Santuokos data Bažnyčia Pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


Š1917-07-22 Sk. ŠAKALYS Antanas Šakalys Stanislovas ir Barbora Kaulinytė Šakaliai N Šarkė Sk. p. Kotryna Zubaitė Žvinklienė (g. Gaubės M.p.) Aleksandras ir Angelė Miliutė Zubės N Skuodas
1793-10-20 Mos. ŠAKALYS Juozapas Šakalys (Jozephum Szakalis)


Marijona Bružaitė (Marianam Bruzewiczowna)

Daukšiai
1796-10-11 Sk. ŠAKALYS Mykolas Šakalys (Michaelem Szakalis)


Morta Tarvydienė (Martham Tarwidowa)
N Šarkė Sk. p.
1913-02-24 Mos. ŠAKALYS Mykolas Šakalys Mykolas ir Barbora Paulauskaitė Šakaliai
Mikulčiai Monika Abdulskytė Pranciškus ir Ieva Gurauskaitė Abdulskiai
Skuodas
1893-08-17 Mos. ŠAKALYS Petras Šakalys Stanislovas ir Barbora Žemelytė Šakaliai
Šarkė Sk.p. Antanina Valantinaitė Antanas ir Monika Ronkytė Valantinai

1735-07-25 Lenk. ŠAKALYS Pranciškus Šakalys (Szakalis)

Rušupiai Sk. p. Jadvyga Niaunytė (Niawnale)

Lenkimai1929-02-05 Šač. ŠAKAUSKIS Juozapas Šakauskis Jonas ir Marcijona Škimelytė Šakauskiai N Ylakiai Anelė Vitkutė Kontenienė Jonas ir Kunegunda Daukontaitė Vitkai N Malūkai Šač. p.1880-01-23 Mos. ŠAKINIS Aleksandras Šakinis Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai
Žebrokai Magdalena Laukytė Feliksas ir Uršulė Bagdonaitė Laukiai
Krakės
1881-02-22 Mos. ŠAKINIS Aleksandras Šakinis Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai N Žebrokai Uršulė Petrošiutė Jonas ir Uršulė Šimkutė Petrošiai
Plaušiniai
1892-02-04 Mos. ŠAKINIS Aleksandras Šakinis Jonas ir Barbora Šakiniai
Daukšiai Ona Galdikaitė Julijonas ir Ona Šoraitė Galdikai
Daukšiai
1935-11-06 Mos. ŠAKINIS Aleksandras Šakinis Aleksandras ir Uršulė Petrošiutė Šakiniai N Žebrokai Pranciška Kuprytė Kazimieras ir Uršulė Kontrimaitė Kupriai
Žebrokai
1818-11-19 Mos. ŠAKINIS Aloyzas Šakinis (Aloyzium Szakinis)

Budriai Ona Lukaitė (Anna Lukowna)

Nevočiai
1857-01-22 Mos. ŠAKINIS Antanas Šakinis (Шатиницъ) Pranckškus ir Klara Dimaitė Šakiniai
Plaušiniai Uršulė Piekutė Jonas ir Rozalija Mačernytė Piekai
Plaušiniai
1859-02-10 Mos. ŠAKINIS Antanas Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Budriai Konrada Plaušinytė Jurgis ir Barbora Grigevičiutė Plaušiniai
KusaiMos. p.
1892-11-24 Mos. ŠAKINIS Antanas Šakinis Antanas ir Konrada Plaušinytė Šakiniai
Budriai Viktorija Eidėjutė Jurgis ir Felicijona Daukantaitė Eidėjai
Mosėdžio p.
1930-05-26 Sal. ŠAKINIS Antanas Šakinis Antanas ir Kotryna Tirilytė Šakiniai
Salantai Barbora Razgytė Kazimieras ir Anastasija Laukytė Razgiai
Salantai
1928-02-06 Sal. ŠAKINIS Augustinas Šakinis Juozapas ir Ona Šideikytė Šakiniai
Pesčiai Monika Domarkaitė Juozapas ir Barbora Narmontaitė Domarkai
Pesčiai
1847-01-27 Mos. ŠAKINIS Bonifacas Šakinis (Szakinia) Pranciškus ir Klara Dimaitė Šakiniai N Kusai Anelė Baužytė Antanas ir Uršulė Laukytė Baužiai
Kusai
1858-02-02 Mos. ŠAKINIS Jonas Šakinis Antanas ir Veronika Bagdonaitė Šakiniai
Virbalai Barbora Gurauskaitė Kazimieras ir Julijona Virkšaitė Gurauskai
Virbalai
1905-02-27 Mos. ŠAKINIS Jonas Šakinis Jonas ir Ona Paulauskaitė Šakiniai
Mosėdis Petronėlė Beniušytė Beniušienė Juozapas ir Petronėlė Narvilaitė Beniušiai N Kulaliai
1919-11-27 Mos. ŠAKINIS Jonas Šakinis Jonas ir Ona Paulauskaitė Šakiniai N Kulaliai Ona Jakštaitė Pranciškus ir Kotryna Gegužytė Jakštai
Kulaliai
1939-03-11 Sal. ŠAKINIS Jonas Šakinis Jonas ir Petronėlė Rimkutė Šakiniai
Mosėdžio p. Barbora Eglinaitė Juozapas ir Magdalena Kniežaitė Eglinai
Salantų p.
1825-01-28 Mos. ŠAKINIS Juozapas Šakinis (Josephum Szakinis)


Barbora Domkutė (Barbara Domkowna)

Nevočiai
1844-07-04 Mos. ŠAKINIS Juozapas Šakinis Aloyzas ir Ona Lukaitė Šakiniai
Virbalai Petronėlė Jokūbauskaitė (Jakubowiczowna) Motiejus ir Petronėle Adomauskaitė Jakubavičiai

1868-02-11 Mos. ŠAKINIS Juozapas Šakinis Juozapas ir Petronėlė Jokūbauskaitė Šakiniai
Nevočiai Domicėlė Taujenytė Jonas ir Kotryna Mileraitė Taujeniai
Erlėnai Sal.p.
1712-11-27 Mos. ŠAKINIS Kazimieras Šakinis (Szakaytis)

Šaukliai Ona Vaškytė (Waszkowna)

Šaukliai
1853-01-27 Mos. ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Juozapas ir Barbora Domkutė Šakiniai
Tauzai Petronėlė Paulauskaitė Antanas ir Elena Bružaitė Paulauskai
Tauzai
1868-11-05 Mos. ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Šakaliai Monika Jaškutė (Яшковною) Antanas ir Kotryna Valatkaitė Jaškai
Šakaliai
1879-02-11 Mos. ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai N Mediniai Lenk.p. Cecilija Kaubraitė Povilas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubrės
Šaukliai
1906-04-30 Mos. ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Jonas ir Ona Paulauskaitė Šakiniai
Mosėdis Monika Laukytė Juozapas ir Elena Pauliukaitė Laukiai
Mosėdis
1910-02-23 Mos. ŠAKINIS Kazimieras Šakinis Aleksandras ir Uršulė Petrošiutė Šakiniai
Žebrokai Rozalija Gurauskaitė Mykolas ir Vincenta Valatkaitė Gurauskai
Žebrokai
1888-03-01 Mos. ŠAKINIS Leonas Šakinis Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Mosėdis Karolina Gedvilaitė Jokimas ir Ona Mikulskytė Gedvilai
Židikiai
1886-01-14 Mos. ŠAKINIS Mykolas Šakinis g.1852.01.18 Magdalenos Šakinytės sūnus
Mikulčiai Barbora Paulauskaitė Kajetonas ir Monika Liebutė Paulauskai
Kusai Mos. p.
1924-09-06 Mos. ŠAKINIS Mykolas Šakinis Aleksandras ir Uršulė Petrošiutė Šakiniai
Žebrokai Kazimiera Kuprytė Kazimieras ir Uršulė Kontrimaitė Kupriai
Rukai
1829-02-05 Mos. ŠAKINIS Motiejus Šakinis Pranciškus ir Klara Dimaitė Šakiniai
Budriai Barbora Gedrimaitė Antanas ir Kotryna Vibraitė Gedrimai
Tauzai
1788-11-28 Mos. ŠAKINIS Pranciškus Šakinis (Franciscus Szakinowicz)

Budriai Klara Dimaitė (Clara Dymowiczowna)

Budriai
1828-01-29 Mos. ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Marijonas ir Elena Beniušytė Šakiniai
Igariai Ona Bagdonaitė Andriejauskienė Kazimieras ir Magdalena Steponavičiutė Bagdonai N Nevočiai
1830-11-25 Mos. ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Pranciškus ir Klara Dimaitė Šakiniai
Kusai Uršulė Ruikaitė Antanas ir Felicijona Jurkutė Ruikos
Kusai Mos. p.
1879-01-30 Mos. ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Juozapas ir Petronėlė Jokūbauskaitė Šakiniai
Nevočiai Ona Andriejauskaitė Jokimas ir Ona Tubinaitė Andrijauskai
Nevočiai
1892-02-04 Mos. ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Juozapas ir Domicėlė Taujenytė Šakiniai
Nevočiai Amelija Strazdauskaitė Antanas ir Uršulė Alseikaitė Strazauskai
Mosėdis
1910-01-19 Mos. ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Juozapas ir Domicėlė Pakulytė Šakiniai
Nevočiai Uršulė Alseikaitė Kazimieras ir Ona Černeckytė Alseikos
Daukšiai
1912-01-17 Mos. ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Aleksandras ir Magdalena Laukytė Šakiniai
Šerkšniai Pranciška Viščiūnaitė Petras ir Uršulė Juozaitytė Viščiūnos
Šerkšniai
1912-05-15 Mos. ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Juozapas ir Petronėlė Jokūbauskaitė Šakiniai N Nevočiai Ona Šiudeikytė Jonas ir Uršulė Jonkutė Šiudeikiai
Baksčiai
1936-05-13 Mos. ŠAKINIS Pranciškus Šakinis Mykolas ir Monika Abdulskytė Šakiniai
Šatraminiai Agnė Alseikaitė Jonas ir Uršulė Griciutė Alseikos
Gondlaukė
1933-01-10 Mos. ŠAKINIS Rapolas Šakinis Juozapas ir Kotryna Šakiniai
Šakaliai Ona Litvinaitė Jurgis ir Monika Skersytė Litvinai
Daukšiai
1821-02-15 Mos. ŠAKINIS Tadas Šakinis (Thadeum Szakinis)

Budriai Pranciška Intaitė (Francisca Intowna )

*
1828-05-29 Mos. ŠAKINIS Tadas Šakinis Pranciškus ir Klara Dimaitė Šakiniai N Budriai Petronėlė Bružaitė Motiejus ir Ona Zobieliutė Bružai
Tauzai
1849-11-08 Mos. ŠAKINIS Tadas Šakinis Tadas ir Pranciška Intaitė Šakiniai

Monika Jakštaitė Juozapas ir Ona Baguckytė Jakštai
Mosėdis
1758-02-05 Mos. ŠAKINIS Tomas Šakinis (Szakinis)

Narėpai Sal. p. Magdalena Kukulskienė (Kukulska)
N Mosėdis1820-02-08 Šač. ŠALKAUSKIS Bonifracijus Šalkauskis (Bonifacium Szolkowski)

Ž.Kalv. p. Petronelė Simonavičiūtė (Petronilla Szymonowiczowna )

par. Mos.
1798-01-23 Mos. ŠALKAUSKIS Juozapas Šalkauskis (Jozephum Szalkowski)


Ona Pakulytė (Anna Pakulowna)

Šatraminiai
1804-03-07 Mos. ŠALKAUSKIS Juozapas Šalkausksi (Josephum Szalkowski)
N
Barbora Dabravolskaitė (Barbaram Doabrawolska)

Šatraminiai1864-01-14 Darb. ŠALNIS Nikodemas Šalnis (Шальниса) Nikodemas ir Antanina Šoparaitė Šalniai
Genčiai Kret. p. Petronėlė Gruzbarzdytė Antaninos Gruzbarzdytės duktė
Kašučiai Darb. p.
1789-12-17 Mos. ŠALNIS Pranciškus Šalnis (Franciscus Szalnis)
N Tuzai Sal.p. Konstancija Šiudeikaitė (Constancia Szudeykowna)

Kulaliai1913-05-13 Šač. ŠALVIS Antanas Šalvis Pranciškus ir Kotryna Brazdeikytė Šalviai
Notėnai Gintal. p. Vincenta Untulytė Jonas ir Ona Stonkutė Untuliai
Derkinčiai Šač. p.
1824-01-29 Sal. ŠALVIS Dominykas Šalvis (Dominicum Szalwis)

Tuzai Agnė Razmaitė (Agneta Razmaly)

Laiviai
1798-02-06 Sal. ŠALVIS Jurgis Šalvis (Georgium Szollwis)

Mamiai Kart.p. Elžbieta Stonkutė (Elisabetham Stankowna)

Sėleniai Sal. p.
1878-08-20 Sal. ŠALV IS Kazimieras Šalvis (Шальвиса) Barboros Vaitkutės našlys N Tuzai Petronėlė Mockutė Bakstienė Juozapo Baksčio našlė N Salantai
1824-01-08 Sal. ŠALVIS Mykolas Šalvis (Michaelem Szalwis)


Petronėlė Raišutytė (Petronella Rayszutaly)

Pagrušlaukė Sal. p.1938-02-28 Gr. ŠAMONSKIS Adomas Šamonskis Jurgis ir Kotryna Anužytė Šamonskiai
Narmantai Sal. Bronislova Kniežaitė Jonas ir Magdalena Galdikaitė Kniežos
Kalniškiai Gr. p.
1908-01-29 Mos. ŠAMONSKIS Bonifacas Šamonskis Juozapas ir Ona Milašiutė Šamonskiai
Salantų p. Anastasija Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Polenskytė Galdikai
Salantų p.
1906-01-17 Mos. ŠAMONSKIS Juozapas Šamonskis Juozapas ir Ona Milašiutė Šamonskiai
Mikulčiai Konstancija Mikutaitė Leonas ir Barbora Galdikaitė Mikutos
Mikulčiai
1872-01-25 Mos. ŠAMONSKIS Jurgis Šamonskis ((Шамонскаго) Antanas ir Elena Kniežaitė Šamonskiai
Ledžiai Ona Katkutė (Катковною) Juozapas ir Monika Rimaitė ? Katkai
Kernai
1935-11-26 Lenk. ŠAMONSKIS Kazimieras Šamonskis Kazimieras ir Barbora Staniutė Šamonskiai
Rėžgaliai Lenk. p. Morta Siaurytė Albinas ir Uršulė Narkutė Siauriai
Kuksinė Lenk. p.
1924-10-12 Lenk. ŠAMONSKIS Konstantinas Šamonskis Antanas ir Kotryna Šulcaitė Šamonskiai
Lenkimai Teklė Zaronskytė Juozapas ir Anastasija Jablonskytė Zaronskiai
Lenkimai
1938-02-22 Mos. ŠAMONSKIS Povilas Šamonskis Bonifacas ir Anastasija Galdikaitė Šamonskiai
Mikulčiai Ona Daukintytė Urbonas ir Zuzana Gagilaitė Daukinčiai
Daukšių Meds.
1931-02-15 Mos. ŠAMONSKIS Vladislovas Šamonskis Petras ir Anastasija Narbutaitė Šamonskiai
Kretinga Ona Gedrimaitė Pranciškus ir Barbora Kniukštaitė Gedrimai
Ledžiai1643-11-01 Sal. ŠARNELIS Danėlius Šarnelis (Daniele Szornell)

Šarnelė Agnė Mikniutė (Agnete Mikniewiczowna)

Juodupėnai Sal. p.
1736-02-09 Mos. ŠARNELIS Marcijonas Šarnelis (Szornel)

Ž.Kalv. p. Konstancija Milinskaitė (Mlynska)

Prialgavadvar.1843-02-09 Mos. ŠARPNICKIS Jonas Šarpnickis Vincentas ir Regina Vaišnoraitė Šarpnickiai
Vindeikiai Antanina Kubiliutė Jonas ir Barbora Petkutė Kubiliai
Mos.p.
1878-02-22 Mos. ŠARPNICKIS Jonas Šarpnickis Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickiai
Barviai Šač.p. Petronėlė Silkauskaitė Martynas ir Petronėlė Baltrutytė SIlkauskiai
Kulaliai
1925-11-24 Šač. ŠARPNICKIS Jonas Šarpnickis Kazimieras ir Barbora Gedgaudytė Šarpnickiai
Vindeikiai Šač. p. Barbora Simutytė Antanas ir Kotryna Domarkaitė Simučiai
Bratikai Šač. p.
1885-07-07 Mos. ŠARPNICKIS Juozapas Šarpnickis (Шаркинского) Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickiai
Žebrokai Ona Klovaitė Antanas ir Rozalija Ronkytė Klovos
Naujukai
1929-02-10 Šač. ŠARPNICKIS Juozapas Šarpnickis Kazimieras ir Ona Domarkaitė Šarpnickiai
Budvietė Šač. p. Anastasija Šopagaitė Antanas ir Monika Kneitaitė Šopagos
Kaukolikai Šač. p.
1937-05-17 Sk. ŠARPNICKIS Juozapas Šarpnickis Juozapas ir Kotryna Budrytė Šarpnickiai
Skuodas Kazimiera Andrutytė Onos Andrutytė duktė
Skuodas
1879-06-02 Mos. ŠARPNICKIS Kazimieras Šarpnickis Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickiai
Barviai Šač.p. Ona Domarkaitė Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšiai
1925-01-19 Šač. ŠARPNICKIS Kazimieras Šarpnickis Pranciškus ir Ona Tamošauskaitė Šarpnickiai
Geidučiai Šač. p. Agota Gadeikaitė Vincentas ir Domicėlė Kairytė Gadeikiai
Geidučiai Šač. p..p.
1933-01-31 Mos. ŠARPNICKIS Konstantinas Šarpnickis Petras ir Barbora Berniutė Šarpnickiai
Laumaičiai Šač.p. Antanina Pociutė Juozapas ir Monika Donėlaitė Pociai
Mosėdis
1822-11-24 Šač. ŠARPNICKIS Mykolas Šarpnickis (Michaelem Szarapnicki)


Barbora Baužytė (Barbara Bawžynska)

Rumšaičiai
1877-02-07 Mos. ŠARPNICKIS Petras Šarpnickis Pranciškus ir Kotryna Griciutė Šarpnickiai
Rukai Rozalija Dvarionaitė Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai
Rukai
1892-02-16 Mos. ŠARPNICKIS Petras Šarpnickis Jonas ir Antanina Kubiliutė Šarpnickiai
Barviai Barbora Berniutė Juozapas ir Petronėlė Miliutė Berniai
Kulaliai
1913-11-17 Mos. ŠARPNICKIS Petras Šarpnickis Petras ir Rozalija Dvarionaitė Šarpnickiai
Rukai Anelė Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1921-05-01 Mos. ŠARPNICKIS Petras Šarpnickis Kazimieras ir Barbora Gedgaudaitė Šarpnickiai
Mosėdžio p. Ona Kubiliutė Feliksas ir Ona Staigvilasitė Kubiliai (Kubilius)
Mos.p.
1893-01-26 Šač. ŠARPNICKIS Pranciškus Šarpnickis Pranciškus ir Kotryna Griciutė Šarpnickiai
Kruopiai Plat. p. Ona Tamošauskaitė Juozapas ir Elena Gaybytė Tamošauskai
Geidučiai Šač. p..p.
1939-08-10 Šač. ŠARPNICKIS Simonas Šarpnickis Juozapas ir Anelė Vilkoneckytė Šarpnickiai
Šačiai Ona Dvarionaitė Julijonas ir Ona Pušinskaitė Dvarionai
Lyksūdė Šač. p.
1791-01-23 Mos. ŠARPNICKIS Vincentas Šarpnickis (Vincent Szarpnicki)

Žebrokai Magdalena Sakalauskaitė (Magdalena Sokolowska)

Vindeikiai1736-01-29 Mos. ŠARVAS Juozapas Šarvas (Szarwa)

Laumaičiai Kristina Valutytė (Walutayte)

Laumaičiai1646-01-28 Sal. ŠATEIKIS Jonas Šateikis (Joannes Szateykaitis)

Stropai Sal. p. Kotryna Žvinklytė (Catharina Zwinklaite)

Žeimiai Sal. p.1881-09-09 Mos. ŠAUKLYS Aleksandras Šauklys Aleksandras ir Magdalena Šimonskytė Šaukliai
Ledžiai Liucija Vaitilaitė Pranciškus ir LiucijaRamzaitė Vaitilos
Ledžiai
1903-11-11 Mos. ŠAUKLYS Antanas Šauklys Antanas ir Petronėlė Laureckytė Šaukliai
Lenkimai Ona Jablonskytė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Udraliai
1936-02-24 Mos. ŠAUKLYS Jurgis Šauklys Antanas ir Ona Jablonskytė Šaukliai
Lenkimai Magdalena Lukošiutė Antanas ir Magdalena Kubilaitė Lukošiai
Šakaliai
1929-06-23 Mos. ŠAUKLYS Leonas Šauklys Leonas ir Magdalena Mockutė Šaukliai
Paluknė, Sk.p. Emilija Jasaitė Jurgis ir Uršulė Bačiutė Jasai
Gaubės
1938-11-26 Lenk. ŠAUKLYS Pranciškus Šauklys Pranciškus ir Rozalija Putkalytė Šaukliai
Lenkimai Emilija Gedrimaitė Bonifacas ir Emilija Guobytė Gedrimai
Juodeikiai
1739-05-28 Mos. ŠAUKLYS Stanislovas Šauklys (Szawklis)

Rušupiai Sk.p. Kotryna Piekutė (Piekiewiczowna)

Mosėdis1935-01-29 Sal. ŠAULYS Kazimieras Šaulys Juozapas ir Ona Viršilaitė Šauliai
Leliūnai Sal. p. Stanislova Poplauskytė Aleksandras ir Petronėlė Serepinaitė Poplauskiai
Bajoraliai Sal. p.
1921-10-04 Darb. ŠAULYS Konstantinas Šaulys Ignotas ir Eleonora Dovidavičiutė Šauliai
Čiuželiai Kulių p. Eugenija Ruikytė Aleksandras ir Anasstasija Gliožerytė Ruikiai
Pasartupiai Darb. p.1796-06-07 Sk. ŠČETANAUSKAS Stanislovas Ščetanauskas (Stanislaum Szczetanowski)

Luknių p. Magdalena Skarienė (Magdalenam Skarowa)
N Skuodas1925-02-03 Šač. ŠEDLECKIS Kazimieras Šedleckis Kazimieras ir Anastasija Racytė Šedleckiai
Vabaliai Šač. p. Petronėlė Mažrimaitė Juozapas ir Petronėlė Lukaitė Mažrimai
Šačiai
1799-01-29 Šač. ŠEDLECKIS Steponas Šedleckis (Stefannem Szedlecki)
N Skuod.par. Julijona Padegimaitė (Julianna Padegimowna)

Prialgai1918-10-22 Mos. ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai Uršulė Pakulytė Juozapas ir Felicijona Skaraitė Pakuliai
Kernai
1939-06-13 Mos. ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis Antanas ir Karolina Daukintytė Šedvydžiai
Daukšių Meds. Joana Domarkaitė Juozapas ir Veronika Pilibaitytė Domarkai
Palšiai
1897-11-18 Mos. ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis Antanas ir Barbora Zubaitė Šedvydžiai
Udraliai Barbora Kubiliutė Daržinskienė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai (Кубилюсовъ) N Udraliai
1899-11-09 Mos. ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai Karolina Daukintytė Vitalis ir Konstancija Mažrimaitė Daukinčiai
Naujukai
1845-01-26 Mos. ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis (Szedwidiow) Petras ir Ona Alšauskaitė Šedvydžiai
Ersla Liudvika Bagdonavičiutė Dominykas ir Julijona Daukšaitė Bagdonavičiai
Ersla
1846-05-21 Mos. ŠEDVYDIS Antanas Šedvydis (Szedwidia) Petras ir Ona Alšauskaitė Šedvydžiai N Ersla Barbora Zubaitė Motiejus ir Klara Dimaitė Zubės (įraše Veronika)
Nevočiai
1869-06-03 Mos. ŠEDVYDIS Dominykas Šedvydis Antanas ir Barbora Zubaitė Šedvydžiai
Ersla Anelė Vaškytė Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė Vaškiai
Daukšiai
1865-02-15 Mos. ŠEDVYDIS Jonas Šedvydis Antanas ir Ona Šopagaitė Šedvydžiai N Žalgiriai Ona Paulauskaitė Juozapas ir Barbora Žilinskaitė Paulauskai
Daukšiai
1829-01-29 Mos. ŠEDVYDIS Juozapas Šedvydis Juozapas ir Ieva Taurinskaitė Šedvydžiai
Tėveliai Monika Sėlenytė Stanislovas ir Magdalena Šimkutė Sėleniai
Tėveliai
1899-11-09 Mos. ŠEDVYDIS Juozapas Šedvydis Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai Ona Kazbaravičiutė (Казбаровичевною) Antanas ir Ona Šopagaitė Kazbaravičiai
Daukšiai
1919-02-04 Mos. ŠEDVYDIS Juozapas Šedvydis Antanas ir Barbora Kubiliutė Šedvydžiai
Tauzai Kotryna Baužytė Antanas ir Petronėlė Šoblinskaitė Baužiai
Tauzai
1921-01-30 Mos. ŠEDVYDIS Juozapas Šedvydis Antanas ir Barbora Kubiliutė Šedvydžiai N Tauzai Eufrosinija Baguckytė Leonas ir Ona Jazbutytė Baguckiai
Mosėdžio p.
1806-02-12 Mos. ŠEDVYDIS Juozapas Šedvydis (Jozephum Szedwidis)

Žebrokai Ieva Taurinskaitė Braslauskienė (Evam Braslowska Szedwidowa)
N Krakės
1933-01-10 Mos. ŠEDVYDIS Jurgis Šedvydis Pranciškus ir Ona Jotkutė Šedvydžiai (įraše Juotkaitė)
Daukšiai Stanislova Narkutė Pranciškus ir Amelija Butkutė Narkai
Daukšiai
1934-02-12 Mos. ŠEDVYDIS Jurgis Šedvydis Leonas ir Ona Jazbutytė Šedvydžiai
Sriauptai Lenk.p. Bronislova Šiudeikytė Antanas ir Uršulė Riepšaitė Šiudeikiai
Šatraminiai
1800-11-27 Mos. ŠEDVYDIS Kazimieras Šedvydis (Cazimirum Szedwidys)

Mikulčiai Magdalena Kataržytė (Magdalena Katržowna)

Žebrokai
1854-02-03 Mos. ŠEDVYDIS Leonas Šedvydis Mikalojus ir Elena Černeckytė Šedvydžiai
Žemytė Lenk.p. Magdalena Kubiliutė Šmitienė Jonas ir Antanina Jonkutė Kubiliai N *
1889-01-30 Mos. ŠEDVYDIS Leonas Šedvydis Leonas ir Ona Daukantaitė Šedvydis
Straupai Gint.p. Ona Jazbutytė Jonas ir Ona Vaitelaitė Jazbučiai
Virbalai
1936-02-18 Mos. ŠEDVYDIS Mykolas Šedvydis Juozapas ir Ona Kazbaravičiutė Šedvydžiai
Šatraminiai Rozalija Jakštaitė Petras ir Rozalija Mikutaitė Jakštai
Mosėdis
1906-02-07 Mos. ŠEDVYDIS Motiejus Šedvydis Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai Ona Jotkutė Juozapas ir Magdalena Kapinskaitė Jotkai
Krakės
1865-05-19 Mos. ŠEDVYDIS Motiejus Šedvydis Motiejus ir Barbora Budreckytė Šedvydžiai
Daukšiai Rozalija Paulauskaitė Karolis ir Ona Petrauskaitė Paulauskai
Daukšiai
1839-04-30 Mos. ŠEDVYDIS Petras Šedvydis(Szedwidzia) Petras ir Elena Milenkytė Šedvydžiai
Ersla Ona Jakubaitytė (Jokubayczowna) Kornelijus ir Marijona Simaitytė Jakubaičiai
Ersla
1798-01-29 Mos. ŠEDVYDIS Petras Šedvydis (Petrum Szedwidis)

Žuveliai Elena Jakutytė (Helana Jakutowna)

Ersla
1814-02-08 Mos. ŠEDVYDIS Petras Šedvydis (Petrum Szedwidis)
N Ersla Ona Alšauskaitė (Annam Olszewska)

Žebrokai
1933-02-07 Mos. ŠEDVYDIS Pranciškus Šedvydis Pranciškus ir Ona Jotkutė Šedvydžiai (įraše Jodkaitė)
Daukšiai Ona Litvinaitė Antanas ir Ona Paulauskaitė Litvinai
Daukšiai
1868-11-26 Mos. ŠEDVYDIS Pranciškus Šedvydis Pranciškus ir Terezė Želvytė Šedvydai
Žalgiriai Anastasija Staniūtė Dovydas ir Leokadija Skersytė Staniai
Šakaliai1816-02-08 Mos. ŠEIRYS Antanas Šeirys (Antonium Szeynowicz)

Rukai Ona Kairytė (Anna Kairewiczowna {Szeynowiczowa})

Gondlaukė
1751-05-30 Mos. ŠEIRYS Jurgis Šeirys (Szeyrys)

Prialgavadvaras Kotryna Taučiutė (Tauczayte)

Rukai
1762-06-27 Mos. ŠEIRYS Jurgis Šeirys (Siayris)
N Ersla Marijona Vaičiulytė (Wayciulowna)

Ersla
1816-05-16 Mos. ŠEIRYS Simonas Šeirys (Simon Szeyrewicz)


Barbora Šiudeikytė (Barbara Sziudeykowna {Szeyrewiczowa})

Rukai1712-01-24 Mos. ŠEKAS Jokūbas Šekas (Sczeka)

Skuodas Barbora Ronkienė (Rąkiowa)
N Udraliai1932-02-07 Mos. ŠĖMA Antanas Šėma Mykolas ir Anastasija Girdvainytė Šėmos
Rukai Stanislova Laukytė Jonas ir Magdalena Venslauskaitė Laukiai
Virbalai
1936-01-27 Sal. ŠĖMA Dominykas Šėma Juozapas ir Barbora Baguckytė Šėmos
Salantai Marijona Stropaitė Antanas ir Ona Vičiutė Stropai
Salantai
1939-02-07 Mos. ŠĖMA Jonas Šėma Jonas ir Barbora Višniauskaitė Šėmos
Narvydžiai Sk.p. Anelė Kažytė Jurgis ir Anastasija Daniutė Kažiai
Tauzai
1914-02-16 Mos. ŠĖMA Kazimieras Šėma Jonas ir Barbora Girkantaitė Šiemos N Skuodas Magdalena Paulauskaitė Dominykas ir Magdalena Liebutė Paulauskai
Plaušiniai
1897-11-23 Mos. ŠĖMA Kazimieras Šėma (Шемы) Antanas ir Veronika Jurgutytė Šėmos N Šaučikai Sal.p. Petronėlė Vaitkutė Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Vaitkai
Šniukščiai
1743-08-18 Mos. ŠĖMA Martynas Šėma (Szem)

Skuodo p. Ona Ukrinaitė (Ikrynowna)
N Sk.p.
1798-02-03 Sk. ŠĖMA Mykolas Šėma (Michelem Szemowicz)

Kulai Sk. p. Edita Mažulytė (Eyditham Mazelewiczowna)

Kulai Sk. p.1881-02-10 Mos. ŠEMETA Albertas Šemeta Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos
Igariai Ona Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšai
Ersla
1809-02-03 Mos. ŠEMETA Antanas Šemeta (Antonium Szemiott)

Jedžiotai Yl.p. Barbora Šakalytė (Barbara Szakalowna {Szemiottowa})

Apuolė
1923-05-20 Šač. ŠEMETA Bronislovas Šemeta Kazimieras ir Rozalija Nevardauskaitė Šemetos

Julijona Kazlauskaitė


1797-01-17 Mos. ŠEMETA Dominykas Šemeta (Dominycus Szemiot)

Ersla Joana Kinčiūtė (Joanna Kinczowna)

Udraliai
1822-11-21 Mos. ŠEMETA Dominykas Šemeta (Dominicum Szemeta)


Joana Butkutė (JohanaButkowna)

Ersla
1901-02-06 Mos. ŠEMETA Dominykas Šemeta Ignotas ir Julijona Zaburaitė Šemetos
Skuodas Ona Skersytė Laurynas ir Ona Vaškytė Skersiai
Budriai
1720-07-05 Mos. ŠEMETA Dovydas Šemeta (Szemeta)

Gedrimai Yl.p. Ieva Daukantaitė (Dowkątowna)

Ersla
1822-11-28 Mos. ŠEMETA Feliksas Šemeta (Felicem Szemetta)


Anelė Janaitytė (Anila Janowska)

Ersla
1746-01-30 Mos. ŠEMETA Jonas Šemeta (Szemiott)
N Sedos p. Kotryna Nainienė (Nayciowa)
N Šatai
1750-11-22 Mos. ŠEMETA Jonas Šemeta (Szemeta)


Kotryna Kubiliutė (Kubylowna)


1842-11-24 Mos. ŠEMETA Jonas Šemeta Pranciškus ir Viktorija Tuzaitė Šemetos
Mos.parap. Barbora Gurauskaitė Dovydas ir Antanina Milinskaitė Gurauskai
Daukšiai
1856-10-09 Mos. ŠEMETA Jonas Šemeta Pranciškus ir Viktorija Tuzaitė Šemetos N Mosėdis Felicijona Laureckytė Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Giršiniai
1903-05-26 Mos. ŠEMETA Juozapas Šemeta Albertas ir Ona Riepšaitė Šemetos
Igariai Ona Jonkutė Antanas ir Barbora Zobieliutė Jonkai
Igariai
1918-06-30 Barst. ŠEMETA Juozapas Šemeta Juozapas ir Barbora Lukšaitė Šemetos
Šerkšniai Mos. p. Stanislova Dargužytė Juozapas ir Rozalija Jablonskytė Dargužiai
Kruopiai Barst. p.
1928-11-03 Mos. ŠEMETA Juozapas Šemeta Juozapas ir Ona Jonkutė Šemetos
Igariai Stanislova Prialgauskaitė Kazimieras ir Ona Griciutė Prialgauskai
Igariai
1906-06-05 Mos. ŠEMETA Kazimieras Šemeta Albertas ir Ona Riepšaitė Šemetos
Igariai Ona Baužytė Feliksas ir Barbora Baužytė Baužiai
Šatraminiai
1934-01-24 Mos. ŠEMETA Kazimieras Šemeta Kazimieras ir Rozalija Nevardauskaitė Šemetos
Rukai Magdalena Rumbutytė Benediktas ir Karolina Stonkutė (Стонкусъ) Rumbučiai
Rukai
1936-02-25 Mos. ŠEMETA Kazimieras Šemeta Kazimieras ir Ona Baužytė Šemetos
Ersla Agnė Galdikaitė Jonas ir Uršulė Šakinytė Galdikai
Mosėdis
1911-06-15 Mos. ŠEMETA Konstantinas Šemeta Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla Uršulė Januškaitė Petras ir Uršulė Zubaitė Januškos
Mikulčiai
1867-01-17 Mos. ŠEMETA Leonas Šemeta Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos
Ersla Ona Jablonskytė Maniukienė Kazimieras ir Elžbieta Budrytė Jablonskiai N Žebrokai
1900-02-20 Mos. ŠEMETA Leonas Šemeta Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos
Naujukai Domicėlė Valantinaitė Žvaginienė Antanas ir Magdalena Martinkutė Valantinai N Budvietė
1930-02-14 Mos. ŠEMETA Leonas Šemeta Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos N Budvietė Ona Luotaitė (Лотисовъ) Leonardas ir Ona Laukytė Luotės
Tėveliai
1743-08-04 Mos. ŠEMETA Mykolas Šemeta (Szemett)

Šakaliai Ona Gerigienė (Gierygierowa)
N Kernai
1778-08-25 Mos. ŠEMETA Mykolas Šemeta (Szemiott)

Baksčiai Magdalena Macienė (Maciowa)
N Šatraminiai
1807-11-26 Mos. ŠEMETA Motiejus Šemeta (Matheum Szemett)
N Ersla Apolonija Bamblytė (Appollonia Bomblowna Szemetowa)

Krakės
1867-10-24 Mos. ŠEMETA Motiejus Šemeta Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos
Ersla Barbora Žeimytė Juozapas ir Ona Alšauskaitė Žeimiai
Ersla
1903-05-04 Mos. ŠEMETA Motiejus Šemeta Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla Barbora Šmotaitė Jurgis ir Vincenta Vaidilaitė Šmotai
Rukai
1905-02-03 Mos. ŠEMETA Motiejus Šemeta Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos (įr. Шмитовной Шеметовъ) N Ersla Anastasija Bertašiutė Žuolienė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai N Šaukliai
1775-11-26 Mos. ŠEMETA Pilypas Šemeta (Szemeta)


Ona Statkutė (Statkaty)

Ersla
1813-06-24 Mos. ŠEMETA Pranciškus Šemeta (Franciscum Szemiott)


Viktorija Tuzaitė (Victoriam Tuzowna)

Baksčiai
1817-07-01 Šač. ŠEMETA Pranciškus Šemeta (Franciscum Szemiott)
N Kaukolikai Antanina Penkutė (Antonina Pąkowna {Szemiotowa})

Šaukliai
1843-01-12 Mos. ŠEMETA Pranciškus Šemeta Pranciškus ir Viktorija Tuzaitė Šemetos
Žebrokai Petronėlė Eidėjutė Razmienė Tomas ir Brigita Vasiliauskaitė Eidėjai N Palaukiai
1844-11-27 Mos. ŠEMETA Pranciškus Šemeta Pranciškus ir Viktorija Tuzaitė Šemetos N Nevočiai Anastasija Zaburaitė Motiejus ir Barbora Rimkutė Zaburai
Šakaliai
1860-05-31 Mos. ŠEMETA Pranciškus Šemeta Antanas ir Uršulė Liaudanskytė Šemetos
Yl.p. Liutgarda Buivydaitė Paulauskienė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai N Rukai
1777-11-23 Mos. ŠEMETA Tadas Šemeta (Szemiott)

Baksčiai Cecilija Miliutė (Mylewiczowna)

Varkališkės Mos.p.
1787-01-21 Mos. ŠEMETA Tadas Šemeta (Thaddeus Szemiott)

Milšaičiai Telš.p. Kotryna Paulawičiutė (Cath: Pawlowiczowna)

Šliktinė1875-11-16 Mos. ŠEPULIS Antanas Šepulis (Шепулиса) Bonifacas ir Juozapota Šalkauskaitė Šepuliai
Žalgiriai Barbora Skersytė Jeronimas ir Magdalena Alpaitė Skersiai
Žalgiriai
1821-10-11 Mos. ŠEPULIS Bonifacas Šepulis (Bonifacium Szepulis)

Daukšiai Juozapota Šalkauskaitė (Jozephata Szalkowska Szedputowna)

Daukšiai
1889-02-07 Mos. ŠEPULIS Jonas Šepulis (Шепутиса) Motiejus ir Matilda Lindenytė Šepuliai
Mikulčiai Barbora Andrijauskaitė Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andrijauskai
Udraliai
1817-11-06 Mos. ŠEPULIS Juozapas Šepulis (Jozephum Szepulewicz

Paluknė Sk. p. Petronėlė Lipšaitė (Petronilla Lipszonska {Szeputowa})

Šatraminiai
1806-11-20 Mos. ŠEPULIS Mykolas Šepulis (Michaelem Szepulewicz) Juozapas ir Magdalena Eidėjutė Šepuliai
Daukšiai Felicijona Liebutė (Feliciana Lebawiczowna Szepulewiczowa)

Šakaliai
1813-11-25 Mos. ŠEPULIS Mykolas Šepulis (Michaelem Szepulis) Juozapas ir Magdalena Eidėjutė Šepuliai N Daukšiai Ona Simutytė (Anna Symutowna)

Daukšiai
1854-02-09 Mos. ŠEPULIS Mykolas Šepulis (Шепулиса) Bonifacas ir Juozapota Šalkauskaitė Šepuliai
Salantų p. Julijona Motuzaitė (Мотузовною) Stanislovas ir Elena Vaškytė Motuzos
Naujukai
1803-02-15 Mos. ŠEPULIS Motiejus Šepulis (Mathiam Szepulewicz) Juozapas ir Magdalena Eidėjutė Šepuliai
Daukšiai Elena Tubinaitė Skirutienė (Helenam Skiruciowa)
N Šaukliai
1846-09-10 Mos. ŠEPULIS Motiejus Šepulis (Szepula) Mykolas ir Ona Simutytė Šepuliai
Žalgiriai Matilda Lindenytė (Lendynowna) Jonas ir Magdalena Baguckytė Lindeniai
Žalgiriai
1775-11-05 Mos. ŠEPULIS Pranciškus Šepulis (Franciscum Szepulis) Kazimieras ir Agota Žiliutė Šepuliai
Daukšiai Rožė Petrauskaitė (Roza Piotrowska)

Baksčiai
1799-11-26 Mos. ŠEPULIS Viktorinas Šepulis (Victorinum Szepulis) Juozapas ir Magdalena Eidėjutė Šepuliai
Daukšiai Ona Baužytė (Anna Bawžowna)

Daukšiai1889-01-10 Mos. ŠEPUTIS Pranciškus Šeputis (Шепота) Ignotas ir Julijona Zaburaitė Šepučiai
Šakaliai Barbora Daukantaitė Motiejus ir Rozalija Kairytė Daukantai
Šakaliai
1805-01-17 Mos. ŠEPUTIS Stanislovas Šeputis (Stanislaum Szeputis)
N Naujukai Gintel.par. Morta Petrikaitė (Martham Petrykowska)

Par.Mos.
1874-11-30 Yl. ŠEPUTIS Stanislovas Šeputis Jonas ir Scholastika Daitkutė ? Šepučiai
Kaltinėnai ? Petronėlė Stapinskaitė Rudienė (Рудзково) Tadas ir Barbora Žvinklytė Stapinskai N Šulpetriai Yl. p.
1797-11-26 Yl. ŠEPUTIS Tadas Šeputis (Thaddeum Szeputis)


Ona Juodpusytė (Annam Judpusowna)

Girdeniai Yl. p.


1857-01-29 Mos. ŠERAS Adomas Šeras (Шересъ) Simonas ir Barbora Šiudeikytė Šerai (Шересовъ)

Magdalena Mikaitytė Izidorius ir Juozapota Rumbutytė Mikaičiai
Mosėdis1938-11-06 Šač. ŠERKŠNYS Juozapas Šerkšnys Antanas ir Pranciška Lekstutytė Šerkšniai
Bratikai Šač. p. Lidija Liudvika Romančikaitė Jonas ir Anė Citova Romčikai
Rumšaičiai Yl. p.
1879-02-06 Šač. ŠERKŠNYS Kazimieras Šerkšnys Kazimieras ir Kunigunda Grabytė Šerkšniai N Vabaliai Sed.v. šat.p. Barbora Riniutė (Рыналисовною) Juozapas ir Cecilija Venckutė Riniai (Рыналисовъ)
Baltrimai Šač.v.
1746-05-01 Mos. ŠERKŠNYS Petras Šerkšnys (Szerksznewicz)

Skuodas Ona Martinkienė (Motinkowa)
N Drupiai Mos.p.
1798-06-04 Šač. ŠERKŠNYS Pilypas Šerkšnys (Philippum Szerksznis)
N Rumšaičiai Marijona Petrauskaitė (Mariannam Piotrowska)

Rumšaičiai
1753-07-22 Mos. ŠERKŠNYS Valentinas Šerkšnys (Szerksznis)


Ona Pukinskienė (Pukinska)
N Apuolė1803-06-30 Mos. ŠERNAS Juozapas Šernas (Josephum Szernas)

Luknė Sk.p. Veronika Sabatauskaitė (Veronicam Sabatowska)

Daukšiai1940-08-11 Sal. ŠETKUS Antanas Šetkus Juozapas ir Magdalena Venckutė Šetkai
Laiviai Sal. p. Bronislova Kasperaitytė Antanas ir Ona Pociutė Kasperaičiai
Laiviai1776-11-20 Mos. ŠIAUDINIS Antanas Šiaudinis (Siawdinis)

Daukšiai Barbora Mikutytė (Mikutaty)

Mikulčiai
1822-02-07 Mos. ŠIAUDINIS Feliksas Šiaudinis (Felicem Szawdynski)

Tauzai Pranciška Baužytė (Francisca Bawžowna)

Daukšiai
1876-02-11 Mos. ŠIAUDINIS Jonas Šiaudinis Liudvikas ir Monika Kairytė Šiaudiniai
Nevočiai Ona Veitaitė Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitos
Šerkšniai
1770-01-14 Mos. ŠIAUDINIS Jonas Šiaudinis (Siawdinis)


Magdalena Rumbutytė (Rumbutaty)

Daukšiai
1760-07-13 Mos. ŠIAUDINIS Jonas Šiaudinis (Sziawdynis)

Daukšiai Barbora (Jokšaitė_) Tuškienė (Tuszkowna)
N Daukšiai
1894-01-18 Mos. ŠIAUDINIS Kazimieras Šiaudinis Liudvikas ir Monika Kairytė Šiaudiniai
Nevočiai Ona Petrošiutė Kubilienė Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai N Tauzai
1907-01-16 Mos. ŠIAUDINIS Kazimieras Šiaudinis Liudvikas ir Monika Kairytė Šiaudiniai N Tauzai Ona Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Antanauskaitė Šiudeikiai
Mosėdis
1751-11-29 Mos. ŠIAUDINIS Kazimieras Šiaudinis (Siaudynis)


Magdalena Krištopaitė (Krysztapowna)


1845-02-20 Mos. ŠIAUDINIS Liudvikas Šiaudinis (Szawdynskich) Feliksas ir Pranciška Baužytė Šiaudiniai
Giršiniai Monika Kairytė (Kajrewiczowna) Tadas ir Magdalena Klovaitė Kairiai
Giršiniai
1866-01-26 Mos. ŠIAUDINIS Liudvikas Šiaudinis Feliksas ir Pranciška Baužytė Šiaudiniai N Nevočiai Uršulė Jakubauskaitė (Якубовскою) Mykolas ir Ona Kosauskaitė Jakubauskai
Nevočiai
1779-10-23 Mos. ŠIAUDINIS Motiejus Šiaudinis (Szaudynis)

Šatraminiai Veronika Mineikaitė (Mineykaty)

Šatraminiai
1927-05-31 Mos. ŠIAUDINIS Pranciškus Šiaudinis Kazimieras ir Ona Šiudeikytė Šiaudiniai
Tauzai Ona Baltrutytė Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Baltručiai
Baksčiai1719-11-23 Mos. ŠIAULYS Jonas Šiaulys (Sawlowski)

Jakštaičiai Kalv.p. Zuzana Poškutė (Poszkowna)

Vobale
1917-05-13 Mos. ŠIAULYS Juozapas Šiaulys Stanislovas ir Veronika Žalimaitė Šiauliai N Baidotai Sal.p. Uršulė Untulytė Jonas ir Elena Valantinaitė Untuliai
Žalgiriai
1900-02-15 Mos. ŠIAULYS Juozapas Šiaulys Stanislovas ir Karolina Žalimaitė Šiauliai
Baidotai Sal.p. Ona Mačernytė Antanas ir Emilija Gudaitė Mačerniai
Mosėdis
1842-11-03 Mos. ŠIAULYS Juozapas Šiaulys (Szaula) Mykolas ir Petronėlė Bertašiutė Šiauliai
Šaukliai Magdalena Razmaitė Bonifacas ir Magdalena Donėlaitė Razmai
Kulaliai
1780-11-19 Mos. ŠIAULYS Jurgis Šiaulys (Szaulis)

Derkinčiai Morta Pukienė (Pukiowa)
N Derkinčiai
1866-09-21 Mos. ŠIAULYS Kazimieras Šiaulys Juozapas ir Magdalena Razmaitė Šiauliai
Šaukliai Ona Šimonskytė Klanienė Antanas ir Antanina Mosteikaitė Šimonskiai N Daukšiai
1784-02-01 Mos. ŠIAULYS Kazimieras Šiaulys (Szawlis)

Derkinčiai Barbora Dvarionaitė (Dwarioniowna)

Igariai
1929-10-01 Mos. ŠIAULYS Leonas Šiaulys Kazimieras ir Pranciška Razmaitė Šiauliai
Mosėdžio p. Barbora Šilgalytė Pranciškus ir Barbora Valančiutė Šilgaliai
Mos.p.
1810-02-27 Mos. ŠIAULYS Mykolas Šiaulys (Michaelem Szaulewicz)

Šaukliai Petronėlė Bartašiūtė (Petronella Bartaszewska Szaulowiczowa)

Šatraminiai
1879-05-13 Mos. ŠIAULYS Nikodemas Šiaulys Kazimieras ir Magdalena Staniutė Šiauliai N Kulaliai Pranciška Jonutytė Juozapas ir Barbora Jazbutytė Jonučiai
Kulaliai
1846-10-29 Mos. ŠIAULYS Simonas Šiaulys (Szawla) Stanislovas ir Agota Burbaitė Šiauliai
Šaukliai Uršulė Vyniautaitė Martynas ir Elžbieta Markaitytė Vyniautai
Igariai
1826-11-23 Mos. ŠIAULYS Stanislovas Šiaulys (Stanislaum Szawlis)


Agota Burbaitė (Agatham Burbowna)

Šaukliai
1804-11-22 Mos. ŠIAULYS Tomas Šiaulys (Thomam Szawlinski)

Klaišiai Sk.p. Joana Skaraitė (Johannam Skarowna)

Kulaliai1817-01-30 Šač. ŠIAULYTIS Dominykas Šiaulytis (Dominicum Sziawlitis)

Končiaičiai Kalv.p. Barbora Šleinytė (Barbara Szleynowna {Sziawlitisowa})

Lukošaičiai1811-01-24 Mos. ŠIAUZDRYS Dominykas Šiauzdrys (Dominicum Szawzdrow)

Šerpulė Darb.p. Ona Baltrutytė (Annam Baltrotowna)

Budvietė

ŠIDEIKIS žiūrėti ŠIUDEIKIS


1927-06-08 Mos. ŠIKŠNIUS Aleksandras Šikšnius Aleksandras ir Barbora Bertašiutė Šikšniai N Šakaliai Bronislava Šakinytė Kotrynos Šakinytės dukra
Šakaliai
1885-01-29 Mos. ŠIKŠNIUS Antanas Šikšnius Motiejus ir Kotryna Zubaitė Šikšniai
Budriai Domicėlė Kinčiutė Tadas ir Uršulė Mickutė Kinčiai
Gaubės
1929-05-14 Mos. ŠIKŠNIUS Antanas Šikšnius Tadas ir Elena Jonušaitė Šikšniai
Ersla Liucija Jackutė Kazimieras ir Salomeja Jackutė Jackai
Ersla
1933-02-14 Mos. ŠIKŠNIUS Antanas Šikšnius Tadas ir Elena Jonušaitė Šikšniai N Ersla Aleksandra Tamošauskaitė Mykolas ir Elena Galdikaitė Tamošauskai
Ersla
1724-01-16 Mos. ŠIKŠNIUS Jonas Šikšnius (Siksznius)

Palaukiai Sk.p. Ieva Grigutytė (Grigutayte)

Šekai
1895-02-07 Mos. ŠIKŠNIUS Jonas Šikšnius Jonas ir Barbora Vitkutė Šikšniai N Narvydžiai Sk.p. Elena Numgaudaitė Juozapas ir Magdalena Kubiliutė Numgaudai
Šakaliai
1918-10-26 Mos. ŠIKŠNIUS Jonas Šikšnius Jonas ir Ieva Ložytė Šikšniai
Ivonškės Julijona Riepšaitė Mykolas ir Julijona Sebeckytė Riepšai
Ersla
1937-04-11 Sk. ŠIKŠNIUS Jonas Šikšnius Antanas ir Domicėlė Kinčiutė Šikšniai
Budriai Adolfina Kaupaitė Tadas ir Adolfina Intaitė Kaupai
Paluknė Sk. p.
1751-10-24 Mos. ŠIKŠNIUS Jurgis Šikšnius (Szyksznius)
N Sk.p. Kotryna Petrutytė (Petrutayte)

Ersla
1759-02-25 Mos. ŠIKŠNIUS Jurgis Šikšnius (Sziksznis)

Kulai Sk.p. Elžbieta Kulsienė (Kulsiowa)
N Juknaičiai
1900-01-18 Mos. ŠIKŠNIUS Kazimieras Šikšnius Benediktas ir Ona Mončytė Šikšniai
Kulai Sk.p. Uršulė Kubilaitė Ignotas ir Ona Ramonaitė Kubilai
Daukšiai
1840-02-25 Mos. ŠIKŠNIUS Motiejus Šikšnius Jurgis ir Elžbieta Vitkutė Šikšniai
Mos.parap. Kotryna Zubaitė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Mos.p.
1876-01-14 Mos. ŠIKŠNIUS Motiejus Šikšnius Motiejus ir Kotryna Zubaitė Šikšniai
Ersla Ona Kubilaitė (Кубыловною) Kazimieras ir Barbora Mockutė Kubilai
Šakaliai
1927-02-08 Mos. ŠIKŠNIUS Povilas Šikšnius Tadas ir Elena Jonušaitė Šikšniai
Ersla Juozapota Sadauskaitė Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai
1904-05-09 Sk. ŠIKŠNIUS Pranciškus Šikšnius Pranciškus ir Anastasija Baltiejutė Šikšniai
Kuineliai Sk. p. Kunegunda Kovaitė Jonas ir Ona Jakučinskytė Kovai
Kiviliai Sk. p.Jurgis Baltiejus, Kazimieras Šikšnius
1939-07-02 Sk. ŠIKŠNIUS Pranciškus Šikšnius Pranciškus ir Kunegunda Kovaitė Šikšniai
Kuineliai Sk. p. Ona Žvinklytė Leonas ir Uršulė Lekniutė Žvinkliai
Budriai
1867-02-21 Mos. ŠIKŠNIUS Rupertas Šikšnius Juozapas ir Ona Šeputytė Šikšniai
Kurmiai Kret.p. Ona Vaškytė Jokimas ir Barbora Baužytė Vaškiai
Tauzai
1884-05-22 Mos. ŠIKŠNIUS Tadas Šikšnius Motiejus ir Kotryna Zubaitė Šikšniai
Ersla Elena Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Virbalai
1924-02-26 Mos. ŠIKŠNIUS Tadas Šikšnius Antanas ir Domicėlė Kinčiutė Šikšniai
Budriai Filomena Končiutė Antanas ir Monika Lekniutė Končiai
Kulaliai
1928-05-14 Mos. ŠIKŠNIUS Tadas Šikšnius Tadas ir Elena Jonušaitė Šikšniai
Ersla Ona Arlauskaitė Ignotas ir Monika Kuprytė Arlauskai
Sriauptai Sk.p.1722-06-16 Mos. ŠILAITIS Baltramiejus Šilaitis (Silaytis)

Šatai Ona Plinienė (Pliniowa)
N Rumšaičiai1921-05-31 Kret. ŠILAUSKIS Konstantinas Šilauskis Petras ir Barbora Bružaitė Šilauskiai
Kveciai Kret. p. Magdalena Vilimaitė Juozapas ir Ona Čiunkaitė Vilimai
Voveraičiai Kret. p.
1921-01-23 Kret. ŠILAUSKIS Antanas Šilauskis Juozapas ir Monika Zobėlaitė Šilauskiai
Rudaičiai Kret. p. Petronėlė Kairytė Petras ir Monika Panoraitė Kairiai
Kiaueikiai Kret. p.1896-06-16 Mos. ŠILGALIS Aleksandras Šilgalis Antanas ir Uršulė Budrikytė Šilgaliai
Kernai Rozalija Kubilaitė Feliksas ir Ona Vaškytė Kubilai
Kernai
1935-06-11 Lenk. ŠILGALIS Aleksandras Šilgalis Aleksandras ir Rozalija Kubilaitė Šilgaliai
Maž. Paluknė Sk. p. Emilija Ragainytė Juozapas ir Emilija Dabravolskytė Ragainiai
Lenkimai
1937-11-13 Sk. ŠILGALIS Alfonsas Šilgalis Jonas ir Karolina Paulauskaitė Šilgaliai
Žeigiai Klaip. p. Petronėlė Balsytė Jonas ir Monika Tarvydaitė Balsiai
Klaipėdos p.
1859-11-24 Mos. ŠILGALIS Antanas Šilgalis Juozapas ir Elena Vaškytė Šilgaliai
Naujukai Uršulė Budrikytė Bonifacas ir Matilda Dargytė Budrikiai
Gaubės
1886-06-03 Mos. ŠILGALIS Antanas Šilgalis Kazimieras ir Petronėlė Gedrimaitė Šilgaliai N Lenk.p. Ona Mikulskytė Juozapas ir Magdalena Pronckutė Mikulskiai
Žalgiriai
1936-09-05 Sk. ŠILGALIS Antanas Šilgalis Antanas ir Anastasija Butkutė Šilgaliai
Kulai Sk. p. Petronėlė Narkutė Jonas ir Ona Kniuipytė Narkai
Kulai Sk. p.
1880-11-25 Mos. ŠILGALIS Dominykas Šilgalis Jonas ir Anastasija Mockutė Šilgaliai
Šatraminiai Ona Prišmontaitė Antanas ir Ona Daukantaitė Prišmontai
Ledžiai
1921-06-27 Lenk. ŠILGALIS Dominykas Šilgalis Dominykas ir Ona Prišmontaitė Šilgaliai
Lenkimai Ona Šedvydytė Leonas ir Ona Jazbutytė Šedvydžiai
Sriauptai Lenk. p.
1927-02-27 Lenk. ŠILGALIS Dominykas Šilgalis Dominykas ir Ona Prišmontaitė Šilgaliai N Lenkimai Stanislova Motiejauskytė Kazimieras ir Petronėlė Simutytė Motiejauskiai
Sriauptai Lenk. p.
1786-06-25 Mos. ŠILGALIS Juozapas Šilgalis (Josephus Szylgoski)

Paluknis Lenk. p. Elžbieta Bytautaitė (Elisabetha Bitowtowna)

Rukai
1833-10-03 Mos. ŠILGALIS Juozapas Šilgalis Juozapas ir Elžbieta Bytautaitė Šilgaliai
Tauzai Elena Vaškytė Motuzienė Jonas ir Elena Skurvydaitė Vaškiai N Naujukai
1898-09-27 Lenk. ŠILGALIS Juozapas Šilgalis Antanas ir Magdalena Šiudeikytė Šilgaliai
Sriauptai Lenk.p. Rozalija Daukontaitė Motiejus ir Rozalija Šauklytė Daukontai
Lenkimai
1934-02-12 Lenk. ŠILGALIS Juozapas Šilgalis Leonas ir Ona Lukošiutė Šilgaliai
Sriauptai Sk. p. Stepanija Jonušaitė Justinas ir Uršulė Macevičiutė Jonušai
Litvinai Lenk. p.
1794-02-18 Sk. ŠILGALIS Jurgis Šilgalis (Georgium Szylgalis)

Kuliai Kotryna Šimkutė (Catharina Szymkowna)

Rušupiai Sk. p.
1877-05-09 Mos. ŠILGALIS Jurgis Šilgalis Jonas ir Anastasija Mickutė Šilgaliai
Lenkimai Magdalena Skersytė Juozapas ir Juozapota Mosteikaitė Skersiai
Mosėdis.
1832-07-05 Mos. ŠILGALIS Kalistas Šilgalis Kazimieras ir Magdalena Vaškytė Šilgaliai
Vindeikiai Uršulė Kubilaitė (Kubilowna) Jonas ir Barbora Petkutė Kubilai
Budvietė
1822-07-03 Šač. ŠILGALIS Kazimieras Šilgalis (Casimirum Szylgalis)


Dominyka Bružienė (Dominica Bružowa)
N Vindeikiai
1886-02-17 Mos. ŠILGALIS Kazimieras Šilgalis Juozapas ir Ona Vaitelaitė Šilgaliai
Lenkimai Magdalena Riepšaitė Pranciškus ir Barbora Laukytė Riepšai
Daukšiai
1898-02-03 Mos. ŠILGALIS Kazimieras Šilgalis Jonas ir Petronėlė Macytė Šilgaliai
Ivoniškės Sk.p Veronika Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1921-01-25 Šač. ŠILGALIS Kazimieras Šilgalis Kazimieras ir Ona Untulytė Šilgaliai
Bratikai Šač. p. Petronėlė Šarpnickaitė Pranciškus ir Ona Tamošauskytė Šarpnickiai
Geidučiai Šač. p..p.
1922-05-16 Lenk. ŠILGALIS Kazimieras Šilgalis Kazimieras ir Magdalena Riepšaitė Šilgaliai
Lenkimai Olimpija Budrikytė Konstantinas ir Antanina Vaitkevičiutė Budrikiai
Kašučiai Darb. p.
1936-09-15 Šač. ŠILGALIS Kazimieras Šilgalis Pranciškus ir Petronėlė Pukinskytė Šilgaliai
Vindeikiai Šač. p. Antanina Jonauskaitė Antanas ir Pranciška Leilionaitė Jonauskai
Barviai Šač. p.
1899-08-07 Lenk. ŠILGALIS Konstantinas Šilgalis Kazimieras ir Ona Simutytė Šilgaliai
Palegija Lenk. p. Pranciška Rupšaitė Augutienė Juozapas ir Konstancija Paukštytė Rupšai N Palegija Lenk. p.
1926-02-03 Lenk. ŠILGALIS Leonas Šilgalis Leonas ir Ona Lukošiutė Šilgaliai
Lenkimai Petronėlė Zaboraitė Pranciškus ir Monika Stankutė Zaborai
Lenkimai
1713-05-12 Mos. ŠILGALIS Martynas Šilgalis (Szilgalis)

Luknė Justina Anužytė (Anužowna)

Šakaliai
1744-06-21 Mos. ŠILGALIS Mykolas Šilgalis (Szylgalis)

Luknė Sk.p. Elžbieta Vaserytė (Wasserowna)

Ledžiai
1893-02-07 Mos. ŠILGALIS Pranciškus Šilgalis Antanas ir Liucija Gikaraitė Šilgaliai
Rušupiai Sk.p. Barbora Riepšaitė Pranciškus ir Barbora Laukytė Riepšai
Daukšiai
1925-09-06 Lenk. ŠILGALIS Pranciškus Šilgalis Leonas ir Ona Lukošiutė Šilgaliai
Lenkimai Amelija Narmontaitė Jurgis ir Liudovika Šauklytė Narmontai
Sriauptai Lenk. p.
1794-02-18 Sk. ŠILGALIS Stanislovas Šilgalis (Stanislaum Szylgalis)


Barbora Stonkutė (Barbara Stankowna)

Luknės Sk. p.
1927-02-20 Lenk. ŠILGALIS Vincentas Šilgalis Juozapas ir Rozalija Daukontaitė Šilgaliai
Lenkimai Stepanija Klaniutė Antanas ir Veronika Untulytė Klaniai
Lenkimai
1935-02-27 Lenk. ŠILGALIS Vincentas Šilgalis Dominykas ir Ona Prišmontaitė Šilgaliai
Večiai Lenk.p. Barbora Gedrimaitė Juozapas ir Barbora Katkutė Gedrimai
Večiai Lenk. p.1866-11-15 Mos. ŠILIANSKAS Juozapas Šilanskas (Шилянскасъ) Antanas ir Joana Jančiauskaitė Šilanskai
Rukai Agnė Silkauskytė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė SIlkauskiai
Simaičiai1937-12-26 Kaln. ŠILINIS Juozapas Šilinis Augustinas ir Barbora Šlivinskaitė Šiliniai
Klaipėda Magdalena Beržanskaitė Adomas ir Salomeja Motiejauskaitė Beržanskai
Klaipėda
1887-02-10 Mos. ŠILINIS Pranciškus Šilinis Juozapas ir Agota Abromaitytė Šilinai
Rušupiai Sk.p. Ona Jotkutė Giacintas ir Magdalena Niaunytė Jotkai
Kernai1875-02-23 Sal. ŠIMA Antanas Šima (Шима) Jonas ir Ona Vitytė Šimos
Pesčiai Marijona Jurevičiutė Vaičienė našlės Marcijonos Jurevičienės dukra N Klausgalvai
1883-02-08 Sal. ŠIMA Antanas Šima (Шыма) Jonas ir Ona Vitytė Šimos N Barzdžių Meds. Petronėlė Montikaitė Leonas ir Agnė Satkauskaitė Montikai
Tuzai Sal. p.
1885-01-14 Sal. ŠIMA Antanas Šima (Шыма) Jonas ir Ona Vitytė Šimos (Petronėlės Montikaitės našlys) N Žeimiai Ona Lipkinaitė Romualdas ir Juozapota Gedgaudaitė Lipkinai
Skaudaliai
1841-02-10 Sal. ŠIMA Jonas Šima Jonas ir Barbora Kripaitė Šimos
Dvareliai Ona Viliutė Baltramiejus ir Ona Šaučiutė Viliai
Salantai
1920-05-04 Mos. ŠIMA Jonas Šima Antanas ir Ona Lipkinaitė Šimos
Reketė Sal.p. Raštikytė Monika Dominykas ir Rozalija Paulauskaitė Raštikiai
Baksčiai
1922-01-22 Mos. ŠIMA Jonas Šima Antanas ir Ona Lipkinaitė Šimos N Naujukai Monika Zubaitė Juozas ir Amelija Barauskaitė Zubės
Gaubės
1875-01-21 Sal. ŠIMA Juozapas Šima (Шима) Jonas ir Ona Vitaitė Šimos
Barzdžių Meds. Petronėlė Dargytė Petras ir Barbora Jakutytė Šimos
Salantai
1901-02-06 Mos. ŠIMA Juozapas Šima (Шимы) Juozapas ir Rozalija Vaitkutė Šimos N Šaučikai Sal.p. Barbora Baguckytė Tadas ir Barbora Kleinauskaitė Baguckiai
Nevočiai
1768-07-10 Mos. ŠIMA Pranciškus Šima (Szyma)

Pesčiai Sal.p. Morta Sėlenytė (Sielenowna)

Igariai
1798-02-06 Sal. ŠIMA Pranciškus Šima (Szyma)

Pesčiai Sal. p. Marijona Vardauskaitė (Marianam Wardowska)

Klausgalvai
1921-05-24 Mos. ŠIMA Tadas Šima Antanas ir Ona Lipkinaitė Šimos
Naujukai Monika Gedrimaitė Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis
1854-01-19 Sal. ŠIMA Viktorinas Šima (Шима) Pranciškus ir Ona Kontrimaitė Šimos
Nasrėnai Sal. p. Ona Mickutė Puškorienė Antanas ir Elena Macevičiutė Mickai N Nasrėnai Sal. p.1928-06-04 Mos. ŠIMAITIS Jonas Šimaitis Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Šimaičiai N Gondlaukė Uršulė Venckutė Žeimienė Juozapas ir Uršulė Skersytė Venckai N Šakaliai1937-01-19 Sk. ŠIMANSKIS Aleksandras Šimanskis Rozalijos Šimanskytės sūnus
Luknė Sk.p. Ieva Kervytė Adomas ir Elena Kniežaitė Kerviai
Luknės Sk. p.
1849-01-11 Mos. ŠIMANSKIS Juozapas Šimanskis (Шуманскаго) Mykolas ir Rožė Galdikaitė Šimanskiai
Žeimiai Lenk.p. Antanina Žvinklytė Raudienė Petras ir Elena Miliutė Žvinkliai N Šatraminiai
1922-02-20 Barst. ŠIMANSKIS Mečislovas Šimanskis Stanislovas ir Ona Jokubauskytė Šimanskiai
Mikitai Barst. p. Agnė Lekniutė Bartašienė, Adomo našlė Kazimieras ir Agnė Zabitytė Lekniai N Laumiai Barst. p.
1761-11-15 Mos. ŠIMANSKIS Petras Šimanskis (Szymanski)
N Kusai Elžbieta Gaubytė (Gawbowna)

Udraliai

ŠIMKUS ar ŠIMKEVIČIUS1822-01-17 Šač. ŠIMKUS Adomas Šimkus (Adamum Szimkiewic)
N
Felicija Petkevičiūtė (Felicia Petkiewiczowna)

terr.Przyal.
1853-02-17 Mos. ŠIMKUS Adomas Šimkus (Шимкевича) Justinas ir Agota Novikaitė Šimkai
Mosėdis Ona Aklytė Jonas ir Elena Jakutytė Akliai
Naujukai
1898-01-13 Mos. ŠIMKUS Adomas Šimkus (Шимкевича) Barboros Šimkutės sūnus
Telšiai Pranciška Mosteikaitė Pranciškus ir Anastasija Jurevičiutė Mosteikos
Žalgiriai
1911-08-22 Mos. ŠIMKUS Adomas Šimkus (Шимкевича) Antanas ir Barbora Baranauskaitė Šimkai N Žalgiriai Monika Laukineitytė Jonas ir Barbora Strėlaitė Laukineičiai
Daukšiai
1643-04-12 Sal. ŠIMKUS Albertas Šimkus (Albertus Szymkaytis)

Plateliai Kotryna Vaitiekutė (Catharina Waytekayte)

Reketė Sal. p.
1926-02-10 Mos. ŠIMKUS Aleksandras Šimkus Aleksandras ir Ona Plioterytė Šimkai
Kuineliai Sk.p. Ona Petrošiutė Jurgis ir Uršulė Kuprytė Petrošiai
Daukšiai
1796-11-15 Yl. ŠIMKUS Ambraziejus Šimkus (Ambrosium Szymkiewicz)


Ona Jančiauskaitė (Annam Janczewska

Bernotiškiai Yl. p.
1759-09-02 Mos. ŠIMKUS Antanas Šimkus (Simkus)

Kaukolikai Morta Kleinauskaitė (Kleynowska)

Kaukolikai
1816-05-02 Mos. ŠIMKUS Antanas Šimkus (Antonium Szymkiewicz) Kazimieras ir Magdalena Kauneckytė Šimkai
Gaubės Ona Petkutė (Anna Pietkiewiczowna Szymkiewiczowa)

Budriai
1826-07-06 Mos. ŠIMKUS Antanas Šimkus (Antonium Szymkus) Kazimieras ir Magdalena Kauneckytė Šimkai N
Ona Galdikaitė (Annam Galdykowna)

Gaubės
1830-02-11 Mos. ŠIMKUS Antanas Šimkus Kazimieras ir Magdalena Kauneckytė Šimkai N Gaubės Pranciška Sėlenytė Motiejus ir Barbora Motuzaitė Sėleniai
Virbalai
1895-02-07 Mos. ŠIMKUS Antanas Šimkus (Шимкевича) Anicetas ir Eufrosinija Knipaitė Šimkai
Puodkaliai Sk. p. Felicijona Raišutytė Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Raišučiai
Kernai
1920-05-23 Mos. ŠIMKUS Antanas Šimkus Apolonijos Šimkutės sūnus
Gėlaičiai Julijona Žvinklytė Dominykas ir Elena Sėlenytė Žvinkliai
Kulaliai
1921-01-07 Sk. ŠIMKUS Antanas Šimkus Antanas ir Ona Plioterytė Šimkai
Kuineliai Sk. p. Vincentina Baguslausktyė Antanas ir Antanina Šmaižytė Baguslauskiai
Kuineliai Sk. p.
1929-04-16 Mos. ŠIMKUS Antanas Šimkus Nikodemas ir Elena Liekytė Šimkai
Žebrokai Julijona Šulcaitė Justinas ir Barbora Baltrutytė Šulcai
Ersla
1817-05-08 Mos. ŠIMKUS Feliksas Šimkus (Felicium Szymkiewicz) Kazimieras ir Magdalena Kauneckytė Šimkai
Gaubės Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska Szymkiewiczowa)

Kernai
1837-08-24 Mos. ŠIMKUS Feliksas Šimkus (Szymka) Kazimieras ir Magdalena Kauneckytė Šimkai N Gaubės Rozalija Šmitaitė (Szemiotowna) Juozapas ir Elena Paulauskaitė Šmitos
Virbalai
1843-11-23 Mos. ŠIMKUS Feliksas Šimkus (Szymkusa) Feliksas ir Barbora Paulauskaitė Šimkai
Udraliai Pranciška Intaitė Juozapas ir Elena Baublytė Intos
Budvietė
1863-09-16 Mos. ŠIMKUS Giacintas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai
Udraliai Ona Palubinskaitė Kazimieras ir Barbora Balsytė Palubinskai
Šerkšniai
1796-11-23 Mos. ŠIMKUS Ignotas Šimkus (Szymkiewicz)

(Tėveliai) Kotryna Klovaitė (Catharina Klowowna)

Tėveliai
1754-02-10 Mos. ŠIMKUS Jonas Šimkus (Szymkiewicz)


Elžbieta Beniulytė (Beniulewiczowna)


1869-06-03 Mos. ŠIMKUS Jonas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai
Udraliai Barbora Narmontaitė Laureckienė Kazimieras ir Matilda Vaškytė Narmontai N Žebrokai
1930-03-03 Mos. ŠIMKUS Jonas Šimkus Nikodemas ir Elena Liekytė Šimkai
Žebrokai Apolonija Simaitytė Antanas ir Petronėlė Beniušytė Simaičiai
Gondlaukė
1939-05-27 Sal. ŠIMKUS Jonas Šimkus Jurgis ir Emilija Kapinskaitė Šimkai
Laiviai Ona Beniušytė Antanas ir Barbora Šimkutė Beniušiai
Laiviai
1776-11-17 Mos. ŠIMKUS Juozapas Šimkus (Szymkus)


Magdalena Kalvaitytė (Kalwaiczowna)

Kernai
1780-11-12 Mos. ŠIMKUS Juozapas Šimkus (Simkus)

Daukšiai Justina Baltrutienė (Baltrutieny)
N Junduliai
1830-02-16 Mos. ŠIMKUS Juozapas Šimkus Kazimieras ir Magdalena Kauneckytė Šimkai
Udraliai Magdalena Endriuškaitė Piekienė Pranciškus ir Elena Kuprytė Andriuškos N Udraliai
1868-02-11 Mos. ŠIMKUS Juozapas Šimkus Petras ir Pranciška Andriejauskaitė Šimkai
Gaubės Monika Stirblytė Antanas ir Antanina Tamašauskaitė Stirbliai
Šaukliai
1810-02-08 Mos. ŠIMKUS Jurgis Šimkus (Georgium Szymkus)
N Prialgai Joana Numinskaitė (Johannam Numinska Szymkowa)

Apuolė
1898-01-27 Mos. ŠIMKUS Jurgis Šimkus Feliksas ir Pranciška Intaitė Šimkai
Budvietė Ona Kažytė Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai
1899-02-28 Mos. ŠIMKUS Jurgis Šimkus Nikodemas ir Anastasija Kubilaitė Šimkai
Žebrokai Pranciška Mataitė Antanas ir Valerija Tubinaitė Matai
Krakės
1901-02-05 Mos. ŠIMKUS Jurgis Šimkus Nikodemas ir Anastasija Kubilaitė Šimkai N Krakės Emilija Kapinskaitė Aleksandras ir Felicijona Antanauskaitė Kapinskai
Nevočiai
1917-02-18 Mos. ŠIMKUS Jurgis Šimkus Nikodemas ir Anastasija Kubilaitė Šimkai N Tėveliai Pranciška Zabitytė Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai
Tėveliai
1921-01-25 Sk. ŠIMKUS Jurgis Šimkus Jonas ir Rozalija Butkutė Šimkai
Puodkaliai Sk. p. Pranciška Laukytė Vaičienė Juozapas ir Kazimiera Bagdonaitė Laukiai N Gedgaudžiai Sal. p.
1931-02-02 Mos. ŠIMKUS Jurgis Šimkus Jurgis ir Marijona Razmaitė Šimkai
Krakės Ona Paulauskaitė Jonas ir Uršulė Miliutė Paulauskai
Baksčiai
1935-02-26 Mos. ŠIMKUS Jurgis Šimkus Jurgis ir Emilija Kapinskaitė Šimkai
Krakės Aleksandra Pukinskaitė Justinas ir Monika Klovaitė Pukinskai
Budvietė
1937-07-04 Sal. ŠIMKUS Jurstinas Šimkus Kazimieras ir Rozalija Jurkutė Šimkai
Jodėnai Plungės p. Petronėlė Jasevičiutė Jurgis ir Petronėlė Vaičiutė Jasevičiai
Gedgaudžiai Sal. p.
1786-02-12 Mos. ŠIMKUS Kazimieras Šimkus (Casimirus Szymkiewicz)

Kernai Magdalena Kaunaitė (Magdalena Kownacka)

Gaubės
1845-02-20 Mos. ŠIMKUS Kazimieras Šimkus (Szymkiewicza) Juozapas ir Petronėlė Viršilaitė Šimkai
Mitalai Sk.p. Anastasija Klovaitė Motiejus ir Morta Gedminaitė Klovos
Krakės
1903-02-11 Mos. ŠIMKUS Kazimieras Šimkus Jokimas ir Ona Palubinskaitė Šimkai N Nevočiai Barbora Stasiutė (Стасисъ) Kajetonas ir Matilda Litvinaitė Stasiai
Tėveliai
1914-02-11 Mos. ŠIMKUS Kazimieras Šimkus Leonas ir Ieva Valantinaitė Šimkai
* Elena Narmontaitė Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Krakės
1902-02-23 Mos. ŠIMKUS Konstantinas Šimkus Jonas ir Barbora Narmontaitė Šimkai
Žebrokai Domicėlė Šarvaitė Bučienė Pranciškus ir Julijona Veitaitė Šarvai N Žebrokai
1919-02-18 Mos. ŠIMKUS Konstantinas Šimkus Jonas ir Barbora Narmontaitė Šimkai N Žebrokai Ona Zubaitė Pranciškus ir Barbora Šemetaitė Zubės
Krakės
1832-11-22 Mos. ŠIMKUS Leonas Šimkus Kazimieras ir Magdalena Kauneckytė Šimkai
* Ona Kubiliutė Kazbaraitienė Kazimieras ir Elžbieta Kairytė Kubiliai N Mosėdis
1858-11-09 Mos. ŠIMKUS Leonas Šimkus Feliksas ir Barbora Paulauskaitė Šimkai
Gaubės Ieva Valantinaitė Motiejus ir Uršulė Šliačkutė Valantinai
Gaubės
1859-02-17 Mos. ŠIMKUS Leonas Šimkus Kazimieras ir Magdalena Kauneckytė Šimkai N Mosėdis Magdalena Andriejauskaitė Vincentas ir Magdalena Piečiutė Andriejauskai
Mosėdis
1885-01-08 Mos. ŠIMKUS Leonas Šimkus Leonas ir Ieva Valantinaitė Šimkai
Krakės Aniceta Laureckytė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai
Žebrokai
1921-01-23 Sk. ŠIMKUS Leonas Šimkus Leonas ir Aniceta Laureckiaitė Šimkai
Paluknė Sk. p. Rozalija Šilgalytė Aleksandras ir Rozalija Kubilaitė Šilgaliai
Vaideliškės Sk. p.
1921-01-30 Sk. ŠIMKUS Liudvikas Šimkus Jonas ir Cecilija Jablonskytė Šimkai
Budvietė Sk. p. Barbora Nagaliauskytė Antanas ir Marijona Narmontaitė Nagaliauskiai
Jedžiotai Sk. p.
1744-11-21 Mos. ŠIMKUS Martynas Šimkus (Szymkiewicz)

Yl.p. Marijona Lačinskaitė (Laczynskayte)

Ersla
1718-05-15 Mos. ŠIMKUS Mykolas Šimkus (Szymkus)

Plateliai Ona Proškienė (Proszkowa)

Šatai
1734-07-11 Mos. ŠIMKUS Mykolas Šimkus (Szimkus)
N Šatai Morta Stirblytė (Stirbayte)

Vobale
1757-09-15 Mos. ŠIMKUS Mykolas Šimkus (Szymkiewicz)
N Šatai Ona Stonkienė (Stankiewiczowa)
N Šatai
1932-02-04 Mos. ŠIMKUS Mykolas Šimkus Mykolas ir Magdalena Bučytė Šimkai
Žebrokai Uršulė Šimkutė Jurgis ir Emilija Kapinskaitė Šimkai
Tėveliai
1779-01-29 Mos. ŠIMKUS Motiejus Šimkus (Matheum Szymkiewicz)

Tėveliai Marijona Numgaudytė Mariannam Numgawdowna)

Simaičiai
1865-01-20 Mos. ŠIMKUS Nikodemas Šimkus Petras ir Pranciška Andriejauskaitė Šimkai (įraše Ona)
Žebrokai Anastasija Kubilaitė Jurgis ir Anastasija Grigevičiutė Kubilai
Tėveliai
1888-03-06 Mos. ŠIMKUS Nikodemas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai N Žebrokai Monika Jonušaitė (Jонушовною) Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai
1890-06-19 Mos. ŠIMKUS Nikodemas Šimkus Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai N
Elena Liekytė Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Žebrokai
1808-11-24 Mos. ŠIMKUS Petras Šimkus (Petrum Szymkiewicz)

(Virbaliai) Anastasija Pliuškytė (Anastasia Pluszkiewiczowna Szymkiewiczowa)

Virbaliai
1827-09-25 Mos. ŠIMKUS Petras Šimkus (Szymkiewicz)


Pranciška Andriejauskaitė Liebuvienė
N Žebrokai
1859-09-30 Mos. ŠIMKUS Petras Šimkus Ignotas ir Kotryna Klovaitė Šimkai N Krakės Marijona Mončytė Mykolas ir Petronėlė Cibirikaitė Mončiai
Ersla
1939-02-20 Mos. ŠIMKUS Petras Šimkus Kazimieras ir Barbora Stasiutė Šimkai
Nevočiai Uršulė Padleckytė Albinas ir Uršulė Jonkutė Padleckiai
Nevočiai
1934-11-21 Mos. ŠIMKUS Povilas Šimkus Kazimieras ir Barbora Stasiutė Šimkai
Nevočiai Amelija Leilionaitė Klanienė Vincentas ir Anastasija Rancaitė Leilionai N Nevočiai
1933-02-08 Mos. ŠIMKUS Pranciškus Šimkus Jurgis ir Marijona Razmaitė Šimkai
Krakės Eugenija Zubaitė Albertas ir Barbora Sadauskaitė Zubės
Nevočiai
1794-02-11 Sk. ŠIMKUS Stanislovas Šimkus (Stanislaum Szymkiewcz)

Putkaliai Skuod.par. Kotryna Stonkutė (Katharina Stankowna)

Rušupiai Sk. p.1747-02-05 Mos. ŠIMONIS Kazimieras Šimonis (Szymowicz)

Narvydžai Sk p. Magdalena Piekutė (Piekowna)

Mosėdis1782-01-04 Mos. ŠIPAILA Motiejus Šipaila (Szypayllo)

Kubiškė Yl.p. Regina Gedminaitė (Gedmynowna)

Kaukolikai1857-01-29 Mos. ŠIUDEIKIS Adomas Šiudeikis (Шудейкя) Ciprijonas ir Ona Skliuderytė Šiudeikiai
Platelių p. Monika Piekutė Juozapas ir Marijona Staniutė Piekai
Šaukliai
1820-02-08 Mos. ŠIUDEIKIS Antanas Šiudeikis (Antonium Szudeykis)

Daukšiai Judita Krištopaitė (Juditha Krysztopowna Sziudeykowa)

Daukšiai
1824-01-22 Sal. ŠIUDEIKIS Antanas Šiudeikis (Antonium Sziudeykis)


Barbora Baranauskaitė (Barbara Baranauskaly)

Laiviai
1905-02-02 Mos. ŠIUDEIKIS Antanas Šiudeikis (Шудейкиса) Feliksas ir Pranciška Vaškytė Šiudeikiai
* Uršulė Riepšaitė Mykolas ir Anastasija Baužytė Riepšai
*
1793-06-08 Mos. ŠIUDEIKIS Dominykas Šiudeikis (Dominicum Szudeykis)

Žebrokai Ona Rumbutytė (Annam Rumbuciowna)

Krakės
1872-05-09 Mos. ŠIUDEIKIS Feliksas Šiudeikis (Шудейкиса) Juozapas ir Veronika Juknaitė Šiudeikiai
Žalgiriai Pranciška Vaškytė Stanienė Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė Vaškiai N Šatraminiai
1737-11-24 Lenk. ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Szudeykis)

Lenkimai Ona Luotaitė (Lutowiczowna)

Lenkimai
1774-11-07 Mos. ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Siodeykis)

Ledžiai Kotryna Kusaitė (Kusayte)

Ledžiai
1798-02-13 Sal. ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Joannes Szadeykis)


Petronėlė Narvilaitė (Petronilla Narwillowna)

Grūšlaukė Sal. p.
1810-02-08 Mos. ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Joannem Szudeyko)

Ledžiai Marijona Tamošauskaitė (Marianna Tomaszewska)

Kernai
1820-05-11 Mos. ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Joannem Sziudeykis)
N Daukšiai Petronėlė Baguckytė (Petronilla Bagucka Sziudeykowa)

Ersla
1862-01-09 Mos. ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Шудейкя) Pranciškus ir Barbora Jackutė Šiudeikiai
Baksčiai Julijona Intaitė Juozapas ir Ona Kazlauskaitė Intos
Nevočiai
1866-02-04 Mos. ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Шудейкиса) Pranciškus ir Barbora Jackutė Šiudeikiai N Baksčiai Uršulė Jonauskaitė Motiejus ir Uršulė Šimkutė Jonauskai
Ersla
1896-01-30 Mos. ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Шудейкиса) Leonas ir Ieva Ruikaitė Šiudeikiai
Žebrokai Barbora Jonauskaitė Jokimas ir Barbora Skaraitė Jonauskai
Budvietė
1927-02-27 Mos. ŠIUDEIKIS Jonas Šiudeikis (Šudeikio) Jonas ir Barbora Jonauskaitė Šiudeikiai
Budvietė Veronika Piekutė Povilas ir Petronėlė Donėlaitė Piekai
Krakės
1854-11-23 Mos. ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis (Шудейкя) Juozapas ir Veronika Jakštaitė Šiudeikiai
Žalgiriai Domicėlė Burbaitė Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos
Šekai
1882-01-26 Mos. ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis (Шудейкиса) Pranciškus ir Barbora Lukaitė Šiudeikiai
Gaubės Domicėlė Jonkutė Juozapas ir Ona Simutytė Jonkai
Mikulčiai
1883-06-14 Mos. ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis (Шудейкиса) Juozapas ir Domicėlė Burbaitė Šiudeikiai
Mosėdis Uršulė Bertašiutė Antanas ir Uršulė Jazbutytė Bertašiai
Gaubės
1925-11-15 Mos. ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis (Šiudeikis) Juozapas ir Domicėlė Jonkutė Šiudeikiai
Mikulčiai Ona Paulauskaitė Jonutienė Mykolas ir Barbora Peknieriutė Paulauskai
Udraliai
1933-02-15 Mos. ŠIUDEIKIS Juozapas Šiudeikis (Šudeikis) Feliksas ir Kotryna Daukontaitė Šiudeikiai
Narvydžiai Sk.p. Uršulė Žvinklytė Leonas ir Uršulė Lekniutė Žvinkliai
Budriai
1877-04-19 Lenk. ŠIUDEIKIS Jurgis Šiudeikis (Шудейкиса) Juozapas ir Rozalija Paulauskaitė Šiudeikiai N Plaušiniai Barbora Markauskaitė Pranciškus ir Petronėlė Razmaitė Markauskai
Veitai Lenk. P
1911-11-16 Mos. ŠIUDEIKIS Jurgis Šiudeikis (Шудейкиса) Kazimieras ir Uršulė Sėlenytė Šiudeikiai
Žebrokai Petronėlė Martinkutė Jurgis ir Elena Maniukaitė Martinkai
Mosėdis
1934-01-18 Mos. ŠIUDEIKIS Justinas Šiudeikis (Šiudeikio) Pranciškus ir Barbora Jonauskaitė Šiudeikiai
Budvietė Elena Opulskaitė Pranciškus ir Kazimieras Jakštaitė Opulskiai
Mosėdis
1867-07-02 Mos. ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis (Шудейкиса) Antanas ir Rozalija Žeimytė Šiudeikiai
Žemeliai Lenk.p. Elena Bružaitė Lebienė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai N Šakaliai
1885-01-22 Mos. ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis (Шудейкиса) Leonas ir Ona Ronkytė Šiudeikiai
Šerkšniai Uršulė Sakalauskaitė Aloyzas ir Antanina Dvarionaitė Sakalauskai
Šerkšniai
1904-02-03 Mos. ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis (Шудейкиса) Leonas ir Ieva Ruikaitė Šiudeikiai N Žebrokai Ona Galdikaitė Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai
Tėveliai
1912-11-27 Mos. ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis (Шудейкиса) Kazimieras ir Elena Bružaitė Šiudeikiai
Šaukliai Ona Šimkutė Leonas ir Aniceta Laureckytė Šimkai
Krakės
1932-07-24 Sal. ŠIDEIKIS Kazimieras Šideikis Kazimieras ir Magdalena Lubytė Šideikiai
Salantai Barbora Baranauskytė Antanas ir Ona Skersytė Baranauskiai
Salantai
1936-02-24 Mos. ŠIUDEIKIS Kazimieras Šiudeikis (Šiudeikis) Kazimieras ir Elena Bružaitė Šiudeikiai N Šakaliai Barbora Anužytė Dominykas ir Elžbieta Baužytė Anužiai
Nevočiai
1816-11-21 Mos. ŠIUDEIKIS Kipras Šiudeikis (Ciprianum Šiudeykis)


Ona Skluderytė (Anna Skluderowna {Sziudeykowa})

Šaukliai
1934-02-12 Mos. ŠIUDEIKIS Konstantinas Šiudeikis (Šiudeikis) Pranciškus ir Uršulė Simutytė Šiudeikiai
Večiai Lenk.p. Veronika Skersytė Pranciškus ir Petronėlė Bytautaitė Skersiai
Šatraminiai
1837-11-23 Mos. ŠIUDEIKIS Leonas Šiudeikis (Szodeyka) Dominykas ir Ona Rumbutytė Šiudeikiai
* Ieva Ruikytė (Ruykowna) Jonas ir Barbora Zubaitė Ruikiai
Igariai
1787-01-28 Mos. ŠIUDEIKIS Mykolas Šiudeikis (Michael Szwideykis)

Žemytė Lenk.p. Veronika Surkutė (Veronica Surkiewiczowna)

Daukšiai
1821-10-25 Mos. ŠIUDEIKIS Mykolas Šiudeikis (Michaelem Sziudeykis)

Simaičiai Barbora Adomaitytė (Barbara Adamowska Sziudeykowa)

Mikulčiai
1738-10-26 Mos. ŠIUDEIKIS Petras Šiudeikis (Szudeykis)

Lenk.p. Marijona Daukantaitė (Daukontowna)

Giršiniai
1741-01-29 Lenk. ŠIUDEIKIS Petras Šiudeikis (Siudeykis)
N
Ona Simutienė (Symuciowa)
N
1828-01-29 Mos. ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis Dominykas ir Ona Rumbutytė Šiudeikiai
Simaičiai Barbora Jackutė Mykolas ir Elžbieta Mončytė Jackai
Gaubės
1862-07-01 Mos. ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis (Шудейкиса) Pranciškus ir Barbora Jackutė Šiudeikiai
Simaičiai Barbora Antanauskaitė Juozapas ir Pranciška Baltrutytė Antanauskai
Plaušiniai
1874-02-06 Mos. ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis (Шудейкиса) Pranciškus ir Petronėlė Macenytė Šiudeikiai
Lenkimai lenk.p. Uršulė Simutytė Dominykas ir Petronėlė Strazdauskaitė Simučiai
Žalgiriai
1900-01-31 Mos. ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis (Шудейкиса) Juozapas ir Domicėlė Burbaitė Šiudeikiai
Naujukai Antanina Kelpšaitė Leopoldas ir Antanina Šlečkutė Kelpšos
Šaukliai
1926-02-14 Mos. ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis (Šudeikis) Pranciškus ir Antanina Kelpšaitė Šiudeikiai
Igariai Magdalena Pikturnaitė Pranciškus ir Magdalena Vaškytė Pikturnos
Igariai
1938-01-31 Mos. ŠIUDEIKIS Pranciškus Šiudeikis (Šiudeikio) Jonas ir Barbora Jonauskaitė Šiudeikiai
Budvietė Barbora Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Nevočiai
1916-02-22 Mos. ŠIUDEIKIS Steponas Šiudeikis (Šudeikis) Kazimieras ir Uršulė Sakalauskaitė Šiudeikiai
Šatraminiai Anastasija Tubinaitė Mykolas ir Uršulė Viskontaitė Tubinai
Šatraminiai1862-11-06 Mos. ŠIUKŠTA Jonas Šiukšta Juozapas ir Magdalena Budrikytė Šiukštos GD
Derkinčiai Barbora Alseikaitė (Ольсейковною) Motiejus ir Uršulė Baužytė Alseikos
Simaičiai1762-11-23 Mos. ŠIULEIKA Baltramiejus Šuleikaa (Siuleyka)

Šatraminiai Barbora Brinkutė (Brinkowna)

Tėveliai1833-02-07 Mos. ŠKIMELIS Anastasas Škimelis Benediktas ir Ona Kuzmaitė Škimeliai
Kaukolikai Ona Kaubrytė (Kaubrynska) Kazimieras ir Brigita Žuolytė Kaubriai
Kaukolikai
1762-11-07 Mos. ŠKIMELIS Antanas Škimelis (Szkimelis)

Juknaičiai Mos.p. Marijona Mončytė (Mącewiczowna)

Giedgaudžiai
1778-03-01 Mos. ŠKIMELIS Antanas Škimelis (Szkimell)

Yl.p. Marijona Petrauskienė (Piotrowska)
N Mos.p.
1876-02-11 Mos. ŠKIMELIS Antanas Škimelis Jonas ir Anelė Sakalauskaitė Škimeliai
Vabaliai Šač.p. Domicėlė Gurauskaitė Petras ir Barbora Taurinskaitė Gurauskai
Žebrokai
1811-11-07 Mos. ŠKIMELIS Baltramiejus Škimelis (Bartholomeum Skimil)

Vobalė Ona Stonkutė (Annam Stankowna)

Apuolė
1793-11-05 Mos. ŠKIMELIS Benediktas Škimelis (Benedictum Szkimelis)
N
Ona Kuzmaitė (Annam Kuzmowna)

Laumaičiai
1826-01-26 Mos. ŠKIMELIS Chrizostomas Škimelis (Chrysostomum Szkimelis)


Joana Petkutė (Johannam Petkowna)

Laumaičiai
1815-11-02 Šač. ŠKIMELIS Jokimas Škimelis (Joachimum Szkimell)


Kotryna Vaičiulytė (Catharina Woyczulowna {Szkimellowa})

Vabaliai
1818-02-24 Mos. ŠKIMELIS Jokimas Škimelis (Joanem Szkimell)
N Vobale Elena Danilevičiūtė (Helena Danilowiczowna)

Kulaliai
1733-02-01 Mos. ŠKIMELIS Jonas Škimelis (Szkimelis)

Yl.p. Marijona Mučenskaitė (Mucenskayte)

Vilkiškiai
1842-06-02 Mos. ŠKIMELIS Jonas Škimelis Baltramiejus ir Ona Stonkutė Škimeliai
Vabaliai Anelė Sakalauskaitė Antanas ir Marijona Dapšytė Sakalauskai
Junduliai
1769-11-19 Mos. ŠKIMELIS Juozapas Škimelis (Szkimelis)

Kuliškiai Yl.p. Elena Bertašiutė (Bartaszowna)

Laumaičiai
1789-02-08 Mos. ŠKIMELIS Juozapas Škimelis (Josephus Szkimelis)
N Laumaičiai Barbora Drunaitė (Barbara Drunayte)

Laumaičiai
1841-11-25 Mos. ŠKIMELIS Juozapas Škimelis Benediktas ir Ona Kuzminskaitė Škimeliai N Laumaičiai Šač.p. Marijona Kryževičiutė (Krzyžewiczowna) Antanas ir Scholastika Skališiutė Kryževičiai
Laumaičiai
1844-02-06 Mos. ŠKIMELIS Juozapas Škimelis Benediktas ir Ona Kuzminskaitė Škimeliai N Laumaičiai Šač.p. Petronėlė Kaubraitė Kazimieras ir Brigita Zubaitė Kaubrės
Kaukolikai
1937-04-25 Mos. ŠKIMELIS Kazimieras Škimelis Tadas ir Rozalija Raišutytė Škimeliai
Šaukliai Kazimiera Kaubraitė Konstantinas ir Petronėlė Daukšaitė Kaubrės
Šaukliai
1815-11-02 Šač. ŠKIMELIS Petras Škimelis (Petrum Szkimell)


Veronika Steigvilaitė (Veronicam Steigvillowna)

Laumaičiai
1799-11-26 Šač. ŠKIMELIS Pranciškus Škimelis (Franciscum Szkimelis)

Laumaičiai Antanina Gaubytė (Antoninam Gaubowiczowna)

Derkinčiai
1730-02-18 Mos. ŠKIMELIS Stanislovas Škimelis (Skimel)
N Panotėnai Sal.p. Ona Klovaitė (Klowayte)

Rumšaičiai
1774-11-20 Mos. ŠKIMELIS Stanislovas Škimelis (Szkimelis)

Kubiškė Yl.p. Marijona Mockutė (Mackiewiczayty)

Laumaičiai1816-01-18 Šač. ŠKINULIS Juozapotas Škinulis (Jozephatum Szkinulis)

Laumaičiai Uršulė Putkevičiutė (Urszula Putkiewiczowa)

Kaukolikai1924-06-08 Mos. ŠLAUSTAS Dominykas Šlaustas Mortos Šlaustaitės sūnus
Šventoji Pal.p. Ona Skaraitė Pranciškus ir Monika Šmitaitė Skaros
Šakaliai1921-02-07 Yl. ŠLEČKUS Antanas Šlečkus Antanas ir Barbora Ličkutaitė Šlečkai
Erkšva Yl. p. Amelija Batakytė Juozapas ir Uršulė Perminaitė Batakiai

1915-05-11 Sk. ŠLEČKUS Juozapas Šlečkus


Ona Kubiliutė Leonas ir Agnė Jablonskytė Kubiliai
1823-11-27 Šač. ŠLEIDORIS Jurgis Šleidoris (Georgium Szleydor)


Antanina Lekstutienė (Antonina Lextutowa)
N Derkinčiai1820-01-20 Šač. ŠLEINIUS Adomas Šleinius (Adomum Szleynius)


Elžbieta Lutikaitė (Elizabetha Lutykowna)

Bratikai
1803-11-24 Mos. ŠLEINIS Antanas Šleinis (Antonium Szleynis)

Pagrūšlaukė Sal.p. Rožė Jazbutytė Sendrienė (Rozam Sędrowska)
N Šatraminiai
1921-09-11 Kart. ŠLEINYS Feliksas Šleinys Feliksas ir Ona Deinoraitė Šleiniai
Barzdžiai Sal. p. Magdalena Pūcaitė Kazimieras ir Kotryna Pūcės
Kulupėnai Kart. p.
1877-01-26 Mos. ŠLEINIS Jonas Šleinis (Шлейниса) Jokūbas ir Magdalena Navickaitė Šleiniai
Lukošaičiai Šač.p. Elena Motuzaitė Juozapas ir Agnė Lenkauskaitė Motuzai
Naujukai
1929-02-12 Mos. ŠLEINIS Kazimieras Šleinis (Šleinys) Kazimieras ir Anastasija Miltenytė Šleiniai
Kruopiai Barst.p. Stanislova Gadeikytė Emilijos Gadeikytės, Antano d. dukra
Gondlaukė
1837-09-07 Mos. ŠLEINIUS Pranciškus Šleinius (Szleynia) Vincentas ir Barbora Kazlauskaitė Šleiniai
Šaukliai Monika Meškytė Butkienė Dominykas ir Petronėlė Stasaitytė Meškiai N Šaukliai
1858-02-02 Mos. ŠLEINIUS Pranciškus Šleinius (Шлейнюс) Vincentas ir Barbora Kazlauskaitė Šleiniai N Šaukliai Pranciška Šakinytė Klovienė Marijonas ir Elena Beniušytė Šakiniai N Mosėdis
1924-06-01 Gr. ŠLEINIS Pranciškus Šleinis Kazimieras ir Kotryna Lukauskaitė Šleiniai
Degimai Gr. p. Salomeja Burbaitė Antanas ir Salomeja Galdikaitė Burbos
Grūšlaukė
1769-08-06 Mos. ŠLEINIUS Simonas Šleinius (Szleynius)

Sal. Ona Geštautienė (Giesztowtowa)
N Šatraminiai
1894-06-28 Mos. ŠLEINIS Stanislovas Šleinis (Шлейниса) Stanislovas ir Petronėlė Miliutė Šleiniai
Sal.p. Barbora Gedrimaitė Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai
1853-02-09 Sal. ŠLEINIUS Tadas Šleinius (Шлейнюса) Pranciškus ir Antanina Mockutė Šleiniai
Urbaičiai Barbora Žvinklytė Pranciškus ir Veronika Jasaitė Žvinkliai
Erlėnai Sal. p.
1939-06-17 Mos. ŠLEINIUS Valerijona Šleinius Stanislovas ir Julijona Petrikaitė Šleiniai
Paluknė, Sk.p. Bronislova Narvilaitė Pranciškus ir Marijona Endrėkutė Narvilai
Budriai1877-02-03 Mos. ŠLIAČKUS Baltramiejus Šliačkus Baltramiejus ir Ona Domkutė Šliačkai
Skuodas Agnė Žeimytė Klemensas ir Uršulė Bružaitė Žeimiai
Daukšiai
1878-05-22 Mos. ŠLIAČKUS Bonaventūras Šliačkus Dominykas ir Barbora Mikutaitė Šliačkai
Ersla Monika Grabytė Kazimieras ir Barbora Mončytė Grabiai
Ersla
1868-06-23 Mos. ŠLIAČKUS Petras Šliačkus Jonas ir Ona Kovaitė Šliačkai N Kaukolikai Anastasija Šauklytė Pranciškus ir Juozapota Ilakevičiūtė Šaukliai
Rukai1746-10-16 Mos. ŠLIČIUS Antanas Šličius (Szlicis)

Daugiai Sk.p. Barbora Januškaitė (Januszkiewiczow)

Kaukolikai
1935-03-05 Sk. ŠLIČIUS Juozapas Šličius Juozapas ir Monika Žilinskaitė Šličiai
Trūbakiai Sk. p. Barbora Tautvydaitė Motiejus ir Barbora Liubinaitė Tautvydai
Trūbakiai Sk. p.1798-08-21 Sal. ŠLIMAS Jonas Šlimas (Joannem Szlima)
N Notėnai Gint.p. Uršulė Meškytė (Urszulam Mieszkowska)

Gedgaudžiai Sal. p.1937-06-20 Gr. ŠLIONSKIS Alfonsas Šlionskis Jonas ir Antanina Vitkutė Šlionskiai
Vidmantai Pal. p. Kazimiera Raišuotytė Juozapas ir Salomeja Miliutė Raišuočiai
Grūšlaukė
1823-03-05 Sal. ŠLIONSKIS Antanas Šlionskis (Antonium Szlonski)

Žudgalis Ona Mikutaitė (Anna Mykutaly)

Erlėnai Sal. p.
1794-01-14 Sal. ŠLIONSKIS Jonas Šlionskis (Joannem Szlonski)
N Jurgaičiai Sal. p._ Rožė Bartašiutė (Rosam Bartasziowna)

Jurgaičiai
1939-01-08 Sal. ŠLIONSKIS Pranciškus Šlionskis Barboros Šlionskytės sūnus
Salantai Marcijpna Valančiauskytė Antanas ir Petronėlė Pučkoriutė Valančiauskiai
Salantai
1936-01-06 Sal. ŠLIONSKIS Stanislovas Šlionskis Jonas ir Antanina Vitkutė Šlionskiai
Bajoraliai Sal. p. Ona Leksytė Pranciškus ir Monika Vyšniauskaitė Leksiai
Bajoraliai Sal. p.1865-01-20 Mos. ŠLIOŽA Antanas Šlioža (Шлiожы) Jonas ir Ona Miliutė Šliožos
Šaukliai Gertrūda Vaškytė Juozapas ir Elena Dapšytė Vaškiai
Šaukliai
1860-01-26 Mos. ŠLIOŽA Dominykas Šlioža(Шлiожевича) Petras ir Agnė Jomantaitė Šlioževičiai
Bratikai Šač.p. Elena Mončytė Luotienė (Ловтiовою) Jonas ir Magdalena Šimkevičiutė Moncevičiai (Монцевичей) N Tėveliai
1811-11-28 Mos. ŠLIOŽA Izidorius Šlioža (Isidorum Sležewicz)

Vyžančiai Yl.p. Ona Penkutė (Annam Petkowna)

Rukai
1816-02-08 Mos. ŠLIOŽA Juozapas Šležas (Josephum Szležewicz)


Barbora Vilkoneckaitė (Barbara Wilkonecka )

Rukai
1893-01-19 Mos. ŠLIOŽA Jonas Šlioža (Шлiожевича) Dominykas ir Elena Mončytė Šlioževičiai
Tėveliai Elena Šmitaitė Leonas ir Barbora Zabitytė Šmitos
Nevočiai
1938-02-23 Sk. ŠLIOŽA Jonas Šlioža Jonas ir Elena Šmitaitė Šliožos
Tėveliai Kamilė Pauragaitė Petras ir Rozalija Butkutė Pauragai
Budvietė1795-01-29 Mos. ŠLUBA Antanas Šluba (Antonium Szluba)

Erkšva Ilakių.p. Ona Alšauskaitė (Anna Alszewska)

Kaukolikai

ŠMAIŽYS / SMAIŽYS1874-01-22 Sk. ŠMAIŽYS Albinas Šmaižys (Смайжинскаго) Jonas ir Agota Grušaitė Smaižiai
Klaišiai Sk. p. Vincenta Sėlenytė Klemensas ir Barbora Sličiutė Sėleniai
Klaišiai
1912-02-05 Sk. ŠMAIŽYS Benediktas Šmaižys (Смайжиса) Juozapas ir Monika Jablonskytė Smaižiai
Pakalniškiai Skuodo p. Monika Strakšaitė Benediktas ir Marijona Jakubauskaitė Strakšai
Narvydžiai
1929-02-05 Yl. ŠMAIŽYS Boleslovas Šmaižys Motiejus ir Liudvika Gureckaitė Šmaižia
Ylakiai Petronėlė Gurauskaitė Petronėlės Gurauskaitės duktė
Ylakiai
1821-02-15 Mos. SMAIŽYS Dominykas Smaižys (Smayžys)

Truikinai Ylak. p. Barbora Jankauskaitė (Jentkowna)

Šerkšniai
1819-02-04 Sk. ŠMAIŽYS Izidorius Šmaižys (Szmayžis)

* Ona Lebetaitė (Lebetowna)

*
1834-08-12 Sk. ŠMAIŽYS Izidorius Šmaižys Stanislovas ir Rozalija Zaniauskaitė Šmaižiai N Skuodas Ona Vilkaitė Kanapinskienė tadas ir Barbora Daržinskaitė Vilkai N Skuodas
1800-11-13 Yl. ŠMAIŽYS Jonas Šmaižys

Aleksandrija Sk. p. Marijona Kalinauskaitė

Klauseikiai Yl. p.
1833-11-28 Yl. ŠMAIŽYS Jonas Šmaižys Antanas ir Kristina Piečiutė Šmaižiai
Dvareliai Ona Jocytė (Jacowna) Laurynas ir Barbora Kaupaitė Jociai
Dvareliai
1843-02-07 Yl. ŠMAIŽYS Jonas Šmaižys (Szmayžia) Jurgis ir Barbora Kusaitė Šmaižiai
Gonaičiai Sk. p. Veronika Klovaitė Benediktas ir Elena Domkutė Klovos
Gonaičiai Sk. p.
1886-02-11 Sk. ŠMAIŽYS Juozapas Šmaižys (Шмайжиса) Barboros Šmaižytės sūnus
Truikinai Ylak. p. Monika Jablonskytė Kazimieras ir Rozalija Raudytė Jablonskiai
Budvietė
1912-01-22 Yl. ŠMAIŽYS Juozapas Šmaižys (Cмайжиса) Juozapas ir Barbora Jasinskaitė Šmaižiai
Ylakiai Marijona Keturvytytė Andrius ir Domicėlė Aleksandraitė Keturvyčiai
Pašilė Yl.p.
1819-01-06 Yl. ŠMAIŽYS Jurgis Šmaižys (Szmayzis)

* Barbora Kusaitė

Gonaičiai Sk. p.
1920-05-13 Yl. ŠMAIŽYS Jurgis Šmaižys Kazimieras ir Antanina Anužytė Šmaižiai
Girdeniai Yl. p. Cecilija Dapšauskaitė Pranciškus ir Cecilija Martinkutė Dapšauskai
Vižančiai Yl. p.
1792-10-01 Mos. ŠMAIŽYS Kazimieras Šmaižys (Casimirus Szmayzis)
N Truikinai Yl.p. Marijona Vaitkienė (Mariana Waytkowa)
N Ersla
1925-01-27 Šač. ŠMAIŽYS Konstantinas Šmaižys Anelės Šmaižytės sūnus
Baltrimai Šač. p. Ona Šedvydytė Vičinskienė Dominykas ir Anelė Vaškytė Šedvydžiai N Geidučiai Šač. p..p.
1937-07-12 Aleks. ŠMAIŽYS Konstantinas Šmaižys Albinas ir Vincentina Sėlenytė Šmaižiai
Klaišiai Ona Vičiulytė Onos Vičiulytės duktė
Klaišiai
1903-05-04 Sk. SMAIŽYS Leonas Smaižys (Смайжиса) Kazimieras ir Liucija Augustaitė Smaižiai N Truikinai Yl. p. Marijona Škimelytė Kazimieras ir Kunegunda Šakauskaitė Škimeliai
Truikinai Sk. p.
1908-01-08 Sk. SMAIŽYS Leonas Smaižys (Смайжиса) Silvestras ir Elžbieta Balvočiutė Smaižiai
Truikinai Yl. p. Barbora Alseikaitė Albinas ir Barbora Kukštytė Alseikos
Truikinai Yl. p.
1912-01-24 Mos. ŠMAIŽYS Leonas Šmaižys (Шмайжиса) Kazimieras ir Liucija Augustaitė Šmaižiai N Truikinai Sk.p. Morta Jakštaitė Narmontienė Juozapas ir Elena Skališiutė Jakštai N Nevočiai
1939-01-16 Sk. ŠMAIŽYS Leonas Šmaižys Benediktas ir Monika Strakšaitė Šmaižiai
Skuodas Bronislova Pakulytė Kazimieras ir Rozalija Pliuškytė Pakuliai
Rušupiai
1867-11-28 Sk. SMAIŽYS Petras Smaižys (Смайжиса) Jonas ir Ona Gečaitė Smaižiai N Kalvaičiai Yl. p. Kunegunda Kovaitė (Кововною) Motiejus ir Anastasija Mosteikaitė Kovai
Kiviliai Yl. p.
1890-01-28 Sk. SMAIŽYS Prannciškus Smaižys (Смайжиса) Jurgis ir Eleonora Beizaraitė Smaižiai
Truikinai / Rusija Aleksandra Knipaitė Martynas ir Marijona Lukavičiutė Knipos
Truikinai Ylak. p.
1879-11-27 Yl. SMAIŽYS Stanislovas Smaižys (Смайжиса) Jonas ir Ona Jociutė Smaižiai
Kerviai Yl. p. Petronėlė Sebeckytė Pilibaitienė Antanas ir Petronėlė Parutytė Sebeckiai N Pašilėnai Yl. p.
1868-01-23 Šač. ŠMAIŽYS Tadas Šmaižys (Шмайжиса) Dominykas ir Barbora Jankauskaitė Šmaižiai
Truikinai Sk. p. Monika Venckutė Motiejus ir Kotryna Balvočiūtė Venckai
Pagramančiai Šač. p.
1876-11-09 Sk. ŠMAIŽYS Tadas Šmaižys (Шмайжиса) Dominykas ir Barbora Jankauskaitė Šmaižiai N Truikinai Ylak. p. Magdalena Butkutė Ignotas Ona Razgaitytė Butkai
Pakalniškiai Skuodo p.
1914-04-27 Aleks. ŠMAIŽYS Tadas Šmaižys (Cмайжиса) Tadas ir Monika Vaičiulytė Šmaižiai
Truikinai Antanina Kukštytė (Кукштисъ) Juozapas ir Antanina Liaugaudaitė Kukščiai
Klauseikiai1790-01-31 Mos. ŠMITA Antanas Šmita (Antonius Szmytt)

Šerkšniai Petronėlė Meškytė (Petronella Meszkowska)

Barsčiai Kalv.p.
1813-01-12 Mos. ŠMITA Danėius Šmita (Danielum Szmitto)


Felicijona Petrikaitė (Feliciana Petrykowna)


1844-05-09 Mos. ŠMITA Danėius Šmita (Szmyty) Stanislovas ir Magdalena Paulauskaitė Šmitos N Mos.p. Uršulė Zubaitė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Nevočiai
1863-08-16 Mos. ŠMITA Feliksas Šmita (Шмиты) Jonas ir Barbora Pakulytė Šmitos
Šatraminiai Rozalija Jotkutė Leonas ir Barbora Mikutaitė Jotkai
Šakaliai
1772-11-08 Mos. ŠMITA Juozapas Šmita (Szmyts)

Šerkšniai Morta Kasparaitytė (Kasparowiczowna)

Šaukliai
1816-02-15 Mos. ŠMITA Juozapas Šmita (Jozephum Szmytts)

Žalgiriai Petronėlė Rapalytė (Petronella Rafalowiczowna )

Šatraminiai
1841-02-04 Mos. ŠMITA Juozapas Šmita (Szmyty) Jurgis ir Joana Skesgailaitė Šmitos
Viečė Anastasija Petrikaitė Juozapas ir Anastasija Paulauskaitė Petrikai
Šekai
1863-04-23 Mos. ŠMITA Juozapas Šmita (Шмиты) Leonas ir Ieva Paulauskaitė Šmitos
Šakaliai Liucija Rancaitė Jonas ir Kunegunda Galdikaitė Rancai
Šakaliai
1895-01-30 Mos. ŠMITA Juozapas Šmita (Шмита) Feliksas ir Rozalija Jotkutė Šmitos
Kernai Felicijona Zubaitė Kazimieras ir Ona Jonušaitė Zubės
Virbalai
1897-01-07 Mos. ŠMITA Juozapas Šmita (Шмиты) Juozapas ir Liucija Rancaitė Šmitos
Šakaliai Petronėlė Šakinytė Juozapas ir Domicėlė Taujenytė Šakiniai
Nevočiai
1926-02-07 Mos. ŠMITA Juozapas Šmita (Šmita) Juozapas ir Petronėlė Šakinytė Šmitos
Šakaliai Konstancija Monstvilaitė Jonas ir Amelija Skersytė Monstvilos
Krakės
1937-02-09 Sk. ŠMITA Juozapas Šmita Juozapas ir Petronėlė Šakinytė Šmitos N Šakaliai Ona Mockutė Leonas ir Agnė Šmitaitė Mockai
Paluknė Sk. p.
1762-10-31 Mos. ŠMITA Kazimieras Šmita (Szmyts)

Šerkšniai Marijona K. (K.....rowna)

Šerkšniai
1808-07-07 Mos. ŠMITA Kazimieras Šmita (Cazimirum Szyitta)

Žebrokai Edita Baužytė (Editha Bawzynska Szmytowa)

Oppido Moss.
1811-02-14 Mos. ŠMITA Kazimieras Šmita (Casimirum Szmytt)
N Virbalai Kristina Butkutė Pučinskienė (Christina Puczinska)
N Šaukliai
1853-02-03 Mos. ŠMITA Kazimieras Šmita (Шмиты) Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Daukšiai Magdalena Bružaitė Mykolas ir Marijona Barkutė Bružai
Daukšiai
1880-07-21 Mos. ŠMITA Kazimieras Šmita (Шмиты) Dominykas ir Uršulė Zubaitė Šmitos
Šatraminiai Ona Staniutė Juozapas ir Barbora Meškytė Staniai
Šatraminiai
1912-01-24 Mos. ŠMITA Kazimieras Šmita (Шмиты) Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai Veronika Zubaitė Juozapas ir Amelija Baranauskaitė Zubės
Virbalai
1913-06-03 Mos. ŠMITA Kazimieras Šmita (Шмитасъ) Kazimieras ir Rozalija Staniutė Šmitos
Šatraminiai Amelija Jotkutė Antanas ir Barbora Liebutė Jotkai
Šatraminiai
1931-02-15 Sal. ŠMITAS Stanislovas Šmitas Juozapas ir Ona Gikaraitė Šmitos
Skuodas Stepanija Burbaitė Antanas ir Barbora Lenkaitė Burbos
Žeimiai Sal. p.
1820-05-11 Mos. ŠMITA Leonas Šmita (Leonem Zmytto)

Šatraminiai Barbora Mikutytė Rimkienė (Barbara Rymkiewiczowa)
N Šatraminiai
1841-02-04 Mos. ŠMITA Leonas Šmita (Szmyty) Kazimieras ir Edita Baužytė Šmitos
Tėveliai Anastasija Tamošauskaitė Gedrimienė Antanas ir Kotryna Bytautaitė Tamošauskiai N Mos.p.
1842-11-17 Mos. ŠMITA Leonas Šmita (Szmyty) Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Daukšiai Ieva Motiejauskaitė Simaitienė Juozapas ir Ona Paulikaitė Motiejauskai N Šakaliai
1721-09-21 Mos. ŠMITA Mykolas Šmita (Szmyta)


Kotryna Motiekienė (Motiakienie)

Rumšaičiai
1793-04-28 Mos. ŠMITA Mykolas Šmita (Michaelem Szmytt)


Morta Lekstutytė (Martham Lextutate)

Kulaliai
1834-02-06 Mos. ŠMITA Mykolas Šmita Mykolas ir Morta Lekstutytė Šmitos
Prialgai Uršulė Skaraitė (Skorulska) Juozapas ir Julijona Putkalytė Skaros
Kulaliai
1837-08-24 Mos. ŠMITA Mykolas Šmita (Szmytty) Juozapas ir Elena Paulauskaitė Šmitos N Tauzai Antanina Kaupaitė (Kulbowna) Kazimieras ir Barbora Sėlenytė Kaupai
Tauzai
1773-11-21 Mos. ŠMITA Pranciškus Šmita (Szmytt)


Kotryna Vasiliauskaitė (Wasilewska)

Žebrokai
1780-11-05 Mos. ŠMITA Stanislovas Šmita (Szmitt)

Igariai Magdalena Paulauskaitė (Pawlowska)

Žalgiriai
1803-11-17 Mos. ŠMITA Stanislovas Šmita (Stanislaum Szmytt)
N Daukšiai Magdalena Kairytė Lukaitienė (Magdalena Lukowa)
N Nevočiai
1832-02-23 Mos. ŠMITA Stanislovas Šmita (Szmitty) Stanislovas ir Magdalena Paulauskaitė Šmitos N Lenkimai Pranciškona Andriejauskaitė (Andrzeiewska) Antanas ir Kotryna Raudytė Andriejauskiai
Šatraminiai
1848-05-25 Mos. ŠMITA Stanislovas Šmita (Szmyty) Stanislovas ir Magdalena Paulauskaitė Šmitos N Kernai Magdalena Kubilaitė Jonas ir Barbora Simaitytė Kubilai
Ledžiai
1931-02-15 Sal. ŠMITAS Stanislovas Šmitas Juozapas ir Ona Gikaraitė Šmitos
Skuodas Stepanija Burbaitė Antanas ir Ona Lenkaitė Burbos
Žeimiai Sal. p.
1864-02-11 Mos. ŠMITA Tadas Šmita (Шмиты) Tadas ir Veronika Razmaitė Šmitos
Mosėdis Domicėlė Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Žuolytė Skurvydai
Rukai
1893-09-14 Mos. ŠMITA Tadas Šmita (Шмита) Tadas ir Veronika Razmaitė Šmitos N Baksčiai Anastasija Karaliutė Mačernienė Antanas ir Barbora Karbonskytė Karaliai N Žebrokai
1924-08-12 Mos. ŠMITA Vincentas Šmita (Šmitas) Juozapas ir Petronėlė Šakinytė Šmitos
Šakaliai Bronislova Petrauskaitė Juozapas ir Ona Narmontaitė Petrauskai
Daukšiai
1912-01-24 Mos. ŠMITA Vykintas Šmita (Шмита) Juozapas ir Liucija Rancaitė Šmitos
Šakaliai Barbora Graužaitė Antanas ir Barbora Daukšaitė Graužos
Virbalai1924-02-24 Mos. ŠMOTAS Ambraziejus Šmotas Jeronimas ir Elena Zubaitė Šmotai
Nevočiai Zuzana Gadeikaitė Pranciškus ir Magdalena Lipšaitė Gadeikiai
Nevočiai
1876-01-16 Mos. ŠMOTAS Jeronimas Šmotas (Шмота) Mykolas ir Kotryna Budliauskaitė Šmotai
Nevočiai Elena Zubaitė Feliksas ir Monika Šeirytė Zubės
Nevočiai
1904-09-12 Mos. ŠMOTAS Jonas Šmotas Petras ir Pranciška Juodeikytė Šmotai N Kulaliai Anastasija Baužytė Juozapas ir Anelė Jonušaitė Baužiai
Šerkšniai
1915-02-01 Sk. ŠMOTAS Jonas Šmotas Petras ir Petronėlė Milašiutė Šmotai N Kaukolikai Šač. p. Ona Sebeckytė Leonas ir Ona Girdenytė Sebeckiai
Ivoniškės Sk.p.
1883-05-31 Mos. ŠMOTAS Jurgis Šmotas Mykolas ir Kotryna Bublytė Šmotai
Mosėdis Vincenta Vaidilaitė Petras ir Rozalija Penkutė Vaidilos
Mosėdis
1939-11-04 Mos. ŠMOTAVIČIUS Pranciškus Šmotavičius Ignotas ir Ona Petrutytė Šmotavičiai N Mosėdis Ona Bružaitė Petras ir Ona Bernotaitė Bružai
Mosėdis1829-02-24 Mos. ŠOBLINSKIS Antanas Šoblinskis Antanas ir Magdalena Endriuškaitė Šoblinskai
Kentai Plat.p. Petronėlė Bružaitė Mykolas ir Agnė Jazbutytė Bružai
Šniukščiai
1823-02-20 Sal. ŠOBLINSKIS Anupras Šoblinskis

Laiviai Sal. p. Kotryna Jašmontienė (Jaszmontieny)
N Laiviai Sal. p.
1798-02-06 Sal. ŠOBLINSKIS Fortūnatas Šoblinskis (Fortunatum Szoblinski)

Salantai Barbora Norkienė (Barbaram Narkowa)
N Klausgalvai
1851-05-22 Sal. ŠOBLINSKIS Juozapas Šoblinskis (Шоблинскаго) Jonas ir Elena Razmaitė Šoblinskiai
Peldžiai Sal. p. Barbora Beniušytė Kazimieras ir Ona Juškaitė Beniušiai
Peldžiai Sal. p.
1880-01-30 Mos. ŠOBLINSKIS Juozapas Šoblinskis (Шоблинскаго) Motiejus ir Uršulė Snapkutė Šoblinskai
Drupiai Šač.p. Anastasija Vaserytė Mykolas ir Anastasija Ukrinaitė Vaseriai
Šatraminiai
1895-02-07 Mos. ŠOBLINSKIS Juozapas Šoblinskis (Шоблинскаго) Juozapas ir Barbora Beniušytė Šoblinskai
Peldžiai Sal.p. Antanina Tuškaitė Jurgis ir Antanina Giedraitė Tuškos
Šatraminiai
1920-11-17 Mos. ŠOBLINSKIS Juozapas Šoblinskis Petras ir Barbora Adomauskaitė Šoblniskai
Naujukai Veronika Staniutė Stanislovas ir Ona Intaitė Staniai
Gondlaukė
1927-02-15 Sal. ŠOBLINSKIS Juozapas Šoblinskis Juozapas ir Antanina Tuškutė Šoblinskiai
Peldžiai Gr. p. Salomeja Alonderytė Jonas ir Barbora Pabrėžaitė Alonderiai
Jakštaičiai
1934-05-15 Lenk. ŠOBLINSKIS Juozapas Šoblinskis Feliksas ir Teklė Pikturnaitė Šoblinskiai
Peldžiai Gr. p. Kazimiera Girkontaitė Juozapas ir Veronika Dimaitė Girkontai
Lenkimai
1823-06-26 Šač. ŠOBLINSKIS Petras Šoblinskis (Petrum Szablinski)
N
Agnė Viršilaitė (Agneta Wirszylowna)

Kaukolikai
1878-11-29 Mos. ŠOBLINSKIS Petras Šoblinskis (Шоблинскаго) Antanas ir Petronėlė Bružaitė Šoblinskai
Panotėnai Gint.p. Barbora Adomauskaitė Juozapas ir Monika Mončytė Adomauskai
Šerkšniai
1919-01-21 Mos. ŠOBLINSKIS Povilas Šoblinskis Petras ir Barbora Adomauskaitė Šoblniskai
Šerkšniai Pelagija Valančiutė Kazimieras ir Kotryna Jasaitė Valančiai
Naujukai1882-02-03 Mos. ŠOLCAS Justinas Šolcas (Шолца) Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šolcai
Ersla Barbora Baltrutytė Juozapas ir Julijona Ukrinaitė Baltručiai
Baksčiai1925-02-20 Mos. ŠOPA Antanas Šopa Antanas ir Magdalena Kažytė Šopos
Tauzai Magdalena Griciutė Jonas ir Magdalena Burbaitė Griciai
Kusai
1894-02-08 Mos. ŠOPA Antanas Šopa (Шопа) Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai Magdalena Kažytė Aloyzas ir Magdalena Kapinskaitė Kažiai
Krakės
1859-06-22 Mos. ŠOPA Jokimas Šopa (Шопы) Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Šopos
Tėveliai Kunegunda Jonauskaitė (Яновскою) Dominykas ir Kunegunda Eidėjutė Jonauskai
Baksčiai
1878-02-08 Mos. ŠOPA Jokimas Šopa (Шопы) Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai Barbora Žvinklytė Ignotas ir Agnė Valančiutė Žvinkliai
Kulaliai
1936-05-11 Mos. ŠOPA Jonas Šopa Juozapas ir Emilija Juknevičiutė Šopos
Mosėdis Alendra Jablonskytė Veronikos Jablonskytės dukra
Mosėdis
1751-11-29 Mos. ŠOPA Jonas Šopa (Szopa)


Ona Jazdauskaitė (Jazdowska)


1904-01-27 Mos. ŠOPA Jonas Šopa (Шопa) Jokimas ir Kunegunda Jonauskaitė Šopos
Tėveliai Amelija Mickutė Petras ir Ona Narmontaitė Mickai
Udraliai
1855-02-01 Mos. ŠOPA Jonas Šopa (Шопы) Nikodemas ir Veronika Veitaitė Šopos N Lenk.p. Barbora Kubiliutė Kazimieras ir Joana Arlauskaitė Kubiliai
Kusai
1915-02-01 Mos. ŠOPA Juozapas Šopa Juozapas ir Ona Mažutytė Šopos
* Emilija Juknevičiutė (Juchnevičiutė) Juozapas ir Felicijona Skinderytė Juknevičiai
Mosėdis
1887-11-24 Mos. ŠOPA Juozapas Šopa (Шопы) Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Udraliai Ona Mažutytė Petras ir Ona Gadeikytė Mažučiai
Mosėdis
1815-11-23 Mos. ŠOPA Kajetonas Šopa (Caietanum Szopa)

Baksčiai Julijona Paulauskaitė (Juliana Pawlowska)

Daukšiai
1818-02-19 Mos. ŠOPA Kazimieras Šopa (Cazimirum Szopa)

Tėveliai Uršulė Šimkutė (Urszula Szymkiewiczowna)

Gaubės
1907-01-23 Mos. ŠOPA Kazimieras Šopa (Шопа) Jokimas ir Kunegunda Jonauskaitė Šopos
Tėveliai Petronėlė Piekutė Povilas ir Barbora Strakšaitė Piekai
Krakės
1850-01-17 Mos. ŠOPA Leonas Šopa (Шопы) Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Šopos
Tauzai Rozalija Laukytė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai
Žebrokai
1932-07-27 Mos. ŠOPA Liudvikas Šopa Kazimieras ir Petronėlė Piekutė Šopos
Virbalai Karolina Jonušaitė Antanas ir Karolina Pakalniškytė Jonušai
Virbalai
1786-11-19 Mos. ŠOPA Motiejus Šopa (Mathias Szwopa)

Ersla Pranciška Adomaitytė (Francisca Adomowiczowna)

Šaukliai
1929-02-11 Jonavos ŠOPA Petras Šopa Juozapas ir Ona Mažutytė Šopos

Febronija Peliušonok


1919-11-05 Mos. ŠOPA Pranciškus Šopa Juozapas ir Ona Mažutytė Šopos
Mosėdis Bronislova Petrauskaitė Kazimieras ir Barbora Ruikaitė Petrauskai
Šerkšniai
1777-05-22 Mos. ŠOPA Tomas Šopa (Szwopa)

Pudkaliai Magdalena (Kubiliutė_) Brinkienė (Brinkiowa)
N Žalgiriai1865-11-24 Mos. ŠOPAGA Antanas Šopaga Jonas ir Ona Jurgutytė Šopagos
Žalgiriai Julijona Gaubytė Juozapas ir Elena Vaškytė Gaubės
Žalgiriai
1897-02-11 Mos. ŠOPAGA Antanas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Monika Kneitaitė Ažondenienė Feliksas ir Barbora Griciutė Kneitos N Igariai
1883-06-13 Mos. ŠOPAGA Jonas Šopaga Jonas ir Barbora Meškytė Šopagos
Žalgiriai Amelija Narmontaitė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai
Virbalai
1901-06-05 Mos. ŠOPAGA Jonas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Ona Riepšaitė Šemetienė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšai N Igariai
1902-08-11 Mos. ŠOPAGA Jonas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos N Igariai Monika Būtaitė Mykolas ir Ieva Šikšniutė Būtės
Puodkaliai Sk. p.
1924-06-15 Mos. ŠOPAGA Jonas Šopaga Jonas ir Amelija Narmontaitė Šopagos
Virbalai Monika Višniauskaitė Kazimieras ir Agnė Kaubrytė Višniauskai
Šaukliai
1893-02-01 Mos. ŠOPAGA Juozapas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Rozalija Bertašiutė Leonas ir Ona Gikaraitė Bertašiai
Šaukliai
1930-03-02 Mos. ŠOPAGA Juozapas Šopaga Juozapas ir Rozalija Bertašiutė Šopagos
Šekai Elena Ramonaitė Pranciškus ir Vincenta Daukontaitė Ramonai
Ersla
1936-02-04 Mos. ŠOPAGA Kazimieras Šopaga Juozapas ir Rozalija Bertašiutė Šopagos
Šekai Uršulė Šiudeikytė Antanas ir Uršulė Riepšaitė Šiudeikiai
Šatraminiai
1921-08-21 Mos. ŠOPAGA Konstantinas Šopaga Feliksas ir Adolfina Mončytė Šopagos
Žalgiriai Stanislova Simutytė (įraše Šopagienė, našlė) Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai N Mos.p.
1901-06-05 Mos. ŠOPAGA Leonas Šopaga Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai Anastasija Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai
Šekai
1933-11-29 Mos. ŠOPAGA Leonas Šopaga Juozapas ir Rozalija Bertašiutė Šopagos
Šekai Ona Baužytė Konstantinas ir Ona Maksvytytė Baužiai
Šatraminiai
1938-06-27 Mos. ŠOPAGA Leonas Šopaga Leonas ir Anastasija Jotkutė Šopagos
Šekai Marijona Riepšaitė Aleksandras ir Marijona Riepšaitė Riepšai
Daukšiai
1921-01-09 Mos. ŠOPAGA Pranciškus Šopaga Feliksas ir Adolfina Mončytė Šopagos
Žalgiriai Bronislova Čižauskaitė Antanas ir Barbora Černeckytė Čižauskai
Daukšiai
1929-02-09 Mos. ŠOPAGA Pranciškus Šopaga Juozapas ir Rozalija Bertašiutė Šopagos
Šekai Magdalena Kubilaitė Petras ir Ona Viršilaitė Kubilai
Rukai1900-01-25 Mos. ŠOPARAS Antanas Šoparas (Шопары) Juozapas ir Konstancija Laukyė Šoparai
Šniukščiai Uršulė Daukintytė Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai
Budriai
1931-01-25 Mos. ŠOPARAS Antanas Šoparas Antanas ir Uršulė Daukintytė Šoparai
Šniukščiai Justina Jonutytė Juozapas ir Kotryna Galdikaitė Jonučiai
Šniukščiai1932-02-07 Mos. ŠOPAUSKAS Matas Šopauskas Matas ir Fida Butkevičiutė Šopauskai
Užbradumė Ž.Kalv.p. Stanislova Sėlenytė Jokimas ir Kotryna Kniuipytė Sėleniai
Žebrokai1919-01-28 Sal. ŠORIS Antanas Šoris (g. 1889 m. Varneikiuose Darb.p.) Antanas ir Monika Puškoriutė Šoriai
Varneikiai Darb.p. Barbora Beniušytė (g. 1900 m. Grūšlaukė Šač. p.) Kazimieras ir Ona Žvinklytė Beniušiai
Grūšlaukė
1758-04-30 Mos. ŠORIUS Baltramiejus Šorius (Szurewicz)


Kotryna Numgaudienė (Numgawdowa)
N Šaukliai
1893-02-01 Mos. ŠORIUS Jonas Šorius (Шориса) Leonas ir Rozalija Šiudeikytė Šoriai
Peldžiai Sal.p. Uršulė Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1939-02-09 Mos. ŠORIUS Leonas Šorius (Šorius) Leonas ir Magdalena Tamošauskaitė Šoriai N Peldžiai Karolina Litvinaitė Leonas ir Morta Pušinskaitė Litvinai
Ledžiai
1900-01-30 Sal. ŠORIUS Mykolas Šorius ((Шорюса) Adomas ir Terezė Drungilaitė Šoriai
Grūšlaukė Ona Raišutytė Onos Raišutytės dukra
Grūšlaukė
1890-08-14 Mos. ŠORIUS Pranciškus Šorius (Шуриса) Stanislovas ir Barbora Staniutė Šuoriai
Giršiniai Paulina Vaškytė Jonas ir Veronika Milašiutė Vaškiai
Giršiniai
1935-02-26 Gr. ŠORYS Pranciškus Šorys Leonas ir Monika Lapinskytė Šoriai
Peldžiai Gr. p. Adelė Bružaitė Pranciškus ir Ona Šamonskaitė Bružai
Serapinai Gr. p.
1939-04-10 Lenk. ŠORIS Pranciškus Šoris (Šoris) Kazimieras ir Ona Stonkutė Šoriai
Peldžiai Gr. p. Bronislova Žvinklytė Mykolas ir Anastasija Tuzaitė Žvinkliai
Večiai1720-02-04 Mos. ŠPILIAUSKIS Jonas Špiliauskis (Szpilewski)

Ašmenos Ieva Pečiulytė (Peciulow)

Šakaliai
1765-01-27 Mos. ŠPILIAUSKIS Tomas Špiliauskas (Spilawski)

Rumšaičiai Ieva Balvočiutė (Balwoczowna)

1865-02-10 Mos. ŠPOGIS Kazimieras Špogis (Шпогиса) Juozapas ir Ona Dreiniutė Špogiai N Kadagynė Sal.p. Petronėlė Kazbaravičiutė (Казберайтiовною) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaravičiai
Daukšiai1768-01-17 Mos. ŠREKŠNYS Antanas Šrekšnys (Szrekszniewicz)


Ona Jazdžemytė (Jazodžemowna)

Derkinčiai1750-04-12 Mos. ŠTAKONAS Mykolas Štakonas (Sztakon)


Elžbieta Liaaugaudienė (Legowdžiowa)
N
1818-11-26 Mos. ŠTAKONAS Motiejus Štakonas (Matheum Sztakon)


Barbora Kuprytė (Barbara Kuprewiczowna )

Ersla1857-09-17 Mos. ŠTEINAS Jonas Šteinas (Штейнъ) Jonas ir Marijona Baltinaitė Šteinai
Skuodo p. Ona Kubiliutė Antanas ir Barbora Gečaitė Kubiliai
Ersla
1921-09-09 Aleks. ŠTEINAS Leopoldas Šteinas Antanas ir Magdalena Taučiutė Šteinai
Puodkaliai Sk. p. Ona Galdikaitė Pranciškus ir Paulina Gaubytė Galdikai
Daukšiai Mos. p.1798-08-21 Sal. ŠTERTENIS Jokūbas Štertenis (Jacobum Szterten)


Elžbieta Leitrimienė (Elisabetham Leytrimowa)
N Sal.1906-02-07 Sal. ŠTOMBERGAS Juozapas Štombergas Juozapas ir Ona Norvaišaitė Štombergai
Sšateikiai Plat. p. Magdalena Stonytė Žvinklienė Jurgis ir Monika Klonytė Stoniai N Skaudaliai
1939-02-07 Sal. ŠTOMBERGAS Juozapas Štombergas Konstantinas ir Domicėlė Ramonaitė Štombergai
Reketė Sal.p. Barbora Mikalauskytė Pranciškus ir Ona Razmaitė Mikalauskiai
Reketė Sal. p.1801-01-29 Mos. ŠUCHTAS Dovydas Šuchtas (Davidem Szuchtt)


Marijona Neverdauskaitė (Marianna Niewiardowska)

Barviai

ŠUDEIKIS žiūrėti ŠIUDEIKIS


1940-03-31 Sal. ŠUKYS Ignotas Šukys Ignotas ir Ona Končiutė Šukiai N Notėnai Stefanija Škirbutaitė Juozapas ir Petronėlė Krištupaitė Škirbutai
Tuzai Sal. p.
1725-05-20 Mos. ŠUKYS Jonas Šukys (Szukowicz)

Mikulčiai Magdalena Spruogytė (Sprogayte)

Mosėdis
1930-11-29 Gargždų ŠUKYS Kazimieras Šukys Kazimieras ir Elena Butkutė Šukiai
Saulažoliai Gargždų p. Stepanija Stirblytė Adomas ir Kazimiera Majauskaitė Stirbliai
Saulažoliai Gargždų p.1765-11-24 Mos. ŠULCAS Antanas Šulcas (Szulc)


Magdalena Žilinskytė (Žylinska)

Ersla
1838-02-13 Mos. ŠULCAS Feliksas Šulcas (Szulcow) Dominykas ir Barbora Piečiutė Šulcai
Ersla Petronėlė Mačernytė (Maczerniowna) Petras ir Barbora Mažonaitė Mačerniai
Ersla
1869-11-25 Mos. ŠULCAS Feliksas Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai
Ersla Monika Kairytė Simonas ir Felicijona Bružaitė Kairiai
Tauzai
1904-08-15 Mos. ŠULCAS Feliksas Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai N * Magdalena Andriekutė (Индрекусъ) Antanas ir Amelija Kontvainytė Endrėkai
Ersla
1844-01-30 Mos. ŠULCAS Juozapas Šulcas (Szolca) Dominykas ir Barbora Piečiutė Šulcai
Ersla Felicijona Mačernytė Petras ir Barbora Mažonaitė Mačerniai
Ersla
1909-05-03 Mos. ŠULCAS Juozapas Šulcas Justinas ir Barbora Baltrutytė Šulcai
Ersla Anastasija Vasiliauskaitė Strėlėnie Juozapas ir Magdalena Merkelytė Vasiliauskai N Luoba
1886-02-23 Mos. ŠULCAS Jurgis Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai
Ersla Anelė Jokubaitytė Strėlienė Dominykas ir Marijona Kazbaraitytė Jokubaičiai N Ersla
1897-02-18 Mos. ŠULCAS Jurgis Šulcas Juozapas ir Felicijona Mačernytė Šulcai N Ersla Barbora Andriekutė (Андрековною) Jurgis ir Barbora Beinoraitė Endrėkai
Budvietė
1892-05-05 Mos. ŠULCAS Kajetonas Šulcas Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai
Ersla Ona Šakinytė Antanas ir Konrada Plaušinytė Šakiniai
Budriai
1896-01-16 Mos. ŠULCAS Kazimieras Šulcas Juozapas ir Ona Joneckytė Šulcai (Ioнецковной)
Notėnai Elena Butkutė Ignotas ir Elena Skaraitė Butkai
Žebrokai
1904-02-03 Mos. ŠULCAS Kazimieras Šulcas Feliksas ir Monika Kairytė Šulcai
Ersla Viktorija Sukurytė Kazimieras ir Barbora Lindenytė Sukuriai
Ersla
1915-11-30 Mos. ŠULCAS Petras Šulcas Juozapas ir Uršulė Jančiauskaitė Šulcai
Ersla Ona Rimgailaitė Kazimieras ir Uršulė Dirkstytė Rimgailos
Lyksūdė
1839-05-07 Mos. ŠULCAS Pranciškus Šulcas (Szulca) Dominykas ir Marijona Jonkutė Šulcai
Ersla Uršulė Žukauskaitė (Žukowska) Mykolas ir Marijona Jonkutė Žukauskai
Ersla
1924-08-24 Lenk. ŠULCAS Pranciškus Augustinas Šulcas Joanos Šulcaitės sūnus
Palegija Lenkimų p. Emilija Šilgalytė Konstantinas ir Pranciška Rupšaitė Šilgaliai
Palegija Lenk. p.
1922-02-14 Mos. ŠULCAS Steponas Šulcas (Šulcius) Kajetonas ir Ona Šakinytė Šulcai
Ersla Uršulė Gurauskaitė Mykolas ir Vincenta Valatkaitė Gurauskai
Žebrokai1802-02-04 Mos. ŠULĖ Dominykas Šulė (Dominicum Szule)


Barbora Piečiūtė (Barbara Pieczowna)

Ersla1797-02-21 Yl. ŠULEIKA Jonas Šuleika (Joannem Szuleyko)
N
Elžbieta Liaudanskytė (Elisabetham Laudanska)

Erkšva Yl. p.1779-11-21 Mos. ŠUMONTAS Liudvikas Šumantas (Szumontt)

Prialgavadvaras Kotryna Pikturnaitė (Pikturnianka)

Prialgavadvar.1935-03-02 Gr. ŠVARAS Kazimieras Švaras Juozapas ir Ona Skersinskaitė Švarai
Lazdininkai Darb. p. Anastasija Kosaitė Antanas ir Ona Kataržytė Kosai
Grūšl. Meds. Gr. p.1757-05-08 Mos. ŠVĖGŽDA Petras Švėgžda (Szwagždowicz)

Pesčiai Sal.p. Elena Budrienė (Budriowa)
N Mosėdis1891-11-19 Mos. ŠVEIKAUSKIS Antanas Šveikauskis (Швейковскаго) Leonas ir Barbora Truikaitė Šveikauskiai
Šaukliai Elena Bėrontaitė Juozapas ir Kotryna Liutkutė Bėrontai
Kulaliai
1926-05-09 Lenk. ŠVEIKAUSKIS Ignotas Šveikauskis Antanas ir Ona Birontaitė Šveikauskiai
Medininkai Lenk. p. Genovaitė Gedrimaitė Jonas ir Barbora Katkutė Gedrimai
Večiai Lenk. p.1777-07-13 Mos. ŠVEREBAS Jonas Šverebas (Szwereba)

Šerkšniai Barbora Šmitaitė (Sznytowna)

Šerkšniai
1795-11-24 Mos. ŠVEREBAS Jonas Šverebas (Joannum Szwerebas)

Šatai Magdalena Stonkutė (Magdalena Stancewiczowna)

Gedučiai
1868-11-26 Šač. ŠVEREBAS Juozapas Šverebas Juozapas ir Marijona Janušaitė Šverebos
Daktarai Šač. p. Domicėlė Leilonaitė Juozapasn ir Agota Jurkaitė Leilonai
Kaukolikai
1810-01-11 Mos. ŠVEREBAS Karolis Šverebas Carol Szwarab)

Žebrokai Elena Dabrytė (Helena Dobrowna)

Žebrokai
1820-06-29 Mos. ŠVEREBAS Karolis Šverebas (Carolum Szwereb)
N Šerkšniai Rozalija Domkutė (Rosalia Domkowna)

Žebrokai
1821-05-24 Mos. ŠVEREBAS Karolis Šverebas (Carolum Szwereb)
N Šerkšniai Magdalena Stasaitytė (Magdalena Stasaytowna)

Šaukliai1930-01-29 Sal. ŠVERIS Pranciškus Šverys Kazimieras ir Petronėlė Beniušytė Šveriai
Klecininkai Sal. P Julijona Preibytė Onos Preibytės duktė
Kirkšiai Sal. p.1847-02-02 Mos. ŠVEŽINSKIS Pranciškus Švežinskis (Swiežewskiego) Steponas ir Petronėlė Baranauskaitė Švežiai N Klausgalai Sal. p. Barbora Peknieriutė Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Budriai1714-09-07 Mos. ŠVIDRAUSKIS Adomas Švidrauskis (Szwidrewicz)

Mosėdis Kotryna Judeikaitė (Judeykowna)


1740-05-22 Mos. ŠVIDRAUSKIS Adomas Švidrauskis (Swidrowski)
N Mosėdis Kotryna Mykolauskienė (Michalowska)
N Mosėdis
1821-05-10 Mos. ŠVIDRAUSKIS Kazimieras Švidrauskis (Cazimirum Szwedrowski)

Baidučiai Sal.par. Veronika Lekstutytė (Veronica Lextutowna)

Šaukliai1743-08-12 Mos. ŠVIRKŠYS Andrius Švirkšys (Szwirkszys)


Ona Šmikštienė (Szmiksztowa)
N