Santuokos data Bažnyčia pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


N1741-11-26 Mos. NAGALIAUSKIS Jonas Nagaliauskis (Nadalewicz)

Juodupėnai Sal.p. Ona Čepauskaitė (Szepowska)

Rukai
1750-10-11 Mos. NAGALIAUSKIS Kazimieras Nagaliauskis (Nagalewski)


Morta Bučkutė (Buczkowna)


1747-06-18 Mos. NAGALIAUSKIS Simonas Nagaliauskis (Nagalewski)

Igariai Kristina Kažytė (Kužowna)

Ersla
1755-11-27 Mos. NAGALIAUSKIS Simonas Nagaliauskis (Nagalewski)
N
Kotryna Jakaitė (Jokowiczowna)NAMGAUDIS taip pat žiūrėti NUMGAUDIS1926-07-19 Mos. NAMGAUDIS Aleksandras Namgaudis Kazimieras ir Veronika Vaškytė Namgaudžiai
Nevočiai Uršulė Veitaitė Kazimieras ir Apolonija Pakulytė Veitos
Kernai
1738-05-05 Mos. NAMGAUDIS Antanas Namgaudis (Nomgowdz)

Daukšiai Oma Baužytė (Bawziowna)

Daukšiai
1913-01-22 Mos. NAMGAUDIS Bonifacas Namgaudis (Намгаудисъ) Juozapas ir Rozalija Laukytė Namgaudžiai
Šerkšniai Ona Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai
1763-11-20 Mos. NAMGAUDIS Jurgis Namgaudis (N...gaudis)

Prialgai Barbora Brazdeikytė (Brazdeykowna)

Vobalė
1774-06-28 Mos. NAMGAUDIS Jurgis Namgaudis (Namgaudis)


Magdalena Lenkickaitė (Lękickayty)

Giršiniai
1929-01-30 Mos. NAMGAUDIS Jurgis Namgaudis Pranciškus ir Monika Monstvilaitė Namgaudžiai
Jakštaičiai Sal.p. Rozalija Laureckytė Antanas ir Rozalija Šilgalytė Laureckiai (įr. Juozapas)
Šaukliai
1722-06-28 Mos. NAMGAUDIS Mykolas Namgaudis (Namgaudis)

Mosėdis Kotryna Zamkuvienė (Zamkowa)
N Mosėdis
1743-11-17 Mos. NAMGAUDIS Mykolas Namgaudis (Namgaudis)

Prialgai Ona Burbaitė (Burbowna)

Gaubės
1900-02-15 Mos. NAMGAUDIS Pranciškus Namgaudis (Немговдиса) Antanas ir Barbora Monstvilaitė Namgaudžiai N Mosėdis Monika Intaitė Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intai
Mikulčiai
1743-11-17 Mos. NAMGAUDIS Sigizmundas Namgaudis (Namgaudis)

Mosėdis Kptryna Kubiliutė (Kubowiczowna)

Tauzai
1711-10-11 Mos. NAMGAUDIS Simonas Namgaudis (Namgaudis)

Prialgai Marijona Kruopelytė (Kruopelayte)

Vobale
1740-05-22 Mos. NAMGAUDIS Stanislovas Namgaudis (Nomgawdis)

Daukšiai Terezė Jokšaitė (Theresia Jakszowna)

Daukšiai1814-11-24 Mos. NAMINSKAS Petras Naminskas (Petrum Numinski)


Kotryna Mažrimaitė_ Baužienė (Catharinam Bawžiowa)

Ersla1766-11-16 Mos. NARBUTAS Andrius Narbutas (Narbats)


Ona Kazbaraitė (Kasparowna)

Šaukliai
1884-07-10 Mos. NARBUTAS Bronislovas Narbutas Antanas ir Liudvika Truikytė Narbutai N Kulaliai Kotryna Žvinklytė Petras ir Magdalena Butkutė Žvinkliai
Kulaliai
1830-11-04 Mos. NARBUTAS Jonas Narbutas Juozapas ir Marijona Puodkalytė Narbutai
Gondlaukė Juozapota Taurinskaitė Grumblienė Stanislovas ir Rožė Petrauskytė Taurinskai N Virbalai
1855-01-31 Mos. NARBUTAS Jonas Narbutas Juozapas ir Marijona Pilibaitytė Narbutai N * Ieva Gedrimaitė Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai
Udraliai
1771-01-13 Mos. NARBUTAS Jonas Narbutas (Narbutt)


Kotryna Merkelytė (Merkielaty)

Šaukliai
1800-05-01 Mos. NARBUTAS Juozapas Narbutas (Jozephum Narbutt)
N Šaučikai Sal. p. Marijona Pilipavičiūtė (Marianna Filipowiczowna)

Žebrokai
1806-08-20 Mos. NARBUTAS Juozapas Narbutas (Jozephum Narbutt)
N Žebrokai Ona Montikytė (Annam Montykowna Narbuttowa)

Kulaliai
1829-11-19 Mos. NARBUTAS Jurgis Narbutas Juozapas ir Marijona Narbutai N Gondlaukė Apolonija Stonkutė Povilas ir Ona Stonkai
Krakės
1827-11-22 Mos. NARBUTAS Jurgis Narbutas (Narbutt)


Rozalija Laureckienė (Lawrecka)
N Gondlaukė
1921-04-04 Mos. NARBUTAS Kazimieras Narbutas Jokūbas ir Elena Jonauskaitė Narbutai N Skuodas Rozalija Klovaitė Jokimas ir Barbora Petrošiutė Klovos
Budvietė
1777-02-09 Mos. NARBUTAS Simonas Narbutas (Narbuts)

Šaukliai Ona Zavadskaitė (Zawockaty)

Šatraminiai

NARKEVIČIUS ar NARKUS1892-11-24 Mos. NARKUS Andrius Narkus Juozapas ir Anastasija Šopagaitė Narkai N Plaušiniai Magdalena Šakinytė Antanas ir Konrada Plaušinytė Šakiniai
Budriai
1823-11-13 Sal. NARKUS Antanas Narkus (Antonium Narkus)


Barbora Girtienė (Barabara Girtieny)
N Skaudaliai
1832-11-08 Mos. NARKUS Antanas Narkus (Norka) Antanas ir Magdalena Alkauskytė Narkai
Šakalių Meds. Barbora Bučkutė (Buczkowna) Adomas ir Barbora Barkutė Bučkai
Šakalių Meds. Mos. p.
1875-02-04 Laukž. NARKUS Antanas Narkus Juozapas ir Petronėlė Bružaitė Narkai
Žineliai Laukž. p. Barbora Galdikaitė Juozapas ir Dominyka Kubiliutė Galdikia
Laukžemė
1881-02-17 Mos. NARKUS Antanas Narkus Kazimieras ir Barbora Tėvelytė Narkai
Kulaliai Magdalena Razmaitė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos
Šniukščiai
1884-10-16 Mos. NARKEVIČIUS Antanas Narkevičius (Наркевича) Anatnas ir Antanina Balvočiutė Narkai
Trimėsėdis Telš.p. Ona Alšauskaitė Antanas ir Agota Dapšytė Alšauskai
Žebrokai
1907-02-13 Mos. NARKUS Antanas Narkus Antanas ir Magdalena Razmaitė Narkai
Mosėdžio p. Albertina Aklytė Pranciškus ir Barbora Kataržytė Akliai
Šerkšniai
1922-02-26 Mos. NARKUS Antanas Narkus Antanas ir Magdalena Razmaitė Narkai N Miesto Kalniškiai Mos.p. Julijona Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Šilaliai
1933-01-10 Mos. NARKUS Antanas Narkus Antanas ir Albertina Aklytė Narkai
Mosėdis Veronika Kažytė Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Kažiai
Tauzai
1902-11-03 Mos. NARKUS Bonifacas Narkus Leonardas ir Valerija Budreckytė Narkai
Šniukščiai Barbora Knystautaitė Pranciškus ir Barbora Budrikytė Knystautai
Šniukščiai
1849-01-18 Lenk. NARKUS Feliksas Narkus Dovydas ir Edita Numgaudytė Narkai
Juodeikiai Julija Bieliauskaitė Stanislovas ir Veronika Černeckytė Bieliauskai
Juodeikiai
1761-11-22 Mos. NARKEVIČIUS Ignotas Narkevičius (Narkiewicz)


Elžbieta Kazlauskaitė (Kozlowska)

Mosėdis
1925-02-22 Plung. NARKUS Ignotas Narkus Ignotas ir Barbora Kontrimaitė Narkai
Plungė Barbora Pleikytė Juozapas ir Ona Kitaitė Pleikiai
Plungė
1746-11-20 Mos. NARKUS Jokūbas Narkus (Narkus)
N Šliktinė Šač.p. Agota Lingytė (Longayte)

Derkinčiai
1726-02-24 Mos. NARKUS Jonas Narkus (Narkaytis)

Kulai Sk.p. Morta Baltruškaitė (Baltruszkowna)

Juknaičiai
1927-02-27 Mos. NARKUS Juozapas Narkus Leonardas ir Barbora Paulauskaitė Narkai
Gondlaukė Barbora Simaitytė Jonas ir Barbora Kusaitė Simaičiai
Gondlaukė
1800-02-19 Sk. NARKEVIČIUS Jurgis Narkevičius (Narkiewicz)

Kulų Meds. Sk. p. Rožė Venckutė (Węckiewiczowna)

Puodkaliai Sk. p.
1882-02-03 Mos. NARKUS Jurgis Narkus Jurgis ir Barbora Vaškytė Narkai

Anastasija Šemetaitė Pranciškus ir Anastasija Zaburaitė Šemetos
Šerkšniai
1742-07-01 Mos. NARKEVIČIUS Kazimieras Narkevičius (Narkiewicz)

Rušupiai Sk.p. Kotryna Šimonienė (Szymanska)
N Vobale
1759-07-02 Mos. NARKUS Kazimieras Narkus (Narkus)
N
Kristina Veitienė (Weytowa)
N Petraičiai Mos.p.
1842-03-01 Mos. NARKUS Kazimieras Narkus Antanas ir Rozalija Šleiniutė Narkai
Laiviai Sal.p. Barbora Tėvelytė Antanas ir Pranciška Butkutė Tėveliai
Šniukščiai
1916-06-19 Mos. NARKUS Kazimieras Narkus Felicijonos Narkutės sūnus
Šerkšniai Emilija Vaitelaitė Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Kernai
1932-01-02 Kaln. NARKUS Kazimieras Narkus Kazimieras ir Elena Benetytė Narkai
Skaudaliai Kaln. p. Adolfina Mačulskaitė Kazimieras ir Albina Maslinaitytė Mačulskiai
Kalnalis
1939-01-19 Mos. NARKUS Kazimieras Narkus Antanas ir Albertina Aklytė Narkai
Mosėdis Anelė Gedrimaitė Konstantinas ir Elena Žvinklytė Gedrimai
Šniukščiai
1898-02-03 Mos. NARKUS Konstantinas Narkus Leonardas ir Valerija Budreckytė Narkai
Gaubės Barbora Jonauskaitė Vaitkienė Liudvikas ir Petronėlė Malūkaitė Jonauskai N Paeiškūnė Mos.p.
1931-02-16 Mos. NARKUS Konstantinas Narkus Konstantinas ir Barbora Jonauskaitė Narkai
Naujukai Uršulė Jonkutė Liudvikas ir Ona Gadeikytė Jonkai
Nevočiai
1933-02-22 Mos. NARKUS Konstantinas Narkus Bonifacas ir Barbora Knystautaitė Narkai
Paeiškūnė Mos. p. Ona Vitkutė Jurgis ir Domicėlė Milinskaitė Vitkai
Šerkšniai
1894-01-25 Mos. NARKUS Laurynas Narkus Jurgis ir Barbora Vaškytė Narkai N Paluknė, Sk.p. Ona Beinoraitė Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai
Daukšiai
1893-01-26 Mos. NARKUS Leonardas Narkus Leonardas ir Valerija Budreckytė Narkai
Večiai Lenk.p. Barbora Paulauskaitė Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai
1784-01-01 Mos. NARKEVIČIUS Motiejus Narkevičius (Narkiewicz)

Nevočiai Magdalena Milinskaitė (Milinskowna)

Igariai
1796-07-05 Yl. NARKUS Motiejus Narkus (Matheum Narkiewicz)
N Pabradumė Sed.p. Barbora Jonkutė (Barbara Jankiewiczowna)

Remezai Yl. p.
1758-11-26 Mos. NARKEVIČIUS Pranciškus Narkevičius (Narkiewicz)

Petraičiai Elžbieta Derkintienė (Derkinciowa)
N Nevočiai
1877-01-12 Mos. NARKUS Pranciškus Narkus Simonas ir Felicijona Baužytė Narkai
Šaukliai Petronėlė Sereckytė Jurgis ir Kunegunda Benetytė Sereckiai
Šaukliai
1911-01-30 Mos. NARKUS Pranciškus Narkus Pranciškus ir Elvyra Bužinauskaitė Narkai
Skuodas Julijona Petrauskaitė Mykolas ir Petronėlė Žemelytė Petrauskai
Budvietė
1931-02-14 Mos. NARKUS Pranciškus Narkus Leonardas ir Barbora Paulauskaitė Narkai
Gondlaukė Ona Intaitė Kazimieras ir Petronėlė Gečaitė Intos
Budvietė
1939-02-14 Lenk. NARKUS Pranciškus Narkus Onos Narkutės sūnus N Darbalė, Gr. p. Anastasija Laureckytė Jonas ir Rozalija Skaraitė Laureckiai
Žemytė
1853-02-03 Mos. NARKUS Steponas Narkus Mykolas ir Gertrūda Petrutytė Narkai N Ledžiai Veronika Juknaitė Šiudeikienė Antanas ir Kunegunda Rominskytė Juknos N Ledžiai
1817-11-27 Šač. NARKEVIČIUS Tadas Narkevičius (Thaddeum Narkiewicz)

(Slepučiai) Kalv.p. Uršulė Grytkutė (Urszula Grytkiewiczowna)

Vabaliai
1927-05-23 Mos. NARKUS Vladislovas Narkus Juozapas ir Kotryna Gikaraitė Narkai
Benkšaičiai Laukž. p. Aleksandra Puškoriutė Kazimieras ir Julijona Gaubytė Puškoriai
Ledžiai1824-06-24 Sal. NARMONTAS Antanas Narmontas (Antonium Narmonts)

Pesčiai Elena Grigaitytė (Helena Grygaytaly)

Juodupėnai Sal.p
1912-04-24 Mos. NARMONTAS Antanas Narmontas Antanas ir Ona Bendikaitė Narmontai
Šlaveitai Darb.p. Ona Mockutė Kazimieras ir Kotryna Simaitytė Mockai
Palšiai
1913-05-13 Darb. NARMONTAS Antanas Narmontas Antanas ir Antanina Piekutė Narmontai
Darbėnai Veronika Bružaitė Leopoldas ir Barbora Gikaraitė Bružai
N. Įpiltė Laukž. p.
1916-02-08 Mos. NARMONTAS Antanas Narmontas Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Kernai Elena Kelpšaitė Vincentas ir Kristina Gurauskaitė Kelpšos
Ersla
1930-02-12 Sal. NARMONTAS Antanas Narmontas Stanislovas ir Agnė Grišmanauskytė Narmontai
Stirbaičiai Plat. p. Bronislova Baltuonytė Tadas ir Marcijona Razmaitė Baltuoniai
Imbarė
1938-02-28 Ž.Kalv. NARMONTAS Antanas Narmontas Pranciškus ir Izabelė Gimbutytė Narmontai
Gedrimai Ž. Kalv. p. Filomena Šlimaitė Dionyzas ir Amelija Jankauskytė Šlimai
Žerniai Ž. Kalv. p.
1939-02-18 Plung. NARMONTAS Apolinaras Narmontas Kazimieras ir Petronėlė Jundulaitė Narmontai
Varkaliai Plung. p. Stanislova Kažytė Pranciškus ir Barbora Anužytė Kažiai
Varkaliai Plung. p.
1736-01-29 Mos. NARMONTAS Gabrielius Narmontas (Narmąt)

Vobale Marijona Butkutė (Butkayte)

Vobale
1743-11-17 Mos. NARMONTAS Gabrielius Narmontas (Narmantt)
N Vobale Ona Jurgilienė (Jurgielowiczowa)
N Juknaičiai
1927-02-15 Šač. NARMONTAS Jeronimas Narmontas Leonardas ir Cecilija Damašiutė Narmontai
Igariai Mos. p. Ona Miliutė Jonas ir Juozapota Pakalniškytė Miliai
Derkinčiai Šač. p.
1829-02-19 Mos. NARMONTAS Jeronimas Narmontas Jonas ir Ona Galdikaitė Narmontai
Gaubės Agota Sadauskaitė Dominykas ir Rožė Kairytė Sadauskai
Krakės
1645-02-02 Sal. NARMONTAS Jonas Narmontas (Joannes Narmontaytis)

Šlaveitai Gertrūda Kadytė (Gertruda Kiedayte)

Grūšlaukė
1819-02-04 Šač. NARMONTAS Jonas Narmontas (Joannem Narmontt)


Veronika Budrikytė (Veronica Budrykowna {Narmontowa})

Bratikai
1868-06-03 Šač. NARMONTAS Jonas Narmontas Leonas ir Kotryna Mažonaitė Narmontai N Baršiai Sedos p. Ona Palubinskaitė Antanas ir Magdalena Jablonskytė Palubinskai
Rumšaičiai Šač. p.
1913-06-18 Mos. NARMONTAS Jonas Narmontas Veronikos Narmontaitės sūnus N Geidučiai Šač.p. Ona Liekytė Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai
Kulaliai
1938-10-25 Barst. NARMONTAS Jonas Narmontas Juozapas ir Julijona Šiudeikytė
Končaičiai Barst. p. Agnė Klonauskytė Adomas ir Pranciška Petrikaitė Klonauskiai
Končaičiai Barst. p.
1731-07-24 Mos. NARMONTAS Juozapas Narmontas (Narmąt)
N Malūkai Dorota Puškoriutė (Puszkarajte)

Lyksudžiai
1816-11-14 Mos. NARMONTAS Juozapas Narmontas (Jozephum Narmontt)


Viktorina Alšauskaitė (Victorina Olszewska {Narmontowa})

Tėveliai
1852-02-05 Mos. NARMONTAS Juozapas Narmontas Kazimieras ir Matilda Vaškytė Narmontai
Virbalai Uršulė Šakinytė Motiejus ir Barbora Gedrimaitė Šakiniai
Virbalai
1901-06-25 Mos. NARMONTAS Juozapas Narmontas (Мармонтаса) Juozapas ir Barbora Mockutė Narmontai N Lenkimai Uršulė Kataržytė Kėsienė (Кесусовою) Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai N Budvietė
1914-11-06 Mos. NARMONTAS Juozapas Narmontas Juozapas ir Monika Reliugaitė Narmontai
Šlaveitai Darb.p. Elena Ona Petrauskaitė Feliksas ir Joana Gutmanaitė Petrauskai
Daukšiai
1918-07-01 Liepl. NARMONTAS Juozapas Narmontas Juozapas ir Ona Lenkaitė Narmontai N Paežeriai Als. p. Liudvika Urbonaitė Kazimieras ir Marijona Norvaišaitė Urbonai
Kalniškiai Liepl. p.
1937-02-08 Mos. NARMONTAS Juozapas Narmontas Jonas ir Ona Liekytė Narmontai
Burniškės Mos.p. Magdalena Bertašiutė Pranciškus ir Kotryna Žygaitė Bertašiai
Ersla
1773-01-31 Mos. NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Narmons)

Jedžiotai Sk.p Anastasija Poškutė (Poszkaty)

Rumšaičiai
1777-11-23 Mos. NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Narmuntt)

Šaučikai Sal. p. Kristina Augutytė (Augutate)

Šerkšniai
1778-02-05 Mos. NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Narmątt)
N Jedžiotai Yl.p Ona Budrytė (Budrewiczowna)

Lyksudžiai
1795-11-17 Mos. NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Cazimirum Narmontt)

Juknaičiai Mos.p. Terezė Jurkutė (Teresia Jurkiewiczowna)

Laumaičiai
1806-10-09 Mos. NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Cazimirum Narmontt)
N Drupiai Kotryna Jackaitė (Catharinam Jackowna Narmonttowa)

Ersla
1808-02-04 Mos. NARMONTAS Kazimieras Narmontas (Cazimirum Narmontt)

Budvyčiai Matilda Vaškytė (Mathildum Waszkiowna Narmontowa)

Krakės
1876-02-11 Mos. NARMONTAS Kazimieras Narmontas Dominykas ir Petronėlė Prialgauskaitė Narmontai
Grūšlaukė Petronėlė Buginaitė Juozapas ir Julijona Valančiutė Buganauskai
Kernai
1895-06-27 Mos. NARMONTAS Kazimieras Narmontas Kazimieras ir Barbora Salemonytė Narmontai (Салемоновной) N Skuodas Barbora Miliūtė Kairienė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai
Virbalai
1907-10-14 Mos. NARMONTAS Kazimieras Narmontas Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Kernai Elena Paulauskaitė Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Kernai
1918-11-27 Godūn. NARMONTAS Kazimieras Narmontas Antanas ir Petronėlė Barvydaitė Narmontai
Kalnėnai Godūn. p. Petronėlė Martinkutė Jonas ir Ona Daukintytė Martinkai
Kalnėnai Godūn. p.
1936-02-10 Mos. NARMONTAS Kazimieras Narmontas Kazimieras ir Magdalena Brenciutė Narmontai
Daukšiai Agnė Eidėjutė Antanas ir Agnė Vaitkutė Eidėjai
Mikulčiai
1937-07-09 Kaln. NARMONTAS Kazimieras Narmontas Kazimieros Narmontaitės sūnus
Kulupėnai Marijona Maksvytytė Juozapas ir Elena Paulikaitė Maksvyčiai
Tinteliai Kaln. p.
1938-02-26 Sk. NARMONTAS Kazimieras Narmontas Jonas ir Anelė Alseikaitė Narmontai
Skuodas Antanina Buožiutė (Božiutė) Antanas ir Magdalena Vaitiekūnaitė Buožiai
Skuodas
1921-02-06 Mos. NARMONTAS Konstantinas Narmontas Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Mos.p. Barbora Knystautaitė Jablonskienė Dominykas ir Ieva Žvinklytė Knystautai N Mos.p.
1920-05-16 Mos. NARMONTAS Leonardas Narmontas Feliksas ir Barbora Bubelytė Narmontai N Igariai Monika Beniušytė Bružienė Antanas ir Pranciška Kaminskaitė Beniušiai N Igariai
1758-11-05 Mos. NARMONTAS Mikalojus Narmontas (Narmontt)

Jedžiotai Sk.p Barbora Budrytė (Budrowiczowna)

Lyksudžiai
1868-11-26 Mos. NARMONTAS Mykolas Narmontas Vincentas ir Uršulė Kubiliutė Narmontai
Krakės Monika Laureckytė Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai
Naujukai
1841-04-29 Sal. NARMONTAS Nikodemas Narmontas Juozapas ir Morta Beniušytė Narmontai
Žūtgalė Petronėlė Beniušytė (Gervinskaitė ?) Juozapas ir Agnė Razmutė Gervinskai
Žūtgalė
1909-10-22 Mos. NARMONTAS Norbertas Narmontas Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Kernai Pranciška Pliuškytė Leonas ir Monika Liutkutė Pliuškiai
Tėveliai
1721-11-02 Mos. NARMONTAS Petras Narmontas (Nąrmąt)


Agota Daukšiaiitė (Dawkszowna)

Ersla
1726-06-30 Mos. NARMONTAS Petras Narmontas (Nąrmąt)

Ersla Jadvyga Andrulienė (Andrulienie)
N Kernai
1892-10-20 Mos. NARMONTAS Petras Narmontas Motiejus ir Julijona Vaišnoraitė Narmontaai N Ersla Barbora Girdžiūnaitė Vaikutienė Jonas ir Ona Milašiutė Girdžiūnai N Ersla
1904-02-03 Mos. NARMONTAS Petras Narmontas Motiejus ir Julijona Vaišnoraitė Narmontai N Veiviržėnų valsč. Morta Jakštaitė Juozapas ir Elena Skališiutė Jakštai
Nevočiai
1918-02-11 Godūn. NARMONTAS Petras Narmontas Juozapas ir Rozalija Kazlauskaitė Narmontai
Kalnėnai Godūn. p. Elžbieta Vozbutaitė Steponas ir Julijona Bugailaitė Vozbutai
Macaičiai Godūn. p.
1844-02-06 Mos. NARMONTAS Pilypas Narmontas Kazimieras ir Kotryna Augustaitė Narmontai N Ersla Antanina Ramanauskaitė Mykolas ir Joana Šiaudinytė Ramanauskai
Mosėdis
1826-02-28 Mos. NARMONTAS Pilypas Narmontas (Filipum Narmont)

Ersla Monika Venslauskienė (Monicam Wenslowska)

Mosėdis
1848-06-22 Mos. NARMONTAS Pilypas Narmontas (Narmonta) Kazimieras ir Kotryna Zaburaitė Narmontai N Ersla Joana Kumpikaitė Motiejus ir Ieva Taučiutė Kumpikai
Baksčiai
1795-06-15 Yl. NARMONTAS Pranciškus Narmontas (Franciscum Narmontt)
N
Barbora Pabrėžaitienė (Barbara Pabrezowa)
N Gedrimai Yl. p.
1939-02-13 Plung. NARMONTAS Pranciškus Narmontas Konstantinas ir Ieva Mingėlaitė Narmontai
Klepsčiai Plung. p. Ona Vengalytė Kazimieras ir Ona Rudytė Vengaliai
Klepsčiai Plung. p.
1929-10-01 Sal. NARMONTAS Pranciškus Narmontas Stanislovas ir Agnė Grišmanauskytė Narmontai
Stirbaičiai Plat. p. Ona Baltuonaitė Kazimieras ir Marijona Dyburytė Baltuonės
Paimbarė Sal. p.
1823-01-16 Mos. NARMONTAS Simonas Narmontas (Simonem Normontt)

Kulalė Kalv.p. Petronėlė Bružaitė (Petronilla Bružowna)

Junduliai
1899-07-20 Sal. NARMONTAS Simonas Narmontas Liudvikos Rimgailaitės našlys N Bugeniai Darb. p. Barbora Mickutė Kazimieras ir Petronėlė Kontrimaitė Mickai
Grūšlaukė
1722-01-11 Mos. NARMONTAS Stanislovas Narmontas (Narmąt)

Žalgiriai Elžbieta Bučienė (Bunciowa)
N Šekai
1729-01-16 Mos. NARMONTAS Stanislovas Narmontas (Narmąt)

Rukai Marijona Butkutė (Butkayte)

Vobale
1926-11-07 Mos. NARMONTAS Stanislovas Narmontas Stanislovas ir Ona Gedgaudaitė Narmontai
Žebrokai Sofija Dvarionaitė Ambraziejus ir Anelė Daciutė Dvarionai
Žebrokai
1917-05-20 Mos. NARMONTAS Steponas Narmontas Steponas ir Monika Bertašiutė Narmontai
Erlėnai Sal.p Sofija Graužaitė Antanas ir Barbora Daukšaitė Graužos
Virbalai
1798-01-23 Mos. NARMONTAS Tadas Narmontas (Taddeum Narmont)

Šarkė Skuod. Barbora Klovaitė (Barbaram Klowowna)

Žuveliai
1746-05-30 Mos. NARMONTAS Tomas Narmontas (Narmątt)

Lyksudžiai Ona Intienė (Intowa)
N Lyksudžiai
1838-01-18 Mos. NARMONTAS Vincentas Narmontas (Narmonta) Kazimieras ir Matilda Veškytė Narmontai
* Uršulė Kubiliutė (Kubilowna) Juozapas ir Anelė Plaušinytė Kubiliai
Daukšiai
1925-05-25 Ž. Kalv. NARMONTAS Vincentas Narmontas Juozapas ir Marijona Kerpauskaitė Narmontai
Lieplaukė Liepl. p. Julijona Daciutė Aleksandras ir Marijona Veitaitė Daciai
Pasruoja Als. p.1786-11-20 Mos. NARTAUSKAS Pranciškus Nartauskas (Fran. Nartowski)

Staugiai Mos.p. Ona Jokūbauskytė (Anna Jakubowska)

Staugiai Mos.p.1720-11-26 Mos. NARUŠIS Jonas Narušis (Naruyszis)

Vobale Ona Šauklytė (Szauklayte)

Vobale1909-01-18 Mos. NARVAIŠAS Jonas Narvaišas (Нарвайшиса) Antanas ir Barbora Stonkutė Narvaišai
Bernotų valsč. Barbora Grabytė Juozapas ir Amelija Dvarionaitė Grabiai
Igariai1924-01-18 Gr. NARVILAS Aleksandras Narvilas Leonas ir Barbora Puškoriutė Narvilai
Mažonai Darb. p. Ona Anužytė Liudvikas ir Anastasija Sodytė Anužiai
Narmantai Sal. p.
1923-04-24 Kret. NARVILAS Antanas Narvilas g. 1875.12.15 Antanas ir Benedikta Drakšaitė Narvilai
Rubuliai Kart.p. Monika Žvinklytė g.1896.03.18 Ignotas ir Magdalena Daugintytė Žvinkliai
Voveraičiai
1938-04-24 Kaln. NARVILAS Antanas Narvilas Antanas ir Ona Salytė Narvilai N Barzdžiai Salan. Elena Venckutė Petronėlės Venckutės duktė
Klausgalvai
1804-07-19 Mos. NARVILAS Jonas Narvilas (Joannem Narwillo)

Notėnai Gint.p. Regina Montikytė Razmaitienė (Reginam Razmowiczowa)
N Kulaliai
1925-06-21 Mos. NARVILAS Jonas Narvilas Jonas ir Ona Grabytė Narvilos
Sriauptai Lenk.p. Albertina Bertašiutė Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Mosėdis
1819-10-07 Šač. NARVILAS Julijonas Narvilas (Julianem Narwillowicz)

Notėnai Gint.p. Barbora Kidikaitė (Barbara Kudikowna)

Vindeikiai
1882-04-20 Mos. NARVILAS Juozapas Narvilas Motiejus ir Leokadija Petrutytė Narvilai
Šaučikai Sal.p. Kotryna Žuolytė Kazimieras ir Petronėlė Užpalytė Žuoliai
Šaukliai
1886-01-28 Mos. NARVILAS Juozapas Narvilas Kajetonas ir Kotryna Butkutė Narvilos
Kulaliai Barbora Pučkoriutė Tadas ir Barbora Raveikytė Pučkoriai
Kulaliai
1907-03-04 Mos. NARVILAS Juozapas Narvilas Juozapas ir Monika Donėlaitė Narvilai
Dovainiai Pl.p. Domicėlė Končiutė (Клнчисъ) Antanas ir Monika Lekniutė Končiai (Клнчисъ)
Kulaliai
1927-07-21 Yl. NARVILAS Juozapas Narvilas Leonas ir Liucija Vaičiutė Narvilai
Gesalai Yl. p. Adolfina Intaitė Jonas ir Juozapota Mažonaitė Intos
Dvareliai Yl. p.
1930-06-18 Sal. NARVILAS Juozapas Narvilas Kazimieras ir Liudvika Jonušaitė Narvilai
Notėnai Monika Valančiauskaitė Antanas ir Ona Dvarionaitė Valančiauskai
Laiviai
1913-02-07 Darb. NARVILAS Jurgis Narvilas Leonas ir Barbora Puškoriutė Narvilai
Darataičiai Darb. p. Elena Butkevičiutė (Буткевичъ) Dionyzas ir Petronėlė Radavičiutė Butkevičiai
Akmenalė Darb. p.
1853-01-13 Mos. NARVILAS Kajetonas Narvilas (Nорвилы) Jonas ir Regina Montikaitė Narvilai
Šaukliai Kotryna Butkutė (Бутковною) Dovydas ir Ona Martišiutė Butkai
Šaukliai
1879-01-29 Mos. NARVILAS Kazimieras Narvilas Leopoldas Ir Liudovika S. Narvilai
Narmontai Sal. Anastasija Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai
1881-02-10 Sal. NARVILAS Kazimieras Narvilas Ignotas ir Veronika Šerkšnytė Narvilai
Narėpai Sal. p. Veronika Venckutė Juozapas ir Veronika Laukytė Venckai
Gargždelė.p.
1889-11-28 Mos. NARVILAS Kazimieras Narvilas Kazimieras ir Elena Vičiutė Narvilai

Ona Paulauskaitė Tomas ir Barbora Tėvelytė Paulauskai
Šniukščiai
1913-02-24 Mos. NARVILAS Kazimieras Narvilas Kazimieras ir Liudvika Jonušaitė Narvilai
Notėnai Agnė Končiutė (Кочевной) Antanas ir Monika Lekniutė Končiai (Кочисовъ)
Kulaliai
1916-02-28 Mos. NARVILAS Kazimieras Narvilas Kazimieras ir Veronika Venckutė Narvilai
Krakės Veronika Gurauskaitė Jonas ir Magdalena Tilškytė Gurauskai
Bobeliškės Mos. p.
1644-07-24 Sal. NARVILAS Laurynas Narvilas (Laurentius Narwilaytis)

Šaukliai Gertrūda Preibytė (Gertruda Preybayte)

Tuzai
1780-05-15 Mos. NARVILAS Motiejus Narvilas (Narwillo)

Notėnai Plat.p. Kotryna Ipulytė (Ipulowna)

Barviai
1936-02-10 Mos. NARVILAS Petras Narvilas Petras ir Magdalena Laukytė Narvilai
Šatraminiai Barbora Tamošauskaitė Skersienė Kazimieras ir Barbora Vaškytė Tamošauskai N Šatraminiai
1938-02-23 Sal. NARVILAS Petras Narvilas Pranciškus ir Petronėlė Balsytė Narvilai
Pesčiai Emilija Pilibaitytė Antanas ir Ona Domarkaitė Pilibaičiai
Pesčiai
1825-02-03 Sal. NARVILAS Pranciškus Narvilas (Franciscum Narwylo)

Jurgaičiai Barbora Bertašiutė (Barbara Bertaszaly)

Salantai
1888-02-16 Mos. NARVILAS Pranciškus Narvilas Motiejus ir Leokadija Petrutytė Narvilai
Šaučikai Sal.p. Marijona Endrėkutė (Андрековную) Kazimieras ir Kotryna Buivydaitė Endrėkai
Budriai
1908-07-06 Mos. NARVILAS Pranciškus Narvilas Pranciškus ir Barbora Riciutė Narvilai
Erlėnai Sal.p Kotryna Klovaitė Jokimas ir Barbora Petrošiutė Klovos
Ersla
1919-10-21 Mos. NARVILAS Pranciškus Narvilas Pranciškus ir Barbora Riciutė Narvilai N Erlėnai Sal.p Ona Mileriutė Petronėlės Mileriutės dukte
Drupiai
1921-01-11 Mos. NARVILAS Pranciškus Narvilas Pranciškus ir Marijona Endrėkutė Narvilai
Budriai Ona Kubilaitė Kazimieras ir Ona Jazbutytė Kubilai
Šakaliai
1939-05-19 Mos. NARVILAS Pranciškus Narvilas Pranciškus ir Barbora Riciutė Narvilai N Mosėdis Petronėlė Mataitė Barboraos Mataitės dukra
Mosėdis1901-02-11 Mos. NARVYDAS Juozapas Narvydas Juozapas ir Marcijona Viskontaitė Narvydai
Kaukolikai Anastasija Dobrovolskytė Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dobrovolskiai
Mikulčiai
1925-02-22 Lenk. NARVYDAS Jurgis Narvydas Kazimieras ir Anastasija Jonušaitė Narvydai
Lenkimai Ona Baltrutytė Jacentas ir Petronėlė Prialgauskaitė Baltručiai
Paluknė Sk. p.
1938-10-11 Lenk. NARVYDAS Jurgis Narvydas Kazimieras ir Anastasija Jonušaitė Narvydai N Daukšiai Mos. p. Barbora Raišuotytė Antanas ir Barbora Vičiutė Raišuočiai
Žirnikai Lenk. p.
1925-05-26 Lenk. NARVYDAS Kazimieras Narvydas Kazimieras ir Anastasija Jonušaitė Narvydai
Lenkimai Kazimiera Čepauskytė Vincentas ir Kazimiera Giedraitė Čepauskiai
Juodeikiai Lenk. p.
1937-06-06 Mos. NARVYDAS Povilas Narvydas Adomas ir Petronėlė Veitaitė Narvydai
Mažonai Grūšl.p. Veronika Gikaraitė Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai1908-01-22 Lenk. NAUGRECKIS Juozapas Naugreckis Juozapas ir Ona Dimaitė Naugreckiai
Juodeikiai Lenk. p. Petronėlė Untulytė Jurgis ir Petronėlė Gaučiutė Untuliai
Palegija Lenk. p.1797-11-12 Yl. NAVICKIS Antanas Navickis (Antonium Nowicki)


Ona Gustaitė (Annam Gustowna)

Remezai Yl. p.
1895-06-13 Mos. NAVICKIS Antanas Navickis Antanas ir Antanina Mikalauskaitė Navickiai N Bružai Šač.p. Ona Mazulevičiutė Jonas Petras ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai
Rukai
1938-01-25 Mos. NAVICKIS Bronislovas Navickis Kiprijonas ie Ieva Dzindzilaitė Navickiai
Mosėdis Sofija Vitkutė Aleksandras ir Marcijona Kavaliauskaitė Vitkai
Baksčiai
1732-01-24 Mos. NAVICKIS Ignotas Navickis (Nawicki)

Prialgai Barbora Čepauskytė

Paeiškūnė Mos.p.
1766-01-19 Mos. NAVICKIS Jonas Navickis (Nawickis)

Vindeikiai Barbora Milašiutė (Milaszowna)


1924-02-21 Šač. NAVICKIS Kleopas Navickis Antanas ir Ona Mazulevičiutė Navickiai
Urviai Truik. p. Anastasija Andrekutė Jonas ir Magdalena Gurauskaitė Andrekai
Kaukolikai
1936-02-13 Mos. NAVICKIS Leonardas Navickis Leonardas ir Anastasija Riepšaitė Navickiai
Vindeikiai Magdalena Dvarionaitė Antanas ir Magdalena Skridailaitė Dvarionai
Žebrokai
1856-01-10 Mos. NAVICKIS Leonas Navickis Jonas ir Kotryna Kubiliutė Navickiai
Mosėdis Monika Paulauskaitė Kušleikienė Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai N Mosėdis
1743-11-10 Mos. NAVICKIS Tomas Navickis (Nawrocki)

Mosėdis Barbora Rumšienė (Rumszowa)
N Mosėdis
1744-02-08 Mos. NAVICKIS Tomas Navickis (Nowicki)

Prialgava Kotryna Bušmaitė (Buszmowna)

Prialgava
1905-02-27 Mos. NAVICKIS Vykintas Navickis Vykintas ir Magdalena Astrauskaitė Navickiai
Peterburgas Barbora Zubaitė Daržinskienė Leonas ir Barbora Baužytė Zubės N Nevočiai1812-03-04 Mos. NEIMANIS Andrius Neimanis (Andream Neyman)

Sk.p. Marijona Razmaitė (Mariannam Razmowna)

Mosėdis1935-02-05 Lenk. NEIMONTAS Vincentas Neimontas Raimondas ir Teklė Dabravolskaitė Neimontai
Sriauptai Sk. p. Kazimiera Bieliauskaitė Jonas ir Ona Rukytė Bieliauskai
Lenkimai1798-01-29 Mos. NEVARDAUSKIS Ignotas Nevardauskis (Ignatium Niewardowski)


Kotryna Milakaitė (Catharina Milakowna)

Mosėdžio p.
1811-11-21 Mos. NEVARDAUSKIS Jonas Nevardauskis (Joannem Newiardowski)

Ersla Ona Strėlaitė (Annam Strolowna)

Žebrokai
1855-01-11 Mos. NEVARDAUSKIS Juozapas Nevardauskis Onos Nevardauskytės s.
Ersla Ona Petrauskaitė Mykolas ir Uršulė Pukinskytė Petrauskai
Ersla
1865-02-10 Mos. NEVARDAUSKIS Juozapas Nevardauskis Juozapas ir Agota Jokūbaitytė Nevardauskiai
Lyksūdė Šač.p. Karolina Sukurytė Silvestras ir Marijona Valantinaitė Sukuriai
Ersla
1756-02-01 Mos. NEVARDAUSKIS Jurgis Nevardauskis (Niewiardowski)


Ona Kadytė (Kadewiczowna)

Ersla
1907-01-16 Mos. NEVARDAUSKIS Kazimieras Nevardauskis (Нявярдовскiй) Antanas ir Ona Kažytė Nevardauskiai
Puodkaliai Sk. p. Barbora Galdikaitė Petras ir Antanina Abdulskytė Galdikai
Ledžiai
1801-05-21 Mos. NEVARDAUSKIS Kornelijus Nevardauskis (Cornelium Newerdowski)


Marijona Jasutytė (Marianna Jasuttowna)

Ersla
1767-11-15 Mos. NEVARDAUSKIS Motiejus Nevardauskis (Niewardowski)


Ona Rokaitė (Rukowna)

Ersla
1770-11-18 Mos. NEVARDAUSKIS Motiejus Nevardauskis (Niewardowski)


Regina Daukantaitė (Dawkątaty)


1798-01-23 Šač. NEVARDAUSKIS Pranciškus Nevardauskis (Newardowski)


Elena Dapšaitė (Hellena Dapszayti)

Rukai
1882-02-03 Mos. NEVARDAUSKIS Pranciškus Nevardauskis Chrizostomas ir Agnė Dapšytė Nevardauskiai
Lyksūdė Šač.p. Barbora Dabrytė Benetienė Pranciškus ir Juozapota Taurinskaitė Dabriai N Žebrokai1843-02-09 Sal. NEVEDOMSKIS Antanas Nevedomskis (Niewiadomskiego) Pranciškus ir Kunigunda Raišutytė Nevedomskiai
Grūšlaukė Ona Birontaitė Tadas ir Ona Rancaitė Birontai
Grūšlaukė1879-01-30 Kart NEVERAUSKIS Antanas Neverauskis (Невяровский) Nikodemas ir Petronėlė Jonkutė Neverauskiai
Abakai Kart.p. Magdalena Žvinklytė Kazimieras ir Marijona Ružytė Žvinkliai
Abakai Kart.p.1892-02-11 Mos. NEZABITAUSKIS Kazimieras Nezabitauskis (Незабитовскаго) Klemensas ir Kotryna Stirblytė Nezabitauskiai
Baidotai Sal.p. Karolina Danilevičiutė (Данилевичевной) Andrius ir Barbora Bričkutė Danilevičiai
Žalgiriai
1930-01-26 Gr. NEZABITAUSKIS Liudvikas Nezabitauskis Pranciškus ir Anastasija Nezabitauskiai
Cypinai Not. p. Elžbieta Bėrontaitė Juozapas ir Emilija Pudžmytė Bėrontai
Rokiškė Gr. p.1843-11-23 Sk. NIAUNYS Mykolas Niaunys (Niawnowicza) Pranciškus ir Viktorija Šakalytė Niauniai
Rušupiai Sk.p. Ona Macevičiutė Petras ir Joana Vaškytė Macevičiai
Rušupiai Sk. p.
1794-11-11 Sk. NIAUNYS Motiejus Niaunys (Matheum Nawnis)

Narvydžiai Sk. p. Ona Gedminaitė (Annam Giedminowna)

Rušupiai Sk. p.
1886-01-28 Mos. NIAUNYS Juozapas Niaunys (Нявниса) Mykolas ir Anastasija Jautakaitė Niauniai
Puodkaliai Sk. p. Magdalena Kažytė Pranciškus ir Rozalija Baužytė Kažiai
Krakės
1914-02-16 Sk. NIAUNYS Juozapas Niaunys (Нявниса) Juozapas ir Viktarija Biteravičiutė Niauniai
Narvydžiai Ona Butytė (Бутисовной) Juozapas ir Ieva Vizgaudytė Butės
Narvydžiai1879-01-09 Šač. NIKARTAS Antanas Nikartas Kazimieras ir Kunigunda Katkutė Nikartai N Rušupiai Sk.p. Petronėlė Malakauskaitė Silvestras ir Uršulė Jablonskytė Malakauskai
Derkinčiai Šač. p.
1777-11-23 Mos. NIKARTAS Dominykas Nikartas (Nikortt)
N Tauzai Elena Lipšaitė (Lypszonska)

Šatraminiai
1782-11-03 Mos. NIKARTAS Jonas Nikartas (Nikar)
N Apuolė Cecilija Pronskutė (Franskiewiczowna)

Apuolė
1818-11-26 Mos. NIKARTAS Juozapas Nikartas (Jozephum Nikartt)


Barbora Kaupaitė (Barbara Kawpowna {Wikarttowa})

Ersla
1795-05-25 Yl. NIKARTAS Jurgis Nikartas (Georgium Nikart)
N Šarkė Sk. p. Joana Paulauskaitė (Joannam Pawlowska)

Viršilai Yl. p.
1824-11-25 Mos. NIKARTAS Jurgis Nikartas (Georgium Nikartt) ?


Magdalena Stankutė (Magdalena Stankowna)

Apuolė1883-05-31 Mos. NIKONTAS Adomas Nikontas Antanas ir Eleonora Jonkutė Nikontai
Narėpai Sal.p. Monika Mačernytė Antanas ir Monika Aklytė Mačerniai
Šerkšniai
1913-02-12 Mos. NIKONTAS Dominykas Nikontas Vykintas ir Pranciška N. Nikontai
* Veronika Dvarionaitė Simonas ir Ona Kubiliutė Dvarionai
Rukai
1877-01-19 Mos. NIKONTAS Eduardas Nikontas Antanas ir Eleonora Jonkutė Nikontai
Narėpai Sal.p. Monika Bružaitė Antanas ir Ona Jonušaitė Bružai
Šniukščiai
1908-03-10 Mos. NIKONTAS Steponas Nikontas Adomas ir Monika Mačernytė Nikontai
Šerkšniai Uršulė Jurgutytė Kazimieras ir Uršulė Daržinskaitė Jurgučiai
Gondlaukė1922-10-16 Als. NIŪNEVIČIUS Juozapas Niūnevičius Jurgis ir Barbora Burbaitė Niūnevičiai
Anulynas Ras. p. Petronėlė Smilgevičiutė Mykolas ir Uršulė Ivanauskaitė Smilgevičiai
Šoniai Als. p.

NIUNIAVA / NONEVIČIUS1778-11-08 Mos. NIUNIAVA Andrius Niuniava (Niuniawa)

Ersla Ona Penkutė (Penkowna)

Rukai
1923-09-23 Mos. NIUNIAVA Boguslovas Niuniava (Niuniava) Kazimieras ir Ona Burbaitė Niuniavos
Ersla Anastasija Taučiutė Petras ir Anastasija Rimkutė Taučiai
Ersla
1711-02-15 Mos. NIUNIAVA Dovydas Niuniava (Nuniaws)

Giršiniai Justina Šiemaitė (Siemowna)

Ersla
1749-10-20 Mos. NIUNIAVA Jonas Niuniava (Niuniawa)


Magdalena Neverauskaitė (Neworowska)


1813-11-25 Mos. NIUNIAVA Jurgis Niuniava (Georgium Niuniawa)
N Ersla Veronika Vaserytė (Veronicam Waserowna)

Nevočiai
1807-05-28 Mos. NIŪNIAVA Jonas Niūniava (Joannum Niuniawa)

Kuliai Ona Kusaitė (Anna Kussowna)

Šaukliai
1815-07-12 Mos. NIŪNIAVA Juozapas Niūniava (Jozephum Niuniawa)

Mosėdis Leokadija Intaitė (Leocadia Intowiczowna)

Šatraminiai
1883-02-15 Mos. NIUNIAVA Kazimieras Niuniava (Нюнeвы) Motiejus ir Marijona Buivydaitė Niuniavos
Ersla Ona Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1920-02-03 Als. NIUNIAVA Kazimieras Niuniava Adomas ir Marcijona Gailytė Niuniavos
Ketūnai Sed. p. Agota Jovaitė Mykolas ir Ona Milašiutė Jovos
Brėvikiai Als. p.
1837-02-23 Mos. NIUNIAVA Motiejus Niuniava (Nieniawy) Steponas ir Klara Padervinskaitė Niuniavos
Ersla Marijona Buivydaitė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai
Rukai
1918-01-22 Als. NIUNIAVA Pranciškus Niuniava Pranciškus ir Ona Perminaitė Niuniavos
Česniai Godūn. p. Juozapota Grakauskytė Juozapas ir Antanina Šarvaitė Grakauskiai
Alsėdžiai
1853-03-01 Mos. NIUNIAVA Stanislovas Niuniava (Нюнявы) Steponas ir Klara Padervinskaitė Niuniavos
Ersla Uršulė Mončytė (Монцевичевною) Tadas ir Plačida Zavalytė Mončiai
Krakės
1884-11-27 Mos. NONEVIČIUS Juozapas Nonevičius (Нюнeвa) Stanislovas ir Uršulė Macevičiutė Nonevičiai
Ersla Kunegunda Kekytė Tomas ir Barbora Skeivytė Kekiai
Ersla
1839-05-07 Mos. NONEVIČIUS Jurgis Nonevičius (Niuniawy / Nnoniewicza) Steponas ir Klara Padervinskaitė Nonevičiai
Rukai Barbora Buivydaitė (Buywidowna) Motiejus ir Marijona Kimelytė Buivydai
Rukai
1880-02-20 Mos. NONEVIČIUS Jurgis Nonevičius (Ноневича) Jurgis ir Barbora Buivydaitė Nonevičiais
Ersla Barbora Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1798-02-05 Šač. NONEVIČIUS Kazimieras Nonevičius (Cazimirum Nonewicz)

Trumplaukiai Kotryna Alinskaitė (Catharina Alinska)

Geidučiai Mos.p.
1889-02-14 Mos. NONEVIČIUS Kazimieras Nonevičius (Ноневича) g. 1854.03.05 Jurgis ir Barbora Buivydaitė Nonevičiais
Ersla Ona Simutytė Konstantinas ir Ona Skersytė Simučiai
Žalgiriai
1925-07-22 Pal. NONEVIČIUS Petras Nonevičius Jurgis ir Barbora Burbaitė Nonevičiai

Zofija Elena Korevaitė

1925-05-21 Mos. NOREIKA Antanas Noreika Jonas ir Matilda Paulauskaitė Noreikos
Daukšių Meds. Monika Motiejauskaitė Felicijonos Motiejauskaitės, Jono dukters dukra
Daukšių Meds.
1935-03-04 Mos. NOREIKA Antanas Noreika Jonas ir Matilda Paulauskaitė Noreikos N Kernai Ona Šilgalytė Aleksandras ir Rozalija Kubilaitė Šilgaliai
Kernai
1781-06-10 Mos. NOREIKA Dominykas Noreika (Noreyko)

Paparčiai Kalv. p. Elžbieta Jakštaitė (Jaksztowna)

Šniukščiai
1932-06-19 Mos. NOREIKA Jonas Noreika Jonas ir Matilda Paulauskaitė Noreikos
Ledžiai Barbora Baužytė Onos Baužytės dukra
Ledžiai
1825-01-20 Sal. NOREIKA Juozapas Noreika (Josephum Noreyka)

Pesčiai Barbora Bružaitė (Barbara Bružaly)

Pesčiai Sal. p.
1717-05-16 Mos. NOREIKA Motiejus Noreika (Noreyko)


Morta Mižienė (Mizowa)
N Igariai
1760-06-15 Mos. NOREIKA Stanislovas Noreika (Noreyko)
N
Marijona Burbaitė (Burbowna)

Šakaliai1938-09-01 Mos. NORVAIŠAS Alfonsas Norvaiša Jonas ir Veronika Vanagaitė Norvaišai
Židikių valsč. Adelė Kleinauskaitė Valerijonas ir Petronėlė Bunkutė Kleinauskai
Ylakių valsč.
1918-11-04 Als. NORVAIŠAS Antanas Norvaišas Antanas ir Domicėlė Liaugaudaitė Norvaišai
Gelindėnai Als. p. Valerija Blažytė Leonas ir Magdalena Daugėlaitė Blažiai
Gelindėnai Als. p.
1918-04-08 Ren. NORVAIŠAS Jonas Norvaišas Benediktas ir Rozalija Želvytė Norvaišai N Telšiai Pulcherija Norvaišaitė Ignotas ir Marcijona Lekstutytė Norvaišai
Telšiai
1882-10-19 Mos. NORVAIŠAS Juozapas Norvaišas Juozapas ir Ona Kasputytė Norvaišai
Nevočiai Ona Lipšaitė Tadas ir Rožė Ramonaitė Lipšai
Daukšiai
1916-01-25 Mos. NORVAŠAS Juozapas Norvaišas Juozapas ir Ona Tamošauskaitė Norvaišai
Nevočiai Ona Budreckytė Karbauskienė Pranciškus ir Ona Kaušaitė Budreckiai N Gondlaukė
1918-10-01 Als. NORVAŠAS Juozapas Norvaišas Antanas ir Petronėlė Šakinytė Norvaišai
Žvirblaičiai Als. p. Ona Rumbutytė Vincentas ir Agnė Rumbučiai
Yliai Als. p.
1931-02-15 Kaln. NORVAIŠAS Kazimieras Norvaišas Stanislovas ir Petronėlė Jonušaitė Norvaišai
Bukontas Plung. p. Scholastika Balsevičiutė Stanislovas ir Ona Vaičiutė Balsevičiai
Kūlsodis Kaln. p.
1739-06-01 Mos. NORVAIŠAS Mykolas Norvaišas (Narwosz)
N Puodkaliai Sk. p. Kotryna Kleinauskienė (Kleynowska)
N Mosėdis1930-05-13 Sal. NOVICKIS Ignas Novickis Ignotas ir Marijona Abrutytė Novickiai
Plungė Salomeja Venckutė Antanas ir Apolonija Daukantaitė Venckai
Salantai1826-02-28 Mos. NOVOMEISKIS Anupras Novomeiskis (Onufrium Nowomieyski)

Ersla Barbora Pikturnaitė (Barbaram Piktorniowna)

Puodkaliai
1827-02-13 Mos. NOVOMEISKIS Bonaventūras Novomeiskis (Bonaventuram Nowomieyski)


Constancija Plaušinytė (Constanciam Plawszynska)

Mosėdžio p.

NUMGAUDAS - NUMGAUDIS taip pat žiūrėti NAMGAUDIS1796-01-20 Mos. NUMGAUDIS Antanas Numgaudis (Antonium Numgawdis)

Mosėdis Elena Butavičiūtė (Helena Butowiczowna)

Barviai
1644-05-08 Sal. NUMGAUDIS Augustinas Numgaudis (Augustinus Numgaudaytis)

Daukšiai Jadvyga Jakštaitė (Edwigis Jaxtayte)

Jakštaičiai
1907-02-05 Lenk. NUMGAUDIS Bonifacas Numgaudis (Нумгаудиса) Juozapas ir Rozalija Laukytė Numgaudžiai
Mosėdis Barbora Gikaraitė Jurgis ir Anastasija Malonytė Gikarai
Kalviai Lenk. p.
1767-11-22 Mos. NUMGAUDIS Chrizostomas Numgaudis (Numgawdis)

Prialgai Barbora Namgaudytė (Numgawdaty)

Daukšiai
1784-11-21 Mos. NUMGAUDIS Jonas Numgaudis (Nugowdz)
N Simaičiai Ona Adomaitytė (Adamowska)

Kusai
1887-02-03 Sk. NUMGAUDIS Jonas Numgaudis Juozapas ir Ona Beniušytė Numgaudai
Skuodas Elžbieta Jakutytė Pranciškus ir Anastasija Simutytė Jakučiai
Skuodas
1937-11-26 Sk. NUMGAUDIS Jonas Numgaudis Jonas ir Ona Zubavičiutė Numgaudžai
Skuodas Stanislova Jakubavičiutė Florijonas ir Adolfina Girdenytė Jakubavičiai
Skuodas
1764-10-21 Mos. NUMGAUDIS Juozapas Numgaudis (Mumgawdis)


Brigita Mikaitytė (Mikaytaty)

Mosėdis
1782-10-21 Mos. NUMGAUDIS Juozaapas Numgaudis (Numgaudis)
N Mosėdis Kotryna Barkienė (Barkiewiczowa)
N Mikulčiai
1784-10-28 Mos. NUMGAUDIS Juozapas Numgaudis (Numgowdz)
N Mikulčiai Kotryna Barkienė (Barkiewiczowa)
N Mikulčiai
1824-01-22 Mos. NUMGAUDIS Juozapas Numgaudis (Jozephum Numgowdis)

Šakaliai Ona Mikulskienė (Anna Mikulska)
N Šatraminiai
1865-05-05 Mos. NUMGAUDIS Juozapas Numgaudis (Nумгавдиса) Vykintas Ir Magdalena Griciutė Numgaudžiai
Žalimai Sal.p. Magdalena Kubiliutė Dominykas ir Elena Markaitytė Kubiliai
Šakaliai
1892-11-17 Mos. NAMGAUDIS Juozapas Namgaudis (Нимговда) Juozapas ir Magdalena Kubiliutė Namgaudžiai
Bajoraliai Julijona Ašoklytė Vincentas ir Marijona Piekutė Ašokliai
Šakaliai
1924-01-20 Gint. NUMGAUDIS Juozapas Numgaudis (Nomgaudis) Juozapas ir Julijona Ašoklytė Numgaudžai
Šakaliai Mos. p. Anastasija Daukontaitė Juozapas ir Anastasija Pociutė Daukontai
Gintališkė
1924-05-28 Plat. NUMGAUDIS Juozapas Numgaudis Simonas ir Ona Butkutė Numgaudžiai
Grigaičiai Plat. p. Liudvika Vizgaudytė Stanislovas ir Uršulė Pociutė Vizgaudžiai
Laumalenkos Plat. p.
1749-02-19 Mos. NUMGAUDIS Kazimieras Numgaudis (Casimirus Numgowd)
N
Ieva Aklytė (Eva Aklowna)


1878-06-20 Sal. NUMGAUDIS Kazimieras Numgaudis (Нумговдиса) Juozapas ir Ona Puškoriutė Numgaudžiai
Dvareliai Gr. p. Ona Alonderytė Jonas ir Rozalija Ramonaitė Alonderiai
Jakštaičiai Sal. p.
1912-01-08 Sk. NUMGAUDIS Leonas Numgaudis (Нумгаудиса) Agnės Numgaudytės sūnus
Narvydžiai Petronėlė Donėlaitė (Донеловной) Leonas ir Ona Zališauskaitė Donėlos
Ivoniškės Sk. p.
1924-02-26 Lenk. NUMGAUDIS Leonas Numgaudis Leonas ir Pranciška Simutytė Numgaudžiai
Plaušiniai Stanislova Narkutė Antanas ir Ona Kuprytė Narkai
Večiai Lenk. p.
1760-06-15 Mos. NUMGAUDIS Mykolas Numgaudis (Numgawdis)

Piekiai Lenk.p. Morta Tėvelytė (Tewelowiczowna)

Šekai
1825-02-03 Sal. NUMGAUDIS Mykolas Numgaudis (Michaelem Numgaudis)

Šatraminiai Petronėlė Daumackienė (Petronillam Dowmackieny)

Giedgaudžiai Sal. p.
1797-09-12 Mos. NUMGAUDIS Motiejus Numgaudis (Matheum Numgowd)

(Žalgiriai) Kotryna Meškienė (Catharina Meszkowa)
N Žalgiriai
1816-07-04 Mos. NUMGAUDIS Petras Numgaudis (Petrum Numgowd)


Kunigunda Jakutytė (Cunegunda Jakutowna {Numgawdowa})

Daukšiai
1871-10-24 Sal. NUMGAUDIS Povilas Numgaudis Elžbietos Riepšaitės našlys N Gardelė Ona Brazdauskaitė Jonas ir Petronėlė Kumpikaitė Brazdauskai
Giedgaudžiai Sal. p.
1883-07-12 Mos. NUMGAUDIS Pranciškus Numgaudis (Нумговдиса) Antanas ir Marcijona Viršilaitė Numgaudžiai N Tauzai Monika Antanauskaitė Juozapas ir Rozalija Skališiutė Antanauskai
Tauzai
1752-11-30 Mos. NUMGAUDIS Sigizmundas Numgaudis (Nungowdz)
N
Kotryna Jonkutė (Jankiewiczowna)


1768-07-24 Mos. NUMGAUDIS Simonas Numgaudis (Numgawdis)


Barbora Šleinytė (Szleynaty)

Žalgiriai
1815-11-23 Mos. NUMGAUDIS Simonas Numgaudis (Simonem Numgowd)

Igariai Ona Macytė Kinčienė (Anna Kinczowa)
N Udraliai
1716-02-24 Mos. NUMGAUDIS Stanislovas Namgaudis (Stanislaus Numgawdisu

Mosėdis Marijona Kučienė (Mariana Kučiowa)
N Daukšiai
1724-07-16 Mos. NUMGAUDIS Stanislovas Numgaudis (Numgawdis)

Mosėdis Kotryna Kusienė (Kusiowa)
N Plaušiniai
1789-11-25 Mos. NUMGAUDIS Stanislovas Numgaudis (Stanislaus Numgaudis)

Vindeikiai Veronika Bernotaitė (Veronica Bernotowna)

Jubduliai
1908-02-05 Mos. NUMGAUDIS Stanislovas Numgaudis (Немговдиса) Juozapas ir Magdalena Kubiliutė Numgaudžai
Pesčiai Sal.p. Agnė Pučkoriutė Tamošauskienė Juozapas ir Julijona Vaitelaitė Pučkoriai N Šarkė Sk. p.
1926-06-29 Sk. NUMGAUDIS Stanislovas Numgaudis (Nomgaudis) Juozapas ir Magdalena Kubiliutė Numgaudžiai N Skuodo p. Anastasija Veitaitė Jokimas ir Anastasija Miliutė Veitos
Skuodo p.
1938-01-06 Sk. NUMGAUDIS Stanislovas Numgaudis Stanislovas ir Agnė Tamošauskytė Numgaudžiai
Skuodas Kotryna Katkutė Antanas ir Uršulė Preibytė Katkai
Skuodas