Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

O – P
OLŠAUSKAS žiūrėti ALŠAUSKAS
OPULSKIS žiūrėti APULSKIS

1936-02-04 PABRĖŽA Jonas Pabrėža Jonas ir Ona Puškoriutė Pabrėžos
Šniukščiai Bronislova Razmaitė Kazimieras ir Uršulė Danilevičiutė Razmai
Šniukščiai
1929-04-23 PABRĖŽA Juozapas Pabrėža Kazimieras ir Petronėlė Riepšaitė Pabrėžos N Juodupėnai Stanislova Gedrimaitė Pranciškus ir Barbora Kniukštaitė Gedrimai
Ledžiai
1890-04-24 PABRĖŽA Kazimieras Pabrėža Motiejus ir Magdalena Lajauskaitė Pabrėžos
Šniukščiai Kotryna Valužytė Leopoldas ir Pranciška Stripeikaitė Valužiai
Šniukščiai
1915-11-30 PABRĖŽA Kazimieras Pabrėža Kazimieras ir Kotryna Valužytė Pabrėžos
* Barbora Motiejauskaitė Tadas ir Apolonija Kazbaraitytė Motiejauskai
Daukšiai
1934-02-07 PABRĖŽA Kazimieras Pabrėža Konstantinas ir Barbora Galdikaitė Pabrėžos
Igariai Kotryna Gedrimaitė Konstantinas ir Ona Staniutė Gedminai
Igariai
1898-05-10 PABRĖŽA Konstantinas Pabrėža Ignotas ir Barbora Prišmontaitė Pabrėžos
Mikulčiai Barbora Galdikaitė Liudvikas ir Kleopa Karbauskaitė Galdikai
Ledžiai
1900-11-19 PABRĖŽA Konstantinas Pabrėža Jonas ir Julijona Kriukaitė Pabrėžos
Veitai Lenk.p. Rozalija Kociutė (Коцюсовною) Viktorinas ir Veronika Milašiutė Kociai (Коцюсовъ)
Kusai
1935-02-27 PABRĖŽA Konstantinas Pabrėža Konstantinas ir Barbora Galdikaitė Pabrėžos
Igariai Uršulė Prialgauskaitė Leonas ir Uršulė Šmitaitė Prialgauskai
Simaičiai
1933-02-21 PABRĖŽA Stanislovas Pabrėža (Pabrieža) Jonas ir Ona Puškoriutė Pabrėžos
Šniukščiai Rozalija Žabinskytė Jonas ir Karolina Barkaitė Žabinskiai
Šniukščiai
1845-02-01 PABRĖŽA Vincentas Pabrėža (Pabrežow) Vincentas ir Eufrosinija M. Pabrėžos N Rukai Ona Niuniavaitė Jonas ir Ona Kusaitė Niuniavos
Šaukliai


1938-11-13 PADLECKIS Kazimieras Padleckis Albinas ir Uršulė Einikytė Padleckiai
Nevočiai Petronėlė Bagdanskytė Anastasijos Bagdanskytės, Aleksandro d. dukra
Rukai


1872-11-28 PAJAUSKAS Eleftinas Pajauskas (Елевтерея Паевскаго) Petras ir Ona Zonytė Pajauskai N Naujukai Anastasija Kušleikytė Kazimieras ir Ona Kavulskytė Kušleikiai
Šerkšniai
1894-11-06 PAJAUSKAS Kazimieras Pajauskas Valentinas Petras ir Monika Andriejauskaitė Pajauskai

Monika Bagdanskytė Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Palšiai
1919-05-25 PAJAUSKAS Kazimieras Pajauskas Kazimieras ir Monika Bagdonskaitė Pajauskai
Palšiai Petronėlė Laukytė Stanislovas ir Petronėlė Šakinytė Laukiai
Panotėnai
1933-01-22 PAJAUSKAS Kazimieras Pajauskas Kazimieras ir Monika Bagdanskytė Pajauskai N Palšiai Vaškytė Cecilija Nikodemas ir Magdalena Vičiulytė Vaškiai
Šatraminiai
1883-05-17 PAJAUSKAS Valerjonas Pajauskas Petras ir Ona Zonytė Pajauskai N Mosėdis Pranciška Baguckytė Kazlauskienė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai N Mosėdis


1872-10-17 PAKALNIŠKIS Baltramiejus Pakalniškis Antanas ir Veronika Mikutaitė Pakalniškiai
Naujukai Ona Daukintytė (Довкинтовною) Leonas ir Marijona Kataržytė Daukinčiai
Budriai
1908-05-25 PAKALNIŠKIS Kazimieras Pakalniškis Pranciškus ir Ona Daukontaitė Pakalniškiai
Krakės Monika Pliuškytė Leonas ir Monika Liutkutė Pliuškiai
Tėveliai
1919-01-21 PAKALNIŠKIS Kazimieras Pakalniškis Pranciškus ir Monika Liebutė Pakalniškiai
Plaušiniai Ona Andriekutė (Andrėkaitė) Albinas ir Ona Kubilaitė Andriekai
Budriai
1919-02-11 PAKALNIŠKIS Kazimieras Pakalniškis Pranciškus ir Ona Daukantaitė Pakalniškiai N Krakės Leokadija Petrauskaitė Kazimieras ir Barbora Klovaitė Petrauskai
Šerkšniai
1933-07-08 PAKALNIŠKIS Petras Pakalniškis Antanas ir Anastasija Paulauskaitė Pakalniškiai
Bratikai Adolfina Rimgailaitė Jonas ir Ona Petrulevičiutė Rimgailos (įraše Petrelevičiutė)
Gondlaukė
1880-03-05 PAKALNIŠKIS Pranciškus Pakalniškis Petras ir Ona Klonytė Pakalniškiai N Krakės Ona Daukantaitė (Довкoнтовною) Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai
Igariai
1887-01-13 PAKALNIŠKIS Pranciškus Pakalniškis Amtanas ir Veronika Mikutaitė Pakalniškiai
Gaubės Monika Liebutė Antanas ir Magdalena Jazbutytė Liebai
Udraliai


1925-05-26 PAKRESTIJONAITIS Romualdas Pakrestijonaitis Jonas ir Teodora Bulovaitė Pakrestijonaičiai
Mosėdis Ona Vilkūnaitė Julijonas ir Apolonija Višinskaitė? Vilkūnai
Pakruojo valsč.


1864-06-02 PAKULIS Antanas Pakulis Mykolas ir Magdalena Končiutė Pakuliai
Šakaliai Ona Ramonaitė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai
1894-11-20 PAKULIS Antanas Pakulis Kazimieras ir Joana Monstvilaitė Pakuliai

Uršulė Pikturnaitė Klemensas ir Agnė Bružaitė Pikturnos
Šaukliai
1878-01-17 PAKULIS Jokūbas Pakulis Jonas ir Kotryna Kaminskaitė Pakuliai
Pakalniškiai Sk.p. Uršulė Nevardauskaitė Juozapas ir Ona Petrauskaitė Nevardauskai
Ersla
1841-11-25 PAKULIS Jonas Pakulis Mykolas ir Julijona Serapinaitė Pakuliai
Kernai Ona Veitaitė Laurynas ir Kotryna Simutytė Veitai
Kernai
1844-05-09 PAKULIS Jonas Pakulis Juozapas ir Terezė Pauliukaitė Pakuliai
Šatraminiai Uršulė Šmitaitė Danielius ir Felicijona Petrikaitė Šmitos
Šatraminiai
1850-11-28 PAKULIS Jonas Pakulis Jonas ir Magdalena Vaserytė Pakuliai
Šakaliai Ona Gurauskaitė Dovydas ir Antanina Milinskaitė Gurauskai
Šakaliai
1856-01-10 PAKULIS Jonas Pakulis Jonas ir Magdalena Vaserytė Pakuliai N Kernai Uršulė Laukytė (Лавкiовною) Aloyzas ir Ona Sendriutė Laukiai
Šatraminiai
1884-01-24 PAKULIS Jonas Pakulis Jonas ir Uršulė Šmitaitė Pakuliai
Šatraminiai Ona Simaitytė Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai
Kernai
1895-01-30 PAKULIS Juozapas Pakulis Jonas ir Uršulė Laukytė Pakuliai
Kernai Felicijona Skaraitė Jokimas ir Ona Laukytė Skaros
Žalgiriai
1906-11-21 PAKULIS Juozapas Pakulis Kazimieras ir Uršulė Paulauskaitė Pakuliai
Daukšiai Magdalena Rimkutė Gervinskienė Pranciškus ir Liucija Pociutė Rimkai N Daukšiai
1933-01-31 PAKULIS Juozapas Pakulis Jonas ir Ona Simaitytė Pakuliai
Šakaliai Ona Subatauskaitė Leonas ir Amelija Rupkutė Subatauskai
Lenkimai
1872-09-26 PAKULIS Kazimiera Pakulis Jonas ir Ona Skališiutė Pakuliai
Kernai Uršulė Paulauskaitė Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai
Mosėdis
1853-05-12 PAKULIS Kazimieras Pakulis Juozapas ir Elena Žvinklytė Pakuliai
Šatraminiai Barbora Simutytė Bričkienė Augustinas ir Barbora Butkutė Simučiai N Žalgiriai
1853-11-24 PAKULIS Kazimieras Pakulis Benediktas ir Magdalena Končiutė Pakuliai
Šatraminiai Ona Litvinaitė Dovydas ir Marijona Mačernytė Litvinai
Šatraminiai
1875-11-10 PAKULIS Kazimieras Pakulis Motiejus ir Barbora Šmitaitė Pakuliai
Šatraminiai Joana Monstvilaitė (Моствиловною) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Šatraminiai
1883-10-11 PAKULIS Kazimieras Pakulis Kazimieras ir Ona Litvinaitė Pakuliai
Žalgiriai Rozalija Mikutaitė Leonas ir Rozalija Skersytė Mikutos
Žalgiriai
1921-02-06 PAKULIS Kazimieras Pakulis Juozapas ir Pranciška Laukytė Pakuliai
Mos.p. Rozalija Petrauskaitė Bernardas ir Rozalija Liaugaudaitė Petrauskai
Mos.p.
1932-02-09 PAKULIS Pranciškus Pakulis Jonas ir Ona Simaitytė Pakuliai
Šakaliai Petronėlė Skirutytė Kazimieras ir Petronėlė Kubilaitė Skiručiai
Daukšiai
1895-02-07 PAKULIS Vykintas Pakulis Jonas ir Uršulė Laukytė Pakuliai
Kernai Ona Gvazdžiauskaitė Jonas ir Uršulė Jurevičiutė Gvazdžiauskai
Šakaliai


1900-07-16 PALENSKIS Jokimas Palenskis Jonas ir Ona Griciutė Palenskiai
Naujukai Marijona Kauneckytė (Кавнецкою) Mykolas ir Kotryna Šmaižytė Kauneckiai
Naujukai
1859-11-24 PALENSKIS Jonas Palenskis (Поленскiй) Martynas ir Ona Jankevičiutė Palenskiai N Šerkšniai Agota Tilškytė Milienė (Миленевною) Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai N Virbalai
1861-11-21 PALENSKIS Jonas Palenskis (Поляндзкаго) Jonas ir Uršulė Mikniutė Palenskiai
Šerkšniai Ona Griciutė Kazimieras ir Agnė Kaniavaitė Griciai
Šerkšniai
1925-05-03 PALENSKIS Juozapas Palenskis (Palianskis) Jonas ir Ona Griciutė Palenskiai N Mosėdis Ona Žvinklytė Vaškienė Juozapas ir Ona Endriuškaitė Žvinkliai N Mosėdis
1917-01-16 PALENSKIS Juozapas Palenskis (Polonskis) Jonas ir Ona Griciutė Palenskiai
Šaukliai Uršulė Šimkutė Leonas ir Aniceta Laureckytė Šimkai
Krakės
1923-06-24 PALENSKIS Vincentas Palenskis (Palionskis) Jokimas ir Marijona Kauneckytė Palenskiai
Mosėdis Emilija Freigilaitė Augustinas ir Anelė Želvytė Freigilai (Freigilas)
Sal.p.


1876-10-13 PALŠIS Jurgis Palšis Kazimieras ir Petronėlė Šoblinskaitė Palšiai
Paežeriai Plat.p. Rozalija Laureckytė Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Paeiškūnė Mos.p.
1885-11-05 PALŠIS Pranciškus Palšis Juozapas ir Agnė Zabitytė Palšiai N Užpelkiai Plat. p. Juozapota Pukelytė Adomauskienė Jonas ir Kotryna Januškaitė Pukeliai N Šaukliai
1932-01-01 PALŠIS Pranciškus Palšis Juozapas ir Kazimiera Šileikaitė Palšiai
Skuodas Rozalija Kaupaitė Leonas ir Petronėlė Adakauskaitė Kaupai
Šaukliai


1901-05-21 PALUBINSKAS Konstantinas Palubinskas Antanas ir Antanina Bertašiutė Palubinskai
Vindeikiai Amelija Bartkevičiutė Urnikienė (Боркевичуй по мужу Урниковою) Kazimieras ir Anastasija Buivydaitė Bartkevičiai N Mosėdis


1904-02-03 PANUMIS Antanas Panumis Antanas ir Monika Paulauskaitė Panumiai
Kulaliai Rozalija Jonutytė Antanas ir Ona Lekniutė Jonučiai
Kulaliai
1842-05-18 PANUMIS Jeronimas Panumis Juozapas ir Antanina Žuolytė Panumiai
Šniukščiai Magdalena Skirutytė Juozapas ir Magdalena Kaubraitė Skiručiai
Šaukliai
1843-02-09 PANUMIS Juozapotas Panumis Antanas ir Antanina Martinkutė Panumiai
Šniukščiai Kotryna Petraitytė Motiejus ir Joana Liatukaitė Petraičiai
Mosėdis
1906-04-30 PANUMIS Leonas Panumis Pranciškus ir Anastasija Simutytė Panumiai
Prialgava Veronika Šmitaitė Eidėjienė Tadas ir Domicėlė Skurvydaitė Šmitos N Mosėdis
1857-11-26 PANUMIS Petras Panumis Andrius ir Elžbieta Gegužytė Panumiai
Simaičiai Monika Jonkutė Vaškienė Mykolas ir Magdalena Vaserytė Jonkai N Šakaliai
1877-02-08 PANUMIS Pranciškus Panumis Jeronimas ir Magdalena Skirutytė Panumiai

Antanina Simutytė Antanas ir Barbora Lekstutytė Simučiai1850-03-05 PAPRECKIS Juozapas Papreckis Ignotas ir Ona Gauryliutė Papreckai
Budvietė Ona Joskaudaitė Juozapas ir Rozalija Prišgintaitė Joskaudai
Budvietė


1865-02-10 PARUTIS Dominykas Parutis Dominykas ir Marcijona Riepšaitė Paručiai
Paparčiai Kalv.p. Monika Prialgauskaitė Mykolas ir Pranciška Niuniavaitė Prialgauskai
Prialgava


1924-03-02 PAULAUSKAS Aleksandras Paulauskas Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Kernai Monika Pakulytė Juozapas ir Pranciška Laukytė Pakuliai
Litvinai Lenk.p.
1873-01-24 PAULAUSKAS Andrius Paulauskas Motiejus ir Kotryna Narmontaitė Paulauskai
Lenkimai lenk.p. Ona Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Ledžiai
1851-06-26 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Mykolas ir Anastasija Joskaudaitė Paulauskai
Daukšiai Ona Valantinaitė Motiejus ir Veronika Mikutaitė Valantinai
Daukšiai
1863-05-21 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Kazimieras ir Pranciška Rapalytė Paulauskai
Daukšiai Barbora Karbauskaitė (Карбовскою) Jonas ir Ona Pakulytė Karbauskai
Daukšiai
1868-01-23 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Kazimieras ir Pranciška Rapalytė Paulauskai N Daukšiai Ona Markaitytė Bėrontienė Steponas ir Barbora Litvinaitė Markaičiai N Daukšiai
1897-11-17 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai
Baksčiai Ona Tamošauskaitė Antanas ir Elena Simonavičiutė Tamošauskai
Baksčiai
1916-01-10 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai N Budvietė Kotryna Simaitytė Beinorienė Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simaičiai N Budvietė
1917-07-29 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Juozapas ir Barbora Šverebaitė Paulauskai N Daukšiai Ona Bieliauskaitė Antanas ir Monika Motiejauskaitė Bieliauskai
Daukšiai
1923-04-22 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Stanislovas ir Elena Leilionaitė Paulauskai
Tauzai Ona Gurauskaitė Jonas ir Magdalena Tilškytė Gurauskai
Bobeliškės
1923-11-27 PAULAUSKAS Antanas Paulauskas Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai N Igariai Petronėlė Baranauskaitė Burbienė Jonas ir Barbora Barkaitė Baranauskai N Trubakiai Sk.p.
1840-01-09 PAULAUSKAS Augustinas Paulauskas Jonas ir Marijona Dvarionaitė Paulauskai N Nevočiai Marijona Abrutytė Motiejus ir Veronika Karaliutė Abručiai
Žebrokai
1930-02-25 PAULAUSKAS Benediktas Paulauskas Jonas ir Monika Skruibytė Paulauskai
Puodkaliai Sk. p. Veronika Jablonskytė Ignotas ir Anastasija Rokaitė Jablonskiai
Šakaliai
1880-01-30 PAULAUSKAS Dominykas Paulauskas Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai
Baksčiai Magdalena Liebutė Antanas ir Magdalena Jazbutytė Liebai
Udraliai
1897-02-23 PAULAUSKAS Dominykas Paulauskas Pranciškus ir Liudgarda Buivydaitė Paulauskai (įraše Magdalena) N Kaukolikai Apolonija Simaitytė Juozapas ir Ona Maniukaitė Simaičiai
Rukai
1915-02-02 PAULAUSKAS Dominykas Paulauskas Dominykas ir Magdalena Liebutė Paulauskai
Plaušiniai Valerija Litvinaitė Jurgis ir Ona Subatauskytė Litvinai
Igariai
1884-02-14 PAULAUSKAS Feliksas Paulauskas Kajetonas ir Monika Liebutė Paulauskai
Daukšiai Anastasija Meškytė Tadas ir Pranciška Jasaitė Meškos
Kernai
1917-02-06 PAULAUSKAS Feliksas Paulauskas Feliksas ir Anastasija Meškytė Paulauskai
Kernai Anastasija Galdikaitė Juozapas ir Ona Gedrimaitė Galdikai
Šakaliai
1855-01-25 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Antanas ir Kotryna Joskaudaitė Paulauskai
Tauzai Barbora Šakinytė Pranciškus ir Uršulė Ruikaitė Šakiniai
Budriai
1878-09-11 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Antanas ir Ona Valantinaitė Paulauskai
Šakaliai Barbora Bagdonaitė Juozapas ir Magdalena Dvarionaitė Bagdonai
Šakaliai
1886-11-11 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Kazimieras ir Uršulė Abrutytė Paulauskai
Nevočiai Ona Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Nevočiai
1888-02-09 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Andrius ir Anelė Steponavičiutė Paulauskai
Puodkaliai Sk.p. Monika Skruibytė Feliksas ir Uršulė Žilinskaitė Skruibiai
Mosėdis
1889-12-01 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Benediktas ir Rozalija Mosteikaitė Paulauskai
Užluobė Yl.p. Ona Peknieriutė Danilevičienė Antanas ir Magdalena Laureckytė Peknieriai N Krakės
1914-02-16 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Andrius ir Ona Galdikaitė Paulauskai
Litvinai Sk.p. Magdalena Mikutaitė Jurgis ir Salomeja Jakštaitė Mikutos
Nevočiai
1921-04-17 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Jonas ir Ona Jonušaitė Paulauskai
Mos.p. Rozalija Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Mos.p.
1935-11-26 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Tadas ir Ona Žukauskaitė Paulauskai
Gonaičiai Yl.p. Stanislova Valantinaitė Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Mosėdis
1867-11-21 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai (įraše Viktorija Abrutytė)

Monika Jonušaitė Feliksas ir Marijona Zubaitė Jonušai
Virbalai
1882-01-26 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai Magdalena Burbaitė Juozapas ir Barbora Grigevičiutė Burbos
Kusai
1905-11-08 PAULAUSKAS Jonas Paulauskas Antanas ir Ona Vaškytė Paulauskai
Baksčiai Uršulė Miliutė Kazimieras ir Uršulė Galdikaitė Miliai
Šakaliai
1842-10-13 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Mykolas ir Elena Kinsgailaitė Paulauskai
Pelagiai Lenk,p. Barbora Dimaitė Jokimas ir Emilijona Vitkutė Dimos
Daukšiai
1844-04-26 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai
Baksčiai Monika Dargytė Mykolas ir Barbora Stirblytė Darbiai
Baksčiai
1857-11-05 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai N Baksčiai Petronėlė Mačernytė Antanas ir Agota Ruikaitė Mačerniai
Tėveliai
1858-11-04 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Augustinas ir Elena Rumbutytė Paulauskai
Baksčiai Barbora Šverebaitė Karolis ir Magdalena Stasaitytė Šverebos
Udraliai
1859-05-26 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai
Nevočiai Magdalena Ramonaitė (Романоною) Juozapas ir Elena Barkutė Ramonai
Nevočiai
1866-02-03 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Nikodemas ir Magdalena Kavaliauskaitė Paulauskai
Šekai Monika Ložytė Juozapas ir Rozalija Jautakaitė Ložiai
Šekai
1885-04-23 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Juozapas ir Barbora Šverebaitė Paulauskai
Nevočiai Barbora Žvaginytė Agotos Žvaginytės dukra
Nevočiai
1891-01-08 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai N Nevočiai Barbora Montikaitė Juozapas ir Agnė Pučinskaitė Montikiai
Šaukliai
1873-02-14 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai
Baksčiai Leokadija Martinkutė Jonas ir Pranciška Baguckytė Martinkai
Baksčiai
1845-06-26 PAULAUSKAS Juozapas Paulauskas (Pawlowskiego) Jeronimas ir Ona Plaušinytė Paulauskai
Šatraminiai Anastasija Petrošiutė Nikodemas ir Uršulė Karbauskaitė Petrošiai
Daukšiai
1938-06-05 PAULAUSKAS Jurgis Paulauskas Jurgis ir Veronika Kaunackaitė Paulauskai
Luknė Adolfina Gurauskaitė Jonas ir Barbora Lekniutė Gurauskai
Bobiliškės
1926-01-26 PAULAUSKAS Jurgis Paulauskas Pranciškus ir Magdalena Kažytė Paulauskai
Tauzai Ona Beinoraitė Jonas ir Ona Baguckytė Beinorai
Tauzai
1933-02-27 PAULAUSKAS Justinas Paulauskas Pranciškus ir Magdalena Kažytė Paulauskai
Tauzai Kazimiera Jazbutytė Antanas ir Barbora Ramanauskaitė Jazbučiai
Tauzai
1857-05-07 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Antanas ir Elena Bružaitė Paulauskai
Tauzai Uršulė Abrutytė Mykolas ir Kotryna Mikaitytė Abručiai
Tauzai
1878-02-27 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Motiejus ir Ona Buivydaitė Paulauskai
Kernai Felicijona Ažondenytė Feliksas ir Elena Juozaitytė Ažondeniai
Šatraminiai
1894-02-03 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Antanas ir Elena Bružaitė Paulauskai N Udraliai Julijona Zubaitė Pranciškus ir Uršulė Kinčiutė Zubės
Gaubės
1907-02-27 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Kernai Anastasija Paulauskaitė Feliksas ir Anastasija Meškytė Paulauskai
Kernai
1933-10-01 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Leonas ir Ona Peknieriutė Paulauskai
Krakės Stefanija Piekutė Kazimieras ir Valerija Žvaginytė Piekai (įraše Petronėlė)
Krakės
1869-03-02 PAULAUSKAS Kazimieras Paulauskas Jurgis ir Ona Staniutė Paulauskai
Kulupėnai Kart.p. Monika Daniutė Petras ir Monika Tamošauskaitė Daniai
Mosėdis
1894-11-08 PAULAUSKAS Konstantinas Paulauskas Antanas ir Leokadija Jonušaitė Paulauskai
Lyksūdė Šat.p. Ieva Lekniutė Leonas ir Domicėlė Mickutė Lekniai
Budriai
1930-02-09 PAULAUSKAS Konstantinas Paulauskas Pranciškus ir Magdalena Kažytė Paulauskai
Tauzai Domicėlė Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Bobiliškės
1933-06-23 PAULAUSKAS Konstantinas Paulauskas Domicėlės Paulauskaitės sūnus
Igariai Marijona Jakaveckytė (Jakavickaitė) Juozapas ir Marijona Steponkutė Jakaveckiai
Paeiškūnė Mos.p.
1852-05-20 PAULAUSKAS Leonas Paulauskas Nikodemas ir Magdalena Kavaliauskaitė Paulauskai
Žalgiriai Felicijona Bieliauskaitė Antanas ir Barbora Rimkutė Bieliauskai
Šakaliai
1906-07-02 PAULAUSKAS Liudvikas Paulauskas Kazimieras ir Ona Kazlauskaitė Paulauskai
Bratikai Šat. p. Uršulė Mickutė Petras ir Ona Narmontaitė Mickai
Udraliai
1922-02-26 PAULAUSKAS Liudvikas Paulauskas Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Kernai Ona Kubilaitė Narvilienė Kazimieras ir Ona Jazbutytė Kubilai N Šakaliai
1923-07-15 PAULAUSKAS Liudvikas Paulauskas Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai N Šaukliai Veronika Jablonskytė Marcelinas ir Antanina Venckutė Jablonskiai
Šaukliai
1933-02-09 PAULAUSKAS Liudvikas Paulauskas Liudvikas ir Uršulė Mickutė Paulauskai
Udraliai Ona Šakinytė Antanas ir Kotryna Galdikaitė Šakiniai
Budriai
1881-01-20 PAULAUSKAS Nikodemas Paulauskas Juozapas ir Ona Žebrauskaitė Paulauskai Žalgiriai Ona Balsytė Mykolas ir Leokadija Zabitytė Balsiai
Igariai
1884-01-24 PAULAUSKAS Nikodemas Paulauskas Juozapas ir Ona Žebrauskaitė Paulauskai N Daukšiai Barbora Peknieriutė Juozapotas ir Marijona Jurkutė Peknieriai
Daukšiai
1934-02-12 PAULAUSKAS Petras Paulauskas Jonas ir Ona Leliūnaitė Paulauskai
Žebrokai Juozapota Dvarionaitė Liudvikas ir Aniceta Gvazdžiauskaitė Dvarionai
Žebrokai
1865-02-10 PAULAUSKAS Pilypas Paulauskas Stanislovas ir Kotryna Kaunackytė Paulauskai
Augučiai Plat.p. Marcijona Griciutė Dominykas ir Marcijona Kaunaitė Griciai
Kulaliai
1905-02-22 PAULAUSKAS Povilas Paulauskas Jokimas ir Pranciška Šukinskaitė Paulauskai
Kulupėnai Kartenos p. Pranciška Miliutė Antanas ir Ona Daukintytė Miliai
Kulaliai
1843-05-25 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Petras ir Barbora Dabkutė Paulauskai N Laumaičiai Šat.p. Liudgarda Buivydaitė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai
Rukai
1879-04-17 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Antanas ir Ona Valantinaitė Paulauskai
Šakaliai Barbora Kubilaitė (Кубыловною) Kazimieras ir Barbora Mockutė Kubilai
Šakaliai
1880-06-16 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Pranciškus ir Liudgarda Buivydaitė Paulauskai
Rukai Petronėlė Lukšaitė Jonas ir Petronėlė Razmaitė Lukšai
Šilaliai
1896-11-26 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai Magdalena Kažytė Šopienė Aloyzas ir Magdalena Kapinskaitė Kažiai N Tauzai
1907-06-27 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Pranciškus ir Barbora Kubiliutė Paulauskai
Šakaliai Elena Litvinaitė Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Litvinai
Sriauptai Lenk.p.
1910-02-23 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Jonas ir Magdalena Burbaitė Paulauskai
Kulai Uršulė Bružaitė Jonas ir Viktorina Dekontaitė Bružai
Mačiukai Pl.p.
1935-08-03 PAULAUSKAS Pranciškus Paulauskas Adomas ir Monika Žilinskaitė Paulauskai
Ersla Veronika Mažonaitė Riepšienė Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai N Ersla
1927-11-23 PAULAUSKAS Robertas Paulauskas Kazimieras ir Julijona Zubaitė Paulauskai
Udraliai Anastasija Joskaudaitė Aleksandras ir Uršulė Bayžytė Joskaudai
Plaušiniai
1887-02-03 PAULAUSKAS Stanislovas Paulauskas Juozapas ir Anastasija Petrošiutė Paulauskai
Daukšių Medsėdžiai Elena Leilionaitė Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai
1927-07-17 PAULAUSKAS Steponas Paulauskas Juozapas ir Barbora Montikaitė Paulauskai
Igariai Bronislava Jotkutė Konstantinas ir Monika Riepšaitė Jotkai
Šilaliai
1882-01-12 PAULAUSKAS Vykintas Paulauskas Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai
Mosėdis Kotryna Balserytė Petronėlės Balserytės dukra
Mosėdis
1916-08-22 PAULAUSKAS Vykintas Paulauskas (Vincentas) Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai N Mosėdis Monika Zubaitė Pranciškus ir Uršulė Kinčiutė Zubės
Tauzai


1928-02-14 PAULIUKAS Antanas Pauliukas Jonas ir Monika Laukytė Pauliukai
Šaukliai Ieva Kniukštaitė Antanas ir Barbora Benikaitė Kniukštos
Barzdžiai Sal.p.


1908-11-25 PAURAGIS Juozapas Pauragis Petras ir Ona Kervytė Pauragiai
Putkaliai Sk;p. Domicėlė Alšauskaitė Jokūbas ir Domicėlė Endriuškaitė Alšauskai
Rukai


1906-09-17 PEČIULIS Vykintas Pečiulis Vykintas ir Ona Lenkauskaitė Pečiuliai N Puodkaliai Sk. p. Anelė Žvinklytė Žvaginienė Petras ir Matilda Klovaitė Žvinkliai N Budvietė


1859-01-20 PEKNIERIUS Antanas Peknierius (Пекнеръ) Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Udraliai Magdalena Laureckytė Jurgis ir Monika Šakinytė Laureckiai
Udraliai
1911-02-15 PEKNIERIUS Jonas Peknierius Kazimieras ir Uršulė Rancaitė Peknieriai
Budriai Uršulė Skaraitė Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros
Šniukščiai
1849-02-08 PEKNIERIUS Kazimieras Peknierius Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Budriai Barbora Joskaudaitė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai
Tauzai
1843-05-04 PEKNIERIUS Mykolas Peknierius Mykolas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Budriai Ona Budrikytė Gadeikienė Dovydas ir Magdalena Giedraitė Budrikiai N Budriai


1894-07-03 PELDYS Jurgis Peldys Andrius ir Magdalena Jasaitė Peldžiai N Sal. Rožė Mikulskytė Jurgutienė Mykolas ir Kotryna Taujenytė Mikulskiai N Daukšiai


1911-07-17 PELIS Vladislovas Pelis Adomas ir Liudvika Motuzaitė Peliai
Panevėžys Stanislova Savickaitė Antanas ir Konstancija Radzevičiutė Savickai
Šiauliai/Virbalai


1896-11-12 PETKUS Andrius Petkus Juozapas ir Monika Venckutė Petkai
Kernai Pranciška Andriekutė (Андрековною) Barboros Andriekutės dukra
Kernai
1939-01-31 PETKUS Andrius Petkus Juozapas ir Monika Venckutė Petkai N Žebrokai Barbora Kubilaitė Veitienė Kazimieras ir Barbora Raišytė Kubilai N Kernai
1890-02-06 PETKUS Antanas Petkus Antanas ir Barbora Skutulaitė Petkai
Gailužiai Yl.p. Anelė Vaitkutė Juškienė Liudvikas ir Barbora Putkalytė Vaitkai N Ersla
1919-01-19 PETKUS Jonas Petkus Melitonas ir Elena Adomauskaitė Petkai N Narmontai Grūšl.p. Elena Vičiutė Antanas ir Barbora Narkutė Vičiai
Daukšių Medsėdžiai
1924-02-26 PETKUS Juozapas Petkus Jurgis ir Magdalena Gervinskaitė Petkai
Daukšiai Barbora Andrijauskaitė Jurgis ir Barbora Skersytė Andrijauskai
Nevočiai
1882-06-15 PETKUS Juozapas Petkus Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Kernai Amelija Galdikaitė Jonas ir Ona Bertašiutė Galdikai
Kernai
1887-10-27 PETKUS Jurgis Petkus Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Šakaliai Kotryna Bertašiutė Kazimieras ir Pranciška Višniauskaitė Bertašiai
Šakaliai
1894-02-08 PETKUS Jurgis Petkus Tadas ir Antanina Bėrontaitė Petkai
Daukšiai Magdalena Gervinskaitė Mykolas ir Apolonija Viskontaitė Gervinskai
Daukšiai
1886-02-18 PENKUS Kazimieras Penkus Pranciškus ir Leokadija Intaitė Penkai
Rukai Agnė Šlioževičiutė Dominykas ir Elena Mončytė Šlioževičiai
Tėveliai
1862-10-16 PETKUS Melitonas Petkus Aloyzas ir Barbora Kaupaitė Petkai
Juodupėnai Sal.p. Uršulė Adomauskaitė Tuškienė Mykolas ir Barbora Kuprytė Adomauskai N Šatraminiai
1924-11-09 PETKUS Pranciškus Petkus Andrius ir Pranciška Andriekutė Petkai
Kernai Rozalija Kubilaitė Kazimieras ir Barbora Raišytė Kubilai
Kernai
1852-01-22 PETKUS Teofilis Petkus Pranciškus ir Gertrūda Miltenytė Petkai
Daukšiai Antanina Bėrontaitė Jurgis ir Antanina Šiaudinytė Bėrontai
Šatraminiai
1932-11-10 PETKUS Vladislovas Petkus Andrius ir Pranciška Žiemelytė Petkai
Ersla Kazimiera Malūkaitė Vladislovas ir Ieva Rimkutė Malūkai
Gondlaukė


1922-05-25 PETRAITIS Antanas Petraitis Petras ir Uršulė Daukšaitė Petraičiai
Kalksnujai Stačiūnų p. Ona Motuzaitė Antanas ir Barbora Paulauskaitė Motuzos
Daukšių Medsėdžiai


1868-05-20 PETRAUSKAS Albinas Petrauskas Juozapas ir Felicijona Gaubytė Petrauskai
Plaušiniai Lenk.p. Ona Kazbaraitė (Казбаровною) Pranciškus ir Ona Vaitilaitė Kazbarai (Казбарiовъ)
Kernai
1852-02-05 PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Jonas ir Felicijona Tubinaitė Petrauskai
Ersla Ona Mickutė Petras ir Kotryna Jackutė Mickai
Gaubės
1878-02-22 PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Antanas ir Ona Kinčiutė Petrauskai (Mickutė?)
Ersla Cecilija Strakšaitė Pranciškus ir Ona Karaliutė Strakšai
Ersla
1904-04-27 PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Kazimieras ir Anastasija Laukytė Petrauskai
Drupiai Šat.p. Uršulė Narmontaitė Mykolas ir Monika Laureckytė Narmontai
Krakės
1905-10-23 PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Jonas ir Elena Mikutaitė Petrauskai
Budriai Domicėlė Andriekutė (Андрековною) Albinas ir Ona Kubilaitė Andriekai
Budriai
1930-05-20 PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Antanas ir Domicėlė Andriekutė Petrauskai
Budriai Barbora Kubilaitė Leonas ir Kleopa Neimontaitė Kubilai
Budvietė
1872-10-28 PETRAUSKAS Antanas Petrauskas Juozapas ir Elena Ledytė Petrauskai
Mediniai Lenk.p. Terezė Navickaitė Vykintas ir Terezė Želvytė Navickai
Žalgiriai
1876-10-13 PETRAUSKAS Bernardas Petrauskas Leonas ir Monika Tilškytė Petrauskai
Budvietė Anelė Dvarionaitė Dominykas ir Elena Matulytė Dvarionai
Krakės
1894-02-15 PETRAUSKAS Bernardas Petrauskas Leonas ir Monika Tilškytė Petrauskai N Budvietė Rozalija Liaugaudaitė Augustinas ir Rozalija Žiemelytė Liaugaudai
Budvietė
1922-11-26 PETRAUSKAS Bernardas Petrauskas Jurgis ir Anelė Petrauskaitė Petrauskai
Budvietė Uršulė Vaserytė Stanislovas ir Barbora Kinčiutė Vaseriai
Krakės
1924-07-31 PETRAUSKAS Dominykas Petrauskas Kazimieras ir Barbora Klovaitė Petrauskai
Šerkšniai Rozalija Kazbaraitytė Adomas ir Rozalija Šemetaitė Kazbaraičiai
Šerkšniai
1855-11-15 PETRAUSKAS Ignotas Petrauskas Kasparas ir Veronika Kulskytė Petrauskai N Yl.p. Barbora Kinčiutė Jonas ir Ona Graužaitė Kinčiai
Krakės
1933-02-26 PETRAUSKAS Ignotas Petrauskas Dominykas ir Barbora Paulauskaitė Petrauskai
Lyksūdė Šat.p. Ona Bružaitė Kubilienė Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai N Udraliai
1865-11-10 PETRAUSKAS Jonas Petrauskas Motiejus ir Marcijona Užkurytė Petrauskai
Kuliai Sk.p. Pranciška Bagdonaitė Antanas ir Monika Ložytė Bagdonai
Plaušiniai
1922-02-26 PETRAUSKAS Juozapas Jonas Petrauskas Juozapas ir Bronislova Gedgaudaitė Petrauskai
Paeiškūnė Ona Gedrimaitė Juozapas ir Anastasija Miliutė Gedrimai
Naujukai
1851-02-06 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Juozapas ir Ona Vaitkevičiutė Petrauskai
Šaučikai Sal.p. Monika Adomauskaitė Baltramiejus ir Klara Meškytė Adomauskai
Šerkšniai
1854-02-09 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Pranciškus ir Petronėlė Skubutytė Petrauskai
Šaukliai Ona Vaitelavičiutė (Вайтыловичевною) Antanas ir Ona Kentraitė Vaitelavičiai
Šaukliai
1886-01-28 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Motiejus ir Magdalena Stonkutė Petrauskai
Ersla Uršulė Mažutytė Antanas ir Ona Laukytė Mažučiai
Žebrokai
1900-01-18 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Juozapas ir Ona Vaitelavičiutė Petrauskai
Paeiškūnė Bronislova Gedgaudaitė GD Antanas ir Albertina Karevičiutė Gedgaudai GD
Giršiniai
1914-11-09 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Juozapas ir Barbora Anužytė Petrauskai
Grūšlaukė Morta Viršilaitė Juozapas ir Marijona Milašiutė Viršilos
Šatraminiai
1933-10-31 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Kazimieras ir Barbora Ruikaitė Petrauskai
Šerkšniai Julijona Klovaitė Rozalijos Klovaitės dukra
Budvietė
1935-02-05 PETRAUSKAS Juozapas Petrauskas Juozapas ir Ona Narmontaitė Petrauskai
Daukšiai Ona Valužytė Jonas ir Ona Dvarionaitė Valužiai
Igariai
1877-06-21 PETRAUSKAS Jurgis Petrauskas Petras ir Aniceta Vaitilaitė Petrauskai
Puodkaliai Sk. p. Anelė Petrauskaitė Leonas ir Monika Tilškytė Patrauskai
Budvietė
1851-02-06 PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Tomas ir Marijona Sutkutė Petrauskai
Drupiai Anastasija Laukytė Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės
1886-05-27 PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Juozapas ir Magdalena Juzumaitė Petrauskai N Ersla Barbora Klovaitė Mikalojus ir Ona Liubinaitė Klovos
Šerkšniai
1895-01-31 PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Juozapas ir Magdalena Juzumaitė Petrauskai N Šerkšniai Barbora Ruikaitė Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Nevočiai
1907-07-03 PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Kazimieras ir Monika Gedrimaitė Petrauskai
Baidotai Sal.p. Petronėlė Tubinaitė Monikos Tubinaitės dukra
Šaukliai
1927-05-15 PETRAUSKAS Kazimieras Petrauskas Juozapas ir Ona Narmontaitė Petrauskai
Daukšių Medsėdžiai Julijona Ronkytė Andrius ir Uršulė Riepšaitė Ronkiai
Šatraminiai
1843-11-09 PETRAUSKAS Leonas Petrauskas Motiejus ir Petronėlė Kaušaitė Petrauskai
Žebrokai Monika Tilškytė Stanislovas ir Barbora Petrošiutė Tilškiai
Virbalai
1920-04-12 PETRAUSKAS Leonas Petrauskas Bernardas ir Rozalija Liaugaudaitė Petrauskai
Budvietė Barbora Skridailaitė Vykintas ir Magdalena Pakalniškytė Skridailos
Šerkšniai
1932-02-08 PETRAUSKAS Mečislovas Petrauskas Pranciškus ir Barbora Reveikytė Petrauskai
Juknaičiai Šat.p. Anastasija Taučiutė Niuniavienė Petras ir Anastasija Rimkutė Taučiai N Burniškės Mos.p.
1860-05-31 PETRAUSKAS Motiejus Petrauskas Mykolas ir Uršulė Pukinskytė Petrauskai N Ersla Barbora Martinkutė Kasparas ir Rozalija Budrikytė Martinkai
Krakės
1883-07-12 PETRAUSKAS Petras Petrauskas Jurgis ir Pranciška Domkutė Petrauskai N Puodkaliai Sk. p. Ona Kaupaitė Leonas ir Antanina Laukineitytė Kaupai
Virbalai
1935-07-09 PETRAUSKAS Petras Petrauskas Steponas ir Barbora Čižauskaitė Petrauskai
Naujukai Julijona Simonavičiutė Juozapas ir Ona Rimkutė Simonavičiai
Igariai
1855-01-11 PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas Pranciškus ir Ona Gričiulytė Petrauskai
Šatraminiai Pranciška Šopagaitė Leonas ir Julijona Jablonskytė Šopagos
Šatraminiai
1864-02-18 PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas Juozapas ir Magdalena Juzumaitė Petrauskai
Juknaičiai Šat.p. Kotryna Rimkutė Petras ir Kotryna Viršilaitė Rimkai
Burniškiai Mos.p.
1905-02-27 PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas Pranciškus ir Kotryna Rimkutė Petrauskai
Jundulai Šat. p. Barbora Raveikytė Juozapas ir Ona Slušnytė Raveikiai
Kulaliai
1922-11-21 PETRAUSKAS Pranciškus Petrauskas Pranciškus ir Uršulė Žilinskaitė Petrauskai
Mosėdis Uršulė Liebutė Kajetonas ir Uršulė Jablonskytė Liebai
Mosėdis
1852-02-05 PETRAUSKAS Stanislovas Petrauskas Mykolas ir Uršulė Pukinskytė Petrauskai
Ersla Magdalena Lizdeikytė Jonas ir Elena Benetytė Lizdeikiai
Ersla
1844-02-06 PETRAUSKAS Stanislovas Petrauskas (Piotrowskiego) Stanislovas ir Magdalena Anužytė Petrauskai N Tauzai Pranciška Petrutytė (Petrutowna) Vincentas ir Magdalena Bertašiutė Petručiai
Ersla
1893-05-17 PETRAUSKAS Steponas Petrauskas Jonas ir Pranciška Bagdonaitė Petrauskai
Bobeliškė Elena Gurauskaitė Kazimieras ir Marcijona Vaičiutė Gurauskai (Вайчiовъ)
Naujukai
1916-10-29 PETRAUSKAS Steponas Petrauskas Jonas ir Elena Gurauskaitė Petrauskai
* Ona Giedraitė Antanas ir Ignota Bružaitė Giedros
Naujukai
1898-01-27 PETRAUSKAS Tadas Petrauskas Antanas ir Ona Mickutė Petrauskai
Ersla Anelė Skaraitė Juozabotas ir Barbora Daniutė Skaros
Krakės
1850-02-28 PETRAUSKAS Tadas Petrauskas Tomas ir Marijona Sutkutė Petrauskai
Drupiai Liudmila Intaitė Kazimieras ir Kunegunda Sendriutė Intos
Ersla
1929-01-27 PETRAUSKAS Valerijonas Petrauskas Bernardas ir Rozalija Liaugaudaitė Petrauskai
Budvietė Anastasija Pučkoriutė Feliksas ir Anastasija Grušaitė Pučkoriai
Burniškės Mos.p. Mos.p.


1849-11-08 PETRIKAS Antanas Petrikas Antanas ir Ieva Motuzaitė Petrikai
Sal. Barbora Gurauskaitė Karbonskienė (Карбонскою) Jurgis ir Magdalena Šimkutė Gurauskai N Kernai
1902-01-22 PETRIKAS Antanas Petrikas Antanas ir Domicėlė Gedrimaitė Petrikai
Šekai Petronėlė Brazdeikytė Adomas ir Ona Gikaraitė Brazdeikai
Gintališkė valsč.
1857-02-12 PETRIKAS Antanas Petrikas (Петрыкъ) Juozapas ir Anastasija Paulauskaitė Petrikai
Šekai Domicėlė Gedrimaitė Jonas ir Anastasija Tamošauskaitė Gedrimai
Žebrokai
1887-10-13 PETRIKAS Feliksas Petrikas Adomas ir Uršulė Klonytė Petrikai
Erkšva Yl.p. Veronika Abdulskytė Blauzdienė Leonas ir Ona Taučiutė Abdulskiai N Simaičiai
1899-02-28 PETRIKAS Feliksas Petrikas Adomas ir Uršulė Klonytė Petrikai N Simaičiai Uršulė Zubaitė Dominykas ir Uršulė Kažytė Zubės
Tauzai
1845-01-23 PETRIKAS Juozapas Petrikas (Petrykow) Antanas ir Ieva Motuzaitė Petrikai N Žalgiriai Ona Gadeikytė Antanas ir Kotryna Petrauskaitė Gadeikiai
Krakės


1884-01-17 PETRONIS Jurgis Petronis Jurgis ir Anastasija Ramonaitė Petroniai
Šatraminiai Uršulė Kuprytė Jurgis ir Rozalija Budreckytė Kupriai
Žalgiriai


1868-08-25 PETROŠIUS Adomas Petrošius (atsargos kareivis) Onos Petrošiutės (Петрошевной) sūnus
Krakės Monika Kuprytė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai
Krakės
1924-02-12 PETROŠIUS Aleksandras Petrošius Aleksandras ir Emilija Jurevičiutė Petrošiai
Šakaliai Karolina Simutytė Jurgis ir Barbora Staniutė Simučiai
Žalgiriai
1870-05-24 PETROŠIUS Aloyzas Petrošius Jurgis ir Ona Žiliutė Petrošiai N Kulaliai Ona Jablonskytė Šemetienė Kazimieras ir Elžbieta Budrytė Jablonskiai N Žebrokai
1875-11-12 PETROŠIUS Antanas Petrošius Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai
Šatraminiai Anastasija Rapalytė Stanislovas ir Elžbieta Vaserytė Rapaliai
Šatraminiai
1856-01-17 PETROŠIUS Dominykas Petrošius Onos Petrošiutės sūnus
Virbalai Ona Čepauskytė (Чеповскою) Antanas ir Morta Milinskaitė Čepauskiai
Nevočiai
1876-01-28 PETROŠIUS Dominykas Petrošius Onos Petrošiutės sūnus N Šerkšniai Joana Kapinskaitė Antanas ir Barbora Viščiūnaitė Kapinskai
Rukai
1899-06-01 PETROŠIUS Dominykas Petrošius Dominykas ir Ona Čepauskytė Petrošiai
Šerkšniai Konstancija Andrutytė Litvinienė (Индрутисовъ) Feliksas ir Uršulė Joskaudaitė Andručiai N Igariai
1908-03-12 PETROŠIUS Dominykas Petrošius Dominykas ir Ona Čepauskytė Petrošiai N Šerkšniai Monika Karbauskaitė Antanas ir Ona Guobytė Karbauskai
Daukšiai
1857-10-29 PETROŠIUS Jonas Petrošius Antanas ir Ona Petrošiutė Petrošiai
Kusai Uršulė Šimkutė Antanas ir Ona Kinčiutė Šimkai
Kusai
1867-07-02 PETROŠIUS Jonas Petrošius (Петрошиса) Antanas ir Ona Dvarionaitė Petrošiai
Tauzai Ona Bertašiutė Bertašienė Vykintas ir Barbora Vibraitė Bertašiai N Šilaliai
1856-01-30 PETROŠIUS Juozapas Petrošius Grigas ir Ona Razmaitė Petrošiai
Kulaliai Agnė Valančauskaitė Žvinklienė (Igno žm.) Baltramiejus ir Rozalija Končiutė Valančauskai N Kulaliai
1897-10-26 PETROŠIUS Juozapas Petrošius Adomas ir Monika Kuprytė Petrošiai
Rukai Rozalija Zubaitė Ignotas ir Magdalena Alseikaitė Zubaitė
Rukai
1904-10-31 PETROŠIUS Juozapas Petrošius Petras ir Agnė Kazlauskaitė Petrošiai
Skuodas Barbora Vaitkutė Dominykas ir Marcijona Šiudeikytė Vaitkai
Šaukliai
1915-02-01 PETROŠIUS Jurgis Petrošius Jurgis ir Kotryna Baltonytė Petrošiai
* Barbora Kvasaitė Jokimas ir Anastasija Baužytė Kvasai
Šatraminiai
1848-04-02 PETROŠIUS Jurgis Petrošius (Petroszia) Nikodemas ir Uršulė Karbauskaitė Petrošiai
Daukšiai Anastasija Ramonaitė Lipšienė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai (Ramonow) N Daukšiai
1842-03-01 PETROŠIUS Kazimieras Petrošius Antanas ir Ona Dvarionaitė Petrošiai
Virbalai Marijona Balsytė Antanas ir Antanina Šauklytė Balsiai
Tauzai
1873-05-23 PETROŠIUS Kazimieras Petrošius Antanas ir Ona Dvarionaitė Petrošiai N Daukšiai Zuzana Skaraitė Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Daukšiai
1905-05-31 PETROŠIUS Leopoldas Petrošius Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai N Tauzai Anelė Zubaitė Juozapas ir Monika Jazbutytė Zubės
Tauzai
1870-02-22 PETROŠIUS Leopoldas Petrošius Leopoldas ir Felicijona Čepauskytė Petrošiai
Šatraminiai Elena Aklytė Leilionienė Jonas ir Elena Jakutytė Akliai N Tauzai
1933-02-27 PETROŠIUS Petras Petrošius Leopoldas ir Anelė Zubaitė Petrošiai
Tauzai Albertina Gedminaitė Konstantinas ir Ona Staniutė Gedminai
Igariai
1913-10-08 PETROŠIUS Pranciškus Petrošius Jurgis ir Kotryna Baltonytė Petrošiai
Šatraminiai Ona Malūkaitė Mykolas ir Monika Bėrontaitė Malūkai
Daukšiai
1934-01-30 PETROŠIUS Pranciškus Petrošius Dominykas ir Monika Karbauskaitė Petrošiai
Šerkšniai Stefanija Paulauskaitė Antanas ir Ona Tamošauskaitė Paulauskai
Igariai
1873-02-07 PETROŠIUS Pranciškus Petrošius Monikos Petrošiūtės sūnus
Mosėdis Barbora Šimkutė Juozapas ir Magdalena Endriuškaitė Šimkai
Udraliai


1847-02-02 PETRULEVIČIUS Antanas Petrulevičius (Petrulewicza) Ignotas ir Ona Dapšytė Petruleviičiai
Ersla Anelė Gedrimaitė Bonifacas ir Kotryna Jonkutė Gedrimai
Baksčiai
1898-02-03 PETRULEVIČIUS Augustinas Petrulevičius (Петрулевича) Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla Agnė Dimaitė Steponas ir Agnė Raišutytė Dimos
Udraliai
1843-06-15 PETRULEVIČIUS Juozapas Petrulevičius Petras ir Joana Anužytė Petrulevičiai
Lenkimai Apolonija Skaraitė Juozapas ir Julijona Putkalytė Skaros
Kulaliai
1849-02-13 PETRULEVIČIUS Juozapas Petrulevičius Petras ir Joana Anužytė Petrulevičiai N Lenkimai Marijona Mažutytė Jurgis ir Antanina Bitautaitė Mažučiai

1928-11-16 PETRULEVIČIUS Juozapas Petrulevičius Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai N Ersla Liudvika Domarkaitė Kazimieras ir Ona Dovainytė Domarkai
Mosėdis
1920-11-17 PETRULEVIČIUS Juozapas Petrulėvičius Juozapas ir Uršulė Liatukaitė Petrulevičiai
Ersla Agnė Simutytė Pranciškus ir Konstancija Markaitytė Simučiai
Šatraminiai
1895-02-12 PETRULEVIČIUS Kajetonas Petrulevičius (Петрулевича) Nikodemas ir Ona Šemetaitė Petrulevičiai
Tiškai Sedos p. Plačida Sukurytė Kazimieras ir Barbora Lendinytė Sukuriai
Seda
1923-05-06 PETRULEVIČIUS Leonas Petrulevičius Juozapas ir Uršulė Liatukaitė Petrulevičiai
Ersla Elžbieta Engelytė Jonas ir Elena Sernioslis Engeliai
Ersla
1931-02-03 PETRULEVIČIUS Leonas Petrulevičius Martynas ir Agnė Liatukaitė Petrulevičiai
Erkšva Barbora Petrauskaitė Tadas ir Anelė Skaraitė Petrauskai
Ersla
1883-11-14 PETRULEVIČIUS Motiejus Petrulevičius (Петреллевича) Motiejus ir Salomeja Šopagaitė Petrulevičiai
Liepoja Elžbieta Karevičiutė Pranciškus ir Petronėlė Pocevičiutė Karevičiai
Giršiniai
1882-02-07 PETRULEVIČIUS Motiejus Petrulevičius (Петрулевича) Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla Marijona Cibirikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Cibirikai
Ersla
1920-04-10 PETRULEVIČIUS Petras Petrulevičius Motiejus ir Marijona Cibirikaitė Petrulevičiai
Ersla Petronėlė Liebutė Antanas ir Petronėlė Staniutė Liebai
Šakaliai
1922-02-19 PETRULEVIČIUS Pranciškus Petrulevičius Juozapas ir Uršulė Liatukaitė Petrulevičiai
Ersla Filomena Alšauskaitė Jokūbas ir Domicėlė Endriuškaitė Alšauskai
Rukai
1919-02-16 PETRULEVIČIUS Viktorinas Petrulevičius Motiejus ir Marijona Cibirikaitė Petrulevičiai
Ersla Monika Vaškytė Leonas ir Petronėlė Ramonaitė Vaškiai
Mosėdis


1921-02-06 PETRULIS Juozapas Petrulis (Petrulis) Juozapas ir Petronėlė Augustaitė Petruliai
Mos.p. Ona Donėlaitė Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Mos.p.


1905-02-27 PETRUTIS Jonas Petrutis Jonas ir Kotryna Valužytė Petručiai
Sėleniai Sal.p. Ona Šakinytė Kazimieras ir Cecilija Kaubraitė Šakiniai
Šakaliai
1936-02-19 PETRUTIS Jonas Petrutis Jonas ir Ona Šakinytė Petručiai
Šakaliai Ona Kazbaravičiutė Jonas ir Ona Kubiliutė Kazbaravičiai
Daukšių Medsėdžiai


1876-08-23 PIEKUS Albertas Piekus Augustinas ir Ona Simutytė Piekai
Žebrokai Matilda Žvinklytė Daukšienė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai N Kusai
1938-11-09 PIEKUS Alfonsas Piekus Konstantinas ir Apolonija Černeckytė Piekai
Šakaliai Stanislova Dvarionaitė Jonas ir Elena Šedvydytė Dvarionai
Daukšiai
1894-02-15 PIEKUS Antanas Piekus Pranciškus ir Felicijona Daržinskaitė Piekai
Gondlaukė Ieva Petrutytė Jonas ir Kotryna Valužytė Petručiai
Šaukliai
1932-11-21 PIEKUS Antanas Piekus Juozapas ir Julijona Jokubaitytė Piekai
Budvietė Petronėlė Gedrimaitė Petras ir Petronėlė Zabitytė Gedrimai
Baksčiai
1844-04-18 PIEKUS Augustinas Piekus Jonas ir Elena Skliuderytė Piekai
Žebrokai Ona Simutytė Dominykas ir Magdalena Kaupaitė Simučiai
Žalgiriai
1863-11-26 PIEKUS Augustinas Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai Ona Žilinskaitė Pranciškus ir Pranciška Valančiutė Žilinskai
Šerkšniai
1894-02-15 PIEKUS Giacintas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Krakės Amelija Narkutė Antanas ir Felicijona Jurgutytė Narkai
Daukšiai
1898-02-10 PIEKUS Giacintas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai N Krakės Monika Skaraitė Jonas ir Monika Leilionaitė Skaros
Krakės
1844-02-06 PIEKUS Izidorius Piekus Motiejus ir Magdalena Nikartaitė Piekai N Šarkė Sk.p. Ona Žutautaitė Juozapas ir Felicijona Jonušaitė Žutautai
Kaukolikai
1873-02-14 PIEKUS Jokimas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Mosėdis Barbora Luotaitė Juozapas ir Elžbieta Andrutytė Liutkai
Igariai
1846-02-06 PIEKUS Jokimas Piekus (Piekiewicza) Jonas ir Rozalija Mačernytė Piekai
Mosėdis Magdalena Dvarionaitė Jurgis ir Barbora Kairytė Dvarionai
Mosėdis
1879-01-23 PIEKUS Jonas Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Krakės Barbora Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilaliai
1902-02-19 PIEKUS Jonas Piekus Juozapas ir Petronėlė Lekniutė Piekai
Budvietė Domicėlė Žvaginytė Jonas ir Domicėlė Valantinaitė Žvaginiai
Budvietė
1927-05-24 PIEKUS Jonas Piekus Jonas ir Uršulė Blauzdytė Piekai
Žebrokai Magdalena Mockutė Tadas ir Barbora Žvinklytė Mockai
Rukai
1882-02-03 PIEKUS Jonas Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai Barbora Kažytė Pranciškus ir Rozalija Laureckytė Kažiai
Krakės
1885-05-07 PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai N Žebrokai Uršulė Blauzdytė Petras ir Pranciška Jurgutytė Blauzdžiai
Mosėdis
1890-02-11 PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Felicijona Daržinskaitė Piekai
Gondlaukė Barbora Vaškytė Kazimieras ir Ona Butkutė Vaškiai
Daukšiai
1896-02-03 PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Felicijona Daržinskaitė Piekai N Daukšiai Uršulė Vaserytė Antanas ir Ona Kubilaitė Vaseriai
Mosėdis
1902-02-24 PIEKUS Juozapas Piekus Juozapas ir Petronėlė Lekniutė Piekai
Krakės Julijona Jokubaitytė (Joкубайтисъ) Antanas ir Elžbieta Šulcaitė Jokubaičiai
Budvietė
1872-02-22 PIEKUS Juozapas Piekus Pranciškus ir Magdalena Karpytė Piekai
Naujoji Įpiltis Barbora Žvinklytė Rudienė Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai
1906-02-12 PIEKUS Kazimieras Piekus Juozapas ir Petronėlė Lekniutė Piekai
Krakės Valerija Žvinklytė Jonas ir Domicėlė Valantinaitė Žvinkliai
Budvietė
1939-02-20 PIEKUS Kazimieras Piekus Antanas ir Ieva Petrutytė Piekai
Gondlaukė Domicėlė Kubiliutė Jonas ir Amelija Šikšniutė Kubiliai
Ersla
1906-07-16 PIEKUS Konstantinas Piekus Jonas ir Barbora Kažytė Piekai
Šatraminiai Anastasija Černeckytė Simonas ir Monika Laukytė Černeckiai
Šatraminiai
1922-09-03 PIEKUS Konstantinas Piekus Giacintas ir Monika Skaraitė Piekai
Krakės Ona Žilinskaitė Jonas ir Ona Pliuškytė Žilinskai
Tėveliai
1930-02-11 PIEKUS Konstantinas Piekus Konstantinas ir Apolonija Černeckytė Piekai
Šakaliai Magdalena Joskaudaitė Aleksandras ir Uršulė Baužytė Joskaudai
Plaušiniai
1931-02-10 PIEKUS Konstantinas Piekus Jonas ir Domicėlė Žvaginytė Piekai
Budvietė Anelė Petrauskaitė Bernardas ir Rozalija Liaugaudaitė Petrauskai
Budvietė
1864-01-21 PIEKUS Leonas Piekus Nikodemas ir Magdalena Endriuškaitė Piekai
Udraliai Ona Černeckytė Krescencijus ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Udraliai
1881-05-26 PIEKUS Leonas Piekus Nikodemas ir Magdalena Endriuškaitė Piekai N Udraliai Uršulė Andrijauskaitė Pranciškus ir Felicijona Dimaitė Andrijauskai
Udraliai
1858-02-02 PIEKUS Motiejus Piekus Juozapas ir Magdalena Burbaitė Piekai
Šaukliai Antanina Markauskaitė Antanas ir Barbora Milinskaitė Markauskai
Igariai
1893-02-07 PIEKUS Petras Piekus Jokimas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai
Krakės Anelė Luotaitė Juozapas ir Uršulė Šakinytė Luotės

1928-02-07 PIEKUS Petras Piekus Petras ir Anelė Luotaitė Piekai
Tėveliai Kazimiera Kazbaraitytė Jurgis ir Barbora Monstvilaitė Kazbaraičiai
Šakaliai
1894-11-14 PIEKUS Povilas Piekus Juozapas ir Magdalena Dvarionaitė Piekai N Krakės Petronėlė Donėlaitė Juozapas ir Apolonija Matulytė Donėlos
Žebrokai
1930-02-09 PIEKUS Povilas Piekus Povilas ir Petronėlė Donėlaitė Piekai
Krakės Monika Pukinskaitė Justinas ir Monika Anužytė Pukinskai (Klovaitė?)
Budvietė
1936-01-28 PIEKUS Povilas Piekus Petras ir Anelė Luotaitė Piekai
Tėveliai Stanislova Dabrytė Pranciškus ir Ona Budrikytė Dabriai
Budvietė
1865-02-15 PIEKUS Pranciškus Piekus Pranciškus ir Monika Endriuškaitė Piekai
Žebrokai Felicijona Daržinskaitė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai
1937-09-22 PIEKUS Pranciškus Piekus Jonas ir Domicėlė Žvaginytė Piekai
Budvietė Eugenija Markaitytė Kazimieras ir Petronėlė Jankauskaitė Markaičiai
Budvietė


1905-02-15 PIKTUIŽIS Konstantinas Piktuižis Pranciškus ir Liucija Černeckytė Piktuižiai
Įpiltis Barbora Litvinaitė Leonas ir Ona Simutytė Litvinai
Daukšiai


1909-01-25 PIKTURNA Antanas Pikturna Jonas ir Anastasija Numgaudaitė Pikturnos
Žalgiriai Ona Guobytė (Говбовной) Juozapas ir Ona Simaitytė Guobiai
Šerkšniai
1931-05-05 PIKTURNA Antanas Pikturna Jonas ir Magdalena Donėlaitė Pikturnos
Igariai Ieva Šliožaitė Petras ir Anelė Višniauskaitė Šliožos
Rukai
1896-11-28 PIKTURNA Jonas Pikturna Jonas ir Anastasija Numgaudaitė Pikturnos
Igariai Magdalena Donėlaitė Aleksandras ir Barbora Žvinklytė Donėlos
Igariai
1923-01-16 PIKTURNA Jonas Pikturna Jonas ir Magdalena Donėlaitė Pikturnos
Igariai Kazimiera Žuolytė Pranciškus ir Petronėlė Beniušytė Žuoliai
Daukšiai
1869-01-28 PIKTURNA Jonas Pikturna Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Šatraminiai Anastasija Numgaudaitė (Нумговдовною) Antanas ir Elena Grigaitytė Numgaudai
Žalgiriai
1928-02-17 PIKTURNA Kajetonas Pikturna Jonas ir Magdalena Donėlaitė Pikturnos
Igariai Julijona Daniutė Jonas ir Petronėlė Mineikytė Daniai
Miesto kalniškiai
1866-11-23 PIKTURNA Klemensas Pikturna Vykintas ir Rozalija Venckutė Pikturnos
Simaičiai Agnė Bružaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Simaičiai
1843-05-20 PIKTURNA Leonas Pikturna Feliksas ir Ona Pikturnaitė Pikturnos
Mosėdis Anelė Valantinaitė (Walentynowiczowna) Jurgis ir Kotryna Butkutė Valantinai
Naujukai
1893-02-07 PIKTURNA Leonas Pikturna Juditos Pikturnaitės, Kajetono d. sūnus
Šatraminiai Ona Daržinskaitė Antanas ir Uršulė Maniukaitė Daržinskai
Mikulčiai
1902-11-12 PIKTURNA Leonas Pikturna Valentinas ir Rozalija Paulauskaitė Pikturnos
Litvinai Lenkimai.p. Rozalija Burbaitė Petras ir Barbora Poškytė Burbos
Daukšiai
1934-11-15 PIKTURNA Leonas Pikturna Pranciškus ir Magdalena Vaškytė Pikturnos
Igariai Petronėlė Šopaitė Kazimieras ir Petronėlė Piekutė Šopos
Virbalai
1863-08-13 PIKTURNA Pranciškus Pikturna Pranciškus ir Monika Simonavičiutė Pikturnos
Daukšiai Anastasija Tamošauskaitė Kazimieras ir Magdalena Ažondenytė (Ажунвеневной) Tamošauskiai
Šatraminiai
1895-11-21 PIKTURNA Pranciškus Pikturna Juditos Pikturnaitės sūnus
Šaukliai Magdalena Vaškytė Juozapas ir Anastasija Ramonaitė Vaškiai
Šaukliai
1927-02-27 PIKTURNA Pranciškus Pikturna Juditos Pikturnaitės sūnus N Igariai Kotryna Kinčiutė Simonavičienė Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai N Igariai
1935-01-26 PIKTURNA Pranciškus Pikturna Juditos Pikturnaitės sūnus N Igariai Magdalena Meškytė Alšauskienė Kazimieras ir Barbora Laukytė Meškiai N Tauzai


1906-07-16 PILELIS Adomas Pilelis Adomas ir Leokadija Gedgaudaitė Pileliai
Notėnai Petronėlė Rimkutė Petras ir Ona Jonkutė Rimkai
Šaukliai
1901-02-11 PILELIS Ignotas Pilelis Antanas ir Rozalija Jockutė Pileliai
Šlamiai Gint.p. Monika Vaškytė Juozapas ir Monika Šikšniutė Vaškiai
Virbalai
1939-11-23 PILELIS Jurgis Pilelis Pranas ir Ona Vičiulytė Pileliai
Juodupėnai Sal.p. Ona Zubavičiutė Jonas ir Ona Kvasaitė Zubavičiai
Šatraminiai


1875-02-19 PILIBAITIS Antanas Pilibaitis Juozapas ir Agnė Petrutytė Pilibaičiai N Šaučikai Sal.p. Barbora Petrikaitė Antanas ir Barbora Gurauskaitė Petrikai
Daukšiai
1900-02-08 PILIBAITIS Antanas Pilibaitis Kazimieras ir Barbora Krasauskaitė Pilibaičiai
Žebrokai Uršulė Zubaitė Antanas ir Ona Šauklytė Zubės
Prialgava
1906-02-07 PILIBAITIS Dominykas Pilibaitis Kazimieras ir Ona Vaserytė Pilibaičiai
Šaučikai Sal.p. Ona Paulauskaitė Galdikienė Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai N Šakaliai
1907-02-27 PILIBAITIS Dominykas Pilibaitis Antanas ir Barbora Petrikaitė Pilibaitis
Šaučikai Sal.p. Agnė Stropaitė Kazimieras ir Uršulė Monstvilaitė Stropos
Nevočiai
1880-06-03 PILIBAITIS Jonas Pilibaitis Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai N Šatraminiai Ona Skersytė Pranciškus ir Anastasija Šilgalytė Skersiai
Šatraminiai
1886-08-19 PILIBAITIS Jonas Pilibaitis Jonas ir Petronėlė Veitaitė Pilibaičiai
Kulaliai Rozalija Šiudeikytė Motiejus ir Uršulė Pociutė Šiudeikiai
Kulaliai
1898-01-08 PILIBAITIS Jonas Pilibaitis Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Magdalena Razgauskaitė Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai
Šatraminiai
1924-03-02 PILIBAITIS Jonas Pilibaitis Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai Barbora Miliutė Kazimieras ir Rozalija Mažeikaitė Miliai
Kulaliai
1924-03-02 PILIBAITIS Jonas Pilibaitis Jonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai
Šatraminiai Albertina Riepšaitė Mykolas ir Albertina Sparnauskaitė Riepšai
Šatraminiai
1841-02-04 PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis Danielius ir Joana Meškauskaitė Pilibaičiai
Tuzai Sal.p. Ona Dvarionaitė Juozapas ir Joana Želvytė Dvarionai
Kulaliai
1888-06-21 PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis Antanas ir Barbora Kvasaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Barbora Petkutė Baužienė Pranciškus ir Barbora Šiudeikytė Petkai N Šatraminiai
1904-02-03 PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis Kazimieras ir Barbora Karbonskaitė Pilibaičiai
Sal.p. Veronika Klaniutė Liudvikas ir Pranciška Petrošiutė Klaniai
Šatraminiai
1935-02-25 PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai Stanislova Želvytė Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Želviai
Kulaliai
1939-02-15 PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis Juozapas ir Bronislova Alšauskaitė Pilibaičiai
Šaučikai Sal. p. Justina Klovaitė Konstantinas ir Uršulė Aklytė Klovos
Naujukai
1885-01-08 PILIBAITIS Juozapas Pilibaitis Motiejus ir Barbora Einikytė Pilibaičiai
Mosėdis ….......... Pukinskaitė Motiejus ir Ona Baltrutytė Pukinskai
Mosėdis
1887-05-19 PILIBAITIS Jurgis Pilibaitis Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Anastasija Vaškytė Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai
Šatraminiai
1858-02-02 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Danielius ir Marijona Staniutė Pilibaičiai
Šaučikai Sal.p. Julijona Donėlaitė Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Kulaliai
1873-06-11 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Danielius ir Marijona Staniutė Pilibaičiai N Žebrokai Barbora Motuzaitė Skarienė Stanislovas ir Elena Vaškytė Motuzos N Kulaliai
1889-01-10 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Kazimieras ir Petronėlė Jonkutė Pilibaičiai
Žebrokai Apolonija Jonutytė Juozapas ir Emilija Stonkutė Jonučiai
Kulaliai
1902-08-04 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Pranciškus ir Ona Daukšaitė Pilibaičiai
Kulaliai Barbora Narvilaitė Pranciškus ir Barbora Griciutė Narvilos
Kulaliai
1928-02-12 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai Anastasija Zabitauskaitė Pranciškus ir Anastasija Barkauskaitė Zabitauskai
Kulaliai
1929-02-10 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Juozapas ir Bronislova Alšauskaitė Pilibaičiai
Šaučikai Salant.par. Bronislova Ronkaitytė Kazimieras ir Emilija Abdulskytė Ronkaičiai
Šatraminiai
1933-01-31 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Juozapas ir Veronika Klaniutė Pilibaičiai
Narėpai Sal.p. Rozalija Vičiulytė Juozapas ir Anelė Kaubraitė Vičiuliai
Šaukliai
1938-03-01 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Antanas ir Elena Benetytė Pilibaičiai
Kulaliai Ona Mataitė Leonas ir Ona Kupaitė Matai (įraše Pupalaitė)
Paeiškūnė Mos.p.
1871-02-07 PILIBAITIS Kazimieras Pilibaitis Danielius ir Marijona Staniutė Pilibaičiai N Žebrokai Anastasija Strakšaitė Motiejus ir Bogumila Kusaitė Strakšai
Šilaliai
1864-05-12 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Mykolas ir Ona Višniauskaitė Pilibaičiai
Šaukliai Ona Daukšaitė Juozapas ir Agnė Ramanauskaitė Daukšai
Šaukliai
1877-11-21 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šatraminiai Barbora Ramonaitė Juozapas ir Barbora Andriekutė Ramonai
Šatraminiai
1896-05-05 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Pranciškus ir Ona Daukšaitė Pilibaičiai
Kulaliai Kotryna Abrutytė Jokimas ir Magdalena Senkutė Abručiai

1907-02-06 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Antanas ir Barbora Petrikaitė Pilibaičiai
Sal.p. Elena Čiunkaitė Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Sriauptai Lenk.p.
1917-05-22 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Kazimieras ir Ona Vaserytė Pilibaičiai
Šaukliai Ona Miliutė Jonas ir Ona Gasauskaitė Miliai
Šaukliai
1923-02-06 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Jonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai
Šatraminiai Ona Narvilaitė Pranciškus ir Marijona Endrėkutė Narvilai
Budriai
1930-07-22 PILIBAITIS Pranciškus Pilibaitis Jonas ir Ona Skersytė Pilibaičiai N Šatraminiai Emilija Eidėjutė Pranciškus ir Amelija Staniutė Eidėjai
Šaukliai
1935-11-30 PILIBAITIS Stanislovas Pilibaitis Antanas ir Uršulė Zubaitė Pilibaičiai
Ersla Bronislova Vaitelaitė Vladislovas ir Domicėlė Valančiauskaitė Vaitelės
Ersla


1893-02-07 PLAIPYS Aleksandras Plaipys (Плайписа) Pranciškus ir Ona Pakalniškytė Plaipiai
Plateliai plat.p. Magdalena Žuolytė Kazimieras ir Petronėlė Užpalytė Žuoliai
Šaukliai


1867-02-07 PLAUŠINIS Antanas Plaušinis Vykintas ir Monika Mažonaitė (Мажуновъ) Plaušiniai
Daukšiai Barbora Šedvydytė Motiejus ir Barbora Budreckytė Šedvydžiai
Daukšiai
1848-11-03 PLAUŠINIS Marcelinas Plaušinis (Plawszynia) Dominykas ir Barbora Abdulskytė Plaušiniai
Kalviai Lenk.p. Teodora Ronkytė Antanas ir Julijona Šiaudinytė Ronkiai
Daukšiai
1849-06-28 PLAUŠINIS Mykolas Plaušinis Mykolas ir Ona Jonutytė Plaušiniai
Šatraminiai Elena Budrikytė Juozaitienė Jurgis ir Kunegunda Kažytė Budrikiai N Šatraminiai
1896-02-04 PLAUŠINIS Pranciškus Plaušinis Jurgis ir Rozalija Pukinskaitė Plaušiniai
Veitai Lenk.p. Giacinta Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai
1849-02-08 PLAUŠINIS Vykintas Plaušinis Juozapas ir Konstancija Skorulskaitė Plaušiniai N Daukšiai Barbora Bružaitė Mykolas ir Marijona Barkutė Bružai
Žalgiriai


1882-01-26 PLIUŠKIS Andrius Pliuškis Jonas ir Elena Kubiliutė Pliuškiai
Tėveliai Uršulė Intaitė Izidorius ir Matilda Zabitytė Intos
Budvietė
1843-11-23 PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Jonas ir Ona Šiaudinytė Pliuškiai
Virbalai Barbora Jakštaitė Antanas ir Regina Ruikaitė Jakštai
Gaubės
1850-11-28 PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Vykintas ir Kotryna Šedvydytė Pliuškia
Tėveliai Elena Kubilaitė Antanas ir Cecilija Sebeckaitė Kubilai
Tėveliai
1864-02-25 PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Jonas ir Judita Ruikaitė Pliuškiai N Rušupiai Sk.p. Elena Kinčiutė Feliksas ir Barbora Dimaitė Kinčiai
Tauzai
1910-02-09 PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Leonas ir Monika Liutkutė Pliuškiai
Tėveliai Ona Šarpnickytė Petras ir Rozalija Dvarionaitė Šarpnickiai
Tėveliai
1926-02-02 PLIUŠKIS Jonas Pliuškis Andrius ir Uršulė Intaitė Pliuškiai
Tėveliai Ona Baužytė Vykintas ir Ona Griciutė Baužiai
Kernai
1892-11-17 PLIUŠKIS Juozapas Pliuškis Jonas ir Rozalija Jokubauskytė Pliuškiai N Rušupiai Sk.p. Ona Mažonaitė Adomas ir Ona Baltrutytė Mažonai
Udraliai
1913-02-24 PLIUŠKIS Leonas Pliuškis Leonas ir Monika Liutkutė Pliuškiai
Tėveliai Barbora Vaškytė Leonas ir Ona Urbonaitė Vaškiai
Putkaliai
1882-01-26 PLIUŠKIS Leonas Pliuškis Jonas ir Elena Kubiliutė Pliuškiai
Tėveliai Monika Liutkutė Petras ir Ieva Riepšaitė Liutkai
Tėveliai
1869-03-02 PLIUŠKIS Steponas Pliuškis Jonas ir Barbora Jakštaitė Pliuškiai
Virbalai Monika Lekstutytė Juozapas ir Anastasija Piekutė Lekstučiai
Budvietė


1885-09-03 POCEVIČIUS Bonifacas Pocevičius Laurynas ir Uršulė Darginavičiutė Pocevičiai N Ersla Marijona Šemetaitė Pilypas ir Petronėlė Malūkaitė Šemetos
Ersla
1936-02-10 POCEVIČIUS Konstantinas Pocevičius Aleksandras ir Kotryna Vainoraitė Pocevičiai
Kulaliai Kazimiera Galdikaitė Jonas ir Juozapota Jonutytė Galdikai
Kulaliai
1928-05-08 POCEVIČIUS Motiejus Pocevičius Aleksandras ir Kotryna Vainoraitė Pocevičiai
Prialgavos km. Šat.p. Stepanija Ruikaitė Antanas ir Uršulė Litvinaitė Ruikos
Prialgavos kaimas Šat.p.


1851-09-18 POCIUS Antanas Pocius Gasparas ir Elena Šiaudinytė Pociai
Kusai Magdalena Žvinklytė Pranciškus ir Morta Baužytė Žvinkliai
Kusai
1903-09-30 POCIUS Antanas Pocius Antanas ir Felicijona Dobrovolskytė Pociai
Prialgava Magdalena Malakauskaitė Aleksandras ir Magdalena Silkauskytė Malakauskai
Kulaliai
1909-11-15 POCIUS Antanas Pocius Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai Uršulė Vitkutė Jonas ir Petronėlė Kaupaitė Vitkai
Rukai
1937-11-22 POCIUS Antanas Pocius Antanas ir Uršulė Vitkutė Pociai
Rukai Stanislova Žuolytė Konstantinas ir Amelija Jackutė Žuoliai
Žebrokai
1923-01-28 POCIUS Dominykas Pocius Jonas ir Pranciška Puidokaitė Pociai
Giršiniai Ona Kinčiutė Jokimas ir Ona Mineikytė Kinčiai
Naujukai
1863-05-21 POCIUS Gasparas Pocius Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai
Tėveliai Uršulė Niuniavaitė Adomauskienė Jonas ir Ona Kusaitė Niuniavos N Mikulčiai
1875-11-26 POCIUS Gasparas Pocius Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai N Mikulčiai Magdalena Daniutė Adomas ir Eleonora Grikštaitė Daniai
Mikulčiai
1878-01-18 POCIUS Jokimas Pocius Petras ir Felicijona Jonušaitė Pociai
Gaubės Ona Šilgalytė Budrikienė Juozapas ir Elena Vaškytė Šilgaliai N Gaubės
1857-10-08 POCIUS Jonas Pocius (Пацевичъ) Jonas ir Barbora Jakštaitė Pociai (Įraše Jakutytė) N Burniškiai Marijona Donėlaitė Kanapinskienė Kazimieras ir Petronėlė Bružaitė Donėlos N Burniškiai Mos.p.
1840-08-18 POCIUS Juozapas Pocius Gasparas ir Elena Šiaudinytė Pociai
Giršiniai Pranciška Daniutė Razmienė Juozapotas ir Rozalija Adomauskaitė Daniai N Šerkšniai
1850-11-28 POCIUS Juozapas Pocius Jonas ir Barbora Jakštaitė Pociai
Burniškiai Monika Novomeiskytė Anupras ir Barbora Pikturnaitė Novomeiskiai
Rukai
1863-04-30 POCIUS Juozapas Pocius Jokūbas ir Elena Lingytė Pociai N Derkinčiai Uršulė Laureckytė Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Gondlaukė
1884-06-04 POCIUS Juozapas Pocius Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai Monika Donėlaitė (Даниловною) Juozapas ir Apolonija Matulaitė Donėlos
Žebrokai
1885-07-02 POCIUS Juozapas Pocius Jokūbas ir Elena Lingytė Pociai N Žebrokai Uršulė Pociutė Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai
1910-02-16 POCIUS Juozapas Pocius Antanas ir Prudencija Dobrovolskytė Pociai
Paluknė, Sk.p. Ona Litvinaitė Antanas ir Ona Simutytė Litvinai
Daukšiai
1912-10-14 POCIUS Juozapas Pocius Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai N Žebrokai Julijona Jakštaitė Skruibienė Kazimieras ir Barbora Vičiulytė Jakštai N Baksčiai
1880-01-23 POCIUS Juozapas Pocius (Поцюса) Marcijonos Pociutės sūnus
Vindeikiai Šat.p. Monika Burbaitė Liutkienė Pranciškus ir Kotryna Jucytė Burbos N Kulaliai
1860-02-13 POCIUS Kajetonas Pocius Jonas ir Barbora Juzumaitė Pociai
Bratikai Anastasija Jakutytė Kazimieras ir Rozalija Liebutė Jakučiai
Šakaliai
1894-01-11 POCIUS Kazimieras Pocius Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai Valerija Luotaitė (Лотасовны) Antanas ir Ona Meškytė Luotės
Nevočiai
1921-05-10 POCIUS Kazimieras Pocius Vincentas ir Barbora Ronkytė Pociai
Rukai Agnė Laukytė Steponas ir Monika Mosteikaitė Laukiai
Rukai
1923-07-08 POCIUS Kazimieras Pocius Juozapas ir Kazimiera Jasevičiutė Pociai
Erlėnai Sal.p Monika Laukytė Pranciškus ir Monika Daukantaitė Laukiai
Daukšiai
1880-01-23 POCIUS Kazimieras Pocius (Пацевича) Laurynas ir Ona Šverebaitė Pociai
Mikulčiai Rozalija Gūžaitė Juozapas ir Felicijona Riepšaitė Gužės
Daukšiai
1855-01-11 POCIUS Laurynas Pocius Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai N Mosėdis Ona Intaitė Rokas ir Elena Šakinytė Intos
Nevočiai
1872-02-08 POCIUS Laurynas Pocius Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai N Mosėdis Julijona Gurauskaitė Kazimieras ir Julijona Laukineitytė Gurauskai
Žebrokai
1848-02-22 POCIUS Laurynas Pocius (Pocia) Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai
Mosėdis Ona Šverebaitė Karolis ir Elena Dabrytė Šverebos
Mosėdis
1928-01-10 POCIUS Leonas Pocius Jonas ir Pranciška Puidokaitė Pociai
Krakės Yl.p. Filomena Markauskaitė Danilevičienė Kazimieras ir Liudvika Andrėkutė Markauskai N Krakės Mos.p.
1932-02-08 POCIUS Leonas Pocius Leonas ir Anastasija Ridikaitė Pociai
Šliktinė Not.p. Stanislova Stankūnaitė (įr. Stonkaitė) Antanas ir Petronėlė Mickutė Stankūnai
Kulaliai
1843-11-23 POCIUS Petras Pocius Juozapas ir Elžbieta Paulauskaitė Pociai
Žebrokai Felicijona Jonušaitė Antanas ir Barbora Šušinskytė Jonušai
Virbalai
1889-06-20 POCIUS Petras Pocius Antanas ir Ona Jakubauskaitė Pociai N Šniukščiai Elena Šauklytė Antanas ir Julijona Baužytė Šaukliai
Prialgava
1844-06-20 POCIUS Tadas Pocius Tadas ir Elžbieta Pauzonaitė Pociai
Vabaliai Monika Šikšniutė Jurgis ir Elžbieta Vitkutė Šikšniai
Ersla
1881-06-17 POCIUS Tomas Pocius Laurynas ir Ona Šverebaitė Pociai
Igariai Petronėlė Zubaitė Antanas ir Magdalena Taurinskaitė Zubės
Baksčiai
1889-01-24 POCIUS Vykintas Pocius Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai
Rukai Barbora Ronkytė Juozapas ir Barbora Staniutė Ronkiai
Šatraminiai


1895-01-24 POLIS Danielius Polis (Поль) Jonas ir Ieva Stonkutė Poliai N Budriai Anastasija Žalgirytė Nikodemas ir Magdalena Klovaitė Žalgiriai
Tauzai


1873-02-07 POŠKYS Antanas Poškys (Пошкиса) Juozapas ir Marcijona Ylakytė Poškiai
Šaukliai Ona Pilibaitytė Juozapas ir Ona Dvarionaitė Pilibaičiai
Šaukliai
1848-10-19 POŠKYS Anupras Poškys (Paszkiewicza) Motiejus ir Ona Škimelytė Poškiai
Laumaičiai Šat.p. Ona Raudytė Jurgis ir Elena Aklytė Raudžiai
Mikulčiai
1844-04-25 POŠKYS Juozapas Poškys (Poszkia) Kazimieras ir Barbora Bėrontaitė Poškiai N Šaukliai Marcijona Ylakytė Pranciškus ir Barbora Grigalauskaitė Ylakiai
Ersla
1851-07-17 POŠKYS Juozapas Poškys (Пошкиса) Kazimieras ir Barbora Bėrontaitė Poškiai N Šaukliai Antanina Viščiūnaitė Baltramiejus ir Barbora Ažondenytė Viščiūnos
Naujukai
1867-01-10 POŠKYS Juozapas Poškys (Пошкиса) Juozapas ir Ona Elskutė (Елсковъ) Poškiai
Vabaliai Šat.p. Barbora Baužytė Zubienė Juozapas ir Barbora Burbaitė Baužiai N Virbalai
1884-01-30 POŠKYS Juozapas Poškys (Пошкиса) Kazimieras ir Barbora Bėrontaitė Poškiai N Naujukai Monika Skrabauskaitė Aloyzas ir Uršulė Gadeikytė Skrabauskai
Naujukai
1906-02-08 POŠKYS Kazimieras Poškys (Пошкиса) Liudvikas ir Magdalena Urbonaitė Poškiai
Įpiltis Valerija Litvinaitė Leonas ir Ona Simutytė Litvinai
Daukšiai


1936-04-13 POVILAITIS Justinas Povilaitis Pranciškus ir Antanina Barštytė Povilaičiai
Klaipėda Anastasija Miliutė Domicėlės Miliutės, Jurgio d. dukra
Klaipėda


1872-02-22 PREIBYS Bonifacas Preibys Juozapas ir Ona Čeporiutė Preibiai
Gudžiai Kalv.p. Anastasija Paulauskaitė Pranciškus ir Liudgarda Buivydaitė Paulauskai
Rukai
1903-11-25 PREIBYS Kazimieras Preibys Kazimieras ir Magdalena Pociutė Preibiai
Žeimiai Sal.p. Barbora Eidėjutė Pranciškus ir Anastasija Katkutė Eidėjai
Palšiai


1932-02-02 PRIALGAUSKAS Antanas Prialgauskas Leonas ir Ona Šemetaitė Prialgauskai
Simaičiai Bronislova Mažonaitė Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai
Udraliai
1842-02-24 PRIALGAUSKAS Augustinas Prialgauskas Vincentas ir Felicijona Paulavičiutė Prialgauskai
Prialgava Barbora Ylakytė Gintilienė Mykolas ir Ona Šleiniutė Ylakiai N Budvietė
1902-02-24 PRIALGAUSKAS Augustinas Prialgauskas Vincentas ir Magdalena Mileriutė Prialgauskai
Prialgava Barbora Zubaitė Antanas ir Ona Šauklytė Zubės
Prialgava
1869-05-13 PRIALGAUSKAS Augustinas Prialgauskas Vincentas ir Felicijona Paulavičiutė Prialgauskai N Prialgava Barbora Galdikaitė Dacienė Kazimieras ir Magdalena Kinčiutė Galdikai N Žebrokai
1896-10-03 PRIALGAUSKAS Jokūbas Prialgauskas Antanas ir Ona Grigevičiutė Prialgauskai
Daukšiai Ona Dirvinskaitė Motiejus ir Monika Dabrytė Dirvinskai
Daukšiai
1861-02-28 PRIALGAUSKAS Juozapas Prialgauskas Benediktas ir Benedikta Barkauskaitė Prialgauskai N Prialgava Monika Šverebaitė Karolis ir Magdalena Stasaitytė Šverebos
Žebrokai
1868-02-06 PRIALGAUSKAS Juozapas Prialgauskas Juozapas ir Antanina Laureckytė Prialgauskai
Prialgava Elena Abrutytė Pranciškus ir Antanina Gečaitė Abručiai
Prialgava
1907-03-04 PRIALGAUSKAS Kazimieras Prialgauskas Jonas ir Rozalija Kubiliutė Prialgauskai
Plaušiniai Ona Griciutė Pranciškus ir Ona Šopagaitė Griciai
Igariai
1902-01-29 PRIALGAUSKAS Konstantinas Prialgauskas Pranciškus ir Ona Daciutė Prialgauskai
Nevočiai Barbora Rimkutė Leonas ir Barbora Alseikaitė Rimkai
Udraliai
1927-02-28 PRIALGAUSKAS Konstantinas Prialgauskas Pranciškus ir Ona Daciutė Prialgauskai N Puodkaliai Sk. p. Marijona Ridikaitė Juozapas ir Ona Slušnytė Ridikai
Kulaliai
1840-02-25 PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Benediktas ir Benedikta Barkauskaitė Prialgauskai
Mos.parap. Matilda Valantinaitė Jurgis ir Kotryna Bilikevičiutė Valentinai
Mos.p.
1841-06-25 PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Stanislovas ir Pranciška Prialgauskaitė Prialgauskai N Prialgava Marijona Sudintaitė (Sudyntowna) Leonas ir Uršulė Vitkutė Sudintai
Skuodas
1897-01-28 PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Prialgauskai
Prialgava Kotryna Gikaraitė Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskaitė Gikarai
Žalgiriai
1909-01-20 PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Pranciškus ir Ona Daciutė Prialgauskai
* Rozalija Simaitytė Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Simaitis
Gondlaukė
1925-06-09 PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Pranciškus ir Kotryna Gikaraitė Prialgauskai
Prialgava Ona Piekutė Povilas ir Petronėlė Donėlaitė Piekai
Krakės
1870-02-03 PRIALGAUSKAS Pranciškus Prialgauskas Augustinas ir Barbora Gintilaitė Prialgauskai
Prialgava Ona Dacytė (Дацiовною) Antanas ir Barbora Galdikaitė Daciai
Žebrokai
1921-02-01 PRIALGAUSKAS Stanislovas Prialgauskas Vincentas ir Magdalena Mileriutė Prialgauskai N Mos.p. Uršulė Girdvainytė Antanas ir Uršulė Laukineitytė Girdvainiai
Mos.p.
1862-11-27 PRIALGAUSKAS Vincentas Prialgauskas Vaitiekus ir Magdalena Mažonaitė Prialgauskai
Prialgava Magdalena Mileriutė Juozapas ir Magdalena Daržinskaitė Mileriai
Prialgava


1907-03-04 PRIŠMONTAS Tadas Prišmontas Kazimieras ir Anastasija Mockutė Prišmontai
Barzdžiai Sal.p. Uršulė Jakštaitė Jokimas ir Barbora Ronkytė Jakštai
Igariai
1931-05-31 PRIŠMONTAS Pranciškus Prišmontas Antanas ir Barbora Brasaitė Prišmontai N Erlėnai Sal.p Veronika Tamošauskaitė Antanas ir Monika Pajauskaitė Tamošauskai
Šatraminiai


1849-01-11 PRONCKUS Augustinas Pronckus (Францкевичъ) Danielius ir Ona Labanauskaitė Pronckai

Barbora Paulikaitė (Павликовною) Juozapas ir Ona Motiejauskaitė Paulikai
Šakaliai


1919-05-11 PRUŠINSKIS Pranciškus Prušinskis Leonas ir Rozalija Plaušinytė Prušinskiai
Kalviai Lenk.p. Ona Galdikaitė Juozapas ir Petronėlė Mickutė Galdikai
Kernai


1846-11-05 PUČINSKAS Antanas Pučinskas (Puczynskiego) Jonas ir Regina Kentraitė Pučinskai
Šaukliai Kotryna Motuzaitė Žuolienė (Žulowa wdowa) Teodoras ir Justna Raibytė Motuzos N Šaukliai
1882-08-24 PUČINSKAS Feliksas Pučinskas Jonas ir Monika Mosteikaitė Pučinskai
Šaukliai Barbora Šmitaitė Leonas ir Barbora Zabitytė Šmitos
Nevočiai
1854-01-19 PUČINSKAS Jonas Pučinskas (Пучинскаго) Jonas ir Regina Kentraitė Pučinskai
Šaukliai Monika Mosteikaitė Ignotas ir Magdalena Bėrontaitė Mosteikos
Šaukliai
1925-01-05 PUČINSKAS Juozapas Pučinskas Pranciškus ir Elena Adomauskaitė Pučinskai
Kulaliai Emilija Valančiutė Kazimieras ir Kotryna Jasaitė Valančiai
Naujukai
1917-02-13 PUČINSKAS Juozapas Pučinskis Feliksas ir Barbora Šmitaitė Pučinskai
Šaukliai Uršulė Vaserytė Liudvikas ir Barbora Šopagaitė Vaseriai
Šaukliai
1887-11-17 PUČINSKAS Kazimieras Pučinskas Jonas ir Monika Mosteikaitė Pučinskai
Šaukliai Rozalija Bertašiutė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai
Šaukliai
1882-04-27 PUČINSKAS Prancičkus Pučinskas Motiejus ir Ona Kaminskaitė Pučinskai
Šaukliai Magdalena Gegužytė Jokimas ir Scholastika Memgaudaitė Gegužiai
Kulaliai
1891-06-04 PUČINSKAS Pranciškus Pučinskas Motiejus ir Ona Kaminskaitė Pučinskai N Kulaliai Elena Adomauskaitė Jonas ir Elena Antanauskaitė Adomauskai
Žebrokai
1867-02-26 PUČINSKAS Tadas Pučinskas Giacintas ir Petronėlė Venckutė Pučinskai N Kaukolikai Šat.p. Ieva Bitautaitė Antanas ir Joana Vasiliauskaitė Bitautai
Rukai


1901-11-20 PUČKORIUS Antanas Pučkorius Juozapas ir Marijona Kazlauskaitė Pučkoriai
Laiviai Sal.p. Elena Žvinklytė Petras ir Ona Smulskytė Žvinkliai
Šniukščiai
1898-01-27 PUČKORIUS Feliksas Pučkorius Juozapas ir Julijona Vaitelaitė Pučkoriai
Ersla Anastasija Jurkutė Leonas ir Rozalija Jonkutė Jurkai
Virbalai
1895-08-21 PUČKORIUS Juozapas Pučkorius Juozapas ir Julijona Vaitelaitė Pučkoriai
Ersla Pranciška Vičiutė Juozapas ir Ona Kniuštaitė Vičiai
Ersla
1936-02-18 PUČKORIUS Stanislovas Pučkorius Juozapas ir Kotryna Armalytė Pučkoriai
Šarnelė Ž.Kalv.p. Bronislova Daniutė Jonas ir Petronėlė Mineikaitė Daniai
Žebrokai
1869-06-24 PUČKORIUS Tadas Pučkorius Jonas ir Veronika Balsytė Pučkoriai N Laiviai Sal.p. Petronėlė Žiliutė Kazimieras ir Petronėlė Šiaulytė Žiliai
Kulaliai


1869-01-21 PUDŽMYS Jonas Pudžmys (Пучмиса) Juozapas ir Rozalija Želvytė Pudžmiai ((Пучмiовъ)
Naujukai Laukžem.p. Ona Žvinklytė Leonas ir Barbora Rapalytė Žvinkliai
Šakaliai


1866-01-31 PUKINSKAS Juozapas Pukinskas Antanas ir Juozapota Kubiliutė Pukinskai
Lyksūdė Sed.v.Šat.p. Salomeja Kuprytė Juozapas ir Barbora Kairytė Kupriai
Krakės
1870-05-26 PUKINSKAS Juozapas Pukinskas Motiejus ir Ona Baltrutytė Pukinskai
Paluknė Sk.p. Kotryna Šerkšnytė Kairienė Jonas ir Agnė Tiškutė Šerkšniai N Ersla
1903-05-11 PUKINSKIS Justinas Pukinskis Stanislovas ir Juozapota Skurvydaitė Pukinskiai
Gedgaudžiai Monika Klovaitė Jokimas ir Barbora Petrošiutė Klovos
Kulaliai
1846-11-05 PUKINSKIS Simonas Pukinskis (Pukinskiego) Simonas ir Rozalija Zaleckytė Pukinskiai
Laumiai Sed.p. Ona Andriekutė (Andriekowna) Jonas ir Ona Pakulytė Andriekai
Vengliai Sed. p.


1903-09-15 PUŠINSKAS Pranciškus Pušinskas Pranciškus ir Petronėlė Urniežiutė Pušinskai
Lukošaičiai Šat. p. Monika Pociutė Kasparas ir Magdalena Daniutė Pociai
Mikulčiai


1900-01-11 PUŠKYS Pranciškus Puškys (Пушкиса) Pranciškus ir Kotryna Pukinskaitė Puškiai
Lyksūdė Šat.p. Uršulė Šerkšnytė Viktorinas ir Marcijona Zubaitė Šerkšniai
Virbalai


1939-02-20 PUŠKORIUS Antanas Puškorius Antanas ir Barbora Ramanauskaitė Puškoriai
Apuolė Uršulė Bertašiutė Pranciškus ir Kotryna Žygaitė Bertašiai
Ersla
1900-01-25 PUŠKORIUS Juozapas Puškorius Juozapas ir Ona Dekontaitė Puškoriai
Kirkšiai Sal.p. Monika Zubaitė Jonas ir Felicijona Jonutytė Zubės
Virbalai
1930-05-04 PUŠKORIUS Juozapas Puškorius Juozapas ir Monika Zubaitė Puškoriai
Kirkšiai Sal. p. Stefanija Nikontaitė Karolinos Nikontaitės dukra
Šatraminiai
1899-02-16 PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius Pranciškus ir Antanina Eitaitė Puškoriai
Ledžiai Julijona Gaubytė (Гуоба) Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1924-02-26 PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius Ignotas ir Magdalena Imbrasaitė Puškoriai
Nevočiai Petronėlė Andrijauskaitė Jurgis ir Barbora Skersytė Andrijauskai
Nevočiai
1930-06-29 PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius Ignotas ir Magdalena Imbrasaitė Puškoriai N
Nevočiai Juozapota Jurkutė Leonas ir Elena Steponavičiutė Jurkai
Budvietė
1934-02-12 PUŠKORIUS Kazimieras Puškorius Pranciškus ir Ona Nomgaudytė Puškoriai
Medsėdžiai Grūšl.p. Elena Pikturnaitė Jonas ir Magdalena Donėlaitė Pikturnos
Igariai
1860-02-09 PUŠKORIUS Tadas Puškorius Jonas ir Ona Palšytė Puškoriai
Laiviai Sal.p. Barbora Raveikytė Pranciškus ir Ona Česnauskytė Raveikiai
Kulaliai


1910-11-23 PUTKALIS Juozapas Putkalis Leonas ir Anastasija Rusytė Putkaliai
Įpiltis Ona Rapalytė Kajetonas ir Barbora Ragainytė Rapaliai
Virbalai
1889-02-19 PUTKALIS Kazimieras Putkalis Feliksas ir Julijona Markauskaitė Putkaliai
Žirnikai Lenk.p. Barbora Miliutė Aloyzas ir Uršulė Daržinskaitė Miliai
Plaušiniai
1907-02-27 PUTKALIS Kazimieras Putkalis Feliksas ir Julijona Markauskaitė Putkaliai (Murauskaitė?) N Sriauptai Lenk.p. Barbora Rapalytė Kajetonas ir Barbora Ragainytė Rapaliai
Virbalai
1886-02-18 PUTKALIS Pranciškus Putkalis Jonas ir Marijona Ramonaitė Putkaliai
Daukšiai Pranciška Laukytė Kazimieras ir Ona Skersytė Laukiai