Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

B1910-02-16 BAČIUS Antanas Bačius Jonas ir Monika Šilgalytė Bačiai
Gaubės Juozapota Bučytė Jurgis ir Domicėlė Šarvaitė Bučiai
Žebrokai
1861-02-04 BAČIUS Jonas Bačius (Бачюса) Petras ir Joana Daukintytė Bačiai
Gaubės Monika Šilgalytė Juozapas ir Elena Vaškytė Šilgaliai
Naujukai
1903-02-11 BAČIUS Justinas Bačius Jonas ir Monika Šilgalytė Bačiai
Gaubės Monika Baužytė Mykolas ir Viktorija Paulauskaitė Baužiai
Šakaliai


1903-09-21 BAGDANSKIS Aleksandras Bagdanskis Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Rukai Ona Mikulskytė Juozapas ir Petronėlė Augustaitė Mikulskiai
Ersla
1921-02-07 BAGDANSKIS Pranciškus Bagdanskis Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Mos.p. Pranciška Dabrytė Antanas ir Ona Vičiutė Dabriai
Mos.p.


1877-01-26 BAGDONAS Antanas Bagdonas Andrius ir Barbora Girdžiūnaitė Bagdonai N Udraliai Karolina Ylakytė Mackevičienė Pranciškus ir Barbora Žiliutė Ylakiai N Ersla
1882-04-20 BAGDONAS Juozapas Bagdonas Andrius ir Barbora Girdžiūnaitė Bagdonai N Plaušiniai Julijona Simaitytė Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai
Kernai
1842-02-03 BAGDONAS Juozapas Bagdonas (Bagdona) Andrius ir Barbora Girdžiūnaitė Bagdonai N Tauzai Magdalena Dvarionaitė Kazimieras ir Veronika Skrabauskaitė Dvarionai
Mos.
1860-01-19 BAGDONAS Pranciškus Bagdonas Karolis ir Agnė Dereškaitė Bagdonai N Ersla Monika Kniukštaitė (Кнюштовною) Jonas ir Magdalena Pauragytė Kniukštos
Ersla


1866-01-26 BAGDONAVIČIUS Benediktas Bagdonavičius Dominykas ir Julijona Daukšaitė Bagdonavičiai
Ersla Uršulė Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1860-02-09 BAGDONAVIČIUS Liudvikas Bagdonavičius Dominykas ir Julijona Daukšaitė Bagdonavičiai
Ersla Ona Račkauskaitė Antanas ir Ona Budreckaitė Račkauskai
Žebrokai


1849-11-22 BAGUCKIS Adomas Baguckis Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai
Budriai Ona Veitaitė Laurynas ir Rozalija Dvarionaitė Veitai
Budriai
1869-03-02 BAGUCKIS Aloyzas Baguckis Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Mikulčiai Monika Paulauskaitė Kajetonas ir Monika Liebai Paulauskai
Tauzai
1904-05-17 BAGUCKIS Jokimas Baguckis Juozapas ir Petronelė Gečaitė Baguckiai N Nevočiai Ona Palubinskaitė Šimkienė Kazimieras ir Barbora Balsytė Palubinskai N Nevočiai
1850-02-07 BAGUCKIS Juozapas Baguckis Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Kusai Petronėlė Gečaitė (Гечовною) Antanas ir Juozapota Žvinklytė Gečai
Šakaliai
1880-08-17 BAGUCKIS Juozapas Baguckis Juozapas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Palšiai Ieva Ragainytė Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Palšiai
1921-06-19 BAGUCKIS Juozapas Baguckis Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Tauzai Petronėlė Baužytė Antanas ir Petronėlė Šoblinskaitė Baužiai
Tauzai
1886-02-23 BAGUCKIS Jurgis Baguckis Kleopas ir Judita Šedvydytė Baguckiai
Tauzai Barbora Jazbutytė Antanas ir Barbora Ažondenytė Jazbučiai
Tauzai
1852-01-15 BAGUCKIS Kleopas Baguckis Leonas ir Barbora Skirutytė Baguckiai
Bobeliškės Judita Šedvydytė Kazimieras ir Magdalena Kataržytė Šedvydžiai
Udraliai
1874-08-16 BAGUCKIS Leonas Baguckis Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai
Šaukliai Antanina Petrikaitė Jurgis ir Veronika Mikštaitė Petrikai
Naujukai
1881-01-27 BAGUCKIS Leonas Baguckis Kleopas ir Judita Šedvydytė Baguckiai
Bobiliškės Ona Jazbutytė Antanas ir Barbora Ažondenytė Jazbučiai
Daukšiai
1863-10-14 BAGUCKIS Mykolas Baguckis Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Igariai Kunegunda Žilinskaitė Pranciškus ir Pranciška Valančiutė Žilinskai
Mosėdis
1849-01-11 BAGUCKIS Pranciškus Baguckis Pranciškus ir Ona Laureckytė Baguckiai N Udraliai Amelija Stasaitytė (Стасайтовною) Tomas ir Cecilija Bričkutė Stasaičiai
Igariai
1855-02-06 BAGUCKIS Pranciškus Baguckis Pranciškus ir Ona Laureckytė Baguckiai N Udraliai Barbora Narkutė Antanas ir Magdalena Alšauskaitė Narkai
Šekai
1904-02-08 BAGUCKIS Pranciškus Baguckis Aloyzas ir Monika Paulauskaitė Baguckiai
Nevočiai Rpzalija Kazbaraitytė Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai
Gondlaukė
1905-02-02 BAGUCKIS Pranciškus Baguckis Aloyzas ir Monika Paulauskaitė Baguckiai N Nevočiai Salomeja Riepšaitė Mykolas ir Anastasija Baužytė Riepšai
Šatraminiai


1879-02-06 BAIPŠYS Dominykas Baipšys Jonas ir Ona Noreikaitė Baipšiai N Gesaliai Yl.p. Uršulė Vaidilaitė Petras ir Rozalija Penkutė Vaidilos
Rukai
1896-09-29 BAIPŠYS Pranciškus Baipšys Kazimieras ir Felicijona Musteikytė Baipšiai
Kulai Sk.p. Uršulė Skubutytė Jonas ir Uršulė Bužinauskytė Skubučiai
Šaukliai


1909-01-29 BAKSTYS Antanas Bakstys Juozapas ir Ona Aklytė Baksčiai
Luknė Sk.p. Rozalija Žvinklytė Kazimieras ir Rozalija Ramelytė Žvinkliai
Šakaliai
1873-11-21 BAKSTYS Juozapas Bakstys Jeronimas ir Anastasija Bričkutė Baksčiai
Luknė Sk.p. Ona Aklytė Ignotas ir Magdalena Šleiniutė Akliai
Žalgiriai
1888-03-01 BAKSTYS Juozapas Bakstys Jeronimas ir Anastasija Bričkutė Baksčiai N Lenkimai Anastasija Petrikaitė Antanas ir Domicėlė Gedrimaitė Petrikai
Šekai
1907-11-27 BAKSTYS Juozapas Bakstys Juozapas ir Ona Aklytė Baksčiai
Luknė Sk.p. Veronika Statkutė Antanas ir Monika Bertašiutė Statkai
Baksčiai
1926-02-10 BAKSTYS Juozapas Bakstys Kazimieras ir Magdalena Žiobakaitė Baksčiai
Kernai Veronika Sadauskaitė Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai
1887-11-17 BAKSTYS Leonas Bakstys Laurynas ir Liucija Staniutė Baksčiai
Šatraminiai Felicijona Beinoraitė Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai
Žalgiriai
1911-06-26 BAKSTYS Leonas Bakstys Juozapas ir Ona Aklytė Baksčiai
Luknė Sk.p. Monika Pociutė Juozapas ir Monika Donėlaitė Pociai
Šerkšniai


1900-05-07 BALANDIS Jonas Balandis Kazimieras ir Ona Liebutė Balandžiai
Mosėdis Anelė Januškaitė (Янушковною) Juozapas ir Pranciška Bertašiutė Januškos
Mosėdis
1930-03-02 BALANDIS Jonas Balandis Jonas ir Anelė Januškaitė Balandžiai
Mosėdis Monika Skaraitė Kazimieras ir Monika Jonušaitė Skaros
Virbalai
1924-06-17 BALANDIS Kazimieras Balandis Jonas ir Anelė Januškaitė Balandžiai
Kalniškiai Bronislova Smulkytė Leonas ir Barbora Kniežaitė Smulkiai
Mosėdis
1869-02-25 BALANDIS Kazimieras Balandis Juozapas ir Rozalija Niuniavaitė Balandžiai
Naujukai Ona Liebutė Antanas ir Juozapota Dimaitė Liebai
Udraliai
1932-02-09 BALANDIS Konstantinas Balandis Jonas ir Anelė Januškaitė Balandžiai
Mosėdis Bronislova Vaškytė Kazimieras ir Julijona Litvinaitė Vaškiai
Krakės
1890-11-27 BALANDIS Liudvikas Balandis Petras ir Uršulė Stasiutė (Стасевною) Balandžiai
Ersla Benedikta Liaugaudaitė Pranciškus ir Ona Špiliauskaitė Liaugaudai
Ersla
1921-02-06 BALANDIS Petras Balandis Liudvikas ir Benedikta Liaugaudaitė Balandžiai
Ersla Veronika Meškytė Antanas ir Domicėlė Stankūnaitė Meškiai
Mos.p.


1938-05-14 BALCERIS Teodoras Balceris Mykolas ir Vine Strautinė Balceriai
Mosėdis Magdalena Alčauskaitė Baltramiejus ir Benedikta Sabeckytė Alčauskai
Mosėdis


1859-02-17 BALSYS Jonas Balsys Juozapas ir Antanina Kaupaitė Balsiai
Gintališkė Antanina Brenciutė Strakšienė Jonas ir Antanina Vaškytė Brenciai N Šaukliai
1893-05-18 BALSYS Kazimieras Balsys Kazimieras ir Petronėlė Gadeikytė Balsiai
Kulaliai Agnė Vasiliauskaitė Petras ir Agnė Tirevičiutė Vasiliauskai
Kulaliai
1846-05-15 BALSYS Mykolas Balsys (Balsia) Antanas ir Antanina Šauklytė Balsiai
Igariai Leokadija Zabitytė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai
Igariai
1897-06-16 BALSYS Petras Balsys Povilas ir Barbora Kazbaraitytė Balsisi N Sal.p. Ona Vaičiekauskytė Jonas ir Ona Griciutė Vaičiekauskiai
Naujukai
1925-09-22 BALSYS Petras Balsys siuvėjas Petras ir Ona Vaicekauskaitė Balsiai
Šakaliai Ona Petrutytė Jonas ir Ona Šakinytė Petručiai
Šakaliai
1932-01-28 BALSYS Pranciškus Balsys Petronėlės Balsytės sūnus
Kulaliai Domicėlė Kusaitė Jokimas ir Anastasija Kubilaitė Kusai
Kulaliai


1904-02-08 BALTIEJUS Antanas Baltiejus Petras ir Antanina Šopagaitė Baltiejai
Lenkimai Barbora Šakinytė Danienė Antanas ir Konrada Plaušinytė Šakiniai N Mosėdis
1930-01-14 BALTIEJUS Antanas Baltiejus Antanas ir Barbora Šakinytė Baltiejai
Mosėdis Justina Skripkauskytė Adomas ir Barbora Anužytė Skripkauskiai
Šaukliai
1935-11-26 BALTIEJUS Jonas Baltiejus Antanas ir Barbora Šakinytė Baltiejai
Mosėdis Aleksandra Lekniutė Aleksandras ir Emilija Abromaitytė Lekniai
Mosėdis
1924-07-13 BALTIEJUS Kazimieras Baltiejus Nikodemas ir Ona Papreckaitė Baltiejai N Sk.p. Uršulė Jasaitė Jurgis ir Uršulė Bačiutė Jasai
Gaubės
1925-02-17 BALTIEJUS Pranciškus Baltiejus Bonaventūras ir Barbora Gikaraitė Baltiejai
Lenkimai lenk.p. Petronėlė Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Bobiliškės
1932-11-26 BALTIEJUS Pranciškus Baltiejus Jurgis ir Anelė Simutytė Baltiejai
Skuodas Ona Alšauskaitė Konstantinas ir Marijona Petrauskaitė Alšauskai
Mosėdis


1904-04-18 BALTINAS Antanas Baltinas Antanas ir Ona Klovaitė Baltinai
Skuodas Ona Rimkutė Petras ir Ona Jonkutė Rimkai
Šaukliai
1937-11-14 BALTINAS Vilhelmas Baltinas Antanas ir Ona Rimkutė Baltinai
Mosėdis Jadvyga Šopaitė Juozapas ir Emilija Juknevičiutė Šopos
Mosėdis
1932-11-10 BALTINAS Vladislovas Baltinas Antanas ir Ona Rimkutė Baltinai
Mosėdis Albertina Urkauskaitė Liudvikas ir Albertina Nikartaitė Urkauskai
Mosėdis


1917-02-04 BALTONIS Kazimieras Baltonis Kazimieras ir Barbora Sukutytė Baltoniai
Salantai Salomeja Gaselytė Mončienė Benediktas ir Domicėlė Katavičiutė Gaseliai N Ersla
1907-02-06 BALTONIS Pranciškus Baltonis Juozapas ir Barbora Daunoraitė Baltoniai
Sal.p. Juozapota Petrošiutė Juozapas ir Rožė Urnikytė Petrošiai
Mos.p.


1872-11-03 BALTRIMAS Julijonas Baltrimas Onos Baltrimaitės sūnus
Virbalai Barbora Kazbaraitytė (Казбарайтисовною) Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai
Šakaliai
1841-01-12 BALTRIMAS Kazimieras Baltrimas (Baltyma) Jonas ir Kunegunda Rokaitė Baltrimai
Juknaičiai Mos.p. Magdalena Ereminaitė Motiejus ir Magdalena Pociutė Ereminai
Juknaičiai


1937-02-08 BALTRUKAS Antanas Baltrukas Petras ir Karolina Klovaitė Baltrukai
Daukšiai Amelija Lukošiutė Antanas ir Magdalena Kubilaitė Lukošiai
Šakaliai
1936-02-24 BALTRUKAS Petras Baltrukas Petras ir Karolina Klovaitė Baltrukai
Daukšiai Stanislova Rancaitė Pranciškus ir Kazimiera Kubilaitė Rancai
Daukšiai


1907-02-04 BALTRUŠKA Vitalis Baltruška Juozapas ir Veronika Taratutaitė Baltruškos
Sk.p. Ona Valužytė Anelės Valužytės dukra
Mos.p.


1849-01-25 BALTRUTIS Antanas Baltrutis Jonas ir Barbora Griciutė Baltručiai
Baksčiai Pranciška Dargytė Mykolas ir Barbora Stirblytė Dargiai
Baksčiai
1865-11-10 BALTRUTIS Feliksas Baltrutis Pranciškos Baltrutytės sūnus
Krakės Monika Budrikytė Žalgirienė Jonas ir Klara Ramonaitė Budrikiai N Krakės
1858-11-16 BALTRUTIS Jonas Baltrutis Mikalojus ir Juozapota Mickutė Baltručiai
Udraliai Veronika Rimkutė Vincentas ir Ona Kazbaraitytė Rimkai
Udraliai
1853-02-24 BALTRUTIS Juozapas Baltrutis Jonas ir Barbora Griciutė Baltručiai
* Julijonas Ukrinaitė Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai
Baksčiai
1855-02-02 BALTRUTIS Juozapas Baltrutis Chrizostomas ir Petronėlė Zobėliusitė Baltručiai
Sal.p. Uršulė Ramonaitė Laukienė Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai N Krakės
1889-11-28 BALTRUTIS Juozapas Baltrutis Chrizostomas ir Petronėlė Zobėliusitė Baltručiai N Krakės Ona Kuperbergaitė Laukienė Mykolas ir Ona Gedminaitė Kuperbergai N Krakės
1921-01-30 BALTRUTIS Juozapas Baltrutis Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Baltručiai
Baksčiai Ona Gedminaitė Konstantinas ir Ona Staniutė Gedminai
Igariai
1928-01-10 BALTRUTIS Pranciškus Baltrutis Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Baltručiai
Baksčiai Barbora Jotkutė Kazimieras ir Kotryna Dyburytė Jotkai
Kernai


1840-02-13 BALVOČIUS Augustinas Balvočius Bonifacas ir Barbora Prialgauskaitė Balvočiai
Laumaičiai Šat.p. Pranciška Mazulevičiutė (Mazulewiczowna) Jonas ir Elžbieta Tubinaitė Mazulevičiai
Rukai
1851-11-13 BALVOČIUS Ignotas Balvočius Bonifacas ir Barbora Prialgauskaitė Balvočiai N Šač.p. Agota Ruikaitė Antanas ir Felicijona Jurkutė Ruikos
Kusai


1900-09-25 BARAKAUSKAS Antanas Barakauskas Pranciškus ir Magdalena Ruibytė Barakauskai
Šakaliai Monika Jablonskytė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Šakaliai
1934-01-23 BARAKAUSKAS Antanas Barakauskas Antanas ir Monika Jablonskytė Barakauskai
Udraliai Julijona Daukantaitė Liudvikas ir Kotryna Mikutaitė Daukantai
Mikulčiai
1877-10-26 BARANAUSKAS Jonas Baranauskas Jonas ir Barbora Grabytė Baranauskai
Narvydžiai Sk.p. Anelė Pliuškytė Jonas ir Elena Kubiliutė Pliuškiai
Tėveliai
1924-03-02 BARANAUSKAS Kazimieras Baranauskas Juozapas ir Paulina Juknaitė Baranauskai
Paluknė, Sk.p. Uršulė Riepšaitė Antanas ir Petronėlė Intaitė Riepšai
Daukšiai
1939-01-10 BARAKAUSKAS Motiejus Barakauskas Antanas ir Monika Jablonskytė Barakauskai
Udraliai Ona Žeimytė Kazimieras ir Ona Indrutytė Žeimiai
Mikulčiai
1899-02-16 BARAKAUSKAS Petras Barakauskas Pranciškus ir Magdalena Ruibytė Barakauskai
Šaukliai Rozalija Kazbaraitytė Mikalojus ir Barbora Luotaitė Kazbaraičiai
Šaukliai
1861-02-07 BARAKAUSKAS Pranciškus Barakauskas Steponas ir Kotryna Tubinaitė Barakauskai
Šaukliai Magdalena Ruibytė (Руйбовною) Petras ir Barbora Pilibaitytė Raibiai
Šaukliai
1939-02-07 BARANAUSKAS Valerijonas Baranauskas Julijonas ir Marijona Sebeckytė Baranauskai
Narvydžiai Sk.p. Juozapota Šemetaitė Juozapas ir Ona Jonkutė Šemetos
Igariai


1937-09-05 BARASA Jurgis Benediktas Barasa Jurgis ir Elena Moncevičiutė Barasos
Šlaveitai Darb. p. Stanislova Kažytė Pranciškus ir Izabelė Lenkauskaitė Kažiai
Tėveliai


1865-08-15 BARKAUSKAS Adomas Barkauskas (Борковского) Adomas ir Leokadija Gedrimaitė Barkauskai
Šerkšniai Ona Dvarionaitė Jonas ir Ona Jucytė Dvarionai
Šerkšniai
1885-01-14 BARKAUSKAS Kazimieras Barkauskas (Борковскаго) Dominykas ir Uršulė Žebrauskaitė Barkauskai
Rušupiai Sk.p. Anastasija Skaraitė Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Šakaliai
1896-01-30 BARKAUSKAS Tomas Barkauskas (Барковскаго) Tomas ir Kleopa Viskontaitė Barkauskai
Ersla Ieva Škimelytė Jonas ir Barbora Žvinklytė Škimeliai
Rukai


1863-05-14 BARKUS Jokimas Barkus (Боркусъ) Pranciškus ir Elena Paulauskaitė Barkai
Virbalai Anastasija Končiutė Juozapas ir Elena Šmitaitė Končiai
Virbalai
1927-01-31 BARKUS Jonas Barkus (Barkaus) Tadas ir Uršulė Veitaitė Barkai N Žalgiriai Magdalena Mikutaitė Paulauskienė Jurgis ir Salomeja Jakštaitė Mikutos
Nevočiai
1843-05-12 BARKUS Kazimieras Barkus (Barka) Pranciškus ir Brigita Katkutė Barkai
Virbalai Kotryna Knystautaitė Jonas ir Magdalena Prialgauskaitė Knystautai
Ersla
1846-11-12 BARKUS Kazimieras Barkus (Barkusa) Pranciškus ir Brigita Katkutė Barkai N Virbalai Juozapota Skirutytė Karalienė Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai N Šerkšniai
1853-02-24 BARKUS Leonas Barkus (Баркуса) Pranciškus ir Brigita Katkutė Barkai
Ersla Marijona Aklytė (Аклинскою) Laurynas ir Rožė Kazbaraitytė Akliai
Ersla
1919-06-01 BARKUS Tadas Barkus (Barkaus) Tadas ir Uršulė Veitaitė Barkai
Žalgiriai Ona Kazbaraitytė Adomas ir Rozalija Šemetaitė Kazbaraičiai
Šerkšniai


1859-02-17 BARTKEVIČIUS Kazimieras Bartkevičius Adomas ir Marijona Aleknavičiutė Bartkevičiai N Kruopiai Plat.p, Anastasija Buivydaitė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai
Rukai
1909-06-24 BARTKEVIČIUS Rapolas Bartkevičius Antanas ir Ona Staniutė Bartkevičiai
Vindeikiai Ona Dvarionaitė Antanas ir Barbora Mažonaitė Dvarionai
Šniukščiai


1930-06-01 BARTKUS Stanislovas Bartkus Magdalenos Bartkutės sūnus
Žalgiriai Petronėlė Tamošauskaitė Antanas ir Monika Pajauskaitė Tamošauskai
Šatraminiai


1843-02-09 BAUBLYS Jurgis Baublys (Bawblewicza) Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Baubliai
Žebrokai Pranciška Petkutė Juozapas ir Barbora Peknieriutė Petkai
Žebrokai


1918-05-28 BAUŽINSKIS Jonas Baužinskis Juozapas ir Ona Jonkauskaitė Baužinskiai N Krakės Monika Liekytė Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai
Nevočiai


1880-09-02 BAUŽYS Aleksandras Baužys Jonas ir Ona Šauklytė Baužiai
Ersla Joana Tilškytė Pranciškus ir Uršulė Bubliauskaitė Tilškiai
Ersla
1852-05-20 BAUŽYS Aloyzas Baužys Juozapas ir Barbora Simutytė Baužiai
Mikulčiai Monika Viskontaitė Antanas ir Barbora Sušinskytė Viskontai
Virbalai
1844-01-30 BAUŽYS Antanas Baužys Juozapas ir Barbora Simutytė Baužiai
Tauzai Justina Jackutė Mykolas ir Elžbieta Mončytė Jackai
Gaubės
1849-05-10 BAUŽYS Antanas Baužys Juozapas ir Barbora Simutytė Baužiai N Tauzai Uršulė Simonavičiutė Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai
Igariai
1921-02-06 BAUŽYS Antanas Baužys Feliksas ir Barbora Baužytė Baužiai N Šatraminiai Ona Staniutė Pranciškus ir Ona Gaubytė Staniai
Šatraminiai
1923-02-11 BAUŽYS Antanas Baužys Antanas ir Petronėlė Šoblinskaitė Baužiai
Kusai Veronika Kuprytė Albinas ir Ona Budrytė Kupriai
Krakės
1924-11-18 BAUŽYS Feliksas Baužys Antanas ir Petronėlė Šoblinskaitė Baužiai
Tauzai Magdalena Blauzdytė Leonas ir Uršulė Zubaitė Blauzdžiai
Simaičiai
1867-02-07 BAUŽYS Feliksas Baužys Andrius ir Anastasija Narkutė Baužiai
Juodeikiai Lenkimai.p. Barbora Baužytė Stanislovas ir Uršulė Končiutė Baužiai
Šatraminiai
1853-02-17 BAUŽYS Jonas Baužys Vincentas ir Morta Šiudeikytė Baužiai
Mosėdis Barbora Kubiliutė Antanas ir Marijona Girkontaitė Kubiliai
Mosėdis
1859-11-17 BAUŽYS Jonas Baužys Vincentas ir Morta Šiudeikytė Baužiai N Nevočiai Elena Liebutė (Лебовною) Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai
1861-02-28 BAUŽYS Jonas Baužys Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai
Nevočiai Barbora Kataržytė Tubinienė (?) Jurgis ir Barbora Dvarionaitė (Kataržiai ?) N Šerkšniai
1880-05-20 BAUŽYS Jonas Baužys Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai N Šerkšniai Petronėlė Beniušytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1840-02-25 BAUŽYS Juozapas Baužys Dominykas ir Klara Vaserytė Baužiai N Mos.parap. Petronėlė Lipšaitė Tadas ir Ona Jakutytė Lipšai
Mos.p.
1877-01-26 BAUŽYS Juozapas Baužys Kajetonas ir Barbora Meškytė Baužiai
Palšiai Ona Miliutė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai
Gaubės
1879-01-16 BAUŽYS Juozapas Baužys Barboros Baužytės sūnus
Gaubės Ona Pikturnaitė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Gaubės
1880-05-20 BAUŽYS Juozapas Baužys Tomas ir Viktorija Viskontaitė Baužiai N Šatraminiai Plačida Žalgirytė Antanas ir Agnė Mončytė Žalgiriai
Daukšiai
1880-06-03 BAUŽYS Juozapas Baužys Motiejus ir Ona Malonytė Baužiai
Daukšiai Agnė Laukytė Markaitienė Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai N Budvietė
1902-01-29 BAUŽYS Juozapas Baužys Kazimieras ir Antanina Paulauskaitė Baužiai
Erlėnai Sal.p Barbora Kniežaitė (Кнежа) Jonas ir Barbora Daukintytė Kniežos
Daukšiai
1870-02-22 BAUŽYS Juozapas Baužys Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai Monika Leilionaitė Leonas ir Monika Balandytė Leilionai
Kusai
1882-11-09 BAUŽYS Juozapas Baužys Juozapas ir Felicijona Guobytė Baužiai
Šatraminiai Anastasija Trinkaitė Jonas ir Barbora Butytė Trinkos
Truplaukiai Yl.p.
1848-01-27 BAUŽYS Jurgis Baužys (Bawžynskiego) Jurgis ir Felicijona Šimkutė Baužiai
Gaubės Ona Kubiliutė Antanas ir Cecilija Stankutė Kubiliai
Gaubės
1902-11-10 BAUŽYS Kajetonas Baužys Juozapas ir Ona Miliutė Baužiai
Palšiai Aleksandra Stankutė (Cтанкевичъ) Bonifacas ir Domicėlė Bulauskaitė Stankai
Palšiai
1906-09-05 BAUŽYS Kajetonas Baužys Juozapas ir Ona Miliutė Baužiai N Šatraminiai Ona Ragainytė Venslauskienė Jonas ir Juozapota Peknieriutė Ragainiai N Šatraminiai
1917-01-16 BAUŽYS Kazimieras Baužys Onos Baužytės sūnus
Žalgiriai Agnė Černeckytė Antanas ir Rozalija Butkutė Černeckiai
Daukšiai
1903-05-18 BAUŽYS Konstantinas Baužys Juozapas ir Monika Leilionaitė Baužiai
Šatraminiai Ona Maksvytytė Kazimieras ir Ona Markauskaitė Maksvyčiai
Šatraminiai
1932-05-24 BAUŽYS Konstantinas Baužys Konstantinas ir Ona Maksvytytė Baužiai
Šatraminiai Jadvyga Jurkutė Leonas ir Elena Steponavičiutė Jurkai
Budvietė Sk.p.
1935-07-10 BAUŽYS Konstantinas Baužys Konstantinas ir Ona Maksvytytė Baužiai N Šatraminiai Veronika Brazdeikytė Juozapas ir Idalija Pučinskaitė Brazdeikiai
Šaukliai
1893-01-19 BAUŽYS Leonas Baužys Juozapas ir Anelė Jonušaitė Baužiai
Vabaliai Yl.p. Uršulė Merkelytė Antanas ir Barbora Valantinaitė Merkeliai
Žebrokai
1934-01-17 BAUŽYS Leonas Baužys Juozapas ir Anelė Jonušaitė Baužiai N Rukai Petronelė Kuprytė Jokimas ir Petronėlė Baltrutytė Kupriai
Rukai
1905-02-22 BAUŽYS Leopoldas Baužys Andrius ir Anastasija Narkutė Baužiai N Juodeikiai Lenk.p. Amelija Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1843-01-26 BAUŽYS Mykolas Baužys Antanas ir Marijona Šeputytė Baužiai N Žalgiriai Ona Budrikytė Motiejus ir Barbora Dundulytė Budrikiai
Žalgiriai
1863-02-05 BAUŽYS Mykolas Baužys Antanas ir Marijona Šeputytė Baužiai N Daukšiai Pranciška Vilimaitė Malonienė Pranciškus ir Eleonora Kervytė Vilimai N Daukšiai
1874-01-30 BAUŽYS Mykolas Baužys Leonas ir Monika Gikaraitė Baužiai
Žalgiriai Viktorija Paulauskaitė Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai
Mosėdis
1901-07-01 BAUŽYS Mykolas Baužys Leonas ir Monika Gikaraitė Baužiai N Šakaliai Rozalija Vaitelaitė nenustatyta
Žalgiriai
1905-10-02 BAUŽYS Mykolas Baužys Mykolas ir Viktorija Paulauskaitė Baužiai
Šakaliai Liucija Kubiliutė (Кубыловною) Aleksandras ir Ona Ramanauskaitė Kubiliai
Šakaliai
1868-11-26 BAUŽYS Monstvitas Baužys Jokimas ir Konstancija Plaušinytė Baužiai
Mosėdis Pranciška Stončiūtė Antanas ir Matilda Mikniutė Stončiai
Naujukai
1895-01-24 BAUŽYS Norbertas Baužys Aloyzas ir Monika Viskontaitė Baužiai
Virbalai Magdalena Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai
Žalgiriai
1914-02-04 BAUŽYS Pranciškus Baužys Jonas ir Petronėlė Beniušytė Baužiai
Šerkšniai Karolina Donėlaitė Povilas ir Barbora Zubaitė Donėlos
Šatraminiai
1919-06-23 BAUŽYS Pranciškus Baužys Pranciškus ir Petronėlė Grikpėdytė Baužiai N Grūšlaukė Ona Taurinskaitė Jonkienė Juozapas ir Ona Miliutė Taurinskai N Kulaliai
1840-05-12 BAUŽYS Stanislovas Baužys Antanas ir Marijona Šeputytė Baužiai
Mos.parap. Uršulė Končiutė Antanas ir Magdalena Gūžytė Končiai
Mos.p.
1874-05-15 BAUŽYS Stanislovas Baužys Feliksas ir Pranciška Skubutytė Baužiai
Žalgiriai Karolina Bričkutė Kazimieras ir Barbora Simutytė Bričkos
Žalgiriai
1903-02-04 BAUŽYS Vykintas Baužys Mykolas ir Viktorija Paulauskaitė Baužiai
Šakaliai Ona Griciutė Feliksas ir Cecilija Zubaitė Griciai
Kernai


1886-10-28 BEINORAS Aleksandras Beinoras Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinorai
Šaukliai Uršulė Strazdauskaitė Antanas ir Uršulė Alseikaitė Strazdauskai
Gaubės
1883-02-22 BEINORAS Antanas Beinoras Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinorai
Žebrokai Agnė Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1916-06-12 BEINORAS Antanas Beinoras Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai N Daukšiai Ona Zabitytė Litvinienė Antanas ir Uršulė Zubaitė Zabičiai N Krakės
1930-03-01 BEINORAS Antanas Beinoras Antanas ir Ona Skersytė Beinorai N Daukšiai Bronislova Valužytė Antanas ir Magdalena Šmotaitė Valužiai
Šaukliai
1935-03-04 BEINORAS Antanas Beinoras Antanas ir Monika Katkutė Beinorai
Daukšiai Eleonora Skripkauskytė Kazimieras ir Ona Bieliauskaitė Skripkauskiai
Žalgiriai
1881-10-06 BEINORAS Antanas Beinoras Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai
Žalgiriai Ona Skersytė Feliksas ir Elena Petkutė Skersiai
Daukšiai
1921-01-30 BEINORAS Antanas Beinoras (Beinoris) Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai N Daukšiai Ieva Preibytė Milašienė Antanas ir Ona Vičiulytė Preibiai N Mos.p.
1909-02-03 BEINORAS Jonas Beinoras Jonas ir Ona Sebeckytė Beinorai
Narvydžiai Sk.p. Ona Baguckytė Leonas ir Ona Jazbutytė Baguckiai
Tauzai
1922-09-10 BEINORAS Jonas Beinoras Jonas ir Antanina Laukytė Beinorai
Kulaliai Ona Bučytė Adomas ir Ona Jonkutė Bučiai
Kulaliai
1852-01-22 BEINORAS Julijonas Beinoras Juozapas ir Elena Šemetaitė Beinorai
Žebrokai Barbora Laureckytė Pranciškus ir Petronėlė Jakutytė Laureckiai
Gondlaukė
1885-01-08 BEINORAS Jurgis Beinoras Rozalijos Beinoraitės sūnus
Šniukščiai Karolina Šakinytė Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai
Žebrokai
1891-11-19 BEINORAS Leonas Beinoras Julijonas ir Barbora Laureckytė Beinorai
Budvietė Kotryna Simonavičiutė Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Igariai
1882-02-03 BEINORAS Tadas Beinoras Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinoriai
Laumaičiai Prakseda Niuniavaitė Motiejus ir Marijona Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1852-01-29 BEINORAS Valentinas Beinoras Adomas ir Ona Sudminaitė Beinorai
Sal. p. Cecilija Petrikaitė Juozapas ir Anastasija Paulauskaitė Petrikai
Šekai


1936-02-25 BENETIS Adolfas Benetis Adomas ir Magdalena Jackutė Benečiai
Daukšiai Veronika Šedvydytė Antanas ir Karolina Daukintytė Šedvydžiai
Daukšiai
1914-02-11 BENETIS Aleksandras Benetis Kazimieras ir Kotryna Jonkutė Benečiai
Grūšlaukė Barbora Šemetaitė Simutienė Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos N Ersla
1860-02-09 BENETIS Antanas Benetis Jonas ir Barbora Lenkauskaitė Benečiai
Žalgiriai Rožė Vaigauskaitė Pranciškus ir Barbora Lenkaitė Vaigauskai
Ledžiai
1873-05-21 BENETIS Erikas Benetis Monikos Benetytės sūnus
Šerkšniai Barbora Dabrytė Pranciškus ir Juozapota Taurinskaitė Dabriai
Žebrokai
1929-02-12 BENETIS Jonas Benetis Jonas ir Ona Šiudeikytė Benečiai
Grūšlaukė Magdalena Vyniautaitė Aleksandras ir Barbora Petrauskaitė Vyniautai
Igariai
1909-05-10 BENETIS Juozapas Benetis Pranciškus ir Barbora Juškaitė Benečiai
Kumpiškė Sal.p. Magdalena Anužytė Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai
Sal.p.
1933-02-07 BENETIS Jurgis Benetis Kazimieras ir Ona Ragainytė Benečiai
Ledžiai Ona Drimbaitė Juozapas ir Ona Jazbutytė Drimbos
Šerkšniai
1893-09-07 BENETIS Kazimieras Benetis Antanas ir Rožė Vaigauskaitė Benečiai
Žalgiriai Ona Ragainytė Antanas ir Ona Butkutė Ragainiai
Ledžiai
1926-01-26 BENETIS Valerjonas Benetis Juozapas ir Elžbieta Zubaitė Benečiai
Daukšių Medsėdžiai Ona Markauskaitė Jonas ir Elena Šedvydytė Markauskai
Daukšiai


1927-02-28 BENIUŠIS Andrius Beniušis Juozapas ir Kotryna Šalvytė Beniušiai
Kulaliai Anelė Vičiulytė Juozapas ir Kotryna Kaubraitė Vičiuliai
Šaukliai
1931-02-03 BENIUŠIS Anicetas Beniušis Jonas ir Ona Narmontaitė Beniušiai
Klauseikiai Petronėlė Donėlaitė Augustinas ir Marijona Pociutė Donėlos
Budvietė
1855-04-12 BENIUŠIS Antanas Beniušis Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Šerkšniai Uršulė Kubilaitė (Кубиловною) Pranciškus ir Terezė Baužytė Kubilai
Budriai
1899-11-09 BENIUŠIS Antanas Beniušis Antanas ir Uršulė Kubilaitė Beniušiai
Gondlaukė Barbora Šimkutė Leonas ir Ieva Valantinaitė Šimkai
Krakės
1912-04-08 BENIUŠIS Antanas Beniušis Antanas ir Uršulė Donėlaitė Beniušiai
Mosėdis Juozapota Jablonskytė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Udraliai
1938-11-26 BENIUŠIS Antanas Beniušis Antanas ir Barbora Šimkutė Beniušiai
Krakės Uršulė Budrikytė Antanas ir Barbora Riepšaitė Budrikiai
Gaubės
1872-02-26 BENIUŠIS Antanas Beniušis Kazimieras ir Ona Juškaitė Beniušiai
Peldžiai Sal.p. Barbora Daukintytė Eidiejienė Pranciškus ir Antanina Markaitytė Daukinčiai N Igariai
1853-02-24 BENIUŠIS Jonas Beniušis Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Šerkšniai Petronėlė Beniušytė Juozapas ir Petronėlė Narvilaitė Beniušiai
Kulaliai
1898-02-10 BENIUŠIS Jonas Beniušis Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Anelė Skaraitė Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros
Šniukščiai
1932-06-30 BENIUŠIS Jonas Beniušis Juozapas ir Kotryna Šalvytė Beniušiai
Kulaliai Barbora Stankūnaitė Antanas ir Petronėlė Mickutė Stankūnai
Kulaliai
1856-01-26 BENIUŠIS Juozapas Beniušis Pranciškus ir Pranciška Dvarionaitė Beniušiai
Tauzai Julijona Donėlaitė Vasiliauskienė Pranciškus ir Kotryna Rumbutytė Donėlos N Žebrokai
1861-10-03 BENIUŠIS Juozapas Beniušis Pranciškus ir Pranciška Dvarionaitė Beniušiai N Žebrokai Uršulė Pukinskaitė Gadeikienė Juozapas ir Barbora Prialgauskaitė Pukinskai N Žebrokai
1925-08-30 BENIUŠIS Juozapas Beniušis Juozapas ir Kotryna Šalvytė Beniušiai
Kulaliai Antanina Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Balsytė Kaubrės
Paeiškūnė Mos.p.
1932-02-07 BENIUŠIS Juozapas Beniušis Jonas ir Anelė Skaraitė Beniušiai
Paeiškūnė Ona Každailytė Justinas ir Kotryna Jurčiutė Každailiai
Panotėnai Not.p.
1938-11-22 BENIUŠIS Jurgis Beniušis Jonas ir Barbora Pučkoriutė Beniušiai
Vinkšiai Plat.p. Marijona Pilelytė Jonkienė Antanas ir Marijona Šimkevičiutė Pileliai N Šniukščiai
1938-02-14 BENIUŠIS Justinas Beniušis Jeronimas ir Magdalena Veselytė Beniušiai
Barstyčiai Agnė Dvarionaitė Simonas ir Agnė Žvinklytė Dvarionai
Rukai
1891-06-18 BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Jokūbas ir Petronėlė Beinoraitė Beniušiai N Grūšlaukė Sal.p. Ona Žvinklytė Antanas ir Ona Joskaudaitė Žvinkliai
Igariai
1898-02-15 BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Pranciška Staniutė Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė
1908-01-29 BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Uršulės, Antano d. sūnus
Mos.p. Kazimiera Petrošiutė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai
Mos.p.
1920-04-26 BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai N Paeiškūnė Magdalena Petrauskaitė Veitienė Pranciškus ir Barbora Kniukštaitė Petrauskai N Erlėnai Sal.p.
1908-03-12 BENIUŠIS Motiejus Beniušis Motiejus ir Apolonija Abrutytė Beniušiai
* Barbora Baltrutytė Lukošienė Jokimas ir Kotryna Pliuškytė Baltručiai N Daukšiai
1899-02-16 BENIUŠIS Pranciškus Beniušis Motiejus ir Apolonija Abrutytė Beniušiai
Juodupėnai Sal.p. Monika Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1924-02-19 BENIUŠIS Pranciškus Beniušis Pranciškus ir Monika Gvazdžiauskaitė Beniušiai
Juodupėnai Julijona Peknieriutė Gvazdžiauskienė Kazimieras ir Uršulė Rancaitė Peknieriai (Peknėris) N Šerkšniai
1841-01-14 BENIUŠIS Stanislovas Beniušis Jonas ir Pranciška Skirutytė Beniušiai
Igariai Magdalena Baužytė Jurgis ir Elena Jaskaudaitė Baužiai N Igariai
1843-05-25 BENIUŠIS Stanislovas Beniušis Motiejus ir Ona Skirutytė Beniušiai N Plaušiniai Magdalena Martinkutė Kasparas ir Rozalija Veitaitė Martinkai
Tauzai
1866-04-18 BENIUŠIS Tomas Beniušis Motiejus ir Marijona Paulauskaitė Beniušiai
Končiaičiai Kalv.p. Liudvika Karevičiutė Jurgis ir Kotryna Šerkšnytė Karevičiai
Ersla


1885-02-03 BENYS Tadas Benys (Бениса) Tadas ir Anastasija Petrauskaitė Beniai
Ledžiai Domicėlė Baguckytė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai
Ledžiai


1867-05-30 BERENIS Adolfas Berenis Petras ir Marijona Gimbutytė Bereniai
Naujukai Monika Vaškytė Dominykas ir Elena Jakutytė Vaškiai
Naujukai
1888-05-31 BERENIS Adolfas Berenis Petras ir Marijona Gimbutytė Bereniai N Mosėdis Anastasija Šiudeikytė Adomas ir Monika Piekutė Šiudeikiai
Mosėdis


1898-07-19 BERKIS Jonas Berkis (Беркиса) Mamertas ir Monika Dobrovolskytė Berkiai N Laumaičiai Šat.p. Barbora Kazbaraitytė (Казберайтисъ) Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai
Šerkšniai


1846-11-12 BERNIUS Adomas Bernius (Bernia) Bonaventūras ir Monika Daniutė Berniai
Šač.p. Konstancija Tamošauskaitė Stanislovas ir Magdalena Girtaitė Tamošauskiai
Ersla
1884-02-07 BERNIUS Dominykas Bernius Adomas ir Konstancija Tamošauskaitė Berniai
Rukai Barbora Vičiutė Antanas ir Marijona Liatukaitė Vičiai
Ersla
1932-02-07 BERNIUS Dominykas Bernius Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Berniai
Šaukliai Agnė Jurkutė Petras ir Agnė Ylakytė Jurkai
Krakės
1936-01-29 BERNIUS Jonas Bernius Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Berniai
Šaukliai Stanislova Šmitaitė Leonas ir Monika Vaškytė Šmitos
Šakaliai
1897-09-07 BERNIUS Juozapas Bernius Juozapas ir Petronėlė Miliūtė Berniai
Kulaliai Ona Simaitytė Pranciškus ir Petronėlė Ramonaitė Simaičiai
Kulaliai
1920-06-29 BERNIUS Kazimieras Bernius Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Berniai
Erlėnai Sal.p Rozalija Andriekutė Leilionienė Tomas ir Juozapota Daukintytė Andriekai N Geidučiai Šat.p.


1866-01-26 BĖRONTAS Antanas Bėrontas Antanas ir Apolonija Preibytė Bėrontai
Barzdžiai Sal.p. Rozalija Bučytė Juozapas ir Juozapota Jonušaitė Bučiai
Žebrokai
1888-09-13 BĖRONTAS Feliksas Bėrontas Jonas ir Kotryna Rapalytė Bėrontai
Kadagynė Sal.p. Agnė Mazulevičiutė Jonas Petras ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai
Rukai
1851-05-22 BĖRONTAS Juozapas Bėrontas Jurgis ir Antanina Šiaudinytė Bėrontai
Daukšiai Ona Narkutė Steponas ir Barbora Litvinaitė Narkai
Daukšiai
1915-07-05 BĖRONTAS Vincentas Bėrontas Antanas ir Petronėlė Urbonaitė Bėrontai
* Kazimiera Jasaitė Juozapas ir Barbora Gaubytė Jasai
*


1862-02-18 BERTALAS Antanas Bertalas (Берталисъ) Motiejus ir Elena Balsytė Bertalai
Gaubės Uršulė Jazbutytė Jonas ir Ieva Baužytė Jazbučiai
Gaubės
1893-11-09 BERTALAS Jurgis Bertalas (Бертала) Antanas ir Uršulė Jazbutytė Bertalai
Gaubės Juozapota Šliačkutė Ignotas ir Juozapota Sendrytė Šliačkai
Virbalai


1908-01-29 BERTAŠIUS Adomas Bertašius Ignotas ir Konstancija Vitkutė Bertašiai N Telšiai Agnė Lekniutė Kazimieras ir Agnė Zabitytė Lekniai
Mos.p.
1907-06-07 BERTAŠIUS Albertas Bertašius Benediktas ir Amelija Abdulskytė Bertašiai
Šaukliai Karolina Kaubraitė Kazimieras ir Rozalija Budrikytė Kaubrės
Šaukliai
1854-05-11 BERTAŠIUS Antanas Bertašius Juozapas ir Cecilija Jonutytė Bertašiai
Notėnai Gint.p. Petronėlė Giedraitė (Гедровною) Baltramiejus ir Barbora Skliuderytė Giedros
Šaukliai
1893-02-07 BERTAŠIUS Antanas Bertašius Pranciškus ir Anelė Leliūnaitė Bertašiai N Kulaliai Petronėlė Prialgauskaitė Antanas ir Ona Grigevičiutė Prialgauskai
Daukšiai
1906-11-05 BERTAŠIUS Antanas Bertašius Antanas ir Matilda Pociutė Bertašiai
Šaukliai Barbora Vaserytė Liudvikas ir Barbora Šopagaitė Vaseriai
Šaukliai
1867-01-17 BERTAŠIUS Antanas Bertašius Juozapas ir Cecilija Jonutytė Bertašiai N Šaukliai Matilda Pociutė Juozapas ir Pranciška Daniutė Pociai
Virbalai
1878-02-15 BERTAŠIUS Benediktas Bertašius Antanas ir Pranciška Mosteikaitė Bertašiai
Šaukliai Anelė Abdulskytė Pranciškus ir Monika Šauklytė Abdulskiai
Palšiai
1933-02-26 BERTAŠIUS Dominykas Bertašius Antanas ir Kotryna Vaitkutė Bertašiai
Klausgalvai Kotryna Prialgauskaitė Pranciškus ir Kotryna Gikaraitė Prialgauskai
Prialgava
1914-06-10 BERTAŠIUS Eligijus Bertašius Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Šaukliai Kunegunda Eidėjutė Kazimieras ir Barbora Tamošauskaitė Eidėjai
Šniukščiai
1919-01-28 BERTAŠIUS Jonas Bertašius Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Šakaliai Uršulė Skaraitė Peknierienė Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros N Budriai
1861-01-17 BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Juozapas ir Kotryna Bėrontaitė Bertašiai
Šaukliai Ona Kazbaraitytė (Казберайтiовною) Pranciškus ir Viktorija Meškytė Kazbaraičiai
Šaukliai
1892-09-06 BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Juozapas ir Kotryna Bėrontaitė Bertašiai N Šilaliai Ona Žeimytė Luotienė (Лутiовой) Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai N Ersla
1935-02-06 BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Juozapas ir Salomeja Staniutė Bertašiai
Medininkai Lenk.p. Adolfina Brazdeikytė Juozapas ir Idalija Pučinskaitė Brazdeikiai
Šaukliai
1938-01-10 BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Pranciškus ir Benedikta Legaitė Bertašiai
Mosėdis Justina Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Nevočiai
1901-09-17 BERTAŠIUS Juozapas Bertašius (Берташиса) Antanas ir Rozalija Sereckytė Bertašiai
Kulaliai Idalija Žvinklytė Alseikienė Dominykas ir Grosilda Petrikaitė Žvinkliai N Krakės
1861-02-14 BERTAŠIUS Kazimieras Bertašius Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai Pranciška Višniauskaitė Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Višniauskai
Ersla
1929-04-10 BERTAŠIUS Kazimieras Bertašius Antanas ir Kotryna Vaitkutė Bertašiai
Klausgalvai Zuzana Sėlenytė Jonas ir Ieva Antanauskaitė Sėleniai
Mosėdis
1882-04-20 BERTAŠIUS Kazimieras Bertašius Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai N Giršiniai Barbora Jonauskaitė (Joновскою) Petras ir Kotryna Šiaulytė Jonauskai
Giršiniai
1899-03-01 BERTAŠIUS Kiprijonas Bertašius Antanas ir Pranciška Mosteikaitė Bertašiai
Šaukliai Uršulė Razmutė Antanas ir Barbora Skubutytė Razmos
Šaukliai
1858-04-15 BERTAŠIUS Leonas Bertašius Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai Ona Gikaraitė Juozapas ir Barbora Žeimytė Gikarai
Kubiliškės Sk.p.
1859-10-06 BERTAŠIUS Leopoldas Bertašius Juozapas ir Ona Giedraitė Bertašiai
Šatraminiai Anastasija Dobrovolskytė Černeckienė Nikodemas ir Marijona Ribinskaitė Dobrovolskiai N Šatraminiai
1922-07-18 BERTAŠIUS Mykolas Bertašius Antanas ir Matilda Pociutė Bertašiai
Šaukliai Magdalena Razgauskaitė Pilibaitienė Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai N Šatraminiai
1863-11-26 BERTAŠIUS Pranciškus Bertašius Juozapas ir Ona Kvietkauskytė Bertašiai
Šaukliai Barbora Piekutė Juozapas ir Marijona Staniutė Piekai
Šaukliai
1914-02-04 BERTAŠIUS Pranciškus Bertašius Barboros Bertašiutės sūnus N * Monika Abdulskytė Antanas ir Barbora Giedraitė Abdulskiai
Šatraminiai
1846-09-24 BERTAŠIUS Pranciškus Bertašius (Bertaszia) Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai Anelė Leliūnaitė (Lelunowna) Antanas ir Ona Truikytė Leliūnos
Kulaliai
1933-02-25 BERTAŠIUS Steponas Bertašius Pranciškus ir Magdalena Vaičiutė Bertašiai
Geidučiai Mos.p. Jadvyga Mazulevičiutė Zenonas ir Ona Ketlėriutė Mazulevičiai
Rukai


1842-02-17 BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Antanas ir Agota Petrauskaitė Bieliauskai N Margeniai Lenk.p. Felicijona Butkutė Petras ir Agnė Daugėlaitė Butkai
Daukšiai
1852-06-04 BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Antanas ir Agota Miliutė Bieliauskai N Šakaliai Ona Litvinaitė Jonas ir Elžbieta Tamošauskaitė Litvinai
Kernai
1878-02-15 BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai Monika Raudytė Jokimas ir Monika Peknieriutė Raudžiai
Šatraminiai
1881-01-13 BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Antanas ir Ona Litvinaitė Bieliauskai
Daukšiai Monika Motiejauskaitė Jonas ir Ona Gvazdauskaitė Motiejauskai
Daukšiai
1914-01-14 BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Antanas ir Monika Raudytė Bieliauskai
Šatraminiai Ona Stropaitė Kazimieras ir Agnė Milašiutė Stropai
Nasrėnai
1939-02-13 BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Antanas ir Magdalena Turauskaitė Bieliauskai
Daukšiai Kazimiera Žuolytė Antanas ir Ona Butkutė Žuoliai
Daukšiai
1850-02-07 BIELIAUSKAS Juozapas Bieliauskas Stanislovas ir Veronika Černeckytė Bieliauskai
Juodeikiai Lenk.p. Rozalija Petrikaitė Jonas ir Ona Paulauskaitė Petrikai
Šatraminiai
1890-02-06 BIELIAUSKAS Juozapas Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai Magdalena Raudavičiutė Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai
Mikulčiai
1888-02-09 BIELIAUSKAS Kazimieras Bieliauskas Kazimieras ir Anastasija Malonytė Bieliauskai
Daukšiai Ona Pociutė Laurynas ir Ona Intaitė Pociai
Budriai
1934-02-12 BIELIAUSKAS Kazimieras Bieliauskas Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Kusai Kazimiera Kaupaitė Kazimieras ir Kazimiera Raišuotytė Kaupai
Tauzai
1916-06-18 BIELIAUSKAS Konstantinas Bieliauskas Pranciškus ir Uršulė Razgaitytė Bieliauskai
Gondlaukė Marijona Vaserytė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai
1923-01-30 BIELIAUSKAS Mykolas Bieliauskas Antanas ir Monika Motiejauskaitė Bieliauskai
Daukšiai Emilija Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai
1934-02-06 BIELIAUSKAS Petras Bieliauskas Jurgis ir Petronėlė Ronkytė Bieliauskai
Juodeikiai Lenk.p. Stanislova Staniutė Juozapas ir Felicijona Eidiejutė Staniai
Ledžiai
1894-01-25 BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai Uršulė Dargytė Kazimieras ir Barbora Jazbutytė Dargiai
Nevočiai
1899-10-05 BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Kazimieras ir Anastasija Malonytė Bieliauskai
Daukšiai Barbora Žvinklytė Jokimas ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Kusai
1913-02-12 BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai N Šatraminiai Barbora Vaserytė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai
1927-02-27 BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Daukšiai Stanislava Rancaitė Dominykas ir Barbora Markauskaitė Rancai
Pakalniškiai Sk.p.
1932-02-01 BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Pranciškus ir Uršulė Dargytė Bieliauskai
Nevočiai Juozapota Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Balsytė Kaubrės
Naujukai


1863-11-12 BITAUTAS Simonas Bitautas Antanas ir Joana Vasiliauskaitė Bitautai
Rukai Uršulė Dabrytė Ruikienė Jurgis ir Joana Milinskaitė Dabriai N Žebrokai


1868-11-26 BITERAVIČIUS Feliksas Biteravičius Albinas ir Magdalena Mažonaitė Biteravičiai
Budvietė Sk.p Uršulė Kataržytė Jokimas ir Karolina Vaitkutė Kataržiai
Mikulčiai


1899-11-23 BLAUZDYS Aleksandras Blauzdys Petras ir Pranciška Jurgutytė Blauzdžiai
Mosėdis Anelė Ramonaitė Antanas ir Liudvika Petrulevičiutė Ramonai
Mosėdis
1901-07-08 BLAUZDYS Jonas Blauzdys Juozapas ir Veronika Abdulskaitė Blauzdžiai
Šimaičiai Mos.p. Barbora Kinčiutė (Кинчисовною) Leonas ir Petronėlė Staniutė Kinčiai
Tauzai
1932-02-04 BLAUZDYS Jonas Blauzdys Jonas ir Barbora Kinčiutė Blauzdžiai
Miesto Kalniškiai Mos.p. Ona Gedrimaitė Motiejus ir Marijona Giedraitė Gedrimai
Miesto Kalniškiai Mos.p.
1898-05-03 BLAUZDYS Leonas Blauzdys Juozapas ir Veronika Abdulskaitė Blauzdžiai
Simaičiai Uršulė Zubaitė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zubės
Kusai
1922-02-05 BLAUZDYS Liudvikas Blauzdys Leonas ir Uršulė Zubaitė Blauzdžiai
Simaičiai Domicėlė Dambrauskaitė Leonas ir Ona Daukantaitė Dambrauskai
Baksčiai
1881-09-22 BLAUZDYS Martynas Blauzdys Petras ir Pranciška Jurgutytė Blauzdžiai
Mosėdis Uršulė Jakštaitė Antanas ir Antanina Daržinskaitė Jakštai
Baksčiai
1859-10-06 BLAUZDYS Petras Blauzdys Martynas ir Agnė Šlionskytė Blauzdžiai
Naujukai Pranciška Jurgutytė Zacharas ir Barbora Mikniutė Jurgučiai
Naujukai
1939-01-31 BLAUZDYS Petras Blauzdys Aleksandras ir Anelė Ramonaitė Blauzdžiai
Mosėdis Julijona Ažondenytė Feliksas ir Juozapota Gvazdžiauskaitė Ažondeniai
Igariai


1891-02-05 BRASAS Pranciškus Brasas Kajetonas ir Juozapota Veitaitė Brasai
Vabaliai Yl.p. Uršulė Stasiutė (Стасевною) Juozapas ir Uršulė Vaškytė Stasiai
Tauzai


1866-11-09 BRAZDEIKIS Adomas Brazdeikis Jonas ir Ona Mosteikaitė Brazdeikiai
Gintališkė, Gint.p. Ona Gikaraitė Bertašienė Jonas ir Barbora Vaitkutė Giedros N Šaukliai
1899-05-11 BRAZDEIKIS Jonas Brazdeikis Juozapas ir Ona Berniutė Brazdeikiai
Notėnai Gint.p. Monika Končiutė Antanas ir Monika Lekniutė Končiai
Kulaliai
1905-02-08 BRAZDEIKIS Juozapas Brazdeikis Adomas ir Ona Gikaraitė Brazdeikiai
Šaukliai Idalija Pučinskaitė Mykolas ir Petronėlė Mažeikaitė Pučinskai
Šaukliai
1938-02-28 BRAZDEIKIS Kazimieras Brazdeikis Juozapas ir Idalija Pučinskaitė Brazdeikiai
Šaukliai Petronėlė Lekniutė Kazimieras ir Petronėlė Kaunaitė Lekniai
Šaukliai


1904-01-13 BRENCIUS Aleksandras Brencius Aleksandras ir Veronika Žeimytė Brenciai
Šerkšniai Rozalija Kairytė Petras ir Rozalija Momkutė Kairiai
Nevočiai
1919-02-11 BRENCIUS Aleksandras Brencius Aleksandras ir Veronika Žeimytė Brenciai N Nevočiai Ona Žvinklytė Jokimas ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Kusai
1924-03-02 BRENCIUS Augustinas Brencius Jonas ir Kotryna Gedgaudaitė Brenciai
Šaukliai Veronika Ragainytė Bonaventūras ir Domicėlė Petrikaitė Ragainiai
Šekai
1866-10-31 BRENCIUS Juozapas Brencius Antanas ir Magdalena Beniulytė Brenciai
Kulaliai Ona Tamošauskaitė Dominykas ir Julijona Višniauskaitė Tamošauskai
Mosėdis
1860-10-04 BRENCIUS Juozapas Brencius (Бринцюса) Juozapas ir Barbora Griciutė Brenciai
Kulaliai Kotryna Petrutytė Pakulienė Motiejus ir Joana Lekstutytė Petručiai N Kulaliai
1892-02-16 BRENCIUS Kazimieras Brencius Jonas ir Petronėlė Griciutė Brenciai N Tuzai Sal.p. Uršulė Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė žvinkliai
Kernai
1930-02-11 BRENCIUS Petras Brencius Aleksndras ir Veronika Klaniutė Brenciai N Mosėdis Anastasija Narkutė Andrius ir Magdalena Šakinytė Narkai
Mosėdis
1936-10-22 BRENCIUS Petras Brencius Petras ir Ona Mikutaitė Brenciai
Mosėdis Stanislova Gedgaudaitė Juozapas ir Ona Jablonskytė Gedgaudai
Mosėdis


1889-02-16 BRIČKUS Antanas Bričkus Juozapas ir Anastasija Petrikaitė Bričkos
Večiai Lenk.p. Monika Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai
1899-02-09 BRIČKUS Jonas Bričkus Antanas ir Barbora Šiemaitė Bričkos
Puodkaliai Sk. p. Rozalija Donėlaitė Jonas ir Zuzana Knystautaitė Donėlos
Ersla
1925-11-23 BRIČKUS Jonas Bričkus Jonas ir Rozalija Donėlaitė Bričkos
Ersla Barbora Ašoklytė Mykolas ir Barbora Katkutė Ašokliai
Ersla
1931-05-10 BRIČKUS Jonas Bričkus Antanas ir Barbora Šiemaitė Bričkos (įraše Leonas) N Ersla Zuzana Petrauskaitė Viskontienė Jurgis ir Anelė Petrauskaitė Petrauskai N Budvietė
1922-02-26 BRIČKUS Jurgis Bričkus Mikalojus ir Ieva Vičiutė Bričkos
Ledžiai Antanina Benetytė Pranciškus ir Rozalija Vaitkutė Benečiai
Barzdžių Medsėdžiai Sal.p.
1892-01-28 BRIČKUS Leonas Bričkus Leonas ir Barbora Šimkutė Bričkos
Šakaliai Barbora Kubilaitė Bonifacas ir Joana Drunaitė Kubilai
Krakės
1880-01-23 BRIČKUS Mikalojus Bričkus Juozapas ir Anastasija Petrikaitė Bričkos
Večiai Lenk.p. Ieva Vičiutė Juozapas ir Salomeja Karbauskaitė Vičiai
Ledžiai


1894-06-21 BRIEDIS Kazimieras Briedis Ferdinandas ir Marijona Kabelytė Briedžiai
Panevėžio p. Karolina Tubinaitė Mykolas ir Elena Kataržytė Tubinai
Mosėdis


1862-02-13 BRINKIS Juozapas Brinkis (Бринкисa) Antanas ir Veronika Brinkiai
Budvietė Julijona Riepšaitė Budrikienė Antanas ir Felicijona Mončytė Riepšai N Budvietė


1903-01-27 BRUŽAS Antanas Bružas Antanas ir Ona Jonušaitė Bružai
Šniukščiai Ona Motuzaitė (Мoтузасъ) Kazimieras ir Uršulė Kuprytė Motuzos
Šniukščiai
1847-11-04 BRUŽAS Antanas Bružas (Bruža) Juozapas ir Kotryna Zabitytė Bružai
Gintališkės Monika Laukytė Kusienė Viktorinas ir Kolumba Kavarzaitė Laukiai N Kulaliai
1897-02-23 BRUŽAS Felicijonas Bružas Dovydas ir Magdalena Vaškytė Bružai
Kernai Barbora Ketlerytė (Кетлеръ) Andrius ir Barbora Pronckutė Ketleriai
Kernai
1853-11-10 BRUŽAS Jokūbas Bružas 1793 m. sant.įrašo patikslinimas
Vindeikiai Viešvil.p Barbora Daugėlaitė


1903-01-08 BRUŽAS Jonas Bružas Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai
Krakės Anelė Apulskytė Juozapas ir Ona Mockutė Apulskiai
Gaubės
1908-06-08 BRUŽAS Jonas Bružas Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai N Baidotai Sal.p. Eufrozina Liebutė Jonas ir Eufrozina Pabrėžaitė Liebai
Nevočiai
1855-11-08 BRUŽAS Juozapas Bružas Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Šatraminiai Ona Buivydaitė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai
Rukai
1863-06-10 BRUŽAS Jurgis Bružas Jurgis ir Barbora Kauneckytė Bružai
Juknaičiai Šat.p. Anastasija Jakutytė Dominykas ir Magdalena Tamošauskaitė Jakučiai
Ersla
1840-11-05 BRUŽAS Kazimieras Bružas Mykolas ir Marijona Barkutė Bružai
Daukšiai Monika Pauragytė Antanas ir Marijona Ukrinaitė Pauragiai
Žalgiriai
1894-10-30 BRUŽAS Kazimieras Bružas Antanas ir Ona Jonušaitė Bružai

Ona Pilibaitytė Pranciškus ir Ona Daukšaitė Pilibaičiai
Šniukščiai
1897-02-04 BRUŽAS Kazimieras Bružas Juozapas ir Ona Buivydaitė Bružai
Rukai Magdalena Jackutė Leonas ir Magdalena Andriejauskaitė Jackai
Budvietė
1902-05-28 BRUŽAS Kazimieras Bružas Pranciškus ir Marcijona Pilibaitytė Bružai
Šaučikai Sal.p. Elena Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1904-10-24 BRUŽAS Kazimieras Bružas Pranciškus ir Veronika Gikaraitė Bružai
Sal. Ona Mosteikaitė Pranciškus ir Anastasija Jurevičiutė Mosteikos
Žalgiriai
1911-02-20 BRUŽAS Kazimieras Bružas Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai
Krakės Magdalena Stasiutė (Стасевною) Kajetonas ir Matilda Litvinaitė Stasiai
Tėveliai
1934-07-31 BRUŽAS Kazimieras Bružas Kazimieras ir Magdalena Stasiutė Bružai
Krakės Barbora Jazbutytė Juozapas ir Anastasija Macevičiutė Jazbučiai
Gaubės
1841-01-12 BRUŽAS Petras Bružas Petras ir Domicėlė Grigevičiutė Bružai
Vindeikiai Ona Kubiliutė Jonas ir Barbora Petkutė Kubiliai
Vindeikiai
1864-03-01 BRUŽAS Petras Bružas Antanas ir Petronėlė Skaraitė Bružai
Kulaliai Petronėlė Mažonaitė Ignotas ir Domicėlė Paulauskaitė Mažonai
Kulaliai
1918-11-27 BRUŽAS Petras Bružas Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai
Krakės Veronika Pliuškytė Andrius ir Uršulė Intaitė Pliuškiai
Tėveliai
1859-01-13 BRUŽAS Pranciškus Bružas Jonas ir Pranciška Kazbaraitytė Bružai
Ledžiai Elena Černeckytė Pranciškus ir Petronėlė Dimaitė Černeckiai
Ledžiai
1865-10-20 BRUŽAS Pranciškus Bružas Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Simaičiai Veronika Gikaraitė Juozapas ir Veronika Buivydaitė Gikarai
Budriai
1908-03-24 BRUŽAS Pranciškus Bružas Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai
Mos.p. Amelija Pučkoriutė Juozapas ir Ona Dekontaitė Pučkoriiai
Sal.p.
1932-02-09 BRUŽAS Steponas Bružas Marijonos Bružaitės sūnus
Nevočiai Veronika Petrauskaitė Kazimieras ir Barbora Ruikaitė Petrauskai
Mosėdis
1905-02-08 BRUŽAS Vykintas Bružas Adomas ir Agnė Budrikytė Bružai
Juodeikiai Lenk.p. Veronika Šiudeikytė Juozapas ir Uršulė Bertalaitė Šideikiai
Gaubės


1886-02-11 BUBLIAUSKAS Pranciškus Bubliauskas (Бублевскага) Antanas ir Pranciška Knukštaitė Bubliauskai
Gedgaudai Šat.p. Kotryna Gudinaitė Kajetonas ir Petronėlė Aklytė Gudinai
Ersla
1923-01-23 BUBLIAUSKAS Stanislovas Bubliauskas Kazimieras ir Anele Jonušaitė Bubliauskai
Kaukolikai Uršulė Vaserytė Pučinskienė Liudvikas ir Barbora Šopagaitė Vaseriai N Šaukliai


1874-01-23 BUČYS Adomas Bučys Pranciškus ir Marijona Baužytė Bučiai
Kusai Ona Jonkutė Juozapas ir Ona Simutytė Jonkai
Igariai
1844-05-09 BUČYS Antanas Bučys Vincentas ir Marijona Peknieriutė Bučiai
Žebrokai Ona Petrauskaitė Motiejus ir Petronėlė Kaušaitė Petrauskai
Žebrokai
1914-02-11 BUČYS Antanas Bučys Kazimieras ir Ona Kazlauskaitė Bučiai
Laumaičiai Sk.p. Kotryna Beniušytė Juozapas ir Kotryna Šalvytė Beniušiai
Kulaliai
1909-02-03 BUČYS Fortunatas Bučys Dominykas ir Ona Viršilaitė Bučiai
Lyksūdė Ona Dvarionaitė Pranciškus ir Ona Ruikaitė Dvarionai
Krakės
1908-02-05 BUČYS Jonas Bučys Adomas ir Ona Jonkutė Bučiai
Budriai Ona Vitkutė Jonas ir Petronėlė Kaupaitė Vitkai
Rukai
1926-09-04 BUČYS Juozapas Bučys Konstantinas ir Agnė Pukinskaitė Bučiai
Laumaičiai Šat.p. Braonislava Šemetaitė Kazimieras ir Rozalija Nevardauskaitė Šemetos
Rukai
1865-10-27 BUČYS Juozapas Bučys Vincentas ir Marijona Peknieriutė Bučiai N Žebrokai Ona Gurauskaitė Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai
1928-02-19 BUČYS Kazimieras Bučys Kazimieras ir Ona Kazlauskaitė Bučiai
Ersla Marijona Skatulaitė Jonas ir Barbora Jonušaitė Skotulai
Ersla
1867-01-10 BUČYS Kazimieras Bučys Pranciškus ir Marijona Baužytė Bučiai
Žebrokai Barbora Butkutė Malūkienė Jonas ir Kotryna Ribinskaitė Butkai N Daukšiai
1870-10-27 BUČYS Kazimieras Bučys Pranciškus ir Marijona Baužytė Bučiai N Daukšiai Anastasija Ramonaitė Vaškienė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai N Daukšiai
1910-05-30 BUČYS Klemensas Bučys Dominykas ir Ona Viršilaitė Bučiai
Lyksūdė Uršulė Galdikaitė Anastasijos Galdikaitės, Juozapo d. dukra
Įpiltis
1904-01-27 BUČYS Stanislovas Bučys (Бучиса) Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Bučiai
Baksčiai Ona Pikturnaitė Jonas ir Anastasija Numgaudaitė Pikturnos
Igariai


1937-11-18 BŪDA Bronislovas Būda Povilas ir Ieva Liaugaudaitė Būdos
Mosėdis Barbora Jonkutė Jonas ir Barbora Daržinskaitė Jonkai
Mosėdis
1898-02-15 BŪDA Jonas Būda Vykintas ir Ona Laukytė Būdos
Krakės Felicijona Raudonytė Julijonas ir Barbora Stonkutė Raudoniai
Ersla
1935-05-26 BŪDA Konstantinas Būda Povilas ir Ieva Liaugaudaitė Būdos
Mosėdis Ona Narmontaitė Pranciškos Narmontaitės duktė
Mosėdis
1894-02-22 BŪDA Povilas Būda Vykintas ir Ona Laukytė Būdos
Krakės Ieva Liaugaudaitė Pranciškus ir Ona Špiliauskaitė Liaugaudai
Ersla
1859-01-27 BŪDA Vykintas Būda Antanas ir Marcijona Būdaitė Būdos
Gondlaukė Ona Laukytė Juozapas ir Ona Grūšaitė Laukiai
Gondlaukė


1840-02-13 BUDRECKIS Juozapas Budreckis Motiejus ir Ona Baužytė Budreckiai
Viečė Elena Aklytė (Aklinska) Juozapas ir Ona Pauragytė Akliai
Žalgiriai
1851-01-16 BUDRECKIS Kazimieras Budreckis Feliksas ir Barbora Gečaitė Budreckiai
Jockiai Plat.p. Rozalija Alminaitė Juozapas ir Leokadija Intaitė Alminai
Mosėdis


1938-07-25 BUDRIKIS Adomas Budrikis Adomas ir Olimpija Varnelytė Budrikiai
Uksieniai Gint.p. Justina Narvilaitė Antanas ir Ona Sadauskaitė Narvilai
Šaukliai
1920-11-09 BUDRIKIS Ambraziejus Budrikis Jurgis ir Barbora Kuprytė Budrikiai
Gaubės Uršulė Beinoraitė Aleksandras ir Uršulė Strazdauskaitė Beinorai
Gaubės
1874-02-11 BUDRIKIS Antanas Budrikis Mykolas ir Julijona Rimkutė Budrikiai N Virbalai Judita Kaupaitė Leonas ir Antanina Laukineitytė Kaupai
Tauzai
1888-02-16 BUDRIKIS Antanas Budrikis Jurgis ir Ona Šilgalytė Budrikiai
Gaubės Barbora Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai
Žalgiriai
1903-02-04 BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Juozapota Raudytė Budrikiai
Udraliai Veronika Rimkutė Petras ir Barbora Piekutė Rimkai
Burniškės Mos.p.
1925-06-27 BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Barbora Riepšaitė Budrikiai
Gaubės Ieva Šiudeikytė Juozapas ir Uršulė Bertalaitė Šideikiai
Virbalai
1939-02-14 BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Magdalena Ablingytė Budrikiai
Udraliai Stanislova Zubaitė Liudvikas ir Zuzana Pociutė Zubės
Kusai
1861-01-24 BUDRIKIS Antanas Budrikis Mykolas ir Julijona Rimkutė Budrikiai
Gaubės Barbora Jackutė Juozapas ir Kristina Kubiliutė Jackai
Žebrokai
1867-02-21 BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Barbora Klovaitė Budrikiai
Udraliai Juozapota Raudavičiutė Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai
Mikulčiai
1894-01-11 BUDRIKIS Dominykas Budrikis Mykolas ir Ieva Budrikytė Budrikiai
Tauzai Ona Knystautaitė Jonas ir Ona Skurvydaitė Knystautai
Ersla
1857-02-17 BUDRIKIS Giacintas Budrikis Antanas ir Barbora Klovaitė Budrikiai
Udraliai Uršulė Donėlaitė Liutkienė Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Igariai
1850-02-28 BUDRIKIS Jonas Budrikis Jonas ir Klara Ramonaitė Budrikiai N Krakės Kotryna Mikutaitė Abrutienė Motiejus ir Agota Kataržytė Mikutos N Žebrokai
1910-02-09 BUDRIKIS Julijonas Budrikis Leonas ir Barbora Dičmontaitė Budrikiai
Paluknė, Sk.p. Agnė Šopaitė Jokimas ir Barbora Žvinklytė Šopos
Šerkšniai
1917-07-03 BUDRIKIS Juozapas Budrikis Juozapas ir Petronėlė Paulauskaitė Budrikiai
Plaušiniai Monika Litvinaitė Jurgis ir Monika Skersytė Litvinai
Plaušiniai
1859-11-24 BUDRIKIS Jurgis Budrikis Bonifacas ir Matilda Dargytė Budrikiai
Gaubės Ona Šilgalytė Juozapas ir Elena Vaškytė Šilgaliai
Naujukai
1879-05-13 BUDRIKIS Jurgis Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Budvietė Felicijona Antanauskaitė Kapinskienė Laurynas ir Pranciška Bučytė Antanauskai N Nevočiai
1887-01-20 BUDRIKIS Jurgis Budrikis Jurgis ir Ona Šilgalytė Budrikiai
Gaubės Barbora Kuprytė Juozapas ir Monika Zubaitė Kupriai
Krakės
1916-02-08 BUDRIKIS Jurgis Budrikis Kazimieras ir Ona Budrikytė Budrikiai
Nevočiai Ona Vaškytė Pranciškus ir Julijona Petkutė Vaškiai
Krakės
1928-02-20 BUDRIKIS Jurgis Budrikis Jurgis ir Barbora Kuprytė Budrikiai
Gaubės Magdalena Kažytė Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Kažiai
Tauzai
1862-11-13 BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Baksčiai Kotryna Baguckytė Malūkienė Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai N Bobeliškės
1868-06-02 BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Pranciškus ir Antanina Jonušaitė Budrikiai
Gondlaukė Rozalija Tūzaitė Mykolas ir Barbora Petrauskaitė Tūzai
Nevočiai
1880-02-06 BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai N Budvietė Rozalija Kinčiutė Tadas ir Kotryna Jackutė Kinčiai
Simaičiai
1883-01-18 BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Feliksas ir Antanina Januškaitė Budrikiai N Nevočiai Ona Budrikytė Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Nevočiai
1863-11-12 BUDRIKIS Klemensas Budrikis Jurgis ir Joana Kuprytė Budrikiai
Mosėdis Kotryna Pociutė Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai (įraše Antanas Pocius)
Mosėdis
1923-06-10 BUDRIKIS Konstantinas Budrikis Konstantinas ir Amelija Valukaitė Budrikiai
Skuodas Kotryna Liebutė Jakštienė Giacintas ir Kotryna Kataržytė Liebai N Mosėdis
1859-02-03 BUDRIKIS Leonas Budrikis Pranciškus ir Magdalena Kidykaitė Budrikiai N
Felicijona Zaburaitė Motiejus ir Barbora Rimkutė Zaburos
Mosėdis
1927-01-31 BUDRIKIS Liudvikas Budrkis Petras ir Ona Budreckytė Budrikiai
Lenkimai lenk.p. Veronika Galdikaitė Jurgis ir Monika Ramanauskaitė Galdikai
Daukšiai
1868-02-06 BUDRIKIS Melitonas Budrikis Vykintas ir Monika Mickutė Budrikiai
Rukai Ona Baublytė Jurgis ir Pranciška Petkutė Baubliai
Žebrokai
1857-02-12 BUDRIKIS Mykolas Budrikis Bonifacas ir Matilda Dargytė Budrikiai
Gaubės Ona Joskaudaitė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai
Tauzai
1887-01-13 BUDRIKIS Mykolas Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai N Šerkšniai Barbora Gedrimaitė Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai
1882-01-19 BUDRIKIS Mykolas Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Nevočiai Ona Vieliutė Veitienė Mykolas ir Uršulė Ablonskytė Viliai N Nevočiai
1883-01-18 BUDRIKIS Mykolas Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai N Nevočiai Ona Veitaitė Mikalojus ir Uršulė Kazbaraitytė Veitos
Žebrokai
1870-02-10 BUDRIKIS Petras Budrikis Jonas ir Pranciška Pakulytė Budrikiai N Sriauptai? Lenk.p. Monika Jotkutė Kazimieras ir Ona Jakutytė Jotkai
Kernai
1855-02-06 BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Mykolas ir Ieva Riepšaitė Budrikiai
Šerkšniai Matilda Butkutė Martynas ir Marijona Laureckytė Butkai
Rukai
1868-05-14 BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Pranciškus ir Petronėlė Karaliūtė Budrikiai
Šatė Uršulė Gegužytė Antaninos Gegužytės dukra
Nevočiai
1937-07-25 BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Pranciškus ir Emilija Kociutė Budrikiai N Ersla Agota Račinskytė Juozapas ir Amelija Mineikytė Račinskiai
Ersla
1882-01-19 BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Budvietė Monika Monstvilaitė (Моствиловною) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Krakės
1881-01-07 BUDRIKIS Pranciškus Budrikis ( Будрика) Vykintas ir Joana Ylakytė Budrikiai
Ersla Uršulė Cibirikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Cibirikai
Ersla
1909-01-20 BUDRIKIS Simonas Budrikis Petras ir Monika Jonkutė Budrikiai
Skuodas Elena Šmotaitė Jeronimas ir Elena Zubaitė Šmotai
Nevočiai


1886-10-07 BUDRYS Antanas Budrys (įraše Budrikis) Juozapas ir Barbora Vičiutė Budriai
Mosėdis Ona Gedminaitė Jonas ir Ona Mažrimaitė Gedminai
Mosėdis
1924-02-26 BUDRYS Antanas Budrys Antanas ir Zuzana Katkutė Budriai
Večiai Uršulė Motiejauskaitė Aleksandras ir Barbora Simutytė Motiejauskai
Žalgiriai
1876-01-14 BUDRYS Juozapas Budrys Juozapas ir Elžbieta Piluckaitė Budriai N Mosėdis Ona Poškytė Pranciškus ir Gertrūda Alpaitė Poškiai
Daukšiai
1895-11-28 BUDRYS Pranciškus Budrys (Будрецкаго) Juozapas ir Matilda Šepulytė Budriai
Skuodas Anelė Paulauskaitė Kazimieras ir Uršulė Abrutytė Paulauskai
Udraliai


1886-02-11 BUGANAUSKAS Juozapas Buganauskas (Богановскаго) Mykolas ir Ona Šedvydytė Buganauskai N Daukšiai Magdalena Valantinaitė Karolis ir Magdalena Staniutė Valantinai
Nevočiai
1886-09-30 BUGANAUSKAS Pranciškus Buganauskas (Бугиновскаго) Juozapas ir Marijona Skaraitė Buganauskai
Daukšiai Barbora Lukošiutė Tadas ir Barbora Ukrinaitė Lukošiai
Šatraminiai
1895-05-09 BUGANAUSKAS Juozapas Buganauskas (Бугиновскаго) Mykolas ir Ona Šedvydytė Buganauskai N Daukšiai Jadvyga Lukaitė Antanas ir Jadvyga Mockutė Lukai
Mikulčiai
1912-10-23 BUGANAUSKAS Juozapas Buganauskas (Богоновскаго) Pranciškus ir Barbora Lukošiutė Buganauskai
Daukšiai Pranciška Černeckytė Antanas ir Rozalija Butkutė Černeckiai
Daukšiai
1924-01-22 BUGANAUSKAS Jonas Buganauskas (Baganauskas) Pranciškus ir Barbora Lukošiutė Buganauskai
Daukšiai Ona Daržinskaitė Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai
1938-07-25 BUGANAUSKAS Juozapas Buganauskas (Buganauskas) Juozapas ir Pranciška Černeckytė Buganauskai
Ledžiai Marijona Viršilaitė Juozapas ir Marijona Milašiutė Viršilos
Šatraminiai


1929-06-01 BUGENIS Justinas Bugenis Kotrynos Bugenytės Teofilio d. sūnus
Rukai Petronėlė Ramonauskaitė Kazimieras ir Konstancija Kazlauskaitė Ramonauskai
Mosėdis
1936-02-12 BUGENIS Jurgis Bugenis Agnės Bugenytės sūnus
Ersla Anelė Abrutytė Juozapas ir Marijona Laukytė Abručiai
Rukai


1844-05-23 BUIVYDAS Jonas Buivydas Pranciškus ir Elena Striaupaitė Buivydai N Rukai Barbora Mikalauskaitė (Michalowska) Nikodemas ir Elena Butkutė Mikalauskai
Rukai
1844-01-30 BUIVYDAS Juozapas Buivydas Jurgis ir Rozalija Viršilaitė Buivydai
Klaišiai Sk.p. Anelė Grušaitė Jonas ir Marijona Petrauskaitė Grušai
Kaukolikai
1898-06-29 BUIVYDAS Konstantinas Buivydas Pranciškus ir Petronėlė Petrutytė Buivydai
Ersla Ona Zavalytė Jonas ir Ona Šopaitė Zavaliai
Ersla


1875-09-28 BUKAUSKIS Jonas Bukauskis (Бутовича ?) Dominykas ir Rozalija Januškaitė Bukauskiai
Plaušiniai Vincenta Žvinklytė Antanas ir Kotryna Viskontaitė Žvinkliai
Plaušiniai
1860-01-19 BUKAUSKIS Juozapas Bukauskis (Буковскаго) Pranciškus ir Uršulė Piekutė Bukauskiai
Skuodas Barbora Butkutė (Буткевичевною) Jurgis ir Barbora Daukintytė Butkai
Plaušiniai


1856-06-10 BURBA Antanas Burba Juozapas ir Antanina Mockutė Burbos
Žalgiriai Barbora Plaušinytė Jurgis ir Barbora Grigevičiutė Plaušiniai
Daukšiai
1866-05-30 BURBA Jonas Burba Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos
Žalgiriai Elena Vičiutė Petkienė Antanas ir Pranciška Joskaudaitė Vičiai N Daukšiai
1880-11-25 BURBA Jonas Burba Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos N Kusai Marijona Liutkutė Apulskienė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Liutkai N Igariai
1931-02-10 BURBA Jonas Burba Petras ir Barbora Poškytė Burbos
Daukšiai Stanislova Gedrimaitė Bonifacas ir Emilija Guobytė Gedrimai
Daukšiai
1851-10-02 BURBA Juozapas Burba Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos
Daukšiai Barbora Grigevičiutė Plaušinienė Petras ir Barbora Apulskytė Grigevičiai N Daukšiai
1938-11-22 BURBA Juozapas Burba Juozapas ir Monika Černeckytė Burbos N Juodeikiai Lenk.p. Petronėlė Jonušaitė Ignotas ir Petronėlė Šaulytė Jonušai
Mikulčiai
1929-02-06 BURBA Petras Burba Juozapas ir Ieva Jonkutė Burbos
Budvietė Veronika Budrikytė Jurgis Ir Barbora Kuprytė Budrikiai
Gaubės
1935-02-26 BURBA Petras Burba Juozapas ir Ieva Jonkutė Burbos N Gaubės Ona Kinčiutė Povilas ir Ona Karbauskaitė Kinčiai
Daukšių Medsėdžiai
1899-02-28 BURBA Pranciškus Burba Juozapas ir Ona Gedrimaitė Burbos (įraše Gerdinaitė) N Skuodas Ona Viršilaitė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos
Naujukai


1842-06-16 BURČIUS Antanas Burčius (Burczia) Motiejus ir Kotryna Lekstutytė Burčiai N Kulaliai Justina Benetytė Jonas ir Justina Viršilaitė Benečiai
Vindeikiai


1928-02-14 BURNEIKIS Jonas Burneikis Simonas ir Barbora Narvilaitė Burneikiai
Notėnai Gimt.p. Barbora Petrauskaitė Jonas ir Elena Mikutaitė Petrauskai
Rukai
1931-05-05 BURNEIKIS Kazimieras Burneikis (įraše Burniekis) Antanas ir Anelė Radzevičiutė Burneikiai
Barstyčių p. Kotryna Sėlenytė Jokimas ir Kotryna Kniuipytė Sėleniai
Žebrokai


1925-07-20 BUŠMA Juozas Bušma girininkas Simonas ir Barbora Malūkaitė Bušmos
Truikinai Yl.p. Anelė Baltiejutė Jurgis ir Anelė Simutytė Baltiejai
Puodkaliai Sk. p.
1904-02-03 BUŠMA Kazimieras Bušma Juozapas ir Marijona (pav. Neįrašyta) Bušmos
Yl.p. Uršulė Paulauskaitė Antanas ir Barbora Šedvydytė Paulauskai
Daukšiai
1843-01-31 BUŠMA Stanislovas Bušma (Buszmy) Juozapas ir Marijona Salmonaitė Bušmos
Edžiotai Yl.p. Petronėlė Jurkutė Leonas ir Barbora Staigvilasitė Jurkai
Laumaičiai
1909-01-26 BUŠMA Vykinta Bušma Vykintas ir Barbora Pakulytė Bušmos N Narvydžiai Sk.p. Barbora Vaitelaitė Jokimas ir Anastasija Miliutė Vaitelės
Plaušiniai


1868-11-12 BUTAVIČIUS Antanas Butavičius (Бутиса) Tadas ir Petronėlė Sėlenytė Butavičiai
Vindeikiai Šat.p. Ona Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Svimaitytė Žvinkliai
Kernai
1872-05-30 BUTAVIČIUS Fabijonas Butavičius (Бутовича) Jonas ir Ona Valančiutė Butavičiai N Vindeikiai Šat.p. Monika Buivydaitė Dvarionienė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai N Rukai
1900-02-08 BUTAVIČIUS Jonas Butavičius Antanas ir Ona Žvinklytė Butavičiai
Vindeikiai Petronėlė Baužytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Baužiai
Šerkšniai
1856-05-22 BUTAVIČIUS Jonas Butavičius (Бутовича) Juozapas ir Petronėlė Butkutė Butavičiai
Mikulčiai Monika Berniutė Žvaginienė Juozapas ir Magdalena Mockutė Berniai N Žebrokai
1934-11-27 BUTAVIČIUS Konstantinas Butavičius Jonas ir Petronėlė Baužytė Butavičiai
Vindeikiai Justina Vitkutė Jurgis ir Domicėlė Milinskaitė Vitkai
Šerkšniai


1880-01-22 BŪTĖ Juozapas Būtė (Бутиса) Andrius ir Ona Kubiliutė Būtės
Ledžiai Ona Paulauskaitė Juozapas ir Magdalena Petkutė Paulauskai
Ledžiai
1879-05-01 BŪTĖ Juozapotas Būtė (Бутиса) Juozapas ir Teofilė Butkutė Būtės
Šaukliai Kotryna Ramanauskaitė (Рамоновскою) Feliksas ir Antanina Razmaitė Ramanauskai
Šaukliai
1920-05-16 BŪTĖ Kazimieras Būtė Juozapas ir Marijona Mockutė Būtės
Luknė Sk.p. Monika Šmitaitė Leonas ir Monika Vaškytė Šmitos
Šakaliai


1939-07-02 BUTKEVIČIUS Martynas Butkevičius Povilas ir Amelija Janulaitytė Butkevičiai N Žadeikiai Sed.p. Eleonora Galdikaitė Simutienė Jonas ir Uršulė Šakinytė Galdikai N Mosėdis


1845-11-06 BUTKUS Aleksandras Antanas Butkus Pranciškus ir Ona Simutytė Butkai
Rušupiai Sk.p. Matilda Butkutė (Butkiewiczowna) Jurgis ir Barbora Daukintytė Butkai
Plaušiniai
1840-05-14 BUTKUS Antanas Butkus Antanas ir Felicijona Simutytė Butkai
Mos.parap. Barbora Galdikaitė Mykolas ir Barbora Daukintytė Galdikai
Mos.p.
1843-02-21 BUTKUS Antanas Butkus Petras ir Magdalena Buganauskai Butkai
Rukai Petronėlė Barkauskaitė (Borkowska) Tomas ir Barbora Viskontaitė Barkauskai
Rukai
1843-11-23 BUTKUS Antanas Butkus Petras ir Agnė Daugėlaitė Butkai N Daukšiai Elena Meškytė Antanas ir Barbora Pakulytė Meškiai
Daukšiai
1853-05-19 BUTKUS Antanas Butkus Antanas ir Konstancija Grigevičiutė Butkai
Šatraminiai Monika Pikturnaitė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Daukšiai
1912-02-05 BUTKUS Antanas Butkus Juozapas ir Juozapota Bružaitė Butkai
Kulaliai Kotryna Deinoraitė Venckienė Kazimieras ir Ona Jonutytė Deinorai
Kulaliai
1924-01-27 BUTKUS Apolinaras Butkus Onos Butkutės sūnus
Sal. Barbora Dvarionaitė Antanas ir Marijona Butkutė Dvarionai
Šniukščiai
1868-02-06 BUTKUS Dominykas Butkus Antanas ir Antanina Lenkauskaitė Butkai
Daukšiai Rozalija Kazbaraitytė (Казбаровною) Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai (Казбарiовъ)
Daukšiai
1896-06-24 BUTKUS Dominykas Butkus Antanas ir Antanina Lenkauskaitė Butkai N Daukšiai Kunegunda Gelžinytė Apolinaras ir Magdalena Žukauskaitė Gelžiniai
Igariai
1871-01-24 BUTKUS Ignotas Butkus Pranciškus ir Kotryna Jucytė Butkai

Elena Skaraitė Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Kulaliai
1899-01-26 BUTKUS Jeronimas Butkus Tomas ir Joana Tilmontaitė Butkai
Šaukliai Kotryna Vaitkutė Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Vaitkai
Šniukščiai
1912-01-10 BUTKUS Jonas Butkus Jonas ir Kotryna Zabitytė Butkai
Ersla Uršulė Dvarionatė Leonas ir Ona Mažutytė Dvarionai
Žebrokai
1885-05-21 BUTKUS Juozapas Butkus Aleksandras ir Julijona Šmotaitė Butkai
Rušupiai Sk.p. Monika Kažytė Pranciškus ir Rozalija Baužytė Kažiai
Krakės
1905-02-27 BUTKUS Juozapas Butkus Juozapas ir Magdalena Jonaitytė Butkai
Mosėdis Barbora Jotkutė Dobrovolskienė Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai N Mosėdis
1925-05-10 BUTKUS Juozapas Butkus Juozapas ir Monika Kažytė Butkai
Rušupiai Sk.p. Petronėlė Kubiliutė Albertas ir Petronėlė Kaupaitė Kubiliai
Šakaliai
1927-07-02 BUTKUS Juozapas Butkus Augustinas ir Rozalija Rajencaitė Butkai N Narmontai Grūšl.p. Emilija Beinoraitė Antanas ir Ona Skersytė Beinorai
Daukšiai
1870-02-22 BUTKUS Juozapas Butkus Juozapas ir Ona Petrutytė Butkai
Jakštaičiai Sal.p. Magdalena Jonaitytė Liudvikas ir Joana Bagdonavičiutė Jonaičiai
Ersla
1882-05-24 BUTKUS Juozapotas Butkus Juozapas ir Ona Petrutytė Butkai
Jakštaičiai Sal.p. Marcijona Strakšaitė Juozapas ir Antanina Brenciutė Strakšai
Šaukliai
1877-01-19 BUTKUS Kazimieras Butkus Antanas ir Antanina Lenkauskaitė Butkai
Daukšiai Felicijona Untulytė Antanas ir Anastasija Gedrimaitė Untuliai
Daukšiai
1878-11-22 BUTKUS Kazimieras Butkus Tomas ir Joana Tilmontaitė Butkai
Šniukščiai Anastasija Jonkutė Ignotas ir Magdalena Pargalytė Jonkai
Šniukščiai
1912-06-19 BUTKUS Kazimieras Butkus Jokimas ir Veronika Staniutė Butkai
Kulai Elena Veitaitė Povilas ir Elena Zobėliusitė (Забеловною) Veitai
Šerkšniai
1919-02-11 BUTKUS Kazimieras Butkus Pranciškus ir Kotryna Barkutė Butkai
Kulaliai Aleksandra Bučytė Jurgis ir Domicėlė Šarvaitė Bučiai
Žebrokai
1928-08-25 BUTKUS Konstantinas Butkus Konstantinas ir Kazimiera Baužytė Butkai
Narvydžiai Sk.p. Julijona Kubiliutė Jonas ir Uršulė Apulskytė Kubiliai
Daukšiai
1842-10-20 BUTKUS Leopoldas Butkus Antanas ir Felicijona Simutytė Butkai
Plaušiniai Monika Intaitė Mykolas ir Elena Petrikaitė Intos
Šekai
1929-11-27 BUTKUS Liudvikas Butkus Juozapas ir Monika Kažytė Butkai
Rušupiai Sk.p. Magdalena Antanauskaitė Adomas ir Kotryna Sėlenytė Antanauskai
Mosėdis
1841-11-04 BUTKUS Martynas Butkus Pranciškus ir Joana Kaveckaitė Butkai N Geidučiai Barbora Viščiūnaitė Kapinskienė Baltramiejus ir Barbora Ažondenytė Viščiūnos N Mosėdis
1890-11-20 BUTKUS Pranciškus Butkus Tomas ir Joana Tilmontaitė Butkai
Kulaliai Kotryna Barkutė Juozapas ir Kotryna Razmaitė Barkai
Kulaliai
1921-11-20 BUTKUS Pranciškus Butkus Tomas ir Joana Tilmontaitė Butkai N Mos.p. Emilija Gadeikytė Pemkienė Antanas ir Petronėlė Vaitelaitė Gadeikiai N Mos.p.
1923-04-29 BUTKUS Pranciškus Butkus Pranciškus ir Teklė Apulskytė Butkai
Rušupiai Sk.p. Barbora Skaraitė Pranciškus ir Monika Šmitaitė Skaros
Šakaliai
1939-01-17 BUTKUS Pranciškus Butkus Jeronimas ir Kotryna Vaitkutė Butkai
Šniukščiai Morta Šiudeikytė Jonas ir Pranciška Laukytė Šideikiai
Kulaliai
1842-01-13 BUTKUS Pranciškus Butkus (Butkusa) Petras ir Agnė Daugėlaitė Butkai
Daukšiai Uršulė Lipšaitė Tadas ir Ona Jakutytė Lipšai
Daukšiai
1927-11-22 BUTKUS Stanislovas Butkus Pranciškus ir Kotryna Barkutė Butkai
Prialgava Ona Laureckytė Jurgis ir Kotryna Sasnauskaitė Laureckiai
Žebrokai
1935-06-09 BUTKUS Stanislovas Butkus Felicijonas ir Ona Intaitė Butkai
Skuodas Adelė Vaičiutė Antanas ir Anastasija Zobėliusitė Vaičiai
Skuodas
1851-11-13 BUTKUS Tomas Butkus Dovydas ir Eufrosinija Narkutė Butkai
Kulaliai Joana Tilmontaitė (Тыльмонтовною) Jonas Liudvikas ir Agnė Jakštaitė Tilmontai
Kulaliai