Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

U1870-02-10 UKRINAS Juozapas Ukrinas Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai
Šakaliai Barbora Venslauskaitė Skarienė Kazimieras ir Elena Griciutė Venslauskai N Šakaliai


1932-01-31 UNTULIS Albinas Untulis Feliksas ir Petronėlė Šiudeikytė Untuliai
Gaubės Magdalena Piekutė Jonas ir Domicėlė Žvaginytė Piekai
Budvietė
1930-02-18 UNTULIS Antanas Untulis Feliksas ir Petronėlė Šiudeikytė Untuliai
Gaubės Monika Jasaitė Juozapas ir Barbora Gaubytė Jasai
Daukšiai
1914-02-11 UNTULIS Antanas Untulis (Антулисъ) Antanas ir Liucija Steponaitė Untuliai
Lenkimai Ona Daniutė Juozapas ir Ona Lindenytė Daniai
Šaukliai
1881-10-27 UNTULIS Eligijus Untulis Motiejus ir Magdalena Škimelytė Untuliai
Vabaliai Šat.p. Veronika Kubiliutė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai
Daukšiai
1901-02-06 UNTULIS Feliksas Untulis Juozapas ir Ona Juockutė Untuliai
Žemytė Lenk.p. Petronėlė Šiudeikytė Juozapas ir Uršulė Bertalaitė Šideikiai
Gaubės
1865-08-10 UNTULIS Jonas Untulis Jonas ir Antanina Mickutė Untuliai
Šekai Elena Valantinaitė Tadas ir Elena Žilinskaitė Valantinai
Šekai
1848-05-11 UNTULIS Jonas Untulis (Untula) Juozapas ir Elena Bružaitė Untuliai
Žemeliai Lenkimai.p. Uršulė Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Daukšiai
1883-05-17 UNTULIS Juozapas Untulis Juozapas ir Morta Šoriutė Untuliai
Ledžiai Pranciška Aklytė Leonas ir Ona Daniutė Akliai
Ledžiai
1927-02-13 UNTULIS Juozapas Untulis Feliksas ir Petronėlė Šiudeikytė Untuliai
Gaubės Anelė Piekutė Petras ir Anelė Luotaitė Piekai
Tėveliai
1867-10-24 UNTULIS Juozapotas Untulis Antanas ir Anastasija Gedrimaitė Untuliai
Ledžiai Monika Viskontaitė Antanas ir Rozalija Tarvydaitė Viskontai
Ledžiai
1918-04-22 UNTULIS Petras Untulis Barboros Untulytės sūnus
Mosėdis Agnė Šulcaitė Kajetonas ir Ona Šakinytė Šulcai
Budriai
1935-06-13 UNTULIS Pranciškus Untulis Vincentas ir Juozapota Petrauskaitė Untuliai N Bratikai Pranciška Zabitytė Šimkienė Feliksas ir Uršulė Liekytė Zabičiai N Krakės
1872-02-15 UNTULIS Pranciškus Untulis (Антулиса) Leonas ir Anastasija Jurgutytė Untuliai
Šekai Felicijona Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Tauzai


1853-01-27 UOSIS Jurgis Uosis (Усиса) Mikalojus ir Barbora Kalvaitytė Uosiai
Žalgiriai Ona Mickutė (Мицковною) Onos Mickutės dukra
Žalgiriai
1842-11-24 UOSIS Mikalojus Uosis (Owsia) Jurgis ir Agota Aklytė Uosiai N Daukšiai Uršulė Litvinaitė Jonas ir Elžbieta Tamošauskaitė Litvinai
Žalgiriai
1864-01-21 UOSIS Mikalojus Uosis (Овся) Juozapas ir Ona Šakinytė Uosiai
Daukšiai Ona Daukantaitė Juozapas ir Kunegunda Juškaitė Daukantai
Ledžiai
1881-02-10 UOSIS Leonardas Uosis Mykolas ir Uršulė Litvinaitė Uosiai (Усiов)
Šekai Felicijona Juozaitytė Untulienė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai N Nevočiai


1851-02-13 URBAŠIUS Mykolas Urbašius (Урбашя) Kazimieras ir Marijona Jakutytė Urbašiai
Šatraminiai Barbora Mockutė (Моцковною) Mykolas ir Ona Gervinskaitė Mockai
Šatraminiai


1926-02-11 URBONAS Juozapas Urbonas Jonas ir Anastasija Tarvydaitė Urbonai
Kuliai Sk.p. Ona Žvinklytė Antanas ir Uršulė Poškytė Žvinkliai
Krakės Mos.p.
1939-02-20 URBONAS Petras Urbonas Jonas ir Anastasija Tarvydaitė Urbonai
Kulai Sk.p. Justina Stasiutė Jonas ir Veronika Bertašiutė Stasiai
Tauzai
1933-02-26 URBONAS Vincentas Urbonas Vincentas ir Elena Skersytė Urbonai
Žemytė Lenkimai.p. Bronislova Benetytė Adomas ir Magdalena Jackutė Benečiai
Daukšiai


1931-02-03 URKAUSKAS Antanas Urkauskas Liudvikas ir Albertina Nikartaitė Urkauskai
Mosėdis Agnė Rudaitė Lekstutienė Pranciškus ir Agnė Beniušytė Rudės
Šaukliai


1933-02-07 URNIEŽA Dominykas Urnieža Adomas ir Uršulė Balvočiutė Urniežos
Bratikai Agnė Alšauskaitė Juozapas ir Antanina Jurevičiutė Alšauskai
Žebrokai


1922-08-27 URNIKIS Tomas Urnikis Pranciškus ir Kotryna Narmontaitė Urnikiai N Sėleniai Sal.p. Monika Kuprytė Apolinaras ir Magdalena Jonutytė Kupriai
Kulaliai


1871-10-05 URVIKIS Jonas Urvikis Pranciškus ir Domicėlė Girdžiūnaitė Urvikiai N Skuodas Monika Veitaitė Kazimieras ir Monika Milinskaitė Veitos
Mosėdis