Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

N
NAMGAUDAS žiūrėti NUMGAUDAS

1884-07-10 NARBUTAS Bronislovas Narbutas Antanas ir Liudvika Truikytė Narbutai N Kulaliai Kotryna Žvinklytė Petras ir Magdalena Butkutė Žvinkliai
Kulaliai
1855-01-31 NARBUTAS Jonas Narbutas Juozapas ir Marijona Pilibaitytė Narbutai N * Ieva Gedrimaitė Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai
Udraliai
1921-04-04 NARBUTAS Kazimieras Narbutas Jokūbas ir Elena Jonauskaitė Narbutai N Skuodas Rozalija Klovaitė Jokimas ir Barbora Petrošiutė Klovos
Budvietė


1892-11-24 NARKUS Andrius Narkus Juozapas ir Anastasija Šopagaitė Narkai N Plaušiniai Magdalena Šakinytė Antanas ir Konrada Plaušinytė Šakiniai
Budriai
1907-02-13 NARKUS Antanas Narkus Antanas ir Magdalena Razmaitė Narkai
Mos.p. Albertina Aklytė Pranciškus ir Barbora Kataržytė Akliai
Šerkšniai
1922-02-26 NARKUS Antanas Narkus Antanas ir Magdalena Razmaitė Narkai N Miesto Kalniškiai Mos.p. Julijona Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Šilaliai
1933-01-10 NARKUS Antanas Narkus Antanas ir Albertina Aklytė Narkai
Mosėdis Veronika Kažytė Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Kažiai
Tauzai
1881-02-17 NARKUS Antanas Narkus Kazimieras ir Barbora Tėvelytė Narkai
Kulaliai Magdalena Razmutė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos
Šniukščiai
1884-10-16 NARKUS Antanas Narkus (Наркевича) Anatnas ir Antanina Balvočiutė Narkai
Trimėsėdis Telš.p. Ona Alšauskaitė Antanas ir Agota Dapšytė Alšauskai
Žebrokai
1902-11-03 NARKUS Bonifacas Narkus Leonardas ir Valerija Budreckytė Narkai
Šniukščiai Barbora Knystautaitė Pranciškus ir Barbora Budrikytė Knystautai
Šniukščiai
1927-02-27 NARKUS Juozapas Narkus Leonardas ir Barbora Paulauskaitė Narkai
Gondlaukė Barbora Simaitytė Jonas ir Barbora Kusaitė Simaičiai
Gondlaukė
1882-02-03 NARKUS Jurgis Narkus Jurgis ir Barbora Vaškytė Narkai

Anastasija Šemetaitė Pranciškus ir Anastasija Zaburaitė Šemetos
Šerkšniai
1842-03-01 NARKUS Kazimieras Narkus Antanas ir Rozalija Šleiniutė Narkai
Laiviai Sal.p. Barbora Tėvelytė Antanas ir Pranciška Butkutė Tėveliai
Šniukščiai
1916-06-19 NARKUS Kazimieras Narkus Felicijonos Narkutės sūnus
Šerkšniai Emilija Vaitelaitė Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Kernai
1939-01-19 NARKUS Kazimieras Narkus Antanas ir Albertina Aklytė Narkai
Mosėdis Anelė Gedrimaitė Konstantinas ir Elena Žvinklytė Gedrimai
Šniukščiai
1898-02-03 NARKUS Konstantinas Narkus Leonardas ir Valerija Budreckytė Narkai
Gaubės Barbora Jonauskaitė Vaitkienė Liudvikas ir Petronėlė Malūkaitė Jonauskai N Paeiškūnė Mos.p.
1931-02-16 NARKUS Konstantinas Narkus Konstantinas ir Barbora Jonauskaitė Narkai
Naujukai Uršulė Jonkutė Liudvikas ir Ona Gadeikytė Jonkai
Nevočiai
1933-02-22 NARKUS Konstantinas Narkus Bonifacas ir Barbora Knystautaitė Narkai
Paeiškūnė Ona Vitkutė Jurgis ir Domicėlė Milinskaitė Vitkai
Šerkšniai
1894-01-25 NARKUS Laurynas Narkus Jurgis ir Barbora Vaškytė Narkai N Paluknė, Sk.p. Ona Beinoraitė Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai
Daukšiai
1893-01-26 NARKUS Leonardas Narkus Leonardas ir Valerija Budreckytė Narkai
Večiai Lenk.p. Barbora Paulauskaitė Jonas ir Barbora Šakinytė Paulauskai
Tauzai
1877-01-12 NARKUS Pranciškus Narkus Simonas ir Felicijona Baužytė Narkai
Šaukliai Petronėlė Sereckytė Jurgis ir Kunegunda Benetytė Sereckiai
Šaukliai
1911-01-30 NARKUS Pranciškus Narkus Pranciškus ir Elvyra Bužinauskaitė Narkai
Skuodas Julijona Petrauskaitė Mykolas ir Petronėlė Žemelytė Petrauskai
Budvietė
1931-02-14 NARKUS Pranciškus Narkus Leonardas ir Barbora Paulauskaitė Narkai
Gondlaukė Ona Intaitė Kazimieras ir Petronėlė Gečaitė Intos
Budvietė
1853-02-03 NARKUS Steponas Narkus Mykolas ir Gertrūda Petrutytė Narkai N Ledžiai Veronika Juknaitė Šiudeikienė Antanas ir Kunegunda Rominskytė Juknos N Ledžiai
1927-05-23 NARKUS Vladislovas Narkus Juozapas ir Kotryna Gikaraitė Narkai
Benkšaičiai Laukžemės p. Aleksandra Puškoriutė Kazimieras ir Julijona Gaubytė Puškoriai
Ledžiai


1912-04-24 NARMONTAS Antanas Narmontas Antanas ir Ona Bendikaitė Narmontai
Šlaveitai Darb.p. Ona Mockutė Kazimieras ir Kotryna Simaitytė Mockai
Palšiai
1916-02-08 NARMONTAS Antanas Narmontas Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Kernai Elena Kelpšaitė Vincentas ir Kristina Gurauskaitė Kelpšos
Ersla
1913-06-18 NARMONTAS Jonas Narmontas Veronikos Narmontaitės sūnus N Geidučiai Šat.p. Ona Liekytė Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai
Kulaliai
1852-02-05 NARMONTAS Juozapas Narmontas Kazimieras ir Matilda Vaškytė Narmontai
Virbalai Uršulė Šakinytė Motiejus ir Barbora Gedrimaitė Šakiniai
Virbalai
1914-11-06 NARMONTAS Juozapas Narmontas Juozapas ir Monika Reliugaitė Narmontai
Šlaveitai Darb.p. Elena Ona Petrauskaitė Feliksas ir Joana Gutmanaitė Petrauskai
Daukšiai
1937-02-08 NARMONTAS Juozapas Narmontas Jonas ir Ona Liekytė Narmontai
Burniškės Mos.p. Magdalena Bertašiutė Pranciškus ir Kotryna Žygaitė Bertašiai
Ersla
1901-06-25 NARMONTAS Juozapas Narmontas (Мармонтаса) Juozapas ir Barbora Mockutė Narmontai N Lenkimai Uršulė Kataržytė Kėsienė (Кесусовою) Juozapotas ir Judita Skaraitė Kataržiai N Budvietė
1876-02-11 NARMONTAS Kazimieras Narmontas Dominykas ir Petronėlė Prialgauskaitė Narmontai
Grūšlaukė Petronėlė Buginaitė Juozapas ir Julijona Valančiutė Buganauskai
Kernai
1895-06-27 NARMONTAS Kazimieras Narmontas Kazimieras ir Barbora Salemonytė Narmontai (Салемоновной) N Skuodas Barbora Miliūtė Kairienė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai
Virbalai
1907-10-14 NARMONTAS Kazimieras Narmontas Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Kernai Elena Paulauskaitė Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai
Kernai
1936-02-10 NARMONTAS Kazimieras Narmontas Kazimieras ir Magdalena Brenciutė Narmontai
Daukšiai Agnė Eidėjutė Antanas ir Agnė Vaitkutė Eidėjai
Mikulčiai
1921-02-06 NARMONTAS Konstantinas Narmontas Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Mos.p. Barbora Knystautaitė Jablonskienė Dominykas ir Ieva Žvinklytė Knystautai N Mos.p.
1920-05-16 NARMONTAS Leonardas Narmontas Feliksas ir Barbora Bubelytė Narmontai N Igariai Monika Beniušytė Bružienė Antanas ir Pranciška Kaminskaitė Beniušiai N Igariai
1868-11-26 NARMONTAS Mykolas Narmontas Vykintas ir Uršulė Kubiliutė Narmontai
Krakės Monika Laureckytė Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai
Naujukai
1909-10-22 NARMONTAS Norbertas Narmontas Kazimieras ir Petronėlė Bugenytė Narmontai
Kernai Pranciška Pliuškytė Leonas ir Monika Liutkutė Pliuškiai
Tėveliai
1892-10-20 NARMONTAS Petras Narmontas Motiejus ir Julijona Vaišnoraitė Narmontaai N Ersla Barbora Girdžiūnaitė Vaikutienė Jonas ir Ona Milašiutė Girdžiūnai N Ersla
1904-02-03 NARMONTAS Petras Narmontas Motiejus ir Julijona Vaišnoraitė Narmontai N Veiviržėnų valsč. Morta Jakštaitė Juozapas ir Elena Skališiutė Jakštai
Nevočiai
1844-02-06 NARMONTAS Pilypas Narmontas Kazimieras ir Kotryna Augustaitė Narmontai N Ersla Antanina Ramanauskaitė Mykolas ir Joana Šiaudinytė Ramanauskai
Mosėdis
1848-06-22 NARMONTAS Pilypas Narmontas (Narmonta) Kazimieras ir Kotryna Zaburaitė Narmontai N Ersla Joana Kumpikaitė Motiejus ir Ieva Taučiutė Kumpikai
Baksčiai
1926-11-07 NARMONTAS Stanislovas Narmontas Stanislovas ir Ona Gedgaudaitė Narmontai
Žebrokai Sofija Dvarionaitė Ambraziejus ir Anelė Daciutė Dvarionai
Žebrokai
1917-05-20 NARMONTAS Steponas Narmontas Steponas ir Monika Bertašiutė Narmontai
Erlėnai Sal.p Sofija Graužaitė Antanas ir Barbora Daukšaitė Graužos
Virbalai


1909-01-18 NARVAIŠAS Jonas Narvaišas (Нарвайшиса) Antanas ir Barbora Stonkutė Narvaišai
Bernotų valsč. Barbora Grabytė Juozapas ir Amelija Dvarionaitė Grabiai
Igariai


1925-06-21 NARVILAS Jonas Narvilas Jonas ir Ona Grabytė Narvilos
Sriauptai Lenk.p. Albertina Bertašiutė Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Mosėdis
1886-01-28 NARVILAS Juozapas Narvilas Kajetonas ir Kotryna Butkutė Narvilos
Kulaliai Barbora Pučkoriutė Tadas ir Barbora Raveikytė Pučkoriai
Kulaliai
1882-04-20 NARVILAS Juozapas Narvilas Motiejus ir Leokadija Petrutytė Narvilai
Šaučikai Sal.p. Kotryna Žuolytė Kazimieras ir Petronėlė Užpalytė Žuoliai
Šaukliai
1907-03-04 NARVILAS Juozapas Narvilas Juozapas ir Monika Donėlaitė Narvilai
Dovainiai Pl.p. Domicėlė Končiutė (Клнчисъ) Antanas ir Monika Lekniutė Končiai (Клнчисъ)
Kulaliai
1853-01-13 NARVILAS Kajetonas Narvilas (Nорвилы) Jonas ir Regina Montikaitė Narvilai
Šaukliai Kotryna Butkutė (Бутковною) Dovydas ir Ona Martišiutė Butkai
Šaukliai
1889-11-28 NARVILAS Kazimieras Narvilas Kazimieras ir Elena Vičiutė Narvilai

Ona Paulauskaitė Tomas ir Barbora Tėvelytė Paulauskai
Šniukščiai
1913-02-24 NARVILAS Kazimieras Narvilas Kazimieras ir Liudvika Jonušaitė Narvilai
Notėnai Agnė Končiutė (Кочевной) Antanas ir Monika Lekniutė Končiai (Кочисовъ)
Kulaliai
1916-02-28 NARVILAS Kazimieras Narvilas Kazimieras ir Veronika Venckutė Narvilai
Krakės Veronika Gurauskaitė Jonas ir Magdalena Tilškytė Gurauskai (įraše Juozapas ir Magdalena Tamošauskaitė Gurauskai)
Bobeliškės
1879-01-29 NARVILAS Kazimieras Narvilas Leopoldas Ir Liudovika S. Narvilai
Narmontai Sal. Anastasija Bieliauskaitė Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai
1936-02-10 NARVILAS Petras Narvilas Petras ir Magdalena Laukytė Narvilai
Šatraminiai Barbora Tamošauskaitė Skersienė Kazimieras ir Barbora Vaškytė Tamošauskai N Šatraminiai
1888-02-16 NARVILAS Pranciškus Narvilas Motiejus ir Leokadija Petrutytė Narvilai
Šaučikai Sal.p. Marijona Andriekutė (Андрековную) Kazimieras ir Kotryna Buivydaitė Andriekai
Budriai
1908-07-06 NARVILAS Pranciškus Narvilas Pranciškus ir Barbora Riciutė Narvilai
Erlėnai Sal.p Kotryna Klovaitė Jokimas ir Barbora Petrošiutė Klovos
Ersla
1919-10-21 NARVILAS Pranciškus Narvilas Pranciškus ir Barbora Riciutė Narvilai N Erlėnai Sal.p Ona Mileriutė Petronėlės Mileriutės dukte
Drupiai
1921-01-11 NARVILAS Pranciškus Narvilas Pranciškus ir Marijona Endrėkutė Narvilai
Budriai Ona Kubilaitė Kazimieras ir Ona Jazbutytė Kubilai
Šakaliai
1939-05-19 NARVILAS Pranciškus Narvilas Pranciškus ir Barbora Riciutė Narvilai N Mosėdis Petronėlė Mataitė Barboraos Mataitės dukra
Mosėdis


1901-02-11 NARVYDAS Juozapas Narvydas Juozapas ir Marcijona Viskontaitė Narvydai
Kaukolikai Anastasija Dobrovolskytė Mykolas ir Anastasija Šopagaitė Dobrovolskiai
Mikulčiai
1937-06-06 NARVYDAS Povilas Narvydas Adomas ir Petronėlė Veitaitė Narvydai
Mažonai Grūšl.p. Veronika Gikaraitė Kajetonas ir Karolina Jotkutė Gikarai
Žalgiriai


1895-06-13 NAVICKAS Antanas Navickas Antanas ir Antanina Mikalauskaitė Navickai N Bružai Šat.p. Ona Mazulevičiutė Jonas Petras ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai
Rukai
1938-01-25 NAVICKAS Bronislovas Navickas Ciprijonas ie Ieva Dzindzilaitė Navickai
Mosėdis Sofija Vitkutė Aleksandras ir Marcijona Kavaliauskaitė Vitkai
Baksčiai
1936-02-13 NAVICKAS Leonardas Navickas Leonardas ir Anastasija Riepšaitė Navickai
Vindeikiai Magdalena Dvarionaitė Antanas ir Magdalena Skridailaitė Dvarionai
Žebrokai
1856-01-10 NAVICKIS Leonas Navickis Jonas ir Kotryna Kubiliutė Navickiai
Mosėdis Monika Paulauskaitė Kušleikienė Jonas ir Petronėlė Šmitaitė Paulauskai N Mosėdis
1905-02-27 NAVICKAS Vykintas Navickas Vykintas ir Magdalena Astrauskaitė Navickai
Peterburgas Barbora Zubaitė Daržinskienė Leonas ir Barbora Baužytė Zubės N NevočiaiNEVARDAUSKAS – NEVARDAUSKIS1865-02-10 NEVARDAUSKAS Juozapas Nevardauskas Juozapas ir Agota Jakubaitytė Nevardauskai (Joкубайтioвъ Nевярдовскихъ)
Lyksūdė Šat.p. Karolina Sukurytė Silvestras ir Marijona Valantinaitė Sukuriai
Ersla
1855-01-11 NEVARDAUSKIS Juozapas Nevardauskis Onos Nevardauskytės s.
Ersla Ona Petrauskaitė Mykolas ir Uršulė Pukinskytė Petrauskai
Ersla
1907-01-16 NEVARDAUSKAS Kazimieras Nevardauskas (Нявярдовскiй) Antanas ir Ona Kažytė Nevardauskai
Puodkaliai Sk. p. Barbora Galdikaitė Petras ir Antanina Abdulskytė Galdikai
Ledžiai
1882-02-03 NEVARDAUSKAS Pranciškus Nevardauskas Chrizostomas ir Agnė Dapšytė Nevardauskai
Lyksūdė Šat.p. Barbora Dabrytė Benetienė Pranciškus ir Juozapota Taurinskaitė Dabriai N Žebrokai


1892-02-11 NEZABITAUSKAS Kazimieras Nezabitauskas Klemensas ir Kotryna Stirblytė Nezabitauskai
Baidotai Sal.p. Karolina Danilevičiutė (Данилевичевной) Andrius ir Barbora Bričkutė Danilevičiai
Žalgiriai


1886-01-28 NIAUNYS Juozapas Niaunys Mykolas ir Anastasija Jautakaitė Niauniai
Puodkaliai Sk. p. Magdalena Kažytė Pranciškus ir Rozalija Baužytė Kažiai
Krakės


1883-05-31 NIKONTAS Adomas Nikontas Antanas ir Eleonora Jonkutė Nikontai
Narėpai Sal.p. Monika Mačernytė Antanas ir Monika Aklytė Mačerniai
Šerkšniai
1913-02-12 NIKONTAS Dominykas Nikontas Vykintas ir Pranciška N. Nikontai
* Veronika Dvarionaitė Simonas ir Ona Kubiliutė Dvarionai
Rukai
1877-01-19 NIKONTAS Eduardas Nikontas Antanas ir Eleonora Jonkutė Nikontai
Narėpai Sal.p. Monika Bružaitė Antanas ir Ona Jonušaitė Bružai
Šniukščiai
1908-03-10 NIKONTAS Steponas Nikontas Adomas ir Monika Mačernytė Nikontai
Šerkšniai Uršulė Jurgutytė Kazimieras ir Uršulė Daržinskaitė Jurgučiai
Gondlaukė


1923-09-23 NIUNIAVA Boguslovas Niuniava (Niuniava) Kazimieras ir Ona Burbaitė Niuniavos
Ersla Anastasija Taučiutė Petras ir Anastasija Rimkutė Taučiai
Ersla
1884-11-27 NIUNIAVA Juozapas Niuniava (Нюнeвa) Stanislovas ir Uršulė Mončytė Niuniavos (Монцевичей Нюневовъ)
Ersla Kunegunda Kekytė Tomas ir Barbora Skeivytė Kekiai
Ersla
1880-02-20 NIUNIAVA Jurgis Niuniava (Ноневича) Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla Barbora Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1889-02-14 NIUNIAVA Kazimieras Niuniava Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla Ona Simutytė Konstantinas ir Ona Skersytė Simučiai
Žalgiriai
1883-02-15 NIUNIAVA Kazimieras Niuniava (Нюнeвы) Motiejus ir Marijona Buivydaitė Niuniavos
Ersla Ona Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1853-03-01 NIUNIAVA Stanislovas Niuniava (Нюнявы) Steponas ir Klara Padervinskytė Niuniavos
Ersla Uršulė Mončytė (Монцевичевною) Tadas ir Plačida Zavalytė Mončiai
KrakėsNOMGAUDIS žiūrėti NUMGAUDAS

1925-05-21 NOREIKA Antanas Noreika Jonas ir Matilda Paulauskaitė Noreikos
Daukšių Medsėdžiai Monika Motiejauskaitė Felicijonos Motiejauskaitės, Jono dukters dukra
Daukšių Medsėdžiai
1935-03-04 NOREIKA Antanas Noreika Jonas ir Matilda Paulauskaitė Noreikos N Kernai Ona Šilgalytė Aleksandras ir Rozalija Kubilaitė Šilgaliai
Kernai
1932-06-19 NOREIKA Jonas Noreika Jonas ir Matilda Paulauskaitė Noreikos
Ledžiai Barbora Baužytė Onos Baužytės dukra
Ledžiai


1938-09-01 NORVAIŠAS Alfonsas Norvaiša Jonas ir Veronika Vanagaitė Norvaišai
Židikių valsč. Adelė Kleinauskaitė Valerijonas ir Petronėlė Bunkutė Kleinauskai
Ylakių valsč.
1916-01-25 NORVAŠAS Juozapas Norvaišas Juozapas ir Ona Tamošauskaitė Norvaišos
Nevočiai Ona Budreckytė Karbauskienė Pranciškus ir Ona Kaušaitė Budreckiai N Gondlaukė
1882-10-19 NORVAIŠAS Juozapas Norvaišas Juozapas ir Ona Kasputytė Norvaišos
Nevočiai Ona Lipšaitė Tadas ir Rožė Ramonaitė Lipšai
DaukšiaiNUMGAUDAS – NUMGAUDIS1926-07-19 NUMGAUDIS Aleksandras Numgaudis Kazimieras ir Veronika Vaškytė Numgaudžiai
Nevočiai Uršulė Veitaitė Kazimieras ir Apolonija Pakulytė Veitos
Kernai
1913-01-22 NUMGAUDIS Bonifacas Numgaudis (Намгаудисъ) Juozapas ir Rozalija Laukytė Numgaudžiai
Šerkšniai Ona Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai
1892-11-17 NUMGAUDAS Juozapas Numgaudas Juozapas ir Magdalena Kubiliutė Numgaudai
Bajorailiai Julijona Ašoklytė Vincentas ir Marijona Piekutė Ašokliai
Šakaliai
1865-05-05 NUMGAUDAS Juozapas Numgaudas Vykintas Ir Magdalena Griciutė Numgaudai
Žalimai Sal.p. Magdalena Kubiliutė Dominykas ir Elena Markaitytė Kubiliai
Šakaliai
1929-01-30 NUMGAUDIS Jurgis Numgaudis Pranciškus ir Monika Monstvilaitė Numgaudžiai
Jakštaičiai Sal.p. Rozalija Laureckytė Juozapas ir Rozalija Šilgalytė Laureckiai
Šaukliai
1883-07-12 NUMGAUDIS Pranciškus Numgaudis Antanas ir Marcijona Viršilaitė Numgaudžiai N Tauzai Monika Antanauskaitė Juozapas ir Rozalija Skališiutė Antanauskai
Tauzai
1900-02-15 NUMGAUDIS Pranciškus Numgaudis Antanas ir Barbora Monstvilaitė Numgaudžiai N Mosėdis Monika Intaitė Kazimieras ir Barbora Monstvilaitė Intai
Mikulčiai
1908-02-05 NUMGAUDIS Stanislovas Numgaudis (Немговдиса) Juozapas ir Magdalena Kubiliutė Numgaudai
Pesčiai Sal.p. Agnė Pučkoriutė Tamošauskienė Juozapas ir Julijona Vaitelaitė Pučkoriai N Sk. valsč. Šark.p.