Santuokos data Bažnyčia pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


G1802-02-18 Mos. GABŠYS Kazimieras Gabšys (Gabszewicz)
N Laumiai Sedos p. Barbora Kairytė Račkauskienė (Raczkowska)
N Šerkšniai1875-05-06 Laukž. GADEIKIS Adomas Gadeikis Antanas ir Antanina Valadkaitė Gadeikiai
Lazdininkai Darb. p. Barbora Naruišytė Eglinienė Motiejus ir Barbora Narkutė Naruišiai N Senoji Įpiltis
1923-05-11 Mos. GADEIKIS Aleksandras Gadeikis Pranciškus ir Vincenta Šulcaitė Gadeikiai
Šerkšniai Veronika Lizdeikytė Kazimieras ir Magdalena Piekutė Lizdeikiai
Šerkšniai
1929-06-30 Mos. GADEIKIS Alfonsas Gadeikis Raimundas ir Pranciška Žeimytė Gadeikiai
Šerkšniai Julijona Bertašiutė Pranciškus ir Benedikta Legaitė Bertašiai
Miesto kalniškiai
1797-02-21 Mos. GADEIKIS Antanas Gadeikis (Antonium Gadeyko)

(Kusai) Kunigunda Baltrutytė (Cuniegunda Baltruczowna)

Kusai
1803-05-03 Mos. GADEIKIS Antanas Gadeikis (Antonium Gadeykis)
N Budriai Kotryna Petrauskaitė (Catharinam Petrowska)

Bobeliškės
1825-01-20 Mos. GADEIKIS Antanas Gadeikis (Antonium Gadeykis)

Nevočiai Ona Budrikytė (Anna Budrykowna)

Mosėdis
1826-01-19 Mos. GADEIKIS Antanas Gadeikis (Antonium Gadeyko)


Elžbieta Pukinskaitė (Elisabetham Pukinska)

Baksčiai
1852-01-29 Mos. GADEIKIS Antanas Gadeikis Pranciškus ir Monika Viščiūnaitė Gadeikiai
Nevočiai Monika Meškytė Tadas ir Pranciška Petrikaitė Meškiai
Šekai
1891-03-04 Mos. GADEIKIS Antanas Gadeikis Jokimas ir Anelė Laukytė Gadeikiai
Budvietė Domicėlė Bružaitė Petras ir Petronėlė Mažonaitė Bružai
Nevočiai
1839-01-10 Mos. GADEIKIS Bonifacas Gadeikis (Gadeyki) Antanas ir Kotryna Petrauskytė Gadeikiai
Mosėdis Barbora Šemetaitė (Szemetowna) Pranciškus ir Viktorija Zabielaitė Šemetos
Baksčiai
1843-05-16 Mos. GADEIKIS Bonifacas Gadeikis Antanas ir Kotryna Petrauskaitė Gadeikiai N Žebrokai Uršulė Pukinskaitė (Pukinska) Juozapas ir Barbora Prialgauskaitė Pukinskai
Prialgava
1728-10-10 Mos. GADEIKIS Dovydas Gadeikis (Gadeykis)

Mažonai Sal.p. Kotryna Šataitė (Szatayte)

Ledžiai
1850-01-24 Mos. GADEIKIS Feliksas Gadeikis Antanas ir Kotryna Petrauskaitė Gadeikiai
Budvietė Apolonija Narbutaitė Jurgis ir Apolonija Drongytė Narbutai
Tėveliai
1836-02-04 Mos. GADEIKIS Jokimas Gadeikis Antanas ir Kotryna Petrauskytė Gadeikiai
Nevočiai Kunegunda Dvarionaitė Antanas ir Kunegunda Petrauskytė Dvarionai
Krakės
1849-02-08 Mos. GADEIKIS Jokimas Gadeikis Pranciškus ir Monika Viščiūnaitė Gadeikiai
Nevočiai Anelė Laukytė Juozapas ir Ona Grūšaitė Laukiai
Rukai
1875-05-07 Mos. GADEIKIS Jokimas Gadeikis Antanas ir Monika Meškytė Gadeikiai
Nevočiai Pranciška Staniutė Stanislovas ir Barbora Šmitaitė Staniai
Šatraminiai
1770-11-11 Mos. GADEIKIS Jokūbas Gadeikis (Gadeykis)

Šatraminiai Morta Zubaitė (Zubowiczowna)

Budriai
1825-11-17 Mos. GADEIKIS Jonas Gadeikis (Joannem Gadeykis)


Barbora Daukintytė (Barbara Dawkintowna)

Mosėdis
1877-01-26 Mos. GADEIKIS Jonas Gadeikis Pranciškus ir Antanina Valančiutė Gadeikiai
Budvietė Leokadija Klovaitė Mikalojus ir Jadvyga Jonkutė Klovos
Šerkšniai
1879-02-12 Sal. GADEIKIS Jonas Gadeikis Antanas ir Ona Alminaitė Gadeikiai
Kulale Sal.p. Kotryna Kniukštaitė Pranciškus ir Ieva Mostvilaitė Kniukštos
Erlėnai Sal.p.
1922-02-28 Mos. GADEIKIS Juozapas Gadeikis Pranciškus ir Leokadija Vaškytė Gadeikiai
Šerkšniai Barbora Guobytė Juozapas ir Ona Simaitytė Guobiai
Šerkšniai
1825-01-13 Mos. GADEIKIS Juozapas Gadeikis (Josephum Gadeykis)


Liudvika Prialgauskaitė (Liudowica Przyalgowska) GD

Baksčiai
1936-04-21 Mos. GADEIKIS Juozapas Gadeikis Juozapas ir Anastasija Pociutė Gadeikiai
Budvietė Kazimiera Arlauskaitė Vincentas ir Rozalija Grigalauskaitė Arlauskai
Oželiai Lenk.p.
1813-01-28 Mos. GADEIKIS Jurgis Gadeikis (Georgium Gadeikis)


Barbora Šemetaitė (Barbaram Szemiotowna)


1831-04-30 Mos. GADEIKIS Jurgis Gadeikis Jokūbas ir Morta Zubaitė Gadeikiai N Žebrokai Veronika Buivydaitė Jurgis ir Veronika Skališiutė Buivydai
Žebrokai
1907-02-27 Mos. GADEIKIS Justinas Gadeikis Antanas ir Ona Baužytė Gadeikiai
Plaušiniai Teklė Abrutytė Mykolas ir Barbora Zubaitė Abručiai
Simaičiai
1877-04-20 Mos. GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Krakės Barbora Penkutė Pranciškus ir Leokadija Intaitė Penkai
Rukai
1882-01-12 Mos. GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Bonifacas ir Barbora Šemetaitė Gadeikiai
Simaičiai Anastasija Kinčiutė Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Simaičiai
1887-11-10 Mos. GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Feliksas ir Apolonija Narbutaitė Gadeikiai
Žebrokai Rozalija Viščiūnaitė Feliksas ir Barbora Augustinaitė Viščiūnos
Nevočiai
1890-01-09 Mos. GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Feliksas ir Apolonija Narbutaitė Gadeikiai N Nevočiai Uršulė Gurauskaitė Juozapotas ir Monika Pociutė Gurauskai
Tėveliai
1933-02-01 Mos. GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Raimundas ir Pranciška Žeimytė Gadeikiai
Šerkšniai Zuzana Narkutė Bonifacas ir Alberina Pargaliauskaitė Narkai
Šerkšniai
1860-02-09 Mos. GADEIKIS Leonas Gadeikis Pranciškus ir Monika Viščiūnaitė Gadeikiai
Nevočiai ? Uršulė Sadauskaitė Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai
Nevočiai
1653-08-03 Sal. GADEIKIS Petras Gadeikis (Gadeykis)

Pryšmančiai Dorota Galdikienė (Galdykowa)

Kumpikai Gr. p
1793-02-09 Mos. GADEIKIS Petras Gadeikis (Petrum Gadeykis)

Kusai Joana Baužytė Kinčiuvienė (Joannam Kinciowa)
N
1883-05-31 Mos. GADEIKIS Petras Gadeikis Jonas ir Agnė Razmaitė Gadeikiai
Mosėdis Uršulė Zubaitė Apolonijos Zubaitės dukra
Mosėdis
1804-01-26 Mos. GADEIKIS Pranciškus Gadeikis (Franciscum Gadeykis)

Budriai Barbora Šemetaitė (Barbaram Szemetowna)

Baksčiai
1820-11-16 Mos. GADEIKIS Pranciškus Gadeikis (Franciscum Gadeykis


Pranciška Baltrutytė (Francisca Baltrutowna Gadeykowa)

Baksčiai
1825-11-17 Mos. GADEIKIS Pranciškus Gadeikis (Franciscum Gadeykis)


Monika Viščiūnaitė (Monicam Wiszczunowna)

Mosėdis
1843-04-27 Mos. GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Petras ir Joana Baužytė Gadeikiai N Nevočiai Ona Kubiliutė Kazimieras ir Joana Arlauskaitė Kubiliai
Kusai
1864-03-01 Mos. GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Nevočiai Leokadija Vaškytė Raimundas ir Barbora Balsytė Vaškiai
Šerkšniai
1879-02-06 Mos. GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai N Šerkšniai Ona Adomauskaitė Juozapotas ir Magdalena Vaidilaitė Adomauskai
Šerkšniai
1895-06-13 Mos. GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai N Šerkšniai Vincenta Šulcaitė Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai
Mosėdis
1897-02-18 Mos. GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Leonas ir Uršulė Sadauskaitė Gadeikiai
Nevočiai Magdalena Lipšaitė Tadas ir Magdalena Žvinklytė Lipšai
Kusai
1923-11-13 Mos. GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Pranciškus ir Vincenta Šulcaitė Gadeikiai
Šerkšniai Ona Gedgaudaitė Juozapas ir Barbora Piekutė Gedgaudai
Šerkšniai
1939-01-31 Šač. GADEIKIS Pranciškus Kazimieras Gadeikis Pranciškus ir Magdalena Lipšaitė Gadeikiai
Vindeikiai Šač. p. Kotryna Viršilaitė Antanas ir Domicėlė Donėlaitė Viršilos
Vindeikiai Šač. p.
1940-05-08 Sal. GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Justinas ir Teklė Abrutytė Gadeikiai
Litvinai Lenkimų p. Monika Einikytė Adomas ir Domicėlė Razgaitytė Einikiai
Šaučikai Sal. p.
1909-02-03 Mos. GADEIKIS Raimundas Gadeikis Pranciškus ir Leokadija Vaškytė Gadeikiai
Šerkšniai Pranciška Žeimytė Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Nevočiai
1825-01-28 Mos. GADEIKIS Stanislovas Gadeikis (Stanislaum Gadeykis)

Mosėdis Julijona Rimkutė (Juliana Rymkowna)

Nevočiai1780-11-19 Mos. GADLIAUSKAS Motiejus Gadliauskas (Gadelewski)

Lyksūdė Barbora Skurvydaitė (Skurwidowna)

Lyksūdė
1900-02-08 Mos. GADLIAUSKAS Karolis Gadliauskas Vykintas ir Ona Pabrėžaitė Gadliauskai
Večiai Lenk. p. Ona Jotkutė Kazimieras ir Ona Skurdauskaitė Jotkai
Kernai
1911-02-08 Lenk. GADLIAUSKAS Vykintas Gadliauskas Vykintas ir Ona Pabrėžaitė Gadliauskai
Vaineikiai Darb. p. Ona Budreckytė Kazimieras ir Ona Simutytė Budreckiai
Večiai Lenk. p.1824-02-12 Sal. GAGILAS Motiejus Gagilas (Matheum Gagyls)

Asteikiai Kart.p. Marijona Gervinskaitė (Marianna Gerwiskaly)

Nasrėnai Sal.p.1738-05-09 Mos. GAILIUS Antanas Gailius (Gailis)


Marijona Beniušytė (Beniuszayte)

opp.Pryalgow
1755-01-26 Mos. GAILIUS Baltramiejus Gailius (Gaylus)

Putkaliai Skuod.par. Agota Skruibytė (Skruybowna)

Giršiniai
1792-11-12 Mos. GAILIUS Baltramiejus Gailius (Bartholomeo Gaylewicz)

Krakės Kotryna Augustytė (Catharina Augustowna)

Panotėnai Sal.p.
1811-01-24 Mos. GAILIUS Baltramiejus Gailius (Bartholomeum Gaylus)
N Mosėdis Elena Steponavičiutė (Helenam Stefanowiczowna)

Ersla
1811-05-02 Mos. GAILIUS Baltramiejus Gailius (Batholomeum Gaylus)

Mosėdis Barbora Liebutė (Barbara Lebowna)

Krakės
1792-10-30 Mos. GAILIUS Jokūbas Gailius (Jacobus Gaylewicz)
N Skuodas Petronėlė Bernotaitė (Petronella Bernatowna)

Igariai
1763-01-23 Mos. GAILIUS Jonas Gailius (Gaylewicz)

Skuodas Rožė Kazbaraitytė (K..parowiczowna)

Šaukliai
1782-11-01 Mos. GAILIUS Martynas Gailius (Gaylowicz)

Giršiniai Barbora Žvaginytė (Žwagynowna)

Budvietė
1784-11-04 Mos. GAILIUS Martynas Gailius (Gaylowicz) pasikartojantis įrašas (data)
Giršiniai Barbora Žvaginytė (Zwaginowna)

Budvietė
1798-01-14 Yl. GAILIUS Martynas Gailius (Martinum Gaylevicz)
N Kalnėnai Yl.p. Ona Kiburytė (Annam Kiburowna)

Girdeniai Yl.p.
1714-11-18 Mos. GAILIUS Mykolas Gailius (Gaylus)


Kristina Ledytė (Ledziowa)

Tėveliai1764-02-26 Mos. GALDIKAS Adalbertas Galdikas (Galdyks)
N Kusai Justina Kurauskaitė (Kurowska)

Daukšiai
1641-04-28 Sal. GALDIKAS Adomas Galdikas (Adamus Galdykaytis)

Kumpikai Sal. p. Dorota Jurkutė (Dorotha Jurkinayte)

*
1712-04-24 Mos. GALDIKAS Adomas Galdikas (Galdykus)

Viečė Marijona Vaserytė (Waserowna)

Daukšiai
1856-02-21 Lenk. GALDIKAS Adomas Galdikas Jurgis ir Rozalija Mončytė Galdikai
Medininkai Lenk.p. Ona Šauklytė Jurgis ir Ona Jaškaitė Šaukliai
Lenkimai
1936-05-05 Lenk. GALDIKAS Albertas Galdikas Jurgis ir Monika Daukontaitė Galdikai N Lenkimai Elena Diliautaitė Untulienė Karolis ir Ona Vinskauskaitė Diliautai N Lenkimai
1856-11-09 Lenk. GALDIKAS Aleksandras Galdikas Jonas ir Elena Rusytė Galdikai
Įpiltė Laukž. p. Barbora Narkutė Laurynas ir Julijona Numgaudytė Narkai
Margininkai Lenk. p.
1773-11-14 Lenk. GALDIKAS Antanas Galdikas (Galdykas)

Daukšiai Konstancija Janulytė (Janulowna)

Plaušiniai
1830-10-07 Mos. GALDIKAS Antanas Galdikas Dovydas ir Agnė Rubinaitė Galdikai
Žemytė Petronėlė Skersytė (Skiersynska) Jonas ir Magdalena Kveinytė Skersiai
Šakaliai
1836-02-04 Mos. GALDIKAS Antanas Galdikas Mykolas ir Justina Vyšniauskaitė Galdikai
Plaušiniai Rožė Kairytė Simonas ir Morta Gedminaitė Kairiai
Krakės
1845-02-25 Mos. GALDIKAS Antanas Galdikas Jurgis ir Marijona Karbauskaitė Galdikai
Šatraminiai Felicijona Šmitaitė Danielius ir Felicijona Petrikaitė Šmitos
Šatraminiai
1869-03-04 Mos. GALDIKAS Antanas Galdikas Mykolas ir Monika Kažytė Galdikai
Tauzai Anastasija Jakštaitė Petras ir Anelė Laukytė Jakštai
Mikulčiai
1896-01-30 Mos. GALDIKAS Antanas Galdikas Antanas ir Anastasija Jakštaitė Galdikai
Tauzai Ona Kubilaitė (Кубыловною) Mykolas ir Ona Kazbaravičiutė Kubilai
Šakaliai
1905-02-08 Mos. GALDIKAS Antanas Galdikas Antanas ir Ona Bagdonaitė Galdikai
Plung.p. Ona Jonutytė Antanas ir Ona Lekniutė Jonučiai
Kulaliai
1913-02-24 Mos. GALDIKAS Antanas Galdikas Jonas ir Ona Lekniutė Galdikai
Ledžiai Veronika Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai
1925-01-19 Aleks. GALDIKAS Antanas Galdikas Kazimieras ir Ona Paulauskaitė Galdikai
Truikinai Ona Pronckutė Petras ir Antanina Jazbutytė Pronckai
Truikinai
1928-02-19 Mos. GALDIKAS Antanas Galdikas Antanas ir Petronėlė Bogužytė Galdikai
Auksūdis Darb.p. Valerija Brenciutė Jonas ir Kotryna Gedgaudaitė Brenciai
Šaukliai
1939-06-06 Mos. GALDIKAS Antanas Galdikas Leonas ir Ona Petkutė Galdikai
Ledžiai Ona Narmontaitė Leonardas ir Cecilija Damašiutė Narmontai
Igariai
1643-11-27 Sal. GALDIKAS Baltramiejus Galdikas (Bartholomeus Galdikaytis)

Kumpikai Sal. p. Kristina Lukaitė (Christina Lukayte)

Kumpikai Sal. p.
1842-03-01 Mos. GALDIKAS Dominykas Galdikas Dominykas ir Magdalena Jonušaitė Galdikai
Večiai Lenk.p. Liucija Alšauskaitė (Alczewska) Kazimieras ir Barbora Bričkutė Alšauskai
Žebrokai
1787-11-11 Mos. GALDIKAS Dominykas Galdikas (Dominicus Galdykowski)
N Klauseikiai Sal.p. Elžbieta Jakštaitė (Elisabetha Jaksztowna)

Šniukščiai
1853-06-17 Mos. GALDIKAS Dovydas Galdikas Dovydas ir Agnė Rubinaitė Galdikai N Margininkai Lenk.p. Prudencija Burbaitė Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos
Daukšiai
1851-11-27 Mos. GALDIKAS Felicijonas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai
Šatraminiai Konstancija Butkutė Antanas ir Konstancija Grigevičiutė Butkai
Šatraminiai
1863-01-22 Mos. GALDIKAS Felicijonas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai N Šekai Barbora Vaigauskaitė Pranciškus ir Barbora Lenkaitė Vaigauskai
Kusai
1865-02-10 Mos. GALDIKAS Feliksas Galdikas Mykolas ir Petronėlė Žadminaitė Galdikai N Luknė Sk.p. Monika Abrutytė Mykolas ir Kotryna Mikaitytė Abručiai (Микаитiовъ Абрутiовъ)
Tauzai
1880-02-26 Mos. GALDIKAS Feliksas Galdikas Feliksas ir Barbora Mončytė Galdikai
Večiai Lenk. p. Fortunata Karevičiutė Pranciškus ir Petronėlė Pociutė Karevičiai
Giršiniai
1918-10-20 Mos. GALDIKAS Feliksas Galdikas Feliksas ir Fortunata Karevičiutė Galdikai N Giršiniai Elena Pukelytė Jonas ir Elena (?) Pukeliai
Šaukliai
1784-01-28 Mos. GALDIKAS Jokūbas Galdikas (Galdykowski)

Šerkšniai Ona Šmitaitė (Szmyttowna)

Šerkšniai
1798-10-30 Mos. GALDIKAS Jokūbas Galdikas (Jacobum Galdykowski)

Igorai Regina Paulauskaitė (Regina Pawlowska)

par. Mos.
1740-11-20 Lenk. GALDIKAS Jonas Galdikas (Galdyk)

Laukžem. p. Magdalena Puotkalytė (Putkalowna)

Lenkimų p.
1752-11-12 Mos. GALDIKAS Jonas Galdikas (Galdyk)

Laukž.p. Morta Baužytė (Baužayte)


1811-05-02 Mos. GALDIKAS Jonas Galdikas (Joannem Galdykowski)

Ledžiai Apolonija Simaitytė (Apoloniam Symayciowna)

Ledžiai
1823-02-27 Sal. GALDIKAS Jonas Galdikas (Joannem Galdyks)
N
Elena Rasaitė (Helena Russaly)

ter.Plokščiai Sal.p.
1824-11-25 Sal. GALDIKAS Jonas Galdikas (Joannem Galdyks)


Petronėlė Staniutė (Petronella Stanewiczaly)

te.Mončiai Sal.p.
1861-10-07 Mos. GALDIKAS Jonas Galdikas Laurynas ir Barbora Ronkytė Galdikai
Juodeikiai Lenk.p. Ona Bertašiutė Kairienė Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai N Kernai
1861-11-21 Mos. GALDIKAS Jonas Galdikas Mykolas ir Petronėlė Žadminaitė Galdikai
Luknė Sk.p. Eleonora Žvinklytė Antanas ir Kotryna Viskontaitė Žvinkliai
Tauzai
1881-02-17 Mos. GALDIKAS Jonas Galdikas Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai Ona Lekniutė Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai
1885-01-08 Mos. GALDIKAS Jonas Galdikas Dovydas ir Prudencija Burbaitė Galdikai
Juodeikiai Lenk.p. Barbora Balsytė Vykintas ir Petronėlė Mosteikaitė Balsiai
Igariai
1891-01-29 Mos. GALDIKAS Jonas Galdikas Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai Elena Dvarionaitė Kazimieras ir Elena Rumbutytė Dvarionai
Žebrokai
1907-02-13 Mos. GALDIKAS Jonas Galdikas Pranciškus ir Barbora Žilinskaitė Galdikai
Mos.p. Uršulė Šakinytė Jonas ir Ona Paulauskaitė Šakiniai
*
1913-02-24 Mos. GALDIKAS Jonas Galdikas Antanas ir Ona Meškytė Galdikai
Šakaliai Magdalena Liekytė Antanas ir Magdalena Intaitė Liekiai
Mosėdis
1936-05-26 Gr. GALDIKAS Jonas Galdikas Antanas ir Petronėlė Bagužytė Galdikai
Auksūdis Darb. p. Monika Rimkutė Juozapas ir Scholastika Simonaitytė Rimkai
Kumpikai Gr. p
1940-01-09 Mos. GALDIKAS Jonas Galdikas Jonas ir Ona Lekniutė Galdikai

Monika Maksvytytė Giedrienė
N
1940-05-03 Sal. GALDIKAS Jonas Galdikas Kazimieras ir Uršulė Mikutaitė Galdikai
Šatraminiai Magdalena Cibirikaitė Kazragienė Onos Cibirikaitės duktė N Salantai
1731-11-15 Lenk. GALDIKAS Juozapas Galdikas (Galdykas

Ledžiai Ieva Simutytė (Symutale)

Viečė Lenk. p.
1842-11-24 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai
Žemytė Lenk.p. Ona Baužytė Antanas ir Marijjona Gikaraitė Baužiai
Daukšiai
1862-02-13 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Jokūbas ir Magdalena Tėvelytė Galdikai
Šniukščiai Anelė Viskontaitė Pranciškus ir Monika Petrikaitė Viskontai
Šniukščiai
1866-01-31 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Antanas ir Petronėlė Skersytė Galdikai
Šakaliai Ona Miliutė Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai
1879-01-16 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Terezė Bružaitė Galdikai N Margeniai Lenk.p. Monika Baužytė Leonas ir Monika Gikaraitė Baužiai
Žalgiriai
1882-02-07 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Antanas ir Petronėlė Skersytė Galdikai N Šakaliai Anastasija Bagdonaitė Antanas ir Monika Ložytė Bagdonai
Simaičiai
1884-05-22 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Barbora Riepšaitė Galdikai
Šilalė Ona Gedrimaitė Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai
1886-01-21 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Jonas ir Ona Bertašiutė Galdikai
Kernai Petronėlė Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1887-02-03 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Daukšiai Uršulė Skubutytė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė Skubučiai
Kernai
1891-02-26 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai Barbora Laukytė Jonas ir Barbora Paulauskaitė Laukiai
Palšiai
1891-08-25 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai
Šakaliai Amelija Venckutė Jurgis ir Domicėlė Skaraitė Venckai
Mikulčiai
1906-02-06 Lenk. GALDIKAS Juozapas Galdikas Adomas ir Ona Šauklytė Galdikai
Veitai Lenk.p. Monika Černeckytė Burbienė Felicijonas ir Barbora Gaubytė Černeckiai N Juodeikiai Lenk. p.
1910-10-12 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Bonifacas ir Magdalena Vaitkutė Galdikai
Mosėdis Paulina Jucytė Juozapas ir Paulina Nikontaitė Juciai
Mos.p.
1915-09-29 Kret. GALDIKAS Juozapas Galdikas Bonifacas ir Ona Lunkutė Galdikai
Kretinga Ona Mickutė Žvinklienė Antanas ir Barbora Paulikaitė Mickai N Karoliškės Kr.p.
1920-04-10 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Ona Gedrimaitė Galdikai
Šakaliai Barbora Smulkytė (įraše Smilgytė) Leonas ir Barbora Kniežaitė Smulkiai
Vindeikiai
1930-01-21 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Pranciškus ir Anastasija Kažytė Galdikai
Šniukščiai Justina Skirbutaitė Antanas ir Barbora Dvarionaitė Skirbutai
Šniukščiai
1935-02-07 Mos. GALDIKAS Juozapas Galdikas Leonardas ir Martyna Mažrimaitė Galdikai
Šniukščiai Magdalena Zubaitė Kazimieras ir Ona Pučinskaitė Zubės
Šaukliai
1938-06-09 Gr. GALDIKAS Juozapas Galdikas Leonas ir Ona Raišytė Galdikai
Juodeikiai Lenk. p. Rozalija Gikaraitė Antanas ir Rozalija Bružaitė Gikarai
Serapinai Gr. p.
1938-11-25 Sal. GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Paulina Jucytė Galdikai
Salantai Elžbieta Narvilaitė Kazimieras ir Ona Paulauskaitė Narvilai
Salantai
1758-04-16 Mos. GALDIKAS Jurgis Galdikas (Galdyks)

Ledžiai Justina Brinkienė (Brinkiowa)
N Gaubės
1804-02-23 Mos. GALDIKAS Jurgis Galdikas (Georgium Galdyk)

Šatraminiai Marijona Kazlauskaitė (Mariannam Kozlowska)

Žalgiriai
1892-05-19 Mos. GALDIKAS Jurgis Galdikas Jurgis ir Monika Daukontaitė Galdikai
Veitai Lenk.p. Petronėlė Baužytė Šikšnienė Juozapas ir Ona Jonauskaitė Baužiai N Ersla
1900-11-12 Mos. GALDIKAS Jurgis Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai
Šakaliai Monika Ramanauskaitė (Рамоновскою) Jonas ir Petronėlė Ložytė Ramanauskai (Рамоновскихъ)
Mosėdis
1903-02-11 Mos. GALDIKAS Jurgis Galdikas Pranciškus ir Barbora Valinskaitė Galdikai
Šakaliai Ona Paulauskaitė Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Kernai
1904-10-26 Mos. GALDIKAS Jurgis Galdikas Liudvikas ir Kleopa Karbauskaitė Galdikai N Mikulčiai Marijona Zubaitė Antanas ir Marijona Giedraitė Zubės
Kusai
1912-05-27 Mos. GALDIKAS Jurgis Galdikas Liudvikas ir Kleopa Karbauskaitė Galdikai N Salantai Ona Čižauskaitė Konstantinas ir Elena Butkutė Čižauskai
Daukšiai
1936-02-08 Gr. GALDIKAS Jurgis Galdikas Kazimieras ir Ona Benetytė Galdikai
Latveliai Gr. p. Barbora Sendrauskytė Feliksas ir Albina Raišutytė Sendrauskiai
Latveliai Gr. p.
1936-05-13 Mos. GALDIKAS Jurgis Galdikas Kazimieras ir Pranciška Simutytė Galdikai
Veitai Lenk.p. Albertina Kuprytė Leonas ir Magdalena Laukytė Kupriai
Veitai Lenk.p.
1814-01-12 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas (Casimirum Galdykowski)


Elžbieta Macytė_ Martinkienė
N Šatraminiai
1814-11-17 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas (Casimirum Galdykowski)

Šaukliai Magdalena Kinčiutė (Magdalenam Kinczowna)

Nevočiai
1820-11-23 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas (Cazimirum Galdykowski)


Anastasija Ažondenytė (Annastasia Ažondynowna)

Ledžiai
1825-02-03 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas (Casimirum Galdyk)


Monika Skersytė (Monika Skiersinska)

Šaukliai
1841-11-04 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai
Mosėdis Rozalija Šeputytė Stanislovas ir Morta Petrikaitė Šepučiai
Mosėdis
1886-05-27 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Pranciškus ir Konstancija Butkutė Galdikai
Igariai Matilda Jakštaitė Antanas ir Antanina Daržinskaitė Jakštai
Igariai
1886-10-28 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Antanas ir Barbora Untulytė Galdikai
Daukšiai Monika Žuolytė Kajetonas ir Barbora Lekstutytė Žuoliai
Daukšiai
1889-02-14 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Rozalija Ažondenytė Galdikai
Daukšiai Barbora Juškaitė Jonas ir Juozapota VaičiekauskytėJuškos
Daukšiai
1889-11-21 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Antanas ir Barbora Untulytė Galdikai N Daukšiai Ona Paulauskaitė Antanas ir Barbora Karbauskaitė Paulauskai
Daukšiai
1898-11-17 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai
Daukšiai Zuzana Skaraitė Petrošienė Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros N Tauzai
1901-06-10 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai N Bobeliškės Ona Monstvilaitė Jonas ir Ona Ruzgailaitė Monstvilos
Krakės
1903-05-04 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Liudvikas ir Barbora Tamošauskaitė Galdikai
Šatraminiai Uršulė Mikutaitė (Микутасъ) Leonas ir Barbora Galdikaitė Mikutos
Mikulčiai
1912-09-25 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai N Tauzai Ona Endriuškaitė Kazimieras ir Monika Griciutė Endriuškos
Krakės
1918-05-14 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai N Tauzai Uršulė Tamošauskaitė Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskiai
Daukšiai
1925-05-17 Mos. GALDIKAS Kazimieras Galdikas Kazimieras ir Ona Monstvilaitė Galdikai
Mikulčiai Ona Bertašiutė Konstantinas ir Barbora Jasinskaitė Bertašiai
Baksčiai
1844-05-30 Mos. GALDIKAS Klemensas Galdikas Jonas ir Apolonija Simaitytė Galdikai
Ledžiai Barbora Lenkuskaitė Kazimieras ir Pranciška Sendrauskaitė Lenkauskai
Ledžiai
1856-05-29 Lenk. GALDIKAS Klemensas Galdikas Jonas ir Apolonija Simaitytė Galdikai N Mosėdžio p. Anastasija Litvinaitė Dovydas ir Kunegunda Lenkauskaitė Litvinai
Plaušiniai
1866-09-26 Mos. GALDIKAS Klemensas Galdikas Klemensas ir Barbora Lenkauskaitė Galdikai
Daukšiai Barbora Kairytė Mykolas ir Barbora Kaupaitė Kairiai
Medsėdžiai
1933-01-29 Mos. GALDIKAS Konstantinas Galdikas Jurgis ir Marijona Zubaitė Galdikai
Igariai Monika Kvietkauskaitė Klovienė Jokimas ir Ona Beniušytė Kvietkauskai N Baksčiai
1837-02-23 Mos. GALDIKAS Laurynas Galdikas Laurynas ir Terezė Kuprytė Galdikai N Margininkai Sk.p. Pranciška Karbonskytė Bertašienė Silvestras ir Petronėlė Budrytė Karbonskiai N Daukšiai
1875-02-24 Mos. GALDIKAS Leonardas Galdikas Jurgis ir Rozalija Mončytė Galdikai N Medininkai Lenk.p. Barbora Lenkauskaitė Ignotas ir Ona Budrikytė Lenkauskai
Kernai
1884-07-24 Mos. GALDIKAS Leonardas Galdikas Pranciškus ir Kotryna Mikutaitė Galdikai N Šniukščiai Uršulė Lekstutytė Pranciškus ir Elžbieta Vaitilaitė Lekstučiai
Šaukliai
1904-11-22 Mos. GALDIKAS Leonardas Galdikas Leonardas ir Uršulė Lekstutytė Galdikai
Šniukščiai Morta Mažrimaitė Juozapas ir Magdalena Truikytė Mažrimai
Šniukščiai
1836-06-02 Sk. GALDIKAS Leonas Galdikas Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Galdikai
Kulai Sk. p. Barbora Veitaitė Rimkienė Jonas ir Kotryna Kuokštytė Veitai N Narvydžiai Sk.p.
1879-11-06 Lenk. GALDIKAS Leonas Galdikas Laurynas ir Pranciška Karbonskytė Galdikai
Juodeikiai Lenk. p. Anastasija Gedrimaitė Petras ir Anastasija Šauklytė Galdikai
Žemytė
1883-02-15 Mos. GALDIKAS Leonas Galdikas Leonas ir Barbora Karpytė Galdikai
Ledžiai Ona Petkutė Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Daukšiai
1906-11-12 Mos. GALDIKAS Leonas Galdikas Antanas ir Barbora Šopagaitė Galdikai
Daukšiai Emilija Petkutė Juozapas ir Monika Venckutė Petkai
Daukšiai
1907-07-01 Lenk. GALDIKAS Leonas Galdikas Leonas ir Ona Petkutė Galdikai
Ledžiai Mos. p. Veronika Strakšaitė Antanas ir Domicėlė Rimkutė Strakšai
Večiai Lenk. p.
1919-01-21 Mos. GALDIKAS Leonas Galdikas Juozapas ir Ona Gedrimaitė Galdikai
Šakaliai Liucija Sadauskaitė Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai
1938-08-06 Mos. GALDIKAS Leonas Galdikas Leonas ir Ona Petkutė Galdikai N Ledžiai Julijona Petrošiutė Smilingienė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai N Žalgiriai
1843-05-04 Mos. GALDIKAS Liudvikas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai
Ledžiai Magdalena Baužytė Antanas ir Marijona Šaputytė Baužiai
Ledžiai
1865-02-10 Mos. GALDIKAS Liudvikas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai N Žalgiriai Kleopa Karbonskytė (Карбонскою) Dominykas ir Ona Ažondenytė Karbonskiai (Карбонских)
Ledžiai
1876-01-14 Mos. GALDIKAS Liudvikas Galdikas Liudvikas ir Ona Šopagaitė Galdikai
Šatraminiai Barbora Tamošauskaitė Ignotas ir Ona Simutytė Tamošauskai
Šatraminiai
1809-11-02 Mos. GALDIKAS Martynas Galdikas (Martinum Galdykowski)

Igorai Marijona Simonavičiutė (Symonowiczowna)

Igariai
1799-07-30 Mos. GALDIKAS Mykolas Galdikas (Michaelem Galdykowski)


Justina Vyšniauskaitė Justina Wyszniewska)

Gaubės
1814-02-03 Mos. GALDIKAS Mykolas Galdikas (Michaelem Galdykowski)

Žalgiriai Barbora Daugintytė (Barbaram Dawgintowiczowna)

Tauzai
1814-02-03 Mos. GALDIKAS Mykolas Galdikas (Michaelem Galdykowski)
N Paluknė Sk.p. Felicijona Ramonaitė (Felicianam Romanowna)

Daukšiai
1924-06-29 Gr. GALDIKAS Mykolas Galdikas Mykolas ir Petronėlė Endrikaitė Galdikai
Barkeliai Darb. p. Petronėlė Puškoriutė Jonas ir Monika Lapinskaitė Puškoriai
Mažonai Gr. p.
1934-02-06 Lenk. GALDIKAS Mykolas Galdikas Juozapas ir Barbora Rėpšaitė Galdikai N Barkeliai Darb. p. Ona Šilgalytė Andriekienė Antanas ir Anastasija Gikaraitė Šilgaliai N Lenkimai
1938-02-28 Gr. GALDIKAS Mykolas Galdikas Juozapas ir Barbora Riepšaitė Galdikai
Barkeliai Darb. p. Anelė Kubiliutė Beniušienė Aleksandras ir Anelė Malūkaitė Kubiliai N Akmenaliai Gr. p.
1776-02-17 Mos. GALDIKAS Motiejus Galdikas (Mathiam Galdyks)

Kusai Agota Skaraitė (Agatham Skorulska)

Šakalių medsėdžiai
1923-07-29 Mos. GALDIKAS Nikodemas Galdikas Pranciškus ir Barbora Vyniautaitė Galdikai
Igariai Veronika Baltrutytė Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Baltručiai
Baksčiai
1916-11-29 Mos. GALDIKAS Petras Galdikas Juozapas ir Monika Baužytė Galdikai
Šerkšniai Anastasija Dvarionaitė Leonas ir Ona Mažutytė Dvarionai
Žebrokai
1852-11-25 Mos. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai
Šatraminiai Agnė Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Šatraminiai
1863-01-29 Mos. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai N Kusai Barbora Valinskaitė Petras ir Pranciška Leilionaitė Valinskas
Kusai
1880-02-12 Lenk. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Antanas ir Barbora Untulytė Galdikai
Juodeikiai Lenk. p. Paulina Gaubytė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Gaubiai
Juodeikiai Lenk. p.
1882-11-23 Mos. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai
Šakaliai Barbora Vyniautaitė Zubienė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Kusai
1912-02-05 Mos. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai N Šatraminiai Anastasija Lukošiutė Tadas ir Barbora Ukrinaitė Lukošiai
Šakaliai
1912-11-20 Mos. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Leonardas ir Anelė Jurevičiutė Galdikai
Šniukščiai Everina Jonutytė Antanas ir Ona Lekniutė Jonučiai
Kulaliai
1931-02-02 Mos. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Jonas ir Ona Lekniutė Galdikai
Ledžiai Monika Jazbutytė Antanas ir Rozalija Simaitytė Jazbučiai
Šniukščiai
1935-02-19 Mos. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Leonas ir Amelija Petkutė Galdikai
Ledžiai Stanislova Riepšaitė Juozapas ir Izabelė Abdulskytė Riepšai
Daukšiai
1935-05-12 Mos. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Pranciškus ir Monika Jasevičiutė Galdikai
Večiai Lenk.p. Marijona Gedrimaitė Valerijonas ir Marijona Liebutė Gedrimai
Daukšių Medsėdžiai
1937-02-04 Kaln. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Bonifacas ir Magdalena Baužytė Galdikai
Žalimai Kaln. p. Morta Paulauskaitė Kazimieras ir Rozalija Narkutė Paulauskai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1937-09-18 Sal. GALDIKAS Pranciškus Galdikas Pranciškus ir Eutropija Jonutytė Galdikai
Šniukščiai Mos. p. Morta Drasutytė Kazimieras ir Barbora Razmaitė Drasučiai
Šaučikai Sal. p.
1817-10-23 Mos. GALDIKAS Tadas Galdikas (Thaddeum Galdykowski)

Udraliai Felicijona Jaskaudaitė (Feliciana Jaskowdowna)

Plaušiniai
1910-06-27 Lenk. GALDIKAS Vykintas Galdikas Laurynas ir Kotryna Gikaraitė Galdikai

Monika Daukantaitė Katkienė Mykolas ir Ona Kuprytė Daukantai N Juodeikiai1845-05-29 Mos. GALMINAS Dominykas Galminas (Goldminow) Jonas ir Kotryna Šimkutė Galminai (Goldminow)
Mačiukai Pl.p. Petronėlė Viršilaitė Juozapas ir Benedikta Vaserytė Viršilos
Rukai
1713-11-12 Mos. GALMINAS Pilypas Galminas (Galmin)

Palubė Yl.p. Marijona Ridikienė (Ridikowa)
N Kaukolikai1853-11-10 Yl. GANDRAS Petras Gandras (Gondrowskich) Vincentas ir Barbora Alseikaitė Gandrai
Kalviai Yl.p. Ona Alčiauskaitė Juozapas ir Barbora Žvinklytė Alčiauskai
Lyksūdė Šač.p.1777-01-26 Mos. GANICKAS Tomas Ganickis (Gonicki)


Marijona Heningaitė (Henninžanka)

Derkinčiai1807-10-15 Mos. GANSMANAS Karolis Gansmanas (Carolum Gansman)

Oppido Mos. Constancija Aklytė (Constantia Aklewiczowna)

Šaukliai1838-02-15 Mos. GANUSEVIČIUS Kajetonas Ganusevičius (Hanussowicza) Tomas ir Morta Vilkoneckytė Ganusevičiai
Juknaičiai Monika Jonušytė (Januszewiczowna) Stanislovas ir Elžbieta Jonauskaitė Jonušiai
Drupiai1756-10-10 Mos. GANŽA Kazimieras Ganža (Gąžewicz)
N Juknaičiai Mos.p. Marijona Mineitytė (Mineytowna)

Žebrokai1934-05-02 Sk. GARBENIS Jonas Garbenis Mykolas ir Barbora Jablonskytė Garbeniai
Viršilai Yl. p. Aniceta Jokubauskytė Jonas ir Monika Jasinskytė Jokubauskiai
Narvydžiai Sk.p.1786-11-26 Mos. GARDELIS Martynas Garsdelis (Martinus Gardelis)

Šarkė Skuod. Elžbieta Vyniautienė (Elisabetha Winiautowna)

Nevočiai1731-01-22 Mos. GARELIS Simonas Garelis (Gorelis)


Marijona Viršilienė (Wirszylowa)
N Vobale1751-04-25 Mos. GARNYS Jokūbas Garnys (Garniewski)
N
Barbora Šimkutė (Szymkowna)

Šatai1938-02-17 Kaln. GASAUSKAS Antanas Gasauskas Juozapas ir Ieva Griciutė Gasauskai
Reketė Sal.p. Izabelė Lukaitė Ignotas ir Karolina Drungilaitė Lukai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1720-02-11 Mos. GASAUSKAS Jonas Gasauskas (Gasewicz)

Tuzai Sal.p. Kotryna Adeikytė (Odeykowna)

Rumšaičiai
1934-01-19 Mos. GASAUSKAS Juozapas Gasauskas Juozapas ir Ieva Griciutė Gasauskai
Reket Sal.p. Ona Pučkoriutė Žvaginienė Juozapas ir Marijona Želvytė Pučkoriai N Budvietė
1784-10-17 Mos. GASAUSKAS Mykolas Gasauskas (Gassewicz)

Juknaičiai Mos.p. Marijona Jackutė (Jackowna)

Juknaičiai
1823-10-02 Sal. GASAUSKAS Petras Gasauskas (Petrum Gassawskis)


Elena Rapalytė (Helena Rafalawiczaly)

Erlėnai Sal.p.
1824-11-04 Sal. GASAUSKAS Petras Gasauskas (Petrum Gassowski)
N
Elena Žilytė (Helena Žylaly)

Erlėnai Sal.p.
1871-02-03 Mos. GASAUSKAS Pranciškus Gasauskas (Гасовскаго) Pranciškus ir Ona Skirutytė Gasauskai N Reketė Sal.p. Kotryna Kazbaravičiutė (Казбаровичовною) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaravičiai
Daukšiai1752-11-19 Mos. GAUBYS Andrius Gaubys (Gaubis)


Marijona Siaurienė (Saurowa)
N
1768-11-20 Mos. GAUBYS Antanas Gaubys (Gawbis)

Apuolė Kotryna Jackutė (Jackayty)

Kaukolikai
1797-02-27 Šač. GAUBYS Antanas Gaubys (Antonius Gaubis)
N Derkinčiai Agota Juknaitė (Agatham Juknowna)

Laumaičiai
1925-01-16 Lenk. GAUBYS Antanas Gaubys Leonas ir Petronėlė Vitkutė Gaubiai
Margeniai Lenk.p. Salomeja Einaitė Jonas ir Uršulė Jablonskytė Einai
Margeniai Lenk,p.
1731-05-13 Mos. GAUBYS Dovydas Gaubys (Gaubis)
N Krakės Agota Niuniavaitė (Nuniavayte)

Krakės
1723-11-21 Mos. GAUBYS Jokūbas Gaubys (Gaubis)

Petraičiai Ona Simaitytė (Symayte)

Simaičiai
1736-01-15 Mos. GAUBYS Jonas Gaubys (Gaubowicz0

Mikulčiai Marijona Mončytė (Monczayte)

Mikulčiai
1755-10-26 Mos. GAUBYS Jonas Gaubys (Gaubewicz)

Petraičiai Elžbieta Simonavičiutė (Symonowiczowna)

Igariai
1755-11-27 Mos. GAUBYS Jonas Gaubys (Gawbewicz) pasikartojantis įrašas (data)
Petraičiai Elžbieta Simonavičiutė (Symonowiczowna)


1797-11-19 Yl. GAUBYS Jonas Gaubys (Joannem Gaubowicz)


Elena Kavaliauskaitė (Helenam Kawalewska)

Ylokaičiai Yl.p.
1797-10-22 Yl. GAUBYS Jonas Gaubys (Joannem Gaubowicz)
N
Veronika Petkutė (Veronicam Pietkiewiczowna)

Ylokaičiai Yl.p.
1773-06-20 Mos. GAUBYS Juozapas Gaubys (Gawbis)

Virbaliai Agota Gotautaitė (Gotawtowna)

Plaušiniai
1910-10-10 Kart. GAUBYS Juozapas Gaubys Juozapas ir Magdalena Seselskytė Gaubiai
Kartena Karolina Paksaitė Marcijonas ir Agota Drakšaitė Paksai
Šatilgalis Kart. p.
1758-07-16 Mos. GAUBYS Mykolas Gaubys (Gawbis)


Regina Laivytė (Laywowna)

Petraičiai Mos.p.
1762-11-14 Mos. GAUBYS Mykolas Gaubys (Gawbis)
N Petraičiai Barbora Petrauskaitė (Piotrowska)

Baksčiai
1743-11-30 Mos. GAUBYS Stanislovas Gaubys (Gawbis)

Plaušiniai Kotryna Litvinienė (Litwinowa alies Klumpakowa)
N Petraičiai Mos.p.1925-06-16 Lenk. GAUČIUS Norbertas Gaučius Norbertas ir Vincenta Jurgutytė Gaučiai
N. Ipiltis Elena Daukontaitė Uršulės Daukontaitės duktė
Litvinai Lenk. p.
1905-11-15 Lenk. GAUČIUS Petras Gaučius Petras ir Rozalija Budreckytė Gaučiai
Lenkimai Ona Šiudeikytė Monikos Šiudeikytės duktė
Užpušinė Lenk. p.1931-01-26 Kaln. GAUDINSKAS Pranciškus Gaudinskas Marijonos Gaudinskaitės sūnus
Žalimai Kaln. p. Adelė Augutytė Juozapas ir Ona Reliugaitė Augučiai
Žalimai Kaln. p.1928-02-14 Sal. GAUDUTIS Vladislovas Gaudutis Juozapas ir Barbora Stupelytė Gaudučiai
Anužiai Kartenos p. Bronislova Kitelytė Juozapas ir Ona Budrytė Kiteliai
Reketė Sal. p.1758-10-14 Mos. GAUKŠTAS Mykolas Gaukštas (Gaukszewicz)
N Laumiai Sed.p. Marijona Beniušienė (Beniusiowa)
N Derkinčiai

GEČAS ar GECEVIČIUS1805-11-21 Mos. GEČAS Antanas Gečas (Antonium Giecewicz)

Lyksūdė Juozapota Žvinklytė (Jozephatam Zwinklewiczowna)

Baksčiai
1836-07-26 Sk. GEČAS Antanas Gečas (Giecewicza) Jonas ir Elžbieta Valančiutė Gečai N Lyksūdė Julijona Kačanauskaitė Pranciškus ir Brigita Kmitaitė Kačanauskai
Skuodas
1758-11-30 Mos. GEČAS Dominykas Gečas (Gieczas)

Rukai Ona Kuzminskienė (Kuzminska)
N Geidučiai Mos.p.
1854-02-03 Mos. GEČAS Feliksas Gečas (Гецевича) Jokūbas ir Teofilė Dargužytė Gečai
Krakės Kunegunda Daniutė (Данiовною) Motiejus ir Rožė Veitaitė Daniai
Krakės
1846-05-21 Mos. GEČAS Ignotas Gečas (Giecewicza) Andrius ir Elena Šimonskytė Gečai
Tiškai Šač.p. Uršulė Kairytė Tadas ir Magdalena Klovaitė Kairiai
Giršiniai
1858-09-30 Mos. GEČAS Jonas Gečas (Гецевича) Jokūbas ir Teofilė Dargužytė Gečai
Igariai Monika Jakštaitė Motiejus ir Barbora Jonauskaitė Jakštai
Igariai
1816-02-02 Šač. GEČAS Kazimieras Gečas (Cazimirum Giecewicz)

Lyksūdė Barbora Kaubrevičiūtė (Barbara Kawbrewiczowna Giecewiczowa)

Rukai
1939-06-17 Šač. GEČAS Kazimieras Gečas Antanas ir Barbora Baužytė Gečai N Laumaičiai Konstancija Šarpnickytė Valančiauskienė Petras ir Barbora Bernytė Šarpnickiai N Laumaičiai
1836-01-28 Sal. GEČAS Juozapas Gečas (Giecza) Andrius ir Rožė Važgytė Gečai
Kuliai Sal. p. Barbora Dapkutė (Dapkowna) Juozapas ir Barbora Bružaitė Dapkai
Kuliai Sal. p.
1882-06-27 Sal. GEČAS Juozapas Gečas Onos Stonkutės našlys N Šateikiai Barbora Griciutė Juozapas ir Ona Milašiutė Griciai
Sėleniai Sal. p.
1829-11-05 Mos. GEČAS Mykolas Gečas Mykolas ir Elena Eidėjutė Gečai
Rukai Ona Kairytė Šeirienė Juozapas ir Ona Laureckytė Kairiai N Rukai
1757-02-20 Mos. GEČAS Mykolas Gečas (Gieczus)

Barviai Barbora Bitarienė (Bitarowiczowa)
N Rukai
1766-11-09 Mos. GEČAS Mykolas Gečas (Gieczus)
N Rukai Ona Ronkytė (Rąkiewiczowna)

Prialgai
1793-06-01 Mos. GEČAS Mykolas Gečas (Michaelem Giecewicz)

Rukai Elena Eidėjutė (Helenam Eydiejowna)

Baksčiai
1825-06-30 Mos. GEČAS Mykolas Gečas (Michaelem Giecewicz)
N Rukai Julijona Jonkutė (Julianam Jankowna)

Nevočiai
1925-07-07 Aleks. GEČAS Petras Gečas Juozapas ir Ona Šoblinskytė Gečai N Truikinai Uršulė Endrėkutė Gedvilienė Motiejus ir Magdalena Stripinytė Endrėkai N Jedžiotai Yl.p.
1833-09-06 Mos. GEČAS Pranciškus Gečas (Giecewicza) Tomas ir Anastasija Dargužytė Gečai
Tiškai Sed.p. Viktorija Karevičiutė Tadas ir Magdalena Klovaitė Karevičiai
Giršiniai
1883-02-27 Sal. GEČAS Pranciškus Gečas Magdalenos Pakalniškytės našlys N Kadaičiai Plat. p. Apolonija Ramonaitė Antanas ir Apolonija Vičiutė Ramonai
Tuzai Sal. p.
1885-01-15 Mos. GEČAS Tomas Gečas (Гячаса) Jonas ir Juozapota Gedminaitė Gečai
Rukai Anastasija Skersytė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai
Šatraminiai1853-03-02 Mos. GEDGAUDAS Albinas Gedgaudas (Гедговда) Jokūbas ir Antanina Velavičiutė Gedgaudai
Meinartai Rietavo p. Prakseda Čekauskytė Jonavičienė Kipras ir Ona Špilevičiutė Čekauskiai N Ersla
1886-05-27 Mos. GEDGAUDAS Antanas Gedgaudas Kazimieras ir Ona Jonkauskaitė Gedgaudai N Gintališkė Ona Bužinauskytė Antanauskienė Jonas ir Morta Jazumaitė Bužinauskiai N Naujukai
1880-09-30 Mos. GEDGAUDAS Antanas Gedgaudas Albinas ir Prakseda Čekauskaitė Gedgaudai
Ersla Albertina Karevičiutė Pranciškus ir Petronėlė Pocevičiutė Karevičiai
Giršiniai
1886-06-09 Mos. GEDGAUDAS Juozapas Gedgaudas Mykolas ir Kotryna Kusaitė Gedgaudai
Kulaliai Barbora Piekutė Motiejus ir Antanina Markauskaitė Piekai
Šerkšniai
1905-11-06 Mos. GEDGAUDAS Juozapas Gedgaudas Juozapas ir Barbora Piekutė Gedgaudai
Šerkšniai Ona Jablonskytė Jokimas ir Barbora Vainoraitė Jablonskiai
Mosėdis
1935-02-19 Sal. GEDGAUDAS Juozapas Gedgaudas Juozapas ir Domicėlė Petrauskaitė Gedgaudai
Antsieniai Gintal. p. Stanislova Ramonaitė Mykolas ir Barbora Baužytė Ramonai
Žeimiai Sal. p.
1912-01-24 Mos. GEDGAUDAS Konstantinas Gedgaudas Kazimieras ir Emilija Vaitelaitė Gedgaudai
Žebrokai Ona Šemetaitė Albertas ir Ona Riepšaitė Šemetos
Igariai
1904-10-12 Mos. GEDGAUDAS Konstantinas Gedgaudas Antanas ir Albertina Karevičiutė Gedgaudai
Ersla Ona Maniukaitė Adomas ir Matilda Leilionaitė Maniukai
Krakės
1932-09-27 Mos. GEDGAUDAS Konstantino Gedgaudas Antanas ir Albertina Karevičiutė Gedgaudai N Ersla Veronika Meškytė Balandienė Antanas ir Domicėlė Stankūnaitė Meškiai N Mosėdis
1800-01-31 Mos. GEDGAUDAS Mykolas Gedgaudas (Michaelem Giedgowd)


Ona Niuniavaitė (Anna Nuniewzyczowna)

Šniukščiai
1887-01-13 Mos. GEDGAUDAS Petras Gedgaudas Mykolas ir Kotryna Kusaitė Gedgaudai
Šniukščiai Pranciška Rumšaitė Juozapas ir Domicėlė Stončiutė Rumšai
Krakės
1916-07-04 Mos. GEDGAUDAS Stanislovas Gedgaudas Kazimieras ir Emilija Vaitelaitė Gedgaudai
Žebrokai Ona Liekytė Antanas ir Magdalena Intaitė Liekiai
Mosėdis1729-01-16 Mos. GEDMA Andrius Gedma (Gedma)

Vobale Magdalena

Vobale1743-11-03 Mos. GEDMINAS Antanas Gedminas (Giedmin)


Magdalena Derkintytė (Derkintayte)

Kaukolikai
1770-02-04 Mos. GEDMINAS Antanas Gedminas (Giedmins)

Geidučiai Apolonija Buivydaitė (Buywidowna)

Laumaičiai
1780-11-19 Mos. GEDMINAS Antanas Gedminas (Gieminowicz) GD

Giršiniai Kalv.p. Barbora Prialgauskaitė (Rzyalgowska)

Prialgavadvar.
1734-02-05 Mos. GEDMINAS Jonas Gedminas (Gedmin)

Geraniai Konstancija Mateikaitė (Mateykayte)

Šatai
1736-01-22 Mos. GEDMINAS Jonas Gedminas (Gedmin)

Apuolė Elžbieta Motuzaitė (Motusayte)

Apuolė
1797-11-26 Yl. GEDMINAS Jonas Gedminas (Joannem Giedmin)


Barbora Macijauskaitė (Barbaram Maciejewska)

Yl.p.
1926-02-14 Mos. GEDMINAS Jonas Gedminas Konstantinas ir Ona Staniutė Gedminai
Igariai Uršulė Galdikaitė Jurgis ir Ona Paulauskaitė Galdikai
Šakaliai
1736-12-02 Mos. GEDMINAS Juozapas Gedminas (Giedmin)

Erkšva Yl.p. Morta Zabielaitė (Zabielowna)

Ersla
1835-05-14 Mos. GEDMINAS Juozapas Gedminas Anupras ir Kotryna Narmontaitė Gedminai N Kaukolikai Julijona Mažulytė (Mazulewiczowna) Jonas ir Elžbieta Tubinaitė Mažuliai
Rukai
1851-10-16 Mos. GEDMINAS Juozapas Gedminas Motiejus ir Dorota Prialgauskaitė Gedminai
Laumiai Sed.p. Monika Penkutė Motiejus ir Magdalena Barkutė Penkai
Rukai
1895-02-07 Mos. GEDMINAS Juozapas Gedminas Kazimieras ir Barbora Andriekutė Gedminai N Sodalė Šač.p. Kunegunda Mockutė Kazimieras ir Uršulė Niuniavaitė Mockai
Ersla
1939-05-09 Mos. GEDMINAS Juozapas Gedminas Konstantinas ir Ona Staniutė Gedminai
Igariai Aldona Baltinaitė Antanas ir Ona Rimkutė Baltinai
Mosėdis
1711-06-21 Mos. GEDMINAS Kazimieras Gedminas (Giedmin)

Seda Ona Gedvilaitė (Giedwylayte)

Prialgavadvar.
1896-01-23 Mos. GEDMINAS Konstantinas Gedminas Jonas ir Ona Mažrimaitė Gedminai
Mosėdis Ona Staniutė Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė
1743-11-17 Mos. GEDMINAS Martynas Gedminas (Giedmin)

Erkšva Yl.p. Elžbieta Bartkutė (Bartkayte)

Giršiniai
1743-11-17 Mos. GEDMINAS Martynas Gedminas (Giedmin)


Marijona Ereminaitė (Ereminayte)

Juknaičiai
1774-08-29 Mos. GEDMINAS Mikalojus Gedminas (Giedmyns)

Kaukolikai Judita Pociutė (Pocaty)

Kaukolikai
1740-07-05 Mos. GEDMINAS Motiejus Gedminas (Giedmin)
N Geidučiai Ona Žitkutė (Zytkiewiczowna)

Mosėdis
1808-01-13 Mos. GEDMINAS Motiejus Gedminas (Matheum Giedymin )

(Therritorio Przyalgaco) Dorota Prialgauskaitė (Dorotha Przyalgowska)

terr. Przyal.
1789-06-07 Mos. GEDMINAS Petras Gedminas (Petrus Giedmin)

Sodalė Barbora Dabrytė (Barbara Dabrayte)

Žebrokai
1837-02-28 Mos. GEDMINAS Pranciškus Gedminas (Giedmina) Anupras ir Kotryna Narmontaitė Gedminai
Šatės Kotryna Mažulytė (Mažulewiczowna) Jonas ir Elžbieta Tubinaitė Mažuliai
Rukai1899-02-23 Mos. GEDRIMAS Adomas Gedrimas Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai Rozalija Riepšaitė Juozapas ir Ieva Pociutė Riepšai
Šatraminiai
1909-05-14 Mos. GEDRIMAS Aleksandras Gedrimas Kazimieras ir Uršulė Dargytė Gedrimai
Mosėdis Rozalija Grabytė Antanas ir Petronėlė Bertašiutė Grabiai
Šerkšniai
1914-02-11 Lenk. GEDRIMAS Aleksandras Gedrimas Pranciškus ir Pranciška Šamonskytė Gedrimai N N. Įpiltė Laukž. p. Zuzana Kazbaraitė Jurgis ir Anastasija Ažondenytė Kazbarai
Užpušinė Lenk. p.
1928-05-21 Mos. GEDRIMAS Aleksandras Gedrimas Kazimieras ir Uršulė Dargytė Gedrimai N Mosėdis Elvyra Mockutė Marijonos Mockutės dukra
Mosėdis
1792-10-14 Mos. GEDRIMAS Antanas Gedrimas (Antonius Giedrym)

Nevočiai Kotryna Vibraitė (Catharina Wybrayte)

Plaušiniai
1795-02-03 Sal. GEDRIMAS Antanas Gedrimas

Narėpai Ona Valančiutė

Nasrėnaai
1829-06-25 Mos. GEDRIMAS Antanas Gedrimas Antanas ir Kotryna Vibraitė Gedrimai N Tauzai Marijona Kensgailaitė (Kęsgailowna) Kazimieras ir Kotryna Mačiulytė Kensgailos
Šakaliai
1854-02-03 Mos. GEDRIMAS Antanas Gedrimas Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai
Nevočiai Monika Šimkutė Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai
Udraliai
1892-08-05 Mos. GEDRIMAS Antanas Gedrimas Antanas ir Monika Šimkutė Gedrimai
Žebrokai Ona Vaitelaitė (Вайталовной) Petras ir Anelė Krasauskaitė Vaitelės
Šaukliai
1935-06-23 Lenk. GEDRIMAS Antanas Gedrimas Antanas ir Monika Astrauskaitė Gedrimai
Juodeikiai Lenk. p. Emilija Riepšaitė Dominykas ir Petronėlė Kazlauskaitė Riepšai
Juodeikiai Lenk. p.
1939-02-20 Mos. GEDRIMAS Antanas Gedrimas Juozapas ir Anastasija Miliutė Gedrimai
Šilaliai Agnė Šulcaitė Kazimieras ir Viktorija Sukurytė Šulcai
Ersla
1712-08-01 Mos. GEDRIMAS Augustimas Gedrimas (Gedryms)

Vabaliai Barbora …............

Vabaliai
1825-11-24 Mos. GEDRIMAS Bonifacas Gedrimas (Bonifacium Giedrym)


Kotryna Jonkutė (Catharina Jankowna)

Baksčiai
1907-02-12 Lenk. GEDRIMAS Bonifacas Gedrimas Juozapas ir Monika Riepšaitė Gedrimai
Juodeikiai Lenk. p. Amelija Gaubytė Leonas ir Petronėlė Vitkutė Gaubiai
Margininkai Lenk. p.
1935-02-06 Lenk. GEDRIMAS Cecilinas Jonas Gedrimas Jonas ir Barbora Katkutė Gedrimai
Večiai Lenk. p. Eleonora Daukontaitė Antanas ir Uršulė Bieliauskaitė Daukontai
Večiai Lenk. p.
1804-11-08 Mos. GEDRIMAS Dominykas Gedrimas (Dominicum Giedrym)

Krakės Marijona Ribinskaitė (Marianam Rybinska)

Mosėdis
1884-02-14 Mos. GEDRIMAS Dominykas Gedrimas Chrizostomas ir Magdalena Peldytė Gedrimai
Imbarė Sal.p. Barbora Domarkaitė Leonas ir Barbora Petkutė Domarkai
Palšiai
1910-02-23 Mos. GEDRIMAS Dominykas Gedrimas Dominykas ir Barbora Domarkaitė Gedrimai
Palšiai Ona Domarkaitė Kazimieras ir Ona Einikytė Domarkai
Palšiai
1928-02-24 Mos. GEDRIMAS Dominykas Gedrimas Dominykas ir Barbora Domarkaitė Gedrimai N Palšiai Ona Pilibaitytė Juozapas ir Magdalena Kargauskaitė Pilibaičiai
Šaučikai Sal.p.
1864-07-14 Mos. GEDRIMAS Gasparas Gedrimas Dominykas ir Barbora Pajauskaitė Gedrimai N Kruopiai Pranciška Ramonaitė (Романовною) Kazimieras ir Barbora Kaupaitė (Кявповъ) Ramonai
Mosėdis
1914-06-24 Lenk. GEDRIMAS Ignotas Gedrimas Jonas ir Barbora Baltuonytė Gedrimai
Ledžiai Mos. p. Kazimiera Numgaudytė Leonas ir Pranciška Simutytė Numgaudžiai
Plaušiniai
1877-07-18 Mos. GEDRIMAS Izidorius Gedrimas Kazimieras ir Ona Škimelytė Gedrimai
Rukai Rozalija Girdžiūnaitė Antanas ir Rozalija Strakšaitė Girdžiūnai
Rukai
1831-02-17 Mos. GEDRIMAS Jonas Gedrimas Pranciškus ir Veronika Rimkutė Gedrimai
Plaušiniai Anastasija Tamošauskytė Antanas ir Kotryna Bitautaitė Tamošauskiai
Mosėdis
1865-02-10 Mos. GEDRIMAS Jonas Gedrimas Jonas ir Anastasija Tamošauskaitė Gedrimai
Žebrokai Magdalena Adomauskaitė Apulskienė Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskai N Mosėdis
1897-06-02 Mos. GEDRIMAS Jonas Gedrimas Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai Barbora Katkutė Ambraziejus ir Ona Ažondenytė Katkai
Daukšiai
1818-02-24 Mos. GEDRIMAS Juozapas Gedrimas (Jozephum Giedrym)

Tauzai Viktorija Drongytė (Victoria Drągiowna)

Krakės
1818-11-19 Mos. GEDRIMAS Juozapas Gedrimas (Jozephum Giedrym)

Žebrokai Marcijona Baltrimaitė (Martiana Baltrymowna)

Prialgai
1856-01-17 Mos. GEDRIMAS Juozapas Gedrimas Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai
Nevočiai Barbora Šedvydytė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžai
Nevočiai
1890-05-15 Mos. GEDRIMAS Juozapas Gedrimas Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai Anastasija Miliutė Feliksas ir Anastasija Paulauskaitė Miliai

1906-05-16 Lenk. GEDRIMAS Juozapas Gedrimas Pranciškus ir Pranciška Šamonskytė Gedrimai
Užpušynė Lenk. p. Elena Daukontaitė Mykolas ir Ona Kuprytė Daukantai
Juodeikiai Lenk. p.
1930-03-01 Mos. GEDRIMAS Juozapas Gedrimas Juozapas ir Anastasija Miliutė Gedrimai
Naujukai Eugenija Litvinaitė Jurgis ir Monika Skersytė Litvinai
Daukšiai
1825-10-06 Mos. GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas (Casimirum Giedrym)


Barbora Piekutė (Piekiewiczowna)

Vindeikiai
1863-01-15 Mos. GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Juozapas ir Marijona Kensgailaitė Gedrimai
Mosėdis Uršulė Dargytė Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai
Nevočiai
1900-02-15 Mos. GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Jonas ir Barbora Baltuonytė Gedrimai
Serepinai Sal.p. Ona Aklytė Antanas ir Uršulė Šopagaitė Akliai
Žalgiriai
1912-07-29 Mos. GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Kazimieras ir Ona Laukytė Gedrimai
Mosėdis Agnė Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Šilaliai
1913-02-05 Mos. GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Kazimieras ir Ona Laukytė Gedrimai
Mosėdis Ona Daniutė Adomas ir Barbora Šakinytė Daniai
Mosėdis
1930-06-29 Sal. GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Kazimieras ir Ona Laukytė Gedrimai N Šilalė Mos. p. Ona Preibytė Antanas ir Kotryna Stonkutė Preibiai
Barzdžiai Sal. p.
1931-01-14 Mos. GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Petras ir Ona Kazlauskaitė Gedrimai
Baksčiai Rozalija Šikšniutė Aleksandras ir Barbora Bertašiutė Šikšniai
Šakaliai
1939-02-08 Gr. GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Kazimieras ir Ona Laukytė Gedrimai N Mos. p. Marcijona Ramonaitė Konstantinas ir Monika Stroputė Ramonai
Peldžiai Gr. p.
1939-06-24 Kaln. GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Kazimieras ir Ona Aklytė Gedrimai
Serapinai Gr. p. Barbora Stonkutė Juozapas ir Paulina Preibytė Stonkai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1903-01-28 Mos. GEDRIMAS Konstantinas Gedrimas Kazimieras ir Uršulė Dargytė Gedrimai
Mosėdis Ona Želvytė (įraše Uršulė) Juozapas ir Marcijona Petkutė Želviai
Budriai
1915-02-01 Mos. GEDRIMAS Konstantinas Gedrimas Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
* Elena Žvinklytė Petras ir Ona Smulskytė Žvinkliai
Šniukščiai
1929-02-10 Mos. GEDRIMAS Konstantinas Gedrimas Konstantinas ir Ona Staniutė Gedgaudai
Igariai Veronika Staniutė Pranciškus ir Anelė Gaubytė Staniai
Šakaliai
1933-02-01 Mos. GEDRIMAS Konstantinas Gedrimas Petras ir Ona Karevičiutė Gedrimai
Baksčiai Teklė Urbelytė Karolis ir Paulina Sivickaitė Urbeliai
Ersla
1861-08-22 Mos. GEDRIMAS Leonas Gedrimas Leonas ir Apolonija Kazbaraitytė Gedrimai
Juodeikiai Lenkimai.p. Anastasija Litvinaitė Galdikienė Dovydas ir Kunegunda Lenkauskaitė Litvinai N Ledžiai
1760-06-15 Mos. GEDRIMAS Mykolas Gedrimas (Giedrym)

Laumaičiai Brigita Litvinaitė (Litwinowna)

Žebrokai
1729-11-22 Mos. GEDRIMAS Motiejus Gedrimas (Gedrim)

Šatai Agnė Petraityė (Petrayte)

Tauzai
1875-02-12 Mos. GEDRIMAS Motiejus Gedrimas Juozapas ir Marijona Kensgailaitė Gedrimai
Mosėdis Monika Ramonaitė (Рамоновскою) Kazimieras ir Monika Kaupaitė Ramonai
Mosėdis
1905-06-19 Mos. GEDRIMAS Motiejus Gedrimas Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis Marijona Giedraitė Ramonienė Antanas ir Ignota Brazdauskaitė Giedros N Daukšiai
1903-02-17 Mos. GEDRIMAS Petras Gedrimas Antanas ir Uršulė Škimelytė Gedrimai
Zavališkės Ieva Paulauskaitė Pranciškus ir Kotryna Šarpnickytė Paulauskai
Zavališkės
1865-02-10 Mos. GEDRIMAS Petras Gedrimas Bonifacas ir Kotryna Jonkutė Gedrimai (įr.Tilškytė)
Baksčiai Pranciška Martinkutė (Įraše Mickutė) Jonas ir Uršulė Šmitaitė Martinkai (įraše Mickai)
Udraliai
1934-02-07 Mos. GEDRIMAS Petras Gedrimas Jonas ir Barbora Katkutė Gedrimai
Večiai Lenk.p. Uršulė Knystautaitė Pranciškus ir Uršulė Riepšaitė Knystautai
Nevočiai
1893-10-13 Mos. GEDRIMAS Petras Gedrimas Petras ir Pranciška Martinkutė Gedrimai
Baksčiai Ona Karevičiutė (Каревичевною) Leopoldas ir Ona Palubinskaitė Karevičiai
Budriai
1908-03-24 Mos. GEDRIMAS Petras Gedrimas Petras ir Pranciška Martinkutė Gedrimai N Baksčiai Petronėlė Zabitytė Pranciškus ir Kotryna Kociutė Zabičiai
Sal.p.
1909-05-03 Sal. GEDRIMAS Petras Gedrimas Petras ir Pranciška Martinkutė Gedrimai N Baksčiai Ona Kazlauskaitė Petras ir Julijona Vitkutė Kazlauskai
Laiviai Sal. p.
1923-01-15 Mos. GEDRIMAS Petras Gedrimas Petras ir Pranciška Martinkutė Gedrimai N Baksčiai Monika Lenkauskaitė Vičiulienė Kazimieras ir Pranciška Donėlaitė Lankauskiai N Šaukliai
1841-02-04 Mos. GEDRIMAS Petras Gedrimas Pranciškus ir Veronika Rimkutė Gedrimai
Plaušiniai Ona Petrikaitė Rimkienė Steponas ir Marijona Lekniutė Petrikai N Virbalai
1937-10-05 Mos. GEDRIMAS Povilas Gedrimas Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Nevočiai Rozalija Andriekutė Leonas ir Anastasija Skersytė Endrėkai
Krakės
1938-05-30 Mos. GEDRIMAS Pranciškus Gedrimas Feliksas ir Elena Zabitytė Gedrimai
Narmantai Sal. Albertina Pilibaitytė Jonas ir Magdalena Razgaitytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1750-06-14 Mos. GEDRIMAS Pranciškus Gedrimas (Giedrymas)


Ona Valantinienė (Walątynowiczowa) ?
N
1799-09-24 Mos. GEDRIMAS Pranciškus Gedrimas (Franciscum Giedrym)
N Plaušiniai Veronika Rimkutė (Veronicam Rymkiewiczowna)

Virbaliai
1785-01-23 Mos. GEDRIMAS Pranciškus Gedrimas (Franciscus Giedrymowicz)

Nevočiai Barbora Kumpikaitė (Barbara Kumpikowa)

Nevočiai
1796-11-20 Sk. GEDRIMAS Vincentas Gedrimas (Vincentium Giedrym)

Sk.p. Barbora Račinskienė (Barbara Raczynska)
N ter.vielkie Damy Sk.p.1772-09-27 Mos. GEDVIGAS Jokūbas Gedvigas (Giedwig)

Sudintai Žemel. p. Rožė Kumpikaitė (Kumpikiewiczowna)

Prialgai1827-02-07 Mos. GEDVILAS Antanas Gedvilas (Giedwillo)

Polipkalnis Plat.p. Barbora Kairytė (Kayrewiczowna)

Giršiniai
1853-01-27 Mos. GEDVILAS Jokimas Gedvilas Antanas ir Barbora Karevičiutė Gedvilai
Mosėdis Ona Mikulskytė (Микульскою) Kazimieras ir Ona Beinoraitė Mikulskiai
Mosėdis
1796-11-03 Mos. GEDVILAS Juozapas Gedvilas(Jozephum Giedwillo)
N (Kaukolikai) Barbora Alšauskaitė (Barbara Alszewskowna)

Kaukolikai
1788-09-28 Mos. GEDVILAS Kazimieras Gedvilas (Casimirus Giedwillo)

Godeliai Platel.p. Elena Prialgauskienė (Helena Przyalgowska)
N Prialgavadvar.
1939-11-25 Kaln. GEDVILAS Stanislovas Gedvilas Pranciškos Gedvilaitės sūnus
Klibiai Kret. p. Magdlena Jurkutė Stanislovas ir Barbora Stroputė Jurkai
Klausgalvai1872-10-17 Mos. GEDŽIŪNAS Tadas Gedžiūnas Tadas ir Kotryna Simonavičiutė Gedžiūnai
Lukšiai Sk.p. Ona Baužytė Stanislovas ir Uršulė Končiutė Baužiai
Šatraminiai1802-05-06 Mos. GEGUŽIS Andrius Gegužis (Andream Gieguzys)
N Šaukliai Barbora Liekytė (Barbara Lekowna)

Žebrokai
1855-02-06 Mos. GEGUŽIS Antanas Gegužis (Гегужя) Andrius ir Barbora Liekytė Gegužiai
Kulaliai Monika Lekstutytė Stanislovas ir Judita Jasaitė Lekstučiai
Kulaliai
1837-01-12 Mos. GEGUŽIS Jokimas Gegužis (Gegužia) Andrius ir Barbora Liekytė Gegužiai
Kulaliai Anastasija Razmaitė Bonifacas ir Magdalena Donėlaitė Razmai
Kulaliai1796-02-03 Sk. GEIKUS Jonas Geikus (Joannem Heykowicz)

Kiburis (?) Kotryna Racytė (Catharinam Racewiczowna)

Kalnalis Sk.p.1737-11-17 Mos. GELAUSKIS Mykolas Gelauskis (Gielawski)

Apuolė Ona Eigirdaitė (Egirdowna)

Mikulčiai1824-01-22 Sal. GELŽINIS Juozapas Gelžinis (Josephum Gielžynis)


Agnė Vitkutė (Agneta Wytkaly)

Salantai
1744-02-15 Mos. GELŽINIS Juozapas Gelžinis (Gielzynis)

Drupiai Ona Mažonaitė (Mazonaayte)

Drupiai Mos.p.
1751-06-27 Mos. GELŽINIS Juozapas Gelžinis (Gielžynis)

Drupiai Barbora Ažondenytė (Ažuntenayte)

Drupiai Mos.p.
1824-11-11 Sal. GELŽINIS Jurgis Gelžinis (Georgium Gelžynis)
N
Antanina Markaitytė (Antonina Markaytaly)

Nasrėnai Sal.p.
1798-10-09 Sal. GELŽINIS Jurgis Gelžinis (Georgium Gielžynis)
N Barzdžiai Salan. Marijona Kiauleikytė (Mariannam Kiawleykowna)

Nasrėnai Sal.p.1721-11-16 Mos. GERIBAS Antanas Geribas (Gieriba)

Pašilai Yl.p. Elžbieta Ukrinienė (Ukryniowa)

Vobale1749-11-23 Mos. GERICHAS Motiejus Gerichas (Gierych)
N Ylokaičiai Yl.p. Morta Malonytė (Malonayte)

Mos.p.1937-02-07 Aleks. GERLEITAS Juozapas Gerleitas Jonas ir Agnė Kesminaitė Gerleitai
Truikinai Sk. p. Stanislova Jokubauskytė Jonas ir Monika Jasinskytė Jokubauskiai
Kivyliai Sk. p.
1878-01-11 Mos. GERLEITAS Stanislovas Gerleitas Anupras ir Ona Daukšaitė Gerleitai
Žebrokai Liucija Veitaitė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Nevočiai1937-01-26 Šač. GERULSKIS Petras Gerulskis Albinas ir Ona Kontvainytė Gerulskiai N Bratikai Uršulė Vaidilaitė Dominykas ir Uršulė Purvinskytė Vaidilos
Prialgava1805-02-14 Mos. GERUTIS Juozapas Gerutis (Jozephum Gierutis)
N Šaukliai Marijona Petrauskaitė (Marianam Petrowska)

Mosėdis1934-02-12 Kaln. GERVINSKIS Antanas Gervinskis Pranciškus ir Marijona Gervinskai N Žalimai Kaln. p. Ona Mikalauskaitė Jonas ir Ona Žvinklytė Mikalauskai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1938-10-25 Kaln. GERVINSKIS Antanas Gervinskis Pranciškus ir Ona Žeimytė Gervinskiai
Tinteliai Kaln. p. Liucija Balsevičiutė Jonas ir Magdalena Venckutė Balsevičiai
Kalnalis
1766-11-23 Mos. GERVINSKIS Juozapas Gervinskis (Gerbinski)

Vindeikiai Elžbieta Raišutytė (Reszutowska)

Kulaliai
1936-02-04 Kaln. GERVINSKAS Jurgis Gervinskas Pranciškus ir Ona Žeimytė Gervinskai
Tinteliai Kaln. p. Kotryna Razgauskytė Pranciškus ir Anastasija Berontaitė Razgauskiai
Klausgalvų Meds.
1918-01-29 Mos. GERVINSKIS Ignas Gervinskis Mykolas ir Magdalena Rimkutė Gervinskiai
Daukšiai Ona Šakinytė Aleksandras ir Ona Galdikaitė Šakiniai
Daukšiai
1929-02-10 Sal. GERVINSKIS Kazimieras Gervinskis Kazimieras ir Emilija Zebitytė Gervinskiai
Salantai Petronėlė Petrauskytė Kazimieras ir Ona Narvilaitė Petrauskiai
Alkas Sal. p.1800-11-20 Mos. GIEDRA Andrius Giedra (Andream Giedrowicz)


Magdalena Lekstutytė (Magdalina Lextutowna)

Kulaliai
1936-09-10 Sal. GIEDRA Antanas Giedra Juozapas ir Ona Tamošauskaitė Giedros
Laiviai Sal.p. Ludvika Baužytė Kazimieras ir Ona Mažeikaitė Baužiai
Žeimiai Sal. p.
1811-07-04 Mos. GIEDRA Baltramiejus Giedra (Bartholomeum Giedra)

Narėpai Sal.p. Barbora Skluderytė (Barbaram Skluderowna)

Šaukliai
1798-07-24 Mos. GIEDRA Benediktas Giedra (Benedictum Giedra)
N Judupėnai Marijona Čižauskaitė (Marianna Cižewska)

Daukšiai
1893-05-11 Mos. GIEDRA Ignotas Giedra (Гедра) Kazimieras ir Ona Zubaitė Giedros
Juodupėnai Sal.p. Magdalena Galdikaitė Juozapas ir Ona Viskontaitė Galdikai
Šniukščiai
1897-02-18 Mos. GIEDRA Ignotas Giedra (Гедры) Kazimieras ir Ona Zubaitė Giedros N Šniukščiai Prakseda Ašoklytė Vincentas ir Marijona Piekutė Ašokliai
Rukai
1826-09-21 Mos. GIEDRA Jonas Giedra (Joannem Giedra)

Daukšiai Kotryna Paulauskaitė (Catharinam Pawlowska)

Žalgiriai
1904-02-03 Mos. GIEDRA Juozapas Giedra (Гедра) Stanislovas ir Barbora Kniuipytė Giedros
Juodupėnai Sal.p Elena Mockutė Kazimieras ir Kotryna Simaitytė Mockai
Palšiai Mos.p.
1886-01-28 Mos. GIEDRA Juozapas Giedra (Гидры) Juozapas ir Ona Budrytė Giedros
Drupiai Šač.p. Ona Kociutė (Коцiовною) Juozapas ir Petronėlė Stonkutė Kociai (Коцiовъ)
Žebrokai
1886-02-04 Mos. GIEDRA Juozapas Giedra (Гидры) Juozapas ir Marijona Bėrontaitė Giedros N Juodupėnai Sal.p. Amelija Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1851-01-13 Sal. GIEDRA Kazimieras Giedra Stanislovas ir Magdalena Rojutė Giedros
Juodupėnai Sal.p. Ona Zubaitė Tadas ir Kunigunda Žvinklytė Zubės
Juodupėnai Sal.p
1877-01-12 Šač. GIEDRA Kazimieras Giedra Morcijonos Giedraitės sūnus
Vabaliai Sed.v. šat.p. Magdalena Žvinklytė Juozapas ir Monika Endrėkutė Žvinkliai
Vabaliai
1865-11-10 Mos. GIEDRA Laurynas Giedra (Гидры) Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Giedros
Budriai Uršulė Šakinytė Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Budriai
1899-02-23 Mos. GIEDRA Leonas Giedra (Гедры) Laurynas ir Uršulė Šakinytė Giedros
Daukšiai Magdalena Mikalauskaitė Kazimieras ir Magdalena Ramonaitė Mikalauskai
Žeimiai Sal.p.
1901-02-11 Mos. GIEDRA Leonas Giedra (Гiедры) Laurynas ir Uršulė Šakinytė Giedros N Daukšiai Pranciška Žuolytė Juozapas ir Julijona Rapalytė Žuoliai
Palšiai
1932-05-10 Mos. GIEDRA Leonas Giedra Laurynas ir Uršulė Šakinytė Giedros N Žalgiriai Amelija Riepšaitė Eidėjienė Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Eidėjai N Žalgiriai
1798-02-13 Sal. GIEDRA Mykolas Giedra (Nicolaum Giedra)

Narėpai Elena Laukaitytė (Helenam Lawkowiczowna)


1930-02-08 Mos. GIEDRA Nikodemas Giedra Feliksas ir Elena Liebutė Giedros
Peldžiai Grūšl.p. Veronika Stasiutė Jonas ir Veronika Bertašiutė Stasiai
Tauzai
1835-02-12 Mos. GIEDRA Pranciškus Giedra (Gidry) Andrius ir Magdalena Lekstutytė Giedros
Kulaliai Ona Strakšaitė Jonas ir Joana Švidrauskytė Strakšai
Šaukliai
1824-05-06 Mos. GIEDRA Stanislovas Giedra (Stanislaum Gidra)
N Narvaičiai Sal.p. Ona Adomaitytė (Anna Adamowska)

Mikulčiai
1806-01-30 Mos. GIEDRA Stanislovas Giedra (Stanislaum Giedra)

Šatraminiai Barbora Zubaitė (Barbaram Zubowiczowna)

Nevočių
1908-07-10 Sal. GIEDRA Stanislovas Giedra Juozapas ir Marijona Bėrontaitė Giedros
Juodupėnai Sal.p Marcijona Puškoriutė Pranciškus ir Ona Numgaudytė Puškoriai
Juodupėnai Sal.p
1828-10-23 Mos. GIEDRA Viktorinas Giedra Jokūbas ir Justina Skersytė Giedros
Šatraminiai Magdalena Žvinklytė Simutienė Petras ir Elena Miliutė Žvinkliai N Šatraminiai1922-08-13 Mos. GIEDRAITIS Leonas Giedraitis (Gedraitis) Pranciškus ir Kotryna Subatauskaitė Giedraičiai
Palaukiai Veronika Jankauskaitė Povilas ir Barbora Skaraitė Jankauskai
Krakės
1872-01-18 Mos. GIEDRAITIS Mykolas Giedraitis (Гедрайтиса) Mykolas ir Magdalena Veitaitė Giedraičiai
Puodkaliai Sk. p. Ona Lenkauskaitė Ignotas ir Ona Budrikytė Lenkauskai
Kernai
1796-02-26 Yl. GIEDRAITIS Motiejus Giedraitis (Matheum Giedraytis)


Barbora Mažonaitė (Barbara Mažunowna)

Gesalai Yl.p.
1759-05-27 Mos. GIEDRAITIS Petras Giedraitis (Giedraytis)
N Mitulai sk.p. Kotryna Mikolauskienė (Michalowska)
N Ersla
1881-01-13 Lenk. GIEDRAITIS Pranciškus Giedraitis Juozapas ir Ona Momgaudytė Giedraičiai
Sriauptai Lenk. p. Kotryna Subatauskaitė Budrikienė Motiejus ir Barbora Kabalinaitė Sabaliauskai N Lenkimai
1924-02-12 Mos. GIEDRAITIS Pranciškus Giedraitis (Gėdraitis) Pranciškus ir Kotryna Subatauskaitė Giedraičiai
Lenkimai Ieva Škimelytė Barkauskienė Jonas ir Barbora Žvinklytė Škimeliai N Ersla
1937-09-08 Šač. GIEDRAITIS Stanislovas Giedraitis Dominykas ir Petronėlė Jonauskaitė Giedraičiai
Lyksūdė Bronislova Gikaraitė Bronislovas ir Kotryna Paulauskaitė Gikarai
Lyksūdė1929-11-26 Lenk. GIKARAS Antanas Gikaras Kazimieras ir Anastasija Gikarai
Lenkimai Salomeja Jurevičiutė Antanas ir Barbora Daukontaitė Jurevičiai
Medininkai Sk. p.
1851-02-19 Mos. GIKARAS Bonaventūras Gikaras Motiejus ir Kotryna Paulauskaitė Gikarai
Šerkšniai Benedikta Laukytė Viktorinas ir Kolumba Kavarzaitė Laukiai
Kulaliai
1858-06-30 Mos. GIKARAS Bonaventūras Gikaras Motiejus ir Kotryna Paulauskaitė Gikarai N Šerkšniai Julijona Černeckytė Krescencijus ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Mosėdis
1863-05-14 Mos. GIKARAS Bonaventūras Gikaras Motiejus ir Kotryna Paulauskaitė Gikarai N Šerkšniai Elena Beniušytė Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Šerkšniai
1932-01-03 Mos. GIKARAS Jonas Gikaras Antanas ir Rozalija Bružaitė Gikarai
Žalgiriai Zofija Olšauskaitė Aleksandras Agnė Lukauskaitė Olšauskai
Palšiai
1836-01-28 Sal. GIKARAS Juozapas Gikaras Izidorius ir Elžbieta Malonaitė Gikarai
Puotkaliai Sk. p. Barbora Pakulytė Mykolas ir Magdalena Kalvaitytė Pakuliai
Paluknė Sk.p.
1881-02-03 Lenk. GIKARAS Juozapas Gikaras Juozapas ir Barbora Žeimytė Gikarai
Lenkimai Anastasija Joskaudaitė Antanas ir Juozapota Ramonaitė Joskaudai
Lenkimai
1909-05-03 Lenk. GIKARAS Juozapas Gikaras Kazimieras ir Magdalena Butkutė Gikarai N Lenkimai Anastasija Lukošiutė Liudvikas ir Monika Lazdauskaitė Lukošiai
Margininkai Lenk. p.
1926-02-09 Mos. GIKARAS Juozapas Gikaras Antanas ir Rozalija Bružaitė Gikarai
Žalgiriai Uršulė Barkutė Tadas ir Uršulė Veitaitė Barkai
Mosėdžio p.
1876-11-16 Lenk. GIKARAS Jurgis Gikaras Juozapas ir Barbora Žeimytė Gikarai
Lenkimai Anastasija Malonytė Rimienė Jonas ir Anastasija Bričkutė Malonės N Lenkimai
1903-02-04 Mos. GIKARAS Kajetonas Gikaras Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskaitė Gikarai
Žalgiriai Karolina Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Šileliai
1849-01-18 Mos. GIKARAS Kazimieras Gikaras Dominykas ir Anelė Gružytė Gikarai
Večiai Lenk.p. Magdalena Butkutė Kaupienė Jonas ir Magdalena Paulauskaitė Butkai N Šakaliai
1900-02-15 Mos. GIKARAS Kazimieras Gikaras Leonas ir Emilija Butkutė Gikarai N Lenkimai Anastasija Čiunkaitė Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Daukšiai
1928-01-19 Mos. GIKARAS Kazimieras Gikaras Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai Uršulė Jurevičiutė Kazimieras ir Uršulė Riepšaitė Jurevičiai
Šatraminiai
1826-02-23 Mos. GIKARAS Kazimieras Gikaras (Casimirum Gikar)
N Daukšiai Kotryna Sėlenytė (Catharinam Sylenowna)

Šekai
1806-11-20 Mos. GIKARAS Kazimieras Gikaras (Cazimirum Gikar)

(Daukšiai) Juozapota Šepulytė (Jozephata Szepulowna)

Daukšiai
1835-01-28 Sk. GIKARAS Leonas Gikaras Juozapas ir Konstancija Barevičiutė Gikarai
Skuodo p. Ona Baltiejutė Stanislovas ir Liucija Karaliutė Baltiejai
Kulai Sal. p.
1778-06-08 Mos. GIKARAS Mykolas Gikaras (Gikort)

Jazbučiai Lenk.p. Justina Putkalytė (Putkalowna)

Žalgiriai
1939-02-07 Mos. GIKARAS Petras Gikaras Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai Felicijona Bružaitė Kazimieras ir Domicėlė Paulauskaitė Bružai
Rukai
1934-05-24 Sal. GIKARAS Povilas Gikaras Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai Regina Gedrimaitė Severinas ir Monika Kniukštaitė Gedrimai
Jakštaičiai
1778-11-22 Mos. GIKARAS Stanislovas Gikaras (Gikard)

Tauzai Regina Galdikaitė (Galdykowna)

Kusai
1793-04-28 Mos. GIKARAS Tadas Gikaras (Thaddeum Gikar)


Veronika Leilionaitė (Veronicam Lelonowna)

Mosėdis
1813-05-13 Mos. GIKARAS Tadas Gikaras (Thaddeum Gikar)
N
Kotryna Lutytė (Catharina Luwtowna)

Igariai
1934-01-31 Mos. GIKARAS Vladislovas Gikaras Kazimieras ir Ona Kniuipytė Gikarai
Virbalai Kazimiera Zubaitė Juozapas ir Aleksandra Daukintytė Zubės
Nevočiai1802-11-18 Mos. GILYS Jurgis Gilys (Georgium Gielewski)

Mosėdis Marijona Tubinaitė (Marianna Tubinowna)

Žebrokai1752-05-21 Mos. GIMBUTAS Jonas Gimbutas (Giembutt)

Yl.p. Judita Andriekutė (Andreykiewiczowna)


1789-11-08 Mos. GIMBUTAS Juozapas Gimbutas (Josephus Giębutt)


Elžbieta Vičiutė (Helisabetth Wiczowna)

Vobale
1815-05-01 Mos. GIMBUTAS Juozapas Gimbutas (Jozephum Gimbutt)
N
Elžbieta Daukšienė (Elizabetha Dawkszowa)
N Giedgaudžiai
1654-10-18 Sal. GIMBUTAS Sigizmundas Gimbutas (Gimbutaytis)

Babrungėnai Plat. p. Liucija Kidykaitė (Kidikayte)

Barzdžiai Kaln. p.1935-02-10 Aleks. GINČAS Stanislovas Ginčas Motiejus ir Ona Gudavičiutė Ginčai
Tryškių par. Elžbieta Jocaitė Petras ir Julijona Rimkutė Jocai
Truikinai Sk. p.1931-02-10 Mos. GINEITIS Antanas Gineitis Pranciškus ir Ieva Vičiutė Gineičiai
Šatai Barbora Mockutė Tadas ir Barbora Žvinklytė Mockai
Rukai
1939-05-03 Aleks. GINEITIS Povilas Gineitis Jackus ir Marijona Pociutė Gineičiai N Urvidiškės Sedos p. Ona Mockutė Juozapas ir Ona Skutulaitė Mockai
Klauseikiai1790-10-20 Mos. GINIOTAS Juozapas Giniotas (Josephus Giniotis)


Marijona Prebergytė (Mariana Prebergowna)

Šerkšniai
1791-01-16 Mos. GINIOTAS Juozapas Giniotas (Josephus Giniotis)

Sodalė Marijona Prebergytė (Mariana Prebergowna)

Šerkšniai
1742-01-14 Mos. GINIOTAS Jurgis Giniotas (Gineytt) GD

Plat.p. Edita Giniotaitė (Giniatowna)

Prialgavadvar.
1715-05-05 Mos. GINIOTAS Kazimieras Giniotas (Ginioc)

Giniotai Židikių p. Konstancija Pukinskaitė (Pukinska)

1769-06-28 Mos. GINTAUTAS Jokūbas Gintautas (Gintawt)
N
Marijona Ipalytė (Ipalowna)

Bratikai
1764-11-30 Mos. GINTAUTAS Jokūbas Gintautas (Gintawts)

Bratikai Marijona Prialgauskaitė

Prialgai
1790-01-01 Mos. GINTAUTAS Jokūbas Gintautas (Jacobus Gintowtt)
N Šliktinė Plat.p. Magdalena Juozaitytė (Magdalena Jozatowna)

Šliktinė
1819-11-25 Mos. GINTAUTAS Mykolas Gintautas (Michaelem Gintowski)


Ona Jackutė (Anna Jackowna Jankowska)

Apuolė1823-11-27 Šač. GINTILAS Dominykas Gintilas (Dominicum Gintyllo)


Barbora Mažonaitė (Bartbara Mažonowna)

Gedučiai
1824-02-17 Mos. GINTILAS Juozapas Gintilas (Jozephum Gintyllo)

terr. Baršežiai Sedos p. Barbora Ilokaitė (Barbara Illakowiczowna )

Rukai1822-01-21 Mos. GIRČIUS Juozapas Girčius (Jozephum Gircz)
N Kulalė Veronika Niūniavienė (Veronica Niuniawowa)
N Kulaliai
1786-07-11 Mos. GIRČIUS Paulius Girčius (Paulus Gyrczunski)

Luknė Sk.p. Rozalija Dimaitė (Rosalia Dymowna)

Budriai1891-02-05 Mos. GIRDENIS Jaroslovas Girdenis Kazimieras ir Liucija Žipriutė Girdeniai
Pakalniškiai Sk.p. Anastasija Jotkutė Giacintas ir Magdalena Niaunytė Jotkai
Kernai
1796-11-22 Yl. GIRDENIS Juozapas Girdenis (Josephum Girdenis)

Vyžančiai Yl.p. Magdalena Lapinskaitė (Magdalena Lapinska)

Vyžančiai Yl.p.
1939-09-10 Aleks. GIRDENIS Kazimieras Girdenis Kazimieras ir Mamertina Abromaitytė Girdeiai
Pakalniškiai Prudencija Lekutytė Antanas ir Ona Kovaitė Lekučiai
Truikinai
1939-02-19 Yl. GIRDENIS Petras Girdenis Dominykas ir Domicėle Klovaitė Girdeniai
Girdeniai Ylakių p. Marijona Vanagaitė Steponas ir Petronėlė Gedminaitė Vanagai
Kerviai Ylakių p.
1797-11-12 Sk. GIRDENIS Petras Girdenis (Petrum Girdenowicz)


Scholastika Šakalienė (Scholasticam Szakalowa)
N Rušupiai Sk.p.
1796-06-14 Sk. GIRDENIS Pranciškus Girdenis (Franciscum Girdenowicz)

Gailiškiai Yl.p. Elžbieta Kniuipaitė (Elisabeth Kniuypowiczowna)

Mitule par.Szkud.
1939-01-16 Aleks. GIRDENIS Vladislovas Girdenis Kazimieras ir Anastasija Pilibaitytė Girdeniai
Truikinai Aleksandra Zalunskytė Jonas ir Agnė Razgaitytė Zalunskiai
Truikinai1739-10-18 Mos. GIRDVAINIS Antanas Girdvainis (Girdwiyn)

Židikių p. Ona Montrimaitė (Montrymowna)

Prialgavadvar.

GIRŽIŪNA – GIRDŽIŪNAS


1925-11-22 Lenk. GIRDŽIŪNAS Alfonsas Girdžiūnas Kazimieras ir Amelija Kniuipytė Girdžiūnai
Luknė Sk.p. Amelija Baužytė Leopoldas ir Amelija Burbaitė Baužiai
Žirnikai Lenk. p.
1925-02-10 Sk. GIRDŽIŪNAS Antanas Girdžiūnas Antanas ir Uršulė Mickutė Girdžiūnai
Luknė Sk.p. Ona Milieriutė Antanas ir Rozalija Martinkutė Milieriai
Luknės Sk.p.
1764-01-15 Mos. GIRDŽIŪNA Baltramiejus Girdžiūna (Girdziuna)
N Rušupiai Sk.p. Barbora Grigutytė (Grygutowna)

Rumšaičiai
1806-11-06 Mos. GIRDŽIŪNA Benediktas Girdžiūna (Benedictum Girdziuna)

(Kernai) Ona Paulauskaitė (Anna Pawlowska

Kernai
1793-06-01 Mos. GIRDŽIŪNA Dovydas Girdžiūna (Davidem Girdziuna)

Luknė Sk.p. Elena Zubaitė (Helenam Zubayte)

Ledžiai
1919-06-20 Mos. GIRDŽIŪNAS Juozapas Girdžiūnas (Girdžiunas) Jurgis ir Ona Pakulytė Girdžiūnai
Putkaliai Sk;p. Barbora Petrauskaitė Kazimieras ir Barbora Ruikaitė Petrauskai
Šerkšniai
1889-01-17 Mos. GIRDŽIŪNAS Juozapotas Girdžiūnas (Гирдзюнаса) Juozapotas ir Sofija Šakinytė Girdžiūnai N Paluknė, Sk.p. Petronėlė Prialgauskaitė Juozapas ir Monika Šverebaitė Prialgauskai
Daukšiai
1821-05-03 Sk. GIRDŽIŪNA Jurgis Girdžiūna (Girdziuno)
N (Kulai) Ona Abdulskytė (Abdukska)

Kulai
1907-01-23 Mos. GIRDŽIŪNA Kazimieras Girdžiūna (Гирдзуна) Jurgis ir Ona Poškytė Girdžiūnos
Paluknė, Sk.p. Monika Ketlėrytė (Катеровной) (Катеровной) Andrius ir Barbora Pronckutė Ketleriai
Šakaliai
1910-06-07 Mos. GIRDŽIŪNAS Kazimieras Girdžiūnas (Гирдзунаса) Jurgis ir Ona Putkalytė Girdžiūnai
Paluknė, Sk.p. Uršulė Jablonskytė Jokimas ir Barbora Vainoraitė Jablonskiai
Mosėdis
1938-02-22 Lenk. GIRDŽIŪNAS Petras Girdžiūnas Jonas ir Monika Budrikytė Girdžiūnai N Sriauptai Lenk. p. Anastasija Skripkauskytė Stanislovas ir Anastasija Daukantaitė Skripkauskiai
Palegija Lenk. p.
1815-06-29 Mos. GIRDŽIŪNA Pranciškus Girdžiūna (Franciscum Girdziuna)

Krakės Juozapota Narmontaitė Pliuškienė (Jozephata Pluszkowa)
N Tėveliai
1846-02-17 Mos. GIRDŽIŪNA Tadas Girdžiūna (Girdziuna) Tadas ir Juozapota Petrauskaitė Girdžiūnai
Skuodo p. Kotryna Simonavičiutė Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai
Igariai
1808-06-09 Mos. GIRDŽIŪNA Tadas Girdžiūna (Thaddeum Gerdziun)

Luknė Sk.p. Juozapota Petrauskaitė (Jozephata Piotrowska)

Bobiliškės1836-11-17 Yl. GIRKONTAS Jonas Girkontas (Jana Girkonta) Kazimieras ir Marijona Petrauskaitė Girkontai
Gesalai Yl.p. Magdalena Žvinklytė (Magdalena Žwinklowna) Jonas ir Barbora Pociutė Žvinkliai
Gailaičiai Yl.p.
1642-01-30 Sal. GIRKONTAS Lukas Girkontas (Lucas Gyrkantaytis)

Narėpai Sal. p. Magdalena Giedraitytė (Magdalena Giedraytayte)

Narėpai Sal.p.
1856-07-01 Mos. GIRKONTAS Petras Girkontas Jurgis ir Barbora Pauragytė Girkontai
Skuodo p. Felicijona Šopaitė Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Šopos
Tėveliai1784-11-14 Mos. GIRŠTAUTAS Jonas Girštautas (Giersztowtt)

Siraičiai Telš.p. Ona Montvydaitė (Montwidowna)

Prialgai1711-05-24 Mos. GIRTYS Jonas Girtys (Gercis)

Vobale Dorota Pociutė (Pacewiczowna)

Rukai
1739-01-04 Mos. GIRTYS Juozapas Girtys (Girtaytis)

Ersla Kotryna Meleškaitė (Meleszkowna)

Ersla
1789-01-11 Mos. GIRTYS Juozapas Girtys (Josephus Girtowicz)

Prialgavadvaras Agnė Pukinskaitė (Agne: Pukinska)

Prialgavadvar.
1813-05-27 Mos. GIRTYS Juozapas Girtys (Josephum Girtas)
N
Elena Kovaržaitė (Helenam Kawarzowna)

Kulaliai1807-01-22 Mos. GLIAUDA Jonas Glaudys (Joannum Glawdowicz)

(Šaukliai) Magdalena Odinienė (Magdalena Glawdowiczowa)
N Šaukliai1760-06-15 Mos. GLOŽYS Motiejus Gložys (Gložis)

Mažonai Sal.p. Marijona Galdikaitė (Galdykowna)

Ledžiai
1799-11-26 Mos. GLOŽYS Simonas Gložys (Simonem Gložis)

Žalgiriai Konstancija Ramanauskaitė (Ramanowskowna)

Šakaliai
1724-11-26 Mos. GLOŽYS Steponas Gložys (Gložis)

Putkaliai Skuod.par. Barbora Burnytė (Burniewiczowna)

Rumšaičiai
1655-07-01 Sal. GLOŽYS Valentinas Gložys (Gložaraytis)

Barzdžiai Sal. p. Marijona Markaitė (Markayte)

Grūšlaukė1730-11-19 Mos. GLUZDYS Andrius Gluzdys (Gluzdaytis)


Marijona Balcerytė (Palcierayte)

Daukšiai1824-11-11 Sal. GORODECKAS Nikiforas Gorodeckas (Niciphorum Horodecki)


Petronėlė Knyšaitė (Petronella Knyszowna)

Salantai
1787-01-28 Mos. GORODECKAS Tadas Garodeckas (Thaddeus Horodecki)

Milkaičiai Telšių p. Marijona Ščepaitė (Mariana Szczepowska)

Prialgavadvar.1935-02-14 Aleks. GRABAUSKIS Ignotas Grabauskis Antanas ir Barbora Griciutė Grabauskiai
Truikinai Sk. p. Barbora Milašiutė Petrutienė Kazimieras ir Elena Anužytė Milašiai N Truikinai Sk. p.1808-09-13 Šač. GRABYS Antanas Grabys (Antonium Grabowski)
N
Liucija Barauskaitė (Liucia Barowska Grabowska)

Rumšaičiai
1848-11-23 Mos. GRABYS Antanas Grabys (Grabia) Jeronimas ir Barbora Dabrovolskytė Grabiai
Šerkšniai Petronėlė Bertašiutė (Bertaszowna) Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai (Ramonowskicz Bertasziow)
Šaukliai
1807-02-19 Mos. GRABYS Ignacijus Grabys (Ignatium Grabis)

Ersla Ona Mačernytė (Anna Maczernowna Grabiowa)

civ.Mos
1866-05-11 Mos. GRABYS Jeronimas Grabys Jeronimas ir Barbora Dabrovolskytė Grabiai
Šerkšniai Barbora Skaraitė Petronėlės Skaraitės dukra
Šaukliai
1902-02-05 Mos. GRABYS Jeronimas Grabys Jeronimas ir Barbora Skaraitė Grabiai
Ersla Barbora Paulauskaitė Dominykas ir Magdalena Liebutė Paulauskai
Plaušiniai
1711-11-28 Mos. GRABYS Jeronimas Grabys (Grabowski)

Plat.p. Ieva Vaitelienė (Waytelewiczowa)
N Rukai
1815-02-16 Mos. GRABYS Jeronimas Grabys (Heronimum Grabowicz)

Tauzai Barbora Dabrovolskytė (Barbara Dabrowolska)

Gaubės
1831-02-10 Mos. GRABYS Jonas Grabys Juozapas ir Elena Giedraitė Grabiai N Šakaliai Marijona Karpaitė Lebienė Baltramiejus ir Ieva Valužytė Karpai N Daukšiai
1811-02-07 Mos. GRABYS Jonas Grabys (Joannem Grabowski)

Ersla Elena Žvinklienė (Helenam Žwinklowa)
N Šakaliai
1869-11-23 Mos. GRABYS Juozapas Grabys Juozapas ir Veronika Zabitytė Grabiai N Kulaliai Barbora Ruginytė Jonkuvienė Juozapotas ir Ieva Jackutė Ruginiai N Kulaliai
1840-05-26 Mos. GRABYS Kazimieras Grabys Ignotas ir Ona Mačernytė Grabiai
Ersla Barbora Mončytė Mykolas ir Petronėlė Cibirikaitė Mončiai
Ersla
1860-06-27 Mos. GRABYS Kazimieras Grabys Ignotas ir Ona Mačernytė Grabiai N Ersla Ieva Jonauskaitė Vičienė Pranciškus ir Agnė Kazlauskaitė Jonauskai N Ersla
1883-01-25 Mos. GRABYS Kazimieras Grabys Kazimieras ir Barbora Mončytė Grabiai
Mosėdis Ona Dimaitė Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Udraliai
1886-02-04 Mos. GRABYS Kazimieras Grabys Kazimieras ir Barbora Mončytė Grabiai N Krakės Ona Pociutė Petras ir Felicijona Jonušaitė Pociai
Gaubės
1908-11-16 Mos. GRABYS Konstantinas Grabys Juozapas ir Amelija Dvarionaitė Grabiai
Šerkšniai Veronika Jonušaitė Jonas ir Aniceta Jankauskaitė Jonušai
Mosėdis
1797-10-29 Sk. GRABYS Laurynas Grabys (Laurentium Grabowski)


Rožė Kazlauskaitė (Rosam Kazlowska)

Narvydžiai Sk.p.
1776-11-26 Mos. GRABYS Motiejus Grabys (Grabis)


Marijona Jurkienė (Jurkiowa)
N Ersla
1787-10-20 Mos. GRABYS Motiejus Grabys (Mathi Grabis)
N Ersla Kristina Vičienė (Cristina Wyczienie)
N Ersla
1896-08-04 Mos. GRABYS Pranciškus Grabys Jeronimas ir Barbora Skaraitė Grabiai
Giršiniai Kotryna Skirutytė Jokimas ir Kotryna Pučinskaitė Skiručiai
Rukai
1898-01-20 Mos. GRABYS Pranciškus Grabys Monikos Grabytės sūnus
Ersla Uršulė Žvaginytė Leonas ir Marijona Balvočiutė Žvaginiai
Budvietė
1777-11-23 Mos. GRABYS Tomas Grabys (Grabowski)

Ersla Antanina Kulikauskaitė (Kullskayte)

Budriai1863-01-22 Mos. GRAMALIAUSKAS Jonas Gramaliauskas Dominykas ir Kotryna Malūkaitė Gramaliauskai N Ersla Uršulė Šulcaitė Feliksas ir Petronėlė Mačiukaitė Šulcai
Ersla
1939-09-15 Lenk. GRAMALIAUSKAS Juozapas Gramaliauskas Leonas ir Rozalija Skališiutė Gramaliauskai
Klauseikiai Yl.p. Eugenija Arlauskaitė Eduardas ir Monika Bričkutė Arlauskai
Lenkimai
1820-02-08 Šač. GRAMALIAUSKAS Jurgis Gramaliauskas (Georgium Gromalewski)

terr.Ruki Sk.p. Klarijona Ročytė (Clara Rocewiczowna)

Vabaliai
1840-02-13 Yl. GRAMALIAUSKAS Petras Gramaliauskas Juozaqpas ir Barbora Jonauskaitė Gramaliauskai
Gailaičiai Elena Žvinklytė Jonas ir Barbora Pociutė Žvinkliai
Gailaičiai1815-10-19 Mos. GRAUŽA Antanas Grauža (Antonium Growža)

Udraliai Kotryna Joskaudaitė (Catharina Jaskowdowna)

Tauzai
1849-02-08 Mos. GRAUŽA Antanas Grauža (Гружы) Feliksas ir Rožė Anužytė Graužos
Luknė Sk.p. Barbora Šmitaitė Stanislovas ir Felicijona Galdikaitė Šmitos
Kernai
1762-09-26 Mos. GRAUŽA Jokūbas Grauža (Grąža)
N Žalgiriai Ona Vainorienė (Woynorowa)
N Žalgiriai
1780-01-23 Mos. GRAUŽA Jonas Grauža (Gruža)

Narmantai Sal.p. Magdalena Zubaitė (Zubayte)

Simaičiai
1854-11-23 Mos. GRAUŽA Leonas Grauža (Гровжы) Antanas ir Kotryna Joskaudaitė Graužos
Igariai Petronėlė Pliuškytė Zubienė Jonas ir Ona Šiaudinytė Pliuškiai N Virbalai
1856-01-26 Mos. GRAUŽA Leonas Grauža (Гружы) Antanas ir Kotryna Joskaudaitė Graužos N Tauzai Rozalija Piekutė Jonas ir Rozalija Lekstutytė Piekai
Tauzai
1834-11-20 Mos. GRAUŽA Pranciškus Grauža (Grąžy) Juozapas ir Magdalena Zubaitė Graužos
Žebrokai Anastasija Alseikaitė (Olseykowna) Stanislovas ir Liudvika Vaškytė Alseikos
Simaičiai
1766-11-09 Mos. GRAUŽA Tomas Grauža (Grawžewicz)

Nasrėnai Sal.p. Kotryna Kuprytė (Kuprewiczowna)

Mosėdis1794-10-07 Sk. GRICIUS Antanas Gricius (Antonium Grycewicz)


Kotryna Venckutė (Catharinam Węckowna)

Puodkaliai Sk. p.
1798-02-13 Sal. GRICIUS Antanas Gricius (Antonium Grycius)

Kaubriškės Barbora Galdikaitė (Barbaram Galdykowna)

Klausgalvai
1870-02-10 Laukž. GRICIUS Antanas Gricius Juozapas ir Magdalena Pociutė Griciai
Laukžemė Ona Bertašienė Juozapas ir Barbora Jurgutytė...
Kalgraužiai Laukž.p.
1759-11-18 Mos. GRICIUS Dominykas Gricius (Grycewicz)

Putkaliai Skuod.par. Ona Dargytė (Dargiewiczowna)

Igariai
1821-05-24 Mos. GRICIUS Dominykas Gricius (Dominicum Grycius)

Alaušas Plat.p. Ona Dvarionienė (Anna Dwaronowiczowa)
N Kulaliai
1796-11-20 Sk. GRICIUS Dovydas Gricius (Dawidem Grycewicz)

Trūbakiai Sk.p. Barbora Zavalytė (Barbaram Zawalowna)

Šarkė Mos.p.
1849-02-26 Mos. GRICIUS Feliksas Gricius Antanas ir Ona Gikaraitė Griciai
Sal. Monika Motiejauskaitė Jurgis ir Rožė Žeimytė Motiejauskai
Šatraminiai
1877-11-09 Mos. GRICIUS Feliksas Gricius Feliksas ir Monika Motiejauskaitė Griciai
Daukšiai Cecilija Zubaitė Jurgis ir Anastasija Knystautaitė Zubės
Šatraminiai
1884-01-30 Mos. GRICIUS Feliksas Gricius Antanas ir Ona Gikaraitė Griciai N Daukšiai Barbora Gadeikytė Raudienė Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai N Krakės
1893-08-08 Mos. GRICIUS Feliksas Gricius Feliksas ir Monika Motiejauskaitė Griciai N Tauzai Domicėlė Kažytė Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai
1750-10-11 Mos. GRICIUS Gabrielius Gricius (Grycewicz)

Mosėdis Marijona Leilionaitė (Lelonayte)

Mosėdis
1796-11-13 Sk. GRICIUS Jonas Gricius (Joannes Grycewicz)

Ivoniškė Regina Bieliauskaitė (Reginam Bielewska)

Rušupiai Sk.p.
1890-01-30 Šač. GRICIUS Jonas Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai
Igariai Magdalena Burbaitė Jonas ir Elena Vičiutė Burbos
Pagramančiai Šač. p.
1896-01-30 Mos. GRICIUS Jonas Gricius Juozapas ir Ona Milašiutė Griciai
Mikulčiai Magdalena Daržinskaitė Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai

1909-08-16 Mos. GRICIUS Jonas Gricius Jonas ir Ona Panumytė Griciai N Pagramančiai Gint.p. Uršulė Laureckytė Valantinienė Viskontienė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai N Žebrokai
1927-10-31 Mos. GRICIUS Jonas Gricius Jonas ir Ona Montvydaitė Griciai
Žalgiriai Magdalena Cibirikaitė Simonas ir Uršulė Liutkutė Cibirikai
Krakės
1929-06-05 Mos. GRICIUS Jonas Gricius Jonas ir Magdalena Burbaitė Griciai
Budriai Ona Daukintytė Jokimas ir Domicėlė Paulauskaitė Daukinčiai
Budriai
1937-04-08 Mos. GRICIUS Jonas Gricius Jonas ir Ona Montvydaitė Griciai N Žalgiriai Kazimiera Šauklytė Onos Šauklytės dukra
Krakės
1939-05-10 Mos. GRICIUS Jonas Gricius Pranciškus ir Ona Strakšaitė Griciai
Igariai Bronislova Survilaitė Vincentas ir Ona Raišutytė Survilos
Tauzai
1825-02-08 Sal. GRICIUS Juozapotas Gricius (Josephatum Grycius)

Erlėnai Sal.p Uršulė Valančiutė (Ursulam Walonczaly)

Erlėnai Sal.p.
1867-02-14 Sal. GRICIUS Juozapas Gricius Jonas ir Magdalena Blauzdytė Griciai
Reketė Sal.p. Ona Milašiutė (Милашевной) Bonifacas ir Magdalena Krištupaitė Milašiai
Žeimiai
1879-02-12 Sal. GRICIUS Juozapas Gricius Juozapas ir Petronėlė Kniuštaitė Griciai
Tūzai Gint.p. Anatolija Jurevičiutė Aleksandras ir Petronėlė Laukytė Jurevičiai
Sal.
1938-02-28 Gr. GRICIUS Juozapas Gricius Konstantinas ir Monika Jurgutytė Griciai
Plaušiniai Lenk. p. Emilija Rimkutė Juozapas ir Scholastika Simonaitytė Rimkai
Kumpikai Gr. p.
1712-02-04 Mos. GRICIUS Kazimieras Gricius (Grycaytis)

Šatraminiai Marijona Knitaitė (Kniutowna)

Šatraminiai
1878-11-21 Laukž. GRICIUS Kazimieras Gricius Juozapas ir Magdalena Pociutė Griciai
Kalgraužiai Laukž.p. Kotryna Zaboraitė Pranciškus ir Magdalena Martišiutė Zaborai
Kalgraužiai Laukž.p.
1906-10-15 Laukž. GRICIUS Kazimieras Gricius Kazimieras ir Kotryna Zaboraitė Griciai
Laukžemė Elena Žvinklytė Kazimieras ir Elena Raišutytė Žvinkliai
Laukžem.p.
1907-11-19 Mos. GRICIUS Kazimieras Gricius Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Palaukiai Ona Simaitytė Antanas ir Petronėlė Beniušytė Simaičiai
Gondlaukė
1936-05-14 Mos. GRICIUS Kazimieras Gricius Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai N Gondlaukė Magdalena Jazbutytė Matienė Kazimieras ir Barbora Intaitė Jazbučiai N Mosėdis
1925-02-03 Mos. GRICIUS Liudvikas Gricius Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Palaukiai Ona Adomauskaitė Petras ir Kotryna Staigvilasitė Adomauskai
Žebrokai
1717-01-24 Mos. GRICIUS Mykolas Gricius (Gricius)

Edžiotai Yl.p. Kotryna Petkienė (Petkiewiczowa)
N Bružai Mos.p.
1738-05-09 Mos. GRICIUS Mykolas Gricius (Grycewicz)

opp. Urviai Ona Vaitelienė (Waytelowa)
N
1928-01-17 Sal. GRICIUS Mykolas Gricius Mykolas ir Ona Vasiliauskaitė Griciai
Rokiškė Gr. p. Salomeja Meškytė Kaimieras ir Kazimiera Giniotaitė Meškiai
Bergalis
1796-02-09 Sk. GRICIUS Motiejus Gricius (Matheum Grycewicz)

Putkaliai Skuod.par. Magdalena Venckutė (Węckiewiczowna)

Puodkaliai Sk. p.
1794-06-17 Sal. GRICIUS Petras Gricius (Petru Grycewicz)


Magdalena Paulauskaitė (Pawlowska)

Kulisodžiai Sal.p.
1730-10-22 Mos. GRICIUS Pranciškus Gricius (Gricius)

Trubakai Sk.p. Kotryna Baltramiejienė (Baltramieiene)
N Šaukliai
1854-01-26 Mos. GRICIUS Pranciškus Gricius (Грыця) Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai Leokadija Zabitytė Balsienė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai N Igariai
1877-06-20 Mos. GRICIUS Pranciškus Gricius Antanas ir Uršulė Mažonaitė Griciai
Gėlaičiai Plat.p. Leokadija Razmutė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos
Šniukščiai
1884-02-14 Mos. GRICIUS Pranciškus Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai
Igariai Ona Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1910-01-17 Laukž. GRICIUS Pranciškus Gricius Kazimieras ir Kotryna Zaboraitė Griciai
Laukžem. p. Petronėlė Žvinklytė Kazimieras ir Elena Raišutytė Žvinkliai
Laukžem.p.
1911-02-08 Mos. GRICIUS Pranciškus Gricius Feliksas ir Cecilija Zubaitė Griciai
Kernai Ona Strakšaitė Barboros Strakšaitės, Benedikto d. dukra
Igariai
1921-01-25 Sal. GRICIUS Pranciškus Gricius Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Kadagynė Sal. p. Stanislova Daulytė Juozapas ir Filomena Kniukštaitė Dauliai
Kadagynė Sal. p.
1921-09-18 Mos. GRICIUS Pranciškus Gricius Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Mos.p. Barbora Paulauskaitė Stanislovas ir Elena Leilionaitė Paulauskai
Mos.p.
1939-05-09 Lenk. GRICIUS Pranciškus Gricius Pranciškus ir Elena Macevičiutė Griciai
Sriauptai Lenk. p. Magdalena Rupšytė Tadas ir Magdalena Narvilaitė Rupšiai
Senoji Įpiltis
1886-05-27 Mos. GRICIUS Rapolas Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai
Igariai Leokadija Valužytė Petrutienė Pranciškus ir Ona Puškoriutė Valužiai N Šaukliai
1912-11-21 Mos. GRICIUS Rapolas Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai N Igariai Barbora Ložytė Raudienė Juozapas ir Ona Daržinskaitė Ložiai N Šatraminiai
1724-02-13 Mos. GRICIUS Simonas Gricius (Grycaytis)

Sal. Barbora Grigutytė (Grygutayte)

Prialgavadvar.
1746-01-23 Mos. GRICIUS Simonas Gricius (Grycewicz)

Naujukai Regina Stonkutė (Stonkiowna)

Prialgavadvar.
1737-09-29 Mos. GRICIUS Stanislovas Gricius (Gricewicz)


Rožė Razmaitė (Razmowna)

Prialgavadvar.
1750-01-10 Mos. GRICIUS Stanislovas Gricius (Grycewicz)


Magdalena Vaičiulytė (Wayciulayte)

Šakaliai
1923-02-06 Mos. GRICIUS Stanislovas Gricius Jonas ir Magdalena Burbaitė Griciai
Kusai Uršulė Lekniutė Žvinklienė Leonas ir Monika Jablonskytė Lekniai N Budriai
1879-01-30 Mos. GRICIUS Steponas Gricius Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai Apolinara Lekstutytė Pranciškus ir Elžbieta Vaitilaitė Lekstučia
Šaukliai
1914-02-11 Mos. GRICIUS Steponas Gricius Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Gondlaukė Uršulė Paulauskaitė Feliksas ir Anastasija Meškytė Paulauskai
Kernai
1751-11-29 Mos. GRICIUS Tomas Gricius (Grycewicz)


Kotryna Rapalytė (Rafalowna)


1938-02-26 Gr. GRICIUS Vladislovas Gricius Vincentas ir Akvelina Eglynaitė Griciai
Auksodis Darb. p. Sofija Daukšaitė Kazimieras ir Ona Kavaliauskaitė Daukšos
Grūšlaukė1937-09-05 Kret. GRICMANAS Jonas Gricmanas Gedertas ir Kotryna Ermsonaitė Gricmanai N Klaipėda / Skuodas Albina Jackutė Liubinienė Augustinas ir Emilija Milašiutė Jackos N Klaipėda / Mosėdis1932-07-26 Gr. GRIČELIS Pranciškus Gričelis Pranciškus ir Barbora Viskontaitė Gričeliai
Darataičiai Darb. p. Anastasija Benetytė Kazimieras ir Anastasija Neverauskaitė Benečiai
Vaineikių Meds. Gr. p.1825-02-03 Sal. GRIČIULIS Baltramiejus Gričiulis (Bartholomeum Gryčiulis)

Salantai Magdalena Zabielaitė (Magdalena Zabylauskaly)

Giedgaudžiai Sal.p.
1824-06-24 Sal. GRIČIULIS Pranciškus Gričiulis (Franciscum Grycziulis)

Salantai Petronėlė Martinkutė (Petronilla Martikaly)

Erlėnai Sal.p.1641-08-25 Sal. GRIGAITIS Grigalius Grigaitis (Gregorium Grygelaytis)

Salantai Ieva Luotaitė (Ewa Lutayte)

Salantai
1904-10-30 Mos. GRIGAITIS Jonas Grigaitis (Григайтиса) Apolinaras ir Anastasija Jaugėlaitė Grigaičiai
Naujoji Žagarė Kotryna Tamošauskaitė Juozapas ir Ona Einikytė Tamošauskiai
Naujoji Žagarė
1934-02-12 Mos. GRIGAITIS Kazimieras Grigaitis Antanas ir Anelė Simutytė Grigaičiai
Laiviai Sal.par. Ona Višinskaitė Jurgis ir Ona Raveikytė Višinskai
Šatraminiai
1928-05-17 Sal. GRIGAITIS Kazimieras Grigaitis Kazimieras ir Ona Puškoriutė Grigaičiai N Salantai Stepanija Numgaudytė Juozapas ir Barbora Narkutė Numgaudai
Jakštaičiai
1939-09-03 Aleks. GRIGAITIS Kazimieras Grigaitis Ignotas ir Jadvyga Guosaitė Grigaičiai
Klaišiai Sk.p. Vincentina Rupeikaitė Antanas ir Julijona Šmaižytė Rupekos
Klaišiai Sk.p.
1642-11-23 Sal. GRIGAITIS Petras Grigaitis (Petrus Grygaytis)

Notėnai Elžbieta Lukaitė (Elizabetha Lukayte)

Notėnai
1938-05-01 Sal. GRIGAITIS Pranciškus Grigaitis Kazimieras ir Ona Pučkoriutė Grigaičiai
Juodupėnai Sal. p. Idalija Žabinskytė Pranciškus ir Kotryna Veitaitė Žabinskiai
Žvainiai Sal. p.
1843-05-20 Sal. GRIGAITIS Tadas Grigaitis (Grygaycia) Simonas ir Kotryna Lapinskaitė Grigaičiai
Pesčiai Sal. p. Ona Bakstytė Antanas ir Elžbieta Pilibavičiutė Baksčiai
Juodupėnai Sal.p
1938-02-20 Sal. GRIGAITIS Tadas Grigaitis Tadas ir Ona Benetytė Grigaičiai N Laiviai Sal. p. Petronėlė Venckutė Pučkorienė Juozapas ir Barbora Brazdeikytė Venckai N Laiviai Sal. p.
1934-02-04 Sal. GRIGAITIS Telesforas Grigaitis Antanas ir Monika Simutytė Grigaičiai
Laiviai Sal.p. Barbora Pilibavičiutė Juozapas ir Ona Šakinytė Pilibavičiai
Laiviai1909-01-26 Sal. GRIGALAUSKAS Kazimieras Grigalauskas Kazimieras ir Ona Kembrytė Grigalauskai N Salantai Barbora Zajenčauskaitė Smulskienė Pilypas ir Barbora Rimkutė Zajenčauskai N Salantai
1826-11-16 Mos. GRIGALAUSKAS Mykolas Grigalauskas (Michaelem Grygalowski)

Platelių p. Marijonas Piekutė (Marianam Piekowna)

Šniukščiai
1908-09-30 Sal. GRIGALAUSKAS Pranciškus Grigalauskas Kazimieras ir Ona Kembrytė Grigalauskai N Laiviai Sal.p. Marijona Kaueckytė Rudienė Ignotas ir Marijona Varnaitė Kauneckiai N Gargždelė Sal. p.
1938-02-27 Sal. GRIGALAUSKAS Pranciškus Grigalauskas Pranciškus ir Marijona Kaveckaitė Grigalauskai
Gargždelė Sal. p. Barbora Beniušytė Rimkienė Antanas ir Barbora Šimkutė Beniušiai N Krakės
1794-05-06 Sal. GRIGALAUSKAS Stanislovas Grigalauskas (Stanislaum Grygalowski)

Lazdininkai Darb.p. Rožė Šleinytė (Rosa Szleyniowna)

Peldžiai Sal.p.1809-02-08 Mos. GRIGEVIČIUS Antanas Grigevičius (Antonium Grygiewicz)

Šatraminiai Ona Gikaraitė (Anna Gikarowna)

Daukšiai
1796-11-27 Sk. GRIGEVIČIUS Gabrielius Grigevičius (Gabrielem Grygiewicz)


Barbora Pilinaitė (Barbara Filonowna)

Skuodas
1868-09-24 Mos. GRIGEVIČIUS Ignotass Grigevičius (Грыгевича) Dominykas ir Elžbieta Valančiūtė Grigevičiai N Vindeikiai Šač.p. Kunegunda Žilinskaitė Baguckienė Pranciškus ir Pranciška Valančiutė Žilinskai N Igariai
1835-05-28 Mos. GRIGEVIČIUS Ignotas Grigevičius Dominykas ir Elžbieta Valančiutė Grigevičiai N Vindeikiai Kotryna Gedrimaitė Grigevičienė Jonas ir Agnė Buivydaitė Gedrimai N Vindeikiai
1839-01-30 Mos. GRIGEVIČIUS Ignotas Grigevičius (Grygiewicza) Dominykas ir Elžbieta Valančiutė Grigevičiai N Vindeikiai Agota Dargytė (Darginowna) Juozapas ir Kotryna Narmontaitė Dargiai
Nevočiai
1794-02-18 Sk. GRIGEVIČIUS Izidorius Grigevičius (Isidorum Grygiewicz)


Ona Žilytė (Annam Žyllewiczowna)

Skuodas
1740-02-28 Mos. GRIGEVIČIUS Jonas Grigevičius (Gregorowicz)
N Prialgai …......... Paulienė (Pawlenie)
N Vobale
1797-10-24 Šač. GRIGEVIČIUS Jonas Grigevičius (Joannem Grygiewicz)

Junduliai Petronėlė Ylokaitė (Petronillam Illakowiczowna)

Vindeikiai
1797-10-30 Šač. GRIGEVIČIUS Juozapas Grigevičius (Josephum Grygiewicz)

Junduliai Barbora Baužytė (Barbaram Baužinska)

Barviai
1826-01-12 Mos. GRIGEVIČIUS Jurgis Grigevičius (Georgium Grygiewicz)


Kotryna Jonuškaitė (Januszkiewiczowna)

Prialgavadv.
1829-06-04 Mos. GRIGEVIČIUS Leonas Grigevičius Mykolas ir Elžbieta Bertašiutė Grigevičiai
Šatraminiai Emilija Šorytė (Szorowna) Jokūbas ir Elena Raišytė Šoriai
Šatraminiai
1829-06-25 Mos. GRIGEVIČIUS Leonas Grigevičius pasikartojantis įrašas Mykolas ir Elžbieta Bertašiutė Grigevičiai
Šatraminiai Emilija Šorytė (Szorowna) Jokūbas ir Elena Raišytė Šoriai
Šatraminiai
1759-11-18 Mos. GRIGEVIČIUS Mykolas Grigevičius (Grygowicz)

Vabaliai Kotryna Jurevičienė (.urewiczowa)
N Lyksūdė
1785-11-20 Mos. GRIGEVIČIUS Mykolas Grigevičius (Michael Grygiewicz)

Šatraminiai Elžbieta Lipšaitė (Elisabetha Lypszonska)

Šatraminiai
1824-01-22 Mos. GRIGEVIČIUS Mykolas Grigevičius (Michaelem Grygiewicz)


Barbora Ažondonytė (Barbara Ažądonowna)

Ledžiai
1833-02-07 Mos. GRIGEVIČIUS Mykolas Grigevičius Pranciškus ir Liucija Pukinskaitė Grigevičiai N Šatraminiai Liucija Veitaitė Žvinklienė Jonas ir Kotryna Halasowna Veitai N Kernai
1778-11-06 Mos. GRIGEVIČIUS Petras Grigevičius (Grygiewicz)

Šatraminiai Barbora Žebrauskaitė (Zebrowna)

Šatraminiai
1811-06-25 Mos. GRIGEVIČIUS Petras Grigevičius (Petrum Grygiewicz)

Šatraminiai Barbora Apulskaitė (Barbaram Opulska)

Žalgiriai
1813-01-19 Mos. GRIGEVIČIUS Petras Grigevičius (Petrum Grygiewicz)


Elžbieta Gedrimaitė (Eliszbetham Giedrymowna)


1785-11-20 Mos. GRIGEVIČIUS Pranciškus Grigevičius (Franciscum Grygiewicz)

Šatraminiai Liucija Pukinskaitė (Lucia Pukinska)

Drupiai Mos.p.
1786-11-26 Mos. GRIGEVIČIUS Pranciškus Grigevičius (Franciscus Grygiewicz)

Šatraminiai Ieva Vaičiulytė (Eva Woyczulowna)

Montvydžiai Mos.p.
1922-07-17 Mos. GRIGEVIČIUS Stanislovas Grigevičius Petras ir Anele Kubiliutė Grigevičiai
Ersla Julijona Gadeikytė Leonas ir Magdalena Kataržytė Gadeikiai
Nevočiai
1846-05-21 Mos. GRIGEVIČIUS Stanislovas Grigevičius (Grygiewicza) Petras ir Barbora Apulskytė Grigevičiai
Šatraminiai Barbora Lukavičiutė (Lukowiczowna) Marcijonas ir Marijona Intaitė Lukavičiai
Budvietė
1831-09-08 Mos. GRIGEVIČIUS Teodoras Grigevičius Pranciškus ir Liucija Pukinskaitė Grigevičiai
Šatraminiai Barbora Stripeikaitė Kazimieras ir Antanina Tiškutė Stirpeikos
Daukšiai1711-01-18 Mos. GRIGUTIS Dovydas Grigutis (Grigutis)


Zuzana Ignotienė (Ignatowa)
N Žebrokai
1644-06-24 Sal. GRIGUTIS Jonas Grigutis (Joanne Grygutaytis)

Salantai Kotryna Valančiutė (Catharina Walanczayte)

Nasrėnai Sal. p.
1719-08-12 Mos. GRIGUTIS Kazimieras Grigutis (Grygutis)

Geidučiai Justina Kėkštienė (Kiekščiowa)
N Barviai
1749-11-23 Mos. GRIGUTIS Mikolojus Grigutis (Grygutowicz)

Lenk.p. Barbora Beinoraitė (Beynorowiczowna)

Ledžiai
1741-02-12 Mos. GRIGUTIS Mykolas Grigutis (Grigaytis)

Kaukolikai Elžbieta Zasackaitė (Zasackayte)

Kaukolikai
1763-11-20 Mos. GRIGUTIS Motiejus Grigutis (Grygutowicz)

Bratikai Elena Laukytė (Lawkowiczowna)

Mosėdis
1775-07-18 Mos. GRIGUTIS Pranciškus Grigutis (Grygutis)

Rumšaičiai Elena Butkutė (Butkiewiczowna)

Vabaliai
1764-11-29 Mos. GRIGUTIS Stanislovas Grigutis (Grygutis)

Rumšaičiai Magdalena Galinskaitė (Halinska)

Geidučiai Mos.p.
1782-01-21 Mos. GRIGUTIS Vincentas Grigutis (Grygutis)

Rumšaičiai Marijona Staškutė (Staszkiewiczowna))

Kaukolikai1937-04-18 Sal. GRIKPĖDIS Antanas Grikpėdis Antanas ir Petronėlė Rimkutė Grikpėdžiai
Žalimaliai Sal. p. Magdalena Pilibaitytė Onos Pilibaitytės duktė
Gargždelė Sal.p.
1917-02-13 Sal. GRIKPĖDIS Leonas Grikpėdis Leonas ir Barbora Zubaitė Grikpėdžiai N Smeltė Sal. p. Kotryna Anužytė Jurgis ir Ona Laukytė Anužiai
Grūšlaukė
1758-11-05 Mos. GRIKPĖDIS Petras Grikpėdis (Grykpedis)

Impiltis Laukž.p. Magdalena Eidėjutė (Eydiejowna)

Daukšiai
1925-10-27 Mos. GRIKPĖDIS Petras Grikpėdis Jonas ir Ona Maksvytytė Grikpėdžiai
Benaičiai Darbėn. p. Barbora Bieliauskaitė Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Daukšiai
1880-05-20 Sal. GRIKPĖDIS Pranciškus Grikpėdis Barboros Jašinskytės našlys N Bajoraliai Sal. p. Julijona Valutytė Tamošauskienė Norberto Tamošauskio našlė N Reketė Sal. p.1797-02-21 Mos. GRIKŠAS Gasparas Grikšas (Gasparem Grykszys)
N (Barviai) Ona Šimkutė (Anna Szymkiewiczowna)

Barviai1818-06-25 Mos. GRINIUS Dominykas Grinius (Dominicum Hryniewicz)

Lyksūdė Petronėlė Žeimytė (Petronilla Žeymowiczowna)

Ersla
1833-11-29 Mos. GRINIUS Pranciškus Grinius (Hryniewicza) Mykolas ir Uršulė Mickutė Griniai
Kaukolikai Barbora Virbalaitė (Wirzbalowska) Jurgis ir Rozalija Raišytė Virbalai
Kaukolikai


1743-10-27 Mos. GRIŠKUS Jonas Griškus (Gryzkiewicz)

Vobale Ona Sadauskaitė (Sadowskowna)

Rumšaičiai1772-01-07 Mos. GRITKUS Antanas Gritkus (Grytkus)


Morta Kunickaitė (Kunicka)

Vobale
1772-10-18 Mos. GRITKUS Jonas Gritkus (Grytkiewicz)

Gesaliai Yl.p. Rožė Žvaginytė (Žwaginowna)

Budvietė
1808-06-22 Šač. GRITKUS Jonas Gritkus (Joannem Grytkievicz)

Vabaliai Barbora Dobrytė Anužienė (z Dobriow Anuziowa)
N Bratikai
1867-07-02 Yl. GRITKUS Pranciškus Gritkus Juozpas ir Kunigunda Mikolauskaitė Gritkai N
Ona Alčiauskaitė Gandrauskienė Juozapas ir Barbora Žvinklytė Alčiauskai N Dvareliai Yl.p.
1784-10-21 Mos. GRITKUS Tadas Gritkus (Grytkiewicz)

Juknaičiai Mos.p. Barbora Gasaitė (Gasewiczowna)


1799-11-30 Šač. GRITKUS Tadas Gritkus (Thaddeum Grytkus)
N Šatai Kristina Samalytė (Christinam Samalonska)

Šatai
1782-10-21 Mos. GRITKUS Tadas Grytkus (Grytkus)

Juknaičiai Mos.p. Barbora Pociutė (Barbara Pocewiczowna)

Juknaičiai1769-05-10 Mos. GRODSKIS Petras Grodskis (Grodzki)
N Trumplaukiai Yl.p. Marijona Mažulytė (Maželowiczowna)

Vabaliai1931-10-27 Mos. GRUDZINSKAS Česlovas Julijonas Grudzinskas Liudvikas ir Petronėlė Pilelytė Grudzinskai
Šniukščiai Justina Slušnytė Vladislovas ir Ona Jakštaitė Slušniai
Naujukai1881-10-03 Mos. GRUFAS Ildefonsas Grufas (Груффа) Pranciškus ir Amelija Šiaulakytė Grufai (Шефлаковъ Груффовъ)
Mosėdis Karolina Daukintytė (Довкинтовною) Juozapas ir Ona Šimkutė Daukinčiai
Mosėdis1800-02-20 Mos. GRUMBLIS Stanislovas Grumblis (Stanislaum Grumblis)


Ona Lubinaitė (Anna Lubinowna)

Krakės
1803-02-03 Mos. GRUMBLIS Simonas Grumblis (Simonem Grumblis)


Juozapota Taurinskaitė (Josephata Tawrynska)

Krakės1850-02-14 Kret. GRUNDULAS Antanas Grundulas (Grundullo) Jokūbas ir Elžbieta Mikolaitytė Grundulai
Sungailai Antanina Žvinklytė Antanas ir Felicijona Butkutė Žvinkliai
Karoliškės
1805-01-17 Mos. GRUNDULAS Jurgis Grundulas (Georgium Grundull)

Jakštaičiai Sal.p. Kotryna Paulikaitė (Catharinam Pawlikowna)

Šatraminiai1934-04-28 Sk. GRUŠAS Antanas Grušas Antanas ir Ona Gružaitė Grušai
Skuodas Elvyra Abromaitytė Marijonos Abromaitytės duktė
Skuodas
1939-11-18 Aleks. GRUŠAS Antanas Grušas Vincentas ir Julijona Paulauskaitė Grušai
Kerviai Yl. p. Anelė Kalendaitė Viktoras ir Petronėlė Niaunytė Kalendros
Klaišiai Sk.p.
1796-02-26 Yl. GRUŠAS Feliksas Grušas (Felicem Gruszas)


Barbora Kovaitė (Barbara Kowowna)

Jedžiotai Yl.p.
1857-05-20 Yl. GRUŠAS Jonas Grušas Pranciškus ir Barbora Baipšaitė Grušai

Petronėlė Stapinskaitė Tadas ir Barbora Žvinklytė Stapinskai
Ylakiai
1910-05-16 Šač. GRUŠAS Pranciškus Grušas Kazimieras ir Magdalena Grušai
Gailaičiai Yl. p. Anastasija Bernotaitė Izidorius ir Liucija Bernotai
Vabaliai Šač. p.1833-09-27 Mos. GRUŠECKIS Ignotas Grušeckis (Gruszeckiego) Vincentas ir Barbora Kovaitė Grušeckiai N Kaukolikai Monika Kubiliutė (Kubylowiczowna) Jonas ir Ona Škimelytė Kubiliai
Laumaičiai1786-01-29 Mos. GRUŽAS Antanas Gružas (Antonius Gružewicz)

Daukšiai Magdalena Baužytė (Magdalena Bawzowna)

Daukšiai1939-02-07 Sal. GUDAS Vaclovas Gudas Juozapas ir Petronėlė Kiauleikytė Gudai
Kalniškiai Plungės p. Monika Mačernytė Antanas ir Kotryna Dvarionaitė Mačerniai
Žeimiai Sal. p.1721-04-27 Mos. GUDAVIČIUS Petras Gudavičius (Gudowicz)

Prialgavadvaras Kotryna Pikturnienė (Pikturnowa)
N Prialgavadvar.
1746-01-30 Mos. GUDAVIČIUS Jonas Gudavičius (Gudowicz)

Dvareliai Yl.p. Kotryna Staniutė (Stanewiczayte)

Kaukolikai
1789-12-25 Mos. GUDAVIČIUS Martynas Gudavičius (Matinus Gludowicz)

Gelaičiai Plat.p. Regina Razmaitė (Ragina Razmowiczowna)

Kulaliai
1794-11-11 Kret. GUDAVIČIUS Mikalojus Gudavičius (Nicolaum Gudowicz)

Jungailai Kret.p. Antanina Žvinklytė (Antoninam Zwinglowna)

Voveraičiai Kret.p.1935-11-05 Mos. GUDINAS Bernardas Gudinas Bernardas ir Petronėlė Markaitytė Gudinai
Ersla Veronika Dabrytė Albinas ir Barbora Skurvydaitė Dabriai
Ersla
1913-11-24 Mos. GUDINAS Bernardas Gudinas (Гуденъ) Petras ir Anelė Intaitė Gudinai
* Petronėlė Markaitytė Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai
Ersla
1882-05-18 Mos. GUDINAS Juozapas Gudavičius (Гудовичь) Kajetonas ir Amelija Plesnevičiūtė Gudavičiai
Ersla Magdalena Jančiauskaitė (Jончевскою) Jonas ir Marijona Šakalytė Jančiauskai
Ersla
1868-06-02 Mos. GUDINAS Kajetonas Gudavičius (Гудовичa) Kajetonas ir Amelija Plesnevičiūtė Gudavičiai
Ersla Petronėlė Aklytė Vičienė Mykolas ir Juozapota Pliuškytė Akliai N Erlėnai Sal.p.
1870-02-22 Mos. GUDINAS Petras Gudavičius (Гудовича) Kajetonas ir Amelija Plesnevičiūtė Gudavičiai
Ersla Anelė Intaitė Jurgis ir Pranciška Joskaudaitė Intos
Krakės1877-02-07 Mos. GUOBYS Juozapas Guobys (Губиса) Jurgis ir Barbora Buivydaitė Guobiai
Žalgiriai Ona Simaitytė Pranciškus ir Leokadija Barkutė Simaičiai
Šerkšniai
1922-07-30 Mos. GUOBYS Petras Guobys (Guobys) Juozapas ir Ona Simaitytė Guobiai
* Julijona Gadeikytė Pranciškus ir Vincenta Šulcaitė Gadeikiai
Šerkšniai
1934-07-01 Sal. GUOBYS Petras Guobys Juozapas ir Ona Simaitytė Guobiai N Šerkšniai Petronėlė Ruginytė Kazimieras ir Petronėlė Kubiliutė Ruginiai
Žeimiai Sal. p.1874-01-30 Mos. GURAUSKAS Albinas Gurauskas Juozapas ir Magdalena Kalvaitytė Gurauskai
Budvietė Sk.p. Magdalena Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos
Žebrokai
1909-01-26 Mos. GURAUSKAS Antanas Gurauskas Jonas ir Magdalena Tilškytė Gurauskai
Bobeliškės Ona Narvilaitė Kazimieras ir Veronika Venckutė Narvilai
Krakės
1807-01-29 Sk. GURAUSKAS Chrizostomas Gurauskas

Rušupiai Sk. p. Joana Maksevičiutė (Maxemiwiczowna)

Truikinai
1838-06-07 Sk. GURAUSKAS Chrizostomas Gurauskas Chrizostomas ir Joana Maksevičiutė Gurauskai N Palukne Viktorija Ložytė Antanas ir Magdalena Katkutė Ložiai

1797-02-26 Mos. GURAUSKAS Dovydas Gurauskas (Dawidem Gurawski)

Rušupiai Sk.p. Elena Liebutė (Helena Liebowna)

Šakaliai
1805-02-14 Mos. GURAUSKAS Dovydas Gurauskas (Dawid Gurawski)
N
Antanina Milinskaitė (Antaninam Milinska)

Daukšiai
1836-06-21 Sk. GURAUSKAS Jonas Gurauskas Jonas ir Magdalena Sirutytė Gurauskai
Rušupiai Sk. p. Ona Šilinaitė Motiejus ir Ona Šakalytė Šilinai
Rušupiai Sk.p.
1836-06-30 Sk. GURAUSKAS Jonas Gurauskas Chrizostomas ir Joana Maksevičiutė Gurauskai
Kuineliai Sk. p. Barbora Budrikytė Juozapas ir Ona Ukrinaitė Budrikiai
Paluknė Sk.p.
1838-06-07 Sk. GURAUSKAS Jonas Gurauskas Chrizostomas ir Joana Maksevičiutė Gurauskai N Paluknė Viktorija Ložytė Antanas ir Magdalena Katkutė Ložiai
Paluknė Sk.p.
1874-10-15 Mos. GURAUSKAS Jonas Gurauskas Jonas ir Viktorija Ložytė Gurauskai
Paluknė Sk.p. Magdalena Tilškytė Jurgis ir Barbora Žylytė Tilškiai
Bobiliškės
1898-10-06 Mos. GURAUSKAS Jonas Gurauskas Liudvikas ir Matilda Šmitaitė Gurauskai
Žebrokai Antanina Budreckytė Kazimieras ir Rozalija Alminaitė Budreckiai
Kruopiai Plat.p.
1902-05-19 Mos. GURAUSKAS Jonas Gurauskas Juozapotas ir Monika Pociutė Gurauskai
Tėveliai Monika Eidėjutė Ignotas ir Monika Luotaitė Eidėjai
Budvietė
1920-08-01 Mos. GURAUSKAS Jonas Gurauskas Juozapotas ir Monika Pociutė Gurauskai N Tėveliai Ona Pliuškytė Rumšienė Andrius ir Uršulė Intaitė Pliuškiai N Tėveliai
1837-01-19 Sk. GURAUSKAS Juozapas Gurauskas Juozapas ir Ona Markaitytė Gurauskai N Puodkaliai Magdalena Kulvietytė (Kulweyczowna) Juozapas ir Kotryna Vilkaitė Kulviečiai
Puodkaliai
1837-02-16 Mos. GURAUSKAS Juozapas Gurauskas Dovydas ir Antanina Milinskaitė Gurauskai
Daukšiai Kotryna Žebrauskaitė Lipšienė Mykolas ir Ona Balytė Žebrauskai N Šekai
1855-01-31 Mos. GURAUSKAS Juozapas Gurauskas Kazimieras ir Julijona Laukineitytė Gurauskai
Mosėdis Monika Pociutė Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai
Virbalai
1863-02-12 Mos. GURAUSKAS Juozapotas Gurauskas Juozapotas ir Barbora Pilibaitytė Gurauskai
Budvietė Domicėlė Šulcaitė Pranciškus ir Uršulė Žukauskytė Šulcai
Ersla
1735-09-04 Lenk. GURAUSKAS Jurgis Gurauskas (Guraowski)

Rušupiai Sk. p. Kristina Žyprytė (Zyprale)

Lenkimai
1805-02-07 Mos. GURAUSKAS Jurgis Gurauskas (Georgium Gurowski)

Putkaliai Skuod.par. Magdalena Šimkutė (Magdalinam Szymkiewiczowna)

Kernai
1841-04-22 Sk. GURAUSKAS Jurgis Gurauskas Chrizostomas ir Joana Maksevičiutė Gurauskai
Kulai Sk. p. Rozalija Taučiutė

Pakalniškiai Sk.p.
1865-11-10 Mos. GURAUSKAS Jurgis Gurauskas Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai Elena Andriejauskaitė Jonas ir Elena Raudytė Andriejauskai
Mikulčiai
1919-03-03 Mos. GURAUSKAS Jurgis Gurauskas Jurgis ir Cecilija Kaupaitė Gurauskai
Šekai Veronika Alpaitė Ronkienė Pranciškus ir Uršulė Liebutė Alpai N Šekai
1716-02-16 Mos. GURAUSKAS Kazimieras Gurauskas (Gierowski)

Viečė Agota Kusaitė (Kusowna)

Viečė
1832-06-14 Mos. GURAUSKAS Kazimieras Gurauskas Jurgis ir Magdalena Šimkutė Gurauskai
Kernai Barbora Bačiutė Petras ir Barbora Jakštaitė Bačiai
Gaubės
1835-02-05 Sk. GURAUSKAS Kazimieras Gurauskas Jonas ir Magdalena Sirutytė Gurauskai
Skuodas Ona Kontvainytė Mykolas ir Anelė Kališiutė Kontvainiai
Salantai
1868-09-10 Mos. GURAUSKAS Kazimieras Gurauskas Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai Marcijona Vaičiūtė (Вайчоiвною) Tadas ir Elena Piktuižytė Vaičiai
Šekai
1905-02-08 Mos. GURAUSKAS Konstantinas Gurauskas Jurgis ir Elena Andriejauskaitė Gurauskai
Šekai Uršulė Zubaitė Mykolas ir Ona Zubaitė Zubės
Kusai
1874-01-30 Mos. GURAUSKAS Liudvikas Gurauskas Juozapas ir Magdalena Kalvaitytė Gurauskai Budvietė Sk.p. Matilda Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos
Žebrokai
1810-02-27 Mos. GURAUSKAS Petras Gurauskas (Petrum Gurowski)

Mosėdis Barbora Ukrinaitė (Barbara Ukrynowna)

Šakaliai
1843-11-09 Mos. GURAUSKAS Petras Gurauskas Petras ir Barbora Ukrinaitė Gurauskai
Plaušiniai Barbora Taurinskaitė Stanislovas ir Morta Šimkutė Taurinskai
Plaušiniai
1937-02-04 Yl. GURAUSKAS Povilas Gurauskas Kazimieros Gurauskaitės sūnus
Seda Albertina Žyprytė Aleksandras ir Eufrozina Mažrimaitė Žyprės
Dilbikai Ylakių p.1784-01-21 Mos. GUREVIČIUS Kazimieras Gurevičius (Gurewicz)

Juknaičiai Mos.p. Elena Bytautaitė (Bitowtowna)

Rukai1726-06-10 Mos. GUSTAS Pranciškus Gustas (Gustaytis)


Barbora Jonušaitienė (Janusiewiczowa)
N Rumšaičiai
1761-01-25 Mos. GUSTAS Jonas Gustas (Gustas)


Barbora Šimkutė (Szymkowna)

Lukošaičiai
1796-11-22 Mos. GUSTAS Juozapas Gustas (Jozephum Gustowicz)
N Kruopiai Platel.par. Viktorija Pakalniškienė (Victoria Pakalninkiowa)
N Derkinčiai
1759-08-05 Mos. GUSTYS Motiejus Gustys (Gustis)

Vabaliai Kotryna Brasaitė (Brasowna)

Malūkai1778-10-18 Mos. GUŽAUSKIS Jonas Gužauskis (Guzewicz)

Juknaičiai Mos.p. Ona Šukytė (Szukeliowna)

Juknaičiai
1881-02-22 Lenk. GUŽAUSKIS Petras Gužauskis (Гужевскаго)

Pakalniškiai Barbora Dabrytė Antanas ir Kotryna Daukšaitė Dabriai
Lenkimai
1785-06-23 Mos. GUŽAUSKIS Pranciškus Gužauskis (Franciscus Gurzewski)

Mosėdis Liucija Mingaudienė (Liucia Mingowdowa)
N Mosėdis1879-05-29 Mos. GŪŽĖ Antanas Gūžė Jurgis ir Kotryna Kabalinaitė Gūžės
Sriauniai Lenk.p. Ona Kniuipytė (Кнюйповною) Pranciškus ir Kotryna Ridikaitė Knuipiai (Кнюйпiовъ)
Daukšiai
1937-01-26 Yl. GUŽĖ Antanas Gužė Pranciškus ir Ona Lukošiutė Gužės
Truikinai Salomeja Jakubauskaitė Kazimieras ir Ona Skutulaitė Jakubauskai
Nuosamai Ylakių p.
1805-06-05 Mos. GŪŽĖ Dominykas Gūžė (Dominikum Guszewski)

(Šatraminiai) Cecilija Končiūtė (Ceciliam Konczowna)

Šatraminiai
1837-11-23 Sk. GUŽĖ Dominykas Gužė Dominykas ir Elena Eidėjutė Gužės
Rukai Marijona Litvinaitė Ramanauskienė Jurgis ir Ona Žitkutė Litvinai N Šakaliai
1855-01-11 Mos. GŪŽĖ Feliksas Gūžė (Гужевскаго) Ignotas ir Pranciška Mimgaudaitė Gūžės
Šatraminiai Leokadija Petkutė Benediktas ir Magdalena Jakutytė Petkai
Šatraminiai
1886-11-11 Mos. GŪŽĖ Feliksas Gūžė (Гушловаго) Ignotas ir Pranciška Mimgaudaitė Gūžės N Daukšių Medsėdžiai Barbora Karaliutė Antanas ir Barbora Karbonskytė Karaliai
Nevočiai
1809-01-19 Mos. GŪŽĖ Ignotas Gūžė (Ignatium Gužewski)


Pranciška Mimgaudaitė (įraše Numgowdziowna)

Šerkšniai
1850-11-07 Mos. GŪŽĖ Ignotas Gūžė (Гужевскаго) Ignotas ir Pranciška Mimgaudaitė Gūžės
Šatraminiai Marijona Zaburienė (Забуровою) Stanislovas ir Viktorija Jazbutytė Zaburos (?) N Daukšiai
1724-08-27 Mos. GŪŽĖ Jokūbas Gūžė (Gužie)


Kristina Končiutė (Konczowna)

Daukšiai
1738-10-04 Lenk. GUŽĖ Jonas Gužė (Guzie)

Lenkimai Elžbieta Vitkutė (Witkale)

Lenkimai
1843-01-17 Mos. GŪŽĖ Jonas Gūžė Ignotas ir Pranciška Mimgaudaitė Gūžės
Žalgiriai Pranciška Rancaitė Pranciškus ir Pranciška Jablonskytė Rancai
Margeniai Lenk,p.
1873-02-07 Mos. GŪŽĖ Jonas Gūžė Jurgis ir Kotryna Kabalinaitė Gūžės
Lenkimai lenk.p. Magdalena Prialgauskaitė Jonas ir Felicijona Stirpeikaitė Prialgauskai
Daukšiai
1823-11-27 Mos. GŪŽĖ Juozapas Gūžė (Jozephum Guržynski)

Šatraminiai Viktorija Baranauskaitė (Victoria Baranowska)

Šekai
1777-01-19 Mos. GŪŽĖ Jurgis Gūžė (Gužis)

Juknaičiai Mos.p. Ona Judeikienė (Judeykowa)
N *
1821-01-25 Sk. GUŽĖ Jurgis Gužė (Guže)

* Barbora Burbaitė (Burbowna)

*
1938-02-27 Lenk. GUŽĖ Jurgis Gužė Kazimieras ir Veronika Valužytė Gužės
Lenkimai Ona Skersytė Dovydas ir Barbora Anužytė Skersiai
Lenkimai
1745-01-30 Lenk. GUŽĖ Kazimieras Gužė (Guzia)


Kotryna Riepšaitė (Repszaytie


1934-02-11 Sk. GUŽĖ Kazimieras Gužė Kazimieras ir Veronika Valužytė Gužės
Luknė Sk.p. Ona Vaškytė Leonas ir Ona Rimkutė Vaškiai
Luknės Sk.p.
1935-09-10 Aleks. GUŽĖ Leonas Gužė Juozapas ir Ona Valatkaitė Gužės N Šarkė Sk. p. Barbora Ramanauskaitė Pučkorienė Mykolas ir Juozapota Kubilaitė Ramanauskai N Apuolė Sk. p.
1875-11-18 Lenk. GUŽĖ Mykolas Gūžė Jurgis ir Kotryna Kabalinaitė Gūžės
Lenkimai Uršulė Malonytė Jonas ir Julijona Gikaraitė Malonės
Lenkimai
1905-06-07 Mos. GŪŽĖ Mykolas Gūžė Jurgis ir Kotryna Kabalinaitė Gūžės N Lenkimai Juozapota Petrulienė Juozapas ir Barbora Šemetaitė ….... (?) N Kernai
1767-05-10 Mos. GŪŽĖ Petras Gūžė (Gaszus)
N Juknaičiai Mos.p. Kotryna Petkutė (Petkowna)

Drupiai Mos.p.
1836-11-24 Sk. GUŽĖ Petras Gužė Jonas ir Joana Abromaitytė Gužės
Klaišiai Sk.p. Liucija Vizgaudaitė Martynas ir Barbora Daukontaitė Vizgaudai
Klaišiai Sk.p.
1925-01-20 Aleks. GŪŽĖ Viktoras Gūžė Pranciškus ir Ona Lukošiutė Gužės
Klaišiai Sk.p. Ieva Pilibaitytė Juozapas ir Ona Steponavičiutė Pilibaičiai
Pakalniškiai Sk.p.1855-02-06 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Adomas Gvazdžiauskas Jonas ir Barbora Antanauskaitė Gvazdžiauskai
Naujukai Anastasija Joskaudaitė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai
Tauzai
1822-11-14 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Jonas Gvazdžiauskas (Joanem Gwazdziewski)


Barbora Antanauskaitė (Barbara Antonowna)

civ.Mos
1828-01-24 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Jonas Gvazdžiauskas Juozapas ir Rožė Taurinskaitė Gvazdžiauskai
Daukšiai Ona Jurkšutė Bonifacas ir Barbora Jonušytė Jurkšai
Daukšiai
1858-04-15 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Jonas Gvazdžiauskas Pranciškus ir Ona Končiutė Gvazdžiauskai
Kernai Uršulė Jurevičiutė Antanas ir Eleonora Grigevičiutė Jurevičiai
Kernai
1758-07-16 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Jurgis Gvazdžiauskas (Gwozdziewski)

Baksčiai Kotryna Ruibienė (Ruybowiczowa)
N Mosėdis
1780-11-25 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Jurgis Gvazdžiauskas (Gwazdziawski)
N Daukšiai Morta Kloviatė (Klowayte)

Tėveliai
1796-01-12 Sk. GVAZDŽIAUSKAS Jurgis Gazdžiauskas (Georgium Gwazdowski)

Luknė Sk.p. Felicijona Paulauskaitė (Felicianam Pawlowska)

Luknės Sk.p.
1910-11-23 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Mykolas Gvazdžiauskas Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai Julijona Peknieriutė Kazimieras ir Uršulė Rancaitė Peknieriai
Budriai
1800-06-05 Sk. GVAZDŽIAUSKAS Petras Gvazdžiauskas

Daukšiai Mos. p. Konstancija Gurauskaitė

Puodkaliai Sk. p.
1865-10-06 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Petras Gvazdžiauskas Petras ir Scholastika Balvočiutė Gvazdžiauskai
Naujukai Anastasija Lekniutė Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai
1830-05-23 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Pranciškus Gvazdžiauskis Petras ir Konstancija Gurauskaitė Gvazdžiauskai
Daukšiai Ona Končiutė Dominykas ir Jadvyga Murauskaitė Končiai
Daukšiai
1918-06-04 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Pranciškus Gvazdžiauskas Nikodemas ir Agnė Juknaitė Gvazdžiauskai
Budvietė Monika Ruikaitė Antanas ir Magdalena Kniukštaitė Ruikos
Naujukai
1833-01-10 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Tadas Gvazdžiauskas Jurgis ir Felicijona Paulauskaitė Gvazdžiauskai
Daukšiai Anelė Plaušinytė Strėlienė Juozapas ir Konstancija Skaraitė Plaušiniai N Daukšiai
1889-05-16 Mos. GVAZDŽIAUSKAS Tadas Gvazdžiauskas Jonas ir Uršulė Jurevičiutė Gvazdžiauskai
Šaukliai Antanina Griciutė Kazimieras ir Apolonija Bernytė Griciai
Šakaliai