Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

Š1840-09-01 Š. (neįskaitoma) Kazimieras Š. Mykolas ir Marijona Baroneckytė Š.
Šerkšniai Elena Šakinytė Intienė Antanas ir Cecilija Tamošauskaitė Šakiniai N Budvietė


1913-02-24 ŠAKALYS Mykolas Šakalys Mykolas ir Barbora Paulauskaitė Šakaliai
Mikulčiai Monika Abdulskytė Pranciškus ir Ieva Gurauskaitė Abdulskiai
Skuodas
1893-08-17 ŠAKALYS Petras Šakalys Stanislovas ir Barbora Žemelytė Šakaliai
Šarkė Sk.p. Antanina Valantinaitė Antanas ir Monika Ronkytė Valantinai1892-02-04 ŠAKINIS Aleksandras Šakinis Jonas ir Barbora Šakiniai
Daukšiai Ona Galdikaitė Julijonas ir Ona Šoraitė Galdikai
Daukšiai
1935-11-06 ŠAKINIS Aleksandras Šakinis Aleksandras ir Uršulė Petrošiutė Šakiniai N Žebrokai Pranciška Kuprytė Kazimieras ir Uršulė Kontrimaitė Kupriai
Žebrokai
1880-01-23 ŠAKINIS Aleksandras Šakinis Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai
Žebrokai Magdalena Laukytė Feliksas ir Uršulė Bagdonaitė Laukiai
Krakės
1881-02-22 ŠAKINIS Aleksandras Šakinis Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai N Žebrokai Uršulė Petrošiutė Jonas ir Uršulė Šimkutė Petrošiai
Plaušiniai
1859-02-10 ŠAKINIS Antanas Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Budriai Konrada Plaušinytė Jurgis ir Barbora Grigevičiutė Plaušiniai
Kusai
1892-11-24 ŠAKINIS Antanas Šakinis Antanas ir Konrada Plaušinytė Šakiniai
Budriai Viktorija Eidiejutė Jurgis ir Felicijona Daukantaitė Eidiejai
Mos.p.
1857-01-22 ŠAKINIS Antanas Šakinis (Шатиницъ) Pranckškus ir Klara Dimaitė Šakiniai
Plaušiniai Uršulė Piekutė Jonas ir Rozalija Mačernytė Piekai
Plaušiniai
1847-01-27 ŠAKINIS Bonifacas Šakinis (Szakinia) Pranciškus ir Klara Dimaitė Šakiniai N Kusai Anelė Baužytė Antanas ir Uršulė Laukytė Baužiai
Kusai
1858-02-02 ŠAKINIS Jonas Šakinis Antanas ir Veronika Bagdonaitė Šakiniai
Virbalai Barbora Gurauskaitė Kazimieras ir Julijona Virkšaitė Gurauskai
Virbalai
1905-02-27 ŠAKINIS Jonas Šakinis Jonas ir Anelė Paulauskaitė Šakiniai
Mosėdis Petronėlė Beniušytė Beniušienė Juozapas ir Petronėlė Narvilaitė Beniušiai N Kulaliai
1919-11-27 ŠAKINIS Jonas Šakinis Jonas ir Ona Paulauskaitė Šakiniai N Kulaliai Ona Jakštaitė Pranciškus ir Kotryna Gegužytė Jakštai
Kulaliai
1844-07-04 ŠAKINIS Juozapas Šakinis Aloyzas ir Ona Lukaitė Šakiniai (Lukow Szakiniow)
Virbalai Petronėlė Jakubauskaitė (Jakubowiczowna) Motiejus ir Petronėle Adomauskaitė Jakubavičiai

1868-02-11 ŠAKINIS Juozapas Šakinis Juozapas ir Petronėlė Jakubauskaitė Šakiniai
Nevočiai Domicėlė Taujenytė Jonas ir Kotryna Mileraitė Taujeniai
Erlėnai Sal.p.
1853-01-27 ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Juozapas ir Barbora Domkutė Šakiniai
Tauzai Petronėlė Paulauskaitė Antanas ir Elena Bružaitė Paulauskai
Tauzai
1868-11-05 ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Šakaliai Monika Jaškutė (Яшковною) Antanas ir Kotryna Valatkaitė Jaškai
Šakaliai
1879-02-11 ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai N Mediniai Lenk.p. Cecilija Kaubraitė Povilas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubrės
Šaukliai
1906-04-30 ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Jonas ir Ona Paulauskaitė Šakiniai
Mosėdis Monika Laukytė Juozapas ir Elena Pauliukaitė Laukiai
Mosėdis
1910-02-23 ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Aleksandras ir Uršulė Petrošiutė Šakiniai
Žebrokai Rozalija Gurauskaitė Mykolas ir Vincenta Valatkaitė Gurauskai
Žebrokai
1888-03-01 ŠAKINIS Leonas Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Mosėdis Karolina Gedvilaitė Jokimas ir Ona Mikulskytė Gedvilai
Židikiai
1886-01-14 ŠAKINIS Mikalojus Šakinis Magdalenos Šakinytės sūnus
Mikulčiai Barbora Paulauskaitė Kajetonas ir Monika Liebutė Paulauskai
Kusai
1924-09-06 ŠAKINIS Mykolas Šakinis Aleksandras ir Uršulė Petrošiutė Šakiniai
Žebrokai Kazimiera Kuprytė Kazimieras ir Uršulė Kontrimaitė Kupriai
Rukai
1892-02-04 ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Juozapas ir Domicėlė Taujenytė Šakiniai
Nevočiai Amelija Strazdauskaitė Antanas ir Uršulė Alseikaitė Strazauskai
Mosėdis
1910-01-19 ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Juozapas ir Domicėlė Pakulytė Šakiniai
Nevočiai Uršulė Alseikaitė Kazimieras ir Ona Černeckytė Alseikos
Daukšiai
1912-01-17 ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Aleksandras ir Magdalena Laukytė Šakiniai
Šerkšniai Pranciška Viščiūnaitė Petras ir Uršulė Juozaitytė Viščiūnos
Šerkšniai
1912-05-15 ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Juozapas ir Petronėlė Jakubauskaitė Šakiniai N Nevočiai Ona Šiudeikytė Jonas ir Uršulė Jonkutė Šiudeikiai
Baksčiai
1936-05-13 ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Mykolas ir Monika Abdulskytė Šakiniai
Šatraminiai Agnė Alseikaitė Jonas ir Uršulė Griciutė Alseikos
Gondlaukė
1879-01-30 ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Juozapas ir Petronėlė Jakubauskaitė Šakiniai
Nevočiai Ona Andriejauskaitė Jokimas ir Ona Tubinaitė Andrijauskai
Nevočiai
1933-01-10 ŠAKINIS Rapolas Šakinis Juozapas ir Kotryna Šakiniai
Šakaliai Ona Litvinaitė Jurgis ir Monika Skersytė Litvinai
Daukšiai
1849-11-08 ŠAKINIS Tadas Šakinis Tadas ir Pranciška Intaitė Šakiniai

Monika Jakštaitė Juozapas ir Ona Baguckytė Jakštai
Mosėdis


1908-01-29 ŠAMONSKIS Bonifacas Šamonskis Juozapas ir Ona Milašiutė Šamonskiai
Sal.p. Anastasija Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Polenskytė Galdikai
Sal.p.
1906-01-17 ŠAMONSKIS Juozapas Šamonskis Juozapas ir Ona Milašiutė Šamonskiai
Mikulčiai Konstancija Mikutaitė Leonas ir Barbora Galdikaitė Mikutos
Mikulčiai
1872-01-25 ŠAMONSKIS Jurgis Šamonskis ((Шамонскаго) Antanas ir Elena Kniežaitė Šamonskiai
Ledžiai Ona Katkutė (Катковною) Juozapas ir Monika Rimaitė ? Katkai
Kernai
1938-02-22 ŠAMONSKIS Povilas Šamonskis Bonifacas ir Anastasija Galdikaitė Šamonskiai
Mikulčiai Ona Daukintytė Urbonas ir Zuzana Gagilaitė Daukinčiai
Daukšių Medsėdžiai
1931-02-15 ŠAMONSKIS Vladislovas Šamonskis Petras ir Anastasija Narbutaitė Šamonskiai
Kretinga Ona Gedrimaitė Pranciškus ir Barbora Kniukštaitė Gedrimai
Ledžiai


1843-02-09 ŠARPNICKIS Jonas Šarpnickis Vincentas ir Regina Vaišnoraitė Šarpnickiai
Vindeikiai Antanina Kubiliutė Jonas ir Barbora Petkutė Kubiliai
Mos.p.
1878-02-22 ŠARPNICKIS Jonas Šarpnickis Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickiai
Barviai Šat.p. Petronėlė Silkauskytė Martynas ir Petronėlė Baltrutytė SIlkauskiai
Kulaliai
1885-07-07 ŠARPNICKIS Juozapas Šarpnickis (Шаркинского) Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickiai (Шаркницкихъ)
Žebrokai Ona Klovaitė Antanas ir Rozalija Ronkytė Klovos
Naujukai
1879-06-02 ŠARPNICKIS Kazimieras Šarpnickis Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickiai
Barviai Šat.p. Ona Domarkaitė Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšiai
1933-01-31 ŠARPNICKIS Konstantinas Šarpnickis Petras ir Barbora Berniutė Šarpnickiai
Laumaičiai Šat.p. Antanina Pociutė Juozapas ir Monika Donėlaitė Pociai
Mosėdis
1877-02-07 ŠARPNICKIS Petras Šarpnickis Pranciškus ir Kotryna Griciutė Šarpnickiai
Rukai Rozalija Dvarionaitė Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai
Rukai
1892-02-16 ŠARPNICKIS Petras Šarpnickis Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickiai
Barviai Barbora Berniutė Juozapas ir Petronėlė Miliutė Berniai
Kulaliai
1913-11-17 ŠARPNICKIS Petras Šarpnickis Petras ir Rozalija Dvarionaitė Šarpnickiai
Rukai Anelė Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1921-05-01 ŠARPNICKIS Petras Šarpnickis Kazimieras ir Barbora Gedgaudaitė Šarpnickiai
Mos.p. Ona Kubiliutė Feliksas ir Ona Staigvilasitė Kubiliai (Kubilius)
Mos.p.


1881-09-09 ŠAUKLYS Aleksandras Šauklys Aleksandras ir Magdalena Šimonskytė Šaukliai
Ledžiai Liucija Vaitilaitė Pranciškus ir LiucijaRamzaitė Vaitilos
Ledžiai
1903-11-11 ŠAUKLYS Antanas Šauklys Antanas ir Petronėlė Laureckytė Šaukliai
Lenkimai Ona Jablonskytė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Udraliai
1936-02-24 ŠAUKLYS Jurgis Šauklys Antanas ir Ona Jablonskytė Šaukliai
Lenkimai Magdalena Lukošiutė Antanas ir Magdalena Kubilaitė Lukošiai
Šakaliai
1929-06-23 ŠAUKLYS Leonas Šauklys Leonas ir Magdalena Mockutė Šaukliai
Paluknė, Sk.p. Emilija Jasaitė Jurgis ir Uršulė Bačiutė Jasai
Gaubės


1917-05-13 ŠAULYS Juozapas Šaulys Stanislovas ir Veronika Žalimaitė Šauliai N Baidotai Sal.p. Uršulė Untulytė Jonas ir Elena Valantinaitė Untuliai
Žalgiriai
1929-10-01 ŠAULYS Leonas Šaulys Kazimieras ir Pranciška Razmaitė Šauliai
Mos.p. Barbora Šilgalytė Pranciškus ir Barbora Valančiutė Šilgaliai
Mos.p.
1879-05-13 ŠAULYS Nikodemas Šaulys Kazimieras ir Magdalena Staniutė Šauliai N Kulaliai Pranciška Jonutytė Juozapas ir Barbora Jazbutytė Jonučiai
Kulaliai


1918-10-22 ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai Uršulė Pakulytė Juozapas ir Felicijona Skaraitė Pakuliai
Kernai
1939-06-13 ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis Antanas ir Karolina Daukintytė Šedvydžiai
Daukšių Medsėdžiai Joana Domarkaitė Juozapas ir Veronika Pilibaitytė Domarkai
Palšiai
1897-11-18 ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis Antanas ir Barbora Zubaitė Šedvydžiai
Udraliai Barbora Kubiliutė Daržinskienė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai (Кубилюсовъ) N Udraliai
1899-11-09 ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai Karolina Daukintytė Vitalis ir Konstancija Mažrimaitė Daukinčiai
Naujukai
1846-05-21 ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis (Szedwidia) Petras ir Ona Alšauskaitė Šedvydžiai N Ersla Barbora Zubaitė Motiejus ir Klara Dimaitė Zubės (įraše Veronika)
Nevočiai
1845-01-26 ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis (Szedwidiow) Petras ir Ona Alšauskaitė Šedvydžiai
Ersla Liudvika Bagdonavičiutė Dominykas ir Julijona Daukšaitė Bagdonavičiai
Ersla
1869-06-03 ŠEDVYDIS Dominykas Šedvydis Antanas ir Barbora Zubaitė Šedvydžiai
Ersla Anelė Vaškytė Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė Vaškiai
Daukšiai
1865-02-15 ŠEDVYDIS Jonas Šedvydis Antanas ir Ona Šopagaitė Šedvydžiai N Žalgiriai Ona Paulauskaitė Juozapas ir Barbora Žilinskaitė Paulauskai
Daukšiai
1899-11-09 ŠEDVYDIS Juozapas Šedvydis Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai Ona Kazbaravičiutė (Казбаровичевною) Antanas ir Ona Šopagaitė Kazbaravičiai
Daukšiai
1919-02-04 ŠEDVYDIS Juozapas Šedvydis Antanas ir Barbora Kubiliutė Šedvydžiai
Tauzai Kotryna Baužytė Antanas ir Petronėlė Šoblinskaitė Baužiai
Tauzai
1921-01-30 ŠEDVYDIS Juozapas Šedvydis Antanas ir Barbora Kubiliutė Šedvydžiai N Tauzai Eufrosinija Baguckytė Leonas ir Ona Jazbutytė Baguckiai
Mos.p.
1933-01-10 ŠEDVYDIS Jurgis Šedvydis Pranciškus ir Ona Jotkutė Šedvydžiai (įraše Juotkaitė)
Daukšiai Stanislova Narkutė Pranciškus ir Amelija Butkutė Narkai
Daukšiai
1934-02-12 ŠEDVYDIS Jurgis Šedvydis Leonas ir Ona Jazbutytė Šedvydžiai
Sriauptai Lenk.p. Bronislova Šiudeikytė Antanas ir Uršulė Riepšaitė Šiudeikiai
Šatraminiai
1854-02-03 ŠEDVYDIS Leonas Šedvydis Mikalojus ir Elena Černeckytė Šedvydžiai
Žemytė Lenk.p. Magdalena Kubiliutė Šmitienė Jonas ir Antanina Jonkutė Kubiliai N *
1889-01-30 ŠEDVYDIS Leonas Šedvydis Leonas ir Ona Daukantaitė Šedvydis
Straupai Gint.p. Ona Jazbutytė Jonas ir Ona Vaitelaitė Jazbučiai
Virbalai
1936-02-18 ŠEDVYDIS Mykolas Šedvydis Juozapas ir Ona Kazbaravičiutė Šedvydžiai
Šatraminiai Rozalija Jakštaitė Petras ir Rozalija Mikutaitė Jakštai
Mosėdis
1906-02-07 ŠEDVYDIS Motiejus Šedvydis Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai Ona Jotkutė Juozapas ir Magdalena Kapinskaitė Jotkai
Krakės
1865-05-19 ŠEDVYDIS Motiejus Šedvydis Motiejus ir Barbora Budreckytė Šedvydžiai
Daukšiai Rozalija Paulauskaitė Karolis ir Ona Petrauskaitė Paulauskai
Daukšiai
1933-02-07 ŠEDVYDIS Pranciškus Šedvydis Pranciškus ir Ona Jotkutė Šedvydžiai (įraše Jodkaitė)
Daukšiai Ona Litvinaitė Antanas ir Ona Paulauskaitė Litvinai
Daukšiai
1868-11-26 ŠEDVYDIS Pranciškus Šedvydis Pranciškus ir Terezė Želvytė Šedvydai
Žalgiriai Anastasija Staniūtė Dovydas ir Leokadija Skersytė Staniai
Šakaliai


1881-02-10 ŠEMETA Albertas Šemeta Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos
Igariai Ona Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšai
Ersla
1901-02-06 ŠEMETA Dominykas Šemeta Ignotas ir Julijona Zaburaitė Šemetos
Skuodas Ona Skersytė Laurynas ir Ona Vaškytė Skersiai
Budriai
1842-11-24 ŠEMETA Jonas Šemeta Pranciškus ir Viktorija Tuzaitė Šemetos
Mos.parap. Barbora Gurauskaitė Dovydas ir Antanina Milinskaitė Gurauskai
Daukšiai
1856-10-09 ŠEMETA Jonas Šemeta Pranciškus ir Viktorija Tuzaitė Šemetos N Mosėdis Felicijona Laureckytė Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Giršiniai
1903-05-26 ŠEMETA Juozapas Šemeta Albertas ir Ona Riepšaitė Šemetos
Igariai Ona Jonkutė Antanas ir Barbora Zobėliusitė Jonkai
Igariai
1928-11-03 ŠEMETA Juozapas Šemeta Juozapas ir Ona Jonkutė Šemetos
Igariai Stanislova Prialgauskaitė Kazimieras ir Ona Griciutė Prialgauskai
Igariai
1906-06-05 ŠEMETA Kazimieras Šemeta Albertas ir Ona Riepšaitė Šemetos
Igariai Ona Baužytė Feliksas ir Barbora Baužytė Baužiai
Šatraminiai
1934-01-24 ŠEMETA Kazimieras Šemeta Kazimieras ir Rozalija Nevardauskaitė Šemetos
Rukai Magdalena Rumbutytė Benediktas ir Karolina Stonkutė (Стонкусъ) Rumbučiai
Rukai
1936-02-25 ŠEMETA Kazimieras Šemeta Kazimieras ir Ona Baužytė Šemetos
Ersla Agnė Galdikaitė Jonas ir Uršulė Šakinytė Galdikai
Mosėdis
1911-06-15 ŠEMETA Konstantinas Šemeta Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla Uršulė Januškaitė Petras ir Uršulė Zubaitė Januškos
Mikulčiai
1900-02-20 ŠEMETA Leonas Šemeta Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos
Naujukai Domicėlė Valantinaitė Žvaginienė Antanas ir Magdalena Martinkutė Valantinai N Budvietė
1930-02-14 ŠEMETA Leonas Šemeta Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos N Budvietė Ona Luotaitė (Лотисовъ) Leonardas ir Ona Laukytė Luotės
Tėveliai
1867-01-17 ŠEMETA Leonas Šemeta Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos
Ersla Ona Jablonskytė Maniukienė Kazimieras ir Elžbieta Budrytė Jablonskiai N Žebrokai
1903-05-04 ŠEMETA Motiejus Šemeta Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla Barbora Šmotaitė Jurgis ir Vincenta Vaidilaitė Šmotai
Rukai
1905-02-03 ŠEMETA Motiejus Šemeta Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos (įraše Шмитовной Шеметовъ) N Ersla Anastasija Bertašiutė Žuolienė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai N Šaukliai
1867-10-24 ŠEMETA Motiejus Šemeta Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos
Ersla Barbora Žeimytė Juozapas ir Ona Alšauskaitė Žeimiai
Ersla
1843-01-12 ŠEMETA Pranciškus Šemeta Pranciškus ir Viktorija Tuzaitė Šemetos
Žebrokai Petronėlė Eidėjutė Razmienė Tomas ir Brigita Vasiliauskaitė Eidėjai N Palaukiai
1844-11-27 ŠEMETA Pranciškus Šemeta Pranciškus ir Viktorija Tuzaitė Šemetos N Nevočiai Anastasija Zaburaitė Motiejus ir Barbora Rimkutė Zaburai
Šakaliai
1860-05-31 ŠEMETA Pranciškus Šemeta Antanas ir Uršulė Liaudanskytė Šemetos
Yl.p. Liutgarda Buivydaitė Paulauskienė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai N RukaiŠEPULIS ar ŠEPUTIS1875-11-16 ŠEPULIS Antanas Šepulis (Шепулиса) Bonifacas ir Juozapota Alšauskaitė Šepuliai (įraše Ольшевскихъ Шепулiовъ)
Žalgiriai Barbora Skersytė Jeronimas ir Magdalena Alpaitė Skersiai
Žalgiriai
1889-02-07 ŠEPULIS Jonas Šepulis (įraše Шепутиса) Motiejus ir Matilda Lindenytė Šepuliai
Mikulčiai Barbora Andrijauskaitė Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andrijauskai
Udraliai
1854-02-09 ŠEPULIS Mikalojus Šepulis (Шепулиса) Bonifacas ir Juozapota Alšauskaitė Šepuliai (įraše Шолковскихъ Шепулiовъ)
Sal.p. Julijona Motuzaitė (Мотузовною) Stanislovas ir Elena Vaškytė Motuzos
Naujukai
1846-09-10 ŠEPULIS Motiejus Šepulis (Szepula) Mykolas ir Ona Simutytė Šepuliai
Žalgiriai Matilda Lindenytė (Lendynowna) Jonas ir Magdalena Baguckytė Lindeniai
Žalgiriai
1889-01-10 ŠEPUTIS Pranciškus Šeputis Ignotas ir Julijona Zaburaitė Šepučiai
Šakaliai Barbora Daukantaitė Motiejus ir Rozalija Kairytė Daukantai
Šakaliai


1857-01-29 ŠERAS Adomas Šeras (Шересъ) Simonas ir Barbora Šiudeikytė Šerai (Шересовъ)

Magdalena Mikaitytė Izidorius ir Juozapota Rumbutytė Mikaičiai
Mosėdis


1876-02-11 ŠIAUDINIS Jonas Šiaudinis Liudvikas ir Monika Kairytė Šiaudiniai
Nevočiai Ona Veitaitė Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitos
Šerkšniai
1894-01-18 ŠIAUDINIS Kazimieras Šiaudinis Liudvikas ir Monika Kairytė Šiaudiniai
Nevočiai Ona Petrošiutė Kubilienė Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai N Tauzai
1907-01-16 ŠIAUDINIS Kazimieras Šiaudinis Liudvikas ir Monika Kairytė Šiaudiniai N Tauzai Ona Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Antanauskaitė Šiudeikiai
Mosėdis
1866-01-26 ŠIAUDINIS Liudvikas Šiaudinis Feliksas ir Pranciška Baužytė Šiaudiniai N Nevočiai Uršulė Jakubauskaitė (Якубовскою) Mykolas ir Ona Kosauskaitė Jakubauskai
Nevočiai
1845-02-20 ŠIAUDINIS Liudvikas Šiaudinis (Szawdynskich) Feliksas ir Pranciška Baužytė Šiaudiniai
Giršiniai Monika Kairytė (Kajrewiczowna) Tadas ir Magdalena Klovaitė Kairiai
Giršiniai
1927-05-31 ŠIAUDINIS Pranciškus Šiaudinis Kazimieras ir Ona Šiudeikytė Šiaudiniai
Tauzai Ona Baltrutytė Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Baltručiai
Baksčiai


1900-02-15 ŠIAULYS Juozapas Šiaulys Stanislovas ir Karolina Žalimaitė Šiauliai
Baidotai Sal.p. Ona Mačernytė Antanas ir Emilija Gudaitė Mačerniai
Mosėdis
1842-11-03 ŠIAULYS Juozapas Šiaulys (Szaula) Mykolas ir Petronėlė Bertašiutė Šiauliai
Šaukliai Magdalena Razmaitė Bonifacas ir Magdalena Donėlaitė Razmai
Kulaliai
1866-09-21 ŠIAULYS Kazimieras Šiaulys Juozapas ir Magdalena Razmaitė Šiauliai
Šaukliai Ona Šimonskytė Klanienė Antanas ir Antanina Mosteikaitė Šimonskiai N Daukšiai
1846-10-29 ŠIAULYS Simonas Šiaulys (Szawla) Stanislovas ir Agota Burbaitė Šiauliai
Šaukliai Uršulė Vyniautaitė Martynas ir Elžbieta Markaitytė Vyniautai
IgariaiŠIDEIKIS žiūrėti ŠIUDEIKIS


ŠIEMA taip pat žiūrėti ŠIMA1932-02-07 ŠIEMA Antanas Šiema Mykolas ir Anastasija Girdvainytė Šiemos
Rukai Stanislova Laukytė Jonas ir Magdalena Venslauskaitė Laukiai
Virbalai
1939-02-07 ŠIEMA Jonas Šiema Jonas ir Barbora Višniauskaitė Šiemos
Narvydžiai Sk.p. Anelė Kažytė Jurgis ir Anastasija Daniutė Kažiai
Tauzai
1901-02-06 ŠIEMA Juozapas Šiema Juozapas ir Rozalija Vaitkutė Šiemos N Šaučikai Sal.p. Barbora Baguckytė Tadas ir Barbora Kleinauskaitė Baguckiai
Nevočiai
1897-11-23 ŠIEMA Kazimieras Šiema Antanas ir Veronika Jurgutytė Šiemos N Šaučikai Sal.p. Petronėlė Vaitkutė Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Vaitkai
Šniukščiai
1914-02-16 ŠIEMA Kazimieras Šiema Jonas ir Barbora Girkantaitė Šiemos (įraše Геркавной Шемовъ) N Skuodas Magdalena Paulauskaitė Dominykas ir Magdalena Liebutė Paulauskai
Plaušiniai


1927-06-08 ŠIKŠNIUS Aleksandras Šikšnius Aleksandras ir Barbora Bertašiutė Šikšniai N Šakaliai Bronislava Šakinytė Kotrynos Šakinytės dukra
Šakaliai
1885-01-29 ŠIKŠNIUS Antanas Šikšnius Motiejus ir Kotryna Zubaitė Šikšniai
Budriai Domicėlė Kinčiutė Tadas ir Uršulė Mickutė Kinčiai
Gaubės
1929-05-14 ŠIKŠNIUS Antanas Šikšnius Tadas ir Elena Jonušaitė Šikšniai
Ersla Liucija Jackutė Kazimieras ir Salomeja Jackutė Jackai
Ersla
1933-02-14 ŠIKŠNIUS Antanas Šikšnius Tadas ir Elena Jonušaitė Šikšniai N Ersla Aleksandra Tamošauskaitė Mykolas ir Elena Galdikaitė Tamošauskai
Ersla
1895-02-07 ŠIKŠNIUS Jonas Šikšnius Jonas ir Barbora Vitkutė Šikšniai N Narvydžiai Sk.p. Elena Numgaudaitė Juozapas ir Magdalena Kubiliutė Numgaudai
Šakaliai
1918-10-26 ŠIKŠNIUS Jonas Šikšnius Jonas ir Ieva Ložytė Šikšniai
Ivonškės Julijona Riepšaitė Mykolas ir Julijona Sebeckytė Riepšai
Ersla
1900-01-18 ŠIKŠNIUS Kazimieras Šikšnius Benediktas ir Ona Mončytė Šikšniai
Kulai Sk.p. Uršulė Kubilaitė Ignotas ir Ona Ramonaitė Kubilai
Daukšiai
1840-02-25 ŠIKŠNIUS Motiejus Šikšnius Jurgis ir Elžbieta Vitkutė Šikšniai
Mos.parap. Kotryna Zubaitė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Mos.p.
1876-01-14 ŠIKŠNIUS Motiejus Šikšnius Motiejus ir Kotryna Zubaitė Šikšniai
Ersla Ona Kubilaitė (Кубыловною) Kazimieras ir Barbora Mockutė Kubilai
Šakaliai
1927-02-08 ŠIKŠNIUS Povilas Šikšnius Tadas ir Elena Jonušaitė Šikšniai
Ersla Juozapota Sadauskaitė Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai
1867-02-21 ŠIKŠNIUS Rupertas Šikšnius Juozapas ir Ona Šeputytė Šikšniai
Kurmiai Kret.p. Ona Vaškytė Jokimas ir Barbora Baužytė Vaškiai
Tauzai
1884-05-22 ŠIKŠNIUS Tadas Šikšnius Motiejus ir Kotryna Zubaitė Šikšniai
Ersla Elena Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Virbalai
1924-02-26 ŠIKŠNIUS Tadas Šikšnius Antanas ir Domicėlė Kinčiutė Šikšniai
Budriai Filomena Končiutė Antanas ir Monika Lekniutė Končiai
Kulaliai
1928-05-14 ŠIKŠNIUS Tadas Šikšnius Tadas ir Elena Jonušaitė Šikšniai
Ersla Ona Arlauskaitė Ignotas ir Monika Kuprytė Arlauskai
Sriauptai Sk.p.ŠILENSKIS – ŠILIANSKAS – ŠILIANSKIS

1896-06-16 ŠILGALIS Aleksandras Šilgalis Antanas ir Uršulė Budrikytė Šilgaliai
Kernai Rozalija Kubilaitė Feliksas ir Ona Vaškytė Kubilai
Kernai
1859-11-24 ŠILGALIS Antanas Šilgalis Juozapas ir Elena Vaškytė Šilgaliai
Naujukai Uršulė Budrikytė Bonifacas ir Matilda Dargytė Budrikiai
Gaubės
1886-06-03 ŠILGALIS Antanas Šilgalis Kazimieras ir Petronėlė Gedrimaitė Šilgaliai N Lenk.p. Ona Mikulskytė Juozapas ir Magdalena Pronckutė Mikulskiai
Žalgiriai
1880-11-25 ŠILGALIS Dominykas Šilgalis Jonas ir Anastasija Mockutė Šilgaliai
Šatraminiai Ona Prišmontaitė Antanas ir Ona Daukantaitė Prišmontai
Ledžiai
1877-05-09 ŠILGALIS Jurgis Šilgalis Jonas ir Anastasija Mickutė Šilgaliai
Lenkimai lenk.p. Magdalena Skersytė Juozapas ir Juozapota Mosteikaitė Skersiai
Mosėdis.
1886-02-17 ŠILGALIS Kazimieras Šilgalis Juozapas ir Ona Vaitelaitė Šilgaliai
Lenkimai Magdalena Riepšaitė Pranciškus ir Barbora Laukytė Riepšai
Daukšiai
1898-02-03 ŠILGALIS Kazimieras Šilgalis Jonas ir Petronėlė Macytė Šilgaliai
Ivoniškės Sk.p Valerija Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1893-02-07 ŠILGALIS Pranciškus Šilgalis Antanas ir Liucija Gikaraitė Šilgaliai
Rušupiai Sk.p. Barbora Riepšaitė Pranciškus ir Barbora Laukytė Riepšai
Daukšiai


1866-11-15 ŠILIANSKAS Juozapas Šilanskas (Шилянскасъ) Antanas ir Joana Jančiauskaitė Šilanskai
Rukai Agnė Silkauskytė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė SIlkauskiai
Simaičiai


1887-02-10 ŠILINAS Pranciškus Šilinas Juozapas ir Agota Abromaitytė Šilinai
Rušupiai Sk.p. Ona Jotkutė Giacintas ir Magdalena Niaunytė Jotkai
KernaiŠIMA taip pat žiūrėti ŠIEMA1920-05-04 ŠIMA Jonas Šima Antanas ir Ona Lipkinaitė Šimos
Reketė Sal.p. Raštikytė Monika Dominykas ir Rozalija Paulauskaitė Raštikiai
Baksčiai
1922-01-22 ŠIMA Jonas Šima Antanas ir Ona Lipkinaitė Šimos N Naujukai Monika Zubaitė Juozas ir Amelija Barauskaitė Zubės
Gaubės
1921-05-24 ŠIMA Tadas Šima Antanas ir Ona Lipkinaitė Šimos
Naujukai Monika Gedrimaitė Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis


1928-06-04 ŠIMAITIS Jonas Šimaitis Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Šimaičiai N Gondlaukė Uršulė Venckutė Žeimienė Juozapas ir Uršulė Skersytė Venckai N Šakaliai


1849-01-11 ŠIMANSKIS Juozapas Šimanskis (Шуманскаго) Mykolas ir Rožė Galdikaitė Šimanskiai
Žeimiai Lenk.p. Antanina Žvinklytė Raudienė Petras ir Elena Miliutė Žvinkliai N Šatraminiai


1853-02-17 ŠIMKEVIČIUS Adomas Šimkevičius (Шимкевича) Justinas ir Agota Novikaitė Šimkevičiai
Mosėdis Ona Aklytė Jonas ir Elena Jakutytė Akliai
Naujukai
1911-08-22 ŠIMKEVIČIUS Adomas Šimkevičius Antanas ir Barbora Baranauskaitė Šimkevičiai N Žalgiriai Monika Laukineitytė Jonas ir Barbora Strėlaitė Laukineičiai
Daukšiai


1898-01-13 ŠIMKUS Adomas Šimkus (Шимкевича) Barboros Šimkutės sūnus
Telšiai Pranciška Mosteikaitė Pranciškus ir Anastasija Jurevičiutė Mosteikos
Žalgiriai
1926-02-10 ŠIMKUS Aleksandras Šimkus Aleksandras ir Ona Plioterytė Šimkai
Kuineliai Sk.p. Ona Petrošiutė Jurgis ir Uršulė Kuprytė Petrošiai
Daukšiai
1920-05-23 ŠIMKUS Antanas Šimkus Apolonijos Šimkutės sūnus
Gėlaičiai Julijona Žvinklytė Dominykas ir Elena Sėlenytė Žvinkliai
Kulaliai
1929-04-16 ŠIMKUS Antanas Šimkus Nikodemas ir Elena Liekytė Šimkai
Žebrokai Julijona Šulcaitė Justinas ir Barbora Baltrutytė Šulcai
Ersla
1895-02-07 ŠIMKUS Antanas Šimkus (Шимкевича) Anicetas ir Eufrosinija Knipaitė Šimkai
Puodkaliai Sk. p. Felicijona Raišutytė Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Raišučiai
Kernai
1843-11-23 ŠIMKUS Feliksas Šimkus (Szymkusa) Feliksas ir Barbora Paulauskaitė Šimkai
Udraliai Pranciška Intaitė Juozapas ir Elena Baublytė Intos
Budvietė
1863-09-16 ŠIMKUS Giacintas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai
Udraliai Ona Palubinskaitė Kazimieras ir Barbora Balsytė Palubinskai
Šerkšniai
1930-03-03 ŠIMKUS Jonas Šimkus Nikodemas ir Elena Liekytė Šimkai
Žebrokai Apolonija Simaitytė Antanas ir Petronėlė Beniušytė Simaičiai
Gondlaukė
1869-06-03 ŠIMKUS Jonas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai
Udraliai Barbora Narmontaitė Laureckienė Kazimieras ir Matilda Vaškytė Narmontai N Žebrokai
1868-02-11 ŠIMKUS Juozapas Šimkus Petras ir Pranciška Andriejauskaitė Šimkai
Gaubės Monika Stirblytė Antanas ir Antanina Tamašauskaitė Stirbliai
Šaukliai
1898-01-27 ŠIMKUS Jurgis Šimkus Feliksas ir Pranciška Intaitė Šimkai
Budvietė Ona Kažytė Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai
1899-02-28 ŠIMKUS Jurgis Šimkus Nikodemas ir Anastasija Kubilaitė Šimkai
Žebrokai Pranciška Mataitė Antanas ir Valerija Tubinaitė Matai
Krakės
1901-02-05 ŠIMKUS Jurgis Šimkus Nikodemas ir Anastasija Kubilaitė Šimkai N Krakės Emilija Kapinskaitė Aleksandras ir Felicijona Antanauskaitė Kapinskai
Nevočiai
1917-02-18 ŠIMKUS Jurgis Šimkus Nikodemas ir Anastasija Kubilaitė Šimkai N Tėveliai Pranciška Zabitytė Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai
Tėveliai
1931-02-02 ŠIMKUS Jurgis Šimkus Jurgis ir Marijona Razmaitė Šimkai
Krakės Ona Paulauskaitė Jonas ir Uršulė Miliutė Paulauskai
Baksčiai
1935-02-26 ŠIMKUS Jurgis Šimkus Jurgis ir Emilija Kapinskaitė Šimkai
Krakės Aleksandra Pukinskaitė Justinas ir Monika Klovaitė Pukinskai
Budvietė
1903-02-11 ŠIMKUS Kazimieras Šimkus Jokimas ir Ona Palubinskaitė Šimkai N Nevočiai Barbora Stasiutė (Стасисъ) Kajetonas ir Matilda Litvinaitė Stasiai
Tėveliai
1914-02-11 ŠIMKUS Kazimieras Šimkus Leonas ir Ieva Valantinaitė Šimkai
* Elena Narmontaitė Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Krakės
1845-02-20 ŠIMKUS Kazimieras Šimkus (Szymkiewicza) Juozapas ir Petronėlė Viršilaitė Šimkai
Mitalai Sk.p. Anastasija Klovaitė Motiejus ir Morta Gedminaitė Klovos
Krakės
1902-02-23 ŠIMKUS Konstantinas Šimkus Jonas ir Barbora Narmontaitė Šimkai
Žebrokai Domicėlė Šarvaitė Bučienė Pranciškus ir Julijona Veitaitė Šarvai N Žebrokai
1919-02-18 ŠIMKUS Konstantinas Šimkus Jonas ir Barbora Narmontaitė Šimkai N Žebrokai Ona Zubaitė Pranciškus ir Barbora Šemetaitė Zubės
Krakės
1858-11-09 ŠIMKUS Leonas Šimkus Feliksas ir Barbora Paulauskaitė Šimkai
Gaubės Ieva Valantinaitė Motiejus ir Uršulė Šliačkutė Valantinai
Gaubės
1859-02-17 ŠIMKUS Leonas Šimkus Kazimieras ir Magdalena Kauneckytė Šimkai N Mosėdis Magdalena Andriejauskaitė Vincentas ir Magdalena Piečiutė Andriejauskai
Mosėdis
1885-01-08 ŠIMKUS Leonas Šimkus Leonas ir Ieva Valantinaitė Šimkai
Krakės Aniceta Laureckytė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai
Žebrokai
1932-02-04 ŠIMKUS Mykolas Šimkus Mykolas ir Magdalena Bučytė Šimkai
Žebrokai Uršulė Šimkutė Jurgis ir Emilija Kapinskaitė Šimkai
Tėveliai
1888-03-06 ŠIMKUS Nikodemas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai N Žebrokai Monika Jonušaitė (Jонушовною) Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai
1890-06-19 ŠIMKUS Nikodemas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai N
Elena Liekytė Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Žebrokai
1865-01-20 ŠIMKUS Nikodemas Šimkus Petras ir Pranciška Andriejauskaitė Šimkai (įraše Ona)
Žebrokai Anastasija Kubilaitė Jurgis ir Anastasija Grigevičiutė Kubilai
Tėveliai
1859-09-30 ŠIMKUS Petras Šimkus Ignotas ir Kotryna Klovaitė Šimkai N Krakės Marijona Mončytė Mykolas ir Petronėlė Cibirikaitė Mončiai
Ersla
1939-02-20 ŠIMKUS Petras Šimkus Kazimieras ir Barbora Stasiutė Šimkai
Nevočiai Uršulė Padleckytė Albinas ir Uršulė Jonkutė Padleckiai
Nevočiai
1934-11-21 ŠIMKUS Povilas Šimkus Kazimieras ir Barbora Stasiutė Šimkai
Nevočiai Amelija Leilionaitė Klanienė Vincentas ir Anastasija Rancaitė Leilionai N Nevočiai
1933-02-08 ŠIMKUS Pranciškus Šimkus Jurgis ir Marijona Razmaitė Šimkai
Krakės Eugenija Zubaitė Albertas ir Barbora Sadauskaitė Zubės
NevočiaiŠIDEIKIS – ŠIUDEIKIS – ŠUDEIKIS1857-01-29 ŠIUDEIKIS Adomas Šiudeikis (Шудейкя) Ciprijonas ir Ona Skliuderytė Šiudeikiai
Platelių p. Monika Piekutė Juozapas ir Marijona Staniutė Piekai
Šaukliai
1905-02-02 ŠIUDEIKIS Antanas Šiudeikis (Шудейкиса) Feliksas ir Pranciška Vaškytė Šiudeikiai
* Uršulė Riepšaitė Mykolas ir Anastasija Baužytė Riepšai
*
1872-05-09 ŠIUDEIKIS Feliksas Šiudeikis (Шудейкиса) Juozapas ir Veronika Juknaitė Šiudeikiai
Žalgiriai Pranciška Vaškytė Stanienė Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė Vaškiai N Šatraminiai
1927-02-27 ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Šudeikio) Jonas ir Barbora Jonauskaitė Šiudeikiai
Budvietė Veronika Piekutė Povilas ir Petronėlė Donėlaitė Piekai
Krakės
1866-02-04 ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Шудейкиса) Pranciškus ir Barbora Jackutė Šiudeikiai N Baksčiai Uršulė Jonauskaitė Motiejus ir Uršulė Šimkutė Jonauskai
Ersla
1896-01-30 ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Шудейкиса) Leonas ir Ieva Ruikaitė Šiudeikiai
Žebrokai Barbora Jonauskaitė Jokimas ir Barbora Skaraitė Jonauskai
Budvietė
1862-01-09 ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Шудейкя) Pranciškus ir Barbora Jackutė Šiudeikiai
Baksčiai Julijona Intaitė Juozapas ir Ona Kazlauskaitė Intos
Nevočiai
1925-11-15 ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis (Šiudeikis) Juozapas ir Domicėlė Jonkutė Šiudeikiai
Mikulčiai Ona Paulauskaitė Jonutienė Mykolas ir Barbora Peknieriutė Paulauskai
Udraliai
1933-02-15 ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis (Šudeikis) Feliksas ir Kotryna Daukontaitė Šiudeikiai
Narvydžiai Sk.p. Uršulė Žvinklytė Leonas ir Uršulė Lekniutė Žvinkliai
Budriai
1882-01-26 ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis (Шудейкиса) Pranciškus ir Barbora Lukaitė Šiudeikiai
Gaubės Domicėlė Jonkutė Juozapas ir Ona Simutytė Jonkai
Mikulčiai
1883-06-14 ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis (Шудейкиса) Juozapas ir Domicėlė Burbaitė Šiudeikiai
Mosėdis Uršulė Bertašiutė Antanas ir Uršulė Jazbutytė Bertašiai
Gaubės
1854-11-23 ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis (Шудейкя) Juozapas ir Veronika Jakštaitė Šiudeikiai
Žalgiriai Domicėlė Burbaitė Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos
Šekai
1911-11-16 ŠIUDEIKIS Jurgis Šiudeikis (Шудейкиса) Kazimieras ir Uršulė Sėlenytė Šiudeikiai
Žebrokai Petronėlė Martinkutė Jurgis ir Elena Maniukaitė Martinkai
Mosėdis
1934-01-18 ŠIUDEIKIS Justinas Šiudeikis (Šiudeikio) Pranciškus ir Barbora Jonauskaitė Šiudeikiai
Budvietė Elena Opulskaitė Pranciškus ir Kazimieras Jakštaitė Opulskiai
Mosėdis
1936-02-24 ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis (Šiudeikis) Kazimieras ir Elena Bružaitė Šiudeikiai N Šakaliai Barbora Anužytė Dominykas ir Elžbieta Baužytė Anužiai
Nevočiai
1867-07-02 ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis (Шудейкиса) Antanas ir Rozalija Žeimytė Šiudeikiai
Žemeliai Lenk.p. Elena Bružaitė Lebienė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai N Šakaliai
1885-01-22 ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis (Шудейкиса) Leonas ir Ona Ronkytė Šiudeikiai
Šerkšniai Uršulė Sakalauskaitė Aloyzas ir Antanina Dvarionaitė Sakalauskai
Šerkšniai
1904-02-03 ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis (Шудейкиса) Leonas ir Ieva Ruikaitė Šiudeikiai N Žebrokai Ona Galdikaitė Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai
Tėveliai
1912-11-27 ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis (Шудейкиса) Kazimieras ir Elena Bružaitė Šiudeikiai
Šaukliai Ona Šimkutė Leonas ir Aniceta Laureckytė Šimkai
Krakės
1934-02-12 ŠIUDEIKIS Konstantinas Šiudeikis (Šiudeikis) Pranciškus ir Uršulė Simutytė Šiudeikiai
Večiai Lenk.p. Veronika Skersytė Pranciškus ir Petronėlė Bytautaitė Skersiai
Šatraminiai
1938-01-31 ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis (Šiudeikio) Jonas ir Barbora Jonauskaitė Šiudeikiai
Budvietė Barbora Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Nevočiai
1926-02-14 ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis (Šudeikis) Pranciškus ir Antanina Kelpšaitė Šiudeikiai
Igariai Magdalena Pikturnaitė Pranciškus ir Magdalena Vaškytė Pikturnos
Igariai
1862-07-01 ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis (Шудейкиса) Pranciškus ir Barbora Jackutė Šiudeikiai
Simaičiai Barbora Antanauskaitė Juozapas ir Pranciška Baltrutytė Antanauskai
Plaušiniai
1874-02-06 ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis (Шудейкиса) Pranciškus ir Petronėlė Macenytė Šiudeikiai
Lenkimai lenk.p. Uršulė Simutytė Dominykas ir Petronėlė Strazdauskaitė Simučiai
Žalgiriai
1900-01-31 ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis (Шудейкиса) Juozapas ir Domicėlė Burbaitė Šiudeikiai
Naujukai Antanina Kelpšaitė Leopoldas ir Antanina Šlečkutė Kelpšos
Šaukliai
1916-02-22 ŠIUDEIKIS Steponas Šiudeikis (Šudeikis) Kazimieras ir Uršulė Sakalauskaitė Šiudeikiai
Šatraminiai Anastasija Tubinaitė Mykolas ir Uršulė Viskontaitė Tubinai
Šatraminiai


1862-11-06 ŠIUKŠTA Jonas Šiukšta GD Juozapas ir Magdalena Budrikytė Šiukštos GD
Derkinčiai Barbora Alseikaitė (Ольсейковною) Motiejus ir Uršulė Baužytė Alseikos
Simaičiai


1876-02-11 ŠKIMELIS Antanas Škimelis Jonas ir Anelė Sakalauskaitė Škimeliai
Vabaliai Šat.p. Domicėlė Gurauskaitė Petras ir Barbora Taurinskaitė Gurauskai
Žebrokai
1842-06-02 ŠKIMELIS Jonas Škimelis Baltramiejus ir Ona Stonkutė Škimeliai
Vabaliai Anelė Sakalauskaitė Antanas ir Marijona Dapšytė Sakalauskai
Junduliai
1844-02-06 ŠKIMELIS Juozapas Škimelis Benediktas ir Ona Kuzminskaitė Škimeliai N Laumaičiai Šat.p. Petronėlė Kaubraitė Kazimieras ir Brigita Zubaitė Kaubrės
Kaukolikai
1841-11-25 ŠKIMELIS Juozapotas Škimelis Benediktas ir Ona Kuzminskaitė Škimeliai N Laumaičiai Šat.p. Marijona Kryževičiutė (Krzyžewiczowna) Antanas ir Scholastika Skališiutė Kryževičiai
Laumaičiai
1937-04-25 ŠKIMELIS Kazimieras Škimelis Tadas ir Rozalija Raišutytė Škimeliai
Šaukliai Kazimiera Kaubraitė Konstantinas ir Petronėlė Daukšaitė Kaubrės
Šaukliai


1924-06-08 ŠLAUSTAS Dominykas Šlaustas Mortos Šlaustaitės sūnus
Šventoji Pal.p. Ona Skaraitė Pranciškus ir Monika Šmitaitė Skaros
Šakaliai


1877-01-26 ŠLEINIUS Jonas Šleinius Jokūbas ir Magdalena Navickaitė Šleiniai
Lukošaičiai Šat.p. Elena Motuzaitė Juozapas ir Agnė Lenkauskaitė Motuzai
Naujukai
1929-02-12 ŠLEINIUS Kazimieras Šleinius Kazimieras ir Anastasija Miltinytė Šleiniai
Kruopiai Barst.p. Stanislova Gadeikytė Emilijos Gadeikytės, Antano d. dukra
Gondlaukė
1858-02-02 ŠLEINIUS Pranciškus Šleinius Vincentas ir Barbora Kazlauskaitė Šleiniai N Šaukliai Pranciška Šakinytė Klovienė Marijonas ir Elena Beniušytė Šakiniai N Mosėdis
1894-06-28 ŠLEINIUS Stanislovas Šleinius Stanislovas ir Petronėlė Miliutė Šleiniai
Sal.p. Barbora Gedrimaitė Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai
1939-06-17 ŠLEINIUS Valerijona Šleinius Stanislovas ir Julijona Petrikaitė Šleiniai
Paluknė, Sk.p. Bronislova Narvilaitė Pranciškus ir Marijona Endrėkutė Narvilai
Budriai


1877-02-03 ŠLIAČKUS Baltramiejus Šliačkus Baltramiejus ir Ona Domkutė Šliačkai
Skuodas Agnė Žeimytė Klemensas ir Uršulė Bružaitė Žeimiai
Daukšiai
1878-05-22 ŠLIAČKUS Bonaventūras Šliačkus Dominykas ir Barbora Mikutaitė Šliačkai
Ersla Monika Grabytė Kazimieras ir Barbora Mončytė Grabiai
Ersla
1868-06-23 ŠLIAČKUS Petras Šliačkus Jonas ir Ona Kovaitė Šliačkai N Kaukolikai Anastasija Šauklytė Pranciškus ir Juozapota Ilakevičiūtė Šaukliai
Rukai


1865-01-20 ŠLIOŽA Antanas Šlioža (ШлIожы) Jonas ir Ona Miliutė Šliožos
Šaukliai Gertrūda Vaškytė Juozapas ir Elena Dapšytė Vaškiai
Šaukliai


1860-01-26 ŠLIOŽEVIČIUS Dominykas Šlioževičius (Шлiожевича) Petras ir Agnė Jomantaitė Šlioževičiai
Bratikai Šat.p. Elena Moncevičiutė Luotienė (Ловтiовою) Jonas ir Magdalena Šimkevičiutė Moncevičiai (Монцевичей) N Tėveliai
1893-01-19 ŠLIOŽEVIČIUS Jonas Šlioževičius (Шлiожевича) Dominykas ir Elena Moncevičiutė Šlioževičiai
Tėveliai Elena Šmitaitė Leonas ir Barbora Zabitytė Šmitos
NevočiaiŠMITA – ŠMITAS1844-05-09 ŠMITA Danielius Šmita (Szmyty) Stanislovas ir Magdalena Paulauskaitė Šmitos N Mos.p. Uršulė Zubaitė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Nevočiai
1863-08-16 ŠMITA Feliksas Šmita (Шмиты) Jonas ir Barbora Pakulytė Šmitos
Šatraminiai Rozalija Jotkutė Leonas ir Barbora Mikutaitė Jotkai
Šakaliai
1841-02-04 ŠMITA Juozapas Šmita (Szmyty) Jurgis ir Joana Skesgailaitė Šmitos
Viečė Anastasija Petrikaitė Juozapas ir Anastasija Paulauskaitė Petrikai
Šekai
1926-02-07 ŠMITA Juozapas Šmita (Šmita) Juozapas ir Petronėlė Šakinytė Šmitos
Šakaliai Konstancija Monstvilaitė Jonas ir Amelija Skersytė Monstvilos
Krakės
1895-01-30 ŠMITA Juozapas Šmita (Шмита) Feliksas ir Rozalija Jotkutė Šmitos
Kernai Felicijona Zubaitė Kazimieras ir Ona Jonušaitė Zubės
Virbalai
1863-04-23 ŠMITA Juozapas Šmita (Шмиты) Leonas ir Ieva Paulauskaitė Šmitos
Šakaliai Liucija Rancaitė Jonas ir Kunegunda Galdikaitė Rancai
Šakaliai
1897-01-07 ŠMITA Juozapas Šmita (Шмиты) Juozapas ir Liucija Rancaitė Šmitos
Šakaliai Petronėlė Šakinytė Juozapas ir Domicėlė Taujenytė Šakiniai
Nevočiai
1853-02-03 ŠMITA Kazimieras Šmita (Шмиты) Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Daukšiai Magdalena Bružaitė Mykolas ir Marijona Barkutė Bružai
Daukšiai
1912-01-24 ŠMITA Kazimieras Šmita (Шмиты) Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai Veronika Zubaitė Juozapas ir Amelija Baranauskaitė Zubės
Virbalai
1913-06-03 ŠMITA Kazimieras Šmita (Шмитасъ) Kazimieras ir Rozalija Staniutė Šmitos
Šatraminiai Amelija Jotkutė Antanas ir Barbora Liebutė Jotkai
Šatraminiai
1880-07-21 ŠMITA Kazimieras Šmita (Шмиты) Dominykas ir Uršulė Zubaitė Šmitos
Šatraminiai Ona Staniutė Juozapas ir Barbora Meškytė Staniai
Šatraminiai
1841-02-04 ŠMITA Leonas Šmita (Szmyty) Kazimieras ir Edita Baužytė Šmitos
Tėveliai Anastasija Tamošauskaitė Gedrimienė Antanas ir Kotryna Bytautaitė Tamošauskiai N Mos.p.
1842-11-17 ŠMITA Leonas Šmita (Szmyty) Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Daukšiai Ieva Motiejauskaitė Simaitienė Juozapas ir Ona Paulikaitė Motiejauskai N Šakaliai
1848-05-25 ŠMITA Stanislovas Šmita (Szmyty) Stanislovas ir Magdalena Paulauskaitė Šmitos N Kernai Magdalena Kubilaitė Jonas ir Barbora Simaitytė Kubilai
Ledžiai
1893-09-14 ŠMITA Tadas Šmita (Шмита) Tadas ir Veronika Razmaitė Šmitos N Baksčiai Anastasija Karaliutė Mačernienė Antanas ir Barbora Karbonskytė Karaliai N Žebrokai
1864-02-11 ŠMITA Tadas Šmita (Шмиты) Tadas ir Veronika Razmaitė Šmitos
Mosėdis Domicėlė Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Žuolytė Skurvydai
Rukai
1924-08-12 ŠMITA Vincentas Šmita (Šmitas) Juozapas ir Petronėlė Šakinytė Šmitos
Šakaliai Bronislova Petrauskaitė Juozapas ir Ona Narmontaitė Petrauskai
Daukšiai
1912-01-24 ŠMITA Vykintas Šmita (Шмита) Juozapas ir Liucija Rancaitė Šmitos
Šakaliai Barbora Graužaitė Antanas ir Barbora Daukšaitė Graužos
Virbalai


1924-02-24 ŠMOTAS Ambraziejus Šmotas Jeronimas ir Elena Zubaitė Šmotai
Nevočiai Zuzana Gadeikaitė Pranciškus ir Magdalena Lipšaitė Gadeikiai
Nevočiai
1876-01-16 ŠMOTAS Jeronimas Šmotas (Шмота) Mykolas ir Kotryna Budliauskaitė Šmotai
Nevočiai Elena Zubaitė Feliksas ir Monika Šeirytė Zubės
Nevočiai
1904-09-12 ŠMOTAS Jonas Šmotas Petras ir Pranciška Juodeikytė Šmotai N Kulaliai Anastasija Baužytė Juozapas ir Anelė Jonušaitė Baužiai
Šerkšniai
1883-05-31 ŠMOTAS Jurgis Šmotas Mykolas ir Kotryna Bublytė Šmotos
Mosėdis Vincenta Vaidilaitė Petras ir Rozalija Penkutė Vaidilos
Mosėdis


1939-11-04 ŠMOTAVIČIUS Pranciškus Šmotavičius Ignotas ir Ona Petrutytė Šmotavičiai N Mosėdis Ona Bružaitė Petras ir Ona Bernotaitė Bružai
Mosėdis


1920-11-17 ŠOBLINSKAS Juozapas Šoblinskas Petras ir Barbora Adomauskaitė Šoblniskai
Naujukai Veronika Staniutė Stanislovas ir Ona Intaitė Staniai
Gondlaukė
1880-01-30 ŠOBLINSKAS Juozapas Šoblinskas (Шоблинскаго) Motiejus ir Uršulė Snapkutė Šoblinskai
Drupiai Šat.p. Anastasija Vaserytė Mykolas ir Anastasija Ukrinaitė Vaseriai
Šatraminiai
1895-02-07 ŠOBLINSKAS Juozapas Šoblinskas (Шоблинскаго) Juozapas ir Barbora Beniušytė Šoblinskai
Peldžiai Sal.p. Antanina Tuškaitė Jurgis ir Antanina Giedraitė Tuškos
Šatraminiai
1878-11-29 ŠOBLINSKAS Petras Šoblinskas (Шоблинскаго) Antanas ir Petronėlė Bružaitė Šoblinskai
Panotėnai Gint.p. Barbora Adomauskaitė Juozapas ir Monika Mončytė Adomauskai
Šerkšniai
1919-01-21 ŠOBLINSKAS Povilas Šoblinskas Petras ir Barbora Adomauskaitė Šoblniskai
Šerkšniai Pelagija Valančiutė Kazimieras ir Kotryna Jasaitė Valančiai
Naujukai


1882-02-03 ŠOLCAS Justinas Šolcas (Шолца) Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šolcai
Ersla Barbora Baltrutytė Juozapas ir Julijona Ukrinaitė Baltručiai
Baksčiai


1925-02-20 ŠOPA Antanas Šopa Antanas ir Magdalena Kažytė Šopos
Tauzai Magdalena Griciutė Jonas ir Magdalena Burbaitė Griciai
Kusai
1894-02-08 ŠOPA Antanas Šopa (Шопа) Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai Magdalena Kažytė Aloyzas ir Magdalena Kapinskaitė Kažiai
Krakės
1859-06-22 ŠOPA Jokimas Šopa (Шопы) Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Šopos
Tėveliai Kunegunda Jonauskaitė (Яновскою) Dominykas ir Kunegunda Eidėjutė Jonauskai
Baksčiai
1878-02-08 ŠOPA Jokimas Šopa (Шопы) Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai Barbora Žvinklytė Ignotas ir Agnė Valančiutė Žvinkliai
Kulaliai
1936-05-11 ŠOPA Jonas Šopa Juozapas ir Emilija Juknevičiutė Šopos
Mosėdis Alendra Jablonskytė Veronikos Jablonskytės dukra
Mosėdis
1904-01-27 ŠOPA Jonas Šopa (Шопa) Jokimas ir Kunegunda Jonauskaitė Šopos
Tėveliai Amelija Mickutė Petras ir Ona Narmontaitė Mickai
Udraliai
1855-02-01 ŠOPA Jonas Šopa (Шопы) Nikodemas ir Veronika Veitaitė Šopos N Lenk.p. Barbora Kubiliutė Kazimieras ir Joana Arlauskaitė Kubiliai
Kusai
1915-02-01 ŠOPA Juozapas Šopa Juozapas ir Ona Mažutytė Šopos
* Emilija Juknevičiutė (Juchnevičiutė) Juozapas ir Felicijona Skinderytė Juknevičiai
Mosėdis
1887-11-24 ŠOPA Juozapas Šopa (Шопы) Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Udraliai Ona Mažutytė Petras ir Ona Gadeikytė Mažučiai
Mosėdis
1907-01-23 ŠOPA Kazimieras Šopa (Шопа) Jokimas ir Kunegunda Jonauskaitė Šopos
Tėveliai Petronėlė Piekutė Povilas ir Barbora Strakšaitė Piekai
Krakės
1850-01-17 ŠOPA Leonas Šopa (Шопы) Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Šopos
Tauzai Rozalija Laukytė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai
Žebrokai
1932-07-27 ŠOPA Liudvikas Šopa Kazimieras ir Petronėlė Piekutė Šopos
Virbalai Karolina Jonušaitė Antanas ir Karolina Pakalniškytė Jonušai
Virbalai


1897-02-11 ŠOPAGA Antanas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Monika Kneitaitė Ažondenienė Feliksas ir Barbora Griciutė Kneitos N Igariai
1865-11-24 ŠOPAGA Antanas Šopaga Jonas ir Ona Jurgutytė Šopagos
Žalgiriai Julijona Gaubytė Juozapas ir Elena Vaškytė Gaubės
Žalgiriai
1883-06-13 ŠOPAGA Jonas Šopaga Jonas ir Barbora Meškytė Šopagos
Žalgiriai Amelija Narmontaitė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai
Virbalai
1901-06-05 ŠOPAGA Jonas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Ona Riepšaitė Šemetienė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšai N Igariai
1902-08-11 ŠOPAGA Jonas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos N Igariai Monika Būtaitė Mykolas ir Ieva Šikšniutė Būtės
Puodkaliai Sk. p.
1924-06-15 ŠOPAGA Jonas Šopaga Jonas ir Amelija Narmontaitė Šopagos
Virbalai Monika Višniauskaitė Kazimieras ir Agnė Kaubrytė Višniauskai
Šaukliai
1893-02-01 ŠOPAGA Juozapas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Rozalija Bertašiutė Leonas ir Ona Gikaraitė Bertašiai
Šaukliai
1930-03-02 ŠOPAGA Juozapas Šopaga Juozapas ir Rozalija Bertašiutė Šopagos
Šekai Elena Ramonaitė Pranciškus ir Vincenta Daukontaitė Ramonai
Ersla
1936-02-04 ŠOPAGA Kazimieras Šopaga Juozapas ir Rozalija Bertašiutė Šopagos
Šekai Uršulė Šiudeikytė Antanas ir Uršulė Riepšaitė Šiudeikiai
Šatraminiai
1921-08-21 ŠOPAGA Konstantinas Šopaga Feliksas ir Adolfina Mončytė Šopagos
Žalgiriai Stanislova Simutytė (įraše Šopagienė, našlė) Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai N Mos.p.
1901-06-05 ŠOPAGA Leonas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Anastasija Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai
Šekai
1933-11-29 ŠOPAGA Leonas Šopaga Juozapas ir Rozalija Bertašiutė Šopagos
Šekai Ona Baužytė Konstantinas ir Ona Maksvytytė Baužiai
Šatraminiai
1938-06-27 ŠOPAGA Leonas Šopaga Leonas ir Anastasija Jotkutė Šopagos
Šekai Marijona Riepšaitė Aleksandras ir Marijona Riepšaitė Riepšai
Daukšiai
1919-11-05 ŠOPAGA Pranciškus Šopa Juozapas ir Ona Mažutytė Šopos
Mosėdis Bronislova Petrauskaitė Kazimieras ir Barbora Ruikaitė Petrauskai
Šerkšniai
1921-01-09 ŠOPAGA Pranciškus Šopaga Feliksas ir Adolfina Mončytė Šopagos
Žalgiriai Bronislova Čižauskaitė Antanas ir Barbora Černeckytė Čižauskai
Daukšiai
1929-02-09 ŠOPAGA Pranciškus Šopaga Juozapas ir Rozalija Bertašiutė Šopagos
Šekai Magdalena Kubilaitė Petras ir Ona Viršilaitė Kubilai
Rukai


1900-01-25 ŠOPARAS Antanas Šoparas (Шопары) Juozapas ir Konstancija Lauktyė Šoparai
Šniukščiai Uršulė Daukintytė Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai
Budriai
1931-01-25 ŠOPARAS Antanas Šoparas Antanas ir Uršulė Daukintytė Šoparai
Šniukščiai Justina Jonutytė Juozapas ir Kotryna Galdikaitė Jonučiai
Šniukščiai


1932-02-07 ŠOPAUSKAS Matas Šopauskas Matas ir Fida Butkevičiutė Šopauskai
Užbradumė Ž .Kalv.p. Stanislova Sėlenytė Jokimas ir Kotryna Kniuipytė Sėleniai
Žebrokai


1893-02-01 ŠORIUS Jonas Šorius (Шориса) Leonas ir Rozalija Šiudeikytė Šoriai
Peldžiai Sal.p. Uršulė Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1939-02-09 ŠORIUS Leonas Šorius (Šorius) Leonas ir Magdalena Tamošauskaitė Šoriai N Peldžiai Karolina Litvinaitė Leonas ir Morta Pušinskaitė Litvinai
Ledžiai


1865-02-10 ŠPOGIS Kazimieras Špogis (Шпогиса) Juozapas ir Ona Dreiniutė Špogiai N Kadagynė Sal.p. Petronėlė Kazbaravičiutė (Казберайтiовною) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaravičiai
Daukšiai


1857-09-17 ŠTEINAS Jonas Šteinas (Штейнъ) Jonas ir Marijona Baltinaitė Šteinai
Skuodo p. Ona Kubiliutė Antanas ir Barbora Gečaitė Kubiliai
Ersla


1904-08-15 ŠULCAS Feliksas Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai N * Magdalena Andriekutė (Индрекусъ) Antanas ir Amelija Kontvainytė Andriekai
Ersla
1869-11-25 ŠULCAS Feliksas Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai
Ersla Monika Kairytė Simonas ir Felicijona Bružaitė Kairiai
Tauzai
1909-05-03 ŠULCAS Juozapas Šulcas Justinas ir Barbora Baltrutytė Šulcai
Ersla Anastasija Vasiliauskaitė Strėlėnie Juozapas ir Magdalena Merkelytė Vasiliauskai N Luoba
1844-01-30 ŠULCAS Juozapas Šulcas (Szolca) Dominykas ir Barbora Piečiutė Šulcai
Ersla Felicijona Mačernytė Petras ir Barbora Mažonaitė Mačerniai
Ersla
1886-02-23 ŠULCAS Jurgis Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai
Ersla Anelė Jokubaitytė Strėlienė Dominykas ir Marijona Kazbaraitytė Jokubaičiai N Ersla
1897-02-18 ŠULCAS Jurgis Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai N Ersla Barbora Andriekutė (Андрековною) Jurgis ir Barbora Beinoraitė Andriekai
Budvietė
1892-05-05 ŠULCAS Kajetonas Šulcas Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai
Ersla Ona Šakinytė Antanas ir Konrada Plaušinytė Šakiniai
Budriai
1896-01-16 ŠULCAS Kazimieras Šulcas Juozapas ir Ona Joneckytė Šulcai (Ioнецковной)
Notėnai Elena Butkutė Ignotas ir Elena Skaraitė Butkai
Žebrokai
1904-02-03 ŠULCAS Kazimieras Šulcas Feliksas ir Monika Kairytė Šulcai
Ersla Viktorija Sukurytė Kazimieras ir Barbora Lindenytė Sukuriai
Ersla
1915-11-30 ŠULCAS Petras Šulcas Juozapas ir Uršulė Jančiauskaitė Šulcai
Ersla Ona Rimgailaitė Kazimieras ir Uršulė Dirkstytė Rimgailos
Lyksūdė
1922-02-14 ŠULCAS Steponas Šulcas (Šulcius) Kajetonas ir Ona Šakinytė Šulcai
Ersla Uršulė Gurauskaitė Mykolas ir Vincenta Valatkaitė Gurauskai
Žebrokai


1890-08-14 ŠUORYS Pranciškus Šuorys (Шуриса) Stanislovas ir Barbora Staniutė Šuoriai
Giršiniai Paulina Vaškytė Jonas ir Veronika Milašiutė Vaškiai
Giršiniai


1913-09-22 ŠUŠINSKIS Antanas Šušinskis (Шушинскiй) Jurgis ir Uršulė Staniutė Šušinskiai
Pakalniškiai Sk.p. Anastasija Luotaitė Jonas ir Uršulė Žalgirytė Luotės
Mikulčiai


1891-11-19 ŠVEIKAUSKAS Antanas Šveikauskas (Швейковскаго) Leonas ir Barbora Truikaitė Šveikauskai
Šaukliai Elena Bėrontaitė Juozapas ir Kotryna Liutkutė Bėrontai
Kulaliai


1847-02-02 ŠVEŽINSKIS Pranciškus Švežinskis (Swiežewskiego) Steponas ir Petronėlė Baranauskaitė Švežiai N Klausgalai Sal. p. Barbora Peknieriutė Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Budriai