Santuokos data Bažnyčia pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


K1882-11-16 Mos. KABALINAS Antanas Kabaliūnas (Кабалина) Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Kabalinai
Lenkimai Anastasija Kinčiutė Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai
1918-09-15 Mos. KABALINAS Antanas Kabalinas Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Kabalinai N Lenkimai Ieva Lukošiutė Dominykas ir Ieva Ruikaitė Lukošiai
Žalgiriai
1990-11-27 Lenk. KABALINAS Jurgis Kabalinas Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Kabalinai
Plaušiniai Anastasija Narkutė Antanas ir Felicijona Jurgilevičiutė Narkai
Lenkimai
1883-10-11 Mos. KABALINAS Kazimieras Kabalinas Antanas ir Felicijona (neįrašyta) Kabalinai
Vaidiliškės Sk. p. Uršulė Pilibaitytė Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šakaliai
1875-02-12 Laukž. KABALINAS Petras Kabalinas Juozapas ir Monika Augutytė Kabalinai
Kiaupiškės Laukž. p. Magdalena Rukytė Juozapas ir Kotryna Mažutytė Rukiai
N. Įpiltis Laukž. p.
1902-09-15 Mos. KABALINAS Valerjonas Kabalinas Jonas ir Ona Šiudeikytė Kabalinai
Šakaliai Domicėlė Šakinytė Juozapas ir Domicėlė Taujenytė Šakiniai
Šakaliai1794-10-28 Sk. KAČINAUSKIS Florijonas Kačinauskis (Florianum Koczynowski)


Barbora Baličaitė (Barbara Baliczowna)

Skuodas1762-06-14 Mos. KAČINSKAS Pranciškus Kačinskas (Kacinski)

Ylakių p. Ona Bartkienė (Bartkiewiczowa)
N Vabaliai1798-02-05 Šač. KADEIKIS Mykolas Kadeikis (Nicolaum Kadeykowski)

Notėnai Gintel.p. Marijona Gedminaitė (Marianam Giedminowna)

Geidučiai Mos. p.1786-11-26 Mos. KADETAS Valentinas Kadetas (Valent Kadet)

Mosėdis Ona Kondrotaitė (Anna Kondratowiczowna)

Kulaliai1759-01-28 Mos. KADYS Jokūbas Kadys (Kadewicz)

Šaučikai Sal. p. Konstancija Rapalytė (Rafalowiczowna)

Šatraminiai
1716-06-29 Mos. KADYS Jurgis Kadys (Kadis)

Ersla Marijona Jonilaitė (Jonilowna)


1716-11-29 Mos. KADYS Kristoforas Kadys (Kadziereitei)

Šekai Kristina Žilienė (Žielenowa)
N Kernai
1750-07-26 Mos. KADYS Stanislovas Kadys (Kadiewicz)


Ona Skirutienė (Skiruciowa)
N1755-05-04 Mos. KAIRYS Antanas Kairys (Kayrewicz)

Geidučiai Barbora Arlauskienė (Orlowska)
N Geidučiai Mos. p.
1780-11-12 Mos. KAIRYS Antanas Kairys (Kayris)

Šerkšniai Marijona Stonkutė (Stankiewiczayty)

Mosėdis
1924-07-27 Aleks. KAIRYS Antanas Kairys Mykolas ir Ona Baltikaitė Kairiai
Skuodas Uršulė Liatukaitė Augustinas ir Monika Žekaraitė Liatukai
Šarkė Tr. p.
1936-02-24 Mos. KAIRYS Antanas Kairys Povilas ir Ona Mineikytė Kairiai N Prialgava Barbora Kubiliutė Albertas ir Uršulė Ramonaitė Kubiliai
Daukšiai
1716-07-14 Mos. KAIRYS Dovydas Kairys (Kayrewicz)

Klauseikiai Sal. p. Kristina Skirutienė (Skirutowa)
N Laumaičiai
1720-04-21 Mos. KAIRYS Dovydas Kairys (Kayris)

Laumaičiai Zuzana Česnienė (Ciesniowa)
N Laumaičiai
1822-06-13 Mos. KAIRYS Jokūbas Kairys (Jacobum Kayrewicz)

Vindeikiai Kunigunda Plaušinienė (Cunegunda Plawszynska)
N Daukšiai
1830-11-25 Mos. KAIRYS Jokūbas Kairys Juozapas ir Rozalija Andrėkutė Kairiai N Kaukolikai Elžbieta Šedvydytė Petras ir Elena Jasutytė Šedvydžiai
Ersla
1641-01-22 Sal. KAIRYS Jonas Kairys (Joannes Kayraytis)

Šatraminiai Dorota Simaitytė (Dorotha Symayte)

Klausgalvai
1780-05-29 Mos. KAIRYS Jonas Kairys (Kayrewicius)

Šerkšniai Morta Kazbarauskienė (Kazbarauskene)

Šaukliai
1892-01-14 Mos. KAIRYS Jonas Kairys Motiejus ir Apolonija Nikartaitė Kairiai
Krakės Anastasija Dimaitė Steponas ir Agnė Raišutytė Dimos
Udraliai
1921-01-25 Mos. KAIRYS Jonas Kairys Jonas ir Anastasija Dimaitė Kairiai
Mos. p. Kazimiera Černeckytė Simonas ir Monika Laukytė Černeckiai
Mos. p.
1938-09-20 Gr. KAIRYS Jonas Kairys Kazimieras ir Marijona Paulikaitė Kairiai
Auksodis Darb. p. Barbora Paulauskaitė Petras ir Ona Narmontaitė Paulauskai
Akmenaliai Gr. p.
1783-11-03 Mos. KAIRYS Juozapas Kairys (Kayrewicz)

Šerkšniai Rozalija Andrijauskaitė (Andrziejiowska)

Kaukolikai
1784-06-06 Mos. KAIRYS Juozapas Kairys (Kayrewicz)

Gondlaukė Ona Laureckiaitė (Lawrecka)

Gondlaukiai
1814-02-08 Mos. KAIRYS Juozapas Kairys (Josephum Kayris)

Vindeikiai Julijona Razmaitė (Julianam Razmowna)

Kulaliai
1824-06-24 Šač. KAIRYS Juozapas Kairys (Jozephum Kairewicz)


Rozalija Drunaitė (Rosalia Drunowna)

Vindeikiai
1886-11-10 Mos. KAIRYS Juozapas Kairys Baltramiejus ir Antanina Kairiai
Kulaliai Barbora Stončiutė (Станчевною) Simonas ir Elena Skubutytė Stončiai
Kulaliai
1929-04-30 Sal. KAIRYS Juozapas Kairys Juozapas ir Ona Preibytė Kairiai
Kiauleikiai Kret. p. Petronėlė Stonkutė Pranciškus ir Petronėlė Ramonaitė Stonkai
Salantai
1806-06-12 Mos. KAIRYS Kajetonas Kairys (Caietanum Kayrewicz)

Oppido Mos. Marijona Girdžiūnaitė Smaigienė (Smaygiowa)
N Tauzai
1833-05-02 Mos. KAIRYS Kajetonas Kairys Laurynas ir Barbora Jackutė Kairiai N Gondlaukė Joana Jokūbauskytė Kornelijus ir Marijona Simutytė Jokūbauskiai
Ersla
1834-05-24 Mos. KAIRYS Kajetonas Kairys Laurynas ir Barbora Jackutė Kairiai N Nevočiai Joana Bučytė (Bucziowna) Jonas ir Kristina Razgaitė Bučiai
Rušupiai Sk. p.
1836-01-28 Mos. KAIRYS Kajetonas Kairys Laurynas ir Barbora Jackutė Kairiai N Bobeliškės Felicijona Balandytė Tadas ir Rože Barzdytė Balandžiai
Naujukai
1837-02-28 Mos. KAIRYS Kajetonas Kairys Laurynas ir Barbora Jackutė Kairiai N Mosėdis Ona Veitaitė Bėrontienė Juozapas ir Ona Aleksandraitė Veitos N Šilaliai
1827-10-11 Mos. KAIRYS Kazimieras Kairys (Kayrewicz)

Medsėdžiai Rozalija Vitkutė (Witkiewiczowna)

Šakaliai
1855-01-30 Mos. KAIRYS Kazimieras Kairys Stanislovas ir Kotryna Sušinskytė Kairiai
Kernai Ona Bertašiutė Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai
1865-01-11 Sal. KAIRYS Kazimieras Kairys Nikodemas ir Uršulė Andrutytė Kairiai
Grūšlaukė Sal. p. Marijona Paulikaitė Aloyzas ir Barbora Petrauskaitė Paulikai
Grūšlaukė
1881-01-13 Mos. KAIRYS Kazimieras Kairys (įraše Каревича) Simonas ir Felicijona Bružaitė Kairiai
Virbalai Barbora Miliutė Dimienė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai N Tauzai
1913-02-05 Mos. KAIRYS Kazimieras Kairys Petras ir Rozalija Momkutė Kairiai
Naujukai Magdalena Tamošauskaitė Antanas ir Elena Simonavičiutė Tamošauskiai
Igariai
1924-11-04 Mos. KAIRYS Kazimieras Kairys Dominykas ir Monika Skripkauskytė Kairiai
Šaukliai Rozalija Žvaginytė Mykolas ir Magdalena Kazlauskaitė Žvaginiai
Šaučikai Sal. p.
1756-11-21 Mos. KAIRYS Laurynas Kairys (Kayrewicz)

Krakės Magdalena Gailytė (Gaylewiczowna)

Krakės
1783-11-03 Mos. KAIRYS Laurynas Kairys (Kayrewicz)

Krakės Barbora Jackutė (Jackiewiczowna)

Kaukolikai
1891-07-09 Sk. KAIRYS Leopoldas Kairys Mykolas ir Barbora Kaupaitė Kairiai
Skuodas Ona Sparnauskaitė Budreckienė Pranciškus ir Petronėlė Razmaitė Sparnauskai
Paluknė Sk. p.
1746-11-20 Mos. KAIRYS Mikalojus Kairys (Koirylo)

Barstyčiai Kalv.p. Ona Numgaudienė (Numgawdiowa)
N Prialgavadvar.
1828-01-24 Mos. KAIRYS Mykolas Kairys Simonas ir Morta Gedminaitė Kairiai
Krakės Kotryna Kaniavaitė (Kaniewska) Juozapas ir Ona Dvarionaitė Kaniavos
Nevočiai
1733-11-22 Mos. KAIRYS Motiejus Kairys (Kayrewicz)
N Drupiai Kristina Daukantaitė (Daukątowna)

Ersla
1859-10-13 Mos. KAIRYS Motiejus Kairys Kajetonas ir Marijona Girdžiūnaitė Kairiai
Giršiniai Apolonija Nikartaitė Juozapas ir Barbora Kaupaitė Nikartai
Ersla
1893-01-26 Mos. KAIRYS Motiejus Kairys Kajetonas ir Marijona Girdžiūnaitė Kairiai N Virbalai Uršulė Bagdonaitė Juozapas ir Magdalena Dvarionaitė Bagdonai
Udraliai
1906-10-01 Mos. KAIRYS Petras Kairys Petras ir Rozalija Momkutė Kairiai
Nevočiai Barbora Ramonaitė Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Ramonai
Kernai
1926-02-09 Mos. KAIRYS Pranciškus Kairys Petras ir Rozalija Momkutė Kairiai
Baksčiai Ieva Lukošiutė Kabalinienė Dominykas ir Ieva Ruikaitė Lukošiai N Budriai
1773-11-07 Mos. KAIRYS Simonas Kairys (Kayris)

Mosėdis Ona Miklovaitienė (Miklowowa)
N Lyksūdė
1791-01-30 Mos. KAIRYS Simonas Kairys (Simon Kayrys)

Krakės Morta Gedminaitė (Martha Giedminowna)

Geidučiai Mos. p.
1827-01-18 Mos. KAIRYS Simonas Kairys (Simonem Kayris)


Felicijona Bružaitė (Felicianam Bružowna)

Krakės
1844-05-09 Mos. KAIRYS Simonas Kairys Simonas ir Morta Gedminaitė Kairiai N Krakės Ona Mikutaitė Antanas ir Judita Lukšaitė Mikutos
Krakės
1789-12-10 Mos. KAIRYS Stanislovas Kairys (Stanislaw Kayrys)

Gondlaukė Magdalena Rimkutė (Magdalena Rymkiewiczowna)

Daukšiai
1798-11-27 Mos. KAIRYS Tadas Kairys (Thadeum Kayrewicz)

Virbalai Magdalena Klovaitė (Magdalenas Klowowna)

Tėveliai
1837-01-26 Mos. KAIRYS Tomas Kairys Juozapas ir Ona Milenskaitė Kairiai
Jagminapolis Kalv.p. Juozapota Mickevičiutė Antanas ir Barbora Mickevičiai
Vindeikiai1794-11-18 Yl. KAKŠTYS Simonas Kakštys (Simonem Kaksztowicz)

Erkšva Yl. p. Uršulė Kontautaitė (Ursulam Kontowtowna)

Gedrimai Yl. p.1938-02-23 Yl. KAKTYS Antanas Kaktys Juozapas ir Prokseda Šedvydytė Kakčiai
Ersla Mos. p. Ona Butkutė Juozapas ir Antanina Taujenytė Butkai
Viršilai Yl. p.
1891-03-05 Mos. KAKTYS Juozapas Kaktys (Кактовича) Antanas ir Eufrosinija Drazdauskaitė Kakčiai N Sedos p. Prakseda Šedvydytė Dominykas ir Anelė Vaškytė Šedvydžiai
Ersla Mos. p.1841-02-09 Mos. KALAKAUSKAS Juozapas Kalakauskas (Kolokowskiego) Jokūbas ir Ona Beniušytė Kalakauskai
Beržoras Kalv.p. Uršulė Vaserytė Simonas ir Marijona Sadauskaitė Vaseriai
Igariai
1765-01-27 Mos. KALAKAUSKAS Jurgis Kulokauskas (Kulakowski)

Udraliai Ieva Jurkutė (Jurkiewiczowna)

Ersla Mos. p.
1868-10-06 Šač. KALAKAUSKAS Tomas Kalakauskas Jokūbas ir Domicėlė Razmaitė Kalakauskai
Končiaičiai Kalv.p. Monika Mickaitė Pranciškus ir Pranciška Duonėlaitė Mickai
Kaukolikai1901-02-06 Mos. KALENDA Aleksandras Kalenda (Календры) Soteras ir Petronėlė Burbaitė Kalendos
Gedgaudžiai Šač. p. Barbora Aklytė Antanas ir Rozalija Jablonskytė Akliai
Palaukė Sk. p.
1930-02-12 Mos. KALENDA Antanas Kalenda (Kalenda) Antanas ir Anastasija Blauzdytė Kalendos
Sodalė Šač. p. Elena Tamošauskaitė Mykolas ir Elena Galdikaitė Tamošauskai
Ersla Mos. p.
1934-02-12 Mos. KALENDA Petras Kalenda (Kalenda) Petras ir Ona Pilibaitytė Kalendos
Šatraminiai Uršulė Tautevičiutė Petras ir Elena Petrošiutė Tautevičiai
Šatraminiai
1904-02-08 Mos. KALENDA Petras Kalenda (Календа) Soteras ir Petronėlė Burbaitė Kalendos
Geidučiai Šač. p. Ona Pilibaitytė Pranciškus ir Barbora Ramonaitė Pilibaičiai
Šatraminiai1925-02-21 Sk. KALINAUSKIS Kazimieras Kalinauskis Vincentas ir Vincentina Bružaitė Kalinauskiai
Kuineliai Sk. p. Bronislova Stasytė Ladislovas ir Amelija Biteravičiutė Stasiai
Kuineliai Sk. p.
1796-02-26 Yl. KALINAUSKIS Motiejus Kalinauskis (Matheum Kalinowski)


Agnė Bružaitė (Agnetem Bružowa)

Erkšva Sk. p.
1723-11-25 Mos. KALINAUSKIS Simonas Kalinauskis (Kalinowski)


Ieva Černiauskaitė (Czernewskayte)

Rukai1737-01-26 Mos. KALIŠIUS Pranciškus Kališius (Kaliszowski)

Ersla Mos. p. Kristina Jablonskienė (Jablonskowa)
N Šatai1805-01-17 Šač. KALIŠKA Tadas Kališka (Tadeum Kaliszko)


Rožė Lekstutytė (Rozam Lestotowna)

Derkinčiai1837-02-23 Mos. KALTENIS Antanas Kaltenis (Kaltenia) Pranciškus ir Elena Mikutaitė Kalteniai N Vindeikiai Domicėlė Liebaitė (Libowiczowna) Tadas ir Veronika Paulauskaitė Liebai
Budriai
1829-02-05 Mos. KALTENIS Jonas Kaltenis Pranciškus ir Elena Mikutaitė Kalteniai
Barviai Domicėlė Donėlaitė Dominykas ir Ona Grigevičiutė Donėlos
Barviai
1786-11-19 Mos. KALTENIS Jonas Kaltenis (Joane Kaltenowicz)

Barviai Ona Baltrutytė (Anna Baltrutowiczowna)

Rukai
1825-05-17 Mos. KALTENIS Jurgis Kaltenis (Georgium Kaltenis)

Barviai Kotryna Andriejauskienė (Catharinam Andrzejewska)
N Žebrokai
1838-02-08 Mos. KALTENIS Leonas Kaltenis (Kaltenia) Antanas ir Marijona Butaitė Kalteniai
Vindeikiai Regina Knystautaitė (Knistowtowna) Dominykas ir Benedikta Razmaitė Knystautai
*1656-08-27 Sal. KALVAITIS Albertas Kalvaitis (Kalwaytis)

Įpiltė Kotryna Mažonaitė (Mazonayte)

Grūšlaukė
1735-11-20 Lenk. KALVAITIS Dovydas Kalvaitis (Kalwaytis)

Lenkimų p. Kotryna Litvinaitė (Lutwinale)

Lenkimų p.
1658-02-24 Sal. KALVAITIS Jurgis Kalvaitis (Kalwaytis)

Įpiltė Liucija Mažonaitė

Grūšlaukė
1656-01-06 Sal. KALVAITIS Kazimieras Kalvaitis (Kalwaytis)

Įpiltė Ieva Paulikaitė (Paulikayte)

Grūšlaukė
1756-01-18 Mos. KALVAITIS Pranciškus Kalvaitis (Franciscus Kalwaytis)

Luknė Sk. p. Morta Žvinklytė (Martha Žwinklate)

Daukšiai
1758-04-30 Mos. KALVAITIS Simonas Kalvaitis (Simon Klowaytis)

Luknė Sk. p. Elžbieta Žvinklytė (Elisabetha Žwinklowna)

Daukšiai
1779-11-07 Mos. KALVAITIS Tadas Kalvaitis (Thaddeus Kalwaytis)

Daukšiai Rozalija Valužytė (Walužaty)

Šatraminiai1737-07-28 Mos. KALVIS Jonas Kalvis (Kulvis)

Krakės Morta Jurgelytė (Jurgelewiczowna)

Krakės1800-10-09 Mos. KAMINSKIS Benediktas Kaminskis (Benedictum Kaminski)
N Šatai Agota Drunaitė (Agotha Drunayczowna)

Žebrokai
1816-11-21 Mos. KAMINSKIS Ciprijonas Kaminskis (Cyrenius Kaminski)

Pesčiai Sal. p. Juozapota Šmitaitė (Jozephata Szmytowna)

Žebrokai
1929-04-29 Mos. KAMINSKIS Pranciškus Kaminskis Antanas ir Apolonija Januškaitė Kaminskiai
Šaukliai Bronislova Lekstutytė Viktorinas ir Pranciška Viršilaitė Lekstučiai
Šaukliai
1820-11-16 Mos. KAMINSKIS Pranciškus Kaminskis (Franciscum Kamenski)


Ona Odinytė (Anna Odynowna Kamenska)

Šaukliai
1934-11-28 Šač. KAMINSKIS Stanislovas Kaminskis Povilas ir Uršulė Rimkutė Kaminskiai
Lukošaičiai Šač. p. Kazimiera Gedvilaitė Kazimieras ir Ona Rimkutė Gedvilai
Pagramantis Šač. p.
1824-11-18 Sal. KAMINSKIS Vincentas Kaminskis (Vincentium Kaminskis)


Ona Kubilienė (Anna Kubyleny)

Narėpai Sal. p.1939-01-17 Lenk. KANAPINSKIS Anicetas Kanapinskis Pranciškus ir Rozalija Gužytė Kanapinskiai
Skuodas Justina Vaškytė Pranciškus ir Liucija Dobrovolskytė Vaškiai
Lenkimai
1934-11-13 Šač. KANAPINSKIS Pranciškus Kanapinskis Pranciškus ir Rozalija Gužytė Kanapinskiai
Apuolė Aleks. p. Barbora Štaškutė Juozapas ir Barbora Ruikaitė Štaškai
Kaukolikai Šač.p.1936-02-23 Sal. KANIAUSKAS Juozapas Kaniauskas Jonas ir Marijona Gomaitė Kaniauskai
Jokuliai Gargždų p. Emilija Kietelytė Jurgis ir Ona Anužytė Kieteliai
Reketė Sal. p.1937-09-26 Šač. KANIAVA Antanas Kaniava Antanas ir Morta Domarkaitė Kaniavos
Plateliai Stanislova Vičytė Dominykas ir Petronėlė Donėlaitė Vičiai
Vindeikiai
1908-03-11 Mos. KANIAVA Anzelmas Kaniava Leonardas ir Petronėlė Prialgauskaitė Kaniavos
Šerkšniai Agnė Narbutaitė Bronislovas ir Kotryna Žvinklytė Narbutai
Šerkšniai
1837-02-28 Mos. KANIAVA Baltramiejus Kaniava (Kaniewskiego) Baltramiejus ir Uršulė Užpelytė Kaniavos
Gitališkė Elena Liekytė (Lekowna) Mykolas ir Rožė Pakulytė Liekiai
Mosėdis
1934-08-12 Šač. KANIAVA Baltramiejus Kaniava Antanas ir Morta Domarkaitė Kaniavos
Vindeikiai Šač. p. Justina Vičytė Dominykas ir Petronėlė Donėlaitė Vičiai
Vindeikiai Šač. p.
1876-01-28 Mos. KANIAVA Dominykas Kaniava Jurgis ir Joana Arlauskaitė Kaniavos
Kusai Ona Šepulytė (Шепулевною) Motiejus ir Matilda Lindenytė Šepuliai
Daukšiai
1927-02-28 Sal. KANIAVA Ignotas Kaniava Antanas ir Pranciška Zaniauskytė Kaniavos
Beržoras Plat. p. Domicėlė Malūkaitė Juozapas ir Domicėlė Šmitaitė Malūkai
Baidotai
1847-01-27 Mos. KANIAVA Jonas Kaniava (Kaniewskiego) Juozapas ir Ona Dvarionaitė Kaniavos
Kusai Barbora Budrikytė Juozapas ir Ona Ažondenytė Budrikiai
Udraliai
1803-01-27 Mos. KANIAVA Juozapas Kaniava (Josephus Kaniewski)

Mosėdis Ona Dvarionaitė (Annam Dwaronowna)

Šerkšniai
1881-05-26 Mos. KANIAVA Juozapas Kaniava Baltramiejus ir Elena Liekytė Kaniavos
Sk. p. Monika Jazbutytė Jonas ir Barbora Mickutė Jazbučiai
Virbalai
1833-02-07 Mos. KANIAVA Jurgis Kaniava (Kaniewskiego) Juozapas ir Ona Dvarionaitė Kaniavos
Kusai Joana Arlauskaitė Kubilienė Ignotas ir Cecilija Jonkutė Arlauskai N Kusai
1870-09-22 Mos. KANIAVA Leonardas Kaniava Petronėlės Kaniavaitės sūnus
Igariai Petronėlė Prialgauskaitė Augustinas ir Ona Mažrimaitė Prialgauskai
Žebrokai
1900-02-20 Sk. KANIAVA Leonardas Kaniava Aloyzas ir Petronėlė Dvarionaitė Kaniavos
Mosėdis Barbora Šeputytė Laurynas ir Anastasija Vaitkutė Šepučiai
Skuodas
1938-07-18 Sk. KANIAVA Leonas Kaniava Mykolas ir Zuzana Raštikytė Kaniavos
Skuodas Stefanija Kanapinskaitė Pranciškus ir Rozalija Gužaitė Kanapinskai
Skuodas
1843-06-20 Mos. KANIAVA Mykolas Kaniava (Kaniewskiego) Augustinas ir Barbora Tvarijonaitė Kaniavos
Giršiniai Magdalena Endriuškaitė Šimkienė Pranciškus ir Elena Kuprytė Andriuškos N Udraliai
1929-01-22 Šač. KANIAVA Pranciškus Kaniava Mortos Kaniavaitės duktė
Drupiai Šač. p. Rozalija Knystautaitė Juozapas ir Barbora Dabrytė Knystautai
Gondlaukė Mos. p.1851-09-04 Mos. KAPINSKIS Aleksandras Kapinskis Antanas ir Uršulė Gedrimaitė Kapinskai
Krakės Liudvika Skališiutė Kazimieras ir Kotryna Kaulenytė Skališiai
Krakės
1865-01-13 Mos. KAPINSKAS Aleksandras Kapinskas Antanas ir Uršulė Gedrimaitė Kapinskai N Tėveliai Felicijona Antanauskaitė Laurynas ir Pranciška Bučytė Antanauskai
Nevočiai
1740-11-29 Mos. KAPINSKAS Andrius Kapinskas (Kapinski)

Rukų prakr. Ona Kazlauskaitė (Kozlowska)

Juknaičių pakr.
1773-11-21 Mos. KAPINSKAS Antanas Kapinskas (Kapinski)


Joana Stonkutė (Stonkayty)


1796-10-25 Mos. KAPINSKAS Antanas Kapinskas (Antonum Kapinski)
N Nevočiai Barbora Neimanienė (Barbara Meynymowa)
N Plaušiniai
1819-06-17 Mos. KAPINSKAS Antanas Kapinskas (Antonium Kapinski)


Barbora Mažonaitė (Bartbara Mažonowna)

Krakės
1824-06-13 Mos. KAPINSKAS Antanas Kapinskas (Antonium Kapinski)


Uršulė Giedrimaitė (Urszula Giedrymowna)

Krakės
1799-10-08 Mos. KAPINSKAS Jonas Kapinskas (Joanem Kapinski)


Pranciška Kinčiutė (Francisca Kinczaycziowna)

Nevočiai
1834-01-30 Mos. KAPINSKIS Juozapas Kapinskis Jonas ir Pranciška Kinčiutė Kapinskiai
Krakės Barbora Zubaitė Juozapas ir Ona Rumbutytė Zubės
Kusai
1850-02-07 Mos. KAPINSKAS Juozapas Kapinskas Jonas ir Pranciška Kinčiutė Kapinskai N
Monika Baguckytė Jonas ir Barbora Adomauskaitė Baguckiai
Krakės
1891-02-05 Mos. KAPINSKAS Juozapas Kapinskas Kazimieras ir Magdalena Galdikaitė Kapinskai N Krakės Barbora Kubilaitė Leonas ir Barbora Žitkutė Kubilai
Šakaliai
1869-03-02 Mos. KAPINSKAS Juozapas Kapinskas Kazimieras ir Magdalena Galdikaitė Kapinskai
Mosėdis Uršulė Baužytė Dabrienė Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai N Krakės
1830-02-16 Mos. KAPINSKIS Kazimieras Kapinskis Jonas ir Pranciška Kinčiutė Kapinskiai
Krakės Magdalena Galdikaitė Jokūbas ir Ona Šmitaitė Galdikai
Kulaliai
1877-01-19 Mos. KAPINSKAS Pranciškus Kapinskas Kazimieras ir Magdalena Galdikaitė Kapinskai
Mosėdis Albina Valantinaitė Onos Valantinaitės dukra
Mosėdis1780-11-12 Mos. KARAKAUSKAS Motiejus Karakauskas (Karakowski)

Juknaičiai Mos. p. Uršulė Zavaliauskaitė (?) (Za....lowska)

Geidučiai Mos. p.1758-11-19 Mos. KARALIUS Andrius Karalius (Karalus)
N Narvydžai Sk p. Morta Petrikaitė (Petrykowskayte)

Krakės
1829-01-22 Mos. KARALIUS Antanas Karalius Baltramiejus ir Elžbieta Kavalskaitė Karaliai
Žebrokai Barbora Karbonskaitė Bonifacas ir Joana Kuprytė Karbonskiai
Žebrokai
1857-10-15 Mos. KARALIUS Antanas Karalius Juozapas ir Marcijona Bertalaitė Karaliai
Kalvar.p. Ieva Paulauskaitė Pranciškus ir Barbora Jonušaitė Paulauskai
Rukai
1797-01-17 Mos. KARALIUS Baltramiejus Karalius (Bartholomeum Karalewicz)

(Žebrokai) Elžbieta Kavalskaitė (Elizabetha Kowalska)

Žebrokai
1811-10-24 Mos. KARALIUS Baltramiejus Karalius (Bartholomeo Karalus)
N Žebrokai Marijona Gedminaitė (Mariannam Giedminowna)

Žebrokai
1819-11-11 Mos. KARALIUS Baltramiejus Karalius (Bartholomeum Karalus
N Žebrokai Ona Narvilaitė (Anna Norwillowna Karalowa)

Šerkšniai
1862-01-16 Mos. KARALIUS Baltramiejus Karalius Baltramiejus ir Ona Narvilaitė Karaliai
Tauzai Barbora Markauskaitė Pranciškus ir Barbora Ruikaitė Markauskai
Tauzai
1843-01-12 Mos. KARALIUS Juozapas Karalius Baltramiejus ir Marijona Gedminaitė Karaliai
Igariai Juozapota Skirutytė Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai
Žebrokai
1782-11-11 Mos. KARALIUS Jurgis Karalius (Koralus)

Luknė Magdalena Jakutytė (Jakutowna)

Kernai
1808-11-24 Mos. KARALIUS Mykolas Karalius (Michaelem Karalus)

Sk.par. Monika Rimkienė (Monicam Rymkowa)
N Virbaliai
1798-10-09 Mos. KARALIUS Motiejus Karaliūnas (Matheum Karaliuns)


Julijona Razgaitytė (Julianam Razgowna)

Daukšiai
1868-02-06 Šač. KARALIUS Motiejus Karalius Antanas ir Rozalija Pociutė Karaliai N Daktarai Šač. p. Petronėlė Šverebaitė Juozapas ir Marijona Jonutytė Šverebai
Daktarai Šač. p.
1866-02-04 Mos. KARALIUS Pranciškus Karalius Baltramiejus ir Elžbieta Kavalskaitė Karaliai
Igariai Anelė Dabrytė Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai
Žebrokai
1844-05-09 Mos. KARALIUS Tadas Karalius (Karala) Baltramiejus ir Elžbieta Kavalskaitė Karaliai
Šerkšniai Monika Milinkutė Veitienė Aleksandras ir Pranciška Jasiulytė Milinkiai N Žebrokai
1846-11-26 Mos. KARALIUS Tadas Karalius (Karala) Baltramiejus ir Elžbieta Kavalskaitė Karaliai N Žebrokai Agnė Kavarzaitė (Kawarzowna) Izidorius ir Kotryna Rumšaitė Kavarzos
Mosėdis1723-01-10 Mos. KARAVINAS Laurynas Karavinas (Karawin)


Ona Burnytė (Burniewiczowna)

Rumšaičiai1894-05-26 Lenk. KARAZINAS Kazimieras Karazinas Kazimieras ir Uršulė Ribinskytė Karazinai
Skuodas Ona Perkūnaitė Juozapas ir Pranciška Jakštaitė Perkūnai
Lenkimai1870-11-24 Mos. KARBAUSKAS Antanas Karbauskas (Карбовскаго) Nikodemas ir Antanina Rapalytė Karbauskai
Žalgiriai Ona Guobytė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Guobiai
Žalgiriai
1907-01-30 Mos. KARBAUSKAS Antanas Karbauskas (Карбовскiй) Antanas ir Ona Guobytė Karbauskai
* Ona Ramonaitė Jonas ir Uršulė Giedraitė Ramonai
Daukšiai
1908-02-05 Mos. KARBAUSKAS Antanas Karbauskas (Карбовскаго) Antanas ir Ona Guobytė Karbauskai N Daukšiai Amelija Mickutė Feliksas ir Marcijona Galdikaitė Mickai
Šerkšniai
1936-02-04 Mos. KARBAUSKAS Antanas Karbauskas Antanas ir Amelija Mickutė Karbauskai
Daukšių Meds. Mos. p. Bronislova Petrikaitė Antanas ir Petronėlė Brazdeikytė Petrikai
Šekai
1933-02-15 Mos. KARBAUSKAS Bronislovas Karbauskas Jurgis ir Ona Drudeikytė Karbauskai
Nevočiai Ona Kažytė Antanas ir Barbora Norvaišaitė Kažiai
Nevočiai
1830-10-28 Mos. KARBAUSKAS Chrizostomas Karbauskas Silvestras ir Magdalena Šemetaitė Karbauskai
Daukšiai Barbora Bėrontaitė Budrikienė Juozapas ir Ona Motuzaitė Bėrontai
Žalgiriai
1826-02-23 Mos. KARBAUSKAS Jokimas Karbauskas (Joachimum Karbowski)

Daukšiai Uršulė Pakulytė (Ursulam Pakulowna)

Kernai
1787-06-03 Mos. KARBAUSKAS Jonas Karbauskas (Joannes Karbonski)

Vindeikiai Magdalena Daugėlaitė (Magd: Dawgiallowna)

Vindeikiai
1874-04-18 Mos. KARBAUSKAS Jurgis Karbauskas (Карбовскаго) Povilas ir Antanina Lenkauskaitė Karbauskai
Daukšiai Barbora Karaliutė Pranciškus ir Anelė Dabrytė Karaliai
Mosėdis
1901-10-16 Mos. KARBAUSKAS Jurgis Karbauskas (Карбовскаго) Jurgis ir Barbora Karaliutė Karbauskai
Daukšiai Barbora Pilibaitytė Pranciškus ir Barbora Ramonaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1865-02-15 Mos. KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Marijonas ir Barbora Meškytė Karbauskai
Palšiai Juozapota Vaiciekauskytė (Войцеховскою) Pranciškus ir Monika Jurgutytė Vaičiekauskiai
Palšiai
1869-01-07 Mos. KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Nikodemas ir Antanina Rapalytė Karbauskai
Žalgiriai Ona Kubilaitė Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai
Žalgiriai
1880-10-21 Mos. KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Dominykas ir Magdalena Brasaitė Karbauskai N Šatraminiai Ona Žalgirytė Antanas ir Agnė Mončytė Žalgiriai
Mosėdis
1890-02-06 Mos. KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Nikodemas ir Ona Ramonaitė Karbauskai N Žalgiriai Monika Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai
1938-12-25 Yl. KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas Antanas ir Amelija Mickutė Karbauskai
Juotkaičiai Yl. p. Felicija Vitolda Ilinskaitė Agotos Ilinskaitės duktė
Juotkaičiai Yl. p.
1935-11-14 Mos. KARBAUSKAS Konstantinas Karbauskas Kazimieras ir Ona Budreckytė Karbauskai
Gondlaukė Veronika Piekutė Antanas ir Ieva Petrutytė Piekai
Gondlaukė
1930-03-04 Mos. KARBAUSKAS Leonas Karbauskas Valerijonas ir Ona Vainoraitė Karbauskai
Pakalniškiai Lenk.p. Stanislova Gedrimaitė Stanislovas ir Anastasija Vaitkutė Gedrimai
Ledžiai
1818-11-12 Mos. KARBAUSKAS Nikodemas Karbauskas (Nicodemum Karbowski)


Ona Karaliūtė (Anna Karalowna {Karbowska})

Daukšiai
1824-11-25 Mos. KARBAUSKAS Nikodemas Karbauskas (Nicodemum Karbowski)
N
Ona Giedraitė (Anna Giedrowna)

Ledžiai
1839-11-28 Mos. KARBAUSKAS Nikodemas Karbauskas (Karbowskiego) Silvestras ir Magdalena Šemetaitė Karbauskai N Šakaliai Antanina Rapalytė (Rapalowna) Stanislovas ir Julijona Baublytė Rapaliai
Šakaliai
1845-05-29 Mos. KARBAUSKAS Povilas Karbauskas (Karbowskiego) Silvestras ir Petronėlė Budrytė Karbauskai (įraše Rokaitė)
Daukšiai Antanina Lenkauskaitė Butkienė Tadas ir Barbora Gūžaitė Lenkauskai N Daukšiai
1885-02-05 Lenk. KARBAUSKAS Povilas Karbauskas (Kaрбовскаго) Silvestras ir Petronėlė Budrytė Karbauskai (įraše Rokaitė) N Daukšiai Ona Martinkutė Jonas ir Ona Pudžmytė Martinkai
Žemytė Lenk. p.
1785-11-20 Mos. KARBAUSKAS Silvestras Karbauskas (Sylvester Karbowski)

Kernai Ona Griciutė (Anna Grycowna)

Šatraminiai
1789-12-10 Mos. KARBAUSKAS Silvestras Karbauskas (Silvester Karbowski)
N Šatraminiai Magdalena Šemetaitė (Magdalena Szemettowna)

Baksčiai
1811-02-13 Mos. KARBAUSKAS Silvestras Karbauskas (Silvestrum Karbowski)

Šatraminiai Petronėlė Budrytė (Petronillam Budriowna)

Palšiai1890-02-06 Mos. KARBONSKIS Antanas Karbonskis (Карбонскаго) Jokimas ir Liudvika Grigevičiutė Karbonskiai N Ersla Anastasija Lekstutytė Anastasijos Lekstutytės dukra
Naujukai
1807-01-22 Mos. KARBONSKIS Bonifacijus Karbonskis (Bonifacium Karbonski)

Žebrokai Joana Kuprytė (Johanna Kupriowna)

Udraliai
1823-01-30 Mos. KARBONSKIS Bonifacijus Karbonskis (Bonifacium Karbonski)
N Žebrokai Julijona Valentinaitė (Juliana Walentynowna)

Šaukliai
1819-11-18 Mos. KARBONSKAS Dominykas Karbonskas (Dominicum Karbonski)


Ona Ažondenytė (Anna Ažądoniowna)

Kernai
1830-11-25 Mos. KARBONSKIS Dominykas Karbonskis Tadas ir Ona Jokšaitė Karbonskiai N Ledžiai Magdalena Bučkutė Adomas ir Barbora Barkutė Bučkai
Žalgiriai
1841-11-25 Mos. KARBONSKIS Dominykas Karbonskis (Karbonskiego) Tadas ir Ona Numgaudaitė Karbonskiai (įraše Jokšaitė) N Kernai Barbora Gurauskaitė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Gurauskai
Kernai
1869-03-02 Mos. KARBONSKIS Dominykas Karbonskis (Карбонскаго) Dominykas ir Barbora Gurauskaitė Karbonskiai
Daukšiai Rozalija Bertašiutė Juozapas ir Agnė Vaškytė Bertašiai
Šaukliai
1933-02-15 Sal. KARBONSKIS Dominykas Karbonskis Dominykas ir Rozalija Bertašiutė Karbonskiai
Dvarčininkai Stanislova Baužytė Kazimieras ir Ona Zubaitė Baužiai
Dvarčininkai
1875-05-07 Mos. KARBONSKIS Jokimas Karbonskis (Карбонскаго) Bonifacas ir Julijona Valantinaitė Karbonskiai N Žebrokai Barbora Intaitė Lekstutienė Rokas ir Elena Šakinytė Intos N Žebrokai
1722-07-25 Mos. KARBONSKIS Jonas Karbonskis (Karbawicz)

Urviai Ieva Mažonienė (Mazonowa)
N Drupiai Mos. p.
1740-10-30 Mos. KARBONSKIS Jonas Karbonskis (Karbonski)
N Drupių pakr. Kotryna Gelžinytė (Gielzynowna)

Drupių pakr.
1744-06-08 Mos. KARBONSKIS Jonas Karbonskis (Karbonski)
N Drupiai Ona Kurauskaitė (Kurowska)

Gondlaukiai
1775-01-29 Mos. KARBONSKIS Jonas Karbonskis (Karbonski)

Žebrokai Marijona Veitaitė (Weytaty)

Krakės
1803-11-24 Mos. KARBAUSKAS Juozapas Karbauskas (Josephum Karbonski)


Morta Baltrimaitė (Martham Baltrymowna)

Krakės
1812-09-17 Mos. KARBAUSKAS Juozapas Karbauskas (Josephum Karbonski)
N
Magdalena Brinkienė (Magdalenam Brynkiowa)
N Mosėdis
1841-11-18 Mos. KARBONSKIS Juozapas Karbonskis (Karbowskiego) Bonifacas ir Joana Kuprytė Karbonskiai
Žebrokai Ona Šimkutė Antanas ir Ona Petkutė Šimkai
Budvietė
1865-02-09 Sal. KARBONSKIS Juozapas Karbonskis Dominykas ir Magdalena Bučkutė Karbonskiai
Salantai Barbora Skripkauskytė Juozapas ir Petronėlė Venckutė Skripkauskiai
Pesšiai Sal. p.
1876-02-11 Mos. KARBONSKIS Juozapas Karbonskis (Карбонскихъ) Juozapas ir Ona Šimkutė Karbonskiai
Bratikai Šač. p. Ona Vaškytė Kazimieras ir Ona Butkutė Vaškiai
Daukšiai
1920-02-03 Mos. KARBONSKIS Juozapas Karbonskis Antanas ir Anastasija Lekstutytė Karbonskiai
Krakės Barbora Mikutaitė Leonas ir Barbora Galdikaitė Mikutos
Mikulčiai
1849-02-01 Mos. KARBONSKIS Kazimieras Karbonskis (Карбонскаго) Stanislovas ir Kunegunda Raveikytė Karbonskiai
Šakaliai Cecilija Kaubrytė Tadas ir Ona Mickutė Kaubriai
Šniukščiai
1866-11-09 Mos. KARBONSKIS Mykolas Karbonskis (Карбонского) Pranciškus ir Petronėlė Bružaitė Karbonskiai
Kusai Eleonora Jurevičiutė Antanas ir Eleonora Grigevičiutė Jurevičiai
Kusai
1767-05-10 Mos. KARBONSKIS Motiejus Karbonskis (Karbonski)

Mikulčiai Ona Brasienė (Braziowa)
N Rukai
1734-10-03 Mos. KARBONSKIS Petras Karbonskis (Karbanski)

Rukai Kotryna Pociutė (Pocayte)

Rukai
1759-02-25 Mos. KARBONSKIS Petras Karbonskis (Karbonski)
N Mosėdis Ona Bučytė (Buczowna)

Nevočiai
1836-01-07 Mos. KARBONSKIS Pranciškus Karbonskis Bonifacas ir Joana Kuprytė Karbonskiai
Krakės Petronėlė Bružaitė Šakinienė Motiejus ir Ona Zobieliutė Bružai N Krakės
1766-04-20 Mos. KARBONSKIS Tadas Karbauskas (Karbonski)


Ona Zabielaitė (Zabielayty)

1937-02-07 Šač. KAREČKA Juozapas Karečka Juozapas ir Antanina Lukaitė Karečkos
Laumės Barstyčių p. Pranciška Alseikaitė Antanas ir Pranciška Žvinklytė Alseikos
Rumšaičiai1834-10-23 Mos. KAREIVA Pranciškus Kareiva (Kareywy) Dominykas ir Barbora Beinoraitė Kareivos
Derkinčiai Barbora Lačkauskaitė Aleksandras ir Juozapota Ažuolaitė Lačkauskai
Ersla1863-04-30 Mos. KAREVIČIUS Antanas Karevičius Juozapas ir Rozalija Mikelevičiutė Karevičiai
Šaukliai Anele Rumbutytė Kaubrienė Mykolas ir Ona Simutytė Rumbučiai N Šaukliai
1832-11-08 Mos. KAREVIČIUS Kazimieras Karevičius Stanislovas ir Pranciška Numgaudytė Karevičiai
Jundulai Ona Montikaitė Kazimieras ir Klotilda Jazbutytė Montikai
Kulaliai
1833-02-12 Mos. KAREVIČIUS Kazimieras Karevičius Stanislovas ir Magdalena Rimkutė Karevičiai N * Anastasija Knystautaitė Antanas ir Antanina Putkalytė Knystautai
Žebrokai
1839-02-05 Mos. KAREVIČIUS Leonas Karevičius (Karewicza) Leonas ir Kristina Liebutė Karevičiai
Vindeikiai Rozalija Žalgirytė (Žalgirowna) Juozapas ir Morta Alpaitė Žalgiriai
*
1865-10-27 Mos. KAREVIČIUS Leopoldas Karevičius Jokūbas ir Magdalena Jautakaitė Karevičiai
Vindeikiai Šač. p. Ona Palubinskaitė Antanas ir Anelė Kubiliutė Palubinskai
Budriai
1767-11-15 Mos. KAREVIČIUS Pranciškus Karevičius (Karewicz)


Elena Vinciutė (Winczowna)

Kulai
1834-10-09 Mos. KAREVIČIUS Tadas Karevičius Tadas ir Magdalena Klovaitė Karevičiai
Giršiniai Ona Jakutytė Butkienė Juozapas ir Ona Ereminaitė Jakučiai N Virbalai1939-10-07 Yl. KARPAS Liudvikas Karpas Liudvikas ir Ona Gedžiūnaitė Karpai
Luknė Sk. p. Stanislova Intaitė Pranciškus ir Stanislova Višniauskaitė Intos
Viršilai Yl. p.
1894-02-21 Lenk. KARPAS Valerjonas Karpas Aleksandras ir Apolonija Ronkytė Karpai
Lenkimai Barbora Mikštaitė Antanas ir Antanina Šopagaitė Mikštai
Lenkimai1759-07-26 Mos. KARPIS Motiejus Karpis (Karpis)

Krakės Magdalena Dabrienė (Dabriowa)
N Šerkšniai
1911-02-15 Mos. KARPIS Jonas Karpis (Карпус) Aleksandras ir Anastasija Ronkaitytė Karpiai
Lenkimai Amelija Liebutė Kazimieras ir Elena Petkutė Liebai
Udraliai
1823-05-29 Sal. KARPIS Antanas Karpis (Antonium Karpis)
N Įpiltis Laukžem.p. Rozalija Benytė (Rosalia Benaly)

Narmantai1885-01-29 Lenk. KASINSKAS Julijonas Kasinskas (Касинскаго/Кусинскихъ) Antanas ir Kristina Mikolauskytė Kasinskai
(Мерич ?) Ona Šauklytė Antanas ir Magdalena Sebeckytė Šaukliai
Lenkimai1855-11-22 Mos. KASIULEVIČIUS Andrius Kasiulevičius (Касюлевича) Ignotas ir Terezė Monkutė Kasiulevičiai
Naujukai Anelė Daukintytė (Довкинтовною) Juozapas ir Ona Šimkutė Daukinčiai
Naujukai

KASPERAITIS, KASPERAVIČIUS taip pat žiūrėti KAZBARAITIS, KAZBARAS, KAZBARAVIČIUS, KAZBERAVIČIUS1797-11-21 Mos. KASPERAVIČIUS Adomas Kasperavičius (Adam Kasparowicz)


Ona Zaburaitė (Annam Zaburowiczowna)

Šniukščiai
1751-11-29 Mos. KASPERAVIČIUS Antanas Kasperavičius (Kazbarowicz)
N
Elena Šakalytė (Szakalate)


1761-05-03 Mos. KASPERAVIČIUS Antanas Kasperavičius (Kasparowicz)

Šaukliai Magdalena Narbutaitė (Narbutowna)

Šaukliai
1805-11-21 Mos. KASPERAVIČIUS Antanas Kasperavičius (Antonium Kasperowicz)

(Šerkšniai) Uršulė Meškytė (Urszulam Meszkowska)

Šerkšniai
1812-02-06 Mos. KASPERAVIČIUS Antanas Kasperavičius (Antonium Kasperowicz)


Ona Bėrontaitė (Annam Bierontowna)

Šaukliai
1812-11-24 Mos. KASPERAVIČIUS Antanas Kasperavičius (Antonium Kasbaraytis)
N Šerkšniai Barbora Galdikaitė (Barbaram Galdykowna)

Ledžiai
1815-10-05 Mos. KASPERAVIČIUS Antanas Kasperavičius (Antonium Kasperowicz)

Plateliai Ona Steponavičiutė_ Mikolaitienė (Anna Michalowska)
N Šaukliai
1840-02-25 Mos. KASPERAVIČIUS Antanas Kasperavičius (Kasperowicza) Stanislovas ir Viktorija Laukytė Kasperavičiai
Mosėdžio p. Monika Niuniavaitė Jonas ir Ona Kusaitė Niuniavos
Mos. p.
1842-11-24 Mos. KASPERAVIČIUS Antanas Kasperavičius (Kasperaytia) Bonaventūras ir Ona Milašiutė Kasperavičiai N Žebrokai Barbora Galdikaitė Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai
Mikulčiai
1870-06-08 Mos. KASPERAVIČIUS Antanas Kasperavičius (Касперовича) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kasperavičiai
Daukšiai Ona Šopagaitė Jonas ir Barbora Meškytė Šopagos
Žalgiriai
1775-11-26 Mos. KASPERAVIČIUS Bonaventūras Kasperavičius (Kasparowicz)

Šaukliai Ona Milašiutė (Mylaszaty)

Daukšiai
1938-02-01 Yl. KASPERAVIČIUS Danielius Kasperavičius Juozapas ir Ona Jucytė Kasperavičiai
Medsėdžiai Yl. p. Petronėlė Žebrauskaitė Antanas ir Marijona Daukontaitė Žebrauskai
Raudoniai Yl. p.
1782-11-10 Mos. KASPERAVIČIUS Dominykas Kasperavičius (Kasparowicz)

Mosėdis Terezė Radytė (Radzewiczowna)

Igariai
1784-11-04 Mos. KASPERAVIČIUS Dominykas Kasperavičius (Kasparowicz) pasikartojantis įrašas

Terezė Radzytė (Radzewiczowna)

Igariai
1809-06-20 Mos. KASPERAVIČIUS Ignotas Kasperavičius (Ignatium Kasperowicz)

Šaukliai Viktorija Lekstutytė (Victoria Lextutowiczowna)

Šaukliai
1795-11-03 Yl. KASPERAVIČIUS Jokūbas Kasperavičiusw (Jacobum Kasperowicz)
N
Judita Kontienė (Juditha Kontowska)
N Smaižiai Yl. p.
1846-11-26 Mos. KASPERAVIČIUS Jonas Kasperavičius (Kasperowicza) Kazimieras ir Marijona Kasperavičiutė Kasperavičiai
Tėveliai Monika Petrošiutė Antanas ir Ona Dvarionaitė Petrošiai
Tėveliai
1909-06-02 Mos. KASPERAVIČIUS Jonas Kasperavičius (Казбаровича) Antanas ir Ona Mickutė Kasperavičai
Daukšiai Ona Kubiliutė (Кубыловной) Ignotas ir Ona Ramonaitė Kubiliai
Daukšiai
1770-01-14 Mos. KASPERAVIČIUS Juozapas Kasperavičius (Kasparowicz)
N Šarke Sed.p. Ieva Pocienė (Pociowa)
N Kaukolikai
1833-02-07 Mos. KASPERAVIČIUS Kazimieras Kasperavičius (Kasperowicza) Stanislovas ir Viktorija Razmaitė Kasperavičiai
Jundulai Ona Kidykaitė Pranciškus ir Antanina Apulskytė Kidykai
Jundulai
1837-11-20 Mos. KASPERAVIČIUS Kazimieras Kasperavičius (Kasperowicza) Motiejus ir Barbora Mažrimaitė Kasperavičiai N Budvietė Sk. p. Anastasija Abromavičiutė Vilienė Juozapas ir Ona Staikaitytė Abromavičiai N Apuolė
1816-02-20 Mos. KASPERAVIČIUS Martynas Kasperavičius (Martinum Kasperowicz)

Žebrokai Ona Burbaitė (Anna Burbowna)

Žalgiriai
1761-05-10 Mos. KASPERAVIČIUS Mikalojus Kasperavičius (Kasparowicz)

Šaukliai Ona Vaitelytė (Waytelowna)

Šaukliai
1864-01-21 Mos. KASPERAVIČIUS Mikalojus Kasperavičius (Казберайтиса) Antanas ir Ona Bėrontaitė Kasperavičiai
Šaukliai Barbora Luotaitė (Ловтовною) Jonas ir Ona Narvilaitė Luotės
Naujukai
1713-11-19 Mos. KASPERAVIČIUS Mykolas Kasperavičius (Kasperowicz)

Jonišk.p. Marijona Malūkaitė (Malukowna)

Malukai
1847-06-17 Mos. KASPERAVIČIUS Pranciškus Kasperavičius (Kasperowicza) Petras ir Felicijona Baužytė Kasperavičiai
Juodeikiai Lenk.p. Ona Vaitelavičiutė Skarienė Steponas ir Elena Mikutaitė Vaitelavičiai N Kernai
1854-02-09 Mos. KASPERAVIČIUS Pranciškus Kasperavičius (Касперовича) Pranciškus ir Felicijona Lenkauskaitė Kasperavičiai
Žeimiai Lenk.p. Barbora Kairytė Stanislovas ir Kotryna Sušinskytė Kairiai
Kernai
1767-11-22 Mos. KASPERAVIČIUS Simonas Kasperavičius (Kasparowicz)

Šaukliai Morta Valentinaitė (Walentynowiczowna)


1798-02-13 Sk. KASPERAVIČIUS Tomas Kasperavičius (Thomam Kasperowicz)


Rozalija Kazlauskienė (Rosaliam Kozlowska)
N1824-01-06 Mos. KAŠAKAUSKAS Pranciškus Kašakauskas (Franciscum Koszakowski)


Magdalena Jackienė (Magdalena Jackowa )
N Juknaičiai1877-01-19 Mos. KAŠTAUNA Augustinas Kaštauna (Каштавна) Jonas ir Pranciška Latakaitė Kaštaunos
Trumplaukiai Yl. p. Rozalija Žvinklytė Ignotas ir Agnė Valančiutė Žvinkliai
Kulaliai1902-08-11 Yl. KAŠTONAS Juozapas Kaštonas Augustinas ir Rozalija Žvinklytė Kaštonai
Raudoniai Petronėlė Numgaudytė (Мунгаудовной) Stanislovas ir Pranciška Šukytė Numgaudžiai
Gonaičiai Yl. p.1870-10-27 Mos. KATARŽIS Aleksandras Kataržis Dominykas ir Pranciška Skauzgirdaitė Kataržiai
Derkinčiai Šač. p. Petronėlė Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Sutkutė Skurvydai
Rukai
1906-11-06 Mos. KATARŽIS Aleksandras Kataržis Izidorius ir Anelė Cibirikaitė Kataržiai
Krakės Veronika Narvilaitė Kazimieras ir Veronika Venckutė Narvilos
Krakės
1909-11-17 Mos. KATARŽIS Antanas Kataržis Izidorius ir Anelė Cibirikaitė Kataržiai
Prialgava Viktorija Grigevičiutė Petras ir Anastasija Prialgauskaitė Grigevičiai
Prialgava
1778-11-22 Mos. KATARŽIS Benediktas Kataržis (Katarski)

Kruopiai Plat. p. Elžbieta Andrutytė (Elisabetham Andrutowna)

Derkinčiai
1779-02-14 Mos. KATARŽIS Benediktas Kataržis (Benedictum Katarski) pasikartojantis įrašas
Kruopiai Plat. p. Elžbieta Andrutytė (Elisabetham Andrutowna)

Derkinčiai
1833-05-30 Mos. KATARŽIS Danielius Kataržis Motiejus ir Morta Butkutė Kataržiai
Mikulčiai Marijona Gintilaitė Intienė Tomas ir Barbora Mikutaitė Gintilos N Budvietė
1932-01-16 Mos. KATARŽIS Ferdinandas Kataržis Juozapas ir Ona Liaugaudaitė Kataržiai
Baltrimai Šač. p. Kazimiera Abdulskytė Leonas ir Ona Vaškytė Abdulskiai
Ersla
1863-01-29 Mos. KATARŽIS Izidorius Kataržis Izidorius ir Kotryna Lekstutytė Kataržiai
Udraliai Rozalija Baužytė Kažienė Kazimieras ir Ona Penkutė Baužiai N Budvietė
1873-08-13 Mos. KATARŽIS Izidorius Kataržis Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Ersla Anelė Cibirikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Cibirikai
Ersla
1848-02-10 Mos. KATARŽIS Jokimas Kataržis (Katarzia) Melchioras ir Rožė Labanauskaitė Kataržiai
Mikulčiai Karolina Vaitkutė (Wajtkiewiczowna) Leopoldas ir Pranciška Bričkutė Vaitkai
Šatraminiai
1784-06-10 Mos. KATARŽIS Juozapas Kataržis (Katarzys)

Šerkšniai Terezė Rubinienė (Rubinowa)
N Žebrokai
1845-02-25 Mos. KATARŽIS Juozapotas Kataržis (Katarzow) Izidorius ir Kotryna Lekstutytė Kataržiai
Krakės Judita Skaraitė Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros
Krakės
1861-02-28 Mos. KATARŽIS Juozapas Kataržis Motiejus ir Petronėlė Kulakauskaitė Kataržiai
Mosėdis Petronėlė Penkutė (Пенковною) Motiejus ir Magdalena Barkutė Penkai
Rukai
1871-05-02 Mos. KATARŽIS Juozapas Kataržis Antanas ir Rozalija Pukinskaitė
Derkinčiai Šač. p. Julijona Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršiniai
1898-11-24 Mos. KATARŽIS Juozapas Kataržis Jokimas ir Karolina Vaitkutė Kataržiai
Mikulčiai Zuzana Žalgirytė Juozapas ir Julijona Rancaitė Žalgiriai
Plaušiniai
1934-02-12 Šateik. KATARŽIS Juozapas Kataržis Juozapas ir Zuzana Žalgirytė Kataržiai
Mosėdis Petronėlė Pociutė Petras ir Ona Tamošauskytė Pociai
Kadaičiai Šač. p.
1901-01-29 Mos. KATARŽIS Jurgis Kataržis Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Krakės Barbora Kubilaitė Kapinskienė (Кубыласовъ ) Leonas ir Barbora Žitkutė Kubilai N Krakės
1927-02-15 Mos. KATARŽIS Jurgis Kataržis Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai N Krakės Magdalena Žvinklytė Jokimas ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Kusai
1839-01-31 Mos. KATARŽIS Kazimieras Kataržis (Kataržya) Melchiaras ir Rožė Labanauskaitė Kataržiai
Mikulčiai Kotryna Galdikaitė (Galdykowska) Martynas ir Marijona Simonavičiutė Galdikai
Ledžiai
1864-08-11 Mos. KATARŽIS Kazimieras Kataržis Izidorius ir Kotryna Lekstutytė Kataržiai
Giršiniai Marijona Juknaitė Jonas ir Uršulė Kubiliutė Juknos (Юхновъ)
Giršiniai
1873-02-13 Šač. KATARŽIS Kazimieras Kataržis Izidorius ir Kotryna Mažonaitė Kataržiai N Žebrokai Felicijona Šleiderytė Pocienė Pranciškus ir Ona Paulauskaitė Šleideriai N Geidučiai Šač,p.
1939-04-27 Šač. KATARŽIS Kazimieras Kataržis Mykolas ir Cecilija Trinkaitė Kataržiai
Daktarai Šač. p. Magdalena Tamošauskytė Juozapas ir Elena Gaubytė Tamošauskiai
Daktarai
1784-02-02 Mos. KATARŽIS Motiejus Kataržis (Katerzys)

Šerkšniai Morta Butkutė (Butkiewiczowna)

Šaukliai
1823-01-14 Šač. KATARŽIS Petras Kataržis (Petrum Kataržys)

Lukošaičiai Magdalena Razmaitė (Magdalena Razmowna)

Markaičiai
1829-02-12 Mos. KATARŽIS Pranciškus Kataržis Melchioras ir Rožė Labanauskaitė Kataržiai
Šerkšniai Ona Zaburaitė Ignotas ir Barbora Donėlaitė Zaburai
Kulaliai
1881-01-27 Mos. KATARŽIS Pranciškus Kataržis Antanas ir Rozalija Pukinskaitė
Derkinčiai Šač. p. Monika Narmontaitė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai
Virbalai
1913-02-24 Mos. KATARŽIS Pranciškus Kataržis Izidorius ir Anelė Cibirikaitė Kataržiai
Krakės Barbora Šulcaitė Justinas ir Barbora Baltrutytė Šulcai
Ersla
1935-02-27 Mos. KATARŽIS Pranciškus Kataržis Pranciškus ir Barbora Šulcaitė Kataržiai
Krakės Monika Gedgaudaitė Juozapas ir Kotryna Razmaitė Gedgaudai
Rukai1928-05-01 Mos. KATKUS Aleksandras Katkus Juozapas ir Veronika Žvinklytė Katkai
Naujukai Barbora Šoparaitė Antanas ir Uršulė Daukintytė Šoparai
Šniukščiai
1937-04-20 Sal. KATKUS Antanas Katkus Pranciškus ir Ona Galdikaitė Katkai
Lazdininkai Darb. p. Magdalena Adakauskaitė Vincas ir Ona Bertašiutė Adakauskai
Žalimaliai Sal. p.
1886-02-11 Lenk. KATKUS Jonas Katkus Ambraziejus ir Ona Užondenytė Katkai
Juodeikiai Lenk.p. Uršulė Kazbaraitė (Казбаревною) Pranciškus ir Barbora Kairytė Kazbaraičiai
Žemytė Lenk. p.
1896-01-30 Lenk. KATKUS Jonas Katkus Ambraziejus ir Ona Užondenytė Katkai N Juodeikiai Lenk.p. Monika Daukontaitė Mykolas ir Ona Kuprytė Daukontai
Medininkai Lenk. p.
1893-05-09 Mos. KATKUS Juozapas Katkus Petras ir Barbora Narkutė Katkai
Naujukai Veronika Žvinklytė Aleksandras ir Idalija Kaunaitė Žvinkliai
Naujukai
1934-05-08 Lenk. KATKUS Juozapas Katkus Jonas ir Zuzana Urbonaitė Katkai
Užpušynė Lenk. p. Emilija Jautakytė Juozapas ir Anastasija Burbaitė Jautakiai
Plaušiniai Lenk. p.
1886-02-25 Lenk. KATKUS Jurgis Katkus Leonas ir Juozapota Katkai
Užpušynė Lenk. p. Ona Mockutė Juozapas ir X. Mockai
Lenkimai
1938-01-23 Sal. KATKUS Konstantinas Katkus Juozapas ir Veronika Žvinklytė Katkai
Klaipėda Stanislova Paulauskaitė Juozapas ir Magdalena Stankutė Paulauskai
Salantai
1886-02-16 Lenk. KATKUS Leonas Katkus Petras ir Barbora Narkutė Katkai
Juodeikiai Lenk.p. Monika Bružaitė Adomas ir Morta Jurgilevičiutė Bružai
Juodeikiai Lenk. p.
1882-04-13 Lenk. KATKUS Petras Katkus Juozapas ir Felicijona Galdikaitė Katkai
Pakalniškiai Lenk.p. Julijona Budrikytė Petras ir Barbora Plaušinytė Budrikiai
Palegija Sk. p.
1836-02-04 Mos. KATKUS Pranciškus Katkus (Katkewicza) Vincentas ir Barbora Lengvinytė Katkai
Juodeikiai Lenk.p. Barbora Meškytė Žalgirienė Tadas ir Pranciška Petrikytė Meškiai N Šatraminiai
1937-02-08 Kaln. KATKUS Pranciškus Katkus Pranciškus ir Ona Galdikaitė Katkai N Lazdininkai Darb. p. Monika Beržanskytė Jonas ir Monika Bertašiutė Beržanskiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1934-04-23 Mos. KATKUS Vincentas Katkus Anastasijos Katkutės sūnus N Lenkimai Barbora Uršulė Vaškytė Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Daukšiai

KAUBRĖ – KAUBRYS1846-02-06 Mos. KAUBRĖ Antanas Kaubrė (Kaubria) Juozapas ir Agnė Daukšaitė Kaubrės
Šaukliai Anelė Rumbutytė Mykolas ir Ona Simutytė Rumbučiai
Šaukliai
1937-11-27 Sal. KAUBRĖ Antanas Kaubrė Barboros Kaubraitės, Juozapo d. sūnus
Salantai Zuzana Kaminskaitė Pranciškus ir Marijona Bagdonaitė Kaminskai
Liepoja Latvija
1875-02-24 Mos. KAUBRĖ Dominykas Kaubrė Antanas ir Anelė Rumbutytė Kaubrės
Šaukliai Ona Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai

1742-11-12 Mos. KAUBRĖ Jonas Kaubrė (Kaubrewicz)

Narnontai Sk. p. Morta Viršilaitė (Wyrszylowna)

Šatai
1777-07-06 Mos. KAUBRĖ Jonas Kaubrė (Kawbre)
N Šaukliai Rožė Vaitilaitė (Woytylowiczowna)

Šaukliai
1794-10-28 Sal. KAUBRĖ Jonas Kaubrė (Joannem Kaubrowicz)
N
Kotryna Jurevičiutė (Catharinam Jurewiczowna)

Reketė Sal. p.
1934-01-30 Mos. KAUBRĖ Jonas Kaubrė (Kaubrė) Konstantinas ir Petronėlė Dapšaitė Kaubrės
Šaukliai Genovaitė Galdikaitė Pranciškus ir Eutropija Jonutytė Galdikai
Šniukščiai
1852-07-01 Mos. KAUBRĖ Juozapas Kaubrė Juozapas ir Agnė Daukšaitė Kaubrės
Šaukliai Leokadija Griciutė Dominykas ir Ona Valančiutė Griciai
Kulaliai
1879-02-06 Sal. KAUBRĖ Juozapas Kaubrė Juozapas ir Kotryna Kaubrytė Kaubrės
Ginteliškės Veronika Žalimaitė Šaulienė Stanislovo Šaulio našlė N Baidotai Sal. p.
1887-02-03 Mos. KAUBRĖ Juozapas Kaubrė Juozapas ir Leokadija Griciutė Kaubrės
Paeiškūnė Kotryna Balsytė Jonas ir Antanina Brenciutė Balsiai
Šaukliai
1890-01-30 Mos. KAUBRĖ Juozapas Kaubrė Viktorinas ir Kotryna Kaupaitė Kaubrės
Gaubės Uršulė Jonkutė Antanas ir Monika Mikalauskaitė Jonkai
Plaušiniai
1931-06-13 Mos. KAUBRĖ Juozapas Kaubrė Juozapas ir Kotryna Balsytė Kaubrės
Paeiškūnė Marijona Plaušinytė Kazimieras ir Elena Stroputė Plaušiniai
Daukšiai
1734-01-24 Mos. KAUBRĖ Marynas Kaubrė (Kaubrowicz)

Edžiotai Yl. p. Ona Viršilaitė (Wirszylowna)

Šatai
1795-11-09 Yl. KAUBRĖ Pranciškus Kaubrė (Franciscum Kobrynski)


Magdalena Petkutė (Magdalena Petkowna)

Gesalai Yl. p.
1885-11-05 Mos. KAUBRĖ Pranciškus Kaubrė Povilas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubrės
Šaukliai Rozalija Paulauskaitė Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai
Naujukai
1744-11-08 Lenk. KAUBRĖ Stanislovas Kaubrė (Kaubrowicz)


Magdalena Pabrėžaitė (Pabrezowna)

1736-11-11 Mos. KAULAITIS Andrius Kaulaitis (Kaulatis)

Luknė Sk. p. Kristina Daukantaitė (Dawkąttowna)

Šakaliai1836-10-26 Mos. KAULINAS Antanas Kaulinas (Kaulina) Baltramiejus ir Kotryna Jonušytė Kaulinai
* Magdalena Stonkutė Zavalienė Izidorius ir Ona Pilibaitytė Stonkai N Ersla
1843-07-04 Mos. KAULINAS Juozapas Kaulinas (Kawlina) Izidorius ir Kotryna Zubaitė Kaulinai N Mosėdis Marijona Liebutė Antanas ir Rozalija Lukaitė Liebai
Mosėdis
1853-03-02 Mos. KAULINAS Juozapas Kaulinas (Кавлина) Izidorius ir Kotryna Zubaitė Kaulinai N Mosėdis Barbora Luotaitė (Лутевною) Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės
Gondlaukė
1816-02-15 Mos. KAULINAS Juozapas Kaulinas (Jozephum Kawlin)

Igariai Rožė Beniušytė (Rosa Beniuszowna)

Baksčiai
1817-11-13 Mos. KAULINAS Jurgis Kaulinas (Georgium Kaulin)


Emilijona Andrutytė (Emilia Andruszowna)

Apuolė
1843-11-09 Mos. KAULINAS Tadas Kaulinas (Kaulisa) Baltramiejus ir Kotryna Jančiauskaitė Kaulinai
Apuolė neįrašyta Izidorius ir Elena Daržinskaitė Žilevičiai (Žylewiczow)
Apuolė1824-10-28 Šač. KAUNAS Antanas Kaunas (Antonium Cawnowski)

Plat. p. Barbora Milinkienė (Barbara Milinkowa)
N Derkinčiai
1824-11-25 Sal. KAUNAS Juozapas Kaunas (Josephum Kawnas)


Juozapota Grundulytė (Josephata Grundulaly)

Tuzai Sal. p.
1932-02-09 Mos. KAUNAS Kazimieras Kaunas Adomas ir Petronėlė Dyburytė Kaunai N Notėnai Not.p. Kazimiera Skurvydaitė Benediktas ir Elvyra Tiškutė Skurvydai
Šaukliai
1760-11-23 Mos. KAUNAS Motiejus Kaunas (Kowns)

Notėnai Plat. p. Kristina Kasperaitytė (Kasparowiczowna)

Šaukliai
1917-02-18 Šač. KAUNAS Petras Kaunas Petras ir Petronėlė Jonauskaitė Kaunai
Notėnai Gint. p. Barbora Butytė Vaškienė Antanas ir Ona Žvinklytė Būtės N Vindeikiai Šač. p.
1925-02-22 Šač. KAUNAS Petras Kaunas Petras ir Petronėlė Jonauskaitė Kaunai N Vindeikiai Šač. p. Emilija Beniušytė Jonas ir Petronėlė Rimkutė Beniušiai
Vindeikiai Šač. p.
1936-02-17 Sal. KAUNAS Petras Kaunas Jonas ir Ona Stankūnaitė Kaunai N Gilaičiai Plat. p. Magdalena Jasaitė Rojienė Pranciškus ir Monika Brasaitė Jasai N Salantai1796-09-27 Mos. KAUNECKIS Baltramiejus Kauneckis (Bartholomeum Kaunecki)

(Krakės) Kotryna Grumblytė (Cathorina Grąmlowna

Krakės
1797-02-24 Sk. KAUNECKIS Juozapas Kauneckis (Josephum Kawnecki)
N
Barbora Bružaitė (Barbaram Bružowna)

Kulai Sk. p.
1763-11-06 Mos. KAUNECKIS Martynas Kauneckis (Kaunecki)


Dorota Mažrimienė (Mažrymowa)
N Žebrokai
1938-01-23 Šač. KAUNECKIS Pranciškus Kauneckis Adomas ir Uršulė Untulytė Kauneckiai
Vabaliai Šač. p. Stanislova Jonkutė Leonas ir Filomena Pociutė Jonkai
Vabaliai Šač. p.1922-07-23 Mos. KAUPAS Aleksandras Kaupas Jonas ir Ona Luotaitė Kaupai
Igariai Ona Pikturnaitė Leonas ir Ona Daržinskaitė Pikturnos
Mosėdis
1798-01-23 Mos. KAUPAS Andrius Kaupas (Andreum Kowpowicz)


Elžbieta Sadauskaitė (Elizabetha Sadowska)

Udraliai
1782-11-01 Mos. KAUPAS Antanas Kaupas (Kaupowicz)

Igariai Marijona Lekutė (Lekawiczowna)

Šatraminiai
1784-11-01 Mos. KAUPAS Antanas Kaupas (Kaupowicz)

Igariai Marijona Liekytė (Lekowiczowna)

Šatraminiai
1796-06-21 Sk. KAUPAS Antanas Kaupas (Antonium Kawpowicz)

Luknė Sk. p. Barbora Gurauskaitė (Barbaram Gurowska)

Rušupiai Sk. p.
1807-11-26 Mos. KAUPAS Antanas Kaupas (Antonium Kiawpas)

(Ersla) Kunigunda Kazlauskaitė (Cunigunda Kozlawska)

Ersla
1828-01-10 Mos. KAUPAS Antanas Kaupas Antanas ir Ona Bakstytė Kaupai
Igariai Ona Valantinaitė (Walątynowna) Pranciškus ir Joana Lekstutytė Valantinai
Igariai
1929-02-10 Mos. KAUPAS Antanas Kaupas Jonas ir Ona Luotaitė Kaupai
Igariai Magdalena Gikaraitė Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai
1797-10-29 Sk. KAUPAS Dovydas Kaupas (Davidem Kawpowicz)


Kotryna Zaluckaitė (Catharinam Zaludzka)

Luknės Sk. p.
1832-02-16 Mos. KAUPAS Feliksas Kaupas Antanas ir Barbora Gurauskaitė Kaupai
Rušupiai Sk. p. Joana Mončytė (Monczowna) Tadas ir Plačida Zavalytė Mončiai
Krakės
1801-11-26 Mos. KAUPAS Jonas Kaupas (Kaupowicz)

Tauzai Ona Bakštytė (Barsztowna)

Ledžiai
1887-02-03 Mos. KAUPAS Jonas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Bertašiutė Kaupai
Baksčiai Ona Luotaitė (Лотовной) Pranciškus ir Anastasija Narmontaitė Luotės
Igariai
1922-05-09 Mos. KAUPAS Jonas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Bertašiutė Kaupai N Mosėdis Ona Padleckaitė Mikulskienė Antanas ir Ona Kardokaitė Padleckai N Mosėdis
1736-11-18 Mos. KAUPAS Juozapas Kaupas (Kiaupis)

Paluknis Lenk.p. Barbora Montvydaitė (Mątwidowna)

Mikulčiai
1741-11-12 Mos. KAUPAS Juozapas Kaupas (Kiawpas)
N Mikulčiai Kotryna Daukantaitė (Dawkontayte)

Kernai
1843-02-14 Mos. KAUPAS Juozapas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Tėvelytė Kaupai N Kulaliai Zuzana Valantinaitė Motiejus ir Veronika Mikutaitė Valantinai
Šatraminiai
1886-02-11 Mos. KAUPAS Juozapas Kaupas Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaupai
Šaukliai Leokadija Kaubraitė Juozapas ir Leokadija Griciutė Kaubrės
Paeiškūnė Mos. p.
1896-01-29 Mos. KAUPAS Juozapas Kaupas Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Kaupai
Paluknė, Sk. p. Magdalena Zubaitė Jonas ir Felicijona Jonutytė Zubės
Virbalai
1788-10-11 Mos. KAUPAS Jurgis Kaupas (Geor: Kaupowicz)
N Igariai Rozalija Pilibaitytė (Roszlia Filibowiczowna)

Igariai
1787-01-23 Mos. KAUPAS Kazimieras Kaupas (Casimirus Kiaupowicz)

Šaukliai Kotryna Tėvelytė (Catharina Tewelowiczowna)

Šaukliai
1882-02-03 Mos. KAUPAS Kazimieras Kaupas Kazimieras ir Uršulė Antanavičiutė Kaupai
Juknaičiai Šač. p. Kotryna Petrošiutė Aloyzas ir Ona Tamošauskaitė Petrošiai
Ersla
1912-01-10 Mos. KAUPAS Kazimieras Kaupas Kazimieras ir Petronėlė Adomauskaitė Kaupai
Mosėdis Kazimiera Raišutytė Albertas ir Barbora Zubaitė Raišučiai
Kusai
1888-06-07 Mos. KAUPAS Leonas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Bertašiutė Kaupai
Baksčiai Petronėlė Adakauskaitė Juozapas ir Kotryna Kusaitė Adakauskai
Baksčiai
1877-02-08 Mos. KAUPAS Marcijonas Kaupas Juozapas ir Zuzana Valantinaitė Kaupai

Liudvika Razmaitė Antanas ir Anelė Mažonaitė Razmai

1793-02-20 Mos. KAUPAS Mikalojus Kaupas (Nicolaum Kaupowicz)

Jakštaičiai Sal. p. Veronika Jokubauskaitė (Veronicam Jakubauskate)

Tauzai
1842-01-27 Mos. KAUPAS Mykolas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Tėvelytė Kaupai
Žalgiriai Ona Valantinaitė Kusienė Juozapas ir Kotryna Petrikaitė Valantinai N Šaukliai
1779-11-14 Mos. KAUPAS Motiejus Kaupas

Igariai Rožė Kazberaitytė (Kasparawiczayte)

Šakaliai
1924-02-26 Mos. KAUPAS Petras Kaupas Jonas ir Ona Luotaitė Kaupai
Igariai Magdalena Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Šilaliai
1839-02-05 Mos. KAUPAS Stanislovas Kaupas (Kaupia) Juozapas ir Barbora Tilškytė Kaupai
Virbalai Matilda Pliuškytė (Pluszkiewiczowna) Jonas ir Ona Šiaudinytė Pliuškiai
Virbalai
1929-01-29 Sal. KAUPAS Stanislovas Kaupas Petras ir Monika Pilibaitytė Kaupai
Puodkaliai Antanina Skirbutaitė Pranciškus ir Kotryna Staniutė Skirbutai
Erlėnai
1868-02-06 Mos. KAUPAS Tadas Kaupas Pranciškus ir Joana Mončytė Kaupai
Rušupiai Sk. p. Kotryna Paulauskaitė Pranciškus ir Liutgarda Buivydaitė Paulauskai
Rukai1937-02-07 Mos. KAUPYS Stanislovas Kaupys Juozapas ir Ona Kniuipytė Kaupiai
Medsėdžiai Yl. p. Julijona Mazulevičiutė Zenonas ir Ona Ketlėriutė Mazulevičiai
Rukai1886-02-04 Lenk. KAUŠYS Dominykas Kaušys Juozapas ir Ona Budrikytė Kaušiai
Kulaliai Sk. p. Ona Siaurytė Aleksandras ir Ona Prušinskaitė Siauriai
Stripiniai Lenk. p.
1882-04-19 Mos. KAUŠYS Jonas Kaušys (Кавшиса) Stanislovas ir Juozapota Kaunaitė Kaušiai
Skuodas Ona Pakulytė Lutienė Antanas ir Rozalija Mikštaitė Pakuliai N Tėveliai
1925-02-01 Lenk. KAUŠYS Juozapas Kaušys Kazimieras ir Julijona Budrikytė Kaušiai
Paluknė, Sk. p. Anastasija Ronkytė Petras ir Magdalena Kubilaitė Ronkiai
Litvinai
1929-02-04 Gr. KAUŠYS Juozapas Kaušys Kazimieras ir Julijona Budrikytė Kaušiai N Litvinai Lenk.p. Kazimiera Butkutė Juozapas ir Kazimiera Stancilaitė Butkai
Narmantai
1750-10-04 Mos. KAUŠYS Kazimieras Kaušys (Kauszewicz)


Morta Zaburaitė (Zaburowna)


1871-02-07 Mos. KAUŠYS Kazimieras Kaušys (Кавша) Juozapas ir Uršulė Griciutė Kaušiai
Gaubės Magdalena Bagdonaitė Juozapas ir Magdalena Dvarionaitė Bagdonai
Plaušiniai
1910-02-14 Mos. KAUŠYS Kazimieras Kaušys (Каушиса) Dominykas ir Ona Siaurytė Kaušiai
Paluknė, Sk. p. Elena Liebutė Povilas ir Rozalija Ruikaitė Liebai
Igariai
1914-02-11 Mos. KAUŠYS Kazimieras Kaušys (Кавшисъ) Kazimieras ir Magdalena Bagdonaitė Kaušiai
Plaušiniai Monika Simaitytė Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Simaitis
Gondlaukė1939-02-19 Gr. KAVALIAUSKAS Adolfas Kavaliauskas Antanas ir Magdalena Galdikaitė Kavaliauskai
Grūšlaukė Stanislova Prialgauskaitė Leonas ir Uršulė Šmitaitė Prialgauskai
Simaičiai Mos. p.
1754-11-24 Mos. KAVALIAUSKAS Antanas Kavaliauskas (Kowalewski)


Magdalena Burbaitė (Burbowna)


1764-11-29 Mos. KAVALIAUSKAS Izidorius Kavaliauskas (aowalewski)

Derkinčiai Magdalena Veitaitė (Weytowna)

Derkinčiai
1823-07-03 Sal. KAVALIAUSKAS Juozapas Kavaliauskas (Josephum Kawalauskis)

Peldžiai Magdalena Petkienė (Magdalena Petkiewicziony)
N Pagrušlaukė Sal. p.
1935-02-05 Mos. KAVALIAUSKAS Justinas Kavaliauskas Antanas ir Magdalena Galdikaitė Kavaliauskai
Grūšlaukė Justina Miliutė Ignotas ir Barbora Jonkutė Miliai
Naujukai
1823-02-07 Šač. KAVALIAUSKAS Motiejus Kavaliauskas (Matheum Kowalewski)

Duburiai Sedos p. Agota Litvinaitė (Agatha Litwinowna)

Gedučiai
1797-02-07 Šač. KAVALIAUSKAS Motiejus Kavaliauskas (Mathiam Kawalewski)

Platelių p Marijona Bružaitė (Mariannam Bružowna)

Jundulai
1867-05-16 Kret. KAVALIAUSKAS Pranciškus Kavaliauskas (Кавалевскаго) Pranciškus ir Ona Paulauskaitė Kavaliauskai
Grikšai Emerencija Žvinklytė Balsienė Antanas ir Felicijona Butkutė Žvinkliai N Voveraičiai Kret.p.1840-01-09 Mos. KAVARZA Ignotas Kavarza Izidorius ir Kotryna Rumšaitė Kavarzos
Mosėdis Apolonija Intaitė Kubilienė Tomas ir Marijona K. Intos N Mosėdis
1798-02-06 Sal. KAVARZA Jonas Kavarza (Joannem Kawarza)

Pesčiai Sal. p. Ona Jakumaitė (Annam Jakumowna)

Kalneliai in Capella Kalnalensi
1940-02-04 Sal. KAVARZA Jonas Kavarza Bonaventūras ir Rozalija Barkauskaitė Kavarzos
Šlamai Notėnų p. Stepanija Pilibavičiutė Petras ir Kotryna Kociutė Pilibavičiai
Tuzai
1653-05-10 Sal. KAVARZA Kristoforas Kavarza (Kowarza)

Asteikiai Kart. p. Elena Stonkutė (Stankayte)

Nasrėnai Kaln. p.
1645-11-26 Sal. KAVARZA Lukas Kavarza (Lucas Kawarzaytis)

Vaineikiai Dorota Vilkaitė (Dorothea Wilkayte)

Barzdžiai Sal. p.
1815-02-16 Mos. KAVARZA Motiejus Kavarza (Matheum Kawarza)

Šakaliai Ona Antanauskaitė (Anna Antonowska)

Bobiliškės
1938-02-27 Sal. KAVARZA Stanislovas Kavarza Fortunatas ir Liutgarda Sakalauskytė Kavarzos
Cypinai Notėnų p. Ona Narmontaitė Adomas ir Magdalena Preibytė Narmontai
Barzdžiai Sal. p.1774-11-20 Mos. KAVECKIS Ignotas Kaveckis (Kawecki)

Mačiukai Cecilija Urbonaitė (Urbanowiczowna)

Barviai
1730-11-05 Mos. KAVECKIS Juozapas Kaveckis (Kawecki)

Mockaičiai Kalvar. p. Barbora Novomeckienė (Navmeckiene)
N Rukai
1773-10-24 Mos. KAVECKIS Jurgis Kaveckis (Kawecki)

Mačukai Plat. p. Marijona Lukaitė (Lukowiczowna)

Apuolė
1801-11-26 Mos. KAVECKIS Petras Kaveckis (Kawecki)


Elžbieta Kusaitė Drangienė (Drungiowa)
N Krakės
1796-11-27 Sk. KAVECKIS Vincentas Kaveckis (Vincentium Kowacki)

Jedžiotai Yl. p. Elena Valantinienė (Helenam Walentynowiczowa)
N Rušupiai Sk.p.1840-01-09 Mos. KAVULSKIS Petras Kavulskis (Kawulskiego) Jurgis ir Ona Ružaitė Kavulskiai (Ružow Kawulskich)
* Barbora Urbonavičiutė (Urbanowiczowna) Antanas ir Marijona Januškaitė Urbonavičiai
Prialgava

KAZBARAITIS – KAZBARAVIČIUS žiūrėti KASPERAVIČIUS


1893-01-26 Šač. KAZBARAITIS Adomas Kazbaraitis Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai
Šerkšniai Rozalija Šemetaitė Antanas ir Ona Jonušaitė Šemetos
Kaukolikai
1868-02-06 Mos. KAZBARAITIS Antanas Kazbaraitis (Казберайтис) Antanas ir Anastasija Untulytė Kazbaraičiai
Budriai Barbora Vičiūtė Juozapas ir Barbora Končiūtė Vyčiai
Daukšiai
1859-02-22 Mos. KAZBARAITIS Antanas Kazbaraitis (Казберайтисъ) Juozapas ir Ona Kubiliutė Kazbaraičiai
Mosėdis Ona Žvaginytė Jonas ir Pranciška Dvarionaitė Žvaginiai
Šerkšniai
1901-11-25 Sk. KAZBARAITIS Antanas Kazbaraitis (Казбaрайтисa) Kazimieras ir Petronėlė Kaunaitė Kazbaraičiai
Skuodas Barbora Račinskytė Antanas ir Ona Gikaraitė Račinskiai
Skuodas
1893-01-26 Mos. KAZBARAITIS Juozapas Kazbaraitis (Каберайтиса) Juozapas ir Rozalija Katkutė Kazbaraičiai
Latveliai Darb.p. Elena Venckutė Juozapas ir Uršulė Skersytė Venckai
Šakaliai
1882-08-03 Mos. KAZBARAITIS Jurgis Kazbaraitis (Казбариса) Juozapas ir Terezė Bružaitė Kazbaraičiai
Šakaliai Barbora Mostvilaitė (Моствиловною) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Mostvilos
Šakaliai
1935-07-01 Mos. KAZBARAITIS Kazimieras Kazbaraitis Kazimieras ir Petronėlė Kaunaitė Kazbaraičiai N Skuodas Magdalena Razgauskaitė Pilibaitienė Bertašienė Alšauskienė Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai N Šatraminiai
1791-01-30 Mos. KAZBARAITIS Kazimieras Kazbaraitis (Casimirus Kasbaraytis)

Budvietė Judita Martinkutė (Judita Martynkowna)

Giršiniai
1800-09-25 Mos. KAZBARAITIS Petras Kazbaraitis (Petrum Kazberowicz)

Šaučikai Salant.par. Elena Mackevičiūtė (Helena Mockiewiczowna

Palšiai1886-02-18 Lenk. KAZBARAS Aleksandras Kazbaras (Kaспариса / Казбаревъ) Pranciškus ir Barbora Kazbarai
Žemytė Barbora Gikaraitė Juozapas ir Rozalija Gikarai
Žirnikai Sk. p.
1937-02-09 Lenk. KAZBARAS Aleksandras Kazbaras (Kazberis) Aleksandras ir Barbora Gikaraitė Kazbarai
Žemytė Ona Untulytė Pranciškus ir Ona Alkauskaitė Untuliai
Žemytė
1884-11-13 Mos. KAZBARAS Jurgis Kazbaras (Казбариса) Jonas ir Ona Strazdauskaitė Kazbarai
Mosėdis Ona Lekstutytė Benediktas ir Barbora Bružaitė Lekstučiai
Šaukliai
1895-11-05 Sk. KAZBARAS Jurgis Kazbaras (Казбара) Jokūbas ir Ona Strazdauskaitė Kazbarai N Skuodas Pulcherija Šiudeikytė Kazimieras ir Ona Jonaitytė Šiudeikiai
Kuineliai Sk. p.
1885-06-25 Lenk. KAZBARAS Petras Kazbaras (Касбараса) Antanas ir Antanina Untulytė Kazbarai
Margininkai Lenk. p. Rozalija Valužytė Leonas ir Anastasija Rozgaitė Valužiai
Stripiniai Lenk. p.
1934-02-06 Lenk. KAZBARAS Petras Kazbaras Petras ir Petronėlė Pudžmytė Kazbarai
Žemytė Lenk. p. Magdalena Staniutė Aleksandras ir Ona Paulauskaitė Staniai
Juodeikiai Lenk. p.1780-04-16 Mos. KAZBARAVIČIUS Bonaventūras Kazbaravičius (Kazbarawicius)
N Šaukliai Regina Macytė (Macayte)

Šatraminiai
1834-11-05 Mos. KAZBARAVIČIUS Bonaventūras Kazbaravičius (Kazbarowicza) Bonaventūras ir Regina Macytė Kazbaravičiai
Žebrokai Kunegunda Mikniutė Jakutienė Mykolas ir Elžbieta Vaškytė Mikniai N Žebrokai
1850-11-21 Mos. KAZBARAVIČIUS Feliksas Kazbaravičius (Казбаровича) Martynas ir Ona Burbaitė Kazbaravičiai
Žalgiriai Barbora Venslauskaitė Kazimieras ir Elena Griciutė Venslauskai
Žalgiriai
1809-02-02 Mos. KAZBARAVIČIUS Juozapas Kazbaravičius (Jozephum Kasparowicz)

Žebrokai Ona Kubiliūtė (Anna Kubilowna)

civ.Mos
1777-11-16 Mos. KAZBARAVIČIUS Juozapas Kazbaravičius (Kasbarowicz)

Šaukliai Marijona Ylokaitė (Illakayte)

Vindeikiai
1863-02-12 Mos. KAZBARAVIČIUS Juozapas Kazbaravičius (Казберовичъ) Antanas ir Anastasija Untulytė Kazbaravičiai
Šakaliai Anastasija Lazdauskatė Juozapas ir Rozalija Litvinaitė Lazdauskai
Šakaliai
1933-02-03 Mos. KAZBARAVIČIUS Pranciškus Kazbaravičius Adomas ir Rozalija Šemetaitė Kazbaravičiai
Šerkšniai Magdalena Razumaitė Juozapotas ir Amelija Prišmantaitė Razumai
Šerkšniai
1913-06-30 Mos. KAZBARAVIČIUS Simonas Kazbaravičius (Казбаровичъ) Juozapas ir Teklė Razmaitė Kazbaraičiai
Geidučiai Šač. p. Ona Žvinklytė Kazimieras ir Pranciška Jakštaitė Žvinkliai
Kulaliai1796-11-15 Mos. KAZINKUS Pranciškus Kazinkus (Franciskum Kazynkiewicz)

Rumšaičiai Barbora Vaičiulytė (Barbara Wayciulowiczowna)

Žadeikiai Mos. p.1887-02-03 Mos. KAZLAUSKIS Antanas Kazlauskis Antanas ir Kotryna Pargalytė Kazlauskiai
Notėnai Anastasija Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1903-04-29 Mos. KAZLAUSKIS Antanas Kazlauskis Petras ir Julijona Vitkutė Kazlauskiai
Laiviai Sal. p. Anastasija Meškytė Aleksandras ir Anastasija Mockutė Meškiai
Šatraminiai
1918-05-26 Mos. KAZLAUSKIS Feliksas Kazlauskis Pranciškus ir Kotryna Milenkutė Kazlauskiai N Vabaliai Šač. p. Julijona Jakštaitė Pocienė Kazimieras ir Barbora Vičiulytė Jakštai N Mosėdis
1849-02-08 Mos. KAZLAUSKIS Jonas Kazlauskis Jonas ir Barbora Martinkutė Kazlauskiai N Ersla Ona Jokubaitytė Šedvydienė (Якубатисовъ Шедвидioвою) Kornelijus ir Marijona Simaitytė Jokubaičiai N Ersla
1852-04-29 Mos. KAZLAUSKIS Jonas Kazlauskis Mykolas ir Magdalena Kauneckytė Kazlauskiai
Panotėtai Gint. p. Barbora Mataitė Juozapas ir Barbora Ruikaitė Matai
Šaukliai
1879-01-23 Sal. KAZLAUSKIS Jonas Kazlauskis Jonas ir Barbora Mataitė? Kazlauskiai
Tūzai Gint. p. Ona Razmaitė Kazimieras ir Antanina Simutytė Razmos
Laiviai Sal. p.
1794-11-25 Sk. KAZLAUSKIS Juozapas Kazlauskis (Josephum Kazlowski)

Budvietė Ona Vaškytė (Annam Waszkiowna)

Rušupiai Sk. p.
1837-02-16 Mos. KAZLAUSKIS Juozapas Kazlauskis (Kozlowskiego) Pranciškus ir Uršulė Rimkutė Kazlauskiai
Šliktinė Gintyl.p. Ona Šedvydytė Jančiauskienė Petras ir Elena Jasutytė Šedvydžiai N Ersla
1869-01-21 Mos. KAZLAUSKIS Juozapas Kazlauskis Pranciškus ir Uršulė Rimkutė Kazlauskiai N Šerkšniai Pranciška Baguckytė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai
Krakės
1931-04-21 Mos. KAZLAUSKIS Juozapas Kazlauskis Pranciškus ir Rozalija Miklovaitė Kazlauskiai
Plat. p. Bronislova Pilibaitytė Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai
1939-02-07 Šač. KAZLAUSKIS Jurgis Kazlauskis Petras ir Domicėlė Viršilaitė Kazlauskiai
Jundulai Šač. p. Bronislova Paulauskaitė Kazimieras ir Kazimiera Astrauskaitė Paulauskai
Bratikai
1885-01-29 Mos. KAZLAUSKIS Kazimieras Kazlauskis Juozapas ir Anastasija Luotaitė Kazlauskiai
Derkinčiai Šač. p. Ona Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršiniai
1901-04-17 Mos. KAZLAUSKIS Laurynas Kazlauskis Jonas ir Liucija Daniliutė Kazlauskiai (Данилевной)
Truikinai Sk. p. Valerija Danilevičiutė Juozapas ir Pranciška Staškutė Danilevičiai
Ersla
1776-11-11 Mos. KAZLAUSKIS Mikalojus Kazlauskis (Kozlowski)

Mikaičiai Kalv.p. Elena Stapaitienė (Stapowiczowa)
N Vabaliai
1824-01-08 Sal. KAZLAUSKIS Motiejus Kazlauskis (Matheum Kazlauskis)

Narėpai Sal. p. Petronėlė Zabielaitė (Petronella Zabielaly)

Salantai
1930-08-10 Mos. KAZLAUSKIS Pranciškus Kazlauskis Pranciškus ir Kotryna Drasutytė Kazlauskiai
Grūšlaukė Uršulė Alpaitė Pranciškus ir Uršulė Liebutė Alpai
Šekai
1772-10-18 Mos. KAZLAUSKIS Simonas Kazlauskis (Kazlowski)


Marijona Ramonaitė (Ramunowska)

Šatai
1809-01-12 Šač. KAZLAUSKIS Simonas Kazlauskis (Simonem Kazlowski)
N
Elžbieta Kalanskienė (Elizabetha Kalanska )
N Derkinčiai
1744-11-21 Mos. KAZLAUSKIS Tomas Kazlauskis (Kozlowski)

Igariai Elena Drunaitė (Drunowna)

Šerkšniai
1798-11-13 Mos. KAZLAUSKIS Tomas Kazlauskis (Thomam Kazlowski)
N
Elžbieta Laukinytė (Elizabetha Laukincytowna)

Žalgiriai1750-01-10 Mos. KAZOKAUSKIS Andrius Kazokauskis (Kozakowski)
N Apuolė Ona Klovaitė (Klowayte)

Laumaičiai
1798-01-16 Yl. KAZOKAUSKIS Antanas Kazokauskis (Antonium Kozakowski)

Vabaliai Mos.p. Marijona Jutkutė (Mariannam Jutkiewiczowna)

Yll.p.
1820-01-13 Šač. KAZOKAUSKIS Stanislovas Kazokauskis (Stanislaum Kozakowski)
N
Ona Lekaitė (Anna Lekowska)

Rumšaičiai1938-11-20 Sal. KAZRAGIS Jonas Konstantinas Kazragis Konstantinas ir Barbora Ermalytė Kazragiai
Rietavas / Klaipėda Stepanija Stroputė Antanas ir Barbora Narvaišaitė Stropai
Salantai1939-02-15 Sal. KAŽDAILIS Kazimieras Každailis Justinas ir Kotryna Jurčytė Každailiai
Panotėnai Plat. p. Bronislova Rimkutė Kasparas ir Ona Lekniutė Rimkai
Baidotai1862-01-09 Mos. KAŽYS Aloyzas Kažys Pranciškus ir Apolonija Kuprytė Kažiai
Krakės Magdalena Kapinskaitė (Капинскою) Juozapas ir Barbora Zubaitė Kapinskai
Krakės
1798-02-10 Sk. KAŽYS Antanas Kažys (Joannem Kazewicz)

Juknaičiai Mos. p. Ona Gustaitė (Annam Gustowiczowna)

Užluobė Sk. p.
1847-01-21 Mos. KAŽYS Antanas Kažys (Kažia) Jonas ir Marijona Mončytė Kažiai
Krakės Magdalena Laukytė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai
Žebrokai
1863-01-29 Mos. KAŽYS Antanas Kažys Pranciškus ir Rozalija Laureckytė Kažiai
Budvietė Rozalija Vaitkutė Juozapas ir Barbora Putkalytė Vaitkai
Budvietė
1876-02-11 Mos. KAŽYS Antanas Kažys Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai Marijona Skaraitė Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Šakaliai
1909-05-31 Mos. KAŽYS Antanas Kažys Antanas ir Marijona Skaraitė Kažiai
Tėveliai Barbora Norvaišaitė Žuolienė Juozapas ir Ona Lipšaitė Norvaišos N Nevočiai
1773-09-21 Mos. KAŽYS Jonas Kažys (Kažewicz)

Tauzai Barbora Laukytė (Lawkowiczowna)

Nevočiai
1807-01-22 Mos. KAŽYS Jonas Kažys (Joannum Kazys)

(Krakės) Marijona Mončytė (Mariana Monczowna)

Krakės
1858-07-15 Mos. KAŽYS Jonas Kažys Pranciškus ir Apolonija Kuprytė Kažiai
Krakės Juozapota Peknieriutė Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Krakės
1939-02-08 Mos. KAŽYS Jonas Kažys Antanas ir Barbora Norvaišaitė Kažiai
Nevočiai Uršulė Zubaitė Konstantinas ir Aniceta Kinčiutė Zubės
Nevočiai
1766-06-15 Mos. KAŽYS Juozapas Kažys (Kažis)


Magdalena Mikutytė (Michutowska)

Mosėdis
1932-02-08 Mos. KAŽYS Juozapas Kažys Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Kažiai
Tauzai Magdalena Blauzdytė Baužienė Leonas ir Uršulė Zubaitė Blauzdžiai N Tauzai
1936-01-27 Sk. KAŽYS Juozapas Kažys Kazimieras ir Konstancija Simutytė Kažiai
Skuodas Barbora Strakšytė Kazimieras ir Barbora Grabytė Strakšiai
Skuodas
1733-11-01 Mos. KAŽYS Jurgis Kažys (Kažis)

Paparčiai Kalvar.p. Barbora Valančauskaitė (Wąlączewska)

Prialgavadvar.
1900-02-08 Mos. KAŽYS Jurgis Kažys Aloyzas ir Magdalena Kapinskaitė Kažiai
Krakės Veronika Paulauskaitė Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai
1912-09-04 Mos. KAŽYS Jurgis Kažys Aloyzas ir Magdalena Kapinskaitė Kažiai N Tauzai Anastasija Daniutė Juozapas ir Ona Lindenytė Daniai
Paeiškūnė
1739-11-15 Mos. KAŽYS Kazimieras Kažys (Kazis)

Notėnai Plat. p. Barbora Pukinskaitė (Pukinska)

Mosėdis
1840-02-25 Mos. KAŽYS Kazimieras Kažys Jonas ir Marijona Mončytė Kažiai
Mos.parap. Rozalija Laureckytė Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Mos. p.
1903-01-08 Mos. KAŽYS Kazimieras Kažys Aloyzas ir Magdalena Kapinskaitė Kažiai
Krakės Barbora Kataržytė Izidorius ir Anelė Cibirikaitė Kataržiai
Krakės
1792-10-01 Mos. KAŽYS Mikalojus Kažys (Nicolaus Kuzis)

Ersla Elana Veitaitė (Helena Weytowna)

Ersla
1800-05-22 Mos. KAŽYS Motiejus Kažys (Matheum Kažewicz)


Apolonija Moncytė (Appolonia Mącewiczowna)

Krakės
1732-11-23 Mos. KAŽYS Pranciškus Kažys (Kažis)

Igariai Ona Pustienė (Pustienie)
N Kernalė
1825-04-21 Mos. KAŽYS Pranciškus Kažys (Franciscum Kažis)


Apolonija Kuprytė (Apalonia Kupriowna)

Krakės
1875-02-19 Šač. KAŽYS Stanislovas Kažys Ignotas ir Ona Žvinklytė Kažiai
Daktarai Šač. p. Barbora Viršilaitė Vykintas ir Kotryna Rudytė Viršilos
Laumaičiai Šač. p.1896-01-23 Mos. KEKYS Juozapas Kekys Juozapas ir Petronėlė Žvirgždinytė Kekiai
Osteikiai Židikių p. Ona Sukurytė Kazimieras ir Barbora Lindenytė Sukuriai
Ersla
1939-07-30 Sk. KEKYS Juozapas Kekys Juozapas ir Petronėlė Žvirzdinaitė Kekiai N Ersla Stanislova Vaškytė Raišutienė Jurgis ir Rozalija Venckutė Vaškiai N Skuodas
1935-03-04 Mos. KEKYS Pranciškus Kekys Juozapas ir Ona Sukurytė Kekiai
Ersla Viktorija Brenciutė Galdikienė Jonas ir Kotryna Gedgaudaitė Brenciai N Šaukliai1797-06-13 Mos. KELČIUS Fridrikas Kelčius (Fridericum Kielcz)


Dorota Klauzienė (Dorotham Klauzowa)
N Laumaičiai Mos. p.1823-11-27 Šač. KELPŠAS Bonaventūras Kelpšas (Bonaventuram Kelpsza)

Sedos p. Magdalena Kontrimaitė (Magdalena Kontrymowna)

Prialgai
1875-02-12 Mos. KELPŠAS Juozapas Edmundas Kelpšas Aleksandras ir Bagumila Pukinskaitė Kelpšos
Pukiai Sedos p. Barbora Gedgaudaitė Albinas ir Prakseda Čekauskaitė Gedgaudai
Ersla
1927-01-12 Mos. KELPŠAS Juozapas Kelpšas Vincentas ir Kristina Gurauskaitė Kelpšos
Ersla Marijona Žvinklytė Antanas ir Ona Buivydaitė Žvinkliai
Ersla
1853-10-12 Mos. KELPŠAS Juozapas Kelpšas (Келпша) Martynas ir Elena Bučytė Kelpšos
Rukai Liudvika Taujenytė Martynas ir Felicijona Markaitytė Taujeniai
Rukai
1855-06-21 Mos. KELPŠAS Juozapas Kelpšas (Келпша) Andrius ir Viktorija Jonušaitė Kelpšos
Mačiukai Plat. p. Liudvika Višniauskaitė Apulskienė Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Višniauskai N Ersla
1853-10-20 Mos. KELPŠAS Kazimieras Kelpšas (Келпа) Kazimieras ir Barbora Sėlenytė Kelpšos
Mosėdis Marijona Kinčiutė Stanislovas ir Ona Simutytė Kinčiai
Nevočiai
1808-09-13 Šač. KELPŠAS Pranciškus Kelpšas (Franciscum Kielpsz)


Kunigunda Drangevičiūtė (Cunegunda Drągewiczowna )

Rumšaičiai
1888-01-19 Mos. KELPŠAS Vincentas Kelpšas (Викентия Келпша) Juozapas ir Liudvika Taujenytė Kelpšos
Ersla Kristina Gurauskaitė Leonas ir Elena Lekstutytė Gurauskai
Ersla
1918-10-06 Sk. KELPŠAS Vincentas Kelpšas Vykintas ir Kristina Gurauskaitė Kelpšos

Agnė Rancaitė Jokavickienė Dobydas ir Petronė Rimkutė Rancai N1920-04-03 Mos. KEMBRĖ Antanas Kembrė Antanas ir Kotryna Narkutė Kembriai N Imbarė Sal. p. Magdalena Pilibaitytė Kazimieras ir Apolonija Jonutytė Pilibaičiai
Žebrokai1768-01-17 Mos. KENSGAILA Andrius Kensgaila (Kęzgils)
N Šakaliai Elena Skirutytė (Skirutowna)

Šatraminiai
1739-11-22 Mos. KENSGAILA Antanas Kensgaila (Kigillo)

Udraliai Elžbieta Brinkutė (Brynkowna)

Gaubės
1724-11-26 Mos. KENSGAILA Antanas Kensgaila (Kienzgilo)

Šaukliai Kotryna Grikšaitė (Grykszowna)

Šakaliai
1746-11-20 Mos. KENSGAILA Antanas Kensgaila (Kęzgillo)
N Šaukliai Marijona Slušnienė (Sluzewa)
N Šaukliai
1775-11-12 Mos. KENSGAILA Baltramiejus Kensgaila (Kięzgilo)

Igariai Regina Viršilaitė (Wirszylayte)

Šatraminiai
1796-11-23 Mos. KENSGAILA Baltramiejus Kensgaila (Bartholomeum Gięzgayllo)
N
Morta Ramonienė (Martha Romanowska)
N Tėveliai
1799-10-29 Mos. KENSGAILA Ignotas Kensgaila (Ignatium Kięsgillo)


Rozalija Jakutytė (Raza Jakutowna)

Šakaliai
1783-10-13 Mos. KENSGAILA Mykolas Kensgaila (Kięsgaylo)

Šaukliai Agnė Butkutė (Butkiewiczowna)

Rukai
1711-01-25 Mos. KENSGAILA Mykolas Kensgaila (Kięsgal)

Šaukliai Morta Anužytė (Anuzayte)

Šakaliai
1791-01-30 Mos. KENSGAILA Mykolas Kensgaila (Michael Gięzgaylo)

Šakaliai Magdalena Jakutienė (Magdalena Jakuttowa)
N Šakaliai
1764-07-02 Mos. KENSGAILA Pranciškus Kensgaila (Kęsgill)

Šakaliai Ona Šiaudinytė (Siawdynowna)

Daukšiai
1785-01-02 Mos. KENSGAILA Tadas Kensgaila (Thaddeus Kięsgallo)

Šakaliai Elena Stonytė (Helena Staniewiczowna)

Kusai1711-08-03 Mos. KERCIČIUS Tumas Kercičius (Cercicz)


Prialgauskaitė (Prelgowska)

1712-11-27 Mos. KERNA Jonas Kerna (Kierna)


Vaitilaitė (Waytylowna)

Rukai

Mos.
1899-10-26 Mos. KERVYS Antanas Kervys Antanas ir Ona Numgaudaitė Kerviai
Paeiškūnė Ona Dambrauskaitė Fortunatas ir Anelė Miliutė Dambrauskai
Gaubės
1780-11-25 Mos. KERVIS Jonas Kervis (Kierwis)

Žalgiriai Kotryna Buržinskienė (Burzynskienie)
N Daukšiai
1938-02-22 Mos. KERVYS Jurgis Kervys Jurgis ir Kazimiera Sličytė Kerviai
Paluknė, Sk. p. Zuzana Staniutė Pranciškus ir Ona Gaubytė Staniai
Šatraminiai
1888-02-23 Mos. KERVYS Leonas Kervys Julijonos Kervytė sūnus
Skuodas Pranciška Skubutytė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė Skubučiai
Kernai1931-02-15 Mos. KĖSAS Eligijus Kėsas Petronėlės Kėsaitės sūnus
Šateikių p. Pranciška Kaktavičiutė (Kaktytė) Juozapas ir Prokseda Šedvydytė Kaktavičiai
Ersla
1937-10-18 Mos. KĖSAS Eligijus Kėsas Petronėlės Kėsaitės sūnus N Šateikių p. Ona Narvilaitė Pranciškus ir Kotryna Klovaitė Narvilai
Budvietė
1913-11-17 Mos. KĖSAS Juozapas Kėsas Pranciškus ir Cecilija Piliūnaitė Kėsai
Panotėnai Ona Jazbutytė Antanas ir Rozalija Simaitytė Jazbučiai
Šniukščiai
1887-02-03 Mos. KĖSAS Jurgis Kėsas Juozapas ir Petronėlė Tirevičiutė Kėsai
Dvarčiūnai Sal. p. Uršulė Kataržytė Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Krakės1849-11-22 Mos. KETLERIS Aleksandras Ketleris (Кетлера) Leonas ir Barbora Mineikytė Ketleriai
Skuodo p. Rozalija Kairytė Stanislovas ir Kotryna Sušinskytė Kairiai
Kernai
1900-06-06 Sk. KETLERIS Aleksandras Ketleris (Кетлера) Aleksandras ir Rozalija Kairytė Ketleriai
Kulai Sk. p. Barbora Mažrimaitė Jonas ir Kotryna Baužytė Mažrimai
Rušupiai Sk. p.
1876-11-01 Mos. KETLERIS Andrius Ketleris (Кетлериса) Andrius ir Magdalena Jakštaitė Ketleriai
Šakaliai Barbora Pronckutė Augustinas ir Barbora Paulikaitė Pronckai
Šakaliai
1888-02-23 Lenk. KETLĖRIS Antanas Ketlėris (Кетлера) Pranciškus ir Ona Subatauskaitė Ketlėriai
Litvinai Lenk.p. Anastasija Paulauskaitė Kazimieras ir Uršulė Petrauskaitė Paulauskai
Plaušiniai
1937-02-06 Sk. KETLĖRIS Antanas Ketlėris Leonas ir Ona Račinskaitė Ketlėriai
Skuodas Emilija Narvilaitė Motiejus ir Ona Alkauskytė Narvilai
Šaučikai Sal. p.
1836-11-24 Mos. KETLĖRIS Jonas Ketlėris (Ketlera) Martynas ir Ona Šimkutė Ketlėriai
Puodkaliai Teofile Ylakytė Pranciškus ir Barbora Žilytė Ylakiai
Prialgai
1843-01-12 Mos. KETLERIS Jonas Ketleris (Kietlera) Martynas ir Ona Liekytė Ketleriai N Putkaliai Sk. p. Liudvika Karbauskaitė Silvestras ir Petronėlė Budrytė Karbauskai
Daukšiai
1908-02-24 Lenk. KETLERIS Juozapas Ketleris (Кетлериса) Pranciškus ir Julijona Bričkutė Ketleriai
Kalviai Lenk. p. Ona Mažonaitė Feliksas ir Juozapota Šilgalytė Mažonai
Lenkimai
1780-11-25 Mos. KETLERIS Kazimieras Ketleris (Ketler)

Skuodas Kotryna Burbaitė (Burbowna)

Kernai
1888-03-06 Sk. KETLERIS Kazimieras Ketleris Aleksandras ir Rozalija Kairytė Ketleriai
Kulai Sk. p. Rozalija Jurevičiutė Jonas ir Felicijona Simaitytė Jurevičiai
Kulai Sk. p.
1891-03-04 Mos. KETLERIS Kazimieras Ketleris (Кетлера) Jonas ir Liudvika Karbauskaitė Ketleriai
Narvydžiai Sk. p. Monika Kluodaitė Leonas ir Apolonija Kadytė Kluodai (Клодисов)
Kulaliai
1913-02-12 Mos. KETLERIS Kazimieras Ketleris (Кетлерисъ) Kazimieras ir Monika Kluodaitė Ketleriai
Narvydžiai Sk. p. Karolina Veitaitė Juozapas ir Elena Mickutė Veitai
Užvalakiai
1939-07-04 Mos. KETLĖRIS Kazimieras Ketlėris (Ketleris) Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Ketlėriai
Litvinai Lenk.p. Barbora Taučiutė Antanas ir Barbora Šedvydytė Taučiai
Daukšiai
1934-02-11 Mos. KETLĖRIS Konstantinas Ketlėrius (Ketlerius) Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Ketlėriai
Litvinai Lenk.p. Magdalena Lekstutytė Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai
1924-02-26 Sal. KETLERIS Vykintas Ketleris (Vykintas) Leonas ir Ona Macevičiutė Ketleriai
Skuodo p. Magdalena Narvilaitė Motiejus ir Ona Alkauskaitė Narvilai
Šaučikai Sal. p.1913-06-30 Sk. KETURAKIS Tadas Keturakis (Кятуракиса) Marcijonas ir Magdalena Mestauskytė Keturakiai
Aubrikiai Sk. p. Amelija Lukošiutė Dominykas ir Barbora Zonytė Lukošiai
Skuodas1804-11-22 Mos. KEVIŠAS Tadas Kevišas (Thaddeum Kiewysza)


Veronika Burbaitė (Veronicam Burbowna)

Daukšiai1796-11-22 Yl. KIBURYS Stanislovas Kiburys (Stanislaum Kiburis)

Girdeniai Yl. p. Cecilija Rožaitytė (Ceciliam Rozaytowna)

Girdeniai Yl. p.1727-05-03 Mos. KIDYKAS Antanas Kidykas (Kidik)

Daukšiai Kotryna Eidėjutė (Eidieiowna)

Daukšiai
1759-01-14 Mos. KIDYKAS Antanas Kidykas (Kidiks)

Daukšiai Marijona Litvinaitė (Litwinowna)

Petraičiai Mos. p.
1820-11-02 Šač. KIDYKAS Antanas Kidykas (Antonium Kidikowski)

Vindeikiai Antanina Prialgauskaitė Budrikienė (Antonina Budrykowa)
N Jundulai
1937-01-12 Šač. KIDYKAS Jonas Kidykas Jonas ir Scholastika Šleiniutė Kidykai
Derkinčiai Emilija Jokubauskytė Ignotas ir Monika Dvarionaitė Jokubauskiai
Bratikai
1939-08-29 Šač. KIDYKAS Jonas Kidykas Juozapas ir Julijona Luotaitė Kidykai
Jundulai Šač. p. Karolina Skurvydaitė Juozapas ir Karolina Rimkutė Skurvydai
Jundulai
1771-10-28 Mos. KIDYKAS Juozapas Kidykas (Kidiks)


Magdalena Kontrimaitė (Kontrymowna)

Barviai
1796-06-14 Mos. KIDYKAS Juozapas Kidykas (Jozephum Kidykas)
N Prialgai Kunigunda Vitkutė (Cunegunda Witkowiczowna)

Kaukolikai
1838-02-08 Mos. KIDYKAS Juozapas Kidykas (Kidyka) Juozapas ir Kunegunda Vitkutė Kidykai
Gieldžiūnai Plat. p. Barbora Juodeikytė Vaitilienė Pranciškus ir Barbora Ylakytė Juodeikiai N Vindeikiai
1900-02-20 Sk. KIDYKAS Juozapas Kidykas Juozapas ir Magdalena Klovaitė Kidykai
Lyksūdė Šač. p. Karolina Kniuipytė Jokimas ir Amelija Šušytė Kniuipiai
Skuodo p.
1911-02-20 Mos. KIDYKAS Juozapas Kidykas Pranciškus ir Magdalena Dvarionaitė Kidykai N Jundulai Šač. p. Julijona Luotaitė Leonardas ir Ona Laukytė Luotės
Tėveliai
1644-02-13 Sal. KIDYKAS Kazimieras Kidykas (Cazimirus Kidikaytis)

Barzdžiai Sal. p. Dorota Stroputė (Dorothea Stopayte)

Barzdžiai Sal. p.
1837-11-09 Mos. KIDYKAS Kazimieras Kidykas (Kidykowskiego) Jurgis ir Magdalena Kaušaitė Kidykai
Mosėdis Antanina Gurauskaitė (Gurowska) Dovydas ir Antanina Milinskaitė Gurauskai
Daukšiai
1711-04-26 Mos. KIDYKAS Mykolas Kidykas (Kidykas)

Šatraminiai Magdalena Razmienė (Razmiowa)
N
1716-11-08 Mos. KIDYKAS Mykolas Kidykas (Kidik)

Šatraminiai Marijona Mažutytė (Maželowna)

Šatraminiai
1793-05-10 Mos. KIDYKAS Petras Kidykas (Petrum Kidikas)

Junduliai Rozalija Jakštaitė (Rozalia Jaksztowiczowna)

Šniukščiai
1835-07-23 Mos. KIDYKAS Pranciškus Kidykas Laurynas ir Terezė Vasiliauskaitė Kidykai N Gondlaukė Kotryna Stonkutė (Stankiewiczowna) Jurgis ir Elžbieta Būtaitė Stonkai
Gondlaukė
1925-11-10 Šač. KIDYKAS Pranciškus Kidykas Adomas ir Rozalija Mineikytė Kidykai
Derkinčiai Ona Poškytė Pranciškus ir Uršulė Šerkšnytė Poškiai
Derkinčiai1719-06-25 Mos. KIELŠA Kazimieras Kielša (Kielszewski)


Marijona Šakaitė (Szakewna)

Lyksūdė1803-01-13 Mos. KIENDRA Motiejus Kiendra (Matheum Kiendra)
N
Ona Prebergytė (Annam Prebergowna)

Kulaliai1819-10-21 Šač. KIETRA Vincentas Kietra (Vincentum Kitra)
N
Ona Kataržytė (Anna Katorzowna)

Lukošaičiai1922-02-25 Yl. KILČAUSKAS Juozapas Kilčauskas Jokūbas ir Kotryna Dargužytė Kilčauskai N Kalvarija Rozalija Baipšytė Taurinskienė Juozapas ir Anastasija Trinkaitė Baipšiai N Trumplaukė1935-10-30 Aleks. KIMTYS Teofilijus Kimtys Jonas ir Ona Brazdauskaitė Kimčiai
Truikinų par. Placida Dapšytė Pranciškus ir Veronika Žilinskaitė Dapšiai
Truikinų par.1818-11-26 Mos. KINČIUS Antanas Kinčius (Antonium Kinczewski)

Budvietė Kunigunda Rapalytė (Cunegunda Rafalowiczowna)

Krakės
1937-02-08 Mos. KINČIUS Dominykas Kinčius Nikodemas ir Marcijona Baipšaitė Kinčiai
Mosėdis Stanislova Vitkutė Uršulės Vitkutės dukra
Rukai
1831-11-24 Mos. KINČIUS Feliksas Kinčius Juozapas ir Ona Macytė Kinčiai
Tauzai Barbora Dimaitė Juozapas ir Kotryna Kubilaitė Dimos
Kusai
1893-08-17 Mos. KINČIUS Jokimas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai Monika Pikturnaitė Butkienė Litvinienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Ledžiai
1895-02-07 Mos. KINČIUS Jokimas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai N Naujukai Ona Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1775-01-24 Mos. KINČIUS Jokūbas Kinčius (Kincius)

Udraliai Kunigunda Daukintytė (Daukinttayty)

Udraliai
1828-01-24 Mos. KINČIUS Jonas Kinčius Juozapas ir Ona Macevičiuė Kinčiai
Udraliai Ona Graužaitė Jurgis ir Ona Monstvilaitė Graužos
Krakės
1795-11-03 Mos. KINČIUS Jonas Kinčius (Joannem Kincus)


Agnė Dabrytė (Agnetha Dobrowna)

Tauzai
1796-11-23 Mos. KINČIUS Juozapas Kinčius (Jozephum Kincius)
N Udralė Ona Macytė (Anna Macewiczowna)

Ersla
1774-11-13 Mos. KINČIUS Juozapas Kinčius (Kincius)

Gaubės Kotryna Ertauskaitė (Ertauskayte)

Šekai
1802-11-25 Mos. KINČIUS Kajetonas Kinčius (Cajetonum Kinczius)

civ.Mos. Kotryna Sadauskaitė (Catarina Sadowska)

Šerkšniai
1814-10-06 Mos. KINČIUS Kajetonas Kinčius (Kajetanum Kinczus)
N Šerkšniai Julijona Šemetaitė (Julianam Szemetowna)

Ersla
1774-11-07 Mos. KINČIUS Kazimieras Kinčius (Kincius)

Šakaliai Marijona Malūkienė (Malukieny)
N Šakaliai
1916-07-04 Mos. KINČIUS Konstantinas Kinčius Leonas ir Petronėlė Staniutė Kinčiai
Udraliai Magdalena Viršilaitė Antanas ir Marijona Martinkutė Viršilos
Prialgava
1861-02-28 Mos. KINČIUS Leonas Kinčius Tadas ir Kotryna Jackutė Kinčiai
Gaubės Anastasija Žilinskaitė Tomas ir Joana Petrikaitė Žilinskai
Mosėdis
1889-11-28 Mos. KINČIUS Leonas Kinčius Tadas ir Uršulė Mickutė Kinčiai
Gaubės Ona Intaitė Jonas ir Marijona Prialgauskaitė Intos
Gaubės
1906-06-11 Mos. KINČIUS Leonas Kinčius Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Tauzai Uršulė Laureckytė Jurgis ir Ona Zubaitė Laureckiai
Palaukė
1921-01-18 Mos. KINČIUS Leonas Kinčius Povilas ir Ona Karbauskaitė Kinčiai
Mos. p. Ona Ramonaitė Juozapas ir Paulina Baguckytė Ramonai
Mos. p.
1869-03-02 Mos. KINČIUS Leonas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai Petronėlė Staniutė Ignotas ir Petronėlė Pakalniškytė Staniai
Kernai
1728-08-15 Mos. KINČIUS Mykolas Kinčius (Kinczus)


Kotryna Skersytė (Skersayte)

Mikulčiai
1897-05-04 Mos. KINČIUS Nikodemas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Mosėdis Marcijona Baipšytė Dominykas ir Domicėlė Alseikaitė Baipšiai
Udraliai
1930-08-17 Mos. KINČIUS Nikodemas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai N Mosėdis Elena Vičiutė Petkienė Antanas ir Barbora Narkutė Vičiai N Naujukai
1815-01-12 Mos. KINČIUS Petras Kinčius (Petrum Kinczius)

Budvietė Barbora Vičiūtė (Barbara Wiczowna Kinczowa)

Ersla
1827-02-08 Mos. KINČIUS Petras Kinčius (Petrum Kinczius)
N
Emilijona Kažytė (Emilianam Kazowiczowna)

Ersla
1894-01-25 Mos. KINČIUS Povilas Kinčius Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Budriai Ona Karbauskaitė Antanas ir Ona Guobytė Karbauskai
Daukšiai
1868-11-05 Mos. KINČIUS Pranciškus Kinčius Jonas ir Ona Graužaitė Kinčiai
Krakės Barbora Žvaginytė Jonas ir Joana Pajauskaitė Žvaginiai
Budvietė
1758-11-19 Mos. KINČIUS Stanislovas Kinčius (Kincius)

Udraliai Magdalena Klovaitė (Klowayte)

Tėveliai
1778-10-18 Mos. KINČIUS Stanislovas Kinčius (Kincius)
N
Elžbieta Vyšniauskaitė (Wiszniewska)

Gaubės
1829-02-05 Mos. KINČIUS Tadas Kinčius Stanislovas ir Ona Simutytė Kinčiai
Kusai Kotryna Jackutė Mickienė Mykolas ir Elžbieta Mončytė Jackai N Gaubės
1857-01-29 Mos. KINČIUS Tadas Kinčius Tadas ir Kotryna Jackutė Kinčiai
Gaubės Uršulė Mickutė Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai
1913-02-05 Mos. KINČIUS Tadas Kinčius Leonas ir Ona Intaitė Kinčiai
Gaubės Barbora Mažonaitė Adomas ir Felicijona Andriejauskaitė Mažonai
Udraliai
1939-02-20 Mos. KINČIUS Tadas Kinčius Tadas ir Barbora Mažonaitė Kinčiai
Gaubės Juozapota Jazbutytė Petras ir Monika Liutkutė Jazbučiai
Gaubės
1807-02-05 Mos. KINČIUS Tadas Kinčius (Taddeum Kinczius)

Ersla Pranciška Jackutė (Francisca Jackowna)

Juknaičiai1711-02-15 Mos. KINTAUTAS Juozapas Kintautas (Kintawt)

Laumaičiai Justina Mončytė (Monczowna)

Laumaičiai1751-01-24 Mos. KINTVAINIS Jurgis Kintvainis (Kintwaynis)


Morta Mockutė (Mackiewiczowna)

1928-02-14 Sal. KITELIS Juozapas Kitelis Juozapas ir Ona Budrytė Kiteliai
Reketė Sal. p. Barbora Leliunaitė Juozapas ir Julijona Samoškaitė Leliunai
Platelių valsč.1777-11-28 Mos. KIUPŠTAS Kazimieras Kiupštas (Kiupszta)

Vindeikiai Rozalija Valkaitė (Wollkayte)

Vindeikiai1759-06-03 Mos. KYBARTAS Mykolas Kybartas (Kibartowicz)

Mikitai Plat. p. Marijona Čepauskienė (Szczepowska)
N Prialgai1911-06-06 Mos. KLANIUS Adolfas Klanius Mykolas ir Prakseda Donėlaitė Klaniai
Ginteliai Darb.p. Elena Pociutė Kasparas ir Magdalena Daniutė Pociai
Mikulčiai
1894-06-19 Lenk. KLANIUS Antanas Klanius Antanas ir Ona Venckutė Klaniai
Naujukai Darb. p. Veronika Untulytė Aleksandras ir Monika Lingytė Untuliai
Juodeikiai Lenk. p.
1924-02-26 Lenk. KLANIUS Antanas Klanius Antanas ir Veronika Untulytė Klaniai
Nausėdai darb. p. Stanislova Karbauskaitė Valerijonas ir Ona Vainoraitė Karbauskai
Pakalniškiai Sk. p.
1926-02-10 Mos. KLANIUS Jonas Klanius Liudvikas ir Anastasija Ragainytė Klaniai
Šatraminiai Julijona Baužytė Konstantinas ir Ona Maksvitytė Baužiai
Mosėdis
1905-02-15 Mos. KLANIUS Kazimieras Klanius (Кланюса) Kazimieras ir Barbora Senkutė Klaniai
Žeimiiai Sal. p. Ona Deinoraitė Kazimieras ir Ona Jonutytė Deinorai
Kulaliai
1871-11-23 Mos. KLANIUS Liudvikas Klanius Mykolas ir Viktorija Žebrauskaitė Klaniai
Žalgiriai Pranciška Petrošiutė Jurgis ir Anastasija Ramonaitė Petrošiai
Žalgiriai
1904-02-03 Mos. KLANIUS Liudvikas Klanius (Кланюсa) Liudvikas ir Pranciška Petrošiutė Klaniai
Šatraminiai Anastasija Ragainytė Bonaventūras ir Domicėlė Petrikaitė Ragainiai
Šekai
1867-02-14 Mos. KLANIUS Mykolas Klanius Mykolas ir Barbora Narmontaitė Klaniai
Šlaviai Darbėn.p. Prakseda Donėlaitė (Дониловною) Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai
1900-01-18 Mos. KLANIUS Pranciškus Klanius (Кланюса) Liudvikas ir Pranciška Petrošiutė Klaniai
Šatraminiai Vanda Jurevičiutė Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai
Šatraminiai
1937-06-26 Kaln. KLANYS Pranciškus Klanys Kazimieras ir Ona Deinoraitė Klaniai
Žeimiai Sal. p. Adolfina Balsytė Stanislovas ir Ona Vaičiutė Balsiai
Kūlsodis Sal. p.1939-01-22 Gr. KLEINAUSKAS Kazimieras Kleinauskas Kazimieras ir Ona Stroputė Kleinauskai
Akmenaliai Gr. p Ona Kiškytė Šleinienė Juozapas ir Ona Indrikytė Kiškiai N Grūšlaukė
1939-02-07 Šač. KLENAUSKAS Vincentas Klenauskas Antanas ir Veronika Derkintytė Klenauskai
Skurvydai Alsėdžių valstč. Petronėlė Kazlauskytė Kazimieras ir Elvyra Jurevičiutė Kazlauskiai
Derkinčiai1937-06-06 Sal. KLEINAUSKIS Anicetas Kleinauskis Liudvikas ir Petronėlė Jonkauskaitė Kleinauskiai
Plateliai Justina Drasutytė Kazimieras ir Barbora Razmaitė Drasučiai
Šaučikai Sal. p.
1785-01-02 Mos. KLEINAUSKIS Gotlibas Kleinauskis (Gotlif Kleynowicz)

Derkinčiai Dorotėja Silvestraitė (Dorotea Sylwestrowna)

Barviai
1741-11-26 Mos. KLEINAUSKIS Jokūbas Kleinauskis (Kleynowski)


Ona Kužaitė (Kuzowna)

Šatraminiai
1735-09-05 Mos. KLEINAUSKIS Jonas Kleinauskis (Kleynowski)

Mosėdis Kotryna Kryžiutė (Krzizewiczowna)

Mosėdis
1780-10-22 Mos. KLEINAUSKIS Jonas Kleinauskis (Kleynowski)

Šatai Elena Viršilaitė (Wirszyllowna)

Sodale Šač. p.
1751-05-30 Mos. KLEINAUSKIS Juozapas Kleinauskis (Klenowski)


Ona Daukantaitė (Dawkantowna)

Giršiniai
1896-01-16 Mos. KLEINAUSKIS Juozapas Kleinauskis (Клейновскаго) Kazimieras ir Barbora Bertašiutė Kleinauskiai
Kulai Sk. p. Domicėlė Vaitelaitė Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Daukšiai
1938-02-28 Yl. KLEINAUSKIS Juozapas Kleinauskis Augustinas ir Grosilda Drazdauskaitė Kleinauskiai
Pašilė Yl. p. Stanislova Rozgaitė Petras ir Ieva Vindašiutė Rozgos
Pašilė Yl. p.
1792-11-22 Mos. KLEINAUSKIS Jurgis Kleinauskis (Georgius Kleynowski)

Nevočiai Elena Jančiauskaitė (Helena Janczauskayte)

Nevočiai
1848-06-29 Mos. KLEINAUSKIS Vincentas Kleinauskis (Klejnowskiego) Antanas ir Ona Raišuotytė Kleinauskiai
Rušupiai Sk. p. Uršulė Lipšaitė Butkienė Tadas ir Ona Jakutytė Lipšai N Šakaliai
1935-02-16 Aleks. KLEINAUSKIS Vladislovas Kleinauskis Jonas ir Veronika Indriekutė Kleinauskiai
Truikinų par. Ona Budreckyė Antanas ir Kotryna Razmutė Budreckiai
Truikinų par.1928-09-11 Gint. KLIAUZA Steponas Kliauza Juozapas ir Barbora Butkutė Kliauzos
Gitališkės p. Adolfina Jonkutė Kazimieras ir Emilija Razmutė Jonkai
Gintališkės p.1927-11-26 Sal. KLIČIUS Kazimieras Kličius Juozapas ir Sofija Čipokaitė - Žukauskytė Kličiai
Salantai Anelė Orvidaitė Jonas ir Kazimiera Vereikaitė Orvidai
Salantai1796-11-15 Mos. KLONAUSKIS Antanas Klonauskas (Antonium Klonowski)

(Kaukolikai) Petronėlė Stoškutė (Petronilla Staszkowna)

Kaukolikai
1797-02-27 Šač. KLONAUSKIS Antanas Klonauskis (Antonius Klonowski)
N Bratikai Rozalija Jokšaitė (Rosaliam Jokszowna)

Bratikai
1789-06-20 Mos. KLONAUSKIS Jonas Klonauskis (Joannes Klonowski)

Šatai Rozalija Preibytė (Rosalia Preybate)

Lyksūdė
1776-11-11 Mos. KLONAUSKIS Juozapas Klonauskis (Klanowski)


Barbora Dambrauskaitė (Dombrowskaty)

Vindeikiai
1799-11-30 Šač. KLONAUSKIS Juozapas Klonauskis (Josephum Klonowski)

Derkinčiai Monika Anužytė (Monikam Anužaty)

Vindeikiai
1773-11-11 Mos. KLONAUSKIS Jurgis Klonauskis (Klonownowski)

Sed.p. Ona Markaitė (Morkowna)

Šatai
1823-01-16 Sal. KLONAUSKIS Motiejus Klonauskis (Matheum Klanis)

Žeimiai Barbora Adomavičiutė (Barbara Adomawiczaty)

Gedgaudžiai1767-05-10 Mos. KLOVA Antanas Klova (Klawowski)

Lyksūdė Ona Baltrutytė (Baltrutowna)

Mikulčiai
1798-02-06 Mos. KLOVA Antanas Klova (Antonium Klowa)

Udraliai Kotryna Rumbutytė (Catharina Rumbuciowna)

Krakės
1849-11-08 Mos. KLOVA Antanas Klova Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos
Šerkšniai Barbora Žilinskaitė Pranciškus ir Pranciška Valančiūtė Žilinskai
Šerkšniai
1851-07-03 Mos. KLOVA Antanas Klova Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos N Simaičiai Rozalija Ronkytė Juozapas ir Julijona Rapalytė Ronkiai
Šatraminiai
1886-01-19 Lenk. KLOVA Antanas Klova Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos N Naujukai Ona Litvinaitė Jurgis ir Monika Zaburaitė Litvinai
Plaušiniai
1886-02-11 Mos. KLOVA Antanas Klova Antanas ir Rozalija Ronkytė Klovos
Naujukai Petronėlė Kaupaitė Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaupai
Šaukliai
1759-10-27 Mos. KLOVA Augustinas Klova (Klowa)

Mosėdis Elena Bytautaitė (Bitowtowna)

Mosėdis
1788-11-28 Mos. KLOVA Augustinas Klova (Augus Klowaytis)
N Mosėdis Magdalena Kažienė (Magdalena Kaszewska)
N Mosėdis
1739-11-01 Mos. KLOVA Baltramiejus Klowa (Klowatis)

Mosėdis Elžbieta Jokšaitė (Jokszewiczowna)

Daukšiai
1924-05-17 Aleks. KLOVA Dominykas Klova Stanislovas ir Monika Numgaudytė Klovos N Erkšva Yl. p. Albertina Jurgelevičiutė Adomas ir Anelė Lukšaitė Jurgelevičiai
Klauseikiai
1711-02-01 Mos. KLOVA Dovydas Klova (Klowaytis)

Ersla Zuzana Daukantaitė (Dawkentayte)

Ersla
1891-06-04 Mos. KLOVA Feliksas Klova Juozapas ir Petronėlė Knystautaitė Klovos
Krakės Barbora Knystautaitė Dominykas ir Petronėlė Pakalniškytė Knystautai
Mosėdis
1939-02-21 Sk. KLOVA Feliksas Klova Leonas ir Emilija Barkaitė Klovos
Skuodas Agnė Skiudulaitė Kazimieras ir Agnė Laukineitytė Skiudulai
Skuodas
1756-11-14 Mos. KLOVA Izidorius Klova (Klowowicz)

Petraičiai Kristina Mockutė (Mackiewiczowna)

Tauzai
1870-01-27 Mos. KLOVA Jokimas Klova Motiejus ir Pranciška Šakinytė Klovos
Šaukliai Barbora Petrošiutė Aloyzas ir Ona Tamošauskaitė Petrošiai
Kulaliai
1897-10-07 Mos. KLOVA Jokimas Klova Juozapas ir Monika Trinkaitė Klovos
Igariai Antanina Markaitytė Juozapas ir Kleopa Narmontaitė Markaičiai
Igariai
1928-09-21 Gint. KLOVA Jokimas Klova Juozapas ir Monika Trinkaitė Klovos N Baksčiai Mos. p. Monika Kvietkauskytė Razmienė Jokimas ir Ona Beniušytė Kvietkauskiai N Notėnai
1815-10-26 Mos. KLOVA Jokūbas Klova (Jacobum Klowa)


Kleopa Padervinskaitė Niūniavienė (Clara Niuniawowa)
N Ersla
1720-10-27 Mos. KLOVA Jonas Klova (Klowa)

Tėveliai Ona Jakutytė (Jakutayte)

Šakaliai
1774-11-07 Mos. KLOVA Jonas Klova (Klowa)

Tėveliai Magdalena Intaitė (Intate)

Sarmatiškės
1808-02-11 Mos. KLOVA Jonas Klova (Joannum Klowa)

Budvyčiai Magdalena Zubienė (Magdalena Zubiowa)
N Nevočiai
1827-02-13 Mos. KLOVA Jonas Klova

Rušupiai Sk. p. Uršulė Zaburaitė (Zaborowna)

Mos. p.
1878-01-18 Mos. KLOVA Jonas Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos
Krakės Uršulė Kaupaitė Stanislovas ir Matilda Pliuškytė Kaupai
Krakės
1881-10-12 Mos. KLOVA Jonas Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos N Šatraminiai Ona Kataržytė Pranciškus ir Ona Zaburaitė Kataržiai
Šatraminiai
1895-06-04 Mos. KLOVA Jonas Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos N Rukai Kotryna Paulauskaitė Kuprienė Feliksas ir Ona Šimkutė Paulauskai N
1939-05-14 Sk. KLOVA Jonas Klova Dominykas ir Pranciška Taujenytė Klovos
Pakalniškiai Sk. p. Magdalena Maniukaitė Leonas ir Ona Lukšaitė Maniukai
Skuodas
1777-11-23 Mos. KLOVA Juozapas Klova (Klowa)

Tėveliai Kotryna Janukaitė (Janukowiczowna)

Ersla
1815-10-12 Šač. KLOVA Juozapas Klova (Jozephum Klowa)

Prialgava Kotryna Vyšniauskaitė (Catharina Wiszniewska)

Vindeikiai
1817-11-27 Mos. KLOVA Juozapas Klova (Jozephum Klowa)

Giršiniai Marijona Kairytė (Marianna Kayrewiczowna)

Gondlaukė
1822-10-29 Šač. KLOVA Juozapas Klova (Jozephu Klowa)
N ter.Mikytai Plat. p. Petronėlė Baltrutytė (Petronila Baltrutowna)

Bratikai
1840-01-30 Mos. KLOVA Juozapas Klova Jokūbas ir Kleopa Padervinskytė Klovos
Ersla Petronėlė Knystautaitė Jonas ir Magdalena Prialgauskaitė Knystautai
Ersla
1841-01-28 Mos. KLOVA Juozapas Klova Laurynas ir Ona Petrauskaitė Klovos
Apuolė Agota Šakalytė Stanislovas ir Magdalena Daržinskaitė Šakaliai
Apuolė
1848-01-13 Mos. KLOVA Juozapas Klova (Klowy) Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos
Budriai Kotryna Paulauskaitė Antanas ir Elena Bružaitė Paulauskai
Nevočiai
1871-05-31 Mos. KLOVA Juozapas Klova Mikalojus ir Jadvyga Jonkutė Klovos
Šerkšniai Juozapota Joskaudaitė Liebienė Juozapas ir Rozalija Prišgintaitė Joskaudai N Nevočiai
1873-02-07 Mos. KLOVA Juozapas Klova Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos N Virbalai Monika Trinkaitė Apulskienė Jonas ir Felicijona Šimkutė Trinkos N Palšiai
1889-11-07 Mos. KLOVA Kazimieras Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos
Šatraminiai Barbora Miliūtė Vasiliauskienė Feliksas ir Ona Tilškytė Miliai N Šatraminiai
1911-02-15 Mos. KLOVA Kazimieras Klova Jonas ir Barbora Viršilaitė Klovos
Viršilai Pl.p. Viktorija Petrulevičiutė Motiejus ir Marijona Cibirikaitė Petruleviičiai
Ersla
1910-06-19 Mos. KLOVA Konstantinas Klova Antanas ir Petronėlė Kaupaitė Klovos
Naujukai Barbora Aklytė Antanas ir Uršulė Šopagaitė Akliai
Žalgiriai
1939-09-26 Lenk. KLOVA Konstantinas Klova (Klovas) Antanas ir Petronėlė Kaunaitė Klovos N Naujukai Mos. p. Uršulė Macevičiutė Galdikienė Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Macevičiai N Kalviai Lenk. p.
1719-05-14 Mos. KLOVA Laurynas Klova (Klowaytis)

Mosėdis Marijona Smilgytė (Smilengowna)

Mosėdis
1882-02-03 Mos. KLOVA Leonas Klova Mikalojus ir Ona Liubinaitė Klovos
Šerkšniai Ona Veitaitė Šedvydienė Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai N Nevočiai
1842-06-02 Mos. KLOVA Mikalojus Klova Motiejus ir Ona Baltiejutė Klovos N Naujukai Ona Liubinaitė Kazimieras ir Marijona Riepšaitė Liubinai
Žebrokai
1865-01-20 Mos. KLOVA Mikalojus Klova Motiejus ir Ona Baltiejutė Klovos N Šerkšniai Joana Butkutė Jonas ir Ieva Giedraitė Butkai
Šerkšniai
1738-10-26 Mos. KLOVA Mykolas Klova (Klowa)

Tėveliai Ona Pukinskaitė (Pukinska)

Tėveliai
1749-10-19 Mos. KLOVA Mykolas Klova (Klowa)

Večaičiai Sed.p. Ona Kuzmienė (Kuzmowa)
N Bružai Mos. p.
1762-05-23 Mos. KLOVA Mykolas Klova (Klowa)

Tėveliai Justina Žiogienė (Žiogiowa)
N Drupiai Mos. p.
1838-05-23 Mos. KLOVA Mykolas Klova (Klowy) Motiejus ir Ona Butkutė Klovos
Nevočiai Jadvyga Jankauskaitė (Jankowska) Juozapas ir Elžbieta Litvinaitė Jankauskai
Krakės
1711-01-25 Mos. KLOVA Motiejus Klova (Klovas)

Baksčiai Kotryna Paulikienė (Paulikowa)
N Vindeikiai
1795-11-03 Mos. KLOVA Motiejus Klova (Motheum Klowa)

Mosėdis Marijona Baltiejutė (Marianna Baltejowna)

Mosėdis
1813-11-25 Mos. KLOVA Motiejus Klova (Matheum Klowa)

Tėveliai Morta Kairienė (Martham Kayrowa)
N Krakės
1833-11-21 Mos. KLOVA Motiejus Klova Motiejus ir Ona Baltiejutė Klovos
* Pranciška Šakinytė Martynas ir Eleonora Beniušytė Šakiniai
*
1711-02-15 Mos. KLOVA Pranciškus Klova (Klova)


Magdalena Dargytė (Dargayte)


1880-11-11 Mos. KLOVA Pranciškus Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos
Šatraminiai Barbora Bertašiutė Leopoldas ir Anastasija Dobrovolskytė Bertašiai
Šatraminiai
1871-11-09 Mos. KLOVA Simonas Klova Juozapas ir Petronėlė Knystautaitė Klovos
Ersla Monika Zubaitė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai
1922-05-14 Aleks. KLOVA Stanislovas Klova Leonas ir Ona Veitaitė Klovos
Nevočiai Mos. p. Amelija Litvinaitė Vincentas ir ….. Rancaitė Litvinai
Truikinai1781-02-25 Mos. KMITA Antanas Kmita (Kmitta)

Memaičiai Darb.p. Magdalena Prialgauskienė (Przyalgowska)

Prialgavadvar.
1797-05-02 Mos. KMITA Dovydas Kmita (Dovidem Kmitta) GD

Prialgai Elžbieta Serepinaitė (Elizabetha Serafinowiczowna)

par. Mos.1939-04-10 Sk. KNAŠAS Robertas Knašas Klemensas ir Ona Želvytė Knašai
Skuodas Cecilija Dvarionaitė Ambraziejus ir Ona Daciutė Dvarionai
Skuodas1886-02-18 Mos. KNEITA Jonas Kneita (Кнейты) Feliksas ir Barbora Griciutė Kneitos
Šliktinė Gint. p. Ona Litvinaitė Juozapas ir Felicijona Meškytė Litvinai
Daukšiai
1926-02-09 Mos. KNEITA Kazimieras Kneita Adolfas ir Rozalija Šukštaitė Kneitos
Mamėnai, Laukž. p. Petronėlė Ridikaitė Juozapas ir Ona Kniežaitė Ridikai
Nevočiai1798-02-06 Sal. KNIEŽA Antanas Knieža (Antonium Knieza)

Pagrūšlaukė Sal. p. Magdalena Razgaitytė (Magdalenam Rozgayttowna)

Panotėnai Sal. p.
1798-01-29 Sal. KNIEŽA Ignotas Knieža (Ignatium Knieza)

Žemytė Lenkim.p. Kotryna Zabielaitė (Catharinam Zabiellowna)

Palšiai Sal. p.
1782-11-11 Mos. KNIEŽA Jonas Knieža (Knezewicz)

Grūšlaukė Sal. p. Magdalena Žvaginytė (Žwagynowna)

Daukšiai
1865-11-24 Mos. KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Ona Grigaitytė Kniežos
Juodupėnai Sal. p. Viktorija Gedrimaitė Jonas ir Terezė Martinkutė Gedrimai
Ledžiai
1867-05-09 Mos. KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Ona Grigaitytė Kniežos N Juodupėnai Sal. p. Barbora Žuolytė (Жовлевною) Kazimieras ir Pranciška Pilibaitytė Žuoliai
Šaukliai
1872-05-30 Mos. KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Bogumila Vaserytė Kniežos
Šakaliai Barbora Daukintytė Jonas ir Marijona Kataržytė Daukinčiai
Budriai
1879-01-23 Sal. KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Ona Baužytė Kniežos
Smeltė Sal. p. Antanina Puškoriutė Pranciškus ir Barbora Preibytė Puškoriai
Smeltė Sal. p.
1913-05-19 Mos. KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Barbora Daukintytė Kniežos
Daukšiai Ona Staigvilasitė Pranciškus ir Ona Mockutė Staigvilos
Ersla
1939-08-26 Sk. KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Ona Staigvilaitė Kniežos N Skuodas Stanislova Motiejauskytė Antanas ir Ona Litvinaitė Motiejauskiai
Luknės Sk. p.
1907-02-13 Mos. KNIEŽA Juozapas Knieža Antanas ir Rozalija Staniutė Kniežos
Sal. p. Ona Eidėjutė Jurgis ir Felicijona Daukantaitė Eidėjai
Ledžiai
1913-05-12 Darb. KNIEŽA Juozapas Knieža (Кнежаса) Jonas ir Petronėlė Kairytė Kniežos
Vaineikiai Darb. p. Valerija Kontaraitė Kazimieras ir Ona Narkuyė Kontarai
Vaineikiai Darb. p.
1927-06-07 Sal. KNĖŽA Juozapas Knėža Juozapas ir Ona Lekniutė Knėžos
Žeimiai Rozalija Čepauskytė Leonas ir Ona Skersytė Čepauskiai
Erlėnai
1935-02-25 Mos. KNIEŽA Juozapas Knieža Juozapas ir Ona Eidėjutė Kniežos
Grūšlaukės p. Ona Skersytė Leonas ir Scholastika Subatauskaitė Skersiai
Šakaliai
1937-02-07 Gr. KNIEŽA Juozapas Knieža Jonas ir Petronėlė Noreišytė Kniežos
Kumpikai Sal. p. Stefanija Butkutė Steponas ir Magdalena Brazdauskaitė Butkai
Akmenaliai Gr. p.
1890-11-19 Lenk. KNIEŽA Jurgis Knieža Pranciškus ir Ona Venckauskaitė Kniežos
Večiai Lenk. p. Anastasija Narkutė Steponas ir Antanina Karbauskaitė Narkai
Večiai Lenk. p.
1909-02-08 Mos. KNIEŽA Jurgis Knieža Jonas ir Barbora Daukintytė Kniežos
Šakaliai Anastasija Jotkutė Kazimieras ir Ona Skurdauskaitė Jotkai
Kernai
1919-02-18 Mos. KNIEŽA Jurgis Knieža Jonas ir Barbora Daukintytė Kniežos N Daukšiai Anelė Šmotaitė Jeronimas ir Elena Zubaitė Šmotai
Nevočiai
1906-11-28 Mos. KNIEŽA Kazimieras Knieža Pranciškus ir Barbora Budrikytė Kniežos
Mosėdis Liudvika Ramanauskaitė Antanas ir Liudvika Petrulevičiutė Ramanauskai
Mosėdis
1939-07-15 Gr. KNIEŽA Kazimieras Knieža Feliksas ir Magdalena Lekniutė Kniežos
Akmenaliai Gr. p. Morta Viskontaitė Juozapas ir Magdalena Grinevičiutė Viskontai
Akmenaliai Gr. p.
1901-02-06 Mos. KNIEŽA Leonas Knieža Leonas ir Ona Rainikytė Kniežos
Mončiai Sal. p. Emilija Šedvydytė Pranciškus ir Anastasija Staniutė Šedvydžai
Žalgiriai
1884-01-17 Lenk. KNIEŽA Mykolas Knieža Pranciškus ir Ona Venckauskaitė Kniežos
Lenkimai Rozalija Kuokštytė (Ковкштевною) Povilas ir Barbora Baltiejutė Kuokščiai
Lenkimai
1891-01-23 Mos. KNIEŽA Nikodemas Knieža Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Kniežos
Šakaliai Anastasija Motiejauskaitė Kubilienė Dominykas ir Anastasija Bėrontaitė Motiejauskai
Šakaliai
1926-05-18 Mos. KNIEŽA Nikodemas Knieža Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Kniežos N Igariai Ona Narmontaitė Petrauskienė Juozapas ir Giacinta Bričkutė Narmontai
Daukšių Medsėdžiai
1938-02-01 Gr. KNIEŽA Pranciškus Knieža Leonas ir Amelija Šedvydytė Kniežos
Plokščiai Gr. p. Ona Martinkutė Mykolas ir Magdalena Kasputytė Martinkai
Plokščiai Gr. p.
1897-01-14 Lenk. KNIEŽA Valerjonas Knieža Pranciškus ir Ona Venckauskaitė Kniežos
Lenkimai Albertina Malonytė Kajetonas ir Marcijona Beržinskaitė Malonės
Lenkimai1718-02-06 Mos. KNIPAS Jurgis Knipas (Kneypowicz)

Pirtkulė Pal. p. Elžbieta Berontaitė (Bierątowna)

Žalgiriai
1714-02-04 Mos. KNIPAS Stanislovas Knipas (Knipa)


Morta Vikšaitė (Wikszaytė)

1740-02-28 Mos. KNIETA Jokūbas Knieta (Jacobus Knitt)
N Šatraminiai Elžbieta Raudytė (Elisabetha Rawdowiczowna)

Budriai
1719-11-22 Mos. KNIETA Jonas Knieta (Knitaytis)

Ersla Ona Pukelienė (Putelowa)
N Edžiotai Yl. p.
1765-02-03 Mos. KNIETA Jonas Knietas (Knitowicz)

Šatraminiai Kotryna Virbanauskaitė (Wirbanowska)

Geidučiai Mos. p.
1908-11-09 Mos. KNIETA Jonas Knietas (Книтаса) Pranciškus ir Barbora Knietos
Budvietė Barbora Katkutė Justinas ir Julijona Budrytė Katkai
Toliočiai Sk. p.1711-02-15 Mos. KNIUIPIS Juozapas Kniuipis (Kniuypaytis)

Puodkaliai Sk. p. Ona Lekniutė (Leknyte)

Šekai
1727-11-29 Mos. KNIUIPIS Jonas Kniuipis (Kniuypis)

Puodkaliai Sk. p. Kristina Klovaitė (Klowayte)

Rumšaičiai
1741-05-21 Mos. KNIUIPIS Juozapas Kniuipis (Knuypowicz)

Putkaliai Skuod.par. Ona Zaburaitė (Anna Zaburowna)

Plaušiniai
1774-06-12 Mos. KNIUIPIS Juozapas Kniuipis (Knuypis)

Pesčiai Sal. p. Morta Kubiliutė (Kubylate)

Plaušiniai
1804-01-26 Mos. KNIUIPIS Jurgis Kniuipis (Georgium Kniuypis)

Mitulė Sk. p. Barbora Simutytė (Barbara Symutowiczowna)


1918-01-29 Mos. KNIUIPIS Leonas Kniuipis (Kniuipio) Kazimieras ir Kotryna Bučytė Kniuipiai
Kuliai Sk. p. Uršulė Ronkytė Juozaps ir Uršulė Ažondenytė Ronkiai
Šatraminiai
1908-03-19 Mos. KNIUIPIS Petras Kniuipis (Кнюйписа) Petras ir Ona Jakubavičiutė Kniuipiai
Kulai Sk. p. Barbora Zubaitė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zubės
Kusai1823-11-27 Sal. KNIUKŠTA Antanas Kniušta (Antonium Kniuszta)

Jakštaičiai Sal. p. Veronika Drąsutytė (Veronica Dronsutaly)

Šaučikai Sal. p.
1774-01-28 Mos. KNIŪKŠTA Barnabas Kniušta (Kniuztis)
N Reketė Sal. p. Ona Vičiulytė (Wiciulayty)

Šatraminiai
1794-05-06 Sal. KNIUKŠTA Benediktas Kniušta (Benedictum Kniustowicz)

Pesčiai Sal. p. Kunigunda Raišutytė (Cunegundam Rayszutowna)

Grūšlaukė Sal. p.
1815-11-03 Mos. KNIŪKŠTA Danėlius Kniūkšta (Daniel Kniuksztto)

Gondlaukė Kotryna Miliūtė (Cathorina Milewiczowna)

Mosėdis
1835-07-09 Mos. KNIŪKŠTA Danėlius Kniūkšta Juozapas ir Ona Šiudeikytė Kniūkštos N Mosėdis Kotryna Danėlevičiutė (Danielewiczowna) Dominykas ir Ona Burbaitė Danėlevičiai
Šaukliai
1824-08-05 Sal. KNIUKŠTA Dominykas Kniušta (Dominicum Kniuszta)


Ona Simutytė (Anna Symutaly)

Sieleniai Sal. p.
1798-02-06 Sal. KNIUKŠTA Jonas Kniušta (Joannem Kniuszta)

Barzdžiai Salan. Marijona Bumblytė (Mariannam Bumblowna)

Sėleniai Sal. p.
1830-05-19 Mos. KNIŪKŠTA Jonas Kniūkšta Mykolas ir Magdalena Preibytė Kniūkštos N Kaukolikai Kotryna Jotkutė Jonas ir Marijona Strakšaitė Jotkai
Kaukolikai
1802-05-20 Mos. KNIŪKŠTA Juozapas Kniūkšta (Jozephum Kniuszto)
N Giršiniai Rozalija Bamblytė (Roza Bamblowna)

Rukai
1777-10-26 Mos. KNIŪKŠTA Kazimieras Kniukšta (Kniuszta)

Vindeikiai Rozalija Valkaitė (Wollkayte)

Vindeikiai
1937-06-30 Lenk. KNIUKŠTA Kazimieras Kniukšta Antanas ir Barbora Benikaitė Kniukštos
Barzdžių Medsėdžiai Sal. p. Adolfina Girkontaitė Jonas ir Kazimiera Narmontaitė Girkontai
Žirnikai
1912-01-17 Mos. KNIŪKŠTA Mykolas Kniukšta Nikodemas ir Ona Sėlėnytė Kniukštos
Salantai Ona Pociutė Tomas ir Petronėlė Zubaitė Pociai
Igariai
1927-02-06 Mos. KNIŪKŠTA Petras Kniukšta Kazimieras ir Barbora Einikytė Kniukštos
Sal. Justina Razmaitė Antanas ir Joana Razmaitė Razmai
Šaukliai
1935-06-10 Mos. KNIŪKŠTA Pranciškus Kniūkšta Mykolas ir Ona Pociutė Kniūkštos
Igariai Akvilina Dobrovalskytė Albinas ir Julijona Zubaitė Dobrovalskiai
Baksčiai
1938-07-13 Lenk. KNIUKŠTA Pranciškus Kniukšta Pranciškus ir Ona Bendikaitė Kniukštos N Klibiai Kretingos p. Monika Gedrimaitė Antanas ir Monika Astrauskaitė Gedrimai
Juodeikiai1794-10-21 Sal. KNIUPŠTA Antanas Kniupšta (Antonium Kniupszta)


Apolonija Songailaitė (Appoloniam Sągayllowna)

Reketė Sal. p.
1786-03-21 Mos. KNIUPŠTA Jonas Kniupštas (Joannes Kniupsztowicz)

Nevočiai Marijona Vaičiulytė (Marianna Wayciulewiczowna)

Ersla
1757-11-01 Mos. KNIUPŠTA Mykolas Kniupštas (Kniupszta)

Šaučikai Sal. p. Magdalena Laukienė (Lawkowiczowa)
N Nevočiai
1851-02-18 Sal. KNIUPŠTA Petras Kniupštas Antanas ir Kleopa Drasutytė Kniupštos
Erlėnai Sal.p Barbora Bagdonaitė Antanas ir Uršulė Žvinklytė Bagdonai
Šaučikai Sal. p.1879-01-28 Sal. KNIUSTYS Juozapas Kniustys (Кнюcтиса) Pranciškus ir Uršulė Ramonaitė Kniustai
Sal. Ona Mosteikaitė (Мостейковною) Antanas ir Ona Jonušaitė Mosteikos (Янушовъ Мостейковъ)
Laiviai1866-05-04 Mos. KNYSTAUTAS Adomas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai
Kaukolikai Šač. p. Ona Dvarionaitė Dabrienė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai N Ersla
1901-09-09 Mos. KNYSTAUTAS Adomas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai N Ersla Uršulė Pikturnaitė Markauskienė Dabrienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Žebrokai
1910-02-23 Mos. KNYSTAUTAS Albertas Knystautas Konstantinas ir Pranciška Mažutytė Knystautai
Daukšiai Ona Tubinaitė Antanas ir Monika Tubinaitė Tubinai
Šatraminiai
1913-01-08 Mos. KNYSTAUTAS Albertas Knystautas Konstantinas ir Pranciška Mažutytė Knystautai N Daukšiai Juozapota Petrauskaitė Antanas ir Cecilija Strakšaitė Petrauskai
Ersla
1812-07-09 Mos. KNYSTAUTAS Antanas Knystautas (Antoni Knistowtt)

Vindeikiai Antanina Putkalytė (Antaninam Putkalowna)

Žebrokai
1815-11-23 Mos. KNYSTAUTAS Antanas Knystautas (Antoni Knistowtt)

Vindeikiai Barbora Karbonskaitė (Barbara Karbonska)

Prialgai
1823-01-30 Sal. KNYSTAUTAS Antanas Knystautas (Antonium Knistowtt)


Agnė Zabitytė (Agnetem Zabytaly)

Salantai
1910-07-10 Mos. KNYSTAUTAS Antanas Knystautas Dominykas ir Ieva Žvinklytė Knystautai
Ersla Anelė Gudinaitė Petras ir Anelė Intaitė Gudinai
Ersla
1916-05-28 Mos. KNYSTAUTAS Antanas Knystautas Juozapas ir Pranciška Kazbaraitytė Knystautai
Gondlaukė Ona Aklytė Antanas ir Rozalija Jablonskytė Akliai
Palaukė
1869-03-02 Mos. KNYSTAUTAS Dominykas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai
Ersla Barbora Kaltenytė Antanas ir Domicėlė Liebutė Kalteniai
Ersla
1881-02-22 Mos. KNYSTAUTAS Dominykas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai N Ersla Ieva Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Pilibaitytė Žvinkliai
Rukai
1937-03-29 Mos. KNYSTAUTAS Dominykas Knystautas Antanas ir Anelė Gudinaitė Knystautai
Ersla Kazimiera Mažrimaitė Stanislovas ir Ona Šemetaitė Mažrimai
Ersla
1837-01-26 Mos. KNYSTAUTAS Felicijonas Knystautas Andrius ir Kotryna Lukavičiutė Knystautai
Vindeikiai Antanina Ylakytė (Illakowiczowna) Mykolas ir Ona Šleiniutė Ylakiai
Rukai
1812-11-24 Mos. KNYSTAUTAS Jonas Knystautas (Joannem Knistowtt)


Magdalena Prialgauskaitė (Magdalena Przyalgowska)

Prialgai
1821-05-24 Mos. KNYSTAUTAS Jonas Knystautas (Joannem Knistowtt)
N
Juozapota Žvinklytė Butkienė (Jozephata Butkiewiczowa)
N Ersla
1823-11-27 Sal. KNYSTAUTAS Jonas Knystautas (Joannem Knistawt)

Vindeikiai Mos. p. Antanina Rapalytė (Antonina Raffalowiczowna)

Erlėnai Sal. p.
1862-11-27 Mos. KNYSTAUTAS Jonas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai
Ersla Ona Skurvydaitė Sebeckienė Antanas ir Juozapota Viršilaitė Skurvydai N Burniškiai Mos. p.
1878-02-08 Mos. KNYSTAUTAS Jonas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai N Ersla Anelė Lizdeikytė Petras ir Marijona Piečiutė Lizdeikiai
Šerkšniai
1902-06-04 Mos. KNYSTAUTAS Jonas Knystautas Pranciškus ir Barbora Budrikytė Knystautai
Mosėdis Rozalija Rušinskaitė Kazimieras ir Rozalija Šilgalytė Rušinskiai
Žebrokai
1876-02-04 Mos. KNYSTAUTAS Juozapas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai
Ersla Barbora Dabrytė Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Mosėdis
1889-11-28 Mos. KNYSTAUTAS Juozapas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai N Gondlaukė Pranciška Kazbaraitytė Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai
Šerkšniai
1892-02-11 Mos. KNYSTAUTAS Kazimieras Knystautas Dominykas ir Barbora Kaltenytė Knystautai
Ersla Ona Čiunkaitė Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkai
Daukšiai
1939-05-02 Mos. KNYSTAUTAS Kazimieras Knystautas Pranciškus ir Uršulė Riepšaitė Knystautai
Nevočiai Anastasija Rokaitė Pranciškus ir Anastasija Veitaitė Rokai
Mosėdis
1877-02-07 Mos. KNYSTAUTAS Konstantinas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai
Mosėdis Pranciška Mažutytė Juozapotas ir Agnė Mikutaitė Mažučiai
Daukšiai
1916-02-15 Mos. KNYSTAUTAS Konstantinas Knystautas (įr. Knastauskas) Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai N * Rozalija Šemetaitė Kazbaraitienė Antanas ir Ona Jonušaitė Šemetos
Šerkšniai
1839-11-20 Mos. KNYSTAUTAS Kvirinas Knystautas (Knistowta) Andrius ir Kotryna Lukavičiutė Knystautai
Ersla Felicijona Petrulevičiutė (Petrelewiczowna) Feliksas ir Elena Kniukštaitė Petrulevičiai
Ersla
1860-01-26 Mos. KNYSTAUTAS Pranciškus Knystautas Jonas ir Antanina Rapalytė Knystautai
Jundulai Šač. p. Barbora Budrikytė Feliksas ir Antanina Januškaitė Budrikiai
Gondlaukė
1899-02-23 Mos. KNYSTAUTAS Pranciškus Knystautas Pranciškus ir Barbora Budrikytė Knystautai
Nevočiai Uršulė Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai
Žalgiriai
1831-01-13 Mos. KNYSTAUTAS Vykintas Knystautas (Vincentas) Jonas ir Magdalena Prialgauskaitė Knystautai
Ersla Ona Kazbaraitytė (Kazbarayczowna) Kazimieras ir Marijona Kazbaraitytė Kazbaraičiai
Ersla1766-11-09 Mos. KOCIUS Izidorius Kocius (Kocius)
N
Barbora Rimkutė (Rimkowna)

Rukai
1851-02-06 Mos. KOCIUS Jonas Kocius (Коцюса) Tadas ir Ona Škimelytė Kociai (Коцюсовъ)
Ersla Barbora Baltruškaitė Motiejus ir Elena Kaupaitė Baltruškos
Ersla
1729-05-08 Mos. KOCIUS Juozapas Kocius (Kocis)
N Mikulčiai Ona Jakštienė (Jekstiene)
N Mikulčiai
1797-02-28 Yl. KOCIUS Juozapas Kocius (Josephum Kocewicz)


Apolonija Šleimytė (Appoloniam Szleimilowna)

Girdeniai Yl. p.
1797-11-19 Yl. KOCIUS Pranciškus Kocius (Franciscum Kocewicz)

Rušupiai Sk. p. Magdalena Vizgaudaitė (Magdalenam Wisgaudziowna)

Jedžiotai (Eydziaty) Yl. p.
1939-02-20 Mos. KOCIUS Pranciškus Kocius Leokadijos Kociutės sūnus
Kruopiai Barst.p. Adolfina Baužytė Pranciškus ir Ona Taurinskaitė Baužiai
Kulaliai
1876-01-14 Mos. KOCIUS Tadas Kocius (Коцюса) Kazimieras ir Petronėlė Skersytė Kociai (Коцiовъ)
Erlėnai Sal. p. Pranciška Beniušytė Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Šaukliai
1868-02-06 Šač. KOCIUS Viktorinas Kocius Viktorinas ir Joana Šimkutė Kociai
Baltrimai Šač. p. Veronika Milašiūtė Jonas ir Rozalija Žeimytė Milašiai
Vabaliai Šač. p.1879-02-12 Sal. KONČIUS Antanas Končius Juozapas ir Ona Andrijauskaitė Končiai
Tuzai Sal. p. Ona Dekontaitė Kazimieras ir Ona Žeimytė Dekontai (Жеймовъ Дъконтовъ)
Tuzai Sal. p.
1801-05-07 Mos. KONČIUS Dominykas Končius (Dominicus Konczius)

Kernai Jadvyga Murauskaitė (Jadviga Murowsa)

Šakaliai
1784-11-11 Mos. KONČIUS Jonas Končius (Koncewicz)

Grūšlaukė Sal. p. Magdalena Žvaginytė (Žwaginowna)

Mos. p.
1798-10-16 Mos. KONČIUS Juozapas Končius (Jozephum Koncewicz)

Narvydžai Skuod.par. Ona Macytė (Anna Macowiczowna)

Šaukliai
1746-11-13 Mos. KONČIUS Mykolas Končius (Konczewicz)

Stripiniai Yl. p. Joana Malūkaitė (Malukowna)

Ersla
1842-11-24 Mos. KONČIUS Mykolas Končius Motiejus ir Petronėlė Samoškaitė Končiai
Mosėdžio p. Ona Truikytė Leilionienė Dominykas ir Elena Zubaitė Truikiai N Kulaliai
1845-01-23 Mos. KONČIUS Pranciškus Končius (Koncziow) Juozapas ir Elena Šmitaitė Končiai
Šerkšniai Joana Valukaitė (Walukowna) Jonas ir Bardora Giedraitė Valukai
Šaukliai1736-06-12 Mos. KONČYS Antanas Koncys (Kącis)

Daukšiai Marijona Meškytė (Meszkayte)

Daukšiai
1763-01-16 Mos. KONČYS Jokūbas Koncys (Kącys)

Šatraminiai Marijona Mineikaitė (Mineykowna)

Mosėdis
1744-02-15 Mos. KONČYS Jonas Končys (Kaczis)


Agota Laukytė (Laukayte)

Drupiai Mos. p.
1711-06-07 Mos. KONČYS Juozapas Končys (Konczis)

Vabaliai Ieva Kryžiutė (Kryzayte)

Drupiai Mos. p.
1815-02-25 Mos. KONČYS Juozapas Končys (Jozephum Konczys)

Šatraminiai Uršulė Ramanauskaitė (Urszula Romanowska)

Mosėdžio p.
1820-02-03 Mos. KONČYS Juozapas Končys (Jozephum Konczys)
N Tauzai Elena Šmitaitė (Helena Szmyttowna Konczowa)

Šerkšniai
1858-01-21 Mos. KONČYS Juozapas Končys (Кончисъ) Juozapas ir Elena Šmitaitė Končiai
Mikulčiai Pranciška Griciutė Bertašienė Antanas ir Elena Gegužytė Griciai N Mikulčiai
1812-11-17 Mos. KONČYS Kasparas Končys (Kasper Konczys)
N Drupiai Ona Zaburaitė (Annam Zaburowna)

Žebrokai
1797-11-21 Šač. KONČYS Motiejus Končys (Matheum Konczis)
N Lyksūdė Agota Jonutytė (Agatham Jonutowna)

Rumšaičiai

KONDROTAS ar KUNDROTAS


1758-04-30 Mos. KONDROTAS Gasparas Kondrotas (Kondratowicz)

Mosėdis Judita Skarienė (Skarowa)
N Šerkšniai
1746-07-24 Mos. KONDROTAS Mykolas Kondrotas (Kundratt)

Mosėdis Elžbieta Pocienė (Pociowa)
N Mosėdis
1751-11-29 Mos. KONDROTAS Pranciškus Kondrotas (Kondratowicz)


Rožė Mineitaitė (Miniatowna)


1797-11-26 Yl. KONDROTAS Pranciškus Kondrotas (Franciscum Kontratowicz)


Kotryna Braslauskaitė (Catharinam Braslowska)

Kerviai Yl. p.
1722-08-20 Mos. KONDROTAS Terezas Kondrotas (Teresas Kontratowicz)

Mosėdis Kotryna Paulauskienė (Pawlowska)
N Mosėdis1901-02-11 Mos. KONTENIS Antanas Kontenis Antanas ir Marijona Derkintytė Konteniai
Dagiai Sed.p. Antanina Budreckytė Gurauskienė Kazimieras ir Rozalija Alminaitė Budreckiai N Žebrokai
1911-11-29 Mos. KONTENIS Antanas Kontenis Antanas ir Marijona Derkintytė Konteniai N Mosėdis Petronėlė Bertalaitė Dominykas ir Barbora Jurgutytė Bertalai
Mosėdis
1925-05-19 Šač. KONTENIS Baltramiejus Kontenis Jokimas ir Uršulė Butytė Konteniai
Malūkai Šač.p. Ieva Alšauskytė Jokūbas ir Domicėlė Endriuškaitė Alšauskiai
Rukai Mos. p.
1781-10-29 Mos. KONTENIS Jonas Kontenis (Kontenis)

Plat. p. Magdalena Grigutienė (Grygutowa)

Rumšaičiai
1934-06-23 Not. KONTENIS Juozapas Kontenis Juozapas ir Antanina Stončaitytė Konteniai
Šliktinė Not. p. Aleksandra Gedgaudaitė Petras ir Kotryna Jonušytė Gedgaudai
Zobielai Plat. p.
1918-10-06 Barst. KONTENIS Petras Kontenis Jokimas ir Uršulė Bertytė Konteniai
Malūkai Šač. p. Bronislova Beniušytė Jonas ir Veronika Bernotaitė Beniušiai
Geldeniai Barst. p.1797-05-02 Mos. KONTRECKIS Pranciškus Kontreckis (Franciscum Kąntrecki)


Terese Lekstutytė (Theressia Lextowna)

Kulaliai1737-03-03 Mos. KONTRIMAS Antanas Kontrimas (Kątrym)
N Prialgai Barbora Dapšytė (Dapszewiczowna)

Prialgavadvar.
1759-02-25 Mos. KONTRIMAS Antanas Kontrimas (Kontrym)


Marijona Žalgirytė (Žalgirayty)

Junduliai
1924-08-10 Gr. KONTRIMAS Antanas Kontrimas Petras ir Elena Martinkutė Kontrimai
Plokščiai Gr. p. Anastasija Butkutė Pranciškus ir Magdalena Kniukštaitė Butkai
Narmantai
1927-02-20 Mos. KONTRIMAS Antanas Kontrimas Antanas ir Magdalena Jackutė Kontrimai
Jakštaičiai Sal. p. Monika Simutytė Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai
Žalgiriai
1767-01-19 Mos. KONTRIMAS Dovydas Kontrimas (Kontry)
N
Kotryna Jucienė (Juciowa)
N Bratikai
1924-11-19 Mos. KONTRIMAS Fortunatas Kontrimas Uršulės Kontimaitės, Jono d. sūnus
Giršiniai Magdalena Vaškytė Kazimieras ir Julijona Litvinaitė Vaškiai
Krakės
1787-07-29 Mos. KONTRIMAS Ignotas Kontrimas (Ignatius Kontrym)

Pučkoriai Plat. p. Barbora Vilkoneckienė (Barbara Wilkonecka)
N Prialgavadvar.
1849-02-08 Mos. KONTRIMAS Juozapas Kontrimas Jurgis ir Antanina Zubaitė Kontrimai
Jakštaičiai Sal. p. Magdalena Joskaudaitė Dovydas ir Ona Giedraitė Joskaudai
Daukšiai
1927-02-24 Sal. KONTRIMAS Juozapas Kontrimas Vincentas ir Marcijona Plaipaitė Kontrimai
Norvaišai Plungės p. Emilija Šulcaitė Antanas ir Monika Rimkutė Šulcai
Šaučikai Sal. p.
1745-11-21 Mos. KONTRIMAS Jurgis Kontrimas (Kontrym)

Prialgai Marijona Noreikaitė (Noreykowna)

Barviai
1931-02-07 Kaln. KONTRIMAS Juozapas Kontrimasw Antanas ir Magdalena Sakalauskaitė Kontrimai
Barzdžių Meds. Kaln. p. Morta Valužytė Kazimieras ir Morta Benetytė Valužiai
Žalimai Kaln. p.
1747-11-19 Mos. KONTRIMAS Kazimieras Kontrimas (Kontrym)

Prialgai Marijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)

Prialgai
1927-02-20 Mos. KONTRIMAS Kazimieras Kontrimas Antanas ir Magdalena Jackutė Kontrimai
Jakštaičiai Sal. p. Emilija Maksvitytė Antanas ir Ona Simutytė Maksvyčiai
Žalgiriai
1798-01-16 Sal. KONTRIMAS Martynas Kontrimas (Martinum Kontrym)


Magdalena Želvytė (Magdalena Želwinska)

Sėleniai Sal. p.
1784-02-09 Mos. KONTRIMAS Mykolas Kontrimas (Kontrym)

Vabaliai Magdalena Jonušaitienė (Jonuszewiczowa)
N Šatai
1756-11-21 Mos. KONTRIMAS Motiejus Kontrimas (Kontrym)

Bratikai Morta Čejauskaitė (Chajewska)

Prialgai
1794-06-03 Sal. KONTRIMAS Motiejus Kontrimas (Mathiam Kontrym)


Ona Tvarijonaitė (Annam Twarionowna)

Narmantai Sal.p.
1824-05-06 Sal. KONTRIMAS Paulius Kontrimas (Paulum Kontryms)

Narmantai Sal. p. Ona Juknevičiutė (Anna Juchniewiczaly)

Tuzai Sal.p.
1840-02-06 Mos. KONTRIMAS Petras Kontrimas Lukas ir Terezė Poškytė Kontrimai
Sedos p. Emilijona Jazdauskaitė Dominykas ir Ona Dargytė Jazdauskai
Prialgava1938-05-12 Šač. KONTVAINIS Anicetas Kontvainis Mykolas ir Barbora Petrauskaitė Kontvainiai
Trumplaukė Yl. p. Aleksandra Dvarionaitė Pranciškus ir Domicėlė Šilauskaitė Dvarionai
Kaukolikai Šač.p.
1777-11-29 Mos. KONTVAINIS Juozapas Kontvainis (Kontwayn)
N Milvydžiai Yl. p. Ona Kociutė (Kocayte)

Vabaliai
1847-01-27 Mos. KONTVAINIS Kazimieras Kontvainis (Kontwaynia) Mykolas ir Kotryna Bučkutė Kontvainiai
Rukai Antanina Dvarionaitė Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai
Rukai
1924-08-20 Šač. KONTVAINIS Stanislovas Kontvainis Kazimieras ir Anastasija Višniauskytė Kontvainiai
Derkinčiai Ieva Miltenytė Balsienė Jonas ir Barbora Jucytė Milteniai N Šliktinė Šač. p.1775-07-25 Mos. KOSAKAUSKAS Adalbertas Kosakauskas (Kossakowski)

Šakaliai Ona Bušmaitė (Buszmaty)

Derkinčiai
1772-11-23 Mos. KOSAKAUSKAS Antanas Kosakauskas (Kossakowski)
N Vabaliai Konstancija Žaltaraitė (Zaltaraty)

Lyksūdė
1775-07-18 Mos. KOSAKAUSKAS Antanas Kosakauskas (Kossakowski)
N
Magdalena Petrikaitė (Petrykaty)

Vabaliai
1717-11-19 Mos. KOSAKAUSKAS Jonas Kosakauskas (Kosakowski)

Krakės Magdalena Žentytė (Žentowna)

Vabaliai1938-02-07 Mos. KOSAS Juozapas Kosas (Kosa) Juozapas ir Stefanija Domarkaitė Kosai
Kulaliai Joana Astrauskaitė Jonas ir Agnė Sendrauskaitė Astrauskai
Šlamiai Pl.p.1751-06-27 Mos. KOVAS Mykolas Kovas (Kowas)

Edžiotai Yl.p Marijona Petrauskaitė (Piotrowska)

Kaukolikai1809-01-12 Mos. KRASAUSKIS Juozapas Krasauskis (Jozephum Krassowski)

Šniukščiai Kotryna Žvinklytė (Catharina Zwinklowna)

Šaukliai
1935-06-06 Sal. KRASAUSKIS Juozapas Krasauskis Jonas ir Ona Pemkutė Krasauskiai
Skaudaliai Ona Narvaišaitė Simonas ir Ona Kaniavaitė Narvaišos
Skaudaliai
1865-11-17 Mos. KRASAUSKIS Mykolas Krasauskis (Красовскаго) Antanas ir Barbora Rimkutė Krasauskiai
Panotėnai Gint. p. Uršulė Valantinaitė Juozapas ir Juozapota Zubaitė Valantinai
Kulaliai
1920-08-31 Mos. KRASAUSKIS Simonas Krasauskis (Krasauskio) Juozapas ir Monika Razmaitė Krasauskiai
Notėnai Sofija Valančauskaitė Kasparas ir Uršulė Jankauskaitė Valančauskai
Pučkoriai1788-10-11 Mos. KRASNOGURSKIS Juozapas Krasnogurskis (Josephus Krasnagurski)

Šatai Magdalena Berontaitė (Magdalena Birontayte)

Sal.1879-01-09 Šač. KRAUZAS Ignotas Krauzas Antanas Krauzas ir Anastasija Pikturnaitė
Prialgava Sofija Vaicevičiutė (Войцевичевною) Juozapas ir Salomeja Moncytė (Монцевичёвъ) Vaicevičiai
terr.Przyal.
1810-11-22 Mos. KRAUZAS Juozapas Krauzas (Jozephum Krauz)
N Kusai Barbora Tilškytė (Barbara Tylszkowna)

Bobiliškės
1793-11-19 Mos. KRAUZAS Kazimieras Krauzas (Cazimirum Krauz)


Ona Rudytė (Annam Rudowiczowna)

Šatai1933-02-05 Mos. KRIGINAS Juozapas Kriginas Kazimieras ir Amastasija Pikturnaitė Kriginai
Daukšiai Filomena Daukintytė Jokimas ir Domicėlė Paulauskaitė Daukinčiai
Budriai
1936-02-25 Mos. KRIGINAS Juozapas Kriginas Juozapas ir Magdalena Šiaudinytė Kriginai
Budvietė Albina Sėlenytė Justinas ir Bronislova Kairytė Sėleniai
Budvietė
1875-05-28 Mos. KRIGINAS Juozapas Kriginas (Кригина) Ariastas ir Barbora Simutytė Kriginai
Palšiai Petronėlė Valantinaitė Motiejus ir Elena Žilinskaitė Valantinai
Palšiai
1935-05-26 Mos. KRIGINAS Kazimieras Kriginas Kazimieras ir Anastasija Pikturnaitė Kriginai
Klaipėda Emilija Skersytė Liudvikas ir Magdalena Tarvydaitė Skersiai
Klaipėda
1901-04-16 Mos. KRIGINAS Kazimieras Kriginas (Кригенаса) Juozapas ir Petronėlė Valantinaitė Kriginai
Žalgiriai Anastasija Pikturnaitė Jonas ir Anastasija Numgaudaitė Pikturnos
Žalgiriai1823-11-27 Sal. KRIPAS Antanas Kripas (Antonium Krypas)

Dvarčionia Sal.p. Kotryna Jurgutienė (Catharinam Jurgutawiczieny)
N Baidotai Sal.p.
1937-02-07 Kaln. KRIPAS Antanas Kripas Juozapas ir Ieva Gedrimaitė Kripai
Klausgalvai Sal. p. Valerija Augutytė Jonas ir Ona Brasaitė Augučiai
Kalnalis Sal. p.
1901-06-05 Lenk. KRIPAS Ignotas Kripas Mykolas ir Barbora Kniuipytė Kripai N Lenkimai Ona Kniežaitė Pranciškus ir Ona Venckauskaitė Kniežos
Lenkimai
1711-02-01 Mos. KRIPAS Jurgis Kripas (Cripowski)

Kernai Marijona Kniuštaitė (Kniusztowna)

Viečė
1892-05-19 Mos. KRIPAS Jurgis Kripas Mykolas ir Anastasija Sudmanaitė Kripai
Grūšlaukė Barbora Ronkytė Jakštienė Juozapas ir Antanina Šilgalytė Ronkiai N Igariai
1928-05-26 Gr. KRIPAS Jurgis Kripas Jurgis ir Barbora Ronkytė Kripai
Grūšlaukė Barbora Ruikytė Petkienė Mykolas ir Kotryna Serapinaitė Ruikiai N Grūšlaukės p.
1931-01-31 Kaln. KRIPAS Konstantinas Kripas Kazimieras ir Ona Paulauskaitė Kripai
Klausgalvai Kaln. p. Emilija Venckutė Pranciškus ir Barbora Reliugaitė Venckai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.1937-11-02 Mos. KRISTINAITIS Jonas Kristinaitis Kazimieras ir Petronėlė Januškevičiutė Kristinaičiai
Geidučiai Šač. p. Birutė Bronislova Bružaitė Kazimieras ir Kazimiera Preibytė Bružai
Rukai1921-02-07 Mos. KRISTOPAS Jurgis Kristopas (Krystopas) Feliksas ir Veronika Žuolytė Kristopai N Mos. p. Ona Beniušytė Juozapas ir Ona Rojutė Beniušiai
Mos. p.1743-07-27 Mos. KRIŠMONTAS Tadas Krišmontas (Kriczman)

Mosėdis Elžbieta Baužytė (Bawzynska)

Mos. p.1798-06-12 Sal. KRIŠTOPAVIČIUS Jurgis Krištopavičius (Georgium Krzysztofowicz)


Magdalena Tyrevičienė (Magdalena Tyriewiczowa)
N Žeimiai Sal.p.
1780-06-04 Mos. KRIŠTOPAVIČIUS Kristoforas Krištopavičius (Krysztapavicius)

Derkinčiai Kotryna Dapkutė (Dapkayte)

Laumaičiai
1774-05-15 Mos. KRIŠTOPAVIČIUS Petras Krištopavičius (Krysztafowicius)

Šatraminiai Ona Žeimytė (Žeymayty)

Žalgiriai1925-02-08 Sk. KRIŠTUPIS Jurgis Krištupis Jurgis ir Barbora Krasauskaitė Krištupiai
Skuodas Ona Čeponytė Tomas ir Elena Jurgilionytė Čeponiai
Skuodas / g. Rokiškis1819-11-18 Mos. KRYŽEVIČIUS Antanas Kryževičius (Antonium Krzyzewicz)
N Geidučiai Uršulė Liebutė (Urszula Lebowiczowna)

Nevočiai
1879-01-23 Mos. KRYŽEVIČIUS Jonas Kryževičius (Кружевскаго) Barboros Kryževičiutės sūnus (Крижевской)
Šaukliai Konstancija Numgaudaitė (Номгавдовною) Antanas ir Elena Grigaitytė Numgaudai
Kusai
1766-08-04 Mos. KRYŽEVIČIUS Jurgis Kryževičius (Krizawskis)


Elžbieta Litvinaitė (Litwinowna)

Žebrokai
1778-11-17 Mos. KRYŽEVIČIUS Pranciškus Kryževičius (Krzyzewicz)

Mosėdis Elžbieta Vaserytė (Wasserowna)

Mosėdis
1812-11-24 Mos. KRYŽEVIČIUS Pranciškus Kryževičius (Franciscum Krzyzewski)


Uršulė Narbutaitė (Ursulla Narbutowna)

Šaukliai
1808-11-03 Šač. KRYŽEVIČIUS Stanislovas Kryževičius (Stanislaum Krzyzewicz)
N Bratikai Agota (Guknaitė) Gaubienė (Agatha Gaubiowa)
N Derkinčiai1931-06-29 Sal. KRYŽIUS Juozapas Kryžius Juozapas ir Petronėlė Reliugaitė Kryžiai
Notėnai Elena Zūbytė Pranciškus ir Marcijona Jonkutė Zūbiai
Šaučikai Sal. p.1719-01-08 Mos. KROKAS Bazilijus Krokas (Krakowski)


Kotryna Šiaulytė (Szawlowna)

Daktarai
1842-02-02 Lenk. KROKAS Juozapas Krokas Jonas ir Agnė Burbaitė Krokai
Lenkimai Barbora Kniežaitė Žvinklienė Ignotas ir Kotryna Zabielaitė Kniežos N Lenkimai1931-02-10 Mos. KRULYS Adomas Krulys Martynas ir Veronika Pargaliauskaitė Kruliai
Notėnai Aleksandra Galdikaitė Jonas ir Uršulė Šakinytė Galdikai
Miesto Kalniškiai1725-07-14 Mos. KUBECKAS Jonas Kubeckas (Kubecki)

Prialgai Liucija Buivydienė (Buywidowa)
N Mosėdis

KUBILAS, KUBILAVIČIUS, KUBILIUS1882-02-07 Lenk. KUBILAS Albinas Kubilas Jurgis ir Felicijona Kazbaraitė Kubilai
Plaušiniai Ona Gikaraitė Leonas ir Amelija Butkutė Gikarai
Plaušiniai
1865-05-19 Mos. KUBILAS Aleksandras Kubilas (Кубила) Makaras ir Liucija Ramonaitė Kubilai
Šakaliai Ona Ramonaitė Mikalojus ir Ona Venslauskaitė Ramonai
Šakaliai
1833-11-28 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas (Kubyla) Antanas ir Ona Serbeckytė Kubilai
Budriai Barbora Gečaitė (Giecziowna) Antanas ir Juozapota Žvinklytė Gečai
Šakaliai
1848-05-25 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas (Kubyla) Antanas ir Elena Aklytė Kubilai (Kubylow) N Šerkšniai Ona Pučinskaitė Mykolas ir Kristina Butkutė Pučinskai
Šaukliai
1864-06-02 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas (Кубила) Antanas ir Barbora Maksvytytė Kubilai N Jakštaičiai Sal. p. Ona Gaubytė Juozapas ir Elena Vaškytė Gaubės
Žalgiriai
1876-09-09 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas Jonas ir Kotryna Simutytė Kubilai
Naujukai Ona Petrošiutė Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai
Šatraminiai
1877-01-26 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыла) Leonas ir Uršulė Dvarionaitė Kubilai
Giršiniai Klara Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Igariai
1884-10-08 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыла) Antanas ir Marijona Pučinskaitė Kubilai
Mikulčiai Barbora Razgaitytė Strakšaitienė Antanas ir Marijona Stonkutė Razgaičiai N Baksčiai
1893-01-19 Sk. KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыласа) Antanas ir Leokadija Januškaitė Kubilai
Juodkaičiai Yl. p. Kazimiera Šmaižytė (Cмайжисовною) Kazimieras ir Magdalena Zavalytė Šmaižiai
Aleksandrija Sk. p.
1895-01-10 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыласа) Feliksas ir Monika Jakšaitė Kubilai
Šakaliai Pranciška Valantinaitė Kleopas ir Barbora Zubaitė Valantinai
Kernai
1895-01-30 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыласа) Mykolas ir Ona Kazbaravičiutė Kubilai
Šakaliai Monika Galdikaitė Antanas ir Anastasija Jakštaitė Galdikai
Tauzai
1915-05-15 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas (Kubilius) Leonas ir Uršulė Dvarionaitė Kubilai N * Jadvyga Baganauskaitė įraše Jadvygos Lukavičiutės d.
Daukšiai
1917-02-13 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas Antanas ir Kazimiera Šmaižytė Kubilai
Mos. p. Anelė Rimkutė Pranciškus ir Anelė Vičutė Rimkai
Gondlaukė
1925-02-15 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas (Kubilas) Antanas ir Monika Jotkutė Kubilai
Daukšiai Magdalena Gervinskaitė Mykolas ir Magdalena Rimkutė Gervinskai
Daukšiai
1928-05-28 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas Antanas ir Kazimiera Šmaižytė Kubilai N Gondlaukė Bronislova Galdikaitė Jurgis ir Ona Paulauskaitė Galdikai
Šakaliai
1934-01-16 Mos. KUBILAS Antanas Kubilas Feliksas ir Amelija Vaitelaitė Kubilai
Tėveliai Barbora Jablonskytė Juozapas ir Barbora Šoblinskaitė Jablonskiai
Udraliai
1904-01-18 Mos. KUBILAS Benediktas Kubilas (Кубила) Motiejus ir Uršulė Kuprytė Kubilai
Mosėdis Monika Jonkutė Petras ir Ona Šiudeikytė Jonkai
Naujukai
1856-01-10 Mos. KUBILAS Feliksas Kubilas (Кубыла) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai
Daukšiai Ona Vaškytė Kazimieras ir Barbora Kniuipytė Vaškiai
Daukšiai
1878-11-29 Mos. KUBILAS Feliksas Kubilas (Кубылаca) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai N Daukšiai Monika Jakštaitė Petras ir Anelė Laukytė Jakštai
Mikulčiai
1901-11-20 Mos. KUBILAS Feliksas Kubilas Feliksas ir Ona Vaškytė Kubilai
Kernai Amelija Vaitelaitė Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Kernai
1873-02-19 Mos. KUBILAS Ignotas Kubilas (Кубылаca) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai
Tauzai Ona Ramonaitė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai
1834-02-06 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Kubylla) Tadas ir Ona Brinkutė Kubilai
Mosėdis Agota Kulikauskytė Juozapas ir Elena Baltrutytė Kulikauskiai
Šaukliai
1844-02-06 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Kubyla) Jonas ir Barbora Simaitytė Kubilai
Šatraminiai Magdalena Žvaginytė Jonas ir Antanina Intaitė Žvaginiai
Budvietė
1844-11-27 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Kubyla) Juozapas ir Viktorija Abrutytė Kubilai
Žebrokai Kotryna Simutytė Tomas ir Uršulė Giedraitė Simučiai
Šakaliai
1851-02-06 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Кубила) Makaras ir Liucija Ramonaitė Kubilai
Margininkai Lenk.p. Uršulė Zubaitė Šmitienė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės N Šatraminiai
1866-01-26 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Кубиласъ) Leonas ir Kunegunda Gurauskaitė Kubilai
Šakaliai Petronėlė Domarkaitė Jasienė Juozapas ir Petronėlė Butkutė Domarkai N Ledžiai
1873-07-02 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Кубила) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai
Šatraminiai Pulcherija Valantinaitė Kleopas ir Barbora Zubaitė Valantinai
Šatraminiai
1878-08-21 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Кубыла) Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubilai
Šatraminiai Antanina Beniušytė Stanislovas ir Uršulė Markauskaitė Beniušiai
Šatraminiai
1887-06-09 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Кубыла) Juozapas ir Elena Narkutė Kubilai
Budriai Monika Aklytė Leonas ir Ona Daniutė Akliai
Šerkšniai
1894-02-08 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Кубылаcъ) Leonas ir Kotryna Razmaitė Kubilai
Šatraminiai Monika Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai
Šilaliai
1913-02-12 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Кубилюсъ) Jonas ir Monika Aklytė Kubilai
Igariai Monika Januškaitė Juozapas ir Pranciška Bertašiutė Januškos
Kulaliai
1921-04-17 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas (Kubilas) Barboros Kubilaitės sūnus
Mos. p. Anelė Knystautaitė Jonas ir Anelė Lizdeikytė Knystautai
Mos. p.
1932-09-15 Mos. KUBILAS Jonas Kubilas Feliksas ir Emilija Vaitelaitė Kubilai
Tėveliai Konstancija Alseikaitė Antanas ir Aniceta Ruikaitė Alseikos
Tėveliai
1937-02-07 Yl. KUBILAS Jonas Kubilas (Kubilas) Jonas ir Julijona Varkalytė Kubilai
Gonaičiai Ylakių p. Stanislova Gailiutė Motiejus ir Petronėlė Drasutytė Gailiai
Gonaičiai Ylakių p.
1939-02-07 Lenk. KUBILAS Jonas Kubilas (Kubilas) Jonas ir Ona Šauklytė Kubilai
Lenkimai Vanda Ona Untulytė Leonas ir Elena Diliautaitė Untuliai
Lenkimai
1829-02-05 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas (Kubila) Petras ir Ona Vaitkutė Kubilai
Kernai Uršulė Skersytė Antanas ir Barbora Vaškytė Skersiai
Kernai
1831-01-27 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas (Kubila) Tadas ir Ona Brinkutė Kubilai
Budvietė Viktorija Abrutytė Motiejus ir Veronika Karaliutė Abručiai
Žebrokai
1843-02-16 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas (Kubila) Jonas ir Barbora Simaitytė Kubilai
Ledžiai Pranciška Raudytė Jurgis ir Elena Aklytė Raudžiai
Mikulčiai
1853-02-24 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубила) Motiejus ir Kotryna Girkontaitė Kubilai
Paluknė Sk. p. Barbora Bakstytė (Бакстевною) Ignotas ir Antanina Karbauskaitė Baksčiai (Карбовскихъ)
*
1863-06-25 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубиласъ) Pranciškus ir Barbora Petrutytė Kubilai
Šaučikai Sal. p. Apolonija Kaubrienė (Ковбрiовою) Jonas ir Cecilija Galdikaitė Kaubrės N Šaukliai
1871-02-03 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубыля) Juozapas ir Elena Narkutė Kubilai
Kernai Anastasija Motiejauskaitė Dominykas ir Anastasija Bėrontaitė Motiejauskai
Kernai
1871-08-05 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas Juozapas ir Pranciška Raudytė Kubilai
Baksčiai Anastasija Baltrutytė Juozapas ir Julijona Ukrinaitė Baltručiai
Baksčiai
1877-02-07 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубыла) Jurgis ir Ieva Ridikaitė Kubilai
Krakės Pranciška Intaitė Jurgis ir Pranciška Joskaudaitė Intos
Krakės
1892-05-10 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубылаca) Barboros Kubilaitės, Kazimiero d. sūnus
Šakaliai Amelija Baužytė Juozapas ir Liucija Galdikaitė Baužiai
Daukšiai
1927-05-14 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas (Kubilas) Juozapas ir Ona Jundulaitė Kubilai
Miesto Kalniškiai Mos. p. Veronika Valantinaitė Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Šatai
1935-08-30 Mos. KUBILAS Juozapas Kubilas Leonas ir Kleopa Neimontaitė Kubilai
Budvietė Veronika Pilibaitytė Antanas ir Uršulė Zubaitė Pilibaičiai
Ersla
1939-12-02 Lenk. KUBILAS Juozapas Kubilas (Kubilas) Juozapas ir Ona Šteinaitė Kubilai
Luknė Uršulė Šauklytė Antanas ir Ona Jablonskytė Šaukliai
Lenkimai
1895-01-17 Sk. KUBILAS Kajetonas Kubilas (Кубыла) Antanas ir Leokadija Januškaitė Kubilai
Truikinai Ona Mockutė Mykolas ir Liucija Smaižytė Mockai
Truikinai
1934-01-25 Mos. KUBILAS Kazimieras Kubilas Kazimieras ir Magdalena Čapronaitė Kubilai
Šerkšniai Veronika Nikontaitė Steponas ir Uršulė Jurgutytė Nikontai
Šerkšniai
1853-05-19 Mos. KUBILAS Kazimieras Kubilas (Кубыла) Leonas ir Joana Gurauskaitė Kubilai
Kernai Barbora Mockutė Riepšienė Pranciškus ir Elena Dimaitė Mockai N Šakaliai
1865-10-06 Mos. KUBILAS Kazimieras Kubilas (Кубиласъ) Antanas ir Barbora Petrikaitė Kubilai
Šatraminiai Agnė Jurgutytė Antanas ir Agnė Žilinskaitė Jurgučiai
Šekai
1903-10-19 Mos. KUBILAS Kazimieras Kubilas (Кубиласа) Juozapas ir Anastasija Baltrutytė Kubilai
Tauzai Barbora Paulauskaitė Jonas ir Barbora Bagdonaitė Paulauskai
Kernai
1934-01-30 Lenk. KUBILAS Kazimieras Kubilas Kajetonas ir Monika Tarvydaitė Kubilai
Šakaliai Mos. p. Genovaitė Barzdytė Antanas ir Anastasija Rancaitė Barzdžiai
Lenkimai
1928-01-17 Mos. KUBILAS Konstantinas Kubilas Kazimieras ir Barbora Raišytė Kubilai
Kernai Barbora Taučiutė Jablonskienė Liudvikas ir Barbora Šikšniutė Taučiai N Udraliai
1938-02-28 Mos. KUBILAS Konstantinas Kubilas Kazimieras ir Barbora Paulauskaitė Kubilai
Mikulčiai Veronika Mikutaitė Pranciškus ir Barbora Litvinaitė Mikutos
Daukšių Medsėdžiai
1830-02-11 Mos. KUBILAS Leonas Kubilas Antanas ir Rožė Putkalytė Kubilai
Daukšiai Brigita Pakulytė Adomas ir Kotryna Budrytė Pakuliai
Šatraminiai
1840-02-23 Mos. KUBILAS Leonas Kubilas (Kubyla) Pranciškus ir Tereze Baužytė Kubilai
Mos.parap. Uršulė Dvarionaitė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai
Mos. p.
1865-01-13 Mos. KUBILAS Leonas Kubilas (Кубила) Juozapas ir Ona Riepšaitė Kubilai
Medsėdžiai Kotryna Razmaitė Simutienė Jonas ir Barbora Intaitė Razmai N Šatraminiai
1896-06-15 Sk. KUBILAS Leonas Kubilas (Кубыла) Bonifacas ir Joana Drunaitė Kubilai
Krakės Mos. p. Ona Šauklytė Jokimas ir Kotryna Kuprytė Šaukliai
Luknė Sk. p.
1914-06-01 Mos. KUBILAS Leonas Kubilas (Кубыласъ) Juozapas ir Anastasija Baltrutytė Kubilai
Tauzai Ona Ragainytė Bonaventūras ir Domicėlė Petrikaitė Ragainiai
Šekai
1919-02-11 Mos. KUBILAS Leonas Kubilas Antanas ir Klara Baguckytė Kubilai (Kubilų)
Nevočiai Adolfina Sadauskaitė Dominykas ir Ona Valantinaitė Sadauskai
Nevočiai
1925-05-10 Mos. KUBILAS Leonas Kubilas (Kubilas) Bonifacas ir Joana Drunaitė Kubilai N Krakės Ona Šalčiutė Justinas ir Barbora Baltrutytė Šalčiai
Ersla
1931-01-30 Mos. KUBILAS Leonas Kubilas Antanas ir Klara Baguckytė Kubilai N Nevočiai Ona Bieliauskaitė Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Kusai
1939-01-31 Mos. KUBILAS Leonas Kubilas Leonas ir Ona Ragainytė Kubilai
Tauzai Stanislova Barkauskaitė Antanas ir Monika Jablonskytė Barkauskai
Udraliai
1859-05-26 Mos. KUBILAS Mykolas Kubilas (Кубиласъ) Stanislovas ir Margarita Šukytė Kubilai
Šakaliai Rozalija Liebutė Jakutienė Leonas ir Ona Malonytė Liebai N Daukšiai
1870-02-22 Mos. KUBILAS Mykolas Kubilas (Кубиля) Stanislovas ir Margarita Šukytė Kubilai N Šakaliai Ona Kazbaravičiutė (Казберовичовною) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaravičiai
Daukšiai
1877-01-12 Mos. KUBILAS Mykolas Kubilas (Кубыла) Leonas ir Uršulė Dvarionaitė Kubilai
Kulaliai Barbora Skaraitė Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Kulaliai
1932-04-29 Mos. KUBILAS Mykolas Kubilas Juozapas ir Ona Jundulaitė Kubilai
Mosėdis Adolfina Bertašiutė Pranciškus ir Kotryna Žygaitė Bertašiai
Ersla
1877-05-09 Mos. KUBILAS Motiejus Kubilas (Кубыласа) Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubilai
Šatraminiai Uršulė Kuprytė Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Šerkšniai
1934-01-11 Mos. KUBILAS Petras Kubilas Kazimieras ir Magdalena Čapronaitė Kubilai
Šerkšniai Aleksandra Adamauskaitė Petras ir Vincenta Bubliauskaitė Adomauskai
Šerkšniai
1855-08-09 Mos. KUBILAS Pranciškus Kubilas (Кубыла) Kazimieras ir Barbora Žalgirytė Kubilai
Šatraminiai Magdalena Bružaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Šatraminiai
1882-02-07 Mos. KUBILAS Pranciškus Kubilas (Кубыла) Kazimieras ir Barbora Žalgirytė Kubilai N Daukšiai Ona Ramonaitė Pakulienė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai N Daukšiai
1903-02-04 Mos. KUBILAS Pranciškus Kubilas (Кубылюса) Pranciškus ir Magdalena Bružaitė Kubilai
Daukšiai Marijona Lapinskaitė Kazimieras ir Marijona Motiejauskaitė Lapinskai (įraše Прушинской Лапинскихъ)
Daukšiai
1929-05-05 Mos. KUBILAS Pranciškus Kubilas Kajetonas ir Monika Tarvydaitė Kubilai
Šakaliai Uršulė Laureckytė Pranciškus ir Monika Peknieriutė Laureckiai
Budriai
1924-11-24 Aleks. KUBILAS Steponas Kubilas Agnės Kubilaitės sūnus
Klauseikiai Rozalija Bričkutė Leonas ir Barbora Kubilaitė Bričkos
Gesaliai
1928-01-31 Mos. KUBILAS Vincentas Kubilas (Kubilas) Juozapas ir Amelija Baužytė Kubilai
Daukšiai Veronika Skaraitė Pranciškus ir Monika Šmitaitė Skaros
Šakaliai1838-05-15 Mos. KUBILAVIČIUS Jonas Kubilavičius (Kubilowicza) Motiejus ir Ona Šemetaitė Kubilavičiai
* Elena Gečaitė Balandienė Mykolas ir Elena Eidėjutė Gečai N Kaukolikai
1809-06-29 Mos. KUBILAVIČIUS Juozapas Kubilavičius (Jozephum Kubilowicz)

Plaušiniai Angelė Plaušinytė (Angella Plawszynska) Juozapas ir Konstancija Skaraitė Plaušiniai
Daukšiai
1854-10-26 Mos. KUBILAVIČIUS Juozapas Kubilavičius (Кубила) Juozapas ir Anelė Plaušinytė Kubiliai N Daukšiai Uršulė Burbaitė Jonas ir Antanina Gikaraitė Burbos
Mosėdis
1839-01-31 Mos. KUBILAVIČIUS Jurgis Kubilavičius (Kubilowica) Juozapas ir Anelė Plaušinytė Kubilavičiai
Daukšiai Anastasija Grigevičiutė (Grygiewiczowna) Petras ir Barbora Apulskytė Grigevičiai
Šatraminiai
1868-01-23 Mos. KUBILAVIČIUS Pranciškus Kubilavičius (Франца Кубиля) Jurgis ir Anastasija Grigevičiutė Kubilavičiai
Tėveliai Barbora Galdikaitė Leonas ir Barbora Karpytė Galdikai
Ledžiai1799-06-16 Šač. KUBILIUS Adomas Kubilius (Adamum Kubillowicz)

Alka Sal. p. Ona Kvedaraitė (Annam Kwederowiczowna)

Vabaliai Šač. p.
1855-01-30 Mos. KUBILIUS Albertas Kubilius (Кубила) Makaras ir Liucija Ramonaitė Kubiliai
Plaušiniai Kotryna Pilibaitytė Danielius ir Joana Meškauskaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1894-06-06 Sk. KUBILIUS Albertas Kubilius (Кубылюса) Albertas ir Kotryna Pilibaitytė Kubiliai N Šakaliai Petronėlė Kaupaitė Tadas ir Rozalija Mockutė Kaupai
Paluknė Sk. p.
1898-10-25 Sk. KUBILIUS Albertas Kubilius (Кубылюса) Aleksandras ir Ona Ramanauskaitė Kubiliai
Puodkaliai Sk. p. Barbora Šimkutė Petras ir Monika Mončytė Šimkai
Puodkaliai Sk. p.
1909-10-04 Mos. KUBILIUS Albertas Kubilius (Кубылюса) Jonas ir Uršulė Apulskytė Kubiliai
Daukšiai Uršulė Ramonaitė Juozapas ir Paulina Ragainytė Ramonai
Daukšiai
1925-02-23 Mos. KUBILIUS Albertas Kubilius Albertas ir Kotryna Pilibaitytė Kubiliai N Šakaliai Monika Bieliauskaitė Antanas ir Monika Motiejauskaitė Bieliauskai
Daukšiai
1925-02-07 Lenk. KUBILIUS Albertas Kubilius Pranciškus ir Uršulė Meškytė Kubiliai
Palegija Sk. p. Ona Sadauskaitė Adomas ir Ona Budreckytė Sadauskai
Palegija Sk. p.
1932-02-02 Mos. KUBILIUS Albertas Kubilius Albertas ir Petronėlė Kaupaitė Kubiliai
Šakaliai Barbora Šoriutė Juozapas ir Ieva Kniukštaitė Šoriai
Šakaliai
1934-07-25 Mos. KUBILIUS Albertas Kubilius Albertas ir Petronėlė Kaupaitė Kubiliai N Šakaliai Magdalena Petrošiutė Leopoldas ir Anelė Zubaitė Petrošiai
Tauzai
1916-11-21 Mos. KUBILIUS Albinas Kubilius Juozapas ir Ona Dvarionaitė Kubiliai
Udraliai Uršulė Simaitytė Antanas ir Petronėlė Beniušytė Simaičiai
Gondlaukė
1894-01-25 Mos. KUBILIUS Aleksandras Kubilius Aleksandras ir Ona Ramanauskaitė Kubiliai
Šakaliai Anelė Malūkaitė Mykolas ir Barbora Petkutė Malūkai
Daukšiai
1931-01-20 Mos. KUBILIUS Aleksandras Kubilius Pranciškus ir Uršulė Meškytė Kubiliai
Šakaliai Domicėlė Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Šakinytė Šmitos
Šakaliai
1754-01-06 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Kubyll)

Lenkim.p. Barbora Vitkutė (Witkowska)


1794-11-10 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Antonium Kubillowicz)

Barzdžiai Salan. Regina Motuzienė (Regina Motuziowa)
N Mosėdis
1800-05-08 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Antonum Kubillowicz)

Budriai Cecilija Stonkutė (Ciecilia Stonkiewiczowna)

Mikulčiai
1801-11-26 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Antonum Kubylowicz)


Barbora Petrauskaitė (Piotrowska)

Kernai
1809-11-23 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Antonium Kubilowicz)

Plaušiniai Elena Aklytė (Helena Aklewiczowna)

Mikulčiai
1821-02-20 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Antonium Kubill)
N Budriai Ona Serbeckaitė (Anna Serbecka)

Udraliai
1822-01-24 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Antonium Kubilas)

Mosėdis Apolonija Intaitė (Apolonia Intowna)

Rukai
1827-02-08 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Antonium Kubillowicz)

Kernai Barbora Petrikaitė (Barbara Petrykowska)

Šatraminiai
1837-08-31 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Kubylowicza) Antanas ir Elena Aklytė Kubiliai
Mikulčiai Marijona Grikštaitė (Gryksztowiczowna) Bonaventūras ir Ona Girkontaitė Grikštai
Šerkšniai
1851-02-06 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Кубила) Antanas ir Apolonija Intaitė Kubiliai
Mosėdis Domicėlė Bitautaitė (įr. Vincenta) Antanas ir Joana Vasiliauskaitė Bitautai
Mosėdis
1861-02-04 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Кубилюса) Antanas ir Barbora Gečaitė Kubiliai

Petronėlė Griciutė Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai
1882-02-02 Sal. KUBILIUS Antanas Kubilius Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Krakės Barbora Stonkutė Juozapas ir Liudvika Malinauskaitė Stonkai
Salantai
1897-02-23 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius (Кубиласа) Jonas ir Petronėlė Griciutė Kubiliai
Šerkšniai Matilda Mačernytė Feliksas ir Barbora Skurvydaitė Mačerniai
Šerkšniai
1903-11-25 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius Antanas ir Barbora Stonkutė Kubiliai
Kusai Barbora Zubaitė Antanas ir Marijona Giedraitė Zubės
Kusai
1915-06-29 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius Antanas ir Barbora Stonkutė Kubiliai N Kusai Veronika Leilionaitė Leonas ir Petronėlė Gikaraitė Leilionai
*
1920-07-08 Sal. KUBILIUS Antanas Kubilius (g. 1897.01.07 Erlėnuose) Kazimieras ir Ona Žvinklytė Kubiliai
Erlėnai Sal.p Barbora Žiliutė Kazimieras ir Marijona Stropaitė Žylės
Erlėnai Sal.p.
1922-05-23 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius Feliksas ir Ona Staigvilasitė Kubiliai
Žebrokai Uršulė Jazbutytė Antanas ir Rozalija Simaitytė Jazbučiai
Šniukščiai
1925-11-28 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius Antanas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Kusai Karolina Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai
1931-05-06 Lenk. KUBILIUS Antanas Kubilius (Kubilius) Petras ir Ona Viršilaitė Kubiliai
Rukai Ona Meškauskaitė Jurgis ir Emilija Jautakaitė Meškauskai
Veitai Lenk.p.
1937-02-08 Sal. KUBILIUS Antanas Kubilius Aleksandras ir Barbora Žiobakaitė Kubiliai
Erlėnai Sal. p. Magdalena Milinskaitė Kazimieras ir Magdalena Razmaitė Milinskiai
Erlėnai
1939-07-22 Mos. KUBILIUS Antanas Kubilius Feliksas ir Ona Staigvilasitė Kubiliai N Žebrokai Monika Pučinskaitė Bertašienė Antanas ir Ona Salytė Pučinskai N Mosėdis
1795-10-20 Mos. KUBILIUS Dominykas Kubilius (Dominicum Kubillowicz)


Kotryna Simutytė (Cathorinum Symayczowna)


1835-02-05 Mos. KUBILIUS Dominykas Kubilius (Kubilowicza) Dominykas ir Barbora Šimkutė Kubiliai
Kernai Elena Markaitytė Juozapas ir Elena Narkutė Markaičiai
Igariai
1933-09-12 Sal. KUBILIUS Dominykas Kubilius Kazimieras ir Barbora Stanytė Kubiliai N Salantai Rozalija Preibytė Jurgis ir Veronika Daukontaitė Preibiai
Kirkšiai
1724-02-06 Mos. KUBILIUS Dovydas Kubilius (Kubyl)

Kulai Sk. p. Marijona Petrikaitė (Petrikowna)

Mockaičiai
1796-11-22 Mos. KUBILIUS Dovydas Kubilius (Davidem Kubilowicz)

(Vabaliai) Elžbieta Urbonaitė (Elizabeth Urbanowiczowna)

Vabaliai
1826-01-19 Mos. KUBILIUS Feliksas Kubilius (Felicem Kubilowicz)

Kernai Barbora Narmontaitė (Barbaram Normontowna)

Tėveliai
1854-09-30 Mos. KUBILIUS Feliksas Kubilius (Кубыла) Dominykas ir Barbora Šimkutė Kubiliai N Šakaliai Barbora Grumblytė Simonas ir Juozapota Taurinskaitė Grumbliai
Plaušiniai
1916-03-05 Šač. KUBILIUS Feliksas Kubilius Feliksas ir Ona Staigvilaitė Kubiliai
Žebrokai Elvyra Statkutė Jonas ir Terezė Jovaišaitė Statkai
Derkinčiai
1940-01-29 Sal. KUBILIUS Feliksas Kubilius Aleksandras ir Barbora Zabitytė Kubiliai
Erlėnai Sal. p. Stepanija Vaičiutė Juozapas ir Magdalena Bertašiutė Vaičiai
Erlėnai
1898-11-24 Mos. KUBILIUS Jeronimas Kubilius (Кубиловича) Kajetonas ir Barbora Aklytė Kubiliai
Baltrimai Šač. p. Ona Mažrimaitė Vykintas ir Ona Butkutė Mažrimai
Plaušiniai
1739-05-28 Mos. KUBILIUS Jonas Kubilius (Kubylus)

Šakaliai Magdalena Mončytė (Mącewiczowna)

Mončiai Sal. p.
1746-02-13 Mos. KUBILIUS Jonas Kubilius (Kubyl)

Lenkimai Klara Simonavičiutė (Symonowiczowna)

Simaičiai
1793-10-20 Mos. KUBILIUS Jonas Kubilius (Joannem Kubillowicz)
N Trumplaukiai Yl. p. Kotryna Šmitaitė (Catharinam Szmyttowna)

Šerkšniai
1798-02-12 Mos. KUBILIUS Jonas Kubilius (Joanes Kubillowicz)


Barbora Simaitytė (Barbara Symaycziowna)

Ledžiai
1838-06-29 Mos. KUBILIUS Jonas Kubilius (Kubilowicza) Dominykas ir Barbora Šimkutė Kubiliai
Daukšiai Rozalija Paulikaitė (Pawlikowna) Juozapas ir Ona Motiejauskaitė Paulikai
Kernai
1861-02-07 Mos. KUBILIUS Jonas Kubilius (Кубылюсъ) Dominykas ir Barbora Šimkutė Kubiliai N Daukšiai Petronėlė Griciutė Antanas ir Ona Gikaraitė Griciai
Daukšiai
1878-09-18 Mos. KUBILIUS Jonas Kubilius Jonas ir Uršulė Zubaitė Kubiliai
Šatraminiai Uršulė Apulskytė Jurgis ir Juozapota Šakinytė Apulskai
Šatraminiai
1907-01-30 Mos. KUBILIUS Jonas Kubilius (Кубылюсъ) Antanas ir Domicėlė Bitautaitė Kubiliai N * Amelija Šikšniute Motiejus ir Ona Kubilaitė Šikšniai
Ersla
1758-10-14 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Kubillowicz)

Barviai Ona Kauneckaitė (Kawnecka)

Barviai
1768-01-24 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Kubillowicz)

Plaušiniai Barbora Staniutė (Stonayty)

Udraliai
1788-10-11 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Josephus Kubilowicz)

Mikitai Plat. p. Morta Slakaitė (Martha Slakayte)

Vindeikiai
1798-01-23 Sal. KUBILIUS Juozapas Kubilis (Josephum Kubilus)


Ona Bagdonaitė (Anna Bogdanska)

Jakštaičiai Sal.p.
1822-09-12 Šač. KUBILIIUS Juozapas Kubilius (Jozephum Kubilin)


Rozalija Giedgaudaitė (Rosalia Giedgowdowna)

terr.Laumiai
1823-02-13 Sal. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Jozephum Kubilus)
N Jakštaičiai Sal.p. Monika Petrutienė (Monica Petrutieny)
N Šaučikai Sal.p.
1824-02-12 Sal. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Jozephum Kubylus)

Reketė Apolonija Šimkutė (Apolonia Szymkaly)

Barzdžiai Sal.p.
1839-07-16 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Kubilowicza) Dominykas ir Barbora Šimkutė Kubiliai
Kernai Elena Narkutė (Narkowna) Antanas ir Magdalena Alkauskytė Narkai
Kernai
1851-10-23 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубылюса) Kazimieras ir Joana Arlauskaitė Kubiliai
Kusai Barbora Zubaitė Antanas ir Magdalena Raudytė Zubės
Udraliai
1857-11-19 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубилюсъ) Juozapas ir Uršulė Skersytė Kubiliai (Кубилiовъ)
Daukšiai Konstancija Paulauskaitė Juozapas ir Rozalija Tamošauskaitė Paulauskai
Daukšiai
1875-10-15 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубилюса) Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Udraliai Uršulė Burbaitė Juozapas ir Barbora Grigevičiutė Burbos
Kusai
1878-02-08 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai N Udraliai Anelė Kaubraitė Antanas ir Anelė Rumbutytė Kaubrės
Šaukliai
1887-11-10 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубылюса) Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai N Udraliai Ona Dvarionaitė Dominykas ir Elena Matulytė Dvarionai
Krakės
1903-11-04 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубиласа) Juozapas ir Anelė Kaubraitė Kubiliai
Udraliai Ona Bružaitė Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai
Krakės
1922-09-03 Detroit USA KUBILIUS Juozapas Kubilius Juozapas ir Anastasija Berontaitė Kubiliai
Šakaliai Stasė Pečiulytė


1930-03-03 Mos. KUBILIUS Juozapas Kubilius Juozapas ir Ona Bružaitė Kubiliai
Udraliai Emilija Rimkutė Feliksas ir Emilija Zubaitė Rimkai
Tėveliai
1782-02-10 Mos. KUBILIUS Jurgis Kubilius (Kubillowicz)
N Kulai Sk. p. Kotryna Burbaitė (Burbowna)

Šekai
1784-10-11 Mos. KUBILIUS Jurgis Kubilius (Kubilowicz) kartotinas metrikų įrašas N Kulai Sk. p. Kotryna Burbaitė (Burbowna)

Šekai
1869-02-25 Mos. KUBILIUS Kajetonas Kubilius (Кубилъ) Antanas ir Barbora Gečaitė Kubiliai
Baltrimai Šač. p. Barbora Aklytė Ignotas ir Magdalena Šleiniutė Akliai
Žalgiriai
1719-10-08 Mos. KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Kubyl)

Kulai Sk. p. Jadvyga Normantaitė (Narmątowna)

Kernai
1722-05-03 Mos. KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Kubyl)

Šakaliai Marijona Rupeikaitė (Rupeykowna)

Šaukliai
1758-11-26 Mos. KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Kubellowicz)

Kernai Kotryna Tamošauskaitė (Tomaszowska)

Kernai
1759-11-11 Mos. KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Kubillowicz)

Jakštaičiai Sal. p. Kotryna Laukytė (Lawkowiczowna)

Kulaliai
1793-09-28 Mos. KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Casimirum Kubilewicz)

Alka Sal. p. Elžbieta Kairytė (Elisabhetam Kayrewiczowna)

Krakės
1819-02-04 Mos. KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Franciscum Kibillowicz)

Mosėdis Joana Arlauskaitė (Johanna Orlowska)

Kusai
1824-01-29 Mos. KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Cazimirum Kubillowicz)

Kernai Barbora Žalgirytė (Barbara Žalgirowna )

Udraliai
1865-05-25 Sal. KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Кубылюса) Juozapas ir Barbora Vaitkutė Kubiliai N Šaučikai Sal. p. Kotryna Brenciutė Jonas ir Ona Brazdeikytė Brenciai
Tuzai Sal. p.
1890-02-06 Sal. KUBILIUS Kazimieras Kubilius Kazimieras ir Barbora Stonytė Kubiliai
Erlėnai Sal.p Ona Žvinklytė Pranciškus ir Barbora Turauskaitė Žvinkliai
Erlėnai Sal.p.
1891-02-12 Lenk. KUBILIUS Kazimieras Kubilius (Кубылюса) Kazimieras ir Barbora Mockutė Kubiliai
Šakaliai Ona Jazbutytė Jonas ir Antanina Bakstytė Jazbučiai
Palegija Sk. p.
1933-02-27 Mos. KUBILIUS Konstantinas Kubilius Antanas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Kusai Kazimiera Valužytė Jonas ir Ona Dvarionaitė Valužiai
Igariai
1886-02-04 Mos. KUBILIUS Leonas Kubilius (Кубыловича) Kazimieras ir Marijona Mickutė Kubiliai
Tėveliai Agnė Jablonskytė Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Jablonskiai
Mosėdis
1907-01-16 Mos. KUBILIUS Leonas Kubilius (Кубылюса) Pranciškus ir Ona Vaškytė Kubiliai
Kernai Amelija Venckutė Galdikienė Jurgis ir Domicėlė Skaraitė Venckai N Kernai
1927-02-22 Sal. KUBILIUS Leonas Kubilius Ignotas ir Domicėlė Striaukaitė Kubiliai
Blidakiai Kulių p. Ona Samoškaitė Juozapas ir Ona Skurdauskytė Samoškos
Reketė Sal. p.
1936-01-21 Sk. KUBILIUS Leonas Kubilius Pranciškus ir Uršulė Meškytė Kubiliai
Mosėdžio p. Petronėlė Ramonaitė Kazimieras ir Valerija Mickutė Ramonai
Skuodo p.
1793-10-20 Mos. KUBILIUS Motiejus Kubilius (Mathiam Kubillowicz)


Ona Simaitytė (Annam Symayciowna)

Kernai
1754-11-11 Mos. KUBILIUS Paulius Kubilius (Kubyl)

Kulai Sk. p. Morta Žvaginytė (Žwaginowna)

Kernai
1809-02-02 Mos. KUBILIUS Paulius Kubilius (Paulum Kubilowicz)

Kernai Cecilija Beinoriūtė (Cecilia Beynorowna)

Kernai
1799-11-26 Mos. KUBILIUS Petras Kubiius (Petrum Kubilowicz)


Ona Serepinaitė (Anna Serafinowiczowna)

Kernai
1804-09-06 Mos. KUBILIUS Petras Kubilius (Petrum Kubillowicz)

Žalgiriai Ona Vaitkutė (Annam Woytkowna)

Šatraminiai
1939-01-05 Sk. KUBILIUS Petras Kubilius Petras ir Ona Stankevičiutė Kubiliai
Trūbakiai Sk. p. Marijona Agota Gaurilaitė Aleksandras ir Petronėlė Vitkutė Gaurylos
Trūbakiai Sk. p.
1807-01-29 Mos. KUBILIUS Pranciškus Kubilius (Franciszcum Kubillowicz

Plaušiniai Teresė Baužytė (Teresia Bawzynska)

Krakės
1826-01-12 Mos. KUBILIUS Pranciškus Kubilius (Franciscum Kubilas)


Kotryna Gedgaudaitė (Catharinam Giedgowdowna)

Mosėdis
1890-02-06 Lenk. KUBILIUS Pranciškus Kubilius (Кубылиса) Kazimieras ir Barbora Mockutė Kubiliai
Šakaliai Ona Joskaudaitė Šauklienė Antanas ir Juozapota Ramonaitė Joskaudai N Lenkimai
1901-02-05 Mos. KUBILIUS Pranciškus Kubilius Aleksandras ir Ona Ramanauskaitė Kubiliai
Šakaliai Uršulė Meškytė Pranciškus ir Terezė Černeckytė Meškos
Šakaliai
1905-02-15 Mos. KUBILIUS Pranciškus Kubilas (Кубыласа) Pranciškus ir Barbora Galdikaitė Kubilai
Tėveliai Petronėlė Liutkutė Simonas ir Ona Rokaitė Liutkai
Tėveliai
1929-02-12 Mos. KUBILIUS Pranciškus Kubilius Pranciškus ir Uršulė Meškytė Kubiliai
Šakaliai Ona Gedgaudaitė Konstantinas ir Ona Maniukaitė Gedgaudai
Ersla
1743-10-27 Mos. KUBILIUS Stanislovas Kubilius (Kubilowicz)
N Sk. p. Ieva Jakutytė (Jakutowiczowna)

Žalgiriai
1780-05-07 Mos. KUBILIUS Stanislovas Kubilius (Kobylinski)

Lyksūdė Ieva Žiogaitė (Žiogowna)

Lyksūdė
1879-02-24 Sal. KUBILIIUS Stanislovas Kubilius (Кубылюс) Antanas ir Barbora Maksvytytė Kubiliai
Jakštaičiai Sal.p. Monika Kniukštaitė Žvinklienė Antano Žvinklio našlė N Erlėnai Sal.p.
1758-11-05 Mos. KUBILIUS Tadas Kubilius (Kubellowicz)

Kulai Sk. p. Magdalena Ledytė (Ledowiczowna)

Ledžiai
1776-10-27 Mos. KUBILIUS Tadas Kubilius (Kubillowicz)

Plaušiniai Ona Brinkutė (Brinkaty)

Simaičiai
1806-06-12 Mos. KUBILIUS Tadas Kubilius (Thaddeum Kubils)
N Narmontai Sal. Ona Skersytė (Annam Skiersiowna Kubylowa)

Daukšiai1931-09-10 Kaln. KUDARAUSKAS Juozapas Kudarauskas Juozapas ir Cecilija Padegimaitė Kudarauskai
Kalnalis / Alytus Bronislova Gudonytė Julius ir Amelija Rėpšaitė Gudoniai
Kalnalis / Zarasai1741-11-26 Mos. KUINYS Juozapas Kuinys (Kuyniewicz)

Giršiniai Elžbieta Andriekutė (Andrekayte)

Laumaičiai1868-08-11 Šač. KUKIS Pranciškus Kukis Jonas ir Ona Š(...)taitė Kukiai
Derkinčiai Šač. p. Ona Stirblytė Florijonas ir Barbora Vičiulytė Stirbliai
Šatai
1797-11-21 Šač. KUKIS Florijonas Kukis (Florianum Kukiewicz)

Gudeliai Kalv.p. Terezė Drungytė (Theresiam Drągewiczowa)

Rumšaičiai1922-09-24 Aleks. KUKŠTYS Juozapas Kukštys Juozapas ir Antanina Liaugaudaitė Kukštos
Klauseikiai Vincenta Žukauskaitė Mindelienė Adomas ir Marcijona Poškytė Žukauskiai N Truikinai1936-04-16 Kaln. KUKULSKIS Antanas Kukulskis Vincentas ir Eleonora Janušaitė Kukulskiai
Narvaišai Plungės p. Julijona Venckutė Mykolas ir Barbora Giedraitė Venckai
Barzdžių Meds.
1752-11-26 Mos. KUKULSKIS Jurgis Kukulskis (Kukulski)
N Mosėdis Magdalena Pukinskaitė (Pukinska)

Mosėdis1717-06-20 Mos. KUKUTIS Motiejus Kukutis (Kukutis)

Daukšiai Morta Ambrazienė (Ambroziowa)
N Lyksūdė1934-12-01 Kaln. KULBOKAS Mykolas Kulbokas Marijonos Kulbokaitės sūnus
Klausgalvai Kaln. p. Liudvika Paviliųnaitė Karolis ir Marijona Paškevičiutė Paviliūnai
Klausgalvai Kaln. p.1876-02-11 Mos. KULIKAUSKIS Jonas Kulikauskis Juozapas ir Barbora Daukšaitė Kulikauskai
Mockaičiai Barstčių p. Julijona Mazulevičiutė Jonas Petras ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai
Rukai
1758-09-01 Mos. KULIKAUSKIS Juozapas Kulikauskis (Kulikowski)

Tuzai Sal. p. Elena Truikienė (Truykiowa)
N Kulaliai
1782-01-27 Mos. KULIKAUSKIS Juozapas Kulikauskis (Kulikowski)
N Kulaliai Elena Pauliukaitė ? (Paulutowna)

Ersla
1824-02-05 Sal. KULIKAUSKIS Juozapas Kulikauskis (Josephum Kulykowski)
N Akmenaliai Darb.p. Magdalena Pociutė (Magdalena Pocewiczaly)

Grūšlaukė
1792-10-23 Mos. KULIKAUSKIS Juozapas Kulikauskis (Josephus Kulikowski)

Šniukščiai Elžbieta Markauskaitė (Elisabetha Markawskayte)

Šniukščiai
1769-11-12 Mos. KULIKAUSKIS Tomas Kulikauskis (Kulikowski)


Rožė Juozaitytė (Jaszutowna)

Ersla1711-02-15 Mos. KULPIS Kazimieras Kulpis (Kulpis)

Kaukolikai Kotryna Jurgaitytė (Jurgulayciowna)

Lyksūdė1747-02-05 Mos. KULŠĖ Antanas Kulšė (Kulsie)

Putkaliai Skuod.par. Marijona Valutytė (Valutayte)

Laumaičiai1741-01-15 Mos. KULŠYS Juozapas Kulšys (Kulzis)
N Putkaliai Skuod.par. Elžbieta Mineikytė (Mineyciowna)

Žebrokai1642-11-09 Sal. KUMPIKAS Baltramiejus Kumpikas (Bartholomeus Kumpikaytis)

Nasrėnai Sal. p. Liucija Preibytė (Lucia Preybayte)

Tuzai
1751-04-25 Mos. KUMPIKAS Baltramiejus Kumpikas (Kumpowski)

Pauperiai Barbora Miknienė (Michniowa)
N Pauperiai
1745-11-21 Mos. KUMPIKAS Kazimieras Kumpikas (Kumpikowicz)

Šaukliai Kotryna Butkutė (Butkiewiczowna)

Šaukliai
1780-11-19 Mos. KUMPIKAS Motiejus Kumpikas (Kumpyks)

Nevočiai Barbora Tamošauskaitė (Tamoszewiczayty)

opp. Massiady
1819-05-20 Mos. KUMPIKAS Motiejus Kumpikas (Matheum Kumpik)


Ieva Taučiutė (Hewa Taucziowna)

Mosėdis
1825-07-15 Mos. KUMPIKAS Motiejus Kumpikas (Macieium Kumpik)
N
Kunigunda Eidėjutė (Cunegundam Eidieiowna)

Mosėdis
1645-06-25 Sal. KUMPIKAS Petras Kumpikas (Petrus Kumpikaitis)

Erlėnai Sal. p. Marijona Ridikaitė (Marina Rydykayte)

Šlaveitai
1726-02-24 Mos. KUMPIKAS Sigizmundas Kumpikas (Kąpikiewicz)

Igariai Kotryna Stančikaitė (Stączykowna)

Prialgavadvar.1891-01-29 Kart. KUMPIS Ignotas Kumpis Barboros Kumpytės sūnus
Kartena Magdalena Tilvikaitė Petras ir Rozalija Tilvikaitė Tilvikai
Kartena
1935-01-27 Sal. KUMPIS Kazimieras Kumpis Kazimieras ir Morta Kėsaitė Kumpiai
Žeimiai Sal. p. Anelė Mikutaitė Juozapas ir Anelė Vaičiutė Mikutos
Žeimiai Sal. p.
1932-05-17 Kart. KUMPIS Liudvikas Kumpis Jonas ir Kotryna Lubytė Kumpiai
Dauginčiai Anastasija Duoblytė Augustinas ir Marijona Žvinklytė Duobliai
Mamiai Kart.p.1930-06-07 Sal. KUMPONAS Juozapas Kumponas Petras ir Teodora Narvilaitė Kumponai N Dauginčiai Kart. p. Barbora Venckutė Petrauskienė Antanas ir Ona Pučinskaitė Venckai N Kulsodis Sal. p.1830-02-04 Mos. KUNEIKA Jonas Kuneika Mykolas ir Barbora Mockutė Kuneikos
Ersla Ona Žeimytė Antanas ir Juozapota Šemetaitė Žeimiai
Ersla1798-02-13 Sal. KUNGYS Antanas Kungys (Antonium Kungis)

Salantų p. Kotryna Dovainytė (Catharinam Dowayniowna)

Juodupėnai Sl.p
1880-10-05 Sal. KUNGYS Antanas Kungys Barboros Pakalniškytės našlys N Gargždelė Sal. p. Barbora Šimkutė Kazimieras ir Barbora Keraitė Šimkai
Salantai
1937-07-03 Sal. KUNGYS Jonas Kungys Antanas ir Barbora Šimkutė Kungiai N Gargždelė Sal. p. Stepanija Bertašiutė Antanas ir Rozalija Jonkutė Bertašiai
Salantai
1939-09-03 Sal. KUNGYS Jonas Kungys Jonas ir Ona Paulauskaitė Kungiai
Erlėnai Sal. p. Marijona Kubiliutė Aleksandras ir Barbora Zebitytė Kubiliai
Erlėnai
1840-11-27 Sal. KUNGYS Juozapas Kungys Dezidoras ir Marijona Vizon Kungiai
Salantai Petronėlė Benetytė Motiejus ir Barbora Šveinauskaitė Benečiai
Klausgalvai
1883-02-08 Mos. KUNGYS Juozapas Kungys Juozapas ir Pranciška Griciutė Kungiai
Naujukai Elena Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilaliai
1935-03-14 Sal. KUNGYS Justinas Kungys Jonas ir Ona Paulauskaitė Kungiai
Gargždelė Sal. p. Ona Einikytė Pranciškus ir Barbora Bagdonaitė Einikiai
Šaučikai Sal. p.
1878-09-19 Sal. KUNGYS Kazimieras Kungys Juozapas ir Petronėlė Kniežaitė Kungiai
Salantai Apolonija Žilevičiutė Kazimieras ir Magdalena Vasiliauskaitė Žilevičiai
Salantai
1878-11-07 Sal. KUNGYS Pranciškus Kungys Juozapas ir Petronėlė Kniežaitė Kungiai
Gedgaudžiai Sal. p. Rozalija Viskontaitė Kazimieras ir Ieva Kubilaitė Viskontai
Gedgaudžiai Sal. p.
1879-02-06 Sal. KUNGYS Leonas Kungys Jonas ir Ona Barosaitė Kungiai
Salantai Ieva Šiudeikytė Petras ir Barbora Burbaitė Šiudeikiai
Erlėnai Sal.p.
1913-05-28 Sal. KUNGYS Liudvikas Kungys Pranciškus ir Rozalija Viskontaitė Kungiai
Klecininkai Sal. p. Ona Anelė Bertašiutė Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Šaukliai Mos. p.
1928-09-23 Als. KUNGYS Vladislovas Kungys Antanas ir Petronėlė Jurčiutė Kungiai
Lankos laukas Als. p. Stanislova Šimkutė Jonas ir Marijona Daručytė Šimkai
Lazdeniai Als. p.1774-11-20 Mos. KUNICKAS Laurynas Kunickas (Kunicki)

Šatai Barbora Barutyytė (Barutaty)

Laumaičiai
1777-07-20 Mos. KUNICKAS Jurgis Kunickas (Kunicki)
N Vabaliai Marijona Šerkšnytė (Szerksznayte)

Vabaliai1887-01-07 Lenk. KUOKŠTYS Petras Kuokštys (Ковкштиса) Povilas ir Barbora Baltiejutė Kuokščiai
Lenkimai Ona Bieliauskaitė Jonas ir Petronėlė Žiobakaitė Bieliauskai
Juodeikiai Lenk. p.1712-05-01 Mos. KUPAITIS Dovydas Kupaitis (Cupaytis)

Latveliai Pal.p. Ona Bernytė (Bernowna)

Žalgiriai

KUPĖ ar KUPYS


1903-01-30 Mos. KUPĖ Aleksandras Kupė (Купе) Pranciškus ir Ona Laureckytė Kupės
Naujukai Marijona Kovalčiukaitė Steponavičienė Strakšienė Pranciškus ir Viktorija Sadauskaitė Kovalčiukai N Mosėdis
1900-08-13 Mos. KUPĖ Antanas Kupė (Копе) Pranciškus ir Ona Laureckytė Kupės
Kulaliai Rozalija Urnikytė Petrošienė Juozapas ir Kotryna Barzdytė Urnikiai N Kulaliai
1929-01-08 Mos. KUPĖ Antanas Kupė (Kupys) Antanas ir Rozalija Urnikytė Kupės
Šerkšniai Barbora Narkutė Bonifacas ir Barbora Knystautaitė Narkai
Šerkšniai
1929-02-03 Gr. KUPĖ Jonas Kupė Jonas ir Ona Laukytė Kupės
Grūšlaukė Amelija Pudžmytė Jonas ir Elena Kairytė Pudžmiai
Grūšlaukė
1916-03-05 Mos. KUPĖ Juozapas Kupė (Kupis) Juozapas ir Anelė Kontrimaitė Kupės
Grūšlaukė Monika Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai
1938-02-27 Sal. KUPĖ Motiejus Kupė Pranciškus ir Monika Bertašiutė Kupės N Erlėnai Sal. p. Ona Bėrontaitė Jonas ir Marijona Stonkutė Bėrontai
Barzdžių Meds.
1903-11-18 Mos. KUPĖ Pranciškus Kupė (Куписа) Pranciškus ir Ona Laureckytė Kupės
Grūšlaukė Elena Viršilaitė Zubienė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos N Naujukai1840-11-26 Mos. KUPERBERGAS Mykolas Kuperbergas (Kuperburga) Motiejus ir Liucija Krzekaitė Kuperbergai N Laumaičiai Šač. p. Ona Gedminaitė Izidorius ir Margarita Balandytė Gedminai
Laumaičiai1881-09-30 Mos. KUPRYS Adomas Kuprys Kazimieras ir Pranciška Baltrutytė Kupriai

Uršulė Viščiūnaitė Feliksas ir Barbora Augustinaitė Viščiūnos
Igariai
1878-02-22 Mos. KUPRYS Albinas Kuprys Juozapas ir Monika Zubaitė Kupriai
Krakės Petronėlė Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršiniai
1794-11-28 Mos. KUPRYS Aleksandras Kuprys (Aleksandrum Kuprewicz)

Jedžiotai Yl. p. Kotryna Mazulevičienė (Catharina Mazelewiczowna)
N Vabaliai
1873-05-01 Mos. KUPRYS Aleksandras Kuprys Kazimieras ir Uršulė Daukontaitė Kupriai
Mosėdis Ona Mažrimaitė Gedminienė Albinas ir Ona Šimkutė Mažrimai N Mosėdis
1926-02-07 Mos. KUPRYS Aleksandras Kuprys g.1900.05.03 Albinas ir Ona Budrytė Kupriai
Krakės Ona Kaktavičiutė Juozapas ir Prokseda Šedvydytė Kaktavičiai
Ersla
1795-10-20 Mos. KUPRYS Antanas Kuprys (Antonium Kuprewicz)
N Mosėdis Ona Melchinytė (Anna Melchirowna)

Mosėdis
1826-11-16 Mos. KUPRYS Antanas Kuprys (Antonium Kuprewicz)


Joana Meškytė (Johannam Meszkowna)

Šatraminiai
1831-11-10 Mos. KUPRYS Antanas Kuprys Izidorius ir Elžbieta Mineikytė Kupriai
Budvietė Kotryna Baltrutytė Tadas ir Pranciška Šakinytė Baltručiai
Krakės
1833-02-12 Mos. KUPRYS Antanas Kuprys Izidorius ir Judita Laukytė Kupriai N Krakės Kotryna Kazbaraitytė (Kazbarowiczowna) Klemensas ir Konstancija Mineikytė Kazbaraičiai
Šaukliai
1853-11-17 Mos. KUPRYS Antanas Kuprys Antanas ir Magdalena Šulcaitė Kupriai N Mosėdis Kotryna Laukytė (Лавкiовною) Jonas ir Pranciška Andriejauskaitė Laukiai
Mosėdis
1878-05-15 Mos. KUPRYS Antanas Kuprys Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Mosėdis Kotryna Paulauskaitė Feliksas ir Ona Šimkutė Paulauskai
Kernai
1883-01-11 Mos. KUPRYS Antanas Kuprys Antanas ir Kotryna Laukytė Kupriai
Mosėdis Ona Balsytė Monikos Balsytės dukra
Nevočiai
1888-03-01 Mos. KUPRYS Apolinaras Kuprys Kazimieras ir Uršulė Daukontaitė Kupriai
Mosėdis Magdalena Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1904-01-20 Mos. KUPRYS Apolinaras Kuprys Aleksandras ir Ona Mažrimaitė Kupriai
Mosėdis Idalija Žvinklytė Aleksandras ir Idalija Kaunaitė Žvinkliai
Naujukai
1921-08-20 Mos. KUPRYS Apolinaras Kuprys (Kuprevičius) Apolinaras ir Magdalena Jonutytė Kupriai
Mos. p. Ona Sofija Dyburytė Deinorienė Kazimieras ir Ona Čepronaitė Dyburiai N Mos. p.
1928-02-20 Mos. KUPRYS Apolinaras Kuprys Apolinaras ir Magdalena Jonutytė Kupriai N Kulaliai Ona Pilibaitytė Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai
1919-06-22 Mos. KUPRYS Bronislovas Kuprys Albinas ir Ona Budrytė Kupriai
Krakės Agnė Danilevičiutė Eduardas ir Jadvyga Mazulevičiutė Danilevičiai
Krakės
1873-02-14 Mos. KUPRYS Dominykas Kuprys Jurgis ir Cecilija Kuprytė Kupriai
Plaušiniai Ona Lenkauskaitė Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai
Šakaliai
1885-01-15 Mos. KUPRYS Giacintas Kuprys Monikos Kuprytės sūnus
Šerkšniai Valerija Dvarionaitė Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Šerkšniai
1794-11-10 Mos. KUPRYS Izidorius Kuprys (Izidorum Kuprewicz)
N Mosėdis Elžbieta Mineikaitė (Elizabetha Mineykowna)

Šerkšniai
1770-02-11 Mos. KUPRYS Izidorius Kuprys (Kuprewicz)


Judita Laukytė (Lawkowiczowna)

Mosėdis
1837-08-27 Mos. KUPRYS Jokimas Kuprys (Kuprewicza) Jonas ir Elena Tamošauskytė Kupriai
Mosėdis Ona Kasperaitytė (Kasperowiczowna) Juozapas ir Ona Kubilaitė Kasperaičiai
Mosėdis
1864-07-07 Mos. KUPRYS Jokimas Kuprys Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Plaušiniai Pranciška Baltrutytė Chrizostomas ir Petronėlė Zobieliutė Baltručiai
Plaušiniai
1874-02-06 Mos. KUPRYS Jokimas Kuprys Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Šniukščiai Monika Budrytė Kiprijonas??? ir Cecilija Viskontaitė Budriai
Šniukščiai
1906-02-12 Mos. KUPRYS Jokimas Kuprys Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai N Šerkšniai Ona Lazdauskaitė Černeckienė Juozapas ir Rozalija Juknaitė Lazdauskai
Daukšiai
1723-01-24 Mos. KUPRYS Jonas Kuprys (Kupratis)

Žebrokai Kotryna Rubežytė (Rubežowna)

Krakės
1723-11-07 Mos. KUPRYS Jonas Kuprys (Kupris)

Ersla Justina Pocienė (Pocienie)
N Drupiai Mos. p.
1799-02-04 Mos. KUPRYS Jonas Kuprys (Joannem Kuprrewicz)

Mosėdis Elena Tamošauskaitė (Helena Tomaszewska)

Mosėdis
1841-04-29 Mos. KUPRYS Juozapas Kuprys Kazimieras ir Magdalena Jokubauskaitė Kupriai
Krakės Barbora Kairytė Gedvilienė Tadas ir Magdalena Klovaitė Kairiai N Krakės
1854-02-03 Mos. KUPRYS Juozapas Kuprys Kazimieras ir Magdalena Jokubauskaitė Kupriai N Krakės Monika Zubaitė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Budvietė
1925-01-13 Šač. KUPRYS Jurgis Kuprys Petronėlės Kuprytės sūnus
Geidučiai Šač. p. Bronislova Budrikaitė Pranciškus ir Emilija Kociutė Budrikai
Vabaliai Šač. p.
1738-01-12 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys (Kuprewicz)

Prialgai Rožė Rimkienė (Rymkiewiczowa)
N Lyksūdė
1760-06-29 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys (Kuprewicz)

Rukai Barbora Tamošauskaitė (Tomaszewiczowna)

Igariai
1777-02-09 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys (Kuprewicz)
N opp. Ruki Elžbieta Svendrauskienė (Swiędrowska)
N Šatraminiai
1790-11-01 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys (Casimirus Kuprewicz)

Kvietiniai Gargž.p. Magdalena Grum(b)lytė (Magdalena Grumlayte)

Krakės
1790-11-21 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys (Casimirus Kuprewicz) pasikartojantis įrašas
Kvietinė Gargž.p. Magdalena Grum(b)lytė (Magdalena Gremlayte)

Krakės
1810-01-15 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys (Cazimirum Kupris)
N Krakės Magdalena Jokubauskaitė (Magdalenam Jakubowska)

Budvietė
1827-01-11 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys (Casimirum Kupris)


Felicijona Daukantaitė (Felicianam Dawkontowna)

Virbalai
1845-05-15 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys (Kuprewiczow) Jonas ir Elena Tamošauskaitė Kupriai
* Uršulė Daukintytė Stanislovas ir Kristina Girdžiūnaitė Daukinčiai
*
1848-06-01 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys (Kuprewicza) Kazimieras ir Magdalena Grumblytė Kupriai N Nevočiai Pranciška Baltrutytė Jokūbas ir Magdalena Šakinytė Baltručiai
Nevočiai
1930-07-13 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys Leonas ir Magdalena Idrikaitė Kupriai
Veitai Lenk.p. Kazimiera Kubilaitė Juozapas ir Ona Bružaitė Kubilai
Udraliai
1934-11-24 Mos. KUPRYS Kazimieras Kuprys Kazimieras ir Uršulė Kontrimaitė Kupriai
Rukai Ona Rimgailaitė Jonas ir Ona Petrulevičiutė Rimgailos (įraše Petrelaitė)
Mosėdis
1930-05-30 Mos. KUPRYS Konstantinas Kuprys Uršulės Kuprytės sūnus
Šatraminiai Marijona Raudytė Kazimieras ir Ieva Rapalytė Raudžiai
Šatraminiai
1826-01-19 Mos. KUPRYS Laurynas Kuprys (Laurentium Kupris)

Virbalai Elžbieta Skrabauskaitė (Elisabetham Skrabowska)

Tauzai
1912-08-19 Mos. KUPRYS Leonas Kuprys Giacintas ir Valerija Dvarionaitė Kupriai
Žebrokai Ona Gedrimaitė Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis
1772-10-18 Mos. KUPRYS Mikalojus Kuprys (Kuprewicz)


Barbora Vitkutė (Witkowna)

Kaukolikai
1899-01-26 Lenk. KUPRYS Mykolas Kuprys Mykolas ir Ona Paulauskaitė Kupriai
Juodeikiai Anastasija Lazdauskytė Juozapas ir Ona Kervytė Lazdauskiai
Nendrupiai Lenk. p.
1923-06-10 Mos. KUPRYS Povilas Kuprys Kazimieras ir Magdalena Malonaitė Kupriai
Mosėdis Ona Valantinaitė Aleksandras ir Ona Mimgaudaitė Valantinai
Naujukai
1800-06-26 Šač. KUPRYS Pranciškus Kuprys (Franciscum Kuprewicz)
N Jedžiotai Ylak. par. Kotryna Penkutė (Catharina Pienkieczowna)

Bratikai
1819-01-04 Šač. KUPRYS Silvestras Kuprys (Silvestrum Kuprewicz)


Elena Ploškytė (Helena Ploszkiewiczowna)

Daktarai
1837-02-23 Mos. KUPRYS Simonas Kuprys Kazimieras ir Magdalena Grumblytė Kupriai
Krakės Grosilda Burbaitė (Burbowna) Juozapas ir Rozalija Simutytė Burbos
Nevočiai
1711-01-25 Mos. KUPRYS Stanislovas Kuprys (Kupris)

Žebrokai Barbora Vičiulienė (Wayciowa)
N Prialgavadvar.
1854-01-12 Mos. KUPRYS Stanislovas Kuprys Jonas ir Elena Tamošauskaitė Kupriai N Mosėdis Juozapota Kubiliutė Antanas ir Apolonija Intaitė Kubiliai
Mosėdis
1925-02-24 Mos. KUPRYS Vladislovas Kuprys Albinas ir Ona Budrytė Kupriai
Krakės Ona Danilevičiutė Eduardas ir Jadvyga Mazulevičiutė Danilevičiai
Krakės Mos. p.1904-05-23 Kart. KUPŠYS Antanas Kupšys Marcijonas ir Konstancija Drakštaitė Kupšiai
Šmilkščiai Kart.p. Barbora Žvinklytė Antanas ir Magdalena Trušinskaitė Žvinkliai
Kartenos
1872-02-28 Kart. KUPŠYS Jonas Kupšys Viktorinas ir Marijona Puklytė Kupšiai (Пуклесовной)
Bumbuliai Kart.p. Ona Žvinklytė Kazimieras ir Marijona Ružytė Žvinkliai
Bumbuliai Kart.p.
1719-11-26 Mos. KUPŠYS Stanislovas Kupšys (Kupsewicz)

Latveliai Darb.p. Kotryna Aklytė (Aklowna)

Šatraminiai1794-10-28 Sk. KURATKAUSKAS Ignotas Kuratkauskas (Ignatium Kuratkowski)

Šakaliai Elena Strakšaitė (Helena Strakszowna)

Luknės Sk.p.1758-11-19 Mos. KURAUSKAS Jonas Kurauskas (Joannes Kurowski)

Gondlaukė Rožė Žvinklytė (Rosa Žwinklayte)

Daukšiai
1808-10-27 Mos. KURAUSKAS Pranciškus Kurauskas (Franciscum Kurowski)


Ona Žemelytė (Anna Žemelowna)

Tauzai1786-01-15 Mos. KUREIKA Petras Kureika (Petrus Kureyko)

Kulai Sk. p. Magdalena Kažytė (Magdalena Kažowna)

Kernai1732-10-26 Mos. KURILA Jurgis Kurila (Kurila)

Kaukolikai Ieva Butkutė (Butkowna)

Kaukolikai
1720-11-17 Mos. KURILA Petras Kurila (Kuryla)


Marijona Budrytė (Budrowna)

Kaukolikai1932-09-15 Mos. KURLIANDSKAS Vincentas Kurliandskas Jonas ir Morta Šnapščiutė Kurliandskai
Tauragė Ona Jociutė Mikalauskienė Povilas ir Ona Rimkevičiutė Jociai N Tauragė1886-01-07 Mos. KURŠIS Martynas Kuršis (Куршиса) Martynas ir Barbora N. Kuršiai
Šaukliai Rozalija Miliutė Veronikos Miliutės dukra
Šaukliai
1922-02-26 Kart. KURŠIS Mikalojus Kuršis Mikalojus ir Magdalena Večerskytė Kuršiai
Kartena Julijona Martinaitytė Juozapas ir Ona Gaudutytė Martinaičiai
Kartena1913-02-12 Mos. KUSAS Aleksandras Kusas Petras ir Barbora Jakštaitė Kusai
Šerkšniai Anastasija Gedrimaitė Juozapas ir Anastasija Miliutė Gedrimai
Mos. p.
1927-05-29 Mos. KUSAS Aleksandras Kusas Petras ir Barbora Jakštaitė Kusai N Šerkšniai Magdalena Petrošiutė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai
Žalgiriai
1783-10-06 Mos. KUSAS Andrius Kusas (Kusas)
N Lenk. p. Elžbieta Treinauskaitė (Treynowskayty)


1928-02-20 Gr. KUSAS Antanas Kusas Pranciškus ir Rozalija Laukytė Kusai
M. Žalimai Sal. p. Ona Paulikaitė Jonas ir Antanina Piktuižytė Paulikai
Grūšlaukė
1938-02-08 Lenk. KUSAS Antanas Kusas Juozapas ir Emilija Šilgalytė Kusai
Plaušiniai Delicija Skeizgilaitė (Skiezgelaitė) Valerijonas ir Stanislova Jonkutė Skeizgilos
Večiai
1827-02-08 Mos. KUSAS Dominykas Kusas (Dominicum Kusus)

Grūšlaukė Sal. p. Agnė Ikernaitė (Agnetham Ikiernowna)

Daukšiai
1864-02-11 Mos. KUSAS Jokimas Kusas Pranciškus ir Monika Laukytė Kusai
Kulaliai Magdalena Zabitytė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai
Igariai
1904-01-27 Mos. KUSAS Jokimas Kusas Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Kulaliai Anastasija Kubilaitė Juozapas ir Anastasija Motiejauskaitė Kubilai
Igariai
1774-11-07 Mos. KUSAS Jokūbas Kusas (Kusus)

Ledžiai Barbora Augutytė (Augutaty)

Ledžiai
1721-01-19 Mos. KUSAS Jonas Kusas (Kusas)


Magdalena Poškutė (Poszkayte)

Vabaliai
1730-11-05 Mos. KUSAS Jonas Kusas (Kusas)
N Ledžiai Rožė Andrijauskaitė (Endreiewskayte)

Ledžiai
1936-01-14 Lenk. KUSAS Jonas Kusas Juozapas ir Emilija Šilgalytė Kusai
Plaušiniai Lenk. p. Aleksandra Skersytė Jonas ir Barbora Renkaitė Skersisi
Juodeikiai Lenk. p.
1763-05-22 Mos. KUSAS Juozapas Kusas (Kussas)

Jedžiotai Yl.p Ona Petrikaitė (Petrykowna)

Apuolė
1901-01-23 Lenk. KUSAS Juozapas Kusas Juozapas ir Monika Budreckytė Kusai
Plaušiniai Amelija Šilgalytė Antanas ir Ona Paulikaitė Šilgaliai
Lenkimų p.
1904-01-27 Mos. KUSAS Juozapas Kusas Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Kulaliai Stepanija Domarkaitė Leonas ir Domicėlė Kidykaitė Domarkai
Kulaliai
1926-01-19 Mos. KUSAS Juozapas Kusas Pranciškus ir Anastasija Jazbutytė Kusai
Šakaliai Monika Griciutė Feliksas ir Domicėlė Kažytė Griciai
Kernai
1784-05-30 Mos. KUSAS Jurgis Kusas (Kussewicz)

Krakės Veronika Jurevičiutė (Jurewiczowna)

Šakaliai
1824-11-25 Mos. KUSAS Jurgis Kusas (Georgium Kussas)


Anastasija Budrikytė (Anastazia Budrykowna)

Šaukliai
1937-02-03 Lenk. KUSAS Jurgis Kusas Juozapas ir Amelija Šilgalytė Kusai
Plaušiniai Uršulė Skaraitė Jurgis ir Uršulė Račkauskaitė Skaros
Juodeikiai
1834-01-30 Mos. KUSAS Kazimieras Kusas Pranciškus ir Apolonija Gegužytė Kusai
Šilaliai Elena Narmontaitė Kazimieras ir Matilda Vaškytė Narmontai
Virbalai
1715-11-24 Mos. KUSAS Petras Kusas (Kusaytis)

Ledžiai Marijona Šukytė (Szukowna)

Daukšiai
1821-11-22 Mos. KUSAS Petras Kusas (Petrum Kussus))

Šaukliai Barbora Jurevičiūtė (Barbara Jurewiczowna)

Šaukliai
1826-02-09 Mos. KUSAS Petras Kusas (Petrum Kussewicz)
N Šaukliai Kotryna Jonauskytė Catharinam Janowska)

Barviai
1827-01-11 Mos. KUSAS Petras Kusas (Petrum Kussas)
N Šaukliai Ona Valantinaitė (Annam Walątynowna)

Baksčiai
1879-01-09 Mos. KUSAS Petras Kusas Petras ir Ona Valantinaitė Kusai
Šaukliai Barbora Jakštaitė Kazimieras ir Barbora Staniutė Jakštai
Šniukščiai
1903-06-22 Mos. KUSAS Petras Kusas Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Nevočiai Rozalija Venslauskaitė Klemensas ir Anastasija Prialgauskaitė Venslauskai
Virbalai
1806-01-30 Mos. KUSAS Pranciškus Kusas (Franciscum Kussas)

Šaukliai Apolonija Gegužytė (Apollonium Gieguzowna)

Šaukliai
1830-02-18 Mos. KUSAS Pranciškus Kusas Pranciškus ir Apolonija Gegužytė Kusai
Šaukliai Monika Laukytė Viktorinas ir Kolumba Kavarzaitė Laukiai
Kulaliai
1871-02-07 Mos. KUSAS Pranciškus Kusas Juozapas ir Rozalija Urbikaitė Kusai

Monika Uosytė (Усiовною) Jurgis ir Ona Mickutė Uosiai
Žalgiriai
1895-06-23 Mos. KUSAS Pranciškus Kusas Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Nevočiai Anastasija Jazbutytė Mykolas ir Anastasija Piekutė Jazbučiai
Gaubės
1932-06-08 Mos. KUSAS Pranciškus Kusas Jokimas ir Anastasija Kubilaitė Kusai
Kulaliai Kazimieras Dvarionaitė Liudvikas ir Aniceta Gvazdžiauskaitė Dvarionai
Kulaliai
1749-02-12 Mos. KUSAS Stanislovas Kusas (Kusas)


Magdalena Ažulaitienė (Užulowa)


1798-01-30 Sal. KUSAS Tadas Kusas (Thadeum Kussas)

Barzdžiai Salan. Ona Lekstutytė (Annam Lexowna)

Žalimai Sal.p.1823-06-26 Šač. KUŠLEIKIS Kazimieras Kušleikis (Cazimirum Kuszleyko)


Magdalena Milerytė (Magdalena Milerowna)

Šatės
1833-11-28 Mos. KUŠLEIKIS Kazimieras Kušleikis Kazimieras ir Barbora Jucytė Kušleikiai N Jundulai Ona Kavulskytė Jurgis ir Ona Baužytė Kavulskiai
Prialgai
1850-08-19 Mos. KUŠLEIKIS Vykintas Kušleikis Kazimieras ir Magdalena Mileriutė Kušleikiai
Mikulčiai Monika Paulauskaitė Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai
Mikulčiai
1879-05-15 Mos. KUŠLEIKIS Jurgis Kušleikis Vykintas ir Monika Paulauskaitė Kušleikiai
Baksčiai Liudvika Prialgauskaitė Jonas ir Magdalena Šiudeikytė Prialgauskai
Baksčiai1783-10-13 Mos. KUTONIS Martynas Kutonis (Kutonis)


Ona Sz.

1746-05-22 Mos. KUZMINSKAS Andrius Kuzminskas (Kuzminski)

Geidučiai Ona Gricienė (Gryciowa)
N Urviai Mos. p.
1772-11-23 Mos. KUZMINSKAS Andrius Kuzminskas (Kuzminski)


Ona Jonauskiaitė (Janowska)

Geidučiai Mos. p.
1789-02-08 Mos. KUZMINSKAS Andrius Kuzminskas (Andreas Kuzminski)
N Geidučiai Teodora Bublytė (Teodora Bublewna)

Geidučiai Mos. p.1828-02-05 Mos. KVASAS Antanas Kvasas Antanas ir Marijona Gadeikytė Kvasai
Šaučikai Sal. p. Barbora Strakšaitė Benediktas ir Barbora Šemetaitė Strakšai
Šaukliai
1844-02-01 Sal. KVASAS Antanas Kvasas Antanas ir Marijona Gadeikytė Kvasai N Šaučikai Sal. p. Antanina Buivydaitė Mykolas ir Cecilija Janulytė Buivydai
Šaučikai Sal. p.
1939-10-07 Sal. KVASAS Antanas Kvasas Adomas ir Elena Januškevičiutė Kvasai N Salantai Barbora Bertašiutė Ernestienė Pranciškus ir Barbora Šalvytė Bertašiai N Erlėnai Sal. p.
1895-07-02 Mos. KVASAS Benediktas Kvasas Antanas ir Barbora Strakšaitė Kvasai N Salantų p. Ona Karbonskytė (Карбонска) Kazimieras ir Cecilija Kaubraitė Karbonskiai
Kulaliai
1884-05-22 Mos. KVASAS Jokimas Kvasas Antanas ir Antanina Buivydaitė Kvasai
Šaučikai Sal. p. Anastasija Baužytė Repšienė Juozapas ir Felicijona Meškytė Baužiai N Šatraminiai
1902-09-10 Mos. KVASAS Jokimas Kvasas Antanas ir Antanina Buivydaitė Kvasai N Šatraminiai Magdalena Šilgalytė Antanas ir Anastasija Gikaraitė Šilgaliai
Šatraminiai
1888-08-22 Mos. KVASAS Jonas Kvasas Antanas ir Antanina Buivydaitė Kvasai
Šatraminiai Apolonija Venslauskaitė Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venslauskai
Šatraminiai
1936-06-07 Mos. KVASAS Jurgis Kvasas Antanas ir Kotryna Varslauskaitė Kvasai
Klaipėda Adolfina Gedrimaitė Pranciškus ir Barbora Kniukštaitė Gedrimai
Ledžiai
1924-02-19 Šač. KVASAS Kazimieras Kvasas Pranciškus ir Rozalija Mažeikaitė Kvasai
Šlamiai Gint. p. Ona Viršilaitė Antanas ir Marijona Martišiutė Viršilos
Nevočiai
1933-02-14 Mos. KVASAS Motiejus Kvasas (Kvasys) Motiejus ir Konstancija Prialgauskaitė Kvasai
Mosėdžio p. Ona Andrutytė (Endrutytė) Leonas ir Barbora Bagdanskaitė Andručiai
Mos. p.1913-07-02 Šač. KVEDARAS Aloyzas Kvedaras Simonas ir Ona Ylakytė Kvedarai
Derkinčiai Šač. p. Ona Skurvidaitė Pranciškus ir Zuzana Švelnytė Skurvydai
Jundulai Šač. p.
1748-02-10 Mos. KVEDARAS Antanas Kvedaras (Kwederowicz)


Ona Sabeckienė (Sabecka)
N
1751-06-13 Mos. KVEDARAS Antanas Kvedaras (Kweder)


Kotryna Raišutienė (Raysziowa)
N
1822-10-02 Šač. KVEDARAS Ignotas Kvedaras (Ignatium Kweder)


Agnė Endrikaitė (Agne Endriekowna)

Vabaliai
1746-11-06 Mos. KVEDARAS Jonas Kvedaras (Kwedarowicz)

Drupiai Ona Barauskaitė (Borowska)

Ersla
1760-02-17 Mos. KVEDARAS Jonas Kvedaras (Kwederowicz)

Skuodas Magdalena (Mickutė_) Mažonienė (Mažonowa)
N Drupiai Mos. p.
1750-05-03 Mos. KVEDARAS Juozapas Kvedaras (Kwedar)


Judita Malūkaitė (Malukayte)


1775-10-22 Mos. KVEDARAS Kazimieras Kvedaras (Kweders)

Medsėdžiai Yl. p. Barbora Mickutė (Mickiewiczowna)

Vabaliai
1799-06-16 Šač. KVEDARAS Kazimieras Kvedaras (Casimirum Kwedarowicz)
N Vabaliai Joana Valančiutė (Johannam Walączewska)

Lyksūdė
1797-06-24 Yl. KVEDARAS Petras Kvedaras (Petrum Kweders)
N
Morta Benutytė (Martham Beniutowna)

Erkšva Yl.p.
1789-10-29 Mos. KVEDARAS Tadas Kvedaras (Thaddeus Kweders)
N Kaukolikai Elžbieta Stoškutė (Helisabettha Staskayte)

Vabaliai1899-08-31 Sk. KVIECINSKIS Stanislovas Kviecinskis Juozapas ir Juozapota Mikutytė Kviecinskiai
Mosėdis Rozalija Šimkutė Jonas ir Rozalija Butkutė Šimkai
Puodkaliai1730-02-18 Mos. KVIETKAUSKIS Benediktas Kvietkauskis (Kwietkowski)

Šatai Kotryna Gailytė (Gaylayte)

Simaičiai
1748-11-24 Mos. KVIETKAUSKIS Jokūbas Kvietkauskis (Kwiatkowski)

Budriai Morta Baužytė (Martha Bowžayte)


1833-05-30 Mos. KVIETKAUSKIS Juozapas Kvietkauskis (Kwietkowskiego) Vandelinas ir Barbora Vibraitė Kvetkauskiai N Šaukliai Barbora Žvaginytė Jonas ir Ona Kinčiutė Žvaginiai
Tauzai
1793-02-09 Mos. KVIETKAUSKIS Juozapas Kvietkauskis (Josephum Kwiatkowski)
N Mosėdis Kristina Bučaitė (Christynam Buczayte)

Giršiniai
1826-01-26 Mos. KVIETKAUSKIS Juozapas Kvietkauskis (Josephum Kwietkowski)

Šaukliai Ona Vaškytė (Annam Waszkiewiczowna)

Tauzai
1827-01-18 Mos. KVIETKAUSKIS Juozapas Kvietkauskis (Josephum Kwietkowski)
N Šaukliai Barbora Mikaitytė (Barbaram Mykaytowna)

Mikulčiai
1758-04-16 Mos. KVIETKAUSKIS Pilypas Kvietkauskis (Kwiatkowski)

Šatai Marijona Baužytė (Bawžowna)

Šatai
1797-11-28 Mos. KVIETKAUSKIS Vandelinas Kvietkauskis (Vandalinum Kwiatkowski)


Barbora Vibraitė (Barbara Wybrowna)

Kulaliai