Santuokos data Bažnyčia pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


H-I-J1794-06-17 Sal. HEINAS Godfridas Heinas (Godfridum Heyn)

Skaudaliai Sal.p. Kotryna Kelpšaitė ? (Catharinam Kiępasowna)

Pesčiai Sal.p.1815-01-13 Mos. HERMALAS Fridrichas Hermalas (Fridrichum Hermal)


Eleonora Pronckienė (Helena Frankowa)
N Barviai1813-11-04 Mos. HERMANAS Jonas Hermanas (Joannem Herman) Evangielij Professi


Morta Bilikaitė (Martham Bilikowiczowna)

Tauzai1784-11-11 Mos. HROL Jurgis Hrolas (Hrol)
N Luknė Sk.p. Magdalena Jakutytė (Jakutowna)

Kernai1906-06-05 Šač. IBIANSKIS Rapalis Ibianskis (Ибянскаго) Stanislovas Eduardas ir Julijona Prialgauskaitė Ibianskiai
Sedos p. Petronėlė Pušinskytė Pranciškus ir Petronėlė Urniežiutė Pušinskiai
Lukošaičiai Šač. p.1798-01-29 Sal. IDULIS Tomas Idulis (Thomam Jdul)

Dvarčininkai Sal.p. Ona Prialgauskaitė (Annam Prualgowska)

Erlėnai Sal.p.1644-01-10 Sal. IDZELIS Jonas Idzelis (Joannes Idzelaytis)

Nausėdai Ona Povilaitytė (Anna Powilayte)

Kūlsodis Sal.p.
1823-02-27 Sal. IDZELIS Juozapas Idzelis (Josephum Idzelis)


Magdalena Stonkienė (Magdalena Stąkieny)
N Bandžiai Sal.p.
1922-01-10 Kart. IDZELIS Juozapas Idzelis Jonas ir Ona Bertauskaitė Idzeliai
Mišučių dvaras Karolina Balsevičiutė Petras ir Marijona Kupšaitė Balsevičiai
Nausodis Kart. p.
1918-10-02 Mos. IDZELIS Kazimieras Idzelis Juozapas ir Barbora Stonkutė Idzeliai N Barzdžiai Sal.p. Ona Pikturnaitė Baužienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Mosėdis
1935-05-21 Kaln. IDZELIS Tadas Idzelis Tadas ir Uršulė Margevičiutė Idzeliai
Barzdžiai Salan. Ona Beniušytė Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Beniušiai
Barzdžiai Sal. p.
1818-07-16 Kart IDZELIS Vincentas Idzelis

Kartenos p. Antanina Mačernytė

Kartenos p.1828-01-24 Mos. IGNOTAS Antanas Ignotas Petras ir Ieva Mickutė Ignotai
Mosėdis Eleonora Vasiliauskaitė Mykolas ir Liucija Steponavičiutė Vasiliauskai
Prialgai
1867-02-07 Mos. IGNOTAS Antanas Ignotas Antanas ir Eleonora Vasiliauskaitė Ignotai
Mosėdis Amerika Dabrytė (Емерикою) Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Ersla
1753-03-04 Mos. IGNOTAS Antanas Ignotas (Ignatowicz)


Elena Jurkienė (Jurkiewiczowa)
N Ersla
1785-04-29 Mos. IGNOTAS Jonas Ignotas (Joannes Ignatowicz)

Ersla Ieva Mažrimaitė (Heva Mažrymowna)

Ersla
1794-01-08 Sk. IGNOTAS Juozapas Ignotas (Josephum Ignott)


Kunigunda Dapkutė (Cunegundem Dapkowna)

Skuodas
1798-11-27 Šač. IGNOTAS Petras Ignotas (Petrum Ignotowicz)

Mosėdis Elena Mickutė (Helenam Mickiewiczowna)

Sodalė Mos.p.
1824-11-18 Mos. IGNOTAS Petras Ignotas (Petrum Ignotas)


Ona Daukintaitė (Anna Dowkintowna)

Daukšiai

IMBRASAS taip pat žiūrėti EMBRASAS1935-08-27 Aleks. IMBRASAS Juozapas Imbrasas Izidorius ir Uršulė Žemelytė Imbrasai
Šarkė Sk. p. Ona Jakutytė Ignotas ir Uršulė Želvytė Jakučiai
Šarkė Sk. p.1754-11-11 Mos. IMPULEVIČIUS Andrius Impulevičius (Ipulewicz)

Kalv.p. Barbora Dovainytė (Dowayniowna)

Barviai1931-02-15 Sal. INDRUŠKA Ignotas Indriuška Petras ir Petronėlė Domarkaitė Indruškos
Asteikiai Kart. p. Ona Pilibavičiutė Juozapas ir Ona Petrauskaitė Pilibavičiai
Skaudaliai1928-07-15 Mos. INGELEVIČIUS Pranciškus Ingelevičius Antanas ir Domicėlė Pščiolauskaitė Ingelevičiai
Mosėdis Barbora Tuškaitė Jurgis ir Barbora Beinoraitė Tuškos
Mosėdis1854-02-09 Mos. INTAS Antanas Intas Mykolas ir Elena Petrikaitė Intos
Šekai Juozapota Burbaitė Juozapas ir Antanina Mockutė Burbos
Žalgiriai
1879-02-11 Mos. INTAS Antanas Intas Mykolas ir Elena Petrikaitė Intos N Rukai Barbora Baguckytė Lubinienė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai N Nevočiai
1879-11-06 Mos. INTAS Antanas Intas Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intos
Ersla Marcijona Skaraitė Juozapas ir Ona Laukytė Skaros
Šerkšniai
1933-11-07 Mos. INTAS Antanas Intas Juozapas ir Magdalena Venslauskaitė Intos
Šatraminiai Konstancija Galdikaitė Kazimieras ir Uršulė Mikutaitė Galdikai
Šatraminiai
1923-02-06 Mos. INTAS Benediktas Intas Mykolas ir Anastasija Šimkutė Intos
Krakės Salomeja Rimkutė Feliksas ir Emilija Zubaitė Rimkai
Tėveliai
1894-02-27 Mos. INTAS Dominykas Intas Kazimieras ir Magdalena Knystautaitė Intos
Ersla Petronėlė Šopaitė Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai
1933-02-01 Mos. INTAS Edvardas Intas Petras ir Pranciška Šemetaitė Intos
Budvietė Zuzana Galdikaitė Antanas ir Ona Kubiliutė Galdikai
Tauzai
1882-02-03 Mos. INTAS Feliksas Intas Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intos
Gaubės Anastasija Mickutė Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Virbalai
1887-11-03 Mos. INTAS Feliksas Intas Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intos N Budriai Matilda Pociutė Antanas ir Magdalena Žvinklytė Pociai
Budriai
1784-11-21 Mos. INTAS Gasparas Intas (Hintowicz)
N Sarmatiškės Marijona Šalčiutė (Szolciowna)

Sarmatiškiai Mos.p.
1795-11-10 Yl. INTAS Izidorius Intas (Isidorum Intt)


Morta Taurinskaitė (Martham Taurinska)

Gricaičiai Yl.p.
1854-01-12 Mos. INTAS Izidorius Intas Rokas ir Elena Šakinytė Intai
Nevočiai Matilda Zabitytė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai
Igariai
1860-02-09 Mos. INTAS Jonas Intas Juozapas ir Ona Kazlauskaitė Intos
Nevočiai Marijona Prialgauskaitė Vaitiekus ir Ona Navickaitė Prialgauskai
Prialgava
1880-11-25 Mos. INTAS Jonas Intas Jonas ir Barbora Gedrimaitė Intos
Žebrokai Monika Liebutė Kajetonas ir Juozapota Joskaudaitė Liebai
Žebrokai
1755-11-27 Mos. INTAS Jonas Intas (Intowicz)

Pašilėnai Yl.p. Justina Šakalytė (Szakalayty)

Šakaliai
1851-05-08 Mos. INTAS Jonas Intas (Гинта) Rokas ir Elena Šakinytė Intai
Nevočiai Barbora Gedrimaitė Bonifacas ir Kotryna Jonkutė Gedrimai
Baksčiai
1911-01-07 Mos. INTAS Juozapas Intas Antanas ir Marcijona Skaraitė Intos
Žalgiriai Magdalena Venslauskaitė Kazimieras ir Magdalena Vyniautaitė Venslauskai
Mos.p.
1814-01-27 Mos. INTAS Juozapas Intas (Josephum Intowicz)

Budvietė Barbora Astrauskaitė (Barbaram Ostrowska)

Šerkšniai
1809-11-23 Mos. INTAS Juozapas Intas (Jozephum Intowicz)

Šatraminiai Elena Baublytė (Helena Bawblewiczowna)

Nevočiai
1818-11-12 Mos. INTAS Juozapas Intas (Jozephum Intowicz)

Rukai Magdalena Vičiūtė (Magdalena Wicziowna)

Ersla
1877-11-09 Mos. INTAS Jurgis Intas Juozapas ir Elena Baublytė Intos N Krakės Ona Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Krakės
1846-10-01 Mos. INTAS Jurgis Intas (Intowicza) Juozapas ir Elena Baublytė Intos
Budvietė Pranciška Joskaudaitė Juozapas ir Rozalija Prišgintaitė Joskaudai
Budvietė
1919-02-18 Mos. INTAS Kazimieras Dominykas Intas Monikos Intaitės sūnus
Šekai Monika Vaškytė Petras ir Petronėlė Žalimaitė Vaškiai
Mosėdis
1832-02-23 Mos. INTAS Kazimieras Intas Jonas ir Marijona Šiaudinytė Intos N Ersla Barbora Monstvilaitė Pranciškus ir Barbora Petrikaitė Monstvilos
Krakės
1858-11-09 Mos. INTAS Kazimieras Intas Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intos
Ersla Marijona Knystautaitė Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai
Ersla
1812-06-18 Mos. INTAS Kazimieras Intas (Casimirum Intowicz)

Budvietė Joana Rimkutė (Johannam Rymkiewiczowna)

Burniškiai Mos.p.
1822-11-21 Mos. INTAS Kazimieras Intas (Cazimirum Intowicz)

Giršiniai Kunigunda Lekaitienė (Cunegunda Lękowska)
N Šatraminiai
1935-02-04 Mos. INTAS Konstantinas Intas Karolinos Intaitsės sūnus
Krakės Justina Budrikytė Antanas ir Barbora Riepšaitė Budrikiai
Gaubės
1932-02-08 Mos. INTAS Kvirijonas Intas Mikalojus ir Barbora Petrošiutė Intos
Miesto Kalniškiai Mos.p. Ona Skaraitė Jurgis ir Anastasija Riepšaitė Skaros
Šatraminiai
1905-02-08 Mos. INTAS Mikalojus Intas Antanas ir Juozapota Burbaitė Intos
Krakės Barbora Petrošiutė Pranciškus ir Barbora Šimkutė Petrošiai
Mosėdis
1921-07-03 Mos. INTAS Mikalojus Intas Antanas ir Juozapota Burbaitė Intos N Mos.p. Ona Griciutė Feliksas ir Barbora Gadeikytė Griciai
Mos.p.
1935-01-15 Mos. INTAS Mikalojus Intas Mikalojus ir Barbora Petrošiutė Intos
Mosėdis Veronika Skaraitė Domicėlės Skaraitės dukra
Krakės
1768-07-26 Mos. INTAS Mikalojus Intas (J.tas)
N Pik.p. Elena Večytė (Weczowna)

Geidučiai Mos.p.
1862-10-23 Mos. INTAS Mykolas Intas Mykolas ir Elena Petrikaitė Intos N Daukšiai Ona Kapinskaitė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kapinskai
Krakės
1884-11-06 Mos. INTAS Mykolas Intas Antanas ir Juozapota Burbaitė Intos
Krakės Anastasija Šimkutė Kazimieras ir Petronėlė Daukšaitė Šimkai
Kernai
1817-11-27 Mos. INTAS Mykolas Intas (Michaelem Intowicz)


Elena Petrikaitė (Helena Petrykowna)

Šatraminiai
1868-11-19 Yl. INTAS Petras Intas Jonas ir Elžbieta Žvaginytė Intos N Urboniškiai Yl.p. Barbora Žvinklytė Jonas ir Barbora Steponavičiutė Žvinkliai
Arkšvos km. Yl.p.
1901-01-30 Mos. INTAS Petras Intas Jonas ir Barbora Gedrimaitė Intos
Mosėdis Pranciška Šemetaitė Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos
Ersla
1914-02-11 Mos. INTAS Petras Intas Jonas ir Marijona Prialgauskaitė Intos
Nevočiai Zita Donėlaitė Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos
Baksčiai
1810-01-25 Mos. INTAS Rokas Intas (Rochum Intowicz)

Budvietė Rozalija Litvinaitė (Rozalia Litwinowna)

Budvietė
1815-05-19 Mos. INTAS Rokas Intas (Rochum Intowicz)
N Krakės Elena Šakinytė (Helena Szakiniowna)

Igariai
1795-11-17 Yl. INTAS Steponas Intas (Stephanum Intt)
N Stripiniai Yl.p. Uršulė Skutulytė (Ursulam Skutulowna)

ter. Gintylaycie Yl.p.
1923-01-28 Mos. INTAS Valerijonas Intas Dominykas ir Petronėlė Šopaitė Intos
Mosėdis Kazimiera Baužytė Antanas ir Petronėlė Šoblinskaitė Baužiai
Tauzai
1932-02-08 Mos. INTAS Valerijonas Intas Mikalojus ir Barbora Petrošiutė Intos
Miesto Kalniškiai Mos.p. Bronislova Veitaitė Petras ir Monika Indrutytė Veitai
Miesto Kalniškiai Mos.p.1912-10-11 Mos. INTENDORFAS Juozapas Intendorfas (Гинтендорфа) Jonas ir Ona Bružaitė Intendorfai
Virbalai Ona Arlauskaitė Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskai
Tauzai1776-11-26 Mos. IPULIS Antanas Ipulis (Ipulis)

Vindeikiai Liucija Butkutė (Butkiewiczowna)

Barviai1931-02-15 Mos. IVANAUSKAS Adomas Ivanauskas Juozapas ir Barbora Šlimaitė Ivanauskai
Kretinga Barbora Mikutaitė Kazimieras ir Barbora Paulauskaitė Mikutos
Mikulčiai
1939-08-25 Kaln. IVANAUSKIS Antanas Ivanauskis Petras ir Vanda Eisalytė Ivanauskiai
Kalnalis Eugenija Vičiulytė Aleksandras ir Liucija Dirmeitytė Vičiuliai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1926-07-11 Mos. IVANAUSKAS Aleksandras Ivanauskas Benediktas ir Uršulė Prialgauskaitė Ivanauskai N Kulai Sk.p. Ona Sondaraitė Pranciškus ir Monika Tilškytė Sondarai
Krakės
1866-05-19 Mos. IVANAUSKAS Benediktas Ivanauskas Tomas ir Eleonora Gedrimaitė Ivanauskai N Luknė Sk.p. Uršulė Prialgauskaitė Mykolas ir Pranciška Niuniavaitė Prialgauskai
Ersla
1928-10-26 Mos. IVANAUSKAS Kazimieras Ivanauskas Benediktas ir Uršulė Prialgauskaitė Ivanauskai N Ersla Julijona Jotkutė Kazimieras ir Ona Skurdauskaitė Jotkai
Kernai
1938-01-29 Šač. IVANAUSKAS Kazimieras Ivanauskas Kazimieras ir Domicėlė Valiuškaitė Ivanauskai
Ersla Mos. p. Ona Sakalauskaitė Antanas ir Agota Skausgirdaitė Sakalauskai
Lyksūdė Šač. p.
1713-11-12 Mos. IVANAUSKAS Petras Ivanauskas (Iwonowicz)


Magdalena Dubienė (Dubiowa)
N Daukšiai1914-01-21 Mos. IVINSKAS Kazimieras Ivinskas Vykintas ir Ona Jasiulytė Ivinskai
Pagramančiai Gint.p. Ona Bružaitė Kazimieras ir Uršulė Mataitė Bružai
Šniukščiai1803-11-24 Mos. YLAKIS Antanas Ylakis (Illokowicz)

Vindeikiai Barbora Jurdikaitė (Jurdykowna)

Rukai
1784-05-08 Mos. YLAKIS Dominykas Ylakis (Illokowicz)

Šilelia iKotryna Mickienė (Mickiewiczowa)
N Vindeikiai
1799-11-30 Šač. YLAKIS Jeronimas Ylakis (Jeronimum Illakowicz)

Pukių dvaras Sedos p. Ona Prialgauskaitė (Annam Przyalgowska)

Prialgai
1815-11-16 Mos. YLAKIS Jonas Ylakis (Joannem Illakowicz)

Vindeikiai Morta Kelpšaitė (Martha Kielpszowna)

Šaukliai
1921-02-01 Mos. YLAKIS Juozapas Ylakis Kajetonas ir Liucija Barkutė Ylakiai
Mos.p. Kazimiera Galdikaitė Jurgis ir Petronėlė Baužytė Galdikai
Mos.p.
1747-10-22 Mos. YLAKIS Juozapas Ylakis (Illakowicz)

Mos.p. Morta Černiauskaitė (Czerniewska)

Mos.p.
1746-01-23 Mos. YLAKIS Juozapas Ylakis (Illakowicz)

Pukiai Sed.p. Konstancija Montrimaitė (Montrymowna)

Prialgavadvar.
1881-01-13 Mos. YLAKIS Kazimieras Ylakis (Илаковича) Kostas ir Magdalena Vaitkutė Ylakiai
Prialgava Elžbieta Andriekutė (Андрековною) Antanas ir Amelija Kontvainytė Endrėkai
Žebrokai
1741-02-12 Mos. YLAKIS Mikolojus Ylakis (Illakowicz)

Vindeikiai Elena Venckutė (Węckiewiczowna)


1757-02-13 Mos. YLAKIS Mikolojus Ylakis (Illakowicz)
N Vindeikiai Ona Vyšinskaitė (Wiszynska)

Šatraminiai
1770-10-21 Mos. YLAKIS Motiejus Ylakis (Illakowicz)

Vindeikiai Magdalena Butkutė (Butkiewiczowna)

Barviai
1771-11-12 Mos. YLAKIS Simonas Ylakis (Illakis)

Sal. Rožė Lenkuvienė (Lękieny)
N Žalgiriai

JABLONSKIS taip pat gali būti ABLONSKIS1849-09-26 Mos. JABLONSKIS Adomas Jablonskis (Яблонскаго) Tadas ir Veronika Jablonskytė Jablonskiai
Šakaliai Anastasija Ažondenytė Dominykas ir Barbora Mockutė Ažondeniai
Šakaliai
1908-03-12 Mos. JABLONSKIS Albertas Jablonskis Albertas ir Joana Klaniutė Jablonskiai
Šaukliai Liucija Ketlerytė (Клеровной) Andrius ir Barbora Pronckutė Ketleriai
Kernai
1939-01-31 Sk. JABLONSKIS Albertas Jablonskis Albertas ir Liucija Ketlerytė Jablonskiai
Budvietė Zuzana Jankauskytė Juozapas ir Felicija Arlauskytė Jankauskiai
Užluobė
1874-01-23 Mos. JABLONSKIS Aleksandras Jablonskis (Аблонскаго) Adomas ir Anastasija Ažondenytė Jablonskiai
Šakaliai Uršulė Dimaitė Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Udraliai
1914-06-29 Mos. JABLONSKIS Aleksandras Jablonskis (Яблонский) Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Udraliai Barbora Taučiutė Liudvikas ir Barbora Šikšniutė Taučiai
Udraliai
1939-10-29 Mos. JABLONSKIS Alfonsas Jablonskis Ignotas ir Anastasija Rokaitė Jablonskiai
Daukšiai Magdalena Motiejauskaitė Tadas ir Magdalena Jonkutė Motiejauskai
Daukšiai
1800-02-14 Šač. JABLONSKIS Antanas Jablonskis (Jablonski)

Sodalė Mos.p. Barbora Bartkienė (Barbara Bortkiewiczowa)
N Stončiai Mos.p.
1936-02-03 Mos. JABLONSKIS Antanas Jablonskis Leonas ir Elena Gedgaudaitė Jablonskiai
Budvietė Veronika Razgaitytė Juozapas ir Emilija Domarkaitė Razgaičiai
Udraliai
1939-01-14 Sk. JABLONSKIS Bernardas Jablonskis Bernardas ir Liucija Intaitė Jablonskiai
Budvietė Akvilina Staniutė Kazimieras ir Ona Sendrauskaitė Staniai
Puodkaliai
1936-05-26 Sk. JABLONSKIS Boleslovas Jablonskis Leonas ir Elena Gedgaudaitė Jablonskiai
Puodkaliai Sk. p. Ona Jablonskytė Juozapas ir Ona Stasiutė Jablonskiai
Skuodo p.
1833-05-15 Mos. JABLONSKIS Dovydas Jablonskis Jokimas ir Ona Šilgalytė Jablonskiai
Medsėdžiai Kotryna Vaškytė Pranciškus ir Marijona Griciutė Vaškiai
Medsėdžiai
1849-01-18 Mos. JABLONSKIS Ignotas Jablonskis (Аплонскаго) Tadas ir Veronika Černeckytė Jablonskiai
Daukšiai Barbora Kubilaitė Motiejauskienė Jonas ir Barbora Simaitytė Kubilai N Šakaliai
1867-01-24 Mos. JABLONSKIS Ignotas Jablonskis (Яблонскаго Tadas ir Veronika Černeckytė Jablonskiai N Šakaliai Matilda Kubiliutė Dominykas ir Elena Markaitytė Kubiliai
Šakaliai
1896-02-04 Mos. JABLONSKIS Ignotas Jablonskis (Яблонскаго) Ignotas ir Matilda Kubiliutė Jablonskiai
Šakaliai Anastasija Rokaitė Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai
1931-02-16 Mos. JABLONSKIS Ignotas Jablonskis Ignotas ir Anastasija Rokaitė Jablonskiai
Šakaliai Magdalena Donėlaitė Dominykas ir Felicijona Litvinaitė Donėlos
Daukšiai
1936-08-04 Mos. JABLONSKIS Ignotas Jablonskis Pranciškus ir Elena Skersytė Jablonskiai
Budriai Bronislova Stasiutė Jonas ir Veronika Bertašiutė Stasiai
Tauzai
1907-09-12 Mos. JABLONSKIS Jokimas Jablonskis Dovydas ir Kotryna Vaškytė Jablonskiai N Kulai Sk.p. Anelė Januškaitė Balandienė Juozapas ir Pranciška Bertašiutė Januškos N Šaukliai
1777-11-23 Mos. JABLONSKIS Jonas Jablonskis (Jablonski)

Šaukliai Kotryna Vaserytė (Waserayte)

Šaukliai
1827-01-18 Mos. JABLONSKIS Jonas Jablonskis (Joannem Jablonski)


Marijona Blauzdytė (Marianam Blawzdowna)

Šaukliai
1877-01-19 Mos. JABLONSKIS Jonas Jablonskis (Аплонскаго) Juozapas ir Morta Alpaitė Jablonskiai
Šakaliai Barbora Pilibaitytė Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šakaliai
1903-02-11 Šač. JABLONSKIS Jonas Jablonskis Jonas ir Anastasija Grigalauskytė Jablonskiai
Medsėdžiai Sk. p. Petronėlė Mackevičiutė Anupras ir Petronėlė Krasauskaitė Mackevičiai
Telšiai / Prialgai
1933-02-04 Mos. JABLONSKIS Jonas Jablonskis Konstantinas ir Julijona Simaitytė Jablonskiai
Plaušiniai Ona Jasaitė Jurgis ir Uršulė Bačiutė Jasai
Gaubės
1797-01-17 Sk. JABLONSKIS Juozapas Jablonskis (Josephum Jablonski)

Truikinai Sk.p. Barbora Mažrimaitė (Barbaram Mazrzymowna)

Klaišiai Sk.p.
1907-02-13 Šač. JABLONSKIS Juozapas Jablonskis Jonas ir Anastasija Grigalauskytė Jablonskiai
Medsėdžiai Sk. p. Petronėlė Jonauskytė Liudvikas ir Petronėlė Malūkaitė Jonauskiai
Lyksūdė Šač. p.
1909-01-13 Mos. JABLONSKIS Juozapas Jablonskis (Яблонскаго) Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
* Barbora Šoblinskaitė Petras ir Barbora Adomauskaitė Šoblniskai
Naujukai
1933-02-08 Mos. JABLONSKIS Juozapas Jablonskis Kazimieras ir Salomėja Gidraitė Jablonskiai
Šatraminiai Justina Riepšaitė Juozapas ir Karolina Nikontaitė Riepšai
Šatraminiai
1936-07-05 Šač. JABLONSKIS Juozapas Jablonskis Leonas ir Elena Gedgaudaitė Jablonskiai
Budvietė Sk. p. Cecilija Šimkevičiutė Albinas ir Petronėlė Milašiutė Šimkevičiai
M. Rušupiai Sk. p.
1843-06-15 Mos. JABLONSKIS Kazimieras Jablonskis Kazimieras ir Barbora Karbauskaitė Jablonskiai
Budvietė Rozalija Raudytė Jurgis ir Elena Aklytė Raudžiai
Mikulčiai
1856-01-26 Mos. JABLONSKIS Kazimieras Jablonskis Pranciškus ir Ona Bertašiutė Jablonskiai
Notėnai Gint.p. Anastasija Ramonaitė (Ромоновскою) Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai
Mosėdis
1875-05-25 Sk. JABLONSKIS Kazimieras Jablonskis (Яблонскаго) Kazimieras ir Ona Mockutė Jablonskiai
Truikinai Sk. p. Ona Vaitilavičiutė Juozapas ir Antanina Jurgutytė Vaitilavičiai
Pakalniškiai Sk. p.
1909-01-26 Mos. JABLONSKIS Kazimieras Jablonskis Juozapas ir Ona Daukšaitė Jablonskiai
Budvietė Barbora Knystautaitė Dominykas ir Ieva Žvinklytė Knystautai
Ersla
1886-05-27 Mos. JABLONSKIS Konstantinas Jablonskis Juozapas ir Ona Rimaitė Jablonskiai (Рымовъ Яблонскихъ)
Šakaliai Julijona Simaitytė Bagdonienė Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai N Plaušiniai
1911-01-18 Mos. JABLONSKIS Konstantinas Jablonskis Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Udraliai Uršulė Zubaitė Blauzdienė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zubės N Udraliai
1935-03-03 Mos. JABLONSKIS Leonas Jablonskis Kazimieras ir Barbora Knystautaitė Jablonskiai
Ersla Karolina Zubaitė Juozapas ir Anastasija Riepšaitė Zubės
Žalgiriai
1936-06-20 Lenk. JABLONSKIS Leonas Jablonskis Vykintas ir Ona Kairytė Jablonskiai
Lenkimai Monika Pociutė Damulienė Jonas ir Kotryna Jokubavičiutė Pociai N Lenkimai
1752-11-26 Mos. JABLONSKIS Motiejus Jablonskis (Jablonski)

Lenk.p. Kotryna Bertašiutė (Bartaszowna)


1849-01-18 Mos. JABLONSKIS Nikodemas Jablonskis (Аплонскаго) Tadas ir Veronika Černeckytė Jablonskiai
Žeimiai Lenk.p. Julijona Šopaitė Kajetonas ir Julijona Paulauskaitė Šopos
Daukšiai
1860-02-03 Mos. JABLONSKIS Nikodemas Jablonskis (Яблонскаго) Tadas ir Veronika Černeckytė Jablonskiai N Žemytė Lenk.p. Anastasija Daukantaitė Juozapas ir Kunegunda Juškaitė Daukantai
Ledžiai
1888-01-26 Mos. JABLONSKIS Petras Jablonskis Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Jablonskiai
Mosėdis Uršulė Laureckytė Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laurerckiai
Paeiškūnė Mos.p.
1723-11-14 Mos. JABLONSKIS Pranciškus Jablonskis


Kristina Stasytė (Stasayte)

Šatai
1882-11-23 Mos. JABLONSKIS Pranciškus Jablonskis Leonas ir Barbora Pliuškytė Jablonskiai
Trubakiai Sk.p. Aniceta Danilevičiutė (Донелевичевною) Antanas ir Antanina Markaitytė Danilevičiai
Krakės
1907-07-01 Mos. JABLONSKIS Pranciškus Jablonskis Ignotas ir Matilda Kubiliutė Jablonskiai
Šakaliai Elena Skaraitė Laurynas ir Ona Vaškytė Skaros
Budriai
1924-02-19 Mos. JABLONSKIS Pranciškus Jablonskis Marcelinas ir Antanina Venckutė Jablonskiai
Daukšiai Zuzana Petrauskaitė Juozapas ir Ona Narmontaitė Petrauskai
Daukšiai
1933-02-26 Mos. JABLONSKIS Pranciškus Jablonskis Ignotas ir Anastasija Rokaitė Jablonskiai
Šakaliai Magdalena Zubaitė Pranciškus ir Ona Anužytė Zubės
Baksčiai
1784-01-01 Mos. JABLONSKIS Silvestras Jablonskis (Jablonski)

Šatai Kotryna Vičiutė (Wyczowna)

Vabaliai
1920-04-03 Mos. JABLONSKIS Stanislovas Jablonskis Marcelinas ir Antanina Venckutė Jablonskiai
Šakaliai Ona Miliutė Kazimieras ir Uršulė Galdikaitė Miliai
Šakaliai
1739-01-18 Mos. JABLONSKIS Tomas Jablonskis (Jablonski)

Mikitai Plat.p. Magdalena Perialgauskaitė


1878-02-08 Mos. JABLONSKIS Vykintas Jablonskis (Яблонскаго) Kajetonas ir Ona Barkaitė Jablonskiai
Luknė Sk.p. Ona Kairytė Simonas ir Ona Mikutaitė Kairiai
Virbalai1767-11-22 Mos. JACKUS Antanas Jackus (Jackus)


Ieva Vaičiulytė (Wayciulowna)

Šaukliai
1805-02-14 Mos. JACKUS Antanas Jackus (Antonium Jackus)

(Mosėdis) Elžbieta Gilevičiūtė (Elizabetham Gilewska)

Mosėdis
1830-02-11 Mos. JACKUS Antanas Jackus (Jacka) Antanas ir Elžbieta Giliauskaitė Jackai
Mosėdis Petronėlė Valantinaitė Vyniautienė Pranciškus ir Joana Lekstutytė Valantinai N Krakės
1908-02-24 Šač. JACKUS Antanas Jackus Felicijonos Jackutės sūnus N Šatės Ona Vizgaudytė Kazimieras ir Uršulė Sedleckytė Vizgaudžiai
Šatės
1912-05-29 Mos. JACKUS Antanas Jackus Augustinas ir Uršulė Dabrytė Jackai
Žebrokai Albertina Alšauskaitė (Ольчевскою) Motiejus ir Marijona Pakulytė Alšauskai
Kulaliai
1869-03-02 Mos. JACKUS Augustinas Jackus Pranciškus ir Elena Tamošauskaitė Jackai
Gondlaukė Uršulė Dabrytė Pranciškus ir Juozapota Taurinskaitė Dabriai
Žebrokai
1786-01-22 Mos. JACKUS Jokūbas Jackus (Jacobus Jackiewicz)

Kaukolikai Morta Žiogaitė (Martha Žagowiczowna)

Kaukolikai
1789-06-07 Mos. JACKUS Jokūbas Jackus (Jacobus Jackus)

Kaukolikai Marcijona B..... (Marciana Baycze)

Laumaičiai
1741-02-12 Mos. JACKUS Jonas Jackus (Jackowski)

Apuolės pakr. Kristina Zabielaitė (Zabielayte)

Ersla
1793-05-10 Mos. JACKUS Jonas Jackus (Joannem Jackus)
N Budriai Elžbieta Garbienė (Elisabhetam Garbieny)
N Mosėdis
1797-02-27 Sk. JACKUS Jonas Jackus (Joannem Jackiewicz)

Truikinai Sk.p. Ona Kervaitė (Annam Kierwowna)

Kulai Sk.p.
1800-08-28 Mos. JACKUS Jonas Jackus (Jackiewicz)

Luknė Sk.p. Rožė Vičiulytė (Wicziunowna)

Mosėdis
1866-04-27 Mos. JACKUS Jonas Jackus Ignotas ir Magdalena Sakutytė Jackai
Daktarai Šač.p. Barbora Penkutė Motiejus ir Magdalena Markaitytė Penkai
Rukai
1895-01-31 Mos. JACKUS Jonas Jackus (Яцкуса) Leopoldas ir Ona Budrikytė Jackai
Medininkai Lenk.p. Barbora Pilibaitytė Jonas ir Anastasija Bakstytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1847-11-25 Mos. JACKUS Juozapas Jackus Antanas ir Elžbieta Giliauskaitė Jackai N Virbalai Uršulė Kinčiutė Kajetonas ir Julijona Šemetaitė Kinčiai
Virbalai
1752-11-26 Mos. JACKUS Juozapas Jackus (Jackus)


Kotryna Petrikytė (Petrykowna)


1792-10-14 Mos. JACKUS Juozapas Jackus (Josephus Jackus)

Juknaičiai Mos.p. Morta Valkuvienė (Martha Walkowa)
N Šaukliai
1793-06-01 Mos. JACKUS Juozapas Jackus (Josephus Jackus)
N Kaukolikai Joana Jasmontaitė (Joannam Jasmontowna)

Nevočiai
1816-11-29 Mos. JACKUS Juozapas Jackus (Jozephum Jackus)


Magdalena Jančiauskaitė (Magdalena Janczowska)

Juknaičiai
1823-02-27 Mos. JACKUS Juozapas Jackus (Jozephum Jackus)


Kotryna Veiviržytė (Catharina Wowržuka)

Gaubės
1838-02-08 Mos. JACKUS Juozapas Jackus (Jacka) Mykolas ir Elžbieta Moncytė Jackai N Tauzai Antanina Paulauskaitė (Pawlowska) Jeronimas ir Ona Plaušinytė Paulauskai
Ledžiai
1939-02-14 Mos. JACKUS Kajetonas Jackus Juozapas ir Emilija Nagaliauskaitė Jackai
Ersla Ona Šopaitė Jonas ir Amelija Mickutė Šopos
Tėveliai
1762-10-24 Mos. JACKUS Kazimieras Jackus (Jackus)

Gaubės Magdalena Žiogaitė (Žiogowna)

Drupiai Mos.p.
1875-02-12 Mos. JACKUS Leonas Jackus Juozapas ir Antanina Paulauskaitė Jackai
Udraliai Magdalena Andriejauskaitė Jonas ir Elena Raudytė Andrijauskai
Mikulčiai
1641-11-13 Sal. JACKUS Mykolas Jackus (Michail Jacaytis)

Drupiai Elžbieta Bučkutė (Elizabetha Byczkayte)

Šaučikai Sal. p.
1786-11-19 Mos. JACKUS Mykolas Jackus (Michael Jackiewicz)

Gaubės Morta Ronkytė (Martha Rąkowna)

Igariai
1828-10-09 Mos. JACKUS Mykolas Jackus Antanas ir Elžbieta Giliauskaitė Jackai
Virbalai Kristina Kubilaitė Šimkienė Dovydas ir Barbora Vaznytė Kubilai N Virbalai
1756-11-21 Mos. JACKUS Motiejus Jackus (Jackowski)

Krakės Elena Veravičiutė (Werawiczowna)

Krakės
1773-10-24 Mos. JACKUS Motiejus Jackus (Jackus)

Prialgai Ona Budrienė (Budriowa)
N
1785-01-02 Mos. JACKUS Motiejus Jackus (Mathias Jackiewicz)

Laumaičiai Ona Sėlenytė (Ana Sieleniowna)

Laumaičiai
1894-01-11 Mos. JACKUS Petras Jackus Paulijos Jackutės, Ciprijono d. sūnus
Mosėdis Ona Anužytė Antanas ir Ona Palenskytė Anužiai
Žebrokai
1838-02-06 Mos. JACKUS Pranciškus Jackus (Jacka) Antanas ir Elžbieta Giliauskaitė Jackai
Tauzai Elena Tamošauskytė (Tomaszewska) Pranciškus ir Marijona Dabravolskytė Tamošauskiai
Plaušiniai
1927-02-22 Mos. JACKUS Pranciškus Jackus Juozapas ir Emilija Nagaliauskaitė Jackai
Juknaičiai Šač.p. Emilija Staniutė Pranciškus ir Ona Gaubytė Staniai
Šatraminiai
1928-02-22 Mos. JACKUS Pranciškus Jackus Vincentas ir Pranciška Petrauskaitė Jackai
Gintališkė Karolina Liebutė Kajetonas ir Uršulė Jablonskytė Liebai
Mosėdis
1758-04-30 Mos. JACKUS Tomas Jackus (Jackowski)

Krakės Ona Gaubytė (Gawbowna)

Krakės
1783-11-03 Mos. JACKUS Tomas Jackus (Jackiewicz)

Kaukolikai Rozalija Dvarionaitė (Dwarzaninowna)

Šaukliai
1797-11-28 Mos. JACKUS Tomas Jackus (Thomam Jackus)

Žebrokai Uršulė Rudytė (Urszula Rudowiczowna)

Mosėdis
1798-02-24 Mos. JACKUS Tomas Jackus (Thomam Jackus)


Barbora Steponavičiūtė (Barbara Stefanowiczowna)

par. Mos.
1818-01-15 Mos. JACKUS Tomas Jackus (Thomam Jackus)

Juknaičiai Mos.p. Magdalena Juzumaitė (Magdalenum Juzumowna)

Kaukolikai1774-11-22 Mos. JAČKUS Petras Jačkus (Joczkus)

Rumšaičiai Elena Šimkutė (Simkayty)

Rumšaičiai1761-06-07 Mos. JAKAS Antanas Jakas (Joka)
N Vabaliai Marijona Urbonaitė (Urbanowiczowna)

Vabaliai
1773-11-07 Mos. JAKAS Motiejus Jakas (Joka)

Vabaliai Magdalena Viršilaitė (Wirszylowna)

Rukai
1815-11-23 Šač. JAKAS Tadas Jakas (Taddeum Jakowicz)

Vabaliai Barbora Kvedaraitė (Barbara Kwedarowna)

Malukai Moss.p.1825-11-24 Mos. JAKAVICKAS Laurynas Jakavickas (Laurentium Jakawicki)


Ona Markaitytė (Anna Markowska)

Šaukliai1906-02-07 Mos. JAKAVIČIUS Kazimieras Jakavičius (Яковича) Petras ir Teodora Bėrontaitė Jakavičiai
Ledžiai Kotryna Einikytė Antanas ir Ona Žutytė Einikiai
Peldžiai Sal.p.
1753-01-14 Mos. JAKAVIČIUS Kristoforas Jakavičius (Jakowicz)
N Mosėdis Marijona Jarmontienė (Jermontowa)
N Mosėdis
1802-10-28 Mos. JAKAVIČIUS Mykolas Jakavičius (Michaelem Jakowicz)

terr.Mikity Platel.p. Matilda Adomauskienė (Mithilda Adamowska)
N Igariai
1844-01-18 Mos. JAKAVIČIUS Petras Jakavičius (Jakowicza) Florijonas ir Marijona Petrulevičiutė Jakavičiai
Žalgiriai Teodora Bėrontaitė Jurgis ir Antanina Šiaudinytė Bėrontai
Šatraminiai
1853-02-03 Mos. JAKAVIČIUS Petras Jakavičius (Яковича) Florijonas ir Marijona Petrulevičiutė Jakavičiai N Večiai Lenk.p. Anastasija Šedvydytė Liaudanskienė Motiejus ir Elena Černeckytė Šedvydžiai N Ledžiai
1877-02-07 Mos. JAKAVIČIUS Pranciškus Jakavičius (Яковича) Petras ir Anastasija Šedvydytė Jakavičiai
Daukšiai Barbora Motiejauskaitė Dominykas ir Kotryna Pilibaitytė Motiejauskai
Daukšiai1920-05-02 Mos. JAKOMAS Stanislovas Jakomas Jonas ir Julijona Padaginskyitė Jakomai
Prialgava Anastasija Gadeikytė Antanas ir Domicėlė Bružaitė Gadeikiai
Nevočiai1797-02-19 Yl. JAKŠTAS Adomas Jakštas (Adamum Jaksztowicz)

Senmiestė Židik.p. Ona Baužytė (Annam Bawžowna)

Vižančiai Yl.p.
1741-11-12 Mos. JAKŠTAS Andrius Jakštas (Jaksztaytis)

Šniukščiai Ona Jurkutė (Jurkiewiczowna)

Ersla
1780-05-07 Mos. JAKŠTAS Andrius Jakštas (Jaksztowicz)
N Šniukščiai Rozalija Zaburaitė (Rosam Zaburayte)

Šniukščiai
1798-11-27 Mos. JAKŠTAS Antanas Jakštas (Antonium Jakszta)

Šerkšniai Kotryna Leilionaitė (Catharina Leylonowna)

par. Mos.
1800-02-14 Mos. JAKŠTAS Antanas Jakštas (Antonium Jakszta)
N Šerkšniai Regina Ruikaitė (Regina Ruykiewna)

Kusai
1809-07-13 Mos. JAKŠTAS Antanas Jakštas (Antonium Jaksztas)
N Igorai Rozalija Vaitilaitė (Rozalia Woytylowna)

Gondlaukė
1826-01-12 Mos. JAKŠTAS Antanas Jakštas (Antonium Jaksztas)


Leokadija Montikienė (Liocadium Montykowa)
N Kulaliai
1850-02-14 Mos. JAKŠTAS Antanas Jakštas Juozapas ir Ona Baguckytė Jakštai

Antanina Daržinskaitė Dargienė Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai N Baksčiai
1914-09-02 Mos. JAKŠTAS Antanas Jakštas Jokimas ir Magdalena Paulauskaitė Jakštai
Mosėdis Marijona Šimaitė (Шимасъ) Antanas ir Monika Pajarskaitė Šimos
Kulai Sk.p.
1841-05-13 Mos. JAKŠTAS Jokimas Jakštas Antanas ir Rozalija Vaitilaitė Jakštai
Nevočiai Ona Gečaitė (Gieczowna) Antanas ir Juozapota Žvinklytė Gečai
Šakaliai
1843-11-03 Mos. JAKŠTAS Jokimas Jakštas Antanas ir Rozalija Vaitilaitė Jakštai N Mos.p. Uršulė Luotaitė Dominykas ir Pranciška Narkutė Luotės
Igariai
1929-02-10 Mos. JAKŠTAS Jokimas Jakštas Jokimas ir Barbora Ronkytė Jakštai
Skuodas Marijona Zubaitė Pranciškus ir Kotryna Šmitaitė Zubės
Nevočiai
1756-10-17 Mos. JAKŠTAS Jonas Jakštas (Jaksztowicz)

Šniukščiai Marijona Zaburaitė (Zaburowna)

Šniukščiai
1798-02-24 Mos. JAKŠTAS Jonas Jakštas (Joanem Jaksztowicz)

Šaučikai Salant.par. Barbora Končiutė (Barbara Ręczowna)

Šatraminiai
1814-05-25 Mos. JAKŠTAS Jonas Jakštas (Joannem Jaksztas)

Šatraminiai Antanina Gvazdžiauskaitė (Antoninam Gwazdziewska)

Daukšiai
1806-01-30 Mos. JAKŠTAS Juozapas Jakštas (Josephum Jaksztas)

Mosedis Ona Baguckytė (Annam Bogucka)

Mikulčiai
1855-05-10 Mos. JAKŠTAS Juozapas Jakštas Juozapas ir Barbora Veselytė Jakštai
Laiviai Sal.p. Apolinara Viskontaitė Pranciškus ir Monika Petrikaitė Viskontai
Šniukščiai
1905-05-08 Mos. JAKŠTAS Juozapas Jakštas Jokimas ir Uršulė Luotaitė Jakštai N Nevočiai Barbora Budrikytė Antanas ir Barbora Jackutė Budrikiai
Gondlaukė
1923-05-06 Mos. JAKŠTAS Juozapas Jakštas Juozapas ir Barbora Ramonaitė Jakštai
Igariai Magdalena Skubutytė Jurgilevičienė Leonas ir Barbora Zobieliutė Skubučiai N Daukšiai
1808-02-11 Mos. JAKŠTAS Jurgis Jakštas (Georgium Jaksztas)
N Nevočiai Magdalena Končiutė (Magdalena Konczowna)

Šatraminiai
1814-01-27 Mos. JAKŠTAS Jurgis Jakštas (Georgium Jaksztas)
N Šlamiai Gintel.p. Terezė Jakutienė (Theresiam Jakutowiczowna)
N Žebrokai
1872-02-15 Mos. JAKŠTAS Kazimieras Jakštas Antanas ir Antanina Daržinskaitė Jakštai
Baksčiai Agota Kuprytė Juozapas ir Barbora Kairytė Kupriai
Krakės
1877-02-07 Mos. JAKŠTAS Kazimieras Jakštas Antanas ir Antanina Daržinskaitė Jakštai N Baksčiai Barbora Vičiulytė Matienė Juozapas ir Barbora Bernytė Vičiuliai N Prialgava
1911-06-19 Mos. JAKŠTAS Kazimieras Jakštas Kazimieras ir Barbora Vičiulytė Jakštai
Baksčiai Kotryna Liebutė Giacintas ir Kotryna Kataržytė Liebai
Igariai
1932-01-31 Mos. JAKŠTAS Kazimieras Jakštas Kazimieras ir Petronėlė Leilionaitė Jakštai
Gaubės Juozapota Krasauskaitė Juozapas ir Monika Dvarionaitė Krasauskai
Udraliai
1938-02-28 Mos. JAKŠTAS Kazimieras Jakštas Jokimas ir Barbora Ronkytė Jakštai
Igariai Agnė Andriejauskaitė Laukienė Juozapas ir Kotryna Adakauskaitė Andriejauskai N Daukšiai
1939-10-26 Mos. JAKŠTAS Kazimieras Jakštas Kazimieras ir Kotryna Liebutė Jakštai
Kulaliai Jadvyga Vaitelaitė Juozapas ir Bronislova Narbutaitė Vaitelės
Kulale Sal.p.
1767-11-15 Mos. JAKŠTAS Motiejus Jakštas (Jaksztas)

Erlėnai Sal.p. Marcijona Menkowna

Lukošaičiai
1829-02-24 Mos. JAKŠTAS Petras Jakštas Jonas ir Barbora Končiutė Jakštai
Šatraminiai Viktorija Kontvainytė Juozapas ir Morta Kubiliutė Kontvainiai
Kernai
1842-03-01 Mos. JAKŠTAS Petras Jakštas Juozapas ir Ona Baguckytė Jakštai
Mikulčiai Anelė Laukytė Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės
1869-03-02 Mos. JAKŠTAS Petras Jakštas Petras ir Anelė Laukytė Jakštai
Mikulčiai Pranciška Skersytė Juozapas ir Juozapota Mosteikaitė Skersiai
Mosėdis
1876-02-11 Mos. JAKŠTAS Petras Jakštas Petras ir Anelė Laukytė Jakštai N Mikulčiai Uršulė Liebutė Jokimas ir Uršulė Jakutytė Liebai
Tauzai
1891-01-08 Mos. JAKŠTAS Petras Jakštas Petras ir Pranciška Skersytė Jakštai
Mikulčiai Rozalija Mikutaitė Juozapas ir Viktorija Jablonskytė Mikutos
Mikulčiai
1919-08-17 Mos. JAKŠTAS Petras Jakštas Petras ir Rozalija Mikutaitė Jakštai
Salantai Kotryna Andriejauskaitė Juozapas ir Kotryna Adakauskaitė Andriejauskai
Gondlaukė
1808-11-17 Mos. JAKŠTAS Pranciškus Jakštas (Franciskum Jaksztas)

Mikulčiai Barbora Dvarionaitė (Barbara Dwaronowna)

Šerkšniai
1875-01-20 Mos. JAKŠTAS Pranciškus Jakštas Stanislovas ir Marijona Vitkutė Jakštai
Kulaliai Kotryna Gegužytė Jokimas ir Scholastika Memgaudaitė Gegužiai
Kulaliai
1907-02-06 Šač. JAKŠTAS Pranciškus Jakštas Pranciškus ir Kotryna Gegužytė Jakštai
Kulaliai Ona Leiliūnaitė Barboros Leiliūnaitės duktė
Derkinčiai
1921-02-06 Mos. JAKŠTAS Pranciškus Jakštas Jokimas ir Magdalena Kubiliutė Jakštai
Naujukai Amelija Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Antanauskaitė Šiudeikiai
Mos.p.
1851-11-06 Mos. JAKŠTAS Stanislovas Jakštas Jurgis ir Terezė Mikaitytė Jakštai
Šaukliai Marijona Butkutė Antanas ir Barbora Šedvydytė Butkai
Šerkšniai1923-07-01 Mos. JAKUBAVIČIUS Adolfas Jakubavičius Jonas ir Marcijona Girdvainytė Jakubavičiai
Narvydžiai Sk.p. Viktorija Beinoraitė Leonas ir Kotryna Simonavičiutė Beinorai (Beinoris)
Budvietė
1798-10-23 Mos. JAKUBAVIČIUS Izidorius Jakubavičius (Izidorum Jakupowicz)

Tauzai Barbora Burbienė (Barbara Burbowa)
N Šekai
1796-01-22 Sk. JAKUBAVIČIUS Jokūbas Jakubavičius (Jacobum Jakubowicz)

Narvydžiai Sk.p. Elena Šėmienė (Helena Szemowa)
N Gurstiškė Sk.p.
1772-01-19 Mos. JAKUBAVIČIUS Jonas Jakubavičius (Jakubowicz)

Urviai Benedikta Pilibaitytė (Filipowiczowna)

Apuolė
1756-11-14 Mos. JAKUBAVIČIUS Juozapas Jakubavičius (Jakubowicz)

Vabaliai Barbora Sabeckytė (Sobiecka)

Vabaliai
1796-01-29 Sk. JAKUBAVIČIUS Juozapas Jakubavičius (Josephum Jakubowicz)
N Narvydžai Sk p. Uršulė Damulytė (Damulewiczowna)

Narvydžiai Sk.p.
1794-10-14 Sk. JAKUBAVIČIUS Pranciškus Jakubavičius (Franciscum Jakubowicz)

Narvydžiai Skuod.par. Magdalena Baranauskaitė (Magdalena Baranowska)

Rušupiai Sk.p.
1906-02-07 Mos. JAKUBAVIČIUS Pranciškus Jakubavičius (Якубовича) Adomas ir Monika Budreckytė Jakubavičiai
Veitai Lenk.p. Barbora Daukintytė Kazimieras ir Aniceta Žeimytė Daukinčiai
Daukšiai
1711-02-15 Mos. JAKUBAVIČIUS Stanislovas Jakubavičius (Jacubowicz)

Udraliai Kotryna Kerytė (Kerowna)

Udraliai1936-01-31 Sk. JAKUČINSKIS Antanas Jakučinskis Jonas ir Agnė Kubiliutė Jakučinskiai
Kiviliai Truik. p. Veronika Šimkutė Aleksandras ir Ona Plioterytė Šimkai
Kuineliai Sk. p.
1925-04-25 Sk. JAKUČINSKIS Jonas Jakučinskis Jonas ir Ona Girdžiūnaitė Jakučinskiai
Pakalniškiai Sk. alsč. Ona Klovaitė Jonas ir Ona Kataržytė Klovos
Puodkaliai
1911-05-10 Šač. JAKUČINSKIS Petras Jakučinskis Augustinas ir Antanina Šakalytė Jakučinskiai N Vabaliai Eugenija Sakalauskaitė Pranciškus ir Kotryna Budrytė Sakalauskai
Vabaliai1881-02-10 Kret. JAKUMAS Antanas Jakumas Antanas ir Apolonija Kazlauskaitė Jakumai
Kurmaičiai Emerencija Žvinklytė Ignotas ir Uršulė Pliuškytė Žvinkliai

1939-02-20 Yl. JAKUMAS Juozapas Jakumas Juozapas ir Albina Karačkaitė Jakumai
Šaškeliai Žem. Kalvarijos p. Bronislova Paulauskaitė Dominykas ir Kazimiera Raštikytė Paulauskai
Gricaičiai Ylakių p.
1760-11-16 Mos. JAKUMAS Petras Jakumas (Jakums)


Elžbieta Srutytė (Srutowna)

Rumšaičiai
1764-10-28 Mos. JAKUMAS Petras Jakumas (Jakoms)


Agnė Bučytė (Buczowna)

Vabaliai1891-08-04 Mos. JAKUTIS Antanas Jakutis Leonas ir Elena Mačernytė Jakučiai
Žalgiriai Monika Žuolytė Kajetonas ir Antanina Abrutytė Žuoliai (Жолисовъ)
Žalgiriai
1760-01-20 Mos. JAKUTIS Dominykas Jakutis (Jakutis)

Barstyčiai Kalv.p. Magdalena Danilienė (Danillowa)

Lyksūdė
1827-02-02 Mos. JAKUTIS Dominykas Jakutis (Dominicum Jakutowicz)
N Laumaičiai Šač.p. Magdalena Tamošauskaitė (Magdalenam Tomaszewska)

Ersla
1935-06-19 Aleks. JAKUTIS Fortunatas Jakutis Stanislovas ir Monika Budrikytė Jakučiai
Truikinų par. Adelė Gerdvainytė Leonas ir Ona Antanavičiutė Gerdvainiai
Tryškių par.
1763-07-10 Mos. JAKUTIS Gasparas Jakutis (Jakutis)

Šakaliai Ona Vyšniauskaitė (Wišniewska)

opp. Prialgow
1798-02-05 Mos. JAKUTIS Ignotas Jakutis ( Jonatium Jakutowicz)


Viktorija Lipšaitė (Victoria Lipszonska)

Žalgiriai
1842-02-24 Mos. JAKUTIS Ignotas Jakutis Ignotas ir Viktorija Lipšaitė Jakučiai
Žalgiriai Konstancija Knystautaitė Antanas ir Antanina Putkalytė Knystautai
Junduliai
1924-01-30 Yl. JAKUTIS Ignotas Jakutis Jonas ir Ona Kosaitė Jakučiai
Jedžiotai Yl. p. Ona Stonkutė Jonas ir Anastasija Kivilytė Stonkai
Gailaičiai Yl. p.
1740-05-13 Mos. JAKUTIS Jonas Jakutis (Jakutowicz)

Erlėnai Sal.p. Rozalija Joskaudaitė (Jaskawdowna)

Daukšiai
1742-04-22 Mos. JAKUTIS Jonas Jakutis (Jakutis)

Žebrokai Magdalena Pocienė (Pociowa)
N Prialgavadvar.
1747-07-02 Mos. JAKUTIS Jonas Jakutis (Jakutowicz)

Kernai Marijona Bernytė (Bernowiczowna)

Šatraminiai
1749-06-21 Mos. JAKUTIS Jonas Jakutis (Jakutys)


Magdalena Lutytė (Lutowiczowna)


1793-10-20 Mos. JAKUTIS Jonas Jakutis (Joannem Jakutaytis)

Juknaičiai Mos.p. Konstancija Dvarionaitė (Konstantiam Dwarionayte)

Nevočiai
1812-11-24 Mos. JAKUTIS Jonas Jakutis (Joannem Jakutowicz)
N
Terezė Mikutaitė (Theresiam Mikutowna)


1823-01-23 Mos. JAKUTIS Jonas Jakutis (Joannem Jakutis)


Rozalija Daniutė (Rozalia Daniowna)

Virbaliai
1903-02-11 Mos. JAKUTIS Jonas Jakutis Kazimieras ir Magdalena Gurauskaitė Jakučiai
Rušupiai Sk.p. Kotryna Raveikytė Juozapas ir Ona Slušnytė Raveikiai
Kulaliai
1778-01-15 Mos. JAKUTIS Juozapas Jakutis (Jakutowicz)

Kernai Elžbieta Jurgelevičiutė (Jugielewiczowna)

Plat.p.
1877-11-14 Mos. JAKUTIS Juozapas Jakutis Liudvikas ir Anastasija Tamošauskaitė Jakučiai
Ersla Kunegunda Jonkutė Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai
Ersla
1785-04-30 Mos. JAKUTIS Jurgis Jakutis (GeorgiusJakutowicz)

Šaukliai Ona Taučiuvienė (Anna Tawczewiczowa)
N Šaukliai
1792-09-30 Mos. JAKUTIS Jurgis Jakutis (Georgius Jakuwtis)

Šaukliai Barbora Narbutaitė (Barbara Narbutowna)

Šaukliai
1852-05-13 Mos. JAKUTIS Jurgis Jakutis Jokimas ir Agnė Simaitytė Jakučiai N Panotėtai Sal.p. Barbora Skaraitė Juozapas ir Barbora Ketlerytė Skaros
Kulaliai
1711-02-15 Mos. JAKUTIS Kazimieras Jakutis (Jakutis)

Ersla Magdalena Vičienė (Wiczowa)

Juknaičiai
1760-02-10 Mos. JAKUTIS Kazimieras Jakutis (Jakutis)

Šakaliai Rožė Taurinskaitė (Tawrynska)

Lyksūdė
1771-11-03 Mos. JAKUTIS Kazimieras Jakutis (Jakutis)
N Šakaliai Magdalena Mažrimaitė (Mažrymayty)

Lyksūdė
1789-02-08 Mos. JAKUTIS Laurynas Jakutis (Laurentius Jakutowicz)

Vabaliai Judita Urbonavičienė (Juditha Urbanowiczowa)
N Vabaliai
1866-11-23 Mos. JAKUTIS Leopoldas Jakutis Jonas ir Rozalija Daniutė Jakučiai
Naujukai Elena Mačernytė Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Naujukai
1743-06-23 Mos. JAKUTIS Martynas Jakutis (Jakutis)

Erlėnai Sal.p. Ona Mikolauskienė (Michalowska)
N Igariai
1822-07-04 Mos. JAKUTIS Motiejus Jakutis (Mathiam Jakutis)

Tauzai Juozapota Andrijauskaitė (Jozephata Andrziewska)

Šerkšniai
1722-11-22 Mos. JAKUTIS Pranciškus Jakutis (Jakutis)

Vabaliai Ona Meraitė (Marayte)

Vabaliai
1771-01-13 Mos. JAKUTIS Stanislovas Jakutis (Jakutowicz)

Lyksūdė Konstancija Vaitilienė (Woytylowiczowa)
N Rukai
1784-02-02 Mos. JAKUTIS Stanislovas Jakutis (Jakutowicz)

Kernai Kunigunda Mockutė (Mackiewiczowna)

Tauzai
1829-02-12 Mos. JAKUTIS Stanislovas Jakutis Juozapas ir Elžbieta Jurgilevičiutė Jakučiai N Žebrokai Kunegunda Mikniutė Mykolas ir Elžbieta Vaškytė Mikniai
Igariai
1843-02-21 Mos. JAKUTIS Tomas Jakutis Jonas ir Barbora Juzumaitė Jakučiai
Laumaičiai Šač.p. Barbora Grigevičiutė Veitienė Juozapas ir Ona Švelnytė Grigevičiai N Gudeliai Kalv.p.
1811-06-27 Mos. JAKUTIS Vincentas Jakutis (Vincentium Jakutowicz)
N Drupiai Barbora Taučiutė (Barbaram Tawciowna)

Rukai1751-01-10 Mos. JANČAUSKIS vardas neįrašytas Jančauskis (Janczewski)

Apuolė Justina Pikturnaitė (Pikturnianka)

Prialgai
1868-02-11 Šač. JANČAUSKIS Augustinas Jančauskis Jonas ir Barbora Stonkutė Jančauskiai
Apuolė Šač.p. Ona Šimkutė Vykintas ir Magdalena Veitaitė Šimkai
Kaukolikai Šač.p.
1820-04-27 Mos. JANČAUSKIS Dominykas Jančauskis (Dominikum Janczewski)

Juknaičiai Mos.p. Ona Šedvydytė (Anna Szedwidowna)

Ersla
1746-11-13 Mos. JANČAUSKIS Jonas Jančauskis (Jonczewskis)

Apuolė Agnė Dubinskaitė (Dubinska)

Apuolė
1870-05-24 Mos. JANČAUSKIS Jonas Jančauskis (Янчевскаго) Dominykas ir Ona Šedvydytė Jančauskiai
Ersla Ona Šemetaitė Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos
Ersla
1789-12-17 Mos. JANČAUSKIS Juozapas Jančauskis (Josephus Janczewski)

Daukšiai Marijona Dargytė (Mariana Dargiewiczowna)

Daukšiai
1758-07-11 Mos. JANČAUSKIS Kazimieras Jančauskis (Janczewski)
N
Marijona Žutaitė (Žutowna)

Apuolė
1758-09-01 Mos. JANČAUSKIS Kazimieras Jančauskis (Janczawski)

Ersla Ona Litvinaitė (Litwinowiczowna)

Petraičiai Mos.p.
1771-02-03 Mos. JANČAUSKIS Kazimieras Jančauskis (Jonczewski)
N Apuolė Morta Pilibaitytė (Filipowiczowna)

Ersla
1784-10-24 Mos. JANČAUSKIS Petras Jančauskis (Janczewski)

Ersla Elena Andrutytė (Andruciowna)

Apuolė
1758-01-22 Mos. JANČAUSKIS Simonas Jančauskis (Janczewski)

Mosėdis Ona Petrauskienė (Piotrowska)
N Mosėdis
1753-11-25 Mos. JANČAUSKIS Steponas Jančauskis (Jancewicz)

Šatai Ona Gailytė (Gaylayte)

Šatai
1868-11-26 Šač. JANČAUSKIS Vykintas Jančauskis Feliksas ir Marijona Daukantaitė Jančauskiai
Melšenkiškiai Sedos p. Ona Bartkutė Jonas ir Konstancija Urbonavičiūtė Bartkai
Derkinčiai1745-11-14 Mos. JANČIUS Andrius Jančius (Jencius)

Šačiai Barbora Sereikaitė (Sereykowna)

Šačiai

JANKAUSKAS – JANKAUSKIS žiūrėti JONKAUSKIS1936-10-12 Šač. JANKAUSKAS Antanas Jankauskas Juozapas ir Viktorija Juocytė Jankauskiai
Ploksčiai Plat. p. Adolfina Vaškytė Pranciškus ir Ona Viršilaitė Vaškiai
Šačiai

JANKUS žiūrėti JONKUS


1784-11-04 Mos. JANULIS Baltramiejus Janulis (Janiulewicz)

Šatraminiai Ona Lipšaitė (Lipsznunskowna)

Šatraminiai
1782-11-04 Mos. JANULIS Baltramiejus Janulis (Janiulis)

Šatraminiai Ona Lipšaitė (Lipszonskowna)

Šatraminiai
1723-01-24 Mos. JANULIS Jokūbas Janulis (Januliewicz)

Rukai Ona Apulsk. (Opulska)

Apuolė
1715-10-06 Mos. JANULIS Jonas Janulis (Jonulaytis)


Apolonija Smaigienė (Smaygowa)
N Ersla1939-05-02 Mos. JANUŠEVIČIUS Andrius Januševičius Julijonas ir Brigita Pakulytė Januševičiai
Naujoji Impiltis Elena Giedraitė Juozapas ir Elena Mockutė Giedros
Daukšiai

JANUŠKA gali būti ir JONUŠKA1882-05-03 Mos. JANUŠKA Antanas Januška Vykintas ir Elena Pukinskaitė Januškos N Šniukščiai Magdalena Lekstutytė Kazimieras ir Kotryna Kusaitė Lekstučiai
Kulaliai
1939-04-15 Šač. JANUŠKA Bronislovas Januška Vincentas ir Monika Valančauskaitė Januškos
Laumaičiai Ona Kidykaitė Bernardas ir Ona Nikartaitė Kidykai
Lyksūdė
1863-02-05 Šač. JANUŠKA Jonas Januška (Jонушки) Pranciškus ir Dominyka Noreikaitė Januškos
JedžiotaiYl.p. Cecilija Žvinklytė Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai
Baltrimai Šat.p.
1889-02-14 Yl. JANUŠKA Jonas Januška Jonas ir Cecilija Žvinklytė Januškos
Jedžiotai Yl.p. Anastasija Petkutė Stanislovas ir Anelė Grušaitė Petkai
Gonaičiai Yl.p.
1868-11-27 Šač. JANUŠKA Juozapas Januška (Янушки) Jonas ir Ona Skutulaitė Januškos N Kaukolikai Barbora Statkutė (Сташковною) Aleksandras ir Magdalena Užondenytė Staškai
Kaukolikai
1796-11-15 Yl. JANUŠKA Jurgis Januška (Georgium Januszka)

Milvydžiai Yl.p. Barbora Kontvainytė (Barbaram Kontwaynowna)

Milvydžiai Yl.p.
1907-06-05 Šač. JANUŠKA Kazimieras Januška (Янушко) Juozapas ir Barbora Staškutė Januškos N Sodalė Mos.p. Elžbieta Rubašiutė Dabševičienė Silvestras ir Uršulė Rubašiai N Geidučiai Šat. p.. Mos.p.
1864-01-28 Mos. JANUŠKA Petras Januška (Янушки) Baltramiejus ir Barbora Reutaitė Januškos
Sledžiai Kalv.p. Monika Piekutė Magdalenos Piekutės dukra
Šaukliai
1871-06-20 Mos. JANUŠKA Petras Januška (Янушки) Baltramiejus ir Barbora Reutaitė Januškos N Šerkšniai Magdalena Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Jackutė Šiudeikiai
Gaubės
1889-10-05 Mos. JANUŠKA Petras Januška (Янушки) Petras ir Monika Piekutė Januškos
Mikulčiai Uršulė Zubaitė Leonas ir Uršulė Andriekutė Zubės
Kusai
1918-10-13 Mos. JANUŠKA Petras Januška Petras ir Monika Piekutė Januškos N Mikulčiai Ona Vyniautaitė Aleksandras ir Barbora Petrauskaitė Vyniautai
Igariai
1904-02-03 Šač. JANUŠKA Pranciškus Januška (Янушки) Antanas ir Barbora Šedleckytė Januškos
Daktarai Šač.p. Magdalena Bružaitė Dominykas ir Monika Jonkutė Bružai
Lyksūdė
1931-11-28 Als. JANUŠKA Stanislovas Januška Nikodemas ir Ona Šakaitė Januškos N Ratinėnai Ž. Kalvarijos p. Barbora Balsytė Lukauskienė Tadas ir Ona Lubytė Balsiai N Skirpsčiai Als. p.
1907-02-20 Šač. JANUŠKA Vykintas (Vincentas) Januška (Янушкевича) Julijonas ir Eufrozina Pabrėžaitė Januškos
Laumaičiai Monika Valančauskaitė (Волончевскою) Izidorius ir Liucija Lenkauskytė Valančauskai
Lyksūdė Šač. p.1824-01-29 Mos. JANUŠKEVIČIUS Andrius Januškevičius (Andream Januszkiewicz)
N Rukai Ona Bružaitė (Anna Bružowna)

Šniukščiai
1826-01-26 Mos. JANUŠKEVIČIUS Andrius Januškevičius (Andreum Januszkiewicz)
N Rukai Pranciška Statkutė (Franciscam Statkowna)

Žebrokai
1746-09-29 Mos. JANUŠKEVIČIUS Antanas Januškevičius (Januszkiewicz)

Šatraminiai Elžbieta Petrauskienė (Piotrowska)
N Šatraminiai
1826-01-26 Mos. JANUŠKEVIČIUS Jeronimas Januškevičius (Hieronimum Januszkiewicz)


Elena Zanytė (Helenam Zanowna)

Rukai
1776-11-10 Mos. JANUŠKEVIČIUS Jokūbas Januškevičius (Januszkiewicz)

Kaukolikai Kristina Bučytė (Buczowna)

Gedgaudžiai
1875-11-24 Mos. JANUŠKEVIČIUS Juozapas Januškevičius (Янушкевича) Juozapas ir Barbora Jasmontaitė Januškevičiai
Laiviai Sal.p. Pranciška Bertašiutė Pranciškus ir Anelė Leliūnaitė Bertašiai
Mosėdis
1916-08-16 Mos. JANUŠKEVIČIUS Juozapas Januškevičius (Januškevičius) Julijonas ir Eufrozina Pabrėžaitė Januškos
Laumaičiai Sk.p. Ona Liekytė Vincentas ir Anastasija Bieliauskaitė Liekiai
Ersla
1743-11-10 Mos. JANUŠKEVIČIUS Motiejus Januškevičius (Januszkiewicz)
N Kaukolikai Rožė Vitkutė (Witkowna)

Kaukolikai
1796-11-22 Mos. JANUŠKEVIČIUS Tadas Januškevičius (Thaddeum Januszkiewicz)

(Kaukolikai) Uršulė Bertašiutė (Urszula Bertaczowna)

Kaukolikai
1795-07-11 Yl. JANUŠKEVIČIUS Vincentas Januškevičius (Vincentius Januszkiewicz)

Milvydžiai Yl.p. Ona Kalinauskienė (Annam Kalinowska)
N Gricaičiai Yl.p.


1903-02-11 Šač. JANUTA Petras Januta (Януты) Petras ir Domicėle Tamošauskytė Janutos
Stripiniai Yl.p. Kazimiera Petrauskaitė Pranciškus ir Ona Jucytė Petrauskai
Vabaliai1924-06-01 Kret. JANZ Alfredas Bernhardas Janz g.1889.11.17 Gustavas ir Amalija Naiman Janz
Bajorai Klaip. p. Ona Žvinklytė g. 1885.09.15 Simonas ir Kotryna Binginaitė Žvinkliai
Mos.p.1935-03-03 Lenk. JAPERTAS Steponas Japertas Jonas ir Barbora Venckutė Japertai
Kalgraužiai Laukž. p. Ona Kiškytė Juozapas ir Ona Anužytė Kiškiai
Užpušynė Lenk. P1853-05-19 Mos. JAPŠAS Benediktas Japšas (Япша) Motiejus ir Barbora Jonauskaitė Jabšai
* Ona Leliūnaitė (Лелюновною) Antanas ir Ona Truikytė Leliūnos
Kulaliai
1870-07-12 Mos. JAPŠAS Benediktas Japšas (Ябшасъ) Motiejus ir Barbora Jonauskaitė Jabšai N Rukai Agota Tilškytė Poliandskienė Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai N Naujukai
1759-11-25 Mos. JAPŠAS Mykolas Japšas (Japszewicz) ?

Šatai Barbora Virbalaitė (Wirbakowna)

Šatai
1830-01-28 Mos. JAPŠAS Motiejus Japšas Steponas ir Regina Paulauskaitė Japšai
Šlamai Gintel.p. Barbora Jonauskaitė (Janowska) Jonas ir Magdalena Laukineitytė Jonauskai
Baksčiai1902-09-10 Mos. JARUTIS Aleksandras Jarutis Simonas ir Prudencija Sudintaitė Jaručiai
Ryga Veronika Pakalniškytė Baltramiejus ir Ona Daukintytė Pakalniškiai
Udraliai1725-07-25 Mos. JASAITIS Aleksandras Jasaitis (Jasaytis)

Trubakai Sk.p. Magdalena Unžilienė (Unželowa)
N Kernai

JASAS / JASEVIČIUS1883-01-23 Sal. JASAS Aleksandras Jasas ((Яса) Kazimieras ir Kotryna Stirikaitė Jasai
Sėleniai Magdalena Rudytė Juozapas ir Barbora Arlauskaitė Rudžiai
Reketė
1878-06-24 Sal. JASAS Dionyzas Jasas (Яса) Elžbietos Jonkutės našlys N Gedgaudžiai Barbora Zaburaitė Bernienė Juozapo Berniaus našlė N Imbarė
1888-02-14 Sal. JASAS Dominykas Jasas (Яса) Jonas ir Ona Rimkutė Jasai
Imbarė Sal.p. Magdalena Smilingytė Izidorius ir Juozapota Narkutė Smilingiai
Salantai
1878-02-21 Sal. JASAS Jonas Jasas (Яса) Jonas ir Ona Rimkutė Jasai
Imbarė Sal.p. Barbora Valančiutė (Валончёвною) Kazimieras ir Barbora Simutytė Valančiai
Kalniškiai Sal. p.
1886-02-04 Mos. JASAS Juozapas Jasas (Ясса) Jokūbas ir Petronėlė Domarkaitė Jasai
Daukšiai Barbora Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1889-04-30 Sal. JASAS Juozapas Jasas (Яса) Juozapas ir Barbora Petkutė Jasai
Mažonai Barbora Prušinskaitė Juozapas ir Barbora Skripkauskaitė Prušinskai
Mažonai
1896-01-23 Sal. JASAS Juozapas Jasas (Ясаса) Barboros Prušinskaitės našlys N Ploksčiai Ona Piekutė Juozapas ir Monika Paulikaitė Piekai
Biršteniai
1909-07-20 Mos. JASAS Juozapas Jasas (Ясаса) Dominykas ir Magdalena Smilingytė Jasai
Palšiai Kotryna Petrošiutė Jurgis ir Kotryna Baltonytė Petrošiai
Šatraminiai
1872-06-25 Sal. JASAS Jurgis Jasas (Яса) Dionyzas ir Elžbieta Jonkutė Jasai
Gedgaudžiai Sal.p. Magdalena Serapinaitė Feliksas ir Barbora Šideikytė Serapinai
Bajoraliai Sal.p.
1889-01-10 Sal. JASAS Kazimieras Jasas (Яса) Kazimieras ir Ona Budrytė Jasai
Sėleniai Kotryna Vasiliauskaitė Pranciškus ir Leokadija Gedgaudaitė Vasiliauskai
Sėleniai
1881-07-28 Sal. JASAS Marcijonas Jasas (Яса) Onos Viskontaitės našlys N Klausgalvių Medsėdžiai Marijona Stonkutė Juozapas ir Marijona Skripkauskaitė Stonkai
Pesčiai Sal.p.
1923-02-11 Mos. JASAS Pranciškus Jasas Juozapas ir Barbora Gaubytė Jasai
Daukšiai Karolina Staniutė Stanislovas ir Apolonija Grušaitė Staniai
Šakaliai
1935-11-26 Gr. JASAS Pranciškus Jasas Dominykas ir Magdalena Sėlenytė Jasai
Palšiai Mos. p. Anastasija Maksvitytė Antanas ir Anastasija Beniušytė Maksvyčiai
Narmantai Gr. p.1909-10-13 Sal. JASEVIČIUS Alfonsas Jasevičius (Ясевича) Kazimieras ir Ieva Stonkutė Jasevičiai
Gedgaudžiai Magdalena Domarkaitė Kazimieras ir Magdalena Preibytė Domarkai
Sėleniai
1893-07-05 Sal. JASEVIČIUS Antanas Jasevičius (Ясевича) Pranciškus ir Apolonija Lekniutė Jasevičiai
Gedgaudžiai Barbora Slivkaitė (Сливскою) Simonas ir Barbora Paulauskaitė Slivkai
Gedgaudžiai
1930-01-26 Mos. JASEVIČIUS Jonas Jasevičius (įr. Jasas) Jurgis ir Uršulė Bačiutė Jasevičiai
Gaubės Eugenija Valantinaitė Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Mosėdis
1896-01-30 Mos. JASEVIČIUS Jurgis Jasevičius (Ясуса) Kazimieras ir Magdalena Gričiulytė Jasevičiai
Kernai Uršulė Bačiutė (Бачюсовною) Jonas ir Monika Šilgalytė Bačiai
Gaubės
1919-05-19 Mos. JASEVIČIUS Jurgis Jasevičius (Jasas) Kazimieras ir Magdalena Gričiulytė Jasevičiai N Gedgaudžiai Petronėlė Jurkutė Petras ir Monika Dvarionaitė Jurkai
Krakės
1923-02-04 Mos. JASEVIČIUS Justinas Jasevičius (Jasevičius) Kazimieras ir Ieva Stonkutė Jasevičiai
Šatraminiai Emilija Ronkaitytė Kazimieras ir Emilija Abdulskytė Ronkaičiai
Šatraminiai
1935-03-04 Mos. JASEVIČIUS Justinas Jasevičius Kazimieras ir Ieva Stonkutė Jasevičiai N Šatraminiai Julijona Kvasaitė Jonas ir Apolonija Venslauskaitė Kvasai
Šatraminiai
1862-06-12 Mos. JASEVIČIUS Kazimieras Jasevičius (Ясевича) Pranciškus ir Rožė Jankauskaitė Jasevičiai
Gedgaudžiai Sal.p. Magdalena Gričiulytė Tadas ir Pranciška Jasaitė Gričiuliai
Kernai
1873-06-12 Sal. JASEVIČIUS Kazimieras Jasevičius (Яса) Pranciškus ir Rožė Jankauskaitė Jasevičiai N Gedgaudžiai Sal.p. Ieva Stonkutė Juozapas ir Marijona Skripkauskaitė Stonkai
Pesčiai Sal.p.
1889-05-07 Sal. JASEVIČIUS Pranciškus Jasevičius (Яссевича) Pranciškus ir Apolonija Lekniutė Jasevičiai
Gedgaudžiai Petronėlė Šideikytė Leonas ir Ona Puškoriutė Šideikiai
Mažonai
1922-05-27 Mos. JASEVIČIUS Pranciškus Jasevičius Pranciškus ir Petronėlė Šideikytė Jasevičiai
Sal.p. Bronislova Laureckytė Jurgis ir Magdalena Laukytė Laureckiai
Mosėdžio p.
1922-02-14 Mos. JASEVIČIUS Stanislovas Teofilis Jasevičius (Jasa) Kazimieras ir Ieva Stonkutė Jasevičiai
Gedgaudžiai Ona Simutytė Ereminienė Aleksandras ir Ona Riepšaitė Simučiai N Daukšiai1821-02-08 Mos. JASINSKAS Antanas Jasinskas (Antonium Jasinski)

Šakaliai Veronika Dimaitė (Veronica Dymowna)

Daukšiai
1734-11-07 Mos. JASINSKAS Jonas Jasinskas (Jasinowski)

Šaukliai Kotryna Milašiutė (Milaszowska)

Šaukliai
1798-02-06 Mos. JASINSKAS Jonas Jasinskas (Joanem Jasinski)

Šakaliai Magdalena Žvinklytė (Magdalina Žwynkliowna)

Baksčiai
1926-02-09 Mos. JASINSKAS Juozapas Jasinskas Leonas ir Konstancija Semonskaitė Jasinskai
Paluknė, Sk.p. Barbora Daržinskaitė Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai
1889-02-19 Mos. JASINSKAS Juozapas Jasinskas Juozapas ir Ona Bružaitė Jasinskai
Lauksodė Darb.p. Barbora Donėlaitė Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai
1876-02-11 Mos. JASINSKAS Juozapotas Jasinskas Juozapotas ir Petronėlė Pabrėžaitė Jasinskai
Plaušiniai Barbora Bušmaitė Antanas ir Ona Kazlauskaitė Bušmos
Plaušiniai
1938-02-27 Gr. JASINSKAS Petras Jasinskas Steponas ir Marijona Ramonaitė Jasinskiai
Kašučiai Darb. p. Elena Giedraitė Juozapas ir Magdalena Grikpėdytė Giedros
Grūšlaukė
1903-01-20 Sal. JASINSKAS Pranciškus Jasinskas, Marijonos Stonkutės našlys Juozapas ir Petronėlė Pabrėžaitė Jasinskai N Sal. Barbora Žvinklytė Kazimieras ir Juozapota Zebitytė Žvinkliai
Narėpai Sal.p.
1930-07-27 Sal. JASINSKAS Pranciškus Jasinskas Antanas ir Barbora Pleškytė Jasinskai
Budviečiai Kret. p. Salomeja Jasaitė Jasevičiutė Pranciškus ir Petronėlė Šidaikytė Jasai Jasevičiai
Gedgaudžiai Sal. p.1847-02-27 Pal. JASMONTAS Juozapas Jasmontas Andrius ir Marijona Dirkstytė Jasmontai
Užpelkiai Pal. p. Monika Žvinklytė Mykolas ir Monika Kalnytė Žvinkliai
Užpelkiai Pal. p.
1794-10-05 Mos. JASMONTAS Pranciškus Jasmontas (Franciskum Jasmontt)

Nerėpai Kotryna Ramonienė (Catharina Ramonowa)
N Šerkšniai1753-11-25 Mos. JASTRŽEMSKIS Benediktas Jastrzemskis (Jastrzemski)

Luokė Elena Zubaitė (Zubowiczowna)

Prialgavadvar.1768-01-24 Mos. JASUTIS Kazimieras Jasutis (Jasutis)

Ersla Ona Simutytė (Symutowna)

Gondlaukiai
1801-09-03 Mos. JASUTIS Mikalojus Jasutis (Nicolaum Jasutowicz)


Joana Kinčiutė Šemetienė
N Ersla
1824-11-25 Mos. JASUTIS Mykolas Jasutis (Michaelem Jasutis)
N Ersla Barbora Vaitkutė (Barbara Woytkiewiczowna)

Rukai
1766-11-23 Mos. JASUTIS Tadas Jasutis (Jesutis)


Kristina Laujineitytė (Lawkineytowna)

Ersla1786-02-05 Mos. JAŠAS Stanislovas Jašas (Stanislaus Jaszewicz)

Šarnelė Kalvarijos Rožė Kaunaitė (Rosa Kowuna)

Žebrokai1862-01-16 Mos. JAŠKUS Jonas Jaškus (Яшкусъ) Antanas ir Kotryna Klovaitė Jaškos
Žemytė Lenk.p. Juozapota Vaičiekauskytė (Вайчековною) Jonas ir Morta Vaškytė Vaičiekauskiai
Žalgiriai1925-11-26 Mos. JAŠMONTAS Vincentas Jašmontas (Vykintas) Vincentas ir Monika Vaičiutė Jašmontai
Klausgalvių Medsėdžiai Sal. p. Kazimiera Bružaitė Galdikienė Juozapas ir Elena Leksiutė Bružai
Šatraminiai
1939-06-07 Mos. JAŠMONTAS Vincentas Jašmontas Vincentas ir Monika Vaičiutė Jašmontai N Šatraminiai Stanislova Zubaitė Pranciškus ir Barbora Mockutė Zubės
Šatraminiai

JAUTAKAS – JAUTAKIS - JAUTOKAS1925-10-18 Lenk. JAUTAKIS Aleksandras Jautakis Aleksandras ir Anastasija Daukantaitė Jautakiai
Veitai Lenk.p. Elžbieta Skersytė Jurgis ir Elžbieta Šalavejtaitė Skersiai
Margininkai Lenk. p.
1925-05-26 Sk. JAUTAKIS Jonas Jautakis Aleksandras ir Anastasija Daukantaitė Jautakiai
Veitai Lenk.p. Veronika Mažrimaitė Konstantinas ir Veronika Petrutytė Mažrimai
Budvietė Sk.p.
1939-02-18 Sal. JAUTAKAS Jonas Jautakas Liudvikos Jautakaitės sūnus N Sėleniai Šateik. p. Kazimiera Baužinskytė Kazimieras ir Monika Serepinaitė Baužinskiai
Bajoraliai Sal. p.
1930-02-25 Mos. JAUTAKIS Juozapas Jautakis Juozapas ir Anastasija Burbaitė Jautakiai
Plaušiniai Zuzana Zubaitė Liudvikas ir Zuzana Pociutė Zubės
Kusai
1891-02-12 Mos. JAUTAKIS Juozapas Jautakis (Явтакиса) Juozapas ir Julijona Gaubytė Jautakiai
Plaušiniai Anastasija Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1932-02-08 Mos. JAUTAKIS Pranciškus Jautakis Leonas ir Ona Vaitelavičiutė Jautakiai
Lenkimai Lenk.p. Petronėlė Vaičiutė Kazimieras ir Elena Stonkutė Vaičiai
Ledžiai
1843-02-16 Mos. JAUTOKAS Pranciškus Jautokas (Jawtoka) Juozapas ir Magdalena Venckutė Jautakiai
Klauseikiai Yl.p. Petronėlė Balandytė Jonas ir Barbora Lekstutytė Balandžiai
Bružai
1931-01-27 Barst. JAUTAKIS Pranciškus Jautakis Aleksandras ir Anastasija Daukantaitė Jautakiai
Maksčiai Als. p. Stanislova Dargužaitė Stanislovas ir Rozalija Mikalauskaitė Dargužai
Mikytai Barst. p.
1902-06-24 Šač. JAUTAKIS Stanislovas Jautakis (Яутакиса) Stanislovas ir Apolonija Mikolauskaitė Jautakiai N Dilbikiai Yl.p. Rozalija Žitkutė Pranciškus ir Julijona Žvinklytė Žitkai
Kaukolikai
1939-05-09 Gr. JAUTAKIS Vladislovas Jautakis Juozapas ir Anastasija Burbaitė Jautakiai
Mončiai Gr. p. Stanislova Maksvytytė Pranciškus ir Ona Numgaudytė Maksvyčiai
Kumpikai Gr. p.1798-01-14 Yl. JAUTULIS Kazimieras Jautulis (Casimirum Jautulis)


Barbora Venclovienė (Barbaram Węclawowa)
N Gedrimai Yl.p.1735-11-06 Lenk. JAZBUTIS Adalbertas Jazbutis (Jazbutowicz)
N Palang. p. Ona Šleinienė (Szleyniowa)
N Lenkimų p.
1919-02-09 Sk. JAZBUTIS Aleksandras Jazbutis Alekdandras ir Anastasija Petrutytė Jazbučiai
Virbalai Barbora Mineikytė Jeronimas ir Barbora Ribinskaitė Mineikiai
Narvydžiai Sk.p.
1745-06-08 Mos. JAZBUTIS Antanas Jazbutis (Jazbutis)

Notėnai Magdalena Pukinskaitė (Pukinska)

Geidučiai Mos.p.
1773-11-07 Mos. JAZBUTIS Antanas Jazbutis (Jazbutis)

Notėnai Plat.p. Anastasija Laukytė (Lawkayty)

Kulaliai
1848-09-27 Mos. JAZBUTIS Antanas Jazbutis (Jazbutia) Klemensas ir Kotryna Lekstutytė Jazbučiai
Šerkšniai Ona Gikaraitė Kazimieras ir Kotryna Sėlenytė Gikarai
Daukšiai
1886-01-07 Mos. JAZBUTIS Antanas Jazbutis Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbučiai
Šniukščiai Rozalija Simaitytė Ignotas ir Elena Kairytė Simaičiai
Šniukščiai
1886-02-23 Mos. JAZBUTIS Antanas Jazbutis Antanas ir Barbora Ažondenytė Jazbučiai
Tauzai Barbora Ramanauskaitė Stanislovas ir Domicėlė Jonkauskiaitė Ramanauskai
Tauzai
1892-06-02 Mos. JAZBUTIS Antanas Jazbutis Klemensas ir Kotryna Lekstutytė Jazbučiai N Šniukščiai Ona Sondaraitė (Сондаровнрй) Antanas ir Marijona Mažrimaitė Sondarai
Krakės
1925-05-04 Sk. JAZBUTIS Antanas Jazbutis Leonas ir Anastasija Šiemaitė Jazbučiai
Narvydžai Sk p. Uršulė Embrasaitė Leonas ir Ona Stirblytė Embrasai
Narvydžiai Sk.p.
1927-06-26 Mos. JAZBUTIS Antanas Jazbutis Leonas ir Anastasija Šiemaitė Jazbučiai N Narvydžiai Sk.p. Rozalija Petrauskaitė Jurgis ir Anelė Petrauskaitė Petrauskai
Budvietė
1825-01-28 Mos. JAZBUTIS Jonas Jazbutis (Joannem Jazbutis)


Ieva Baužytė (Ewa Bawžynska)

Krakės
1849-11-22 Mos. JAZBUTIS Jonas Jazbutis Jonas ir Ieva Baužytė Jazbučiai
Gaubės Ona Gecevičiutė (Гецевичевной) Mykolas ir Julijona Jonkutė Gecevičiai (Гецевичевъ)
Rukai
1853-11-24 Mos. JAZBUTIS Jonas Jazbutis Jonas ir Anastasija Parutytė Jazbučiai
Puodkaliai Sk. p. Antanina Bakstytė Ignotas ir Antanina Karbauskaitė Baksčiai (Карбонскихъ)
Kernai
1854-02-09 Mos. JAZBUTIS Jonas Jazbutis Petras ir Magdalena Kubiuliutė Jazbučiai
Udraliai Ona Vaitelaitė (Вайтеловною) Tadas ir Pranciška Urbonaitė Vaitelės
Virbalai
1856-05-29 Mos. JAZBUTIS Jonas Jazbutis Jonas ir Ieva Baužytė Jazbučiai N Virbalai Barbora Mickutė Petras ir Kotryna Jackutė Mickai
Gaubės
1855-01-25 Mos. JAZBUTIS Juozapas Jazbutis Klemensas ir Kotryna Lekstutytė Jazbučiai
Baidotai Sal.p. Ona Gedrimaitė Pilypas ir Barbora Simutytė Gedrimai
Šniukščiai
1858-05-26 Mos. JAZBUTIS Juozapas Jazbutis Antanas ir Rožė Mikalauskaitė Jazbučiai
Šniukščiai Kazimiera Ruibytė (Руйбiовною) Antanas ir Rozalija Žalgirytė Ruibiai
Šaukliai
1868-02-06 Šač. JAZBUTIS Juozapas Jazbutis Laurencijus ir Kotryna Šimkutė Jazbučiai
Puodkaliai Sk. p. Ieva Neverdauskaitė Juozapas ir Magdalena Momkaitė Neverdauskai
Lyksūdžiai Šač.p.
1926-01-10 Mos. JAZBUTIS Juozapas Jazbutis Mykolas ir Anastasija Piekutė Jazbučiai N Gaubės Barbora Kubiliutė Ronkienė Jonas ir Uršulė Apulskytė Kubiliai N Žalgiriai
1911-01-31 Mos. JAZBUTIS Jurgis Jazbutis Mykolas ir Uršulė Gričiulytė Jazbučiai
Gaubės Barbora Aklytė Pranciškus ir Anastasija Ragainytė Akliai
Šekai
1938-10-11 Lenk. JAZBUTIS Jurgis Jazbutis Jurgis ir Agnė Malonytė Jazbučiai
Lenkimai Elena Simutytė Juozapas ir Julijona Rancaitė Simučiai
Pelagija
1893-02-07 Mos. JAZBUTIS Kazimieras Jazbutis Jonas ir Ona Vaitelaitė Jazbučiai
Virbalai Barbora Skaraitė Jonas ir Monika Leilionaitė Skaros
Krakės
1893-10-26 Mos. JAZBUTIS Kazimieras Jazbutis Jurgis ir Rozalija Budreckytė Jazbučiai N Linkaičiai Sk.p. Barbora Intaitė Miykolas ir Ona Kapinskaitė Intos
Krakės
1907-01-16 Mos. JAZBUTIS Kazimieras Jazbutis Juozapas ir Ieva Nevardauskytė Jazbučiai
Mosėdis Ieva Šakinytė Mykolas ir Uršulė Gričiulytė Jazbučiai
Mosėdis
1926-02-14 Mos. JAZBUTIS Kazimieras Jazbutis Kazimieras ir Barbora Skaraitė Jazbučiai
Krakės Uršulė Laukineitytė Jonas ir Barbora Miliutė Laukineičiai
Krakės
1932-10-29 Mos. JAZBUTIS Kazimieras Jazbutis Petras ir Barbora Simutytė Jazbučiai
Lenkimai Lenk.p. Adolfina Galdikaitė Antanas ir Anelė Kubiliutė Galdikai
Tauzai
1920-11-21 Lenk. JAZBUTIS Konstantinas Jazbutis Jurgis ir Agnė Malonytė Jazbučiai
Lenkimai Ona Lazdauskytė Repšienė Adomas ir Uršulė Jurgelevičiutė Lazdauskiai N Lenkimai
1924-03-02 Lenk. JAZBUTIS Leonas Jazbutis Kazimieras ir Petronėlė Reinikytė Jazbučiai
Palegija Lenk. p. Stanislova Savickaitė Antanas ir Emilija Pakulytė Savickai
Žemytė Lenk. p.
1924-05-19 Lenk. JAZBUTIS Leonas Jazbutis Aleksandras ir Anastasija Petrulytė Jazbučiai
Virbalai Mos. p. Eugenija Arlauskaitė Ignotas ir Monika Kuprytė Arlauskai
Sriauptai Lenk. p.
1932-02-07 Mos. JAZBUTIS Leonas Jazbutis Kazimieras ir Barbora Skaraitė Jazbučiai
Krakės Veronika Valantinaitė Ferdinandas ir Ona Viršilaitė Valantinai
Krakės
1863-11-05 Mos. JAZBUTIS Mykolas Jazbutis Petras ir Magdalena Kubiliutė Jazbučiai
Gaubės Anastasija Piekutė Juozapas ir Uršulė Daržinskaitė Piekai
Šaukliai
1875-02-12 Mos. JAZBUTIS Mykolas Jazbutis Petras ir Magdalena Kubiliutė Jazbučiai N Gaubės Uršulė Gričiulytė Antanas ir Pranciška Jasaitė Gričiuliai
Kernai
1789-04-18 Mos. JAZBUTIS Mykolas Jazbutis (Michael Jazbutys)
N
Elžbieta Kaunaitė (Elizabeta Kawnekowna)


1854-02-09 Mos. JAZBUTIS Petras Jazbutis Petras ir Magdalena Kubiuliutė Jazbučiai
Udraliai Barbora Ažondenytė (Ужонденiовною) Dominykas ir Uršulė Skališiutė Ažondeniai
Šatraminiai
1911-02-08 Mos. JAZBUTIS Petras Jazbutis Mykolas ir Uršulė Gričiulytė Jazbučiai
Gaubės Monika Liutkutė Simonas ir Ona Rokaitė Liutkai
Tėveliai
1931-01-13 Mos. JAZBUTIS Petras Jazbutis Kazimieras ir Barbora Skaraitė Jazbučiai
Krakės Karolina Markaitytė Kazimieras ir Ona Jonušaitė Markaičiai
Virbalai
1752-11-12 Mos. JAZBUTIS Petras Jazbutis (Jazbutowicz)


Magdalena Kudytė (Kudewiczowna)


1819-05-06 Mos. JAZBUTIS Petras Jazbutis (Petrum Jazbutt)

Udraliai Magdalena Kubiliūtė (Magdalena Kubilowiczowna)

Kernai
1924-09-08 Mos. JAZBUTIS Pranciškus Jazbutis Kazimieras ir Barbora Laukytė Jazbučiai
Mikulčiai Veronika Jurevičiutė Kazimieras ir Uršulė Riepšaitė Jurevičiai
Šatraminiai
1870-02-22 Mos. JAZBUTIS Pranciškus Jazbutis Laurynas ir Kotryna Šimkutė Jazbučiai
Puodkaliai Sk. p. Kazimiera Putkalytė Juozapas ir Uršulė Knipaitė Putkaliai
Mosėdis
1784-02-01 Mos. JAZBUTIS Steponas Jazbutis (Jazbutt)

Sriaupiai Lenk.p. Ona Sendrytė (Sędrowiczowna)

Šatraminiai
1937-07-10 Lenk. JAZBUTIS Vincentas Jazbutis Jurgis ir Agnė Malonytė Jazbučiai N Lenkimai Barbora Subatauskytė Leonas ir Amelija Rukaitė Sabatauskiai
Lenkimai1917-05-26 Mos. JAZDAUSKIS Antanas Jazdauskis (Jazdauskis) Leonas ir Teodora Urbonavičiutė Jazdauskiai
Prialgava Eugenija Bertašiutė Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Šaukliai
1775-07-11 Mos. JAZDAUSKIS Antanas Jazdauskis (Jazdowski)

Jazdaičiai Palp . Rozalija Gudaitė (Gudowiczowna)

Prialgai
1936-06-22 Lenk. JAZDAUSKIS Leonas Jazdauskis Konstantinas ir Elena Kaunackytė Jazdauskiai N Virbalai Šač. p. Monika Paulikaitė Venckauskienė Jurgis ir Ona Benetytė Paulikai N Večiai Lenk. p.
1723-10-31 Mos. JAZDAUSKIS Simonas Jazdauskis (Jazdowski)

Šukiai Pal. p. Elžbieta Stonkutė (Stągowna)

Prialgavadvar.
1914-06-03 Šač. JAZDAUSKIS Vladislovas Jazdauskis (Яздовскаго) Konstantinas ir Elena Kaunackytė Jazdauskiai
Plat. p. Domicėlė Budrytė Kazimieras ir Domicėlė Dauginytė Budriai
Vabaliai Šač. p.
1920-01-27 Šač. JAZDAUSKIS Vladislovas Jazdauskis Ignotas ir Rozalija Prialgauskaitė Jazdauskiai
Puokė Sk. p. Veronika Žvinklytė Povilas ir Ona Šemetaitė Žvinkliai
Geidučiai Šač. p.1934-01-20 Sal. JEDENKUS Antanas Jedenkus Juozapas ir Kazimiera Pilelytė Jedenkau
Skaudaliai Barbora Venckutė Stanislovas ir Domicėlė Latakaitė Venckai
Skaudaliai
1865-01-19 Sal. JEDENKUS Juozapas Jedenkus (Едынкуса) Kazimieras ir Antanina Brazdauskaitė Jedenkai
Reketė Magdalena Mikolauskytė (Михаловскою) Jonas ir Elena Ruikaitė Mikolauskiai
Reketė Sal. p.
1871-11-23 Mos. JEDENKUS Pranciškus Jedenkus (Jeденкуса) Kazimieras ir Antanina Brazdauskaitė Jedenkai
Naujukai Uršulė Jonkutė Jonas ir Petronėlė Baguckytė Jonkai
Igariai1797-02-07 Sk. JERLAYTT Franciscum Jerlaytt


Anastasija Baltiejutė (Anastasiam Baltiejowna)

Pakalniškiai Sk.p.1931-06-20 Kaln. JEZERSKIS Napoleonas Jezerskis Jonas ir Ona Jezerskiai
Pikelių p. Bronislova Bertašiutė Antanas ir Magdalena Stonkutė Bertašiai
Klausgalvai Kaln. p.1935-02-21 Gr. JOCKUS Juozapas Jockus Juozapas ir Ona Maksvytytė Jockai
Jakštaičių Meds. Gr. p. Stanislova Beinoriutė Antanas ir Monika Katkutė Beinoriai
Narmantai Gr. p.
1937-07-11 Sal. JOCKUS Liudvikas Jockus Vincentas ir Pranciška Petrauskytė Jockai
Notėnai Elena Razmaitė Juozapas ir Elena Rimkutė Razmai
Laiviai1798-02-24 Mos. JODZELEVIČIUS Antanas Jodzelevičius (Antonius Jodzelewicz)

Barzdžiai Salan. Ona Mockutė (Annam Mackiewiczowna)

Palšiai1746-01-16 Mos. JOKIMAITIS Juozapas Jokimaitis (Jokimaytis)

Kelmės p. Marijona Jonušaitė (Jonuszayte)

Daktarai1743-11-17 Mos. JOKŠAS Antanas Jokšas (Joka)

Vabaliai Barbora Andriekutė (Endrykayte)

Vabaliai
1711-02-15 Mos. JOKŠAS Baltramiejus Jokšas (Jokszus)

Grušlaukė Sal.p. Marijona Beniulytė (Beniolayte)

Šatraminiai
1759-10-27 Mos. JOKŠAS Benediktas Jokšas (Jokszedwicz)

Daukšiai Elžbieta Rimkutė (Rymkiewiczowna)

Daukšiai
1794-11-25 Sal. JOKŠAS Dominykas Jokšas (Dominicum Jakszewicz)

Imbarė Sal.p. Viktorija Jurkutė (Victoriam Jurkowna)

Sieleniai Sal.p.
1713-06-04 Mos. JOKŠAS Dovydas Jokšas (Dawid Jokszas)

Daukšiai Elžbieta Vizgaudaitė (ElisabethaWizgowdowna)

Daukšiai
1724-08-10 Mos. JOKŠAS Dovydas Jokšas (Dawid Jokszewicz)

Daukšiai Teresė Vaičiulytė (Teresa Wayčiulowna)

Daukšiai
1746-01-23 Mos. JOKŠAS Dovydas Jokšas (Jokszewicz)

Daukšiai Ona Eidėjutė (Eidieiayte)

Daukšiai
1730-10-29 Mos. JOKŠAS Juozapas Jokšas (Jokszus)

Viršilai Yl.p. Elžbieta Ylokaitė (..lakayte)

Vindeikiai
1768-01-17 Mos. JOKŠAS Juozapas Jokšas (Jokszewicz)

Nasrėnai Sal.p. Justina Matulienė (Matulowa)
N Mosėdis
1878-02-20 Mos. JOKŠAS Juozapas Jokšas Izidorius ir Pranciška Staniutė Jokšai
Šaukliai Ona Griciutė Vaitkienė Leonas ir Apolonija Šerytė Griciai N Naujukai
1730-07-23 Mos. JOKŠAS Jurgis Jokšas (Jokszus)
N
Magdalena Zamareckienė (Zamareckiene)
N Udraliai
1737-07-08 Mos. JOKŠAS Jurgis Jokšas (Jokszewicz)

Juodapieniai Sal.p. Elena Kumpikienė (Kumpikowa)
N Igariai
1759-02-25 Mos. JOKŠAS Jurgis Jokšas (Jakszewicz)


Ieva Šataitė (Szatowna)

Šatai
1911-07-10 Kulių JOKŠAS Konstantinas Jokšas Pranciškus ir Kotryna Stančiutė Jokšai
Mosėdžio p. Kazimiera Jonikaitė Mažrimienė Feliksas ir Marijona Rinkauskaitė Jonikai N Kulių p.
1761-10-25 Mos. JOKŠAS Mykolas Jokšas (Jokszas)


Rožė Milinkaitė (Milinkowna)

Šekai
1770-10-21 Mos. JOKŠAS Petras Jokšas (Jokszus)

Plateliai Ieva Paulutytė (Pawlutayty)

Šerkšniai
1857-11-26 Mos. JOKŠAS Pranciškus Jokšas (Jокшасъ) Izidorius ir Pranciška Staniutė Jokšai

Pransiška Pargaliauskytė Simonavičienė Pranciškus ir Kotryna Sidabraitė Pargaliauskiai N Šaukliai
1789-01-25 Mos. JOKŠAS Tadas Jokšas (Thaddheus Jakszewicz)

Bratikai Marijona Juozapavičiutė (Mariana Juzepowiczowna)

Bratikai

JOKUBAITIS ar JOKŪBAUSKIS1876-02-11 Mos. JOKUBAITIS Antanas Jokubaitis (Joкубайтиса) Dominykas ir Marijona Kazbaraitytė Jokubaičiai
Ersla Elžbieta Šulcaitė Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai
Ersla
1833-04-02 Mos. JOKUBAITIS Dominykas Jokubaitis (Jakubowskiego) Kornelijus ir Marijona Simaitytė Jokubaičiai
Ersla Marijona Kazbaraitytė (Kasbarayciowna) Kazimieras ir Marijona Kasparaitytė Kazbaraičiai
Ersla
1792-10-23 Mos. JOKUBAITIS Kornelijus Jokubaitis (Cornelius Jakubowski)

Tauzai Magdalena Beinoraitė (Magdalena Beinorowna)

Kernai
1797-11-28 Mos. JOKUBAITIS Kornelijus Jokubaitis (Cornelium Jakubaytis)
N Tauzai Marijona Simaitytė (Pranciszca Symaycziowna)

Tauzai1711-05-17 Mos. JOKŪBAUSKIS Adalbertas Jokūbauskis

Tauzai Elžbieta Vaičekauskienė (Woyciechowiczowa)
N Mosėdis
1882-01-26 Mos. JOKŪBAUSKIS Aleksandras Jokūbauskis (Якубовскаго) Jonas ir Uršulė Ložytė Jokūbauskiai
Kernai Monika Vaškytė Tadas ir Monika Butkutė Vaškiai
Kernai
1927-02-27 Sal. JOKŪBAUSKIS Ignotas Jokūbauskis Ignotas ir Monika Donėlaitė Jokūbauskiai
Bratikai Šačių p. Kotryna Dėkontaitė Mykolas ir Magdalena Venckutė Dėkontai
Palšiai
1938-02-16 Mos. JOKŪBAUSKIS Jonas Jokūbauskis Jonas ir Monika Jasinskaitė Jokūbauskiai
Narvydžiai Sk.p. Bronislova Untulytė Feliksas ir Petronėlė Šiudeikytė Untuliai
Gaubės
1931-02-16 Mos. JOKŪBAUSKIS Kazimieras Jokūbauskis Petras ir Magdalena Jockutė Jokubauskiai
Notėnai Liudvika Razmaitė Kazimieras ir Uršulė Danilevičiutė Razmai
Šniukščiai
1811-01-30 Mos. JOKŪBAUSKIS Motiejus Jokūbauskis (Matheum Jakubowski)
N
Petronėlė Adomauskienė (Petronillam Adamowska)
N Šerkšniai
1939-01-02 Šač. JOKŪBAUSKIS Petras Jokūbauskis Jonas ir Leokadija Valančauskaitė Jokubauskiai
Šliktinė Ona Žaltauskytė Vincentas ir Marijona Naujokaitė Žaltauskiai
Šliktinė
1920-01-27 Mos. JOKŪBAUSKIS Pranciškus Jokūbauskis (Jakubauskis) Juozapas ir Rozalija Gadeikytė Jokūbauskiai N Erlėnai Sal.p Barbora Vyniautaitė Antanas ir Barbora Venckutė Vyniautai
Igariai
1756-02-08 Mos. JOKŪBAUSKIS Pranciškus Jokūbauskis (Jakubowski)

Geidučiai Kotryna Čekauskaitė (Ciehodzka)

Rukai
1833-02-07 Mos. JOKŪBAUSKIS Telesforas Jokūbauskis Jonas ir Kunegunda Kukštytė Jokūbauskiai
* Rozalija Pociutė (Pocewiczowna) Juozapas ir Juozapota Drangytė Pociai
Kaukolikai1822-01-30 Mos. JOMANTAS Antanas Jomantas (Antonium Jamontt)


Julijona Lenkaitė (Juliana Lenkowna)

Junduliai
1773-11-21 Mos. JOMANTAS Motiejus Jomantas (Jomonts)

Šakaliai Kotryna Narmontaitė (Narmontowna)

Kernai1789-11-08 Mos. JONAITIS Aleksandras Jonaitis (Aleksander Jonaytis)

Viršilai Yl.p. Magdalena Lepaitė (Magdalena Leypowna)

Vabaliai
1779-10-14 Mos. JONAITIS Dominykas Jonaitis (Dominicum Jonaytis)

Paparčiai Kalvar.p. Magdalena Kuinickaitė (Magdalenam Kuynicka)

Vabaliai
1722-01-25 Mos. JONAITIS Jonas Jonaitis (Jonewicz)

Barstyčiai Kalv.p. Kotryna Dervantaitė (Derwuntowna)

Drupiai Mos.p.
1731-01-22 Mos. JONAITIS Jonas Jonaitis (Jonaytis)


Ona Mineikaitė (Myneytayte)

Rumšaičiai
1789-09-24 Mos. JONAITIS Jonas Jonaitis (Joannes Jonaytis)

Duburiai Sed.p. Judita Jakutienė (Juditth Jakutowa)
N Vabaliai
1794-11-25 Yl. JONAITIS Jonas Jonaitis (Joannem Jonaytis)


Liudvika Sprogaitė (Ludovicam Sprogayti)

Ylakiai
1939-10-01 Lenk. JONAITIS Julijonas Jonaitis Jonas ir Uršulė Damašiutė Jonaičiai
Lenkimai Magdalena Petkutė (Magdalena Petkowna) Juozapas ir Ona Gužytė Petkai
Lenkimai
1772-07-28 Mos. JONAITIS Juozapas Jonaitis (Jonatis)


Barbora Statkutė (Stątkaty)

Vabaliai
1838-05-03 Mos. JONAITIS Juzapas Jonaitis (Jonaytia) Antanas ir Julijona Lotakaitė Jonaičiai
Gieldžiūnai Plat.p. Kotryna Barkutė Navickienė Juozapas ir Agota Budrikytė Barkai N Bratikai
1935-06-01 Mos. JONAITIS Juozapas Jonaitis Tadas ir Kotryna Teresauskaitė Jonaičiai
Pakalniškiai Truikin.p. Zuzana Skaraitė Pranciškus ir Monika Šmitaitė Skaros
Šakaliai
1936-11-17 Sal. JONAITIS Juozapas Jonaitis Juozapas ir Ona Dvarijonaitė Jonaičiai
Šlamai Notėnų p. Ona Razmaitė Jurgis ir Benedikta Budrytė Razmos
Žeimiai Sal. p.
1907-02-11 Šač. JONAITIS Jurgis Jonaitis Pranciškus ir Veronika Gritkutė Jonaičiai N Skuodas Marcijona Dargytė Antanas ir Petronėlė Rimkutė Dargiai
Rumšaičiai
1746-05-22 Mos. JONAITIS Kazimieras Jonaitis (Jonaytis)

Laumiai Sedos.p. marijona Daukantaitė (Dowkontowna)

Ersla
1906-01-31 Mos. JONAITIS Leonas Jonaitis (Joнайтиса) Andrius ir Barbora Budreckytė Jonaičiai N Skuodas Kunegunda Gelžinytė Butkienė Apolinaras ir Magdalena Žukauskaitė Gelžiniai N Daukšiai
1849-01-18 Mos. JONAITIS Liudvikas Jonaitis (Joнатя) Antanas ir Julijona Luotaitė Jonaičiai N Bratikai Šač.p. Joana Bagdonavičiutė Dominykas ir Julijona Daukšaitė Bagdonavičiai
Ersla
1793-02-20 Mos. JONAITIS Stanislovas Jonaitis (Stanislaum Jonatis)


Ona Jasiulaitė (Annam Jasiulowna)


1931-12-26 Mos. JONAITIS Stanislovas Jonaitis Kajetonas ir Monika Pukinskaitė Jonaičiai
Jedžiotai Ona Mazulevičiutė Zenonas ir Ona Ketlėriutė Mazulevičiai
Rukai
1935-03-04 Aleks. JONAITIS Zenonas Jonaitis Tadas ir Kotryna Jonaičiai
Pakalniškiai Truikin.p. Bronislova Letukaitė Agnės Letukaitės duktė
Truikinai Sk. p.1789-01-25 Mos. JONAUSKIS Antanas Jonauskis (Antonius Janowski)

Šarnelė Kalvarijos Ona Matulytė (Anna Matulowiczowna)

Rumšaičiai
1914-02-04 Mos. JONAUSKIS Antanas Jonauskis (Яновский) Liudvikas ir Petronėlė Malūkaitė Jonauskai N Barviai Pranciška Leilionaitė Leonas ir Petronėlė Gikaraitė Leilionai
Kusai
1830-02-11 Mos. JONAUSKIS Dominykas Jonauskis Jonas ir Magdalena Laukineitytė Jonauskai
Vindeikiai Kunegunda Eidėjutė Kumpikienė Tomas ir Brigita Vasiliauskaitė Eidėjai
Mosėdis
1852-01-29 Mos. JONAUSKIS Jokimas Jonauskis (Яновскаго) Laurynas ir Barbora Grigevičiutė Jonauskai
Ersla Barbora Skaraitė Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros (Романовскихъ Скаровъ)
Krakės
1760-11-16 Mos. JONAUSKIS Jonas Jonauskis (Janowskis)


Elžbieta Sarlauskaitė (Sarlowska)

Šatai
1787-11-11 Mos. JONAUSKIS Jonas Jonauskis (Joan Jonawski)

Geidučiai Magdalena Laukinaitytė (Magdalena Lawkineytowna)

Geidučiai Mos.p.
1926-02-15 Mos. JONAUSKIS Jonas Jonauskis (Janauskis) Liudvikas ir Petronėlė Malūkaitė Jonauskai
Budriai Kazimiera Bagdanskytė Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Rukai
1819-11-25 Mos. JONAUSKIS Juozapas Jonauskis (Jozephum Janowski)

Lyksūdė Kotryna Ciberikaitė (Cathorina Cybyrykowna)

Ersla
1824-02-12 Šač. JONAUSKIS Juozapas Jonauskis (Jozephum Janowski)

Barviai Veronika Rakaitė (Veronica Rąkowna)

Bratikai
1850-03-05 Mos. JONAUSKIS Juozapas Jonauskis (Яновскаго) Laurynas ir Barbora Grigevičiutė Jonauskai

Felicijona Šikšniutė Jurgis ir Elžbieta Vitkutė Šikšniai
Ersla
1864-06-02 Mos. JONAUSKIS Juozapas Jonauskis (Яновскаго) Juozapas ir Kotryna Cibirikaitė Jonauskai N Vabaliai Šač.p. Monika Daržinskaitė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai
1765-11-24 Mos. JONAUSKIS Jurgis Jonauskis (Janowski)

Ersla Barbora Jonutytė (Janutowna)

Mikulčiai
1770-05-27 Mos. JONAUSKIS Jurgis Jonauskis (Janowski)
N Ersla Elžbieta Ložytė (Ložaty)

Krakės
1784-02-09 Mos. JONAUSKIS Jurgis Jonauskis (Janowski)
N Ersla Elžbieta Limontaitė (Limątowna)

Ersla
1712-05-01 Mos. JONAUSKIS Kazimieras Jonauskis (Jonauskis)

Ersla Kotryna Pukelytė (Pukielayte)

Ersla
1736-01-29 Mos. JONAUSKIS Kazimieras Jonauskis (Jonawski)
N Ersla Kotryna Urbonienė (Urbanowa)
N Žebrokai
1814-11-24 Mos. JONAUSKIS Motiejus Jonauskis (Matheum Janowicz)

Ersla Klotilda Sutkutė (Cleothildam Sutkiewiczowna)

Drupiai Mos.p.
1839-04-13 Mos. JONAUSKIS Motiejus Jonauskis (Janowicza) Motiejus ir Elena Grigaitytė Jonavičiai N Ersla Prokseda Čekauskytė (Czechowska) Ciprijonas ir Ona Šalvytė Čekauskiai
Ersla
1787-06-03 Mos. JONAUSKIS Motiejus Jonauskis (Math. Janowicz)

Ersla Elena Grigaitytė (Helena Grygayczowna)

Mosėdis
1938-01-31 Lenk. JONAUSKIS Petras Jonauskis Petras ir Apolonija Gedrimaitė Jonauskiai
Juodeikiai Monika Račinskaitė Jonas ir Monika Tautavičiutė Račinskai
Juodeikiai
1938-11-15 Kulų JONAUSKIS Petras Jonauskis (Janauskio)


Kazimiera Žuolytė Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai

1881-06-14 Mos. JONAUSKIS Pranciškus Jonauskis (Ioновскаго) Jokimas ir Barbora Skaraitė Jonauskai
Budvietė Viktorija Grigaitytė Stanislovas ir Barbora Lukaitė Grigaičiai
Budvietė
1830-01-14 Mos. JONAUSKIS Vincentas Jonauskis (Janowicza) Aleksandras ir Marcijona Grigevičiutė Jonavičiai
* Petronėlė Kuzminskaitė (Kuzmienska) Andrius ir Teodora Bublytė Kuzminskai
Bružai
1937-04-08 Lenk. JONAUSKIS Vladislovas Jonauskis Mykolas ir Monika Kusaitė Jonauskiai
Lenkimai Stanislova Talmontaitė Petras ir Domicėlė Valantinaitė Talmontai
Lenkimai1937-04-27 Kaln. JONECKIS Konstantinas Joneckis Petras ir Marijona Šaulytė Joneckiai N Lapgaudžiai Kart. p. Barbora Idzelytė Stanislovas ir Petronėlė Zaleckaitė Idzeliai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1823-11-20 Sal. JONECKIS Tomas Joneckis (Thomam Joneckis)


Viktorija Petrauskaitė (Victoria Petrauskaly)

Pesčiai Sal.p.1938-02-28 Aleks. JONEIKIS Mykolas Joneikis Pranciškus ir Adolfina Jonauskaitė Joneikiai
Klauseikiai Yl.p. Kleopa Skiudulaitė Leonas ir Monika Vitkutė Skiudulai
Klauseikiai
1745-10-31 Mos. JONEIKIS Motiejus Joneikis (Joneykis)
N Kruopiai Pl.p. Ona Urbonaitė (Urbonowiczowna)

Kulaliai
1868-06-18 Šač. JONEIKIS Pranciškus Joneikis Dominykas ir Petronėle Pušinskaitė Joneikiai N Kabaliai Šač.p. Regina Miltenytė Ksaveras ir Uršulė Bružaitė Milteniai
Vindeikiai Šač.p.

JONIKA – JONIKAS1928-01-09 Mos. JONIKAS Juozapas Jonikas Uršulės Jonikaitės sūnus N Skuodas Agnė Malakauskaitė Litvinienė Jokimas ir Anastasija Petrauskaitė Malakauskai N Rukai
1737-06-09 Mos. JONIKAS Motiejus Jonikas (Jonyk)

Ersla Ona Motužienė (Matažiowa)
N Ersla
1794-12-10 Yl. JONIKA Motiejus Jonika (Matheum Jonika)

Kalvaičiai Yl.p. Elena Kukštaitė (Helena Kuksztewiczowna)

Milvydžiai Yl.p.
1795-06-09 Yl. JONIKA Simonas Jonika (Simonem Jonika)


Elžbieta Pociutė (Elisabetham Pacewiczowna)

Pašilė Yl.p.
1745-07-25 Mos. JONIKAS Tomas Jonikas (Jonikas)
N
Konstancija Ubavičiutė (Ubawiczayte)

Laumaičiai1847-01-27 Mos. JONKAUSKIS Antanas Jonkauskis (Jankowskiego) Benediktas ir Kotryna Zubaitė Jonkauskiai
Nevočiai Ona Žeimytė Juozapas ir Pranciška Tėvelytė Žeimiai
Šatraminiai
1900-05-02 Mos. JONKAUSKIS Antanas Jonkauskis (Янковскаго) Jonas ir Magdalena Pilibaitytė Jonkauskiai N Ersla Petronėlė Lekniutė Piekienė Juozapas ir Veronika Simutytė Lekniai N Krakės
1906-05-29 Mos. JONKAUSKIS Antanas Jonkauskis (Янковскаго) Antanas ir Ona Žeimytė Jonkauskiai
Ersla Konstancija Skaraitė Simutienė Juozapotas ir Barbora Danytė Skaros N Krakės
1798-01-23 Mos. JONKAUSKIS Benediktas Jonkauskis (Benedictum Jankowski)


Kotryna Zūbaitė(Catharina Zubawiczowna)

Nevočiai
1750-07-12 Mos. JONKAUSKIS Jonas Jonkauskis (Jankowski)


Elžbieta Daniliutė (Danilowna)


1796-11-22 Yl. JONKAUSKIS Jonas Jonkauskis (Joannem Jankowski)

Kalvarija Morta Niuniavaitė (Martham Niuniawowna)

Trumplaukiai Yl.p.
1824-11-25 Mos. JONKAUSKIS Jonas Jonkauskis (Joannum Jankowski)


Rozalija Rybinskaitė (Rozalia Rybinska)

terr.Przyalgow
1833-02-07 Mos. JONKAUSKIS Jonas Jonkauskis Aleksandrs ir Kotryna Sličiutė Jonkauskiai N * Marijona Endriuškaitė (Andruszkowna) Stanislovas ir Agnė Jurdikaitė Sndriuškos
Prialgai
1757-05-08 Mos. JONKAUSKIS Juozapas Jonkauskis (Jankowski)

Luobė Sedos p. Magdalena Jončienė (Jonciowa)

Šatai
1812-11-24 Mos. JONKAUSKIS Juozapas Jonkauskis (Josephum Jankowski)


Elžbieta Laukytė (Elisabetham Lawkowna)

Šerkšniai
1840-06-25 Mos. JONKAUSKIS Juozapas Jonkauskis (Jankowskiego) Juozapas ir Kolumba Kubiliutė Jonkauskiai
Nevočiai Juozapota Baguckytė Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai
Nevočiai
1880-11-04 Mos. JONKAUSKIS Juozapas Jonkauskis (Янковскаго) Norbertas ir Petronėlė Pliuškytė Jonkauskiai
Ersla Petronėlė Kubilaitė Jurgis ir Ieva Ridikaitė Kubilai
Ersla
1919-06-01 Mos. JONKAUSKIS Juozapas Jonkauskis (Jankauskis) Povilas ir Barbora Skaraitė Jonkauskiai
Krakės Magdalena Jusytė Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Juciai
Mosėdis
1747-01-12 Mos. JONKAUSKIS Kazimieras Jonkauskis (Ja.kowski)


Barbora Paulauskaitė (Pawlowska)

Ersla
1765-11-17 Mos. JONKAUSKIS Kazimieras Jonkauskis (Jankowski)


Ona Skurvydaitė (Skurwidowna)

Laumaičiai
1777-07-06 Mos. JONKAUSKIS Laurynas Jonkauskis (Jankowski)

Juknaičiai Mos.p. Barbora Alseikaitė (Olseykowna)

Bružai Mos.p.
1850-10-17 Mos. JONKAUSKIS Leopoldas Jonkauskis (Янковскаго) Motiejus ir Rožė Šauklytė Jonkauskiai
Grūšlaukė Pranciška Benetytė Ruikienė Jonas ir Barbora Murauskaitė Benečiai N Ledžiai
1752-10-29 Mos. JONKAUSKIS Mykolas Jonkauskis (Jankowski)

Seda Kotryna Kuzminskaitė (Kuzminska)


1832-02-23 Mos. JONKAUSKIS Petras Jonkauskis (Jankowskiego) Benediktas ir Kotryna Zubaitė Jonkauskiai
Nevočiai Pranciška Žeimytė Jonas ir Terezė Gedminaitė Žeimiai
Ersla
1874-05-15 Mos. JONKAUSKIS Petras Jonkauskis (Янковскаго) Petras ir Pranciška Žeimytė Jonkauskiai
Baksčiai Julijona Ukrinaitė Baltrutienė Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai N Baksčiai
1895-09-19 Mos. JONKAUSKIS Petras Jonkauskis (Янковскаго) Petras ir Pranciška Žeimytė Jonkauskiai N Baksčiai Antanina Strakšaitė Anupras ir Barbora Razgaitytė Strakšai
Baksčiai
1891-02-12 Mos. JONKAUSKIS Povilas Jonkauskis (Янковскаго) Robertas ir Petronėlė Plesnevičiutė Jonkauskiai
Ersla Barbora Skaraitė Petras ir Ona Valančauskaitė Skaros
Ersla
1807-11-19 Mos. JONKAUSKIS Pranciškus Jonkauskis (Franciscum Jankowski)

Nevočiai Ona Jucienė (Anna Juciowa Jankowska)
N Rukai1711-02-08 Mos. JONKUS Adomas Jonkus (Jonkaytis)

Junduliai Agota Pakrauskaitė (Pakrawskate)

Vindeikiai
1711-05-17 Mos. JONKUS Adomas Jonkus (Jonoks)

Juknaičiai Mos.p. Elžbieta Rimkienė (Rymeykowa)
N Rumšaičiai
1857-01-15 Mos. JONKUS Antanas Jonkus (Янкуса) Mykolas ir Magdalena Ignotaitė Jonkai N Šakaliai Monika Mikalauskaitė (Михаловскою) Jonas ir Kotryna Navickaitė Mikalauskai
Šakaliai
1874-01-30 Mos. JONKUS Antanas Jonkus Jonas ir Kotryna Bričkutė Jonkai
Igariai Barbora Zobieliutė Kazimieras ir Magdalena Vaidilaitė Zobėlos
Šerkšniai
1905-01-24 Mos. JONKUS Antanas Jonkus Kajetonas ir Ona Jakštaitė Jonkai
Šniukščiai Ona Taurinskaitė Juozapas ir Ona Miliutė Taurinskai
Kulaliai
1907-01-16 Mos. JONKUS Antanas Jonkus Antanas ir Barbora Zobieliutė Jonkai
Igariai Monika Končiutė Juozapas ir Elena Strakšaitė Končiai
Naujukai
1924-05-25 Lenk. JONKUS Antanas Jonkus Antanas ir Monika Zaburaitė Jonkai
Sriauptai Lenk. p. Juozapota Bobinaitė Adomas ir Karolina Urnavičiutė Bobinai
Sriauptai Lenk. p.
1933-02-13 Mos. JONKUS Antanas Jonkus Pranciškus ir Amelija Baguckytė Jonkai
Šniukščiai Stanislova Drąsutytė (Drousutaitė) Kazimieras ir Ona Galdikaitė Drąsučiai
Šaučikai Sal.p.
1939-02-18 Gr. JONKUS Antanas Jonkus Kazimieras ir Ona Kripaitė Jonkai
Grūšlaukės Meds. Gr. p. Anastasija Puškoriutė Juozapas ir Anastasija Raišutytė Puškoriai
Petraičiai Gr. p.
1756-11-21 Mos. JONKUS Dominykas Jonkus (Jankiewicz)

Putkaliai Skuod.par. Konstancija Skaraitė (Skorulska)

Šakaliai
1832-02-23 Mos. JONKUS Feliksas Jonkus Jonas ir Kunegunda Žilinskaitė Jonkai
Kusai Agota Vaserytė Simonas ir Marijona Sadauskaitė Vaseriai
Igariai
1810-01-11 Mos. JONKUS Ignotas Jonkus (Ignatium Jonkiewicz)

Kulalė Petronėlė Bernytė (Petronella Bernatowiczowna)

Prialgai
1797-11-28 Mos. JONKUS Jonas Jonkus (Joannum Jankiewicz)


Kunigunda Žilinskytė (Kunegunde Žylinska)

Nevočiai
1837-02-23 Mos. JONKUS Jonas Jonkus (Janka) Jonas ir Kunegunda Žilinskaitė Jonkai
Plaušiniai Petronėlė Baguckytė Stanislovas ir Morta Andriejauskaitė Baguckiai
Igariai
1894-02-08 Mos. JONKUS Jonas Jonkus Kajetonas ir Ona Jakštaitė Jonkai
Šerkšniai Barbora Daržinskaitė Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai
Nevočiai
1895-02-12 Mos. JONKUS Jonas Jonkus Jonas ir Ieva Kvasaitė Jonkai
Laiviai Sal.p. Ona Plaušinytė Antanas ir Barbora Šedvydytė Plaušiniai
Daukšiai
1902-02-24 Mos. JONKUS Jonas Jonkus Jonas ir Ieva Kvasaitė Jonkai N Laiviai Sal.p. Anelė Galdikaitė Antanas ir Anastasija Jakštaitė Galdikai
Tauzai
1936-02-19 Mos. JONKUS Jonas Jonkus Jonas ir Barbora Daržinskaitė Jonkai
Šerkšniai Stanislova Pušinskaitė Pranciškus ir Elžbieta Bružaitė Pušinskai
Mosėdis
1939-02-07 Mos. JONKUS Jonas Jonkus Pranciškus ir Amelija Baguckytė Jonkai
Šniukščiai Barbora Skubutytė Albertas ir Barbora Puškorutė Skubučiai
Šaukliai
1780-11-19 Mos. JONKUS Juozapas Jonkus (Jonkus)

Šerkšniai Cecilija Laukytė (Laukaviczayty)

Kulaliai
1802-01-28 Mos. JONKUS Juozapas Jonkus (Jozephum Jonkus)


Magdalena Jakštaitė (Magdalena Jakštowna )

Nevočiai
1841-11-18 Mos. JONKUS Juozapas Jonkus Jonas ir Kunegunda Žilinskaitė Jonkai
Žebrokai Ona Simutytė Antanas ir Ona Andrutytė Simučiai
Mikulčiai
1924-03-03 Gr. JONKUS Juozapas Jonkus Juozapas ir Elena Martinkutė Jonkai
Kūlija Gr. p. Barbora Gadliauskytė Juozapas ir Barbora Grikpėdytė Gadliauskiai
Kūlija Gr. p.
1930-11-22 Mos. JONKUS Juozapas Jonkus Antanas ir Barbora Malonytė Jonkai
Žalgiriai Ona Petrauskaitė Juozapas ir Ona Narmontaitė Petrauskai
Daukšiai
1772-05-31 Mos. JONKUS Jurgis Jonkus (Jonkus)

Šaučikai Sal.p. Ona Samonkienė (Samonkowa)
N Šerkšniai
1792-10-23 Mos. JONKUS Jurgis Jonkus (Georgius Jankiewicz)

Kuliškiai Yl.p. Rozalija Kalinauskaitė (Rozalia Kalinowska)

Rukai
1939-09-04 Kaln. JONKUS Karolis Jonkus Jonas ir Kotryna Pociutė Jonkai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Eufruzina Venckutė Stanislovas ir Salomeja Stonkutė Venckai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1711-06-21 Mos. JONKUS Kazimieras Jonkus (Jonkaytis)

Putkaliai Skuod.par. Magdalena Viskontaitė (Wiskontayty)

Šatraminiai
1772-11-22 Mos. JONKUS Kazimieras Jonkus (Jonkus)


Elena Ipulytė (Ipulayty)

Prialgai
1875-06-30 Mos. JONKUS Kazimieras Jonkus Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai
Mosėdis Monika Gedrimaitė Ievos Gedrimaitės dukra
Mosėdis
1936-02-19 Mos. JONKUS Konstantinas Jonkus Liudvikas ir Ona Gadeikytė Jonkai
Nevočiai Ona Pakalniškytė Kazimieras ir Leokadija Petrauskaitė Pakalniškiai
Nevočiai
1785-06-19 Mos. JONKUS Laurynas Jonkus (Laurentius Jankiewicz)
N Juknaičiai Mos.p. Anastasija Kniuštaitė (Anastasia Kniumsztowna)

Nevočiai
1829-02-12 Mos. JONKUS Leonas Jonkus Jonas ir Kunegunda Žilinskaitė Jonkai
Kusai Ona Baguckytė Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai
Nevočiai
1852-11-04 Mos. JONKUS Leonas Jonkus Jonas ir Kunegunda Žilinskaitė Jonkai N Rukai Ona Zobieliutė Petras ir Antanina Ragainytė Zobėlos
Žalgiriai
1857-10-15 Mos. JONKUS Leonas Jonkus Jonas ir Kunegunda Žilinskaitė Jonkai N Kusai Monika Veitaitė Mykolas ir Konstancija Lekstutytė Veitai
Šakaliai
1864-07-14 Mos. JONKUS Leonas Jonkus Petras ir Pranciška Ložytė Jonkai
Krakės Petronėlė Vaserytė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai
Krakės
1866-02-04 Mos. JONKUS Leonas Jonkus Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai
Gondlaukė Marijona Gedminaitė Pranciškus ir Kotryna Mazulevičiutė Gedminai GD
Rukai
1905-01-25 Mos. JONKUS Liudvikas Jonkus Antanas ir Barbora Zobieliutė Jonkai
Igariai Ona Gadeikytė Jokimas ir Pranciška Staniutė Gadeikiai
Igariai
1772-11-22 Mos. JONKUS Mykolas Jonkus (Jonkus)

Derkinčiai Elžbieta Andrijauskaitė (Andrzejewska)

Žebrokai
1775-05-14 Mos. JONKUS Mykolas Jonkus (Jonkus)
N Derkinčiai Ona Dabrytė (Dabraty)

Žebrokai
1802-02-04 Mos. JONKUS Mykolas Jonkus (Michaelem Jonkus)

Kulalė Sal.p. Magdelena Vaserytė (Magdalena Wasserowna)

Šakaliai
1822-11-07 Mos. JONKUS Mykolas Jonkus (Michaelem Jonkus)


Magdalena Zubaitė (Magdalena Zubowna)

Kusai
1870-02-22 Mos. JONKUS Mykolas Jonkus Feliksas ir Agota Vaserytė Jonkai
Igariai Antanina Šiudeikytė Antanas ir Judita Krištupaitė Šiudeikiai
Igariai
1800-10-16 Mos. JONKUS Motiejus Jonkus (..ethiam Jankiewicz)

Plaušiniai Rožė Šedlinskaitė (Rosa Szedlinskowna)

civ.Mos
1826-05-17 Mos. JONKUS Petras Jonkus (Petrum Jankus)


Pranciška Ložytė (Franciscam Ložowna )

Daukšiai
1755-10-26 Mos. JONKUS Pranciškus Jonkus (Jonkus)

Barstyčiai Kalv.p. Judita Kvedarienė (Kwederowa)
N
1755-11-26 Mos. JONKUS Pranciškus Jonkus (Junkowski) pasikartojantis įrašas

Judita Kvedarienė (Kwederowa)
N Ersla
1868-07-30 Mos. JONKUS Pranciškus Jonkus Feliksas ir Agota Vaserytė Jonkai
Igorai Magdalena Zubaitė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Kusai
1890-01-09 Mos. JONKUS Pranciškus Jonkus Juozapas ir Ona Simutytė Jonkai
Mikulčiai Magdalena Šmitaitė Feliksas ir Rozalija Jotkutė Šmitos
Šakaliai
1902-02-24 Mos. JONKUS Pranciškus Jonkus Kajetonas ir Ona Jakštaitė Jonkai N Šniukščiai Amelija Baguckytė Aloyzas ir Monika Paulauskaitė Baguckiai
Nevočiai
1914-01-14 Mos. JONKUS Pranciškus Jonkus Pranciškus ir Magdalena Šmitaitė Jonkai
Šakaliai Uršulė Luotaitė (Луте) Jonas ir Uršulė Žalgirytė Luotės
Naujukai
1922-02-26 Mos. JONKUS Pranciškus Jonkus Pranciškus ir Magdalena Šmitaitė Jonkai N Šaukliai Ieva Lenkauskaitė Lindenytė Jonas ir Felicijona Mažrimaitė Lenkauskai Lindeniai
Šaukliai
1934-11-25 Kaln. JONKUS Stanislovas Jonkus Pranciškus ir Barbora Palubinskaitė Jonkai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Bronislova Markaitytė Kazimieras ir Petronėlė Idzelytė Markaičiai
Žalimai Kaln. p.1937-04-27 Lenk. JONUŠAS Alfonsas Jonušas Justinas ir Uršulė Macytė Jonušai
Litvinai Lenk.p. Uršulė Liutkutė Juozapas ir Ona Anužytė Liutkai
Litvinai Lenk. p.
1829-05-28 Mos. JONUŠAS Antanas Jonušas Stanislovas ir Elžbieta Jonauskaitė Jonušai
Drupiai Juozapota Staškutė Jurghis ir Elžbieta Grušaitė Staškai
Kaukolikai
1840-02-13 Mos. JONUŠAS Antanas Jonušas (Januszewicz) Feliksas ir Barbora Jakštaitė Jonušai
Nevočiai Felicijona Galdikaitė Jonas ir Apolonija Simaitytė Galdikai
*
1900-02-08 Mos. JONUŠAS Antanas Jonušas Jokimas ir Ona Cibirikaitė Jonušai
Virbalai Karolina Pakalniškytė Baltramiejus ir Ona Daukintytė Pakalniškiai
Udraliai
1933-02-01 Mos. JONUŠAS Antanas Jonušas Antanas ir Karolina Pakalniškytė Jonušai
Virbalai Veronika Dargytė Kazimieras ir Ona Vasiliauskaitė Dargiai
Virbalai
1822-02-07 Šač. JONUŠAS Bonaventūras Janušas (Bonawenturum Januszewicz)o


Magdalena Viršilaitė (Magdalenam Wirszulska)

Vobalė
1739-11-22 Mos. JONUŠAS Dominykas Jonušas (Januszewicz)

Udraliai Justina Daukšiaiitė (Daukszowna)

Daukšiai
1809-04-12 Mos. JONUŠAS Feliksas Jonušas (Felicem Januszowicz)

Simaičiai Juozapota Butkutė (Jozaphatam Butkiewiczowna)

Plaušiniai
1810-01-11 Mos. JONUŠAS Feliksas Janušas (Felicium Januszewcz)o
N Budvietė Barbora Jakštaitė (Barbara Jaksztowna)

Nevočiai
1840-02-13 Mos. JONUŠAS Feliksas Jonušas (Januszewicz) Feliksas ir Barbora Jakštaitė Jonušai
Virbalai Marijona Zubaitė Bonifacas ir Rozalija Dimaitė Zubės
Nevočiai
1938-02-28 Mos. JONUŠAS Ignotas Janušas Ignotas ir Petronėlė Šiaulytė Jonušai
Mikulčiai Stanislova Bružaitė Vykintas ir Veronika Šiudeikytė Bružai (įraše Vincentas)
Gaubės
1841-11-25 Mos. JONUŠAS Jokimas Jonušas Stanislovas ir Elžbieta Jonauskaitė Jonušai
Drupiai Ieva Malakauskaitė (Malokowska) Juozapas ir Ona Bučkutė Malakauskai
Drupiai Mos.p.
1875-08-13 Mos. JONUŠAS Jokimas Jonušas (Joнуша) Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai Ona Cibirikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Cibirikai
Virbalai
1711-02-15 Mos. JONUŠAS Jonas Jonušas (Januszewicz)

Barzdžiai Ona Dvarionaitė ? (Dwarunowa)

Udraliai
1735-11-26 Mos. JONUŠAS Jonas Jonušas (Jonusz)
N Ersla Magdalena Vaserienė (Waserowa)
N Ersla
1737-11-03 Mos. JONUŠAS Jonas Jonušas (Januszewicz)

Margininkai Lenk.p. Ona Rumbutytė (Rumbutowna)

Ledžiai
1739-02-01 Mos. JONUŠAS Jonas Jonušas (Januszewicz)

Sal.p. Kotryna Paulauskaitė (Paulowska)

Žalgiriai
1741-07-14 Lenk. JONUŠAS Jonas Jonušas (Jonuszas)


Jadvyga Žypraitė (Zyprale)


1762-02-07 Mos. JONUŠAS Jonas Jonušas (Jonuszas)

Rumšaičiai Kotryna Untulytė (Untulowna)

Rumšaičiai
1766-11-16 Mos. JONUŠAS Jonas Jonušas (Jonuszas)

Lyksūdė Marijona Klonauskaitė (Klanowska)

Geidučiai Mos.p.
1798-07-31 Mos. JONUŠAS Jonas Jonušas (Joannem Janusz)

Laumaičiai Anastasija Jonkienė (Anastazia Jankowa)
N Juknaičiai
1886-02-04 Mos. JONUŠAS Jonas Jonušas Petras ir Pranciška Butkutė Jonušai
Mosėdis Aniceta Jonkauskiaitė Antanas ir Ona Žeimytė Jonkauskiai
Mosėdis
1889-01-30 Mos. JONUŠAS Jonas Jonušas (Joнушаса) Juozapas ir Elžbieta Zobieliutė Jonušai

Agnė Končiutė (Кунчевной) Mykolas ir Julijona Kazlauskaitė Končiai
Kulaliai
1922-10-28 Mos. JONUŠAS Jonas Jonušas Jonas ir Aniceta Jonkauskiaitė Jonušai
Naujukai Ona Miliutė Onos Miliutės dukra
Mosėdis
1914-02-16 Mos. JONUŠAS Juozapas Jonušas Felicijonas ir Ona Pociutė Jonušai
Mockaičiai Bronislova Stankutė (Станкусъ) Kazimieras ir Barbora Gedgaudaitė Stankai
Kulaliai
1931-02-10 Barst. JONUŠAS Juozapas Jonušas Juozapas ir Ona Zubavičiutė Jonušai
Mosckaičiai Barst. p. Ona Tyrevičiutė Dargienė Pranciškus ir Ona Gečaitė Tyrevičiai N Mosckaičiai Barst. p.
1767-02-15 Mos. JONUŠAS Jurgis Jonušas (Jonuszas)

Gailaičiai Yl.p. Ieva Žubrienė (Žubriowa)
N
1783-10-13 Mos. JONUŠAS Jurgis Jonušas (Jonuszas)
N Žalgiriai Konstancija Griciutė (Grycayty)

Žalgiriai
1850-11-28 Mos. JONUŠAS Kajetonas Jonušas (Jонуша) Jonas ir Judita Milašiutė Jonušai
Daukšiai Judita Lenkauskaitė Lukošius ir Rozalija Grabytė Lenkauskai
Daukšiai
1913-05-19 Mos. JONUŠAS Kazimieras Jonušas Jonas ir Agnė Končiutė Jonušai
Vindeikiai Domicėlė Kubilaitė Feliksas ir Ona Viskontaitė Kubilai (Кубиласовъ)
Žebrokai
1729-08-21 Mos. JONUŠAS Kazimieras Jonušas (Jenuszewicz)


Ona Ložienė (Lozewiczowa)
N Krakės
1748-11-11 Mos. JONUŠAS Kazimieras Jonušas (Jonuszas)
N
Ieva Verbekaitė (Werbekowska)

Nevočiai
1766-11-25 Mos. JONUŠAS Kazimieras Jonušas (Jonuszas)
N
Magdalena Bunkšaitė (Bunkszowna)

Vobolė
1774-08-29 Mos. JONUŠAS Kazimieras Jonušas (Jonuszus)


Elžbieta Šukienė (Szukeny)
N Ersla
1836-02-09 Mos. JONUŠAS Konstantinas Jonušas (Jonusza) Stanislovas ir Elžbieta Janauskytė Jonušai
Drupiai Kotryna Taujenytė (Tawienowna) Jonas ir Rozalija Mikutaitė Taujeniai
Juknaičiai
1939-01-28 Sk. JONUŠAS Konstantinas Jonušas Kazimieras ir Uršulė Raštikytė Jonušai
Jedžiotai Yl.p. Monika Gečaitė Vincentas ir Monika Donėlaitė Gečai
Kulai
1775-07-25 Mos. JONUŠAS Mykolas Jonušas (Januszas)


Elena Klonytė (Klanowska)

Lyksūdė
1717-11-19 Mos. JONUŠAS Motiejus Jonušas Januszewicz)


Kristina Stasytė (Stasayte)

Šatai
1773-05-09 Mos. JONUŠAS Motiejus Jonušas (Jonuszas)

Mosėdis Elžbieta Spogytė (Spogiowna)

Kumpikai Sal.p.
1815-11-23 Mos. JONUŠAS Petras Jonušas (Petrum Januszewicz)


Cecilija Žitkutė (Cecilia Žytkiewiczowna)

Juknaičiai
1837-02-16 Mos. JONUŠAS Petras Jonušas (Janusza) Anntanas ir Scholastika Taučiutė Jonušai N Daktarai Šač. p. Pranciška Marijona Butkutė Tadas ir Pranciška Padervinskaitė Butkai
Ersla
1924-11-25 Lenk. JONUŠAS PetrasJonušas Kazimieras ir Anastasija Malonytė Jonušai
Lenkimai Ona Diliautaitė Karolis ir Ona Venckutė Diliautai
Lenkimai
1711-05-03 Mos. JONUŠAS Pranciškus Jonušas (Januszewicz)

Rumšaičiai Barbora Zubaitė (Zubayte)


1776-11-10 Mos. JONUŠAS Pranciškus Jonušas (Januszewicz)


Felicijona Kubiliutė (Kubillowiczowna)

Simaičiai
1799-01-29 Mos. JONUŠAS Stanislovas Jonušas (Stanislaum Jonuszus)

Lyksūdė Kotryna Taujenytė (Catharinum Taujonowna)

par. Mos.
1806-07-03 Mos. JONUŠAS Stanislovas Jonušas (Stanislaum Jonuszus)
N Drupiai Elžbieta Jonauskiaitė (Elizabeth Janowska)

Ersla
1937-11-25 Mos. JONUŠAS Steponas Jonušas Ignotas ir Petronėlė Šaulytė Jonušai
Mikulčiai Veronika Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Bobiliškės
1930-01-21 Mos. JONUŠAS Valerjonas Jonušas Viktorinas ir Ona Vaitkevičiutė Jonušai
Laumaičiai Šač.p. Adolfina Čižauskaitė Antanas ir Barbora Černeckytė Čižauskai
Daukšių Medsėdžiai

JONUŠKA žiūrėti JANUŠKA


1937-08-01 Kauno Prisik. b. JONUTĖNAS Augustinas Jonutėnas


Narbutaitė Agnė Boguslovas ir Kotryna Žvinklytė Narbutai
1803-06-18 Mos. JONUTIS Andrius Jonutis (Andream Janutowicz)

Notėnai Gintel.p. Kunigunda Liekytė (Cunegundem Lekowiczowna)

Daukšiai
1759-11-25 Mos. JONUTIS Antanas Jonutis (Janutowicz)

Giedgaudžiai Sal.p. Ieva Mineitaitė (Mineytowna)

Žebrokai
1762-11-14 Mos. JONUTIS Antanas Jonutis (Jonutowicz)

Mosėdis Elžbieta Šiaudinytė (Siaudynowna)

Mosėdis
1764-05-19 Mos. JONUTIS Antanas Jonutis (Janutowicz)
N
Morta Mockutė (Mockowna)

Šatai
1857-01-29 Mos. JONUTIS Antanas Jonutis (Joнутисъ) Vincentas ir Regina Liekytė Jonučiai
Kulaliai Sal. p. Marcijona Kaunaitė Skridailienė Tadas ir Marijona Šleiniutė Kaunai N Kulaliai
1868-02-11 Šač. JONUTIS Antanas Jonutis Antanas ir Marijona Bakanauskaitė Jonučiai
Notėnai Gint.p. Uršulė Karbauskaitė Juozapas ir Ona Šimkutė Karbauskai
Bratikai Šač.p.
1911-02-20 Mos. JONUTIS Antanas Jonutis Juozapas ir Magdalena Karbauskaitė Jonučiai
Šerkšniai Ona Paulauskaitė Nikodemas ir Barbora Peknieriutė Paulauskai
Daukšiai
1933-01-10 Sal. JONUTIS Antanas Jonutis Petras ir Barbora Balkaitė Jonučiai
Lenkimai Stepanija Mikutaitė (g.1910.01.14 Baltimorėje USA) Baltramiejus ir Emilija Luotaitė Mikutos
Žeimiai Sal. p.
1790-01-05 Mos. JONUTIS Jokūbas Jonutis (Jacobus Janutowicz)

Šatai Apolonija Kumpikaitė (Apalionia Kumpykowna)

Rumšaičiai
1870-10-27 Mos. JONUTIS Juozapas Jonutis Pranciškus ir Kotryna Baranauskaitė Jonučiai
Kulaliai Magdalena Karbauskaitė (Карбовскою) Dominykas ir Magdalena Brasaitė Karbauskai
Kulaliai
1895-01-30 Mos. JONUTIS Juozapas Jonutis Juozapas ir Magdalena Karbauskaitė Jonučiai
Šerkšniai Anastasija Markauskaitė Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai
1896-11-03 Mos. JONUTIS Juozapas Jonutis Juozapas ir Apolonija Simaitytė Jonučiai N Žebrokai Magdalena Urnikytė Juozapas ir Rozalija Jakštaitė Urnikiai
Kulaliai
1912-11-20 Mos. JONUTIS Juozapas Jonutis Jonas ir Agnė Valančauskaitė Jonučiai
Notėnai Kotryna Galdikaitė Leonardas ir Uršulė Lekstutytė Galdikai
Šniukščiai
1931-02-10 Mos. JONUTIS Juozapas Jonutis Juozapas ir Anastasija Markauskaitė Jonučiai
Šerkšniai Magdalena Piekutė Kazimieras ir Valerija Žvaginytė Piekai
Krakės
1776-01-21 Mos. JONUTIS Kazimieras Jonutis (Jonatis) ?

Mikulčiai Kotryna Šimkutė (Szymkaty)

Kernai
1813-01-17 Mos. JONUTIS Kazimieras Jonutis (Casimirum Janutowicz)


Barbora Ronkytė (Barbaram Rąkowna)


1930-10-13 Mos. JONUTIS Liudvikas Jonutis Antanas ir Filomena Adomauskaitė Jonučiai
Kulaliai Not. p. Amelija Abrutytė Dominykas ir Ona Žuolytė Abručiai
Kulaliai
1767-02-09 Mos. JONUTIS Martynas Jonutis (Jonutis)
N
Konstancija Radienė (Radziowa)
N Šatraminiai
1744-07-25 Mos. JONUTIS Mykolas Jonutis (Janutowicz)

Urviai Marijona Piekienė (Pieczowa)
N Urviai Mos.p.
1728-04-18 Mos. JONUTIS Motiejus Jonutis (Jonutaytis)


Ona Mažrimaitienė (Moyžrzymienie)
N Mikulčiai
1790-01-24 Mos. JONUTIS Stanislovas Jonutis (Stanislaus Janutowicz)

Šatai Ona Garnytė (Ana Garniewna)

Šatai
1921-05-29 Mos. JONUTIS Stanislovas Jonutis Juozapas ir Ieva Juškaitė Jonučiai
Šniukščiai Bronislova Pabrėžaitė Jonas ir Ona Puškoriutė Pabrėžos
Mos.p.
1845-10-16 Mos. JONUTIS Vincentas Jonutis (Jonutiow) Vincentas ir Regina Liekytė Jonučiai
Kulaliai Sal.p. Ona Bružaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Šniukščiai1882-08-10 Mos. JOSKAUDAS Aleksandras Joskaudas Antanas ir Anastasija Žvinklytė Joskaudai
Gaubės Uršulė Baužytė Jurgis ir Ona Kubiliutė Baužiai
Gaubės
1827-06-26 Mos. JOSKAUDAS Antanas Joskaudas (Jaskowtt)


Antanina Gierytė (Giedrowna)

Šatraminiai
1855-01-25 Mos. JOSKAUDAS Antanas Joskaudas Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai
Tauzai Anastasija Žvinklytė Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai
1855-10-11 Mos. JOSKAUDAS Antanas Joskaudas Dovydas ir Ona Giedraitė Joskaudai
Daukšiai Juozapota Ramonaitė Želvienė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai N Daukšiai
1819-11-25 Mos. JOSKAUDAS Dovidas Joskaudas (Dawid Jaskowd)


Ona Giedraitė Anna Gidrowna Jaskowdowa)

Daukšiai
1845-11-20 Pal. JOSKAUDAS Jokūbas Joskaudas Stanislovas ir Ona Augutytė Joskaudai
Palanga Barbora Bručkutė Pranciškus ir Ona Paulauskaitė Bručkai
Palanga
1922-02-14 Sk. JOSKAUDAS Jonas Joskaudas Aleksandras ir Uršulė Baužytė Joskaudai
Plaušiniai Elena Žvinklytė Juozapas ir Valerija Mickutė Žvinkliai
Kubiliškė Sk.p.
1819-11-18 Mos. JOSKAUDAS Juozapas Joskaudas (Jozephum Jaskowd)


Rozalija Prižgintaitė (Rozalia Prygwilowna)

Mos.p.
1736-01-29 Mos. JOSKAUDAS Kazimieras Joskaudas (Joskawd)

Juodupėnai Sal.p. Magdalena Petrauskienė (Petrowska)
N Šatraminiai
1819-11-18 Mos. JOSKAUDAS Kazimieras Joskaudas (Cazimirum Jaskowd)


Ona Paulauskaitė (Anna Pawlowska)

Igariai
1854-01-12 Mos. JOSKAUDAS Kazimieras Joskaudas Pranciškus ir Rozalija Vibraitė Joskaudai N Tauzai Marijona Smulkytė Veitienė Mikalojus ir Marijona Rimkutė Smulkiai N Šerkšniai
1885-05-26 Sal. JOSKAUDAS Kazimieras Joskaudas Jonas ir Marijona Tarvydaitė Joskaudai
Įpiltė Laukž. p. Kotryna Maksvytytė Juozapas ir Ona Maksvyčiai
Žūdgalis Sal. p.
1821-11-08 Mos. JOSKAUDAS Leonas Joskaudas (Leonem Jaskowd)

Tauzai Ona Piekutė (Anna Piekowna Jaskowdowa)

Nevočiai
1787-01-28 Mos. JOSKAUDAS Mykolas Joskaudas (Michael Jozkawtt)

Daukšiai Marijona Numgaudaitė (Mariana Nugawdowna)

Daukšiai
1799-06-18 Mos. JOSKAUDAS Mykolas Joskaudas (Michaelem Jaskowd)
N Daukšiai Elžbieta Bertašiūtė (Elizabetha Bartoszewska)

Daukšiai
1808-05-19 Mos. JOSKAUDAS Mykolas Joskaudas (Michaelem Jaskowd)

Daukšiai Elžbieta Butkutė (Elizabetha Butkowna)

Plaušiniai
1643-02-15 Sal. JOSKAUDAS Petras Joskaudas (Petrus Jaskaudaytis)

Pesčiai Sal.p. Elžbieta Stanselytė (Elizabetha Stanselayte)

Pesčiai Sal.p.
1645-11-05 Sal. JOSKAUDAS Stanislovas Joskaudas (Stanislaus Joskaudaitis)

Šlaveitai Barbora Giedraitė (Barbara Heydriayte)

Klausgalvai Sal. p.
1830-01-07 Darb. JOSKAUDAS Stanislovas Joskaudas Stanislovas ir Ona Rimkutė Joskaudai N Barkeliai Darb. p. Kotryna Ermutytė Antanas ir Kotryna Benetytė Ermučiai
Šlaveitai
1906-02-07 Mos. JOSKAUDAS Stanislovas Joskaudas Stanislovas ir Barbora Baužytė Joskaudai
Grūšlaukė Ona Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai1739-10-25 Mos. JOSMANTAS Adalbertas Josmantas (Jasmon)
N Mižaičiai Sedos p. Kotryna Kaunienė (Kauniowa)
N Bratikai1888-03-06 Mos. JOTKUS Albinas Jotkus (Joткуса) Juozapas ir Magdalena Vaserytė Jotkai
Mosėdis Aniceta Šiaudinytė Liudvikas ir Monika Kairytė Šiaudiniai
Mosėdis
1923-02-11 Mos. JOTKUS Aleksandras Jotkus Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Mikulčiai Anastasija Bieliauskaitė Kazimieras ir Ona Pociutė Bieliauskai
Daukšiai
1858-05-27 Mos. JOTKUS Antanas Jotkus Stanislovas ir Terezė Dobrovolskytė Jotkai N Udraliai Teklė Kuprytė Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Šerkšniai
1882-02-03 Mos. JOTKUS Antanas Jotkus Antanas ir Rozalija Mickutė Jotkai
Naujukai Barbora Liebutė Jokimas ir Uršulė Jakutytė Liebai
Žebrokai
1882-10-26 Mos. JOTKUS Giacintas Jotkus Giacintas ir Magdalena Niaunytė Jotkai
Kernai Agnė Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilaliai
1837-10-12 Mos. JOTKUS Jonas Jotkus (Jodkewicza) Motiejus ir Klara Tiškutė Jotkai
Kernai Barbora Vaškytė (Waszkiewiczowna) Pranciškus ir Marijona Griciutė Vaškiai
Kernai
1846-01-22 Mos. JOTKUS Jonas Jotkus (Jotkiewicza) Motiejus ir Klara Tiškutė Jotkai N Šakaliai Felicijona Pakulytė Benediktas ir Marijona Petrikaitė Pakuliai
Šakaliai
1880-11-25 Mos. JOTKUS Juozapas Jotkus Giacintas ir Magdalena Niaunytė Jotkai
Kernai Magdalena Kapinskaitė Kažienė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kapinskai N Krakės
1864-02-11 Mos. JOTKUS Juozapas Jotkus Jonas ir Barbora Vaškytė Jotkai
Šakaliai Magdalena Vaserytė Mykolas ir Anastasija Ukrinaitė Vaseriai
Šatraminiai
1924-03-02 Mos. JOTKUS Juozapas Jotkus Juozapas ir Ona Budrikytė Jotkai Budvietė Zuzana Butkutė Pranciškus ir Teklė Apulskytė Butkai
Didieji Rušupiai
1887-11-10 Mos. JOTKUS Juozapas Jotkus Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai
Kernai Ona Budrikytė Mykolas ir Ona Joskaudaitė Budrikiai
Kernai
1854-11-23 Mos. JOTKUS Juozapas Jotkus Stanislovas ir Terezė Dobrovolskytė Jotkai
Udraliai Rozalija Mickutė Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai
1800-01-24 Mos. JOTKUS Juozapas Jotkus (Jozephum Jotkiewicz)

Kernai Magdalena Macevičiūtė (Magdalena Macewiczowna)

Šakaliai
1902-02-12 Mos. JOTKUS Kazimieras Jotkus Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai N Kernai Zuzana Skersytė Juozapotas ir Barbora Mažonaitė Skersiai
Ledžiai
1848-06-15 Mos. JOTKUS Kazimieras Jotkus (Jotkiewicza) Motiejus ir Klara Tiškutė Jotkai N Kernai Velerjona Rimkutė Leonas ir Ona Petrikaitė Rimkai
Virbalai
1842-02-24 Mos. JOTKUS Kazimieras Jotkus Motiejus ir Klara Tiškutė Jotkai
Kernai Ona Jakutytė Ignotas ir Viktorija Lipšaitė Jakučiai
Žalgiriai
1913-02-05 Mos. JOTKUS Kazimieras Jotkus Kazimieras ir Kotryna Dyburytė Jotkai
Kernai Kazimiera Sadauskaitė Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai
1925-02-22 Mos. JOTKUS Konstantinas Jotkus Antanas ir Barbora Liebutė Jotkai
Mosėdis Petronėlė Giedraitė Leonas ir Pranciška Žuolytė Giedros
Žalgiriai
1921-07-17 Mos. JOTKUS Liudvikas Jotkus Albinas ir Aniceta Šiaudinytė Jotkai
Mos.p. Rozalija Lukšaitė Litvinienė Juozapas ir Rozalija Šliožaitė Lukšai N Mos.p.
1880-03-03 Mos. JOTKUS Liudvikas Jotkus Kazimieras ir Ona Jakutytė Jotkai
Kernai Monika Laukineitytė Jonas ir Ona Laukineičiai
Kernai
1928-02-19 Mos. JOTKUS Liudvikas Jotkus Juozapas ir Ona Budrikytė Jotkai
Budvietė Stanislava Petrauskaitė Petras ir Ona Pronskutė Petrauskai
Daukšiai
1924-02-26 Mos. JOTKUS Mykolas Jotkus Juozapas ir Magdalena Kapinskaitė Jotkai
Krakės Barbora Valančiutė Kazimieras ir Kotryna Jasaitė Valančiai
Naujukai
1760-02-10 Mos. JOTKUS Motiejus Jotkus (Jodkiewiz)
N Kernai Marijona Beinoraitė (Beynorowiczowna)

Žalgiriai
1743-11-17 Mos. JOTKUS Motiejus Jotkus (Jotkiewicz)

Barzdžiai Sal.p. Elžbieta Žvaginytė (Zwaginayte)

Kernai
1921-05-08 Mos. JOTKUS Petras Jotkus Kazimieras ir Kotryna Dyburytė Jotkai
Mos.p. Bronislova Motiejauskaitė Tadas ir Apolonija Kazbaraitytė Motiejauskai
Mos.p.
1923-11-20 Mos. JOTKUS Petras Jotkus Kazimieras ir Kotryna Dyburytė Jotkai N Kernai Liudmina Budrikytė Antanas ir Barbora Riepšaitė Budrikiai
Kernai
1919-02-25 Mos. JOTKUS Pranciškus Jotkus Antanas ir Barbora Liebutė Jotkai
Mosėdis Anastasija Būdaitė Povilas ir Ieva Liaugaudaitė Būdos
Mosėdis
1921-05-15 Mos. JOTKUS Pranciškus Jotkus Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Mos.p. Ona Venclauskaitė Pranciškus ir Ona Ragainytė Venclauskai
Mos.p.
1786-11-26 Mos. JOTKUS Stanislovas Joykus (Stanislaus Jotkiewicz)

Kernai Barbora Kažytė (Barbara Kazowna)

Kernai
1826-06-22 Mos. JOTKUS Stanislovas Jotkus (Stanislaum Jotkus)

Budriai Terezė Dobrovolskytė (Teresiam Dobrovolska)

Budriai1908-02-12 Šač. JUCYS Adomas Jucys Juozapas ir Julijona Pociutė Juciai
Šliktinė Benina Pronckutė Feliksas ir Joana Kukytė Pronckai
Šliktinė
1892-06-01 Mos. JUCYS Aleksandras Jucys Ignotas ir Elena Kazlauskaitė Juciai
Rušupiai Sk.p. Ona Bružaitė Juozapas ir Ona Buivydaitė Bružai
Budriai
1813-01-19 Mos. JUCYS Antanas Jucys (Antoni Jacewicz)


Marijona Petkutė (Mariana Pętkiewiczowna) (Pętkowna)


1823-01-30 Šač. JUCYS Antanas Jucys (Antoni Jucewicz)

Liksūdžiai Liudovika Vičiulytė (Ludowica Wiczulowna )

Bratikai
1887-01-27 Mos. JUCYS Antanas Jucys Feliksas ir Ona Šikšniutė Juciai
Vabaliai Šač.p. Barbora Sėlenytė Leonas ir Uršulė Alseikaitė Sėleniai
Žebrokai
1902-02-24 Mos. JUCYS Antanas Jucys Jonas ir Marcijona Danilevičiutė Juciai
Notėnai Pl.p. Pranciška Petrauskaitė Juozapas ir Ona Vaitelavičiutė Petrauskai
Paeiškūnė Mos.p.
1927-07-19 Mos. JUCYS Antanas Jucys Aleksandras ir Ona Bružaitė Juciai
Didieji Rušupiai Sk.p. Veronika Antanauskaitė Adomas ir Kotryna Sėlenytė Antanauskai
Mosėdis
1787-10-28 Mos. JUCYS Benediktas Jucys (Benedictus Jutowicz)

Gedrimai Yl.p. Elena Žvaginytė (helena Žwaginowna)

Sarmatiškiai Mos.p.
1841-02-09 Mos. JUCYS Danielius Jucys Antanas ir Marijona Jonkutė Juciai
Jedžiotai Sk.p. Barbora Dubinskaitė Juozapas ir Barbora Daržinskaitė Dubinskai
Apuolė
1901-02-11 Mos. JUCYS Donatas Jucys Dominykas ir Paulina Raudytė Juciai
Pakalniškiai Sk.p. Marijona Penkutė Martynas ir Rozalija Šeipūnaitė Penkos
Budvietė
1938-05-27 Aleks. JUCYS Donatas Jucys Kazimieras ir Paulina Raudavičiutė Juciai N Pakalniškiai Sk. p. Konstancija Astrauskytė Buivydienė Jonas ir Barbora Astrauskytė Astrauskiai N Pakalniškiai Sk.p.
1927-09-13 Sal. JUCYS Ignotas Jucys Magdalenos Jucytės sūnus
Plungė Stanislova Dreiniutė Juozapas ir Apolonija Ruginytė Dreiniai
Salantai
1864-02-19 Yl. JUCYS Jeronimas Jucys (Ючиса) Vykintas ir Barbora Žvinklytė Juciai
Dvareliai Yl.p. Barbora Spruogytė (Спрогювною) Izidorius ir Ona Dovydaitė Spruogiai
Dvareliai Yl.p.
1841-05-13 Mos. JUCYS Jokimas Jucys Juozapas ir Elena Žuolytė Juciai
Kulaliai Petronėlė Skaraitė Bružienė Juozapas ir Julijona Putkalytė Skaros N Kulaliai
1891-02-12 Mos. JUCYS Jokimas Jucys Steponas ir Benedikta Damašiutė Juciai
Ersla Kunegunda Kekytė Niuniavienė Tomas ir Barbora Skeivytė Kekiai N Ersla
1796-08-15 Yl. JUCYS Jokūbas Jucys (Jacobum Juocis)

Nigrandy p.Ill. Ona Sebedytė (Annam Siebedowna)

Nikraun p.Ill.
1796-06-14 Sk. JUCYS Juozapas Jucys (Josephum Jucewicz)
N Gailiškiai Yl.p. Kristina Pilibaitienė (Christinam Filipowiczowa)
N Budvietė Sk.p.
1807-01-22 Mos. JUCYS Juozapas Jucys(Jozephum Jucewicz)

(Kulalė ) Elena Žuolytė (Helena Zulowna Jucewicziowa)

Kulaliai
1813-11-15 Mos. JUCYS Juozapas Jucys (Josephus Jucewicz)


Kotryna Balandytė (Catharinam Balondziowna)

Urviai
1934-02-11 Kaln. JUCYS Juozapas Jucys Pranciškus ir Barbora Jankutė Juciai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Petronėlė Skripkauskytė Stanislovas ir Petronėlė Gricelytė Skripkauskiai
Lazdininkai Darb. p.
1785-01-06 Mos. JUCYS Jurgis Jucys (Georgius Jcewicz)
N Gelindžiai Platelių p. Kotryna Lukošienė (Catharina Lokoczewska)
N Ersla
1879-02-12 Sal. JUCYS Kajetonas Jucys Barboros Berontaitės našlys
Tuzai Sal.p. Ona Kaminskaitė Pučinskienė Motiejaus Pučinsko našlė N Laiviai Sal.p.
1756-01-11 Mos. JUCYS Kazimieras Jucys (Jucius)

Lukošaičiai Kotryna Bričkuvienė (Bryczkowa)
N Lukošaičiai
1933-02-09 Mos. JUCYS Kazimieras Jucys Antanas ir Pranciška Petrauskaitė Juciai
Mos.p. Marijona Kazlauskaitė Antanas ir Magdalena Riepšaitė Kazlauskai
Mos.p.
1779-10-14 Mos. JUCYS Mykolas Jucys (Michaelem Jucis)

Derkinčiai Marijona Pukytė (Mariannam Pukowna)

Derkinčiai
1760-01-20 Mos. JUCYS Petras Jucys (Jucewicz)

Mosėdis Ieva Valužienė (Walužiowa)
N Ledžiai
1789-01-11 Mos. JUCYS Petras Jucys (Petrus Jucewicz)

Rukai Ona Baublytė (Ana Bąblewna)

Drupiai Mos.p.
1937-02-03 Mos. JUCYS Petras Jucys Kazimieras ir Petronėlė Krasauskaitė Juciai
Laumaičiai Šač.p. Stanislova Aklytė Edvardas ir Kotryna Dvarionaitė Akliai
Šniukščiai
1919-02-11 Mos. JUCYS Pranciškus Jucys Juozapas ir Julijona Pociutė Juciai
Šliktinė Not.p. Julijona Alšauskaitė Motiejus ir Marijona Pakulytė Alšauskai
Kulaliai1768-11-06 Mos. JUDGINAS Mikalojus Judginas (Judgins)


Marijona Gricienė (Gryciowa)
N Mosėdis1843-01-24 Mos. JUDICKAS Juozapas Judickas (Judyckiego) Hiewella I Malki z Josellow Judickych
Skuodas Barbora Pukyitė (Pukowna) Juozapas ir Magdalena Burbaitė Pukiai (Pukow)
Šaukliai1774-11-20 Mos. JUKNA Fabijona Jukna (Juchna)

Rumšaičiai Judita Malūkaitė (Malukayte)

Šatai
1844-01-18 Mos. JUKNA Jonas Jukna (Juchny) Jurgis ir Magdalena Radvilaitė Juknos
Rukai Uršulė Kubiliutė Petras ir Marijona Narvilaitė Kubiliai
Rukai
1907-03-04 Lenk. JUKNA Juozapas Jukna (Юхна) Onos Juknaitės sūnus
Lenkimai Monika Mockutė Vaitilavičienė Juozapas ir Ona Budrikytė Mockai
Lenkimai
1766-01-19 Mos. JUKNA Motiejus Jukna (Juchna)


Konstancija Petronytė (Patronaty)

Tėveliai
1912-10-14 Mos. JUKNA Petras Jukna (Юкна) Petras ir Uršulė Galdikaitė Juknos
Šakaliai Barbora Lukošiutė Buganauskienė Tadas ir Barbora Ukrinaitė Lukošiai N Paluknė, Sk.p.
1940-08-29 Mos. JUKNA Petras Jukna Petras ir Uršulė Galdikaitė Juknos

Barbora Luotaitė


1753-02-04 Mos. JUKNA Stanislovas Jukna (Juckna)
N
Ona Razgaitienė (Rozgowa)
N Rumšaičiai1884-05-22 Mos. JUKNEVIČIUS Petras Juknevičius (Юхневича) Nikodemas ir Veronika Milerytė Juknevičiai
Šaukliai Uršulė Galdikaitė Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai
Šaukliai
1844-02-02 Mos. JUKNEVIČIUS Pranciškus Juknevičius (Juchniewicza) Juozapas ir Rozalija Prialgauskaitė Juknevičiai N Sėdos p. Uršulė Viršilaitė Juozapas ir Benedikta Vaserytė Viršilos
Rukai1908-06-29 Mos. JUODEIKIS Pranciškus Juodeikis Adomas ir Kotryna Petkutė Juodeikiai
Šač.p. Ona Sėlenytė Leonas ir Anelė Petrulevičiutė Sėleniai
Žebrokai
1919-11-15 Mos. JUODEIKIS Pranciškus Juodeikis Adomas ir Kotryna Petkutė Juodeikiai N Derkinčiai Marijona Petrutytė Pranciškus ir Amelija Šimkutė Petručiai
Dumaičiai
1937-02-07 Mos. JUODEIKIS Pranciškus Juodeikis Leonas ir Ona Razgaitytė (Rozgauskaitė) Juodeikiai
Gint.p. Veronika Rušinskaitė Konstantinas ir Veronika Žilinskaitė Rušinskai
Šaukliai
1772-11-23 Mos. JUODEIKIS Romanas Juodeikis (Juwdeykis)


Ona Bučienė (Buciowa)
N Rumšaičiai
1771-11-11 Mos. JUODEIKIS Stanislovas Juodeikis (Juwdeykis)

Remezai Yl.p. Agnė Butytė (Butowna)

1718-06-24 Mos. JUODKA Jonas Juodka (Judkaytis)

Vabaliai Elžbieta Stirblytė (Stirbowna)

Vabaliai
1718-11-06 Mos. JUODKA Motiejus Juodka (Judkiewicz)

Tirkšl.p. Barbora Ruikaitė (Ruykowna)

Kusai1733-02-01 Mos. JUOZAITIS Andrius Juozaitis (Ježewski)

Putkaliai Skuod.par. Ona Rudytė (Rudayte)

Budriai
1853-02-03 Mos. JUOZAITIS Ipolitas Juozaitis Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Mikulčiai Juozapota Grabytė Jeronimas ir Barbora Dobrovolskytė Grabiai
Šerkšniai
1753-11-04 Mos. JUOZAITIS Jurgis Juozaitis (Juzaytis)
N Apuolė Ona Klovienė (Klowowa)
N Urviai Mos.p.
1775-11-26 Mos. JUOZAITIS Kazimieras Juozaitis (Jazatis)


Magdalena Strakšaitė (Strakszaty)

Ersla
1819-06-24 Mos. JUOZAITIS Petras Juozaitis (Petrum Jozefowicz)

Kernai Elena Budrikytė (Helena Budrykowna )

Šakaliai
1785-11-20 Mos. JUOZAITIS Silvestras Juozaitis (Silvester Juzaytis)

Juknaičiai Mos.p. Apolonija Taujenytė (Apolonia Tawjenowna)

Juknaičiai
1859-02-03 Mos. JUOZAITIS Stanislovas Juozaitis (Юзайтиса) Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Šatraminiai Pranciška Šmaižytė Andronikas ir Elena Petkutė Šmaižiai
Žalgiriai
1751-02-21 Mos. JUOZAITIS Stanislovas Juozaitis (Juzaytys)
N
Rozalija Vitkutė (Witkayte)


1776-11-10 Mos. JUOZAITIS Vladislovas Juozaitis (Juzatis)


Justina Kuprytė (Kuprewiczowna)

Kaukolikai1827-01-18 Mos. JURČIUS Augustinas Jurčius (Augustinum Jurcewicz)


Monika Piečiutė (Monicam Piecewiczowna)

Ersla
1837-01-26 Mos. JURČIUS Simonas Jurčius (Jurcia) Vincentas ir Agnė Tiškutė Jurčiai
Kulaliai Anastasija Budrikytė Kusienė Jurgis ir Kunegunda Kažytė Budrikiai N Šaukliai
1900-02-15 Mos. JURČIUS Jurgis Jurčius Jurgis ir Ona Palšytė Jurčiai
Notėnai Gint.p. Uršulė Žvinklytė Kazimieras ir Rozalija Bieliauskaitė Žvinkliai
Kusai
1865-01-26 Sal. JURČIUS Kajetonas Jurčius Juozapas ir Julijona Jurčiai
Tuzai Sal.p. Barbora Mockutė Urbašienė Mykolas ir Ona Gervinskaitė Mockai N Salantai
1902-02-19 Mos. JURČIUS Kazimieras Jurčius Kazimieras ir Barbora Petrauskaitė Jurčiai
Pesčiai Sal.p. Barbora Skaraitė Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros
Šerkšniai
1929-02-11 Sal. JURČIUS Kazimieras Jurčius Kazimieras ir Barbora Skaraitė Jurčiai
Klecininkai Sal. p. Filomena Berniutė Juozapas ir Ona Simaitytė Berniai
Klecininkai Salantų p.
1926-05-13 Mos. JURČIUS Konstantinas Jurčius Juozapas ir Aukstarija Ramonaitė Jurčiai
Kadžiai Plat.p. Kotryna Mimgaudaitė Juozapas ir Ona Kaunackytė Mimgaudai
Naujukai
1807-02-12 Šač. JURČIUS Leonas Jurčius (Leonem Jurcewicz)


Barbora Steigvilaitė (Barbara Steygwillowna)

Laumaičiai1772-10-26 Lenk. JURDIKAS Jurgis Jurdikas (Jurdykowicz)

Žalgiriai Rožė Laukytė (Lawkowiczowna)

Plaušiniai1926-07-04 Mos. JUREVIČIUS Aleksandras Jurevičius siuvėjas Aleksandras ir Rozalija Karaliutė Jurevičiai
Kulai Sk.p. Barbora Šikšniutė Aleksandras ir Barbora Bertašiutė Šikšniai
Kernai
1930-02-18 Mos. JUREVIČIUS Antanas Jurevičius Antanas ir Barbora Daukontaitė Jurevičiai
Medininkai Lenk.p. Bronislova Malūkaitė Aleksandras ir Agota Čiunkaitė Malūkai
Daukšiai
1861-10-03 Mos. JUREVIČIUS Antanas Jurevičius Antanas ir Barbora Piekutė Jurevičiai
Šatraminiai Barbora Žvinklytė Pranciškus ir Barbora Šepulytė Žvinkliai
Šatraminiai
1833-05-15 Mos. JUREVIČIUS Antanas Jurevičius Jonas ir Elžbieta Simutytė Jurevičiai N Daukšiai Eleonora Grigevičiutė (Grygiewiczowna) Pranciškus ir Liucija Pukinskaitė Grigevičiai
Šatraminiai
1838-11-22 Mos. JUREVIČIUS Antanas Jurevičius (Juriewicza) Stanislovas ir Elžbieta Žvaginytė Jurevičiai
Mosėdžio p. Monika Tamošauskytė Stanislovas ir Marijona Girtaitė Tamošauskiai
Ersla
1818-10-15 Mos. JUREVIČIUS Antanas Jurevičius (Antonium Jurewicz)


Barbora Piekutė (Barbara Piekowna)

Daukšiai
1932-01-31 Kaln. JUREVIČIUS Antanas Jurevičius Andrius ir Ona Leksiutė Jurevičiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Bronislova Rimkutė Antanas ir Marijona Duoblytė Rimkai
Nasrėnai Kaln. p.
1740-11-29 Mos. JUREVIČIUS Jonas Jurevičius (Jurewicz)
N Šatraminiai Ona Kensgailaitė (Kięzgaylate)

Šakaliai
1751-02-21 Mos. JUREVIČIUS Jonas Jurevičius (Jurewicz)


Kotryna Preibytė (Preybayte)


1783-08-15 Mos. JUREVIČIUS Jonas Jurevičius (Jurewicz)

Žalgiriai Elžbieta Simutytė (Symutayte)

Žalgiriai
1789-10-25 Mos. JUREVIČIUS Jonas Jurevičius (Joannes Jurewicz)

Bratikai Barbora Jablonskytė (Barbara Jablonska)

Sodalė Mos.p.
1752-02-06 Mos. JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius (Jurewicz)


Ieva Kurilienė (Kurylowa)
N Kaukolikai
1758-07-11 Mos. JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius (Jurewicz)
N
Marijona Vitkutė (Witkiewiczowna)

Kaukolikai
1780-05-21 Mos. JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius (Jurewicz)

Lyksūdė Ona Zabitytė (Zabitayte)

Derkinčiai
1810-05-17 Mos. JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius (Jozephum Jurewicz)

Lyksūdžiai Uršulė Graužaitė (z Grawiow)

Krakės
1836-02-04 Mos. JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius Juozapas ir Uršulė Graužaitė Jurevičiai
Laumaičiai Agnė Zavalytė Motiejus ir Magdalena Stonkutė Zavaliai
Apuolė
1893-02-01 Mos. JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius Antanas ir Barbora Žvinklytė Jurevičiai
Mosėdis Uršulė Klovaitė Mikalojus ir Joana Butkutė Klovos
Mos. p.
1905-02-27 Šač. JUREVIČIUS Juozapas Jurevičius Kazimieras ir Monika Kubilavičiutė Jurevičiai
Laumaičiai Martyna Januškevičiutė Julijonas ir Eufrozina Pabrėžaitė Januškevičiai
Laumaičiai
1895-02-07 Mos. JUREVIČIUS Kazimieras Jurevičius Jonas ir Felicijona Simaitytė Jurevičiai
Kuliai Sk.p. Kotryna Šimkutė Kazimieras ir Petronėlė Daukšaitė Šimkai
Krakės
1879-02-06 Mos. JUREVIČIUS Kazimieras Jurevičius Juozapas ir Agnė Zavalytė Jurevičiai
Laumaičiai Šač.p. Monika Kubiliutė Antanas ir Domicėlė Bitautaitė Kubiliai
Rukai
1901-11-13 Mos. JUREVIČIUS Kazimieras Jurevičius Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai
Šatraminiai Uršulė Riepšaitė Juozapas ir Ieva Pociutė Riepšai
Šatraminiai
1875-11-24 Mos. JUREVIČIUS Kazimieras Jurevičius Nikodemas ir Ona Viršilaitė Jurevičiai
Palšiai Marijona Pilibaitytė Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1756-02-08 Mos. JUREVIČIUS Kazimieras Jurevičius (Jurewicz)

Šaukliai Ona Preibytė (Preybewiczowna)

Šaukliai
1778-01-29 Mos. JUREVIČIUS Paulius Jurevičius (Jurewicz)


Judita Butkutė (Butkiewiczowna)

Bratikai
1927-07-31 Mos. JUREVIČIUS Petras Jurevičius Petras ir Elena Malonytė Jurevičiai
Didieji Rušupiai Sk.p. Karolina Simutytė Petrošienė Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai N Šakaliai
1843-05-16 Mos. JUREVIČIUS Pranciškus Jurevičius Antanas ir Barbora Piekutė Jurevičiai
Daukšiai Barbora Motiejauskaitė Terezės Motiejauskaitės dukra
Žalgiriai
1922-11-28 Mos. JUREVIČIUS Pranciškus Jurevičius Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai N Šatraminiai Domicėlė Galdikaitė Antanas ir Ona Kubilaitė Galdikai
Tauzai
1714-11-04 Mos. JUREVIČIUS Pranciškus Jurevičius (Jurewicz)

Trumplaukiai Yl.p. Kotryna Petraitytė (Petrowna)

Šatraminiai
1789-01-11 Mos. JUREVIČIUS Vincentas Jurevičius (Vincentius Jurewicz)

Rukai Ona Taučiuvienė (Ana Tawcewiczowna)
N Rukai
1939-04-30 Sk. JUREVIČIUS Vladislovas Jurevičius Dominykas ir Elena Jonušaitė Jurevičiai
Skuodas Magdalena Kukanauskytė Pranciškus ir Magdalena Šonaitė Kukanauskiai
Skuodas1720-06-23 Mos. JURGILEVIČIUS Adomas Jurgilevičius (Jurgielewicz)

Vabaliai Ona Jenczowska

Rumšaičiai
1740-11-29 Mos. JURGILEVIČIUS Antanas Jurgilevičius (Jurgielewicz)

Žadeiliai Sed.p. Rožė Jonušaitė (Januszewiczowna)

Udraliai
1850-11-28 Mos. JURGILEVIČIUS Antanas Jurgilevičius Antanas ir Liudvika Pociutė Jurgilevičiai
Lenk.p. Juozapota Liebutė Tadas ir Marijona Karpytė Liebai
Daukšiai
1757-09-16 Mos. JURGILEVIČIUS Baltramiejus Jurgilevičius (Jurgielewicz)

Šliktinė Ona Andrijauskaitė (Andrzejewska)

Šliktinė
1770-11-04 Mos. JURGILEVIČIUS Jokūbas Jurgilevičius (Jurgielewicz) Mykolas ir Ona Brasaitė Jurgilevičiai
Igariai Marijona (Butkutė_?) Vaitkienė (Woytkiewiczowa)


1919-02-26 Mos. JURGILEVIČIUS Jonas Jurgilevičius Jurgis ir Barbora Galdikaitė Jurgilevičiai
Šakaliai Barbora Vaičiutė Pranciškus ir Ona Kryževičiutė Vaičiai
Mikulčiai
1922-02-26 Mos. JURGILEVIČIUS Jonas Jurgilevičius Jurgis ir Barbora Galdikaitė Jurgilevičiai N Daukšiai Magdalena Skubutytė Leonas ir Barbora Zobieliutė Skubučiai
Kernai
1766-01-19 Mos. JURGILEVIČIUS Jonas Jurgilevičius (Jurgielewicz)

Juknaičiai Mos.p. Marijona Barutytė (Barutowna\)

Laumaičiai
1771-11-11 Mos. JURGILEVIČIUS Jonas Jurgilevičius (Jurgielewicz)
N Juknaičiai Mos.p. Elena Sinkutė (Synkowna)

Vabaliai
1884-01-30 Mos. JURGILEVIČIUS Jurgis Jurgilevičius Antanas ir Juozapota Liebutė Jurgilevičiai
Šakaliai Barbora Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Valinskaitė Galdikai
Šakaliai
1711-01-18 Mos. JURGILEVIČIUS Mykolas Jurgilevičius (Jurgielaytis)

Piktuižiai Marijona Memgaudaitė (Memgaudowna)

Geidučiai Mos.p.
1781-06-17 Mos. JURGILEVIČIUS Motiejus Jurgilevičius (Jurgielewicius)

Derkinčiai Kotryna Jackaitė (Jackayte)

Gaubės
1818-02-05 Mos. JURGILEVIČIUS Motiejus Jurgilevičius (Matheum Jurgillewicz)
N Mikulčiai Antanina Rimkutė (Antanina Rymkiewičowna)

Udraliai
1753-11-18 Mos. JURGILEVIČIUS Stanislovas Jurgilevičius (Jurgielewicz)


Liucija Petrikienė (Petriciowa)
N Geidučiai Mos.p.
1925-02-14 Aleks. JURGILEVIČIUS Vincentas Jurgilevičius Juozapas ir Ona Gikaraitė Jurgilevičiai
Kulai Sk.p. Eugenija Gedrimaitė Dominykas ir Marijona Gedrimai
Apuolė1823-12-01 Šač. JURGINIS Nikodemas Jurginis (Nicodemum Jurginewicz)


Julijona Venckutė (Juliana Wąckiewiczowna)

Prialgai1783-10-13 Mos. JURGUTIS Adomas Jurgutis (Jurgutowicz)

Lenk. p. Rozalija Čižauskaitė (Czyzewska)

Daukšiai
1807-11-12 Mos. JURGUTIS Andrius Jurgutis (Andrejam Jurgutis)

(Daukšiai) Magdalena Benetytė (Magdalena Benowna)

Daukšiai
1853-01-13 Mos. JURGUTIS Andrius Jurgutis (Юргутиса) Andrius ir Magdalena Benetytė Jurgučiai
Šatraminiai Barbora Ignotaitė (Игнотовною) Petras ir Ona Daukintytė Ignotai
Šatraminiai
1806-10-30 Mos. JURGUTIS Antanas Jurgutis (Antonium Jurgutowicz)

(Daukšiai) Marijona Butkutė (Mariana Butkowna)

Daukšiai
1841-01-14 Mos. JURGUTIS Antanas Jurgutis (Jurgutia) Antanas ir Marijona Butkutė Jurgučiai
Daukšiai Agnė Žilinskaitė Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskai
Daukšiai
1911-05-24 Mos. JURGUTIS Bonaventūras Jurgutis Kazimieras ir Uršulė Daržinskaitė Jurgučiai
Gondlaukė Julijona Klovaitė Antanas ir Petronėlė Kaupaitė Klovos
Naujukai
1830-02-11 Mos. JURGUTIS Juozapas Jurgutis (Jurgutowicza) Juozapas ir Antanina Jurgučiai
Puškoriai Plat.p. Monika Pikturnaitė Pranciškus ir Antanina Stonkutė Pikturnos
Rukai
1749-10-19 Mos. JURGUTIS Kazimieras Jurgutis (Jurgutowicz)


Ona Numgaudytė (Numgaudžiowna)

Daukšiai
1814-11-17 Mos. JURGUTIS Kazimieras Jurgutis (Casimirum Jurgutowicz)

Nausėdai Darb. p. Rozalija Galdikaitė (Rosaliam Galdykowna)

Ledžiai
1867-02-07 Mos. JURGUTIS Kazimieras Jurgutis Zacheušasas ir Barbora Leilionaitė Jurgučiai
Palaukė Ona Penkutė Pranciškus ir Leokadija Intaitė Penkai
Rukai
1877-05-09 Mos. JURGUTIS Kazimieras Jurgutis Zacheušasas ir Barbora Leilionaitė Jurgučiai N Gondlaukė Uršulė Daržinskaitė Juozapas ir Uršulė Antanauskaitė Daržinskai
Udraliai
1899-02-09 Mos. JURGUTIS Kazimieras Jurgutis Kazimieras ir Ona Penkutė Jurgučiai
Gondlaukė Kotryna Stankūnaitė Juozapotas ir Ona Brenciutė Stankūnai
Kulaliai
1933-01-22 Mos. JURGUTIS Kazimieras Jurgutis Povilas ir Ona Bučytė Jurgučiai
Mosėdis Albertina Bertašiutė Albertas ir Karolina Kaubraitė Bertašiai
Mosėdis
1937-04-25 Šač. JURGUTIS Konstantinas Jurgutis Konstantinas ir Ona Bučytė Jurgučiai
Krakės Ona Jonauskaitė Pranciškus ir Petronėlė Malūkaitė Jonauskai
Lyksūdė
1809-01-19 Mos. JURGUTIS Leonas Jurgutis (Leonum Jurgutis)


Ona Labrinaitytė (Anna Brynkowna)

Daukšiai
1865-02-10 Mos. JURGUTIS Leonas Jurgutis Leonas ir Ona Labrinaitytė Jurgučiai
Daukšiai Ona Skaraitė Juozapas ir Ona Mickaitė Skaros
Daukšiai
1938-02-08 Gr. JURGUTIS Leonas Jurgutis Kazimieras ir Petronėlė Liutkutė Jurgučiai
Peldžiai Bronislova Neverauskaitė Juozapas ir Barbora Kniukštaitė Neverauskai
Kumpikai Gr. p.
1726-11-10 Mos. JURGUTIS Mykolas Jurgutis (Jurgaytis)

Mosėdis Ona Vilkaitė (Wilkowna)

Mosėdis
1895-02-07 Mos. JURGUTIS Povilas Jurgutis Kazimieras ir Ona Penkutė Jurgučiai
Gondlaukė Ona Bučytė (Бучевна) Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Bučiai
Igariai
1919-01-14 Mos. JURGUTIS Povilas Jurgutis Povilas ir Ona Bučytė Jurgučiai
Nevočiai Kotryna Idzelytė Kazimieras ir Elena Endriuškaitė Idzeliai
Mosėdis
1830-02-17 Mos. JURGUTIS Zacheušas Jurgutis (Jurgutia) Antanas ir Marijona Butkutė Jurgučiai
Šatraminiai Barbora Leilionaitė Motiejus ir Elena Beinoraitė Leilionai
Šatraminiai
1866-01-12 Mos. JURGUTIS Zacheušas Jurgutis Antanas ir Agnė Žilinskaitė Jurgučiai
Daukšiai Rožė Mikulskytė Mykolas ir Kotryna Taujenytė Mikulskiai
Daukšiai1939-02-01 Sal. JURKAITIS Dominykas Jurkaitis Dominykas ir Kotryna Širvinskytė Jurkaičiai
Stirbaičiai Plat. p. Stanislova Šleinytė Kazimieras ir Ona Narvilaitė Šleiniai
Barzdžiai Sal. p.1798-01-23 Šač. JURKŠUS Bonifacas Jurkšus (Bonifacium Jarkszewicz)

Daukšiai Barbora Jonušytė (Barbara Januszowna)

Liksūdžiai
1825-05-12 Mos. JURKŠUS Bonifacas Jurkšus (Bonifacium Jurkszus)
N
Marijona Miltenytė (Marianam Milkienowna)

Daukšiai
1902-02-19 Šač. JURKŠUS Juozapas Jurkšus Stanislovas ir Monika Jurevičiutė Jurkšai
Klauseikiai Yl.p. Barbora Narmontaitė Jonass ir Ona Eidinaitė Narmontai
Kaukolikai
1771-11-21 Lenk. JURKŠUS Kornelijus Jurkšus (Jurkszas)

Daukšiai Justina Mosteikaitė (Mosteykowna)

Numgaudai Lenk. p.1756-11-21 Mos. JURKUS Antanas Jurkus (Jurkiewicz)

Ersla Kotryna Beniulytė (Beniulewiczowna)

Rumšaičiai
1768-06-19 Mos. JURKUS Antanas Jurkus (Jurkiewicz)
N Ersla Elena Klovaitė (Klowaty)

Tėveliai
1773-11-14 Mos. JURKUS Antanas Jurkus (Jurkus)
N Laumaičiai Terezė Šlečkutė (Szleczkaty)

Lyksūdė
1865-01-12 Šač. JURKUS Antanas Jurkus Klemensas ir Barbora Veitaitė Jurkai
Malūkai Šač.p. Barbora Dvarionaitė Žeimienė Jonas ir Barbora Žeimytė Dvarionai N Malūkai Šač.p.
1937-04-20 Mos. JURKUS Antanas Jurkus Pranciškus ir Ona Silkauskytė Jurkai
Mikulčiai Stanislova Baužytė Vykintas ir Ona Griciutė Baužiai
Kernai
1900-02-20 Mos. JURKUS Dominykas Jurkus Leonas ir Rozalija Jonkutė Jurkai
Juknaičiai Šač.p. Marcijona Poškytė Antanas ir Ona Pilibaitytė Poškiai
Krakės
1715-11-30 Mos. JURKUS Dovydas Jurkus (Jurkiewicz)


Magdalena Vičiutė (Wicewiczowna)

Prialgavadvar.
1918-09-24 Šač. JURKUS Fortunatas Jurkus Albinas ir Barbora Jonauskytė Jurkai
Kaukolikai Julijona Jakubauskaitė (Якубовскою) Pranciškus ir Anastasija Barauskaitėb Jakubauskai
Vindeikiai
1864-06-15 Mos. JURKUS Ignotas Jurkus (Юркусъ) Stanislovas ir Elžbieta Žvaginytė Jurkai N Erkšva Barbora Liebutė Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai
1712-06-26 Mos. JURKUS Jonas Jurkus (Jurkaytis)

Putkaliai Skuod.par. Kotryna Jonkutė (Jankayte)

Ersla
1770-02-25 Mos. JURKUS Juozapas Jurkus (Jurkus)

Sed.p. Agota Gelžinytė (Gielžinayte)

Drupiai Mos.p.
1905-06-14 Šač. JURKUS Juozapas Jurkus Antanas ir Uršulė Girdenytė Jurkai N Kaukolikai Magdalena Poškytė (Пошкисовною) Dominykas ir Ona Untulytė Po6kiai
Vabaliai Šač. p.
1720-01-14 Mos. JURKUS Jurgis Jurkus (Jurkiewicz)

Mosėdis Judita Vilkaitė (Wilkowna)

Mosėdis
1787-11-04 Mos. JURKUS Jurgis Jurkus (Georgius Jurkiewicz)

Laumaičiai Teresė Stapauskienė (Teressa Stapewskienie)
N Kaukolikai
1737-03-03 Mos. JURKUS Kazimieras Jurkus (Jurkiewicz)

Ersla Elena Vaserytė (Waserowna)

Ersla
1767-11-22 Mos. JURKUS Kazimieras Jurkus (Jurkus)


Marijona Grikšaitė (Grykszowna)

Ersla
1914-02-11 Mos. JURKUS Kazimieras Jurkus Jurgis ir Ona Palšytė Jurkai
Notėnai Magdalena Rimkutė Petras ir Ona Jonkutė Rimkai
Šaukliai
1841-01-28 Mos. JURKUS Leonas Jurkus Leonas ir Barbora Staigvilasitė Jurkai
Laumaičiai Šač.p. Juozapota Jonušaitė Pranciškus ir Ona Barkutė Jomušai
Vingliai
1797-11-19 Yl. JURKUS Motiejus Jurkus (Matheum Jurkiewicz)

Laumaičiai Mos.p. Morta Rupšaitė (Martham Rupszowna)

Gricaičiai Yl.p.
1884-02-07 Mos. JURKUS Petras Jurkus Leonas ir Juozapota Jonušaitė Jurkai
Laumaičiai Šač.p. Monika Dvarionaitė Miliuvienė Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai N Krakės
1896-01-30 Mos. JURKUS Petras Jurkus Leonas ir Juozapota Jonušaitė Jurkai N Krakės Agnė Ylakytė Pranciškus ir Magdalena Milinskaitė Ylakiai
Rukai
1887-06-30 Mos. JURKUS Pranciškus Jurkus Stanislovas ir Marijona Baltrūnaitė Jurkai
Šakaliai Ona Silkauskytė Martynas ir Petronėlė Baltrutytė SIlkauskiai
Kulaliai
1921-11-20 Mos. JURKUS Pranciškus Jurkus Petras ir Agnė Ylakytė Jurkai
Mos.p. Barbora Stanišauskaitė Mykolas ir Petronėlė Rocytė Stanišauskai
Mos.p.
1933-02-26 Kaln. JURKUS Pranciškus Jurkus Juozapas ir Ona Griciutė Jurkai
Klausgalvai Kaln. p. Aniceta Vaičiutė Pranciškus ir Magdalena Venckutė Vaičiai
Klausgalvai Kaln. p.
1796-10-25 Mos. JURKUS Stanislovas Jurkus (Stanislaum Jurkiewicz)

Laumaičiai Elžbieta Žvaginytė (Elizabeth Žwaginiowna)

Budvietė1936-05-09 Sk. JUSYS Julijonas Jusys Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Jusiai
Skuodas Anelė Eidiejutė Ignotas ir Ona Jotkutė Eidėjai
Budvietė Sk.p.
1894-10-25 Mos. JUSYS Juozapas Jusys (Юсиса) Jurgis ir Magdalena Mažeikaitė Jusiai

Uršulė Ramonaitė Kazimieras ir Monika Kaupaitė Ramonai
Mosėdis
1918-09-17 Mos. JUSYS Juozapas Jusys (Jucio) Jurgis ir Magdalena Mažeikaitė Jusiai N Mosėdis Ona Mineikytė Kinčienė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai N Naujukai1811-11-28 Mos. JUSTYS Benediktas Justys (Benedictum Justis)
N Grūšlaukė Sal.p. Elena Gliaudaitė (Helenam Glawdowna)

Šaukliai1933-11-24 Kaln. JUŠKA Adolfas Juška Juozapas ir Monika Jonutytė Juškos
Žalimai Kaln. p. Julijona Žvinklytė Brazdeikienė Kazimieras ir Antanina Vaitkutė Žvinkliai N Skaudaliai Kaln. p.
1748-01-28 Mos. JUŠKA Jonas Juška (Jaszkus)


Ona Sruogytė (Sragieylowna)

Ledžiai
1856-02-07 Mos. JUŠKA Jonas Juška (Юшки) Dominykas ir Barbora Končiutė Juškos
Židik.p. Scholastika Jonauskaitė Ašoklienė Motiejus ir Uršulė Šimkutė Jonauskai N Ersla
1901-02-07 Mos. JUŠKA Jonas Juška Jonas ir Anelė Vaitkutė Juškos
Ersla Uršulė Mockutė Kazimieras ir Uršulė Niuniavaitė Mockai
Ersla
1933-11-27 Mos. JUŠKA Jonas Juška Jonas ir Uršulė Mockutė Juškos
Ersla Ona Baužytė Šulcienė Jonas ir Uršulė Kervytė Baužiai N Ersla
1895-07-02 Mos. JUŠKA Juozapas Juška (Юшки) Pranciškus ir Ona Bertašiūtė Juškos
Žemytė Sal.p. Monika Jonutytė Antanas ir Ona Lekniutė Jonučiai
Kulaliai
1764-01-08 Mos. JUŠKA Kristoforas Juška (Juszka)

Daktarai Kotryna Žiogienė (Žiogiowa)
N Lyksūdė
1937-11-16 Gr. JUŠKA Petras Juška Juozapas ir Anastasija Reliugaitė Juškai
Latveliai Gr. p. Valerija Arytė Juozapas ir Petronėlė Grabauskaitė Ariai
Latveliai Gr. p.
1889-02-14 Yl. JUŠKA Pranciškus Juška (Юшка) Mykolas ir Uršulė Klovaitė Juškai
Dvareliai Yl.p. Ieva Drungilaitė Feliksas ir Ieva Jonauskytė Drungilai
Gedrimai Yl.p.
1936-02-11 Mos. JUŠKA Valerijonas Juška Jonas ir Uršulė Mockutė Juškos
Ersla Veronika Dapšauskaitė Leonas ir Ona Alseikaitė Dapšauskai
Ersla1655-06-13 Sal. JUTYS Petras Jutys (Jutaytis)

Šaučikai Sal.p. Marijona Žvinklytė (Žwinklayte)

Klausgalvai1794-11-18 Yl. JUTKUS Jonas Jutkus (Joannes Jutkiewicz)


Morta Tamošauskaitė (Martha Tomaszewska)

Gedrimai Yl.p.1834-08-14 Mos. JUZUMAS Juozapas Juzumas Stanislovas ir Kotryna Jonkutė Juzumai
Juknaičiai Bogumila Mikelytė Raudonienė Jokūbas ir Sofija Valaitytė Mikeliai N Juknaičiai
1842-02-24 Mos. JUZUMAS Motiejus Juzumas Mykolas ir Joana Andriekutė Juzumai N Kaukolikai Ona Blauzdytė Martynas ir Ona Kaubraitė Blauzdžiai
Kaukolikai
1840-11-26 Mos. JUZUMAS Stanislovas Juzumas (Jozumowicza) Stanislovas ir Kotryna Jonkutė Juzumai N Juknaičiai Mos.p. Marijona Petrauskaitė Tomas ir Marijona Sutkutė Petrauskai
Drupiai Mos.p.
1811-02-07 Mos. JUZUMAS Stanislovas Juzumas (Stanislaum Juzum)

Kaukolikai Kotryna Jonkutė (Catharinam Jankowna)

Juknaičiai