1845 m. Mosėdžio Romos katalikų bažnyčios parapijiečių sąrašai

LVIA,F.605, Ap.2, B.723, l.1-24.  Fotografavo Sigita Gasparavičienė