Santuokos data Bažnyčia pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


C – CH – Č1882-01-19 Mos. CIBIRIKAS Antanas Cibirikas Jurgis ir Joana Nikartaitė Cibirikai
Ersla Prokseda Strėlaitė Fortunatas ir Rozalija Griciutė Strėlos
Ersla
1849-01-11 Mos. CIBIRIKAS Jonas Cibirikas Jurgis ir Magdalena Kubiliutė Cibirikai

Elžbieta Nikartaitė Juozapas ir Barbora Kaupaitė Nikartai
Ersla
1833-11-14 Mos. CIBIRIKAS Jonas Cibirikas (Cybiryka) Pranciškus ir Ona Liaudanskytė Cibirikai N Mosėdis Agnė Jazbutytė Mykolas ie Elžbieta Kauneckytė Jazbučiai
Tauzai
1809-01-26 Mos. CIBIRIKAS Jonas Cibirikas (Joannem Ciberyks)

Ersla Barbora Jackutė Kairienė (Barbara Kayriowa)
N Mosėdis
1820-06-08 Mos. CIBIRIKAS Jurgis Cibirikas (Georgium Cyberyk)

Ersla Magdalena Kubiliutė (Magdalena Kubilowiczowna)

Kernai
1855-01-11 Mos. CIBIRIKAS Jurgis Cibirikas (Цыберика) Jurgis ir Magdalena Kubiliutė Cibirikai
Ersla Joana Nikartaitė Juozapas ir Barbora Kaupaitė Nikartai
Ersla
1901-08-07 Mos. CIBIRIKAS Simonas Cibirikas Jurgis ir Joana Nikartaitė Cibirikai
Ersla Uršulė Liutkutė Juozapas ir Barbora Baužytė Liutkai
Ersla1773-11-14 Mos. CIPA Jonas Cipa (Cipa)

Staugiai Agnė Strakšaitė (Strakszowna)

Ersla
1744-06-20 Mos. CIPAS Petras Cipas (Cypowicz)
N Vabaliai Konstancija Apulskienė (Opulska)
N Bratikai1930-07-05 Mos. CHOROMANSKIS Boleslovas Choromanskis Bronislovas ir Salomeja Valančauskaitė Choromanskiai N Gibai Seinių p. Agnė Beinoraitė Dobravalskienė Antanas ir Agnė Niuniavaitė Beinorai N Mosėdis1935-11-26 Lenk. ČEGAUSKIS Jonas Čegauskis Leonas ir Rozalija Kabalinaitė Čegauskiai
Margininkai Lenk. p. Morta Gūžaitė Jonas ir Petronėlė Lapinskaitė Gūžės
Lenkimai
1939-07-25 Lenk. ČEGAUSKIS Leonas Čegauskis Leonas ir Rozalija Kabalinaitė Čegauskiai
Margeniai Lenk.p. Petronėlė Butkutė Jonas ir Ona Galdikaitė Butkai
Margeniai Lenk.p.

ČEPAUSKAS ar ČEPAUSKIS1829-02-12 Mos. ČEPAUSKAS Antanas Čepauskas Jokūbas ir Elžbieta Jokubauskytė Čepauskai
Šerkšniai Morta Milinskaitė Mykolas ir Ona Stonkutė Milinskai
Budriai
1931-02-17 Mos. ČEPAUSKAS Dominykas Čepauskas Vincentas ir Kazimiera Giedraitė Čepauskai
Šatraminiai Justina Tuškaitė Jurgis ir Barbora Beinoraitė Tuškos
Šatraminiai
1803-11-17 Mos. ČEPAUSKAS Dominykas Čepauskas (Dominicum Szczepowski)


Ona Petrauskienė (Annam Piotrowska)
N Drupiai Mos.p.
1737-03-03 Mos. ČEPAUSKAS Dovydas Čepauskas (Szczepowski)
N Prialgai Marijona Dapšytė (Dapszewiczowna) MD

Prialgai
1799-11-30 Mos. ČEPAUSKAS Jokūbas Čepauskas (Jacobum Czepowski)

Mosedis Elžbieta Jokubauskaitė (Elizabetha Jakupowska)

Budvietė
1715-11-25 Mos. ČEPAUSKAS Jonas Čepauskas (Szczepowski)

Prialgai Kotryna Petrulevičiutė (Petrelewiczowna)

Prialgai
1760-02-10 Mos. ČEPAUSKAS Juozapas Čepauskas (Szczepowski)

Žebrokai Ona Mineitienė (Mineyciowa) ?
N Žebrokai
1717-11-27 Mos. ČEPAUSKAS Jurgis Čepauskas (Szczepowski)

Juodupėnai Sal.p. Kristina Kintvainienė (Kintwoyniowa)

Rukai
1718-11-26 Mos. ČEPAUSKAS Jurgis Čepauskas (Szczepowski)

Rukai Kotryna Bernytė (Bernowna)

Žalgiriai
1931-02-16 Mos. ČEPAUSKAS Kazimieras Čepauskas Bonifacas ir Uršulė Bružaitė Čepauskai
Žemytė Lenkimai.p. Amelija Sadauskaitė Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai
1782-10-21 Mos. ČEPAUSKAS Mykalojus Čepauskas (Szczepowski)
N Prialgai Marijona Aklytė (Aklewiczowna)

Kernai
1784-10-21 Mos. ČEPAUSKAS Mikalojus Čepauskas (Szczepowski) pasikartojantis įrašas N Prialgai Marijona Aklytė (Aklewiczowna)

Kernai
1794-02-18 Sk. ČEPAUSKAS Pranciškus Čepauskas (Franciscum Czepowski)

Skuodas Elena Viklovaitė ? (Helena Wiklowowna)

Pakalniškiai Sk.p.1809-02-04 Mos. ČEPOKAS Pranciškus Čepokas (Franciscum Czepokas)

Geldžiūnai Plat. p. Ona Žvinklytė (Anna Zwinklowna)

Ledžiai1938-02-07 Aleks. ČEPONAS Bronislovas Čeponas Stanislovas ir Antanina Andrutytė Čeponai
Klauseikiai Stanislova Gureckaitė Rozalijos Gureckaitės duktė
Klauseikiai1825-06-08 Mos. ČEPORIUS Aloyzas Čeporius (Aloisium Siupura)

Skuodas Marijona Jazbutytė (Marianam Jazbutowna)

Šakaliai
1856-10-09 Mos. ČEPORIUS Aloyzas Čeporius (Цепуры) Juozapas ir Magdalena Narkutė Čepuros N Šakaliai Barbora Grigalauskaitė Raišutienė Jonas ir Julijona Tamošauskaitė Grigalauskiai N Šakaliai
1773-06-27 Mos. ČEPORIUS Jokūbas Čeporius (Ciepors)

Mockaičiai Kalv.p. Magdalena Butkutė (Butkiewiczowna)

Kaukolikai
1836-02-04 Mos. ČEPORIUS Jonas Čeporius (Czaparas) Juozapas ir Uršulė Razgaitė Čepuros
Pagramantė Šat. p. Liucija Daugėlaitė Mykolas ir Prokseda Gasaitė Daugėlos
Vindeikiai
1909-01-26 Mos. ČEPORIUS Juozapas Čeporius (Чепорюсъ) Antanas ir Marijona Simaitytė Čeporiai N Paeiškūnė Veronika Zabitytė Juozapas ir Petronėlė Beniušytė Zabičiai
Paeiškūnė
1908-11-25 Mos. ČEPORIUS Klemensas Čeporius (Чепорюсъ) Jonas ir Magdalena Andriekutė Čeporiai
Ylakių p. Petronėlė Kuprytė Albinas ir Petronėlė Markauskaitė Kupriai
Krakės1824-01-05 Sal. ČEPRONAS Antanas Čepronas (Antonium Czeprons)

Šaučikai Sal. p. Antanina Baltuonytė (Antanina Baltunaly)

Bajoraliai Sal.p.
1794-06-03 Sal. ČEPRONAS Juozapas Čepronas (Josephum Czepron)

Tuzai Sal.p. Magdalena Markaitytė (Magdalenam Markayciowna)

Šaučikai Sal.p.
1823-02-27 Sal. ČEPRONAS Kazimieras Čepronas (Casimirum Cziprons)

Žeimiai Sal.p. Elena Kontrimaitė (Helena Kontrymaty)

Tuzai Sal.p.1767-11-22 Mos. ČEPULIS Juozapas Čepulis (Szepulis)


Magdalena Eidėjutė (Eydiejowna)

Daukšiai
1740-07-29 Mos. ČEPULIS Kazimieras Čepulis (Szepulis)

Mosėdis Agota Žilytė (Zylayte)

Įpiltis Pal. p.1938-07-10 Sk. ČEPUTIS Klemensas Čeputis Kazimieras ir Ona Paulauskaitė Čepučiai
Kaunas Emilija Vaserytė Kazimieras ir Julijona Stanytė Vaseriai
Skuodo p.1906-01-31 Mos. ČERNECKIS Aleksandras Černeckis Jonas ir Petronėlė Katkutė Černeckiai
Žalgiriai Uršulė Žvinklytė Jokimas ir Barbora Kubilavičiutė Žvinkliai
Kusai
1882-11-16 Mos. ČERNECKIS Antanas Černeckis Felicijonas ir Pranciška Šopagaitė Černeckiai
Žalgiriai Rozalija Butkutė Leopoldas ir Monika Intaitė Butkai
Žalgiriai
1844-01-11 Lenk. ČERNECKIS Felicijonas Černeckis Onos Černeckytės s.
Juodeikiai Pranciška Šopagaitė Pranciškus ir Barbora Putkalytė Šopagos
Juodeikiai
1858-04-22 Mos. ČERNECKIS Felicijonas Černeckis Pranciškus ir Petronelė Mockutė Černeckiai
Daukšiai Barbora Kensgailaitė (Кезгаловною) Andrius ir Rozalija Mickutė Kensgailos
Daukšiai
1910-05-23 Lenk. ČERNECKIS Feliksas Černeckis Feliksas ir Ona Kazbaraitytė Černeckiai
Žemytė Lenk.p. Barbora Petkutė Jonas ir Monika Želvytė Petkai
Žemytė Lenk. p.
1745-11-21 Mos. ČERNECKIS Jonas Černeckis (Czernecki)


Ona K. (Kiu.. nowna)

Lyksūdė
1880-01-23 Mos. ČERNECKIS Jonas Černeckis Simonas ir Elena Bružaitė Černeckiai
Šatraminiai Ona Brasaitė Liudvikas ir Petronėlė Beniušytė Brasai
Šatraminiai
1884-02-07 Mos. ČERNECKIS Jonas Černeckis Felicijonas ir Pranciška Šopagaitė Černeckiai
Liepoja Barbora Mažutytė Petras ir Ona Gadeikytė Mažučiai
Mosėdis
1885-04-09 Mos. ČERNECKIS Jonas Černeckis Felicijonas ir Barbora Kinsgailaitė Černeckiai
Daukšiai Ona Bieliauskaitė Pranciškus ir Antanina Beinoraitė Bieliauskai
Daukšiai
1910-02-28 Lenk. ČERNECKIS Jonas Černeckis Jonas ir Petronėlė Katkutė Černeckiai
Palegija Lenk. p. Emilija Bružaitė Leonas ir Barbora Subatauskytė Bružai
Lenkimai
1910-10-12 Lenk. ČERNECKIS Jonas Černeckis Jonas ir Prudencija Skersytė Černeckiai
Margininkai Lenk. p. Emilija Kazbaraitė (Казберисъ) Jurgis ir Anastasija Užondenytė Kazbarai
Margeniai Lenk.p.
1939-02-07 Lenk. ČERNECKIS Jonas Černeckis Jonas ir Emilija Bružaitė Černeckiai
Palegija Lenk. p. Zuzana Sabeckytė (Sobeckytė) Leonas ir Elena Mažrimaitė Sabeckiai
Lenkimai
1852-01-08 Lenk. ČERNECKIS Juozapas Černeckis Pranciškus ir Joana Jackutė Černeckiai
Žemytė Felicijona Skripkaitė Antanas ir Viktorija Kaškaitė Skripkai
Margininkai
1867-02-07 Mos. ČERNECKIS Juozapas Černeckis Krescencijus ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Udraliai Barbora Kataržytė Pranciškus ir Ona Dabrytė Kataržiai
Naujukai
1878-11-08 Mos. ČERNECKIS Jurgis Černeckis Pranciškus ir Pranciška Ažondenytė Černeckiai
Žalgiriai Rožė Baužytė Feliksas ir Pranciška Skubutytė Baužiai
Žalgiriai
1898-02-03 Mos. ČERNECKIS Jurgis Černeckis Jonas ir Petronėlė Katkutė Černeckiai
Žalgiriai Barbora Markauskaitė Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Daukšiai
1904-02-08 Mos. ČERNECKIS Jurgis Černeckis Felicijonas ir Pranciška Šopagaitė Černeckiai N Žalgiriai Barbora Jonaitytė Vaškienė Andrius ir Barbora Veitaitė Jonaičiai N Daukšiai
1907-05-22 Lenk. ČERNECKIS Jurgis Černeckis Onos Černeckytės sūnus
Lenkimai Eufrozinija Mockutė Antanas ir Petronėlė Pikturnaitė Mockai
Plaušiniai Lenk. p.
1910-02-09 Mos. ČERNECKIS Leonas Černeckis Jonas ir Petronėlė Katkutė Černeckiai
Žalgiriai Anastasija Petrošiutė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai
Žalgiriai
1859-01-13 Mos. ČERNECKIS Mykolas Černeckis Jurgis ir Ona Vaškytė Černeckiai
Žalgiriai Eleonora Skaraitė Juozapas ir Marcijona Kazbaraitytė Skaros
Žalgiriai
1924-06-24 Gr. ČERNECKIS Petras Černeckis Petras ir Petronėlė Bertašiutė Černeckiai
Sen. Ipiltis Petronėlė Šoblinskaitė Antanas ir Salomeja Alkauskaitė Šoblinskai
Peldžiai Grūšl. p.
1856-05-30 Mos. ČERNECKIS Pranciškus Černeckis Silvestras ir Ona Kinčiutė Černeckiai N Daukšiai Anastasija Dobrovolskytė Nikodemas ir Marijona Ribinskaitė Dobrovolskiai
Daukšiai
1870-11-24 Mos. ČERNECKIS Pranciškus Černeckis Juozapas ir Julijona Anužytė Černeckiai
Daukšiai Magdalena Karbauskaitė (Карбовскою) Nikodemas ir Liudvika Paulauskaitė Karbauskai
Daukšiai
1890-01-16 Mos. ČERNECKIS Pranciškus Černeckis Juozapas ir Julijona Anužytė Černeckiai N Daukšiai Ona Lazdauskaitė Juozapas ir Rozalija Juknaitė Lazdauskai

1935-02-26 Lenk. ČERNECKIS Pranciškus Černeckis Jurgis ir Eufrozina Mockutė Černeckiai
Lenkimai Adolfina Simutytė Pranciškus ir Magdalena Burbaitė Simučiai
Lenkimai
1939-08-22 Mos. ČERNECKIS Pranciškus Černeckis Aleksandras ir Uršulė Žvinklytė Černeckiai
Žalgiriai Stanislova Eidėjutė Ignotas ir Ona Jablonskytė Eidėjai
Palšiai
1939-08-25 Gr. ČERNECKIS Pranciškus Bronislovas Černeckis Pranciškus ir Pranciška Balevičiutė Černeckiai
Akmenaliai Gr. p. Kotryna Maksvytytė Pranciškus ir Kotryna Mėčiutė Maksvyčiai
Akmenaliai Gr. p.
1854-02-03 Mos. ČERNECKIS Simonas Černeckis Pranciškus ir Petronėlė Dimaitė Černeckiai
* Elena Bružaitė Antanas ir Antanina Maniukaitė Bružiai
Daukšiai
1869-10-28 Mos. ČERNECKIS Simonas Černeckis Pranciškus ir Petronėlė Dimaitė Černeckiai N Daukšiai Monika Laukytė Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Laukiai
Krakės
1718-06-12 Mos. ČERNECKIS Steponas Černeckis (Czernecki)


Justina Kaulinienė (Kaulinowa)
N Prialgai
1775-11-12 Lenk. ČERNECKIS Steponas Černeckis

Jurginiškės Lenk.p. Kotryna Klonytė (Klonowna)

Jurginiškės Lenk.p.
1910-02-28 Lenk. ČERNECKIS Valerijonas Černeckis Feliksas ir Ona Kasperaitytė Černeckiai
Žemytė Lenk.p. Ona Skersytė Pranciškus ir Rozalija Končiutė Skersiai
Žemytė Lenk. p.
1934-07-28 Lenk. ČERNECKIS Valerijonas Černeckis Kazimieras ir Joana Butkutė Černeckiai N Margininkai Lenk. p. Pranciška Untulytė Juozapas ir Pranciška Aklytė Untuliai
Margininkai Lenk. p.
1926-02-08 Lenk. ČERNECKIS Vincentas Černeckis Vincentas ir Monika Jurgelevičiutė Černeckiai
Užpušynė Lenk.p. Elena Jazbutytė Valerijonas ir Anastasija Ketlerytė Jazbučiai
Lenkimai1790-11-01 Mos. ČERNIAUSKIS Dominykas Černiauskis (Dominico Czernawski)

Gailiškiai Yl.p. Konstancija Nikartaitė (Constancia Nikartowna)

Apuolė
1790-11-28 Mos. ČERNIAUSKIS Dominykas Černiauskis (Dominico Czernawski) pasikartojantis įrašas
Gailiškiai Yl.p. Konstancija Nikartaitė (Constantia Nikartowna)

Mosėdžio p.
1779-05-22 Mos. ČERNIAUSKIS Silvestras Černiauskis (Czerniewski)

Margeniai Lenk.p. Ona Radytė (Radewiczowna)

Žalgiriai1753-02-04 Mos. ČĖSNA Martynas Čėsna (Ciesnis)
N Apuolė Barbora Bučienė (Buciowa)
N Šačiai1872-02-22 Mos. ČESNAUSKAS Jonas Česnauskas Jonas ir Veronika Balsytė Česnauskai
Laiviai Sal.p. Matrijona Miliutė Kazimieras ir Petronėlė Šiaulytė Miliai
Kulaliai
1925-01-20 Mos. ČESNAUSKAS Jurgis Česnauskas Antanas ir Emilija Jonkutė Česnauskai
Laiviai Sal.p. Barbora Donėlaitė Jokimas ir Ona Beniušytė Donėlos
Igariai
1937-04-12 Sal. ČESNAUSKAS Kazimieras Česnauskas Antanas ir Marijona Lukošiutė Česnauskai N Tuzai Sal.p. Magdalena Dabravalskytė Liudvikas ir Julijona Arošiutė Dabravalskiai
Tuzai Sal.p.1748-01-14 Mos. ČIRVINSKAS Jokūbas Čirvinskas (Czyrwinski)

Šarkė Sk. p. Kotryna Madinskienė (Medynowska)
N1913-08-18 Mos. ČIUNKA Liudvikas Čiunka Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Daukšiai Barbora Skaraitė Jurgis ir Barbora Vaserytė Skaros
Igariai
1938-02-23 Mos. ČIUNKA Liudvikas Čiunka Vykintas ir Kotryna Simonavičiutė Čiunkos
Igariai Jadvyga Aklytė Edvardas ir Kotryna Dvarionaitė Akliai
Šniukščiai
1920-01-20 Mos. ČIUNKA Pranciškus Čiunka Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Daukšiai Ona Tamošauskaitė Antanas ir Monika Pajauskaitė Tamošauskiai
Šatraminiai
1911-02-15 Mos. ČIUNKA Vykintas Čiunka Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos
Daukšiai Kotryna Simonavičiutė Juozapas ir Ona Rimkutė Simonavičiai
Igariai
1919-02-25 Mos. ČIUNKA Vykintas Čiunka Pranciškus ir Anastasija Baužytė Čiunkos N Igariai Monika Skaraitė Pranciškus ir Monika Šmitaitė Skaros
Šakaliai1929-07-23 Mos. ČIUŽELIS Jurgis Čiuželis Pranciškus ir Dorota Šiaulytė Čiuželiai
Jokubavas Kart.p. Elena Zubaitė Pranciškus ir Elena Šakinytė Zubės
Mosėdis

ČIŽAUSKAS ar ČIŽAUSKIS1877-05-09 Mos. ČIŽAUSKAS Antanas Čižauskas Laurynas ir Barbora Rapalytė Čižauskai
Vaiteliškės Sk.p. Magdalena Paulauskaitė Leonas ir Felicijona Bieliauskaitė Paulauskai
Šakaliai
1788-11-28 Mos. ČIŽAUSKAS Antanas Čižauskas (Antonius Czyzewski)

Daukšiai Rozalija Skersytė (Rosalia Skersayte)

Daukšiai
1817-08-20 Mos. ČIŽAUSKAS Anupras Čižauskas (Onuphrum Czyzcynski)


Ona Karbauskaitė (Anna Karbowska)

Daukšiai
1844-04-16 Mos. ČIŽAUSKAS Juozapas Čižauskas Anupras ir Ona Karbauskaitė Čižauskai
Daukšiai Uršulė Želvytė Juozapas ir Barbora Viršilaitė Želviai
Šekai
1730-01-22 Mos. ČIŽAUSKAS Juozapas Čižauskas ? (Josephus Czichotski)

Rukai Ona Žvingytė (Ana Žwingowna)

Rukai
1788-10-19 Mos. ČIŽAUSKAS Juozapas Čižauskas (Josephus Czyzewski)

Daukšiai Ona Pakulytė (Ana Pakulayte)

Daukšiai
1937-01-24 Sal. ČIŽAUSKAS Justinas Čižauskas Juozapas ir Kotryna Andriejauskaitė Čižauskai
Erlėnai Sal. o. Barbora Česnauskaitė Jonas ir Barbora Daugintytė Česnauskai
Erlėnai Sal. p.
1865-11-10 Mos. ČIŽAUSKAS Konstantinas Čižauskas Anupras ir Ona Karbauskaitė Čižauskai N Daukšiai Barbora Skaraitė Paulauskienė Juozapas ir Marcijona Kazbaraitytė Skaros (Morta?) N Daukšiai
1887-01-13 Mos. ČIŽAUSKAS Konstantinas Čižauskas Anupras ir Ona Karbauskaitė Čižauskai N Daukšiai Elena Butkutė Leopoldas ir Monika Intaitė Butkai
Daukšiai
1759-01-28 Mos. ČIŽAUSKAS Martynas Čižauskas (Cižauskis)

Večiai Lenk. p. Marijona Taurinskienė (Tarynska)
N Šakaliai
1772-10-11 Mos. ČIŽAUSKAS Martynas Čižauskas (Czyžewski)

Daukšiai Marijona Griciutė (Grycaty)

Tauzai
1725-11-27 Mos. ČIŽAUSKAS Mykolas Čižauskas (Czužowski)

Lyksūdė Marijona Rimkienė (Rymkowa)
N Mikulčiai
1711-06-15 Mos. ČIŽAUSKAS Pranciškus Čižauskas (Czizewski)

Mikulčiai Marijona Brasaitė (Brasowna)

Mosėdis
1726-11-10 Mos. ČIŽAUSKAS Pranciškus Čižauskas (Czyzewski)

Mosėdis Ona Daukantaitė (Dawkątowna)

Ersla
1830-01-14 Mos. ČIŽAUSKAS Pranciškus Čižauskis Juozapas ir Ona Pakulytė Čižauskai
Daukšiai Ona Lenkaitė Stanislovas ir Ona Eidiejutė Lenkai
Daukšiai1724-01-16 Mos. ČVERKA Jurgis Čverka (Czwerko)

Rukai Elžbieta Vaserienė (Wasieriowa)
N Daukšiai