Santuokos data Bažnyčia pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


O – P1825-01-20 Sal. ODINAS Antanas Odinas (Antonium Odints)

Tuzai Petronėlė Ramonaitė (Petronillam Ramonaly)

Tūzai Sal. p.
1789-10-29 Mos. ODINAS Antanas Odinas (Antonius Odyn)

Viršilai Yl.p. Agnė Mickutė (Agn. Mickiewiczowna)

Daktarai
1868-05-21 Yl. ODINAS Kazimieras Odinas Pranciškus ir Uršulė Bunkutė Odinai
Dilbinai Židik.p. Ona Alseikaitė Jurgis ir Elena Žvinklytė Alseikos
Gailaičiai Yl. p.
1748-11-24 Mos. ODINAS Motiejus Odinas (Odinski)

Viršilai Yl,p. Marijona Tėvelytė (Tewelowiczowna)


1796-11-22 Mos. ODINAS Petras Odinas (Petrum Odyns)


Magdelena Ramanauskaitė (Magdalena Romanowskowna)

Šekai

OLSEIKA taip pat žiūrėti ALSEIKA1931-06-22 Aleks. OLSEIKA Feliksas Olseika Jonas ir Kotryna Šiaulytė Olseikos
Truikinai Marijona Jakutytė Antanas ir Monika Žuolytė Jakučiai
Truikinai1938-02-06 Sal. ORVIDAS Kazimieras Orvidas Jonas ir Kazimiera Vereikaitė Orvidai
Salantai Morta Bieliauskaitė Juozapas ir Ona Kairytė Bieliauskai
Salantai1760-01-20 Mos. OSKIRKA Simonas Oskirka (Oskirka)

Daukšiai Agota Zabielienė (Zabielowa)
N Daukšiai1938-11-06 Darb. OŽERAITIS Jurgis Ožeraitis Jonas ir Kotryna Laukaitytė Ožeraičiai
* Felicijona Petronaitytė Antanas ir Viktorija Miltakytė Petronaičiai
Darbėnai
PABRĖŽA ar PABRIEŽA1934-09-06 Lenk. PABRIEŽA Aleksandras Pabrieža Aleksandras ir Ona Vaškytė Pabriežos
Lenkimų p. Petronėlė Butkutė Juozapas ir Ona Kalnytė Butkai
Pakalniškiai Sk. p.
1903-01-28 Sal. PABRĖŽA Antanas Pabrėža Antanas ir Zuzana Laukytė Pabrėžos
Juodupėnai Sal. p. Magdalena Žvinklytė Barboros Žvinklytės, Kazimiero dukros dukra
Juodupėnai Sl.p
1924-02-11 Lenk. PABRIEŽA Antanas Pabrieža Motiejus ir Liucija Vaitelavičiutė Pabriežos
Lenkimai Barbora Vaišnoraitė Dominykas ir Anastasija Budrikytė Vaišnorai
Lenkimai
1876-11-09 Sk. PABRIEŽA Feliksas Pabrieža (Пабрежа) Feliksas ir Ona Butkevičiutė Pabriežos
Rušupiai Sk. p. Petronėlė Gurauskaitė Jonas ir Viktorija Liutkutė Gurauskai
Paluknė Sk. p.
1874-08-11 Sal. PABRĖŽA Ignotas Pabrėža Motiejus ir Magdalena Lajauskaitė Pabrėžos
Dvareliai Sal. p. Barbora Prišmontaitė (Пришмонтовною) Juozapas ir Marcijona Milašiutė Prišmontai
Barzdžių Meds. Sal. p.
1821-01-25 Mos. PABRIEŽA Jonas Pabrieža (Joannem Pabrež)

Skuodaas Matilda Jazbutytė (Mathilda Jazbutowna)

Meds. Sk. p.
1925-01-20 Lenk. PABRĖŽA Jonas Pabrėža Jurgis ir Marijona Varkojytė Pabrėžos
Žemytė Lenk. p. Teklė Burbaitė Juozapas ir Monika Černeckytė Burbos
Žemytė Lenk. p.
1936-02-04 Mos. PABRĖŽA Jonas Pabrėža Jonas ir Ona Puškoriutė Pabrėžos
Šniukščiai Bronislova Razmaitė Kazimieras ir Uršulė Danilevičiutė Razmai
Šniukščiai
1791-01-30 Mos. PABRIEŽA Juozapas Pabrieža (Josephus Pabrež)

Skuodas Ona Stonkutė (Anna Stankiewiczowna)

Ersla
1929-04-23 Mos. PABRĖŽA Juozapas Pabrėža Kazimieras ir Petronėlė Riepšaitė Pabrėžos N Juodupėnai Stanislova Gedrimaitė Pranciškus ir Barbora Kniukštaitė Gedrimai
Ledžiai
1890-04-24 Mos. PABRĖŽA Kazimieras Pabrėža Motiejus ir Magdalena Lajauskaitė Pabrėžos
Šniukščiai Kotryna Valužytė Leopoldas ir Pranciška Stripeikaitė Valužiai
Šniukščiai
1915-11-30 Mos. PABRĖŽA Kazimieras Pabrėža Kazimieras ir Kotryna Valužytė Pabrėžos
* Barbora Motiejauskaitė Tadas ir Apolonija Kazbaraitytė Motiejauskai
Daukšiai
1934-02-07 Mos. PABRĖŽA Kazimieras Pabrėža Konstantinas ir Barbora Galdikaitė Pabrėžos
Igariai Kotryna Gedrimaitė Konstantinas ir Ona Staniutė Gedminai
Igariai
1898-05-10 Mos. PABRĖŽA Konstantinas Pabrėža Ignotas ir Barbora Prišmontaitė Pabrėžos
Mikulčiai Barbora Galdikaitė Liudvikas ir Kleopa Karbauskaitė Galdikai
Ledžiai
1900-11-19 Mos. PABRĖŽA Konstantinas Pabrėža Jonas ir Julijona Kriukaitė Pabrėžos
Veitai Lenk.p. Rozalija Kociutė (Коцюсовною) Viktorinas ir Veronika Milašiutė Kociai
Kusai
1935-02-27 Mos. PABRĖŽA Konstantinas Pabrėža Konstantinas ir Barbora Galdikaitė Pabrėžos
Igariai Uršulė Prialgauskaitė Leonas ir Uršulė Šmitaitė Prialgauskai
Simaičiai
1808-11-03 Mos. PABRĖŽA Motiejus Pabrėža (Mathiam Pabrež)

Večiai Sk. p. Pranciška Šopaitė (Francisca Szopowna)

Tėveliai
1933-02-21 Mos. PABRIEŽA Stanislovas Pabrieža Jonas ir Ona Puškoriutė Pabriežos
Šniukščiai Rozalija Žabinskytė Jonas ir Karolina Barkaitė Žabinskiai
Šniukščiai
1832-11-22 Mos. PABRIEŽA Vincentas Pabrieža Vincentas ir Eufrozinija M. Pabriežos
Rumšaičiai Benedikta Vaserytė Viršilienė Kazimieras ir Ona Grigalauskytė Vaseriai N Rukai
1845-02-01 Mos. PABRIEŽA Vincentas Pabrieža (Pabrežow) Vincentas ir Eufrosinija M. Pabriežos N Rukai Ona Niuniavaitė Jonas ir Ona Kusaitė Niuniavos
Šaukliai
1879-02-11 Sk. PABRIEŽA Vykintas Pabrieža Feliksas ir Ona Butkevičiutė Pabriežos
Rušupiai Sk. p. Rozalija Girdvainytė Jurgis ir Monika Damulytė Girdvainiai
Skuodas1713-11-25 Mos. PACELAUSKIS Pranciškus Pacelauskis (Pacielowski)

Belickių p. Ona Damašiutė (Damasowna)

Geidučiai Mos.p.
1731-08-26 Mos. PACELAUSKIS Pranciškus Pacelauskiss (Pocalowski)

Prialgai Ona Vaškytė
N Prialgai1822-01-17 Mos. PADEGIMAS Antanas Padegimas (Antonium Padegimski)


Marijona Dapševičiūtė (Mariana Dobszewiczowna)

Prialgai
1791-01-16 Mos. PADEGIMAS Ignotas Padegimas (Ignatius Podegimski)

Prialgai Elžbieta Lapačinskaitė (Elizabetha Lopacinska)

Pakalniškiai Mos.p.
1772-02-16 Mos. PADEGIMAS Tadas Padegimas (Padegimski)


Barbora Giniotaitė (Giniatowna)

Prialgai1794-02-28 Sk. PADERVINSKIS Martynas Padervinskis (Martinum Paderwinski)

Kernai Marijona Klovienė (Marianam Klowowa)
N Luknė Sk. p.1731-11-05 Mos. PADLECKIS Jonas Padleckis (Padlawskis)

Udraliai Ieva Mončienė (Mąciowa)
N Plaušiniai
1938-11-13 Mos. PADLECKIS Kazimieras Padleckis Albinas ir Uršulė Einikytė Padleckiai
Nevočiai Petronėlė Bagdanskytė Anastasijos Bagdanskytės, Aleksandro d. dukra
Rukai1872-11-28 Mos. PAJAUSKIS Eleftinas Pajauskis (Елевтерея Паевскаго) Petras ir Ona Zonytė Pajauskiai N Naujukai Anastasija Kušleikytė Kazimieras ir Ona Kavulskytė Kušleikiai
Šerkšniai
1817-01-30 Mos. PAJAUSKIS Jurgis Pajauskis (Georgium Pajewski)

Prialgai Joana Zubaitė (Johanna Zubowiczowna)

Nevočiai
1929-11-17 Kaln. PAJAUSKIS Jurgis Pajauskis Kazimieras ir Monika Bagdanskytė Pajauskiai

Aleksandra Norgėlaitė


1894-11-06 Mos. PAJAUSKIS Kazimieras Pajauskis Valentinas Petras ir Monika Andriejauskaitė Pajauskiai

Monika Bagdanskytė Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Palšiai
1919-05-25 Mos. PAJAUSKIS Kazimieras Pajauskis Kazimieras ir Monika Bagdanskytė Pajauskiai
Palšiai Petronėlė Laukytė Stanislovas ir Petronėlė Šakinytė Laukiai
Panotėnai
1933-01-22 Mos. PAJAUSKIS Kazimieras Pajauskis Kazimieras ir Monika Bagdanskytė Pajauskiai N Palšiai Vaškytė Cecilija Nikodemas ir Magdalena Vičiulytė Vaškiai
Šatraminiai
1938-11-23 Šač. PAJAUSKIS Stanislovas Pajauskis Kazimieras ir Monika Bagdanskytė Pajauskiai
Vabaliai Šač. p. Julijona Žvaginytė Antanas ir Ieva Zaniauskaitė Žvaginiai
Vabaliai Šač. p.
1760-02-25 Mos. PAJAUSKIS Steponas Pajauskis (Pajauski)

Kuliškiai Yl.p. Kotryna Kosakauskaitė (Kossakowska)

Vabaliai
1883-05-17 Mos. PAJAUSKIS Valerjonas Pajauskis Petras ir Ona Zonytė Pajauskiai N Mosėdis Pranciška Baguckytė Kazlauskienė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai N Mosėdis1828-11-27 Sal. PAKALNIŠKIS Antanas Pakalniškis Baltramiejus ir Elena Numgaudytė Pakalniškiai
Gargždelė Kotryna Žvinklytė Jonas ir Kotryna Milašiutė Žvinkliai
Gargždelė
1939-02-20 Sal. PAKALNIŠKIS Antanas Pakalniškis Jurgis ir Kotryna Butkutė Pakalniškiai
Tuzai Sal. p. Aldona Ona Anužytė Kazimieras ir Morta Razmaitė Anužiai
Tuzai Sal. p.
1872-10-17 Mos. PAKALNIŠKIS Baltramiejus Pakalniškis Antanas ir Veronika Mikutaitė Pakalniškiai
Naujukai Ona Daukintytė (Довкинтовною) Leonas ir Marijona Kataržytė Daukinčiai
Budriai
1794-05-06 Sal. PAKALNIŠKIS Juozapas Pakalniškis (Josephum Pakalniszkis)


Elena Lukaitė (Helenam Lukowiczowna)

Urbaičiai Sal. p.
1820-10-20 Sal. PAKALNIŠKIS Juozapas Pakalniškis


Petronėlė Žvinklytė

Erlėnai Sal. p.
1937-05-05 Šač. PAKALNIŠKIS Juozapas Pakalniškis Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Pakalniškiai
Bratikai Emilija Surkytė Jomantienė Mykolas ir Apolonija Vasiliauskaitė Surkiai
Bratikai
1850-02-17 Sal. PAKALNIŠKIS Kajetonas Pakalniškis Juozapas ir Petronėlė Žvinklytė Pakalniškiai
Kimsai Sal. p. Petronėlė Puškoriutė Jonas ir Ona Baužytė Puškoriai
Erlėnai Sal. p.
1908-05-25 Mos. PAKALNIŠKIS Kazimieras Pakalniškis Pranciškus ir Ona Daukontaitė Pakalniškiai
Krakės Monika Pliuškytė Leonas ir Monika Liutkutė Pliuškiai
Tėveliai
1919-01-21 Mos. PAKALNIŠKIS Kazimieras Pakalniškis Pranciškus ir Monika Liebutė Pakalniškiai
Plaušiniai Ona Andriekutė (Andrėkaitė) Albinas ir Ona Kubilaitė Endrėkai
Budriai
1919-02-11 Mos. PAKALNIŠKIS Kazimieras Pakalniškis Pranciškus ir Ona Daukantaitė Pakalniškiai N Krakės Leokadija Petrauskaitė Kazimieras ir Barbora Klovaitė Petrauskai
Šerkšniai
1935-02-24 Kaln. PAKALNIŠKIS Kazimieras Pakalniškis Kazimieras ir Julijona Stonkutė Pakalniškiai
Klausgalvai Kaln. p. Stanislova Stroputė Juozapas ir Kotryna Pabrėžaitė Stropai
Nasrėnai Kaln. p.
1932-10-08 Aleks. PAKALNIŠKIS Leopoldas Pakalniškis Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Pakalniškiai
Rukai Mos. p. Adolfina Grušaitė Motiejus ir Petronėlė Kniuipytė Grušai
Klaišiai Aleks. p.
1806-01-23 Mos. PAKALNIŠKIS Mikalojus Pakalniškis (Nicolaum Pakalniski)

(Šniukštai) Elena Moncytė (Helenam Moncewiczowna)

Šniukščiai
1824-11-25 Sal. PAKALNIŠKIS Petras Pakalniškis (Petrum Pakalnyszkis)

Šaučikai Sal. p. Ona Klonytė (Anna Klonaly)

Bajoraliai Sal. p.
1933-07-08 Mos. PAKALNIŠKIS Petras Pakalniškis Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Pakalniškiai
Bratikai Adolfina Rimgailaitė Jonas ir Ona Petrelevičiutė Rimgailos
Gondlaukė
1880-03-05 Mos. PAKALNIŠKIS Pranciškus Pakalniškis Petras ir Ona Klonytė Pakalniškiai N Krakės Ona Daukantaitė (Довкoнтовною) Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai
Igariai
1887-01-13 Mos. PAKALNIŠKIS Pranciškus Pakalniškis Amtanas ir Veronika Mikutaitė Pakalniškiai
Gaubės Monika Liebutė Antanas ir Magdalena Jazbutytė Liebai
Udraliai
1929-01-30 Sk. PAKALNIŠKIS Pranciškus Pakalniškis Pranciškus ir Monika Liebutė Pakalniškiai
Tėveliai Mos. p. Magdalena Milašiutė Jonas ir Barbora Budrikytė Milašiai
M. Rušupiai Sk. p.1925-05-26 Mos. PAKRESTIJONAITIS Romualdas Pakrestijonaitis Jonas ir Teodora Bulovaitė Pakrestijonaičiai
Mosėdis Ona Vilkūnaitė Julijonas ir Apolonija Višinskaitė? Vilkūnai
Pakruojo valsč.1799-01-08 Mos. PAKULIS Adomas Pakulis (Adomum Pakul)

Žalgiriai Kotryna Rudytė (Catharinam Rudowiczowna)

Žalgiriai
1864-06-02 Mos. PAKULIS Antanas Pakulis Mykolas ir Magdalena Končiutė Pakuliai
Šakaliai Ona Ramonaitė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai
1894-11-20 Mos. PAKULIS Antanas Pakulis Kazimieras ir Joana Monstvilaitė Pakuliai

Uršulė Pikturnaitė Klemensas ir Agnė Bružaitė Pikturnos
Šaukliai
1786-11-19 Mos. PAKULIS Benediktas Pakulis (Pakulewicz)

Paluknė Sk.p. Emilijona Dimaitė (Emiliana Dymowna)

Šakaliai
1806-01-16 Mos. PAKULIS Benediktas Pakulis (Benedictum Pakulis)


Marijona Petrikaitė (Marianam Petrykowna)

Šakaliai
1810-05-10 Mos. PAKULIS Benediktas Pakulis (Benedictum Pakulis)
N Kernai Magdalena Končiutė Jakštienė (Magdalena Jaksztowa)
N Nevočiai
1839-10-23 Mos. PAKULIS Benediktas Pakulis (Pakula) Benediktas ir Magdalena Končiutė Pakuliai
Šatraminiai Rozalija Paulauskaitė (Pawlowska) Tomas ir Ona Puškoriutė Paulauskai
Šatraminiai
1939-05-18 Lenk. PAKULIS Boleslovas Pakulis Izidorius ir Marijona Girkšaitė Pakuliai
Lenkimai Emilija Mockutė Mykolas ir Ona Skripkauskaitė Mockai
Palegija Lenk. p.
1772-10-28 Lenk. PAKULIS Jokūbas Pakulis (Pakulewicz)

Paluknė Marijona Strėlaitė (Strelowna)

Plaušiniai
1878-01-17 Mos. PAKULIS Jokūbas Pakulis Jonas ir Kotryna Kaminskaitė Pakuliai
Pakalniškiai Sk.p. Uršulė Nevardauskaitė Juozapas ir Ona Petrauskaitė Nevardauskai
Ersla
1797-01-10 Sk. PAKULIS Jonas Pakulis (Joannem Pakulis)

Kernai Mos.p. Magdalena Paulauskaitė (Magdalenam Pawlowska)

Luknė Sk. p.
1821-02-15 Mos. PAKULIS Jonas Pakulis (Joannem Pakulis)

Kernai Magdalena Vaserytė_ Jonkienė (Magdalena Jonkowa) (1802.02.04 Mykolas Jonkus)
N Šakaliai
1841-11-25 Mos. PAKULIS Jonas Pakulis Mykolas ir Julijona Serapinaitė Pakuliai
Kernai Ona Veitaitė Laurynas ir Kotryna Simutytė Veitai
Kernai
1844-05-09 Mos. PAKULIS Jonas Pakulis Juozapas ir Terezė Pauliukaitė Pakuliai
Šatraminiai Uršulė Šmitaitė Danėlius ir Felicijona Petrikaitė Šmitos
Šatraminiai
1850-11-28 Mos. PAKULIS Jonas Pakulis Jonas ir Magdalena Vaserytė Pakuliai
Šakaliai Ona Gurauskaitė Dovydas ir Antanina Milinskaitė Gurauskai
Šakaliai
1856-01-10 Mos. PAKULIS Jonas Pakulis Jonas ir Magdalena Vaserytė Pakuliai N Kernai Uršulė Laukytė (Лавкiовною) Aloyzas ir Ona Sendriutė Laukiai
Šatraminiai
1884-01-24 Mos. PAKULIS Jonas Pakulis Jonas ir Uršulė Šmitaitė Pakuliai
Šatraminiai Ona Simaitytė Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai
Kernai
1805-01-17 Mos. PAKULIS Juozapas Pakulis (Jozephum Pakulis)

Žalgiriai Terezė Paulikaitė Rudienė (Teresiam Rudowa)
N Šatraminiai
1820-01-13 Mos. PAKULIS Juozapas Pakulis (Jozephum Pakulis)


Ona Ložytė (Anna Ložewiczowna)

Kernai
1821-01-25 Mos. PAKULIS Juozapas Pakulis (Jozephum Pakulis)

Šatraminiai Agnė Mockutė (Agne Mockowna)

Šatraminiai
1828-10-30 Mos. PAKULIS Juozapas Pakulis Jonas ir Ona Jurkutė Pakuliai
Šatraminiai Morta Šiaudinytė Motiejus ir Veronika Mineikytė Šiaudiniai
Šatraminiai
1828-11-27 Mos. PAKULIS Juozapas Pakulis (Jozefa Pakulla) Juozapas ir Barbora Končiutė Pakulos N Šatraminiai Elena Žvinklytė Petras ir Elena Miliūtė Žvinkliai
Kernai
1895-01-30 Mos. PAKULIS Juozapas Pakulis Jonas ir Uršulė Laukytė Pakuliai
Kernai Felicijona Skaraitė Jokimas ir Ona Laukytė Skaros
Žalgiriai
1906-11-21 Mos. PAKULIS Juozapas Pakulis Kazimieras ir Uršulė Paulauskaitė Pakuliai
Daukšiai Magdalena Rimkutė Gervinskienė Pranciškus ir Liucija Pociutė Rimkai N Daukšiai
1933-01-31 Mos. PAKULIS Juozapas Pakulis Jonas ir Ona Simaitytė Pakuliai
Šakaliai Ona Subatauskaitė Leonas ir Amelija Rupkutė Subatauskai
Lenkimai
1853-05-12 Mos. PAKULIS Kazimieras Pakulis Juozapas ir Elena Žvinklytė Pakuliai
Šatraminiai Barbora Simutytė Bričkienė Augustinas ir Barbora Butkutė Simučiai N Žalgiriai
1853-11-24 Mos. PAKULIS Kazimieras Pakulis Benediktas ir Magdalena Končiutė Pakuliai
Šatraminiai Ona Litvinaitė Dovydas ir Marijona Mačernytė Litvinai
Šatraminiai
1872-09-26 Mos. PAKULIS Kazimiera Pakulis Jonas ir Ona Skališiutė Pakuliai
Kernai Uršulė Paulauskaitė Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai
Mosėdis
1875-11-10 Mos. PAKULIS Kazimieras Pakulis Motiejus ir Barbora Šmitaitė Pakuliai
Šatraminiai Joana Monstvilaitė (Моствиловною) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Šatraminiai
1883-10-11 Mos. PAKULIS Kazimieras Pakulis Kazimieras ir Ona Litvinaitė Pakuliai
Žalgiriai Rozalija Mikutaitė Leonas ir Rozalija Skersytė Mikutos
Žalgiriai
1921-02-06 Mos. PAKULIS Kazimieras Pakulis Juozapas ir Pranciška Laukytė Pakuliai
Mosėdžio p. Rozalija Petrauskaitė Bernardas ir Rozalija Liaugaudaitė Petrauskai
Mosėdžio p.
1923-01-16 Sal. PAKULIS Kazimieras Pakulis Kazimieras ir Uršulė Mikutaitė-Paulauskaitė Pakuliai N Narmontai Sal. p. Julijona Raišytė Pranciškus ir Julijona Daukontaitė Raišiai
Mažonai Sal. p.
1789-04-18 Mos. PAKULIS Mykolas Pakulis (Michael Pakulis)

Daukšiai Magdalena Kalvaitienė (Magdalena Kalwayciowa)
N Daukšiai
1838-09-30 Mos. PAKULIS Motiejus Pakulis (Pakula) Benediktas ir Magdalena Jokšaitė Pakuliai
Mos.p. Barbora Šmitaitė (Szmitowna) Dominykas ir Felicijona Petrikytė Šmitos
Mosėdžio p.
1932-02-09 Mos. PAKULIS Pranciškus Pakulis Jonas ir Ona Simaitytė Pakuliai
Šakaliai Petronėlė Skirutytė Kazimieras ir Petronėlė Kubilaitė Skiručiai
Daukšiai
1895-02-07 Mos. PAKULIS Vykintas Pakulis Jonas ir Uršulė Laukytė Pakuliai
Kernai Ona Gvazdžiauskaitė Jonas ir Uršulė Jurevičiutė Gvazdžiauskai
Šakaliai1900-07-16 Mos. PALENSKIS Jokimas Palenskis Jonas ir Ona Griciutė Palenskiai
Naujukai Marijona Kauneckytė (Кавнецкою) Mykolas ir Kotryna Šmaižytė Kauneckiai
Naujukai
1859-11-24 Mos. PALENSKIS Jonas Palenskis (Поленскiй) Martynas ir Ona Jankevičiutė Palenskiai N Šerkšniai Agota Tilškytė Milienė (Миленевною) Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai N Virbalai
1861-11-21 Mos. PALENSKIS Jonas Palenskis (Поляндзкаго) Jonas ir Uršulė Mikniutė Palenskiai
Šerkšniai Ona Griciutė Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai
1925-05-03 Mos. PALENSKIS Juozapas Palenskis (Palianskis) Jonas ir Ona Griciutė Palenskiai N Mosėdis Ona Žvinklytė Vaškienė Juozapas ir Ona Endriuškaitė Žvinkliai N Mosėdis
1917-01-16 Mos. PALENSKIS Juozapas Palenskis (Polonskis) Jonas ir Ona Griciutė Palenskiai
Šaukliai Uršulė Šimkutė Leonas ir Aniceta Laureckytė Šimkai
Krakės
1923-06-24 Mos. PALENSKIS Vincentas Palenskis (Palionskis) Jokimas ir Marijona Kauneckytė Palenskiai
Mosėdis Emilija Freigilaitė Augustinas ir Anelė Želvytė Freigilai (Freigilas)
Salantų p.1911-07-17 Mos. PALIS Vladislovas Palis (Паль) Adomas ir Liudvika Motuzaitė Peliai
Panevėžys Stanislova Savickaitė Antanas ir Konstancija Radzevičiutė Savickai
Šiauliai/Virbalai1876-10-13 Mos. PALŠIS Jurgis Palšis Kazimieras ir Petronėlė Šoblinskaitė Palšiai
Paežeriai Plat.p. Rozalija Laureckytė Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Paeiškūnė Mos.p.
1885-11-05 Mos. PALŠIS Pranciškus Palšis Juozapas ir Agnė Zabitytė Palšiai N Užpelkiai Plat. p. Juozapota Pukelytė Adomauskienė Jonas ir Kotryna Januškaitė Pukeliai N Šaukliai
1905-10-04 Plat. PALŠIS Pranciškus Palšis Jurgis ir Rozalija Laureckytė Palšiai
Užpelkiai Plat. p. Leokadija Budreckytė Jonas ir Ona Paulauskaitė Budreckiai
Visvainiai Plat. p.
1932-01-01 Mos. PALŠIS Pranciškus Palšis Juozapas ir Kazimiera Šileikaitė Palšiai
Skuodas Rozalija Kaupaitė Leonas ir Petronėlė Adakauskaitė Kaupai
Šaukliai1833-11-28 Mos. PALUBINSKIS Antanas Palubinskis Stanislovas ir Magdalena Paulauskaitė Palubinskiai
Budriai Anelė Kubilavičiutė (Kubylowiczowna) Juozapas ir Anelė Plaušinytė Kubilavičiai
Daukšiai
1836-05-12 Mos. PALUBINSKIS Antanas Palubinskis Jurgis ir Ona Mažonaitė Palubinskiai
Igariai Uršulė Laukytė Adomauskienė Pranciškus ir Magdalena Vaitkutė Laukiai N Žebrokai
1765-10-20 Mos. PALUBINSKIS Baltramiejus Palubinskis (Polubinski)

Trumplaukiai Yl.p. Kotryna Valantinaitė (Walentynowiczowna)

Udraliai
1766-02-09 Mos. PALUBINSKIS Juozapas Palubinskis (Palubis)

Ylakių p. Kotryna Lutytė (Lutowna)

Bratikai
1803-01-27 Mos. PALUBINSKIS Jurgis Palubinskis (Georgium Palubinski)

Mosedis Ona Mažutytė (Annam Mažutowna)

Mikulčiai
1819-10-07 Šač. PALUBINSKIS Kazimieras Palubinskis (Cazimirum Palawbis)

Skirpšiai Pikelių p. Julijona Salaškevičiūtė (Juliana Salaszkiewiczowna)

Šatės
1835-11-26 Mos. PALUBINSKIS Kazimieras Palubinskis Kazimieras ir Ona Mažutytė Palubinskiai
Virbalai Barbora Balsytė Vaškienė Antanas ir Antanina Šauklytė Balsiai N Udraliai
1929-05-05 Šač. PALUBINSKIS Kazimieras Palubinskis Juozapas ir Ieva Šimkutė Palubinskiai
Derkinčiai Šač. p. Rozalija Girdenytė Škimelienė Juozapas ir Ona Jonaitytė Girdeniai N Lyksūdė Šač. p.
1901-05-21 Mos. PALUBINSKIS Konstantinas Palubinskis Antanas ir Antanina Bertašiutė Palubinskiai
Vindeikiai Šač. p. Amelija Bartkevičiutė Urnikienė Kazimieras ir Anastasija Buivydaitė Bartkevičiai N Mosėdis
1929-01-29 Gr. PALUBINSKIS Konstantinas Palubinskis Antanas ir Antanina Bertašiutė Palubinskiai N Vindeikiai Šač. p. Barbora Benetytė Burbienė Antanas ir Magdalena Venckutė Benečiai N Grūšlaukė
1778-01-15 Mos. PALUBINSKIS Martynas Palubinskis (Polubinski)

Trumplaukiai Yl.p. Ona Vičiutė (Weczowna)

Geidučiai Mos.p.
1779-10-23 Mos. PALUBINSKIS Martynas Palubinskis (Palubinski)
N Bratikai Ona Butkutė (Annam Butkiewiczowna)

Rukai
1799-06-25 Mos. PALUBINSKIS Stanislovas Palubinskis (Stanislaum Palubinski)
N Budriai Magdalena Paulauskaitė (Magdalena Pawlowska)

Daukšiai1726-11-23 Mos. PALUCKIS Motiejus Paluckis (Palucki)

Ersla Ieva Milenkienė (Milenkowa)

Igariai1720-04-21 Mos. PALUTIS Juozapas Palutis (Palutis)

Šačiai Kristina R. (R.kszkonia)
N Lyksūdė1713-11-25 Mos. PAMENAITIS Jurgis Pamenaitis (Pamenaytis)


Ona Motiejutė (Motieiowna)

Juknaičiai1808-10-20 Mos. PANUMIS Andrius Panumis (Andrzey Panumis)

Šniukščiai Elžbieta Gegužytė Ramanauskienė (Elizabetha Romanowska)
N Barviai
1812-10-01 Mos. PANUMIS Antanas Panumis (Antonium Panumis)


Antanina Martišiutė (Antoninam Martyszowna)

Šniukščiai
1879-01-23 Sal. PANUMIS Antanas Panumis Helikonas ir Elena Barčiutė Panumiai
Kulale Sal. p. Monika Paulauskaitė Kazimieras ir Ona Zabitytė Paulauskai
Kulale Sal. p.
1904-02-03 Mos. PANUMIS Antanas Panumis Antanas ir Monika Paulauskaitė Panumiai
Kulaliai Rozalija Jonutytė Antanas ir Ona Lekniutė Jonučiai
Kulaliai
1937-01-26 Sal. PANUMIS Antanas Panumis Antanas ir Rozalija Jonutytė Panumiai
Kulaliai Bronislova Mažeikaitė Juozapas ir Monika Špogaitė Mažeikos
Dvarčininkai
1842-05-18 Mos. PANUMIS Jeronimas Panumis Juozapas ir Antanina Žuolytė Panumiai
Šniukščiai Magdalena Skirutytė Juozapas ir Magdalena Kaubraitė Skiručiai
Šaukliai
1801-05-07 Mos. PANUMIS Juozapas Panumis (Jozephum Panamis)

Dvarčininkai Sal. p. Antanina Lutytė (Antanina Lutowiczowna)

Šniukščiai
1823-02-27 Sal. PANUMIS Juozapas Panumis (Josephum Panumis)


Kunigunda Karbonskienė (Cunegundem Karbonskieny)
N Kulale Sal. p.
1843-02-09 Mos. PANUMIS Juozapotas Panumis Antanas ir Antanina Martišiutė Panumiai
Šniukščiai Kotryna Petraitytė Motiejus ir Joana Liatukaitė Petraičiai
Mosėdis
1906-04-30 Mos. PANUMIS Leonas Panumis Pranciškus ir Anastasija Simutytė Panumiai
Prialgai Veronika Šmitaitė Eidėjienė Tadas ir Domicėlė Skurvydaitė Šmitos N Mosėdis
1857-11-26 Mos. PANUMIS Petras Panumis Andrius ir Elžbieta Gegužytė Panumiai
Simaičiai Monika Jonkutė Vaškienė Mykolas ir Magdalena Vaserytė Jonkai N Šakaliai
1877-02-08 Mos. PANUMIS Pranciškus Panumis Jeronimas ir Magdalena Skirutytė Panumiai

Antanina Simutytė Antanas ir Barbora Lekstutytė Simučiai
1937-01-23 Sal. PAPIRTIS Antanas Papirtis Uršulės Papirtytės sūnus
Klaipėda Bronislova Simaitytė Juozapas ir Kotryna Zaleckaitė Simaičiai
Klaipėda1813-02-28 Mos. PAPLAUSKIS Antanas Paplauskis (Antonium Poplawski)


Kotryna Vibraitė Gedrimienė (Catharinam Giedrymowa)
N Tauzai
1736-06-06 Mos. PAPLAUSKIS Jokūbas Paplauskis (Paplawski)

Ylakių p. Barbora Rokienė (Rocienie)
N Vabaliai1850-03-05 Mos. PAPRECKIS Juozapas Papreckis Ignotas ir Ona Gauryliutė Papreckiai
Budvietė Ona Joskaudaitė Juozapas ir Rozalija Prišgintaitė Joskaudai
Budvietė
1925-04-26 Sk. PAPRECKIS Vladislovas Papreckis Aleksandras ir Izabelė Butkutė Papreckiai
Skuodo p. Augustina Būtaitė Antanas ir Kazimiera Šarpnickaitė Būtės
Skuodo p.1924-11-08 Sk. PARGALIAUSKIS Juozapas Pargaliauskis (Pargaliauskas) Kazimieras ir Ona Balsytė Pargaliauskai
Užluobė Sk. p. Adolfina Girdenytė Jakavičienė Jonas ir …... Gritkutė Girdeniai
Skuodas
1926-01-21 Šač. PARGALIAUSKIS Klemensas Pargaliauskis Klemensas ir Barbora Žuolytė Pargaliauskiai
Vindeikiai Šač. p. Barbora Viršilaitė Antanas ir Domicėlė Donėlaitė Viršilos
Vindeikiai Šač. p.
1928-02-07 Sal. PARGALIAUSKIS Konstantinas Pargaliauskis Jonas ir Petronėlė Šilkauskaitė Pargaliauskiai
Šateikių p. Domicėlė Kniukštaitė Jonas ir Elena Pociutė Kniukštos
Žeimiai Sal. p.
1759-05-27 Mos. PARGALAUSKIS Petras Pargalauskis (Pargalowskis)

Gelaičiai Plat. p. Rozalija Kontinienė (Kątynowa)
N Šatraminiai
1719-05-21 Mos. PARGALAUSKIS Pranciškus Pargalauskis (Parolowski)

Šatraminiai Barbora Daukantienė (Dawkątowa)
N Mosėdis1865-02-10 Mos. PARUTIS Dominykas Parutis Dominykas ir Marcijona Riepšaitė Paručiai
Paparčiai Kalv. p. Monika Prialgauskaitė Mykolas ir Pranciška Niuniavaitė Prialgauskai
Prialgai1823-01-30 Šač. PARTIS Vincentas Partis (Vincentum Partyn)


Marijona Pakalniškytė (Marianna Pakalniszka )

Lukošaičiai1756-10-10 Mos. PASELUTIS Juozapas Paselutis (Paselutis)
N Ersla Ona Jonauskiaitė (Janowska)

Ersla1922-06-18 Sk. PAŠKEVIČIUS Augustinas Paškevičius Petras ir Petronėlė Valtaraitė Paškevičiai N Narvydžiai Terezė Birgiolaitė Bertulienė Juozapas ir Ona Birgiolos N Skuodas1891-01-22 Kart. PAUKŠTYS Vykintas Paukštys Pranciškus ir Eleonora Šulytė Paukščiai
Raguviškiai Kart. p. Albina Jurkutė Jurgis ir Marcijona Talmontaitė Jurkai
Mišučiai Kart. p.1716-11-29 Mos. PAULAUSKAS Adomas Paulauskas (Pawlowski)

Ukrinai Ona Kerbedytė (Kierbedowna)

Vabaliai
1924-03-02 Mos. PAULAUSKAS Aleksandras Paulauskas Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Kernai Monika Pakulytė Juozapas ir Pranciška Laukytė Pakuliai
Litvinai Lenk.p.
1937-07-31 Sk. PAULAUSKAS Albinas Paulauskas (Paulauskis) Juozapas ir Veronika Grušaitė Paulauskai
Puodkaliai Kazimiera Budreckytė Juozapas ir Petronėlė Barkauskytė Budreckiai
Puodkaliai
1938-02-22 Lenk. PAULAUSKAS Alfonsas Paulauskas Pranciškus ir Magdalena Kažytė Paulauskai
Tauzai Bronislova Skeizgilaitė (Skeizgilaitė) Ipolitas ir Anastasija Ketlerytė Skeizgilos
Plaušiniai
1873-01-24 Mos. PAULAUSKAS Andrius Paulauskas Motiejus ir Kotryna Narmontaitė Paulauskai
Lenkimai Lenk .p. Ona Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Ledžiai
1722-11-01 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas (Pawlowski)

Pakalniškiai Sk. p. Ona Žiogaitė (Žiogowna)

Daukšiai
1804-02-23 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas (Antonium Pawlowski)

Udraliai Kristina Statkutė (Chrystinam Statkowna)

Žebrokai
1814-11-10 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas (Antonium Pawlowski)


Elena Šaržytė (Helena Szarzowna)

Šatraminiai
1827-11-15 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas (Pawlowski)

Igariai Kotryna Graužaitienė (Grąžowa)
N Simaičiai
1833-06-27 Kret. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Pranciškus ir Barbora Petreikytė Paulauskai
Kretinga Viktorija Žvinklytė (Žwinklowna) Pranciškus ir Liudvika Kumšlitytė Žvinkliai
Kretinga
1837-02-28 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai
Baksčiai Rozalija Jackutė (Jackowna) Mykolas ir Elžbieta Mončytė Jackai
Gaubės
1851-06-26 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Mykolas ir Anastasija Joskaudaitė Paulauskai
Daukšiai Ona Valantinaitė Motiejus ir Veronika Mikutaitė Valantinai
Daukšiai
1863-05-21 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Kazimieras ir Pranciška Rapalytė Paulauskai
Daukšiai Barbora Karbauskaitė (Карбовскою) Jonas ir Ona Pakulytė Karbauskai
Daukšiai
1868-01-23 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Kazimieras ir Pranciška Rapalytė Paulauskai N Daukšiai Ona Markaitytė Bėrontienė Steponas ir Barbora Litvinaitė Markaičiai N Daukšiai
1897-11-17 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai
Baksčiai Ona Tamošauskaitė Antanas ir Elena Simonavičiutė Tamošauskai
Baksčiai
1916-01-10 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai N Budvietė Kotryna Simaitytė Beinorienė Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simaičiai N Budvietė
1917-07-29 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Juozapas ir Barbora Šverebaitė Paulauskai N Daukšiai Ona Bieliauskaitė Antanas ir Monika Motiejauskaitė Bieliauskai
Daukšiai
1922-02-21 Aleks. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Onos Paulauskaitės sūnus N Nuosamai Yl. p. Barbora Laureckytė Kalinauskienė Bonaventūras ir Felicijona Kidykaitė Laureckiai N Jedžiotai Yl. p.
1923-04-22 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Stanislovas ir Elena Leilionaitė Paulauskai
Tauzai Ona Gurauskaitė Jonas ir Magdalena Tilškytė Gurauskai
Bobeliškės
1923-11-27 Mos. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai N Igariai Petronėlė Baranauskaitė Burbienė Jonas ir Barbora Barkaitė Baranauskai N Trubakiai Sk.p.
1937-01-18 Gr. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas (Paulauskis) Antanas ir Barbora Jurgutytė Paulauskai
Grūšlaukė Ona Kniežaitė Juozapas ir Ona Eidėjutė Kniežos
Birštvininkai Gr. p.
1938-02-22 Šač. PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Kazimieras ir Magdalena Imbrasaitė Paulauskai
Paluobė Yl. p. Ieva Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Senkutė Skurvydai
Baltrimai Šač. p.
1840-01-09 Mos. PAULAUSKAS Augustinas Paulauskas Jonas ir Marijona Dvarionaitė Paulauskai N Nevočiai Marijona Abrutytė Motiejus ir Veronika Karaliutė Abručiai
Žebrokai
1824-01-15 Mos. PAULAUSKAS Augustinas Paulauskas (Augustinum Pawlowski)

Šerkšniai Elena Rumbutytė (Helenam Rumbutowna)

Šaukliai
1930-02-25 Mos. PAULAUSKAS Benediktas Paulauskas Jonas ir Monika Skruibytė Paulauskai
Puodkaliai Sk. p. Veronika Jablonskytė Ignotas ir Anastasija Rokaitė Jablonskiai
Šakaliai
1930-03-01 Kaln. PAULAUSKAS Celestinas Paulauskas Kazimieras ir Rozalija Narkutė Paulauskai
Gargždelė Sal. p. Ona Berontaitė Juozapas ir Ona Motužytė Berontai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1880-01-30 Mos. PAULAUSKAS Dominykas Paulauskas Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai
Baksčiai Magdalena Liebutė Antanas ir Magdalena Jazbutytė Liebai
Udraliai
1897-02-23 Mos. PAULAUSKAS Dominykas Paulauskas Pranciškus ir Liudgarda Buivydaitė Paulauskai (įraše Magdalena) N Kaukolikai Apolonija Simaitytė Juozapas ir Ona Maniukaitė Simaičiai
Rukai
1915-02-02 Mos. PAULAUSKAS Dominykas Paulauskas Dominykas ir Magdalena Liebutė Paulauskai
Plaušiniai Valerija Litvinaitė Jurgis ir Ona Subatauskytė Litvinai
Igariai
1751-11-29 Mos. PAULAUSKAS Dovydas Paulauskas (Pawlowicz)


Kristina Giniotienė (Giniatowa)
N
1830-01-21 Mos. PAULAUSKAS Feliksas Paulauskas Kazimieras ir Barbora Butkutė Paulauskai
Žalgiriai Magdalena Tarvydaitė Stanislovas ir Elžbieta Mosteikaitė Tarvydai
Ledžiai
1884-02-14 Mos. PAULAUSKAS Feliksas Paulauskas Kajetonas ir Monika Liebutė Paulauskai
Daukšiai Anastasija Meškytė Tadas ir Pranciška Jasaitė Meškos
Kernai
1917-02-06 Mos. PAULAUSKAS Feliksas Paulauskas Feliksas ir Anastasija Meškytė Paulauskai
Kernai Anastasija Galdikaitė Juozapas ir Ona Gedrimaitė Galdikai
Šakaliai
1823-01-30 Sal. PAULAUSKAS Ignotas Paulauskas (Ignatium Pawlowski)

Panotėnai Sal. p. Barbora Mikolauskaitė (Barbara Mykalowskaty)

Žeimiai Sal. p.
1879-02-11 Šač. PAULAUSKAS Ignotas Paulauskas Feliksas ir Petronėlė Judeikytė Paulauskai
Bratikai Marijona Kaltenytė (Кальтенисовною) Leonas ir Regina Knystautaitė Kalteniai
Geidučiai
1731-10-28 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Paulowski)

Šačiai Kristina Šedvydaitė (Szedwidowna)

Lyksūdė
1758-09-01 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Pawlowski)

Erkšva Yl.p. Magdalena Petrikaitė (Petrykowna)

Kaukolikai
1765-02-10 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Pawlowski)

Prialgai Elžbieta Daniliutė (Danilowna)

Lyksūdė
1773-11-07 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Pawlowski)

Pakalniškiai Sed.p. Morta Griciutė (Grycowna)

Igariai
1780-10-28 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Pawlowski)
N Šačiai Ona Paurupytė (Paurupaty)

Vabaliai
1787-11-25 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Joan: Pawlowski)

Prialgai Barbora Dubinskaitė (Barbara Dubinskowna)

Prialgai
1802-02-18 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Joannem Pawlowski)


Kristina Piekutė (Christina Piekawiczowna)

Krakės
1811-11-21 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Joannem Pawlowski)


Kotryna Nevardauskienė (Catharinam Niewardowska)
N Ersla ?
1812-01-24 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Joannem Pawlowski)


Elena Burbienė (Helenam Burbowa)
N Kernai
1815-02-09 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas (Joannem Pawlowski)


Petronėlė Šmitaitė (Petronella Szmylowna Pawlowska) Antonowna

Šerkšniai
1855-01-25 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Antanas ir Kotryna Joskaudaitė Paulauskai
Tauzai Barbora Šakinytė Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Budriai
1867-11-21 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai (įr. Viktorija Abrutytė)
* Monika Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Virbalai
1878-09-11 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Antanas ir Ona Valantinaitė Paulauskai
Šakaliai Barbora Bagdonaitė Juozapas ir Magdalena Dvarionaitė Bagdonai
Šakaliai
1882-01-26 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai Magdalena Burbaitė Juozapas ir Barbora Grigevičiutė Burbos
Kusai
1886-11-11 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Kazimieras ir Uršulė Abrutytė Paulauskai
Nevočiai Ona Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Nevočiai
1888-02-09 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Andrius ir Anelė Steponavičiutė Paulauskai
Puodkaliai Sk.p. Monika Skruibytė Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai
Mosėdis
1889-12-01 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Benediktas ir Rozalija Mosteikaitė Paulauskai
Užluobė Yl.p. Ona Peknieriutė Danilevičienė Antanas ir Magdalena Laureckytė Peknieriai N Krakės
1905-11-08 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai
Baksčiai Uršulė Miliutė Kazimieras ir Uršulė Galdikaitė Miliai
Šakaliai
1914-02-16 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Andrius ir Ona Galdikaitė Paulauskai
Litvinai Sk.p. Magdalena Mikutaitė Jurgis ir Salomeja Jakštaitė Mikutos
Nevočiai
1921-04-17 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Jonas ir Ona Jonušaitė Paulauskai
Mosėdžio p. Rozalija Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Mosėdžio p.
1921-05-29 Sk. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Kulai Sk. p. Elena Jurkutė (Jurkaitė) Leonas ir Elena Steponavičiutė Jurkai
Juknaičiai Šač. p.
1921-09-25 Sk. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Jonas ir Monika Skruibytė Paulauskai
Puodkaliai Sk. p. Sofija Mickevičiutė Martynas ir Marijona Sinickaitė Mickevičiai
Puodkaliai Sk. p.
1922-01-31 Sk. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Rozalijos Paulauskaitės sūnus N Kulai Sk. p. Kazimiera Milašiutė Jonas ir Barbora Budrikytė Milašiai
M. Rušupiai Sk. p.
1933-02-21 Kaln. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Jonas ir Petronėlė Andrejauskaitė Paulauskai
Mažonai Gr. p. Zuzana Bertašiutė Feliksas ir Magdalena Daukontaitė Bertašiai
Tinteliai Kaln. p.
1935-11-26 Mos. PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Tadas ir Ona Žukauskaitė Paulauskai
Gonaičiai Yl.p. Stanislova Valantinaitė Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Mosėdis
1746-11-06 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas (Pawlowski)

Žalgiriai Elžbieta Šukytė (Szukowna)

Daukšiai
1786-11-05 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas (Josephus Pawlowski)

Stonkaičiai Als. p. Magdalena Dapšytė (Magdalena Daoszewiczowna)

Prialgai
1830-02-04 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Jonas ir Marijona Dvarionaitė Paulauskai
Šerkšniai Cecilija Dabrytė Jonas ir Uršulė Razgaitė Dabriai
Šerkšniai
1842-10-13 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Mykolas ir Elena Kinsgailaitė Paulauskai
Pelagiai Lenk,p. Barbora Dimaitė Jokimas ir Emilijona Vitkutė Dimos
Daukšiai
1844-04-26 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai
Baksčiai Monika Dargytė Mykolas ir Barbora Stirblytė Darbiai
Baksčiai
1845-06-26 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas (Pawlowskiego) Jeronimas ir Ona Plaušinytė Paulauskai
Šatraminiai Anastasija Petrošiutė Nikodemas ir Uršulė Karbauskaitė Petrošiai
Daukšiai
1857-11-05 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai N Baksčiai Petronėlė Mačernytė Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Tėveliai
1858-11-04 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Augustinas ir Elena Rumbutytė Paulauskai
Baksčiai Barbora Šverebaitė Karolis ir Magdalena Stasaitytė Šverebos
Udraliai
1859-05-26 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai
Nevočiai Magdalena Ramonaitė (Романоною) Juozapas ir Elena Barkutė Ramonai
Nevočiai
1866-02-03 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Nikodemas ir Magdalena Kavaliauskaitė Paulauskai
Šekai Monika Ložytė Juozapas ir Rozalija Jautakaitė Ložiai
Šekai
1873-02-14 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai
Baksčiai Leokadija Martinkutė Jonas ir Pranciška Baguckytė Martinkai
Baksčiai
1885-04-23 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Juozapas ir Barbora Šverebaitė Paulauskai
Nevočiai Barbora Žvaginytė Agotos Žvaginytės dukra
Nevočiai
1891-01-08 Mos. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai N Nevočiai Barbora Montikaitė Juozapas ir Agnė Pučinskaitė Montikiai
Šaukliai
1929-01-26 Sk. PAULAUSKIS Juozapas Paulauskis Albinas ir Veronika Grūšaitė Paulauskiai
Puodkaliai Sk. p. Emilija Budrikytė Jurgis ir Marijona Šopagaitė Budrikiai
Puodkaliai
1929-01-29 Kaln. PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Onos Paulauskaitės sūnus
Kulupėnai Kart. p. Justina Venckutė Jurgis ir Barbora Rimkutė Venckai
Kuliai Kaln. p.
1785-11-20 Mos. PAULAUSKAS Jurgis Paulauskas (Georgius Pawlowski)

Šliktinė Terezė Žiogienė (Theresia Žagowiczowa)
N Bružai Mos.p.
1789-11-20 Mos. PAULAUSKAS Jurgis Paulauskas (Georgius Pawlowski)

Žalgiriai Liudvika Paulauskaitė (Ludowika Pawlowska)

Grūšlaukė m. Sal.p.
1926-01-26 Mos. PAULAUSKAS Jurgis Paulauskas Pranciškus ir Magdalena Kažytė Paulauskai
Tauzai Ona Beinoraitė Jonas ir Ona Baguckytė Beinorai
Tauzai
1927-02-09 Kaln. PAULAUSKAS Jurgis Paulauskas Jurgis ir Ona Kripaitė Paulauskai N Kulupėnai Kart. p. Barbora Beniušytė Kazimieras ir Marijona Bumblytė Beniušiai
Kuliai Kaln. p.
1938-06-05 Mos. PAULAUSKAS Jurgis Paulauskas Jurgis ir Veronika Kaunackaitė Paulauskai
Luknė Adolfina Gurauskaitė Jonas ir Barbora Lekniutė Gurauskai
Bobiliškės Mos. p.
1940-08-04 Kaln. PAULAUSKAS Jurgis Paulauskas Jurgis ir Justina Beniušytė Paulauskai
Tinteliai Kaln. p. Jadvyga Platakytė Ignotas ir Magdalena Leliūgaitė Platakiai
Tinteliai Kaln. p.
1933-02-27 Mos. PAULAUSKAS Justinas Paulauskas Pranciškus ir Magdalena Kažytė Paulauskai
Tauzai Kazimiera Jazbutytė Antanas ir Barbora Ramanauskaitė Jazbučiai
Tauzai
1832-01-17 Mos. PAULAUSKAS Kajetonas Paulauskas Kazimieras ir Barbora Butkutė Paulauskai
Žalgiriai Monika Liebutė Žeimienė Antanas ir Barbora Putkalytė Liebai N Šakaliai
1925-02-20 Sk. PAULAUSKAS Kajetonas Paulauskas Kajetonas ir Ona Kubiliutė Paulauskai
Puodkaliai Sk. p. Zuzana Čepuraitė Juozapas ir Magdalena Budrikytė Čepurai
Budvietė Sk. p.
1830-02-21 Mos. PAULAUSKAS Karolis Paulauskas Kazimieras ir Kotryna Žeimytė Paulauskai
Žalgiriai Ona Petrauskytė Jonas ir Elena Joskaudaitė Petrauskiai
Daukšiai
1823-02-20 Sal. PAULAUSKAS Kiprijonas Paulauskas (Cprianum Paulauskis)


Barbora Andriuškaitė (Barbara Andriuszkaty)

Žutgalis
1750-11-22 Mos. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas (Pawlowski)


Regina Daukšiaiitė (Dawkszowna)

*
1789-10-29 Mos. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas (Casimirus Pawlowski)
N Lenkimai Ona Čepaitė (Anna Czipayte)

*
1804-05-17 Mos. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas (Casimirum Pawlowski)

Šaukliai Barbora Butkutė (Barbara Butkiewiczowna)

Plaušiniai
1822-11-28 Mos. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas (Cazimirum Pawlowski)

Šatraminiai Pranciška Rapalytė (Francisca Rapalowna)

Šekai
1857-05-07 Mos. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Antanas ir Elena Bružaitė Paulauskai
Tauzai Uršulė Abrutytė Mykolas ir Kotryna Mikaitytė Abručiai
Tauzai
1869-03-02 Mos. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Jurgis ir Ona Staniutė Paulauskai
Kulupėnai Kart.p. Monika Daniutė Petras ir Monika Tamošauskaitė Daniai
Mosėdis
1878-02-27 Mos. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Motiejus ir Ona Buivydaitė Paulauskai
Kernai Felicijona Ažondenytė Feliksas ir Elena Juozaitytė Ažondeniai
Šatraminiai
1894-02-03 Mos. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Antanas ir Elena Bružaitė Paulauskai N Udraliai Julijona Zubaitė Pranciškus ir Uršulė Kinčiutė Zubės
Gaubės
1907-02-27 Mos. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Kernai Anastasija Paulauskaitė Feliksas ir Anastasija Meškytė Paulauskai
Kernai
1924-02-17 Sk. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Ignotas ir Ona Domarkaitė Paulauskai
Kartena Petronėlė Budrikytė Konstantinas ir Barbora Gikaraitė Budrikiai
Skuodas
1929-11-23 Sk. PAULAUSKIS Kazimieras Paulauskis Kazimieras ir Zuzana Jucytė Paulauskiai
Skuodas Kazimiera Dirkštytė Leonas ir Magdalena Galdikaitė Dirksšiai
Skuodas
1932-05-05 Gr. PAULAUSKIS Kazimieras Paulauskis Onos Paulauskaitės sūnus
Šateikiai Gr. p. Elena Baužytė Stanislovas ir Petronėlė Pudžmytė Baužiai
Buginiai Gr. p.
1933-10-01 Mos. PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Leonas ir Ona Peknieriutė Paulauskai
Krakės Stefanija Piekutė Kazimieras ir Valerija Žvaginytė Piekai (įraše Petronėlė)
Krakės
1894-11-08 Mos. PAULAUSKAS Konstantinas Paulauskas Antanas ir Leokadija Jonušaitė Paulauskai
Lyksūdė Šač.p. Ieva Lekniutė Leonas ir Domicėlė Mickutė Lekniai
Budriai
1930-02-09 Mos. PAULAUSKAS Konstantinas Paulauskas Pranciškus ir Magdalena Kažytė Paulauskai
Tauzai Domicėlė Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Bobiliškės
1933-06-23 Mos. PAULAUSKAS Konstantinas Paulauskas Domicėlės Paulauskaitės sūnus
Igariai Marijona Jakaveckytė (Jakavickaitė) Juozapas ir Marijona Steponkutė Jakaveckiai
Paeiškūnė Mos.p.
1937-01-23 Sk. PAULAUSKAS Konstantinas Paulauskas Konstantinas ir Irena Laknytė Paulauskai
Lyksūdė Šač. p. Emilija Šakalytė Juozapas ir Petronėlė Butytėb Šakaliai
Rušupiai
1924-08-02 Sk. PAULAUSKAS Laurynas Paulauskas Kajetonas ir Ona Kubiliutė Paulauskai
Puodkaliai Sk. p. Ona Mockutė Rozalijos Mockutės duktė
Skuodas
1852-05-20 Mos. PAULAUSKAS Leonas Paulauskas Nikodemas ir Magdalena Kavaliauskaitė Paulauskai
Žalgiriai Felicijona Bieliauskaitė Antanas ir Barbora Rimkutė Bieliauskai
Šakaliai
1906-07-02 Mos. PAULAUSKAS Liudvikas Paulauskas Kazimieras ir Ona Kazlauskaitė Paulauskai
Bratikai Šač. p. Uršulė Mickutė Petras ir Ona Narmontaitė Mickai
Udraliai
1922-02-26 Mos. PAULAUSKAS Liudvikas Paulauskis Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskiai
Kernai Ona Kubilaitė Narvilienė Kazimieras ir Ona Jazbutytė Kubilai N Šakaliai
1923-07-15 Mos. PAULAUSKAS Liudvikas Paulauskis Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskiai N Šaukliai Veronika Jablonskytė Marcelinas ir Antanina Venckutė Jablonskiai
Šaukliai
1932-07-19 Lenk. PAULAUSKIS Liudvikas Paulauskis Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskiai
Šakaliai Stanislova Urbonaitė Vincentas ir Elena Skersytė Urbonai
Žemytė Lenk. p.
1933-02-09 Mos. PAULAUSKAS Liudvikas Paulauskas Liudvikas ir Uršulė Mickutė Paulauskai
Udraliai Ona Šakinytė Antanas ir Kotryna Galdikaitė Šakiniai
Budriai
1938-02-15 Sk. PAULAUSKAS Liudvikas Paulauskas Aleksandras ir Kazimiera Arlauskaitė Paulauskai
Luknė Rozalija Petkutė Juozapas ir Rozalija Meškauskytė Petkai
Kulai
1813-02-23 Mos. PAULAUSKAS Mykolas Paulauskas (Michaelem Pawlowski)

* Anastasija Joskaudaitė (Anasthasiam Jaskowdowna)

*
1748-11-10 Mos. PAULAUSKAS Motiejus Paulauskas (Pawlowski)

Mikulčiai Marijona Jakubauskaitė (Jakubowska

*
1805-02-14 Mos. PAULAUSKAS Motiejus Paulauskas (Matheum Pawlowski)
N Šaukliai Magdalena Steponavičiūtė (Magdalenam Stefanowiczowna)

Ersla
1813-05-27 Mos. PAULAUSKAS Motiejus Paulauskas Matheum Pawlowski)

Skuodas Kotryna Narmontaitė (Catharinam Normantowna)

Budvietė
1881-01-20 Mos. PAULAUSKAS Nikodemas Paulauskas Juozapas ir Ona Žebrauskaitė Paulauskai Žalgiriai Ona Balsytė Mykolas ir Leokadija Zabitytė Balsiai
Igariai
1884-01-24 Mos. PAULAUSKAS Nikodemas Paulauskas Juozapas ir Ona Žebrauskaitė Paulauskai N Daukšiai Barbora Peknieriutė Juozapotas ir Marijona Jurkutė Peknieriai
Daukšiai
1762-11-07 Mos. PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Pawlowski)

Daukšiai Marijona Simaitienė (Symaytiowa)
N Ledžiai
1771-11-24 Mos. PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Pawlowski)

Luknė Sk.p. Marijona Eidėjutė (Eydiejaty)

Daukšiai
1773-01-24 Lenk. PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Pawlowski)
N Šakaliai Kotryna Šiudeikytė (Sziudeykowna)

Plaušiniai
1776-07-22 Mos. PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Pawlowski)

Erkšva Yl.p. Pranciška Pociutė (Pocaty)

Kaukolikai
1789-12-25 Mos. PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Petrus Paulowski)
N Šaukliai Elžbieta Ramanauskaitė (Elisabetha Romanowska)

Daukšiai
1790-11-01 Mos. PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Petrus Pawlowski)

Apuolė Elena Skirutytė (Helena Skirutowna)

Tauzai
1790-11-21 Mos. PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Petrus Pawlowski) pasikartojantis įrašas
Apuolė Elena Skirutytė (Helena Skirutowna)

Tauzai
1794-10-05 Mos. PAULAUSKAS Petras Paulauskas (Petrum Pawlowski)

Šniukščiai Barbora Dapšytė (Barbara Dabszewiczowna)

Laumaičiai
1921-09-25 Sk. PAULAUSKIS Petras Paulauskis Jonas ir Monika Skruibytė Paulauskai
Puodkaliai Sk. p. Aniceta Sendriutė Jonas ir Aniceta Zubaitė Sendriai
Puodkaliai Sk. p.
1928-02-19 Sal. PAULAUSKIS Petras Paulauskis Petras ir Ona Birontaitė Paulauskiai
Salantai Barbora Vičiutė Pranciškus ir Kotryna Drasutytė Vičiai
Salantai
1933-02-21 Sal. PAULAUSKIS Petras Paulauskis Petras ir Veronika Vasiliauskaitė Paulauskiai
Sėleniai Šateikių p. Magdalena Domarkaitė Juozapas ir Magdalena Ramonaitė Domarkai
Sėleniai
1934-02-12 Mos. PAULAUSKAS Petras Paulauskas Jonas ir Ona Leliūnaitė Paulauskai
Žebrokai Juozapota Dvarionaitė Liudvikas ir Aniceta Gvazdžiauskaitė Dvarionai
Žebrokai
1865-02-10 Mos. PAULAUSKAS Pilypas Paulauskas Stanislovas ir Kotryna Kaunackytė Paulauskai
Augučiai Plat.p. Marcijona Griciutė Dominykas ir Marcijona Kaunaitė Griciai
Kulaliai
1932-07-30 Sal. PAULAUSKAS Pilypas Paulauskas Petras ir Ona Bėrontaitė Paulauskai
Salantai Kazimiera Šleinytė Juozapas ir Konstancija Valužytė Šleiniai
Salantai
1905-02-22 Mos. PAULAUSKAS Povilas Paulauskas Jokimas ir Pranciška Šukinskaitė Paulauskai
Kulupėnai Kart. p. Pranciška Miliutė Antanas ir Ona Daukintytė Miliai
Kulaliai
1721-02-27 Mos. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas (Pawlowski)

Mosėdis Kotryna Bertašiutė (Bartuszowna)

Mosėdis
1774-01-28 Mos. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas (Pawlowski)


Barbora Juodeikytė (Judeykaty)

Šačiai
1798-01-28 Sk. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas (Franciscum Pawlowski)

Erkšva Yl. p. Agota Žiliutė (Agatam Žyllewiczowna)

Budvietė Sk. p.
1829-11-26 Mos. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Petras ir Elena Kaušaitė Paulauskai
Lyksūdė Barbora Jonušaitė Pranciškus ir Ona Barkaitė Jonušai
Laumaičiai
1843-05-25 Mos. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Petras ir Barbora Dabkutė Paulauskai N Laumaičiai Šač.p. Liudgarda Buivydaitė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai
Rukai
1879-04-17 Mos. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Antanas ir Ona Valantinaitė Paulauskai
Šakaliai Barbora Kubilaitė (Кубыловною) Kazimieras ir Barbora Mockutė Kubilai
Šakaliai
1880-06-16 Mos. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Pranciškus ir Liudgarda Buivydaitė Paulauskai
Rukai Petronėlė Lukšaitė Jonas ir Petronėlė Razmaitė Lukšai
Šilaliai
1896-11-26 Mos. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai Magdalena Kažytė Šopienė Aloyzas ir Magdalena Kapinskaitė Kažiai N Tauzai
1907-02-27 Lenk. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Pranciškus ir Rozalija Pabrėžaitė Paulauskai
Kulaliai Sal. p. Stanislova Prušinskaitė Kazimieras ir Ona Staniutė Prušinskai
Jazdučiai Lenk. p.
1907-06-27 Mos. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Pranciškus ir Barbora Kubiliutė Paulauskai
Šakaliai Elena Litvinaitė Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Litvinai
Sriauptai Lenk.p.
1910-02-23 Mos. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Jonas ir Magdalena Burbaitė Paulauskai
Kulai Uršulė Bružaitė Jonas ir Viktorina Dekontaitė Bružai
Mačiukai Pl.p.
1923-01-08 Sk. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Antanas ir Ona Tamošauskaitė Paulauskai
Trubakiai Sk. p Ona Donėlaitė Litvinienė Leonas ir Ona Zališauskaitė Donėlos N Trubakiai Sk. p
1935-08-03 Mos. PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Adomas ir Monika Žilinskaitė Paulauskai
Ersla Veronika Mažonaitė Riepšienė Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai N Ersla
1927-11-23 Mos. PAULAUSKAS Robertas Paulauskas Kazimieras ir Julijona Zubaitė Paulauskai
Udraliai Anastasija Joskaudaitė Aleksandras ir Uršulė Bayžytė Joskaudai
Plaušiniai
1715-02-03 Mos. PAULAUSKAS Sigizmundas Paulauskas (Pawlowski)

Ersla Ona Daukantaitė (Dawkątowna)

Ersla
1727-11-23 Mos. PAULAUSKAS Simonas Paulauskas (Pawlowski)

Sal.p. Barbora Smilgaitė (Smilgayte)

Mosėdis
1749-11-23 Mos. PAULAUSKAS Simonas Paulauskas (Pawlowski)

Mosėdis Agota Ledienė (Ledziowa)
N Mosėdis
1758-02-05 Mos. PAULAUSKAS Simonas Paulauskas (Pawlowski)

Užluobe Sk.p. Barbora Daukantienė (Dawkontowa)
N Giršiniai
1719-05-07 Mos. PAULAUSKAS Stanislovas Paulauskas (Pawlowski)

Gondlaukė Elžbieta Daužinytė (Dawzinowna)

Gondlaukiai
1736-01-29 Mos. PAULAUSKAS Stanislovas Paulauskas (Pawlowski)

Erlėnai Sal.p. Marijona Kazbaraitytė (Kasparowiczowna)

Šaukliai
1887-02-03 Mos. PAULAUSKAS Stanislovas Paulauskas Juozapas ir Anastasija Petrošiutė Paulauskai
Daukšių Meds. Elena Leilionaitė Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai
1922-02-05 Sk. PAULAUSKAS Stanislovas Paulauskas Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Tauzai Mos. p. Konstancija Kaupaitė Petras ir Monika Pilibaitytė Kaupai
Puodkaliai Sk. p.
1927-07-17 Mos. PAULAUSKAS Steponas Paulauskas Juozapas ir Barbora Montikaitė Paulauskai
Igariai Bronislava Jotkutė Konstantinas ir Monika Riepšaitė Jotkai
Šilaliai
1797-11-12 Sk. PAULAUSKAS Tomas Paulauskas (Thomam Pawlowski)

Kulai Sk. p. Barbora Gikaraitė (Barbara Gikarowna)

Strėliškiai (Strole) Sk. p.
1802-02-04 Mos. PAULAUSKAS Tomas Paulauskas (ThomamPawlowski)

Įpiltė Laukž. p. Petronėlė Laukytė Lipšienė (Petronella Lipszonska)
N Šatraminiai
1939-04-12 Kaln. PAULAUSKIS Vaclovas Paulauskis Pranciškus ir Rozalija Balsytė Paulauskiai
Kulupėnai Ona Smilingytė Pranciškus ir Petronėlė Jucytė Smilingiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1882-01-12 Mos. PAULAUSKAS Vykintas Paulauskas Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai
Mosėdis Kotryna Balserytė Petronėlės Balserytės dukra
Mosėdis
1916-08-22 Mos. PAULAUSKAS Vykintas Paulauskas (Vincentas) Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai N Mosėdis Monika Zubaitė Pranciškus ir Uršulė Kinčiutė Zubės
Tauzai1827-01-23 Mos. PAULAVIČIUS Dominykas Paulavičius (Dominykas Pawlowicz)


Magdalena Danėlevičiutė (Magdalenam Danielowiczowna)

Bružai
1796-11-15 Yl. PAULAVIČIUS Petras Paulavičius (Petrum Pawlowicz)

Trumplaukiai Yl. p. Barbora Šiukštaitė (Barbaram Szukszcianka)

Remezai Yl. p.1932-02-07 Lenk. PAULIKAS Jonas Paulikas Felicijonas ir Julijona Narkutė Paulikai
Medomiškiai Laukž. p. Ona Katkutė Jonas ir Zuzana Urbonaitė Katkai
Užpušynė Lenk. p.
1932-10-08 Gr. PAULIKAS Jonas Paulikas Petras ir Elena Benetytė Paulikai
Grūšlaukė Magdalena Kupaitė Pranciškus ir Elena Laučiutė Kupės
Grūšlaukė
1837-02-23 Mos. PAULIKAS Mykolas Paulikas (Pawlika) Motiejus ir Ona Burbaitė Paulikai N Margininkai Sk.p. Elena Meškytė Tadas ir Pranciška Petrikytė Meškiai
Šatraminiai
1798-05-08 Sal. PAULIKAS Juozapas Paulikas (Josephum Pawlik)


Marijona Skersytė (Mariannam Skiersiowna)

Skaudaliai Sal. p.1928-02-14 Sal. PAULIUKAS Antanas Pauliukas Jonas ir Monika Laukytė Pauliukai
Šaukliai Ieva Kniukštaitė Antanas ir Barbora Benikaitė Kniukštos
Barzdžių Meds.
1937-10-27 Lenk. PAULIUKAS Felicijonas Pauliukas Jurgis ir Pranciška Pudžmytė Pauliukai N Lenkimai Juozapota Šilgalytė Mažūnienė Pranciškus ir Barbora Petrauskytė Šilgaliai N Lenkimai
1877-02-10 Sal. PAULIUKAS Jonas Pauliukas (Паулюса/tėvų Паулюковъ) Pranciškus ir Julijona Bertašiutė Pauliukai
Knėžai Monika Laukytė Antanas ir Monika Skersytė Laukiai
Alkas Sal. p.
1822-11-14 Mos. PAULIUKAS Juozapas Pauliukas (Jozephum Pawluk)


Barbora Alpaitė (Barbara Alpowna)

Šakalė
1772-06-08 Mos. PAULIUKAS Motiejus Pauliukas (Pauluks)
N
Kotryna Simutytė (Symutaty)

Šerkšniai1932-10-08 Sal. PAULIUS Augustinas Paulius Kazimieras ir Konstancija Viskontaitė Pauliai
Imbarę Sal. p. Monika Grigaitytė Tadas ir Ona Benetytė Grigaičiai
Imbarė Sal. p.
1711-02-01 Mos. PAULIUS Jokūbas Paulius (Paulis)


Kotryna Gasauskaitė (Gassowska)

Drupiai Mos.p.
1739-05-10 Mos. PAULIUS Juozapas Paulius (Pawlatis)

Ersla Marijona Kadienė (Kadziowa)
N Ersla1814-02-03 Mos. PAURAGAS Antanas Pauragas (Antonium Paurag)

Paluknė Lenk.p. Marijona Ukrinaitė (Marianam Ukrynowna)

Šakalių Meds. Mos.p.
1785-01-02 Mos. PAURAGAS Antanas Pauragas (Antonius Pawragowicz)

Paluknis Lenk.p. Ona Kubiliutė (Ana Kubilowiczowna)

Kernai
1908-11-25 Mos. PAURAGAS Juozapas Pauragas Petras ir Ona Kervytė Pauragai
Puodkaliai Sk;p. Domicėlė Alšauskaitė Jokūbas ir Domicėlė Endriuškaitė Alšauskai
Rukai
1770-10-21 Mos. PAURAGAS Pranciškus Pauragas (Pawraks)


Elžbieta Šiaudinytė (Sziawdynayty)

Daukšiai1778-01-29 Mos. PAURUPIS Antanas Paurupis (Paurupi)


Elena Baipšytė (Baypszewiczowna)

Vobalė
1735-08-14 Mos. PAURUPIS Dovydas Paurupis (Paurupis)
N Vabaliai Ona Lekstutienė (Lekstenie)
N Vobalė
1778-11-17 Mos. PAURUPIS Dovydas Paurupis (Davidem Paurupis)

Vobalė Elena Girtytė (Hellenam Girtayty)

Ersla
1779-02-14 Mos. PAURUPIS Dovydas Paurupis (Davidem Paurupis) pasikartojantis įrašas (data)
Vabaliai Elena Girtytė (Hellenam Girtayte)

Ersla
1742-02-04 Mos. PAURUPIS Jokūbas Paurupis (Pawrupis)

Vobalė Elžbieta Butkutė (Butkayte)

Vindeikiai
1742-11-12 Mos. PAURUPIS Jonas Paurupis (Paurupis)

Vabaliai Marijona Kociutė (Kocowna)

Vabaliai
1749-08-03 Mos. PAURUPIS Jonas Paurupiss (Paurupis)
N * Magdalena Beržanskaitė (Beržanska)

*1932-08-06 Sk. PEČIULIS Jonas Pečiulis Jonas ir Ona Mončytė Pečiuliai
Lenkimai Ona Balsytė Kazimieras ir Rozalija Balsytė Balsiai
Skuodas
1939-02-18 Gr. PEČIULIS Juozapas Pečiulis Dominykas ir Ona Mickutė Pečiuliai
Grūšlaukė Petronėlė Beinoraitė Tadas ir Magdalena Kripaitė Beinorai
Grūšlaukė
1795-11-17 Yl. PEČIULIS Motiejus Pečiulis (Matheum Peciulis)


Barbora Levinaitė (Barbara Levinowna)

Kiviliai Yl. p.
1929-05-31 Gr. PEČIULIS Pranciškus Pečiulis Pranciškus ir Elena Narvilaitė Pečiuliai
Grūšlaukė Barbora Laureckytė Juozapas ir Barbora Berniutė Laureckiai
Narmantai Sal. p.
1797-10-22 Yl. PEČIULIS Stanislovas Pečiulis (Stanislaum Pieciulis)


Veronika Statkutė (Veronicam Statkowna)

Klauseikiai Yl. p.
1906-09-17 Mos. PEČIULIS Vykintas Pečiulis Vykintas ir Ona Lenkauskaitė Pečiuliai N Puodkaliai Sk. p. Anelė Žvinklytė Žvaginienė Petras ir Matilda Klovaitė Žvinkliai N Budvietė1859-01-20 Mos. PEKNIERIUS Antanas Peknierius (Пекнеръ) Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Udraliai Magdalena Laureckytė Jurgis ir Monika Šakinytė Laureckiai
Udraliai
1911-02-15 Mos. PEKNIERIUS Jonas Peknierius Kazimieras ir Uršulė Rancaitė Peknieriai
Budriai Uršulė Skaraitė Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros
Šniukščiai
1939-02-11 Sk. PEKNIERIUS Jonas Peknierius Jonas ir Uršulė Skaraitė Peknieriai
Budriai Izabelė Budrikytė Pranciškus ir Albertina Strakšaitė Budrikiai
Paluknė Sk. p.
1809-11-23 Mos. PEKNIERIUS Juozapas Peknerius (Jozephum Pekner)

Bibiliškės Barbora Zubaitė (Barbaram Zubowiczowna)

Budriai
1849-02-08 Mos. PEKNIERIUS Kazimieras Peknierius Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Budriai Barbora Joskaudaitė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai
Tauzai
1843-05-04 Mos. PEKNIERIUS Mykolas Peknierius Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Budriai Ona Budrikytė Gadeikienė Dovydas ir Magdalena Giedraitė Budrikiai N Budriai1877-06-26 Sal. PELDYS Andrius Peldys Andrius ir Magdalena Jasaitė Peldžiai
Grūšlaukė Barbora Vaitkutė Kusienė Jono Kuso našlė N Grūšlaukė
1818-11-26 Sal. PELDYS Juozapas Peldys

Skaudaliai Magdalena Žvinklytė

Skaudaliai
1894-07-03 Mos. PELDYS Jurgis Peldys Andrius ir Magdalena Jasaitė Peldžiai N Sal. p. Rožė Mikulskytė Jurgutienė Mykolas ir Kotryna Taujenytė Mikulskiai N Daukšiai
1643-11-15 Sal. PELDYS Steponas Peldys (Peldaytis)

Peldžiai Gr. p. Agnė Žvinklytė (Žwinklayte)

Žeimiai Sal. p.

PEMKUS ar PENKUS1747-11-26 Mos. PEMKUS Simonas Pemkus (Pemkus)


Justina Anžulytė (Anžulowna)


1713-11-29 Mos. PEMKUS Dovydas Penkus (Pankowski)

Pesčiai Sal.p. Ona Kubiliutė (Kubylowna)

Šakaliai
1787-01-23 Mos. PEMKUS Jonas Pemkus (Joan Penkus )

Rukai Ona Leknytė (Anna Leknowna)

Šniukščiai
1808-11-11 Mos. PEMKUS Motiejus Pemkus (Matheum Penkus)

Rukai Magdalena Barkutė (Magdalenum Barkiewiczowna)

Udraliai
1837-02-23 Mos. PEMKUS Pranciškus Pemkus (Penka) Kazimieras ir Marijona Šemetaitė Pemkai
Rukai Kotryna Intaitė Mykolas ir Elena Petrikytė Intos
Šekai
1796-10-25 Yl. PEMKUS Kazimieras Pemkus (Casimirum Penkiewicz)
N Vabaliai Mos.p Marijona Šemetaitė (Mariannam Szemiottowna)

Jedžiotai Yl. p.
1886-02-18 Mos. PEMKUS Kazimieras Pemkus Pranciškus ir Leokadija Intaitė Pemkai
Rukai Agnė Šlioževičiutė Dominykas ir Elena Mončytė Šlioževičiai
Tėveliai1655-09-21 Sal. PEMPĖ Petras Pempė (Pempe)

Tuzai Sal. p. Elžbieta Andriejaitė (Andrieiayte)

Laiviai Sal. p.1836-01-20 Mos. PERKAUSKIS Feliksas Penkauskis (Perkowskiego) Juozapas ir Rozalija Palšytė Perkauskiai
Vindeikiai Julijona Čepauskytė Jokūbas ir Elžbieta Jokūbauskytė Čepauskiai
Šerkšniai
1827-06-29 Mos. PERKAUSKIS Juozapas Perkauskis (Perkowski)


Kotryna Mickienė (Mickiewiczowa)
N Vindeikiai
1831-02-10 Mos. PERKAUSKIS Kazimieras Perkauskis (Perkowskiego) Juozapas ir Rozalija Palšytė Perkauskiai
Kulaliai Petronėlė Brinkutė Juozapas ir Barbora Griciutė Brinkiai
Kulaliai
1935-03-04 Sal. PERKAUSKIS Stanislovas Perkauskis (Barkus) Rapolas ir Ona Tvarijonaitė Perkauskiai
Vindeikiai Matilda Žilinskaitė Dominykas ir Barbora Šveikauskaitė Žilinskai
Imbarė1935-11-10 Kret. PERKUMAS Antanas Perkumas Antanas ir Ona Bumbutytė Perkumai
Kretinga / g. Palanga Sofija Prišmontaitė Kazimieras ir Barbora Budrytė Prišmontai
Kretinga1862-11-27 Yl. PERMINAS Juozapas Perminas Jurgis ir Ona Aleknaitė Perminai
Girdeniai Ona Stapinskaitė Tadas ir Barbora Žvinklytė Stapinskai
Gailaičiai Yl. p.1896-11-12 Mos. PETKUS Andrius Petkus Juozapas ir Monika Venckutė Petkai
Kernai Pranciška Andriekutė (Андрековною) Barboros Andriekutės dukra
Kernai
1939-01-31 Mos. PETKUS Andrius Petkus Juozapas ir Monika Venckutė Petkai N Žebrokai Barbora Kubilaitė Veitienė Kazimieras ir Barbora Raišytė Kubilai N Kernai
1797-01-24 Šač. PETKUS Antanas Petkus (Antonium Pietkiewicz)

Rumšaičiai Uršulė Martišiutė (Urszula Martyszowna)

Rumšaičiai
1890-02-06 Mos. PETKUS Antanas Petkus Antanas ir Barbora Skutulaitė Petkai
Gailužiai Yl.p. Anelė Vaitkutė Juškienė Liudvikas ir Barbora Putkalytė Vaitkai N Ersla
1896-02-05 Yl. PETKUS Antanas Petkus Antanas ir Barbora Skutulaitė Petkai N Ylakių p. Ona Rimkutė Dominykas ir Uršulė Žvinklytė Rimkai
Šačių p.
1806-01-23 Mos. PETKUS Benediktas Petkus (Benedictum Pietkiewicz)

Daukšiai Magdalena Jakutytė (Magdalenak Jakutowna)

Žalgiriai
1929-02-05 Yl. PETKUS Dominykas Petkus Dominykas ir Kotryna Jakutytė Petkai
Pašilė Yl. p. Petronėlė Petrelevičiutė Martynas ir Agnė Letukaitė Petrelevičiai
Erkšva Yl. p.
1774-11-13 Mos. PETKUS Dovydas Petkus (Petkiewicz)

Rumšaičiai Marcijona Ruikaitė (Ruykaty)

Rumšaičiai
1789-10-17 Mos. PETKUS Dovydas Petkus (David Petkus)
N Rumšaičiai Barbora Budrytė (Barbara Budrayte)

Lyksūdė
1711-01-18 Mos. PETKUS Jonas Petkus (Petkaytis)

Kernai Kotryna Tilenytė (Thelenayte)

Ersla
1716-11-22 Mos. PETKUS Jonas Petkus (Petkiewicz)

Lenkimai Ona Skirutytė (Skieruczowna)

*
1783-11-03 Mos. PETKUS Jonas Petkus (Pietkiewicz)
N Baksčiai Barbora Budrytė (Budrewiczowna)

Kaukolikai
1797-10-17 Yl. PETKUS Jonas Petkus (Joannem Pietkiewicz)


Morta Damašiūtė (Martham Domaszowna)

Medsėdžiai. Yl. p.
1798-02-06 Sal. PETKUS Jonas Petkus (Joannem Pietkiewicz)
N Peldžiai Kotryna Kairytė (Catharinam Kayrowna)

Grūšlaukė Sal. p.
1812-02-13 Mos. PETKUS Jonas Petkus (Joannem Pietkiewicz)


Kotryna Ribinskaitė (Catharinam Rybinska)

Daukšiai
1919-01-19 Mos. PETKUS Jonas Petkus Melitonas ir Elena Adomauskaitė Petkai N Narmontai Grūšl.p. Elena Vičiutė Antanas ir Barbora Narkutė Vičiai
Daukšių Meds.
1797-11-07 Yl. PETKUS Julijonas Petkus (Julianum Pietkiewicz)


Kotryna Jautokaitė (Catharinam Jautakowna)

Ylakiai
1787-02-18 Mos. PETKUS Juozapas Petkus (Pietkiewicz)

Grūšlaukė Sal.p. Kotryna Tuškutė (Tuszkowna)

Daukšiai
1803-11-24 Mos. PETKUS Juozapas Petkus (Josephum Pietkiewicz)

Peldžiai Sal.p. Barbora Lipšaitė (Barbaram Lipszonska)

Žalgiriai
1807-07-09 Mos. PETKUS Juozapas Petkus (Jozephum Petkus)
N Pakalniškiai Sk.p. Barbora Peknerytė (Barbara Peknerayti )

Bobiliškės Mos. p.
1837-10-05 Mos. PETKUS Juozapas Petkus (Pietkiewicza) Dovydas ir Ona Vaserytė Petkai N * Uršulė Daržinskaitė (Zdarzynska) Antanas ir Marijona Tamošauskytė Daržinskai
Gaubės
1882-06-15 Mos. PETKUS Juozapas Petkus Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Kernai Amelija Galdikaitė Jonas ir Ona Bertašiutė Galdikai
Kernai
1924-02-26 Mos. PETKUS Juozapas Petkus Jurgis ir Magdalena Gervinskaitė Petkai
Daukšiai Barbora Andrijauskaitė Jurgis ir Barbora Skersytė Andrijauskai
Nevočiai
1887-10-27 Mos. PETKUS Jurgis Petkus Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Šakaliai Kotryna Bertašiutė Kazimieras ir Pranciška Višniauskaitė Bertašiai
Šakaliai
1894-02-08 Mos. PETKUS Jurgis Petkus Tadas ir Antanina Bėrontaitė Petkai
Daukšiai Magdalena Gervinskaitė Mykolas ir Apolonija Viskontaitė Gervinskai
Daukšiai
1929-02-10 Lenk. PETKUS Jurgis Petkus Kazimieras ir Kotryna Jašinskytė Petkai N Kuksinė Lenk. p. Stepanija Drungilaitė (Drungelaitė) Motiejus ir Ona Rapalytė Drungilai
Bajoraliai Sal. p.
1777-11-09 Mos. PETKUS Kazimieras Petkus (Pietkiewicz)

Klauseikiai Sal.p. Magdalena Sabeckaitė (Sabecka)

Lyksūdė
1790-11-21 Mos. PETKUS Kazimieras Petkus (Casimirus Pietkiewicz)

Klauseikiai Yl.p. Kotryna Viršilaitė (Catharina Wirszylowna)

Kaukolikai
1929-02-03 Gr. PETKUS Kazimieras Petkus Juozapas ir Ona Meškytė Petkai
Grūšlaukė Ona Pečiulytė Dominykas ir Ona Mickutė Pečiuliai
Grūšlaukė
1938-09-28 Gr. PETKUS Kazimieras Petkus Juozapas ir Ona Grundulaitė Petkai
Mažonai Darb. p. Anastasija Stonkutė Kazimieras ir Barbora Karbonskytė Stonkai
Narmantai Sal. p.
1862-10-16 Mos. PETKUS Melitonas Petkus Aloyzas ir Barbora Kaupaitė Petkai
Juodupėnai Sal.p. Uršulė Adomauskaitė Tuškienė Mykolas ir Barbora Kuprytė Adomauskai N Šatraminiai
1766-11-16 Mos. PETKUS Mykolas Petkus (Petkus)

Klauseikiai Yl.p. Ona Ruikaitė (Ruykowna)

Rumšaičiai
1784-02-09 Mos. PETKUS Motiejus Petkus (Petkus)

Mos.p. Marijona Apulskaitė (Apolinskowna)

Mos.p.
1816-07-11 Mos. PETKUS Pranciškus Petkus (Franciscum Pietkiewicz)

Narmontai Sal.p. Apolonija Eidėjūtė (Apolonia Eydiejowna)

Mosėdis
1821-11-15 Mos. PETKUS Pranciškus Petkus (Franciscum Pietkiewicz)

Daukšiai Gertrūda Miltinavičiūtė (Gertruda Miltinowiczowna)

Daukšiai
1924-11-09 Mos. PETKUS Pranciškus Petkus Andrius ir Pranciška Andriekutė Petkai
Kernai Rozalija Kubilaitė Kazimieras ir Barbora Raišytė Kubilai
Kernai
1934-05-15 Lenk. PETKUS Pranciškus Petkus Kazimieras ir Pranciška Kubiliutė Petkai
Paluknė Sk. p. Magdalena Simutytė Antanas ir Kotryna Užutaitė Simučiai
Juodeikiai Lenk. p.
1796-08-15 Yl. PETKUS Stanislovas Petkus (Stanislaum Pietkiewicz)


Veronika Tautavičiutė (Veronica Taucewiczowna)

Girdeniai Yl. p.
1929-11-30 Gr. PETKUS Stanislovas Petkus Pranciškus ir Rozalija Gikaraitė Petkai
Grūšlaukė Petronėlė Kniežaitė Juozapas ir Ona Eidėjutė Kniežos
Birštvininkai Gr. p.
1797-02-07 Sk. PETKUS Tadas Petkus (Thaddeum Pietkiewicz)

Klauseikiai Yl. p. Kotryna Šemetienė (Catharinam Szemiotowa)
N Kuinalė Sk. p.
1852-01-22 Mos. PETKUS Teofilis Petkus Pranciškus ir Gertrūda Miltenytė Petkai
Daukšiai Antanina Bėrontaitė Jurgis ir Antanina Šiaudinytė Bėrontai
Šatraminiai
1799-05-07 Mos. PETKUS Vincentas Petkus (Wincentum Pietkiewicz)

Večiai Lenkim.par. Ona Ukrinaitė (Anna Ukrynayte)

Šakaliai
1834-03-04 Mos. PETKUS Vincentas Petkus Vincentas ir Ona Ukrinaitė Petkai
Daukšiai Kotryna Mažonaitė Mykolas ir Uršulė Jankauskaitė Mažonai
Kulaliai
1932-11-10 Mos. PETKUS Vladislovas Petkus Andrius ir Pranciška Žiemelytė Petkai
Ersla Kazimiera Malūkaitė Vladislovas ir Ieva Rimkutė Malūkai
Gondlaukė1922-05-25 Mos. PETRAITIS Antanas Petraitis Petras ir Uršulė Daukšaitė Petraičiai
Kalksnujai Stačiūnų p. Ona Motuzaitė Antanas ir Barbora Paulauskaitė Motuzos
Daukšių Meds.
1756-01-18 Mos. PETRAITIS Jokūbas Petraitis (Pieteraytis)

Lukošaičiai Magdalena Lukošiutė (Lakaczewska)

Lukošaičiai
1772-07-05 Mos. PETRAITIS Jonas Petraitis (Petraytis)


Rožė Tapšytė (Tapszowska)

Ersla
1732-11-16 Mos. PETRAITIS Juozapas Petraitis (Petraytis)


Marijona Brinkutė (Brinkayte)

Nevočiai
1735-10-23 Mos. PETRAITIS Jurgis Petraitis (Petraytis)

Tauzai Ona Valantinaitė (Walentynayte)

Tauzai
1764-11-18 Mos. PETRAITIS Jurgis Petraitis (Petraytis)


Uršulė Gritkutė (Grytkowna)

Vobalė
1643-11-27 Sal. PETRAITIS Kasparas Petraitis (Casprus Petraytis)

Grūšlaukė Dorota Galdikaitė (Dorothea Galdikayte)

Žemytė Sal. p.
1711-01-25 Mos. PETRAITIS Kazimieras Petraitis (Petraytis)

Kaukolikai Marijona Laukineitienė (Laukineytene)
N Kaukolikai
1797-01-24 Mos. PETRAITIS Motiejus Petraitis (Motheum Petraytis)

(Juknaičiai) Joana Lekstutytė (Joanna Lextuciowna)

Juknaičiai
1785-01-29 Mos. PETRAITIS Petras Petraitis (Petrus Petrowicz)

Šerkšniai Ona Urbošaitė (Anna Urboszayte)

Šerkšniai

PETRAUSKAS arba PETRAUSKIS1868-05-20 Mos. PETRAUSKAS Albinas Petrauskas Juozapas ir Felicijona Gaubytė Petrauskai
Plaušiniai Lenk.p. Ona Kazbaraitė (Казбаровною) Pranciškus ir Ona Vaitilaitė Kazbarai (Казбарiовъ)
Kernai
1937-02-07 Lenk. PETRAUSKIS Alfonsas Petrauskis Pranciškus ir Ona Taujanytė Petrauskiai
Drupiai Šač. p. Stanislova Aplonskytė Juozapas ir StepanijaqPaulauskaitė Aplonskiai
Žemytė Lenk. p.
1746-11-06 Mos. PETRAUSKIS Antanas Petrauskis (Piotrowski)

Šatraminiai Marijona Bričkutė (Bryczkiewiczowna)

Šatraminiai
1852-02-05 Mos. PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Jonas ir Felicijona Tubinaitė Petrauskai
Ersla Ona Mickutė Petras ir Kotryna Jackutė Mickai
Gaubės
1872-10-28 Mos. PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Juozapas ir Elena Ledytė Petrauskai
Mediniai Lenk.p. Terezė Navickaitė Vykintas ir Terezė Želvytė Navickai
Žalgiriai
1878-02-22 Mos. PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Antanas ir Ona Mickutė Petrauskai (įraše Končiutė)
Ersla Cecilija Strakšaitė Pranciškus ir Ona Karaliutė Strakšai
Ersla
1904-04-27 Mos. PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Kazimieras ir Anastasija Laukytė Petrauskai
Drupiai Šač.p. Uršulė Narmontaitė Mykolas ir Monika Laureckytė Narmontai
Krakės
1905-10-23 Mos. PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Jonas ir Elena Mikutaitė Petrauskai
Budriai Domicėlė Andriekutė (Андрековною) Albinas ir Ona Kubilaitė Endrėkai
Budriai
1923-05-14 Sal. PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Kazimieras ir Ona Narvilaitė Petrauskai
Erlėnai Sal.p. Elžbieta Daukontaitė Antanas ir Ona Skersytė Daukontai
Reketė Sal. p.
1926-02-14 Šač. PETRAUSKIS Antanas Petrauskis Tadas ir Anelė Skaraitė Petrauskiai
Ersla Mos. p. Ona Višniauskaitė Petras ir Magdalena Mažonaitė Višniauskai
Vabaliai Šač. p.
1927-02-20 Kaln. PETRAUSKIS Antanas Petrauskis Juozapas ir Barbora Anužytė Petrauskai
Smeltė Gr. p. Stepanija Jurevičiutė Andrius ir Ona Lekstutytė Jurevičiai
Barzdžiai Kaln. p.
1930-03-01 Sal. PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Juozapas ir Ona Meškytė Petrauskai
Atlaužai Plat. p. Magdalena Stroputė Juozapas ir Morta Jucevičiutė Stropai
Reketė Sal. p.
1930-05-20 Mos. PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Antanas ir Domicėlė Andriekutė Petrauskai
Budriai Barbora Kubilaitė Leonas ir Kleopa Neimontaitė Kubilai
Budvietė
1932-06-05 Klaip. PETRAUSKIS Antanas Petrauskis Steponas ir Elena Gurauskaitė Petrauskiai

Stepanija Tiškevičiutė

*
1938-11-13 Gr. PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Kazimieras ir Magdalena Vaičikauskytė Petrauskai
Auksodis Darb. p. Eugenija Mockutė Antanas ir Ona Narvilaitė Mockai
Grūšlaukės Meds. Gr. p.
1798-06-19 Šač. PETRAUSKIS Augustinas Petrauskis (Augustinum Piotrowski)

Derkinčiai Antanina Gustytė (Antoninamn Gustowna)

Derkinčiai
1876-10-13 Mos. PETRAUSKAS Bernardas Petrauskas Leonas ir Monika Tilškytė Petrauskai
Budvietė Anelė Dvarionaitė Dominykas ir Elena Matulytė Dvarionai
Krakės
1894-02-15 Mos. PETRAUSKAS Bernardas Petrauskas Leonas ir Monika Tilškytė Petrauskai N Budvietė Rozalija Liaugaudaitė Augustinas ir Rozalija Žiemelytė Liaugaudai
Budvietė
1922-11-26 Mos. PETRAUSKAS Bernardas Petrauskas Jurgis ir Anelė Petrauskaitė Petrauskai
Budvietė Uršulė Vaserytė Stanislovas ir Barbora Kinčiutė Vaseriai
Krakės
1924-07-31 Mos. PETRAUSKAS Dominykas Petrauskas Kazimieras ir Barbora Klovaitė Petrauskai
Šerkšniai Rozalija Kazbaraitytė Adomas ir Rozalija Šemetaitė Kazbaraičiai
Šerkšniai
1711-02-01 Mos. PETRAUSKIS Dovydas Petrauskis

Įpiltė Pal.p. Ona Petraitytė (Petraytale)

Šatraminiai
1825-02-03 Sal. PETRAUSKIS Ignotas Petrauskis (Ignatium Petrauskis)

Alkas sal.p. Magdalena Laubertaitė (Magdalenam Laubertaly)

Alkas Sal. p.
1855-11-15 Mos. PETRAUSKAS Ignotas Petrauskas Kasparas ir Veronika Kulskytė Petrauskai N Yl.p. Barbora Kinčiutė Jonas ir Ona Graužaitė Kinčiai
Krakės
1933-02-26 Mos. PETRAUSKAS Ignotas Petrauskas Dominykas ir Barbora Paulauskaitė Petrauskai
Lyksūdė Šač.p. Ona Bružaitė Kubilienė Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai N Udraliai
1765-11-03 Mos. PETRAUSKIS Jokūbas Petrauskis (Piotrowski)

Kulai Sk.p. Ona Aklytė (Aklowna)

Kernai
1798-11-27 Šač. PETRAUSKIS Jonas Petrauskis (Joannes Petrowski)

Šulpetriai Yl. p. Elena Andriekutė (Helenam Andriekowna)

Lyksūdė Šač. p.
1818-02-19 Mos. PETRAUSKIS Jonas Petrauskis (Joannem Piotrowski)
N Ersla Felicijona Tubinaitė (Juliana Tubinowiczowna)

Šaukliai
1865-11-10 Mos. PETRAUSKAS Jonas Petrauskas Motiejus ir Marcijona Užkurytė Petrauskai
Kuliai Sk.p. Pranciška Bagdonaitė Antanas ir Monika Ložytė Bagdonai
Plaušiniai
1757-02-16 Mos. PETRAUSKIS Juozapas Petrauskis (Piotrowski)

Plaušiniai Lenk.p. Ona Kontraktytė (Kątarowna)

Šatraminiai
1772-11-23 Mos. PETRAUSKIS Juozapas Petrauskis (Piotrowski)


Barbora Kociutė (Kocaty))


1782-02-03 Mos. PETRAUSKIS Juozapas Petrauskis (Piotrowski)

Žebrokai Barbora Petrauskaitė (Piotrowska)

Rumšaičiai
1819-06-24 Mos. PETRAUSKIS Juozapas Petrauskis (Jozephum Piotrowski)
N Plaušiniai Anastasija Simutytė (Anastasia Symutowna )

Žalgiriai
1821-06-14 Mos. PETRAUSKIS Juozapas Petrauskis (Jozephum Piotrowski)

Derkinčiai Klarijona Mineikaitė (Clara Mineykowna)

Oppido Moss.
1823-06-26 Sal. PETRAUSKIS Juozapas Petrauskis (Josephum Petrauskis)


Elžbieta Šerytė (Elisabetha Szoraly)

Narmantai
1835-05-14 Mos. PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas (Piotrowskiego) Tomas ir Marijona Sutkutė Petrauskai
Drupiai Magdalena Juzumaitė Stanislovas ir Kotryna Jonkutė Juzumai
Juknaičiai
1851-02-06 Mos. PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Juozapas ir Ona Vaitkevičiutė Petrauskai
Šaučikai Sal.p. Monika Adomauskaitė Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai
Šerkšniai
1854-02-09 Mos. PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Pranciškus ir Petronėlė Skubutytė Petrauskai
Šaukliai Ona Vaitelavičiutė (Вайтыловичевною) Antanas ir Ona Kentraitė Vaitelavičiai
Šaukliai
1886-01-28 Mos. PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Motiejus ir Magdalena Stonkutė Petrauskai
Ersla Uršulė Mažutytė Antanas ir Ona Laukytė Mažučiai
Žebrokai
1900-01-18 Mos. PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Juozapas ir Ona Vaitelavičiutė Petrauskai
Paeiškūnė Bronislova Gedgaudaitė Antanas ir Albertina Karevičiutė Gedgaudai
Giršiniai
1914-11-09 Mos. PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Juozapas ir Barbora Anužytė Petrauskai
Grūšlaukė Morta Viršilaitė Juozapas ir Marijona Milašiutė Viršilos
Šatraminiai
1922-02-26 Mos. PETRAUSKAS Juozapas Jonas Petrauskas Juozapas ir Bronislova Gedgaudaitė Petrauskai
Paeiškūnė Ona Gedrimaitė Juozapas ir Anastasija Miliutė Gedrimai
Naujukai
1933-10-31 Mos. PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Kazimieras ir Barbora Ruikaitė Petrauskai
Šerkšniai Julijona Klovaitė Rozalijos Klovaitės dukra
Budvietė
1935-02-05 Mos. PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Juozapas ir Ona Narmontaitė Petrauskai
Daukšiai Ona Valužytė Jonas ir Ona Dvarionaitė Valužiai
Igariai
1936-11-28 Sk. PETRAUSKIS Juozapas Petrauskis g.1912.01.16 Antanas ir Domicėlė Apdikaitė
Rušupiai Sk. p. Valerija Žvinklytė 1914.12.29 Onos Žvinklytės d.
Rušupiai Sk. p.
1752-11-12 Mos. PETRAUSKIS Jurgis Petrauskis (Piotroeski)
N
Magdalena Klovaitė (Klowowna)


1877-06-21 Mos. PETRAUSKAS Jurgis Petrauskas Petras ir Aniceta Vaitilaitė Petrauskai
Puodkaliai Sk. p. Anelė Petrauskaitė Leonas ir Monika Tilškytė Patrauskai
Budvietė
1925-09-29 Sk. PETRAUSKAS Jurgis Petrauskas Jurgis ir Amelija Narmontaitė Petrauskai
Luknė Sk.p. Petronėlė Girdžiūnaitė Jonas ir Veronika Gikaraitė Girdžiūnai
Luknė Sk. p.
1770-05-27 Mos. PETRAUSKIS Kazimieras Petrauskis (Piotrowski)

Baksčiai Barbora Klovaitė (Klowowiczowna)

Mosėdis
1798-01-29 Mos. PETRAUSKIS Kazimieras Petrauskis (Cazimirum Piotrowski)


Ona Zavalytė (Anna Zawalowna)

Ersla
1815-11-23 Mos. PETRAUSKIS Kazimieras Petrauskis (Cazimirum Piotrowski)

Mosėdis Barbora Jakštaitė Jonušienė (Barbara Januszewiczowa)
N Nevočiai
1851-02-06 Mos. PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Tomas ir Marijona Sutkutė Petrauskai
Drupiai Anastasija Laukytė Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės
1886-05-27 Mos. PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Juozapas ir Magdalena Juzumaitė Petrauskai N Ersla Barbora Klovaitė Mikalojus ir Ona Liubinaitė Klovos
Šerkšniai
1895-01-31 Mos. PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Juozapas ir Magdalena Juzumaitė Petrauskai N Šerkšniai Barbora Ruikaitė Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Nevočiai
1907-07-03 Mos. PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Kazimieras ir Monika Gedrimaitė Petrauskai
Baidotai Sal.p. Petronėlė Tubinaitė Monikos Tubinaitės dukra
Šaukliai
1927-05-15 Mos. PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Juozapas ir Ona Narmontaitė Petrauskai
Daukšių Meds. Julijona Ronkytė Andrius ir Uršulė Riepšaitė Ronkiai
Šatraminiai
1934-06-17 Kaln. PETRAUSKIS Kazimieras Petrauskis Juozapas ir Ona Benikaitė Petrauskiai
Barzdžiai / Pesčiai Barbora Stonkutė Pranciškus ir Petronėlė Domarkaitė Stonkai
Barzdžiai Kaln. p.
1938-02-05 Sk. PETRAUSKIS Kazimieras Petrauskis Kazimieras ir Petronėlė Tubinaitė Petrauskiai
Rušupiai Sk. p. Petronėlė Galdikaitė Vincentas ir Emilija Šilgalytė Galdikai
D. Rušupiai Sk. p.
1773-11-21 Mos. PETRAUSKIS Laurynas Petrauskis (Piotrowski)


Terezė Litvinaitė (Litwinaty)

Žebrokai
1843-11-09 Mos. PETRAUSKAS Leonas Petrauskas Motiejus ir Petronėlė Kaušaitė Petrauskai
Žebrokai Monika Tilškytė Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai
Virbalai
1920-04-12 Mos. PETRAUSKAS Leonas Petrauskas Bernardas ir Rozalija Liaugaudaitė Petrauskai
Budvietė Barbora Skridailaitė Vykintas ir Magdalena Pakalniškytė Skridailos
Šerkšniai
1922-01-31 Aleks. PETRAUSKIS Leonas Petrauskis Juozapas ir Barbora Rimkutė Petrauskiai
Girdeniai Yl. p. Stanislova Gedminaitė Tadas ir Kotryna Šiudeikytė Gedminai
Jedžiotai Yl. p.
1797-11-07 Šač. PETRAUSKIS Martynas Petrauskis (Martinum Piotrowski)

Stankaičiai Kalv.p. Terezė Demontienė (TheresiamDemontowa)
N Vabaliai
1809-01-19 Mos. PETRAUSKIS Martynas Petrauskis (Martinum Piotrowski)


Marijona Žvinklienė (Marianna Zwinklowa)
N Šniukščiai
1932-02-08 Mos. PETRAUSKAS Mečislovas Petrauskas Pranciškus ir Barbora Reveikytė Petrauskai
Juknaičiai Šač.p. Anastasija Taučiutė Niuniavienė Petras ir Anastasija Rimkutė Taučiai N Burniškės Mos.p.
1783-10-06 Mos. PETRAUSKIS Mikalojus Petrauskis (Petrowski)

Lenkimų p. Ona Plaušinytė (Plawszynayty)

Mosėdžio p.
1758-04-30 Mos. PETRAUSKIS Mykolas Petrauskis (Piotrowski)


Magdalena Viršilaitė (Wirszylowna)

Kaukolikai
1760-06-15 Mos. PETRAUSKIS Mykolas Petrauskis (Piotrowski)
N Eidžiotai Yl.p Barbora Viršilaitė (Wirszylowna)

Vabaliai
1776-07-14 Mos. PETRAUSKIS Mykolas Petrauskis (Piotrowski)
N Žebrokai Cecilija Žitkutė (Žytkowna)

Mosėdis
1797-11-14 Mos. PETRAUSKIS Mykolas Petrauskis (Michaelem Piorowski)


Uršulė Mineikaitė (Urszula Mineykowna)

Daukšiai
1921-06-26 Šač. PETRAUSKIS Mykolas Petrauskis Jonas ir Elena Mikutaitė Petrauskiai

Kotryna Kvedaraitė Motiejus ir Petronėlė Žvinklytė Kvedarai

1758-10-29 Mos. PETRAUSKIS Motiejus Petrauskis (Piotrowski)

Dagiai Sedos p. Elžbieta Vičienė (Wiciowa)
N Rumšaičiai
1781-10-29 Mos. PETRAUSKIS Motiejus Petrauskis (Petrowskie)

Rumšaičiai Ieva Bučytė (Buczowna)

Rumšaičiai
1782-10-29 Mos. PETRAUSKIS Motiejus Petrauskis (Petrowski)

Rumšaičiai Barbora Bučytė (Buczayti)


1784-10-21 Mos. PETRAUSKIS Motiejus Petrauskis (Pietrowski)


Barbora Bučytė (Buczowna)

Rumšaičiai
1814-01-27 Sk. PETRAUSKAS Motiejus Petrauskas (Piotrowski)

Virbalai Petronėlė Kaušaitė (Kawszewiczowna

Mitulai Sk.p.
1860-05-31 Mos. PETRAUSKAS Motiejus Petrauskas Mykolas ir Uršulė Pukinskytė Petrauskai N Ersla Barbora Martinkutė Kasparas ir Rozalija Budrikytė Martinkai
Krakės
1762-11-14 Mos. PETRAUSKIS Petras Petrauskis (Piotrowski)

Šatraminiai Rožė Silkutė (Sylgowna)

Geidučiai Mos.p.
1806-10-30 Mos. PETRAUSKIS Petras Petrauskis (Petrum Piotrowski)

Budvyčiai Elena Veitaitė Ružienė (Helena Ruzewiczowa)
N Ersla
1883-07-12 Mos. PETRAUSKAS Petras Petrauskas Jurgis ir Pranciška Domkutė Petrauskai N Puodkaliai Sk. p. Ona Kaupaitė Leonas ir Antanina Laukineitytė Kaupai
Virbalai
1935-07-09 Mos. PETRAUSKAS Petras Petrauskas Steponas ir Barbora Čižauskaitė Petrauskai
Naujukai Julijona Simonavičiutė Juozapas ir Ona Rimkutė Simonavičiai
Igariai
1937-01-26 Sk. PETRAUSKIS Petras Petrauskis Kazimieras ir Petronėlė Tubinaitė Petrauskiai
Skuodas Kazimiera Jurkutė Dominykas ir Ona Poškutė Jurkai
Skuodas
1879-01-16 Sal. PETRAUSKIS Pilypas Petrauskis Ignotas ir Magdalena Preibytė Petrauskiai
Žalimai Sal. p. Joana Sudmanytė (Судмановною) Cecilijos Sudmanytė (Судмановной) dukra
Žalimai Sal. p.
1746-02-20 Mos. PETRAUSKIS Pranciškus Petrauskis (Piotrowski)

Šatraminiai Kotryna Rapalytė (Rafaloviczowna)

Šatraminiai
1751-05-30 Mos. PETRAUSKIS Pranciškus Petrauskis (Piotrowski)

Kulaliai Ona Macytė (Macayte)

Kulaliai
1801-10-08 Mos. PETRAUSKIS Pranciškus Petrauskis (Franciscum Piotrowski)

Drupiai Ona Vaičiulytė (Woyciulowna)

Daukšiai
1803-06-16 Mos. PETRAUSKIS Pranciškus Petrauskis (Franciscum Pietrowski)


Marijona Sutkutė (Mariannam Sutkiewiczowna)

Drupiai Mos.p.
1855-01-11 Mos. PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas Pranciškus ir Ona Gričiulytė Petrauskai
Šatraminiai Pranciška Šopagaitė Leonas ir Julijona Jablonskytė Šopagos
Šatraminiai
1864-02-18 Mos. PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas Juozapas ir Magdalena Juzumaitė Petrauskai
Juknaičiai Šač.p. Kotryna Rimkutė Petras ir Kotryna Viršilaitė Rimkai
Burniškiai Mos.p.
1905-02-27 Mos. PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas Pranciškus ir Kotryna Rimkutė Petrauskai
Jundulai Šač. p. Barbora Raveikytė Juozapas ir Ona Slušnytė Raveikiai
Kulaliai
1922-11-21 Mos. PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas Pranciškus ir Uršulė Žilinskaitė Petrauskai
Mosėdis Uršulė Liebutė Kajetonas ir Uršulė Jablonskytė Liebai
Mosėdis
1932-02-01 Sk. PETRAUSKIS Pranciškus Petrauskis Jonas ir Barbora Klovaitė Petrauskiai
Puodkaliai Sk. p. Aleksandra Paulauskaitė Kocienė Pranciškus ir Elena Burbaitė Paulauskai N Narvydžiai Sk. p.
1749-11-15 Mos. PETRAUSKIS Simonas Petrauskis (Piotrowski)

Kulaliai Barbora Kryžiutė (Krzyžewska)

Kulaliai
1723-01-17 Mos. PETRAUSKIS Stanislovas Petrauskis (Piotrowski)

Ledžiai Magdalena Rokaitė (Rokowna)

Kaukolikai
1774-11-07 Mos. PETRAUSKIS Stanislovas Petrauskis (Piotrowski)

Tauzai Magdalena Anužytė (Anužayty)

Baksčiai
1782-10-25 Mos. PETRAUSKIS Stanislovas Petrauskis (Petrauskis)

Užluobe Sk.p. Rozalija Žebrauskaitė (Rosam Žebrauskowna)

Mosėdis
1784-10-12 Mos. PETRAUSKIS Stanislovas Petrauskis (Pietrowski)

Lubiai Sedos.p. Rozalija Žebrauskaitė (Zebrowskowna)

Mosėdžio p.
1789-01-11 Mos. PETRAUSKIS Stanislovas Petrauskis (Stanislaus Piotrowski)

Palšiai Barbora Budrikytė (Barbara Budrykowna)

Palšiai
1820-11-23 Mos. PETRAUSKIS Stanislovas Petrauskis (Stanislaum Piotrowski)

Virbalai Ona Martinkutė (Anna Martynkowna )

Virbalai
1844-02-06 Mos. PETRAUSKAS Stanislovas Petrauskas (Piotrowskiego) Stanislovas ir Magdalena Anužytė Petrauskai N Tauzai Pranciška Petrutytė (Petrutowna) Vincentas ir Magdalena Bertašiutė Petručiai
Ersla
1852-02-05 Mos. PETRAUSKAS Stanislovas Petrauskas Mykolas ir Uršulė Pukinskytė Petrauskai
Ersla Magdalena Lizdeikytė Jonas ir Elena Benetytė Lizdeikiai
Ersla
1891-02-11 Sal. PETRAUSKIS Stanislovas Petrauskis našlys Onos Preibytės N Kadžiai Plat. p. Magdalena Švainauskaitė Žvinklienė Jokimo Žvinklio našlė N Tuzai Sal. p.
1893-05-17 Mos. PETRAUSKAS Steponas Petrauskas Jonas ir Pranciška Bagdonaitė Petrauskai
Bobeliškė Elena Gurauskaitė Kazimieras ir Marcijona Vaičiutė Gurauskai (Вайчiовъ)
Naujukai
1916-10-29 Mos. PETRAUSKAS Steponas Petrauskas Jonas ir Elena Gurauskaitė Petrauskai
* Ona Giedraitė Antanas ir Ignota Bružaitė Giedros
Naujukai
1926-02-14 Šač. PETRAUSKIS Steponas Petrauskis (Petrauskas) Pranciškus ir Ona Taujanytė Petrauskiai
Drupiai Šač. p. Stepanija Jackutė Juozapas ir Emilija Nagaliauskaitė Jackai
Juknaičiai Šač. p.
1814-10-13 Mos. PETRAUSKIS Tadas Petrauskis (Thaddeum Piotrowski)


Elena Šedvydytė (Helenam Szedwidowna)

Prialgai
1850-02-28 Mos. PETRAUSKAS Tadas Petrauskas Tomas ir Marijona Sutkutė Petrauskai
Drupiai Liudmila Intaitė Kazimieras ir Kunegunda Sendriutė Intos
Ersla
1898-01-27 Mos. PETRAUSKAS Tadas Petrauskas Antanas ir Ona Mickutė Petrauskai
Ersla Anelė Skaraitė Juozabotas ir Barbora Daniutė Skaros
Krakės
1938-12-25 Sal. PETRAUSKAS Vaclovas Petrauskas Petras ir Ona Švelnytė Petrauskai
Šateikiai / Klaipėda Sofija Grigaitytė Tadas ir Ona Benetytė Grigaičiai
Imbarė
1929-01-27 Mos. PETRAUSKAS Valerijonas Petrauskas Bernardas ir Rozalija Liaugaudaitė Petrauskai
Budvietė Anastasija Pučkoriutė Feliksas ir Anastasija Grušaitė Pučkoriai
Burniškės Mos. p.1768-11-13 Mos. PETRAVIČIUS Martynas Petravičius (Piotrowicz)

Ersla Ona Vičiutė (Wiczowna)

Drupiai Mos.p.
1786-11-26 Mos. PETRAVIČIUS Rokas Petravičius (Roch Petrowicz)

Nevočiai Marijona Litvinaitė (Marianam Litwinoczowna)

Šekai1937-06-14 Gr. PETREIKIS Stanislovas Petreikis Tadas ir Monika Paulauskaitė Petreikiai
Vaineikių Meds. Antanina Burbaitė Jurgis ir Ona Kontrimaitė Burbos
Kniežai Gr. p.1932-11-26 Aleks. PETRELEVIČIUS Juozapas Petrelevičius Nikodemas ir Amelija Budreckytė Petrelevičiai
Stripiniai Yl. p. Valerija Baipšytė Dominykas ir Kazimiera Gritkutė Baipšiai
Klauseikiai Yl. p.
1938-03-01 Šač. PETRELEVIČIUS Vladislovas Petrelevičius Aleksandras ir Petronėlė Beneševičiutė Petrelevičiai
Apuolė Amelija Jazdauskaitė Konstantinas ir Elena Kauneckytė Jazdauskai
Apuolė1780-11-12 Mos. PETRIKAS Andrius Petrikas (Petryk)

Šniukščiai Ona Grikštaitė (Grykszewiczowna)

Ersla
1738-09-30 Mos. PETRIKAS Antanas Petrikas (Petryk)
N Gailiškiai Yl.p. Ona Daukantienė (Dawkontowa)
N Ersla
1789-06-07 Mos. PETRIKAS Antanas Petrikas (Antonius Petrykowski)
N Šatraminiai Kristina Pučkoriutė (Chrystyna Puczkorayte)

Žalgiriai
1803-10-27 Mos. PETRIKAS Antanas Petrikas (Antonium Petrykowski)

Šatraminiai Ieva Motužytė (Hevam Motuzowna)

Žalgiriai
1849-11-08 Mos. PETRIKAS Antanas Petrikas Antanas ir Ieva Motuzaitė Petrikai
Salantų p. Barbora Gurauskaitė Karbonskienė (Карбонскою) Jurgis ir Magdalena Šimkutė Gurauskai N Kernai
1857-02-12 Mos. PETRIKAS Antanas Petrikas (Петрыкъ) Juozapas ir Anastasija Paulauskaitė Petrikai
Šekai Domicėlė Gedrimaitė Jonas ir Anastasija Tamošauskaitė Gedrimai
Žebrokai
1902-01-22 Mos. PETRIKAS Antanas Petrikas Antanas ir Domicėlė Gedrimaitė Petrikai
Šekai Petronėlė Brazdeikytė Adomas ir Ona Gikaraitė Brazdeikai
Gintališkė valsč.
1925-02-18 Sk. PETRIKAS Antanas Petrikas Julijonos Petrikaitės sūnus
Puodkaliai Sk. p. Rozalija Jašinskaitė Leonas ir Konstancija Šamonskytė Jašinskai
Puodkaliai Sk. p.
1887-10-13 Mos. PETRIKAS Feliksas Petrikas Adomas ir Uršulė Klonytė Petrikai
Erkšva Yl.p. Veronika Abdulskytė Blauzdienė Leonas ir Ona Taučiutė Abdulskiai N Simaičiai
1899-02-28 Mos. PETRIKAS Feliksas Petrikas Adomas ir Uršulė Klonytė Petrikai N Simaičiai Uršulė Zubaitė Dominykas ir Uršulė Kažytė Zubės
Tauzai
1726-10-07 Mos. PETRIKAS Jonas Petrikas (Petrikowicz)

Udraliai Kotryna Ronkytė (Rąkiewiczowna)

Udraliai
1822-05-02 Mos. PETRIKAS Jonas Petrikas (Joanem Petrykowski)

Šatraminiai Ona Paulauskaitė (Anna Pawlowska )

Ledžiai
1759-10-27 Mos. PETRIKAS Juozapas Petrikas (Petryks)

Kaukolikai Ona Ereminaitė (Eraminowna)

Juknaičiai
1812-07-02 Mos. PETRIKAS Juozapas Petrikas (Josephum Petrykowski)

Žalgiriai Ona Lenkienė (Annam Lenkiowa)
N Kernai
1818-07-02 Mos. PETRIKAS Juozapas Petrikas (Jozephum Petrykowski)
N
Antastasija Paulauskaitė (Antonina Pawlowska)

Ledžiai
1845-01-23 Mos. PETRIKAS Juozapas Petrikas (Petrykow) Antanas ir Ieva Motuzaitė Petrikai N Žalgiriai Ona Gadeikytė Antanas ir Kotryna Petrauskaitė Gadeikiai
Krakės
1716-01-26 Mos. PETRIKAS Jurgis Petrikas (Petrukiewicz)

Udraliai Marijona Kinčiutė (Marianam Kinczowna)

Virbalai
1824-01-15 Mos. PETRIKAS Jurgis Petrikas (Georgium Petrykowski)


Veronika Mikštaitė Markaitienė (Veronica Markowska)
N Šatraminiai
1817-11-27 Mos. PETRIKAS Kazimieras Petrikas (Cazimirum Petrykowski)


Magdalena Šmitaitė (Magdalena Szmytowna)

Simaičiai
1820-02-03 Mos. PETRIKAS Kazimieras Petrikas (Cazimirum Petrykowski)
N Nevočiai Kotryna Daržinskaitėtė (Catharina Zdaržynska)

Plaušiniai
1931-02-12 Plat. PETRIKAS Liudvikas Petrikas Jonas ir Kotryna Žvirzdytė Petrikai
Plateliai Kazimiera Kaunaitė Pranciškus ir Ona Bružaitė Kaunai
Plateliai
1796-10-25 Sk. PETRIKAS Martynas Petrikas (Martinum Petrikowski)


Elžbieta Ambrazytė (Elisabeth Ambrasowna)

Narvydžiai Sk. p.
1758-04-16 Mos. PETRIKAS Mykolas Petrikas (Petryk)

Udraliai Elžbieta Kintvainytė (Kintwayniowna)

Udraliai
1926-02-02 Šač. PETRIKAS Povilas Petrikas Juozapas ir Zuzana Kontenytė Petrikai
Barstytaliai Barst. p. Rozalija Pociutė Povilas ir Elžbieta Beniušytė Pociai
Šliktinė Šač. p.
1935-08-19 Aleks. PETRIKAS Pranciškus Petrikas Feliksas ir Uršulė Lubytė Petrikai
Skuodo p. Stefanija Šakauskytė Kazimieras ir Liudvika Daubarytė Šakauskiai
Tryškių par.
1722-02-08 Mos. PETRIKAS Sigizmundas Petrikas (Petryk)

Udraliai Kristina Rudytė (Rudayte)

Krakės
1739-06-14 Mos. PETRIKAS Stanislovas Petrikas (Petrikowicz)

Gailiškiai Yl.p. Kotryna Poškutė (Paszkiewiczowna)

Vabaliai
1821-02-15 Mos. PETRIKAS Stanislovas Petrikas (Stanislaum Petrykowski)
N Nevočiai Barbora Petrošiūtė (Barbara Petroszowna )

Baksčiai
1740-05-26 Mos. PETRIKAS Steponas Petrikas (Petryk)

Kaukolikai Justina Mosteikaitė (Mostayte)

Apuolė
1758-04-30 Mos. PETRIKAS Steponas Petrikas (Petrykowicz)
N Kaukolikai Kotryna Balandytė (Balądowna)

Urviai Mos.p.
1791-01-30 Mos. PETRIKAS Steponas Petrikas (Stefanus Petrykowski)

Šniukščiai Marijona Leknytė (Mariana Lechniewiczowna)

Šniukščiai1868-08-25 Mos. PETROŠIUS Adomas Petrošius (atsargos kareivis) Onos Petrošiutės (Петрошевной) sūnus
Krakės Monika Kuprytė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai
Krakės
1924-02-12 Mos. PETROŠIUS Aleksandras Petrošius Aleksandras ir Emilija Jurevičiutė Petrošiai
Šakaliai Karolina Simutytė Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai
Žalgiriai
1870-05-24 Mos. PETROŠIUS Aloyzas Petrošius Jurgis ir Ona Žiliutė Petrošiai N Kulaliai Ona Jablonskytė Šemetienė Kazimieras ir Elžbieta Budrytė Jablonskiai N Žebrokai
1798-11-27 Mos. PETROŠIUS Antanas Petrošius (Antonium Petroszius)

Šerkšniai Ona Dvarionaitė (Anna Dwaronayte)

Nevočiai
1875-11-12 Mos. PETROŠIUS Antanas Petrošius Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai
Šatraminiai Anastasija Rapalytė Stanislovas ir Elžbieta Vaserytė Rapaliai
Šatraminiai
1856-01-17 Mos. PETROŠIUS Dominykas Petrošius Onos Petrošiutės sūnus
Virbalai Ona Čepauskytė (Чеповскою) Antanas ir Morta Milinskaitė Čepauskiai
Nevočiai
1876-01-28 Mos. PETROŠIUS Dominykas Petrošius Onos Petrošiutės sūnus N Šerkšniai Joana Kapinskaitė Antanas ir Barbora Viščiūnaitė Kapinskai
Rukai
1899-06-01 Mos. PETROŠIUS Dominykas Petrošius Dominykas ir Ona Čepauskytė Petrošiai
Šerkšniai Konstancija Andrutytė Litvinienė (Индрутисовъ) Feliksas ir Uršulė Joskaudaitė Andručiai N Igariai
1908-03-12 Mos. PETROŠIUS Dominykas Petrošius Dominykas ir Ona Čepauskytė Petrošiai N Šerkšniai Monika Karbauskaitė Antanas ir Ona Guobytė Karbauskai
Daukšiai
1857-10-29 Mos. PETROŠIUS Jonas Petrošius Antanas ir Ona Petrošiutė Petrošiai
Kusai Uršulė Šimkutė Antanas ir Ona Kinčiutė Šimkai
Kusai
1867-07-02 Mos. PETROŠIUS Jonas Petrošius (Петрошиса) Antanas ir Ona Dvarionaitė Petrošiai
Tauzai Ona Bertašiutė Bertašienė Vykintas ir Barbora Vibraitė Bertašiai N Šilaliai
1856-01-30 Mos. PETROŠIUS Juozapas Petrošius Grigas ir Ona Razmaitė Petrošiai
Kulaliai Agnė Valančauskaitė Žvinklienė (Igno žm.) Baltramiejus ir Rozalija Končiutė Valančauskai N Kulaliai
1897-10-26 Mos. PETROŠIUS Juozapas Petrošius Adomas ir Monika Kuprytė Petrošiai
Rukai Rozalija Zubaitė Ignotas ir Magdalena Alseikaitė Zubaitė
Rukai
1904-10-31 Mos. PETROŠIUS Juozapas Petrošius Petras ir Agnė Kazlauskaitė Petrošiai
Skuodas Barbora Vaitkutė Dominykas ir Marcijona Šiudeikytė Vaitkai
Šaukliai
1925-02-24 Sk. PETROŠIUS Juozapas Petrošius Juozapas ir Rozalija Zubaitė Petrošiai
Skuodas Veronika Kavaliauskaitė Adomas ir Ona Baužytė Kavaliauskai
Skuodas
1925-10-04 Sk. PETROŠIUS Juozapas Petrošius Aloyzas ir Ona Tamošauskytė Petrošiai N Šatraminiai Ona Dambrauskaitė Kervienė Fortunatas ir Anelė Miliutė Dambrauskai N Skuodas
1848-04-02 Mos. PETROŠIUS Jurgis Petrošius (Petroszia) Nikodemas ir Uršulė Karbauskaitė Petrošiai
Daukšiai Anastasija Ramonaitė Lipšienė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai (Ramonow) N Daukšiai
1884-01-17 Mos. PETROŠIUS Jurgis Petronšius Jurgis ir Anastasija Ramonaitė Petrošiai
Šatraminiai Uršulė Kuprytė Jurgis ir Rozalija Budreckytė Kupriai
Žalgiriai
1915-02-01 Mos. PETROŠIUS Jurgis Petrošius Jurgis ir Kotryna Baltonytė Petrošiai
* Barbora Kvasaitė Jokimas ir Anastasija Baužytė Kvasai
Šatraminiai
1928-02-20 Sal. PETROŠIUS Jurgis Petrošius Jurgis ir Anastasija Ramonaitė Petroniai
Mosėdžio p. Apolonija Motužytė Antaninos Motužytės duktė
Juodupėnai Sal. p.
1842-03-01 Mos. PETROŠIUS Kazimieras Petrošius Antanas ir Ona Dvarionaitė Petrošiai
Virbalai Marijona Balsytė Antanas ir Antanina Šauklytė Balsiai
Tauzai Sal. p.
1873-05-23 Mos. PETROŠIUS Kazimieras Petrošius Antanas ir Ona Dvarionaitė Petrošiai N Daukšiai Zuzana Skaraitė Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Daukšiai
1931-11-28 Plat. PETROŠIUS Konstantinas Petrošius Juozapas ir Rozalija Urnikytė Petrošiai
Šerkšniai Mos. p. Stefanija Ruikaitė Nargelienė Juozapas ir Magdalena Salytė Ruikai
Kentai Plat. p.
1870-02-22 Mos. PETROŠIUS Leopoldas Petrošius Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai
Šatraminiai Elena Aklytė Leilionienė Jonas ir Elena Jakutytė Akliai N Tauzai
1905-05-31 Mos. PETROŠIUS Leopoldas Petrošius Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai N Tauzai Anelė Zubaitė Juozapas ir Monika Jazbutytė Zubės
Tauzai
1784-05-23 Mos. PETROŠIUS Nikodemas Petrošius (Petrosius)

Šatraminiai Elžbieta Pauragienė (Pawragiowa)
N Daukšiai
1816-11-21 Mos. PETROŠIUS Nikodemas Petrošius (Nicodemum Petroszius)
N Kernai Uršulė Karbauskaitė (Urszula Korbowska )

Daukšiai
1933-02-27 Mos. PETROŠIUS Petras Petrošius Leopoldas ir Anelė Zubaitė Petrošiai
Tauzai Albertina Gedminaitė Konstantinas ir Ona Staniutė Gedminai
Igariai
1873-02-07 Mos. PETROŠIUS Pranciškus Petrošius Monikos Petrošiūtės sūnus
Mosėdis Barbora Šimkutė Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai
Udraliai
1913-10-08 Mos. PETROŠIUS Pranciškus Petrošius Jurgis ir Kotryna Baltonytė Petrošiai
Šatraminiai Ona Malūkaitė Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai
Daukšiai
1934-01-30 Mos. PETROŠIUS Pranciškus Petrošius Dominykas ir Monika Karbauskaitė Petrošiai
Šerkšniai Stefanija Paulauskaitė Antanas ir Ona Tamošauskaitė Paulauskai
Igariai
1746-11-20 Mos. PETROŠIUS Simonas Petrošius (Petroszewicz)
N Erlėnai Sal.p. Marijona Alseikaitė (Alseykowna)

Kernai1925-04-25 Sk. PETROVAS Jurgis Petrovas Jonas ir Barbora Malonytė Petrovai
Skuodas Barbora Mažrimaitė Feliksas ir Marijona Zarembaitė Mažrimai
Skuodo p.1847-02-02 Mos. PETRULEVIČIUS Antanas Petrulevičius (Petrulewicza) Ignotas ir Ona Dapšytė Petruleviičiai
Ersla Anelė Gedrimaitė Bonifacas ir Kotryna Jonkutė Gedrimai
Baksčiai
1898-02-03 Mos. PETRULEVIČIUS Augustinas Petrulevičius (Петрулевича) Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla Agnė Dimaitė Steponas ir Agnė Raišutytė Dimos
Udraliai
1825-11-24 Mos. PETRULEVIČIUS Feliksas Petrulevičius (Felixum Petrulewicz)


Elena Knystautaitė (Helena Knistowtowna)

Rukai
1824-06-26 Mos. PETRULEVIČIUS Ignotas Petrulevičius (Ignatium Petrulewicz)
N Ersla Petronėlė Šilgalytė (Petrtonella Szylgalowna)

Žebrokai
1768-01-17 Mos. PETRULEVIČIUS Jonas Petrulevičius (Petrulewicz)


Ona Barutytė (Barutowna)

Laumaičiai
1843-06-15 Mos. PETRULEVIČIUS Juozapas Petrulevičius Petras ir Joana Anužytė Petrulevičiai
Lenkimai Apolonija Skaraitė Juozapas ir Julijona Putkalytė Skaros
Kulaliai
1849-02-13 Mos. PETRULEVIČIUS Juozapas Petrulevičius Petras ir Joana Anužytė Petrulevičiai N Lenkimai Marijona Mažutytė Jurgis ir Antanina Bitautaitė Mažučiai

1920-11-17 Mos. PETRULEVIČIUS Juozapas Petrulėvičius Juozapas ir Uršulė Liatukaitė Petrulevičiai
Ersla Agnė Simutytė Pranciškus ir Konstancija Markaitytė Simučiai
Šatraminiai
1928-11-16 Mos. PETRULEVIČIUS Juozapas Petrulevičius Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai N Ersla Liudvika Domarkaitė Kazimieras ir Ona Dovainytė Domarkai
Mosėdis
1924-02-27 Šač. PETRULEVIČIUS Jurgis Petrulevičius Juozapas ir Uršulė Liatukaitė Petrulevičiai
Ersla Mos. p. Adelė Melketaitė Dominykas ir Ona Gečaitė Melketos
Daktarai Šač. p.
1895-02-12 Mos. PETRULEVIČIUS Kajetonas Petrulevičius (Петрулевича) Nikodemas ir Ona Šemetaitė Petrulevičiai
Tiškai Sedos p. Plačida Sukurytė Kazimieras ir Barbora Lendinytė Sukuriai
Seda
1837-02-28 Mos. PETRULEVIČIUS Karolis Petrulevičius (Petrulewicza) Pranciškus ir Teodora Petkutė Petrulevičiai
Bukančiai Pikel.p. Cecilija Eleonora Lukavičiutė (Lukowiczowna) Jurgis ir Antanina Stirpeikaitė Lukavičiai
Apuolė
1923-05-06 Mos. PETRULEVIČIUS Leonas Petrulevičius Juozapas ir Uršulė Liatukaitė Petrulevičiai
Ersla Elžbieta Engelytė Jonas ir Elena Sernioslis Engeliai
Ersla
1931-02-03 Mos. PETRULEVIČIUS Leonas Petrulevičius Martynas ir Agnė Liatukaitė Petrulevičiai
Erkšva Barbora Petrauskaitė Tadas ir Anelė Skaraitė Petrauskai
Ersla
1882-02-07 Mos. PETRULEVIČIUS Motiejus Petrulevičius (Петрулевича) Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla Marijona Cibirikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Cibirikai
Ersla
1883-11-14 Mos. PETRULEVIČIUS Motiejus Petrulevičius (Петреллевича) Motiejus ir Salomeja Šopagaitė Petrulevičiai
Liepoja Latvija Elžbieta Karevičiutė Pranciškus ir Petronėlė Pocevičiutė Karevičiai
Giršiniai
1802-11-25 Mos. PETRULEVIČIUS Paulius Petrulevičius (Paulum Petrullewicz)
N Prialgai Magdalena Narkevičiūtė (Magdalena Narkiewiczowna)

Bružai
1920-04-10 Mos. PETRULEVIČIUS Petras Petrulevičius Motiejus ir Marijona Cibirikaitė Petrulevičiai
Ersla Petronėlė Liebutė Antanas ir Petronėlė Staniutė Liebai
Šakaliai
1922-02-19 Mos. PETRULEVIČIUS Pranciškus Petrulevičius Juozapas ir Uršulė Liatukaitė Petrulevičiai
Ersla Filomena Alšauskaitė Jokūbas ir Domicėlė Endriuškaitė Alšauskai
Rukai
1919-02-16 Mos. PETRULEVIČIUS Viktorinas Petrulevičius Motiejus ir Marijona Cibirikaitė Petrulevičiai
Ersla Monika Vaškytė Leonas ir Petronėlė Ramonaitė Vaškiai
Mosėdis1809-01-19 Šač. PETRULIS Ignotas Petrulis (Ignatium Petrulewicz)

Ersla Magdalena Giniotytė (Magdalena Giniatowna)

Prialgai
1921-02-06 Mos. PETRULIS Juozapas Petrulis (Petrulis / įraše tėvas Petrutis) Juozapas ir Petronėlė Augustaitė Petruliai
Mos.p. Ona Donėlaitė Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Mos.p.
1934-05-08 Lenk. PETRULIS Petras Petrulis Aleksandras ir Ona Vitkutė Petruliai
Tarvydai Darb. p. Ona Ruokytė Kazimieras ir Ona Rimkutė Ruokiai
Juodeikiai Lenk. p.1742-11-25 Mos. PETRUTIS Andrius Petrutis (Petrutowicz)

Ersla Ona Paulauskaitė (Pawlowskowna)

Ersla
1928-07-01 Sal. PETRUTIS Antanas Petrutis Juozapas ir Rozalija Jucytė Petručiai
Tuzai Sal. p. Stepanija Budrytė Juozapas ir Kotryna Žuolytė Budriai
Tuzai Sal. p.
1821-02-15 Kret. PETRUTIS Jonas Petrutis
N Ruginiai Kart.p. Antanina Žvinklytė (Žwinklowna)

Karoliškės
1905-02-27 Mos. PETRUTIS Jonas Petrutis Jonas ir Kotryna Valužytė Petručiai
Sėleniai Sal.p. Ona Šakinytė Kazimieras ir Cecilija Kaubraitė Šakiniai
Šakaliai
1936-02-19 Mos. PETRUTIS Jonas Petrutis Jonas ir Ona Šakinytė Petručiai
Šakaliai Ona Kazbaravičiutė Jonas ir Ona Kubiliutė Kazbaravičiai
Daukšių Meds.
1937-09-19 Sal. PETRUTIS Juozapas Petrutis Boleslovas ir Kotryna Žvinklytė Petručiai Salantai Marijona Kvedaraitė Ignotas ir Marijona Trakaitė Kvedarai
Salantai
1711-01-18 Mos. PETRUTIS Kazimieras Petrutis (Petrutaytis)

Ersla Magdalena Girtytė (Girtowna)

Ersla
1924-02-26 Šač. PETRUTIS Konstantinas Petrutis Pranciškus ir Ona Šemetaitė Petručiai
Kaukolikai Šač. p. Adolfina Dabšauskaitė (Dabšauskaitę) Motiejus ir Marcijona Maniukaitė Dabšauskai
Daktarai Šač. p.
1930-09-27 Sal. PETRUTIS Konstantinas Petrutis Juozapas ir Rozalija Griciutė Petručiai
Tuzai Sal. p. Magdalena Puškoriutė Juozapas ir Ona Kniukštaitė Puškoriai
Laiviai Sal. p.
1753-01-21 Mos. PETRUTIS Petras Petrutis (Petrutowicz)


Liucija Žitkutė (Žytkiewiczowna)


1642-11-09 Sal. PETRUTIS Stanislovas Petrutis (Stanislaus Petrutaytis)

Šaukliai Kotryna Rumbutytė (Catharina Rumbutayte)

Juodupėnai Sal. p.
1937-12-30 Sal. PETRUTIS Stanislovas Petrutis Pranciškus ir Ona Narkutė Petručiai
Salantai Kazimiera Kairytė Kazimieras ir Ona Rimkutė Kairiai
Salantai
1909-01-12 Sal. PETRUTIS Vladislovas Petrutis Jonas ir Barbora Pakalniškytė Petručiai
Juodupėnai Sal. p. Kotryna Žvinklytė Kazimieras ir Juozapota Zebitytė Žvinkliai
Narėpai Sal. p.1727-05-01 Mos. PEŽAITIS Motiejus Pežaitis (Pežaytis)


Barbora Mižaitė (Mižowna)

Šačiai1833-11-07 Mos. PIEČIUS Ignotas Piečius (Piecewicza) Martynas ir Pranciška Mikutaitė Piečiai N Sk. par. Ona Barutytė (Barutowna) Motiejus ir Elžbieta Budrytė Baručiai
Laumaičiai
1765-11-24 Mos. PIEČIUS Jokūbas Piečius (Piecius)


Regina Petrauskaitė (Piotrowska)

Žebrokai
1812-03-04 Mos. PIEČIUS Juozapas Piečius (Josephum Piecewicz)

Rukai Marcijona Abrutytė (Marciannam Abrutowiczowna)

Rukai
1923-04-24 Šač. PIEČIUS Jurgis Piečius (Piečiaus) Jurgis ir Ona Krasauskaitė Piečiai
Derkinčiai Šač. p. Magdalena Maniukaitė Antanas ir Ona Laukineitytė Maniukai
Derkinčiai Šač. p.
1814-02-03 Mos. PIEČIUS Kazimieras Piečius (Casimirum Pieczius)
N
Antanina Petrikaitė (Antoninam Petrykowna)

Ersla
1806-02-12 Mos. PIEČIUS Kazimieras Piečius (Cazimirum Pieczys)

(Ersla) Pranciška Grabytė (Franciszcam Grabowska)

Ersla
1791-01-23 Mos. PIEČIUS Laurynas Piečius (Laurencius Piecius)

Šaukliai Ona Petrauskaitė (Anna Petrawskayte)

Šaukliai
1806-11-27 Mos. PIEČIUS Laurynas Piečius (Laurentium Pieczius)
N (Ersla) Rozalija Skersytė Jonauskienė (Rosalia Janowska)
N Ersla
1798-01-23 Mos. PIEČIUS Motiejus Piečius (Matheum Pieczewicz))


Elžbieta Ernotaitė (Elizabetha Ernatowiczowna)

Šaukliai
1839-02-05 Mos. PIEČIUS Pranciškus Piečius (Piecza) Baltramiejus ir Barbora Jasaitė Piečiai N Ersla Barbora Jonauskytė (Janowska) Jurgis ir Uršulė Narmontaitė Jonauskiai
Ersla1745-01-24 Lenk. PIEKUS Adomas Piekus (Piekus)


Jadvyga Krasauskaitė (Krasowska)


1876-08-23 Mos. PIEKUS Albertas Piekus Augustinas ir Ona Simutytė Piekai
Žebrokai Matilda Žvinklytė Daukšienė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai N Kusai
1938-11-09 Mos. PIEKUS Alfonsas Piekus Konstantinas ir Apolonija Černeckytė Piekai
Šakaliai Stanislova Dvarionaitė Jonas ir Elena Šedvydytė Dvarionai
Daukšiai
1807-02-05 Mos. PIEKUS Aloyzas Piekus (Aloyzium Piekiewicz)

Numgaudžiai Lenk. Uršulė Giedraitė (Urszula Giedrowna)

Šatraminiai
1894-02-15 Mos. PIEKUS Antanas Piekus Pranciškus ir Felicijona Daržinskaitė Piekai
Gondlaukė Ieva Petrutytė Jonas ir Kotryna Valužytė Petručiai
Šaukliai
1932-11-21 Mos. PIEKUS Antanas Piekus Juozapas ir Julijona Jokubaitytė Piekai
Budvietė Petronėlė Gedrimaitė Petras ir Petronėlė Zabitytė Gedrimai
Baksčiai
1932-02-07 Sk. PIEKUS Antanas Piekus Antanas ir Ieva Petrutytė Piekai
Gondlaukė Juozapota Račinskytė Leopoldas ir Zuzana Zalonskytė Račinskiai
Puodkaliai
1844-04-18 Mos. PIEKUS Augustinas Piekus Jonas ir Elena Skliuderytė Piekai
Žebrokai Ona Simutytė Dominykas ir Magdalena Kaupaitė Simučiai
Žalgiriai
1863-11-26 Mos. PIEKUS Augustinas Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai Ona Žilinskaitė Pranciškus ir Pranciška Valančiutė Žilinskai
Šerkšniai
1809-06-15 Mos. PIEKUS Dominykas Piekus (Dominicum Piekiewicz)
N Numgaudžiai Lenk. Barbora Rapalytė (Barbara Rafalowiczowna)

Šatraminiai
1789-12-17 Mos. PIEKUS Dovydas Piekus (Dawid Piekis)

Šaukliai Ona Vaserytė (Anna Wasserayte)

Daukšiai
1894-02-15 Mos. PIEKUS Giacintas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Krakės Amelija Narkutė Antanas ir Felicijona Jurgutytė Narkai
Daukšiai
1898-02-10 Mos. PIEKUS Giacintas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai N Krakės Monika Skaraitė Jonas ir Monika Leilionaitė Skaros
Krakės
1844-02-06 Mos. PIEKUS Izidorius Piekus Motiejus ir Magdalena Nikartaitė Piekai N Šarkė Sk.p. Ona Žutautaitė Juozapas ir Felicijona Jonušaitė Žutautai
Kaukolikai
1846-02-06 Mos. PIEKUS Jokimas Piekus (Piekiewicza) Jonas ir Rozalija Mačernytė Piekai
Mosėdis Magdalena Dvarionaitė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai
Mosėdis
1873-02-14 Mos. PIEKUS Jokimas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Mosėdis Barbora Luotaitė Juozapas ir Elžbieta Andrutytė Liutkai
Igariai
1760-11-09 Mos. PIEKUS Jonas Piekus (Piekis0

Žalgiriai Ona Jakštaitė (Jaksztowna)

Kernai
1797-01-24 Mos. PIEKUS Jonas Piekus (Johannem Piekus)


Elena Skluderytė (Helena Suluderowna)

Šaukliai
1809-06-01 Mos. PIEKUS Jonas Piekus (Joannem Piekus)

Šaukliai Kotryna Ramanauskaitė (Catharina Ramanowska)

Šaukliai
1813-01-26 Mos. PIEKUS Jonas Piekus (Joannem Piekiewicz)
N
Rozalija Mačernytė (Rosaliam Maczerniewska)


1821-02-20 Mos. PIEKUS Jonas Piekus (Joannem Piekus)
N Nevočiai Rozalija Lestutytė Vaitilienė (Rosalia Woytilowa)
N Baksčiai
1877-04-26 Sal. PIEKUS Jonas Piekus Juozapas ir Petronėlė Silkauskaitė Piekai
Gintal. p. Barbora Kusaitė Pranciškus ir Barbora Narvilaitė Kusai
Bargalis
1879-01-23 Mos. PIEKUS Jonas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Krakės Barbora Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilaliai
1882-02-03 Mos. PIEKUS Jonas Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai Barbora Kažytė Pranciškus ir Rozalija Laureckytė Kažiai
Krakės
1902-02-19 Mos. PIEKUS Jonas Piekus Juozapas ir Petronėlė Lekniutė Piekai
Budvietė Domicėlė Žvaginytė Jonas ir Domicėlė Valantinaitė Žvaginiai
Budvietė
1927-05-24 Mos. PIEKUS Jonas Piekus Jonas ir Uršulė Blauzdytė Piekai
Žebrokai Magdalena Mockutė Tadas ir Barbora Žvinklytė Mockai
Rukai
1827-02-08 Mos. PIEKUS Juozapas Piekus (Josephus Piekiewicz)

Mosėdžio p. Emerencijona Staniutė (Emerencianam Staniewiczowna)

Mosėdžio p.
1872-02-22 Mos. PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Magdalena Karpytė Piekai
Naujoji Įpiltis Barbora Žvinklytė Rudienė Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai
1885-05-07 Mos. PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai N Žebrokai Uršulė Blauzdytė Petras ir Pranciška Jurgutytė Blauzdžiai
Mosėdis
1890-02-11 Mos. PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Felicijona Daržinskaitė Piekai
Gondlaukė Barbora Vaškytė Kazimieras ir Ona Butkutė Vaškiai
Daukšiai
1896-02-03 Mos. PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Felicijona Daržinskaitė Piekai N Daukšiai Uršulė Vaserytė Antanas ir Ona Kubilaitė Vaseriai
Mosėdis
1902-02-24 Mos. PIEKUS Juozapas Piekus Juozapas ir Petronėlė Lekniutė Piekai
Krakės Julijona Jokubaitytė (Joкубайтисъ) Antanas ir Elžbieta Šulcaitė Jokubaičiai
Budvietė
1810-01-11 Mos. PIEKUS Jurgis Piekus (Piekiewicz)


Ona Jokšaitė (Annam Jakszowna)

Šaukliai
1906-02-12 Mos. PIEKUS Kazimieras Piekus Juozapas ir Petronėlė Lekniutė Piekai
Krakės Valerija Žvinklytė Jonas ir Domicėlė Valantinaitė Žvinkliai
Budvietė
1936-05-30 Sk. PIEKUS Kazimieras Piekus Konstantinas ir Apolonija Černeckytė Piekai
Šakaliai Mos. p. Monika Zubytė Leonas ir Petronėlė Jakubauskytė Zubiai
Paluknė
1939-02-20 Mos. PIEKUS Kazimieras Piekus Antanas ir Ieva Petrutytė Piekai
Gondlaukė Domicėlė Kubiliutė Jonas ir Amelija Šikšniutė Kubiliai
Ersla
1906-07-16 Mos. PIEKUS Konstantinas Piekus Jonas ir Barbora Kažytė Piekai
Šatraminiai Anastasija Černeckytė Simonas ir Monika Laukytė Černeckiai
Šatraminiai
1922-09-03 Mos. PIEKUS Konstantinas Piekus Giacintas ir Monika Skaraitė Piekai
Krakės Ona Žilinskaitė Jonas ir Ona Pliuškytė Žilinskai
Tėveliai
1930-02-11 Mos. PIEKUS Konstantinas Piekus Konstantinas ir Apolonija Černeckytė Piekai
Šakaliai Magdalena Joskaudaitė Aleksandras ir Uršulė Baužytė Joskaudai
Plaušiniai
1931-02-10 Mos. PIEKUS Konstantinas Piekus Jonas ir Domicėlė Žvaginytė Piekai
Budvietė Anelė Petrauskaitė Bernardas ir Rozalija Liaugaudaitė Petrauskai
Budvietė
1864-01-21 Mos. PIEKUS Leonas Piekus Nikodemas ir Magdalena Endriuškaitė Piekai
Udraliai Ona Černeckytė Krescencijus ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Udraliai
1881-05-26 Mos. PIEKUS Leonas Piekus Nikodemas ir Magdalena Endriuškaitė Piekai N Udraliai Uršulė Andrijauskaitė Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andrijauskai
Udraliai
1770-11-11 Mos. PIEKUS Mikalojus Piekus

Medsėdžiai Lenk.p. Marijona Bytautaitė (Bitowtowna)

Rukai
1744-06-08 Mos. PIEKUS Mykolas Piekus (Piekiewicz)


Agota Žitkutė (Žytkiewiczowna)


1858-02-02 Mos. PIEKUS Motiejus Piekus Juozapas ir Magdalena Burbaitė Piekai
Šaukliai Antanina Markauskaitė Antanas ir Barbora Milinskaitė Markauskai
Igariai
1829-02-12 Mos. PIEKUS Nikodemas Piekus Jonas ir Elena Skluderytė Piekai
Nevočiai Magdalena Endriuškaitė Pranciškus ir Elena Kuprytė Andriuškos
Udraliai
1893-02-07 Mos. PIEKUS Petras Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Krakės Anelė Luotaitė Juozapas ir Uršulė Šakinytė Luotės

1928-02-07 Mos. PIEKUS Petras Piekus Petras ir Anelė Luotaitė Piekai
Tėveliai Kazimiera Kazbaraitytė Jurgis ir Barbora Monstvilaitė Kazbaraičiai
Šakaliai
1894-11-14 Mos. PIEKUS Povilas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai N Krakės Petronėlė Donėlaitė Juozapas ir Apolonija Matulytė Donėlos
Žebrokai
1930-02-09 Mos. PIEKUS Povilas Piekus Povilas ir Petronėlė Donėlaitė Piekai
Krakės Monika Pukinskaitė Justinas ir Monika Anužytė Pukinskai (Klovaitė?)
Budvietė
1936-01-28 Mos. PIEKUS Povilas Piekus Petras ir Anelė Luotaitė Piekai
Tėveliai Stanislova Dabrytė Pranciškus ir Ona Budrikytė Dabriai
Budvietė
1784-05-16 Mos. PIEKUS Pranciškus Piekus (Piekiewicz)

Laiviai Sal. p. Morta Lutytė (Lutowiczowna)

Šaukliai
1829-02-12 Mos. PIEKUS Pranciškus Piekus Jonas ir Elena Skluderytė Piekai
Nevočiai Monika Endriuškaitė Pranciškus ir Elena Kuprytė Andriuškos
Udraliai
1865-02-15 Mos. PIEKUS Pranciškus Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai Felicijona Daržinskaitė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai
1937-09-22 Mos. PIEKUS Pranciškus Piekus Jonas ir Domicėlė Žvaginytė Piekai
Budvietė Eugenija Markaitytė Kazimieras ir Petronėlė Jankauskaitė Markaičiai
Budvietė
1777-04-27 Mos. PIEKUS Tadas Piekus (Piekis)

Šačiai Kristina Daugėlaitė (Dawgielaity)

Vindeikiai1922-06-10 Sk. PIKSAS Antanas Piksas Antanas ir Albertina Narmontaitė Piksai
Skuodas Ona Šimaitė Juozapas ir Ona Kubilaitė Šimai
Skuodas1814-06-30 Mos. PIKTUIŽIS Ignotas Piktuižis (Ignatium Piktuyzis)

Serepinai Sal.p. Anatolija Gvazdžiauskaitė (Anatolia Gwazdziewska)

Ledžiai
1905-02-15 Mos. PIKTUIŽIS Konstantinas Piktuižis Pranciškus ir Liucija Černeckytė Piktuižiai
Įpiltis Barbora Litvinaitė Leonas ir Ona Simutytė Litvinai
Daukšiai
1935-01-29 Gr. PIKTUIŽIS Leonas Piktuižis Leonas ir Kotryna Kociutė Piktuižiai N Serapinai Gr. p. Rozalija Gikaraitė Antanas ir Rozalija Bružaitė Gikarai
Jakštaičių Meds. Gr. p.
1936-01-21 Gr. PIKTUIŽIS Stanislovas Piktuižis Leonas ir Monika Baužytė Piktuižiai
Serapinai Gr. p. Magdalena Meškytė Pilypas ir Monika Žaulytė Meškiai
Palšiai Sal. p.1741-10-22 Mos. PIKTURNA Adomas Pikturna (Pikturna)

Juodupėnai Sal.p. Viktorija Budrikytė (Budrikowna)

Prialgai
1744-02-15 Mos. PIKTURNA Antanas Pikturna (Pikturna)

Prialgaai Ona Giniotaitė (Giniattowna)

Prialgai
1781-02-18 Mos. PIKTURNA Antanas Pikturna (Pikturna)
N Akmenalės dv. Darb.p. Liudvika Balsytė (Balcewiczna)

Rukai
1909-01-25 Mos. PIKTURNA Antanas Pikturna Jonas ir Anastasija Numgaudaitė Pikturnos
Žalgiriai Ona Guobytė (Говбовной) Juozapas ir Ona Simaitytė Guobiai
Šerkšniai
1931-05-05 Mos. PIKTURNA Antanas Pikturna Jonas ir Magdalena Donėlaitė Pikturnos
Igariai Ieva Šliožaitė Petras ir Anelė Višniauskaitė Šliožos
Rukai
1822-07-03 Šač. PIKTURNA Anupras Pikturna (Onuphrium Pikturna)


Marijona Juozapavičiūtė (Mariana Jozefowiczowna)

Prialgai
1711-06-21 Mos. PIKTURNA Dovydas Pikturna (Pikturna)

Maciukai Plat.p. Kotryna Sruogienė (Sragiewiczowa)
N Prialgai
1766-01-26 Mos. PIKTURNA Dovydas Pikturna (Pikturna)

Akmenalė Darb.p. Ona Bytautaitė (Bitowtowna)

Rukai
1776-02-17 Mos. PIKTURNA Dovydas Pikturna (Pikturna)
N Rukai Ona Kociutė (Kocowna)

Žebrokai
1824-02-12 Sal. PIKTURNA Feliksas Pikturna (Felicem Pikturno)


Ona Pikturnaitė (Anna Pikturianka)

Mončiai Sal. p.
1879-01-16 Šač. PIKTURNA Feliksas Pikturna (Telšių miesčionis) Pranciškus ir Antanina Stonkutė (Стункусовъ) Pikturnos (miesčionys) N Prialgai Leokadija Butkutė (Бутковною) miesčionys Adomas ir Viktorija Lekstutytė Butkai
Prialgai
1711-02-15 Mos. PIKTURNA Jonas Pikturna (Pikturna)

Prialgai Kotryna Padegimaitė (Padegimska)

Prialgai
1834-08-28 Mos. PIKTURNA Jonas Pikturna Benediktas ir Marijona Skurvydaitė Pikturnos
* Monika Šmitaitė Mykolas ir Morta Lekstutytė Šmitos
*
1869-01-28 Mos. PIKTURNA Jonas Pikturna Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Šatraminiai Anastasija Numgaudaitė (Нумговдовною) Antanas ir Elena Grigaitytė Numgaudai
Žalgiriai
1896-11-28 Mos. PIKTURNA Jonas Pikturna Jonas ir Anastasija Numgaudaitė Pikturnos
Igariai Magdalena Donėlaitė Aleksandras ir Barbora Žvinklytė Donėlos
Igariai
1923-01-16 Mos. PIKTURNA Jonas Pikturna Jonas ir Magdalena Donėlaitė Pikturnos
Igariai Kazimiera Žuolytė Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
Daukšiai
1758-09-01 Mos. PIKTURNA Juozapas Pikturna (Pikturna)
N Šačiai Barbora Garnienė (Garniewska)
N Šačiai
1822-06-13 Mos. PIKTURNA Juozapas Pikturna (Jozephum Pikturna)

Prialgai Ona Karevičiūtė (Anna Karewiczowna)

Giršiniai
1928-02-17 Mos. PIKTURNA Kajetonas Pikturna Jonas ir Magdalena Donėlaitė Pikturnos
Igariai Julijona Daniutė Jonas ir Petronėlė Mineikytė Daniai
Miesto Kalniškiai
1937-01-19 Sk. PIKTURNA Kazimieras Pikturna Leonas ir Sofija Burbaitė Pikturnos
Paluknė Sk. p. Magdalena Mikalauskytė Petras ir Ona Jasinskaitė Mikalauskiai
Skuodas
1866-11-23 Mos. PIKTURNA Klemensas Pikturna Vykintas ir Rozalija Venckutė Pikturnos
Simaičiai Agnė Bružaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Simaičiai
1843-05-20 Mos. PIKTURNA Leonas Pikturna Feliksas ir Ona Pikturnaitė Pikturnos
Mosėdis Anelė Valantinaitė (Walentynowiczowna) Jurgis ir Kotryna Butkutė Valantinai
Naujukai
1893-02-07 Mos. PIKTURNA Leonas Pikturna Juditos Pikturnaitės, Kajetono d. sūnus
Šatraminiai Ona Daržinskaitė Antanas ir Uršulė Maniukaitė Daržinskai
Mikulčiai
1902-11-12 Mos. PIKTURNA Leonas Pikturna Valentinas ir Rozalija Paulauskaitė Pikturnos
Litvinai Lenk. p. Rozalija Burbaitė Petras ir Barbora Poškytė Burbos
Daukšiai
1934-11-15 Mos. PIKTURNA Leonas Pikturna Pranciškus ir Magdalena Vaškytė Pikturnos
Igariai Petronėlė Šopaitė Kazimieras ir Petronėlė Piekutė Šopos
Virbalai
1759-11-18 Mos. PIKTURNA Mykolas Pikturna (Pikturna)

Prialgai Kotryna Rupšytė (Rupszewiczowna)

Bratikai
1779-11-07 Mos. PIKTURNA Mykolas Pikturna (Pikturna)

Nasrėnai Sal.p. Ona Ylokaitė (Jlakayte)

Šaukliai
1823-11-20 Šač. PIKTURNA Mykolas Pikturna (Nicolaum Pikturna)


Antanina Grabauskaitė (Antonina Grabowska)

Vabaliai
1797-11-14 Mos. PIKTURNA Pranciškus Pikturna (Franciscum Pikturna)


Ona Murauskaitė (Annam Murowska)

Daukšiai
1800-11-20 Mos. PIKTURNA Pranciškus Pikturna (Franciscum Pikturna)

Laumaičiai Antanina Stankutė (Antonina Stąkowna)

Ersla
1829-11-26 Mos. PIKTURNA Pranciškus Pikturna Pranciškus ir Ona Murauskaitė Pikturnos
Ledžiai Barbora Leilionaitė Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Kusai
1839-07-10 Mos. PIKTURNA Pranciškus Pikturna (Pikturny) Pranciškus ir Ona Murauskaitė Pikturnos
Žalgiriai Monika Donėlaitė (Danielowna) Simonas ir Magdalena Barkutė Donėlos
Šatraminiai
1863-08-13 Mos. PIKTURNA Pranciškus Pikturna Pranciškus ir Monika Simonavičiutė Pikturnos
Daukšiai Anastasija Tamošauskaitė Kazimieras ir Magdalena Ažondenytė (Ажунвеневной) Tamošauskiai
Šatraminiai
1895-11-21 Mos. PIKTURNA Pranciškus Pikturna Juditos Pikturnaitės sūnus
Šaukliai Magdalena Vaškytė Juozapas ir Anastasija Ramonaitė Vaškiai
Šaukliai
1927-02-27 Mos. PIKTURNA Pranciškus Pikturna Juditos Pikturnaitės sūnus N Igariai Kotryna Kinčiutė Simonavičienė Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai N Igariai
1932-02-08 Gr. PIKTURNA Pranciškus Pikturna Jonas ir Magdalena Donėlaitė Pikturnos
Igariai Kotryna Šamonskytė Jurgis ir Kotryna Anužytė Šamonskiai
Žemytė Lenk. p.
1935-01-26 Mos. PIKTURNA Pranciškus Pikturna Juditos Pikturnaitės sūnus N Igariai Magdalena Meškytė Alšauskienė Kazimieras ir Barbora Laukytė Meškiai N Tauzai
1746-11-10 Mos. PIKTURNA Samuelis Pikturna (Pikturna)
N Prialgai Elžbieta Beržanskaitė (Berzanska)

Derkinčiai1906-07-16 Mos. PILELIS Adomas Pilelis Adomas ir Leokadija Gedgaudaitė Pileliai
Notėnai Petronėlė Rimkutė Petras ir Ona Jonkutė Rimkai
Šaukliai
1797-01-17 Mos. PILELIS Antanas Pilelis (Antonium Pilel)
N Mosėdis Regina Piečienė (Regina Pieciowa)
N Mosėdis
1867-02-26 Sal. PILELIS Antanas Pilelis (Пилилисовъ) Adomas ir Cecilija Bertašiutė Pileliai
Notėnai Rozalija Jonkutė Juozapas ir Kotryna Bertašiutė Jonkai
Dvarčininkai Sal. p.
1938-02-27 Šač. PILELIS Bronislovas Pilelis Antanas ir Marijona Šimkevičiutė Pileliai
Notėnai Bronislova Mončytė Pranciškus ir Marcijona Kvedaraitė Mončiai
Jundulai Šač. p.
1901-02-11 Mos. PILELIS Ignotas Pilelis Antanas ir Rozalija Jockutė Pileliai
Šlamiai Gint.p. Monika Vaškytė Juozapas ir Monika Šikšniutė Vaškiai
Virbalai
1931-11-19 Als. PILELIS Juozapas Pilelis Juozapas ir Marijona Jucytė Pileliai
Skiplaičiai Als. p. Ona Vaškytė Jonas ir Petronėlė Urbonaitė Vaškiai
Andriuškaičiai Als. p.
1939-11-23 Mos. PILELIS Jurgis Pilelis Pranciškus ir Ona Vičiulytė Pileliai
Juodupėnai Sal.p. Ona Zubavičiutė Jonas ir Ona Kvasaitė Zubavičiai
Šatraminiai
1934-04-24 Sal. PILELIS Justinas Pilelis Pranciškus ir Ona Vičiulytė Pileliai
Juodupėnai Sal. p. Ona Anužytė Aleksandras ir Ona Sėlenytė Anužii
Erlėnai Sal. p.
1924-02-21 Gr. PILELIS Leonas Pilelis Pranciškus ir Ona Vičiulytė Pileliai
Juodupėnai Sal. p. Anastasija Mikalauskytė Kazimieras ir Anastasija Kripaitė Mikalauskiai
Narmantai

PILIBAITIS, PILIBAVIČIUS1675-02-10 Sal. PILIBAITIS Ambraziejus Pilibaitis

* Ona Jurgaitytė (Jurgayte)

Jakštaičiai Sal. p.
1809-06-15 Sal. PILIBAITIS Andrius Pilibaitis

Salantai Ona Venckutė Vaitkienė Mykolo Vaitkaus našlė (1 sant. 1807.01.15) N Salantai
1849-01-03 Sal. PILIBAITIS Antanas Pilibaitis Danėlius ir Joana Meškytė Pilibaičiai
Tuzai Sal. p. Barbora Kvasaitė Antanas ir Barbora Strakšaitė Kvasai
Šaučikai Sal. p.
1864-02-18 Sal. PILIBAVIČIUS Antanas Pilibavičius Juozapas ir Agnė Petrutytė Pilibavičiai
Šaučikai Magdalena Abželtytė Juozapotas ir Leokadija Juškutė Abželčiai
Pesčiai
1867-02-07 Sal. PILIBAVIČIUS Antanas Pilibavičius (Филиповича) Steponas ir Pranciška Mikniutė Pilibavičiai
Salantai Magdalena Uščinaitė Juozapas ir Rozalija Aglinskytė Užčinai
Salantai
1875-02-18 Mos. PILIBAITIS Antanas Pilibaitis (Пилибайтиса) Juozapas ir Agnė Petrutytė Pilibavičiai N Šaučikai Sal.p. Barbora Petrikaitė Antanas ir Barbora Gurauskaitė Petrikai
Daukšiai
1883-05-10 Sal. PILIBAITIS Antanas Pilibaitis (Филибайтиса) Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Veronika Žobakaitė Mykolas ir Veronika Berniutė Žobakai
Skaudaliai
1883-05-26 Sal. PILIBAITIS Antanas Pilibaitis (Филибайтиса) Jurgis ir Uršulė Miliutė Pilibaičiai
Tuzai Sal. p. Petronėlė Narmontaitė Rudienė Kazimiero Rūdžio našlė N Laiviai Sal. p.
1888-10-16 Sal. PILIBAVIČIUS Antanas Pilibavičius (Филибовича) Antanas ir Magdalena Abželtytė Pilibavičiai
Pėsčiai Sal. p. Ona Domarkaitė Antanas ir Viktorija Kaminskaitė Domarkai
Pėsčiai Sal. p.
1900-02-08 Mos. PILIBAITIS Antanas Pilibaitis (Пилибайтиса) Kazimieras ir Barbora Krasauskaitė Pilibaičiai
Žebrokai Uršulė Zubaitė Antanas ir Ona Šauklytė Zubės
Prialgai
1932-07-03 Sal. PILIBAVIČIUS Antanas Pilibavičius Antanas ir Ona Domarkaitė Pilibavičiai N Grūšlaukė Emilija Pociutė Julijonas ir Anastasija Kvasaitė Pociai
Žvainiai
1807-02-25 Sal. PILIBAITIS Danėlius Pilibaitis (Filipowicz)


Marijona Staniutė (Staniowna)

Šaučikai Sal. p.
1807-02-25 Sal. PILIBAITIS Danėlius Pilibaitis (Filipowicz)

* Marijona Staniutė (Staniowna)

Šaučikai Sal. p.
1812-07-30 Sal. PILIBAITIS Danėlius Pilibaitis (Filipowicz) Kazimieras ir Konstancija Razmaitė Pilibaičiai
Salantai Ona Motužytė (Matužiowna)

Salantai
1817-05-22 Sal. PILIBAITIS Danėlius Pilibaitis (Filipowicz)
N Salantai Joana Meškytė (Mieszkowska)

Salantai
1823-11-27 Sal. PILIBAITIS Dominykas Pilibaitis (Dominicum Pylipowicz)


Ona Zaburaitė (Anna Zaburaly)

Šaučikai Sal. p.
1899-01-26 Sal. PILIBAITIS Dominykas Pilibaitis (Пилибайтиса) Dominykas ir Magdalena Gaušytė Pilibaičiai
Laiviai Sal. p. Rozalija Miliutė Kuršienė Martyno Kuršio našlė N Laiviai Sal. p.
1906-02-07 Mos. PILIBAITIS Dominykas Pilibaitis (Пилибайтиса) Kazimieras ir Ona Vaserytė Pilibaičiai
Šaučikai Sal.p. Ona Paulauskaitė Galdikienė Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai N Šakaliai
1907-02-27 Mos. PILIBAITIS Dominykas Pilibaitis (Пилибайтисъ) Antanas ir Barbora Petrikaitė Pilibaitis
Šaučikai Sal.p. Agnė Stropaitė Kazimieras ir Uršulė Monstvilaitė Stropos
Nevočiai
1648-04-19 Sal. PILIBAITIS Grigalius Pilibaitis (Pilibaytis)

Įpiltė Kotryna Beniulytė (Beniulayte)

Grūšlaukė
1794-02-28 Sk. PILIBAITIS Izidorius Pilibaitis (Isidorum Filipowicz)

Budvietė Ieva Milašiutė (Hevam Milaszowna)

Narvydžiai Sk. p.
1756-01-11 Mos. PILIBAITIS Jokūbas Pilibaitis (Filipowicz)

Kalvarijų p. Kristina Žiogaitė (Ziogowna)

Ersla
1796-10-11 Yl. PILIBAITIS Jokūbas Pilibaitis (Jacobum Filipowicz)
N
Rozalija Milenkienė (Rosaliam Milenkowa)
N Ylakiai
1777-01-26 Mos. PILIBAITIS Jonas Pilibaitis (Filipowicz)

Virbaliai Magdalena Joskaudaitė (Joskwdaty)

Mosėdis
1779-11-14 Mos. PILIBAITIS Jonas Pilibaitis (Filipowicz)

Ersla Magdalena Šulcienė (Szulcowa)
N Ersla
1812-04-06 Mos. PILIBAITIS Jonas Pilibaitis (Joannem Filipowicz)


Ieva Vasiliauskienė (Hevam Wasilewska)
N Mosėdis
1880-06-03 Mos. PILIBAITIS Jonas Pilibaitis (Пилипайтиса) Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai N Šatraminiai Ona Skersytė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai
Šatraminiai
1886-08-19 Mos. PILIBAITIS Jonas Pilibaitis (Филибайтиса) Jonas ir Petronėlė Veitaitė Pilibaičiai
Kulaliai Rozalija Šiudeikytė Motiejus ir Uršulė Pociutė Šiudeikiai
Kulaliai
1898-01-08 Mos. PILIBAITIS Jonas Pilibaitis (Пилибайтиса) Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Magdalena Razgauskaitė Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai
Šatraminiai
1924-03-02 Mos. PILIBAITIS Jonas Pilibaitis Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai Barbora Miliutė Kazimieras ir Rozalija Mažeikaitė Miliai
Kulaliai
1924-03-02 Mos. PILIBAITIS Jonas Pilibaitis Jonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai
Šatraminiai Albertina Riepšaitė Mykolas ir Albertina Sparnauskaitė Riepšai
Šatraminiai
1655-04-11 Sal. PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis (Pilipaytis)

Grikšiai (?) Elena Miltakytė (Miltakayte)

Kūlsodis Kaln. p.
1800-02-07 Mos. PILIBAVIČIUS Juozapas Pilibavičius(Jozephum Filipowicz)

Stroliai Sk. p. Antanina Roklevičiūtė (Antonina Roklewiczowna)

Palšiai
1814-02-03 Sal. PILIBAVIČIUS Juozapas Pilibavičius (Jozephum Filipowicz)

Erlėnai Agnė Petrutytė (Petrutowiczowna)

Erlėnai
1815-11-16 Sal. PILIBAVIČIUS Juozapas Pilibavičius (Jozephum Filipowicz)

Erlėnai Agnė Gasaitė (Gassowska)

Erlėnai
1816-10-24 Sal. PILIBAVIČIUS Juozapas Pilibavičius (Jozephum Filipowicz)
N Salantai Kotryna Bertašiutė

Erlėnai
1820-02-03 Sal. PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis (Filipaytia)
N Salantai Magdalena Bričkutė (Bryczkaly)

Narėpai Sal. p.
1841-02-04 Mos. PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis (Filibaytia) Danėlius ir Joana Meškytė Pilibaičiai
Tuzai Sal.p. Ona Dvarionaitė Juozapas ir Joana Želvytė Dvarionai
Kulaliai
1883-02-05 Sal. PILIBAVIČIUS Juozapas Pilibavičius (Филибовича) Ignotas ir petronėlė Jundulytė Pilibavičiai
Žeimiai Sal.p. Ona Buivydaitė Jonušienė Antano Jonušo našlė N Žeimiai Sal. p.
1885-01-08 Mos. PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis (Пилипайтиса) Motiejus ir Barbora Einikytė Pilibaičiai
Mosėdis Kristina Pukinskaitė Motiejus ir Ona Baltrutytė Pukinskai
Mosėdis
1885-02-02 Sal. PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis (Филибайтиса) Pranciškus ir Apolonija Pauliutė Pilibaičiai
Salantai Ona Žilinskytė Jonas ir Elena Laukytė Žilinskiai
Salantai
1888-03-01 Sal. PILIBAVIČIUS Juozapas Pilibaitis (Филибовича) Juozapas ir Izabelė Skaraitė
Skaudaliai Marijona Petrauskaitė Juozapas ir Marijona Ugutytė Petrauskai
Sausgalviai Sal. p.
1888-06-21 Mos. PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis (Пилибайтиса) Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Barbora Petkutė Baužienė Pranciškus ir Barbora Šiudeikytė Petkai N Šatraminiai
1904-02-03 Mos. PILIBAVIČIUS Juozapas Pilibavičius (Пилибовича) Kazimieras ir Barbora Karbauskaitė Pilibavičiai
Salantų p. Veronika Klaniutė Liudvikas ir Pranciška Petrošiutė Klaniai
Šatraminiai
1904-02-03 Sal. PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis (Пилибайтиса) Kazimieras ir Ona Vaserytė Pilibaičiai
Šaučikai Sal. p. Bronislova Alšauskaitė Pranciškus ir Veronika Stasevičiutė Alšauskai
Narėpai
1913-02-05 Sal. PILIBAVIČIUS Juozapas Pilibavičius (Филибовича) Juozapas ir Marijona Petrauskaitė Pilibavičiai
Skaudaliai Ona Venckutė Juozapas ir Magdalena Bertašiutė Venckai
Klausgalvai Sal. p.
1935-02-25 Mos. PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai Stanislova Želvytė Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Želviai
Kulaliai
1939-02-15 Mos. PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis Juozapas ir Bronislova Alšauskaitė Pilibaičiai
Šaučikai Sal. p. Justina Klovaitė Konstantinas ir Uršulė Aklytė Klovos
Naujukai
1764-02-05 Mos. PILIBAITIS Jurgis Pilibaitis (Filipowicz)

Erkšva Yl.p. Barbora Jonžemaitė (Janžemowna)

Derkinčiai
1838-11-22 Sal. PILIBAITIS Jurgis Pilibaitis (Filibpaytia) Kazimieras ir Marijona Šiudeikytė Pilibaičiai
Dovainiai Plat. p. Uršulė Miliutė Juozapas ir Elžbieta Gailytė Miliai
Žeimiai Sal. p.
1883-01-20 Sal. PILIBAITIS Jurgis Pilibaitis (Филибайтиса) Jurgis ir Uršulė Miliutė Pilibaičiai
Tuzai Sal. p. Ona Kairytė Leonas ir Ona Mosteikaitė Kairiai
Laiviai Sal. p.
1887-05-19 Mos. PILIBAITIS Jurgis Pilibaitis (Пилибайтисъ) Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Anastasija Vaškytė Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai
Šatraminiai
1932-08-22 Sal. PILIBAITIS Jurgis Pilibaitis Jurgis ir Uršulė Miliutė Pilibaičiai N Tuzai Sal. p. Barbora Žebrauskytė Šliožienė Kazimieras ir Petronėlė Laukytė Žebrauskiai N Tuzai Sal. p.
1719-07-08 Mos. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis (Filipowicz)

Ersla Ona Račytė (Raczowna)

*
1839-05-17 Yl. PILIBAVIČIUS Kazimieras Pilibavičius (Filipowicza Juozapas ir Uršulė Girdvainytė Pilibavičiai
Pikeliškių p. Ona Eitvidaitė Kocienė Baltramiejus ir Ieva Šliožaitė Eitvydai N Gricaičiai Yl. p.
1858-02-02 Mos. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis (Филиповича) Danėlius ir Marijona Staniutė Pilibaičiai
Šaučikai Sal.p. Julijona Donėlaitė Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Kulaliai
1871-01-19 Sal. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis (Филибайтисъ) Juozapas ir Agnė Žvinklytė Pilibaičiai N Skaudaliai Sal. p. Barbora Karbauskaitė Kazimieras ir Barbora Veitaitė Karbauskai
Narėpai Sal. p.
1871-02-07 Mos. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis (Филибайтиса) Danėlius ir Marijona Staniutė Pilibaičiai N Žebrokai Anastasija Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilaliai
1872-02-15 Sal. PILIBAVIČIUS Kazimieras Pilibavičius (Филибовича) Pranciškus ir Marijona Kvasaitė Pilibavičiai
Šaučikai Ona Vaserytė Tadas ir Agnė Gervinskaitė Vaseriai
Šaučikai Sal. p.
1873-06-11 Mos. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis (Пилипайтиса) Danėlius ir Marijona Staniutė Pilibaičiai N Žebrokai Barbora Motuzaitė Skarienė Stanislovas ir Elena Vaškytė Motuzos N Kulaliai
1886-11-17 Sal. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis (Филипайтиса) Pranciškus ir Apolonija Pauliutė Pilibaičiai
Tuzai Sal. p. Magdalena Andriejauskaitė Petras ir Barbora Dėkontaitė Andriejauskai
Tuzai Sal. p.
1889-01-10 Mos. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis (Пилибайтиса) Kazimieras ir Petronėlė Jonkutė Pilibaičiai
Žebrokai Apolonija Jonutytė Juozapas ir Emilija Stonkutė Jonučiai
Kulaliai
1900-10-29 Sal. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis (Пилибовича) Kazimieras ir Barbora Karbauskaitė Pilibaičiai
Narėpai Sal.p. Magdalena Tamošauskytė Norbertas ir Julijona Anužytė Tamošauskiai
Šaučikai
1900-10-29 Sal. PILIBAVIČIUS Kazimieras Pilibavičius (Пилибовича) Kazimieras ir Barbora Karbauskaitė Pilibavičiai
Narėpai Sal. p. Magdalena Tamošauskytė Norbertas ir Julijona Anužytė Tamošauskiai
Šaučikai Sal. p.
1902-08-04 Mos. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis (Пилибайтиса) Pranciškus ir Ona Daukšaitė Pilibaičiai
Kulaliai Barbora Narvilaitė Pranciškus ir Barbora Griciutė Narvilos
Kulaliai
1928-02-12 Mos. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai Anastasija Zabitauskaitė Pranciškus ir Anastasija Barkauskaitė Zabitauskai
Kulaliai
1929-02-10 Mos. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Juozapas ir Bronislova Alšauskaitė Pilibaičiai
Šaučikai Sal. p. Bronislova Ronkaitytė Kazimieras ir Emilija Abdulskytė Ronkaičiai
Šatraminiai
1933-01-31 Mos. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Juozapas ir Veronika Klaniutė Pilibaičiai
Narėpai Sal.p. Rozalija Vičiulytė Juozapas ir Anelė Kaubraitė Vičiuliai
Šaukliai
1934-06-17 Darb. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Kazimieras ir Barbora Narvilaitė Pilibaičiai
Lazdininkai Darb. p. Albina Sendrauskaitė Motiejus ir Albina Girtaitė Sendrauskai
Lazdininkai Darb. p.
1938-02-10 Sal. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Kazimieras ir Apolonija Janutytė Pilibaičiai
Salantai Magdalena Stonkutė Adomas ir Zuzana Bertašiutė Stonkai
Salantai
1938-03-01 Mos. PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai N Kulaliai Ona Mataitė Leonas ir Ona Kupaitė Matai (įraše Pupalaitė)
Paeiškūnė Mos.p.
1933-06-11 Kret. PILIBAVIČIUS Konstantinas Pilibavičius Juozapas ir Ona Petrauskaitė Pilibavičiai
Skaudaliai Sal. p. Adolfina Ylakytė Steponas ir Placida Bertašiutė Ylakiai
Daktarai Šač. p. / Kretinga
1795-11-29 Yl. PILIBAITIS Laurynas Pilibaitis (Laurentium Filipowicz)

Vizgaudžiai Yl. p. Ona Mickutė (Anna Mickiewiczowna)

Klauseikiai Yl. p.
1798-01-23 Yl. PILIBAITIS Laurynas Pilibaitis (Laurentium Filipowicz)

Erkšva Yl. p. Veronika Mickienė (Veronicam Mickiewiczowa)

Trumplaukiai Yl. p.
1825-11-24 Mos. PILIBAITIS Mykolas Pilibaitis (Michaelum Pilibaytis)


Ona Grigaitytė (Annam Grygiewiczowna)

Šaukliai
1866-01-30 Sal. PILIBAITIS Mykolas Pilibavičius (Филиповича) Juozapas ir Rozalija Rusytė Pilibavičiai
Panotėnai Ona Lekstutytė Antanas ir Uršulė Pukinskaitė Lekstučiai
Panotėnai
1643-10-25 Sal. PILIBAITIS Motiejus Pilibaitis (Matheus Pilipaytis)

Pėsčiai Sal. p. Kristina Liebutė (Christina Lebayte)

Pėsčiai Sal. p.
1741-11-12 Mos. PILIBAITIS Motiejus Pilibaitis (Filipowicz)

Juodupėnai Sal.p. Rožė Petrauskaitė (Rosa Piotrowska)

Šatraminiai
1652-10-17 Sal. PILIBAITIS Paulius Pilibaitis (Filipaytys)

Skuodas Agota Valentinaitė (Walentynayte)

Baidotai
1711-05-13 Mos. PILIBAITIS Petras Pilibaitis (Filipowicz)

Bružai Elena Kupšienė (Kupszowa)
N Prialgai
1914-02-11 Sal. PILIBAVIČIUS Petras Pilibaitis (Пилибовича) Juozapas ir Agnė Šqlvytė Pilibavičiai
Laiviai Sal. p. Kotryna Kociutė Juozapas ir Magdalena Jonkutė Kociai
Laiviai Sal. p.
1842-03-01 Sal. PILIBAITIS Pilypas Pilibaitis (Filipowicza) Pilypas ir Anastasija Krasauskaitė Pilibaičiai
Žeimiai Sal.p. Kotryna Uščinaitė (Uszczynowna) Antanas ir Julijona Binginaitė Uščinai
Žeimiai Sal. p.
1903-06-24 Sal. PILIBAITIS Pilypas Pilibaitis (Пилибайтиса) Pranciškus ir Kotryna Mikštaitė Pilibaičiai
Klausgalvų Meds. Ona Prižgintaitė Juozapas ir Magdalena Prižgintaitė Prižgintai
Nasrėnai
1711-06-21 Mos. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis (Philipowicz)

Ersla Marijona Žiogaitė (Ziogowna)

Ersla
1822-02-07 Sal. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis (Filipawicze)

Šaučikai Sal. p. Marijona Kvasaitė

Šaučikai Sal. p.
1850-10-10 Sal. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis (Пилибайтиса) Danėlius ir Joana Meškytė Pilibaičiai
Salantai Veronika Mačiulytė Šeputienė Kazimieras ir Ona Pociutė Mačiuliai N Salantai
1864-05-12 Mos. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis (Филиповича) Mykolas ir Ona Višniauskaitė Pilibaičiai
Šaukliai Ona Daukšaitė Juozapas ir Agnė Ramanauskaitė Daukšai
Šaukliai
1877-11-21 Mos. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis (Пилибайтиса) Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Barbora Ramonaitė Juozapas ir Barbora Andriekutė Ramonai
Šatraminiai
1878-05-21 Sal. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis (Филибайтиса) Onos Mosteikaitės našlys N Salantai Kotryna Mikutaitė Juozapas ir Magdalena Dekontaitė Mikutos
Bajoraliai
1882-02-02 Sal. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis (Филибайтиса) Pranciškus ir Apolonija Pauliutė Pilibaičiai
Salantai Ona Žvinklytė Jonas ir Antanina Šleiniutė Žvinkliai
Salantai
1887-01-20 Sal. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis (Филибайтиса) Pranciškus ir Monika Birontaitė Pilibavičiai
Įpiltė Laukž..p. Magdalena Benetytė Bonifacas ir Antanina Baltrukaitė Benečiai
Imbarė Sal. p.
1896-05-05 Mos. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis (Пилибайтиса) Pranciškus ir Ona Daukšaitė Pilibaičiai
Kulaliai Gintal. p. Kotryna Abrutytė Jokimas ir Magdalena Senkutė Abručiai
Kulaliai Gintal. p.
1907-02-06 Mos. PILIBAVIČIUS Pranciškus Pilibavičius (Пилибовичъ) Antanas ir Barbora Petrikaitė Pilibaitis
Sal.p. Elena Čiunkaitė Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Sriauptai Lenk.p.
1917-05-22 Mos. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Kazimieras ir Ona Vaserytė Pilibaičiai
Šaukliai Ona Miliutė Jonas ir Ona Gasauskaitė Miliai
Šaukliai
1923-02-06 Mos. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Jonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai
Šatraminiai Ona Narvilaitė Pranciškus ir Marijona Endrėkutė Narvilai
Budriai
1929-02-04 Sal. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Žalimai Uršulė Šiudeikytė Švėrienė Pranciškus ir Uršulė Simutytė Šiudeikiai N Žalimai
1929-04-18 Šač. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Petronėlės Pilibaitytės sūnus
Šliktinė Šač. p. Elvyra Pronckutė Elžbietos Pronckutės duktė
Šliktinė Šač. p.
1930-07-22 Mos. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Jonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai N Šatraminiai Emilija Eidėjutė Pranciškus ir Amelija Staniutė Eidėjai
Šaukliai
1932-05-12 Sal. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai N Kulaliai Mos. p. Ona Slingytė Bumblienė Ignotas ir Barbora Stončaitytė Slingiai
Reketė Sal. p.
1936-02-25 Sal. PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Antanas ir Barbora Petrikytė Pilibaičiai N Šaučikai Petronėlė Bertulytė Kazimieras ir Petronėlė Balsytė Bertuliai
Šaučikai Sal. p.
1937-02-06 Sal. PILIBAVIČIUS Pranciškus Pilibavičius Pranciškus ir Elena Čiunkaitė Pilibavičiai
Šaučikai Monika Pilibaitytė Juozapas ir Bronislova Olšauskaitė Pilibaičiai
Šaučikai Sal. p.
1934-02-10 Sal. PILIBAVIČIUS Stanislovas Pilibavičius Stanislovas ir Ona Prišginaitė Pilibavičiai
Jovaišišės Plungės p. Teodora Kontrimaitė Jonas ir Ona Berniutė Kontrimai
Gaiveliškės Sal. p.
1935-11-30 Mos. PILIBAITIS Stanislovas Pilibaitis Antanas ir Uršulė Zubaitė Pilibaičiai
Ersla Bronislova Vaitelaitė Vladislovas ir Domicėlė Valančiauskaitė Vaitelės
Ersla
1760-01-27 Mos. PILIBAITIS Steponas Pilibaitis (Filipowicz)


Kristina Grikšienė (Gryksiowa)
N Ersla
1823-11-27 Sal. PILIBAITIS Steponas Pilibaitis (Stephanum Pylipowicz)

Erlėnai Sal.p Ona Beniušytė (Anna Beniuszaly)

Salantai
1815-01-12 Sal. PILIBAITIS Vincentas Pilibaitis (Filipowicz)

Laiviai Sal. p. Anastasija Krasauskaitė

Laiviai Sal. p.
1827-01-25 Plat. PILIBAITIS Vincentas Pilibaitis (Pilibaytis)

Godeliai Plat. p. Ona Slivkutė

Šateikiai Plat. p.1904-02-03 Sal. PILIBIS Pranciškus Pilibis (Рилибиса) Dominykas ir Magdalena Gaudešiutė Pilibiai
Salantai Antanina Venckutė Juozapas ir Petronėlė Daugintytė Venckai
Salantai1937-08-10 Šač. PILIPAVIČIUS Petras Pilipavičius Petras ir Ona Norkutė Pilipavičiai
Viduklės p. Olimpija Lunkutytė Benediktas ir Olimpija Jarvičiutė Lunkiai
Telšiai
1938-02-22 Šač. PILIPAVIČIUS Kazimieras Pilipavičius Jurgis ir Petronėlė Norkevičiutė Pilipavičiai
Telšiai/ Karklėnų p. Ona Bičkutė Tadas ir Petronėlė Vindašiutė Bičkai
Baltrimai Šač. p.1761-01-18 Mos. PILKIS Jokūbas Pilkis (Pilkis)

Mockaičiai sal.p. Marijona Pilibaitytė (Filipowiczowna)

Ersla1720-11-30 Mos. PILONIS Mykolas Pilonis (Pilonis)

Žalgiriai Marijona Simutytė (Symowna)

Žalgiriai
1797-11-12 Yl. PILONAS Motiejus Pilonas (Matheum Filion)


Dominyka Alseikaitė (Dominikam Olseykowna)

Kuliškiai Yl. p.1930-05-07 Kaln. PILUCKIS Jeronimas Piluckis Bonifacas ir Ona Preibytė Piluckiai
Klausgalvai Kaln. p. Stepanija Petrauskytė Antanas ir Barbora Stepanija Skersytė
Klausgalvai Kaln. p.
1823-05-29 Sal. PILUCKIS Juozapas Piluckas (Josephum Piluckis)
N
Viktorija Sabarauskaitė (Victoriam Sabarauskaly)

Barzdžiai Sal. p.
1798-02-06 Sal. PILUCKIS Stanislovas Piluckis (Stanislaum Pilucki)

Barzdžiai Sal. p. Kotryna Daukantaitė (Catharinam Dawkontowna)

Pietaraičiai Sal. p.
1823-02-27 Sal. PILUCKIS Stanislovas Piluckis (Stanislaum Pylucki)
N
Judita Vaitkutė (Juditha Waytkaly)

Bandžiai Sal. p.1783-11-03 Mos. PINKUS Kazimieras Pinkus (Pinkiewicz)

Rukai Kristina Jakutytė (Jakutowną)

Kernai1893-02-07 Mos. PLAIPA Aleksandras Plaipa (Плайписа) Pranciškus ir Ona Pakalniškytė Plaipiai
Plateliai Magdalena Žuolytė Kazimieras ir Petronėlė Užpalytė Žuoliai
Šaukliai
1931-02-09 Plat. PLAIPA Kazimieras Plaipa Jonas ir Domicėlė Saudargytė Plaipos
Rugučiai Plat. p. Stanislova Simaitytė Pranciškus ir Kotryna Šimkutė Simaičiai
Augučiai Plat. p.1930-08-06 Sal. PLATAKIS Benediktas Platakis Antanas ir Veronika Birškytė Platakiai
Salantai Petronėlė Serapinaitė Juozapas ir Kazimiera Paulauskaitė Serapinai
Salantai
1929-06-30 Sal. PLATAKIS Kazimieras Platakis Vincentas ir Petronėlė Kontautaitė Platakiai N N. Imarė Sal. p. Barbora Krištupytė Zelingienė Tadas ir Elena Vaitkevičiutė Krštupiai N Salantai1931-02-14 Plat. PLATAUNA Kazimieras Platauna Konstantinas ir Marcijona Plataunos
Pučkoriai Plat. p. Stanislova Ramanauskytė Liudvikas ir Domicėlė Ramanauskiai
Pučkoriai Plat. p.
1730-11-05 Mos. PLATAUNA Tomas Platauna (Plataunaytis)

Narvydžai Sk p. Ona Pilibaitytė (Pilibayte)

Urviai Mos.p.1798-02-12 Mos. PLAUŠINIS Andrius Plaušinis (Andream Plawszynowicz)

Plaušiniai Lenk. p. Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska)

Šatraminiai
1758-11-19 Mos. PLAUŠINIS Antanas Plaušinis (Plawszynis)

Plaušiniai Lenk.p. Elžbieta Jaskaudienė (Jaskowdowa)
N Daukšiai
1819-10-14 Mos. PLAUŠINIS Antanas Plaušinis (Antonium Plawszynski)


Kunegunda Jakutytė Numgaudienė (Numdawdziowa)
N Daukšiai
1867-02-07 Mos. PLAUŠINIS Antanas Plaušinis Vykintas ir Monika Mažonaitė Plaušiniai
Daukšiai Barbora Šedvydytė Motiejus ir Barbora Budreckytė Šedvydžiai
Daukšiai
1762-11-14 Mos. PLAUŠINIS Juozapas Plaušinis (Pl...sinis)

Plaušiniai Lenk.p. Rožė Kažytė (Kažewiczowna)

Kernai
1787-07-01 Mos. PLAUŠINIS Juozapas Plaušinis (Josephus Plawszynowicz)

Daukšiai Konstancija Skaraitė (Constantia Skorulska)

Šakaliai
1829-07-02 Mos. PLAUŠINIS Jurgis Plaušinis Juozapas ir Konstancija Skaraitė Plaušiniai
Daukšiai Barbora Grigevičiutė Petras ir Barbora Apulskytė Grigevičiai
Šatraminiai
1925-06-05 Sk. PLAUŠINIS Jurgis Plaušinis Marcelinas ir Teodora Ronkaitė Plaušiniai N Skuodas Veronika Vaškytė Pranciškus ir Ona Paulauskaitė Vaškiai
Kulai Sk. p.
1848-11-03 Mos. PLAUŠINIS Marcelinas Plaušinis (Plawszynia) Dominykas ir Barbora Abdulskytė Plaušiniai
Kalviai Lenk.p. Teodora Ronkytė Antanas ir Julijona Šiaudinytė Ronkiai
Daukšiai
1817-01-23 Mos. PLAUŠINIS Mykolas Plaušinis (Michaelem Plawszynski)

Daukšiai Ona Janulytė_ Raudienė (Anna Rawdowiczowa ) (1806.10.23 Motiejus Raudys)
N Šatraminiai
1849-06-28 Mos. PLAUŠINIS Mykolas Plaušinis Mykolas ir Ona Jonutytė Plaušiniai
Šatraminiai Elena Budrikytė Juozaitienė Jurgis ir Kunegunda Kažytė Budrikiai N Šatraminiai
1896-02-04 Mos. PLAUŠINIS Pranciškus Plaušinis Jurgis ir Rozalija Pukinskaitė Plaušiniai
Veitai Lenk.p. Giacinta Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai
1835-01-22 Mos. PLAUŠINIS Vincentas Plaušinis Juozapas ir Konstancija Skaraitė Plaušiniai
Daukšiai Monika Mažonaitė Motiejus ir Brigita Burbaitė Mažonai
Šakaliai
1929-05-01 Yl. PLAUŠINIS Vincentas Plaušinis Kazimieras ir Ona Mickutė Plaušiniai N Ylakiai Adolfina Prialgauskaitė Juozapas ir Barbora Dimaitė Prialgauskai
Šulpetriai Yl. p.
1849-02-08 Mos. PLAUŠINIS Vykintas Plaušinis Juozapas ir Konstancija Skaraitė Plaušiniai N Daukšiai Barbora Bružaitė Mykolas ir Marijona Barkutė Bružai
Žalgiriai1785-07-03 Mos. PLEIKUS Petras Pleikus (Petrus Pleykowicz)
N Krupiai Plat.p. Ieva Šopaitė (Heva Szuopowska)

Prialgai1934-07-01 Darb. PLEŠKYS Pranciškus Pleškys Pranciškus ir Kazimiera Butkutė Pleškiai
Nausėdai Darb. p. Barbora Malūkaitė Mykolas ir Monika Birontaitė Malūkai
Nausėdai Darb. p.1923-09-02 Šač. PLIADUKAS Kazimieras Pliadukas (Pladoko) Kazimieras ir Monika Pargaliauskaitė Pliadukai
Jundulai Šač. p. Juozapota Jakštaitė Konstantinas ir Agnė Gedgaudytė Jakštai
Jundulai Šač. p.
1923-01-20 Sk. PLIADUKAS Pranciškus Pliadukas (Pladukas) Kazimieras ir Monika Pargaliauskaitė Pliadukai
Skuodas Liza Ozola Taurinienė Andris ir Greta Kumpine Ozali
Skuodo p.1719-01-15 Mos. PLINIUS Jeronimas Plinius (Plinowski)


Ona Griciutė (Grycowna)

Lyksūdė1923-02-06 Sk. PLIUŠKIS Aleksandras Pliuškis Kazimieras ir Anastasija Staniutė Pliuškiai
Skuodo p. Emilija Vasiliauskaitė Pliuškienė Kazimieras ir Emilija Stonkutė Vasiliauskai N Skuodo p.
1828-09-25 Mos. PLIUŠKIS Antanas Pliuškis Jonas ir Ona Šiaudinytė Pliuškiai
Virbalai Veronika Šopaitė Motiejus ir Pranciška Adomauskaitė Šopos
Virbalai
1882-01-26 Mos. PLIUŠKIS Andrius Pliuškis Jonas ir Elena Kubiliutė Pliuškiai
Tėveliai Uršulė Intaitė Izidorius ir Matilda Zabitytė Intos
Budvietė
1804-02-29 Mos. PLIUŠKIS Jonas Pliuškis (Joannem Pluszkiewicz)

Virbalai Ona Šiaudinytė (Annam Szawdynowna)

Gaubės
1843-11-23 Mos. PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Jonas ir Ona Šiaudinytė Pliuškiai
Virbalai Barbora Jakštaitė Antanas ir Regina Ruikaitė Jakštai
Gaubės
1850-11-28 Mos. PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Vykintas ir Kotryna Šedvydytė Pliuškia
Tėveliai Elena Kubilaitė Antanas ir Cecilija Sebeckaitė Kubilai
Tėveliai
1864-02-25 Mos. PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Jonas ir Judita Ruikaitė Pliuškiai N Rušupiai Sk.p. Elena Kinčiutė Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai
1910-02-09 Mos. PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Leonas ir Monika Liutkutė Pliuškiai
Tėveliai Ona Šarpnickytė Petras ir Rozalija Dvarionaitė Šarpnickiai
Tėveliai
1926-02-02 Mos. PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Andrius ir Uršulė Intaitė Pliuškiai
Tėveliai Ona Baužytė Vykintas ir Ona Griciutė Baužiai
Kernai
1798-01-23 Mos. PLIUŠKIS Juozapas Pliuškis (Jozephum Pliuszkewicz)

Virbaliai Ona Aleksiūtė (Anna Alixiutowna)

Mikulčiai
1804-05-27 Mos. PLIUŠKIS Juozapas Pliuškis (Josephum Pliuszkiewicz)
N Virbalai Juozapota Narmontaitė (Josephatam Narmontowna)

Budvietė
1892-11-17 Mos. PLIUŠKIS Juozapas Pliuškis Jonas ir Rozalija Jokubauskytė Pliuškiai N Rušupiai Sk.p. Ona Mažonaitė Adomas ir Ona Baltrutytė Mažonai
Udraliai
1882-01-26 Mos. PLIUŠKIS Leonas Pliuškis Jonas ir Elena Kubiliutė Pliuškiai
Tėveliai Monika Liutkutė Petras ir Ieva Riepšaitė Liutkai
Tėveliai
1913-02-24 Mos. PLIUŠKIS Leonas Pliuškis Leonas ir Monika Liutkutė Pliuškiai
Tėveliai Barbora Vaškytė Leonas ir Ona Urbonaitė Vaškiai
Puodkaliai
1932-08-28 Sk. PLIUŠKIS Leonas Pliuškis Feliksas ir Kazimiera Girdžiūnaitė Pliuškiai
Kulai Sk. p. Elena Dimaitė Konstantinas ir Julijona Sirutytė Dimos
Lenkimų p.
1869-03-02 Mos. PLIUŠKIS Steponas Pliuškis Jonas ir Barbora Jakštaitė Pliuškiai
Virbalai Monika Lekstutytė Juozapas ir Anastasija Piekutė Lekstučiai
Budvietė
1934-08-04 Lenk. PLIUŠKIS Vladislovas Pliuškis Leonas ir Ona Damulytė Pliuškiai
Lenkimai Elena Girkontaitė Juozapas ir Veronika Dimaitė Girkontai
Lenkimai1778-11-17 Mos. PLOKŠTYS Jokūbas Plokštys (Ploksztis)
N Igariai Liucija Butkutė (Butkiewiczowna)

Šaukliai
1793-11-05 Mos. PLOKŠTYS Jonas Plokštys (Joannem Ploksztis)

Laumaičiai Petronėlė Nagelytė (Petronellam Negalate)

Rukai

POCEVIČIUS – POCIUS1868-04-16 Šač. POCIUS Adomas Pocius Jonas ir Barbora Jakutytė Pociai
Bratikai Šač. p. Uršulė Jakutytė Kazimieras ir Rozalija Lėbaitė Jakučiai
Jundulai Šač. p.
1893-01-19 Šač. POCEVIČIUS Aleksandras Pocevičius (Пацевича) Julijonas ir Domicėlė Vičiulytė Pocevičiai
Prialgai Kotryna Vainoraitė Motiejus ir Domicėlė Kavaliauskaitė Vainorai
Geidučiai
1824-02-12 Mos. POCIUS Aleksandras Pocius (Aleksandrum Pocewicz)


Juozapota (Užulaitė_) Laskienė (Laskowska)
N Ersla
1851-06-05 Sal. POCIUS Aleksandras Pocius Gabrielius ir Veronika Stonkutė Pociai
Žeimiai Barbora Pilibaitytė Juozapas ir Agnė Žvinklytė Pilibaičiai
Skaudaliai Sal. p.
1938-04-18 Kaln. POCIUS Aleksandras Pocius Pranciškus ir Ona Truškaitė Pociai
Žalimai Kaln. p. Magdalena Galdikaitė Bonifacas ir Magdalena Baužytė Galdikai
Žalimai
1851-09-18 Mos. POCIUS Antanas Pocius Gasparas ir Elena Šiaudinytė Pociai
Kusai Magdalena Žvinklytė Pranciškus ir Morta Baužytė Žvinkliai
Kusai
1903-09-30 Mos. POCIUS Antanas Pocius Antanas ir Felicijona Dabravolskytė Pociai
Prialgai Magdalena Malakauskaitė Aleksandras ir Magdalena Silkauskytė Malakauskai
Kulaliai
1909-11-15 Mos. POCIUS Antanas Pocius Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai Uršulė Vitkutė Jonas ir Petronėlė Kaupaitė Vitkai
Rukai
1937-11-22 Mos. POCIUS Antanas Pocius Antanas ir Uršulė Vitkutė Pociai
Rukai Stanislova Žuolytė Konstantinas ir Amelija Jackutė Žuoliai
Žebrokai
1771-11-17 Mos. POCIUS Baltramiejus Pocius (Pocius)


Agota Lutytė (Lawtaty)

Kaukolikai
1868-09-01 Šač. POCIUS Bonaventūras Pocius Tadas ir Elžbieta Paurutaitė Pociai N Vabaliai Šač. p. Felicijona Šleiderytė Pranciškus ir Ona Paulauskaitė Šleideriai
Lyksūdė Šač. p.
1885-09-03 Mos. POCEVIČIUS Bonifacas Pocevičius Laurynas ir Uršulė Dargytė Pocevičiai N Ersla Marijona Šemetaitė Pilypas ir Petronėlė Malūkaitė Šemetos
Ersla
1819-01-21 Šač. POCIUS Dominykas Pocius (Dominicum Pocewicz)

Sodale (?) Mos.p. Magdalena Miliūtė (Magdalena Milowna)

Vabaliai
1923-01-28 Mos. POCIUS Dominykas Pocius Jonas ir Pranciška Puidokaitė Pociai
Giršiniai Ona Kinčiutė Jokimas ir Ona Mineikytė Kinčiai
Naujukai
1768-01-24 Mos. POCIUS Gasparas Pocius (Pacewicz)


Magdalena Budrytė (Budrowna)

Derkinčiai
1794-11-25 Yl. POCIUS Gasparas Pocius (Gasperem Pacewicz)

Ersla Agota Šliubaitė (Agatham Szlubowna)

Jedžiotai Yl. p.
1809-11-16 Mos. POCIUS Gasparas Pocius (Gasparum Pacewicz)


Elena Šiaudinytė (Helena Szawdynowna)

Tauzai
1826-02-16 Mos. POCIUS Gasparas Pocius (Gasperum Pocius)
N Virbalai Barbora Milašiutė (Barbaram Miloszowna)

Kernai
1863-05-21 Mos. POCIUS Gasparas Pocius Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai
Tėveliai Uršulė Niuniavaitė Adomauskienė Jonas ir Ona Kusaitė Niuniavos N Mikulčiai
1875-11-26 Mos. POCIUS Gasparas Pocius Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai N Mikulčiai Magdalena Daniutė Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai
Mikulčiai
1770-10-28 Mos. POCIUS Ignotas Pocius (Pacewicz)


Terežė Mažonaitė (Mažonaty)

Juknaičiai
1752-11-12 Mos. POCIUS Izidorius Pocius (Pacewicz)

Pauperiai Magdalena Červinskaitė (Czerwinska)


1878-01-18 Mos. POCIUS Jokimas Pocius Petras ir Felicijona Jonušaitė Pociai
Gaubės Ona Šilgalytė Budrikienė Juozapas ir Elena Vaškytė Šilgaliai N Gaubės
1716-11-01 Mos. POCIUS Jokūbas Pocius (Pocewicz)

Rukai Ona Daukšiaiitė (Dawkszowna)

Ersla
1798-11-20 Šač. POCIUS Jokūbas Pocius (Jacobum Pocewicz)

Derkinčiai Barbora Petrauskaitė (Barbara Petrowska)

Derkinčiai
1819-11-25 Šač. POCIUS Jokūbas Pocius (Jacobum Pacewicz)


Elana Slingytė (Helena Slingiowna)

Bratikai
1711-10-02 Šač. POCIUS Jonas Pocius (Joannem Pacewicz)

Burniškiai Ona Kuzmaitė (Kuzmowna) (Annam Kuzmowna)

Lyksūdė
1724-01-30 Mos. POCIUS Jonas Pocius (Pocius)

Trumplaukiai Yl.p. Kristina Intaitė (Inkowna)

Rumšaičiai
1796-11-22 Mos. POCIUS Jonas Pocius (Joannem Pacewicz)

Drupiai Marijona Gembutytė (Marianna Gumbuttowna)

Vobalė
1798-01-16 Sal. POCIUS Jonas Pocius (Joannem Pocius)

Šaučikai Sal. p. Petronėlė Gedrimaitė (Petronillam Giedrymowna)

Sėleniai Sal. p.
1822-01-24 Šač. POCIUS Jonas Pocius (Joanem Pocius)


Agota Berniušaitė (Agnotum Berniusziowna)

Derkinčiai
1824-02-18 Šač. POCEVIČIUS Jonas Pocevičius (Joanem Pacewski)


Marcijona Vičiulaitė (Marcianna Wicziulowna)

Barniškiai Mos.p.
1833-05-09 Mos. POCIUS Jonas Pocius Antanas ir Elžbieta Ronkytė Pociai N Bratikai Barbora Juzumaitė Dominykas ir Ona Lenkutė Juzumai
Jundulai
1857-10-08 Sal. POCIUS Jonas Pocius Mykolas ir Ona Daugėlaitė Pociai N Kulupėnai Kart.p. Barbora Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Peldytė Žvinkliai
Skaudaliai
1857-10-08 Mos. POCIUS Jonas Pocius (Пацевичъ) Jonas ir Barbora Juzumaitė Pociai (įraše Jakutytė) N Burniškiai Marijona Donėlaitė Kanapinskienė Kazimieras ir Petronėlė Bružaitė Donėlos N Burniškiai Mos.p.
1714-02-11 Mos. POCIUS Juozapas Pocius (Pocewicz)

Gondlaukė Elžbieta Truikytė (Truykinowna)

Rukai
1772-05-11 Mos. POCIUS Juozapas Pocius (Pacewicz)


Kristina Mickutė (Mickiewiczowna)

Burniškiai
1801-11-26 Mos. POCIUS Juozapas Pocius (Pocewicz)

Kaukolikai Juozapota Drungytė (Drungiowna)

Krakės
1808-01-07 Šač. POCIUS Juozapas Pocius (Jozephum Pacewicz)


Julijona Sirutytė (Julianna Syrutowna)

Bratikai
1814-02-09 Šač. POCIUS Juozapas Pocius (Pacewicz)


Barbora Jautakaitė

Kaukolikai
1817-04-17 Mos. POCIUS Juozapas Pocius (Jozephum Pocius)


Elžbieta Paulauskaitė (Elizabetha Pawlowska)

Ersla
1840-08-18 Mos. POCIUS Juozapas Pocius Gasparas ir Elena Šiaudinytė Pociai
Giršiniai Pranciška Daniutė Razmienė Juozapotas ir Rozalija Adomauskaitė Daniai N Šerkšniai
1850-11-28 Mos. POCIUS Juozapas Pocius Jonas ir Barbora Juzumaitė Pociai (įraše Jakštaitė)
Burniškiai Monika Novomeiskytė Anupras ir Barbora Pikturnaitė Novomeiskiai
Rukai
1863-04-30 Mos. POCIUS Juozapas Pocius Jokūbas ir Elena Lingytė Pociai N Derkinčiai Uršulė Laureckytė Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Gondlaukė
1880-01-23 Mos. POCIUS Juozapas Pocius (Поцюса) Marcijonos Pociutės sūnus
Vindeikiai Šač.p. Monika Burbaitė Liutkienė Pranciškus ir Kotryna Jucytė Burbos N Kulaliai
1884-06-04 Mos. POCIUS Juozapas Pocius Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai Monika Donėlaitė (Даниловною) Juozapas ir Apolonija Matulaitė Donėlos
Žebrokai
1885-07-02 Mos. POCIUS Juozapas Pocius Jokūbas ir Elena Lingytė Pociai N Žebrokai Uršulė Pociutė Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai
1910-02-16 Mos. POCIUS Juozapas Pocius Antanas ir Prudencija Dabravolskytė Pociai
Paluknė, Sk.p. Ona Litvinaitė Antanas ir Ona Simutytė Litvinai
Daukšiai
1912-10-14 Mos. POCIUS Juozapas Pocius Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai N Žebrokai Julijona Jakštaitė Skruibienė Kazimieras ir Barbora Vičiulytė Jakštai N Baksčiai
1927-02-20 Kaln. POCIUS Juozapas Pocius Kazimieras ir Konstancija Rimkutė Pociai
Tinteliai Kaln. p. Ona Kontrimaitė Kazlauskienė Jeroslavas ir Konstancija Šukytė Kontrimai
Tinteliai Kaln. p.
1748-11-24 Mos. POCIUS Jurgis Pocius (Pacewicz)

Sedos p. Magdalena Meleškaitė (Meleszkowna)

*
1774-11-07 Mos. POCIUS Jurgis Pocius (Pocewicius)

Gondlaukė Ona Baužytė (Baužaty)

Gondlaukiai
1860-02-13 Mos. POCIUS Kajetonas Pocius Jonas ir Barbora Juzumaitė Pociai
Bratikai Anastasija Jakutytė Kazimieras ir Rozalija Liebutė Jakučiai
Šakaliai
1721-02-16 Mos. POCIUS Kazimieras Pocius (Pacewicz)

Rukai Marijona Zabielienė (Zabielowa)

Ersla
1734-05-23 Mos. POCIUS Kazimieras Pocius (Pocius)
N Barviai Ona Užulaitė (Užulayte)


1738-04-27 Mos. POCIUS Kazimieras Pocius (Pocewicz)
N Ersla Kristina Rimkienė (Rymkowa)
N Rukai
1740-05-26 Mos. POCIUS Kazimieras Pocius (Pocius)
N Apuolė Marijona V. (Walnowna)

Budvietė
1764-01-22 Mos. POCIUS Kazimieras Pocius (Pocius)


Agnė Jakaitė (Jokowna)

Vabaliai
1765-06-09 Mos. POCEVIČIUS Kazimieras Pocevičius (Pacewicz)
N Kruopiai Plat.p. Elžbieta Kontrimaitė (Kontrymowna)

Bratikai
1825-01-13 Sal. POCIUS Kazimieras Pocius (Casimirum Pocius)
N Klausgalvai Veronika Venckaitė (Veronicam Węckaly)

Klausgalvai Sal. p.
1880-01-23 Mos. POCIUS Kazimieras Pocius (Пацевича) Laurynas ir Ona Šverebaitė Pociai
Mikulčiai Rozalija Gūžaitė Juozapas ir Felicijona Riepšaitė Gužės
Daukšiai
1894-01-11 Mos. POCIUS Kazimieras Pocius Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai Valerija Luotaitė (Лотасовны) Antanas ir Ona Meškytė Luotės
Nevočiai
1921-05-10 Mos. POCIUS Kazimieras Pocius Vincentas ir Barbora Ronkytė Pociai
Rukai Agnė Laukytė Steponas ir Monika Mosteikaitė Laukiai
Rukai
1922-09-09 Sk. POCIUS Kazimieras Pocius Jonas ir Julijona Biteravičiutė Pociai
Kulai Sk. p. Monika Montikaitė Antanas ir Ona Rancaitė Montikai
Skuodas
1923-07-08 Mos. POCIUS Kazimieras Pocius Juozapas ir Kazimiera Jasevičiutė Pociai
Erlėnai Sal.p Monika Laukytė Pranciškus ir Monika Daukantaitė Laukiai
Daukšiai
1931-02-10 Sal. POCIUS Kazimieras Pocius Kazimieras ir Ona Narkutė Pociai
Tuzai Sal. p. Albina Pauliukaitė Jonas ir Monika Laukytė Pauliukai
Šaukliai Mos. p.
1925-02-21 Sk. POCIUS Konstantinas Pocius Kazimieras ir Valerija Luotaitė Pociai
Budvietė Mos. p. Ona Macevičiutė Petras ir Vincenta Zubaitė Macevičiai
Rušupiai Sk. p.
1936-02-10 Mos. POCEVIČIUS Konstantinas Pocevičius Aleksandras ir Kotryna Vainoraitė Pocevičiai
Kulaliai Kazimiera Galdikaitė Jonas ir Juozapota Jonutytė Galdikai
Kulaliai
1759-01-21 Mos. POCIUS Kristoforas Pocius (Pocius)
N Kaukolikai Kotryna Kontauskienė (Kątowska)
N Ersla
1848-02-22 Mos. POCIUS Laurynas Pocius (Pocia) Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai
Mosėdis Ona Šverebaitė Karolis ir Elena Dabrytė Šverebos
Mosėdis
1855-01-11 Mos. POCIUS Laurynas Pocius Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai N Mosėdis Ona Intaitė Rokas ir Elena Šakinytė Intos
Nevočiai
1872-02-08 Mos. POCIUS Laurynas Pocius Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai N Mosėdis Julijona Gurauskaitė Kazimieras ir Julijona Laukineitytė Gurauskai
Žebrokai
1928-01-10 Mos. POCIUS Leonas Pocius Jonas ir Pranciška Puidokaitė Pociai
Krakės Yl.p. Filomena Markauskaitė Danilevičienė Kazimieras ir Liudvika Andrėkutė Markauskai N Krakės Mos. p.
1932-02-08 Mos. POCIUS Leonas Pocius Leonas ir Anastasija Ridikaitė Pociai
Šliktinė Not.p. Stanislova Stankūnaitė (įr. Stonkaitė) Antanas ir Petronėlė Mickutė Stankūnai
Kulaliai
1938-06-14 Šač. POCIUS Leonas Pocius Stanislovas ir Joana Virketytė Pociai
Uikiai Sed. p. Zuzana Pocevičiutė Juozapas ir Adelė Deimontaitė Pocevičiai
Derkinčiai
1936-10-29 Sal. POCIUS Liudvikas Pocius Antanas ir Emilija Tamošauskaitė Pociai
Skaudaliai Barbora Balsevičiutė Grosildos Balsevičiutės duktė
Salantai
1742-11-25 Mos. POCIUS Mykolas Pocius (Pocewicz)

Kaukolikai Barbora Baužytė (Bauzewiczowna)

Šatraminiai
1817-10-23 Šač. POCIUS Mykolas Pocius (Michaelem Pocewicz)

Laumiai Anastasija Bučytė (Anastasia Buczowna)

Rumšaičiai
1819-11-12 Mos. POCIUS Mykolas Pocius (Michaelem Pacewicz)
N Sedos p. Barbora Libinavičienė (Barbaram Libinowiczowa)
N Mosėdžio p.
1747-07-22 Mos. POCIUS Motiejus Pocius (Pocius)

Ersla Kotryna Budrienė (Budriowa)
N Lyksūdė
1759-11-18 Mos. POCIUS Motiejus Pocius (Pacewicz)


Petronėlė Ignotaitė (Ignatowna)

Ersla
1928-05-08 Mos. POCEVIČIUS Motiejus Pocevičius Aleksandras ir Kotryna Vainoraitė Pocevičiai
Prialgava Stepanija Ruikaitė Antanas ir Uršulė Litvinaitė Ruikos
Prialgava
1808-06-16 Mos. POCIUS Nikodemas Pocius (Nicodemum Pacewicz)

Burniškiai Ona Ščepauskaitė (Anna Szczepowna)

Urviai
1783-08-08 Mos. POCIUS Petras Pocius (Pacewicz)

Tėveliai Judita Ylokaitė (Ilacowna)

Tėveliai
1806-02-11 Mos. POCIUS Petras Pocius (Petrum Pacewicz)

Prialgai Elena Jazdauskaitė Gedgaudienė (Giedgowdowa z Jazdowskich)
N Prialgava
1807-11-27 Šač. POCIUS Petras Pocius (Petrum Pocewicz)


Marcijona Dapševičiūtė Daugėlienė (z Dapszewiczow Dawgiallowa)


1824-10-28 Šač. POCIUS Petras Pocius (Petrum Pacewski)


Ona Zaniūtė (Anna Zanewska)

Šačiai
1843-11-23 Mos. POCIUS Petras Pocius Juozapas ir Elžbieta Paulauskaitė Pociai
Žebrokai Felicijona Jonušaitė Antanas ir Barbora Šušinskytė Jonušai
Virbalai
1889-06-20 Mos. POCIUS Petras Pocius Antanas ir Ona Jakubauskaitė Pociai N Šniukščiai Elena Šauklytė Antanas ir Julijona Baužytė Šaukliai
Prialgai
1718-06-05 Mos. POCIUS Pranciškus Pocius (Pucewicz)


Marijona Gedminienė (Giedminiowa)
N Apuolė
1755-01-12 Mos. POCIUS Pranciškus Pocius (Pocius)

Kaukolikai Morta Narmontaitė (Narmontowna)

Lyksūdė
1762-08-08 Mos. POCIUS Pranciškus Pocius (Pocius)
N Daktarai Barbora Daukšiaiitė (Dawkszowna)

Daktarai
1765-02-10 Mos. POCIUS Pranciškus Pocius (Pacewicz)

Malūkai Ona Alseikaitė (Olseykowna)

Urviai Mos.p.
1771-08-04 Mos. POCIUS Pranciškus Pocius (Pacewicz)

Šarnelė Ž.Kalv. p. Kotryna Čepauskaitė (Szczepowska)

Prialgai
1810-01-25 Mos. POCIUS Pranciškus Pocius (Franciscum Pacewicz)

Ersla Magdalena Budrytė (Magdalena Budrowna)

Ersla
1815-11-23 Mos. POCIUS Pranciškus Pocius (Franciscum Pacewicz)


Ona Radvilaitė (Anna Radwillowiczowna)

Prialgai
1823-01-16 Šač. POCIUS Pranciškus Pocius (Franciscum Pocius)
N
Rozalija Miliūtė (Rosalia Milovna)

Mosėdžio p.
1825-01-13 Sal. POCIUS Pranciškus Pocius (Franciscum Pocius)

Grūšlaukė Sal. p. Ona Bakstytė (Annam Bakstaly)

Grūšlaukė
1739-04-26 Mos. POCIUS Stanislovas Pocius (Pocis)

Ersla Ona Žilienė (Žileykowa)
N Lyksūdė
1925-02-14 Sk. POCIUS Stanislovas Pocius Jonas ir Julijona Biteravičiutė Pociai
Kulai Sk. p. Rozalija Būtaitė Jonas ir Anelė Eidinaitė Būtės
Narvydžiai Sk. p.
1933-01-22 Kaln. POCIUS Stanislovas Pocius Kazimieras ir Konstancija Rimkutė Pociai
Tinteliai Kaln. p. Petronėlė Pauliutė Ignotas ir Petronėlė Gervinskaitė Pauliai
Tinteliai Kaln. p.
1844-06-20 Mos. POCIUS Tadas Pocius Tadas ir Elžbieta Pauzonaitė Pociai
Vabaliai Monika Šikšniutė Jurgis ir Elžbieta Vitkutė Šikšniai
Ersla
1759-10-23 Mos. POCIUS Tomas Pocius (Pocius)

Kaukolikai Ona Vitkuvienė (Witkowa)
N Kaukolikai
1881-06-17 Mos. POCIUS Tomas Pocius Laurynas ir Ona Šverebaitė Pociai
Igariai Petronėlė Zubaitė Antanas ir Magdalena Taurinskaitė Zubės
Baksčiai
1759-01-14 Mos. POCIUS Viktorinas Pocius (Pocius)

Kaukolikai Agota Ložytė (Ložewiczowna)

Krakės
1889-01-24 Mos. POCIUS Vincentas Pocius (Викентия Пацевича) Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai Barbora Ronkytė Juozapas ir Barbora Staniutė Ronkiai
Šatraminiai


1785-01-16 Mos. PODAKAS Ignotas Podakas (Ignatius Podakowicz)

Stripiniai Yl.p. Pranciška Jurkutė (Francisca Jurkiewiczowna)

Laumaičiai1837-10-12 Mos. POLIANSKAS Jonas Palianskas (Polanskiego) Martynas ir Ona Kazevičiutė Polianskai
Naujukai Uršulė Mikniutė (Michniowna) Mykolas ir Elžbieta Vaškytė Mikniai
Naujukai1895-01-24 Mos. POLIS Danėlius Polis (Поль) Jonas ir Ieva Stonkutė Poliai N Budriai Anastasija Žalgirytė Nikodemas ir Magdalena Klovaitė Žalgiriai
Tauzai

POŠKA, POŠKYS, POŠKUS1838-11-22 Mos. POŠKYS Antanas Poškys (Poszkia) Tomas ir Rozalija Kervytė Poškiai
* Felicijona Jakštaitė (Jaksztowna) Juozapas ir Ona Baguckytė Jakštai
Mikulčiai
1873-02-07 Mos. POŠKYS Antanas Poškys (Пошкиса) Juozapas ir Marcijona Ylakytė Poškiai
Šaukliai Ona Pilibaitytė Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šaukliai
1932-11-13 Aleks. POŠKYS Antanas Poškys Pranciškus ir Uršulė Šerkšnytė Poškiai
Baltrimai Šač. p. Adelė Jakutytė Stanislovas ir Monika Budrikytė Jakučiai
Truikinai Aleks. p.
1933-06-18 Kaln. POŠKUS Antanas Poškus Juozapas ir Aleksandra Mockutė Poškos
Šalynas Kaln. p. / Lyduvėnų p. Elena Brasaitė Zuzanos Brasaitės duktė
Ylokaičiai Yl. p.
1848-10-19 Mos. POŠKYS Anupras Poškys (Paszkiewicza) Motiejus ir Ona Škimelytė Poškiai
Laumaičiai Šač.p. Ona Raudytė Jurgis ir Elena Aklytė Raudžiai
Mikulčiai
1751-05-30 Mos. POŠKYS Jokūbas Poškys (Jacoby Poszkus)


Kotryna Bertašienė (Catharina Bartaszowa)
N Daukšiai
1922-02-18 Šač. POŠKYS Jonas Poškys Pranciškus ir Marcijona Gužauskaitė Poškiai N Derkinčiai Šač. p. Petronėlė Grigevičiutė Juozapas ir Kotryna Komskaitė Grigevičiai
Notėnai Gint. p.
1758-11-26 Mos. POŠKYS Juozapas Poškys (Paszkiewicz)

Apuolė Apolonija Stasytė (Stasiewiczowna)

Apuolė
1844-04-25 Mos. POŠKYS Juozapas Poškys (Poszkia) Kazimieras ir Barbora Bėrontaitė Poškiai N Šaukliai Marcijona Ylakytė Pranciškus ir Barbora Grigalauskaitė Ylakiai
Ersla
1851-07-17 Mos. POŠKYS Juozapas Poškys (Пошкиса) Kazimieras ir Barbora Bėrontaitė Poškiai N Šaukliai Antanina Viščiūnaitė Baltramiejus ir Barbora Ažondenytė Viščiūnos
Naujukai
1867-01-10 Mos. POŠKYS Juozapas Poškys (Пошкиса) Juozapas ir Ona Elskutė (Елсковъ) Poškiai
Vabaliai Šač.p. Barbora Baužytė Zubienė Juozapas ir Barbora Burbaitė Baužiai N Virbalai
1884-01-30 Mos. POŠKYS Juozapas Poškys (Пошкиса) Kazimieras ir Barbora Bėrontaitė Poškiai N Naujukai Monika Skrabauskaitė Aloyzas ir Uršulė Gadeikytė Skrabauskai
Naujukai
1779-11-21 Mos. POŠKYS Kazimieras Poškys (Poszkis)

Rumšaičiai Liucija Untulienė (Untulenie)
N Rumšaičiai Šač.p.
1792-11-20 Mos. POŠKYS Kazimieras Poškys (Casimirus Poszkis)

Derkinčiai Barbora Radvilaitė (Barbara Radwilowna)

Vindeikiai
1815-11-23 Mos. POŠKYS Kazimieras Poškys (Cazimirum Paszkiewicz)


Barbora Berontaitė (Barbara Birontowna)

Kulaliai
1906-02-08 Mos. POŠKYS Kazimieras Poškys (Пошкиса) Liudvikas ir Magdalena Urbonaitė Poškiai
Įpiltis Valerija Litvinaitė Leonas ir Ona Simutytė Litvinai
Daukšiai
1737-01-13 Mos. POŠKYS Laurynas Poškys (Paškiewicz)

Daukšiai Kotryna Alšauskaitė (Alkowska)

Daukšiai
1900-05-02 Šač. POŠKYS Laurynas Poškys (Пошкиса) Juozapas ir Magdalena Galdikaitė Poškiai N Kaukolikai Ona Šimanskaitė Šliačkienė Jurgis ir Barbora Juodeikytė Šimanskai N Kaukolikai
1742-11-18 Lenk. POŠKYS Mykolas Poškys (Poszkis)


Ona Simutytė (Symutale)


1752-11-19 Mos. POŠKYS Motiejus Poškys (Paszkiewicz)


Ona B.eitienė (Beytowa)
N
1793-11-19 Mos. POŠKYS Petras Poškys (Petrum Paszkiewicz)

Derkinčiai Ona Jonušaitė (Annam Januszowna)

Lyksūdė
1743-06-23 Mos. POŠKYS Simonas Poškys (Poszkis)

Vabaliai Rožė Putkalytė (Putkayte)

Vabaliai
1747-01-12 Mos. POŠKYS Simonas Poškys (Paszkiewicz)
N Vabaliai Elžbieta Juknaitė (Juknayte)

Lukošaičiai
1786-01-22 Mos. POŠKYS Tomas Poškys (Thomas Paszkiewicz)

Mikitai Plat.p. Rožė Leilionaitė (Rosa Lelonowna)

Ersla
1932-09-08 Kaln. POŠKA Zigmantas Poška Juozapas ir Aleksandra Mockutė Poškos
Kūlsodis / Šiluvos valsč. Lyduvėnų p. Valerija Gališauskytė Juozapas ir Kazimiera Merkytė Gališauskiai
Kūlsodis / Lyduvėnai Šiluvos valsč.1932-02-09 Sal. POTRA Antanas Potra Pranciškus ir Monika Pociutė Potros
Perkūnkaimis Sal. p. Magdalena Pociutė Kazimieras ir Rozalija Jundulaitė Pociai
Gargždelė Sal. p.1719-07-23 Mos. POVILAITIS Andrius Povilaitis (Powilaytis)

Puodkaliai Sk. p. Elžbieta Sudintienė Sudziowa)
N Lyksūdė
1936-04-13 Mos. POVILAITIS Justinas Povilaitis Pranciškus ir Antanina Barštytė Povilaičiai
Klaipėda Anastasija Miliutė Domicėlės Miliutės, Jurgio d. dukra
Klaipėda1713-02-19 Mos. PRAGUBICKAS Kazimieras Pragubickas (Progubicki)

Laumiai Sal.par. Marijona Žuolytė (Zulowna)

Daktarai1797-02-19 Yl. PRAUSLYS Kazimieras Prauslys (Casimirum Prauslewicz)


Kotryna Gradauskaitė (Catharinam Gradowska)

Ylakiai1798-07-24 Mos. PREBERGIS Andrius Prebergis (Andream Preberg)


Barbora Griciuvienė (Barbara Griczowa)
N Kulaliai
1761-02-02 Mos. PREIBERGIS Andrius Preibergis (Preybargis)
N Šaukliai Kunigunda Grigutytė (Grygutowna)

Šaukliai
1794-11-10 Mos. PREBERGIS Stanislovas Prebergis (Stanislaum Prebergis)

Šerkšniai Marijona Ignotaitė (Mariana Ignotowiczowna)

Mosėdis1810-11-08 Mos. PREIBYS Antanas Preibys (Antonium Preybowicz)

Šlamiai Gint.v. Ona Sendrytė Žeimienė (Anna Žeymowiczowa)
N Žalgiriai
1835-09-12 Mos. PREIBYS Antanas Preibys Antanas ir Ona Lenkauskytė Preibiai
Žalgiriai Joana Ramonaitė Andrius ir Barbora Paulauskaitė Ramonai
Žalgiriai
1937-11-06 Sk. PREIBYS Antanas Preibys Antanas ir Paulina Vičiytė Preibiai
Narvydžai Sk p. Sofija Jurkutė Jonas ir Petronėlė Krištupaitė Jurkai
Narvydžiai Sk. p.
1872-02-22 Mos. PREIBYS Bonifacas Preibys Juozapas ir Ona Čeporiutė Preibiai
Gudžiai Kalv.p. Anastasija Paulauskaitė Pranciškus ir Liudgarda Buivydaitė Paulauskai
Rukai
1802-01-28 Mos. PREIBYS Jonas Preibys (Joannem Preybis)

Šačiai Barbora Stonkutė (Barbara Stankowna)

Apuolė
1933-01-15 Kaln. PREIBYS Jonas Preibys Juozapas ir Ona Stnkutė Preibiai
Kalnalis Delicija Paulauskaitė Barboros Paulauskaitės duktė
Kalnalis
1820-10-26 Sal. PREIBYS Juozapas Preibys

Grūšlaukė Anastasija Miliutė (Mylaly)

Grūšlaukė
1824-01-29 Šač. PREIBYS Juozapas Preibys (Jozephum Preybowicz)

Baršaičiai Kalv.p. Ona Čiparaitė (Anna Czeparowna)

Lukšaičiai
1834-11-05 Mos. PREIBYS Juozapas Preibys Pranciškus ir Magdalena Baužytė Preibiai N Grūšlaukė Antanina Šedvydytė Kazimieras ir Magdalena Kataržytė Šedvydžiai
Žalgiriai
1851-04-24 Sal. PREIBYS Juozapas Preibys Stanislovas ir Barbora Žeimytė Preibiai
Klausgalvai Ona Pilibaitytė Venckienė Juozapas ir Agnė Žvinklytė Pilibaičiai N Klausgalvai
1823-02-27 Mos. PREIBYS Jurgis Preibys (Georgium Preybis)

Kulalė Sal.p. Gertrūda Simaitytė (Gertruda Symaiczowna)

Šniukščiai
1823-05-29 Sal. PREIBYS Jurgis Preibys (Georgium Preybis)
N Bajoraliai Barbora Ruikaitė (Barbara Ruykaly)

Peldžiai
1746-11-01 Mos. PREIBYS Kazimieras Preibys (Preybowicz)
N Nevočiai Apolonija Mineitytė (Mineytowna)

Žebrokai
1903-11-25 Mos. PREIBYS Kazimieras Preibys Kazimieras ir Magdalena Pociutė Preibiai
Žeimiai Sal.p. Barbora Eidėjutė Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai
Palšiai
1759-11-04 Mos. PREIBYS Martynas Preibys (Preybis)

Nevočiai Kristina Klučenytė (Kluczanowna)

Nevočiai
1740-11-29 Mos. PREIBYS Mykolas Preibys (Preibis)

Pesčiai Sal.p. Barbora Zaburaitė (Zaburayte)

Šniukščiai
1798-01-23 Sal. PREIBYS Motiejus Preibys (Matheam Preybis)


Kotryna Stroputė (Catharinam Stropowna)

Žalimai Sal. p.
1817-01-29 Mos. PREIBYS Petras Preibys (Petrum Preykowicz)

Šlamiai Gint.v. Petronėlė Mickutė (Petronella Mickiewiczowna)

Vindeikiai
1819-10-11 Šač. PREIBYS Petras Preibys (Petrum Preybowicz)
N Šlamiai Gint.v. Petronėlė Ronkytė (Petronilla Ronkiewiczowna)

Bratikai
1798-02-13 Sal. PREIBYS Pilypas Preibys (Philippum Preybis)


Petronėlė Razgaitytė (Petronillam Rozgaltowna)

Pagrūšlaukė Sal. p.
1784-02-02 Mos. PREIBYS Rapolas Preibys (Preybowicz)

Plat.p. Magdalena Ložytė (Lozewiczowna)

Tėveliai
1928-10-14 Kaln. PREIBYS Stanislovas Preibys Stanislovas ir Anastasija Narmontaitė Preibiai
Nasrėnai Kaln. p. Bronislova Baltrimaitė Ignotas ir Petronėlė Berniutė Baltrimai
Tinteliai Kaln. p.
1931-01-18 Sal. PREIBYS Stanislovas Preibys Adomas ir Ona Razmaitė Preibiai
Kirkšiai Sal. p. Monika Einikytė Pranciškus ir Barbora Bagdonaitė Einikiai
Šaučikai Sal. p.1822-01-24 Šač. PRETKUS Petras Pretkus (Petrum Prętkiewicz)


Rozalija Grytkutė (Rosalia Grytkowna

Lukošaičiai1938-02-15 Šač. PRIALGAUSKIS Adomas Prialgauskis Adomas ir Matilda Kliauzaitė Prialguuskiai
Geldėnai Barst. p. Filomena Vičytė Zigmantas ir Rozalija Kairytė Vičiai
Derkinčiai Šač. p.
1714-04-30 Mos. PRIALGAUSKAS Andrius Prialgauskas (Przyalgowski)

Pukiai Sed.p. Elžbieta Andrijauskaitė (Andrzieewska)

Prialgai
1819-05-27 Mos. PRIALGAUSKAS Antanas Prialgauskas (Antonium Przyalgowski)

Kulaliai Agnė Bričkienė (Agneta Bryczkowa)
N Šatraminiai
1932-02-02 Mos. PRIALGAUSKAS Antanas Prialgauskas Leonas ir Ona Šemetaitė Prialgauskai
Simaičiai Bronislova Mažonaitė Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai
Udraliai
1842-02-24 Mos. PRIALGAUSKAS Augustinas Prialgauskas Vincentas ir Felicijona Paulavičiutė Prialgauskai
Prialgai Mos.p. Barbora Ylakytė Gintilienė Mykolas ir Ona Šleiniutė Ylakiai N Budvietė
1869-05-13 Mos. PRIALGAUSKAS Augustinas Prialgauskas Vincentas ir Felicijona Paulavičiutė Prialgauskai N Prialgai Mos.p. Barbora Galdikaitė Dacienė Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai N Žebrokai
1902-02-24 Mos. PRIALGAUSKAS Augustinas Prialgauskas Vincentas ir Magdalena Mileriutė Prialgauskai
Prialgai Mos.p. Barbora Zubaitė Antanas ir Ona Šauklytė Zubės
Prialgai
1790-10-03 Mos. PRIALGAUSKAS Benediktas Prialgauskas (Benedykt Przyalgowski)

Prialgai Mos.p. Edita Ščepauskienė (Eyditta Szczepowska)
N Prialgai
1795-11-17 Mos. PRIALGAUSKAS Benediktas Prialgauskas (Benedictum Przyalgowski)
N Prialgai Mos.p. Benedikta Perkauskaitė (Benedicta Borskowska)


1940-02-04 Sal. PRIALGAUSKIS Bronislovas Prialgauskis Augustinas ir Barbora Zubavičiutė Prialgauskiai
Prialgai Mos.p. Juozapota Staniutė Pranciškus ir Juozapota Kaubrytė Staniai
Bajoraliai
1798-01-23 Sal. PRIALGAUSKIS Dominykas Prialgauskis (Dominicum Przyalgowski


Magdalena M(ataitė) ? (Magdalenam Matayte)

Grūšlaukė Sal. p.
1798-02-24 Mos. PRIALGAUSKAS Dominykas Prialgauskas (Dominicum Przyalgowski


Ona Prialgauskaitė (Anna Prelgowska)

Mosėdžio p.
1825-02-15 Mos. PRIALGAUSKAS Dominykas Prialgauskas (Dominicum Przyalgowski)


Marijona Dapšienė (Mariana Dapszewiczowna)
N Prialgai
1838-02-13 Mos. PRIALGAUSKAS Dominykas Prialgauskas (Przyalgowskiego) Benediktas ir Benedikta Perkauskytė Prialgauskai N * Magdalena Karevičiutė (Karewiczowna) Tadas ir Magdalena Klovaitė Karevičiai
*
1799-10-08 Mos. PRIALGAUSKAS Feliksas Prialgauskas (Felicem Przyalgowski)


Kotryna Pikturnaitė (Catharina Pikturnianka)

Prialgai
1774-02-06 Mos. PRIALGAUSKAS Ignotas Prialgauskas


Marijona Apulskaitė (Opulska)

Prialgai
1799-11-12 Mos. PRIALGAUSKAS Ignotas Prialgauskas (Ignatium Przyallgowski)
N
Ona Pikturnienė (Anna Pikturnowa)
N Prialgai
1835-11-26 Mos. PRIALGAUSKAS Jokimas Prialgauskas Tadas ir Ona Ylakytė Prialgauskai
Šniukščiai Barbora Paulauskaitė Jonas ir Marijona Mončytė Paulauskai
Šniukščiai
1775-01-08 Mos. PRIALGAUSKAS Jokūbas Prialgauskas

Rukai Marijona Mockutė (Mackiewiczowna)

Tauzai
1815-11-23 Šač. PRIALGAUSKIS Jokūbas Prialgauskis (Jacobum Przyalgowski)


Antanina Škinaitė (Antonina Szkynowna)

Bratikai
1896-10-03 Mos. PRIALGAUSKAS Jokūbas Prialgauskas Antanas ir Ona Grigevičiutė Prialgauskai
Daukšiai Ona Dirvinskaitė Motiejus ir Monika Dabrytė Dirvinskai
Daukšiai
1762-11-21 Mos. PRIALGAUSKAS Jonas Prialgauskas

Prialgai Mos.p. Terezė Petrikaitė (Petrykowska)

Prialgai
1770-02-11 Mos. PRIALGAUSKAS Jonas Prialgauskas (Przyalgowski)

Prialgai Mos.p. Barbora Žutautaitė (Žutowtowna)

Mosėdis
1795-11-29 Yl. PRIALGAUSKIS Jonas Prialgauskis (Joannem Przyalgowski)

Prialgai Mos.p. Marijona Plataunytė (Mariannam Platownowna)

Klauseikiai Yl. p.
1834-11-27 Mos. PRIALGAUSKAS Jonas Prialgauskas Jonas ir Marijona Plataunaitė Prialgauskai
Klauseikiai Yl. p. Felicijona Stirpeikaitė Kazimieras ir Antanina Tiškutė Stirpeikos
Daukšiai
1835-02-17 Mos. PRIALGAUSKAS Jonas Prialgauskas Jokūbas ir Agota Pukinskaitė Prialgauskai
Prialgai Magdalena Šiudeikytė Dominykas ir Ona Rumbutytė Šiudeikiai
Simaičiai
1804-02-02 Mos. PRIALGAUSKAS Juozapas Prialgauskas (Josephum Przyalgowski)

Prialgai Mos.p. Petronėlė Vilkoneckaitė (Petronillam Wilkonecka)

Rukai
1861-02-28 Mos. PRIALGAUSKAS Juozapas Prialgauskas Benediktas ir Benedikta Perkauskytė Prialgauskai N Prialgai Mos.p. Monika Šverebaitė Karolis ir Magdalena Stasaitytė Šverebos
Žebrokai
1868-02-06 Mos. PRIALGAUSKAS Juozapas Prialgauskas Juozapas ir Antanina Laureckytė Prialgauskai
Prialgai Mos.p. Elena Abrutytė Pranciškus ir Antanina Gečaitė Abručiai
Prialgai
1755-11-09 Mos. PRIALGAUSKAS Jurgis Prialgauskas (Przyalgowski)
N Prialgai Mos.p. Kristina Andrijauskaitė (Andrzejewska)

Prialgai
1802-11-12 Mos. PRIALGAUSKAS Kazimieras Prialgauskas (Cazimirum Przyalgowski)

Lenkimai Sk.p. Marijona Rimkutė (Marianna Rymkiewiczowna)

Daukšiai
1907-03-04 Mos. PRIALGAUSKAS Kazimieras Prialgauskas Jonas ir Rozalija Kubiliutė Prialgauskai
Plaušiniai Ona Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1902-01-29 Mos. PRIALGAUSKAS Konstantinas Prialgauskas Pranciškus ir Ona Daciutė Prialgauskai
Nevočiai Barbora Rimkutė Leonas ir Barbora Alseikaitė Rimkai
Udraliai
1927-02-28 Mos. PRIALGAUSKAS Konstantinas Prialgauskas Pranciškus ir Ona Daciutė Prialgauskai N Puodkaliai Sk. p. Marijona Ridikaitė Juozapas ir Ona Slušnytė Ridikai
Kulaliai
1926-04-27 Šač. PRIALGAUSKAS Leonas Prialgauskas (Prialgauskis) Dominykas ir Uršulė Asauskaitė Prialgauskai
Prialgava Agota Adomauskaitė Jonas ir Gertrūda Kazlauskaitė Adomauskai
Prialgava
1929-02-11 Gr. PRIALGAUSKAS Leonas Prialgauskas Leonas ir Teodora Jucytė Prialgauskai
Kalviai Lenk.p. Monika Šarpnickytė Petras ir Barbora Berniutė Šarpnickiai
Mažonai Gr. p.
1737-06-09 Mos. PRIALGAUSKAS Mykolas Prialgauskas

Prialgai Mos.p. Ona Prialgauskienė (Przyalgowa)
N Prialgai
1829-10-22 Mos. PRIALGAUSKAS Mykolas Prialgauskas Benediktas ir Benedikta Perkauskytė Prialgauskai
Prialgai Mos.p. Petronėlė Skurvydaitė Juozapas ir Morta Žagytė Skurvydai
Drupiai
1835-05-21 Mos. PRIALGAUSKAS Mykolas Prialgauskas Stanislovas ir Pranciška Prialgauskaitė Prialgauskai
Prialgai Mos.p. Pranciška Niuniavaitė Steponas ir Klara Padervinskaitė Niuniavos
Ersla
1789-11-20 Mos. PRIALGAUSKAS Motiejus Prialgauskas (Matheus Przyalgowski)
N Prialgai Mos.p. Elžbieta Beniušienė (Helisabettha Beniuszewiczowa)
N Šliktinė
1804-03-01 Mos. PRIALGAUSKAS Motiejus Prialgauskas (Matheum Przyalgowski)

Prialgai Mos.p. Faustina Lukaitė (Faustinam Lukowiczowna)

Apuolė Mos.p.
1713-06-03 Mos. PRIALGAUSKAS Petras Prialgauskas (Przyalgowski)

Prialgai Mos.p. Ieva Gudienė (Gudowiczowa)
N
1769-11-12 Mos. PRIALGAUSKAS Petras Prialgauskas (Przyalgowski)

Prialgai Mos.p. Barbora Kontrimaitė (Kontrymowna)

Bratikai
1827-02-08 Mos. PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas (Franciscum Przyalgowski)


Felicijona Ylokaitė (Felicianam Illakowiczowna)

Prialgaidv.
1840-02-25 Mos. PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Benediktas ir Benedikta Perkauskytė Prialgauskai
Mosėdžio p. Matilda Valantinaitė Jurgis ir Kotryna Bilikevičiutė Valentinai
Mosėdžio p.
1841-06-25 Mos. PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Stanislovas ir Pranciška Prialgauskaitė Prialgauskai N Prialgai Mos.p. Marijona Sudintaitė (Sudyntowna) Leonas ir Uršulė Vitkutė Sudintai
Skuodas
1870-02-03 Mos. PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Augustinas ir Barbora Gintilaitė Prialgauskai
Prialgai Mos.p. Ona Dacytė (Дацiовною) Antanas ir Barbora Galdikaitė Daciai
Žebrokai
1897-01-28 Mos. PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Prialgauskai
Prialgai Mos.p. Kotryna Gikaraitė Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskaitė Gikarai
Žalgiriai
1909-01-20 Mos. PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Pranciškus ir Ona Daciutė Prialgauskai
* Rozalija Simaitytė Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Simaitis
Gondlaukė
1925-06-09 Mos. PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Pranciškus ir Kotryna Gikaraitė Prialgauskai
Prialgai Mos.p. Ona Piekutė Povilas ir Petronėlė Donėlaitė Piekai
Krakės
1795-09-15 Mos. PRIALGAUSKAS Rudolfas Prialgauskas (Rudolphum Przyalgowski)

Barzdžiai Sk.p. Liudovika Lakžauskaitė (Liudowica Lakrzewska)

Rukai
1760-07-24 Mos. PRIALGAUSKAS Stanislovas Prialgauskas (Przyalgowski)

Prialgai Mos.p. Kotryna Rudienė (Rudowiczowa)
N Darataičiai Darb.p.
1797-11-28 Šač. PRIALGAUSKIS Stanislovas Prialgauskis (Stanislaum Przyalgowski)

Drupiai Šač. p. Pranciškana Prialgauskaitė (Franciscano Przyalgowska)

Prialgai
1921-02-01 Mos. PRIALGAUSKAS Stanislovas Prialgauskas Vincentas ir Magdalena Mileriutė Prialgauskai N Mosėdžio p. Uršulė Girdvainytė Antanas ir Uršulė Laukineitytė Girdvainiai
Mosėdžio p.
1929-02-10 Šač. PRIALGAUSKIS Stanislovas Prialgauskis Dominykas ir Uršulė Asauskaitė Prialgauskai
Prialgava Barbora Vaškytė Juozapas ir Barbora Butytė Vaškiai
Vindeikiai
1938-01-19 Šač. PRIALGAUSKIS Stanislovas Prialgauskis Stanislovas ir Barbora Matavičiutė Prialgauskiai
Vabaliai Juozapota Karaliutė Kazimieras ir Ona Taujanytė Karaliai
Daktarai Šač. p.
1806-01-23 Mos. PRIALGAUSKAS Tadas Prialgauskas (Thaddeum Przyalgowski)

Prialgai Mos.p. Agota Lisauskaitė (Agatham Lizowska)

Prialgai
1762-11-07 Mos. PRIALGAUSKAS Teodoras Prialgauskas


Barbora Rupeikaitė (Rupeykowna)

Prialgai
1770-07-01 Mos. PRIALGAUSKAS Tomas Prialgauskas

Prialgai Mos.p. Elžbieta Simonavičiutė (Symonowiczowna)

Mosėdis
1775-01-24 Mos. PRIALGAUSKAS Tomas Prialgauskas

Prialgai Mos.p. Rozalija Žutautaitė (Žutowtowna)

Mosėdis
1799-01-29 Šač. PRIALGAUSKIS Tomas Prialgauskis (Thomam Przyalgowski)
N Drupiai Uršulė Jokšaitė (Ursulum Jokszewiczowna)

Drupiai Mos.p.
1862-11-27 Mos. PRIALGAUSKAS Vincentas Prialgauskas Vaitiekus ir Magdalena Mažonaitė Prialgauskai
Prialgai Mos.p. Magdalena Mileriutė Juozapas ir Magdalena Daržinskaitė Mileriai
Prialgai1824-02-10 Sal. PRIGARAUSKIS Bazilijus Prigarauskas, Mikalojaus s. kapitan voisk rosijskich, adjutant divizijnij

Oktavija Freindaitė (Oktavia Feyindowna)

Salantų p.1938-11-23 Šač. PRIŠMONTAS Antanas Prišmontas Jonas ir Domicėlė Donauskytė Prišmontai
Vindeikiai/ Kalnalis Anastasija Navickytė Leonardas ir Anastasija Riepšaitė Nvickiai
Vindeikiai
1865-01-26 Sal. PRIŠMONTAS Juozapas Prišmontas Juozapas ir Marcijona Milašiutė Prišmontai
Barzdžiai Sal.p. Barbora Žutaitė Jonas ir Barbora Žutai
Šaučikai Sal. p.
1865-01-25 Sal. PRIŠMONTAS Kazimieras Prišmontas Juozapas ir Marcijona Milašiutė Prišmontai
Juodupėnai Sal. p. Petronėlė Petkutė Kazimieras ir Monika Kairytė Petkai
Juodupėnai Sal. p.
1798-01-16 Sal. PRIŠMONTAS Laurynas Prišmontas (Laurentius Pryszmątt)

Barzdžiai Salan. Agota Mikutytė (Agatham Mikutowna)


1738-02-10 Mos. PRIŠMONTAS Mykolas Prišmontas (Pryszmont)

Beniušaičiai Elena Grušaitė (Gruszecka)

Prialgai
1794-11-25 Sal. PRIŠMONTAS Motiejus Prišmontas (Matheum Priszmont)


Joanna Bartašiutė (Joannam Bartasziowna)

Barzdžiai Sal. p.
1931-05-31 Mos. PRIŠMONTAS Pranciškus Prišmontas Antanas ir Barbora Brasaitė Prišmontai N Erlėnai Sal.p Veronika Tamošauskaitė Antanas ir Monika Pajauskiaitė Tamošauskai
Šatraminiai
1907-03-04 Mos. PRIŠMONTAS Tadas Prišmontas Kazimieras ir Anastasija Mockutė Prišmontai
Barzdžiai Sal.p. Uršulė Jakštaitė Jokimas ir Barbora Ronkytė Jakštai
Igariai1821-06-14 Mos. PRIŽGINTAS Bonaventūras Prižgintas (Bonawenturum Pryzgintt)

Budvyčiai Marijona Kazevičienė (Mariana Kazewiczowa)
N Tėveliai
1886-06-09 Kart. PRIŽGINTAS Ignotas Prižgintas Juozapas ir Ona Žilinskaitė Prižgintai
Bumbuliai Kart.p. Elžbieta Žvinklytė Juozapotos Žvinklytės d.
Šmilksčiai
1923-10-13 Pal. PRIŽGINTAS Kazimieras Prižgintas Kazimieras ir Angelina Jašinskaitė Prižgintai
Palangos p. Elena Šilgalytė Jurgis ir Anastasija Barasaitė Šilgaliai
Palangos p.1849-01-11 Mos. PRONCKUS Augustinas Pronckus (Францкевичъ) Danėlius ir Ona Labanauskaitė Pronckai

Barbora Paulikaitė (Павликовною) Juozapas ir Ona Motiejauskaitė Paulikai
Šakaliai
1789-02-08 Mos. PRONCKUS Bonifacijus Pronckus (Bonifacius Franckiewicz)

Ersla Viktorija Ronkytė (Victoria Rąkiewiczowna)

Bratikai
1809-01-19 Mos. PRONCKUS Danėlius Pronckus (Danielem Franckiewicz)

Mosėdis Ona Labanauskaitė (Anna Labanowska)

Mikulčiai
1824-10-24 Šač. PRONCKUS Jokūbas Pronckus (Jakobum Franckiewicz)


Magdalena Vilkaitė (Magdalena Wolkowna)

Lukšaičiai
1778-08-23 Mos. PRONCKUS Jonas Pronckus (Franskiewicz)


Magdalena Astrauskaitė (Astrawskayte)


1797-11-21 Šač. PRONCKUS Juozapas Pronckus (Josephum Frąckiewicz)

Juknaičiai Mos.p. Rozalija Valančiutė (Rosaliam Walątowna)

Kaukolikai
1922-01-15 Aleks. PRONCKUS Petras Pronckus Petras ir Antanina Jazbutytė Pronckai
Gegrėnai Ž. Kalv. p. Rozalija Ložytė Kazimieras ir Ona Gužaitė Ložiai
Trubakiai Sk. p.
1837-01-14 Mos. PRONCKUS Pranciškus Pronckus (Franckiewicza) Danėlius ir Ona Labanauskaitė Pronckai
Kernai Antanina Karbauskaitė Bakstienė Tadas ir Ona Numgaudytė Karbauskai N Kernai
1833-02-07 Mos. PRONCKUS Tadas Pronckus (Franckiewicza) Bonifacas ir Viktorija Ronkytė Pronckai
Gint. p. Barbora Jakštaitė Juozapas ir Ona Baguckytė Jakštai
Mikulčiai1741-02-05 Lenk. PRUŠINSKIS Jokūbas Prušinskis (Pruszynski)


Ona Valužytė (Waluziowna)


1937-11-23 Lenk. PRUŠINSKIS Juozapas Prušinskis Juozapas ir Ona Kniežaitė Prušinskiai N Lenkimai Marijona Šakinytė Daukantienė Kotrynos Šakinytės duktė
Šakaliai
1932-06-01 Sk. PRUŠINSKIS Leonas Prušinskis Konstantinas ir Uršulė Malonytė Prušinskiai
Lenkimai Ona Jablonskytė Kazimieras ir Ona Narkutė Jablonskiai
Luknė
1919-05-11 Mos. PRUŠINSKIS Pranciškus Prušinskis Leonas ir Rozalija Plaušinytė Prušinskiai
Kalviai Lenk.p. Ona Galdikaitė Juozapas ir Petronėlė Mickutė Galdikai
Kernai
1929-01-09 Lenk. PRUŠINSKIS Pranciškus Prušinskis Albinas ir Kotryna Budrikytė Prušinskiai
Lenkimai Petronėlė Jaškutė Kazimieras ir Teodora Markauskaitė Jaškai
Lenkimai1846-11-05 Mos. PUČINSKIS Antanas Pučinskis (Puczynskiego) Jonas ir Regina Kentraitė Pučinskai
Šaukliai Kotryna Motuzaitė Žuolienė (Žulowa wdowa) Teodoras ir Justna Raibytė Motuzos N Šaukliai
1937-01-27 Šač. PUČINSKAS Antanas Pučinskas (Pučinskas) Petras ir Ona Liaučytė Pučinskai
Geidučiai Ona Daugytė Jonas ir Valerija Gruzbadaitė Daugiai
Darbėnai
1882-08-24 Mos. PUČINSKIS Feliksas Pučinskis Jonas ir Monika Mosteikaitė Pučinskai
Šaukliai Barbora Šmitaitė Leonas ir Barbora Zabitytė Šmitos
Nevočiai
1818-11-27 Mos. PUČINSKIS Jonas Pučinskis (Joannem Puczynski)

Šaukliai Regina Kentraitė (Regina Kiętrowna)

Šniukščiai
1854-01-19 Mos. PUČINSKIS Jonas Pučinskis (Пучинскаго) Jonas ir Regina Kentraitė Pučinskai
Šaukliai Monika Mosteikaitė Ignotas ir Magdalena Bėrontaitė Mosteikos
Šaukliai
1917-02-13 Mos. PUČINSKIS Juozapas Pučinskis Feliksas ir Barbora Šmitaitė Pučinskai
Šaukliai Uršulė Vaserytė Liudvikas ir Barbora Šopagaitė Vaseriai
Šaukliai
1925-01-05 Mos. PUČINSKIS Juozapas Pučinskis Pranciškus ir Elena Adomauskaitė Pučinskai
Kulaliai Emilija Valančiutė Kazimieras ir Kotryna Jasaitė Valančiai
Naujukai
1887-11-17 Mos. PUČINSKIS Kazimieras Pučinskis Jonas ir Monika Mosteikaitė Pučinskai
Šaukliai Rozalija Bertašiutė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai
Šaukliai
1832-05-17 Mos. PUČINSKIS Motiejus Pučinskis (Puczynskiego) Mykolas ir Kristina Butkutė Pučinskai
* Joana Jurevičiutė Bertašienė Jonas ir Elžbieta Simutytė Jurevičiai N Šaukliai
1924-10-07 Šač. PUČINSKIS Petras Pučinskis Petras ir Ona Liaučytė Pučinskai
Prialgava Petronėlė Jonauskytė Pranciškus ir Vincenta Vaidilaitė Jonauskiai
Prialgava
1882-04-27 Mos. PUČINSKIS Prancičkus Pučinskis Motiejus ir Ona Kaminskaitė Pučinskai
Šaukliai Magdalena Gegužytė Jokimas ir Scholastika Memgaudaitė Gegužiai
Kulaliai
1891-06-04 Mos. PUČINSKIS Pranciškus Pučinskis Motiejus ir Ona Kaminskaitė Pučinskai N Kulaliai Elena Adomauskaitė Jonas ir Elena Antanauskaitė Adomauskai
Žebrokai
1867-02-26 Mos. PUČINSKIS Tadas Pučinskis Giacintas ir Petronėlė Venckutė Pučinskai N Kaukolikai Šač.p. Ieva Bitautaitė Antanas ir Joana Vasiliauskaitė Bitautai
Rukai1738-10-19 Mos. PUČKA Jonas Pučka (Puczka)

Skuodas Kotryna Šimonytė (Szymanska)

Virbalai

PUČKORIUS žiūrėti PUŠKORIUS


1798-02-05 Šač. PUČKUS Vincentas Pučkus (Vincentum Puczkiewicz)

Raudoniai Yl. p. Kotryna Drudienė (Catharina Drudowa)
N Mos.par.1869-01-21 Mos. PUDŽMYS Jonas Pudžmys (Пучмиса) Juozapas ir Rozalija Želvytė Pudžmiai ((Пучмiовъ)
Naujukai Laukž. p. Ona Žvinklytė Leonas ir Barbora Rapalytė Žvinkliai
Šakaliai
1931-05-25 Lenk. PUDŽMYS Juozapas Pudžmys Jonas ir Ona Žvinklytė Pudžmiai
Šakaliai Ona Želvytė Jonas ir Ona Staniutė Želviai
Juodeikiai Lenk.p.
1869-01-28 Sal. PUDŽMYS Liudvikas Pudžmys (Пуджмиса) Juozapas ir Rozalija Želvytė Pudžmiai ((Пуджмисовъ)
Įpiltė Laukž..p. Monika Galdikaitė Pranciškus ir Monika Preibytė Galdikai
Žalimai Sal.p.
1932-02-07 Gr. PUDŽMYS Petras Pudžmys Jonas ir Elena Kairytė Pudžmiai
Grūšlaukė Barbora Benetytė Leonas ir Petronėlė Ramonaitė Benečiai
Serapinai Gr. p.
1937-02-01 Gr. PUDŽMYS Petras Pudžmys Petras ir Petronėlė Kavaliauskaitė Pudžmiai
Rokiškė Gr. p. Barbora Markaitytė Kazimieras ir Petronėlė Idzelytė Markaičiai
Rokiškė Gr. p.
1929-01-18 Gr. PUDŽMYS Vincentas Pudžmys Petras ir Petronėlė Kavaliauskaitė Pudžmiai
Rokiškė Gr. p. Elena Petkutė Kazimieras ir Elena Gudelytė Petkai
Mažonai Gr. p.1929-11-30 Sal. PUIDOKAS Juozapas Puidokas Konstantinas ir Magdalena Eidukaitė Puidokai
Salantai Anelė Jonutytė Albinas ir Agnė Palšytė Jonučiai
Salantai
1937-10-30 Gr. PUIDOKAS Konstantinas Puidokas Dominykas ir Juozapota Valančiauskaitė Puidokai
Mončiai Gr. p. Barbora Adolfina Raūinskytė Leonas ir Liudvika Rimkutė Rašinskiai
Grūšlaukė
1938-02-20 Sal. PUIDOKAS Pranciškus Puidokas Pranciškus ir Petronėlė Tirevičiutė Puidokai
Tuzai Stanislova Budrytė Jonas ir Barbora Bertašiutė Budriai
Gintališkė1783-10-13 Mos. PUKINSKIS Andrius Pukinskis (Pukinski)

Mosėdžio p. Magdalena Sirutytė (Syrutayty)

Mosėdžio p.
1828-04-24 Mos. PUKINSKIS Antanas Pukinskis Andrius ir Magdalena Sirutytė Pukinskai
* Juozapota Kubiliutė Jonas ir Ona Škimelytė Kubiliai
Kaukolikai
1934-05-26 Lenk. PUKINSKIS Bonifacas Pukinskis Bonifacas ir Ona Jautakytė Pukinskiai N Večiai Lenk. p. Ona Jazbutytė Jonas ir Rozalija Valužytė Jazbučiai
Večiai Lenk. p.
1938-11-15 Šač. PUKINSKIS Dominykas Pukinskis Antanas ir Ona Petrutytė Pukinskiai
Lyksūdė Šač. p. Stanislova Ereminaitė Stanislovas ir Ieva Gaubytė Ereminai
Kaukolikai
1712-01-31 Mos. PUKINSKIS Izidorius Pukinskis (Pukinski)


Konstancija Montrimaitė (Mątrimowna)

Prialgai
1748-02-10 Mos. PUKINSKIS Izidorius Pukinskis (Pukinski)


Elžbieta Lutienė (Lotowiczowna)
N
1754-11-10 Mos. PUKINSKIS Izidorius Pukinskis (Pukinski)


Marijona Petrikaitė (Petrykowna)


1779-06-20 Mos. PUKINSKIS Jonas Pukinskis (Pukinski)

Luknė Sk.p. Marijona Jotkutė (Jodkowna)

Kernai
1779-11-21 Mos. PUKINSKIS Jonas Pukinskis (Pukinski)

Vindeikiai Marijona Lekniutė (Leknayte)

Šaukliai
1755-05-04 Mos. PUKINSKIS Juozapas Pukinskis (Pukinski)

Mosėdis Konstancija Virkontaitė (Wirkontowna)

Bratikai
1761-01-25 Mos. PUKINSKIS Juozapas Pukinskis (Pukinski)

Žebrokai Ona Rupeikaitė (Rupeykowna)

Prialgai
1778-06-07 Mos. PUKINSKIS Juozapas Pukinskis (Pukinski)

Laumiai Sed.p. Konstancija Giniotaitė

Prialgai
1817-01-23 Mos. PUKINSKIS Juozapas Pukinskis (Jozephum Pukinski)
N Rumšaičiai Barbora Prialgauskaitė (Barbara Przyalgowska)

Prialgai
1866-01-31 Mos. PUKINSKIS Juozapas Pukinskis Antanas ir Juozapota Kubiliutė Pukinskai
Lyksūdė Šač.p. Salomeja Kuprytė Juozapas ir Barbora Kairytė Kupriai
Krakės
1870-05-26 Mos. PUKINSKIS Juozapas Pukinskis Motiejus ir Ona Baltrutytė Pukinskai
Paluknė Sk.p. Kotryna Šerkšnytė Kairienė Jonas ir Agnė Tiškutė Šerkšniai N Ersla
1759-01-14 Mos. PUKINSKIS Jurgis Pukinskis (Pukinski)

Laumaičiai Ona Jurevičienė (Jurewiczowa)
N Kaukolikai
1903-05-11 Mos. PUKINSKIS Justinas Pukinskis Stanislovas ir Juozapota Skurvydaitė Pukinskiai
Gedgaudžiai Monika Klovaitė Jokimas ir Barbora Petrošiutė Klovos
Kulaliai
1802-11-18 Mos. PUKINSKIS Kazimieras Pukinskis (Cazimirum Pukinski)

Tėveliai Viktorija Zubaitė (Victoria Zubowna)

Šatraminiai
1715-06-24 Mos. PUKINSKIS Mykolas Pukinskis (Pukinski)

Kaukolikai Justina Mažonienė (Mazunowa)
N Šačiai
1868-04-16 Šač. PUKINSKIS Mykolas Pukinskis Tomas ir Elena Katarskytė Pukinskiai
Šliktinė Šač. p. Elena Milerytė Jokimas ir Barbora Ronkytė Milerai
Šliektiniai Šač. p.
1721-02-24 Mos. PUKINSKIS Motiejus Pukinskis (Pukinski)


Morta Malūkaitė (Malukowna)

Šačiai
1726-03-03 Mos. PUKINSKIS Motiejus Pukinskis (Pukinski)

Šačiai Marijona Remezaitė (Remezowna)

Vabaliai
1747-11-12 Mos. PUKINSKIS Pranciškus Pukinskis (Pukinski)


Elžbieta Jonušaitė (Jonuszowna)


1846-11-05 Mos. PUKINSKIS Simonas Pukinskis (Pukinskiego) Simonas ir Rozalija Zaleckytė Pukinskiai
Laumiai Sed.p. Ona Andriekutė (Andriekowna) Jonas ir Ona Pakulytė Endrėkai
Vengliai Sed. p.
1744-11-01 Mos. PUKINSKIS Stanislovas Pukinskis (Pukinski)

Apuolė Konstancija Virbakaitė (Wirbakowska)

Apuolė
1774-02-06 Mos. PUKINSKIS Tadas Pukinskis (Pukinski)

Žebrokai Magdalena Rudytė (Rudowiczowna)

Šačiai
1798-02-24 Mos. PUKINSKIS Tadas Pukinskis (Thaddeum Pukinski)
N Šerkšniai Kotryna Pūkaitė (Catharina Pukiowna)

Šakaliai
1750-07-04 Mos. PUKINSKIS Tomas Pukinskis (Pukinski)


Ona Garbytė (Garbinska)

1796-09-27 Yl. PUNDULIS Juozapas Pundulis (Josephum Pundulis)


Eleonora Kaubrytė (Eleonoram Kowbrewiczowna)

Jedžiotai Yl. p.1932-05-04 Sk. PUNDZEVIČIUS Antanas Pundzevičius Napoleonas ir Augustina Nusaitė Pundzevičiai
Skuodas / Kaunas Julijona Raudonytė Kazimieras ir Emilija Kulikauskaitė Raudoniai
Skuodas1655-11-14 Sal. PUODKALIS Kristoforas Puodkalis (Pudkalaytis)

Žeimiai Sal. p. Kristina Galdikaitė (Galdikayte)

Žeimiai Sal. p.1938-11-23 Šač. PUPSTA Boleslovas Pupsta Jonas ir Valerija Žimontaitė Pupstos
Derkinčiai Stanislova Kontvainytė Kazimieras ir Anastasija Vyšniauskaitė Kontvainiai
Derkinčiai1933-05-07 Kret. PURMALIS Steponas Purmalis Jonas ir Ona Vaičiekauskaitė Purmaliai
Sungailai Kalt. p. Ona Žvinklytė Ignotas ir Magdalena Daugintytė Žvinkliai
Traidžiai Kret. p.1742-11-18 Mos. PURTIKAS Petras Purtikas (Purtyk)

Lenkimų p. Magdalena Bytautienė (Bittowtowa)
N Rukai
1744-11-16 Mos. PURTIKAS Petras Purtikas (Purtyk)
N Lenkimai Morta Šemetaitė (Szemettowna)

Šakaliai
1720-11-30 Mos. PURTIKAS Simonas Purtikas (Purtik)

Lenkimai Ieva Kusaitė (Kusowna)

Daukšiai1939-02-20 Šač. PUŠINSKAS Anicetas Pušinskas Emerikas ir Adolfina Kariečkaitė Pušinskai
Geldėnai Barst. p. Stefanija Latakaitė Pranciškus ir Elžbieta Milvidaitė Latakai
Rumšaičiai
1809-01-19 Mos. PUŠINSKAS Dominykas Pušinskas (Dominicum Puszynski)

Paparčiai Kalv.p. Joanna Jasutytė (Johanna Jasulowna)

Ersla
1808-06-16 Šač. PUŠINSKAS Motiejus Pušinskas (Matheum Puszynski)
N Papierčiai Ž.Kalvar. p. Eufrasina Grokytė Petrauskienė (z Grochiow Piotrowska)
N Rumšaičiai
1924-02-18 Šač. PUŠINSKAS Povilas Pušinskas (Pušinskis) Povilas ir Domicėlė Skisgailaitė Pušinskai
Derkinčiai Šač. p. Ieva Gedrimaitė Jokimas ir Uršulė Bružaitė Gedrimai
Šačiai
1903-09-15 Mos. PUŠINSKAS Pranciškus Pušinskas Pranciškus ir Petronėlė Urniežiutė Pušinskai
Lukošaičiai Šač. p. Monika Pociutė Kasparas ir Magdalena Daniutė Pociai
Mikulčiai1900-01-11 Mos. PUŠKYS Pranciškus Puškys (Пушкиса) Pranciškus ir Kotryna Pukinskaitė Puškiai
Lyksūdė Šač.p. Uršulė Šerkšnytė Viktorinas ir Marcijona Zubaitė Šerkšniai
Virbalai

PUŠKORIUS, PUČKORIUS1932-02-08 Lenk. PŪŠKORIUS Adolfas Puškorius Ignotas ir Magdalena Imbrasaitė Puškoriai
Sriauptai Lenk.p. Barbora Martinkutė Šleinienė Juozapas ir Ona Rajencaitė Martinkai
Kalviai Lenk. p.
1933-02-27 Sal. PUČKORIUS Albinas Pučkorius Juozapas ir Marijona Želvytė Pučkoriai
Laiviai Sal. p. Magdalena Martinkutė Pranciškus ir Magdalena Pučinskaitė Martinkai
Laiviai
1873-10-09 Sal. PUŠKORIUS Aleksandras Puškorius Barboros Raišutytės našlys N Petraičiai Gr. p. Ona Petkutė Juozapas ir Kunegunda Laukytė Petkai
Grūšlaukė Sal. p.
1919-07-01 Darb. PUŠKORIUS Aleksandras Puškorius Pranciškus ir Antanina Benetytė Puškoriai
Pasertupiai Salomeja Lonkutaitė Juozapas ir Ona Vaičekauskaitė Lonkučiai
Pasertupiai
1656-08-13 Sal. PUŠKORIUS Andrius Puškorius (Puszkoraytis)

Grūšlaukė Elžbieta Sungailaitė (Sungaytayte)

Narmantai Gr. p.
1835-06-30 Sal. PUŠKORIUS Antanas Puškorius (Puszkoria) Jonas ir Barbora Songailaitė Puškoriai
Nasrėnai Sal. p. Ona Mickutė Antanas ir Elena Mockutė Mickai
Klausgalvai Sal. p.
1862-01-16 Sal. PUŠKORIUS Antanas Puškorius (Пушкорюса) Kazimieras ir Kotryna Narmontaitė Puškoriai
Kirkšiai Sal. p. Barbora Petkutė Kazimieras ir Monika Kairytė Petkai
Juodeikiai Sal.p.
1899-11-16 Sal. PUČKORIUS Antanas Pučkorius Tadas ir Petronėlė Miliutė Pučkoriai
Laiviai Sal. p. Petronėlė Pilibaitytė (Пилибовичевною) Kazimieras ir Barbora Karbauskaitė Pilibavičiai
Narėpai
1901-11-20 Mos. PUŠKORIUS Antanas Puškorius (Пучкорюса) Juozapas ir Marijona Kazlauskaitė Puškoriai
Laiviai Sal.p. Elena Žvinklytė Petras ir Ona Smulskytė Žvinkliai
Šniukščiai
1906-11-30 Sal. PUŠKORIUS Antanas Puškorius (Пушкорюса) Aleksandras ir Marcijona Stonkutė Puškoriai N Darbėnai Ona Stonkutė Jonas ir Monika Tarvydaitė Stonkai
Grūšlaukė
1907-05-13 Sal. PUŠKORIUS Antanas Puškorius Feliksas ir Barbora Baužytė Puškoriai N
Elena Liebutė Giedrienė Juozapas ir Melitona Vaserytė Liebai N Geldėnai
1914-01-12 Sk. PUČKORIUS Antanas Pučkorius (Пучкорюса) Juozapas ir Julijona Vaitelavičiutė Pučkoriai
Salantų p. Barbora Ramanauskaitė Mykolas ir Juozapota Kubiliutė Ramanauskai
Laukmiškė Sk. p.
1928-01-30 Sal. PUŠKORIUS Antanas Puškorius Antanas ir Magdalena Giedraitė Puškoriai
Juodupėnai Sal. p. Emilija Staniutė Juozapas ir Barbora Bėrontaitė Staniai
Urbaičiai Sal. p.
1934-02-09 Sal. PUČKORIUS Antanas Pučkorius Antanas ir Petronėlė Pilibaitytė Pučkoriai
Laiviai Sal. p. Magdalena Kazlauskytė Antanas ir Magdalena Daukontaitė Kazlauskiai
Laiviai
1939-02-20 Mos. PUČKORIUS Antanas Pučkorius (Puškorius) Antanas ir Barbora Ramanauskaitė Pučkoriai
Apuolė Uršulė Bertašiutė Pranciškus ir Kotryna Žygaitė Bertašiai
Ersla
1898-01-27 Mos. PUČKORIUS Feliksas Pučkorius (Пучкорюса) Juozapas ir Julijona Vaitelavičiutė Pučkoriai
Ersla Anastasija Jurkutė Leonas ir Rozalija Jonkutė Jurkai
Virbalai
1794-10-28 Sk. PUČKORIUS Ignotas Pučkorius (Ignatium Puczkorowicz)

Medsėdžiai Pikel.p. Scholastika Barkutė (Scholasticam Borkiewiczowna)

Truikinai Sk. p.
1886-01-07 Sal. PUŠKORIUS Jonas Puškorius (Пучкорюса) Juozapas ir Marijona Kazlauskaitė Puškoriai
Laiviai Sal. p. Elena Viršilaitė Elenos Viršilaitės duktė
Erlėnai Sal. p.
1821-11-08 Mos. PUŠKORIUS Jonas Puškorius (Puszkorius)

Dvareliai Sal.p. Ona Baužytė (Baužaly)

Bajoraliai Sal.p.
1825-01-27 Sal. PUŠKORIUS Jonas Puškorius (Puszkorius)

Laiviai Sal.p. Veronika Balsytė (Balsewiczaly)

Sieleniai Sal.p.
1931-02-07 Sal. PUŠKORIUS Juozapas Jonas Puškorius Juozapas ir Ona Dekontaitė Puškoriai N Kirkšiai Sal. p. Ona Andriejauskytė Abdulskienė Steponas ir Kotryna Markaitytė Andriejaskiai N Salantai
1895-08-21 Mos. PUČKORIUS Juozapas Pučkorius (Пучкориса) Juozapas ir Julijona Vaitelavičiutė Pučkoriai
Ersla Pranciška Vičiutė Juozapas ir Ona Kniuštaitė Vičiai
Ersla
1847-01-08 Sal. PUŠKORIUS Juozapas Puškorius Juozapas ir Ona Pečiulytė Puškoriai
Peteraičiai Marijona Stonkutė Žvinklienė Tadas ir Giacinta Jonušaitė Stonkai N Peteraičiai Sal. p.
1855-04-19 Sal. PUŠKORIUS Juozapas Puškorius (Пушкорюса) Jonas ir Veronika Balsytė Puškoriai
Laiviai Sal. p. Marijona Kazlauskaitė Motiejus ir Petronėlė Zobėlaitė Kazlauskai
Laiviai Sal. p.
1878-09-10 Sal. PUŠKORIUS Juozapas Puškorius Rozalijos Viskontaitės našlys N Grūšlaukė Marijona Beniušytė Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Bajoraliai Sal.p.
1883-07-17 Sal. PUŠKORIUS Juozapas Puškorius Veronikos Puškoriutės sūnus
Tuzai Sal. p. Ona Urbonaitė Jonas ir Ona Razmaitė Puškoriai
Tuzai Sal. p.
1900-01-25 Mos. PUŠKORIUS Juozapas Puškorius Juozapas ir Ona Dekontaitė Puškoriai
Kirkšiai Sal.p. Monika Zubaitė Jonas ir Felicijona Jonutytė Zubės
Virbalai
1930-05-04 Mos. PUŠKORIUS Juozapas Puškorius Juozapas ir Monika Zubaitė Puškoriai
Kirkšiai Sal. p. Stefanija Nikontaitė Karolinos Nikontaitės dukra
Šatraminiai
1931-02-07 Sal. PUŠKORIUS Juozapas Puškorius Juozapas ir Ona Dekontaitė Puškoriai N Kirkšiai Sal.p. Ona Andrejauskytė Abdulskienė Steponas ir Kotryna Markaitytė Andrejauskiai N Salantai
1938-01-30 Sal. PUŠKORIUS Juozapas Puškorius Juozapas ir Petronėlė Pėkutė Puškoriai
Erlėnai Sal. p. Petronėlė Skersytė Melitonas ir Barbora Narbutaitė Skersiai
Erlėnai
1875-11-20 Šač. PUČKORIUS Juozapas Puškorius (Пучкорюса) Antanas ir Anelė Grigalauskaitė Puškoriai
Derkinčiai Liudvika Lečkauskaitė (Лячковною) Juozapas ir Petronėlė Račkauskaitė Lečkauskai
Derkinčiai
1903-11-11 Sal. PUŠKORIUS Juozapas Puškorius (Пучкорюса) Pranciškus ir Ona Gložerytė Puškoriai
Grūšlaukė Emilija Čiunkutė Stanislovas ir Uršulė Zoberniutė Čiunkos
Grūšlaukė
1872-02-22 Sal. PUŠKORIUS Juozapas Puškorius (Пушкоря) Kazimieras ir Kotryna Narmontaitė Puškoriai
Kirkšiai Sal. p. Ona Dekontaitė (Деконтовною) Mykolas ir Kotryna Galdikaitė Dekontai
Palšiai
1761-11-15 Mos. PUČKORIUS Jurgis Puškorius (Puczkorius)
N Vaitai Lenk.p. Barbora Šiaudinienė (Siawdynowa)
N Daukšiai
1914-02-11 Laukž. PUŠKORIUS Jurgis Puškorius (Пушкориса) Jurgis ir Ona Piekutė Puškoriai
Nausėdai Darb. p. Ona Martišiutė Kazimieras ir Ona Jankauskaitė Martišiai
Medomiškiai Laukž. p.
1899-02-16 Mos. PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius Pranciškus ir Antanina Eitaitė Puškoriai
Ledžiai Julijona Gaubytė (Гуоба) Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1924-02-26 Mos. PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius Kazimieras ir Magdalena Imbrasaitė Puškoriai
Nevočiai Petronėlė Andrijauskaitė Jurgis ir Barbora Skersytė Andrijauskai
Nevočiai
1930-06-29 Mos. PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius Ignotas ir Magdalena Imbrasaitė Puškoriai
Nevočiai Juozapota Jurkutė Leonas ir Elena Steponavičiutė Jurkai
Budvietė
1934-02-12 Mos. PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius Pranciškus ir Ona Nomgaudytė Puškoriai
Meds. Grūšl.p. Elena Pikturnaitė Jonas ir Magdalena Donėlaitė Pikturnos
Igariai
1813-02-03 Sal. PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius (Puczkorius)

Kirkšiai Sal. p. Barbora Jackutė

Pagrušlaukė Sal. p.
1823-08-07 Sal. PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius (Puczkorius)
N Kirkšiai Sal. p. Kotryna Narmontaitė (Narmontaly)

Erlėnai Sal. p.
1886-05-25 Sal. PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius (Пучкорюса) Juozapas ir Marijona Kazlauskaitė Puškoriai
Laiviai Sal. p. Monika Grigaitytė Tadas ir Teodora Pilipaitytė Grigaičiai
Juodupėnai Sal. p.
1900-01-16 Sal. PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius (Пучкорюса) Antanas ir Barbora Petkutė Puškoriai
Juodupėnai Sal.p. Veronika Giedraitė Stanislovas ir Barbora Kniuipytė Giedros
Juodupėnai Sal. p.
1840-09-17 Kart. PUŠKORIUS Kiprijonas Puškorius Petras ir Kotryna Vaitilaitė Puškoriai
Rubuliai Kart. p. Ona Viskontaitė Baltramiejus ir Ona Daublytė Viskontai
Rubuliai Kart. p.
1937-02-06 Gr. PUŠKORIUS Leonas Puškorius Pranciškus ir Barbora Ruikaitė Puškoriai
Petraičiai Gr. p. Barbora Stonkutė Motiejus ir Kotryna Pociutė Stonkai
Petraičiai Gr. p.
1657-11-18 Sal. PUŠKORIUS Martynas Puškorius (Puszkoraytis)

Grūšlaukė Kotryna V.

Grūšlaukė
1871-01-26 Sal. PUŠKORIUS Mykolas Puškorius Mykolas ir Petronėlė Gimbutytė Puškoriai
Sėleniai Sal. p. Emilija Staigvilaitė Zacheušas ir Teklė Chlevickaitė Staigvilos
Sėleniai Sal. p.
1884-02-07 Sal. PUŠKORIUS Mykolas Puškorius Emilijos Staigvilaitės našlys N Sėleniai Sal. p. Ieva Bėrontaitė Jonas ir Kotryna Rapalytė Bėrontai
Kadagynė Sal. p.
1835-05-29 Sk. PUŠKORIUS Motiejus Puškorius Jonas ir Marijona Strakšaitė Puškoriai
Skuodas Barbora Riniutė Jurgis ir Elžbieta Budrikytė Riniai
Skuodas
1873-02-18 Sal. PUŠKORIUS Petras Puškorius Feliksas ir Barbora Baužytė Puškoriai
Salantų p. Ona Kniežaitė Antanas ir Ona Laučiutė Kniežos
Salantų p.
1914-02-09 Laukž. PUŠKORIUS Petras Puškorius (Пушкорюса) Petras ir Kotryna Simutytė Puškoriai
Medomiškiai Laukž. p. Teklė Martišiutė Antanas ir Petronėlė Bružaitė Martišiai
Medomiškiai Laukž. p.
1875-08-19 Sal. PUŠKORIUS Pilypas Puškorius Kazimieras ir Kotryna Narmontaitė Puškoriai
Kirkšiai Sal. p. Magdalena Beniušytė Žvinklienė Antano Žvinklio našlė N Skaudaliai
1920-05-16 Darb. PUŠKORIUS Pilypas Puškorius Pranciškus ir Antanina Benetytė Puškoriai
Pasertupiai Terezė Kiauleikaitė Antanas ir Barbora Butkutė Kiauleikiai
Darbėnai
1774-02-06 Mos. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius (Puszkorius)

Barstyčiai Kalv.p. Elžbieta Galinskaitė (Halinska)

Geidučiai Mos.p.
1782-01-27 Mos. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius (Puszkorius)
N Barstyčiai Kalv.p. Cecilija Žitkutė Petrauskienė (Pietrowskowa)
N Žebrokai
1841-06-24 Kart. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius (Puszkoria) Antanas ir Barbora Šipalytė Puškoriai
Dauginčiai Kart. p. Pranciška Lubytė Narvilienė Jurgis ir Cecilija Stropaitė Lubiai N Dauginčiai Kart. p.
1851-02-13 Sal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Kazimieras ir Barbora Jackutė Puškoriai
Kirkšiai Sal. p. Barbora Preibytė Juozapas ir Antanina Markauskaitė Preibiai
Žalimai Sal.p.
1857-02-18 Sal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius ((Пушкориса) Stanislovas ir Ona Rutytė Puškoriai
Dvareliai Sal.p. Magdalena Galdikaitė Adomas ir Elena Baltonytė Galdikai
Grūšlaukė
1867-02-27 Sal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Juozapas ir Ona Pečiulytė Puškoriai
Mažonai Barbora Rumbutytė Kazimieras ir Marijona Mockutė Rumbučiai
Peldžiai
1869-06-10 Sal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Stanislovas ir Ona Rubytė Puškoriai (Рубисовъ Пушкорiовъ) N Grūšlaukė Elena Petkutė Pranciškus ir Apolonija Eidėjutė Petkai
Mažonai Sal. p.
1872-02-07 Sal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius ((Пушкоря) Antaninos Eitutytės našlys N Smeltė Gr. p. Ona Gložerytė Jokimas ir Veronika Katkutė Gložeriai
Smeltė Sal. p.
1872-02-27 Sal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Jonas ir Ona Baužytė Puškoriai
Erlėnai Sal. p. Petronėlė Vaiciekauskienė Juozapo Vaiciekausko našlė N Salantai
1876-05-18 Sal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius (Пушкорюса) Aleksandras ir Marcijona Stonkutė Puškoriai
Petraičiai Gr. p. Ona Numgaudytė Juozapas ir Ona Puškoriutė Numgaudai
Dvareliai
1877-04-26 Lenk. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Motiejus ir Barbora Riniutė Puškoriai
Paluknė Sk.p. Uršulė Litvinaitė Juozapas ir Monika Knėžaitė Litvinai
Žemytė Lenk. p.
1881-11-10 Sal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Pranciškus ir Barbora Preibytė Puškoriai
Smeltė Sal.p. Antanina Benetytė Pilypas ir Magdalena Leksiutė Benečiai
Smeltė Sal.p.
1905-01-25 Sal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Stanislovas ir Petronėlė Bertašiutė Puškoriai
Erlėnai Sal.p Ona Meškytė Pilypas ir Ona Vaserytė Meškiai
Šaučikai
1921-05-08 Pal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Jurgis ir Ona Piekutė Puškoriai
Palangos p. Magdalena Milašiutė Motiejus ir Magdalena Grigevičiutė Milašiai
Palangos p.
1928-01-25 Sal. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Juozapas ir Emilija Čenkaitė Puškoriai
Salantai Petronėlė Venckutė Juozapas ir Barbora Brazdeikytė Venckai
Laiviai
1932-09-12 Gr. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Pranciškus ir Ona Sudmonaitė Puškoriai N Grūšlaukė Pranciška Donėlaitė Vaškienė Antanas ir Pranciška Matulaitė Donėlos N Kulaliai Gr. p.
1937-01-31 Šiaulių PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Antanas ir Elena Žvinklytė Puškoriai

Elena Nagelevičiutė


1939-06-19 Gr. PUŠKORIUS Pranciškus Puškorius Pranciškus ir Ona Meškytė Puškoriai
Šaučikai Sal. p. Bronislova Kalniutė Augustinas ir Bronislova Olšauskytė Kalniai
Grūšlaukė
1925-10-09 Sk. PUČKORIUS Stanislovas Pučkorius Juozapas ir Viktorija Runkauskytė Pučkoriai
Gonaičiai Yl. p. Uršulė Taučiutė Jeronimas ir Petronėlė Žeimytė Taučiai
Burniškiai
1936-02-18 Mos. PUŠKORIUS Stanislovas Pučkorius Juozapas ir Kotryna Armalytė Pučkoriai
Šarnelė Ž.Kalv.p. Bronislova Daniutė Jonas ir Petronėlė Mineikaitė Daniai
Žebrokai
1874-05-26 Sal. PUŠKORIUS Stanislovas Puškorius Jonas ir Ona Baužytė Puškoriai
Erlėnai Sal. p. Petronėlė Bertašiutė Antanas ir Petronėlė Kniežaitė Bertašiai
Erlėnai Sal. p.
1924-02-10 Gr. PUŠKORIUS Steponas Puškorius Antanas ir Ona Šoraitė Puškoriai
Smeltė Gr. p. Stanislova Benetaitė Jurgis ir Elena Budreckytė Benečiai
Mončiai Gr. p.
1860-02-09 Mos. PUŠKORIUS Tadas Puškorius Jonas ir Ona Palšytė Puškoriai
Laiviai Sal.p. Barbora Raveikytė Pranciškus ir Ona Česnauskytė Raveikiai
Kulaliai
1868-02-06 Sal. PUŠKORIUS Tadas Puškorius (Пушкориса) Jonas ir Veronika Balsytė Puškoriai N Laiviai Sal.p. Barbora Valužytė Pranciškus ir Inocenta Puškoriutė Valužiai

1833-02-03 Pal. PUŠKORIUS Tadas Puškorius (Puszkarewicza) Juozapas ir Ona Lajauskaitė Puškoriai
Darbėnai Ona Steponavičiutė Andrius ir Morta Stasiulytė Steponavičiai
Palanga
1869-06-24 Mos. PUŠKORIUS Tadas Puškorius (Пучкориса) Jonas ir Veronika Balsytė Puškoriai N Laiviai Sal.p. Petronėlė Miliutė Kazimieras ir Petronėlė Šiaulytė Miliai
Kulaliai
1834-01-23 Pal. PUŠKORIUS Vincentas Puškorius (Puszkaria) Mykolas ir Pranciška Rimkutė Puškoriai
Darbėnai Joana Stakaitė Vincentas ir Joana Viluckytė Stakai
Joskaudai Pal. p.1824-08-05 Sal. PUŠNYS Felicijonas Pušnys (Felicianum Pucznius)


Ona Maksvytienė (Anna Makswitieny)
N Pagrušlaukė Sal. p.1910-11-23 Mos. PUTKALIS Juozapas Putkalis Leonas ir Anastasija Rusytė Puodkaliai
Įpiltis Ona Rapalytė Kajetonas ir Barbora Ragainytė Rapaliai
Virbalai
1804-01-19 Mos. PUTKALIS Juozapas Putkalis (Josephum Putkal)

Skuodo p. Pranciška Andrijauskaitė (Franciscam Andrzeiewska)

Drupiai Mos.p.
1889-02-19 Mos. PUTKALIS Kazimieras Putkalis Feliksas ir Julijona Markauskaitė Puodkaliai
Žirnikai Lenk.p. Barbora Miliutė Aloyzas ir Uršulė Daržinskaitė Miliai
Plaušiniai
1907-02-27 Mos. PUTKALIS Kazimieras Putkalis Feliksas ir Julijona Murauskaitė Puodkaliai N Sriauptai Lenk.p. Barbora Rapalytė Kajetonas ir Barbora Ragainytė Rapaliai
Virbalai
1886-02-18 Mos. PUTKALIS Pranciškus Putkalis Jonas ir Marijona Ramonaitė Puodkaliai
Daukšiai Pranciška Laukytė Kazimieras ir Ona Skersytė Laukiai
1782-01-13 Mos. PUTVILIS Paulius Putvilis (Putwilowski)

Mosėdis Terezė Markauskaitė (Markowska)

Mosėdis1713-06-29 Mos. PUZAS Jonas Puzas (Puzis)

Ersla Kristina Knitaitė (Knitowna)

Šatraminiai