Santuokos data Bažnyčia Pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


Ž1898-11-24 Mos. ŽABINSKIS Jonas Žabinskis Pranciškus ir Rozalija Martišiutė Žabinskiai
Šniukščiai Karolina Barkutė Juozapas ir Kotryna Razmaitė Barkai
Šniukščiai
1911-11-22 Sal. ŽABINSKIS Jonas Žabinskis Pranciškus ir Rozalija Martišiutė Žabinskiai N Baidotai Sal. p. Ona Jurgutytė Andrius ir Ona Kniūkštaitė Jurgučiai
Salantai
1909-02-03 Mos. ŽABINSKIS Juozapas Žabinskis Ignotas ir Petronėlė Mikutaitė Žabinskiai
Baidotai Sal.p. Elena Rapalytė Kajetonas ir Barbora Ragainytė Rapaliai
Virbalai
1913-10-15 Mos. ŽABINSKIS Juozapas Žabinskis Pranciškus ir Rozalija Martišiutė Žabinskiai
Baidotai Sal.p. Barbora Galdikaitė Kazimieras ir Matilda Jakštaitė Galdikai
Mikulčiai
1919-11-25 Mos. ŽABINSKIS Liudvikas Žabinskis Pranciškus ir Rozalija Martišiutė Žabinskiai
Baidotai Sal.p. Ona Kubilaitė Juozapas ir Ona Jundulaitė Kubilai
Palaukė
1766-11-16 Mos. ŽABINSKIS Martynas Žabinskis (Žabinowski)

Narvydžai Sk p. Magdalena Gložytė (Gložowna)

Ledžiai
1924-10-20 Mos. ŽABINSKIS Pranciškus Žabinskis Ignotas ir Petronėlė Mikutaitė Žabinskiai N Baidotai Sal.p. Rozalija Miliutė Leonavičienė Veronikos Miliutės dukra N Naujukai1860-11-15 Yl. ŽADAUSKIS Adomas Žadauskis (Жадовскаго) Mykolas ir Barbora Š. Žadauskai
Girdeniai Yl.p. Magdalena Bučytė Vincentas ir Elžbieta Klovaitė Bučiai
Girdeniai Yl.p.
1821-02-15 Sk. ŽADAUSKIS Jokūbas Žzdauskis (Žadowski)

Lyksūdė Šač. p. Petronėlė Žemelytė

Užluobė Sk. p.
1820-04-20 Šač. ŽADAUSKIS Jonas Žadauskis (Joanem Zadowski)


Rozalija Mickevičiūtė (Rosalia Mackiewiczowna)

Kaukolikai
1797-11-27 Yl. ŽADAUSKIS Petras Žadauskis (Petrum Žadowski)


Elžbieta Matukaitė (Elisabetham Matuciowna)

Stripinai Yl. p.1853-02-24 Mos. ŽADMINAS Jeronimas Žadminas Juozapas ir Joana Ylakaitė Žadminai N * Barbora Kubilaitė Leonas ir Joana Gurauskaitė Kubilai
Kernai
1767-11-08 Mos. ŽADMINAS Jokūbas Žadminas(Žadmynas)

Narvydžai Sk p. Magdalena Augutytė (Augutate)

Nevočiai1928-01-07 Mos. ŽAKARIUS Arnoldas Girt Žakarius Jonas ir Ona Šilling Žakariai
Apuolė Sk.p. Veronika Liebutė (Liebaitė) Giacintas ir Kotryna Juknaitė Liebai
Mosėdis1813-05-13 Mos. ŽALGIRIS Antanas Žalgiris (Antonium Žalgir)


Pranciška Graužaitė (Franciscam Grązowna)

Udraliai
1840-10-22 Mos. ŽALGIRIS Antanas Žalgiris Antanas ir Pranciška Graužaitė Žalgiriai
Mosėdžio p. Agnė Mončytė (Monczowna) Tadas ir Plačida Zavalytė Mončiai
Mosėdžio p.
1860-02-09 Mos. ŽALGIRIS Antanas Žalgiris Antanas ir Pranciška Graužaitė Žalgiriai N Mosėdis Kotryna Mikalauskaitė Jonas ir Kotryna Navickaitė Mikalauskai
Igariai
1854-09-21 Mos. ŽALGIRIS Feliksas Žalgiris Antanas ir Pranciška Graužaitė Žalgiriai
Udraliai Anastasija Lenkauskaitė Petras ir Juozapota Butkutė Lenkauskai
Udraliai
1872-06-18 Mos. ŽALGIRIS Jokimas Žalgiris Nikodemas ir Magdalena Klovaitė Žalgiriai
Budriai Ona Kuprytė Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Budriai
1894-02-03 Mos. ŽALGIRIS Jokimas Žalgiris Nikodemas ir Magdalena Klovaitė Žalgiriai N Baksčiai Ona Subatauskaitė Litvinienė Antanas ir Ona Šeputytė Subatauskai (Субатовскихъ) N Naujukai
1896-11-03 Mos. ŽALGIRIS Jonas Žalgiris Jokimas ir Ona Kuprytė Žalgiriai
Kulaliai Ona Jonauskytė Antanas ir Veronika Vaitkutė Jonauskai
Kulaliai
1847-02-02 Mos. ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris (Žalgiria) Baltramiejus ir Apolonija Jazbutytė Žalgiriai
Krakės Monika Budrikytė Jonas ir Klara Ramonaitė Budrikiai
Krakės
1859-05-26 Mos. ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris Jonas ir Marijona Lengvinaitė Žalgiriai N Mosėdis Anelė Zubaitė Agotos Zubaitės dukra
Mosėdis
1874-02-11 Mos. ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris Leonas ir Juozapota Butkutė Žalgiariai
Plaušiniai Leokadija Dimaitė Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Plaušiniai
1876-01-14 Mos. ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris Leonas ir Juozapota Butkutė Žalgiariai N
Julijona Ronkytė Jonas ir Kunegunda Galdikaitė Ronkiai
Plaušiniai
1830-02-18 Mos. ŽALGIRIS Juozapotas Žalgiris Simonas ir Magdalena Kinčiutė Žalgiriai
Udraliai Barbora Baužytė (Bawzowna) Pranciškus ir Elena Daukšaitė Baužiai
Udraliai
1843-01-17 Mos. ŽALGIRIS Juozapotas Žalgiris Simonas ir Magdalena Kinčiutė Žalgiriaii N Mosėdis Barbora Gadeikytė Jurgis ir Barbora Šemetaitė Gadeikiai
Mosėdžio p.
1858-01-28 Mos. ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris Simonas ir Magdalena Kinčiutė Žalgiriai N Udraliai Ona Milinskaitė Aleksandras ir Pranciška Jasutytė Milinskai
Ersla
1927-05-16 Sal. ŽALGIRIS Jurgis Žalgiris Jonas ir Ona Jonauskytė Žalgiriai
Reketė Sal. p. Ieva Vaitkutė Juozapas ir Kotryna Narvaišaitė Vaitkai
Reketė Sal.p.
1869-01-07 Šač. ŽALGIRIS Kajetonas Žalgiris Pranciškus ir Kotryna Kidykaitė Žalgiriai
Jundulai Šač. p. Kotryna Baltrutytė Jurgis ir Antanina Baužytė Baltručiai
Jundulai Šač. p.
1836-05-12 Mos. ŽALGIRIS Leonas Žalgiris Simonas ir Magdalena Kinčiutė Žalgiriai
Udraliai Juozapota Lenkauskytė (Lękowska) Antanas ir Felicijona Simaitytė Lenkauskiai
Plaušiniai
1837-01-19 Mos. ŽALGIRIS Leonas Žalgiris Pranciškus ir Viktorija Graužaitė Žalgiris
Nevočiai Ona Girdžiūnaitė Pranciškus ir Juozapota Narmontaitė Girdžiūnai
Tėveliai
1882-01-26 Mos. ŽALGIRIS Leonas Žalgiris Juozapas ir Barbora Baužytė Žalgiriai
Plaušiniai Monika Jonkutė Juozapas ir Ona Simutytė Jonkai
Mikulčiai
1899-01-26 Mos. ŽALGIRIS Leonas Žalgiris Kajetonas ir Kotryna Baltrutytė Žalgiriai
Kulaliai Magdalena Kuprytė Antanas ir Kotryna Laukytė Kupriai
Mosėdis
1761-01-18 Mos. ŽALGIRIS Martynas Žalgiris (Žalgiris)

Junduliai Judita Virbalaitė (Wirbalowska)

Geidučiai Mos.p.
1772-11-19 Mos. ŽALGIRIS Martynas Žalgiris (Žalgiris)
N
Marijona Montvydaitė (Mątwidowna)

Derkinčiai
1842-06-30 Mos. ŽALGIRIS Nikodemas Žalgiris Antanas ir Pranciška Graužaitė Žalgiriai
Mosėdžio p. Magdalena Klovaitė Motiejus ir Morta Gedminaitė Klovos
Mosėdžio p.
1817-01-23 Mos. ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris (Franciscum Žalgir)

Udraliai Viktorija Graužaitė (Victoria Grawžowna)

Krakės
1826-02-28 Mos. ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris (Franciscum Žalgiris)


Kotryna Balserytė (Catharinam Balserowna)

Junduliai
1882-02-07 Mos. ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris Antanas ir Kotryna Mikalauskaitė Žalgiriai
Igariai Petronėlė Daugėlaitė Nikodemas ir Ona Eidintaitė Daugėlos
Mosėdis
1927-10-02 Mos. ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris Leonas ir Magdalena Kuprytė Žalgiriai
Žalgiriai Kotryna Avižiutė Antanas ir Marijona Vaitkutė Avižiai
Mosėdis
1789-12-25 Mos. ŽALGIRIS Simonas Žalgiris (Simon Žalgirowicz)

Plaušiniai Magdalena Kinčiutė (Magdalena Kinczowna)

Plaušiniai1850-03-05 Kart. ŽALIMAS Jurgis Žalimas Jurgis ir Magdalena Ložytė Žalimai N Baltmiškiai Kart. p. Marijona Šlimaitė Budrienė Juozapas ir Barbora Lingytė Šlimai N Baltmiškiai Kart. p.
1779-06-20 Mos. ŽALIMAS Kazimieras Žalimas (Žalym)
N Kruopiai Kalv.p. Elena Razmaitė (Razmowna)

Kulaliai
1925-07-21 Mos. ŽALIMAS Konstantinas Žalimas Antanas ir Monika Jablonskytė Žalimai N Narvydžiai Sk.p. Veronika Veitaitė Skirutienė Povilas ir Elena Zabytytė Veitai
Žebrokai1796-10-25 Sk. ŽALIŠAUSKAS Jonas Žališauskas (Joannes Žaliszewski)

* Elžbieta Žemelienė (Elisabeth Ziemelowa)
N Užluobė Sk. p.
1879-01-30 Sk. ŽALIŠAUSKAS Valerijonas Žališauskas Jonas ir Kunegunda Šmaižytė Žališauskai
Rušupiai Sk. p. Monika Žitkutė Dominykas ir Marijona Veitaitė Žitkai
Rušupiai Sk. p.1815-05-25 Šač. ŽALKAUSKAS Klemensas Žalkauskas (Clementum Žolkowski)


Petronėlė Rylaitė (Petronella Ryllowna Žalkowska)

Rumšaičiai1824-01-29 Sal. ŽEBRAUSKAS Florijonas Žebrauskas (Florianum Žebrauskis)


Ona Salytė (Anna Salaly)

Sieleniai Sal. p.
1856-11-13 Lenk. ŽEBRAUSKIS Kazimieras Žebrauskis ((Жебровского) Stanislovas ir Uršulė Žemelytė Žebrauskiai
Užluobė Ona Lindenytė Viktorinas ir Ona Vaserytė Lindeniai
Kuineliai
1875-11-25 Laukž. ŽEBRAUSKAS Mykolas Žebrauskas Jonas ir Teodora Griciutė Žebrauskai
Senoji Įpiltis Ona Vibrytė Mykolas ir Barbora Karpaitė Vibriai
Senoji Įpiltis
1645-11-15 Sal. ŽEBRAUSKIS Motiejus Žebrauskis (Matheus Žebrokaitis)

Notėnai Barbora Rumšaitė (Barbara Rumszaite)

Notėnai
1777-11-23 Mos. ŽEBRAUSKIS Stanislovas Žebrauskis (Žebrowski)

Apuolė Ona Butkutė (Annam Butkiewiczowna)

Kaukolikai
1789-12-17 Mos. ŽEBRAUSKIS Stanislovas Žebrauskis (Stanislaus Žebrowski)


Ona Rimkutė (Anna Rymkiewiczowna)

Nevočiai1645-11-15 Sal. ŽEBROKAS Motiejus Žebrokas (Matheus Žebrokaitis)

Notėnai Barbora Rumšaitė (Barbara Rumszaite)

Notėnai1798-11-13 Mos. ŽEIMYS Antanas Žeimys (Antonium Žeymowicz)

Laumaičiai Gintel.par. Juozapota Šemetaitė (Jozephata Szemetowna)

Ersla
1801-11-19 Mos. ŽEIMYS Antanas Žeimys (Antonium Zeymowicz)

Žebrokai Magdalena Šmitaitė Rimkienė (Rymkiewiczowa)
N Mosėdis
1901-01-30 Mos. ŽEIMYS Aleksandras Žeimys Kazimieras ir Barbora Butkutė Žeimiai
Paluknė, Sk.p. Barbora Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Antanauskaitė Šiudeikiai
Udraliai
1901-02-06 Mos. ŽEIMYS Benediktas Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Mosėdis Anastasija Jazbutytė Kusienė Mykolas ir Anastasija Piekutė Jazbučiai N Nevočiai
1908-02-05 Mos. ŽEIMYS Benediktas Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai N Šakaliai Ona Petrauskaitė Pranciškus ir Kotryna Rimkutė Petrauskai
Juknaičiai Šač.p.
1931-04-19 Kaln. ŽEIMYS Bonifacas Žeimys Jurgis ir Kazimiera Bertašiutė Žeimiai
Barzdžiai Kaln. p. Barbora Jonauskytė Jonas ir Barbora Kaminskaitė Jonauskiai
Barzdžiai Kaln. p.
1931-02-09 Mos. ŽEIMYS Eduardas Žeimys Konstantinas ir Uršulė Venckutė Žeimiai
Šakaliai Rozalija Kubiliutė Albertas ir Petronėlė Kaupaitė Kubiliai
Šakaliai
1787-10-28 Mos. ŽEIMYS Ignotas Žeimys (Ignatius Žeymis)

Šlamiai Gint..p. Elena Kazakauskienė (Helena Kazakauskienie)
N Vabaliai
1825-02-03 Mos. ŽEIMYS Jokimas Žeimys (Joachim Žeymowicz)

Žalgiriai Monika Liebutė (Monika Lebowiczowna)

Šakaliai
1787-01-23 Mos. ŽEIMYS Jonas Žeimys (Joan Žeymowicz)

Vindeikiai Kotryna Mickutė (Catharina Mickiewiczowna)

Vindeikiai
1819-02-04 Mos. ŽEIMYS Juozapas Žeimys (Jozephum Žeymowicz)

Žalgiriai Pranciška Tėvelytė (Francisca Tewelowiczowna {Žeymowiczowa})

Šaukliai
1828-05-15 Mos. ŽEIMYS Juozapas Žeimys Juozapas ir Ona Sendrytė Žeimiai N Šatraminiai Anastasija Sadauskaitė Kairienė Tomas ir Marijona Baužytė Sadauskai N Šakalių Medsėdžiai
1832-02-23 Mos. ŽEIMYS Juozapas Žeimys Jonas ir Terezė Gedminaitė Žeimiai
Ersla Ona Alšauskaitė (Olszewska) Kazimieras ir Barbora Bričkutė Alšauskai
Žebrokai
1932-01-31 Kaln. ŽEIMYS Juozapas Žeimys Jurgis ir Kazimiera Bertašiutė Žeimiai
Barzdžiai Kaln. p. Ona Prišmontaitė Onos Prišmontaitės duktė
Barzdžiai Kaln. p.
1907-05-13 Mos. ŽEIMYS Jurgis Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Šakaliai Anastasija Griciutė Feliksas ir Cecilija Zubaitė Griciai
Tauzai
1745-11-14 Mos. ŽEIMYS Kazimieras Žeimys (Žeymis)
N Žalgiriai Ona Šleinytė (Szleynowna)

Žalgiriai
1870-02-17 Mos. ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Daukšiai Ona Kapinskaitė Intienė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kapinskai N Šatraminiai
1889-01-10 Mos. ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Jurgis ir Felicijona Čepauskaitė Žeimiai
Šatraminiai Rozalija Pukinskaitė Ramonienė Motiejus ir Ona Baltrutytė Pukinskai N Šatraminiai
1894-01-25 Mos. ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Jurgis ir Felicijona Čepauskaitė Žeimiai (įraše Petrauskaitė) N Šekai Ona Endrutytė (Андрутисовною) Feliksas ir Uršulė Joskaudaitė Endručiai
Igariai
1900-01-11 Mos. ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Mosėdis Antanina Strakšaitė Jankauskienė Anupras ir Barbora Razgaitytė Strakšai N Baksčiai
1905-01-18 Mos. ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai N Baksčiai Antanina Zubaitė Juozapas ir Julijona Jonaitytė Zubės
Plaušiniai
1916-10-30 Mos. ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Kazimieras ir Ona Endrutytė Žeimiai
Šakaliai Pranciška Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai
1928-01-12 Mos. ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Kazimieras ir Antanina Strakšaitė Žeimiai
Šakaliai Magdalena Žeimytė Aleksandras ir Barbora Šiudeikytė Žeimiai
Paluknė, Sk.p.
1851-02-06 Mos. ŽEIMYS Klemensas Žeimys Juozapas ir Anastasija Sadauskytė Žeimiai
Šatraminiai Uršulė Bružaitė Antanas ir Antanina Maniukaitė Bružiai
Šatraminiai
1906-02-07 Mos. ŽEIMYS Konstantinas Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Mikulčiai Uršulė Venckutė Juozapas ir Uršulė Skersytė Venckai
Šakaliai
1926-02-14 Mos. ŽEIMYS Leonas Žeimys Benediktas ir Anastasija Jazbutytė Žeimiai
Šakaliai Barbora Dambrauskaitė Leonas ir Ona Daukantaitė Dambrauskai
Baksčiai
1777-11-26 Mos. ŽEIMYS Martynas Žeimys (Žeymie)

Notėnai Salt.p. Ona Milinskaitė (Mylinska)

Igariai
1747-07-09 Mos. ŽEIMYS Petras Žeimys (Zeymis)

Žalgiriai Elžbieta Kripaitė (Kripayte)

Žalgiriai
1832-05-24 Mos. ŽEIMYS Petras Žeimys Juozapas ir Ona Sendrytė Žeimiai
Žalgiriai Pranciška Gušauskaitė Ignotas ir Pranciška Numgaudytė Gušauskai
Šatraminiai
1847-01-27 Mos. ŽEIMYS Tomas Žeimys (Žeymia) Petras ir Dominyka Narmontaitė Žeimiai
Rukai Barbora Dvarionaitė Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai
Rukai1857-10-22 Mos. ŽELVYS Aleksandras Želvys Juozapas ir Pranciška Bėrontaitė Želviai
Šekai Anelė Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1861-02-14 Mos. ŽELVYS Aleksandras Želvys Juozapas ir Pranciška Bėrontaitė Želviai N Šekai Ona Skališiutė Mykolas ir Ona Adomauskaitė Skališiai
Igariai
1883-08-01 Mos. ŽELVYS Aleksandras Želvys Aleksandras ir Ona Skališiutė Želviai
Šekai Anastasija Ronkytė Kazimieras ir Monika Ramonaitė Ronkiai
Šekai
1926-01-26 Mos. ŽELVYS Aleksandras Želvys Aleksandras ir Anastasija Ronkytė Želviai
Šekai Ona Viršilaitė Juozapas ir Marijona Milašiutė Viršilos
Šatraminiai
1938-11-20 Kaln. ŽELVYS Alfonsas Želvys g. 1905.03.30 Vincentas ir Cecilija Zubernytė Želviai
Voveraičiai Kret. p. Ona Žvinklytė g. 1915.03.30 Antanas ir Ona Beržanskytė Žvinkliai
Skaudaliai
1823-01-16 Sal. ŽELVYS Antanas Želvys (Antonio Želwis)


Magdalena Petkutė (Petkaly)

Pagrušlaukė Sal. p.
1853-11-24 Mos. ŽELVYS Antanas Želvys Juozapas ir Kotryna Pociutė Želviai
Telš.p. Monika Šimkutė Leonas ir Ona Kubiliutė Šimkai
Mosėdis
1884-02-19 Mos. ŽELVYS Antanas Želvys Aleksandras ir Ona Skališiutė Želviai
Šekai Rozalija Galdikaitė Jonas ir Ona Bertašiutė Galdikai
Kernai
1894-02-08 Mos. ŽELVYS Antanas Želvys Aleksandras ir Ona Skališiutė Želviai N Šekai Zuzana Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1908-02-05 Lenk. ŽELVYS Antanas Želvys Aleksandras ir Ona Skališiutė Želviai N Šekai Mos. p. Amelija Vaitilavičiutė (Войтыловичъ) Petras ir Magdalena Ambrasaitė Vaitilavičiai
Sriauptai Lenk. p.
1924-02-24 Mos. ŽELVYS Antanas Želvys Aleksandras ir Anastasija Ronkytė Želviai
Šekai Barbora Šiudeikytė Juozapas ir Domicėlė Jonkutė Šiudeikiai
Mikulčiai
1843-01-26 Kart. ŽELVYS Ignotas Želvys Kazimieras ir Magdalena Stroputė Želviai
Kulupėnai Ona Ložytė Dominykas ir Magdalena Miliutė Ložiai
Kulupšnai
1804-07-26 Mos. ŽELVYS Jokūbas Želvys (Jacobum Želwowicz)

Truikinai Sk.p. Barbora Veitaitė (Barbaram Weytowna)

Ersla Sk.p.
1922-05-28 Sal. ŽELVYS Jonas Juozapas Želvys Juozapas ir Antanina Petkutė Želviai N Sėleniai Sal. p. Filomena Sungailaitė Jonas ir Veronika Švelnytė Sungailos
Sėleniai Sal. p.
1831-01-13 Mos. ŽELVYS Juozapas Želvys Jurgis ir Morta Tėvelytė Želviai N Šekai Pranciška Bėrontaitė Pranciškus ir Petronėlė Jurkšaitė Bėrontai
Daukšiai
1834-11-27 Mos. ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Barbora Viršilaitė Želviai
Šekai Barbora Meškytė Baužienė Tadas ir Pranciška Petrikytė Meškiai N Šatraminiai
1856-01-26 Mos. ŽELVYS Juozapas Želvys Simonas ir Ona Šiudeikytė Želviai
Notėnai Gint.p. Kotryna Baranauskaitė Jonutienė Marcijonas ir Veronika Razmaitė Baranauskai N Kulaliai
1869-03-02 Šač. ŽELVYS Juozapas Želvys Cecilijos Želvytės sūnus
Bratikai Šač. p. Rozalija Paulauskaitė Feliksas ir Petronėlė Juodeikytė Paulauskai
Bratikai Šač. p.
1875-07-28 Mos. ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Pranciška Bėrontaitė Želviai
Šaukliai Antanina Stasaitytė (Стасайтовною) Petronėlės Stasaitytės dukra
Šaukliai
1889-07-08 Mos. ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Marcijona Petrikaitė Želviai
Šerkšniai Barbora Narvilaitė Antanas ir Morta Šoblinskaitė Narvilai
Mikulčiai
1898-01-07 Mos. ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Antanina Stasaitytė Želviai (Стасатисовной)
Šakaliai Barbora Skersytė Antanas ir Pranciška Liebutė Skersiai
Šakaliai
1929-02-12 Mos. ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Ona Zabitytė Želviai
Šakaliai Elena Kazbaraitė Juozapas ir Elena Venckutė Kazbarai
Šakaliai
1852-01-29 Mos. ŽELVYS Jurgis Želvys Juozapas ir Barbora Viršilaitė Želviai
Šekai Monika Bėrontaitė Antanas ir Petronėlė Jurkšaitė Bėrontai
Šekai
1900-01-18 Mos. ŽELVYS Jurgis Želvys Aleksandras ir Ona Skališiutė Želviai
Šekai Barbora Petrauskaitė Vaserienė Jonas ir Cecilija Kazlauskaitė Petrauskai N Šakaliai
1918-02-03 Mos. ŽELVYS Jurgis Želvys Aleksandras ir Anastasija Ronkytė Želviai
Šekai Anastasija Daržinskaitė Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai
1882-08-01 Plat. ŽELVYS Kazimieras Želvys Motiejus ir Elena Burvytė Želviai
Gintališkė Barbora Gritkutė (Грытковсковною) Bonaventūras ir Petronėlė Pronckutė Gritkai
Dvarviečiai Plat. p.
1889-10-03 Mos. ŽELVYS Kazimieras Želvys Jonas ir Magdalena Pociutė Želviai
Reketė Sal.p. Marijona Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršiniai
1938-02-08 Lenk. ŽELVYS Kazimieras Želvys Juozapas ir Anastasija Gužytė Želviai
Večiai Kazimiera Pučinskytė Jonas ir Uršulė Bružaitė Pučinskiai
Lenkimai
1838-11-22 Mos. ŽELVYS Leonas Želvys (Želwia) Juozapas ir Barbora Petrikytė Želviai
* Barbora Karbauskaitė (Karbowska) Antanas ir Magdalena Intaitė Karbauskai
*
1851-02-13 Mos. ŽELVYS Leonas Želvys Juozapas ir Barbora Baltrutytė Želviai
Daukšiai Juozapota Ramonaitė (Рамоновною) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai
1860-10-11 Yl. ŽELVYS Leonas Želvys Pranciškus ir Veronika Jonaitytė Želviai
Milvydžiai Yl. p. Barbora Kovaitė Kajetonas ir Uršulė Kontvainytė Kovai
Milvydžiai Yl. p.
1937-02-09 Šač. ŽELVYS Liudvikas Želvys Juozapas ir Marijona Užutytė Želviai N Šlamai Notėnų p. Jadvyga Kluodaitė Teofilius ir Barbora Kažytė Kluodos
Daktarai Šač. p.
1798-11-20 Sal. ŽELVYS Marcijonas Želvys (Martianum Želwis)


Ona Lekstutienė (Annam Lextuciowa)
N Pesčiai Sal. p.
1741-10-22 Mos. ŽELVYS Mykolas Želvys (Zelmis)

Šatraminiai Ona Grigaravičiutė (Gregorowiczowna)

Šatraminiai
1924-02-25 Lenk. ŽELVYS Petras Želvys Jonas ir Ona Stankutė Želviai
Juodeikiai Sal. p. Ona Katkutė Jurgis ir Ona Mockutė Katkai
Kuksinė Lenk. p.
1794-11-25 Yl. ŽELVYS Pranciškus Želvys (Franciscum Zelwowicz)

Ylakiai Kotryna Šopaitė (Catharinam Szopowiczowna)

Visgaudžiai Yl. p.
1810-10-18 Mos. ŽELVYS Tomas Želvys (Thomam Želwis)

Baršaičiai Kalv.p. Regina Lekstutytė (Regina Lextutowna {Želwowa})

Kulaliai
1923-02-04 Mos. ŽELVYS Vincentas Želvys Antanas ir Zuzana Gaubytė Želviai
Šekai Ona Malūkaitė Aleksandras ir Agota Čiunkaitė Malūkai
Daukšiai1712-07-17 Mos. ŽEMAITIS Stanislovas Žemaitis (Zmoyta)

Ž. Kalvarijos p. Marijona Ruikaitė (Ruikewna)

Kusai1821-06-12 Sk. ŽEMBLYS Mykolas Žemblys (Žemblewicz)

Skuodas Barbora Alšauskienė
N Narvydžiai Sk. p.
1766-10-12 Mos. ŽEMBLYS Tadas Žemblys (Žemblewicz)

Skuodas Kotryna Bričkutė (Bryczkowna)

Šatraminiai1786-02-05 Mos. ŽERNAUSKIS Antanas Žernauskis (Antonius Žernowski)

Geiznynė Kalvar.p. Barbora Pociutė (Barbara Pocewiczowna)

Žebrokai
1794-11-10 Mos. ŽERNAUSKIS Dominykas Žernauskis (Dominicum Žarnowski)

Barviai Kotryna Ilokaitė (Catharina Illakowiczowna)

Junduliai1931-07-05 Sal. ŽIAUŠYS Antanas Žiaušys Augustinas ir Magdalena Kairytė Žiaušiai
Asteikiai Kart. p. Monika Rimkutė Ignotas ir Barbora Bėrontaitė Rimkai
Kulai Sal. p.

ŽĖMELIS ar ŽIEMELIS1797-01-10 Sk. ŽIEMELIS Andrius Žiemelis (Andream Ziemelis)


Uršulė Vielaitė Ursullam Wielowna)

Užluobė Sk. p.
1794-10-28 Sk. ŽIEMELIS Antanas Žiemelis (Antonium Ziemelis)
N
Kotryna Bernotienė (Catharinam Bernotowa)
N Šarkė Sk. p.
1898-11-15 Mos. ŽIEMELIS Antanas Žiemelis Motiejus ir Uršulė Bertašiutė Žiemeliai
Lyksūdė Šač.p. Veronika Blauzdytė Juozapas ir Veronika Abdulskaitė Blauzdžiai
Simaičiai
1931-08-07 Sal. ŽIEMELIS Fortunatas Žiemelis (Žiemelis) Tadas ir Rozalija Anužytė Žiemeliai
Šateikiai Ona Daugintytė Jonas ir Ona Prialgaukaitė Dauginčiai
Žeimiai Sal. p.
1824-01-29 Mos. ŽIEMELIS Izidorius Žiemelis (Izidorum Žiemelis)


Morta Stankutė (Martha Stankowna)

Apuolė
1919-02-25 Mos. ŽIEMELIS Jeronimas Žiemelis (Žėmelis) Mykolas ir Petronėlė Stasiulytė Žiemeliai
Užluobė Sk. p. Ona Šmitaitė Juozapas ir Felicijona Zubaiė Šmitos
Virbalai
1803-10-27 Mos. ŽIEMELIS Jonas Žiemelis (Joannem Žiemelis)


Antanina Nikartaitė (Antoninam Nikartowna)

Apuolė Mos.p.
1846-11-26 Sk. ŽIEMELIS Jonas Žiemelis Juozapas ir Ona Kringelytė Žiemeliai
Užluobė Sk. p. Antanina Šakalytė Motiejus ir Veronika Dubinskytė Šakaliai
Užluobė Sk. p.
1881-01-13 Sk. ŽIEMELIS Jonas Žiemelis Kazimieras ir Ona Žvinklytė Žiemeliai
Užluobė Sk. p. Anastasija Pakulytė Jonas ir Ona Veitaitė Pakuliai
Skuodas
1887-02-10 Mos. ŽIEMELIS Jonas Žiemelis (Жеймелиса) Mykolas ir Barbora Petkutė Žiemeliai
Ersla Kotryna Pušinskaitė Ašoklienė Antanas ir Kotryna Motuzaitė (Мотузовъ) Pušinskai
Ersla
1834-10-23 Sk. ŽIEMELIS Juozapas Žiemelis Mikalojus ir Ona Jakučinskytė Žiemeliai
Šarkė Sk. p. Kotryna Abromaitytė Izidorius ir Kotryna Šulcaitė Abromaičiai
Šarkė Sk. p.
1902-02-24 Sk. ŽIEMELIS Juozapas Žiemelis (Жемелиса) Juozapas ir Domicėlė Jonušaitė Žiemeliai
Užluobė Sk. p. Ieva Šleiderytė Juozapas ir Ona Kvederaitė Šleideriai

1916-02-08 Mos. ŽIEMELIS Jurgis Žiemelis Kazimieras ir Magdalena Sebeckytė Žiemeliai
Skuodas Magdalena Vičiutė Ignas ir Barbora Riepšaitė Vičiai
Ersla
1833-11-07 Sk. ŽIEMELIS Kazimieras Žiemelis Jurgis ir Rozalija Milinkytė Žiemeliai
Šarkė Sk. p. Magdalena Jakučinskytė Žėmelienė Stanislovas ir Ona Dapšytė Jakučinskiai N Šarkė Sk. p.
1865-02-09 Mos. ŽIEMELIS Kvirinas Žiemelis (Цверенеуша Жемелиса) Juozapas ir Barbora Šulcaitė Žiemeliai
Šarkė Sk.p. Petronėlė Mineikytė Antanas ir Ona Šedvydytė Mineikiai
Ersla
1816-11-21 Mos. ŽIEMELIS Laurynas Žiemelis (Laurentium Žemulis)


Ona Stonkutė (Anna Stankowna {Žemulowa})

Šarkė Mos.p.
1797-11-12 Sk. ŽIEMELIS Mikalojus Žiemelis (Nicolaum Ziemelis)


Ona Jakučinskaitė (Annam Jakucinska)

Šarkė Sk. p.
1918-02-10 Sk. ŽIEMELIS Pranciškus Žiemelis (Žėmelis) Mykolas ir Teodora Pociutė Žiemeliai
Užluobė Sk. p. Kotryna Pučkoriutė Juozapas ir Barbora Kaupaitė Pučkoriai
Užluobė Sk. p.
1928-01-07 Sal. ŽIEMELIS Pranciškus Žiemelis Tadas ir Rozalija Anužytė Žiemeliai
Šarkė Sk. p. Veronika Kubiliutė Juozapas ir Barbora Stonkutė Kubiliai
Jakštaičiai
1823-11-13 Sk. ŽIEMELIS Tadas Žiemelis

Šarkė Sk. p. Barbora Zavalytė

Šarkė Sk. p.
1836-10-06 Sk. ŽIEMELIS Vincentas Žiemelis Kazimieras ir Kotryna Vitkutė Žiemeliai
Šarkė Sk. p. Juozapota Stanytė Tomas ir Barbora Vitkutė Staniai
Šarkė Sk. p.
1907-07-01 Mos. ŽIEMELIS Vykintas Žiemelis Motiejus ir Uršulė Bertašiutė Žiemeliai
Apuolė Sk.p. Magdalena Rimkutė Leonas ir Barbora Alseikaitė Rimkai
Udraliai1939-09-24 Aleks. ŽIGAS Albinas Žigas Albinas ir Kleopa Kuškaitė Žigai
Daujotai Sk. p. Stefanija Indriekutė Silvestras ir Eufrozina Šopaitė Indriekai
Truikinai1877-06-26 Mos. ŽYGUS Jonas Žygus (Жигуса) Juozapas ir Petronėlė Šepulytė Žygai N Narvydžiai Sk.p. Kotryna Petrulevičiutė Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla
1891-06-04 Mos. ŽYGUS Petras Žygus Petras ir Petronėlė Budrikytė Žygai N Budvietė Elžbieta Dargužytė Maniukienė Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai N Krakės1930-02-10 Sal. ŽYLĖ Antanas Žylė Jonas ir Domicėlė Kaubraitė Žylės
Kurcinai Šateikių p. Domicėlė Razmaitė Jurgis ir Benedikta Budrytė Razmai
Žeimiai Sal. p.
1937-01-25 Sal. ŽYLĖ Liudvikas Žylė Kazimieras ir Kotryna Šakinytė Žylės
Erlėnai Sal. p. Stepanija Bertašiutė Kazimieras ir Stanislova Nikontaitė Bertašiai
Kalniškiai Sal. p.1890-02-11 Šač. ŽILINSKIS Antanas Žilinskis Antanas ir Cecilija Šlečkaitė Žilinskiai
Vabaliai Julijona Žvinklytė Jonas ir Julijona Dambrauskaitė Žvinkliai
Prialgava dv.
1840-05-21 Kart. ŽILINSKIS Benediktas Žilinskis Juozapas ir Antanina Jonušaitė Žilinskiai
Bučniai Kart. p. Pranciška Diržininkaitė Jonas ir Marijona Liaudinskytė Diržininkai
Kartenos p.
1842-06-16 Kart. ŽILINSKIS Benediktas Žilinskis Pranciškos Diržininkaitės našlys N Anužiai Kart. p. Elžbieta Puplesytė Jonas ir Inocenta Simaitė Puplesiai
Anužiai Kart. p.
1807-01-22 Mos. ŽILINSKIS Dominykas Žilinskis (Dominicum Zylinski)

Žalgiriai Elena Šimonytė (Helena Szymanska Zylinska)

Daukšiai
1860-02-13 Mos. ŽILINSKIS Giacintas Žilinskis Pranciškus ir Pranciška Valančiutė Žilinskiai
Šerkšniai Barbora Žvinklytė Jonas ir Matilda Jakštaitė Žvinkliai
Šerkšniai
1730-02-28 Mos. ŽILINSKIS Jonas Žilinskis

Ersla Marijona Petkutė (Patkayte)

Ersla
1810-11-22 Mos. ŽILINSKIS Jonas Žilinskis (Joannem Žylinski)

Nevočiai Konstancija Kasperaitytė (Constantia Kazperawiczowna Žylinska)

Nevočiai
1843-01-01 Mos. ŽILINSKIS Jonas Žilinskis Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskiai
Žemytė Lenk.p. Kotryna Narkutė Antanas ir Magdalena Alšauskaitė Narkai
Daukšiai
1891-03-04 Mos. ŽILINSKIS Jonas Žilinskis Pranciškus ir Petronėlė Adomauskaitė Žilinskiai
Lyksūdė Šač.p. Agota Eidėjutė Mykolas ir Ona Bertašiutė Eidėjai
Gondlaukė
1896-07-28 Mos. ŽILINSKIS Jonas Žilinskis Giacintas ir Barbora Žvinklytė Žilinskiai
Tėveliai Ona Pliuškytė Steponas ir Monika Lekstutytė Pliuškiai
Virbalai
1920-05-16 Mos. ŽILINSKIS Jonas Žilinskis Giacintas ir Barbora Žvinklytė Žilinskiai N Tėveliai Anelė Intaitė Endrutienė Izidorius ir Matilda Zabitytė Intos N Budvietė
1922-09-03 Mos. ŽILINSKIS Jonas Žilinskis Jonas ir Ona Pliuškytė Žilinskiai
Tėveliai Aniceta Endrutytė Kazimieras ir Anelė Intaitė Endručiai
Tėveliai
1796-02-08 Kart. ŽILINSKIS Juozapas Žilinskis

Bučniai Kart. p. Ona Jonušaitė (Jonuszale)

Kartenos p.
1843-11-23 Mos. ŽILINSKIS Juozapas Žilinskis Jonas ir Konstancija Kazbaraitytė Žilinskiai
Igariai Kotryna Karaliutė Kristoforas ir Elžbieta Skirutytė Karaliai
Šarkė
1855-06-14 Mos. ŽILINSKIS Juozapas Žilinskis Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskiai N Daukšiai Ona Numgaudaitė (Nумгавдовною) Mykolas ir Petronėlė Domarkaitė Numgaudai
Šatraminiai
1882-05-10 Plat. ŽILINSKIS Juozapas Žilinskis Augustinas ir Magdalena Mačiulskytė Žilinskiai N Diburiai Kart. p. Ona Giedraitė Kazimieras ir Antanina Narmontaitė Giedros
Kadaičiai Plat. p.
1911-05-31 Mos. ŽILINSKIS Juozapas Žilinskis Motiejus ir Julijona Valantinaitė Žilinskiai
Mosėdis Konstancija Žuolytė Jurgis ir Konstancija Urnikytė Žuoliai
Naujukai
1913-02-04 Jelgava Latv. ŽILINSKIS Juozapas Žilinskis Juozapas ir Ona Milašiutė Žilinskiai

Karolina Zojutė (Zojaitė)


1932-02-06 Kaln. ŽILINSKIS Juozapas Žilinskis Juozapas ir Barbora Peldytė Žilinskiai
Barzdžių Meds. Kaln. p. Monika Beniušytė Juozapas ir Monika Skripkauskaytė Beniušiai
Barzdžių Meds. Kaln. p.
1934-11-28 Mos. ŽILINSKIS Juozapas Žilinskis Kazimieras ir Domicėlė Palenskaitė Žilinskiai
Mosėdis Veronika Paulauskaitė Leonas ir Ona Peknieriutė Paulauskai
Krakės
1937-01-16 Kaln. ŽILINSKIS Juozapas Žilinskis Antanas ir Petronėlė Gagilaitė Žilinskiai
Nasrėnai Sal. p. Barbora Leksiutė Juozaqpas ir Monika Bertašiutė Leksiai
Nasrėnai Sal. p.
1937-09-14 Mos. ŽILINSKIS Juozapas Žilinskis Vincentas ir Uršulė Bertašiutė Žilinskiai
Šaukliai Ona Jonkutė Pranciškus ir Amelija Baguckytė Jonkai
Šniukščiai
1882-09-17 Žid. ŽILINSKIS Kazimieras Žilinskis Vykintas ir Morta Kavaliauskaitė Žilinskiai
Naujas dvaras Pikelių p. Vincentina Vitkutė Kazimieras ir Marcijona Mineikytė Vitkai
Visgaudžiai Židik. p.
1888-11-14 Mos. ŽILINSKIS Kazimieras Žilinskis Kazimieras ir Petronėlė Bėrontaitė Žilinskiai
Vindeikiai Kotryna Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1906-11-19 Mos. ŽILINSKIS Kazimieras Žilinskis Motiejus ir Julijona Valantinaitė Žilinskiai
Udraliai Domicėlė Palenskytė Jonas ir Ona Griciutė Palenskiai
Šaukliai
1939-01-07 Mos. ŽILINSKIS Kazimieras Žilinskis Vincentas ir Uršulė Bertašiutė Žilinskiai
Šaukliai Kazimiera Jankauskaitė Juozapas ir Felicijona Arlauskaitė Jankauskai
Užluobė Sk. Vals.
1874-01-16 Mos. ŽILINSKIS Leonas Žilinskis Tomas ir Joana Petrikaitė Žilinskiai
Nevočiai Morta Palenskytė Jonas ir Uršulė Mikniutė Palenskiai
Nevočiai
1934-02-06 Kaln. ŽILINSKIS Leonas Žilinskis Liudvikas ir Marijona Saukalaitė Žilinskiai
Bučmiai Šateik. p. Valerija Šideikytė Antanas ir Matilda Kairytė Šideikiai
Žalimai Kaln. p.
1797-01-17 Kart. ŽILINSKIS Mykolas Žilinskis

Velaičiai Kart.p. Ona Drakšaitė (Drakszayty)

Kartenos p.
1906-10-02 Mos. ŽILINSKIS Mykolas Žilinskis Juozapas ir Ona Milašiutė Žilinskiai
Nevočiai Ona Joskaudaitė Aleksandras ir Uršulė Baužytė Joskaudai
Plaušiniai
1874-01-16 Mos. ŽILINSKIS Motiejus Žilinskis Tomas ir Joana Petrikaitė Žilinskiai
Tauzai Julijona Valantinaitė Antanas ir Monika Ronkytė Valantinai
Budvietė
1801-06-28 Mos. ŽILINSKIS Motiejus Žilinskis (Mathiam Žylinski)
N Laiviai Sal.par. Benedikta Jakubauskaitė (Benedictum Jakubowskowna)

Šaukliai
1735-05-22 Mos. ŽILINSKIS Petras Žilinskis (Zilinski)
N Šatės Marijona Valužytė (Waluzayte)

Šatraminiai
1776-11-26 Mos. ŽILINSKIS Pilypas Žilinskis (Žylinski)

Vaiteliškės Mos.p. Kristina Zubaitė (Zubowiczowna)

Nevočiai
1794-10-28 Sal. ŽILINSKIS Pranciškus Žilinskis (Franciscus Žylinski)

Laiviai Sal.par. Barbora Razmaitė (Barbara Razmowna)

Žūdgalis Sal. p.
1816-11-14 Šač. ŽILINSKIS Pranciškus Žilinskis (Žylinski)

Nevočiai Pranciška Valančiutė (Waląnczewska)

Girdeniai
1816-11-14 Šač. ŽILINSKIS Pranciškus Žilinskis (Franciskum Žylinski)

Nevočiai Pranciška Valančiūtė (Francisca Waląnczewska Žylinska)

Gedučiai
1852-09-10 Mos. ŽILINSKIS Pranciškus Žilinskis Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskiai
Šatraminiai Ona Ruikytė Juozapas ir Barbora Tėvelytė Ruikiai
Šatraminiai
1869-11-18 Mos. ŽILINSKIS Pranciškus Žilinskis Pranciškus ir Petronėlė Adomauskaitė Žilinskiai
Šerkšniai Magdalena Petrošiutė Ignotas ir Julijona Kubiliutė Petrošiai
Šakaliai
1879-01-11 Sal. ŽILINSKIS Pranciškus Žilinskis Juozapas ir Ona Numgaudaitė Žilinskiai
Tūzai Sal. p. Agnė Dekontaitė (Дъконтовною) Kazimieras ir Ona Žeimytė Dekontai
Tūzai Sal. p.
1913-01-28 Mos. ŽILINSKIS Pranciškus Žilinskis Motiejus ir Julijona Valantinaitė Žilinskiai
Mosėdis Leokadija Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Balsytė Kaubrės
Paeiškūnė
1915-09-15 Mos. ŽILINSKIS Pranciškus Žilinskis Juozapas ir Ona Numgaudytė Žilinskiai N Šaukliai Uršulė Černeckytė Simonas ir Monika Laukytė Černeckiai
Šerkšniai
1802-10-14 Kart. ŽILINSKIS Simonas Žilinskis
N Žadeikiai Kart. p. Terezė Eitavičiutė (Eytowiczowna)

Žadeikiai Kart. p.
1806-01-23 Mos. ŽILINSKIS Tomas Žilinskis (Tomam Zylinski)
N Nevočiai Marijona Dimaitė (Mariana Dymowna Zylinska)

Tauzai
1832-11-22 Mos. ŽILINSKIS Tomas Žilinskis Tomas ir Marijona Dimaitė Žilinskiai
Mosėdis Joana Petrikytė Skirutienė Antanas ir Barbora Bričkutė Petrikai N Šerkšniai
1909-05-25 Sal. ŽILINSKIS Vykintas Žilinskis Motiejus ir Julijona Valantinaitė Žilinskiai
Šaukliai Mos.p. Uršulė Bertašiutė Antanas ir Matilda Pociutė Bertašiai
Šaučikai Sal.p.1642-02-09 Sal. ŽILYS Andrius Žilys (Andreas Žilaytis)

Baidotai Sal. p. Margarita Jasaitė (Margaritha Josayte)

*
1909-01-27 Sal. ŽILYS Antanas Žilys Jonas ir Petronėlė Preibytė Žiliai
Kadagynė Sal. p. Barbora Gaudešiutė Pranciškus ir Barbora Kašinskaitė Gaudešiai
Kadaičiai Plat. p.
1910-05-10 Sal. ŽILYS Antanas Žilys Antanas ir Barbora Staniutė Žiliai N Erlėnai Sal. p. Anastasija Piktuižytė Antanas ir Barbora Ažondenytė Piktuižiai
Erlėnai Sal.p.
1799-01-29 Kart. ŽILYS Jokimas Žilys

Žadeikiai Kart. p. Barbora Petreikytė

Žadeikiai Kart. p.
1730-11-19 Mos. ŽILYS Jonas Žilys (Žielaytis)

Budvietė Marijona Kubiliutė (Kubylowna)

Šakaliai
1798-01-28 Sk. ŽILYS Jonas Žilys (Joannem Žyllewicz)

Budvietė Elžbieta Vaškytė (Elisabetham Waszkiewiczowna)

Rušupiai Sk. p.
1798-11-27 Sk. ŽILYS Jonas Žilys (Joannem Žylis)

Martinaičiai Kart. p. Ona Luotaitė (Lutowna)

Kupšiai Kart. p.
1860-08-21 Yl. ŽILYS Jonas Žilys (Желисъ) Jonas ir Ona Bubliauskytė Žiliai
Šarkė Sk. p. Ona Šemetaitė Račienė Pranciškus ir Antanina Petkutė Šemetos N Jedžiotai Yl. p.
1794-02-04 Kart. ŽILYS Juozapas Žilys

Baltmiškiai Kart. p. Ona Ernastaitė (Hyrnastowna)

Vaitkai Kart. p.
1824-06-26 Kret. ŽILYS Pranciškus Žilys (Žylis)

Kretinga Monika Žvinklytė (Žwinklowna)

Kretinga
1879-02-06 Sal. ŽILYS Vykintas Žilys Vykintas ir Petronėlė Simutytė Žiliai
Laiviai Sal. p. Barbora Raveikytė (Равейковною) Jonas ir Magdalena Baužytė Raveikiai
Dvaralis Sal. p.
1843-01-12 Kart. ŽILYS Vincentas Žilys Jokimas ir Barbora Petreikytė Žiliai
Rubuliai Kart. p. Antanina Narkutė Juozapas ir Marijona Buožytė Narkai
Rubuliai Kart. p.1918-06-11 Kart. ŽIOBAKAS Antanas Žiobakas Antanas ir Izabekė Pilibaitytė Žiobakai
Skaudaliai Petronėlė Neverauskytė Juozapas ir Magdalena Butkutė Neverauskiai
Abakai Kart. p.
1937-02-01 Gr. ŽIOBAKAS Juozapas Žiobakas Pranciškus ir Petronėlė Ručinskytė Žiobakai
Naujoji Ipiltis Petronėlė Baužinskytė Juozapas ir Petronėlė Maksvytytė Baužinskiai
Smeltė, Gr. p.
1940-03-01 Sal. ŽIOBAKAS Kazimieras Žiobakas Kazimieras ir Elžbieta Šideikytė Žiobakai
Bargalis Sal. p. Eugenija Končiutė Stanislovas ir Kazimiera Baranauskaitė Končiai
Bargalis Sal. p.
1848-05-18 Kart. ŽIOBAKAS Pranciškus Žiobakas Stanislovas ir Magdalena Jokubauskaitė Žiobakai
Nasrėnai Sal. p. Marijona Gvildytė Simonas ir Klara Kaulinytė Gvildžiai (Skawlinskich)
Kulupėnai
1888-03-06 Mos. ŽIOBAKAS Pranciškus Žiobakas Pranciškus ir Ieva Jackutė Žiobakai N Impiltis Laukž.p. Barbora Bakstytė Juozapas ir Aniceta Donėlaitė Baksčiai
Kernai
1939-07-21 Kaln. ŽIOBAKAS Stanislovas Žiobakas Antanas ir Petronėlė Jonauskytė Žiobakai
Diburiai Kart. p. Ona Gervinskytė Pranciškus ir Ona Žeimytė Gervinskiai
Tinteliai Sal. p.1744-10-17 Mos. ŽIOGAS Juozapas Žiogas (Žiogiewicz)


Kotryna Narmontaitė (Narmunttowna)


1758-09-01 Mos. ŽIOGAS Juozapas Žiogas (Žiogas)

Drupiai Justina Mickutė (Mickiewiczowna)

Kaukolikai
1712-07-17 Mos. ŽIOGAS Mykolas Žiogas (Ziogus)

Vabaliai Elžvieta Tumaitė (Tumayte)

Lyksūdė
1774-08-29 Mos. ŽIOGAS Mykolas Žiogas (Žiogiewicz)

Lyksūdė Marijona Skurvydaitė (Skurwidowna)

Drupiai Mos.p.
1740-07-30 Kret. ŽIOGAS Motiejus Žiogas

* Kristina Vengalienė (Weczgalowa)
N Pryšmančiai Kret. p.
1740-01-24 Mos. ŽIOGAS Paulius Žiogas (Ziogas)

Lyksūdė Marijona Žeimytė (Zieymale)

Žalgiriai
1716-01-26 Mos. ŽIOGAS Petras Žiogas (Žiog)

Ersla Jadvyga Stonkutė (Stąkowna)


1713-07-25 Mos. ŽIOGAS Stanislovas Žiogas (Zioks)

Rukai Kristina Jonkutė (Jonkowna)

Ersla
1711-06-07 Mos. ŽIOGAS Steponas Žiogas (Žiogus)

Gondlaukė Kotryna Kaniauskaitė (Kanewska)

Gondlaukiai1918-10-01 Sk. ŽYPRĖ Adolfas Žyprė Jurgis ir Marijona Balsytė Žyprės
Skuodas Magdalena Klovaitė Jonas ir Rozalija Butkutė Klovos
Puodkaliai Sk. p.
1902-05-05 Šač. ŽYPRĖ Donatas Žyprė (Жиприса) Donatas ir Barbora Zaboraitė Žyprės
Pakalniškiai Sk.p. Ieva Alseikaitė (Ольсейковною) Pranciškus ir Monika Barkauskaitė Alseikos
Lukošaičiai Šač.p.
1742-11-18 Lenk. ŽYPRĖ Jonas Žyprė (Zypre)


Marijona Niaunytė (Niawnale)


1920-06-20 Mos. ŽYPRĖ Liudvikas Žyprė Liudvikas ir Ona Litvinaitė Žyprės
Narvydžiai Sk.p. Ona Simonavičiutė Juozapas ir Ona Rimkutė Simonavičiai
Igariai
1756-11-21 Mos. ŽYPRĖ Mykolas Žyprė (Žypris)

Žalgiriai Ieva Numgaudienė (Numgawdziowa)
N Daukšiai
1913-02-12 Mos. ŽYPRĖ Pranciškus Žyprė (Жиприсъ) Jeronimas ir Barbora Papreckytė Žyprės
Pakalniškiai Sk.p. Ona Staniutė Pranciškus ir Magdalena Jotkutė Staniai
Daukšiai1781-06-24 Mos. ŽITKUS Dominykas Žitkus (Žitkus)

Mosėdis Ona Laureckiaitė (Laureckayte)

Mosėdis
1752-01-23 Mos. ŽITKUS Jonas Žitkus (Zytkus)

Mosėdis Marijona Gikaraitė (Gikarowna)


1768-07-10 Mos. ŽITKUS Jonas Žitkus (Žitkus)
N
Rožė Tamošauskaitė (Tomaszewska)

Mosėdis
1892-08-03 Yl. ŽITKUS Jonas Žitkus Pranciškus ir Julijona Žvinklytė Žitkai
Kaukolikai Šač. p. Julijona Gureckaitė Leonas ir Ona Dambrauskaitė Gureckai
Gonaičiai Yl. p.
1921-02-08 Mos. ŽITKUS Jonas Žitkus Pranciškus ir Julijona Žvinklytė Žitkai N Mos.p. Anastasija Petrauskaitė Pranciškus ir Liudvika Jucytė Petrauskai
Mos.p.
1881-11-17 Mos. ŽITKUS Juozapas Žitkus Adomas ir Ona Burbaitė Žitkai
Ersla Magdalena Kaulinytė Jonas ir Elžbieta Šemetaitė Kaulinai
Ersla
1711-01-25 Mos. ŽITKUS Kristoforas Žitkus (Žytkiewicz)


Barbora Žiogienė (Žiogiene)

Mosėdis
1886-06-27 Yl. ŽITKUS Mykolas Žitkus Pranciškus ir Julijona Žvinklytė Žitkai
Kaukolikai Šač. p. Eleonora Vyšniauskaitė Mickienė Juozapas ir Ona Lankauskaitė Vyšniauskai N Klauseikiai yl.p.
1821-02-15 Sk. ŽITKUS Petras Žitkus (Žytkiewicz)

Juknaičiai Mos.p. Barbora Ganusevičiutė (Hanusewiczowna)

Kuineliai Sk. p.
1855-02-02 Šač. ŽITKUS Pranciškus Žitkus Steponas ir Uršulė Rimkutė Žitkai
Kaukolikai Julijona Žvinklytė Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai
Baltrimai
1818-10-22 Mos. ŽITKUS Steponas Žitkus (Stephanum Žytkiewicz)

Juknaičiai Mos.p. Uršulė Rimkutė (Urszula Rymkiewiczowna {Žytkiewiczowa})

Burniškiai Mos.p.1833-02-07 Mos. ŽLABYS Tomas Žlabys (Žlupskiego) Motiejus ir Kristina Ronkytė Žlabiai
Nevočiai Ona Martinkutė Antanas ir Barbora Laukytė Martinkai
Nevočiai1865-05-25 Šač. ŽUKAUSKAS Jonas Žukauskas Aleksandras ir Marcijona Ramanauskaitė Žukauskai
Prialgai Ieva Budrikytė Vykintas ir Joana Ykakytė Budrikiai
Barviai Šač. p.
1737-06-30 Mos. ŽUKAUSKAS Juozapas Žukauskas

Rumšaičiai Mos. p. Barbora Sadauskienė (Sądowskowa)
N Rumšaičiai Mos. p.
1776-07-21 Mos. ŽUKAUSKAS Kazimieras Žukauskas (Žukowski)
N Klauseikiai Yl.p. Magdalena Stoškutė (Staszkaty)

Kaukolikai
1733-01-26 Mos. ŽUKAUSKAS Mykolas Žukauskas (Zukowski)

Vabaliai Kristina Šakalytė (Szakayte)

Daukšiai
1860-05-15 Sk. ŽUKAUSKAS Robertas Žukauskas Dominykas ir Ona Drunaitė Žukauskai N Gonaičiai Yl. p. Rozalija Paulauskaitė Jurgis ir Ona Butkutė Paulauskai
Pakalniškiai Sk. p.
1725-01-21 Mos. ŽUKAUSKAS Vasilijus Žukauskas (Wasil Žukowski)


Ieva Venclovienė (Węnclawowa)
N Vabaliai1938-02-08 Mos. ŽUMBYS Antanas Žumbys Juozapas ir Magdalena Malūkaitė Žumbiai
Rušupiai Sk.p. Ona Ereminaitė Mykolas ir Ona Simonavičiutė Ereminai
Daukšiai
1928-08-13 Ž.Kalv. ŽUMBYS Juozapas Žumbys Juozapas ir Magdalena Malūkaitė Žumbiai
Gonaičiai Yl. p. Julijona Daukšaitė Antanas ir Anastasija Skeivytė Daukšai
Ratinėnai Als. p.

ŽUOLIS / ŽUOLYS1923-01-30 Sk. ŽUOLYS Albinas Žuolys Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
Puodkaliai Sk. p. Julijona Gikaritė Kazimieras ir Felicijona Gikaraitė Gikarai
Puodkaliai Sk. p.
1906-01-31 Mos. ŽUOLYS Aleksandras Žuolys Aleksandras ir Kotryna Razmaitė Žuoliai
Kentrai Pl.p. Barbora Norvaišaitė Juozapas ir Ona Lipšaitė Norvaišos
Nevočiai
1837-02-28 Mos. ŽUOLYS Antanas Žuolys (Žowla) Zacharijus ir Barbora Endrėkutė Žuoliai
Šaukliai Kotryna Motužytė Teodora ir Justina Ruibytė Motužiai
Šaukliai
1879-11-27 Mos. ŽUOLYS Antanas Žuolys Juozapas ir Kotryna Butkutė Žuoliai
Šaukliai Anastasija Bertašiutė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai
Šaukliai
1908-03-24 Mos. ŽUOLYS Antanas Žuolys Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
Šaukliai Ona Butkutė Juozapas ir Juozapota Bružaitė Butkai
Kulaliai
1938-10-30 Šač. ŽUOLYS Antanas Žuolys Pranciškus ir Amelija Stašauskaitė Žuoliai
Ersla Mos. p. Ieva Martinkutė Antanas ir Veronika Lukočiutė Martinkai
Rumšaičiai Šač. p.
1801-06-18 Mos. ŽUOLYS Dovydas Žuolys (Davidem Zulevicz)

Šarnelė Ž.Kalvar. p. Kotryna Šmitaitė (Catharina Szmyttowna)

Žebrokai
1895-06-11 Mos. ŽUOLYS Ignotas Žuolys Petras ir Kotryna Tirevičiutė Žuoliai N Ersla Barbora Vaitilaitė Benediktas ir Agnė Gedgaudaitė Vaitilos
Ersla
1736-01-22 Mos. ŽUOLYS Jokūbas Žuolys (Žulis)

Kulaliai Kristina Prialgauskaitė

Prialgai
1777-01-26 Mos. ŽUOLYS Jonas Žuolys (Zuwlis)


Ona Lukaitė (Lukaty)

Kulaliai
1832-02-23 Mos. ŽUOLYS Jonas Žuolys (Žowla) Jokimas ir Barbora Endrėkutė Žuoliai
Šaukliai Barbora Danėlevičiutė Zaburienė Dominykas ir Elena Dabrytė Danėlevičiai N Kulaliai
1912-02-05 Mos. ŽUOLYS Jonas Žuolys (Жолиса) Antanas ir Anastasija Bertašiutė Žuoliai
Šaukliai Anastasija Vaitkutė Kubilienė Kazimieras ir Veronika Leilionaitė Vaitkai N Daukšiai
1920-05-02 Mos. ŽUOLYS Jonas Žuolys Kajetonas ir Antanina Abrutytė Žuoliai N Krakės Monika Liekytė Baužienė Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai N Nevočiai
1807-11-12 Mos. ŽUOLYS Juozapas Žuolys (Josephum Zulis)

Kulaliai Ona Simutytė (Anna Symucziowna Zulowa)

Kulaliai
1837-01-12 Mos. ŽUOLYS Juozapas Žuolys (Žula) Juozapas ir Ona Simutytė Žuoliai
Laiviai Sal.p. Kotryna Butkutė (Butkowna) Pranciškus ir Monika Meškytė Butkai
Šaukliai
1880-06-16 Mos. ŽUOLYS Juozapas Žuolys Juozapas ir Ona Simutytė Žuoliai N Šaukliai Antanina Lekstutytė Viskontienė Antanas ir Sofija Michelsonaitė Lekstučiai N Šaukliai
1888-08-09 Mos. ŽUOLYS Juozapas Žuolys Petras ir Kotryna Druktaitė Žuoliai
Gintel.p. Barbora Beinoraitė Julijonas ir Barbora Laureckytė Beinorai
Budvietė
1767-11-15 Mos. ŽUOLYS Jurgis Žuolys (Žuwlis)
N Dovainiai Plat.p. Magdalena Simaitienė (Symayciowa)
N Kulaliai
1890-09-02 Mos. ŽUOLYS Jurgis Žuolys Juozapas ir Veronika Užpalytė Žuoliai
Palšiai Konstancija Glazaitė (Блазовной) Dovydas ir Rožė N. Glazai
Mosėdis
1840-01-09 Mos. ŽUOLYS Kajetonas Žuolys Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai
Žebrokai Barbora Lekstutytė Pranciškus ir Barbora Jurevičiutė Lekstučiai
Šniukščiai
1865-01-20 Mos. ŽUOLYS Kajetonas Žuolys (Жавлиса) Kajetonas ir Barbora Lekstutytė Žuoliai
Krakės Antanina Abrutytė Pranciškus ir Antanina Gečaitė Abručiai
Prialgava
1870-05-03 Mos. ŽUOLYS Kajetonas Žuolys (Жавлиса) Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai N Krakės Antanina Gegužytė Dargienė Andrius ir Barbora Liekytė Gegužiai N Nevočiai
1874-11-26 Mos. ŽUOLYS Kajetonas Žuolys Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai N Nevočiai Juozapota Veitaitė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitos
Nevočiai
1849-02-01 Sal. ŽUOLYS Kazimieras Žuolys Juozapas ir Ona Simutytė Žuoliai
Laiviai Sal. p. Pranciška Pilibaitytė Juozapas ir Agnė Žvinklytė Pilibaičiai
Skaudaliai
1849-02-13 Sal. ŽUOLYS Kazimieras Žuolys (Жуoля) Juozapas ir Ona Simutytė Žuoliai
Laiviai Sal.p. Pranciška Pilibaitytė Juozapas ir Ona Žvinklytė Pilibaičiai
Skaudaliai
1849-02-13 Sal. ŽUOLYS Kazimieras Žuolys (Жуoля) Juozapas ir Ona Simutytė Žuoliai
Laiviai Sal. p. Pranciška Pilibaitytė Juozapas ir Ona Žvinklytė Pilibaičiai
Skaudaliai
1900-02-20 Mos. ŽUOLYS Kazimieras Žuolys (Жовлиса) Ignotas ir Barbora Razgaitytė Žuoliai
Ersla Felicijona Zubaitė Šmitienė Kazimieras ir Ona Jonušaitė Zubės N Virbalai
1902-01-22 Mos. ŽUOLYS Kazimieras Žuolys Kajetonas ir Antanina Abrutytė Žuoliai
Skuodas Barbora Knystautaitė Jonas ir Ona Skurvydaitė Knystautai
Virbalai
1928-01-31 Mos. ŽUOLYS Kazimieras Žuolys (Žuolys) Tadas ir Barbora Dekontaitė Žuoliai
Šaukliai Anelė Litvinaitė Jurgis ir Elena Strakšaitė Litvinai
Krakės
1915-10-20 Mos. ŽUOLYS Konstantinas Žuolys Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
* Emilija Jackutė Augustinas ir Amelija Milašiutė Jackai
Žebrokai
1880-02-13 Mos. ŽUOLYS Pranciškus Žuolys Juozapas ir Kotryna Butkutė Žuoliai
Šaukliai Petronėlė Beniušytė Juozapas ir Petronėlė Augustaitė Beniušiai
Kulaliai
1898-07-19 Mos. ŽUOLYS Pranciškus Žuolys Kajetonas ir Pranciška Imbrasaitė Žuoliai
Ersla Amelija Stasiutė (Стасевскою) Jurgis ir Ona Zavalytė Stasiai (Сташевскаго)
Ersla
1920-04-03 Mos. ŽUOLYS Pranciškus Žuolys Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
Šaukliai Anastasija Grušaitė Pučkorienė Jonas ir Anelė Januškaitė Grušai N Kaukolikai Šač.p.
1928-02-15 Sal. ŽUOLYS Pranciškus Žuolys (Žulys) Juozapas ir Petronėlė Laukytė Žuuliai
Panotėnai Barbora Viščiūnaitė Petras ir Barbora Jazbutytė Visčiūnai
Panotėnai
1894-02-08 Mos. ŽUOLYS Simonas Žuolys (Жовлисовъ) Simonas ir Magdalena Vaškytė Žuoliai
Ersla Amelija Mačernytė Feliksas ir Barbora Skurvydaitė Mačerniai
Šerkšniai
1866-01-31 Mos. ŽUOLYS Tadas Žuolys Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai
Krakės Joana Žvaginytė Dominykas ir Juozapota Šmitaitė Žvaginiai
Budvietė
1925-02-17 Mos. ŽUOLYS Tadas Žuolys (Žoulys) Tadas ir Barbora Dekontaitė Žuoliai
Šaukliai Barbora Lekstutytė Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai
1799-11-05 Mos. ŽUOLYS Zacharijus Žuolys (Zachariam Zulewicz)

Šniukščiai Barbora Andrijauskaitė (Barbara Andrzejewskowna)

Šatraminiai
1823-01-16 Mos. ŽUOLYS Zacharijus Žuolys (Zachariam Žulis)
N Šaukliai Konstancija Aklytė Gansmanienė (Gancmanowa)
N Naujukai1754-11-11 Mos. ŽUTAS Gabrielius Žutas (Žuttas)

Lukošaičiai Marijona Viršilienė (Wirszylowa)
N Juknaičiai
1868-10-15 Šač. ŽUTAS Jonas Žutas (Жутаса) Jonas ir Terezė Girdžiūnaitė Žutai
Skuodas Margarita Paulauskaitė Barboros Paulauskaitės duktė
Skuodas
1722-10-18 Mos. ŽUTAS Motiejus Žutas (Žut)


Magdalena Stasytė (Stasayte)

Prialgai
1750-04-12 Mos. ŽUTAS Paulius Žutas (Žutt)


Adriana Raušutytė (Rayszowna)

1802-11-11 Kart. ŽUTAUTAS Jurgis Žutautas

Karklėnai Kulių p. Joana Šiaulytė (Szawlowna)

Velaičiai Kart.p.
1737-11-03 Mos. ŽUTAUTAS Mykolas Žutautas (Žutowt)

Udraliai Liucija Urniežiutė (Urniežowna)

Mosėdis
1795-11-24 Kart. ŽUTAUTAS Stanislovas Žutautas

Kartena Pranciška Būtenytė

Kartena1811-06-13 Mos. ŽVAGINIS Bonifacijus Žvaginis (Bonifacium Žwaginis)

Giršiniai Magdalena Vibrytė (Magdalena Wibrowiczowna)

Giršiniai
1855-05-17 Mos. ŽVAGINIS Dominykas Žvaginis Kazimieras ir Agota Simonavičiutė Žvaginiai N Šerkšniai Cecilija Dabrytė Paulauskienė Jonas ir Uršulė Razgaitė Dabriai N Žebrokai
1822-11-07 Mos. ŽVAGINIS Dominykas Žvaginis (Ddominicum Žwaginis)
N Krakės Juozapota Šemetaitė (Jozephata Szemetowna)

Ersla
1808-06-01 Mos. ŽVAGINIS Dominykas Žvaginis (Dominicum Žwaginis)

Tauzai Pranciška Adomauskaitė Šopienė (Francisca Szopowa )
N Tėveliai
1816-09-19 Mos. ŽVAGINIS Jonas Žvaginis (Joanum Žwaginis)
N Budvietė Antanina Intaitė (Antonina Jntowiczowna)

Krakės
1839-01-24 Mos. ŽVAGINIS Jonas Žvaginis (Žwaginia) Bonifacas ir Magdalena Vibrytė Žvaginiai
Žebrokai Monika Berniutė (Bernowna) Juozapas ir Magdalena Mockutė Berniai
*
1840-02-20 Mos. ŽVAGINIS Jonas Žvaginis Kazimieras ir Agota Simonavičiutė Žvaginiai N Budvietė Pranciška Daniutė Motiejus ir Ona Laukytė Daniai
Plaušiniai
1843-06-20 Mos. ŽVAGINIS Jonas Žvaginis Jonas ir Antanina Intaitė Žvaginiai
Plaušiniai Joana Pajauskaitė Jurgis ir Joana Zubaitė Pajauskai
Nevočiai
1885-05-27 Mos. ŽVAGINIS Jonas Žvaginis Jonas ir Antanina Intaitė Žvaginiai N Budvietė Domicėlė Valantinaitė Antanas ir Magdalena Martinkutė Valantinai
Žebrokai
1918-10-27 Mos. ŽVAGINIS Jonas Žvaginis Jonas ir Domicėlė Valantinaitė Žvaginiai
Budvietė Uršulė Pliuškytė Andrius ir Uršulė Intaitė Pliuškiai
Tėveliai
1841-01-21 Kret. ŽVAGINIS Juozapas Žvaginis Martynas ir Izabelė Kučinskaitė Žvaginiai
Vilimiškės Pal. p. Antanina Laukineitytė Pranciškus ir Liudvika Pankaitė Laukineičiai
Grigštai Kret. p.
1879-06-02 Mos. ŽVAGINIS Juozapas Žvaginis Jonas ir Monika Berniutė Žvaginiai N Barviai Šač.p. Pranciška Domarkaitė Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšiai
1903-02-11 Šač. ŽVAGINIS Juozapas Žvaginis Juozapas ir Ona K. Žvaginiai
Barviai Šač.p. Petronėlė Stonkutė Antanas ir Ona Beniušytė Stonkai
Lyksūdė
1715-03-02 Mos. ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis (Zwaginis)

Erlėnai Sal.p. Ona Tėvelytė (Tiewelowna)

Kernai
1775-11-05 Mos. ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis (Žwaginis)

Sarmatiškiai Agota Simonavičiutė (Symonawiczayty)

Udraliai
1841-01-28 Kret. ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis Antanas ir Morta Girtytė Žvaginiai N Kiauleikiai Kret. p. Magdalena Brauklytė Antanas ir Ona Kekytė Braukliai
Kiauleikiai Kret. p.
1875-05-12 Mos. ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis Jonas ir Joana Pajauskaitė Žvaginiai
Krakės Regina Galdikaitė Antanas ir Rožė Kairytė Galdikai
Krakės
1899-02-14 Mos. ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis Jonas ir Joana Pajauskaitė Žvaginiai N Budvietė Elžbieta Šulcaitė Jokubaitienė Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai N Ersla
1870-02-21 Šač. ŽVAGINIS Leonas Žvaginis Jonas ir Antanina Intaitė Žvaginiai
Žebrokai Mos. p. Marijona Balvočiutė Barkauskienė Baltramiejus ir Pranciška Jucytė Baltvočiai N Derkinčiai Šač. p.
1886-02-11 Sal. ŽVAGINIS Motiejus Žvaginis Tadas ir Monika Endrėkutė Žvaginiai
Šiaučikai Sal.p. Magdalena Kazlauskaitė Antanas ir Magdalena K. Kazlauskai
Tuzai Sal. p.
1919-08-31 Mos. ŽVAGINIS Povilas Žvaginis Jonas ir Domicėlė Valantinaitė Žvaginiai
Budvietė Ona Puškoriutė Juozapas ir Marijona Želvytė Puškoriai
Laiviai Sal.p.
1850-02-07 Mos. ŽVAGINIS Teodoras Žvaginis Jonas ir Antanina Intaitė Žvaginiai
Budvietė Monika Endrėkutė (Андрековную) Kazimieras ir Julijona Šopaitė Endrėkai
Krakės
1934-11-17 Sal. ŽVAGINIS Vladislovas Žvaginis Antanas ir Pranciška Drungilaitė Žvaginiai
Aukštakiai Kret. p. Kotryna Markaitytė Stanislovas ir Ona Galdikaitė Markaičiai
Tinteliai Kaln. p.1719-11-05 Mos. ŽVINKLYS Adomas Žvinklys (Adamus Žvinklis) Dovydas ir Ona Žvinkliai

Ieva Ažondenytė (Ewa Uzwundenowna)

Daukšiai
1928-02-13 Sal. ŽVINKLYS Adomas Žvinklys Antanas ir Barbora Venckutė Žvinkliai
Imbarė Sal.p. Marijona Klukaitė Vincentas ir Marijona Drakšaitė Klukai
Imbarės km. Sal.p.
1931-08-22 Sal. ŽVINKLYS Adomas Žvinklys Pranciškus ir Liudvika Turauskaitė Žvinkliai
Kulsodis Sal.p. Elena Vičiulytė Liudvikas ir Barbora Beniušytė Vičiuliai
Jakštaičiai Sal.p.
1932-02-08 Šač. ŽVINKLYS Adomas Žvinklys Povilas ir Ona Šemetaitė Žvinkliai g. 1909.12.24
Geidučiai Šač.p. Felicijona Jonušaitė Feliksas ir Ieva Jablonskytė Jonušai
Laumaičiai Šač. p.
1936-02-16 Kaln. ŽVINKLYS Adomas Žvinklys Pranciškus ir Liudvika Turauskaitė Žvinkliai N Kulsodis Sal.p. Paulina Žilytė Žiobakienė Jonas ir Julijona Mikniutė Žiliai N Įšalynas Sal. p.
1894-02-08 Šač. ŽVINKLYS Albinas Žvinklys Juozapas ir Magdalena Šakinytė Žvinkliai
Virbalai Marcijona Jackutė (Яцкусовъ) Dambrauskienė Antanas ir Ieva Paulinskaitė Jackos N Derkinčiai
1867-02-07 Mos. ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai Idalija Kaunaitė Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaunai
Šaukliai
1889-01-08 Sal. ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Antanas ir Petronėlė Petrutytė Žvinkliai
Skaudaliai Petronėlė Beniušytė Juozapas ir Barbora Šablinskaitė Beniušiai
Jakštaičiai Sal.p.
1890-02-11 Šač. ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Juozapas ir Magdalena Šakinytė Žvinkliai
Geidučiai Šač.p. Petronėlė Girkontaitė Juozapas ir Marijona Danilevičiutė Girkontai
Geidučiai
1913-02-11 Šač. ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Aleksandras ir Petronėlė Girkontaitė Žvinkliai
Šatės Barbora Rimkutė Antanas ir Emilija Sakalauskaitė Rimkai
Jundulai
1924-03-03 Sal. ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Aleksandras ir Petronėlė Beniušytė Žvinkliai
Skaudaliai Sal.p. Julijona Venckutė Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Venckai
Klausgalvai Sal.p.
1930-02-25 Mos. ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai Ona Mickutė Konstantinas ir Ona Tamošauskaitė Mickai
Kernai
1933-02-27 Mos. ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai N Kernai Marijona Lukošiutė Antanas ir Magdalena Kubilaitė Lukošiai
Šakaliai
1930-03-02 Kart. ŽVINKLYS Alfonsas Žvinklys Dominykas ir Monika Jucytė Žvinkliai
Klausgalviai Kalnalio p. Eugenija Narbutaitė Dominykas ir Magdalena Eglinskytė Narbutai
Žadeikiai Kart. p.
1744-11-21 Mos. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys (Antonius Zwinglis) Jonas ir Morta Bertašiutė Žvinkliai
Daukšiai Elena Aklytė (Helena Aklowna)


1776-02-16 Kret. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys (Žwinklis) Jonas ir Marijona Grigaitytė Žvinkliai
Voveraičiai Barbora Bertašiutė (Bartoszowna)

Klibiai
1816-05-09 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Jonas ir Kotryna Milašiutė Žvinkliai
Erlėnai Barbora Deinoriutė (Deynorowna)

Erlėnai
1823-03-05 Kret. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys (Žwinklewicz)

Karoliškės Felicijona Butkutė (Butkiewiczowna)

Karoliškės
1824-01-29 Mos. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys (Antonium Žwinklewicz)


Kotryna Montikaitė (Catharina Montykowna )

Kulaliai
1840-01-23 Mos. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Agota Lekstutytė Žvinkliai
Tauzai Kotryna Viskontaitė Antanas ir Scholastika Mickutė Viskontai
Tauzai
1843-02-21 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Petrauskaitė Žvinkliai
Imbarė Sal.p. Petronėlė Petrutytė Antanas ir Barbora Griciutė Petručiai
Šaučikai Sal.p.
1844-05-05 Yl. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Jonas ir Barbora Pociutė Žvinkliai
Gailaičiai Yl.p. Uršulė Juodpusytė Baltienė Klemensas ir Marijona Taurinskaitė Juodpusiai N Salaučiai Pikeliš.p.
1849-11-22 Mos. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Juozapas ir Elena Miliutė Žvinkliai
Šekai Ona Joskaudaitė Antanas ir Antanina Giedraitė Joskaudai
Šatraminiai
1858-01-28 Mos. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Agota Lekstutytė Žvinkliai N Bobeliškės Barbora Martinkutė Kazimieras ir Agota Tilškytė Martinkai
Mosėdžio p.
1858-01-28 Mos. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Stanislovas ir Magdalena Petkutė Žvinkliai
Šatraminiai Monika Gūžaitė (Гужевскою) Antanas ir Pranciška Graužaitė Gūžės
Šatraminiai
1858-02-02 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Simonas ir Kotryna Stonkutė Žvinkliai
Imbarė Sal.p. Barbora Skersytė Mikalojus ir Magdalena Pikturnaitė Skersiai
Reketė Sal.p.
1859-09-13 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Simonas ir Kotryna Stonkutė Žvinkliai, našlys Barboros Skersytės N Imbarė Sal.p. Magdalena Stirikaitė Juozapas ir Magdalena Šėmaitė Stirikai
Imbarė Sal.p.
1860-01-12 Yl. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Jonas ir Barbora Steponavičiutė Žvinkliai
Girdeniai Yl.p. Barbora Valantinaitė Jonas ir Veronika Ronkytė (Раковскихъ) Valantinai
Girdeniai Yl.p.
1869-01-14 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Barbora Deinoriutė Žvinkliai
Erlėnai Sal.p Monika Drasutytė Martinkienė Antanas ir Veronika Šniukštaitė Drasučiai N Erlėnai Sal.p.
1872-02-13 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Petrauskaitė Žvinkliai, našlys Petronėlės Petrutytės N Skaudaliai Sal.p. Magdalena Beniušytė Juozapas ir Marijona Pociutė Beniušiai
Jakštaičiai Sal.p.
1880-01-15 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Magdalena Stirikaitė Žvinkliai
Imbarė Sal.p. Barbora Venckutė Bernotas Ir Barbora Žobakaitė Venckai
Barzdžiai Sal.p.
1881-01-20 Kart. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Kazimieras ir Marijona Ružytė Žvinkliai

Konstancija Rudelytė Motiejus ir Giacinta Čeblytė Rudeliai
Šmilksčiai
1884-02-07 Kart. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Kazimieras ir Marijona Ružytė Žvinkliai N Bumbuliai Magdalena Trušinskaitė Kazimieras ir Magdalena Šiaulytė Trušinskai
Bumbuliai
1890-01-16 Mos. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Narvydaitė Žvinkliai
Ersla Ona Buivydaitė Pranciškus ir Magdalena Kniukštaitė Buivydai
Žebrokai
1896-05-19 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Magdalena Beniušytė Žvinkliai
Skaudaliai Barbora Stonkutė Pranciškus ir Magdalena Kesaitė Stonkai
Žeimiai Sal.p.
1897-02-24 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Simonas ir Kotryna Stonkutė Žvinkliai, našlys Magdalenos Stirikaitės N Imbarė Sal.p. Domicėlė Numgaudytė (> II sant.1916.01.10) Pranciškus ir Petronėlė Bertašiutė Numgaudžiai
Sal.
1901-02-06 Mos. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Ona Joskaudaitė Žvinkliai
Igariai Uršulė Poškytė Antanas ir Ona Pilibaitytė Poškiai
Krakės
1901-08-21 Kart. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Dominykas ir Ona Jucytė Žvinkliai
Velaičiai Kart.p. Barbora Krištupaitė (Криштаповною) Ignotas ir Marijona Jurkaitytė Krištupai
Velaičiai Kart.p.
1911-01-25 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Kazimieras ir Ona Venckutė Žvinkliai
Skaudaliai Ona Beržanskaitė Adomas ir Magdalena Vaičiulytė Beržanskai
Nasrėnai Sal.p.
1920-02-09 Gint ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Simonas ir Kotryna Binginaitė Žvinkliai
Kulaliai Magdalena Česnauskytė (Чесновскою) Jonas ir Marijona Miliutė Česnauskiai
Notėnai Go
1923-02-07 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Magdalena Stirikaitė Žvinkliai N Imbarė Sal.p. Barbora Klukaitė Vincentas ir Marijona (Marė) Drakšaitė Klukai
Imbarė Sal.p.
1926-01-19 Šač. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Pranciškos Žvinklytės s.
Rumšaičiai Rozalija Šteinaitė Jonas ir Albertina Šlečkutė Šteinai
Rumšaičiai
1926-02-15 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Barbora Venckutė Žvinkliai
Imbarė Sal.p. Ona Kitelytė Jurgis ir Ona Anužytė Kiteliai
Reketė Sal.p.
1927-02-06 Mos. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Pranciškus ir Elena Leksiutė Žvinkliai
Kernai Veronika Skirutytė Jonas ir Elena Veitaitė Skiručiai
Nevočiai
1936-01-11 Kaln. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Pranciškus ir Liudvika Turauskaitė Žvinkliai
Skaudaliai Sofija Kazlauskaitė Pranciškus ir Ona Montrimaitė Kazlauskai
Tinteliai Sal.p.
1938-02-20 Sal. ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Dominykas ir Monika Jucytė Žvinkliai N Klausgalvai Marijona Kripaitė Juozapas ir Ona Jonauskiaitė Kripai
Salantai
1752-11-26 Mos. ŽVINKLYS Baltramiejus Žvinklys (Bartholomeus Žvinklis) Jonas ir Morta Bertašiutė Žvinkliai

Ona Luotaitė (Ana Lutowiczowna)

Mikulčiai
1756-1758 Šač. ŽVINKLYS Baltramiejus Žvinklys (Bartholomeus Žvinklis) Jonas ir Morta Bertašiutė Žvinkliai N Kusai Morta Petrutytė

Ersla
1827-02-08 Sk. ŽVINKLYS Baltramiejus Žvinklys Kazimieras ir Ona Žiogaitė Žvinkliai
Lyksūdė Šač.p. Magdalena Momkutė (Momkiewiczowna)

Kulai Sk. p.
1892-06-02 Mos. ŽVINKLYS Bonifacas Žvinklys Antanas ir Ona Joskaudaitė Žvinkliai
Igariai Monika Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Mosėdžio p.
1835-11-26 Plat. ŽVINKLYS Bonaventūras Žvinklys Juozapas ir Ona Jonušaitė Žvinkliai N Reketė Sal. p. Antanina Lotakaitė Sausdravienė Izidorius ir Ona Kietelytė Lotakai N Godeliai Plat. p.
1776-11-17 Kret. ŽVINKLYS Dominykas Žvinklys (Žwynklis) Jonas ir Marijona Grigaitytė Žvinkliai
Voveraičiai Klara Lapaitė (Lapowna) Martynas ir Marijona Perkūnaitė Lapai
Voveraičiai
1832-05-24 Mos. ŽVINKLYS Dominykas Žvinklys Pranciškus ir Morta Baužytė Žvinkliai
Žebrokai Elena Narkutė Markaitienė Motiejus ir Magdalena Milinskaitė Narkevičiai N Igariai
1851-02-18 Yl. ŽVINKLYS Dominykas Žvinklys Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai
Baltrimai Šat.p. Ona Vaitkutė Petras ir Elena Piečiutė Vaitkai
Viršilai Yl.p.
1893-02-01 Mos. ŽVINKLYS Dominykas Žvinklys Petras ir Magdalena Butkutė Žvinkliai
Kulaliai Elena Sėlenytė Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai
1899-06-20 Sal. ŽVINKLYS Dominykas Žvinklys Juozapas ir Barbora Žiliutė Žvinkliai
Reketė Sal.p. Monika Jucytė Kazimieras ir Ona Petrutytė Juciai
Klausgalvai
1913-05-28 Šač. ŽVINKLYS Dominykas Žvinklys Julijonos Žvinklytės s.
Vabaliai Kotryna Jucytė Antanas ir Barbora Sėlenytė Juciai
Vobolė
1919-02-18 Sal. ŽVINKLYS Dominykas Žvinklys Juozapas ir Barbora Gasauskaitė Žvinkliai N Klausgalvų Meds. Kaln. p. Magdalena Motužytė Kazimieras ir Monika Venckutė Motužiai
Klausgalvų Meds. Sal. p.
1920-02-03 Sal. ŽVINKLYS Dominykas Žvinklys Dominykas ir Monika Jucytė Žvinkliai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Barbora Venckutė Leonardas ir Magdalena Kasputytė Venckai
Klausgalvų Meds. Sal.p.
1922-01-22 Sal. ŽVINKLYS Dominykas (Domas) Žvinklys Dominykas ir Monika Jucytė Žvinkliai N Klausgalvų Meds. Kaln. p. Magdalena Raveikytė Kazimieras ir Monika Butkutė Raveikiai
Dvarčininkų sodž. Sal.p.
1929-02-10 Kaln. ŽVINKLYS Donatas Žvinklys Dominykas ir Monika Jucytė Žvinkliai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Antanina Rimkutė Pranciškus ir Antanina Kesminaitė Rimkai
Šalynas Kaln.p.
1790-11-21 Kret. ŽVINKLYS Dovydas Žvinklys (Žwynklis)

Karoliškės Joana Dočkienė (Doczkiowa)
N Kiauleikiai
1929-04-20 Sk. ŽVINKLYS Fortunatas Žvinklys Antanas ir Ona Buivydaitė Žvinkliai
Mosėdžio p. Magdalena Šimkutė Jonas ir Barbora Mineikytė Šimkai
Skuodo p.
1937-04-25 Sal. ŽVINKLYS Idefonsas Žvinklys Dominykas ir Monika Jucytė Žvinkliai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Elžbieta Kaminskaitė Pranciškus ir Elžbieta Mosteikaitė Kaminskai
Erlėnai Sal.p.
1837-02-27 Sal. ŽVINKLYS Ignotas Žvinklys Kazimieras ir Elena Bakštytė Žvinkliai
Juodupėnai Marijona Stonkutė (Stonkowna) Tadas ir Giacinta Jonušaitė Stonkai
Peteraičiai
1845-02-06 Sal. ŽVINKLYS Ignotas Žvinklys Pranciškus ir Cecilija Serapinaitė Žvinkliai
Baidotai Sal.p. Agnė Valančiutė (Waląnczewska) Baltramiejus ir Rozalija Kuzytė Valančiai (Kuziow)
Laiviai
1879-07-15 Sal. ŽVINKLYS Ignotas Žvinklys Ignotas ir Marcijona Stonkutė Žvinkliai
Mažonai ? Ona Bakstytė Daukantienė Adomo Daukanto našlė N Grūšlaukė
1886-02-04 Kart. ŽVINKLYS Ignotas Žvinklys Ignotas ir Uršulė Pliuškytė Žvinkliai
Karoliškės Magdalena Daugintytė Juozapas ir Ona Stropaitė Dauginčiai
Kulupėnai
1937-05-27 Not. ŽVINKLYS Ignotas Žvinklys
N Riežgaliai Gintal. p. Ona Krasauskytė Juozapas ir Monika Razmutė Krasauskiai
Notėnai
1865-02-01 Sal. ŽVINKLYS Jokimas Žvinklys Pranciškus ir Cecilija Serepinaitė Žvinkliai
Baidotai Sal.p. Magdalena Skersytė Mikolojus ir Magdalena Žutautaitė Skersiai
Reketė Sal.p.
1875-05-15 Mos. ŽVINKLYS Jokimas Žvinklys Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai Barbora Kubiliutė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai
Daukšiai
1878-07-30 Gint ŽVINKLYS Jokimas Žvinklys Pranciškus ir Cecilija Serapinaitė Žvinkliai N Tuzai Sal.p. Magdalena Šveikauskaitė Jonušienė Uršulės Šveikauskaitės d. N Auksinai Gintal.p.
1633-11-01 Sal. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joanes Zwinklaitis)

Klausgalvai Zuzana Puškoriutė (Puszkoraiti)

Grūšlaukė
1675-06-08 Sal. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Žwinklaytis) Jonas ir Zuzana Puškoriutė Žvinkliai ???
Klausgalvai Elžbieta Ložytė (Lozaytė)

Barzdžiai Sal.p.
1717-11-21 Mos. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joannes Žwinklis) Dovydas ir Ona Žvinkliai
Daukšiai Morta Bertašiutė (Marta Bartaszowna)

Ledžiai
1739-05-17 Kret. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Žwinklis) Dovydas ir Justina Ragauskaitė Žvinkliai
Kveciai Marijona Grigaitytė (Grigielowna)

Voveraičiai
1766-11-09 Mos. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joanne Žwinklis) Jonas ir Morta Bertašiutė Žvinkliai
Nevočiai Kotryna Raudytė (Catharina Rawdowna)

Budriai
1769-11-12 Kret. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Žwinklis) Dovydas ir Justina Ragauskaitė Žvinkliai N Voveraičiai Liucija Jurgilevičiutė (Jurgielewiczowna)

Pilsupis (Traidžiai)
1785-11-20 Mos. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joannes Žwinklewicz) Jonas ir Morta Bertašiutė Žvinkliai N Baksčiai Barbora Pabrėžaitė (Barbaram Pabrezowna)

Večiai Lenk.p.
1793-11-16 Mos. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joanne Žwinklis) Baltramiejus ir Ona Petrutytė Žvinkliai
Kernai Veronika Jackutė (Veronicam Jackowna)

Simaičiai
1795-01-29 Mos. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joannem Zwinklewicz) Baltramiejus ir Ona Petrutytė Žvinkliai N ? Laumaičiai Barbora Pociutė (Barbara Pacewiczowna)

Kaukolikai
1800-02-19 Sal. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Žwinklis)

Gedgaudžiai Marcijona Zabunienė (Zabunowa)
N Dvarčininkai Sal.p.
1804-03-06 Sal. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys
N Dvarčininkai Viktorija Kniuštaitė (Kniusztowna)

Erlėnai
1824-02-17 Yl. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Joannem Žwinglis) Jonas ir Barbora Pociutė Žvinkliai
Erkšva Barbora Steponavičiutė (Barbara Stefanowiczowna)

Kerviai Sk. p.
1830-11-23 Mos. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys (Jana Žwinkla) Pranciškus ir Morta Baužytė Žvinkliai
Mikulčiai Matilda Jakštaitė Juozapas ir Ona Baguckytė Jakštai
Mikulčiai
1858-01-28 Sal. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys Pranciškus ir Veronika Jasaitė Žvinkliai
Erlėnai Sal.p. Antanina Šleiniutė Skripkauskienė Pranciškus ir Antanina Mockutė Šleiniai N Juodupėnai
1861-01-24 Šač. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai
Daktarai Julijona Dambrauskaitė Bonaventūras ir Magdalena Mažrimaitė Dambrauskai
Baltrimai
1877-02-07 Sal. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys Antaninos Šleinytės našlys N Erlėnai Sal.p Anelė Kniukštaitė Gervinskienė Leopoldo Gervinsko našlė N Salantai
1890-05-28 Sal. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys Dominykas ir Grosilda Petrikaitė Žvinkliai
Šaukliai Mos.p. Apolonija Ruginytė Kazimieras ir Barbora Leksytė Ruginiai
Žeimiai Sal.p.
1912-01-17 Sal. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys Kazimieras ir Juozapota Zebitytė Žvinkliai
Narėpai Mos.p. Ona Razmaitė Diburienė Kazimieras ir Ona Urnikytė Razmos N Baidotai Sal.p.
1919-02-18 Sal. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys Aleksandras ir Petronėlė Beniušytė Žvinkliai
Skaudaliai Sal.p. Grasilda Venckutė Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Venckai
Klausgalvai
1934-01-30 Lenk. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai Elena Plaušinytė Pranciškus ir Giacinta Šmitaitė Plaušiniai
Kalviai Lenk.p.
1936-03-19 Sk. ŽVINKLYS Jonas Žvinklys Antanas ir Uršulė Poškytė Žvinkliai
Maž. Rušupiai Leokadija Mineikytė Aleksandrras ir Leokadija Staporaitė Mineikiai
Mažieji Rušupiai
1721-07-06 Kret. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys (Žwinklaytis)


Ona Kaupšienė (Kaupszenia)


1793-06-08 Mos. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys (Josephus Žwinklewicz) Jonas ir Elena Vičiulytė Žvinkliai (?)
Erlėnai Sal.p. Elena Joskaudaitė Žvinklienė (Helena Žwinklewiczowa) Petro Žvinklio našlė N Ledžiai
1809-10-12 Sal. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Elenos Joskaudaitės našlys N * Elena Miliutė (Milowna)

Grūšlaukė
1832-02-16 Kret. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys (Žwinklewicz) Pranciškus ir Liudvika Kumšlitytė Žvinkliai
Kretinga Liudvika Pipiraitė (Pipirala) Raimundas ir Pranciška Lukaitė Pipirai
Kretinga
1837-02-09 Šač. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Jonas ir Barbora Pociutė Žvinkliai
Erkšva Monika Endrėkutė (Andrekowna) Martynas ir Magdalena Sakalauskaitė Endriekai
Vabaliai
1847-02-02 Sal. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Jurgis ir Antanina Stonkutė Žvinkliai
Laiviai Sal.p. Barbora Gasaitė (Gasowska) Mykolas ir Barbora Šverytė Gasai (Szweriow)
Erlėnai
1857-11-24 Sk. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Mykolas ir Barbora Kniežaitė Žvinkliai
Ivoniškės Marcijona Narmontaitė Benediktas ir Barbora Laivytė Narmontai
Pakalniškiai
1858-02-02 Mos. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai
Baltrimai Šač.p. Magdalena Šakinytė Motiejus ir Barbora Gedrimaitė Šakiniai
Virbalai
1873-01-29 Sal. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Simonas ir Kotryna Stonkutė Žvinkliai
Kūlsodis Sal.p. Pranciška Budrytė Pranciškus ir Ona Narmontaitė Budriai
Kūlsodis Sal.p.
1874-11-06 Šač. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys kareivis Juozapas ir Monika Endrėkutė Žvinkliai
Geidučiai Šač.p. Barbora Aleksandravičiutė Pranciškus ir Liudvika Jančiauskaitė Aleksandravičiai
Šatės
1878-01-11 Šač. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Juozapas ir Monika Endrėkutė Žvinkliai N Šatės Ona Enriuškaitė Giacintas ir Ona Viršilaitė Endriuškos (Ендрюшковъ)
Lukošaičiai Šač.p.
1886-02-18 Sk. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Dominykas ir Ona Vaitkutė Žvinkliai
Vabaliai Yl.p. Monika Peknieriutė Antanas ir Magdalena Laureckiaitė Pekneriai
Paluknė, Sk.p.
1888-05-22 Sk. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Mykolas ir Barbora Kniežaitė Žvinkliai N Rušupiai Sk.p. Uršulė Vilkauskaitė Jurgis ir Antanina Jackaitė Vilkauskai
Rušupiai Sk.p.
1889-05-23 Šač. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys (Осипа Жвинклиса) Petras ir Magdalena Butkutė Žvinkliai
Kulaliai Ona Vaičiulytė Petras ir Ona Narkutė Vaičiuliai
Malūkai Šač.p.
1890-01-16 Mos. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Kazimieras ir Barbora Pilibaitytė Žvinkliai
Ersla Julijona Šeputytė (Шепетовной) Laurynas ir Anastasija Vaitkutė Šepučiai
Ersla
1894-01-25 Šač. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai N Baltrimai Šač.p. Juozapota Paulauskaitė Antanas ir Leokadija Jonušaitė Paulauskai
Geidučiai
1894-05-31 Kret. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Juozapas ir Marijona Urbonaitė Žvinkliai
Šmilkštai Kart.p. Ona Valytė Antanas ir Ona Paulauskaitė Valiai
Kretingalė
1895-02-07 Mos. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Stanislovas ir Kotryna Liebutė Žvinkliai
Kernai Valerija Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1896-01-07 Sk. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Kazimieras ir Barbora Pilibaitytė Žvinkliai N Ersla Ona Kerytė Petras ir Ona Smaižytė Keriai
Šarkė Sk.p.
1899-11-21 Sal. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Kazimieras ir Ona Venckutė Žvinkliai
Skaudaliai Magdalena Staniutė Jurgis ir Monika Klonytė Staniai
Pesčiai Sal.p.
1905-02-22 Sk. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Daukšiai Rozalija Narkutė Mykolas ir Ona Alonderytė Narkai
Paluknė, Sk.p.
1909-05-31 Darb. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Kazimieras ir Petronėlė Bunkaitė Žvinkliai N Darbėnai / Yl. p. Anastasija Barkauskaitė (> II sant. 1922.11.19) Pranciškus ir Joana Misiutė Barkauskai
Darbėnai
1910-02-23 Sal. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Kazimieras ir Juozapota Zebitytė Žvinkliai
Narėpai Mos.p. Petronėlė Meškytė Kazimieras ir Barbora Ruginytė Meškiai
Laiviai Sal.p.
1916-02-03 Mos. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Juozapas ir Monika Endrėkutė Žvinkliai N Mosėdis Ona Miliutė Veronikos Miliutės dukra
Mosėdis
1920-02-01 Sk. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai N Paluknė, Sk.p. Magdalena Motiejauskytė Vaškienė Jonas ir Magdalena Krigėnaitė Motiejauskiai N Paluknė, Sk.p.
1921-05-08 Kart. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Juozapas ir Ona Valytė Žvinkliai
Šmilkščiai Kart.p. Marijona Sermontaitė Jonas ir Marijona Miklovaitė Sermontai
Šmilkščiai Kart.p.
1924-02-17 Sk. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Juozapas ir Valerija Mickutė Žvinkliai
Kubiliškės Sk.p. Elena Vaškytė Jonas ir Ona Litvinaitė Vaškiai
Mažoji Paluknė Sk.p.
1924-02-19 Šač. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Povilas ir Ona Šemetaitė Žvinkliai
Geidučiai Šač.p. Elena Alseikaitė Pranciškus ir Anastasija Višniauskaitė Alseikos
Pagramantis Šač. p.
1924-03-04 Sal. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Antanas ir Barbora Venckutė Žvinkliai
Imbarė Sal.p. Barbora Jonauskaitė Jonas ir Barbora Jurgutytė Jonauskiai
Imbarė Sal.p.
1925-05-04 Mos. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Simonas ir Kotryna Binginaitė Žvinkliai
Kulaliai Petronėlė Vaitkaitė Ignotas ir Rozalija Šikšniutė Vaitkai
Šniukščiai
1927-01-16 Kaln. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Dominykas ir Monika Jucytė Žvinkliai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Domicėlė Tamošauskytė Antanas ir Barbora Bertašiutė Tamošauskiai
Klausgalvų Meds. Sal. p.
1936-02-09 Kret. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Antanas ir Barbora Stonkutė Žvinkliai
Salantai Marijona Jančytė Juozapas ir Anastasija Miškinytė Jančiai
Kretinga
1939-01-31 Mos. ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai Ona Jazbutytė Jurgis ir Barbora Aklytė Jazbučiai
Gaubės
1892-02-16 Lenk. ŽVINKLYS Jurgis Žvinklys Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai Rozalija Budrikytė Anupras ir Rozalija Petrauskaitė Budrikiai
Jazbučiai Lenk.p.
1912-11-20 Mos. ŽVINKLYS Jurgis Žvinklys Pranciškus ir Barbora Meškytė Žvinkliai
Palšiai Veronika Petrošiutė Jurgis ir Kotryna Baltonytė Petrošiai
Šatraminiai
1934-11-03 Sk. ŽVINKLYS Jurgis Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Narvydaitė Žvinkliai
Skuodas Emilija Janulevičiutė Jonas ir Kotryna Strauten Janulevičiai
Skuodas
1938-02-27 Sal. ŽVINKLYS Jurgis Žvinklys Pranciškus ir Kotryna Pabrėžaitė Žvinkliai
Šaučikai Sal. p. Stefanija Stropaitė Kazimieras ir Barbora Rudytė Stropai
Erlėnai Sal.p.
1758-05-23 Kret. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys (Žienklewicz) Dovydas ir Justina Ragauskaitė Žvinkliai
Kveciai Kret. p. Regina Lazdauskaitė (Lasdowska)

Kretinga
1827-05-31 Sal. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys (Casimirum Žwinklewicz) Simonas ir Joana Valančiutė Žvinkliai
* Barbora Peldytė (Peldiowna)

Skaudaliai
1840-02-25 Kart. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pilypas ir Kotryna Stonkutė Žvinkliai
Šmilkščiai Kart. p. Marijona Ružytė (Ružowska) Kazimieras ir Elžbieta Kupšytė Ružiai
Abakai Kart. p.
1857-07-16 Mos. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Stanislovas ir Magdalena Šmaižytė Žvinkliai
Šatraminiai Rozalija Skersytė Jonas ir Uršulė Eidėjutė Skersiai
Daukšiai
1866-11-23 Sal. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pranciškus ir Veronika Jasaitė Žvinkliai
Erlėnai Sal.p Juozapota Zebitytė Juozapas ir Barbora Venckutė Zebičiai
Narėpai Sal.p.
1868-01-17 Sal. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Kazimieras ir Barbora Peldytė Žvinkliai
Skaudaliai Sal.p. Ona Venckutė Juozapas ir Veronika Žeimytė Venckai
Barzdžiai Sal.p.
1868-02-06 Mos. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai Rozalija Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai
1869-02-11 Mos. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Ignotas ir Agnė Valančiutė Žvinkliai
Kulaliai Barbora Kubilaitė Juozapas ir Pranciška Raudytė Kubilai
Tauzai
1871-11-09 Mos. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Antanas ir Kotryna Montikaitė Žvinkliai
Kulaliai Pranciška Staniutė (Станiовною) Kazimieras ir Barbora Jakštaitė Staniai
Kulaliai
1872-11-12 Sal. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Kazimieras ir Elena Gasaitė Žvinkliai
Reketė Sal.p. Elena Raišuotytė Jonas ir Elena Prušinskaitė Raišučiai
Reketė Sal.p.
1874-02-06 Šač. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Juozapas ir Monika Endrėkutė Žvinkliai
Šatės Petronėlė Bunkaitė Gadeikienė Vykintas ir Agnė (из Сороковъ) Bunkai N Šatės
1886-01-07 Mos. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Kernai Rozalija Ramelytė (Рамелевною) Jonas ir Anastasija Putkalytė Rameliai (Рамелiовъ)
Mosėdžio p.
1889-02-19 Šač. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Juozapas ir Monika Endrėkutė Žvinkliai N Vabaliai Yl.p. Marijona Mockutė Pranciškus ir Ieva Ridikaitė Mockai
Rumšaičiai Sed.p.
1893-02-09 Sal. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Jokimas ir Magdalena Skersytė Žvinkliai
Tuzai Petronėlė Valinskaitė Pranciškus ir Ieva Gadeikytė Valinskai
Tuzai Sal. p.
1898-02-10 Sal. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pranciškus ir Barbora Turauskaitė Žvinkliai
Erlėnai Sal.p Magdalena Kniežaitė Juozapas ir Ona Butkutė Kniežos
Kuliškiai Sal.p.
1900-11-28 Sal. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Kazimieras ir Ona Venckutė Žvinkliai
Skaudaliai Antanina Vaitkutė Kazimieras ir Antanina Jurevičiutė Vaitkai
Barzdžių medsėdžiai
1904-11-23 Šač. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Šerkšniai Elena Malūkaitė Petras ir Uršulė Pociutė Malūkai
Kaukolikai
1910-08-15 Šač. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Jonas ir Julijona Dambrauskaitė Žvinkliai
Baltrimai Šač.p. Uršulė Valantinaitė (Волонтиновною) Povilas ir Uršulė (?) Valantinai (Волончевских)
Šačių p.
1926-02-10 Mos. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pranciškus ir Elena Leksiutė Žvinkliai
Kernai Ona Kubilaitė Kazimieras ir Barbora Raišytė Kubilai
Kernai
1927-02-06 Lenk. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Bonifacas ir Monika Šopagaitė Žvinkliai
Palegija Lenk.p. Elena Puškoriutė Antanas ir Ona Šoraitė Puškoriai
Smeltė, Gr. p.
1928-01-12 Sal. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Kazimieras ir Petronėlė Valinskaitė Žvinkliai
Tuzai Bronislava Petkutė Jonas ir Ona Stonkutė Petkai
Tuzai Sal.p.
1929-11-17 Budr. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Antanas ir Barbora Krištupaitė Žvinkliai
Žutautai Budr.p. Amelija Valskytė Juozapas ir Zuzana Ložytė (?) Valskiai
Žutautai Budr.p.
1933-01-24 Budr. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Aleksandras ir Petronėlė Beniušytė Žvinkliai
Skaudaliai Barbora Jaškaitė (Jaškutė) Antanas ir Rozalija Stonkutė Jaškai (Jaškus)
Žutautų Meds.Budrių p.
1934-02-07 Sal. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Juozapas ir Petronėlė Meškytė Žvinkliai
Narėpai Sal.p. Justina Bertašiutė Kazimieras ir Stanislava Nikontaitė Bertašiai
Kalniškiai
1936-02-18 Mos. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Pilibaitytė Žvinkliai
Kusai Ona Gurauskaitė Antanas ir Ona Narvilaitė Gurauskai
Bobiliškės
1937-02-08 Kart. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Kazimieras ir Antanina Vaitkutė Žvinkliai
Skaudaliai Kaln.p. Stanislova Šližiutė Povilas ir Magdalena Kniukštaitė Šližiai
Velaičiai Kart.p.
1937-07-11 Not. ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pranciškus ir Ona Leiliūnaitė Žvinkliai
Notėnai Barbora Gramauskaitė Julijonos Gramauskaitės duktė
Beržėnai Sedos p.
1938-01-23 Sk. ŽVINKLYS Karolis Žvinklys Juozapas ir Barbora Bendikaitė Žvinkliai
Skuodas Magdalena Šiemaitė Kazimieras ir Magdalena Paulauskaitė Šiemos
Puodkaliai Sk. p.
1916-06-25 Šač. ŽVINKLYS Konstantinas Žvinklys Kazimieras ir Barbora Daukintytė Žvinkliai
Juknaičiai Mos.p. Antanina Želvytė Izidorius ir Anastasija Lukšaitė Želviai
Juknaičiai
1919-02-11 Sk. ŽVINKLYS Konstantinas Žvinklys Juozapas ir Monika Peknieriutė Žvinkliai
Paluknė, Sk.p. Magdalena Dirkstytė Antanas ir Barbora Toškaitė Dirksčiai
Maž. Rušupiai
1923-01-16 Yl. ŽVINKLYS Konstantinas Žvinklys Juozas ir Ona Vaičiulytė Žvinkliai
Barstytaliai Barst. p. Ona Rakštytė Kazimieras ir Monika Renaitė Rakščiai
Erkšva Yl.p.
1925-10-31 Šač. ŽVINKLYS Konstantinas Žvinklys Povilas ir Ona Šemetaitė Žvinkliai
Geidučiai Anastasija Burbaitė Onos Burbaitės d.
Šačiai
1926-04-13 Sk. ŽVINKLYS Konstantinas Žvinklys Juozapas ir Monika Peknieriutė Žvinkliai N Paluknė, Sk.p. Ona Abromaitytė Donelienė Jurgis ir Ona Ukrinaitė Abromaičiai N Narvydžiai
1936-05-12 Aleks. ŽVINKLYS Konstantinas Žvinklys Juozapas ir Ona Vaičiulytė Žvinkliai N Truikinai Yl.p. Petronėlė Škimelytė Tadas ir Rozalija RaišuotytėŠkimeliai
Truikinai Yl.p.
1829-02-05 Mos. ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Petras ir Elena Miliutė Žvinkliai
Šakaliai Felicijona Pikturnaitė Pranciškus ir Ona Murauskaitė Pikturnos
Ledžiai
1849-02-08 Mos. ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Petras ir Elena Miliutė Žvinkliai N Šakaliai Barbora Rapalytė Leonas ir Ona Rudytė Rapaliai
Šakaliai
1861-02-28 Mos. ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai Barbora Kaupaitė Kairienė (Кайрiовою, вдовою) Jonas ir Ona Kaupai N Daukšiai
1902-01-22 Šač. ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Dominykas ir Ona Vaitkutė Žvinkliai
Vabaliai Antanina Budrytė Ignotas ir Magdalena Šarpnickaitė Budriai
Lyksūdė
1910-08-17 Mos. ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Kazimieras ir Rozalija Bieliauskaitė Žvinkliai
Kusai Uršulė Lekniutė Leonas ir Monika Jablonskytė Lekniai
Budriai
1920-05-09 Šač. ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Dominykas ir Ona Vaitkutė Žvinkliai N Vabaliai Albertina Šemetaitė Jonuškienė
N Daktarai
1934-02-12 Mos. ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Pilibaitytė Žvinkliai
Kusai Ona Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Bobiliškės
1934-04-15 Šač. ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Povilas ir Ona Šemetaitė Žvinkliai
Geidučiai Šač.p. Magdalena Šliažaitė Juozapas ir Ona Poškytė Šliožos
Vindeikiai Šač. p.
1907-02-27 Kret. ŽVINKLYS Marcelinas Žvinklys Ignotas ir Uršulė Pliuškytė Žvinkliai
Voveraičiai Kret.p. Ona Mickutė Antanas ir Barbora Pauliukaitė Mickai
Kurmaičiai Kret.p.
1825-02-08 Mos. ŽVINKLYS Mykolas Žvinklys (Michaelem Žwinklis) Jonas ir Veronika Jackutė Žvinkliai
Mosėdis Barbora Peknieriutė Petkienė (Barbara Piotkowa)
N Bobiliškės
1828-05-08 Lenk. ŽVINKLYS Mykolas Žvinklys Tadas ir Barbora Šopagaitė Žvinkliai
Lenkimai Barbora Kniežaitė Ignotas ir Kotryna Zabielaitė Kniežos
Lenkimai
1839-06-04 Mos. ŽVINKLYS Mykolas Žvinklys (Žwinkla) Jonas ir Veronika Jackutė Žvinkliai N Naujukai Veronika Buivydaitė Gadeikienė Jurgis ir Veronika Skališiutė Buivydai N Naujukai
1889-01-31 Lenk. ŽVINKLYS Mykolas Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Narvydaitė Žvinkliai
Večiai Sk. p. Anastasija Tuzaitė Juozapas ir Julijona Pudkalytė Tuzai
Lenkimai
1785-11-20 Kret. ŽVINKLYS Motiejus Žvinklys (Žwinklewicz) Jonas ir Marijona Grigaitytė Žvinkliai
Karoliškės Antanina Kupšaitė (Kupszowna)

Kretinga
1762-10-26 Lenk. ŽVINKLYS Petras Žvinklys

Večiai Marijona Kensgailienė (Kęsgelowa)


1774-07-19 Mos. ŽVINKLYS Petras Žvinklys (Petri Žwinklis)
N Budriai Elena Joskaudaitė (Helena Joskaudayte)

Daukšiai
1785-11-20 Mos. ŽVINKLYS Petras Žvinklys (Petrus Žwinklewicz)

Kernai Elena Miliutė (Helena Mylewiczowna)

Daukšiai
1852-02-05 Mos. ŽVINKLYS Petras Žvinklys Pranciškus ir Cecilija Serepinaitė Žvinkliai
Kulaliai Magdalena Butkutė Dovydas ir Eufrosinija Narkutė Butkai
Kulaliai
1878-11-19 Sal. ŽVINKLYS Petras Žvinklys Petras ir Magdalena Butkutė Žvinkliai
Dvarčiūnai Sal.p. Ona Smulkytė Leonas ir Elena Jucytė Smulkiai
Narėpai Sal.p.
1881-01-06 Sk. ŽVINKLYS Petras Žvinklys Juozapas ir Marcijona Narmontaitė Žvinkliai
Šarkė Sk.p. Petronėlė Šakalytė Stanislovas ir Anastasija Kaulenytė Šakaliai
Šarkė Sk.p.
1940-02-05 Kart. ŽVINKLYS Petras Žvinklys Pranciškus ir Liudvika Turauskaitė Žvinkliai
Sauseriai Kart.p. Ona Žilinskaitė Augustinas ir Kotryna Drungilaitė Žilinskai
Sauseriai Kart.p.
1810-1820 Kart. ŽVINKLYS Pilypas Žvinklys


Kotryna Stonkutė (Stankowna)


1896-10-15 Šač. ŽVINKLYS Povilas Žvinklys Juozapas ir Magdalena Šakinytė Žvinkliai
Virbalai Ona Šemetaitė Juozapas ir Pranciška (Petkutė?) Šemetos
Lyksūdė
1778-01-27 Kret. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Žwinklis)

Karoliškės Barbora Alonderytė (Holąderowna)

Kurmaičiai
1802-10-28 Kret. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Žwinklewicz) Dominykas Klara Lapaitė Žvinkliai
Voveraičiai Liudvika Kumšlitytė (Kumszlitowna)

Padagale
1803-06-01 Mos. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Franciscum Žwinklewicz) Jonas ir Kotryna Raudytė Žvinkliai
Baksčiai Morta Baužytė (Martham Bawžynska)

Mosėdis
1807-02-19 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys

Skaudaliai Julijona Liaudanskytė (Laudanska)

Imbarė Sal.p.
1813-11-04 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys
N Imbarė Sal.p. Rozalija Petrauskaitė

Erlėnai
1819-01-21 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Žwinklewicz)

Baidotai Sal.p. Cecilija Serapinaitė (Serafinowna)

Baidotai Sal.p.
1820-02-03 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Franciscum Žwinklis) Jonas ir Kotryna Milašiutė Žvinkliai
Erlėnai Sal.p. Veronika Jasaitė (Jassaly)

Kulisodžiai
1824-02-05 Mos. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Franciscum Žwinklewicz) Pranciškus ir Morta Baužytė Žvinkliai
Plaušiniai Zuzana Baužytė (Zuzanam Bawžiowna)

Kusai
1829-02-05 Mos. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys (Franciszka Žwinkla) Juozapas ir Elena Miliūtė Žvinkliai
Ledžiai Barbora Končiutė Antanas ir Magdalena Gužauskaitė Končiai
Šatraminiai
1842-01-13 Kart. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Pilypas ir Kotryna Stonkutė Žvinkliai
Kartena Viktorija Baltmiškytė Viskontienė Petro Viskonto našlė N Kartena
1863-11-26 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Pranciškus ir Veronika Jasaitė Žvinkliai
Erlėnai Sal.p. Barbora Turauskaitė Pranciškus ir Barbora Simaitytė Turauskai
Kulisodžiai
1864-03-01 Lenk. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Mykolas ir Barbora Kniežaitė Žvinkliai
Lenkimai Rozalija Narvydaitė Adomas ir Marijona Šamonskytė Narvydai
*
1879-02-06 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Jonas ir Antanina Šleiniutė Žvinkliai
Palšiai Sal.p. Barbora Meškytė Pranciškus ir Rožė Kubiliutė Meškiai
Palšiai Sal.p.
1881-02-10 Kart. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Petronėlės Žvinklytės sūnus
Šlaveitai Magdalena Narmontaitė Jeronimas ir Magdalena Ruikytė Narmontai
Kulupėnai
1887-04-28 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Juozapas ir Barbora Gasauskaitė Žvinkliai
Šaučikai Sal. p. Kotryna Pabrėžaitė Motiejus ir Magdalena Lajauskaitė Pabrėžos
Dvareliai Sal.p.
1887-06-16 Darb. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Stanislovas ir Barbora Simaitytė Žvinkliai
Kernai Mos. p. Elena Leksiutė (Ляксовною) Kazimieras ir Ona Giedraitė Leksiai
Latveliai Darb. p.
1888-06-07 Mos. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Petras ir Magdalena Butkutė Žvinkliai
Mosėdis Juozapota Petrošiutė Jonas ir Uršulė Šimkutė Petrošiai
Mosėdis
1898-06-21 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Pranciškus ir Barbora Turauskaitė Žvinkliai
Erlėnai Sal.p Kotryna Markaitytė Andriejauskienė našlė Stepono Andriejausko N Salantai
1899-06-16 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Jonas ir Antanina Šleiniutė Žvinkliai N Palšiai Mos.p. Ona Petkutė Rėpšienė Antano Rėpšo našlė N Juodupėnai Sal.p
1899-11-22 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Kazimieras ir Ona Venckutė Žvinkliai
Skaudaliai Liudvika Turauskaitė Petras ir Ona Vaičiutė Turauskai
Kulisodžiai Sal.p
1900-08-20 Šač. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Simonas ir Kotryna Binginaitė Žvinkliai
Kulaliai Not. p. Ona Leiliūnaitė Pranciškos Leiliūnaitės dukra
Notėnai
1901-05-01 Mos. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Kazimieras ir Rozalija Bieliauskaitė Žvinkliai
Kusai Rozalija Pilibaitytė Jonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1908-05-27 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Kazimieras ir Ona Venckutė Žvinkliai
Skaudaliai Konstancija Venckutė Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Venckai
Klausgalvai
1921-04-26 Sal. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Antanas ir Barbora Venckutė Žvinkliai
Imbarė Sal.p. Stanislova Venckutė Pranciškus ir Elena Vaičaitė Venckai
Klausgalvų Meds. Sal. p.
1926-11-06 Mos. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai Magdalena Memgaudaitė Juozapas ir Julijona Ašoklytė Memgaudai
Šakaliai
1928-02-07 Kaln. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Kazimieras ir Magdalena Končiutė Žvinkliai
Erlėnai Barbora Venckutė Mykolas ir Barbora Giedraitė Venckai
Barzdžiai Sal.p.
1936-05-19 Kaln. ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Pranciškus ir Liudvika Turauskaitė Žvinkliai
Skaudaliai Barbora Maksvytytė Jurgis ir Kotryna Piluckytė Maksvyčiai
Tinteliai Sal.p.
1794-05-06 Sal. ŽVINKLYS Simonas Žvinklys (Simonem Žwinklewicz) Kazimieras ir Ona Drimbaitė Žvinkliai
Skaudaliai Sal.p. Joana Valančiutė (Joannam Waląciowna) Martynas ir Joana Daržinskaitė Valančiai
Klausgalvai Sal.p.
1826-02-23 Sal. ŽVINKLYS Simonas Žvinklys (Symionem Žwinklewicz) Simonas ir Joana Valančiutė Žvinkliai
Skaudaliai Kotryna Stonkutė (Stankowna)

Nasrėnai Sal.p.
1879-02-04 Sal. ŽVINKLYS Simonas Žvinklys Antanas ir Kotryna Montikaitė Žvinkliai
Kulaliai Mos.p. Kotryna Binginaitė Antanas ir Kotryna Leilionaitė Binginai
Erlėnai Sal.p.
1795-10-27 Mos. ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys (Stanislaum Zwinklewicz)

(Kernai) Morijona Mickutė (Mariana Mickiewiczowna)

Kernai
1819-11-18 Mos. ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys (Stanislaum Žwinklis)


Magdalena Spiginaitė (Magdalena Spyginowna)

Kernai
1825-02-03 Mos. ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys (Stanislaum Žwinklis)


Barbora Simaitytė (Barbara Symayciowna)

Kernai
1850-02-21 Mos. ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys Stanislovas ir Barbora Simaitytė Žvinkliai
Kernai Kotryna Dimaitė Juozapas ir Juozapota Šemetaitė Dimos
Daukšiai
1924-02-02 Kart. ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys Ignotas ir Magdalena Daugintytė Žvinkliai
Voveraičiai Kret.p. Petronėlė Balsevičiutė Pranas ir Petronėlė Žilinskytė Balsevičiai
Kačaičiai Kart.p.
1926-01-19 Barst. ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys Juozapas ir Ona Vaičiulytė Žvinkliai
Barstytaliai Barst. p. Rozalija Beniušaitė Pranciškus ir Rozalija Prialgauskaitė Beniušiai
Barstytaliai Barst. p.
1926-06-20 Sk. ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys Pranciškus ir Elena Leksiutė Žvinkliai
Kernai Veronika Jonkutė Kazimieras ir Veronika Razgaitytė Jonkai
Paluknė, Sk.p.
1906-05-14 Raguvos ŽVINKLYS Steponas Žvinklys Kazimieras ir Elena Raišuotytė Žvinkliai
Ragelka, Raguvos par. Pranciška Kamarauskaitė Juozapas ir Klementina Navickaitė Kamarauskai
Ragelka, Raguvos par.
1919-03-02 Gr. ŽVINKLYS Steponas Žvinklys Kazimieras ir Elena Raišuotytė Žvinkliai N Grūšlaukė Filomena Galdikaitė Vincentas ir Kotryna Zubaitė Galdikai
Barkeliai
1937-04-11 Not. ŽVINKLYS Steponas Žvinklys Jonas ir Juozapota Razmutė Žvinkliai
Panotėnai Kristina Alminaitė Petronėlės Alminaitės duktė
Notėnai
1800-01-18 Lenk. ŽVINKLYS Tadas Žvinklys

Večiai Lenk.p. Barbora Šopagaitė

Lenkimai
1775-11-12 Mos. ŽVINKLYS Tomas Žvinklys (Thomam Žwinklis)

Vaiteliškės Mos.p. Kristina Budrytė (Christinam Budrayte)

Mosėdis
1823-02-07 Šač. ŽVINKLYS Viktorinas Žvinklys (Victorinum Žwinklewicz) Kazimieras ir Ona Žiogaitė Žvinkliai
Lyksūdė Liudovika Stasiutė (Ludowica Staszowiczowna)

Vabaliai
1919-06-30 Šač. ŽVINKLYS Vykintas Žvinklys (Vincas) Jonas ir Julijona Dambrauskaitė Žvinkliai

Ona Alseikaitė Jonas ir Viktorija Bubliauskaitė Alseikos
1740-02-07 Kret. ŽVIRBLIS Kristoforas Žvirblis (Žwyrblis)

* Kristina Dulskinaitė (Dulskinowna)

Kiauleikiai Kret. p.
1903-02-04 Sal. ŽVIRBLIS Jonas Žvirblis Jokūbas ir Veronika Stanytė Žvirbliai
Padvariai Kret. p. Barbora Anužytė Kazimieras ir Ona Rutytė Anužiai
Urbaičiai Sal. p.
1930-02-09 Kret. ŽVIRBLIS Jonas Žvirblis Jonas ir Barbora Anužytė Žvirbliai
Padvariai Kret. p. Salomeja Varkojytė Antanas ir Magdalena Vaitkutė Varkojai
Padvariai
1775-05-27 Yl. ŽVIRBLIS Motiejus Žvirblis (Matheus Žwirblis)

Stakminai Tirkšlių p. Barbora Zobėlienė
N Ylakiai
1932-02-07 Mos. ŽVIRBLIS Povilas Žvirblis Petras ir Elena Varnaitė Žvirbliai
Taujėnų valsč. Joana Butkutė Juozapas ir Barbora Jotkutė Butkai
Mosėdis1921-02-03 Yl. ŽVIRZDINAS Fortūnatas Žvirzdinas Fortunatas ir Ona Jašmontaitė Žvirzdinai
Žemalė Tirkšlių valsč. Ona Buivydaitė Kazimieras ir Domicėlė Gineitytė Buivydai
Pašilė Yl. p.
1748-02-10 Mos. ŽVIRZDINAS Jonas Žvirzdinas (Žwirzdin)


Kotryna Jonušaitė (Jonuszayte)


1921-02-07 Yl. ŽVIRZDINAS Petras Žvirzdinas Fortunatas ir Ona Jašmontaitė Žvirzdinai
Pašilė Yl. p. Veronika Pociutė Veronikos Pociutės duktė
Grūstė Yl. p.
1854-06-29 Lenk. ŽVIRZDINAS Stanislovas Žvirzdinas Mykolas ir Barbora Balandytė Žvirzdinai
Ersla Anastasija Mickutė Antanas ir Ona Lenkauskytė Mickai
Plaušiniai