Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

T1886-02-11 TALAITIS Feliksas Talaitis GD Marcijonas ir Ona Korsakaitė Talaičiai (Корсиковскихъ Талайскихъ) N Ersla Ona (Beniušytė ?) Beniušienė Mykolas ir Ona Pakulytė (Beniušiai ?) N PrialgavaTAMAŠAUSKAS – TAMOŠAUSKASKAS

1920-05-16 TAMAVIČIUS Jonas Tamavičius Vladislovas ir Magdalena Liekytė Tamavičiai
Gedgaudžiai Petronėlė Skirutytė Kazimieras ir Barbora Juozaitytė Skiručiai
ŠerkšniaiTAMOŠAUSKAS – TAMOŠAUSKIS1872-02-15 TAMOŠAUSKAS Antanas Tamošauskas (Томашевскаго) Juozapotas ir Monika Gedrimaitė Tamošauskai
Baksčiai Elena Simonavičiutė Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Igariai
1893-06-29 TAMOŠAUSKAS Antanas Tamošauskas (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kovaržaitė Tamošauskai
Šatraminiai Monika Pajauskaitė Valentinas ir Monika Andriejauskaitė Pajauskai
Naujukai
1905-02-27 TAMOŠAUSKAS Antanas Tamošauskas (Томошевскаго) Antanas ir Elena Simonavičiutė Tamošauskai
Igariai Barbora Žvaginytė Leonas ir Marijona Balvočiutė Žvaginiai
Budvietė
1920-06-06 TAMOŠAUSKIS Antanas Tamošauskis Ignotas ir Agnė Puškoriutė Tamošauskiai
Ersla Barbora Markaitytė Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai
Ersla
1859-01-13 TAMOŠAUSKIS Dominykas Tamošauskis (Томашевскаго) Pranciškus ir Marijona Dabravalskytė Tamošauskiai N Mosėdis Ona Markaitytė Jonas ir Veronika Bružaitė Markaičiai
Gaubės
1863-07-21 TAMOŠAUSKIS Dominykas Tamošauskis (Томашевского) Pranciškus ir Marijona Dobrovolskytė Tamošauskiai N Giršiniai Marijona Kinčiutė Kelpšienė Stanislovas ir Ona Simutytė Kinčiai N Mosėdis
1868-04-23 TAMOŠAUSKAS Ignacijus Tamošauskas (Томашевскаго) Motiejus ir Elena Zūbaitėb Tamašauskai
Erlėnai Sal.p. Kotryna Gudavičiūtė Kajetonas ir Amelija Plasnevičiūtė Gudinai
Erlėnai Sal.p.
1937-09-12 TAMOŠAUSKAS Ignotas Tamošauskas Mykolas ir Elena Galdikaitė Tamošauskai
Ersla Kazimiera Gedrimaitė Kazimieras ir Ona Daniutė Gedrimai
Šilaliai
1897-07-06 TAMOŠAUSKAS Ignotas Tamošauskas (Томашевскаго) Ignotas ir Kotryna Gudinaitė Tamošauskai
Ersla Agnė Pučkoriutė Juozapas ir Julijona Vaitelaitė Pučkoriai
Ersla
1933-02-22 TAMOŠAUSKAS Jonas Tamošauskas Antanas ir Barbora Žvaginytė Tamošauskai
Budvietė Ona Jazbutytė Jonas ir Monika Skaraitė Jazbučiai
Krakės
1933-02-25 TAMOŠAUSKAS Juozapas Tamošauskas Barboros Tamošauskaitės sūnus
Nasrėnai Sal.p. Rozalija Želvytė Aleksandras ir Anastasija Ronkytė Želviai
Šekai
1906-02-07 TAMOŠAUSKAS Juozapas Tamošauskas (Тамашевскаго) Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskai
Daukšiai Uršulė Peknieriutė Kazimieras ir Uršulė Rancaitė Peknieriai
Budriai
1879-01-16 TAMOŠAUSKAS Juozapas Tamošauskas (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba KovaržaitėTamošauskai
Šatraminiai Aniceta Lipšaitė Tadas ir Rožė Ramonaitė Lipšai
Daukšiai
1906-05-07 TAMOŠAUSKAS Juozapas Tamošauskas (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kavarzaitė Tamošauskai N Daukšiai Pranciška Šiudeikytė Jonas ir Uršulė Jonauskaitė Šiudeikiai
Nevočiai
1841-01-14 TAMOŠAUSKIS Juozapas Tamošauskis (Tomoszewskiego) Pranciškus ir Marijona Dobrovolskytė Tamošauskiai
Mosėdis Julijona Tubinaitė Pilypas ir Pranciška Liekytė Tubinai
Žebrokai
1849-01-30 TAMOŠAUSKIS Juozapotas Tamošauskis (Томашевскаго) Kazimieras ir Ona Šimkutė Tamošauskiai
Kernai Monika Gedrimaitė Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai
Virbalai
1855-07-12 TAMOŠAUSKIS Juozapotas Tamošauskis (Томашевскаго) Pranciškus ir Marijona Dobrovolskytė Tamošauskiai N * Barbora Baguckytė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai
Mosėdis
1921-04-17 TAMOŠAUSKIS Jurgis Tamošauskis Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskiai
Mos.p. Julijona Petkutė Jurgis ir Magdalena Gervinskaitė Petkai
Mos.p.
1937-04-14 TAMOŠAUSKAS Justinas Tamošauskas Juozapas ir Pranciška Šiudeikytė Tamošauskai
Mosėdis Ona Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Nevočiai
1928-02-01 TAMOŠAUSKAS Kazimieras Tamošauskas Kazimieras ir Kotryna Petrauskaitė Tamošauskai
Udraliai Barbora Pociutė Vincentas ir Barbora Ronkytė Pociai
Rukai
1875-02-24 TAMOŠAUSKAS Kazimieras Tamošauskas (Томашевскаго) Ignotas ir Anelė Simutytė Tamošauskai
Šatraminiai Barbora Vaškytė Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai
Šatraminiai
1887-11-17 TAMOŠAUSKAS Kazimieras Tamošauskas (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumbina Kovaržaitė Tamošauskai
Šatraminiai Kotryna Petrauskaitė Juozapas ir Ona Vaitelavičiutė Petrauskai
Šerkšniai
1938-05-01 TAMOŠAUSKAS Konstantinas Tamošauskas Antanas ir Monika Pajauskaitė Tamošauskai
Šatraminiai Karolina Skaraitė Jurgis ir Anastasija Riepšaitė Skaros
Šatraminiai
1846-11-05 TAMOŠAUSKIS Motiejus Tamošauskis (Tomaszewskiego) Stanislovas ir Magdalena Girtaitė Tamošauskiai
Ersla Elena Zubaitė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Ersla
1925-02-21 TAMOŠAUSKIS Nikodemas Tamošauskis Kazimieras ir Kotryna Petrauskaitė Tamošauskiai
Šatraminiai Ona Liebutė Kazimieras ir Elena Petkutė Liebai
Udraliai
1871-02-03 TAMOŠAUSKAS Petras Tamošauskas (Томашевскаго) Onos Tamošauskaitės sūnus
Ersla Petronėlė Šemetaitė Antanas ir Ona Andriekutė Šemetos (įraše Индрiяковъ)
Ersla
1909-01-13 TAMOŠAUSKAS Pranciškus Tamošauskas (Тамошевскаго) Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskai
Daukšiai Antanina Pociutė Kazimieras ir Rozalija Butytė Pociai
Budriai
1885-11-26 TAMOŠAUSKAS Pranciškus Tamošauskas (Томашевскаго) Pranciškus ir Kolumba Kovaržaitė Tamošauskai
Šatraminiai Magdalena Domarkaitė Adomas ir Barbora Ridikaitė Domarkai
Palšiai


1938-02-28 TARVAINIS Jonas Tarvainis Liudvikos Tarvainytės sūnus
Mosėdis Aleksandra Dobrovolskytė Juozapas ir Kazimiera Rumbutytė Dobrovolskiai
Mosėdis


1843-10-26 TARVYDAS Stanislovas Tarvydas Stanislovas ir Elžbieta Mosteikaitė Tarvydai
Daukšiai Pulcherija Rokaitė Juozapas ir Pranciška Idzelytė Rokai
Daukšiai


1918-10-22 TAUČIUS Antanas Taučius Jonas ir Uršulė Riepšaitė Taučiai
Šatraminiai Barbora Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai
1936-09-01 TAUČIUS Antanas Taučius Jonas ir Uršulė Riepšaitė Taučiai N Daukšių Medsėdžiai Bronislova Valužytė Beinorienė Antanas ir Magdalena Šmotaitė Valužiai N Šaukliai
1889-08-16 TAUČIUS Jeronimas Taučius Petras ir Uršulė Andriekutė Taučiai
Krakės Petronėlė Žeimytė Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai
Krakės
1891-11-26 TAUČIUS Jonas Taučius Juozapas ir Felicijona Bertašiutė Taučiai
Šatraminiai Uršulė Riepšaitė Antanas ir Rožė Tamošauskaitė Riepšai
Šatraminiai
1899-02-03 TAUČIUS Jonas Taučius Juozapas ir Barbora Šedvydytė Taučiai
Tauzai Domicėlė Mažonaitė Adomas ir Ona Baltrutytė Mažonai
Udraliai
1916-11-19 TAUČIUS Juozapas Taučius Pranciškus ir Kotryna Tamošauskaitė Taučiai
Juknaičiai Sk.p. Magdalena Alseikaitė (Olseikaitė) Antanas ir Aniceta Ruikaitė Alseikos
Nevočiai
1869-02-04 TAUČIUS Juozapas Taučius Jonas ir Barbora Grabytė Taučiai
Nevočiai Barbora Šedvydytė Antanas ir Barbora Zubaitė Šedvydžiai
Ersla
1893-02-07 TAUČIUS Liudvikas Taučius Juozapas ir Kunegunda Dvarionaitė Taučiai
Tauzai Barbora Šikšniutė Razgaitienė Jonas ir Barbora Daukantaitė Šikšniai N Udraliai
1897-02-23 TAUČIUS Petras Taučius Petras ir Uršulė Andriekutė Taučiai
Juknaičiai Šat.p. Anastasija Rimkutė Evaristas ir Barbora Žitkutė Rimkai
Burniškės Mos.p. Mos.p.
1895-02-07 TAUČIUS Pranciškus Taučius Petras ir Uršulė Andriekutė Taučiai
Juknaičiai Šat.p. Kotryna Tamošauskaitė Ignotas ir Kotryna Budrikytė Tamošauskai
Ersla


1923-01-23 TAUJENIS Antanas Taujenis (Taujienas) Aleksandras ir Ona Žipriutė
Kaukolikai Rozalija Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla


1849-05-31 TAURINSKAS Antanas Taurinskas Juozapas ir Marcijona Andriejauskaitė Taurinskai
Šerkšniai Barbora Grabytė Jeronimas ir Barbora Dobrovolskytė Grabiai
*
1918-06-23 TAURINSKAS Julijonas Taurinskas (Taurinskis) Juozapas ir Juozapota Kaltenytė Taurinskai
Žebrokai Leonilija Beinoraitė Antanas ir Agnė Niuniavaitė Beinorai
Žebrokai
1925-02-10 TAURINSKAS Juozapas Taurinskas Juozapas ir Barbora Stankūnaitė Taurinskai
Mos.p. Uršulė Šimaitytė Pranciškus ir Uršulė Narvilaitė Šimaičiai
Kulaliai
1881-02-22 TAURINSKAS Juozapas Taurinskas Antanas ir Julijona Kentraitė Taurinskai
Kulaliai Ona Miliutė Feliksas ir Barbora Šimkutė Miliai
Kusai
1905-02-22 TAURINSKAS Kazimieras Taurinskas Antaninos Taurinskaitės sūnus
Kulaliai Barbora Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Vyniautaitė Galdikai
Igariai
1931-02-16 TAURINSKAS Pranciškus Taurinskas Juozapas ir Barbora Stankūnaitė Taurinskai
Kulaliai Magdalena Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Miesto Kalniškiai


1874-10-29 TAURYLA Kajetonas Juozapas Tauryla Dominykas ir Kunegunda Mortilaitė Taurylos
Stripinai Yl.p. Magdalena Šmitaitė Gurauskienė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos N Žebrokai


1848-02-10 TAUTEVIČIUS Juozapas Tautevičius (Tawtkowicza) Jonas ir Barbora Grabytė Tautkevičiai
Rukai Kunegunda Dvarionaitė Gadeikienė Antanas ir Kunegunda Petrauskaitė Dvarionai N Palaukiai
1939-02-20 TAUTEVIČIUS Feliksas Tautevičius Petras ir Elena Petrošiutė Tautevičiai
Šatraminiai Sofija Viršilaitė Mortos Viršilaitės dukra
Šatraminiai


1924-06-29 TAUTVYDAS Juozapas Tautvydas Leonardas ir ir Kotryna Jonauskaitė Tautvydai
Gonaičiai Yl.p. Rozalija Žvinklytė Pranciškus ir Rozalija Pilibaitytė Žvinkliai
Kusai


1882-10-26 TILŠKIS Jonas Tilškis (Тельшкиса) Jurgis ir Barbora Žiliutė Tilškiai
Bobiliškės Magdalena Gedrimaitė Jonas ir Magdalena Adomauskaitė Gedrimai
Žebrokai
1883-11-22 TILŠKIS Jonas Tilškis (Тельшкиса) Antanas ir Barbora Danilevičiutė Tilškiai
Bobiliškės Julijona Petrošiutė Ignotas ir Julijona Kubiliutė Petrošiai
Šakaliai
1851-01-23 TILŠKIS Pranciškus Tilškis (Тыльшкиса) Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai
Virbalai Ona Simutytė Antanas ir Barbora Kinčiutė Simučiai
Krakės


1886-06-17 TIREVIČIUS Pranciškus Tirevičius Petras ir Ona Zaniauskaitė Tirevičiai
Užpelkiai Plat. p. Ona Gečaitė Jonas ir Juozapota Gedminaitė Gečai (Гечiовъ)
Rukai


1934-05-06 TIRILIUS Ignotas Tirilius Juozapas ir Petronėlė Brazdeikaitė Tiriliai
Režgaliai Gint.p. Agnė Vaitelaitė Aleksandras ir Agnė Alminaitė Vaitelės
Ersla
1865-10-06 TIRILIUS Petras Tirilius Juozapas ir Benedikta Butytė Tiriliai
Šerkšniai Elena Beniušytė Gikarienė Antanas ir Ona Milkutaitė Beniušiai N Šerkšniai
1881-02-22 TIRILIUS Petras Tirilius Juozapas ir Benedikta Butytė Tiriliai N Paeiškūnė Anastasija Liebutė Motiejus ir Felicijona Gikaraitė Liebai
Žalgiriai


1860-11-09 TIŠKUS Julijonas Tiškus Pranciškus ir Elena Ličkunaitė Tiškos GD
Tirkšlių p. Julijona Dambrauskaitė Dominykas ir Marijona Mikalauskaitė Dambrauskai
Virbalai
1920-08-24 TIŠKUS Juozapas Tiškus Izidorius ir Ona Bukauskaitė Tiškos N Gedrimai Yl.p. Monika Truikytė Juozapas ir Monika Kapinskaitė Truikiai
Šaukliai


1857-01-22 TRINKA Motiejus Trinka (Трынко) Jurgis ir Elžbieta Brasaitė Trinkos N Skuodas Magdalena Kniūkštaitė Jonas ir Magdalena Poškytė Kniūkštos
Plaušiniai


1849-02-13 TRUIKYS Felicijonas Truikys Dominykas ir Elena Zubaitė Truikiai N Panotėtai Gint.p. Kotryna Šoblinskaitė Juozapas ir Magdalena Pilibaitytė Šoblinskai
Kulaliai
1884-02-14 TRUIKYS Juozapas Truikys Juozapas ir Veronika Miliutė Truikiai
Ryga Anastasija Šakinytė Strakšienė Aloyzas ir Ona Lukaitė Šakiniai N Šaukliai
1899-11-23 TRUIKYS Juozapas Truikys Juozapas ir Veronika Miliutė Truikiai N Šaukliai Monika Kapinskaitė Aleksandras ir Felicijona Antanauskaitė Kapinskai
Nevočiai


1862-08-14 TRUMPIS Ignotas Trumpis (Тровпкинъ) Jonas ir Vilgelmina Rumbutytė Trumpiai
Mosėdis Kazimiera Mažrimaitė Vilhelmas ir Eleonora Berniutė Mažrimai
Žebrokai


1843-10-05 TUBINAS Antanas Tubinas Kazimieras ir Rozalija Šmitaitė Tubinai N Naujukai Barbora Kairytė Kajetonas ir Marijona Girdžiūnaitė Kairiai
Naujukai
1853-02-03 TUBINAS Antanas Tubinas Pilypas ir Pranciška Liekytė Tubinai
Žebrokai Paulina Tilškytė (Тыльшкевною) Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai
Virbalai
1887-01-07 TUBINAS Antanas Tubinas Mykolas ir Uršulė Zubaitė Tubinai
Naujukai Barbora Pilibaitytė Motiejus ir Barbora Einikytė Pilibaičiai
Naujukai
1924-06-23 TUBINAS Antanas Tubinas Mykolas ir Uršulė Viskontaitė Tubinai
Narėpai Uršulė Zubaitė Juozapas ir Petronėlė Lekniutė Zubės
Gaubės
1881-02-03 TUBINAS Antanas Tubinas Antanas ir Paulina Tilškytė Tubinai
Mosėdis Elena Laukytė Adomas ir Felicijona Kapinskaitė Laukiai
Mosėdis
1905-02-22 TUBINAS Dominykas Tubinas Kajetonas ir Petronėlė Rumbutytė Tubinai
Vindeikiai Monika Jonutytė Juozapas ir Magdalena Karbauskaitė Jonučiai
Šerkšniai
1885-01-08 TUBINAS Juozapas Tubinas Mykolas ir Elena Kataržytė Tubinai
Mosėdis Agnė Luotaitė Antanas ir Monika Valantinaitė Luotės
Mosėdis
1932-06-09 TUBINAS Juozapass Tubinas Magdalenos Tubinaitės sūnus
Žebrokai Juozapota Tirevičiutė (Juzefa) Pranciškus ir Ona Gečaitė Tirevičiai
Rukai
1876-01-08 TUBINAS Kazimieras Tubinas Antanas ir Barbora Kaupaitė Tubinai
Mosėdis Barbora Miliutė Juozapas ir Pranciška Skliūderytė Miliai
Šaukliai
1913-02-12 TUBINAS Konstantinas Tubinas Antanas ir Elena Laukytė Tubinai
Krakės Uršulė Gurauskaitė Gadeikienė Jurgis ir Elena Andriejauskaitė Gurauskai N Šekai
1863-11-26 TUBINAS Mykolas Tubinas Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai N Virbalai Uršulė Zubaitė Strakšienė Bonifacas ir Rozalija Dimaitė Zubės N Virbalai
1889-08-22 TUBINAS Mykolas Tubinas Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai N Virbalai Anastasija Vičiutė Tadas ir Elena Kaupaitė Vičiai
Virbalai


1901-02-11 TUMELIS Antanas Tumelis Antanas ir Anatanina Vilimaitė Tumeliai
Paluknė, Sk.p. Ona Jazbutytė Kubilienė Jonas ir Antanina Bakstytė Jazbučiai N Šakaliai


1899-11-23 TUMPIS Pranciškus Tumpis Antanas ir Juozapota Tumpiai N Šniukščiai Ona Andrutytė (Индрутисовной) Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Andručiai (Индрутисовъ)
Palaukė Sk.p.
1924-02-19 TUMPIS Pranciškus Tumpis Pranciškus ir Ona Andrutytė Tumpiai
Šniukščiai Kotryna Kubiliutė Feliksas ir Ona Staigvilasitė Kubiliai (Kubilius)
Žebrokai


1908-05-18 TURAUSKAS Kazimieras Turauskas Kazimieras ir Magdalena Riepšaitė Turauskai
Erlėnai Sal.p Anelė Tamošauskaitė Kazimieras ir Barbora Vaškytė Tamošauskiai
Šatraminiai
1930-06-05 TURAUSKAS Pranciškus Turauskas Kazimieras ir Kotryna Beniušytė Turauskai
Skaudaliai Ona Zubaitė Juozapas ir Petronėlė Žuolytė Zubės
Gaubės


1841-02-04 TUŠKA Jonas Tuška (Тушки) Jonas ir Barbora Pakulytė Tuškos
Daukšiai Antanina Giedraitė Jaskaudienė Benediktas ir Ona Burbaitė Giedros N Šatraminiai
1862-02-06 TUŠKA Jonas Tuška (Тушки) Jonas ir Barbora Pakulytė Tuškos N Šatraminiai Elena Adomauskaitė Mykolas ir Barbora Kuprytė Adomauskai
Mikulčiai
1902-02-24 TUŠKA Jurgis Tuška Jurgis ir Barbora Žvinklytė Tuškos
Šatraminiai Barbora Beinoraitė Antanas ir Agnė Niuniavaitė Beinorai
Žebrokai
1885-05-07 TUŠKA Jurgis Tuška (Тушки) Jonas ir Antanina Giedraitė Tuškos N Šatraminiai Barbora Eidėjutė Antanas ir Barbora Daukantaitė Eidėjai
Igariai
1862-07-03 TUŠKA Jurgis Tuška (Тушко) Jonas ir Antanina Giedraitė Tuškos
Šatraminiai Barbora Žvinklytė Stanislovas ir Barbora Simaitytė Žvinkliai
Šatraminiai
1866-01-31 TUŠKA Leonas Tuška (Тушки) Jonas ir Barbora Pakulytė Tuškos
Šatraminiai Pranciška Žeimytė Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Šatraminiai
1897-01-28 TUŠKA Melitonas Tuška Leonas ir Felicijona Žeimytė Tuškos
Šatraminiai Anelė Zubaitė Jurgis ir Anastasija Knystautaitė Zubės
Krakės
1863-02-12 TUŠKA Petras Tuška Jonas ir Ona Knystautaitė Tuškos
Šatraminiai Barbora Meškytė Jokubauskienė Juozapas ir Ona Končiutė Meškiai N Palšiai