Santuokos data Bažnyčia Pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


S1823-03-04 Sal. SABALIAUSKAS Jonas Sabaliauskas (Joannem Sabalauskis)
N Reketė Marijona Mikutaitė (Mariana Mykutaly)

Barzdžiai Sal. p.
1829-02-19 Mos. SABALIAUSKAS Kazimieras Sabaliauskas Jurgis ir Rozalija Bernardytė Sabaliauskai N Udraliai Magdalena Skirutytė Dominykas ir Kunegunda Šemetaitė Skiručiai
Udraliai
1931-02-15 Mos. SABALIAUSKAS Vaclovas Sabaliauskas

Vilniaus kraštas Eugenija Plaušinytė Valerijonas ir Brigita Skripkauskytė Plaušiniai
Šakaliai

SABECKAS žiūrėti SEBECKIS


1933-09-12 Mos. SADAUSKAS Ambraziejus Sadauskas Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai Barbora Zubaitė Liudvikas ir Zuzana Pociutė Zubės
Kusai
1878-11-22 Mos. SADAUSKAS Antanas Sadauskas Juozapas ir Magdalena Serepinaitė Sadauskai
Šakaliai Barbora Bušnytė Juozapas ir Marijona Skaraitė Bušniai
Šakaliai
1828-01-10 Mos. SADAUSKAS Dominykas Sadauskas Juozapas ir Ona Grumblytė Sadauskai
Krakės Ona Kinčiutė Stanislovas ir Ona Bakstytė Kinčiai
Krakės
1874-01-16 Mos. SADAUSKAS Dominykas Sadauskas Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai
Nevočiai Uršulė Tubinaitė Antanas ir Ona Dimaitė Tubinai
Nevočiai
1887-11-17 Mos. SADAUSKAS Dominykas Sadauskas Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai
Nevočiai Ona Valantinaitė Ferdinandas ir Barbora Jonauskaitė Valantinai
Nevočiai
1933-11-02 Mos. SADAUSKAS Feliksas Sadauskas Feliksas ir Kotryna Šmitaitė Sadauskai
Rumšaičiai Šač.p. Eugenija Žuolytė Pranciškus ir Amelija Stašauskaitė Žuoliai
Ersla
1743-09-29 Mos. SADAUSKAS Jonas Sadauskas (Sadowski)

Lenkimų p. Ona Šemetaitė (Szemettowna)

Šakaliai
1798-01-23 Mos. SADAUSKAS Juozapas Sadauskas (Jozephum Sadowski)


Ona Grumblytė (Anna Grablowna)

Krakės
1809-02-07 Mos. SADAUSKAS Juozapas Sadauskas (Jozephum Sadowski)

Mosėdis Joana Zubaitė (Joanna Zubowiczowna )

Nevočiai
1738-06-15 Mos. SADAUSKAS Juozapas Sadauskas (Sadowski)

Bratikai Kotryna Barkaitė (Barkowna)

Bratikai
1736-07-01 Mos. SADAUSKAS Juozapas Sadauskas (Sądowski)
N Barstyčiai Kalv.p. Barbora Beniušytė (Benuszowna)

Prialgai
1890-01-23 Mos. SADAUSKAS Kazimieras Sadauskas Onos Sadauskaitės sūnus
Kernai Liucija Šmitaitė Juozapas ir Uršulė Riepšaitė Šmitos
Šakaliai
1929-04-21 Mos. SADAUSKAS Kazimieras Sadauskas Antanas ir Ona Girdžiunaitė Sadauskai
Paluknė, Sk.p. Zuzana Žvinklytė Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai
1763-11-20 Mos. SADAUSKAS Martynas Sadauskas (Sadowski)


Rožė Vyšniauskaitė (Wyszniewska)

Igariai
1934-01-16 Mos. SADAUSKAS Petras Sadauskas Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai Veronika Paulauskaitė Pranciškus ir Uršulė Bružaitė Paulauskai
Kusai
1878-05-31 Mos. SADAUSKAS Pranciškus Sadauskas Kazimieras ir Ona Beniušytė Sadauskai N Vabaliai Šač.p. Ona Šemetaitė Jančiauskienė Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos N Ersla
1931-05-04 Šač. SADAUSKAS Pranciškus Sadauskas Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai

Viktorija Jautakaitė


1740-11-29 Mos. SADAUSKAS Simonas Sadauskas (Sadowski)

Igariai Regina Lenkšaitė (Lenkszayte)

Kernai
1761-11-22 Mos. SADAUSKAS Simonas Sadauskas (Sadowski)
N Igariai Magdalena Galdikaitė (Galdykowna)

Ledžiai
1720-11-30 Mos. SADAUSKAS Steponas Sadauskas (Sadowski)

Vabaliai Ona Jasinskaitė (Jasiskayte)

Vabaliai1851-11-06 Mos. SAKALAUSKAS Aloyzas Sakalauskas Bonaventūras ir Apolonija Vaserytė Sakalauskai
Rukai Antanina Dvarionaitė Maniukienė Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai N Rukai
1781-05-06 Mos. SAKALAUSKAS Antanas Sakalauskas (Sokolowski)

Daukšiai Morta Anužienė (Anuzieny)
N Tauzai
1840-11-26 Mos. SAKALAUSKAS Jeronimas Sakalauskas Antanas ir Marijona Dapšytė Sakalauskai
Jundulai Mos.p. Leokadija Bružaitė Jokūbas ir Petronėlė Bartkutė Bružai
Junduliai
1938-02-24 Mos. SAKALAUSKAS Jonas Sakalauskas Mykolas ir Anastasija Murauskaitė Sakalauskai
Krušonys Gelgaud.p. Veronika Strakšaitė Jonas ir Ona Giedraitė Strakšai
Virbalai
1827-02-08 Mos. SAKALAUSKAS Kazimieras Sakalauskas (Casimirum Sokolowski)

Igariai Monika Balsytė (Monicam Balsiowna)

Udraliai
1843-01-12 Mos. SAKALAUSKAS Pranciškus Sakalauskas Antanas ir Antanina Numgaudaitė Sakalauskai
Jundulai Mos.p. Uršulė Grigevičiutė Juozapas ir Ona Švelnytė Grigevičiai
Junduliai1823-11-27 Šač. SAKINSKAS Tomas Sakinskas (Thomam Sakinski)
N Derkinčiai Elena Kataržytė (Helena Katarska)

par. Mos.1759-05-27 Mos. SAKUTIS Stanislovas Sakutis (Sakutis)


Rožė Litvinaitė (Litwinowna)

Petraičiai Mos.p.
1925-02-20 Šač. SAKUTIS Viktoras Sakutis Pranciškus ir Betalija Tamavičiutė Sakučiai
Laumaičiai Šač. p. Aleksandra Malakauskytė Kazimieras ir Ona Jonušaitė Malakauskiai
Kaukolikai
1936-02-18 Šač. SAKUTIS Viktoras Sakutis Pranciškus ir Betalija Tamavičiutė Sakučiai N Laumaičiai Šač. p. Ona Žvinklytė Povilas ir Ona Šemetaitė Žvinkliai
Geidučiai Šač. p.1846-07-02 Yl. SALAMONAS Stanislovas Salamonas (g. Skipsčiai Pikelių p.) Juozapas ir Elena Jautakaitė Salamonai
Girdeniai Yl. p. Magdalena Žvinklytė Gikarienė (Magdalena Gikarowa)) Jonas ir Barbora Pociutė Žvinkliai N Gailaičiai Sk. p.1812-07-30 Mos. SALYS Antanas Salys (Antonium Salewicz)
N Šaučikai Salant.par. Ona Martišiutė (Anna Martynowna (z Martyscewiczow))

Šniukščiai
1944-06-20 Vilnius SALYS Antanas Salys Konstantinas ir Ona Alšauskytė Saliai

Sofija Vaškelytė


1936-02-11 Sal. SALYS Apolinaras Salys Kazimieras ir Magdalena Kripaitė Saliai
Sėleniai Šateikių p. Salomeja Drunaitė Apolinaras ir Barbora Liaučiutė Drunos
Žeimiai Sal. p.
1934-11-07 Sal. SALYS Jokūbas Salys Jokūbas ir Ona Tamošauskaitė Saliai
Sėleniai Šateikių p. Ona Rimkutė Kasparas ir Ona Lekniutė Rimkai
Baidotai
1868-10-13 Sal. SALYS Jonas Salys Antanas ir Agnė Bružaitė Saliai N Kūlsodis Sal. p. Barbora Daukintytė Jonas ir Ona Stonkutė Daukinčiai
Žeimiai Sal. p.
1878-11-26 Sal. SALYS Jonas Salys Onos Jurkutės našlys N Sėleniai Sal. p. Konstancija Eitutytė (Этовичевною) Jeronimas ir Barbora Jokubauskytė Eitučiai
Skaudaliai Sal. p.
1885-09-10 Sal. SALYS Juozapas Salys Rozalijos Žutautaitės našlys N Sėleniai Sal. p. Monika Raveikytė Jonas ir Magdalena Baužinskaitė Raveikiai
Dvarčininkai Sal. p.
1796-01-19 Mos. SALYS Karolis Salys (Carolum Salewski)

* Kotryna (Narmontienė (Catharina (Narmonttowa)
N Vindeikiai
1869-03-02 Sal. SALYS Kazimieras Salys Mykolas ir Liudvika Čižauskytė Saliai
Sėleniai Sal. p. Ona Venckutė Motiejus ir Ona Pociutė Venckai
Kirkšiai Sal. p.
1881-01-20 Sal. SALYS Kazimieras Salys Antanas ir Antanina Petrutytė Saliai
Sėleniai Sal. p. Albina Eitutytė (Эйтовичевною) Jonas ir Uršulė Kaliuškaitė Eitučiai
Narėpai Sal. p.
1884-10-23 Sal. SALYS Kazimieras Salys Veronikos Domarkaitės našlys N Sėleniai Sal. p. Eleonora Ertavičiutė Juozapas ir Pranciška Paulauskaitė Ertavičiai
Sėleniai Sal. p.
1899-11-16 Sal. SALYS Kazimieras Salys Pranciškus ir Ona Vasiliauskaitė Saliai
Sėleniai Sal. p. Magdalena Kripaitė Kazimieras ir Ona Paulauskaitė Kripai
Klausgalvai Sa. p.
1900-02-08 Sal. SALYS Konstantinas Salys Juozapas ir Ona Kusaitė Saliai
Sėleniai Sal. p. Ona Alšauskytė Antanas ir Petronėlė Samoškaitė Alšauskiai
Reketė Sal. p.
1675-05-10 Sal. SALYS Kristoforas Salys (Salaytis)

Klausgalvai Kaln. p. Kotryna Stroputė

Klausgalvai Kaln. p.
1868-01-28 Sal. SALYS Mykolas Salys Mykolas ir Liudvika Čižauskytė Saliai
Sėleniai Sal. p. Antanina Valinskaitė Antanas ir Marcijona Abrutytė Valinskai
Sėleniai Sal. p.
1938-09-18 Sal. SALYS Petras Salys Antanas ir Oktavina Stankutė Saliai
Sėleniai Šateikių p. Morta Baltriukaitė Ignotas ir Petronėlė Daukšaitė Baltriukai
Tuzai
1863-02-05 Sal. SALYS Pranciškus Salys Adomas ir Petronėlė Martišiutė Saliai
Palūkšė Plung. p. Ona Vasiliauskaitė Juozapas ir Grosilda Karačkauskaitė Vasiliauskai
Sėleniai Sal. p.
1879-02-06 Sal. SALYS Pranciškus Salys Tadas ir Ona Butkutė Saliai (Бутковъ Салисовъ)
Sėleniai Sal. p. Magdalena Stančiutė (Стончовною) Klemensas ir Barbora Šimkutė Stančiai (Шымковъ Стончовъ)
Sėleniai Sal. p.
1932-02-07 Sal. SALYS Stanislovas Salys Kazimieras ir Magdalena Kripaitė Saliai
Sėleniai Šateikių p. Elžbieta Kazlauskaitė Kazimieras ir Kazimiera Želvytė Kazlauskai
Žvainiai
1841-08-15 Sal. SALYS Tadas Salys Pranciškus ir Magdalena Rojutė Saliai
Sėleniai Sal. p. Ona Bumblytė Adomas ir Marijona Alminaitė Bumbliai
Sėleniai Sal. p.
1904-02-03 Mos. SALYS Tadas Salys Pranciškus ir Magdalena Stončiutė Saliai
Sėleniai Sal.p. Amelija Kaubraitė Dominykas ir Ona Bieliauskaitė Kaubrės
Šaukliai
1934-01-17 Sal. SALYS Vladislovas Salys Konstantinas ir Ona Olšauskaitė Saliai
Žalgiriai Mos. p. Magdalena Narkutė Antanas ir Elena Domarkaitė Narkai
Skaudaliai1927-01-31 Sal. SAMAUSKAS Pranciškus Samauskas Pranciškus ir Agnė Šiudeikytė Samauskai

Amelija Dainoriutė Kazimieras ir Ona Jonušytė Dainoriai
Žeimiai Sal. p.1924-03-02 Mos. SANDARAS Antanas Sandaras (Sandaris) Pranciškus ir Monika Tilškytė Sandarai
Krakės Barbora Endriuškaitė Antanas ir Barbora Gaudušaitė Endriuškos
Krakės
1929-01-06 Mos. SANDARAS Jonas Sandaras (Sandaras) Pranciškus ir Monika Tilškytė Sandarai
Krakės Julijona Vaškytė Kazimieras ir Marijona Leilionaitė Vaškiai
Krakės
1813-10-21 Mos. SANDARAS Jurgis Sandaras (Georgium Sądar)

Derkinčiai Antanina Baguckytė (Antaninam Bagucka)

Ersla
1934-11-29 Mos. SANDARAS Konstantinas Sandaras (Sundoras) Pranciškus ir Monika Tilškytė Sandarai
Krakės Veronika Brenciutė Aleksandras ir Rozalija Kairytė Brenciai
Nevočiai
1770-10-21 Mos. SANDARAS Martynas Sandaras (Sądaras)


Kristina Pukinskaitė (Pukinskaty)

Derkinčiai
1785-01-15 Mos. SANDARAS Martynas Sandaras (Martinus Sądarowicz)

Derkinčiai Justina Paulauskaitė (Justina Pawlowska)

Derkinčiai
1889-02-14 Mos. SANDARAS Pranciškus Sandaras (Сундара) Antanas ir Marijona Mažrimaitė Sandarai
Ersla Monika Tilškytė Pranciškus ir Ona Simutytė Tilškiai
Krakės
1922-01-22 Mos. SANDARAS Pranciškus Sandaras (Sandaras) Pranciškus ir Monika Tilškytė Sandarai
Krakės Veronika Jurkutė Petras ir Agnė Ylakytė Jurkai
Krakės1794-10-21 Mos. SARAKAS Jurgis Sarakas (Georgium Sarakowicz)

Ylakiai Uršulė Paulauskaitė (Urzula Pawlowska)

Šačių p.1936-06-08 Plat. SARTYS Konstantinas Sartys Juozapas ir Barbora Stonkutė Sarčiai
Gilaičiai Plat. p. Ona Budreckytė Venckienė Kazimieras ir Antanina Skurvydaitė Budreckiai N Dvarvietė Plat. p.1938-02-26 Mos. SATKAUSKAS Jonas Satkauskas Jonas ir Valerija Meškytė Satkauskai
Jaukunai Meškuičių p. Ona Gervinskaitė Tadas ir Magdalena Ronkytė Gervinskai
Daukšiai
1934-05-01 Mos. SASNAUSKAS Vincentas Sasnauskas Jonas ir Ona Pušinskaitė Sasnauskai
Prialgai Šač.p. Barbora Kubilaitė Juozapas ir Ona Jundulaitė Kubilai
Mosėdis1644-01-06 Sal. SAUSDRAVAS Jeronimas Sausdravas (Heronimus Sausdrawaytis)

Šateikiai Gertrūda Bajoraitė (Gertruda Baiorayte)

Imbarė
1857-09-15 Darb. SAUSDRAVAS Jonas Sausdravas Dominykas ir Marijona Baužytė Sausdravai
Darbėnai Ona Zobieliutė Sofijos Zobieliutės duktė
Darbėnai
1914-06-19 Mos. SAUSDRAVAS Liudvikas Sausdravas (Сауздравичъ) Antanas ir Elžbieta Kazbaraitytė Sausdravai
Kodaičiai Filomena Lukošiutė Jonas ir Anelė Mosteikaitė Lukošiai
Šniukščiai1727-01-19 Mos. SAVANTAITIS Jonas Savantaitis (Aswantowicz)

Kaukolikai Ona Ertvinienė (Ertwinowa)
N Lyksūdė1924-03-02 Lenk. SAVICKIS Adolfas Savickis Antanas ir Emelija Pakulytė Savickiai
Žemytė Lenk. p. Petronėlė Jazbutytė Kazimieras ir Petronėlė Reinikytė Jazbučiai
Palegija Lenk. p.
1766-06-29 Mos. SAVICKIS Martynas Savickis (Sawicki)

Daukšiai Ona Mosteikienė (Mosteykiowa)
N Ledžiai
1939-02-14 Lenk. SAVICKIS Vincentas Savickis Antanas ir Emilija Pakulytė Savickiai
Žemytė Lenk. p. Stanislova Jautakytė Aleksandras ir Anastasija Daukantaitė Jautakiai
Veitai Lenk. P1913-01-05 Šač. SEBECKIS Antanas Sebeckis (Сабецкаго) Kazimieras ir Kotryna Pociutė Sebeckiai
Šačiai Ona Lenkauskytė Kazimieras ir Konstancija Stonkutė Lenkauskiai
Gedgaudžiai Šač. p.
1773-01-10 Mos. SEBECKIS Baltramiejus Sebeckis (Sabecki)


Morta Petrikaitė (Petrykaty)

Vabaliai
1742-01-14 Mos. SEBECKIS Dovydas Sebeckis (Sabecki)

Vabaliai Barbora Verbekaitė (Werbekowska)

Apuolė
1756-10-10 Mos. SEBECKIS Jonas Sebeckis (Sarbecki)
N
Kotryna Strakšienė (Strakszewiczowa)
N Ersla
1785-06-11 Mos. SEBECKIS Jurgis Sebeckis (Georgius Serbecki)

Šatės Marijona Merkelienė (Marianam Merkielowa)
N Baksčiai
1844-02-02 Sk. SEBECKIS Kajetonas Sebeckis (Sabeckiego) Juozapas ir Barbora Šeputytė Sebeckiai
Ivoniškės Sk.p. Ona Beinoraitė Jurgis ir Magdalena Knipaitė Beinorai
Skuodas
1743-11-03 Mos. SEBECKIS Laurynas Sebeckis (Sebeski)

Kaukolikai Marijona Petraitytė (Petrayte)

Apuolė
1935-06-11 Lenk. SEBECKIS Leonas Sebeckis (Sobeckis) Leonas ir Elena Mažrimaitė Sebeckiai
Lenkimai Barbora Skersytė Dovydas ir Barbora Anužytė Skersiai
Lenkimai
1765-11-25 Mos. SEBECKIS Motiejus Sebeckis (Sabecki)

Vabaliai Elena M.

Rumšaičiai
1735-10-23 Mos. SEBECKIS Sebeckis (Sabecki) vardas neįrašytas

Vabaliai Ona Štakonaitė Stakanayte)

Kaukolikai
1746-06-26 Mos. SEBECKIS Stanislovas Sebeckis (Sabecki)

Vabaliai Ona Butienė (Butowiczowa)
N Vabaliai
1921-11-20 Sk. SEBECKIS Vladislovas Sebeckis Leonas ir Ona Girdenytė Sebeckiai
Trūbakiai Sk. p. Monika Šablinskaitė Juozapas ir Monika Jakubavičiutė Šablinskai
Narvydžiai Sk. p.1893-01-19 Mos. SĖLENIS Aleksandras Sėlenis Leonas ir Uršulė Alseikaitė Sėleniai
Žebrokai Magdalena Malūkaitė Leonas ir Barbora Ažondenytė Malūkai
Daukšiai
1936-02-25 Mos. SĖLENIS Antanas Sėlenis Jokimas ir Kotryna Kniuipytė Sėleniai
Žebrokai Magdalena Razmutė Petras ir Magdalena Lizdeikytė Razmos
Šerkšniai
1829-01-22 Mos. SĖLENIS Baltramiejus Sėlenis Motiejus ir Barbora Motužytė Sėleniai
Tėveliai Julijona Valantinaitė Karbonskienė Andrius ir Barbora Baipšaitė Valantinai N Žebrokai
1929-02-10 Mos. SĖLENIS Bronislovas Sėlenis Jokimas ir Kotryna Kniuipytė Sėleniai
Žebrokai Stanislova Dvarionaitė Kazimieras ir Barbora Adomauskaitė Dvarionai
Žebrokai
1930-11-04 Mos. SĖLENIS Jokimas Sėlenis Jokimas ir Kotryna Kniuipytė Sėleniai
Žebrokai Marijona Petrutytė Jadenkienė Pranciškus ir Amelija Šimkutė Petručiai N Žebrokai
1769-02-16 Mos. SĖLENIS Jonas Sielenis (Sielenis)
N Šaučikai Sal.p. Ona Mikolauskienė (Michalowska)
N Mosėdis
1777-05-29 Mos. SĖLENIS Jonas Sėlenis (Sielowski)
N Šačiai Matilda Dimaitė (Dymowiczowna)

Laumiai Sed.p.
1892-02-11 Mos. SĖLENIS Jonas Sėlenis Leonas ir Uršulė Alseikaitė Sėleniai
Žebrokai Ieva Antanauskaitė Leonas ir Monika Paulauskaitė Antanauskai
Mosėdis
1734-11-27 Mos. SĖLENIS Juozapas Sėlenis (Sielenis)
N
Ona Bučienė (Buciowa)
N Igariai
1861-11-07 Mos. SĖLENIS Jurgis Sėlenis Baltramiejus ir Julijona Valantinaitė Sėleniai
Žebrokai Kotryna Gedrimaitė Bonifacas ir Kotryna Jonkutė Gedrimai
Baksčiai
1910-02-09 Mos. SĖLENIS Jurgis Sėlenis Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai Bronislova Gedgaudaitė Petrauskienė Antanas ir Albertina Karevičiutė Gedgaudai N Giršiniai
1910-01-12 Mos. SĖLENIS Konstantinas Sėlenis Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai Karolina Skaraitė Kazimieras ir Domicėlė Kubiliutė Skaros
Mosėdis
1913-05-14 Mos. SĖLENIS Konstantinas Sėlenis Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai N Žebrokai Kotryna Jotkutė Leonas ir Magdalena Tamošauskaitė Jotkai
Peldžiai
1851-01-30 Mos. SĖLENIS Leonas Sėlenis Baltramiejus ir Julijona Valantinaitė Sėleniai
Žebrokai Uršulė Alseikaitė (Ольсейковною) Motiejus ir Antanina Rimkutė Alseikos
Simaičiai
1884-02-07 Mos. SĖLENIS Leonas Sėlenis Leonas ir Uršulė Alseikaitė Sėleniai
Žebrokai Anelė Petrulevičiutė Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla
1768-07-10 Mos. SĖLENIS Mykolas Sėlenis (Sielenis)

Igariai Elžbieta Derkintytė (Derkintowna)

Nevočiai
1812-02-20 Mos. SĖLENIS Motiejus Sėlenis (Mathiam Sielenis)
N
Ona Kinčienė (Annam Kinczowa)

Tauzai
1723-02-07 Mos. SĖLENIS Petras Sėlenis (Silinski)

Girdeniai Yl.p. Regina K. (K...niowa)

Lyksūdė
1750-02-01 Mos. SĖLENIS Pranciškus Sėlenis (Sielewicz)

Šaučikai Sal.p. Judita Jonušaitė (Jonuszayte)

Ersla
1804-01-12 Mos. SĖLENIS Stanislovas Sėlenis (Stanislaum Sielenis)


Magdalena Šimkutė (Magdalena Šymkowna)

Tėveliai
1839-05-28 Mos. SĖLENIS Stanislovas Sėlenis (Sielenia) Motiejus ir Barbora Motužytė Sėleniai N Žebrokai Viktorija Abrutytė Kubilienė Motiejus ir Veronika Karaliutė Abručiai N Žebrokai
1923-07-02 Mos. SĖLENIS Viktorinas Sėlenis Jonas ir Ieva Antanauskaitė Sėleniai
Mosėdis Ona Šimkutė Jurgis ir Marijona Razmaitė Šimkai
Krakės1864-05-19 Mos. SENDRAUSKAS Kazimieras Sendrauskas (Сендровскаго) Juozapas ir Agnė Piekutė Sendrauskai
Baidotai Sal.p. Agnė Bertašiutė Juozapas ir Agnė Vaškytė Bertašiai
Šaukliai
1887-02-15 Mos. SENDRAUSKAS Juozapas Sendrauskas (Сендровскаго) Feliksas ir Elena Mickutė Sendrauskai
Pesčiai Sal.p. Liudvika Sendrytė (Сындревичевной) Amerikas ir Barbora Donėlaitė Sendriai
Šaukliai
1893-05-09 Mos. SENDRAUSKAS Juozapas Sendrauskas Juozapas ir Ieva Tvarijonaitė Sendrauskai
Urbaičiai Juodupėnų p. Ona Jonutytė Deinorienė Ipolitas ir Ona Leilionaitė Jonučiai N Kulaliai
1917-07-22 Sk. SENDRAUSKIS Juozapas Sendrauskis Juozapas ir Liudvika Sendrytė Sendrauskiai
Petraičiai Sk. p. Filomena Žvinklytė (g. Paluknė) Juozapas ir Monika Peknieriutė Žvinkliai
Paluknė
1938-02-22 Lenk. SENDRAUSKIS Juozapas Sendrauskis Feliksas ir Albina Raišuotytė Sendrauskiai
Latveliai Gr. p. Elena Šiemaitė Tadas ir Elena Mažrimaitė Šiemos
Lenkimai
1894-10-11 Mos. SENDRAUSKAS Pranciškus Sendrauskas Juozapas ir Ieva Tvarijonaitė Sendrauskai
Urbaičiai Juodupėnų p. Kotryna Jazbutytė Dvarionienė Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbutytė N Šniukščiai
1902-02-19 Mos. SENDRAUSKAS Pranciškus Sendrauskas Feliksas ir Elena Mickutė Sendrauskai
Bargalis Sal.p Veronika Vaškytė Pranciškus ir Barbora Monstvilaitė Vaškiai
Šatraminiai
1922-06-20 Mos. SENDRAUSKAS Kazimieras Sendrauskas Feliksas ir Elena Mickutė Sendrauskai
Sal.p. Barbora Petrikaitė Želvienė Jonas ir Cecilija Kazlauskaitė Petrikai N Mosėdžio p.
1929-05-05 Mos. SENDRAUSKAS Kazimieras Sendrauskas Feliksas ir Elena Mickutė Sendrauskai N Šekai Domicėlė Andrutytė Antanas ir Kotryna Dabrytė Andručiai
Krakės
1939-01-04 Mos. SENDRAUSKAS Pranciškus Sendrauskas Pranciškus ir Emilija Kvasaitė Sendrauskai
Kulaliai Ona Jakštaitė Pranciškus ir Ona Leliūnaitė Jakštai
Kulaliai1935-07-14 Gr. SENDRAVIČIUS Antanas Sendravičius Motiejus ir Salomeja Kiškytė Sendravičiai
Benaičiai Laukž. p. Barbora Butkevičiutė Julijonas ir Barbora Ronkaitytė Butkevičiai
Akmenaliai Gr. p.1938-09-17 Aleks. SENDRIUS Dominykas Sendrius Juozapas ir Elena Raudytė Sendriai
Daujotai Truik. p. Zuzana Simutytė Kotrynos Simutytės duktė
Daujotai Truik. p.
1843-08-31 Sk. SENDRIUS Fabijonas Sendrius (Sendria) Feliksas ir Marijona Giedraitė Sendriai
Rušupiai Sk.p. Monika Šleiniutė Jonas ir Monika Tuzaitė Šleiniai
Rušupiai Sk. p.
1891-01-23 Mos. SENDRIUS Jonas Sendrius Stanislovas ir Magdalena Sendriai
Rukai Aniceta Zubaitė Juozapas ir Monika Jazbutytė Zubės
Plaušiniai
1930-02-04 Mos. SENDRIUS Jonas Sendrius Jonas ir Aniceta Zubaitė Sendriai
Plaušiniai Barbora Simutytė Augustinas ir Ona Riepšaitė Simučiai
Žalgiriai
1774-01-16 Mos. SENDRIUS Juozapas Sendrius (Sendrowicz)

Juodeikiai Lenk.p. Kotryna Vaserienė (Waserowa)
N Daukšiai
1811-10-22 Mos. SENDRIUS Liudvikas Sendrius (Liudowicum Sendrowicz)

Žemeliai Lenkim.p. Faustina Lukaitė Prialgauskienė (Faustinam Przyalgowska)
N Prialgai
1929-02-03 Mos. SENDRIUS Liudvikas Sendrius Jonas ir Aniceta Zubaitė Sendriai
Plaušiniai Liudvika Balandytė Liudvikas ir Benedikta Liaugaudaitė Balandžiai
Ersla
1798-11-06 Mos. SENDRIUS Mykolas Sendrius (Michaelem Siędrowicz)

Šatraminiai Rožė Daukantienė (Roza Daukonciowa)
N Šatraminiai1716-02-26 Mos. SENKEVIČIUS Jonas Senkevičius (Senkaytis)

Vabaliai Kristina Montvidienė (Mątwidowa)
N Vabaliai
1746-06-26 Mos. SENKEVIČIUS Jonas Senkevičius (Senkiewicz)
N Vabaliai Barbora Stasytė (Stasewiczowna)

Vabaliai
1725-08-05 Mos. SENKEVIČIUS Mykolas Senkevičius

Prialgai Marijona Jurgilienė (Jurgielowa)
N Lyksūdė
1843-02-09 Mos. SENKEVIČIUS Petras Senkevičius (Synkiewicza) Juozapotas ir Julijona Januškaitė Senkevičiai
Skuodas Benedikta Ylakytė Mykolas ir Ona Šleiniutė Ylakiai
Rukai1936-01-28 Plat. SERECKIS Kazimieras Sereckis Jonas ir Pranciška Preibytė Sereckiai
Rudaičiai Plat. p. Stanislova Tarvainytė Dominykas ir Pranciška Pajauskaitė Tarvainiai
Atlaužai Plat. p.1837-02-28 Mos. SEREPINAS Antanas Serepinas (Serafina) Motiejus ir Morta Kusaitė Serapinai
Šaukliai Kotryna Tubinaitė Barkauskienė Mykolas ir Klara Eidėjutė Tubinai N Šaukliai
1850-10-30 Mos. SEREPINAS Antanas Serepinas Motiejus ir Morta Baužytė Serepinai N Šaukliai Agnė Stonkutė (Стонковною) Juozapas ir Kotryna Kidykaitė Stonkai
Šniukščiai
1824-01-29 Šač. SEREPINAS Jonas Serepinas (Joannem Serafimowicz)

Barstyčiai Kalv.p. Marijona Kydikaitė (Marianna Kidikowna)

Vindeikiai
1860-08-30 Darb. SEREPINAS Jonas Serepinas (Серапына) Jonas ir Benedikta Pociutė Serepinai N Lazdininkai Darb. p. Monika Razmaitė Juozapas ir Barbora Stukaitė Razmai
Lazdininkai Darb. p.
1938-02-06 Sal. SERAPINAS Jonas Serapinas Juozapas ir Barbora Stonkutė Serapinai
Klecininkai Sal. p. Morta Benetytė Valužienė Juozapas ir Ona Rutytė Benečiai N Bargalis Sal. p.
1785-01-02 Mos. SEREPINAS Juozapas Serepinas (Josephus Serafnicki)


Elžbieta Žutautaitė (Elizabetha Žutowttowna)

Prialgai
1939-02-16 Mos. SEREPINAS Juozapas Serepinas Pilypas ir Barbora Brazdeikytė Serepinai
Kniežai Grūšl.p. Veronika Simutytė Julijonas ir Veronika Baguckytė Simučiai
Tauzai
1936-02-23 Lenk. SERAPINAS Jurgis Serapinas Jurgis ir Ieva Rozgytė Serapinai N Žineliai Laukž. p. Barbora Laureckytė Jonas ir Rozalija Skaraitė Laureckiai
Žemytė Lenk. p.
1910-02-23 Mos. SEREPINAS Kazimieras Serepinas Jonas ir Marijona Narmontaitė Serepinai
Barkeliai Sal.p. Juozapota Zubaitė Dominykas ir Uršulė Kažytė Zubės
Tauzai
1938-01-05 Sal. SERAPINAS Kazimieras Serapinas Kazimieras ir Liudvika Latakaitė Serapinai
Barkeliai Sal. p. Ona Bėrontaitė Tadas ir Barbora Razmaitė Bėrontai
Žvainiai Sal. p.
1852-02-05 Mos. SEREPINAS Leonas Serepinas Dovydas ir Barbora Baguckytė Serepinai
Veitai Lenk.p. Ona Lipšaitė Juozapas ir Marijona Simutytė Lipšai
Žalgiriai
1863-04-21 Darb. SEREPINAS Leopoldas Serepinas (Серапина) Pranciškus ir Petronėlė Runkaitė Serepinai
Darbėnai Monika Levinskytė Antanas ir Magdalena Gaučiutė Levinskiai
Darbėnai
1803-01-13 Mos. SEREPINAS Motiejus Serepinas (Mathiam Serafinowicz)
N
Morta Baužytė (Martham Bawžynska)

Šniukščiai
1864-06-07 Darb. SEREPINAS Pranciškus Serepinas (Серапина) Kazimieras ir Petronėlė Rozgaitė Serapinai
Vaineikiai Darb. p. Ona Gustaitė (Густовичевною) Jonas ir Teodora Pikturnaitė Gustai
Lazdininkai Darb. p.
1935-03-04 Gr. SEREPINAS Pranciškus Serepinas (Serapinas) Juozapas ir Petronėlė Danėliutė Serepinai
Žvirgždinai Laukž. p. Apolonija Vaitkutė Račinskienė Kazimieras ir Emilija Benetytė Vaitkai N Akmenaliai Gr. p.
1855-07-03 Darb. SEREPINAS Stanislovas Serepinas (Серафина) Jonas ir Benedikta Pociutė Serepinai
Lazdininkai Darb. p. Monika Ermaitytė (Армутевною) Juozapas ir Monika Grabytė Ermaičiai
Darbėnų p.
1818-11-19 Mos. SEREPINAS Steponas Serepinas (Stephanum Serafinowicz)


Barbora Barkutė (Barbara Barkowna)

Šakaliai1837-02-02 Mos. SERECKIS Dominykas Sereckis (Sereckiego) Antanas ir Anastasija Griciutė Sereckiai
Zobielai Plat.p. Antanina Mickevičiutė (Mickiewiczowna) Petras ir Kotryna Budrikytė Mickevičiai
Vindeikiai1716-11-03 Mos. SEREIKIS Juozapas Sereikis (Sareykis)

Šačiai Justina Žadminaitė (Zadminowna)

Vabaliai1776-07-02 Mos. SIAURIS Jokūbas Siauris (Siayris)


Barbora Bytautaitė (Bitowtowna)

Rukai
1925-02-10 Lenk. SIAURIS Jurgis Siauris Jurgis ir Amelija Gružaitė Siauriai
Lenkimai Ona Ligutaitė Pranciškus ir Kazimiera Berkytė Ligutai
Lenkimai1825-02-08 Sal. SILKUS Nikodemas Silkus (Nikodemum Sylkowskis)

Tuzai Sal. p. Apolonija Vaškytė (Apallniam Waszkaly)

Tuzai Sal. p.1937-02-07 Sal. SIMAITIS Adomas Simaitis Juozapas ir Agnė Sereckaitė Simaičiai
Baidotai Sal. p. Bronislova Laukytė Konstantinas ir Barbora Rusytė Laukiai
Laiviai Sal. p.
1898-08-16 Mos. SIMAITIS Aloyzas Simaitis Feliksas ir Ona Pilibaitytė Simaičiai N Cipinai Gint.p. Barbora Bertašiutė Pranciškus ir Anelė Leliūnaitė Bertašiai
Kulaliai
1779-02-07 Mos. SIMAITIS Antanas Simaitis (Antonium Symaytis)

Šaučikai Sal.p. Klara Jurkšaitė (Claram Jurkszowna)

Daukšiai
1884-02-14 Mos. SIMAITIS Antanas Simaitis Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Rukai Petronėlė Beniušytė Antanas ir Uršulė Kubilaitė Beniušiai
Gondlaukė
1794-11-11 Sk. SIMAITIS Dovydas Simaitis (Davidem Symaytis)


Ona Zemelienė (Annam Ziemelowa)
N Užluobė Sk. p.
1654-09-13 Sal. SIMAITIS Grigalius Simaitis

Mosėdis Kotryna Grigalavičiutė (Gregorowiczowna)

Mončiai Gr. p.
1831-02-17 Mos. SIMAITIS Ignotas Simaitis (Symaytia) Jurgis ir Kotryna Galdikaitė Simaičiai
Kernai Ieva Paulikaitė (Pawlikowna) Juozapas ir Ona Motiejauskaitė Paulikai
Šakaliai
1861-01-10 Mos. SIMAITIS Ignotas Simaitis Feliksas ir Ona Pilibaitytė Simaičiai
Šaukliai Elena Kairytė Juozapas ir Rozalija Drunaitė Kairiai
Šaukliai
1811-02-07 Mos. SIMAITIS Jokimas Simaitis (Joachimum Symaytis)
N Luknė Sk.p. Magdalena Tamošauskaitė (Tomaszewska)

Šakaliai
1904-01-20 Mos. SIMAITIS Jonas Simaitis Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Simaitis
Gondlaukė Barbora Kusaitė Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Kulaliai
1873-02-14 Mos. SIMAITIS Juozapas Simaitis Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Rukai Ona Maniukaitė Leonas ir Kotryna Kaniavaitė Maniukai
Krakės
1921-01-25 Šač. SIMAITIS Juozapas Simaitis Juozapas ir Ona Piktuižytė Simaičiai
Rukai Elena Kazlauskytė Petras ir Domicėlė Viršilaitė Kazlauskiai
Jundulai Šač. p.
1798-11-06 Mos. SIMAITIS Jurgis Simaitis (Georgium Symaytis)

Kernai Kotryna Galdikaitė (Catharina Galdykowna)

Ledžiai
1892-11-24 Mos. SIMAITIS Jurgis Simaitis Dominykas ir Pranciška Vaitkutė Simaičiai N Kruopiai Plat.p. Rozalija Gedgaudaitė Mykolas ir Kotryna Kusaitė Gedgaudai
Kulaliai
1929-09-10 Mos. SIMAITIS Justinas Simaitis Juozapas ir Ona Piktuižytė Simaičiai
Rukai Veronika Kusaitė Petras ir Rozalija Venslauskaitė Kusai
Nevočiai
1877-02-07 Mos. SIMAITIS Kazimieras Simaitis Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Gondlaukė Ona Girdžiūnaitė Antanas ir Rozalija Strakšaitė Girdžiūnai
Rukai
1934-11-20 Mos. SIMAITIS Kazimieras Simaitis Kazimieras ir Ona Liutikaitė Simaičiai
Žebrokai Ona Kuprytė Kazimieras ir Uršulė Kontrimaitė Kupriai
Žebrokai
1773-02-07 Mos. SIMAITIS Motiejus Simaitis (Symaytis)

Ledžiai Magdalena Putkalytė (Putkalaty)

Žalgiriai
1762-01-31 Mos. SIMAITIS Petras Simaitis (Symaytis)

Kaukolikai Barbora Račienė (Raciowa)
N Kaukolikai
1798-02-06 Sal. SIMAITIS Petras Simaitis (Petrum Symaytis)

Erlėnai Sal. p. Jadvyga Valančiutė (Giedwigam Walącziowna)

Laiviai Sal. p.
1827-06-19 Mos. SIMAITIS Pranciškus Simaitis (Symaytis)


Julijona Miliūtė (Milowna)

Kernai
1892-01-28 Mos. SIMAITIS Pranciškus Simaitis Pranciškus ir Leokadija Barkutė Simaičiai
Šerkšniai Uršulė Narvilaitė Kajetonas ir Kotryna Butkutė Narvilai
Šaukliai
1912-07-15 Mos. SIMAITIS Pranciškus Simaitis Juozapas ir Ona Piktuižytė Simaičiai
Rukai Rozalija Šemetaitė Kazimieras ir Rozalija Nevardauskaitė Šemetos
Rukai
1938-06-05 Gr. SIMAITIS Pranciškus Simaitis Juozapas ir Stepanija Gričeliutė Simaičiai
Pelėkai Laukž. p. Barbora Laukytė Antanas ir Barbora Skersytė Laukiai
Grūšlaukė
1798-01-23 Sal. SIMAITIS Simonas Simaitis (Symonem Symaytis)

Skaudaliai Elena Abželtytė (Helenam Abželciowna)

Klausgalvai Sal. p.
1856-02-07 Mos. SIMAITIS Stanislovas Simaitis Pranciškus ir Barbora Miliutė Simaičiai
Kernai Pulcherija Ramonaitė (Ромоновною) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai
1887-02-03 Mos. SIMAITIS Stanislovas Simaitis Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai
Kernai Pranciška Baltrutytė Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Baltručiai
Krakės
1919-01-28 Mos. SIMAITIS Stanislovas Simaitis Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Simaitis
Gondlaukė Uršulė Šakinytė Aleksandras ir Uršulė Petrošiutė Šakiniai
Žebrokai
1933-07-16 Šač. SIMAITIS Steponas Simaitis Antanas ir Rozalija Petrutytė Simaičiai
Geidučiai Šač.p. Vaclova Statkutė Jonas ir Rozalija Statkai
Pagramančiai Šač. p.
1937-01-05 Šač. SIMAITIS Steponas Simaitis Antanas ir Rozalija Petrutytė Simaičiai N Geidučiai Šač.p. Aleksandra Kociutė Kajetonas ir Aleksandra Jazdauskaitė Kociai
Prialgai
1795-10-27 Mos. SIMAITIS Tadas Simaitis (Thaddeum Symaytis)

(Žalgiriai) Barbora Beinoriūtė (Barbara Beynorowna)

Žalgiriai1921-08-17 Šač. SIMAITIS–SIMUTIS Juozapas Simaitis Simutis Antanas ir Elena Ambrasaitė Simaičiai-Simučiai
Šačiai Ona Rušinskytė Petras ir Ona Zavalytė Rušinskiai
Kaukolikai Šač. p.1935-08-21 Aleks. SIMANAUSKIS Juozapas Simanauskis Adolfas ir Rozalija Jablonskytė Simanauskiai
Klaišiai Sk. p. Magdalena Joneikytė Jonas ir Magdalena Zubytė Joneikiai
Tryškių par.1934-02-03 Sal. SIMĖ Pranciškus Simė Pranciškus ir Konstancija Žilinskaitė Simės
Stropeliai Šateikių p. Kotryna Benetytė Pranciškus ir Ona Eglinskaitė Benečiai
Kūlsodis Sal. p.1863-11-19 Darb. SIMONAITIS Jonas Simonaitis Motiejus ir Julijona Venslauskaitė Simonaičiai
Darbėnai Monika Tumelytė Juozapas ir Pranciška Galdikaitė Tumeliai
Darbėnai1888-03-06 Mos. SIMONAVIČIUS Aleksandras Simonavičius Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Igariai Ona Riepšaitė Pranciškus ir Barbora Laukytė Riepšai
Daukšiai
1860-11-09 Mos. SIMONAVIČIUS Antanas Simonavičius Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai
Igariai Monika Adomauskaitė Mažonienė Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai N Šerkšniai
1894-02-27 Mos. SIMONAVIČIUS Antanas Simonavičius Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai N Mikulčiai Kotryna Jokšaitė Alkauskienė Izidorius ir Pranciška Staniutė Jokšai N Kernai
1926-01-05 Mos. SIMONAVIČIUS Antanas Simonavičius Aleksandras ir Ona Riepšaitė Simonavičiai
Daukšių Medsėdžiai Barbora Litvinaitė Juozapas ir Monika Butkutė Litvinai
Daukšiai
1761-05-16 Mos. SIMONAVIČIUS Dovydas Simonavičius (Symonowicz)

Igariai Marijona Bernytė (Bernowiczowna)

Žalgiriai
1794-06-17 Sal. SIMONAVIČIUS Jonas Simonavičius (Joannem Symonowicz)

Baidotai Sal. p. Elžbieta Bartašiutė (Elisabeth Bartasziowna)

Narėpai Sal. p.
1851-01-16 Mos. SIMONAVIČIUS Juozapas Simonavičius Jonas ir Petronėlė Kubiliutė Simonavičiai N
Magdalena Šateikytė Antanas ir Klara Pociutė Šateikiai
Šatraminiai
1852-05-13 Mos. SIMONAVIČIUS Juozapas Simonavičius Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai
Plaušiniai Viktorija Gedrimaitė Bonifacas ir Kotryna Jonkutė Gedrimai
Baksčiai
1924-02-26 Mos. SIMONAVIČIUS Juozapas Simonavičius Stanislovas ir Anelė Viskontaitė Simonavičiai
Igariai Veronika Žeimytė Kazimieras ir Rozalija Pukinskaitė Žeimiai
Šekai
1739-10-25 Lenk. SIMONAVIČIUS Jurgis Simonavičius (Symunowicz)

Mosėdžio p. Marijona Galdikaitė (Galdykale)

Lenkimų p.
1779-10-13 Mos. SIMONAVIČIUS Jurgis Simonavičius (Symonowicz)

Udraliai Kunigunda Mikutaitė (Mikutawiczayte)

Mikulčiai
1906-01-10 Mos. SIMONAVIČIUS Konstantinas Simonavičius Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Baksčiai Kotryna Kinčiutė Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Bobiliškės Mos. p.
1920-11-14 Mos. SIMONAVIČIUS Leonas Simonavičius Stanislovas ir Anelė Viskontaitė Simonavičiai
Igariai Ona Kaupaitė Jonas ir Ona Luotaitė Kaupai
Igariai
1930-10-19 Mos. SIMONAVIČIUS Leonas Simonavičius Leonas ir Juozapota Vilkaneckytė Simonavičiai
Žebrokai Magdalena Narkutė Antanas ir Albertina Aklytė Narkai
Žebrokai
1757-11-06 Mos. SIMONAVIČIUS Martynas Simonavičius (Symonowicz)

Šerkšniai Magdalena Rimkienė (Rymkiewicza)
N Kernai
1782-11-04 Mos. SIMONAVIČIUS Motiejus Simonavičius (Symonowicz)

Apuolė Marijona N............. ???

Urviai Mos.p.
1784-11-04 Mos. SIMONAVIČIUS Motiejus Simonavičius (Symonowicz)

Urviai Marcijona Nekrošiutė (Nakroszowna)

Urviai Mos.p.
1929-10-12 Mos. SIMONAVIČIUS Pranciškus Simonavičius Aleksandras ir Ona Riepšaitė Simonavičiai
Daukšiai Veronika Kniežaitė Jurgis ir Anastasija Jotkutė Kniežos
Daukšiai
1781-05-06 Mos. SIMONAVIČIUS Stanislovas Simonavičius (Symonowicz)

Igariai Konstancija Rapalyė (Rafalowiczowna)

Šatraminiai
1820-02-03 Mos. SIMONAVIČIUS Stanislovas Simonavičius (Stanislaum Symonowicz)

Igariai Barbora Pikturnaitė (Barbara Pikturnowna)

Ledžiai
1846-11-26 Mos. SIMONAVIČIUS Stanislovas Simonavičius (Semenowicza) Stanislovas ir Konstancija Rapalytė Simonavičiai N Igariai Ona Viščiūnaitė Baltramiejus ir Barbora Ažondenytė Viščiūnos
Igariai
1881-06-14 Mos. SIMONAVIČIUS Stanislovas Simonavičius (Семеновича) Stanislovas ir Ona Viščiūnaitė Simonavičiai
Igariai Anelė Viskontaitė Leonas ir Viktorija Vyniautaitė Viskontai
Gaubės
1757-01-23 Mos. SIMONAVIČIUS Tomas Simonavičius (Symonowicz)

Urkštiškiai Sk.p. Marijona Viršilaitė (Wirszylowna)

Kaukolikai1939-02-14 Lenk. SIMUTIS Adolfas Simutis Juozapas ir Julijona Rancaitė Simučiai
Palegija Barbora Skripkauskytė Juozapas ir Ona Baužytė Skripkauskiai
Juodeikiai
1939-11-28 Sal. SIMUTIS Adolfas Simutis Kazimieras ir Kazimiera Gagilaitė Simučiai
Salantai Marijona Šleiniutė Konstancijos Šleiniutės duktė
Salantai
1751-11-29 Mos. SIMUTIS Adomas Simutis (Symutis)


Marijona Paulauskaitė (Pawlowska)


1794-11-25 Sal. SIMUTIS Antanas Simutis (Antonium Symutis)

Šaučikai Sal. Par. Ona Petrošiutė (Annam Petroszowna)

Žūdgalis Sal. p.
1811-07-04 Mos. SIMUTIS Antanas Simutis (Antonium Symutis)

Šniukščiai Ona Andrutytė (Annam Androtowna)

Šniukščiai
1828-01-24 Mos. SIMUTIS Antanas Simutis Jurgis ir Rozalija Numgaudytė Simučiai
Tauzai Barbora Kinčiutė Juozapas ir Ona Macevičiuė Kinčiai
Udraliai
1832-02-09 Mos. SIMUTIS Antanas Simutis Mykolas ir Barbora Zebitytė Simučiai N Laiviai Sal.p. Barbora Lekniutė (Lechniowna) Juozapas ir Barbora Bričkutė Lekniai
Šniukščiai
1841-01-28 Mos. SIMUTIS Antanas Simutis Jurgis ir Rozalija Numgaudytė Simučiai N Udraliai Magdalena Rimkutė Jurgis ir Rozalija Vaškytė Rimkai
Udraliai
1842-01-20 Mos. SIMUTIS Antanas Simutis Motiejus ir Uršulė Giedraitė Simučiai
Šaukliai Barbora Lekstutytė Antanas ir Sofija Michelsonaitė Lekstučiai
Šaukliai
1905-10-25 Mos. SIMUTIS Antanas Simutis Leonas ir Agnė Kusaitė Simučiai N Skuodas Konstancija Skaraitė Juozapotas ir Barbora Danytė Skaros
Krakės
1912-01-31 Mos. SIMUTIS Antanas Simutis Monikos Simutytės, Juozapo d. sūnus
Naujukai Petronėlė Žuolytė Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
Šaukliai
1920-04-03 Mos. SIMUTIS Antanas Simutis Monikos Simutytės, Juozapo d. sūnus N Naujukai Konstancija Skersytė Kazimieras ir Konstancija Ertavičiutė Skersiai
Sėleniai Sal.p.
1935-08-19 Mos. SIMUTIS Antanas Simutis Pranciškus ir Magdalena Burbaitė Simučiai
Lenkimai Magdalena Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Bobiliškės
1939-01-16 Mos. SIMUTIS Antanas Simutis Antanas ir Petronėlė Žuolytė Simučiai
Šaučikai Sal. p. Monika Kazlauskaitė Kazimieras ir Grosilda Kniukštaitė Kazlauskai
Šaukliai
1814-04-28 Mos. SIMUTIS Augustinas Simutis (Augustinum Symutis)

Žalgiriai Barbora Butkutė_ Paulauskienė (Pawlowska)
N Šaukliai
1908-01-22 Mos. SIMUTIS Augustinas Simutis Dominykas ir Barbora Riepšaitė Simučiai
Žalgiriai Ona Riepšaitė Stanislovas ir Anastasija Galdikaitė Riepšai
Žalgiriai
1931-02-12 Sal. SIMUTIS Augustinas Simutis Monikos Simutytės s. N Žalgiriai Kotryna Žvinklytė Pranciškus ir Kotryna Pabrėžaitė Žvinkliai
Šaučikai Sal. p.
1937-02-09 Mos. SIMUTIS Augustinas Simutis Kazimieras ir Barbora Šemetaitė Simučiai
Ersla Amelija Skaraitė Pranciškus ir Monika Šmitaitė Skaros
Šakaliai
1782-02-10 Mos. SIMUTIS Dominykas Simutis (Simutowicz)

Večiai Lenk. p. Rozalija Kadytė (Kadewiczowna)

Žalgiriai
1784-10-11 Mos. SIMUTIS Dominykas Simutis (Simutowicz) pasikartojantis įrašas

Rozalija Kadytė (Kadewiczowna)

Žalgiriai
1817-06-12 Mos. SIMUTIS Dominykas Simutis (Dominicum Symutowicz)

Žalgiriai Magdalena Kelpšaitė (Magdalena Kielpszowna {Symutowiczowa})

Šaukliai
1854-05-25 Mos. SIMUTIS Dominykas Simutis Dominykas ir Magdalena Kaupaitė Simučiai
Žalgiriai Petronėlė Strazdauskaitė Juozapas ir Ona Janulytė Strazdauskai
Šatraminiai
1866-01-31 Mos. SIMUTIS Jokimas Simutis Antanas ir Barbora Kinčiutė Simučiai
Krakės Uršulė Šmitaitė Tadas ir Veronika Razmaitė Šmitos
Nevočiai
1757-05-29 Mos. SIMUTIS Jonas Simutis (Symutis)

Daukšiai Elžbieta Kusaitė (Kussowna)

Daukšiai
1820-11-17 Mos. SIMUTIS Jonas Simutis (Joannem Symutis)


Marijona Galdikaitė (Mariana Galdikowna Symutowa)

Šaukliai
1824-10-07 Sal. SIMUTIS Jonas Simutis (Joannem Symaytis)


Ieva Režikienė (Ewa Režykieny)
N Nasrėnai Sal. p.
1886-06-24 Sk. SIMUTIS Jonas Simutis (Сымутиса) Juozapas ir Juozapota Karaliutė Simučiai N Daukšiai Elžbieta Tumpytė Antanas ir Ona Mikulskytė Tumpiai
Skuodas
1914-02-16 Mos. SIMUTIS Julijonas Simutis Albertinas ir Ona Simučiai
Luknė Sk.p. Veronika Baguckytė Leonas ir Ona Jazbutytė Baguckiai
Tauzai
1924-03-04 Mos. SIMUTIS Julijonas Simutis Silvestras ir Ona Leilionaitė Simučiai N Tauzai Magdalena Žeimytė Kazimieras ir Antanina Strakšaitė Žeimiai
Bobiliškės Mos. p.
1938-02-21 Mos. SIMUTIS Julijonas Simutis Julijonas ir Veronika Baguckytė Simučiai
Tauzai Kazimiera Kažytė Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Kažiai
Tauzai
1774-11-07 Mos. SIMUTIS Juozapas Simutis (Symutowicz)

Šatraminiai Rozalija Lipšaitė (Lipszunskaty)

Šatraminiai
1786-11-26 Mos. SIMUTIS Juozapas Simutis (Josephus Symutowicz)

Žalgiriai Liucija Arlauskaitė (Liucia Arlowskowna)

Žalgiriai
1790-01-31 Mos. SIMUTIS Juozapas Simutis (Josephus Symutowicz)

Šaučikai Salant.par. Viktorija Zubaitė (Victoria Zubowiczowna)

Nevočiai
1814-02-03 Mos. SIMUTIS Juozapas Simutis (Josephum Symutowicz)


Magdalena Žvinklytė (Magdalenam Zwinklowna)

Šakalių Medsėdžiai Mos.p.
1814-02-08 Mos. SIMUTIS Juozapas Simutis (Josephum Symutowicz)

Daukšiai Juozapota Skorulskaitė (Josephatam Skorulska)

Kulaliai
1834-02-06 Mos. SIMUTIS Juozapas Simutis (Symutowicza) Dominykas ir Rožė Kadytė Simučiai
Žalgiriai Uršulė Baužytė (Bauzynska) Mykolas ir Felicijona Kubilaitė Baužiai
Daukšiai
1836-06-29 Mos. SIMUTIS Juozapas Simutis (Symutowicza) Juozapas ir Magdalena Žvinklytė Simučiai
Šatraminiai Veronika Mikštaitė Petrikienė Jurgis ir Kotryna Meškytė Mikštai N Palšiai
1856-01-10 Mos. SIMUTIS Juozapas Simutis Ksaveras ir Uršulė Žvinklytė Simučiai
Daukšiai Ona Berniutė (Бернiовною) Petras ir Ona Savickaitė Berniai (?)
Šatraminiai
1858-02-04 Mos. SIMUTIS Juozapas Simutis (Сымутовичъ) Dominykas ir Magdalena Kaupaitė Simučiai
Šatraminiai Monika Merkelytė Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai
Mosėdis
1878-01-11 Mos. SIMUTIS Juozapas Simutis Ksaveras ir Uršulė Žvinklytė Simučiai N Daukšiai Magdalena Šimkutė Gedrimienė Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai N Budvietė
1792-10-14 Mos. SIMUTIS Jurgis Simutis (Georgius Symutis)

Simaičiai Rozalija Numgaudaitė (Rozalia Numgaudziowna)

Simaičiai
1841-02-04 Mos. SIMUTIS Jurgis Simutis Augustinas ir Barbora Butkutė Simučiai
Žalgiriai Felicijona Bričkutė Stanislovas ir Agnė Tiškutė Bričkos
Šatraminiai
1883-02-27 Mos. SIMUTIS Jurgis Simutis Jurgis ir Barbora Žilytė Simučiai
Narvydžiai Sk.p. Vincenta Raudavičiutė Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai
Mikulčiai
1890-02-06 Mos. SIMUTIS Jurgis Simutis Dominykas ir Petronėlė Strazdauskaitė Simučiai
Žalgiriai Barbora Staniutė Dovydas ir Monika Šakinytė Staniai
Šakaliai
1748-01-28 Mos. SIMUTIS Kazimieras Simutis (Symutis)

Milkulčiai Ona Dabrytė (Dabrowna)

Šerkšniai
1752-06-18 Mos. SIMUTIS Kazimieras Simutis (Symutys)


Terezė Bučytė (Bacewiczowna)


1798-01-23 Mos. SIMUTIS Kazimieras Simutis (Cazimirum Symutowicz)

Girdžiūnai Sal.par. Marijona Putkalytė (Marianna Putkalowna)

Žebrokai
1878-05-10 Mos. SIMUTIS Kazimieras Simutis Dominykas ir Magdalena Kelpšaitė Simučiai
Žalgiriai Ona Paulauskaitė Jeronimas ir Barbora Giedraitė Paulauskai
Palšiai
1903-06-15 Mos. SIMUTIS Kazimieras Simutis Dominykas ir Barbora Riepšaitė Simučiai
Žalgiriai Barbora Šemetaitė Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla
1910-09-21 Mos. SIMUTIS Kazimieras Simutis Jonas ir Kotryna Ramanauskaitė Simučiai N Šač.p. Agota Grabytė Kuprienė Monikos Grabytės dukra N Mos.p.
1937-11-26 Sk. SIMUTIS Kazimieras Simutis Pranciškus ir Ona Kairytė Simučiai N Maž. Rušupiai Bronislova Nikartaitė Jurgis ir Anastasija Pliuškytė Nikartai
Maž. Rušupiai
1868-01-17 Sal. SIMUTIS Konstantinas Simutis Juozapass ir Uršulė Baužytė Simučiai
Žalgiriai Ona Skersytė Antanas ir Monika Zubaitė Skersiai
Juodupėnai Sal. p.
1929-02-05 Mos. SIMUTIS Konstantinas Simutis Juozapas ir Barbora Savickaitė Simučiai
Žalgiriai Uršulė Eidėjutė Antanas ir Anastasija Riepšaitė Eidėjai
Žalgiriai
1823-01-24 Mos. SIMUTIS Ksaveras Simutis (Xaverium Symutis)


Uršulė Žvinklytė (Ursula Žwinklowna)

Kernai
1780-05-15 Mos. SIMUTIS Mykolas Simutis (Symutis)
N Šatraminiai Kotryna Zaburaitė (Zabraty)

Šatraminiai
1653-11-09 Sal. SIMUTIS Motiejus Simutis (Simutaytis)

Kumpikai Gr. p. Dorota Reliugaitė (Ralugayte)

Kumpikai Gr. p
1812-11-24 Mos. SIMUTIS Motiejus Simutis (Matheum Symutis)


Uršulė Giedraitė (Ursulla Giedrowna)


1820-06-29 Mos. SIMUTIS Motiejus Simutis (Matheum Symutis)

Daukšiai Barbora Butkutė (Barbara Butkiewiczowna)

Daukšiai
1822-06-12 Lenk. SIMUTIS Pranciškus Simutis (Symutowicz)

Plaušiniai Barbora Kniežaitė

Večiai
1885-11-19 Mos. SIMUTIS Pranciškus Simutis Kazimieras ir Kotryna Razmaitė Simučiai
Šatraminiai Konstancija Markaitytė Feliksas ir Agnė Laukytė Markaičiai
Šatraminiai
1901-02-06 Mos. SIMUTIS Pranciškus Simutis Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Simučiai

Magdalena Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1912-04-15 Mos. SIMUTIS Pranciškus Simutis Pranciškus ir Kotryna Klovaitė Simučiai
Narvydžiai Sk.p. Amelija Anužytė Pranciškus ir Barbora Petrošiutė Anužiai
Budvietė
1918-06-25 Mos. SIMUTIS Pranciškus Simutis Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai
Žalgiriai Barbora Pilibaitytė Antanas ir Veronika Žiobakaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1858-02-03 Mos. SIMUTIS Raimundas Simutis (Сымутисъ) Juozapas ir Juozapota Skaraitė Simučiai
Daukšiai Emilijona Kusaitė Pranciškus ir Monika Laukytė Kusai
Kulaliai
1887-01-27 Mos. SIMUTIS Silvestras Simutis Silvestras ir Ona Simaitytė Simučiai
Luknė Sk.p. Ona Leilionaitė Antanas ir Ona Tilškytė Leilionai
Bobiliškės Mos. p.
1743-10-27 Mos. SIMUTIS Stanislovas Simutis (Symutis)

Lenkimai Rožė Mickutė (Mickayte)

Drupiai Mos.p.
1880-02-06 Mos. SIMUTIS Stanislovas Simutis Stanislovas ir Ona Viščiūnaitė Simučiai
Igariai Kunegunda Žilinskaitė Baguckienė Grigienė Pranciškus ir Pranciška Valančiūtė Žilinskai N Igariai
1937-02-08 Mos. SIMUTIS Valerijonas Simutis Leonas ir Barbora Puškoriutė Simučiai
Veitai Lenk.p. Eleonora Galdikaitė Jonas ir Uršulė Šakinytė Galdikai
Mosėdis
1919-11-27 Mos. SIMUTIS Vincentas Simutis Zigmantas ir Petronėlė Simučiai
Lenk.p. Magdalena Bakstytė Kazimieras ir Magdalena Žiobakaitė Baksčiai
Kernai1724-01-23 Mos. SINBUKAS Jonas Sinbukas (Synbukaytis)

Notėnai Ieva Žemaitytė (Žiemaite)

Prialgai1762-01-17 Mos. SIRPUTIS Jonas Sirputis (Syrputowicz)

Erkšva Yl.p. Joana Beniulytė (Beniulewiczowna)

Rumšaičiai1811-11-28 Mos. SIRUTIS Jonas Sirutis (Joannem Syrutowicz)

Rušupiai Sk.p. Barbora Kubiliūtė (Barbara Kubilowna)

Daukšiai
1938-02-22 Šač. SIRUTIS Liudvikas Sirutis Simonas ir Barbora Gramaliauskaitė Siručiai
Apuolė Veronika Jonauskaitė Antanas ir Pranciška Leiliūnaitė Jonauskai
Barviai Šač. p.
1798-01-23 Yl. SIRUTIS Mykolas Sirutis (Michaelem Syruttowicz)

Dvaralis Yl. p. Elena Rubinskaitė (Helennem Rubinska)

Gesalai Yl. p.
1728-10-22 Lenk. SIRUTIS Pranciškus Sirutis (Syrutis)


Magdalena Rubikaitė (Rubikale)


1843-11-09 Sk. SIRUTIS Silvestras Sirutis Dominykas ir Petronėlė Raudonytė Siručiai
Kulai Sk. p. Ona Jakubavičiutė (Jakubowiczowna) Dovydas ir Barbora Aleknaitė Jakubavičiai
Kulai Sk. p.1758-10-22 Mos. SIRVYDAS Izidorius Sirvydas (Syrwid)


Magdalena Vaitilaitė (Woytylowiczew...)

Drupiai Mos.p.1711-02-01 Mos. SIUDKAITIS Kazimieras Siudkaitis (Siudkaytis)

Pesčiai Sk.p. Elžbieta Kazbaraitytė (Kasparayte)

Šatraminiai1828-02-05 Mos. SKALIŠIUS Antanas Skališius Tomas ir Marijona Miliutė Skališiai N Bratikai Ona Skurvyditė (Skorwidowna) Chrizostomas ir Julijona Buivydaitė Skurvydai
Giedgaudžiai
1841-11-18 Mos. SKALIŠIUS Jonas Skališius Andrius ir Kotryna Zubaitė Skališiai
Igariai Pulcherija Rimkutė Juozapas ir Barbora Mikutaitė Rimkai
Šatraminiai
1852-11-25 Mos. SKALIŠIUS Kazimieras Skališius Kazimieras ir Kotryna Kaulinytė Skališiai
Plaušiniai Antanina Karaliutė Luotienė Baltramiejus ir Ona Narvilaitė Karaliai N Tėveliai
1820-01-27 Mos. SKALIŠIUS Kazimieras Skališius (Cazimirum Skaliszius)

Krakės Kotryna Kaulinytė (Catharina Kawlinowna)

Nevočiai
1834-01-30 Mos. SKALIŠIUS Mykolas Skališius Andrius ir Kotryna Zubaitė Skališiai
Igariai Ona Adomauskaitė Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai
Šerkšniai
1787-02-18 Mos. SKALIŠIUS Motiejus Skališius (Skaliszius)

Stripiniai Yl.p. Ona Mockutė (Mockiewiczowna)

Tauzai
1775-09-14 Mos. SKALIŠIUS Tomas Skališius (Skaliszys)

Girdeniai Yl.p. Marijona Galinskienė (Halinska)
N Geidučiai Mos.p.

SKARA ir SKARULSKAS1843-02-12 Sk. SKARULSKAS Antanas Skarulskas (Skorulskiego) Antanas ir Juozapota Jakutytė Skarulskiai
Skuodas Veronika Raudytė Vincas ir Terezė Nosevičiutė Raudžiai
Skuodas
1852-11-25 Mos. SKARA Antanas Skara (Скары) Antanas ir Magdalena Tarvydaitė Skaros
Daukšiai Ona Lindenytė Jonas ir Magdalena Baguckytė Lindeniai
Daukšiai
1898-11-24 Mos. SKARULSKAS Bonifacas Skarulskas (Cкорульскаго) Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skarulskai
Šniukščiai Barbora Jablonskytė Jokimas ir Barbora Vainoraitė Jablonskiai
Šatraminiai
1821-01-11 Mos. SKARA Chrizostomas Skara (Chrizastomum Skara)


Petronėlė Šlektaitė (Petronilla Szliektowna)

Kroki
1864-06-02 Mos. SKARA Ignotas Skara (Скары) Chrizostomas ir Petronėlė Šlektaitė Skaros
Žebrokai Antanina Mažrimaitė Kajetonas ir Barbora Škimelytė Mažrimai
Žebrokai
1892-04-28 Mos. SKARA Ignotas Skara (Скаревича) Chrizostomas ir Petronėlė Šlektaitė Skaros N Žebrokai Jadvyga Vainoraitė Motiejus ir Domicėlė Senkutė Vainorai
Žebrokai
1852-01-15 Mos. SKARULSKAS Jokimas Skarulskas (Cкорульскаго) Juozapas ir Julijona Putkalytė Skarulskiai
Kulaliai Ona Laukytė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai
Žebrokai
1852-08-18 Mos. SKARA Jokimas Skara (Скары) Chrizostomas ir Petronėlė Šlektaitė Skaros
Igariai Uršulė Tarvydaitė Tadas ir Jadvyga Simutytė Tarvydai
Igariai
1726-01-27 Mos. SKARA Jonas Skara (Skaraytis)

Mosėdis Marijona Šačiaitė (Szatayte)

Baksčiai
1783-11-03 Mos. SKARA Jonas Skara (Skorulski)

Nevočiai Ona Gedrimaitė (Giedrymowna)

Plaušiniai
1788-11-28 Mos. SKARA Jonas Skara (Joanes Skorulski)

Nevočiai Magdalena Ribinskaitė (Magdalena Rybinska)

Ersla
1817-01-23 Mos. SKARULSKAS Jonas Skarulskas (Joannem Skorulski)

Nevočiai Scholastina Ramonaitė (Scholasta Romanowska)

Mosėdis
1837-02-09 Mos. SKARA Jonas Skara (Skaria) Juozapas ir Magdalena Biliunaitė Skaros N Paluknė Sk.p. Ona Vaitilaitėtė Lukošienė Steponas ir Elena Mikutaitė Vaitelavičiai N Šekai
1848-01-20 Mos. SKARA Jonas Skara (Skary) Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros
Bobiliškės Mos. p. Magdalena Tilškytė Mykolas ir Scholastija Jonkutė Tilškiai
Bobiliškės Mos. p.
1849-06-29 Mos. SKARA Jonas Skara (Скариса) Juozapas ir Julijona Putkalytė Skaros
Kulaliai Magdalena Pilibaitytė Brincienė Stanislovas ir Kotryna G. Pilibaičiai N Kulaliai
1859-11-24 Darb. SKARA Jonas Skara (Скарульскаго) Jurgis ir Elena Budrikytė Skaros
Vaineikiai Darb. p. Anastasija Prišmontaitė Juozapas ir Liudvika Budrytė Prišmontai
Vaineikiai Darb. p.
1865-06-16 Mos. SKARA Jonas Skara (Скары) Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros N Krakės Monika Leilionaitė Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Kusai
1876-01-16 Mos. SKARA Jonas Skara (Скара) Chrizostomas ir Petronėlė Šlektaitė Skaros
Igariai Kotryna Sėlenytė Laureckienė Stanislovas ir Viktorija Abrutytė Sėleniai N Naujukai
1879-05-22 Mos. SKARA Jonas Skara (Скары) Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Kulaliai Petronėlė Palenskytė Jonas ir Agota Tilškytė Palenskiai
Naujukai
1880-02-13 Mos. SKARA Jonas Skara (Скары) Jonas ir Ona Vaitilaitė Skaros
Kernai Anastasija Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1917-07-01 Mos. SKARA Jonas Skara Povilas ir Pranciška Mažonaitė Skaros N Paluknė, Sk.p. Anastasija Kazbaraitytė Jurgis ir Barbora Monstvilaitė Kazbaraičiai
Kusai
1921-01-25 Mos. SKARA Jonas Skara Jonas ir Petronėlė Palenskytė Skaros
Naujukai Barbora Petkutė Antanas ir Ieva Petrutytė Petkai
Gondlaukė
1808-01-13 Mos. SKARULSKAS Juozapas Skarulskas (Jozephum Skorulski)

Kulaliai Julijona Putkalytė (Juliana Putkalowna)

Žebrokai
1832-02-16 Mos. SKARULSKAS Juozapas Skarulskas (Skorulskiego) Jonas ir Ona Gedrimaitė Skarulskai N Kulaliai Barbora Ketlerytė (Kietlerowna) Tadas ir Elžbieta Jablonskytė Ketleriai
Šakalių Medsėdžiai
1847-07-01 Mos. SKARULSKAS Juozapas Skarulskas (Skarulskiego) Juozapas ir Julijona Putkalytė Skarulskai
Kulaliai Barbora Motuzaitė (Matuzowna) Stanislovas ir Elena Vaškytė Motuzos (Motuzow)
Naujukai
1859-07-14 Mos. SKARA Juozapotas Skara (Скары) Chrizostomas ir Petronėlė Šlektaitė Skaros
Bobiliškės Mos. p. Barbora Daniutė (Дановною) Motiejus ir Kotryna Kuprytė Daniai
Bobiliškės Mos. p.
1870-02-10 Mos. SKARA Juozapas Skara (Скары) Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Kulaliai Anelė Laureckytė Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Šerkšniai
1879-10-21 Sal. SKARA Juozapas Skara (Скары) Jurgis ir Elena Budrikytė Skaros
Latveliai Gr. p. Ona Petkutė Laučienė Juozapo Laučiaus našlė N Grūšlaukė
1919-08-17 Mos. SKARA Juozapas Skara (Skarulskas ?) Bonifacas ir Barbora Jablonskytė Skaros
Šerkšniai Anastasija Bakstytė Juozapas ir Anastasija Petrikaitė Baksčiai
Luknė Sk.p.
1921-01-24 Sk. SKARA Juozapas Skara Antanas ir Vincenta Nikartaitė Skaros
Pakalniškiai Aleks. p. Ona Narmontaitė Leonas ir Veronika Šlečkutė Narmontai
Narvydžiai Sk. p.
1939-01-19 Mos. SKARA Juozapas Skara Jokimas ir Agnė Serapinaitė Skaros
Kulaliai Petronėlė Butkutė Jeronimas ir Kotryna Vaitkutė Butkai
Šniukščiai
1758-08-01 Mos. SKARA Jurgis Skara (Skara)

Gaubės Justina Galdikienė (Galdykowa)
N Gaubės
1882-01-12 Mos. SKARA Jurgis Skara (Скары) Jurgis ir Magdalena Abdulskytė Skaros
Juodeikiai Lenk.p. Uršulė Račkauskaitė Florijonas ir Monika Meškytė Račkauskai
Nevočiai
1896-04-28 Mos. SKARA Jurgis Skara (Скары) Onos Skaraitės sūnus N Šatraminiai Anastasija Riepšaitė Mykolas ir Anastasija Baužytė Riepšai

1882-04-27 Mos. SKARA Jurgis Skara (Скары) Onos Skaraitės sūnus
Daukšiai Barbora Vaserytė Mykolas ir Anastasija Ukrinaitė Vaseriai
Šatraminiai
1930-01-15 Mos. SKARA Kazimieras Skara Jonas ir Barbora Strakšaitė Skaros
Šakaliai Petronėlė Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Šakinytė Šmitai
Šakaliai
1745-10-30 Lenk. SKARA Kazimieras Skara (Skorulski)


Judita Simonavičiutė (Symonowiczowna)


1901-01-30 Mos. SKARA Kazimieras Skara (Скара) Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Šakaliai Monika Jonušaitė Jokimas ir Ona Cibirikaitė Jonušai
Virbalai
1886-11-25 Mos. SKARA Kazimieras Skara (Скариса) Ignotas ir Antanina Mažrimaitė Skaros
Mikulčiai Domicėlė Kubilaitė Jonas ir Kotryna Simutytė Kubilai
Naujukai
1938-02-27 Lenk. SKARA Konstantinas Skara Konstantinas ir Barbora Šleiniutė Skaros
Kernai Stanislova Joskaudaitė Vincentas ir Emilija Skersytė Joskaudai
Veitai
1890-10-02 Mos. SKARA Leonas Skara (Скары) Leonas ir Barbora Daniutė Skaros
Krakės Anele Girdžiūnaitė (Геджюновъ) Antanas ir Uršulė Skersytė Girdžiūnai
Giršiniai
1934-05-01 Lenk. SKARA Leonas Skara Leonas ir Marijona Ramonaitė Skaros
Juodeikiai Lenk. p. Monika Pudžmytė Juozapas ir Julijona Petrauskaitė Pudžmiai
Žemytė Lenk. p.
1759-08-05 Mos. SKARA Mykolas Skara (Skorulski)


Elena Malūkienė (Malukowiczowa)
N Kernai
1819-11-25 Mos. SKARA Petras Skara (Petrum Skorulski)


Uršulė Milerytė (Urszula Milerowna)

Kulaliai
1857-02-17 Mos. SKARA Petras Skara (Скары) Juozapas ir Marcijona Strėlaitė Skaros
Šatraminiai Ona Valančauskaitė Motiejus ir Joana Gečaitė Valančauskai
Šerkšniai
1914-02-11 Mos. SKARA Povilas Skara (Скара) Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros
Šniukščiai Petronėlė Stončiutė (Cтанчаитевной) Ignotas ir Petronėlė Butkutė Stončaičiai
Šaukliai
1939-11-19 Sal. SKARA Pranciškus Skara Jonas ir Petronėlė Polenskaitė Skaros
Mosėdis Jadvyga Alčiauskytė Pranciškus ir Barbora Ramonaitė Alčiauskai
Skaudaliai
1853-01-20 Mos. SKARA Pranciškus Skara (Скары) Juozapas ir Ona Jackutė Skaros
Šakaliai Barbora Venslauskaitė Kazberavičienė Kazimieras ir Elena Griciutė Venslauskai N Šakaliai
1863-11-26 Mos. SKARA Pranciškus Skara (Скары) Petras ir Uršulė Milerytė Skaros
Šniukščiai Marijona Bužinauskytė (Бужановскою) Jonas ir Morta Jazumaitė Bužinauskiai
Šniukščiai
1877-01-19 Mos. SKARA Pranciškus Skara (Скары) Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros
Budvietė Matilda Zabytytė Intienė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai N Budvietė
1891-03-03 Mos. SKARA Pranciškus Skara (Скары) Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Šakaliai Monika Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai
1932-04-27 Mos. SKARA Stanislovas Skara Jurgis ir Uršulė Račkauskaitė Skaros
Juodeikiai Lenk.p. Bronislova Jonkutė Antanas ir Monika Končiutė Jonkai
Naujukai
1936-07-19 Lenk. SKARA Vincentas Skara Jurgis ir Uršulė Račkauskaitė Skaros
Juodeikiai Lenk. p. Elena Staniutė Skripkauskienė Aleksandras ir Ona Paulauskaitė Staniai N Juodeikiai Lenk. p.

SKARULSKAS žiūrėti SKARA


1771-11-24 Mos. SKAUDVILAS Juozapas Skaudvilas (Skawdwylls)


Ona Montwydaitė (Mątwidaty)

Derkinčiai1868-05-12 Šač. SKENSGAILA Antanas Skensgaila (Скизгайлы) Mykolas ir Elena Mikutaitė Skensgailos
Bratikai Šač. p. Uršulė Andriekutė Palubinskienė Jonas ir Ona Jakubauskaitė Andriekai N Lukošaičiai Šač. p.1842-10-13 Mos. SKERSIS Antanas Skersis Stanislovas ir Elžbieta Dimaitė Skersiai
Daukšiai Juozapota Kubiliutė Dominykas ir Barbora Šimkutė Kubiliai
Kernai
1865-02-15 Mos. SKERSIS Antanas Skersis Antanas ir Juozapota Kubiliutė Skersiai
Šakaliai Pranciška Liebutė Tadas ir Marijona Skersytė Liebai
Medsėdžiai
1895-02-07 Mos. SKERSIS Antanas Skersis Antanas ir Veronika Kazlauskaitė Skersiai
Kulai Sk.p. Elena Petrauskaitė Juozapas ir Kotryna Viskontaitė Petrauskai
Daukšiai
1929-11-30 Sal. SKERSIS Antanas Skersis Antanas ir Juozapota Lukošiutė Skersiai
Platelių p. Albina Motužytė Pranciškus ir Monika Gasauskaitė Motužiai
Reketė Sal. p.
1927-02-13 Sal. SKERSIS Augustinas Skersis Juozapas ir Veronika Milašiutė Skersiai
Skaudaliai Magdalena Anastasija Kubiliutė Jonas ir Anastasija Smulkytė Kubiliai
Jakštaičiai
1820-02-08 Mos. SKERSIS Baltramiejus Skersis (Bartholomeum Skiersis)

Daukšiai Magdalena Mikutaitė (Magdalena Mikutowna)

Daukšiai
1711-01-18 Mos. SKERSIS Dovydas Skersis (Skiersis)

Mikulčiai Elžbieta Juknaitė (Juhniowa)

Daukšiai
1938-05-04 Lenk. SKERSIS Dovydas Skersis Dovydas ir Barbora Viršilaitė Skersiai
Ežkepiai Darbėnų p. Stanislova Čižauskytė Aleksandras ir Magdalena Subatauskytė Čižauskiai
Palegija
1845-01-26 Mos. SKERSIS Feliksas Skersis (Skiersiow) Antanas ir Barbora Vaškytė Skersiai
Daukšiai Elena Petkutė Benediktas ir Magdalena Jakutytė Petkai
Daukšiai
1939-02-15 Sal. SKERSIS Ignotas Skersis Ignotas ir Barbora Leliugaitė Skersiai
Reketė Sal. p. Eugenija Burbaitė Feliksas ir Barbora Jasevičiutė Burbos
Reketė Sal. p.
1821-06-14 Mos. SKERSIS Jeronimas Skersis (Heronimum Skiersinski)


Magdalena Alpaitė (Magdalena Alpowna)

Šakaliai
1821-05-10 Mos. SKERSIS Jonas Skersis (Joannem Skierszynski)

Daukšiai Uršulė Eidėjūtė (Urszula Eydiejowna )

Šakaliai
1856-10-09 Darb. SKERSIS Jonas Skersis (Скярсиса) Jonas ir Teodora Preibytė Skersiai
Barkeliai Monika Zoberniutė Tadas ir Magdalena Jurkšaitė Zoberniai
Darbėnai
1861-01-31 Darb. SKERSIS Jonas Skersis (Скярсиса) Jonas ir Rozalija Rimkutė Skersiai
Vaineikiai Darb. p. Ona Šopagaitė Antanas ir Joana Petrauskytė Šopagos
Darbėnai
1794-01-14 Sal. SKERSIS Juozapas Skersis (Josephum Skerzis)


Marijona Dunauskaitė (Marianam Dunowska)

Reketė Sal. p.
1845-11-13 Mos. SKERSIS Juozapas Skersis (Skiersiow) Juozapas ir Magdalena Domarkaitė Skersiai
Šatraminiai Juozapota Mosteikaitė Jonas ir Ona Šeputytė Mosteikos
Šatraminiai
1855-10-25 Mos. SKERSIS Juozapas Skersis Jonas ir Uršulė Eidėjutė Skersiai
Daukšiai Uršulė Žilinskaitė Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskai
Daukšiai
1858-02-02 Mos. SKERSIS Juozapas Skersis Pranciškus ir Elena Galdikaitė Skersiai
Margininkai Lenk.p. Uršulė Kazbaravičiutė Riepšienė Martynas ir Ona Burbaitė Kazbaravičiai N Žalgiriai
1873-11-21 Mos. SKERSIS Juozapotas Skersis Laurynas ir Monika Lengvinaitė Skersiai N Ledžiai Barbora Mažonaitė Adomas ir Ona Baltrutytė Mažonai
Udraliai
1875-11-10 Mos. SKERSIS Juozapas Skersis Antanas ir Juozapota Kubiliutė Skersiai
Šakaliai Barbora Veitaitė Juozapas ir Barbora Plaušinytė Veitai
Kernai
1878-09-18 Mos. SKERSIS Juozapas Skersis Antanas ir Juozapota Kubiliutė Skersiai N Šakaliai Ona Dargytė Juozapas ir Barbora Milinskaitė Dargiai
Plaušiniai
1884-01-30 Mos. SKERSIS Juozapas Skersis Juozapas ir Juozapota Mosteikaitė Skersiai
Mosėdis Elena Vaserytė Feliksas ir Uršulė Tamošauskaitė Vaseriai
Igariai
1906-11-28 Mos. SKERSIS Juozapas Skersis Pranciškus ir Elena Žvaginytė Skersiai
Daukšiai Ieva Mineikytė Klemensas ir Viktorija Puškoriutė Mineikiai
Daukšiai
1928-08-04 Mos. SKERSIS Juozapas Skersis Juozapas ir Amelija Kuprytė Skersiai
Veitai Kotryna Kontrimaitė Onos Kontrimaitės dukra
Rukai
1762-07-11 Mos. SKERSIS Kazimieras Skersis (Skiarsis)

Imbarė Sal.p. Magdalena Mončytė (Mączowna)

Kulaliai
1856-01-24 Darb. SKERSIS Kazimieras Skersis (Скерсиса) Jonas ir Elžbieta Dikaitė Skersiai N Lazdininkai Darb. p. Anastasija Galdikaitė Juozapas ir Barbora Keraitė Galdikas
Lazdininkai Darb. p.
1869-02-11 Mos. SKERSIS Kazimieras Skersis Jurgis ir Barbora Burbaitė Skersiai
Juodeikiai Lenk.p. Barbora Vaškytė Kazimieras ir Monika Mockutė Vaškiai
Kernai
1925-11-18 Mos. SKERSIS Kazimieras Skersis Pranciškus ir Petronėlė Bytautaitė Skersiai
Šatraminiai Ona Šedvydytė Juozapas ir Ona Kazbaravičiutė Šedvydžiai
Šatraminiai
1934-02-06 Lenk. SKERSIS Kazimieras Skersis Antanas ir Elena Petrauskytė Skersiai
Kulai Sk. p. Stanislova Skersytė Juozapas ir Barbora Baužytė Skersiai
Litvinai Lenk. p.
1910-09-27 Mos. SKERSIS Konstantinas Skersis Laurynas ir Ona Vaškytė Skersiai
Budriai Sufija Dvarionaitė Pranciškus ir Cecilija Vaserytė Dvarionai
Žebrokai
1914-06-17 Mos. SKERSIS Konstantinas Skersis Juozapas ir Konstancija Mockutė Skersiai
Mosėdis Ona Petročiutė Juozapas ir Rožė Urnikytė Petrošiai
Kulaliai
1920-05-16 Mos. SKERSIS Konstantinas Skersis Juozapas ir Konstancija Mockutė Skersiai N Šerkšniai Uršulė Staniutė Stanislovas ir Ona Intaitė Staniai
Gondlaukė
1924-02-19 Mos. SKERSIS Konstantinas Skersis Laurynas ir Ona Vaškytė Skersiai N Daukšiai Veronika Staniutė Juozapas ir Ona Žvinklytė Staniai
Kernai
1868-02-11 Mos. SKERSIS Laurynas Skersis Laurynas ir Monika Lengvinaitė Skersiai
Ledžiai Ona Vaškytė Antanas ir Uršulė Klovaitė Vaškiai
Budriai
1894-08-16 Mos. SKERSIS Leonas Skersis Antanas ir Veronika Kazlauskaitė Skersiai
Kulai Sk.p. Ona Ramonaitė Kubilienė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai N Daukšiai
1898-02-10 Mos. SKERSIS Leonas Skersis Juozapas ir Konstancija Mockutė Skersiai
Mosėdis Ona Kaubraitė Dominykas ir Ona Bieliauskaitė Kaubrės
Šaukliai
1921-02-06 Mos. SKERSIS Leonas Skersis Antanas ir Veronika Kazlauskaitė Skersiai N Mosėdžio p. Elena Markauskaitė Jonas ir Elena Šedvydytė Markauskai
Mosėdžio p.
1936-04-24 Šateik. SKERSIS Leonas Skersis Leonas ir Ona Kaubrytė Skersiai

Julijona Ticaitė


1825-02-03 Sal. SKERSIS Mikalojus Skersis (Nicolaum Skersis)

Skaudaliai Sal. p. Magdalena Pikturnaitė (Magdalena Pikturnaly)

Reketė Sal. p.
1860-07-19 Darb. SKERSIS Mykolas Skersis Chrizostomas ir Marijona Pleškytė Skersiai
Lazdininkai Darb. p. Pranciška Benetytė Jankauskienė Jonas ir Barbora Narauskytė Benečiai N Darbėnai
1881-08-16 Sal. SKERSIS Mykolas Skersis Juozapotas ir Uršulė Žilinskytė Skersiai
Salantai Ona Jonkutė Tadas ir Urūulė Milašiutė Jonkai
Žalimai Sal. p.
1856-01-26 Mos. SKERSIS Pranciškus Skersis Juozapas ir Magdalena Domarkaitė Skersiai
Šatraminiai Felicijona Liebutė Kazimieras ir Judita Simutytė Liebai
Daukšiai
1867-11-28 Mos. SKERSIS Pranciškus Skersis Jonas ir Uršulė Eidėjutė Skersiai
Daukšiai Elena Žvaginytė Jonas ir Monika Bernytė Žvaginiai
Daukšiai
1895-02-07 Sk. SKERSIS Pranciškus Skersis Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai
Šatraminiai Petronėlė Bitautaitė Antanas ir Anelė Šemetaitė Bitautai
Skuodas
1901-01-29 Sal. SKERSIS Pranciškus Skersis Juozapas ir Ona Buivydaitė Skersiai
Skaudaliai Zuzana Žvinklytė Kazimieras ir Ona Venckutė Žvinkliai
Kūlsodis Sal.p
1902-02-12 Sal. SKERSIS Pranciškus Skersis Pranciškus ir Elena Žvaginytė Skersiai
Daukšiai Monika Nikontaitė Eduardas ir Monika Bružaitė Nikontai
Narėpai Sal. p.
1932-11-07 Mos. SKERSIS Pranciškus Skersis Pranciškus ir Petronėlė Bytautaitė Skersiai
Šatraminiai Ona Gedrimaitė Petras ir Ona Karevičiutė Gedrimai
Budriai
1933-02-21 Mos. SKERSIS Pranciškus Skersis Pranciškus ir Salomėja Laukytė Skersiai
Žutgalė Sal.p. Bronislova Pučkoriutė Kazimieras ir Julijona Gaubytė Pučkoriai
Ledžiai
1933-06-28 Mos. SKERSIS Pranciškus Skersis Mykolas ir Ona Jonkauskaitė Skersiai N Salantai Bronislova Jasevičiutė Ronkaitienė Kazimieras ir Ieva Stonkutė Jasevičiai N Šatraminiai
1812-11-24 Mos. SKERSIS Stanislovas Skersis (Stanislaum Skiersinski)


Elžbieta Dimaitė (Elisabetham Dymowna)

Daukšiai1653-05-10 Sal. SKILANDIS Petras Skilandis (Skilundaytys)

Jurgaičiai Ona Gineitytė (Ginayte)

Nasrėnai Kaln. p.1906-01-10 Mos. SKIRBUTAS Antanas Skirbutas Jonas ir Barbora Narbutaitė Skirbutai
Kulaliai Barbora Dvarionaitė Antanas ir Barbora Mažonaitė Dvarionai
Kulaliai
1829-02-26 Mos. SKIRBUTAS Juozapas Skirbutas Feliksas ir Barbora Meškytė Skirbutai
Tuzai Sal.p. Kotryna Rumbutytė Juozapas ir Barbora Aklytė Rumbučiai
Šaukliai1809-01-12 Mos. SKIRUTIS Aloyzas Skirutis (Aloizium Skirutowicz)

Igariai Antanina Mažutytė (Antonina Mažutowna)

Žalgiriai
1798-01-30 Šač. SKIRUTIS Antanas Skirutis (Antonium Skirutowicz)


Ona Paulauskaitė (Anna Pawlowska)

Šačiai
1841-01-12 Mos. SKIRUTIS Dominykas Skirutis Aloyzas ir Antanina Mažutytė Skiručiai
Mosėdis Monika Baltrimaitė Izidorius ir Rozalija Dobrovolskytė Baltrimai
Mosėdis
1867-01-24 Mos. SKIRUTIS Jokimas Skirutis Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai
Budriai Juozapota Giedraitė (Гидровною) Jonas ir Kotryna Gulkytė Giedros
Budriai
1876-02-09 Mos. SKIRUTIS Jokimas Skirutis Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai N Šaukliai Kotryna Pučinskaitė Antanas ir Kotryna Motuzaitė Pučinskai
Šaukliai
1894-11-03 Mos. SKIRUTIS Jonas Skirutis Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai

Elena Veitaitė Leopoldas ir Ona Naumeckytė Veitai
Mosėdis
1923-11-17 Mos. SKIRUTIS Juozapas Skirutis Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai
Šerkšniai Justina Laukytė Steponas ir Monika Mosteikaitė Laukiai
Rukai
1792-11-22 Mos. SKIRUTIS Jurgis Skirutis (Georgius Skirutis)

Tauzai Barbora Gikaraitė (Barbara Gikarowna)

Mosėdis
1830-02-11 Mos. SKIRUTIS Kazimieras Skirutis Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai
Šerkšniai Joana Petrikaitė Antanas ir Barbora Bričkutė Petrikai
Šniukščiai
1885-04-09 Mos. SKIRUTIS Kazimieras Skirutis Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai
Šerkšniai Barbora Juozaitytė Ipolitas ir Juozapota Grabytė Juozaičiai
Šerkšniai
1909-02-08 Mos. SKIRUTIS Kazimieras Skirutis Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai
Šerkšniai Petronėlė Kubilaitė Mykolas ir Barbora Skaraitė Kubilai
Šerkšniai
1911-11-23 Mos. SKIRUTIS Kazimieras Skirutis Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai N Šerkšniai Ona Gūžaitė Mykolas ir Uršulė Malonytė Gūžės
Krakės
1931-08-25 Mos. SKIRUTIS Kazimieras Skirutis Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai N Daukšiai Ona Karolina Klovaitė Baltrukienė Antanas ir Ona Litvinaitė Klovos N Daukšiai
1923-02-08 Mos. SKIRUTIS Leonas Skirutis Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai
Šerkšniai Veronika Veitaitė Povilas ir Elena Zobieliutė (Забеловною) Veitai
Šerkšniai
1855-01-25 Mos. SKIRUTIS Nikodemas Skirutis Kazimieras ir Joana Petrikaitė Skiručiai
Budriai Barbora Laureckytė Jonas ir Ona Tubinaitė Laureckiai
Žebrokai
1761-01-18 Mos. SKIRUTIS Petras Skirutis (Skirutis)

Šatraminiai Elžbieta Kuprytė (Kupriowna)

Rukai
1926-05-07 Mos. SKIRUTIS Pranciškus Skirutis Jonas ir Elena Veitaitė Skiručiai
Nevočiai Stanislova Bertašiutė Pranciškus ir Kotryna Žygaitė Bertašiai
Ersla
1938-11-08 Lenk. SKIRUTIS Pranciškus Skirutis Petronėlės Skirutytės sūnus
Sriauptai Lenk. p. Magdalena Čižauskytė Aleksandras ir Magdalena Sabaliauskaitė Čižauskiai
Žemytė Lenk. p.1844-02-02 Sk. SKIUDULAS Antanas Skiudulas (Skidela) Antanas ir Petronėlė Perminaitė Skiudulai
Ivoniškė Sk. p. Gudoberta Šimkevičiutė Pranciškus ir Ona Vitkutė Šimkevičiai
Puodkaliai Sk. p.
1725-06-17 Mos. SKIUDULAS Jonas Skiudulas (Skydyl)

Milvydžiai Yl.p. Rožė Malūkaitė (Malukayte)

Šačiai
1759-01-28 Mos. SKIUDULAS Jonas Skiudulas (Skiudyl)

Bučiai Pikel. p. Agota Andriekuvienė (Andrekiewiczowa)
N Daktarai
1913-06-21 Mos. SKIUDULAS Juozapas Skiudulas Izidorius ir Liucija Milvydaitė Skiudulai
Palaukiai Karolina Intaitė Mykolas ir Anastasija Šimkutė Intos
Krakės
1925-04-13 Sk. SKIUDULAS Kazimieras Skiudulas Kazimieras ir Agnė Laukineitytė Skiudulai
Skuodas Uršulė Dabravalskytė Leonas ir Veronika Strakšaitė Dabravalskiai
Skuodas1797-01-24 Mos. SKLUDERIS Jonas Skluderis (Joannem Skluder)

(Šaukliai) Marijona Baužytė (Marianna Bauzynska)

Šaukliai1840-09-01 Mos. SKOROBIESKIS Kazimieras Skorobiskis (Skorobiskiewicza) Mykolas ir Marijona Karoneckytė Skorobiskiai
Šerkšniai Elena Šakinytė Intienė Antanas ir Cecilija Tamošauskaitė Šakiniai N Budvietė1843-10-21 Mos. SKRABAUSKAS Aloyzas Skrabauskas Baltramiejus ir Pranciška Sėlenytė Skrabauskai N Budriai Uršulė Gadeikytė Antanas ir Ona Budrikytė Gadeikiai
Budriai
1832-05-24 Mos. SKRABAUSKAS Aloyzas Skrabauskas (Skrabowskiego) Baltramiejus ir Pranciška Sėlenytė Skrabauskiai
Tauzai Viktorija Daukintytė Žalgirienė Jurgis ir Ona Monstvilaitė Daukinčiai N Krakės
1803-01-07 Mos. SKRABAUSKAS Baltramiejus Skrabauskas (Bartholomeum Skrabowski)


Pranciška Sėlenytė (Franciscam Sieleniowna)

Igariai
1875-10-27 Mos. SKRABAUSKAS Leonas Skrabauskas Aloyzas ir Uršulė Gadeikytė Skrabauskai
Udraliai Barbora Jankauskaitė Petras ir Pranciška Žeimytė Jankauskai (Янковскихъ)
Tauzai
1782-11-10 Mos. SKRABAUSKAS Mykolas Skrabauskas (Skrabowski)

Tėveliai Morta Kauneckaitė (Kowneckowna)

Gaubės
1784-11-11 Mos. SKRABAUSKAS Mykolas Skrabauskas (Skrabowski)

Tėveliai Morta Kaunaitė (Kownackowna)

Gaubės1920-04-10 Mos. SKRIDAILA Jonas Skridaila Antanas ir Magdalena Karevičiutė Skridailos
Budvietė Ona Ruikaitė Konstantinas ir Ona Želvytė Ruikos
Nevočiai
1927-02-21 Sal. SKRIDAILA Liudvikas Skridaila Jonas ir Ieva Brenciutė Skridailos
Šaučikai Bronislova Miliutė Jonas ir Ona Gasauskytė Miliai
Šaukliai
1846-05-28 Mos. SKRIDAILA Vykintas Skridaila (Wincentego Skrydayly) Vincentas ir Kunegunda Kupčiutė Skridailos (Kupczow Skrydaylow)
Baidotai Sal.p. Marcijona Kaunaitė Gricienė (įraše Marijona) Tadas ir Marijona Šleiniutė Kaunai N Kulaliai
1869-01-28 Mos. SKRIDAILA Vykintas Skridaila Vykintas ir Marcijona Kaunaitė Skridailos
Kulaliai Monika Raveikytė Pranciškus ir Ona Česnauskaitė Raveikiai
Kulaliai
1917-01-30 Mos. SKRIDAILA Vykintas Skridaila Vykintas ir Magdalena Pakalniškytė Skridailos
Šerkšniai Uršulė Gurauskaitė Mykolas ir Vincenta Valatkaitė Gurauskai
Žebrokai
1936-05-25 Mos. SKRIDAILA Vykintas Skridaila (įr. Vincentas) Vykintas ir Monika Raveikytė Skridailos (įr. Vincentas) N Mosėdis Liudvika Dyburytė Barboros Dyburytės dukra
Šerkšniai1897-01-07 Mos. SKRIPKAUSKIS Adomas Skripkauskis Karolis ir Viktorija Mikutaitė Skripkauskiai
Šaukliai Barbora Anužytė Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai
Šilaliai
1856-02-14 Darb. SKRIPKAUSKIS Ferdinandas Skripkauskis Jurgis ir Viktorija Končiutė Skripkauskiai
Sausgalvai Sal. p. Monika Spučytė (Шпучувною) Pranciškus ir Barbora Vainoraitė Spučiai
Medsėdžiai Darb. p.
1929-09-22 Sal. SKRIPKAUSKIS Juozapotas Skripkauskis Stanislovas ir Anastasija Daukantaitė
Palegija Lenkimų p. Stanislova Nikontaitė Edvardas ir Magdalena Rėpšaitė Nikontai
Narėpai
1934-06-05 Lenk. SKRIPKAUSKIS Juozapas Skripkauskis Juozapas ir Emilija Karbauskaitė Skripkauskiai
N. Įpiltis Laukž. p. Ona Gedrimaitė Bonifacas ir Amelija Gaubytė Gedrimai
Juodeikiai Lenk. p.
1930-02-21 Mos. SKRIPKAUSKIS Jurgis Skripkauskis Leonas ir Rozalija Sabeckaitė Skripkauskiai
Palegija, Lenk.p. Kazimiera Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1939-07-17 Mos. SKRIPKAUSKIS Justinas Skripkauskis Kazimieras ir Ona Bieliauskaitė Skripkauskiai
Šatraminiai Bronislova Skruibytė Benediktas ir Petronėlė Žvinklytė Skruibiai
Daukšiai
1902-01-29 Mos. SKRIPKAUSKIS Kazimieras Skripkauskis Pranciškus ir Ona Pilibaitytė Skripkauskiai
Salantų p. Ona Bieliauskaitė Antanas ir Monika Raudytė Bieliauskai
Salantų p.
1857-01-29 Darb. SKRIPKAUSKIS Laurynas Skripkauskis Laurynas ir Marijona Petkutė Skripkauskiai
Latveliai Gr. p. Monika Zoberniutė Pranciškus ir Ona Keraitė Zoberniai
Auksūdis Darb. p.
1845-02-25 Mos. SKRIPKAUSKIS Nikodemas Skripkauskis (Skrzypkowskicz) Antanas ir Jadvyga Daukšaitė Skripkauskiai
* Monika Balsytė (Balsiowna) Ignotas ir Antanina Karbauskaitė Balsiai
*
1855-06-26 Darb. SKRIPKAUSKIS Pranciškus Skripkauskis (Скрыпковскаго) Juozapas ir Marijona Tautavičiutė Skripkauskiai N Vaineikiai Darb. p. Joana Urbonaitė Petras ir Joana Jurgelevičiutė Urbonai
Vaineikiai Darb. p.
1871-06-08 Mos. SKRIPKAUSKIS Pranciškus Skripkauskis (Скрипковскаго) Jurgis ir Ona Preibytė Skripkauskiai
Sausgalviai Sal.p. Ona Pilibaitytė Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilbaičiai
Šatraminiai
1935-02-26 Lenk. SKRIPKAUSKIS Vladislovas Skripkauskis Stanislovas ir Anastasija Daukontaitė Skripkauskiai
Lenkimai Eugenija Stonkutė Jonas ir Ona Stonkutė Stonkai
Juodeikiai Lenk. p.1759-01-28 Mos. SKRUIBIS Adalbertas Skruibis (Skruybis)

Geldžiūnai Plat. p. Magdalena Juknienė (Juchnowa)
N Lukošaičiai
1761-04-12 Mos. SKRUIBIS Adomas Skruibis (Skruybis)
N Lukošaičiai Kotryna Taurinskaitė (Tawrinska)

Geidučiai Mos.p.
1894-11-20 Mos. SKRUIBIS Benediktas Skruibis Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai
Mosėdis Rozalija Skersytė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai
Šatraminiai
1912-09-22 Mos. SKRUIBIS Benediktas Skruibis Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai N Daukšiai Petronėlė Žvinklytė Vaitelienė Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai N Daukšiai
1927-11-22 Mos. SKRUIBIS Benediktas Skruibis Benediktas ir Rozalija Skersytė Skruibiai
Šatraminiai Bronislava Baužytė g. 1905.07.12 Konstantinas ir Ona Maksvytytė Baužiai
Šatraminiai
1854-01-12 Mos. SKRUIBIS Feliksas Skruibis Jonas ir Pranciška Pakalniškytė Skruibiai
Šliktinė Šač.p. Uršulė Žilinskaitė Jonas ir Konstancija Kazbaraitytė Žilinskai
Šerkšniai
1895-01-31 Mos. SKRUIBIS Feliksas Skruibis Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai
Mosėdis Monika Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Valinskaitė Galdikai
Šakaliai
1827-02-08 Mos. SKRUIBIS Jonas Skruibis (Joannem Skruybis)
N Derkinčiai Elena Andrijauskaitė (Helenam Andrzeiewska)

Žebrokai
1933-02-27 Mos. SKRUIBIS Jonas Skruibis Feliksas ir Monika Galdikaitė Skruibiai
Mosėdis Joana Bružaitė Kazimieras ir Domicėlė Paulauskaitė Bružai
Rukai
1933-02-27 Mos. SKRUIBIS Konstantinas Skruibis Feliksas ir Monika Galdikaitė Skruibiai
Naujukai Stanislova Sėlenytė Jonas ir Ieva Antanauskaitė Sėleniai
Mosėdis
1748-07-28 Mos. SKRUIBIS Stanislovas Skruibis (Skruybis)

Geldžiūnai Plat. p. Kotryna Derkintaitė (Derkintowna)

Kaukolikai
1895-05-16 Mos. SKRUIBIS Stanislovas Skruibis Stanislovas ir Monika Kazlauskaitė Skruibiai N Kruopiai Šač.p. Leokadija Gramaliauskaitė (Грамовска) Augustinas ir Marcijona Sakutytė Gramaliauskai
Šniukščiai1916-02-22 Mos. SKUBUTIS Albertas Skubutis Jonas ir Uršulė Bužinauskytė Skubučiai N * Monika Siaurytė Jurgis ir Monika Dirkstytė Siauriai
Skuodas
1937-02-04 Mos. SKUBUTIS Antanas Skubutis Albertas ir Barbora Puškoriutė Skubučiai
Šaukliai Adelė Brazdeikytė Juozapas ir Idalija Pučinskaitė Brazdeikiai
Šaukliai
1860-11-22 Mos. SKUBUTIS Izidorius Skubutis Ignotas ir Barbora Domarkaitė Skubučiai
Laiviai Sal.p. Anastasija Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Šatraminiai
1824-04-29 Sal. SKUBUTIS Juozapas Skubutis (Josephum Skubutis)


Elena Jasaitė (Helena Jasaly)

Giedgaudžiai
1851-02-13 Mos. SKUBUTIS Jonas Skubutis Ignotas ir Barbora Šoblinskaitė Skubučiai
Šniukščiai Barbora Stankūnaitė Juozapas ir Agnė Rubavičiutė Stankūnai
Šniukščiai
1861-10-03 Mos. SKUBUTIS Jonas Skubutis Ignotas ir Barbora Šoblinskaitė Skubučiai N Šaukliai Uršulė Bužinauskytė Jonas ir Morta Juzumaitė Bužinauskiai
Šaukliai1931-02-08 Mos. SKURDAUSKAS Antanas Skurdauskas Leonas ir Barbora Paulauskaitė Skurdauskai
Kernai Zuzana Jotkutė Kazimieras ir Zuzana Skersytė Jotkai
Kernai
1933-02-21 Mos. SKURDAUSKAS Antanas Skurdauskas Leonas ir Barbora Paulauskaitė Skurdauskai N Budvietė Julijona Gadeikytė Grigevičienė Leonas ir Magdalena Kataržytė Gadeikiai N Ersla
1890-02-06 Mos. SKURDAUSKAS Juozapas Skurdauskas Leonas ir Ona Daukantaitė Skurdauskai
Barzdžiai Sal.p. Magdalena Jotkutė Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai
Kernai
1933-02-27 Mos. SKURDAUSKAS Kazimieras Skurdauskas Pranciškus ir Matilda Gadeikytė Skurdauskai
Kalniškiai Ona Veitaitė Juozapas ir Apolonija Staniutė Veitai
Šerkšniai
1937-10-23 Kaln. SKURDAUSKIS Kazimieras Skurdauskis Antanas ir Barbora Sukutytė Skurdauskiai
Tinteliai Kaln.p. Barbora Vaičiutė Pranciškus ir Magdalena Venckutė Vaičiai
Nasrėnai Sal. p.
1925-02-19 Gr. SKURDAUSKIS Leonas Skurdauskis Pranciškus ir Monika Jakštaitė Skurdauskiai
Mončiai Gr. p. Ona Grikpėdytė Petras ir Magdalena Viskontaitė Grikpėdžiai
Mončiai Gr. p.
1884-02-07 Mos. SKURDAUSKAS Pranciškus Skurdauskas Juozapas ir Liudovika Kniuštaitė Skurdauskai
Kernai Liucija Jurgilevičiutė Šmitienė Antanas ir Barbora Kniežaitė Jurgilevičiai N Kernai
1890-01-16 Mos. SKURDAUSKAS Pranciškus Skurdauskas Ignotas ir Petronėlė Švežauskaitė Skurdauskai
Telšiai Magdalena Gadeikaitė Pranciškus ir Leokadija Vaškytė Gadeikiai
Šerkšniai
1915-01-27 Mos. SKURDAUSKAS Pranciškus Skurdauskas Pranciškus ir Liucija Jurgilevičiutė Skurdauskai
Kernai Agota Bučytė Jurgis ir Domicėlė Šarvaitė Bučiai
Žebrokai1921-10-11 Šač. SKURVYDAS Aleksandras Skurvydas Juozapas ir Konstancija Jonušaitė Skurvydai
Kaukolikai Šač. p. Adelė Alminaitė Petras ir Pranciška Vaitilaitė Alminai
Kaukolikai Šač. p.
1738-06-15 Mos. SKURVYDAS Antanas Skurvydas (Skurwid)
N Gintalaičiai Yl.p. Kotryna Viršilaitė (Wirszylowna)

Vabaliai
1807-02-05 Mos. SKURVYDAS Antanas Skurvydas (Antonium Skurwid)

Drupiai Agnė Budrytė (Agneta Budrewiczowna)

Mosėdis
1926-08-22 Mos. SKURVYDAS Augustinas Skurvydas Benediktas ir Elvyra Tiškutė Skurvydai
Ersla Magdalena Viskontaitė Jurgis ir Magdalena Kuprytė Viskontai
Ersla
1938-02-01 Mos. SKURVYDAS Augustinas Skurvydas Benediktas ir Elvyra Tiškutė Skurvydai N Rukai Barbora Markaitytė Antanas ir Agnė Dvarionaitė Markaičiai
Rukai
1874-01-15 Yl. SKURVYDAS Benediktas Skurvydas Juozapas ir Petronėlė Žuolytė Skurvydai
Rukai Mos.p. Marijona Ramanauskiaitė Juozapas ir Elena Žvinklytė Alseikienė Ramanauskiai
Gailaičiai Yl. p.
1778-11-22 Mos. SKURVYDAS Jonas Skurvydas (Skorwid)

Aubrikai Kalv.p. Kotryna Jurevičiutė (Jurewiczowna)

Kaukolikai
1713-05-07 Mos. SKURVYDAS Juozapas Skurvydas (Skurwid

Prialgai Marijona Stonkutė (Stąkowna)


1801-11-26 Mos. SKURVYDAS Juozapas Skurvydas (Skorwid)


Morta Žiogaitė (Žągiewiczowna)


1822-01-31 Mos. SKURVYDAS Juozapas Skurvydas (Jozephum Skurwid)


Petronėlė Kubilaitė (Petronila Kubylowna)

Junduliai
1839-11-07 Mos. SKURVYDAS Juozapas Skurvydas (Skurwida) Jonas ir Antanina Kubiliutė Skurvydai
Jundulai Kotryna Bružaitė (Bruzowna) Juozapas ir Petronėlė Butkutė Bružai
Jundulai
1925-02-10 Yl. SKURVYDAS Juozapas Skurvydas Benediktas ir Marijona Ramanauskiaitė Skurvydai
Gonaičiai Yl. p. Ona Lenkauskaitė Gaubienė Stanislovas ir Ona Skaivydaitė Lenkauskai N Vaičaičiai Yl. p.
1723-01-10 Mos. SKURVYDAS Kazimieras Skurvydas (Skurwid)

Vabaliai Kotryna Razmaitė (Razmayte)

Vabaliai
1901-02-06 Šač. SKURVYDAS Kazimieras Skurvydas Pranciškus ir Zuzana Švelnytė Skurvydai
Jundulai Magdalena Butytė Antanas ir Ona Žvinklytė Butės
Vindeikiai
1820-01-20 Šač. SKURVYDAS Petras Skurvydas (Petrum Skorwid)

Prialgai Pranciška Šemetaitė (Francisca Szemiottowna

Kaukolikai
1901-02-11 Mos. SKURVYDAS Povilas Skurvydas Antanas ir Juozapota Viršilaitė Skurvydai N Kuineliai Sk.p. Ona Kažytė Šimkuvienė Antanas ir Magdalena Laukytė Šimkai N Tėveliai1910-02-16 Mos. SKUTULAS Eduardas Skutulas Dominykas ir Magdalena Gureckaitė Skutulai
Yl.p. Petronėlė Vičiutė Ignotas Ir Barbora Riepšaitė Vičiai
Ersla
1876-06-02 Mos. SKUTULAS Jonas Skutulas Jurgis ir Barbora Šopaitė Skutulai
Ersla Barbora Jonušaitė Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai
Ersla1781-01-14 Mos. SLEČKUS Tadas Slečkus (Sleckis)

Luknė Kotryna Drunaitė (Drunayty)

Šerkšniai1888-02-23 Mos. SLIČIUS Juozapas Sličius Antanas ir Barbora Karbauskaitė Sličiai
Klaišiai Sk.p. Monika Žilinskaitė Giacintas ir Barbora Žvinklytė Žilinskai
Tėveliai
1842-11-17 Sk. SLIČIUS Leonas Sličius Antanas ir Magdalena Bružaitė Sličiai
Truikinai Sk. p. Ona Alinskaitė Juozapas ir Ona Jautakytė Alinskai
Truikinai Sk. p.
1732-07-26 Mos. SLIČIUS Mykolas Sličius (Szlicis)

Ž.Kalvarijos p. Barbora Platainytė (Platawnowna)

Rukai1826-11-17 Plat. SLINGYS Antanas Slingys

* Rozalija Endrėkutė (Endriekowna)

Gelaičiai Plat. p.
1869-02-09 Sal. SLINGYS Ignotas Slingys Martynas ir Kotryna Repšaitė Slingiai
Platelių p. Ona Petrauskienė Jonas ir Kotryna Simaitytė Petrauskai N Pesčiai Sal. p.1865-01-26 Sal. SLIŽIUS Antanas Sližius Juozapas ir Ona Lukošiutė Sližiai
Kulalė Sal.p. Gertrūda Vaškytė Simonas ir Uršulė Gedgaudytė Vaškiai
Kulalė Sal. p.
1843-04-22 Sk. SLIŽIUS Jonas Sližius (Sližewicza) Mikalojus ir Barbora Lukošiutė Sližiai
Butikiai Sedos p. Kunegunda Kmitaitė Juozapas ir Barbora Mickutė Kmitos
Ivoniškė Sk. p.1796-02-03 Sk. SLŪBIS Motiejus Slūbis (Matheum Slubowicz)

Erkšva Ilakių.p. Barbora Raudytė (Barbara Rawdowiczowna)

Truikinai Sk. p.1771-11-03 Mos. SLUPSKIS Laurynas Slupskis (Slupski)
N Tuzai Sal.p. Kristina Strakšaitė (Strakszayty)

Šniukščiai
1807-02-12 Mos. SLUPSKIS Tomas Slupskis (Thomam Slupskis)

(Šerkšniai) Elena Mikaitytė (Helena Mikaycziowna

Šerkšniai
1820-02-03 Mos. SLUPSKIS Tomas Slupskis (Thomam Slupski)
N Mosėdis Barbora Mikutaitė (Barbara Milowna)

Mosėdis1824-08-04 Mos. SLUŠKUS Vincentas Sluškus (Vincentum Sluszkiewicz)


Kotryna Šedvydaitė (Catharina Szedwidowna)

Virbaliai1843-02-09 Mos. SLUŠNYS Jeronimas Slušnys Jonas ir Barbora Kusaitė Slušniai
Gintališkė Antanina Dvarionaitė Pranciškus ir Petronėlė Mileškaitė Dvarionai
Kulaliai
1907-02-20 Mos. SLUŠNYS Juozapas Slušnys Silvestras ir Ona Redkutė Slušniai
Asteikiai Marijona Pučkoriutė Juozapas ir Ona Dekontaitė Pučkoriiai
Šaukliai
1904-04-26 Mos. SLUŠNYS Vladislovas Slušnys Ignotas ir Magdalena Šipelytė Slušniai
Salantai Ona Jakštaitė Jokimas ir Magdalena Kubiliutė Jakštai
Mos.p.
1929-05-12 Mos. SLUŠNYS Vladislovas Slušnys Vladislovas ir Ona Jakštaitė Slušniai
Naujukai Petronėlė Truikytė Juozapas ir Monika Kapinskaitė Truikiai
Šakaliai1784-02-09 Mos. SMAIGYS Juozapas Smaigys (Smaygewicz)

Dvareliai Yl.p. Elžbieta Kontrimaitė (Kontrymowna)

Prialgai
1802-10-28 Mos. SMAIGYS Juozapas Smaigys (Jozephum Smaygiewicz)

Daukšiai Marijona Girdžiūnaitė (Marianna Girdziunowna)

Tauzai

SMAIŽYS žiūrėti ŠMAIŽYS


1918-02-05 Mos. SMILINGIS Dominykas Smilingis Juozapas ir Rozalija Paulauskaitė Smilingiai
* Julijona Petrošiutė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai
Žalgiriai1919-06-20 Mos. SMULKYS Konstantinas Smulkys Juozapas ir Domicėlė Kovarzaitė Smulkiai N Cipinai Gintal.p. Veronika Taurinskaitė (įr. Ona) Onos Taurinskaitės duktė
Kulaliai
1823-11-13 Sal. SMULKIS Petras Smulkis (Petrum Smulkis)

Kulale Sal. p. Rozalija Leknienė (Rosalia Leknieny)
N Laiviai
1927-02-03 Mos. SMULKYS Petras Smulkys Leonas ir Monika Stončiutė Smulkiai
Žalgiriai Magdalena Kazbaraitytė Anastasijos Kazbaraitytės dukra
Žalgiriai1937-04-12 Yl. SNAPKUS Ignotas Snapkus Ignotas ir Domicėlė Ronkauskaitė Snapkai
Gėsalai Emilija Juzumaitė Juozapas ir Emilija Narmontaitė Juzumai
Gedrimai
1939-01-31 Mos. SNAPKUS Jonas Snapkus Ignotas ir Domicėlė Ronkauskaitė Snapkai N Laumaičiai Šač.p. Ona Liekytė Vasiliauskienė Vincentas ir Anastasija Bieliauskaitė Liekiai N Ersla1902-02-12 Mos. SODYS Juozapas Sodys Pranciškus ir Anastasija Mosteikaitė Sodžiai
Pesčiai Sal.p. Barbora Dobrovolskytė Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dobrovolskiai
Mikulčiai1642-11-23 Sal. SONGAILA Andrius Songaila (Andreas Sągailaytis)

* Uršulė Prūsaitė (Ursula Prusayte)

Grūšlaukė
1646-01-21 Sal. SONGAILA Grigalius Songaila (Gregorius Songailaitis)

Grūšlaukė Ona Beniušytė (Anna Beniuszaite)

Grūšlaukė
1795-01-20 Ž.Kalv. SONGAILA Jonas Songaila

Paparčiai Ž.Kalv. p. Marijona Rėpšaitė

Paparčiai Kalv. p.
1863-05-28 Darb. SONGAILA Jonas Songaila (Сунгайлы) Augustinas ir Amelija Kadytė Songailos
Šlaveitai Darb. p. Kotryna Ronkaitytė Tadas ir Ona Songailaitė Ronkiai
Šlaveitai Darb. p.
1855-09-05 Darb. SONGAILA Paulius Songaila Kazimieras ir Viktorija Katkutė Songailos
Vaineikiai Darb. p. Ona Juškaitė Tadas ir Elena Martinkutė Juškai
Vaineikiai Darb. p.
1856-02-14 Darb. SONGAILA Vincentas Songaila Augustinas ir Amelija Kadytė Songailos
Vaineikiai Darb. p. Kotryna Dočkutė (Дочковна) Mykolas ir Ona Beržanskytė Dočkai
Vaineikiai Darb. p.1722-07-19 Mos. SOROKA Petras Soroka (Soroka)

Prialgai Dorota Venckienė (Węckowa)
N Prialgai1841-10-07 Mos. SOROKINAS Martynas Sorokinas (Sorokinas) Martynas ir Morta Baužytė Sorokinai
Mos.parap. Elena Šakinytė Žuolienė Motiejus ir Barbora Razgaitytė Šakiniai N Šaukliai1842-02-03 Sk. SPARNAUSKIS Albinas Sparnauskis Kajetonas ir Julijona Šimkutė Sparnauskiai
Skuodas Barbora Kasparaitytė (Kasperowiczowna) Antanas ir Marijona Gailytė Kasparavičiai
Skuodas
1921-06-21 Sk. SPARNAUSKIS Mykolas Sparnauskis Augustinas ir Rozalija Niaunytė Sparnauskiai N Rušupiai Sk. p. Pranciška Martinkutė Gaubienė Dominykas ir Pranciška Juškaitė Martinkai N Gedrimai Yl. p.
1842-02-03 Sk. SPARNAUSKIS Vincentas Sparnauskis Kajetonas ir Julijona Šimkutė Sparnauskiai
Skuodas Ona Kasparaitytė (Kasperowiczowna) Antanas ir Marijona Gailytė Kasparavičiai
Skuodas
1937-02-07 Lenk. SPARNAUSKIS Vincentas Sparnauskis Augustinas ir Barbora Šimkutė Sparnauskiai
Litvinai Petronėlė Jautakytė Aleksandras ir Anastasija Daukantaitė Jautakiai
Veitai1811-10-10 Mos. SRUOGEIKA Jurgis Sruogeika (Georgium Sragieyko)
N Skuodo p. Barbora Piekienė (Barbaram Piekiewiczowa)
N1807-02-19 Šač. SRUOGIS Feliksas Sruogis (Felicem Srogiewicz)


Barbora Bučytė (Barbara Buczowna)

Malukai Moss.p.
1773-11-07 Mos. SRUOGIS Tadas Sruogis (Sragis)

Gailiškiai Yl.p. Elena Jokšaitė (Jokszaty)

Tėveliai1796-10-03 Yl. STABULSKIS Simonas Stabulskis (Simonem Stabulski)


Antanina Paulavičiutė (Antaninam Pawlowiczowna)

Ylakiai1938-02-28 Mos. STAIGVILAS Albertas Staigvilas Kazimieras ir Barbora Šedvydytė Staigvilos
Barkšiai Barstyčių p. Jadvyga Kekytė Juozapas ir Ona Sukurytė Kekiai
Ersla
1841-08-10 Sk. STAIGVILAS Antanas Staigvilas (Steygwilly)

Laumaičiai Šač.p. Eufrozinija Višniauskaitė Šimanskienė Dominykas ir Barbora Staniutė Višniauskai N Jedžiotai Sk. p.
1937-02-06 Yl. STAIGVILAS Dominykas Staigvilas Dominykas ir Kotryna Negaliauskaitė Staigvilos
Sodalė Šačių p. Rozalija Bulauskaitė Mykolas ir Ona Jackutė Bulauskai
Šulpetriai Ylakių p.
1914-02-11 Mos. STAIGVILAS Jeronimas Staigvilas Jonas ir Magdalena Stonkutė Staigvilos
Geidučiai Šač.p. Ona Kubilaitė Juozapas ir Pranciška Intaitė Kubilai
Krakės
1785-01-09 Mos. STAIGVILA Jokūbas Staigvila (Jacobus Stangwillo)

Narvydžai Sk p. Marcijona .................(Marciana pav. neįrašyta)

Bružai Mos.p.
1819-01-21 Šač. STAIGVILA Juozapas Staigvila (Jozephum Staygwillo)

Lyksūdė Šač. p. Uršulė Zaburaitė (Urszula Zaburowna)

Kaukolikai
1905-02-15 Mos. STAIGVILAS Kazimieras Staigvilas Antanas ir Ona Lekstutytė Staigvilos
Kulaliai Barbora Šedvydytė Dominykas ir Anelė Vaškytė Šedvydžiai
Ersla
1894-02-08 Mos. STAIGVILAS Pranciškus Staigvilas Juozapas ir Barbora Budrikytė Staigvilos
Kulai Sk.p. Ona Mockutė Kazimieras ir Uršulė Niuniavaitė Mockai
Ersla
1822-01-17 Šač. STAIGVILAS Stanislovas Staigvilas (Stanislaum Staygwilas)

Laumaičiai Ona Veržbalaitė (Anna Wierzbalowska)

Sodalė Mos.p.1764-11-18 Mos. STANČAITIS Juozapas Stančaitis (Stączatis)

Platelių p. Ona Kuprytė (Kuprowna)

Lyksūdė
1819-05-20 Mos. STANČAITIS Pantelemonas Stančaitis (Pantelemonium Staczaytis)

Ginteliškės Barbora Liekytė Gegužienė (Barbara Giegužowa)
N Šaukliai1796-11-15 Mos. STANČIKAS Antanas Stančikas (Antonium Stancewicz)

Vabaliai Konstancija Vyšniauskienė (Constantiam Wiszniewska)
N Vindeikiai
1831-02-03 Mos. STANČIKAS Jokūbas Stančikas (Stanczyka) Motiejus ir Barbora Rimkutė Stančikai
Notėnai Elena Panumytė Juozapas ir Antanina Žuolytė Panumiai
Šniukščiai
1832-08-02 Mos. STANČIKAS Jokūbas Stančikas (Stonczaytia) Motiejus ir Barbora Rimkutė Stančikai N Kentai Plat.p. Barbora Piekutė Pranciškus ir Barbora Martišiutė Piekai
Šniukščiai
1809-11-23 Mos. STANČIKAS Juozapas Stančikas (Jozephum Stanczyk)

Šaukliai Elena Dvarionaitė (Helena Dwaronowiczowna)

Igariai
1711-04-26 Mos. STANČIKAS Kazimieras Stančikas (Stanczykas)

Palangos p. Regina Pukinskaitė (Pukinska)

Prialgai
1642-09-25 Sal. STANČIKAS Mykolas Stančikas (Michael Stancykaytis)

Įpiltė Magdalena Rimkutė (Magdalena Rimkayte)

Žemytė1822-11-07 Šač. STANČIUS Antanas Stančius (Antonium Stączius)
N
Marijona Numgaudaitė (Maryana Numgawdowna)

Vindeikiai
1765-11-24 Mos. STANČIUS Mykolas Stančius (Stącius)

Šniukščiai Agota Kadienė (Kadalowa)
N Šerkšniai
1797-11-26 Yl. STANČIUS Mykolas Stančius (Michael Stancewicz)


Konstancija Grušaitė (Constantiam Gruszowna)

Kadžiai Yl. p.
1766-05-11 Mos. STANČIUS Petras Stančius (Stącius)

Užpelkiai Plot.p. Barbora Petrauskaitė (Piotrowska)

Vabaliai
1823-11-27 Sal. STANČIUS Simonas Stančius (Simonem Stanczius)


Magdalena Urnikaitė (Magdalena Urnikaly)

Šalynas Sal. p.
1790-11-14 Mos. STANČIUS Valentinas Stančius (Valantinus Stancius)
N Prialgai Gertrūda Krištopaitytė (Gierdruda Krysztofowiczowna)

Prialgai
1790-11-28 Mos. STANČIUS Valerijonas Stančius (Valerianus Stoncius) pasikartojantis įrašas N Mosėdžio p. Gertrūda Krištopaitytė (Gierdruda Krysztofowiczowna)

Prialgai1856-11-25 Darb. STANEVIČIUS Antanas Stanevičius (Станевича) Karolis ir Antanina Jablonskytė Stanevičiai
Senkaičiai Darb. p. Barbora Petrulytė Jokūbas ir Ona Grigalauskytė Petruliai
Senkaičiai Darb. p.
1861-10-01 Darb. STANEVIČIUS Juozapas Stanevičius Karolis ir Antanina Jablonskytė Stanevičiai
Senkaičiai Darb. p. Joana Berenytė Januševičienė Tadas ir Joana Ramonaitė Bereniai N Senkaičiai Darb. p.
1928-02-19 Mos. STANEVIČIUS Pranciškus Stanevičius Juozapas ir Monika Bėrontaitė Stanevičiai
Salantai Barbora Gedrimaitė Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis

STANYS ar STANIUS1794-10-07 Mos. STANYS Antanas Stanys (Antonum Staniewicz)

(Bratykiai) Justina Andriekutė (Justinam Andreykowna)

Bratikai
1921-06-26 Šač. STANIUS Antanas Stanius Stanislovas ir Ona Intaitė Staniai
Rukai Mos. p. Kotryna Kvederaitė (Kvedaraitė) Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Kvederai
Vabaliai Šač. p.
1871-04-26 Mos. STANYS Benediktas Stanys (Станиса) Jonas ir Uršulė Zobieliutė Staniai
Užluobė Sk.p. Julijona Paulauskaitė Motiejus ir Ona Buivydaitė Paulauskai
Kernai
1849-02-06 Mos. STANIUS Dovydas Stanius Stanislovas ir Marcijona Mickutė Staniai
Margeniai Lenk.p. Leokadija Skersytė Vaškienė Pranciškus ir Elena Galdikaitė Skersiai N Šakaliai
1861-02-04 Mos. STANIUS Dovydas Stanius (Станюсъ) Stanislovas ir Marcijona Mickutė Staniai N Šakaliai Monika Šakinytė Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Budriai
1823-01-16 Sal. STANYS Felicijonas Stanys (Felicianum Staniewicz)

Šaučikai Sal. p. Kotryna Bučelytė (Catharina Butczaly)

Jakštaičiai Sal. p.
1825-02-08 Mos. STANYS Jokūbas Stanys (Jacobum Staniewicz)
N Gelžiniai Plat.p. Ieva Ramanauskaitė (Ewa Romanowska)

Barviai Mos.p.
1741-11-19 Mos. STANYS Jonas Stanys (Stanis)

Kulai Sk.p. Elena Valužytė (Waluzayte)

Šatraminiai
1902-07-16 Sal. STANYS Jonas Stanys (Сианиса) Jonas ir Petronėlė Černeckytė Staniai N Latveliai Darb. p. Petronėlė Narvilaitė Maksvytienė, Leono našlė Motiejus ir Barbora Stonkutė Narvilai N Narmantai Sal. p.
1904-10-10 Mos. STANYS Jonas Stanys (Сианиса) Aleksandras ir Rozalija Bertašiutė Staniai
Barstyčiai Kalv..p. Liudvika Razmaitė Kelpšienė Antanas ir Anelė Mažonaitė Razmai N Naujukai
1909-02-03 Mos. STANIUS Jonas Stanius Juozapas ir Ona Žvinklytė Staniai
Kernai Liucija Gervinskaitė Mykolas ir Magdalena Rimkutė Gervinskai
Daukšiai
1940-01-30 Mos. STANYS Jonas Stanys / Stanius ? Pranciškus ir Ona Gaubytė Staniai

Emilija Simutytė


1877-06-20 Mos. STANYS Juozapas Stanys (Станиса) Jonas ir Veronika Stonkutė Staniai
Kuliai Sk.p. Julijona Andriekutė (Андрековною) Julijonas ir Elžbieta Žilytė Endrėkai
Krakės
1879-01-16 Mos. STANYS Juozapas Stanys (Станиса) Juozapas ir Barbora Meškytė Staniai
Mediniai Lenk.p. Rozalija Ronkytė Juozapas ir Barbora Staniutė Ronkiai
Šatraminiai
1882-11-23 Mos. STANIUS Juozapas Stanius (Cтанюса) Ignotas ir Petronėlė Pakalniškytė Staniai
Kernai Ona Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1921-05-15 Mos. STANIUS Juozapas Stanius Stanislovas ir Ona Intaitė Staniai
Mosėdžio p. Julijona Gedrimaitė Petras ir Ona Karevičiutė Gedrimai
Mosėdžio p.
1923-11-27 Mos. STANIUS Juozapas Stanius Pranciškus ir Magdalena Jotkutė Staniai
Daukšiai Ona Rumbutytė Juozapas ir Kotryna Vičiulytė Rumbučiai
Mosėdis
1899-10-26 Mos. STANYS Jurgis Stanys Juozapas ir Ona Pakalniškytė Staniai
Mosėdis Karolina Narmontaitė Adomauskienė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai N Plaušiniai
1921-02-01 Šač. STANIUS Jurgis Stanius Pranciškus ir Magdalena Jotkutė Staniai
Daukšiai Mos. p. Jadvyga Jokubauskaitė Ignotas ir Monika Dvarionaitė Jokubauskai
Bratikai Šač. p.
1935-11-26 Lenk. STANIUS Jurgis Stanius Povilas ir Uršulė Juknevičiutė Staniai
Medininkai Lenk. p. Rozalija Sabeckytė Juozapas ir Ona Šiudeikytė Sabeckiai
Medininkai Lenk. p.
1899-01-12 Sal. STANYS Kazimieras Stanys Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Staniai
Šaučikai Sal. p. Petronėlė Dvarionaitė Juozapas ir Petronėlė Valužytė Dvarionai
Šaučikai Sal. p.
1901-05-29 Mos. STANYS Kazimieras Stanys Pranciškus ir Apolonija Prišmontaitė Staniai N Narmantai Sal. Monika Baguckytė Aloyzas ir Monika Paulauskaitė Baguckiai
Nevočiai
1921-05-08 Mos. STANIUS Kazimieras Stanius Adomas ir Apolonija Sudimtaitė Staniai
Mosėdžio p. Ona Žvinklytė Antanas ir Ona Buivydaitė Žvinkliai
Mosėdžio p.
1924-08-31 Gr. STANIUS Kazimieras Stanius Kazimieras ir Magdalena Simaitytė Staniai
Lenkimai Magdalena Galdikaitė Kavaliauskienė Antanas ir Antanina Tošnickaitė Galdikai N Grūšlaukė
1768-06-26 Mos. STANYS Mikalojus Stanys (Staniewicz)
N
Joana Kensgailaitė (Kęsgaylowna)

Šaukliai
1808-05-05 Mos. STANYS Petras Stanys (Petrum Staniewicz)

Podnaciany Gint.p. Anatolija Skersytė (Anatolia Skiersowna)

Daukšiai
1908-01-22 Mos. STANIUS Povilas Stanius Juozapas ir Veronika Juknaitė Staniai
Alsėdžių p. Uršulė Juknaitė (Юкновной) Petras ir Uršulė Galdikaitė Juknos
Šakaliai
1863-02-05 Sal. STANIUS Pranciškus Stanius (Станюса) Tomas ir Petronėlė Černeckytė Staniai
Latveliai Darb. p. Apolonija Prišmontaitė Tadas ir Barbora Idzelytė Prišmontai
Barzdiai Sal. p.
1863-05-05 Sal. STANIUS Pranciškus Stanius (Станюса) Juozapas ir Marijona Pilipavičiutė Staniai
Šaučikai Sal. p. Barbora Motužytė Pranciškus ir Barbora Apeikytė Motužiai
Šaučikai Sal. p.
1874-04-30 Mos. STANIUS Pranciškus Stanius (Станиса) Ignotas ir Petronėlė Pakalniškytė Staniai
Kernai Magdalena Jotkutė Giacintas ir Magdalena Niaunytė Jotkai
Kernai
1888-06-28 Mos. STANYS Pranciškus Stanys Jonas ir Kotryna Liaugaudaitė Staniai N Apuolė Sk.p. Uršulė Šmaižytė Kazimieras ir Liucija Augustaitė Šmaižiai
Ersla
1925-07-12 Gr. STANYS Pranciškus Stanys (Stanis) Apolinaras ir Ona Neverauskytė Staniai
Latveliai Gr. p. Amelija Narvilaitė Pranciškus ir Barbora Drungilaitė Narvilai
Grūšlaukė
1772-11-22 Mos. STANYS Stanislovas Stanys (Staniewicz)

Šaukliai Kristina Štakonaitė (Sztakonaty)

Tauzai
1846-02-06 Mos. STANYS Stanislovas Stanys (Stania) Ignotas ir Ona Beinoraitė Staniai
Salantai Barbora Šmitaitė Leonas ir Barbora Mikutaitė Šmitos
Šatraminiai
1860-05-24 Mos. STANYS Stanislovas Stanys (Станиса) Ignotas ir Ona Beinoraitė Staniai N Šatraminiai Pranciška Vaškytė Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė Vaškiai
Šatraminiai
1888-06-07 Mos. STANYS Stanislovas Stanys (Станиса) Stanislovas ir Barbora Šmitaitė Staniai N Gondlaukė Ona Intaitė Izidorius ir Matilda Zabitytė Intos
Igariai
1901-01-30 Mos. STANIUS Stanislovas Stanius (Станиса) Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Kernai Valerijona Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1901-02-06 Mos. STANIUS Stanislovas Stanius (Станюса) Dominykas ir Barbora Bučytė Staniai
Kruopiai Šač.p. Domicėlė Dobrovolskytė Jonas ir Domicėlė Donėlaitė Dobrovolskiai
Plaušiniai
1911-07-24 Mos. STANIUS Stanislovas Stanius (Станюса) Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai N Gondlaukė Monika Griciutė Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Palaukė
1916-11-28 Mos. STANIUS Stanislovas Stanius Adomas ir Monika Šakinytė Staniai N * Emilija Kubiliutė Albertas ir Emilija Barkauskaitė Kubiliai
Šakaliai
1925-01-08 Mos. STANIUS Stanislovas Stanius Stanislovas ir Apolonija Grušaitė Staniai
Šakaliai Barbora Abrutytė Mykolas ir Barbora Zubaitė Abručiai
Šakaliai
1936-02-24 Mos. STANIUS Steponas Stanius Stanislovas ir Monika Griciutė Staniai
Gondlaukė Stanislova Valantinaitė Juozapas ir Marijona Jonkutė Valantinaai
Nevočiai
1773-01-31 Mos. STANYS Tomas Stanys (Stonis)

Udraliai Barbora Steponavičienė (Stefanowiczowa)
N Udraliai1786-02-05 Mos. STANKEVIČIUS Antanas Stankevičius (Antonius Stankiewicz)

Daukšiai Elžbieta Selenienė (ElisabethaSieleniowa)
N Igariai
1817-11-02 Šač. STANKEVIČIUS Anupras Stankevičius (Onuphrum Stankiewicz)

Vabaliai Barbora Burbaitė (Barbara Burbowna)

Lyksūdė
1798-02-10 Sk. STANKEVIČIUS Baltramiejus Stankevičius (Bartolomeum Stankiewicz)

Ivoniškė Sk. p. Ona Žilinskytė (Annam Žylinska)

Aleksandrija
1797-02-07 Sk. STANKEVIČIUS Bonaventūras Stankevičius (Bonaventuram Stankiewicz)

Ersla Kotryna Abromaitytė (Catharinam Abramayciowna)

Užluobė Sk. p.
1815-01-25 Šač. STANKEVIČIUS Bonaventūras Stankevičius (Bonawenturum Stankiewicz)
N Ersla Kotryna Palubinskaitė (Catharina Palubinska)

Bratikai
1718-06-27 Mos. STANKEVIČIUS Dovydas Stankevičius (Stankiewicz)

Geidučiai Magdalena Valančiutė (Walęczewska)

Prialgai
1778-11-22 Mos. STANKEVIČIUS Izidorius Stankevičius (Stankiewicz)

Vabaliai Jadvyga Šverebaitė (Szwerebowna)

Kiviliai Yl.p.
1779-02-14 Mos. STANKEVIČIUS Izidorius Stankevičius (Stankiewicz) pasikartojantis įrašas (data)
Vabaliai Jadvyga Šverebaitė (Gedwy: Szwerobowna)

Kiviliai Yl.p.
1806-10-23 Mos. STANKEVIČIUS Izidorius Stankevičius (Izidorium Stankiewicz)
N Šniukščiai Morta Nevardauskaitė (Martha Niewiardowska)

Vindeikiai
1739-09-20 Mos. STANKEVIČIUS Jokūbas Stankevičius (Stankiewicz)

Apuolė Barbora Petkutė (Petkiewiczowna)

opp. Apuole
1797-02-19 Yl. STANKEVIČIUS Jokūbas Stankevičius (Jakobum Stankiewicz)


Kotryna Grabienė (Catharinam Grabowa)

Gricaičiai Yl. p.
1765-10-28 Mos. STANKEVIČIUS Jonas Stankevičius (Stankiewicz)

Mosėdis Dorota E.

Žebrokai
1795-09-28 Mos. STANKEVIČIUS Jurgis Stankevičius (Georgium Stankiewicz)
N Luknės Skuod. p. Marijona Virkšaitė (Mariana Wirkszowna)

Lyksūdė
1875-01-26 Mos. STANKEVIČIUS Jurgis Stankevičius (Станкевича) Petras ir Kotryna Griciutė Stankevičiai
Vabaliai Šač.p. Uršulė Ašoklytė Vincentas ir Barbora Tautevičiutė Ašokliai
Rukai
1766-11-23 Mos. STANKEVIČIUS Motiejus Stankevičius (Stankiewicz)

Reketė Sal.p. Magdalena Dvarionaitė (Dwarionowna)

Ersla
1864-10-13 Sal. STANKEVIČIUS Laurynas Stankevičius (Станкевича) Tadas ir Ona Venckutė Stankevičiai
Klausgalvai Sal.p. Julijona Kelpšaitė Karolis ir Ona Graužaitė Kelpšai
Šalynas Sal. p.
1846-11-26 Mos. STANKEVIČIUS Petras Stankevičius (Stankiewicza) Petras ir Elžbieta Butkutė Stankevičiai
Vengliai Kotryna Rašytė (Raszowna) Dovydas ir Elena Ylakytė Raišiai
Vengliai Sed. p.
1819-10-11 Šač. STANKEVIČIUS Pranciškus Stankevičius (Franciscum Stankiewicz)


Ona Budrikytė (Anna Budreikowna)

Vabaliai1895-02-05 Sal. STANKŪNAS Antanas Stankūnas Juozapas ir Ona Brenciutė Stankūnai
Kulaliai Petronėlė Mickutė Juozapas ir Petronėlė Lotakaitė Mickai
Salantai
1929-01-21 Mos. STANKŪNAS Antanas Stankūnas Antanas ir Petronėlė Mickutė Stankūnai
Kulaliai Elena Pilibaitytė Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai1798-05-08 Sal. STANKUS Andrius Stankus (Andream Stankus)

Lieteniai Sal. p. Magdalena Liaudanskaitė (Magdalenam Laudanska)

Imbarė Sal. p.
1875-01-22 Mos. STANKUS Antanas Stankus (Стaнкуса) Jonas ir Ona Mažonaitė Stonkai N Lyksūdė Šač.p. Ona Beniušytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1792-10-14 Mos. STANKUS Jokūbas Stankus (Jacobus Stankus)

Apuolė Barbora Snapkutė (Barbara Snapkayte)

Apuolė
1711-02-01 Mos. STANKUS Jonas Stankus (Stonkaytis)

Žadeikiai Sed.p. Justina Vitelienė (Witelowa)
N Vabaliai
1871-02-03 Mos. STANKUS Juozapas Stankus (Стaнкусa) Juozapas ir Kotryna Anužytė Stankai
Grūšlaukė Anastasija Tamošauskaitė Ignotas ir Ona Simutytė Tamošauskai
Šatraminiai
1882-06-15 Mos. STANKUS Juozapas Stankus (Станкуса) Juozapas ir Kotryna Anužytė Stankai N Narmantai Sal. Felicijona Petrošiutė Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai
Šatraminiai
1886-06-10 Mos. STANKUS Kazimieras Stankus (Станкуса) Juozapas ir Marijona Skripkauskytė Stankai
Pesčiai Sal.p. Barbora Gedgaudaitė Dvarionienė Augustinas ir Barbora Dvarionaitė Gedgaudai N Kulaliai
1932-01-31 Mos. STANKUS Kazimieras Stankus (Станкуса) Kazimieras ir Aleksandra Dambrauskaitė Stankai
Rukai Zuzana Ivanauskaitė Kazimieras ir Domicėlė Valiuškaitė Ivanauskai
Ersla
1925-06-09 Mos. STANKUS Konstantinas Stankus (Stankus) Kazimieras ir Aleksandra Dambrauskaitė Stankai
Rukai Sofija Mazulevičiutė Zenonas ir Ona Ketlėriutė Mazulevičiai
Rukai
1741-11-05 Mos. STANKUS Martynas Stankus (Stonkaytis)

Vabaliai Elena Šimkutė (Szymkayte)

Vabaliai
1798-06-30 Sal. STANKUS Mykolas Stankus (Michaelem Stankus)
N Reketė Sal. p. Ona Lekstutytė (Annam Lekstutowna)

Bugeniai Sal. p.
1798-06-05 Sal. STANKUS Mykolas Stankus (Nikolaum Stankus)

Nasrėnai Sal. p. Ona Vaitkutė (Annam Woytkowna)

Reketė Sal. p.
1711-02-08 Mos. STANKUS Stanislovas Stankus (Stonkaytis)

Geidučiai Ona Bernotienė (Bernatowa)
N Geidučiai Mos.p.
1921-06-10 Šač. STANKUS Valerjonas Stankus Petras ir Anastasija Gaubytė Stankai
Laumaičiai Šač.p. Rozalija Žiemelytė Tadas ir Rozalija Anužytė Žiemeliai
Šarkė Sk. p.1835-01-15 Yl. STAPINSKAS Kazimieras Stapinskas Antanas ir Juozapota Laukineitytė Stapinskai
Ylakiai Ona Žvinklytė Jonas ir Barbora Pociutė Žvinkliai
Ylakiai
1827-02-13 Yl. STAPINSKAS Tadas Stapinskas (Thaddeum Stapinski)

Vaičiaičiai Sed.p. Barbora Žvinklytė (Barbaram Žwinklowna)

Gailaičiai Sk. p.1937-01-12 Kaln. STAPONKUS Kazimieras Staponkus Petras ir Magdalena Reminaitė Staponkai N Tinteliai Kaln.p. Monika Veckutė Juozapas ir Barbora Baltuonytė Venckai
Klausgalvai1768-10-30 Mos. STARKUS Tomas Starkus (Starkus)


Regina Kalinauskaitė (Kalinowska)

Malukai

STASIUS ar STASYS ar STASEVIČIUS1725-01-14 Mos. STASIUS Adomas Stasius (Stasiewicz)

Žalgiriai Ona Andrijauskaitė (Andrieieskowna)

Ledžiai
1896-02-04 Mos. STASIUS Aleksandras Stasius (Стасевича) Kajetonas ir Matilda Litvinaitė Stasiai
Tėveliai Ona Tuškaitė Leonas ir Felicijona Žeimytė Tuškos
Šatraminiai
1768-07-26 Mos. STASIUS Baltramiejus Stasius (Stassewicz)

Vabaliai Kotryna Gedminaitė (Giedminowna)

Geidučiai Mos.p.
1904-01-13 Mos. STASIUS Dominykas Stasius (Стасюса) Kajetonas ir Matilda Litvinaitė Stasiai
Tėveliai Barbora Jonkutė Mykolas ir Antanina Šiudeikytė Jonkai
Igariai
1717-05-16 Mos. STASIUS Jonas Stasius (Stasaytis)

Vabaliai Magdalena Butkienė (Butkowa)
N Vabaliai
1897-02-11 Mos. STASIUS Jonas Stasius (įraše Стасевича) Juozapas ir Uršulė Vaškytė Stasiai
Tauzai Veronika Bertašiutė Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Šaukliai
1937-02-06 Sal. STASIUS Jonas Stasius Jonas ir Veronika Bertašiutė Stasiai
Tauzai Ona Meškytė Kazimieras ir Ona Vyšniauskaitė Meškiai
Šaučikai Sal. p.
1862-02-06 Mos. STASIUS Juozapas Stasius (Стасевичъ) Dominykas ir Ona Milvydaitė Stasiai
Kuineliai Sk.p. Uršulė Vaškytė Jokimas ir Barbora Baužytė Vaškiai
Tauzai
1923-02-04 Mos. STASIUS Juozapas Stasius (Stasius) Jonas ir Veronika Bertašiutė Stasiai
Tauzai Ona Jazbutytė Antanas ir Barbora Ramanauskaitė Jazbučiai
Tauzai
1749-11-23 Mos. STASIUS Jurgis Stasius (Stassewicz)
N
Morta Mineikienė (Mineyciowa)
N
1770-11-04 Mos. STASIUS Jurgis Stasius (Stasius)
N Mosėdis Barbora Valužytė (Walužaty)

Daukšiai
1780-05-29 Mos. STASIUS Jurgis Stasius (Stasius)
N Mosėdis Kotryna Simaitytė (Symaytate)

Šakaliai
1869-06-24 Mos. STASIUS Kajetonas Stasius (Стасевича) Dominykas ir Ona Milvydaitė Stasiai
Kuineliai Sk.p. Matilda Litvinaitė Rimkienė Tomas ir Felicijona Žeimytė Litvinai N Tėveliai
1757-01-16 Mos. STASIUS Simonas Stasius (Stassewicz)

Vabaliai Elena Viršilaitė (Wirszylowna)

Vabaliai
1812-10-01 Mos. STASIUS Tomas Stasius (Thomam Stasaytis)


Elena Zaburaitė (Helenam Zaburowna)

Šniukščiai1747-11-19 Mos. STAŠAUSKAS Kazimieras Stašauskas (Staszewski)
N
Barbora Lakštingalytė (Laksztingalayte)


1785-01-16 Mos. STAŠAUSKAS Jokūbas Stašauskas (Jacobus Staszewski)

Jedžiotai Yl.p. Terezė Pociutė (Teressa Pacewiczowna)

Kaukolikai1827-10-18 Mos. STAŠKUS Antanas Staškus (Sztaszkowski)

Prialgai Barbora Vitkutė (Witkiewiczowna)

Barviai
1729-05-22 Mos. STAŠKUS Baltramiejus Staškus (Staszkowski)

Laumiai Sed.p. Elžbieta

Lyksūdė
1789-12-25 Mos. STAŠKUS Dominykas Staškus (Dominicus Staszkiewicz)

Šniukščiai Barbora Ruginaitė (Barbara Ruginowna)

Rukai
1815-03-04 Šač. STAŠKUS Florijonas Staškus (Florianium Staszewicz)
N Kulaliai Sk. p. Barbora Paurgytė (Barbara Pawrogiowna {Staszewiczowa})

Vabaliai
1786-02-12 Mos. STAŠKUS Gasparas Staškus (Gasor Staszkiewicz)
N Kaukolikai Brigita Jakumaitė (Brigida Jakumowna)

Kaukolikai
1789-02-08 Mos. STAŠKUS Gasparas Staškus (Gasper Sztaszkiewicz)
N Kaukolikai Barbora Bubelytė (Barbara Bubelowna)

Lyksūdė
1796-07-12 Mos. STAŠKUS Izidorius Staškus (Izidorum Staszkiewicz)

Vabaliai Barbora Stončytė (Barbara Stancewiczowna)

Vabaliai
1798-01-23 Šač. STAŠKUS Izidorius Staškus (Izidorum Staszkiewicz)


Barbora Ruikaitė (Barbara Ruykowna)

Vabaliai
1769-05-28 Mos. STAŠKUS Jonas Staškus (Staszkowski)


Barbora Kidykaitė (Kidikowna)

Vindeikiai
1786-11-20 Mos. STAŠKUS Jonas Staškus (Joannes Staszkiewicz)

Laumaičiai Marijona Rimkutė (Mariana Rymkiewiczowna)

Lyksūdė
1786-11-26 Mos. STAŠKUS Juozapas Staškus (Josephus Staszkiewicz)

Dvarvietė Plat.p. Petronėlė Paulauskaitė (Petronella Pawlowska)

Šniukščiai
1924-02-19 Šač. STAŠKUS Juozapas Staškus g. 1902.06.03 Leonas ir Petronėlė Gerulskytė Staškai
Kaukolikai Rozalija Žvinklytė Leonas ir Antanina Budrytė Žvinkliai
Daktarai
1789-06-07 Mos. STAŠKUS Martynas Staškus (Martinus Staszkiewicz)
N Kaukolikai Agnė Jonušaitė (Agnete Jonuszewiczowna)

Vabaliai
1748-11-03 Mos. STAŠKUS Pranciškus Staškus (Staszkiewicz)

Platelių p. Rozalija Beniulytė (Beniulewiczowna)


1774-02-06 Mos. STAŠKUS Simonas Staškus (Staszkus)

Apuolė Rožė Daukšienė (Dawkszowa)
N Derkinčiai
1780-05-29 Mos. STAŠKUS Simonas Staškus (Staszkus)
N Žebrokai Magdalena Butkutė (Butkayte)

Vindeikiai1881-02-03 Mos. STATKUS Antanas Statkus Andrius ir Anelė Skruibytė Statkai
Derkinčiai Šač.p. Monika Bertašiutė Antanas ir Pranciška Mosteikaitė Bertašiai
Šaukliai
1803-02-03 Mos. STATKUS Baltramiejus Statkus (Bartholomeum Statkus)

Užluobė Sk.p. Marijona Mažrimaitė Vičienė (Mariannam Wiczowa)
N Ersla
1758-07-11 Mos. STATKUS Jonas Statkus (Statkiewicz)

Drupiai Agota Gedrimienė (Gedrymowa)
N Laumaičiai
1769-02-05 Mos. STATKUS Jonas Statkus (Statkus)


Marijona Zubaitė (Zubowna)

Nevočiai
1774-01-28 Mos. STATKUS Jonas Statkus (Statkiewicz)

Vabaliai Ona Januševičiutė (Januszawiczowna)

Lyksūdė
1817-02-06 Šač. STATKUS Juozapas Statkus (Jozephum Statkus)


Elena Petrulytė (Helena Peturulowna)

Lyksūdė
1766-01-19 Mos. STATKUS Jurgis Statkus (Stątkus)

Luknė Sk.p. Kristina Bertašiutė (Bartaszowna)

Daukšiai
1757-10-23 Mos. STATKUS Martynas Statkus (Statkiewicz)
N Vabaliai Ona Jonušaitė (Januszowiczowna)

Rumšaičiai
1823-10-16 Šač. STATKUS Petras Statkus (Petrum Statkiewicz)


Pranciška Milenkaitė (Francisca Milenkowna)

Derkinčiai
1923-06-10 Mos. STATKUS Pranciškus Statkus Antanas ir Monika Bertašiutė Statkai
Baksčiai Veronika Narvilaitė Antanas ir Ona Sadauskaitė Narvilai
Šaukliai
1772-07-09 Mos. STATKUS Tadas Statkus (Statkus)


Kotryna Skurvydaitė (Skurwidowna)

Vabaliai
1820-10-26 Šač. STATKUS Vaitiekus Statkus (Wojciechum Statkievicz)
N Derkinė Morta Stankienė (Martha Stankowa)
N Pagramančiai Mos.p.1864-02-25 Mos. STATNICKAS Juozapas Statnickas Grigalius ir Ona Paulauskaitė Statnickai
Notėnai Gint.p. Monika Ignotaitė Antanas ir Eleonora Vasiliauskaitė Ignotai
Mosėdis
1883-05-17 Mos. STATNICKAS Juozapas Statnickas Grigalius ir Ona Paulauskaitė Statnickiai N Šerkšniai Domicėlė Jucytė Jokimas ir Petronėlė Skaraitė Juciai
Naujukai1744-02-10 Mos. STEPONAITIS Andrius Steponaitis (Steffanaytis)

Ersla Marijona Bučkutė (Buczkayte)

Rukai
1744-02-15 Mos. STEPONAITIS Andrius Steponaitis (Steffanaytis) pasikartojantis įrašas (data)
Ersla Marijona Bučkutė (Buczkayte)

Laumaičiai
1731-01-28 Mos. STEPONAITIS Jokūbas Steponaitis (Steponaytis)

Ersla Kristina Vičienė (Wiciene)
N Tėveliai
1761-11-22 Mos. STEPONAITIS Mykolas Steponaitis (Michael Stefonaytis)

Ersla Ona Strakšaitė (Strakszowna)

Krakės
1775-11-26 Mos. STEPONAITIS Mikalojus Steponaitis (Nicolay Stefonaytis)
N
Ona Milenkienė (Milenkiowa)
N Ersla1746-05-01 Mos. STEPONAVIČIUS Andrius Steponavičius (Stefanowicz)
N Šačiai Ona Sereikaitė (Sereykowna)

Šačiai
1867-01-17 Mos. STEPONAVIČIUS Antanas Steponavičius Juozapas ir Petronėlė Bubliauskaitė Steponavičiai
Rukai Anelė Zubaitė Feliksas ir Monika Šeirytė Zubės
Virbalai
1823-02-06 Mos. STEPONAVIČIUS Juozapas Steponavičius (Jozephum Stefanowicz)
N Gintilaičiai Plat.p. Viktorija Rakaitė (Victoria Rąkowna)

Budvietė
1817-01-23 Mos. STEPONAVIČIUS Motiejus Steponavičius (Mathiasm Stefanowicz)
N Juknaičiai Barbora Jackutė (Barbara Jackowna)

Juknaičiai
1795-11-17 Yl. STEPONAVIČIUS Kazimieras Steponavičius (Casimirus Stefanowicz)


Judita Alseikienė (Juditham Olseykowa)
N Kerviai Yl. p.
1816-08-15 Mos. STEPONAVIČIUS Petras Steponavičius (Petrum Stefanowicz)


Kotryna Paulauskaitė (Catharina Pawlowska)

Kulaliai
1799-05-07 Mos. STEPONAVIČIUS Silvestras Steponavičius (Silwestrum Stefanowicz)

Žebrokai Ona Mikalauskaitė (Anna Michalowska)

Šaukliai
1735-11-20 Mos. STEPONAVIČIUS Stanislovas Steponavičius (Stefanowicz)

Prialgai Elžbieta Jazdauskienė (Jazdowskowa)
N Prialgai
1797-02-21 Mos. STEPONAVIČIUS Tadas Steponavičius (Thaddeum Stefanowicz)

Apuolė Joana Puidokaitė (Joannam Puydokowna)

Ersla1805-02-14 Mos. STIRBLYS Baltramiejus Stirblys (Bartholomeum Styrblis)

(Šaukliai) Barbora Kasperavičiūtė (Barbaram Kasperowiczowna)

Šaukliai
1734-02-14 Mos. STIRBLYS Jonas Stirblys (Striblis)

Žemytė Ona Burbienė (Burbowa)
N Šekai
1797-07-20 Sk. STIRBLYS Jurgis Stirblys (Georgium Styrblinski)
N
Ona Vaitilaitė (Annm Woytylowiczowna)

Skuodas
1800-06-26 Šač. STIRBLYS Kazimieras Stirblys (Cazimirum Styrboiwicz)

Daukšiai Marijona Viršilaitė (Marianna Wirszylowna)

Bratikai
1791-01-23 Mos. STIRBLYS Mykolas Stirblys (Michael Styrblinski)

Šaukliai Ona Narbutaitė (Anna Narbuttowa)

Šaukliai1797-11-12 Yl. STIRPEIKA Jonas Stirpeika (Joannem Styrpeyko)
N Ružiškės Gint.p. Ona Petrikaitė (Annam Petrykowska)

Kuliškiai Yl. p.
1804-02-16 Mos. STIRPEIKA Kazimieras Stirpeika (Casimirum Styrpeyko)

Šliktinė Gint.p. Antanina Tiškevičiutė (Antoninam Tyszkiewiczowna)

Daukšiai
1822-11-21 Mos. STIRPEIKA Mykolas Stirpeika (Michaelem Styrpeyko)

Prialgai Kotryna Petrauskaitė (Catharina Piotrowska)

Dovainiai Plat.p.
1836-06-29 Mos. STIRPEIKA Raimundas Stirpeika (Styrpeyki) Kazimieras ir Antanina Tiškutė Stirpeikos
Šakaliai Kotryna Sutkutė (Sudkewiczowna) Mykolas ir Barbora Strėlaitė Sutkai
Šakaliai
1772-03-01 Mos. STIRPEIKA Tadas Stirpeika (Styrpeyko)

Pukiai Sedos p. Liucija Prialgauskaitė (Przyalgowska)

Prialgai1853-11-24 Šač. STOČKUS Danielius Stočkus Kazimieras ir Ona Gudelytė Stočkai
Remezai Yl. p. Petronėlė Žvinklytė Baltramiejus ir Magdalena Momkutė Žvinkliai
Lyksūdė Šač. p.
1797-10-16 Šač. STOČKUS Mykolas Stočkus (Michaelem Stoczkus)
N Prialgai Barbora Gasparaitė (Barbara Gasparowna)

Šačiai1921-05-10 Aleks. STONCELIS Jonas Stoncelis Jonas ir Petronėlė Narkutė Stonceliai
Aleksandrija Albertina Šmaižytė Silvestras ir Rozalija Kubilaitė Šmaižiai
Aleksandrija1916-02-14 Mos. STONČAITIS Ignotas Stončaitis Gasparas ir Agnė Leilionaitė Stončaičiai N Šaukliai Anastasija Pikturnaitė Klemensas ir Agnė Pučinskaitė Pikturnos
Šaukliai
1936-02-11 Šač. STONČAITIS Kazimieras Stončaitis Juozapas ir ieva Bružaitė Stončaičiai
Vabaliai Šač. p. Antanina Rušinskytė Pranciškus ir Agnė Jurevičiutė Rušinskiai
Vabaliai Šač. p.
1936-02-01 Not. STONČAITIS Liudvikas Stončaitis Kazimieras ir Kazimiera Leonavičiutė Stončaičai
Notėnai Anelė Kazlauskytė Jonass ir Barbora Česnauskytė Kazlauskiai
Notėnai
1927-02-15 Sal. STONČAITIS Simonas Stončaitis Ignotas ir Petronėlė Butkutė Stončaičiai
Šaukliai Konstancicija Daukintytė Jonas ir Ona Tamošauskytė Daukinčiai
Imbarė1890-01-09 Mos. STONČIUS Antanas Stončius (Станчюса) Angelės Stončiutės sūnus
Gaubės Magdalena Jonkutė Antanas ir Monika Mikalauskaitė Jonkai
Plaušiniai
1919-11-25 Mos. STONČIUS Antanas Stončius (Stančiaus) Antanas ir Magdalena Jonkutė Stončiai
Plaušiniai Karolina Sadauskaitė Dominykas ir Ona Valantinaitė Sadauskai
Nevočiai
1859-06-21 Yl. STONČIUS Dominykas Stončius Tadas ir Veronika Jonikaitė Stončiai
Milvydai Ona Tautvydaitė Izidorius ir Barbora Narkutė Tautvydai
Vizgaudžiai
1936-02-18 Šač. STONČIUS Kazimieras Stončius Juozapas ir Barbora Vaičiulytė Stončiai
Derkinčiai Šač. p. Prudencija Judeikytė Aleksandras ir Ona Ridikaitė Judeikiai
Derkinčiai Šač. p.
1853-02-24 Mos. STONČIUS Pranciškus Stončius (Cтанчиса) Juozapas ir Agota Algminaitė Stončiai
Plat.p. Valburga Galdikaitė Jokūbas ir Magdalena Tėvelytė Galdikai
Šniukščiai
1936-04-26 Šač. STONČIUS Pranciškus Stončius Juozapas ir Barbora Vaičiulytė Stončiai
Derkinčiai Šač. p. Julijona Pušinskytė Juozapas ir Emilja Petrauskaitė Pušinskiai
Lukošaičiai Šač. p.1784-02-09 Mos. STONYS Dovydas Stonys (Stanewicz)

Simaičiai Barbora Bargailytė (Bargaylowna)

Simaičiai
1818-01-15 Mos. STONYS Jonas Stonys (Joanem Stonis)


Kotryna Dubinskaitė (Catharina Dubinska})

Šerkšniai
1911-11-08 Mos. STONYS Juozapas Stonys (Стониса) Juozapas ir Julijona Endrėkutė Stoniai
Kuliai Sk.p. Felicijona Eidėjutė Jurgis ir Felicijona Daukantaitė Eidėjai
Ledžiai
1932-11-22 Mos. STONYS Petras Stonys (Stonys) Povilas ir Uršulė Juknaitė Stoniai
Ledžiai Ona Jonutytė Juozapas ir Anastasija Markauskaitė Jonučiai
Šerkšniai
1898-11-03 Mos. STONYS Pranciškus Stonys (Стониса) Pranciškus ir Elžbieta Šakalytė Stoniai N Skuodas Monika Knystautaitė Jonas ir Ona Skurvydaitė Knystautai
Ersla1935-03-02 Gr. STONKAITIS Juozapas Stonkaitis Barboros Stonkaitės sūnus
Degimai Gr. p. Elžbieta Benetytė Leonas ir Petronėlė Motiejauskaitė Benečiai
Degimai Gr. p.1879-01-23 Šač. STONKUS Adomas Stonkus (Стункусa) Jokimas ir Pranciška Buinytė Stonkai
Bratikai Šač. p. Ona Jakutytė (Якутисовною) Kazimieras ir Rozalija Liebutė Jakučiai
Bratikai
1932-11-20 Sal. STONKUS Albinas Stonkus Kazimieras ir Julijona Žukauskaitė Stonkai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Petronėlė Daukontaitė Aleksandras ir Magdalena Beniušytė Daukontai
Barzdžiai Sal. p.
1872-06-20 Sal. STONKUS Antanas Stonkus Antanas ir Julijona Brasaitė Stonkai
Klausgalvai Sal.p. Liudvika Preibytė Ciprijonas ir Elžbieta Vaičiutė Preibiai
Klausgalvai Sal. p.
1935-09-25 Gr. STONKUS Antanas Stonkus Antanas ir Petronėlė Giedraitė Stonkai
Petaraičiai Gr. p. Elena Pikturnaitė Jonas ir Magdalena Donėlaitė Pikturnos
Petaraičiai Gr. p.
1872-05-21 Sal. STONKUS Dominykas Stonkus (Стонка) Ona Giedraitė našlys N Erlėnai Sal.p Monika Vaičiutė (Вайчевною) Juozapas ir Pranciška Kniukštaitė Vaičiai
Erlėnai Sal. p.
1902-02-10 Sal. STONKUS Dominykas Stonkus Dominykas ir Monika Vaičiutė Stonkai
Žeimiai Sal. p. Domicėlė Eitavičiutė (Эйтовичевною) Juozapas ir Petronėlė Žuolytė Eitavičiai
Žeimiai Sal. p.
1932-04-10 Sal. STONKUS Dominykas Stonkus Dominykas ir Domicėlė Eitutytė Stonkai
Žeimiai Filomena Tirilytė Juozapas ir Ona Brazdauskytė Tiriliai
Tuzai
1930-05-13 Mos. STONKUS Donatas Stonkus (Stonkus) Juozapas ir Domicėlė Lekniutė Stonkai
Notėnai Plat.p. Eugenija Deinoraitė Kazimieras ir Ona Dyburytė Deinorai
Kulaliai
1872-11-14 Sal. STONKUS Ignotas Stonkus Nikodemas ir Magdalena Eidintaitė Stonkai
Pristavai Kart. p. Ona Šimkutė Juozapas ir Juozapota Kvasaitė Šimkai
Sėleniai Sal. p.
1862-11-27 Mos. STONKUS Jokimas Stonkus (Стонкусъ) Motiejus ir Petronėlė Zaniauskytė Stonkai N Bratikai Monika Miliutė Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai
1808-10-27 Mos. STONKUS Jonas Stonkus (Joannem Stonkus)


Ona Žemelytė (Anna Žemelowna)

Apuolė
1824-09-23 Sal. STONKUS Jonas Stonkus (Joannem Stonkus)

Pesčiai Antanina Bernytė (Antonina Bernaly)

Žutgalis
1864-11-10 Sal. STONKUS Jonas Stonkus (Стонкуса) Jonas ir Magdalena Katkutė Stonkai N Klausgalvų Meds. Sal. p. Petronėlė Preibytė Žeimienė Petras ir Cecilija Lapinskaitė Preibiai N Klausgalvų Meds. Sal. p.
1872-11-12 Sal. STONKUS Jonas Stonkus Jeronimas ir Petronėlė Lajauskaitė Stonkai
Kumpikai Sal. p. Barbora Grikpėdytė Antanas ir Ona Miliutė Grikpėdžiai
Rokiškė Sal. p.
1902-05-28 Mos. STONKUS Jonas Stonkus (Стонкуса) Petras ir Petronėlė Pučkoriutė Stonkai
Gilaičiai Plat.p. Barbora Donėlaitė Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos
Baksčiai
1935-05-25 Gr. STONKUS Jonas Stonkus Magdalenos Stonkutės sūnus
Akmenaliai Gr. p. Barbora Gričeliutė Pranciškus ir Barbora Viskontaitė Gričeliai
Akmenaliai Gr. p.
1936-02-18 Plat. STONKUS Jonas Stonkus Pranciškus ir Juozapota Pociutė Stonkai
Šliktinė Not. p. Eugenija Gečaitė Antanas ir Petronėlė Endruškaitė Gečai
Zobielai Plat. p.
1927-06-02 Sal. STONKUS Julijonas Stonkus Kazimieras ir Aleksandra Dambrauskaitė Stonkai
Rukai Mos.p. Bronislova Jurčiutė Kazimieras ir Barbora Skaraitė Jurčiai
Klecininkai Sal. p.
1770-10-28 Mos. STONKUS Juozapas Stonkus (Stąnkus)


Elena Stungaitė (Stungaty)

Rumšaičiai
1823-03-05 Sal. STONKUS Juozapas Stonkus (Josephum Sonkus)

Barzdžiai Barbora Beniušaitė (Barbara Beniuszaly)

Žalimai Sal. p.
1856-05-29 Darb. STONKUS Juozapas Stonkus (Стункусa) Antanas ir Barbora Naruišytė Stonkai
* Ona Čepronaitė Kazimieras ir Apolonija Večerskytė Čepronai
Lazdininkai Darb. p.
1879-01-16 Šač. STONKUS Juozapas Stonkus (Стункусa) Kotrynos Stonkutės (Стункусовны) sūnus
Pagramančiai Ona Donėlaitė (Донеловною) Petras ir Teofilė Pronckutė Donėlos
Barviai
1879-02-11 Šač. STONKUS Juozapas Stonkus (Стункусa) Tomas ir Agnė Paulauskaitė Stonkai
Lyksūdė Šač. p. Liudvika Simaitytė (Сымайтисовною) Juzapas ir Apolonija Stonkutė Simaičiai
Laumaičiai
1899-02-09 Mos. STONKUS Juozapas Stonkus (Стонкуса) Jonas ir Anastasija Prušinskaitė Stonkai
Lenkimai Barbora Gedrimaitė Jonas ir Barbora Baltuonytė Gedrimai
Ledžiai
1929-02-09 Sal. STONKUS Juozapas Stonkus Leonardas ir Pranciška Preibytė Stonkai
Klecininkai Sal. p. Ieva Pilibaitytė Antanas ir Ona Domarkaitė Pilibaičiai
Pesčiai
1798-02-06 Sal. STONKUS Jurgis Stonkus (Georgium Stankus)

Giedaičiai Plat,p. Elžbieta Augustinaitė (Elisabetham Augustinowna)

Panotėnai Sal. p.
1870-06-14 Mos. STONKUS Jurgis Stonkus (Стонкуса) Dominykas ir Barbora Baltonytė Stonkai
Peteraičiai Sal.p. Julijona Jonušaitė (Joнушевною) Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai
Ersla
1868-02-06 Mos. STONKUS Kazimieras Stonkus (Стонкуса) Jonas ir Rozalija Vaškytė Stonkai
Dvarčiūnai Sal.p. Magdalena Milinskaitė Ylokienė Kazimieras ir Ona Staškutė Milinskai N Rukai
1894-06-21 Darb. STONKUS Kazimieras Stonkus (Стонкуса) Antanas ir Ona Lukaitė Stonkai (Луковъ Стонковъ)
Šlaveitai Liudvika Drungilaitė Juozapas ir Ona Tumelytė Drungilai
Šlaveitai
1899-02-02 Mos. STONKUS Kazimieras Stonkus (Стонкуса) Jonas ir Monika Lekstutytė Stonkai
Baidotai Sal.p. Agnė Jonutytė Antanas ir Ona Lekniutė Jonučiai
Kulaliai
1908-06-02 Mos. STONKUS Kazimieras Stonkus (Стонкуса) Antanas ir Ona Lukaitė Stonkai (Ленковной Стонковъ) N Mikulčiai Petronėlė Šoblinskaitė Baužienė Juozapas ir Barbora Beniušytė Šoblinskai N Tauzai
1937-04-11 Sal. STONKUS Kazimieras Stonkus (g.1911.12.23) Antanas ir Petronėlė Anužytė Stonkai
Juodupėnai Sal.p Albertina Mockutė (g.1916.02.01) Jonas ir Albertina Pilibaitytė Mockai
Palšiai
1825-02-03 Sal. STONKUS Pranciškus Stonkus (Franciskum Stonkus)

Erlėnai Sal.p Kotryna Jurevičiutė (Catharina Jurewiczaly)

Erlėnai Sal. p.
1855-01-11 Darb. STONKUS Pranciškus Stonkus (Стонкуса)) Jurgis ir Pranciška Laureckytė Stonkai
Šlaveitai Darb. p. Elžbieta Arytė Antanas ir Magdalena Vainoraitė Ariai
Šlaveitai Darb. p.
1872-02-15 Sal. STONKUS Pranciškus Stonkus (Стонкуса)) Kazimieras ir Kotryna Dekontait4 Stonkai
Žeimiai Sal. p. Magdalena Kosaitė Juozapas ir Liudvika Stropaitė Kosai
Reketė Sal. p.
1925-01-25 Mos. STONKUS Pranciškus Stonkus (Stonkus) Antanas ir Magdalena Jonkutė Stonkai
Virbalai Magdalena Laukytė Jonas ir Magdalena Venslauskaitė Laukiai
Virbalai
1934-02-01 Mos. STONKUS Pranciškus Stonkus (Stonkus) Pranciškus ir Juozapota Pociutė Stonkai
Budvietė Ona Paulauskaitė Adomas ir Monika Žilinskaitė Paulauskai
Ersla
1935-01-01 Mos. STONKUS Pranciškus Stonkus (Stonkus) Kazimieras ir Petronėlė Šoblinskaitė Stonkai
Tauzai Magdalena Žvinklytė Pranciškus ir Rozalija Pilibaitytė Žvinkliai
Kusai
1936-04-17 Kaln. STONKUS Stanislovas Stonkus Leonardas ir Pranciška Preibytė Stonkai
Klecininkai Sal. p. Barbora Domarkaitė Stonkienė Antanas ir Barbora Prišmontaitė Domarkai
Barzdiai Kaln. p.
1937-02-02 Lenk. STONKUS Vladislovas Stonkus Juozapas ir Barbora Gedrimaitė Stonkai
Lenkimai Ona Makarevičiutė Justinas ir Petronėlė Želvytė Makarevičiai
Maldeniai Tryškių p.

STRAKŠAS / STRAKŠYS / STRAKŠUS1879-05-15 Mos. STRAKŠAS Antanas Strakšas (Стракшаса) Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilaliai Marijona Kovalčiukaitė Steponavičienė Pranciškus ir Viktorija Sadauskaitė Kovalčiukai N Naujukai
1817-11-27 Mos. STRAKŠUS Antanas Strakšus (Antonium Strakszewicz)


Rozalija Barkutė (Rozalia Barkowska)

Šaukliai
1781-01-14 Mos. STRAKŠYS Benediktas Strakšus (Straksis)

Ersla Barbora Šemetaitė (Siemetayty)

Ersla
1822-05-02 Mos. STRAKŠUS Benediktas Strakšus (Benedictum Strakszus)

Šaukliai Veronika Stančiūtė (Veronicam Stanczowna)

Mosėdis
1843-02-09 Mos. STRAKŠYS Benediktas Strakšys (Strakszysa) Benediktas ir Barbora Šemetaitė Strakšai N Šaukliai Uršulė Zubaitė Bonifacas ir Rozalija Dimaitė Zubės
Nevočiai
1900-04-30 Mos. STRAKŠUS Benediktas Strakšus (Стракшуса) Kazimieras ir Anastasija Šakinytė Strakšai
Ersla Marijona Kelpšaitė Juozapas ir Liudvika Taujenytė Kelpšos
Ersla
1907-01-09 Mos. STRAKŠUS Jonas Strakšus (Стракшуса) Leonas ir Magdalena Skrabauskaitė Strakšai
Virbalai Ona Giedraitytė Mykolas ir Ona Lenkauskaltė Giedraičiai
Kernai
1881-01-20 Mos. STRAKŠAS Jonas Strakšas (Стракшaса) Juozapas ir Antanina Brenciutė Strakšai
Šaukliai Aniceta Žeimytė Klemensas ir Uršulė Bružaitė Žeimiai
Daukšiai
1739-11-15 Mos. STRAKŠUS Jonas Strakšus (Strakszus)

Ersla Magdalena Remezaitė (Remezowna)

Tėveliai
1762-02-14 Mos. STRAKŠUS Jonas Strakšus (Strakszus)

Luknė Sk. p. Agota Gedrimaitė (Giedrymowna)

Plaušiniai
1901-10-16 Mos. STRAKŠYS Juozapas Strakšys (Стракшиса) Motiejus ir Ona Strakšaitė Strakšai N Salantų p. Barbora Strakšaitė Benediktas ir Uršulė Zubaitė Strakšai
Baksčiai
1837-11-16 Mos. STRAKŠUS Jurgis Strakšus (Strakszewicza) Andrius ir Marijona Mosteikaitė Strakšai
Plaušiniai Lenk.p. Konstancija Karevičiutė (Karewiczowna) Tadas ir Magdalena Klovaitė Karevičiai
Giršiniai
1854-01-26 Mos. STRAKŠUS Jurgis Strakšus (Стракша) Jonas ir Joana Šudrauskaitė Strakšai
Šaukliai Monika Andriejauskaitė Motiejus ir Viktorija Meškytė Andrijauskiai
Šaukliai
1854-01-12 Mos. STRAKŠUS Kazimieras Strakšus (Стоакша) Benediktas ir Veronika Stančiutė Strakšai
Šaukliai Anastasija Šakinytė Aloyzas ir Ona Lukaitė Šakiniai
Mosėdis
1845-11-27 Mos. STRAKŠUS Kazimieras Strakšus (Strakszow) Jonas ir Joana Šudrauskaitė Strakšai
Šaukliai Barbora Piekutė Jonas ir Kotryna Ramanauskaitė Piekai
Šaukliai
1864-06-02 Mos. STRAKŠAS Kazimieras Strakšus (Стракша) Jonas ir Joana Šudrauskaitė Strakšai N Šniukščiai Uršulė Kuprytė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai
Krakės
1882-02-03 Mos. STRAKŠAS Kazimieras Strakšus (Стракшaса) Kazimieras ir Barbora Piekutė Strakšai
Šniukščiai Monika Petrošiutė Jonas ir Uršulė Šimkutė Petrošiai
Plaušiniai
1903-06-15 Mos. STRAKŠUS Kazimieras Strakšus (Стракшуса) Klemensas ir Magdalena Pilibaitytė Strakšai
Skuodas Barbora Grabytė Jeronimas ir Barbora Skaraitė Grabiai
Šaukliai
1938-11-20 Sk. STRAKŠYS Konstantinas Strakšys Konstantinas ir Kotryna Šakalytė Strakšiai
Šarkė Jadvyga Markaitytė Kazimieras ir Petronėlė Jankauskaitė Markaičiai
Budvietė
1873-02-19 Mos. STRAKŠAS Leonas Strakšas (Стракшаса) Benediktas ir Uršulė Zubaitė Strakšai
Šaukliai Barbora Jonušaitė Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai
1879-05-22 Mos. STRAKŠAS Leonas Strakšas (Стракшаса) Benediktas ir Uršulė Zubaitė Strakšai N Virbalai Magdalena Skrabauskaitė Uršulės Skrabauskaitės dukra
Virbalai
1922-02-26 Mos. STRAKŠAS Leonas Strakšas Leonas ir Magdalena Skrabauskytė Strakšai
Virbalai Rozalija Skruibytė Benediktas ir Rozalija Skersytė Skruibiai
Daukšiai
1921-01-18 Sk. STRAKŠYS Liudvikas Strakšys Jonas ir Monika Milašiutė Strakšiai
Rušupiai Sk. p. Zuzana Venckutė Kazimieras ir Petronėlė Venckai
Rušupiai Sk. p.
1778-11-22 Mos. STRAKŠUS Mikalojus Strakšus (Strakszus)

Ersla Kotryna Šopaitė (Szwopowna)

Ersla
1730-11-19 Mos. STRAKŠUS Mykolas Strakšas (Strakszewicz)


Barbora Pociutė (Pacowna)

Šakaliai
1896-01-09 Mos. STRAKŠUS Mykolas Strakšus (Стракшуса) Kazimieras ir Anastasija Šakinytė Strakšai
Naujukai Ona Valtaraitė (Валтаровною) Jokūbas ir Ona Kusaitė Valterai
Daukšiai
1843-02-21 Mos. STRAKŠYS Motiejus Strakšys (Strakszysa) Pranciškus ir Ona Petrikaitė Strakšiai
Šaukliai Bogumila Kusaitė Pranciškus ir Apolonija Gegužytė Kusai
Šilaliai
1857-11-12 Darb. STRAKŠYS Motiejus Strakšys (Стракшиса) Petras ir Petronėlė Ronkaitytė Strakšiai
Mažučiai Darb. p. Barbora Zaboraitė (Заборовною) Jurgis ir Kotryna Kiauleikytė Zaborai
Mažučiai Darb. p.
1859-05-08 Darb. STRAKŠYS Motiejus Strakšys (Стракшиса) Motiejus ir Ona Simutytė Strakšiai
Sausdravai Darb p. Kotryna Grikšaitė Jonas ir Kotryna Galdikaitė Grikšai
Sausdravai Darb p.
1857-11-17 Darb. STRAKŠYS Petras Strakšys (Стракшиса) Petras ir Petronėlė Ronkaitytė Strakšiai
Sausdravai Darb p. Ona Rukytė Gerlauskienė Jonas ir Ona Jonušaitė Rukiai
Mažučiai Darb. p.
1935-02-20 Mos. STRAKŠYS Pranciškus Strakšys Leonas ir Magdalena Skrabauskaitė Strakšai
Virbalai Karolina Pakalniškytė Jonušienė Baltrmiejus ir Ona Daukantaitė Pakalniškiai N Virbalai
1811-01-17 Mos. STRAKŠAS Pranciškus Strakšus (Franciscum Strakszas)

Šakaliai Ona Petrikaitė (Annam Petrykowna)

Šatraminiai1755-10-26 Mos. STRAUPAS Mykolas Straupas (Straupis)

Mosėdis Regina Augutienė (Augutowa)
N Mosėdis
1755-11-27 Mos. STRAUPAS Mykolas Straupas (Struwpis) kartotinas metrikų įrašas (data)
Mosėdis Regina Augutienė (Augutowiczowa) !
N
1918-05-12 Ž.Kalv. STRAUPAS Pranciškus Straupas Pranciškus ir Domicėlė Alšauskaitė Straupai
Pamedinčiai Plat. p. Kazimiera Rutkutė Jurgis ir Kotryna Samauskaitė Rutkai
Kūbakiai Žem. Kalv. p.1870-02-10 Mos. STRAZDAUSKIS Antanas Strazdauskis Juozapas ir Ona Janulytė Strazdauskiai N Gaubės Uršulė Beinoraitė Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinorai
Žebrokai
1767-02-15 Mos. STRAZDAUSKIS Antanas Strazdauskis (Strazdowski)

Mosėdis Ona Aleksandravičienė (Alexendrowa)
N Nevočiai
1774-10-26 Mos. STRAZDAUSKIS Jonas Strazdauskis (Strazdawskis)

Šatės Ona Virbickaitė (Wyrbickayty)

Šatės
1774-11-20 Mos. STRAZDAUSKIS Jonas Strazdauskis (Strazdauskis)

Junduliai Konstancija Bružienė (Bružieny)
N Bratikai
1789-12-10 Mos. STRAZDAUSKIS Jonas Strazdauskis (Joannes Strazdowski)
N Prialgai Marijona Kazlauskaitė (Mariana Kozlowska)

Žebrokai
1822-10-17 Mos. STRAZDAUSKIS Juozapas Strazdauskis (Jozephum Strazdowski)

Kusai Ona Janulytė Raudienė Plaušinienė (Plawszynska) (1 sant.1806.10.23 Mot. Raudys, 2 sant.1817.01.23 Myk. Plaušinis) N Šatraminiai
1936-02-23 Lenk. STRAZDAUSKIS Juozapas Strazdauskis Kazimieras ir Barbora Mockutė Strazdauskiai
N. Įpiltis Laukž. p. Stanislova Mockutė Mykolas ir Ona Skripkauskytė Mockai
Palegija Lenk. p.
1938-02-13 Sal. STRAZDAUSKIS Kazimieras Strazdauskis Kazimieras ir Barbora Mockutė Strazdauskiai
Suodėnai Laukžem. p. Anastasija Rutaitė Pranciškus ir Anastasija Mickutė Rutės
Žalimaliai Sal. p.
1852-01-22 Mos. STRAZDAUSKIS Leopoldas Srazdauskis Antanas ir Elena Bričkutė Strazdauskiai
Rukai Ieva Maniukaitė Juozapas ir Marijona Kasperavičiutė Maniukai
Mikulčiai
1767-02-22 Mos. STRAZDAUSKIS Martynas Strazdauskis (Strazdowski)

Darb.p. Ona Vilkoneckaitė (Wilkonecka)

Ruki
1751-10-24 Mos. STRAZDAUSKIS Petras Strazdauskis (Strazdowski)

Šačiai Magdalena Pikelienė (Pikielenie)
N Šačiai
1935-05-21 Gr. STRAZDAUSKIS Vincentas Strazdauskis Kazimieras ir Barbora Mockutė Strazdauskiai
Sudėnai Laukž. p. Barbora Rimkutė Juozapas ir Joana Venclovaitė Rimkai
Kumpikai Gr. p1882-01-26 Mos. STRĖLA Antanas Strėla Fortunatas ir Rozalija Griciutė Strėlos
Ersla Magdalena Staniutė Stanislovas ir Pranciška Vaškytė Staniai
Šatraminiai
1898-01-20 Mos. STRĖLA Dominykas Strėla Fortunatas ir Anelė Jokubaitytė Strėlos
Ersla Anastasija Vasiliauskaitė Juozapas ir Magdalena Merkelytė Vasiliauskai
Ersla
1905-02-27 Mos. STRĖLA Fortunatas Strėla Fortunatas ir Anelė Jokubaitytė Strėlos
Ersla Ona Endrėkutė (Андрековною) Jurgis ir Barbora Andriekutė Endrėkai
Budvietė
1854-02-09 Mos. STRĖLA Fortunatas Strėla (Стрелы) Motiejus ir Ona Alčauskytė Strėlos
Ersla Rozalija Griciutė Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai
1864-06-16 Mos. STRĖLA Jonas Strėla (Стржалы) Pranciškus ir Dorota Jucytė Strėlos
Skuodas Matilda Vaškytė Dominykas ir Elena Jakutytė Vaškiai
Naujukai
1873-11-07 Mos. STRĖLA Jurgis Strėla Jurgis ir Anastasija Pauliukaitė Strėlos
Ledžiai Ona Jablonskytė Jonas ir Anastasija Untulytė Jablonskiai
Ledžiai
1910-06-29 Mos. STRĖLA Jurgis Strėla Jonas ir Ona Tubinaitė Strėlos
Putkaliai Sk;p. Ona Alšauskaitė Jokūbas ir Domicėlė Endriuškaitė Alšauskai
Rukai
1825-11-03 Mos. STRĖLA Martynas Strėla (Marcinum Striela)
N Medininkai Sk. p. Anelė Plaušinytė Kubilienė (Anillam Kubilowiczowa) Juozapas ir Konstancija Skaraitė Plaušiniai N Daukšiai
1820-11-23 Mos. STRĖLA Motiejus Strėla (Matheum Striela)

Žalgiriai Ona Budvydaitė Šedvydienė (Anna Szedwidowa)
N Ersla
1738-06-08 Lenk. STRĖLA Paulius Strėla (Strelaytis)


Kotryna Puškoriutė (Puszkorale)


1833-02-07 Mos. STRĖLA Povilas Strėla (Strielkowskiego) Stanislovas ir Elžbieta Piktuižytė Strėlos
Juodeikiai Lenk.p. Barbora Končiutė Dominykas ir Jadvyga Murauskaitė Končiai
Kernai
1869-07-22 Mos. STRĖLA Pranciškus Strėla Motiejus ir Ona Alšauskaitė Strėlos N Ersla Anelė Jokubaitytė (Joкубайтовною) Dominykas ir Marijona Kazbaraitytė Jokubaičiai
Burniškės Mos.p. Mos.p.1843-01-13 Yl. STRIPINIS Adomas Stripinis Martynas ir Barbora Gritkutė Stripiniai N Kerviai Yl. p. Barbora Mockutė (Mockowna) Mykolas ir Kristina Drangytė Mockai
Kerviai Yl. p.
1789-01-25 Mos. STRIPINAS Baltramiejus Stripinas (Bartholomeus Strypynowicz)

Laumaičiai Joana Barutienė (Johana Barutieny)
N Laumaičiai
1789-11-05 Mos. STRIPINIS Baltramiejus Stripinis (Bartolomeus Strypinis)
N Laumaičiai Ona Melkerytė (Anna Melkierowna)

Šačiai
1869-06-24 Mos. STRIPINIS Ignotas Stripinis Petras ir Marcijona Klovaitė Stripinai N Stripiniai Yl.p. Anastasija Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos Žebrokai
1816-02-02 Šač. STRIPINIS Juozapas Stripinis (Jozephum Strypinski)

Laumaičiai Antanina Grytkutė (Antanina Gritkowna)

Vabaliai
1902-02-19 Mos. STRIPINIS Stanislovas Stripinis Juozapas ir Pranciška Mockutė Stripiniai
Liepoja Ona Dobrovolskytė Tadas ir Barbora Jotkutė Dobrovolskiai
Mosėdis1857-02-12 Mos. STROPUS Antanas Stropus (Стропуса) Petras ir Julijona Klaniutė Stropai N Grūšlaukė Barbora Joskaudaitė Antanas ir Antanina Giedraitė Joskaudai
Šatraminiai
1917-08-05 Kartenos STROPUS Antanas Stropus Karolinos Stropaitės s.
Kulių par. Magdalena Žvinklytė Antanas ir Magdalena Trušinskaitė Žvinkliai
Kartenos p.
1798-05-01 Sal. STROPUS Florijonas Stropus (Florianum Strophus)

Žalimai Sal. p. Ona Bartašiutė (Annam Bartaszowna)

Barzdžiai Sal. p.
1824-11-25 Sal. STROPUS Juozapas Stropus (Josephum Stropus)


Barbora Alšauskaitė (Barbara Alszauskaly)

Žalimai Sal. p.
1856-08-28 Darb. STROPUS Juozapas Stropus (Стропуса) Juozapas ir Liudvika Strazdauskaitė Stropai
Latveliai Gr. p. Marijona Jurevičiutė Pranciškus ir Ona Keraitė Jurevičiai
Darbėnai
1886-02-23 Sal. STROPUS Kazimieras Stropus (Стропуса) Nikodemas ir Marijona Giedraitė Stropai
Žalimai Sal. p. Agnė Milašiutė Juozapas ir Marijona Jankauskaitė Milašiai
Nasrėnai Sal. p.
1889-01-17 Mos. STROPUS Kazimieras Stropus (Стропуса) Pranciškus ir Agnė Gervinskaitė Stropai
Šaučikai Sal.p. Uršulė Monstvilaitė Luotienė Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos N
1872-02-26 Mos. STROPUS Pranciškus Stropus (Стропуса) Juozapas ir Barbora Kasparaitytė Stropai N Šaučikai Sal.p. Uršulė Vaitaitė Jonas ir Rožė Simonavičiutė Veitai
Šaukliai
1918-02-10 Mos. STROPUS Pranciškus Stropus (Štropo) Kazimieras ir Uršulė Monstvilaitė Stropai
Nevočiai Ona Statkutė Antanas ir Monika Bertašiutė Statkai
Baksčiai
1921-02-02 Mos. STROPUS Pranciškus Stropus (Stropas) Pranciškus ir Barbora Vasiliauskaitė Stropos
Šaučikai Zuzana Pilibaitytė Antanas ir Veronika Žiobakaitė Pilibaičiai
Šatraminiai1719-01-29 Mos. STUČINSKAS Juozapas Stučinskas (Stuczynski)

Pesčiai Sal.p. Marijona Gricienė (Gryciowa)
N Šatraminiai1853-11-17 Mos. STULPINAS Dominykas Stulpinas Antanas ir Barbora Šarvaitė Stulpinai
Šerkšniai Ona Veitaitė Baguckienė Laurynas ir Rozalija Dvarionaitė Veitai N Mosėdis1769-11-30 Mos. STUMINSKAS Antanas Stuminskas (Stuminski)


Morta Petrauskaitė (Piotrowska)

Apuolė1748-06-30 Mos. STUNGYS Pranciškus Stungys (Stungiewicz)

Ž.Kalvarijos p. Rozalija Razgaitytė (Rozgowna)

Mosėdžio p.1939-02-09 Gr. STUOKUS Petras Stuokus Juozapas ir Petronėlė Gričeliutė Stuokai
Pelėkiai Laukž. p. Zuzana Rusytė Jonas ir Zuzana Dobrovolskytė Rusiai
Darbaliai Gr. p.1936-02-25 Lenk. SUBATAUSKIS Jurgis Subatauskis Jurgis ir Ona Malonaitė Subatauskiai N Lenkimai Magdalena Šauklytė Onos Šauklytės duktė
Lenkimai
1936-06-11 Lenk. SUBATAUSKIS Leonas Subatauskis Leonas ir Amelija Rokaitė Subatauskiai N Lenkimai Stepanija Viršilaitė Steponas ir Liudvika Mikalauskytė Viršilai
Lenkimai
1900-02-08 Mos. SUBATAUSKIS Valerjonas Sabatauskis Jurgis ir Felicijona Staniutė Subatauskiai
Lenkimai Uršulė Eidėjutė Jurgis ir Felicijona Daukantaitė Eidėjai
Ledžiai1825-02-01 Mos. SUDIMTAS Juozapas Sudymtas (Josephum Sudymtt)

Sudimtai Žeimelio p. Barbora Mackevičiutė (Barbara Mackiewiczowna)

Prialgai
1936-02-23 Mos. SUDIMTAS Pranciškus Sudimtas (Sudemtas) Pranciškus ir Leokadija Ignotaitė Sudimtai
Šakaliai Bronislova Zubaitė Jonas ir Elena Eidėjutė Zubės
Virbalai1717-05-03 Mos. SUDINTAS A;elsandras Sudintas (Sudint)

Daukšiai Kortyna Mikitaitė (Datrina Mikitowna)


1856-07-01 Mos. SUDINTAS Grigas Sudintas (Судинта) Mykolas ir Marijona Sk. Sudintai
Šarnelė Kalv.p. Ona Prialgauskaitė Mykolas ir Pranciška Niuniavaitė Prialgauskai
Ersla
1787-10-28 Mos. SUDINTAS Juozapas Sudintas (Josephus Sudyntt)

Mitkaičiai Telš.p. Petronėlė Prialgauskaitė (Petronella Przyalgowska)

Prialgai1939-07-05 Mos. SUKURIS Steponas Sukuris Stanislovas ir Kleopa Dabšauskaitė Sukuriai
Židikių valsč. Barbora Žabinskytė Juozapas ir Barbora Galdikaitė Žabinskiai
Mosėdis1777-11-29 Mos. SUNDORAS Simonas Sundoras (Sundarowicz)

Kalvarija Kotryna Alšauskaitė (Olszewska)

Vabaliai1897-02-11 Sal. SURBLYS Juozapas Surblys Pranciškus ir Barbora Daukantaitė Surbliai
Grūšlaukė Kotryna Puškoriutė Liaučienė Petro Liaučiaus našlė N Laukeliai Sal. p.
1897-05-04 Mos. SURBLYS Pranciškus Surblys Pranciškus ir Barbora Daukantaitė Surbliai
Trumplaukiai Sal.p. Anelė Meškytė Aleksandras ir Anastasija Mockutė Meškiai
Šatraminiai
1939-05-28 Mos. SURBLYS Aleksandras Surblys Juozapas ir Zuzana Rupšytė Surbliai
Grūšlaukė Lazimiera Prialgauskaitė Leonas ir Uršulė Šmitaitė Prialgauskai
Šniukščiai
1863-11-19 Kartenos SURBLYS Pranciškus Surblys Motiejus ir Barbora Rupeikaitė Surbliai
Kartena Marijona Žvinklytė Pranciškus ir Viktorija Baltmiškytė Žvinkliai
Kartena
1886-01-28 Sal. SURBLYS Pranciškus Surblys Pranciškus ir Petronėlė Ugutytė Surbliai
Salantai Ona Venckutė Pilibaitienė Pranciškaus Pilibaičio našlė N Salantai1854-02-09 Mos. SURKYS Ignotas Surkys Mykolas ir Elena Vainaitė Surkiai
Salantų p. Monika Bertašiutė Juozapas ir Agnė Vaškytė Bertašiai
Šaukliai
1928-05-13 Mos. SURKYS Kazimieras Surkys Kazimieras ir Ona Kaubraitė Surkiai
Laiviai Sal.p. Emilija Zubaitė Juozapas ir Emilija Baranauskaitė Zubės
Gaubės
1936-06-19 Notėnų SURKYS Mykolas Surkys Mykolas ir Apolonija Vasiliauskaitė Surkiai N Gargždelė Sal. p. Ona Viršilaitė Kvasienė Antanas ir Marijona Martišiutė Viršilos N Šlamiai Plat. p. / Nevočiai
1745-01-10 Lenk. SURKYS Petras Surkis (Siurcis)


Jadvyga Šleiniutė (Szleynale)

1913-09-22 Mos. SUŠINSKIS Antanas Sušinskis (Шушинскiй) Jurgis ir Uršulė Staniutė Šušinskiai
Pakalniškiai Sk.p. Anastasija Luotaitė Jonas ir Uršulė Žalgirytė Luotės
Mikulčiai
1765-11-11 Mos. SUŠINSKIS Juozapas Sušinskis (Suszynski)

Tirkšlių p. Ona Ažondenytė (Užądynowna)

Simaičiai1787-01-14 Mos. SUTKUS Motiejus Sutkus (Math: Sutkiewicz)

Nukai Sed.p. Joana Kryžiutė (Joanna Kryzewiczowna)

Šliktinė Šač. p.
1815-01-26 Šač. SUTKUS Motiejus Sutkus (Matheum Sutkiewicz)
N Šliktinė Šač. p. Antanina Giniotaitė(antanina Giniottowna)

Prialgai