Santuokos data Bažnyčia Pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


D1938-05-24 Mos. DABRAVALSKIS Albinas Dabravalskis (Dobrovalskis) Juozapas ir Kazimiera Rumbutytė Dabravalskiai
Mikulčiai Vanda Choromanskytė Boleslovas ir Bronislova Tamošauskaitė Choromanskiai
Mosėdis
1909-09-13 Mos. DABRAVALSKIS Albinas Dabravalskis (Добровольскаго) Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dabravalskiai
* Julijona Zubaitė Juozapas ir Monika Galdikaitė Zubės
Šakaliai
1779-10-14 Mos. DABRAVALSKIS Andrius Dabravalskis (Andream Dobrowolski)

Bildikai Plat.p. Rozalija Petrauskaitė (Rosalia Piotrowska)

Bratikai
1826-02-16 Mos. DOBRAVALSKIS Antanas Dobravalskis (Antonium Dabrowolski)

Virbalai Ona Ylokaitė (Annam Illakowiczowna)

Rukai
1816-02-08 Mos. DABRAVALSKIS Antanas Dabravalskis (Antonium Dobrowolski)

Daukšiai Teklė Bakštytė (Theacla Baksztowna Dobrawolska)

Ledžiai
1817-11-13 Mos. DOBRAVALSKIS Augustinas Dobravalskis (Augustinum Dabrowolski)


Ona Danilevičiūtė (Anna Danilewiczowna)

Daukšiai
1901-02-07 Mos. DOBRAVALSKIS Boleslovas Dobravalskis (Добровольскаго) Jokimas ir Julijona Ivanauskaitė Dobravalskiai
Liepoja Pranciška Mažeikaitė Stanislovas ir Anastasija Prialgauskaitė Mažeikos
Simaičiai
1906-11-07 Mos. DABRAVALSKIS Jonas Dabravalskis (Добровольскаго) Jonas ir Domicėlė Donėlaitė Dabravalskiai
Plaušiniai Karolina Skaraitė Jonas ir Anastasija Žvinklytė Skaros
Kernai
1786-11-26 Mos. DABRAVALSKIS Jonas Dabravalskis (Joan Dobrowolski)

Simaičiai Marijona Grigaitytė (Mariana Grygiewiczowna)

Šatraminiai
1822-11-07 Mos. DABRAVALSKIS Jonas Dabravalskis (Joanem Dobrowolski)
N Daukšiai Magdalena Odinienė (Magdalena Odynowa)
N Daukšiai
1866-10-04 Mos. DABRAVALSKIS Jonas Dabravalskis (Добровольскаго) Gasparas ir Uršulė Andriejauskaitė Dabravalskiai
Šatraminiai Barbora Venckutė

Šatraminiai
1879-01-29 Mos. DABRAVALSKIS Jonas Dabravalskis (Добровольскаго) Juozapas ir Barbora Intaitė Dabravalskiai
Nevočiai Domicėlė Donėlaitė Jokimas ir Ona Kazlauskaitė Duonėlos
Udraliai
1937-11-23 Šač. DOBRAVALSKIS Jonas Dobrovalskis Jonas ir Pranciška Gintvainytė Dobravalskiai N Lukošaičiai Marijona Antanauskytė Pušinskienė Jokimas ir Marijona Pušinskaitė Dorovalskiai
Lukošaičiai
1836-05-22 Mos. DABRAVALSKIS Juozapas Dabravalskis (Dobrowalskiego) Jurgis ir Elžbieta Kubiliutė Dabravalskiai
Gaubės Magdalena Kubilaitė Antanas ir Cecilija Meškytė Kubilai
Budriai
1926-04-20 Mos. DABRAVALSKIS Juozapas Dabravalskis (Dabrovalskis) Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dabravalskiai N Mikulčiai Eugenija Narmontaitė Leonardas ir Cecilija Damašiutė Narmontai
Igariai
1840-02-13 Mos. DABRAVALSKIS Juozapas Dabravalskis (Dobrowolskiego) Jurgis ir Elžbieta Kubiliutė Dabravalskiai N Gaubės Barbora Intaitė Juozapas ir Elena Baublytė Intos
Budvietė
1913-02-24 Mos. DABRAVALSKIS Juozapas Dabravalskis (Добровалскiй) Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dabravalskiai
Mikulčiai Kazimiera Rumbutytė Juozapas ir Kotryna Vičiulytė Rumbučiai
Šaukliai
1785-10-23 Mos. DABRAVALSKIS Jurgis Dabravalskis (Georgius Dobrowolski)

Kernai Elžbieta Kubiliutė (Elisabetha Kubillowiczowna)

Simaičiai
1920-08-29 Mos. DABRAVALSKIS Kazimieras Dabravalskis (Dabravalskis) Tadas ir Barbora Jotkutė Dabravalskiai
Mosėdis Agnė Beinoraitė Antanas ir Agnė Niuniavaitė Beinorai
Žebrokai
1908-01-15 Mos. DABRAVALSKIS Kazimieras Dabravalskis (Добровольскаго) Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dabravalskiai
Mikulčiai Ona Eidėjutė Kazimieras ir Ona Mažeikaitė Eidėjai
Žalgiriai
1937-08-01 Sal. DABRAVALSKIS Kazimieras Dabravalskis Kazimieras ir Ona Eidėjutė Dabravalskiai
Žvainiai Sal. p. Ona Adakauskaitė Pranciškus ir Veronika Kungytė Adakauskai
Salantai
1935-10-22 Sk. DOBRAVALSKIS Konstantinas Dabravalskis (Dobravalskis) Jonas ir Karolina Skaraitė Dobravalskiai
Plaušiniai Ona Tarvydaitė Tadas ir Rozalija Sirputytė Tarvydai
Paluknė Sk.p.
1915-05-05 Sal. DABRAVALSKIS Leonas Dabravalskis (Добровольскаго) Liudvikas ir Julijona Arošiutė Dabravalskiai
* Domicėlė Valančiutė Antanas ir Ona Dvarionaitė Valančiai
Žeimiai Sal.p.
1873-01-24 Mos. DABRAVALSKIS Mykolas Dabravalskis (Добровольскаго) Juozapas ir Barbora Intaitė Dabravalskiai
Virbalai Anastasija Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1813-02-23 Mos. DOBRAVALSKIS Nikodemas Dobravalskis (Nicodemum Dabrowolski)

Mosėdžio p. Marijona Ribinskaitė (Marianam Rybinska)

Mosėdžio p.
1890-02-11 Mos. DABRAVALSKIS Pranciškus Dabravalskis (Добровольскаго) Barboros Dabravalskytės sūnus
Paluknė Sk.p. Anastasija Čižauskaitė Konstantinas ir Monika Venclauskaitė Čižauskai
Daukšiai
1929-02-05 Lenk. DABRAVALSKIS Pranciškus Dabravalskis (Dabravalskis) Pranciškus ir Anastasija Čižauskaitė Dabravalskiai
Kuksinė Lenk. p. Monika Černeckytė Katkienė Andrius ir Monika Jurgilevičiutė Černeckiai
Kuksinė Lenk. p.
1882-02-03 Mos. DABRAVALSKIS Tadas Dabravalskis (Добровольскаго) Juozapas ir Barbora Intaitė Dabravalskiai
Mosėdis Barbora Jotkutė Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai
Kernai
1927-02-10 Mos. DOBRAVALSKIS Vladislovas Dobravalskis (Dobravalskis) Boleslovas ir Pranciška Mažeikaitė Dobravalskiai
Prialgava Teodora Stankutė (Stonkaitė) Kazimieras ir Aleksandra Dambrauskaitė Stankai
Rukai1928-01-03 Sk. DABRYS Adolfas Dabrys Vykintas ir Barbora Tamošauskaitė Dabriai
Mosėdžio p. Eugenija Jonuškaitė Ignotas ir Ona Petrauskaitė Jonuškos
Skuodo p.
1884-01-10 Mos. DABRYS Albinas Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Ersla Magdalena Strakšaitė Kazimieras ir Anastasija Šakinytė Strakšai
Šaukliai
1913-02-05 Mos. DABRYS Albinas Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai N Ersla Barbora Skurvydaitė Benediktas ir Marijona Ramanauskaitė Skurvydai
Rukai
1841-11-25 Mos. DABRYS Antanas Dabrys Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai
Šerkšniai Marijona Šakinytė Antanas ir Cecilija Tamošauskaitė Šakiniai
Mikulčiai
1843-01-12 Mos. DABRYS Antanas Dabrys Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai N Žebrokai Ona Dvarionaitė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai
Nevočiai
1843-05-04 Mos. DABRYS Antanas Dabrys Antanas ir Kotryna Stonkutė Dabriai
Simaičiai Kotryna Dapkutė (Dapkow) Jokūbas ir Marijona Savickaitė Dapkai
Simaičiai
1868-02-06 Mos. DABRYS Antanas Dabrys Antanas ir Kotryna Stonkutė Dabriai N Krakės Antanina Martinkutė Baltrutienė Kasparas ir Rozalija Veitaitė Martinkai N Nevočiai
1883-01-25 Mos. DABRYS Antanas Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Ersla Ona Vičiutė Antanas ir Benedikta Petrauskaitė Vičiai
Ersla
1713-11-25 Mos. DABRYS Dovydas Dabrys (Dabis)

Tauzai Elžbieta Leknytė (Liksnayte)

Mosėdis
1933-01-08 Sk. DABRYS Fortunatas Dabrys Jurgis ir Uršulė Riepšaitė Dabriai
Jedžiotai Truik. p. Rozalija Liebutė Antanas ir Uršulė Karbauskaitė Liebai
Skuodas
1758-04-30 Mos. DABRYS Jonas Dabrys (Dabris)
N Šerkšniai Magdalena Straupaitė (Striawpiowna)

Mosėdis
1784-02-01 Mos. DABRYS Jonas Dabrys (Dabris)

Šerkšniai Brigita Ruginytė (Ruginowna)

Šerkšniai
1822-05-16 Mos. DABRYS Jonas Dabrys (Joannem Dabrev)

Ersla Ona Baltrulienė (Anna Baltruliowa)
N Virbalai
1886-02-04 Mos. DABRYS Jurgis Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Žebrokai Uršulė Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšai
Ersla
1904-02-08 Mos. DABRYS Jurgis Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai N Ersla Anelė Laukytė Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai
1800-02-20 Mos. DABRYS Jurgis Dabrys (Georgium Dabrinski)

Žebrokai Joana Milinskaitė (Johanna Mylinskowna)

Mosėdis
1813-01-26 Mos. DABRYS Jurgis Dabrys (Georgium Dabris)


Viktorija Andrijauskaitė (Victoriam Andrzejewska)


1934-01-31 Mos. DABRYS Konstantinas Dabrys Jurgis ir Anelė Laukytė Dabriai
Žebrokai Ona Merkelytė Adomas ir Barbora Pemkutė Merkeliai
Žebrokai
1809-02-02 Mos. DABRYS Pilypas Dabrys (Filipum Dobris)

Krakės Magdalena Numgaudytė (Magdalena Numgawdziowna)

Šimaičiai
1850-01-17 Mos. DABRYS Pranciškus Dabrys Stanislovas ir Kotryna Stankutė Dabriai

Julijona Valantinaitė Tadas ir Barbora Baltrutytė Valantinai
Mosėdis
1880-02-06 Mos. DABRYS Pranciškus Dabrys Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai N Žebrokai Magdalena Šiudeikaitė Leonas ir Ieva Ruikaitė Šiudeikiai
Žebrokai
1882-01-19 Mos. DABRYS Pranciškus Dabrys Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai N Žebrokai Uršulė Pikturnaitė Markauskienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Daukšiai
1726-01-27 Mos. DABRYS Pranciškus Dabrys (Dabraytis)

Gesaliai Yl.p. Justina Bružienė (Bružowa)
N Lyksudžiai
1846-02-12 Mos. DABRYS Pranciškus Dabrys (Dabria) Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai
Plaušiniai Juozapota Taurinskaitė Stanislovas ir Morta Šimkutė Taurinskai
Mosėdžio p.
1754-11-11 Mos. DABRYS Stanislovas Dabrys (Dabris)

Šerkšniai Barbora Dubinskaitė (Dubinska)

Kulaliai
1826-11-23 Mos. DABRYS Vincentas Dabrys (Vincentium Dabris)

Mosėdis Pranciška Šiaudinienė (Franciscam Szawdynska)
N Gaubės
1880-02-13 Mos. DABRYS Vykintas Dabrys Pranciškus ir Julijona Valantinaitė Dabriai
Mosėdis Barbora Tamošauskaitė Juozapas ir Barbora Baguckytė Tamošauskai
Mosėdis

DACYS ar DACIUS1899-11-09 Mos. DACIUS Ambraziejus Dacius (Дацюса) Ambraziejus ir Elžbieta Kavaliauskaitė Daciai N Derkinčiai Šač.p. Barbora Ragainytė Pranciškus ir Kunegunda Narkutė Ragainiai
Daukšiai
1848-05-25 Mos. DACYS Antanas Dacys (Dacewicza) Kazimieras ir Honorata Knipaitė Daciai
Šačiai Barbora Galdikaitė Kasperavičienė (Kasperowiczowa) Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai N Žebrokai
1938-04-18 Šač. DACYS Antanas Dacys Antanas ir Barbora Petrutytė Daciai
Derkinčiai Ona Dvarionaitė Aleksandras ir Karolina Sakalauskaitė Dvarionai
Lyksūdė Šač. p.
1797-08-01 Yl. DACYS Jurgis Dacys (Georgium Docewicz)


Barbora Vitkutė (Barbara Witkiewiczowna)

Kuliškiai Yl.p.
1714-05-20 Mos. DACYS Kristoforas Dacys (Docaytis)


Elžbieta Sabeckaitė (Sabeckowna)

Kaukolikai1935-10-20 Lenk. DAMALIS Leonas Damalis Leonas ir Monika Pociutė Damaliai
Lenkimai Salomeja Viskontaitė Leonas ir Scholastika Reinikytė Viskontai
Žemytė Lenk. p.1779-11-21 Mos. DAMAŠIUS Jonas Damašius

Salantai Rozalija Šmitaitė (Szmytayte)

Žebrokai
1822-02-12 Šač. DAMAŠIUS Jonas Damašius (Joanem Damaszius)


Barbora Serapinavičiūtė (Barbara Serafimowiczowna)


1760-05-18 Mos. DAMAŠIUS Jurgis Damašius (Damasius)


Marijona Kaunaitė (Kawnowna)

Lukošaičiai
1888-01-12 Mos. DAMAŠIUS Mykolas Damašius Onos Damašiutės sūnus
Kulaliai Julijona Skaraitė Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Žebrokai
1929-06-24 Mos. DAMAŠIUS Mykolas Damašius Mykolas ir Julijona Skaraitė Damašiai
Mosėdis Justina Skaraitė Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros
Šerkšniai
1822-01-10 Mos. DAMAŠIUS Vincentas Damašius (Vincentum Damaszewski)

Bratikai Liudovika Pučkoriūtė (Ludowica Puczkorowna)

Junduliai1737-11-30 Mos. DAMBRAUSKAS Jurgis Dambrauskas (Dąbrowski)

Kulaliai Ona Čirvinskaitė Ramonienė (Reminowa)
N Kulaliai
1776-06-16 Mos. DAMBRAUSKAS Kazimieras Dambrauskas (Dąbrowski)


Julijona Prialgauskaitė

Mosėdis
1888-02-23 Mos. DAMBRAUSKAS Leonas Dambrauskas Fortunatas ir Anelė Miliutė Dambrauskai
Tauzai Ona Daukantaitė Aleksandras ir Pranciška Ruibytė Daukantai
Tauzai
1922-02-26 Mos. DAMBRAUSKAS Pranciškus Dambrauskas Leonas ir Ona Daukantaitė Dambrauskai
Baksčiai Monika Piekutė Povilas ir Petronėlė Donėlaitė Piekai
Krakės
1934-10-30 Mos. DAMBRAUSKAS Vincentas Dambrauskas Vincentas ir Karolina Januševičiutė Dambrauskai
Kruopiai Barst.p. Ona Petkutė Emilijos Petkutės dukra
Ersla1796-01-22 Sk. DAMULIS Danielius Damulis (Danielem Damulewicz)

Narvydžai Sk p. Elžbieta Baužytė (Elisabeth Bawžewiczowna)

Puodkaliai Sk. p.
1797-01-17 Sk. DAMULIS Martynas Damulis (Martinum Damulewicz)

Narvydžiai Sk.p. Barbora Baranauskaitė (Barbaram Baranowska)

Rušupiai Sk.p.1915-06-29 Šač. DANAUSKAS Anicetas Danauskas Leonas ir Ona Vaitkutė Danauskai
Rumšaičiai Magdalena Žilytė Antanas ir Julijona Žvinklytė Žiliai
Rumšaičiai

DANĖLEVIČIUS ar DANIELEVIČIUS ar DANILEVIČIUS ar DANILAVIČIUS1831-04-26 Mos. DANĖLEVIČIUS Adomas Danėlevičius (Danilowicza) Antanas ir Elžbieta Pociutė Danėlevičiai
Prialgai Leokadija Jucytė Ramanauskienė Kazimieras ir Marijona Valančiutė Juciai N Barviai
1932-02-08 Šač. DANĖLEVIČIUS Adomas Danėlevičius (Duonelevičius) Augustinas ir Marijona Pociutė Danėlevičiai
Budvietė Mos. p. Ona Poškytė Konstantinas ir Ona Žilinskaitė Poškiai
Kaukolikai Šač. p.
1895-01-24 Mos. DANĖLEVIČIUS Andrius Danėlevičius (Данилевича) Andrius ir Barbora Juršaitė Danėlevičiai N Meduliškės Laukž.p. Ona Andrijauskaitė Jurgis ir Petronėlė Zubaitė Andrijauskai
Nevočiai
1842-11-10 Mos. DANĖLEVIČIUS Antanas Danėlevičius (Danilewicza) Jonas ir Magdalena Dobrovolskytė Danėlevičiai
Virbalai Antanina Markaitytė Juozapas ir Elena Narkutė Markaičiai
Igariai
1749-10-19 Mos. DANĖLEVIČIUS Antanas Danėlevičius (Danilowicz)

Sedos p. Liucija Pukinskaitė (Pukinska)

Sed. p.
1912-11-06 Mos. DANĖLEVIČIUS Antanas Danėlevičius (Данилевича) Eduardas ir Jadvyga Mazulevičiutė Danėlevičiai
Krakės Veronika Jazbutytė Aleksandras ir Anastasija Petrutytė Jazbučiai
Virbalai
1751-06-13 Mos. DANĖLEVIČIUS Dominykas Danėlevičius (Danielowicz)


Rožė Čajauskaitė (Czejewska)

Prialgai
1784-10-21 Mos. DANĖLEVIČIUS Dominykas Danėlevičius (Danilowicz)

Šliktinė Elena Dabrytė (Dabraytowna)

Mosėdžio p.
1883-02-08 Mos. DANĖLEVIČIUS Eduardas Danėlevičius Antanas ir Antanina Markaitytė Danėlevičiai
Krakės Jadvyga Mazulevičiutė Jonas Petras ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai
Rukai
1910-02-28 Mos. DANĖLEVIČIUS Eduardas Danėlevičius (Данилевича) Eduardas ir Jadvyga Mazulevičiutė Danėlevičiai
Krakės Filomena Markauskaitė Kazimieras ir Liudvika Andrėkutė Markauskai
Giršiniai
1841-11-12 Mos. DANĖLEVIČIUS Ignotas Danėlevičius Jonas ir Elžbieta Vasiliauskaitė Danėlevičiai
Žalgiriai Monika Benetytė Jonas ir Barbora Murauskaitė Benečiai
Žalgiriai
1846-10-29 Mos. DANĖLEVIČIUS Jonas Danėlevičius (Danilewicza) Povilas ir Barbora Anužytė Danėlevičiai N Virbalai Kotryna Mončytė Drungienė (Monczoiw Drągiowa) Jonas ir Magdalena Žvaginytė Mončiai N Tėveliai
1816-10-25 Mos. DANĖLEVIČIUS Jonas Danėlevičius (Joannem Danielewicz)


Magdalena Dabravolskytė (Magdalena Dobrowolska)

Simaičiai
1820-11-09 Mos. DANĖLEVIČIUS Jonas Danėlevičius (Joannem Danielewicz)
N
Barbora Vaškytė (Barbara Waszkowna)

Daukšiai
1817-05-21 Mos. DANĖLEVIČIUS Jonas Danėlevičiuss (Joannem Danilewicz)

Rušupiai Sk.p. Ona Lekstutytė (Anna Lextutowna)

Juknaičiai
1711-02-15 Mos. DANĖLEVIČIUS Juozapas Danėlevičius (Danilewicz)

Gintilaičiai Yl.p. Agota Prialgauskaitė (Przelgowska)

Prialgava
1772-11-15 Mos. DANĖLEVIČIUS Juozapas Danėlevičius (Danillowicz)

Gintelaičiai Yl.p. Kotryna Petrauskaitė (Piotrowska)

Šatraminiai
1820-06-20 Mos. DANĖLEVIČIUS Juozapas Danėlevičius (Jozephum Danillowicz)

Kulaliai Kotryna Lubinaitė (Catharina Lubinowna)

Mosėdžio p.
1905-01-11 Šač. DANĖLEVIČIUS Juozapas Danėlevičius Vykintas ir Barbora Jurkutė Danėlevičiai
Vindeikiai Emilija Butytė Antanas ir Ona Žvinklytė Butavičiai
Vindeikiai
1754-02-10 Mos. DANĖLEVIČIUS Motiejus Danėlevičius (Danilewicz)

Laumiai Sed.p. Elena Pukinskaitė (Pukinska)


1935-02-19 Mos. DANILEVIČIUS Pranciškus Danilevičius Pranciškus ir Ona Sadauskaitė Danėlevičiai N Budvietė Amelija Galdikaitė Leonas ir Amelija Petkutė Galdikai
Daukšiai
1774-11-20 Mos. DANĖLEVIČIUS Pranciškus Danėlevičius (Danilewicz)

Dauburai Tirkšl.p. Faustina Kumpikaitė (Kumpikiewiczowna)

Prialgai
1867-10-24 Mos. DANĖLEVIČIUS Steponas Danėlevičius (Данилевича) Antanas ir Antanina Markaitytė Danėlevičiai
Krakės Pranciška Dargytė Baltrutienė Mykolas ir Barbora Stirblytė Dargiai N Mosėdis1800-08-21 Šač. DANIŠAITIS Martynas Danišaitis (Daniszaiti)

Lukošaičiai Elžbieta Ronkytė (Elizabetha Rąkiewiczowna)

Lukošaičiai1868-04-23 Mos. DANIUS Adomas Danius Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai
Mosedis Anastasija Ramonaitė Jablonskienė Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai (įraše Narvilaitė Ramonai) N Mosėdis
1889-06-13 Mos. DANIUS Adomas Danius Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai N Mosėdis Barbora Šakinytė Antanas ir Konrada Plaušinytė Šakiniai
Budriai
1868-05-28 Mos. DANIUS Antanas Danius Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai
Mosedis Monika Rumbutytė Benediktas ir Ona Kusaitė Rumbučiai
Šaukliai
1933-04-30 Šač. DANIUS Antanas Danius Petras ir Ona Gvazdžiauskaitė Daniai
Vindeikiai Šač. p. Kazimiera Pečiulytė Kazimieras ir Julijona Donėlaitė Pečiuliai
Vindeikiai Šač. p.
1896-02-04 Mos. DANIUS Jonas Danius Pranciškus ir Anastasija Viskontaitė Daniai
Žebrokai Petronėlė Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1884-06-01 Sal. DANIUS Juozapas Danius (Даниса) Pranciškus ir Anastasija Viskontaitė Daniai
Narėpai Sal.p. Ona Lindenytė Jonas ir Eleonora Bagdonaitė Lindeniai
Narėpai Sal.p.
1924-03-04 Mos. DANIUS Juozapas Danius Juozapas ir Ona Lindenytė Daniai
Šerkšniai Elena Nikontaitė Adomas ir Monika Mačernytė Nikontai (Nikontas)
Šerkšniai
1913-08-27 Mos. DANIUS Konstantinas Danius (Данисъ) Juozapas ir Ona Lindenytė Daniai
Šaukliai Domicėlė Jazbutytė Antanas ir Rozalija Simaitytė Jazbučiai
Šniukščiai
1821-09-20 Mos. DANIUS Motiejus Danius (Matheum Daniewicz)


Kotryna Kuprytė (Catharina Kuprewiczowna)

Tėveliai
1814-11-03 Mos. DANIUS Motiejus Danius (Matheum Danius)
N Virbalai Rožė Veitaitė (Rosam Weytowna)

Šaukliai
1866-06-27 Mos. DANIUS Petras Danius Motiejus ir Rožė Veitaitė Daniai N Mosėdis Anastasija Jackutė Juozapas ir Antanina Paulauskaitė Jackai
Udraliai
1893-11-03 Mos. DANIUS Petras Danius Petras ir Anastasija Jackutė Daniai
Mosėdis Ona Gūžaitė (Гожевскою) Petras ir Anastasija Leknytė Gužės
Šerkšniai
1929-01-27 Mos. DANIUS Petras Danius Adomas ir Juozapota Adomauskaitė Daniai
Drupiai Šat,p. Ona Šliožaitė (Šliokštaitė) Monikos Šliožaitės dukra (Monika Šliokštaitė)
Virbalai
1851-02-06 Mos. DANIUS Petras Danius (Данюса) Motiejus ir Rožė Veitaitė Daniai
Mosėdis Monika Tamošauskaitė Antanas ir Antanina Bitautaitė Tamošauskiai
Mosėdis
1888-02-23 Mos. DANIUS Pranciškus Danius Pranciškus ir Anastasija Viskontaitė Daniai
Žebrokai Anastasija Bertašiutė Leonas ir Ona Gikaraitė Bertašiai
Šaukliai
1872-08-08 Mos. DANIUS Pranciškus Danius Motiejus ir Kotryna Kuprytė Daniai N Žebrokai Juozapota Vaserytė Ramonienė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai N Mosėdis
1856-01-26 Mos. DANIUS Pranciškus Danius (Даня) Motiejus ir Kotryna Kuprytė Daniai
Žebrokai Anastasija Viskontaitė Antanas ir Barbora Sušinskytė Viskontai
Virbalai
1928-01-19 Sal. DANIUS Stanislovas Danius Petras ir Ona Gvazdžiauskytė Daniai
Vindeikiai Ona Leliunaitė Juozapas ir Ona Kėsaitė Leliunai
Baidotai1725-02-04 Mos. DAPKUS Juozapas Dapkus (Dapkanis)

Lyksudžiai Magdalena Kairytė (Kayrowna)


1770-10-14 Mos. DAPKUS Kazimieras Dapkus (Dapkus)
N
Regina Bučkutė (Buczkaly)

Laumaičiai
1716-09-30 Mos. DAPKUS Paulius Dapkus (Dapkiewicz)

Prialgavadvaras Kristina Bildikienė (Bildikowa)
N Šatai
1880-02-13 Mos. DAPKUS Tadas Dapkus (Дапкуса) Tadas ir Antanina Žalimaitė Dapkai
Kusai Ona Zubaitė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai1919-02-18 Mos. DAPŠAUSKIS Antanas Dapšauskis Kazimieras ir Ona Pabrėžaitė Dapšauskiai
Sodalė Šač.p. Magdalena Mončytė Povilas ir Matilda Šakinytė Mončiai
Mosėdis
1913-02-19 Mos. DAPŠAUSKIS Kazimieras Dapšauskis (Дабшовскаго) Kazimieras ir Ona Pabrėžaitė Dapšauskiai
Mosėdžio p. Magdalena Pilibaitytė Pranciškus ir Barbora Ramonaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1939-02-08 Mos. DAPŠAUSKAS Leonas Dapšauskas Leonas ir Ona Alseikaitė Dapšauskai
Ersla Juozapota Račinskytė Piekienė Leopoldas ir Zuzana Zalonskytė Račinskiai N Gondlaukė
1929-01-23 Šač. DAPŠAUSKIS Mykolas Dapšauskis Jurgis ir Marijona Nausėdaitė Dapšauskiai
Lukošaičiai šač. p. Magdalena Palubinskytė Gadeikienė Juozapas ir Ieva Šimkutė Palubinskiai N Lukošaičiai Šač. p.1759-02-18 Mos. DAPŠYS Andrius Dapšys (Dopszewicz)

Prialgai Barbora Prialgauskaitė (Przyalgowska)

Prialgai
1805-11-07 Mos. DAPŠYS Antanas Dapšys (Antonium Dopszewski)

Žalgiriai Ona Kaupaitė (Annam Kawpowna)

Žalgiriai
1825-11-24 Mos. DAPŠYS Antanas Dapšys (Joannem Dobszewicz)


Barbora Žeimytė (Barbara Žeymowiczowna)

terr. Przyal.
1891-02-05 Mos. DAPŠYS Augustinas Dapšys (Дабшуса) Jonas ir Petronėlė Kazlauskaitė Dapšiai
Naujukai Magdalena Martaitė (Мартою) Ignotas ir Magdalena Martai
Žebrokai
1747-02-12 Mos. DAPŠYS Baltramiejus Dapšys (Dapsis)

Veitai Lenk.p. Apolonija Preibienė (Preybowa)
N Nevočiai
1711-02-01 Mos. DAPŠYS Jonas Dapšys (Dapszewicz)


Jadvyga Gedgaudaitė (Giedgawdayte)

Prialgava
1740-02-01 Mos. DAPŠYS Jonas Dapšys (Dapsis)

Šaukliai Ona Bružaitė (Bruzale)

Šaukliai
1855-09-13 Mos. DAPŠYS Jonas Dapšys (Дапшя) Antanas ir Elžbieta Ramanauskaitė Dapšiai
Šerkšniai Petronėlė Grigevičiutė Dominykas ir Elžbieta Valančiutė Grigevičiai
Šerkšniai
1790-01-05 Mos. DAPŠYS Motiejus Dapšys (Mathias Dapszowski)

Kaukolikai Ona Jackutė (Anna Jackiewiczowna)

Kaukolikai
1797-05-30 Šač. DAPŠYS Motiejus Dapšys (Mathiam Dapszewski)
N Kaukolikai Ona Viršilaitė (Annam Wyrszylowna)

Kaukolikai
1816-11-14 Šač. DAPŠYS Motiejus Dapšys (Matheum Dobszewski)

Šačiai Magdalena Razgaitytė (Magdalena Razgowska)

Juknaičiai
1776-01-21 Mos. DAPŠYS Petras Dapšys (Dapszewski)


Konstancija Leilionaitė (Leylonaty)

Ersla
1795-11-24 Mos. DAPŠYS Petras Dapšys (Petrum Dapszewski)

Šarkė Skuod. Joana Jackutė (Johannam Jackiewiczowna)

Kaukolikai
1758-04-30 Mos. DAPŠYS Pranciškus Dapšys (Dopszewicz)

Prialgai Rožė Padegimaitė (Podegimska)

Prialgai
1872-02-15 Šač. DAPŠYS Pranciškus Dapšys Antanas ir Petronėlė Dargenytė Dapšiai
Vabaliai Šač.p. Julijona Valančiutė Pranciškus ir Rozalija Žvinklytė Valančiai
Lyksūdžiai Šač.p.1915-01-13 Mos. DARGENIS Jonas Dargenis Juozapas ir Ona Žabinskaitė Dargeniai
Sk.p. Zuzana Žvinklytė Juozapas ir Ona Keraitė Žvinkliai
Ersla
1741-02-12 Mos. DARGENIS Simonas Dargenis (Dergienis)

Vobale Barbora Narkutė (Narkayte)

Vobale1929-02-10 Yl. DARGIS Adomas Dargis Simonas ir Ona Rimkutė Dargiai
Gailiškiai Yl. p. Petronėlė Pociutė Kazimieras ir Eleonora Intaitė Pociai
Gailiškiai Yl. p.
1906-08-20 Mos. DARGIS Albinas Dargis Kazimieras ir Antanina Simonavičiutė Dargiai
Nevočiai Elena Šemetaitė (įraše Amelija) Juozapas ir Barbora Lukšaitė Šemetos
Šerkšniai
1929-09-21 Aleks. DARGIS Albinas Dargis Kazimieras ir Antanina Simonavičiutė Dargiai N Kuineliai Sk. p. Elvyra Taučiutė Juozapas ir Amelija Žypraitė Taučiai
Šarkė Sk. p.
1904-11-07 Mos. DARGIS Aleksandras Dargis Onos Dargytės, Juozapo d. sūnus
Mosėdis Pranciška Kazbaraitytė Knystautienė Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai N *
1789-06-07 Mos. DARGIS Antanas Dargis (Antonius Dargis)

Daukšiai Kotryna Beinorienė (Catharina Beynorowa)
N Žalgiriai
1855-02-06 Mos. DARGIS Jokimas Dargis Mykolas ir Barbora Stirblytė Dargiai
* Anastasija Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Kensgailaitė Gedrimai
*
1876-11-22 Mos. DARGIS Juozapas Dargis Tadas ir Anastasija Šedvydytė Dargiai
Naujukai Anastasija Mikalauskaitė Jonas ir Kotryna Navickaitė Mikalauskai
Daukšiai
1782-10-28 Mos. DARGIS Juozapas Dargis (Dargiewicz)

Virbalai Kotryna Narmontaitė (Narmontowna)

Igariai
1784-10-28 Mos. DARGIS Juozapas Dargis (Dargiewicz) pasikartojantis įrašas
Virbalai Kotryna Narmontaitė (Narmątowna)


1724-06-04 Mos. DARGIS Juozapas Dargis (Darginowicz)

Montvydžiai Tirkšl.p. Barbora Padegimytė (Padegimska)

Prialgava
1882-02-03 Mos. DARGIS Juozapotas Dargis Mykolas ir Barbora Stirblytė Dargiai N Nevočiai Barbora Petrauskaitė Riunsienė (Рюнсовою) Mykolas ir Barbora Tuzaitė Petrauskai N Nevočiai
1901-02-05 Mos. DARGIS Jurgis Dargis Kazimieras ir Antanina Simonavičiutė Dargiai
Nevočiai Monika Mončytė (Мончисовъ) Jurgis ir Monika Baguckytė Mončiai
Ersla
1826-07-13 Mos. DARGIS Jurgis Dargis (Georgium Dargis)

Nevočiai Ona Šiudeikytė (Annam Szudeykowna)

Žalgiriai
1863-11-05 Mos. DARGIS Kazimieras Dargis Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai
Nevočiai Barbora Jazbutytė Petras ir Magdalena Kubiliutė Jazbučiai
Gaubės
1874-07-01 Mos. DARGIS Kazimieras Dargis Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai N Nevočiai Antanina Simonavičiutė Motiejus ir Pranciška Pargalytė Simonavičiai
Šaukliai
1899-08-31 Mos. DARGIS Kazimieras Dargis Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai N Nevočiai Barbora Dabkutė (Дабкусъ) Antanas ir Barbora Poškytė Dabkai
Ersla
1925-02-10 Mos. DARGIS Kazimieras Dargis Kazimieras ir Ona Milašiutė Dargiai
Virbalai Zuzana Zubaitė Jonas ir Elena Eidėjutė Zubės
Virbalai
1714-11-18 Mos. DARGIS Kazimieras Dargis (Dargiewicz)

Laumaičiai Konstancija Bieliauskienė (Bielowiczowa)

Rukai
1845-02-25 Mos. DARGIS Mykolas Dargis (Dargiow) Juozapas ir Kotryna Narmontaitė Dargiai N Baksčiai Antanina Daržinskaitė Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai
Šerkšniai
1819-02-16 Mos. DARGIS Mykolas Dargis (Michaelem Dargis)

Igorai Barbora Stirblytė (Barbara Styrblowna)

Šaukliai
1878-02-26 Sal. DARGIS Mykolas Dargis Mykolas ir Antanina Daržinskaitė Dargiai
Baksčiai Viktorija Jablonskytė Mikutienė Juozapo Mikučio našlė N Baidotai
1790-11-01 Mos. DARGIS Motiejus Dargis (Matheus Dargiewicz)

Daukšiai Elžbieta Skersytė (Elizabettha Skiersowna)

Šakaliai
1790-11-21 Mos. DARGIS Motiejus Dargis (Mateusz Dargis) pasikartojantis įrašas
Daukšiai Elžbieta Skersytė (Elisabeta Skiersowna)

Šakaliai
1823-11-25 Šač. DARGIS Motiejus Dargis (Matheum Dargiewicz)


Margarita Užulaitė (Margarita Užulowna)

Derkinčiai
1927-02-27 Mos. DARGIS Povilas Dargis Kazimieras ir Petronėlė Jasaitė Dargiai
Mockaičiai Barst. p. Ona Tirevičiutė Pranciškus ir Ona Gečaitė Tirevičiai
Rukai
1929-05-19 Sk. DARGIS Pranciškus Dargis Albinas ir Emilja Dargiai
Kuineliai Sk. p. Magdalena Zubaitė Juozapas ir Ieva Milašiutė Zubės
Narvydžiai Sk. p.
1822-05-29 Mos. DARGIS Tadas Dargis (Taddeum Dargis)


Kotryna Petrikaitė (Catharina Petrykowna)

Šniukščiai
1841-02-04 Mos. DARGIS Tadas Dargis Juozapas ir Kotryna Narmontaitė Dargiai N Nevočiai Anastasija Šedvydytė Martinkienė Juozapas ir Ieva Taurinskaitė Šedvydžiai N Krakės
1846-04-30 Mos. DARGIS Tadas Dargis (Dargia) Juozapas ir Kotryna Narmontaitė Dargiai N Nevočiai Barbora Gedrimaitė Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai
Nevočiai
1857-06-30 Mos. DARGIS Tadas Dargis Juozapas ir Kotryna Narmontaitė Dargiai N
Barbora Gegužytė Andrius ir Barbora Liekytė Gegužiai
Kulaliai
1925-06-20 Mos. DARGIS Valerjonas Dargis Jurgis ir Monika Mončytė Dargiai
Nevočiai Uršulė Stropaitė Kazimieras ir Uršulė Monstvilaitė Stropos
Nevočiai1908-03-12 Mos. DARGUŽIS Jonas Dargužis Juozapotas ir Pranciška Mockutė Dargužiai
Krakės Monika Jonkutė Antanas ir Monika Mikalauskaitė Jonkai
Krakės
1816-02-02 Mos. DARGUŽIS Juozapas Dargužis (Jozephum Darguž)

Vindeikiai Agnė Žeimytė (Agnieta Žeymowiczowna {Dargužowa})

Ersla
1877-11-07 Mos. DARGUŽIS Juozapotas Dargužis Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai
Ersla Pranciška Mockutė Antanas ir Ona Litvinaitė Mockai
Palaukė Sk.p.
1916-02-08 Mos. DARGUŽIS Juozapotas Dargužis Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai N Krakės Barbora Vaserytė Stanislovas ir Uršulė Donėlaitė Vaseriai
Tauzai
1783-10-13 Mos. DARGUŽIS Mykolas Dargužis (Darguž)

Mikitai Plat.p. Petronėlė Andrijauskaitė (Andrzeiewska)

Prialgava
1899-05-16 Mos. DARGUŽIS Pranciškus Dargužis Juozapas ir Ona Daniutė Dargužiai
Kernai Uršulė Skubutytė Galdikienė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė Skubučiai N Kernai1747-11-26 Mos. DARNA Stanislovas Darna (Dargna)

Apuolė Elena Šiušaitė (Siuszowna)

Apuolė1868-11-26 Mos. DARŽINSKAS Aleksandras Daržinskas Feliksas ir Barbora Joskaudaitė Daržinskai
Tauzai Barbora Andriejauskaitė Jonas ir Elena Raudytė Andrijauskai
Mikulčiai
1775-06-05 Mos. DARŽINSKAS Antanas Daržinskas (Zdarzynski)
N
Marijona Bružaitė (Bružowna)

Mosėdis
1804-11-08 Mos. DARŽINSKAS Antanas Daržinskas (Antonium Zdarzynski)


Marijona Tamošauskaitė (Marianam Tomaszewska)

Mosėdis
1847-01-07 Mos. DARŽINSKAS Antanas Daržinskas (Zdarzynskiejo) Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai
Tauzai Uršulė Maniukaitė Juozapas ir Marijona Kasperavičiutė Maniukai
Tauzai
1882-02-08 Mos. DARŽINSKAS Antanas Daržinskas Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai N Mikulčiai Marijona Miliutė Juozapas ir Pranciška Skliūderytė Miliai
Šaukliai
1885-05-14 Mos. DARŽINSKAS Antanas Daržinskas Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai N Mikulčiai Antanina Lekstutytė Žuolienė Antanas ir Sofija Michelsonaitė Lekstučiai N Šaukliai
1886-11-11 Mos. DARŽINSKAS Antanas Daržinskas Juozapas ir Uršulė Antanauskaitė Daržinskai N Tauzai Ona Bušmaitė (Бушмовною) Juozapas ir Ona Valužytė Bušmos (Бариновскихъ)
Kernai
1892-02-04 Mos. DARŽINSKAS Bonifacas Daržinskas Jonas ir Uršulė Liebutė Daržinskai
Nevočiai Ona Venslauskaitė Kajetonas ir Anastasija Prialgauskaitė Venslauskai
Daukšiai
1785-01-06 Mos. DARŽINSKAS Christoforas Daržinskas (Christophorus Zdarzynski)
N Šarkė Skuod. Magdalena Statkutė (Magdalena Statkowna)

Apuolė
1842-01-27 Mos. DARŽINSKAS Feliksas Daržinskas Antanas ir Marijona Tamošauskaitė Daržinskai
Gaubės Barbora Joskaudaitė Juozapas ir Rozalija Prišgintaitė Joskaudai
Budvietė
1855-10-25 Mos. DARŽINSKAS Feliksas Daržinskas Antanas ir Marijona Tamošauskaitė Daržinskai N Tauzai Uršulė Rimkutė Jonas ir Ona Simutytė Rimkai
Udraliai
1875-02-12 Mos. DARŽINSKAS Feliksas Daržinskas Juozapas ir Uršulė Antanauskaitė Daržinskai
Udraliai Barbora Kubiliutė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Udraliai
1800-05-22 Mos. DARŽINSKAS Izidorius Daržinskas (Izydorum Zdarzynski)


Morta Skapskaitė (Martha Skapskowna)

Apuolė
1901-07-15 Mos. DARŽINSKAS Jokimas Daržinskas Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai
Nevočiai Ona Beniušytė Jokimas ir Kotryna Stonkutė Beniušiai
Paeiškūnė Mosėdžio p.
1849-11-22 Mos. DARŽINSKAS Jonas Daržinskas Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai Uršulė Liebutė Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai
1911-11-23 Mos. DARŽINSKAS Jonas Daržinskas Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai Rozalija Šmitaitė Kazimieras ir Rozalija Staniutė Šmitos
Šekai
1842-01-27 Mos. DARŽINSKAS Juozapas Daržinskas Antanas ir Marijona Tamošauskaitė Daržinskai
Gaubės Uršulė Antanauskaitė Leonas ir Edita Ramonaitė Antanauskai
Mos.
1934-02-01 Mos. DARŽINSKAS Juozapas Daržinskas Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai Karolina Skersytė Juozapas ir Ieva Mineikytė Skersiai
Daukšiai
1806-11-13 Mos. DARŽINSKAS Juozapas Daržinskas (Jozephum Sdarzynski)

Mosėdis Juozapota Baužytė (Jozephata Bawzynska)

Mosėdis
1878-01-24 Mos. DARŽINSKAS Kajetonas Daržinskas Antanas ir Uršulė Maniukaitė Daržinskai
Mikulčiai Barbora Piekutė Jonas ir Barbora Andrutytė Piekai
Igariai
1914-06-17 Mos. DARŽINSKAS Kazimieras Daržinskas Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai
Nevočiai Uršulė Kubiliutė Feliksas ir Ona Staigvilasitė Kubiliai
Žebrokai
1925-01-20 Mos. DARŽINSKAS Kazimieras Daržinskas Uršulės Daržinskaitės sūnus
Mikulčiai Barbora Berniutė Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Berniai
Šaukliai
1936-01-28 Mos. DARŽINSKAS Kazimieras Daržinskas Uršulės Daržinskaitės sūnus N Mikulčiai Stepanija Jonušaitė Ignotas ir Petronėlė Šaulytė Jonušai
Mikulčiai
1938-06-09 Mos. DARŽINSKAS Kazimieras Daržinskas Uršulės Daržinskaitės sūnus N Mikulčiai Amelija Galdikaitė Antanas ir Veronika Andriejauskaitė Galdikai
Mikulčiai
1764-10-28 Mos. DARŽINSKAS Martynas Daržinskas (Zdarzynski)


Kristina Purtikienė (Purtykiowa)
N Gondlaukiai
1931-02-04 Mos. DARŽINSKAS Petras Daržinskas Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai Bronislova Staniutė Jonas ir Liucija Gervinskaitė Staniai
Daukšiai
1865-02-10 Mos. DARŽINSKAS Petras Daržinskas Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai Zuzana Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1886-02-23 Mos. DARŽINSKAS Pranciškus Daržinskas Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai
Nevočiai Barbora Zubaitė Leonas ir Barbora Baužytė Zubės
Nevočiai
1924-01-27 Mos. DARŽINSKAS Pranciškus Daržinskas Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai Karolina Litvinaitė Juozapas ir Monika Butkutė Litvinai
Daukšiai
1882-01-19 Mos. DARŽINSKAS Pranciškus Daržinskas Feliksas ir Barbora Joskaudaitė Daržinskai
Tauzai Veronika Alšauskaitė Pranciškus ir Liudvika Butkutė Alšauskai
Tauzai
1827-01-18 Mos. DARŽINSKAS Pranciškus Daržinskas (Franciscum Zdarzynski)


Kotryna Mikniutė (Catharinam Mykniowna)

Igariai
1900-05-14 Mos. DARŽINSKAS Rapalis Daržinskas Feliksas ir Uršulė Rimkutė Daržinskai
Šaukliai Ona Zubaitė Pranciškus ir Marijona Baužytė Zubės
Budriai
1923-11-19 Mos. DARŽINSKAS Vincentas Daržinskas Pranciškus ir Barbora Andrėkutė Daržinskai
Ersla Kotryna Grigevičiutė Petras ir Kotryna Kaupaitė Grigevičiai
Ersla1747-01-12 Mos. DAUBARIS Jurgis Daubaris (Daubaris)

Udraliai Elžbieta Eidiejutė (Eydeiete)

Udraliai
1794-12-10 Yl. DAUBARIS Jonas Daubaris (Joannem Dauborowicz)

Trumplaukiai Yl.p. Barbora Šimonskytė (Barbora Szemonska)

Kuliškiai Yl.p.
1873-05-06 Yl. DAUBARIS Konstantinas Daubaris Juozapas ir Viktorija Mikolauskaitė Daubariai N Arkšva Yl.p. Barbora Žvinklytė Intienė Jonas ir Barbora Steponavičiutė Žvinkliai N Urboniškės Yl.p.1900-02-02 Sal. DAUBLYS Augustinas Daublys Kazimieras ir Viktorija Baltrukaitė Daubliai
Papieviai Kart. p. Marijona Žvinklytė Kazimieras ir Juozapota Zabitytė Žvinkliai
Narėpai Sal.p.
1922-02-21 Kart. DAUBLYS Justinas Daublys Albinas ir Ona Beržanskaitė Daubliai
Pristovai Kart. p. Magdalena Domarkaitė Juozapas ir Ona Vaškytė Domarkai
Pristovai Kart. p.1771-11-11 Mos. DAUGĖLA Antanas Daugėla (Dawgiella)

Vindeikiai Barbora Bružaitė (Bružowna)

Mosėdis
1826-01-19 Mos. DAUGĖLA Benediktas Daugėla (Benedictum Dawgiallo)

Jundulai Mosėdžio p. Ona Narmontaitė (Annam Narmontowna)

Tėveliai
1830-11-04 Mos. DAUGĖLA Jonas Daugėla Viktorinas ir Barbora Numgaudytė Daugėlos
Jundulai Benedikta Razmaitė Knystautienė Martynas ir Morta Jonauskaitė Razmai N Gilaičiai
1770-11-25 Mos. DAUGĖLA Jonas Daugėla (Dawgiallo)

Vindeikiai Elena Anužytė (Anužaty)

Šliktinė
1822-11-30 Mos. DAUGĖLA Jonas Daugėla (Joanem Dawgiallo)


Barbora Juozaitytė (Barbara Juzaycowna)

Vindeikiai ?
1808-02-04 Šač. DAUGĖLA Mykolas Daugėla (MichaelemDowgiallo)
N Šlamiai Gint.v. Prokseda Staševičiūtė (Praseda Staszewiczowna)

Vabaliai
1830-11-25 Mos. DAUGĖLA Mykolas Daugėla Mykolas ir Kotryna Berčiutė Daugėlos N Vindeikiai Brigita Mačernytė Juozapas ir Brigita Želvytė Mačerniai
Vindeikiai
1837-02-28 Mos. DAUGĖLA Pranciškus Daugėla (Dowgialy) Pranciškus ir Kotryna Baužytė Daugėlos
Vindeikiai Barbora Beniušytė Palubinskienė Motiejus ir Marijona Dubinskaitė Beniušiai N *
1936-11-15 Kaln. DAUGĖLA Stanislovas Daugėla Jonas ir Petronėlė Buivydaitė Daugėlos
Klausgalvų Meds. Magdalena Venckutė Stanislovas ir Salomeja Stonkutė Venckai
Klausgalvų Meds.

DAUGINTIS taip pat žiūrėti DAUKINTIS


1937-01-31 Kaln. DAUGINTIS Adomas Daugintis Izidorius ir Emilija Vaitkutė Dauginčiai
Dauginčiai Kart. p. Ona Pakalniškytė Antanas ir Ona Milašiutė Pakalniškiai
Klausgalvai
1824-10-24 Sal. DAUGINTIS Antanas Daugintis (Antonium Daugintis)


Agnė Preibytė (Agnetem Preybaly)

Panotėnai
1938-08-21 Sal. DAUGINTIS Antanas Daugintis Pranciškus ir Antanina Valančiutė Dauginčiai
Tuzai Kotryna Mažonaitė Jonas ir Ona Bernotaitė Mažonai
Šliktinė Notėnų p.
1769-01-29 Mos. DAUGINTIS Jonas Daugintis (Dawgintis)

Udraliai Ona Želvytė (Želwowna)

Tauzai
1748-06-30 Mos. DAUGINTIS Juozapas Daugintis (Dowgin)


Ona Jonkutė (Jankiewiczowna)


1938-01-23 Kret. DAUGINTIS Juozapas Daugintis Petras ir Magdalena Benikaitė Dauginčiai
Žygai Kret. p. Stanislova Ruikytė Pranciškus ir Rozalija Petrauskytė Ruikiai
Žygai Kret. p. / Plungė
1939-11-12 Gr. DAUGINTIS Kazimieras Daugintis Petras ir Magdalena Viskontaitė Dauginčiai
Kulupėnai Kart.p. Stefanija Šorytė Jonas ir Uršulė Šopagaitė Šoriai
Mončiai Gr. p.
1940-05-09 Sal. DAUGINTIS Kazimieras Daugintis Jurgis ir Kazimiera Jonutytė Dauginčiai
Dvarčininkai Filomena Balsytė Pranciškus ir Amelija Jockutė Balsiai
Notėnai
1841-02-04 Sal. DAUGINTIS Mykolas Daugintis (Dawgincia) Mykolas ir Uršulė Čepronaitė Dauginčiai
Imbarė Pranciška Tamošauskytė Juozapas ir Judita Mažonaitė Tamošauskiai
Gargždelė Sal. p.
1940-01-28 Sal. DAUGINTIS Stanislovas Daugintis Stanislovas ir Matilda Gagilaitė Dauginčiai
Kulupėnai Kart.p. Ona Petrauskytė Jonas ir Ona Laukytė Petrauskiai
Gedgaudžiai Sal. p.
1936-02-18 Sal. DAUGINTIS Vladislovas Daugintis Jonas ir Magdalena Vaičiutė Dauginčiai N Kulupėnai Kart.p. Kotryna Jucytė Kazimieras ir Kotryna Bėrontaitė Juciai
Barzdžiai Sal. p.1938-01-19 Šač. DAUGYS Domijonas Daugys Jonas ir Valerija Grušbarzdaitė Daugiai
Geidučiai Šač. p. Ona Šimkutė Mykolas ir Magdalena Bučytė Šimkai
Geidučiai Šač. p.1726-07-21 Mos. DAUJOTAS Mykolas Daujotas (Dauiot)

Šukiai Pal.p. Elžbieta Vainauskaitė (Woynowska)

Prialgava

DAUKANTAS ar DAUKONTAS1847-01-14 Mos. DAUKANTAS Aleksandras Daukantas (Dawkonta) Adomas ir Morta Jurgilevičiutė Daukantai
Pakalniškiai Lenk. p. Pranciška Raudytė Kubilienė Jurgis ir Elena Aklytė Raudžiai N Ledžiai
1917-09-09 Lenk. DAUKANTAS Aleksandras Daukantas Onos Daukantaitės sūnus
Mončiai Kazimiera Pauliukaitė Jurgis ir Ona Bružaitė Pauliukai
Lenkimai
1801-01-22 Mos. DAUKANTAS Anastasijus Daukantas (Anastasium Dowkontt)
N Ersla Ona Mickevičienė (Anna Mickewiczowa)
N Barniškiai Mosėdžio p.
1713-07-08 Mos. DAUKANTAS Andrius Daukantas (Dawkunt)

Ersla Marijona Girtytė (Girtowna)

Ersla
1756-11-07 Mos. DAUKANTAS Andrius Daukantas (Dawkontt)

Ersla Ona Šakalytė (Szakalowna)

Šakaliai
1819-11-25 Mos. DAUKANTAS Antanas Daukantas (Antonium Dawkontt)

Šatraminiai Rozalija Urbonaitė (Rozalia Urbanwiczowna)

Ersla
1834-01-30 Mos. DAUKANTAS Antanas Daukantas (Dowkonta) Jonas ir Ieva Gurauskaitė Daukantai N Lenkimai Ona Gvazdžiauskytė Jurgis ir Felicijona Paulauskaitė Gvazdžiauskai
Daukšiai
1858-01-28 Mos. DAUKANTAS Antanas Daukontas (Довконтъ) Juozapas ir Kunegunda Juškaitė Daukantai
Margininkai Lenk.p. Ona Pakulytė Benediktas ir Rozalija Paulauskaitė Pakuliai
Šatraminiai
1863-06-25 Mos. DAUKANTAS Antanas Daukantas (Довконтъ) Mykolas ir Marijona Drangytė Daukantai
Barzdžiai Sal.p. Magdalena Danileviičiutė (Донилевичевною) Antanas ir Antanina Markaitytė Danilevičiai
Krakės
1915-02-01 Mos. DAUKANTAS Antanas Daukantas (Daukontas) Antanas ir Ona Pakulytė Daukantai
* Uršulė Bieliauskaitė Antanas ir Monika Raudytė Bieliauskai
Šatraminiai
1726-05-11 Mos. DAUKANTAS Dovydas Daukantas (Dawkątaytis)

Norvaišai Sk.p. Justina Jonušaitienė (Januszowa)
N Daktarai
1731-01-28 Mos. DAUKANTAS Dovydas Daukantas (Daukąt)

Giršiniai Kristina Andriejauskienė (Endreieyskienie)
N Barviai
1737-11-17 Mos. DAUKANTAS Dovydas Daukantas (Dawkontt)


Ona Jakutytė (Jakutowna)

Žalgiriai
1739-05-10 Mos. DAUKANTAS Jonas Daukantas (Dowkont)

Ersla Ona Zomkutė (Zomkowna)

Mosėdis
1875-01-20 Lenk. DAUKANTAS Jonas Daukantas (Давконта) Pranciškus ir Ona Subatauskytė Daukantai
Podunai (?) Barbora Mockutė Jokūbas ir Terezė Kuprytė Mockai
Lenkimų p.
1885-09-16 Mos. DAUKANTAS Jonas Daukantas (Довконта) Pilypas ir Ona Sebeckytė Daukantai N Puodžiūnai Lenk.p. Elena Veitaitė Mykolas ir Marijona Smulskytė Veitos
Šakaliai
1908-02-05 Mos. DAUKANTAS Jonas Daukantas (Доуконтаса) Jonas ir Barbora Mockutė Daukantai
Večiai Lenk.p. Anastasija Kažytė Antanas ir Marijona Skaraitė Kažiai
Tėveliai
1916-05-20 Mos. DAUKANTAS Jonas Daukantas (Daukantas) Kazimieras ir Ona Galdikaitė Daukantai
* Liucija Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Valinskaitė Galdikai
Mikulčiai
1917-07-08 Lenk. DAUKANTAS Jonas Daukantas Jonas ir Barbora Mockutė Daukantai N Večiai Lenk. p. Elena Beinoraitė Antanas ir Ona Skersytė Beinorai
Daukšiai Mos. p.
1935-02-21 Lenk. DAUKANTAS Jonas Daukantas Jonas ir Anastasija Kažytė Daukantai
Večiai Lenk. p. Marijona Šakinytė Kotrynos Šakinytės duktė
Večiai Lenk. p.
1935-11-04 Mos. DAUKANTAS Jonas Daukantas (Daukanto) Kazimieras ir Ona Šverytė Daukantai
Ledžiai Uršulė Staniutė Povilas ir Uršulė Juknaitė Staniai
Žalgiriai
1936-02-25 Kaln. DAUKANTAS Jonas Daukantas Pranciškus ir Salomeja Gagilaitė Daukantai
Kulupėnai Kart. p. Valerija Pauliutė Leonardas ir Ona Preibytė Pauliai
Kūlsodis Kaln. p.
1830-05-02 Mos. DAUKANTAS Juozapas Daukantas (Dowkonta) Tomas ir Veronika Vitkutė Daukantai
Daukšiai Uršulė Karbauskaitė Petrošienė Silvestras ir Magdalena Šemetaitė Karbauskai N Daukšiai
1845-01-09 Sal. DAUKANTAS Juozapas Daukantas Ignotas ir Ona Žeimytė Daukantai
Imbarė Barbora Peldytė Juozapas ir Magdalena Žvinklytė Peldžiai
Imbarė Sal.p.
1907-02-27 Mos. DAUKANTAS Juozapas Daukantas (įraše Давкинтисъ) Antanas ir Ona Pakulytė Daukantai
Šatraminiai Amelija Venclauskytė Pranciškus ir Ona Ragainytė Venclauskiai
Šatraminiai
1902-02-17 Sal. DAUKANTAS Kazimieras Daukantas (Довконтъ) Monikos Daukantaitės sūnus
Salantai Ona Šverytė Antanas ir Veronika Paulauskaitė Šveriai
Juodupėnai Sl.p
1927-02-20 Mos. DAUKANTAS Kazimieras Daukantas (Daukontas) Kazimieras ir Ona Šverytė Daukantai
Ledžiai Ona Liebutė Jurgis ir Ona Razmaitė Liebai
Šerkšniai
1906-09-24 Mos. DAUKANTAS Liudvikas Daukantas (Давконтаса) Kazimieras ir Ona Galdikaitė Daukantai
Mikulčiai Emilija Kubilaitė Ignotas ir Ona Ramonaitė Kubilai
Daukšiai
1913-05-25 Mos. DAUKANTAS Liudvikas Daukantas (Давконтъ) Kazimieras ir Ona Galdikaitė Daukantai
Mikulčiai Kotryna Ruikaitė Antanas ir Julijona Macytė Ruikos
Vabaliai
1927-01-11 Mos. DAUKANTAS Liudvikas Daukantas (Daukontas) Kazimieras ir Ona Galdikaitė Daukantai N Mikulčiai Anastasija Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1755-01-26 Mos. DAUKANTAS Mikolojus Daukantas (Dawkontt)

Giršiniai Barbora Laivytė (Laywowna)

Ersla
1767-11-22 Mos. DAUKANTAS Mikalojus Daukantas (Dawkątt)


Kotryna Šlubaitė (Szlubowna)

Ersla
1793-11-16 Mos. DAUKANTAS Mikolojus Daukantas (Nicolaum Dowkontt)


Rožė Putkalytė (Rosam Putkalowna)

Žalgiriai
1716-02-25 Mos. DAUKANTAS Mykolas Daukantas (Dawkąnt)

Mosėdis Barbora Daukšiaiitė (Dawkszowna)

Mosėdis
1896-02-04 Mos. DAUKANTAS Mykolas Daukantas (Давконта) Antanas ir Ona Pakulytė Daukantai
Šatraminiai Amelija Riepšaitė Jonas ir Domicėlė Šliačkutė Riepšai
Virbalai
1861-02-28 Mos. DAUKANTAS Motiejus Daukantas (Довконта) Antanas ir Rozalija Urbonaitė Daukantai
Ersla Rozalija Kairytė Mykolas ir Kotryna Kaniavaitė Kairiai
Ersla
1885-08-26 Mos. DAUKANTAS Pilypas Daukantas (Довконтовъ) Antanas ir Ona Šilgalytė Daukantai N Žirnikai Lenk.p. Barbora Jonkutė Ložienė Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai N Šakaliai
1838-08-31 Mos. DAUKANTAS Pranciškus Daukantas (Dowkonta) Mykolas ir Rožė Belekavičiutė Daukantai
Skuodas Apolonija Markaitė (Markowska) Juozapas ir Elena Narkutė Markaičiai
*
1907-02-27 Mos. DAUKANTAS Pranciškus Daukantas (Давконтъ) Jonas ir Barbora Mockutė Daukantai
Litvinai Lenk.p. Rozalija Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai
1909-02-03 Mos. DAUKANTAS Pranciškus Daukantas (Давконтасъ) Antanas ir Ona Pakulytė Daukantai
Šekai Ona Kvasaitė Jokimas ir Anastasija Baužytė Kvasai
Šatraminiai
1936-02-20 Mos. DAUKANTAS Pranciškus Daukantas (Daukanto) Pranciškus ir Rozalija Šmitaitė Daukantai
Litvinai Lenk.p. Zuzana Višinskaitė Jurgis ir Ona Raveikytė Višinskai
Šatraminiai
1796-11-23 Mos. DAUKANTAS Tadas Daukantas (Thaddeum Dowkontt)

(Ersla) Kotryna Janauskaitė (Catharina Janowskowna)

Ersla
1895-02-07 Sk. DAUKANTAS Vykintas Daukantas Jonas ir Anastasija Kairytė Daukantai
Plaušiniai Ona Kervytė Pranciškus ir Petronėlė Šepulytė Kerviai
Paluknė1937-02-02 Mos. DAUKINTIS Antanas Daukintis Jokimas ir Domicėlė Paulauskaitė Daukinčiai
Budriai Eugenija Šopaitė Jonas ir Amelija Mickutė Šopos
Budriai
1888-02-02 Sal. DAUKINTIS Dominykas Daukintis (Даукинтис) Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukinčiai
Igariai Barbora Petrikaitė Pilibaitienė Antanas ir Barbora Gurauskaitė Petrikai N Šaučikai
1822-02-07 Mos. DAUKINTIS Feliksas Daukintis (Felicem Dawkintovicz)


Rozalija Burbienė (Rosalia Burbowa)
N Udraliai
1872-05-30 Mos. DAUKINTIS Jokimas Daukintis Leonas ir Marijona Kataržytė Daukinčiai
Budriai Monika Lekniutė Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai
1905-02-22 Mos. DAUKINTIS Jokimas Daukintis Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai
Budriai Domicėlė Paulauskaitė Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai
Baksčiai
1937-01-28 Mos. DAUKINTIS Jokimas Daukintis Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai N Budriai Emilija Juknevičiutė Šopienė Juozapas ir Felicijona Skinderytė Juknevičiai N Mosėdis
1822-02-07 Mos. DAUKINTIS Jonas Daukintis (Joanem Dawkintis)


Joana Kinčiūtė (Johana Kinczowna)

Mosėdis
1903-02-04 Sal. DAUKINTIS Jonas Daukintis Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai
Budriai Veronika Kungytė Leonas ir Ieva Šideikytė Kungiai
Salantai
1905-02-13 Lenk. DAUKINTIS Jonas Daukintis Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai N Budriai Ona Prialgauskaitė Leonas ir Ona Strakšaitė Prialgauskai
Jazdučiai Sk. p.
1917-01-30 Mos. DAUKINTIS Jonas Daukintis Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai N Žeimiai Sal.p. Rozalija Laukytė Jonas ir Rozalija Panumytė Laukiai
Virbalai
1888-02-16 Sal. DAUKINTIS Juozapas Daukintis (Даукинтис) Kazimieras ir Ignota Lubytė Daukinčiai
Liepgiriai Kart. p. Magdalena Ernastaitė (Ирнастовною) Kazimieras ir Uršulė Narmontaitė Ernastai
Sėleniai Sal. p.
1889-02-14 Sal. DAUKINTIS Juozapas Daukintis (Даукинтис) Jonas ir Liudvika Butkutė Daukinčiai
Klepšiai Plung. p. Petronėlė Raudytė Kazimieras ir Magdalena Peldytė Raudžiai
Imbarė Sal.p.
1904-06-06 Mos. DAUKINTIS Juozapas Daukintis Ignotas ir Magdalena Tamošauskaitė Daukinčiai
Kulupėnai Kart. p. Monika Rumšaitė Pranciškus ir Anelė Mosteikaitė Rumšai
Šniukščiai
1764-11-11 Mos. DAUKINTIS Kazimieras Daukintis (Dawkintis)

Tuzai Sal.p. Magdalena Butkutė (Butkiewiczowna)

Šaukliai
1887-01-27 Mos. DAUKINTIS Kazimieras Daukintis Kazimieras ir Teodora Balsytė Daukinčiai
Kulupėnai Kart.p. Aniceta Žeimytė Strakšienė Klemensas ir Uršulė Bružaitė Žeimiai N Daukšių Medsėdžiai
1844-02-02 Mos. DAUKINTIS Leonas Daukintis (Dowkinta) Stanislovas ir Kristina Girdžiūnaitė Daukinčiai (įr.Gelžinytė)
Gaubės Marijona Kataržytė Melchioras ir Rožė Labanauskaitė Kataržiai
Mikulčiai
1933-05-09 Mos. DAUKINTIS Leonas Daukintis Jokimas ir Domicėlė Paulauskaitė Daukinčiai
Budriai Jadvyga Skaraitė Konstantinas ir Barbora Šleiniutė Skaros
Kernai
1888-02-02 Sal. DAUKINTIS Pranciškus Daukintis (Даукинтис) Juozapas ir Ona Stroputė Daukinčiai
Kulupėnai Kart.p. Ona Bertašiutė Dominykas ir Ona Veitaitė Bertašiai
Klausgalvai
1789-06-21 Mos. DAUKINTIS Stanislovas Daukintis (Stanislaus Daukintis)
N Udraliai Cecilija Kusaitė (Cecilia Kussayte)

Gaubės
1813-02-09 Mos. DAUKINTIS Stanislovas Daukintis (Stanislaum Dawkintowicz)
N
Kristina Girdžiūnaitė (Christinam Girdziunowna)

1935-09-30 Kaln. DAUKŠAS Aleksandras Daukšas Aleksandras ir Barbora Baužytė Daukšai
Klausgalvų Meds. Domicėlė Stonkutė Kazimieras ir Magdalena Berontaitė Stonkai
Klausgalvų Meds.
1713-07-26 Mos. DAUKŠAS Adomas Daukšas (Dawkszas)

Narvydžai Sk p. Ona Babšaitė (Babszowna)

Lyksudžiai
1780-11-05 Mos. DAUKŠAS Antanas Daukšas (Daukszas)

Mosėdis Joana Gužaitė (Gužayty)

Juknaičiai
1934-02-11 Šač. DAUKŠAS Antanas Daukšas (Daukša) Juozapas ir Ona Mažonaitė Daukšai
Jundulai Šač. p. Magdalena Žvinklytė Povilas ir Ona Šemetaitė Žvinkliai
Geidučiai Šač. p.
1712-02-04 Mos. DAUKŠAS Jonas Daukšas (Dawkszaytis)


Elžbieta Viskontaitė (Wiskontowna)

Kusai
1740-02-28 Mos. DAUKŠAS Jonas Daukšas (Dawkszus)

Baksčiai Ona Čižauskienė (Cijewska)
N Mosėdis
1797-11-19 Yl. DAUKŠAS Jonas Daukšas (Joannem Daukszewicz)


Marcijona Barkauskaitė (Martiannam Barkowska)

Pašilė Yl.p.
1938-08-27 Gr. DAUKŠAS Jonas Daukšas Pranciškus ir Monika Černeckytė Daukšai
Jakštaičių Meds. Gr. p. Barbora Adakauskaitė Pranciškus ir Veronika Kungytė Adakauskai
Bajoraliai Gr. p.
1913-06-30 Mos. DAUKŠAS Juozapas Daukšas Juozapas ir Petronėlė Balsytė Daukšai N * Anelė Januškaitė Jablonskienė Juozapas ir Pranciška Bertašiutė Januškos N Mosėdžio p.
1763-02-06 Mos. DAUKŠAS Jurgis Daukšas (Daukszas)


Rozalija Valužytė (Walužowna)

Daukšiai
1765-11-24 Mos. DAUKŠAS Kazimieras Daukšas (Dawksz...)

Daktarai Agota Mažrimienė (Mažrymowa)
N Šaukliai
1938-02-22 Gr. DAUKŠAS Kazimieras Daukšas Kazimieras ir Adolfina Daržinskaitė Daukšai
Peldžiai Gr. p. Petronėlė Kniežaitė Juozapas ir Ona Maksvitytė Kniežos
Peldžiai Gr. p.
1747-11-12 Mos. DAUKŠAS Mikalojus Daukšas (Daukszewicz)

Mosėdis Kotryna Žutautaitė (Zutowtowna)

Mosėdis
1805-01-17 Mos. DAUKŠAS Mikalojus Daukšas (Nicolawm Dauksza)

Kulaliai Sal. p. Kotryna Kairytė (Catharinam Kayrewiczowna)

Šaukliai
1721-01-26 Mos. DAUKŠAS Mykolas Daukšas (Dawkszas)

Daukšiai Ona Kelpšaitė (Kielpowna)

Šekai
1782-01-06 Mos. DAUKŠAS Motiejus Daukšas (Daukszewicz)

Drupiai Ona Bučytė (Buczowna)

Laumaičiai
1797-11-19 Yl. DAUKŠAS Pranciškus Daukšas (Franciscum Daukszewicz)


Agnė Jautokaitė (Agnetem Jautakowna)

Gedrimai Yl.p.
1868-01-30 Mos. DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Tadas ir Ona Benetytė Daukšai
Grūšlaukė Sal.p. Ona Skališiutė Želvienė Mykolas ir Ona Adomauskaitė Skališiai N Igariai
1872-02-22 Mos. DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Motiejus ir Ona Beniulytė Daukšai N Šekai Matilda Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1900-01-18 Mos. DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Pranciškus ir Elena Raišutytė Daukšai
Jakštaičiai Sal.p. Monika Černeckytė Simonas ir Monika Laukytė Černeckiai
Šniukščiai
1921-05-30 Mos. DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Pranciškus ir Magdalena Martinkutė Daukšai
Mosėdžio p. Monika Alseikaitė Kazimieras ir Ona Černeckytė Alseikos
Mosėdžio p.
1926-11-24 Mos. DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Jonas ir Barbora Kazlauskaitė Daukšai
Narmontai Grūšl.p. Bronislava Bertašiutė Antanas ir Marijona Jurkutė Bertašiai
Šatraminiai
1798-02-06 Sal. DAUKŠAS Simonas Daukšas (Simonem Dawksza)


Terezė Stonkutė (Teresiam Stankowna)

Sal.1866-06-27 Sal. DAULIUS Antanas Daulius Pranciškus ir Marijona Gagilaitė Dauliai
Skaudaliai Sal.p. Ieva Žvinklytė Antanas ir Petronėlė Petrutytė Žvinkliai
Skaudaliai Sal.p.
1888-01-26 Sal. DAULIUS Antanas Daulius Liudvikas ir Pranciška Bumblytė Dauliai
Plungės valsč. Ona Preibytė Jonas ir Amnelė Vaičiutė Preibiai
Sėleniai Sal. p.
1924-06-01 Mos. DAULIUS Kazimieras Daulius Antanas ir Ieva Žvinklytė Dauliai
Skaudaliai Sal.p. Zuzana Ruokytė Pranciškus ir Anastasija Mažonaitė Ruokiai (įraše Ruikis)
Šatraminiai1721-10-19 Mos. DAUNICKAS Steponas Daunickas (Dawgnicki)

Sausgalviai Šaukėn.p. Konstancija Prialgauskaitė (Przyalgowska)

Prialgava1830-09-19 Mos. DAUSINIS Kalistas Dausinis (Dowsina) Stanislovas ir Elena Bitlevičiutė Dausiniai
* Juozapota Kremaštarterytė (Kremasztarterowna) Pranciškus ir Juozapota Vasiliauskaitė Kremaštarteriai
Mosėdis1757-01-09 Mos. DAUŽINIS Motiejus Daužinis (Dawžins)

Šniukščiai Kotryna Dabrytė (Dabrowna)

Šerkšniai1938-02-27 Kaln. DEGIMAS Juozapas Degimas Ignotas ir Liudvika Žutaitė Degimai N Asteikiai Kart. p. Monika Pilibaitytė Pranciškus ir Magdalena Benetytė Pilibaičiai
Tinteliai Kaln. p.1778-05-31 Mos. DEINORAS Antanas Deinoras (Deynorowicz)
N Sal.p. Elena Gikarienė (Gikarowa)
N Šatraminiai
1840-06-10 Mos. DEINORAS Antanas Deinoras Dominykas ir Domicėlė Bagdonaitė Deinorai
Erlėnai Sal.p. Antanina Raudytė Pranciškus ir Barbora Grigevičiutė Raudžiai
Šatraminiai


1936-02-23 Lenk. DĖKONTAS Jonas Dėkontas Mykolas ir Magdalena Venckutė Dėkontai
Palšiai Sal. p. Ona Joskaudaitė Juozapas ir Ona Jazbutytė Joskaudai
Veitai Lenk. p.
1899-02-09 Sal. DĖKONTAS Juozapas Dėkontas Mykolas ir Ona Beniušytė Dėkontai
Palšiai Ona Žutaitė Rutyienė Kazimiero Ručio našlė N Dvareliai Sal. p.
1914-11-25 Mos. DĖKONTAS Kazimieras Dėkontas Juozapas ir Pranciška Razmaitė Dėkontai N Laumiai Sal.p. Uršulė Šimkutė Leonas ir Ieva Valantinaitė Šimkai
Šatraminiai
1899-02-16 Sal. DĖKONTAS Mykolas Dėkontas Mykolas ir Kotryna Galdikaitė Dėkontai
Palšiai Magdalena Venckutė Motiejus ir Magdalena Zubytė Venckai
Kirkšiai Sal. p.
1798-01-30 Sal. DĖKONTAS Simonas Dėkontas (Simonem Diekątt)


Kotryna Valančiutė (Catharinam Woalanczowna)

Žeimiai Sal.p.1746-11-20 Mos. DERKINTIS Dovydas Derkintis (Derkintowicz)

Nevočiai Elžbieta Ložienė (Loziowa)
N Nevočiai
1747-02-12 Mos. DERKINTIS Dovydas Derkintis (Derkintis) pasikartojantis įrašas (data)

Elžbieta Lusienė (Lusiowa)
N Nevočiai
1729-11-20 Mos. DERKINTIS Jonas Derkintis (Derkinc)

Kaukolikai Ona Sundoraitė (Sądarowna)

Mosėdis
1737-05-19 Mos. DERKINTIS Jonas Derkintis (Derkintowicz)

Nevočiai Justina Preibytė (Preybowna)

Nevočiai
1744-11-22 Lenk. DERKINTIS Jonas Derkintis (Darkintis)


Elena Pietarytė (Pietaraytie


1742-02-04 Lenk. DERKINTIS Jurgis Derkintis (Darkientis)
N
Ona Pietarytė (Pietaratie)


1711-01-18 Mos. DERKINTIS Mykolas Derkintis (Derkintis)

Kaukolikai Elžbieta Pociutė (Pacewiczowna)

Drupiai Mosėdžio p.1794-10-28 Sal. DIBURYS Pilypas Diburys (Philipum Dibur)


Elena Budrienė (Helena Budriowa)

Sėleniai Sal. p.
1930-11-04 Kaln. DIBURYS Pranciškus Diburys Juozapas ir Barbora Drungilaitė Diburiai N Kartenos p. Stepanija Žvinklytė Barboros Žvinklytės d.
Klausgalvų Medsėdžiai1868-02-11 Mos. DIČMONTAS Jonas Dičmontas Juozapas ir Barbora Vaškytė Dičmontai
Paluknė Sk.p. Ona Valantinaitė Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė
1921-05-16 Mos. DIČMONTAS Jonas Juozapas Dičmontas Jonas ir Matilda Budrikytė Dičmontai N Puodkaliai Sk. p. Magdalena Mažonaitė Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai
Mosėdžio p.1928-08-07 Sal. DIKŠAS Juozapas Dikšas Juozapas ir Domicėlė Mickutė Dikšai
Jazdauskiškės Alsėdžių valsč. Jadvyga Mačiulskaitė Pranciškus ir Barbora Stankutė Mačiulskai
Laiviai1939-02-21 Lenk. DILIAUTAS Adalbertas Diliautas Adolfas ir Ona Pakulytė Diliautai
Lenkimai Prokseda Bričkutė Juozapas ir Ona Prušinskaitė Bričkai
Lenkimai
1935-05-26 Mos. DILIAUTAS Adolfas Diliautas Adolfas ir Ona Pakulytė Diliautai
Lenkimai Lenk.p. Bronislova Benetytė Juozapas ir Magdalena Anužytė Benečiai
Šilaliai
1938-02-26 Sk. DILIAUTAS Izidorius Diliautas Adolfas ir Ona Pakulytė Diliautai
Lenkimai Magdalena Raišutytė Aleksandras ir Magdalena Galdikaitė Rišučiai
Paluknė Sk.p.
1937-02-09 Mos. DILIAUTAS Kajetonas Diliautas Adolfas ir Ona Pakulytė Diliautai
Lenk.p. Veronika Karbauskaitė Antanas ir Amelija Mickutė Karbauskai
Daukšiai1915-10-05 Šač. DIMA Aleksandras Dima Kotrynos Dimaitės sūnus
Baltrimai Barbora Nevardauskaitė Adomas ir Petronėlė Šmotaitė Nevardauskai
Baltrimai
1919-02-04 Mos. DIMA Antanas Dima Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos N Udraliai Ona Šiudeikytė Šiaudinienė Pranciškus ir Barbora Antanauskaitė Šiudeikiai N Tauzai
1821-02-15 Mos. DIMA Antanas Dima (Antonium Dymas)

Budriai Ona Šiudeikytė (Anna Szwydeykowna)

Simaičiai
1838-01-23 Mos. DIMA Antanas Dima (Dymy) Antanas ir Kotryna Riepšaitė Dimos
Udraliai Pranciška Baguckytė (Bogucka) Stanislovas ir Morta Andriejauskaitė Baguckiai
Igariai
1787-11-25 Mos. DIMA Dominykas Dima (Dominicus Dymowicz)

Budriai Kotryna Savickaitė (Catharina Sawickowna)

Tauzai
1813-02-28 Mos. DIMA Jokimas Dima (Joachimum Dyma)

Daukšiai Emilijona Vitkutė (Emelianam Witkiewiczowna)

Šakaliai
1718-05-29 Mos. DIMA Jonas Dima (Dymowicz)

Pakalniškiai Sk.p. Ona Merkelienė (Merkielowa)
N Mosėdis
1778-11-09 Mos. DIMA Jonas Dima (Joannem Dyma)

Budriai Rožė Matulytė (Matulowna)

Daukšiai
1811-11-28 Mos. DIMA Jonas Dima (Joannem Dymowicz)

Daukšiai Barbora Šiaudinytė (Barbaram Szawdynowna)

Daukšiai
1758-07-11 Mos. DIMA Juozapas Dima (Dymowicz)


Kristina Taurinskienė (Tawrynska)
N Daukšiai
1770-01-14 Mos. DIMA Juozapas Dima (Dyma)
N
Kotryna Šiaudinytė (Szawdynayty)

Daukšiai
1814-02-14 Mos. DIMA Juozapas Dima (Josephum Dymowicz)

Daukšiai Juozapota Šemetaitė (Josephatam Szemetowna)

Baksčiai
1818-02-12 Mos. DIMA Juozapas Dima (Jozephum Dymowicz)

Udraliai Kotryna Kubiliūtė (Catharina Kubilowiczowna)

Budriai
1879-01-09 Mos. DIMA Juozapas Dima Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Budriai Ona Opulskytė Juozapas ir Liudvika Šleiniutė Opulskiai
Žalgiriai
1775-09-14 Mos. DIMA Kazimieras Dima (Dymowicz)

Padegimai Kalv.p. Kotryna Ruginytė (Ruginayte)

Žebrokai
1928-01-21 Sk. DIMA Kazimieras Dima Pranciškus ir Rozalija Liebutė Dimos
Skuodo p. Ieva Budrikytė Pranciškus ir Barbora Gerleitaitė Budrikiai
Skuodo p.
1937-02-01 Lenk. DIMA Konstantinas Dima Konstantinas ir Julijona Simutytė Dimos
Kuksinė Aleksandra Barzdytė Antanas ir Anastasija Rancaitė Barzdos
Lenkimai
1924-01-21 Mos. DIMA Konstantinas Dima Juozapas ir Ona Opulskytė Dimos
Plaušiniai Monika Damašiutė Mykolas ir Julijona Skaraitė Damašiai
Mosėdis
1842-11-10 Lenk. DIMA Leonas Dima Motiejus ir Veronika Černeckytė Dimos
Juodeikiai Monika Gedrimaitė Skersienė Dominykas ir Rožė Reminaitė Gedrimai N Juodeikiai
1870-02-03 Mos. DIMA Leonas Dima Antanas ir Ona Šiudeikytė Dimos
Plaušiniai Uršulė Martinkutė Jonas ir Pranciška Baguckytė Martinkai
Udraliai
1863-10-14 Mos. DIMA Marcijonas Dima Mykolas ir Barbora Vitkutė Dimos
Žalgiriai Ieva Dapšytė (Дабшевною) Antanas ir Barbora Žeimytė Dapšiai
Mikulčiai
1760-02-10 Mos. DIMA Mykolas Dima (Dyma)

Daukšiai Elena (Šakalytė_) Kazbarienė (Kasparowiczowa)
N Šakaliai
1786-11-12 Mos. DIMA Mykolas Dima (Michaele Dymowicz)

Šakaliai Marijona Gvazdžiauskaitė (Mariana Gwozdziauskowna)

Daukšiai
1817-11-20 Mos. DIMA Mykolas Dima (Michaelem Dymowicz)


Barbora Vitkutė (Barbara Witkiewiczowna)

Rukai
1877-02-07 Mos. DIMA Pranciškus Dima Antanas ir Ona Šiudeikytė Dimos
Udraliai Barbora Miliutė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai
Virbalai
1893-06-29 Mos. DIMA Pranciškus Dima Martynas ir Ieva Dapšytė Dimos
Krakės Rozalija Klovaitė Juozapas ir Juozapota Joskaudaitė Klovos
Mosėdis
1870-02-22 Mos. DIMA Pranciškus Dima Pranciškus ir Ona Kervytė Dimos
Paluknė Sk.p. Marijona Liebutė Zubienė Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai N Nevočiai
1747-10-22 Mos. DIMA Stanislovas Dima (Stanislao Dyma)


Barbora Žiogaitė (Ziogowna)


1760-06-29 Mos. DIMA Stanislovas Dima (Stanislaus Dyma)
N Sarmatiškiai Ona Žvinklytė (Anna Žwinklowna)

Daukšiai
1869-02-18 Mos. DIMA Steponas Dima Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Kernai Agnė Raišutytė (Райшутiовною) Antanas ir Kolumba Skersytė Raišučiai
Kernai
1920-04-16 Mos. DIMA Vykintas Dima (Vitolis Dima) Juozapas ir Ona Opulskytė Dimos
Udraliai Julijona Želvytė Antanas ir Rozalija Galdikaitė Želviai
Šekai
1928-02-04 Šač. DIMA Vitolis Dima Juozapas ir Ona Opulskytė Dimos
Lyksūdė / Udraliai Uršulė Dvarionaitė Adomas ir Uršulė Jurevičiutė Dvarionai
Lyksūdė Šač. p.1924-07-20 Mos. DIRKSTYS Aleksandras Dirkstys Kazimieras ir Giacinta Bričkutė Dirkstai
Kulai Sk.p. Ona Vaserytė Stanislovas ir Barbora Kinčiutė Vaseriai
Krakės
1884-02-14 Mos. DIRKSTYS Antanas Dirkstys Kazimieras ir Rozalija Šikšniutė Dirkstai
Rušupiai Sk.p. Barbora Tuškaitė Jurgis ir Barbora Žvinklytė Tuškos
Šatraminiai
1712-01-17 Mos. DIRKSTYS Dovydas Dirkstys (Dyrkstis)
N Ersla Agnė Motuzaitė (Matuzowna)

Tėveliai1810-02-27 Mos. DIRKŠTAS Vincentas Dirkštas (Vincentium Dyrksztowicz)


Veronika Skersytė (Venonica Skiersowna)

Prialgai1726-11-03 Mos. DIRLATKA Adalbertas Dirlotka (Dirlatka)

Erlėnai Sal.p. Elžbieta Stasiutė (Stasiowna)

Šaukliai1836-02-09 Mos. DIRVONSKAS Jonas Dirvonskas (Dyrwianskiego) Petras ir Elena Meišnoraitė Dirvonskai
Šliktinė Notėn. p. Leokadija Jucytė Danelevičienė Kazimieras ir Marijona Valančiutė Juciai N Barviai
1908-02-24 Kret. DIRVONSKAS Jonas Dirvonskas (Дервонскаго) Juozapas ir Barbora Petreikytė Dirvonskai
Pajuodupiai Kret. p. Magdalena Šlimaitė Antanas ir Elžbieta Paukštytė Šlimai
Kretinga
1867-01-17 Kart. DIRVONSKAS Juozapas Dirvonskas (Дырвенского) Kazimieras ir Kristina Dirvepnskai
Kartena Marijona Kumpikaitė Nikodemas ir Rožė Litvinaitė Kumpikai
Kartena1762-02-14 Mos. DIŠKUS Juozapas Diškus (Dyszkiewicz)

Drupiai Marijona Penkutė (Pynkowna)

Rukai1931-02-15 Mos. DYBURIS Ignas Diburys Ignotas ir Magdalena Šipalytė Dyburiai N Notėnai Elena Alšaukaitė Motirjus ir Marijona Pakulytė Alšauskai
Kulaliai1895-02-07 Kart. DOBILAS Antanas Dobilas Mykolas ir Petronėlė Sabaliauskaitė Dobilai N Narvaišiai Plung. p. Ona Lužytė Antanas ir Ona Ciparytė Lužiai
Kupšiai Kart. p.1808-11-17 Šač. DOBKEVIČIUS Kazimieras Dobkevičius (Cazimirum Dobkiewicz)


Magdalena Buivydaitė (Magdalena Buywidowna)

Laumaičiai

DOBRAVALSKIS / DOBROVOLSKIS žiūrėti DABRAVALSKIS


1910-02-28 Mos. DOMARKAS Antanas Domarkas Dominykas ir Barbora Apulskytė Domarkai
Šerkšniai Emilija Lukošiutė Antanas ir Marijona Buganauskaitė Lukošiai
Šakaliai
1925-02-19 Mos. DOMARKAS Antanas Domarkas Juozapas ir Barbora Petkutė Domarkai
Daukšių Medsėdžiai Ona Taučiutė Jonas ir Uršulė Riepšaitė Taučiai
Daukšių Medsėdžiai
1934-04-21 Sal. DOMARKAS Antanas Domarkas Antanas ir Barbora Daukontaitė Domarkai
Kūlsodis Sal. p. Salomėja Vaičiutė Juozapas ir Petronėlė Venckutė Vaičiai
Kūlsodis Sal. p.
1934-07-15 Mos. DOMARKAS Antanas Domarkas Antanas ir Emilija Lukošiutė Domarkai
Daukšiai Ona Zubaitė Petras ir Veronika Andriekutė Zubės
Budriai
1935-03-04 Sal. DOMARKAS Antanas Domarkas Antanas ir Ieva Rozgaitė Domarkai
Salantai Jadvyga Adomavičiutė Edvardas ir Paulina Gedvilaitė Adomavičiai
Salantai
1867-02-26 Mos. DOMARKAS Dominykas Domarkas Juozapas ir Prudencija Ruikaitė Domarkai
Palšiai Barbora Apulskytė Jurgis ir Juozapota Šakinytė Apulskai
Šekai
1929-05-26 Sal. DOMARKAS Feliksas Domarkas Pranciškus ir Barbora Playšinytė Domarkai
Ledžiai Magdalena Budrytė Juozapas ir Kotryna Žuolytė Budriai
Tuzai
1875-10-05 Sal. DOMARKAS Jonas Domarkas Kazimieras ir Antanina Valkaitė Domarkai
Papievėnai Aleks. p. Marijona Moncevičiutė Pranciškus ir Ona Mockutė Moncevičiai
Salantai
1931-01-14 Mos. DOMARKAS Jonas Domarkas Pranciškus ir Amelija Pukelytė Domarkai
Naujukai Petronėlė Berniutė Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Berniai
Šaukliai
1937-04-25 Kaln. DOMARKAS Jonas Domarkas Antanas ir Barbora Daukantaitė Domarkai
Kūlsodis Kaln. p. Kotryna Beniušytė Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Beniušiai
Barzdžiai Kaln. p.
1866-11-24 Sal. DOMARKAS Juozapas Domarkas Petras ir Kotryna Birontaitė Domarkai
Sėleniai Sal. p. Magdalena Bertašiutė Pranciškus ir Barbora Jurevičiutė Bertašiai
Klausgalvai
1866-02-06 Sal. DOMARKAS Juozapas Domarkas Motiejus ir Marijona Rapalytė Domarkai
Salantai Barbora Buivydaitė Vykintas ir Ona Žiliutė Buivydai
Šaučikai Sal.p.
1875-11-18 Sal. DOMARKAS Juozapas Domarkas Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšių Medsėdžiai Barbora Petkutė Pranciškus ir Barbora Laučiutė Petkai
Grūšlaukė Sal.p.
1895-01-17 Sal. DOMARKAS Juozapas Domarkas Antanas ir Rozalija Baltmiškytė Domarkai
Kart. p. Ona Vaškytė Ignotas ir Domicėlė Jonauskytė Vaškiai
Reketė
1901-01-30 Sal. DOMARKAS Juozapas Domarkas Antanas ir Viktorija Kaminskaitė Domarkai
Pesčiai Sal. p. Barbora Narmontaitė Adomas ir Barbora Anužytė Narmontai
Pesčiai Sal. p.
1911-10-17 Mos. DOMARKAS Juozapas Domarkas Dominykas ir Barbora Apulskytė Domarkai
Šekai Kazimiera Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai
1917-02-18 Mos. DOMARKAS Juozapas Domarkas Kazimieras ir Ona Einikytė Domarkai
Palšiai Veronika Pilibaitytė Antanas ir Veronika Žobakaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1933-02-07 Sal. DOMARKAS Juozapas Domarkas Juozapas ir Barbora Narmontaitė Domarkai
Pesčiai Stanislova Berniutė Juozapas ir Ona Simonavičiutė Berniai
Pesčiai
1859-01-13 Sal. DOMARKAS Kazimieras Domarkas Kazimieras ir Antanina Vilkaitė Domarkai
* Konstancija Pilibaitytė Juozapas ir Agnė Žvinlytė Pilibaičiai
Skaudaliai
1908-03-19 Mos. DOMARKAS Kazimieras Domarkas Juozapas ir Barbora Petkutė Domarkai
Daukšiai Kotryna Narvilaitė Juozapas ir Kotryna Žuolytė Narvilai
Šaukliai
1913-06-04 Mos. DOMARKAS Kazimieras Domarkas Kazimieras ir Ona Einikytė Domarkai
Palšiai Barbora Donėlaitė Aleksandras ir Barbora Žvinklytė Donėlos
Igariai
1931-02-15 Sal. DOMARKAS Kazimieras Domarkas Juozapas ir Monika Preibytė Domarkai
Salantai Stepanija Taurinskaitė Antanas ir Barbora Jonkutė Taurinskai
Laiviai
1936-02-23 Kart. DOMARKAS Klemensas Domarkas Ignotas ir Barbora Kačauskaitė Domarkai
Gaudučiai Kart.p. Kazimiera Žvinklytė Antanas ir Barbora Krištupaitė Žvinkliai
Abakai Kart.p.
1862-01-16 Mos. DOMARKAS Leonas Domarkas Juozapas ir Prudencija Ruikaitė Domarkai
Palšiai Elena Rumbutytė Benediktas ir Ona Kusaitė Rumbučiai
Šaukliai
1885-06-25 Mos. DOMARKAS Leopoldas Domarkas Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšiai Barbora Pajauskaitė Valentinas ir Monika Andriejauskaitė Pajauskai
Daukšiai
1900-08-20 Mos. DOMARKAS Mikalojus Domarkas Juozapas ir Barbora Bružaitė Domarkai
Palšiai Veronika Jurevičiutė Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai GD
Šatraminiai
1924-02-05 Mos. DOMARKAS Nikodemas Domarkas Kazimieras ir Ona Einikytė Domarkai
Palšiai Stefanija Daniutė Jonas ir Petronėlė Mineikytė Daniai
Žebrokai
1922-02-02 Kart. DOMARKAS Petras Domarkas Petras ir Marijona Pulauskaitė Domarkai
Kartena Julijona Šliožaitė Ignotas ir Magdalena Valužytė Šliožos
Kartena
1836-11-17 Mos. DOMARKAS Pranciškus Domarkas Juozapas ir Petronėlė Butkutė Domarkai
Palšiai Antanina Bertašiutė Juozapas ir Ona Giedraitė Bertašiai
Daukšiai
1889-02-06 Yl. DOMARKAS Pranciškus Domarkas Kazimieras ir Oktavija Moncytė Domarkai
Ledžiai Emilija Pukelytė Jonas ir Kotryna Januškaitė Pukeliai
Gintalaičiai Yl. p.
1896-11-05 Mos. DOMARKAS Pranciškus Domarkas Kazimieras ir Oktavija Moncytė Domarkai N Ledžiai Barbora Plaušinytė Antanas ir Barbora Šedvydytė Plaušiniai
Daukšiai
1900-01-25 Sal. DOMARKAS Pranciškus Domarkas Juozapas ir Magdalena Bertašiutė Domarkai
Plungės valsč. Domicėlė Kubiliutė Ignotas ir Magdalena Vasiliauskaitė Kubiliai
Sėleniai Sal. p.
1906-02-06 Mos. DOMARKAS Pranciškus Domarkas Kazimieras ir Oktavija Moncytė Domarkai N Ledžiai Felicijona Beinoraitė Bakstienė Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai N Ledžiai
1926-06-14 Mos. DOMARKAS Pranciškus Domarkas Kazimieras ir Ona Einikytė Domarkai
Palšiai Veronika Pilibaitytė Domarkienė Antanas ir Veronika Žiobakaitė Pilibaičiai N Palšiai
1930-08-24 Sal. DOMARKAS Pranciškus Domarkas Monikos Domarkaitės sūnus
Pesčiai Sal. p. Barbora Kryžauskaitė Jonas ir Konstancija Numgaudytė Kryžauskai
Salantai
1937-01-30 Bud. DOMARKAS Pranciškus Domarkas Petras ir Petronėlė Jokubauskaitė Domarkai
Budriai Angelija Liaudinskytė Ignotas ir Pranciška Paulauskaitė Liaudinskiai
Budriai
1921-11-06 Sk. DOMARKAS Vincentas Dovydas Domarkas Pranciškus ir Barbora Plaušinytė Domarkai
Ledžiai Mos. p. Stanislova Baltiejutė Jurgis ir Anelė Simutytė Baltiejai
Puodkaliai Sk. p.1784-10-24 Mos. DOMKUS Motiejus Domkus (Domkiewicz)

Petraičiai Rožė Žlubinaitė (Žlubinowna)

Tėveliai
1789-12-10 Mos. DOMKUS Mykolas Domkus (Michael Domkiewicz)

Žebrokai Kotryna Rimkutė (Catharina Rymkiewiczowna)

Žebrokai1846-01-22 Mos. DONĖLA Aleksandras Donėla (Doniela) Pranciškus ir Kotryna Rumbutytė Donėlos
Igariai Magdalena Markaitytė Juozapas ir Elena Narkutė Markaičiai
Igariai
1873-02-19 Mos. DONĖLA Aleksandras Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Barbora Žvinklytė Antanas ir Ona Joskaudaitė Žvinkliai
Igariai
1936-12-28 Aleks. DONĖLA Aleksandras Donėla (Doniela) Antanas ir Barbora Alpaitė Donėlos
Truikinų p. Barbora Pliuškytė Leonas ir Barbora Vaškytė Pliuškiai
Truikinų p.
1865-02-10 Mos. DONĖLA Andrius Donėla Juozapas ir Ona Ažondenytė Donėlos (Дониловъ)
Laukžemė Barbora Bričkutė Kazimieras ir Barbora Simutytė Bričkos
Žalgiriai
1842-01-27 Mos. DONĖLA Antanas Donėla Dominykas ir Ona Grigevičiutė Donėlos
Barviai Monika Maniukaitė Dominykas ir Benedikta Dargytė Maniukai
Barviai
1870-02-03 Mos. DONĖLA Antanas Donėla (Донилы) Nikodemas ir Kunegunda Eidėjutė Donėlos
Baksčiai Monika Tilškytė Jurgis ir Barbora Žilytė (Жълiовъ) Tilškiai
Bobeliškės
1899-11-23 Mos. DONĖLA Antanas Donėla Antanas ir Pranciška Matulytė Donėlos
Udraliai Petronėlė Beniušytė Simaitienė Antanas ir Uršulė Kubilaitė Beniušiai N Gondlaukė
1901-01-30 Mos. DONĖLA Antanas Donėla Juozapas ir Uršulė Bučytė Donėlos
Vindeikiai Marijona Zubaitė Juozapas ir Julijona Jonaitytė Zubės
Plaušiniai
1904-09-19 Mos. DONĖLA Antanas Donėla Stanislovas ir Ona Vasiliauskaitė Donėlos N Narvydžiai Sk.p. Barbora Alpaitė Pranciškus ir Uršulė Liebutė Alpai
Šekai
1928-05-20 Mos. DONĖLA Antanas Donėla Petras ir Julijona Griciutė Donėlos
Mosėdis Barbora Andriejauskaitė Juozapas ir Kotryna Adomauskaitė Andriejauskai
Gondlaukė
1936-11-22 Mos. DONĖLA Antanas Donėla Antanas ir Barbora Macevičiutė Donėlos
Mosėdis Balbina Rokaitė Pranciškus ir Anastasija Veitaitė Rokai
Mosėdis
1893-01-19 Mos. DONĖLA Augustinas Donėla (Данилевича) Jonas ir Zuzana Knystautaitė Donėlos
Geidučiai Šač.p. Marijona Pociutė Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai
1918-11-28 Barst. DONĖLA Augustinas Donėla Antanas ir Matilda Butkutė Donėlos
Geldeniai Barst. p. Julijona Beniušytė Antanas ir Elena Veslytė Beniušiai
Barstytaliai Barst. p.
1782-10-25 Mos. DONĖLA Dominykas Donėla (Danillo)

Šliktinė Plat.p. Elena Dabrytė (Dabrowna)

Prialgava
1803-05-19 Mos. DONĖLA Dominykas Donėla (Donilewicz) Šačių bažnyčios santuokos metrika
Barviai Šač. p. Ona Grigevičiutė (Grygiewiczowna)

Jundulai Šač. p.
1853-02-10 Mos. DONĖLA Dominykas Donėla Dominykas ir Ona Grigevičiutė Donėlos
Barviai Šač. p. Joana Kumpikaitė Narmontienė Motiejus ir Ieva Taučiutė Kumpikai N Ersla
1900-01-25 Mos. DONĖLA Dominykas Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Felicijona Litvinaitė Juozapas ir Felicijona Meškytė Litvinai
Daukšiai
1934-02-07 Mos. DONĖLA Dominykas Donėla Dominykas ir Felicijona Litvinaitė Donėlos
Daukšiai Veronika Galdikaitė Antanas ir Veronika Andriejauskaitė Galdikai
Mikulčiai
1739-01-18 Mos. DONĖLA Izidorius Donėla (Danillo)

Lyksūdė Kotryna Valužytė (Waluziowna

Šatraminiai
1754-11-24 Mos. DONĖLA Izidorius Donėla (Danillo)
N
Magdalena Taurinskaitė (Tawrynska)


1888-02-16 Mos. DONĖLA Jokimas Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Ona Beniušytė Juozapas ir Petronėlė Augustaitė Beniušiai
Kulaliai
1913-02-24 Mos. DONĖLA Jokimas Donėla Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai Magdalena Simonavičiutė Juozapas ir Ona Rimkutė Simonavičiai
Igariai
1848-02-10 Mos. DONĖLA Jonas Donėla (Doniely) Dominykas ir Ona Grigevičiutė Donėlos
Baksčiai Barbora Baužytė Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai
Baksčiai
1908-06-24 Mos. DONĖLA Jonas Donėla (Данилевича) Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos
Baksčiai Elena Ragainytė Bonaventūras ir Domicėlė Petrikaitė Ragainiai
Šekai
1921-02-03 Mos. DONĖLA Jonas Donėla Aleksandras ir Barbora Žvinklytė Donėlos
Igariai Barbora Vyniautaitė Aleksandras ir Barbora Petrauskaitė Vyniautai
Igariai
1935-05-25 Mos. DONĖLA Jonas Donėla Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai Uršulė Žilinskaitė Vincentas ir Uršulė Bertašiutė Žilinskai
Šaukliai
1865-02-15 Mos. DONĖLA Juozapas Donėla Juozapas ir Petronėlė Razmaitė Donėlos
Barviai Šač. p. Uršulė Bučytė Juozapas ir Juozapota Jonušaitė Bučiai
Žebrokai
1939-02-20 Mos. DONĖLA Juozapas Donėla Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai Petronėlė Pučinskaitė Juozapas ir Uršulė Vaserytė Pučinskai
Šaukliai
1772-03-01 Mos. DONĖLA Kazimieras Donėla (Doniella)

Šatai Rozalija Rimkienė (Rimkiewiczowa)
N Lyksudžiai
1865-09-15 Mos. DONĖLA Kazimieras Donėla Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Kulaliai Barbora Martinkutė Žvinklienė Kazimieras ir Agota Tilškytė Martinkai N Tauzai
1923-01-23 Mos. DONĖLA Kazimieras Donėla Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai Justina Zubaitė Pranciškus ir Magdalena Indrutytė Zubės
Kusai
1836-06-01 Mos. DONĖLA Nikodemas Donėla (Danily) Dominykas ir Ona Grigevičiutė Donėlos
Baksčiai Kunegunda Eidiejutė Jonauskienė Tomas ir Brigita Vasiliauskaitė Eidiejai N Barviai
1892-11-24 Mos. DONĖLA Povilas Donėla Jokimas ir Ona Kazlauskaitė Donėlos
Udraliai Barbora Zubaitė Pranciškus ir Marijona Baužytė Zubės
Šatraminiai
1795-06-29 Yl. DONĖLA Pranciškus Donėla (Franciscum Danilo)
N
Ona Vaserytė (Annam Waserowna)

Viršilai Yl.p.
1904-02-08 Mos. DONĖLA Pranciškus Donėla Jonas ir Zuzana Knystautaitė Donėlos
Ersla Ona Sadauskaitė Pranciškus ir Ona Gedvilaitė Sadauskai
Krakės
1919-06-08 Mos. DONĖLA Pranciškus Donėla Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos
Baksčiai Barbora Alseikaitė Jonas ir Idalija Žvinklytė Alseikos
Naujukai
1925-02-22 Mos. DONĖLA Pranciškus Donėla Pranciškus ir Ona Sadauskaitė Donėlos
Krakės Barbora Knystautaitė Pranciškus ir Barbora Petrauskaitė Knystautai
Budvietė
1935-02-05 Mos. DONĖLA Pranciškus Donėla Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai Ona Žilinskaitė Kazimieras ir Domicėlė Palenskaitė Žilinskai
Mosėdis
1939-05-30 Mos. DONĖLA Pranciškus Donėla Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos N Baksčiai Agnė Stroputė Maksvytienė (įraše Šropaitės) Kazimieras ir Uršulė Monstvilaitė Stropai N Nevočiai
1794-11-15 Mos. DONĖLA Tadas Donėla (Thaddeum Daniellowicz)

Geidučiai Rozalija Kairienė (Rozalia Kayrewiczowa)
N Vabaliai
1937-04-28 Šač. DONĖLA Tadas Donėla Tadas ir Agnė Kušleikytė Donėlos
Budriai Judstina Daniutė Konstantinas ir Domicėlė Jazbutytė Daniai
Vindeikiai1932.
1794-05-13 Sal. DOVAINIS Antanas Dovainis (Antonium Dowoyn)


Cecilija Beniušytė (CeciliamBeniuszowna)

Bajoraliai Sal.p.
1761-09-13 Mos. DOVAINIS Kazimieras Dovainis (Dowaynis)
N Barviai Šač. p. Barbora Numgaudienė (Numgawdziowa)
N Prialgai
1720-11-26 Mos. DOVAINIS Mykolas Dovainis (Dowaynis)

Gondlaukė Marijona Girtytė (Gyrtowiczowna)

Mosėdis1889-09-05 Kart. DRAKŠAS Ignotas Drakšas Ignotas ir Petronėlė Vaitkutė Drakšai
Bulikai Šateikių p. Ona Norvaišytė (Норвайшисовною) Juozapas ir Magdalena Katkutė Norvaišiai
Bulikai Šateikių p.
1913-08-04 Kart. DRAKŠAS Leonardas Drakšas Ignotas ir Pranciška Pučkoriutė Drakšai
Velaičiai Kart. p. Petronėlė Lignugarytė Kazimieras ir Barbora Pikturnaitė Lignugariai
Kulupėnai Kart. p.
1936-02-11 Kaln. DRAKŠAS Vaclovas Drakšas Antanas ir Kazimiera Dambrauskaitė Drakšai
Kulupėnai Kart. p. Barbora Budrytė Juozapas ir Barbora Salytė Budriai
Kūlsodis Kaln. p.1936-02-24 Yl. DRĄSUTAVIČIUS Petras Drąsutavičius (Dransutavičius) Liudvikas ir Uršulė Jonavičiutė Dransutavičiai
Kenčaičiai Barst. p. Aleksandra Zubavičiutė Izidorius ir Eugenija Narmontaitė Zubavičiai
Erkšva Yl. p.1798-11-06 Sal. DRĄSUTIS Juozapas Drąsutis (Josephum Drąsutis)


Ona Vaitkutė (Annam Woyttkowna)

Šaučikai Sal.p.
1908-09-17 Mos. DRĄSUTIS Juozapas Drąsutis (Друсутисъ) Ignotas ir Petronėlė Piekutė Drąsučiai
Tuzai Sal.p. Magdalena Skirbutaitė Pranciškus ir Marijona Kaniavaitė Skirbutai
Šniukščiai
1939-02-13 Mos. DRĄSUTIS Kazimieras Drąsutis (Drosutis) Kazimieras ir Barbora Razmaitė Drąsučiai
Šaučikai Sal. p. Eufrozina Rušinskaitė Antanas ir Magdalena Beniušytė Rušinskai
Žebrokai
1869-05-20 Mos. DRĄSUTIS Kazimieras Drąsutis (Дронсутисъ) Ignotas ir Uršulė Beniušytė Drąsučiai
Šaučikai Sal.p. Agnė Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Šniukščiai
1905-02-22 Mos. DRĄSUTIS Kazimieras Drąsutis (Друсутисъ) Kazimieras ir Agnė Jonutytė Drąsučiai
Šaučikai Sal.p. Ona Galdikaitė Jonas ir Ona Lekniutė Galdikai
Ledžiai
1924-02-12 Lenk. DRĄSUTIS Kazimieras Drąsutis Kazimieras ir Ona Kazberaitė Drąsučiai
Nendrupiai Lenk. p. Stanislova Karbauskaitė Jonas ir Agnė Veitaitė Karbauskai
Nendrupiai Lenk. p.
1901-01-16 Sal. DRĄSUTIS Mykolas Drąsutis Ignotas ir Petronėlė Piekutė Drąsučiai
Vinginiai Petronėlė Monstvilaitė Dominykas ir Petronėlė Galdikaitė Monstvilos
Erlėnai Sal.p.1792-11-22 Mos. DRAUKŠAS Mykolas Draukšas (Michael Drauksza)

Skuodas įrašas praleistas


1939-01-27 Aleks. DRAUKŠAS Pranciškus Draukšas Petras ir Domicėlė Steponavičiutė Draukšos
Gricaičiai Yl. p. Agnė Rapalytė (Ripalytė) Juozapas ir Elena Mickutė Rapaliai
Daktarai1823-06-19 Sal. DRAZDAUSKAS Antanas Drazdauskas (Antonium Drazdowski)

Pagrušlaukė Elena Bričkutė (Helena Briczkaly)

Narėpai Sal.p.
1766-05-11 Mos. DRAZDAUSKAS Kazimieras Drazdauskas (Drozdowski)

Kaukolikai Kristina Prialgauskienė
N Prialgai
1857-10-15 Mos. DRAZDAUSKAS Leopoldas Drazdauskas Antanas ir Elena Bričkutė Drazdauskai N Mosėdis Prancijona Jackutė Juozapas ir Antanina Paulauskaitė Jackai
Udraliai
1772-03-01 Mos. DRAZDAUSKAS Mikalojus Drazdauskas (Drozdowski)


Terezė Krasauskaitė (Krassowska)

Kaukolikai1798-11-27 Sal. DREINIUS Antanas Dreinius (Antonium Dreynius)


Rozalija Rimkutė (Rosaliam Rymkowna)

Nasrėnai Sal.p.
1741-11-12 Lenk. DREINIUS Petras Dreinius (Dreynius)


Magdalena Šleiniutė (Szleynaycie)


1798-01-16 Sal. DREINIUS Pranciškus Dreinius (Franciscum Dreynius)

Klausgalvaii Petronėlė Budrytė (Petronillam Budrowna)

Nasrėnai Sal.p.1753-11-25 Mos. DRIMBA Juozapas Drimba (Drimba)

Plat.p. Kotryna Beinoraitė (Beynorowiczowna)

Žalgiriai
1885-04-16 Mos. DRIMBA Juozapas Drimba Apolonijos Drimbaitės sūnus
Šatraminiai Ona Jazbutytė Juozapas ir Ona Gedrimaitė Jazbučiai
Šatraminiai
1881-06-09 Sal. DRIMBA Kazimieras Drimba našlys Petronėlės Puidokaitės N Kulupėnai Kart.p. Barbora Turauskaitė Žvinklienė Pranciškaus Žvinklio našlė N Erlėnai Sal.p.1812-03-04 Mos. DRONGYS Antanas Drongys (Antonium Drągiewicz)

Krakės Kotryna Moncytė (Catharinam Moncewiczowna)

Virbalai
1886-05-30 Yl. DRONGYS Jonas Drongys Juozapas ir Veronika Špaliauskaitė Drongiai
Raudoniai Rozalija Žvinklytė Ignotas ir Agnė Valančiutė Žvinkliai N Raudoniai
1817-04-22 Mos. DRONGYS Juozapas Drongys (Jozephum Drągewicz)


Elžbieta Šiaudinytė (Elizabetha Sziawdynska)

Krakės
1854-02-09 Mos. DRONGYS Juozapas Drongys (Дронгя) Jurgis ir Elžbieta Kusaitė Drongiai N Udraliai Magdalena Baranauskaitė Feliksas ir Petronėlė Motuzaitė Baranauskai
Šatraminiai
1859-10-06 Mos. DRONGYS Juozapas Drongys Vykintas ir Barbora Rupeikaitė Drongiai N Raudoniai Yl.p. Amelija Gedvilaitė Antanas ir Barbora Mitkutė Gedvilai
Ersla
1775-07-11 Mos. DRONGYS Jurgis Drongys (Drągis)

Peldžiai Sal.p. Elžbieta Kusaitė (Kussaty)

Krakės
1712-02-04 Mos. DRONGYS Motiejus Drongys (Drągis)

Palšiai Sal.p. Dorota Bučienė (Buczowa)

Lyksudžiai1937-03-29 Gr. DROZDA Klemensas Drozda Klemensas ir Magdalena Ribinskaitė Drozdos
Klaipėda Elena Valatkaitė Jurgis ir Eufrozina Urbonavičiutė Valatkos
Palanga1772-05-31 Mos. DRUNA Andrius Druna (Druna)
N Lyksudžiai Magdalena (pavardė neįrašyta) našlė
N Baltrimai Yl.p.
1762-01-17 Mos. DRUNA Andrius Druna (Druna)

Rumšaičiai Kotryna Virkšaitė (Wirkszowna)

Lyksudžiai
1793-11-05 Mos. DRUNA Dominykas Druna (Dominicum Druno)

Paparčiai Ž.Kalv. p. Kotryna Razgaitienė (Catharinam Razgiowa)
N Rumšaičiai
1751-11-29 Mos. DRUNA Dovydas Druna (Druno)


Barbora Jokubaitytė (Jakubowiczowna)


1793-11-19 Mos. DRUNA Jokūbas Druna (Jakobum Druno)

Kulaliai Ona Jomantaitė (Annam Jomątowna)

Jubduliai
1758-04-30 Mos. DRUNA Kazimieras Druna (Druna)

Mosėdis Justina Pocienė (Pacewiczowa
N Nevočiai
1938-02-28 Aleks. DRUNAS Kazimieras Drunas Pranciškus ir Ona Jucytė Drunos
Klaišiai Sk. p. Pranciška Bočiutė Kazimieras ir Barbora Macevičiutė Bočkai
Klaišiai Sk. p.
1797-01-13 Šač. DRUNAS Liudvikas Drunas (Liudowicum Drunas)

Rumšaičiai Elžbieta Krasauskaitė (Elizabetha Krasowska)

Rumšaičiai1922-02-24 Kart. DRUNGILAS Adolfas Drungilas Vincas ir Julijona Tamošauskaitė Drungilai
Velaičiai Kart. p. Petronėlė Baltmiškytė Leonas ir Kotryna Lubytė Baltmiškiai
Velaičiai Kart. p.
1932-02-01 Mos. DRUNGILAS Aloyzas Drungilas Pranciškus ir Petronėlė Jasaitė Drungilai
Kalniškiai Sal.p. Justina Valtaraitė Jokūbas ir Elena Kaubraitė Valtarai
Šaukliai
1900-02-15 Sal. DRUNGILAS Motiejus Drungilas Motiejus ir Ona Vičiulytė Drungilai
Bajoraliai Sal. p. Ona Rapalytė Jurgis ir Ona Mačernytė Rapaliai
Bargalis Sal. p.
1886-10-07 Kret. DRUNGILAS Petras Drungilas Mykolas ir Liudvika Laurinavičiutė Drungilai N Ankštokai Kr.p. Karolina Žvinklytė Ignotas ir Uršulė Pliuškytė Žvinkliai
Karoliškės
1937-05-06 Gr. DRUNGILAS Pranciškus Drungilas Kazimieras ir Ona Preibytė Drungilai
Žalimai Kaln. p. Bronislova Joskaudaitė Stanislovas ir Ona Šedvydytė Joskaudai
Grūšlaukė1787-01-28 Mos. DRUSKINIS Dominykas Druskinis (Dominicus Druskinowicz)

Girdeniai Yl.p. Joana Narvilaitė (Joanna Neurwilowna)

Drupiai Mosėdžio p.1843-10-12 Mos. DUBINSKAS Pranciškus Dubinskas Mykolas ir Terezė Ambrazaitė Dubinskai
Šaukliai Marijona Jakučinskaitė (Jakuczynska) Andrius ir Jadvyga Lelilionaitė Jakučinskai
Apuolė
1753-11-04 Mos. DUBINSKAS Jurgis Dubinskas (Dubinski)


Marijona Garnytė (Garniewska)

Prialgai
1758-04-30 Mos. DUBINSKAS Baltramiejus Dubinskas (Dubinski)

Apuolė Elžbieta Buivydienė (Buywidowa)
N Apuolė
1758-07-11 Mos. DUBINSKAS Tomas Dubinskas (Dubinski)

Apuolė Marijona Serapinienė (Serafinowiczowa)
N Apuolė
1758-10-14 Mos. DUBINSKAS Jonas Dubinskas (Dubinski)

Kulaliai Ona Kryžiutė (Krzyzowska)

Kulaliai
1774-08-29 Mos. DUBINSKAS Kazimieras Dubinskas (Dubinskis)
N Derkinčiai Barbora Lutienė (Lutieny)
N Kaukolikai1762-05-23 Mos. DUKNA Stanislovas Dukna (Duchnewski)

Laumiai Sed.p. Ona Kumpikaitė (Kumpikowna)

Prialgai1930-06-10 Mos. DUNAUSKAS Julijonas Dunauskas Juozapas ir Magdalena Čapaitytė Dunauskai
Nociūnai Pašvitinio p. Julijona Klovaitė Konstantinas ir Uršulė Aklytė Klovos
Naujukai1730-11-30 Mos. DUNDULIS Jurgis Dundulis (Dundul)

Mosėdis Ona Liaugaudienė (Liegaudowa)
N Mosėdis
1777-01-19 Mos. DUNDULIS Pranciškus Dundulis (Dundulis)

Šatraminiai Kotryna Baltrimaitė (Baltrymaty)

Šekai1898-10-06 Sal. DUOBLYS Antanas Duoblys (Дублиса) Kazimieras ir Viktorija Anužytė Duobliai
Papieviai Kart. p. Pranciška Jasaitė Jonas ir Barbora Valančiutė Jasai
Kalniškiai Sal. p.
1900-02-02 Sal. DUOBLYS Augustinas Duoblys Kazimieras ir Viktorija Baltrukaitė Duobliai
Papieviai Kart. p. Marijona Žvinklytė Kazimieras ir Juozapota Zebitytė Žvinkliai
Narėpai Sal.p.
1925-05-17 Kart. DUOBLYS Augustinas Duoblys Augustinas ir Marijona Žvinklytė Duobliai
Mamiai Kart. p. Kazimiera Gaudutytė Juozapas ir Barbora Stupelytė Gaudučiai
Anužiai Kart.p.
1935-11-24 Sal. DUOBLYS Klemensas Duoblys Kazimieras ir Ona Valužytė Duobliai
Narvaišai Plungės p. Bronislova Sakutytė Vincentas ir Marijona Gailytė Sakučiai
Salantai
1870-02-22 Kart. DUOBLYS Nikodemas Duoblys Pranciškus ir Liudvika Dirkštaitė Duobliai
Papieviai Kart. p. Albina Jurkaitytė Kazimieras ir Ona Kusaitė Jurkaičiai
Martynaičiai Kart. p.
1651-01-08 Sal. DUOBLYS Petras Duoblys (Dublis)

Sėleniai Sal. p. Ieva Šepulytė (Szepulayte)

Reketė Sal. p.1833-01-10 Mos. DVARECKAS Juozapas Dvareckas (Dworzeckiego) Povilas ir Scholastika Četavičiutė Dvareckai
Šaukliai Julijona Janulytė Valantinienė Baltramiejus ir Ona Lipšaitė Januliai N Šaukliai1939-02-19 Šač. DVARIONAS Aleksandras Dvarionas Aleksandras ir Karolina Sakalauskaitė Dvarionai
Prialgava Ona Lekniutė Petras ir Ona Baguckytė Lekniai
Šatės
1938-11-13 Aleks. DVARIONAS Alfonsas Dvarionas Albertas ir Anelė Daciutė Dvarionai
Truikinai Adelė Paulauskaitė Izidorius ir Ona Augustaitytė Paulauskai
Truikinai
1903-11-25 Šač. DVARIONAS Ambraziejus Dvarionas Pranciškus ir Cecilija Vaserytė Dvarionai
Žebrokai Anelė Daciutė (Дацюсовною) Antanas ir Ona Pilibaitytė Daciai
Derkinčiai
1808-11-10 Šač. DVARIONAS Antanas Dvarionas (Antonium Dworonowicz)


Veronika (Virkšaitytė) Prelgauskienė

Lukošaičiai
1804-05-23 Mos. DVARIONAS Antanas Dvarionas (Antonium Dwarionas)

Nevočiai Kunigunda Petrauskaitė (Cunegundam Piotrowska)

Ersla
1833-11-07 Mos. DVARIONAS Antanas Dvarionas Kazimieras ir Veronika Skrabauskaitė Dvarionai
Mosėdis Pranciška Čepauskytė (Czepowska) Jokūbas ir Elžbieta Jokūbauskytė Čepauskiai
Šerkšniai
1844-05-30 Mos. DVARIONAS Antanas Dvarionas Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai
Rukai Monika Buivydaitė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai
Rukai
1865-01-26 Sal. DVARIONAS Antanas Dvarionas Feliksas ir Magdalena Staniutė Dvarionai N Tuzai Sal. p. Petronėlė Benetytė Kazimieras ir Liudvika Milašiutė Benečiai
Imbarė Sal.p.
1871-05-31 Mos. DVARIONAS Antanas Dvarionas Kazimieras ir Veronika Skrabauskaitė Dvarionai N Mosėdis Leokadija Ramonaitė (Романовскою) Feliksas ir Antanina Razmaitė Ramonai (Рамоновъ)
Šaukliai
1877-01-12 Mos. DVARIONAS Antanas Dvarionas Kajetonas ir Marcijona Brenciutė Dvarionai
Šniukščiai Barbora Mažonaitė Marcijonos Mažonaitės dukra
Šniukščiai
1914-02-16 Mos. DVARIONAS Antanas Dvarionas Leonas ir Ona Mažutytė Dvarionai
Žebrokai Magdalena Skridailaitė Vykintas ir Magdalena Pakalniškytė Skridailos
Šerkšniai
1928-02-19 Mos. DVARIONAS Antanas Dvarionas Antanas ir Marijona Butkutė Dvarionai
Šaukliai Barbora Žeimytė Benediktas ir Anastasija Jazbutytė Žeimiai
Šakaliai
1930-05-14 Mos. DVARIONAS Benediktas Dvarionas Ambraziejus ir Anelė Daciutė Dvarionai
Žebrokai Monika Nikontaitė Adomas ir Monika Mačernytė Nikontai
Šerkšniai
1799-11-12 Mos. DVARIONAS Bonaventūras Dvarionas (Bonawenturam Dwaronis)


Veronika Karbauskaitė (Veronica Karbowskowna)

Nevočiai
1811-09-18 Mos. DVARIONAS Bonaventūras Dvarionas (Bonaventuram Dwaronowicz)
N
Terezė Kaniauskaitė (Theresiam Kaniewska)

Nevočiai
1797-02-07 Sk. DVARIONAS Dominykas Dvarionas (Dominicum Dwaron)

Užluobe Sk.p. Ona Nikartaitė (Annam Nikartowna)

Užluobė Sk.p.
1856-01-30 Mos. DVARIONAS Jokimas Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Barbora Intaitė Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intos
Krakės
1937-04-13 Yl. DVARIONAS Jokimas Dvarionas Jokimas ir Barbora Intaitė Dvarionai N Juknaičiai Šačių p. Prudencija Viskontaitė Simonas ir Liudovika Berniutė Viskontai
Šulpetriai Ylakių p.
1821-11-15 Mos. DVARIONAS Jokūbas Dvarionas (Jakobum Dwaronowicz)

Kulaliai Agnė Tyrevičiūtė (Agneta Tyrewiczowna Dwarionowa)

Kulaliai
1811-01-24 Mos. DVARIONAS Jonas Dvarionas (Joannem Dwaryanowicz)

Nevočiai Ieva Butkutė (Evam Butkiewiczowna)

Rukai
1878-02-08 Mos. DVARIONAS Jonas Dvarionas Jonas ir Ona Jucytė Dvarionai
Žebrokai Barbora Jurkutė Narnontienė Klemensas ir Barbora Veitaitė Jurkai N Rukai
1916-11-29 Mos. DVARIONAS Jonas Dvarionas Pranciškus ir Ona Dargytė Dvarionai
Daukšiai Elena Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
*
1853-11-10 Mos. DVARIONAS Julijonas Dvarionas Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai
Rukai Domicėlė Staškutė (Сташкевною) Antanas ir Barbora Vitkutė Staškai
Rukai
1782-01-27 Mos. DVARIONAS Juozapas Dvarionas (Dwarionys)

Igariai Ieva Putkalytė (Putkolowna)

Žalgiriai
1814-06-30 Mos. DVARIONAS Juozapotas Dvarionas (Josephatum Dwarionowicz)

Kulaliai Ona Želvytė (Annam Želwowiczowna)

Šekai
1867-02-26 Mos. DVARIONAS Juozapas Dvarionas Feliksas ir Magdalena Staniutė Dvarionai
Dvarčininkai Sal.p. Ona Jakštaitė Jokimas ir Uršulė Luotaitė Jakštai
Igariai
1871-11-23 Mos. DVARIONAS Juozapas Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai N Žebrokai Domicėlė Šedvydytė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai
Mosėdis
1899-09-19 Mos. DVARIONAS Juozapas Dvarionas Kajetonas ir Marcijona Brenciutė Dvarionai N Laiviai Sal.p. Rozalija Jucytė Jonas ir Barbora Strakšaitė Juciai
Šniukščiai
1790-01-05 Mos. DVARIONAS Jurgis Dvarionas (Georgius Dwarionys)
N Lukošaičiai Magdalena Kočkuvienė (Magdalena Kaczkowa)
N Lukošaičiai
1809-06-29 Mos. DVARIONAS Jurgis Dvarionas (Georgium Dwaronowicz)

Nevočiai Barbora Kairytė (Barbara Kayriowna)

Mosėdis
1900-01-11 Mos. DVARIONAS Justinas Dvarionas Juozapas ir Domicėlė Šedvydytė Dvarionai
Mosėdis Anastasija Gedrimaitė Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis
1843-11-03 Mos. DVARIONAS Kajetonas Dvarionas Juozapas ir Joana Želvytė Dvarionai
Kulaliai Marcijona Brenciutė (Bryncowna) Juozapas ir Barbora Griciutė Brenciai
Kulaliai
1902-08-04 Mos. DVARIONAS Kajetonas Dvarionas Kajetonas ir Marcijona Brenciutė Dvarionai
Šniukščiai Ona Razmutė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos
Šniukščiai
1807-02-19 Mos. DVARIONAS Kazimieras Dvarionas (Cazimirum Dwarionas)

(Nevočiai) Veronika Skrabauskaitė (Veronica Skrabowska)

Nevočiai
1863-02-12 Mos. DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Elena Rumbutytė Benediktas ir Ona Pociutė Rumbučiai
Šaukliai
1882-09-14 Mos. DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Antanas ir Elena Eidėjutė Dvarionai
Kulaliai Kotryna Venckutė Juozapas ir Kotryna Jucytė Venckai
Kulaliai
1888-06-27 Mos. DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Feliksas ir Magdalena Staniutė Dvarionai
Šniukščiai Kotryna Jazbutytė Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbučiai
Šniukščiai
1937-04-19 Sal. DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Kazimieras ir Barbora Adomauskaitė Dvarionai
Žebrokai Justina Rutaitė Jonas ir Antanina Valtaraitė Rutės
Erlėnai
1939-02-14 Mos. DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Antanas ir Marijona Butkutė Dvarionai
Šaukliai Stanislova Černeckytė Aleksandras ir Uršulė Žvinklytė Černeckiai
Krakės
1874-11-27 Mos. DVARIONAS Leonas Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Ona Mažutytė Antanas ir Ona Laukytė Mažučiai
Žebrokai
1907-02-06 Mos. DVARIONAS Liudvikas Dvarionas Kazimieras ir Elena Rumbutytė Dvarionai
Mosėdžio p. Aniceta Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Mosėdžio p.
1769-11-12 Mos. DVARIONAS Motiejus Dvarionas (Dwarionys)

Šaukliai Ona Sadauskaitė (Sadowska)

Igariai
1829-11-12 Mos. DVARIONAS Petras Dvarionas Viktorinas ir Barbora Putkalytė Dvarionaai
Šatės Monika Tubinaitė Pilypas ir Pranciška Lekytė Tubinai
Žebrokai
1848-10-05 Mos. DVARIONAS Petras Dvarionas Pranciškus ir Petronėlė Mileškaitė Dvarionai
Kulaliai Pranciška Donėlaitė (Donilowna) Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Kulaliai
1874-11-27 Mos. DVARIONAS Petras Dvarionas Antanas ir Elena Eidėjutė Dvarionai
Šniukščiai Domicėlė Viskontaitė Jeronimas ir Barbora Pociutė Viskontai
Šniukščiai
1894-02-08 Mos. DVARIONAS Povilas Dvarionas Jokimas ir Barbora Intaitė Dvarionai
Šatai Barbora Pučkoriutė Narvilienė Tadas ir Barbora Raveikytė Pučkoriai N Kulaliai
1767-11-22 Mos. DVARIONAS Pranciškus Dvarionas

Šaukliai Magdalena Raibytė (Raybowiczowna)

Mosėdis
1778-07-02 Mos. DVARIONAS Pranciškus Dvarionas (Dwarionis)
N
Brigita Liekytė (Lekowna)


1803-10-13 Mos. DVARIONAS Pranciškus Dvarionas (Franciscum Dwaronas)


Petrronėlė Mieleškaitė (Petronillam Meleszkowna)

Kulaliai
1860-02-09 Mos. DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Pranciškus ir Monika Giedraitė Dvarionai
Urbaičiai Monika Budrikytė Antanas ir Barbora Klovaitė Budrikiai
Udraliai
1868-11-19 Mos. DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Anastasija Šedvydyė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai
Žebrokai
1872-11-10 Mos. DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai N Žebrokai Cecilija Vaserytė Juozapas ir Sofija Luotaitė Vaseriai
Mosėdis
1881-02-10 Mos. DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Dominykas ir Elena Matulytė Dvarionai
Krakės Ona Ruikaitė Pranciškus ir Barbora Ažondenytė Ruikos
Šatraminiai
1883-01-18 Mos. DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Pranciškus ir Monika Budrikytė Dvarionai
Mosėdis Monika Laukytė Adomas ir Felicijona Kapinskaitė Laukiai
Mosėdis
1916-08-26 Mos. DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Pranciškus ir Ona Dargytė Dvarionai
Daukšiai Valerija Veitaitė Juozapas ir Rozalija Bušmaitė Veitos
Šakaliai
1937-06-05 Kaln. DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Ignotas ir Ona Narvilaitė Dvarionai N Barzdžiai Kaln. p. Agota Baltriukaitė Ignotas ir Petronėlė Dacytė Baltriukai
Tuzai Sal. p.
1883-02-22 Mos. DVARIONAS Simonas Dvarionas Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai
Rukai Ona Kubiliutė Jonas ir Petronėlė Griciutė Kubiliai
Šerkšniai
1910-02-09 Mos. DVARIONAS Simonas Dvarionas Simonas ir Ona Kubiliutė Dvarionai
Rukai Agnė Žvinklytė Kazimieras ir Pranciška Jakštaitė Žvinkliai
Rukai
1937-01-27 Mos. DVARIONAS Simonas Dvarionas Simonas ir Agnė Žvinklytė Dvarionai
Rukai Petronėlė Šimkutė Kazimieras ir Elena Narmontaitė Šimkai
Krakės
1747-07-09 Mos. DVARIONAS Steponas Dvarionas (Dwarionis)
N Šaukliai Marijona Kezgailienė (Kiezgaylowa)
N Šaukliai
1783-11-03 Mos. DVARIONAS Viktoras Dvarionas (Dworžanin)

Šaukliai Barbora Putkalytė (Pudkalowna)

Mosėdžio p.1804-03-07 Mos. DZINGILAS Jurgis Dzingilas (Georgium Dzingielewicz)
N Mosėdis Agnė Vyniautaitė (Agnetem Winiawtowna)

Nevočiai1937-01-10 Mos. DŽIUGELIS Vladislovas Džiugelis Konstantinas ir Uršulė Nakaitė Džiugeliai N Šakaliai Julijona Piekutė Konstantinas ir Apolonija Černeckytė Piekai
Šakaliai