Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

M1922-01-31 MACEVIČIUS Antanas Macevičius (Macevičius) Jurgis ir Ona Paulauskaitė Macevičiai
Skuodas Monika Jazbutytė Aleksandras ir Anastasija Petrutytė Jazbučiai
Virbalai
1887-02-03 MACEVIČIUS Antanas Macevičius (Мацевича) Antanas ir Gerberta Šimkutė Macevičiai
Luknė Sk.p. Uršulė Lenkauskaitė GD Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai GD
Šakalių Medsėdžiai
1856-01-26 MACEVIČIUS Dominykas Macevičius (Мацевича) Motiejus ir Ona Viskontaitė Macevičiai
Kusai Monika Baužytė Pranciškus ir Petronėlė Šmitaitė Baužiai
Tauzai
1893-01-19 MACEVIČIUS Juozapas Macevičius (Мацевича) Jokimas ir Anastasija Simutytė Macevičiai
Rušupiai Sk.p. Domicėlė Ylakytė Pranciškus ir Magdalena Milinskaitė Ylakiai
Rukai
1893-02-01 MACEVIČIUS Petras Macevičius (Мацевича) Jokimas ir Anastasija Simutytė Macevičiai
Rušupiai Sk.p. Vincenta Zubaitė Augustinas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės
1917-02-18 MACEVIČIUS Petras Macevičius (Mackevičius) Jokimas ir Anastasija Simutytė Mackevičiai N Rušupiai Sk.p. Julijona Kuprytė Albinas ir Petronėlė Markauskaitė Kupriai
KrakėsMACKEVIČIUS taip pat žiūrėti MOCKUS1873-08-13 MACKEVIČIUS Kazimieras Mackevičius (Моцкевича) Jurgis ir Ona Šemetaitė Mackevičiai
Klaišiai Sk.p. Uršulė Ylakytė Bagdonienė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Ylakiai N Ersla


1850-02-07 MAČERNIS Antanas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Igariai Monika Aklytė Steponas ir Pranciška Daniutė Akliai
Žebrokai
1873-06-11 MAČERNIS Dominykas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Mosėdis Pranciška Dvarionaitė Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai
1866-02-04 MAČERNIS Feliksas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Rukai Barbora Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Žuolytė Skurvydai
Rukai
1866-06-27 MAČERNIS Juozapas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Virbalai Barbora Jonušaitė Antanas ir Barbora Šušinskytė Jonušai
Virbalai
1891-03-04 MAČERNIS Juozapas Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai N Virbalai Anastasija Karaliutė Antanas ir Barbora Karbonskytė Karaliai
Mosėdis
1859-11-24 MAČERNIS Kazimieras Mačernis Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai

Anelė Strazdauskytė Antanas ir Elena Brinkytė Strazdauskai
Igariai
1923-01-21 MAČERNIS Povilas Mačernis Jonas ir Ona Donėlaitė Mačerniai N Naujukai Domicėlė Valančauskaitė Veitienė Kasparas ir Uršulė Jankauskaitė Valančauskai
Ersla


1871-02-03 MADELIS Kazimieras Madelis (Моделя) Jurgis ir Uršulė Mickutė Madeliai
Stripiniai Yl.p. Marijona Girdvainytė Kervienė Dovydas ir Petronėlė Skersytė Girdvainiai N Krakės


1891-02-26 MAKSVYTIS Antanas Maksvytis Petras ir Barbora Brazdauskaitė Maksvyčiai
Tinteliai Sal.p. Ona Simutytė Niuniavienė Konstantinas ir Ona Skersytė Simučiai N Žalgiriai
1910-11-23 MAKSVYTIS Antanas Maksvytis Antanas ir Veronika Ruikaitė Maksvyčiai
Bajoraliai Sal.p. Veronika Zubaitė Pranciškus ir Kotryna Šmitaitė Zubės
Nevočiai
1881-05-26 MAKSVYTIS Antanas Maksvytis Antanas ir Ona Maksvyčiai
Bajorai Sal.p. Veronika Ruikaitė Kazimieras ir Monika Mingaudaitė Ruikos
Naujukai
1886-02-04 MAKSVYTIS Juozapas Maksvytis Pranciškus ir Ona Lekstutytė Maksvyčiai
Kumpikai Sal.p. Barbora Butkutė Antanas ir Monika Pikturnaitė Butkai
Naujukai
1882-02-03 MAKSVYTIS Kazimieras Maksvytis Augustinas ir Joana Lajauskytė Maksvyčiai
Narmontai Sal. Ona Markauskaitė Nikodemas ir Ieva Raišutytė Markauskai
Šatraminiai
1907-02-27 MAKSVYTIS Pranciškus Maksvytis Pranciškus ir Barbora Laukytė Maksvyčiai
Jakštaičiai Sal.p. Emilija Eidėjutė Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai
Palšiai


1879-02-11 MALAKAUSKAS Aleksandras Malakauskas (Малоховскаго) Augustinas ir Julijona Ramonaitė Malakauskai N Žeimiai Sal.p. Magdalena Silkauskytė (Сылковскою) Martynas ir Petronėlė Baltrutytė SIlkauskiai
Kulaliai
1928-08-18 MALAKAUSKAS Antanas Malakauskas Antanas ir Domicėlė Juodeikytė Malakauskai
Gintališkė Stanislova Antanauskaitė Adomas ir Kotryna Sėlenytė Antanauskai
Mosėdis
1888-02-09 MALAKAUSKAS Jonas Malakauskas (Малаковскаго) Juozapas ir Pranciška Latakaitė Malakauskai
Trumplaukė Yl.p. Kotryna Endriuškaitė Alšauskienė Jackus ir Ona Viršilaitė Endriuškos N Žebrokai


1938-02-23 MALONĖ Aleksandras Malonė Kazimieras ir Uršulė Baužytė Malonės
Šatraminiai Justina Aklytė Edvardas ir Kotryna Dvarionaitė Akliai
Šniukščiai
1901-02-11 MALONĖ Jonas Malonė Leonas ir Pranciška Vaitelaitė Malonės N Veitai Lenk.p. Anastasija Beinoraitė Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai
Šekai
1875-09-22 MALONĖ Juozapas Malonė Juozapas ir Agnė Rimkutė Malonės
Šekai Monika Žeimytė Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Šatraminiai
1896-11-04 MALONĖ Juozapas Malonė Antanas ir Monika Kairytė Malonės N Paluknė, Sk.p. Barbora Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai
1898-01-07 MALONĖ Juozapas Malonė Juozapas ir Monika Žeimytė Malonės
Daukšiai Ona Markauskaitė Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai
1890-05-15 MALONĖ Kazimieras Malonė Juozapas ir Agnė Rimkutė Malonės
Šatraminiai Uršulė Baužytė Feliksas ir Barbora Baužytė Baužiai
Šatraminiai


1896-01-30 MALŪKAS Aleksandras Malūkas Leonas ir Barbora Ažondenytė Malūkai
Daukšiai Agota Čiunkaitė (Чюнковною) Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Daukšiai
1925-05-24 MALŪKAS Antanas Malūkas Aleksandras ir Agota Čiunkaitė Malūkai
Daukšių Medsėdžiai Emilija Rokaitė Juozapas ir Amelija Jablonskytė Rokai
Šakaliai
1850-01-24 MALŪKAS Dominykas Malūkas Dominykas ir Kotryna Vaitkutė Malūkai N Mosėdis Kotryna Baguckytė Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai
Bobeliškės
1886-01-14 MALŪKAS Dominykas Malūkas Mykolas ir Barbora Petkutė Malūkai
Daukšiai Elena Mickutė Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Mickai
Mosėdis
1892-01-28 MALŪKAS Jonas Malūkas Dominykas ir Kotryna Baguckytė Malūkai
Šaukliai Monika Antanauskaitė Juozapas ir Barbora Jasinskaitė Antanauskai
Naujukai
1920-11-07 MALŪKAS Jonas Malūkas Jonas ir Monika Antanauskaitė Malūkai
Mikulčiai Bronislova Reikaitė Antanas ir Antanina Bertašiutė Reikai
Šaukliai
1901-02-06 MALŪKAS Juozapas Malūkas Kazimieras ir Uršulė Vitkutė Malūkai
Baidotai Sal.p. Domicėlė Šmitaitė Tadas ir Domicėlė Skurvydaitė Šmitos
Mosėdis
1910-02-09 MALŪKAS Juozapas Malūkas Juozapas ir Barbora Jurgilevičiutė Malūkai N Daktarai Rozalija Mikalauskaitė Juozapas ir Anastasija Žigaitė Mikalauskai
Budvietė
1891-01-29 MALŪKAS Kazimieras Malūkas Dominykas ir Barbora Ramanauskaitė Malūkai N
Monika Jakštaitė Kazimieras ir Barbora Staniutė Jakštai
Šerkšniai
1923-07-01 MALŪKAS Kazimieras Malūkas Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai
Daukšiai Valerija Malūkaitė Mikutienė Vladislovas ir Marijona Jucytė Malūkai N Nevočiai
1930-11-22 MALŪKAS Kazimieras Malūkas Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai N Nevočiai Uršulė Liekytė Vincentas ir Anastasija Bieliauskaitė Liekiai
Ersla
1932-02-03 MALŪKAS Kazimieras Malūkas Mykolas ir Petronėlė Rapalytė Malūkai
Užliekniai Mos.p. Kotryna Gikaraitė Antanas ir Rozalija Bružaitė Gikarai
Žalgiriai
1879-02-06 MALŪKAS Konstantinas Malūkas Juozapas ir Barbora Jurgilevičiutė Malūkai
Daktarai Šat.p. Felicijona Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšai
Ersla
1860-01-19 MALŪKAS Leonas Malūkas Leonas ir Rozalija Mažonaitė Malūkai
Šakaliai Barbora Ažondenytė (Ужонденiовною) Feliksas ir Rozalija Putkalytė Ažondeniai
Šakaliai
1853-05-26 MALŪKAS Mykolas Malūkas Mykolas ir Leokadija Butkutė Malūkai
Žalgiriai Barbora Petkutė Jonas ir Kotryna Ribinskaitė Petkai
Žalgiriai
1882-10-12 MALŪKAS Mykolas Malūkas Mykolas ir Barbora Petkutė Malūkai
Šakaliai Monika Bėrontaitė Juozapas ir Ona Narkutė Bėrontai
Šakaliai
1910-10-24 MALŪKAS Mykolas Malūkas Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai
Daukšiai Petronėlė Rapalytė Kajetonas ir Barbora Ragainytė Rapaliai
Virbalai
1929-06-25 MALŪKAS Mykolas Malūkas Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai N Daukšiai Barbora Venslauskaitė Pranciškus ir Ona Ragainytė Venslauskai
Šatraminiai
1928-02-08 MALŪKAS Petras Malūkas Vincentas ir Magdalena Zavalytė Malūkai
Šarkė Sk.p. Anastasija Kuprytė Mykolas ir Anastasija Lazdauskaitė Kupriai
Daukšiai
1930-02-18 MALŪKAS Povilas Malūkas Stanislovas ir Barbora Jundulaitė Malūkai
Daukšiai Barbora Jablonskytė Marcelinas ir Antanina Venckutė Jablonskiai
Šakaliai
1931-01-21 MALŪKAS Pranciiškus Malūkas Stanislovas ir Barbora Jundulaitė Malūkai
Daukšiai Magdalena Luotaitė Vitalis ir Monika Pliuškytė Luotės
Nevočiai
1926-02-01 MALŪKAS Stanislovas Malūkas Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai
Daukšiai Ona Leilionaitė Pranciškus ir Ona Abdulskytė Leilionai
Šatraminiai
1929-06-10 MALŪKAS Stanislovas Malūkas Stanislovas ir Barbora Jundulaitė Malūkai
Daukšiai Magdalena Valužytė Antanas ir Magdalena Šmotaitė Valužiai
Šaukliai
1910-02-03 MALŪKAS Vladislovas Malūkas Konstantinas ir Felicijona Riepšaitė Malūkai
Ersla Ieva Rimkutė Pranciškus ir Anelė Vičiutė Rimkai
Gondlaukė


1886-02-23 MANIUKAS Adomas Maniukas Leonas ir Kotryna Kaniavaitė Maniukai
Krakės Matilda Leilionaitė Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai
1848-01-07 MANIUKAS Adomas Maniukas (Maniuka) Petras ir Elžbieta Peknieriutė Maniukai
Mikulčiai Petronėlė Jakutytė Laureckienė Stanislovas ir Marijona Žebrauskytė Jakučiai N Gondlaukė
1860-02-09 MANIUKAS Antanas Maniukas Jurgis ir Antanina Paulauskaitė Maniukai
Mikulčiai Ona Kaniavaitė Petronėlės Kaniavaitės d.
Mosėdis
1849-09-19 MANIUKAS Kajetonas Maniukas Juozapas ir Marijona Kasperavičiutė Maniukai
Nevočiai Antanina Dvarionaitė Kontvainienė Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai N Rukai
1886-05-13 MANIUKAS Leonas Maniukas Petras ir Elžbieta Peknieriutė Maniukai N Krakės Elžbieta Dargužytė Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai
Ersla
1845-01-09 MANIUKAS Leonas Maniukas (Maniukow) Petras ir Elžbieta Peknieriutė Maniukai
Mosėdis Kotryna Kaniavaitė Kairienė Juozapas ir Ona Dvarionaitė Kaniavos N Krakės


1910-01-19 MARKAITIS Antanas Markaitis Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai
Ersla Agnė Dvarionaitė Simonas ir Ona Kubiliutė Dvarionai
Rukai
1931-10-10 MARKAITIS Antanas Markaitis Juozapas ir Barbora Strakšaitė Markaičiai
Rukai Ona Kuprytė Petronėlės Kuprytės, Jokimo dukters duktė
Rukai
1929-01-27 MARKAITIS Eduardas Markaitis (įr. Markauskas) Kazimieras ir Petronėlė Jankauskaitė Markaičiai
Budvietė Barbora Jazbutytė Kazimieras ir Barbora Skaraitė Jazbučiai
Krakės
1863-01-29 MARKAITIS Feliksas Markaitis (Маркайтиса) Pranciškus ir Barbora Ruikaitė Markaičiai
Udraliai Agnė Laukytė Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės
1935-02-12 MARKAITIS Jonas Markaitis Kazimieras ir Ona Jonušaitė Markaičiai
Virbalai Eugenija Januškaitė Juozapas ir Ona Liekytė Januškos
Ersla
1849-02-08 MARKAITIS Juozapas Markaitis Juozapas ir Elena Narkutė Markaičiai
Igariai Kleopa Narmontaitė Kleopas ir Agota Sadauskaitė Narmontai
Krakės
1879-01-09 MARKAITIS Juozapas Markaitis Juozapas ir Kleopa Narmontaitė Markaičiai
Mosėdis Monika Adakauskaitė Juozapas ir Kotryna Kusaitė Adakauskai
Mosėdis
1920-02-03 MARKAITIS Juozapas Markaitis Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai N M.Kalniukai Ona Dvarionaitė Simonas ir Ona Kubilaitė Dvarionai
Rukai
1904-01-13 MARKAITIS Kazimieras Markaitis Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai
Ersla Ona Jonušaitė Jokimas ir Ona Cibirikaitė Jonušai
Ersla
1935-07-04 MARKAITIS Kazimieras Markaitis Kazimieras ir Ona Jonušaitė Markaičiai
Virbalai Ona Bružaitė Pranciškus ir Amelija Puškoriutė Bružai
Krakės


1875-05-26 MARKAUSKAS Antanas Markauskas Nikodemas ir Pranciška Dargytė Markauskai
Daukšiai Marijona Jonušaitė Juozapas ir Antanina Petrauskaitė Jonušai
Daukšiai
1897-10-28 MARKAUSKAS Jonas Markauskas Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai Elena Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai
1888-03-01 MARKAUSKAS Juozapas Markauskas Nikodemas ir Pranciška Dariutė Markauskai N Daukšiai Uršulė Untulytė Antanas ir Anastasija Gedrimaitė Untuliai
Daukšiai
1926-02-03 MARKAUSKAS Juozapas Markauskas Juozapas ir Barbora Alkauskaitė Markauskai
Daukšiai Petronėlė Karaliutė Baltramiejus ir Ona Pakalniškytė Karaliai
Šaukliai
1869-01-21 MARKAUSKAS Juozapas Markauskas Nikodemas ir Pranciška Dargytė Markauskai
Daukšiai Anastasija Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai
1897-01-28 MARKAUSKAS Juozapas Markauskas (Марковскаго) Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai Barbora Alkauskaitė (Алковской) Benediktas ir Barbora Riepšaitė Alkauskai
Daukšiai
1851-01-16 MARKAUSKAS Juozapotas Markauskas Antanas ir Barbora Milinskaitė Markauskai
Mikulčiai Julijona Dvarionaitė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai
Mosėdis
1904-02-03 MARKAUSKAS Kazimieras Markauskas Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai Monika Kuprytė Jokimas ir Monika Budrytė Kupriai
Šerkšniai
1925-02-17 MARKAUSKAS Kazimieras Markauskas Antanas ir Jadvyga Andriekutė Markauskai
Giršiniai Uršulė Šikšniutė Antanas ir Domicėlė Kinčiutė Šikšniai
Budriai
1934-04-26 MARKAUSKAS Kazimieras Markauskas Kazimieras ir Monika Kuprytė Markauskai
Naujukai Karolina Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Nevočiai
1867-01-24 MARKAUSKAS Leonas Markauskas Leonas ir Ona Beniušytė Markauskai
Šatraminiai Uršulė Pikturnaitė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Šatraminiai
1865-05-18 MARKAUSKAS Pranciškus Markauskas Jonas ir Ona Joneikytė Markauskai
Paparčiai Kalv.p. Emilija Prialgauskaitė Pranciškus ir Felicijona Ylakytė Prialgauskai
Prialgava
1870-02-22 MARKAUSKAS Pranciškus Markauskas Leonas ir Ona Beniušytė Markauskai
Šatraminiai Felicijona Raudytė Jonas ir Barbora Murauskaitė Raudžiai
Žalgiriai


1851-02-06 MARTINKUS Adomas Martinkus Kazimieras ir Agota Tilškytė Martinkai
Bobeliškės Ona Baltrutytė Jonas ir Barbora Griciutė Baltručiai
Baksčiai
1888-03-06 MARTINKUS Antanas Martinkus Adomas ir Ona Baltrutytė Martinkai
Krakės Monika Rumbutytė Benediktas ir Barbora Mažrimaitė Rumbučiai
Šerkšniai
1840-02-25 MARTINKUS Jonas Martinkus Antanas ir Barbora Laukytė Martinkai N Mos.parap. Magdalena Žilinskaitė Tomas ir Marijona Dimaitė Žilinskai
Mos.p.
1887-02-10 MARTINKUS Jurgis Martinkus Petras ir Petronėlė Paulikaitė Martinkai
Šatraminiai Elena Maniukaitė Jurgis ir Antanina Paulauskaitė Maniukai
Mosėdis
1921-06-12 MARTINKUS Jurgis Martinkus Petras ir Petronėlė Paulikaitė Martinkai N Mos.p. Emilija Milašiutė Jackienė Jokūbas ir Rozalija Žemaitytė Milašiai N Mos.p.
1906-05-01 MARTINKUS Petras Martinkus Petras ir Monika Kniukštaitė Martinkai N Kulaliai Magdalena Pučinskaitė Pranciškus ir Magdalena Gegužytė Pučinskai
Kulaliai
1928-02-06 MARTINKUS Petras Martinkus Petras ir Veronika Daukšaitė Martinkai
Norvaišai Plung.p Anelė Lukošiutė Jonas ir Anelė Mosteikaitė Lukošiai
Šniukščiai


1859-02-03 MATAS Antanas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai
Kulaliai Valerija Tubinaitė Pilypas ir Pranciška Liekytė Tubinai
Žebrokai
1899-08-17 MATAS Antanas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai N Tėveliai Kotryna Pauliutė Andriejauskienė Pranciškus ir Ieva Tamošauskaitė Pauliai (Павлисовъ) N Mosėdis
1909-06-24 MATAS Benediktas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai N Gaubės Ona Strakšaitė Leonas ir Barbora Riepšaitė Strakšai
*
1934-02-13 MATAS Benediktas Matas Benediktas ir Felicijona Strakšaitė Matai
Gaubės Stanislova Vaitelavičiut4 Juozapas ir Domicėlė Bumblytė Vaitelavičiai
Šakaliai
1879-02-11 MATAS Juozapas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai
Šaukliai Barbora Skirutytė Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai
Šaukliai
1927-02-08 MATAS Juozapas Matas Juozapas ir Barbora Skirutytė Matai
Mosėdis Magdalena Jazbutytė Kazimieras ir Barbora Intaitė Jazbučiai
Mosėdis
1863-02-12 MATAS Kajetonas Matas Antanas ir Felicijona Skaraitė Matai
Kulaliai Antanina Andriejauskaitė (Андржеевскою) Simonas ir Magdalena Laivytė Andriejauskai
Žebrokai
1893-11-09 MATAS Leonas Matas Leonas ir Barbora Mockutė Matai
Mikulčiai Anastasija Liebutė Tirilienė Motiejus ir Felicijona Gikaraitė Liebai N
1905-02-28 MATAS Leonas Matas Leonas ir Barbora Mockutė Matai N Paeiškūnė Ona Kupaitė (Копевною) Pranciškus ir Ona Laureckytė Kupės
Naujukai
1865-05-04 MATAS Leonas Matas Juozapas ir Barbora Ruikaitė Matai
Sal. Barbora Mockutė Petras ir Pranciška Bričkutė Mockai
Palšiai


1869-06-17 MAZILIAUSKAS Juozapas Maziliauskas Jonas ir Uršulė Stupelytė Maziliauskai
Kėkštai Plung.p. Paulina Prialgauskaitė Pranciškus ir Marijona Sudimtaitė Prialgauskai
Prialgava


1843-02-21 MAZULEVIČIUS Juozapas Mazulevičius Jonas ir Elžbieta Tubinaitė Mazulevičiai
Rukai Albertina Gintilaitė Juozapas ir Barbora Ylakytė Gintilai
Budvvie


1883-05-17 MAŽEIKA Stanislovas Mažeika Stanislovas ir Domicėlė Kontrimaitė Mažeikos
Prialgava Anastasija Prialgauskaitė Antanas ir Ona Gurauskaitė Prialgauskai
Simaičiai


1850-01-11 MAŽONAS Adomas Mažonas Mykolas ir Magdalena Lekstutytė Mažonai

Ona Baltrutytė Mikalojus ir Juozapota Mickutė Baltručiai
Udraliai
1886-02-04 MAŽONAS Adomas Mažonas Adomas ir Ona Baltrutytė Mažonai
Udraliai Felicijona Andriejauskaitė Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andriejauskai
Udraliai
1932-02-02 MAŽONAS Adomas Mažonas Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai
Udraliai Anastasija Mockutė Pranciškus ir Aniceta Grušaitė Mockai
Klaišiai Sk.p.
1863-05-14 MAŽONAS Adomas Mažonas (Мажонасъ) Mykolas ir Magdalena Lekstutytė Mažonai N Udraliai Ona Liebutė (Pliuškytė?) Antanas ir Juozapota Dimaitė Liebai (?)
Udraliai
1883-02-08 MAŽONAS Antanas Mažonas Leonas ir Anastasija Jotkutė Mažonai
Plaušiniai Monika Lenkauskaitė Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai
Šakaliai
1853-03-01 MAŽONAS Antanas Mažonas (Мажона) Antanas ir Antanina Kaubraitė Mažonai
Laiviai Sal.p. Monika Adomauskaitė Petrauskienė Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai N *
1849-02-13 MAŽONAS Feliksas Mažonas Motiejus ir Brigita Burbaitė Mažonai
Šakaliai Monika Rumbutytė Kazimieras ir Cecilija Jazbutytė Rumbučiai
Šakaliai
1897-02-18 MAŽONAS Feliksas Mažonas Adomas ir Ona Pliuškytė Mažonai
Udraliai Monika Stonkutė (Стонкусъ) Kazimieras ir Magdalena Milinskaitė Stonkai
Rukai
1917-08-20 MAŽONAS Feliksas Mažonas Adomas ir Ona Pliuškytė Mažonai N Udraliai Domicėlė Daržinskaitė Rimkienė Feliksas ir Uršulė Rimkutė Daržinskai N Klauseikiai Yl.p.
1936-02-18 MAŽONAS Feliksas Mažonas Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai
Ersla Eugenija Zubaitė Augustinas ir Petronėlė Gvazdžiauskaitė Zubės
Krakės
1868-07-23 MAŽONAS Jonas Mažonas Feliksas ir Barbora Bartkutė Mažonai
Baltrimai Šat.p. Rozalija Daukintytė (Довкинтовъ) Juozapas ir Ona Šimkutė Daukinčiai
Mosėdis
1880-08-24 MAŽONAS Juozapas Mažonas Antanas ir Antanina Kaubraitė Mažonai
Notėnai Monika Žuolytė Juozapas ir Kotryna Butkutė Žuoliai
Šaukliai
1914-01-28 MAŽONAS Pranciškus Mažonas Adomas ir Felicijona Andriejauskaitė Mažonai
Ersla Barbora Simutytė Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai
Žalgiriai
1919-02-11 MAŽONAS Pranciškus Mažonas Bonifacas ir Ona Rumbutytė Mažonai
Benaičiai Darbėn. p. Ona Galdikaitė Juozapas ir Ona Gedrimaitė Galdikai
Šakaliai


1882-02-07 MAŽRIMAS Albinas Mažrimas Vykintas ir Karolina Šimkutė Mažrimai N Narvydžiai Sk.p. Felicijona Skubutytė Jonas ir Barbora Stankūnaitė Skubučiai
Šaukliai
1913-02-24 MAŽRIMAS Augustinas Mažrimas Vykintas ir Ona Butkutė Mažrimai
Plaušiniai Anelė Baguckytė Leonas ir Ona Jazbutytė Baguckiai
Tauzai
1854-11-09 MAŽRIMAS Jokimas Mažrimas Kajetonas ir Barbora Škimelytė Mažrimai
Mikulčiai Barbora Vaškytė Raimundas ir Barbora Balsytė Vaškiai
Šerkšniai
1935-03-04 MAŽRIMAS Jonas Mažrimas Konstantinas ir Veronika Petrutytė Mažrimai
Plaušiniai Elena Lekniutė Antanas ir Agnė Valavičiutė Lekniai
Udraliai
1900-01-25 MAŽRIMAS Juozapas Mažrimas Juozapas ir Barbora Riniutė Mažrimai
Rušupiai Sk.p. Monika Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1879-02-06 MAŽRIMAS Petras Mažrimas Jeronimas ir Ona Vasiliauskaitė Mažrimai
Vindeikiai Šat.p. Petronėlė Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Kulaliai
1911-02-20 MAŽRIMAS Pranciškus Mažrimas Petras ir Petronėlė Jonutytė Mažrimai
Barviai Uršulė Tubinaitė Pilibaitienė Mykolas ir Uršulė Viskontaitė Tubinai N Kernai
1897-02-18 MAŽRIMAS Stanislovas Mažrimas Juozapas ir Barbora Riniutė Mažrimai
Rušupiai Sk.p. Ona Šemetaitė Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla
1872-10-10 MAŽRIMAS Tadas Mažrimas Tadas ir Elena Petkutė Mažrimai

Ona Gurauskaitė Jurgis ir Rozalija Laureckytė Gurauskai
Šakaliai
1864-01-28 MAŽRIMAS Vykintas Mažrimas Vykintas ir Karolina Šimkutė Mažrimai
Skuodas Ona Butkutė Antanas ir Barbora Galdikaitė Butkai
Plaušiniai


1939-01-01 MAŽŪNA Juozapas Mažūna Liudvikas ir Agota Petrauskaitė Mažūnos
Veitai Lenk.p. Stanislova Juškaitė Jonas ir Uršulė Mockutė Juškos
Ersla


1851-02-06 MAŽUTIS Antanas Mažutis Jurgis ir Antanina Šeirytė Mažučiai
Mosėdis Ona Laukytė Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės
1844-07-16 MAŽUTIS Ipolitas Mažutis Onos Mažutytės sūnus
Daukšiai Monika Kensgailaitė (Keyzilowna) Andrius ir Rozalija Mickutė Kensgailos
Daukšiai
1860-08-08 MAŽUTIS Jokimas Mažutis Kotrynos Mažutytės sūnus N Igariai Anelė Tarvydaitė Tadas ir Jadvyga Andrutytė Tarvydai
Igariai
1884-06-12 MAŽUTIS Jokimas Mažutis Kotrynos Mažutytės sūnus N Igariai Apolonija Bėrontaitė Stanislovas ir Anastasija Spukinaitė Bėrontai
Mosėdis
1856-01-26 MAŽUTIS Jokimas Mažutis (Можутя) Kotrynos Mažutytės sūnus
Igariai Ona Viščiūnaitė Simutienė Baltramiejus ir Barbora Ažondenytė Viščiūnos N Igariai
1850-02-28 MAŽUTIS Juozapotas Mažutis Mykolas ir Kolumba Bogumila Macevičiutė Mažučiai N
Agnė Mikutaitė (Микутовною) Mykolas ir Uršulė Grigalauskaitė Mikutos
Šakaliai
1882-02-07 MAŽUTIS Juozapotas Mažutis Juozapotas ir Agnė Mikutaitė Mažučiai
Ersla Petronėlė Šemetaitė Tamošauskienė Antanas ir Ona Andriekutė Šemetos N Ersla
1850-08-09 MAŽUTIS Petras Mažutis Jurgis ir Antanina Šeirytė Mažučiai
Mikulčiai Ona Gadeikytė Jurgis ir Barbora Šemetaitė Gadeikiai
Mikulčiai
1887-02-10 MAŽUTIS Pranciškus Mažutis Juozapotas ir Agnė Mikutaitė Mažučiai
Ersla Barbora Narmontaitė Zubienė Juozapas ir Uršulė Šakinytė Narmontai N Krakės


1904-02-08 MEDUTIS Juozapas Medutis Juozapas ir Elena Bėrontaitė Medučiai
Jakštaičiai Sal.p. Barbora Ruokytė Pranciškus ir Anastasija Mažonaitė Ruokiai
Šatraminiai


1907-02-13 MERKELIS Adomas Merkelis Jurgis ir Monika Piekutė Merkeliai
Mos.p. Barbora Pemkutė (Пемковной) Kazimieras ir Agnė Šlioževičiutė Pemkai
Rukai
1926-06-30 MERKELIS Adomas Merkelis Jurgis ir Monika Piekutė Merkeliai N Žebrokai Rozalija Vaškytė Pranciškus ir Julijona Petkutė Vaškiai
Krakės
1931-11-28 MERKELIS Adomas Merkelis Adomas ir Barbora Pemkutė Merkeliai
Žebrokai Eugenija Laukytė Kazimieras ir Rozalija Neverdauskaitė Laukiai
Rukai
1858-01-28 MERKELIS Antanas Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai
Mosėdis Barbora Valantinaitė Stanislovas ir Julijona Genulytė Valantinai
Naujukai
1885-10-29 MERKELIS Antanas Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai N Žebrokai Anastasija Endriuškaitė (Эндрушковною) Pranciškus ir Morta Šideikaitė Endriuškos
Žebrokai
1896-02-04 MERKELIS Antanas Merkelis Antanas ir Barbora Valantinaitė Merkeliai
Žebrokai Marijona Butkutė Juozapas ir Magdalena Jonaitytė Butkai
Mosėdis
1914-07-22 MERKELIS Antanas Merkelis Antanas ir Barbora Valantinaitė Merkeliai N Mosėdis Kotryna Einikytė Jakavičienė Antanas ir Ona Žutytė Einikiai N Ledžiai
1873-02-07 MERKELIS Jurgis Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai
Šerkšniai Monika Piekutė Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai
1859-09-15 MERKELIS Kajetonas Merkelis Jurgis ir Magdalena Jackutė Merkeliai N Mosėdis Anastasija Bertašiutė Juozapas ir Kotryna Bėrontaitė Bertašiai
Šaukliai
1880-02-13 MERKELIS Kajetonas Merkelis Kajetonas ir Kotryna Leilionaitė Merkeliai
Žebrokai Barbora Jankauskaitė Skrabauskienė Petras ir Pranciška Žeimytė Jankauskai (Янковскихъ) N Tauzai
1934-02-07 MERKELIS Petras Merkelis Antanas ir Marijona Butkutė Merkeliai
Ledžiai Bronislova Šoblinskaitė Gedrimienė Antanas ir Salomeja Alkauskaitė Šoblinskai N Ledžiai
1906-02-07 MERKELIS Pranciškus Merkelis Kajetonas ir Barbora Jankauskaitė Merkeliai
Mikulčiai Albertina Tamošauskaitė Ignotas ir Kotryna Gudinaitė Tamošauskiai
Ersla
1925-11-05 MERKELIS Stanislovas Merkelis Antanas ir Marijona Butkutė Merkeliai
Plaušiniai Barbora Dobrovolskytė Jonas ir Domicėlė Donėlaitė Dobrovolskiai
Plaušiniai


1906-01-31 MEŠKYS Aleksandras Meškys Aleksandras ir Anastasija Mockutė Meškiai
Šatraminiai Magdalena Vaserytė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai
1912-02-05 MEŠKYS Aleksandras Meškys Aleksandras ir Anastasija Mockutė Meškiai N Šatraminiai Ieva Riepšaitė Juozapas ir Ieva Pociutė Riepšai
Šatraminiai
1840-05-26 MEŠKYS Antanas Meškys Tadas ir Pranciška Petrikaitė Meškiai N Šatraminiai Ona Bertašiutė Juozapas ir Magdalena Vaserytė Bertašiai
Šatraminiai
1868-02-11 MEŠKYS Antanas Meškys Kazimieras ir Rozalija Laukytė Meškiai
Bajorai Sal.p. Monika Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1916-02-15 MEŠKYS Antanas Meškys Kazimieras ir Barbora Zobėliusitė Meškiai N Baksčiai Barbora Raišutytė (Raišutaitė) Albertas ir Barbora Zubaitė Raišučiai
Kusai
1923-05-13 MEŠKYS Antanas Meškys Kazimieras ir Barbora Zobėliusitė Meškiai N Mosėdis Anastasija Baužytė Šmotienė Juozapas ir Anelė Jonušaitė Baužiai N Rukai
1926-02-09 MEŠKYS Jokimas Meškys Konstantinas ir Veronika Luotaitė Meškiai
Kernai Monika Šikšniutė Aleksandras ir Barbora Bertašiutė Šikšniai
Šakaliai
1879-02-06 MEŠKYS Juozapas Meškys Pilypas ir Rožė Kubiliutė Meškiai
Palšiai Sal.p. Pranciška Gikaraitė Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskaitė Gikarai
Žalgiriai
1878-02-22 MEŠKYS Jurgis Meškys Antanas ir Leokadija Einikytė Meškiai
Palšiai Matilda Mosteikaitė Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos
Šaukliai
1879-11-13 MEŠKYS Jurgis Meškys Antanas ir Leokadija Einikytė Mėškiai N Palšiai Sal.p. Anastasija Šedvydytė Motiejus ir Barbora Budreckytė Šedvydžiai
Daukšiai
1900-01-25 MEŠKYS Konstantinas Meškys Anastasijos Meškytės, Tado d. sūnus
Kernai Veronika Luotaitė (Лотовною) Dominykas ir Uršulė Monstvilaitė Luotės
Nevočiai
1921-04-17 MEŠKYS Konstantinas Meškys Anastasijos Meškytės, Tado d. sūnus N Mos.p. Anastasija Kvasaitė Jonas ir Apolonija Venslauskaitė Kvasai
Mos.p.
1859-01-13 MEŠKYS Pranciškus Meškys Juozapas ir Ona Končiutė Meškiai
Šatraminiai Terezė Černeckytė Krescencijus ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Igariai
1867-02-21 MEŠKYS Pranciškus Meškys Kazimieras ir Rozalija Laukytė Meškiai
Bajorai Sal.p. Ona Paulauskaitė Šedvydienė Karolis ir Ona Petrauskaitė Paulauskai N Žalgiriai
1842-10-27 MEŠKYS Simonas Meškys Jonas ir Elžbieta Budreckytė Meškiai
Lenk.p. Ona Joskaudaitė Dovydas ir Ona Giedraitė Joskaudai
Daukšiai
1931-04-26 MEŠKYS Stanislovas Meškys Konstantinas ir Veronika Luotaitė Meškiai
Mosėdis Justina Donėlaitė Antanas ir Marijona Zubaitė Donėlos
Mosėdis


1881-02-23 MICKEVIČIUS Julijonas Mickevičius (Мицкевича) Petras ir Uršulė Saulytytė Mickevičiai
Mačiukų dvar. Plat.p. Marijona Stropaitė Juozapas ir Petronėlė Astrauskaitė Stropai
Kulaliai
1934-09-30 MICKEVIČIUS Juozapas Mickevičius Justas ir Domicėlė Bileišaitė Mickevičiai
Lenk.p. Veronika Pučkoriutė Juozapas ir Pranciška Vičiutė Pučkoriai
Virbalai


1890-06-05 MICKUS Albinas Mickus Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Mickai
Ersla Teklė Pabrėžaitė Leonas ir Ona Mockutė Pabrėžos
Krakės
1926-01-19 MICKUS Aleksandras Mickus Jurgis ir Barbora Beinoraitė Mickai
Kernai Monika Petkutė Jurgis ir Magdalena Gervinskaitė Petkai
Daukšiai
1906-01-17 MICKUS Antanas Mickus Petras ir Ona Narmontaitė Mickai
Udraliai Ona Narmontaitė Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Kernai
1906-02-12 MICKUS Antanas Mickus Juozapas ir Petronėlė Luotaitė Mickai
Liepoja Anelė Sėlenytė Leonas ir Anelė Petrulevičiutė Sėleniai
Žebrokai
1877-01-26 MICKUS Feliksas Mickus Kajetonas ir Petronėlė Šmitaitė Mickai
Mosėdis Marcijona Galdikaitė Pranciškus ir Agnė Juozaitytė Galdikai
Šerkšniai
1850-02-28 MICKUS Jonas Mickus Petras ir Kotryna Jackutė Mickai
Gaubės Uršulė Zubaitė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Krakės
1930-02-18 MICKUS Juozapas Mickus Konstantinas ir Ona Tamošauskaitė Mickai
Kernai Ona Benetytė Kotrynos Benetytės dukra
Daukšiai
1864-03-01 MICKUS Jurgis Mickus Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai Anastasija Prialgauskaitė Jonas ir Felicijona Stirpeikaitė Prialgauskai
Daukšiai
1896-11-20 MICKUS Jurgis Mickus Juozapas ir Barbora Girdžiūnaitė Mickai
Simaičiai Karolina Žilinskaitė Leonas ir Morta Palenskaitė Žilinskai
Simaičiai
1933-02-23 MICKUS Jurgis Mickus Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai N Kernai Magdalena Beinoraitė Jonas ir Ona Butytė Beinorai
Kernai
1935-03-04 MICKUS Jurgis Mickus Jurgis ir Karolina Žilinskaitė Mickai
Plaušiniai Veronika Petrutytė Jonas ir Ona Šakinytė Petručiai
Šakaliai
1857-10-29 MICKUS Kazimieras Mickus Kazimieras ir Veronika Maniukaitė Mickai
Kusai Uršulė Šimkutė Petras ir Pranciška Andriejauskaitė Šimkai
Kusai
1890-06-26 MICKUS Kazimieras Mickus Jonas ir Ona Anžaitė Mickai
Alsėdžių p. Barbora Abrutytė Izidorius ir Teklė Anužytė Abručiai
Žebrokai
1886-05-27 MICKUS Kazimieras Mickus Kazimieras ir Veronika Maniukaitė Mickai N Mosėdis Ona Baltrutytė Antanas ir Pranciška Dargytė Baltručiai
Mosėdis
1885-05-28 MICKUS Kazimieras Mickus (Мицкевича) Motiejus ir Antanina Rubavičiutė Mickai N Skuodas Elena Raudavičiutė Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai
Mikulčiai
1902-01-29 MICKUS Konstantinas Mickus Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai Ona Tamošauskaitė Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskas
Daukšiai
1930-02-25 MICKUS Konstantinas Mickus Konstantinas ir Ona Tamošauskaitė Mickai
Kernai Ona Bartkevičiutė Stanislovas ir Rozalija Sparnauskaitė Bartkevičiai
Udraliai
1925-02-28 MICKUS Petras Mickus Feliksas ir Marcijona Galdikaitė Mickai
Šerkšniai Grosilda Bumblytė Kazimieras ir Barbora Kaunaitė Bumbliai
Panotėnai Sal.p.
1925-08-19 MICKUS Petras Mickus Petras ir Ona Narmontaitė Mickai
Udraliai Monika Jablonskytė Barakauskienė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai N Udraliai
1865-05-05 MICKUS Petras Mickus Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai Ona Narmontaitė Vykintas ir Uršulė Kubiliutė Narmontai
Krakės
1930-07-02 MICKUS Pranciškus Mickus Antanas ir Ona Narmontaitė Mickai
Udraliai Monika Miliutė Aloyzas ir Monika Donėlaitė Miliai
Plaušiniai
1878-11-15 MICKUS Simonas Mickus Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Budriai Ona Zubaitė Dominykas ir Antanina Alšauskaitė Zubės
Tauzai


1842-08-23 MIKAITIS Izidorius Mikaitis Motiejus ir Agota Kataržytė Mikaičiai
Mos.parap. Juozapota Rumbutytė Jurgis ir Kotryna Šileikytė Rumbučiai
Mos.p.
1863-02-12 MIKAITIS Juozapas Mikaitis Juozapas ir Kotryna Rumšaitė Mikaičiai
Mosėdis Uršulė Tubinaitė Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai
Narėpai Sal.p.
1865-11-24 MIKAITIS Juozapas Mikaitis Antanas ir Izidora Kauneckytė Mikaičiai
Krakės Uršulė Šimkutė Vykintas ir Magdalena Veitaitė Šimkai
KrakėsMIKALAUSKAS – MIKALAUSKIS1888-01-19 MIKALAUSKAS Juozapas Mikalauskas Nikodemas ir Elena Butkutė Mikalauskai N Kaukolikai Barbora Pabrėžaitė Vičienė Jonas ir Pranciška Veitaitė Pabrėžos N Ersla
1900-11-07 MIKALAUSKAS Juozapas Mikalauskas Kazimieras ir Kotryna Griulingaitė Mikalauskai N Daukšiai Juozapota Ramonaitė (Рамоновною) Feliksas ir Rozalija Žeimytė Ramonai (Рамонасовъ)
Šakaliai
1871-02-03 MIKALAUSKAS Juozapas Mikalauskas Petras ir Barbora Mockutė Mikalauskai
Daukšiai Ona Čižauskaitė Anupras ir Ona Karbauskaitė Čižauskai
Daukšiai
1858-01-28 MIKALAUSKAS Kazimieras Mikalauskas Jonas ir Kotryna Navickaitė Mikalauskai
Daukšiai Ona Simutytė Motiejus ir Barbora Butkutė Simučiai
Daukšiai
1928-11-24 MIKALAUSKAS Konstantinas Mikalauskas Konstantinas ir Petronėlė Brazdauskaitė Mikalauskai
Žūtgalis Sal.p. Aniceta Gadeikytė Juozapas ir Anastasija Pociutė Gadeikiai
Budvietė
1939-02-15 MIKALAUSKIS Konstantinas Mikalauskis Konstantinas ir Petronėlė Brazdeikytė Mikalauskisi N Sodalė Šač.p. Veronika Gadeikytė Pranciškus ir Magdalena Lipšaitė Gadeikiai
Nevočiai


1921-02-06 MIKLOVAS Antanas Miklovas Jonas ir Petronėlė Endriuškaitė Miklovai
Mos.p. Pranciška Lukošiutė Jonas ir Anele Mosteikaitė Lukošiai
Mos.p.


1899-02-09 MIKŠTAS Juozapas Mikštas Antanas ir Antanina Šopagaitė Mikštai
Lenkimai Ona Ramonaitė Jurgis ir Uršulė Paulauskaitė Ramonai
Daukšiai
1930-02-25 MIKŠTAS Juozapas Mikštas Juozapas or Ona Ramonaitė Mikštai
Lenkimai Lenk.p. Karolina Rumbutytė Benediktas ir Karolina Stonkutė (Стонкусъ) Rumbučiai
Rukai


1887-02-03 MIKULSKIS Feliksas Mikulskis Mykolas ir Kotryna Taujenytė Mikulskiai
Žalgiriai Rozalija Budrytė Juozapas ir Barbora Vičiutė Budriai
Šatraminiai
1841-11-25 MIKULSKIS Juozapas Mikulskis Kazimieras ir Ona Beinoraitė Mikulskiai N Žalgiriai Magdalena Pronckutė Danielius ir Ona Labanauskaitė Pronckai
Šakaliai
1905-07-10 MIKULSKIS Kazimieras Mikulskis Kazimieras ir Ona Poškytė Mikulskiai N Igariai Ona Padleckaitė Antanas ir Ona Kardokaitė Padleckai
Nevočiai
1842-01-27 MIKULSKIS Mykolas Mikulskis Kazimieras ir Ona Beinoraitė Mikulskiai
Daukšiai Kotryna Taujenytė Antanas ir Kotryna Žeimytė Taujeniai
Daukšiai


1917-08-07 MIKUTA Antanas Mikuta Jurgis ir Salomeja Jakštaitė Mikutos
Nevočiai Valerija Malūkaitė Vladislovas ir Marijona Jucytė Malūkai
Palšiai
1923-08-21 MIKUTA Antanas Mikuta Pranciškus ir Magdalena Piekutė Mikutos
Šerkšniai Agota Gadeikytė Pranciškus ir Vincenta Šulcaitė Gadeikiai
Šerkšniai
1850-01-24 MIKUTA Antanas Mikuta (Микуты) Mykolas ir Uršulė Grigalauskaitė Mikutos
Kulaliai Barbora Leliūnaitė (Лелiоновною) Antanas ir Ona Truikytė Leliūnos
Kulaliai
1864-02-11 MIKUTA Antanas Mikuta (Микуты) Mykolas ir Uršulė Kapinskaitė Mikutos
Mosėdis Anastasija Žeimytė Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Šatraminiai
1877-08-25 MIKUTA Feliksas Mikuta Mykolas ir Uršulė Kapinskaitė Mikutos
Daukšiai Barbora Litvinaitė Dovydas ir Barbora Petrošiutė Litvinai
Daukšiai
1852-02-05 MIKUTA Jonas Mikuta Antanas ir Judita Lukšaitė Mikutos
Tauzai Domicėlė Ramanauskaitė (Романовскою) Pranciškus ir Agnė Andriejauskaitė Ramanauskai
Mosėdis
1890-02-06 MIKUTA Jurgis Mikuta Antanas ir Anastasija Žeimytė Mikutos
Mosėdis Salomeja Jakštaitė Juozapas ir Elena Skališiutė Jakštai
Nevočiai
1906-11-26 MIKUTA Kazimieras Mikuta Leonas ir Barbora Galdikaitė Mikutos
Mikulčiai Barbora Paulauskaitė Juozapas ir Leokadija Martinkutė Paulauskai
Kusai
1919-05-25 MIKUTA Kazimieras Mikuta Leonas ir Barbora Galdikaitė Mikutos N Naujukai Ona Kinčiutė Leonas ir Petronėlė Staniutė Kinčiai
Udraliai
1930-01-08 MIKUTA Kazimieras Mikuta Kazimieras ir Barbora Paulauskaitė Mikutos
Mikulčiai Uršulė Žeimytė Kazimieras ir Ona Andrutytė Žeimiai
Šėkai
1874-01-30 MIKUTA Leonas Mikuta Mykolas ir Uršulė Kapinskaitė Mikutos
Naujukai Ona Lipšaitė Jonas ir Anastasija Ramonaitė Lipšai
Šatraminiai
1879-01-16 MIKUTA Leonas Mikuta Mykolas ir Uršulė Kapinskaitė Mikutos N Naujukai Gint.val. Barbora Galdikaitė Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai
Žalgiriai
1904-01-13 MIKUTA Pranciškus Mikuta Leonas ir Ona Lipšaitė Mikutos
Mikulčiai Barbora Litvinaitė Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Litvinai
Daukšiai
1936-05-26 MIKUTA Pranciškus Mikuta Antanas ir Marijona Anužytė Mikutos N Šaučikai Sal. p. Agnė Paulauskaitė Juozapas ir Barbora Montikaitė Paulauskai
Tauzai
1939-02-07 MIKUTA Pranciškus Mikuta Kazimieras ir Barbora Paulauskaitė Mikutos
Mikulčiai Agnė Šakinytė Antanas ir Kotryna Galdikaitė Šakiniai
Budriai
1897-06-08 MIKUTA Pranciškus Mikuta (Микуты) Antanas ir Anastasija Žeimytė Mikutos
Mosėdis Magdalena Piekutė Lizdeikienė Motiejus ir Antanina Markauskaitė Piekai N Šerkšniai


1850-02-14 MIKUTIS Antanas Mikutis (Микутиса) Leonas ir Elžbieta Mikaitytė Mikučiai

Pulcherija Simutytė (Сымутовною) Motiejus ir Barbora Butkutė Simučiai
Daukšiai
1920-05-02 MIKUTIS Jonas Mikutis Antanas ir Monika Žilytė Mikučiai
Šaučikai Anelė Alseikaitė Kazimieras ir Ona Černeckytė Alseikos
Šakaliai
1849-11-22 MIKUTIS Leonas Mikutis (Микутиса) Leonas ir Elžbieta Paulauskaitė Mikučiai
Žalgiriai Rozalija Skersytė Stanislovas ir Elžbieta Dimaitė Skrsiai
Žalgiriai
1929-02-11 MIKUTIS Motiejus Mikutis (Mataušas Mikutis) Antanas ir Monika Žilytė Mikučiai
Šaučikai Salant.par. Magdalena Piekutė Antanas ir Ieva Petrutytė Piekai
Gondlaukė


1889-02-19 MILAŠIUS Jonas Milašius Juozapas ir Ona Klovaitė Milašiai
Rušupiai Sk.p. Barbora Budrikytė Giacintas ir Uršulė Donėlaitė Budrikiai
Igariai
1907-02-13 MILAŠIUS Leonas Milašius Juozapas ir Uršulė Lenkauskaitė Milašiai N Sk.p. Monika Daukintytė Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai
Mos.p.
1937-02-07 MILAŠIUS Juozapas Milašius Leopoldas ir Barbora Mickutė Milašiai
Narvydžiai Sk.p. Amelija Margarita Daukantaitė Juozapas ir Amelija Venslauskaitė Daukantai
ŠatraminiaiMILERIS – MILERIUS1913-10-01 MILERIUS Antanas Milerius Antanas ir Kotryna Raudonytė Mileriai
Kulaliai Valerija Galdikaitė Juozapas ir Petronėlė Mickutė Galdikai
Kernai
1926-05-07 MILERIUS Antanas Milerius Antanas ir Anastasija Bučytė Mileriai
Geldeniai Barst. p. Kotryna Petkutė Jurgis ir Kotryna Bertašiutė Petkai
Ersla
1871-09-21 MILERIUS Jonas Milerius Barboros Mileriutės sūnus
Igariai Ona Šiaulytė Stanislovas ir Agota Burbaitė Šiauliai
Igariai
1841-06-08 MILERIUS Juozapas Milerius Jonas ir Ona Liekytė Mileriai
Prialgava Magdalena Daržinskaitė Juozapas ir Juozapota Baužytė Daržinskai
Prialgava
1933-06-18 MILERIS Kazimieras Mileris Kazimieras ir Bronislova Viščiūnaitė Mileriai
Šliktinė Not.p. Magdalena Ruikaitė Antanas ir Uršulė Litvinaitė Ruikos (Ruika)
Žebrokai
1908-11-25 MILERIUS Leonas Milerius Antanas ir Kotryna Raudonytė Mileriai
Kulai Sk.p. Petronėlė Galdikaitė Juozapas ir Petronėlė Mickutė Galdikai
Kernai
1877-02-07 MILERIUS Pranciškus Milerius Karolis ir Felicijona Šikšniutė Mileriai
Naujukai Sk.p. Aniceta Žvinklytė Leonas ir Barbora Rapalytė Žvinkliai
ŠakaliaiMILINSKAS – MILINSKIS1866-07-11 MILINSKAS Antanas Milinskas Antanas ir Ona Vitkutė Milinskai N Ersla Ona Alšauskaitė Žeimienė Kazimieras ir Barbora Bričkutė Alšauskai N Ersla
1842-05-19 MILINSKAS Antanas Milinskas (Milinskiego) Antanas ir Ona Vitkutė Milinskai
Putkaliai Židik.p. Ona Kazbaraitytė Knystautienė Kazimieras ir Marijona Kasperaitytė Kazbaraičiai N Ersla
1931-02-07 MILINSKIS Jonas Milinskis Petras ir Barbora Rimkutė Milinskiai
Naujukai Ona Šiudeikytė Kazimieras ir Ona Galdikaitė Šiudeikiai
Žebrokai
1924-10-21 MILINSKAS Juozapas Milinskas Juozapas ir Ona Karbauskaitė Milinskai
Laiviai Sal.p. Stanislova Grudzinskaitė Liudvikas ir Petronėlė Pilelytė Grudzinskai
Šniukščiai
1859-02-22 MILINSKAS Petras Milinskas Kazimieras ir Ona Staškutė Milinskai N Vindeikiai Ona Navickaitė Vincentas ir Terezė Zabulytė Navickai
Žalgiriai


1840-11-19 MILIUS Aloyzas Milius Antanas ir Kotryna Kažytė Miliai
Nevočiai Magdalena Žilinskaitė Martinkienė Tomas ir Marijona Dimaitė Žilinskai N Nevočiai
1859-05-26 MILIUS Aloyzas Milius Antanas ir Kotryna Kažytė Miliai N Budriai Uršulė Daržinskaitė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai
1902-11-24 MILIUS Aloyzas Milius Aloyzas ir Apolonija Kusaitė Miliai
Plaušiniai Monika Donėlaitė Jokimas ir Ona Kazlauskaitė Donėlos
Udraliai
1937-05-10 MILIUS Aloyzas Milius Aloyzas ir Monika Donėlaitė Miliai
Plaušiniai Marijona Ramonaitė Kazimieras ir Marijona Giedraitė Ramonai
Mosėdis
1869-05-13 MILIUS Aloyzas Milius Antanas ir Ona Kažytė Miliai
Žebrokai Apolonija Kusaitė Kazimieras ir Elena Narmontaitė Kusai
Gaubės
1889-02-19 MILIUS Antanas Milius Kazimieras ir Barbora Baguckytė Miliai

Eufrosinija Brazdeikytė Adomas ir Ona Gikaraitė Brazdeikiai
Šaukliai
1894-02-15 MILIUS Antanas Milius Kazimieras ir Barbora Baguckytė Miliai N Šaukliai Ona Bertašiutė Antanas ir Matilda Pociutė Bertašiai
Šaukliai
1902-11-12 MILIUS Antanas Milius Antanas ir Ona Daukintytė Miliai
Šakaliai Anastasija Kubilaitė (Кубиласъ) Mykolas ir Barbora Skaraitė Kubilai
Šerkšniai
1922-02-02 MILIUS Antanas Milius Antanas ir Eufrosinija Brazdeikytė Miliai
Šaukliai Julijona Andrijauskaitė Adomauskienė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai N Mikulčiai
1868-11-19 MILIUS Antanas Milius Juozapas ir Pranciška Skliūderytė Miliai
Šaukliai Ona Daukintytė (Довкинтовъ) Kazimieras ir Ona Donėlaitė Daukinčiai
Šaukliai
1866-01-12 MILIUS Feliksas Milius Antanas ir Ona Kažytė Miliai N Šakaliai Anastasija Paulauskaitė Kajetonas ir Monika Liebutė Paulauskai
Daukšiai
1891-02-12 MILIUS Feliksas Milius Feliksas ir Anastasija Paulauskaitė Miliai
Šekai Kotryna Mockutė Kazimieras ir Kotryna Simaitytė Mockai
Palšiai
1848-05-11 MILIUS Feliksas Milius (Myla) Ignotas ir Rozalija Pakulytė Miliai
Kernai Barbora Kazbaraitytė (Kazbarowiczowna) Juozapas ir Ona Kubiliutė Kazbaraičiai
Mosėdis
1853-06-21 MILIUS Ignotas Milius Ignotas ir Rozalija Pakulytė Miliai N Kernai Agota Tilškytė Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai
Virbalai
1906-01-24 MILIUS Ignotas Milius Feliksas ir Anastasija Paulauskaitė Miliai
Žalgiriai Barbora Jonkutė Petras ir Ona Šiudeikytė Jonkai
Naujukai
1932-11-22 MILIUS Ignotas Milius Ignotas ir Barbora Jonkutė Miliai
Naujukai Barbora Baužytė Norbertas ir Magdalena Riepšaitė Baužiai
Naujukai
1854-01-12 MILIUS Jonas Milius Antanas ir Kotryna Leilionaitė Miliai
Šaukliai Magdalena Kaunaitė (Кавновною) Pranciškus ir Veronika Milašiutė Kaunai
Šaukliai
1892-01-28 MILIUS Jonas Milius Veronikos, Juozapo d. sūnus
Šaukliai Lotryna Bėrontaitė Juozapas ir Kotryna Liutkutė Bėrontai
Šaukliai
1906-10-29 MILIUS Jonas Milius Aloyzas ir Apolonija Kusaitė Miliai
Plaušiniai Uršulė Griciutė Feliksas ir Cecilija Zubaitė Griciai
Budriai
1863-01-22 MILIUS Juozapas Milius Juozapas ir Kotryna Ruikaitė Miliai N Šaukliai Kotryna Meškytė Lenkaitienė Kazimieras ir Barbora Statkutė Meškiai N Šaukliai
1925-02-18 MILIUS Juozapas Milius Antanas ir Ona Bertašiutė Miliai
Mikulčiai Veronika Andriejauskaitė Galdikienė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai N Mikulčiai
1936-01-16 MILIUS Juozapas Milius Antanas ir Anastasija Kubiliutė Miliai
Šaukliai Bronislova Eidėjutė Pranciškus ir Amelija Staniutė Eidėjai
Šaukliai
1873-07-02 MILIUS Jurgis Milius Antanas ir Ona Kažytė Miliai
Krakės Monika Dvarionaitė Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai
Rukai
1919-06-24 MILIUS Kazimieras Milius Kazimieras ir Uršulė Galdikaitė Miliai
Šakaliai Amelija Jablonskytė Marcelinas ir Antanina Venckutė Jablonskiai
Šakaliai
1924-03-02 MILIUS Kazimieras Milius Jonas ir Ona Gasauskaitė Miliai
Šaukliai Aleksandra Beniušytė Juozapas ir Elžbieta Stonkutė Beniušiai
Bratikai
1884-02-14 MILIUS Kazimieras Milius Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai Uršulė Galdikaitė Martynas ir Uršulė Gvazdžiauskaitė
Šakaliai
1844-01-25 MILIUS Kazimieras Milius (Myla) Antanas ir Kotryna Leilionaitė Miliai
Šaukliai Petronėlė Šiaulytė Mykolas ir Petronėlė Bertašiutė Šiauliai
Šaukliai
1848-01-20 MILIUS Kazimieras Milius (Myla) Jonas ir Viktorija Ruikaitė Miliai
Tuzai Gint.p. Barbora Baguckytė Stanislovas ir Morta Andriejauskaitė Baguckiai
Igariai
1876-11-22 MILIUS Pranciškus Milius Pranciškus ir Monika Strakšaitė Miliai
Kulaliai Monika Karbauskaitė Dominykas ir Magdalena Brasaitė Karbauskai
Kulaliai
1849-11-08 MILIUS Vykintas Milius Antanas ir Kotryna Leilionaitė Miliai
Šaukliai Pranciška Barkauskaitė Steponas ir Kotryna Tubinaitė Barakauskai
Šaukliai


1874-05-15 MILTINIS Feliksas Miltinis Antanas ir Ona Dekigonytė Miltiniai
Kruopiai Plat.p. Ona Vaserytė Feliksas ir Uršulė Tamošauskaitė Vaseriai
Igariai


1857-02-17 MIMGAUDAS Jokimas Mimgaudas (Минговда) Pranciškus ir Elena Tamošauskaitė Mimgaudai
Naujukai Rozalija Kavarzaitė (Каварзовною) Motiejus ir Ona Antanauskaitė Kavarzos
Naujukai
1872-05-16 MIMGAUDAS Juozapas Mimgaudas (Минговда) Antanas ir Marijona Budrytė Mimgaudai
Žalgiriai Rozalija Laukytė Šopienė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai N Šerkšniai
1883-02-22 MIMGAUDAS Leonas Mimgaudas (Мимговда) Jokimas ir Rozalija Kavarzaitė Mimgaudai
Naujukai Ona Mosteikaitė Aloyzas ir Petronėlė Vaitkutė Mosteikos
Šaukliai
1923-04-14 MIMGAUDAS Mykolas Mimgaudas (Mimgauda) Juozapas ir Ona Kaunackytė Mimgaudai
Naujukai Ona Skruibytė Feliksas ir Monika Galdikaitė Skruibiai
Mikulčiai
1848-02-22 MIMGAUDAS Mykolas Mimgaudas (Mymgaudia) Antanas ir Marijona Butrimaitė Mimgaudai
Kalviai Lenk.p. Kolumba Laukytė Viktorinas ir Kolumba Kavarzaitė Laukiai
Kulaliai


1919-02-25 MINEIKIS Jonas Mineikis Kazimieras ir Konstancija Donėlaitė Mineikiai
Skuodas Magdalena Butkutė Dominykas ir Kunegunda Gelžinytė Butkai
Daukšiai
1924-01-29 MINEIKIS Jonas Mineikis Klemensas ir Viktorija Puškoriutė Mineikiai
Daukšiai Ona Dabrytė Antanas ir Ona Vičiutė Dabriai
Ersla
1922-01-29 MINEIKIS Pranciškus Mineikis Aleksandras ir Barbora Paulauskaitė Mineikiai
Rušupiai Sk.p. Domicėlė Kubilaitė Petras ir Ona Viršilaitė Kubilai (Kubilas)
Rukai
1870-02-22 MINEIKIS Pranciškus Mineikis Dominykas ir Barbora Kairytė Mineikiai
Ersla Monika Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilaliai


1933-01-31 MIŠEIKIS Konstantinas Mišeikis Vincentas ir Pranciška Jonkutė Mišeikiai
Šaukliai Magdalena Miliutė Jonas ir Ona Gasauskaitė Miliai
ŠaukliaiMOCKUS – MACKEVIČIUS1905-02-08 MOCKUS Albinas Mockus Kazimieras ir Uršulė Niuniavaitė Mockai
Ersla Ona Daržinskaitė Pranciškus ir Barbora Zubaitė Daržinskai
Nevočiai
1933-02-27 MOCKUS Albinas Mockus Albinas ir Ona Daržinskaitė Mockai
Ersla Ona Simutytė Kazimieras ir Barbora Šemetaitė Simučiai
Ersla
1905-02-15 MOCKUS Albinas Mockus (Моцкевича) Leonas ir Anelė Kubiliutė Mockai
Barstyčiai Kalv..p. Ona Alšauskaitė Juozapas ir Kotryna Andrutytė Alšauskai
Žebrokai
1920-04-15 MOCKUS Antanas Mockus Leonas ir Agnė Šmitaitė Mockai
Paluknė, Sk.p. Ieva Laukytė Jonas ir Magdalena Venslauskaitė Laukiai
Virbalai
1934-02-08 MOCKUS Antanas Mockus Pranciškus ir Ona Šimkutė Mockai
Virbalai Bronislova Sėlenytė Konstantinas ir Elena Šarvaitė Sėleniai
Naujukai
1852-01-22 MOCKUS Antanas Mockus Pranciškus ir Elena Dimaitė Mockai
Paluknė Sk.p. Barbora Intaitė Dobrovolskienė Juozapas ir Elena Baublytė Intos N Gaubės
1867-02-26 MOCKUS Antanas Mockus Pranciškus ir Elena Dimaitė Mockai N Gaubės Felicijona Venslauskaitė Kazimieras ir Ona Griciutė Venslauskai
Žalgiriai
1881-11-24 MOCKUS Antanas Mockus Antanas ir Giacinta Baguckytė Mockai
Nevočiai Rozalija Kairytė Jurgis ir Kotryna Šerkšnytė Kairiai
Krakės
1935-02-27 MOCKUS Feliksas Mockus Pranciškus ir Monika Pabrėžaitė Mockai
Daukšių Medsėdžiai Antanina Žuolytė Antanas ir Ona Butkutė Žuoliai
Daukšiai
1914-05-20 MOCKUS Jonas Mockus Kazimieras ir Kotryna Simaitytė Mockai
Palšiai Albertina Pilibaitytė Jonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1920-11-21 MOCKUS Jonas Mockus Leonas ir Agnė Šmitaitė Mockai
Paluknė, Sk.p. Amelija Tuškaitė Melitonas ir Anelė Zubaitė Tuškos
Krakės
1907-06-03 MOCKUS Juozapas Mockus Juozapas ir Barbora Kinčiutė Mockai
Naujukai Kazimiera Klovaitė Antanas ir Petronėlė Kaupaitė Klovos
Naujukai
1867-02-21 MOCKUS Juozapas Mockus Petras ir Pranciška Bričkutė Mockai
Palšiai Barbora Kinčiutė Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai
1851-02-13 MOCKUS Juozapas Mockus (Мацкевича) Pranciškus ir Elena Dimaitė Mockai
Paluknė Sk.p. Ona Budrikytė Bonifacas ir Matilda Dargytė Budrikiai
Gaubės
1844-06-06 MOCKUS Jurgis Mockus (Mackiewicza) Jurgis ir Barbora Tamošauskaitė Mockai
Lenk.p. Kunegunda Kubilaitė Jonas ir Barbora Simaitytė Kubilai
Ledžiai
1900-06-11 MOCKUS Kazimiras Mockus Adomas ir Joana Mitkutė Mockai (Моцкусовъ) N Burniškės Mos.p. Barbora Jonušaitė Skutulienė Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai N Ersla
1888-02-09 MOCKUS Leonas Mockus Jurgis ir Kunegunda Kubiliutė Mockai
Paluknė, Sk.p. Anastasija Jablonskytė Nikodemas ir Anastasija Daukontaitė Jablonskiai
Šakaliai
1898-07-05 MOCKUS Leonas Mockus Jurgis ir Kunegunda Kubiliutė Mockai N Paluknė, Sk.p. Agnė Šmitaitė Tadas ir Domicėlė Skurvydaitė Šmitos
Kernai
1927-02-24 MOCKUS Pranciškus Mockus Tadas ir Barbora Žvinklytė Mockai
Rukai Marijona Kuprytė Kazimieras ir Uršulė Kontrimaitė Kupriai
Rukai
1895-02-07 MOCKUS Tadas Mockus Antanas ir Giacinta Baguckytė Mockai
Nevočiai Barbora Žvinklytė Kazimieras ir Pranciška Jakštaitė Žvinkliai
Kulaliai
1922-09-10 MOCKUS Tadas Mockus Tadas ir Barbora Žvinklytė Mockai
Rukai Anastasija Preibytė Stanislovas ir Barbora Narvilaitė Preibiai
Rukai


1843-11-23 MONCEVIČIUS Leonardas Moncevičius (Moncewicza) Jonas ir Magdalena Šimkutė Moncevičiai
Telšiai Domicėlė Raubickaitė (Rowbicka) Juozapas ir Marijona Jogaudaitė Raubickai
Mosėdis
1890-02-06 MONCEVIČIUS Leonas Moncevičius (Монцевича) Leonas ir Apolonija Pikturnaitė Moncevičiai
Mončiai, Grūšlaukės p. Monika Plaušinytė Antanas ir Barbora Šedvydytė Plaušiniai
Daukšiai
1926-02-14 MONCEVIČIUS Vitoldas Moncevičius Leonas ir Monika Plaušinytė Moncevičiai
Mončiai, Grūšlaukės p. Terezė Viršilaitė Jeronimas ir Barbora Šedvydytė Viršilos
Žalgiriai


1847-02-02 MONČYS Jonas Mončys (Monczia) Mykolas ir Petronėlė Cibirikaitė Mončiai
Ersla Pranciška Bružaitė Antanauskienė Vincentas ir Marijona Peknieriutė Bružai N Gondlaukė
1847-06-10 MONČYS Jonas Mončys (Monczia) Jokimas ir Klara Graužaitė Mončiai
Šerkšniai Ona Veitaitė Kazimieras ir Benedikta Šmitaitė Veitai
Šerkšniai
1842-10-20 MONČYS Juozapas Mončys (Moncewicza) Jonas ir Magdalena Žvaginytė Mončiai N Krakės Barbora Skrabauskaitė (Skrobowska) Baltramiejus ir Pranciška Sėlenytė Skrabauskai
Krakės
1873-01-31 MONČYS Jurgis Mončys (Мончиса) Mykolas ir Marijona Dvarionaitė Mončiai
Ersla Monika Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckytė
Mikulčiai
1878-02-08 MONČYS Povilas Mončys (Мончюса) Jeronimas ir Valerija Knystautaitė Mončiai
Derkinčiai Šat.p. Matilda Šakinytė Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai
Žebrokai
1840-10-22 MONČYS Tadas Mončys (Moncewicza) Tadas ir Plačida Zavalytė Mončiai
Krakės Anelė Tilškytė Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai
Virbalai


1873-05-23 MONSEIKA Steponas Monseika Juozapas ir Barbora Dobrovolskytė Monseikos
Notėnai Gint.p. Ona Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Šniukščiai


1920-08-17 MONSTVILAS Antanas Monstvilas Vykintas ir Rozalija Baltrutytė Monstvilos
Mosėdis Barbora Lizdeikytė Kazimieras ir Magdalena Piekutė Lizdeikiai
Šerkšniai
1934-02-05 MONSTVILAS Antanas Monstvilas Vykintas ir Rozalija Baltrutytė Monstvilos N Mosėdis Balbina Smulkytė Leonas ir Barbora Kniežaitė Smulkiai
Mosėdis
1896-01-16 MONSTVILAS Antanas Monstvilas (Монствила) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Krakės Barbora Kubiliūtė Žvinklienė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai N Kusai
1852-01-22 MONSTVILAS Jeronimas Andrius Monstvilas (Монствилы) Ignotas ir Marijona Jakavičiutė Monstvilos
Kubiliškė Sk.p. Barbora Gečaitė Kubilienė (Гячiовъною Кубиловою) Antanas ir Juozapota Žvinklytė Gečai N Budriai
1897-02-18 MONSTVILAS Jonas Monstvilas (Монствила) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos N Krakės Amelija Skersytė Juozapas ir Konstancija Mockutė Skersiai
Mosėdis
1909-02-08 MONSTVILAS Jonas Monstvilas (Монствиласа) Jonas ir Ona Ruzgailaitė Monstvilos
Krakės Elena Zubaitė Kazimieras ir Elena Pilibaitytė Zubės
Krakės
1929-02-06 MONSTVILAS Konstantinas Monstvilas Jonas ir Amelija Skersytė Monstvilos
Krakės Ona Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Burbaitė Niuniavos
Ersla
1840-02-25 MONSTVILAS Pranciškus Monstvilas (Monstwily) Pranciškus ir Barbora Petrikaitė Monstvilos
Mos.parap. Ona Šiudeikytė Mykolas ir Barbora Adomauskaitė Šiudeikiai
Mos.p.
1885-02-03 MONSTVILAS Vykintas Monstvilas (Моствилла) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Krakės Rozalija Baltrutytė Antanas ir Pranciška Dargytė Baltručiai
Krakės


1892-11-10 MONTIKAS Antanas Montikas Juozapas ir Agnė Pučinskaitė Montikai
Ersla Ona Ronkytė Dovydas ir Petronėlė Rimkutė Ronkiai
Kernai
1857-11-19 MONTIKAS Juozapas Montikas Antanas ir Barbora Stonkutė Montikai
Šaukliai Agnė Pučinskaitė Jonas ir Regina Kentraitė Pučinskai
Šaukliai
1894-01-11 MONTIKAS Juozapas Montikas Juozapas ir Agnė Pučinskaitė Montikai
Šaukliai Domicėlė Abrutytė Izidorius ir Teklė Anužytė Abručiai

1924-07-08 MONTIKAS Juozapas Montikas Juozapas ir Domicėlė Abrutytė Montikai
Šaukliai Barbora Leilionaitė Andrutienė Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai N Šaukliai


1874-04-23 MOSTEIKA Aleksandras Mosteika Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos
Šaukliai Monika Beinoraitė Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinoriai
Žebrokai
1919-02-25 MOSTEIKA Aleksandras Mosteika Kazimieras ir Marijona Mosteikos
Šaukliai Kotryna Abrutytė Mykolas ir Barbora Zubaitė Abručiai
Budriai
1843-06-21 MOSTEIKA Antanas Mosteika Ignotas ir Magdalena Bėrontaitė Mosteikos
Šaukliai Antanina Tamošauskaitė Stirblienė Gasparas ir Marijona Jonkutė Tamošauskiai N Šaukliai
1842-11-24 MOSTEIKA Pranciškus Mosteika Bonifacas ir Kotryna Rimkutė Mosteikos
Šaukliai Ona Adomauskaitė Mykolas ir Barbora Kuprytė Adomauskai
Mikulčiai
1865-05-19 MOSTEIKA Pranciškus Mosteika Jonas ir Ona Šeputytė Mosteikos
Daukšiai Anastasija Jurevičiutė Antanas ir Eleonora Grigevičiutė Jurevičiai
Daukšiai


1891-01-08 MOTIEJAUSKAS Aleksandras Motiejauskas Antanas ir Monika Meškytė Motiejauskai
Žalgiriai Barbora Simutytė Juozapas ir Monika Merkelytė Simučiai
Naujukai
1907-07-29 MOTIEJAUSKAS Antanas Motiejauskas Jonas ir Magdalena Kripaitė Motiejauskai (Kriginaitė?)
Šakaliai Ona Litvinaitė Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Litvinai
Daukšiai
1847-04-27 MOTIEJAUSKAS Dominykas Motiejauskas (Maciejewskiego) Jurgis ir Rožė Žeimytė Motiejauskai
Šakaliai Anastasija Bėrontaitė Alpienė Antanas ir Petronėlė Jurkšaitė Bėrontai N Daukšiai
1843-01-12 MOTIEJAUSKAS Jonas Motiejauskas Dovydas ir Petronėlė Galdikaitė Motiejauskai
Kernai Elena Ložytė Juozapas ir Elžbieta Vaitkutė Ložiai
Kernai
1852-11-25 MOTIEJAUSKAS Jonas Motiejauskas Jurgis ir Rožė Žeimytė Motiejauskai
Daukšiai Ona Gvazdžiauskaitė Pranciškus ir Ona Končiutė Gvazdžiauskai
Daukšiai
1934-06-19 MOTIEJAUSKAS Jonas Motiejauskas Jonas ir Magdalena Kriginaitė Motiejauskai N Paluknė, Sk.p. Marijona Narvilaitė Pranciškus ir Marijona Endrėkutė Narvilai
Budriai
1888-01-26 MOTIEJAUSKAS Mykolas Motiejauskas (Мотеевского) Jonas ir Elena Ložytė Motiejauskai
Šakaliai Ona Gedminaitė Juozapas ir Monika Buivydaitė Gedminai
Šakaliai
1883-02-15 MOTIEJAUSKAS Tadas Motiejauskas Dominykas ir Kotryna Pilibaitytė Motiejauskai
Daukšiai Apolonija Kazbaraitytė Antanas ir Apolonija Baužytė Kazbaraičiai
Daukšiai
1913-02-19 MOTIEJAUSKAS Tadas Motiejauskas Tadas ir Apolonija Kazbaraitytė Motiejauskai
Daukšiai Magdalena Jonkutė Juozapas ir Agnė Bružaitė Jonkai
Igariai


1853-01-13 MOTUZAS Juozapas Motuzas (Мотуза) Stanislovas ir Elena Vaškytė Motuzos
Naujukai Anastasija Galdikaitė Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai
Naujukai


1869-06-24 MOTUŽIS Kazimieras Motužis (Мотужиса) Pranciškus ir Barbora Apeikytė Motužiai
Pesčiai Sal.p. Uršulė Kuprytė Strakšienė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai N Šniukščiai
1935-06-06 MOTUŽIS Leonas Motužis Antanas ir Barbora Paulauskaitė Motužiai
Daukšių Medsėdžiai Veronika Eidėjutė Ignotas ir Ona Jablonskytė Eidėjai
Palšiai
1929-02-10 MOTUŽIS Pranciškus Motužis (Matužys) Antanas ir Barbora Paulauskaitė Motužiai
Daukšiai Ona Jablonskytė Eidiejienė Marcelinas ir Antanina Venckutė Jablonskiai N Palšiai