Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

S1931-02-15 SABALIAUSKAS Vaclovas Sabaliauskas nežinomi
Vilniaus kraštas Eugenija Plaušinytė Valerijonas ir Brigita Skripkauskytė Plaušiniai
Šakaliai


1933-09-12 SADAUSKAS Ambraziejus Sadauskas Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai Barbora Zubaitė Liudvikas ir Zuzana Pociutė Zubės
Kusai
1878-11-22 SADAUSKAS Antanas Sadauskas Juozapas ir Magdalena Serepinaitė Sadauskai
Šakaliai Barbora Bušnytė Juozapas ir Marijona Skaraitė Bušniai
Šakaliai
1874-01-16 SADAUSKAS Dominykas Sadauskas Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai
Nevočiai Uršulė Tubinaitė Antanas ir Ona Dimaitė Tubinai
Nevočiai
1887-11-17 SADAUSKAS Dominykas Sadauskas Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai
Nevočiai Ona Valantinaitė Ferdinandas ir Barbora Jonauskaitė Valantinai
Nevočiai
1933-11-02 SADAUSKAS Feliksas Sadauskas Feliksas ir Kotryna Šmitaitė Sadauskai
Rumšaičiai Šač.p. Eugenija Žuolytė Pranciškus ir Amelija Stašauskaitė Žuoliai
Ersla
1890-01-23 SADAUSKAS Kazimieras Sadauskas Onos Sadauskaitės sūnus
Kernai Liucija Šmitaitė Juozapas ir Uršulė Riepšaitė Šmitos
Šakaliai
1929-04-21 SADAUSKAS Kazimieras Sadauskas Antanas ir Ona Girdžiunaitė Sadauskai
Paluknė, Sk.p. Zuzana Žvinklytė Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai
1934-01-16 SADAUSKAS Petras Sadauskas Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai Veronika Paulauskaitė Pranciškus ir Uršulė Bružaitė Paulauskai
Kusai
1878-05-31 SADAUSKAS Pranciškus Sadauskas Kazimieras ir Ona Beniušytė Sadauskai N Vabaliai Šat.p. Ona Šemetaitė Jančiauskienė Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos N Ersla


1851-11-06 SAKALAUSKAS Aloyzas Sakalauskas Bonaventūras ir Apolonija Vaserytė Sakalauskai
Rukai Antanina Dvarionaitė Maniukienė Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai N Rukai
1840-11-26 SAKALAUSKAS Jeronimas Sakalauskas Antanas ir Marijona Dapšytė Sakalauskai
Jundulai Mos.p. Leokadija Bružaitė Jokūbas ir Petronėlė Bartkutė Bružai
Junduliai
1938-02-24 SAKALAUSKAS Jonas Sakalauskas Mykolas ir Anastasija Murauskaitė Sakalauskai
Krušonys Gelgaud.p. Veronika Strakšaitė Jonas ir Ona Giedraitė Strakšai
Virbalai
1843-01-12 SAKALAUSKAS Pranciškus Sakalauskas Antanas ir Antanina Numgaudaitė Sakalauskai
Jundulai Mos.p. Uršulė Grigevičiutė Juozapas ir Ona Švelnytė Grigevičiai
Junduliai


1904-02-03 SALYS Tadas Salys Pranciškus ir Magdalena Stončiutė Saliai
Sėleniai Sal.p. Amelija Kaubraitė Dominykas ir Ona Bieliauskaitė Kaubrės
ŠaukliaiSANDARAS žiūrėti SONDARAS

1934-05-01 SASNAUSKAS Vincentas Sasnauskas Jonas ir Ona Pušinskaitė Sasnauskai
Prialgava Šač.p. Barbora Kubilaitė Juozapas ir Ona Jundulaitė Kubilai
Mosėdis


1938-02-26 SATKAUSKAS Jonas Satkauskas Jonas ir Valerija Meškytė Satkauskai
Jaukunai Meškuičių p. Ona Gervinskaitė Tadas ir Magdalena Ronkytė Gervinskai
Daukšiai


1914-06-19 SAUSDRAVAS Liudvikas Sausdravas (Сауздравичъ) Antanas ir Elžbieta Kazbaraitytė Sausdravai
Kodaičiai Filomena Lukošiutė Jonas ir Anelė Mosteikaitė Lukošiai
Šniukščiai


1893-01-19 SĖLENIS Aleksandras Sėlenis Leonas ir Uršulė Alseikaitė Sėleniai
Žebrokai Magdalena Malūkaitė Leonas ir Barbora Ažondenytė Malūkai
Daukšiai
1936-02-25 SĖLENIS Antanas Sėlenis Jokimas ir Kotryna Kniuipytė Sėleniai
Žebrokai Magdalena Razmutė Petras ir Magdalena Lizdeikytė Razmos
Šerkšniai
1929-02-10 SĖLENIS Bronislovas Sėlenis Jokimas ir Kotryna Kniuipytė Sėleniai
Žebrokai Stanislova Dvarionaitė Kazimieras ir Barbora Adomauskaitė Dvarionai
Žebrokai
1930-11-04 SĖLENIS Jokimas Sėlenis Jokimas ir Kotryna Kniuipytė Sėleniai
Žebrokai Marijona Petrutytė Jadenkienė Pranciškus ir Amelija Šimkutė Petručiai N Žebrokai
1892-02-11 SĖLENIS Jonas Sėlenis Leonas ir Uršulė Alseikaitė Sėleniai
Žebrokai Ieva Antanauskaitė Leonas ir Monika Paulauskaitė Antanauskai
Mosėdis
1861-11-07 SĖLENIS Jurgis Sėlenis Baltramiejus ir Julijona Valantinaitė Sėleniai
Žebrokai Kotryna Gedrimaitė Bonifacas ir Kotryna Jonkutė Gedrimai
Baksčiai
1910-02-09 SĖLENIS Jurgis Sėlenis Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai Bronislova Gedgaudaitė Petrauskienė Antanas ir Albertina Karevičiutė Gedgaudai N Giršiniai
1910-01-12 SĖLENIS Konstantinas Sėlenis Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai Karolina Skaraitė Kazimieras ir Domicėlė Kubiliutė Skaros
Mosėdis
1913-05-14 SĖLENIS Konstantinas Sėlenis Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai Kotryna Jotkutė Leonas ir Magdalena Tamošauskaitė Jotkai
Peldžiai
1851-01-30 SĖLENIS Leonas Sėlenis Baltramiejus ir Julijona Valantinaitė Sėleniai
Žebrokai Uršulė Alseikaitė (Ольсейковною) Motiejus ir Antanina Rimkutė Alseikos
Simaičiai
1884-02-07 SĖLENIS Leonas Sėlenis Leonas ir Uršulė Alseikaitė Sėleniai
Žebrokai Anelė Petrulevičiutė Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla
1923-07-02 SĖLENIS Viktorinas Sėlenis Jonas ir Ieva Antanauskaitė Sėleniai
Mosėdis Ona Šimkutė Jurgis ir Marijona Razmaitė Šimkai
Krakės


1893-05-09 SENDRAUSKAS Juozapas Sendrauskas Juozapas ir Ieva Tvarijonaitė Sendrauskai
Urbaičiai Sal.valsč.Juodupėnų p. Ona Jonutytė Deinorienė Ipolitas ir Ona Leilionaitė Jonučiai N Kulaliai
1887-02-15 SENDRAUSKAS Juozapas Sendrauskas (Сендровскаго) Feliksas ir Elena Mickutė Sendrauskai
Pesčiai Sal.p. Liudvika Sendrytė (Сындревичевной) Amerikas ir Barbora Donėlaitė Sendriai (Сындровичевъ)
Šaukliai
1922-06-20 SENDRAUSKAS Kazimieras Sendrauskas Feliksas ir Elena Mickutė Sendrauskai
Sal.p. Barbora Petrikaitė Želvienė Jonas ir Cecilija Kazlauskaitė Petrikai N Mos.p.
1929-05-05 SENDRAUSKAS Kazimieras Sendrauskas Feliksas ir Elena Mickutė Sendrauskai N Šekai Domicėlė Andrutytė Antanas ir Kotryna Dabrytė Andručiai
Krakės
1864-05-19 SENDRAUSKAS Kazimieras Sendrauskas (Сендровскаго) Juozapas ir Agnė Piekutė Sendrauskai
Baidotai Sal.p. Agnė Bertašiutė Juozapas ir Agnė Vaškytė Bertašiai
Šaukliai
1894-10-11 SENDRAUSKAS Pranciškus Sendrauskas Juozapas ir Ieva Tvarijonaitė Sendrauskai
Urbaičiai Sal.valsč.Juodupėnų p. Kotryna Jazbutytė Dvarionienė Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbutytė N Šniukščiai
1902-02-19 SENDRAUSKAS Pranciškus Sendrauskas Feliksas ir Elena Mickutė Sendrauskai
Bargalis Sal.p Veronika Vaškytė Pranciškus ir Barbora Monstvilaitė Vaškiai
Šatraminiai
1939-01-04 SENDRAUSKAS Pranciškus Sendrauskas Pranciškus ir Emilija Kvasaitė Sendrauskai
Kulaliai Ona Jakštaitė Pranciškus ir Ona Leliūnaitė Jakštai
Kulaliai


1930-02-04 SENDRIUS Jonas Sendrius (Sendrius) Jonas ir Aniceta Zubaitė Sendriai
Plaušiniai Barbora Simutytė Augustinas ir Ona Riepšaitė Simučiai
Žalgiriai
1891-01-23 SENDRIUS Jonas Sendrius (Сендриса) Stanislovas ir Magdalena Sendriai
Rukai Aniceta Zubaitė Juozapas ir Monika Jazbutytė Zubės
Plaušiniai
1929-02-03 SENDRIUS Liudvikas Sendrius (Sendrius) Jonas ir Aniceta Zubaitė Sendriai
Plaušiniai Liudvika Balandytė Liudvikas ir Benedikta Liaugaudaitė Balandžiai
Ersla


1850-10-30 SEREPINAS Antanas Serepinas Motiejus ir Morta Baužytė Serepinai N Šaukliai Agnė Stonkutė (Стонковною) Juozapas ir Kotryna Kidykaitė Stonkai
Šniukščiai
1939-02-16 SEREPINAS Juozapas Serepinas Pilypas ir Barbora Brazdeikytė Serepinai
Kniežai Grūšl.p. Veronika Simutytė Julijonas ir Veronika Baguckytė Simučiai
Tauzai
1910-02-23 SEREPINAS Kazimieras Serepinas Jonas ir Marijona Narmontaitė Serepinai
Barkeliai Sal.p. Juozapota Zubaitė Dominykas ir Uršulė Kažytė Zubės
Tauzai
1852-02-05 SEREPINAS Leonas Serepinas Dovydas ir Barbora Baguckytė Serepinai
Veitai Lenk.p. Ona Lipšaitė Juozapas ir Marijona Simutytė Lipšos
Žalgiriai


1898-08-16 SIMAITIS Aloyzas Simaitis Feliksas ir Ona Pilibaitytė Simaičiai N Cipinai Gint.p. Barbora Bertašiutė Pranciškus ir Anelė Leliūnaitė Bertašiai
Kulaliai
1884-02-14 SIMAITIS Antanas Simaitis Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Rukai Petronėlė Beniušytė Antanas ir Uršulė Kubilaitė Beniušiai
Gondlaukė
1861-01-10 SIMAITIS Ignotas Simaitis Feliksas ir Ona Pilibaitytė Simaičiai
Šaukliai Elena Kairytė Juozapas ir Rozalija Drunaitė Kairiai
Šaukliai
1904-01-20 SIMAITIS Jonas Simaitis Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Simaitis
Gondlaukė Barbora Kusaitė Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Kulaliai
1873-02-14 SIMAITIS Juozapas Simaitis Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Rukai Ona Maniukaitė Leonas ir Kotryna Kaniavaitė Maniukai
Krakės
1892-11-24 SIMAITIS Jurgis Simaitis Dominykas ir Pranciška Vaitkutė Simaičiai N Kruopiai Plat.p. Rozalija Gedgaudaitė Mykolas ir Kotryna Kusaitė Gedgaudai
Kulaliai
1929-09-10 SIMAITIS Justinas Simaitis Juozapas ir Ona Piktuižytė Simaičiai
Rukai Veronika Kusaitė Petras ir Rozalija Venslauskaitė Kusai
Nevočiai
1877-02-07 SIMAITIS Kazimieras Simaitis Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Gondlaukė Ona Girdžiūnaitė Antanas ir Rozalija Strakšaitė Girdžiūnai
Rukai
1934-11-20 SIMAITIS Kazimieras Simaitis Kazimieras ir Ona Liutikaitė Simaičiai
Žebrokai Ona Kuprytė Kazimieras ir Uršulė Kontrimaitė Kupriai
Žebrokai
1892-01-28 SIMAITIS Pranciškus Simaitis Pranciškus ir Leokadija Barkutė Simaičiai
Šerkšniai Uršulė Narvilaitė Kajetonas ir Kotryna Butkutė Narvilai
Šaukliai
1912-07-15 SIMAITIS Pranciškus Simaitis Juozapas ir Ona Piktuižytė Simaičiai
Rukai Rozalija Šemetaitė Kazimieras ir Rozalija Nevardauskaitė Šemetos
Rukai
1856-02-07 SIMAITIS Stanislovas Simaitis Pranciškus ir Barbora Miliutė Simaičiai
Kernai Pulcherija Ramonaitė (Ромоновною) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai
1887-02-03 SIMAITIS Stanislovas Simaitis Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai
Kernai Pranciška Baltrutytė Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Baltručiai
Krakės
1919-01-28 SIMAITIS Stanislovas Simaitis Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Simaitis
Gondlaukė Uršulė Šakinytė Aleksandras ir Uršulė Petrošiutė Šakiniai
Žebrokai


1888-03-06 SIMONAVIČIUS Aleksandras Simonavičius Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Igariai Ona Riepšaitė Pranciškus ir Barbora Laukytė Riepšai
Daukšiai
1860-11-09 SIMONAVIČIUS Antanas Simonavičius Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai
Igariai Monika Adomauskaitė Mažonienė Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai N Šerkšniai
1894-02-27 SIMONAVIČIUS Antanas Simonavičius Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai N Mikulčiai Kotryna Jokšaitė Alkauskienė Izidorius ir Pranciška Staniutė Jokšai N Kernai
1926-01-05 SIMONAVIČIUS Antanas Simonavičius Aleksandras ir Ona Riepšaitė Simonavičiai
Daukšių Medsėdžiai Barbora Litvinaitė Juozapas ir Monika Butkutė Litvinai
Daukšiai
1851-01-16 SIMONAVIČIUS Juozapas Simonavičius Jonas ir Petronėlė Kubiliutė Simonavičiai N
Magdalena Šateikytė Antanas ir Klara Pociutė Šateikiai
Šatraminiai
1852-05-13 SIMONAVIČIUS Juozapas Simonavičius Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai
Plaušiniai Viktorija Gedrimaitė Bonifacas ir Kotryna Jonkutė Gedrimai
Baksčiai
1924-02-26 SIMONAVIČIUS Juozapas Simonavičius Stanislovas ir Anelė Viskontaitė Simonavičiai
Igariai Veronika Žeimytė Kazimieras ir Rozalija Pukinskaitė Žeimiai
Šekai
1906-01-10 SIMONAVIČIUS Konstantinas Simonavičius Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Baksčiai Kotryna Kinčiutė Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Bobeliškės
1920-11-14 SIMONAVIČIUS Leonas Simonavičius Stanislovas ir Anelė Viskontaitė Simonavičiai
Igariai Ona Kaupaitė Jonas ir Ona Luotaitė Kaupai
Igariai
1930-10-19 SIMONAVIČIUS Leonas Simonavičius Leonas ir Juozapota Vilkaneckytė Simonavičiai
Žebrokai Magdalena Narkutė Antanas ir Albertina Aklytė Narkai
Žebrokai
1929-10-12 SIMONAVIČIUS Pranciškus Simonavičius Aleksandras ir Ona Riepšaitė Simonavičiai
Daukšiai Veronika Kniežaitė Jurgis ir Anastasija Jotkutė Kniežos
Daukšiai
1846-11-26 SIMONAVIČIUS Stanislovas Simonavičius (Semenowicza) Stanislovas ir Konstancija Rapalytė Simonavičiai N Igariai Ona Viščiūnaitė Baltramiejus ir Barbora Ažondenytė Viščiūnos
Igariai
1881-06-14 SIMONAVIČIUS Stanislovas Simonavičius (Семеновича) Stanislovas ir Ona Viščiūnaitė Simonavičiai
Igariai Anelė Viskontaitė Leonas ir Viktorija Vyniautaitė Viskontai
Gaubės


1841-01-28 SIMUTIS Antanas Simutis Jurgis ir Rozalija Numgaudaitė Simučiai N Udraliai Magdalena Rimkutė Jurgis ir Rozalija Vaškytė Rimkai
Udraliai
1842-01-20 SIMUTIS Antanas Simutis Motiejus ir Uršulė Giedraitė Simučiai
Šaukliai Barbora Lekstutytė Antanas ir Sofija Michelsonaitė Lekstučiai
Šaukliai
1905-10-25 SIMUTIS Antanas Simutis Leonas ir Agnė Kusaitė Simučiai N Skuodas Konstancija Skaraitė Juozapotas ir Barbora Danytė Skaros
Krakės
1912-01-31 SIMUTIS Antanas Simutis Monikos Simutytės, Juozapo d. sūnus
Naujukai Petronėlė Žuolytė Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
Šaukliai
1935-08-19 SIMUTIS Antanas Simutis Pranciškus ir Magdalena Burbaitė Simučiai
Lenkimai Magdalena Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Bobiliškės
1939-01-16 SIMUTIS Antanas Simutis Antanas ir Petronėlė Žuolytė Simučiai
Šaučikai Sal. p. Monika Kazlauskaitė Kazimieras ir Grosilda Kniukštaitė Kazlauskai
Šaukliai
1920-04-03 SIMUTIS Antanas Simutis Monikos Simutytės, Juozapo d. sūnus N Naujukai Konstancija Skersytė Kazimieras ir Konstancija Ertavičiutė Skersiai
Sėleniai Sal.p.
1908-01-22 SIMUTIS Augustinas Simutis Dominykas ir Barbora Riepšaitė Simučiai
Žalgiriai Ona Riepšaitė Stanislovas ir Anastasija Galdikaitė Riepšai
Žalgiriai
1937-02-09 SIMUTIS Augustinas Simutis Kazimieras ir Barbora Šemetaitė Simučiai
Ersla Amelija Skaraitė Pranciškus ir Monika Šmitaitė Skaros
Šakaliai
1854-05-25 SIMUTIS Dominykas Simutis Dominykas ir Magdalena Kaupaitė Simučiai
Žalgiriai Petronėlė Strazdauskaitė Juozapas ir Ona Janulytė Strazdauskai
Šatraminiai
1866-01-31 SIMUTIS Jokimas Simutis Antanas ir Barbora Kinčiutė Simučiai
Krakės Uršulė Šmitaitė Tadas ir Veronika Razmaitė Šmitos
Nevočiai
1914-02-16 SIMUTIS Julijonas Simutis Albertinas ir Ona Simučiai
Luknė Sk.p. Veronika Baguckytė Leonas ir Ona Jazbutytė Baguckiai
Tauzai
1924-03-04 SIMUTIS Julijonas Simutis Silvestras ir Ona Leilionaitė Simučiai N Tauzai Magdalena Žeimytė Kazimieras ir Antanina Strakšaitė Žeimiai
Bobeliškės
1938-02-21 SIMUTIS Julijonas Simutis Julijonas ir Veronika Baguckytė Simučiai
Tauzai Kazimiera Kažytė Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Kažiai
Tauzai
1856-01-10 SIMUTIS Juozapas Simutis Ksaveras ir Uršulė Žvinklytė Simučiai
Daukšiai Ona Berniutė (Бернiовною) Petras ir Ona Savickaitė Berniai (?)
Šatraminiai
1878-01-11 SIMUTIS Juozapas Simutis Ksaveras ir Uršulė Žvinklytė Simučiai N Daukšiai Magdalena Šimkutė Gedrimienė Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai N Budvietė
1841-02-04 SIMUTIS Jurgis Simutis Augustinas ir Barbora Butkutė Simučiai
Žalgiriai Felicijona Bričkutė Stanislovas ir Agnė Tiškutė Bričkos
Šatraminiai
1883-02-27 SIMUTIS Jurgis Simutis Jurgis ir Barbora Žilytė Simučiai
Narvydžiai Sk.p. Vincenta Raudavičiutė Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai
Mikulčiai
1890-02-06 SIMUTIS Jurgis Simutis Dominykas ir Petronėlė Strazdauskaitė Simučiai
Žalgiriai Barbora Staniutė Dovydas ir Monika Šakinytė Staniai
Šakaliai
1858-02-04 SIMUTIS Juzapas Simutis (Сымутовичъ) Dominykas ir Magdalena Kaupaitė Simučiai
Šatraminiai Monika Merkelytė Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai
Mosėdis
1878-05-10 SIMUTIS Kazimieras Simutis Dominykas ir Magdalena Kelpšaitė Simučiai
Žalgiriai Ona Paulauskaitė Jeronimas ir Barbora Giedraitė Paulauskai
Palšiai
1903-06-15 SIMUTIS Kazimieras Simutis Dominykas ir Barbora Riepšaitė Simučiai
Žalgiriai Barbora Šemetaitė Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla
1910-09-21 SIMUTIS Kazimieras Simutis Jonas ir Kotryna Ramanauskaitė Simučiai N Šat.p. Agota Grabytė Kuprienė Monikos Grabytės dukra N Mos.p.
1929-02-05 SIMUTIS Konstantinas Simutis Juozapas ir Barbora Savickaitė Simučiai
Žalgiriai Uršulė Eidiejutė Antanas ir Anastasija Riepšaitė Eidiejai
Žalgiriai
1885-11-19 SIMUTIS Pranciškus Simutis Kazimieras ir Kotryna Razmaitė Simučiai
Šatraminiai Konstancija Markaitytė Feliksas ir Agnė Laukytė Markaičiai
Šatraminiai
1901-02-06 SIMUTIS Pranciškus Simutis Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Simučiai

Magdalena Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1912-04-15 SIMUTIS Pranciškus Simutis Pranciškus ir Kotryna Klovaitė Simučiai
Narvydžiai Sk.p. Amelija Anužytė Pranciškus ir Barbora Petrošiutė Anužiai
Budvietė
1918-06-25 SIMUTIS Pranciškus Simutis Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai
Žalgiriai Barbora Pilibaitytė Antanas ir Veronika Žiobakaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1858-02-03 SIMUTIS Raimundas Simutis (Сымутисъ) Juozapas ir Juozapota Skaraitė Simučiai
Daukšiai Emilijona Kusaitė Pranciškus ir Monika Laukytė Kusai
Kulaliai
1887-01-27 SIMUTIS Silvestras Simutis Silvestras ir Ona Simaitytė Simučiai
Luknė Sk.p. Ona Leilionaitė Antanas ir Ona Tilškytė Leilionai
Bobeliškės
1880-02-06 SIMUTIS Stanislovas Simutis Stanislovas ir Ona Viščiūnaitė Simučiai
Igariai Kunegunda Žilinskaitė Baguckienė Grigienė Pranciškus ir Pranciška Valančiūtė Žilinskai N Igariai
1937-02-08 SIMUTIS Valerijonas Simutis Leonas ir Barbora Puškoriutė Simučiai
Veitai Lenk.p. Eleonora Galdikaitė Jonas ir Uršulė Šakinytė Galdikai
Mosėdis
1919-11-27 SIMUTIS Vincentas Simutis Zigmantas ir Petronėlė Simučiai
Lenk.p. Magdalena Bakstytė Kazimieras ir Magdalena Žiobakaitė Baksčiai
Kernai


1843-02-09 SINKEVIČIUS Petras Sinkevičius (Synkiewicza) Juozapotas ir Julijona Januškaitė Sinkevičiai
Skuodas Benedikta Ylakytė Mykolas ir Ona Šleiniutė Ylakiai
Rukai


1841-11-18 SKALIŠIUS Jonas Skališius Andrius ir Kotryna Zubaitė Skališiai
Igariai Pulcherija Rimkutė Juozapas ir Barbora Mikutaitė Rimkai
Šatraminiai
1852-11-25 SKALIŠIUS Kazimieras Skališius Kazimieras ir Kotryna Kaulinytė Skališiai
Plaušiniai Antanina Karaliutė Luotienė Baltramiejus ir Ona Narvilaitė Karaliai N Tėveliai


1852-11-25 SKARA Antanas Skara (Скары) Antanas ir Magdalena Tarvydaitė Skaros
Daukšiai Ona Lindenytė Jonas ir Magdalena Baguckytė Lindeniai
Daukšiai
1892-04-28 SKARA Ignotas Skara (Скаревича) Chrizostomas ir Petronėlė Šliktaitė Skaros N Žebrokai Jadvyga Vainoraitė Motiejus ir Domicėlė Senkutė Vainorai
Žebrokai
1864-06-02 SKARA Ignotas Skara (Скары) Chrizostomas ir Petronėlė Šliktaitė Skaros
Žebrokai Antanina Mažrimaitė Kajetonas ir Barbora Škimelytė Mažrimai
Žebrokai
1852-08-18 SKARA Jokimas Skara (Скары) Chrizostomas ir Petronėlė Šliktaitė Skaros (Шликтовъ Скаровъ)
Igariai Uršulė Tarvydaitė Tadas ir Jadvyga Simutytė Tarvydai
Igariai
1917-07-01 SKARA Jonas Skara Povilas ir Pranciška Mažonaitė Skaros N Paluknė, Sk.p. Anastasija Kazbaraitytė Jurgis ir Barbora Monstvilaitė Kazbaraičiai
Kusai
1921-01-25 SKARA Jonas Skara Jonas ir Petronėlė Palenskytė Skaros
Naujukai Barbora Petkutė Antanas ir Ieva Petrutytė Petkai
Gondlaukė
1848-01-20 SKARA Jonas Skara (Skary) Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros
Bobeliškės Magdalena Tilškytė Mykolas ir Scholastija Jonkutė Tilškiai
Bobeliškės
1876-01-16 SKARA Jonas Skara (Скара) Chrizostomas ir Petronėlė Šliktaitė Skaros
Igariai Kotryna Sėlenytė Laureckienė Stanislovas ir Viktorija Abrutytė Sėleniai N Naujukai
1849-06-29 SKARA Jonas Skara (Скариса) Juozapas ir Julijona Putkalytė Skaros
Kulaliai Magdalena Pilibaitytė Brincienė Stanislovas ir Kotryna G. Pilibaičiai N Kulaliai
1865-06-16 SKARA Jonas Skara (Скары) Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros N Krakės Monika Leilionaitė Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Kusai
1879-05-22 SKARA Jonas Skara (Скары) Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Kulaliai Petronėlė Palenskytė Jonas ir Agota Tilškytė Palenskiai
Naujukai
1880-02-13 SKARA Jonas Skara (Скары) Jonas ir Ona Vaitilaitė Skaros
Kernai Anastasija Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1919-08-17 SKARA Juozapas Skara Bonifacas ir Barbora Jablonskytė Skaros
Šerkšniai Anastasija Bakstytė Juozapas ir Anastasija Petrikaitė Baksčiai
Luknė Sk.p.
1939-01-19 SKARA Juozapas Skara Jokimas ir Agnė Serapinaitė Skaros
Kulaliai Petronėlė Butkutė Jeronimas ir Kotryna Vaitkutė Butkai
Šniukščiai
1847-07-01 SKARA Juozapas Skara (Skarulskiego) Juozapas ir Julijona Putkalytė Skaros
Kulaliai Barbora Motuzaitė (Matuzowna) Stanislovas ir Elena Vaškytė Motuzos (Motuzow)
Naujukai
1870-02-10 SKARA Juozapas Skara (Скары) Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Kulaliai Anelė Laureckytė Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Šerkšniai
1859-07-14 SKARA Juozapotas Skara Chrizostomas ir Petronėlė Šliktaitė Skaros
Bobeliškės Barbora Daniutė (Дановною) Motiejus ir Kotryna Kuprytė Daniai
Bobeliškės
1882-01-12 SKARA Jurgis Skara (Скары) Jurgis ir Magdalena Abdulskytė Skaros
Juodeikiai Lenk.p. Uršulė Račkauskaitė Florijonas ir Monika Meškytė Račkauskai
Nevočiai
1896-04-28 SKARA Jurgis Skara (Скары) Onos Skaraitės sūnus N Šatraminiai Anastasija Riepšaitė Mykolas ir Anastasija Baužytė Riepšai

1882-04-27 SKARA Jurgis Skara (Скары) Onos Skaraitės sūnus
Daukšiai Barbora Vaserytė Mykolas ir Anastasija Ukrinaitė Vaseriai
Šatraminiai
1930-01-15 SKARA Kazimieras Skara Jonas ir Barbora Strakšaitė Skaros
Šakaliai Petronėlė Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Šakinytė Šmitai
Šakaliai
1901-01-30 SKARA Kazimieras Skara (Скара) Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Šakaliai Monika Jonušaitė Jokimas ir Ona Cibirikaitė Jonušai
Virbalai
1886-11-25 SKARA Kazimieras Skara (Скариса) Ignotas ir Antanina Mažrimaitė Skaros
Mikulčiai Domicėlė Kubilaitė Jonas ir Kotryna Simutytė Kubilai
Naujukai
1890-10-02 SKARA Leonas Skara (Скары) Leonas ir Barbora Daniutė Skaros
Krakės Anele Girdžiūnaitė (Геджюновъ) Antanas ir Uršulė Skersytė Girdžiūnai
Giršiniai
1857-02-17 SKARA Petras Skara (Скары) Juozapas ir Marcijona Strėlaitė Skaros
Šatraminiai Ona Valančauskaitė Motiejus ir Joana Gečaitė Valančauskai
Šerkšniai
1914-02-11 SKARA Povilas Skara (Скара) Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros
Šniukščiai Petronėlė Stončiutė (Cтанчаитевной) Ignotas ir Petronėlė Butkutė Stončaičiai
Šaukliai
1853-01-20 SKARA Pranciškus Skara (Скары) Juozapas ir Ona Jackutė Skaros
Šakaliai Barbora Venslauskaitė Kazberavičienė Kazimieras ir Elena Griciutė Venslauskai N Šakaliai
1863-11-26 SKARA Pranciškus Skara (Скары) Petras ir Uršulė Milerytė Skaros
Šniukščiai Marijona Bužinauskytė (Бужановскою) Jonas ir Morta Jazumaitė Bužinauskiai
Šniukščiai
1877-01-19 SKARA Pranciškus Skara (Скары) Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros
Budvietė Matilda Zabytytė Intienė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai N Budvietė
1891-03-03 SKARA Pranciškus Skara (Скары) Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Šakaliai Monika Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai
1932-04-27 SKARA Stanislovas Skara Jurgis ir Uršulė Račkauskaitė Skaros
Juodeikiai Lenk.p. Bronislova Jonkutė Antanas ir Monika Končiutė Jonkai
Naujukai


1842-10-13 SKERSIS Antanas Skersis Stanislovas ir Elžbieta Dimaitė Skersiai
Daukšiai Juozapota Kubiliutė Dominykas ir Barbora Šimkutė Kubiliai
Kernai
1865-02-15 SKERSIS Antanas Skersis Antanas ir Juozapota Kubiliutė Skersiai
Šakaliai Pranciška Liebutė Tadas ir Marijona Skersytė Liebai
Medsėdžiai
1895-02-07 SKERSIS Antanas Skersis Antanas ir Veronika Kazlauskaitė Skersiai
Kulai Sk.p. Elena Petrauskaitė Juozapas ir Kotryna Viskontaitė Petrauskai
Daukšiai
1845-01-26 SKERSIS Feliksas Skersis (Skiersiow) Antanas ir Barbora Vaškytė Skersiai
Daukšiai Elena Petkutė Benediktas ir Magdalena Jakutytė Petkai
Daukšiai
1855-10-25 SKERSIS Juozapas Skersis Jonas ir Uršulė Eidėjutė Skersiai
Daukšiai Uršulė Žilinskaitė Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskai
Daukšiai
1858-02-02 SKERSIS Juozapas Skersis Pranciškus ir Elena Galdikaitė Skersiai
Margininkai Lenk.p. Uršulė Kazbaravičiutė Riepšienė Martynas ir Ona Burbaitė Kazbaravičiai N Žalgiriai
1875-11-10 SKERSIS Juozapas Skersis Antanas ir Juozapota Kubiliutė Skersiai
Šakaliai Barbora Veitaitė Juozapas ir Barbora Plaušinytė Veitai
Kernai
1878-09-18 SKERSIS Juozapas Skersis Antanas ir Juozapota Kubiliutė Skersiai N Šakaliai Ona Dargytė Juozapas ir Barbora Milinskaitė Dargiai
Plaušiniai
1884-01-30 SKERSIS Juozapas Skersis Juozapas ir Juozapota Mosteikaitė Skersiai
Mosėdis Elena Vaserytė Feliksas ir Uršulė Tamošauskaitė Vaseriai
Igariai
1906-11-28 SKERSIS Juozapas Skersis Pranciškus ir Elena Žvaginytė Skersiai
Daukšiai Ieva Mineikytė Klemensas ir Viktorija Puškoriutė Mineikiai
Daukšiai
1928-08-04 SKERSIS Juozapas Skersis Juozapas ir Amelija Kuprytė Skersiai
Veitai Kotryna Kontrimaitė Onos Kontrimaitės dukra
Rukai
1845-11-13 SKERSIS Juozapas Skersis (Skiersiow) Juozapas ir Magdalena Domarkaitė Skersiai
Šatraminiai Juozapota Mosteikaitė Jonas ir Ona Šeputytė Mosteikos
Šatraminiai
1873-11-21 SKERSIS Juozapotas Skersis Laurynas ir Monika Lengvinaitė Skersiai N Ledžiai Barbora Mažonaitė Adomas ir Ona Baltrutytė Mažonai
Udraliai
1925-11-18 SKERSIS Kazimieras Skersis Pranciškus ir Petronėlė Bytautaitė Skersiai
Šatraminiai Ona Šedvydytė Juozapas ir Ona Kazbaravičiutė Šedvydžiai
Šatraminiai
1869-02-11 SKERSIS Kazimieras Skersis Jurgis ir Barbora Burbaitė Skersiai
Juodeikiai Lenk.p. Barbora Vaškytė Kazimieras ir Monika Mockutė Vaškiai
Kernai
1910-09-27 SKERSIS Konstantinas Skersis Laurynas ir Ona Vaškytė Skersiai
Budriai Sufija Dvarionaitė Pranciškus ir Cecilija Vaserytė Dvarionai
Žebrokai
1914-06-17 SKERSIS Konstantinas Skersis Juozapas ir Konstancija Mockutė Skersiai
Mosėdis Ona Petročiutė Juozapas ir Rožė Urnikytė Petrošiai
Kulaliai
1920-05-16 SKERSIS Konstantinas Skersis Juozapas ir Konstancija Mockutė Skersiai N Šerkšniai Uršulė Staniutė Stanislovas ir Ona Intaitė Staniai
Gondlaukė
1924-02-19 SKERSIS Konstantinas Skersis Laurynas ir Ona Vaškytė Skersiai N Daukšiai Veronika Staniutė Juozapas ir Ona Žvinklytė Staniai
Kernai
1868-02-11 SKERSIS Laurynas Skersis Laurynas ir Monika Lengvinaitė Skersiai
Ledžiai Ona Vaškytė Antanas ir Uršulė Klovaitė Vaškiai
Budriai
1894-08-16 SKERSIS Leonas Skersis Antanas ir Veronika Kazlauskaitė Skersiai
Kulai Sk.p. Ona Ramonaitė Kubilienė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai N Daukšiai
1898-02-10 SKERSIS Leonas Skersis Juozapas ir Konstancija Mockutė Skersiai
Mosėdis Ona Kaubraitė Dominykas ir Ona Bieliauskaitė Kaubrės
Šaukliai
1921-02-06 SKERSIS Leonas Skersis Antanas ir Veronika Kazlauskaitė Skersiai N Mos.p. Elena Markauskaitė Jonas ir Elena Šedvydytė Markauskai
Mos.p.
1856-01-26 SKERSIS Pranciškus Skersis Juozapas ir Magdalena Domarkaitė Skersiai
Šatraminiai Felicijona Liebutė Kazimieras ir Judita Simutytė Liebai
Daukšiai
1932-11-07 SKERSIS Pranciškus Skersis Pranciškus ir Petronėlė Bytautaitė Skersiai
Šatraminiai Ona Gedrimaitė Petras ir Ona Karevičiutė Gedrimai
Budriai
1933-02-21 SKERSIS Pranciškus Skersis Pranciškus ir Salomėja Laukytė Skersiai
Žutgalė Sal.p. Bronislova Pučkoriutė Kazimieras ir Julijona Gaubytė Pučkoriai
Ledžiai
1933-06-28 SKERSIS Pranciškus Skersis Mykolas ir Ona Jonkauskaitė Skersiai N Salantai Bronislova Jasevičiutė Ronkaitienė Kazimieras ir Ieva Stonkutė Jasevičiai N Šatraminiai
1867-11-28 SKERSIS Pranciškus Skersis Jonas ir Uršulė Eidėjutė Skersiai
Daukšiai Elena Žvaginytė Jonas ir Monika Bernytė Žvaginiai
Daukšiai


1906-01-10 SKIRBUTAS Antanas Skirbutas Jonas ir Barbora Narbutaitė Skirbutai
Kulaliai Barbora Dvarionaitė Antanas ir Barbora Mažonaitė Dvarionai
Kulaliai


1841-01-12 SKIRUTIS Dominykas Skirutis Aloyzas ir Antanina Mažutytė Skiručiai
Mosėdis Monika Baltrimaitė Izidorius ir Rozalija Dobrovolskytė Baltrimai
Mosėdis
1876-02-09 SKIRUTIS Jokimas Skirutis Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai N Šaukliai Kotryna Pučinskaitė Antanas ir Kotryna Motuzaitė Pučinskai
Šaukliai
1867-01-24 SKIRUTIS Jokimas Skirutis Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai
Budriai Juozapota Giedraitė (Гидровною) Jonas ir Kotryna Gulkytė Giedros
Budriai
1894-11-03 SKIRUTIS Jonas Skirutis Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai

Elena Veitaitė Leopoldas ir Ona Naumeckytė Veitai
Mosėdis
1923-11-17 SKIRUTIS Juozapas Skirutis Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai
Šerkšniai Justina Laukytė Steponas ir Monika Mosteikaitė Laukiai
Rukai
1885-04-09 SKIRUTIS Kazimieras Skirutis Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai
Šerkšniai Barbora Juozaitytė Ipolitas ir Juozapota Grabytė Juozaičiai
Šerkšniai
1909-02-08 SKIRUTIS Kazimieras Skirutis Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai
Šerkšniai Petronėlė Kubilaitė Mykolas ir Barbora Skaraitė Kubilai
Šerkšniai
1911-11-23 SKIRUTIS Kazimieras Skirutis Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai N Šerkšniai Ona Gūžaitė Mykolas ir Uršulė Malonytė Gūžės
Krakės
1931-08-25 SKIRUTIS Kazimieras Skirutis Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai N Daukšiai Ona Karolina Klovaitė Baltrukienė Antanas ir Ona Litvinaitė Klovos N Daukšiai
1923-02-08 SKIRUTIS Leonas Skirutis Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai
Šerkšniai Veronika Veitaitė Povilas ir Elena Zobėliusitė (Забеловною) Veitai
Šerkšniai
1855-01-25 SKIRUTIS Nikodemas Skirutis Kazimieras ir Joana Petrikaitė Skiručiai
Budriai Barbora Laureckytė Jonas ir Ona Tubinaitė Laureckiai
Žebrokai
1926-05-07 SKIRUTIS Pranciškus Skirutis Jonas ir Elena Veitaitė Skiručiai
Nevočiai Stanislova Bertašiutė Pranciškus ir Kotryna Žygaitė Bertašiai
Ersla


1913-06-21 SKIUDULAS Juozapas Skiudulas Izidorius ir Liucija Milvydaitė Skiudulai
Palaukiai Karolina Intaitė Mykolas ir Anastasija Šimkutė Intos
Krakės


1898-11-24 SKORULSKAS Bonifacas Skorulskis Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skorulskai
Šniukščiai Barbora Jablonskytė Jokimas ir Barbora Vainoraitė Jablonskiai
Šatraminiai
1852-01-15 SKORULSKAS Jokimas Skorulskas Juozapas ir Julijona Putkalytė Skorulskai
Kulaliai Ona Laukytė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai
Žebrokai


1843-10-21 SKRABAUSKAS Aloyzas Skrabauskas Baltramiejus ir Pranciška Sėlenytė Skrabauskai N Budriai Uršulė Gadeikytė Antanas ir Ona Budrikytė Gadeikiai
Budriai
1875-10-27 SKRABAUSKAS Leonas Skrabauskas Aloyzas ir Uršulė Gadeikytė Skrabauskai
Udraliai Barbora Jankauskaitė Petras ir Pranciška Žeimytė Jankauskai (Янковскихъ)
Tauzai


1920-04-10 SKRIDAILA Jonas Skridaila Antanas ir Magdalena Karevičiutė Skridailos
Budvietė Ona Ruikaitė Konstantinas ir Ona Želvytė Ruikos
Nevočiai
1917-01-30 SKRIDAILA Vykintas Skridaila Vykintas ir Magdalena Pakalniškytė Skridailos
Šerkšniai Uršulė Gurauskaitė Mykolas ir Vincenta Valatkaitė Gurauskai
Žebrokai
1869-01-28 SKRIDAILA Vykintas Skridaila Vykintas ir Marcijona Kaunaitė Skridailos
Kulaliai Monika Raveikytė Pranciškus ir Ona Česnauskaitė Raveikiai
Kulaliai
1936-05-25 SKRIDAILA Vykintas Skridaila (įraše Vincentas) Vykintas ir Monika Raveikytė Skridailos (įraše Vincentas) N Mosėdis Liudvika Dyburytė Barboros Dyburytės dukra
Šerkšniai
1846-05-28 SKRIDAILA Vykintas Skridaila (įraše Wincentego Skrydayly) Vincentas ir Kunegunda Kupčiutė Skridailos (Kupczow Skrydaylow)
Baidotai Sal.p. Marcijona Kaunaitė Gricienė (įraše Marijona) Tadas ir Marijona Šleiniutė Kaunai (Szeyniow Kawnow) N Kulaliai


1897-01-07 SKRIPKAUSKIS Adomas Skripkauskis Karolis ir Viktorija Mikutaitė Skripkauskiai
Šaukliai Barbora Anužytė Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai
Šilaliai
1930-02-21 SKRIPKAUSKIS Jurgis Skripkauskis Leonas ir Rozalija Sabeckaitė Skripkauskiai
Pelagija, Lenk.p. Kazimiera Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1939-07-17 SKRIPKAUSKIS Justinas Skripkauskis Kazimieras ir Ona Bieliauskaitė Skripkauskiai
Šatraminiai Bronislova Skruibytė Benediktas ir Petronėlė Žvinklytė Skruibiai
Daukšiai
1902-01-29 SKRIPKAUSKIS Kazimieras Skripkauskis Pranciškus ir Ona Pilibaitytė Skripkauskiai
Sal.p. Ona Bieliauskaitė Antanas ir Monika Raudytė Bieliauskai
Sal.p.
1845-02-25 SKRIPKAUSKIS Nikodemas Skripkauskis (Skrzypkowskicz) Antanas ir Jadvyga Daukšaitė Skripkauskiai
* Monika Balsytė (Balsiowna) Ignotas ir Antanina Karbauskaitė Balsiai
*
1871-06-08 SKRIPKAUSKIS Pranciškus Skripkauskis (Скрипковскаго) Jurgis ir Ona Preibytė Skripkauskiai
Klausgalvai Sal.p. Ona Pilibaitytė Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilbaičiai
Šatraminiai


1894-11-20 SKRUIBIS Benediktas Skruibis Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai
Mosėdis Rozalija Skersytė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai
Šatraminiai
1912-09-22 SKRUIBIS Benediktas Skruibis Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai N Daukšiai Petronėlė Žvinklytė Vaitelienė Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai N Daukšiai
1927-11-22 SKRUIBIS Benediktas Skruibis Benediktas ir Rozalija Skersytė Skruibiai
Šatraminiai Bronislava Baužytė g. 1905.07.12 Konstantinas ir Ona Maksvytytė Baužiai
Šatraminiai
1854-01-12 SKRUIBIS Feliksas Skruibis Jonas ir Pranciška Pakalniškytė Skruibiai
Šliktinė Šat.p. Uršulė Žilinskaitė Jonas ir Konstancija Kazbaraitytė Žilinskai
Šerkšniai
1895-01-31 SKRUIBIS Feliksas Skruibis Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai
Mosėdis Monika Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Valinskaitė Galdikai
Šakaliai
1933-02-27 SKRUIBIS Jonas Skruibis Feliksas ir Monika Galdikaitė Skruibiai
Mosėdis Joana Bružaitė Kazimieras ir Domicėlė Paulauskaitė Bružai
Rukai
1933-02-27 SKRUIBIS Konstantinas Skruibis Feliksas ir Monika Galdikaitė Skruibiai
Naujukai Stanislova Sėlenytė Jonas ir Ieva Antanauskaitė Sėleniai
Mosėdis
1895-05-16 SKRUIBIS Stanislovas Skruibis Stanislovas ir Monika Kazlauskaitė Skruibiai N Kruopiai Šat.p. Leokadija Gramaliauskaitė (Грамовска) Augustinas ir Marcijona Sakutytė Gramaliauskai
Šniukščiai


1916-02-22 SKUBUTIS Albertas Skubutis Jonas ir Uršulė Bužinauskytė Skubučiai N * Monika Siaurytė Jurgis ir Monika Dirkstytė Siauriai
Skuodas
1937-02-04 SKUBUTIS Antanas Skubutis Albertas ir Barbora Puškoriutė Skubučiai
Šaukliai Adelė Brazdeikytė Juozapas ir Idalija Pučinskaitė Brazdeikiai
Šaukliai
1860-11-22 SKUBUTIS Izidorius Skubutis Ignotas ir Barbora Domarkaitė Skubučiai
Laiviai Sal.p. Anastasija Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Šatraminiai
1851-02-13 SKUBUTIS Jonas Skubutis Ignotas ir Barbora Šoblinskaitė Skubučiai
Šniukščiai Barbora Stankūnaitė Juozapas ir Agnė Rubavičiutė Stankūnai
Šniukščiai
1861-10-03 SKUBUTIS Jonas Skubutis Ignotas ir Barbora Šoblinskaitė Skubučiai N Šaukliai Uršulė Bužinauskytė Jonas ir Morta Juzumaitė Bužinauskiai
Šaukliai


1931-02-08 SKURDAUSKAS Antanas Skurdauskas Leonas ir Barbora Paulauskaitė Skurdauskai
Kernai Zuzana Jotkutė Kazimieras ir Zuzana Skersytė Jotkai
Kernai
1933-02-21 SKURDAUSKAS Antanas Skurdauskas Leonas ir Barbora Paulauskaitė Skurdauskai N Budvietė Julijona Gadeikytė Grigevičienė Leonas ir Magdalena Kataržytė Gadeikiai N Ersla
1890-02-06 SKURDAUSKAS Juozapas Skurdauskas Leonas ir Ona Daukantaitė Skurdauskai
Barzdžiai Sal.p. Magdalena Jotkutė Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai
Kernai
1933-02-27 SKURDAUSKAS Kazimieras Skurdauskas Pranciškus ir Matilda Gadeikytė Skurdauskai
Kalniškiai Ona Veitaitė Juozapas ir Apolonija Staniutė Veitai
Šerkšniai
1884-02-07 SKURDAUSKAS Pranciškus Skurdauskas Juozapas ir Liudovika Kniuštaitė Skurdauskai
Kernai Liucija Jurgilevičiutė Šmitienė Antanas ir Barbora Kniežaitė Jurgilevičiai N Kernai
1890-01-16 SKURDAUSKAS Pranciškus Skurdauskas Ignotas ir Petronėlė Švežauskaitė Skurdauskai
Telšiai Magdalena Gadeikaitė Pranciškus ir Leokadija Vaškytė Gadeikiai
Šerkšniai
1915-01-27 SKURDAUSKAS Pranciškus Skurdauskas Pranciškus ir Liucija Jurgilevičiutė Skurdauskai
Kernai Agota Bučytė Jurgis ir Domicėlė Šarvaitė Bučiai
Žebrokai


1926-08-22 SKURVYDAS Augustinas Skurvydas Benediktas ir Elvyra Tiškutė Skurvydai
Ersla Magdalena Viskontaitė Jurgis ir Magdalena Kuprytė Viskontai
Ersla
1938-02-01 SKURVYDAS Augustinas Skurvydas Benediktas ir Elvyra Tiškutė Skurvydai N Rukai Barbora Markaitytė Antanas ir Agnė Dvarionaitė Markaičiai
Rukai
1901-02-11 SKURVYDAS Povilas Skurvydas Antanas ir Juozapota Viršilaitė Skurvydai N Kuineliai Sk.p. Ona Kažytė Šimkuvienė Antanas ir Magdalena Laukytė Šimkai N Tėveliai


1910-02-16 SKUTULAS Eduardas Skutulas Dominykas ir Magdalena Gureckaitė Skutulai
Yl.p. Petronėlė Vičiutė Ignotas Ir Barbora Riepšaitė Vičiai
Ersla
1876-06-02 SKUTULAS Jonas Skutulas Jurgis ir Barbora Šopaitė Skutulai
Ersla Barbora Jonušaitė Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai
Ersla


1888-02-23 SLIČIUS Juozapas Sličius Antanas ir Barbora Karbauskaitė Sličiai
Klaišiai Sk.p. Monika Žilinskaitė Giacintas ir Barbora Žvinklytė Žilinskai
Tėveliai


1843-02-09 SLUŠNYS Jeronimas Slušnys Jonas ir Barbora Kusaitė Slušniai
Gintališkė Antanina Dvarionaitė Pranciškus ir Petronėlė Mileškaitė Dvarionai
Kulaliai
1907-02-20 SLUŠNYS Juozapas Slušnys Silvestras ir Ona Redkutė Slušniai
Asteikiai Marijona Pučkoriutė Juozapas ir Ona Dekontaitė Pučkoriiai
Šaukliai
1904-04-26 SLUŠNYS Vladislovas Slušnys Ignotas ir Magdalena Šipelytė Slušniai
Salantai Ona Jakštaitė Jokimas ir Magdalena Kubiliutė Jakštai
Mos.p.
1929-05-12 SLUŠNYS Vladislovas Slušnys Vladislovas ir Ona Jakštaitė Slušniai
Naujukai Petronėlė Truikytė Juozapas ir Monika Kapinskaitė Truikiai
Šakaliai


1912-01-24 SMAIŽYS Leonas Šmaižys Kazimieras ir Liucija Augustaitė Šmaižiai N Truikinai Sk.p. Morta Jakštaitė Narmontienė Juozapas ir Elena Skališiutė Jakštai N Nevočiai


1918-02-05 SMILINGIS Dominykas Smilingis Juozapas ir Rozalija Paulauskaitė Smilingiai
* Julijona Petrošiutė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai
Žalgiriai


1919-06-20 SMULKYS Konstantinas Smulkys Juozapas ir Domicėlė Kovarzaitė Smulkiai N Cipinai Gintal.p. Veronika Taurinskaitė (įr. Ona) Onos Taurinskaitės duktė
Kulaliai
1927-02-03 SMULKYS Petras Smulkys Leonas ir Monika Stončiutė Smulkiai
Žalgiriai Magdalena Kazbaraitytė Anastasijos Kazbaraitytės dukra
Žalgiriai


1939-01-31 SNAPKUS Jonas Snapkus Ignotas ir Domicėlė Ronkauskaitė Snapkai N Laumaičiai Šat.p. Ona Liekytė Vasiliauskienė Vincentas ir Anastasija Bieliauskaitė Liekiai N Ersla


1902-02-12 SODYS Juozapas Sodys Pranciškus ir Anastasija Mosteikaitė Sodžiai
Pesčiai Sal.p. Barbora Dobrovolskytė Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dobrovolskiai
Mikulčiai


1924-03-02 SONDARAS Antanas Sondaras (Sandaris) Pranciškus ir Monika Tilškytė Sondarai
Krakės Barbora Endriuškaitė Antanas ir Barbora Gaudušaitė Endriuškos
Krakės
1929-01-06 SONDARAS Jonas Sondaras (Sandaras) Pranciškus ir Monika Tilškytė Sondarai
Krakės Julijona Vaškytė Kazimieras ir Marijona Leilionaitė Vaškiai
Krakės
1934-11-29 SONDARAS Konstantinas Sondaras (Sundoras) Pranciškus ir Monika Tilškytė Sandarai
Krakės Veronika Brenciutė Aleksandras ir Rozalija Kairytė Brenciai
Nevočiai
1922-01-22 SONDARAS Pranciškus Sondaras (Sandaras) Pranciškus ir Monika Tilškytė Sondarai
Krakės Veronika Jurkutė Petras ir Agnė Ylakytė Jurkai
Krakės
1889-02-14 SONDARAS Pranciškus Sondaras (Сундара) Antanas ir Marijona Mažrimaitė Sondarai
Ersla Monika Tilškytė Pranciškus ir Ona Simutytė Tilškiai
Krakės


1841-10-07 SOROKINAS Martynas Sorokinas (Sorokinas) Martynas ir Morta Baužytė Sorokinai
Mos.parap. Elena Šakinytė Žuolienė Motiejus ir Barbora Razgaitytė Šakiniai N Šaukliai


1938-02-28 STAIGVILAS Albertas Staigvilas Kazimieras ir Barbora Širvydytė Staigvilos
Barkšiai Barstyčių p. Jadvyga Kekytė Juozapas ir Ona Sukurytė Kekiai
Ersla
1914-02-11 STAIGVILAS Jeronimas Staigvilas Jonas ir Magdalena Stonkutė Staigvilos
Geidučiai Šat.p. Ona Kubilaitė Juozapas ir Pranciška Intaitė Kubilai
Krakės
1905-02-15 STAIGVILAS Kazimieras Staigvilas Antanas ir Ona Lekstutytė Staigvilos
Kulaliai Barbora Šedvydytė Dominykas ir Anelė Vaškytė Šedvydžiai
Ersla
1894-02-08 STAIGVILAS Pranciškus Staigvilas Juozapas ir Barbora Budrikytė Staigvilos
Kulai Sk.p. Ona Mockutė Kazimieras ir Uršulė Niuniavaitė Mockai
ErslaSTANČAITIS žiūrėti STONČAITIS


STANČIUS žiūrėti STONČIUS

1928-02-19 STANEVIČIUS Pranciškus Stanevičius Juozapas ir Monika Bėrontaitė Stanevičiai
Sal. Barbora Gedrimaitė Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis


1849-02-06 STANIUS Dovydas Stanius Stanislovas ir Marcijona Mickutė Staniai
Margeniai Lenk.p. Leokadija Skersytė Vaškienė Pranciškus ir Elena Galdikaitė Skersiai N Šakaliai
1861-02-04 STANIUS Dovydas Stanius (Станюсъ) Stanislovas ir Marcijona Mickutė Staniai N Šakaliai Monika Šakinytė Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Budriai
1909-02-03 STANIUS Jonas Stanius Juozapas ir Ona Žvinklytė Staniai
Kernai Liucija Gervinskaitė Mykolas ir Magdalena Rimkutė Gervinskai
Daukšiai
1921-05-15 STANIUS Juozapas Stanius Stanislovas ir Ona Intaitė Staniai
Mos.p. Julijona Gedrimaitė Petras ir Ona Karevičiutė Gedrimai
Mos.p.
1923-11-27 STANIUS Juozapas Stanius Pranciškus ir Magdalena Jotkutė Staniai
Daukšiai Ona Rumbutytė Juozapas ir Kotryna Vičiulytė Rumbučiai
Mosėdis
1882-11-23 STANIUS Juozapas Stanius (Cтанюса) Ignotas ir Petronėlė Pakalniškytė Staniai
Kernai Ona Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1921-05-08 STANIUS Kazimieras Stanius Adomas ir Apolonija Sudimtaitė Staniai
Mos.p. Ona Žvinklytė Antanas ir Ona Buivydaitė Žvinkliai
Mos.p.
1908-01-22 STANIUS Povilas Stanius Juozapas ir Veronika Juknaitė Staniai
Alsėd.p. Uršulė Juknaitė (Юкновной) Petras ir Uršulė Galdikaitė Juknos
Šakaliai
1874-05-01 STANIUS Pranciškus Stanius (Станиса) Ignotas ir Petronėlė Pakalniškytė Staniai
Kernai Magdalena Jonkutė Giacintas ir Magdalena Niaunytė Jotkai
Kernai
1916-11-28 STANIUS Stanislovas Stanius Adomas ir Monika Šakinytė Staniai N * Emilija Kubiliutė Albertas ir Emilija Barkauskaitė Kubiliai
Šakaliai
1925-01-08 STANIUS Stanislovas Stanius Stanislovas ir Apolonija Grušaitė Staniai
Šakaliai Barbora Abrutytė Mykolas ir Barbora Zubaitė Abručiai
Šakaliai
1901-01-30 STANIUS Stanislovas Stanius (Станиса) Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Kernai Valerijona Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1901-02-06 STANIUS Stanislovas Stanius (Станюса) Dominykas ir Barbora Bučytė Staniai
Kruopiai Šat.p. Domicėlė Dobrovolskytė Jonas ir Domicėlė Donėlaitė Dobrovolskiai
Plaušiniai
1911-07-24 STANIUS Stanislovas Stanius (Станюса) Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai N Gondlaukė Monika Griciutė Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Palaukė
1936-02-24 STANIUS Steponas Stanius Stanislovas ir Monika Griciutė Staniai
Gondlaukė Stanislova Valantinaitė Juozapas ir Marijona Jonkutė Valantinaai
Nevočiai


1871-04-26 STANYS Benediktas Stanys (Станиса) Jonas ir Uršulė Zobėliusitė Staniai
Užluobė Sk.p. Julijona Paulauskaitė Motiejus ir Ona Buivydaitė Paulauskai
Kernai
1904-10-10 STANYS Jonas Stanys (Сианиса) Aleksandras ir Rozalija Bertašiutė Staniai
Barstyčiai Kalv..p. Liudvika Razmaitė Kelpšienė Antanas ir Anelė Mažonaitė Razmai N Naujukai
1877-06-20 STANYS Juozapas Stanys (Станиса) Jonas ir Veronika Stonkutė Staniai
Kuliai Sk.p. Julijona Andriekutė (Андрековною) Julijonas ir Elžbieta Žilytė Andriekai
Krakės
1879-01-16 STANYS Juozapas Stanys (Станиса) Juozapas ir Barbora Meškytė Staniai
Mediniai Lenk.p. Rozalija Ronkytė Juozapas ir Barbora Staniutė Ronkiai
Šatraminiai
1899-10-26 STANYS Jurgis Stanys Juozapas ir Ona Pakalniškytė Staniai
Mosėdis Karolina Narmontaitė Adomauskienė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai N Plaušiniai
1901-05-29 STANYS Kazimieras Stanys Pranciškus ir Apolonija Prišmontaitė Staniai N Narmantai Sal. Monika Baguckytė Aloyzas ir Monika Paulauskaitė Baguckiai
Nevočiai
1888-06-28 STANYS Pranciškus Stanys Jonas ir Kotryna Liaugaudaitė Staniai N Apuolė Sk.p. Uršulė Šmaižytė Kazimieras ir Liucija Augustaitė Šmaižiai
Ersla
1888-06-07 STANYS Stanislovas Stanys Stanislovas ir Barbora Šmitaitė Staniai N Gondlaukė Ona Intaitė Izidorius ir Matilda Zabitytė Intos
Igariai
1846-02-06 STANYS Stanislovas Stanys (Stania) Ignotas ir Ona Beinoraitė Staniai
Salantai Barbora Šmitaitė Leonas ir Barbora Mikutaitė Šmitos
Šatraminiai
1860-05-24 STANYS Stanislovas Stanys (Станиса) Ignotas ir Ona Beinoraitė Staniai N Šatraminiai Pranciška Vaškytė Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė Vaškiai
Šatraminiai


1929-01-21 STANKŪNAS Antanas Stankūnas Antanas ir Petronėlė Mickutė Stankūnai
Kulaliai Elena Pilibaitytė Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
KulaliaiSTANKUS taip pat žiūrėti STONKUS1846-11-26 STANKUS Petras Stankus (Stankiewicza) Petras ir Elžbieta Butkutė Stankai
Vengliai Kotryna Rašytė (Raszowna) Dovydas ir Elena Ylakytė Raišiai
Vengliai Sed. p.
1871-02-03 STANKUS Juozapas Stankus (Стaнкусa) Juozapas ir Kotryna Anužytė Stankai
Grūšlaukė Anastasija Tamošauskaitė Ignotas ir Ona Simutytė Tamošauskai
Šatraminiai
1875-01-26 STANKUS Jurgis Stankus (Станкевича) Petras ir Kotryna Griciutė Stankai
Vabaliai Šat.p. Uršulė Ašoklytė Vykintas ir Barbora Taučiutė Ašokliai
Rukai
1882-06-15 STANKUS Juozapas Stankus (Станкуса) Juozapas ir Kotryna Anužytė Stankai N Narmantai Sal. Felicijona Petrošiutė Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai
Šatraminiai
1886-06-10 STANKUS Kazimieras Stankus (Станкуса) Juozapas ir Marijona Skripkauskytė Stankai
Pesčiai Sal.p. Barbora Gedgaudaitė Dvarionienė Augustinas ir Barbora Dvarionaitė Gedgaudai N Kulaliai
1925-06-09 STANKUS Konstantinas Stankus (Stankus) Kazimieras ir Aleksandra Dambrauskaitė Stankai
Rukai Sofija Mazulevičiutė Zenonas ir Ona Ketlėriutė Mazulevičiai
Rukai
1932-01-31 STANKUS Kazimieras Stankus (Станкуса) Kazimieras ir Aleksandra Dambrauskaitė Stankai
Rukai Zuzana Ivanauskaitė Kazimieras ir Domicėlė Valiuškaitė Ivanauskai
Ersla


1896-02-04 STASIUS Aleksandras Stasius (Стасевича) Kajetonas ir Matilda Litvinaitė Stasiai
Tėveliai Ona Tuškaitė Leonas ir Felicijona Žeimytė Tuškos
Šatraminiai
1904-01-13 STASIUS Dominykas Stasius (Стасюса) Kajetonas ir Matilda Litvinaitė Stasiai
Tėveliai Barbora Jonkutė Mykolas ir Antanina Šiudeikytė Jonkai
Igariai
1897-02-11 STASIUS Jonas Stasius (įraše Стасевича) Juozapas ir Uršulė Vaškytė Stasiai
Tauzai Veronika Bertašiutė Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Šaukliai
1923-02-04 STASIUS Juozapas Stasius (Stasius) Jonas ir Veronika Bertašiutė Stasiai
Tauzai Ona Jazbutytė Antanas ir Barbora Ramanauskaitė Jazbučiai
Tauzai
1862-02-06 STASIUS Juozapas Stasius (Стасевичъ) Dominykas ir Ona Milvydaitė Stasiai
Kuiniai Sk.p. Uršulė Vaškytė Jokimas ir Barbora Baužytė Vaškiai
Tauzai
1869-06-24 STASIUS Kajetonas Stasius (Стасевича) Dominykas ir Ona Milvydaitė Stasiai
Kuiniai Sk.p. Matilda Litvinaitė Rimkienė Tomas ir Felicijona Žeimytė Litvinai N Tėveliai


1881-02-03 STATKUS Antanas Statkus Andrius ir Anelė Skruibytė Statkai
Derkinčiai Šat.p. Monika Bertašiutė Antanas ir Pranciška Mosteikaitė Bertašiai
Šaukliai
1923-06-10 STATKUS Pranciškus Statkus Antanas ir Monika Bertašiutė Statkai
Baksčiai Veronika Narvilaitė Antanas ir Ona Sadauskaitė Narvilai
Šaukliai


1864-02-25 STATNICKAS Juozapas Statnickas Grigalius ir Ona Paulauskaitė Statnickai
Notėnai Gint.p. Monika Ignotaitė Antanas ir Eleonora Vasiliauskaitė Ignotai
Mosėdis
1883-05-17 STATNICKAS Juozapas Statnickas Grigalius ir Ona Paulauskaitė Statnickiai N Šerkšniai Domicėlė Jucytė Jokimas ir Petronėlė Skaraitė Juciai
Naujukai


1867-01-17 STEPONAVIČIUS Antanas Steponavičius Juozapas ir Petronėlė Bubliauskaitė (Бублевскихъ) Steponavičiai
Rukai Anelė Zubaitė Feliksas ir Monika Šeirytė Zubės
Virbalai


1916-02-14 STONČAITIS Ignacas Stončaitis Gasparas ir Agnė Leilionaitė Stončaičiai N Šaukliai Anastasija Pikturnaitė Klemensas ir Agnė Pučinskaitė Pikturnos
Šaukliai


1919-11-25 STONČIUS Antanas Stončius (Stančiaus) Antanas ir Magdalena Jonkutė Stončiai
Plaušiniai Karolina Sadauskaitė Dominykas ir Ona Valantinaitė Sadauskai
Nevočiai
1890-01-09 STONČIUS Antanas Stončius (Станчюса) Angelės Stončiutės sūnus
Gaubės Magdalena Jonkutė Antanas ir Monika Mikalauskaitė Jonkai
Plaušiniai
1853-02-24 STONČIUS Pranciškus Stončius (Cтанчиса) Juozapas ir Agota Algminaitė Stončiai
Plat.p. Valburga Galdikaitė Jokūbas ir Magdalena Tėvelytė Galdikai
Šniukščiai


1911-11-08 STONYS Juozapas Stonys (Стониса) Juozapas ir Julijona Andrėkutė Stoniai
Kuliai Sk.p. Felicijona Eidiejutė Jurgis ir Felicijona Daukantaitė Eidiejai
Ledžiai
1932-11-22 STONYS Petras Stonys (Stonys) Povilas ir Uršulė Juknaitė (Юкновной) Stoniai
Ledžiai Ona Jonutytė Juozapas ir Anastasija Markauskaitė Jonučiai
Šerkšniai
1898-11-03 STONYS Pranciškus Stonys (Стониса) Pranciškus ir Elžbieta Šakalytė Stoniai N Skuodas Monika Knystautaitė Jonas ir Ona Skurvydaitė Knystautai
ErslaSTONKUS taip pat žiūrėti STANKUS1875-01-22 STONKUS Antanas Stonkus (Стонкуса) Jonas ir Ona Mažonaitė Stonkai N Lyksūdė Šat.p. Ona Beniušytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1930-05-13 STONKUS Donatas Stonkus (Stonkus) Juozapas ir Domicėlė Lekniutė Stonkai
Notėnai Plat.p. Eugenija Deinoraitė Kazimieras ir Ona Dyburytė Deinorai
Kulaliai
1862-11-27 STONKUS Jokimas Stonkus (Стонкусъ) Motiejus ir Petronėlė Zaniauskytė Stonkai N Bratikai Monika Miliutė Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai
1902-05-28 STONKUS Jonas Stonkus (Стонкуса) Petras ir Petronėlė Pučkoriutė Stonkai
Gilaičiai Plat.p. Barbora Donėlaitė Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos
Baksčiai
1899-02-09 STONKUS Juozapas Stonkus (Стонкуса) Jonas ir Anastasija Prušinskaitė Stonkai
Lenkimai Barbora Gedrimaitė Jonas ir Barbora Baltuonytė Gedrimai
Ledžiai
1870-06-14 STONKUS Jurgis Stonkus (Стонкуса) Dominykas ir Barbora Baltonytė Stonkai
Peteraičiai Sal.p. Julijona Jonušaitė (Joнушевною) Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai
Ersla
1868-02-06 STONKUS Kazimieras Stonkus (Стонкуса) Jonas ir Rozalija Vaškytė Stonkai
Dvarčiūnai Sal.p. Magdalena Milinskaitė Ylokienė Kazimieras ir Ona Staškutė Milinskai N Rukai
1899-02-02 STONKUS Kazimieras Stonkus (Стонкуса) Jonas ir Monika Lekstutytė Stonkai
Baidotai Sal.p. Agnė Jonutytė Antanas ir Ona Lekniutė Jonučiai
Kulaliai
1908-06-02 STONKUS Kazimieras Stonkus (Стонкуса) Antanas ir Ona Lenkauskaitė Stonkai N Mikulčiai Petronėlė Šoblinskaitė Baužienė Juozapas ir Barbora Beniušytė Šoblinskai N Tauzai
1925-01-25 STONKUS Pranciškus Stonkus (Stonkus) Antanas ir Magdalena Jonkaitė Stonkai
Virbalai Magdalena Laukytė Jonas ir Magdalena Venslauskaitė Laukiai
Virbalai
1934-02-01 STONKUS Pranciškus Stonkus (Stonkus) Pranciškus ir Juozapota Pociutė Stonkai
Budvietė Ona Paulauskaitė Adomas ir Monika Žilinskaitė Paulauskai
Ersla
1935-01-01 STONKUS Pranciškus Stonkus (Stonkus) Kazimieras ir Petronėlė Šoblinskaitė Stonkai
Tauzai Magdalena Žvinklytė Pranciškus ir Rozalija Pilibaitytė Žvinkliai
Kusai


1879-05-15 STRAKŠAS Antanas Strakšas Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilaliai Marijona Kovalčiukaitė Steponavičienė Pranciškus ir Viktorija Sadauskaitė Kovalčiukai N Naujukai
1843-02-09 STRAKŠAS Benediktas Strakšas Benediktas ir Barbora Škimelytė Strakšai N Šaukliai Uršulė Zubaitė Bonifacas ir Rozalija Dimaitė Zubės
Nevočiai
1900-04-30 STRAKŠAS Benediktas Strakšas Kazimieras ir Anastasija Šakinytė Strakšai
Ersla Marijona Kelpšaitė Juozapas ir Liudvika Taujenytė Kelpšos
Ersla
1907-01-09 STRAKŠAS Jonas Strakšas Leonas ir Magdalena Skrabauskaitė Strakšai
Virbalai Ona Giedraitytė Mykolas ir Ona Lenkauskaltė Giedraičiai
Kernai
1881-01-20 STRAKŠAS Jonas Strakšas Juozapas ir Antanina Brenciutė Strakšai
Šaukliai Aniceta Žeimytė Klemensas ir Uršulė Bružaitė Žeimiai
Daukšiai
1901-10-16 STRAKŠAS Juozapas Strakšas Motiejus ir Ona Strakšaitė Strakšai N Sal. Barbora Strakšaitė Benediktas ir Uršulė Zubaitė Strakšai
Baksčiai
1854-01-26 STRAKŠAS Jurgis Strakšas (Стракша) Jonas ir Joana Šudrauskaitė Strakšai
Šaukliai Monika Andriejauskaitė Motiejus ir Viktorija Meškytė Andrijauskiai
Šaukliai
1864-06-02 STRAKŠAS Kazimieras Strakšas Jonas ir Joana Šudrauskaitė Strakšai N Šniukščiai Uršulė Kuprytė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai
Krakės
1903-06-15 STRAKŠAS Kazimieras Strakšas Klemensas ir Magdalena Pilibaitytė Strakšai
Skuodas Barbora Grabytė Jeronimas ir Barbora Skaraitė Grabiai
Šaukliai
1882-02-03 STRAKŠAS Kazimieras Strakšas Kazimieras ir Barbora Piekutė Strakšai
Šniukščiai Monika Petrošiutė Jonas ir Uršulė Šimkutė Petrošiai
Plaušiniai
1845-11-27 STRAKŠAS Kazimieras Strakšas (Strakszow) Jonas ir Joana Šudrauskaitė Strakšai
Šaukliai Barbora Piekutė Jonas ir Kotryna Ramanauskaitė Piekai
Šaukliai
1854-01-12 STRAKŠAS Kazimieras Strakšas (Стоакша) Benediktas ir Veronika Stončiutė Strakšai
Šaukliai Anastasija Šakinytė Aloyzas ir Ona Lukaitė Šakiniai
Mosėdis
1879-05-22 STRAKŠAS Leonas Strakšas Benediktas ir Uršulė Zubaitė Strakšai N Virbalai Magdalena Skrabauskaitė Uršulės Skrabauskaitės dukra
Virbalai
1922-02-26 STRAKŠAS Leonas Strakšas Leonas ir Magdalena Skrabauskytė Strakšai
Virbalai Rozalija Skruibytė Benediktas ir Rozalija Skersytė Skruibiai
Daukšiai
1873-02-19 STRAKŠAS Leonas Strakšas Benediktas ir Uršulė Zubaitė Strakšai
Šaukliai Barbora Jonušaitė Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai
1896-01-09 STRAKŠAS Mykolas Strakšas Kazimieras ir Anastasija Šakinytė Strakšai
Naujukai Ona Valtaraitė (Валтаровною) Jokūbas ir Ona Kusaitė Valterai
Daukšiai
1843-02-21 STRAKŠAS Motiejus Strakšas Pranciškus ir Ona Petrikaitė Strakšai
Šaukliai Bogumila Kusaitė Pranciškus ir Apolonija Gegužytė Kusai
Šilaliai
1935-02-20 STRAKŠAS Pranciškus Strakšas Leonas ir Magdalena Skrabauskaitė Strakšai
Virbalai Karolina Pakalniškytė Jonušienė Baltrmiejus ir Ona Daukantaitė Pakalniškiai N Virbalai


1870-02-10 STRAZDAUSKAS Antanas Strazdauskas Juozapas ir Ona Janulytė Strazdauskai N Gaubės Uršulė Beinoraitė Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinorai
Žebrokai
1852-01-22 STRAZDAUSKAS Leopoldas Srazdauskas Antanas ir Elena Bričkutė Strazdauskai
Rukai Ieva Maniukaitė Juozapas ir Marijona Kasperavičiutė Maniukai
Mikulčiai


1882-01-26 STRĖLA Antanas Strėla Fortunatas ir Rozalija Griciutė Strėlos
Ersla Magdalena Staniutė Stanislovas ir Pranciška Vaškytė Staniai
Šatraminiai
1898-01-20 STRĖLA Dominykas Strėla Fortunatas ir Anelė Jokubaitytė Strėlos (Joкубайтовною)
Ersla Anastasija Vasiliauskaitė Juozapas ir Magdalena Merkelytė Vasiliauskai
Ersla
1905-02-27 STRĖLA Fortunatas Strėla Fortunatas ir Anelė Jokubaitytė Strėlos (Joкубайтовною)
Ersla Ona Andriekutė (Андрековною) Jurgis ir Barbora Andriekutė Andriekai
Budvietė
1854-02-09 STRĖLA Fortunatas Strėla (Стрелы) Motiejus ir Ona Alčauskytė Strėlos
Ersla Rozalija Griciutė Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai
1864-06-16 STRĖLA Jonas Strėla (Стржалы) Pranciškus ir Dorota Jucytė Strėlos
Skuodas Matilda Vaškytė Dominykas ir Elena Jakutytė Vaškiai
Naujukai
1873-11-07 STRĖLA Jurgis Strėla Jurgis ir Anastasija Pauliukaitė Strėlos
Ledžiai Ona Jablonskytė Jonas ir Anastasija Untulytė Jablonskiai
Ledžiai
1910-06-29 STRĖLA Jurgis Strėla Jonas ir Ona Tubinaitė Strėlos
Putkaliai Sk;p. Ona Alšauskaitė Jokūbas ir Domicėlė Endriuškaitė Alšauskai
Rukai
1869-07-22 STRĖLA Pranciškus Strėla Motiejus ir Ona Alšauskaitė Strėlos N Ersla Anelė Jokubaitytė (Joкубайтовною) Dominykas ir Marijona Kazbaraitytė Jokubaičiai
Burniškės Mos.p. Mos.p.


1869-06-24 STRIPINIS Ignotas Stripinis Petras ir Marcijona Klovaitė Stripinai N Stripiniai Yl.p. Anastasija Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos Žebrokai
1902-02-19 STRIPINIS Stanislovas Stripinis Juozapas ir Pranciška Mockutė Stripiniai
Liepoja Ona Dobrovolskytė Tadas ir Barbora Jotkutė Dobrovolskiai
MosėdisSTROPUS arba ŠTROPUS1857-02-12 STROPUS Antanas Stropus (Стропуса) Petras ir Julijona Klaniutė Stropai N Grūšlaukė Barbora Joskaudaitė Antanas ir Antanina Giedraitė Joskaudai
Šatraminiai
1872-02-26 STROPUS Pranciškus Stropus (Стропуса) Juozapas ir Barbora Kasparaitytė Stropai N Šaučikai Sal.p. Uršulė Vaitaitė Jonas ir Rožė Simonavičiutė Veitai
Šaukliai
1889-01-17 STROPUS Kazimieras Stropus (Стропуса) Pranciškus ir Agnė Gervinskaitė Stropai
Šaučikai Sal.p. Uršulė Monstvilaitė Luotienė Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos N
1918-02-10 STROPUS Pranciškus Stropus (Štropo) Kazimieras ir Uršulė Monstvilaitė Stropai
Nevočiai Ona Statkutė Antanas ir Monika Bertašiutė Statkai
Baksčiai
1921-02-02 STROPUS Pranciškus Stropus (Stropas) Pranciškus ir Barbora Vasiliauskaitė Stropos
Šaučikai Zuzana Pilibaitytė Antanas ir Veronika Žiobakaitė Pilibaičiai
Šatraminiai


1853-11-17 STULPINAS Dominykas Stulpinas Antanas ir Barbora Šarvaitė Stulpinai
Šerkšniai Ona Veitaitė Baguckienė Laurynas ir Rozalija Dvarionaitė Veitai N Mosėdis


1900-02-08 SUBATAUSKAS Valerjonas Subatauskas Jurgis ir Felicijona Staniutė Subatauskai
Lenkimai Uršulė Eidiejutė Jurgis ir Felicijona Daukantaitė Eidiejai
Ledžiai


1936-02-23 SUDIMTAS Pranciškus Sudimtas (Sudemtas) Pranciškus ir Leokadija Ignotaitė Sudimtai
Šakaliai Bronislova Zubaitė Jonas ir Elena Eidėjutė Zubės
Virbalai


1856-07-01 SUDINTAS Grigas Sudintas (Судинта) Mykolas ir Marijona Sk. Sudintai
Šarnelė Kalv.p. Ona Prialgauskaitė Mykolas ir Pranciška Niuniavaitė Prialgauskai
Ersla


1939-07-05 SUKURIS Steponas Sukuris Stanislovas ir Kleopa Dabšauskaitė Sukuriai
Židikių valsč. Barbora Žabinskytė Juozapas ir Barbora Galdikaitė Žabinskiai
Mosėdis


1939-05-28 SURBLYS Aleksandras Surblys Juozapas ir Zuzana Rupšytė Surbliai
Grūšlaukė Lazimiera Prialgauskaitė Leonas ir Uršulė Šmitaitė Prialgauskai
Šniukščiai
1897-05-04 SURBLYS Pranciškus Surblys Pranciškus ir Barbora Daukantaitė Surbliai
Trumplaukiai Sal.p. Anelė Meškytė Aleksandras ir Anastasija Mockutė Meškiai
Šatraminiai


1854-02-09 SURKYS Ignotas Surkys Mykolas ir Elena Vainaitė Surkiai
Sal.p. Monika Bertašiutė Juozapas ir Agnė Vaškytė Bertašiai
Šaukliai
1928-05-13 SURKYS Kazimieras Surkys Kazimieras ir Ona Kaubraitė Surkiai
Laiviai Sal.p. Emilija Zubaitė Juozapas ir Emilija Baranauskaitė Zubės
Gaubės