Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

Z1896-01-23 ZABITIS Antanas Zabitis Juozapas ir Barbora Narvilaitė Zabičiai
Erlėnai Sal.p Kotryna Adomauskaitė Kaubrienė Stanislovas ir Uršulė Gasauskaitė Adomauskai N Šaukliai
1899-01-19 ZABITIS Feliksas Zabitis Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai
Budvietė Uršulė Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Antanauskaitė Šideikiai
Budvietė
1860-01-26 ZABITIS Feliksas Zabitis (įraše Kazimieras) Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai N Igariai Uršulė Liekytė Kajetonas ir Rozalija Tubinaitė Liekiai
Budvietė
1905-01-09 ZABITIS Jonas Zabitis Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai
Tėveliai Ona Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubrės
Šaukliai
1877-01-19 ZABITIS Juozapas Zabitis Juozapas ir Barbora Narvilaitė Zabičiai
Erlėnai Sal.p Ona Donėlaitė Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai
1898-01-13 ZABITIS Juozapas Zabitis Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai
Tėveliai Zuzana Laukytė Pranciškus ir Ona Kuperbergytė Laukiai
Krakės
1912-02-05 ZABITIS Juozapas Zabitis Antanas ir Elena Bučytė Zabičiai
Ersla Petronėlė Vyniautaitė Aleksandras ir Barbora Petrauskaitė Vyniautai
Igariai
1849-05-23 ZABITIS Kazimieras Zabitis Jurgis ir Ona Beniušytė Zabičiai N Igariai Viktorija Šakinytė Antanas ir Cecilija Tamošauskaitė Šakiniai
Giršiniai
1938-01-18 ZABITIS Kazimieras Zabitis Juozapas ir Zuzana Laukytė Zabičiai
Tėveliai Amelija Pliuškytė Jonas ir Ona Šarpnickytė Pliuškiai
Tėveliai
1928-02-14 ZABITIS Mykolas Zabitis Juozapas ir Zuzana Laukytė Zabičiai
Tėveliai Anastasija Railaitė Jokimas ir Agnė Valtaraitė Railos
Kernai
1849-11-15 ZABITIS Nikodemas Zabitis Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai

Agnė Valantinaitė Tadas ir Barbora Baltrutytė Valantinai
Igariai
1860-02-09 ZABITIS Nikodemas Zabitis Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai N Igariai Barbora Aklytė Pranciškus ir Apolonija Dvarionaitė Akliai
Budriai
1883-05-31 ZABITIS Tadas Zabitis Tadas ir Ona Ramonaitė Zabičiai
Narmontai Sal.p. Uršulė Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai


1897-02-04 ZAICAS Mykolas Zaicas (Зайцуса) Pranciškus ir Ona Veitaitė Zaicai
Skuodas Agnė Ramonaitė Leonas ir Juozapota Vaserytė Ramonai
Žebrokai
1896-02-04 ZAICAS Pranciškus Zaicas (Зайцуса) Pranciškus ir Ona Veitaitė Zaicai
Skuodas Barbora Žvaginytė Kazimieras ir Barbora Galdikaitė Žvaginiai
Budvietė


1843-11-09 ZANIAUSKAS Antanas Zaniauskas (Zaniewkiego) Juozapas ir Elena Dapšytė Zaniauskai N Prialgava Monika Jonkutė Ignotas ir Barbora Benetytė Jonkai
Žebrokai
1885-01-29 ZANIAUSKAS Mykolas Zaniauskas (Заневскаго) Antanas ir Teklė Damašiutė Zaniauskai N Prialgava Ona Griciutė (Грицюлiовною) Antanas ir Pranciška Jasaitė Griciai
Kernai


1861-02-04 ZAREMBA Jokimas Zaremba Jonas ir Kotryna Arlauskytė Zarembos
Skuodas Marijona Niuniavaitė (Нюнявовною) Motiejus ir Marijona Buivydaitė Niuniavos
Ersla


1891-01-08 ZAVALIS Antanas Zavalis Augustinas ir Barbora Žiemelytė Zavaliai
Prialgava Karolina Prialgauskaitė Vincentas ir Magdalena Mileriutė Prialgauskai1855-04-26 ZOBĖLIUS Antanas Zobėlius (Зобеля) Jonas ir Felicijona Rakickaitė Zobėlos
Sal.p. Elena Simutytė Dominykas ir Magdalena Kelpšaitė Simučiai
Žalgiriai
1906-02-12 ZOBĖLIUS Jonas Zobėlius (Зобелиса) Juozapas ir Petronėlė Beniušytė Zobėlos
Tuzai Sal.p. Ona Narbutaitė Juozapas ir Monika Juškaitė Narbutai
Šniukščiai
1876-02-04 ZOBĖLIUS Juozapas Zobėlius (Зобелы) Juozapas ir Scholastika Jablonskytė Zobėlos
Palšiai Kotryna Zubaitė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės
1850-01-31 ZOBĖLIUS Kazimieras Zobėlius (Зобеля) Jonas ir Barbora Labanauskaitė Zobėlos N Plaušiniai Magdalena Vaidilaitė Adomauskienė Simonas ir Rozalija Kaubraitė Vaidilos N Žebrokai


1912-02-05 ZONYS Antanas Zonys Antanas ir Viktorija Pabrėžaitė Zoniai
Narvydžiai Sk.p. Ona Paulauskaitė Stanislovas ir Elena Leilionaitė Paulauskai
Tauzai
1929-02-10 ZONYS Jonas Zonys Rapolas ir Monika Būtavičiutė Zoniai
Laumaičiai Šat.p. Monika Gurauskaitė Jonas ir Monika Eidėjutė Gurauskai
Tėveliai
1926-02-02 ZONYS Steponas Zonys (Zonys) Rapolas ir Monika Būtavičiutė Zoniai
Laumaičiai Šat.p. Rozalija Bričkutė Jonas ir Rozalija Donėlaitė Bričkos
Ersla


1919-02-17 ZUBAVIČIUS Juozapas Zubavičius Ignotas ir Petronėlė Zaniauskaitė Zubavičiai N Šerkšniai Kotryna Pučinskaitė Pranciškus ir Magdalena Gegužytė Pučinskai
Kulaliai


1927-02-10 ZUBĖ Adolfas Zubė Konstantinas ir Liudvika Kreišmontaitė Zubės
Krakės Valerija Paulauskaitė Leonas ir Ona Luotaitė Paulauskai
Budvietė
1923-07-29 ZUBĖ Adomas Zubė Dominykas ir Uršulė Kažytė Zubės
Tauzai Veronika Andriekutė Zubienė (Andrekus) Albinas ir Ona Kubilaitė Andriekai N Budriai
1905-09-04 ZUBĖ Albertas Zubė (Зубиса) Pranciškus ir Marijona Baužytė Zubės
Nevočiai Barbora Sadauskaitė Dominykas ir Ona Valantinaitė Sadauskai
Nevočiai
1875-06-03 ZUBĖ Aleksandras Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Virbalai Anelė Miliutė Dambrauskienė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai N Plaušiniai
1885-06-25 ZUBĖ Aleksandras Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės N Kusai Barbora Vaitkutė Benediktas ir Kotryna Kažytė Vaitkai
Virbalai
1929-01-21 ZUBĖ Aleksandras Zubė Karolinos Zubaitės, Aleksandro d. sūnus
Šarkė Sk.p. Stanislova Daukantaitė Liudvikas ir Emilija Kubiliutė Daukantai
Mikulčiai
1933-02-26 ZUBĖ Ambraziejus Zubė Konstantinas ir Aniceta Kinčiutė Zubės
Nevočiai Emilija Petrauskaitė Simonas ir Barbora Šemetaitė Petrauskai
Šerkšniai
1841-04-29 ZUBĖ Antanas Zubė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Krakės Ona Baužytė Jonas ir Sofija Mickutė Baužiai
Budriai
1843-02-16 ZUBĖ Antanas Zubė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Nevočiai Barbora Šopaitė Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Šopos
Tėveliai
1843-11-09 ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Magdalena Baužytė Zubės N Plaušiniai Magdalena Taurinskaitė Juozapas ir Elžbieta Algutytė Taurinskai
Šniukščiai
1875-08-06 ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Ona Tilškytė Zubės
Virbalai Magdalena Kaupaitė Leonas ir Antanina Laukineitytė Kaupai
Virbalai
1879-01-30 ZUBĖ Antanas Zubė Kajetonas ir Viktorija Jakutytė Zubės

Ona Šauklytė (Шавклинскою) Antanas ir Julijona Baužytė Šaukliai

1901-10-23 ZUBĖ Antanas Zubė Kajetonas ir Viktorija Jakutytė Zubės N Prialgavak. Izabelė Pilibaitytė Jonas ir Anastasija Bakstytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1916-01-18 ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Marijona Giedraitė Zubės
Kusai Barbora Kubiliutė Antanas ir Barbora Stonkutė Kubiliai
Kusai
1922-02-19 ZUBĖ Antanas Zubė Konstantinas ir Aniceta Kinčiutė Zubės
Nevočiai Veronika Klaniutė Pranciškus ir Vanda Jurevičiutė Klaniai
Šatraminiai
1922-02-21 ZUBĖ Antanas Zubė Pranciškus ir Kotryna Šmitaitė Zubės
Mos.p. Barbora Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Mos.p.
1938-10-12 ZUBĖ Antanas Zubė Pranciškus ir Ona Anužytė Zubės
Baksčiai Justina Dobrovolskytė Jonas ir Magdalena Bytaravičiutė Dobrovolskiai
Baksčiai
1871-01-26 ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Kusai Marijona Giedraitė (Гидровною) Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Giedros
Kusai
1850-01-24 ZUBĖ Antanas Zubė (Зубовича) Bonifacas ir Rozalija Dimaitė Zubės
Nevočiai Anelė Tilškytė Mončienė Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai N Krakės
1873-02-19 ZUBĖ Augustinas Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Ona Baužytė Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai
1937-09-08 ZUBĖ Augustinas Zubė Augustinas ir Petronėlė Gvazdžiauskaitė Zubės
Krakės Stanislova Meškytė Antanas ir Barbora Raišutytė (Raišutaitė) Meškiai
Mosėdis
1909-01-26 ZUBĖ Augustinas Zubė (Зубиса) Augustinas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Petronėlė Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1907-02-13 ZUBĖ Bernardas Zubė (Зубе) Kazimieras ir Petronėlė Pakalniškytė Zubės
Mos.p. Filomena Kvasaitė Juozapas ir Agnė Jonutytė Kvasai
Šatraminiai
1932-04-23 ZUBĖ Bernotas Zubė Kazimieras ir Petronėlė Pakalniškytė Zubės N Krakės Magdalena Narvaišaitė Juozapas ir Ona Lipšaitė Narvaišai
Nevočiai
1868-11-12 ZUBĖ Bonifacas Zubė Bonifacas ir Barbora Adomauskaitė Zubės
Nevočiai Marijona Liebutė Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai
1840-02-13 ZUBĖ Bonifacas Zubė (Zubowicza)
N Nevočiai Barbora Adomauskaitė Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai
Šatraminiai
1887-01-13 ZUBĖ Dominykas Zubė Ignotas ir Magdalena Alseikaitė Zubės
Virbalai Elena Viršilaitė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos
Naujukai
1865-01-20 ZUBĖ Dominykas Zubė Dominykas ir Antanina Alšauskaitė Zubės
Budvietė_ Uršulė Kažytė Pranciškus ir Apolonija Kinčiutė Kažiai
Budvietė
1843-02-21 ZUBĖ Feliksas Zubė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Nevočiai Monika Šeirytė Antanas ir Ona Kairytė Šeiriai
Rukai
1859-02-22 ZUBĖ Feliksas Zubė (Зубовичъ) Motiejus ir Klara Dimaitė Zubės
Nevočiai Petronėlė Zabitytė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai
Nevočiai
1857-11-12 ZUBĖ Ignotas Zubė (Зубовичъ) Dominykas ir Antanina Alšauskaitė Zubės
Tauzai Magdalena Alseikaitė Juozapas ir Uršulė Kubiliutė Alseikos
Tauzai
1874-02-11 ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai Barbora Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1877-02-07 ZUBĖ Jonas Zubė Antanas ir Barbora Šopaitė Zubės
Tėveliai Barbora Narmontaitė Juozapas ir Uršulė Šakinytė Narmontai
Tėveliai
1902-06-04 ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Felicijona Jonutytė Zubės
Virbalai Elena Eidiejutė Ignotas ir Monika Luotaitė Eidiejai
Budvietė
1914-01-28 ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Barbora Narmontaitė Zubės
Krakės Juozapota Mažrimaitė Vykintas ir Ona Butkutė Mažrimai
Plaušiniai
1918-04-21 ZUBĖ Jonas Zubė Jurgis ir Barbora Galdikaitė Zubės
Mikulčiai Anastasija Šmitaitė Kazimieras ir Rozalija Staniutė Šmitos
Šatraminiai
1920-04-03 ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Barbora Vyniautaitė Zubės
Kusai Ona Kvasaitė Daukantienė Jonas ir Apolonija Venslauskaitė Kvasai
Šatraminiai
1924-05-19 ZUBĖ Jonas Zubė Marijonos Zubaitės sūnus
Kusai Marijona Augustaitė Kazimieras ir Petronėlė Paulauskaitė Augustai (Augustas)
Kulaliai
1928-02-19 ZUBĖ Jonas Zubė Juozapas ir Uršulė Gadeikaitė Zubės
Nevočiai Anastasija Piekutė Jonas ir Uršulė Blauzdytė Piekai
Žebrokai
1933-01-04 ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Elena Eidėjutė Zubės
Virbalai Kazimiera Paulauskaitė Pranciškus ir Magdalena Kažytė Paulauskai
Tauzai
1869-11-26 ZUBĖ Jonas Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Mosėdis Felicijona Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Virbalai
1872-05-29 ZUBĖ Jonas Zubė Antanas ir Apolonija Burbaitė Zubės
Juodupėnai Sal.p. Anastasija Miliutė Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai
1932-02-07 ZUBĖ Juozapas Zubavičius (Zubė) Juozapas ir Ona Gabalytė Zubavičiai
Naujukai Idalija Bieliauskaitė Antanas ir Idalija Stroputė Bieliauskai
Šatraminiai
1858-11-09 ZUBĖ Juozapas Zubė Motiejus ir Klara Dimaitė Zubės
Nevočiai Uršulė Jonauskaitė Laurynas ir Barbora Grigevičiutė Jonauskai
Ersla
1863-01-15 ZUBĖ Juozapas Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Žebrokai Monika Jazbutytė Petras ir Magdalena Kubiliutė Jazbučiai
Gaubės
1875-10-08 ZUBĖ Juozapas Zubė Dominykas ir Antanina Alšauskaitė Zubės N Krakės Julijona Jonaitytė Liudvikas ir Joana Bagdonavičiutė Jonaičiai
Ersla
1877-09-14 ZUBĖ Juozapas Zubė Antanas ir Marijona Šiaudinytė Zubės
Šatraminiai Magdalena Simutytė Ksaveras ir Uršulė Žvinklytė Simučiai
Šatraminiai
1888-02-09 ZUBĖ Juozapas Zubė Pranciškus ir Barbora Kvasaitė Zubės
Šatraminiai Monika Galdikaitė Felicijonas ir Barbora Vaigauskaitė Galdikai
Šakaliai
1901-02-06 ZUBĖ Juozapas Zubė Leonas ir Barbora Baužytė Zubės

Uršulė Gadeikytė Jokimas ir Pranciška Staniutė Gadeikiai

1903-02-04 ZUBĖ Juozapas Zubė Leonas ir Barbora Baužytė Zubės N Nevočiai Aleksandra Daukintytė Vitalis ir Konstancija Mažrimaitė Daukinčiai
Mosėdis
1911-01-18 ZUBĖ Juozapas Zubė Juozapas ir Julijona Jonaitytė Zubės
Plaušiniai Ona Litvinaitė Stanislovas ir Ona Narmontaitė Litvinai
Kernai
1913-02-24 ZUBĖ Juozapas Zubė Juozapas ir Monika Galdikaitė Zubės
Igariai Anastasija Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1928-01-12 ZUBĖ Juozapas Zubė Pranciškus ir Barbora Kvasaitė Zubės N Igariai Kotryna Ramonaitė Kazimieras ir Marijona Giedraitė Ramonai
Igariai
1933-02-27 ZUBĖ Juozapas Zubė Juozapas ir Anastasija Riepšaitė Zubės
Žalgiriai Karolina Šiudeikytė Antanas ir Uršulė Riepšaitė Šiudeikiai
Šatraminiai
1939-05-27 ZUBĖ Juozapas Zubė Juozapas ir Paulina Pociutė Zubės
Šerkšniai Kazimiera Stončiutė Ignotas ir Anastasija Pikturnaitė Stončaičiai
Šaukliai
1907-11-06 ZUBĖ Juozapas Zubė (Зубе) Pranciškus ir Marijona Baužytė Zubės
Šatraminiai Anastasija Riepšaitė Eidėjienė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai N Žalgiriai
1852-01-29 ZUBĖ Jurgis Zubė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Kaukolikai Anastasija Knystautaitė Jonas ir Juozapota Žvinklytė Knystautai
Ersla
1887-06-02 ZUBĖ Jurgis Zubė Antanas ir Magdalena Taurinskaitė Zubės
Igariai Uršulė Daukantaitė Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai
Igariai
1891-03-04 ZUBĖ Jurgis Zubė Leonas ir Uršulė Andriekutė Zubės
Kernai Barbora Galdikaitė Mikutienė Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai N Mikulčiai
1914-01-21 ZUBĖ Jurgis Zubė Jurgis ir Barbora Galdikaitė Zubės
Mikulčiai Ona Želvytė Aleksandras ir Anastasija Ronkytė Želviai
Šekai
1840-02-20 ZUBĖ Kajetonas Zubė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Nevočiai Viktorija Jakutytė Ignotas ir Viktorija Lipšaitė Jakučiai
Žalgiriai
1890-05-15 ZUBĖ Kazimieras Zubė Leonas ir Uršulė Andriekutė Zubės
Šaukliai Barbora Rimkutė Valužienė Leonas ir Pranciška Liebutė Rimkai N Šaukliai
1903-06-24 ZUBĖ Kazimieras Zubė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zubės
Kusai Ona Pučinskaitė Mykolas ir Petronėlė Mažeikaitė Pučinskai
Šaukliai
1932-02-07 ZUBĖ Kazimieras Zubė Kazimieras ir Ona Pučinskaitė Zubės
Šaukliai Barbora Mažonaitė Pranciškus ir Barbora Simutytė Mažonai
Žalgiriai
1939-02-13 ZUBĖ Kazimieras Zubė Bernardas ir Filomena Kvasaitė Zubės
Krakės Kunegunda Mineikytė Jonas ir Magdalena Butkutė Mineikiai
Daukšiai
1872-02-22 ZUBĖ Kazimieras Zubė Antanas ir Barbora Šopaitė Zubės
Virbalai Ona Jonušaitė Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai
1881-02-17 ZUBĖ Kazimieras Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Elena Pilibaitytė Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1857-11-26 ZUBĖ Kazimieras Zubė (Зубисъ) Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Krakės Anelė Jonauskaitė Pranciškus ir Agnė Kazlauskaitė Jonauskai
Ersla
1891-02-12 ZUBĖ Konstantinas Zubė Juozapas ir Monika Jazbutytė Zubės
Plaušiniai Aniceta Kinčiutė Tadas ir Uršulė Mickutė Kinčiai
Gaubės
1898-05-03 ZUBĖ Konstantinas Zubė Augustinas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Liudvika Reinšmit Jonas ir Margarita Vilfenberg Reinšmitai
Ersla
1923-09-16 ZUBĖ Konstantinas Zubė Konstantinas ir Liudvika Kreišmontaitė Zubės
Krakės Bronislova Pocevičiutė Kazimieras ir Valerija Luotaitė Pocevičiai
Budvietė
1928-01-29 ZUBĖ Konstantinas Zubė Juozapas ir Monika Juodeikytė Zubės
Igariai Barbora Andrutytė Leonas ir Barbora Bogdanskaitė Andručiai
Mosėdis
1937-02-03 ZUBĖ Konstantinas Zubė Jonas ir Elena Eidėjutė Zubės
Virbalai Monika Pliuškytė Jonas ir Ona Šarpnickytė Pliuškiai
Tėveliai
1904-02-03 ZUBĖ Laurynas Zubė Pranciškus ir Uršulė Kinčiutė Zubės
Gaubės Pranciška Šiaulytė Nikodemas ir Pranciška Jonutytė Šiauliai
Kulaliai
1866-04-27 ZUBĖ Leonas Zubė Bonifacas ir Rozalija Dimaitė Zubės
Nevočiai Barbora Baužytė Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai
1868-11-12 ZUBĖ Liudvikas Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai Barbora Abdulskytė Pranciškus ir Monika Šauklytė Abdulskiai
Palšiai
1876-10-13 ZUBĖ Mykolas Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Šekai Ona Zubaitė Leonas ir Uršulė Andriekutė Zubės
Šekai
1874-10-21 ZUBĖ Petras Zubė Pranciškus ir Petronėlė Pliuškytė Zubės
Nevočiai Barbora Veitaitė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Nevočiai
1901-08-19 ZUBĖ Petras Zubė Petras ir Barbora Veitaitė Zubės
Virbalai Veronika Andriekutė (Индрекусъ) Albinas ir Ona Kubilaitė Andriekai
Kernai
1843-01-31 ZUBĖ Pranciškus Zubė Juozapas ir Ona Rumbutytė Zubės
Kusai Petronėlė Pliuškytė Jonas ir Ona Šiaudinytė Pkiuškiai
Virbalai
1880-01-30 ZUBĖ Pranciškus Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės N Šatraminiai Kotryna Šmitaitė Leonas ir Barbora Zabitytė Šmitos
Nevočiai
1883-02-27 ZUBĖ Pranciškus Zubė Kazimieras ir Anelė Jonauskaitė Zubės
Krakės Barbora Šemetaitė Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos
Igariai
1894-01-17 ZUBĖ Pranciškus Zubė Juozapas ir Monika Jazbutyttė Zubės
Nevočiai Elena Šakinytė Kazimieras ir Petronėlė Paulauskaitė Šakiniai
Krakės
1898-01-27 ZUBĖ Pranciškus Zubė Pranciškus ir Barbora Kvasaitė Zubės
Šatraminiai Barbora Mockutė Juozapas ir Barbora Kinčiutė Mockai
Mosėdis
1901-04-16 ZUBĖ Pranciškus Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai Magdalena Indrutytė Leonas ir Anelė Vyniautaitė Indručiai
Igariai
1919-05-19 ZUBĖ Pranciškus Zubė Juozapas ir Monika Galdikaitė Zubės
Igariai Karolina Jotkutė Gikarienė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai N Šilaliai
1921-02-02 ZUBĖ Pranciškus Zubė Pranciškus ir Elena Šakinytė Zubės
Virbalai Petronėlė Rudytė Jurgis ir Barbora Lekniutė Rudžiai (Rudys)
Virbalai
1937-06-05 ZUBĖ Pranciškus Zubė Jonas ir Elena Eidėjutė Zubės
Virbalai Bronislova Budrikytė Antanas ir Veronika Rimkutė Budrikiai
Udraliai
1870-02-22 ZUBĖ Pranciškus Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Marijona Baužytė Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai
1905-02-03 ZUBĖ Pranciškus Zubė (Зубе) Jonas ir Barbora Vyniautaitė Zubės
Igariai Ona Anužytė Venckienė Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai N Igariai
1859-02-10 ZUBĖ Pranciškus Zubė (Зубиса) Motiejus ir Agnė Vičiutė Zubės N Šaučikai Sal.p. Barbora Strakšaitė Jonas ir Joana Šudrauskaitė Strakšai
Šaukliai
1857-10-29 ZUBĖ Pranciškus Zubė (Зубовичъ) Antanas ir Apolonija Brinkytė Zubės
Udraliai Uršulė Kinčiutė Tadas ir Kotryna Jackutė Kinčiai
Gaubės
1929-11-30 ZUBĖ Simonas Zubė Pranciškus ir Barbora Šemetaitė Zubės
Krakės Elena Monstvilaitė Jonas ir Elena Zubaitė Monstvilos
Krakės
1935-03-04 ZUBĖ Valerijonas Zubė Albertas ir Barbora Sadauskaitė Zubės
Nevočiai Barbora Baužytė Konstantinas ir Ona Maksvytytė Baužiai
Šatraminiai