Santuokos data Bažnyčia Pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


A1839-11-14 Plat. ABARTIS Antanas Abartis (Abartia) Motiejus ir Magdalena Razmaitė Abarčiai
Rudaičiai Plat. p. Liudvika Gečaitė Petras ir Marcijona Šalvytė Gečai
Rudaičiai Plat. p.
1827-11-22 Plat. ABARTIS Vincentas Abartis (Abartis)

Kadaičiai Plat. p. Barbora Razmaitė (Razmowna)

Kadaičiai Plat. p.1910-02-16 Lenk. ABDULSKIS Jonas Abdulskis (Абдульскиса) Jonas ir Karolina Mineikytė Abdulskiai
Kulai Sk. p. Uršulė Bružaitė Adomas ir Agnė Budrikytė Bružai
Juodeikiai Lenk. p.
1901-11-26 Lenk. ABDULSKIS Jurgis Abdulskis (Абдульскаго) Povilas ir Kunigunda Petrauskytė Abdulskiai N Juodeikiai Lenk. p. Konstancija Mickutė Mončienė Petras ir Magdalena Mickai N Lenkimai
1902-02-12 Mos. ABDULSKIS Leonas Abdulskis (Абдульскаго) Pranciškus ir Ieva Gurauskaitė Abdulskiai
Mikulčiai Ona Vaškytė Leonas ir Petronėlė Ramonaitė Vaškiai
Kernai
1910-02-21 Sk. ABDULSKIS Leonas Abdulskis (Абдульскаго) Jonas ir Karolina Mineikytė Abdulskiai
Kulaliai Sk. p. Kotryna Mileriutė (Милеровной) Antanas ir Kotryna Raudytė Mileriai
Kulaliai Sk. p.
1937-04-27 Mos. ABDULSKIS Leonas Abdulskis Leonas ir Ona Vaškytė Abdulskiai
Ersla Magdalena Petrauskaitė Tadas ir Anelė Strėlaitė Petrauskai
Ersla
ABLONSKIS taip pat žiūrėti APLONSKIS ir JABLONSKIS1936-06-20 Lenk. ABLONSKIS Jonas Ablonskis Nikodemas ir Salomeja Lukošiutė Ablonskiai
Margininkai Lenk. p. Rozalija Sirutytė Valerijonas ir Elena Jonkutė Siručiai
Lenkimai1889-02-19 Sk. ABROMAITIS Ernestas Abromaitis Dominykas ir Julijona Audoraitė Abromaičiai
Užluobė Sk.p. Salomeja Gaubytė Antanas ir Petronėlė Pociutė Gaubiai
Kivyliai Sk. p.
1887-02-10 Sk. ABROMAITIS Jokimas Abromaitis Pranciškus ir Magdalena Šakalytė Abromaičiai
Rušupiai Sk. p. Monika Jablonskytė Macevičienė Leonas ir Juozapota Mockutė Jablonskiai N Paluknė Sk. p.
1885-01-29 Mos. ABROMAITIS Jurgis Abromaitis (Абромаймиса) Jonas ir Kotryna Imbrasaitė Abromaičiai
Šakaliai Ona Žvinklytė Pudžmienė (Пудгелiовою) Leonas ir Barbora Rapalytė Žvinkliai N Šakaliai
1885-11-26 Sk. ABROMAITIS Jurgis Abromaitis (Абромаймиса) Jurgis ir Ona Buivydaitė Abromaičiai N Narvydžai Sk p. Ona Ukrinaitė Pranciškus ir Kotryna Butkutė Ukrinai
Narvydžiai Sk.p.1726-09-21 Mos. ABROMAVIČIUS Jonas Abromavičius (Abramowicz)

Mosėdis Apolonija Mikolaitytė (Mikoloiwna)

Ersla
1814-06-09 Mos. ABROMAVIČIUS Petras Abromavičius (Petrum Abramowicz)
N Užluobė Sk.p. Ona Laukytė (Annam Lawkowiczowna)

Ersla
1777-05-22 Mos. ABROMAVIČIUS Tadas Abromavičius


Antanina Heningaitė (Heninžanka)

1909-01-30 Mos. ABRUTIS Antanas Abrutis Izidorius ir Teklė Anužytė Abručiai
Žebrokai Monika Miliutė Vykintas ir Pranciška Barkauskaitė Miliai
Kulaliai
1928-02-13 Mos. ABRUTIS Antanas Abrutis Dominykas ir Ona Žuolytė Abručiai
Kulaliai Stepanija Žvinklytė Kazimieras ir Petronėlė Valinskaitė Žvinkliai
Kulaliai
1931-11-24 Mos. ABRUTIS Augustinas Abrutis Dominykas ir Ona Žuolytė Abručiai
Kulaliai Amelija Končiutė Antanas ir Monika Lekniutė Končiai
Kulaliai
1928-01-10 Mos. ABRUTIS Benediktas Abrutis Juozapas ir Marijona Laukytė Abručiai
Rukai Stefanija Šliožaitė (Šliažaitė) Petras ir Anelė Višniauskaitė Šliožos
Rukai
1899-02-09 Mos. ABRUTIS Dominykas Abrutis Jokimas ir Magdalena Senkutė Abručiai
Kulaliai Ona Žuolytė Kazimieras ir Petronėlė Užpalytė Žuoliai
Šaukliai
1894-11-20 Mos. ABRUTIS Juozapas Abrutis Juozapas ir Uršulė Bėrontaitė Abručiai

Rozalija Markaitytė Juozapas ir Kleopa Narmontaitė Markaičiai
Kulaliai
1895-11-28 Mos. ABRUTIS Juozapas Abrutis Kazimieras ir Julijona Mikutytė Abručiai
Reketė Sal.p. Marijona Laukytė Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai
1912-01-31 Mos. ABRUTIS Juozapas Abrutis Mykolas ir Barbora Zubaitė Abručiai
Simaičiai Ona Rimkutė Petras ir Barbora Piekutė Rimkai
Burniškės Mos.p.
1924-09-09 Mos. ABRUTIS Juozapas Abrutis Juozapas ir Rozalija Markauskaitė Abručiai
Baksčiai Veronika Paulauskaitė Jonas ir Ona Jonušaitė Paulauskai
Udraliai
1937-02-07 Mos. ABRUTIS Justinas Abrutis Dominykas ir Ona Žuolytė Abručiai
Kulaliai Kamilija Stepanija Grudzinskaitė Liudvikas ir Petronėlė Pilelytė Grudzinskai
Šniukščiai
1884-05-22 Mos. ABRUTIS Mykolas Abrutis Mykolas ir Kotryna Mikaitytė Abručiai N Kernai Barbora Zubaitė Pranciškus ir Uršulė Kinčiutė Zubės
Gaubės
1935-06-10 Mos. ABRUTIS Mykolas Abrutis Mykolas ir Barbora Zubaitė Abručiai
Šakaliai Barbora Petrauskaitė Antanas ir Domicėlė Andriekutė Petrauskai
Budriai
1827-01-23 Mos. ABRUTIS Mykolas Abrutis (Michaelem Abrutis)


Kotryna Mikaitytė (Katarinam Mykaytiowna)

Žebrokai
1794-10-21 Mos. ABRUTIS Motiejus Abrutis (Motheum Abrutowicz)

(Barviai) Veronika Karaliūtė (Veronicam Karalate)

Barviai
1934-02-08 Mos. ABRUTIS Pranciškus Abrutis Juozapas ir Marijona Laukytė Abručiai
Rukai Justina Kubilaitė Jonas ir Emilija Šakinytė Kubilai
Ersla
1824-02-19 Mos. ABRUTIS Pranciškus Abrutis (Franciscum Abrutis)

Prialgai Antanina Gecevičiūtė (Antonina Giecewicziowna)

Rukai1786-02-20 Mos. ABŽELTIS Antanas Abželtis (Antonio Abželi)

Laiviai Sal.par. Jadvyga Kovulskytė (Hedwiga Kawalska)

Šaukliai
1872-02-26 Mos. ABŽELTIS Antanas Abželtis Juozapotas ir Leokadija Juškaitė Abželčiai
Pesčiai Sal.p. Ona Maniukaitė Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Maniukai
Mosėdis
1908-11-11 Lenk. ABŽELTIS Juozapas Abželtis Kazimieras ir Cecilija Zubelytė Abželčiai
Sudėnai Laukž. p. Ona Skripkauskytė Jurgis ir Julijona Paulauskaitė Skripkauskiai
Juodeikiai Lenk. p.
1824-01-29 Sal. ABŽELTIS Vincentas Abželtis (Vincentem Abžilts)
N Pesčiai Rozalija Šverytė (Rosalia Szweraly)

Salantai
1936-02-23 Sal. ABŽELTIS Vladislovas Abželtis Jonas ir Marijona Gadeikytė Abželčiai
Klibiai Kretingos p. Petronėlė Grikpėdytė Antanas ir Petronėlė Rimkutė Grikpėdžiai
Žalimai1873-02-07 Mos. ADAKAUSKAS Juozapas Adakauskas (Адуковскаго) Dominykas ir Ona Giedraitė Adakauskai N Žebrokai Kotryna Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Lekstutytė Gedrimai
Mosėdis
1883-05-17 Mos. ADAKAUSKAS Juozapas Adakauskas Dominykas ir Ona Giedraitė Adakauskai N Mosėdis Barbora Baguckytė Tomašauskienė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai N Mosėdis
1935-02-07 Kaln. ADAKAUSKAS Vincentas Adakauskas Vincentas ir Ona Bertašiutė Adakauskai
Maž. Žalimai Kaln. p. Eugenija Birontaitė Stanislovas ir Magdalena Meškytė Birontai
Barzdžių Meds.1854-02-16 Mos. ADOMAUSKIS Antanas Adomauskis Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomavičiai
Šerkšniai Uršulė Dabšauskaitė (Дабшовною) Mykolas ir Barbora Laureckytė Dabšauskai
Rukai
1804-02-23 Mos. ADOMAUSKIS Baltramiejus Adomauskis (Bartholomeum Adamowicz)


Klara Meškytė (Claram Meszkowska)

Šerkšniai
1892-01-29 Sk. ADOMAUSKIS Feliksas Adomauskis (Адамовича) Jonas ir Antanina Steckytė Adomauskiai
Rušupiai Sk. p. Apolonija Virkšaitė Baltramiejus ir Ona Sadauskaitė Virkšai
Rušupiai Sk. p.
1830-10-07 Plat. ADOMAUSKIS Jonas Adomauskis Martynas ir Ona Baranauskaitė Adomauskiai
Kadaičiai Plat. p. Petronėlė Kazlauskaitė Stonkienė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Kazlauskai N Kadaičiai Plat. p.
1882-02-02 Sal. ADOMAUSKIS Jonas Adomauskis Juozapas ir Monika Mončytė Adomauskiai
Salantai Ona Benetytė Juozapas ir Magdalena Peldytė Benečiai
Salantai
1894-02-14 Plat. ADOMAUSKIS Jonas Adomauskis Juozapas ir Monika Mončytė Adomauskiai N Barstyčiai Kalv. p. Petronėlė Kazlauskaitė Simonas ir Rozalija Dzingelytė Kazlauskai
Visvainiai Plat. p.
1935-09-15 Šač. ADOMAUSKIS Jonas Adomauskis Jonas ir Emilija Ramonaitė Adomauskiai
Remėzai Yl. p. Domicėlė Sirutytė Simonas ir Barbora Gramaliauskaitė Siručiai
Daktarai Šač. p.
1934-02-06 Mos. ADOMAUSKIS Julijonas Adomauskis Petras ir Vincenta Bubliauskaitė Adomauskiai
Šerkšniai Zuzana Kataržytė Juozapas ir Zuzana Žalgirytė Kataržiai
Plaušiniai
1851-10-16 Mos. ADOMAUSKIS Juozapas Adomauskis Mykolas ir Barbora Kuprytė Adomauskiai
Mikulčiai Juozapota Butkutė Jurgis ir Barbora Daukintytė Butkai
Plaušiniai
1837-07-14 Mos. ADOMAUSKIS Juozapas Adomauskis (Adamowskiego) Mykolas ir Terezė Vaičiulytė Adomauskiai N Žebrokai Magdalena Vaidilaitė (Waydylanka) Simonas ir Rožė Kaubrytė Vaidilos
Rukai
1843-11-09 Mos. ADOMAUSKIS Juozapas Adomauskis (Adomowskiego) Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskiai
Šerkšniai Monika Moncevičiutė (Moncewiczowna) Jonas ir Magdalena Šimkutė Moncevičiai
Šniukščiai
1933-02-14 Šač. ADOMAUSKIS Juozapas Adomauskis Jonas ir Petronėlė Kazlauskaitė Adomauskiai
Prialgava Šač. p. Terezė Statkutė Simutienė Jonas ir Terezė Daukšaitė Statkai N Derkinčiai Šač.
1816-11-29 Mos. ADOMAUSKIS Juozapotas Adomauskis (Josephatum Adamowski)

Igorai Antanina Užulienė (Antonina Awžowlowa)
N Žebrokai
1759-08-12 Mos. ADOMAUSKIS Jurgis Adomauskis (Adamowicz)

Šatraminiai Kotryna Uržikienė (Ulžikiowa)
N Šaukliai
1758-09-01 Mos. ADOMAUSKIS Jurgis Adomauskis (Adamowski)

Šekai Kotryna Medgalytė (Medgalewska)

Ersla
1767-05-17 Mos. ADOMAUSKIS Jurgis Adomauskis (Adamowski)
N
Elena Dvarionaitė (Dwarionowna)

Šaukliai
1884-05-07 Mos. ADOMAUSKIS Kajetonas Adomauskis Juozapotas ir Magdalena Vaidilaitė Adomauskiai
Šerkšniai Monika Šakinytė Petronėlės Šakinytės dukra
Naujukai
1868-11-26 Šač. ADOMAUSKIS Kazimieras Adomauskis Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskiai
Šerkšniai Ona Jurkutė Leonas ir Juozapota Jonušytė Jurkai
Laumaičiai
1925-11-01 Sk. ADOMAUSKIS Kazimieras Adomauskis Kazimieras ir Ona Burbaitė Adomauskiai
Kretinga Magdalena Budrikytė Petras ir Barbora Biteravičiutė Budrikiai
Kuineliai Sk. p.
1841-01-28 Mos. ADOMAUSKIS Kleopas Adomauskis (Adomowskiego) Tadas ir Barbora Veitaitė Adomauskiai
Šaukliai Monika Kairytė Simonas ir Morta Gedminaitė Kairiai
Krakės
1855-04-12 Mos. ADOMAUSKIS Kleopas Adomauskis Tadas ir Barbora Veitaitė Adomauskiai N Šaukliai Monika Pučinskaitė Jonas ir Regina Kentraitė Pučinskai
Šaukliai
1937-04-05 Sk. ADOMAUSKIS Konstantinas Adomauskis Konstantinas ir Vincenta Pukinskaitė Adomauskiai
Laumaičiai Ieva Jurkutė Dominykas ir Marcijona Poškutė Jurkai
Skuodas
1856-09-25 Mos. ADOMAUSKIS Leonas Adomauskis Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskiai
Šerkšniai Elena Antanauskaitė Leonas ir Edita Ramonaitė Antanauskai
Mosėdis
1868-11-05 Mos. ADOMAUSKIS Leonas Adomauskis Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskiai N Šerkšniai Anastasija Vaičiekauskytė Jonas ir Morta Vaškytė Vaičiekauskiai
Meds.
1907-03-04 Mos. ADOMAUSKIS Leonas Adomauskis Kazimieras ir Ona Jurkutė Adomauskiai
Laumaičiai Šač.p. Ona Lekniutė Leonas ir Monika Jablonskytė Lekniai
Budriai
1938-02-01 Šač. ADOMAUSKIS Leonas Adomauskis Leonas ir Ona Lekniutė Adomauskiai
Laumaičiai Šač. p. Kazimiera Rumbutytė Adomas ir Kazimiera Gureckaitė Rumbučiai
Lyksūdė Šač. p.
1842-02-17 Mos. ADOMAUSKIS Mykolas Adomauskis (Adomowskiego) Aleksandras ir Barbora Ažondenytė Adomauskiai N Mikulčiai Uršulė Niuniavaitė Jonas ir Ona Kusaitė Niuniavos
Šaukliai
1787-08-26 Mos. ADOMAUSKIS Mykolas Adomauskis (Michael Adamowski)

Krakės Teresė Mažutienė (Teresia Mazutiene)
N Budriai
1820-05-25 Mos. ADOMAUSKIS Motiejus Adomauskis (Mathiam Adamowski)

Mikulčiai Uršulė Laukytė (Urszula Lawkowiczowna )

Mosėdis
1868-02-06 Mos. ADOMAUSKIS Petras Adomauskis Juozapotas ir Magdalena Vaidilaitė Adomauskiai
Šerkšniai Leokadija Barkauskaitė Svimaitienė Adomas ir Leokadija Gedrimaitė Barkauskai N Šerkšniai
1883-02-22 Mos. ADOMAUSKIS Pranciškus Adomauskis Pranciškus ir Uršulė Adomauskytė Adomauskiai
Mikulčiai Monika Venclauskaitė Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venclauskai
Šakaliai
1916-01-11 Mos. ADOMAUSKIS Pranciškus Adomauskis Pranciškus ir Uršulė Adomauskytė Adomauskiai N Mikulčiai Julijona Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai
1851-01-30 Mos. ADOMAUSKIS Pranciškus Adomauskis (Адамовича) Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskiai

Uršulė Adomauskytė (Адамовскою) Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskiai
Šerkšniai
1779-11-21 Mos. ADOMAUSKIS Stanislovas Adomauskis

Šatraminiai Matilda Bernotaitė (Bernotayte)

Igariai
1938-11-22 Plat. ADOMAUSKIS Stanislovas Adomauskis Jurgis ir Agota Tamošauskytė Adomauskiai
Gintališkės p. Uršulė Rusytė Juozapas ir Rozalija Jokubaitytė Rusiai
Gelaičiai Plat. p.
1811-02-07 Mos. ADOMAUSKIS Tadas Adomauskis (Thaddeum Adamowski)
N Šaukliai Barbora Veitaitė (Barbara Weytowna)

Krakės
1930-02-25 Mos. ADOMAUSKIS Teodoras Adomauskis Petras ir Kotryna Staigvilaitė Adomauskiai
Žebrokai Petronėlė Gikaraitė Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai
1813-07-08 Mos. ADOMAUSKIS Tomas Adomauskis (Thomam Adamowski) Stanislovas ir Matilda Bernotaitė Adomauskiai
Igariai Barbora Piekutė (Barbaram Piekiewiczowna)

Šniukščiai
1829-05-28 Mos. ADOMAUSKIS Tomas Adomauskis Stanislovas ir Matilda Bernotaitė Adomauskiai N Igariai Juozapota Baguckytė Juozapas ir Ona Jokubaitytė Baguckiai
Mikulčiai
1836-02-09 Mos. ADOMAUSKIS Tomas Adomauskis Stanislovas ir Matilda Bernotaitė Adomauskiai N Igariai Elžbieta Milašiutė Jonas ir Barbora Pauragytė Milašiai
Mosėdis
1891-01-29 Mos. ADOMAUSKIS Tomas Adomauskis Jonas ir Juozapota Butkutė Adomauskiai
Plaušiniai Karolina Narmontaitė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai
Virbalai

AGLINSKAS žiūrėti EGLINSKIS


1918-01-24 Plat. AIROŠIUS Antanas Airošius Aleksandras ir Uršulė Staniutė Airošiai N Šateikiai Plat. p. Ona Razgaitė Galdikienė Antanas ir Ona Jonauskaitė Razgai N Šateikiai Plat. p.1798-01-23 Mos. AKLYS Andrius Aklys (Andreum Aklewicz)


Magdelena Pauragytė (Magdalena Pawragowna)

Daukšiai
1878-02-15 Mos. AKLYS Antanas Aklys Ignotas ir Magdalena Šleiniutė Akliai
Žalgiriai Uršulė Šopagaitė Jonas ir Barbora Meškytė Šopagos
Žalgiriai
1902-06-16 Mos. AKLYS Antanas Aklys Feliksas ir Barbora Kataržytė Akliai
Šerkšniai Leokadija Guobytė Juozapas ir Ona Simaitytė Guobiai
Šerkšniai
1909-05-19 Lenk. AKLYS Antanas Aklys Pranciškus ir Barbora Kataržytė Akliai N Šerkšniai Uršulė Joskaudaitė Juozapas ir Ona Steponaitytė Joskaudai
Veitai Lenk. p.
1932-10-08 Mos. AKLYS Antanas Aklys Edvardas ir Kotryna Dvarionaitė Akliai
Šniukščiai Magdalena Vaitkutė Antanas ir Magdalena Kavarzaitė Vaitkai
Šniukščiai
1867-02-21 Mos. AKLYS Antanas Aklys Feliksas ir Magdalena Šakinytė Akliai
Tauzai Monika Joskaudaitė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai
Tauzai
1737-11-17 Mos. AKLYS Antanas Aklys (Aklys)

Žemeliai Sal.p. Ona Jokšaitė (Jokszewiczowna)

Daukšiai
1909-02-05 Mos. AKLYS Edvardas Aklys Motiejus ir Pranciška Simaitytė Akliai
Narėpai Kotryna Dvarionaitė Kazimieras ir Kotryna Jazbutytė Dvarionai
Šniukščiai
1832-10-31 Mos. AKLYS Feliksas Aklys (Aklinskiego) Juozapas ir Ona Pauragytė Akliai
Žalgiriai Magdalena Šakinytė Pranciškus ir Klara Dimaitė Šakiniai
Budriai
1717-01-31 Mos. AKLYS Jokūbas Aklys (Aklys)


Marijona Narmontaitė (Narmątowna)

Kernai
1824-01-22 Mos. AKLYS Jonas Aklys (Joannem Akliewski)

Naujukai Elena Jakutytė (Helena Jakutowiczowna )

Žalgiriai
1812-07-02 Mos. AKLYS Jonas Aklys (Joannem Aklys)
N Kernai Magdalena Krasauskaitė Vaserienė (Magdalenam Waserowa)
N Daukšiai
1809-07-20 Mos. AKLYS Jonas Aklys (Joannem Aklowicz)

Kernai Elžbieta Macytė Vaserienė (Elizabetha Waserowa)
N Ersla
1743-10-20 Mos. AKLYS Jonas Aklys (Joannes Aklys)

Daukšiai Ona Žvinklytė (Anna Zwinglayte)

Daukšiai
1890-01-09 Mos. AKLYS Juozapas Aklys Juozapas ir Barbora Šikšniutė Akliai
Mosėdis Ona Maniukaitė Ramonienė Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Maniukai N Mosėdis
1929-02-11 Sal. AKLYS Juozapas Aklys Antanas ir Leokadija Guobytė Akliai
Šerkšniai Juozapota Beniušytė Pranciškus ir Monika Gvazdauskaitė Beniušiai
Juodupėnai
1939-06-06 Šač. AKLYS Kazimieras Aklys Antanas ir Uršulė Šopagaitė Akliai N Žalgiriai Veronika Zaboraitė Antanas ir Prokseda Jurevičiutė Zaborai
Laumaičiai
1759-11-18 Mos. AKLYS Kazimieras Aklys (Aklys)

Kernai Rozalija Budrytė (Rozalia Budrowna)

Lyksūdė
1786-07-02 Mos. AKLYS Kazimieras Aklys (Casimirus Aklewicz)

Baksčiai Morta Želvytė (Martha Želwowiczowna)

Žalgiriai
1788-10-11 Mos. AKLYS Kazimieras Aklys (Casimirus Aklys)
N Baksčiai Kotryna Paulauskaitė (Catharina Pawlowska)

Daukšiai
1842-02-17 Mos. AKLYS Leonas Aklys Andrius ir Magdalena Pauragytė Akliai
Tėveliai Ona Daniutė Tadas ir Rozalija Veitaitė Daniai
Budvietė
1831-01-13 Mos. AKLYS Mykolas Aklys Andrius ir Magdalena Pauragytė Akliai
Tauzai Juozapota Pliuškytė Juozapas ir Juozapota Narmontaitė Pliuškiai
Tauzai
1858-02-02 Mos. AKLYS Mykolas Aklys Pranciškus ir Apolonija Dvarionaitė Akliai
Tauzai Barbora Žalgirytė Antanas ir Pranciška Graužaitė Žalgiriai
Tauzai
1878-06-12 Mos. AKLYS Mykolas Aklys Pranciškus ir Apolonija Dvarionaitė Akliai N Mosėdis Elena Paulauskaitė Augustinas ir Elena Rumbutytė Paulauskai
Mosėdis
1865-05-05 Mos. AKLYS Pranciškus Aklys Feliksas ir Magdalena Šakinytė Akliai
Šatraminiai Barbora Pakulytė Motiejus ir Barbora Šmitaitė Pakuliai
Šatraminiai
1876-07-13 Mos. AKLYS Pranciškus Aklys Feliksas ir Magdalena Šakinytė Akliai N Šerkšniai Barbora Kataržytė Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Krakės
1881-11-24 Mos. AKLYS Pranciškus Aklys Mykolas ir Juozapota Pliuškytė Akliai
Palšiai Apolonija Ragainytė Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Palšiai
1820-11-23 Mos. AKLYS Pranciškus Aklys (Franciscum Aklewicz)


Apolonija Dvarionaitė (Apollonia Dwarionowna)

Mosėdis
1808-11-17 Mos. AKLYS Stanislovas Aklys (Stanislaum Aklys)

Kernai Antanina Karbonskytė (Antonina Karbowska)

Krakės
1824-02-12 Mos. AKLYS Steponas Aklys (Stephanum Aklinski)


Pranciška Daniutė (Francisca Daniowna)

Virbalai Šač. p.1878-02-14 Sal. ALČAUSKIS Antanas Alčauskis (Алчевскаго) Antanas ir Ona Kalinauskaitė Alčiauskiai
Imbarė Ona Meškytė Kazimieras ir Barbora Zobėlaitė Meškiai
Gargždelė Sal.p.
1926-01-20 Aleks. ALČAUSKIS Antanas Alčauskis Uršulės Alčauskytės sūnus N Užpelkiai Yl. p. Viktorija Čeporaitė Dominykas ir Morta Juodpusytė Čeporiai
Klauseikiai Aleks. p.
1924-02-06 Aleks. ALČAUSKIS Jonas Alčauskis Baltramiejus ir Benedikta Sebeckytė Alčauskiai
Trumplaukė Yl. p. Ona Škimelytė Juozapas ir Kotryna Mockutė Škimeliai
Jedžiotai Yl.p.
1912-02-02 Yl. ALČAUSKIS Jurgis Alčauskis Jurgis ir Barbora Skališiutė Alčiauskiai N Jedžiotai Yl.p. Marcijona Gritkutė Stanislovas ir Magdalena Žvinklytė Gritkai
Pašilėnų km.
1892-02-11 Plat. ALČAUSKIS Juozapas Alčiauskis (Альчевскаго) Pranciškus ir Pranciška Žalimaitė Alčiauskiai
Užpelkiai Plat. p. Barbora Šoblinskytė Juozapas ir Petronėlė Kaunaitė Šoblinskiai
Uogučiai Plat. p.
1922-02-26 Šač. ALČAUSKIS Motiejus Alčauskas Motiejus ir Marijona Pakulytė Alčiauskiai
Vindeikiai Šač. p. Stanislova Miltenytė Antanas ir Ona Kaniavaitė Milteniai
Vindeikiai Šač. p.
1871-05-09 Sal. ALČAUSKIS Pranciškus Alčauskis (Алчевскаго) Kazimieras ir Antanina Alčiauskiai
Kulaliai Mos. p. Magdalena Tirevičiutė Kazimieras ir Petronėlė Dekontaitė Tirevičiai
Reketė
1893-10-31 Plat. ALČAUSKIS Pranciškus Alčauskis (Альчевскаго) Kazimieras ir Ieva Lekstutytė Alčiauskiai N Užpelkiai Plat. p. Zuzana Šimanskytė Kaveckienė Jonas ir Ona Jakubauskytė Šimanskiai N Mačiukai Plat. p.
1892-02-04 Plat. ALČAUSKIS Stanislovas Alčiauskis (Альчевскаго) Jurgis ir Agnė Vaitkutė Alčiauskiai
Davainiai Plat. p. Ona Miklovaitė Jonas ir Petronėlė Mažrimaitė Miklovai
Davainiai Plat. p.1939-09-03 Sal. ALIMAS Vaclovas Alimas Liudvikas ir Stanislova Cirtautaitė Alimai
Klepščiai Plungės p. Akvilina Tamošauskytė Ignotas ir Konstancija Drungilaitė Tamošauskiai
Salantai1907-02-13 Lenk. ALKAUSKIS Leonas Alkauskis (Алковскаго) Leonas ir Petronėlė Lukošiutė Alkauskiai
Pemperiai Darb. p. Adolfina Staniutė Leonas ir Barbora Galdikaitė Staniai
Medininkai Lenk. p.
1741-10-25 Lenk. ALKAUSKIS Samuelis Alkauskis (Alkowski)


Elžbieta Kaupaitė (Kiawpale)

1888-02-03 Sk. ALŠAUSKIS Dominykas Alšauskis Feliksas ir Agnė Gedrimaitė Alšauskiai
Pašilė Sedos p. Rozalija Balsytė Kazimieras ir Petronėlė Sabeckytė Balsiai
Šarkė
1777-01-26 Mos. ALŠAUSKIS Motiejus Alšauskis (Olszewski)


Magdalena Mažonaitė (Mažonaty)


1939-04-16 Gr. ALŠAUSKIS Stanislovas Alšauskis (Olšauskis) Aleksandras ir Agnė Lukauskaitė Alšauskiai
Palšiai Mos. p. Ona Benetytė Leonas ir Petronėlė Ramonaitė Benečiai
Peldžiai Gr. p.1742-05-06 Mos. ALEKSA Tomas Aleksa (Alexewicz)
N Ersla Barbora Vaitkienė (Woytkiewiczowa)
N Rukai1937-06-27 Yl. ALEKSANDRA Kazimieras Aleksandra Antanas ir Kunigunda Alšauskaitė Aleksandros
Gricaičiai Yl. p. Stanislova Vindašiutė Dominykas ir Bogumila Vasiliauskaitė Vindašiai
Gedrimai Yl. p.1796-05-24 Yl. ALEKSANDRAVIČIUS Petras Aleksandravičius (Petrum Alexandrowicz)
N Kuliškiai Yl.p. Terezė Bagdonaitė (Teresiam Bagdonowna)

Dautarai Pikel.p.
1750-09-20 Mos. ALEKSANDRAVIČIUS Tadas Aleksandravičius (Alekxandrowicz)

Kalv.p. Ona Mačernytė (Maczarnayte)

Rumšaičiai1831-02-24 Plat. ALELIŪNAS Antanas Aleliūnas Motiejus ir Ieva Užpalytė Aleliūnai
Stirbaičiai Plat. p. Benedikta Žeimytė Tomas ir Veronika Andriekutė Žeimiai
Stirbaičiai Plat. p.
1825-02-03 Plat. ALELIŪNAS Pranciškus Aleliūnas (Allelunas)

Stirbaičiai Plat. p. Marijona Laukytė (Lawkowna)

1839-11-28 Mos. ALKIMAVIČIUS Juozapas Alkimavičius (Alkimowicza) Dominykas ir Elena Šilenytė Alkimavičiai N Prialgai Felicijona Vitkutė Dirvanskienė Dominykas Ir Ona Dabšauskytė Vitkai N Prialgai1823-08-13 Sal. ALKSNIS Jonas Alksnis (Joannem Alksnis)


Magdalena Razmaitė (Magdalena Razmaly)

Šaučikai Sal.p.1905-02-15 Lenk. ALMANAVIČIUS Kazimieras Almanavičius (Альмановича) Adomas ir Kotryna Krišmontaitė Almanavičiai
Gataučiai Plat. p. Ona Gikaraitė Leonas ir Rozalija Paulauskaitė Gikarai
Plaušiniai1900-01-25 Sal. ALMINAS Adomas Alminas Jurgis ir Antanina Viluckytė Alminai
Lazdininkai Darb. p. Barbora Šideikytė Kazimieras ir Ona Kazlauskaitė Šideikiai
Mažonai Sal. p.
1924-09-06 Mos. ALMINAS Adomas Alminas Jurgis ir Vincenta Drungilaitė Alminai
Šlaveitai Darb.p. Albertina Intaitė Dominykas ir Petronėlė Šopaitė Intos
Mos.p.
1936-02-22 Gint. ALMINAS Augustinas Alminas Adomas ir Barbora Mažrimaitė Alminai
Dovainiai Plat.p. Aldona Stankūnaitė Petras ir Barbora Gedrimaitė Stankūnai
Žygai Gint. p.
1936-05-26 Darb. ALMINAS Ildefonas Alminas Antanas ir Barbora Savickaitė Alminai
Lazdininkai Darb. p. Konstancija Galdikaitė Antanas ir Petronėlė Bagužytė Galdikai
Auksodis Darb. p.
1892-01-28 Plat. ALMINAS Juozapas Alminas Jonas ir Marijona Šalčiutė Alminai N Visvainiai Plat. p. Agnė Stančiutė Ruginienė Dominykas ir Antanina Pilelytė Stančiai N Stirbaičiai Plat. p.
1865-10-19 Sal. ALMINAS Kajetonas Alminas Pilypas ir Barbora Gagilaitė Alminai
Dovainiai Plat. p. Magdalena Abrutytė Pranciškus ir Barbora Motužytė Abručiai
Žeimiai Sal. p.
1827-02-08 Plat. ALMINAS Pranciškus Alminas

Reketė Sal.p. Kotryna Žalimaitė (Žalymowna)

Dovainiai Plat. p.
1860-02-14 Mos. ALMINAS Pranciškus Alminas (Альчмина) Pilypas ir Barbora Gagilaitė Alminai (įr. Feliksas) N Platelių p. Monika Donėlaitė (Дониловною) Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Kulaliai
1928-02-14 Sal. ALMINAS Pranciškus Alminas Kotrynos Alminaitės sūnus
Panotėnai Barbora Zūbytė Pranciškus ir Marcijona Jonkutė Zūbiai
Šaučikai Sal. p.
1796-11-22 Mos. ALMINAS Tadas Alminas (Thaddeum Alminowicz)

Bajoraliai Salantų par. Marijona Dimienė (Marianna Dymowicziowa)
N Daukšiai
1824-02-12 Mos. ALMINAS Tadas Alminas (Thaddeum Alminowicz)
N
Marijona Razgaitienė (Marianna Rozgaylowa)
N Ledžiai
1836-06-22 Plat. ALMINAS Vincentas Alminas Mykolas ir Ona Jonušaitė Alminai N Dovainiai Plat. p. Veronika Griciutė Simonas ir Veronika Šorytė Griciai
Dovainiai Plat. p.1867-02-21 Mos. ALONDERIS Jonas Alonderis Viktorinas ir Julijona Jablonskytė Alonderiai
Benaičiai Laukžemės p. Barbora Daukantaitė Juozapas ir Kunegunda Juškaitė Daukantai
Ledžiai
1887-02-03 Sal. ALONDERIS Jonas Alonderis Jonas ir Rozalija Ramonaitė Alonderiai
Juodupėnai Sal. p. Barbora Pabrėžaitė Jonas ir Barbora Puškoriutė Pabrėžos
Juodupėnai Sal. p.
1895-02-12 Lenk. ALONDERIS Jonas Alonderis Antanas ir Ona Rusytė Alonderiai
Senoji Įpiltis Amelija Prušinskaitė Jurgis ir Anastasija Bričkutė Prušinskai
Jazdučiai Lenk. p.
1900-01-18 Lenk. ALONDERIS Jonas Alonderis Jonas ir Joana Rusytė Alonderiai N Laukžemės p. Barbora Petrauskytė Albinas ir Ona Kazbaraitė Petrauskiai
Plaušiniai Lenk. p.
1913-01-07 Darb. ALONDERIS Jonas Alonderis (Jоанна Алондериса) Jonas ir Magdalena Griciutė Alonderiai
Nausėdai Darb. p. Barbora Stonkutė Antanas ir Ona Piekutė Stonkai
Nausėdai Darb. p.
1824-02-05 Sal. ALONDERIS Juozapas Alonderis (Josephat Alondarys)

Jakštaičiai Sal.p. Ona Berontaitė (Anna Bierontaly)

Žalimai Sal.p.
1895-07-26 Mos. ALONDERIS Juozapas Alonderis Pranciškus ir Matilda Prialgauskaitė Alonderiai
Nevočiai Monika Bučytė Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Bučiai
Igariai
1934-02-12 Kret. ALONDERIS Juozapas Alonderis (Alunderis) Jonas ir Barbora Petrauskaitė Alonderiai
Senoji Įpiltis Raina Rupeikaitė Pranciškus ir Kotryna Kniukštaitė Rupeikos
Tūbausiai Kret. p.
1871-02-02 Sal. ALONDERIS Kazimieras Alonderis (Аландариса) Antanas ir Ona Kniežaitė Alonderiai
Juodupėnai Elena Daukantaitė Juozapas ir Ona Baužinskaitė Daukantai
Bugeniai
1925-06-13 Gr. ALONDERIS Kazimieras Alonderis Jonas ir Barbora Pabrėžaitė Alonderiai N Juodupėnai Barbora Šoblinskytė Juozapas ir Antanina Taškutė Šoblinskiai
Peldžiai Gr. p.
1871-02-07 Mos. ALONDERIS Pranciškus Alonderis Jonas ir Rozalija Ramonaitė Alonderiai
Jakštaičiai Sal.p. Matilda Prialgauskaitė (Пржелговскою) Pranciškus ir Matilda Valantinaitė Prialgauskai
Ersla
1929-02-11 Lenk. ALONDERIS Pranciškus Alonderis Andrius ir Ona Gužaitė Alonderiai
Palegija Lenk. p. Veronika Ruikytė Pranciškus ir Veronika Vaškytė Ruikiai
Margininkai Lenk. p. Lenk. p.
1931-05-24 Sk. ALONDERIS Pranciškus Alonderis (Alunderis) Juozapas ir Monika Bučytė Alonderiai
Trubakiai Sk. p. Ona Vizgaudytė Juozapas ir Karolina Raudytė Vizgaudžiai
Užluobė Sk. p.
1875-08-17 Laukž. ALONDERIS Viktorinas Alonderis Antanas ir Barbora Martinkutė Alonderiai N Markutiškės Laukž. p. Barbora Paulikaitė Kazimieras ir Monika Mineikaitė Paulikai
Žyneliai Laukž. p.1848-01-13 Lenk. ALPAS Dominykas Alpas Antanas ir Ona Untulytė Alpai
Lenkimų p. Barbora Petrošiutė Litvinienė Nikodemas ir Ona Bertašiutė Petrošiai N Lenkimų p.
1786-11-20 Mos. ALPAS Jonas Alpas (Joan Alpowski)

Kaukolikai Viktorija Raudonytė (Victoria Raudonowna)

Kaukolikai
1777-06-08 Mos. ALPAS Jurgis Alpas (Alpowicz)


Rožė Butkutė (Butkowna)

Šakaliai
1732-05-26 Lenk. ALPAS Mykolas Alpas (Alpaytis)

Lenkimai Agota Laukytė (Lawkaytie)

Lenkimai
1830-02-11 Mos. ALPAS Motiejus Alpas (Alpa) Jurgis ir Rožė Butkutė Alpai
Šakaliai Pranciška Meškytė (Mieszkowska) Antanas ir Barbora Pakulytė Meškiai
Šatraminiai
1846-06-04 Mos. ALPAS Motiejus Alpas (Alpa) Jurgis ir Rožė Butkutė Alpai N Daukšiai Anastasija Bėrontaitė Antanas ir Petronėlė Jurkšaitė Bėrontai
Šekai
1794-01-08 Sk. ALPAS Petras Alpas (Petrum Alpowicz)
N
Ona Klauzaitė (Annam Klawzowna)

Skuodas
1912-02-05 Mos. ALPAS Pranciškus Alpas Pranciškus ir Uršulė Liebutė Alpai
Šekai Ona Litvinaitė Felicijonos Litvinaitės, Juozapo d. dukra
Daukšiai
1939-04-25 Mos. ALPAS Pranciškus Alpas Pranciškus ir Ona Litvinaitė Alpai
Daukšiai Rozalija Tamošauskaitė Pranciškus ir Antanina Pociutė Tamošauskai
Daukšiai
1878-10-24 Mos. ALPAS Pranciškus Alpas (įraše Petras) Dominykas ir Barbora Petronytė Alpai
Daukšiai Uršulė Liebutė Jakštienė Jokimas ir Uršulė Jakutytė Liebai N Tauzai
1813-05-27 Mos. ALPAS Tomas Alpas (Thomam Alps)
N Mikulčiai Elena Miltinienė (Helenam Miltiniowa)
N Šerkšniai

ALSEIKA gali būti ir OLSEIKA1938-09-25 Lenk. ALSEIKA Adomas Alseika Adomas ir Elvyra Steponavičiutė Alseikos
Narvydžai Sk p. Emilija Pakulytė Jonas ir Ona Jazbutytė Pakuliai
Veitai Lenk. p.
1843-05-04 Mos. ALSEIKA Antanas Alseika (Olseyki) Juozapas ir Uršulė Kivilytė Alseikos
Kaukolikai Magdalena Jurevičiutė Juozapas ir Ona Viršilaitė Jurevičiai
Kaukolikai
1883-01-31 Mos. ALSEIKA Antanas Alseika (Ольсейки) Jokimas ir Ona Stirblytė Alseikos
Žebrokai Aniceta Ruikaitė Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Nevočiai
1899-02-02 Mos. ALSEIKA Antanas Alseika (Ольсейки) Jonas ir Barbora Ronkytė Alseikos
Šačiai Pranciška Žvinklytė Kazimieras ir Pranciška Jakštaitė Žvinkliai
Žebrokai
1820-11-23 Mos. ALSEIKA Aukselinas Alseika (Auxilianum Olseyko) Vandelinas ir Marcijona Vaserytė Alseikos
Šliktinė Gint.p. Barbora Sakalauskaitė (Barbara Sokolowska )

Vindeikiai
1746-11-22 Mos. ALSEIKA Dominykas Alseika (Alseyko)

Ivoniškės Sed.p. Uršulė Malūkaitė (Malukowiczowna)

Malūkai
1931-06-22 Aleks. ALSEIKA Feliksas Alseika (Olseika) Jonas ir Kotryna Šiaulytė Alseikos
Truikinai Sk. p. Marijona Jakutytė Antanas ir Monika Žuolytė Jakučiai
Truikinai Sk. p.
1855-06-30 Mos. ALSEIKA Jokimas Alseika (Ольсейки) Motiejus ir Antanina Rimkutė Alseikos
Tėveliai Ona Stirblytė Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Stirbliai
Šaukliai
1715-11-10 Mos. ALSEIKA Jonas Alseika (Alseykaytis)

Lenkimai Kotryna Šekaitė (Szekowna)

Kernai
1785-11-20 Mos. ALSEIKA Jonas Alseika (Joannes Olseyko)
N Mockaičiai Kalvar.p. Rožė Ažondenytė (Rosa Užądenowna)

Drupiai Mos.p.
1820-11-16 Šač. ALSEIKA Jonas Alseika (Joanem Olseyko)


Petronėlė Dobrytė (Petronilla Dobrinska)

Šlydteniai Mos.p.
1885-04-16 Mos. ALSEIKA Jonas Alseika (Ольсейки) Motiejus ir Veronika Lenkauskaitė Alseikos
Krakės Barbora Šimkutė Kazimieras ir Petronėlė Daukšaitė Šimkai
Krakės
1887-01-27 Mos. ALSEIKA Jonas Alseika (Ольсейкo) Motiejus ir Veronika Lenkauskaitė Alseikos N Krakės Idalija Žvinklytė Dominykas ir Grosilda Petrikaitė Žvinkliai
Šaukliai
1909-01-26 Mos. ALSEIKA Jonas Alseika (Ольсейко) Jonas ir Barbora Šimkutė Alseikos
Krakės Uršulė Griciutė Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Palaukė
1926-06-22 Šač. ALSEIKA Jonas Alseika (Olseika) Antanas ir Pranciška Žvinklytė Alseikos
Rumšaičiai Šač. p. Marijona Balvočiutė Pranciškus ir Marijona Tylenytė Balvočiai
Pagramančiai Šač. p.
1931-01-25 Mos. ALSEIKA Jurgis Alseika (Olseika) Jurgis ir Barbora Vaitelaitė Alseikos
Žalgiriai Ona Piekutė Juozapas ir Uršulė Vaserytė Piekai
Naujukai
1883-11-07 Mos. ALSEIKA Jurgis Alseika (Ольсейки) Jokimas ir Ona Stirblytė Alsreikos
Šatraminiai Uršulė Eidėjutė Juozapas ir Viktorija Klaniutė Eidėjai
Šatraminiai
1901-11-13 Mos. ALSEIKA Jurgis Alseika (Ольсейки) Jokimas ir Ona Stirblytė Alseikos N Žalgiriai Barbora Žuolytė Kajetonas ir Antanina Abrutytė Žuoliai
Žalgiriai
1909-07-07 Mos. ALSEIKA Jurgis Alseika Ольсейко) Jonas ir Ona Strazdauskaitė Alseikos N Šekai Barbora Vaitelavičiutė (Вайтеловной) Antanas ir Uršulė Galdikaitė Vaitelavičiai (Вайтеловичей)
Daukšiai
1762-01-17 Mos. ALSEIKA Kazimieras Alseika (Olseyko)

Šerkšniai Barbora Baltruškienė (Baltruszkowa)
N Šerkšniai
1913-09-08 Mos. ALSEIKA Kazimieras Alseika (Ольсейкo) Jonas ir Idalija Žvinklytė Alseikos
Krakės Barbora Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1855-11-15 Mos. ALSEIKA Kazimieras Alseika (Ольсейки) Tadas ir Uršulė Malakauskaitė Alseikos
Bružai Šač. p. Agota Alseikaitė (Ольсейковною) Motiejus ir Uršulė Baužytė Alseikos
Simaičiai
1873-06-12 Yl. ALSEIKA Kazimieras Alseika Jurgis ir Elena Žvinklytė Alseikos
Gailaičiai Yl.p. Julijona Rimgailaitė Jonas ir Bogumila Danilevičiutė Rimgailos

1886-10-27 Mos. ALSEIKA Kazimieras Alseika (Ольсейки) Jokimas ir Ona Stirblytė Alseikos
Mikulčiai Ona Eidėjutė Juozapas ir Viktorija Klaniutė Eidėjai

1888-10-08 Mos. ALSEIKA Kazimieras Alseika (Ольсейки) Antanas ir Magdalena Jurkutė Alseikos
Puodkaliai Sk. p. Ona Černeckytė Simonas ir Elena Bružaitė Černeckiai
Daukšiai
1899-05-09 Mos. ALSEIKA Leonas Alseika (Ольсейкaca) Vykintas ir Rozalija Baužytė Alseikos
Prialgai Petronėlė Zaniauskaitė Zubienė Antanas ir Monika Ronkytė Zaniauskai N Žebrokai
1796-11-08 Mos. ALSEIKA Mikalojus Alseika (Nicolaum Olseyko)


Ona Baipšaitė (Anna Baypszowna)

Urviai
1826-02-23 Mos. ALSEIKA Motiejus Alseika (Matheum Olseyko) Stanislovas ir Liudvika Vaškytė Alseikos
Virbalai Anastasija Rimkutė_ Jurgilienė (Annam Jurgilewiczowa)
N Udraliai
1833-04-11 Mos. ALSEIKA Motiejus Alseika (Olseyki) Stanislovas ir Liudvika Vaškytė Alseikos N Simaičiai Uršulė Baužytė (Bauzynska) Juozapas ir Elžbieta Laureckytė Baužiai
Tauzai
1939-02-14 Šač. ALSEIKA Pranciškus Alseika (Olseika) Pranciškus ir Anastasija Višniauskaitė Alseikos
Pašilė Sedos p. Ona Vaškytė Jonas ir Ona Jonauskaitė Vaškiai
Laumaičiai
1924-01-29 Mos. ALSEIKA Stanislovas Alseika (Olseika) Antanas ir Aniceta Ruikaitė Alseikos
Nevočiai Julijona Viskontaitė Jurgis ir Magdalena Kuprytė Viskontai
Kalniškiai
1925-10-06 Mos. ALSEIKA Stanislovas Alseika (Alseika) Antanas ir Aniceta Ruikaitė Alseikos N Nevočiai Ona Šimkutė Kazimieras ir Monika Želvytė Šimkai
Nevočiai
1936-07-18 Kret. ALSEIKA Stanislovas Alseika (Alseika) Onos Alseikaitės sūnus
Vytautai Klaip. p. Grosilda Valaitytė Antanas ir Barbora Žalinauskaitė Valaičiai
Vytautai Klaip. p.
1755-11-27 Mos. ALSEIKA Steponas Alseika (Olseyko)

Yl.p. Ona Klovaitė (Klowowiczowna)

Rumšaičiai
1789-01-25 Mos. ALSEIKA Tomas Alseika (Thomas Olseyko)

Klauseikiai Yl.p. Barbora Alseikienė (Barbara Olseykowa)
N Vabaliai1824-11-25 Sal. ALŠAUSKIS Andrius Alšauskis (Andream Alszuskis)

Skaudaliai Sal.p. Viktorija Bertašienė (Victoria Bertaszieny)
N Imbarė Sal.p.
1797-11-12 Sk. ALŠAUSKIS Antanas Alšauskis (Antonium Aleszewski)


Ona Odinienė (Annam Odinowa)
N Narvydžiai Sk.p.
1875-02-24 Mos. ALŠAUSKIS Antanas Alšauskis (Олчевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskai
Žebrokai Anelė Zubaitė Steponavičienė Feliksas ir Monika Šeirytė Zubės N Rukai
1909-01-26 Mos. ALŠAUSKIS Antanas Alšauskis (Ольшевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskai N Žebrokai Ona Eidėjienė Juozapas ir Monika Mažrimaitė N Dvarčininkai Sal.p. Sal.p.
1929-09-08 Aleks. ALŠAUSKIS Antanas Alšauskis (Alšauskas) Antanas ir Magdalena Mažrimaitė Alšauskai
Kerviai Yl. p. Petronėlė Gedminaitė Juozapas ir Domicėlė Stapinskaitė Gedminai
Kerviai Yl. p.
1931-02-14 Aleks. ALŠAUSKIS Antanas Alšauskis Antanas ir Karolina Intaitė Alšauskiai N Klauseikiai Marcijona Nagaliauskytė Pranciškus ir Izabelė Bušmaitė Nagaliauskiai
Klauseikiai
1839-06-13 Mos. ALŠAUSKIS Ignotas Alšauskis (Olszewskiego) Kazimieras ir Barbora Bričkutė Alšauskai
Žebrokai Barbora Donėlaitė (Donielowna) Juozapas ir Kotryna Lubinaitė Donėlos
Kulaliai
1918-09-08 Mos. ALŠAUSKIS Ignotas Alšauskis (Olšauskio) Kazimieras ir Ona Silkauskytė Alšauskai N Tauzai Magdalena Meškytė Kazimieras ir Barbora Laukytė Meškiai
Laiviai Sal.p.
1912-01-24 Mos. ALŠAUSKIS Ignotas Alšauskis (Ольчевскаго) Kazimieras ir Ona Silkauskytė Alšauskai
Tauzai Marijona Rimkutė Petras ir Ona Jonkutė Rimkai
Baidotai Sal.p.
1883-05-31 Mos. ALŠAUSKIS Jokūbas Alšauskis (Олчевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskai
Žebrokai Domicėlė Endriuškaitė Jackus ir Ona Viršilaitė Endriuškos
Žebrokai
1785-05-26 Mos. ALŠAUSKIS Jokūbas Alšauskis(Jacobus Olszewski)

Šaukliai Kunigunda Žvaginytė (Cunegunda Žwaginowna)

Mosėdis
1797-08-01 Yl. ALŠAUSKIS Jonas Alšauskis (Joannem Olszewski)
N
Barbora Vaserytė (Barbaram Wasserowna)

Jedžiotai Yl.p.
1938-01-11 Mos. ALŠAUSKIS Jonas Alšauskis (Alšausko) Albertinos Alšauskaitės sūnus
Kulaliai Ona Taurinskaitė Barboros Taurinskaitės dukra
Kulaliai
1823-01-23 Šač. ALŠAUSKIS Juozapas Alšauskis (Jozephum Olszewski)


Barbora Žvinklytė (Barbara Žwinkliowna)

Lyksūdė
1880-02-13 Mos. ALŠAUSKIS Juozapas Alšauskis (Ольшевскаго) Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskai
Žebrokai Kotryna Endriuškaitė Jackus ir Ona Viršilaitė Endriuškos
Žebrokai
1886-06-09 Mos. ALŠAUSKIS Jurgis Alšauskis (Олчевскаго) Jurgis ir Magdalena Vaitkutė Alšauskai
Daveikiai Plat.p. Ona Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1864-06-30 Mos. ALŠAUSKIS Kazimieras Alšauskis (Ольшевскаго) Adomas ir Apolonija Zobieliutė Alšauskai
Sriauptai Anelė Daržinskaitė Feliksas ir Barbora Joskaudaitė Daržinskai
Tėveliai
1890-01-12 Sk. ALŠAUSKIS Kazimieras Alšauskis (Aльшевскаго) Motiejus ir Kotryna Šukytė Alšauskai N Skuodas Ona Bružaitė Jurgis ir Anastasija Jakutytė Bružai
Narvydžiai Sk.p.
1752-01-16 Mos. ALŠAUSKIS Petras Alšauskis (Alszewski)


Justina Pociutė (Pocayte)

Kaukolikai
1787-02-18 Mos. ALŠAUSKIS Petras Alšauskis (Petrus Olszewski)

Vabaliai Pranciška Gedminaitė (Francisca Giedminianka)

Geidučiai Mos.p.
1930-08-12 Mos. ALŠAUSKIS Pranciškus Alšauskis (Alšausko) Antanas ir Barbora Talmontaitė Alšauskai N Kuliai Kalnalio p. Magdalena Razgauskaitė Pilibaitienė Bertašienė Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai N Šatraminiai
1874-05-29 Mos. ALŠAUSKIS Pranciškus Alšauskis (Олчевскаго) Stanislovas ir Marijona S. Alšauskai N Reketė Sal.p. Barbora Simaitytė Veitienė Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai N Nevočiai
1772-10-04 Mos. ALŠAUSKIS Simonas Alšauskis (Alszawski)

Kalniškiai Sal.p. Kotryna Kontraktienė (Kontraktieny)
N Krakės
1879-01-30 Sal. ALŠAUSKIS Vykintas Alšauskis (Алчевский) Domicėlė Babogaitė (Alšauskienė) našlė (Бободовъ) N Riepšai Alsėd.p. Pranciška Samoškaitė Juozapas ir Magdalena Mikutytė Samoškos
Žeimiai Sal.p.
1933-01-30 Mos. ALŠAUSKIS Vladislovas Alšauskis (Alšausko) Ignotas ir Marijona Rimkutė Alšauskai
Tauzai Stanislova Kažytė Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Kažiai
Tauzai1878-07-03 Kart. ALUTIS Antanas Alutis Antanas ir Viktorija Stonkutė Alučiai
Kretingos p. Elžbieta Narvilaitė Pranciškus ir Ona Beniušytė Narvilai
Rubuliai Kart. p.1799-11-30 Mos. AMBRASAS Leonas Ambrasas (Leonem Ambrassewicz)


Barbora Chlevinskaitė (Barbara Chlewinskowna)

Urviai
1758-11-30 Mos. AMBRASAS Pranciškus Ambrasas (Ambrasus)
N Narvydžai Sk p. Ona Lutytė (Locayte)

Rumšaičiai1794-11-11 Sk. AMBRAŠIUS Jurgis Ambrašius (Georgium Ambraszus)
N
Barbora Sakutytė (Barbara Sakutowna)

1924-10-26 Gr. AMBROZAITIS Kazimieras Ambrozaitis Jeronimas ir Petronėlė Jakaitė Ambrozaičiai
Plokščiai Grūšl. p. Adolfina Šileikaitė Ciprijonas ir Petronėlė Kniežaitė Šileikos
Plokščiai Grūšl. p.

ANDREKUS – ANDRĖKUS – ANDRIEKUS taip pat žiūrėti ENDRĖKUS1930-01-08 Aleks. ANDRIEKUS Antanas Andriekus Silvestras ir Rozalija Šopaitė Andriekai
Truikinai Sk. p. Elena Stočkutė (Stačkaitė) Adomas ir Magdalena Račinskaitė Stočkai
Pakalniškiai Aleks. p.
1924-02-10 Aleks. ANDRIEKUS Jonas Andriekus Simonas ir Amelija Petrulevičiutė Andriekai
Truikinai Sk. p. Jadvyga Kidykaitė Juozapas ir Karolina Knipaitė Kidykai
Truikinai
1936-01-23 Aleks. ANDRIEKUS Jonas Andriekus Soteras ir Bogumila Andriekutė Andriekai N * Barbora Šakauskytė Bričkienė Gasparas ir Magdalena Narkutė Šakauskiai N Truikinų p.
1936-02-24 Kret. ANDREKUS Jonas Andrekus Vincentas ir Ona Beržanskaitė Andrekai
Traidžiai Kret. p. Sofija Valytė Jonas ir Monika Skripkauskaitė Valiai
Kretinga
1937-08-22 Yl. ANDRĖKUS Juozapas Andrėkus Juozapas ir Prudencija Stonkutė Andrėkai
Ylakiai Marijona Mineikytė Antanas ir Salomeja Kazberavičiutė Mineikiai
Ylakiai
1929-02-10 Aleks. ANDRIEKUS Kazimieras Andriekus Kazimieras ir Marijona Šukytė Andriekai
Gedrimai Yl. p. Magdalena Jakštaitė Antanas ir Ona Balandytė Jakštai
Jedžiotai Tr. p.
1936-02-12 Sk. ANDRIEKUS Silvestras Andriekus Antanas ir Emilija Gužytė Andriekai N Truikinai Sk. p. Aleksandra Valerija Liebutė Pilenienė Juozapas ir Anastasija Vaitelavičiutė Liebai N Skuodas / Latvija
1921-10-09 Aleks. ANDRIEKUS Valerijonas Andriekus Liudvikas ir Rozalija Pabrėžaitė Andriekai
Truikinai Sk. p. Agnė Jackutė Mykolas ir Bronislova Bušmaitė Jackai
Jedžiotai Tr. p.
1931-02-11 Kret. ANDREKUS Vincentas Andrekus Vincentas ir Ona Beržanskaitė Andrekai
Traidžiai Kret. p. Adolfina Mažionytė Karolis ir Petronėlė Mineikaitė Mažioniai
Traidžiai Kret. p.1655-10-11 Sal. ANDRIEJAITIS Jonas Andriejaitis (Andrieiaitys)

Laiviai Sal.p. Barbora Zobėlaitė (Zobielayte)

Laiviai Sal.p.
1939-04-14 Sk. ANDRIEJAITIS Viktoras Andriejaitis Juozapas ir Anastasija Gulbinaitė Andriejaičiai
Skuodo p. Bronislova Sebeckytė Petras ir Ona Buivydaitė Sebeckiai
Skuodas

ANDRIEJAUSKAS / ANDRIJAUSKAS / ANDREJAUSKAS1901-01-16 Mos. ANDRIEJAUSKAS Albinas Andriejauskas (Андреевскаго) Antanas ir Barbora Aklytė Andriejauskai
Nevočiai Julijona Pociutė Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Budvietė
1808-11-24 Šač. ANDRIEJAUSKAS Aleksandras Andrijauskas (Aleksandrum Andrzejewski)
N Kaukolikai Kotryna Budrikytė (Catharina Budrikowna Andrzejewska)

Lyksūdė
1802-01-20 Mos. ANDRIEJAUSKAS Aloyzas Andriejauskas (Aloysium Andrzejewski)

Telšių p. Elžbieta Lukavičiūtė (Elizabetha Lukowiczowna)

Mosėdžio p.
1757-01-16 Mos. ANDRIEJAUSKAS Andrius Andriejauskas (Andrzejewski)

Šarnalė Kalv.p. Jadvyga Intaitė (Intowna)

Vabaliai
1795-11-03 Mos. ANDRIEJAUSKAS Antanas Andriejauskas (Antonium Andrzejewski)

(Žebrokai) Ona Grabytė (Anna Grabiowna)

Žebrokai
1807-02-19 Mos. ANDRIEJAUSKAS Antanas Andriejauskas (Antonium Andrzejewski)

Šatraminiai Kotryna Raudytė Riepšienė (Catharina Riepszowa )
N Šekai
1812-02-06 Mos. ANDRIEJAUSKAS Antanas Andriejauskas (Antonium Andrzejewski)


Barbora Baguckytė (Barbaram Boguckowna)

Mikulčiai
1891-02-05 Mos. ANDRIEJAUSKAS Antanas Andriejauskas (Андржiевскаго) Antanas ir Barbora Aklytė Andriejauskai
Šerkšniai Uršulė Žeimytė (Жеймiовной) Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai
Ersla
1866-01-19 Mos. ANDRIEJAUSKAS Antanas Andriejauskas (Андржеевскаго) Antanas ir Ona Kubiliutė Andriejauskai
Žebrokai Barbora Aklytė Leonas ir Ona Daniutė Akliai
Mosėdis
1779-11-21 Mos. ANDRIEJAUSKAS Dominykas Andriejauskas (Andrejauskis)

Daktarai Dorota Ažondenytė (Ažądynaty)

Drupiai Mos.p.
1816-11-09 Mos. ANDRIEJAUSKAS Dominykas Andriejauskas (Dominicum Andrzejewski)


Magdalena Janulytė (Magdalena Janulowna)

Šatraminiai
1832-11-22 Mos. ANDRIEJAUSKAS Jokimas Andriejauskas Vincentas ir Magdalena Piečiutė Andriejauskai
* Ona Tubinaitė Jonas ir Antanina Ažondenytė Tubinai
Žebrokai
1828-11-27 Mos. ANDRIEJAUSKAS Jonas Andriejauskas Vincentas ir Magdalena Piečiutė Andriejauskai
Žebrokai Uršulė Laureckytė Benediktas ir Ona Baužytė Laureckiai
Prialgai
1837-11-23 Mos. ANDRIEJAUSKAS Jonas Andriejauskas (Andrzejewskiego) Antanas ir Barbora Baguckytė Andriejauskai
Mikulčiai Elena Raudytė (Rawdowiczowna) Jurgis ir Elena Aklytė Raudžiai
Mikulčiai
1785-01-30 Mos. ANDRIEJAUSKAS Jonas Andriejauskas (Joanes Andrzeiewski)

Burbaičiai Plung.p. Brigita Urbonaitė (Brigida Urbanowiczowna)

Ersla
1902-01-15 Mos. ANDRIEJAUSKAS Jonas Andriejauskas (Андржiевскаго) Antanas ir Barbora Aklytė Andriejauskai
* Ona Malakauskaitė Aleksandras ir Barbora Vaškytė Malakauskai
Giršiniai Pl.p.
1817-11-27 Mos. ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas (Jozephum Andrzejewski)

Šerkšniai Ona Bagdonaitė (Anna Bohdanska)

Mosėdis
1824-02-12 Sal. ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas (Josephum Endriejauskis)
N Gedgaudžiai Kotryna Skirutytė (Catharina Skyrutaly)

Kūlsodis
1874-04-28 Sal. ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas (Андржеевскаго) Petras ir Barbora Dekontaitė Andriejauskai
Žeimiai Rozalija Benetytė Bonifacas ir Antanina Baltriukaitė Benečiai
Skaudaliai Sal.p.
1878-09-18 Mos. ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas Juozapas ir Ona Bagdonaitė Andriejauskai
Mosėdis Anastasija Griciutė Leonas ir Apolonija Šerytė Griciai
Daukšiai
1881-01-13 Sal. ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas našlys Onos Jurkutės N Tuzai Sal. p. Veronika Dekontaitė Kazimieras ir Ona Žeimytė Dekontai
Tuzai Sal. p.
1886-01-28 Mos. ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas (Андржеевскаго) Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andriejauskai
Udraliai Kotryna Adakauskaitė Juozapas ir Kotryna Kosaitė Adakauskai
Mosėdis
1909-08-16 Mos. ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas Juozapas ir Kotryna Adakauskaitė Andriejauskai
Mosėdis Domicėlė Viršilaitė Jokimas ir Ona Mažrimaitė Viršilos
Budvietė
1923-08-30 Šač. ANDRIEJAUSKAS Juozapas Andriejauskas Juozapas ir Barbora Pušinskaitė Andriejauskiai
Barstyčiai Barst. p. Bronislova Andrekutė Jonas ir Magdalena Gurauskaitė Andriekai
Kaukolikai Šač. p.
1851-01-30 Mos. ANDRIEJAUSKAS Jurgis Andriejauskas Jurgis ir Barbora Baguckytė Andriejauskai
Mikulčiai Petronėlė Zubaitė Antanas ir Apolonija Brinkytė Zubės
Udraliai
1891-02-05 Mos. ANDRIEJAUSKAS Jurgis Andriejauskas Jurgis ir Petronėlė Zubaitė Andriejauskai
Nevočiai Barbora Skersytė Juozapotas ir Barbora Donėlaitė Skersiai
Ledžiai
1823-11-20 Šač. ANDRIEJAUSKAS Kazimieras Andriejauskas (Cazimirum Andrzejewski)


Ona Lekstutytė (Anna Lextutowna)


1928-02-11 Sal. ANDRIEJAUSKAS Kazimieras Andriejauskas Stanislovas ir Ona Venckutė Andriejauskai
Žeimiai Ona Ramonaitė Mykolas ir Barbora Baužytė Ramonai
Žeimiai Sal. p.
1935-02-24 Sal. ANDRIEJAUSKAS Konstantinas Andriejauskas (Andriejauskis) Petras ir Barbora Pociutė Andriejauskai
Leliūnai Marijona Šoparaitė Antanas ir Uršulė Daukontaitė Šoparos
Salantai
1782-11-10 Mos. ANDRIEJAUSKAS Petras Andriejauskas (Andrzejewski)

Erlėnai Sal.p. Elena Razmaitė (Razmowiczowna)

Kulaliai
1903-01-28 Mos. ANDRIEJAUSKAS Petras Andriejauskas (Андрiевсгаго) Antanas ir Barbora Aklytė Andriejauskai
Naujukai Barbora Pociutė Ramonienė Kazimieras ir Monika Simutytė Pociai N Mosėdis
1781-02-25 Mos. ANDRIEJAUSKAS Pranciškus Andriejauskas (Andrzeiewski)

Žebrokai Apolonija Jonušaitė (Januszowna)

Šačiai
1851-11-20 Mos. ANDRIEJAUSKAS Pranciškus Andriejauskas Antanas ir Barbora Baguckytė Andriejauskai
Mikulčiai Felicijona Dimaitė Antanas ir Ona Šiudeikytė Dimos
Udraliai
1873-02-06 Šač. ANDRIEJAUSKAS Pranciškus Andriejauskas Tadas ir Kotryna Kydikaitė Andriejauskai
Vindeikiai Julijona Valančiutė Danienė? Pranciškus ir Rozalija Žvinklytė Valančiai N Vabaliai
1883-02-22 Mos. ANDRIEJAUSKAS Pranciškus Andriejauskas Jonas ir Elena Raudytė Andriejauskai
Mikulčiai Anastasija Eidėjutė Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai
Palšiai
1895-05-16 Mos. ANDRIEJAUSKAS Pranciškus Andriejauskas Tadas ir Kotryna Kidykaitė Andriejauskai N Vindeikiai Šač.p. Elena Mimgaudaitė (Мимгавдовны) Jokimas ir Rozalija Kavarzaitė Mimgaudai
Naujukai
1910-06-29 Mos. ANDRIEJAUSKAS Pranciškus Andriejauskas Juozapas ir Kotryna Adakauskaitė Andriejauskai
Udraliai Magdalena Žalgirytė Anastasijos Žalgirytės dukra
Udraliai
1939-01-17 Mos. ANDRIEJAUSKAS Pranciškus Andriejauskas Pranciškus ir Magdalena Žalgirytė Andriejauskai
Mosėdis Monika Šakinytė Kazimieras ir Monika Laukytė Šakiniai
Mosėdis
1791-01-23 Mos. ANDRIEJAUSKAS Simonas Andriejauskas (Simon Andrzejewski)

Žebrokai Pranciška Kataržytė (Francisca Katarziowna)

Žebrokai
1819-11-11 Mos. ANDRIEJAUSKAS Simonas Andriejauskas (Symonem Andrzejewski)
N Šerkšniai Barbora Kubiliutė (Catharina Kubilowiczowna )

Naujukai
1876-02-03 Kret. ANDRIEJAUSKIS Stanislovas Andriejauskis (Андржеевский) Dominykas ir Ona Urbonavičiutė Andriejauskiai N Šukė Kret. p. Kotryna Idzelytė Gedvilienė Vykintas ir Pranciška Eitmonaitė Idzeliai N Ankštokai Kret. p.
1939-01-29 Sal. ANDRIEJAUSKIS Stanislovas Andriejauskis Petras ir Barbora Pociutė Andriejauskai
Leliunai Sal. p. Bronislova Liebutė Jurgis ir Ona Razmaitė Liebai
Šerkšniai
1782-11-04 Mos. ANDRIEJAUSKAS Tomas Andriejauskas (Andrzejewski)

Žebrokai Magdalena Beinoraitė (Beynorowna)

Kulaliai
1784-11-04 Mos. ANDRIEJAUSKAS Tomas Andriejauskas (Andraiowski) kartotinas metrikų įrašas
Žebrokai Magdalena Beinoraitė (Beynorowna)

Kulaliai
1785-11-06 Mos. ANDRIEJAUSKAS Vincentas Andriejauskas (Vincentius Andrejewski)

Žebrokai Magdalena Piečiutė (Magdalena Pieczowna)

Žebrokai
1824-11-18 Mos. ANDRIEJAUSKAS Vincentas Andriejauskas (Vincentum Andrzejewski)


Magdalena Lainytė (Magdalena Layniowna)

Šerkšniai

ANDRIEKUS žiūrėti ANDREKUS
ANDRIUŠKA – ANDRUŠKA žiūrėti ENDRIUŠKA
ANDRUTIS gali būti ir ENDRUTIS1812-11-24 Mos. ANDRUTIS Antanas Andrutis (Antonium Andrutis)


Rozalija Barkutė (Rosaliam Barkowna)

Gaubės
1837-10-20 Sk. ANDRUTIS Antanas Andrutis (Endrutia) Dominykas ir Kotryna Nagaliauskaitė Andručiai
Šarkė Sk. p. Elžbieta Ambrasaitė Nikartienė Jurgis ir Barbora Šakalytė Ambrasai N Šarkė Sk. p.
1841-02-09 Mos. ANDRUTIS Antanas Andrutis (Andrutia) Juozapas ir Magdalena Penkutė Andručiai N Mosėdis Monika Burbaitė Mykolas ir Magdalena Vitkutė Burbos
Mosėdis
1881-02-10 Mos. ANDRUTIS Antanas Andrutis (Андрутиса) Antanas ir Monika Burbaitė Andručiai
Krakės Kotryna Dabrytė Antanas ir Kotryna Daugėlaitė Dabriai
Krakės
1910-11-21 Mos. ANDRUTIS Antanas Andrutis (Андрутисъ) Antanas ir Kotryna Dabrytė Andručiai
Krakės Ona Viršilaitė Valantinienė Jokimas ir Ona Mažrimaitė Viršilos N Barviai
1914-02-04 Mos. ANDRUTIS Antanas Andrutis (Андрутисъ) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Andručiai
* Veronika Donėlaitė Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai
1919-01-28 Mos. ANDRUTIS Antanas Andrutis (Andručio) Kazimieras ir Anelė Intaitė Andručiai
Budvietė Magdalena Strakšaitė Leonas ir Magdalena Skrabauskaitė Strakšai
Virbalai
1919-11-25 Aleks. ANDRUTIS Augustinas Andrutis Antanas ir Kotryna Dabrytė Andručiai
Skuodas Ona Navardauskytė Albinas ir Ona Gužaitė Navardauskiai
Pakalniškiai Sk. p.
1792-10-01 Mos. ANDRUTIS Dominykas Andrutis (Dominicus Andrutis)

Apuolė Kotryna Mykolauskaitė (Catharina Michalowska)

Apuolė
1853-02-24 Mos. ANDRUTIS Dominykas Andrutis (Ендрутиса) Antanas ir Rozalija Barkutė Andručiai
* Petronėlė Baltrutytė Jonas ir Barbora Griciutė Baltručiai
Baksčiai
1805-11-14 Mos. ANDRUTIS Dominykas Andrutis (Dominikum Andrutis)
N Apuolė Kunigunda Rutkutė (Cunigundum Rutkowska)

Ersla
1846-02-12 Mos. ANDRUTIS Feliksas Andrutis (Endrutia) Antanas ir Rozalija Barkutė Andručiai
Krakės Uršulė Joskaudaitė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai
Tauzai
1917-02-18 Mos. ANDRUTIS Jonas Andrutis (Andrutis) Antanas ir Monika Burbaitė Andručiai N
Barbora Leilionaitė Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai
Krakės
1935-03-04 Mos. ANDRUTIS Jonas Andrutis (Andrutis) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Andručiai
Igariai Ona Skripkauskytė Galdikienė Konstantinas ir Uršulė Jurgelevičiutė Skripkauskiai N Mikulčiai
1726-03-03 Mos. ANDRUTIS Jonas Andrutis (Andrutowicz)

Vabaliai Ieva Paulauskaitė (Pawlowska)

Šačiai
1884-01-30 Mos. ANDRUTIS Jonas Andrutis (Андрутиса) Antanas ir Monika Burbaitė Andručiai
Krakės Barbora Kazbaraitytė Baltrimienė Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai N Šaukliai
1747-11-05 Mos. ANDRUTIS Juozapas Andrutis (Andrutis)


Regina Gaubienė (Gaubiowa)
N
1779-01-17 Mos. ANDRUTIS Juozapas Andrutis (Josephum Andrutis)

Giršiniai Magdalena Penkutė (Magdalenam Penkowna)

Giršiniai
1894-02-08 Mos. ANDRUTIS Kazimieras Andrutis (Индрутиса) Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Andručiai
Krakės Anelė Intaitė Izidorius ir Matilda Zabitytė Intos
Budvietė
1872-02-22 Mos. ANDRUTIS Leonas Andrutis (Андрутиса) Feliksas ir Uršulė Joskaudaitė Andručiai
Igariai Anelė Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1900-10-08 Mos. ANDRUTIS Leonas Andrutis (Индрутиса) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Andručiai
Budriai Barbora Bagdanskytė (Богданскою) Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Budriai
1847-01-14 Mos. ANDRUTIS Mykolas Andrutis (Endrutia) Antanas ir Rozalija Barkutė Andručiai
Krakės Barbora Daukintytė Gadeikienė Stanislovas ir Cecilija Kusaitė Daukinčiai (Kusow Dawkintiow) N Mosėdis
1725-09-23 Mos. ANDRUTIS Mykolas Andrutis (Endrutis)

Vabaliai Jadvyga Kubilienė (Kubylowa)
N Kernai
1836-01-20 Mos. ANDRUTIS Stanislovas Andrutis Juozapas ir Magdalena Penkutė Andručiai
Krakės Barbora Martinkutė Gasparas ir Judita Stonkutė Martinkai
Krakės
1789-12-25 Mos. ANDRUTIS Tomas Andrutis (Thomas Endrutowicz)

Ledžiai Marijona Stirpeikaitė (Mariana Styrpeykowna)

Šaukliai

ANDRIUŠKA taip pat žiūrėt ENDRIUŠKA1938-09-03 Aleks. ANDRIUŠKA Brunonas Andriuška Vladislovas ir Antanina Čeporiutė Andriuškos
Truikinai Sk. p. Juozapota Pilibaitytė Juozapas ir Ona Budrikytė Pilibaičiai
Pakalniškiai Sk. p.
1892-08-25 Plat. ANDRIUŠKA Juozapas Andriuška (Андрушки) Jonas ir Eleonora Bružaitė Andriuškos
Vitkaičiai Barbora Vagnoriutė Rozgienė Antanas ir Juozapota Tamošauskytė Vagnoriai N Rudaičiai Plat. p.
1910-11-07 Sk. ANDRIUŠKA Vladislovas Andriuška (Андрушка) Petronėlės Andriuškaitės sūnus
Truikinai Sk. p. Apolonija Čepuraitė Bonaventūras ir Anastasija Mosteikaitė Čepuros
Truikinai Sk. p.1924-09-25 Aleks. ANICKIS Petras Anickis Tadas ir Julijona Žadauskaitė Anickiai
Ylakių p. Aleksandra Buivydaitė Petras ir Pranciška Piečiutė Buivydai
Gonaičiai Yl. p.1936-11-28 Mos. ANTANAUSKAS Adomas Antanauskas Adomas ir Kotryna Sėlenytė Antanauskai
Mosėdis Petronėlė Airošiutė Pranciškus ir Ona Gedminaitė Airošiai
Kadaičiai Plat.p.
1896-11-05 Mos. ANTANAUSKAS Adomas Antanauskas Leonas ir Monika Paulauskaitė Antanauskai
Mosėdis Kotryna Sėlenytė Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai
1870-10-06 Mos. ANTANAUSKAS Adomas Antanauskas Laurynas ir Pranciška Bučytė Antanauskai
Budvietė Elena Kubilaitė Jonas ir Magdalena Žvaginytė Kubilai
Budvietė
1906-02-06 Lenk. ANTANAUSKAS Antanas Antanauskas Jonas ir Monika Daniutė Antanauskai
Lenkimai Amelija Malonytė Kazimieras ir Ona Gikaraitė Malonės
Kalviai Lenk. p.
1918-09-01 Mos. ANTANAUSKAS Antanas Antanauskas Pranciškus ir Magdalena Tilškytė Antanauskai
Krakės Marijona Dabrytė Antanas ir Ona Vičiutė Dabriai
Ersla
1888-03-01 Mos. ANTANAUSKAS Benediktas Antanauskas Juozapas ir Barbora Jasinskaitė Antanauskai
Žebrokai Kunegunda Gedminaitė Juozapas ir Monika Penkutė Gedminai
Žebrokai
1863-02-12 Mos. ANTANAUSKAS Jokimas Antanauskas Juozapas ir Pranciška Baltrutytė Antanauskai
Nevočiai Ona Gegužytė (Гегужевною) Jokimas ir Anastasija Razmaitė Gegužiai
Kulaliai
1864-02-18 Mos. ANTANAUSKAS Jonas Antanauskas Laurynas ir Pranciška Bučytė Antanauskai
Nevočiai Monika Daniutė Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai
Mosėdis
1860-02-13 Mos. ANTANAUSKAS Juozapas Antanauskas Jonas ir Judita Končiutė Antanauskai N Rukai Rozalija Skališiutė Kazimieras ir Kotryna Kaulenytė Skališiai
Mosėdis
1887-01-27 Mos. ANTANAUSKAS Juozapas Antanauskas Juozapas ir Barbora Jasinskaitė Antanauskai

Amelija Rubavičiutė Ignotas ir Barbora Dulinskaitė Rubavičiai
Šaukliai
1862-06-03 Mos. ANTANAUSKAS Juozapas Antanauskas Juozapas ir Pranciška Baltrutytė Antanauskai
Nevočiai Barbora Jasinskaitė Antanas ir Veronika Dimaitė Jasinskiai
Daukšiai
1879-02-06 Mos. ANTANAUSKAS Juozapas Antanauskas Juozapas ir Pranciška Baltrutytė Antanauskai N Žebrokai Ona Bužinauskytė Žukauskienė Jonas ir Morta Juzumaitė Bužinauskiai N Naujukai
1825-02-28 Mos. ANTANAUSKAS Juozapas Antanauskas (Josephum Antonowski)


Pranciška Baltrutytė Gadeikienė (Barbara Baltruciowna Gadeykowa)
N Nevočiai
1827-11-15 Mos. ANTANAUSKAS Laurynas Antanauskas (Antonowski)

Gaubės Pranciška Bučytė (Bucewiczowna)

Bobiliškės
1866-01-26 Mos. ANTANAUSKAS Leonas Antanauskas Leonas ir Edita Ramonaitė Antanauskai
Mosėdis Monika Paulauskaitė Antanas ir Leokadija Jonušaitė Paulauskai
Mosėdis
1822-02-07 Mos. ANTANAUSKAS Leonas Antanauskas (Leonem Antonowski)

Budvyčiai Edita Ramanauskaitė (Eidita Ramanowna)

Mosėdis
1857-11-19 Mos. ANTANAUSKAS Leonas Antanauskas (Антоновский) Jonas ir Judita Končiutė Antanauskai N Mosėdis Agnė Tiškutė Šerkšnienė Mykolas ir Magdalena Madalinskytė Tiškai N Mosėdis
1924-03-02 Mos. ANTANAUSKAS Petras Antanauskas Adomas ir Kotryna Sėlenytė Antanauskai
Mosėdis Kazimiera Jotkutė Juozapas ir Ona Budrikytė Jotkai
Budvietė
1894-01-11 Mos. ANTANAUSKAS Pranciškus Antanauskas Jonas ir Monika Daniutė Antanauskai
Nevočiai Magdalena Tilškytė Pranciškus ir Ona Simutytė Tilškiai
Krakės1891-01-29 Sk. ANTANĖLIS Juozapas Antanėlis Anupras ir Ona Nakutytė Antanėliai
Skuodas / Alsėdžiai Jadvyga Jazbutytė Juozapas ir Ieva Nevardauskaitė Jazbučiai
Puodkaliai Sk. p.1742-05-13 Mos. ANUŽIS Adalbertas Anužis (Anuzis)
N Šaukliai Elžbieta Derletkienė (Derletkowa)
N Šaukliai
1915-10-27 Mos. ANUŽIS Aleksandras Anužis Baltramiejus ir Elena Kasperaitytė Anužiai N Šaučikai Uršulė Liubinaitė Simonas ir Magdalena Baguckytė Liubinai
Žebrokai
1919-11-29 Mos. ANUŽIS Aleksandras Anužis Aleksandras ir Ona Sėlenytė Anužiai
Erlėnai Sal.p Barbora Stankutė (Stonkaitė) Kazimieras ir Barbora Gedgaudaitė Stankai
Kulaliai
1932-02-08 Mos. ANUŽIS Aleksandras Anužis Dominykas ir Elžbieta Baužytė Anužiai
Nevočiai Amelija Vaškytė Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Daukšiai
1838-02-14 Sal. ANUŽIS Antanas Anužis Petras ir Ona Žyliutė Anužiai
Laiviai Sal.p. Magdalena Endriuškaitė (Andruszkowna) Juozapas ir Gertrūda Berniutė Endriuškos
Žeimiai Sal. p.
1860-01-19 Mos. ANUŽIS Antanas Anužis Pranciškus ir Barbora Knėžaitė Anužiai N Juodupėnai Sal.p. Pranciška Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Mos.p.
1871-01-26 Mos. ANUŽIS Antanas Anužis Kajetonas ir Monika Jonušaitė Anužiai
Juknaičiai Šač.p. Juozapota Rimkutė Ignotas ir Agota Viršilaitė Rimkai
Burniškės Mos.p. Mos.p.
1871-11-23 Sal. ANUŽIS Antanas Anužis Kotrynos Jackutės našlys N Erlėnai Elena Mostvilaitė Antanas ir Ona Rapalytė Mostvilos
Kadagynas Sal. p.
1872-02-08 Mos. ANUŽIS Antanas Anužis Anužytės sūnus
Medininkai Lenk.p. Barbora Leilionaitė Pranciškus ir Ona Jakutytė Leilionai
Plaušiniai
1908-05-25 Mos. ANUŽIS Antanas Anužis Antanas ir Ona Palenskytė Anužiai
Darbėnų p. Petronėlė Petrikaitė Gikarienė Adomas ir Ona Gikaraitė Petrikai N Šaukliai
1920-04-10 Mos. ANUŽIS Antanas Anužis Antanas ir Kotryna Staniutė Anužiai
Jakštaičiai Sal.p. Rozalija Bartkevičiutė Stanislovas ir Rozalija Sparnauskaitė Bartkevičiai
Vindeikiai
1931-09-21 Mos. ANUŽIS Antanas Anužis Kajetonas ir Petronėlė Gedgaudytė Anužiai
Notėnų p. Cecilija Dvarionaitė Pranciškus ir Cecilija Vaserytė Dvarionai
Mos.p.
1934-11-25 Sal. ANUŽIS Antanas Anužis Kazimieras ir Magdalena Petrutytė Anužiai
Erlėnai Sal. p. Magdalena Žylaitė Antanas ir Barbora Gaudešiutė Žylės
Erlėnai Sal. p.
1937-06-27 Gr. ANUŽIS Antanas Anužis Pranciškus ir Juozapota Benikaitė Anužiai
Tūbausiai Kret. p. Zuzana Surblytė Juozapas ir Zuzana Rupšytė Surbliai
Grūšlaukė
1938-07-03 Sal. ANUŽIS Antanas Anužis Antanas ir Barbora Sodytė Anužiai
Urbaičiai Sal. p. Zuzana Puškoriutė Pranciškus ir Ona Meškytė Puškoriai
Šaučikai Sal. p.
1886-11-25 Sk. ANUŽIS Benediktas Anužis Benediktas ir Barbora Mineikytė Anužiai
Kulai Sk. p. Rozalija Vilkaitė Elenos Vilkaitės duktė
Puodkaliai Sk. p.
1918-01-27 Plat. ANUŽIS Benediktas Anužis Juozapas ir Leokadija Bumblytė Anužiai
Šateikiai Plat. p. Jadvyga Miliutė Antanas ir Ona Tiškutė Miliai
Šateikiai Plat. p.
1926-02-09 Aleks. ANUŽIS Benediktas Anužis Leonas ir Rozalija Vaitkutė Anužiai
Pakalniškiai Aleks. p. Aleksandra Jakučinskytė Leonas ir Julijona Žemlauskaitė Jakučinskiai
Pakalniškiai Aleks. p.
1936-06-28 Šač. ANUŽIS Dominykas Anužis Dominykas ir Ona Joneikytė Anužiai
Juknaičiai Šač. p. Stanislova Jonušaitė Kazimieras ir Martina Knistautaitė Jonušai
Daktarai Šač. p.
1774-06-19 Mos. ANUŽIS Dovydas Anužis (Annuzis)

Baksčiai Ona Karbauskaitė (Karbunskayte)

Mosėdis
1775-11-26 Mos. ANUŽIS Dovydas Anužis (Anuzis)
N Baksčiai Morta Bučytė (Buczaty)

Palšiai
1922-02-21 Kart. ANUŽIS Edvardas Anužis Kazimieras ir Ona Valužytė Anužiai
Velaičiai Kart. p. Stefanija Domarkaitė Ignas ir Konstancija Domarkaitė Domarkai
Pristovai Kart. p.
1878-01-30 Kart. ANUŽIS Ignotas Anužis Petras ir Magdalena Sodytė Anužiai
Diburiai Kotryna Bumblytė Mačiulskienė Pranciškus ir Kotryna Lipartaitė Bumbliai N Vaitkų polivarkas
1731-06-01 Mos. ANUŽIS Jonas Anužis (Anužis)
N Luknė Ona Narmontaitė (Narmątayte)

Kernai
1753-01-21 Mos. ANUŽIS Jonas Anužis (Anužys)
N
Magdalena Jokšaitė (Jokszayte)


1794-10-21 Sal. ANUŽIS Jonas Anužis (Joannem Anužis)
N Erlėnai Sal.p. Ona Čepronaitė (Annam Czepronowna)

Tuzai Sal.p.
1909-11-08 Sk. ANUŽIS Jonas Anužis Antanas ir Barbora Leilionaitė Anužiai
Skuodas Domicėlė Gadeikytė Petras ir Uršulė Zubaitė Gadeikiai
Skuodas
1938-01-29 Sal. ANUŽIS Julijonas Anužis Pranciškus ir Petronėlė Domarkaitė Anužiai
Erlėnai Sal.p. Elena Vaškytė Kazimieras ir Uršulė Gedminaitė Vaškiai
Erlėnai Sal.p.
1865-10-26 Sal. ANUŽIS Juozapas Anužis Antanas ir Marijona Pudžmytė Anužiai N Narmantai Sal. p. Kotryna Stančaitytė Petras ir Magdalena Venckutė Stončaičiai
Tuzai Sal. p.
1940-04-23 Sal. ANUŽIS Juozapas Anužis Juozapas ir Zuzana Baltriukaitė Anužiai
Notėnai Morta Žylaitė Antanas ir Barbora Gaudešiutė Žylės
Kadagynas Sal. p.
1651-12-02 Sal. ANUŽIS Jurgis Anužis (Anuzaytys)

Klausgalvai Kal. p. Ieva Simutytė (Symutayte)

Klausgalvai Kaln. p.
1887-09-15 Mos. ANUŽIS Jurgis Anužis Antanas ir Ona Palenskytė Anužiai
Šatraminiai Agnė Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai
Šatraminiai
1935-11-10 Kret. ANUŽIS Jurgis Anužis Jonas ir Kotryna Šneiderytė Anužiai
Klaipėda / Klišiai Klp. Marija Magdalena Stravinskaitė Juozapas ir Marija Maceikaitė Stravinskai
Klaipėda
1904-05-30 Mos. ANUŽIS Kazimieras Anužis Antanas ir Elena Mostvilaitė Anužiai
Erlėnai Sal.p Magdalena Petrutytė Jonas ir Kotryna Valužytė Petručiai
Šaukliai
1914-02-04 Mos. ANUŽIS Kazimieras Anužis Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai
Šaukliai Leokadija Kaupaitė Juozapas ir Leokadija Kaubraitė Kaupai
Šaukliai
1922-02-20 Sal. ANUŽIS Kazimieras Anužis Juozapas ir Ona Einikytė Anužiai N Juodupėnai Sal.p. Magdalena Žvinklytė Pabrėžienė Barboros Žvinklytės dukra N Juodupėnai Sl.p
1938-02-14 Sal. ANUŽIS Kazimieras Anužis Mykolas ir Rožė Beniušytė Anužiai
Šaučikai Elena Kasperavičiutė Petras ir Elena Mockutė Kasperavičiai
Šaučikai Sal. p.
1940-06-05 Sal. ANUŽIS Kazimieras Anužis Kazimieras ir Morta Razmaitė Anužiai
Baidotai Sal. p. Justina Žilinskytė Nezabitauskienė Kazimieras ir Kazimiera Steckytė Žilinskiai
Baidotai
1825-11-24 Plat. ANUŽIS Ksaveras Anužis (Xawery Anužys)

Getaučiai Plat. p. Ona Steponavičiutė

Getaučiai Plat. p.
1887-11-22 Sk. ANUŽIS Leonas Anužis Antanas ir Veronika Kanapinskaitė Anužiai
Pakalniškiai Sk. p. Rozalija Vaitkutė Pranciškus ir Ona Baltinaitė Vaitkai
Pakalniškiai Sk. p.
1899-02-28 Sal. ANUŽIS Liudvikas Anužis Liudvikas ir Kotryna Stončaitytė Anužiai
Narmantai Sal. p. Anastasija Sodytė Pranciškus ir Anastasija Mosteikaitė Sodžiai
Pesčiai Sal.p.
1928-01-22 Sal. ANUŽIS Liudvikas Anužis Jurgis ir Agnė Jotkutė Anužiai
Narmantai Grūšl. p. Justina Ruikytė Juozapas ir Salomeja Venckutė Ruikiai
Imbarė
1928-01-30 Sal. ANUŽIS Liudvikas Anužis pasikartojantis įrašas (data)
Narmantai Grūšl. p. Justina Ruikytė Juozapas ir Salomeja Venckutė Ruikiai
Imbarė
1931-05-17 Sal. ANUŽIS Liudvikas Anužis Jurgis ir Agnė Jotkutė Anužiai N Narmantai Grūšl. p. Salomeja Skersytė Pranciškus ir Salomeja Laukytė Skersiai
Žudgalis Sal. p.
1843-02-16 Kart. ANUŽIS Melitonas Anužis Pilypas ir Rozalija Macytė Anužiai
Nausėdai Kotryna Dirmeitytė Motiejus ir Ona Sungailaitė Dirmeičiai
Budriai Kart. p.
1656-01-09 Sal. ANUŽIS Motiejus Anužis

Klausgalvai Kal. p. Kotryna Motužytė (Matužayte)

Pesčiai Sal.p.
1812-07-09 Mos. ANUŽIS Petras Anužis (Petrum Anuzis)
N Laiviai Sal.p. Leokadija Venckutė (Leocadiam Węckiewiczowna)

Šniukščiai
1818-11-19 Kart. ANUŽIS Petras Anužis

Kartenos p. Marcijona Kniuštaitė

Kartenos p.
1935-02-05 Kret. ANUŽIS Petras Anužis Petras ir Ona Beniušytė Anužiai
Kretinga Ona Miltenytė Ignotas ir Domicėlė Bružaitė Milteniai
Kretinga
1935-02-27 Mos. ANUŽIS Petras Anužis Petras ir Barbora Zaburaitė Anužiai
Narmantai Grūšl.p. Uršulė Bieliauskaitė Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Kusai
1939-11-08 Sal. ANUŽIS Povilas Anužis Juozapas ir Kotryna Pečiulytė Anužiai
Erlėnai Sal. p. Veronika Grabytė Konstantinas ir Veronika Jonušaitė Grabiai
Kalniškiai Sal. p.
1834-03-04 Als. ANUŽIS Pranciškus Anužis Simonas ir Kotryna Virketytė Anužiai
Šoniai Als. p. Kotryna Berenytė Antanas ir Ona Jasiulytė Bereniai
Giedeikiai Als. p.
1892-01-07 Mos. ANUŽIS Pranciškus Anužis Kajetonas ir Monika Jonušaitė Anužiai N Narvydžiai Sk.p. Barbora Petrošiutė Klovienė Aloyzas ir Ona Tamošauskaitė Petrošiai N Budvietė
1936-02-23 Gr. ANUŽIS Pranciškus Anužis Liudvikas ir Anastasija Sodytė Anužiai
Narmantai Gr. p Ona Baužytė Jonas ir Petronėlė Mickutė Baužiai
Smeltė Gr. p.
1878-06-20 Kart. ANUŽIS Simonas Anužis Kajetonas ir Kotryna Šilgalytė Anužiai
Nausėdai Kart. p. Magdalena Lubytė Nikodemas ir Magdalena Jokubauskytė Lubiai
Paidogalė Kart p.
1826-06-29 Plat. ANUŽIS Stanislovas Anužis

Rudaičiai Plat. p. Cecilija Jankauskienė (Jankowska)
N Virkšiai Plat. p.
1833-01-31 Plat. ANUŽIS Stanislovas Anužis Antanas ir Barbora Širvinskaitė Anužiai N Virkšiai Plat. p. Antanina Karbauskaitė (Karbowska) Jonas ir Barbora Šiudeikytė Karbauskai
Virkšai Plat. p.
1921-11-24 Lenk. ANUŽIS Stanislovas Anužis Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai
Šilaliai Mos. p. Emilija Petrauskaitė Jonušienė Jurgis ir Emilija Narmontaitė Petrauskiai N Margininkai Lenk. p.1774-11-13 Mos. APALINSKAS Motiejus Apalinskas (Apalinski)

Prialgai Kotryna Pociutė( Pocewiczayty)

Prialgai
1810-01-15 Mos. APALINSKAS Dominykas Apalinskas (Dominicum Opalinski)

Gudaliai Kalvl.p. Ona Drangaitė (Anna Drągowna {Opalinska})

Krakės1825-02-03 Sal. APEIKIS Antanas Apeikis (Antonium Apeykis)

Žalimai Sal.p. Barbora Motužytė (Barbara Motužaly)

Pesčiai Sal.p.1846-05-12 Lenk. APLONSKIS Juozapas Aplonskis (Aplonskiego) Juozapas ir Veronika Černeckytė Aplonskiai N Lenkimų p. Ona Rymaitė Motiejus ir Barbora Veitaitė Rymai
Lenkimų p.
1905-01-18 Lenk. APLONSKIS Jurgis Aplonskis (Аплонскаго) Pranciškus ir Liucija Skersytė Aplonskiai
Žemytė Lenk. p. Ona Gedrimaitė Feliksas ir Anastasija Užondenytė Gedrimai
Margininkai Lenk. p.
1928-02-01 Lenk. APLONSKIS Kazimieras Aplonskis Pranciškus ir Liucija Skersytė Aplonskiai N Memaičiai Laukž. p. Stanislova Ermaitytė Juozapas ir Ona Skersytė Ermaičiai
Margininkai Lenk. p.
1875-04-29 Lenk. APLONSKIS Pranciškus Aplonskis (Аплонскoго) Juozapas ir Morta Alpaitė Aplonskiai
Žemytė Lenk. p. Liucija Skersytė Pranciškus ir Prudencija Skersytė Skersiai
Margininkai Lenk. p.1814-01-27 Mos. APULSKIS Antanas Apulskis (Antonio Opulski)


Rožė Simutytė (Rosam Symutowna)

Žalgiriai
1759-07-10 Mos. APULSKIS Antanas Apulskis (Apulskis)


Agota Račienė (Raciowa)
N Lukošaičiai
1848-02-10 Mos. APULSKIS Antanas Apulskis (Opolskiego) Dominykas ir Barbora Butkutė Apulskiai N Ersla Liudvika Višniauskaitė Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Višniauskai
Ersla
1745-01-10 Mos. APULSKIS Antanas Apulskis (Opulski)

Bratikai Marijona Siušaitė (Siuszayte)

Vabaliai
1845-02-25 Mos. APULSKIS Antanas Apulskis (Opulskicz) Juozapas ir Viktorija Plaušinytė Apulskiai
Žalgiriai Marijona Liutkutė (Lutkowna) Jurgis ir Magdalena Šimkutė Liutkai
Igariai
1846-11-26 Mos. APULSKIS Antanas Apulskis (Opulskiego) Juozapas ir Ieva Paulauskaitė Apulskiai N Žalgiriai Magdalena Adomauskytė Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskiai
Šerkšniai
1880-02-13 Mos. APULSKIS Antanas Apulskis (Апульскаго) Pranciškus ir Agnė Pociutė Apulskiai
Šliktinė Gint.p. Joana Kazbaraitytė Jonas ir Monika Petrašiutė Kazbaraičiai
Mosėdis
1751-06-27 Mos. APULSKIS Baltramiejus Apulskis (Opalski)


Ieva Butkutė (Butkowna)


1745-11-21 Mos. APULSKIS Baltramiejus Apulskis (Opulski)

Bratikai Elena Raščiauskaitė (Raszczewska)

Bratikai
1780-05-29 Mos. APULSKIS Dominykas Apulskis (Opulski)

Prialgai Barbora Pikturnaitė (Pikturnianka)

Prialgaidvar.
1814-01-27 Mos. APULSKIS Juozapas Apulskis (Josephum Opulski)

Žalgiriai Viktorija Plaušinytė (Victoriam Plawszynska)

Daukšiai
1783-11-03 Mos. APULSKIS Juozapas Apulskis (Opulskis)

Bratikai Ieva Paulauskaitė (Pawlowskowną)

Žalgiriai
1854-01-26 Mos. APULSKIS Juozapas Apulskis (Опульскаго) Juozapas ir Viktorija Plaušinytė Apulskiai
Žalgiriai Liudvika Šleiniutė (Шлейнiовною) Vincentas ir Barbora Kazlauskaitė Šleiniai
Žalgiriai
1838-11-08 Mos. APULSKIS Jurgis Apulskis (Opulskiego) Antanas ir Rožė Simutytė Apulskiai
Žalgiriai Rožė Baužytė (Bawžynska) Mykolas ir Felicijona Kubilaitė Baužiai
Mos.p.
1848-01-27 Mos. APULSKIS Jurgis Apulskis (Opulskiego) Juozapas ir Elena Želvytė Apulskiai
Žalgiriai Juozapota Šakinytė Bonifacas ir Ona Rumbutytė Šakiniai
Kusai
1939-11-30 Aleks. APULSKIS Konstantinas Apulskis Pranciškus ir Albertina Bakstytė Apulskiai
Žalgiriai Bronislova Rėpšaitė Augustinas ir Ona Zaburaitė Riepšai
Šarkė
1747-11-19 Mos. APULSKIS Pilypas Apulskis (Opalski)


Ona Tuzaitė (Tuzowna)

Šačiai
1864-06-02 Mos. APULSKIS Pranciškus Apulskis (Опольскаго) Juozapas ir Elena Želvytė Apulskiai
Večiai Lenk.p. Pranciška Laukytė Juozapas ir Ona Rėpšaitė Laukiai
Šerkšniai
1908-01-29 Mos. APULSKIS Pranciškus Apulskis (Опульскаго) Antanas ir Joana Kazbaraitytė Apulskiai
Mos.p. Kazimiera Jakštaitė Kazimieras ir Barbora Vičiulytė Jakštai
Mos.p.
1740-06-19 Mos. APULSKIS Steponas Apulskis (Opulski)

Apuolės pakr. Terezė Montrimaitė (Montrymowna)

Prialgai
1939-02-19 Lenk. APULSKIS Valerijonas Apulskis Kazimieras ir Petronėlė Lukošiutė Apulskiai
Kalviai Lenkimų p. Justina Jonkutė Jurgis ir Salomeja Skiezgelaitė Jonkai
Kalviai Lenkimų p.1935-01-29 Lenk. APŽELTIS Kazimieras Apželtis Kazimieras ir Ona Bertašiutė Apželčiai N Jakštaičiai Sal. p. Petronėlė Černeckytė Valerijonas ir Ona Budreckytė Černeckiai
Margininkai Lenk. p.1784-11-21 Mos. ARAMINAS Viktorinas Araminas (Araminas)

Žebrokai Ona Drunaitė (Drynowna)

Tauzai1740-06-20 Mos. ARBAČIAUSKAS Simonas Arbačiauskas (Orbaczewski)


Konstancija Simonavičienė (Symonowiczowa)
N Mosėdis1932-01-17 Kret. ARYS Antanas Arys Jonas ir Ona Matavičiutė Ariai
Kretinga Valerija Mikaločiutė Kazimieras ir Monika Petrikaitė Mikaločiai
Kretinga
1934-04-24 Kret. ARYS Antanas Arys Onos Arytės sūnus
Daktarai Stefanija Grigalauskytė Kazimieras ir Petronėlė Jakubauskytė Grigalauskiai
Kurmaičiai Kret. p.
1925-11-24 Kart. ARYS Jonas Arys Jonas ir Ona Matavičiutė Ariai
Gaudučiai Kart. p. Stepanija Maciulskytė Pranciškus ir Vincenta Miliutė Maciulskiai
Gaudučiai Kart. p.
1875-11-25 Sal. ARYS Juozapas Arys (Арис) Uršulės Staniutės našlys N Latveliai Darb. p. Elena Petkutė Kniežienė
N Kumpikai Sal. p.
1936-09-29 Šač. ARYS Jurgis Arys Petras ir Sofija Surblytė Ariai
Palanga Veronika Pocevičiutė Aleksandras ir Uršulė Beinoraitė Pocevičiai
Prialgai Šač. p.
1876-01-27 Kret. ARYS Petras Arys Jonas ir Kotryna Drungilaitė Ariai
Palanga Emerencija Drungilaitė Antanas ir Agnė Kazimieraitytė Drungilai
Rudaičiai Kret. p.
1936-07-07 Darb. ARYS Pranciškus Arys Dominykas ir Uršulė Vainoraitė Ariai N Daubėnai Darb. p. Kazimiera Paulauskaitė Antanas ir Ona Liaudanskaitė Paulauskai
Vaineikiai Darb. p.

ARLAUSKAS ar ARLAUSKIS1823-03-04 Sal. ARLAUSKIS Florijonas Arlauskis (Florianum Orlowski)


Kotryna Endrėkutė (Catharina Endreykaly)

Kulale Sal.p.
1798-02-24 Mos. ARLAUSKIS Ignotas Arlauskis (Ignatium Arlowski)

Mosėdis Cecilija Jonkutė (Cecilia Jankowna)

Nevočiai
1924-05-18 Lenk. ARLAUSKIS Ignotas Arlauskis Ignotas ir Monika Kuprytė Arlauskiai
Sriauptai Lenk. p. Ona Gadliauskaitė Karolis ir Ona Jotkutė Gadliauskai
Večiai Lenk. p.
1936-11-10 Mos. ARLAUSKIS Jonas Arlauskis Mykolas ir Barbora Baužytė Arlauskiai
Tauzai Ona Miliutė Antanas ir Ona Bertašiutė Miliai
Šaukliai
1786-11-12 Mos. ARLAUSKIS Juozapas Arlauskis (Josephus Harlowicz)

Derkinčiai Elena Serbeckaitė (Helena Serbecka)

Derkinčiai
1786-11-12 Mos. ARLAUSKIS Juozapas Arlauskis (Josephus Harlowicz)

Derkinčiai Elena Serbeckaitė (Helena Serbecka)

Derkinčiai
1850-02-07 Mos. ARLAUSKIS Kazimieras Arlauskis Florijonas ir Kotryna Endriuškaitė Arlauskiai

Magdalena Tubinaitė Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai
Šerkšniai
1911-11-23 Mos. ARLAUSKIS Kazimieras Arlauskis Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskiai
Tauzai Veronika Andriekutė Leonas ir Anastasija Skersytė Andriekai
Krakės
1922-02-27 Mos. ARLAUSKIS Kazimieras Arlauskis Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskiai N Krakės Scholastika Andriekutė Leonas ir Anastasija Skersytė Andriekai
Krakės
1939-05-10 Mos. ARLAUSKIS Kazimieras Arlauskis Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskiai N Naujukai Anastasija Kalendaitė Tubinienė Antanas ir Anastasija Blauzdytė Kalendos N Udraliai
1773-02-14 Mos. ARLAUSKIS Mykolas Arlauskis (Orlowski)

Pesčiai Sal.p. Ona Milinskienė (Milinska)
N Igariai
1910-01-19 Mos. ARLAUSKIS Pranciškus Arlauskis Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskiai
Mosėdis Bronislova Intendorfaitė Jonas ir Ona Bružaitė Intendorfai
Mosėdis
1927-08-13 Sal. ARLAUSKIS Stanislovas Arlauskis Kazimieras ir Petronėlė Kniukštaitė Arlauskiai
Paluščiai Plungės p. Ieva Gasauskytė Juozapas ir Ieva Griciutė Gasauskiai
Reketė Sal. p.
1908-02-24 Lenk. ARLAUSKIS Vladislovas Arlauskis (Орловскаго) Ignotas ir Ona Viskontaitė Arlauskiai
Oželiai Lenk. p. Salomeja Staniutė Leonas ir Barbora Galdikaitė Staniai
Medininkai Lenk. p.1878-11-05 Lenk. ARMAITIS Juozapas Armaitis Izidorius ir Barbora Untulytė Armaičiai
Večiai Lenk. p. Liudvika Viršilaitė Jonas ir Elena Bričkutė Viršilos
Impiltė Laukž. p.
1891-08-27 Mos. ARMAITIS Juozapas Armaitis (Армайтиса) Izidorius ir Barbora Untulytė Armaičiai N Litvinai Lenkimai.p. Ona Skersytė Juozapotas ir Barbora Donėlaitė Skersiai
Ledžiai
1875-11-10 Mos. ARMAITIS Kazimieras Armaitis (Армайтиса) Izidorius ir Barbora Untulytė Armaičiai
Žalgiriai Liucija Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai
1924-02-26 Lenk. ARMAITIS Kazimieras Armaitis Juozapas ir Ona Skersytė Armaičiai
Litvinai Lenk..p.
Ona Rimkutė Sėlenienė N Litvinai Lenk..p.1929-02-05 Sal. ARMALIS Antanas Armalis Jonas ir Marijona Každailytė Armaliai
Kalnija Sedos p. Karolina Jablonskytė Leonas ir Ona Pilibaitytė Jablonskiai
Panotėnai
1937-01-31 Bud. ARMALIS Edvardas Armalis Ignotas ir Barbora Alutytė Armaliai
Kačaičiai Kart. p. Sofija Liaudinskytė Juozapas ir Bronislova Malinauskaitė Liaudinskiai
Kačaičiai Kart. p.
1932-02-07 Kaln. ARMALIS Juozapas Armalis Antanas ir Eleonora Kubiliutė Armaliai
Rudaičiai Kret. p. Stanislova Vaičiutė Leonas ir Ona Kusaitė Vaičiai
Klausgalvai Kaln. p.
1750-05-17 Mos. ARMALIS Petras Armalis (Armalis)

Mosėdis Kotryna Šemetienė (Szemetowa)

Mosėdis
1926-02-09 Mos. ARMALIS Povilas Armalis Jonas ir Marijona Každailytė Armaliai
Kalnijai Sedos p. Veronika Lekniutė Juozapas ir Magdalena Gedrimaitė Lekniai
Žebrokai
1922-02-07 Kret. ARMALIS Stanislovas Armalis Antanas ir Magdalena Dirmeitytė Armaliai
Jokūbavas Kret. p. Kazimiera Vaitkutė Antanas ir Ona Kubiliutė Vaitkai
Budvietė1761-11-22 Mos. ARMINAS Mykolas Arminas (Armin)

Bajoraliai Sal.p. Rožė Ložytė (Ložewiczowna)

Šekai Mos. p.1832-02-03 Plat. AROŠIUS Antanas Arošius (Aroszia) Jonas ir Barbora Lotakaitė Arošiai
Platelių p. Barbora Valinskaitė Jonas ir Petronėlė Jonauskytė Valinskai
Platelių p.1935-02-04 Lenk. ASMINAVIČIUS Boleslovas Asminavičius Liudvikas ir Monika Vaivadaitė Asminavičiai
Skuodas Zuzana Bružaitė Leonas ir Zuzana Kaupaitė Bružai
Lenkimai1654-02-08 Sal. ASTEIKIS Juozapas Asteikis (Asteykaytis)

Asteikiai Kart. p. Agnė Vaičiutė (Wayczayte)

Juodeikiai Lenk. p.1817-11-27 Mos. ASTRAUSKAS Jokūbas Astrauskas (Jacobum Ostrowski)
N Plaušiniai Viktorija Razmaitė (Victoria Razmowna)

Udraliai
1925-02-07 Mos. ASTRAUSKAS Jonas Astrauskas Petras ir Anastasija Mockutė Astrauskai
Skuodas Ona Skaraitė Bonifacas ir Barbora Jablonskytė Skaros
Šerkšniai
1788-11-28 Mos. ASTRAUSKAS Jonas Astrauskas (Joanes Ostrowski)
N Puodkaliai Sk. p. Rozalija Kensgailaitė (Rosalia Kięzgillowna)

Šaukliai
1817-02-04 Mos. ASTRAUSKAS Juozapas Astrauskas (Jozephum Ostrowski)
N Šerkšniai Uršulė Intaitė (Urszula Intowiczowna)

Igariai
1929-01-15 Aleks. ASTRAUSKAS Konstantinas Astrauskas Juozapas ir Agnė Budrikytė Astrauskai
Kaukolikai Šač.p. Ona Gedrimaitė Dominykas ir Marijona Lapkinaitė Gedrimai
Apuolė
1808-11-24 Mos. ASTRAUSKAS Laurynas Astrauskas (Laurentium Ostrowski)

Šerkšniai Konstancija Važnytė Šimkienė (Constantiam Szymkowa)
N Krakės
1934-02-08 Mos. ASTRAUSKAS Leonas Astrauskas Juozapas ir Agnė Budrikytė Astrauskai
Kaukolikai Šač.p. Ona Kubilaitė Jonas ir Emilija Šakinytė Kubilai
Ersla1927-06-12 Mos. AŠOKLIS Antanas Ašoklis Mykolas ir Barbora Katkutė Ašokliai
Miesto Kalniškiai Mos.p. Kazimiera Galdikaitė Kazimieras ir Ona Monstvilaitė Galdikai
Bobiliškės
1738-10-19 Mos. AŠOKLIS Antanas Ašoklis (Aszwoklis)

Luknė Sk.p. Elžbieta Pilibaitytė (Filipowiczowna)

Kaukolikai
1845-02-25 Mos. AŠOKLIS Dominykas Ašoklis (Aszoklinskich) Stanislovas ir Barbora Diniušytė Ašokliai
Kaukolikai Scholastika Jonauskaitė (Janowska) Motiejus ir Uršulė Šimkutė Jonauskai
Ersla
1875-06-17 Mos. AŠOKLIS Jonas Ašoklis Dovydas ir Scholastika Jonauskaitė Ašokliai
Ersla Antanina Nagaliauskytė (Нагалевскою) Jonas ir Cecilija Mažonaitė Nagaliauskiai
Ersla
1883-02-08 Mos. AŠOKLIS Jonas Ašoklis Vykintas ir Barbora Tautevičiutė Ašokliai
Rukai Monika Skališiutė Mykolas ir Ona Adomauskytė Skališiai
Igariai
1918-02-05 Mos. AŠOKLIS Juozapas Ašoklis Mykolas ir Barbora Katkutė Ašokliai
Mosėdis Bronislova Skruibytė Pranciškus ir Julijona Jakštaitė Skruibiai
Derkinčiai Šač.
1786-01-15 Mos. AŠOKLIS Juozapas Ašoklis (Josephus Aszoklinski)

Puodkaliai Sk. p. Kotryna Klovaitė (Catharina Klowowiczowna)

Petraičiai Mos.p.
1814-11-24 Mos. AŠOKLIS Juozapotas Ašoklis (Josephatum Aszoklis)
N
Barbora Dimaitė (Barbaram Dymowna)

Gaubės
1842-11-24 Mos. AŠOKLIS Kazimieras Ašoklis Juozapas ir Kotryna Bartkutė Ašokliai
Skuodas Monika Laukytė Pranciškus ir Rozalija Gurauskaitė Laukiai
Krakės
1884-08-28 Mos. AŠOKLIS Mykolas Ašoklis Jonas ir Pranciška Dičmontaitė Ašokliai
Paluknė, Sk.p. Ona Gurauskaitė Bučienė Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai N Žebrokai
1890-01-23 Mos. AŠOKLIS Mykolas Ašoklis Jonas ir Pranciška Dičmontaitė Ašokliai N Naujukai Barbora Katkutė Jonas ir Amelija Serytė Katkai
Šniukščiai
1914-06-29 Mos. AŠOKLIS Mykolas Ašoklis Jonas ir Monika Skališiutė Ašokliai
Rukai Ona Kubilaitė (Кубыласъ) Petras ir Ona Viršilaitė Kubilai
Rukai
1846-02-12 Mos. AŠOKLIS Stanislovas Ašoklis (Aszoklinskiego) Stanislovas ir Barbora Diniušytė Ašokliai
Ersla Magdalena Kringelytė Kristupas ir Margarita Bugytė Kringeliai
Apuolė
1840-02-06 Mos. AŠOKLIS Vincentas Ašoklis (Aszoklinskiego) Juozapas ir Kotryna Bartkutė Ašokliai
Skuodo p. Barbora Tautevičiutė (Towtowiczowna) Jonas ir Barbora Grabytė Tautevičiai
Rukai
1883-05-17 Mos. AŠOKLIS Vincentas Ašoklis Juozapas ir Kotryna Bartkutė Ašokliai N Rukai Kotryna Pučinskaitė Skirutienė Antanas ir Kotryna Motuzaitė Pučinskai N Rukai
1910-01-19 Šač. AŠOKLIS Vincentas Ašoklis (Викентия Ашоклиса) Vincentas ir Kotryna Pučinskaitė Ašokliai
Rukai Ona Butkutė (Бункусовною) Jurgis ir Pranciška Mileriutė Bunkai
Lyksūdė
1934-05-02 Mos. AŠOKLIS Vincentas Ašoklis Vincentas ir Ona Butkutė Ašokliai
Rukai Monika Juknaitė Barboros Juknaitės dukra
Ledžiai1897-09-07 Mos. AUGUSTAS Kazimieras Augustas (Августа) Petras ir Marijona Beniušytė Augustai
Kulaliai Petronėlė Paulauskaitė Antanas ir Liudvika Narkutė Paulauskai
Kulaliai1925-08-15 Aleks. AUGUSTAUSKIS Kazimieras Augustauskis Pranciškus ir Julijona Dičmontaitė Augustauskiai
Kuineliai Sk. p. Anelė Žypraitė Donatas ir Ieva Alseikaitė Žyprės
Pakalniškiai Sk. p.
1918-11-30 Aleks. AUGUSTAUSKIS Leonas Augustauskis Jonas ir Ona Čeporiutė Augustauskiai N Aleksandrija Agnė Letukaitė Tėvas Jurgis Letukas
Pakalniškiai Sk. p.
1924-01-15 Aleks. AUGUSTAUSKIS Mykolas Augustauskis Dominykas ir Kleopa Lukošiutė Augustauskiai
Truikinai Sk. p. Magdalena Balandytė Albinas ir Barbora Sličiutė Balandžiai
Truikinai1932-08-20 Gr. AUGUTIS Albertas Augutis Jonas ir Petronėlė Kniukštaitė Augučiai
Barzdžių Meds. Sal. p. Ona Raišuotytė Kazimieras ir Barbora Zaburaitė Raišuočiai
Grūšlaukė
1750-10-11 Mos. AUGUTIS Jonas Augutis (Augut)
N
Ieva Šleiniuvienė (Szleyniowa)
N Žalgiriai
1935-02-04 Kret. AUGUTIS Jonas Augutis Jonas ir Barbora Preibytė Augučiai
Kretinga Ona Beniušytė Pranciškus ir Petronėlė Stonkutė Beniušiai
Kretinga
1763-11-13 Mos. AUGUTIS Jokūbas Augutis (Augut)

Mosėdis Marijona Paulavičiutė (Pawlowiczowna) ?

Mosėdis
1875-05-27 Laukž. AUGUTIS Juozapas Augutis Jonas ir Barbora Lajauskaitė Augučiai N Senoji Įpiltis Elena Alonderytė Viktorinas ir Rozalija Gražytė Alonderiai
Naujoji Įpiltis Laukž. p.
1876-02-10 Kret. AUGUTIS Juozapas Augutis Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Augučiai N Kretinga Ona Motiejauskytė Kazimieras ir Antanina Metrikaitė Motiejauskiai
Tubausiai Kret. p.
1933-04-22 Kaln. AUGUTIS Juozapas Augutis Juozapas ir Ona Lėbitė Augučiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Magdalena Eglinskytė Jonas ir Magdalena Žvinklytė Eglinskiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1924-02-03 Gr. AUGUTIS Kazimieras Augutis Kazimieras ir Antanina Jacaitė Augučiai N Grūšlaukė Ona Narkutė Petrutienė Pranciškus ir Petronėlė Sereckytė Narkai N Grūšlaukė
1932-07-11 Gr. AUGUTIS Kazimieras Adomas Augutis Kazimieras ir Antanina Jucytė Augučiai N Grūšlaukė Emilija Liškūnaitė Beniušienė Stanislovas ir Magdalena Kniukštaitė Liškūnai N Grūšlaukė
1929-02-11 Lenk. AUGUTIS Pranciškus Augutis Jonas ir Pranciška Rupšaitė Augučiai
Palegija Lenk. p. Ona Alonderytė Andrius ir Ona Gužaitė Alonderiai
Palegija Lenk. p.1926-07-11 Mos. AVIŽIUS Antanas Avižius Antanas ir Marijona Vaitkutė Avižiai
Naujukai Petronėlė Vaitkutė Barboros Vaitkutės dukra
Šerkšnių
1934-02-06 Mos. AVIŽIUS Dominykas AvižiUs Antanas ir Marijona Vaitkutė Avižiai
Mosėdis Ona Butkutė Jonas ir Uršulė Dvarionaitė Butkai
Mosėdis1858-06-08 Mos. AŽONDENIS Aleksandras Ažondenis (Ужонденисъ) Dominykas ir Uršulė Skališiutė Ažondeniai
Šatraminiai Uršulė Adomauskytė Viskontienė Tomas ir Juozapota Baguckytė Adomauskiai N Igariai
1804-05-23 Mos. AŽONDENIS Antanas Ažondenis (Antonium Ažondenis)

Ledžiai Juozpota Stonkutė Lutienė (Juzefam Lutowa)
N Igariai
1825-11-24 Mos. AŽONDENIS Dominykas Ažondenis (Dominicum Ažondenis)

Ledžiai Uršulė Skališiutė (Ursulam Skaliszowna)

Igariai
1730-10-22 Mos. AŽONDENIS Dovydas Ažondenis (Ažundenis)

Tauzai Magdalena Šačiaitė (Szatayte)

Baksčiai
1855-11-15 Mos. AŽONDENIS Feliksas Ažondenis (Ужонденя) Dominykas ir Uršulė Skališiutė Ažondeniai N Šatraminiai Elena Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Šatraminiai
1910-06-29 Mos. AŽONDENIS Feliksas Ažondenis (Ужонденисъ) Aleksandras ir Monika Kneitaitė Ažondeniai
Igariai Juozapota Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1735-11-20 Mos. AŽONDENIS Jokūbas Ažondenis (Ažądenis)

Baksčiai Kristina Rimaitė (Rymayte)

Baksčiai
1773-02-14 Mos. AŽONDENIS Jonas Ažondenis (Ažądenis)

Šakaliai Ona Rumbutytė (Rumbutaty)

Daukšiai
1773-11-21 Mos. AŽONDENIS Jonas Ažondenis (Užądenis)


Agota Griciutė (Grycowna)

Šekai
1904-10-10 Lenk. AŽONDENIS Jonas Ažondenis (Ужондениса) Jurgis ir Felicijona Dabravalskytė Ažondeniai
Lenkimai Juozapota Rimkutė Jurgis ir Petronėlė Žobakaitė Rimkai
Juodeikiai Lenk. p.
1842-11-24 Mos. AŽONDENIS Juozapas Ažondenis (Užądenia) Stanislovas ir Barbora Petrauskaitė Ažondeniai
Mos.parap. Elena Mikaitytė Skinsgailienė Antanas ir Barbora Abrutytė Mikaičiai N Vindeikiai
1878-08-13 Šač. AŽONDENIS Juozapas Ažondenis (Ужундениса) Stanislovas ir Barbora Petrauskytė Ažondeniai N Kruopiai Plat. p. Kotryna Grigevičiutė Čeporienė Juozapas ir Ona Švelnytė Grigevičiai N Pagramančiai Šač. p.
1740-11-08 Mos. AŽONDENIS Jurgis Ažondenis (Azondins)
N Daukšiai Marijona Palubinskaitė (Palubinskayte)

Šekai
1719-12-03 Mos. AŽONDENIS Kazimieras Ažondenis (Užwundenis)

Puodkaliai Sk. p. Marijona Pilibaitienė (Filipowiczowa)
N
1722-05-10 Mos. AŽONDENIS Kazimieras Ažondenis (Užwundenis)

Puodkaliai Sk. p. Kristina Mikutaitė (Mikutayte)

Kernai
1782-04-28 Mos. AŽONDENIS Kazimieras Ažondenis (Azondenis)
N Baidotai Sal.p. Barbora Macytė (Macowna)

Daukšiai
1797-01-24 Mos. AŽONDENIS Kazimieras Ažondenis (Cazimirem Aządenis)

(Šaukliai) Marijona Lutytė (Marianna Lutowiczowna)

Šaukliai
1899-02-28 Mos. AŽONDENIS Kazimieras Ažondenis (Ужундениса) Feliksas ir Elena Juozaitytė Ažondeniai
Šatraminiai Zuzana Jurevičiutė Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai
Palšiai
1844-02-04 Sal. AŽONDENIS Nikodemas Ažondenis (Užundenia) Dominykas ir Barbora Mockutė Ažondeniai
Daukšiai Ona Kungytė Vincentas ir Elena Benetytė Kungiai
Salantai
1878-06-18 Sal. AŽONDENIS Nikodemas Ažondenis (Ужондениса) Onos Viskontaitės našlys N Salantai Marcijona Žeimytė Rūdienė Juozapo Rūdžio našlė N Barzdžiai Sal. p.
1795-10-20 Mos. AŽONDENIS Pranciškus Ažondenis (Franciscum Aządenowicz)
N Žebrokai Ona Kažytė (Anna Kazewiczowna)

Kernai
1753-03-04 Mos. AŽONDENIS Stanislovas Ažondenis (Ažandenis)


Magdalena Pukinskaitė (Pukinska)


1771-11-24 Mos. AŽONDENIS Tomas Ažondenis (Užądenis)


Magdalena Baltuškaitė (Baltuszkaty)

Mikulčiai1782-11-10 Mos. ĄŽUOLAS Jokūbas Ąžuolas (Ažąls)

Rukai Kunigunda Kniuštaitė (Kniusztowna)

Nevočiai
1784-11-11 Mos. ĄŽUOLAS Jokūbas Ąžuolas(Ązulewicz) kartotinas metrikų įrašas (data ?)
Rukai Kunigunda Kniuštaitė (Kniusztowna)

Nevočiai
1818-10-18 Kret. AŽUOLAS Juozapas Ažuolas (Užowll)

Tubausiai Kret. p. Dorota Kaunaitė (Kownowna)

Tubausiai Kret. p.
1741-11-26 Mos. ĄŽUOLAS Jurgis Ąžuolas (Uzalas)

Kernai Ona Laukineitytė (Lawkineytayte)

Lyksūdė
1766-01-26 Mos. ĄŽUOLAS Jurgis Ąžuolas (Ąžuls)
N Drupiai Barbora Juozutytė (Jazutowna)

Laumaičiai
1745-11-05 Lenk. ĄŽUOLAS Mykolas Ąžuolas (Ažulas)


Magdalena Piekutė (Piekowna)