Santuokos data Bažnyčia pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


B1787-11-25 Mos. BACYS Petras Bacys (Petrus Bacewicz)

Kulaliai Cecilija Jackaitė (Cecilija Jackowna)

Gaubės1825-05-03 Mos. BAČANSKAS Dionyzas Bačianskas (Dionisium Baczanski)


Henrita Raišytė (Henrieta Raysowna (z Raysow)

1711-06-07 Mos. BAČIULIS Jonas Bačiulis (Baciule)

Ersla Marijona Tėvelienė (Tewelowa)
N Šatraminiai1801-07-09 Mos. BAČIUS Kazimieras Bačius (Cazimirum Baczius)

Igorai Petronėlė Ažondenytė (Petronilla Aządenowna)

Ledžiai
1802-05-13 Mos. BAČIUS Petras Bačius (Petrum Baczius)
N Gaubės Barbora Jakštaitė (Barbara Jaksztowna)

Nevočiai
1828-02-05 Mos. BAČIUS Pranciškus Bačius Petras ir Cecilija Jockutė Bačiai
Gaubės Magdalena Baužytė Jurgis ir Elena Joskaudaitė Baužiai
Budriai
1832-06-28 Mos. BAČIUS Petras Bačius Petras ir Barbora Jakštaitė Bačiai
Gaubės Joana Daukintytė Jonas ir Joana Mončytė Daukinčiai
Budvietė
1861-02-04 Mos. BAČIUS Jonas Bačius (Бачюса) Petras ir Joana Daukintytė Bačiai
Gaubės Monika Šilgalytė Juozapas ir Elena Vaškytė Šilgaliai
Naujukai
1903-02-11 Mos. BAČIUS Justinas Bačius Jonas ir Monika Šilgalytė Bačiai
Gaubės Monika Baužytė Mykolas ir Viktorija Paulauskaitė Baužiai
Šakaliai
1910-02-16 Mos. BAČIUS Antanas Bačius Jonas ir Monika Šilgalytė Bačiai
Gaubės Juozapota Bučytė Jurgis ir Domicėlė Šarvaitė Bučiai
Žebrokai1903-09-21 Mos. BAGDANSKIS Aleksandras Bagdanskis Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Rukai Ona Mikulskytė Juozapas ir Petronėlė Augustaitė Mikulskiai
Ersla
1834-03-04 Mos. BAGDANSKIS Jokūbas Bagdanskis Jokūbas ir Elžbieta Vaitkutė Bagdanskiai N Daukšiai Edita Dimaitė Mykolas ir Marijona Gvazdžiauskytė Dimos
Daukšiai
1833-11-07 Mos. BAGDANSKIS Mykolas Bagdanskis (Bagdonskiego) Kazimieras ir Magdalena Steponavičiutė Bagdanskiai
Mosėdis Ona Radavičiutė Rapalienė Jonas ir Marijona Daukantaitė Radavičiai
Šatraminiai
1921-02-07 Mos. BAGDANSKIS Pranciškus Bagdanskis Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Mosėdžio p. Pranciška Dabrytė Antanas ir Ona Vičiutė Dabriai
Mos.p.1806-02-11 Mos. BAGDONAS Andrius Bagdonas (Andream Bochdanowicz)

Šekai Barbora Girdžiūnaitė (Barbaram Girdziunowna )

Mosėdžio p.
1822-01-12 Sal. BAGDONAS Antanas Bagdonas

Erlėnai Uršulė Žvinklytė

Erlėnai
1833-10-03 Mos. BAGDONAS Antanas Bagdonas (Bagdona) Andrius ir Barbora Girdžiūnaitė Bagdonai
Simaičiai Monika Ložytė Simonas ir Konstancija Ramonaitė Ložiai
Daukšiai
1877-01-26 Mos. BAGDONAS Antanas Bagdonas (Багдона) Andrius ir Barbora Girdžiūnaitė Bagdonai N Udraliai Karolina Ylakytė Mackevičienė Pranciškus ir Barbora Žiliutė Ylakiai N Ersla
1865-11-22 Sal. BAGDONAS Antanas Bagdonas Antanas ir Uršulė Žvinklytė Bagdonai
Erlėnai Sal.p Apolonija Bertulytė Mykolas ir Barbora Bertašiutė Bertuliai
Tūzai Sal.p.
1871-01-24 Sal. BAGDONAS Antanas Bagdonas Antanas ir Uršulė Žvinklytė Bagdonai N Sal. p. Kotryna Razgaitytė Undinienė Jonas ir Prudencija Stičaitytė Razgaičiai
Sal. p.
1939-10-21 Lenk. BAGDONAS Augustinas Bagdonas Juozapas ir Liucija Jablonskytė Bagdonai
Kuksinė Lenk. p. Kazimiera Mikštaitė Jurgis ir Anastasija Tamošauskytė Mikštai
Lenk. p.
1866-02-07 Sal. BAGDONAS Juozapas Bagdonas Antanas ir Uršulė Žvinklytė Bagdonai
Kadagynė Sal.p. Ona Grigaitytė (Григайцевною) Juozapas ir Uršulė Kaminskaitė Grigaičiai
Kadagynė Sal.p.
1836-01-28 Mos. BAGDONAS Juozapas Bagdonas (Bagdona) Andrius ir Barbora Girdžiūnaitė Bagdonai
Simaičiai Magdalena Baužytė Jonas ir Sofija Mickutė Baužiai
Budriai
1842-02-03 Mos. BAGDONAS Juozapas Bagdonas (Bagdona) Andrius ir Barbora Girdžiūnaitė Bagdonai N Tauzai Magdalena Dvarionaitė Kazimieras ir Veronika Skrabauskaitė Dvarionai
Mosėdžio p.
1882-04-20 Mos. BAGDONAS Juozapas Bagdonas (Багдона) Andrius ir Barbora Girdžiūnaitė Bagdonai N Plaušiniai Julijona Simaitytė Stanislovas ir Pulcherija Ramonaitė Simaičiai
Kernai
1827-02-02 Mos. BAGDONAS Karolis Bagdonas (Karolum Bahdanowicz)


Agnė Dereškevičiutė Tiškienė (Agnetham Tyszkowa)
N Ersla
1877-02-08 Sal. BAGDONAS Kazimieras Bagdonas Antanas ir Uršulė Žvinklytė Bagdonai
Erlėnai Sal.p Barbora Mostvilaitė Steponas ir Magdalena Mikštaitė Monstvilos
Erlėnai Sal.p.
1752-11-06 Mos. BAGDONAS Motiejus Bagdonas (Bogdanowicz)


Barbora Raibienė (Raybowiczowa)
N
1860-01-19 Mos. BAGDONAS Pranciškus Bagdonas (Багдона) Karolis ir Agnė Dereškevičiutė Bagdonai N Ersla Monika Kniukštaitė (Кнюштовною) Jonas ir Magdalena Pauragytė Kniukštos
Ersla1816-05-09 Mos. BAGDONAVIČIUS Dominykas Bagdonavičius (Dominicum Bahdanowicz)


Julijona Daukšaitė (Juliana Dawkszowna)

Rukai
1866-01-26 Mos. BAGDONAVIČIUS Benediktas Bagdonavičius Dominykas ir Julijona Daukšaitė Bagdonavičiai
Ersla Uršulė Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1860-02-09 Mos. BAGDONAVIČIUS Liudvikas Bagdonavičius Dominykas ir Julijona Daukšaitė Bagdonavičiai
Ersla Ona Račkauskaitė Antanas ir Ona Budreckaitė Račkauskai
Žebrokai1849-11-22 Mos. BAGUCKIS Adomas Baguckis Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai
Budriai Ona Veitaitė Laurynas ir Rozalija Dvarionaitė Veitai
Budriai
1921-10-25 Sal. BAGUCKIS Adomas Baguckis (g. 1898.02.01 Gintališkėje) Pranciškus ir Magdalena Štombergaitė Baguckiai
Klausgalvių Meds. Magdalena Motužytė Žvinklienė (g. 1896.08.01) Kazimieras ir Monika Venckutė Motužiai N Klausgalvių Meds.
1869-03-02 Mos. BAGUCKIS Aloyzas Baguckis Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Mikulčiai Monika Paulauskaitė Kajetonas ir Monika Liebaitė Paulauskai
Tauzai
1803-10-06 Mos. BAGUCKIS Baltramiejus Baguckis (Bartholomeo Bagucki)


Barbora Daržinskaitė (Barbara Zdarzynska)

Tauzai
1775-11-12 Mos. BAGUCKIS Dovydas Baguckis (Bogucki)


Veronika Numgaudytė (Numgaudayte)

Simaičiai
1880-08-17 Mos. BAGUCKIS Jokimas Baguckis Juozapas ir Petronelė Gečaitė Baguckiai
Palšiai Ieva Ragainytė Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Palšiai
1904-05-17 Mos. BAGUCKIS Jokimas Baguckis Juozapas ir Petronelė Gečaitė Baguckiai N Nevočiai Ona Palubinskaitė Šimkienė Kazimieras ir Barbora Balsytė Palubinskai N Nevočiai
1806-09-25 Mos. BAGUCKIS Jokūbas Baguckis (Jakobum Bogucki)

Igorai Pranciška Kontraktytė Daržinskienė (Franciszcam Zdarzynska)
N Žebrokai
1830-11-04 Mos. BAGUCKIS Jokūbas Baguckis Dovydas ir Veronika Numgaudytė Baguckiai N Nevočiai Antanina Gikaraitė Burbienė Tadas ir Veronika Leilionaitė Gikarai N Šerkšniai
1829-07-02 Mos. BAGUCKIS Jonas Baguckis Baltramiejus ir Barbora Daržinskaitė Baguckiai
Igariai Barbora Adomauskaitė Šiudeikienė Aleksandras ir Barbora Ažondenytė Adomauskai N Krakės
1781-10-29 Mos. BAGUCKIS Jonas Baguckis (Boguckis)


Kotryna Urbonaitytė (Urbanowiczowna)


1782-01-27 Mos. BAGUCKIS Juozapas Baguckis (Baguckis) Mykolas ir Marijona Sadauskaitė Baguckiai
Udraliai Ona Jokubauskaitė (Jakubowska)

Tauzai
1811-06-26 Mos. BAGUCKIS Juozapas Baguckis (Josephus Bagucki)

Krakės Julijona Vaserytė (Juliannam Waserowna)

Ersla
1822-01-17 Sk. BAGUCKIS Juozapas Baguckis (Bogucki)


Pranciška Laukineitytė (Laukineyciowna)

Luknė
1850-02-07 Mos. BAGUCKIS Juozapas Baguckis Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Kusai Petronėlė Gečaitė (Гечовною) Antanas ir Juozapota Žvinklytė Gečai
Šakaliai
1921-06-19 Mos. BAGUCKIS Juozapas Baguckis Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Tauzai Petronėlė Baužytė Antanas ir Petronėlė Šoblinskaitė Baužiai
Tauzai
1886-02-23 Mos. BAGUCKIS Jurgis Baguckis Kleopas ir Judita Šedvydytė Baguckiai
Tauzai Barbora Jazbutytė Antanas ir Barbora Ažondenytė Jazbučiai
Tauzai
1852-01-15 Mos. BAGUCKIS Kleopas Baguckis Leonas ir Barbora Skirutytė Baguckiai
Bobiliškės Judita Šedvydytė Kazimieras ir Magdalena Kataržytė Šedvydžiai
Udraliai
1821-05-03 Mos. BAGUCKIS Leonas Baguckis (Leonem Bagucki) Juozapas ir Ona Jokubauskaitė Baguckiai
Mikulčiai Barbora Skirutytė (Barbara Skirutowna)

Mikulčiai
1826-05-11 Mos. BAGUCKIS Leonas Baguckis (Leonem Bogucki) Juozapas ir Ona Jokubauskaitė Baguckiai N Kusai Barbora Šakinytė (Barbaram Szukinowna)

Budriai
1874-08-16 Mos. BAGUCKIS Leonas Baguckis Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai
Šaukliai Antanina Petrikaitė Jurgis ir Veronika Mikštaitė Petrikai
Naujukai
1881-01-27 Mos. BAGUCKIS Leonas Baguckis Kleopas ir Judita Šedvydytė Baguckiai
Bobiliškės Ona Jazbutytė Antanas ir Barbora Ažondenytė Jazbučiai
Daukšiai
1833-11-14 Mos. BAGUCKIS Martynas Baguckis Baltramiejus ir Barbora Daržinskaitė Baguckiai
Mosėdis Leokadija Intaitė Jonas ir Marijona Šiaudinytė Intos
Šatraminiai
1741-01-15 Mos. BAGUCKIS Mykolas Baguckis (Bogucki)

Žalgiriai Marijona Sadauskaitė (Sadowska)

Žalgiriai
1751-01-24 Mos. BAGUCKIS Mykolas Baguckis (Bogucki)


Kotryna Maniukaitė (Maniukayte)


1778-11-17 Mos. BAGUCKIS Mykolas Baguckis (Bogucki) Mykolas ir Marijona Sadauskaitė Baguckiai
Igariai Elena Alšauskienė (Olszewska)
N Igariai
1863-10-14 Mos. BAGUCKIS Mykolas Baguckis Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Igariai Kunigunda Žilinskaitė Pranciškus ir Pranciška Valančiutė Žilinskai
Mosėdis
1803-01-13 Mos. BAGUCKIS Petras Baguckis (Petrus Bogucki)


Elžbieta Viršilaitė (Elisabetham Wyrszyllowna)

Nevočiai
1809-02-07 Mos. BAGUCKIS Pranciškus Baguckis (Franciscum Bagucki)

Tauzai Ona Laureckiaitė (Anna Lawrecka Bogutska)

Gondlaukė
1828-01-29 Mos. BAGUCKIS Pranciškus Baguckis Pranciškus ir Ona Laureckytė Baguckiai
Tauzai Barbora Mickutė (Mickowna) Kazimieras ir Magdalena Draukšaitė Mickai
Budriai
1833-08-22 Mos. BAGUCKIS Pranciškus Baguckis Dovydas ir Veronika Numgaudytė Baguckiai N Tauzai Petronėlė Baltrutytė Šiaulienė Juozapotas ir Elena Narvilaitė Baltručiai N Igariai
1849-01-11 Mos. BAGUCKIS Pranciškus Baguckis Pranciškus ir Ona Laureckytė Baguckiai N Udraliai Amelija Stasaitytė (Стасайтовною) Tomas ir Cecilija Bričkutė Stasaičiai
Igariai
1855-02-06 Mos. BAGUCKIS Pranciškus Baguckis Pranciškus ir Ona Laureckytė Baguckiai N Udraliai Barbora Narkutė Antanas ir Magdalena Alšauskaitė Narkai
Šekai
1904-02-08 Mos. BAGUCKIS Pranciškus Baguckis Aloyzas ir Monika Paulauskaitė Baguckiai
Nevočiai Rozalija Kazbaraitytė Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai
Gondlaukė
1905-02-02 Mos. BAGUCKIS Pranciškus Baguckis Aloyzas ir Monika Paulauskaitė Baguckiai N Nevočiai Salomeja Riepšaitė Mykolas ir Anastasija Baužytė Riepšai
Šatraminiai
1751-01-24 Mos. BAGUCKIS Stanislovas Baguckis (Bogucki)


Magdalena Brinkutė (Brynkayte)


1758-08-01 Mos. BAGUCKIS Stanislovas Baguckis (Bogucki)
N Igariai Elena Kazlauskienė (Kozlowska)
N Žebrokai
1780-11-12 Mos. BAGUCKIS Stanislovas Baguckis (Bogucki)
N Šerkšniai Marijona Šimkutė (Simkayte)

Budvietė
1814-01-20 Mos. BAGUCKIS Stanislovas Baguckis (Stanislaum Bagucki)

Mikulčiai Morta Andrijauskaitė (Martham Andrzejewska)

Šatraminiai1711-01-18 Mos. BAIDOTAS Jurgis Baidotas (Baydot)

Mosėdis Ona Gaubytė (Gaubayte)

Virbalai1723-08-08 Mos. BAIPŠYS Andrius Baipšys (Baypsis)

Drupiai Judita Grikštaitė (Gryjsztayte)

Rukai
1879-02-06 Mos. BAIPŠYS Dominykas Baipšys Jonas ir Ona Noreikaitė Baipšiai N Gesaliai Yl.p. Uršulė Vaidilaitė Petras ir Rozalija Penkutė Vaidilos
Rukai
1929-01-26 Sk. BAIPŠYS Juozapas Baipšys Pranciškus ir Vincenta Petkutė Baipšiai
Šarkė Sk. p. Magdalena Veitaitė Kazimieras ir Apolonija Pakulytė Veitos
Užluobė Sk. p.
1724-11-26 Mos. BAIPŠYS Kazimieras Baipšys (Babsis)

Lyksūdė Ieva Žadvydytė (Žadwydowna)

Gondlaukiai
1736-09-23 Mos. BAIPŠYS Kazimieras Baipšys (Baypszus)

Vabaliai Barbora Jokšaitė (Jokayte)

Vabaliai
1896-09-29 Mos. BAIPŠYS Pranciškus Baipšys Kazimieras ir Felicijona Musteikytė Baipšiai
Kulai Sk.p. Uršulė Skubutytė Jonas ir Uršulė Bužinauskytė Skubučiai
Šaukliai1644-07-10 Sal. BAJORAITIS Jonas Bajoraitis (Joaem Baioraytis)

Nasrėnai Sal. p. Kotryna Skaudaitė (Catharina Skaudayte)

Skaudaliai Sal. p.1823-01-16 Sal. BAKAS Paulius Bakas (Paulum Bakewicz)
N Šaučikai Sal. p. Barbora Stropienė (Barbara Stropieny)
N Žalimai Sal.p.1815-11-16 Mos. BAKAVECKAS Pranciškus Bakaveckas (Franciscum Bokawecki)


Magdalena Jonkutė (Magdalena Jankowska)

Kulaliai1798-01-23 Sal. BAKSTYS Antanas Bakstys (Antonium Bakstis)

Juodupėnai Sal.p. Elžbieta Pilibaitytė (Elisabeth Filipowiczowna)

Erlėnai Sal.p.
1909-01-29 Mos. BAKSTYS Antanas Bakstys Juozapas ir Ona Aklytė Baksčiai
Luknė Sk.p. Rozalija Žvinklytė Kazimieras ir Rozalija Ramelytė Žvinkliai
Šakaliai
1817-02-04 Mos. BAKSTYS Ignacijus Bakstys (Ignatium Baksztowicz)

Ledžiai Antanina Karbonskytė Aklienė (Antanina Aklewiczowa) Kasparas ir Marijona Šulcaitė Karbonskiai N Kernai
1873-11-21 Mos. BAKSTYS Juozapas Bakstys Jeronimas ir Anastasija Bričkutė Baksčiai
Luknė Sk.p. Ona Aklytė Ignotas ir Magdalena Šleiniutė Akliai
Žalgiriai
1888-03-01 Mos. BAKSTYS Juozapas Bakstys Jeronimas ir Anastasija Bričkutė Baksčiai N Lenkimai Anastasija Petrikaitė Antanas ir Domicėlė Gedrimaitė Petrikai
Šekai
1907-11-27 Mos. BAKSTYS Juozapas Bakstys Juozapas ir Ona Aklytė Baksčiai
Luknė Sk.p. Veronika Statkutė Antanas ir Monika Bertašiutė Statkai
Baksčiai
1926-02-10 Mos. BAKSTYS Juozapas Bakstys Kazimieras ir Magdalena Žiobakaitė Baksčiai
Kernai Veronika Sadauskaitė Kazimieras ir Liucija Šmitaitė Sadauskai
Šakaliai
1779-02-14 Mos. BAKSTYS Juozapas Bakstys (Josephus Baksztis)
N Ipiltė Laukž.p. Regina Brazdauskaitė (Reginam Brazdowska)

Pesčiai Mos.p.
1887-11-17 Mos. BAKSTYS Leonas Bakstys Laurynas ir Liucija Staniutė Baksčiai
Šatraminiai Felicijona Beinoraitė Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai
Žalgiriai
1911-06-26 Mos. BAKSTYS Leonas Bakstys Juozapas ir Ona Aklytė Baksčiai
Luknė Sk.p. Monika Pociutė Juozapas ir Monika Donėlaitė Pociai
Šerkšniai1818-09-25 Mos. BALAČAS Motiejus Balačas (Matheum Balącz)
N Drupiai Barbora Mockutė (Barbara Mickiewiczowna)

Bružai1821-02-08 Mos. BALANDIS Antanas Balandis (Antonium Balądis)

Kaukolikai Elena Gecevičiūtė (Helenam Giecewiczowna)

Rukai
1900-05-07 Mos. BALANDIS Jonas Balandis Kazimieras ir Ona Liebutė Balandžiai
Mosėdis Anelė Januškaitė (Янушковною) Juozapas ir Pranciška Bertašiutė Januškos
Mosėdis
1930-03-02 Mos. BALANDIS Jonas Balandis Jonas ir Anelė Januškaitė Balandžiai
Mosėdis Monika Skaraitė Kazimieras ir Monika Jonušaitė Skaros
Virbalai
1642-05-25 Sal. BALANDIS Jonas Balandis (Joannes Balandis)

Kūlsodis Sal. p. Zuzana Bučkutė (Zuzanna Buczkayte)

Kūlsodis Sal.p.
1835-01-29 Mos. BALANDIS Juozapas Balandis Motiejus ir Rožė Gvazdžiauskaitė Balandžiai
Mosėdis Rozalija Niuniavaitė Juozapas ir Leokadija Intaitė Niuniavos
Mosėdis
1924-06-17 Mos. BALANDIS Kazimieras Balandis Jonas ir Anelė Januškaitė Balandžiai
Kalniškiai Bronislova Smulkytė Leonas ir Barbora Kniežaitė Smulkiai
Mosėdis
1869-02-25 Mos. BALANDIS Kazimieras Balandis Juozapas ir Rozalija Niuniavaitė Balandžiai
Naujukai Ona Liebutė Antanas ir Juozapota Dimaitė Liebai
Udraliai
1932-02-09 Mos. BALANDIS Konstantinas Balandis Jonas ir Anelė Januškaitė Balandžiai
Mosėdis Bronislova Vaškytė Kazimieras ir Julijona Litvinaitė Vaškiai
Krakės
1890-11-27 Mos. BALANDIS Liudvikas Balandis Petras ir Uršulė Stasiutė (Стасевною) Balandžiai
Ersla Benedikta Liaugaudaitė Pranciškus ir Ona Špiliauskaitė Liaugaudai
Ersla
1925-01-23 Lenk. BALANDIS Liudvikas Balandis Liudvikas ir Benedikta Liaugaudaitė Balandžiai
Večiai Lenk. p. Ona Martinkutė Želvienė Jonas ir Ona Jurgutytė Martinkai N Večiai Lenk. p.
1753-07-22 Mos. BALANDIS Mykolas Balandis (Balądys)


Barbora Vaitelytė (Waytelowiczowna)

Urviai Mos.p.
1642-05-25 Sal. BALANDIS Motiejus Balandis (Matchias Balandis)

Kūlsodis Sal. p. Dorota Venckutė (Dorotha Wec

Kūlsodis Sal.p.
1811-05-23 Mos. BALANDIS Motiejus Balandis (Matheum Balundis)


Terezė Razmaitė (?) Šiudeikienė (Theresiam Szudeykowa)
N Drupiai Mos.p.
1921-02-06 Mos. BALANDIS Petras Balandis Liudvikas ir Benedikta Liaugaudaitė Balandžiai
Ersla Veronika Meškytė Antanas ir Domicėlė Stankūnaitė Meškiai
Mos.p.
1821-11-08 Mos. BALANDIS Pranciškus Balandis (Franciscum Balądis)


Petronėlė Šiudeikaitė (Petronilla Sziudeykowna)

Daukšiai1938-05-14 Mos. BALCERIS Teodoras Balceris Mykolas ir Vine Strautinė Balceriai
Mosėdis Magdalena Alčauskaitė Baltramiejus ir Benedikta Sabeckytė Alčauskai
Mosėdis1800-07-31 Mos. BALIČAS Ignacijus Baličas (Ignatium Balicz)
N Skuodas Magdelena Klovienė (Magdalena Klowowa
N Žuveliai
1759-11-18 Mos. BALIČAS Kazimieras Baličas (Balicz)

Mikitai Plat.p. Ona Čepauskaitė (Szczepowska)

Prialgai1931-10-31 Kaln. BALIUTAVIČIUS Juozapas Baliutavičius Pranciškus ir Ona Zemeckaitė Baliutavičiai
Užluobė Sk. p. / Šiauliai Agnė Pietarytė Kazimieras ir Ieva Gudinaitė Pietariai
Klausgalvai / Marijampolė1835-02-05 Mos. BALSYS Antanas Balsys Antanas ir Antanina Šauklytė Balsiai
Udraliai Uršulė Prialgauskaitė Jokūbas ir Agota Pukinskaitė Prialgauskai
Žebrokai
1931-09-13 Sal. BALSYS Antanas Balsys Adomas ir Ona Mažūnaitė Balsiai N Gargždelė Sal. p. Monika Puškoriutė Juozapas ir Monika Zubaitė Puškoriai
Kirkšiai Sal. p.
1823-02-27 Šač. BALSYS Bonifacas Balsys (Bonifacium Balewicz)
N Pagramančiai Barbora Gudžienė (Barbara Guczdziewska)
N Šačiai
1824-05-20 Sal. BALSYS Ignotas Balsys (Ignatium Balsewicz)
N Reketė Petronėlė Kasperavičiutė (Petronella Kasperowiczowna)

Jurgaičiai
1779-11-21 Mos. BALSYS Jonas Balsys (Balsewiczius)

Karviai Yl.p. Ona Lutytė (Ana Lutawiczayte)

Daktarai
1859-02-17 Mos. BALSYS Jonas Balsys Juozapas ir Antanina Kaupaitė Balsiai
Gintališkė Antanina Brenciutė Strakšienė Jonas ir Antanina Vaškytė Brenciai N Šaukliai
1938-02-14 Šač. BALSYS Jonas Balsys Jonas ir Monika Brencytė Balsiai
Notėnai Kotryna Jurevičiutė Pranciškus ir Rozalija Butkutė Jurevičiai
Šačiai
1893-05-18 Mos. BALSYS Kazimieras Balsys Kazimieras ir Petronėlė Gadeikytė Balsiai
Kulaliai Agnė Vasiliauskaitė Petras ir Agnė Tirevičiutė Vasiliauskai
Kulaliai
1753-01-21 Mos. BALSYS Mikalojus Balsys (Bolsewicz)


Elžbieta Pukinskaitė (Pukinska)


1823-06-06 Sal. BALSYS Mykolas Balsys (Michaelum Balsis)
N
Marcijona Brazdauskaitė (Marcianna Brozdowska)

Reketė
1846-05-15 Mos. BALSYS Mykolas Balsys (Balsia) Antanas ir Antanina Šauklytė Balsiai
Igariai Leokadija Zabitytė Kazimieras ir Judita Liutkutė Zabičiai
Igariai
1897-06-16 Mos. BALSYS Petras Balsys Povilas ir Barbora Kazbaraitytė Balsisi N Sal.p. Ona Vaičekauskytė Jonas ir Ona Griciutė Vaičiekauskiai
Naujukai
1925-09-22 Mos. BALSYS Petras Balsys Petras ir Ona Vaičekauskytė Balsiai
Šakaliai Ona Petrutytė Jonas ir Ona Šakinytė Petručiai
Šakaliai
1794-10-13 Mos. BALSYS Pranciškus Balsys (Franciscum Balcewicz)

Gaubės Magdalena Dimaitė (Magdalena Dymowiczowna)

Simaičiai
1820-11-23 Mos. BALSYS Pranciškus Balsys (Franciscum Balsius)
N Gaubės Ona Kalvaitienė (Anna Kalwayczowa)
N Udraliai
1847-11-10 Kret. BALSYS Pranciškus Balsys (Balsewicz) Polikarpas ir Ona Kniukštaitė Balsiai
Sungailai Emerencija Žvinklytė (Žwinklowna) Antanas ir Felicijona Butkutė Žvinkliai
Karoliškės
1847-11-18 Kret. BALSYS Pranciškus Balsys (Balsewicz) Polikarpas ir Ona Kniukštaitė Balsiai
Voveraičiai Emerencija Žvinklytė (Žwinklowna) Antanas ir Felicijona Butkutė Žvinkliai
Karoliškės
1932-01-28 Mos. BALSYS Pranciškus Balsys Petronėlės Balsytės sūnus
Kulaliai Domicėlė Kusaitė Jokimas ir Anastasija Kubilaitė Kusai
Kulaliai1904-02-08 Mos. BALTĖJUS Antanas Baltėjus Petras ir Antanina Šopagaitė Baltėjai
Lenkimai Barbora Šakinytė Danienė Antanas ir Konrada Plaušinytė Šakiniai N Mosėdis
1930-01-14 Mos. BALTĖJUS Antanas Baltėjus Antanas ir Barbora Šakinytė Baltėjai
Mosėdis Justina Skripkauskytė Adomas ir Barbora Anužytė Skripkauskiai
Šaukliai
1894-02-15 Lenk. BALTĖJUS Bonaventūras Baltėjus Pranciškus ir Ona Burbaitė Baltėjai
Lenkimai Barbora Gikaraitė Juozapas ir Barbora Simutytė Gikarai
Lenkimai
1804-11-22 Mos. BALTĖJUS Jokūbas Baltėjus (Jacobum Baltieius)

Krakės Cecilija Vaškienė (Ceciliam Waszkowa)
N Budriai
1935-11-26 Mos. BALTĖJUS Jonas Baltėjus Antanas ir Barbora Šakinytė Baltėjai
Mosėdis Aleksandra Lekniutė Aleksandras ir Emilija Abromaitytė Lekniai
Mosėdis
1924-07-13 Mos. BALTĖJUS Kazimieras Baltėjus Nikodemas ir Ona Papreckaitė Baltėjai N Sk.p. Uršulė Jasaitė Jurgis ir Uršulė Bačiutė Jasai
Gaubės
1773-05-23 Mos. BALTĖJUS Mikalojus Baltėjus (Baltėjus)
N Gaubės Klara Kondrotaitė (Kontratowiczowna)

Mosėdis
1925-02-17 Mos. BALTĖJUS Pranciškus Baltėjus Bonaventūras ir Barbora Gikaraitė Baltėjai
Lenkimai Petronėlė Baguckytė Jurgis ir Barbora Jazbutytė Baguckiai
Bobiliškės
1932-11-26 Mos. BALTĖJUS Pranciškus Baltėjus Jurgis ir Anelė Simutytė Baltėjai
Skuodas Ona Alšauskaitė Konstantinas ir Marijona Petrauskaitė Alšauskai
Mosėdis1904-04-18 Mos. BALTINAS Antanas Baltinas Antanas ir Ona Klovaitė Baltinai
Skuodas Ona Rimkutė Petras ir Ona Jonkutė Rimkai
Šaukliai
1914-01-28 Yl. BALTINAS Kazimieras Baltinas Kazimieras ir Ona Grušaitė Baltinai

Veronika Gritkutė Stanislovas ir Magdalena Žvinklytė Gritkai

1831-02-17 Mos. BALTINAS Motiejus Baltinas Motiejus ir Magdalena Baltinai N Puodkaliai Barbora Žilinskaitė Jurgis ir Morta Kociutė Žilinskai
Mosėdis
1937-11-14 Mos. BALTINAS Vilhelmas Baltinas Antanas ir Ona Rimkutė Baltinai
Mosėdis Jadvyga Šopaitė Juozapas ir Emilija Juknevičiutė Šopos
Mosėdis
1932-11-10 Mos. BALTINAS Vladislovas Baltinas Antanas ir Ona Rimkutė Baltinai
Mosėdis Albertina Urkauskaitė Liudvikas ir Albertina Nikartaitė Urkauskai
Mosėdis1937-02-01 Kaln. BALTMIŠKIS Kazimieras Baltmiškis Karolinos Baltmiškytės sūnus
Kūlsodis Sal. p. Petronėlė Vaičiutė Juozapas ir Petronėlė Venckutė Vaičiai
Kūlsodis Sal.p.1823-06-05 Sal. BALTONIS Felicijonas Baltonis (Felicianum Baltuny)


Ona Ramanauskaitė (Ramonauskaly)

Urbaičiai
1917-02-04 Mos. BALTONIS Kazimieras Baltonis Kazimieras ir Barbora Sukutytė Baltoniai
Salantai Salomeja Gaselytė Mončienė Benediktas ir Domicėlė Katavičiutė Gaseliai N Ersla
1907-02-06 Mos. BALTONIS Pranciškus Baltonis Juozapas ir Barbora Daunoraitė Baltoniai
Sal.p. Juozapota Petrošiutė Juozapas ir Rožė Urnikytė Petrošiai
Mosėdžio p.
1940-08-04 Kret. BALTUONIS Vytautas Baltuonis Juozapas ir Petronėlė Venckutė Baltuoniai
Kretinga Petronėlė Domarkaitė Petras ir Julijona Šliožaitė Domarkai
Kretinga / Kartena1778-11-22 Mos. BALTRIMAS Andrius Baltrimas (Baltryms)

Mosėdis Kotryna Skudulaitė (Skiudulowna)

Mosėdis
1787-11-18 Mos. BALTRIMAS Andrius Baltrimas (Andreas Baltrymas)
N Mosėdis Kotryna Antanauskaitė (Catharina Antonowiczowna)

Šerkšniai
1933-02-26 Kaln. BALTRIMAS Augustinas Baltrimas Ignotas ir Petronėlė Berniutė Baltrimai
Tinteliai Kaln. p. Marijona Venckutė Juozapas ir Barbora Baltuonytė Venckai
Klausgalvai Kaln. p.
1797-06-13 Šač. BALTRIMAS Izidorius Baltrimas (Isidorum Baltrymas)
N Žebrokai Ona Gedrimaitė (Annam Giedrymowna)

Geidučiai Mos.p.
1803-11-24 Mos. BALTRIMAS Izidorius Baltrimas (Isidorum Baltrym)
N Krakės Rožė Dabravolskytė (Rozam Dabrawolska)

Mosėdis
1837-02-09 Mos. BALTRIMAS Jonas Baltrimas (Baltryma) Juozapas ir Rožė Dabravolskytė Baltrimai
Mosėdis Barbora Sušinskaitė Viskontienė Petras ir Kunegunda Burbaitė Sušinskai N Virbalai
1872-11-03 Mos. BALTRIMAS Julijonas Baltrimas Onos Baltrimaitės sūnus
Virbalai Barbora Kazbaraitytė (Казбарайтисовною) Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai
Šakaliai
1758-04-30 Mos. BALTRIMAS Juozapas Baltrimas (Baltrym0


Elžbieta Tamošauskienė (Tomaszewska)
N Ersla
1797-06-27 Šač. BALTRIMAS Juozapotas Baltrimas (Josephatum Baltryma)
N
Marijona Valkutė (Mariannam Walkowna)

Prialgai
1716-11-01 Mos. BALTRIMAS Jurgis Baltrimas (Baltrimaytis)

Ersla Ona Večytė Weczowna)

Ersla
1841-01-12 Mos. BALTRIMAS Kazimieras Baltrimas (Baltyma) Jonas ir Kunegunda Rokaitė Baltrimai
Juknaičiai Mos.p. Magdalena Ereminaitė Motiejus ir Magdalena Pociutė Ereminai
Juknaičiai
1769-11-12 Mos. BALTRIMAS Pranciškus Baltrimas (Baltryms)


Barbora Sabaliauskienė (Sobolewska)
N Šakaliai
1777-10-19 Mos. BALTRIMAS Tadas Baltrimas (Baltrymum)

Šaukliai Rožė Alseikaitė (Olseykowna)

Kernai
1777-11-19 Mos. BALTRIMAS Tadas Baltrimas (Baltrymum) pasikartojantis įrašas (data?)
Šaukliai Rožė Alseikaitė (Olseykowna)

Kernai1937-02-08 Mos. BALTRUKAS Antanas Baltrukas Petras ir Karolina Klovaitė Baltrukai
Daukšiai Amelija Lukošiutė Antanas ir Magdalena Kubilaitė Lukošiai
Šakaliai
1939-02-07 Sal. BALTRUKAS Juozapas Baltrukas Juozapas ir Barbora Budrytė Baltrukai
Tuzai Aniceta Jokubauskaitė Simonas ir Aniceta Želvytė Jokubauskai
Tuzai
1906-02-07 Lenk. BALTRUKAS Petras Baltrukas Adomas ir Petronėlė Griciutė Baltrukai
Stirbaičiai Plat. p. Karolina Klovaitė Antanas ir Ona Litvinaitė Klovos
Lenkimai
1936-02-24 Mos. BALTRUKAS Petras Baltrukas Petras ir Karolina Klovaitė Baltrukai
Daukšiai Stanislova Rancaitė Pranciškus ir Kazimiera Kubilaitė Rancai
Daukšiai1739-07-12 Mos. BALTRUŠKA Adalbertas Baltuška (Baltuszko)

Ersla Marijona Gonžaitė (Gązowna)


1732-01-24 Mos. BALTRUŠKA Jonas Baltruška (Naltruszkiewicz)

Juknaičiai Mos.p. Ieva Kurilaitė (Kurilowna)

Kaukolikai
1823-11-27 Mos. BALTRUŠKA Juozapas Baltruška (Jozephum Baltruszka)


Marcijona Narmontaitė (Marciana Narmontowna)

Imbarė
1822-01-30 Mos. BALTRUŠKA Mykolas Baltruška (Michaelem Baltruszka)

Juknaičiai Mos.p. Elžbieta Kubilaitė (Elizabeth Kubylowna)

Mosėdis
1780-11-25 Mos. BALTRUŠKA Motiejus Baltruška (Baltruszka)

Kaukolikai Barbora Mickutė (Mickiewiczayty)

Kaukolikai
1809-02-02 Mos. BALTRUŠKA Motiejus Baltruška (Matheum Baltruszko)

Kaukolikai Elena Kaupaitė (Helena Kowpowna)

Ersla
1759-02-04 Mos. BALTRUŠKA Simonas Baltruška (Baltruszka)


Rozalija Razmaitė (Razmowna)

Šaukliai
1907-02-04 Mos. BALTRUŠKA Vitalis Baltruška Juozapas ir Veronika Taratutaitė Baltruškos
Sk.p. Ona Valužytė Anelės Valužytės dukra
Mos.p.1849-01-25 Mos. BALTRUTIS Antanas Baltrutis Jonas ir Barbora Griciutė Baltručiai
Baksčiai Pranciška Dargytė Mykolas ir Barbora Stirblytė Dargiai
Baksčiai
1798-01-30 Mos. BALTRUTIS Antanas Baltrutis (Antonium Baltrutis)


Marijona Dubinskaitė (Mariana Dubinskowna)

Kulaliai
1865-11-10 Mos. BALTRUTIS Feliksas Baltrutis Pranciškos Baltrutytės sūnus
Krakės Monika Budrikytė Žalgirienė Jonas ir Klara Ramonaitė Budrikiai N Krakės
1824-02-17 Mos. BALTRUTIS Feliksas Baltrutis (Felicem Baltrutis)


Elena Gadeikaitė (Helena Gadeykowna)

Baksčiai
1792-10-23 Mos. BALTRUTIS Jokūbas Baltrutis (Jacobus Baltrutis)

Budriai Magdalena Šakinytė (Magdalena Szakinowna)

Budriai
1858-11-16 Mos. BALTRUTIS Jonas Baltrutis Mikalojus ir Juozapota Mickutė Baltručiai
Udraliai Veronika Rimkutė Vincentas ir Ona Kazbaraitytė Rimkai
Udraliai
1853-02-24 Mos. BALTRUTIS Juozapas Baltrutis Jonas ir Barbora Griciutė Baltručiai
* Julijonas Ukrinaitė Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai
Baksčiai
1855-02-02 Mos. BALTRUTIS Juozapas Baltrutis Chrizostomas ir Petronėlė Zobieliutė Baltručiai
Sal.p. Uršulė Ramonaitė Laukienė Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai N Krakės
1889-11-28 Mos. BALTRUTIS Juozapas Baltrutis Chrizostomas ir Petronėlė Zobieliutė Baltručiai N Krakės Ona Kuperbergaitė Laukienė Mykolas ir Ona Gedminaitė Kuperbergai N Krakės
1921-01-30 Mos. BALTRUTIS Juozapas Baltrutis Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Baltručiai
Baksčiai Ona Gedminaitė Konstantinas ir Ona Staniutė Gedminai
Igariai
1773-06-20 Mos. BALTRUTIS Laurynas Baltrutis (Baltrutis)


Justina Taurinskaitė (Tawrynskaty)

Mikulčiai
1820-02-03 Mos. BALTRUTIS Mikalojus Baltrutis (Nicolaum Baltrutis)

Udraliai Juozapota Mickutė (Jozephata Mickiewiczowna)

Budriai
1819-11-18 Mos. BALTRUTIS Petras Baltrutis (Petrum Baltrutis)

Baksčiai Antanina Martinkutė (Antonina Martinkowna Baltrutowa)

Virbaliai
1928-01-10 Mos. BALTRUTIS Pranciškus Baltrutis Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Baltručiai
Baksčiai Barbora Jotkutė Kazimieras ir Kotryna Dyburytė Jotkai
Kernai
1788-10-11 Mos. BALTRUTIS Tadas Baltrutis (Thaddeus Baltrutowicz)

Budriai Pranciška Šakinytė (Francisca Szakinayte)

Budriai1840-02-13 Mos. BALVOČIUS Augustinas Balvočius Bonifacas ir Barbora Prialgauskaitė Balvočiai
Laumaičiai Šač.p. Pranciška Mazulevičiutė (Mazulewiczowna) Jonas ir Elžbieta Tubinaitė Mazulevičiai
Rukai
1851-11-13 Mos. BALVOČIUS Ignotas Balvočius Bonifacas ir Barbora Prialgauskaitė Balvočiai N Šačių p. Agota Ruikaitė Antanas ir Felicijona Jurkutė Ruikos
Kusai
1719-05-08 Mos. BALVOČIUS Jokūbas Balvočius (Balwocz)

Kelūnai Tirkšl.p. Marijona Žadrimaitė (Žadrymayte)

Vabaliai
1758-09-01 Mos. BALVOČIUS Jonas Balvočius (Balwocius)
N Rumšaičiai Ona Gelžinytė (Gielžynowna)

Lyksūdė
1758-04-30 Mos. BALVOČIUS Mykolas Balvočius (Balwocius)

Remezai Yl.p. Barbora Jokubaitienė (Jakubowiczowa)
N Vabaliai
1787-01-14 Mos. BALVOČIUS Stanislovas Balvočius (Stanislaus Balwocz)

Laukai Sed.p. Elena Alšauskaitė (Helena Olszewska)

Vabaliai1936-05-17 Kaln. BANYS Antanas Banys Juozapas ir Karolina Gailytė Baniai N Čiuželiai Kulių p. Jadvyga Salytė Drakšienė Kazimieras ir Eleonora Ertavičiutė Saliai N Kūlsodis Kaln. p.
1772-11-15 Mos. BANYS Tadas Banys (Baniewicz)


Morta Rupeikaitė (Rupeykowna)

Prialgai1900-09-25 Mos. BARAKAUSKAS Antanas Barakauskas Pranciškus ir Magdalena Ruibytė Barakauskai
Šakaliai Monika Jablonskytė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Šakaliai
1934-01-23 Mos. BARAKAUSKAS Antanas Barakauskas Antanas ir Monika Jablonskytė Barakauskai
Udraliai Julijona Daukantaitė Liudvikas ir Kotryna Mikutaitė Daukantai
Mikulčiai
1939-01-10 Mos. BARAKAUSKAS Motiejus Barakauskas Antanas ir Monika Jablonskytė Barakauskai
Udraliai Ona Žeimytė Kazimieras ir Ona Indrutytė Žeimiai
Mikulčiai
1899-02-16 Mos. BARAKAUSKAS Petras Barakauskas Pranciškus ir Magdalena Ruibytė Barakauskai
Šaukliai Rozalija Kazbaraitytė Mikalojus ir Barbora Luotaitė Kazbaraičiai
Šaukliai
1861-02-07 Mos. BARAKAUSKAS Pranciškus Barakauskas Steponas ir Kotryna Tubinaitė Barakauskai
Šaukliai Magdalena Ruibytė (Руйбовною) Petras ir Barbora Pilibaitytė Raibiai
Šaukliai1877-10-26 Mos. BARANAUSKAS Jonas Baranauskas Jonas ir Barbora Grabytė Baranauskai
Narvydžiai Sk.p. Anelė Pliuškytė Jonas ir Elena Kubiliutė Pliuškiai
Tėveliai
1868-02-11 Šač. BARANAUSKAS Kazimieras Baranauskas Juozapas ir Ona Kuržinauskaitė Baranauskai N Paparčiai Kalv.p. Karolina Pūkinskaitė Ignacijus ir Ona Andriekutė Pūkinskai
Rumšaičiai Šač.p.
1924-03-02 Mos. BARANAUSKAS Kazimieras Baranauskas Juozapas ir Paulina Juknaitė Baranauskai
Paluknė, Sk.p. Uršulė Riepšaitė Antanas ir Petronėlė Intaitė Riepšai
Daukšiai
1812-11-24 Mos. BARANAUSKAS Nikodemas Baranauskas (Nicodemum Baranowski)

Narvydžiai Sk.p. Elena Jonkauskytė (Helenam Jankowskowna)


1941-02-27 Kauno c.m. BARANAUSKAS Petras Baranauskas


Stanislova Jonkutė Steponas ir Kotryna Bertašiutė Jonkai

1794-11-25 Yl. BARANAUSKAS Stanislovas Baranauskas (Stanislaum Baranowski)


Barbora Šakytė (Barbara Szakowska)

Stripinai Yl.p.
1939-02-07 Mos. BARANAUSKAS Valerijonas Baranauskas Julijonas ir Marijona Sebeckytė Baranauskai
Narvydžiai Sk.p. Juozapota Šemetaitė Juozapas ir Ona Jonkutė Šemetos
Igariai
1937-10-13 Sal. BARANAUSKIS Vladislovas Baranauskis Jurgis ir Barbora Bagdonaitė Baranauskiai
Salantai Eugenija Valužytė Kazimieras ir Ona Jucytė Valužiai
Salantai1924-01-30 Gr. BARASA Adomas Barasa Elenos Barasaitės sūnus
Mončiai Grūšl. p. Delicija Bružaitė Juozapas ir Delicija Jazdauskaitė Bružai
Laukžemės p.
1937-09-05 Mos. BARASA Jurgis Benediktas Barasa Jurgis ir Elena Moncevičiutė Barasos
Šlaveitai Darb. p. Stanislova Kažytė Pranciškus ir Izabelė Lenkauskaitė Kažiai
Tėveliai
1936-02-02 Sal. BARASA Kazimieras Barasa Jonas ir Liudvika Pikturnaitė Barasos
Bajoraliai Sal. p. Elena Daukšaitė Jonas ir Barbora Kazlauskaitė Daukšos
Bajoraliai Sal. p.
1929-04-30 Gr. BARASA Stanislovas Barasa Jurgis ir Anastasija Rimkutė Barasos
Šlaveitai Darb. p. Ona Bronislova Pikturnaitė Petras ir Emilija Stulginskaitė Pikturnos
Akmenalė Grūšl. p.1719-11-22 Mos. BARAUSKIS Baltramiejus Barauskis (Borowski)

Ažvyčiai Marijona Petrikytė (Petrikowna)

Kaukolikai
1794-06-25 Sal. BARAUSKIS Jonas Barauskis (Joannem Borowski)

Gedgaudžiai Kotryna Vibraitė (Catharinam Wibrowna)

Pesčiai Sal.p.
1824-11-10 Šač. BARAUSKIS Jurgis Barauskis (Georgium Barowski)


Barbora Purlykienė (Barbara Purlykowa)
N Lukošaičiai
1839-04-23 Mos. BARAUSKIS Motiejus Barauskis (Borowskiego) Motiejus ir Cecilija Monstvilaitė Barauskiai
Šatraminiai Ona Jakštaitė (Jaksztowna) Jonas ir Barbora Končiutė Jakštai
Šatraminiai
1931-05-14 Alek. BARAUSKIS Pranciškus Barauskis Barboros Barauskaitės sūnus
Skuodas Zofija Šeibytė Ignotas ir Barbora Taučiutė Šeibiai
Šarkė Sk. p.
1723-11-21 Mos. BARAUSKIS Stanislovas Barauskis (Barowski)


Barbora Stonkutė (Stąkowna)

Vabaliai1838-02-08 Mos. BARYS Feliksas Barys (Baria) Feliksas ir Petronėlė Motužytė Bariai
Jurgaičiai Sal.p. Barbora Ševelytė Dimienė Antanas ir Barbora Mikutaitė Ševeliai N Ledžiai1865-08-15 Mos. BARKAUSKAS Adomas Barkauskas (Борковского) Adomas ir Leokadija Gedrimaitė Barkauskai
Šerkšniai Ona Dvarionaitė Jonas ir Ona Jucytė Dvarionai
Šerkšniai
1885-01-14 Mos. BARKAUSKAS Kazimieras Barkauskas (Борковскаго) Dominykas ir Uršulė Žebrauskaitė Barkauskai
Rušupiai Sk.p. Anastasija Skaraitė Pranciškus ir Barbora Venslauskaitė Skaros
Šakaliai
1829-11-29 Mos. BARKAUSKAS Steponas Barkauskas Jonas ir Brigita Gedgaudaitė Barkauskai
Šniukščiai Uršulė Benetytė Sakalauskienė Simonas ir Marijona Milašiutė Benečiai N Šniukščiai
1821-02-08 Mos. BARKAUSKAS Steponas Barkauskas (Stefanum Barkowski)

Šaukliai Kotryna Tubinaitė (Catharina Tubinowiczowna )

Šerkšniai
1896-01-30 Mos. BARKAUSKAS Tomas Barkauskas (Барковскаго) Tomas ir Kleopa Viskontaitė Barkauskai
Ersla Ieva Škimelytė Jonas ir Barbora Žvinklytė Škimeliai
Rukai1734-05-09 Mos. BARKELIS Jurgis Barkelis (Barkielewicz)

Pesčiai Sal.p. Kotryna Petrauskaitė (Petrowskowna)

Šatraminiai1866-01-12 Šač. BARKUS Antanas Barkus dvarininkas Juozapas ir Kotryna Jamontaitė Barkai
Derkinčiai Šač.p. Petronėlė Jonkaitytė (Янкевичевною) dvar. Jurgis ir Petronėlė Jonuškaitė Jonkaičiai
Derkinčiai
1741-11-05 Mos. BARKUS Ignotas Barkus (Borkiewicz) GD

Kaltin.p. Kunigunda Giniotaitė (Giniattowna) GD

Prialgai
1863-05-14 Mos. BARKUS Jokimas Barkus (Боркусъ) Pranciškus ir Elena Paulauskaitė Barkai
Virbalai Anastasija Končiutė Juozapas ir Elena Šmitaitė Končiai
Virbalai
1914-06-03 Yl. BARKUS Jonas Barkus (g. 1889.09.24) Juozapas ir Petronėlė Petrauskaitė Barkai

Magdalena Gritkutė (g. 1885.07.22) Stanislovas ir Magdalena Žvinklytė Gritkai
Pašilėnų km.
1927-01-31 Mos. BARKUS Jonas Barkus (Barkaus) Tadas ir Uršulė Veitaitė Barkai N Žalgiriai Magdalena Mikutaitė Paulauskienė Jurgis ir Salomeja Jakštaitė Mikutos
Nevočiai
1772-11-08 Mos. BARKUS Juozapas Barkus (Barkiewicz)

Šliktinė Plat.p. Agota Baltrutienė (Baltrutieny)
N Mikulčiai
1717-11-27 Mos. BARKUS Jurgis Barkus (Barkowski)

Palangos p. Kotryna Padegimaitė (Padegimska)

Prialgai
1736-02-11 Mos. BARKUS Jurgis Barkus (Borkowski)
N Prialgai Regina Pikturnaitė (Pikturnowna)

Prialgai
1843-05-12 Mos. BARKUS Kazimieras Barkus (Barka) Pranciškus ir Brigita Katkutė Barkai
Virbalai Kotryna Knystautaitė Jonas ir Magdalena Prialgauskaitė Knystautai
Ersla
1846-11-12 Mos. BARKUS Kazimieras Barkus (Barkusa) Pranciškus ir Brigita Katkutė Barkai N Virbalai Juozapota Skirutytė Karalienė Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai N Šerkšniai
1853-02-24 Mos. BARKUS Leonas Barkus (Баркуса) Pranciškus ir Brigita Katkutė Barkai
Ersla Marijona Aklytė (Аклинскою) Laurynas ir Rožė Kazbaraitytė Akliai
Ersla
1879-01-07 Sal. BARKUS Leonas Barkus Kazimieras ir Juozapota Skirutytė Barkai
Narėpai Sal.p. Marcijona Zabitytė (Забитисовною) Antanas ir Petronėlė Švelnytė Zabičiai
Sal.
1764-09-30 Mos. BARKUS Mykolas Barkus (Barkowski)

Laumiai Sed.p. Liucija Mockutė (Mackiewiczowna)

Šačiai
1766-04-27 Mos. BARKUS Mykolas Barkus (Barkiewicz)

Šliktinė Kotryna Pukinskaitė (Pukinska)

Tėveliai
1762-10-10 Mos. BARKUS Petras Barkus (Borkowski)

Laumiai Sed.p. Morta Sereikaitė (Soreykowna)

Šačiai
1829-02-12 Mos. BARKUS Pranciškus Barkus Pranciškus ir Magdalena Katkutė Barkai
Ersla Elena Paulauskaitė Jurgis ir Barbora Beinoraitė Paulauskai
Kernai
1938-02-21 Gr. BARKUS Pranciškus Barkus Pranciškus ir Uršulė Barkai
Grūšlaukė Petronėlė Daukontaitė Petronėlės Daukontaitės duktė
Peldžiai Gr. p.
1720-11-17 Mos. BARKUS Stanislovas Barkus (Burkaytis)


Barbora Kairytė (Kayrayte)

Šačiai
1930-06-01 Mos. BARKUS Stanislovas Barkus Magdalenos Barkutės sūnus
Žalgiriai Petronėlė Tamošauskaitė Antanas ir Monika Pajauskaitė Tamošauskai
Šatraminiai
1919-06-01 Mos. BARKUS Tadas Barkus (Barkaus) Tadas ir Uršulė Veitaitė Barkai
Žalgiriai Ona Kazbaraitytė Adomas ir Rozalija Šemetaitė Kazbaraičiai
Šerkšniai1746-11-20 Mos. BARTKEVIČIUS Antanas Bartkevičius (Bartkiewicz)

Raudoniai Yl.p. Ona Meleškaitė (Meleszkowna)

Urviai Mos.p.
1760-11-23 Mos. BARTKEVIČIUS Antanas Bartkevičius (Bortkiewicz)

Pesčiai Sal.p. Barbora Bričkutė (Bryczkowna)

Šatraminiai
1747-11-26 Mos. BARTKEVIČIUS Jurgis Bartkevičius (Bortkiewicz)

Mosėdžio p. Marijona Litvinaitė (Litwinowna)

Par. Mos.
1859-02-17 Mos. BARTKEVIČIUS Kazimieras Bartkevičius Adomas ir Marijona Aleknavičiutė Bartkevičiai N Kruopiai Plat.p, Anastasija Buivydaitė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai
Rukai
1753-11-30 Mos. BARTKEVIČIUS Kazimieras Bartkevičius (Bortkiewicz)
N Ylakių p. Ona Mažulytė (Maželowna)

Vabaliai
1909-06-24 Mos. BARTKEVIČIUS Rapolas Bartkevičius Antanas ir Ona Staniutė Bartkevičiai
Vindeikiai Ona Dvarionaitė Antanas ir Barbora Mažonaitė Dvarionai
Šniukščiai
1930-06-01 Sal. BARTKEVIČIUS Stanislovas Bartkevičius Stanislovas ir Rozalija Sparnauskaitė Bartkevičiai
Udraliai Barbora Laukytė Kazimieras ir Kotryna Markauskaitė Laukiai
Šaučikai Sal. p.1868-02-06 Šač. BARUTIS Adomas Barutis Simonas ir Kotryna Viršilaitė Baručiai
Laumaičiai Šač.p. Karolina Urniežytė Bonaventūras ir Uršulė Karaliūtė Urniežiai
Bratikai Šač.p.
1777-11-29 Mos. BARUTIS Jokūbas Barutis (Barutowicz)

Laumaičiai Šač.p. Joanna Kuzminskaitė (Kuzminska)

Laumaičiai Šač.p.
1758-07-11 Mos. BARUTIS Jurgis Barutis (Barutis)

Dagiai Sedos p. Elžbieta Klovienė (Klowowa)
N Mosėdis
1823-11-27 Šač. BARUTIS Stanislovas Barutis (Stanislaum Barutis)


Magdalena Jakutytė (Magdalena Jakutowna)

Laumaičiai1737-01-20 Mos. BARVAITIS Barvaitis Dovydas (B...watis)

Kulai Sk.p. Barbora Laukytė (Laukinowna)

Lyksūdė1907-01-30 Lenk. BARZDYS Antanas Barzdys Mykolas ir Barbora Vilimaitė Barzdžiai
Paurupiai Palang. p. Anastasija Rancaitė Justinas ir Petronėlė Griciutė Rancai
Margininkai Lenk. p.


1817-02-04 Mos. BAUBLYS Antanas Baublys (Antonium Bawblewicz)

Krakės Elžbieta Burbaitė (Elizabetha Burbowna)

Šekai
1824-04-29 Sal. BAUBLYS Antanas Baublys (Antonium Baublis)
N
Petronėlė Daukšiaiitė (Petronella Daukszaly)

Grūšlaukė
1796-02-09 Mos. BAUBLYS Ignotas Baublys (Ignatiam Boblewski)

(Gedučiai) Magdelena Lapažinskaitė (Magdalena Lopazinska)

Gedučiai
1799-06-25 Mos. BAUBLYS Jokūbas Baublys (Jacobum Bawblewicz)
N Kusai Ona Gvazdžiauskaitė (Anna Gwazdziewska)

Baksčiai
1809-02-02 Mos. BAUBLYS Juozapas Baublys (Jozephum Bowblewicz)

Igorai Brigita Girdžiūnaitė (Brigita Girdziunowna)

Mosėdis
1817-02-04 Mos. BAUBLYS Juozapas Baublys (Jozephum Bowblewicz)

Krakės Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska)

Šerkšniai
1813-07-16 Mos. BAUBLYS Juozapas Baublys (Jozephus Bawblewicz)
N Mosedis Marijona Valantinaitė (Marianam Walątynowna)

Šniukščiai
1843-02-09 Mos. BAUBLYS Jurgis Baublys (Bawblewicza) Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Baubliai
Žebrokai Pranciška Petkutė Juozapas ir Barbora Peknieriutė Petkai
Žebrokai
1804-07-05 Mos. BAUBLYS Pranciškus Baublys (Franciscum Bawblewicz)

Nevočiai Kotryna Bytautaitė (Catharinam Bitowtowna)

Rukai

BAUŽINSKAS – BAUŽINSKIS – BAUŽYS1907-02-27 Lenk. BAUŽYS Adolfas Baužys Feliksas ir Ona Zaburaitė Baužiai
Lenkimai Ona Šiudeikytė Kazimieras ir Ona Strakšytė Šiudeikiai
Lenkimai
1939-02-12 Yl. BAUŽYS Adolfas Baužys Kazimieras ir Pulcherija Šmaižytė Baužiai
Ylakiai Kazimiera Raudonytė Dominykas ir Barbora Kataržytė Raudoniai
Meds. Ylakių p.
1880-09-02 Mos. BAUŽYS Aleksandras Baužys Jonas ir Ona Šauklytė Baužiai
Ersla Joana Tilškytė Pranciškus ir Uršulė Bubliauskaitė Tilškiai
Ersla
1875-02-23 Laukž. BAUŽYS Aleksandras Baužys Antanas ir Petronėlė Jasaitė Baužiai
Grūšlaukė Ona Stonkutė Jeronimas ir Ona Raišytė Stonkai
Benaičiai Laukž. p.
1852-05-20 Mos. BAUŽYS Aloyzas Baužys Juozapas ir Barbora Simutytė Baužiai
Mikulčiai Monika Viskontaitė Antanas ir Barbora Sušinskytė Viskontai
Virbalai
1798-02-06 Sal. BAUŽYS Andrius Baužys (Andream Bawžynski)


Viktorija Selenienė (Victoriam Sielawa)

Kumpikai Sal.p.
1752-05-14 Mos. BAUŽYS Antanas Baužys (Bauzis)
N
Kotryna Baltrutienė (Baltružiowa)
N Šniukščiai
1755-05-11 Mos. BAUŽYS Antanas Baužys (Bawžynski)

Junduliai Barbora Pukinska (Pukinskaitė)

Bratikai
1798-04-24 Sal. BAUŽYS Antanas Baužys (Antonium Bawžynski)


Juozapota Noreikaitė (Josephatam Noreikowna)

Sal.
1844-01-30 Mos. BAUŽYS Antanas Baužys Juozapas ir Barbora Simutytė Baužiai
Tauzai Justina Jackutė Mykolas ir Elžbieta Mončytė Jackai
Gaubės
1849-05-10 Mos. BAUŽYS Antanas Baužys Juozapas ir Barbora Simutytė Baužiai N Tauzai Uršulė Simonavičiutė Stanislovas ir Barbora Pikturnaitė Simonavičiai
Igariai
1892-02-11 Sal. BAUŽYS Antanas Baužys Antanas ir Uršulė Simonavičiutė Baužiai
Tauzai Petronėlė Šoblinskaitė Juozapas ir Barbora Beniušytė Šoblinskai
Peldžiai Sal.p.
1921-02-06 Mos. BAUŽYS Antanas Baužys Feliksas ir Barbora Baužytė Baužiai N Šatraminiai Ona Staniutė Pranciškus ir Ona Gaubytė Staniai
Šatraminiai
1933-02-19 Sal. BAUŽINSKIS Antanas Baužinskis Antanas ir Ona Mėčiutė Baužinskiai
Smeltė Grūšl. p. Morta Raišutytė Pranciškus ir Apolonija Narkutė Raišučiai
Leliūnai Sal. p.
1760-11-16 Mos. BAUŽYS Baltramiejus Baužys (Bawzis)

Šakaliai Apolonija Taurinskaitė (Tawrinska)

Šakaliai
1824-04-29 Sal. BAUŽYS Baltramiejus Baužys (Bartholomeum Baužys)
N
Felicijona Arlauskaitė (Felicianna Arlauskaly)

Grūšlaukė
1792-11-21 Mos. BAUŽYS Dominykas Baužys (Dominicus Baužis)

Daukšiai Klara Vaserytė (Clara Wasserowna)

Daukšiai
1836-11-24 Mos. BAUŽYS Erikas Baužys Mykolas ir Rožė Rimkutė Baužiai
Daukšiai Pranciška Skubutytė Mykolas ir Magdalena Benetytė Skubučiai
Ledžiai
1831-11-24 Mos. BAUŽYS Feliksas Baužys (Bawzynskiego) Jurgis ir Elžbieta Dimaitė Baužiai
Tauzai Petronėlė Šmitaitė Kazimieras ir Edita Baužytė Šmitos
Tauzai
1867-02-07 Mos. BAUŽYS Feliksas Baužys Andrius ir Anastasija Narkutė Baužiai
Juodeikiai Lenkimai.p. Barbora Baužytė Stanislovas ir Uršulė Končiutė Baužiai
Šatraminiai
1924-11-18 Mos. BAUŽYS Feliksas Baužys Antanas ir Petronėlė Šoblinskaitė Baužiai
Tauzai Magdalena Blauzdytė Leonas ir Uršulė Zubaitė Blauzdžiai
Simaičiai
1937-05-15 Alek. BAUŽINSKAS Ignas Baužinskas Juozapas ir Barbora Kobilelytė Baužinskai
Apuolė Valerija Vitaitė Rudolfas ir Matilda Hermansonaitė Vitai
Apuolė
1839-11-11 Mos. BAUŽYS Jokimas Baužys (Bauzynskiego) Antanas ir Uršulė Laukytė Baužiai
Mosėdis Konstancija Plaušinytė Novomeiskienė Juozapas ir Konstancija Skaraitė Plaušiniai N Mosėdis
1718-01-16 Mos. BAUŽYS Jonas Baužys (Baužis)

Juodeikiai Lenk.p. Barbora Dabrytė (Dabrowna)

Daukšiai
1760-11-23 Mos. BAUŽYS Jonas Baužys (Bawžis)

Puodkaliai Sk. p. Kristina Klovaitė (Klowowna)

Tėveliai
1777-11-23 Mos. BAUŽYS Jonas Baužys (Joannem Bawzinski)

Daukšiai Magdalena Tuškaitė (Magdalenam Tuszkayte)

Daukšiai
1794-02-18 Sk. BAUŽYS Jonas Baužys (Joannem Bawžynski)


Kotryna Mončytė (Katharinam Moncewiczowna)

Puodkaliai Sk. p.
1796-11-20 Yl. BAUŽYS Jonas Baužys (Joannem Baužis)

Girdeniai Yl.p. Barbora Mažrimienė (Barbara Moyrzymowa)
N Juodkaičiai Yl.p.
1798-02-06 Sal. BAUŽYS Jonas Baužys (Joannem Bawzynski)

Grūšlaukė Elena Jurkutė (Helenam Jurykowna)

Buginiai Grūšl.
1806-11-13 Mos. BAUŽYS Jonas Baužys (Joannum Bawzynski)


Sofija Mickutė (Sophia Mickiewiczowna)

Tauzai
1809-10-26 Mos. BAUŽYS Jonas Baužys (Joannem Bauzynski)

Šniukščiai Cecilija Kalvaitytė (Cecilia Kalweytowna)

Mosėdis
1835-11-26 Sk. BAUŽYS Jonas Baužys Jonas ir Kotryna Mončytė Baužiai
Puodkaliai Sk. p. Anelė Narvilaitė Šauklienė Antanas ir Barbora Kazlauskaitė Narvilai N Rušupiai Sk.p.
1853-02-17 Mos. BAUŽYS Jonas Baužys Vincentas ir Morta Šiudeikytė Baužiai
Mosėdis Barbora Kubiliutė Antanas ir Marijona Girkontaitė Kubiliai
Mosėdis
1859-11-17 Mos. BAUŽYS Jonas Baužys Vincentas ir Morta Šiudeikytė Baužiai N Nevočiai Elena Liebutė (Лебовною) Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai
1861-02-28 Mos. BAUŽYS Jonas Baužys Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai
Nevočiai Barbora Kairytė Tubinienė Jurgis ir Barbora Dvarionaitė (Kataržiai ?) N Šerkšniai
1870-02-22 Sal. BAUŽYS Jonas Baužys Jonas ir Elena Drunsutytė Baužiai
Sėleniai Sal. p. Ona Mažeikaitė Nikodemas ir Petronėlė Rapalytė Mažeikos
Sal.p.
1880-05-20 Mos. BAUŽYS Jonas Baužys Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai N Šerkšniai Petronėlė Beniušytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1918-05-28 Mos. BAUŽYS Jonas Baužys Juozapas ir Ona Jonkauskaitė Baužiai N Krakės Monika Liekytė Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai
Nevočiai
1766-10-12 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys (Josephum Bawzis)

Giršiniai Kotryna Vaitilaitė (Woytylowiczowna)

Gondlaukiai
1774-01-16 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys (Josephum Bawzis)


Marijona Kinčiutė (Marianam Kinczaty)

Tauzai
1789-12-10 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys (Josephus Baužynski)

Vindeikiai Veronika Daugėlaitė (Veronica Daugiellowna)

Vindeikiai
1798-10-09 Sal. BAUŽYS Juozapas Baužys (Jozephum Baužynski)


Marijona Grabytė (Mariannam Grabiowna)

Grūšlaukė Sal.p.
1799-05-07 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys (Jozephus Baužynski)

Krakės Elžbieta Laureckiaitė (Elizabetha Laureckayte)

Gondlaukė
1817-11-20 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys (Jozephum Bawžynski)


Barbora Simutytė (Barbara Symutowna)

Tauzai
1870-02-22 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys Juozapas ir Petronėlė Petrutytė Baužiai
Šatraminiai Monika Leilionaitė Leonas ir Monika Balandytė Leilionai
Kusai
1877-01-26 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys Kajetonas ir Barbora Meškytė Baužiai
Palšiai Ona Miliutė Ignotas ir Domicėlė Lipšaitė Miliai
Gaubės
1879-01-16 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys Barboros Baužytės sūnus
Gaubės Ona Pikturnaitė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Gaubės
1880-05-20 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys Tomas ir Viktorija Viskontaitė Baužiai N Šatraminiai Plačida Žalgirytė Antanas ir Agnė Mončytė Žalgiriai
Daukšiai
1880-06-03 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys Motiejus ir Ona Malonytė Baužiai
Daukšiai Agnė Laukytė Markaitienė Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai N Budvietė
1882-11-09 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys Juozapas ir Felicijona Guobytė Baužiai
Šatraminiai Anastasija Trinkaitė Jonas ir Barbora Butytė Trinkos
Truplaukiai Yl.p.
1902-01-29 Mos. BAUŽYS Juozapas Baužys Kazimieras ir Antanina Paulauskaitė Baužiai
Erlėnai Sal.p Barbora Kniežaitė (Кнежа) Jonas ir Barbora Daukintytė Kniežos
Daukšiai
1907-11-25 Lenk. BAUŽYS Juozapas Baužys (Баужиса) Antanas ir Barbora Gedrimaitė Baužiai
Juodeikiai Lenk.p. Amelija Jonkutė (Jонкусъ) Antanas ir Monika Zaboraitė Jonkai
Sriauptai
1934-01-28 Sal. BAUŽYS Juozapas Baužys Jokūbas ir Ona Paulauskaitė Baužiai N Salantai Ona Jonkutė Petras ir Barbora Smilingytė Jonkai
Salantai
1934-07-01 Sal. BAUŽYS Juozapas Baužys Juozapas ir Monika Liebutė Baužiai
Buginiai Grūšl. p. Anastasija Staniutė (Stanevičiutė) Kazimieras ir Kotryna Preibytė Staniai (Stanevičiai)
Klecininkai Salantų p.
1834-10-29 Mos. BAUŽYS Juozapotas Baužys (Bawzynskiego) Dominykas ir Klara Vaserytė Baužiai
Daukšiai Juozapota Jurgutytė Antanas ir Marijona Butkutė Jurgučiai
Daukšiai
1840-02-25 Mos. BAUŽYS Juozapotas Baužys Dominykas ir Klara Vaserytė Baužiai N Mosėdžio p. Petronėlė Lipšaitė Tadas ir Ona Jakutytė Lipšai
Mosėdžio p.
1764-01-22 Mos. BAUŽYS Jurgis Baužys (Bawzis)

Kulai Sk.p. Barbora Mockienė (Mackiewiczowa)
N Kernai
1792-09-30 Mos. BAUŽYS Jurgis Baužys (Georgius Bauzis)
N Tauzai Elžbieta Dimaitė (Elisabetha Dymowiczowna)
Daukšiai
1798-02-06 Mos. BAUŽYS Jurgis Baužys (Georgium Bowžynski)

Tauzai Elena Jaskaudaitė (Helenam Jaskowdowna)

Budriai
1807-10-22 Mos. BAUŽYS Jurgis Baužys (Georgium Bowzys)

Budriai Barbora Markaitytė (Barbara Markaycziowna)

Mosėdis
1818-02-19 Mos. BAUŽYS Jurgis Baužys (Georgium Bawzynski)

Krakės Felicijona Šimkutė (Feliciana Szymkiewiczowna)

Gaubės
1848-01-27 Mos. BAUŽYS Jurgis Baužys (Bawžynskiego) Jurgis ir Felicijona Šimkutė Baužiai
Gaubės Ona Kubiliutė Antanas ir Cecilija Stankutė Kubiliai
Gaubės
1907-02-26 Lenk. BAUŽYS Justinas Baužys Feliksas ir Ona Zaburaitė Baužiai
Lenkimai Kazimiera Šiudeikytė Jurgis ir Kazimiera Gikaraitė Šiudeikiai
Lenkimai
1828-02-05 Mos. BAUŽYS Kajetonas Baužys Dominykas ir Klara Vaserytė Baužiai
Daukšiai Barbora Meškytė Tadas ir Pranciška Petrikaitė Meškiai
Šatraminiai
1902-11-10 Mos. BAUŽYS Kajetonas Baužys Juozapas ir Ona Miliutė Baužiai
Palšiai Aleksandra Stankutė (Cтанкевичъ) Bonifacas ir Domicėlė Bulauskaitė Stankai
Palšiai
1906-09-05 Mos. BAUŽYS Kajetonas Baužys Juozapas ir Ona Miliutė Baužiai N Šatraminiai Ona Ragainytė Venslauskienė Jonas ir Juozapota Peknieriutė Ragainiai N Šatraminiai
1824-05-06 Šač. BAUŽYS Kazimieras Baužys (Cazimirum Bawžynski)


Barbora Giebutaitė (Barbara)

Rumšaičiai
1917-01-16 Mos. BAUŽYS Kazimieras Baužys Onos Baužytės sūnus
Žalgiriai Agnė Černeckytė Antanas ir Rozalija Butkutė Černeckiai
Daukšiai
1903-05-18 Mos. BAUŽYS Konstantinas Baužys Juozapas ir Monika Leilionaitė Baužiai
Šatraminiai Ona Maksvytytė Kazimieras ir Ona Markauskaitė Maksvyčiai
Šatraminiai
1932-05-24 Mos. BAUŽYS Konstantinas Baužys Konstantinas ir Ona Maksvytytė Baužiai
Šatraminiai Jadvyga Jurkutė Leonas ir Elena Steponavičiutė Jurkai
Budvietė Sk.p.
1935-07-10 Mos. BAUŽYS Konstantinas Baužys Konstantinas ir Ona Maksvytytė Baužiai N Šatraminiai Veronika Brazdeikytė Juozapas ir Idalija Pučinskaitė Brazdeikiai
Šaukliai
1799-11-26 Mos. BAUŽYS Laurynas Baužys (Laurentium Baužynski)

Daukšiai Elena Krištopaitė (Helena Krisztofowiczowna)

Žalgiriai
1815-11-16 Mos. BAUŽYS Leonas Baužys (Leonem Bawžynski)


Uršulė Šimonskaitė (Urszula Szymonska)

Daukšiai
1834-09-25 Mos. BAUŽYS Leonas Baužys (Bawzynskiego) Dominykas ir Klara Vaserytė Baužiai N Daukšiai Monika Gikaraitė Kazimieras ir Juozapota Šepulytė Gikarai
Daukšiai
1893-01-19 Mos. BAUŽYS Leonas Baužys Juozapas ir Anelė Jonušaitė Baužiai
Vabaliai Yl.p. Uršulė Merkelytė Antanas ir Barbora Valantinaitė Merkeliai
Žebrokai
1934-01-17 Mos. BAUŽYS Leonas Baužys Juozapas ir Anelė Jonušaitė Baužiai N Rukai Petronelė Kuprytė Jokimas ir Petronėlė Baltrutytė Kupriai
Rukai
1905-02-22 Mos. BAUŽYS Leopoldas Baužys Andrius ir Anastasija Narkutė Baužiai N Juodeikiai Lenk.p. Amelija Burbaitė Antanas ir Barbora Plaušinytė Burbos
Žalgiriai
1721-11-09 Mos. BAUŽYS Mykolas Baužys (Baužis)

Plaušiniai Lenk.p. Magdalena Numgaudytė (Numgawdayte)

Daukšiai
1731-01-21 Mos. BAUŽYS Mykolas Baužys (Baužinski)

Sal.p. Magdalena Simutytė (Symutale)

Žalgiriai
1798-01-16 Sal. BAUŽYS Mykolas Baužys (Nicolaum Bawžynski)

Kumpikai Sal.p. Ona Sudmanaitė (Annam Sudmanowna)

Grūšlaukė Sal.p.
1813-05-06 Mos. BAUŽYS Mykolas Baužys (Michaelum Bawzynski)
N Daukšiai Felicijona Kubiliutė (Felicianum Kubillowiczowna)

Plaušiniai
1828-06-12 Mos. BAUŽYS Mykolas Baužys Antanas ir Marijona Šepulytė Baužiai
Žalgiriai Rožė Žeimytė Motiejauskienė Dominykas ir Magdalena Šilgalytė Žeimiai N Šakaliai
1843-01-26 Mos. BAUŽYS Mykolas Baužys Antanas ir Marijona Šeputytė Baužiai N Žalgiriai Ona Budrikytė Motiejus ir Barbora Dundulytė Budrikiai
Žalgiriai
1863-02-05 Mos. BAUŽYS Mykolas Baužys Antanas ir Marijona Šeputytė Baužiai N Daukšiai Pranciška Vilimaitė Malonienė Pranciškus ir Eleonora Kervytė Vilimai N Daukšiai
1874-01-30 Mos. BAUŽYS Mykolas Baužys Leonas ir Monika Gikaraitė Baužiai
Žalgiriai Viktorija Paulauskaitė Augustinas ir Marijona Abrutytė Paulauskai
Mosėdis
1901-07-01 Mos. BAUŽYS Mykolas Baužys Leonas ir Monika Gikaraitė Baužiai N Šakaliai Rozalija Vaitelytė Nesantuokinė dukra iš Lenikų parapijos
Žalgiriai
1905-10-02 Mos. BAUŽYS Mykolas Baužys Mykolas ir Viktorija Paulauskaitė Baužiai
Šakaliai Liucija Kubiliutė (Кубыловною) Aleksandras ir Ona Ramanauskaitė Kubiliai
Šakaliai
1868-11-26 Mos. BAUŽYS Monstvidas Baužys Jokimas ir Konstancija Plaušinytė Baužiai
Mosėdis Pranciška Stončiūtė Antanas ir Matilda Mikniutė Stončiai
Naujukai
1808-10-20 Mos. BAUŽYS Motiejus Baužys (Mathiam Bawzys)

Mosėdis Kotryna Mažrimaitė (Catharina Moyrzymowna)

Nevočiai
1895-01-24 Mos. BAUŽYS Norbertas Baužys Aloyzas ir Monika Viskontaitė Baužiai
Virbalai Magdalena Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai
Žalgiriai
1721-01-12 Mos. BAUŽYS Petras Baužys (Baužis)


Kotryna Čiukonaitė (Ciukonowna)

Daukšiai
1879-02-06 Sal. BAUŽYS Petras Baužys (Баужис) Petras ir Marijona Razmaitė Baužiai (Размовъ Баужисовъ)
Benaičių Laukeliai S.Įpilties p. Magdalena Zabitytė (Зебитисовною) Tadas ir Ona Razmaitė Zabičiai
Narmantai Sal.p.
1781-10-28 Lenk. BAUŽYS Pilypas Baužys

Puodkaliai Sk.p. Ona Žvinklytė (Zwinklewiczowna)

Večiai Lenk.p.
1799-02-04 Mos. BAUŽYS Pranciškus Baužys (Franciscum Baužynski)

Tauzai Elena Daukšiaiitė (Helena Daukszowna)

Gondlaukė
1803-06-09 Mos. BAUŽYS Pranciškus Baužys (Franciscum Bawzynski)

Puodkaliai Sk. p. Ona Valančiutė (Annam Walączowna)

Šaukliai
1914-02-04 Mos. BAUŽYS Pranciškus Baužys Jonas ir Petronėlė Beniušytė Baužiai
Šerkšniai Karolina Donėlaitė Povilas ir Barbora Zubaitė Donėlos
Šatraminiai
1919-06-23 Mos. BAUŽYS Pranciškus Baužys Pranciškus ir Petronėlė Grikpėdytė Baužiai N Grūšlaukė Ona Taurinskaitė Jonkienė Juozapas ir Ona Miliutė Taurinskai N Kulaliai
1923-02-11 Mos. BAUŽYS Pranciškus Baužys (įraše Antanas) Antanas ir Petronėlė Šoblinskaitė Baužiai
Kusai Veronika Kuprytė Albinas ir Ona Budrytė Kupriai
Krakės
1804-07-26 Mos. BAUŽYS Stanislovas Baužys (Stanislaum Bawžynski)
N Krakės Elena Taučiuvienė (Helenam Tawczowa)
N Krakės
1817-05-29 Mos. BAUŽYS Stanislovas Baužys (Stanislaum Bawžynski)
N Rukai Kunigunda Kulikauskaitė (Cunegunda Kulikowska)

Ersla
1840-05-12 Mos. BAUŽYS Stanislovas Baužys Antanas ir Marijona Šeputytė Baužiai
Mosėdžio p. Uršulė Končiutė Antanas ir Magdalena Gūžytė Končiai
Mos.p.
1872-02-15 Sal. BAUŽYS Stanislovas Baužys Stanislovas ir Magdalena Benetytė Baužiai
Grūšlaukė Sal.p. Liudvika Alčiauskaitė Pranciškus ir Liudvika Butkutė Alčiauskai
Reketė
1874-05-15 Mos. BAUŽYS Stanislovas Baužys Feliksas ir Pranciška Skubutytė Baužiai
Žalgiriai Karolina Bričkutė Kazimieras ir Barbora Simutytė Bričkos
Žalgiriai
1937-11-09 Šač. BAUŽYS Valerijonas Baužys Valerijonas ir Eugenija Šverebaitė Baužiai
Daktarai Eugenija Paulauskaitė Kazimieras ir Magdalena Imbrasaitė Paulauskai
Baltrimai
1824-02-17 Mos. BAUŽYS Vincentas Baužys (Vincentum Bawžynski)


Morta Šiudeikytė (Martha Sziudeykowna)

Simaičiai
1903-02-04 Mos. BAUŽYS Vykintas Baužys Mykolas ir Viktorija Paulauskaitė Baužiai
Šakaliai Ona Griciutė Feliksas ir Cecilija Zubaitė Griciai
Kernai
1936-02-19 Sal. BAUŽYS Vladislovas Baužys Jokūbas ir Ona Paulauskaitė Baužiai
Salantai Stanislova Žilinskaitė Reliugienė Aleksandras ir Kotryna Pilibaitytė Žilinskai N Salantai1886-10-28 Mos. BEINORAS Aleksandras Beinoras Tadas ir Barbora Petrauskytė Beinorai
Šaukliai Uršulė Strazdauskaitė Antanas ir Uršulė Alseikaitė Strazdauskai
Gaubės
1881-10-06 Mos. BEINORAS Antanas Beinoras Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai
Žalgiriai Ona Skersytė Feliksas ir Elena Petkutė Skersiai
Daukšiai
1883-02-22 Mos. BEINORAS Antanas Beinoras Tadas ir Barbora Petrauskytė Beinorai
Žebrokai Agnė Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1916-06-12 Mos. BEINORAS Antanas Beinoras Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai N Daukšiai Ona Zabitytė Litvinienė Antanas ir Uršulė Zubaitė Zabičiai N Krakės
1919-06-09 Šač. BEINORAS Antanas Beinoras Antanas ir Agnė Niuniavaitė Beinorai
* Monika Kataržytė Pranciškus ir Monika Narmontaitė Kataržiai
*
1921-01-30 Mos. BEINORAS Antanas Beinoras (Beinoris) Valentinas ir Cecilija Petrikaitė Beinorai N Daukšiai Ieva Preibytė Milašienė Antanas ir Ona Vičiulytė Preibiai N Mos.p.
1930-03-01 Mos. BEINORAS Antanas Beinoras Antanas ir Ona Skersytė Beinorai N Daukšiai Bronislova Valužytė Antanas ir Magdalena Šmotaitė Valužiai
Šaukliai
1935-03-04 Mos. BEINORAS Antanas Beinoras Antanas ir Monika Katkutė Beinorai
Daukšiai Eleonora Skripkauskytė Kazimieras ir Ona Bieliauskaitė Skripkauskiai
Žalgiriai
1807-11-26 Mos. BEINORAS Augustinas Beinoras (Augustinum Beynor)

Igorai Elena Jonkutė (Helena Jonkowna Beynorowa)

Kusai
1811-02-07 Mos. BEINORAS Dominykas Beinoras (Dominicum Beynor)

Kernai Viktorija Tiškevičiutė (Victoriam Tyszkiewiczowna)

Žalgiriai
1794-02-28 Sk. BEINORAS Jonas Beinoras (Joannem Beynor)

Kernai Elžbieta Liubinaitė (Elisabeth Libinowna)

Skuodas
1909-02-03 Mos. BEINORAS Jonas Beinoras Jonas ir Ona Sebeckytė Beinorai
Narvydžiai Sk.p. Ona Baguckytė Leonas ir Ona Jazbutytė Baguckiai
Tauzai
1922-09-10 Mos. BEINORAS Jonas Beinoras Jonas ir Antanina Laukytė Beinorai
Kulaliai Ona Bučytė Adomas ir Ona Jonkutė Bučiai
Kulaliai
1852-01-22 Mos. BEINORAS Julijonas Beinoras Juozapas ir Elena Šemetaitė Beinorai
Žebrokai Barbora Laureckytė Pranciškus ir Petronėlė Jakutytė Laureckiai
Gondlaukė
1775-02-02 Mos. BEINORAS Juozapas Beinoras (Beynors)
N Kernai Kotryna Adomauskaitė (Adamawskayty)

Simaičiai
1779-11-21 Mos. BEINORAS Juozapas Beinoras
N Kernai Barbora Karbauskaitė (Karbonskayte)

Drupiai Mos.p.
1812-11-17 Mos. BEINORAS Juozapas Beinoras (Josephum Beynor)


Elena Šemetaitė (Helenam Szemetowna)

Baksčiai
1835-09-12 Mos. BEINORAS Juozapas Beinoras Pranciškus ir Kotryna Brasaitė Beinorai N Baksčiai Marijona Peknieriutė Bučienė Jonas ir Elžbieta Gelžinytė Peknieriai N Baksčiai
1885-01-08 Mos. BEINORAS Jurgis Beinoras Rozalijos Beinoraitės sūnus
Šniukščiai Karolina Šakinytė Tadas ir Monika Jakštaitė Šakiniai
Žebrokai
1925-07-02 Ukm. BEINORAS Jurgis Beinoras Antanas ir Agnė Niuniavaitė Beinorai

Elena Berontaitė


1936-02-23 Sal. BEINORAS Jurgis Beinoras Jurgis ir Karolina Šakinytė Beinorai
Didbyčiai Plungės p. Leokadija Baužytė Kazimieras ir Ona Mažeikaitė Baužiai
Žeimiai Sal. p.
1891-11-19 Mos. BEINORAS Leonas Beinoras Julijonas ir Barbora Laureckytė Beinorai
Budvietė Kotryna Simonavičiutė Juozapas ir Viktorija Gedrimaitė Simonavičiai
Igariai
1932-08-27 Kret. BEINORAS Leonas Beinoras Leonas ir Kotryna Simonavičiutė Beinorai
Klaipėda Marijona Sėlenytė Petras ir Stanislova Sasnauskaitė Sėleniai
Klaipėda
1758-07-11 Mos. BEINORAS Mykolas Beinoras (Beynarowicz)


Barbora Vaičiulienė (Wayciolowa)
N Šakaliai
1766-02-02 Mos. BEINORAS Motiejus Beinoras (Beynorowicz)

Žalgiriai Kristina Klovienė (Klowowa)
N Petraičiai Mos.p.
1924-02-26 Plung. BEINORAS Petras Beinoras (Beinorius) Jurgis ir Karolina Šakinytė Beinorai
Alksnėnai Plung. p. Marijona Truikytė Augustinas ir Marijona Tulutytė Truikiai
Nausodis Plung. p.
1938-06-06 Kret. BEINORAS Petras Beinoras Petras ir Uršulė Jakimavičiutė Beinorai
Petroniškės Ignalina Barbora Eitavičiutė Onos Eitavičienės duktė
Kretinga / Kartena
1777-11-23 Mos. BEINORAS Pranciškus Beinoras (Beinorovisz)

Žalgiriai Kotryna Brasauskaitė (Brasawska)

Šekai
1835-01-29 Mos. BEINORAS Tadas Beinoras Juozapas ir Elena Šemetaitė Beinorai
Gondlaukė Barbora Petrauskytė Motiejus ir Petronėlė Kaušaitė Petrauskiai
Žebrokai
1882-02-03 Mos. BEINORAS Tadas Beinoras Tadas ir Barbora Petrauskytė Beinorai
Laumaičiai Prakseda Niuniavaitė Motiejus ir Marijona Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1852-01-29 Mos. BEINORAS Valentinas Beinoras Adomas ir Ona Sudminaitė Beinorai
Sal. p. Cecilija Petrikaitė Juozapas ir Anastasija Paulauskaitė Petrikai
Šekai1933-09-02 Kret. BENDIKAS Augustinas Bendikas Pranciškus ir Barbora Zabitytė Bendikai
Klaipėda / Kretinga Agnė Andrėjauskaitė Albinas ir Julijona Pociutė Andrėjauskai
Klaipėda / Mosėdis
1934-11-27 Lenk. BENDIKAS Jonas Bendikas Jonas ir Salomeja Rutytė Bendikai
Bartkeliai Darb. p. Ona Litvinaitė Laurynas ir Petronėlė Šamonskaitė Litvinai
Žemytė Lenk. p.
1780-06-18 Mos. BENDIKAS Juozapas Bendikas (Josepho Bendykowicz)

Pesčiai Sal.p. Marijona Žvinklytė (Marianna Žwinklayte)

Kernai
1939-04-30 Not. BENDIKAS Vladislovas Bendikas Juozapas ir Marijona Januševičiutė Bendikai
Pasertupiai Darb. p. Bronislova Vičiutė Leonas ir Barbora Beinoraitė Vičiai
Notėnai1936-02-25 Mos. BENETIS Adolfas Benetis Adomas ir Magdalena Jackutė Benečiai
Daukšiai Veronika Šedvydytė Antanas ir Karolina Daukintytė Šedvydžiai
Daukšiai
1914-02-11 Mos. BENETIS Aleksandras Benetis Kazimieras ir Kotryna Jonkutė Benečiai
Grūšlaukė Barbora Šemetaitė Simutienė Motiejus ir Barbora Žeimytė Šemetos N Ersla
1752-07-02 Mos. BENETIS Andrius Benetis (Benetys)


Marijona Mažonaitė (Mažunowna)


1823-07-03 Sal. BENETIS Antanas Benetis (Antonium Benetis)
N Pagrušlaukė Petronėlė Prialgauskaitė (Petronella Pryalgauskaly)

Grūšlaukė
1860-02-09 Mos. BENETIS Antanas Benetis Jonas ir Barbora Lenkauskaitė Benečiai
Žalgiriai Rožė Vaigauskaitė Pranciškus ir Barbora Lenkaitė Vaigauskai
Ledžiai
1715-05-13 Mos. BENETIS Dovydas Benetis (Benetis)

Geidučiai Magdalena Razgaitytė (Rezgowna)

Šačiai
1794-01-14 Sal. BENETIS Dovydas Benetis (David Benetis)

Grūšlaukė Sal.p. Elžbieta Moncytė (Elisabeth Moncewiczowna)

Mončiai
1873-05-21 Mos. BENETIS Erikas Benetis Monikos Benetytės sūnus
Šerkšniai Barbora Dabrytė Pranciškus ir Juozapota Taurinskaitė Dabriai
Žebrokai
1824-11-26 Sal. BENETIS Feliksas Benetis (Felicem Benatowicz)

Rubiniškė Sal.p. Magdalena Česnauskaitė (Magdalena Cziesnauskaly)

Laiviai
1907-02-13 Lenk. BENETIS Jonas Benetis Juozapas ir Leokadija Galdikaitė Benečiai
Benaičiai Darb. p. Anastasija Gedrimaitė Juozapas ir Monika Riepšaitė Gedrimai
Juodeikiai Lenk. p.
1929-02-12 Mos. BENETIS Jonas Benetis Jonas ir Ona Šiudeikytė Benečiai
Grūšlaukė Magdalena Vyniautaitė Aleksandras ir Barbora Petrauskaitė Vyniautai
Igariai
1853-02-09 Sal. BENETIS Juozapas Benetis Dominykas ir Kotryna Lenkaitė Benečiai
Jurgaičiai Sal.p._ Magdalena Peldytė Juozapas ir Magdalena Žvinklytė Peldžiai
Imbarė Sal.p.
1909-05-10 Mos. BENETIS Juozapas Benetis Pranciškus ir Barbora Juškaitė Benečiai
Kumpiškė Sal.p. Magdalena Anužytė Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai
Sal.p.
1929-01-06 Sk. BENETIS Juozapas Benetis Juozapas ir Vincenta Jazdauskaitė Benečiai
Grūšlaukė Veronika Jonkutė Žvinklienė Kazimieras ir Veronika Razgaitytė Jonkai N Paluknė
1935-02-21 Gr. BENETIS Juozapas Benetis Jonas ir Elena Anužytė Benečiai
Maž. Žalimai Kaln. p. Magdalena Jockutė Juozapas ir Ona Maksvytytė Jockai
Jakštaičių Meds. Gr. p.
1933-02-07 Mos. BENETIS Jurgis Benetis Kazimieras ir Ona Ragainytė Benečiai
Ledžiai Ona Drimbaitė Juozapas ir Ona Jazbutytė Drimbos
Šerkšniai
1893-09-07 Mos. BENETIS Kazimieras Benetis Antanas ir Rožė Vaigauskaitė Benečiai
Žalgiriai Ona Ragainytė Antanas ir Ona Butkutė Ragainiai
Ledžiai
1933-02-22 Kaln. BENETIS Kazimieras Benetis Ignotas ir Monika Petkutė Benečiai
Žalimai Kaln. p. Stepanija Baužytė kazimieras ir Ona Mažeikaitė Baužiai
Žalimai Kaln. p.
1937-02-06 Gr. BENETIS Kazimieras Benetis Jurgis ir Elena Budreckytė Benečiai
Mončiai Gr. p. Salomeja Viskontaitė Pranciškus ir Rozalija Budriytė Viskontai
Mončiai Gr. p.
1930-02-25 Sal. BENETIS Petras Benetis Jonas ir Barbora Paulauskytė Benečiai
Žvainiai Sal. p. Stepanija Nezabitauskaitė Antanas ir Rozalija Jonauskaitė Nezabitauskai
Narėpai
1798-06-19 Sal. BENETIS Pilypas Benetis (Philippum Benetis)

Palangiškiai Darb.p. Barbora Ralugaitė (Barbaram Ralugowna)

Kumpikai Sal.p.
1833-06-13 Sal. BENETIS Pilypas Benetis

Darbėnų p. Magdalena Leksiutė Feliksas ir Magdalena Giedraitė Leksiai
Žeimiai Sal. p.
1924-03-02 Gr. BENETIS Pranciškus Benetis Juozapas ir Vincenta Jazdauskaitė Benečiai
Grūšlaukė Ona Narvilaitė Mockienė Petras ir Kotryna Motužytė Narvilai N Ubagiškiai Grūšl. p.
1930-03-02 Sal. BENETIS Pranciškus Benetis Antanas ir Karolina Jašinskaitė Benečiai N Benaičiai Laukžem. p. Bronislova Razmutė Antanas ir Ona Narvilaitė Razmai
Kirkšiai Sal. p.
1782-01-20 Mos. BENETIS Simonas Benetis (Benetowicz)

Mos.p. Rozalija Vaitkutė (Waytkiewiczowna)

Mos.p.
1808-11-17 Mos. BENETIS Simonas Benetis (Simonum Benetis)
N Aukšiniai Gint. p. Ona Lemšaitė (Anna Lemszowna)

Rukai
1768-06-26 Mos. BENETIS Stanislovas Benetis (Benetis)

Šliktinė Plat.p. Terezė Krapikaitė (Krapikowna)

Vindeikiai
1901-02-04 Sal. BENETIS Stanislovas Benetis Pranciškus ir Barbora Jonkutė Benečiai
Grūšlaukė Sal.p. Monika Šoblinskaitė Juozapas ir Barbora Beniušytė Šoblinskai
Peldžiai Sal.p.
1926-01-26 Mos. BENETIS Valerjonas Benetis Juozapas ir Elžbieta Zubaitė Benečiai
Daukšių Meds. Ona Markauskaitė Jonas ir Elena Šedvydytė Markauskai
Daukšiai
1937-05-16 Gr. BENETIS Vincentas Benetis Juozapas ir Leokadija Galdikaitė Benečiai
Grūšlaukė Anastasija Benetytė Benetienė Jonas ir Ona Šiudeikytė Benečiai N Grūšlaukė1927-02-28 Mos. BENIUŠIS Andrius Beniušis Juozapas ir Kotryna Šalvytė Beniušiai
Kulaliai Anelė Vičiulytė Juozapas ir Kotryna Kaubraitė Vičiuliai
Šaukliai
1931-02-03 Mos. BENIUŠIS Anicetas Beniušis Jonas ir Ona Narmontaitė Beniušiai
Klauseikiai Petronėlė Donėlaitė Augustinas ir Marijona Pociutė Donėlos
Budvietė
1795-11-10 Mos. BENIUŠIS Antanas Beniušis (Antonium Beniuszowic)

Šačiai Kotryna Kuzminskaitė (Catharina Kuzminska)

Lyksūdė
1855-04-12 Mos. BENIUŠIS Antanas Beniušis Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Šerkšniai Uršulė Kubilaitė (Кубиловною) Pranciškus ir Terezė Baužytė Kubilai
Budriai
1872-02-26 Mos. BENIUŠIS Antanas Beniušis Kazimieras ir Ona Juškaitė Beniušiai
Peldžiai Sal.p. Barbora Daukintytė Eidiejienė Pranciškus ir Antanina Markaitytė Daukinčiai N Igariai
1899-11-09 Mos. BENIUŠIS Antanas Beniušis Antanas ir Uršulė Kubilaitė Beniušiai
Gondlaukė Barbora Šimkutė Leonas ir Ieva Valantinaitė Šimkai
Krakės
1912-04-08 Mos. BENIUŠIS Antanas Beniušis Antanas ir Uršulė Donėlaitė Beniušiai
Mosėdis Juozapota Jablonskytė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Udraliai
1930-06-02 Sal. BENIUŠIS Antanas Beniušis Juozapas ir Barbora Markaitė Beniušiai
Barzdžių Meds. Magdalena Vaičiutė Juozapas ir Ona Bertašiutė Vaičiai
Barzdžių Meds.
1936-02-23 Kaln. BENIUŠIS Antanas Beniušis Jonas ir Petronėlė Rimkutė Beniušiai
Skaudaliai Kaln. p. Ona Augutytė Juozapas ir Ona Liebutė Augučiai
Klausgalvų Meds.
1938-11-22 Kaln. BENIUŠIS Antanas Beniušis Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Beniušiai
Barzdžiai Kaln. p. Liudvika Kripaitė Juozapas ir Ieva Gedrimaitė Kripai
Klausgalvai Kaln. p.
1938-11-26 Mos. BENIUŠIS Antanas Beniušis Antanas ir Barbora Šimkutė Beniušiai
Krakės Uršulė Budrikytė Antanas ir Barbora Riepšaitė Budrikiai
Gaubės
1819-01-28 Mos. BENIUŠIS Antanas Beniušis (Antonium Beniuszewicz)

Kulaliai Ona Mikutytė (Anna Mikutowna {Beniuszowa})

Mikulčiai
1907-02-13 Lenk. BENIUŠIS Felicijonas Beniušis Juozapas ir Leokadija Jonuškytė Beniušiai
Klaišiai Sedos p. Ona Vainoraitė Karbauskienė Juozapas ir Petronėlė Švatelytė Vainorai N Pakalniškiai Sk.p.
1757-06-10 Mos. BENIUŠIS Jonas Beniušis (Beniusis)

Ledžiai Elžbieta Vaitkienė (Waytkiowa)
N Šatraminiai
1797-11-28 Šač. BENIULIS Jonas Beniulis (Joannem Beniulewicz)

Mockaičiai Justina Viršilaitė (Justinam Wyrszylowna)

Vabaliai
1799-01-22 Mos. BENIUŠIS Jonas Beniušis (Joannum Beniuszewicz)

Erlėnai Sal.p. Pranciška Skirutytė (Francisca Skirutowiczowna)

Igariai
1806-01-31 Mos. BENIUŠIS Jonas Beniušis (Joannum Beniuszisz)
N Igariai Barbora Grumblytė (Barbaram Grumblowna)

Igariai
1853-02-24 Mos. BENIUŠIS Jonas Beniušis Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Šerkšniai Petronėlė Beniušytė Juozapas ir Petronėlė Narvilaitė Beniušiai
Kulaliai
1898-02-10 Mos. BENIUŠIS Jonas Beniušis Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Anelė Skaraitė Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros
Šniukščiai
1932-06-30 Mos. BENIUŠIS Jonas Beniušis Juozapas ir Kotryna Šalvytė Beniušiai
Kulaliai Barbora Stankūnaitė Antanas ir Petronėlė Mickutė Stankūnai
Kulaliai
1730-01-30 Mos. BENIUŠIS Juozapas Beniušis (Benuszaytis)

Barstyčiai Kalv.p. Marijona Gritkutė (Grytkayte)

Vabaliai
1774-11-20 Mos. BENIUŠIS Juozapas Beniušis (Beniusis)

Aubrikai Kalv.p. Elžbieta Kryžiutė (Krizauskayty)

Šliktinė
1828-02-05 Mos. BENIUŠIS Juozapas Beniušis Dominykas ir Kotryna Lukšaitė Beniušiai
Šaukliai Petronėlė Narvilaitė Jonas ir Regina Montikaitė Narvilai
Kulai
1856-01-26 Mos. BENIUŠIS Juozapas Beniušis Pranciškus ir Pranciška Dvarionaitė Beniušiai
Tauzai Julijona Donėlaitė Vasiliauskienė (Донеловною) Pranciškus ir Kotryna Rumbutytė Donėlos N Žebrokai
1861-10-03 Mos. BENIUŠIS Juozapas Beniušis Pranciškus ir Pranciška Dvarionaitė Beniušiai N Žebrokai Uršulė Pukinskaitė Gadeikienė Juozapas ir Barbora Prialgauskaitė Pukinskai N Žebrokai
1925-08-30 Mos. BENIUŠIS Juozapas Beniušis Juozapas ir Kotryna Šalvytė Beniušiai
Kulaliai Antanina Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Balsytė Kaubrės
Paeiškūnė Mos.p.
1932-02-07 Mos. BENIUŠIS Juozapas Beniušis Jonas ir Anelė Skaraitė Beniušiai
Paeiškūnė Ona Každailytė Justinas ir Kotryna Jurčiutė Každailiai
Panotėnai Not.p.
1934-02-06 Lenk. BENIUŠIS Juozapas Beniušis Jonas ir Emilija Skaraitė Beniušiai N Paeiškūnė Mos. p. Kazimiera Baužytė Justinas ir Kazimiera Šiudeikytė Baužiai
Lenkimai
1936-05-30 Kaln. BENIUŠIS Juozapas Beniušis Juozapas ir Barbora Markaitytė Beniušiai
Barzdžiai Kaln. p. Elena Benetytė Ignotas ir Monika Petkutė Benečiai
Barzdiai Kaln. p.
1938-11-22 Mos. BENIUŠIS Jurgis Beniušis Jonas ir Barbora Pučkoriutė Beniušiai
Vinkšiai Plat.p. Marijona Pilelytė Jonkienė Antanas ir Marijona Šimkevičiutė Pileliai N Šniukščiai
1785-05-15 Mos. BENIUŠIS Jurgis Beniušis (Georgius Beniuszewicz)

Šatraminiai Barbora Liekytė (Barbara Lekowna)

Kulaliai
1938-02-14 Mos. BENIUŠIS Justinas Beniušis Jeronimas ir Magdalena Veselytė Beniušiai
Barstyčiai Agnė Dvarionaitė Simonas ir Agnė Žvinklytė Dvarionai
Rukai
1858-11-09 Sal. BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Vykintas ir Prancišks Stirikaitė Beniušiai
Skaudaliai Ona Žvinklytė Pranciškus ir Rozalija Petrauskaitė Žvinkliai
Skaudaliai
1879-02-04 Sal. BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Pranciškus ir Rozalija Prišmontaitė Beniušiai
Žalimai Sal.p. Ona Burbaitė Ignotas ir Ona Jonkutė Burbos
Grūšlaukė Sal.p.
1891-06-18 Mos. BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Jokūbas ir Petronėlė Beinoraitė Beniušiai N Grūšlaukė Sal.p. Ona Žvinklytė Antanas ir Ona Joskaudaitė Žvinkliai
Igariai
1898-02-15 Mos. BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Pranciška Staniutė Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė
1908-01-29 Mos. BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Uršulės, Antano d. sūnus
Mosėdžio p. Kazimiera Petrošiutė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai
Mosėdžio p.
1920-04-26 Mos. BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai N Paeiškūnė Magdalena Petrauskaitė Veitienė Pranciškus ir Barbora Kniukštaitė Petrauskai N Erlėnai Sal.p.
1935-10-16 Kaln. BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Juozapas ir Ona Dreiniutė Beniušiai N Tinteliai Kaln. p. Morta Razgauskaitė Pranciškus ir Anastasija Berontaitė Razgauskiai
Tinteliai Kaln. p.
1938-08-15 Kaln. BENIUŠIS Kazimieras Beniušis Jonas ir Petronėlė Rimkutė Beniušiai
Skaudaliai Kaln. p. Bronislova Preibytė Pranciškus ir Elena Meškytė Preibiai
Nasrėnai Kaln. p.
1939-04-16 Kaln. BENIUŠIS Liudvikas Beniušis Antanas ir Ona Rimkutė Beniušiai
Kulupėnai Marijona Vaičiutė Antanas ir Marijona Bertašiutė Vaičiai
Nasrėnai Kaln. p.
1759-02-18 Mos. BENIUŠIS Mykolas Beniušis (Beniuszewicz)

Barstyčiai Kalv.p. Rožė Večiutė (Weczowna)

Geidučiai Mos.p.
1935-01-09 Lenk. BENIUŠIS Mykolas Beniušis Kazimieras ir Kazimiera Petrošiutė Beniušiai
Lenkimai Ona Katkutė Juozapas ir Anastasija Gedrimaitė Katkai
Lenkimai
1817-01-15 Šač. BENIUŠIS Motiejus Beniušis (Matheum Beniuszis)


Barbora Pociūtė (Barbara Pocewiczowna)

Derkinčiai
1908-03-12 Mos. BENIUŠIS Motiejus Beniušis Motiejus ir Apolonija Abrutytė Beniušiai
* Barbora Baltrutytė Lukošienė Jokimas ir Kotryna Pliuškytė Baltručiai N Daukšiai
1780-11-05 Mos. BENIUŠIS Motiejus Beniušis (Beniusis)

Derkinčiai Barbora Ramanauskaitė (Romanowska)

Derkinčiai
1798-02-06 Sal. BENIUŠIS Petras Beniušis (Petrum Beniuszewicz)

Narmantai Sal. Viktorija Burbaitė (Victoriam Burbowna)

Juodupėnai Sl.p
1930-03-04 Sal. BENIUŠIS Petras Beniušis Juozapas ir Kotryna Šalvytė Beniušiai
Dvarčininkai Sal. p. Monika Narmontaitė Steponas ir Monika Baranauskaitė Narmontai
Erlėnai Sal.p.
1899-02-16 Mos. BENIUŠIS Pranciškus Beniušis Motiejus ir Apolonija Abrutytė Beniušiai
Juodupėnai Sal.p. Monika Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1924-02-19 Mos. BENIUŠIS Pranciškus Beniušis Pranciškus ir Monika Gvazdžiauskaitė Beniušiai
Juodupėnai Sal.p. Julijona Peknėriutė Gvazdžiauskienė Kazimieras ir Uršulė Rancaitė Peknėriai N Šerkšniai
1841-01-14 Mos. BENIUŠIS Stanislovas Beniušis Jonas ir Pranciška Skirutytė Beniušiai
Igariai Magdalena Baužytė Jurgis ir Elena Jaskaudaitė Baužiai N Igariai
1843-05-25 Mos. BENIUŠIS Stanislovas Beniušis Motiejus ir Ona Skirutytė Beniušiai N Plaušiniai Magdalena Martinkutė Kasparas ir Rozalija Veitaitė Martinkai
Tauzai
1794-11-11 Sk. BENIUŠIS Tadas Beniušis (Thadeum Beniusis)


Barbora Žutytė (Barbara Žutowna)

Rušupiai Sk.p.
1866-04-18 Mos. BENIUŠIS Tomas Beniušis Motiejus ir Marijona Paulauskaitė Beniušiai
Končiaičiai Kalv.p. Liudvika Karevičiutė Jurgis ir Kotryna Šerkšnytė Karevičiai
Ersla1885-02-03 Mos. BENYS Tadas Benys (Бениса) Tadas ir Anastasija Petrauskaitė Beniai
Ledžiai Domicėlė Baguckytė Pranciškus ir Barbora Mickutė Baguckiai
Ledžiai1779-10-14 Mos. BENKUS Antanas Benkus (Antonius Benkiewicz)
N Vabaliai Elžbieta Piečiuvienė (Elisabetha Peciowa)
N Vabaliai1867-05-30 Mos. BERENIS Adolfas Berenis Petras ir Marijona Gimbutytė Bereniai
Naujukai Monika Vaškytė Dominykas ir Elena Jakutytė Vaškiai
Naujukai
1888-05-31 Mos. BERENIS Adolfas Berenis Petras ir Marijona Gimbutytė Bereniai N Mosėdis Anastasija Šiudeikytė Adomas ir Monika Piekutė Šiudeikiai
Mosėdis1898-07-19 Mos. BERKYS Jonas Berkys Mamertas ir Monika Dobrovolskytė Berkiai N Laumaičiai Šač.p. Barbora Kazbaraitytė (Казберайтисъ) Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai
Šerkšniai1846-11-12 Mos. BERNIUS Adomas Bernius (Bernia) Bonaventūras ir Monika Daniutė Berniai
Šač.p. Konstancija Tamošauskaitė Stanislovas ir Magdalena Girtaitė Tamošauskiai
Ersla
1884-02-07 Mos. BERNIUS Dominykas Bernius Adomas ir Konstancija Tamošauskaitė Berniai
Rukai Barbora Vičiutė Antanas ir Marijona Liatukaitė Vičiai
Ersla
1932-02-07 Mos. BERNIUS Dominykas Bernius Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Berniai
Šaukliai Agnė Jurkutė Petras ir Agnė Ylakytė Jurkai
Krakės
1779-10-13 Mos. BERNIUS Dovydas Bernius (Bernowicz)
N Imbarė Sal.p. Ona Aklytė (Alewiczayte)

Kernai
1936-01-29 Mos. BERNIUS Jonas Bernius Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Berniai
Šaukliai Stanislova Šmitaitė Leonas ir Monika Vaškytė Šmitos
Šakaliai
1897-09-07 Mos. BERNIUS Juozapas Bernius Juozapas ir Petronėlė Miliūtė Berniai
Kulaliai Ona Simaitytė Pranciškus ir Petronėlė Ramonaitė Simaičiai
Kulaliai
1799-06-25 Mos. BERNIUS Kazimieras Bernius (Cazimirum Bernowicz)

Žutautai Sal.p. Antanina Raudytė (Antonina Raudowiczowna)

Šekai
1890-05-13 Sal. BERNIUS Kazimieras Bernius Juozapas ir Barbora Zaburaitė Berniai
Kadagynė Sal.p. Petronėlė Anužytė Kazimieras ir Petronėlė Raišutytė Anužiai
Kadagynė Sal.p.
1920-06-29 Mos. BERNIUS Kazimieras Bernius Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Berniai
Erlėnai Sal.p Rozalija Andriekutė Leilionienė Tomas ir Juozapota Daukintytė Endrėkai N Geidučiai Šač.p.
1748-11-17 Mos. BERNIUS Mykolas Bernius (Bernowicz)


Barbora Mikutaitė (Mikutowna)


1763-06-12 Mos. BERNIUS Motiejus Bernius (Bernowicz)

Šatraminiai Barbora Preibytė (Preybowiczowna)

Šaukliai
1779-06-27 Mos. BERNIUS Motiejus Bernius (Bernowicz)

Šatraminiai Barbora Skurvydaitė (Skorwidzianka)

Drupiai Mos.p.
1783-11-03 Mos. BERNIUS Petras Bernius (Bernowicz)

Šatraminiai Ona Tėvelytė (Tewelowna)

Šaukliai
1777-02-09 Mos. BERNIUS Tadas Bernius (Bernowicz)

Šatraminiai Kotryna Žeimytė ? (Žeymowa)

Žalgiriai1750-01-25 Mos. BERNOTAS Andrius Bernotas (Bernotas)


Marijona Kinčiutė (Mariana Kinczate)

Ersla
1806-02-06 Mos. BERONTAS Antanas Berontas (Antonium Bieront)

Judraičiai Salant.par. Petronėlė Jurkšaitė (Petronillam Jurkszowna)

Daukšiai
1824-11-11 Sal. BERNOTAS Antanas Bernotas (Antonium Bernotawicz)


Magdalena Lekstutytė (Magdalena Lekstutaly)

Kulale Sal.p.
1824-02-12 Mos. BERNOTAS Bonaventūras Bernotas (Bonawenturum Bernatowicz)

Budvyčiai Sk.p. Monika Daniutė (Monica Daniowna)

Virbaliai
1810-11-22 Mos. BERNOTAS Jonas Bernotas (Joannum Berotowicz)

Žalgiriai Barbora Murauskaitė (Barbara Murawska)

Žalgiriai
1744-02-08 Mos. BERNOTAS Juozapas Bernotas (Bernatowicz)

Šarnelė Kalv. p. Ona Pukinskaitė (Pukinska)

Kaukolikai
1753-07-22 Mos. BERNOTAS Juozapas Bernotas (Bernatowicz)
N
Kotryna T.


1768-07-10 Mos. BERNOTAS Juozapas Bernotas (Bernatowicz)

Kaukolikai Elžbieta Vitkutė (Witkowna)

Baltrimai Yl.p.
1820-11-23 Mos. BERNOTAS Juozapas Bernotas (Jozephum Bernotas)


Elžbieta Balandytė (Elizabetha Balądziowna)


1827-02-08 Mos. BERNOTAS Juozapas Bernotas (Josephum Bernatowicz)

Užsieniai Gint.p. Elena Skirutytė (Helenam Syrutowiczowna)

Šaukliai
1837-11-23 Mos. BERNOTAS Juozapas Bernotas (Bernatowicza) Juozapas ir Magdalena Mockutė Bernotai
* Barbora Andriejauskaitė (Andrzejewska) Antanas ir Barbora Baguckytė Andriejauskai
*
1935-02-06 Alek. BERNOTAS Juozapas Bernotas Juozapas ir Anelė Gramaliauskaitė Bernotai
Truikinų par. Stanislova Šmaižytė Leonas ir Barbora Olseikaitė Šmaižiai
Veiteliai Tr. p.
1717-05-09 Mos. BERNOTAS Kazimieras Bernotas (Benatowicz)

Daukšiai Kotryna Brenciutė (Brencowna)


1761-01-25 Mos. BERNOTAS Motiejus Bernotas (Bernot)

Mosėdis Kotryna Pocienė (Pociowa)
N Mosėdis
1771-03-03 Mos. BERNOTAS Motiejus Bernotas (Bernots)
N Mosėdis Elena Brazdauskaitė (Brazdowska)

Šaučikai Sal.p.
1780-02-06 Mos. BERNOTAS Motiejus Bernotas (Bernots)
N Mosėdis Konstancija Astrauskaitė (Astrowska)

Mosėdis
1797-02-03 Mos. BERNOTAS Motiejus Bernotas (Motheum Bernatowicz)


Kotryna Jančiauskaitė (Catharina Janczewska)

Apuolė Mos.p.
1797-11-28 Šač. BERNOTAS Motiejus Bernotas (Motheum Bernatowicz)

Vabaliai Rozalija Kniupštienė (Rosaliam Kniupsztowa)
N Bratikai1834-08-14 Mos. BĖRONTAS Antanas Bėrontas Kazimieras ir Magdalena Steponavičiutė Bėrontai
Šatraminiai Ona Veitaitė Juozapas ir Ona Aleksandraitė Veitos
Šilaliai
1835-02-12 Mos. BĖRONTAS Antanas Bėrontas Antanas ir Petronėlė Mosteikaitė Bėrontai
Šatraminiai Monika Jonkutė Mykolas ir Magdalena Vaserytė Jonkai
Šakaliai
1866-01-26 Mos. BĖRONTAS Antanas Bėrontas Antanas ir Apolonija Preibytė Bėrontai
Barzdžiai Sal.p. Rozalija Bučytė Juozapas ir Juozapota Jonušaitė Bučiai
Žebrokai
1937-03-29 Gr. BĖRONTAS Antanas Bėrontas Antanas ir Monika Grikpėdytė Bėrontai
Smeltė Grūšl. p. Ona Galdikaitė Juozaqpas ir Ona Račinskytė Galdikai
Smeltė Grūšl. p.
1888-09-13 Mos. BĖRONTAS Feliksas Bėrontas Jonas ir Kotryna Rapalytė Bėrontai
Kadagynė Sal.p. Agnė Mazulevičiutė Jonas Petras ir Julijona Milevičiutė Mazulevičiai
Rukai
1794-11-04 Sal. BĖRONTAS Jonas Bėrontas (Joannem Bierontt)

Sėleniai Sal. p. Rozalija Liaudanskytė (Rosaliam Laudanska)

Imbarė Sal.p.
1819-02-11 Mos. BERONTAS Jonas Berontas (Joannem Bierontt)
N Šaučikai Sal. p. Ona Skirutytė (Anna Skiruczowna)

Šaukliai
1798-01-16 Sal. BĖRONTAS Juozapas Bėrontas (Josephum Bierątt)

Barzdžiai Salan. Marijona Jurkutė (Marianna Jurkowna)

Klausgalvai Sal.p.
1798-02-13 Sal. BĖRONTAS Juozapas Bėrontas (Josephum Bierątt)

Pagrūšlaukė Sal.p. Ona Motužytė (Annam Motuziowna)

Sal.p.
1825-02-03 Sal. BĖRONTAS Juozapas Bėrontas (Josephum Bieronts)
N Barzdžiai Pranciška Raudonytė (Francisca Raudonaly)

Žeimiai Sal.p.
1851-05-22 Mos. BĖRONTAS Juozapas Bėrontas Jurgis ir Antanina Šiaudinytė Bėrontai
Daukšiai Ona Narkutė Steponas ir Barbora Litvinaitė Narkai
Daukšiai
1879-01-16 Sal. BĖRONTAS Juozapas Bėrontas Antanas ir Anastasija Preibytė Berontai
Barzdžiai Ona Kaminskaitė Juozapas ir Kotryna Venckutė Kaminskai
Pesčiai Sal.p.
1813-01-26 Mos. BERONTAS Jurgis Berontas (Georgium Bierontt)


Antanina Šiaudinytė (Antoninam Szawdyniowna)


1825-02-03 Sal. BĖRONTAS Kazimieras Bėrontas (Casimirum Bieronts)

Barzdžiai Sal.p. Petronėlė Jucytė (Petronillam Jucaly)

Barzdžiai Sal.p.
1824-11-18 Sal. BĖRONTAS Pranciškus Bėrontas (Franciscum Bieronts)


Monika Pabrėžaitė (Monica Pabriežaly)

Erlėnai Sal.p.
1934-11-11 Kaln. BERONTAS Pranciškus Berontas Pranciškus ir Marijona Sabaliauskaitė Berontai
Barzdžių Meds. Kaln. p. Jadvyga Šimkutė Petronėlės Šimkutės duktė
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1936-05-11 Sal. BĖRONTAS Pranciškus Bėrontas Pranciškus ir Magdalena Šiudeikytė Bėrontai
Salantai Birutė Julijona Baltuonytė Veronikos Baltuonytės duktė
Salantai
1836-02-09 Mos. BĖRONTAS Tadas Bėrontas Jurgis ir Marijona Kairytė Bėrontai N Daukšiai Pranciška Karbauskaitė (Karbowska) Stanislovas ir Antanina Karbauskai
Daukšiai
1939-02-15 Sal. BĖRONTAS Tadas Bėrontas Jonas ir Petronėlė Strakšaitė Bėrontai N Žvainiai Sal. p. Barbora Daukšaitė Lukienė Antanas ir Elena Mikalauskytė Daukšos
Salantai
1915-07-05 Mos. BĖRONTAS Vincentas Bėrontas Antanas ir Petronėlė Urbonaitė Bėrontai
* Kazimiera Jasaitė Juozapas ir Barbora Gaubytė Jasai
*
1937-09-09 Sal. BĖRONTAS Zacheušas Bėrontas Tadas ir Barbora Razmaitė Bėrontai
Žvainiai Sal. p. Marijona Klapatauskytė Juozapas ir Marijona Pociutė Klapatauskiai
Salantai1862-02-18 Mos. BERTALAS Antanas Bertalas (Берталисъ) Motiejus ir Elena Balsytė Bertalai
Gaubės Uršulė Jazbutytė Jonas ir Ieva Baužytė Jazbučiai
Gaubės
1893-11-09 Mos. BERTALAS Jurgis Bertalas (Бертала) Antanas ir Uršulė Jazbutytė Bertalai
Gaubės Juozapota Šliačkutė Ignotas ir Juozapota Sendrytė Šliačkai
Virbalai1908-01-29 Mos. BERTAŠIUS Adomas Bertašius Ignotas ir Konstancija Vitkutė Bertašiai N Telšiai Agnė Lekniutė Kazimieras ir Agnė Zabitytė Lekniai
Mos.p.
1931-05-09 Kaln. BERTAŠIUS Adomas Bertašius Zuzanos Bertašiutės sūnus N Pesčiai Sal. p. Ona Budrytė Marijonos Budrytės duktė
Įšalynas Kaln. p.
1907-06-07 Mos. BERTAŠIUS Albertas Bertašius Benediktas ir Amelija Abdulskytė Bertašiai
Šaukliai Karolina Kaubraitė Kazimieras ir Rozalija Budrikytė Kaubrės
Šaukliai
1931-05-26 Sal. BERTAŠIUS Alfonsas Bertašius Kazimieras ir Kotryna Lekniutė Bertašiai
Panotėnai Ona Šideikytė Juozapas ir Ona Pikturnaitė Šideikiai
Baidotai
1724-01-23 Mos. BERTAŠIUS Antanas Bertašius (Antoni Bartoszewicz)

Daukšiai Agota Žvinklytė (Agatha Žwinklowna)

Daukšiai
1745-10-31 Mos. BERTAŠIUS Antanas Bertašius (Antonij Bartasewicz)
N Daukšiai Magdalena Vaserytė (Magdalena Waserowna)

Daukšiai
1748-10-20 Mos. BERTAŠIUS Antanas Bertašius (Bartašius)

Daukšiai Kotryna Aklytė (Aklowna)

Daukšiai
1786-11-19 Mos. BERTAŠIUS Antanas Bartašius (Antoni Bartoszewicz)
N Narėpai Sal.p. Marijona Šiudeikytė (Mariana Szydeikowna)

Kulaliai
1814-01-27 Mos. BERTAŠIUS Antanas Bertašius (Antonium Bartoszewski)


Julijona Ramanauskaitė (Julianam Romanowska)

Šaukliai
1839-11-20 Mos. BERTAŠIUS Antanas Bertašius (Bertaszia) Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai Pranciška Mosteikytė (Mosteykowna) Ignotas ir Magdalena Bėrontaitė Mosteikos
Šaukliai
1854-05-11 Mos. BERTAŠIUS Antanas Bertašius Juozapas ir Cecilija Jonutytė Bertašiai
Notėnai Gint.p. Petronėlė Giedraitė (Гедровною) Baltramiejus ir Barbora Skliuderytė Giedros
Šaukliai
1867-01-17 Mos. BERTAŠIUS Antanas Bertašius Juozapas ir Cecilija Jonutytė Bertašiai N Šaukliai Matilda Pociutė Juozapas ir Pranciška Daniutė Pociai
Virbalai
1893-02-07 Mos. BERTAŠIUS Antanas Bertašius Pranciškus ir Anelė Leliūnaitė Bertašiai N Kulaliai Petronėlė Prialgauskaitė Antanas ir Ona Grigevičiutė Prialgauskai
Daukšiai
1906-11-05 Mos. BERTAŠIUS Antanas Bertašius Antanas ir Matilda Pociutė Bertašiai
Šaukliai Barbora Vaserytė Liudvikas ir Barbora Šopagaitė Vaseriai
Šaukliai
1878-02-15 Mos. BERTAŠIUS Benediktas Bertašius Antanas ir Pranciška Mosteikaitė Bertašiai
Šaukliai Anelė Abdulskytė Pranciškus ir Monika Šauklytė Abdulskiai
Palšiai
1933-02-26 Mos. BERTAŠIUS Dominykas Bertašius Antanas ir Kotryna Vaitkutė Bertašiai
Klausgalvai Kotryna Prialgauskaitė Pranciškus ir Kotryna Gikaraitė Prialgauskai
Prialgai
1914-06-10 Mos. BERTAŠIUS Eligijus Bertašius Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Šaukliai Kunegunda Eidėjutė Kazimieras ir Barbora Tamošauskaitė Eidėjai
Šniukščiai
1823-02-06 Sal. BERTAŠIUS Izidorius Bertašius (Isidorum Bertaszius)

Klausgalvai Eleonora Alšauskaitė (Eleonora Alszewskaty)

Žalimai Sal.p.
1794-11-25 Sal. BERTAŠIUS Jokūbas Bartašius (Jacobum Bartaszius)

Pesčiai Sal.p. Elžbieta Serepinaitė (Elizabeth Serafinowna)

Pagrušlaukė Sal.p.
1714-02-04 Mos. BERTAŠIUS Jonas Bertašius (Bartuszewicz)

Skuodas Ona Dubinskaitė (Dubinska)

Virbalai
1794-05-06 Sal. BERTAŠIUS Jonas Bartašius (Joannem Bartaszius)

Barzdžiai Salan. Barbora Narmontaitė (Barbara Narmontowna)

Pesčiai Sal.p.
1919-01-28 Mos. BERTAŠIUS Jonas Bertašius Juozapas ir Veronika Jablonskytė Bertašiai
Šakaliai Uršulė Skaraitė Peknierienė Juozapas ir Anelė Laureckytė Skaros N Budriai
1938-02-15 Lenk. BERTAŠIUS Jonas Bertašius Juozapas ir Salomeja Staniutė Bertašiai
Madininkai Lenk. p. Zuzana Rapalytė Jonas ir Ona Vaserytė Rapaliai
Lenkimai
1763-11-20 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bertašius (Bartasius)

Lenkimai Marijona Liubšienė (Lubszunska)
N
1794-05-13 Sal. BERTAŠIUS Juozapas Bartašius (Josephus Bartaszius)

Šatraminiai Mos.p. Magdalena Vaserytė (Magdalenam Waserowna)

Jakštaičiai Sal.p.
1798-02-06 Sal. BERTAŠIUS Juozapas Bartašius (Jozephum Bartaszius)

Šatraminiai Ona Giedraitė (Annam Giedrowna)

Gedgaudžiai Sal.p.
1800-09-18 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bartašius (Jozephum Bartoszewski)

Rušupiai Sk.p. Barbora Petraitytė (Barbara Petraycziowna)

Juknaičiai
1808-11-11 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bartašius (Jozephum Bartoszewski)

Mosedis Barbora Prialgauskaitė (Barbara Przyalgowska)

Bratikai
1826-02-28 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bertašius (Josephum Bertaszius)


Kotryna Berontaitė Catharinam Bierontowna)

Šaukliai
1828-11-27 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Andrius ir Barbora Girtaitė Bertašiai
Šaukliai Agnė Vaškytė Juozapas ir Magdalena Razmaitė Vaškiai
Šaukliai
1835-02-12 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Antanas ir Elena Zabitytė Bertašiai N Šaukliai Ona Kvietkauskaitė (Kwiatkowska) Vandalinas ir Barbora Vibraitė Kvietkauskai
Šaukliai
1861-01-17 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Juozapas ir Kotryna Bėrontaitė Bertašiai
Šaukliai Ona Kazbaraitytė (Казберайтiовною) Pranciškus ir Viktorija Meškytė Kazbaraičiai
Šaukliai
1892-09-06 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Juozapas ir Kotryna Bėrontaitė Bertašiai N Šilaliai Ona Žeimytė Luotienė (Лутiовой) Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai N Ersla
1901-09-17 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bertašius (Берташиса) Antanas ir Rozalija Sereckytė Bertašiai
Kulaliai Idalija Žvinklytė Alseikienė Dominykas ir Grosilda Petrikaitė Žvinkliai N Krakės
1929-11-29 Sal. BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Pranciškus ir Barbora Norgėlaitė Bertašiai
Skaudaliai Filomena Retkutė Jonas ir Vincenta Mėčiutė Retkai
Skaudaliai
1935-02-06 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Juozapas ir Salomeja Staniutė Bertašiai
Medininkai Lenk.p. Adolfina Brazdeikytė Juozapas ir Idalija Pučinskaitė Brazdeikiai
Šaukliai
1938-01-10 Mos. BERTAŠIUS Juozapas Bertašius Pranciškus ir Benedikta Legaitė Bertašiai
Mosėdis Justina Gedrimaitė Adomas ir Rozalija Riepšaitė Gedrimai
Nevočiai
1919-05-19 Šač. BERTAŠIUS Jurgis Bertašius Antanas ir Rozalija Girdžiūnaitė Bertašiai
* Rozalija Dabrytė Rocienė Barboros Dabrytės duktė N *
1861-02-14 Mos. BERTAŠIUS Kazimieras Bertašius Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai Pranciška Višniauskaitė Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Višniauskai
Ersla
1882-04-20 Mos. BERTAŠIUS Kazimieras Bertašius Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai N Giršiniai Barbora Jonauskaitė (Joновскою) Petras ir Kotryna Šiaulytė Jonauskai
Giršiniai
1928-02-07 Plat. BERTAŠIUS Kazimieras Bertašius Kazimieras ir Barbora Jonauskiaitė Bertašiai N Jockiai Plat. p. Eugenija Simonavičiutė Dominykas ir Pranciška Pociutė Simonavičiai
Jockiai Plat. p.
1929-04-10 Mos. BERTAŠIUS Kazimieras Bertašius Antanas ir Kotryna Vaitkutė Bertašiai
Klausgalvai Zuzana Sėlenytė Jonas ir Ieva Antanauskaitė Sėleniai
Mosėdis
1899-03-01 Mos. BERTAŠIUS Kiprijonas Bertašius Antanas ir Pranciška Mosteikaitė Bertašiai
Šaukliai Uršulė Razmutė Antanas ir Barbora Skubutytė Razmos
Šaukliai
1802-11-25 Mos. BERTAŠIUS Laurentijus Bartašius (Laurentium Bartaszius)
N Palukniai Sk.p. Ona Dimaitė (Anna Dymowna)

Daukšiai
1858-04-15 Mos. BERTAŠIUS Leonas Bertašius Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai Ona Gikaraitė Juozapas ir Barbora Žeimytė Gikarai
Kubiliškės Sk.p.
1859-10-06 Mos. BERTAŠIUS Leopoldas Bertašius Juozapas ir Ona Giedraitė Bertašiai
Šatraminiai Anastasija Dobrovolskytė Černeckienė Nikodemas ir Marijona Ribinskaitė Dobrovolskiai N Šatraminiai
1931-01-31 Kaln. BERTAŠIUS Leopoldas Bertašius Leopoldas ir Magdalena Rudaitė Bertašiai
Barzdžiai Kaln. p. Elena Giedraitė Juozapas ir Amelija Gaubytė Giedros
Juodupėnai Sal. P
1798-11-27 Sal. BERTAŠIUS Liudvikas Bartašius (Liudovicum Bertaszius)

Erlėnai Sal.p. Barbora Baltrukaitė (Barbara Baltrukowna)

Imbarė Sal.p.
1922-07-18 Mos. BERTAŠIUS Mykolas Bertašius Antanas ir Matilda Pociutė Bertašiai
Šaukliai Magdalena Razgauskaitė Pilibaitienė Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai N Šatraminiai
1716-02-25 Mos. BERTAŠIUS Pranciškus Bertašius (Bartoszewicz)


Apolonija Mickutė (Mickowna)


1794-05-06 Sal. BERTAŠIUS Pranciškus Bartašius (Franciscum Bartaszius)

Notėnai Gint.p. Elžbieta Kasparaitytė (Elisabeth Kasperowiczowna)

Šaučikai Sal.p.
1825-02-03 Sal. BERTAŠIUS Pranciškus Bertašius (Franciscum Bertaszius)

Šaukliai Barbora Stonkutė (Barbara Stankaly)

Erlėnai Sal.p.
1846-09-24 Mos. BERTAŠIUS Pranciškus Bertašius (Bertaszia) Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai Anelė Leliūnaitė (Lelunowna) Antanas ir Ona Truikytė Leliūnos
Kulaliai
1863-11-26 Mos. BERTAŠIUS Pranciškus Bertašius Juozapas ir Ona Kvietkauskytė Bertašiai
Šaukliai Barbora Piekutė Juozapas ir Marijona Staniutė Piekai
Šaukliai
1914-02-04 Mos. BERTAŠIUS Pranciškus Bertašius Barboros Bertašiutės sūnus N * Monika Abdulskytė Antanas ir Barbora Giedraitė Abdulskiai
Šatraminiai
1928-02-07 Plat. BERTAŠIUS Pranciškus Bertašius Kazimieras ir Barbora Ripkauskaitė Bertašiai
Gintališkė, Gint.p. Liudovika Preibytė Razmienė Pranciškus ir Antanina Laučiutė Preibiai N Kentai Plat. p.
1824-01-29 Mos. BERTAŠIUS Simonas Bartašius (Simonem Bartoszewski)


Joana Jurevičiutė Lekstutienė (Johanna Lextuczowa) Pranciškaus Lekstučio našlė
Šaukliai
1933-02-25 Mos. BERTAŠIUS Steponas Bertašius Pranciškus ir Magdalena Vaičiutė Bertašiai
Geidučiai Mos.p. Jadvyga Mazulevičiutė Zenonas ir Ona Ketlėriutė Mazulevičiai
Rukai
1818-11-12 Mos. BERTAŠIUS Tadas Bartašius (Taddeum Bartoszewski)
N Salantai Viktorija Knystautaitė (Victoria Knistowtowna )

Vindeikiai
1836-02-09 Mos. BERTAŠIUS Tadas Bertašius Juozapas ir Ona Giedraitė Bertašiai N Bugeniai Sal.p. Ona Aklytė Silvestras ir Petronėlė Budrikytė Akliai
Kernai
1713-01-22 Mos. BERTAŠIUS Tomas Bertašius (Bertaszus)

Vabaliai Marijona Jokubaitytė (Jkubatowna)

Vabaliai1808-11-17 Šač. BERTAVIČIUS Mykolas Bertavičius (Michaelem Bertowski)

Vaičiaičiai Sk. p. Rozalija Pikturnaitė (Rozalia Pikturnianka)

Prialgai1933-02-27 Kaln. BERŽANSKIS Adomas Beržanskis Jonas ir Monika Bertašiutė Beržanskiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Magdalena Kontrimaitė Jurgis ir Barbora Venckutė Kontrimai
Kūlsodis Kaln. p.
1933-02-27 Kaln. BERŽANSKIS Jonas Beržanskis Jonas ir Monika Bertašiutė Beržanskiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Magdalena Zaleckytė Antanas ir Elena Jasinskaitė Zaleckiai
Tinteliai Kaln. p.
1746-11-20 Mos. BERŽANSKIS Kazimieras Beržanskis (Beržonski)

Vabaliai Magdalena Barauskaitė (Borowska)

Lyksūdė
1932-02-08 Kaln. BERŽANSKIS Kazimieras Beržanskis Adomas ir Salomeja Motiejauskaitė Beržanskiai
Nasrėnai Kaln. p. Sofija Razmutė Kazimieras ir Sofija Danilevičiutė Razmai
Nasrėnai Kaln. p.
1748-10-20 Mos. BERŽANSKIS Stanislovas Beržanskis (Beržanski)

Giegrėnai Kalv.p. Marijona Taučiutę (Taučiowna)

Lyksūdė1724-09-21 Mos. BETA Martynas Beta (Beta)


Marijona Ermalienė (Ermelowa)
N Rumšaičiai1821-11-08 Mos. BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas (Antonium Bielawski)


Barbora Jurkšaitė (Barbara Jurkszowna)

Kernai
1842-02-17 Mos. BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Antanas ir Agota Petrauskaitė Bieliauskai N Margeniai Lenk.p. Felicijona Butkutė Petras ir Agnė Daugėlaitė Butkai
Daukšiai
1852-06-04 Mos. BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Antanas ir Agota Miliutė Bieliauskai N Šakaliai Ona Litvinaitė Jonas ir Elžbieta Tamošauskaitė Litvinai
Kernai
1878-02-15 Mos. BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai Monika Raudytė Jokimas ir Monika Peknieriutė Raudžiai
Šatraminiai
1881-01-13 Mos. BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Antanas ir Ona Litvinaitė Bieliauskai
Daukšiai Monika Motiejauskaitė Jonas ir Ona Gvazdauskaitė Motiejauskai
Daukšiai
1914-01-14 Mos. BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Antanas ir Monika Raudytė Bieliauskai
Šatraminiai Ona Stropaitė Kazimieras ir Agnė Milašiutė Stropai
Nasrėnai
1939-02-13 Mos. BIELIAUSKAS Antanas Bieliauskas Antanas ir Magdalena Turauskaitė Bieliauskai
Daukšiai Kazimiera Žuolytė Antanas ir Ona Butkutė Žuoliai
Daukšiai
1850-02-07 Mos. BIELIAUSKAS Juozapas Bieliauskas Stanislovas ir Veronika Černeckytė Bieliauskai
Juodeikiai Lenk.p. Rozalija Petrikaitė Jonas ir Ona Paulauskaitė Petrikai
Šatraminiai
1890-02-06 Mos. BIELIAUSKAS Juozapas Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai Magdalena Raudavičiutė Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai
Mikulčiai
1929-02-05 Sal. BIELIAUSKAS Juozapas Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai N Šatraminiai Ieva Česnauskaitė Antanas ir Ona Kubiliutė Česnauskai
Jakštaičiai Sal.p.
1923-06-05 Lenk. BIELIAUSKAS Jurgis Bieliauskas Jurgis ir Petrononėlė Runkaitė Bieliauskai
Juodeikiai Lenk.p. Ona Jucevičiutė Raimondas ir Kotryna Jung Jungaitė Jucevičiai
Mikulčiai
1856-02-14 Sk. BIELIAUSKAS Kazimieras Bieliauskas Antanas ir Barbora Mikutaitė Bieliauskai
Šakaliai Mos.p. Anastasija Malonytė Jonas ir Elžbieta Sabitytė Maloniai
Paluknė Sk.p.
1888-02-09 Mos. BIELIAUSKAS Kazimieras Bieliauskas Kazimieras ir Anastasija Malonytė Bieliauskai
Daukšiai Ona Pociutė Laurynas ir Ona Intaitė Pociai
Budriai
1934-02-12 Mos. BIELIAUSKAS Kazimieras Bieliauskas Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Kusai Kazimiera Kaupaitė Kazimieras ir Kazimiera Raišuotytė Kaupai
Tauzai
1916-06-18 Mos. BIELIAUSKAS Konstantinas Bieliauskas Pranciškus ir Uršulė Razgaitytė Bieliauskai
Gondlaukė Marijona Vaserytė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai
1923-01-30 Mos. BIELIAUSKAS Mykolas Bieliauskas Antanas ir Monika Motiejauskaitė Bieliauskai
Daukšiai Emilija Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai
1934-02-06 Mos. BIELIAUSKAS Petras Bieliauskas Jurgis ir Petronėlė Ronkytė Bieliauskai
Juodeikiai Lenk.p. Stanislova Staniutė Juozapas ir Felicijona Eidiejutė Staniai
Ledžiai
1822-10-24 Sal. BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas (Bielauski)

Aula Edwardow Sal.p. Uršulė Griciutė

Aula Edwardow Sal.p.
1894-01-25 Mos. BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai
Šatraminiai Uršulė Dargytė Kazimieras ir Barbora Jazbutytė Dargiai
Nevočiai
1899-10-05 Mos. BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Kazimieras ir Anastasija Malonytė Bieliauskai
Daukšiai Barbora Žvinklytė Jokimas ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Kusai
1913-02-12 Mos. BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Juozapas ir Rozalija Petrikaitė Bieliauskai N Šatraminiai Barbora Vaserytė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai
1927-02-27 Mos. BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Daukšiai Stanislava Rancaitė Dominykas ir Barbora Markauskaitė Rancai
Pakalniškiai Sk.p.
1932-02-01 Mos. BIELIAUSKAS Pranciškus Bieliauskas Pranciškus ir Uršulė Dargytė Bieliauskai
Nevočiai Juozapota Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Balsytė Kaubrės
Naujukai
1822-05-09 Sal. BIELIAUSKAS Stanislovas Bieliauskas (Bielauskis)

Barzdžiai Magdalena Ažuolaitė (Užulaty)

Barzdžiai
1824-02-18 Lenk. BIELIAUSKAS Stanislovas Bieliauskas

Šakaliai Veronika Černeckytė Dimienė
N Žemytė1938-05-10 Gr. BIELIAUSKIS Petras Bieliauskis Petras ir Pranciška Anužytė Bieliauskiai
Genčiai Kret. p. Elena Narvilaitė Jurgis ir Elena Butkevičiutė Narvilai
Mažonai Gr. p.1761-08-16 Mos. BIERVA Andrius Bierva (Bierva)


Magdalena Kaziulienė (Kaziulowa)
N Gaubės1865-02-14 Sal. BIRONTAS Juozapas Birontas (Биронта) Pranciškus ir Petronėlė Skripkauskytė Birontai
Barzdžiai Sal. p. Ona Vaičiutė Dominykas ir Petronėlė Raišutytė Vaičiai
Klausgalvai Kaln. p.
1937-01-10 Sk. BIRONTAS Juozapas Pranciškus Birontas Kazimieras ir Petronėlė Šidlauskaitė Birontai
Pasartupis Darb. valsč. Rozalija Macevičiutė Pranciškus ir Ona Vaškytė Macevičiai
Kulai1717-06-10 Mos. BITARIS Jonas Bitaris (Bitaris)

Mosėdis Ona Liaugaudaitė (Lowgodowna)

Mosėdis
1711-05-17 Mos. BITERIS Jonas Bitaris (Bytaraytis)

Mosėdis (vardas neįrašytas) Derkintytė (Derokintowna)

Giršiniai
1742-06-03 Mos. BITARIS Jurgis Bitaris (Bitaris)

Mosėdis Brigita Pociutė (Pocayte)

Rukai
1763-01-23 Mos. BITARIS Mykolas Bitaris (Bitaris)


Ona Vasiliauskaitė (Wasilewska)

Udraliai
1792-11-06 Mos. BITARIS Motiejus Bitaris (Mathias Bitarowicz)

Skuodas Margarita Vitkutė (Malgorzata Witkiewiczowna)

Kaukolikai1868-11-26 Mos. BITERAVIČIUS Feliksas Biteravičius Albinas ir Magdalena Mažonaitė Biteravičiai
Budvietė Sk.p Uršulė Kataržytė Jokimas ir Karolina Vaitkutė Kataržiai
Mikulčiai1820-02-03 Mos. BYTAUTAS Antanas Bytautas (Antonium Bittowtt)

Rukai Joana Vasiliauskaitė (Johanna Wasilewska )

Prialgai
1743-11-17 Mos. BYTAUTAS Jonas Bytautas (Bittowtt)

Rukai Rožė Kuprytė (Kuprowna)

Žebrokai
1737-07-28 Mos. BYTAUTAS Kazimieras Bytautas (Bytowt)
N Rukai Magdalena Končiutė (Kączowna)

Daukšiai
1863-11-12 Mos. BYTAUTAS Simonas Bytautas Antanas ir Joana Vasiliauskaitė Bytautai
Rukai Uršulė Dabrytė Ruikienė Jurgis ir Joana Milinskaitė Dabriai N Žebrokai
1777-11-09 Mos. BYTAUTAS Simonas Bytautas (Bitowtt)

Rukai Jadvyga Pikturnaitė (Pikturnianka)

Mikitai Plat.p.1899-11-23 Mos. BLAUZDYS Aleksandras Blauzdys Petras ir Pranciška Jurgutytė Blauzdžiai
Mosėdis Anelė Ramonaitė Antanas ir Liudvika Petrulevičiutė Ramonai
Mosėdis
1901-07-08 Mos. BLAUZDYS Jonas Blauzdys Juozapas ir Veronika Abdulskytė Blauzdžiai
Šimaičiai Mos.p. Barbora Kinčiutė (Кинчисовною) Leonas ir Petronėlė Staniutė Kinčiai
Tauzai
1932-02-04 Mos. BLAUZDYS Jonas Blauzdys Jonas ir Barbora Kinčiutė Blauzdžiai
Miesto Kalniškiai Mos.p. Ona Gedrimaitė Motiejus ir Marijona Giedraitė Gedrimai
Miesto Kalniškiai Mos.p.
1898-05-03 Mos. BLAUZDYS Leonas Blauzdys Juozapas ir Veronika Abdulskytė Blauzdžiai
Simaičiai Uršulė Zubaitė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zubės
Kusai
1922-02-05 Mos. BLAUZDYS Liudvikas Blauzdys Leonas ir Uršulė Zubaitė Blauzdžiai
Simaičiai Domicėlė Dambrauskaitė Leonas ir Ona Daukantaitė Dambrauskai
Baksčiai
1798-04-15 Sal. BLAUZDYS Martynas Blauzdys (Martinum Blawzdis)

Imbarė Cecilija Alšauskaitė (Ceciliam Alszewska)

Skaudaičiai Sal.p.
1881-09-22 Mos. BLAUZDYS Martynas Blauzdys Petras ir Pranciška Jurgutytė Blauzdžiai
Mosėdis Uršulė Jakštaitė Antanas ir Antanina Daržinskaitė Jakštai
Baksčiai
1859-10-06 Mos. BLAUZDYS Petras Blauzdys Martynas ir Agnė Šlionskytė Blauzdžiai
Naujukai Pranciška Jurgutytė Zacharas ir Barbora Mikniutė Jurgučiai
Naujukai
1939-01-31 Mos. BLAUZDYS Petras Blauzdys Aleksandras ir Anelė Ramonaitė Blauzdžiai
Mosėdis Julijona Ažondenytė Feliksas ir Juozapota Gvazdžiauskaitė Ažondeniai
Igariai
1935-05-21 Sal. BLAUZDYS Stanislovas Blauzdys Pranciškus ir Barbora Preibytė Blauzdžiai
Reketė Šateikių p. Paulina Staniutė Kazimieras ir Petronėlė Dvarionaitė Staniai
Laiviai Sal. p.
1931-05-06 Sal. BLAUZDYS Vladislovas Blauzdys Leonas ir Uršulė Zubaitė Blauzdžiai
Šaučikai Bronislova Valančiauskaitė Izidorius ir Barbora Kubilaitė Valančiauskai
Simaičiai Mos. p.1938-01-08 Alek. BOČKUS Pvilas Bočkus Kazimieras ir Barbora Macevičiutė Bočkai
Klaišiai Sk. p. Ona Budrikytė Rozalijos Budrikytės duktė
Klaišiai Sk. p.1764-01-15 Mos. BONČIUS Jonas Bončius (Bonczanski)
N Geldžiūnai Platel.p. Marijona ? Brasaitė (Brasowna)

Bratikai1939-01-30 Lenk. BOŽYS Jonas Božys Jonas ir Ona Sprogytė Božiai
Palanga Ona Vaitelavičiutė Pranciškus ir Elena Šaulytė Vaitelavičiai
Lenkimai1784-10-28 Mos. BRASAS Adomas Brasas (Brasewicz)

Vabaliai Kotryna Paulauskaitė (Pawlowskowna)


1757-02-13 Mos. BRASAS Dominykas Brasas (Brąsewicz)

Ylokaičiai Yl.p. Barbora Šerkšnytė (Szerksznowna)

Šniukščiai
1764-02-26 Mos. BRASAS Juozapas Brasas (Brasas)

Bratikai Agota Andrijauskaitė (Endrejewska)

Derkinčiai
1936-10-04 Sal. BRASAS Juozapas Brasas Juozapas ir Barbora Rapalytė Brasai
Salantai Monika Staniutė Stanislovas ir Monika Griciutė Staniai
Salantai
1787-11-18 Mos. BRASAS Jurgis Brasas (Georgius Brassewicz)

Derkinčiai Rosalija Zaleckaitė (Rosalia Zaluckowna)

Šerkšniai
1891-02-05 Mos. BRASAS Pranciškus Brasas Kajetonas ir Juozapota Veitaitė Brasai
Vabaliai Yl.p. Uršulė Stasiutė (Стасевною) Juozapas ir Uršulė Vaškytė Stasiai
Tauzai1819-01-21 Mos. BRASLAUSKAS Kajetonas Braslauskas (Cajetanum Breslowski)


Viktorija Narmontienė (Victoria Narmonyowa)
N Tėveliai

BRAZDAUSKAS ar BRAZDAUSKIS


1755-11-02 Mos. BRAZDAUSKIS Antanas Brazdauskas (Brazdowski)

Šaučikai Sal.p. Rožė Andriejauskaitė Kusienė (Kussewiczowa)
N Ledžiai
1755-11-27 Mos. BRAZDAUSKIS Antanas Brazdauskas (Brazdowski) pasikartojantis įrašas (data)
Šaučikai Sal.p. Rožė Andriejauskaitė Kusienė (Kusowa)
N Ledžiai
1824-01-22 Sal. BRAZDAUSKIS Antanas Brazdauskas (Antonium Brazdauskis)

Žeimiai Kunigunda Petkevičiutė (Cunegunda Petkiewiczaly)

Grūšlaukė
1924-03-02 Gr. BRAZDAUSKIS Juozapas Brazdauskis Kazimieras ir Magdalena Ruginytė Brazdauskiai
Akmenalė Grūšl. p. Veronika Galdikaitė Jonas ir Ona Araitė Galdikai
Akmenalė Grūšl. p.
1937-02-07 Gr. BRAZDAUSKIS Juozapas Brazdauskis Alfonsas ir Ona Kerpytė Brazdauskiai
Akmenaliai Gr. p. Magdalena Trumpytė Mykolas ir Elena Raišuotytė Trumpiai
Smeltė Gr. p.
1924-06-10 Gr. BRAZDAUSKIS Kazimieras Brazdauskis Kazimieras ir Magdalena Ruginytė Brazdauskiai
Akmenalė Grūšl. p. Petronėlė Venclovaitė Juozapas ir Petronėlėl Drungilaitė Venclovai
Akmenalė Grūšl. p.
1824-02-17 Sal. BRAZDAUSKIS Pranciškus Brazdauskas (Franciscum Brazdauskis)

Reketė Ona Kusaitė (Anna Kussaly)

Sėleniai Sal. p.
1794-10-28 Sal. BRAZDAUSKIS Tadas Brazdauskas (Thaddeum Brzozdowski)

Skaudaliai Sal.p. Ona Milašienė (Annam Milaszewska)
N Pesčiai Sal.p.1930-03-01 Sal. BRAZDEIKIS Adolfas Brazdeikis Vincas ir Veronika Vitkutė Brazdeikiai
Juodėnai Plung. p. Justina Skersytė Juozapas ir Veronika Milašiutė Skersiai
Skaudaliai
1866-11-09 Mos. BRAZDEIKIS Adomas Brazdeikis Jonas ir Ona Mosteikaitė Brazdeikiai
Gintališkė, Gint.p. Ona Gikaraitė Bertašienė Jonas ir Barbora Vaitkutė Giedros N Šaukliai
1930-03-01 Sal. BRAZDEIKIS Aloyzas Brazdeikis Vincentas ir Veronika Vitkutė Brazdeikiai
Juodėnai Plung. p. Justina Skersytė Juozapas ir Veronika Milašiutė Skersiai
Skaudaliai Sal. p.
1767-07-21 Mos. BRAZDEIKIS Jonas Brazdeikis (Brazdeykis)

Kalv.p. Elžbieta Kaubrytė (Kawbrowna)

Šliktinė
1899-05-11 Mos. BRAZDEIKIS Jonas Brazdeikis Juozapas ir Ona Berniutė Brazdeikiai
Notėnai Gint.p. Monika Končiutė Antanas ir Monika Lekniutė Končiai
Kulaliai
1905-02-08 Mos. BRAZDEIKIS Juozapas Brazdeikis Adomas ir Ona Gikaraitė Brazdeikiai
Šaukliai Idalija Pučinskaitė Mykolas ir Petronėlė Mažeikaitė Pučinskai
Šaukliai
1939-07-04 Plat. BRAZDEIKIS Juozapas Brazdeikis Juozapas ir Domicėlė Straiupaitė Brazdeikiai
Gilaičiai Plat. p. Magdalena Trakumaitė Jonas ir Ona Norvilaitė Trakumai
Gilaičiai Plat. p.
1938-02-28 Mos. BRAZDEIKIS Kazimieras Brazdeikis Juozapas ir Idalija Pučinskaitė Brazdeikiai
Šaukliai Petronėlė Lekniutė Kazimieras ir Petronėlė Kaunaitė Lekniai
Šaukliai
1925-02-22 Sal. BRAZDEIKIS Liudas Brazdeikis Pranciškus ir Rozalija Sabeckaitė Brazdeikiai
Tuzai Julijona Žvinklytė Kazimieras ir Antanina Vaitkutė Žvinkliai
Skaudaliai
1929-02-05 Sal. BRAZDEIKIS Simonas Brazdeikis Antanas ir Petronėlė Lužytė Brazdeikiai
Pakutuvėnai Kulių p. Emilija Vaičiutė Kazimieras ir Emilija Pilibavičiutė Vaičiai
Imbarė1938-06-05 Kret. BREIVĖ Pranciškus Breivė Kazimieras ir Magdalena Tamuliūnaitė Breivės
Klaipėda Emilija Kondraškaitė Kazimieras ir Ona Kunigėlytė Kondraškai
Klaipėda1925-01-28 Sal. BRENCIUS Adolfas Brencius Kazimieras ir Uršulė Žvinklytė Brenciai
Tuzai Ona Petkutė Jonas ir Ona Stonkutė Petkai
Gargždelė Sal.p.
1904-01-13 Mos. BRENCIUS Aleksandras Brencius Aleksandras ir Veronika Žeimytė Brenciai
Šerkšniai Rozalija Kairytė Petras ir Rozalija Momkutė Kairiai
Nevočiai
1919-02-11 Mos. BRENCIUS Aleksandras Brencius Aleksandras ir Veronika Žeimytė Brenciai N Nevočiai Ona Žvinklytė Jokimas ir Barbora Kubilavičiutė Žvinkliai
Kusai
1924-03-02 Mos. BRENCIUS Augustinas Brencius Jonas ir Kotryna Gedgaudaitė Brenciai
Šaukliai Veronika Ragainytė Bonaventūras ir Domicėlė Petrikaitė Ragainiai
Šekai
1933-06-27 Sal. BRENCIUS Jonas Brencius Jonas ir Kotryna Gedgaudytė Brenciai
Šaukliai Saturnina Skersytė Jonas ir Barbora Reliugaitė Skersiai
Reketė Sal. p.
1866-10-31 Mos. BRENCIUS Juozapas Brencius Antanas ir Magdalena Beniulytė Brenciai
Kulaliai Ona Tamošauskaitė Dominykas ir Julijona Višniauskaitė Tamošauskai
Mosėdis
1860-10-04 Mos. BRENCIUS Juozapas Brencius (Бринцюса) Juozapas ir Barbora Griciutė Brenciai
Kulaliai Kotryna Petrutytė Pakulienė Motiejus ir Joana Lekstutytė Petručiai N Kulaliai
1892-02-16 Mos. BRENCIUS Kazimieras Brencius Jonas ir Petronėlė Griciutė Brenciai N Tuzai Sal.p. Uršulė Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė žvinkliai
Kernai
1926-02-02 Sal. BRENCIUS Konstantinas Brencius Kazimieras ir Uršulė Žvinklytė Brenciai
Tuzai Ona Milašiutė Pranciškus ir Petronėlė Jonkauskytė Milašiai
Reketė
1936-05-26 Not. BRENCIUS Konstantinas Brencius Aleksandras ir Veronika Klaniutė Brenciai
Šerkšniai / Dovainiai Plat. p. Petronėlė Milinskytė Aleksandras ir Monika Gadeikytė Milinskiai
Šliktinė Not. p.
1930-02-11 Mos. BRENCIUS Petras Brencius Aleksandras ir Veronika Klaniutė Brenciai N Mosėdis Anastasija Narkutė Andrius ir Magdalena Šakinytė Narkai
Mosėdis
1936-10-22 Mos. BRENCIUS Petras Brencius Petras ir Ona Mikutaitė Brenciai
Mosėdis Stanislova Gedgaudaitė Juozapas ir Ona Jablonskytė Gedgaudai
Mosėdis
1931-10-06 Sal. BRENCIUS Pranciškus Brencius Jonas ir Kotryna Gedgaudaitė Brenciai
Žvainiai Sal. p. Aleksandra Šilianskytė Leonardas ir Aleksandra Turauskaitė Šilianskiai
Žvainiai Sal. p.1712-01-17 Mos. BRIČKUS Andrius Bričkus ? (Brylszkaytis)

Drupiai Kristina Piekutė Vaserienė (Wastunowa)
N Geidučiai Mos.p.
1772-11-19 Mos. BRIČKUS Andrius Bričkus (Briczkus)

Prialgai Elena Impulytė (Impulayty)

Barviai
1889-02-16 Mos. BRIČKUS Antanas Bričkus Juozapas ir Anastasija Petrikaitė Bričkos
Večiai Lenk.p. Monika Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai
1899-02-09 Mos. BRIČKUS Jonas Bričkus Antanas ir Barbora Šiemaitė Bričkos
Puodkaliai Sk. p. Rozalija Donėlaitė Jonas ir Zuzana Knystautaitė Donėlos
Ersla
1925-11-23 Mos. BRIČKUS Jonas Bričkus Jonas ir Rozalija Donėlaitė Bričkos
Ersla Barbora Ašoklytė Mykolas ir Barbora Katkutė Ašokliai
Ersla
1929-02-11 Laukž. BRIČKUS Jonas Bričkus Mikalojus ir Ieva Vičiutė Bričkos

Ona Šileikaitė


1931-05-10 Mos. BRIČKUS Jonas Bričkus Antanas ir Barbora Šiemaitė Bričkos (įraše Leonas) N Ersla Zuzana Petrauskaitė Viskontienė Jurgis ir Anelė Petrauskaitė Petrauskai N Budvietė
1721-06-01 Mos. BRIČKUS Jonas Bričkus (Bryczkus)

Šatraminiai Kotryna Numgaudytė (Numgowdowna)

Šaukliai
1922-02-26 Mos. BRIČKUS Jurgis Bričkus Mikalojus ir Ieva Vičiutė Bričkos
Ledžiai Antanina Benetytė Pranciškus ir Rozalija Vaitkutė Benečiai
Barzdžių Meds. Sal.p.
1798-01-23 Mos. BRIČKUS Jurgis Bričkus (Georgium Briczko)

Večiai Lenk.par. Joana Kiezgilaitė (Johana Kięzgitowna)

Šakaliai
1832-05-17 Mos. BRIČKUS Kazimieras Bričkus (Bryczki) Stanislovas ir Agnė Tiškutė Bričkos
Šatraminiai Barbora Simutytė (Symutowiczowna) Augustinas ir Barbora Butkutė Simučiai
Žalgiriai
1892-01-28 Mos. BRIČKUS Leonas Bričkus Leonas ir Barbora Šimkutė Bričkos
Šakaliai Barbora Kubilaitė Bonifacas ir Joana Drunaitė Kubilai
Krakės
1880-01-23 Mos. BRIČKUS Mikalojus Bričkus Juozapas ir Anastasija Petrikaitė Bričkos
Večiai Lenk.p. Ieva Vičiutė Juozapas ir Salomeja Karbauskaitė Vičiai
Ledžiai
1798-02-13 Sal. BRIČKUS Pranciškus Bričkus (Francisco Bryczko)

Šatraminiai Mos.p. Barbora Zabytienė (Barbaram Zabitowska)
N Juodupėnai Sl.p
1802-02-18 Mos. BRIČKUS Stanislovas Bričkus (Stanislaum Bryczko)

Šatraminiai Agnė Tiškutė (Agneta Tyszkiewiczowna)

Daukšiai1894-06-21 Mos. BRIEDIS Kazimieras Briedis Ferdinandas ir Marijona Kabelytė Briedžiai
Panevėžio p. Karolina Tubinaitė Mykolas ir Elena Kataržytė Tubinai
Mosėdis1751-02-21 Mos. BRINKIS Albertas Brinkis (Brynkis)


Magdalena Gaubytė (Gaubayte)


1748-10-20 Mos. BRINKIS Izidorius Brinkis (Brynkis)

Gaubės Justina Dimaitė (Dymowiczowna)

Meds. Mos.p.
1777-11-09 Mos. BRINKIS Jonas Brinkis (Brynkia) pasikartojantis įrašas
Kaukolikai Magdalena Baltėjutė (Baltiejeyte)

Virbalai
1777-10-21 Mos. BRINKIS Jonas Brinkis (Brynkiewicz)

Kaukolikai Magdalena Baltėjutė (Baltiejeyte)

Virbalai
1741-11-12 Mos. BRINKIS Jonas Brinkis (Brynkis)

Puodkaliai Sk. p. Ona Petrauskaitė (Piotrowska)

Šatraminiai
1862-02-13 Mos. BRINKIS Juozapas Brinkis (Бринкисa) Antanas ir Veronika Brinkiai
Budvietė Julijona Riepšaitė Budrikienė Antanas ir Felicijona Mončytė Riepšai N Budvietė
1797-02-27 Sk. BRINKIS Laurynas Brinkis (Laurentium Brinkiewicz)

Rukiškė Yl.p. Barbora Bartkutė (Barbaram Bortkiewiczowna)

Narvydžiai Sk.p.
1789-04-18 Mos. BRINKIS Motiejus Brinkis (Mathias Brinkiewicz)
N Šatraminiai Magdalena Kontraktytė (Magdalena Kontraktowiczowna)

Kulaliai
1760-02-03 Mos. BRINKIS Pranciškus Brinkis (Brincewicz)

Narmantai Sal.p. Marijona Vaserytė Wasserowiczowna)

Daukšiai
1750-01-18 Mos. BRINKIS Stanislovas Brinkis (Brynkis)


Morta Jokubaitytė (Jokubayte)

Tauzai1760-11-16 Mos. BRIZGYS Dovydas Brizgys (Bryzgis)

Apuolė Magdalena Petrikytė (Petrykowna)

Apuolė
1779-11-21 Mos. BRIZGUS Juozapas Brizgus (Brizgiewicz)

Narvydžai Sk p. Rozalija Simaitytė (Symaytate)

Tauzai1935-02-26 Gr. BRUČKUS Vincentas Bručkus Pranciškus ir Ona Vencevičiutė Bručkai
Plokščiai Gr. p. Stanislova Vičiulytė Antanas ir Kotryna Piktuižytė Vičiuliai
Mončiai Gr. p.1724-10-15 Mos. BRUŽAS Antanas Bružas (Bružaytis)


Dorota Girčienė (Gierciowa)
N
1821-11-08 Mos. BRUŽAS Antanas Bružas (Antonium Bružewicz)

Žalgiriai Antanina Maniukaitė (Antoninam Maniukowna)

Šerkšniai
1836-01-07 Mos. BRUŽAS Antanas Bružas Tadas ir Viktorija Kniūkštaitė Bružai N Kulaliai Petronėlė Skaraitė Juozapas ir Julijona Puotkalytė Skaros
Kulaliai
1847-11-04 Mos. BRUŽAS Antanas Bružas (Bruža) Juozapas ir Kotryna Zabitytė Bružai
Gintališkės Monika Laukytė Kusienė Viktorinas ir Kolumba Kavarzaitė Laukiai N Kulaliai
1903-01-27 Mos. BRUŽAS Antanas Bružas Antanas ir Ona Jonušaitė Bružai
Šniukščiai Ona Motuzaitė (Мoтузасъ) Kazimieras ir Uršulė Kuprytė Motuzos
Šniukščiai
1937-05-11 Gr. BRUŽAS Augustinas Bružas Pranciškus ir Ona Šamonskytė Bružai
Palegija Lenk. p. Magdalena Baužytė Jonas ir Petronėlė Mickutė Baužiai
Smeltė Gr. p.
1784-11-21 Mos. BRUŽAS Dominykas Bružas (Bružewicz)

Žalgiriai Elžbieta Galdikaitė (Galdykowska)

Žalgiriai
1796-11-22 Yl. BRUŽAS Dovydas Bružas (David Bružewicz)

Rušupiai Sk.p. Marijona Lapinskaitė (Mariannam Lapinska)

Vyžančiai Yl.p.
1897-02-23 Mos. BRUŽAS Felicijonas Bružas Dovydas ir Magdalena Vaškytė Bružai
Kernai Barbora Ketleriutė (Кетлеръ) (Кетлеръ) Andrius ir Barbora Pronckutė Ketlėriai
Kernai
1924-02-10 Gr. BRUŽAS Feliksas Bružas Pranciškus ir Ona Kupaitė Bružai
Akmenalė Grūšl. p. Salomeja Martinkutė Simonas ir Barbora Jurgutytė Martinkai
Akmenalė Grūšl. p.
1752-11-12 Mos. BRUŽAS Gasparas Bružas (Bružowski)


Ona Rimkutė (Rymkayte)


1853-11-10 Mos. BRUŽAS Jokūbas Bružas 1793 m. sant.įrašo patikslinimas
Vindeikiai Viešvil.p Barbora Daugėlaitė


1744-11-16 Mos. BRUŽAS Jonas Bružas (Bružys)


Brigita Numgaudytė (Numgaudowna)

Mosėdis
1831-11-17 Mos. BRUŽAS Jonas Bružas Motiejus ir Ona Zobieliutė Bružai
* Pranciška Kazbaraitytė Ignotas ir Viktorija Lekstutytė Kazbaraičiai
Šaukliai
1903-01-08 Mos. BRUŽAS Jonas Bružas Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai
Krakės Anelė Apulskytė Juozapas ir Ona Mockutė Apulskiai
Gaubės
1908-06-08 Mos. BRUŽAS Jonas Bružas Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai N Baidotai Sal.p. Eufrozina Liebutė Jonas ir Eufrozina Pabrėžaitė Liebai
Nevočiai
1824-02-05 Mos. BRUŽAS Juozapas Bružas(Bružewicz)

civ. Moss. Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska )

Šaukliai
1855-11-08 Mos. BRUŽAS Juozapas Bružas Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Šatraminiai Ona Buivydaitė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai
Rukai
1936-02-23 Kaln. BRUŽAS Juozapas Bružas Antanas ir Marijona Lingytė Bružai
Kūlsodis Kaln. p. Aniceta Simaitytė Domicėlės Simaitytės duktė
Kūlsodis Kaln. p.
1863-06-10 Mos. BRUŽAS Jurgis Bružas Jurgis ir Barbora Kauneckytė Bružai
Juknaičiai Šač.p. Anastasija Jakutytė Dominykas ir Magdalena Tamošauskaitė Jakučiai
Ersla
1840-11-05 Mos. BRUŽAS Kazimieras Bružas Mykolas ir Marijona Barkutė Bružai
Daukšiai Monika Pauragytė Antanas ir Marijona Ukrinaitė Pauragiai
Žalgiriai
1894-10-30 Mos. BRUŽAS Kazimieras Bružas Antanas ir Ona Jonušaitė Bružai

Ona Pilibaitytė Pranciškus ir Ona Daukšaitė Pilibaičiai
Šniukščiai
1897-02-04 Mos. BRUŽAS Kazimieras Bružas Juozapas ir Ona Buivydaitė Bružai
Rukai Magdalena Jackutė Leonas ir Magdalena Andriejauskaitė Jackai
Budvietė
1902-05-28 Mos. BRUŽAS Kazimieras Bružas Pranciškus ir Marcijona Pilibaitytė Bružai
Šaučikai Sal.p. Elena Gvazdžiauskaitė Petras ir Anastasija Lekniutė Gvazdžiauskai
Šerkšniai
1904-10-24 Mos. BRUŽAS Kazimieras Bružas Pranciškus ir Veronika Gikaraitė Bružai
Sal. p. Ona Mosteikaitė Pranciškus ir Anastasija Jurevičiutė Mosteikos
Žalgiriai
1911-02-20 Mos. BRUŽAS Kazimieras Bružas Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai
Krakės Magdalena Stasiutė (Стасевною) Kajetonas ir Matilda Litvinaitė Stasiai
Tėveliai
1927-02-28 Sal. BRUŽAS Kazimieras Bružas Felicijonas ir Barbora Ketlėriutė Bružai
Kernai Magdalena Šikšniutė Aleksandras ir Barbora Bertašiutė Šikšniutė
Šakaliai
1934-07-31 Mos. BRUŽAS Kazimieras Bružas Kazimieras ir Magdalena Stasiutė Bružai
Krakės Barbora Jazbutytė Juozapas ir Anastasija Macevičiutė Jazbučiai
Gaubės
1772-01-20 Mos. BRUŽAS Martynas Bružas (Bružas)


Barbora Siškaitė (Siszkaty)

Lukošaičiai
1810-06-07 Mos. BRUŽAS Mikalojus Bružas (Nikolaum Bružewicz)

Šaučikai Sal. p. Antanina Lekstutytė (Antonina Lextutowna)

Šaukliai
1743-11-03 Mos. BRUŽAS Mykolas Bružas (Bruzewicz)

Končiai Kalv,p, Kotryna Baužytė (Baužayte)

Šatraminiai
1812-01-24 Mos. BRUŽAS Mykolas Bružas (Michaelem Bružewicz)
N Šatraminiai Marcijona Markauskaitė (Marcianam Markowska)

Šatraminiai
1813-01-12 Mos. BRUŽAS Mykolas Bružas (Michaelem Bružas)


Agnė Jazbutytė (Agnetem Jazbutowna)


1807-02-19 Šač. BRUŽAS Petras Bružas (Petrum Bružewicz)

Ivoniškiai Sk.p. Ona Žiogaitė (Anna Žiogowna)

Gedučiai
1841-01-12 Mos. BRUŽAS Petras Bružas Petras ir Domicėlė Grigevičiutė Bružai
Vindeikiai Ona Kubiliutė Jonas ir Barbora Petkutė Kubiliai
Vindeikiai
1864-03-01 Mos. BRUŽAS Petras Bružas Antanas ir Petronėlė Skaraitė Bružai
Kulaliai Petronėlė Mažonaitė Ignotas ir Domicėlė Paulauskaitė Mažonai
Kulaliai
1918-11-27 Mos. BRUŽAS Petras Bružas Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai
Krakės Veronika Pliuškytė Andrius ir Uršulė Intaitė Pliuškiai
Tėveliai
1804-07-26 Sal. BRUŽAS Pranciškus Bružas

Panotėnai Gintel.p. Viktorija Kniuštaitė Žvinklienė Jono Žvinklio našlė N Dvarčininkai Sal.p.
1859-01-13 Mos. BRUŽAS Pranciškus Bružas Jonas ir Pranciška Kazbaraitytė Bružai
Ledžiai Elena Černeckytė Pranciškus ir Petronėlė Dimaitė Černeckiai
Ledžiai
1865-10-20 Mos. BRUŽAS Pranciškus Bružas Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Simaičiai Veronika Gikaraitė Juozapas ir Veronika Buivydaitė Gikarai
Budriai
1907-02-20 Lenk. BRUŽAS Pranciškus Bružas Leopoldas ir Barbora Gikaraitė Bružai
Palegija Lenk. p. Ona Šamonskytė Juozapas ir Ona Milašiutė Šamonskiai
Mikulčiai
1908-03-24 Mos. BRUŽAS Pranciškus Bružas Kazimieras ir Ona Pakalniškytė Bružai
Mosėdžio p. Amelija Pučkoriutė Juozapas ir Ona Dekontaitė Pučkoriiai
Sal.p.
1919-05-19 Šač. BRUŽAS Pranciškus Bružas Dominykas ir Monika Jonkutė Bružai
* Elžbieta Alseikaitė Kajetonas ir Petronėlė St. Alseikos
*
1780-05-15 Mos. BRUŽAS Stanislovas Bružas (Bružewicius)

Laiviai Sal. p. Ona Lutytė (Ana Lutawiczayte)

Mikulčiai
1868-07-28 Šač. BRUŽAS Stanislovas Bružas Pranciškus ir Elena Dabšytė Bružai
Šačiai Ona Skutulaitė Mykolas ir Kotryna Urbonaitė Skutulos
Šačiai
1784-10-31 Mos. BRUŽAS Steponas Bružas (Bružewicz)

Panotėnai Sal.p. Scholastika Tevelytė (Tewellowiczowna)

Šaukliai
1932-02-09 Mos. BRUŽAS Steponas Bružas Marijonos Bružaitės sūnus
Nevočiai Veronika Petrauskaitė Kazimieras ir Barbora Ruikaitė Petrauskai
Mosėdis
1939-02-14 Not. BRUŽAS Tadas Bružas Leonas ir Zuzana Kaupaitė Bružai
Lenkimai Justina Beniušytė Pranciškus ir Petronėlė Mažonaitė Beniušiai
Notėnai
1741-02-12 Mos. BRUŽAS Tomas bružas (Bruzewicz)

Kalvarijų p. Ona Narkutė (Narkayte)

Kaukolikai
1905-02-08 Mos. BRUŽAS Vykintas Bružas Adomas ir Agnė Budrikytė Bružai
Juodeikiai Lenk.p. Veronika Šiudeikytė Juozapas ir Uršulė Bertalaitė Šideikiai
Gaubės1782-11-01 Mos. BUBILAS Jokūbas Bubilas (Jacobus Bubilowicz)

Nevočiai Scholastika Zavackaitė (Scholastica Zawackowna)

Šatraminiai
1773-01-17 Mos. BUBILAS Jonas Bubilas (Bubyll)

Nevočiai Marijona Gaubytė (Gawbayty)

Krakės
1763-06-26 Mos. BUBILAS Kazimieras Bubilas (Bubyl)

Nevočiai Viktorija Bunkšaitė (Bunkszowna)

Mikulčiai
1783-11-03 Mos. BUBILAS Kazimieras Bubilas(Bubyl)

Nevočiai Barbora Kairytė (Kayrewiczowna)

Krakės
1723-11-14 Mos. BUBILAS Mykolas Bubilas (Bubyl)

Gaubės Agota Kavaliauskaitė (Kowalewska)

Igariai
1746-11-20 Mos. BUBILAS Mykolas Bubilas (Bubil)
N Nevočiai Barbora Brinkytė (Brynkowna)

Petraičiai Mos.p.
1759-06-24 Mos. BUBILAS Mykolas Bubilas (Bubyll)

Nevočiai Ona Žilinskytė (Žylinska)

Ersla1785-01-02 Mos. BUBLIAUSKAS Antanas Bubliauskas (Antonius Bublewicz)

Šarkė Sk. p. Kotryna Dubinskaitė (Catharina Dubinska)

Apuolė
1796-06-07 Sk. BUBLIAUSKAS Jokūbas Bubliauskas (Jacobus Bublewicz)

Užluobe Sk.p. Ona Stonkienė (Annam Stankowa)
N Užluobė Sk.p.
1764-06-12 Mos. BUBLIAUSKAS Mykolas Bubliauskas (Boblewski)

Ylakių p. Barbora Rudytė (Rudowiczowna)

Šačiai
1886-02-11 Mos. BUBLIAUSKAS Pranciškus Bubliauskas (Бублевскага) Antanas ir Pranciška Knukštaitė Bubliauskai
Gedgaudai Šač.p. Kotryna Gudinaitė Kajetonas ir Petronėlė Aklytė Gudinai
Ersla
1923-01-23 Mos. BUBLIAUSKAS Stanislovas Bubliauskas Kazimieras ir Anele Jonušaitė Bubliauskai
Kaukolikai Uršulė Vaserytė Pučinskienė Liudvikas ir Barbora Šopagaitė Vaseriai N Šaukliai1833-10-24 Mos. BUČYS Adomas Bučys (Buczys) Dominykas ir Ona Vainoraitė Bučiai
* Magdalena Petraitytė (Petraytowna) Juozapas ir Konstancija Sebeckytė Petraičiai
Kaukolikai
1839-01-15 Mos. BUČYS Adomas Bučys (Buczynskiego) Dominykas ir Ona Vainoraitė Bučiai N Kaukolikai Kotryna Skruibytė Butkienė Jonas ir Kristina Brinkytė Skruibiai N Kaukolikai
1874-01-23 Mos. BUČYS Adomas Bučys Pranciškus ir Marijona Baužytė Bučiai
Kusai Ona Jonkutė Juozapas ir Ona Simutytė Jonkai
Igariai
1844-05-09 Mos. BUČYS Antanas Bučys Vincentas ir Marijona Peknieriutė Bučiai
Žebrokai Ona Petrauskaitė Motiejus ir Petronėlė Kaušaitė Petrauskai
Žebrokai
1914-02-11 Mos. BUČYS Antanas Bučys Kazimieras ir Ona Kazlauskaitė Bučiai
Laumaičiai Sk.p. Kotryna Beniušytė Juozapas ir Kotryna Šalvytė Beniušiai
Kulaliai
1780-11-12 Mos. BUČYS Baltramiejus Bučys (Bucis)

Laumaičiai Kunigunda Daukšiaiitė (Daukszayte)

Mosėdis
1774-11-20 Mos. BUČYS Dominykas Bučys (Bucis)

Laumaičiai Ona Vainoraitė (Waynoraty)

Laumaičiai
1722-02-01 Mos. BUČYS Dovydas Bučys (Byczkaytis) (Bričkus?)

Šaukliai Kristina Kukštaitė (Kuksztayte)

Šatraminiai
1740-02-28 Mos. BUČYS Dovydas Bučys (Bucius)
N Igariai Barbora Apulskytė (Opulska)

Mosėdis
1909-02-03 Mos. BUČYS Fortunatas Bučys Dominykas ir Ona Viršilaitė Bučiai
Lyksūdė Ona Dvarionaitė Pranciškus ir Ona Ruikaitė Dvarionai
Krakės
1732-11-16 Mos. BUČYS Jonas Bučys (Bucis)

Igariai Ona Veitaitė (Weytayte)

Gaubės
1742-07-01 Mos. BUČYS Jonas Bučys (Bucis)

Gesaliai Yl.p. Marijona Budrytė (Budrayte)

Kaukolikai
1768-01-17 Mos. BUČYS Jonas Bučys (Bucewicz)


Veronika Butytė (Betate)

Rumšaičiai
1777-11-29 Mos. BUČYS Jonas Bučys (Bucius)

Derkinčiai Kristina Žilinskytė (Žylinska)

Prialgai
1796-11-13 Sk. BUČYS Jonas Bučys (Joannem Buczkiewicz)
N Dubuliai Magdalena Piekutė (Magdalenam Piekiona)

Kuliai Sk.p.
1805-01-10 Šač. BUČYS Jonas Bučys(Bucys) (Joannem Bucewicz)


Barbora Andrikytė (Barbara Andrykowna)

Kaukolikai
1908-02-05 Mos. BUČYS Jonas Bučys Adomas ir Ona Jonkutė Bučiai
Budriai Ona Vitkutė Jonas ir Petronėlė Kaupaitė Vitkai
Rukai
1837-02-09 Mos. BUČYS Juozapas Bučys (Buczysa) Vincentas ir Marijona Peknieriutė Bučiai
Baksčiai Juozapota Jonušytė Antanas ir Barbora Sušinskaitė Jonušiai
Virbalai
1865-10-27 Mos. BUČYS Juozapas Bučys Vincentas ir Marijona Peknieriutė Bučiai N Žebrokai Ona Gurauskaitė Juozapas ir Kotryna Žebrauskaitė Gurauskai
Šekai
1926-09-04 Mos. BUČYS Juozapas Bučys Konstantinas ir Agnė Pukinskaitė Bučiai
Laumaičiai Šač.p. Bronislava Šemetaitė Kazimieras ir Rozalija Nevardauskaitė Šemetos
Rukai
1752-01-23 Mos. BUČYS Jurgis Bučys (Bucis)


Ona Valutytė (Walutayte)


1867-01-10 Mos. BUČYS Kazimieras Bučys Pranciškus ir Marijona Baužytė Bučiai
Žebrokai Barbora Butkutė Malūkienė Jonas ir Kotryna Ribinskaitė Butkai N Daukšiai
1870-10-27 Mos. BUČYS Kazimieras Bučys Pranciškus ir Marijona Baužytė Bučiai N Daukšiai Anastasija Ramonaitė Vaškienė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai N Daukšiai
1928-02-19 Mos. BUČYS Kazimieras Bučys Kazimieras ir Ona Kazlauskaitė Bučiai
Ersla Marijona Skatulaitė Jonas ir Barbora Jonušaitė Skotulai
Ersla
1933-02-14 Sal. BUČYS Kazimieras Bučys Juozapas ir Barbora Šilgalytė Bučiai
Mosėdis Ona Bendikaitė Jonas ir Barbora Stonkutė Bendikai
Klecininkai Salantų p.
1938-11-01 Šač. BUČYS Kazimieras Bučys Kazimieras ir Ona Milašiutė Bučiai
Rumšaičiai Šač. p. Ieva Razgutė Simonas ir Pranciška Mineikytė Razgai
Barstyčiai
1910-05-30 Mos. BUČYS Klemensas Bučys Dominykas ir Ona Viršilaitė Bučiai
Lyksūdė Uršulė Galdikaitė Anastasijos Galdikaitės, Juozapo d. dukra
Įpiltis
1748-10-27 Mos. BUČYS Martynas Bučys (Bučis)

Laumaičiai Magdalena Barutytė (Barutowna)

Laumaičiai
1782-02-03 Mos. BUČYS Mykolas Bučys (Bucis)

Laumaičiai Elžbieta Pukinskaitė (Pukinskowna)

Laumaičiai
1746-11-20 Mos. BUČYS Petras Bučys (Bucis)

Udraliai Agota Jocytė (Jocewiczowna)

Udraliai
1746-05-01 Mos. BUČYS Pranciškus Bučys (Bucewicz)

Laumaičiai Barbora Džiuginytė (Dziuginowna)

Laumaičiai
1759-11-11 Mos. BUČYS Pranciškus Bučys (Bucis)

Igariai Morta Gaidienė (Haldowska)
N Junduliai
1762-11-11 Mos. BUČYS Pranciškus Bučys (Byczynski)


Morta Dovidaitė (Dawidowska)

Derkinčiai
1771-10-20 Mos. BUČYS Pranciškus Bučys (Bucis)
N
Agota Šakinienė (Sakieny)
N Laumaičiai
1831-03-01 Mos. BUČYS Pranciškus Bučys (Buczia) Vincentas ir Marijona Peknieriutė Bučiai
Bobiliškės Marijona Baužytė (Bawziowna) Jonas ir Cecilija Kalvaitytė Baužiai
Tauzai
1904-01-27 Mos. BUČYS Stanislovas Bučys (Бучиса) Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Bučiai
Baksčiai Ona Pikturnaitė Jonas ir Anastasija Numgaudaitė Pikturnos
Igariai
1798-11-27 Šač. BUČYS Tadas Bučys (Thaddeum Bucewicz)

Rumšaičiai Ona Poškutė (Annam Paszkiewiczowna)

Rumšaičiai
1802-11-25 Mos. BUČYS Vincentas Bučys (Vincentium Buczius)


Marijona Peknieriutė (Marianna Peknerowna)

Žebrokai1913-07-13 Šač. BUČYS BUCEVIČIUS Kazimieras Bučys Bucevičius Kazimieras ir Elžbieta Gecevičiutė Bučiai Bucevičiai
Rusškės šač. p. Ona Milašiutė Kajetonas ir Ona Andriejauskaitė Milašiai
Vobalė Šač. p.1828-05-29 Mos. BUČKUS Antanas Bučkus (Buczka) Adomas ir Barbora Barkaitė Bučkai
Šekai Antanina Riepšaitė Dominykas ir Kotryna Raudytė Riepšai
Šekai
1722-02-01 Mos. BUČKUS Jokūbas Bučkus (Buczkus)


Ona Klovaitė (Klowayte)

Geidučiai Mos.p.1928-01-29 Alek. BUČMYS Juozapas Bučmys Mykolas ir Ona Martinkutė Bučmiai
Skuodas Ieva Budrikytė Adomas ir Petronėlė Šeputytė Budrikiai
Kuineliai Truik. p.
1938-01-24 Gr. BUČMYS Juozapas Bučmys Antanas ir Ona Venckutė Bušmiai
Darbėnai Petronėlė Butkutė Juozapas ir Elena Drąsutytė Butkai
Narmantai Gr. p.
1875-11-04 Laukž. BUČMYS Mykolas Bučmys Jonas ir Ona Martišiutė Bučmiai
Sūdėnai Laukž. p. Ona Petrauskaitė Kristupas ir Margarita Imbrikšytė Petrauskai
Sūdėnai Laukž. p.
1936-12-26 Kaln. BUČMYS Zenonas Bučmys Antanas ir Ona Venckutė Bučmiai
N. Įpiltis Laukž. p. Agnė Vaičiutė Dominykas ir Barbora Mažeikaitė Vaičiai
Nasrėnai Kaln. p.1937-11-18 Mos. BŪDA Bronislovas Būda Povilas ir Ieva Liaugaudaitė Būdos
Mosėdis Barbora Jonkutė Jonas ir Barbora Daržinskaitė Jonkai
Mosėdis
1898-02-15 Mos. BŪDA Jonas Būda Vykintas ir Ona Laukytė Būdos
Krakės Felicijona Raudonytė Julijonas ir Barbora Stonkutė Raudoniai
Ersla
1938-01-15 Sal. BŪDA Jonas Būda Vincentas ir Anastasija Kleinauskytė Būdos
Šateikiai Genovaitė Judickaitė Jonas ir Julijona Pavilonytė Judickai
Salantai
1930-01-14 Sal. BŪDA Kazimieras Būda Kazimieras ir Domicėlė Ramonaitė Budos
Salantai / A. Panemunė Sofija Valinskytė Kazimieras ir Barbora Stončaitytė Valinskiai
Tuzai
1935-05-26 Mos. BŪDA Konstantinas Būda Povilas ir Ieva Liaugaudaitė Būdos
Mosėdis Ona Narmontaitė Pranciškos Narmontaitės duktė
Mosėdis
1894-02-22 Mos. BŪDA Povilas Būda Vykintas ir Ona Laukytė Būdos
Krakės Ieva Liaugaudaitė Pranciškus ir Ona Špiliauskaitė Liaugaudai
Ersla
1859-01-27 Mos. BŪDA Vykintas Būda Antanas ir Marcijona Būdaitė Būdos
Gondlaukė Ona Laukytė Juozapas ir Ona Grūšaitė Laukiai
Gondlaukė1908-02-19 Lenk. BUDRECKIS Antanas Budreckis (Будрецкис) Anupras ir Rozalija Petrauskytė Budreckiai
Plaušiniai Stanislova Šiudeikytė Pranciškus ir Uršulė Simutytė Šiudeikiai
Večiai Lenk. p.
1914-09-28 Lenk. BUDRECKIS Antanas Budreckis (Будрекис) Antanas ir Monika Razmaitė Budreckiai
Paluknė Lenk. p. Emilija Siaurytė Jurgis ir Emilija Gružaitė Siauriai
Lenkimai
1937-02-06 Sk. BUDRECKIS Antanas Budreckis (Budreckas) Jurgis ir Barbora Bušmaitė Budreckiai N Pakalniškiai Truikinų p. Ieva Razgauskaitė Domarkienė Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai N Skuodas
1835-02-12 Mos. BUDRECKIS Dominykas Budreckis (Budreckiego) Motiejus ir Ona Baužytė Budreckiai
Večiai Monika Bričkutė Stanislovas ir Agnė Tiškutė Bričkos
Šatraminiai
1822-02-07 Mos. BUDRECKIS Feliksas Budreckis (Felicem Budrecki)


Barbora Gečiutė (Barbara Gieczowna)

Rukai
1939-01-03 Ž.Kalv. BUDRECKIS Ignotas Budreckis Petras ir Stanislova Budreckiai
Gudaliai Sedos p. Stepanija Kaveckaitė Juozapas ir Eugenija Barzdytė Kaveckai
Rotinėnai Ž. Kalv. p.
1840-02-13 Mos. BUDRECKIS Juozapas Budreckis Motiejus ir Ona Baužytė Budreckiai
Večiai Elena Aklytė (Aklinska) Juozapas ir Ona Pauragytė Akliai
Žalgiriai
1908-02-24 Lenk. BUDRECKIS Juozapas Budreckis Juozapas ir Agnė Petreikytė Budreckiai
Jazdučiai Lenk. p. Barbora Kazbaraitė Jurgis ir Anastasija Ažondenytė Kazbarai
Veitai Lenk. p.
1924-03-02 Lenk. BUDRECKIS Juozapas Budreckis Juozapas ir Felicijona Jurgelevičiutė Budreckiai
Lenkimai Veronika Tamošauskytė Juozapas ir Aniceta Lipšaitė Tamošauskiai
Daukšiai Mos. p.
1827-11-22 Mos. BUDRECKIS Jurgis Budreckis (Budrecki)

Lenkimai Barbora Dargytė (Dargiowna)

Žalgiriai
1851-01-16 Mos. BUDRECKIS Kazimieras Budreckis Feliksas ir Barbora Gečaitė Budreckiai
Jockiai Plat.p. Rozalija Alminaitė Juozapas ir Leokadija Intaitė Alminai
Mosėdis
1938-04-23 Alek. BUDRECKIS Kazimieras Budreckis Pranciškus ir Uršulė Luotaitė Budreckiai
Pakalniškiai Sk. p. Stanislova Narvydaitė Leonas ir Albertina Mockutė Narvydai
Pakalniškiai Sk. p.
1827-11-04 Mos. BUDRECKIS Motiejus Budreckis (Budrecki)


Barbora Bričkutė (Bryczkowna)

Daukšiai
1925-02-10 Lenk. BUDRECKIS Petras Budreckis Pranciškus ir Barbora Litvinaitė Budreckiai
Plaušiniai Ona Skersytė Černeckienė Pranciškus ir Rozalija Končiutė Skersiai N Žemytė Lenk. p.
1937-11-09 Lenk. BUDRECKIS Polikarpas Budreckis Juozapas ir Barbora Kazbaraitytė Budreckiai
Večiai Lenk. p. Morta Neimantaitė Raimundas ir Teklė Dobrovolskytė Neimantai
Sriauptai
1914-01-26 Aleks. BUDRECKIS Pranciškus Budreckis Jurgis ir Barbora Bušmaitė Budreckiai N Truikinai Sk. p. Barbora Šakauskytė Gasparas ir Magdalena Narkutė Šakauskiai
Truikinai Sk.p.
1876-01-27 Lenk. BUDRECKIS Tomas Budreckis Tomas ir Rozalija Veitaitė Budreckiai
Palegija Lenk. p. Barbora Kubiliutė Juozapas ir Barbora Bakstytė Kubiliai
Palegija Lenk. p.
1908-01-22 Lenk. BUDRECKIS Tomas Budreckis (Будрецкаго) Tomas ir Barbora Kubiliutė Budreckiai
Palegija Lenk. p. Ona Vaserytė Pranciškus ir Petronėlė Markauskaitė Vaseriai
Palegija Lenk. p.1938-07-25 Mos. BUDRIKIS Adomas Budrikis Adomas ir Olimpija Varnelytė Budrikiai
Uksieniai Gint.p. Justina Narvilaitė Antanas ir Ona Sadauskaitė Narvilai
Šaukliai
1930-01-14 Sal. BUDRIKIS Aleksandras Budrikis (Budrikas) Aleksandras ir Domicėlė Stončaitytė Budrikai
Bargalis Sal. p. Bronislova Zaleckytė Kazimieras ir Ieva Šideikytė Zaleckiai
Bargalis Sal. p.
1920-11-09 Mos. BUDRIKIS Ambraziejus Budrikis Jurgis ir Barbora Kuprytė Budrikiai
Gaubės Uršulė Beinoraitė Aleksandras ir Uršulė Strazdauskaitė Beinorai
Gaubės
1826-02-16 Mos. BUDRIKIS Antanas Budrikis (Antonium Budryk)

Mosėdis Barbora Klovaitė (Barbaram Klowowna)

Udraliai
1836-01-28 Mos. BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Marijona Pakulytė Budrikiai
Paluknė Sk. p. Domicėlė Lipšaitė Jonas ir Ona Dimaitė Lipšai
Daukšiai
1861-01-24 Mos. BUDRIKIS Antanas Budrikis Mykolas ir Julijona Rimkutė Budrikiai
Gaubės Barbora Jackutė Juozapas ir Kristina Kubiliutė Jackai
Žebrokai
1867-02-21 Mos. BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Barbora Klovaitė Budrikiai
Udraliai Juozapota Raudavičiutė Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai
Mikulčiai
1874-02-11 Mos. BUDRIKIS Antanas Budrikis Mykolas ir Julijona Rimkutė Budrikiai N Virbalai Judita Kaupaitė Leonas ir Antanina Laukineitytė Kaupai
Tauzai
1886-10-07 Mos. BUDRIKIS Antanas Budrikis Juozapas ir Barbora Vičiutė Budrikiai
Mosėdis Ona Gedminaitė Jonas ir Ona Mažrimaitė Gedminai
Mosėdis
1888-02-16 Mos. BUDRIKIS Antanas Budrikis Jurgis ir Ona Šilgalytė Budrikiai
Gaubės Barbora Riepšaitė Mykolas ir Magdalena Aklytė Riepšai
Žalgiriai
1903-02-04 Mos. BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Juozapota Raudytė Budrikiai
Udraliai Veronika Rimkutė Petras ir Barbora Piekutė Rimkai
Burniškės Mos.p.
1908-02-19 Lenk. BUDRIKIS Antanas Budrikis Anupras ir Rozalija Petrauskaitė Budrikiai
Plaušiniai Lenk. p. Stanislova Šiudeikytė Pranciškus ir Uršulė Simutytė Šiudeikiai
Večiai Lenk. p.
1925-06-27 Mos. BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Barbora Riepšaitė Budrikiai
Gaubės Ieva Šiudeikytė Juozapas ir Uršulė Bertalaitė Šideikiai
Virbalai
1934-06-23 Lenk. BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Stanislova Šiudeikytė Budrikiai
Večiai Lenk. p. Veronika Petrikaitė Antanas ir Domicėlė Brazdeikytė Petrikai
Šekai Mos. p.
1939-02-14 Mos. BUDRIKIS Antanas Budrikis Antanas ir Magdalena Ablingytė Budrikiai
Udraliai Stanislova Zubaitė Liudvikas ir Zuzana Pociutė Zubės
Kusai
1826-11-23 Mos. BUDRIKIS Bonifacas Budrikis (Bonifatium Budryk)

Tauzai Matilda Dargytė (Mathildam Dargowna)

Krakės
1894-01-11 Mos. BUDRIKIS Dominykas Budrikis Mykolas ir Ieva Budrikytė Budrikiai
Tauzai Ona Knystautaitė Jonas ir Ona Skurvydaitė Knystautai
Ersla
1937-02-06 Lenk. BUDRIKIS Feliksas Budrikis Pranciškus ir Kotryna Budrikytė Budrikiai
Lenkimai Bronislova Šleiniutė Stanislovas ir Pranciška Putkalytė Šleiniai
Lenkimai
1857-02-17 Mos. BUDRIKIS Giacintas Budrikis Antanas ir Barbora Klovaitė Budrikiai
Udraliai Uršulė Donėlaitė Liutkienė (Дониловъ Лютковъ) Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Igariai
1822-11-14 Mos. BUDRIKIS Jonas Budrikis (Joanem Budrykis)


Klarijona Ramanauskaitė (Chlara Romanowna)

Mosėdis
1850-02-28 Mos. BUDRIKIS Jonas Budrikis Jonas ir Klara Ramonaitė Budrikiai N Krakės Kotryna Mikutaitė Abrutienė Motiejus ir Agota Kataržytė Mikutos N Žebrokai
1910-02-09 Mos. BUDRIKIS Julijonas Budrikis Leonas ir Barbora Dičmontaitė Budrikiai
Paluknė, Sk.p. Agnė Šopaitė Jokimas ir Barbora Žvinklytė Šopos
Šerkšniai
1719-05-07 Mos. BUDRIKIS Juozapas Budrikis (Budrik) GD

Kašučiai Darb.p. Marijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)

Prialgai
1799-09-10 Mos. BUDRIKIS Juozapas Budrikis (Jozephum Budryk)


Ona Ažondenytė (Annam Ažądynayte)

Šakaliai
1833-02-07 Mos. BUDRIKIS Juozapas Budrikis Antanas ir Agota Žilinskaitė Budrikiai N Kaukolikai Veronika Vaserytė Girtienė Juozapas ir Veronika Andrėkutė Vaseriai N Kaukolikai
1917-07-03 Mos. BUDRIKIS Juozapas Budrikis Juozapas ir Petronėlė Paulauskaitė Budrikiai
Plaušiniai Monika Litvinaitė Jurgis ir Monika Skersytė Litvinai
Plaušiniai
1799-01-29 Mos. BUDRIKIS Jurgis Budrikis (Georgium Budrykis)
N Paluknė Lenkim.par. Kunigunda Kažytė (Cuniegunda Kažiowna)

Kernai
1804-03-01 Mos. BUDRIKIS Jurgis Budrikis (Georgium Budryk)

Žalgiriai Sk.p. Elena Baužytė (Helenam Bawzynska)

Daukšiai
1824-02-05 Mos. BUDRIKIS Jurgis Budrikis (Georgium Budryk


Joana Kuprevičiūtė (Johanna Kuprewiczowna)

Mosėdis
1826-07-27 Mos. BUDRIKIS Jurgis Budrikis (Georgium Budryk)
N
Magdalena Škimelytė (Magdalenam Szkimelowna)

Laumaičiai
1835-02-12 Mos. BUDRIKIS Jurgis Budrikis Dovydas ir Marijona Giedraitytė Budrikiai N Mosėdis Barbora Zaburaitė Ignotas ir Barbora Rapalytė Zaburai
Mosėdis
1859-11-24 Mos. BUDRIKIS Jurgis Budrikis Bonifacas ir Matilda Dargytė Budrikiai
Gaubės Ona Šilgalytė Juozapas ir Elena Vaškytė Šilgaliai
Naujukai
1879-05-13 Mos. BUDRIKIS Jurgis Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Budvietė Felicijona Antanauskaitė Kapinskienė Laurynas ir Pranciška Bučytė Antanauskai N Nevočiai
1887-01-20 Mos. BUDRIKIS Jurgis Budrikis Jurgis ir Ona Šilgalytė Budrikiai
Gaubės Barbora Kuprytė Juozapas ir Monika Zubaitė Kupriai
Krakės
1916-02-08 Mos. BUDRIKIS Jurgis Budrikis Kazimieras ir Ona Budrikytė Budrikiai
Nevočiai Ona Vaškytė Pranciškus ir Julijona Petkutė Vaškiai
Krakės
1928-02-20 Mos. BUDRIKIS Jurgis Budrikis Jurgis ir Barbora Kuprytė Budrikiai
Gaubės Magdalena Kažytė Jurgis ir Veronika Paulauskaitė Kažiai
Tauzai
1930-02-25 Lenk. BUDRIKIS Jurgis Budrikis Pranciškus ir Anastasija Šiudeikytė Budrikiai N Lenkimai Veronika Bertašiutė Juozapas ir Petronėlė Griciutė Bertašiai
Šaukliai Mos. p.
1937-02-04 Lenk. BUDRIKIS Jurgis Budrikis Jurgis ir Petronėlė Jonkutė Budrikiai
Lenkimai Stanislova Vaškytė Petras ir Petronėlė Bertašiutė Vaškiai
Šaukliai
1797-01-17 Šač. BUDRIKIS Kazimieras Budrikis (Cazimirum Budryk)

Prialgai Antanina Prialgauskaitė (Antoninam Przyalgowska)

Prialgai
1808-06-09 Mos. BUDRIKIS Kazimieras Budrikis (Cazimirum Budrykis)

Žirnikai Sk.p. Ona Bernytė (Anna Bernowna)

Mosėdžio p.
1862-11-13 Mos. BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Baksčiai Kotryna Baguckytė Malūkienė Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai N Bobiliškės
1868-06-02 Mos. BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Pranciškus ir Antanina Jonušaitė Budrikiai
Gondlaukė Rozalija Tūzaitė Mykolas ir Barbora Petrauskaitė Tūzai
Nevočiai
1880-02-06 Mos. BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai N Budvietė Rozalija Kinčiutė Tadas ir Kotryna Jackutė Kinčiai
Simaičiai
1883-01-18 Mos. BUDRIKIS Kazimieras Budrikis Feliksas ir Antanina Januškaitė Budrikiai N Nevočiai Ona Budrikytė Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Nevočiai
1863-11-12 Mos. BUDRIKIS Klemensas Budrikis Jurgis ir Joana Kuprytė Budrikiai
Mosėdis Kotryna Pociutė Gasparas ir Barbora Milašiutė Pociai (įraše Antanas Pocius)
Mosėdis
1923-06-10 Mos. BUDRIKIS Konstantinas Budrikis Konstantinas ir Amelija Valukaitė Budrikiai
Skuodas Kotryna Liebutė Jakštienė Giacintas ir Kotryna Kataržytė Liebai N Mosėdis
1859-02-03 Mos. BUDRIKIS Leonas Budrikis Pranciškus ir Magdalena Kidykaitė Budrikiai N
Felicijona Zaburaitė Motiejus ir Barbora Rimkutė Zaburos
Mosėdis
1927-01-31 Mos. BUDRIKIS Liudvikas Budrkis Petras ir Ona Budreckytė Budrikiai
Lenkimai Veronika Galdikaitė Jurgis ir Monika Ramanauskaitė Galdikai
Daukšiai
1868-02-06 Mos. BUDRIKIS Melitonas Budrikis Vykintas ir Monika Mickutė Budrikiai
Rukai Ona Baublytė Jurgis ir Pranciška Petkutė Baubliai
Žebrokai
1792-11-22 Mos. BUDRIKIS Mykolas Budrikis (Michael Budryk)

Šakaliai Kotryna Ruikaitė (Catharina Ruykowna)


1798-01-30 Mos. BUDRIKIS Mykolas Budrikis (Michaelem Budryk)

Paluknė Lenk. p. Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska)

Daukšiai
1800-11-27 Mos. BUDRIKIS Mykolas Budrikis (Michaelem Budrik)

Tauzai Magdalena Macevičiūtė (Magdalena Macewiczowna)

Ersla
1826-11-23 Mos. BUDRIKIS Mykolas Budrikis (Michaelem Budryk)
N Gondlaukė Julijona Rimkutė (Julianam Rymkowna)

Udraliai
1829-01-22 Mos. BUDRIKIS Mykolas Budrikis Mykolas ir Magdalena Macevičiutė Budrikiai
Gondlaukė Julijona Riepšaitė Antanas ir Felicijona Mončytė Riepšai
Tėveliai
1857-02-12 Mos. BUDRIKIS Mykolas Budrikis Bonifacas ir Matilda Dargytė Budrikiai
Gaubės Ona Joskaudaitė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai
Tauzai
1882-01-19 Mos. BUDRIKIS Mykolas Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Nevočiai Ona Vieliutė Veitienė Mykolas ir Uršulė Ablonskytė Viliai N Nevočiai
1883-01-18 Mos. BUDRIKIS Mykolas Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai N Nevočiai Ona Veitaitė Mikalojus ir Uršulė Kazbaraitytė Veitos
Žebrokai
1887-01-13 Mos. BUDRIKIS Mykolas Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai N Šerkšniai Barbora Gedrimaitė Juozapas ir Barbora Šedvydytė Gedrimai
Naujukai
1778-11-17 Mos. BUDRIKIS Motiejus Budrikis (Budryk)

Paluknė Lenk.p. Ona Numgaudytė (Numgaudowna)

Daukšiai
1817-02-06 Šač. BUDRIKIS Motiejus Budrikis (Matheum Budryk)

* Pranciška Milgaudaitė (Francijana Milgowdowna)

Mosėdžio p.
1800-02-14 Mos. BUDRIKIS Motiejus Budrikis (Motheum Budrik)

Žalgiriai Barbora Dundulytė(Barbara Dundulowna)

Šatraminiai
1870-02-10 Mos. BUDRIKIS Petras Budrikis Jonas ir Pranciška Pakulytė Budrikiai N Sriauptai Lenk.p. Monika Jotkutė Kazimieras ir Ona Jakutytė Jotkai
Kernai
1905-05-30 Lenk. BUDRIKIS Petras Budrikis Petras ir Rozalija Daukontaitė Budrikiai N Sriauptai Lenk.p. Monika Gadeikytė Vainorienė Antanas ir Monika Meškytė Gadeikiai N Juodeikiai Lenk. p.
1906-02-06 Lenk. BUDRIKIS Petras Budrikis Petras ir Rozalija Daukontaitė Budrikiai N Sriauptai Lenk.p. Antanina Miltenytė Benikienė Kazimieras ir Barbora Žemelytė Milteniai N Lenkimai
1792-10-14 Mos. BUDRIKIS Pranciškus Budrikis (Franciscus Budryk)
N Šekai Ona Tamošauskaitė (Anna Tomaszewska)

Mosėdis
1811-01-17 Mos. BUDRIKIS Pranciškus Budrikis (Franciscum Budrykas)

Šatraminiai Kristina Paulauskaitė (Christinam Pawlowska

Šatraminiai
1855-02-06 Mos. BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Mykolas ir Ieva Riepšaitė Budrikiai
Šerkšniai Matilda Butkutė Martynas ir Marijona Laureckytė Butkai
Rukai
1868-05-14 Mos. BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Pranciškus ir Petronėlė Karaliūtė Budrikiai
Šatė Uršulė Gegužytė Antaninos Gegužytės dukra
Nevočiai
1876-10-12 Lenk. BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Jurgis ir Ona Žeimytė Budrikiai
Lenkimai Anastasija Šiudeikytė Pranciškus ir Petronėlė Macevičiutė Šiudeikiai
Lenkimai
1881-01-07 Mos. BUDRIKIS Pranciškus Budrikis ( Будрика) Vincentas ir Joana Ylakytė Budrikiai
Ersla Uršulė Cibirikaitė Jonas ir Elžbieta Nikartaitė Cibirikai
Ersla
1882-01-19 Mos. BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Jurgis ir Barbora Zaburaitė Budrikiai
Budvietė Monika Monstvilaitė (Моствиловною) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Krakės
1931-01-18 Sk. BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Dominykas ir Ona Knystautaitė Budrikiai
Narvydžai Sk p. Magdalena Želvytė Juozapas ir Barbora Narvilaitė Želviai
Rušupiai Sk.p.
1937-07-25 Mos. BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Pranciškus ir Emilija Kociutė Budrikiai N Ersla Agota Račinskytė Juozapas ir Amelija Mineikytė Račinskiai
Ersla
1938-09-06 Lenk. BUDRIKIS Pranciškus Budrikis Antanas ir Stanislova Šiudeikytė Budrikiai
Plaušiniai Anastasija Kniežaitė Emilijos Kniežaitės duktė
Lenkimai
1909-01-20 Mos. BUDRIKIS Simonas Budrikis Petras ir Monika Jotkutė Budrikiai
Skuodas Elena Šmotaitė Jeronimas ir Elena Zubaitė Šmotai
Nevočiai
1937-10-31 Sk. BUDRIKIS Simonas Budrikis Pranciškus ir Pranciška Dvarionaitė Budrikiai
Rušupiai Sk. p. Kazimiera Aleknaitė Juozapas ir Ona Užpalytė Aleknos
Maž. Rušupiai
1928-01-29 Alek. BUDRIKIS Valerijonas Budrikis Adomas ir Petronėlė Šeputytė Budrikiai
Kuineliai Sk.p. Bronislova Daciutė Ambražiejus ir Barbora Ragainytė Daciai
Kuineliai Truik. p.
1826-02-09 Mos. BUDRIKIS Vincentas Budrikis (Vincentium Budryk)


Monika Mickutė (Monikam Mickiewiczowna)

Vindeikiai
1831-09-22 Mos. BUDRIKIS Vincentas Budrikis Kazimieras ir Antanina Prialgauskaitė Budrikiai N Vindeikiai Joana Ylakytė Pranciškus ir Barbora Grigalauskaitė Ylakiai
Prialgai1772-01-12 Mos. BUDRYS Antanas Budrys (Budris)


Barbora Ramanauskaitė (Ramonowska)

Mosėdis
1924-02-26 Mos. BUDRYS Antanas Budrys Antanas ir Zuzana Katkutė Budriai
Večiai Uršulė Motiejauskaitė Aleksandras ir Barbora Simutytė Motiejauskai
Žalgiriai
1713-05-07 Mos. BUDRYS Baltramiejus Budrys (Budrewicz)

Mosėdis Morta Ronkytė (Roszkowna)


1739-07-12 Mos. BUDRYS Baltramiejus Budrys (Budris)
N Mosėdis Elena Sadauskaitė (Sadowska)

Igariai
1771-11-24 Mos. BUDRYS Dominykas Budrys (Budris)

Plat.p. Margarita Apulskytė (Opulska)

Bratikai
1939-10-15 Šač. BUDRYS Fortunatas Budrys Bronislovos Budrytės sūnus
Laumaičiai Jadvyga Lukaitė Dominykas ir Emilija Dvarionaitė Lukai
Prialgai
1770-11-18 Mos. BUDRYS Izidorius Budrys (Budris)


Rozalija Narmontaitė (Namontowna)

Vabaliai
1645-11-26 Sal. BUDRYS Jonas Budrys (Joannes Budraytis)

Imbarė Ona Skaudaitė (Anna Skaudaite)

Skaudaliai Sal. p.
1717-01-31 Mos. BUDRYS Jonas Budrys (Budris)

Mosėdis Justina Trilikaitė (Trilikowska)

Mosėdis
1761-11-22 Mos. BUDRYS Jonas Budrys (Budris)

Bajoraliai Sal.p. Ieva Kubiliutė (Kubillowna)

Plaušiniai
1765-11-24 Mos. BUDRYS Jonas Budrys (Budris)
N Bajoraliai Sal.p. Ona Mockutė (Mackiewiczowna)

Tauzai
1776-11-17 Mos. BUDRYS Jonas Budrys (Budris)


Rožė Markaitytė (Markate)

Derkinčiai
1816-02-08 Šač. BUDRYS Jonas Budrys (Joannem Budrewicz)


Benedikta Sutkutė (Benedicta Sutkiewiczowna)

Szlychtyny P.Moss.
1824-11-25 Sal. BUDRYS Jonas Budrys (Joannem Budris)
N
Elžbieta Piluckaitė (Elizabetha Pyluckaly)

Salantai
1769-11-05 Mos. BUDRYS Juozapas Budrys (Budris)

Mosėdis Barbora Zabielaitė (Zabielayty)

Derkinčiai
1804-05-23 Mos. BUDRYS Juozapas Budrys (Josephum Budrewicz)
N Mosėdis Magdalena Kairytė Lukaitienė Šmitienė (Magdalena Szmyttowa)
N Nevočiai
1876-01-14 Mos. BUDRYS Juozapas Budrys Juozapas ir Elžbieta Piluckaitė Budriai N Mosėdis Ona Poškytė Pranciškus ir Gertrūda Alpaitė Poškiai
Daukšiai
1930-03-03 Sal. BUDRYS Juozapas Budrys Antanas ir Uršulė Venckutė Budriai
Juodupėnai Sal. p. Genovaitė Stonkutė Antanas ir Petronėlė Anužytė Stonkai
Juodupėnai Sal. P
1711-06-21 Mos. BUDRYS Jurgis Budrys (Budris)

Tauzai Ona Sendrytė (Sędarowiczowna)

Mosėdis
1715-08-19 Mos. BUDRYS Jurgis Budrys (Budris)

Mosėdis Barbora Sendrauskienė (Sądorowiczowa)
N Mosėdis
1773-10-17 Mos. BUDRYS Jurgis Budrys (Budris)


Agota Bertašiutė (Bertaszowna)

Laumaičiai
1813-01-19 Mos. BUDRYS Jurgis Budrys (Georgium Budrewicz)


Ona Petrauskaitė (Annam Piotrowska)


1734-05-23 Mos. BUDRYS Kazimieras Budrys (Budris)

Lyksūdė Magdalena Laukineitienė (Laukineytiene)
N Lyksūdė
1753-02-04 Mos. BUDRYS Kazimieras Budrys (Budrys)

Kaukolikai Ona Drungytė (Drągiewiczowna)

Palšiai Sk.p.
1879-02-04 Sal. BUDRYS Leopoldas Budrys Veronikos Ramonaitės našlys N Reketė Sal.p. Grosilda Petrikaitė Ramonienė Bonifacijaus Ramono našlė N Reketė Sal.p.
1711-02-08 Mos. BUDRYS Martynas Budrys (Budris)

Kaukolikai Magdalena Stonkutė (Stonkayty)

Geidučiai Mos.p.
1712-01-24 Mos. BUDRYS Martynas Budrys (Budraytis)
N
Ona Barvytė (Burwayte)


1758-08-01 Mos. BUDRYS Martynas Budrys (Budrewicz)

Aubrikai Kalv.p. Magdalena Vainorienė (Waynorowa)
N
1832-02-02 Mos. BUDŽYS Mykolas Budžys (Budzisza) Jurgis ir Agota Sakutytė Budžiai
Lioliai Plat.p. Prokseda Lekstutytė Kazimieras ir Leokadija Žiliutė Lekstučiai
Jundulai
1711-02-01 Mos. BUDRYS Morkus Budrys (Budraytis)

Lyksūdė Magdalena Kepalytė (Kiepalety)

Vabaliai
1772-02-23 Mos. BUDRYS Motiejus Budrys (Budris)

Plat.p. Brigita Apulskaitė (Apulskaty)

Derkinčiai
1722-05-24 Mos. BUDRYS Petras Budrys (Budris)

Luknė Elžbieta Katkuvienė (Katkiowa)
N Šakaliai
1937-11-21 Kaln. BUDRYS Petras Budrys Juozapas ir Barbora Šiudeikytė Budriai
Kūlsodis Kaln. p. Petronėlė Pauliutė Leonas ir Ona Preibytė Pauliai
Kūlsodis Kaln. p.
1789-02-08 Mos. BUDRYS Pranciškus Budrys (Franciscus Budrewicz)

Lyksūdė Petrė Senkutė (Petro Senkiewicczowna)

Geidučiai Mos.p.
1895-11-28 Mos. BUDRYS Pranciškus Budrys (Будрецкаго) Juozapas ir Matilda Šepulytė Budriai
Skuodas Anelė Paulauskaitė Kazimieras ir Uršulė Abrutytė Paulauskai
Udraliai
1711-05-17 Mos. BUDRYS Simonas Budrys (Beydis)

Tuzai Sal.p. Ona Kinčienė (Kinczayniowa)
N Šaukliai
1778-01-29 Mos. BUDRYS Simonas Budrys (Budrewicz)


Brigita Rokaitė (Rokiewiczowna)

Derkinčiai
1711-01-18 Mos. BUDRYS Stanislovas Budrys (Budraytis)

Lyksūdė Magdalena Virkšaitė ? (Wirkayte)

Lyksūdė
1724-09-10 Mos. BUDRYS Stanislovas Budrys (Budris)

Lyksūdė Morta Stonkutė (Stąkayte)

Apuolė
1764-10-28 Mos. BUDRYS Stanislovas Budrys (Budris)

Barstyčiai Kalv.p. Magdalena Gedminaitė (Giedminowna)

Laumaičiai
1798-05-22 Šač. BUDRYS Tadas Budrys (Thaddeum Budrewicz)
N Staugiai Elžbieta Pajauskaitė (Elisabetham Pajewska)

Staugiai1929-01-24 Alek. BUDŽYS Ferdinandas Budžys Antanas ir Uršulė Liaugaudaitė Budžiai
Gonaičiai Ylakių p. Valerija Joneikytė Juozapas ir Anelė Jautakaitė Joneikiai
Klauseikiai Tr. p.1931-07-29 Alek. BUGAILIŠKIS Feliksas Bugailiškis Kazimieras ir Viktorija Radžiauskaitė Bugailiškiai
Kybartai Marcijona Lingytė Juozapas ir Marcijona Stonkutė Lingiai
Pakvistis Židikių p.1818-01-29 Mos. BUGANAUSKIS Andrius Buganauskis (Andream Bogonowski)
N Paluknė Sk.p. Marijona Jančiauskienė (Marianna Janczewska )
N Daukšiai
1924-01-22 Mos. BUGANAUSKIS Jonas Buganauskis (Boganauskis) Pranciškus ir Barbora Lukošiutė Buganauskiai
Daukšiai Ona Daržinskaitė Bonifacas ir Ona Venslauskaitė Daržinskai
Daukšiai
1938-07-25 Mos. BUGANAUSKIS Juozapas Buganauskis Juozapas ir Pranciška Černeckytė Buganauskai
Ledžiai Marijona Viršilaitė Juozapas ir Marijona Milašiutė Viršilos
Šatraminiai
1886-02-11 Mos. BUGANAUSKIS Juozapas Buganauskis (Богановскаго) Mykolas ir Ona Šedvydytė Buganauskai N Daukšiai Magdalena Valantinaitė Karolis ir Magdalena Staniutė Valantinai
Nevočiai
1938-07-09 Lenk. BUGANAUSKIS Juozapas Buganauskis (Buganauskas) Pranciškus ir Barbora Lukošiutė Baganauskiai N Ledžiai Barbora Zubaitė Luotienė Aleksandras ir Anelė Šimonskytė Zubės N Lenkimai
1895-05-09 Mos. BUGANAUSKIS Juozapas Buganauskis (Бугиновскаго) Mykolas ir Ona Šedvydytė Buganauskai N Daukšiai Jadvyga Lukaitė Antanas ir Jadvyga Mockutė Lukai
Mikulčiai
1912-10-23 Mos. BUGANAUSKIS Juozapas Buganauskis (Богоновскаго) Pranciškus ir Barbora Lukošiutė Buganauskai
Daukšiai Pranciška Černeckytė Antanas ir Rozalija Butkutė Černeckiai
Daukšiai
1818-01-29 Mos. BUGANAUSKIS Laurynas Buganauskis (Laurentium Bagnowski)


Konstancija Skersytė (Constantia Skiersinska)

Daukšiai
1886-09-30 Mos. BUGANAUSKIS Pranciškus Buganauskis (Бугиновскаго) Juozapas ir Marijona Skaraitė Buganauskai
Daukšiai Barbora Lukošiutė Tadas ir Barbora Ukrinaitė Lukošiai
Šatraminiai1770-11-25 Mos. BUGENIS Antanas Bugenis (Buginowski)

Mosėdis Terezė Pociutė (Pacewiczowna)

Šakaliai
1936-02-12 Mos. BUGENIS Jurgis Bugenis Agnės Bugenytės sūnus
Ersla Anelė Abrutytė Juozapas ir Marijona Laukytė Abručiai
Rukai1768-11-20 Mos. BUIVYDAS Andrius Buivydas (Buywid)


Agota Venckienė (Węckowa)
N Kusai
1875-11-23 Laukž. BUIVYDAS Antanas Buivydas Antanas ir Barbora Galdikaitė Buivydai
Benaičiai Laukž. p. Barbora Stonkutė Jeronimas ir Ona Raišytė Stonkai
Benaičiai Laukž. p.
1779-11-21 Mos. BUIVYDAS Dominykas Buivydas

Baršaičiai Kalv.p. Kunigunda Kumpikaitė (Kumpikiewiczowna)

Prialgai
1797-05-18 Sk. BUIVYDAS Dovydas Buivydas (Dawid Buywid)

Narvidžiai Sk.p. Magdalena Mineikaitė (Maagdalenam Mineykowna)

Klaišiai Sk.p.
1844-05-23 Mos. BUIVYDAS Jonas Buivydas Pranciškus ir Elena Striaupaitė Buivydai N Rukai Barbora Mikalauskaitė (Michalowska) Nikodemas ir Elena Butkutė Mikalauskai
Rukai
1844-01-30 Mos. BUIVYDAS Juozapas Buivydas Jurgis ir Rozalija Viršilaitė Buivydai
Klaišiai Sk.p. Anelė Grušaitė Jonas ir Marijona Petrauskaitė Grušai
Kaukolikai
1738-07-07 Mos. BUIVYDAS Juozapas Buivydas (Buywid)

Laumaičiai Magdalena Stripinaitė (Strypowna)

Yll. p.
1739-04-23 Mos. BUIVYDAS Jurgis Buivydas (Buywid)
N Skuodas Kotryna Šačiaitienė (Szataynowa)
N Nevočiai
1793-11-04 Mos. BUIVYDAS Jurgis Buivydas (Gregorium Buywid)

Mažonai Plung.p. Pranciška Palubinskaitė (Franciscam Palubinska)

Bratikai
1752-11-15 Mos. BUIVYDAS Kazimieras Buivydas (Buywid)


Ieva M. ? ? ?


1938-02-15 Lenk. BUIVYDAS Kazimieras Buivydas Dominykas ir Barbora Butkutė Buivydai
Viršilai Yl. p. Elena Šedvydytė Leonas ir Ona Jazbutytė Šedvydžiai
Sriauptai Lenk. p.
1898-06-29 Mos. BUIVYDAS Konstantinas Buivydas Pranciškus ir Petronėlė Petrutytė Buivydai
Ersla Ona Zavalytė Jonas ir Ona Šopaitė Zavaliai
Ersla
1777-01-26 Mos. BUIVYDAS Martynas Buivydas (Buywids)


Barbora Motuzaitė (Motuzaty)

Laumaičiai
1811-11-14 Mos. BUIVYDAS Mykolas Buivydas (Michaelem Buywid)

Krakės Ona Šverebaitė (Annam Szwaberowna)

Šerkšniai
1813-02-09 Mos. BUIVYDAS Mykolas Buivydas (Michaelem Buywid)
N
Scholastika Laukinaitytė (Scholasticam Lawkyneytowna)


1751-11-29 Mos. BUIVYDAS Motiejus Buivydas (Buywid)


Ona Gardytė (Gardayte)

Kaukolikai
1798-11-06 Mos. BUIVYDAS Pilypas Buivydas (Philipum Buywidas)
N Erlėnai Sal.p. Petronėlė Mickutė (Petronella Mickiewiczowna)

Vindeikiai
1759-02-11 Mos. BUIVYDAS Pranciškus Buivydas (Buywid)
N Igariai Elžbieta Butkutė (Butkowna)


1928-05-06 Sal. BUIVYDAS Valerijonas Buivydas Kazimieras ir Marijona Benetytė Buivydai
Benaičiai Laukžem. p. Bronislova Numgaudytė Juozapas ir Barbora Narkutė Numgaudai
Jakštaičiai
1801-05-21 Mos. BUIVYDAS Vincentas Buivydas (Vincentium Buywid)

Klaišiai Sk.p. Barbora Burbienė (Barbara Burbowa)
N Drupiai Mos.p.
1819-11-11 Mos. BUIVYDAS Vincentas Buivydas (Wincentum Buywid)

Klaišiai Sk.p. Barbora Andrijauskaitė (Barbara Andrzejewska)

Šerkšniai1860-01-19 Mos. BUKAUSKAS Juozapas Bukauskas (Буковскаго) Pranciškus ir Uršulė Piekutė Bukauskas
Skuodas Barbora Butkutė (Буткевичевною) Jurgis ir Barbora Daukintytė Butkai
Plaušiniai
1939-02-13 Yl. BUKAUSKIS Jurgis Bukauskis Jurgis ir Anastasija Riepšaitė Bukauskiai N Stripiniai Ylakių p. Veronika Lukaitė Anelės Lukaitės duktė
Stripiniai Ylakių p.
1936-02-23 Yl. BUKAUSKAS Pranciškus Bukauskas Pranciškus ir Juozapota Baužytė Bukauskai
Trumplaukė Yl. p. Stefanija Šeputaitė Stanislovas ir Veronika Žitkutė Šeputos
Šulpetriai Yl. p.1768-05-03 Mos. BUKONTAS Tomas Bukontas (Bukontt) GD

Bugeniai Žemel.p. Joana Montvidienė (Mątwidowa) GD
N Prialgai1824-11-25 Mos. BULOVAS Antanas Bulovas (Antonium Bulowicz)

Vindeikiai Julijona Šopienė (Juliana Szopowa)
N Baksčiai1918-05-15 Ž.Kalv. BUMBLIAUSKAS Feliksas Bumbliauskas Stanislovas ir Joana Kryževičiutė Bumbliauskai N Pasruojė Žem. Kalv. p. Barbora Rutkutė Vincas ir Marcijona Urbonaitė Rutkai
Šarnelė Žem. Kalv. p.1930-03-03 Sal. BUMBLYS Juozapas Bumblys Juozapas ir Konstancija Paulauskaitė Bumbliai
Reketė Sal.p. Ona Slingytė Ignotas ir Barbora Stončaitytė Slingiai
Klecininkai Sal. p.1928-09-04 Kret. BUMBULIS Juozas Bumbulis g. 1872.09.20 Juozapas ir Barbora Kazimieraitytė Bumbuliai N Rudaičiai Kret. p. Magdalena Žvinklytė g.1903.12.06 Ignotas ir Magdalena Daugintytė Žvinkliai
Rudaičiai Kret. p.1719-01-29 Mos. BUNKŠAS Mykolas Bunkšas (Bunkszas)

Mikulčiai Kristina Skirutytė (Skirutowna)

Prialgai
1734-05-23 Mos. BUNKŠAS Stanislovas Bunkšas (Bunks)
N Geidučiai Ona Pociutė (Pocayte)

Ersla1757-01-23 Mos. BUNKUS Antanas Bunkus (Bunkus)

Dunauskai Sed.p. Barbora Baipšienė (Baypszowa)
N Vabaliai
1796-11-20 Yl. BUNKUS Jurgis Bunkus (Georgium Bunkiewicz)

Petraičiai Židik.p. Barbora Kaupaitė (Barbaram Kaupowiczowna)

Gedrimai Yl.p.
1914-01-21 Aleks. BUNKUS Kazimieras Bunkus Jurgis ir Pranciška Milerytė Bunkai
Lyksūdė Šač. p. Barbora Pukinskaitė Andrius ir Ona Šakalytė Pukinskai
Lyksūdė Šač. p.1722-11-22 Mos. BURBA Aloyzas Burba (Eliasz Burba)

Gaubės Ona Narkutė (Norkayte)

Vabaliai
1713-06-03 Mos. BURBA Ambraziejus Burba (Burba)

Kernai Marijona Grigaitė (Grygowna)


1714-11-30 Mos. BURBA Anbraziejus Burba (Burba)

Kernai Barbora Šakalytė (Szakalowna)

Šakaliai
1728-10-21 Mos. BURBA Antanas Burba (Burba)

Daukšiai Rožė Bernytė (Barnayte)

Žalgiriai
1750-06-14 Mos. BURBA Antanas Burba (Burba)


Ona Valantinienė (Walątynowiczowa)
N
1856-06-10 Mos. BURBA Antanas Burba Juozapas ir Antanina Mockutė Burbos
Žalgiriai Barbora Plaušinytė Jurgis ir Barbora Grigevičiutė Plaušiniai
Daukšiai
1768-05-03 Mos. BURBA Dominykas Burba (Burba)

Šekai Rožė Paulauskaitė (Pawlowska)

Daukšiai
1780-11-25 Mos. BURBA Jokūbas Burba (Burba)

Šakaliai Magdalena Žiogaitė (Žagawiczayty)

Urviai Mos.p.
1759-10-27 Mos. BURBA Jonas Burba (Burba)

Šakaliai Magdalena Pociutė (Pacewiczowna)

Rumšaičiai
1816-02-08 Šač. BURBA Jonas Burba (Joannem Burba)

Palšaičiai Gint.p. Barbora Lekstutytė (Barbara Lextutowiczowna)

Junduliai
1819-01-28 Mos. BURBA Jonas Burba (Joannem Burba)

Šniukščiai Antanina Gikaraitė (Antonina Giekarowna)

Šerkšniai
1866-05-30 Mos. BURBA Jonas Burba Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos
Žalgiriai Elena Vičiutė Petkienė Antanas ir Pranciška Joskaudaitė Vičiai N Daukšiai
1880-11-25 Mos. BURBA Jonas Burba Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos N Kusai Marijona Liutkutė Apulskienė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Liutkai N Igariai
1931-02-10 Mos. BURBA Jonas Burba Petras ir Barbora Poškytė Burbos
Daukšiai Stanislova Gedrimaitė Bonifacas ir Emilija Guobytė Gedrimai
Daukšiai
1793-02-20 Mos. BURBA Juozapas Burba (Josephum Burbo)

Jurniškiai Sk.p. Kotryna Kubiliutė (Catharinam Kubillowiczowna)

Kernai
1797-02-21 Mos. BURBA Juozapas Burba (Jozephum Burba)

(Udraliai) Rozalija Simutytė (Rosalia Symutowna)

Udraliai
1832-10-31 Mos. BURBA Juozapas Burba (Burby) Juozapas ir Rozalija Simutytė Burbos
Mikulčiai Rozalija Lekstutytė Piekienė Antanas ir Agota Kazbaraitytė Lekstučiai N Nevočiai
1838-01-18 Mos. BURBA Juozapas Burba (Burby) Jonas ir Elžbieta Vaserytė Burbos
* Klara Tubinaitė (Tubinowna) Mykolas ir Klara Eidiejutė Tubinai
*
1851-10-02 Mos. BURBA Juozapas Burba Juozapas ir Kotryna Šeputytė Burbos
Daukšiai Barbora Grigevičiutė Plaušinienė Petras ir Barbora Apulskytė Grigevičiai N Daukšiai
1938-11-22 Mos. BURBA Juozapas Burba Juozapas ir Monika Černeckytė Burbos N Juodeikiai Lenk.p. Petronėlė Jonušaitė Ignotas ir Petronėlė Šaulytė Jonušai
Mikulčiai
1938-11-26 Gr. BURBA Juozapas Burba Antanas ir Salomeja Galdikaitė Burbos
Grūšlaukė Ieva Petkutė Jonas ir Monika Zabitytė Petkai
Narmantai Gr. p.
1711-02-01 Mos. BURBA Jurgis Burba (Burba)

Kernai Marijona Daukantienė
N Tėveliai
1788-11-28 Mos. BURBA Jurgis Burba (Georgius Burbo)

Klaišiai Sk.p. Barbora Riepšaitė (Barbara Repszewiczowna)

Šekai
1834-11-27 Mos. BURBA Kajetonas Burba Juozapas ir Kotryna Kubiliutė Burbos
Ivoniškės Sk. p. Ona Sadauskaitė Dominykas ir Rožė Kairytė Sadauskai
Krakės
1734-02-28 Mos. BURBA Kazimieras Burba (Burba)

Šekai Marijona Ledytė (Ledayte)

Ledžiai
1744-10-23 Mos. BURBA Mykolas Burba (Burba)

Drupiai Elžbieta Jonušaitė (Januszewiczowna)

Kaukolikai
1744-11-10 Mos. BURBA Mykolas Burba (Burba)

Mosėdis Barbora Sadauskaitė (Sadowska)

Igariai
1803-11-17 Mos. BURBA Mykolas Burba (Michaelem Burba)

Mosėdis Magdalena Vitkutė (Magdalenam Vytkowna)

Šatraminiai
1736-01-29 Mos. BURBA Petras Burba (Burba)

Drupiai Elena Gelžinytė (Gelžinayte)

Drupiai Mos.p.
1789-12-25 Mos. BURBA Petras Burba (Petrus Burbo)

Trumplaukiai Yl.p. Marijona Skaraitė (Mariana Skorulska)


1794-02-11 Sk. BURBA Petras Burba (Petrum Burbo)

Puodkaliai Sk. p. Barbora Jablonskytė (Barbara Jablonska)

Truikinai Sk.p.
1833-02-07 Mos. BURBA Petras Burba Petras ir Barbora Jablonskytė Burbos
Gedgaudžiai Julijona Skurvydaitė Chrizostomas ir Julijona Buivydaitė Skurvydai
Gedgaudžiai
1929-02-06 Mos. BURBA Petras Burba Juozapas ir Ieva Jonkutė Burbos
Budvietė Veronika Budrikytė Jurgis Ir Barbora Kuprytė Budrikiai
Gaubės
1935-02-26 Mos. BURBA Petras Burba Juozapas ir Ieva Jonkutė Burbos N Gaubės Ona Kinčiutė Povilas ir Ona Karbauskaitė Kinčiai
Daukšių Meds.
1899-02-28 Mos. BURBA Pranciškus Burba Juozapas ir Ona Gedrimaitė Burbos (įraše Gerdinaitė) N Skuodas Ona Viršilaitė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos
Naujukai
1938-07-16 Gr. BURBA Pranciškus Burba Antanas ir Salomeja Galdikaitė Burbos
Grūšlaukė Barbora Peldytė Augustinas ir Ona Kniežaitė Peldžiai
Grūšlaukė1842-06-16 Mos. BURČIUS Antanas Burčius (Burczia) Motiejus ir Kotryna Lekstutytė Burčiai N Kulaliai Justina Benetytė Jonas ir Justina Viršilaitė Benečiai
Vindeikiai1928-02-14 Mos. BURNEIKIS Jonas Burneikis Simonas ir Barbora Narvilaitė Burneikiai
Notėnai Gint.p. Barbora Petrauskaitė Jonas ir Elena Mikutaitė Petrauskai
Rukai
1930-01-28 Šač. BURNEIKIS Jonas Burneikis Simonas ir Barbora Narvilaitė Burneikiai N Rukai Mos.p. Antanina Žvinklytė Leonas ir Antanina Budrytė Žvinkliai
Daktarai Šač. p.
1931-05-05 Mos. BURNEIKIS Kazimieras Burneikis (įraše Burniekis) Antanas ir Anelė Radzevičiutė Burneikiai
Barstyčių p. Kotryna Sėlenytė Jokimas ir Kotryna Kniuipytė Sėleniai
Žebrokai1736-11-26 Mos. BURNYS Jurgis Burnys (Burnewicz)

Mosėdis Marijona Daušaitė (Dawkszowna)

Baksčiai1810-01-11 Šač. BUREVIČIUS Martynas Burevičius (Martinum Burewicz)


Barbora Razgaitytė (Barbara Rayzgaytiwna)

Rumšaičiai1930-01-28 Šač. BURNEIKIS Jonas Burneikis g. 1897.01.14 Notėnai Simonas ir Barbora Narvilaitė Burneikiai
Rukai Antanina Žvinklytė Leonas ir Antanina Budrytė Žvinkliai
Daktarai
1795-11-10 Yl. BURNEIKIS Karolis Burneikis (Carolum Burnowski)


Teofilė Usmanytė (Theofilam Usmanowna)

Ylakiai1798-01-05 Sk. BURŽINSKAS Kazimieras Buržinskas (Casimirum Burzynski)

Skuodas Ona Jakutytė (Annam Jakutowna)

Skuodas
1811-02-03 Mos. BURŽINSKAS Kazimieras Buržinskas (Casimirum Burzynski)
N Daukšiai Ona Andrutytė Annam Androtowna)

Daukšiai1914-06-25 Aleks. BUŠMA Antanas Bušma Izidorius ir Vincentina Špiliauskytė Bušmos
Jedžiotai Yl.p. Marcijona Šlečkutė Paulauskienė Pranciškus ir Marcijona Šlečkai N Jedžiotai Yl.p.
1796-11-20 Yl. BUŠMA Izidorius Bušma (Isidorum Buszma)

Girdeniai Yl. p. Barbora Urbonaitytė (Barbaram Urbanowiczowna)

Girdeniai Yl. p.
1840-10-25 Yl. BUŠMA Jonas Bušma Jonas ir Barbora Zavalytė Bušmos
Jedžiotai Sk. p. Barbora Valatkaitė Kajetonas ir Kotryna Z. Valatkos
Jedžiotai Sk. p.
1925-04-20 Alek. BUŠMA Juozapas Bušma Dominykas ir Petronėlė Paulauskaitė Bušmos
Jedžiotai Pranciška Kovaitė Klemensas ir Ona Vaitelavičiutė Kovai
Klauseikiai
1925-07-20 Mos. BUŠMA Juozapas Bušma Simonas ir Barbora Malūkaitė Bušmos
Truikinai Yl.p. Anelė Baltėjutė Jurgis ir Anelė Simutytė Baltėjai
Puodkaliai Sk. p.
1936-02-24 Šač. BUŠMA Juozapas Bušma Juozapas ir Rožė Barzdytė Bušmos N Luoba Sedos p. / Gečaičiai Ž. Kalv. p. Ona Kubilavičiutė Jeronimas ir Ona Mažrimaitė Kubilavičiai
Baltrimai Šač. p.
1737-10-05 Mos. BUŠMA Jurgis Bušma (Buszma)

Kuineliai Sk.p. Ieva Kubiliutė (Kubylowna)

Šakaliai
1904-02-03 Mos. BUŠMA Kazimieras Bušma Juozapas ir Marijona (pav. Neįrašyta) Bušmos
Yl.p. Uršulė Paulauskaitė Antanas ir Barbora Šedvydytė Paulauskai
Daukšiai
1917-07-02 Yl. BUŠMA Kazimieras Bušma Antanas ir Ona Viršilaitė Bušmos N Pašilėnų km. Agota Gritkutė (g. 1888.02.06 Pašilėnų km.) Stanislovas ir Magdalena Žvinklytė Gritkai
Pašilėnų km.
1840-10-01 Yl. BUŠMA Motiejus Bušma Juozapas ir Barbora Šemetaitė Bušmos
Erkšva Yl.p. Ona Libinavičiutė Klaudijus ir Ona Šmaižytė Libinavičiai
Erkšva Yl.p.
1936-02-18 Yl. BUŠMA Petras Bušma Pranciškus ir Barbora Šteinaitė Bušmos
Kerviai Yl. p. Anastasija Šliožaitė Juozapas ir Anastasija Daubaraitė Šliožos
Gricaičiai Yl. p.
1839-11-28 Mos. BUŠMA Pranciškus Bušma (Buszmy) Juozapas ir Barbora Šemetaitė Bušmos
Erkšva Yl.p. Barbora Vyšniauskytė (Wiszniewska) Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Vyšniauskiai
Ersla
1875-12-29 Yl. BUŠMA Pranciškus Bušma Pranciškus ir Barbora Vyšniauskaitė Bušmos
Raudoniai Anastasija Stočkutė Danielius ir Petronėlė Žvinklytė Stočkai
Remezai Yl.p.
1843-01-31 Mos. BUŠMA Stanislovas Bušma (Buszmy) Juozapas ir Marijona Salmonaitė Bušmos
Jedžiotai Yl.p. Petronėlė Jurkutė Leonas ir Barbora Staigvilasitė Jurkai
Laumaičiai
1716-08-03 Mos. BUŠMA Tomas Bušma (Buszmowicz)

Klaišiai Sk.p. Konstancija Dargienė (Dargiewiczowa)
N Rukai
1909-01-26 Mos. BUŠMA Vykinta Bušma Vykintas ir Barbora Pakulytė Bušmos N Narvydžiai Sk.p. Barbora Vaitelaitė Jokimas ir Anastasija Miliutė Vaitelės
Plaušiniai

BŪTAVIČIUS / BŪTA ar BŪTĖ1796-11-08 Yl. BŪTA Dominykas Būta (Dominicum Butowicz)

Medsėdžiai Yl. p. Marijona Jonuškaitė (Mariannam Januszkiewiczowna)

Stripinai Yl.p.
1928-09-16 Yl. BŪTA Antanas Būta Jonas ir Ona Alseikaitė Būtos N Ylakiai Barbora Dauginaitė Kazimieras ir Barbora Čepulytė Dauginai
Ylakiai
1936-02-16 Yl. BŪTA Kazimieras Būta Leonas ir Antanina Slavinskaitė Būtos
Kriaunos Yl. p. Stefanija Girkontaitė Juozapas ir Rozalija Valčauskaitė Girkontai
Šulpetriai Yl. p.
1796-05-24 Yl. BŪTA Laurynas Būta (Laurentium Butowicz)
N Meds. Yl.p. Barbora Kurauskaitė (Barbara Kurowska)

Baltrimai Yl.p.
1936-02-24 Yl. BŪTA Leonas Būta Antanas ir Kazimiera Šarniauskaitė Būtos
Girdeniai Yl. p. Kazimiera Viršilaitė Konstantinas ir Anastasija Šeputaitė Viršilos
Remėzai Yl. p.
1929-11-25 Yl. BŪTA Petras Būta Jonas ir Ona Anickytė Būtos N Detlaukė Yl. p. Karolina Litvinaitė Bukauskienė Bonaventūras ir Ona Viršilaitė Litvinai N Detlaukė Yl. p.1868-11-12 Mos. BŪTAVIČIUS Antanas Būtavičius (Бутиса) (įraše Leonas) Fabijonas ir Petronėlė Slingytė Būtavičiai
Vindeikiai Šač.p. Ona Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Svimaitytė Žvinkliai
Kernai
1780-01-23 Mos. BŪTAVIČIUS Dominykas Būtavičius (Butawicius)

Malūkai Barbora Rokaitė (Rokaty)

Miliškiai
1900-02-08 Mos. BŪTAVIČIUS Jonas Būtavičius (Бутовича) Antanas ir Ona Žvinklytė Būtavičiai
Vindeikiai Petronėlė Baužytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Baužiai
Šerkšniai
1934-11-27 Mos. BŪTAVIČIUS Konstantinas Būtavičius Jonas ir Petronėlė Baužytė Būtavičiai
Vindeikiai Justina Vitkutė Jurgis ir Domicėlė Milinskaitė Vitkai
Šerkšniai1925-06-17 Alek. BŪTĖ Antanas Būtė Aleksandras ir Joana Ronkaitė Būtės N Kuisiai Sk. p. Marcijona Gritkutė Alšauskienė Stanislovas ir Magdalena Žvinklytė Gritkai N Jedžiotai
1937-08-08 Alek. BŪTĖ Augustinas Būtė Jonas ir Pranciška Milašiutė Būtės N Rušupiai Sk. p. Jadvyga Simutytė Kotrynos Simutytės duktė
Truikinų p.
1837-02-23 Sk. BŪTĖ Dominykas Būtė (Dominika Butowicza) Dominykas ir Kotryna Vilkaitė Būtės
* Rozalija Januškaitė Būtės Albinas ir Ona Grinkutė Januškos
Puodkaliai Sk. p.
1872-05-30 Mos. BŪTĖ Fabijonas Būtė (Бутовича) Jonas ir Ona Valančiutė Būtės N Vindeikiai Šač.p. Monika Buivydaitė Dvarionienė Motiejus ir Marijona Škimelytė Buivydai N Rukai
1835-05-28 Mos. BŪTĖ Jokimas Būtė (Butowicza) Vincentas ir Justina Budrikytė Būtės
Jundulai Veronika Ronkytė Ermaitienė Stanislovas ir Ieva Skirutytė Ronkiai N Barviai
1835-01-23 Sk. BŪTĖ Jokūbas Būtė Jonas ir Ona Vaškytė Būtės
Skuodas Elena Kleinauskytė Martynas ir Morta Banytė Kleinauskiai
Skuodas
1735-11-20 Mos. BŪTĖ Jonas Būtė (Butowicz)

Vabaliai Ona Viršilaitė (Wirszylowna)

Vabaliai
1739-01-18 Mos. BŪTĖ Jonas Būtė (Butowicz)

Juodeikiai Sed.p. Judita Kazokaitė (Kazakowska)

Vabaliai
1841-11-27 Sk. BŪTĖ Jonas Būtė Petras ir Ona Stonkutė Būtės
Truikinai Sk. p. Marijona Paulauskaitė Mykolas ir Kotryna Gikaraitė Paulauskai
Truikinai Sk.p.
1856-05-22 Mos. BŪTĖ Jonas Būtė (Бутовича) Juozapas ir Petronėlė Butkutė Būtės
Mikulčiai Monika Berniutė Žvaginienė Juozapas ir Magdalena Mockutė Berniai N Žebrokai
1875-09-29 Mos. BŪTĖ Jonas Būtė Dominykas ir Rozalija Januškaitė Būtės
Plaušiniai Vincenta Žvinklytė Antanas ir Kotryna Viskontaitė Žvinkliai
Plaušiniai
1900-02-01 Šač. BŪTĖ Jonas Būtavičius Antanas ir Ona Žvinklytė Būtavičiai
Vindeikiai Petronėlė Baužytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Baužiai
Šerkšniai
1880-01-23 Mos. BŪTĖ Juozapas Būtė Andrius ir Ona Kubiliutė Būtės
Ledžiai Ona Paulauskaitė Juozapas ir Magdalena Petkutė Paulauskai
Ledžiai
1879-05-01 Mos. BŪTĖ Juozapotas Būtė Juozapas ir Teofilė Butkutė Būtės
Šaukliai Kotryna Ramanauskaitė (Рамоновскою) Feliksas ir Antanina Razmaitė Ramanauskai
Šaukliai
1908-01-22 Lenk. BŪTĖ Kazimieras Būtė (Буте) Jurgis ir Uršulė Mažrimaitė Būtės
Žirnikai Sk.p. Felicijona Rancaitė Dovydas ir Petronėlė Rimkutė Rancai
Pakalniškiai Sk. p.
1920-05-16 Mos. BŪTĖ Kazimieras Būtė Juozapas ir Marijona Mockutė Būtės
Luknė Sk.p. Monika Šmitaitė Leonas ir Monika Vaškytė Šmitos
Šakaliai
1746-06-06 Mos. BŪTĖ Martynas Būtė (Butowicz)

Vabaliai Kotryna Razgaitytė (Rozgowna)

Geidučiai Mos.p.
1711-05-24 Mos. BŪTĖ Mykolas Būtė (Butowicz)

Vabaliai Magdalena Kuzminskaitė (Kuzminska)

Prialgai
1830-01-21 Mos. BŪTĖ Mykolas Būtė (Butia) Jonas ir Ona Valančiutė Būtės
Baksčiai Ona Jonkutė Lutienė Andrius ir Morta Dainytė Jonkai N Baksčiai
1899-08-01 Sal. BŪTĖ Pranciškus Būtė Julijonas ir Kotryna Mačernytė Būtės
Šaučikai Magdalena Einikytė Antanas ir Ona Narmontaitė Einikiai
Šaučikai Sal. p.
1773-10-24 Mos. BŪTĖ Stanislovas Būtė (Butowicz)


Elžbieta Liaudanskaitė (Lawdonska)

Vabaliai
1767-06-29 Mos. BŪTĖ Tomas Būtė (Butowicz)

Veičiai Sed.p. Elžbieta Paurupienė (Pawrupiowa)
N Šačiai

BUTKUS – BUTKEVIČIUS1924-02-10 Gr. BUTKEVIČIUS Adolfas Butkevičius Dionyzas ir Petronėlė Rudavičiutė Butkevičiai
Akmenalė Darb. p. Monika Puškoriutė Antanas ir Ona Šorytė Puškoriai
Smeltė Grūūl. p.
1823-02-06 Mos. BUTKUS Adomas Butkus (Adamum Butkiewicz)

Rukai Antanina Mickutė (Antonina Mickiewiczowna)

Vindeikiai
1835-02-17 Mos. BUTKUS Adomas Butkus (Butkiewicza) Pranciškus ir Joana Kaveckytė Butkai N Vindeikiai Viktorija Lekstutytė Antanas ir Ona Tubinaitė Lekstučiai
Kulaliai
1845-11-06 Mos. BUTKUS Aleksandras Antanas Butkus Pranciškus ir Ona Simutytė Butkai
Rušupiai Sk.p. Matilda Butkutė (Butkiewiczowna) Jurgis ir Barbora Daukintytė Butkai
Plaušiniai
1744-11-16 Mos. BUTKUS Andrius Butkus (Butkiewicz)

Vindeikiai Kotryna Mickutė (Micewiczayte) ? ? ?

Vindeikiai
1731-11-25 Mos. BUTKUS Antanas Butkus (Butkiewicz)

Šniukščiai Kotryna Venckutė (Węckiewiczowna)

Rukai
1745-07-11 Mos. BUTKUS Antanas Butkus (Butkiewicz)


Apolonija Šimkutė (Szymkiewiczowna)

Vabaliai
1766-01-19 Mos. BUTKUS Antanas Butkus (Butkus)

Gedgaudžiai Sal.p. Marijona Baužytė (Bawžaty)

Palšiai
1768-11-20 Mos. BUTKUS Antanas Butkus (Butkiewicz)

Šaukliai Kotryna Jakštaitė (Jaksztowna)

Šniukščiai
1775-11-26 Mos. BUTKUS Antanas Butkus (Butkus)


Regina Stonkutė (Stankaty)

Šaukliai
1798-02-06 Mos. BUTKUS Antanas Butkus (antonium Butkiewicz)

Jakštaičiai Sal.p. Barbora Milinchaitė (Barbara Milinchowna)

Mosėdžio p.
1812-02-27 Mos. BUTKUS Antanas Butkus (Antonium Butkiewicz)

Plaušiniai Felicijona Simutytė (Felicianam Symutowiczowna)

Žalgiriai
1824-11-25 Mos. BUTKUS Antanas Butkus (Antonium Butkiewicz)


Konstancija Grigaitytė (Konstantia Grygiewiczowna)

Ledžiai
1840-05-14 Mos. BUTKUS Antanas Butkus Antanas ir Felicijona Simutytė Butkai
Mos.parap. Barbora Galdikaitė Mykolas ir Barbora Daukintytė Galdikai
Mos.p.
1843-02-21 Mos. BUTKUS Antanas Butkus Petras ir Magdalena Buganauskai Butkai
Rukai Petronėlė Barkauskaitė (Borkowska) Tomas ir Barbora Viskontaitė Barkauskai
Rukai
1843-11-23 Mos. BUTKUS Antanas Butkus Petras ir Agnė Daugėlaitė Butkai N Daukšiai Elena Meškytė Antanas ir Barbora Pakulytė Meškiai
Daukšiai
1853-05-19 Mos. BUTKUS Antanas Butkus Antanas ir Konstancija Grigevičiutė Butkai
Šatraminiai Monika Pikturnaitė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos
Daukšiai
1907-08-13 Lenk. BUTKUS Antanas Butkus Kazimieras ir Barbora Petrutytė Butkai N Lenkimai Rozalija Jautakytė Leonas ir Rozalija Valantinaitė Jautakiai
Lenkimai
1912-02-05 Mos. BUTKUS Antanas Butkus Juozapas ir Juozapota Bružaitė Butkai
Kulaliai Kotryna Deinoraitė Venckienė Kazimieras ir Ona Jonutytė Deinorai
Kulaliai
1924-01-27 Mos. BUTKUS Apolinaras Butkus Onos Butkutės sūnus
Sal. Barbora Dvarionaitė Antanas ir Marijona Butkutė Dvarionai
Šniukščiai
1731-11-17 Mos. BUTKUS Baltramiejus Butkus (Butkus)
N Šaukliai Magdalena Jokšienė (Joksienie)
N Udraliai
1808-11-10 Šač. BUTKUS Baltramiejus Butkus (Bartholomeum Butkiewicz)


Kotryna Kruibevičiūtė (Catharina Kruybewiczowna)

Kaukolikai
1868-02-06 Mos. BUTKUS Dominykas Butkus Antanas ir Antanina Lenkauskaitė Butkai
Daukšiai Rozalija Kazbaraitytė (Казбаровною) Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai (Казбарiовъ)
Daukšiai
1896-06-24 Mos. BUTKUS Dominykas Butkus Antanas ir Antanina Lenkauskaitė Butkai N Daukšiai Kunegunda Gelžinytė Apolinaras ir Magdalena Žukauskaitė Gelžiniai
Igariai
1788-11-28 Mos. BUTKUS Dovydas Butkus (David Butkiewicz)
N Šaukliai Magdalena Liubšienė (Magdalena Lubsieny)
N Notėnai Gintel.p.
1808-10-20 Šač. BUTKUS Dovydas Butkus (Dawidom Butkiewicz)

Vabaliai Juozapota Žvinklytė (Jozepham Zvinklewiczowna)

Lyksūdė
1808-10-20 Šač. BUTKUS Dovydas Butkus (Dawidom Butkiewicz)

Vabaliai Juozapota Žvinklytė (Jozepham Zvinklewiczowna)

Lyksūdė
1822-11-21 Mos. BUTKUS Dovydas Butkus (Dawidem Butkus)
N
Ona Šilenienė (Anna Szilenowa)
N Šaukliai
1800-05-22 Mos. BUTKUS Ignotas Butkus (Ignatium Butkiewicz)

Šaukliai Regina Zubaitė (Regina Zubowiczowna)

Kusai
1837-06-14 Sk. BUTKUS Ignotas Butkus (Ignacego Butkiewicza) Motiejus ir Ona Eraminaitė Butkai
Kulai Ona Raciutė Jonas ir Agnė Lapinskaitė Raciai
Pakalniškiai Sk.p.
1871-01-24 Mos. BUTKUS Ignotas Butkus Pranciškus ir Kotryna Jucytė Butkai

Elena Skaraitė Juozapas ir Barbora Motuzaitė Skaros
Kulaliai
1899-01-26 Mos. BUTKUS Jeronimas Butkus Tomas ir Joana Tilmontaitė Butkai
Šaukliai Kotryna Vaitkutė Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Vaitkai
Šniukščiai
1737-06-09 Mos. BUTKUS Jonas Butkus (Butkis)

Vabaliai Barbora Narmontaitė (Narmątowna)

Kernai
1748-11-03 Mos. BUTKUS Jonas Butkus (Butkus)

Margininkai Lenk.p. Jadvyga Šleinytė (Szleyniowna)

Mosėdžio p.
1765-01-27 Mos. BUTKUS Jonas Butkus (Butkus)

Šaukliai Ona Vaserienė (Waseriowa)
N Žalgiriai
1772-11-15 Mos. BUTKUS Jonas Butkus (Butkus)
N Šaukliai Marijona Petrauskaitė (Piotrowska)

Žebrokai
1912-01-10 Mos. BUTKUS Jonas Butkus Jonas ir Kotryna Zabitytė Butkai
Ersla Uršulė Dvarionatė Leonas ir Ona Mažutytė Dvarionai
Žebrokai
1741-10-22 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus (Butkiewicz)

Šakaliai Ona Jakutytė (Jakutayte)

Šakaliai
1744-10-23 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus (Butkiewicz)

Jokštaičiai Sal.p. Ona Luotaitė (Ana Lutowiczowna)

Mikulčiai
1745-10-10 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus (Butkiewicz)

Jakštaičiai Sal.p. Marijona Mikutytė (Mikutowna)

Mikulčiai
1765-02-10 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus (Butkiewicz)

Stončiai Darb.p. Rožė Žvaginytė (Žwaginowna)

Kernai
1795-01-29 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus (Josephum Butkiewicz)

(Laumaičiai) Agnė Šaškienė (Agneta Szaszkiewiczowa)
N Laumaičiai
1813-05-13 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus (Josephum Butkiewicz)


Kotryna Girdžiūnaitė (Catharinam Girdziunowna)

Plaušiniai
1817-02-04 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus (Jozephum Butkiewicz)

Šatraminiai Joana Motuzaitė (Johanna Motuzowna)

Naujukai
1832-11-22 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus (Butkiewicza) Steponas ir Pranciškona Piekutė Butkai
* Barbora Baužytė (Bawzynska) Jonas ir Sofija Mickutė Baužiai
Budriai
1870-02-22 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus Juozapas ir Ona Petrutytė Butkai
Jakštaičiai Sal.p. Magdalena Jonaitytė Liudvikas ir Joana Bagdonavičiutė Jonaičiai
Ersla
1885-05-21 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus Aleksandras ir Julijona Šmotaitė Butkai
Rušupiai Sk.p. Monika Kažytė Pranciškus ir Rozalija Baužytė Kažiai
Krakės
1905-02-27 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus Juozapas ir Magdalena Jonaitytė Butkai
Mosėdis Barbora Jotkutė Dobrovolskienė Kazimieras ir Valerija Rimkutė Jotkai N Mosėdis
1925-02-10 Gr. BUTKUS Juozapas Butkus Augustinas ir Rozalija Rajencaitė Butkai N Narmantai Grūšl.p. Anatalija Einikytė Jonas ir Barbora Simutytė Einikiai
Šaučikai Sal.p.
1925-05-10 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus Juozapas ir Monika Kažytė Butkai
Rušupiai Sk.p. Petronėlė Kubiliutė Albertas ir Petronėlė Kaupaitė Kubiliai
Šakaliai
1927-07-02 Mos. BUTKUS Juozapas Butkus Augustinas ir Rozalija Rajencaitė Butkai N Narmantai Grūšl.p. Emilija Beinoraitė Antanas ir Ona Skersytė Beinorai
Daukšiai
1937-02-03 Yl. BUTKUS Juozapas Butkus Pranciškus ir Ieva Paulauskaitė Butkai
Gonaičiai Ylakių p. Stanislova Kneitaitė Liudvikas ir Domicėlė Jonaitytė Kneitos
Gonaičiai Ylakių p.
1937-07-30 Sal. BUTKUS Juozapas Butkus Jeronimas ir Kotryna Vaitkutė Butkai
Dvarčininkai Veronika Pilibavičiutė Juozapas ir Veronika Klaniutė Pilibavičiai
Dvarčininkai
1882-05-24 Mos. BUTKUS Juozapotas Butkus Juozapas ir Ona Petrutytė Butkai
Jakštaičiai Sal.p. Marcijona Strakšaitė Juozapas ir Antanina Brenciutė Strakšai
Šaukliai
1743-11-24 Mos. BUTKUS Jurgis Butkus (Butkolowicz)

Rušupiai Sk.p. Rožė Skaraitė (Skarayte)

Šakaliai
1747-02-12 Mos. BUTKUS Jurgis Butkus (Butkiewicz)

Šačiai Barbora Macytė (Mecewiczowna)


1774-11-13 Mos. BUTKUS Jurgis Butkus (Butkiewicz)

Šaukliai Ona Ylokienė (Jlakieny)
N Šatraminiai
1821-05-10 Mos. BUTKUS Jurgis Butkus (Georgium Butkiewicz)

Plaušiniai Brigita Simutytė (Brigida Symutowna)

Žalgiriai
1825-05-12 Mos. BUTKUS Jurgis Butkus (Jeorgium Butkiewicz)
N Plaušiniai Barbora Daukintytė (Barbara Dawkintowna)

Budvietė
1716-02-25 Mos. BUTKUS Kazimieras Butkus (Butkus)

Kaukolikai Magdalena Rokienė (Rokuciowa)
N Apuolė
1768-11-20 Mos. BUTKUS Kazimieras Butkus (Butkiewicz)

Igariai Barbora Ložytė (Ložewiczowna)

Šekai
1770-11-11 Mos. BUTKUS Kazimieras Butkus (Butkiewicz)
N
Ieva Liaudanskaitė (Lawdonskaty)

Igariai
1877-01-19 Mos. BUTKUS Kazimieras Butkus Antanas ir Antanina Lenkauskaitė Butkai
Daukšiai Felicijona Untulytė Antanas ir Anastasija Gedrimaitė Untuliai
Daukšiai
1878-11-22 Mos. BUTKUS Kazimieras Butkus Tomas ir Joana Tilmontaitė Butkai
Šniukščiai Anastasija Jonkutė Ignotas ir Magdalena Pargalytė Jonkai
Šniukščiai
1912-06-19 Mos. BUTKUS Kazimieras Butkus Jokimas ir Veronika Staniutė Butkai
Kulai Elena Veitaitė Povilas ir Elena Zobieliutė (Забеловною) Veitai
Šerkšniai
1919-02-11 Mos. BUTKUS Kazimieras Butkus Pranciškus ir Kotryna Barkutė Butkai
Kulaliai Aleksandra Bučytė Jurgis ir Domicėlė Šarvaitė Bučiai
Žebrokai
1928-08-25 Mos. BUTKUS Konstantinas Butkus Konstantinas ir Kazimiera Baužytė Butkai
Narvydžiai Sk.p. Julijona Kubiliutė Jonas ir Uršulė Apulskytė Kubiliai
Daukšiai
1868-01-29 Šač. BUTKUS Leonas Butkus Jonas ir Magdalena Maknaitė Butkai
Puodkaliai Sk. p. Kotryna Raudonytė Dominykas ir Elžbieta Paulauskaitė Raudoniai
Lyksūdė Šač.p.
1924-05-25 Gr. BUTKUS Leonas Butkus Kazimieras ir Teklė MoncevičiutėButkai N Mončiai Grūšl. p. Emilija Petreikytė Kazimieras ir Ona Straupaitė Petreikiai
Mončiai Grūšl. p.
1842-10-20 Mos. BUTKUS Leopoldas Butkus Antanas ir Felicijona Simutytė Butkai
Plaušiniai Monika Intaitė Mykolas ir Elena Petrikaitė Intos
Šekai
1929-11-27 Mos. BUTKUS Liudvikas Butkus Juozapas ir Monika Kažytė Butkai
Rušupiai Sk.p. Magdalena Antanauskaitė Adomas ir Kotryna Sėlenytė Antanauskai
Mosėdis
1824-11-18 Mos. BUTKUS Martynas Butkus (Martinum Butkiewicz)

Rokai Marijona Laureckiaitė (Marianna Lawrecka)

Žebrokai
1829-11-12 Mos. BUTKUS Martynas Butkus Pranciškus ir Joana Kaveckytė Butkai N Rukai Uršulė Gečaitė Jonas ir Elžbieta Valančiutė Gečai
Rukai
1841-11-04 Mos. BUTKUS Martynas Butkus Pranciškus ir Joana Kaveckaitė Butkai N Geidučiai Barbora Viščiūnaitė Kapinskienė Baltramiejus ir Barbora Ažondenytė Viščiūnos N Mosėdis
1939-07-02 Mos. BUTKEVIČIUS Martynas Butkevičius Povilas ir Amelija Janulaitytė Butkevičiai N Žadeikiai Sed.p. Eleonora Galdikaitė Simutienė Jonas ir Uršulė Šakinytė Galdikai N Mosėdis
1792-11-20 Mos. BUTKUS Mykolas Butkus (Michael Butkiewicz)

Ersla Kotryna Baltrimienė (Catharina Baltrymowa)
N Giršiniai
1744-07-20 Mos. BUTKUS Motiejus Butkus (Butkaytis)

Šatraminiai Ona Bričkutė (Briczkiewiczowna)


1777-11-23 Mos. BUTKUS Motiejus Butkus (Nutkiewicz)

Kaukolikai Klara Mickutė (Myckiewiczowna)

Burniškiai
1937-01-31 Kaln. BUTKUS Petras Butkus Antanas ir Magdalena Bitautaitė Butkai
Žvainiai Sal. p. Scholastina Vičiulytė Aleksandras ir Liucija Dirmantaitė Vičiuliai
Klausgalvų Meds.
1939-02-19 Gr. BUTKEVIČIUS Petras Butkevičius Jonas ir Barbora Arytė Butkevičiai
Akmenaliai Gr. p. Magdalena Stroputė Antanas ir Ona Benetytė Stropai
Kumpikai Gr. p
1798-11-27 Sal. BUTKUS Pilypas Butkus (Philipum Butkus)


Marijona Pilibaitytė (Mariannam Filipowiczowna)

Juodupėnai Sal. P
1784-01-21 Mos. BUTKUS Pranciškus Butkus (Butkiewicz)

Šaukliai Elena Putkalytė (Pudkalowna)

Žalgiriai
1794-11-18 Sk. BUTKUS Pranciškus Butkus (Franciscum Butkiewicz)

Skuodo p. Ona Končiutė (Annam Koncewiczowna)

Truikinai Sk.p.
1809-06-29 Mos. BUTKUS Pranciškus Butkus (Franciscum Butkiewicz)

Šaukliai Monika Meškytė (Monica Myszkowska)

Šerkšniai
1818-02-19 Mos. BUTKUS Pranciškus Butkus (Franziszcum Butkiewicz)

Rušupiai Sk.p. Ona Simonavičiutė (Anna Symonowiczowna)

Žalgiriai
1824-04-29 Sal. BUTKUS Pranciškus Butkus (Franciscum Butkus)


Marijona Vičiulienė (Marianna Wycziuleny)
N Rubiniškė Sal.p.
1836-06-01 Mos. BUTKUS Pranciškus Butkus (Butka) Ignotas ir Regina Zubaitė Butkai
Šaukliai Kotryna Jucytė Juozapas ir Elena Žuolytė Juciai
Kulaliai
1842-01-13 Mos. BUTKUS Pranciškus Butkus (Butkusa) Petras ir Agnė Daugėlaitė Butkai
Daukšiai Uršulė Lipšaitė Tadas ir Ona Jakutytė Lipšai
Daukšiai
1864-06-21 Šač. BUTKUS Pranciškus Butkus Martynas ir Uršulė Gečaitė Butkai
Rukai Mos.p. Uršulė Žvinklytė Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai
Baltrimai
1890-11-20 Mos. BUTKUS Pranciškus Butkus Tomas ir Joana Tilmontaitė Butkai
Kulaliai Kotryna Barkutė Juozapas ir Kotryna Razmaitė Barkai
Kulaliai
1921-11-20 Mos. BUTKUS Pranciškus Butkus Tomas ir Joana Tilmontaitė Butkai N Mos.p. Emilija Gadeikytė Pemkienė Antanas ir Petronėlė Vaitelaitė Gadeikiai N Mos.p.
1923-04-29 Mos. BUTKUS Pranciškus Butkus Pranciškus ir Teklė Apulskytė Butkai
Rušupiai Sk.p. Barbora Skaraitė Pranciškus ir Monika Šmitaitė Skaros
Šakaliai
1939-01-17 Mos. BUTKUS Pranciškus Butkus Jeronimas ir Kotryna Vaitkutė Butkai
Šniukščiai Morta Šiudeikytė Jonas ir Pranciška Laukytė Šideikiai
Kulaliai
1927-11-22 Mos. BUTKUS Stanislovas Butkus Pranciškus ir Kotryna Barkutė Butkai
Prialgai Ona Laureckytė g.1902.07.25 Jurgis ir Kotryna Sasnauskaitė Laureckiai
Žebrokai
1935-06-09 Mos. BUTKUS Stanislovas Butkus Felicijonas ir Ona Intaitė Butkai
Skuodas Adelė Vaičiutė Antanas ir Anastasija Zobieliutė Vaičiai
Skuodas
1768-01-31 Mos. BUTKUS Tadas Butkus (Butkiewicz)

Šaukliai Rozalija Miliutė (Milewiczowna)

Varkališkės Mos.p.
1851-11-13 Mos. BUTKUS Tomas Butkus Dovydas ir Eufrosinija Narkutė Butkai
Kulaliai Joana Tilmontaitė (Тыльмонтовною) Jonas Liudvikas ir Agnė Jakštaitė Tilmontai
Kulaliai
1937-07-11 Šač. BUTKUS Vaclovas Butkus Klemensas ir Pranciška Mikalauskytė Butkai
Gecaičiai Adolfina Krasauskaitė Kaziieras ir Ona Armalytė Krasauskai
Vindeikiai
1823-06-26 Sal. BUTKUS Vincentas Butkus (Vincentum Butkiewicz)
N Notėnai Gint.p. Kotryna Černiauskaitė (Catharina Czernawskaly)

Kulale Sal.p.
1935-10-31 Gr. BUTKUS Vytautas Butkus Leonas ir Petronėlė Razmaitė Butkai
Kuniginė Gr. p. Stanislova Budreckytė Tomas ir Ona Vaserytė Budreckiai
Kuniginė Gr. p.1734-02-28 Mos. BUTRIMAS Simonas Butrimas (Butrym)

Telšių p. Marijona Montrimaitė (Mątrymowna)

Prialgai1773-07-10 Mos. BUTVILA Jonas Butvila (Butwill)
N
Elžbieta Želvienė (Želwowa)
N Kaukolikai
1796-10-11 Sk. BUTVILA Motiejus Butvila (Mathiam Butwillo)

Klauseikiai Yl.p. Angelė Viršilaitė (Angellam Wirszyllowna)

Rušupiai Sk.p.1776-11-27 Mos. BUZAS Jonas Buzas (Buzowski)


Kunigunda Sakutytė (Sakutowna)

Lukošaičiai
1787-01-21 Mos. BUZAS Jonas Buzas (Joan Buzewski)
N Lukšaičiai Marijona Valinskaitė (Mariana Walinskowna)

Staugiai
1790-01-31 Mos. BUZAS Jonas Buzas (Joannes Brzezynski)
N Lukošaičiai Kotryna Pajauskienė (Catharina Pajewska)
N Šačiai
1824-01-22 Mos. BUZAS Juozapas Buzas (Jozephum Bužewicz)

Šatraminiai Barbora Petrulytė (Barbara Petruliowna)

Naujukai1817-11-21 Mos. BZEŽINSKIS Ipolitas Bzežinskis (Hipolitum Brzezynski)


Monika Dausinytė (Monica Dowsinowna)