina Intaitė Dominykas ir Petronėlė Šopaitė Intos
Mos.p.
1860-02-14 ALMINAS Pranciškus Alminas (Альчмина) Feliksas ir Barbora Gagilaitė Alminai N Plat.p. Monika Donėlaitė (Дониловною) Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Kulaliai


1867-02-21 ALONDERIS Jonas Alonderis Viktorinas ir Julijona Jablonskytė Alonderiai
Benaičiai Laukžemės p. Barbora Daukantaitė Juozapas ir Kunegunda Juškaitė Daukantai
Ledžiai
1895-07-26 ALONDERIS Juozapas Alonderis Pranciškus ir Matilda Prialgauskaitė Alonderiai
Nevočiai Monika Bučytė Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Bučiai
Igariai
1871-02-07 ALONDERIS Pranciškus Alonderis Jonas ir Rozalija Ramonaitė Alonderiai
Jakštaičiai Sal.p. Matilda Prialgauskaitė (Пржелговскою) Pranciškus ir Matilda Valantinaitė Prialgauskai
Ersla


1846-06-04 ALPAS Motiejus Alpas (Alpa) Jurgis ir Rožė Butkutė Alpai
Daukšiai Anastasija Bėrontaitė Antanas ir Petronėlė Jurkšaitė Bėrontai
Šekai
1912-02-05 ALPAS Pranciškus Alpas Pranciškus ir Uršulė Liebutė Alpai
Šekai Ona Litvinaitė Felicijonos Litvinaitės, Juozapo d. dukra
Daukšiai
1939-04-25 ALPAS Pranciškus Alpas Pranciškus ir Ona Litvinaitė Alpai
Daukšiai Rozalija Tamošauskaitė Pranciškus ir Antanina Pociutė Tamošauskai
Daukšiai
1878-10-24 ALPAS Pranciškus Alpas (įraše Petras) Dominykas ir Barbora Petronytė Alpai
Daukšiai Uršulė Liebutė Jakštienė Jokimas ir Uršulė Jakutytė Liebai N TauzaiALSEIKA – OLSEIKA1843-05-04 ALSEIKA Antanas Alseika (Olseyki) Juozapas ir Uršulė Kivilytė Alseikos
Kaukolikai Magdalena Jurevičiutė Juozapas ir Ona Viršilaitė Jurevičiai
Kaukolikai
1883-01-31 ALSEIKA Antanas Alseika (Ольсейки) Jokimas ir Ona Stirblytė Alsreikos
Žebrokai Aniceta Ruikaitė Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Nevočiai
1899-02-02 ALSEIKA Antanas Alseika (Ольсейки) Jonas ir Barbora Ronkytė Alseikos
Šatai Pranciška Žvinklytė Kazimieras ir Pranciška Jakštaitė Žvinkliai
Žebrokai
1855-06-30 ALSEIKA Jokimas Alseika (Ольсейки) Motiejus ir Antanina Rimkutė Alseikos
Tėveliai Ona Stirblytė Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Stirbliai
Šaukliai
1887-01-27 ALSEIKA Jonas Alseika (Ольсейкo) Motiejus ir Veronika Lenkauskaitė Alseikos N Krakės Idalija Žvinklytė Dominykas ir Grosilda Petrikaitė Žvinkliai
Šaukliai
1885-04-16 ALSEIKA Jonas Alseika (Ольсейки) Motiejus ir Veronika Lenkauskaitė Alseikos
Krakės Barbora Šimkutė Kazimieras ir Petronėlė Daukšaitė Šimkai
Krakės
1909-01-26 ALSEIKA Jonas Alseika (Ольсейко) Jonas ir Barbora Šimkutė Alseikos
Krakės Uršulė Griciutė Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Palaukė
1931-01-25 ALSEIKA Jurgis Alseika (Olseika) Jurgis ir Barbora Vaitelaitė Alseikos
Žalgiriai Ona Piekutė Juozapas ir Uršulė Vaserytė Piekai
Naujukai
1883-11-07 ALSEIKA Jurgis Alseika (Ольсейки) Jokimas ir Ona Stirblytė Alsreikos
Šatraminiai Uršulė Eidėjutė Juozapas ir Viktorija Klaniutė Eidėjai
Šatraminiai
1901-11-13 ALSEIKA Jurgis Alseika (Ольсейки) Jokimas ir Ona Stirblytė Alseikos N Žalgiriai Barbora Žuolytė Kajetonas ir Antanina Abrutytė Žuoliai
Žalgiriai
1909-07-07 ALSEIKA Jurgis Alseika Ольсейко) Jonas ir Ona Strazdauskaitė Alseikos N Šekai Barbora Vaitelavičiutė (Вайтеловной) Antanas ir Uršulė Galdikaitė Vaitelavičiai (Вайтеловичей)
Daukšiai
1913-09-08 ALSEIKA Kazimieras Alseika (Ольсейкo) Jonas ir Idalija Žvinklytė Alseikos
Krakės Barbora Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1855-11-15 ALSEIKA Kazimieras Alseika (Ольсейки) Tadas ir Uršulė Malakauskaitė Alseikos
Bružai Šat. p. Ona Alseikaitė (Ольсейковною) Motiejus ir Uršulė Baužytė Alseikos
Simaičiai
1886-10-27 ALSEIKA Kazimieras Alseika (Ольсейки) Jokimas ir Ona Stirblytė Alseikos
Mikulčiai Ona Eidėjutė Juozapas ir Viktorija Klaniutė Eidėjai

1888-10-08 ALSEIKA Kazimieras Alseika (Ольсейки) Antanas ir Magdalena Jurkutė Alseikos
Puodkaliai Sk. p. Ona Černeckytė Simonas ir Elena Bružaitė Černeckiai
Daukšiai
1899-05-09 ALSEIKA Leonas Alseika (Ольсейкaca) Vykintas ir Rozalija Baužytė Alseikos
Prialgava Petronėlė Zaniauskaitė Zubienė Antanas ir Monika Ronkytė Zaniauskai N Žebrokai
1925-10-06 ALSEIKA Stanislovas Alseika (Alseika) Antanas ir Aniceta Ruikaitė Alseikos N Nevočiai Ona Šimkutė Kazimieras ir Monika Želvytė Šimkai
Nevočiai
1924-01-29 ALSEIKA Stanislovas Alseika (Olseika) Antanas ir Aniceta Ruikaitė Alseikos
Nevočiai Julijona Viskontaitė Jurgis ir Magdalena Kuprytė Viskontai
KalniškiaiALŠAUSKAS – ALČAUSKIS1875-02-24 ALŠAUSKAS Antanas Alšauskas (Олчевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskai
Žebrokai Anelė Zubaitė Steponavičienė Feliksas ir Monika Šeirytė Zubės N Rukai
1909-01-26 ALŠAUSKAS Antanas Alšauskas (Ольшевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskai N Žebrokai Ona Eidėjienė Juozapas ir Monika Mažrimaitė N Dvarčininkai Sal.p. Sal.p.
1918-09-08 ALŠAUSKAS Ignotas Alšauskas (Olšauskio) Kazimieras ir Ona Silkauskytė Alšauskai N Tauzai Magdalena Meškytė Kazimieras ir Barbora Laukytė Meškiai
Laiviai Sal.p.
1912-01-24 ALŠAUSKAS Ignotas Alšauskas (Ольчевскаго) Kazimieras ir Ona Silkauskytė Alšauskai
Tauzai Marijona Rimkutė Petras ir Ona Jonkutė Rimkai
Baidotai Sal.p.
1883-05-31 ALŠAUSKAS Jokūbas Alšauskas (Олчевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskai
Žebrokai Domicėlė Endriuškaitė Jackus ir Ona Viršilaitė Endriuškos
Žebrokai
1938-01-11 ALŠAUSKAS Jonas Alšauskas (Alšausko) Albertinos Alšauskaitės sūnus
Kulaliai Ona Taurinskaitė Barboros Taurinskaitės dukra
Kulaliai
1880-02-13 ALŠAUSKAS Juozapas Alšauskas (Ольшевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskai
Žebrokai Kotryna Endriuškaitė Jackus ir Ona Viršilaitė Endriuškos
Žebrokai
1886-06-09 ALŠAUSKAS Jurgis Alšauskas (Олчевскаго) Jurgis ir Magdalena Vaitkutė Alšauskai
Daveikiai Plat.p. Ona Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1864-06-30 ALŠAUSKAS Kazimieras Alšauskas (Ольшевскаго) Adomas ir Apolonija Zobėliusitė Alšauskai
Sriauptai Anelė Daržinskaitė Feliksas ir Barbora Joskaudaitė Daržinskai
Tėveliai
1930-08-12 ALŠAUSKAS Pranciškus Alšauskas (Alšausko) Antanas ir Barbora Talmontaitė Alšauskai N Kuliai Kalnalio p. Magdalena Razgauskaitė Pilibaitienė Bertašienė Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai N Šatraminiai
1874-05-29 ALŠAUSKAS Pranciškus Alšauskas (Олчевскаго) Stanislovas ir Marijona S. Alšauskai N Reketė Sal.p. Barbora Simaitytė Veitienė Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai N Nevočiai
1933-01-30 ALŠAUSKAS Vladislovas Alšauskas (Alšausko) Ignotas ir Marijona Rimkutė Alšauskai
Tauzai Stanislova Kažytė Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Kažiai
TauzaiANDRĖKUS – ANDRIEKUS – ENDRĖKUS – INDRIEKUS1934-08-19 ANDRĖKUS Eduardas Andrėkus (Andrėkus) Kazimieras ir Emilija Daukintytė Andrėkai
Mosėdis Janina Barbora Eidiejutė Kazimieras ir Barbora Tamošauskaitė Eidiejai
Naujukai
1907-09-09 ANDRĖKUS Kazimieras Andrėkus (Андрекусъ) Pranciškus ir Liudvika Kupkutė Andrėkai
Yl.p. Emelija Daukintytė Vitalis ir Konstancija Mažrimaitė Daukinčiai
Naujukai
1932-10-23 ANDRIEKUS Antanas Andriekus (Indriekus) Kazimieras ir Ona Šakinytė Andriekai
Ersla Ona Šemetaitė Kazimieras ir Ona Baužytė Šemetos
Ersla
1880-02-27 ANDRIEKUS Antanas Andriekus (Андрекуса) Kazimieras ir Kotryna Buivydaitė Andriekai
Rukai Ona Kubilaitė Juozapas ir Elena Narkutė Kubilai
Rukai
1898-05-20 ANDRIEKUS Jonas Andriekus (Анрекуса) Antanas ir Barbora Navickaitė Andriekai
Kaukolikai Magdalena Gurauskaitė Jonas ir Magdalena Tilškytė Gurauskai
Bobeliškės
1853-02-10 ANDRIEKUS Julijonas Andriekus (Андрейкусъ) Kazimieras ir Julijona Šopaitė Andriekai
Krakės Elžbieta Žiliutė (Жилевичевною) Izidorius ir Elžbieta Baranauskaitė Žiliai
Bobiliškės
1874-10-11 ANDRIEKUS Juozapas Andriekus (Андрекуса) Simonas ir Monika Petrauskaitė Andriekai
Erkšva Yl.p. Domicėlė Paulauskaitė Motiejus ir Ona Buivydaitė Paulauskai
Kernai
1895-09-17 ANDRIEKUS Juozapas Andriekus (Андрекусъ) Jurgis ir Barbora Beinoraitė Andriekai
Budvietė Amelija Liaugaudaitė Augustinas ir Rozalija Žiemelytė Liaugaudai
Budvietė
1860-02-13 ANDRIEKUS Jurgis Andriekus (Андрекуса) Kazimieras ir Julijona Šopaitė Andriekai
Budvietė Barbora Beinoraitė Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinorai
Žebrokai
1911-02-15 ANDRIEKUS Justinas Andriekus (Андрекусъ) Jonas Amelija Rubavičiutė Andriekai
Medsėdžiai Plat. p. Ona Kuprytė Apolinaras ir Magdalena Jonutytė Kupriai
Kulaliai
1850-02-07 ANDRIEKUS Kazimieras Andriekus (Андрека) Kazimieras ir Julijona Šopaitė Andriekai
Krakės Kotryna Buivydaitė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai
Rukai
1901-10-23 ANDRIEKUS Kazimieras Andriekus (Анрекуса) Antanas ir Amelija Kontvainytė Andriekai
Drupiai Šat.p. Ona Šakinytė Šulcienė Antanas ir Kondrota Plaušinytė Šakiniai N Ersla
1932-02-05 ANDRIEKUS Leonas Andriekus (Andriekus) Leonas ir Antanina Baltiejutė Andriekai
Krakės Ona Tiriliutė Antanas ir Ona Razmaitė Tiriliai
Šaukliai
1887-02-03 ANDRIEKUS Leonas Andriekus (Анрекуса) Julijonas ir Elžbieta Žilytė Andriekai
Krakės Anastasija Skersytė Gečienė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai N Šatraminiai
1932-01-17 ANDRIEKUS Pranciškus Andriekus (Andriekus) Juozapas ir Amelija Liaugaudaitė Andriekai
Budvietė Monika Paulauskaitė Adomas ir Monika Žilinskaitė Paulauskai
Ersla
1913-06-16 ANDRIEKUS Pranciškus Andriekus (Андрекусъ) Tomas ir Juozapota Daukintytė Andriekai
Geidučiai Šat.p. Uršulė Jakštaitė Prišmontienė Jokimas ir Barbora Ronkytė Jakštai N IgariaiANDRIEJAUSKAS – ANDRIJAUSKAS- ANDRIJAUSKIS1878-09-18 ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas Juozapas ir Ona Bagdonaitė Andriejauskai
Mosėdis Anastasija Griciutė Leonas ir Apolonija Šerytė Griciai
Daukšiai
1909-08-16 ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas Juozapas ir Kotryna Adakauskaitė Andriejauskai
Mosėdis Domicėlė Viršilaitė Jokimas ir Ona Mažrimaitė Viršilos
Budvietė
1886-01-28 ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas (Андржеевскаго) Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andriejauskai
Udraliai Kotryna Adakauskaitė Juozapas ir Kotryna Kosaitė Adakauskai
Mosėdis
1851-11-20 ANDRIEJAUSKAS Pranciškus Andriejauskas Antanas ir Barbora Baguckytė Andriejauskai
Mikulčiai Felicijona Dimaitė Antanas ir Ona Šiudeikytė Dimos
Udraliai
1910-06-29 ANDRIEJAUSKAS Pranciškus Andriejauskas Juozapas ir Kotryna Adakauskaitė Andriejauskai
Udraliai Magdalena Žalgirytė Anastasijos Žalgirytės dukra
Udraliai
1939-01-17 ANDRIEJAUSKAS Pranciškus Andriejauskas Pranciškus ir Magdalena Žalgirytė Andriejauskai
Mosėdis Monika Šakinytė Kazimieras ir Monika Laukytė Šakiniai
Mosėdis
1901-01-16 ANDRIJAUSKAS Albinas Andrijauskas (Андреевскаго) Antanas ir Barbora Aklytė Andrijauskai
Nevočiai Julijona Pociutė Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Budvietė
1891-02-05 ANDRIJAUSKAS Antanas Andrijauskas (Андржiевскаго) Antanas ir Barbora Aklytė Andrijauskai
Šerkšniai Uršulė Žeimytė (Жеймiовной) Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai
Ersla
1866-01-19 ANDRIJAUSKAS Antanas Andrijauskas (Андржеевскаго) Antanas ir Ona Kubiliutė Andrijauskai
Žebrokai Barbora Aklytė Leonas ir Ona Daniutė Akliai
Mosėdis
1902-01-15 ANDRIJAUSKAS Jonas Andrijauskas (Андржiевскаго) Antanas ir Barbora Aklytė Andrijauskai
* Ona Malakauskaitė Aleksandras ir Barbora Vaškytė Malakauskai
Giršiniai Pl.p.
1851-01-30 ANDRIJAUSKAS Jurgis Andrijauskas Jurgis ir Barbora Baguckytė Andrijauskai
Mikulčiai Petronėlė Zubaitė Antanas ir Apolonija Brinkytė Zubės
Udraliai
1891-02-05 ANDRIJAUSKAS Jurgis Andrijauskas Jurgis ir Petronėlė Zubaitė Andrijauskai
Nevočiai Barbora Skersytė Juozapotas ir Barbora Donėlaitė Skersiai
Ledžiai
1903-01-28 ANDRIJAUSKAS Petras Andrijauskas (Андрiевсгаго) Antanas ir Barbora Aklytė Andrijauskai
Naujukai Barbora Pociutė Ramonienė Kazimieras ir Monika Simutytė Pociai N Mosėdis
1883-02-22 ANDRIJAUSKAS Pranciškus Andrijauskas Jonas ir Elena Raudytė Andrijauskai
Mikulčiai Anastasija Eidėjutė Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai
Palšiai
1895-05-16 ANDRIJAUSKAS Pranciškus Andrijauskas Tadas ir Kotryna Kidykaitė Andrijauskai N Vindeikiai Šat.p. Elena Mimgaudaitė (Мимгавдовны) Jokimas ir Rozalija Kavarzaitė Mimgaudai
NaujukaiANDRIUŠKA žriūrėti ENDRIUŠKA


ANDRUTIS – ENDRUTIS – INDRUTIS1841-02-09 ANDRUTIS Antanas Andrutis (Andrutia) Juozapas ir Magdalena Penkutė Andručiai N Mosėdis Monika Burbaitė Mykolas ir Magdalena Vitkutė Burbos
Mosėdis
1881-02-10 ANDRUTIS Antanas Andrutis (Андрутиса) Antanas ir Monika Burbaitė Andručiai
Krakės Kotryna Dabrytė Antanas ir Kotryna Daugėlaitė Dabriai
Krakės
1910-11-21 ANDRUTIS Antanas Andrutis (Андрутисъ) Antanas ir Kotryna Dabrytė Andručiai
Krakės Ona Viršilaitė Valantinienė Jokimas ir Ona Mažrimaitė Viršilos N Barviai
1914-02-04 ANDRUTIS Antanas Andrutis (Андрутисъ) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Andručiai
* Veronika Donėlaitė Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai
1917-02-18 ANDRUTIS Jonas Andrutis (Andrutis) Antanas ir Monika Burbaitė Andručiai N
Barbora Leilionaitė Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai
Krakės
1935-03-04 ANDRUTIS Jonas Andrutis (Andrutis) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Andručiai
Igariai Ona Skripkauskytė Galdikienė Konstantinas ir Uršulė Jurgelevičiutė Skripkauskiai N Mikulčiai
1884-01-30 ANDRUTIS Jonas Andrutis (Андрутиса) Antanas ir Monika Burbaitė Andručiai
Krakės Barbora Kazbaraitytė Baltrimienė Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai N Šaukliai
1872-02-22 ANDRUTIS Leonas Andrutis (Андрутиса) Feliksas ir Uršulė Joskaudaitė Andručiai
Igariai Anelė Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1900-10-08 ANDRUTIS Leonas Andrutis (Индрутиса) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Andručiai
Budriai Barbora Bagdanskytė (Богданскою) Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Budriai


1896-11-05 ANTANAUSKAS Adomas Antanauskas Leonas ir Monika Paulauskaitė Antanauskai
Mosėdis Kotryna Sėlenytė Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai
1936-11-28 ANTANAUSKAS Adomas Antanauskas Adomas ir Kotryna Sėlenytė Antanauskai
Mosėdis Petronėlė Airošiutė Pranciškus ir Ona Gedminaitė Airošiai
Kadaičiai Plat.p.
1870-10-06 ANTANAUSKAS Adomas Antanauskas Laurynas ir Pranciška Bučytė Antanauskai
Budvietė Elena Kubilaitė Jonas ir Magdalena Žvaginytė Kubilai
Budvietė
1918-09-01 ANTANAUSKAS Antanas Antanauskas Pranciškus ir Magdalena Tilškytė Antanauskai
Krakės Marijona Dabrytė Antanas ir Ona Vičiutė Dabriai
Ersla
1888-03-01 ANTANAUSKAS Benediktas Antanauskas Juozapas ir Barbora Jasinskaitė Antanauskai
Žebrokai Kunegunda Gedminaitė Juozapas ir Monika Penkutė Gedminai
Žebrokai
1863-02-12 ANTANAUSKAS Jokimas Antanauskas Juozapas ir Pranciška Baltrutytė Antanauskai
Nevočiai Ona Gegužytė (Гегужевною) Jokimas ir Anastasija Razmaitė Gegužiai
Kulaliai
1864-02-18 ANTANAUSKAS Jonas Antanauskas Laurynas ir Pranciška Bučytė Antanauskai
Nevočiai Monika Daniutė Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai
Mosėdis
1860-02-13 ANTANAUSKAS Juozapas Antanauskas Jonas ir Judita Končiutė Antanauskai N Rukai Rozalija Skališiutė Kazimieras ir Kotryna Kaulenytė Skališiai
Mosėdis
1862-06-03 ANTANAUSKAS Juozapas Antanauskas Juozapas ir Pranciška Baltrutytė Antanauskai
Nevočiai Barbora Jasinskaitė Antanas ir Veronika Dimaitė Jasinskiai
Daukšiai
1879-02-06 ANTANAUSKAS Juozapas Antanauskas Juozapas ir Pranciška Baltrutytė Antanauskai N Žebrokai Ona Bužinauskytė Žukauskienė Jonas ir Morta Juzumaitė Bužinauskiai N Naujukai
1887-01-27 ANTANAUSKAS Juozapas Antanauskas Juozapas ir Barbora Jasinskaitė Antanauskai

Amelija Rubavičiutė Ignotas ir Barbora Dulinskaitė Rubavičiai
Šaukliai
1866-01-26 ANTANAUSKAS Leonas Antanauskas Leonas ir Edita Ramonaitė Antanauskai
Mosėdis Monika Paulauskaitė Antanas ir Leokadija Jonušaitė Paulauskai
Mosėdis
1857-11-19 ANTANAUSKAS Leonas Antanauskas (Антоновский) Jonas ir Judita Končiutė Antanauskai N Mosėdis Agnė Tiškutė Šerkšnienė Mykolas ir Magdalena Madalinskytė Tiškai N Mosėdis
1924-03-02 ANTANAUSKAS Petras Antanauskas Adomas ir Kotryna Sėlenytė Antanauskai
Mosėdis Kazimiera Jotkutė Juozapas ir Ona Budrikytė Jotkai
Budvietė
1894-01-11 ANTANAUSKAS Pranciškus Antanauskas Jonas ir Monika Daniutė Antanauskai
Nevočiai Magdalena Tilškytė Pranciškus ir Ona Simutytė Tilškiai
Krakės


1915-10-27 ANUŽIS Aleksandras Anužis Baltramiejus ir Elena Kasperaitytė Anužiai N Šaučikai Uršulė Liubinaitė Simonas ir Magdalena Baguckytė Liubinai
Žebrokai
1919-11-29 ANUŽIS Aleksandras Anužis Aleksandras ir Ona Sėlenytė Anužiai
Erlėnai Sal.p Barbora Stankutė (Stonkaitė) Kazimieras ir Barbora Gedgaudaitė Stankai
Kulaliai
1932-02-08 ANUŽIS Aleksandras Anužis Dominykas ir Elžbieta Baužytė Anužiai
Nevočiai Amelija Vaškytė Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Daukšiai
1860-01-19 ANUŽIS Antanas Anužis Pranciškus ir Barbora Knėžaitė Anužiai N Juodupėnai Sal.p. Pranciška Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Mos.p.
1908-05-25 ANUŽIS Antanas Anužis Antanas ir Ona Palenskytė Anužiai
Darb.p. Petronėlė Petrikaitė Gikarienė Adomas ir Ona Gikaraitė Petrikai N Šaukliai
1920-04-10 ANUŽIS Antanas Anužis Antanas ir Kotryna Staniutė Anužiai
Jakštaičiai Sal.p. Rozalija Bartkevičiutė Stanislovas ir Rozalija Sparnauskaitė Bartkevičiai
Vindeikiai
1931-09-21 ANUŽIS Antanas Anužis Kajetonas ir Petronėlė Gedgaudytė Anužiai
Notėnų p. Cecilija Dvarionaitė Pranciškus ir Cecilija Vaserytė Dvarionai
Mos.p.
1871-01-26 ANUŽIS Antanas Anužis Kajetonas ir Monika Jonušaitė Anužiai
Juknaičiai Šat.p. Juozapota Rimkutė Ignotas ir Agota Viršilaitė Rimkai
Burniškės Mos.p. Mos.p.
1872-02-08 ANUŽIS Antanas Anužis Anužytės sūnus
Medininkai Lenk.p. Barbora Leilionaitė Pranciškus ir Ona Jakutytė Leilionai
Plaušiniai
1887-09-15 ANUŽIS Jurgis Anužis Antanas ir Ona Palenskytė Anužiai
Šatraminiai Agnė Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai
Šatraminiai
1904-05-30 ANUŽIS Kazimieras Anužis Antanas ir Elena Mostvilaitė Anužiai
Erlėnai Sal.p Magdalena Petrutytė Jonas ir Kotryna Valužytė Petručiai
Šaukliai
1914-02-04 ANUŽIS Kazimieras Anužis Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai
Šaukliai Leokadija Kaupaitė Juozapas ir Leokadija Kaubraitė Kaupai
Šaukliai
1935-02-27 ANUŽIS Petras Anužis Petras ir Barbora Zaboraitė Anužiai
Narmontai Grūšl.p. Uršulė Bieliauskaitė Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Kusai
1892-01-07 ANUŽIS Pranciškus Anužis Kajetonas ir Monika Jonušaitė Anužiai N Narvydžiai Sk.p. Barbora Petrošiutė Klovienė Aloyzas ir Ona Tamošauskaitė Petrošiai N BudvietėAPULSKIS – OPULSKIS1848-02-10 APULSKIS Antanas Apulskis (Opolskiego) Dominykas ir Barbora Butkutė Apulskiai N Ersla Liudvika Višniauskaitė Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Višniauskai
Ersla
1845-02-25 APULSKIS Antanas Apulskis (Opulskicz) Juozapas ir Viktorija Plaušinytė Apulskiai
Žalgiriai Marijona Liutkutė (Lutkowna) Jurgis ir Magdalena Šimkutė Liutkai
Igariai
1846-11-26 APULSKIS Antanas Apulskis (Opulskiego) Juozapas ir Ieva Paulauskaitė Apulskiai N Žalgiriai Magdalena Adomauskaitė Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskai
Šerkšniai
1880-02-13 APULSKIS Antanas Apulskis (Апульскаго) Pranciškus ir Agnė Pociutė Apulskiai
Šliktinė Gint.p. Joana Kazbaraitytė Jonas ir Monika Petrašiutė Kazbaraičiai
Mosėdis
1854-01-26 APULSKIS Juozapas Apulskis (Опульскаго) Juozapas ir Viktorija Plaušinytė Apulskiai
Žalgiriai Liudvika Šleiniutė (Шлейнiовною) Vincentas ir Barbora Kazlauskaitė Šleiniai
Žalgiriai
1848-01-27 APULSKIS Jurgis Apulskis (Opulskiego) Juozapas ir Elena Želvytė Apulskiai
Žalgiriai Juozapota Šakinytė Bonifacas ir Ona Rumbutytė Šakiniai
Kusai
1864-06-02 APULSKIS Pranciškus Apulskis (Опольскаго) Juozapas ir Elena Želvytė Apulskiai
Večiai Lenk.p. Pranciška Laukytė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai
Šerkšniai
1908-01-29 APULSKIS Pranciškus Apulskis (Опульскаго) Antanas ir Joana Kazbaraitytė Apulskiai
Mos.p. Kazimiera Jakštaitė Kazimieras ir Barbora Vičiulytė Jakštai
Mos.p.


1936-11-10 ARLAUSKAS Jonas Arlauskas Mykolas ir Barbora Baužytė Arlauskai
Tauzai Ona Miliutė Antanas ir Ona Bertašiutė Miliai
Šaukliai
1850-02-07 ARLAUSKAS Kazimieras Arlauskas Florijonas ir Kotryna Endriuškaitė Arlauskai

Magdalena Tubinaitė Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai
Šerkšniai
1911-11-23 ARLAUSKAS Kazimieras Arlauskas Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskai
Tauzai Veronika Andriekutė Leonas ir Anastasija Skersytė Andriekai
Krakės
1922-02-27 ARLAUSKAS Kazimieras Arlauskas Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskai N Krakės Scholastika Andriekutė Leonas ir Anastasija Skersytė Andriekai
Krakės
1939-05-10 ARLAUSKAS Kazimieras Arlauskas Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskai N Naujukai Anastasija Kalendaitė Tubinienė Antanas ir Anastasija Blauzdytė Kalendos N Udraliai
1910-01-19 ARLAUSKAS Pranciškus Arlauskas Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskai
Mosėdis Bronislova Intendorfaitė Jonas ir Ona Bružaitė Intendorfai
Mosėdis


1891-08-27 ARMAITIS  ar  ERMAITIS
Juozapas Armaitis (Армайтиса) Izidorius ir Barbora Untulytė Armaičiai N Litvinai Lenkimai.p. Ona Skersytė Juozapotas ir Barbora Donėlaitė Skersiai
Ledžiai
1875-11-10 ARMAITIS  ar  ERMAITIS
Kazimieras Armaitis (Армайтиса) Izidorius ir Barbora Untulytė Armaičiai
Žalgiriai Liucija Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai


1926-02-09 ARMALIS Povilas Armalis Jonas ir Marijona Každailytė Armaliai
Kalnijai Sedos p. Veronika Lekniutė Juozapas ir Magdalena Gedrimaitė Lekniai
Žebrokai


1925-02-07 ASTRAUSKAS Jonas Astrauskas Petras ir Anastasija Mockutė Astrauskai
Skuodas Ona Skaraitė Bonifacas ir Barbora Jablonskytė Skaros
Šerkšniai
1934-02-08 ASTRAUSKAS Leonas Astrauskas Juozapas ir Agnė Budrikytė Astrauskai
Kaukolikai Šač.p. Ona Kubilaitė Jonas ir Emilija Šakinytė Kubilai
Ersla


1927-06-12 AŠOKLIS Antanas Ašoklis Mykolas ir Barbora Katkutė Ašokliai
Miesto Kalniškiai Mos.p. Kazimiera Galdikaitė Kazimieras ir Ona Monstvilaitė Galdikai
Bobeliškės
1845-02-25 AŠOKLIS Dominykas Ašoklis (Aszoklinskich) Stanislovas ir Barbora Diniušytė Ašokliai
Kaukolikai Scholastika Jonauskaitė (Janowska) Motiejus ir Uršulė Šimkutė Jonauskai
Ersla
1875-06-17 AŠOKLIS Jonas Ašoklis Dovydas ir Scholastika Jonauskaitė Ašokliai
Ersla Antanina Nagaliauskytė (Нагалевскою) Jonas ir Cecilija Mažonaitė Nagaliauskiai
Ersla
1883-02-08 AŠOKLIS Jonas Ašoklis Vykintas ir Barbora Taučiutė Ašokliai
Rukai Monika Skališiutė Mykolas ir Ona Adomauskaitė Skališiai
Igariai
1918-02-05 AŠOKLIS Juozapas Ašoklis Mykolas ir Barbora Katkutė Ašokliai
Mosėdis Bronislova Skruibytė Pranciškus ir Julijona Jakštaitė Skruibiai
Derkinčiai Šač.
1842-11-24 AŠOKLIS Kazimieras Ašoklis Juozapas ir Kotryna Bartkutė Ašokliai
Skuodas Monika Laukytė Pranciškus ir Rozalija Gurauskaitė Laukiai
Krakės
1884-08-28 AŠOKLIS Mykolas Ašoklis Jonas ir Pranciška Dičmontaitė Ašokliai
Paluknė, Sk.p. Ona Gurauskaitė Bučienė Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai N Žebrokai
1890-01-23 AŠOKLIS Mykolas Ašoklis Jonas ir Pranciška Dičmontaitė Ašokliai N Naujukai Barbora Katkutė Jonas ir Amelija Serytė Katkai
Šniukščiai
1914-06-29 AŠOKLIS Mykolas Ašoklis Jonas ir Monika Skališiutė Ašokliai
Rukai Ona Kubilaitė (Кубыласъ) Petras ir Ona Viršilaitė Kubilai
Rukai
1846-02-12 AŠOKLIS Stanislovas Ašoklis (Aszoklinskiego) Stanislovas ir Barbora Diniušytė Ašokliai
Ersla Magdalena Kringelytė Kristupas ir Margarita Bugytė Kringeliai
Apuolė
1840-02-06 AŠOKLIS Vincentas Ašoklis Juozapas ir Kotryna Bartkutė Ašokliai
Sk.p. Barbora Tautevičiutė (Taučiutė?) Jonas ir Barbora Grabytė Tautevičiai (Taučiai?)
Rukai
1883-05-17 AŠOKLIS Vincentas Ašoklis Juozapas ir Kotryna Bartkutė Ašokliai N Rukai Kotryna Pučinskaitė Skirutienė Antanas ir Kotryna Motuzaitė Pučinskai N Rukai
1934-05-02 AŠOKLIS Vincentas Ašoklis Vincentas ir Ona Butkutė Ašokliai
Rukai Monika Juknaitė Barboros Juknaitės dukra
Ledžiai


1897-09-07 AUGUSTAS Kazimieras Augustas (Августа) Petras ir Marijona Beniušytė Augustai
Kulaliai Petronėlė Paulauskaitė Antanas ir Liudvika Narkutė Paulauskai
Kulaliai


1926-07-11 AVIŽIUS Antanas Avižius Antanas ir Marijona Vaitkutė Avižiai
Naujukai Petronėlė Vaitkutė Barboros Vaitkutės dukra
Šerkšnių
1934-02-06 AVIŽIUS Dominykas AvižiUs Antanas ir Marijona Vaitkutė Avižiai
Mosėdis Ona Butkutė Jonas ir Uršulė Dvarionaitė Butkai
MosėdisAŽONDENIS - UŽONDENIS1842-11-24 AŽONDENIS Juozapas Ažondenis (Užądenia) Stanislovas ir Barbora Petrauskaitė Ažondeniai
Mos.parap. Elena Mikaitytė Skinsgailienė Antanas ir Barbora Abrutytė Mikaičiai N Vindeikiai
1855-11-15 AŽONDENIS Feliksas Ažondenis (Ужонденя) Dominykas ir Uršulė Skališiutė Ažondeniai N Šatraminiai Elena Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Šatraminiai
1858-06-08 AŽONDENIS Aleksandras Ažondenis (Ужонденисъ) Dominykas ir Uršulė Skališiutė Ažondeniai
Šatraminiai Uršulė Adomauskaitė Viskontienė Tomas ir Juozapota Baguckytė Adomauskai N Igariai
1899-02-28 AŽONDENIS Kazimieras Ažondenis (Ужундениса) Feliksas ir Elena Juozaitytė Ažondeniai
Šatraminiai Zuzana Jurevičiutė Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai
Palšiai
1910-06-29 AŽONDENIS Feliksas Ažondenis (Ужонденисъ) Aleksandras ir Monika Kneitaitė Ažondeniai
Igariai Juozapota Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai