Santuokos data
Bažnyčia Pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


T1763-11-13 Mos. TAČKUS Kristofora Tačkus (Taczkus)

Laumiai Sed.p. Elena Intaitė (Intowna)

Vabaliai1886-02-11 Mos. TALAITIS Feliksas Talaitis Marcijonas ir Ona Korsakaitė Talaičiai (Корсиковскихъ Талайскихъ) N Ersla Ona (Beniušytė ?) Beniušienė Mykolas ir Ona Pakulytė (Beniušiai ?) N Prialgai1920-05-16 Mos. TAMAVIČIUS Jonas Tamavičius Vladislovas ir Magdalena Liekytė Tamavičiai
Gedgaudžiai Petronėlė Skirutytė Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai
Šerkšniai1809-06-08 Mos. TAMOŠAUSKIS Antanas Tamošauskis (Antoni Tomaszewski)

Mosėdis Kotryna Bytautaitė Baublienė (Catharina Bawblewiczowa)
N Nevočiai
1813-09-23 Mos. TAMOŠAUSKIS Antanas Tamošauskis (Antonium Tomaszewski)


Magdalena Ruikienė (Magdalenam Ruykowa)
N Kernai
1872-02-15 Mos. TAMOŠAUSKIS Antanas Tamošauskis (Томашевскаго) Juozapotas ir Monika Gedrimaitė Tamošauskiai
Baksčiai Elena Simonavičiutė Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Igariai
1893-06-29 Mos. TAMOŠAUSKIS Antanas Tamošauskis (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kavarzaitė Tamošauskiai
Šatraminiai Monika Pajauskaitė Valentinas ir Monika Andriejauskaitė Pajauskai
Naujukai
1905-02-27 Mos. TAMOŠAUSKIS Antanas Tamošauskis (Томошевскаго) Antanas ir Elena Simonavičiutė Tamošauskiai
Igariai Barbora Žvaginytė Leonas ir Marijona Balvočiutė Žvaginiai
Budvietė
1920-06-06 Mos. TAMOŠAUSKIS Antanas Tamošauskis Ignotas ir Agnė Puškoriutė Tamošauskiai
Ersla Barbora Markaitytė Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai
Ersla
1827-02-08 Mos. TAMOŠAUSKIS Dominykas Tamošauskis (Dominicum Tomaszewski)

Mosėdis Julijona Gurauskienė (Julianam Gurowska)
N Gaubės
1859-01-13 Mos. TAMOŠAUSKIS Dominykas Tamošauskis (Томашевскаго) Pranciškus ir Marijona Dobravalskytė Tamošauskiai N Mosėdis Ona Markaitytė Jonas ir Veronika Bružaitė Markaičiai
Gaubės
1863-07-21 Mos. TAMOŠAUSKIS Dominykas Tamošauskis (Томашевского) Pranciškus ir Marijona Dobravalskytė Tamošauskiai N Giršiniai Marijona Kinčiutė Kelpšienė Stanislovas ir Ona Simutytė Kinčiai N Mosėdis
1839-01-30 Mos. TAMOŠAUSKIS Ignotas Tamošauskis (Tomaszewskiego) Ignotas ir Ona Simutytė Tamošauskiai
Jurgaičiai Sal.p. Anelė Simutytė (Symutowna) Juozapas ir Magdalena Žvinklytė Simučiai
Šatraminiai
1868-04-23 Mos. TAMOŠAUSKIS Ignotas Tamošauskis (Томашевскаго) Motiejus ir Elena Zūbaitė Tamašauskai
Erlėnai Sal.p. Kotryna Gudinaitė Kajetonas ir Amelija Plasnevičiūtė Gudinai
Erlėnai Sal.p.
1897-07-06 Mos. TAMOŠAUSKIS Ignotas Tamošauskis (Томашевскаго) Ignotas ir Kotryna Gudinaitė Tamošauskiai
Ersla Agnė Pučkoriutė Juozapas ir Julijona Vaitelaitė Pučkoriai
Ersla
1937-09-12 Mos. TAMOŠAUSKIS Ignotas Tamošauskis Mykolas ir Elena Galdikaitė Tamošauskiai
Ersla Kazimiera Gedrimaitė Kazimieras ir Ona Daniutė Gedrimai
Šilaliai
1735-04-26 Mos. TAMOŠAUSKIS Izidorius Tamošauskis (Tomaszaytis)

Žebrokai Magdalena Benetytė (Benetayty)

Šaukliai
1732-09-21 Mos. TAMOŠAUSKIS Jokūbas Tamošauskis (Tomaszewicz)

Žebrokai Ona Levandauskaitė (Lewądowska)

Žebrokai
1774-11-20 Mos. TAMOŠAUSKIS Jokūbas Tamošauskis (Tamoszauskis)

Mosėdis Ona Žitkutė (Žitkayte)

Mosėdis
1810-01-25 Mos. TAMOŠAUSKIS Jokūbas Tamošauskis (Jacebum Tomaszewski)

Ersla Kotryna Burbaitė (Catharina Burbowna)

Mosėdis
1733-11-01 Mos. TAMOŠAUSKIS Jonas Tamošauskis (Tomaszewki)

Baidotai Klara Praluckaitė (Praluckowna)

Mosėdis
1734-11-21 Mos. TAMOŠAUSKIS Jonas Tamošauskis (Tomaszewicz)

Ylakių p. Ona Užulaitė (Užulayte)

Kernalė
1933-02-22 Mos. TAMOŠAUSKIS Jonas Tamošauskis Antanas ir Barbora Žvaginytė Tamošauskiai
Budvietė Ona Jazbutytė Jonas ir Monika Skaraitė Jazbučiai
Krakės
1796-07-05 Sk. TAMOŠAUSKIS Juozapas Tamošauskis (Josephus Tomaszewski)

Gesaliai Yl. p. Kotryna Sirutytė (Catharinam Syrutowna)

Rušupiai Sk. p.
1841-01-14 Mos. TAMOŠAUSKIS Juozapas Tamošauskis (Tomoszewskiego) Pranciškus ir Marijona Dobravalskytė Tamošauskiai
Mosėdis Julijona Tubinaitė Pilypas ir Pranciška Liekytė Tubinai
Žebrokai
1849-01-30 Mos. TAMOŠAUSKIS Juozapotas Tamošauskis (Томашевскаго) Kazimieras ir Ona Šimkutė Tamošauskiai
Kernai Monika Gedrimaitė Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai
Virbalai
1855-07-12 Mos. TAMOŠAUSKIS Juozapotas Tamošauskis (Томашевскаго) Pranciškus ir Marijona Dobravalskytė Tamošauskiai N * Barbora Baguckytė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai
Mosėdis
1879-01-16 Mos. TAMOŠAUSKIS Juozapas Tamošauskis (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kavarzaitė Tamošauskiai
Šatraminiai Aniceta Lipšaitė Tadas ir Rožė Ramonaitė Lipšai
Daukšiai
1906-02-07 Mos. TAMOŠAUSKIS Juozapas Tamošauskis (Тамашевскаго) Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskiai
Daukšiai Uršulė Peknieriutė Kazimieras ir Uršulė Rancaitė Peknieriai
Budriai
1906-05-07 Mos. TAMOŠAUSKIS Juozapas Tamošauskis (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kavarzaitė Tamošauskiai N Daukšiai Pranciška Šiudeikytė Jonas ir Uršulė Jonauskaitė Šiudeikiai
Nevočiai
1907-09-02 Lenk. TAMOŠAUSKIS Juozapas Tamošauskis Juozapas ir Petronėlė Kasputytė Tamošauskiai
Šlaveitai Darb. p. Barbora Ragainytė Petras ir Barbora Urvikytė Ragainiai
Pakalniškiai Sk. p.
1933-02-25 Mos. TAMOŠAUSKIS Juozapas Tamošauskis Barboros Tamošauskytės sūnus
Nasrėnai Sal.p. Rozalija Želvytė Aleksandras ir Anastasija Ronkytė Želviai
Šekai
1921-04-17 Mos. TAMOŠAUSKIS Jurgis Tamošauskis Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskiai
Mosėdžio p. Julijona Petkutė Jurgis ir Magdalena Gervinskaitė Petkai
Mos.p.
1937-04-14 Mos. TAMOŠAUSKIS Justinas Tamošauskis Juozapas ir Pranciška Šiudeikytė Tamošauskiai
Mosėdis Ona Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Nevočiai
1812-05-21 Mos. TAMOŠAUSKIS Kazimieras Tamošauskis (Casimirum Tomaszewski)

Kernai Ona Šimkutė (Annam Szymkiewiczowna)

Kernai
1839-11-28 Mos. TAMOŠAUSKIS Kazimieras Tamošauskis (Tomaszewskiego) Kazimieras ir Ona Šimkutė Tamošauskiai
Kernai Magdalena Ažondenytė (Ozonecka) Dominykas ir Barbora Mockutė Ažondeniai
Kernai
1875-02-24 Mos. TAMOŠAUSKIS Kazimieras Tamošauskis (Томашевскаго) Ignotas ir Anelė Simutytė Tamošauskiai
Šatraminiai Barbora Vaškytė Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai
Šatraminiai
1887-11-17 Mos. TAMOŠAUSKIS Kazimieras Tamošauskis (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kavarzaitė Tamošauskiai
Šatraminiai Kotryna Petrauskaitė Juozapas ir Ona Vaitelavičiutė Petrauskai
Šerkšniai
1927-08-28 Sal. TAMOŠAUSKIS Kazimieras Tamošauskis Kazimieras ir Marijona Gaubytė Tamošauskiai
Sėleniai Šateikių p. Kotryna Ernastaitė Pranciškus ir Kotryna Alminaitė Ernastai
Panotėnai Plat. p.
1928-02-01 Mos. TAMOŠAUSKIS Kazimieras Tamošauskis Kazimieras ir Kotryna Petrauskaitė Tamošauskiai
Udraliai Barbora Pociutė Vincentas ir Barbora Ronkytė Pociai
Rukai
1938-05-01 Mos. TAMOŠAUSKIS Konstantinas Tamošauskis Antanas ir Monika Pajauskaitė Tamošauskiai
Šatraminiai Karolina Skaraitė Jurgis ir Anastasija Riepšaitė Skaros
Šatraminiai
1887-01-11 Lenk. TAMOŠAUSKIS Leonas Tamošauskis Juozapas ir Barbora Baguckytė Tamošauskiai
Mosėdis Anastasija Kabalinaitė Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Kabalinai
Lenkimai
1910-06-29 Šač. TAMOŠAUSKIS Leonas Tamošauskis Juozapas ir Barbora Baguckytė Tamošauskiai N Kaukolikai Ona Kvedaraitė Motiejus ir Petronėlė Žvinklytė Kvedarai
Vabaliai
1732-11-29 Mos. TAMOŠAUSKIS Mykolas Tamošauskis (Tomaszewicz)

Mosėdis Kristina Simaitytė (Symayte)

Mosėdis
1753-02-19 Mos. TAMOŠAUSKIS MykolasTamošauskis (Thomaszewicz)
N
Kotryna Špiliauskaitė (Szpilewska)


1900-02-15 Lenk. TAMOŠAUSKIS MykolasTamošauskis (Томашевскаго) Ignotas ir Kotryna Gudinaitė Tamošauskiai
Ersla Mos. p. Elena Galdikaitė Jurgis ir Monika Daukontaitė Galdikai
Veitai
1739-06-07 Mos. TAMOŠAUSKIS Motiejus Tamošauskis

Šerkšniai Judita Galminaitė (Galminowna)

Igariai
1794-11-11 Sal. TAMOŠAUSKIS Motiejus Tamošauskis (Matheum Tomaszewski)

Rudaičiai Platel.p. Agota Baužytė (Agatham Baužynska)

Žeimiai Sal. p.
1846-11-05 Mos. TAMOŠAUSKIS Motiejus Tamošauskis (Tomaszewskiego) Stanislovas ir Magdalena Girtaitė Tamošauskiai
Ersla Elena Zubaitė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Ersla
1925-02-21 Mos. TAMOŠAUSKIS Nikodemas Tamošauskis Kazimieras ir Kotryna Petrauskaitė Tamošauskiai
Šatraminiai Ona Liebutė Kazimieras ir Elena Petkutė Liebai
Udraliai
1871-02-03 Mos. TAMOŠAUSKIS Petras Tamošauskis (Томашевскаго) Onos Tamošauskytės sūnus
Ersla Petronėlė Šemetaitė Antanas ir Ona Andriekutė Šemetos (įraše Индрiяковъ)
Ersla
1768-01-31 Mos. TAMOŠAUSKIS Pranciškus Tamošauskis (Tomaszewski)


Ona Jurkutė (Jurkayte)

Daukšiai
1774-11-07 Mos. TAMOŠAUSKIS Pranciškus Tamošauskis (Tamoszewicius)

Igariai Magdalena Andužytė (Undužaty)

Šekai
1797-09-12 Mos. TAMOŠAUSKIS Pranciškus Tamošauskis (Franciscum Tomaszewicz)


Marijona Dobravalskytė (Marianna Dobrowolska)

civ.Mos
1885-11-26 Mos. TAMOŠAUSKIS Pranciškus Tamošauskis (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kavarzaitė Tamošauskiai
Šatraminiai Magdalena Domarkaitė Adomas ir Barbora Ridikaitė Domarkai
Palšiai
1909-01-13 Mos. TAMOŠAUSKIS Pranciškus Tamošauskis (Тамошевскаго) Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskiai
Daukšiai Antanina Pociutė Kazimieras ir Rozalija Butytė Pociai
Budriai
1801-11-12 Mos. TAMOŠAUSKIS Stanislovas Tamošauskis (Tomaszewski)

Mosėdis Magdalena Girtytė (Girtaytowna)

Ersla
1935-03-02 Sk. TAMOŠAUSKIS Stanislovas Tamošauskis (Tamošauskas) Juozapas ir Agnė Kaniavaitė Tamošauskiai
Trūbakiai Sk. p. Juozapota Eidėjutė Kazimieras ir Barbora Mockutė Eidėjai
Trūbakiai Sk. p.
1939-01-24 Sal. TAMOŠAUSKAS Steponas Tamošauskas Feliksas ir Magdalena Šimkutė Tamošauskai
Rubuliai Kart. p. Barbora Laukytė Bartkevičienė Kazimieras ir Kotryna Markauskaitė Laukiai N Šaučikai Sal. p.
1763-11-20 Mos. TAMOŠAUSKIS TomasTamošauskis Tomaszewicz)

Igariai Ona Bubilienė (Bubillowa)
N Ersla1936-11-27 Lenk. TAMULAITIS Klemensas Viktoras Tamulaitis Baltramiejus ir Teofilė Urbonaitė Tamulaičiai
Kuras Lekečių p. Elena Langaitė Damijonaitienė Petras ir Ona Zakarauskaitė Langai N Lekečių p.1764-11-18 Mos. TAPŠYS Jonas Tapšys (Tapszowski)

Ersla Rožė Petraitytė (Petrayciowna)

Vabaliai
1762-11-07 Mos. TAPŠYS Mykolas Tapšys (Tapsewski)

Ersla Barbora Vitkutė (Witkowna)

Kaukolikai1783-10-13 Mos. TARAS Juozapas Taras (Taras)
N Lenk. p. (vardas neįrašytas) Jasmutaitė (Jasmutowną)

Mos.p.1938-02-28 Mos. TARVAINIS Jonas Tarvainis Liudvikos Tarvainytės sūnus
Mosėdis Aleksandra Dobrovolskytė Juozapas ir Kazimiera Rumbutytė Dobrovolskiai
Mosėdis1903-11-25 Lenk. TARVYDAS Aleksandras Tarvydas Stanislovas ir Barbora Jakaitytė Tarvydai N Plokščiai Sal. p. Uršulė Černeckytė Jonas ir Petronėlė Katkutė Černeckiai
Palegija Lenk. p.
1899-02-01 Sk. TARVYDAS Augustinas Tarvydas Pranciškus ir Magdalena Alšauskaitė Tarvydai
Paluknė Sk. p. Ona Šonaitė Anastasijos Šonaitės duktė
Paluknė Sk. p.
1934-02-13 Sk. TARVYDAS Augustinas Tarvydas Augustinas ir Ona Šonaitė Tarvydai
Paluknė Sk. p. Karolina Mažrimaitė Pranciškus ir Uršulė Tubinaitė Mažrimai
Paluknė Sk. p.
1898-02-15 Lenk. TARVYDAS Jonas Tarvydas Juozapotas ir Barbora Jackutė Tarvydai
Lendimai Laukž. p. Anastasija Čižauskytė Aleksandras ir Anastasija Baltiejutė Čižauskiai
Palegija Lenk. p.
1717-04-18 Mos. TARVYDAS Jurgis Tarvydas (Tarwid)

Šekai Ona Baltrutienė (Baltrutowa)
N Daukšiai
1727-05-11 Mos. TARVYDAS Jurgis Tarvydas (Tarwid)

Giršiniai Ona Klovienė (Klowowa)
N Tėveliai
1900-02-08 Laukž. TARVYDAS Jurgis Tarvydas Jurgis ir Rozalija Bružaitė Tarvydai
Naujoji Įpiltis Marijona Runkaitytė Juozapas ir Marijona Galdikaitė Runkaičiai
Naujoji Įpiltis
1937-05-17 Lenk. TARVYDAS Kazimieras Tarvydas Juozapas ir Elena Daukantaitė Tarvydai
Naujoji Įpiltis Domicėlė Šilgalytė Pranciškus ir Barbora Valančiutė Šilgaliai
Lenkimai
1879-02-04 Lenk. TARVYDAS Leonas Tarvydas Jurgis ir Brigita Stonkutė Tarvydai
Įpiltis Magdalena Pečiulytė Antanas ir Barbora Blauzdytė Pečiuliai
Užpušiniai Lenk. p.
1899-01-11 Sk. TARVYDAS Pranciškus Tarvydas Pranciškus ir Magdalena Alšauskaitė Tarvydai
Skuodas Ona Rimkutė Onos Rimkutės duktė
Skuodas
1843-10-26 Mos. TARVYDAS Stanislovas Tarvydas Stanislovas ir Elžbieta Mosteikaitė Tarvydai
Daukšiai Pulcherija Rokaitė Juozapas ir Pranciška Idzelytė Rokai
Daukšiai
1813-01-07 Mos. TARVYDAS Tadas Tarvydas (Thaddeum Tarwidd)


Julijona Račkauskaitė (Juliana Raczkowska)


1817-11-20 Mos. TARVYDAS Tadas Tarvydas (Thaddeum Tarwid)
N Naujukai Gertrūda Endrutytė (Gertruda Andrutowna)

Šilaliai1935-02-05 Sk. TAUČIUS Adomas Taučius Jeronimas ir Petronėlė Žeimytė Taučiai
Budvietė Sk. p. Emilija Petrauskaitė Augustinas ir Anastasija Grabytė Petrauskai
Budvietė Sk. p.
1829-11-19 Mos. TAUČIUS Antanas Taučius Antanas ir Elena Jakštaitė Taučiai
Gaubės Felicijona Galdikaitė Jokūbas ir Regina Paulauskaitė Galdikai
Gaubės
1918-10-22 Mos. TAUČIUS Antanas Taučius Jonas ir Uršulė Riepšaitė Taučiai
Šatraminiai Barbora Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai
1936-09-01 Mos. TAUČIUS Antanas Taučius Jonas ir Uršulė Riepšaitė Taučiai N Daukšių Medsėdžiai Bronislova Valužytė Beinorienė Antanas ir Magdalena Šmotaitė Valužiai N Šaukliai
1889-08-16 Mos. TAUČIUS Jeronimas Taučius Petras ir Uršulė Andriekutė Taučiai
Krakės Petronėlė Žeimytė Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai
Krakės
1780-05-21 Mos. TAUČIUS Jonas Taučius (Taucius)

Rukai Ona Jurevičiutė (Jurewiczayte)

Lyksudžiai
1891-11-26 Mos. TAUČIUS Jonas Taučius Juozapas ir Felicijona Bertašiutė Taučiai
Šatraminiai Uršulė Riepšaitė Antanas ir Rožė Tamošauskiaitė Riepšai
Šatraminiai
1899-02-03 Mos. TAUČIUS Jonas Taučius Juozapas ir Barbora Šedvydytė Taučiai
Tauzai Domicėlė Mažonaitė Adomas ir Ona Baltrutytė Mažonai
Udraliai
1869-02-04 Mos. TAUČIUS Juozapas Taučius Jonas ir Barbora Grabytė Taučiai
Nevočiai Barbora Šedvydytė Antanas ir Barbora Zubaitė Šedvydžiai
Ersla
1916-11-19 Mos. TAUČIUS Juozapas Taučius Pranciškus ir Kotryna Tamošauskiaitė Taučiai
Juknaičiai Sk.p. Magdalena Alseikaitė (Olseikaitė) Antanas ir Aniceta Ruikaitė Alseikos
Nevočiai
1893-02-07 Mos. TAUČIUS Liudvikas Taučius Juozapas ir Kunegunda Dvarionaitė Taučiai
Tauzai Barbora Šikšniutė Razgaitienė Jonas ir Barbora Daukantaitė Šikšniai N Udraliai
1722-11-14 Mos. TAUČIUS Mykolas Taučius (Taucius)

Laumaičiai Apolonija Stasytė (Stasayte)

Šaukliai
1741-10-29 Mos. TAUČIUS Mykolas Taučius (Tawcius)
N Rukai Ona Valančiutė (Walenczewska)

Prialgai
1741-11-05 Mos. TAUČIUS Mykolas Taučius (Tawcius) pakartotas pasikartojantis įrašas N Rukai Ona Valančiutė (Walenczewska)

Prialgai
1770-07-08 Mos. TAUČIUS Petras Taučius (Tawtowicz)

Klauseikiai Yl.p. Petronėlė Eraminienė (Eraminowa)
N Juknaičiai
1897-02-23 Mos. TAUČIUS Petras Taučius Petras ir Uršulė Andriekutė Taučiai
Juknaičiai Šač.p. Anastasija Rimkutė Evaristas ir Barbora Žitkutė Rimkai
Burniškės Mos. p.
1895-02-07 Mos. TAUČIUS Pranciškus Taučius Petras ir Uršulė Andriekutė Taučiai
Juknaičiai Šač.p. Kotryna Tamošauskiaitė Ignotas ir Kotryna Budrikytė Tamošauskiai
Ersla
1937-11-26 Sk. TAUČIUS Pranciškus Taučius g.1906.03.26 Ignotas ir Domicėlė Mažonaitė Taučiai
Mažieji Rušupiai Stanislova Žvinklytė g.1908.05.01 Antanas ir Ona Trinkaitė Žvinkliai
Maž. Rušupiai
1939-02-14 Šač. TAUČIUS Pranciškus Taučius Pranciškus ir Kotryna Tamošauskytė Taučiai
Juknaičiai Petronėlė Adomauskaitė Konstantinas ir Vincentina Pukinskaitė Adomauskai
Laumaičiai
1760-11-02 Mos. TAUČIUS Simonas Taučius (Tawcius)

Rukai Kristina Vaserytė (Waserowna)

Šniukščiai1811-11-28 Mos. TAUJENIS Antanas Taujenis (Antonium Tawienski)

Juknaičiai Mos.p. Kotryna Žeimytė (?) Paulauskienė (Catharinam Pawlowska)
N Žalgiriai
1815-09-20 Šač. TAUJENIS Antanas Taujanis (Antonium Tawienis)
N
Kotryna Butkienė (Catharina Butkiewiczowa)
N Prialgai
1923-01-23 Mos. TAUJENIS Antanas Taujenis (Taujienas) Aleksandras ir Ona Žipriutė Taujeniai
Kaukolikai Rozalija Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1809-01-26 Mos. TAUJENIS Bonaventūras Taujenis (Bonawenturum Tawgenowicz)

Lyksūdė Marijona Intaitė (Marianna Intowna {Tawgenowiczowa})

Budvietė
1793-06-08 Mos. TAUJENIS Jonas Taujenis (Joannem Taujenis)


Kotryna Vaičiulytė (Katharinam Woycellowiczowna)

Bružai Mos.p.
1800-11-27 Mos. TAUJENIS Jonas Taujenis (Joannem Tauianowicz)

Juknaičiai Mos.p. Rozalija Mikutytė (Roza Mikuttowna)

Mikulčiai
1833-11-21 Mos. TAUJENIS Jonas Taujenis (Tawienia) Jonas ir Kotryna Vaitilavičiutė Taujeniai
* Kotryna Mileriutė Jonas ir Ona Liekytė Mileriai
*
1930-03-03 Yl. TAUJENIS Juozapas Taujenis Pranciškus ir Barbora Narkutė Taujeniai
Ylakaičiai Ona Andriekutė Jonas ir Magdalena Gurauskaitė Andriekai
Kaukolikai
1819-10-07 Šač. TAUJENIS Petras Taujanis (Petrum Tawianski)


Barbora Macevičiūtė (Barbara Macewiczowna )

Prialgai1748-01-28 Mos. TAURINSKIS Adalbertas Taurinskis (Taurynski)

Šaukliai Ona Žuolytė (Zulowna)

Šaukliai
1849-05-31 Mos. TAURINSKIS Antanas Taurinskis Juozapas ir Marcijona Andriejauskaitė Taurinskiai
Šerkšniai Barbora Grabytė Jeronimas ir Barbora Dobrovolskytė Grabiai
*
1881-08-25 Šač. TAURINSKIS Antanas Taurinskis Juozapas ir Elžbieta Damašiutė Taurinskiai
Rumšaičiai Šač. p. Agnė Rubinaitė Petras ir Ona Mikalauskytė Rubinai
Rumšaičiai Šač. p.
1918-06-23 Mos. TAURINSKIS Julijonas Taurinskis Juozapas ir Juozapota Kaltenytė Taurinskiai
Žebrokai Leonilija Beinoraitė Antanas ir Agnė Niuniavaitė Beinorai
Žebrokai
1758-04-30 Mos. TAURINSKIS Juozapas Taurinskis (Tawrynski)

Alka Sk.p. Kristina Macytė ? (Macowiczowna)

Daukšiai
1778-11-06 Mos. TAURINSKIS Juozapas Taurinskis (Taurinski)

Tauzai Morta Želvytė (Zelwowna)

Tauzai
1881-02-22 Mos. TAURINSKIS Juozapas Taurinskis Antanas ir Julijona Kentraitė Taurinskiai
Kulaliai Ona Miliutė Feliksas ir Barbora Šimkutė Miliai
Kusai
1925-02-10 Mos. TAURINSKIS Juozapas Taurinskis Juozapas ir Barbora Stonkutė Taurinskiai
Mosėdžio p. Uršulė Šimaitytė Pranciškus ir Uršulė Narvilaitė Šimaičiai
Kulaliai
1935-10-20 Sal. TAURINSKIS Juozapas Taurinskis Juozapas ir Barbora Avižytė Taurinskiai
Salantai Ona Ruginytė Kazimieras ir Ona Kaminskaitė Ruginiai
Žvainiai Sal. p.
1742-11-18 Lenk. TAURINSKIS Kazimieras Taurinskis (Tawrinski)
N
Marijona Alksnytė (Alksnale)


1905-02-22 Mos. TAURINSKIS Kazimieras Taurinskis Antaninos Taurinskaitės sūnus
Kulaliai Barbora Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Vyniautaitė Galdikai
Igariai
1765-01-27 Mos. TAURINSKIS Motiejus Taurinskis (Tawrinski)

Šakaliai Ona Kapsėdaitė (Kapsedowna)

Lyksudžiai
1725-11-28 Mos. TAURINSKIS Petras Taurinskis (Tauraytis)

Šaučikai Sal.p. Ona Šaltytė (Szaltowna)

Daukšiai
1931-02-16 Mos. TAURINSKIS Pranciškus Taurinskis Juozapas ir Barbora Stunkūnaitė Taurinskiai
Kulaliai Magdalena Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Miesto Kalniškiai
1810-02-02 Mos. TAURINSKIS Stanislovas Taurinskis (Stanislaum Taurynski)

Daukšiai Morta Šimkutė (Martha Szymkowna {Taurynska})

Krakės
1832-06-14 Mos. TAURINSKIS Stanislovas Taurinskis Stanislovas ir Rozalija Petrauskytė Taurinskiai N Budvietė Ona Litvinaitė Lekstutienė Jurgis ir Ona Tamošauskytė Litvinai N Krakės1874-10-29 Mos. TAURYLA Kajetonas Juozapas Tauryla Dominykas ir Kunegunda Mortilaitė Taurylos
Stripinai Yl.p. Magdalena Šmitaitė Gurauskienė Leonas ir Anastasija Tamošauskiaitė Šmitos N Žebrokai1902.02.29 Sk. TAUTAVIČIUS Antanas Tautavičius Jonas ir Brigita Bružaitė Tautavičiai N Įpiltė Laukž. p. Kotryna Šikšniutė Benediktas ir Ona Mončytė Šikšniai
Kulai Sk. p.
1900-02-07 Laukž. TAUTAVIČIUS Petras Tautavičius Martynas ir Ona Pėkutė Tautavičiai
Kiaupiškės Laukž. p. Ona Želvytė Leonas ir Ona Anužytė Želviai
Kiaupiškės Laukž. p.
1937-08-22 Gr. TAUTAVIČIUS Petras Tautavičius Antanas ir Barbora Viskontaitė Tautavičiai
Šatraminiai Petronėlė Naruišytė Liaučienė Motiejus ir Magdalena Gadeikytė Naruišiai N Kumpikai Gr. p.
1889-02-07 Yl. TAUTAVIČIUS Pranciškus Tautavičius (Таутовича) Kazimieras ir Kotryna Žvirzdinaitė Tautavičiai
Vaičiaičiai Sedos p. Domicėlė Jokubauskytė Antanas ir Uršulė Gerulskytė Jokubauskiai
Ylakiai
1939-07-30 Lenk. TAUTAVIČIUS Vincentas Tautavičius Jonas ir Uršulė Vaserytė Tautavičiai
Lenkimai Salomeja Petkutė Aleksandras ir Zuzana Untulytė Petkai
Lenkimai1939-02-20 Mos. TAUTEVIČIUS Feliksas Tautevičius Petras ir Elena Petrošiutė Tautevičiai
Šatraminiai Sofija Viršilaitė Mortos Viršilaitės dukra
Šatraminiai
1813-01-19 Mos. TAUTEVIČIUS Jonas Tautevičius (Joannem Tawtowicz)


Barbora Grabytė (Barbaram Grabowna)

1848-02-10 Mos. TAUTKEVIČIUS Juozapas Tautkevičius (Tawtkowicza) Jonas ir Barbora Grabytė Tautkevičiai
Rukai Kunegunda Dvarionaitė Gadeikienė Antanas ir Kunegunda Petrauskaitė Dvarionai N Palaukiai
1924-02-26 Lenk. TAUTKEVIČIUS Juozapas Tautavičius (Tautkevičius) Martynas ir Balbina Mikštaitė Tautkevičiai
Darbaliai Darb. p. Elena Rancaitė Petras ir Cecilija Martinkutė Rancai
Pakalniškiai Sk. p.1786-02-19 Mos. TAUTKUS Mykolas Tautkus (Michao Tawtkiewicz)

Rukai Ona Kalinauskaitė (Anna Kalinowska)

Rukai1924-06-08 Yl. TAUTVYDAS Antanas Tautvydas Leonardas ir Kotryna Jonauskaitė Tautvydai
Ylakiai Anastasija Stripinytė Martynas ir Ona Kinčiutė Stripiniai
Stripinai Yl.p.
1924-03-03 Yl. TAUTVYDAS Dominykas Tautvydas Simonas ir Ona Intaitė Tautvydai
Visgaudžiai Yl.p. Stepanija Malūkaitė Klemensas ir Domicėlė Alčiauskaitė Malūkai
Gricaičiai Yl.p.
??? Yl. TAUTVYDAS Jonas Tautvydas Leonardas ir Kotryna Jonauskaitė Tautvydai

Ona Žadeikytė


1922-11-11 Yl. TAUTVYDAS Jonas Tautvydas Juozapas ir Pranciška Grušaitė Tautvydai
Gedrimai Yl.p. Uršlė Dembinskaitė Juozapas ir Magdalena Narvilaitė Dembinskai
Gedrimai Sk.p.
1924-06-29 Mos. TAUTVYDAS Juozapas Tautvydas Leonardas ir ir Kotryna Jonauskaitė Tautvydai
Gonaičiai Yl.p. Rozalija Žvinklytė Pranciškus ir Rozalija Pilibaitytė Žvinkliai
Kusai
1913-01-29 Sk. TAUTVYDAS Kazimieras Tautvydas Motiejus ir Barbora Liubinaitė Tautvydai
Klaišiai Sk. p. Juozapota Dvarionaitė Pranciškus ir Monika Laukytė Dvarionai
Skuodas
1827-08-27 Yl. TAUTVYDAS Klemensas Tautvydas Simonas ir Ona Intaitė Tautvydai
Visgaudžiai Ieva Momgaudytė Antanas ir Karolina Lekstutytė Momgaudžiai
Gedrimai Sk.p.
1922-02-08 Yl. TAUTVYDAS Leonas Tautvydas Leonardas ir Kotryna Jonauskaitė Tautvydai
Pašilai Yl. p. Stefanija Matutytė Antanas ir Elžbieta Ruzgytė Matučiai
Kadžiai Yl. p.
1889-09-24 Sk. TAUTVYDAS Motiejus Tautvydas Juozapas ir Pranciška Grušaitė Tautvydai
Klaišiai Sk. p. Barbora Liubinaitė Jonas ir Barbora Endrėkutė Liubinai
Klaišiai Sk. p.
1912-06-10 Yl. TAUTVYDAS Pranciškus Tautvydas Jonas ir Petronėlė Žvinklytė Tautvydai
Ylakiai Barbora Milvydaitė Dominykas ir Barbora Dubinskaitė Milvydai
Gedrimai Sk.p.
1881-01-18 Yl. TAUTVYDAS Simonas Tautvydas Jonas ir Petronėlė Žvinklytė Tautvydai
Visgaudžiai Ona Intaitė Kazimieras ir Magdalena Jautakaitė Intos
Karviai Sk.p.
1930-10-25 Yl. TAUTVYDAS Steponas Tautvydas Simonas ir Ona Intaitė Tautvydai

Visgaudžiai Yl.p. Sofija Bukontaitė Antanas ir Uršulė Jakytė Bukontai1918-11-24 Plat. TELŠINSKIS Antanas Telšinskis Antanas ir Ona Galdikaitė Telšinskiai
Šateikiai Plat. p. Petronėlė Narmontaitė Jonas ir Ona Pilibaitytė Narmontao
Šateikiai Plat. p.
1918-10-13 Plat. TELŠINSKIS Jonas Telšinskis Jonas ir Ona Indriuškaitė Telšinskiai
Šateikiai Plat. p. Jadvyga Airošaitė Kazimieras ir Petronėlė Narkutė Airošiai
Šateikiai Plat. p.1759-01-07 Mos. TĖVELIS Antanas Tėvelis (Tewelowicz)

Šekai Elena Kasbaraitė (Kasparowiczowna)

Šaukliai
1798-01-29 Mos. TĖVELIS Antanas Tėvelis (Antonium Tewlowicz)


Pranciška Butkutė (Francisca Butkiewiczowna)

Šaukliai
1714-11-25 Mos. TĖVELIS Dovydas Tėvelis (Tiewelis)


Marijona Gikaraitė (Gikarowa)

Plaušiniai
1758-11-19 Mos. TĖVELIS Jonas Tėvelis (Tewelowicz)

Nevočiai Magdalena Untulytė (Untulewiczowna)

Rumšaičiai
1753-02-25 Mos. TĖVELIS Juozapas Tėvelis (Tewelowicz)

Nevočiai Kristina Kavaliauskaitė (Kawalewska)

Ersla
1733-11-15 Mos. TĖVELIS Jurgis Tėvelis (Tiewelis)

Žalgiriai Ona Paplauskaitė (Paplanskayte)

Žalgiriai
1934-01-23 Yl. TĖVELIS Kazimieras Tėvelis Steponas ir Kotryna Jackutė Tėveliai
Gedrimai Yl.p. Sofija Macevičiutė Pranciškus ir Uršulė Petrikaitė Macevičiai
Dvarelis Yl. p.
1788-10-11 Mos. TĖVELIS Petras Tėvelis (Petrus Tewlowicz)

Nevočiai Joana Alseikaitė (Johana Olseykowna)

Kalvar.p.1783-08-15 Mos. TILMONAS Pranciškus Tilmonas (Tylmon)

Mosėdžio p. Elžbieta Raštikienė (Rasztikową)

Mosėdžio p.1892-04-26 Plat. TILMONTAS Adomas Tilmontas (Тильмонта) Antanas ir Anastasija Mažeikaitė Tilmontai N Rudaičiai Plat. p. Ona Plaipaitė Pranciškus ir Ona Jakumaitė Plaipos
Plateliai
1812-09-10 Mos. TILMONTAS Liudvikas Tilmontas (Liudowicum Tilmontt)


Agnė Jokšaitė (Agnetem Jokszowna)

Šaukliai1837-02-28 Mos. TILŠKIS Antanas Tilškis (Tylszkia) Mykolas ir Scholastika Jonkutė Tilškiai
Bobiliškės Mos. p. Barbora Danėlevičiutė (Danieleviczowna) Jonas ir Magdalena Dabravolskytė Danėlevičiai
Virbalai
1882-10-26 Mos. TILŠKIS Jonas Tilškis (Тельшкиса) Jurgis ir Barbora Žiliutė Tilškiai
Bobiliškės Mos. p. Magdalena Gedrimaitė Jonas ir Magdalena Adomauskaitė Gedrimai
Žebrokai
1883-11-22 Mos. TILŠKIS Jonas Tilškis (Тельшкиса) Antanas ir Barbora Danilevičiutė Tilškiai
Bobiliškės Mos. p. Julijona Petrošiutė Ignotas ir Julijona Kubiliutė Petrošiai
Šakaliai
1819-11-18 Mos. TILŠKIS Juozapas Tilškis (Juzephum Tylszkis)


Ona Ambrazaitė (Anna Ambrosowna Tylszkowa)

Apuolė
1840-02-06 Sk. TILŠKIS Jurgis Tilškis Mykolas ir Scholastika Jonkutė Tilškiai
Bobiliškės Mos. p. Barbora Žiliutė Izidorius ir Elžbieta Baranauskaitė Žiliai
Pakalniškiai Sk. p.
1801-04-23 Mos. TILŠKIS Mykolas Tilškis (Michaelem Tylszki)
N
Scholostika Jonkutė (Scholastica Jankowskowna)

Bobiliškės
1851-01-23 Mos. TILŠKIS Pranciškus Tilškis (Тыльшкиса) Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai
Virbalai Ona Simutytė Antanas ir Barbora Kinčiutė Simučiai
Krakės
1822-02-07 Mos. TILŠKIS Stanislovas Tilškis (Stanislaum Tylszkis)


Barbora Petrikienė (Barbaram Petrykowna)
N Nevočiai1900-09-18 Kart. TILVIKAS Pranciškus Tilvikas Petras ir Rozalija Tilvikaitė Tilvikai
Kartena Ona Rudelytė Butkienė Juozapas ir Ona Prišmontaitė Rudeliai N Kartena1838-02-08 Mos. TYRAS Juozapas Tyras (Tiria) Juozapas ir Kunegunda Vitkevičiutė Tyrai N Žebrokai Barbora Valantinaitė (Walontynowna) Antanas ir Barbora Valantinai
*1844-01-25 Sal. TIREVIČIUS Ignotas Tirevičius (Tyrewicza) Ignotas ir Rozalija Butkutė Tirevičiai
Laiviai Sal. p. Barbora Martišiutė Tomas ir Magdalena Kazlauskaitė Martišiai
Tuzai Sal. p.
1800-11-20 Mos. TIREVIČIUS Jurgis Tirevičius (Georgium Tyrewic)


Marijona Kidykienė (Marianna Kydikowska)
N Šerkšniai
1822-05-23 Mos. TIREVIČIUS Jurgis Tirevičius (Georgium Tyrewicz)
N Šniukščiai Ona Jurevičiūtė (Anna Jurewiczowna)

Šaukliai
1815-11-23 Sal. TIREVIČIUS Kazimieras Tirevičius

Laiviai Sal. p. Antanina Grušaitė (Gruszuka)

Laiviai Sal. p.
1823-02-27 Sal. TIREVIČIUS Mykolas Tirevičius (Michaelem Tyrewicz)

Panotėnai Gint.p. Barbora Šablinskaitė (Barbara Szablinskaty

Laiviai
1886-06-17 Mos. TIREVIČIUS Pranciškus Tirevičius Petras ir Ona Zaniauskaitė Tirevičiai
Užpelkiai Plat. p. Ona Gečaitė Jonas ir Juozapota Gedminaitė Gečai (Гечiовъ)
Rukai1928-02-19 Sal. TIRILIS Antanas Tirilis Antanas ir Ona Razmutė Tiriliai
Notėnai Ona Galdikaitė Pranciškus ir Ona Leksiutė Galdikai
Salantai
1934-05-06 Mos. TIRILIS Ignotas Tirilis Juozapas ir Petronėlė Brazdeikaitė Tiriliai
Režgaliai Gint.p. Agnė Vaitelaitė Aleksandras ir Agnė Alminaitė Vaitelės
Ersla
1865-10-06 Mos. TIRILIS Petras Tirilis Juozapas ir Benedikta Butytė Tiriliai
Šerkšniai Elena Beniušytė Gikarienė Antanas ir Ona Milkutaitė Beniušiai N Šerkšniai
1881-02-22 Mos. TIRILIS Petras Tirilis Juozapas ir Benedikta Butytė Tiriliai N Paeiškūnė Anastasija Liebutė Motiejus ir Felicijona Gikaraitė Liebai
Žalgiriai
1711-05-17 Mos. TIRILIS Sebastjonas Tirilis (Tyrylus


Ieva Skurvydienė (Skurwidowa)
N Šatai1796-02-26 Yl. TIŠKUS Antanas Tiškus (Antonium Tyszkiewicz)


Marcijona Leliūnaitė (Martiannam Leliowna)

Gailiškiai Sk. p.
1787-10-28 Mos. TIŠKUS Baltramiejus Tiškus (Barth. Tyszkewicz)

Žalgiriai Ona Pikturnaitė (Anna Pikturnianka)

Mosėdis
1815-02-23 Mos. TIŠKUS Jonas Tiškus (Joanem Tyszkiewicz)

Žalgiriai Barbora Putkalytė Barbara Putkalowna {Tyszkiewiczowa})

Žebrokai
1860-11-09 Mos. TIŠKUS Julijonas Tiškus Pranciškus ir Elena Ličkunaitė Tiškoai
Tirkšlių p. Julijona Dambrauskaitė Dominykas ir Marijona Mikalauskaitė Dambrauskai
Virbalai
1899-01-26 Sk. TIŠKUS Juozapas Tiškus Jonas ir Ona Balsytė Tiškai
Skuodas Anelė Radvilaitė Juozapas ir Anelė Vaitelytė Radvilos
Puodkaliai Sk. p.
1920-08-24 Mos. TIŠKUS Juozapas Tiškus Izidorius ir Ona Bukauskaitė Tiškai N Gedrimai Yl.p. Monika Truikytė Juozapas ir Monika Kapinskaitė Truikiai
Šaukliai
1831-11-17 Kret. TIŠKUS Laurynas Tiškus Grigalius ir Terezė Gedvilaitė Tiškai
Klibiai Kretingos p. Kotryna Stankutė Guntienė Jonas ir Rožė Šeputytė Stankai N Klibiai Kretingos p.
1916-03-01 Sal. TIŠKUS Stanislovas Tiškus Juozapas ir Aleksandra Žobakaitė Tiškai
Klausgalvai Sal. p. Ona Griciutė Jurkuvienė Kazimieras ir Petronėlė Tirevičiutė Griciai N Klausgalvai Sal. p.
1919-07-31 Yl. TIŠKUS Stanislovas Tiškus Feliksas ir Pranciška Tiškai N Gonaičiai Yl.p. Pranciška Račytė Jonas ir Petronėlė Račiai
Jedžiotai Yl. p.1831-11-24 Mos. TYLENIS Motiejus Tylenis Juozapas ir Elena Mickutė Tyleniai
Truikinai Antanina Mažonaitė Jokūbas ir Marijona Paulauskaitė Mažonai
Daukšiai1924-03-02 Gr. TOŠNICKIS Juozapas Tošnickis Baltramiejus ir Pranciška Vaitelaitė Tošnickiai
Akmenalė Gr. p. Anastasija Stonkutė Kazimieras ir Anastasija Zubaitė Stonkai
Degimai Gr. p.1901-01-14 Sal. TRAKINIS Jurgis Trakinis Mykolas ir Magdalena Viskontaitė Trakiniai
Salantai Marijona Puidokaitė Kazimieras ir Ona Mažeikaitė Puidokai
Sėleniai Sal. p.1939-02-19 Kaln. TRAKŠELIS Juozapas Trakšelis Jonas ir Stanislova Skirmuntaitė Trakšeliai
Tinteliai Kaln. p./ g. Kražiai Stanislova Veitaitė Valerijos Veitaitės duktė
Tinteliai Kaln. p./ g. Mosėdis1839-01-30 Mos. TRINKA Jonas Trinka (Trynki) Jurgis ir Elžbieta Gedminaitė Trinkos
Prialgai Felicijona Šimkutė Baužienė Kazimieras ir Magdalena Kauneckytė Šimkai N Prialgai
1857-01-22 Mos. TRINKA Motiejus Trinka (Трынко) Jurgis ir Elžbieta Brasaitė Trinkos N Skuodas Magdalena Kniūkštaitė Jonas ir Magdalena Poškytė Kniūkštos
Plaušiniai
1901-10-03 Šač. TRINKA Motiejus Trinka (Трынко) Motiejus ir Magdalena Kniukštaitė Trinkos N Lyksūdė Šač. p. Ona Pikturnaitė Feliksas ir Veronika Viršilaitė Pikturnos
Lyksūdė Šač. p.1788-09-28 Mos. TRUIKYS Dominykas Truikys (Dominicus Truykis)

Baidotai Sal.p. Elena Zubaitė (Helena Zubowiczowna)

Šatraminiai
1849-02-13 Mos. TRUIKYS Felicijonas Truikys Dominykas ir Elena Zubaitė Truikiai N Panotėtai Gint.p. Kotryna Šoblinskaitė Juozapas ir Magdalena Pilibaitytė Šoblinskai
Kulaliai
1765-11-03 Mos. TRUIKYS Juozapas Truikys (Truykiewicz)

Narėpai Sal. p. Agota Budrytė (Budriowna)

Mosėdis
1884-02-14 Mos. TRUIKYS Juozapas Truikys Juozapas ir Veronika Miliutė Truikiai
Ryga Anastasija Šakinytė Strakšienė Aloyzas ir Ona Lukaitė Šakiniai N Šaukliai
1899-11-23 Mos. TRUIKYS Juozapas Truikys Juozapas ir Veronika Miliutė Truikiai N Šaukliai Monika Kapinskaitė Aleksandras ir Felicijona Antanauskaitė Kapinskai
Nevočiai1862-08-14 Mos. TRUMPIS Ignotas Trumpis (Тровпкинъ) Jonas ir Vilgelmina Rumbutytė Trumpiai
Mosėdis Kazimiera Mažrimaitė Vilhelmas ir Eleonora Berniutė Mažrimai
Žebrokai
1889-10-01 Sal. TRUMPIS Kazimieras Tumpis Mykolas ir Monika Lenkaitė Trumpiai
Salantai Marijona Pakalniškytė Antanas ir Ona Domarkaitė Pakalniškiai
Gedgaudžiai Sal. p.
1865-05-23 Sal. TRUMPIS Pranciškus Tumpis Antanas ir Juozapota Straupaitė Tumpiai
Laiviai Sal. p. Marcijona Mažonaitė Antanas ir Antanina Kaubrytė Mažonai
Laiviai Sal.p.1934-07-29 Sal. TRUŠYS Juozapas Trušys Juozapas ir Karolina Lonkutytė Trušai
Gargždai Stanislova Rupeikaitė Stanislovas ir Petronėlė Narkutė Rupeikos
Gargždai1823-11-04 Mos. TUBINAS Antanas Tubinas (Antonium Tubinowicz)


Joana Andrijauskaitė (Johanna Andrzejewska)

Žebrokai
1837-01-19 Mos. TUBINAS Antanas Tubinas (Tubina) Jonas ir Rozalija Pociutė Tubinai
Žebrokai Ona Dimaitė Antanas ir Kotryna Riepšaitė Dimos
Žebrokai
1843-10-05 Mos. TUBINAS Antanas Tubinas Kazimieras ir Rozalija Šmitaitė Tubinai N Naujukai Barbora Kairytė Kajetonas ir Marijona Girdžiūnaitė Kairiai
Naujukai
1853-02-03 Mos. TUBINAS Antanas Tubinas Pilypas ir Pranciška Liekytė Tubinai
Žebrokai Paulina Tilškytė (Тыльшкевною) Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai
Virbalai
1881-02-03 Mos. TUBINAS Antanas Tubinas Antanas ir Paulina Tilškytė Tubinai
Mosėdis Elena Laukytė Adomas ir Felicijona Kapinskaitė Laukiai
Mosėdis
1887-01-07 Mos. TUBINAS Antanas Tubinas Mykolas ir Uršulė Zubaitė Tubinai
Naujukai Barbora Pilibaitytė Motiejus ir Barbora Einikytė Pilibaičiai
Naujukai
1924-06-23 Mos. TUBINAS Antanas Tubinas Mykolas ir Uršulė Viskontaitė Tubinai
Narėpai Uršulė Zubaitė Juozapas ir Petronėlė Lekniutė Zubės
Gaubės
1905-02-22 Mos. TUBINAS Dominykas Tubinas Kajetonas ir Petronėlė Rumbutytė Tubinai
Vindeikiai Monika Jonutytė Juozapas ir Magdalena Karbauskaitė Jonučiai
Šerkšniai
1745-06-23 Mos. TUBINAS Florijonas Tubinas (Tubanowicz)

Skuodas Kristina Mikšaitienė (Mikszewiczowa)
N Mosėdis
1758-10-28 Mos. TUBINAS Florijonas Tubinas (Tubanowicz)
N Mosėdis Elžbieta Žeimytė (Žeymowiczowna)

Žalgiriai
1767-02-22 Mos. TUBINAS Jonas Tubinas (Tubyns)

Geidučiai Gertrūda Šarvaitė (Szarwaty)

Laumaičiai
1805-11-21 Mos. TUBINAS Jonas Tubinas (Joannum Tubinowicz)

(Žebrokai) Antanina Ažondenytė (Antoninam Ažądynowna)

Žebrokai
1885-01-08 Mos. TUBINAS Juozapas Tubinas Mykolas ir Elena Kataržytė Tubinai
Mosėdis Agnė Luotaitė Antanas ir Monika Valantinaitė Luotės
Mosėdis
1932-06-09 Mos. TUBINAS Juozapass Tubinas Magdalenos Tubinaitės sūnus
Žebrokai Juozapota Tirevičiutė (Juzefa) Pranciškus ir Ona Gečaitė Tirevičiai
Rukai
1784-07-04 Mos. TUBINAS Kazimieras Tubinas (Tubunowicz)

Šerkšniai Rožė Damašienė (Domaszewska)
N Šerkšniai
1832-02-23 Mos. TUBINAS Kazimieras Tubinas Mykolas ir Klara Eidintaitė Tubinai
Nevočiai Barbora Dvarionaitė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai
Mosėdis
1876-01-08 Mos. TUBINAS Kazimieras Tubinas Antanas ir Barbora Kaupaitė Tubinai
Mosėdis Barbora Miliutė Juozapas ir Pranciška Skliūderytė Miliai
Šaukliai
1913-02-12 Mos. TUBINAS Konstantinas Tubinas Antanas ir Elena Laukytė Tubinai
Krakės Uršulė Gurauskaitė Gadeikienė Jurgis ir Elena Andriejauskaitė Gurauskai N Šekai
1766-01-19 Mos. TUBINAS Mykolas Tubinas (Tubynowicz)

Erlėnai Sal.p. Marijona Paulutytė ? (Pawlutowna)

Šerkšniai
1814-01-27 Mos. TUBINAS Mykolas Tubinas (Michaelum Tubinas
N Šerkšniai Elena Aklytė (Helenam Aklowna )

Daukšiai
1838-02-08 Mos. TUBINAS Mykolas Tubinas (Tubina) Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai
Šerkšniai Elena Kataržytė (Katarska) Melchioras ir Rožė Labanauskaitė Kataržiai
Mikulčiai
1863-11-26 Mos. TUBINAS Mykolas Tubinas Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai N Virbalai Uršulė Zubaitė Strakšienė Bonifacas ir Rozalija Dimaitė Zubės N Virbalai
1889-08-22 Mos. TUBINAS Mykolas Tubinas Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai N Virbalai Anastasija Vičiutė Tadas ir Elena Kaupaitė Vičiai
Virbalai
1807-11-19 Mos. TUBINAS Pilypas Tubinas (Philipum Tubinowicz)

(Žebrokai) Pranciška Liekytė (Franciszka Lekowna Tubinowiczowa)

Žebrokai1922-02-21 Lenk. TŪMAS Leonas Tūma Antanas ir Ona Jazbutytė Tūmai
Šakaliai Mos. p. Stanislova Numgaudytė Leonas ir Pranciška Simutytė Numgaudžiai
Plaušiniai Lenk. p.1887-02-15 Lenk. TUMELIS Antanas Tumelis Juozapas ir Pranciška Galdikaitė Tumeliai N Paluknė, Sk.p. Julijona Putkalytė Feliksas ir Julijona Murauskaitė Putkaliai
Žirnikai Lenk. p.
1901-02-11 Mos. TUMELIS Antanas Tumelis Antanas ir Anatanina Vilimaitė Tumeliai
Paluknė, Sk.p. Ona Jazbutytė Kubilienė Jonas ir Antanina Bakstytė Jazbučiai N Šakaliai
1781-02-18 Mos. TUMELIS Motiejus Tumelis (Tumowicz)

Derkinčiai Ona Jakutytė (Jakuciowna)

Lukošaičiai Šač.p.
1939-05-06 Šač. TUMELIS Povilas Tumelis Jonas ir Barbora Latakaitė Tumeliai
Derkinčiai Konstancija Lukaitė Konstantinas ir Jadvyga Lauruškaitė Lukaičiai
Derkinčiai1904-04-27 Plat. TUMPIS Juozapas Tumpis Steponas ir Kotryna Račiutė Tumpiai
Visvainiai Rozalija Jokubauskytė Jonas ir Marijona Mažrimaitė Jokubauskiai
Mosėdžio p.
1899-11-23 Mos. TUMPIS Pranciškus Tumpis Antanas ir Juozapota Tumpiai N Šniukščiai Ona Andrutytė (Индрутисовной) Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Andručiai (Индрутисовъ)
Palaukė Sk.p.
1924-02-19 Mos. TUMPIS Pranciškus Tumpis Pranciškus ir Ona Andrutytė Tumpiai
Šniukščiai Kotryna Kubiliutė Feliksas ir Ona Staigvilasitė Kubiliai (Kubilius)
Žebrokai1750-05-07 Mos. TURAUSKIS Adomas Turauskis (Turowski)


Magdalena Tamošauskienė (Tomaszewska)
N
1770-11-25 Mos. TURAUSKIS Antanas Turauskis (Turowski)

Rušupiai Sk.p. Rozalija Rimkutė (Rymkiewiczowna)

Petraičiai Mos.p.
1908-05-18 Mos. TURAUSKIS Kazimieras Turauskis Kazimieras ir Magdalena Riepšaitė Turauskiai
Erlėnai Sal.p Anelė Tamošauskiaitė Kazimieras ir Barbora Vaškytė Tamošauskiai
Šatraminiai
1851-01-29 Sal. TURAUSKAS Petras Turauskas Laurynas ir Konstancija Burbaitė Turauskai
Kūlsodis Barbora Peldytė Daukontienė Juozapas ir Magdalena Žvinklytė Peldžiai N Imbarė Sal. p.
1843-05-25 Sal. TURAUSKAS Pranciškus Turauskas Antanas ir Konstancija Burbaitė Turauskai
Kūlsodis Liudvika Pilibaitytė (Filipowiczowna) Juozapas ir Agnė Žvinklytė Pilibaičiai
Skaudaliai
1930-06-05 Mos. TURAUSKIS Pranciškus Turauskis Kazimieras ir Kotryna Beniušytė Turauskiai
Skaudaliai Ona Zubaitė Juozapas ir Petronėlė Žuolytė Zubės
Gaubės1936-02-15 Gr. TUŠKA Antanas Tuška Jurgis ir Barbora Beinoraitė Tuškos
Šatraminiai Mos. p. Pranciška Vaitkutė Juozapas ir Ona Zabitytė Vaitkai
Latveliai Gr. p.
1938-05-22 Gr. TUŠKUS Antanas Tuškus Jurgis ir Barbora Beinoraitė Tuškos N Grūšlaukės Meds. Gr. p. Magdalena Stanytė Pranciškus ir Emilija Rusytė Staniai
Latveliai Gr. p.
1780-01-23 Mos. TUŠKA Fabijonas Tuška (Tuszynski)

Žebrokai Marijona Venckaitė (Węckayte)

Žebrokai
1753-07-22 Mos. TUŠKA Jonas Tuška (Tuszynski)


ElžbieTa Medgalytė (Medgalowna)


1841-02-04 Mos. TUŠKA Jonas Tuška (Тушки) Jonas ir Barbora Pakulytė Tuškos
Daukšiai Antanina Giedraitė Jaskaudienė Benediktas ir Ona Burbaitė Giedros N Šatraminiai
1862-02-06 Mos. TUŠKA Jonas Tuška (Тушки) Jonas ir Barbora Pakulytė Tuškos N Šatraminiai Elena Adomauskaitė Mykolas ir Barbora Kuprytė Adomauskai
Mikulčiai
1896-05-07 Sk. TUŠKA Jonas Tuška (įr. Тошкуса) Jurgis ir Barbora Žvinklytė Tuškos
Šatraminiai Mos. p. Magdalena Dirkstytė Sušinskienė, Juozapo našlė Kazimieras ir Rozalija Šikšniutė Dirksčiai N Puodkaliai Sk. p.
1862-07-03 Mos. TUŠKA Jurgis Tuška (Тушко) Jonas ir Antanina Giedraitė Tuškos
Šatraminiai Barbora Žvinklytė Stanislovas ir Barbora Simaitytė Žvinkliai
Šatraminiai
1885-05-07 Mos. TUŠKA Jurgis Tuška (Тушки) Jonas ir Antanina Giedraitė Tuškos N Šatraminiai Barbora Eidėjutė Antanas ir Barbora Daukantaitė Eidėjai
Igariai
1902-02-24 Mos. TUŠKA Jurgis Tuška Jurgis ir Barbora Žvinklytė Tuškos
Šatraminiai Barbora Beinoraitė Antanas ir Agnė Niuniavaitė Beinorai
Žebrokai
1919-06-10 Sal. TUŠKA Jurgis Tuška (g. 1867.08.10 Šatraminiuose) Jurgis ir Barbora Žvinklytė Tuškos N Šatraminiai Ona Giedraitė (g. 1878.04.03 Juodupėnuose) Juozapas ir Barbora Jurgutytė Giedros
Juodupėnai Sl.p
1866-01-31 Mos. TUŠKA Leonas Tuška (Тушки) Jonas ir Barbora Pakulytė Tuškos
Šatraminiai Pranciška Žeimytė Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Šatraminiai
1897-01-28 Mos. TUŠKA Melitonas Tuška Leonas ir Felicijona Žeimytė Tuškos
Šatraminiai Anelė Zubaitė Jurgis ir Anastasija Knystautaitė Zubės
Krakės
1863-02-12 Mos. TUŠKA Petras Tuška Jonas ir Ona Knystautaitė Tuškos
Šatraminiai Barbora Meškytė Jokubauskienė Juozapas ir Ona Končiutė Meškiai N Palšiai
1732-07-26 Mos. TUŠKA Pranciškus Tuška (Tuszkowski)


Ona Anužytė (Anužowna)

Šatraminiai
1741-04-23 Mos. TUŠKA Pranciškus Tuška (Tuszko)
N Daukšiai Barbora Jokšaitė (Jakszowiczowna)

Daukšiai1742-11-18 Mos. TUZAS Jonas Tuzas (Tuzus)

Šaukliai Marijona Zamolskaitė (Zamulskowna)

Šaukliai
1886-02-18 Lenk. TUZAS Juozapas Tuzas Juozapas ir Julijona Putkalytė Tuzai
Lenkimai Vincenta Vainoraitė Juozapas ir Petronėlė Švatelytė Vainorai
Večiai Lenk. p.
1910-02-23 Lenk. TUZAS Juozapas Tuzas Juozapas ir Vincentina Vainoraitė Tuzai
Lenkimai Ona Dapkutė (Дабкусъ) Jonas ir Ona Markauskytė Dapkai
Kulai Sk. p.
1889-05-23 Lenk. TUZAS Kazimieras Tuzas Pranciškus ir Ona Gikaraitė Tuzai N Lenkimai Barbora Untulytė Antanas ir Felicijona Šiudeikytė Untuliai
Juodeikiai Lenk. p.1823-11-20 Sal. TVARIJONAS Pranciškus Tvarijonas (Franciscum Twaryons)
N Urbaičiai Monika Giedraitė (Monica Gidraly)

Peldžiai1768-11-21 Mos. TVERENIS Jurgis Tverenis (Twerenowicz)

Derkinčiai Ona Paulauskaitė (Pawlowska)

Kaukolikai