Santuokos data Bažnyčia Pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


U1905-02-28 Lenk. UBIS Ubis Antanas Juozapas ir Ieva Beniušytė Ubiai N Tūbausiai Kret. p. Julijona Černeckytė Felicijonas ir Barbora Gaubytė Černeckiai
Juodeikiai Lenk. p.1754-11-11 Mos. UDERIS Jonas Uderis (Uderis)

Jakštaičiai Sal.p. Marijona Paulauskaitė (Pawlowska)

Žalgiriai Mos. p.
1758-11-26 Mos. UDERIS Jurgis Uderis (Uderis)

Narmantai Sal.p. Barbora Jakštaitė (Jaksztowiczowna)

Šniukščiai
1657-04-07 Sal. UDERIS Kazimieras Uderis (Uderis)

Žeimiai Sal. p. Kotryna Pareigytė (Pareygayte)

Pesčiai Sal. p.
1817-01-30 Sal. UDERIS Paulius Uderis

Jakštaičiai Sal.p. Kotryna Žvinklytė

Juodupėnai Sal. p.
1657-07-08 Sal. UDERIS Valentinas Uderis (Uderaytis)

Žeimiai Sal. p. Marijona Vaitiekutė (Waytiekayte)

Erlėnai Sal. p.1717-01-24 Mos. UKRINAS Adomas Ukrinas (Ukryn)

Trumplaukiai Yl.p. Elžbieta Tauraitė (Taurowna)

Kaukolikai
1870-02-10 Mos. UKRINAS Juozapas Ukrinas Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai
Šakaliai Barbora Venslauskaitė Skarienė Kazimieras ir Elena Griciutė Venslauskai N Šakaliai
1713-06-03 Mos. UKRINAS Kazimieras Ukrynas (Ukryn)


Ona Mickienė (Mickowa)
N
1816-11-21 Šač. UKRINAS Kazimieras Ukrinas (Cazimirum Ukryn)

Laumaičiai Šač. p. Leokadija Lekstutienė (Lextutowiczowa)

Jundulai1932-01-31 Mos. UNTULIS Albinas Untulis Feliksas ir Petronėlė Šiudeikytė Untuliai
Gaubės Magdalena Piekutė Jonas ir Domicėlė Žvaginytė Piekai
Budvietė
1893-02-07 Lenk. UNTULIS Aleksandras Untulis Aleksandras ir Monika Lingytė Untuliai
Juodeikiai Sal. p. Magdalena Daukontaitė Aleksandras ir Magdalena Šiudeikytė Daukontai
Lenkimų p.
1831-01-27 Lenk. UNTULIS Antanas Untulis Juozapas ir Elena Bružaitė Untuliai
Žemytė Marijona Litvinaitė Jonas ir Rožė Jazbutytė Litvinai
Žemytė
1833-01-17 Lenk. UNTULIS Antanas Untulis Juozapas ir Elena Gružaitė Untuliai N Margininkai Lenk. p. Anastasija Gedrimaitė Jurgis ir Kotryna Šopagaitė Gedrimai
Margininkai Lenk. p.
1914-02-11 Mos. UNTULIS Antanas Untulis (Антулисъ) Antanas ir Liucija Steponaitė Untuliai
Lenkimai Ona Daniutė Juozapas ir Ona Lindenytė Daniai
Šaukliai
1930-02-18 Mos. UNTULIS Antanas Untulis Feliksas ir Petronėlė Šiudeikytė Untuliai
Gaubės Monika Jasaitė Juozapas ir Barbora Gaubytė Jasai
Daukšiai
1843-05-12 Šač. UNTULIS Dominykas Untulis Jurgis ir Magdalena Zabulytė Untuliai N Vabaliai Magdalena Škimelytė Baltramiejus ir Ona Stonkutė Škimeliai
Vabaliai
1915-09-29 Šač. UNTULIS Dominykas Untulis Jonas ir Barbora Pociutė Untuliai N Gedrimai Yl. p. Jadvyga Malakauskaitė (Малаховскою) Jokimas ir Anastasija Petrauskaitė Malakauskai
Drupiai
1881-10-27 Mos. UNTULIS Eligijus Untulis Motiejus ir Magdalena Škimelytė Untuliai
Vabaliai Šač.p. Veronika Kubiliutė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai
Daukšiai
1901-02-06 Mos. UNTULIS Feliksas Untulis Juozapas ir Ona Juockutė Untuliai
Žemytė Lenk.p. Petronėlė Šiudeikytė Juozapas ir Uršulė Bertalaitė Šideikiai
Gaubės
1740-11-08 Mos. UNTULIS Jonas Untulis (Antulis)

Vobale Kotryna Rumbutytė (Rumbulate)

Daukšiai
1822-01-31 Lenk. UNTULIS Jonas Untulis

Pakalniškiai Sk. p. Rožė Baužytė

Pakalniškiai Sk. p.
1837-09-28 Yl. UNTULIS Jonas Untulis Jurgis ir Magdalena Zabulytė Untuliai N Erkšva Yl. p. Uršulė Pečiulytė Motiejus ir Barbora Janutytė Pečiuliai
Erkšva Yl. p.
1848-05-11 Mos. UNTULIS Jonas Untulis (Untula) Juozapas ir Elena Bružaitė Untuliai
Žemeliai Lenk. p. Uršulė Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Daukšiai
1865-08-10 Mos. UNTULIS Jonas Untulis Jonas ir Antanina Mickutė Untuliai
Šekai Elena Valantinaitė Tadas ir Elena Žilinskaitė Valantinai
Šekai
1878-11-07 Šač. UNTULIS Jonas Untulis Dominykas ir Ona Juknaitė Untuliai
Lyksūdė Šač. p. Ona Litvinaitė Petras ir Kotryna Statkutė Litvinai
Lukošaičiai Šač. p.
1904-02-03 Lenk. UNTULIS Jonas Untulis Aleksandras ir Monika Lingytė Untuliai
Juodeikiai Sal. p. Klementina Katkutė Antanas ir Monika Narmontaitė Katkai
Lenkimai
1924-02-03 Lenk. UNTULIS Jonas Untulis Monikos Untulytės sūnus N Lenkimai Barbora Lazdauskytė Leonas ir Rozalija Pukinskaitė Lazdauskiai
Žemytė Lenk. p.
1883-05-17 Mos. UNTULIS Juozapas Untulis Juozapas ir Morta Šoriutė Untuliai
Ledžiai Pranciška Aklytė Leonas ir Ona Daniutė Akliai
Ledžiai
1910-09-26 Lenk. UNTULIS Juozapas Untulis Juozapas ir Pranciška Aklytė Untuliai
Užpušinė Lenk. p. Monika Galdikaitė Juozapas ir Monika Bertašiutė Galdikai
Užpušinė Lenk. p.
1924-06-15 Yl. UNTULIS Juozapas Untulis Juozapas ir Ieva Šlicatė Untuliai
Vaicaičiai Sedos p. Salomeja Petrauskaitė Jonas ir Kotryna Bičkutė Petrauskai
Nausėdai Yl. p.
1927-02-13 Mos. UNTULIS Juozapas Untulis Feliksas ir Petronėlė Šiudeikytė Untuliai
Gaubės Anelė Piekutė Petras ir Anelė Luotaitė Piekai
Tėveliai
1936-02-04 Lenk. UNTULIS Juozapas Untulis Onos Untulytės sūnus
Palegija Lenk. p. Kazimiera Jonušaitė Julijonas ir Brigita Pakulytė Jonušai
Lenkimai
1867-10-24 Mos. UNTULIS Juozapotas Untulis Antanas ir Anastasija Gedrimaitė Untuliai
Ledžiai Monika Viskontaitė Antanas ir Rozalija Tarvydaitė Viskontai
Ledžiai
1865-01-27 Yl. UNTULIS Jurgis Untulis Jonas ir Uršulė Piečiutė Untuliai
Šulpetriai Yl. p. Petronėlė Alseikaitė Jurgis ir Elena Žvinklytė Alseikos
Gailaičiai Yl. p.
1925-02-10 Yl. UNTULIS Jurgis Untulis Jonas ir Barbora Pociutė Untuliai
Trumplaukė Yl. p. Cecilija Staškutė Bunkienė Antanas ir Ona Šemetaitė Staškai N Ylakiai
1922-02-07 Aleks. UNTULIS Klemensas Untulis Jurgis ir Marcijona Miliutė Untuliai
Šarkė Sk. p. Kotryna Zabitytė Mikalauskienė Pranciškus ir Ona Zabičiai N Šarkė Sk. p.
1907-01-23 Lenk. UNTULIS Leonas Untulis Jurgis ir Petronėlė Gaučiutė Untuliai
Palegija Lenk. p. Felicijona Velutytė (Велутисъ) Jurgis ir Barbora Baužytė Velučiai (Велутисовъ)
Žemytė Lenk. p.
1920-11-23 Lenk. UNTULIS Leonas Untulis Onos Untulytės sūnus
Lenkimai Elena Diliautaitė Karolis ir Ona Venckauskytė Diliautai
Lenkimai
1774-06-19 Mos. UNTULIS Mikalojus Untulis (Untulis)
N Rumšaičiai Liucija Juknaitė (Juknayte)

Rumšaičiai
1761-05-24 Mos. UNTULIS Motiejus Untulis (Untulis)

Rumšaičiai Marijona Jonuškaitė (Januszkiewiczowna)

Kaukolikai
1880-02-07 Yl. UNTULIS Motiejus Untulis Viktorinas ir Petronėlė Mineikaitė Untuliai
Raudoniai Uršulė Žvinklytė Rimkienė Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai N Ylakiai
1889-01-24 Yl. UNTULIS Motiejus Untulis Jonas ir Ona Vitkutė Untuliai
Gedrimai Yl. p. Ona Malūkaitė Pranciškus ir Barbora Žvirzdinaitė Malūkai
Gedrimai Yl. p.
1918-04-22 Mos. UNTULIS Petras Untulis Barboros Untulytės sūnus
Mosėdis Agnė Šulcaitė Kajetonas ir Ona Šakinytė Šulcai
Budriai
1872-02-15 Mos. UNTULIS Pranciškus Untulis (Антулиса) Leonas ir Anastasija Jurgutytė Untuliai
Šekai Felicijona Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Tauzai
1904-01-07 Lenk. UNTULIS Pranciškus Untulis Juozapas ir Barbora Medutytė Untuliai
Užpušinė Lenk. p. Ona Alkauskaitė Benediktas ir Barbora Riepšaitė Alkauskai
Kalviai Lenk. p.
1935-06-13 Mos. UNTULIS Pranciškus Untulis Vincentas ir Juozapota Petrauskaitė Untuliai N Bratikai Pranciška Zabitytė Šimkienė Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai N Krakės
1938-02-28 Lenk. UNTULIS Pranciškus Untulis Pranciškus ir Ona Alkauskytė Untuliai
Žemytė Emilija Zaboraitė Nikodemas ir Petronėlė Ragainytė Zaborai
Pakalniškiai
1925-11-27 Lenk. UNTULIS Stanislovas Untulis Antanas ir Ona Kusaitė Untuliai
Palanga Ona Mockutė Juozapas ir Uršulė Rimaitė Mockai
Lenkimai
1834-04-05 Yl. UNTULIS Tadas Untulis Dominykas ir Antanina Parutytė Untuliai
Ylakiai Pulcherija Daukšaitė Petrutienė Augustinas ir Marijona Liebutė Daukšai
Ylakiai1918-05-14 Plat. UOSIS Dominykas Uosis (Ousis) Pranciškus ir Pranciška Katkutė Uosiai N Alsėdžių valst. Ona Laukytė Venckienė Juozapas ir Magdalena Karbauskaitė Laukiai N Medsėdžiai Plat. p.
1712-11-20 Mos. UOSIS Ernestas Uosis (Quosis)

Lyksūdė Ona Mickienė (Mickowa)
N Šatai
1838-02-15 Mos. UOSIS Juozapas Uosis (Uwssia) Mikalojus ir Barbora Kalvaitytė Uosiai
Daukšiai Ona Šakinytė (Szakinowna) Pranciškus ir Klara Dimaitė Šakiniai
Budriai
1853-01-27 Mos. UOSIS Jurgis Uosis (Усиса) Mikalojus ir Barbora Kalvaitytė Uosiai
Žalgiriai Ona Mickutė (Мицковною) Onos Mickutės dukra
Žalgiriai
1881-02-10 Mos. UOSIS Leonardas Uosis Mikalojus ir Uršulė Litvinaitė Uosiai (Усiов)
Šekai Felicijona Juozaitytė Untulienė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai N Nevočiai
1817-01-23 Mos. UOSIS Mikalojus Uosis (Nicolaum Owsis)


Barbora Kalvaitytė (Barbara Kalweytowna {Owsiwa)

Daukšiai
1842-11-24 Mos. UOSIS Mikalojus Uosis (Owsia) Jurgis ir Agota Aklytė Uosiai N Daukšiai Uršulė Litvinaitė Jonas ir Elžbieta Tamošauskytė Litvinai
Žalgiriai
1864-01-21 Mos. UOSIS Mykolas Uosis (Михала Овся) Juozapas ir Ona Šakinytė Uosiai
Daukšiai Ona Daukantaitė Juozapas ir Kunegunda Juškaitė Daukantai
Ledžiai
1933-09-25 Gr. UOSIS Stanislovas Uosis Vincentas ir Marijona Bumblytė Uosiai
Grūšlaukės p. Anastasija Rimkutė Antanas ir Ona Kupytė Rimkai
Laukeliai Gr. p.1645-01-29 Sal. URBAITIS Paulius Urbaitis (Paulus Urbaytis)

Juodupėnai Sal. p. Marijona Kudytė (Marina Kudayte)

Juodupėnai Sal. p.1851-02-13 Mos. URBAŠIUS Mykolas Urbašius (Урбашя) Kazimieras ir Marijona Jakutytė Urbašiai
Šatraminiai Barbora Mockutė (Моцковною) Mykolas ir Ona Gervinskaitė Mockai
Šatraminiai1711-02-01 Mos. URBONAS Andrius Urbonas (Urbanowicz)

Lyksūdė Kristina Simaitytė (Symayty)

Lyksūdė
1770-02-11 Mos. URBONAS Antanas Urbonas (Urbanowicz)

Ersla Elena Zabielienė (Žobielina)
N Šatai
1753-11-04 Mos. URBONAS Baltramiejus Urbonas (Urbanowicz)


Marijona Kontrimienė (Kontrymowa)
N Barviai
1822-02-02 Šač. URBONAS Gasparas Urbonas (Gasperum Urbanowicz)

Rumšaičiai Ona Mineikaitė (Anna Mineykowna)

Malūkai
1721-02-24 Mos. URBONAS Jonas Urbonas (Urbon)


Marijona Numgaudytė (Numgaudayte)

Prialgavadvar.
1732-09-08 Mos. URBONAS Jonas Urbonas (Urbons)

Lenkimai Marijona Simaitienė (Simaytene)
N
1735-10-30 Mos. URBONAS Jonas Urbonas (Urbon)
N Bajoraliai Kotryna Pocienė (Pocienie)
N Šatai
1748-02-10 Mos. URBONAS Jonas Urbonas (Urban)


Barbora Kneitaitė (Kneytayte)


1793-01-20 Mos. URBONAS Jonas Urbonas (Joannem Urbanowicz)


Anastasija Jucytė (Anastasiam Jucewiczowna)


1797-01-17 Šač. URBONAS Juozapas Urbonas (Jozephum Urbons)

Vabaliai Ona Baipšienė (Anna Baypsziowa)
N Vabaliai
1926-02-11 Mos. URBONAS Juozapas Urbonas Jonas ir Anastasija Tarvydaitė Urbonai
Kuliai Sk.p. Ona Žvinklytė Antanas ir Uršulė Poškytė Žvinkliai
Krakės Mos.p.
1932-02-06 Sal. URBONAS Juozapotas Urbonas Aleksandras ir Petronėlė Skersytė Urbonai
Reketė Sal. p. Albina Valančiutė (Valončiutė) Antanas ir Domicėlė Razgauskaitė Valančiai
Reketė Sal. p.
1813-05-13 Mos. URBONAS Jurgis Urbonas (Georgium Urbanowicz)
N Ersla Joana Kažytė (Johannam Kažowna)

Kernai
1758-11-19 Mos. URBONAS Juozapas Urbonas (Urbanowicz)

Dovainiai Plat.p. Kotryna Medgalytė (Medgalewska)

Ersla
1747-11-05 Mos. URBONAS Mykolas Urbonas (Urbanowicz)

Mosėdis Ona Viršilienė (Wirszylowa)
N
1927-02-27 Sal. URBONAVIČIUS Petras Urbonavičius Antanas ir Elvyra Emilija Pocevičiutė Urbonavičiai
Mončiai Gr. p. Liudvika Gikaraitė Bonaventūras ir Kotryna Paulauskaitė Gikarai
Notėnai
1939-02-20 Mos. URBONAS Petras Urbonas Jonas ir Anastasija Tarvydaitė Urbonai
Kulai Sk. p. Justina Stasiutė Jonas ir Veronika Bertašiutė Stasiai
Tauzai
1766-11-09 Mos. URBONAS Stanislovas Urbonas (Urbanowicz)

Užpelkiai Plot.p. Terezė Tautkutė (Tawtkowna)

Rukai
1769-01-22 Mos. URBONAS Tomas Urbonas (Urbons)


Magdalena Varnaitė (Warnaty)

Lukošaičiai
1933-02-26 Mos. URBONAS Vincentas Urbonas Vincentas ir Elena Skersytė Urbonai
Žemytė Lenkimai.p. Bronislova Benetytė Adomas ir Magdalena Jackutė Benečiai
Daukšiai
1934-09-15 Lenk. URBONAS Vincentas Urbonas Vincentas ir Magdalena Pabriežaitė Urbonai N Žemytė Lenk. p. Ona Mažonaitė Ketlerienė Feliksas ir Juozapota Šilgalytė Mažonai N Kalviai Lenk. p.1828-10-30 Mos. URBŠAS Dominykas Urbšas Juozapas ir Magdalena Kaniavaitė Urbšai
Gintališk.p. Marijona Piekutė Grigalauskienė Pranciškus ir Barbora Martišiutė Piekai N Šniukščiai
1773-11-14 Mos. URBŠAS Jonas Urbšas (Urpsza)

Augučiai Plat.p. Kotryna Č. (Czokayte) ?

Junduliai
1837-02-09 Mos. URBŠAS Juozapas Urbšas (Urbsza) Juozapas ir Magdalena Kaniavaitė Urbšai
Šniukščiai Ona Viskontaitė (Wiskontowna) Mykolas ir Rozalija Vasiliauskiaitė Viskontai
Šniukščiai
1726-02-24 Mos. URBŠAS Kazimieras Urbšas (Urbšaytis)

Platel.p. Marijona Razgaitytė (Rozgayte)

Rumšaičiai
1780-07-02 Mos. URBŠAS Motiejus Urbšas (Urbszus)

Barviai Rozalija Ylokaitė (Ilokayte)

Vindeikiai1931-02-03 Mos. URKAUSKAS Antanas Urkauskas Liudvikas ir Albertina Nikartaitė Urkauskai
Mosėdis Agnė Rudaitė Lekstutienė Pranciškus ir Agnė Beniušytė Rudės
Šaukliai1822-05-23 Mos. URKŠTINAS Juozapas Urkštinas (Jozephum Urksztyn)


Melanija Dimaitė (Melonia Dymowna)

Šakaliai1933-02-07 Mos. URNIEŽA Dominykas Urnieža Adomas ir Uršulė Balvočiutė Urniežos
Bratikai Agnė Alšauskaitė Juozapas ir Antanina Jurevičiutė Alšauskai
Žebrokai
1834-07-03 Yl. URNĖŽA Juozapas Urnėža Pranciškus ir Ona Bušmaitė Urnėžos N Ylakiai Marijona Milašiutė Antanas ir Elena Laukineitytė Milašiai
Ylakiai
1745-11-14 Mos. URNIEŽIUS Laurynas Urniežius (Urniezius)

Kiviliai Yl.p. Elžbieta Mižaitė (Myžinska)

Šatai
1920-09-11 Yl. URNIEŽIUS Leonas Urniežius Pranciškus ir Apolonija Kalakauskaitė Urniežos N Detlaukė Yl. p. Kazimiera Raudonytė Adomas ir Teofilė Narmontaitė Raudoniai
Stripiniai Yl. p.
1925-01-08 Yl. URNIEŽIUS Leonas Urniežius Pranciškus ir Apolonija Kalakauskaitė Urniežos N Milvydžiai Yl. p. Ieva Barkauskaitė Juozapas ir Magdalena Berniutė Barkauskai
Kerviai Yl. p.
1924-11-16 Aleks. URNĖŽA Pranciškus Urnėža Pranciškus ir Uršulė Noreikaitė Urnėžos
Trūbakiai Tr. p. Ona Zavalytė Antanas ir Marijona Kaupaitė Zavaliai
Truikinai
1927-05-15 Sal. URNĖŽA Pranciškus Urnėža Adomas ir Uršulė Balvočiutė Urnėžos
Bratikai Šačių p. Ona Šopagaitė Antanas ir Ona Baltriukaitė Šopagos
Žeimiai Sal. p.
1719-11-22 Mos. URNIEŽA Stanislovas Urnieža (Urniaž)


Justina Razmienė (Razmowa)
N Gondlaukiai
1777-11-23 Mos. URNIEŽIUS Stanislovas Urniežius (Urnizius)

Kiviliai Yl.p. Barbora Lipšaitė (Lepayte)

Vobale1918-02-10 Ž.Kalv. URNIKIS Benediktas Urnikis Dominykas ir Kotryna Bernotaitė Urvikiai N Degučiai Žem. Kalv. p. Ona Bumbliauskaitė Feliksas ir Marijona Narmontaitė Bumbliauskai
Pasruojė Žem. Kalv. p.
1939-01-15 Plat. URNIKIS Jonas Urnikis Kazimieras ir Zuzana Vauraitė Urnikiai
Grigaičiai Plat. p. Marijona Žutautaitė Kazimieras ir Veronika Peldytė Žutautai
Stirbaičiai Plat. p.
1824-02-12 Mos. URNIKIS Motiejus Urnikis (Matheum Urnikis)

Lukšiai Sk.p. Barbora Kovulskytė (Barbara Kowulska)

Daukšiai
1922-08-27 Mos. URNIKIS Tomas Urnikis Pranciškus ir Kotryna Narmontaitė Urnikiai N Sėleniai Sal.p. Monika Kuprytė Apolinaras ir Magdalena Jonutytė Kupriai
Kulaliai
1929-02-10 Sal. URNIKIS Tomas Urnikis Pranciškus ir Kotryna Narmontaitė Urnikiai N Kulaliai Mos. p. Emilija Sendrauskaitė Pranciškus ir Emilija Kvasaitė Sendrauskai
Kulaliai Mos. p.1871-10-05 Mos. URVIKIS Jonas Urvikis Pranciškus ir Domicėlė Girdžiūnaitė Urvikiai N Skuodas Monika Veitaitė Kazimieras ir Monika Milinskaitė Veitos
Mosėdis
1758-07-11 Mos. URVIKAS Mykolas Urvikas (Urwikis)

Plaušiniai Lenk.p. Ona Jokšienė (Joksiowa)
N Daukšiai
1831-06-23 Mos. URVIKIS Motiejus Urvikis Tadas ir Magdalena Veitaitė Urvikiai N Lenkimai Petronėlė Jakštaitė Antanas ir Regina Ruikaitė Jakštai
Daukšiai1937-02-19 Kret. USARIS Antanas Usaris Karolis ir Agota Germanavičiutė Usariai
Klaipėda/ g. Ryga Julijona Šimkutė Antanas ir Julijona Žvinklytė Šimkai
Naujukai Mos. p.
1937-11-21 Kret. USARIS Jonas Usaris Karolis ir Agota Germanavičiutė Usariai
Klaipėda/ g. Ryga Marijona Umbražiūnaitė Kazimieras ir Emilija Lukšaitė Umbražiūnai
Klaipėda1935-04-28 Sal. ŪSELIS Vladislovas Ūselis Adomas ir Barbora Norkutė Ūseliai
Plungė Joana Narmontaitė Kazimieras ir Petronėlė Kniukštaitė Narmontai
Žvainiai1879-01-07 Sal. UŠČINAS Juozapas Uščinas Rozalijos Eglinskytės našlys N Salantų p. Ona Šiaulytė Milerienė Šiaulienė, Jono našlė N Baidotai Sal. p.

UŽONDENIS žiūrėti AŽONDENIS


1934-02-03 Sal. UŽPALIS Antanas Užpalis Pranciškus ir Pranciška Bražinskaitė Užpaliai
Pamedlinčiai Plat. p. Petronėlė Stankūnaitė Pranciškus ir Ona Šukavičiutė Stankūnai
Tuzai
1839-02-05 Mos. UŽPALIS Pranciškus Užpalis (Uszpalia) Simonas ir Rozalija Zobėlaitė Užpaliai
Kintai Plat.p. Marijona Galdikaitė Simutienė Jokūbas ir Ona Šmitaitė Galdikai N Šniukščiai
1738-11-02 Mos. UŽPALIS Simonas Užpalis (Ipalis)

Padegimai Kalv.p. Ona Ylokaitė (Illokowiczowna)

Vindeikiai