Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

R1913-02-14 RACIUS Jonas Racius (Рацисъ) Vykintas ir Barbora Nevitytė Raciai (Невитовной Рацисовъ)
Sk.p. Ona Vaserytė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai


1858-02-02 RAČKAUSKAS Florijonas Račkauskas Antanas ir Veronika Matutytė Račkauskai (Матучевны)
Mosėdis Monika Meškytė Gadeikienė Tadas ir Pranciška Petrikaitė Meškiai N Nevočiai
1863-02-12 RAČKAUSKAS Florijonas Račkauskas Antanas ir Ona Serbeckytė Račkauskai N Nevočiai Barbora Kubilaitė (Кубиловъ) Antanas ir Veronika Aputytė Kubilai
Baksčiai


1872-01-25 RAGAINIS Antanas Ragainis Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Žalgiriai Ona Butkutė Antanas ir Konstancija Grigevičiutė Butkai
Ledžiai
1881-02-22 RAGAINIS Bonaventūras Ragainis Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Panot. Lenkimai.p. Domicėlė Petrikaitė Antanas ir Domicėlė Gedrimaitė Petrikai
Šekai
1898-02-15 RAGAINIS Juozapas Ragainis Pranciškus ir Kunegunda Narkutė Ragainiai
Daukšiai Ona Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1915-10-06 RAGAINIS Jurgis Ragainis Bronislovas ir Ona Čepauskaitė Ragainiai
* Ona Razgauskaitė (Rozgauskaitė) Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai Įraše Zabitytė)
Šatraminiai


1899-11-09 RAIŠYS Feliksas Raišys (Райшиса) Ignotas ir Pulcherija Jablonskytė Raišiai
Mikitos Plat.p. Magdalena Valančiutė Petras ir Antanina Knystautaitė Valančiai
Šniukščiai


1926-05-24 RAIŠUOTIS Antanas Raišuotis (Raišuotis) Antanas ir Felicijona Raišuotytė Raišuočiai
Puodkaliai Sk. p. Barbora Joskaudaitė Aleksandras ir Uršulė Bayžytė Joskaudai
Plaušiniai
1934-02-06 RAIŠUOTIS Povilas Raišuotis Antanas ir Barbora Vičiutė Raišuočiai
Žirnikai Lenk.p. Barbora Petkutė Jurgis ir Magdalena Gervinskaitė Petkai
Daukšiai


1879-01-16 RAIŠUTIS Albertas Raišutis (Райшутиса) Antanas ir Barbora Grigalauskaitė Raišučiai
Kusai Babora Zubaitė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai
1911-10-25 RAIŠUTIS Aleksandras Raišutis (Райшутиса) Pranciškus ir Pranciška Sparnauskaitė Raišučiai
Paluknė, Sk.p. Magdalena Galdikaitė Bonifacas ir Magdalena Vaitkutė Galdikai
Klausgalvai
1878-02-27 RAIŠUTIS Antanas Raišutis (Райшутиса) Antanas ir Kolumba Skersytė Raišučiai
Kernai Anelė Leilionaitė Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Kusai
1905-05-17 RAIŠUTIS Antanas Raišutis (Райшутиса) Antanas ir Anele Leilionaitė Raišučiai
Žirnikai Lenk.p. Barbora Vičiutė Antanas ir Barbora Narkutė Vičiai
Daukšiai
1865-02-15 RAIŠUTIS Kazimieras Raišutis (Райшутиса) Antanas ir Kolumba Skersytė Raišučiai
Šakaliai Barbora Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Šakaliai
1865-02-15 RAIŠUTIS Kazimieras Raišutis (Райшутиса) Petras ir Ieva Burbaitė Raišučiai
Šaukliai Barbora Juozaitytė Juozapas ir Magdalena Miliutė Juozaičiai
Šaukliai
1873-10-21 RAIŠUTIS Pranciškus Raišutis (Райшутиса) Stanislovas ir Barbora Grigalauskaitė Raišučiai
Šakaliai Felicijona Strėlaitė Jurgis ir Anastasija Pauliukaitė Strėlos
Šakaliai
1913-01-29 RAIŠUTIS Pranciškus Raišutis (Рашутисъ) Albertas ir Barbora Zubaitė Raišučiai
Tauzai Magdalena Ažondenytė (Ажунвеневной) Aleksandras ir Monika Kneitaitė Ažondeniai
Igariai


1932-11-26 RAMANAUSKAS Jonas Ramanauskas (Ramanausko) Pranciškus ir Monika Petrauskaitė Ramanauskai
Mosėdis Ona Paulauskaitė Antanas ir Ona Tamošauskaitė Paulauskai
Igariai
1863-01-15 RAMANAUSKAS Jonas Ramanauskas (Романовский) Pranciškus ir Agnė Stočkutė Ramanauskai
Naujukai Monika Baguckytė Pranciškus ir Ona Baltrutytė Baguckiai
Mosėdis
1866-01-12 RAMANAUSKAS Jonas Ramanauskas (Романовского) Pranciškus ir Agnė Stočkutė Ramanauskai N Naujukai Petronėlė Ložytė Ignotas ir Kotryna Razmaitė Ložiai
Naujukai
1912-01-31 RAMANAUSKAS Juozapas Ramanauskas (Рамонаса) Jonas ir Petronėlė Ložytė Ramanauskai
Mosėdis Monika Veitaitė Petras ir Monika Andrutytė Veitai
Palaukė
1853-01-27 RAMANAUSKAS Kazimieras Ramanauskas (Романовскаго) Pranciškus ir Agnė Stočkutė Ramanauskai
Tauzai Ona Beniušytė Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Tauzai
1840-10-15 RAMANAUSKAS Mykolas Ramanauskas (Romanowskiego) Juozapas ir Elžbieta Butkutė Ramanauskai
Sal.p. Agnė Motuzaitė Stanislovas ir Elena Vaškytė Motuzos (Motuzow)
Naujukai
1842-11-24 RAMANAUSKAS Mykolas Ramanauskas (Romanowskiego) Mykolas ir Joana Šiaudinytė Ramanauskai
Mos.parap. Ona Venslauskaitė Kazimieras ir Elena Jurkšaitė Venslauskai
Žalgiriai
1877-11-14 RAMANAUSKAS Mykolas Ramanauskas (Романовского) Mykolas ir Ona Venslauskaitė Ramanauskai
Šakaliai Juozapota Kubilaitė Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubilai
Šakaliai
1885-01-08 RAMANAUSKAS Pranciškus Ramanauskas (Романовского) Leokadijos Ramanauskaitės sūnus
Mosėdis Monika Petrauskaitė Juozapas ir Ona Vaitelavičiutė Petrauskai
Mosėdis
1863-01-29 RAMANAUSKAS Stanislovas Ramanauskas (Романовского) Pranciškus ir Agnė Stočkutė Ramanauskai
Naujukai Domicėlė Jankauskaitė Petras ir Pranciška Miliūtė Jankauskai
Mosėdis
1923-11-04 RAMANAUSKAS Vincentas Ramanauskas (Romonauskis) Kazimieras ir Konstancija Kazlauskaitė Ramanauskai
Ersla Karolina Katkutė Juozapas ir Prakseda Šedvydytė Katkai
Ersla
1938-11-22 RAMANAUSKAS Jonas Ramanauskas (Ramanauskas) Kazimieras ir Konstancija Kazlauskaitė Ramanauskai
Mosėdis Kazimiera Kusaitė Petras ir Rozalija Venslauskaitė Kusai
Nevočiai


1877-02-07 RAMONAS Antanas Ramonas Kazimieras ir Monika Kaupaitė Ramonai
Mosėdis Liudvika Petrulevičiutė (Петрулевичевною) Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla
1885-11-26 RAMONAS Antanas Ramonas Feliksas ir Domicėlė Bričkutė Ramonai
Daukšiai Rozalija Pukinskaitė Motiejus ir Ona Baltrutytė Pukinskai
Daukšiai
1891-02-05 RAMONAS Antanas Ramonas Antanas ir Monika Bėrontaitė Ramonai
Narėpai Mos.p. Ona Zubaitė Jurgis ir Anastasija Knystautaitė Zubės
Krakės
1922-02-26 RAMONAS Antanas Ramonas Antanas ir Liudvika Petrulevičiutė Ramonai
Mosėdis Ona Norvaišaitė Juozapas ir Ona Lipšaitė Norvaišai
Nevočiai
1930-02-12 RAMONAS Antanas Ramonas Kazimieras ir Marijona Giedraitė Ramonai
Miesto Kalniškiai Mos.p. Juozapota Liebutė Jurgis ir Ona Razmaitė Liebai
Šerkšniai
1919-02-25 RAMONAS Antanas Ramonas (įraše Ramonauskis) Kazimieras ir Monika Kaupaitė Ramonai N Mosėdis Ona Prušinskytė Leonas ir Rozalija Plaušinytė Prušinskiai
Kalviai Lenk.p.
1844-01-18 RAMONAS Feliksas Ramonas Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai Barbora Lipšaitė Jonas ir Marijona Dimaitė Lipšai
Daukšiai
1861-01-10 RAMONAS Feliksas Ramonas (Рамона) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai N Daukšiai Ona Kazbaraitytė (Казберайтисовною) Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai
Šaukliai
1907-02-06 RAMONAS Ignotas Ramonas (Рамонасъ) Ignotas ir Kotryna Urbonaitė Ramonai N Mos.p. Pranciška Butkutė Ignotas ir Elena Skaraitė Butkai
Mos.p.
1878-11-29 RAMONAS Jonas Ramonas Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai (įraše Narvilaitė Ramonai)
Mosėdis Uršulė Giedraitė Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Giedros
Mosėdis
1898-11-10 RAMONAS Jonas Ramonas Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Ramonai
Medsėdžiai Valerija Mickutė Jonas ir Ona Lukaitė Mickai
Šakaliai
1884-01-17 RAMONAS Juozapas Ramonas Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai Paulina Ragainytė Bonaventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Daukšiai
1896-11-27 RAMONAS Juozapas Ramonas Pilypas ir Magdalena Žvinklytė Ramonai
Sėleniai Sal.p. Petronėlė Prialgauskaitė Antanas ir Ona Gurauskaitė Prialgauskai
Simaičiai
1875-02-12 RAMONAS Kazimieras Ramonas Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai (įraše Narvilaitė Ramonai) N Mosėdis Ona Maniukaitė Abželtienė Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Maniukai N Mosėdis
1875-11-10 RAMONAS Kazimieras Ramonas Magdalenos Ramonaitės sūnus
Šakaliai Barbora Kubilaitė Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubilai
Šakaliai
1883-01-25 RAMONAS Kazimieras Ramonas Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai Liucija Baužytė Juozapas ir Liucija Galdikaitė Baužiai
Daukšiai
1908-02-05 RAMONAS Kazimieras Ramonas Pranciškus ir Petronėlė Vainoraitė Ramonai
Peldžiai Sal.p. Ona Valužytė Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Mos.p.
1881-02-22 RAMONAS Kazimieras Ramonas Leonas ir Rozalija Simaitytė Ramonai
Narėpai Sal.p. Anelė Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1849-09-26 RAMONAS Kazimieras Ramonas (Рамона) Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai (įraše Narvilaitė Ramonai)
Igariai Monika Kaupaitė Motiejus ir Uršulė Želvytė Kaupai
Mosėdis
1859-08-11 RAMONAS Kazimieras Ramonas (Рамонасъ) Kazimieras ir Elžbieta Šemetaitė Ramonai N Mosėdis Pranciška Kaupaitė (Кявповною) Kazimieras ir Barbora Sėlenytė Kaupai
Udraliai
1871-02-03 RAMONAS Leonas Ramonas Juozapas ir Elena Barkutė Ramonai N Šerkšniai Veronika Škimelytė Žeimienė Tadas ir Magdalena Stočkutė Škimeliai N Šerkšniai
1850-03-23 RAMONAS Leonas Ramonas (Рамона) Juozapas ir Elena Barkutė Ramonai
Tėveliai Klara Šepulytė (Шепулioвною) Mykolas ir Ona Simutytė Šepuliai
Šekai
1859-01-13 RAMONAS Leonas Ramonas (Романасъ) Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai
Mosėdis Juozapota Vaserytė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai
Mosėdis
1865-01-20 RAMONAS Leopoldas Ramonas (Рамона) Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai
Mosėdis Pranciška Šemetaitė Pranciškus ir Ona Gečaitė Šemetos
Mosėdis
1842-01-27 RAMONAS Pranciškus Ramonas Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai Monika Raudytė Pranciškus ir Barbora Grigevičiutė Raudžiai
Palšiai
1878-01-11 RAMONAS Pranciškus Ramonas Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai Rožė Karbauskaitė Uršulės Karbauskaitės dukra
Daukšiai
1855-11-22 RAMONAS Pranciškus Ramonas (Рамона) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai N Daukšiai Domicėlė Bričkutė (Бричковною) Jurgis ir Joana Kensgailaitė Bričkos
Šakaliai


1893-01-12 RANCAS Aleksandras Rancas Juozapas ir Petronėlė P. Rancai
Šakaliai Barbora Rokaitė Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai
1877-09-19 RANCAS Jonas Rancas Petras ir Kotryna Kaupaitė Rancai
Šakaliai Pranciška Jurgutytė Antanas ir Agnė Žilinskaitė Jurgučiai
Šakaliai
1913-05-26 RANCAS Pranciškus Rancas Dominykas ir Barbora Kubilaitė Rancai
Pakalniškiai Sk.p. Kazimiera Kubilaitė (Кубиласъ) Ignotas ir Ona Ramonaitė Kubilai
Daukšiai


1874-11-05 RAPALIS Kajetonas Rapalis Kajetonas ir Ona Dargytė Rapaliai
Daukšiai Barbora Ragainytė Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Daukšiai
1845-01-26 RAPALIS Kajetonas Rapalis (Rapalow) Stanislovas ir Julijona Baublytė Rapaliai
Žalgiriai Ona Dargytė Jonas ir Barbora Simutytė Dargiai
Žalgiriai
1863-02-12 RAPALIS Kazimieras Rapalis Jurgis ir Rožė Tarvydaitė Rapaliai
Šatraminiai Magdalena Staniutė Ignotas ir Ona Beinoraitė Staniai
Šatraminiai
1887-10-27 RAPALIS Mykolas Rapalis Kajetonas ir Ona Dargytė Rapaliai
Šatraminiai Kotryna Mišeikytė Nikodemas ir Ona Šeputytė Mišeikiai
Šatraminiai
1853-02-10 RAPALIS Pranciškus Rapalis Stanislovas ir Magdalena Galdikaitė Rapaliai
Šatraminiai Rožė Skripkauskiaitė (Скржипковскою) Antanas ir Viktorija Katkutė Skripkauskiai
Šatraminiai
1851-01-23 RAPALIS Stanislovas Rapalis Stanislovas ir Magdalena Galdikaitė Rapaliai
Žalgiriai Elžbieta Vaserytė Jonas ir Ona Narkutė Vaseriai
Žalgiriai


1887-06-22 RAŠTIKIS Dominykas Raštikis Antanas ir Ona Rimkutė Raštikiai
Naujukai Rozalija Paulauskaitė Kaubrienė Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai N Baksčiai


1917-08-21 RAUDAVIČIUS Kajetonas Raudavičius Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai N Mikulčiai Barbora Vaserytė Dargužienė Stanislovas ir Uršulė Donėlaitė Vaseriai N Krakės
1846-11-26 RAUDAVIČIUS Kajetonas Raudavičius (Rawdowicza) Jurgis ir Elena Aklytė Raudavičiai
Mikulčiai Juozapota Milinskaitė Kazimieras ir Ona Staškutė Milinskai
Mosėdis
1935-11-28 RAUDAVIČIUS Leonas Raudavičius Leonas ir Anastasija Jakštaitė Raudavičiai
Mikulčiai Stanislova Čiunkaitė Liudvikas ir Barbora Skaraitė Čiunkos
Šatraminiai
1908-03-25 RAUDAVIČIUS Leonas Raudavičius (Равдовича) Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai
Mikulčiai Anastasija Jakštaitė Jokimas ir Barbora Ronkytė Jakštai
Igariai


1840-02-13 RAUDYS Antanas Raudys (Rawdowicza) Juozapas ir Terezė Pauliukaitė Raudžiai
Šatraminiai Antanina Žvinklytė Petras ir Elena Miliutė Žvinkliai
Šakaliai
1878-02-27 RAUDYS Antanas Raudys (Равдиса) Jokimas ir Monika Peknieriutė Raudžiai
Šatraminiai Ona Beinoraitė Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinorai
Žebrokai
1939-02-07 RAUDYS Felicijonas Raudys Felicijonas ir Amelija Motiejauskaitė Raudžiai
Puotkaliai Sk.p. Bronislova Kažytė Jurgis ir Anastasija Daniutė Kažiai
Tauzai
1912-01-30 RAUDYS Felicijonas Raudys (Рудовича) Jurgis ir Barbora Kervytė Raudžiai
Putkaliai Sk;p. Amelija Motiejauskaitė Tadas ir Apolonija Kazbaraitytė Motiejauskai
Daukšiai
1845-05-15 RAUDYS Jokimas Raudys (Raudisa) Motiejus ir Ona Janulytė Raudžiai (Janielow Raudiow) N Šatraminiai Monika Peknieriutė Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Budriai
1934-11-21 RAUDYS Jonas Raudys Kazimieras ir Barbora Ložytė Raudžiai
Šatraminiai Kotryna Kontrimaitė Skersienė Onos Kontrimaitės dukra N Rukai
1888-01-19 RAUDYS Kazimieras Raudys (Равдиса) Jokimas ir Monika Peknieriutė Raudžiai
Šatraminiai Ieva Rapalytė Stanislovas ir Elžbieta Vaserytė Rapaliai
Šatraminiai
1901-01-16 RAUDYS Kazimieras Raudys (Раудиса) Jokimas ir Monika Peknieriutė Raudžiai N Šatraminiai Barbora Ložytė Juozapas ir Ona Daržinskaitė Ložiai
Šatraminiai
1904-01-20 RAUDYS Konstantinas Raudys (Раудиса) Antanas ir Ona Beinoraitė Raudžiai
Šatraminiai Ona Petrošiutė Jurgis ir Kotryna Baltonytė Petrošiai
Šatraminiai
1878-01-11 RAUDYS Pranciškus Raudys (Равдиса) Jonas ir Ona Šamonskaitė Raudžiai
Šakaliai Ona Sadauskaitė Juozapas ir Magdalena Serepinaitė Sadauskai
Šakaliai


1871-07-04 RAUDONIS Julijonas Raudonis Antanas ir Ona Petraitytė Raudoniai N Ersla Marijona Piečiutė Lizdeikienė (Печовъ Лиздейкiовою) Kazimieras ir Antanina Petrikaitė Piečiai N Ersla
1939-01-17 RAUDONIS Kazimieras Raudonis Leonas ir Ona Zabitytė Raudoniai
Užluobė Sk.p. Zuzana Paulauskaitė Adomas ir Monika Žilinskaitė Paulauskai
Ersla


1925-02-21 RAUKAITIS Petras Raukaitis Petras ir Magdalena Kubiliutė Raukaičiai N Litvinai Lenkimai.p. Magdalena Žvinklytė Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai


1921-07-10 RAVEIKIS Kazimieras Raveikis Kazimieras ir Monika Butkutė Raveikiai
Mos.p. Kotryna Jazbutytė Antanas ir Rozalija Simaitytė Jazbučiai
Mos.p.


1904-01-27 RAZGAITIS Antanas Razgaitis (Разгайтиса) Juozapas ir Viktorija Lekstutytė Razgaičiai
Udraliai Magdalena Piekutė Leonas ir Uršulė Andriejauskaitė Piekai
Udraliai
1936-02-19 RAZGAITIS Bronislovas Razgaitis Juozapas ir Emilija Domarkaitė Razgaičiai
Udraliai Aleksandra Mockutė Juozapas ir Kazimiera Klovaitė Mockai
Tauzai
1908-03-12 RAZGAITIS Juozapas Razgaitis (Разгайтиса) Juozapas ir Viktorija Lekstutytė Razgaičiai N Udraliai Emilija Domarkaitė Leonas ir Domicėlė Kidykaitė Domarkai
Kulaliai
1840-02-13 RAZGAITIS Nikodemas Razgaitis (Razgowskiego) Juozapas ir Magdalena Bružaitė Razgaičiai
Juknaičiai Mos.p. Ona Raudytė Juozapas ir Bogumila M. Raudžiai
JuknaičiaiRAZMA – RAZMAS - RAZMUS1894-11-07 RAZMUS Adomas Razmus (Размуса) Juozapotas ir Uršulė Mickutė Razmos

Ieva Škimelytė Antaninos Škimelytės dukra
Mosėdis
1896-10-07 RAZMUS Aleksandras Razmus (Размуса) Juozapotas ir Uršulė Mickutė Razmos

Barbora Rudaitė (Рудовною) Pranciškus ir Barbora Gadeikytė Rudės
Šerkšniai
1934-10-17 RAZMUS Alfonsas Razmus Kazimieras ir Ona Simonauskaitė Razmos
Šniukščiai Kotryna Simaitytė Magdalenos Simaitytės dukra
Notėnai
1851-01-16 RAZMUS Antanas Razmus (Размуса) Jonas ir Leokadija Buivydaitė Razmos

Benedikta Beinoraitė Juozapas ir Magdalena Daniutė Beinorai
Šaukliai
1870-02-08 RAZMUS Antanas Razmus (Размуса) Ignotas ir Magdalena Žalimaitė Razmos
Šaukliai Barbora Skubutytė Ignotas ir Kotryna Skubutytė Skubučiai
Šaukliai
1852-08-12 RAZMA Dominykas Razma (Разма) Motiejus ir Ona Stungytė Razmai N Kintai Pl.p. Ona Bružaitė Mykolas ir Agnė Jazbutytė Bružai
Šniukščiai
1904-01-13 RAZMA Jonas Razma (Размуса) Kazimieras ir Ona Razmaitė Razmai
Krakės Aniceta Daukantaitė Antanas ir Magdalena Danilevičiutė Daukantai
Krakės
1928-12-01 RAZMUS Jonas Razmus (Razmus) Jonas ir Ona Mataitė Razmos
Mosėdis Rozalija Kazbaraitytė Petrauskienė Adomas ir Rozalija Šemetaitė Kazbaraičiai N Mosėdis
1870-11-10 RAZMUS Jonas Razmus (Разма) Antanas ir Pranciška Daniutė Razmos
Šerkšniai Petronėlė Vaserytė Jonkienė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai N Mosėdis
1893-11-23 RAZMUS Jonas Razmus (Размуса) Jonas ir Petronėlė Vaserytė Razmos
Mosėdis Ona Mataitė Kajeonas ir Antanina Andriejauskaitė Matai
Mosėdis
1867-01-10 RAZMA Juozapas Razma (Размовъ) Juozapas ir Elžbieta Gedrimaitė Razmai N Tuzai Sal.p. Ona Žilinskaitė Juozapas ir Ieva Petkutė Žilinskai
Daukšiai
1913-06-16 RAZMA Juozapas Razma (Размусъ) Juozapas ir Rozalija Balsytė Razmai
Notėnai Juozapota Jakštaitė Jokimas ir Barbora Ronkytė Jakštai
Igariai
1860-02-03 RAZMUS Juozapotas Razmus (Размуса) Antanas ir Pranciška Daniutė Razmos
Giršiniai Uršulė Mickutė Kajetonas ir Petronėlė Šmitaitė Mickai
Tauzai
1937-02-07 RAZMAS Kazimieras Razmas (įraše Razmus) Antanas ir Joana Razmaitė Razmai
Šaukliai Ona Zubaitė Kazimieras ir Ona Pučinskaitė Zubės
Šaukliai
1919-01-28 RAZMUS Kazimieras Razmus (Razmo) Kazimieras ir Ona Simonauskaitė Razmos
Šniukščiai Pranciška Kelpšaitė Marijonos Kelpšaitės duktė
Ersla
1901-02-11 RAZMUS Kazimieras Razmus (Размуса) Kazimieras ir Kunegunda Grikštaitė Razmos
Šaukliai Barbora Maksvytytė Kazimieras ir Marijona Giedraitė Maksvyčiai
Naujukai
1840-06-16 RAZMUS Nikodemas Razmus (Razmusa) Jurgis ir Rozalija Žuolytė Razmos N Kulaliai Petronėlė Daniutė Rokas ir Cecilija Kvietkutė Daniai
Kulaliai
1875-06-30 RAZMA Petras Razma (Разма) Jonas ir Barbora Lekstutytė Razmai N Šaukliai Domicėlė Dargytė Mykolas ir Antanina Daržinskaitė Dargiai
Budvietė
1870-01-11 RAZMA Petras Razma (Размуса) Jonas ir Barbora Lekstutytė Razmai N Šaukliai Julijona Kuprytė Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Šerkšniai
1930-07-19 RAZMAS Petras Razmas (Razmas) Antanas ir Joana Razmaitė Razmai
Šaukliai Ona Laureckytė Antanas ir Rozalija Šilgalytė Laureckiai
Šaukliai


1914-02-16 REIKA Juozapotas Reika Antanas ir Ona Valančiutė Reikai
Šaukliai Magdalena Apulskytė (Oпульскою) Antanas ir Joana Kazbaraitytė Apulskiai
Mosėdis
1919-03-03 REIKA Antanas Reika Antanas ir Antanina Bertašiutė Reikai
Šaukliai Veronika Berkytė Jonas ir Barbora Kazbaraitytė Berkiai
Nevočiai


1936-02-16 REINYS Kazimieras Reinys Kazimieras ir Kotryna Brazytė Reiniai
Lenkimai Stepanija Rimkutė Jonas ir Julijona Aklytė Rimkai
Udraliai


1891-03-03 REMINAS Antanas Reminas Danielius ir Marijona Skersytė Reminai
Žeimiai Sal.p. Ona Apulskytė Pranciškus ir Pranciška Laukytė Apulskai
ŽalgiriaiREPŠAS žiūrėti RIEPŠAS

1936-11-24 RETKUS Kazimieras Retkus Antanas ir Ieva Benikaitė Retkai
Pesčiai Sal.p. Jullijona Žilinskaitė Juozapas ir Konstancija Žuolytė Žilinskai
Mosėdis


1924-03-02 RIAUKA Konstantinas Riauka Antanas ir Barbora Zobėliusitė Riaukos
Budvietė Eugenija Lekniutė Juozapas ir Magdalena Gedrimaitė Lekniai
Žebrokai


1864-06-30 RICIUS Juozapas Ricius (Рыцюса_ Motiejus ir Elžbieta Bertašiutė Riciai (Рыцiовъ)
Ersla Juozapota Skirutytė Karalienė Barkienė Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai
Ersla
1931-02-14 RICIUS Juozapas Ricius Jurgis ir Kazimiera Jasaitė Riciai
Daukšiai Kazimiera Galdikaitė Juozapas ir Emilija Januševičiutė Galdikai
Daukšiai


1913-11-26 RIEPŠAS Aleksandras Riepšas Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Riepšai
Sal.p. Marijona Riepšaitė Antanas ir Petronėlė Intaitė Riepšai
Daukšiai
1863-04-23 RIEPŠAS Antanas Riepšas Motiejus ir Agnė Grigalauskaitė Riepšai
Daukšiai Rožė Tamošauskaitė Ignotas ir Anelė Simutytė Tamošauskiai
Šatraminiai
1865-02-10 RIEPŠAS Antanas Riepšas Jonas ir Marcijona Bertašiutė Riepšai
Erlėnai Sal.p Magdalena Staniutė Rapalienė Ignotas ir Ona Beinoraitė Staniai N Šatraminiai
1880-07-14 RIEPŠAS Antanas Riepšas Adomas ir Kotryna Narkutė Riepšai N Mosėdis Liudvika Strakšaitė Benediktas ir Veronika Stončiutė Strakšai
Šaukliai
1886-01-28 RIEPŠAS Antanas Riepšas Stanislovas ir Uršulė Kazbaraitytė Riepšai (Касбарайтiовъ Рiепшовъ)
Žalgiriai Petronėlė Intaitė Jonas ir Marijona Prialgauskaitė Intos
Mosėdis
1922-01-15 RIEPŠAS Antanas Riepšas Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Riepšai
Žalgiriai Ona Riepšaitė Anastasijos Riepšaitės, Mykolo d. dukra
Žalgiriai
1872-01-18 RIEPŠAS Antanas Riepšas Adomas ir Kotryna Narkutė Riepšai
Igariai Ona Šiudeikytė Juozapas ir Barbora Plaušinytė Šiudeikiai
Daukšiai
1846-02-12 RIEPŠAS Antanas Riepšas (Repszewicza) Kazimieras ir Marijona Taurinskaitė Riepšai N Tėveliai Julijona Rimkutė Budrikienė Pranciškus ir Petronėlė Daukšaitė Rimkai N Krakės
1873-02-19 RIEPŠAS Feliksas Riepšas Adomas ir Kotryna Narkutė Riepšai
Igariai Anastasija Joskaudaitė Gvazdžiauskienė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai N Budvietė
1865-02-10 RIEPŠAS Jonas Riepšas Pranciškus ir Pranciška Jablonskytė Riepšai N Margiškiai Lenkimaių p. Petronėlė Pilibaitytė Andrius ir Uršulė Šateikytė Pilibaičiai
Šakaliai
1919-09-07 RIEPŠAS Jonas Riepšas Antanas ir Petronėlė Intaitė Riepšai
Daukšiai Magdalena Girdvainytė Antanas ir Uršulė Laukineitytė Girdvainiai
Kulai Sk.p.
1908-01-22 RIEPŠAS Juozapas Riepšas Antanas ir Rožė Tamošauskaitė Riepšai
Šatraminiai Izabelė Abdulskytė Pranciškus ir Ieva Gurauskaitė Abdulskiai
Kulaliai
1933-02-08 RIEPŠAS Juozapas Riepšas Juozapas ir Izabelė Abdulskytė Riepšai
Daukšiai Veronika Zubaitė Pranciškus ir Magdalena Indrutytė Zubės
Kusai
1938-01-16 RIEPŠAS Juozapas Riepšas Juozapas ir Karolina Nikontaitė Riepšai
Šatraminiai Justina Gedrimaitė Motiejus ir Marijona Giedraitė Gedrimai
Mosėdis
1869-06-03 RIEPŠAS Juozapas Riepšas (Репша) Stanislovas ir Uršulė Kazbaraitytė Riepšai (Казберайтiовъ Рiепшовъ))
Žalgiriai Ieva Pociutė Juozapas ir Pranciška Daniutė Pociai
Šerkšniai
1927-02-07 RIEPŠAS Kazimieras Riepšas (Riepšus) Mykolas ir Julijona Sebeckytė Riepšai (įraše Sabeckaitė)
Ersla Veronika Mažonaitė Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai
Udraliai
1867-02-14 RIEPŠAS Mykolas Riepšas Stanislovas ir Uršulė Kazbaraitytė Riepšai (Казбаровъ Репшовъ)
Žalgiriai Magdalena Aklytė Ignotas ir Magdalena Šleiniutė Akliai
Žalgiriai
1871-02-03 RIEPŠAS Mykolas Riepšas Mykolas ir Anastasija Knystautaitė Riepšai
Latviai Darb.p. Anastasija Baužytė Juozapas ir Felicijona Meškytė Baužiai
Šatraminiai
1859-08-18 RIEPŠAS Pranciškus Riepšas Motiejus ir Agnė Grigalauskaitė Riepšai
Daukšiai Barbora Laukytė Pranciškus ir Ona Lenkauskaitė Laukiai
Šakaliai
1920-06-20 RIEPŠAS Pranciškus Riepšas Jonas ir Domicėlė Šlečkutė Riepšai
Virbalai Barbora Kubiliutė Leonas ir Agnė Jablonskytė Kubiliai
Narvydžiai Sk.p.
1924-05-20 RIEPŠAS Pranciškus Riepšas Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Riepšai
Nevočiai Uršulė Giedraitė Leonas ir Pranciška Žuolytė Giedros (Giedra)
Žalgiriai
1878-10-04 RIEPŠAS Stanislovas Riepšas Stanislovas ir Uršulė Kazbaraitytė Riepšai (Казбарайтисов Рiепшовъ)
Žalgiriai Anastasija Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai


1924-08-29 RIMA Konstantinas Rima Juozapas ir Rozalija Kusaitė Rimai N Pelegija Lenk.p. Uršulė Kubiliutė (Kubilaitė) Jonas ir Uršulė Apulskytė Kubiliai
Margiai
1895-01-10 RIMA Simonas Rima Jonas ir Anastasija Putkalytė Rimai
Žalgiriai Uršulė Piekutė Augustinas ir Ona Simutytė Piekai
Burniškės Mos.p. Mos.p.


1934-10-11 RIMDŽIUS Adolfas Rimdžius Petras ir Elena Puraitė Rimdžiai
Salantai Eugenija Birutė Eidėjutė Kazimieras ir Barbora Tamošauskaitė Eidėjai
Šniukščiai


1915-04-27 RIMEIKIS Antanas Rimeikis Grosildos Rimeikaitės sūnus N * Petronėlė Jasaitė Juozapas ir Emilija Jundrukaitė Jasai
Šaukliai


1910-07-10 RIMGAILA Jonas Rimgaila Jonas ir Barbora Bružaitė Rimgailos
Rukai Ona Petrulevičiutė (Петрулевичевной) Motiejus ir Marijona Cibirikaitė Petruleviičiai
Ersla
1919-08-22 RIMGAILA Jonas Rimgaila Jonas ir Barbora Bružaitė Rimgailos
Mosėdis Barbora Klovaitė Kazimieras ir Barbora Miliutė Klovos
Šatraminiai
1883-02-27 RIMGAILA Jonas Rimgaila Jonas ir Bogumila Staškutė Rimgailos
Dūmaičiai Sedos p. Barbora Bružaitė Juozapas ir Ona Buivydaitė Bružai
Rukai
1930-01-28 RIMGAILA Juozapas Rimgaila Kazimieras Justinas ir Uršulė Dirkstytė Rimgailos
Budvietė Magdalena Dargytė Kazimieras ir Ona Vasiliauskaitė Dargiai
Virbalai
1939-10-26 RIMGAILA Juozapas Rimgaila Jonas ir Ona Petrulevičiutė Rimgailos
Mosėdis Kotryna Tirevičiutė Pranciškus ir Kotryna Milerytė Tirevičiai
Rukai
1937-05-09 RIMGAILA Stanislovas Rimgaila Jonas ir Ona Petrulevičiutė Rimgailos
Gondlaukė Bronislova Norvaišaitė Jonas ir Veronika Vanagaitė Norvaišos
Gondlaukė


1906-01-24 RIMKUS Adomas Rimkus Leonas ir Barbora Alseikaitė Rimkai
Udraliai Magdalena Šakinytė Mykolas ir Barbora Paulauskaitė Šakiniai
Igariai
1871-01-29 RIMKUS Dominykas Rimkus Jonas ir Ona Simutytė Rimkai
Udraliai Uršulė Žvinklytė Butkienė Viktoras ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai N Rukai
1840-10-08 RIMKUS Feliksas Rimkus Jurgis ir Rozalija Vaškytė Rimkai
* Elžbieta Aklytė Andrius ir Magdalena Pauragytė Akliai
Tėveliai
1895-02-07 RIMKUS Feliksas Rimkus Feliksas ir Matilda Litvinaitė Rimkai
Tėveliai Anelė Zubaitė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zubės
Kusai
1923-02-06 RIMKUS Feliksas Rimkus Feliksas ir Matilda Litvinaitė Rimkai N Tėveliai Petronėlė Jankauskaitė Markaitienė Juozapas ir Kotryna Strikaitė Jankauskai N Tėveliai
1926-04-11 RIMKUS Feliksas Rimkus Feliksas ir Anelė Zubaitė Rimkai
Tėveliai Juozapota Liutkutė Simonas ir Ona Rokaitė Liutkai
Tėveliai
1886-11-04 RIMKUS Jokimas Rimkus Jurgis ir Ona Viršilaitė Rimkai N Narvydžiai Sk.p. Monika Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1899-11-23 RIMKUS Jonas Rimkus Leonas ir Barbora Alseikaitė Rimkai
Udraliai Julijona Aklytė Antanas ir Uršulė Šopagaitė Akliai
Žalgiriai
1920-04-15 RIMKUS Jonas Rimkus Jonas ir Rozalija Budrikytė Rimkai
Mosėdis Elena Jasaitė Juozapas ir Barbora Gaubytė Jasai
Daukšiai
1931-02-15 RIMKUS Jonas Rimkus Juozapas ir Scholastika Simonaitytė Rimkai
Kumpikai Grūšl.p. Anastasija Gedrimaitė Pranciškus ir Barbora Kniukštaitė Gedrimai
Ledžiai
1876-02-11 RIMKUS Jonas Rimkus (Римкевича) Dominykas ir Kotryna Rimkutė Rimkai
Nevočiai Anastasija Sadauskaitė Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai
Nevočiai
1864-01-21 RIMKUS Juozapas Rimkus Antanas ir Ona Liebutė Rimkai
Šatraminiai Monika Vaserytė Jonas ir Ona Narkutė Vaseriai
Šatraminiai
1920-04-15 RIMKUS Jurgis Rimkus Jonas ir Rozalija Budrikytė Rimkai
Mosėdis Anelė Jablonskytė Petras ir Uršulė Laureckytė Jablonskiai
Mosėdis
1913-02-12 RIMKUS Leonas Rimkus Jonas ir Anastasija Sadauskaitė Rimkai
Naujukai Rozalija Vaitelavičiutė Baužienė (Вайтилевичевной) Pranciškos Vaitelavičiutės dukra N Mosėdis
1934-07-28 RIMKUS Petras Rimkus Adomas ir Magdalena Šakinytė Rimkai
Igariai Magdalena Donėlaitė Jokimas ir Magdalena Simonavičiutė Donėlos
Igariai
1939-07-25 RIMKUS Petras Rimkus Feliksas ir Anelė Zubaitė Rimkai
Tėveliai Aleksandra Dargytė Jurgis ir Monika Mončytė Dargiai
Nevočiai
1865-02-15 RIMKUS Petras Rimkus (Римкевича) Juozapas ir Ona Skurvydaitė Rimkai
Burniškiai Felicijona Valantinaitė Antanas ir Barbora Venckutė Valantinai
Ersla
1873-02-14 RIMKUS Petras Rimkus valst Ignotas ir Agota Viršilaitė Rimkai
Burniškės Mos.p. Barbora Piekutė Augustinas ir Ona Simutytė Piekai
Žebrokai
1887-06-16 RIMKUS Pranciškus Rimkus Erikas ir Ieva Bitautaitė Rimkai
Skuodas Amelija Vičiutė Jonas ir Ieva Jonauskaitė Vičiai
Ersla
1908-03-19 RIMKUS Pranciškus Rimkus Pranciškus ir Ona Kažytė Rimkai
Notėn.p. Barbora Piekutė Konstantinas ir Apolonija Černeckytė Piekai
Udraliai
1922-02-26 RIMKUS Valerjonas Rimkus Jonas ir Rozalija Budrikytė Rimkai
Mosėdis Uršulė Apulskytė Antanas ir Joana Kazbaraitytė Apulskiai (Kazbaraitė, Apulskis)
Mosėdis


1881-02-03 RINIUS Kazimieras Rinius Pranciškus ir Terezė Kuprytė Riniai
Palaičiai Lenk.p. Petronėlė Tamošauskaitė Ignotas ir Anelė Simutytė Tamašauskaitė
Šatraminiai


1853-02-17 ROKAS Juozapas Rokas Juozapas ir Pranciška Idzelytė Rokai
Šakaliai Antanina Galdikaitė Antanas ir Petronėlė Skersytė Galdikai
Šakaliai
1894-02-08 ROKAS Juozapas Rokas Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai Amelija Jablonskytė Ignotas ir Matilda Kubiliutė Jablonskiai
Šakaliai
1858-01-21 ROKAS Leonas Rokas Juozapas ir Pranciška Idzelytė Rokai
Daukšiai Petronėlė Motiejauskaitė Dovydas ir Petronėlė Galdikaitė Motiejauskai
Žalgiriai
1899-11-16 ROKAS Pranciškus Rokas Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai Anastasija Veitaitė Leopoldas ir Ona Naumeckytė Veitai
Mosėdis
1929-04-28 ROKAS Pranciškus Rokas Pranciškus ir Anastasija Veitaitė Rokai
Mosėdis Genovaitė Prialgauskaitė Pranciškus ir Kotryna Gikaraitė Prialgauskai
Prialgava
1933-02-22 ROKAS Stanislovas Rokas Juozapas ir Amelija Jablonskytė Rokai
Šakaliai Emilija Donėlaitė Jonas ir Elena Ragainytė Donėlos
Šekai


1891-02-12 ROKŠA Pranciškus Rokša Mykolas ir Barbora Rusytė Rokšos
Benaičiai Darbėn. p. Valerija Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai


1902-06-11 RONKYS Andrius Ronkys Feliksas ir Barbora Lazdauskaitė Ronkiai
Juodeikiai Lenk.p. Uršulė Riepšaitė Taučienė Antanas ir Rožė Tamošauskaitė Riepšai N Šatraminiai
1877-01-26 RONKYS Antanas Ronkys Kazimieras ir Monika Ramonaitė Ronkiai
Daukšiai Ona Dobrovolskytė Feliksas ir Anastasija Kubiliutė Dobrovolskiai
Šatraminiai
1905-01-31 RONKYS Antanas Ronkys Antanas ir Ona Dobrovolskytė Ronkiai
Šekai Ona Andrutytė (Андрутовною) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Andručiai
Igariai
1910-02-03 RONKYS Antanas Ronkys Bonaventūras ir Felicijona Daržinskaitė Ronkiai
Šerkšniai Ona Griciutė Feliksas ir Barbora Gadeikytė Griciai
Šerkšniai
1868-04-23 RONKYS Bonaventūras Ronkys Juozapas ir Proksida Gedgaudaitė Ronkiai
Šatės p. Felicijona Daržinskaitė Piekienė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai N Gondlaukė
1916-02-28 RONKYS Dominykas Ronkys Juozapas ir Ona Galdikaitė Ronkiai
Palšiai Uršulė Žvinklytė Kazimieras ir Rozalija Ramelytė Žvinkliai
Šakaliai
1908-02-05 RONKYS Feliksas Ronkys Antanas ir Ona Dobrovolskytė Ronkiai
Šatraminiai Amelija Galdikaitė Leonas ir Barbora Lenkutė Galdikai (Ленковной)
Ledžiai
1881-10-06 RONKYS Feliksas Ronkys Pranciškus ir Ona Numgaudaitė Ronkiai
Žalgiriai Monika Gadeikytė Antanas ir Monika Meškytė Gadeikiai
Žalgiriai
1850-06-14 RONKYS Juozapas Ronkys Juozapas ir Julijona Rapalytė Ronkiai
Žalgiriai Barbora Staniutė (Станiовною) Ignotas ir Ona Beinoraitė Staniai
Šatraminiai
1888-02-16 RONKYS Juozapas Ronkys Juozapas ir Barbora Staniutė Ronkiai
Šatraminiai Uršulė Ažondenytė Feliksas ir Elena Juozaitytė Ažondeniai
Šatraminiai
1906-11-07 RONKYS Jurgis Ronkys Antanas ir Ona Dobrovolskytė Ronkiai
Skuodas Anastasija Andrutytė (Андрутисовною) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Andručiai
Igariai
1840-02-06 RONKYS Kazimieras Ronkys Antanas ir Justina Kaulinytė Ronkiai
Daukšiai Monika Ramonaitė (Romanowska) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai (Ramonowskich)
Daukšiai
1913-10-15 RONKYS Kazimieras Ronkys Petras ir Magdalena Kubiliutė Ronkiai
Daukšiai Barbora Kubiliutė Jonas ir Uršulė Apulskytė Kubiliai
Daukšiai
1917-07-10 RONKYS Kazimieras Ronkys Kazimieras ir Barbora Galdikaitė Ronkiai
Palšiai Veronika Alpaitė Pranciškus ir Uršulė Liebutė Alpai
Šekai
1881-01-13 RONKYS Kazimieras Ronkys (Рункиса) Kazimieras ir Monika Ramonaitė Ronkiai
Šatraminiai Barbora Galdikaitė Leopoldas ir Magdalena Grigalauskaitė Galdikai
Šatraminiai
1934-02-07 RONKYS Leonas Mykolas Ronkys (Runkis) Andrius ir Uršulė Riepšaitė Ronkiai
Šatraminiai Karolina Venslauskaitė (Venclauskaitė) Juozapas ir Felicijona Vitkutė Venslauskai
Daukšiai
1882-10-05 RONKYS Petras Ronkys (Рункиса) Juozapas ir Barbota Piekutė Ronkiai
Žalgiriai Magdalena Kubilaitė Feliksas ir Ona Petkutė Kubilai
Žalgiriai
1925-05-03 RONKYS Povilas Ronkys Juozaps ir Uršulė Ažondenytė Ronkiai
Šatraminiai Veronika Stropaitė Kazimieras ir Agnė Milašiutė Stropai
Šatraminiai
1851-11-06 RONKYS Pranciškus Ronkys (Рункиса) Jonas ir Terezė Galdikaitė Ronkiai
Žalgiriai Magdalena Mikutytė (Микутiовною) Dominykas ir Ona Dvarionaitė Mikutos
Žalgiriai


1925-06-09 ROZGA Jurgis Rozga (Rozgas) Jurgis ir Ona Staskutė Rozgos N Virbalai Uršulė Šiudeikytė Juozapas ir Uršulė Bertalaitė Šideikiai
Gaubės
1930-02-17 ROZGA Petras Rozga Leonas ir Ona Jakučinskaitė Rozgos
Yl.p. Ona Niuniavaitė Kazimieras ir Ona Burbaitė Niuniavos
Ersla
1936-06-07 ROZGA Vincentas Rozga Vincentas ir Pelagija Vindašiutė Rozgos
Bokiškė Yl.p. Monika Ramonaitė Pranciškus ir Monika Daukantaitė Ramonai
Ersla


1887-02-15 RUBAVIČIUS Juozapas Rubavičius Ignotas ir Barbora Dulinskaitė Rubavičiai
Gint.p. Teklė Sendrytė (Сындрoвичевной) Amerikas ir Barbora Donėlaitė Sendriai (Сындровичевъ)
Šaukliai
1883-02-22 RUBAVIČIUS Kazimieras Rubavičius Kazimieras ir Marcijona Narmontaitė Rubavičiai
Virkšai Plat.p. Barbora Razmutė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos
Šniukščiai
1887-07-28 RUBAVIČIUS Leonas Rubavičius Ignotas ir Barbora Dulinskaitė Rubavičiai
Šaukliai Ona Šiudeikytė Adomas ir Monika Piekutė Šiudeikiai
Šaukliai


1860-02-13 RUDAITIS Pranciškus Rudaitis (Рудайтиса) Mykolas ir Ona Albaitytė Rudaičiai
Lenkimai Ona Mažutytė Mykolas ir Ona Kubiliutė Mažučiai
Daukšiai


1919-02-04 RUDĖ Konstantinas Rudė (Rudės) Pranciškus ir Barbora Gadeikytė Rudės N Krakės Barbora Skurvydaitė Dabrienė Benediktas ir Marijona Ramanauskaitė Skurvydai N Ersla
1901-01-30 RUDĖ Konstantinas Rudė (Рудева) Pranciškus ir Barbora Gadeikytė Rudės
Gondlaukė Uršulė Šilgalytė Antanas ir Uršulė Budrikytė Šilgaliai
Kernai
1875-07-21 RUDĖ Pranciškus Rudė (Рудовича) Petras ir Kunegunda Paulauskaitė Rudės N Tėveliai Barbora Gadeikytė Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Kulaliai
1893-11-09 RUDĖ Pranciškus Rudė (Рудовича) Kazimieras ir Petronėlė Pargalytė Rudės
Geidučiai Šat.p. Agnė Beniušytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.


1934-10-02 RUDYS Julijonas Rudys Kazimieras ir Ona Pakulytė Rudžiai
Salantai Justina Meškytė Antanas ir Domicėlė Stankūnaitė Meškiai
Mosėdis
1868-02-11 RUDYS Juozapas Rudys (Рудиса) Juozapas ir Barbora Arlauskaitė Rudžiai
Narėpiai Sal.p. Barbora Žvinklytė Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai
1867-10-24 RUDYS Pranciškus Rudys (Рудиса) Petras ir Kunegunda Zaburaitė Rudžiai
Kulaliai Anastasija Baužytė Valančiauskienė Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai N Tėveliai
1872-07-20 RUDYS Stanislovas Rudys (Рудовича) Pilypas ir Magdalena Uderytė Rudžiai
Sal.p. Uršulė Donėlaitė Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai


1926-05-23 RUGINIS Chrizostomas Ruginis Ignotas ir Magdalena Mikutytė Ruginiai
Žeimiai Sal.p. Agnė Piekutė Kazimieras ir Valerija Žvaginytė Piekai
Krakės
1890-06-12 RUGINIS Kazimieras Ruginis Kazimieras ir Barbora Leksytė Ruginiai
Žeimiai Sal.p. Petronėlė Kubiliutė Jonas ir Petronėlė Griciutė Kubiliai
Šerkšniai
1898-02-10 RUGINIS Klemensas Ruginis Kazimieras ir Antanina Šakalytė Ruginiai
Šatai Magdalena Gurauskaitė Jurgis ir Elena Andriejauskaitė Gurauskai
Šekai


1845-10-16 RUIBYS Juozapas Ruibys (Rujbiow) Antanas ir Magdalena Vaškytė Ruibiai
Šaukliai Ona Strakšaitė Giedrienė (Gydrowa wdowa) Jonas ir Joana Šudrauskaitė Strakšai N Šaukliai


1886-07-01 RUIKA Aleksandras Ruika Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Nevočiai Anastasija Šiudeikytė Jonas ir Uršulė Jonauskaitė Šiudeikiai
Baksčiai
1922-01-24 RUIKA Antanas Ruika Kazimieras ir Monika Memgaudaitė Ruikos N Naujukai Anastasija Bertašiutė Žuolienė Šemetienė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai N Mikulčiai
1904-02-03 RUIKA Antanas Ruika (Руйка) Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Nevočiai Uršulė Litvinaitė Antanas ir Uršulė Maniukaitė Litvinai
Žebrokai
1856-11-27 RUIKA Jonas Ruika Mykolas ir Anastasija Dargytė Ruikos N Nevočiai Matilda Daržinskaitė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai
1880-02-13 RUIKA Jonas Ruika Juozapas ir Barbora Piekutė Ruikos
Daukšiai Ona Numgaudaitė (Нумгавдовною) Antanas ir Elena Grigaitytė Numgaudai
Žalgiriai
1930-01-27 RUIKA Jonas Ruika Aleksandras ir Anastasija Šiudeikytė Ruikos
Nevočiai Petronėlė Kniežaitė Daržinskienė Antanas ir Rozalija Staniutė Kniežos N Nevočiai
1851-01-30 RUIKA Jonas Ruika (Руйки) Mykolas ir Anastasija Dargytė Ruikos
Nevočiai Monika Dvarionaitė Antanas ir Kunegunda Petrauskaitė Dvarionai
Krakės
1842-11-17 RUIKA Jurgis Ruika (Ruyki) Jonas ir Barbora Zubaitė Ruikos
Igariai Magdalena Skersytė Juozapas ir Magdalena Domarkaitė Skersiai
Šatraminiai
1847-11-18 RUIKA Jurgis Ruika (Rujki) Jonas ir Barbora Zubaitė Ruikos N Igariai Uršulė Narmontaitė Kazimieras ir Matilda Vaškytė Narmontai
Virbalai
1844-01-18 RUIKA Kazimieras Ruika (Ruiki) Antanas ir Felicijona Jurkutė Ruikos
Kusai Monika Mimgaudaitė (Mimgowdowna) Pranciškus ir Elena Tamošauskaitė Mimgaudai
Naujukai
1935-07-25 RUIKA Konstantinas Ruika Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos N Nevočiai Morta Razgauskaitė Aglinskienė Kazimieras ir Liudvika Kripaitė Razgauskai N Krakės
1916-02-22 RUIKA Leonas Ruika Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Žebrokai Uršulė Andriejauskaitė Antanas ir Uršulė Žeimytė Andriejauskai
Žebrokai


1843-05-04 RUIKIS Pranciškus Ruikis (Ruyki) Juozapas ir Barbora Tėvelytė Ruikiai
Ledžiai Pranciška Benetytė Jonas ir Barbora Murauskaitė Benečiai
Ledžiai
1921-08-17 RUIKIS Simonas Ruikis Monikos Ruikytės Sūnus
Mos.p. Karolina Zubaitė Juozapas ir Aleksandra Daukintytė Zubės
Mos.p.


1905-01-25 RUMBUTIS Benediktas Rumbutis Benediktas ir Barbora Mažrimaitė Rumbučiai
Šerkšniai Karolina Stonkutė (Стонкусъ) Juozapas ir Liudvika Simaitytė Stonkai
Mosėdis
1905-05-17 RUMBUTIS Juozapas Rumbutis Kazimieras ir Ieva Baguckytė Rumbučiai N Šerkšniai Amelija Kaniavaitė Leonardas ir Petronėlė Prialgauskaitė Kaniavos
Šerkšniai
1881-01-13 RUMBUTIS Juozapas Rumbutis (Румбутиса) Kazimieras ir Ieva Baguckytė Rumbučiai
Mosėdis Felicijona Kuprytė Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Bobiliškės
1842-07-07 RUMBUTIS Kazimieras Rumbutis Terezės Rumbutytės sūnus
Igariai Ieva Baguckytė Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai
Žebrokai
1853-11-17 RUMBUTIS Kazimieras Rumbutis Terezės Rumbutytės sūnus N Mosėdis Antanina Vaitilaitė (Вайтыловною) Barboros Vaitilaitės dukra
Mosėdis


1876-05-05 RUMŠAS Feliksas Rumšas Juozapas ir Apolonija Kentraitė Rumšos
Šniukščiai Ona Mosteikaitė Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos
Šaukliai
1903-05-11 RUMŠAS Jonas Rumšas (Румшуса) Juozapas ir Domicėlė Stončiutė Rumšai
Krakės Petronėlė Beinoraitė Jonas ir Ona Butytė Beinorai
Kernai
1861-02-04 RUMŠAS Juozapas Rumšas Juozapas ir Apolonija Kentraitė Rumšos
Kulaliai Domicėlė Stončiutė Antanas ir Matilda Mikniutė Stončiai (įraše Stasiutė Stončiai)
Krakės
1919-03-02 RUMŠAS Pranciškus Rumšas Pranciškus ir Rozalija Putkalytė Rumšai
Krakės Ona Pliuškytė Andrius ir Uršulė Intaitė Pliuškiai
Tėveliai
1925-02-22 RUMŠAS Pranciškus Rumšas Juozapas ir Domicėlė Stončiutė Rumšai N Krakės Monika Gadeikytė Kazimieras ir Uršulė Gurauskaitė Gadeikiai
Žebrokai


1875-01-22 RUNKAITIS Kazimieras Runkaitis Antanas ir Cecilija Narmontaitė Runkaičiai
Urbaičiai Sal.valsč.Juodupėnų p. Barbora Venslauskaitė Aleksandras ir Pulcherija Jakštaitė Venslauskai
Šatraminiai
1901-05-15 RUNKAITIS Kazimieras Runkaitis (Рункайтис) Kazimieras ir Barbora Venslauskaitė Runkaičiai
Urbaičiai Sal.valsč.Juodupėnų p. Amelija Abdulskiaitė (Амелиею Абдульсковною) Antanas ir Barbora Giedraitė Abdulskiai
Šatraminiai


1933-02-27 RUOKIS Leonas Ruokis Pranciškus ir Anastasija Mažonaitė Ruokiai
Šatraminiai Petronėlė Simutytė Juozapas ir Barbora Savickaitė Simučiai
Žalgiriai
1939-07-15 RUOKIS Simonas Ruokis Jonas ir Ona Kuprytė Ruokiai
Šakaliai Pranciška Pučkoriutė Juozapas ir Pranciška Vičiutė Pučkoriai
Virbalai


1893-11-23 RUPEIKA Antanas Rupeika Antanas ir Ona Valančiutė Rupeikos
Šaučikai Sal.p. Antanina Bertašiutė Antanas ir Matilda Pociutė Bertašiai
Šaukliai
1921-08-21 RUPEIKA Juozapaotas Rupeika Antanas ir Antanina Bertašiutė Rupeikos
Mos.p. Monika Blauzdytė Aleksandras ir Anelė Ramonaitė Blauzdžiai
Mos.p.
1924-02-03 RUPEIKA Petras Rupeika Antanas ir Antanina Bertašiutė Rupeikos
Šaukliai Uršulė Markauskaitė Jonas ir Elena Šedvydytė Markauskai
Daukšiai


1937-10-31 RUSYS Antanas Rusys Felicijonas ir Barbora Gedrimaitė Rusiai N Lenkimai Barbora Kubilaitė Kazimierasir Barbora Paulauskaitė Kubilai
Mikulčiai


1904-01-20 RUŠINSKAS Antanas Rušinskas Kazimieras ir Rozalija Šilgalytė Rušinskai
Žebrokai Magdalena Beniušytė Antanas ir Barbora Daukantaitė Beniušiai
Igariai
1918-01-20 RUŠINSKAS Antanas Rušinskas Kazimieras ir Rozalija Šilgalytė Rušinskai N Žebrokai Marijona Kniukštaitė Juozapas ir Konstancija Smulkytė Kniukštos
Mosėdis
1908-01-15 RUŠINSKAS Konstantinas Rušinskas Kazimieras ir Rozalija Šilgalytė Rušinskai
* Veronika Žilinskaitė Pranciškus ir Agnė Girkontaitė Žilinskai
Tuzai Sal. p.
1933-05-16 RUŠINSKAS Konstantinas Rušinskas Konstantinas ir Veronika Žilinskaitė Rušinskai
Šaukliai Ona Brazdeikytė Juozapas ir Idalija Pučinskaitė Brazdeikiai
Šaukliai


1875-10-01 RŪTIS Juozapas Rūtis Pranciškus ir Apolonija Dekontaitė Rūčiai N Kumpikai Sal.p. Marijona Skridailaitė Vykintas ir Marcijona Kaunaitė Skridailos
Kulaliai


1898-11-03 RUZGIS Jurgis Ruzgis (Рузги) Jurgis ir Ona Martinaitė Ruzgiai
Lenkimai Monika Jazbutytė Kaniavienė Jonas ir Barbora Mickutė Jazbučiai N Virbalai


1859-01-13 RUŽYS Jurgis Ružys (Ружисъ) Juozapas ir Barbora Petrutytė Ružiai
Ersla Magdalena Petrauskaitė Stanislovas ir Ona Narmontaitė Petrauskai
Ersla