Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

Ž1898-11-24 ŽABINSKIS Jonas Žabinskis Pranciškus ir Rozalija Martišiutė Žabinskiai
Šniukščiai Karolina Barkutė Juozapas ir Kotryna Razmaitė Barkai
Šniukščiai
1909-02-03 ŽABINSKIS Juozapas Žabinskis Ignotas ir Petronėlė Mikutaitė Žabinskiai
Baidotai Sal.p. Elena Rapalytė Kajetonas ir Barbora Ragainytė Rapaliai
Virbalai
1913-10-15 ŽABINSKIS Juozapas Žabinskis Pranciškus ir Rozalija Martišiutė Žabinskiai
Baidotai Sal.p. Barbora Galdikaitė Kazimieras ir Matilda Jakštaitė Galdikai
Mikulčiai
1919-11-25 ŽABINSKIS Liudvikas Žabinskis Pranciškus ir Rozalija Martišiutė Žabinskiai
Baidotai Sal.p. Ona Kubilaitė Juozapas ir Ona Jundulaitė Kubilai
Palaukė
1924-10-20 ŽABINSKIS Pranciškus Žabinskis Ignotas ir Petronėlė Mikutaitė Žabinskiai N Baidotai Sal.p. Rozalija Miliutė Leonavičienė Veronikos Miliutės dukra N Naujukai


1853-02-24 ŽADMINAS Jeronimas Žadminas Juozapas ir Joana Ylakaitė Žadminai N * Barbora Kubilaitė Leonas ir Joana Gurauskaitė Kubilai
Kernai


1928-01-07 ŽAKARIUS Arnoldas Girt Žakarius Jonas ir Ona Šilking Žakariai
Apuolė Sk.p. Veronika Liebutė (Liebaitė) Giacintas ir Kotryna Juknaitė Liebai
Mosėdis


1840-10-22 ŽALGIRIS Antanas Žalgiris Antanas ir Pranciška Graužaitė Žalgiriai
Mos.parap. Agnė Mončytė (Monczowna) Tadas ir Plačida Zavalytė Mončiai
Mos.p.
1860-02-09 ŽALGIRIS Antanas Žalgiris Antanas ir Pranciška Graužaitė Žalgiriai N Mosėdis Kotryna Mikalauskaitė Jonas ir Kotryna Navickaitė Mikalauskai
Igariai
1854-09-21 ŽALGIRIS Feliksas Žalgiris Antanas ir Pranciška Graužaitė Žalgiriai
Udraliai Anastasija Lenkauskaitė Petras ir Juozapota Butkutė Lenkauskai
Udraliai
1894-02-03 ŽALGIRIS Jokimas Žalgiris Nikodemas ir Magdalena Klovaitė Žalgiriai N Baksčiai Ona Subatauskaitė Litvinienė Antanas ir Ona Šeputytė Subatauskai (Субатовскихъ) N Naujukai
1872-06-18 ŽALGIRIS Jokimas Žalgiris Nikodemas ir Magdalena Klovaitė Žalgiriai
Budriai Ona Kuprytė Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Budriai
1896-11-03 ŽALGIRIS Jonas Žalgiris Jokimas ir Ona Kuprytė Žalgiriai
Kulaliai Ona Jonauskaitė Antanas ir Veronika Vaitkutė Jonauskai
Kulaliai
1858-01-28 ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris Simonas ir Magdalena Kinčiutė Žalgiriai N Udraliai Ona Milinskaitė Aleksandras ir Pranciška Jasutytė Milinskai
Ersla
1859-05-26 ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris Jonas ir Marijona Lengvinaitė Žalgiriai N Mosėdis Anelė Zubaitė Agotos Zubaitės dukra
Mosėdis
1874-02-11 ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris Leonas ir Juozapota Butkutė Žalgiriai
Plaušiniai Leokadija Dimaitė Antanas ir Pranciška Baguckytė Dimos
Plaušiniai
1876-01-14 ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris Leonas ir Juozapota Butkutė Žalgiriai N
Julijona Ronkytė Jonas ir Kunegunda Galdikaitė Ronkiai
Plaušiniai
1847-02-02 ŽALGIRIS Juozapas Žalgiris (Žalgiria) Baltramiejus ir Apolonija Jazbutytė Žalgiriai
Krakės Monika Budrikytė Jonas ir Klara Ramonaitė Budrikiai
Krakės
1843-01-17 ŽALGIRIS Juozapotas Žalgiris Simonas ir Magdalena Kinčiutė Žalgiriai N Mos. Barbora Gadeikytė Jurgis ir Barbora Šemetaitė Gadeikiai
Mos.p.
1882-01-26 ŽALGIRIS Leonas Žalgiris Juozapas ir Barbora Baužytė Žalgiriai
Plaušiniai Monika Jonkutė Juozapas ir Ona Simutytė Jonkai
Mikulčiai
1899-01-26 ŽALGIRIS Leonas Žalgiris Kajetonas ir Kotryna Baltrutytė Žalgiriai
Kulaliai Magdalena Kuprytė Antanas ir Kotryna Laukytė Kupriai
Mosėdis
1842-06-30 ŽALGIRIS Nikodemas Žalgiris Antanas ir Pranciška Graužaitė Žalgiriai
Mos.parap. Magdalena Klovaitė Motiejus ir Morta Gedminaitė Klovos
Mos.p.
1927-10-02 ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris Leonas ir Magdalena Kuprytė Žalgiriai
Žalgiriai Kotryna Avižiutė Antanas ir Marijona Vaitkutė Avižiai
Mosėdis
1882-02-07 ŽALGIRIS Pranciškus Žalgiris Antanas ir Kotryna Mikalauskaitė Žalgiriai
Igariai Petronėlė Daugėlaitė Nikodemas ir Ona Eidintaitė Daugėlos
Mosėdis


1925-07-21 ŽALIMAS Konstantinas Žalimas Antanas ir Monika Jablonskytė Žalimai N Narvydžiai Sk.p. Veronika Veitaitė Skirutienė Povilas ir Elena Zabytytė Veitai
Žebrokai


1901-01-30 ŽEIMYS Aleksandras Žeimys Kazimieras ir Barbora Butkutė Žeimiai
Paluknė, Sk.p. Barbora Šiudeikytė Pranciškus ir Barbora Antanauskaitė Šiudeikiai
Udraliai
1901-02-06 ŽEIMYS Benediktas Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Mosėdis Anastasija Jazbutytė Kusienė Mykolas ir Anastasija Piekutė Jazbučiai N Nevočiai
1908-02-05 ŽEIMYS Benediktas Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai N Šakaliai Ona Petrauskaitė Pranciškus ir Kotryna Rimkutė Petrauskai
Juknaičiai Šat.p.
1931-02-09 ŽEIMYS Eduardas Žeimys Konstantinas ir Uršulė Venckutė Žeimiai
Šakaliai Rozalija Kubiliutė Albertas ir Petronėlė Kaupaitė Kubiliai
Šakaliai
1907-05-13 ŽEIMYS Jurgis Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Šakaliai Anastasija Griciutė Feliksas ir Cecilija Zubaitė Griciai
Tauzai
1889-01-10 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Jurgis ir Felicijona Čepauskaitė Žeimiai
Šatraminiai Rozalija Pukinskaitė Ramonienė Motiejus ir Ona Baltrutytė Pukinskai N Šatraminiai
1894-01-25 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Jurgis ir Felicijona Čepauskaitė Žeimiai (įraše Petrauskaitė) N Šekai Ona Andrutytė (Андрутисовною) Feliksas ir Uršulė Joskaudaitė Andručiai
Igariai
1900-01-11 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Mosėdis Antanina Strakšaitė Jankauskienė Anupras ir Barbora Razgaitytė Strakšai N Baksčiai
1905-01-18 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai N Baksčiai Antanina Zubaitė Juozapas ir Julijona Jonaitytė Zubės
Plaušiniai
1916-10-30 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Kazimieras ir Ona Andrutytė Žeimiai
Šakaliai Barbora Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai
1928-01-12 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Kazimieras ir Antanina Strakšaitė Žeimiai
Šakaliai Magdalena Žeimytė Aleksandras ir Barbora Šiudeikytė Žeimiai
Paluknė, Sk.p.
1870-02-17 ŽEIMYS Kazimieras Žeimys Juozapas ir Anastasija Sadauskaitė Žeimiai
Daukšiai Ona Kapinskaitė Intienė Juozapas ir Barbora Zubaitė Kapinskai N Šatraminiai
1851-02-06 ŽEIMYS Klemensas Žeimys Juozapas ir Anastasija Sadauskytė Žeimiai
Šatraminiai Uršulė Bružaitė Antanas ir Antanina Maniukaitė Bružiai
Šatraminiai
1906-02-07 ŽEIMYS Konstantinas Žeimys Kazimieras ir Uršulė Strakšaitė Žeimiai
Mikulčiai Uršulė Venckutė Juozapas ir Uršulė Skersytė Venckai
Šakaliai
1926-02-14 ŽEIMYS Leonas Žeimys Benediktas ir Anastasija Jazbutytė Žeimiai
Šakaliai Barbora Dambrauskaitė Leonas ir Ona Daukantaitė Dambrauskai
Baksčiai
1847-01-27 ŽEIMYS Tomas Žeimys (Žeymia) Petras ir Dominyka Narmontaitė Žeimiai
Rukai Barbora Dvarionaitė Jonas ir Ieva Butkutė Dvarionai
Rukai


1857-10-22 ŽELVYS Aleksandras Želvys Juozapas ir Pranciška Bėrontaitė Želviai
Šekai Anelė Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1861-02-14 ŽELVYS Aleksandras Želvys Juozapas ir Pranciška Bėrontaitė Želviai N Šekai Ona Skališiutė Mykolas ir Ona Adomauskaitė Skališiai
Igariai
1883-08-01 ŽELVYS Aleksandras Želvys Aleksandras ir Ona Skališiutė Želviai
Šekai Anastasija Ronkytė Kazimieras ir Monika Ramonaitė Ronkiai
Šekai
1926-01-26 ŽELVYS Aleksandras Želvys Aleksandras ir Anastasija Ronkytė Želviai
Šekai Ona Viršilaitė Juozapas ir Marijona Milašiutė Viršilos
Šatraminiai
1853-11-24 ŽELVYS Antanas Želvys Juozapas ir Kotryna Pociutė Želviai
Telš.p. Monika Šimkutė Leonas ir Ona Kubiliutė Šimkai
Mosėdis
1884-02-19 ŽELVYS Antanas Želvys Aleksandras ir Ona Skališiutė Želviai
Šekai Rozalija Galdikaitė Jonas ir Ona Bertašiutė Galdikai
Kernai
1894-02-08 ŽELVYS Antanas Želvys Aleksandras ir Ona Skališiutė Želviai N Šekai Zuzana Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1924-02-24 ŽELVYS Antanas Želvys Aleksandras ir Anastasija Ronkytė Želviai
Šekai Barbora Šiudeikytė Juozapas ir Domicėlė Jonkutė Šiudeikiai
Mikulčiai
1856-01-26 ŽELVYS Juozapas Želvys Simonas ir Ona Šiudeikytė Želviai
Notėnai Gint.p. Kotryna Baranauskaitė Jonutienė Marcijonas ir Veronika Razmaitė Baranauskai N Kulaliai
1875-07-28 ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Pranciška Bėrontaitė Želviai
Šaukliai Antanina Stasaitytė (Стасайтовною) Petronėlės Stasaitytės dukra
Šaukliai
1889-07-08 ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Marcijona Petrikaitė Želviai
Šerkšniai Barbora Narvilaitė Antanas ir Morta Šoblinskaitė Narvilai
Mikulčiai
1898-01-07 ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Antanina Stasaitytė Želviai (Стасатисовной)
Šakaliai Barbora Skersytė Antanas ir Pranciška Liebutė Skersiai
Šakaliai
1929-02-12 ŽELVYS Juozapas Želvys Juozapas ir Ona Zabitytė Želviai
Šakaliai Elena Kazbaraitė Juozapas ir Elena Venckutė Kazbarai
Šakaliai
1852-01-29 ŽELVYS Jurgis Želvys Juozapas ir Barbora Viršilaitė Želviai
Šekai Monika Bėrontaitė Antanas ir Petronėlė Jurkšaitė Bėrontai
Šekai
1900-01-18 ŽELVYS Jurgis Želvys Aleksandras ir Ona Skališiutė Želviai
Šekai Barbora Petrauskaitė Vaserienė Jonas ir Cecilija Kazlauskaitė Petrauskai N Šakaliai
1918-02-03 ŽELVYS Jurgis Želvys Aleksandras ir Anastasija Ronkytė Želviai
Šekai Anastasija Daržinskaitė Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai
1889-10-03 ŽELVYS Kazimieras Želvys Jonas ir Magdalena Pociutė Želviai
Reketė Sal.p. Marijona Markauskaitė Juozapotas ir Julijona Dvarionaitė Markauskai
Giršiniai
1851-02-13 ŽELVYS Leonas Želvys Juozapas ir Barbora Baltrutytė Želviai
Daukšiai Juozapota Ramonaitė (Рамоновною) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai
1923-02-04 ŽELVYS Vincentas Želvys Antanas ir Zuzana Gaubytė Želviai
Šekai Ona Malūkaitė Aleksandras ir Agota Čiunkaitė Malūkai
Daukšiai


1919-02-25 ŽĖMELIS Jeronimas Žėmelis (Žėmelis) Mykolas ir Petronėlė Stasiulytė Žėmeliai
Užluobė Ona Šmitaitė Juozapas ir Felicijona Zubaiė Šmitos
Virbalai


1865-02-10 ŽIEMELIS (vardas neįskaitomas) Žiemelis Juozapas ir Barbora Šulcaitė Žiemeliai
Šarkė Sk.p. Petronėlė Mineikytė Antanas ir Ona Šedvydytė Mineikiai
Ersla
1898-11-15 ŽIEMELIS Antanas Žiemelis Motiejus ir Uršulė Bertašiutė Žiemeliai
Lyksūdė Šat.p. Veronika Blauzdytė Juozapas ir Veronika Abdulskaitė Blauzdžiai
Simaičiai
1887-02-10 ŽIEMELIS Jonas Žiemelis (Жеймелиса) Mykolas ir Barbora Petkutė Žiemeliai
Ersla Kotryna Pušinskaitė Ašoklienė Antanas ir Kotryna Motuzaitė (Мотузовъ) Pušinskai
Ersla
1916-02-08 ŽIEMELIS Jurgis Žiemelis Kazimieras ir Magdalena Sebeckytė Žiemeliai
Skuodas Magdalena Vičiutė Ignas ir Barbora Riepšaitė Vičiai
Ersla
1907-07-01 ŽIEMELIS Vykintas Žiemelis Motiejus ir Uršulė Bertašiutė Žiemeliai
Apuolė Sk.p. Magdalena Rimkutė Leonas ir Barbora Alseikaitė Rimkai
UdraliaiŽILINSKAS ar ŽILINSKIS1860-02-13 ŽILINSKAS Giacintas Žilinskas Pranciškus ir Pranciška Valančiutė Žilinskai
Šerkšniai Barbora Žvinklytė Jonas ir Matilda Jakštaitė Žvinkliai
Šerkšniai
1843-01-01 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskai
Žemytė Lenk.p. Kotryna Narkutė Antanas ir Magdalena Alšauskaitė Narkai
Daukšiai
1891-03-04 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas Pranciškus ir Petronėlė Adomauskaitė Žilinskai
Lyksūdė Šat.p. Agota Eidėjutė Mykolas ir Ona Bertašiutė Eidėjai
Gondlaukė
1896-07-28 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas Giacintas ir Barbora Žvinklytė Žilinskai
Tėveliai Ona Pliuškytė Steponas ir Monika Lekstutytė Pliuškiai
Virbalai
1920-05-16 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas Giacintas ir Barbora Žvinklytė Žilinskai N Tėveliai Anelė Intaitė Andrutienė Izidorius ir Matilda Zabitytė Intos N Budvietė
1922-09-03 ŽILINSKAS Jonas Žilinskas Jonas ir Ona Pliuškytė Žilinskai
Tėveliai Aniceta Andrutytė Kazimieras ir Anelė Intaitė Andručiai
Tėveliai
1843-11-23 ŽILINSKAS Juozapas Žilinskas Jonas ir Konstancija Kazbaraitytė Žilinskai
Igariai Kotryna Karaliutė Kristoforas ir Elžbieta Skirutytė Karaliai
Šarkė
1855-06-14 ŽILINSKAS Juozapas Žilinskas Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskai N Daukšiai Ona Numgaudaitė (Nумгавдовною) Mykolas ir Petronėlė Domarkaitė Numgaudai
Šatraminiai
1911-05-31 ŽILINSKAS Juozapas Žilinskas Motiejus ir Julijona Valantinaitė Žilinskai
Mosėdis Konstancija Žuolytė Jurgis ir Konstancija Urnikytė Žuoliai
Naujukai
1934-11-28 ŽILINSKAS Juozapas Žilinskas Kazimieras ir Domicėlė Palenskaitė Žilinskai
Mosėdis Veronika Paulauskaitė Leonas ir Ona Peknieriutė Paulauskai
Krakės
1937-09-14 ŽILINSKAS Juozapas Žilinskas Vincentas ir Uršulė Bertašiutė Žilinskai
Šaukliai Ona Jonkutė Pranciškus ir Amelija Baguckytė Jonkai
Šniukščiai
1888-11-14 ŽILINSKAS Kazimieras Žilinskas Kazimieras ir Petronėlė Bėrontaitė Žilinskai
Vindeikiai Kotryna Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1906-11-19 ŽILINSKAS Kazimieras Žilinskas Motiejus ir Julijona Valantinaitė Žilinskai
Udraliai Domicėlė Palenskytė Jonas ir Ona Griciutė Palenskiai
Šaukliai
1939-01-07 ŽILINSKAS Kazimieras Žilinskas Vincentas ir Uršulė Bertašiutė Žilinskai
Šaukliai Kazimiera Jankauskaitė Juozapas ir Felicijona Arlauskaitė Jankauskai
Užluobė Sk. Vals.
1874-01-16 ŽILINSKAS Leonas Žilinskas Tomas ir Joana Petrikaitė Žilinskai
Nevočiai Morta Palenskytė Jonas ir Uršulė Mikniutė Palenskiai
Nevočiai
1906-10-02 ŽILINSKAS Mykolas Žilinskas Juozapas ir Ona Milašiutė Žilinskai
Nevočiai Ona Joskaudaitė Aleksandras ir Uršulė Baužytė Joskaudai
Plaušiniai
1874-01-16 ŽILINSKAS Motiejus Žilinskas Tomas ir Joana Petrikaitė Žilinskai
Tauzai Julijona Valantinaitė Antanas ir Monika Ronkytė Valantinai
Budvietė
1852-09-10 ŽILINSKAS Pranciškus Žilinskas Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskai
Šatraminiai Ona Ruikytė Juozapas ir Barbora Tėvelytė Ruikiai
Šatraminiai
1913-01-28 ŽILINSKAS Pranciškus Žilinskas Motiejus ir Julijona Valantinaitė Žilinskai
Mosėdis Leokadija Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Balsytė Kaubrės
Paeiškūnė
1915-09-15 ŽILINSKAS Pranciškus Žilinskas Juozapas ir Ona Numgaudytė Žilinskai N Šaukliai Uršulė Černeckytė Simonas ir Monika Laukytė Černeckiai
Šerkšniai
1869-11-18 ŽILINSKAS Pranciškus Žilinskas Pranciškus ir Petronėlė Adomauskaitė Žilinskai
Šerkšniai Magdalena Petrošiutė Ignotas ir Julijona Kubiliutė Petrošiai
Šakaliai


1921-02-08 ŽITKUS Jonas Žitkus Pranciškus ir Julijona Žvinklytė Žitkai N Mos.p. Anastasija Petrauskaitė Pranciškus ir Liudvika Jucytė Petrauskai
Mos.p.
1881-11-17 ŽITKUS Juozapas Žitkus Adomas ir Ona Burbaitė Žitkai
Ersla Magdalena Kaulinytė Jonas ir Elžbieta Šemetaitė Kaulinai
Ersla


1877-06-26 ŽYGUS Jonas Žygus Juozapas ir Petronėlė Šepulytė Žygai N Narvydžiai Sk.p. Kotryna Petrulevičiutė Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla
1891-06-04 ŽYGUS Petras Žygus Petras ir Petronėlė Budrikytė Žygai N Budvietė Elžbieta Dargužytė Maniukienė Leonas ir Elena Petrauskaitė Dargužiai N Krakės


1920-06-20 ŽYPRĖ Liudvikas Žyprė Liudvikas ir Ona Litvinaitė Žyprės
Narvydžiai Sk.p. Ona Simonavičiutė Juozapas ir Ona Rimkutė Simonavičiai
Igariai
1913-02-12 ŽYPRĖ Pranciškus Žyprė (Жиприсъ) Jeronimas ir Barbora Papreckytė Žyprės
Pakalniškiai Sk.p. Ona Staniutė Pranciškus ir Magdalena Jotkutė Staniai
Daukšiai


1888-03-06 ŽOBAKAS Pranciškus Žobakas Pranciškus ir Ieva Jackutė Žobakai N Impiltis Laukž.p. Barbora Bakstytė Juozapas ir Aniceta Donėlaitė Baksčiai
Kernai


1938-02-08 ŽUMBYS Antanas Žumbys Juozapas ir Magdalena Malūkaitė Žumbiai
Rušupiai Sk.p. Ona Ereminaitė Mykolas ir Ona Simonavičiutė Ereminai
DaukšiaiŽUOLIS – ŽUOLYS1906-01-31 ŽUOLYS Aleksandras Žuolys Aleksandras ir Kotryna Razmaitė Žuoliai
Kentrai Pl.p. Barbora Norvaišaitė Juozapas ir Ona Lipšaitė Norvaišos
Nevočiai
1879-11-27 ŽUOLYS Antanas Žuolys Juozapas ir Kotryna Butkutė Žuoliai
Šaukliai Anastasija Bertašiutė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai
Šaukliai
1908-03-24 ŽUOLYS Antanas Žuolys Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
Šaukliai Ona Butkutė Juozapas ir Juozapota Bružaitė Butkai
Kulaliai
1895-06-11 ŽUOLYS Ignotas Žuolys Petras ir Kotryna Tirevičiutė Žuoliai N Ersla Barbora Vaitilaitė Benediktas ir Agnė Gedgaudaitė Vaitilos
Ersla
1920-05-02 ŽUOLYS Jonas Žuolys Kajetonas ir Antanina Abrutytė Žuoliai N Krakės Monika Liekytė Baužienė Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai N Nevočiai
1912-02-05 ŽUOLYS Jonas Žuolys (Жолиса) Antanas ir Anastasija Bertašiutė Žuoliai
Šaukliai Anastasija Vaitkutė Kubilienė Kazimieras ir Veronika Leilionaitė Vaitkai N Daukšiai
1880-06-16 ŽUOLYS Juozapas Žuolys Juozapas ir Ona Simutytė Žuoliai N Šaukliai Antanina Lekstutytė Viskontienė Antanas ir Sofija Michelsonaitė Lekstučiai N Šaukliai
1888-08-09 ŽUOLYS Juozapas Žuolys Petras ir Kotryna Druktaitė Žuoliai
Gintel.p. Barbora Beinoraitė Julijonas ir Barbora Laureckytė Beinorai
Budvietė
1890-09-02 ŽUOLYS Jurgis Žuolys Juozapas ir Veronika Užpalytė Žuoliai
Palšiai Konstancija Glazaitė (Блазовной) Dovydas ir Rožė N. Glazai
Mosėdis
1874-11-26 ŽUOLYS Kajetonas Žuolys Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai
Nevočiai Juozapota Veitaitė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitos
Nevočiai
1840-01-09 ŽUOLYS Kajetonas Žuolys Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai
Žebrokai Barbora Lekstutytė Pranciškus ir Barbora Jurevičiutė Lekstučiai
Šniukščiai
1870-05-03 ŽUOLYS Kajetonas Žuolys (Жавлиса) Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai N Krakės Antanina Gegužytė Dargienė Andrius ir Barbora Liekytė Gegužiai N Nevočiai
1865-01-20 ŽUOLYS Kajetonas Žuolys (Жавлиса) Kajetonas ir Barbora Lekstutytė Žuoliai
Krakės Antanina Abrutytė Pranciškus ir Antanina Gečaitė Abručiai
Prialgava
1902-01-22 ŽUOLYS Kazimieras Žuolys Kajetonas ir Antanina Abrutytė Žuoliai
Skuodas Barbora Knystautaitė Jonas ir Ona Skurvydaitė Knystautai
Virbalai
1928-01-31 ŽUOLYS Kazimieras Žuolys (Žuolys) Tadas ir Barbora Dekontaitė Žuoliai
Šaukliai Anelė Litvinaitė Jurgis ir Elena Strakšaitė Litvinai
Krakės
1900-02-20 ŽUOLYS Kazimieras Žuolys (Жовлиса) Ignotas ir Barbora Razgaitytė Žuoliai
Ersla Felicijona Zubaitė Šmitienė Kazimieras ir Ona Jonušaitė Zubės N Virbalai
1915-10-20 ŽUOLYS Konstantinas Žuolys Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
* Emilija Jackutė Augustinas ir Amelija Milašiutė Jackai
Žebrokai
1880-02-13 ŽUOLYS Pranciškus Žuolys Juozapas ir Kotryna Butkutė Žuoliai
Šaukliai Petronėlė Beniušytė Juozapas ir Petronėlė Augustaitė Beniušiai
Kulaliai
1898-07-19 ŽUOLYS Pranciškus Žuolys Kajetonas ir Pranciška Imbrasaitė Žuoliai
Ersla Amelija Stasiutė (Стасевскою) Jurgis ir Ona Zavalytė Stasiai (Сташевскаго)
Ersla
1920-04-03 ŽUOLYS Pranciškus Žuolys Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
Šaukliai Anastasija Grušaitė Pučkorienė Jonas ir Anelė Januškaitė Grušai N Kaukolikai Šač.p.
1894-02-08 ŽUOLYS Simonas Žuolys (Жовлисовъ) Simonas ir Magdalena Vaškytė Žuoliai
Ersla Amelija Mačernytė Feliksas ir Barbora Skurvydaitė Mačerniai
Šerkšniai
1866-01-31 ŽUOLYS Tadas Žuolys Dovydas ir Kotryna Šmitaitė Žuoliai
Krakės Joana Žvaginytė Dominykas ir Juozapota Šmitaitė Žvaginiai
Budvietė
1925-02-17 ŽUOLYS Tadas Žuolys (Žoulys) Tadas ir Barbora Dekontaitė Žuoliai
Šaukliai Barbora Lekstutytė Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai


1855-05-17 ŽVAGINIS Dominykas Žvaginis Kazimieras ir Agota Simonavičiutė Žvaginiai N Šerkšniai Cecilija Dabrytė Paulauskienė Jonas ir Uršulė Razgaitė Dabriai N Žebrokai
1840-02-20 ŽVAGINIS Jonas Žvaginis Kazimieras ir Agota Simonavičiutė Žvaginiai N Budvietė Pranciška Daniutė Motiejus ir Ona Laukytė Daniai
Plaušiniai
1843-06-20 ŽVAGINIS Jonas Žvaginis Jonas ir Antanina Intaitė Žvaginiai
Plaušiniai Joana Pajauskaitė Jurgis ir Joana Zubaitė Pajauskai
Nevočiai
1885-05-27 ŽVAGINIS Jonas Žvaginis Jonas ir Antanina Intaitė Žvaginiai N Budvietė Domicėlė Valantinaitė Antanas ir Magdalena Martinkutė Valantinai
Žebrokai
1918-10-27 ŽVAGINIS Jonas Žvaginis Jonas ir Domicėlė Valantinaitė Žvaginiai
Budvietė Uršulė Pliuškytė Andrius ir Uršulė Intaitė Pliuškiai
Tėveliai
1879-06-02 ŽVAGINIS Juozapas Žvaginis Jonas ir Monika Bernytė Žvaginiai N Barviai Šat.p. Pranciška Domarkaitė Pranciškus ir Antanina Bertašiutė Domarkai
Daukšiai
1875-05-12 ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis Jonas ir Joana Pajauskaitė Žvaginiai
Krakės Regina Galdikaitė Antanas ir Rožė Kairytė Galdikai
Krakės
1899-02-14 ŽVAGINIS Kazimieras Žvaginis Jonas ir Joana Pajauskaitė Žvaginiai N Budvietė Elžbieta Šulcaitė Jokubaitienė Feliksas ir Petronėlė Mačernytė Šulcai N Ersla
1919-08-31 ŽVAGINIS Povilas Žvaginis Jonas ir Domicėlė Valantinaitė Žvaginiai
Budvietė Ona Puškoriutė Juozapas ir Marijona Želvytė Puškoriai
Laiviai Sal.p.
1850-02-07 ŽVAGINIS Teodoras Žvaginis Jonas ir Antanina Intaitė Žvaginiai
Budvietė Monika Andriekutė (Андрековную) Kazimieras ir Julijona Šopaitė Andriekai
Krakės


1930-02-25 ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai Ona Mickutė Konstantinas ir Ona Tamošauskaitė Mickai
Kernai
1933-02-27 ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai N Kernai Marijona Lukošiutė Antanas ir Magdalena Kubilaitė Lukošiai
Šakaliai
1867-02-07 ŽVINKLYS Aleksandras Žvinklys Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai Idalija Kaunaitė Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaunai
Šaukliai
1840-01-23 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Agota Lekstutytė Žvinkliai
Tauzai Kotryna Viskontaitė Antanas ir Scholastika Mickutė Viskontai
Tauzai
1849-11-22 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Juozapas ir Elena Miliutė Žvinkliai
Šekai Ona Joskaudaitė Antanas ir Antanina Giedraitė Joskaudai
Šatraminiai
1858-01-28 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Agota Lekstutytė Žvinkliai N Bobeliškės Barbora Martinkutė Kazimieras ir Agota Tilškytė Martinkai
Mos.p.
1858-01-28 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Stanislovas ir Magdalena Petkutė Žvinkliai
Šatraminiai Monika Gūžaitė (Гужевскою) Antanas ir Pranciška Graužaitė Gūžės
Šatraminiai
1890-01-16 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Narvydaitė Žvinkliai
Ersla Ona Buivydaitė Pranciškus ir Magdalena Kniukštaitė Buivydai
Žebrokai
1901-02-06 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Antanas ir Ona Joskaudaitė Žvinkliai
Igariai Uršulė Poškytė Antanas ir Ona Pilibaitytė Poškiai
Krakės
1927-02-06 ŽVINKLYS Antanas Žvinklys Pranciškus ir Elena Leksiutė Žvinkliai
Kernai Veronika Skirutytė Jonas ir Elena Veitaitė Skiručiai
Nevočiai
1892-06-02 ŽVINKLYS Bonifacas Žvinklys Antanas ir Ona Joskaudaitė Žvinkliai
Igariai Monika Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Mos.p.
1893-02-01 ŽVINKLYS Dominykas Žvinklys Petras ir Magdalena Butkutė Žvinkliai
Kulaliai Elena Sėlenytė Jurgis ir Kotryna Gedrimaitė Sėleniai
Žebrokai
1875-05-15 ŽVINKLYS Jokimas Žvinklys Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai Barbora Kubiliutė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai
Daukšiai
1858-02-02 ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai
Baltrimai Šat.p. Magdalena Šakinytė Motiejus ir Barbora Gedrimaitė Šakiniai
Virbalai
1890-01-16 ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Kazimieras ir Barbora Pilibaitytė Žvinkliai
Ersla Julijona Šeputytė (Шепетовной) Laurynas ir Anastasija Vaitkutė Šepučiai
Ersla
1895-02-07 ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Stanislovas ir Kotryna Liebutė Žvinkliai
Kernai Valerija Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1916-02-03 ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Juozapas ir Monika Andriejauskytė Žvinkliai N Mosėdis Ona Miliutė Veronikos Miliutės dukra
Mosėdis
1925-05-04 ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Simonas ir Kotryna Binginaitė Žvinkliai
Kulaliai Petronėlė Vaitkaitė Ignotas ir Rozalija Šikšniutė Vaitkai
Šniukščiai
1939-01-31 ŽVINKLYS Juozapas Žvinklys Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai Ona Jazbutytė Jurgis ir Barbora Aklytė Jazbučiai
Gaubės
1912-11-20 ŽVINKLYS Jurgis Žvinklys Pranciškus ir Barbora Meškytė Žvinkliai
Palšiai Veronika Petrošiutė Jurgis ir Kotryna Baltonytė Petrošiai
Šatraminiai
1857-07-16 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Stanislovas ir Magdalena Šmaižytė Žvinkliai
Šatraminiai Rozalija Skersytė Jonas ir Uršulė Eidėjutė Skersiai
Daukšiai
1868-02-06 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai Rozalija Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai
1869-02-11 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Ignotas ir Agnė Valančiutė Žvinkliai
Kulaliai Barbora Kubilaitė Juozapas ir Pranciška Raudytė Kubilai
Tauzai
1871-11-09 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Antanas ir Kotryna Montikaitė Žvinkliai
Kulaliai Pranciška Staniutė (Станiовною) Kazimieras ir Barbora Jakštaitė Staniai
Kulaliai
1886-01-07 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Kernai Rozalija Ramelytė (Рамелевною) Jonas ir Anastasija Putkalytė Rameliai (Рамелiовъ)

1926-02-10 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pranciškus ir Elena Leksiutė Žvinkliai
Kernai Ona Kubilaitė Kazimieras ir Barbora Raišytė Kubilai
Kernai
1936-02-18 ŽVINKLYS Kazimieras Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Pilibaitytė Žvinkliai
Kusai Ona Gurauskaitė Antanas ir Ona Narvilaitė Gurauskai
Bobiliškės
1849-02-08 ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Petras ir Elena Miliutė Žvinkliai N Šakaliai Barbora Rapalytė Leonas ir Ona Rudytė Rapaliai
Šakaliai
1861-02-28 ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai Barbora Kaupaitė Kairienė (Кайрiовою, вдовою) Jonas ir Ona Kaupai N Daukšiai
1910-08-17 ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Kazimieras ir Rozalija Bieliauskaitė Žvinkliai
Kusai Uršulė Lekniutė Leonas ir Monika Jablonskytė Lekniai
Budriai
1934-02-12 ŽVINKLYS Leonas Žvinklys Pranciškus ir Rozalija Pilibaitytė Žvinkliai
Kusai Ona Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Bobiliškės
1852-02-05 ŽVINKLYS Petras Žvinklys Pranciškus ir Cecilija Serepinaitė Žvinkliai
Kulaliai Magdalena Butkutė Dovydas ir Eufrosinija Narkutė Butkai
Kulaliai
1888-06-07 ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Petras ir Magdalena Butkutė Žvinkliai
Mosėdis Juozapota Petrošiutė Jonas ir Uršulė Šimkutė Petrošiai
Mosėdis
1901-05-01 ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Kazimieras ir Rozalija Bieliauskaitė Žvinkliai
Kusai Rozalija Pilibaitytė Jonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai
Šatraminiai
1926-11-06 ŽVINKLYS Pranciškus Žvinklys Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai Magdalena Memgaudaitė Juozapas ir Julijona Ašoklytė Memgaudai
Šakaliai
1850-02-21 ŽVINKLYS Stanislovas Žvinklys Stanislovas ir Barbora Simaitytė Žvinkliai
Kernai Kotryna Dimaitė Juozapas ir Juozapota Šemetaitė Dimos
Daukšiai


1932-02-07 ŽVIRBLIS Povilas Žvirblis Petras ir Elena Varnaitė Žvirbliai
Taujėnų valsč. Joana Butkutė Juozapas ir Barbora Jotkutė Butkai
Mosėdis