Santuokos data Bažnyčia pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


M1887-02-03 Mos. MACEVIČIUS Antanas Macevičius (Мацевича) Antanas ir Gerberta Šimkutė Macevičiai
Luknė Sk.p. Uršulė Lenkauskaitė Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai
Šakalių Medsėdžiai
1922-01-31 Mos. MACEVIČIUS Antanas Macevičius (Macevičius) Jurgis ir Ona Paulauskaitė Macevičiai
Skuodas Monika Jazbutytė Aleksandras ir Anastasija Petrutytė Jazbučiai
Virbalai
1856-01-26 Mos. MACEVIČIUS Dominykas Macevičius (Мацевича) Motiejus ir Ona Viskontaitė Macevičiai
Kusai Monika Baužytė Pranciškus ir Petronėlė Šmitaitė Baužiai
Tauzai
1893-01-19 Mos. MACEVIČIUS Juozapas Macevičius (Мацевича) Jokimas ir Anastasija Simutytė Macevičiai
Rušupiai Sk.p. Domicėlė Ylakytė Pranciškus ir Magdalena Milinskaitė Ylakiai
Rukai
1800-10-09 Mos. MACEVIČIUS Jurgis Macevičius (Georgium Macewicz)

Puodkaliai Sk. p. Ona Cibirikienė (Anna Cybirykowa)
N Ersla
1793-01-20 Mos. MACEVIČIUS Mykolas Macevičius (Macewicz)

Ersla Barbora Laukytė

Krakės
1768-11-20 Mos. MACEVIČIUS Motiejus Macevičius (Macewicz)


Magdalena Baužytė (Bawžaty)

Daukšiai
1893-02-01 Mos. MACEVIČIUS Petras Macevičius (Мацевича) Jokimas ir Anastasija Simutytė Macevičiai
Rušupiai Sk.p. Vincenta Zubaitė Augustinas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės
1917-02-18 Mos. MACEVIČIUS Petras Macevičius (Mackevičius) Jokimas ir Anastasija Simutytė Macevičiai N Rušupiai Sk.p. Julijona Kuprytė Albinas ir Petronėlė Markauskaitė Kupriai
Krakės
1925-02-02 Lenk. MACEVIČIUS Pranciškus Macevičius Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Macevičiai
Plaušiniai Eugenija Petrauskytė Juozapas ir Emilija Narmontaitė Petrauskiai
Sriauptai Lenk. p.
1789-10-17 Mos. MACEVIČIUS Stanislovas Macevičius (Stanislaus Macewicz)
N Kaušiai Magdalena Malūkaitė (Magdalena Malukayte)

Rumšaičiai1770-11-25 Mos. MACIUS Laurynas Macius (Macius)


Marijona Simutytė (Symutaty)

Daukšiai
1833-02-12 Mos. MACIUS Mykolas Macius (Macia) Laurynas ir Marijona Simutytė Maciai
* Uršulė Druskinytė Petras ir Elena Beniušytė Druskiniai
Ersla
1738-09-29 Mos. MACIUS Motiejus Macius (Macius)

Gedgaudžiai Ona Mačytė (Maczowna)


1935-10-26 Aleks. MACIUS Pranciškus Macius Pranciškus ir Uršulė Petrikaitė Maciai
Dvareliai Ylakių p. Stanislova Andriekutė Šmaižienė Silvestras ir Eufrozina Šopaitė Andriekai N Pakalniškiai Sk. p.1873-08-13 Mos. MACKEVIČIUS Kazimieras Mackevičius (Моцкевича) Jurgis ir Ona Šemetaitė Mackevičiai
Klaišiai Sk.p. Uršulė Ylakytė Bagdonienė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Ylakiai N Ersla1798-11-27 Mos. MAČERNIS Aloyzas Mačernis (Aloyzium Maczerna)

Igariai Barbora Petrikaitė (Barbara Petrykowska)

Šatraminiai
1825-11-24 Mos. MAČERNIS Antanas Mačernis (Antonium Maczernewski)


Agota Ruikaitė (Agatham Ruykowna)

Igariai
1850-02-07 Mos. MAČERNIS Antanas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Igariai Monika Aklytė Steponas ir Pranciška Daniutė Akliai
Žebrokai
1937-05-10 Kaln. MAČERNIS Antanas Mačernis Liudvikas ir Konstancija Simaitytė Mačerniai N Kulupėnai Anastasija Daukantaitė Liudvikos Daukantaitės duktė
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1873-06-11 Mos. MAČERNIS Dominykas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Mosėdis Pranciška Dvarionaitė Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai
1866-02-04 Mos. MAČERNIS Feliksas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Rukai Barbora Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Žuolytė Skurvydai
Rukai
1730-01-30 Mos. MAČERNIS Juozapas Mačernis (Maczarna)


Barbora Simonavičiutė (Symanawiczowna)

Igariai
1812-07-06 Mos. MAČERNIS Juozapas Mačernis (Josef Maczernowski)


Elžbieta Laureckiaitė (?) Baužienė (Elisabetham Bawzynska)
N Tauzai
1828-02-05 Mos. MAČERNIS Juozapas Mačernis Motiejus ir Brigita Želvytė Mačerniai N Tauzai Scholastika Mickutė Viskontienė Juozapas ir Kotryna Prialgauskaitė Mickai
Žebrokai
1866-06-27 Mos. MAČERNIS Juozapas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Virbalai Barbora Jonušaitė Antanas ir Barbora Šušinskytė Jonušai
Virbalai
1891-03-04 Mos. MAČERNIS Juozapas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai N Virbalai Anastasija Karaliutė Antanas ir Barbora Karbonskytė Karaliai
Mosėdis
1913-02-19 Šač. MAČERNIS Juozapas Mačernis Kazimieras ir Albertina Beniušytė Mačerniai
Lyksūdė Šač. p. Bronislova Petkutė Jonas ir Julijona Gureckytė Petkai
Kaukolikai Šač. p.
1859-11-24 Mos. MAČERNIS Kazimieras Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai

Anelė Strazdauskytė Antanas ir Elena Brinkytė Strazdauskai
Igariai
1814-11-24 Mos. MAČERNIS Petras Mačernis (Petrum Maczernowski)

Udraliai Barbora Mažonaitė (Barbaram Mazonowna)

Ersla
1923-01-21 Mos. MAČERNIS Povilas Mačernis Jonas ir Ona Donėlaitė Mačerniai N Naujukai Domicėlė Valančauskaitė Veitienė Kasparas ir Uršulė Jankauskaitė Valančauskai
Ersla
1918-11-18 Ž. Kalv. MAČERNIS Vladislovas Mačernis Kazimieras ir Elžbieta Jonauskaitė Mačerniai
Jazdauskai Ž. Kalv. p. Zuzana Vitkutė Pranciškus ir Ona Barkaitė Vitkai
Jazdauskai Žem. Kalv. p.1779-11-21 Mos. MAČIULIS Mykolas Mačiulis (Maciulis)

Pukių dv. Sedos p. Barbora Jokšaitė (Jokszayte)

Rumšaičiai Mosėdžio p.1823-01-30 Sal. MAČIULSKIS Kazimieras Mačiulskis (Casimirum Macziulskis)


Magdalena Blauzdytė (Magdalena Blawzdaly)

Sėleniai Sal. p.1871-02-03 Mos. MADELIS Kazimieras Madelis (Моделя) Jurgis ir Uršulė Mickutė Madeliai
Stripiniai Yl.p. Marijona Girdvainytė Kervienė Dovydas ir Petronėlė Skersytė Girdvainiai N Krakės1796-02-26 Yl. MADILIAUSKAS Baltramiejus Madiliauskas (Bartholomeo Madylewski)

Nuosamai Sk. p. Barbora Gritkutė (Barbara Grytkowna)

Stripinai Yl. p.1912-04-29 Sal. MAGAUSKAS Valerjonas Magauskas (Маговского) Antanas ir Petronėlė Kazlauskaitė Magauskai
Rudaičiai Plat. p. Magdalena Žvinklytė Juozapas ir Pranciška Budrytė Žvinkliai
Reketė Sal. p.1774-11-07 Mos. MAIGIS Jurgis Maigis (Maygis)

Ersla Morta Vainutytė (Waynutaty)

Mikulčiai
1939-02-20 Sal. MAIGIS Jonas Maigis Jonas ir Agnė Savickaitė Maigiai
Akmenė Ona Vičiutė Barboros Vičiutės duktė
Salantai1769-11-30 Mos. MAIŽYS Tadas Maižys (Moyženski)

Jakštaičiai Sal. p. Ona Kontraktytė (Kątrowna)

Daukšiai1931-02-07 Kaln. MAKSVYTIS Aleksandras Maksvytis Antanas ir Barbora Paulauskaitė Maksvyčiai N Žūdgalis Sal. p. Konstancija Kniukštaitė Juozapas ir Barbora Venckutė Kniukštos
Barzdžiai Kaln. p.
1825-02-03 Sal. MAKSVYTIS Antanas Maksvytis (Antonium Makswitis)

Kulsodis Sal. p. Barbora Skirutytė (Barbara Skyrutaly)

Kulsodis Sal. p.
1881-05-26 Mos. MAKSVYTIS Antanas Maksvytis Antanas ir Ona Sudmonaitė Maksvyčiai
Bajorai Sal. p. Veronika Ruikaitė Kazimieras ir Monika Mingaudaitė Ruikos
Naujukai
1891-02-26 Mos. MAKSVYTIS Antanas Maksvytis Petras ir Barbora Brazdauskaitė Maksvyčiai
Tinteliai Sal. p. Ona Simutytė Niuniavienė Konstantinas ir Ona Skersytė Simučiai N Žalgiriai
1910-11-23 Mos. MAKSVYTIS Antanas Maksvytis Antanas ir Veronika Ruikaitė Maksvyčiai
Bajoraliai Sal. p. Veronika Zubaitė Pranciškus ir Kotryna Šmitaitė Zubės
Nevočiai
1886-02-04 Mos. MAKSVYTIS Juozapas Maksvytis Pranciškus ir Ona Lekstutytė Maksvyčiai
Kumpikai Sal. p. Barbora Butkutė Antanas ir Monika Pikturnaitė Butkai
Naujukai
1793-02-14 Mos. MAKSVYTIS Jurgis Maksvytis (Georgium Makswitis)

Mažonai Sal. p. Barbora Žeimytė (Barbara Žeymowiczowna)

Žalgiriai
1935-01-29 Gr. MAKSVYTIS Jurgis Maksvytis Pranciškus ir Kotryna Mečiutė Maksvyčiai
Akmenaliai Gr. p. Ona Rodovičiutė Adomas ir Veronika Arytė Rodovičiai
Darataičiai Darb. p.
1753-03-04 Mos. MAKSVYTIS Kazimieras Maksvytis (Makswiitis)
N
Marijona Mažutienė (Mazutowa)
N
1879-01-23 Sal. MAKSVYTIS Kazimieras Maksvytis Adomas ir Barbora Laukytė Maksvyčiai
Narmantai Sal. Anastasija Butkutė (Бутковною) Pranciškus ir Uršulė Mikštaitė Butkai
Narmantai Sal. p.
1882-02-03 Mos. MAKSVYTIS Kazimieras Maksvytis Augustinas ir Joana Lajauskytė Maksvyčiai
Narmontai Sal. Ona Markauskaitė Nikodemas ir Ieva Raišutytė Markauskai
Šatraminiai
1925-01-18 Sal. MAKSVYTIS Kazimieras Maksvytis Antanas ir Ona Simutavičiutė Maksvyčiai
Tinteliai Sal. p. Liudvika Žvinklytė Pranciškus ir Liudvika Turauskaitė Žvinkliai
Skaudaliai
1937-01-21 Gr. MAKSVYTIS Kazimieras Maksvytis Antanas ir Barbora Bričkutė Maksvyčiai
Grūšl. Medsėdžiai Stanislova Kniežaitė Juozapas ir Ona Eidėjutė Kniežos
Birštvininkai Gr. p.
1907-02-27 Mos. MAKSVYTIS Pranciškus Maksvytis Pranciškus ir Barbora Laukytė Maksvyčiai
Jakštaičiai Sal. p. Emilija Eidėjutė Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai
Palšiai1879-02-11 Mos. MALAKAUSKAS Aleksandras Malakauskas (Малоховскаго) Augustinas ir Julijona Ramonaitė Malakauskai N Žeimiai Sal. p. Magdalena Silkaitytė (Сылковскою) Martynas ir Petronėlė Baltrutytė Silkaičiai
Kulaliai
1928-08-18 Mos. MALAKAUSKAS Antanas Malakauskas Antanas ir Domicėlė Juodeikytė Malakauskai
Gintališkė Stanislova Antanauskaitė Adomas ir Kotryna Sėlenytė Antanauskai
Mosėdis
1924-06-25 Šač. MALAKAUSKAS Jokimas Malakauskas Jokimas ir Anastasija Petrauskaitė Malakauskai
Drupiai Valerija Petrauskytė Pranciškus ir Ona Taujenytė Petrauskiai
Drupiai Šač. p.
1888-02-09 Mos. MALAKAUSKAS Jonas Malakauskas (Малаковскаго) Juozapas ir Pranciška Latakaitė Malakauskai
Trumplaukė Yl.p. Kotryna Endriuškaitė Alšauskienė Jackus ir Ona Viršilaitė Endriuškos N Žebrokai
1931-12-26 Kret. MALAKAUSKAS Justinas Malakauskas Konstantinas ir Petronėlė Brazdeikytė Malakauskai
Klaipėda Sofija Kubilaitė Jonas ir Ona Šauklytė Kubilai
Klaipėda
1907-02-27 Šač. MALAKAUSKAS Liudvikas Malakauskas (Малаховскаго) Pranciškus ir Kotryna Mickutė Malakauskai N Jedžiotai Yl.p Juozapota Paulauskaitė Žvinklienė Antanas ir Leokadija Jonušaitė Paulauskai N Lyksūdė Šač. p.
1793-04-28 Mos. MALAKAUSKAS Motiejus Malakauskas (Malachowski)

Tauzai Elena Ramanauskaitė (Helenam Romanowska)

Baksčiai
1834-02-06 Mos. MALAKAUSKAS Pranciškus Malakauskas (Malachowskiego) Jonas ir Rožė Ložytė Malakauskiai
Ledžiai Rozalija Mažonaitė Jokūbas ir Marijona Paulauskaitė Mažonai
Šakaliai
1928-02-07 Yl. MALAKAUSKIS Stanislovas Malakauskis Jokimas ir Salomeja Untulytė Malakauskiai
Drupiai Rozalija Perminaitė Ignotas ir Julijona Razgaitė Perminai (Rozgaitė)
Trumplaukiai Yl. p.1732-11-25 Mos. MALINAUSKAS Pranciškus Malinauskas (Malinowski)

Prialgaidvaras Barbora Andriejauskienė (Andreiewskowa)
N Prialgai1938-02-23 Mos. MALONĖ Aleksandras Malonė Kazimieras ir Uršulė Baužytė Malonės
Šatraminiai Justina Aklytė Edvardas ir Kotryna Dvarionaitė Akliai
Šniukščiai
1840-02-20 Lenk. MALONĖ Antanas Malonė Juozapas ir Ona Abdulskytė Malonės
Veitai Monika Kairytė Juozapas ir Kotryna Valužytė Kairiai
Plaušiniai
1939-06-17 Šač. MALONĖ Antanas Malonė Antanas ir Anastasija Vitkutė Malonės
Daktarai Stepanija Tamošauskytė Magdalenos Tamošauskytės duktė
Daktarai
1759-01-14 Mos. MALONĖ Jokūbas Malonė (Maluna)

Mažieji Rušupiai Sk.p. Rožė Vičienė (Wiciowa)
N Vobale
1833-01-17 Lenk. MALONĖ Jonas Malonė Paulius ir Agnė Simutytė Malonės
Jazdučiai Anastasija Bričkutė Mykolas ir Liucija Kiesaitė Bričkai
Jazdučiai
1901-02-11 Mos. MALONĖ Jonas Malonė Leonas ir Pranciška Vaitelaitė Malonės N Veitai Lenk.p. Anastasija Beinoraitė Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai
Šekai
1935-11-17 Kret. MALONĖ Julijonas Malonė g.1909.02.27 Jonas ir Barbora Stoniutė Malonės
Klaipėda / Lenkimai Elena Žvinklytė g.1911.11.30 Juozapas ir Rozalija Narkutė Žvinkliai
Klaipėdoje
1762-11-07 Lenk. MALONĖ Juozapas Malonė (Malone)

Plaušiniai Kotryna Gikarienė (Gikarowa)

Veitai
1875-09-22 Mos. MALONĖ Juozapas Malonė Juozapas ir Agnė Rimkutė Malonės
Šekai Monika Žeimytė Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Šatraminiai
1896-11-04 Mos. MALONĖ Juozapas Malonė Antanas ir Monika Kairytė Malonės N Paluknė, Sk.p. Barbora Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai
1897-04-28 Lenk. MALONĖ Juozapas Malonė Kajetonas ir Marcijona Beržinskaitė Malonės
Lenkimai Ona Kabalinaitė Budrikienė Jonas ir Ona Vaserytė Kabalinai N Lenkimai
1898-01-07 Mos. MALONĖ Juozapas Malonė Juozapas ir Monika Žeimytė Malonės
Daukšiai Ona Markauskaitė Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai
1890-05-15 Mos. MALONĖ Kazimieras Malonė Juozapas ir Agnė Rimkutė Malonės
Šatraminiai Uršulė Baužytė Feliksas ir Barbora Baužytė Baužiai
Šatraminiai
1721-02-16 Mos. MALONĖ Motiejus Malonė (Mathias Malone)

Viečė Lenk.p. Ieva Žvinklytė (Eva Zwinklayte)

Daukšiai
1938-02-13 Sk. MALONĖ Pranciškus Malonė Kazimieras ir Uršulė Baužytė Malonės
Skuodas Sofija Gužaitė Leonas ir Adolfina Kanapinskytė Gužės
Skuodas1724-01-16 Mos. MALTYS Kazimieras Maltys (Maltis)

Žeimiai Sal,p, Magdalena Mykolausk. (Michalewska)

Prialgai
1819-11-11 Mos. MALTYS Jonas Maltys (Joannem Maltis)

Baidotai Sl.p. Barbora Berontaitė Poškienė (Poszkiowa z Birontow)
N Šaukliai1896-01-30 Mos. MALŪKAS Aleksandras Malūkas (Малукacа) Leonas ir Barbora Ažondenytė Malūkai
Daukšiai Agota Čiunkaitė (Чюнковною) Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Daukšiai
1797-11-19 Yl. MALŪKAS Andrius Malūkas (Andreum Malukowicz)


Barbora Daukšiaiitė (Barbara Daukszewiczowna)

Gintilaičių. Dvaras Yl. p.
1925-05-24 Mos. MALŪKAS Antanas Malūkas Aleksandras ir Agota Čiunkaitė Malūkai
Daukšių Medsėdžiai Emilija Rokaitė Juozapas ir Amelija Jablonskytė Rokai
Šakaliai
1938-02-27 Šač. MALŪKAS Bronislovas Malūkas Vladislovas ir Marcijona Jučinskaitė Malūkai
Paluobė Ona Stončaitytė Juozapas ir Ieva Bružaitė Stončaičiai
Vabaliai Šač. p.
1828-11-27 Mos. MALŪKAS Dominykas Malūkas (Maluka) Dominykas ir Kotryna Vaitkutė Malūkai
Šaukliai Barbora Ramanauskaitė Kazimieras ir Morta Ruikaitė Ramanauskai
Šaukliai
1850-01-24 Mos. MALŪKAS Dominykas Malūkas (Малука) Dominykas ir Kotryna Vaitkutė Malūkai N Mosėdis Kotryna Baguckytė Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai
Bobeliškės
1886-01-14 Mos. MALŪKAS Dominykas Malūkas (Малука) Mykolas ir Barbora Petkutė Malūkai
Daukšiai Elena Mickutė Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Mickai
Mosėdis
1919-09-07 Sk. MALŪKAS Dominykas Malūkas Dominykas ir Elena Mickutė Malūkai
Skuodas Barbora Razmaitė Pliuškienė Antanas ir Barbora Jurgutytė Razmai N Skuodas
1720-01-28 Mos. MALŪKAS Jonas Malūkas (Malukowicz)

Ersla Kotryna Narmontaitė (Narmątowna)

Malukai
1753-02-04 Mos. MALŪKAS Jonas Malūkas (Malukowicz)
N Gedvydžiai Kristina Narmontaitė (Narmontowna)

Ersla
1776-10-06 Mos. MALŪKAS Jonas Malūkas (Malukowicz)

Šatai Rožė Ložytė (Ložewiczowna)

Šekai
1892-01-28 Mos. MALŪKAS Jonas Malūkas (Малука) Dominykas ir Kotryna Baguckytė Malūkai
Šaukliai Monika Antanauskaitė Juozapas ir Barbora Jasinskaitė Antanauskai
Naujukai
1920-11-07 Mos. MALŪKAS Jonas Malūkas Jonas ir Monika Antanauskaitė Malūkai
Mikulčiai Bronislova Reikaitė Antanas ir Antanina Bertašiutė Reikai
Šaukliai
1936-02-11 Yl. MALŪKAS Jonas Malūkas Jonas ir Domicėlė Žernytė Malūkai
Gečaičiai Ž. Kalv. p. Stanislova Karubaitė Liudvikas ir Valerija Žiprytė Karubai
Gedrimai Yl. p.
1749-02-20 Mos. MALŪKAS Juozapas Malūkas (Maluk)

Ersla Kotryna Šakalytė (Szakalowna)

Šakaliai
1794-01-21 Mos. MALŪKAS Juozapas Malūkas (Jozephum Malukowicz)

Barstyčiai Barbora Viršilaitė (Barbara Wirszylowna)

Bratikai
1901-02-06 Mos. MALŪKAS Juozapas Malūkas (Малукаca) Kazimieras ir Uršulė Vitkutė Malūkai
Baidotai Sal. p. Domicėlė Šmitaitė Tadas ir Domicėlė Skurvydaitė Šmitos
Mosėdis
1910-02-09 Mos. MALŪKAS Juozapas Malūkas (Малука) Juozapas ir Barbora Jurgilevičiutė Malūkai N Daktarai Rozalija Mikalauskaitė Juozapas ir Anastasija Žigaitė Mikalauskai
Budvietė
1891-01-29 Mos. MALŪKAS Kazimieras Malūkas (Малукаca) Dominykas ir Barbora Ramanauskaitė Malūkai N
Monika Jakštaitė Kazimieras ir Barbora Staniutė Jakštai
Šerkšniai
1923-07-01 Mos. MALŪKAS Kazimieras Malūkas Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai
Daukšiai Valerija Malūkaitė Mikutienė Vladislovas ir Marijona Jucytė Malūkai N Nevočiai
1930-11-22 Mos. MALŪKAS Kazimieras Malūkas Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai N Nevočiai Uršulė Liekytė Vincentas ir Anastasija Bieliauskaitė Liekiai
Ersla
1932-02-03 Mos. MALŪKAS Kazimieras Malūkas Mykolas ir Petronėlė Rapalytė Malūkai
Užliekniai Mosėdžio p. Kotryna Gikaraitė Antanas ir Rozalija Bružaitė Gikarai
Žalgiriai
1879-02-06 Mos. MALŪKAS Konstantinas Malūkas (Малука) Juozapas ir Barbora Jurgilevičiutė Malūkai
Daktarai Šač.p. Felicijona Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšai
Ersla
1860-01-19 Mos. MALŪKAS Leonas Malūkas (Малука) Leonas ir Rozalija Mažonaitė Malūkai
Šakaliai Barbora Ažondenytė (Ужонденiовною) Feliksas ir Rozalija Putkalytė Ažondeniai
Šakaliai
1826-11-16 Mos. MALŪKAS Mykolas Malūkas (Michaelem Malukas)


Leokadija Butkutė (Liocadiam Butkiewiczowna)

Daukšiai
1853-05-26 Mos. MALŪKAS Mykolas Malūkas (Малука) Mykolas ir Leokadija Butkutė Malūkai
Žalgiriai Barbora Petkutė Jonas ir Kotryna Ribinskaitė Petkai
Žalgiriai
1882-10-12 Mos. MALŪKAS Mykolas Malūkas (Малукаca) Mykolas ir Barbora Petkutė Malūkai
Šakaliai Monika Bėrontaitė Juozapas ir Ona Narkutė Bėrontai
Šakaliai
1910-10-24 Mos. MALŪKAS Mykolas Malūkas (Малукаca) Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai
Daukšiai Petronėlė Rapalytė Kajetonas ir Barbora Ragainytė Rapaliai
Virbalai
1929-06-25 Mos. MALŪKAS Mykolas Malūkas Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai N Daukšiai Barbora Venslauskaitė Pranciškus ir Ona Ragainytė Venslauskai
Šatraminiai
1930-07-10 Sal. MALŪKAS Mykolas Malūkas Stanislovas ir Barbora Jundėlaitė Malūkai
Daukšiai Stanislova Einikytė Juozapas ir Emilija Valančauskaitė Einikiai
Tuzai
1794-09-30 Mos. MALŪKAS Petras Malūkas (Petrum Malukowicz)

Jedžiotai Yl.p. Rozalija Litvinienė (Rosalia Litwiniowa)
N Liksūdžiai
1928-02-08 Mos. MALŪKAS Petras Malūkas Vincentas ir Magdalena Zavalytė Malūkai
Šarkė Sk.p. Anastasija Kuprytė Mykolas ir Anastasija Lazdauskaitė Kupriai
Daukšiai
1930-02-18 Mos. MALŪKAS Povilas Malūkas Stanislovas ir Barbora Jundulaitė Malūkai
Daukšiai Barbora Jablonskytė Marcelinas ir Antanina Venckutė Jablonskiai
Šakaliai
1754-11-24 Mos. MALŪKAS Pranciškus Malūkas (Malukowicz)
N Kalv.p. Elena Strolytė (Strulowna)

Rumšaičiai
1772-11-19 Mos. MALŪKAS Pranciškus Malūkas (Malukowicz)

Mockaičiai Kalv.p. Barbora Mažulytė (Mažolewiczowna)

Vobale
1931-01-21 Mos. MALŪKAS Pranciškus Malūkas Stanislovas ir Barbora Jundulaitė Malūkai
Daukšiai Magdalena Luotaitė Vitalis ir Monika Pliuškytė Luotės
Nevočiai
1717-10-10 Mos. MALŪKAS Stanislovas Malūkas (Malukowicz)

Šatai Ona Kusienė (Kusiowa)
N Šatai
1748-06-30 Mos. MALŪKAS Stanislovas Malūkas (Maluk)
N
Justina Simonavičiutė (Symonowiczowna)


1926-02-01 Mos. MALŪKAS Stanislovas Malūkas Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai
Daukšiai Ona Leilionaitė Pranciškus ir Ona Abdulskytė Leilionai
Šatraminiai
1929-06-10 Mos. MALŪKAS Stanislovas Malūkas Stanislovas ir Barbora Jundulaitė Malūkai
Daukšiai Magdalena Valužytė Antanas ir Magdalena Šmotaitė Valužiai
Šaukliai
1936-09-13 Gr. MALŪKAS Stanislovas Malūkas Mykolas ir Petronėlė Rapalytė Malūkai
Daukšiai Adolfina Daukšaitė Stanislovas ir Petronėlė Daukontaitė Daukšai
Peldžiai Gr. p.
1742-11-18 Mos. MALŪKAS Steponas Malūkas (Malukowicz)

Ersla Marijona Gielauskienė (Gielowska)
N Apuolė
1910-02-03 Mos. MALŪKAS Vladislovas Malūkas (Малука) Konstantinas ir Felicijona Riepšaitė Malūkai
Ersla Ieva Rimkutė Pranciškus ir Anelė Vičiutė Rimkai
Gondlaukė1886-02-23 Mos. MANIUKAS Adomas Maniukas Leonas ir Kotryna Kaniavaitė Maniukai
Krakės Matilda Leilionaitė Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai
1848-01-07 Mos. MANIUKAS Adomas Maniukas (Maniuka) Petras ir Elžbieta Peknieriutė Maniukai
Mikulčiai Petronėlė Jakutytė Laureckienė Stanislovas ir Marijona Žebrauskytė Jakučiai N Gondlaukė
1860-02-09 Mos. MANIUKAS Antanas Maniukas Jurgis ir Antanina Paulauskaitė Maniukai
Mikulčiai Ona Kaniavaitė Petronėlės Kaniavaitės d.
Mosėdis
1807-10-29 Mos. MANIUKAS Dominykas Maniukas (Dominicum Maniuk)

Žebrokai Benedikta Dargytė (Benedicta Dargiowna)

Gondlaukė
1809-11-16 Mos. MANIUKAS Juozapas Maniukas (Jozephum Maniuks)


Magdalena Kasperavičiūtė (Magdalena Kasperowiczowna)

Žebrokai
1754-11-11 Mos. MANIUKAS Juozapas Maniukas (Maniuk)

Igariai Ona Galminaitė (Galminowna)

Mosėdis
1782-04-28 Mos. MANIUKAS Juozapas Maniukas (Maniuka)


Marijona Zibertaitė (Zibertowna)

Prialgai
1783-04-28 Mos. MANIUKAS Juozapas Maniukas (Maniuka) pasikartojantis įrašas

Marijona Zibertaitė (Zibertowna)

Prialgai
1835-01-09 Mos. MANIUKAS Jurgis Maniukas Petras ir Elžbieta Peknieriutė Maniukai
Krakės Antanina Paulauskaitė Dominykas ir Barbora Beniušytė Paulauskai
Nevočiai
1849-09-19 Mos. MANIUKAS Kajetonas Maniukas Juozapas ir Marijona Kasperavičiutė Maniukai
Nevočiai Antanina Dvarionaitė Kontvainienė Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai N Rukai
1886-05-13 Mos. MANIUKAS Leonas Maniukas Petras ir Elžbieta Peknieriutė Maniukai N Krakės Elžbieta Dargužytė Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai
Ersla
1845-01-09 Mos. MANIUKAS Leonas Maniukas (Maniukow) Petras ir Elžbieta Peknieriutė Maniukai
Mosėdis Kotryna Kaniavaitė Kairienė Juozapas ir Ona Dvarionaitė Kaniavos N Krakės
1775-07-25 Mos. MANIUKAS Motiejus Maniukas (Maniuks)


Ona Simonaitytė (Symonowiczowna)

Igariai
1798-01-03 Šač. MANIUKAS Petras Maniukas (Petrum Moniukowicz)

Žebrokai Elžbieta Beinoriūtė (Elizabetha Beynarowna)

Staigiai
1751-07-25 Mos. MANIUKAS Steponas Maniukas (Maniuk)


Ona Jurevičienė (Jurewiczowa)
N1797-02-27 Sk. MARCINKUS Gasparas Marcinkus (Gasper Marcinkiewicz)


Rozalija Veitaitė (Rosaliam Weytowna)

Rušupiai Sk. p.1823-11-20 Sal. MARGIS Izidorius Margis (Isidorum Margiewicz)
N Pesčiai Barbora Narvilaitė (Barabara Narwillowna)

Salantai1910-01-19 Mos. MARKAITIS Antanas Markaitis Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai
Ersla Agnė Dvarionaitė Simonas ir Ona Kubiliutė Dvarionai
Rukai
1931-10-10 Mos. MARKAITIS Antanas Markaitis Juozapas ir Barbora Strakšaitė Markaičiai
Rukai Ona Kuprytė Petronėlės Kuprytės, Jokimo dukters duktė
Rukai
1929-01-27 Mos. MARKAITIS Eduardas Markaitis (įr. Markauskas) Kazimieras ir Petronėlė Jankauskaitė Markaičiai
Budvietė Barbora Jazbutytė Kazimieras ir Barbora Skaraitė Jazbučiai
Krakės
1641-11-17 Sal. MARKAITIS Erazmas Markaitis (Erasmus Markaytis)

Erlėnai Sal. p. Ona Jakštaitė (Anna Jakštayte)

Erlėnai Sal. P
1863-01-29 Mos. MARKAITIS Feliksas Markaitis (Маркайтиса) Pranciškus ir Barbora Ruikaitė Markaičiai
Udraliai Agnė Laukytė Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės
1643-11-01 Sal. MARKAITIS Grigalius Markaitis (Gregorius Markaytis)

Narvydžiai Sal. p. Kristina Pilibaitytė (Christina Pilipayte)

Pėsčiai Sal. p.
1821-09-20 Mos. MARKAITIS Jonas Markaitis (Joannem Markaytis)

Igariai Veronika Bružaitė Grigienė (Veronica Grygiewiczowa)
N Ersla
1828-09-11 Mos. MARKAITIS Jonas Markaitis Juozapas ir Barbora Žvaginytė Markaičiai N Ersla Pranciška Jurevičiutė Stanislovas ir Elžbieta Žvaginytė Jurevičiai
Ersla
1935-02-12 Mos. MARKAITIS Jonas Markaitis Kazimieras ir Ona Jonušaitė Markaičiai
Virbalai Eugenija Januškaitė Juozapas ir Ona Liekytė Januškos
Ersla
1777-11-23 Mos. MARKAITIS Juozapas Markaitis (Markutowicz)

Mosėdis Barbora Budrienė (Budriowa)
N Mosėdis
1810-11-08 Mos. MARKAITIS Juozapas Markaitis (Jozephum Markowski)

Plaušiniai Elena Narkutė (Helena Narkiewiczowna)

Igariai
1823-08-21 Sal. MARKAITIS Juozapas Markaitis (Josephum Markaytis)


Petronėlė Venckienė (Petronella Węckieny)
N Nasrėnai Sal. p.
1849-02-08 Mos. MARKAITIS Juozapas Markaitis Juozapas ir Elena Narkutė Markaičiai
Igariai Kleopa Narmontaitė Kleopas ir Agota Sadauskaitė Narmontai
Krakės
1879-01-09 Mos. MARKAITIS Juozapas Markaitis Juozapas ir Kleopa Narmontaitė Markaičiai
Mosėdis Monika Adakauskaitė Juozapas ir Kotryna Kusaitė Adakauskai
Mosėdis
1905-07-31 Sk. MARKAITIS Juozapas Markaitis Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai
Budvietė Barbora Strakšaitė Jurgis ir Magdalena Daukontaitė Strakšai
Budvietė
1920-02-03 Mos. MARKAITIS Juozapas Markaitis Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai N M.Kalniukai Ona Dvarionaitė Simonas ir Ona Kubilaitė Dvarionai
Rukai
1939-05-21 Kaln. MARKAITIS Juozapas Markaitis Kazimieras ir Petronėlė Idzelytė Markaičiai
Kaln. p. Felicijona Ona Grunovaitė Juozapas ir Magdalena Daugintytė Grunovai
Kart. p.
1939-06-27 Lenk. MARKAITIS Juozapas Markaitis Juozapas ir Barbora Strakšaitė Markaičiai
Pakalniškiai Mos. p. Emilija Skutulaitė Kazimieras ir Monika Kaušaitė Skutulai
Lenkimai
1904-01-13 Mos. MARKAITIS Kazimieras Markaitis Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai
Ersla Ona Jonušaitė Jokimas ir Ona Cibirikaitė Jonušai
Ersla
1935-07-04 Mos. MARKAITIS Kazimieras Markaitis Kazimieras ir Ona Jonušaitė Markaičiai
Virbalai Ona Bružaitė Pranciškus ir Amelija Puškoriutė Bružai
Krakės
1824-01-08 Sal. MARKAITIS Leonas Markaitis (Leonem Markauskis)


Ona Beniušytė (Anna Beniuszaly)

Urbaičiai
1819-11-11 Mos. MARKAITIS Pranciškus Markaitis (Franciscum Markaytis)

Budriai Barbora Ruikaitė (Barbara Ruikowna)

Igariai
1821-11-08 Mos. MARKAITIS Pranciškus Markaitis (Franciscum Markowski)

Šatraminiai Veronika Mikštaitė (Veronica Miksztowiczowna)

Šatraminiai
1749-11-15 Mos. MARKAITIS Stanislovas Markaitis (Markaytis)


Ona Lenkaitė (Lęcowna)

1807-10-22 Mos. MARKAUSKIS Antanas Markauskis (Antonium Markowski)

Judupėnai Sal. Marbora Milinskaitė (Barbara Milinska)

Igariai
1875-05-26 Mos. MARKAUSKIS Antanas Markauskis Nikodemas ir Pranciška Dargytė Markauskiai
Daukšiai Marijona Jonušaitė Juozapas ir Antanina Petrauskaitė Jonušai
Daukšiai
1760-02-10 Mos. MARKAUSKIS Baltramiejus Markauskis (Markowski)

Baksčiai Kotryna Rubinaitė (Rubinowna)

Daukšiai
1897-10-28 Mos. MARKAUSKIS Jonas Markauskis Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskiai
Daukšiai Elena Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai
1851-01-16 Mos. MARKAUSKIS Juozapotas Markauskis Antanas ir Barbora Milinskaitė Markauskiai
Mikulčiai Julijona Dvarionaitė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai
Mosėdis
1869-01-21 Mos. MARKAUSKIS Juozapas Markauskis Nikodemas ir Pranciška Dargytė Markauskiai
Daukšiai Anastasija Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai
1888-03-01 Mos. MARKAUSKIS Juozapas Markauskis Nikodemas ir Pranciška Dargytė Markauskiai N Daukšiai Uršulė Untulytė Antanas ir Anastasija Gedrimaitė Untuliai
Daukšiai
1897-01-28 Mos. MARKAUSKIS Juozapas Markauskis (Марковскаго) Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskiai
Daukšiai Barbora Alkauskaitė (Алковской) Benediktas ir Barbora Riepšaitė Alkauskai
Daukšiai
1926-02-03 Mos. MARKAUSKIS Juozapas Markauskis Juozapas ir Barbora Alkauskaitė Markauskiai
Daukšiai Petronėlė Karaliutė Baltramiejus ir Ona Pakalniškytė Karaliai
Šaukliai
1936-02-18 Gr. MARKAUSKIS Juozapas Markauskis Juozapas ir Ona Gadliauskytė Markauskiai
Kiaupiškės Laukž. p. Barbora Juškaitė Barboros Juškaitės duktė
Serapinai Gr. p.
1748-11-24 Mos. MARKAUSKIS Kazimieras Markauskis (Markowski)

Erkšva Yl.p. Elena Mickutė (Mickiewiczowna)

Kaukolikai
1782-11-03 Mos. MARKAUSKIS Kazimieras Markauskis (Markowski)

Ersla Marijona Kelpšaitė (Kielpowiczowna

Nevočiai
1904-02-03 Mos. MARKAUSKIS Kazimieras Markauskis Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskiai
Daukšiai Monika Kuprytė Jokimas ir Monika Budrytė Kupriai
Šerkšniai
1925-02-17 Mos. MARKAUSKIS Kazimieras Markauskis Antanas ir Jadvyga Andriekutė Markauskiai
Giršiniai Uršulė Šikšniutė Antanas ir Domicėlė Kinčiutė Šikšniai
Budriai
1934-04-26 Mos. MARKAUSKIS Kazimieras Markauskis Kazimieras ir Monika Kuprytė Markauskiai
Naujukai Karolina Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Nevočiai
1759-11-18 Mos. MARKAUSKIS Laurynas Markauskis (Markowski)

Peldžiai Sal. p. Elžbieta Šleinytė (Szleynowna)

Žalgiriai
1867-01-24 Mos. MARKAUSKIS Leonas Markauskis Leonas ir Ona Beniušytė Markauskiai
Šatraminiai Uršulė Pikturnaitė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Šatraminiai
1933-08-11 Pal. MARKAUSKIS Mečislovas Markauskis Kazimieras ir Liudvika Andriekutė Markauskiai

Liucija Kelpšaitė


1770-02-04 Mos. MARKAUSKIS Motiejus Markauskis (Markowski)


Marijona Razgaitytė (Razgowna)

Vindeikiai
1827-01-18 Mos. MARKAUSKIS Nikodemas Markauskis (Nikodemum Markowski)


Pranciška Dargytė (Franciscam Dargowna)

Šatraminiai
1865-05-18 Mos. MARKAUSKIS Pranciškus Markauskis Jonas ir Ona Joneikytė Markauskiai
Paparčiai Kalv.p. Emilija Prialgauskaitė Pranciškus ir Felicijona Ylakytė Prialgauskai
Prialgai
1870-02-22 Mos. MARKAUSKIS Pranciškus Markauskis Leonas ir Ona Beniušytė Markauskiai
Šatraminiai Felicijona Raudytė Jonas ir Barbora Murauskaitė Raudžiai
Žalgiriai
1788-11-28 Mos. MARKAUSKIS Pranciškus Markauskis (Francis: Markowski

Puodkaliai Sk. p. Marijona Rapalytė (Mariana Rafalowiczowna)

Šatraminiai
1935-05-14 Lenk. MARKAUSKIS Stanislovas Markauskis Anastasijos Markauskiaitės sūnus N Darbaliai Darb. p. Anastasija Jurgilevičiutė Uršulės Jurgilevičiutės duktė
Juodeikiai Lenk. p.
1773-11-21 Mos. MARKAUSKIS Tomas Markauskis (Markowski)


Morta Ronkytė (Ronaty)

1937-03-28 Sal. MARKELIŪNAS Juozapas Markeliūnas Jonas ir Marijona Šaparauskaitė Markeliūnai
Šaukėnai Kazimiera Būdaitė Jurgis ir Julijona Laukytė Būdos
Šaukėnai1769-11-05 Mos. MARKEVIČIUS Jonas Morkevičius (Markiewicz)

Tauzai Magdalena Baužytė (Bawžewiczowna)

Daukšiai
1769-06-05 Mos. MARKEVIČIUS Kazimieras Morkevičius (Markiewicz)

Meškaičiai Užvent.p. Morta Silkutė (Sylgowna)

Geidučiai Mosėdžio p.1844-11-28 Sal. MARTAVIČIUS Motiejus Martavičius (Mortowicza) Ignotas ir Rožė Stonkutė Martavičiai
Žeimiai Sal,p, Kotryna Šiudeikytė Gricienė Baltramiejus ir Agnė Žvinklytė Šiudeikiai N Žeimiai Sal. p.1851-02-06 Mos. MARTINKUS Adomas Martinkus Kazimieras ir Agota Tilškytė Martinkai
Bobeliškės Ona Baltrutytė Jonas ir Barbora Griciutė Baltručiai
Baksčiai
1784-01-28 Mos. MARTINKUS Antanas Martinkus (Martynkiewicz)

Užpelkiai Pikel.p. Barbora Laukytė (Lawkowiczowna)

Mosėdis
1824-11-25 Sal. MARTINKUS Antanas Martinkus (Antonium Martinkus)

Kulsodis Sal. p. Viktorija Žvinklytė (Victoria Žwinklaly)

Šaučikai Sal. p.
1888-03-06 Mos. MARTINKUS Antanas Martinkus Adomas ir Ona Baltrutytė Martinkai
Krakės Monika Rumbutytė Benediktas ir Barbora Mažrimaitė Rumbučiai
Šerkšniai
1767-01-25 Mos. MARTINKUS Benediktas Martinkus (Martinkiewicz)

Žadeikiai Pranciška Rudytė (Rudowiczowna)

Prialgai
1783-11-03 Mos. MARTINKUS Gasparas Martinkus (Martynkiewicz)

Daukšiai Judita Jomantaitė (Jomotowna)

Gaubės
1831-06-09 Mos. MARTINKUS Gasparas Martinkus Gasparas ir Judita Stonkutė Martinkai
Šakaliai Petronėlė Rapalytė Šmitienė Stanislovas ir Julijona Bubilaitė Rapaliai N Šatraminiai
1799-07-30 Mos. MARTINKUS Jonas Martinkus (Joannem Martynkiewicz)


Elžbieta Macytė (Macewiczowna)

Šakaliai
1828-05-08 Mos. MARTINKUS Jonas Martinkus Antanas ir Barbora Laukytė Martinkai
Nevočiai Pranciška Baguckytė Juozapas ir Ona Jakutytė Baguckiai
Mikulčiai
1840-02-25 Mos. MARTINKUS Jonas Martinkus Antanas ir Barbora Laukytė Martinkai N Mos.parap. Magdalena Žilinskaitė Tomas ir Marijona Dimaitė Žilinskai
Mosėdžio p.
1758-04-30 Mos. MARTINKUS Juozapas Martinkus (Martinkus)

Sk.p. Barbora Jackienė (Jackowska)
N Ersla
1762-05-23 Mos. MARTINKUS Juozapas Martinkus (Martinkus)
N Ersla Marijona Dvarionaitė (Dwarionowna)

Ersla
1798-02-06 Sal. MARTINKUS Juozapas Martinkus (Josephum Martinkus)

Grūšlaukė Marijona Razgaitytė (Mariannam Razgowska)

Kumpikai Sal. p.
1866-02-07 Sal. MARTINKUS Juozapas Martinkus Antanas ir Viktorija Žvinklytė Martinkai
Imbarė Sal. p. Petronėlė Bumblienė (Бумблевою) Mykolas ir Marijona Brazdauskaitė Bumbliai
Reketė Sal. p.
1887-02-10 Mos. MARTINKUS Jurgis Martinkus Petras ir Petronėlė Paulikaitė Martinkai
Šatraminiai Elena Maniukaitė Jurgis ir Antanina Paulauskaitė Maniukai
Mosėdis
1921-06-12 Mos. MARTINKUS Jurgis Martinkus Petras ir Petronėlė Paulikaitė Martinkai N Mosėdžio p. Emilija Milašiutė Jackienė Jokūbas ir Rozalija Žemaitytė Milašiai N Mosėdžio p.
1829-01-15 Mos. MARTINKUS Kazimieras Martinkus Gasparas ir Rozalija Veitaitė Martinkai
Bobiliškės Agota Tilškytė Mikalojus ir Scholastika Jonkutė Tilškiai
Bobiliškės
1839-01-17 Mos. MARTINKUS Kazimieras Martinkus (Martynka) Gasparas ir Rozalija Veitaitė Martinkai N Bobeliškės Anastasija Šedvydytė (Szedwidowna) Juozapas ir Ieva Taurinskaitė Šedvydžiai
Kusai
1884-01-24 Sal. MARTINKUS Kazimieras Martinkus Adomas ir Ona Baltrutytė Martinkai
Krakės Mosėdžio p. Monika Rojutė Jokūbas ir Elžbieta Žvinklytė Rojai
Dvarčininkai Sal. p.
1939-02-12 Aleks. MARTINKUS Leonas Martinkus Leonas ir Benedikta Lenkauskytė Martinkai
Vaiteliai Yl. p. Ona Zuzana Narvilaitė Pranciškus ir Ona Kubilaitė Narvilai
Šakaliai Mos. p.
1757-02-06 Mos. MARTINKUS Martynas Martinkus (Martinkus)

Kernai Barbora Jakštaitė (Jakszewiczowna)

Kernai
1906-05-01 Mos. MARTINKUS Petras Martinkus Petras ir Monika Kniukštaitė Martinkai N Kulaliai Magdalena Pučinskaitė Pranciškus ir Magdalena Gegužytė Pučinskai
Kulaliai
1928-02-06 Mos. MARTINKUS Petras Martinkus Petras ir Veronika Daukšaitė Martinkai
Norvaišai Plung.p Anelė Lukošiutė Jonas ir Anelė Mosteikaitė Lukošiai
Šniukščiai
1933-01-22 Kaln. MARTINKUS Simonas Martinkus Mykolas ir Magdalena Kasputytė Martinkai
Klausgalvai Kaln. p. Ona Gailiutė leonas ir Ona Petkutė Gailiai
Klausgalvai Kaln. p.
1939-04-30 Gr. MARTINKUS Stanislovas Martinkus Stanislovas ir Elena Kiaupaitė Martinkai
Auksodis Darb. p. Elena Baublytė Antanas ir Barbora Venckutė Baubliai
Grūšlaukė1797-02-21 Šač. MARTIŠIUS Ignotas Martišius (Ignatium Martyszius)

Rumšaičiai Rozalija Petkutė (Rosaliam Petkowna)

Rumšaičiai
1803-10-13 Mos. MARTIŠIUS Jonas Martyšius (Joannem Martyszys)


Kotryna Butkutė (Catharinam Butkiewiczowna)

Šaukliai
1798-02-06 Sal. MARTIŠIUS Tomas Martišius (Thomam Martiszius)

Baidotai Sal. p. Ona Monstwilaitė (Annam Mąstwillowna)

Tuzai Sal. p.1839-08-08 Mos. MASEVIČIUS Juozapas Masevičius (Massewicza) Karolis ir Barbora Janavičiutė Masevičiai
Mosėdžio p. Kotryna Jacevičiutė Stripeikienė Mykolas ir Barbora Strolytė Jacevičiai N Mosėdžio p.1829-02-19 Mos. MATAS Antanas Matas Baltramiejus ir Uršulė Skurvydaitė Matai
Šaukliai Felicijona Skaraitė (Skorulska) Juozapas ir Julijona Puotkalytė Skaros
Kulaliai
1859-02-03 Mos. MATAS Antanas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai
Kulaliai Valerija Tubinaitė Pilypas ir Pranciška Liekytė Tubinai
Žebrokai
1899-08-17 Mos. MATAS Antanas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai N Tėveliai Kotryna Pauliutė Andriejauskienė Pranciškus ir Ieva Tamošauskaitė Pauliai (Павлисовъ) N Mosėdis
1794-10-24 Kart. MATAS Baltramiejus Matas (Matowicz)

Gaudučiai Kart. p. Borbora Kubilaitė (Kubilaytie)

Gaudučiai Kart. p.
1868-02-11 Sal. MATAS Benediktas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai
Kulaliai Mos. p. Ona Jazbutytė Klemensas ir Kotryna Lekstutytė Jazbučiai
Laiviai Sal. p.
1909-06-24 Mos. MATAS Benediktas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai N Gaubės Ona Strakšaitė Leonas ir Barbora Riepšaitė Strakšai
*
1934-02-13 Mos. MATAS Benediktas Matas Benediktas ir Felicijona Strakšaitė Matai
Gaubės Stanislova Vaitelavičiutė Juozapas ir Domicėlė Bumblytė Vaitelavičiai
Šakaliai
1752-11-12 Mos. MATAS Jokūbas Matas (Matelewicz)


Justina Numgaudienė (Numgaudziowa)
N
1820-02-23 Šač. MATAS Jonas Matas (Joanem Matowicz)
N Mosėdžio p. Liudovika Čepauskytė (Ludowica Czapowska)

Mosėdžio p.
1825-02-03 Mos. MATAS Juozapas Matas (Josephum Matowicz)

Šaukliai Barbora Ruikaitė (Barbara Ruykowna)

Kusai
1879-02-11 Mos. MATAS Juozapas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai
Šaukliai Barbora Skirutytė Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai
Šaukliai
1927-02-08 Mos. MATAS Juozapas Matas Juozapas ir Barbora Skirutytė Matai
Mosėdis Magdalena Jazbutytė Kazimieras ir Barbora Intaitė Jazbučiai
Mosėdis
1863-02-12 Mos. MATAS Kajetonas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai
Kulaliai Antanina Andriejauskaitė (Андржеевскою) Simonas ir Magdalena Laivytė Andriejauskai
Žebrokai
1865-05-04 Mos. MATAS Leonas Matas Juozapas ir Barbora Ruikaitė Matai
Salantai Barbora Mockutė Petras ir Pranciška Bričkutė Mockai
Palšiai
1893-11-09 Mos. MATAS Leonas Matas Leonas ir Barbora Mockutė Matai
Mikulčiai Anastasija Liebutė Tirilienė Motiejus ir Felicijona Gikaraitė Liebai N
1905-02-28 Mos. MATAS Leonas Matas Leonas ir Barbora Mockutė Matai N Paeiškūnė Ona Kupaitė (Копевною) Pranciškus ir Ona Laureckytė Kupės
Naujukai
1939-02-14 Lenk. MATAS Leonas Matas Leonas ir Ona Kupytė Matai
Paeiškūnė Mos. p. Salomeja Prialgauskaitė Leonas ir Teodora Jucevičiutė Prialgauskai
Lenkimai
1641-11-13 Sal. MATAS Petras Matas (Petrus Mataytis)

Kurmaičiai Sal. p. Cecilija Taurinskytė (Cecilia Tawrayte)

Barzdžiai Sal. p.1937-08-29 Šač. MATAVIČIUS Juozapas Matavičius Juozapas ir Rozalija Pukinskaitė Matavičiai
Vabaliai Julijona Lingytė Zenonas ir Kotryna Narbutaitė Lingiai
Rumšaičiai
1937-01-31 Yl. MATAVIČIUS Stanislovas Matavičius Juozapas ir Rozalija Pukinskaitė Matavičiai
Vabaliai Ona Rimkutė Kajetonas ir PetronėlėBeinoraitė Rimkai
Ylakių p.1755-07-29 Mos. MATULEVIČIUS Juozapas Matulevičius (Matulewicz)

Gedminaičiai Švėkšn.p. Rožė Milašienė (Milasiowa)
N Daukšiai
1924-06-17 Lenk. MATULEVIČIUS Mykolas Matulevičius Povilas ir Kotryna Ruseckaitė Matulevičiai
Lenkimai Magdalena Montvydaitė Magdalenos Montvidaitės duktė
Lenkimai1823-02-06 Sal. MATULIS Bernardas Matulis (Bernardum Matulis)

Kulaliai Ona Vaitkutė (Anna Waytkaly)

Salantai1782-01-30 Mos. MATUTIS Jonas Matutis (Matutis)
N Vaičaičiai Sedos p. Magdalena Silkauskaitė (Sylkowska)

Vobale1938-06-04 Kaln. MATUZONIS Stanislovas Matuzonis Benediktas ir Ona Krauklytė Matuzoniai
Klaipėda Morta Štombergaitė Juozapas ir Magdalena Stonytė Štombergai
Klaipėda1937-02-07 Gr. MAZALAS Juozapas Mazalas Dominykas ir Petronėlė Viskontaitė Mazalai
Grūšlaukė Ona Birontaitė Jonas ir Ona Miliutė Birontai
Grūšlaukė1869-06-17 Mos. MAZILIAUSKAS Juozapas Maziliauskas (Масилевский) Jonas ir Uršulė Stupelytė Maziliauskai
Kėkštai Plung.p. Paulina Prialgauskaitė Pranciškus ir Marijona Sudimtaitė Prialgauskai
Prialgai1843-02-21 Mos. MAZULEVIČIUS Juozapas Mazulevičius (Mazulewicza) Jonas ir Elžbieta Tubinaitė Mazulevičiai
Rukai Albertina Gintilaitė Juozapas ir Barbora Ylakytė Gintilai
Budvvie
1815-11-10 Mos. MAZULEVIČIUS Kajetonas Mazulevičius(Caietanum Mazulevicz)

Kulai Sk.p. Ona Baublytė (Anna Bawblewiczowna)

Mosėdžio p.1931-09-06 Sal. MAŽEIKA Antanas Mažeika Kazimieras ir Antanina Palubinskaitė Mažeikos
Skuodas Marijona Guržinskaitė Juozapas ir Petronėlė Joneckaitė Guržinskai
Salantai
1866-02-06 Sal. MAŽEIKA Ignotas Mažeika Nikodemas ir Petronėlė Ramonaitė Mažeikos
Sėleniai Sal. p. Monika Preibytė Pranciškus ir Elena Daukontaitė Preibiai
Sėleniai Sal. p.
1733-05-24 Mos. MAŽEIKA Jokūbas Mažeika (Mazieyka)

Krakės Morta Dabrienė (Dabriowa)
N Gondlaukiai
1796-11-20 Yl. MAŽEIKA Jonas Mažeika (Joannem Možeyko)

Rukai Sedos p. Agnė Jonušytė (Agnetem Januszewiczowna)

Pašilė Yl. p.
1919-02-18 Sal. MAŽEIKA Juozapas Mažeika g. 1881.01.28 Juozapas ir Petronėlė Kazaitė Mažeikos
Notėnai Bronislava Brenciutė g. 1894.03.16 Kazimieras ir Uršulė Žvinklytė Brenciai
Tuzai Sal. p.
1931-02-11 Kaln. MAŽEIKA Juozapas Mažeika Juozapas ir Barbora Urnikytė Mažeikos
Diburiai Kart. p. Ona Maksvytytė Jurgis ir Kotryna Piluckytė Maksvyčiai
Tinteliai Kaln. p.
1798-02-06 Sal. MAŽEIKA Motiejus Mažeika (Matheum Možeyko)


Magdalena Lukšaitė (ienė?) (Lukszowa)

Sėleniai Sal. p.
1883-05-17 Mos. MAŽEIKA Stanislovas Mažeika Stanislovas ir Domicėlė Kontrimaitė Mažeikos
Prialgai Anastasija Prialgauskaitė Antanas ir Ona Gurauskaitė Prialgauskai
Simaičiai1937-02-07 Kret. MAŽIONIS Aloyzas Mažionis Steponas ir Ona Valytė Mažioniai
Kveciai Kret. p. Stepanija Šeirytė Tadas ir Stepanija Vencevičiutė Šeiriai
Kveciai Kret. p.
1931-02-16 Kret. MAŽIONIS Leonas Mažionis Pranciškus ir Konstancija Jurkutė Mažioniai
Kartenos p. Stanislova Valužytė Pranciškus ir Ona Mikalauskytė Valužiai
Kretinga
1935-08-20 Kret. MAŽIONIS Steponas Mažionis Antanas ir Anastasija Rimkutė Mažioniai N Kurmaičiai Kret. p. Kotryna Šateikytė Onos Šateikytės duktė
Kretinga
1937-02-07 Kret. MAŽIONIS Steponas Mažionis Steponas ir Ona Valytė Mažioniai
Kveciai Kret. p. Petronėlė Augutytė Antanas ir Petronėlė Kairytė Augučai
Kveciai Kret. p.1777-11-16 Mos. MAŽONAS Adomas Mažonas (Mažuno)

Ersla Kunigunda Lipšaitė (Lipszate)

Ersla
1850-01-11 Mos. MAŽONAS Adomas Mažonas Mykolas ir Magdalena Lekstutytė Mažonai

Ona Baltrutytė Mikalojus ir Juozapota Mickutė Baltručiai
Udraliai
1863-05-14 Mos. MAŽONAS Adomas Mažonas (Мажонасъ) Mykolas ir Magdalena Lekstutytė Mažonai N Udraliai Ona Liebutė (Pliuškytė?) Antanas ir Juozapota Dimaitė Liebai (?)
Udraliai
1886-02-04 Mos. MAŽONAS Adomas Mažonas Adomas ir Ona Baltrutytė Mažonai
Udraliai Felicijona Andriejauskaitė Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andriejauskai
Udraliai
1932-02-02 Mos. MAŽONAS Adomas Mažonas Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai
Udraliai Anastasija Mockutė Pranciškus ir Aniceta Grušaitė Mockai
Klaišiai Sk.p.
1741-02-12 Mos. MAŽONAS Antanas Mažonas (Mazono)

Drupių pakr. Barbora Reminaitė (Reminayte)

Juknaičiai
1813-01-28 Mos. MAŽONAS Antanas Mažonas (Antonium Mazonowicz)


Julijona Vičiutė (Julianam Wiczewiczowna)


1853-03-01 Mos. MAŽONAS Antanas Mažonas (Мажона) Antanas ir Antanina Kaubraitė Mažonai
Laiviai Sal. p. Monika Adomauskaitė Petrauskienė Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai N *
1883-02-08 Mos. MAŽONAS Antanas Mažonas Leonas ir Anastasija Jotkutė Mažonai
Plaušiniai Monika Lenkauskaitė Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai
Šakaliai
1778-11-22 Mos. MAŽONAS Dominykas Mažonas (Mažons)

Drupiai Kotryna Mikolauskaitė (Michalowska)

Gedgaudžiai
1790-11-14 Mos. MAŽONAS Dovydas Mažonas (David Mazuna)

Drupiai Magdalena Litvinaitė (Magdalena Litwinowna)

Nevočiai
1791-01-16 Mos. MAŽONAS Dovydas Mažonas (David Mazuna) pasikartojantis įrašas (data)
Drupiai Magdalena Litvinaitė (Magdalena Litwinowna)

Nevočiai
1849-02-13 Mos. MAŽONAS Feliksas Mažonas Motiejus ir Brigita Burbaitė Mažonai
Šakaliai Monika Rumbutytė Kazimieras ir Cecilija Jazbutytė Rumbučiai
Šakaliai
1897-02-18 Mos. MAŽONAS Feliksas Mažonas Adomas ir Ona Pliuškytė Mažonai
Udraliai Monika Stonkutė (Стонкусъ) Kazimieras ir Magdalena Milinskaitė Stonkai
Rukai
1917-08-20 Mos. MAŽONAS Feliksas Mažonas Adomas ir Ona Pliuškytė Mažonai N Udraliai Domicėlė Daržinskaitė Rimkienė Feliksas ir Uršulė Rimkutė Daržinskai N Klauseikiai Yl.p.
1936-02-18 Mos. MAŽONAS Feliksas Mažonas Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai
Ersla Eugenija Zubaitė Augustinas ir Petronėlė Gvazdžiauskaitė Zubės
Krakės
1739-04-23 Mos. MAŽONAS Gasparas Mazonas (Mažon)

Drupiai Magdalena Mickutė (Mickiewiczowna)


1825-05-12 Mos. MAŽONAS Ignotas Mažonas (Ignatium Mažonas)


Domicėlė Paulauskaitė (Domicella Pawlowska)

Šniukščiai
1762-02-07 Mos. MAŽONAS Jonas Mažonas (Mazuna)

Vindeikiai Marijona Daugintytė (Dawginowna)

Vindeikiai
1868-07-23 Mos. MAŽONAS Jonas Mažonas Feliksas ir Barbora Bartkutė Mažonai
Baltrimai Šač.p. Rozalija Daukintytė (Довкинтовъ) Juozapas ir Ona Šimkutė Daukinčiai
Mosėdis
1905-02-15 Yl. MAŽONAS Jonas Mažonas Juozapas ir Anastasija Rimkutė Mažonai
Užpelkiai, Pikel.p. Rozalija Drungytė Jonas ir Rozalija Žvinklytė Drungiai
Raudoniai Plat. p.
1937-01-12 Šač. MAŽONAS Jonas Mažonas Jonas ir Anastasija Staporaitė Mažonai
Vabaliai Ona Poškytė Pranciškus ir Vincentina Tauraitė Poškiai
Vabaliai
1938-01-25 Lenk. MAŽONAS Jonas Mažonas Bonifacas ir Ona Rumbutytė Mažonai
Juodeikiai Stanislova Skripkauskaitė Juozapas ir Ona Baužytė Skripkauskai
Juodeikiai
1880-08-24 Mos. MAŽONAS Juozapas Mažonas Antanas ir Antanina Kaubraitė Mažonai
Notėnai Monika Žuolytė Juozapas ir Kotryna Butkutė Žuoliai
Šaukliai
1820-11-23 Mos. MAŽONAS Juozapas Mažonas (Jozephum Mažunowicz)

Šatai Liucija Alšauskaitė (Liucia Olszewska)

Žebrokai
1796-02-24 Yl. MAŽONAS Jurgis Mažonas (Georgium Mazuna)


Kunigunda Petkutė (Cunegundem Pietkiewiczowna)

Klauseikiai Yl. p.
1711-06-21 Mos. MAŽONAS Kazimieras Mažonas (Mažuna)

Šatai Justina Vaičaitė (Wayczowna)

Šatai
1757-02-20 Mos. MAŽONAS Motiejus Mažonas (Mazon)

Drupiai Ona Malūkaitė (Malukowiczowna)

Malūkai
1798-01-14 Yl. MAŽONAS Motiejus Mažonas (Matheum Mažuno)


Ona Girdenienė (Annam Girdeniowa)
N Nuosamai Yl. p.
1801-11-12 Mos. MAŽONAS Motiejus Mažonas (Mažuna)
N Klauseikiai Sk.p. Brigita Burbaitė (Burbowna)

Šakaliai
1914-01-28 Mos. MAŽONAS Pranciškus Mažonas Adomas ir Felicijona Andriejauskaitė Mažonai
Ersla Barbora Simutytė Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai
Žalgiriai
1919-02-11 Mos. MAŽONAS Pranciškus Mažonas Bonifacas ir Ona Rumbutytė Mažonai
Benaičiai Darbėn. p. Ona Galdikaitė Juozapas ir Ona Gedrimaitė Galdikai
Šakaliai
1713-01-22 Mos. MAŽONAS Sigizmundas Mažonas (Mažunas)

Barviai Kristna Mižaitė (Mizate)

Barviai
1798-02-12 Mos. MAŽONAS Vincentas Mažonas (Vincentium Mažony)

Veitai Lenkim.par. Kotryna Numgaudytė (Catharina Numgawdziowna)

Daukšiai1882-02-07 Mos. MAŽRIMAS Albinas Mažrimas Vykintas ir Karolina Šimkutė Mažrimai N Narvydžiai Sk.p. Felicijona Skubutytė Jonas ir Barbora Stankūnaitė Skubučiai
Šaukliai
1913-02-24 Mos. MAŽRIMAS Augustinas Mažrimas Vykintas ir Ona Butkutė Mažrimai
Plaušiniai Anelė Baguckytė Leonas ir Ona Jazbutytė Baguckiai
Tauzai
1939-04-30 Lenk. MAŽRIMAS Antanas Mažrimas Pranciškus ir Uršulė Šemetaitė Mažrimai
Šarkė Skuod. p. Paulina Gedminaitė Pranciškus ir Paulina Jacevičiutė Gedminai
Jedžiotai Yl. p.
1854-11-09 Mos. MAŽRIMAS Jokimas Mažrimas Kajetonas ir Barbora Škimelytė Mažrimai
Mikulčiai Barbora Vaškytė Raimundas ir Barbora Balsytė Vaškiai
Šerkšniai
1725-04-29 Mos. MAŽRIMAS Jonas Mažrimas (Mažrym)

Gondlaukė Ona Šekaitė (Siekayte)

Kernai
1778-01-15 Mos. MAŽRIMAS Jonas Mažrimas (Moyzrym)

Junduliai Magdalena Laukytė (Lawkowna)

Junduliai
1935-03-04 Mos. MAŽRIMAS Jonas Mažrimas Konstantinas ir Veronika Petrutytė Mažrimai
Plaušiniai Elena Lekniutė Antanas ir Agnė Valavičiutė Lekniai
Udraliai
1900-01-25 Mos. MAŽRIMAS Juozapas Mažrimas Juozapas ir Barbora Riniutė Mažrimai
Rušupiai Sk.p. Monika Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1744-11-22 Lenk. MAŽRIMAS Kristoforas Mažrimas (Muyrzym)


Kristina Pociutė (Pocale)


1753-02-11 Mos. MAŽRIMAS Mykolas Mažrimas (Moyrzym)

Daktarai Kotryna Baidotaitė (Beydotowna)

Daktarai
1785-05-15 Mos. MAŽRIMAS Petras Mažrimas (Petrus Moyrzym)

Krakės Veronika Pilibaitienė (Veronica Filipowiczowa)
N Ersla
1792-09-30 Mos. MAŽRIMAS Petras Mažrimas (Petrus Moyrzym)
N Ersla Konstancija Milenkutė (Constantia Milenkowna)

Ersla
1879-02-06 Mos. MAŽRIMAS Petras Mažrimas Jeronimas ir Ona Vasiliauskaitė Mažrimai
Vindeikiai Šač.p. Petronėlė Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Kulaliai
1938-02-27 Aleks. MAŽRIMAS Polikarpas Mažrimas Polikarpas ir Konstancija Mažrimaitė Mažrimai
Skuodas Aldona Augustauskaitė Dominykas ir Kleopa Lukošiutė Augustauskai
Truikinai
1911-02-20 Mos. MAŽRIMAS Pranciškus Mažrimas Petras ir Petronėlė Jonutytė Mažrimai
Barviai Uršulė Tubinaitė Pilibaitienė Mykolas ir Uršulė Viskontaitė Tubinai N Kernai
1776-11-26 Mos. MAŽRIMAS Silvestras Mažrimas (Mažryms)


Barbora Veitaitė (Weytaty)

Krakės
1793-05-10 Mos. MAŽRIMAS Stanisovas Mažrimas (Stanislaum Moyrzym)
N Mosėdis Barbora Vyniautaitė (Barbara Winiawtowna)

Šaukliai
1803-10-20 Mos. MAŽRIMAS Stanislovas Mažrimas (Stanislaum Mažrym)
N
Marcijona Krištopaitytė (Martianam Krosztofowiczowna)

Mosėdis
1897-02-18 Mos. MAŽRIMAS Stanislovas Mažrimas Juozapas ir Barbora Riniutė Mažrimai
Rušupiai Sk.p. Ona Šemetaitė Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla
1872-10-10 Mos. MAŽRIMAS Tadas Mažrimas Tadas ir Elena Petkutė Mažrimai

Ona Gurauskaitė Jurgis ir Rozalija Laureckytė Gurauskai
Šakaliai
1935-02-19 Kaln. MAŽRIMAS Vaclovas Mažrimas Onos Mažrimaitės sūnus
Gaudučiai Kart. p. Grasilda Prišmontaitė Juozapas ir Barbora Martinkutė Prišmontai
Klausgalvų Meds.
1864-01-28 Mos. MAŽRIMAS Vykintas Mažrimas Vykintas ir Karolina Šimkutė Mažrimai
Skuodas Ona Butkutė Antanas ir Barbora Galdikaitė Butkai
Plaušiniai1939-01-01 Mos. MAŽŪNA Juozapas Mažūna Liudvikas ir Agota Petrauskaitė Mažūnos
Veitai Lenk.p. Stanislova Juškaitė Jonas ir Uršulė Mockutė Juškos
Ersla1851-02-06 Mos. MAŽUTIS Antanas Mažutis Jurgis ir Antanina Šeirytė Mažučiai
Mosėdis Ona Laukytė Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės
1844-07-16 Mos. MAŽUTIS Ipolitas Mažutis Onos Mažutytės sūnus
Daukšiai Monika Kensgailaitė (Keyzilowna) Andrius ir Rozalija Mickutė Kensgailos
Daukšiai
1856-01-26 Mos. MAŽUTIS Jokimas Mažutis (Можутя) Kotrynos Mažutytės sūnus
Igariai Ona Viščiūnaitė Simutienė Baltramiejus ir Barbora Ažondenytė Viščiūnos N Igariai
1860-08-08 Mos. MAŽUTIS Jokimas Mažutis Kotrynos Mažutytės sūnus N Igariai Anelė Tarvydaitė Tadas ir Jadvyga Andrutytė Tarvydai
Igariai
1884-06-12 Mos. MAŽUTIS Jokimas Mažutis Kotrynos Mažutytės sūnus N Igariai Apolonija Bėrontaitė Stanislovas ir Anastasija Spukinaitė Bėrontai
Mosėdis
1838-08-31 Mos. MAŽUTIS Juozapotas Mažutis (Mažutia) Mykolas ir Bogumila Macytė Mažučiai
Daukšiai Agnė Skersytė Kusienė Jonas ir Magdalena Kveinytė Skersiai N Daukšiai
1850-02-28 Mos. MAŽUTIS Juozapotas Mažutis Mykolas ir Kolumba Bogumila Macevičiutė Mažučiai N
Agnė Mikutaitė (Микутовною) Mykolas ir Uršulė Grigalauskaitė Mikutos
Šakaliai
1882-02-07 Mos. MAŽUTIS Juozapotas Mažutis Juozapotas ir Agnė Mikutaitė Mažučiai
Ersla Petronėlė Šemetaitė Tamošauskienė Antanas ir Ona Andriekutė Šemetos N Ersla
1891-01-22 Sk. MAŽUTIS Juozapas Mažutis Juozapotas ir Agnė Mikutaitė Mažučiai N Anžuliai Julijona Žvinklytė Juozapas ir Marijona Narmontaitė Žvinkliai
Kuineliai Sk. p.
1725-10-28 Mos. MAŽUTIS Jurgis Mažutis (Mažielis)


Elžbieta Girkontaitė (Girkątowna)

Vobale
1774-01-16 Mos. MAŽUTIS Jurgis Mažutis (Georgium Mažutis)


Terezė Vaičiulytė (Theresiam Wayciulayty)

Budriai
1808-02-11 Mos. MAŽUTIS Jurgis Mažutis (Georgium Mazutis)


Rozalija Gvazdžiauskienė (Rozalia Gwozdziewska)
N Daukšiai
1816-05-09 Mos. MAŽUTIS Jurgis Mažutis (Georgium Mažulis)


Antanina Šeirytė (Antonina Szeyrowna)

Rukai
1772-11-22 Mos. MAŽUTIS Mykolas Mažutis (Mažutis)


Konstancija Kauneckaitė (Kawneckaty)

Daukšiai
1812-08-27 Mos. MAŽUTIS Mykolas Mažutis (Michaelem Mazutowicz)


Kolumba Bogumila Macytė (Columbam Bohumilam Macewiczowna)

Šakaliai
1850-08-09 Mos. MAŽUTIS Petras Mažutis Jurgis ir Antanina Šeirytė Mažučiai
Mikulčiai Ona Gadeikytė Jurgis ir Barbora Šemetaitė Gadeikiai
Mikulčiai
1758-10-14 Mos. MAŽUTIS Pranciškus Mažutis (Mažutis)

Ledžiai Morta M. (Mawbwicziowa)
N Ledžiai
1887-02-10 Mos. MAŽUTIS Pranciškus Mažutis Juozapotas ir Agnė Mikutaitė Mažučiai
Ersla Barbora Narmontaitė Zubienė Juozapas ir Uršulė Šakinytė Narmontai N Krakės
1931-02-12 Sal. MAŽUTIS Pranciškus Mažutis Antanas ir Teklė Bražinskaitė Mažučiai
Kretinga Stanislova Kniukštaitė Jonas ir Elena Pociutė Kniukštos
Žeimiai Sal. p.1711-02-08 Mos. MAŽVYDAS Kazimieras Mažvydas (Mazwidis)

Kaukolikai Magdalena Sendrienė (Sędarowa)

Mosėdis1757-08-14 Mos. MEDGALIS Baltramiejus Medgalis (Medgalowski)

Ersla Ona Milkutė (Mltkiewiczowna)

Giršiniai
1757-02-13 Mos. MEDGALIS Martynas Medgalis (Medgalewski)
N Ersla Terezė Ružaitė (Ruzowna)

Ersla
1751-05-20 Mos. MEDGALIS Simonas Medgalis (Medgalewski)

Ersla Ona Narkutė (Narkiewiczowna)

Ersla1939-02-14 Lenk. MEDUTIS Alfonsas Medutis Pranciškus ir Salomeja Ronkaitytė Medučiai
Žemytė Lenk. p. Morta Griciutė Pranciškus ir Elena Macevičiutė Griciai
Sriauptai Lenk. p.
1867-02-26 Sal. MEDUTIS Antanas Medutis Antanas ir Barbora Razmaitė Medučiai
Jakštaičiai Sal. p. Magdalena Pakalniškytė Petras ir Ona Klaniutė Pakalniškiai
Narmantai Sal. p.
1904-02-08 Mos. MEDUTIS Juozapas Medutis Juozapas ir Elena Bėrontaitė Medučiai
Jakštaičiai Sal. p. Barbora Ruokytė Pranciškus ir Anastasija Mažonaitė Ruokiai
Šatraminiai
1925-05-24 Lenk. MEDUTIS Kazimieras Medutis Pranciškus ir Salomeja Ronkaitytė Medučiai
Žemytė Lenk. p. Petronėlė Japertaitė Antanas ir Kazimiera Markauskaitė Japertai
Žemytė Lenk. p.
1936-02-18 Gr. MEDUTIS Petras Medutis Pranciškus ir Magdalena Griciutė Medučiai
Rokiškė Gr. p. Petronėlė Stulginskytė Neverauskienė Bronislovas ir Rozalija Pikturnaitė Stulginskiai N Plokščiai Gr. p.
1930-01-15 Sal. MEDUTIS Pranciškus Medutis Pranciškus ir Magdalena Griciutė Medučiai
Jakštaičių Meds. Emilja Anužytė Stanislovas ir Veronika Kiaupaitė Anužiai
Urbaičiai Sal. p.1733-01-26 Mos. MELEŠKA Izidorius Mileška (Meleszka)
N Ersla Marijona Pučienė (Puszenie)
N Urviai Mosėdžio p.
1737-11-17 Mos. MELEŠKA Pranciškus Meleška (Meleszko)

Giedgaudžiai Kotryna Gedminaitė (Giedminowna)

Geidučiai Mosėdžio p.
1745-06-29 Mos. MELEŠKA Izidorius Meleška (Meleszka)
N Gedgaudžiai Ona Karbauskienė (Karbonska)
N Drupiai Mosėdžio p.1868-01-23 Šač. MELKETA Jonas Melketa Kazimieras ir Ona Gudavičiūtė Melketos
Meteliai Židikių par. Monika Žvinklytė Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai
Daktarai Šač. p.1780-11-19 Mos. MEMGAUDAS Antanas Memgaudas (Mengaud)

Tauzai Marijona Giedrytė (Geydraty)

Tauzai
1711-05-10 Mos. MEMGAUDAS Jokūbas Memgaudas (Mumgaudis)

Rumšaičiai Kotryna Žiogienė (Žiogowa)
N Drupiai Mosėdžio p.
1937-02-03 Šač. MEMGAUDAS Jurgis Memgaudas Jurgis ir Magdalena Rasinskaitė Memgaudai
Vabaliai Sofija Karevičiutė Juozapas ir Kotryna Dreiniutė Karevičiai
Vindeikiai
1779-11-21 Mos. MEMGAUDAS Kornelijus Memgaudas (Mengaudo)

Tauzai Liucija Raibavičiutė (Raybawiczayte)

opp. Massiady1907-02-13 Mos. MERKELIS Adomas Merkelis Jurgis ir Monika Piekutė Merkeliai
Mosėdžio p. Barbora Penkutė (Пемковной) Kazimieras ir Agnė ŠlioževičiutėPenkai
Rukai
1926-06-30 Mos. MERKELIS Adomas Merkelis Jurgis ir Monika Piekutė Merkeliai N Žebrokai Rozalija Vaškytė Pranciškus ir Julijona Petkutė Vaškiai
Krakės
1931-11-28 Mos. MERKELIS Adomas Merkelis Adomas ir Barbora Pemkutė Merkeliai
Žebrokai Eugenija Laukytė Kazimieras ir Rozalija Neverdauskaitė Laukiai
Rukai
1858-01-28 Mos. MERKELIS Antanas Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai
Mosėdis Barbora Valantinaitė Stanislovas ir Julijona Genulytė Valantinai
Naujukai
1885-10-29 Mos. MERKELIS Antanas Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai N Žebrokai Anastasija Endriuškaitė (Эндрушковною) Pranciškus ir Morta Šideikaitė Endriuškos
Žebrokai
1896-02-04 Mos. MERKELIS Antanas Merkelis Antanas ir Barbora Valantinaitė Merkeliai
Žebrokai Marijona Butkutė Juozapas ir Magdalena Jonaitytė Butkai
Mosėdis
1914-07-22 Mos. MERKELIS Antanas Merkelis Antanas ir Barbora Valantinaitė Merkeliai N Mosėdis Kotryna Einikytė Jakavičienė Antanas ir Ona Žutytė Einikiai N Ledžiai
1753-11-25 Mos. MERKELIS Jurgis Merkelis (Merkielis)

Laukžem.p. Kristina Kusaitė (Kussewiczowna)

Ledžiai
1800-07-24 Mos. MERKELIS Jurgis Merkelis (Georgium Merkiel)
N Civitate Mos. Magdalena Leškienė (Magdalena Leszkowa)
N Ersla
1873-02-07 Mos. MERKELIS Jurgis Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai
Šerkšniai Monika Piekutė Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai
1831-02-10 Mos. MERKELIS Kajetonas Merkelis (Merchiala) Jurgis ir Magdalena Jackutė Merkeliai
Krakės Kotryna Leilionaitė Motiejus ir Elena Beinoraitė Leilionai
Šatraminiai
1859-09-15 Mos. MERKELIS Kajetonas Merkelis Jurgis ir Magdalena Jackutė Merkeliai N Mosėdis Anastasija Bertašiutė Juozapas ir Kotryna Bėrontaitė Bertašiai
Šaukliai
1880-02-13 Mos. MERKELIS Kajetonas Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai
Žebrokai Barbora Jankauskaitė Skrabauskienė Petras ir Pranciška Žeimytė Jankauskai (Янковскихъ) N Tauzai
1784-02-09 Mos. MERKELIS Kazimieras Merkelis (Merkielewicz)

Šaukliai Marijona Šemetaitė (Szemetowna)

Baksčiai
1934-02-07 Mos. MERKELIS Petras Merkelis Antanas ir Marijona Butkutė Merkeliai
Ledžiai Bronislova Šoblinskaitė Gedrimienė Antanas ir Salomeja Alkauskaitė Šoblinskai N Ledžiai
1811-02-13 Mos. MERKELIS Pranciškus Merkelis (Franciscum Merkielis)

Mosėdis Kotryna Daukšiaiitė (Catharina Dawkszowna)

Mosėdis
1906-02-07 Mos. MERKELIS Pranciškus Merkelis Kajetonas ir Barbora Jankauskaitė Merkeliai
Mikulčiai Albertina Tamošauskaitė Ignotas ir Kotryna Gudinaitė Tamošauskiai
Ersla
1713-09-03 Mos. MERKELIS Stanislovas Merkelis (Merkelis)

Tuzai . Ona Petrutienė (Petrutowa)
N Kulai Sk.p.
1925-11-05 Mos. MERKELIS Stanislovas Merkelis Antanas ir Marijona Butkutė Merkeliai
Plaušiniai Barbora Dobrovolskytė Jonas ir Domicėlė Donėlaitė Dobrovolskiai
Plaušiniai
1751-11-29 Mos. MERKELIS Steponas Merkelis (Merkielaytis)


Ona Gedrimaitė (Giedrymowna)

1934-02-03 Gargž. MEŠKAUSKIS Boleslovas Meškauskis Simonas ir Ona Stončiutė Meškauskiai
Jakai Klaip. Apsk. Zuzana Vitkutė Aleksandras ir Marcijona Kavaliauskaitė Vitkai

1925-02-22 Lenk. MEŠKAUSKIS Leonas Meškauskis Leonas ir Rozalija Petrikytė Meškauskiai
Kulai Sk. p. Petronėlė Simutytė Leonas ir Barbora Puškoriutė Simučiai
Veitai Lenk. p.1906-01-31 Mos. MEŠKYS Aleksandras Meškys Aleksandras ir Anastasija Mockutė Meškiai
Šatraminiai Magdalena Vaserytė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai
1912-02-05 Mos. MEŠKYS Aleksandras Meškys Aleksandras ir Anastasija Mockutė Meškiai N Šatraminiai Ieva Riepšaitė Juozapas ir Ieva Pociutė Riepšai
Šatraminiai
1929-02-02 Sal. MEŠKYS Aleksandras Meškys Antanas ir Ona Venckutė Meškiai
Bajoraliai Stepanija Vaserytė Leonas ir Barbora Daukšaitė Vaseriai
Bajoraliai
1933-10-15 Sal. MEŠKYS Aleksandras Meškys Aleksandras ir Magdalena Vaserytė Meškiai
Šatraminiai Mos. p. Justina Ramonaitė Kazimieras ir Petronėlė Bagdonaitė Ramonai
Jakštaičiai
1784-10-17 Mos. MEŠKYS Antanas Meškys (Meszkis)
N Žalgiriai Kotryna Gadeikytė (Gadeykowna)

Žalgiriai
1797-09-19 Mos. MEŠKYS Antanas Meškys (Antonium Myszkowski)

(Žalgiriai) Barbora Pakulytė (Barbara Pakulowna)

Žalgiriai
1828-02-05 Mos. MEŠKYS Antanas Meškys Tadas ir Pranciška Petrikaitė Meškiai
Šatraminiai Barbora Berniutė Juozapas ir Magdalena Mockutė Berniai
Šatraminiai
1840-05-26 Mos. MEŠKYS Antanas Meškys Tadas ir Pranciška Petrikaitė Meškiai N Šatraminiai Ona Bertašiutė Juozapas ir Magdalena Vaserytė Bertašiai
Šatraminiai
1866-02-06 Sal. MEŠKYS Antanas Meškys Jurgis ir Elena Žuolytė Meškiai (Жулёвъ Мешкисовъ)
Laiviai Sal. p. Uršulė Bertašiutė Tomass ir Kristina Beinoraitė Bertašiai
Dvarčininkai Sal. p.
1868-02-11 Mos. MEŠKYS Antanas Meškys Kazimieras ir Rozalija Laukytė Meškiai
Bajorai Sal. p. Monika Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1890-02-12 Yl. MEŠKYS Antanas Meškys Motiejus ir Ieva Sungailaitė Meškiai
Gricaičiai Yl. p. Petronėlė Stočkutė Danielius ir Petronėlė Žvinklytė Stočkai
Remezai Yl. p.
1916-02-15 Mos. MEŠKYS Antanas Meškys Kazimieras ir Barbora Zobieliutė Meškiai N Baksčiai Barbora Raišutytė (Raišutaitė) Albertas ir Barbora Zubaitė Raišučiai
Kusai
1923-05-13 Mos. MEŠKYS Antanas Meškys Kazimieras ir Barbora Zobieliutė Meškiai N Mosėdis Anastasija Baužytė Šmotienė Juozapas ir Anelė Jonušaitė Baužiai N Rukai
1935-10-27 Kret. MEŠKYS Feliksas Meškys Kazimieras ir Kotryna Nezabitauskytė Meškiai
Klaipėda / Gintališkė Julijona Kniukštaitė Kazimieras ir Barbora Einikytė Kniukštos
Vencpilis Latvija
1926-02-09 Mos. MEŠKYS Jokimas Meškys Konstantinas ir Veronika Luotaitė Meškiai
Kernai Monika Šikšniutė Aleksandras ir Barbora Bertašiutė Šikšniai
Šakaliai
1752-11-19 Lenk. MEŠKYS Jonas Meškys (Meszkis)


Magdalena Petrutytė (Petrutayczie)


1836-11-17 Mos. MEŠKYS Jonas Meškys Tadas ir Pranciška Petrikytė Meškiai
Šatraminiai Anelė Žvinklytė Petras ir Elena Miliutė Žvinkliai
Šakaliai
1734-07-11 Lenk. MEŠKYS Juozapas Meškys (Meszkis)

Večiai Lenk. p. Regina Grikšaitė (Grygszale)

Večiai Lenk. p.
1809-11-23 Mos. MEŠKYS Juozapas Meškys (Jozephum Myszkowski)

Palšiai Sal. p. Marijona Šiudeikytė (Marianna Szudeykowna Myszkowa)

Daukšiai
1821-11-22 Mos. MEŠKYS Juozapas Meškys (Jozephum Mieszkowski)

Šatraminiai Ona Končiutė (Anna Koncewiczowna Mieszkowska)

Šatraminiai
1836-01-07 Mos. MEŠKYS Juozapas Meškys Juozapas ir Marijona Šiudeikytė Meškiai
Žalgiriai Felicijona Rakickaitė Zabielienė Jonas ir Joana Laivytė Rakickai N Šatraminiai
1879-02-06 Mos. MEŠKYS Juozapas Meškys Pilypas ir Rožė Kubiliutė Meškiai
Palšiai Sal. p. Pranciška Gikaraitė Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskaitė Gikarai
Žalgiriai
1907-02-27 Lenk. MEŠKYS Juozapas Meškys Juozapas ir Barbora Joskaudaitė Meškiai
Medsėdžiai Sal. p. Petronėlė Baužytė Feliksas ir Ona Zaburaitė Baužiai
Lenkimai
1929-04-30 Kaln. MEŠKYS Juozapas Meškys Pranciškus ir Antanina Venckutė Meškiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Stanislova Venckutė Žvinklienė Pranciškus ir Elena Vaičiutė Venckai N Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1937-07-27 Sal. MEŠKYS Juozapas Meškys Pilypas ir Monika Žuolytė Meškiai
Žalgiriai Domicėlė Pakulytė Antanas ir Uršulė Pikturnaitė Pakuliai
Gaiveliškės Sal. p.
1878-02-22 Mos. MEŠKYS Jurgis Meškys Antanas ir Leokadija Einikytė Meškiai
Palšiai Matilda Mosteikaitė Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos
Šaukliai
1879-11-13 Mos. MEŠKYS Jurgis Meškys Antanas ir Leokadija Einikytė Mėškiai N Palšiai Sal. p. Anastasija Šedvydytė Motiejus ir Barbora Budreckytė Šedvydžiai
Daukšiai
1907-02-27 Lenk. MEŠKYS Jurgis Meškys Jurgis ir Matilda Mosteikaitė Meškiai
Salantų p. Zuzana Simutytė Felicijonas ir Marijona Venckauskytė Simučiai
Palegija Lenk. p.
1918-02-05 Plat. MEŠKYS Justinas Meškys (Meškis) Antanas ir Ona Sakaitaitė Meškiai
Pučkoriai Plat. p. Julijona Urbonaitė Jonas ir Marijona Virketytė Urbonai
Visvainiai Plat. p.
1943-01-20 Sal. MEŠKYS Justinas Meškys Aleksandras ir Barbora Benetytė Meškiai
Bajoraliai Emilija Narmontaitė


1747-02-05 Mos. MEŠKYS Kazimieras Meškys (Meskis)

Pesčiai Sal. p. Rozalija Puškoriutė (Puszkorayty)

Lukošaičiai
1889-10-14 Sal. MEŠKYS Kazimieras Meškys Kazimieras ir Ona Gedrimaitė Meškiai
Bargalis Sal. p. Barbora Laukytė (Лавкiовною) Kazimieras ir Teklė Paulauskaitė Laukiai
Šaučikai Sal. p.
1900-01-25 Mos. MEŠKYS Konstantinas Meškys Anastasijos Meškytės, Tado d. sūnus
Kernai Veronika Luotaitė (Лотовною) Dominykas ir Uršulė Monstvilaitė Luotės
Nevočiai
1921-04-17 Mos. MEŠKYS Konstantinas Meškys Anastasijos Meškytės, Tado d. sūnus N Mosėdžio p. Anastasija Kvasaitė Jonas ir Apolonija Venslauskaitė Kvasai
Mosėdžio p.
1934-02-11 Kret. MEŠKYS Konstantinas Meškys Konstantinas ir Veronika Luotaitė Meškiai
Klaipėda Barbora Garjonytė Petras ir Uršulė Šeputytė Garjoniai
Klaipėda
1643-11-01 Sal. MEŠKYS Petras Meškys (Petry Miszkaytis)

Žemytė Sal. p. Jadvyga Alseikaitė (Edwigis Elseykayte)

Žemytė Sal. p.
1937-09-11 Kret. MEŠKYS Petras Meškys Tadas ir Barbora Mažutytė Meškiai N Klaipėda / Kurmaičiai Valerija Viskontaitė Jonas ir Ona Venclovaitė Viskontai
Klaipėda / Vaineikiai
1938-02-06 Sal. MEŠKYS Pilypas Meškys Pilypas ir Monika Žuolytė Meškiai
Žalgiriai Stefanija Pajauskytė Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Pajauskiai
Jakštaičiai
1822-05-23 Mos. MEŠKYS Pranciškus Meškys (Franciscum Mieszkowski)

Laumiai Sal. p. Marija Andrijauskaitė (Maria Andrzyjewska)

Šatraminiai
1833-11-14 Pal. MEŠKYS Pranciškus Meškys Tadas ir Magdalena Šepaitytė Meškiai
Palanga Ona Bankaitė Simaitienė Kazimieras ir Elžbieta Vainoraitė Bankai N Palanga
1859-01-13 Mos. MEŠKYS Pranciškus Meškys Juozapas ir Ona Končiutė Meškiai
Šatraminiai Terezė Černeckytė Krescencijus ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Igariai
1867-02-21 Mos. MEŠKYS Pranciškus Meškys Kazimieras ir Rozalija Laukytė Meškiai
Bajorai Sal. p. Ona Paulauskaitė Šedvydienė Karolis ir Ona Petrauskaitė Paulauskai N Žalgiriai
1881-05-05 Sal. MEŠKYS Pranciškus Meškys Pilypas ir Rožė Kubiliūtė Meškiai
Palšiai Ona Vaserytė Pilibaitienė Kazimiero Pilibaičio našlė N Šaučikai Sal. p.
1939-02-19 Sal. MEŠKYS Pranciškus Meškys Pranciškus ir Antanina Venckutė Meškiai
Klausgalvai Kotryna Pociutė Pranciškus ir Petronėlė Skirutytė Pociai
Žeimiai Sal. p.
1842-10-27 Mos. MEŠKYS Simonas Meškys Jonas ir Elžbieta Budreckytė Meškiai
Lenk.p. Ona Joskaudaitė Dovydas ir Ona Giedraitė Joskaudai
Daukšiai
1931-04-26 Mos. MEŠKYS Stanislovas Meškys Konstantinas ir Veronika Luotaitė Meškiai
Mosėdis Justina Donėlaitė Antanas ir Marijona Zubaitė Donėlos
Mosėdis
1934-01-15 Sal. MEŠKYS Stanislovas Meškys Aleksandras ir Kazimiera Keitalaitė Meškiai
Klaipėda Stanislova Malakauskaitė Konstantinas ir Petronėlė Brazdauskytė Malakauskai
Laiviai
1804-03-01 Mos. MEŠKYS Tadas Meškys (Thaddeum Meszkowski)


Pranciška Petrikaitė (Franciscam Petrykowska)

Šatraminiai
1839-01-17 Mos. MEŠKYS Tadas Meškys (Meszkowskiego) Antanas ir Barbora Pakulytė Meškiai
Daukšiai Marijona Gvazdžiauskytė (Gwozdziewska) Petras ir Kotryna Gurauskaitė Gvazdžiauskiai
*
1887-02-08 Sal. MEŠKYS Tadas Meškys (Мешкиса) Tadas ir Pranciška Petrikaitė Meškiai N Kernai Mos. p. Barbora Zaburaitė Jasienė Dionyzo Jaso našlė N Gedgaudžiai Sal. p.1719-02-19 Mos. MICAITIS Vladislovas Micaitis (Micaytis)


Justina Augutytė (Ugutowna)

Barviai1758-11-30 Mos. MICEVIČIUS Jonas Micevičius (Micewicz)

Baidotai Sal. p. Justina Vaserienė (Waserowa)
N Šniukščiai
1772-07-28 Mos. MICEVIČIUS Kristoforas Micevičius (Micewicz)

Pukiai Sedos p. Magdalena Mažonienė (Mažunowa)
N Vindeikiai1934-02-06 Lenk. MICKEVIČIUS Jonas Mickevičius Justinas ir Domicėlė Bilaišytė Mickevičiai
Margininkai Lenk. p. Julijona Putkalytė Kazimieras ir Barbora Rapalytė Putkaliai
Kalviai Lenk. p.
1881-02-23 Mos. MICKEVIČIUS Julijonas Mickevičius (Мицкевича) Petras ir Uršulė Saulytytė Mickevičiai
Mačiukų dvar. Plat.p. Marijona Stropaitė Juozapas ir Petronėlė Astrauskaitė Stropai
Kulaliai
1934-09-30 Mos. MICKEVIČIUS Juozapas Mickevičius Justas ir Domicėlė Bileišaitė Mickevičiai
Lenk.p. Veronika Pučkoriutė Juozapas ir Pranciška Vičiutė Pučkoriai
Virbalai1787-11-11 Mos. MICKUS Adomas Mickus (Adam Mickiewicz)

Kaukolikai Elena Vainoraitė (Helena Waynorowna)

Kaukolikai
1890-06-05 Mos. MICKUS Albinas Mickus Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Mickai
Ersla Teklė Pabrėžaitė Leonas ir Ona Mockutė Pabrėžos
Krakės
1926-01-19 Mos. MICKUS Aleksandras Mickus Jurgis ir Barbora Beinoraitė Mickai
Kernai Monika Petkutė Jurgis ir Magdalena Gervinskaitė Petkai
Daukšiai
1750-11-22 Mos. MICKUS Andrius Mickus (Mickus)


Kotryna Leknytė (Laknayte)


1776-01-21 Kret. MICKUS Andrius Mickus (Mickus)

Pilsupiai Liucija /Jurgilevičiutė/ Žvinklienė
N Pilsupis (Traidžiai)
1743-11-03 Mos. MICKUS Antanas Mickus (Mickiewicz)

Drupiai Ona Petraitytė (Petrayte)

Tauzai
1755-01-20 Mos. MICKUS Antanas Mickus (Mickiewicz)

Kaukolikai Morta Žiogaitė (Žiogiewiczowna)

Drupiai Mosėdžio p.
1796-06-07 Sk. MICKUS Antanas Mickus (Antonium Mickiewicz)

Majori Doma p.Szkud. Uršulė Mažrimaitė (Ursulam Marzymowna)

Majori Doma p.Szkud.
1906-01-17 Mos. MICKUS Antanas Mickus Petras ir Ona Narmontaitė Mickai
Udraliai Ona Narmontaitė Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Kernai
1906-02-12 Mos. MICKUS Antanas Mickus Juozapas ir Petronėlė Luotaitė Mickai
Liepoja Anelė Sėlenytė Leonas ir Anelė Petrulevičiutė Sėleniai
Žebrokai
1934-02-06 Lenk. MICKUS Antanas Mickus Konstantinas ir Ona Tamošauskaitė Mickai
Kernai Mos. p. Stanislova Daukontaitė Adomas ir Magdalena Rimkutė Daukontai
Žirnikai Lenk. p.
1817-10-09 Šač. MICKUS Dominykas Mickus (Dominicum Mickiewicz)


Elena Silkauskaitė (Helena Silkowska)

Liksūdžiai
1868-06-30 Šač. MICKUS Dominykas Mickus Silvestras ir Marijona Beniušytė Mickai
Naujočiai Yl. p. Anelė Jonušytė Baužienė Bonaventūras ir Magdalena Alseikytė Jonušai N Vabaliai Šač. p.
1877-01-26 Mos. MICKUS Feliksas Mickus Kajetonas ir Petronėlė Šmitaitė Mickai
Mosėdis Marcijona Galdikaitė Pranciškus ir Agnė Juozaitytė Galdikai
Šerkšniai
1829-05-28 Mos. MICKUS Ignotas Mickus (Mickiewicza) Juozapas ir Marijona Tylenytė Mickai N Gintalaičiai Sk.p. Pranciška Laukytė Juozapas ir Kotryna Šopaitė Laukiai
Bružai
1736-11-26 Mos. MICKUS Izidorius Mickus (Mickiewicz) GD

Trumplaukiai Yl.p. Ieva Kavaliauskaitė (Kawalewska)

Ersla
1763-01-16 Mos. MICKUS Izidorius Mickus (Mickiewicz)


Ona Kurilaitė (Kurilowna)

Kaukolikai
1725-11-18 Mos. MICKUS Jonas Mickus (Mickiewicz)

Trumplaukiai Yl.p. Ona Skurvydaitė Skurwidowna)

Drupiai Mosėdžio p.
1850-02-28 Mos. MICKUS Jonas Mickus Petras ir Kotryna Jackutė Mickai
Gaubės Uršulė Zubaitė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Krakės
1890-04-28 Yl. MICKUS Jonas Mickus Teodoras ir Barbora Macytė Mickai
Medsėdžiai Anelė Butkutė Pranciškus ir Uršulė Žvinklytė Butkai
Ylokaičiai Yl. p.
1762-11-21 Mos. MICKUS Juozapas Mickus (Mickiewicz)

Pašilėnai Yl.p. Magdalena Butkutė (Butkiewiczowna)

Rukai
1763-11-20 Mos. MICKUS Juozapas Mickus (Mickiewicz)

Vindeikiai KotrynaPrialgauskaitė (Przyalgowska)

Prialgai
1765-10-20 Mos. MICKUS Juozapas Mickus (Mickiewicz)

Trumplaukiai Yl.p. Morta Valantinaitė (Walentynowiczowna)

Udraliai
1767-11-22 Mos. MICKUS Juozapas Mickus (Mickus)
N Baltrymai Yl.p. Ona Girtytė (Girtowna)

Ersla
1796-02-26 Yl. MICKUS Juozapas Mickus (Josephus Mickiewicz)


Ona Krilaitė (Annam Kuryllowna)

Ylakiai
1796-05-24 Yl. MICKUS Juozapas Mickus (Josephus Mickiewicz)


Scholastika Dauginienė (Scholasticam Dowginowna)

Pašilė Yl. p.
1826-11-23 Mos. MICKUS Juozapas Mickus (Josephum Mickiewicz)

Šniukščiai Uršulė Narbutaitė_ Kryževičienė (Ursulam Krzyzewska)
N Šaukliai
1895-11-14 Yl. MICKUS Juozapas Mickus Jonas ir Barbora Stončiutė Mickai
Yl. p. Anastasija Jonuškaitė Jonas ir Cecilija Žvinklytė Jonuškos
Yl. p.
1930-02-18 Mos. MICKUS Juozapas Mickus Konstantinas ir Ona Tamošauskaitė Mickai
Kernai Ona Benetytė Kotrynos Benetytės dukra
Daukšiai
1767-11-08 Mos. MICKUS Jurgis Mickus (Mickus)

Junduliai Ona Leilionaitė (Leylonaty)

Bratikai
1864-03-01 Mos. MICKUS Jurgis Mickus Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai Anastasija Prialgauskaitė Jonas ir Felicijona Stirpeikaitė Prialgauskai
Daukšiai
1896-11-20 Mos. MICKUS Jurgis Mickus Juozapas ir Barbora Girdžiūnaitė Mickai
Simaičiai Karolina Žilinskaitė Leonas ir Morta Palenskaitė Žilinskai
Simaičiai
1933-02-23 Mos. MICKUS Jurgis Mickus Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai N Kernai Magdalena Beinoraitė Jonas ir Ona Butytė Beinorai
Kernai
1935-03-04 Mos. MICKUS Jurgis Mickus Jurgis ir Karolina Žilinskaitė Mickai
Plaušiniai Veronika Petrutytė Jonas ir Ona Šakinytė Petručiai
Šakaliai
1837-10-26 Mos. MICKUS Kajetonas Mickus (Mickiewicza) Kazimieras ir Magdalena Draukšaitė Mickai
Mosėdis Petronėlė Šmitaitė Baužienė Kazimieras ir Judita Baužytė Šmitienė N Tauzai
1794-11-18 Yl. MICKUS Kazimieras Mickus (Casimirum Mickiewicz)

Pašilėnai Yl. p. Julijona Šopaitė (Juliannam Szopowiczowna)

Gonaičiai Yl. p.
1829-02-24 Mos. MICKUS Kazimieras Mickus Juozapas ir Morta Valantinaitė Mickai N Budriai Veronika Maniukaitė Petras ir Elžbieta Peknerytė Maniukai
Nevočiai
1857-10-29 Mos. MICKUS Kazimieras Mickus Kazimieras ir Veronika Maniukaitė Mickai
Kusai Uršulė Šimkutė Petras ir Pranciška Andriejauskaitė Šimkai
Kusai
1885-05-28 Mos. MICKUS Kazimieras Mickus (Мицкевича) Motiejus ir Antanina Rubavičiutė Mickai N Skuodas Elena Raudavičiutė Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai
Mikulčiai
1886-05-27 Mos. MICKUS Kazimieras Mickus Kazimieras ir Veronika Maniukaitė Mickai N Mosėdis Ona Baltrutytė Antanas ir Pranciška Dargytė Baltručiai
Mosėdis
1890-06-26 Mos. MICKUS Kazimieras Mickus Jonas ir Ona Anžaitė Mickai
Alsėdžių p. Barbora Abrutytė Izidorius ir Teklė Anužytė Abručiai
Žebrokai
1902-01-29 Mos. MICKUS Konstantinas Mickus Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai Ona Tamošauskaitė Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskas
Daukšiai
1930-02-25 Mos. MICKUS Konstantinas Mickus Konstantinas ir Ona Tamošauskaitė Mickai
Kernai Ona Bartkevičiutė Stanislovas ir Rozalija Sparnauskaitė Bartkevičiai
Udraliai
1762-01-31 Mos. MICKUS Martynas Mickus (Mickiewicz)

Šaučikai Sal. p. Ieva Želvytė (Zelwowna)

Tauzai
1784-02-09 Mos. MICKUS Mykolas Mickus (Mickiewicz)


Marijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)


1779-02-14 Mos. MICKUS Motiejus Mickus (Matheum Mickiewicz)
N Daktarai Agota Jakutytė (Agatham Jakutowiczowna)

Vobalė
1779-02-14 Mos. MICKUS Motiejus Mickus (Matheum Mickiewicz)

Daukšiai Rožė Ramanauskaitė (Rosam Romanowska)

Daukšiai
1782-06-30 Mos. MICKUS Motiejus Mickus (Mickiewicz)
N Mikulčiai Ona Gedrimaitė (Giedrymowna)

Daukšiai
1808-01-28 Šač. MICKUS Motiejus Mickus (Matheum Mickiewicz)

Erkšva Plat. p. Veronika Pociūtė (Veronica Pocewiczowna)

Šilalė Sal. p.
1796-09-27 Mos. MICKUS Petras Mickus (Petrum Mickiewicz)

Udraliai Joana Mineikytė (Johanna Mineykowna)

Kaldykiškiai Mosėdžio p.
1821-02-20 Mos. MICKUS Petras Mickus (Petrum Mickiewicz)
N Udraliai Kotryna Jackutė (Catharina Jackowna)

Gaubės
1829-01-15 Mos. MICKUS Petras Mickus Petras ir Joana Mineikytė Mickai
Udraliai Ona Šmitaitė Juozapas ir Elena Paulauskaitė Šmitos
Giršiniai
1865-05-05 Mos. MICKUS Petras Mickus Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai Ona Narmontaitė Vykintas ir Uršulė Kubiliutė Narmontai
Krakės
1925-02-28 Mos. MICKUS Petras Mickus Feliksas ir Marcijona Galdikaitė Mickai
Šerkšniai Grosilda Bumblytė Kazimieras ir Barbora Kaunaitė Bumbliai
Panotėnai Sal. p.
1925-08-19 Mos. MICKUS Petras Mickus Petras ir Ona Narmontaitė Mickai
Udraliai Monika Jablonskytė Barakauskienė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai N Udraliai
1725-11-11 Mos. MICKUS Pranciškus Mickus (Mickaytis)

Kaukolikai Ona Baltrimienė (Baltrimowa)
N Bratikai
1747-11-19 Mos. MICKUS Pranciškus Mickus (Mickiewicz)
N Juknaičiai Mosėdžio p. Rozalija Kažvitienė (Kažwitowna)
N Juknaičiai
1752-01-16 Mos. MICKUS Pranciškus Mickus (Mickus)


Barbora Z.

Kaukolikai
1753-07-22 Mos. MICKUS Pranciškus Mickus (Mickiewicz)


Barbora Senkienė (Senkowa)
N Vobale
1784-06-29 Mos. MICKUS Pranciškus Mickus (Mickiewicz)
N Kaukolikai Marijona Kupstaitė (Kupsčiowna)

Kaukolikai
1834-07-29 Mos. MICKUS Pranciškus Mickus (Mycka) Petras ir Joana Mineikytė Mickai
Udraliai Marijona Endrėkutė Kotrynos Endrėkutės dukra
Tėveliai
1930-07-02 Mos. MICKUS Pranciškus Mickus Antanas ir Ona Narmontaitė Mickai
Udraliai Monika Miliutė Aloyzas ir Monika Donėlaitė Miliai
Plaušiniai
1878-11-15 Mos. MICKUS Simonas Mickus Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Budriai Ona Zubaitė Dominykas ir Antanina Alšauskaitė Zubės
Tauzai
1817-11-27 Šač. MICKUS Stanislovas Mickus (Stanislaum Mickiewicz)


Barbora Černiauskaitė (Barbara Czernowska)

Apuolė
1724-06-23 Mos. MICKUS Valentinas Mickus (Mickus)

Kaukolikai Marijona Jasiukytė (Jasiulayte)

Ersla
1891-02-25 Yl. MICKUS Valerjonas Mickus Stanislovas ir Monika Melketaitė Mickai
Gedrimai Julijona Stočkutė Danielius ir Petronėlė Žvinklytė Stočkai
Remezai Yl. p.1828-01-29 Mos. MIKAITIS Antanas Mikaitis Motiejus ir Agota Kataržytė Mikaičiai
Mikulčiai Teodora Kauneckytė Baltramiejus ir Kotryna Grumlytė Kauneckai
Tauzai
1842-08-23 Mos. MIKAITIS Izidorius Mikaitis Motiejus ir Agota Kataržytė Mikaičiai
Mos.parap. Juozapota Rumbutytė Jurgis ir Kotryna Šileikytė Rumbučiai
Mosėdžio p.
1819-11-18 Mos. MIKAITIS Juozapas Mikaitis (Jozephum Mikaytis)
N Šerkšniai Kotryna Rumšaitė Kovaržienė (z Rumszow Kowaržowa)
N Kulaliai
1863-02-12 Mos. MIKAITIS Juozapas Mikaitis Juozapas ir Kotryna Rumšaitė Mikaičiai
Mosėdis Uršulė Tubinaitė Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai
Narėpai Sal. p.
1865-11-24 Mos. MIKAITIS Juozapas Mikaitis Antanas ir Teodora Kauneckytė Mikaičiai
Krakės Uršulė Šimkutė Vykintas ir Magdalena Veitaitė Šimkai
Krakės
1735-01-30 Mos. MIKAITIS Kasparas Mikaitis (Casper Mykaytis)

Mosėdis Kotryna Zomkutė (Zątkayte)

Mosėdis
1752-11-19 Mos. MIKAITIS Mykolas Mikaitis (Mikaytis)


Elena Anužytė (Anužayte)


1767-11-15 Mos. MIKAITIS Mykolas Mikaitis (Mikaytis)

Mosėdis Elena Šmitaitė (Szmytowna)

1712-04-24 Mos. MIKALAUSKIS Andrius Mikalauskis (Mikolauskaytis)

Mosėdis Magdalena Laureckienė (Lawrynawiczowa)
N Mosėdis
1759-11-11 Mos. MIKALAUSKIS Baltramiejus Mikalauskis (Michalowski)

Šliktinė Plat.p. Agota Mickutė (Mickiewiczowna)

Prialgai
1879-01-21 Sal. MIKALAUSKIS Ignotas Mikalauskis Motiejus ir Ignota Puškoriutė Mikalauskiai
Imbarė Sal. p. Barbora Prišmantaitė Antanas ir Barbora Žeimytė Prišmantai
Imbarė Sal. p.
1759-09-02 Mos. MIKALAUSKIS Jokūbas Mikalauskis (Michalowski)

Šliktinė Plat.p. Magdalena Jazbutienė (Jazbutowa)
N Šliktinė Mosėdžio p.
1802-11-25 Mos. MIKALAUSKIS Jonas Mikalauskis (Joannem Mychalowski)

Šaukliai Barbora Rimkutė (Barbara Rymkowna)

Virbaliai
1821-01-25 Mos. MIKALAUSKIS Jonas Mikalauskis (Joanem Michalowski)

Medsėdžiai Kotryna Navickaitė (Catharina Nawicka)

Šakaliai
1879-01-07 Sal. MIKALAUSKIS Jonas Mikalauskis Kazimiers ir Julijona Švekauskaitė Mikalauskiai
Reketė Sal. p. Ona Vasiliauskaitė Ignotas ir Veronika Skersytė Vasiliauskai
Imbarė Sal. p.
1899-01-07 Sal. MIKALAUSKIS Jonas Mikalauskis Pranciškus ir Apolonija Vaičiutė Mikalauskiai
Žalimai Sal. p. Ona Žvinklytė Juozapas ir Pranciška Budrytė Žvinkliai
Kulisodžiai Sal.p
1928-02-19 Sal. MIKALASUSKIS Jonas Mikalauskis Jonas ir Ona Žvinklytė Mikalauskiai
Klausgalvai Vanda Gvazdauskaitė Antanas ir Vanda Baužytė Gvazdauskai
Žudgalis Sal. p.
1866-11-23 Sal. MIKALAUSKIS Juozapas Mikalauskis Jonas ir Elena Ruikaitė Mikalauskiai
Reketė Sal. p. Kotryna Žvinklytė Pranciškus ir Veronika Jasaitė Žvinkliai
Erlėnai Sal. p.
1871-02-03 Mos. MIKALAUSKIS Juozapas Mikalauskis Petras ir Barbora Mockutė Mikalauskiai
Daukšiai Ona Čižauskaitė Anupras ir Ona Karbauskaitė Čižauskai
Daukšiai
1879-02-04 Sal. MIKALAUSKIS Juozapas Mikalauskis Mykolas ir Elena Valančutė Mikalauskiai
Reketė Sal. p. Magdalena Mostvilaitė (Моствиловною) Simonas ir Magdalena Mikštaitė Mostvilos (Микштовъ Моствиловъ)
Erlėnai Sal. p.
1888-01-19 Mos. MIKALAUSKIS Juozapas Mikalauskis Nikodemas ir Elena Butkutė Mikalauskiai N Kaukolikai Barbora Pabrėžaitė Vičienė Jonas ir Pranciška Veitaitė Pabrėžos N Ersla
1900-11-07 Mos. MIKALAUSKIS Juozapas Mikalauskis Kazimieras ir Kotryna Griulingaitė Mikalauskiai N Daukšiai Juozapota Ramonaitė (Рамоновною) Feliksas ir Rozalija Žeimytė Ramonai (Рамонасовъ)
Šakaliai
1723-10-08 Mos. MIKALAUSKIS Kazimieras Mikalauskis (Michalewski)


Ona Kažytė (Kažayte)

Kusai
1817-02-06 Šač. MIKALAUSKIS Kazimieras Mikalauskis (Cazimirum Michalowski)

Šikšniai Ylak.p. Magdelena Petrulienė (Magdalena Petrulowiczowa)
N Liksūdžiai
1858-01-28 Mos. MIKALAUSKIS Kazimieras Mikalauskis Jonas ir Kotryna Navickaitė Mikalauskiai
Daukšiai Ona Simutytė Motiejus ir Barbora Butkutė Simučiai
Daukšiai
1928-11-24 Mos. MIKALAUSKIS Konstantinas Mikalauskis Konstantinas ir Petronėlė Brazdeikytė Mikalauskiai
Žūtgalis Sal. p. Aniceta Gadeikytė Juozapas ir Anastasija Pociutė Gadeikiai
Budvietė
1939-02-15 Mos. MIKALAUSKIS Konstantinas Mikalauskis Konstantinas ir Petronėlė Brazdeikytė Mikalauskiai N Sodalė Šač.p. Veronika Gadeikytė Pranciškus ir Magdalena Lipšaitė Gadeikiai
Nevočiai
1730-01-15 Mos. MIKALAUSKIS Kristoforas Mikalauskis (Michalewski)

Mosėdis Kristina Keblaitė (Kieblayte)

Kernalė
1793-02-14 Mos. MIKALAUSKIS Martynas Mikalauskis (Martinum Michalowski)

Laumaičiai Barbora Prialgauskaitė (Barbara Przyalgowska)

Drupiai Mosėdžio p.
1813-01-28 Mos. MIKALAUSKIS Nikodemas Mikalauskis (Nicodemum Michalowski)


Elena Butkutė (Helenam Butkiewiczowna)


1756-11-07 Mos. MIKALAUSKIS Petras Mikalauskis (Michalowski)

Mosėdis Ona Baguckytė (Bogucka)

Šatraminiai
1772-11-02 Mos. MIKALAUSKIS Simonas Mikalauskis (Michalowski)


Agota Tubinaitė (Tubynaty)

Šatraminiai1776-11-26 Mos. MIKITA Jonas Mikita (Mikita)

Mikitai Plat.p. Regina Kontrimaitė (Kontrymowna)

Prialgai1921-02-06 Mos. MIKLOVAS Antanas Miklovas Jonas ir Petronėlė Endriuškaitė Miklovai
Mosėdžio p. Pranciška Lukošiutė Jonas ir Anele Mosteikaitė Lukošiai
Mosėdžio p.
1760-02-10 Mos. MIKLOVAS Antanas Miklovas (Myklows)

Gelaičiai Plat.p. Ona Žiogaitė (Žiogowna)

Lyksudžiai
1760-02-10 Mos. MIKLOVAS Martynas Miklovas (Myklows)

Gelaičiai Plat.p. Ieva Paulauskaitė (Pawlowska)

Vobale
1652-09-14 Sal. MIKLOVAS Lukas Miklovas (Miklowaytys)

Šaukliai Mos. p. Uršulė Lukošiutė (Lukoszayte)

Jakštaičiai Sal. p.1797-11-26 Yl. MIKNIUS Augustinas Miknius (Augustinum Michniewicz)

Dilbikiai Pikel.p. Barbora Piekienė (Barbara Pieciowa)
N Gedrimai Yl. p.
1792-10-23 Mos. MIKNIUS Mykolas Miknius (Michael Mikniewicz)

Šaukliai Kunigunda Baltrimaitė (Cunegunde Baltrymowna)

Šaukliai
1824-11-11 Sal. MIKNIUS Pranciškus Miknius (Franciscum Myknius)
N
Barbora Stirikaitė (Barbara Styrikaly)

Klausgalvai1806-05-15 Mos. MIKŠTAS Antanas Mikštas (Antonium Myksztas)

Jakštaičiai Sal. p. Barbora Burbaitė (Barbaram Burbowna)

Šekai
1824-07-22 Sal. MIKŠTAS Jonas Mikštas (Joannem Mykszewicz)


Kunigunda Skersytė (Cunegunda Skersinskaly)

Žutgalis
1899-02-09 Mos. MIKŠTAS Juozapas Mikštas Antanas ir Antanina Šopagaitė Mikštai
Lenkimai Ona Ramonaitė Jurgis ir Uršulė Paulauskaitė Ramonai
Daukšiai
1930-02-25 Mos. MIKŠTAS Juozapas Mikštas Juozapas or Ona Ramonaitė Mikštai
Lenkimai Lenk.p. Karolina Rumbutytė Benediktas ir Karolina Stonkutė (Стонкусъ) Rumbučiai
Rukai
1824-11-18 Sal. MIKŠTAS Pranciškus Mikštas (Franciscum Myksztas)


Antanina Šimkutė (Antonina Szymkaly)

Narmantai1887-02-03 Mos. MIKULSKIS Feliksas Mikulskis Mykolas ir Kotryna Taujenytė Mikulskiai
Žalgiriai Rozalija Budrytė Juozapas ir Barbora Vičiutė Budriai
Šatraminiai
1841-11-25 Mos. MIKULSKIS Juozapas Mikulskis Kazimieras ir Ona Beinoraitė Mikulskiai N Žalgiriai Magdalena Pronckutė Danielius ir Ona Labanauskaitė Pronckai
Šakaliai
1826-11-23 Mos. MIKULSKIS Juozapas Mikulskis (osephum Mikulski)

Šatraminiai Rozalija Skersytė (Rosaliam Skiersiowna)

Daukšiai
1797-02-21 Mos. MIKULSKIS Kazimieras Mikulskis (Cazimirum Mikulski)

(Daukšiai) Ona Beinoriūtė (Anna Beynorowna)

Daukšiai
1822-02-07 Mos. MIKULSKIS Kazimieras Mikulskis (Cazimirum Mikulski)


Ona Pakulytė (Anna Pakulowna)

Šatraminiai
1866-02-06 Sal. MIKULSKIS Kazimieras Mikulskis Kazimieras ir Ona Pakulytė Mikulskiai
Salantai Anastasija Venslauskytė Simonas ir Marcijona Buivydaitė Venslauskiai
Salantai
1905-07-10 Mos. MIKULSKIS Kazimieras Mikulskis Kazimieras ir Ona Poškytė Mikulskiai N Igariai Ona Padleckaitė Antanas ir Ona Kardokaitė Padleckai
Nevočiai
1842-01-27 Mos. MIKULSKIS Mykolas Mikulskis Kazimieras ir Ona Beinoraitė Mikulskiai
Daukšiai Kotryna Taujenytė Antanas ir Kotryna Žeimytė Taujeniai
Daukšiai1732-06-01 Mos. MIKUTA Antanas Mikuta (Mikita)

Mikitai Plat.p. Justina Kontrimaitė (Kątrimowna)

Prialgai
1780-11-12 Mos. MIKUTA Antanas Mikuta (Mikuta)

Mikulčiai Magdalena Šiaudinytė (Siaudynate)

Daukšiai
1792-11-22 Mos. MIKUTA Antanas Mikuta (Antonius Mikutto)

Barviai Barbora Abrutytė (Barbara Abrutowna)

Rukai
1803-10-20 Mos. MIKUTA Antanas Mikuta (Antonium Mikutto)


Judita Lukšaitė (Juditham Lukszowna)

Udraliai
1850-01-24 Mos. MIKUTA Antanas Mikuta (Микуты) Mykolas ir Uršulė Grigalauskaitė Mikutos
Kulaliai Barbora Leliūnaitė (Лелiоновною) Antanas ir Ona Truikytė Leliūnos
Kulaliai
1864-02-11 Mos. MIKUTA Antanas Mikuta (Микуты) Mykolas ir Uršulė Kapinskaitė Mikutos
Mosėdis Anastasija Žeimytė Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Šatraminiai
1867-02-14 Sal. MIKUTA Antanas Mikuta Tadas ir Elžbieta Beniušytė Mikutos
Narmantai Sal. p. Marijona Anužytė Kazimieras ir Elena Kasparavičiutė Anužiai
Šaučikai Sal. p.
1917-08-07 Mos. MIKUTA Antanas Mikuta Jurgis ir Salomeja Jakštaitė Mikutos
Nevočiai Valerija Malūkaitė Vladislovas ir Marijona Jucytė Malūkai
Palšiai
1923-08-21 Mos. MIKUTA Antanas Mikuta Pranciškus ir Magdalena Piekutė Mikutos
Šerkšniai Agota Gadeikytė Pranciškus ir Vincenta Šulcaitė Gadeikiai
Šerkšniai
1716-11-29 Mos. MIKUTA Dovydas Mikuta (Mikuta)

Mikulčiai Ona Ložytė (Lozowna)

Šekai
1877-08-25 Mos. MIKUTA Feliksas Mikuta Mykolas ir Uršulė Kapinskaitė Mikutos
Daukšiai Barbora Litvinaitė Dovydas ir Barbora Petrošiutė Litvinai
Daukšiai
1748-01-14 Lenk. MIKUTA Jonas Mikuta (Mikutowicz)


Kotryna Jautakaitė (Jawtokowna)


1757-10-23 Mos. MIKUTA Jonas Mikuta (Mikuta)

Mikulčiai Kotryna Petrikaitė (Petrykowska)

Prialgai
1833-02-07 Mos. MIKUTA Jonas Mikuta Antanas ir Barbora Abrutytė Mikutos
* Petronėlė Kubiliutė Skurvidienė Juozapas ir Morta Ylakytė Kubiliai N Jundulai
1852-02-05 Mos. MIKUTA Jonas Mikuta Antanas ir Judita Lukšaitė Mikutos
Tauzai Domicėlė Ramanauskaitė (Романовскою) Pranciškus ir Agnė Andriejauskaitė Ramanauskai
Mosėdis
1868-02-06 Sal. MIKUTA Jonas Mikuta Jonas ir Julijona Krištupaitė Mikutos N Žeimiai Sal. p. Ona Benetytė Pranciškus ir Juozapota Uderytė Benečiai
Rokiškės Sal. p.
1936-02-24 Sal. MIKUTA Juozapas Mikuta Juozapas ir Albina Drakšaitė Mikutos
Žeimiai Sal. p. Viktorija Bušauskytė Reliugienė Antanas ir Agnė Palšytė Bušauskiai N Reketė Sal. p.
1936-12-31 Sal. MIKUTA Juozapas Mikuta Juozapas ir Anelė Vaičiutė Mikutos
Žeimiai Sal. p. Stanislova Klaniutė Kazimieras ir Ona Beinoraitė Klaniai
Žeimiai Sal. p.
1798-02-13 Sal. MIKUTA Jurgis Mikuta (Georgium Mikuta)

Peldžiai Kotryna Meškytė (Catharinam Mieszkowska)

Jakštaičiai Sal. p.
1890-02-06 Mos. MIKUTA Jurgis Mikuta Antanas ir Anastasija Žeimytė Mikutos
Mosėdis Salomeja Jakštaitė Juozapas ir Elena Skališiutė Jakštai
Nevočiai
1839-01-25 Sal. MIKUTA Kazimieras Mikuta Antanas ir Ona Brazdeikytė Mikutos N Notėnai Barbora Pučinskytė Mykolas ir Kristina Butkutė Pučinskiai
Laiviai Sal. p.
1866-04-24 Sal. MIKUTA Kazimieras Mikuta Pranciškus ir Liudvika Prišmontaitė Mikutos
Barzdžiai Sal. p. Kotryna Pociutė kazimieras ir Agnė Žukaitė Pociai
Barzdžiai Sal. p.
1906-11-26 Mos. MIKUTA Kazimieras Mikuta Leonas ir Barbora Galdikaitė Mikutos
Mikulčiai Barbora Paulauskaitė Juozapas ir Leokadija Martinkutė Paulauskai
Kusai
1919-05-25 Mos. MIKUTA Kazimieras Mikuta Leonas ir Barbora Galdikaitė Mikutos N Naujukai Ona Kinčiutė Leonas ir Petronėlė Staniutė Kinčiai
Udraliai
1930-01-08 Mos. MIKUTA Kazimieras Mikuta Kazimieras ir Barbora Paulauskaitė Mikutos
Mikulčiai Uršulė Žeimytė Kazimieras ir Ona Andrutytė Žeimiai
Šėkai
1820-11-23 Mos. MIKUTA Leonas Mikuta (Leonem Mikuto)


Elžbieta Dambrauskaitė (Elizabetha Dombrowska)

Daukšiai
1829-05-28 Mos. MIKUTA Leonas Mikuta Jonas ir Ona Butkutė Mikutos N Šatraminiai Magdalena Paulauskaitė Motiejus ir Ona Kovalskytė Paulauskai
Šatraminiai
1874-01-30 Mos. MIKUTA Leonas Mikuta Mykolas ir Uršulė Kapinskaitė Mikutos
Naujukai Ona Lipšaitė Jonas ir Anastasija Ramonaitė Lipšai
Šatraminiai
1879-01-16 Mos. MIKUTA Leonas Mikuta Mykolas ir Uršulė Kapinskaitė Mikutos N Naujukai Gint.val. Barbora Galdikaitė Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai
Žalgiriai
1758-04-30 Mos. MIKUTA Mykolas Mikuta (Mikuta)

Mikulčiai Rožė Bunkšaitė (Bunkszewiczowna)

Mikulčiai
1767-01-25 Mos. MIKUTA Mykolas Mikuta (Mikuta)
N Mikulčiai Joana Burbaitė (Burbowna)

Šekai
1837-11-23 Mos. MIKUTA Mykolas Mikuta (Mikutia) Antanas ir Judita Lukšaitė Mikutos
Udraliai Uršulė Kapinskytė (Kapinska) Jonas ir Pranciška Kinčiutė Kapinskiai
Krakės
1722-02-01 Mos. MIKUTA Pranciškus Mikuta (Mikutaytis)

Kernai Ona Daukšiaiitė (Dawkszowna)

Daukšiai
1852-05-05 Sal. MIKUTA Pranciškus Mikuta Pranciškus ir Liudvika Prišmontaitė Mikutos
Barzdžiai Sal. p. Vincenta Jurčiutė Vincentas ir Rozalija Petrauskaitė Jurčiai
Kulaliai Sal. p.
1897-06-08 Mos. MIKUTA Pranciškus Mikuta (Микуты) Antanas ir Anastasija Žeimytė Mikutos
Mosėdis Magdalena Piekutė Lizdeikienė Motiejus ir Antanina Markauskaitė Piekai N Šerkšniai
1904-01-13 Mos. MIKUTA Pranciškus Mikuta Leonas ir Ona Lipšaitė Mikutos
Mikulčiai Barbora Litvinaitė Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Litvinai
Daukšiai
1924-01-30 Gr. MIKUTA Pranciškus Mikuta Pranciškus ir Ona Brenciutė Mikutos
Barzdžių Medsėdžiai Magdalena Benetytė Juozapas ir Vincenta Jazdauskaitė Benečiai
Grūšlaukė
1932-08-12 Sal. MIKUTA Pranciškus Mikuta Pranciškus ir Kotryna Drasutytė Mikutos
Šaučikai Monika Nikontaitė Edvardas ir Magdalena Rėpšaitė Nikontai
Narėpai
1936-05-26 Mos. MIKUTA Pranciškus Mikuta Antanas ir Marijona Anužytė Mikutos N Šaučikai Sal. p. Agnė Paulauskaitė Juozapas ir Barbora Montikaitė Paulauskai
Tauzai
1939-02-07 Mos. MIKUTA Pranciškus Mikuta Kazimieras ir Barbora Paulauskaitė Mikutos
Mikulčiai Agnė Šakinytė Antanas ir Kotryna Galdikaitė Šakiniai
Budriai
1642-08-04 Sal. MIKUTA Stanislovas Mikuta (Stanislaus Mikutaytis)

Grūšlaukė Liucija Strazdaitė (Lucia Strawzdayte)

Grūšlaukė
1772-02-23 Mos. MIKUTA Stanislovas Mikuta (Mikutowicz)

Panotėnai Sal. p. Rožė Paulauskaitė (Pawlowska)

Šaukliai
1801-10-22 Mos. MIKUTA Vincentas Mikuta (Mikutto)

Mikulčiai Marijona Končiutė (Koncewiczowna)

Šatraminiai1815-02-02 Mos. MIKUTIS Antanas Mikutis (Antonium Mikutis)


Barbora Vaitkutė_ Narvydienė (Barbara Narwidowa)
N Šatraminiai
1792-11-12 Mos. MIKUTIS Antanas Mikutis (Antonius Mykutis)
N Šaukliai Barbora Milinskytė (Barbara Mylenkowna)

Šaukliai
1850-02-14 Mos. MIKUTIS Antanas Mikutis (Микутиса) Leonas ir Elžbieta Mikaitytė Mikučiai

Pulcherija Simutytė (Сымутовною) Motiejus ir Barbora Butkutė Simučiai
Daukšiai
1920-05-02 Mos. MIKUTIS Jonas Mikutis Antanas ir Monika Žilytė Mikučiai
Šaučikai Anelė Alseikaitė Kazimieras ir Ona Černeckytė Alseikos
Šakaliai
1849-11-22 Mos. MIKUTIS Leonas Mikutis (Микутиса) Leonas ir Elžbieta Paulauskaitė Mikučiai
Žalgiriai Rozalija Skersytė Stanislovas ir Elžbieta Dimaitė Skrsiai
Žalgiriai
1779-01-17 Mos. MIKUTIS Mykolas Mikutis (Michaelem Mikutis)

Šakaliai Ona Butkutė (Annam Butkiewiczowna)

Šakaliai
1929-02-11 Mos. MIKUTIS Motiejus Mikutis (Mataušas Mikutis) Antanas ir Monika Žilytė Mikučiai
Šaučikai Salant.par. Magdalena Piekutė Antanas ir Ieva Petrutytė Piekai
Gondlaukė1743-06-22 Mos. MILAŠIUS (vardas neįrašytas) Milašius (Milaszys)
N Daukšiai Ona Rumbutytė (Rumbutowna)

Daukšiai
1774-10-09 Mos. MILAŠIUS Andrius Milašius (Milasius)

Puodkaliai Sk.p. Elena Kadienė (Kadieny)
N Žalgiriai
1933-05-10 Kret. MILAŠIUS Antanas Milašius Pranciškus ir Ona Dvarionavičiutė Milašiai
Klaipėda / Liepoja Apolonija Bieliauskaitė Jonas ir Viktorija Zumbriekaitė Bieliauskai
Klaipėda / Pandėlys
1752-02-06 Mos. MILAŠIUS Jokūbas Milašius (Milaszewski)


Ona Janušauskaitė (Januszewiczowna)


1889-02-19 Mos. MILAŠIUS Jonas Milašius Juozapas ir Ona Klovaitė Milašiai
Rušupiai Sk.p. Barbora Budrikytė Giacintas ir Uršulė Donėlaitė Budrikiai
Igariai
1716-10-16 Mos. MILAŠIUS Jonas Milašius (Milaszaytis)

Daukšiai Kristina Jakutytė (Jakutowna)

Daukšiai
1752-11-12 Mos. MILAŠIUS Juozapas Milašius (Milaszewicz)


Marijona ? ? ?


1753-02-11 Mos. MILAŠIUS Juozapas Milašius (Milaszewski)

Rukai Marijona V. (Wpekiewiczowna)

Rukai
1931-11-08 Kaln. MILAŠIUS Juozapas Milašius Juozapas ir Ona Žilinskaitė Milašiai
Nasrėnai Kaln. p. Ieva Vaičiutė Antanas ir Barbora Vaičiutė Vaičiai
Klausgalvai Kaln. p.
1937-02-07 Mos. MILAŠIUS Juozapas Milašius Leopoldas ir Barbora Mickutė Milašiai
Narvydžiai Sk.p. Amelija Margarita Daukantaitė Juozapas ir Amelija Venslauskaitė Daukantai
Šatraminiai
1767-11-22 Mos. MILAŠIUS Jurgis Milašius (Milaszewicz)

Bugeniai Tirkšl.p. Elžbieta Vasiliauskaitė (Wasilewska)

Prialgai
1776-07-14 Mos. MILAŠIUS Jurgis Milašius (Mylasius)
N
Morta Laukytė (Lawkaty)

Junduliai
1906-02-12 Šač. MILAŠIUS Kajetonas Milašius Jokūbas ir Rozalija Žemelytė Milašiai N Vabaliai Ieva Valančiutė Mačernienė Pranciškus ir Rozalija Žvinklytė Valančiai N Vobale
1907-02-13 Mos. MILAŠIUS Leonas Milašius Juozapas ir Uršulė Lenkauskaitė Milašiai N Skuodo p. Monika Daukintytė Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai
Mosėdžio p.
1715-01-27 Mos. MILAŠIUS Mykolas Milašius (Millaszewicz)


Marijona Gaubytė (Gawbis)

Daukšiai
1824-01-29 Sal. MILAŠIUS Pranciškus Milašius (Franciscum Mylaszius)


Barbora Burbaitė (Barbara Burbaly)

Sieleniai Sal. p.
1773-11-11 Mos. MILAŠIUS Tadas Milašius (Milaszewski)


Marijona Ermataitė (Ermatowska)

Šatai1798-07-11 Mos. MILENKIS Aleksandras Milenkis (Aleksandrum Milenkis)


Pranciška Jazutytė (Franciscum Jazutowna)

Ersla
1799-06-08 Šač. MILENKIS Dominykas Milenkis (Dominicum Milenkis)

Ersla Barbora Pakalniškytė (Barbaram Pakalniszka)

Derkinčiai
1793-02-14 Mos. MILENKIS Izidorius Milenkis (Izidorum Milenkis)
N
Joana Jasmontaitė (Joanam Jasmontowna)

Ersla
1722-02-01 Mos. MILENKIS Izidorius Milenkis (Milęnkis)

Paparčiai Ž. Kalv.p. Elena Narmontaitė (Narmątowna)

Rukai
1762-07-25 Mos. MILENKIS Martynas Milenkis (Milenki)

Ersla Kotryna Kadytė (Kadowna)

Ersla1933-06-18 Mos. MILERIS Kazimieras Mileris Kazimieras ir Bronislova Viščiūnaitė Mileriai
Šliktinė Not.p. Magdalena Ruikaitė Antanas ir Uršulė Litvinaitė Ruikos (Ruika)
Žebrokai
1936-01-23 Aleks. MILERIS Martynas Mileris Jurgis ir Ona Veselytė Mileriai
Šačių p. Scholastika Baužinskaitė Juozapas ir Barbora Kubilaitė Baužinskai
Truikinų p.1926-05-07 Mos. MILERIUS Antanas Milerius Antanas ir Anastasija Bučytė Mileriai
Geldeniai Barst. p. Kotryna Petkutė Jurgis ir Kotryna Bertašiutė Petkai
Ersla
1913-10-01 Mos. MILERIUS Antanas Milerius Antanas ir Kotryna Raudonytė Mileriai
Kulai Sk.p. Valerija Galdikaitė Juozapas ir Petronėlė Mickutė Galdikai
Kernai
1871-09-21 Mos. MILERIUS Jonas Milerius Barboros Mileriutės sūnus
Igariai Ona Šiaulytė Stanislovas ir Agota Burbaitė Šiauliai
Igariai
1820-01-13 Mos. MILERIUS Jonas Milerius (Joannem Miller)

Prialgai Teofilė Kovulskaitė (Theophila Kowulska)

Žebrokai
1841-06-08 Mos. MILERIUS Juozapas Milerius Jonas ir Ona Liekytė Mileriai
Prialgai Magdalena Daržinskaitė Juozapas ir Juozapota Baužytė Daržinskai
Prialgai
1919-10-05 Sk. MILIERIUS Juozapas Milierius Pranciškus ir Aniceta Žvinklytė Milieriai
Luknė S. p. Magdalena Stropaitė Kazimieras ir Uršulė Montvilaitė Stropai
Luknė Sk. p.
1908-11-25 Mos. MILERIUS Leonas Milerius Antanas ir Kotryna Raudonytė Mileriai
Kulai Sk.p. Petronėlė Galdikaitė Juozapas ir Petronėlė Mickutė Galdikai
Kernai
1938-06-05 Gr. MILERIUS Leonas Milerius Leonas ir Petronėlė Galdikaitė Mileriai
Klaipėda Valerija Vainoraitė Antanas ir Salomeja Serapinaitė Vainorai
Klaipėda
1838-07-10 Mos. MILERIUS Mykolas Milerius (Milera) Jonas ir Ona Lukaitė Milerai
* Petronėlė Vidraitė (Widrowna) Ambraziejus ir Marijona Ramonaitė Vidros
*
1877-02-07 Mos. MILERIUS Pranciškus Milerius Karolis ir Felicijona Šikšniutė Mileriai
Naujukai Sk.p. Aniceta Žvinklytė Leonas ir Barbora Rapalytė Žvinkliai
Šakaliai1740-07-17 Mos. MILINKIS Antanas Milinkis (Mylinik)

Erkšva Yl.p. Rožė Lukošienė (Lukaszowska)
N Vobale
1769-10-28 Mos. MILINKIS Pranciškus Milinkis (Milinkiewicz)

Drupiai Agota Bunkutė (Bunkowna)

Ersla1750-04-12 Mos. MILINSKIS Juozapas Milinskis (Milinski)


Ona Žeimytė (Žeymayte)


1758-10-22 Mos. MILINSKIS Benediktas Milinskis (Milinski)

Baksčiai Kristina Pilibaitienė (Philippowiczowa)
N Ersla
1761-06-28 Mos. MILINSKIS Dovydas Milinskis (Milinski)
N Igariai Agnė Bubilaitė (Bubylowna)

Nevočiai
1767-08-02 Mos. MILINSKIS Jurgis Milinskis (Milinski)

Igariai Justina Budrienė (Budriowa)
N Lyksudžiai
1778-11-17 Mos. MILINSKIS Mykolas Milinskis (Milinski)

Igariai Marijona Šepulytė (Szepulowna)

Daukšiai
1784-11-14 Mos. MILINSKIS Juozapas Milinskis (Milinski)

Mosėdis Regina Zaburaitė (Zaburowna)

Igariai
1793-09-28 Mos. MILINSKIS Jokūbas Milinskis (Jacobum Milinski)


Ona Žagliauskaitė (Annam Zaglewskate)

Igariai
1801-04-23 Mos. MILINSKIS Antanas Milinskis (Antonium Milinski)

Žebrokai Marijona Danilevičienė (Marianna Danilewiczow)
N Barviai
1807-10-22 Mos. MILINSKIS Feliksas Milinskis (Felicem Milynski

Igariai Barbora Strakšaitė (Barbara Strakszowna)

Mosėdžio p.
1842-05-19 Mos. MILINSKIS Antanas Milinskis (Milinskiego) Antanas ir Ona Vitkutė Milinskai
Puodkaliai Židik.p. Ona Kazbaraitytė Knystautienė Kazimieras ir Marijona Kasperaitytė Kazbaraičiai N Ersla
1859-02-22 Mos. MILINSKIS Petras Milinskis Kazimieras ir Ona Staškutė Milinskai N Vindeikiai Ona Navickaitė Vincentas ir Terezė Zabulytė Navickai
Žalgiriai
1866-07-11 Mos. MILINSKIS Antanas Milinskis Antanas ir Ona Vitkutė Milinskai N Ersla Ona Alšauskaitė Žeimienė Kazimieras ir Barbora Bričkutė Alšauskai N Ersla
1924-10-21 Mos. MILINSKIS Juozapas Milinskis Juozapas ir Ona Karbauskaitė Milinskai
Laiviai Sal. p. Stanislova Grudzinskaitė Liudvikas ir Petronėlė Pilelytė Grudzinskai
Šniukščiai
1931-02-07 Mos. MILINSKIS Jonas Milinskis Petras ir Barbora Rimkutė Milinskiai
Naujukai Ona Šiudeikytė Kazimieras ir Ona Galdikaitė Šiudeikiai
Žebrokai1840-11-19 Mos. MILIUS Aloyzas Milius Antanas ir Kotryna Kažytė Miliai
Nevočiai Magdalena Žilinskaitė Martinkienė Tomas ir Marijona Dimaitė Žilinskai N Nevočiai
1859-05-26 Mos. MILIUS Aloyzas Milius Antanas ir Kotryna Kažytė Miliai N Budriai Uršulė Daržinskaitė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai
1869-05-13 Mos. MILIUS Aloyzas Milius Antanas ir Ona Kažytė Miliai
Žebrokai Apolonija Kusaitė Kazimieras ir Elena Narmontaitė Kusai
Gaubės
1902-11-24 Mos. MILIUS Aloyzas Milius Aloyzas ir Apolonija Kusaitė Miliai
Plaušiniai Monika Donėlaitė Jokimas ir Ona Kazlauskaitė Donėlos
Udraliai
1937-05-10 Mos. MILIUS Aloyzas Milius Aloyzas ir Monika Donėlaitė Miliai
Plaušiniai Marijona Ramonaitė Kazimieras ir Marijona Giedraitė Ramonai
Mosėdis
1806-01-23 Mos. MILIUS Antanas Milius (Antonium Millewicz)

Kernai Kotryna Ažondenienė (Catharinam Aząndeniowa)
N Žebrokai
1832-05-17 Mos. MILIUS Antanas Milius Antanas ir Kotryna Kažytė Miliai
Žebrokai Ona Kažytė Mateušas ir Apolonija Mončytė Kažiai
Krakės
1868-11-19 Mos. MILIUS Antanas Milius Juozapas ir Pranciška Skliūderytė Miliai
Šaukliai Ona Daukintytė (Довкинтовъ) Kazimieras ir Ona Donėlaitė Daukinčiai
Šaukliai
1889-02-19 Mos. MILIUS Antanas Milius Kazimieras ir Barbora Baguckytė Miliai

Eufrosinija Brazdeikytė Adomas ir Ona Gikaraitė Brazdeikiai
Šaukliai
1894-02-15 Mos. MILIUS Antanas Milius Kazimieras ir Barbora Baguckytė Miliai N Šaukliai Ona Bertašiutė Antanas ir Matilda Pociutė Bertašiai
Šaukliai
1902-11-12 Mos. MILIUS Antanas Milius Antanas ir Ona Daukintytė Miliai
Šakaliai Anastasija Kubilaitė (Кубиласъ) Mykolas ir Barbora Skaraitė Kubilai
Šerkšniai
1922-02-02 Mos. MILIUS Antanas Milius Antanas ir Eufrosinija Brazdeikytė Miliai
Šaukliai Julijona Andrijauskaitė Adomauskienė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai N Mikulčiai
1940-01-30 Sal. MILIUS Antanas Milius Antanas ir Domicėle Baltriukaitė
Rudaičiai Šateikių p. Kazimiera Skersytė Konstantinas ir Kazimiera Paulauskaitė Skersiai
Reketė Sal. p.
1848-05-11 Mos. MILIUS Feliksas Milius (Myla) Ignotas ir Rozalija Pakulytė Miliai
Kernai Barbora Kazbaraitytė (Kazbarowiczowna) Juozapas ir Ona Kubiliutė Kazbaraičiai
Mosėdis
1866-01-12 Mos. MILIUS Feliksas Milius Antanas ir Ona Kažytė Miliai N Šakaliai Anastasija Paulauskaitė Kajetonas ir Monika Liebutė Paulauskai
Daukšiai
1891-02-12 Mos. MILIUS Feliksas Milius Feliksas ir Anastasija Paulauskaitė Miliai
Šekai Kotryna Mockutė Kazimieras ir Kotryna Simaitytė Mockai
Palšiai
1808-01-28 Mos. MILIUS Ignotas Milius (Ignatium Mylus)

Kernai Rozalija Pakulytė (Rosaliam Pakulowna)

Kernai
1839-01-17 Mos. MILIUS Ignotas Milius (Myla) Ignotas ir Rozalija Pakulytė Miliai
Kernai Domicėlė Lipšaitė (Lipszonska) Juozapas ir Marijona Simutytė Lipšai
Daukšiai
1853-06-21 Mos. MILIUS Ignotas Milius Ignotas ir Rozalija Pakulytė Miliai N Kernai Agota Tilškytė Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai
Virbalai
1906-01-24 Mos. MILIUS Ignotas Milius Feliksas ir Anastasija Paulauskaitė Miliai
Žalgiriai Barbora Jonkutė Petras ir Ona Šiudeikytė Jonkai
Naujukai
1932-11-22 Mos. MILIUS Ignotas Milius Ignotas ir Barbora Jonkutė Miliai
Naujukai Barbora Baužytė Norbertas ir Magdalena Riepšaitė Baužiai
Naujukai
1787-10-20 Mos. MILIUS Jokūbas Milius (Jacobus Milewicz)

Vobale Barbora Srutytė (Barbara Srutowna)

Vobalė
1854-01-12 Mos. MILIUS Jonas Milius Antanas ir Kotryna Leilionaitė Miliai
Šaukliai Magdalena Kaunaitė (Кавновною) Pranciškus ir Veronika Milašiutė Kaunai
Šaukliai
1892-01-28 Mos. MILIUS Jonas Milius Veronikos, Juozapo d. sūnus
Šaukliai Lotryna Bėrontaitė Juozapas ir Kotryna Liutkutė Bėrontai
Šaukliai
1906-10-29 Mos. MILIUS Jonas Milius Aloyzas ir Apolonija Kusaitė Miliai
Plaušiniai Uršulė Griciutė Feliksas ir Cecilija Zubaitė Griciai
Budriai
1863-01-22 Mos. MILIUS Juozapas Milius Juozapas ir Kotryna Ruikaitė Miliai N Šaukliai Kotryna Meškytė Lenkaitienė Kazimieras ir Barbora Statkutė Meškiai N Šaukliai
1916-02-22 Šač. MILIUS Juozapas Miliius Kazimieras ir Uršulė Galdikaitė Miliai
Šakaliai Kotryna Donėlaitė Pranciškus ir Anastasija Viršilaitė Donėlos
Barviai Šač. p.
1925-02-18 Mos. MILIUS Juozapas Milius Antanas ir Ona Bertašiutė Miliai
Mikulčiai Veronika Andriejauskaitė Galdikienė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai N Mikulčiai
1936-01-16 Mos. MILIUS Juozapas Milius Antanas ir Anastasija Kubiliutė Miliai
Šaukliai Bronislova Eidėjutė Pranciškus ir Amelija Staniutė Eidėjai
Šaukliai
1873-07-02 Mos. MILIUS Jurgis Milius Antanas ir Ona Kažytė Miliai
Krakės Monika Dvarionaitė Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai
Rukai
1797-11-19 Yl. MILIUS Kazimieras Milius (Millewicz)


Kotryna Kontvainytė (Catharinam Kontwaynowna)

Milvydžiai Yl. p.
1839-01-17 Mos. MILIUS Kazimieras Milius (Myla) Ignotas ir Rozalija Pakulytė Miliai
Kernai Monika Gurauskaitė (Gurowska) Jokimas ir Antanina Milinskytė Gurauskai
Daukšiai
1844-01-25 Mos. MILIUS Kazimieras Milius (Myla) Antanas ir Kotryna Leilionaitė Miliai
Šaukliai Petronėlė Šiaulytė Mykolas ir Petronėlė Bertašiutė Šiauliai
Šaukliai
1848-01-20 Mos. MILIUS Kazimieras Milius (Myla) Jonas ir Viktorija Ruikaitė Miliai
Tuzai Gint.p. Barbora Baguckytė Stanislovas ir Morta Andriejauskaitė Baguckiai
Igariai
1884-02-14 Mos. MILIUS Kazimieras Milius Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai Uršulė Galdikaitė Martynas ir Uršulė Gvazdžiauskaitė
Šakaliai
1919-06-24 Mos. MILIUS Kazimieras Milius Kazimieras ir Uršulė Galdikaitė Miliai
Šakaliai Amelija Jablonskytė Marcelinas ir Antanina Venckutė Jablonskiai
Šakaliai
1924-03-02 Mos. MILIUS Kazimieras Milius Jonas ir Ona Gasauskaitė Miliai
Šaukliai Aleksandra Beniušytė Juozapas ir Elžbieta Stonkutė Beniušiai
Bratikai
1787-11-18 Mos. MILIUS Martynas Milius (Milewicz)
Šerkšniai Kotryna Šimkutė (Catharina Szymkowna)

Šerkšniai
1922-02-12 Sal. MILIUS Nikodemas Milius Antanas ir Ona Bertašiutė Miliai
Salantai Magdalena Mikalauskytė Kazimieras ir Pranciška Stonkutė Mikalauskiai
Salantai
1876-11-22 Mos. MILIUS Pranciškus Milius Pranciškus ir Monika Strakšaitė Miliai
Kulaliai Monika Karbauskaitė Dominykas ir Magdalena Brasaitė Karbauskai
Kulaliai
1752-11-12 Mos. MILIUS Sigizmundas Milius (Milewicz)


Ieva Šukytė (Szukowna)


1758-11-30 Mos. MILIUS Sigizmundus Milius (Milewicz)

Šakaliai Kotryna Šiaudinytė (Szawdynowna)

Daukšiai
1711-02-08 Mos. MILIUS Stanislovas Mickus (Mickus)

Derkinčiai Ona Mitkienė (Mitkowa)
N Prialgai
1775-11-26 Mos. MILIUS Tadas Milius (Milewicz)

Šaukliai Barbora Jonutytė (Jonutaty)

Šatraminiai
1939-02-05 Sal. MILIUS Vincentas Milius Pranciškus ir Morta Demontaitė Miliai
Puidogalis Kart. p. Kotryna Vaičiutė Juozapas ir Kotryna Mažeikaitė Vaičiai
Imbarė
1849-11-08 Mos. MILIUS Vykintas Milius Antanas ir Kotryna Leilionaitė Miliai
Šaukliai Pranciška Barkauskaitė Steponas ir Kotryna Tubinaitė Barakauskai
Šaukliai1874-05-15 Mos. MILTINIS Feliksas Miltinis Antanas ir Ona Dekigonytė Miltiniai
Kruopiai Plat.p. Ona Vaserytė Feliksas ir Uršulė Tamošauskaitė Vaseriai
Igariai
1829-02-24 Mos. MILTINIS Izidorius Miltinis Mykolas ir Pranciška Numgaudytė Miltiniai
Jundulai Barbora Pučkoriutė (Puczkoriowna) Jonas ir Barbora Mažonaitė Pučkoriai
Jundulai
1796-11-15 Mos. MILTINIS Mykolas Miltinis (Michaelem Myltynis)


Pranciška Numgaudytė (Franciscam Numgaudziowna)

Junduliai
1825-05-17 Mos. MILTINIS Tadas Miltinis (Tadeum Miltynis)


Uršulė Bružaitė (Ursulam Bružowna)

Junduliai
1781-02-11 Mos. MILTINIS Viktorina Miltinis (Miltynis)

Gailiškiai Yl.p. Barbora Numgaudienė (Numgaudziowa)
N Junduliai Šač.p.1719-09-03 Mos. MILVYDAS Adomas Milvydas (Milwid)

Ivoniškės Sed.p. Marijona Šimkienė (Szymkiewiczowa)
N Rumšaičiai
1794-12-02 Yl. MILVYDAS Andrius Milvydas (Andreum Milwid)


Klara Buivydaitė (Clara Buywidowna)

Gricaičiai Yl. p.
1822-11-24 Šač. MILVYDAS Juozapas Milvydas (Jozephum Milwid)

Kalneliai Ylak.p. Ona Staigvilaitė (Anna Staygwilowna)

Laumaičiai1857-02-17 Mos. MIMGAUDAS Jokimas Mimgaudas (Минговда) Pranciškus ir Elena Tamošauskaitė Mimgaudai
Naujukai Rozalija Kavarzaitė (Каварзовною) Motiejus ir Ona Antanauskaitė Kavarzos
Naujukai
1872-05-16 Mos. MIMGAUDAS Juozapas Mimgaudas (Минговда) Antanas ir Marijona Budrytė Mimgaudai
Žalgiriai Rozalija Laukytė Šopienė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai N Šerkšniai
1883-02-22 Mos. MIMGAUDAS Leonas Mimgaudas (Мимговда) Jokimas ir Rozalija Kavarzaitė Mimgaudai
Naujukai Ona Mosteikaitė Aloyzas ir Petronėlė Vaitkutė Mosteikos
Šaukliai
1923-04-14 Mos. MIMGAUDAS Mykolas Mimgaudas (Mimgauda) Juozapas ir Ona Kaunackytė Mimgaudai
Naujukai Ona Skruibytė Feliksas ir Monika Galdikaitė Skruibiai
Mikulčiai
1848-02-22 Mos. MIMGAUDAS Mykolas Mimgaudas (Mymgaudia) Antanas ir Marijona Butrimaitė Mimgaudai
Kalviai Lenk.p. Kolumba Laukytė Viktorinas ir Kolumba Kavarzaitė Laukiai
Kulaliai
1790-11-01 Mos. MIMGAUDAS Stanislovas Mimgaudas (Stanislaus Mengowd)

Mosėdis Ona Šonaitė Poškienė (Ana Paszkiewiczowa)
N Mosėdis
1790-11-21 Mos. MIMGAUDAS Stanislovas Mimgaudas (Stanislaus Mingowd) pasikartojantis įrašas
Mosėdis Ona Šonaitė Poškienė (Anna Paszkiewiczowa)
N Mosėdis1932-02-07 Sal. MINEIKIS Aleksandras Mineikis Kazimieras ir Ona Mikniutė Mineikiai
Salantai Joana Rapalytė Jonas ir Petronėlė Preibytė Rapaliai
Žvainiai
1760-02-10 Mos. MINEIKIS Antanas Mineikis (Mineytis)

Žebrokai Rožė Čepauskaitė (Szczepowska)

Žebrokai
1869-02-05 Yl. MINEIKIS Antanas Mineikis Antanas ir Petronėlė Šilgalytė Mineikiai
Girdeniai Petronėlė Alseikaitė Untulienė Jurgis ir Elena Žvinklytė Alseikos N Arkšvos Yl. p.
1935-03-04 Lenk. MINEIKIS Antanas Mineikis Vincentas ir Barbora Ruokytė Mineikiai
Lenkimai Ona Skersytė Jonas ir Julijona Augutytė Skersiai
Sriauptai Lenk. p.
1756-10-17 Mos. MINEIKIS Jokūbas Mineikis (Mineytis)

Gailiškiai Yl.p. Justina Jonkienė (Jankiewiczowa)
N Ersla
1808-10-27 Šač. MINEIKIS Jonas Mineikis (Joannem Mineyko)

Baruičiai Kalv.p. Gertrūda Ronkytė (Giertruda Rankiewiczowna Mineykowa)

Gedučiai
1919-02-25 Mos. MINEIKIS Jonas Mineikis Kazimieras ir Konstancija Donėlaitė Mineikiai
Skuodas Magdalena Butkutė Dominykas ir Kunegunda Gelžinytė Butkai
Daukšiai
1924-01-29 Mos. MINEIKIS Jonas Mineikis Klemensas ir Viktorija Puškoriutė Mineikiai
Daukšiai Ona Dabrytė Antanas ir Ona Vičiutė Dabriai
Ersla
1931-11-22 Sal. MINEIKIS Jonas Mikneikis Jonas ir Marijona Petrikaitė Mineikiai
Galčiai Klaip. p. Aleksandra Kontrimaitė Jonas ir Ona Bernotaitė Kontrimai
Ketvergiai Klaip. p.
1924-02-12 Sal. MINEIKIS Jurgis Mineikis Augustinas ir Ona Rimeikytė Mineikiai
Burbaičiai Plung. p. Barbora Kazlauskytė Antanas ir Petronėlė Tamošauskytė Kazlauskiai
Sėleniai Sal. p.
1918-04-14 Sk. MINEIKIS Kazimieras Mineikis Ignotas ir Elžbieta Šikšniutė Mineikiai N Skuodas Monika Petrauskaitė Jurgis ir Anelė Petrauskaitė Petrauskiai
Puodkaliai Sk. p.
1919-08-31 Sk. MINEIKIS Kazimieras Mineikis Kazimieras ir Uršulė Šulcaitė Mineikiai
Upės muiža Muša Rozalija Liubinaitė Kazimieras ir Ona Jokubavičiutė Liubinai
Upės muiža Muša
1920-02-16 Sal. MINEIKIS Kazimieras Mineikis Jonas ir Barbora Lukauskaitė Mineikiai
Barzdžiai Sal. p. Barbora Višniauskytė Pranciškus ir Liudovika Preibytė Višniauskiai
Barzdžiai Sal. p.
1924-04-28 Sal. MINEIKIS Kazimieras Dominykas Mineikis Dominykas ir Monika Dvarionaitė Mineikiai N Salantai Ona Pakulytė Antanas ir Uršulė Pikturnaitė Pakuliai
Salantų p.
1907-02-13 Lenk. MINEIKIS Mykolas Mineikis Antanas ir Ona Galdikaitė Mineikiai
Sudėnai Darb. p. Ona Černeckytė Jonas ir Petronėlė Katkutė Černeckiai
Palegija Lenk. p.
1768-11-13 Mos. MINEIKIS Motiejus Mineikis (Mineytis)

Barstyčiai Kalv.p. Agota Apuolytė (Apalinska)

Prialgai
1870-02-22 Mos. MINEIKIS Pranciškus Mineikis (Минейкиса) Dominykas ir Barbora Kairytė Mineikiai
Ersla Monika Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilaliai
1922-01-29 Mos. MINEIKIS Pranciškus Mineikis Aleksandras ir Barbora Paulauskaitė Mineikiai
Rušupiai Sk.p. Domicėlė Kubilaitė Petras ir Ona Viršilaitė Kubilai (Kubilas)
Rukai
1722-05-03 Mos. MINEIKIS Tomas Mineikis (Mineytis)

Laumaičiai Kotryna Virkšaitė (Wirkszowna)

Laumaičiai1758-04-30 Mos. MISEVIČIUS Konstantinas Misevičius (Misseeicz)

Apuolė Ona Paulauskienė (Pawlowska)
N Apuolė1933-01-31 Mos. MIŠEIKIS Konstantinas Mišeikis Vincentas ir Pranciška Jonkutė Mišeikiai
Šaukliai Magdalena Miliutė Jonas ir Ona Gasauskaitė Miliai
Šaukliai1797-02-07 Šač. MITKUS Pranciškus Mitkus (Franciscum Mitkiewicz)
N Dagiai Sedos p. Elena Butkutė (Helena Butkiewiczowna)

Vabaliai1711-01-25 Mos. MIZAITIS Jonas Mizaitis (Mizaytis)

Plaušiniai Morta Pukinskaitė (Pukinska)

Igariai1836-01-22 Mos. MOCKEVIČIUS Leonas Mockevičiai (Mackewicz) Mykolas ir Joana Prialgauskaitė Mockevičiai
Prialgai Karolina Ylakytė Pranciškus ir Barbora Žilytė Ylakiai
Prialgai
1832-02-23 Mos. MOCKEVIČIUS Mykolas Mockevičius (Mackiewicza) Mykolas ir Joana Prialgauskaitė Mockevičiai
Prialgai Ilanarola Sakalauskaitė (Ilonoralla Sokolowska) Fabijonas ir Uršulė Berniutė Sakalauskai
Šniukščiai1905-02-08 Mos. MOCKUS Albinas Mockus Kazimieras ir Uršulė Niuniavaitė Mockai
Ersla Ona Daržinskaitė Pranciškus ir Barbora Zubaitė Daržinskai
Nevočiai
1905-02-15 Mos. MOCKUS Albinas Mockus (Моцкевича) Leonas ir Anelė Kubiliutė Mockai
Barstyčiai Kalv..p. Ona Alšauskaitė Juozapas ir Kotryna Andrutytė Alšauskai
Žebrokai
1933-02-27 Mos. MOCKUS Albinas Mockus Albinas ir Ona Daržinskaitė Mockai
Ersla Ona Simutytė Kazimieras ir Barbora Šemetaitė Simučiai
Ersla
1922-05-14 Yl. MOCKUS Aleksandras Mockus Aleksandras ir Kunigunda Pabrėžaitė Mockai
Gonaičiai Yl. p. Adolfina Alšauskaitė Jonas ir Petronėlė Šilgalytė Alšauskai
Gonaičiai Yl. p.
1743-05-15 Mos. MOCKUS Antanas Mockus (Mockus)

Geidučiai Barbora Kadytė (Kadayte)


1753-01-21 Mos. MOCKUS Antanas Mockus (Mackiewicz)


Barbora Aklytė (Aklowna)


1852-01-22 Mos. MOCKUS Antanas Mockus Pranciškus ir Elena Dimaitė Mockai
Paluknė Sk.p. Barbora Intaitė Dobrovolskienė Juozapas ir Elena Baublytė Intos N Gaubės
1867-02-26 Mos. MOCKUS Antanas Mockus Pranciškus ir Elena Dimaitė Mockai N Gaubės Felicijona Venslauskaitė Kazimieras ir Ona Griciutė Venslauskai
Žalgiriai
1881-11-24 Mos. MOCKUS Antanas Mockus Antanas ir Giacinta Baguckytė Mockai
Nevočiai Rozalija Kairytė Jurgis ir Kotryna Šerkšnytė Kairiai
Krakės
1920-04-15 Mos. MOCKUS Antanas Mockus Leonas ir Agnė Šmitaitė Mockai
Paluknė, Sk.p. Ieva Laukytė Jonas ir Magdalena Venslauskaitė Laukiai
Virbalai
1922-11-07 Aleks. MOCKUS Antanas Mockus Tadas ir Barbora Žvinklytė Mockai
Rukai Mos. p. Amelija Indriekutė Antanas ir Amelija Gužytė Indriekai
Truikinai Aleks. p.
1924-02-20 Sk. MOCKUS Antanas Mockus Kazimieras ir Kotryna Simaitytė Mockai
Palšiai Mos. p. Veronika Šakinytė Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Šakiniai
Kulai Sk.p.
1934-02-08 Mos. MOCKUS Antanas Mockus Pranciškus ir Ona Šimkutė Mockai
Virbalai Bronislova Sėlenytė Konstantinas ir Elena Šarvaitė Sėleniai
Naujukai
1936-01-29 Gr. MOCKUS Antanas Mockus Antanas ir Ona Preibytė Mockai
Ubagiškės Gr. p. Monika Momkutė Leonas ir Kotryna Geidraitė Momkai
Peldžiai Gr. p.
1817-02-04 Mos. MOCKUS Dominykas Mockus (Dominicum Mackiewicz)

Gritylaičiai Yl.p. Marijona Jokubauskienė (Marianna Jakubowska)
N Ersla
1935-02-27 Mos. MOCKUS Feliksas Mockus Pranciškus ir Monika Pabrėžaitė Mockai
Daukšių Medsėdžiai Antanina Žuolytė Antanas ir Ona Butkutė Žuoliai
Daukšiai
1762-01-17 Mos. MOCKUS Jokūbas Mockus (Mockiewicz)

Symaičiai Ona Budrienė (Budriowa)
N Kaukolikai
1752-07-16 Mos. MOCKUS Jonas Mockus(Mackiewicz)

Ersla Judita Ružytė (Ružowna)

Ersla
1914-05-20 Mos. MOCKUS Jonas Mockus Kazimieras ir Kotryna Simaitytė Mockai
Palšiai Albertina Pilibaitytė Jonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1920-11-21 Mos. MOCKUS Jonas Mockus Leonas ir Agnė Šmitaitė Mockai
Paluknė, Sk.p. Amelija Tuškaitė Melitonas ir Anelė Zubaitė Tuškos
Krakės
1934-04-24 Gargž. MOCKUS Jonas Mockus Antanas ir Julijona Grikštaitė Mockai
Pajuodupiai Gargž. p. Kazimiera Lengvinaitė Petras ir Izabelė Mockutė Lengvinai
Pajuodupiai Gargž. p.
1753-01-21 Mos. MOCKUS Juozapas Mockus (Mackiewicz)


Elžbieta Kurauskaitė (Kurowska)


1794-11-18 Sal. MOCKUS Juozapas Mockus (Josephum Mackiewicz)


Emilijona Radvilaitė (Emilianam Radzwilowna)

Salantai
1851-02-13 Mos. MOCKUS Juozapas Mockus (Мацкевича) Pranciškus ir Elena Dimaitė Mockai
Paluknė Sk.p. Ona Budrikytė Bonifacas ir Matilda Dargytė Budrikiai
Gaubės
1867-02-21 Mos. MOCKUS Juozapas Mockus Petras ir Pranciška Bričkutė Mockai
Palšiai Barbora Kinčiutė Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai
1907-06-03 Mos. MOCKUS Juozapas Mockus Juozapas ir Barbora Kinčiutė Mockai
Naujukai Kazimiera Klovaitė Antanas ir Petronėlė Kaupaitė Klovos
Naujukai
1717-10-10 Mos. MOCKUS Jurgis Mockus (Mockiewicz)

Igariai Kotryna Narušaitė (Naruszowna)

Vobale
1844-06-06 Mos. MOCKUS Jurgis Mockus (Mackiewicza) Jurgis ir Barbora Tamošauskaitė Mockai
Lenk.p. Kunegunda Kubiliutė Jonas ir Barbora Simaitytė Kubiliai
Ledžiai
1852-02-10 Sk. MOCKUS Jurgis Mockus (Моцкуса) Mykolas ir Julijona Antanavičiutė Mockai
Rušupiai Sk.p. Marcijona Mackevičiutė (Мацкевичевною) Juozapas ir Anastasija Strakšaitė Mackevičiai
Skuodo p.
1935-01-29 Lenk. MOCKUS Jurgis Mockus Mykolas ir Ona Skripkauskytė Mockai
Palegija Lenk. p. Adelė Petrauskytė Pranciškus ir Ona Kniežaitė Petrauskiai
Plaušiniai Lenk. p.
1752-11-19 Mos. MOCKUS Kazimieras Mockus (Mackiewicz)


Marijona Jurkutė (Jurkiewiczowna)


1900-06-11 Mos. MOCKUS Kazimiras Mockus Adomas ir Joana Mitkutė Mockai (Моцкусовъ) N Burniškės Mosėdžio p. Barbora Jonušaitė Skutulienė Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai N Ersla
1920-11-23 Lenk MOCKUS Kazimieras Mockus Leonas ir Julijona Budreckytė Mockai N Lenkimai Barbora Kazbaraitė Antanas ir Ona Šopagaitė Kazbarai
Daukšių Meds. Mos. p.
1789-11-15 Mos. MOCKUS Laurynas Mockus (Laurentius Mackiewicz)

Šatai Terezė Stasiutė (Teressa Stasewiczowna)

Vobale
1799-02-04 Šač. MOCKUS Laurynas Mockus (Laurentium Mackiewicz)
N Šatai Pranciška Gedminaitė (Franciscam Giedminianka)

Šatai
1888-02-09 Mos. MOCKUS Leonas Mockus Jurgis ir Kunegunda Kubiliutė Mockai
Paluknė, Sk.p. Anastasija Jablonskytė Nikodemas ir Anastasija Daukontaitė Jablonskiai
Šakaliai
1898-07-05 Mos. MOCKUS Leonas Mockus Jurgis ir Kunegunda Kubiliutė Mockai N Paluknė, Sk.p. Agnė Šmitaitė Tadas ir Domicėlė Skurvydaitė Šmitos
Kernai
1794-10-28 Sal. MOCKUS Mykolas Mockus (Michaelem Mackiewicz)
N Salantai Elena Baltrikienė (Helena Baltrykowa)

Imbarė Sal. p.
1875-01-21 Laukž. MOCKUS Mykolas Mockus Jokūbas ir Terezė Kuprytė Mockai
Pelegija Lenk. p. Magdalena Prušinskaitė Juozapas ir Rozalija Griciutė Prušinskai
Naujoji Įpiltis Laukž. p.
1908-02-24 Lenk. MOCKUS Mykolas Mockus Mykolas ir Magdalena Prušinskaitė Mockai
N. Įpiltė Laukž. p. Ona Skripkauskytė Simonas ir Ona Šauklytė Skripkauskiai
Palegija Lenk. p.
1797-11-21 Šač. MOCKUS Motiejus Mockus (Matheum Mackiewicz)

Rumšaičiai Apolonija Drangienė (Apalioniam Drągiowa)
N Rumšaičiai
1723-08-23 Mos. MOCKUS Paulius Mockus (Mockiewicz)


Elžbieta Stasytė (Stasayte)

Mosėdis
1764-11-11 Mos. MOCKUS Petras Mockus (Mockis)

Vobale Judita Rubinaitė (Rubinowna)

Vobale
1823-01-30 Sal. MOCKUS Petras Mockus (Petrum Mockus)
N Žeimiai Marijona Pilibaitytė (Marianna Filipowiczaty)

Laiviai
1836-05-31 Mos. MOCKUS Petras Mockus (Macka) Pilypas ir Barbora Ruikaitė Mockai
Šatraminiai Pranciška Bričkutė Vaitkienė Stanislovas ir Agnė Tiškutė Bričkos N Šatraminiai
1823-02-27 Sal. MOCKUS Pilypas Mockus (Philippum Mockus)
N Palšiai Mosėdžio p. Elžbieta Vičiutė (Elizabetha Wyczaly)

Šiaučikai Sal. p.
1789-01-11 Mos. MOCKUS Pranciškus Mockus (Franciscus Mackiewicz)

Kaukolikai Marijona Jomantaitė (Mariana Jamątowna)

Kaukolikai
1824-01-22 Sal. MOCKUS Pranciškus Mockus (Franciscum Mockus)

Palšiai Mosėdžio p. Marijona Meškauskaitė (Marianna Meszkauskaly)

Palšiai Sal. p.
1920-02-03 Sk. MOCKUS Pranciškus Mockus Pranciškus ir Ona Šimkutė Mockai
Skuodas Petronėlė Pliuškytė Kazimieras ir Natalija Staniutė Pliuškiai
M. Rušupiai Sk. p.
1927-02-24 Mos. MOCKUS Pranciškus Mockus Tadas ir Barbora Žvinklytė Mockai
Rukai Marijona Kuprytė Kazimieras ir Uršulė Kontrimaitė Kupriai
Rukai
1755-01-26 Mos. MOCKUS Tadas Mockus (Mackiewicz)

Tauzai Ona Bričkutė (Bryczkiewiczowna)

Šatraminiai
1895-02-07 Mos. MOCKUS Tadas Mockus Antanas ir Giacinta Baguckytė Mockai
Nevočiai Barbora Žvinklytė Kazimieras ir Pranciška Jakštaitė Žvinkliai
Kulaliai
1922-09-10 Mos. MOCKUS Tadas Mockus Tadas ir Barbora Žvinklytė Mockai
Rukai Anastasija Preibytė Stanislovas ir Barbora Narvilaitė Preibiai
Rukai1719-12-03 Mos. MOKŠAS Jonas Mokšas (Moksewicz)

Šatai Elena Hanytė (Hanowna)

1711-06-21 Mos. MOLPETRIS Motiejus Molpetris (Molpetraytis)

Narvydžai Sk p. Magdalena Kleinauskaitė (Kleynowskayte)

Lyksudžiai1921-11-17 Yl. MOMGAUDIS Antanas Momgaudis Jurgis ir Teofilė Baublytė Momgaudžiai
Gailiškiai Yl.p. Liudovika Pučkoriutė Juozapas ir Viktorija Ronkauskaitė Pučkoriai
Gonaičiai Yl. p.
1939-02-03 Yl. MOMGAUDIS Liudvikas Momgaudis Barboros Momgaudytės sūnus N Gonaičiai Ylakių p. Adolfina Paulauskaitė Tadas ir Ona Žemelytė Paulauskai
Gonaičiai Ylakių p.
1936-01-14 Yl. MOMGAUDIS Pranciškus Momgaudis Pranciškus ir Albertina Viršilaitė Momgaudžiai
Ylakiai Ona Paulauskaitė Bonifacas ir Emilija Mitkutė Paulauskai
Jedžiotai Yl. p.
1922-02-06 Yl. MOMGAUDIS Stanislovas Momgaudis Stanislovas ir Petronėlė Mockutė Momgaudžiai
Gonaičiai Ylakių p. Elvyra Buivydaitė Dominykas ir Barbora Butkutė Buivydai
Viršilai Yl. p.1920-02-08 Laukž. MOMKUS Feliksas Momkus Feliksas ir Ona Jockutė Momkai
Medomiškiai Laukž. p. Kazimiera Urbonaitė Juozapas ir Uršulė Švatelytė Urbonai
Žineliai Laukž. p.
1924-04-26 Sk. MOMKUS Povilas Momkus Povilas ir Barbora Drangytė Momkai
Skuodas Kazimiera Perminaitė Kazimieras ir Magdalena Gerikaitė Perminai
Ylakiai
1932-02-07 Lenk. MOMKUS Zenonas Momkus Juozapas ir Stanislova Mazalaitė Momkai
Medininkai Lenk. p. Monika Galdikaitė Juozapas ir Barbora Eitavičiutė Galdikai
Joskaudai Palangos. p.1843-11-23 Mos. MONCEVIČIUS Leonardas Moncevičius (Moncewicza) Jonas ir Magdalena Šimkutė Moncevičiai
Telšiai Domicėlė Raubickaitė (Rowbicka) Juozapas ir Marijona Jogaudaitė Raubickai
Mosėdis
1890-02-06 Mos. MONCEVIČIUS Leonas Moncevičius (Монцевича) Leonas ir Apolonija Pikturnaitė Moncevičiai
Mončiai, Grūšlaukės p. Monika Plaušinytė Antanas ir Barbora Šedvydytė Plaušiniai
Daukšiai
1926-02-14 Mos. MONCEVIČIUS Vitoldas Moncevičius Leonas ir Monika Plaušinytė Moncevičiai
Mončiai, Grūšlaukės p. Terezė Viršilaitė Jeronimas ir Barbora Šedvydytė Viršilos
Žalgiriai1811-05-23 Mos. MONČYS Antanas Mončys (Antonium Moncewicz)

Šniukščiai Marcijona Lukaitė (Mariannam Lukowiczowna)

Šniukščiai
1823-11-04 Mos. MONČYS Antanas Mončys (Antonium Moncewicz)
N Gintal. p. Magdalena Tyrevičiutė (Magdalena Tyrewicziowna)

Mosėdžio p.
1764-05-19 Mos. MONČYS Baltramiejus Mončys (Mącis)

Žirnikai Lenkimų p. Barbora Petrikytė (Petrykowna)

Krakės
1809-05-11 Mos. MONČYS Jokimas Mončys (Joahimum Moncewicz)

Plaušiniai Klara Gružaitė (Clara Gražowna)

Udraliai
1778-11-17 Mos. MONČYS Jonas Mončys (Mącewicz)

Petraičiai Magdalena Žvaginytė (Zwaginayty)

Budvietė
1847-02-02 Mos. MONČYS Jonas Mončys (Monczia) Mykolas ir Petronėlė Cibirikaitė Mončiai
Ersla Pranciška Bružaitė Antanauskienė Vincentas ir Marijona Peknieriutė Bružai N Gondlaukė
1847-06-10 Mos. MONČYS Jonas Mončys (Monczia) Jokimas ir Klara Graužaitė Mončiai
Šerkšniai Ona Veitaitė Kazimieras ir Benedikta Šmitaitė Veitai
Šerkšniai
1742-01-14 Mos. MONČYS Juozapas Mončys (Moncius)
N Petraičiai Ona Tarvydienė (Tarwidowa)
N Petraičiai Mosėdžio p.
1771-11-24 Mos. MONČYS Juozapas Mončys (Mącis)

Petraičiai Rožė Ložytė (Ložaty)

Krakės
1802-11-25 Mos. MONČYS Juozapas Mončys (Jozephum Moncewicz)


Liucija Pliuškytė (Liucia Pluszkiewiczowna

Virbaliai
1842-10-20 Mos. MONČYS Juozapas Mončys (Moncewicza) Jonas ir Magdalena Žvaginytė Mončiai N Krakės Barbora Skrabauskaitė (Skrobowska) Baltramiejus ir Pranciška Sėlenytė Skrabauskai
Krakės
1782-04-28 Mos. MONČYS Jurgis Mončys (Moncewicz)

Virbaliai Magdalena Ketlerytė (Kietlerowna)

Kernai
1873-01-31 Mos. MONČYS Jurgis Mončys (Мончиса) Mykolas ir Marijona Dvarionaitė Mončiai
Ersla Monika Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckytė
Mikulčiai
1758-04-30 Mos. MONČYS Kazimieras Mončys (Mącowicz)
N Giedgaudžiai Ona Stungienė (Stągiowa)
N Laumaičiai
1939-01-18 Lenk. MONČYS Konstantinas Mončys Laurynas ir Uršulė Daukontaitė Mončiai
Litvinai Lenk. p. Ona Runkytė Petras ir Ona Momkutė Runkiai
Litvinai Lenk. p.
1907-06-03 Lenk. MONČYS Laurynas Mončys (Мончуса) Juozapas ir Rozalija Sebeckytė Mončiai N Litvinai Lenk. p. Uršulė Daukantaitė Jonas ir Barbora Mockutė Daukantai
Litvinai Lenk. p.
1769-11-12 Mos. MONČYS Mykolas Mončys (Mącewicz)


Rožė Lekaitė (Lekayty)

Kulaliai
1813-11-27 Mos. MONČYS Mykolas Mončys (Michaelem Moncewicz)


Petronėlė Ciberikaitė (Petronillam Cybyrykowna)

Ersla
1839-01-24 Mos. MONČYS Mykolas Mončys (Monczia) Mykolas ir Petronėlė Cibirikaitė Mončiai
Ersla Marijona Dvarionaitė (Dwarionowna) Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai
Mosėdis
1878-02-08 Mos. MONČYS Povilas Mončys (Мончюса) Jeronimas ir Valerija Knystautaitė Mončiai
Derkinčiai Šač.p. Matilda Šakinytė Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai
Žebrokai
1801-02-04 Mos. MONČYS Tadas Mončys (Thaddeum Moncewicz)

Kroki Plačida Zavalaitė (Zawalowna)

Ersla
1840-10-22 Mos. MONČYS Tadas Mončys (Moncewicza) Tadas ir Plačida Zavalytė Mončiai
Krakės Anelė Tilškytė Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai
Virbalai1873-05-22 Mos. MONSEIKA Steponas Monseika (Монсейка) Juozapas ir Barbora Dobrovolskytė Monseikos
Notėnai Gint.p. Ona Jonutytė (Jонутисовною) Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Šniukščiai1797-11-12 Yl. MONKUS Juozapas Monkus (Josephum Monkiewicz)


Rozalija Buivydaitė (Rosaliam Buiwidowna)

Kernai Mosėdžio p.
1938-01-25 Lenk. MONKUS Jurgis Monkus Leonas ir Kotryna Giedraitė Monkai
Peldžiai Gr. p. Elena Sobeckytė Leonas ir Elena Mažrimaitė Sobeckiai
Lenkimai
1712-06-10 Mos. MONKUS Mykolas Monkus (Monskiewicz)


Barbora Čepauskaitė (Szczepowska)

Prialgai
1794-11-25 Yl. MONKUS Motiejus Monkus (Matheum Monkiewicz)

Kalčiai (Kalcze) Judita Adomauskaitė (Juditham Adamowiczowna)

Kerviai Yl. p.

MONSTVILAS taip pat žiūrėti MOSTVILAS1920-08-17 Mos. MONSTVILAS Antanas Monstvilas Vykintas ir Rozalija Baltrutytė Monstvilos
Mosėdis Barbora Lizdeikytė Kazimieras ir Magdalena Piekutė Lizdeikiai
Šerkšniai
1934-02-05 Mos. MONSTVILAS Antanas Monstvilas Vykintas ir Rozalija Baltrutytė Monstvilos N Mosėdis Balbina Smulkytė Leonas ir Barbora Kniežaitė Smulkiai
Mosėdis
1896-01-16 Mos. MONSTVILAS Antanas Monstvilas (Монствила) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Krakės Barbora Kubiliūtė Žvinklienė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai N Kusai
1852-01-22 Mos. MONSTVILAS Jeronimas Andrius Monstvilas (Монствилы) Ignotas ir Marijona Jakavičiutė Monstvilos
Kubiliškė Sk.p. Barbora Gečaitė Kubilienė (Гячiовъною Кубиловою) Antanas ir Juozapota Žvinklytė Gečai N Budriai
1897-02-18 Mos. MONSTVILAS Jonas Monstvilas (Монствила) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos N Krakės Amelija Skersytė Juozapas ir Konstancija Mockutė Skersiai
Mosėdis
1909-02-08 Mos. MONSTVILAS Jonas Monstvilas (Монствиласа) Jonas ir Ona Ruzgailaitė Monstvilos
Krakės Elena Zubaitė Kazimieras ir Elena Pilibaitytė Zubės
Krakės
1929-02-06 Mos. MONSTVILAS Konstantinas Monstvilas Jonas ir Amelija Skersytė Monstvilos
Krakės Ona Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Burbaitė Niuniavos
Ersla
1771-11-24 Mos. MONSTVILAS Mykolas Mostvilas (Mąstwyls)

Sal. p. Morta Zaburaitė (Zaburowna)

Šniukščiai
1798-11-27 Sal. MONSTVILAS Mykolas Monstvilas (Michaelem Mąstwillo)


Elena Skersytė (Helenam Skiersiowna)

Erlėnai Sal. p.
1840-02-25 Mos. MONSTVILAS Pranciškus Monstvilas (Monstwily) Pranciškus ir Barbora Petrikaitė Monstvilos
Mos.parap. Ona Šiudeikytė Mykolas ir Barbora Adomauskaitė Šiudeikiai
Mosėdžio p.
1747-11-19 Mos. MONSTVILAS Stanislovas Monstvilas (Mąstwillo)

Sal. p. Barbora Vaškytė (Waszkiowna)

Krakės
1885-02-03 Mos. MONSTVILAS Vykintas Monstvilas (Моствилла) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Krakės Rozalija Baltrutytė Antanas ir Pranciška Dargytė Baltručiai
Krakės1892-11-10 Mos. MONTIKAS Antanas Montikas Juozapas ir Agnė Pučinskaitė Montikai
Ersla Ona Ronkytė Dovydas ir Petronėlė Rimkutė Ronkiai
Kernai
1777-01-26 Mos. MONTIKAS Gasparas Montikas (Montyks)

Šatai Magdalena Žiemelytė (Žiomelaty)

Prialgai
1857-11-19 Mos. MONTIKAS Juozapas Montikas Antanas ir Barbora Stonkutė Montikai
Šaukliai Agnė Pučinskaitė Jonas ir Regina Kentraitė Pučinskai
Šaukliai
1894-01-11 Mos. MONTIKAS Juozapas Montikas Juozapas ir Agnė Pučinskaitė Montikai
Šaukliai Domicėlė Abrutytė Izidorius ir Teklė Anužytė Abručiai

1924-07-08 Mos. MONTIKAS Juozapas Montikas Juozapas ir Domicėlė Abrutytė Montikai
Šaukliai Barbora Leilionaitė Andrutienė Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai N Šaukliai
1806-11-06 Mos. MONTIKAS Kazimieras Montikas (Cazimirum Montyks)

(Kulalė Salant. Par.) Klotilda Jazbutytė (Clothilda Jazbutowna)

Kulaliai
1836-09-27 Mos. MONTIKAS Martynas Montikas Tomas ir Ona Kontrimaitė Montikiai N Šaukliai Magdalena Burbaitė Piekienė Jonas ir Elžbieta Vaserytė Burbos N Šaukliai
1746-11-20 Mos. MONTIKAS Mykolas Montikas (Monitik)

Igariai Rozalija Lenkšaitė (Lększowna)

Igariai
1772-11-22 Mos. MONTIKAS Tadas Montikas (Montyks)


Ona Kontrimaitė (Kontrymowna)

Prialgai
1924-02-09 Sk. MONTIKAS Valerjonas Montikas Juozapas ir Domicėlė Abrutytė Montikai
Skuodas Kazimiera Daržinskaitė Antanas ir Adolfina Veitaitė Daržinskai
Užluobė Sk. p.1734-11-27 Mos. MONTRIMAS Antanas Montrimas (Montrymowicz)

Prialgaidvaras Elžbieta Čepauskaitė (Szczepowska)

Prialgai
1712-01-31 Mos. MONTRIMAS Tomas Montrimas (Mątry)


Barbora Prialgauskaitė (Przelgowska)

Prialgai1736-01-22 Mos. MONTVIDAS Antanas Montvydas (Mątwid)

Ersla Marijona Niuniavaitė (Nunewate)

Giršiniai
1785-07-14 Mos. MONTVYDAS Jokūbas Montvidas (Jacobo Montwid)

Mosėdis Kotryna Aklytė (Catharina Aklewiczowna)

Bobeliškės
1753-07-22 Mos. MONTVYDAS Kazimieras Montvydas (Montwid) GD


Joana Grušeckaitė (Gruszecka)


1808-11-24 Šač. MONTVYDAS Stanislovas Montvydas (Stanislaum Montwid)


Magdalena Dobšytė (Magdalena Dobszewiczowna)

Prialgai
1778-10-25 Mos. MONTVYDAS Tomas Montvydas

Mosėdis Scholastika Daukšiaiitė (Dawkszowna)

Daukšiai1874-04-23 Mos. MOSTEIKA Aleksandras Mosteika Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos
Šaukliai Monika Beinoraitė Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinoriai
Žebrokai
1919-02-25 Mos. MOSTEIKA Aleksandras Mosteika Kazimieras ir Marijona Mosteikos
Šaukliai Kotryna Abrutytė Mykolas ir Barbora Zubaitė Abručiai
Budriai
1843-06-21 Mos. MOSTEIKA Antanas Mosteika Ignotas ir Magdalena Bėrontaitė Mosteikos
Šaukliai Antanina Tamošauskaitė Stirblienė Gasparas ir Marijona Jonkutė Tamošauskiai N Šaukliai
1937-05-02 Sal. MOSTEIKA Antanas Mosteika Kazimieras ir Matilda Dvarionaitė Mosteikos
Laiviai Sal. p. Julijona Mažeikaitė Jonas ir Emilija Mikalauskytė Mažeikos
Gudaliai Barstyčių p.
1805-06-05 Mos. MOSTEIKA Bonifacas Mosteika (Bonifacium Mosteyko) Jonas ir Marijona Jurevičiutė Mosteikos
(Šaukliai) Kotryna Rimkutė (Catharinam Rymkowna)

Šaukliai
1740-02-28 Mos. MOSTEIKA Dovydas Mosteika (Mosteyko)
N Lenk.p. Magdalena Galdikaitė (Galdykowna)

Ledžiai
1810-01-11 Mos. MOSTEIKA Ignacijus Mosteika (Ignatium Mosteyko)

Šaukliai Magdalena Berontaitė (Magdalena Bierontowna)

Šaukliai
1815-01-12 Mos. MOSTEIKA Jonas Mosteika (Joannem Mosteyko)


Ona Šeputytė (Anna Szepulowna)

Mosėdžio p.
1779-06-27 Mos. MOSTEIKA Jonas Mosteika (Mosteyko)

Lenk.p. Marijona Jurevičiutė (Jurewiczowna)

Šaukliai
1825-07-17 Mos. MOSTEIKA Juozapotas Mosteika (Josephatum Mosteyko)
N Mosėdis Rozalija Vaitilaitė Jakštienė (Rosaliam Jaksztowa)
N Šilaliai
1831-09-15 Mos. MOSTEIKA Juozapas Mosteika Jonas ir Marijona Jurevičiutė Mosteikos N Mosėdis Pranciška Kinčiutė Juozapas ir Kotryna Tėvelytė Kinčiai
Krakės
1832-02-23 Mos. MOSTEIKA Kazimieras Mosteika Juozapotas ir Elžbieta Stončiutė Mosteikos
Krakės Ona Kalvaitytė Tuškienė Petras ir Ona Mončytė Kalvaičiai N Simaičiai
1831-02-10 Mos. MOSTEIKA Petras Mosteika Bonifacas ir Kotryna Rimkutė Mosteikos
Šaukliai Kotryna Mataitė Baltramiejus ir Uršulė Skurvydaitė Matai
Šaukliai
1842-11-24 Mos. MOSTEIKA Pranciškus Mosteika Bonifacas ir Kotryna Rimkutė Mosteikos
Šaukliai Ona Adomauskaitė Mykolas ir Barbora Kuprytė Adomauskai
Mikulčiai
1865-05-19 Mos. MOSTEIKA Pranciškus Mosteika Jonas ir Ona Šeputytė Mosteikos
Daukšiai Anastasija Jurevičiutė Antanas ir Eleonora Grigevičiutė Jurevičiai
Daukšiai

MOSTVILAS taip pat žiūrėti MONSTVILAS1810-01-11 Mos. MOSTVILAS Pranciškus Mostvilas (Franciscum Mostwil)

Krakės Barbora Petrikaitė (Barbara Petrykowna)

Krakės
1885-02-03 Sal. MOSTVILAS Pranciškus Mostvilas Antanas ir Ona Bunkaitė Mostvilos
Erlėnai Sal.p Barbora Žvinklytė Pranciškus ir Barbora Turauskaitė Žvinkliai
Erlėnai Sal. p.
1887-02-03 Sal. MOSTVILAS Pranciškus Mostvilas Antanas ir Ona Bunkaitė Mostvilos N Erlėnai Sal.p Ona Kniukštaitė Jonas ir Barbora Buškutė Kniukštos
Jakštaičiai Sal. p.1891-01-08 Mos. MOTIEJAUSKIS Aleksandras Motiejauskis Antanas ir Monika Meškytė Motiejauskiai
Žalgiriai Barbora Simutytė Juozapas ir Monika Merkelytė Simučiai
Naujukai
1907-07-29 Mos. MOTIEJAUSKIS Antanas Motiejauskis Jonas ir Magdalena Kriginaitė Motiejauskiai (įr. Kripaitė)
Šakaliai Ona Litvinaitė Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Litvinai
Daukšiai
1937-10-31 Sal. MOTIEJAUSKIS Benediktas Motiejauskis Pranciškus ir Albina Laužaitė Motiejauskiai
Tuzai Justina Lekniutė Kazimieras ir Magdalena Diburytė Lakniai
Baidotai
1847-04-27 Mos. MOTIEJAUSKIS Dominykas Motiejauskis (Maciejewskiego) Jurgis ir Rožė Žeimytė Motiejauskiai
Šakaliai Anastasija Bėrontaitė Alpienė Antanas ir Petronėlė Jurkšaitė Bėrontai N Daukšiai
1843-01-12 Mos. MOTIEJAUSKIS Jonas Motiejauskis Dovydas ir Petronėlė Galdikaitė Motiejauskiai
Kernai Elena Ložytė Juozapas ir Elžbieta Vaitkutė Ložiai
Kernai
1852-11-25 Mos. MOTIEJAUSKIS Jonas Motiejauskis Jurgis ir Rožė Žeimytė Motiejauskiai
Daukšiai Ona Gvazdžiauskaitė Pranciškus ir Ona Končiutė Gvazdžiauskai
Daukšiai
1918-02-03 Sk. MOTIEJAUSKIS Jonas Motiejauskis Jonas ir Magdalena Kriginaitė Motiejauskiai
Paluknė Filomena Lenkauskytė Kajetonas ir Ona Macevičiutė Lenkauskiai
Puodkaliai Sk. p.
1934-06-19 Mos. MOTIEJAUSKIS Jonas Motiejauskis Jonas ir Magdalena Kriginaitė Motiejauskiai N Paluknė, Sk.p. Marijona Narvilaitė Pranciškus ir Marijona Endrėkutė Narvilai
Budriai
1833-02-12 Mos. MOTIEJAUSKIS Juozapas Motiejauskis Jurgis ir Rožė Žeimytė Motiejauskiai
* Barbora Jonkutė Mykolas ir Magdalena Vaserytė Jonkai
Šaukliai
1824-02-17 Sal. MOTIEJAUSKIS Jurgis Motiejūnas (Georgium Motieiauskis)

Grūšlaukė Sal. p. Ona Turauskaitė (Anna Turauskaly)

Kulsodis Sal. p.
1839-02-05 Mos. MOTIEJAUSKIS Jurgis Motiejauskis (Macieiewskiego) Jurgis ir Rožė Žeimytė Motiejauskiai
Daukšiai Barbora Kubiliutė (Kubilowiczowna) Jonas ir Barbora Simaitytė Kubiliai
Ledžiai
1888-01-26 Mos. MOTIEJAUSKIS Mykolas Motiejauskis (Мотеевского) Jonas ir Elena Ložytė Motiejauskiai
Šakaliai Ona Gedminaitė Juozapas ir Monika Buivydaitė Gedminai
Šakaliai
1794-11-18 Sal. MOTIEJAUSKIS Martynas Motiejauskis (Martinum Maciejewski)

Peldžiai Sal. p. Rožė Kusaitė (Rosam Kussowna)

Pėtaraičiai Sal. p.
1883-02-15 Mos. MOTIEJAUSKIS Tadas Motiejauskis Dominykas ir Kotryna Pilibaitytė Motiejauskiai
Daukšiai Apolonija Kazbaraitytė Antanas ir Apolonija Baužytė Kazbaraičiai
Daukšiai
1913-02-19 Mos. MOTIEJAUSKIS Tadas Motiejauskis Tadas ir Apolonija Kazbaraitytė Motiejauskiai
Daukšiai Magdalena Jonkutė Juozapas ir Agnė Bružaitė Jonkai
Igariai1717-01-31 Mos. MOTUZAS Dovydas Motuzas (Matusewicz)

Končiai Kalv,p, Magdalena Gritkutė (Grytkowna)

Vobale
1830-05-23 Mos. MOTUZAS Pilypas Motuzas Baltramiejus ir Magdalena Malūkaitė Motuzai
* Apolonija Sendrauskytė Mykolas ir Rožė Putkalytė Sendrauskiai
Šatraminiai1920-02-15 Kart. MOTUŽIS Antanas Motužis Kazimieras ir Barbora Kazlauskaitė Motužiai
Stropeliai Kart. p. Ona Abrutytė Juozapas ir Ona Butkutė Abručiai
Vaitkiai viensėd. Kart. p.
1924-06-01 Lenk. MOTUŽIS Antanas Motužis Antanas ir Barbora Paulauskaitė Motužiai N Daukšiai Petronėlė Kniukštaitė Katkienė Juozapas ir Barbora Venckutė Kniukštos N Večiai Lenk. p.
1930-01-12 Kaln. MOTUŽIS Augustinas Motužis Kazimieras ir Monika Venskutė Motužiai
Klausgalvių Med. Kaln. p. Gertrūda Žvinklytė Dominykas ir Monika Jucytė Žvinkliai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1742-04-02 Mos. MOTUŽIS Jonas Motužis (Motuzis)


(vardas neįrašytas) Pukinskienė (Pukinska)
N
1823-06-05 Sal. MOTUŽIS Juozapas Motužis (Josephum Matuzy)

Kirkšiai Rozalija Paulauskienė (Paulauskieny)
N Pagrušlaukė Sal. p.
1853-01-13 Mos. MOTUŽIS Juozapas Motužis (Мотуза) Stanislovas ir Elena Vaškytė Motužiai
Naujukai Anastasija Galdikaitė Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai
Naujukai
1824-02-12 Sal. MOTUŽIS Kazimieras Motužis (Casimirum Motužy)

Kirkšiai Marcijona Bertašiutė (Marcianna Bertaszaly)

Pesčiai Sal. p.
1869-06-24 Mos. MOTUŽIS Kazimieras Motužis (Мотужиса) Pranciškus ir Barbora Apeikytė Motužiai
Pesčiai Sal. p. Uršulė Kuprytė Strakšienė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai N Šniukščiai
1922-01-15 Kart. MOTUŽIS Kazimieras Motužis Pranciškus ir Pranciška Smulkytė Motužiai
Grapšyčių dvaras Petronėlė Valužytė Kazimieras ir Julijona Jugutytė Valužiai
Grapšyčių dvaras
1935-06-06 Mos. MOTUŽIS Leonas Motužis Antanas ir Barbora Paulauskaitė Motužiai
Daukšių Meds. Veronika Eidėjutė Ignotas ir Ona Jablonskytė Eidėjai
Palšiai
1750-02-01 Mos. MOTUŽIS Pranciškus Motužis (Motužie)


Barbora Mikolauskaitė (Michalowska)


1780-10-15 Mos. MOTUŽIS Pranciškus Motužis (Motužie)
N Igariai Regina Klovaitė (Klowayte)

Mosėdis
1929-02-10 Mos. MOTUŽIS Pranciškus Motužis (Matužys) Antanas ir Barbora Paulauskaitė Motužiai
Daukšiai Ona Jablonskytė Eidėjienė Marcelinas ir Antanina Venckutė Jablonskiai N Palšiai
1818-02-19 Mos. MOTUŽIS Stanislovas Motužis (Stanislaum Matužys)

Naujukai Elena Vaškytė (Helena Waszkiowna {Matužiowa})

Krakės1925-01-06 Lenk. MURAUSKIS Jonas Murauskis Ignotas ir Ieva Burlingytė Murauskiai
Lenkimai Felicijona Budreckytė

Lenkimai1774-11-07 Mos. MUSNICKAS Adomas Musnickas (Musnicki)

Apuolė Elena Žilinskytė (Žilinskayty)

Ersla