Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

K1918-09-15 KABALINAS Antanas Kabalinas Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Kabalinai N Lenkimai Ieva Lukošiutė Dominykas ir Ieva Ruikaitė Lukošiai
Žalgiriai
1882-11-16 KABALINAS Antanas Kabaliūnas (Кабалина) Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Kabalinai
Lenkimai Anastasija Kinčiutė Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai
1883-10-11 KABALINAS Kazimieras Kabalinas Antanas ir Felicijona (neįrašyta) Kabalinai
Vaidiliškės Sk.p. Uršulė Pilibaitytė Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šakaliai
1902-09-15 KABALINAS Valerjonas Kabalinas Jonas ir Ona Šiudeikytė Kabalinai
Šakaliai Domicėlė Šakinytė Juozapas ir Domicėlė Taujenytė Šakiniai
Šakaliai


1936-02-24 KAIRYS Antanas Kairys Povilas ir Ona Mineikytė Kairiai N Prialgava Barbora Kubiliutė Albertas ir Uršulė Ramonaitė Kubiliai
Daukšiai
1892-01-14 KAIRYS Jonas Kairys Motiejus ir Apolonija Nikartaitė Kairiai
Krakės Anastasija Dimaitė Steponas ir Agnė Raišutytė Dimos
Udraliai
1921-01-25 KAIRYS Jonas Kairys Jonas ir Anastasija Dimaitė Kairiai
Mos.p. Kazimiera Černeckytė Simonas ir Monika Laukytė Černeckiai
Mos.p.
1886-11-10 KAIRYS Juozapas Kairys Baltramiejus ir Antanina Kairiai
Kulaliai Barbora Stončiutė (Станчевною) Simonas ir Elena Skubutytė Stončiai
Kulaliai
1855-01-30 KAIRYS Kazimieras Kairys Stanislovas ir Kotryna Sušinskytė Kairiai
Kernai Ona Bertašiutė Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai
1913-02-05 KAIRYS Kazimieras Kairys Petras ir Rozalija Momkutė Kairiai
Naujukai Magdalena Tamošauskaitė Antanas ir Elena Simonavičiutė Tamošauskiai
Igariai
1924-11-04 KAIRYS Kazimieras Kairys Dominykas ir Monika Skripkauskytė Kairiai
Šaukliai Rozalija Žvaginytė Mykolas ir Magdalena Kazlauskaitė Žvaginiai
Šaučikai Sal.p.
1881-01-13 KAIRYS Kazimieras Kairys (įraše Каревича) Simonas ir Felicijona Bružaitė Kairiai
Virbalai Barbora Miliutė Dimienė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai N Tauzai
1859-10-13 KAIRYS Motiejus Kairys Kajetonas ir Marijona Girdžiūnaitė Kairiai
Giršiniai Apolonija Nikartaitė Juozapas ir Barbora Kaupaitė Nikartai
Ersla
1893-01-26 KAIRYS Motiejus Kairys Kajetonas ir Marijona Girdžiūnaitė Kairiai N Virbalai Uršulė Bagdonaitė Juozapas ir Magdalena Dvarionaitė Bagdonai
Udraliai
1906-10-01 KAIRYS Petras Kairys Petras ir Rozalija Momkutė Kairiai
Nevočiai Barbora Ramonaitė Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Ramonai
Kernai
1926-02-09 KAIRYS Pranciškus Kairys Petras ir Rozalija Momkutė Kairiai
Baksčiai Ieva Lukošiutė Kabalinienė Dominykas ir Ieva Ruikaitė Lukošiai N Budriai
1844-05-09 KAIRYS Simonas Kairys Simonas ir Morta Gedminaitė Kairiai N Krakės Ona Mikutaitė Antanas ir Judita Lukšaitė Mikutos
Krakės


1891-03-05 KAKTAVIČIUS Juozapas Kaktavičius (Кактовича) Antanas ir Eufrosinija Drazdauskaitė Kaktavičiai N Sedos p. Prakseda Šedvydytė Dominykas ir Anelė Vaškytė Šedvydžiai
Ersla


1841-02-09 KALAKAUSKAS Juozapas Kalakauskas (Kolokowskiego) Jokūbas ir Ona Beniušytė Kalakauskai
Beržoras Kalv.p. Uršulė Vaserytė Simonas ir Marijona Sadauskaitė Vaseriai
Igariai


1901-02-06 KALENDA Aleksandras Kalenda (Календры) Soteras ir Petronėlė Burbaitė Kalendos
Gedgaudžiai Šat.p. Barbora Aklytė Antanas ir Rozalija Jablonskytė Akliai
Palaukė Sk.p.
1930-02-12 KALENDA Antanas Kalenda (Kalenda) Antanas ir Anastasija Blauzdytė Kalendos
Sodalė Šač.p. Elena Tamošauskaitė Mykolas ir Elena Galdikaitė Tamošauskai
Ersla
1934-02-12 KALENDA Petras Kalenda (Kalenda) Petras ir Ona Pilibaitytė Kalendos
Šatraminiai Uršulė Tautevičiutė Petras ir Elena Petrošiutė Tautevičiai
Šatraminiai
1904-02-08 KALENDA Petras Kalenda (Календа) Soteras ir Petronėlė Burbaitė Kalendos
Geidučiai Šat.p. Ona Pilibaitytė Pranciškus ir Barbora Ramonaitė Pilibaičiai
Šatraminiai


1929-04-29 KAMINSKAS Pranciškus Kaminskas Antanas ir Apolonija Januškaitė Kaminskai
Šaukliai Bronislova Lekstutytė Viktorinas ir Pranciška Viršilaitė Lekstučiai
Šaukliai


1908-03-11 KANIAVA Anzelmas Kaniava Leonardas ir Petronėlė Prialgauskaitė Kaniavos
Šerkšniai Agnė Narbutaitė Bronislovas ir Kotryna Žvinklytė Narbutai
Šerkšniai
1876-01-28 KANIAVA Dominykas Kaniava Jurgis ir Joana Arlauskaitė Kaniavos
Kusai Ona Šepulytė (Шепулевною) Motiejus ir Matilda Lindenytė Šepuliai
Daukšiai
1847-01-27 KANIAVA Jonas Kaniava (Kaniewskiego) Juozapas ir Ona Dvarionaitė Kaniavos
Kusai Barbora Budrikytė Juozapas ir Ona Ažondenytė Budrikiai
Udraliai
1881-05-26 KANIAVA Juozapas Kaniava Baltramiejus ir Elena Liekytė Kaniavos
Sk.p. Monika Jazbutytė Jonas ir Barbora Mickutė Jazbučiai
Virbalai
1870-09-22 KANIAVA Leonardas Kaniava Petronėlės Kaniavaitės sūnus
Igariai Petronėlė Prialgauskaitė Augustinas ir Ona Mažrimaitė Prialgauskai
Žebrokai
1843-06-20 KANIAVA Mykolas Kaniava (Kaniewskiego) Augustinas ir Barbora Tvarijonaitė Kaniavos
Giršiniai Magdalena Andriuškaitė Šimkienė Pranciškus ir Elena Kuprytė Andriuškos N Udraliai


1865-01-13 KAPINSKAS Aleksandras Kapinskas Antanas ir Uršulė Gedrimaitė Kapinskai N Tėveliai Felicijona Antanauskaitė Laurynas ir Pranciška Bučytė Antanauskai
Nevočiai
1851-09-04 KAPINSKAS Aleksandras Kapinskas Antanas ir Uršulė Gedrimaitė Kapinskai
Krakės Liudvika Skališiutė Kazimieras ir Kotryna Kaulenytė Skališiai
Krakės
1850-02-07 KAPINSKAS Juozapas Kapinskas Jonas ir Pranciška Kinčiutė Kapinskai N
Monika Baguckytė Jonas ir Barbora Adomauskaitė Baguckiai
Krakės
1891-02-05 KAPINSKAS Juozapas Kapinskas Kazimieras ir Magdalena Galdikaitė Kapinskai N Krakės Barbora Kubilaitė Leonas ir Barbora Žitkutė Kubilai
Šakaliai
1869-03-02 KAPINSKAS Juozapas Kapinskas Kazimieras ir Magdalena Galdikaitė Kapinskai
Mosėdis Uršulė Baužytė Dabrienė Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai N Krakės
1877-01-19 KAPINSKAS Pranciškus Kapinskas Kazimieras ir Magdalena Galdikaitė Kapinskai
Mosėdis Albina Valantinaitė Onos Valantinaitės dukra
Mosėdis


1857-10-15 KARALIUS Antanas Karalius Juozapas ir Marcijona Bertalaitė Karaliai
Kalvar.p. Ieva Paulauskaitė Pranciškus ir Barbora Jonušaitė Paulauskai
Rukai
1862-01-16 KARALIUS Baltramiejus Karalius Baltramiejus ir Ona Narvilaitė Karaliai
Tauzai Barbora Markauskaitė Pranciškus ir Barbora Ruikaitė Markauskai
Tauzai
1843-01-12 KARALIUS Juozapas Karalius Baltramiejus ir Marijona Gedminaitė Karaliai
Igariai Juozapota Skirutytė Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai
Žebrokai
1866-02-04 KARALIUS Pranciškus Karalius Baltramiejus ir Elžbieta Kovalskaitė Karaliai
Igariai Anelė Dabrytė Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai
Žebrokai
1844-05-09 KARALIUS Tadas Karalius (Karala) Baltramiejus ir Elžbieta Kavalskaitė Karaliai
Šerkšniai Monika Milinkutė Veitienė Aleksandras ir Pranciška Jasiulytė Milinkiai N Žebrokai
1846-11-26 KARALIUS Tadas Karalius (Karala) Baltramiejus ir Elžbieta Kovalskaitė Karaliai N Žebrokai Agnė Kavarzaitė (Kawarzowna) Izidorius ir Kotryna Rumšaitė Kavarzos
Mosėdis


1936-02-04 KARBAUSKAS Antanas Karbauskas Antanas ir Amelija Mickutė Karbauskai
Daukšių Medsėdžiai Bronislova Petrikaitė Antanas ir Petronėlė Brazdeikytė Petrikai
Šekai
1907-01-30 KARBAUSKAS Antanas Karbauskas (Карбовскiй) Antanas ir Ona Guobytė Karbauskai
* Ona Ramonaitė Jonas ir Uršulė Giedraitė Ramonai
Daukšiai
1908-02-05 KARBAUSKAS Antanas Karbauskas (Карбовскаго) Antanas ir Ona Guobytė Karbauskai N Daukšiai Amelija Mickutė Feliksas ir Marcijona Galdikaitė Mickai
Šerkšniai
1870-11-24 KARBAUSKAS Antanas Karbauskas (Карбовскаго) Nikodemas ir Antanina Rapalytė Karbauskai
Žalgiriai Ona Guobytė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Guobiai
Žalgiriai
1933-02-15 KARBAUSKAS Bronislovas Karbauskas Jurgis ir Ona Drudeikytė Karbauskai
Nevočiai Ona Kažytė Antanas ir Barbora Norvaišaitė Kažiai
Nevočiai
1874-04-18 KARBAUSKAS Jurgis Karbauskas (Карбовскаго) Povilas ir Antanina Lenkauskaitė Karbauskai
Daukšiai Barbora Karaliutė Pranciškus ir Anelė Dabrytė Karaliai
Mosėdis
1901-10-16 KARBAUSKAS Jurgis Karbauskas (Карбовскаго) Jurgis ir Barbora Karaliutė Karbauskai
Daukšiai Barbora Pilibaitytė Pranciškus ir Barbora Ramonaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1880-10-21 KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Dominykas ir Magdalena Brasaitė Karbauskai N Šatraminiai Ona Žalgirytė Antanas ir Agnė Mončytė Žalgiriai
Mosėdis
1890-02-06 KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Nikodemas ir Ona Ramonaitė Karbauskai N Žalgiriai Monika Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai
1865-02-15 KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Marijonas ir Barbora Meškytė Karbauskai
Palšiai Juozapota Vaiciekauskytė (Войцеховскою) Pranciškus ir Monika Jurgutytė Vaičiekauskiai
Palšiai
1869-01-07 KARBAUSKAS Kazimieras Karbauskas (Карбовскаго) Nikodemas ir Antanina Rapalytė Karbauskai
Žalgiriai Ona Kubilaitė Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai
Žalgiriai
1935-11-14 KARBAUSKAS Konstantinas Karbauskas Kazimieras ir Ona Budreckytė Karbauskai
Gondlaukė Veronika Piekutė Antanas ir Ieva Petrutytė Piekai
Gondlaukė
1930-03-04 KARBAUSKAS Leonas Karbauskas Valerijonas ir Ona Vainoraitė Karbauskai
Pakalniškiai Lenk.p. Stanislova Gedrimaitė Stanislovas ir Anastasija Vaitkutė Gedrimai
Ledžiai
1845-05-29 KARBAUSKAS Povilas Karbauskas (Karbowskiego) Silvestras ir Petronėlė Rokaitė Karbauskai (Karbowskich)
Daukšiai Antanina Lenkauskaitė Butkienė Tadas ir Barbora Gūžaitė Lenkauskai N Daukšiai


1890-02-06 KARBONSKIS Antanas Karbonskis (Карбонскаго) Jokimas ir Liudvika Grigevičiutė Karbonskiai N Ersla Anastasija Lekstutytė Anastasijos Lekstutytės dukra
Naujukai
1841-11-25 KARBONSKIS Dominykas Karbonskis (Karbonskiego) Tadas ir Ona Numgaudaitė Karbonskiai (įraše Jokšaitė) N Kernai Barbora Gurauskaitė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Gurauskai
Kernai
1869-03-02 KARBONSKIS Dominykas Karbonskis (Карбонскаго) Dominykas ir Barbora Gurauskaitė Karbonskiai
Daukšiai Rozalija Bertašiutė Juozapas ir Agnė Vaškytė Bertašiai
Šaukliai
1875-05-07 KARBONSKIS Jokimas Karbonskis (Карбонскаго) Bonifacas ir Julijona Valantinaitė Karbonskiai N Žebrokai Barbora Intaitė Lekstutienė Rokas ir Elena Šakinytė Intos N Žebrokai
1920-02-03 KARBONSKIS Juozapas Karbonskis Antanas ir Anastasija Lekstutytė Karbonskiai
Krakės Barbora Mikutaitė Leonas ir Barbora Galdikaitė Mikutos
Mikulčiai
1841-11-18 KARBONSKIS Juozapas Karbonskis (įraše Karbowskiego) Bonifacas ir Joana Kuprytė Karbonskiai (Karbowskich)
Žebrokai Ona Šimkutė Antanas ir Ona Petkutė Šimkai
Budvietė
1876-02-11 KARBONSKIS Juozapas Karbonskis (Карбонскихъ) Juozapas ir Ona Šimkutė Karbonskiai
Bratikai Šat.p. Ona Vaškytė Kazimieras ir Ona Butkutė Vaškiai
Daukšiai
1849-02-01 KARBONSKIS Kazimieras Karbonskis (Карбонскаго) Stanislovas ir Kunegunda Raveikytė Karbonskiai
Šakaliai Cecilija Kaubraitė Tadas ir Ona Mickutė Kaubrės
Šniukščiai
1866-11-09 KARBONSKIS Mykolas Karbonskis (Карбонского) Pranciškus ir Petronėlė Bružaitė Karbonskiai
Kusai Eleonora Jurevičiutė Antanas ir Eleonora Grigevičiutė Jurevičiai
Kusai


1863-04-30 KAREVIČIUS Antanas Karevičius Juozapas ir Rozalija Mikelevičiutė Karevičiai
Šaukliai Anele Rumbutytė Kaubrienė Mykolas ir Ona Simutytė Rumbučiai N Šaukliai
1865-10-27 KAREVIČIUS Leopoldas Karevičius Jokūbas ir Magdalena Jautakaitė Karevičiai
Vindeikiai Šat.p. Ona Palubinskaitė Antanas ir Anelė Kubiliutė Palubinskai
Budriai


1911-02-15 KARPUS Jonas Karpus (Карпус) Aleksandras ir Anastasija Ronkaitytė Karpai
Lenkimai Amelija Liebutė Kazimieras ir Elena Petkutė Liebai
Udraliai


1855-11-22 KASIULEVIČIUS Andrius Kasiulevičius (Касюлевича) Ignotas ir Terezė Monkutė Kasiulevičiai
Naujukai Anelė Daukintytė (Довкинтовною) Juozapas ir Ona Šimkutė Daukinčiai
Naujukai


1842-11-24 KASPERAITIS Antanas Kasperaitis (Kasperaytia) Bonaventūras ir Ona Miliutė Kasperaičiai N Žebrokai Barbora Galdikaitė Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai
Mikulčiai


1840-02-25 KASPERAVIČIUS Antanas Kasperavičius (Kasperowicza) Stanislovas ir Viktorija Laukytė Kasperavičiai
Mos.parap. Monika Niuniavaitė Jonas ir Ona Kusaitė Niuniavos
Mos.p.
1846-11-26 KASPERAVIČIUS Jonas Kasperavičius (Kasperowicza) Kazimieras ir Marijona Kasperavičiutė Kasperavičiai
Tėveliai Monika Petrošiutė Antanas ir Ona Dvarionaitė Petrošiai
Tėveliai
1847-06-17 KASPERAVIČIUS Pranciškus Kasperavičius (Kasperowicza) Petras ir Felicijona Baužytė Kasperavičiai
Juodeikiai Lenk.p. Ona Vaitelavičiutė Skarienė Steponas ir Elena Mikutaitė Vaitelavičiai N Kernai
1854-02-09 KASPERAVIČIUS Pranciškus Kasperavičius (Касперовича) Pranciškus ir Felicijona Lenkauskaitė Kasperavičiai
Žeimiai Lenk.p. Barbora Kairytė Stanislovas ir Kotryna Sušinskytė Kairiai
Kernai


1877-01-19 KAŠTAUNA Augustinas Kaštauna (Каштавна) Jonas ir Pranciška Latakaitė Kaštaunos
Trumplaukiai Yl.p. Rozalija Žvinklytė Ignotas ir Agnė Valančiutė Žvinkliai
Kulaliai


1906-11-06 KATARŽIS Aleksandras Kataržis Izidorius ir Anelė Cibirikaitė Kataržiai
Krakės Veronika Narvilaitė Kazimieras ir Veronika Venckutė Narvilos
Krakės
1870-10-27 KATARŽIS Aleksandras Kataržis Dominykas ir Pranciška Skauzgirdaitė Kataržiai
Derkinčiai Šat.p. Petronėlė Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Sutkutė Skurvydai
Rukai
1909-11-17 KATARŽIS Antanas Kataržis Izidorius ir Anelė Cibirikaitė Kataržiai
Prialgava Viktorija Grigevičiutė Petras ir Anastasija Prialgauskaitė Grigevičiai
Prialgava
1932-01-16 KATARŽIS Ferdinandas Kataržis Juozapas ir Ona Liaugaudaitė Kataržiai
Baltrimai Šat.p. Kazimiera Abdulskytė Leonas ir Ona Vaškytė Abdulskiai
Ersla
1863-01-29 KATARŽIS Izidorius Kataržis Izidorius ir Kotryna Lekstutytė Kataržiai
Udraliai Rozalija Baužytė Kažienė Kazimieras ir Ona Penkutė Baužiai N Budvietė
1873-08-13 KATARŽIS Izidorius Kataržis Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Ersla Anelė Cibirikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Cibirikai
Ersla
1848-02-10 KATARŽIS Jokimas Kataržis (Katarzia) Melchioras ir Rožė Labanauskaitė Kataržiai
Mikulčiai Karolina Vaitkutė (Wajtkiewiczowna) Leopoldas ir Pranciška Bričkutė Vaitkai
Šatraminiai
1861-02-28 KATARŽIS Juozapas Kataržis Motiejus ir Petronėlė Kulakauskaitė Kataržiai
Mosėdis Petronėlė Penkutė (Пенковною) Motiejus ir Magdalena Barkutė Penkai
Rukai
1898-11-24 KATARŽIS Juozapas Kataržis Jokimas ir Karolina Vaitkutė Kataržiai
Mikulčiai Zuzana Žalgirytė Juozapas ir Julijona Rancaitė Žalgiriai
Plaušiniai
1871-05-02 KATARŽIS Juozapas Kataržis Antanas ir Rozalija Pukinskaitė
Derkinčiai Šat.p. Julijona Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršiniai
1845-02-25 KATARŽIS Juozapas Kataržis (Katarzow) Izidorius ir Kotryna Lekstutytė Kataržiai
Krakės Judita Skaraitė Jonas ir Scholastika Ramonaitė Skaros (Ramonow Skarow)
Krakės
1901-01-29 KATARŽIS Jurgis Kataržis Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
Krakės Barbora Kubilaitė Kapinskienė (Кубыласовъ ) Leonas ir Barbora Žitkutė Kubilai N Krakės
1927-02-15 KATARŽIS Jurgis Kataržis Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai N Krakės Magdalena Žvinklytė Jokimas ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Kusai
1864-08-11 KATARŽIS Kazimieras Kataržis Izidorius ir Kotryna Lekstutytė Kataržiai
Giršiniai Marijona Juknaitė Jonas ir Uršulė Kubiliutė Juknos (Юхновъ)
Giršiniai
1913-02-24 KATARŽIS Pranciškus Kataržis Izidorius ir Anelė Cibirikaitė Kataržiai
Krakės Barbora Šulcaitė Justinas ir Barbora Baltrutytė Šulcai
Ersla
1935-02-27 KATARŽIS Pranciškus Kataržis Pranciškus ir Barbora Šulcaitė Kataržiai
Krakės Monika Gedgaudaitė Juozapas ir Kotryna Razmaitė Gedgaudai
Rukai
1881-01-27 KATARŽIS Pranciškus Kataržis Antanas ir Rozalija Pukinskaitė
Derkinčiai Šat.p. Monika Narmontaitė Jonas ir Kotryna Razgaitytė Narmontai
Virbalai


1928-05-01 KATKUS Aleksandras Katkus Juozapas ir Veronika Žvinklytė Katkai
Naujukai Barbora Šoparaitė Antanas ir Uršulė Daukintytė Šoparai
Šniukščiai
1893-05-09 KATKUS Juozapas Katkus Petras ir Barbora Narkutė Katkai
Naujukai Veronika Žvinklytė Aleksandras ir Idalija Kaunaitė Žvinkliai
Naujukai
1934-04-23 KATKUS Vincentas Katkus Anastasijos Katkutės sūnus N Lenkimai Barbora Uršulė Vaškytė Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Daukšiai


1846-02-06 KAUBRĖ Antanas Kaubrė (Kaubria) Juozapas ir Agnė Daukšaitė Kaubrės
Šaukliai Anelė Rumbutytė Mykolas ir Ona Simutytė Rumbučiai
Šaukliai
1875-02-24 KAUBRĖ Dominykas Kaubrė Antanas ir Anelė Rumbutytė Kaubrės
Šaukliai Ona Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai

1852-07-01 KAUBRĖ Juozapas Kaubrė Juozapas ir Agnė Daukšaitė Kaubrės
Šaukliai Leokadija Griciutė Dominykas ir Ona Valančiutė Griciai
Kulaliai
1887-02-03 KAUBRĖ Juozapas Kaubrė Juozapas ir Leokadija Griciutė Kaubrės
Paeiškūnė Kotryna Balsytė Jonas ir Antanina Brenciutė Balsiai
Šaukliai
1890-01-30 KAUBRĖ Juozapas Kaubrė Viktorinas ir Kotryna Kaupaitė Kaubrės
Gaubės Uršulė Jonkutė Antanas ir Monika Mikalauskaitė Jonkai
Plaušiniai
1931-06-13 KAUBRĖ Juozapas Kaubrė Juozapas ir Kotryna Balsytė Kaubrės
Paeiškūnė Marijona Plaušinytė Kazimieras ir Elena Stroputė Plaušiniai
Daukšiai
1885-11-05 KAUBRĖ Pranciškus Kaubrė Povilas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubrės
Šaukliai Rozalija Paulauskaitė Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai
Naujukai
1934-01-30 KAUBRĖ Jonas Kaubrė Konstantinas ir Petronėlė Dapšytė Kaubrės
Šaukliai Genovaitė Galdikaitė Pranciškus ir Autrofija Jonutytė Galdikai
Šniukščiai


1843-07-04 KAULINAS Juozapas Kaulinas (Kawlina) Izidorius ir Kotryna Zubaitė Kaulinai N Mosėdis Marijona Liebutė Antanas ir Rozalija Lukaitė Liebai
Mosėdis
1853-03-02 KAULINAS Juozapas Kaulinas (Кавлина) Izidorius ir Kotryna Zubaitė Kaulinai N Mosėdis Barbora Luotaitė (Лутевною) Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės
Gondlaukė


1843-11-09 KAULYS Tadas Kaulys (Kaulisa) Baltramiejus ir Kotryna Jančiauskaitė Kauliai
Apuolė neįrašyta Izidorius ir Elena Daržinskaitė Žilevičiai (Žylewiczow)
Apuolė


1932-02-09 KAUNAS Kazimieras Kaunas Adomas ir Petronėlė Dyburytė Kaunai N Notėnai Not.p. Kazimiera Skurvydaitė Benediktas ir Elvyra Tiškutė Skurvydai
Šaukliai


1922-07-23 KAUPAS Aleksandras Kaupas Jonas ir Ona Luotaitė Kaupai
Igariai Ona Pikturnaitė Leonas ir Ona Daržinskaitė Pikturnos
Mosėdis
1929-02-10 KAUPAS Antanas Kaupas Jonas ir Ona Luotaitė Kaupai
Igariai Magdalena Gikaraitė Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai
1922-05-09 KAUPAS Jonas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Bertašiutė Kaupai N Mosėdis Ona Padleckaitė Mikulskienė Antanas ir Ona Kardokaitė Padleckai N Mosėdis
1887-02-03 KAUPAS Jonas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Bertašiutė Kaupai
Baksčiai Ona Luotaitė (Лотовной) Pranciškus ir Anastasija Narmontaitė Luotės
Igariai
1843-02-14 KAUPAS Juozapas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Tėvelytė Kaupai N Kulaliai Zuzana Valantinaitė Motiejus ir Veronika Mikutaitė Valantinai
Šatraminiai
1886-02-11 KAUPAS Juozapas Kaupas Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaupai
Šaukliai Leokadija Kaubraitė Juozapas ir Leokadija Griciutė Kaubrės
Paeiškūnė Mos.p.
1896-01-29 KAUPAS Juozapas Kaupas Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Kaupai
Paluknė, Sk.p. Magdalena Zubaitė Jonas ir Felicijona Jonutytė Zubės
Virbalai
1912-01-10 KAUPAS Kazimieras Kaupas Leonas ir Petronėlė Adakauskaitė Kaupai
Mosėdis Kazimiera Raišutytė Albertas ir Barbora Zubaitė Raišučiai
Kusai
1882-02-03 KAUPAS Kazimieras Kaupas Kazimieras ir Uršulė Antanavičiutė Kaupai
Juknaičiai Šat.p. Kotryna Petrošiutė Aloyzas ir Ona Tamošauskaitė Petrošiai
Ersla
1888-06-07 KAUPAS Leonas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Bertašiutė Kaupai
Baksčiai Petronėlė Adakauskaitė Juozapas ir Kotryna Kusaitė Adakauskai
Baksčiai
1877-02-08 KAUPAS Marcijonas Kaupas Juozapas ir Zuzana Valantinaitė Kaupai

Liudvika Razmaitė Antanas ir Anelė Mažonaitė Razmai

1842-01-27 KAUPAS Mykolas Kaupas Kazimieras ir Kotryna Tėvelytė Kaupai
Žalgiriai Ona Valantinaitė Kusienė Juozapas ir Kotryna Petrikaitė Valantinai N Šaukliai
1924-02-26 KAUPAS Petras Kaupas Jonas ir Ona Luotaitė Kaupai
Igariai Magdalena Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Šilaliai
1868-02-06 KAUPAS Tadas Kaupas Pranciškus ir Joana Mončytė Kaupai
Rušupiai Sk.p. Kotryna Paulauskaitė Pranciškus ir Liutgarda Buivydaitė Paulauskai
Rukai


1937-02-07 KAUPYS Stanislovas Kaupys Juozapas ir Ona Kniuipytė Kaupiai
Medsėdžiai Yl.p. Julijona Mazulevičiutė Zenonas ir Ona Ketlėriutė Mazulevičiai
Rukai


1882-04-19 KAUŠYS Jonas Kaušys (Кавшиса) Stanislovas ir Juozapota Kaunaitė Kaušai
Skuodas Ona Pakulytė Lutienė Antanas ir Rozalija Mikštaitė Pakuliai N Tėveliai
1871-02-07 KAUŠYS Kazimieras Kaušys (Кавша) Juozapas ir Uršulė Griciutė Kaušiai
Gaubės Magdalena Bagdonaitė Juozapas ir Magdalena Dvarionaitė Bagdonai
Plaušiniai
1914-02-11 KAUŠYS Kazimieras Kaušys (Кавшисъ) Kazimieras ir Magdalena Bagdonaitė Kaušiai
Plaušiniai Monika Simaitytė Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Simaitis
Gondlaukė
1910-02-14 KAUŠYS Kazimieras Kaušys (Каушиса) Dominykas ir Ona Siaurytė Kaušiai
Paluknė, Sk.p. Elena Liebutė Povilas ir Rozalija Ruikaitė Liebai
Igariai


1935-02-05 KAVALIAUSKAS Justinas Kavaliauskas Antanas ir Magdalena Galdikaitė Kavaliauskai
Grūšlaukė Justina Miliutė Ignotas ir Barbora Jonkutė Miliai
Naujukai


1840-01-09 KAVARZA Ignotas Kavarza Izidorius ir Kotryna Rumšaitė Kavarzos
Mosėdis Apolonija Intaitė Kubilienė Tomas ir Marijona K. Intos N Mosėdis


1840-01-09 KAVULSKIS Petras Kavulskis (Kawulskiego) Jurgis ir Ona Ružaitė Kavulskiai (Ružow Kawulskich)
* Barbora Urbonavičiutė (Urbanowiczowna) Antanas ir Marijona Januškaitė Urbonavičiai
PrialgavaKAZBARAS, KAZBARAITIS, KAZBARAVIČIUS1859-02-22 KAZBARAITIS Antanas Kazbaraitis (Казберайтисъ) Juozapas ir Ona Kubiliutė Kazbaraičiai
Mosėdis Ona Žvaginytė Jonas ir Pranciška Dvarionaitė Žvaginiai
Šerkšniai
1893-01-26 KAZBARAITIS Juozapas Kazbaraitis (Каберайтиса) Juozapas ir Rozalija Katkutė Kazbaraičiai
Latveliai Darb.p. Elena Venckutė Juozapas ir Uršulė Skersytė Venckai
Šakaliai
1882-08-03 KAZBARAITIS Jurgis Kazbaraitis (Казбариса) Juozapas ir Terezė Bružaitė Kazbaraičiai
Šakaliai Barbora Monstvilaitė (Моствиловною) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Šakaliai
1935-07-01 KAZBARAITIS Kazimieras Kazbaraitis Kazimieras ir Petronėlė Kaunaitė Kazbaraičiai N Skuodas Magdalena Razgauskaitė Pilibaitienė Bertašienė Alšauskienė Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai N Šatraminiai
1864-01-21 KAZBARAITIS Mikalojus Kazbaraitis (Казберайтиса) Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai
Šaukliai Barbora Luotaitė (Ловтовною) Jonas ir Ona Narvilaitė Luotės
Naujukai
1913-06-30 KAZBARAITIS Simonas Kazbaraitis (Казбаровичъ) Juozapas ir Teklė Razmaitė Kazbaraičiai
Geidučiai Šat.p. Ona Žvinklytė Kazimieras ir Pranciška Jakštaitė Žvinkliai
Kulaliai
1884-11-13 KAZBARAS Jurgis Kazbaras (Казбариса) Jonas ir Ona Strazdauskaitė Kazbarai
Mosėdis Ona Lekstutytė Benediktas ir Barbora Bružaitė Lekstučiai
Šaukliai
1868-02-06 KAZBARAVIČIUS Antanas Kazbaravičius (Казберайтис) Antanas ir Anastasija Untulytė Kazbaravičiai
Budriai Barbora Vičiūtė Juozapas ir Barbora Končiūtė Vyčiai
Daukšiai
1870-06-08 KAZBARAVIČIUS Antanas Kazbaravičius (Касперовича) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaravičiai
Daukšiai Ona Šopagaitė Jonas ir Barbora Meškytė Šopagos
Žalgiriai
1850-11-21 KAZBARAVIČIUS Feliksas Kazbaravičius (Казбаровича) Martynas ir Ona Burbaitė Kazbaravičiai
Žalgiriai Barbora Venslauskaitė Kazimieras ir Elena Griciutė Venslauskai
Žalgiriai
1909-06-02 KAZBARAVIČIUS Jonas Kazbaravičius (Казбаровича) Antanas ir Ona Mickutė Kazbaravičiai
Daukšiai Ona Kubilaitė Ignotas ir Ona Ramonaitė Kubilai
Daukšiai
1863-02-12 KAZBARAVIČIUS Juozapas Kazbaravičius (Казберовичъ) Antanas ir Anastasija Untulytė Kazbaravičiai
Šakaliai Anastasija Lazdauskatė Juozapas ir Rozalija Litvinaitė Lazdauskai
Šakaliai
1933-02-03 KAZBARAVIČIUS Pranciškus Kazbaravičius Adomas ir Rozalija Šemetaitė Kazbaravičiai
Šerkšniai Magdalena Razumaitė Juozapotas ir Amelija Prišmantaitė Razumai
Šerkšniai


1887-02-03 KAZLAUSKAS Antanas Kazlauskas Antanas ir Kotryna Pargalytė Kazlauskai
Notėnai Anastasija Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1903-04-29 KAZLAUSKAS Antanas Kazlauskas Petras ir Julijona Vitkutė Kazlauskai
Laiviai Sal.p. Anastasija Meškytė Aleksandras ir Anastasija Mockutė Meškiai
Šatraminiai
1918-05-26 KAZLAUSKAS Feliksas Kazlauskas Pranciškus ir Kotryna Milenkutė Kazlauskai N Vabaliai Šač.p. Julijona Jakštaitė Pocienė Kazimieras ir Barbora Vičiulytė Jakštai N Mosėdis
1849-02-08 KAZLAUSKAS Jonas Kazlauskas Jonas ir Barbora Martinkutė Kazlauskai N Ersla Ona Jokubaitytė Šedvydienė (Якубатисовъ Шедвидioвою) (Якубатисовъ Шедвидioвою) Kornelijus ir Marijona Simaitytė Jokubaičiai N Ersla
1852-04-29 KAZLAUSKAS Jonas Kazlauskas Mykolas ir Magdalena Kauneckytė Kazlauskai
Panotėtai Gint.p. Barbora Mataitė Juozapas ir Barbora Ruikaitė Matai
Šaukliai
1931-04-21 KAZLAUSKAS Juozapas Kazlauskas Pranciškus ir Rozalija Miklovaitė Kazlauskai
Zobėliusi, Pl.p. Bronislova Pilibaitytė Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai
1869-01-21 KAZLAUSKAS Juozapas Kazlauskas Pranciškus ir Uršulė Rimkutė Kazlauskai N Šerkšniai Pranciška Baguckytė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckai
Krakės
1885-01-29 KAZLAUSKAS Kazimieras Kazlauskas Juozapas ir Anastasija Luotaitė Kazlauskai
Derkinčiai Šat.p. Ona Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršiniai
1901-04-17 KAZLAUSKAS Laurynas Kazlauskas Jonas ir Liucija Daniliutė Kazlauskai (Данилевной)
Truikinai Sk.p. Valerija Danilevičiutė Juozapas ir Pranciška Staškutė Danilevičiai
Ersla
1930-08-10 KAZLAUSKAS Pranciškus Kazlauskas Pranciškus ir Kotryna Drasutytė Kazlauskai
Grūšlaukė Uršulė Alpaitė Pranciškus ir Uršulė Liebutė Alpai
Šekai


1862-01-09 KAŽYS Aloyzas Kažys Pranciškus ir Apolonija Kuprytė Kažiai
Krakės Magdalena Kapinskaitė (Капинскою) Juozapas ir Barbora Zubaitė Kapinskai
Krakės
1863-01-29 KAŽYS Antanas Kažys Pranciškus ir Rozalija Laureckytė Kažiai
Budvietė Rozalija Vaitkutė Juozapas ir Barbora Putkalytė Vaitkai
Budvietė
1876-02-11 KAŽYS Antanas Kažys Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai Marijona Skaraitė Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Šakaliai
1909-05-31 KAŽYS Antanas Kažys Antanas ir Marijona Skaraitė Kažiai
Tėveliai Barbora Norvaišaitė Žuolienė Juozapas ir Ona Lipšaitė Norvaišos N Nevočiai
1847-01-21 KAŽYS Antanas Kažys (Kažia) Jonas ir Marijona Mončytė Kažiai
Krakės Magdalena Laukytė Juozapas ir Ona Riepšaitė Laukiai
Žebrokai
1858-07-15 KAŽYS Jonas Kažys Pranciškus ir Apolonija Kuprytė Kažiai
Krakės Juozapota Peknieriutė Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Krakės
1939-02-08 KAŽYS Jonas Kažys Antanas ir Barbora Norvaišaitė Kažiai
Nevočiai Uršulė Zubaitė Konstantinas ir Aniceta Kinčiutė Zubės
Nevočiai
1932-02-08 KAŽYS Juozapas Kažys Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Kažiai
Tauzai Magdalena Blauzdytė Baužienė Leonas ir Uršulė Zubaitė Blauzdžiai N Tauzai
1900-02-08 KAŽYS Jurgis Kažys Aloyzas ir Magdalena Kapinskaitė Kažiai
Krakės Veronika Paulauskaitė Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai
1912-09-04 KAŽYS Jurgis Kažys Aloyzas ir Magdalena Kapinskaitė Kažiai N Tauzai Anastasija Daniutė Juozapas ir Ona Lindenytė Daniai
Paeiškūnė
1840-02-25 KAŽYS Kazimieras Kažys Jonas ir Marijona Mončytė Kažiai
Mos.parap. Rozalija Laureckytė Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Mos.p.
1903-01-08 KAŽYS Kazimieras Kažys Aloyzas ir Magdalena Kapinskaitė Kažiai
Krakės Barbora Kataržytė Izidorius ir Anelė Cibirikaitė Kataržiai
Krakės


1896-01-23 KEKYS Juozapas Kekys Juozapas ir Petronėlė Žvirgždinytė Kekiai
Osteikiai Židikių p. Ona Sukurytė Kazimieras ir Barbora Lindenytė Sukuriai
Ersla
1935-03-04 KEKYS Pranciškus Kekys Juozapas ir Ona Sukurytė Kekiai
Ersla Viktorija Brenciutė Galdikienė Jonas ir Kotryna Gedgaudaitė Brenciai N Šaukliai


1875-02-12 KELPŠAS Juozapas Edmundas Kelpšas Aleksandras ir Bagumila Pukinskaitė Kelpšos
Pukiai Sedos p. Barbora Gedgaudaitė Albinas ir Prakseda Čekauskaitė Gedgaudai
Ersla
1927-01-12 KELPŠAS Juozapas Kelpšas Vincentas ir Kristina Gurauskaitė Kelpšos
Ersla Marijona Žvinklytė Antanas ir Ona Buivydaitė Žvinkliai
Ersla
1853-10-12 KELPŠAS Juozapas Kelpšas (Келпша) Martynas ir Elena Bučytė Kelpšos
Rukai Liudvika Taujenytė Martynas ir Felicijona Markaitytė Taujeniai
Rukai
1855-06-21 KELPŠAS Juozapas Kelpšas (Келпша) Andrius ir Viktorija Jonušaitė Kelpšos
Mačiukai Plat.p. Liudvika Višniauskaitė Apulskienė Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Višniauskai N Ersla
1853-10-20 KELPŠAS Kazimieras Kelpšas (Келпа) Kazimieras ir Barbora Sėlenytė Kelpšos
Mosėdis Marijona Kinčiutė Stanislovas ir Ona Simutytė Kinčiai
Nevočiai
1888-01-19 KELPŠAS Vincentas Kelpšas (Викентия Келпша) Juozapas ir Liudvika Taujenytė Kelpšos
Ersla Kristina Gurauskaitė Leonas ir Elena Lekstutytė Gurauskai
Ersla


1920-04-03 KEMBRĖ Antanas Kembrė Antanas ir Kotryna Narkutė Kembriai N Imbarė Sal.p. Magdalena Pilibaitytė Kazimieras ir Apolonija Jonutytė Pilibaičiai
Žebrokai


1899-10-26 KERVYS Antanas Kervys Antanas ir Ona Numgaudaitė Kerviai
Paeiškūnė Ona Dambrauskaitė Fortunatas ir Anelė Miliutė Dambrauskai
Gaubės
1938-02-22 KERVYS Jurgis Kervys Jurgis ir Kazimiera Sličytė Kerviai
Paluknė, Sk.p. Zuzana Staniutė Pranciškus ir Ona Gaubytė Staniai
Šatraminiai
1888-02-23 KERVYS Leonas Kervys Julijonos Kervytė sūnus
Skuodas Pranciška Skubutytė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė Skubučiai
Kernai


1931-02-15 KĖSAS Eligijus Kėsas Petronėlės Kėsaitės sūnus
Petnagiai, Šateikių p. Pranciška Kaktavičiutė (Kaktytė) Juozapas ir Prokseda Šedvydytė Kaktavičiai
Ersla
1937-10-18 KĖSAS Eligijus Kėsas Petronėlės Kėsaitės sūnus N Titnagiai Šateikių p. Ona Narvilaitė Pranciškus ir Kotryna Klovaitė Narvilai
Budvietė
1913-11-17 KĖSAS Juozapas Kėsas Pranciškus ir Cecilija Piliūnaitė Kėsai
Panotėnai Ona Jazbutytė Antanas ir Rozalija Simaitytė Jazbučiai
Šniukščiai
1887-02-03 KĖSAS Jurgis Kėsas Juozapas ir Petronėlė Tirevičiutė Kėsai
Dvarčiūnai Sal.p. Uršulė Kataržytė Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai
KrakėsKETLĖRIS ar KETLĖRIUS1843-01-12 KETLERIS Jonas Ketleris (Kietlera) Martynas ir Ona Liekytė Ketleriai N Putkaliai Sk.p. Liudvika Karbauskaitė Silvestras ir Petronėlė Budrytė Karbauskai
Daukšiai
1849-11-22 KETLERIS Aleksandras Ketleris (Кетлера) Leonas ir Barbora Mineikytė Ketleriai
Sk.p. Rozalija Kairytė Stanislovas ir Kotryna Sušinskytė Kairiai
Kernai
1876-11-01 KETLERIS Andrius Ketleris (Кетлериса) Andrius ir Magdalena Jakštaitė Ketleriai
Šakaliai Barbora Pronckutė Augustinas ir Barbora Paulikaitė Pronckai
Šakaliai
1891-03-04 KETLERIS Kazimieras Ketleris (Кетлера) Jonas ir Liudvika Karbauskaitė Ketleriai
Narvydžiai Sk.p. Monika Kluodaitė Leonas ir Apolonija Kadytė Kluodai (Клодисов)
Kulaliai
1913-02-12 KETLERIS Kazimieras Ketleris (Кетлерисъ) Kazimieras ir Monika Kluodaitė Ketleriai
Narvydžiai Sk.p. Karolina Veitaitė Juozapas ir Elena Mickutė Veitai
Užvalakiai
1939-07-04 KETLĖRIS Kazimieras Ketlėris (Ketleris) Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Ketlėriai
Litvinai Lenk.p. Barbora Taučiutė Antanas ir Barbora Šedvydytė Taučiai
Daukšiai
1934-02-11 KETLĖRIS Konstantinas Ketlėris (įr. Ketlerius) Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Ketlėriai
Litvinai Lenk.p. Magdalena Lekstutytė Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai


1911-02-20 KIDYKAS Juozapas Kidykas Pranciškus ir Magdalena Dvarionaitė Kidykai N Jundulai Šat. p. Julijona Luotaitė Leonardas ir Ona Laukytė Luotės
Tėveliai


1937-02-08 KINČIUS Dominykas Kinčius Nikodemas ir Marcijona Baipšaitė Kinčiai
Mosėdis Stanislova Vitkutė Uršulės Vitkutės dukra
Rukai
1893-08-17 KINČIUS Jokimas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai Monika Pikturnaitė Butkienė Litvinienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Ledžiai
1895-02-07 KINČIUS Jokimas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai N Naujukai Ona Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1916-07-04 KINČIUS Konstantinas Kinčius Leonas ir Petronėlė Staniutė Kinčiai
Udraliai Magdalena Viršilaitė Antanas ir Marijona Martinkutė Viršilos
Prialgava
1861-02-28 KINČIUS Leonas Kinčius Tadas ir Kotryna Jackutė Kinčiai
Gaubės Anastasija Žilinskaitė Tomas ir Joana Petrikaitė Žilinskai
Mosėdis
1889-11-28 KINČIUS Leonas Kinčius Tadas ir Uršulė Mickutė Kinčiai
Gaubės Ona Intaitė Jonas ir Marijona Prialgauskaitė Intos
Gaubės
1906-06-11 KINČIUS Leonas Kinčius Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Tauzai Uršulė Laureckytė Jurgis ir Ona Zubaitė Laureckiai
Palaukė
1921-01-18 KINČIUS Leonas Kinčius Povilas ir Ona Karbauskaitė Kinčiai
Mos.p. Ona Ramonaitė Juozapas ir Paulina Baguckytė Ramonai
Mos.p.
1869-03-02 KINČIUS Leonas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai Petronėlė Staniutė Ignotas ir Petronėlė Pakalniškytė Staniai
Kernai
1897-05-04 KINČIUS Nikodemas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Mosėdis Marcijona Baipšytė Dominykas ir Domicėlė Alseikaitė Baipšiai
Udraliai
1930-08-17 KINČIUS Nikodemas Kinčius Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai N Mosėdis Elena Vičiutė Petkienė Antanas ir Barbora Narkutė Vičiai N Naujukai
1894-01-25 KINČIUS Povilas Kinčius Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Budriai Ona Karbauskaitė Antanas ir Ona Guobytė Karbauskai
Daukšiai
1868-11-05 KINČIUS Pranciškus Kinčius Jonas ir Ona Graužaitė Kinčiai
Krakės Barbora Žvaginytė Jonas ir Joana Pajauskaitė Žvaginiai
Budvietė
1857-01-29 KINČIUS Tadas Kinčius Tadas ir Kotryna Jackutė Kinčiai
Gaubės Uršulė Mickutė Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai
1913-02-05 KINČIUS Tadas Kinčius Leonas ir Ona Intaitė Kinčiai
Gaubės Barbora Mažonaitė Adomas ir Felicijona Andriejauskaitė Mažonai
Udraliai
1939-02-20 KINČIUS Tadas Kinčius Tadas ir Barbora Mažonaitė Kinčiai
Gaubės Juozapota Jazbutytė Petras ir Monika Liutkutė Jazbučiai
Gaubės


1911-06-06 KLANIUS Adolfas Klanius Mykolas ir Prakseda Donėlaitė Klaniai
Ginteliai Darb.p. Elena Pociutė Kasparas ir Magdalena Daniutė Pociai
Mikulčiai
1926-02-10 KLANIUS Jonas Klanius Liudvikas ir Anastasija Ragainytė Klaniai
Šatraminiai Julijona Baužytė Konstantinas ir Ona Maksvitytė Baužiai
Mosėdis
1905-02-15 KLANIUS Kazimieras Klanius (Кланюса) Kazimieras ir Barbora Senkutė Klaniai
Žeimiiai Sal.p. Ona Deinoraitė Kazimieras ir Ona Jonutytė Deinorai
Kulaliai
1871-11-23 KLANIUS Liudvikas Klanius Mykolas ir Viktorija Žebrauskaitė Klaniai
Žalgiriai Pranciška Petrošiutė Jurgis ir Anastasija Ramonaitė Petrošiai
Žalgiriai
1904-02-03 KLANIUS Liudvikas Klanius (Кланюсa) Liudvikas ir Pranciška Petrošiutė Klaniai
Šatraminiai Anastasija Ragainytė Bonaventūras ir Domicėlė Petrikaitė Ragainiai
Šekai
1867-02-14 KLANIUS Mykolas Klanius Mykolas ir Barbora Narmontaitė Klaniai
Šlaviai Darbėn.p. Prakseda Donėlaitė (Дониловною) Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai
1900-01-18 KLANIUS Pranciškus Klanius (Кланюса) Liudvikas ir Pranciška Petrošiutė Klaniai
Šatraminiai Vanda Jurevičiutė Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai
Šatraminiai


1896-01-16 KLEINAUSKAS Juozapas Kleinauskas (Клейновскаго) Kazimieras ir Barbora Bertašiutė Kleinauskai
Kulai Sk.p. Domicėlė Vaitelaitė Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Daukšiai
1848-06-29 KLEINAUSKAS Vincentas Kleinauskas (Klejnowskiego) Antanas ir Ona Raišuotytė Kleinauskai
Rušupiai Sk.p. Uršulė Lipšaitė Butkienė Tadas ir Ona Jakutytė Lipšai N Šakaliai


1849-11-08 KLOVA Antanas Klova Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos
Šerkšniai Barbora Žilinskaitė Pranciškus ir Pranciška Valančiūtė Žilinskai
Šerkšniai
1851-07-03 KLOVA Antanas Klova Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos N Simaičiai Rozalija Ronkytė Juozapas ir Julijona Rapalytė Ronkiai
Šatraminiai
1886-02-11 KLOVA Antanas Klova Antanas ir Rozalija Ronkytė Klovos
Naujukai Petronėlė Kaupaitė Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaupai
Šaukliai
1891-06-04 KLOVA Feliksas Klova Juozapas ir Petronėlė Knystautaitė Klovos
Krakės Barbora Knystautaitė Dominykas ir Petronėlė Pakalniškytė Knystautai
Mosėdis
1870-01-27 KLOVA Jokimas Klova Motiejus ir Pranciška Šakinytė Klovos
Šaukliai Barbora Petrošiutė Aloyzas ir Ona Tamošauskaitė Petrošiai
Kulaliai
1897-10-07 KLOVA Jokimas Klova Juozapas ir Monika Trinkaitė Klovos
Igariai Antanina Markaitytė Juozapas ir Kleopa Narmontaitė Markaičiai
Igariai
1878-01-18 KLOVA Jonas Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos
Krakės Uršulė Kaupaitė Stanislovas ir Matilda Pliuškytė Kaupai
Krakės
1895-06-04 KLOVA Jonas Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos N Rukai Kotryna Paulauskaitė Kuprienė Feliksas ir Ona Šimkutė Paulauskai N
1881-10-12 KLOVA Jonas Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos N Šatraminiai Ona Kataržytė Pranciškus ir Ona Zaburaitė Kataržiai
Šatraminiai
1840-01-30 KLOVA Juozapas Klova Jokūbas ir Kleopa Padervinskytė Klovos
Ersla Petronėlė Knystautaitė Jonas ir Magdalena Prialgauskaitė Knystautai
Ersla
1841-01-28 KLOVA Juozapas Klova Laurynas ir Ona Petrauskaitė Klovos
Apuolė Agota Šakalytė Stanislovas ir Magdalena Daržinskaitė Šakaliai
Apuolė
1871-05-31 KLOVA Juozapas Klova Mikalojus ir Jadvyga Jonkutė Klovos
Šerkšniai Juozapota Joskaudaitė Liebienė Juozapas ir Rozalija Prišgintaitė Joskaudai N Nevočiai
1873-02-07 KLOVA Juozapas Klova Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos N Virbalai Monika Trinkaitė Apulskienė Jonas ir Felicijona Šimkutė Trinkos N Palšiai
1848-01-13 KLOVA Juozapas Klova (Klowy) Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos
Budriai Kotryna Paulauskaitė Antanas ir Elena Bružaitė Paulauskai
Nevočiai
1889-11-07 KLOVA Kazimieras Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos
Šatraminiai Barbora Miliūtė Vasiliauskienė Feliksas ir Ona Tilškytė Miliai N Šatraminiai
1911-02-15 KLOVA Kazimieras Klova Jonas ir Barbora Viršilaitė Klovos
Viršilai Pl.p. Viktorija Petrulevičiutė Motiejus ir Marijona Cibirikaitė Petruleviičiai
Ersla
1910-06-19 KLOVA Konstantinas Klova Antanas ir Petronėlė Kaupaitė Klovos

Naujukai

Uršulė Aklytė

Antanas ir Uršulė Šopagaitė Akliai
Žalgiriai
1882-02-03 KLOVA Leonas Klova Mikalojus ir Ona Liubinaitė Klovos
Šerkšniai Ona Veitaitė Šedvydienė Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai N Nevočiai
1842-06-02 KLOVA Mikalojus Klova Motiejus ir Ona Baltiejutė Klovos N Naujukai Ona Liubinaitė Kazimieras ir Marijona Riepšaitė Liubinai
Žebrokai
1865-01-20 KLOVA Mikalojus Klova Motiejus ir Ona Baltiejutė Klovos N Šerkšniai Joana Butkutė Jonas ir Ieva Giedraitė Butkai
Šerkšniai
1880-11-11 KLOVA Pranciškus Klova Juozapas ir Kotryna Paulauskaitė Klovos
Šatraminiai Barbora Bertašiutė Leopoldas ir Anastasija Dobrovolskytė Bertašiai
Šatraminiai
1871-11-09 KLOVA Simonas Klova Juozapas ir Petronėlė Knystautaitė Klovos
Ersla Monika Zubaitė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai


1886-02-18 KNEITA Jonas Kneita (Кнейты) Feliksas ir Barbora Griciutė Kneitos
Šliktinė Gint.p. Ona Litvinaitė Juozapas ir Felicijona Meškytė Litvinai
Daukšiai
1926-02-09 KNEITA Kazimieras Kneita Adolfas ir Rozalija Šukštaitė Kneitos
Mamėnai, Laukž. p. Petronėlė Ridikaitė Juozapas ir Ona Kniežaitė Ridikai
Nevočiai


1908-11-09 KNIETAS Jonas Knietas (Книтаса) Pranciškus ir Barbora Knietos (Книтасъ)
Budvietė Barbora Katkutė Justinas ir Julijona Budrytė Katkai
Toliočiai Sk.p.


1913-05-19 KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Barbora Daukintytė Kniežos
Daukšiai Ona Staigvilasitė Pranciškus ir Ona Mockutė Staigvilos
Ersla
1865-11-24 KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Ona Grigaitytė Kniežos
Juodupėnai Sal.p. Viktorija Gedrimaitė Jonas ir Terezė Martinkutė Gedrimai
Ledžiai
1867-05-09 KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Ona Grigaitytė Kniežos N Juodupėnai Sal.p. Barbora Žuolytė (Жовлевною) Kazimieras ir Pranciška Pilibaitytė Žuoliai
Šaukliai
1872-05-30 KNIEŽA Jonas Knieža Jonas ir Bogumila Vaserytė Kniežos
Šakaliai Barbora Daukintytė Jonas ir Marijona Kataržytė Daukinčiai
Budriai
1907-02-13 KNIEŽA Juozapas Knieža Antanas ir Rozalija Staniutė Kniežos
Sal.p. Ona Eidiejutė Jurgis ir Felicijona Daukantaitė Eidiejai
Ledžiai
1935-02-25 KNIEŽA Juozapas Knieža Juozapas ir Ona Eidėjutė Kniežos
Grūšlaukės p. Ona Skersytė Leonas ir Scholastika Subatauskaitė Skersiai
Šakaliai
1909-02-08 KNIEŽA Jurgis Knieža Jonas ir Barbora Daukintytė Kniežos
Šakaliai Anastasija Jotkutė Kazimieras ir Ona Skurdauskaitė Jotkai
Kernai
1919-02-18 KNIEŽA Jurgis Knieža Jonas ir Barbora Daukintytė Kniežos N Daukšiai Anelė Šmotaitė Jeronimas ir Elena Zubaitė Šmotai
Nevočiai
1906-11-28 KNIEŽA Kazimieras Knieža Pranciškus ir Barbora Budrikytė Kniežos
Mosėdis Liudvika Ramanauskaitė Antanas ir Liudvika Petrulevičiutė Ramanauskai
Mosėdis
1901-02-06 KNIEŽA Leonas Knieža Leonas ir Ona Rainikytė Kniežos
Mončių dv. Sal.p. Emilija Šedvydytė Pranciškus ir Anastasija Staniutė Šedvydžai
Žalgiriai
1891-01-23 KNIEŽA Nikodemas Knieža Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Kniežos
Šakaliai Anastasija Motiejauskaitė Kubilienė Dominykas ir Anastasija Bėrontaitė Motiejauskai
Šakaliai
1926-05-18 KNIEŽA Nikodemas Knieža Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Kniežos N Igariai Ona Narmontaitė Petrauskienė Juozapas ir Giacinta Bričkutė Narmontai
Daukšių MedsėdžiaiKNIUIPIS – KNIUIPYS1918-01-29 KNIUIPYS Leonas Kniuipys (Kniuipio) Kazimieras ir Kotryna Bučytė Kniuipiai
Kuliai Sk.p. Uršulė Ronkytė Juozaps ir Uršulė Ažondenytė Ronkiai
Šatraminiai
1908-03-19 KNIUIPYS Petras Kniuipys (Кнюйписа) Petras ir Ona Jakubavičiutė Kniuipiai
Kulai Sk.p. Barbora Zubaitė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zubės
Kusai


1912-01-17 KNIŪKŠTA Mykolas Kniūkšta Nikodemas ir Ona Sėlėnytė Kniūkštos
Salantai Ona Pociutė Tomas ir Petronėlė Zubaitė Pociai
Igariai
1927-02-06 KNIŪKŠTA Petras Kniūkšta Kazimieras ir Barbora Einikytė Kniūkštos
Sal. Justina Razmaitė Antanas ir Joana Razmaitė Razmai
Šaukliai
1935-06-10 KNIŪKŠTA Pranciškus Kniūkšta Mykolas ir Ona Pociutė Kniūkštos
Igariai Akvilina Dobrovalskytė Albinas ir Julijona Zubaitė Dobrovalskiai
Baksčiai


1866-05-04 KNYSTAUTAS Adomas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai
Kaukolikai Šat.p. Ona Dvarionaitė Dabrienė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai N Ersla
1901-09-09 KNYSTAUTAS Adomas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai N Ersla Uršulė Pikturnaitė Markauskienė Dabrienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Žebrokai
1910-02-23 KNYSTAUTAS Albertas Knystautas Konstantinas ir Pranciška Mažutytė Knystautai
Daukšiai Ona Tubinaitė Antanas ir Monika Tubinaitė Tubinai
Šatraminiai
1913-01-08 KNYSTAUTAS Albertas Knystautas Konstantinas ir Pranciška Mažutytė Knystautai N Daukšiai Juozapota Petrauskaitė Antanas ir Cecilija Strakšaitė Petrauskai
Ersla
1910-07-10 KNYSTAUTAS Antanas Knystautas Dominykas ir Ieva Žvinklytė Knystautai
Ersla Anelė Gudinaitė Petras ir Anelė Intaitė Gudinai
Ersla
1916-05-28 KNYSTAUTAS Antanas Knystautas Juozapas ir Pranciška Kazbaraitytė Knystautai
Gondlaukė Ona Aklytė Antanas ir Rozalija Jablonskytė Akliai
Palaukė
1937-03-29 KNYSTAUTAS Dominykas Knystautas Antanas ir Anelė Gudinaitė Knystautai
Ersla Kazimiera Mažrimaitė Stanislovas ir Ona Šemetaitė Mažrimai
Ersla
1869-03-02 KNYSTAUTAS Dominykas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai
Ersla Barbora Kaltenytė Antanas ir Domicėlė Liebutė Kalteniai
Ersla
1881-02-22 KNYSTAUTAS Dominykas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai N Ersla Ieva Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Pilibaitytė Žvinkliai
Rukai
1862-11-27 KNYSTAUTAS Jonas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai
Ersla Ona Skurvydaitė Sebeckienė Antanas ir Juozapota Viršilaitė Skurvydai N Burniškiai Mos.p.
1878-02-08 KNYSTAUTAS Jonas Knystautas Vykintas ir Ona Kazbaraitytė Knystautai N Ersla Anelė Lizdeikytė Petras ir Marijona Piečiutė Lizdeikiai
Šerkšniai
1902-06-04 KNYSTAUTAS Jonas Knystautas Pranciškus ir Barbora Budrikytė Knystautai
Mosėdis Rozalija Rušinskaitė Kazimieras ir Rozalija Šilgalytė Rušinskiai
Žebrokai
1876-02-04 KNYSTAUTAS Juozapas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai
Ersla Barbora Dabrytė Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Mosėdis
1889-11-28 KNYSTAUTAS Juozapas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai N Gondlaukė Pranciška Kazbaraitytė Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai
Šerkšniai
1892-02-11 KNYSTAUTAS Kazimieras Knystautas Dominykas ir Barbora Kaltenytė Knystautai
Ersla Ona Čiunkaitė Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkai
Daukšiai
1939-05-02 KNYSTAUTAS Kazimieras Knystautas Pranciškus ir Uršulė Riepšaitė Knystautai
Nevočiai Anastasija Rokaitė Pranciškus ir Anastasija Veitaitė Rokai
Mosėdis
1877-02-07 KNYSTAUTAS Konstantinas Knystautas Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai
Mosėdis Pranciška Mažutytė Juozapotas ir Agnė Mikutaitė Mažučiai
Daukšiai
1916-02-15 KNYSTAUTAS Konstantinas Knystautas (įr.Knastauskas) Kvirinas ir Felicijona Petrulevičiutė Knystautai N * Rozalija Šemetaitė Kazbaraitienė Antanas ir Ona Jonušaitė Šemetos
Šerkšniai
1860-01-26 KNYSTAUTAS Pranciškus Knystautas Jonas ir Antanina Rapalytė Knystautai
Jundulai Šat.p. Barbora Budrikytė GD Feliksas ir Antanina Januškaitė Budrikiai
Gondlaukė
1899-02-23 KNYSTAUTAS Pranciškus Knystautas Pranciškus ir Barbora Budrikytė Knystautai
Nevočiai Uršulė Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai
Žalgiriai


1851-02-06 KOCIUS Jonas Kocius (Коцюса) Tadas ir Ona Škimelytė Kociai (Коцюсовъ)
Ersla Barbora Baltruškaitė Motiejus ir Elena Kaupaitė Baltruškos
Ersla
1939-02-20 KOCIUS Pranciškus Kocius Leokadijos Kociutės sūnus
Kruopiai Barst.p. Adolfina Baužytė Pranciškus ir Ona Taurinskaitė Baužiai
Kulaliai
1876-01-14 KOCIUS Tadas Kocius (Коцюса) Kazimieras ir Petronėlė Skersytė Kociai (Коцiовъ)
Erlėnai Sal.p Pranciška Beniušytė Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Šaukliai


1858-01-21 KONČIUS Juozapas Končius (Кончисъ) Juozapas ir Elena Šmitaitė Končiai
Mikulčiai Pranciška Griciutė Bertašienė Antanas ir Elena Gegužytė Griciai N Mikulčiai
1842-11-24 KONČIUS Mykolas Končius Motiejus ir Petronėlė Samoškaitė Končiai
Mos.parap. Ona Truikytė Leilionienė Dominykas ir Elena Zubaitė Truikiai N Kulaliai
1845-01-23 KONČIUS Pranciškus Končius (Koncziow) Juozapas ir Elena Šmitaitė Končiai
Šerkšniai Joana Valukaitė (Walukowna) Jonas ir Bardora Giedraitė Valukai
Šaukliai


1901-02-11 KONTENIS Antanas Kontenis Antanas ir Marijona Derkintytė Konteniai
Dagiai Sed.p. Antanina Budreckytė Gurauskienė Kazimieras ir Rozalija Alminaitė Budreckiai N Žebrokai
1911-11-29 KONTENIS Antanas Kontenis Antanas ir Marijona Derkintytė Konteniai N Mosėdis Petronėlė Bertalaitė Dominykas ir Barbora Jurgutytė Bertalai
Mosėdis


1927-02-20 KONTRIMAS Antanas Kontrimas Antanas ir Magdalena Jackutė Kontrimai
Jakštaičiai Sal.p. Monika Simutytė Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai
Žalgiriai
1924-11-19 KONTRIMAS Fortunatas Kontrimas Uršulės Kontimaitės, Jono d. sūnus
Giršiniai Magdalena Vaškytė Kazimieras ir Julijona Litvinaitė Vaškiai
Krakės
1849-02-08 KONTRIMAS Juozapas Kontrimas Jurgis ir Antanina Zubaitė Kontrimai
Jakštaičiai Sal.p. Magdalena Joskaudaitė Dovydas ir Ona Giedraitė Joskaudai
Daukšiai
1927-02-20 KONTRIMAS Kazimieras Kontrimas Antanas ir Magdalena Jackutė Kontrimai
Jakštaičiai Sal.p. Emilija Maksvitytė Antanas ir Ona Simutytė Maksvyčiai
Žalgiriai
1840-02-06 KONTRIMAS Petras Kontrimas Lukas ir Terezė Poškytė Kontrimai
Sedos p. Emilijona Jazdauskaitė Dominykas ir Ona Dargytė Jazdauskai
Prialgava


1847-01-27 KONTVAINIS Kazimieras Kontvainis (Kontwaynia) Mykolas ir Kotryna Bučkutė Kontvainiai
Rukai Antanina Dvarionaitė Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai
Rukai


1938-02-07 KOSAS Juozapas Kosas (Kosa) Juozapas ir Stefanija Domarkaitė Kosai
Kulaliai Joana Astrauskaitė Jonas ir Agnė Sendrauskaitė Astrauskai
Šlamiai Pl.p.


1865-11-17 KRASAUSKAS Mykolas Krasauskas (Красовскаго) Antanas ir Barbora Rimkutė Krasauskai
Panotėnai Gint.p. Uršulė Valantinaitė Juozapas ir Juozapota Zubaitė Valantinai
Kulaliai
1920-08-31 KRASAUSKAS Simonas Krasauskas (Krasauskio) Juozapas ir Monika Razmaitė Krasauskai
Notėnai Sofija Valančauskaitė Kasparas ir Uršulė Jankauskaitė Valančauskai
Pučkoriai


1875-05-28 KRIGINAS Juozapas Kriginas (Кригина) Ariastas ir Barbora Simutytė Kriginai
Palšiai Petronėlė Valantinaitė Motiejus ir Elena Žilinskaitė Valantinai
Palšiai
1901-04-16 KRIGINAS Kazimieras Kriginas (Кригенаса) Juozapas ir Petronėlė Valantinaitė Kriginai
Žalgiriai Anastasija Pikturnaitė Jonas ir Anastasija Numgaudaitė Pikturnos
Žalgiriai
1933-02-05 KRIGINAS Juozapas Kriginas Kazimieras ir Amastasija Pikturnaitė Kriginai
Daukšiai Filomena Daukintytė Jokimas ir Domicėlė Paulauskaitė Daukinčiai
Budriai
1935-05-26 KRIGINAS Kazimieras Kriginas Kazimieras ir Anastasija Pikturnaitė Kriginai
Klaipėda Emilija Skersytė Liudvikas ir Magdalena Tarvydaitė Skersiai
Klaipėda
1936-02-25 KRIGINAS Juozapas Kriginas Juozapas ir Magdalena Šiaudinytė Kriginai
Budvietė Albina Sėlenytė Justinas ir Bronislova Kairytė Sėleniai
Budvietė


1892-05-19 KRIPAS Jurgis Kripas Mykolas ir Anastasija Sudmanaitė Kripai
Grūšlaukė Barbora Ronkytė Jakštienė Juozapas ir Antanina Šilgalytė Ronkiai N Igariai


1937-11-02 KRISTINAITIS Jonas Kristinaitis Kazimieras ir Petronėlė Januškevičiutė Kristinaičiai
Geidučiai Šač.p. Birutė Bronislova Bružaitė Kazimieras ir Kazimiera Preibytė Bružai
Rukai


1921-02-07 KRISTOPAS Jurgis Kristopas (Krystopas) Feliksas ir Veronika Žuolytė Kristopai N Mos.p. Ona Beniušytė Juozapas ir Ona Rojutė Beniušiai
Mos.p.KRYŽEVIČIUS ar KRYŽIUS1879-01-23 KRYŽEVIČIUS Jonas Kryževičius (Кружевскаго) Barboros Kryževičiutės nesantuokinis sūnus (Крижевской)
Šaukliai Konstancija Numgaudaitė (Нумговдовною) (Номгавдовною) Antanas ir Elena Grigaitytė Numgaudai
Kusai


1931-02-10 KRULYS Adomas Krulys Martynas ir Veronika Pargaliauskaitė Kruliai
Notėnai Aleksandra Galdikaitė Jonas ir Uršulė Šakinytė Galdikai
Miesto KalniškiaiKUBILAS- KUBILIUS1925-02-23 KUBILAS Albertas Kubilas (Kubilius) Albertas ir Kotryna Pilibaitytė Kubilai N Šakaliai Monika Bieliauskaitė Antanas ir Monika Motiejauskaitė Bieliauskai
Daukšiai
1855-01-30 KUBILAS Albertas Kubilas (Кубила) Makaras ir Liucija Ramonaitė Kubilai
Plaušiniai Kotryna Pilibaitytė Danielius ir Joana Meškauskaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1865-05-19 KUBILAS Aleksandras Kubilas (Кубила) Makaras ir Liucija Ramonaitė Kubilai
Šakaliai Ona Ramonaitė Mikalojus ir Ona Venslauskaitė Ramonai
Šakaliai
1876-09-09 KUBILAS Antanas Kubilas Jonas ir Kotryna Simutytė Kubilai
Naujukai Ona Petrošiutė Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai
Šatraminiai
1917-02-13 KUBILAS Antanas Kubilas Antanas ir Kazimiera Šmaižytė Kubilai
Mos.p. Anelė Rimkutė Pranciškus ir Anelė Vičutė Rimkai
Gondlaukė
1928-05-28 KUBILAS Antanas Kubilas Antanas ir Kazimiera Šmaižytė Kubilai N Gondlaukė Bronislova Galdikaitė Jurgis ir Ona Paulauskaitė Galdikai
Šakaliai
1934-01-16 KUBILAS Antanas Kubilas Feliksas ir Amelija Vaitelaitė Kubilai
Tėveliai Barbora Jablonskytė Juozapas ir Barbora Šoblinskaitė Jablonskiai
Udraliai
1925-02-15 KUBILAS Antanas Kubilas (Kubilas) Antanas ir Monika Jotkutė Kubilai
Daukšiai Magdalena Gervinskaitė Mykolas ir Magdalena Rimkutė Gervinskai
Daukšiai
1915-05-15 KUBILAS Antanas Kubilas (Kubilius) Leonas ir Uršulė Dvarionaitė Kubilai N * Jadvyga Baganauskaitė įraše Jadvygos Lukavičiutės d.
Daukšiai
1848-05-25 KUBILAS Antanas Kubilas (Kubyla) Antanas ir Elena Aklytė Kubilai (Kubylow) N Šerkšniai Ona Pučinskaitė Mykolas ir Kristina Butkutė Pučinskai
Šaukliai
1864-06-02 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубила) Antanas ir Barbora Maksvytytė Kubilai N Jakštaičiai Sal.p. Ona Gaubytė Juozapas ir Elena Vaškytė Gaubės
Žalgiriai
1877-01-26 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыла) Leonas ir Uršulė Dvarionaitė Kubilai
Giršiniai Klara Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Igariai
1884-10-08 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыла) Antanas ir Marijona Pučinskaitė Kubilai
Mikulčiai Barbora Razgaitytė Strakšaitienė Antanas ir Marijona Stonkutė Razgaičiai N Baksčiai
1895-01-10 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыласа) Feliksas ir Monika Jakšaitė Kubilai
Šakaliai Pranciška Valantinaitė Kleopas ir Barbora Zubaitė Valantinai
Kernai
1895-01-30 KUBILAS Antanas Kubilas (Кубыласа) Mykolas ir Ona Kazbaravičiutė Kubilai
Šakaliai Monika Galdikaitė Antanas ir Anastasija Jakštaitė Galdikai
Tauzai
1904-01-18 KUBILAS Benediktas Kubilas (Кубила) Motiejus ir Uršulė Kuprytė Kubilai
Mosėdis Monika Jonkutė Petras ir Ona Šiudeikytė Jonkai
Naujukai
1901-11-20 KUBILAS Feliksas Kubilas Feliksas ir Ona Vaškytė Kubilai
Kernai Amelija Vaitelaitė Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Kernai
1856-01-10 KUBILAS Feliksas Kubilas (Кубыла) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai
Daukšiai Ona Vaškytė Kazimieras ir Barbora Kniuipytė Vaškiai
Daukšiai
1878-11-29 KUBILAS Feliksas Kubilas (Кубылаca) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai N Daukšiai Monika Jakštaitė Petras ir Anelė Laukytė Jakštai
Mikulčiai
1873-02-19 KUBILAS Ignotas Kubilas (Кубылаca) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai
Tauzai Ona Ramonaitė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai
1913-02-12 KUBILAS Jonas Kubilas Jonas ir Monika Aklytė Kubilai
Igariai Monika Januškaitė Juozapas ir Pranciška Bertašiutė Januškos
Kulaliai
1932-09-15 KUBILAS Jonas Kubilas Feliksas ir Emilija Vaitelaitė Kubilai
Tėveliai Konstancija Alseikaitė Antanas ir Aniceta Ruikaitė Alseikos
Tėveliai
1921-04-17 KUBILAS Jonas Kubilas (Kubilas) Barboros Kubilaitės sūnus
Mos.p. Anelė Knystautaitė Jonas ir Anelė Lizdeikytė Knystautai
Mos.p.
1844-02-06 KUBILAS Jonas Kubilas (Kubyla) Jonas ir Barbora Simaitytė Kubilai
Šatraminiai Magdalena Žvaginytė Jonas ir Antanina Intaitė Žvaginiai
Budvietė
1844-11-27 KUBILAS Jonas Kubilas (Kubyla) Juozapas ir Viktorija Abrutytė Kubilai
Žebrokai Kotryna Simutytė Tomas ir Uršulė Giedraitė Simučiai
Šakaliai
1851-02-06 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубила) Makaras ir Liucija Ramonaitė Kubilai
Margininkai Lenk.p. Uršulė Zubaitė Šmitienė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės N Šatraminiai
1873-07-02 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубила) Feliksas ir Barbora Narmontaitė Kubilai
Šatraminiai Pulcherija Valantinaitė Kleopas ir Barbora Zubaitė Valantinai
Šatraminiai
1866-01-26 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубиласъ) Leonas ir Kunegunda Gurauskaitė Kubilai
Šakaliai Petronėlė Domarkaitė Jasienė Juozapas ir Petronėlė Butkutė Domarkai N Ledžiai
1878-08-21 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубыла) Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubilai
Šatraminiai Antanina Beniušytė Stanislovas ir Uršulė Markauskaitė Beniušiai
Šatraminiai
1887-06-09 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубыла) Juozapas ir Elena Narkutė Kubilai
Budriai Monika Aklytė Leonas ir Ona Daniutė Akliai
Šerkšniai
1894-02-08 KUBILAS Jonas Kubilas (Кубылаcъ) Leonas ir Kotryna Razmaitė Kubilai
Šatraminiai Monika Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai
Šilaliai
1892-05-10 KUBILAS Juozapas Kubilas Barboros Kubiliutės, Juozapo d. sūnus
Šakaliai Amelija Baužytė Juozapas ir Liucija Galdikaitė Baužiai
Daukšiai
1935-08-30 KUBILAS Juozapas Kubilas Leonas ir Kleopa Neimontaitė Kubilai
Budvietė Veronika Pilibaitytė Antanas ir Uršulė Zubaitė Pilibaičiai
Ersla
1871-08-05 KUBILAS Juozapas Kubilas Juozapas ir Pranciška Raudytė Kubilai
Baksčiai Anastasija Baltrutytė Juozapas ir Julijona Ukrinaitė Baltručiai
Baksčiai
1843-02-16 KUBILAS Juozapas Kubilas (Kubila) Jonas ir Barbora Simaitytė Kubilai
Ledžiai Pranciška Raudytė Jurgis ir Elena Aklytė Raudžiai
Mikulčiai
1927-05-14 KUBILAS Juozapas Kubilas (Kubilas) Juozapas ir Ona Jundulaitė Kubilai
Miesto Kalniškiai Mos.p. Veronika Valantinaitė Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Šatai
1853-02-24 KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубила) Motiejus ir Kotryna Girkontaitė Kubilai
Paluknė Sk.p. Barbora Bakstytė (Бакстевною) Ignotas ir Antanina Karbauskaitė Baksčiai (Карбовскихъ)
*
1863-06-25 KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубиласъ) Pranciškus ir Barbora Petrutytė Kubilai
Šaučikai Sal.p. Apolonija Kaubrienė (Ковбрiовою) Jonas ir Cecilija Galdikaitė Kaubrės N Šaukliai
1877-02-07 KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубыла) Jurgis ir Ieva Ridikaitė Kubilai
Krakės Pranciška Intaitė Jurgis ir Pranciška Joskaudaitė Intos
Krakės
1871-02-03 KUBILAS Juozapas Kubilas (Кубыля) Juozapas ir Elena Narkutė Kubilai
Kernai Anastasija Motiejauskaitė Dominykas ir Anastasija Bėrontaitė Motiejauskai
Kernai
1934-01-25 KUBILAS Kazimieras Kubilas Kazimieras ir Magdalena Čapronaitė Kubilai
Šerkšniai Veronika Nikontaitė Steponas ir Uršulė Jurgutytė Nikontai
Šerkšniai
1903-10-19 KUBILAS Kazimieras Kubilas (Кубиласа) Juozapas ir Anastasija Baltrutytė Kubilai
Tauzai Barbora Paulauskaitė Jonas ir Barbora Bagdonaitė Paulauskai
Kernai
1865-10-06 KUBILAS Kazimieras Kubilas (Кубиласъ) Antanas ir Barbora Petrikaitė Kubilai
Šatraminiai Agnė Jurgutytė Antanas ir Agnė Žilinskaitė Jurgučiai
Šekai
1853-05-19 KUBILAS Kazimieras Kubilas (Кубыла) Leonas ir Joana Gurauskaitė Kubilai
Kernai Barbora Mockutė Riepšienė Pranciškus ir Elena Dimaitė Mockai N Šakaliai
1928-01-17 KUBILAS Konstantinas Kubilas Kazimieras ir Barbora Raišytė Kubilai
Kernai Barbora Taučiutė Jablonskienė Liudvikas ir Barbora Šikšniutė Taučiai N Udraliai
1938-02-28 KUBILAS Konstantinas Kubilas Kazimieras ir Barbora Paulauskaitė Kubilai
Mikulčiai Veronika Mikutaitė Pranciškus ir Barbora Litvinaitė Mikutos
Daukšių Medsėdžiai
1919-02-11 KUBILAS Leonas Kubilas Antanas ir Klara Baguckytė Kubilai (Kubilų)
Nevočiai Adolfina Sadauskaitė Dominykas ir Ona Valantinaitė Sadauskai
Nevočiai
1931-01-30 KUBILAS Leonas Kubilas Antanas ir Klara Baguckytė Kubilai N Nevočiai Ona Bieliauskaitė Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Kusai
1939-01-31 KUBILAS Leonas Kubilas Leonas ir Ona Ragainytė Kubilai
Tauzai Stanislova Barkauskaitė Antanas ir Monika Jablonskytė Barkauskai
Udraliai
1925-05-10 KUBILAS Leonas Kubilas (Kubilas) Bonifacas ir Joana Drunaitė Kubilai N Krakės Ona Šalčiutė Justinas ir Barbora Baltrutytė Šalčiai
Ersla
1840-02-23 KUBILAS Leonas Kubilas (Kubyla) Pranciškus ir Tereze Baužytė Kubilai
Mos.parap. Uršulė Dvarionaitė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai
Mos.p.
1865-01-13 KUBILAS Leonas Kubilas (Кубила) Juozapas ir Ona Riepšaitė Kubilai (Репшовъ Кубиловъ)
Medsėdžiai Kotryna Razmaitė Simutienė Jonas ir Barbora Intaitė Razmai N Šatraminiai
1914-06-01 KUBILAS Leonas Kubilas (Кубыласъ) Juozapas ir Anastasija Baltrutytė Kubilai
Tauzai Ona Ragainytė Bonaventūras ir Domicėlė Petrikaitė Ragainiai
Šekai
1932-04-29 KUBILAS Mykolas Kubilas Juozapas ir Ona Jundulaitė Kubilai
Mosėdis Adolfina Bertašiutė Pranciškus ir Kotryna Žygaitė Bertašiai
Ersla
1859-05-26 KUBILAS Mykolas Kubilas (Кубиласъ) Stanislovas ir Margarita Šukytė Kubilai
Šakaliai Rozalija Liebutė Jakutienė Leonas ir Ona Malonytė Liebai N Daukšiai
1870-02-22 KUBILAS Mykolas Kubilas (Кубиля) Stanislovas ir Margarita Šukytė Kubilai N Šakaliai Ona Kazbaravičiutė (Казберовичовною) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaravičiai
Daukšiai
1877-01-12 KUBILAS Mykolas Kubilas (Кубыла) Leonas ir Uršulė Dvarionaitė Kubilai
Kulaliai Barbora Skaraitė Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Kulaliai
1877-05-09 KUBILAS Motiejus Kubilas (Кубыласа) Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubilai
Šatraminiai Uršulė Kuprytė Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Šerkšniai
1934-01-11 KUBILAS Petras Kubilas Kazimieras ir Magdalena Čapronaitė Kubilai
Šerkšniai Aleksandra Adamauskaitė Petras ir Vincenta Bubliauskaitė Adomauskai
Šerkšniai
1929-05-05 KUBILAS Pranciškus Kubilas Kajetonas ir Monika Tarvydaitė Kubilai
Šakaliai Uršulė Laureckytė Pranciškus ir Monika Peknieriutė Laureckiai
Budriai
1855-08-09 KUBILAS Pranciškus Kubilas (Кубыла) Kazimieras ir Barbora Žalgirytė Kubilai
Šatraminiai Magdalena Bružaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Šatraminiai
1882-02-07 KUBILAS Pranciškus Kubilas (Кубыла) Kazimieras ir Barbora Žalgirytė Kubilai N Daukšiai Ona Ramonaitė Pakulienė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai N Daukšiai
1903-02-04 KUBILAS Pranciškus Kubilas (Кубылюса) Pranciškus ir Magdalena Bružaitė Kubilai
Daukšiai Marijona Lapinskaitė Kazimieras ir Marijona Motiejauskaitė Lapinskai (Прушинской Лапинскихъ)
Daukšiai
1928-01-31 KUBILAS Vincentas Kubilas (Kubilas) Juozapas ir Amelija Baužytė Kubilai
Daukšiai Veronika Skaraitė Pranciškus ir Monika Šmitaitė Skaros
Šakaliai
1932-02-02 KUBILIUS Albertas Kubilius Albertas ir Petronėlė Kaupaitė Kubiliai
Šakaliai Barbora Šoriutė Juozapas ir Ieva Kniukštaitė Šoriai
Šakaliai
1934-07-25 KUBILIUS Albertas Kubilius Albertas ir Petronėlė Kaupaitė Kubiliai N Šakaliai Magdalena Petrošiutė Leopoldas ir Anelė Zubaitė Petrošiai
Tauzai
1909-10-04 KUBILIUS Albertas Kubilius (Кубылюса) Jonas ir Uršulė Apulskytė Kubiliai
Daukšiai Uršulė Ramonaitė Juozapas ir Paulina Ragainytė Ramonai
Daukšiai
1916-11-21 KUBILIUS Albinas Kubilius Juozapas ir Ona Dvarionaitė Kubiliai
Udraliai Uršulė Simaitytė Antanas ir Petronėlė Beniušytė Simaičiai
Gondlaukė
1894-01-25 KUBILIUS Aleksandras Kubilius Aleksandras ir Ona Ramanauskaitė Kubiliai
Šakaliai Anelė Malūkaitė Mykolas ir Barbora Petkutė Malūkai
Daukšiai
1931-01-20 KUBILIUS Aleksandras Kubilius Pranciškus ir Uršulė Meškytė Kubiliai
Šakaliai Domicėlė Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Šakinytė Šmitos
Šakaliai
1903-11-25 KUBILIUS Antanas Kubilius Antanas ir Barbora Stonkutė Kubiliai
Kusai Barbora Zubaitė Antanas ir Marijona Giedraitė Zubės
Kusai
1915-06-29 KUBILIUS Antanas Kubilius Antanas ir Barbora Stonkutė Kubiliai N Kusai Veronika Leilionaitė Leonas ir Petronėlė Gikaraitė Leilionai
*
1922-05-23 KUBILIUS Antanas Kubilius Feliksas ir Ona Staigvilasitė Kubiliai
Žebrokai Uršulė Jazbutytė Antanas ir Rozalija Simaitytė Jazbučiai
Šniukščiai
1925-11-28 KUBILIUS Antanas Kubilius Antanas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Kusai Karolina Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai
1939-07-22 KUBILIUS Antanas Kubilius Feliksas ir Ona Staigvilasitė Kubiliai N Žebrokai Monika Pučinskaitė Bertašienė Antanas ir Ona Salytė Pučinskai N Mosėdis
1851-02-06 KUBILIUS Antanas Kubilius (Кубила) Antanas ir Apolonija Intaitė Kubiliai
Mosėdis Domicėlė Bitautaitė (įr. Vincenta) Antanas ir Joana Vasiliauskaitė Bitautai
Mosėdis
1897-02-23 KUBILIUS Antanas Kubilius (Кубиласа) Jonas ir Petronėlė Griciutė Kubiliai
Šerkšniai Matilda Mačernytė Feliksas ir Barbora Skurvydaitė Mačerniai
Šerkšniai
1861-02-04 KUBILIUS Antanas Kubilius (Кубилюса) Antanas ir Barbora Gečaitė Kubiliai

Petronėlė Griciutė Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai
1854-09-30 KUBILIUS Feliksas Kubilius (Кубыла) Dominykas ir Barbora Šimkutė Kubiliai N Šakaliai Barbora Grumblytė Simonas ir Juozapota Taurinskaitė Grumbliai
Plaušiniai
1898-11-24 KUBILIUS Jeronimas Kubilius (Кубиловича) Kajetonas ir Barbora Aklytė Kubiliai
Baltrimai Šat.p. Ona Mažrimaitė Vykintas ir Ona Butkutė Mažrimai
Plaušiniai
1878-09-18 KUBILIUS Jonas Kubilius Jonas ir Uršulė Zubaitė Kubiliai
Šatraminiai Uršulė Apulskytė Jurgis ir Juozapota Šakinytė Apulskai
Šatraminiai
1861-02-07 KUBILIUS Jonas Kubilius (Кубылюсъ) Dominykas ir Barbora Šimkutė Kubiliai N Daukšiai Petronėlė Griciutė Antanas ir Ona Gikaraitė Griciai
Daukšiai
1907-01-30 KUBILIUS Jonas Kubilius (Кубылюсъ) Antanas ir Domicėlė Bitautaitė Kubiliai N * Amelija Šikšniute Motiejus ir Ona Kubilaitė Šikšniai
Ersla
1878-02-08 KUBILIUS Juozapas Kubilius Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai N Udraliai Anelė Kaubraitė Antanas ir Anelė Rumbutytė Kaubrės
Šaukliai
1930-03-03 KUBILIUS Juozapas Kubilius Juozapas ir Ona Bružaitė Kubiliai
Udraliai Amelija Rimkutė Feliksas ir Anelė Zubaitė Rimkai
Tėveliai
1854-10-26 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубила) Juozapas ir Anelė Plaušinytė Kubiliai N Daukšiai Uršulė Burbaitė Jonas ir Antanina Gikaraitė Burbos
Mosėdis
1903-11-04 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубиласа) Juozapas ir Anelė Kaubraitė Kubiliai
Udraliai Ona Bružaitė Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai
Krakės
1875-10-15 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубилюса) Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Udraliai Uršulė Burbaitė Juozapas ir Barbora Grigevičiutė Burbos
Kusai
1857-11-19 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубилюсъ) Juozapas ir Uršulė Skersytė Kubiliai (Кубилiовъ)
Daukšiai Konstancija Paulauskaitė Juozapas ir Rozalija Tamošauskaitė Paulauskai
Daukšiai
1851-10-23 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубылюса) Kazimieras ir Joana Arlauskaitė Kubiliai
Kusai Barbora Zubaitė Antanas ir Magdalena Raudytė Zubės
Udraliai
1887-11-10 KUBILIUS Juozapas Kubilius (Кубылюса) Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai N Udraliai Ona Dvarionaitė Dominykas ir Elena Matulytė Dvarionai
Krakės
1869-02-25 KUBILIUS Kajetonas Kubilius (Кубилъ) Antanas ir Barbora Gečaitė Kubiliai
Baltrimai Šat.p. Barbora Aklytė Ignotas ir Magdalena Šleiniutė Akliai
Žalgiriai
1933-02-27 KUBILIUS Konstantinas Kubilius Antanas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Kusai Kazimiera Valužytė Jonas ir Ona Dvarionaitė Valužiai
Igariai
1886-02-04 KUBILIUS Leonas Kubilius (Кубыловича) Kazimieras ir Marijona Mickutė Kubiliai
Tėveliai Agnė Jablonskytė Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Jablonskiai
Mosėdis
1907-01-16 KUBILIUS Leonas Kubilius (Кубылюса) Pranciškus ir Ona Vaškytė Kubiliai
Kernai Amelija Venckutė Galdikienė Jurgis ir Domicėlė Skaraitė Venckai N Kernai
1905-02-15 KUBILIUS Pranciškus Kubilas (Кубыласа) Pranciškus ir Barbora Galdikaitė Kubilai
Tėveliai Petronėlė Liutkutė Simonas ir Ona Rokaitė Liutkai
Tėveliai
1901-02-05 KUBILIUS Pranciškus Kubilius Aleksandras ir Ona Ramanauskaitė Kubiliai
Šakaliai Uršulė Meškytė Pranciškus ir Terezė Černeckytė Meškos
Šakaliai
1929-02-12 KUBILIUS Pranciškus Kubilius Pranciškus ir Uršulė Meškytė Kubiliai
Šakaliai Ona Gedgaudaitė Konstantinas ir Ona Maniukaitė Gedgaudai
Ersla
1868-01-23 KUBILIUS Pranciškus Kubilius (Франца Кубиля) Jurgis ir Anastasija Grigevičiutė Kubiliai
Tėveliai Barbora Galdikaitė Leonas ir Barbora Karpytė Galdikai
Ledžiai


1876-02-11 KULIKAUSKAS Jonas Kulikauskas Juozapas ir Barbora Daukšaitė Kulikauskai
Mockaičiai Barstčių p. Julijona Mazulevičiutė Jonas Petras ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai
Rukai


1883-02-08 KUNGYS Juozapas Kungys Juozapas ir Pranciška Griciutė Kungiai
Naujukai Elena Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
ŠilaliaiKUPĖ ar KUPYS1903-01-30 KUPĖ Aleksandras Kupė (Купе) Pranciškus ir Ona Laureckytė Kupės
Naujukai Marijona Kovalčiukaitė Steponavičienė Strakšienė Pranciškus ir Viktorija Sadauskaitė Kovalčiukai N Mosėdis
1929-01-08 KUPĖ Antanas Kupė (Kupys) Antanas ir Rozalija Urnikytė Kupės
Šerkšniai Barbora Narkutė Bonifacas ir Barbora Knystautaitė Narkai
Šerkšniai
1900-08-13 KUPĖ Antanas Kupė (Копе) Pranciškus ir Ona Laureckytė Kupės
Kulaliai Rozalija Urnikytė Petrošienė Juozapas ir Kotryna Barzdytė Urnikiai N Kulaliai
1916-03-05 KUPĖ Juozapas Kupė (Kupis) Juozapas ir Anelė Kontrimaitė Kupės
Grūšlaukė Monika Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai
1903-11-18 KUPĖ Pranciškus Kupė (Куписа) Pranciškus ir Ona Laureckytė Kupės
Grūšlaukė Elena Viršilaitė Zubienė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos N Naujukai


1840-11-26 KUPERBERGAS Mykolas Kuperbergas (Kuperburga) Motiejus ir Liucija Krzekaitė Kuperbergai N Laumaičiai Šat.p. Ona Gedminaitė Izidorius ir Margarita Balandytė Gedminai
Laumaičiai


1881-09-30 KUPRYS Adomas Kuprys Kazimieras ir Pranciška Baltrutytė Kupriai

Uršulė Viščiūnaitė Feliksas ir Barbora Augustinaitė Viščiūnos
Igariai
1878-02-22 KUPRYS Albinas Kuprys Juozapas ir Monika Zubaitė Kupriai
Krakės Petronėlė Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršiniai
1873-05-01 KUPRYS Aleksandras Kuprys Kazimieras ir Uršulė Daukontaitė Kupriai
Mosėdis Ona Mažrimaitė Gedminienė Albinas ir Ona Šimkutė Mažrimai N Mosėdis
1926-02-07 KUPRYS Aleksandras Kuprys g.1900.05.03 Albinas ir Ona Budrytė Kupriai
Krakės Ona Kaktavičiutė Juozapas ir Prokseda Šedvydytė Kaktavičiai
Ersla
1853-11-17 KUPRYS Antanas Kuprys Antanas ir Magdalena Šulcaitė Kupriai N Mosėdis Kotryna Laukytė (Лавкiовною) Jonas ir Pranciška Andriejauskaitė Laukiai
Mosėdis
1878-05-15 KUPRYS Antanas Kuprys Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Mosėdis Kotryna Paulauskaitė Feliksas ir Ona Šimkutė Paulauskai
Kernai
1883-01-11 KUPRYS Antanas Kuprys Antanas ir Kotryna Laukytė Kupriai
Mosėdis Ona Balsytė Monikos Balsytės dukra
Nevočiai
1888-03-01 KUPRYS Apolinaras Kuprys Kazimieras ir Uršulė Daukontaitė Kupriai
Mosėdis Magdalena Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1904-01-20 KUPRYS Apolinaras Kuprys Aleksandras ir Ona Mažrimaitė Kupriai
Mosėdis Idalija Žvinklytė Aleksandras ir Idalija Kaunaitė Žvinkliai
Naujukai
1928-02-20 KUPRYS Apolinaras Kuprys Apolinaras ir Magdalena Jonutytė Kupriai N Kulaliai Ona Pilibaitytė Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai
1921-08-20 KUPRYS Apolinaras Kuprys (Kuprevičius) Apolinaras ir Magdalena Jonutytė Kupriai
Mos.p. Ona Sofija Dyburytė Deinorienė Kazimieras ir Ona Čepronaitė Dyburiai N Mos.p.
1919-06-22 KUPRYS Bronislovas Kuprys Albinas ir Ona Budrytė Kupriai
Krakės Agnė Danilevičiutė Eduardas ir Jadvyga Mazulevičiutė Danilevičiai
Krakės
1873-02-14 KUPRYS Dominykas Kuprys Jurgis ir Cecilija Kuprytė Kupriai
Plaušiniai Ona Lenkauskaitė GD Leopoldas ir Liucija Kaupaitė LenkauskaiGD
Šakaliai
1885-01-15 KUPRYS Giacintas Kuprys Monikos Kuprytės sūnus
Šerkšniai Valerija Dvarionaitė Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Šerkšniai
1864-07-07 KUPRYS Jokimas Kuprys Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Plaušiniai Pranciška Baltrutytė Chrizostomas ir Petronėlė Zobėliusitė Baltručiai
Plaušiniai
1874-02-06 KUPRYS Jokimas Kuprys Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Šniukščiai Monika Budrytė Kiprijonas??? ir Cecilija Viskontaitė Budriai
Šniukščiai
1906-02-12 KUPRYS Jokimas Kuprys Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai N Šerkšniai Ona Lazdauskaitė Černeckienė Juozapas ir Rozalija Juknaitė Lazdauskai
Daukšiai
1841-04-29 KUPRYS Juozapas Kuprys Kazimieras ir Magdalena Jokubauskaitė Kupriai
Krakės Barbora Kairytė Gedvilienė Tadas ir Magdalena Klovaitė Kairiai N Krakės
1854-02-03 KUPRYS Juozapas Kuprys Kazimieras ir Magdalena Jokubauskaitė Kupriai N Krakės Monika Zubaitė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Budvietė
1930-07-13 KUPRYS Kazimieras Kuprys Leonas ir Magdalena Idrikaitė Kupriai
Veitai Lenk.p. Kazimiera Kubilaitė Juozapas ir Ona Bružaitė Kubilai
Udraliai
1934-11-24 KUPRYS Kazimieras Kuprys Kazimieras ir Uršulė Kontrimaitė Kupriai
Rukai Ona Rimgailaitė Jonas ir Ona Petrulevičiutė Rimgailos (įraše Petrelaitė)
Mosėdis
1848-06-01 KUPRYS Kazimieras Kuprys (Kuprewicza) Kazimieras ir Magdalena Grumblytė Kupriai N Nevočiai Pranciška Baltrutytė Jokūbas ir Magdalena Šakinytė Baltručiai
Nevočiai
1845-05-15 KUPRYS Kazimieras Kuprys (Kuprewiczow) Jonas ir Elena Tamošauskaitė Kupriai
* Uršulė Daukintytė Stanislovas ir Kristina Girdžiūnaitė Daukinčiai
*
1930-05-30 KUPRYS Konstantinas Kuprys Uršulės Kuprytės sūnus
Šatraminiai Marijona Raudytė Kazimieras ir Ieva Rapalytė Raudžiai
Šatraminiai
1912-08-19 KUPRYS Leonas Kuprys Giacintas ir Valerija Dvarionaitė Kupriai
Žebrokai Ona Gedrimaitė Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis
1923-06-10 KUPRYS Povilas Kuprys Kazimieras ir Magdalena Malonaitė Kupriai
Mosėdis Ona Valantinaitė Aleksandras ir Ona Mimgaudaitė Valantinai
Naujukai
1854-01-12 KUPRYS Stanislovas Kuprys Jonas ir Elena Tamošauskaitė Kupriai N Mosėdis Juozapota Kubiliutė Antanas ir Apolonija Intaitė Kubiliai
Mosėdis
1925-02-24 KUPRYS Vladislovas Kuprys Albinas ir Ona Budrytė Kupriai
Krakės Ona Danilevičiutė Eduardas ir Jadvyga Mazulevičiutė Danilevičiai
Krakės Mos.p.


1932-09-15 KURLIANDSKAS Vincentas Kurliandskas Jonas ir Morta Šnapščiutė Kurliandskai
Tauragė Ona Jociutė Mikalauskienė Povilas ir Ona Rimkevičiutė Jociai N Tauragė


1886-01-07 KURŠIS Martynas Kuršis (Куршиса) Martynas ir Barbora N. Kuršiai
Šaukliai Rozalija Miliutė Veronikos Miliutės dukra
Šaukliai


1913-02-12 KUSAS Aleksandras Kusas Petras ir Barbora Jakštaitė Kusai
Šerkšniai Anastasija Gedrimaitė Juozapas ir Anastasija Miliutė Gedrimai
Mos.p.
1927-05-29 KUSAS Aleksandras Kusas Petras ir Barbora Jakštaitė Kusai N Šerkšniai Magdalena Petrošiutė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai
Žalgiriai
1864-02-11 KUSAS Jokimas Kusas Pranciškus ir Monika Laukytė Kusai
Kulaliai Magdalena Zabitytė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai
Igariai
1904-01-27 KUSAS Jokimas Kusas Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Kulaliai Anastasija Kubilaitė Juozapas ir Anastasija Motiejauskaitė Kubilai
Igariai
1904-01-27 KUSAS Juozapas Kusas Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Kulaliai Stepanija Domarkaitė Leonas ir Domicėlė Kidykaitė Domarkai
Kulaliai
1926-01-19 KUSAS Juozapas Kusas Pranciškus ir Anastasija Jazbutytė Kusai
Šakaliai Monika Griciutė Feliksas ir Domicėlė Kažytė Griciai
Kernai
1879-01-09 KUSAS Petras Kusas Petras ir Ona Valantinaitė Kusai
Šaukliai Barbora Jakštaitė Kazimieras ir Barbora Staniutė Jakštai
Šniukščiai
1903-06-22 KUSAS Petras Kusas Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Nevočiai Rozalija Venslauskaitė Kajetonas ir Anastasija Prialgauskaitė Venslauskai
Virbalai
1895-06-23 KUSAS Pranciškus Kusas Jokimas ir Magdalena Zabitytė Kusai
Nevočiai Anastasija Jazbutytė Mykolas ir Anastasija Piekutė Jazbučiai
Gaubės
1932-06-08 KUSAS Pranciškus Kusas Jokimas ir Anastasija Kubilaitė Kusai
Kulaliai Kazimieras Dvarionaitė Liudvikas ir Aniceta Gvazdžiauskaitė Dvarionai
Kulaliai
1871-02-07 KUSAS Pranciškus Kusas Juozapas ir Rozalija Urbikaitė Kusai

Monika Uosytė (Усiовною) Jurgis ir Ona Mickutė Uosai
Žalgiriai


1879-05-15 KUŠLEIKIS Jurgis Kušleikis Vykintas ir Monika Paulauskaitė Kušleikiai
Baksčiai Liudvika Prialgauskaitė Jonas ir Magdalena Šiudeikytė Prialgauskai
Baksčiai
1850-08-19 KUŠLEIKIS Vykintas Kušleikis Kazimieras ir Magdalena Mileriutė Kušleikiai
Mikulčiai Monika Paulauskaitė Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai
Mikulčiai


1895-07-02 KVASAS Benediktas Kvasas Antanas ir Barbora Strakšaitė Kvasai N Sal.p. Ona Karbonskytė (Карбонска) Kazimieras ir Cecilija Kaubraitė Karbonskiai
Kulaliai
1884-05-22 KVASAS Jokimas Kvasas Antanas ir Antanina Buivydaitė Kvasai
Šaučikai Sal.p. Anastasija Baužytė Repšienė Juozapas ir Felicijona Meškytė Baužiai N Šatraminiai
1902-09-10 KVASAS Jokimas Kvasas Antanas ir Antanina Buivydaitė Kvasai N Šatraminiai Magdalena Šilgalytė Antanas ir Anastasija Gikaraitė Šilgaliai
Šatraminiai
1888-08-22 KVASAS Jonas Kvasas Antanas ir Antanina Buivydaitė Kvasai
Šatraminiai Apolonija Venslauskaitė Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venslauskai
Šatraminiai
1936-06-07 KVASAS Jurgis Kvasas Antanas ir Kotryna Varslauskaitė Kvasai
Klaipėda Adolfina Gedrimaitė Pranciškus ir Barbora Kniukštaitė Gedrimai
Ledžiai
1933-02-14 KVASAS Motiejus Kvasas (Kvasys) Motiejus ir Konstancija Prialgauskaitė Kvasai
Mos.p. Ona Andrutytė (Endrutytė) Leonas ir Barbora Bagdanskaitė Andručiai
Mos.p.