Santuokos data Bažnyčia Pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


Z

ZABITIS – ZEBITIS1877-01-09 Sal. ZABITIS Aleksandras Zabitis (Зебытиса) Kajetonas ir Magdalena Tarvydaitė Zabičiai
Juodupėnai Cecilija Žilinskaitė Jonas ir Kotryna Narkutė Žilinskai
Salantai
1896-01-23 Mos. ZABITIS Antanas Zabitis Juozapas ir Barbora Narvilaitė Zabičiai
Erlėnai Sal.p Kotryna Adomauskaitė Kaubrienė Stanislovas ir Uršulė Gasauskaitė Adomauskai N Šaukliai
1860-01-26 Mos. ZABITIS Feliksas Zabitis (įr. Kazimieras) Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai N Igariai Uršulė Liekytė Kajetonas ir Rozalija Tubinaitė Liekiai
Budvietė
1899-01-19 Mos. ZABITIS Feliksas Zabitis Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai
Budvietė Uršulė Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Antanauskaitė Šideikiai
Budvietė
1773-01-17 Mos. ZABITIS Jonas Zabitis (Zabitis)

Baidotai Sal.p. Liucija Ylakytė (Illakowna)

Vindeikiai
1905-01-09 Mos. ZABITIS Jonas Zabitis Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai
Tėveliai Ona Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubrės
Šaukliai
1935-03-03 Plat. ZABITIS Jonas Zabitis Jonas ir Rozalija Daukšaitė Zabičiai N Plungė Bronislova Zabitytė Ignotas ir Agnė Plaipaitė Zabičiai
Plokščiai Plat. p.
1652-04-23 Sal. ZABITIS Jokūbas Zabitis (Zabitaytys)

Žeimiai Sal. p. Magdalena Balsytė (Balnayte)

Tuzai Sal. p.
1780-11-05 Mos. ZABITIS Juozapas Zabitis (Zabitis)
N Baidotai Sal.p. Marijona Paulauskaitė (Pawlowska)

Šaukliai
1798-02-06 Sal. ZABITIS Juozapas Zabitis (Josephum Zabitis)

Šaučikai Salant.par. Konstancija Beniušytė (Constantiam Beniuszowna)

Narmantai Sal. p.
1822-02-12 Sal. ZABITIS Juozapas Zabitis (Josephum Zebitis)

Erlėnai Sal. p. Ona Maksvitytė (Makswitaly)

Juodupėnai Sal. p.
1822-05-16 Sal. ZABITIS Juozapas Zabitis (Josephum Zabitis)

Narmantai Sal. Amerika Baužytė (Americam Bawzaly)

Narmantai Sal.
1877-01-19 Mos. ZABITIS Juozapas Zabitis Juozapas ir Barbora Narvilaitė Zabičiai
Erlėnai Sal.p Ona Donėlaitė Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai
1898-01-13 Mos. ZABITIS Juozapas Zabitis Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai
Tėveliai Zuzana Laukytė Pranciškus ir Ona Kuperbergytė Laukiai
Krakės
1912-02-05 Mos. ZABITIS Juozapas Zabitis Antanas ir Elena Bučytė Zabičiai
Ersla Petronėlė Vyniautaitė Aleksandras ir Barbora Petrauskaitė Vyniautai
Igariai
1935-01-13 Plat. ZEBITIS Juozapas Zebitis Antanas ir Elena Buginytė Zebičiai N Erlėnai Sal. p. Rozalija Ruzgytė Ignotas ir Rozalija Palšytė Ruzgiai
Užpelkiai Plat. p.
1730-10-15 Mos. ZABITIS Jurgis Zabitis (Zabitis)

Baidotai Rozalija

Žebrokai
1934-07-01 Sal. ZEBITIS Kajetonas Zebitis Kajetonas ir Petronėlė Žiobakaitė Zebičiai N Kretinga Ona Jazbutytė Einikienė Jonas ir Kotryna Giedraitė Jazbučiai N Šaučikai Sal. p.
1820-02-03 Mos. ZABITIS Kazimieras Zabitis (Cazimirum Zabytis)

Igariai Edita Liutkutė (Eyditha Lutkowna)

Igariai
1849-05-23 Mos. ZABITIS Kazimieras Zabitis Jurgis ir Ona Beniušytė Zabičiai N Igariai Viktorija Šakinytė Antanas ir Cecilija Tamošauskaitė Šakiniai
Giršiniai
1866-11-08 Sal. ZABITIS Kazimieras Zabitis Juozapas ir Amerika Račytė Zabičiai
Narmantai Sal. Elena Surblytė Pranciškus ir Anastasija Laukytė Surbliai
Grūšlaukė
1938-01-18 Mos. ZABITIS Kazimieras Zabitis Juozapas ir Zuzana Laukytė Zabičiai
Tėveliai Amelija Pliuškytė Jonas ir Ona Šarpnickytė Pliuškiai
Tėveliai
1819-10-07 Šač. ZABITIS Leonas Zabitis (Leonem Zabitis)


Marcijona Alšauskaitė (Marcianna Olszowska)

Kaukolikai
1928-02-14 Mos. ZABITIS Mykolas Zabitis Juozapas ir Zuzana Laukytė Zabičiai
Tėveliai Anastasija Railaitė Jokimas ir Agnė Valtaraitė Railos
Kernai
1849-11-15 Mos. ZABITIS Nikodemas Zabitis Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai

Agnė Valantinaitė Tadas ir Barbora Baltrutytė Valantinai
Igariai
1860-02-09 Mos. ZABITIS Nikodemas Zabitis Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai N Igariai Barbora Aklytė Pranciškus ir Apolonija Dvarionaitė Akliai
Budriai
1825-02-08 Sal. ZABITIS Petras Zabitis (Petrum Zabytis)

Imbarė Sal. p. Kotryna Skersytė (Catharinam Skersaly)

Imbarė Sal. p.
1880-02-10 Sal. ZABITIS Pranciškus Zabitis (Зебытиса) Antanas ir Petronėlė Švelnytė Zbičiai
Salantai Ona Baužytė Gadeonas ir Petronėlė Lipšaitė Baužiai
Bergalis Sal. p.
1643-10-18 Sal. ZABITIS Sebastjonas Zabitis (Zabitis)

Salantai Margarita Grapšaitė (Grapszayte)

Salantai
1775-11-05 Mos. ZABITIS Steponas Zabitis (Zebytis)

Šaukliai Joana Pikturnaitė (Pikturnayty)

Laumaičiai
1883-05-31 Mos. ZABITIS Tadas Zabitis Tadas ir Ona Ramonaitė Zabičiai
Narmontai Sal.p. Uršulė Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai
1794-10-14 Sal. ZABITIS Tomas Zabitis (Thomam Zabitowski)

Imbarė Sal. p. Antanina Markaitė (Antoniam Markowska)

Laiviai Sal. p.
1939-05-21 Sal. ZABITIS Zenonas Zabitis (g. 1913.06.03) Salomejos Zabitytės sūnus
Salantai Ona Žvinklytė (g. 1921.01.31) Jonas ir Ona Razmaitė Žvinkliai
Panotėnai Sal. p.1921-02-06 Sal. ZABURAS Aleksandras Zaburas (Zabora) Aleksandras ir …....... Maksvytytė Zaburai

Karolina Juodkutė Elenos Juodkutės, Juozapo d. dukra

1771-11-24 Mos. ZABURAS Antanas Zaburas (Zaburs)
N Puodkaliai Skuod.par. Morta Aklytė (Aklaty)

Šakaliai
1797-11-28 Mos. ZABURAS Antanas Zaburas (Antonium Zaborowski)

Šniukščiai Magdalena Rapalytė (Magdalena Rafalowiczowna)

Šatraminiai
1824-11-25 Sal. ZABURAS Antanas Zaburas (Antonium Zaburs)

Kulaliai Sal. p. Agnė Butkutė (Agnete Butkaly)

Laiviai
1809-02-02 Mos. ZABURAS Benediktas Zaburas (Benedictum Zabur)

Kulai (Sk.p. Kunigunda Šmitaitė (Cunegunda Szmytowna)

Kernai
1829-05-14 Mos. ZABURAS Dominykas Zaburas Viktorinas ir Kotryna Žutaitė Zaburai
Kaukolikai Magdalena Mickutė Jonas ir Uršulė Mockutė Mickai
Kaukolikai
1793-10-20 Mos. ZABURAS Ignotas Zaburas (Ignatium Zaburowicz)

Narėpai Sal.p. Barbora Rapalytė (Barbara Rafalowiczowna)

Šatraminiai
1808-10-20 Mos. ZABURAS Ignotas Zaburas (Ignatium Zaburs)
N
Barbora Donėlaitė (Barbara Donillowna)

Kulaliai
1746-11-20 Mos. ZABURAS Jokūbas Zaburas (Zabur)

Gaubės Elžbieta Derkintytė (Derkintowna)

Nevočiai
1747-02-12 Mos. ZABURAS Jokūbas Zaburas (Zabur) pasikartojantis įrašas (data)

Elžbieta Derkintytė (Derkintowna)

Nevočiai
1753-01-14 Mos. ZABURAS Jokūbas Zaburas (Zabur)
N
Ieva Augutytė (Augutowna)


1786-03-28 Mos. ZABURAS Juozapas Zaburas (Josephus Zaburr)

Nevočiai Kotryna Mockutė (Catharina Mackiewiczowna)

Kaukolikai
1921-02-02 Sal. ZABURAS Leonas Zaburas Antanas ir Ona Benetytė Zaburai

Monika Kubiliutė Antanas ir Monika Martinkutė Kubiliai

1829-01-29 Mos. ZABURAS Mykolas Zaburas Motiejus ir Barbora Rimkutė Zaburai
Daukšiai Marijona Miltenytė Stanislovas ir Viktorija Jazbutytė Miltiniai
Daukšiai
1779-05-02 Mos. ZABURAS Motiejus Zaburas (Mathiam Zabor)
N Kulaliai Marijona Stirblienė (Mariannam Styrblowa)
N Kulaliai
1807-05-28 Mos. ZABURAS Motiejus Zaburas (Matheum Zabur)

Šakaliai Barbora Rimkutė Mikolauskienė ( Barbaram Michalowska)
N Šilaliai
1878-01-10 Laukž. ZABURAS Pranciškus Zaburas (Забора) Pranciškus ir Magdalena Martišiutė Zaborai
Laukžemės p. Kotryna Jablonskytė Mykolas ir Barbora Petreikytė Jablonskiai
Sudėnai Laukž. p.
1765-10-20 Mos. ZABURAS Steponas Zaburas (Zabur)

Šniukščiai Rožė Zubaitė (Zubowiczowna)

Nevočiai
1761-06-14 Mos. ZABURAS Tadas Zaburas (Zaburs)

Šniukščiai Brigita Petrikytė (Petrykowna)

Krakės
1796-11-22 Mos. ZABURAS Viktorinas Zaburas (Victorimam Zaburowicz)

(Kaukolikai) Kotryna Žutautaitė (Catharina Zutowcziowna)

Kaukolikai1846-01-15 Lenk. ZAICAS Juozapas Zaicas (Zeyca) Jonas ir Apolonija Gikaraitė Zaicai N Skuodo p. Barbora Bernotaitė Vincentas ir Barbora Galdikaitė Bernotai
Skuodo p.
1897-02-04 Mos. ZAICAS Mykolas Zaicas (Зайцуса) Pranciškus ir Ona Veitaitė Zaicai
Skuodas Agnė Ramonaitė Leonas ir Juozapota Vaserytė Ramonai
Žebrokai
1896-02-04 Mos. ZAICAS Pranciškus Zaicas (Зайцуса) Pranciškus ir Ona Veitaitė Zaicai
Skuodas Barbora Žvaginytė Kazimieras ir Barbora Galdikaitė Žvaginiai
Budvietė1814-05-19 Mos. ZAJANČKAUSKIS Bonifacijus Zajenčiauskis (Bonifaciam Zaięczkowski)

Salantai Agnė Lukaitė (Agnethem Lukowska)

Šniukščiai
1922-02-04 Sk. ZAJANČKAUSKIS Juozapas Zajančkauskis Jokūbas ir Uršulė Mikalauskytė Zajančkauskiai
Kaunas / iš Sk. p Kazimiera Šakinytė Jonas ir Ona Laukineitytė Šakiniai
Skuodo p.1918-10-29 Sk. ZAKALSKIS Juozapas Zakalskis Jonas ir Liucija Vyniautaitė Zakalskiai
* Amelija Gurauskaitė Jonas ir Ona Kniuipytė Gurauskai
Budvietė1822-11-07 Šač. ZAKARŽAUSKAS Tomas Zakaržauskas (Thomam Zakržewski)

Prialgai Kotryna Budreikienė (Catharina Budreika)
N Gedučiai1937-11-14 Sk. ZALECKIS Boleslovas Zaleckis Benediktas ir Rozalija Jakučinskaitė Zaleckiai
Maž. Rušupiai Ona Leporytė Juozapas ir Vincentina Skaraitė Lepriai
Maž. Rušupiai
1877-02-06 Sal. ZALECKIS Juozapas Zaleckis Barboros Pakalniškytės našlys N Tintelių Meds. Sal. p. Petronėlė Alšauskaitė Jonas ir Uršulė Šveikauskaitė Alšauskai
Imbarė Sal. p.
1726-02-10 Mos. ZALECKIS Kazimieras Zaleckis (Zaleski)

Rukai Marijona Laureckienė (Laurynowiczowa)
N Mosėdis
1755-11-27 Mos. ZALECKIS Mykolas Zaleckis (Zaylecki)


Kotryna Adomauskienė (Adamowska)
N
1768-06-19 Mos. ZALECKIS Stanislovas Zaleckis (Zalucki)


Elena Pociutė (Pocowna)

Žalgiriai

ZALIŠAUSKAS žiūrėti ŽALIŠAUSKAS


1843-11-09 Mos. ZANAUSKIS Antanas Zanauskis (Zaniewkiego) Juozapas ir Elena Dapšytė Zaniauskai N Prialgai Monika Jonkutė Ignotas ir Barbora Benetytė Jonkai
Žebrokai
1787-11-11 Mos. ZANAUSKIS Jonas Zanauskis (Joan Zaniewski)

Geldžiūnai Plat.p. Ona Viskontaitė (Anna Wiskontowna)

Drupiai Mos.p.
1743-11-24 Mos. ZANAUSKIS Jonas Zanauskis (Zaniewski)

Geldžiūnai Plat.p. Barbora Binkienė (Bunkowa)
N Geidučiai Mos.p.
1782-10-21 Mos. ZANAUSKIS Juozapas Zanauskis (Zaniewski)

Plat.p. Kotryna Urbonaitytė (Urbanowiczowna)

Barviai
1784-10-21 Mos. ZANAUSKIS Juozapas Zanauskis (Zaniewski) pasikartojantis įrašas (data)
Geldžiūnai Plat.p. Kotryna Urbonaitė (Urbanowiczowna)

Barviai
1789-10-17 Mos. ZANAUSKIS Juozapas Zanauskis (Josephus Zaniewski)
N Geldžiūnai Plat.p. Elena Dapšytė (Helena Dapszewiczowna)

Prialgai
1885-01-29 Mos. ZANAUSKIS Mykolas Zanauskis (Заневскаго) Antanas ir Teklė Damašiutė Zaniauskai N Prialgai Ona Griciutė (Грицюлiовною) Antanas ir Pranciška Jasaitė Griciai
Kernai1823-02-07 Šač. ZANYS Juozapas Zanys (Jozephum Zaniewski)


Marijona Laureckiaitė (Marianna Lawrecka)

Prialgai
1815-11-09 Šač. ZANYS Petras Zanys (Petrum Zaniewski)

Geidučiai Kotryna Litvinienė (Catharina Litwinowna)
N Šačiai1876-05-09 Kret. ZAPALIS Antanas Zapalis (Запалиса) Marcelinas ir Ona Keraitė Zapaliai
Kretinga Barbora Katkutė Mykolas ir Barbora Jurgutytė Katkai
Kretinga
1877-01-31 Kart ZAPALIS Antanas Zapalis (Запалиса) Pranciškus ir Ona Kaupaitė Zapaliai
Kretinga Ieva Budrikytė Pranciškus ir Klara Kniukštaitė Budrikiai
Asteikiai Kart. p.1861-02-04 Mos. ZAREMBA Jokimas Zaremba Jonas ir Kotryna Arlauskytė Zarembos
Skuodas Marijona Niuniavaitė (Нюнявовною) Motiejus ir Marijona Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1922-09-10 Sk. ZAREMBA Jokimas Zaremba Jokimas ir Marijona Niunevaitė Zarembos
Skuodas Ona Kikilaitė Žitkienė Kazimieras ir Zuzana Veselytė Kikilai N Skuodas
1918-09-16 Sk. ZAREMBA Pranciškus Zaremba Jokimas ir Marijona Niunevaitė Zarembos N Skuodas Marcijona Valužytė Juozapas ir Marcijona
1774-10-09 Mos. ZARINSKIS Tomas Zarinskis (Zarinskis)

Igariai Ona Milinskaitė (Mylinskayty)

Igariai1757-08-14 Mos. ZARONSKIS Pranciškus Zaronskis (Zaromski)

Užluobe Sk.p. Marijona Baužytė (Baweziowna)

Giršiniai1877-02-06 Kret. ZASTARTAS Antanas Zastartas Antanas ir Ona Lukaitė Zastartai
Kretinga Ona Jucytė Antanas ir Eleonora Macytė Juciai
Kretinga
1931-06-13 Kret. ZASTARTAS Liudvikas Zastartas g.1897.08.18 Jonas ir Ona Pociutė Zastartai N Tūbausiai Kret. p. Teklė Žvinklytė g.1902.09.10 Ignotas ir Magdalena Daugintytė Žvinkliai
Traidžiai Kret. p.1787-11-25 Mos. ZAVACKIS Antanas Zavackis (Antoni Zavacki)

Šatraminiai Margarita Virbalaitė (Margarita Wirbanowska)

Geidučiai Mos.p.
1750-10-25 Mos. ZAVACKIS Laurynas Zavackis (Zawacki)


Marijona Žvaginytė (Zwaginowna)

Kernai
1877-05-29 Yl. ZAVACKIS Pranciškus Zavackis Magdalenos Zavackytės sūnus
Luobė Sed.p Barbora Pečiulytė Antanas ir Uršulė Untulytė Pečiuliai
Pašilėnai Yl. p.1758-04-30 Mos. ZAVALIS Alius Zavalis (Elias Zavalis)
N Apuolė Marijona V. (Weniowa ?)
N Apuolė
1891-01-08 Mos. ZAVALIS Antanas Zavalis Augustinas ir Barbora Žiemelytė Zavaliai
Prialgai Karolina Prialgauskaitė Vincentas ir Magdalena Mileriutė Prialgauskai

1921-06-05 Sk. ZAVALIS Antanas Zavalis Jonas ir Ona Viršilaitė Zavaliai
Apuolė Monika Šlečkutė Černeckienė Ignotas ir Marijona Gailiutė Šlečkai N Skuodas
1815-11-09 Mos. ZAVALIS Anupras Zavalis (Onufrium Zawalis)


Marijona Zemelytė (Marianna Zemelowna)

Šarkė Mos.p.
1797-01-17 Sk. ZAVALIS Jonas Zavalis (Joannem Zawalis)
N Užluobe Sk. p. Ona Venckienė (Annam Węckowa)
N Užluobė Sk. p.
1923-09-09 Sk. ZAVALIS Jonas Zavalis Izidorius ir Kazimiera Kažytė Zavaliai
Užluobe Sk. p. Adolfina Gikaraitė Kazimieras ir Ona Kniuipytė Gikarai
Virbalai Mos. p.
1923-04-29 Sk. ZAVALIS Juozapas Zavalis Izidorius ir Kazimiera Kažytė Zavaliai
Užluobe Sk. p. Anastasija Pliuškytė Juozapas ir Ona Mažonaitė Pliuškiai
Užluobė Sk. p.
1818-01-20 Sk. ZAVALIS Motiejus Zavalis Juozapas ir Monika Baltinaitė Zavaliai
Šarkė Sk.p. Kazimiera Eidinaitė Aleksandras ir Izabelė Kniuipytė Eidintai
Narvydžiai Sk. p.1837-02-16 Mos. ZDANAVIČIUS Adomas Zdanavičius (Zdanowicza) Juozapas ir Rozalija Adomauskaitė Zdanavičiai
Giršiniai Eleonora Grikštaitė (Gryksztowiczowna) Bonaventūras ir Ona Girkontaitė Grikštai
Šerkšniai
1937-06-24 Kaln. ZDANAVIČIUS Antanas Zdanavičius Adomas ir Ona Matilionytė Zdanavičiai
g. Krinčino valsč. Eugenija Stroputė Juozapas ir Kotryna Pabrėžaitė Stropai
Nasrėnai Kaln. p.
1797-11-28 Mos. ZDANAVIČIUS Juozapas Zdanavičius (Jozefat Zdanowicz)


Rožė Adomauskaitė (Roza Adamowska)

Mosėdis (Aula)

ZEBITIS žiūrėti ZABITIS


1796-10-26 Sk. ZNOTINAS Izidorius Znotinas (Isidorum Znotyn)

Erkšva Ilakių.p. Ona Baužienė (Annam Bawzewiczowa)
N Puodkaliai Sk. p.
1756-02-01 Mos. ZNOTINAS Juozapas Znotinas (Znotins)


Kotryna Alseikaitė (Olseykowna)

Urviai Mos.p.

ZOBĖLA ar ZOBĖLIUS1784-11-07 Mos. ZOBĖLIUS Antanas Zobėlius (Zabiello)

Derkinčiai Marijona Butvilaitė (Butwillowiczowna)

Derkinčiai
1855-04-26 Mos. ZOBĖLIUS Antanas Zobėlius (Зобеля) Jonas ir Felicijona Rakickaitė Zobėlos
Salantų p. Elena Simutytė Dominykas ir Magdalena Kelpšaitė Simučiai
Žalgiriai
1925-05-12 Sal. ZOBIELIUS Antanas Mykolas Zobielius Mykolas ir Magdalena Apeikytė Zobielos N Pesčiai Sal. p. Monika Simaitytė Juozapas ir Ona Piktuižytė Simaičiai
Rukai Mos. p.
1784-06-06 Mos. ZOBĖLA Jokūbas Zobėla (Zabiello)

Gedgaudžiai Ona Kučinskaitė (Kuczynska)

Mosėdis
1804-02-16 Mos. ZOBĖLA Jonas Zobėla (Joannem Zabiello)

Palšiai Sal.p. Barbora Labanauskaitė (Barbaram Labanowska)

Mikulčiai
1877-01-25 Sal. ZOBĖLIUS Jonas Zobėlius (Зобелюса) Jonas ir Magdalena Rudytė Zobėlos
Nausėdai Darb. p. Emilija Benetytė Juozapas ir Emilija Giedraitė Benečiai
Mončiai Sal. p.
1906-02-12 Mos. ZOBĖLIUS Jonas Zobėlius (Зобелиса) Juozapas ir Petronėlė Beniušytė Zobėlos
Tuzai Sal.p. Ona Narbutaitė Juozapas ir Monika Juškaitė Narbutai
Šniukščiai
1876-02-04 Mos. ZOBĖLIUS Juozapas Zobėlius (Зобелы) Juozapas ir Scholastika Jablonskytė Zobėlos
Palšiai Kotryna Zubaitė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės
1837-11-23 Mos. ZOBĖLA Kazimieras Zobėla (Zobiela) Jonas ir Barbora Labanauskaitė Zobėlos
* Ieva Vaitelytė (Waytelowna) Jonas ir Rozalija Simonavičiutė Vaiteliai
*
1850-01-31 Mos. ZOBĖLA Kazimieras Zobėla (Зобеля) Jonas ir Barbora Labanauskaitė Zobėlos N Plaušiniai Magdalena Vaidilaitė Adomauskienė Simonas ir Rozalija Kaubraitė Vaidilos N Žebrokai
1642-02-02 Sal. ZOBĖLIUS Martynas Zobėlius (Martinus Zobielaytis)

* Magdalena Liebutė (Magdalena Liebayte)

*
1763-11-20 Mos. ZOBĖLIUS Mikalojus Zobėlius (Zabielas)

Palšiai Sal.p. Justina Kalošewska (Kaloszewska)

Šatai
1829-02-24 Mos. ZOBĖLA Mykolas Zobėla (Zabiela) Jonas ir Barbora Labanauskaitė Zobėlos
Daukšiai Anelė Danėlevičiutė (Danielewiczowna) Simonas ir Magdalena Barkaitė Danėlevičiai
Daukšiai
1735-11-20 Mos. ZOBĖLIUS Petras Zobėlius (Zobielius)

Šaučikai Sal.p. Elžbieta Joskaudaitė (Joskawdowna)

Daukšiai
1864-06-21 Darb. ZOBĖLA Pranciškus Zobėla (Зобеля) Juozapas ir Elena Grigalauskytė Zobelos
Nausėdai Darb. p. Barbora Švaraitė Simonas ir Barbora Paulauskaitė Švarai
Lazdininkai Darb. p.
1876-06-27 Sal. ZOBIELIUS Pranciškus Zobielius (Зобелюса) Julijonos Brazdauskaitės našlys
Tinteliai Sal. p. Agota Senkutė Vykintas ir Cecilija Vitkutė Senkai
Tinteliai Sal. p.
1825-02-03 Sal. ZOBIELIUS Simonas Zobėlius (Simonem Zabielus)

Salantai Marijona Kupaitė (Mariannam Kupaly)

Laiviai
1735-11-20 Mos. ZOBĖLIUS Stanislovas Zobėlius (Zobielius)

Šaučikai Sal.p. Marijona Žasienė (Žosowa)
N Šatraminiai
1924-01-27 Gr. ZOBĖLIUS Stanislovas Zobėlius Antanas ir Marijona Strakšaitė Zobėliai
Jakštaičiai Barbora Daukšaitė Jonas ir Barbora Kazlauskaitė Daukšos
Narmantai

ZOBERNIS / ZOBRNIUS1876-02-10 Kret. ZOBERNIS Petras Zobernis (Зоберна) Vykintas ir Elžbieta Beniušytė Zoberniai
Ankštokai Kret. p. Barbora Vilimaitė Antanas ir Kotryna Kučinskaitė Vilimai
Jakubavas1912-02-05 Mos. ZONYS Antanas Zonys Antanas ir Viktorija Pabrėžaitė Zoniai
Narvydžiai Sk.p. Ona Paulauskaitė Stanislovas ir Elena Leilionaitė Paulauskai
Tauzai
1929-02-10 Mos. ZONYS Jonas Zonys Rapolas ir Monika Būtavičiutė Zoniai
Laumaičiai Šač.p. Monika Gurauskaitė Jonas ir Monika Eidėjutė Gurauskai
Tėveliai
1921-04-29 Sk. ZONYS Juozapas Zonys Jonas ir Anastasija Raudonytė Zoniai
Skuodas Liucija Bučytė Feliksas ir Ona Skiudulaitė Bučiai
Kalčiai Yl. p.
1926-02-02 Mos. ZONYS Steponas Zonys (Zonys) Rapolas ir Monika Būtavičiutė Zoniai
Laumaičiai Šač.p. Rozalija Bričkutė Jonas ir Rozalija Donėlaitė Bričkos
Ersla
1746-11-06 Mos. ZONYS Tomas Zonys (Zonis)

Laumaičiai Ona Andriekutė (Endrekowna)

Laumaičiai

ZUBĖ / ZUBAVIČIUS1927-02-10 Mos. ZUBĖ Adolfas Zubė Konstantinas ir Liudvika Reinšmit Zubės
Krakės Valerija Paulauskaitė Leonas ir Ona Luotaitė Paulauskai
Budvietė
1783-10-13 Mos. ZUBĖ Adomas Zubė (Zubowicz)

Salantų p. Ona Liebutė (Lebowiczowna)

Mos.p.
1879-01-09 Sal. ZUBĖ Adomas Zubė Joanos Jakštaitės našlys N Sėleniai Sal. p. Monnika Skripkaitė (Скрипковскою) Pranciškus ir Ona Šlimaitė Skripkos (Шлимов Скрипковскихъ)
Sėleniai Sal. p.
1923-07-29 Mos. ZUBĖ Adomas Zubė Dominykas ir Uršulė Kažytė Zubės
Tauzai Veronika Andriekutė Zubienė (Andrekus) Albinas ir Ona Kubilaitė Endrėkai N Budriai
1905-09-04 Mos. ZUBĖ Albertas Zubė (Зубиса) Pranciškus ir Marijona Baužytė Zubės
Nevočiai Barbora Sadauskaitė Dominykas ir Ona Valantinaitė Sadauskai
Nevočiai
1875-06-03 Mos. ZUBĖ Aleksandras Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Virbalai Anelė Miliutė Dambrauskienė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai N Plaušiniai
1885-06-25 Mos. ZUBĖ Aleksandras Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės N Kusai Barbora Vaitkutė Benediktas ir Kotryna Kažytė Vaitkai
Virbalai
1929-01-21 Mos. ZUBĖ Aleksandras Zubė Karolinos Zubaitės, Aleksandro d. sūnus
Šarkė Sk.p. Stanislova Daukantaitė Liudvikas ir Emilija Kubiliutė Daukantai
Mikulčiai
1933-02-26 Mos. ZUBĖ Ambraziejus Zubė Konstantinas ir Aniceta Kinčiutė Zubės
Nevočiai Emilija Petrauskaitė Simonas ir Barbora Šemetaitė Petrauskai
Šerkšniai
1760-02-10 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė (Zubowicz)

Budriai Ieva Jakutytė (Jakutowiczowna)

Šakaliai
1801-04-16 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė (Zubowicz)


Magdalena Baužytė Vaičiulienė (Weyciulowa)
N Igariai
1821-11-08 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė (Antonium Zubė)
N Kusai Apolonija Brinkaitė (Appolonia Brynkowna)

Mosėdis
1823-06-05 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė (Antonium Zubė)

Žalgiriai Barbora Apulskytė Grigaitienė (Barbara Grygiewiczowa)
N Šatraminiai
1831-10-06 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Magdalena Baužytė Zubės
Kusai Ona Daržinskaitė Antanas ir Marijona Tamošauskytė Daržinskai
Gaubės
1837-11-23 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė (Zubisa) Jonas ir Magdalena Bružaitė Zubės N Šatraminiai Morta Šiaudinytė (Szawdyniowna) Motiejus ir Veronika Mineikytė Šiaudiniai
Šatraminiai
1841-04-29 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Krakės Ona Baužytė Jonas ir Sofija Mickutė Baužiai
Budriai
1843-02-16 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Nevočiai Barbora Šopaitė Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Šopos
Tėveliai
1843-11-09 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Magdalena Baužytė Zubės N Plaušiniai Magdalena Taurinskaitė Juozapas ir Elžbieta Algutytė Taurinskai
Šniukščiai
1850-01-24 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė (Зубовича) Bonifacas ir Rozalija Dimaitė Zubės
Nevočiai Anelė Tilškytė Mončienė Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai N Krakės
1871-01-26 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Kusai Marijona Giedraitė (Гидровною) Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Giedros
Kusai
1875-08-06 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Ona Tilškytė Zubės
Virbalai Magdalena Kaupaitė Leonas ir Antanina Laukineitytė Kaupai
Virbalai
1879-01-30 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Kajetonas ir Viktorija Jakutytė Zubės
* Ona Šauklytė (Шавклинскою) Antanas ir Julijona Baužytė Šaukliai
Prialgai
1901-10-23 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Kajetonas ir Viktorija Jakutytė Zubės N Prialgai Izabelė Pilibaitytė Jonas ir Anastasija Bakstytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1916-01-18 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Antanas ir Marijona Giedraitė Zubės
Kusai Barbora Kubiliutė Antanas ir Barbora Stonkutė Kubiliai
Kusai
1922-02-19 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Konstantinas ir Aniceta Kinčiutė Zubės
Nevočiai Veronika Klaniutė Pranciškus ir Vanda Jurevičiutė Klaniai
Šatraminiai
1922-02-21 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Pranciškus ir Kotryna Šmitaitė Zubės
Mosėdžio p. Barbora Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Mosėdžio p.
1938-10-12 Mos. ZUBĖ Antanas Zubė Pranciškus ir Ona Anužytė Zubės
Baksčiai Justina Dobrovolskytė Jonas ir Magdalena Bytaravičiutė Dobrovolskiai
Baksčiai
1873-02-19 Mos. ZUBĖ Augustinas Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Ona Baužytė Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai
1909-01-26 Mos. ZUBĖ Augustinas Zubė (Зубиса) Augustinas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Petronėlė Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1937-09-08 Mos. ZUBĖ Augustinas Zubė Augustinas ir Petronėlė Gvazdžiauskaitė Zubės
Krakės Stanislova Meškytė Antanas ir Barbora Raišutytė (Raišutaitė) Meškiai
Mosėdis
1943-08-09 Sk. ZUBĖ Augustinas Zubė Augustinas ir Ona Baužytė Zubės

Barbora Ramanauskiaitė Gužienė Puškorienė
N
1740-11-05 Lenk. ZUBĖ Bernardas Zubė (Zubowicz)

Mosėdžio p. Agota Bučytė (Buczalie)

Lenkimų p.
1907-02-13 Mos. ZUBĖ Bernardas Zubė (Зубе) Kazimieras ir Petronėlė Pakalniškytė Zubės
Mosėdžio p. Filomena Kvasaitė Juozapas ir Agnė Jonutytė Kvasai
Šatraminiai
1932-04-23 Mos. ZUBĖ Bernotas Zubė Kazimieras ir Petronėlė Pakalniškytė Zubės N Krakės Magdalena Narvaišaitė Juozapas ir Ona Lipšaitė Narvaišai
Nevočiai
1868-11-12 Mos. ZUBĖ Bonifacas Zubė Bonifacas ir Barbora Adomauskaitė Zubės
Nevočiai Marijona Liebutė Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai
1819-02-16 Mos. ZUBĖ Bonifacas Zubė (Bonifacium Zubowicz)

Nevočiai Rozalija Dimaitė (Rosalia Dymowna)

Daukšiai
1840-02-13 Mos. ZUBĖ Bonifacas Zubė (Zubowicza) Rokas ir Ona Ruikytė Zubės N Nevočiai Barbora Adomauskaitė Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai
Šatraminiai
1836-01-20 Mos. ZUBĖ Dominykas Zubė (Zubia) Izidorius ir Rozalija Joskaudaitė Zubės
Žebrokai Antanina Alšauskaitė Kazimieras ir Barbora Bričkutė Alšauskai
Žebrokai
1865-01-20 Mos. ZUBĖ Dominykas Zubė Dominykas ir Antanina Alšauskaitė Zubės
Budvietė_ Uršulė Kažytė Pranciškus ir Apolonija Kinčiutė Kažiai
Budvietė
1887-01-13 Mos. ZUBĖ Dominykas Zubė Ignotas ir Magdalena Alseikaitė Zubės
Virbalai Elena Viršilaitė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos
Naujukai
1843-02-21 Mos. ZUBĖ Feliksas Zubė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Nevočiai Monika Šeirytė Antanas ir Ona Kairytė Šeiriai
Rukai
1859-02-22 Mos. ZUBĖ Feliksas Zubė (Зубовичъ) Motiejus ir Klara Dimaitė Zubės
Nevočiai Petronėlė Zabitytė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai
Nevočiai
1857-11-12 Mos. ZUBĖ Ignotas Zubė (Зубовичъ) Dominykas ir Antanina Alšauskaitė Zubės
Tauzai Magdalena Alseikaitė Juozapas ir Uršulė Kubiliutė Alseikos
Tauzai
1877-01-30 Šač. ZUBAVIČIUS Ignotas Zubavičius Petras Dominykas ir Liucija Petkutė Zubavičiai
Prialgai Petronėlė Zaniauskaitė Antanas ir Monika Jonkutė Zaniauskai
Prialgai
1815-11-16 Mos. ZUBĖ Izidorius Zubė (Izidorum Zubowiccz)


Rozalija Joskaudaitė (Rozalia Jaskowdowna)

Tauzai
1716-01-25 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė (Zubowicz)


Marijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)


1733-11-15 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė (Zubowicz)

Juodupėnai Sal.p. Kotryna Rapalytė (Rafalowna)

Šatraminiai
1766-10-19 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė (Zubowicz)

Budriai Kotryna Liubšytė (Lubszonska)

Šatraminiai
1792-11-22 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė (Joannes Zubowicz)
N Šatraminiai Magdalena Bružaitė (Magdalena Bruzowna)

Šatraminiai
1824-07-08 Sal. ZUBĖ Jonas Zubė (Joannem Zuby)


Marijona Butkutė (Marianna Butkiewiczaly)

Rubiniškiai Sal. p.
1838-11-22 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė (Zubia) Antanas ir Magdalena Baužytė Zubės
* Uršulė Žilinskaitė (Žylinska) Pranciškus ir Pranciška Valančiutė Žilinskai
*
1869-11-26 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Mosėdis Felicijona Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Virbalai
1872-05-29 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Antanas ir Apolonija Burbaitė Zubės
Juodupėnai Sal.p. Anastasija Miliutė Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai
1874-02-11 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai Barbora Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1877-02-07 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Antanas ir Barbora Šopaitė Zubės
Tėveliai Barbora Narmontaitė Juozapas ir Uršulė Šakinytė Narmontai
Tėveliai
1902-06-04 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Felicijona Jonutytė Zubės
Virbalai Elena Eidėjutė Ignotas ir Monika Luotaitė Eidėjai
Budvietė
1914-01-28 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Barbora Narmontaitė Zubės
Krakės Juozapota Mažrimaitė Vykintas ir Ona Butkutė Mažrimai
Plaušiniai
1918-04-21 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Jurgis ir Barbora Galdikaitė Zubės
Mikulčiai Anastasija Šmitaitė Kazimieras ir Rozalija Staniutė Šmitos
Šatraminiai
1920-04-03 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Barbora Vyniautaitė Zubės
Kusai Ona Kvasaitė Daukantienė Jonas ir Apolonija Venslauskaitė Kvasai
Šatraminiai
1924-05-19 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Marijonos Zubaitės sūnus
Kusai Marijona Augustaitė Kazimieras ir Petronėlė Paulauskaitė Augustai (Augustas)
Kulaliai
1928-02-19 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Juozapas ir Uršulė Gadeikaitė Zubės
Nevočiai Anastasija Piekutė Jonas ir Uršulė Blauzdytė Piekai
Žebrokai
1933-01-04 Mos. ZUBĖ Jonas Zubė Jonas ir Elena Eidėjutė Zubės
Virbalai Kazimiera Paulauskaitė Pranciškus ir Magdalena Kažytė Paulauskai
Tauzai
1764-02-26 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė (Zubowicz)

Budriai Magdalena Kontaraitė

Šatraminiai
1773-01-24 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė (Josephus Zubowicz)


Ona Zaburaitė (Anna Zaburowna)

Nevočiai
1793-11-19 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė (Josephum Zubowicz)

Kusai Uršulė Alinskaitė (Ursula Halinska)

Geidučiai Mos.p.
1806-11-27 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė (Jozephum Zubė)

Kusai Ona Rumbutytė (Anna Rumbutowna)

Šaukliai
1817-10-10 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė (Jozephum Zubė)

{Naujukai} Ona Jonauskiaitė (Anna Janowska)

Barviai
1822-01-31 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė (Jozephum Zubė)


Ona Mačiulytė (Anna Maczulskowna)

Žalgiriai
1858-11-09 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Motiejus ir Klara Dimaitė Zubės
Nevočiai Uršulė Jonauskaitė Laurynas ir Barbora Grigevičiutė Jonauskai
Ersla
1863-01-15 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Antanas ir Ona Daržinskaitė Zubės
Žebrokai Monika Jazbutytė Petras ir Magdalena Kubiliutė Jazbučiai
Gaubės
1875-10-08 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Dominykas ir Antanina Alšauskaitė Zubės N Krakės Julijona Jonaitytė Liudvikas ir Joana Bagdonavičiutė Jonaičiai
Ersla
1877-09-14 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Antanas ir Marijona Šiaudinytė Zubės
Šatraminiai Magdalena Simutytė Ksaveras ir Uršulė Žvinklytė Simučiai
Šatraminiai
1888-02-09 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Pranciškus ir Barbora Kvasaitė Zubės
Šatraminiai Monika Galdikaitė Felicijonas ir Barbora Vaigauskaitė Galdikai
Šakaliai
1901-02-06 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Leonas ir Barbora Baužytė Zubės

Uršulė Gadeikytė Jokimas ir Pranciška Staniutė Gadeikiai

1903-02-04 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Leonas ir Barbora Baužytė Zubės N Nevočiai Aleksandra Daukintytė Vitalis ir Konstancija Mažrimaitė Daukinčiai
Mosėdis
1907-11-06 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė (Зубе) Pranciškus ir Marijona Baužytė Zubės
Šatraminiai Anastasija Riepšaitė Eidėjienė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai N Žalgiriai
1911-01-18 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Juozapas ir Julijona Jonaitytė Zubės
Plaušiniai Ona Litvinaitė Stanislovas ir Ona Narmontaitė Litvinai
Kernai
1913-02-24 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Juozapas ir Monika Galdikaitė Zubės
Igariai Anastasija Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1919-02-17 Mos. ZUBAVIČIUS Juozapas Zubavičius Ignotas ir Petronėlė Zaniauskaitė Zubavičiai N Šerkšniai Kotryna Pučinskaitė Pranciškus ir Magdalena Gegužytė Pučinskai
Kulaliai
1928-01-12 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Pranciškus ir Barbora Kvasaitė Zubės N Igariai Kotryna Ramonaitė Kazimieras ir Marijona Giedraitė Ramonai
Igariai
1930-02-25 Lenk. ZUBĖ Juozapas Zubė Juozapas ir Teklė Sendrytė Zubės

Kazimiera Černeckytė


1932-02-07 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Juozapas ir Ona Gabalytė Zubavičiai
Naujukai Idalija Bieliauskaitė Antanas ir Idalija Stroputė Bieliauskai
Šatraminiai
1933-02-27 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Juozapas ir Anastasija Riepšaitė Zubės
Žalgiriai Karolina Šiudeikytė Antanas ir Uršulė Riepšaitė Šiudeikiai
Šatraminiai
1938-02-19 Šač. ZUBAVIČIUS Juozapas Zubavičius Juozapas ir Anastasija Kryžauskytė Zubavičiai
Derkinčiai Šač. p. Ona Petrauskytė Stanislovas ir Ona Skurvydaitė Petrauskiai
Derkinčiai Šač. p.
1939-05-27 Mos. ZUBĖ Juozapas Zubė Juozapas ir Paulina Pociutė Zubės
Šerkšniai Kazimiera Stončiutė Ignotas ir Anastasija Pikturnaitė Stončaičiai
Šaukliai
1939-07-31 Gr. ZUBĖ Juozapas Zubė Pranciškus ir Barbora Mockutė Zubės
Šatraminiai Mos. p. Kotryna Baužytė Adomas ir Kotryna Kupytė Baužiai
Buginiai Sal. p.
1727-02-20 Mos. ZUBĖ Jurgis Zubė (Zabin)

Nevočiai Judita Baipšienė (Babsziowa)
N Drupiai Mos.p.
1747-02-12 Mos. ZUBĖ Jurgis Zubė (Zubowicz)

Budriai Morta Gelauskienė (Gelowska)
N Plaušiniai
1761-01-25 Mos. ZUBĖ Jurgis Zubė (Zubowicz)
N Nevočiai Barbora Mockutė (Mockiewiczowna)

Gaubės
1793-02-20 Mos. ZUBĖ Jurgis Zubė (Georgium Zubowicz)

Notėnai Gint.p. Agnė Lutytė (Agnetem Lutowiczowna)

Žebrokai
1852-01-29 Mos. ZUBĖ Jurgis Zubė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Kaukolikai Anastasija Knystautaitė Jonas ir Juozapota Žvinklytė Knystautai
Ersla
1887-06-02 Mos. ZUBĖ Jurgis Zubė Antanas ir Magdalena Taurinskaitė Zubės
Igariai Uršulė Daukantaitė Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai
Igariai
1891-03-04 Mos. ZUBĖ Jurgis Zubė Leonas ir Uršulė Andriekutė Zubės
Kernai Barbora Galdikaitė Mikutienė Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai N Mikulčiai
1914-01-21 Mos. ZUBĖ Jurgis Zubė Jurgis ir Barbora Galdikaitė Zubės
Mikulčiai Ona Želvytė Aleksandras ir Anastasija Ronkytė Želviai
Šekai
1807-02-12 Mos. ZUBĖ Kajetonas Zubė (Caietanum Zubawicz)

(Nevočiai) Agota Zubaitė (Agatha Zubowiczowna)

Nevočiai
1811-01-17 Mos. ZUBĖ Kajetonas Zubė (Caietanum Zubė)

Nevočiai Elena Zubaitė (Helenam Zubiowna)

Nevočiai
1840-02-20 Mos. ZUBĖ Kajetonas Zubė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Nevočiai Viktorija Jakutytė Ignotas ir Viktorija Lipšaitė Jakučiai
Žalgiriai
1857-11-26 Mos. ZUBĖ Kazimieras Zubė (Зубисъ) Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės
Krakės Anelė Jonauskaitė Pranciškus ir Agnė Kazlauskaitė Jonauskai
Ersla
1868-01-15 Sal. ZUBĖ Kazimieras Zubė Kajetonas ir Elena Zubaitė Zubės N Krakės Petronėlė Pakalniškytė Petras ir Ona Klaniutė Pakalniškiai
Narmontai Sal. p.
1872-02-22 Mos. ZUBĖ Kazimieras Zubė Antanas ir Barbora Šopaitė Zubės
Virbalai Ona Jonušaitė Antanas ir Felicijona Galdikaitė Jonušai
Virbalai
1881-02-17 Mos. ZUBĖ Kazimieras Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Elena Pilibaitytė Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1890-05-15 Mos. ZUBĖ Kazimieras Zubė Leonas ir Uršulė Andriekutė Zubės
Šaukliai Barbora Rimkutė Valužienė Leonas ir Pranciška Liebutė Rimkai N Šaukliai
1903-06-24 Mos. ZUBĖ Kazimieras Zubė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zubės
Kusai Ona Pučinskaitė Mykolas ir Petronėlė Mažeikaitė Pučinskai
Šaukliai
1928-01-21 Kaln. ZUBĖ Kazimieras Zubė Pranciškus ir Barbora Šemetaitė Zubės
Skuodas Magdalena Eglinskytė (Aglinskytė) Pranciškus ir Morta Razgauskytė Eglinskai
Kalnalis
1932-02-07 Mos. ZUBĖ Kazimieras Zubė Kazimieras ir Ona Pučinskaitė Zubės
Šaukliai Barbora Mažonaitė Pranciškus ir Barbora Simutytė Mažonai
Žalgiriai
1934-07-08 Sal. ZUBĖ Kazimieras Zubė Kazimieras ir Agnė Daukšaitė Zubės
Juodupėnai Ona Zaburaitė Kazimieras ir Barbora Šaulytė Zaburai
Šaučikai Sal. p.
1939-02-13 Mos. ZUBĖ Kazimieras Zubė Bernardas ir Filomena Kvasaitė Zubės
Krakės Kunegunda Mineikytė Jonas ir Magdalena Butkutė Mineikiai
Daukšiai
1891-02-12 Mos. ZUBĖ Konstantinas Zubė Juozapas ir Monika Jazbutytė Zubės
Plaušiniai Aniceta Kinčiutė Tadas ir Uršulė Mickutė Kinčiai
Gaubės
1898-05-03 Mos. ZUBĖ Konstantinas Zubė Augustinas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Liudvika Reinšmit Jonas ir Margarita Vilfenberg Reinšmitai
Ersla
1923-09-16 Mos. ZUBĖ Konstantinas Zubė Konstantinas ir Liudvika Reinšmit Zubės
Krakės Bronislova Pocevičiutė Kazimieras ir Valerija Luotaitė Pocevičiai
Budvietė
1928-01-29 Mos. ZUBĖ Konstantinas Zubė Juozapas ir Monika Juodeikytė Zubės
Igariai Barbora Andrutytė Leonas ir Barbora Bogdanskaitė Andručiai
Mosėdis
1937-02-03 Mos. ZUBĖ Konstantinas Zubė Jonas ir Elena Eidėjutė Zubės
Virbalai Monika Pliuškytė Jonas ir Ona Šarpnickytė Pliuškiai
Tėveliai
1904-02-03 Mos. ZUBĖ Laurynas Zubė Pranciškus ir Uršulė Kinčiutė Zubės
Gaubės Pranciška Šiaulytė Nikodemas ir Pranciška Jonutytė Šiauliai
Kulaliai
1839-01-24 Mos. ZUBĖ Leonas Zubė (Zubia) Motiejus ir Klara Dimaitė Zubės
Nevočiai Uršulė Endrėkutė (Andreykowna) Kazimieras ir Julijona Šopaitė Endrėkai
Virbalai
1866-04-27 Mos. ZUBĖ Leonas Zubė Bonifacas ir Rozalija Dimaitė Zubės
Nevočiai Barbora Baužytė Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai
1878-11-07 Sk. ZUBĖ Leonas Zubė Motiejus ir Klara Dimaitė Zubės N Skuodas Marcijona Jonauskytė Gikarienė Antanas ir Teodora Raudonytė Gikarai N Kulai Sk. p.
1868-11-12 Mos. ZUBĖ Liudvikas Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai Barbora Abdulskytė Pranciškus ir Monika Šauklytė Abdulskiai
Palšiai
1876-10-13 Mos. ZUBĖ Mykolas Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Šekai Ona Zubaitė Leonas ir Uršulė Andriekutė Zubės
Šekai
1879-02-06 Šač. ZUBĖ Mykolas Zubė Kajetonas ir Viktorija Jakutytė Zubės
Baltrimai Šač. p. Matilda Jonaitytė (Joнайтисовною) Liudvikas ir Barbora Jasutytė Jonaičiai
Baltrimai Šač.v.
1750-11-22 Mos. ZUBĖ Motiejus Zubė (Zubowicz)


Ona Skaraitė (Skorulska)


1809-01-26 Mos. ZUBĖ Motiejus Zubė (Matheum Zubowicz)

Nevočiai Klara Dymaitė (Clara Dymowna)

Daukšiai
1778-01-22 Mos. ZUBĖ Petras Zubė (Zubowicz)


Kotryna Kontaraitė (Kontarayte)

Budriai
1874-10-21 Mos. ZUBĖ Petras Zubė Pranciškus ir Petronėlė Pliuškytė Zubės
Nevočiai Barbora Veitaitė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Nevočiai
1901-08-19 Mos. ZUBĖ Petras Zubė Petras ir Barbora Veitaitė Zubės
Virbalai Veronika Indriekutė (Индрекусъ) Albinas ir Ona Kubilaitė Indriekai
Kernai
1843-01-31 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė Juozapas ir Ona Rumbutytė Zubės
Kusai Petronėlė Pliuškytė Jonas ir Ona Šiaudinytė Pkiuškiai
Virbalai
1857-10-29 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė (Зубовичъ) Antanas ir Apolonija Brinkytė Zubės
Udraliai Uršulė Kinčiutė Tadas ir Kotryna Jackutė Kinčiai
Gaubės
1859-02-10 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė (Зубиса) Motiejus ir Agnė Vičiutė Zubės N Šaučikai Sal.p. Barbora Strakšaitė Jonas ir Joana Šudrauskaitė Strakšai
Šaukliai
1870-02-22 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės
Krakės Marijona Baužytė Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai
1876-06-08 Sal. ZUBĖ Pranciškus Zubė (Зубиса) Pranciškus ir Barbora Kubiliutė Zubės
Šaučikai Sal.p. Elena Žutaitė Antanas ir Elena Anužytė Žutai
Šaučikai Sal. p.
1880-01-30 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė Antanas ir Ona Baužytė Zubės N Šatraminiai Kotryna Šmitaitė Leonas ir Barbora Zabitytė Šmitos
Nevočiai
1883-02-27 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė Kazimieras ir Anelė Jonauskaitė Zubės
Krakės Barbora Šemetaitė Jonas ir Felicijona Laureckytė Šemetos
Igariai
1894-01-17 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė Juozapas ir Monika Jazbutyttė Zubės
Nevočiai Elena Šakinytė Kazimieras ir Petronėlė Paulauskaitė Šakiniai
Krakės
1898-01-27 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė Pranciškus ir Barbora Kvasaitė Zubės
Šatraminiai Barbora Mockutė Juozapas ir Barbora Kinčiutė Mockai
Mosėdis
1901-04-16 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai Magdalena Indrutytė Leonas ir Anelė Vyniautaitė Indručiai
Igariai
1905-02-03 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė (Зубе) Jonas ir Barbora Vyniautaitė Zubės
Igariai Ona Anužytė Venckienė Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai N Igariai
1919-05-19 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė Juozapas ir Monika Galdikaitė Zubės
Igariai Karolina Jotkutė Gikarienė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai N Šilaliai
1921-02-02 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė Pranciškus ir Elena Šakinytė Zubės
Virbalai Petronėlė Rudytė Jurgis ir Barbora Lekniutė Rudžiai (Rudys)
Virbalai
1929-05-12 Sk. ZUBĖ Pranciškus Zubė Pranciškus ir Barbora Šemetaitė Zubės

Amelija Dirkstienė
N
1937-06-05 Mos. ZUBĖ Pranciškus Zubė Jonas ir Elena Eidėjutė Zubės
Virbalai Bronislova Budrikytė Antanas ir Veronika Rimkutė Budrikiai
Udraliai
1788-11-28 Mos. ZUBĖ Rokas Zubė (Rochus Zubowicz)

Budriai Ona Ruikaitė (Ana Ruykate)

Budriai
1780-06-24 Mos. ZUBĖ Simonas Zubė (Zubowicz)

Ukrynų dv. Pikelių p. Juozapota Ščepauskaitė (Szczepowska)

Prialgai
1929-11-30 Mos. ZUBĖ Simonas Zubė Pranciškus ir Barbora Šemetaitė Zubės
Krakės Elena Monstvilaitė Jonas ir Elena Zubaitė Monstvilos
Krakės
1938-02-28 Šač. ZUBĖ Stanislovas Zubė Ambraziejus ir Kotryna Žalgirytė Zubės
Lyksūdė Šač. p. Bronislova Dvarionaitė Aleksandras ir Karolina Sakalauskaitė Dvarionai
Lyksūdė Šač. p.
1822-01-30 Sal. ZUBĖ Tadas Zubė

Juodupėnai Kunegunda Žvinklytė

Juodupėnai
1935-03-04 Mos. ZUBĖ Valerijonas Zubė Albertas ir Barbora Sadauskaitė Zubės
Nevočiai Barbora Baužytė Konstantinas ir Ona Maksvytytė Baužiai
Šatraminiai
1927-02-26 Šiaulių ZUBĖ Vladislovas Zubė Konstantinas ir Liudvika Reinšmit Zubės

Adelė Zabielskaitė