Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

G1923-05-11 GADEIKIS Aleksandras Gadeikis Pranciškus ir Vincenta Šulcaitė Gadeikiai
Šerkšniai Veronika Lizdeikytė Kazimieras ir Magdalena Piekutė Lizdeikiai
Šerkšniai
1929-06-30 GADEIKIS Alfonsas Gadeikis Raimundas ir Pranciška Žeimytė Gadeikiai
Šerkšniai Julijona Bertašiutė Pranciškus ir Benedikta Legaitė Bertašiai
Miesto kalniškiai
1852-01-29 GADEIKIS Antanas Gadeikis Pranciškus ir Monika Viščiūnaitė Gadeikiai
Nevočiai Monika Meškytė Tadas ir Pranciška Petrikaitė Meškiai
Šekai
1891-03-04 GADEIKIS Antanas Gadeikis Jokimas ir Anelė Laukytė Gadeikiai
Budvietė Domicėlė Bružaitė Petras ir Petronėlė Mažonaitė Bružai
Nevočiai
1843-05-16 GADEIKIS Bonifacas Gadeikis Antanas ir Kotryna Petrauskaitė Gadeikiai N Žebrokai Uršulė Pukinskaitė (Pukinska) Juozapas ir Barbora Prialgauskaitė Pukinskai
Prialgava
1850-01-24 GADEIKIS Feliksas Gadeikis Antanas ir Kotryna Petrauskaitė Gadeikiai
Budvietė Apolonija Narbutaitė Jurgis ir Apolonija Drongytė Narbutai
Tėveliai
1849-02-08 GADEIKIS Jokimas Gadeikis Pranciškus ir Monika Viščiūnaitė Gadeikiai
Nevočiai Anelė Laukytė Juozapas ir Ona Grūšaitė Laukiai
Rukai
1875-05-07 GADEIKIS Jokimas Gadeikis Antanas ir Monika Meškytė Gadeikiai
Nevočiai Pranciška Staniutė Stanislovas ir Barbora Šmitaitė Staniai
Šatraminiai
1877-01-26 GADEIKIS Jonas Gadeikis Pranciškus ir Antanina Valančiutė Gadeikiai
Budvietė Leokadija Klovaitė Mikalojus ir Jadvyga Jonkutė Klovos
Šerkšniai
1922-02-28 GADEIKIS Juozapas Gadeikis Pranciškus ir Leokadija Vaškytė Gadeikiai
Šerkšniai Barbora Guobytė Juozapas ir Ona Simaitytė Guobiai
Šerkšniai
1936-04-21 GADEIKIS Juozapas Gadeikis Juozapas ir Anastasija Pociutė Gadeikiai
Budvietė Kazimiera Arlauskaitė Vincentas ir Rozalija Grigalauskaitė Arlauskai
Oželiai Lenk.p.
1907-02-27 GADEIKIS Justinas Gadeikis Antanas ir Ona Baužytė Gadeikiai
Plaušiniai Teklė Abrutytė Mykolas ir Barbora Zubaitė Abručiai
Simaičiai
1877-04-20 GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Krakės Barbora Penkutė Pranciškus ir Leokadija Intaitė Penkai
Rukai
1887-11-10 GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Feliksas ir Apolonija Narbutaitė Gadeikiai
Žebrokai Rozalija Viščiūnaitė Feliksas ir Barbora Augustinaitė Viščiūnos
Nevočiai
1890-01-09 GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Feliksas ir Apolonija Narbutaitė Gadeikiai N Nevočiai Uršulė Gurauskaitė Juozapotas ir Monika Pociutė Gurauskai
Tėveliai
1933-02-01 GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Raimundas ir Pranciška Žeimytė Gadeikiai
Šerkšniai Zuzana Narkutė Bonifacas ir Alberina Pargaliauskaitė Narkai
Šerkšniai
1882-01-12 GADEIKIS Kazimieras Gadeikis Bonifacas ir Barbora Šemetaitė Gadeikiai
Simaičiai Anastasija Kinčiutė Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Simaičiai
1860-02-09 GADEIKIS Leonas Gadeikis Pranciškus ir Monika Viščiūnaitė Gadeikiai
Nevočiai ? Uršulė Sadauskaitė Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai
Nevočiai
1883-05-31 GADEIKIS Petras Gadeikis Jonas ir Agnė Razmaitė Gadeikiai
Mosėdis Uršulė Zubaitė Apolonijos Zubaitės dukra
Mosėdis
1843-04-27 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Petras ir Joana Baužytė Gadeikiai N Nevočiai Ona Kubiliutė Kazimieras ir Joana Arlauskaitė Kubiliai
Kusai
1864-03-01 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Nevočiai Leokadija Vaškytė Raimundas ir Barbora Balsytė Vaškiai
Šerkšniai
1895-06-13 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai N Šerkšniai Vincenta Šulcaitė Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai
Mosėdis
1897-02-18 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Leonas ir Uršulė Sadauskaitė Gadeikiai
Nevočiai Magdalena Lipšaitė Tadas ir Magdalena Žvinklytė Lipšai
Kusai
1923-11-13 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Pranciškus ir Vincenta Šulcaitė Gadeikiai
Šerkšniai Ona Gedgaudaitė Juozapas ir Barbora Piekutė Gedgaudai
Šerkšniai
1879-02-06 GADEIKIS Pranciškus Gadeikis Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai N Šerkšniai Ona Adomauskaitė Juozapotas ir Magdalena Vaidilaitė Adomauskai
Šerkšniai
1909-02-03 GADEIKIS Raimundas Gadeikis Pranciškus ir Leokadija Vaškytė Gadeikiai
Šerkšniai Pranciška Žeimytė Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Nevočiai


1900-02-08 GADLIAUSKAS Karolis Gadliauskas Vykintas ir Ona Pabrėžaitė Gadliauskai
Viečė Lenk.p. Ona Jotkutė Kazimieras ir Ona Skurdauskaitė Jotkai
Kernai


1845-02-25 GALDIKAS Antanas Galdikas Jurgis ir Marijona Karbauskaitė Galdikai (Karbowskich Galdykow)
Šatraminiai Felicijona Šmitaitė Danielius ir Felicijona Petrikaitė Šmitos
Šatraminiai
1896-01-30 GALDIKAS Antanas Galdikas Antanas ir Anastasija Jakštaitė Galdikai
Tauzai Ona Kubilaitė (Кубыловною) Mykolas ir Ona Kazbaravičiutė Kubilai
Šakaliai
1905-02-08 GALDIKAS Antanas Galdikas Antanas ir Ona Bagdonaitė Galdikai
Plung.p. Ona Jonutytė Antanas ir Ona Lekniutė Jonučiai
Kulaliai
1913-02-24 GALDIKAS Antanas Galdikas Jonas ir Ona Lekniutė Galdikai
Ledžiai Veronika Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai
1928-02-19 GALDIKAS Antanas Galdikas Antanas ir Petronėlė Bogužytė Galdikai
Auksūdis Darb.p. Valerija Brenciutė Jonas ir Kotryna Gedgaudaitė Brenciai
Šaukliai
1939-06-06 GALDIKAS Antanas Galdikas Leonas ir Ona Petkutė Galdikai
Ledžiai Ona Narmontaitė Leonardas ir Cecilija Damašiutė Narmontai
Igariai
1869-03-04 GALDIKAS Antanas Galdikas Mykolas ir Monika Kažytė Galdikai
Tauzai Anastasija Jakštaitė Petras ir Anelė Laukytė Jakštai
Mikulčiai
1842-03-01 GALDIKAS Dominykas Galdikas Dominykas ir Magdalena Jonušaitė Galdikai
Večiai Lenk.p. Liucija Alšauskaitė (Alczewska) Kazimieras ir Barbora Bričkutė Alšauskai
Žebrokai
1853-06-17 GALDIKAS Dovydas Galdikas Dovydas ir Agnė Rubinaitė Galdikai N Margininkai Lenk.p. Prudencija Burbaitė Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos
Daukšiai
1851-11-27 GALDIKAS Felicijonas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai
Šatraminiai Konstancija Butkutė Antanas ir Konstancija Grigevičiutė Butkai
Šatraminiai
1863-01-22 GALDIKAS Felicijonas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai N Šekai Barbora Vaigauskaitė Pranciškus ir Barbora Lenkaitė Vaigauskai
Kusai
1880-02-26 GALDIKAS Feliksas Galdikas Feliksas ir Barbora Mončytė Galdikai
Viečė Lenk.p. Fortunata Karevičiutė Pranciškus ir Petronėlė Pociutė Karevičiai
Giršiniai
1918-10-20 GALDIKAS Feliksas Galdikas Feliksas ir Fortunata Karevičiutė Galdikai N Giršiniai Elena Pukelytė Jonas ir Elena (?) Pukeliai
Šaukliai
1865-02-10 GALDIKAS Feliksas Galdikas Mykolas ir Petronėlė Žadminaitė Galdikai N Luknė Sk.p. Monika Abrutytė Mykolas ir Kotryna Mikaitytė Abručiai (Микаитiовъ Абрутiовъ)
Tauzai
1861-10-07 GALDIKAS Jonas Galdikas Laurynas ir Barbora Ronkytė Galdikai
Juodeikiai Lenk.p. Ona Bertašiutė Kairienė Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai N Kernai
1861-11-21 GALDIKAS Jonas Galdikas Mykolas ir Petronėlė Žadminaitė Galdikai
Luknė Sk.p. Eleonora Žvinklytė Antanas ir Kotryna Viskontaitė Žvinkliai
Tauzai
1885-01-08 GALDIKAS Jonas Galdikas Dovydas ir Prudencija Burbaitė Galdikai
Juodeikiai Lenk.p. Barbora Balsytė Vykintas ir Petronėlė Mosteikaitė Balsiai
Igariai
1891-01-29 GALDIKAS Jonas Galdikas Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai Elena Dvarionaitė Kazimieras ir Elena Rumbutytė Dvarionai
Žebrokai
1907-02-13 GALDIKAS Jonas Galdikas Pranciškus ir Barbora Žilinskaitė Galdikai
Mos.p. Uršulė Šakinytė Jonas ir Ona Paulauskaitė Šakiniai
*
1913-02-24 GALDIKAS Jonas Galdikas Antanas ir Ona Meškytė Galdikai
Šakaliai Magdalena Liekytė Antanas ir Magdalena Intaitė Liekiai
Mosėdis
1881-02-17 GALDIKAS Jonas Galdikas Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai Ona Lekniutė Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai
1842-11-24 GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai
Žemytė Lenk.p. Ona Baužytė Antanas ir Marijjona Gikaraitė Baužiai
Daukšiai
1862-02-13 GALDIKAS Juozapas Galdikas Jokūbas ir Magdalena Tėvelytė Galdikai
Šniukščiai Anelė Viskontaitė Pranciškus ir Monika Petrikaitė Viskontai
Šniukščiai
1866-01-31 GALDIKAS Juozapas Galdikas Antanas ir Petronėlė Skersytė Galdikai
Šakaliai Ona Miliutė Kazimieras ir Monika Gurauskaitė Miliai
Šakaliai
1884-05-22 GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Barbora Riepšaitė Galdikai
Šilaliai Ona Gedrimaitė Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai
1886-01-21 GALDIKAS Juozapas Galdikas Jonas ir Ona Bertašiutė Galdikai
Kernai Petronėlė Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1887-02-03 GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Daukšiai Uršulė Skubutytė Teodoras ir Anastasija Juozaitytė Skubučiai
Kernai
1891-02-26 GALDIKAS Juozapas Galdikas Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai Barbora Laukytė Jonas ir Barbora Paulauskaitė Laukiai
Palšiai
1891-08-25 GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai
Šakaliai Amelija Venckutė Jurgis ir Domicėlė Skaraitė Venckai
Mikulčiai
1910-10-12 GALDIKAS Juozapas Galdikas Bonifacas ir Magdalena Vaitkutė Galdikai
Mosėdis Paulina Jucytė Juozapas ir Paulina Nikontaitė Juciai
Mos.p.
1920-04-10 GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Ona Gedrimaitė Galdikai
Šakaliai Barbora Smulkytė (įraše Smilgytė) Leonas ir Barbora Kniežaitė Smulkiai
Vindeikiai
1930-01-21 GALDIKAS Juozapas Galdikas Pranciškus ir Anastasija Kažytė Galdikai
Šniukščiai Justina Skirbutaitė Antanas ir Barbora Dvarionaitė Skirbutai
Šniukščiai
1935-02-07 GALDIKAS Juozapas Galdikas Leonardas ir Martyna Mažrimaitė Galdikai
Šniukščiai Magdalena Zubaitė Kazimieras ir Ona Pučinskaitė Zubės
Šaukliai
1879-01-16 GALDIKAS Juozapas Galdikas Juozapas ir Terezė Bružaitė Galdikai N Margeniai Lenk.p. Monika Baužytė Leonas ir Monika Gikaraitė Baužiai
Žalgiriai
1882-02-07 GALDIKAS Juozapas Galdikas Antanas ir Petronėlė Skersytė Galdikai N Šakaliai Anastasija Bagdonaitė Antanas ir Monika Ložytė Bagdonai
Simaičiai
1892-05-19 GALDIKAS Jurgis Galdikas Jurgis ir Monika Daukintytė Galdikai
Veitai Lenk.p. Petronėlė Baužytė Šikšnienė Juozapas ir Ona Jonauskaitė Baužiai N Ersla
1900-11-12 GALDIKAS Jurgis Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai
Šakaliai Monika Ramanauskaitė (Рамоновскою) Jonas ir Petronėlė Ložytė Ramanauskai (Рамоновскихъ)
Mosėdis
1903-02-11 GALDIKAS Jurgis Galdikas Pranciškus ir Barbora Valinskaitė Galdikai
Šakaliai Ona Paulauskaitė Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Kernai
1904-10-26 GALDIKAS Jurgis Galdikas Liudvikas ir Kleopa Karbauskaitė Galdikai N Mikulčiai Marijona Zubaitė Antanas ir Marijona Giedraitė Zubės
Kusai
1912-05-27 GALDIKAS Jurgis Galdikas Liudvikas ir Kleopa Karbauskaitė Galdikai N Salantai Ona Čižauskaitė Konstantinas ir Elena Butkutė Čižauskai
Daukšiai
1936-05-13 GALDIKAS Jurgis Galdikas Kazimieras ir Pranciška Simutytė Galdikai
Veitai Lenk.p. Albertina Kuprytė Leonas ir Magdalena Laukytė Kupriai
Veitai Lenk.p.
1841-11-04 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai
Mosėdis Rozalija Šeputytė Stanislovas ir Morta Petrikaitė Šepučiai
Mosėdis
1886-05-27 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Pranciškus ir Konstancija Butkutė Galdikai
Igariai Matilda Jakštaitė Antanas ir Antanina Daržinskaitė Jakštai
Igariai
1886-10-28 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Antanas ir Barbora Untulytė Galdikai
Daukšiai Monika Žuolytė Kajetonas ir Barbora Lekstutytė Žuoliai
Daukšiai
1889-02-14 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Rozalija Ažondenytė Galdikai
Daukšiai Barbora Juškaitė Jonas ir Juozapota VaičiekauskytėJuškos
Daukšiai
1889-11-21 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Antanas ir Barbora Untulytė Galdikai N Daukšiai Ona Paulauskaitė Antanas ir Barbora Karbauskaitė Paulauskai
Daukšiai
1898-11-17 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai
Daukšiai Zuzana Skaraitė Petrošienė Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros N Tauzai
1901-06-10 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai N Bobeliškės Ona Monstvilaitė Jonas ir Ona Ruzgailaitė Monstvilos
Krakės
1903-05-04 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Liudvikas ir Barbora Tamošauskaitė Galdikai
Šatraminiai Uršulė Mikutaitė (Микутасъ) Leonas ir Barbora Galdikaitė Mikutos
Mikulčiai
1912-09-25 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai N Tauzai Ona Endriuškaitė Kazimieras ir Monika Griciutė Endriuškos
Krakės
1918-05-14 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Juozapas ir Ona Miliutė Galdikai N Tauzai Uršulė Tamošauskaitė Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskiai
Daukšiai
1925-05-17 GALDIKAS Kazimieras Galdikas Kazimieras ir Ona Monstvilaitė Galdikai
Mikulčiai Ona Bertašiutė Konstantinas ir Barbora Jasinskaitė Bertašiai
Baksčiai
1844-05-30 GALDIKAS Klemensas Galdikas Jonas ir Apolonija Simaitytė Galdikai
Ledžiai Barbora Lenkutė Kazimieras ir Pranciška Sendrauskaitė Lenkai
Ledžiai
1866-09-26 GALDIKAS Klemensas Galdikas Klemensas ir Barbora Lenkauskaitė Galdikai
Daukšiai Barbora Kairytė Mykolas ir Barbora Kaupaitė Kairiai
Medsėdžiai
1933-01-29 GALDIKAS Konstantinas Galdikas Jurgis ir Marijona Zubaitė Galdikai
Igariai Monika Kvietkauskaitė Klovienė Jokimas ir Ona Beniušytė Kvietkauskai N Baksčiai
1875-02-24 GALDIKAS Leonardas Galdikas Jurgis ir Rozalija Mončytė Galdikai N Mediniai Lenk.p. Barbora Lankauskaitė Ignotas ir Ona Budrikytė Lenkauskai
Kernai
1884-07-24 GALDIKAS Leonardas Galdikas Pranciškus ir Kotryna Mikutaitė Galdikai N Šniukščiai Uršulė Lekstutytė Pranciškus ir Elžbieta Vaitilaitė Lekstučiai
Šaukliai
1904-11-22 GALDIKAS Leonardas Galdikas Leonardas ir Uršulė Lekstutytė Galdikai
Šniukščiai Morta Mažrimaitė Juozapas ir Magdalena Truikytė Mažrimai
Šniukščiai
1883-02-15 GALDIKAS Leonas Galdikas Leonas ir Barbora Karpytė Galdikai
Ledžiai Ona Petkutė Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Daukšiai
1906-11-12 GALDIKAS Leonas Galdikas Antanas ir Barbora Šopagaitė Galdikai
Daukšiai Emilija Petkutė Juozapas ir Monika Venckutė Petkai
Daukšiai
1919-01-21 GALDIKAS Leonas Galdikas Juozapas ir Ona Gedrimaitė Galdikai
Šakaliai Liucija Sadauskaitė Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai
1938-08-06 GALDIKAS Leonas Galdikas Leonas ir Ona Petkutė Galdikai N Ledžiai Julijona Petrošiutė Smilingienė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai N Žalgiriai
1843-05-04 GALDIKAS Liudvikas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai
Ledžiai Magdalena Baužytė Antanas ir Marijona Šaputytė Baužiai
Ledžiai
1876-01-14 GALDIKAS Liudvikas Galdikas Liudvikas ir Ona Šopagaitė Galdikai
Šatraminiai Barbora Tamošauskaitė Ignotas ir Ona Simutytė Tamošauskai
Šatraminiai
1865-02-10 GALDIKAS Liudvikas Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai N Žalgiriai Kleopa Karbonskytė (Карбонскою) Dominykas ir Ona Ažondenytė Karbonskiai (Карбонских)
Ledžiai
1923-07-29 GALDIKAS Nikodemas Galdikas Pranciškus ir Barbora Vyniautaitė Galdikai
Igariai Veronika Baltrutytė Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Baltručiai
Baksčiai
1916-11-29 GALDIKAS Petras Galdikas Juozapas ir Monika Baužytė Galdikai
Šerkšniai Anastasija Dvarionaitė Leonas ir Ona Mažutytė Dvarionai
Žebrokai
1852-11-25 GALDIKAS Pranciškus Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai
Šatraminiai Agnė Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Šatraminiai
1863-01-29 GALDIKAS Pranciškus Galdikas Juozapas ir Marcijona Mickutė Galdikai N Kusai Barbora Valinskaitė Petras ir Pranciška Leilionaitė Valinskas
Kusai
1912-02-05 GALDIKAS Pranciškus Galdikas Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai N Šatraminiai Anastasija Lukošiutė Tadas ir Barbora Ukrinaitė Lukošiai
Šakaliai
1912-11-20 GALDIKAS Pranciškus Galdikas Leonardas ir Anelė Jurevičiutė Galdikai
Šniukščiai Everina Jonutytė Antanas ir Ona Lekniutė Jonučiai
Kulaliai
1931-02-02 GALDIKAS Pranciškus Galdikas Jonas ir Ona Lekniutė Galdikai
Ledžiai Monika Jazbutytė Antanas ir Rozalija Simaitytė Jazbučiai
Šniukščiai
1935-02-19 GALDIKAS Pranciškus Galdikas Leonas ir Amelija Petkutė Galdikai
Ledžiai Stanislova Riepšaitė Juozapas ir Izabelė Abdulskytė Riepšai
Daukšiai
1935-05-12 GALDIKAS Pranciškus Galdikas Pranciškus ir Monika Jasevičiutė Galdikai
Večiai Lenk.p. Marijona Gedrimaitė Valerijonas ir Marijona Liebutė Gedrimai
Daukšių Medsėdžiai
1882-11-23 GALDIKAS Pranciškus Galdikas Felicijonas ir Konstancija Butkutė Galdikai
Šakaliai Barbora Vyniautaitė Zubienė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Kusai


1845-05-29 GALMINAS Dominykas Galminas (Goldminow) Jonas ir Kotryna Šimkutė Galminai (Goldminow)
Mačiukai Pl.p. Petronėlė Viršilaitė Juozapas ir Benedikta Vaserytė Viršilos
Rukai


1934-01-19 GASAUSKAS Juozapas Gasauskas Juozapas ir Ieva Griciutė Gasauskai
Reket Sal.p. Ona Pučkoriutė Žvaginienė Juozapas ir Marijona Želvytė Pučkoriai N Budvietė
1871-02-03 GASAUSKIS Pranciškus Gasauskis (Гасовскаго) Pranciškus ir Ona Skirutytė Gasauskiai N Reketė Sal.p. Kotryna Kazbaravičiutė (Казбаровичовною) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Kazbaravičiai
Daukšiai


1854-02-03 GECEVIČIUS Feliksas Gecevičius (Гецевича) Jokūbas ir Teofilė Dargužytė Gecevičiai
Krakės Kunegunda Daniutė (Данiовною) Motiejus ir Rožė Veitaitė Daniai
Krakės
1846-05-21 GECEVIČIUS Ignotas Gecevičius (Giecewicza) Andrius ir Elena Šimonskytė Gecevičiai
Tiškai Šač.p. Uršulė Kairytė Tadas ir Magdalena Klovaitė Kairiai
Giršiniai
1858-09-30 GECEVIČIUS Jonas Gecevičius (Гецевича) Jokūbas ir Teofilė Kovalskytė Gecevičiai
Igariai Monika Jakštaitė Motiejus ir Barbora Jonauskaitė Jakštai
Igariai


1885-01-15 GEČAS Tomas Gečas (Гячаса) Jonas ir Juozapota Gedminaitė Gečai
Rukai Anastasija Skersytė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai
Šatraminiai


1853-03-02 GEDGAUDAS Albinas Gedgaudas (Гедговда) Jokūbas ir Antanina Velavičiutė Gedgaudai
Meinartai Rietavo p. Prakseda Čekauskytė Jonavičienė (Чеховскою Яновичевою) Kipras ir Ona Špilevičiutė Čekauskiai N Ersla
1886-05-27 GEDGAUDAS Antanas Gedgaudas Kazimieras ir Ona Jonkauskaitė Gedgaudai N Gintališkė Ona Bužinauskytė Antanauskienė (Бужeновских Антоновскою) Jonas ir Morta Jazumaitė Bužinauskiai N Naujukai
1880-09-30 GEDGAUDAS Antanas Gedgaudas Albinas ir Prakseda Čekauskaitė Gedgaudai
Ersla Albertina Karevičiutė Pranciškus ir Petronėlė Pocevičiutė Karevičiai
Giršiniai
1886-06-09 GEDGAUDAS Juozapas Gedgaudas Mykolas ir Kotryna Kusaitė Gedgaudai
Kulaliai Barbora Piekutė Motiejus ir Antanina Markauskaitė Piekai
Šerkšniai
1905-11-06 GEDGAUDAS Juozapas Gedgaudas Juozapas ir Barbora Piekutė Gedgaudai
Šerkšniai Ona Jablonskytė Jokimas ir Barbora Vainoraitė Jablonskiai
Mosėdis
1912-01-24 GEDGAUDAS Konstantinas Gedgaudas Kazimieras ir Emilija Vaitelaitė Gedgaudai
Žebrokai Ona Šemetaitė Albertas ir Ona Riepšaitė Šemetos
Igariai
1904-10-12 GEDGAUDAS Konstantinas Gedgaudas Antanas ir Albertina Karevičiutė Gedgaudai
Ersla Ona Maniukaitė Adomas ir Matilda Leilionaitė Maniukai
Krakės
1932-09-27 GEDGAUDAS Konstantino Gedgaudas Antanas ir Albertina Karevičiutė Gedgaudai N Ersla Veronika Meškytė Balandienė Antanas ir Domicėlė Stankūnaitė Meškiai N Mosėdis
1887-01-13 GEDGAUDAS Petras Gedgaudas Mykolas ir Kotryna Kusaitė Gedgaudai
Šniukščiai Pranciška Rumšaitė Juozapas ir Domicėlė Stončiutė Rumšai
Krakės
1916-07-04 GEDGAUDAS Stanislovas Gedgaudas Kazimieras ir Emilija Vaitelaitė Gedgaudai
Žebrokai Ona Liekytė Antanas ir Magdalena Intaitė Liekiai
Mosėdis


1926-02-14 GEDMINAS Jonas Gedminas Konstantinas ir Ona Staniutė Gedminai
Igariai Uršulė Galdikaitė Jurgis ir Ona Paulauskaitė Galdikai
Šakaliai
1851-10-16 GEDMINAS Juozapas Gedminas Motiejus ir Dorota Prialgauskaitė Gedminai
Laumiai Sed.p. Monika Penkutė Motiejus ir Magdalena Barkutė Penkai
Rukai
1895-02-07 GEDMINAS Juozapas Gedminas Kazimieras ir Barbora Andriekutė Gedminai N Sodalė Šat.p. Kunegunda Mockutė Kazimieras ir Uršulė Niuniavaitė Mockai
Ersla
1939-05-09 GEDMINAS Juozapas Gedminas Konstantinas ir Ona Staniutė Gedminai
Igariai Aldona Baltinaitė Antanas ir Ona Rimkutė Baltinai
Mosėdis
1896-01-23 GEDMINAS Konstantinas Gedminas Jonas ir Ona Mažrimaitė Gedminai
Mosėdis Ona Staniutė Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė


1899-02-23 GEDRIMAS Adomas Gedrimas Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai Rozalija Riepšaitė Juozapas ir Ieva Pociutė Riepšai
Šatraminiai
1909-05-14 GEDRIMAS Aleksandras Gedrimas Kazimieras ir Uršulė Dargytė Gedrimai
Mosėdis Rozalija Grabytė Antanas ir Petronėlė Bertašiutė Grabiai
Šerkšniai
1928-05-21 GEDRIMAS Aleksandras Gedrimas Kazimieras ir Uršulė Dargytė Gedrimai N Mosėdis Elvyra Mockutė Marijonos Mockutės dukra
Mosėdis
1854-02-03 GEDRIMAS Antanas Gedrimas Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai
Nevočiai Monika Šimkutė Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai
Udraliai
1892-08-05 GEDRIMAS Antanas Gedrimas Antanas ir Monika Šimkutė Gedrimai
Žebrokai Ona Vaitelaitė (Вайталовной) Petras ir Anelė Krasauskaitė Vaitelės
Šaukliai
1939-02-20 GEDRIMAS Antanas Gedrimas Juozapas ir Anastasija Miliutė Gedrimai
Šilaliai Agnė Šulcaitė Kazimieras ir Viktorija Sukurytė Šulcai
Ersla
1884-02-14 GEDRIMAS Dominykas Gedrimas Chrizostomas ir Magdalena Peldytė Gedrimai
Imbarė Sal.p. Barbora Domarkaitė Leonas ir Barbora Petkutė Domarkai
Palšiai
1910-02-23 GEDRIMAS Dominykas Gedrimas Dominykas ir Barbora Domarkaitė Gedrimai
Palšiai Ona Domarkaitė Kazimieras ir Ona Einikytė Domarkai
Palšiai
1928-02-24 GEDRIMAS Dominykas Gedrimas Dominykas ir Barbora Domarkaitė Gedrimai N Palšiai Ona Pilibaitytė Juozapas ir Magdalena Kargauskaitė Pilibaičiai
Šaučikai Sal.p.
1864-07-14 GEDRIMAS Gasparas Gedrimas Dominykas ir Barbora Pajauskaitė Gedrimai N Kruopiai Pranciška Ramonaitė (Романовною) Kazimieras ir Barbora Kaupaitė (Кявповъ) Ramonai
Mosėdis
1877-07-18 GEDRIMAS Izidorius Gedrimas Kazimieras ir Ona Škimelytė Gedrimai
Rukai Rozalija Girdžiūnaitė Antanas ir Rozalija Strakšaitė Girdžiūnai
Rukai
1865-02-10 GEDRIMAS Jonas Gedrimas Jonas ir Anastasija Tamošauskaitė Gedrimai
Žebrokai Magdalena Adomauskaitė Apulskienė Motiejus ir Uršulė Laukytė Adomauskai N Mosėdis
1897-06-02 GEDRIMAS Jonas Gedrimas Leonas ir Anastasija Litvinaitė Gedrimai
Ledžiai Barbora Katkutė Ambraziejus ir Ona Ažondenytė Katkai
Daukšiai
1856-01-17 GEDRIMAS Juozapas Gedrimas Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai
Nevočiai Barbora Šedvydytė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžai
Nevočiai
1890-05-15 GEDRIMAS Juozapas Gedrimas Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai Anastasija Miliutė Feliksas ir Anastasija Paulauskaitė Miliai

1930-03-01 GEDRIMAS Juozapas Gedrimas Juozapas ir Anastasija Miliutė Gedrimai
Naujukai Eugenija Litvinaitė Jurgis ir Monika Skersytė Litvinai
Daukšiai
1863-01-15 GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Juozapas ir Marijona Kensgailaitė Gedrimai
Mosėdis Uršulė Dargytė Jurgis ir Ona Šiudeikytė Dargiai
Nevočiai
1900-02-15 GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Jonas ir Barbora Baltuonytė Gedrimai
Serepinai Sal.p. Ona Aklytė Antanas ir Uršulė Šopagaitė Akliai
Žalgiriai
1912-07-29 GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Kazimieras ir Ona Laukytė Gedrimai
Mosėdis Agnė Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Šilaliai
1913-02-05 GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Kazimieras ir Ona Laukytė Gedrimai
Mosėdis Ona Daniutė Adomas ir Barbora Šakinytė Daniai
Mosėdis
1931-01-14 GEDRIMAS Kazimieras Gedrimas Petras ir Ona Kazlauskaitė Gedrimai
Baksčiai Rozalija Šikšniutė Aleksandras ir Barbora Bertašiutė Šikšniai
Šakaliai
1903-01-28 GEDRIMAS Konstantinas Gedrimas Kazimieras ir Uršulė Dargytė Gedrimai
Mosėdis Ona Želvytė (įraše Uršulė) Juozapas ir Marcijona Petkutė Želviai
Budriai
1915-02-01 GEDRIMAS Konstantinas Gedrimas Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
* Elena Žvinklytė Puškorienė Petras ir Ona Smulskytė ŽvinkliaiN Šniukščiai
1929-02-10 GEDRIMAS Konstantinas Gedrimas Konstantinas ir Ona Staniutė Gedrimai
Igariai Veronika Staniutė Pranciškus ir Anelė Gaubytė Staniai
Šakaliai
1933-02-01 GEDRIMAS Konstantinas Gedrimas Petras ir Ona Karevičiutė Gedrimai
Baksčiai Teklė Urbelytė Karolis ir Paulina Sivickaitė Urbeliai
Ersla
1861-08-22 GEDRIMAS Leonas Gedrimas Leonas ir Apolonija Kazbaraitytė Gedrimai
Juodeikiai Lenkimai.p. Anastasija Litvinaitė Galdikienė Dovydas ir Kunegunda Lenkauskaitė Litvinai N Ledžiai
1875-02-12 GEDRIMAS Motiejus Gedrimas Juozapas ir Marijona Kensgailaitė Gedrimai
Mosėdis Monika Ramonaitė (Рамоновскою) Kazimieras ir Monika Kaupaitė Ramonai
Mosėdis
1905-06-19 GEDRIMAS Motiejus Gedrimas Motiejus ir Monika Ramonaitė Gedrimai
Mosėdis Marijona Giedraitė Ramonienė Antanas ir Ignota Brazdauskaitė Giedros N Daukšiai
1841-02-04 GEDRIMAS Petras Gedrimas Pranciškus ir Veronika Rimkutė Gedrimai
Plaušiniai Ona Petrikaitė Rimkienė Steponas ir Marijona Lekniutė Petrikai N Virbalai
1865-02-10 GEDRIMAS Petras Gedrimas Bonifacas ir Kotryna Jonkutė Gedrimai (įr.Tilškytė)
Baksčiai Pranciška Martinkutė (Įraše Mickutė) Jonas ir Uršulė Šmitaitė Martinkai (įraše Mickai)
Udraliai
1893-10-13 GEDRIMAS Petras Gedrimas Petras ir Pranciška Martinkutė Gedrimai
Baksčiai Ona Karevičiutė (Каревичевною) Leopoldas ir Ona Palubinskaitė Karevičiai
Budriai
1903-02-17 GEDRIMAS Petras Gedrimas Antanas ir Uršulė Škimelytė Gedrimai
Zavališkės Ieva Paulauskaitė Pranciškus ir Kotryna Šarpnickytė Paulauskai
Zavališkės
1908-03-24 GEDRIMAS Petras Gedrimas Petras ir Pranciška Martinkutė Gedrimai N Baksčiai Petronėlė Zabitytė Pranciškus ir Kotryna Kociutė Zabičiai
Sal.p.
1923-01-15 GEDRIMAS Petras Gedrimas Petras ir Pranciška Martinkutė Gedrimai N Baksčiai Monika Lenkauskaitė Vičiulienė Kazimieras ir Pranciška Donėlaitė Lankauskiai N Šaukliai
1934-02-07 GEDRIMAS Petras Gedrimas Jonas ir Barbora Katkutė Gedrimai
Večiai Lenk.p. Uršulė Knystautaitė Pranciškus ir Uršulė Riepšaitė Knystautai
Nevočiai
1937-10-05 GEDRIMAS Povilas Gedrimas Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Nevočiai Rozalija Andriekutė Leonas ir Anastasija Skersytė Andriekai
Krakės
1938-05-30 GEDRIMAS Pranciškus Gedrimas Feliksas ir Elena Zabitytė Gedrimai
Narmantai Sal. Albertina Pilibaitytė Jonas ir Magdalena Razgaitytė Pilibaičiai
Šatraminiai


1853-01-27 GEDVILAS Jokimas Gedvilas Antanas ir Barbora Karevičiutė Gedvilai
Mosėdis Ona Mikulskytė (Микульскою) Kazimieras ir Ona Beinoraitė Mikulskiai
Mosėdis


1872-10-17 GEDŽIŪNAS Tadas Gedžiūnas Tadas ir Kotryna Simonavičiutė Gedžiūnai
Lukšiai Sk.p. Ona Baužytė Stanislovas ir Uršulė Končiutė Baužiai
Šatraminiai


1855-02-06 GEGUŽIS Antanas Gegužis (Гегужя) Andrius ir Barbora Liekytė Gegužiai
Kulaliai Monika Lekstutytė Stanislovas ir Judita Jasaitė Lekstučiai
Kulaliai


1878-01-11 GERLEITAS Stanislovas Gerleitas Anupras ir Ona Daukšaitė Gerleitai
Žebrokai Liucija Veitaitė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Nevočiai


1918-01-29 GERVINSKAS Ignas Gervinskas Mykolas ir Magdalena Rimkutė Gervinskai
Daukšiai Ona Šakinytė Aleksandras ir Ona Galdikaitė Šakiniai
Daukšiai


1893-05-11 GIEDRA Ignotas Giedra (Гедра) Kazimieras ir Ona Zubaitė Giedros
Juodupėnai Sal.p. Magdalena Galdikaitė Juozapas ir Ona Viskontaitė Galdikai
Šniukščiai
1897-02-18 GIEDRA Ignotas Giedra (Гедры) Kazimieras ir Ona Zubaitė Giedros N Šniukščiai Prakseda Ašoklytė Vincentas ir Marijona Piekutė Ašokliai
Rukai
1904-02-03 GIEDRA Juozapas Giedra (Гедра) Stanislovas ir Barbora Kniuipytė Giedros
Juodupėnai Elena Mockutė Kazimieras ir Kotryna Simaitytė Mockai
Palšiai Mos.p.
1886-01-28 GIEDRA Juozapas Giedra (Гидры) Juozapas ir Ona Budrytė Giedros
Drupiai Šat.p. Ona Kociutė (Коцiовною) Juozapas ir Petronėlė Stonkutė Kociai (Коцiовъ)
Žebrokai
1886-02-04 GIEDRA Juozapas Giedra (Гидры) Juozapas ir Marijona Bėrontaitė Giedros N Juodupėnai Sal.p. Amelija Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1865-11-10 GIEDRA Laurynas Giedra (Гидры) Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Giedros
Budriai Uršulė Šakinytė Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Budriai
1932-05-10 GIEDRA Leonas Giedra Laurynas ir Uršulė Šakinytė Giedros N Žalgiriai Amelija Riepšaitė Eidėjienė Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Eidėjai N Žalgiriai
1901-02-11 GIEDRA Leonas Giedra (Гiедры) Laurynas ir Uršulė Šakinytė Giedros N Daukšiai Pranciška Žuolytė Juozapas ir Julijona Rapalytė Žuoliai
Palšiai
1899-02-23 GIEDRA Leonas Giedra (Гедры) Laurynas ir Uršulė Šakinytė Giedros
Daukšiai Magdalena Mikalauskaitė Kazimieras ir Magdalena Ramonaitė Mikalauskai
Žeimiai Sal.p.
1930-02-08 GIEDRA Nikodemas Giedra Feliksas ir Elena Liebutė Giedros
Peldžiai Grūšl.p. Veronika Stasiutė Jonas ir Veronika Bertašiutė Stasiai
Tauzai


1922-08-13 GIEDRAITIS Leonas Giedraitis (Gedraitis) Pranciškus ir Kotryna Subatauskaitė Giedraičiai
Palaukiai Veronika Jankauskaitė Povilas ir Barbora Skaraitė Jankauskai
Krakės
1872-01-18 GIEDRAITIS Mykolas Giedraitis (Гедрайтиса) Mykolas ir Magdalena Veitaitė Giedraičiai
Puodkaliai Sk. p. Ona Lenkauskaitė Ignotas ir Ona Budrikytė Lenkauskai
Kernai
1924-02-12 GIEDRAITIS Pranciškus Giedraitis (Gėdraitis) Pranciškus ir Kotryna Subatauskaitė Giedraičiai
Lenkimai Ieva Škimelytė Barkauskienė Jonas ir Barbora Žvinklytė Škimeliai N Ersla


1851-02-19 GIKARAS Bonaventūras Gikaras Motiejus ir Kotryna Paulauskaitė Gikarai
Šerkšniai Benedikta Laukytė Viktorinas ir Kolumba Kavarzaitė Laukiai
Kulaliai
1858-06-30 GIKARAS Bonaventūras Gikaras Motiejus ir Kotryna Paulauskaitė Gikarai N Šerkšniai Julijona Černeckytė Krescencijus ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Mosėdis
1863-05-14 GIKARAS Bonaventūras Gikaras Motiejus ir Kotryna Paulauskaitė Gikarai N Šerkšniai Elena Beniušytė Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Šerkšniai
1932-01-03 GIKARAS Jonas Gikaras Antanas ir Rozalija Bružaitė Gikarai
Žalgiriai Zofija Olšauskaitė Aleksandras Agnė Lukauskaitė Olšauskai
Palšiai
1926-02-09 GIKARAS Juozapas Gikaras Antanas ir Rozalija Bružaitė Gikarai
Žalgiriai Uršulė Barkutė Tadas ir Uršulė Veitaitė Barkai
Mos.p.
1903-02-04 GIKARAS Kajetonas Gikaras Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskaitė Gikarai
Žalgiriai Karolina Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Šileliai
1849-01-18 GIKARAS Kazimieras Gikaras Dominykas ir Anelė Gružaitė Gikarai (Гружовной Гикаровъ)
Večiai Lenk.p. Magdalena Butkutė Kaupienė Jonas ir Magdalena Paulauskaitė Butkai N Šakaliai
1900-02-15 GIKARAS Kazimieras Gikaras Leonas ir Emilija Butkutė Gikarai N Lenkimai Anastasija Čiunkaitė Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Daukšiai
1928-01-19 GIKARAS Kazimieras Gikaras Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai Uršulė Jurevičiutė Kazimieras ir Uršulė Riepšaitė Jurevičiai
Šatraminiai
1939-02-07 GIKARAS Petras Gikaras Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai Felicijona Bružaitė Kazimieras ir Domicėlė Paulauskaitė Bružai
Rukai
1934-01-31 GIKARAS Vladislovas Gikaras Kazimieras ir Ona Kniuipytė Gikarai
Virbalai Kazimiera Zubaitė Juozapas ir Aleksandra Daukintytė Zubės
Nevočiai


1931-02-10 GINEITIS Antanas Gineitis Pranciškus ir Ieva Vičiutė Gineičiai
Šatai Barbora Mockutė Tadas ir Barbora Žvinklytė Mockai
Rukai


1891-02-05 GIRDENIS Jaroslovas Girdenis Kazimieras ir Liucija Žipriutė Girdeniai
Pakalniškiai Sk.p. Anastasija Jotkutė Giacintas ir Magdalena Niaunytė Jotkai
KernaiGIRDŽIŪNA – GIRDŽIŪNAS1907-01-23 GIRDŽIŪNA Kazimieras Girdžiūna (Гирдзуна) Jurgis ir Ona Poškytė Girdžiūnos
Paluknė, Sk.p. Monika Ketlėrytė (Катеровной) (Катеровной) Andrius ir Barbora Pronckutė Ketleriai
Šakaliai
1846-02-17 GIRDŽIŪNA Tadas Girdžiūna (Girdziuna) Tadas ir Juozapota Petrauskaitė Girdžiūnai
Sk.p. Kotryna Simonavičiutė Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai
Igariai
1919-06-20 GIRDŽIŪNAS Juozapas Girdžiūnas (Girdžiunas) Jurgis ir Ona Pakulytė Girdžiūnai
Putkaliai Sk;p. Barbora Petrauskaitė Kazimieras ir Barbora Ruikaitė Petrauskai
Šerkšniai
1889-01-17 GIRDŽIŪNAS Juozapotas Girdžiūnas (Гирдзюнаса) Juozapotas ir Sofija Šakinytė Girdžiūnai N Paluknė, Sk.p. Petronėlė Prialgauskaitė Juozapas ir Monika Šverebaitė Prialgauskai
Daukšiai
1910-06-07 GIRDŽIŪNAS Kazimieras Girdžiūnas (Гирдзунаса) Jurgis ir Ona Putkalytė Girdžiūnai
Paluknė, Sk.p. Uršulė Jablonskytė Jokimas ir Barbora Vainoraitė Jablonskiai
Mosėdis


1856-07-01 GIRKONTAS Petras Girkontas Jurgis ir Barbora Pauragytė Girkontai
Sk.par. Felicijona Šopaitė Kazimieras ir Uršulė Šimkutė Šopos
Tėveliai


1848-11-23 GRABYS Antanas Grabys (Grabia) Jeronimas ir Barbora Dobrovolskytė Grabiai
Šerkšniai Petronėlė Bertašiutė (Bertaszowna) Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai (Ramonowskicz Bertasziow)
Šaukliai
1866-05-11 GRABYS Jeronimas Grabys Jeronimas ir Barbora Dobrovolskytė Grabiai
Šerkšniai Barbora Skaraitė Petronėlės Skaraitės dukra
Šaukliai
1902-02-05 GRABYS Jeronimas Grabys Jeronimas ir Barbora Skaraitė Grabiai
Ersla Barbora Paulauskaitė Dominykas ir Magdalena Liebutė Paulauskai
Plaušiniai
1869-11-23 GRABYS Juozapas Grabys Juozapas ir Veronika Zabitytė Grabiai N Kulaliai Barbora Ruginytė Jonkuvienė Juozapotas ir Ieva Jackutė Ruginiai N Kulaliai
1840-05-26 GRABYS Kazimieras Grabys Ignotas ir Ona Mačernytė Grabiai
Ersla Barbora Mončytė Mykolas ir Petronėlė Cibirikaitė Mončiai
Ersla
1860-06-27 GRABYS Kazimieras Grabys Ignotas ir Ona Mačernytė Grabiai N Ersla Ieva Jonauskaitė Vičienė Pranciškus ir Agnė Kazlauskaitė Jonauskai N Ersla
1883-01-25 GRABYS Kazimieras Grabys Kazimieras ir Barbora Mončytė Grabiai
Mosėdis Ona Dimaitė Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Udraliai
1886-02-04 GRABYS Kazimieras Grabys Kazimieras ir Barbora Mončytė Grabiai N Krakės Ona Pociutė Petras ir Felicijona Jonušaitė Pociai
Gaubės
1908-11-16 GRABYS Konstantinas Grabys Juozapas ir Amelija Dvarionaitė Grabiai
Šerkšniai Veronika Jonušaitė Jonas ir Aniceta Jankauskaitė Jonušai
Mosėdis
1896-08-04 GRABYS Pranciškus Grabys Jeronimas ir Barbora Skaraitė Grabiai
Giršiniai Kotryna Skirutytė Jokimas ir Kotryna Pučinskaitė Skiručiai
Rukai
1898-01-20 GRABYS Pranciškus Grabys Monikos Grabytės sūnus
Ersla Uršulė Žvaginytė Leonas ir Marijona Balvočiutė Žvaginiai
Budvietė


1863-01-22 GRAMALIAUSKAS Jonas Gramaliauskas Dominykas ir Kotryna Malūkaitė Gramaliauskai N Ersla Uršulė Šulcaitė Feliksas ir Petronėlė Mačiukaitė Šulcai
Ersla


1849-02-08 GRAUŽA Antanas Grauža (Гружы) Feliksas ir Rožė Anužytė Graužos
Luknė Sk.p. Barbora Šmitaitė Stanislovas ir Felicijona Galdikaitė Šmitos
Kernai
1854-11-23 GRAUŽA Leonas Grauža (Гровжы) Antanas ir Kotryna Joskaudaitė Graužos
Igariai Petronėlė Pliuškytė Zubienė Jonas ir Ona Šiaudinytė Pliuškiai N Virbalai
1856-01-26 GRAUŽA Leonas Grauža (Гружы) Antanas ir Kotryna Joskaudaitė Graužos N Tauzai Rozalija Piekutė Jonas ir Rozalija Lekstutytė Piekai
Tauzai


1849-02-26 GRICIUS Feliksas Gricius Antanas ir Ona Gikaraitė Griciai
Sal. Monika Motiejauskaitė Jurgis ir Rožė Žeimytė Motiejauskai
Šatraminiai
1877-11-09 GRICIUS Feliksas Gricius Feliksas ir Monika Motiejauskaitė Griciai
Daukšiai Cecilija Zubaitė Jurgis ir Anastasija Knystautaitė Zubės
Šatraminiai
1884-01-30 GRICIUS Feliksas Gricius Antanas ir Ona Gikaraitė Griciai N Daukšiai Barbora Gadeikytė Raudienė Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai N Krakės
1893-08-08 GRICIUS Feliksas Gricius Feliksas ir Monika Motiejauskaitė Griciai N Tauzai Domicėlė Kažytė Antanas ir Magdalena Laukytė Kažiai
Tėveliai
1896-01-30 GRICIUS Jonas Gricius Juozapas ir Ona Milašiutė Griciai
Mikulčiai Magdalena Daržinskaitė Petras ir Zuzana Žvinklytė Daržinskai

1909-08-16 GRICIUS Jonas Gricius Jonas ir Ona Panumytė Griciai N Pagramančiai Gint.p. Uršulė Laureckytė Valantinienė Viskontienė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai N Žebrokai
1927-10-31 GRICIUS Jonas Gricius Jonas ir Ona Montvydaitė Griciai
Žalgiriai Magdalena Cibirikaitė Simonas ir Uršulė Liutkutė Cibirikai
Krakės
1929-06-05 GRICIUS Jonas Gricius Jonas ir Magdalena Burbaitė Griciai
Budriai Ona Daukintytė Jokimas ir Domicėlė Paulauskaitė Daukinčiai
Budriai
1937-04-08 GRICIUS Jonas Gricius Jonas ir Ona Montvydaitė Griciai N Žalgiriai Kazimiera Šauklytė Onos Šauklytės dukra
Krakės
1939-05-10 GRICIUS Jonas Gricius Pranciškus ir Ona Strakšaitė Griciai
Igariai Bronislova Survilaitė Vincentas ir Ona Raišutytė Survilos
Tauzai
1907-11-19 GRICIUS Kazimieras Gricius Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Palaukiai Ona Simaitytė Antanas ir Petronėlė Beniušytė Simaičiai
Gondlaukė
1936-05-14 GRICIUS Kazimieras Gricius Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai N Gondlaukė Magdalena Jazbutytė Matienė Kazimieras ir Barbora Intaitė Jazbučiai N Mosėdis
1925-02-03 GRICIUS Liudvikas Gricius Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Palaukiai Ona Adomauskaitė Petras ir Kotryna Staigvilasitė Adomauskai
Žebrokai
1877-06-20 GRICIUS Pranciškus Gricius Antanas ir Uršulė Mažonaitė Griciai
Gėlaičiai Plat.p. Leokadija Razmutė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos
Šniukščiai
1884-02-14 GRICIUS Pranciškus Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai
Igariai Ona Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1911-02-08 GRICIUS Pranciškus Gricius Feliksas ir Cecilija Zubaitė Griciai
Kernai Ona Strakšaitė Barboros Strakšaitės, Benedikto d. dukra
Igariai
1921-09-18 GRICIUS Pranciškus Gricius Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Mos.p. Barbora Paulauskaitė Stanislovas ir Elena Leilionaitė Paulauskai
Mos.p.
1854-01-26 GRICIUS Pranciškus Gricius (Грыця) Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai Leokadija Zabitytė Balsienė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai
Igariai
1886-05-27 GRICIUS Rapolas Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai
Igariai Leokadija Valužytė Petrutienė Pranciškus ir Ona Puškoriutė Valužiai N Šaukliai
1912-11-21 GRICIUS Rapolas Gricius Pranciškus ir Leokadija Zabitytė Griciai N Igariai Barbora Ložytė Raudienė Juozapas ir Ona Daržinskaitė Ložiai N Šatraminiai
1923-02-06 GRICIUS Stanislovas Gricius Jonas ir Magdalena Burbaitė Griciai
Kusai Uršulė Lekniutė Žvinklienė Leonas ir Monika Jablonskytė Lekniai N Budriai
1879-01-30 GRICIUS Steponas Gricius Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai Apolinara Lekstutytė Pranciškus ir Elžbieta Vaitilaitė Lekstučia
Šaukliai
1914-02-11 GRICIUS Steponas Gricius Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Gondlaukė Uršulė Paulauskaitė Feliksas ir Anastasija Meškytė Paulauskai
Kernai


1904-10-30 GRIGAITIS Jonas Grigaitis (Григайтиса) Apolinaras ir Anastasija Jaugėlaitė Grigaičiai
Naujoji Žagarė Kotryna Tamošauskaitė Juozapas ir Ona Einikytė Tamošauskiai
Naujoji Žagarė
1934-02-12 GRIGAITIS Kazimieras Grigaitis Antanas ir Anelė Simutytė Grigaičiai
Laiviai Sal.par. Ona Višinskaitė Jurgis ir Ona Raveikytė Višinskai
Šatraminiai


1868-09-24 GRIGEVIČIUS Ignacijus Grigevičius (Грыгевича) Dominykas ir Elžbieta Valančiūtė Grigevičiai N Vindeikiai Šat.p. Kunegunda Žilinskaitė Baguckienė Pranciškus ir Pranciška Valančiutė Žilinskai N Igariai
1922-07-17 GRIGEVIČIUS Stanislovas Grigevičius Petras ir Anele Kubiliutė Grigevičiai
Ersla Julijona Gadeikytė Leonas ir Magdalena Kataržytė Gadeikiai
Nevočiai
1846-05-21 GRIGEVIČIUS Stanislovas Grigevičius (Grygiewicza) Petras ir Barbora Apulskytė Grigevičiai
Šatraminiai Barbora Lukavičiutė (Lukowiczowna) Marcijonas ir Marijona Intaitė Lukavičiai
Budvietė


1925-10-27 GRIKPĖDIS Petras Grikpėdis Jonas ir Ona Maksvytytė Grikpėdžiai
Benaičiai Darbėn. p. Barbora Bieliauskaitė Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Daukšiai


1931-10-27 GRUDZINSKAS Česlovas Julijonas Grudzinskas Liudvikas ir Petronėlė Pilelytė Grudzinskai
Šniukščiai Justina Slušnytė Vladislovas ir Ona Jakštaitė Slušniai
Naujukai


1881-10-03 GRUFAS Ildefonsas Grufas (Груффа) Pranciškus ir Amelija Šiaulakytė Grufai (Шефлаковъ Груффовъ)
Mosėdis Karolina Daukintytė (Довкинтовною) Juozapas ir Ona Šimkutė Daukinčiai
Mosėdis


1882-05-18 GUDAVIČIUS Juozapas Gudavičius (Гудовичь) Kajetonas ir Amelija Plesnevičiūtė Gudavičiai
Ersla Magdalena Jančiauskaitė (Jончевскою) Jonas ir Marijona Šakalytė Jančiauskai
Ersla
1868-06-02 GUDAVIČIUS Kajetonas Gudavičius (Гудовичa) Kajetonas ir Amelija Plesnevičiūtė Gudavičiai
Ersla Petronėlė Aklytė Vičienė Mykolas ir Juozapota Pliuškytė Akliai N Erlėnai Sal.p.
1870-02-22 GUDAVIČIUS Petras Gudavičius (Гудовича) Kajetonas ir Amelija Plesnevičiūtė Gudavičiai
Ersla Anelė Intaitė Jurgis ir Pranciška Joskaudaitė Intos
Krakės


1913-11-24 GUDINAS Bernardas Gudinas (Гуденъ) Petras ir Anelė Intaitė Gudinai
* Petronėlė Markaitytė Juozapas ir Monika Adakauskaitė Markaičiai
Ersla
1935-11-05 GUDINAS Bernardas Gudinas Bernardas ir Petronėlė Markaitytė Gudinai
Ersla Veronika Dabrytė Albinas ir Barbora Skurvydaitė Dabriai
Ersla


1877-02-07 GUOBYS Juozapas Guobys (Губиса) Jurgis ir Barbora Buivydaitė Guobiai
Žalgiriai Ona Simaitytė Pranciškus ir Leokadija Barkutė Simaičiai
Šerkšniai
1922-07-30 GUOBYS Petras Guobys (Guobys) Juozapas ir Ona Simaitytė Guobiai
* Julijona Gadeikytė Pranciškus ir Vincenta Šulcaitė Gadeikiai
Šerkšniai


1874-01-30 GURAUSKAS Albinas Gurauskas Juozapas ir Magdalena Kalvaitytė Gurauskai
Budvietė Sk.p. Magdalena Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos
Žebrokai
1909-01-26 GURAUSKAS Antanas Gurauskas Jonas ir Magdalena Tilškytė Gurauskai
Bobeliškės Ona Narvilaitė Kazimieras ir Veronika Venckutė Narvilai
Krakės
1874-10-15 GURAUSKAS Jonas Gurauskas Jonas ir Viktorija Ložytė Gurauskai
Paluknė Sk.p. Magdalena Tilškytė Jurgis ir Barbora Žylytė Tilškiai
Bobiliškės
1898-10-06 GURAUSKAS Jonas Gurauskas Liudvikas ir Matilda Šmitaitė Gurauskai
Žebrokai Antanina Budreckytė Kazimieras ir Rozalija Alminaitė Budreckiai
Kruopiai Plat.p.
1902-05-19 GURAUSKAS Jonas Gurauskas Juozapotas ir Monika Pociutė Gurauskai
Tėveliai Monika Eidiejutė Ignotas ir Monika Luotaitė Eidiejai
Budvietė
1920-08-01 GURAUSKAS Jonas Gurauskas Juozapotas ir Monika Pociutė Gurauskai N Tėveliai Ona Pliuškytė Rumšienė Andrius ir Uršulė Intaitė Pliuškiai N Tėveliai
1855-01-31 GURAUSKAS Juozapas Gurauskas Kazimieras ir Julijona Laukineitytė Gurauskai
Mosėdis Monika Pociutė Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai
Virbalai
1863-02-12 GURAUSKAS Juozapotas Gurauskas Juozapotas ir Barbora Pilibaitytė Gurauskai
Budvietė Domicėlė Šulcaitė Pranciškus ir Uršulė Žukauskytė Šulcai
Ersla
1865-11-10 GURAUSKAS Jurgis Gurauskas Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai Elena Andriejauskaitė Jonas ir Elena Raudytė Andriejauskai
Mikulčiai
1919-03-03 GURAUSKAS Jurgis Gurauskas Jurgis ir Cecilija Kaupaitė Gurauskai
Šekai Veronika Alpaitė Ronkienė Pranciškus ir Uršulė Liebutė Alpai N Šekai
1868-09-10 GURAUSKAS Kazimieras Gurauskas Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai Marcijona Vaičiūtė (Вайчоiвною) Tadas ir Elena Piktuižytė Vaičiai
Šekai
1905-02-08 GURAUSKAS Konstantinas Gurauskas Jurgis ir Elena Andriejauskaitė Gurauskai
Šekai Uršulė Zubaitė Mykolas ir Ona Zubaitė Zubės
Kusai
1874-01-30 GURAUSKAS Liudvikas Gurauskas Juozapas ir Magdalena Kalvaitytė Gurauskai Budvietė Sk.p. Matilda Šmitaitė Leonas ir Anastasija Tamošauskaitė Šmitos
Žebrokai
1843-11-09 GURAUSKAS Petras Gurauskas Petras ir Barbora Ukrinaitė Gurauskai
Plaušiniai Barbora Taurinskaitė Stanislovas ir Morta Šimkutė Taurinskai
Plaušiniai


1879-05-29 GŪŽĖ Antanas Gūžė (Гужиса) Jurgis ir Kotryna Kabalinaitė Gūžės
Sriauniai Lenk.p. Ona Kniuipytė (Кнюйповною) Pranciškus ir Kotryna Ridikaitė Knuipiai (Кнюйпiовъ)
Daukšiai
1855-01-11 GŪŽĖ Feliksas Gūžė (Гужевскаго) Ignotas ir Pranciška Mimgaudytė Gūžės
Šatraminiai Leokadija Petkutė Benediktas ir Magdalena Jakutytė Petkai
Šatraminiai
1886-11-11 GUŽĖ Feliksas Gūžė (Гушловаго) Ignotas ir Pranciška Mimgaudytė Gūžės N Daukšių Medsėdžiai Barbora Karaliutė Antanas ir Barbora Karbonskytė Karaliai
Nevočiai
1850-11-07 GŪŽĖ Ignotas Gūžė (Гужевскаго) Ignotas ir Pranciška Mimgaudytė Gūžės
Šatraminiai Marijona (Zaburaitė ?) Zaburienė Stanislovas ir Viktorija Jazbutytė Zaburos (?) N Daukšiai
1843-01-17 GŪŽĖ Jonas Gūžė (Guzewskiego) Ignotas ir Pranciška Mimgaudytė Gūžės
Žalgiriai Pranciška Rancaitė Pranciškus ir Pranciška Jablonskytė Rancai
Margeniai Lenk,p.
1873-02-06 GŪŽĖ Jonas Guže (Гужиса) Jurgis ir Kotryna Kabalinaitė Gūžės
Lenkimai lenk.p. Magdalena Prialgauskaitė Jonas ir Felicijona Stirpeikaitė Prialgauskai
Daukšiai
1905-06-07 GŪŽĖ Mykolas Gūžė (Гужиса) Jurgis ir Kotryna Kabalinaitė Gūžės N Lenkimai Juozapota Petrulienė Juozapas ir Barbora Šemetaitė (?) N Kernai


1855-02-06 GVAZDŽIAUSKAS Adomas Gvazdžiauskas Jonas ir Barbora Antanauskaitė Gvazdžiauskai
Naujukai Anastasija Joskaudaitė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai
Tauzai
1858-04-15 GVAZDŽIAUSKAS Jonas Gvazdžiauskas Pranciškus ir Ona Končiutė Gvazdžiauskai
Kernai Uršulė Jurevičiutė Antanas ir Eleonora Grigevičiutė Jurevičiai
Kernai
1910-11-23 GVAZDŽIAUSKAS Mykolas Gvazdžiauskas Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai Julijona Peknieriutė Kazimieras ir Uršulė Rancaitė Peknieriai
Budriai
1865-10-06 GVAZDŽIAUSKAS Petras Gvazdžiauskas Petras ir Scholastika Balvočiutė Gvazdžiauskai
Naujukai Anastasija Lekniutė Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai
1918-06-04 GVAZDŽIAUSKAS Pranciškus Gvazdžiauskas Nikodemas ir Agnė Juknaitė Gvazdžiauskai
Budvietė Monika Ruikaitė Antanas ir Magdalena Kniukštaitė Ruikos
Naujukai
1889-05-16 GVAZDŽIAUSKAS Tadas Gvazdžiauskas Jonas ir Uršulė Jurevičiutė Gvazdžiauskai
Šaukliai Antanina Griciutė Kazimieras ir Apolonija Bernytė Griciai
Šakaliai