Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

D1884-01-10 DABRYS Albinas Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Ersla Magdalena Strakšaitė Kazimieras ir Anastasija Šakinytė Strakšai
Šaukliai
1913-02-05 DABRYS Albinas Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai N Ersla Barbora Skurvydaitė Benediktas ir Marijona Ramanauskaitė Skurvydai
Rukai
1841-11-25 DABRYS Antanas Dabrys Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai
Šerkšniai Marijona Šakinytė Antanas ir Cecilija Tamošauskaitė Šakiniai
Mikulčiai
1843-01-12 DABRYS Antanas Dabrys Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai N Žebrokai Ona Dvarionaitė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai
Nevočiai
1843-05-04 DABRYS Antanas Dabrys Antanas ir Kotryna Stonkutė Dabriai
Simaičiai Kotryna Dapkutė (Dapkow) Jokūbas ir Marijona Savickaitė Dapkai
Simaičiai
1883-01-25 DABRYS Antanas Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Ersla Ona Vičiutė Antanas ir Benedikta Petrauskaitė Vičiai
Ersla
1868-02-06 DABRYS Antanas Dabrys Antanas ir Kotryna Stonkutė Dabriai N Krakės Antanina Martinkutė Baltrutienė Kasparas ir Rozalija Veitaitė Martinkai N Nevočiai
1886-02-04 DABRYS Jurgis Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai
Žebrokai Uršulė Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšai
Ersla
1904-02-08 DABRYS Jurgis Dabrys Antanas ir Ona Dvarionaitė Dabriai N Ersla Anelė Laukytė Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai
1934-01-31 DABRYS Konstantinas Dabrys Jurgis ir Anelė Laukytė Dabriai
Žebrokai Ona Merkelytė Adomas ir Barbora Pemkutė Merkeliai
Žebrokai
1850-01-17 DABRYS Pranciškus Dabrys Stanislovas ir Kotryna Stankutė Dabriai

Julijona Valantinaitė Tadas ir Barbora Baltrutytė Valantinai
Mosėdis
1880-02-06 DABRYS Pranciškus Dabrys Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai N Žebrokai Magdalena Šiudeikaitė Leonas ir Ieva Ruikaitė Šiudeikiai
Žebrokai
1882-01-19 DABRYS Pranciškus Dabrys Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai N Žebrokai Uršulė Pikturnaitė Markauskienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Daukšiai
1846-02-12 DABRYS Pranciškus Dabrys (Dabria) Jurgis ir Viktorija Andriejauskaitė Dabriai
Plaušiniai Juozapota Taurinskaitė Stanislovas ir Morta Šimkutė Taurinskai
Mos.p.
1880-02-13 DABRYS Vykintas Dabrys Pranciškus ir Julijona Valantinaitė Dabriai
Mosėdis Barbora Tamošauskaitė Juozapas ir Barbora Baguckytė Tamošauskai
MosėdisDABROVOLSKAS žiūrėti DOBROVOLSKIS


DABŠAUSKAS – taip pat žiurėti DAPŠAUSKAS1919-02-18 DABŠAUSKAS Antanas Dabšauskas (įraše Dabšauskis) Kazimieras ir Ona Pabrėžaitė Dabšauskai
Sodalė Šač.p. Magdalena Mončytė Povilas ir Matilda Šakinytė Mončiai
Mosėdis
1913-02-19 DABŠAUSKAS Kazimieras Dabšauskas (Дабшовскаго) Kazimieras ir Ona Pabrėžaitė Dabšauskai
Mos.p. Magdalena Pilibaitytė Pranciškus ir Barbora Ramonaitė Pilibaičiai
ŠatraminiaiDACYS – DACIUS1899-11-09 DACYS Ambraziejus Dacys (Дацюса) Ambraziejus ir Elžbieta Kavaliauskaitė Daciai N Derkinčiai Šat.p. Barbora Ragainytė Pranciškus ir Kunegunda Narkutė Ragainiai
Daukšiai
1848-05-25 DACYS Antanas Dacys (Dacewicza) Kazimieras ir Honorata Knipaitė Daciai
Šačiai Barbora Galdikaitė Kasperavičienė (Kasperowiczowa) Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai N Žebrokai


1888-01-12 DAMAŠIUS Mykolas Damašius Onos Damašiutės sūnus
Kulaliai Julijona Skaraitė Juozapas ir Barbora Skaros
Žebrokai
1929-06-24 DAMAŠIUS Mykolas Damašius Mykolas ir Julijona Skaraitė Damašiai
Mosėdis Justina Skaraitė Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros
Šerkšniai


1888-02-23 DAMBRAUSKAS Leonas Dambrauskas Fortunatas ir Anelė Miliutė Dambrauskai
Tauzai Ona Daukantaitė Aleksandras ir Pranciška Ruibytė Daukantai
Tauzai
1922-02-26 DAMBRAUSKAS Pranciškus Dambrauskas Leonas ir Ona Daukantaitė Dambrauskai
Baksčiai Monika Piekutė Povilas ir Petronėlė Donėlaitė Piekai
Krakės
1934-10-30 DAMBRAUSKAS Vincentas Dambrauskas Vincentas ir Karolina Januševičiutė Dambrauskai
Kruopiai Barst.p. Ona Petkutė Emilijos Petkutės dukra
ErslaDANILEVIČIUS – DANIELEVIČIUS – DANĖLEVIČIUS1895-01-24 DANILEVIČIUS Andrius Danilevičius (Данилевича) Andrius ir Barbora Juršaitė Danilevičiai N Meduliškės Laukž.p. Ona Andrijauskaitė Jurgis ir Petronėlė Zubaitė Andrijauskai
Nevočiai
1842-11-10 DANILEVIČIUS Antanas Danilevičius (Danilewicza) Jonas ir Magdalena Dobrovolskytė Danilevičiai
Virbalai Antanina Markaitytė Juozapas ir Elena Narkutė Markaičiai
Igariai
1912-11-06 DANILEVIČIUS Antanas Danilevičius (Данилевича) Eduardas ir Jadvyga Mazulevičiutė Danilevičiai
Krakės Veronika Jazbutytė Aleksandras ir Anastasija Petrutytė Jazbučiai
Virbalai
1883-02-08 DANILEVIČIUS Eduardas Danilevičius Antanas ir Antanina Markaitytė Danilevičiai
Krakės Jadvyga Mazulevičiutė Jonas Petras ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai
Rukai
1910-02-28 DANILEVIČIUS Eduardas Danilevičius (Данилевича) Eduardas ir Jadvyga Mazulevičiutė Danilevičiai
Krakės Filomena Markauskaitė Kazimieras ir Liudvika Andrėkutė Markauskai
Giršiniai
1841-11-12 DANILEVIČIUS Ignotas Danilevičius Jonas ir Elžbieta Vasiliauskaitė Danilevičiai
Žalgiriai Monika Benetytė Jonas ir Barbora Murauskaitė Benečiai
Žalgiriai
1846-10-29 DANILEVIČIUS Jonas Danilevičius (Danilewicza) Povilas ir Barbora Anužytė Danilevičiai N Virbalai Kotryna Mončytė Drungienė (Monczoiw Drągiowa) Jonas ir Magdalena Žvaginytė Mončiai N Tėveliai
1935-02-19 DANILEVIČIUS Pranciškus Danilevičius Pranciškus ir Ona Sadauskaitė Danilevičiai N Budvietė Amelija Galdikaitė Leonas ir Amelija Petkutė Galdikai
Daukšiai
1867-10-24 DANILEVIČIUS Steponas Danilevičius (Данилевича) Antanas ir Antanina Markaitytė Danilevičiai
Krakės Pranciška Dargytė Baltrutienė Mykolas ir Barbora Stirblytė Dargiai N Mosėdis


1868-04-23 DANIUS Adomas Danius Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai
Mosedis Anastasija Ramonaitė Jablonskienė Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai (įraše Narvilaitė Ramonai) N Mosėdis
1889-06-13 DANIUS Adomas Danius Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai N Mosėdis Barbora Šakinytė Antanas ir Konrada Plaušinytė Šakiniai
Budriai
1868-05-28 DANIUS Antanas Danius Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai
Mosedis Monika Rumbutytė Benediktas ir Ona Kusaitė Rumbučiai
Šaukliai
1896-02-04 DANIUS Jonas Danius Pranciškus ir Anastasija Viskontaitė Daniai
Žebrokai Petronėlė Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1924-03-04 DANIUS Juozapas Danius Juozapas ir Ona Lindenytė Daniai
Šerkšniai Elena Nikontaitė Adomas ir Monika Mačernytė Nikontai (Nikontas)
Šerkšniai
1913-08-27 DANIUS Konstantinas Danius (Данисъ) Juozapas ir Ona Lindenytė Daniai
Šaukliai Domicėlė Jazbutytė Antanas ir Rozalija Simaitytė Jazbučiai
Šniukščiai
1866-06-27 DANIUS Petras Danius Motiejus ir Rožė Veitaitė Daniai N Mosėdis Anastasija Jackutė Juozapas ir Antanina Paulauskaitė Jackai
Udraliai
1893-11-03 DANIUS Petras Danius Petras ir Anastasija Jackutė Daniai
Mosėdis Ona Gūžaitė (Гожевскою) Petras ir Anastasija Leknytė Gužės
Šerkšniai
1929-01-27 DANIUS Petras Danius Adomas ir Juozapota Adomauskaitė Daniai
Drupiai Šat,p. Ona Šliožaitė (Šliokštaitė) Monikos Šliožaitės dukra (Monika Šliokštaitė)
Virbalai
1851-02-06 DANIUS Petras Danius (Данюса) Motiejus ir Rožė Veitaitė Daniai
Mosėdis Monika Tamošauskaitė Antanas ir Antanina Bitautaitė Tamošauskiai
Mosėdis
1888-02-23 DANIUS Pranciškus Danius Pranciškus ir Anastasija Viskontaitė Daniai
Žebrokai Anastasija Bertašiutė Leonas ir Ona Gikaraitė Bertašiai
Šaukliai
1872-08-08 DANIUS Pranciškus Danius Motiejus ir Kotryna Kuprytė Daniai N Žebrokai Juozapota Vaserytė Ramonienė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai N Mosėdis
1856-01-26 DANIUS Pranciškus Danius (Даня) Motiejus ir Kotryna Kuprytė Daniai
Žebrokai Anastasija Viskontaitė Antanas ir Barbora Sušinskytė Viskontai
Virbalai


1880-02-13 DAPKUS Tadas Dapkus (Дапкуса) Tadas ir Antanina Žalimaitė Dapkai
Kusai Ona Zubaitė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
KusaiDAPŠAUSKAS – taip pat žiurėti DABŠAUSKAS1939-02-08 DAPŠAUSKAS Leonas Dapšauskas Leonas ir Ona Alseikaitė Dapšauskai
Ersla Juozapota Račinskytė Piekienė Leopoldas ir Zuzana Zalonskytė Račinskiai N Gondlaukė


1891-02-05 DAPŠYS Augustinas Dapšys (Дабшуса) Jonas ir Petronėlė Kazlauskaitė Dapšiai
Naujukai Magdalena Martaitė (Мартою) Ignotas ir Magdalena Martai
Žebrokai
1855-09-13 DAPŠYS Jonas Dapšys (Дапшя) Antanas ir Elžbieta Ramanauskaitė Dapšiai
Šerkšniai Petronėlė Grigevičiutė Dominykas ir Elžbieta Valančiutė Grigevičiai
Šerkšniai


1915-01-13 DARGENIS Jonas Dargenis Juozapas ir Ona Žabinskaitė Dargeniai
Sk.p. Zuzana Žvinklytė Juozapas ir Ona Keraitė Žvinkliai
Ersla


1906-08-20 DARGIS Albinas Dargis Kazimieras ir Antanina Simonavičiutė Dargiai
Nevočiai Elena Šemetaitė (įraše Amelija) Juozapas ir Barbora Lukšaitė Šemetos
Šerkšniai
1904-11-07 DARGIS Aleksandras Dargis Onos Dargytės, Juozapo d. sūnus
Mosėdis Pranciška Kazbaraitytė Knystautienė Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai N *
1855-02-06 DARGIS Jokimas Dargis Mykolas ir Barbora Stirblytė Dargiai
* Anastasija Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Kensgailaitė Gedrimai
*
1876-11-22 DARGIS Juozapas Dargis Tadas ir Anastasija Šedvydytė Dargiai
Naujukai Anastasija Mikalauskaitė Jonas ir Kotryna Navickaitė Mikalauskai
Daukšiai
1882-02-03 DARGIS Juozapotas Dargis Mykolas ir Barbora Stirblytė Dargiai N Nevočiai Barbora Petrauskaitė Riunsienė (Рюнсовою) Mykolas ir Barbora Tuzaitė Petrauskai N Nevočiai
1901-02-05 DARGIS Jurgis Dargis Kazimieras ir Antanina Simonavičiutė Dargiai
Nevočiai Monika Mončytė (Мончисовъ) Jurgis ir Monika Baguckytė Mončiai
Ersla
1863-11-05 DARGIS Kazimieras Dargis Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai
Nevočiai Barbora Jazbutytė Petras ir Magdalena Kubiliutė Jazbučiai
Gaubės
1874-07-01 DARGIS Kazimieras Dargis Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai
Nevočiai Antanina Simonavičiutė Motiejus ir Pranciška Pargalytė Simonavičiai
Šaukliai
1899-08-31 DARGIS Kazimieras Dargis Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai N Nevočiai Barbora Dabkutė (Дабкусъ) Antanas ir Barbora Poškytė Dabkai
Ersla
1925-02-10 DARGIS Kazimieras Dargis Kazimieras ir Ona Milašiutė Dargiai
Virbalai Zuzana Zubaitė Jonas ir Elena Eidėjutė Zubės
Virbalai
1845-02-25 DARGIS Mykolas Dargis (Dargiow) Juozapas ir Kotryna Narmontaitė Dargiai N Baksčiai Antanina Daržinskaitė Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai
Šerkšniai
1927-02-27 DARGIS Povilas Dargis Kazimieras ir Petronėlė Jasaitė Dargiai
Mockaičiai Barstčių p. Ona Tirevičiutė Pranciškus ir Ona Gečaitė Tirevičiai
Rukai
1841-02-04 DARGIS Tadas Dargis Juozapas ir Kotryna Narmontaitė Dargiai N Nevočiai Anastasija Šedvydytė Martinkienė Juozapas ir Ieva Taurinskaitė Šedvydžiai N Krakės
1857-06-30 DARGIS Tadas Dargis Juozapas ir Kotryna Narmontaitė Dargiai N
Barbora Gegužytė Andrius ir Barbora Liekytė Gegužiai
Kulaliai
1846-04-30 DARGIS Tadas Dargis (Dargia) Juozapas ir Kotryna Narmontaitė Dargiai N Nevočiai Barbora Gedrimaitė Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai
Nevočiai
1925-06-20 DARGIS Valerjonas Dargis Jurgis ir Monika Mončytė Dargiai
Nevočiai Uršulė Stropaitė Kazimieras ir Uršulė Monstvilaitė Stropos
Nevočiai


1908-03-12 DARGUŽIS Jonas Dargužis Juozapotas ir Pranciška Mockutė Dargužiai
Krakės Monika Jonkutė Antanas ir Monika Mikalauskaitė Jonkai
Krakės
1877-11-07 DARGUŽIS Juozapotas Dargužis Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai
Ersla Pranciška Mockutė Antanas ir Ona Litvinaitė Mockai
Palaukė Sk.p.
1916-02-08 DARGUŽIS Juozapotas Dargužis Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai N Krakės Barbora Vaserytė Stanislovas ir Uršulė Donėlaitė Vaseriai
Tauzai
1899-05-16 DARGUŽIS Pranciškus Dargužis Juozapas ir Ona Daniutė Dargužiai
Kernai Uršulė Skubutytė Galdikienė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė Skubučiai N KernaiDARŽINSKAS – DARŽINSKIS1868-11-26 DARŽINSKAS Aleksandras Daržinskas Feliksas ir Barbora Joskaudaitė Daržinskai
Tauzai Barbora Andriejauskaitė Jonas ir Elena Raudytė Andrijauskai
Mikulčiai
1882-02-08 DARŽINSKAS Antanas Daržinskas Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai N Mikulčiai Marijona Miliutė Juozapas ir Pranciška Skliūderytė Miliai
Šaukliai
1885-05-14 DARŽINSKAS Antanas Daržinskas Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai N Mikulčiai Antanina Lekstutytė Žuolienė Antanas ir Sofija Michelsonaitė Lekstučiai N Šaukliai
1886-11-11 DARŽINSKAS Antanas Daržinskas Juozapas ir Uršulė Antanauskaitė Daržinskai N Tauzai Ona Bušmaitė (Бушмовною) Juozapas ir Ona Valužytė Bušmos (Бариновскихъ)
Kernai
1847-01-07 DARŽINSKAS Antanas Daržinskas (Zdarzynskiejo) Mykolas ir Barbora Katkutė Daržinskai
Tauzai Uršulė Maniukaitė Juozapas ir Marijona Kasperavičiutė Maniukai
Tauzai
1892-02-04 DARŽINSKAS Bonifacas Daržinskas Jonas ir Uršulė Liebutė Daržinskai
Nevočiai Ona Venslauskaitė Kajetonas ir Anastasija Prialgauskaitė Venslauskai
Daukšiai
1842-01-27 DARŽINSKAS Feliksas Daržinskas Antanas ir Marijona Tamošauskaitė Daržinskai
Gaubės Barbora Joskaudaitė Juozapas ir Rozalija Prišgintaitė Joskaudai
Budvietė
1855-10-25 DARŽINSKAS Feliksas Daržinskas Antanas ir Marijona Tamošauskaitė Daržinskai N Tauzai Uršulė Rimkutė Jonas ir Ona Simutytė Rimkai
Udraliai
1875-02-12 DARŽINSKAS Feliksas Daržinskas Juozapas ir Uršulė Antanauskaitė Daržinskai
Udraliai Barbora Kubiliutė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kubiliai
Udraliai
1901-07-15 DARŽINSKAS Jokimas Daržinskas Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai
Nevočiai Ona Beniušytė Jokimas ir Kotryna Stonkutė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1849-11-22 DARŽINSKAS Jonas Daržinskas Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai Uršulė Liebutė Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai
1911-11-23 DARŽINSKAS Jonas Daržinskas Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai Rozalija Šmitaitė Kazimieras ir Rozalija Staniutė Šmitos
Šekai
1842-01-27 DARŽINSKAS Juozapas Daržinskas Antanas ir Marijona Tamošauskaitė Daržinskai
Gaubės Uršulė Antanauskaitė Leonas ir Edita Ramonaitė Antanauskai
Mos.
1934-02-01 DARŽINSKAS Juozapas Daržinskas Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai Karolina Skersytė Juozapas ir Ieva Mineikytė Skersiai
Daukšiai
1878-01-24 DARŽINSKAS Kajetonas Daržinskas Antanas ir Uršulė Maniukaitė Daržinskai
Mikulčiai Barbora Piekutė Jonas ir Barbora Andrutytė Piekai
Igariai
1914-06-17 DARŽINSKAS Kazimieras Daržinskas Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai
Nevočiai Uršulė Kubiliutė Feliksas ir Ona Staigvilasitė Kubiliai
Žebrokai
1925-01-20 DARŽINSKAS Kazimieras Daržinskas Uršulės Daržinskaitės sūnus
Mikulčiai Barbora Berniutė Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Berniai
Šaukliai
1936-01-28 DARŽINSKAS Kazimieras Daržinskas Uršulės Daržinskaitės sūnus N Mikulčiai Stepanija Jonušaitė Ignotas ir Petronėlė Šaulytė Jonušai
Mikulčiai
1938-06-09 DARŽINSKAS Kazimieras Daržinskas Uršulės Daržinskaitės sūnus N Mikulčiai Amelija Galdikaitė Antanas ir Veronika Andriejauskaitė Galdikai
Mikulčiai
1931-02-04 DARŽINSKAS Petras Daržinskas Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai Bronislova Staniutė Jonas ir Liucija Gervinskaitė Staniai
Daukšiai
1865-02-10 DARŽINSKAS Petras Daržinskas Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai Zuzana Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1886-02-23 DARŽINSKAS Pranciškus Daržinskas Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai
Nevočiai Barbora Zubaitė Leonas ir Barbora Baužytė Zubės
Nevočiai
1924-01-27 DARŽINSKAS Pranciškus Daržinskas Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai Karolina Litvinaitė Juozapas ir Monika Butkutė Litvinai
Daukšiai
1882-01-19 DARŽINSKAS Pranciškus Daržinskas Feliksas ir Barbora Joskaudaitė Daržinskai
Tauzai Veronika Alšauskaitė Pranciškus ir Liudvika Butkutė Alšauskai
Tauzai
1900-05-14 DARŽINSKAS Rapalis Daržinskas Feliksas ir Uršulė Rimkutė Daržinskai
Šaukliai Ona Zubaitė Pranciškus ir Marijona Baužytė Zubės
Budriai
1923-11-19 DARŽINSKAS Vincentas Daržinskas Pranciškus ir Barbora Andrėkutė Daržinskai
Ersla Kotryna Grigevičiutė Petras ir Kotryna Kaupaitė Grigevičiai
ErslaDAUKANTAS – DAUKONTAS1847-01-14 DAUKANTAS Aleksandras Daukantas (Dawkonta) Adomas ir Morta Jurgilevičiutė Daukantai
Pakalniškiai Lenk. p. Pranciška Raudytė Kubilienė Jurgis ir Elena Aklytė Raudžiai N Ledžiai
1915-02-01 DAUKANTAS Antanas Daukantas (Daukontas) Antanas ir Ona Pakulytė Daukantai
* Uršulė Bieliauskaitė Antanas ir Monika Raudytė Bieliauskai
Šatraminiai
1863-06-25 DAUKANTAS Antanas Daukantas (Довконтъ) Mykolas ir Marijona Drangytė Daukantai
Barzdžiai Sal.p. Magdalena Danileviičiutė (Донилевичевною) Antanas ir Antanina Markaitytė Danilevičiai
Krakės
1858-01-28 DAUKANTAS Antanas Daukontas (Довконтъ) Juozapas ir Kunegunda Juškaitė Daukantai
Margininkai Lenk.p. Ona Pakulytė Benediktas ir Rozalija Paulauskaitė Pakuliai
Šatraminiai
1916-05-20 DAUKANTAS Jonas Daukantas (Daukantas) Kazimieras ir Ona Galdikaitė Daukantai
* Liucija Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Valinskaitė Galdikai
Mikulčiai
1935-11-04 DAUKANTAS Jonas Daukantas (Daukanto) Kazimieras ir Ona Šverytė Daukantai
Ledžiai Uršulė Staniutė Povilas ir Uršulė Juknaitė Staniai
Žalgiriai
1885-09-16 DAUKANTAS Jonas Daukantas (Довконта) Pilypas ir Ona Sebeckytė Daukantai N Puodžiūnai Lenk.p. Elena Veitaitė Mykolas ir Marijona Smulskytė Veitos
Šakaliai
1908-02-05 DAUKANTAS Jonas Daukantas (Доуконтаса) Jonas ir Barbora Mockutė Daukantai
Viečė Lenk.p. Anastasija Kažytė Antanas ir Marijona Skaraitė Kažiai
Tėveliai
1907-02-27 DAUKANTAS Juozapas Daukantas (įraše Давкинтисъ) Antanas ir Ona Pakulytė Daukantai
Šatraminiai Amelija Venclauskytė Pranciškus ir Ona Ragainytė Venclauskiai
Šatraminiai
1927-02-20 DAUKANTAS Kazimieras Daukantas (Daukontas) Kazimieras ir Ona Šverytė Daukantai
Ledžiai Ona Liebutė Jurgis ir Ona Razmaitė Liebai
Šerkšniai
1927-01-11 DAUKANTAS Liudvikas Daukantas (Daukontas) Kazimieras ir Ona Galdikaitė Daukantai N Mikulčiai Anastasija Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1906-09-24 DAUKANTAS Liudvikas Daukantas (Давконтаса) Kazimieras ir Ona Galdikaitė Daukantai
Mikulčiai Emilija Kubilaitė Ignotas ir Ona Ramonaitė Kubilai
Daukšiai
1913-05-25 DAUKANTAS Liudvikas Daukantas (Давконтъ) Kazimieras ir Ona Galdikaitė Daukantai
Mikulčiai Kotryna Ruikaitė Antanas ir Julijona Macytė Ruikos
Vabaliai
1896-02-04 DAUKANTAS Mykolas Daukantas (Давконта) Antanas ir Ona Pakulytė Daukantai
Šatraminiai Amelija Riepšaitė Jonas ir Domicėlė Šliačkutė Riepšai
Virbalai
1861-02-28 DAUKANTAS Motiejus Daukantas (Довконта) Antanas ir Rozalija Urbonaitė Daukantai
Ersla Rozalija Kairytė Mykolas ir Kotryna Kaniavaitė Kairiai
Ersla
1885-08-26 DAUKANTAS Pilypas Daukantas (Довконтовъ) Antanas ir Ona Šilgalytė Daukantai N Žirnikai Lenk.p. Barbora Jonkutė Ložienė Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai N Šakaliai
1936-02-20 DAUKANTAS Pranciškus Daukantas (Daukanto) Pranciškus ir Rozalija Šmitaitė Daukantai
Litvinai Lenk.p. Zuzana Višinskaitė Jurgis ir Ona Raveikytė Višinskai
Šatraminiai
1909-02-03 DAUKANTAS Pranciškus Daukantas (Давконтасъ) Antanas ir Ona Pakulytė Daukantai
Šekai Ona Kvasaitė Jokimas ir Anastasija Baužytė Kvasai
Šatraminiai
1907-02-27 DAUKANTAS Pranciškus Daukantas (Давконтъ) Jonas ir Barbora Mockutė Daukantai
Litvinai Lenk.p. Rozalija Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai


1937-02-02 DAUKINTIS Antanas Daukintis Jokimas ir Domicėlė Paulauskaitė Daukinčiai
Budriai Eugenija Šopaitė Jonas ir Amelija Mickutė Šopos
Budriai
1872-05-30 DAUKINTIS Jokimas Daukintis Leonas ir Marijona Kataržytė Daukinčiai
Budriai Monika Lekniutė Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai
1905-02-22 DAUKINTIS Jokimas Daukintis Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai
Budriai Domicėlė Paulauskaitė Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai
Baksčiai
1937-01-28 DAUKINTIS Jokimas Daukintis Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai N Budriai Emilija Juknevičiutė Šopienė Juozapas ir Felicijona Skinderytė Juknevičiai N Mosėdis
1917-01-30 DAUKINTIS Jonas Daukintis Jokimas ir Monika Lekniutė Daukinčiai N Žeimiai Sal.p. Rozalija Laukytė Jonas ir Rozalija Panumytė Laukiai
Virbalai
1904-06-06 DAUKINTIS Juozapas Daukintis Ignotas ir Magdalena Tamošauskaitė Daukinčiai
Kulupėnai Kartenos p. Monika Rumšaitė Pranciškus ir Anelė Mosteikaitė Rumšai
Šniukščiai
1887-01-27 DAUKINTIS Kazimieras Daukintis Kazimieras ir Teodora Balsytė Daukinčiai
Kulupėnai Kart.p. Aniceta Žeimytė Strakšienė Klemensas ir Uršulė Bružaitė Žeimiai N Daukšių Medsėdžiai
1844-02-02 DAUKINTIS Leonas Daukintis Stanislovas ir Kristina Girdžiūnaitė Daukinčiai
Gaubės Marijona Kataržytė Melchioras ir Rožė Labanauskaitė Kataržiai
Mikulčiai
1933-05-09 DAUKINTIS Leonas Daukintis Jokimas ir Domicėlė Paulauskaitė Daukinčiai
Budriai Jadvyga Skaraitė Konstantinas ir Barbora Šleiniutė Skaros
KernaiDAUKONTAS žiūrėti DAUKANTAS

1913-06-30 DAUKŠAS Juozapas Daukšas Juozapas ir Petronėlė Balsytė Daukšai N * Anelė Januškaitė Jablonskienė Juozapas ir Pranciška Bertašiutė Januškos N Mos.p.
1868-01-30 DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Tadas ir Ona Benetytė Daukšai
Grūšlaukė Sal.p. Ona Skališiutė Želvienė Mykolas ir Ona Adomauskaitė Skališiai N Igariai
1872-02-22 DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Motiejus ir Ona Beniulytė Daukšai N Šekai Matilda Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1900-01-18 DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Pranciškus ir Elena Raišutytė Daukšai
Jakštaičiai Sal.p. Monika Černeckytė Simonas ir Monika Laukytė Černeckiai
Šniukščiai
1921-05-30 DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Pranciškus ir Magdalena Martinkutė Daukšai
Mos.p. Monika Alseikaitė Kazimieras ir Ona Černeckytė Alseikos
Mos.p.
1926-11-24 DAUKŠAS Pranciškus Daukšas Jonas ir Barbora Kazlauskaitė Daukšai
Narmontai Grūšl.p. Bronislava Bertašiutė Antanas ir Marijona Jurkutė Bertašiai
Šatraminiai


1924-06-01 DAULIUS Kazimieras Daulius Antanas ir Ieva Žvinklytė Dauliai
Skaudaliai Sal.p. Zuzana Ruokytė Pranciškus ir Anastasija Mažonaitė Ruokiai (įraše Ruikis)
Šatraminiai


1840-06-10 DEINORAS Antanas Deinoras Dominykas ir Domicėlė Bagdonaitė Deinorai
Erlėnai Sal.p. Antanina Raudytė Pranciškus ir Barbora Grigevičiutė Raudžiai
Šatraminiai


1914-11-25 DEKONTAS Kazimieras Dekontas Juozapas ir Pranciška Razmaitė Dekontai N Laumiai Sal.p. Uršulė Šimkutė Leonas ir Ieva Valantinaitė Šimkai
Šatraminiai


1868-02-11 DIČMONTAS Jonas Dičmontas Juozapas ir Barbora Vaškytė Dičmontai
Paluknė Sk.p. Ona Valantinaitė Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė
1921-05-16 DIČMONTAS Jonas Juozapas Dičmontas Jonas ir Matilda Budrikytė Dičmontai N Puodkaliai Sk. p. Magdalena Mažonaitė Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai
Mos.p.


1935-05-26 DILIAUTAS Adolfas Diliautas Adolfas ir Ona Pakulytė Diliautai
Lenkimai Lenk.p. Bronislova Benetytė Juozapas ir Magdalena Anužytė Benečiai
Šilaliai
1937-02-09 DILIAUTAS Kajetonas Diliautas Adolfas ir Ona Pakulytė Diliautai
Lenk.p. Veronika Karbauskaitė Antanas ir Amelija Mickutė Karbauskai
Daukšiai


1919-02-04 DIMA Antanas Dima Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos N Udraliai Ona Šiudeikytė Šiaudinienė Pranciškus ir Barbora Antanauskaitė Šiudeikiai N Tauzai
1879-01-09 DIMA Juozapas Dima Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Budriai Ona Opulskytė Juozapas ir Liudvika Šleiniutė Opulskiai
Žalgiriai
1924-01-21 DIMA Konstantinas Dima Juozapas ir Ona Opulskytė Dimos
Plaušiniai Monika Damašiutė Mykolas ir Julijona Skaraitė Damašiai
Mosėdis
1870-02-03 DIMA Leonas Dima Antanas ir Ona Šiudeikytė Dimos
Plaušiniai Uršulė Martinkutė Jonas ir Pranciška Baguckytė Martinkai
Udraliai
1863-10-14 DIMA Marcijonas Dima Mykolas ir Barbora Vitkutė Dimos
Žalgiriai Ieva Dapšytė (Дабшевною) Antanas ir Barbora Žeimytė Dapšiai
Mikulčiai
1877-02-07 DIMA Pranciškus Dima Antanas ir Ona Šiudeikytė Dimos
Udraliai Barbora Miliutė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai
Virbalai
1893-06-29 DIMA Pranciškus Dima Martynas ir Ieva Dapšytė Dimos
Krakės Rozalija Klovaitė Juozapas ir Juozapota Joskaudaitė Klovos
Mosėdis
1870-02-22 DIMA Pranciškus Dima Pranciškus ir Ona Kervytė Dimos
Paluknė Sk.p. Marijona Liebutė Zubienė Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai N Nevočiai
1869-02-18 DIMA Steponas Dima Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Kernai Agnė Raišutytė (Райшутiовною) Antanas ir Kolumba Skersytė Raišučiai
Kernai
1920-04-16 DIMA Vykintas Dima Juozapas ir Ona Opulskytė Dimos
Udraliai Julijona Želvytė Antanas ir Rozalija Galdikaitė Želviai
Šekai


1884-02-14 DIRKSTYS Antanas Dirkstys Kazimieras ir Rozalija Šikšniutė Dirkstai
Rušupiai Sk.p. Barbora Tuškaitė Jurgis ir Barbora Žvinklytė Tuškos
Šatraminiai
1924-07-20 DIRKSTYS Aleksandras Dirkstys Kazimieras ir Giacinta Bričkutė Dirkstai
Kulai Sk.p. Ona Vaserytė Stanislovas ir Barbora Kinčiutė Vaseriai
Krakės


1931-02-15 DYBURIS Ignas Diburys Ignotas ir Magdalena Šipalytė Dyburiai N Notėnai Elena Alšaukaitė Motirjus ir Marijona Pakulytė Alšauskai
KulaliaiDOBROVOLSKIS – DOBRAVOLSKIS - DABROVALSKIS1938-05-24 DOBROVOLSKIS Albinas Dobrovolskis (Dobrovalskis) Juozapas ir Kazimiera Rumbutytė Dobrovolskiai
Mikulčiai Vanda Choromanskytė Boleslovas ir Bronislova Tamošauskaitė Choromanskiai
Mosėdis
1909-09-13 DOBROVOLSKIS Albinas Dobrovolskis (Добровольскаго) Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dobrovolskiai
* Julijona Zubaitė Juozapas ir Monika Galdikaitė Zubės
Šakaliai
1901-02-07 DOBROVOLSKIS Boleslovas Dobrovolskis (Добровольскаго) Jokimas ir Julijona Ivanauskaitė Dobrovolskiai
Liepoja Pranciška Mažeikaitė Stanislovas ir Anastasija Prialgauskaitė Mažeikos
Simaičiai
1906-11-07 DOBROVOLSKIS Jonas Dobrorvolskis (Добровольскаго) Jonas ir Domicėlė Donėlaitė Dobrovolskiai
Plaušiniai Karolina Skaraitė Jonas ir Anastasija Žvinklytė Skaros
Kernai
1866-10-05 DOBROVOLSKIS Jonas Dobrovolskis (Добровольскаго) Gasparas ir Uršulė Andriejauskaitė Dobrovolskiai
Šatraminiai Barbora Venckutė

Šatraminiai
1879-01-29 DOBROVOLSKIS Jonas Dobrovolskis (Добровольскаго) Juozapas ir Barbora Intaitė Dobrovolskiai
Nevočiai Domicėlė Donėlaitė Jokimas ir Ona Kazlauskaitė Duonėlos
Udraliai
1926-04-20 DOBROVOLSKIS Juozapas Dobrovolskis (Dabrovalskis) Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dobrovolskiai N Mikulčiai Eugenija Narmontaitė Leonardas ir Cecilija Damašiutė Narmontai
Igariai
1840-02-13 DOBROVOLSKIS Juozapas Dobrovolskis (Dobrowolskiego) Jurgis ir Elžbieta Kubiliutė Dobrovolskiai N Gaubės Barbora Intaitė Juozapas ir Elena Baublytė Intos
Budvietė
1913-02-24 DOBROVOLSKIS Juozapas Dobrovolskis (Добровалскiй) Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dobrovolskiai
Mikulčiai Kazimiera Rumbutytė Juozapas ir Kotryna Vičiulytė Rumbučiai
Šaukliai
1920-08-29 DOBROVOLSKIS Kazimieras Dobrovolskis (Dabravalskis) Tadas ir Barbora Jotkutė Dobrovolskiai
Mosėdis Agnė Beinoraitė Antanas ir Agnė Niuniavaitė Beinorai
Žebrokai
1908-01-15 DOBROVOLSKIS Kazimieras Dobrovolskis (Добровольскаго) Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dobrovolskiai
Mikulčiai Ona Eidėjutė Kazimieras ir Ona Mažeikaitė Eidėjai
Žalgiriai
1873-01-24 DOBROVOLSKIS Mykolas Dobrovolskis (Добровольскаго) Juozapas ir Barbora Intaitė Dobrovolskiai
Virbalai Anastasija Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1890-02-11 DOBROVOLSKIS Pranciškus Dobrovolskis (Добровольскаго) Barboros Dobrovolskytės sūnus
Paluknė Sk.p. Anastasija Čižauskaitė Konstantinas ir Monika Venclauskaitė Čižauskai
Daukšiai
1882-02-03 DOBROVOLSKIS Tadas Dobrovolskis (Добровольскаго) Juozapas ir Barbora Intaitė Dobrovolskiai
Mosėdis Barbora Jotkutė Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai
Kernai
1927-02-10 DOBROVOLSKIS Vladislovas Dobrovolskis (Dobravalskis) Boleslovas ir Pranciška Mažeikaitė Dobrovolskiai
Prialgava Teodora Stankutė (Stonkaitė) Kazimieras ir Aleksandra Dambrauskaitė Stankai
Rukai


1910-02-28 DOMARKAS Antanas Domarkas Dominykas ir Barbora Apulskytė Domarkai
Šerkšniai Emilija Lukošiutė Antanas ir Marijona Buganauskaitė Lukošiai
Šakaliai
1925-02-19 DOMARKAS Antanas Domarkas Juozapas ir Barbora Petkutė Domarkai
Daukšių Medsėdžiai Ona Taučiutė Jonas ir Uršulė Riepšaitė Taučiai
Daukšių Medsėdžiai
1934-07-15 DOMARKAS Antanas Domarkas Antanas ir Emilija Lukošiutė Domarkai
Daukšiai Ona Zubaitė Petras ir Veronika Andriekutė Zubės
Budriai
1867-02-26 DOMARKAS Dominykas Domarkas Juozapas ir Prudencija Ruikaitė Domarkai
Palšiai Barbora Apulskytė Jurgis ir Juozapota Šakinytė Apulskai
Šekai
1931-01-14 DOMARKAS Jonas Domarkas Pranciškus ir Amelija Pukelytė Domarkai
Naujukai Petronėlė Berniutė Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Berniai
Šaukliai
1911-10-17 DOMARKAS Juozapas Domarkas Dominykas ir Barbora Apulskytė Domarkai
Šekai Kazimiera Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
Daukšiai
1917-02-18 DOMARKAS Juozapas Domarkas Kazimieras ir Ona Einikytė Domarkai
Palšiai Veronika Pilibaitytė Antanas ir Veronika Žobakaitė Pilibaičiai
Šatraminiai
1908-03-19 DOMARKAS Kazimieras Domarkas Juozapas ir Barbora Petkutė Domarkai
Daukšiai Kotryna Narvilaitė Juozapas ir Kotryna Žuolytė Narvilai
Šaukliai
1913-06-04 DOMARKAS Kazimieras Domarkas Kazimieras ir Ona Einikytė Domarkai
Palšiai Barbora Donėlaitė Aleksandras ir Barbora Žvinklytė Donėlos
Igariai
1862-01-16 DOMARKAS Leonas Domarkas Juozapas ir Prudencija Ruikaitė Domarkai
Palšiai Elena Rumbutytė Benediktas ir Ona Kusaitė Rumbučiai
Šaukliai
1885-06-25 DOMARKAS Leopoldas Domarkas Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšiai Barbora Pajauskaitė Valentinas ir Monika Andriejauskaitė Pajauskai
Daukšiai
1900-08-20 DOMARKAS Mikalojus Domarkas Juozapas ir Barbora Bružaitė Domarkai
Palšiai Veronika Jurevičiutė GD Kazimieras ir Marcijona Pilibaitytė Jurevičiai GD
Šatraminiai
1924-02-05 DOMARKAS Nikodemas Domarkas Kazimieras ir Ona Einikytė Domarkai
Palšiai Stefanija Daniutė Jonas ir Petronėlė Mineikytė Daniai
Žebrokai
1896-11-05 DOMARKAS Pranciškus Domarkas Kazimieras ir Oktavija Moncytė Domarkai N Ledžiai Barbora Plaušinytė Antanas ir Barbora Šedvydytė Plaušiniai
Daukšiai
1906-02-06 DOMARKAS Pranciškus Domarkas Kazimieras ir Oktavija Moncytė Domarkai N Ledžiai Felicijona Beinoraitė Bakstienė Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai N Ledžiai
1926-06-14 DOMARKAS Pranciškus Domarkas Kazimieras ir Ona Einikytė Domarkai
Palšiai Veronika Pilibaitytė Domarkienė Antanas ir Veronika Žiobakaitė Pilibaičiai N Palšiai


1873-02-19 DONĖLA Aleksandras Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Barbora Žvinklytė Antanas ir Ona Joskaudaitė Žvinkliai
Igariai
1846-01-22 DONĖLA Aleksandras Donėla (Doniela) Pranciškus ir Kotryna Rumbutytė Donėlos
Igariai Magdalena Markaitytė Juozapas ir Elena Narkutė Markaičiai
Igariai
1865-02-10 DONĖLA Andrius Donėla Juozapas ir Ona Ažondenytė Donėlos (Дониловъ)
Laukžemė Barbora Bričkutė Kazimieras ir Barbora Simutytė Bričkos
Žalgiriai
1842-01-27 DONĖLA Antanas Donėla Dominykas ir Ona Grigevičiutė Donėlos
Barviai Monika Maniukaitė Dominykas ir Benedikta Dargytė Maniukai
Barviai
1899-11-23 DONĖLA Antanas Donėla Antanas ir Pranciška Matulytė Donėlos
Udraliai Petronėlė Beniušytė Simaitienė Antanas ir Uršulė Kubilaitė Beniušiai N Gondlaukė
1901-01-30 DONĖLA Antanas Donėla Juozapas ir Uršulė Bučytė Donėlos
Vindeikiai Marijona Zubaitė Juozapas ir Julijona Jonaitytė Zubės
Plaušiniai
1904-09-19 DONĖLA Antanas Donėla Stanislovas ir Ona Vasiliauskaitė Donėlos N Narvydžiai Sk.p. Barbora Alpaitė Pranciškus ir Uršulė Liebutė Alpai
Šekai
1928-05-20 DONĖLA Antanas Donėla Petras ir Julijona Griciutė Donėlos
Mosėdis Barbora Andriejauskaitė Juozapas ir Kotryna Adomauskaitė Andriejauskai
Gondlaukė
1936-11-22 DONĖLA Antanas Donėla Antanas ir Barbora Macevičiutė Donėlos
Mosėdis Balbina Rokaitė Pranciškus ir Anastasija Veitaitė Rokai
Mosėdis
1870-02-03 DONĖLA Antanas Donėla (Донилы) Nikodemas ir Kunegunda Eidėjutė Donėlos
Baksčiai Monika Tilškytė Jurgis ir Barbora Žilytė (Жълiовъ) Tilškiai
Bobeliškės
1893-01-19 DONĖLA Augustinas Donėla (Данилевича) Jonas ir Zuzana Knystautaitė Donėlos
Geidučiai Šat.p. Marijona Pociutė Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai
1853-02-10 DONĖLA Dominykas Donėla Dominykas ir Ona Grigevičiutė Donėlos
Barviai Joana Kumpikaitė Narmontienė Motiejus ir Ieva Taučiutė Kumpikai N Ersla
1900-01-25 DONĖLA Dominykas Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Felicijona Litvinaitė Juozapas ir Felicijona Meškytė Litvinai
Daukšiai
1934-02-07 DONĖLA Dominykas Donėla Dominykas ir Felicijona Litvinaitė Donėlos
Daukšiai Veronika Galdikaitė Antanas ir Veronika Andriejauskaitė Galdikai
Mikulčiai
1888-02-16 DONĖLA Jokimas Donėla Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai Ona Beniušytė Juozapas ir Petronėlė Augustaitė Beniušiai
Kulaliai
1913-02-24 DONĖLA Jokimas Donėla Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai Magdalena Simonavičiutė Juozapas ir Ona Rimkutė Simonavičiai
Igariai
1935-05-25 DONĖLA Jonas Donėla Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai Uršulė Žilinskaitė Vincentas ir Uršulė Bertašiutė Žilinskai
Šaukliai
1921-02-03 DONĖLA Jonas Donėla Aleksandras ir Barbora Žvinklytė Donėlos
Igariai Barbora Vyniautaitė Aleksandras ir Barbora Petrauskaitė Vyniautai
Igariai
1848-02-10 DONĖLA Jonas Donėla (Doniely) Dominykas ir Ona Grigevičiutė Donėlos
Baksčiai Barbora Baužytė Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai
Baksčiai
1908-06-24 DONĖLA Jonas Donėla (Данилевича) Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos
Baksčiai Elena Ragainytė Bonaventūras ir Domicėlė Petrikaitė Ragainiai
Šekai
1865-02-15 DONĖLA Juozapas Donėla Juozapas ir Petronėlė Razmaitė Donėlos
Barviai Šat.p. Uršulė Bučytė Juozapas ir Juozapota Jonušaitė Bučiai
Žebrokai
1939-02-20 DONĖLA Juozapas Donėla Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai Petronėlė Pučinskaitė Juozapas ir Uršulė Vaserytė Pučinskai
Šaukliai
1865-09-15 DONĖLA Kazimieras Donėla Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Kulaliai Barbora Martinkutė Žvinklienė Kazimieras ir Agota Tilškytė Martinkai N Tauzai
1923-01-23 DONĖLA Kazimieras Donėla Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai Justina Zubaitė Pranciškus ir Magdalena Indrutytė Zubės
Kusai
1892-11-24 DONĖLA Povilas Donėla Jokimas ir Ona Kazlauskaitė Donėlos
Udraliai Barbora Zubaitė Pranciškus ir Marijona Baužytė Zubės
Šatraminiai
1904-02-08 DONĖLA Pranciškus Donėla Jonas ir Zuzana Knystautaitė Donėlos
Ersla Ona Sadauskaitė Pranciškus ir Ona Gedvilaitė Sadauskai
Krakės
1919-06-08 DONĖLA Pranciškus Donėla Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos
Baksčiai Barbora Alseikaitė Jonas ir Idalija Žvinklytė Alseikos
Naujukai
1925-02-22 DONĖLA Pranciškus Donėla Pranciškus ir Ona Sadauskaitė Donėlos
Krakės Barbora Knystautaitė Pranciškus ir Barbora Petrauskaitė Knystautai
Budvietė
1935-02-05 DONĖLA Pranciškus Donėla Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai Ona Žilinskaitė Kazimieras ir Domicėlė Palenskaitė Žilinskai
Mosėdis
1939-05-30 DONĖLA Pranciškus Donėla Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos N Baksčiai Agnė Stroputė Maksvytienė (įraše Šropaitės) Kazimieras ir Uršulė Monstvilaitė Stropai N Nevočiai


1908-09-17 DRĄSUTIS Juozapas Drąsutis (Друсутисъ) Ignotas ir Petronėlė Piekutė Drąsučiai
Tuzai Sal.p. Magdalena Skirbutaitė Pranciškus ir Marijona Kaniavaitė Skirbutai
Šniukščiai
1939-02-13 DRĄSUTIS Kazimieras Drąsutis (Drosutis) Kazimieras ir Barbora Razmaitė Drąsučiai
Šaučikai Sal. p. Eufrozina Rušinskaitė Antanas ir Magdalena Beniušytė Rušinskai
Žebrokai
1869-05-20 DRĄSUTIS Kazimieras Drąsutis (Дронсутисъ) Ignotas ir Uršulė Beniušytė Drąsučiai
Šaučikai Sal.p. Agnė Jonutytė Vykintas ir Ona Bružaitė Jonučiai
Šniukščiai
1905-02-22 DRĄSUTIS Kazimieras Drąsutis (Друсутисъ) Kazimieras ir Agnė Jonutytė Drąsučiai
Šaučikai Sal.p. Ona Galdikaitė Jonas ir Ona Lekniutė Galdikai
Ledžiai


1857-10-15 DRAZDAUSKAS Leopoldas Drazdauskas Antanas ir Elena Bričkutė Drazdauskai N Mosėdis Prancijona Jackutė Juozapas ir Antanina Paulauskaitė Jackai
Udraliai


1885-04-16 DRIMBA Juozapas Drimba Apolonijos Drimbaitės sūnus
Šatraminiai Ona Jazbutytė Juozapas ir Ona Gedrimaitė Jazbučiai
Šatraminiai


1854-02-09 DRONGYS Juozapas Drongys (Дронгя) Jurgis ir Elžbieta Kusaitė Drongiai N Udraliai Magdalena Baranauskaitė Feliksas ir Petronėlė Motuzaitė Baranauskai
Šatraminiai
1859-10-06 DRONGYS Juozapas Drongys Vykintas ir Barbora Rupeikaitė Drongiai N Raudoniai Yl.p. Amelija Gedvilaitė Antanas ir Barbora Mitkutė Gedvilai
Ersla


1932-02-01 DRUNGILAS Aloyzas Drungilas Pranciškus ir Petronėlė Jasaitė Drungilai
Kalniškiai Sal.p. Justina Valtaraitė Jokūbas ir Elena Kaubraitė Valtarai
Šaukliai


1843-10-12 DUBINSKAS Pranciškus Dubinskas Mykolas ir Terezė Ambrazaitė Dubinskai
Šaukliai Marijona Jakučinskaitė (Jakuczynska) Andrius ir Jadvyga Lelilionaitė Jakučinskai
Apuolė


1930-06-10 DUNAUSKAS Julijonas Dunauskas Juozapas ir Magdalena Čapaitytė Dunauskai
Nociūnai Pašvitinio p. Julijona Klovaitė Konstantinas ir Uršulė Aklytė Klovos
Naujukai


1844-05-30 DVARIONAS Antanas Dvarionas Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai
Rukai Monika Buivydaitė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai
Rukai
1877-01-12 DVARIONAS Antanas Dvarionas Kajetonas ir Marcijona Brenciutė Dvarionai
Šniukščiai Barbora Mažonaitė Marcijonos Mažonaitės dukra
Šniukščiai
1914-02-16 DVARIONAS Antanas Dvarionas Leonas ir Ona Mažutytė Dvarionai
Žebrokai Magdalena Skridailaitė Vykintas ir Magdalena Pakalniškytė Skridailos
Šerkšniai
1928-02-19 DVARIONAS Antanas Dvarionas Antanas ir Marijona Butkutė Dvarionai
Šaukliai Barbora Žeimytė Benediktas ir Anastasija Jazbutytė Žeimiai
Šakaliai
1871-05-31 DVARIONAS Antanas Dvarionas Kazimieras ir Veronika Skrabauskaitė Dvarionai N Mosėdis Leokadija Ramonaitė (Романовскою) Feliksas ir Antanina Razmaitė Ramonai (Рамоновъ)
Šaukliai
1930-05-14 DVARIONAS Benediktas Dvarionas Ambraziejus ir Anelė Daciutė Dvarionai
Žebrokai Monika Nikontaitė Adomas ir Monika Mačernytė Nikontai
Šerkšniai
1856-01-30 DVARIONAS Jokimas Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Barbora Intaitė Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intos
Krakės
1878-02-08 DVARIONAS Jonas Dvarionas Jonas ir Ona Jucytė Dvarionai
Žebrokai Barbora Jurkutė Narnontienė Klemensas ir Barbora Veitaitė Jurkai N Rukai
1916-11-29 DVARIONAS Jonas Dvarionas Pranciškus ir Ona Dargytė Dvarionai
Daukšiai Elena Šedvydytė Dominykas ir Juozapota Narkutė Šedvydžiai
*
1853-11-10 DVARIONAS Julijonas Dvarionas Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai
Rukai Domicėlė Staškutė (Сташкевною) Antanas ir Barbora Vitkutė Staškai
Rukai
1899-09-19 DVARIONAS Juozapas Dvarionas Kajetonas ir Marcijona Brenciutė Dvarionai N Laiviai Sal.p. Rozalija Jucytė Jonas ir Barbora Strakšaitė Juciai
Šniukščiai
1867-02-26 DVARIONAS Juozapas Dvarionas Feliksas ir Magdalena Staniutė Dvarionai
Dvarčiūnai Sal.p. Ona Jakštaitė Jokimas ir Uršulė Luotaitė Jakštai
Igariai
1900-01-11 DVARIONAS Justinas Dvarionas Juozapas ir Domicėlė Šedvydytė Dvarionai
Mosėdis Anastasija Gedrimaitė Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis
1843-11-03 DVARIONAS Kajetonas Dvarionas Juozapas ir Joana Želvytė Dvarionai
Kulaliai Marcijona Brenciutė (Bryncowna) Juozapas ir Barbora Griciutė Brenciai
Kulaliai
1902-08-04 DVARIONAS Kajetonas Dvarionas Kajetonas ir Marcijona Brenciutė Dvarionai
Šniukščiai Ona Razmutė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos
Šniukščiai
1863-02-12 DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Elena Rumbutytė Benediktas ir Ona Pociutė Rumbučiai
Šaukliai
1888-06-27 DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Feliksas ir Magdalena Staniutė Dvarionai
Šniukščiai Kotryna Jazbutytė Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbučiai
Šniukščiai
1939-02-14 DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Antanas ir Marijona Butkutė Dvarionai
Šaukliai Stanislova Černeckytė Aleksandras ir Uršulė Žvinklytė Černeckiai
Krakės
1882-09-14 DVARIONAS Kazimieras Dvarionas Antanas ir Elena Eidėjutė Dvarionai
Kulaliai Kotryna Venckutė Juozapas ir Kotryna Jucytė Venckai
Kulaliai
1874-11-27 DVARIONAS Leonas Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Ona Mažutytė Antanas ir Ona Laukytė Mažučiai
Žebrokai
1907-02-06 DVARIONAS Liudvikas Dvarionas Kazimieras ir Elena Rumbutytė Dvarionai
Mos.p. Aniceta Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Mos.p.
1874-11-27 DVARIONAS Petras Dvarionas Antanas ir Elena Eidėjutė Dvarionai
Šniukščiai Domicėlė Viskontaitė Jeronimas ir Barbora Pociutė Viskontai
Šniukščiai
1848-10-05 DVARIONAS Petras Dvarionas Pranciškus ir Petronėlė Mileškaitė Dvarionai
Kulaliai Pranciška Donėlaitė (Donilowna) Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Kulaliai
1894-02-08 DVARIONAS Povilas Dvarionas Jokimas ir Barbora Intaitė Dvarionai
Šatai Barbora Pučkoriutė Narvilienė Tadas ir Barbora Raveikytė Pučkoriai N Kulaliai
1860-02-09 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Pranciškus ir Monika Giedraitė Dvarionai
Urbaičiai Monika Budrikytė Antanas ir Barbora Klovaitė Budrikiai
Udraliai
1868-11-19 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai
Žebrokai Anastasija Šedvydyė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai
Žebrokai
1883-01-18 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Pranciškus ir Monika Budrikytė Dvarionai
Mosėdis Monika Laukytė Adomas ir Felicijona Kapinskaitė Laukiai
Mosėdis
1916-08-26 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Pranciškus ir Ona Dargytė Dvarionai
Daukšiai Valerija Veitaitė Juozapas ir Rozalija Bušmaitė Veitos
Šakaliai
1871-11-23 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai N Žebrokai Domicėlė Šedvydytė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai
Mosėdis
1872-11-10 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Petras ir Monika Tubinaitė Dvarionai N Žebrokai Cecilija Vaserytė Juozapas ir Sofija Luotaitė Vaseriai
Mosėdis
1881-02-10 DVARIONAS Pranciškus Dvarionas Dominykas ir Elena Matulytė Dvarionai
Krakės Ona Ruikaitė Pranciškus ir Barbora Ažondenytė Ruikos
Šatraminiai
1883-02-22 DVARIONAS Simonas Dvarionas Antanas ir Monika Buivydaitė Dvarionai
Rukai Ona Kubiliutė Jonas ir Petronėlė Griciutė Kubiliai
Šerkšniai
1910-02-09 DVARIONAS Simonas Dvarionas Simonas ir Ona Kubiliutė Dvarionai
Rukai Agnė Žvinklytė Kazimieras ir Pranciška Jakštaitė Žvinkliai
Rukai
1937-01-27 DVARIONAS Simonas Dvarionas Simonas ir Agnė Žvinklytė Dvarionai
Rukai Petronėlė Šimkutė Kazimieras ir Elena Narmontaitė Šimkai
Krakės


1937-01-10 DŽIUGELIS Vladislovas Džiugelis Konstantinas ir Uršulė Nakaitė Džiugeliai N Šakaliai Julijona Piekutė Konstantinas ir Apolonija Černeckytė Piekai
Šakaliai