Santuokos data Bažnyčia Pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


V1905-02-15 Plat. VAGNORIUS Juozapas Vagnorius Leonas ir Pranciška Končiutė Vagnoriai
Vilkaičiai Lieplaukės p. Amelija Bražinskytė Jonas ir Ona Brenciutė Bražinskiai
Plokščiai Plat. p.

VAICEKAUSKAS – VAICIEKAUSKIS – VAIČEKAUSKIS1940-07-13 Sal. VAICEKAUSKAS Viktoras Vaicekauskas Veronikos Vaicekauskaitės sūnus
Plungė Eugenija Petrauskaitė Kazimieras ir Ona Narvilaitė Petrauskiai
Salantai
1859-02-22 Sal. VAICIEKAUSKAS Petras Vaiciekauskas (Войцеховскаго) Juozapas ir Barbora Kerytė Vaiciekauskai N Vaineikiai Darb.p. Ona Žvinklytė Ignotas ir Marijona Stonkutė Žvinkliai
Peteraičiai Sal. p.
1767-03-01 Mos. VAICIEKAUSKIS Jokūbas Vaiciekauskis (Wayciechowski)


Dorota Urnikaitė (Urnikowna)

Šniukščiai
1862-06-26 Mos. VAICIEKAUSKIS Jonas Vaiciekauskis (Вайцiеховский) Mykolas ir Pranciška Narbakaitė Vaičiekauskiai N Šatraminiai Ona Grigevičiutė Leonas ir Amelija Šoriutė Grigevičiai
Šatraminiai
1784-06-12 Mos. VAICIEKAUSKIS Petras Vaiciekauskis (Wiyciechowski)

Kulupėnai Kart.p. Rozalija Gedrimaitė (Giedrymowna)

Daukšiai
1802-02-18 Mos. VAICIEKAUSKIS Simonas Vaiciekauskis (Simonem Woyciechowski)

Kulupėnai Kartenos p. Barbora Jakutytė (Barbara Jakutowiczowna)

Žalgiriai1711-02-01 Mos. VAIČAITIS Ambrozijus Vaičaitis (Wayczaytis)

Lenk.p. Ieva Virgaudytė (Wirgawdowna)

Daukšiai
1711-10-11 Mos. VAIČAITIS Simonas Vaičiaitis (Wayczaytis)

Seda Ieva Jasiulienė (Jasiulowa)
N Kaukolikai1906-01-31 Mos. VAIČEKAUSKAS Juozapas Vaiciekauskas (Вайчиковскаго) Onos Vaičiekauskytės sūnus
Šatraminiai Uršulė Vaitkutė Dominykas ir Ona Kažytė Vaitkai
Naujukai
1929-02-05 Sal. VAIČEKAUSKIS Povilas Vaičekauskis Viktoras ir Barbora Gagilaitė Vaičekauskai
Sakučiai Kartenos p. Ona Abrutytė Kazimieras ir Petronėlė Razgaitytė Abručiai
Reketė Sal. p.
1879-01-16 Sal. VAIČEKAUSKAS Pranciškus Vaiciekauskas (Вайчеховскаго) Nikodemas ir Melanija Somainytė Vaiciekauskai
Narmantai Sal. Ona Rumbutytė Kazimieras ir Marijona Mockutė Rumbučiai (Моцковъ Румбовтисовъ)
Narmantai1931-09-19 Kaln. VAIČIKAUSKAS Jonas Vaičikauskas Jonas ir Barbora Paulauskaitė Vaičikauskai N Šukė Darb. p. Ona Neverauskaitė Juozapas ir Barbora Kniukštaitė Neverauskai
Įšalynas Kaln. p.1932-01-26 Mos. VAIČIULEVIČIUS Antanas Vaičiulevičius Juozapas ir Ona Stončiutė Vaičiulevičiai
Ersla Ona Bučytė Fortunatas ir Ona Dvarionaitė Bučiai
Krakės
1869-06-17 Mos. VAIČIULEVIČIUS Leonardas Vaičiulevičius (Вайцюлевичъ) Aleksandras ir Kotryna Balvočiutė Vaičiuliai
Pagramančiai Šač. p. Apolonija Dacytė (Дацiовною) Antanas ir Barbora Galdikaitė Daciai
Žebrokai1792-10-01 Mos. VAIČIULIS Dominykas Vaičiulis (Dominicus Wayciulis)

Ersla Rozalija Kazlauskaitė (Rosalia Kazlowska)

Kernai
1819-02-11 Mos. VAIČIULIS Jonas Vaičiulis (Joannem Wayciulewicz

Vobale Ona Endriuškaitė (Anna Andriuszkowna)

Udraliai
1733-09-20 Mos. VAIČIULIS Juozapas Vaičiulis (Wayciulis)

Šakaliai Ona Daukantaitė (Dawkątayte)

Šakaliai
1777-02-09 Mos. VAIČIULIS Jurgis Vaičiulis (Wayciulis)

Mikulčiai Ona Kazberaitienė (Kasparowiczowa)
N Šaukliai
1763-11-06 Mos. VAIČIULIS Kazimieras Vaičiulis (Wayciulis)

Ersla Marijona Kinčiutė (Kinczowna)

Udraliai
1782-01-20 Mos. VAIČIULIS Motiejus Vaičiulis (Wayciulewicz)
N Udraliai Magdalena Vitkutė (Wytkowna)

Udraliai
1797-06-13 Šač. VAIČIULIS Nikodemas Vaičiulis (Nicodemum Wayculewicz)

Rumšaičiai Barbora Jurkutė (Barbara Jurkiewiczowna)

Laumaičiai
1822-02-07 Šač. VAIČIULIS Petras Vaičiulis (Petrum Wayciulewicz)

Vabaliai Uršulė Petrutytė (Urszula Petrutowna)

Lyksūdė
1762-11-21 Mos. VAIČIULIS Simonas Vaičiulis (Wayciulewicz)


Ona Deimontaitė (Deymontowna)

Mosėdis1937-05-05 Sal. VAIČIUS Antanas Vaičius Aleksandras ir Magdalena Kaminskaitė Vaičiai
Šaučikai Veronika Kalendraitė Petras ir Ona Pilibaitytė Kalendros
Šaučikai Sal. p.
1936-11-28 Kaln. VAIČIUS Augustinas Vaičius Juozapas ir Ona Milašiutė Vaičiai
Klaipėda Stefanija Dargužytė Stanislovas ir Barbora Anžulytė Dargužiai
Klaipėda / Tverų valsč.
1920-08-22 Mos. VAIČIUS Dominykas Vaičius Dominykas ir Barbora Mažeikaitė Vaičiai
Nasrėnai Sal.p. Petronėlė Grikpėdytė Jonas ir Magdalena Benetytė Grikpėdžiai
Įpiltis
1939-05-10 Lenk. VAIČIUS Jonas Vaičius Kazimieras ir Elena Stonkutė Vaičiai
Ledžiai Petronėlė Rimaitė Antanas ir Petronėlė Vibraitė Rimai
Palegija Lenk. p.
1865-02-15 Mos. VAIČIUS Juozapas Vaičius (Вайчюса) Jurgis ir Ona Baužytė Vaičiai
Laiviai Sal.p. Julijona Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Šatraminiai
1937-05-23 Kaln. VAIČIUS Kazimieras Vaičius Leonas ir Ona Kosaitė Vaičiuliai
Klausgalvai Emilija Retkutė Jonas ir Vincenta Mečiutė Retkai
Klausgalvai
1900-02-15 Mos. VAIČIUS Mykolas Vaičius (Вайчюса) Mykolas ir Ona Razmaitė Vaičiai
Narėpai Sal.p. Barbora Antanauskaitė Leonas ir Monika Paulauskaitė Antanauskai
Mosėdis
1937-07-04 Kaln. VAIČIUS Pranciškus Vaičius Pranciškus ir Barbora Lekstutytė Vaičiai
Tinteliai Kaln. p. Stanislova Meškytė Antanas ir Magdalena Leksiutė Meškiai
Tinteliai Kaln. p.
1798-01-16 Sal. VAIČIUS Simonas Vaičius (Symonem Waycius)


Ona Grigalauskaitė (Annam Grygallowska)

Klausgalvai Sal. p.
1933-10-30 Kaln. VAIČIUS Simonas Vaičius Juozapas ir Marijona Ruginytė Vaičiai N Klausgalvų Meds. Kaln. p. Ona Venckutė Venckienė Pranciškus ir Barbora Reliugaitė Venckai N Įšalynas Kaln. p.
1934-09-02 Kaln. VAIČIUS Stanislovas Vaičius Stanislovas ir Konstancija Kaunaitė Vaičiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Petronėlė Žilinskaitė Juozapas ir Barbora Peldytė Žilinskai
Barzdžių Meds. Kaln. p.1868-10-29 Šač. VAIDILAS Bonifacas Vaidilas (Войдылы) Ignacijus ir Valerija Kuprytė Vaidilos
Laumaičiai Šač. p. Monika Pociūtė Kairienė Jonas ir Petronėlė Jomantaitė Pociai N Bratikai
1877-01-31 Mos. VAIDILAS Mykolas Vaidilas Petras ir Rozalija Penkutė Vaidilos
Rukai Pranciška Alšauskaitė Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskai
Žebrokai
1902-02-19 Mos. VAIDILAS Mykolas Vaidilas Petras ir Rozalija Penkutė Vaidilos N Rukai Ona Vaserytė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai
1847-09-07 Mos. VAIDILAS Petras Vaidila (Woydyly) Simonas ir Rozalija Kaubraitė Vaidilos
Rukai Rozalija Penkutė (Penkowna) Jurgis ir Barbora Prialgauskaitė Penkai
Rukai
1831-11-24 Mos. VAIDILAS Pranciškus Vaidilas Steponas ir Barbora Steponavičiutė Vaidilai N Gedgaudžiai Valerija Kuprytė Pranciškus ir Kotryna Pociutė Kupriai
Rukai
1877-02-07 Mos. VAIDILAS Pranciškus Vaidilas Pranciškus ir Kotryna Raudytė (Рудioвъ) Vaidilos
Laumaičiai Šač.p. Uršulė Ylakytė Pranciškus ir Magdalena Milinskaitė Ylakiai
Rukai1861-01-17 Mos. VAIGAUSKAS Antanas Vaigauskas (Вайговскаго) Tadas ir Marijona Skersytė Vaigauskai
Šatraminiai Veronika Rimkutė Antanas ir Ona Liebutė Rimkai
Šatraminiai
1889-11-21 Mos. VAINAUSKAS Kazimieras Vainauskas Liudvikas ir Marijona Daukintytė Vainauskai N Mišėnai Plung.p. Monika Razmutė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos

1724-09-03 Mos. VAINAUSKAS Pranciškus Vainauskas (Woynowski)

Smilgiai Kint.p. Elžbieta Čepausk. (Szczepowska)

Prialgavadvar.
1826-11-23 Mos. VAIGAUSKAS Pranciškus Vaigauskas (Franciscum Waygowski)


Barbora Lenkauskaitė (Barbaram Lękowska)

1750-06-03 Mos. VAINORAS Andrius Vainoras (Weynor)

Žalgiriai Ona Jakutytė (Jokumale)

Žalgiriai
1828-10-30 Mos. VAINORA Baltramiejus Vainora Baltramiejus ir Barbora Jasinskaitė Vainoros N Baidotai Sal.p. Cecilija Girtaitė Juozapas ir Agnė Pukinskaitė Girtai
Kulaliai
1902-11-03 Mos. VAINORAS Jeronimas Vainoras Motiejus ir Jadvyga Vaitkutė Vainorai
Prialgava Monika Kinčiutė Leonas ir Petronėlė Staniutė Kinčiai
Prialgava
1939-10-29 Šač. VAINORAS Jonas Vainoras Jeronimas ir Monika Kinčiutė Vainorai
Prialgava Ona Prialgauskaitė Augustinas ir Barbora Zubavičiutė Prialgauskai
Prialgava
1712-11-20 Mos. VAINORAS Juozapas Vainoras (Waynerius)

Palšiai Sal.p. Jadvyga Gedgaudaitė (Gedawgowna)

Prialgavadvar.
1796-11-15 Mos. VAINORAS Jurgis Vainoras (Georgium Waynerowicz)
N Derkinčiai Barbora Daubinaitė (Barbaram Daubynayte)

Junduliai
1751-01-24 Mos. VAINORAS Martynas Vainoras (Waynorowicz)


Magdalena Dabrytė (Dabriowna)

Šerkšniai
1775-09-14 Mos. VAINORAS Simonas Vainoras (Waynors)

Laumaičiai Kotryna Bučytė (Buczayte)

Laumaičiai
1808-06-30 Šač. VAINORAS Simonas Vainoras (Simonem Voynoras)
N
Marijona Virkevičiūtė (Marianna Wirkiewiczowna Woynarowa)

Kaukolikai1798-01-23 Mos. VAITAS Juozapas Vaitas (Jozephum Waytowicz)


Scholastika Viršilaitė (Scholastica Wyrszylowna)

Nevočiai

VAITELAVIČIUS – VAITILAVIČIUS1831-04-28 Mos. VAITILAVIČIUS Antanas Vaitilavičius (Woytylowicza) Steponas ir Elena Mikutaitė Vaitilavičiai
Šaukliai Ona Kentraitė (Kientrowna) Pranciškus ir Terezė Lekstutytė Kentrai
Šaukliai
1923-01-23 Mos. VAITELAVIČIUS Antanas Vaitelavičius Petras ir Magdalena Ambrazaitė Vaitelavičiai
Sriauptai Lenk.p. Magdalena Šemetaitė Albertas ir Ona Riepšaitė Šemetos
Mosėdis
1834-11-13 Lenk. VAITELAVIČIUS Jonas Vaitelavičius (Woytelowicz) Mykolas ir Apolonija Žadminaitė Vaitelavičiai
Lenkimai Marijona Narkutė Mažonienė Motiejus ir Ona Šleiniutė Narkai N Lenkimai
1939-09-27 Sk. VAITILAVIČIUS Jonas Vaitilavičius Aleksandras ir Petronėlė Žemelytė Vaitilavičiai
Kulai Ieva Urbonaitė Jonas ir Anastasija Tarvydaitė Urbonai
Kulai
1777-02-09 Mos. VAITILAVIČIUS Juozapas Vaitilavičius (Woytelowicz)

Šatai Barbora Skruibytė (Skruybowna)

Kaukolikai
1834-03-04 Lenk. VAITELAVIČIUS Juozapas Vaitelavičius (Woytelowicz) Felicijonas ir Magdalena Jonkutė Vaitelavičiai
Žemytė Antanina Jurgutytė Andrius ir Magdalena Benytė Jurgučiai
Žemytė
1924-11-25 Lenk. VAITILAVIČIUS Kazimieras Vaitilavičius Kazimieras ir Kotryna Jablonskytė Vaitilavičiai
Lenkimai Veronika Viršilaitė Adomas ir Barbora Kabalinaitė Viršilos
Lenkimai
1836-07-14 Lenk. VAITELAVIČIUS Liudvikas Vaitelavičius (Woytylowicza) Felicijonas ir Magdalena Jonkutė Vaitelavičiai
Plaušiniai Magdalena Paulauskaitė Motiejus ir Kotryna Narmontaitė Paulauskai
Plaušiniai
1832-11-07 Šač. VAITELAVIČIUS Mykolas Vaitelavičius (Woytelowicza) Steponas ir Elena Mikutaitė Vaitilavičiai
* Barbora Ylakytė Antanas ir Barbora Jurdikaitė Ylakiai
Vindeikiai Šač.p.
1752-11-26 Mos. VAITELAVIČIUS Paulius Vaitelavičius (Waytelowicz)


Ona Jurgelytė (Jurgielewiczowna)


1939-01-18 Mos. VAITELAVIČIUS Pranciškus Vaitelavičius Pranciškus ir Elena Šauklytė Vaitelavičiai
Lenk.p. Zuzana Ronkytė Andrius ir Uršulė Riepšaitė Ronkiai
Šatraminiai
1939-02-20 Šač. VAITILAVIČIUS Stanislovas Vaitilavičius Juozapas ir Konstancija Stripinytė Vaitilavičiai
Nausėdai Ylakių p. Barbora Petrauskaitė Adomas ir Veronika Veselytė Petrauskai
Baltrimai

VAITELĖ / VAITELIS1921-05-09 Mos. VAITELĖ Juozapas Vaitelė Kazimieras ir Anelė Tilškytė Vaitelės
Mos.p. Bronislova Narbutaitė Bronislovas ir Kotryna Žvinklytė Narbutai
Mos.p.
1939-02-08 Mos. VAITELĖ Juozapas Vaitelė Kazimieras ir Anelė Tilškytė Vaitelės N Kulaliai Monika Vaitkutė Antanas ir Magdalena Kavarzaitė Vaitkai
Šniukščiai
1937-05-02 Plat. VAITELĖ Petras Vaitelė Juozapas ir Ona Tumpytė Vaiteliai N Virkšiai Plat. p. Ona Možeikaitė Antanas ir Veronika Giedraitė Možeikos
Dovainiai Plat. p.
1828-06-12 Mos. VAITELĖ Tadas Vaitelė Kazimieras ir Kotryna Laureckytė Vaiteliai
Žebrokai Pranciška Urbonaitė Vincentas ir Marijona Sereckytė Urbonai
Šniukščiai1814-05-19 Mos. VAITELIS Antanas Vaitelis (Antonium Waytelis)

Gondlaukė Kotryna Kasparaitytė (Catharinam Kasperowiczowna)

Žebrokai
1852-10-28 Mos. VAITELIS Antanas Vaitelis (Вайтыловича) Juozapas ir Barbora Staniutė Vaitelės
Mosėdis Uršulė Skaraitė Chrizostomas ir Petronėlė Šliktaitė Skaros (Шликтисовъ Скаревичовъ)
Šerkšniai
1857-05-07 Mos. VAITELIS Antanas Vaitelis (Вайтелисъ) Juozapas ir Barbora Staniutė Vaitelės N Mosėdis Teodora Kauneckytė Mikaitienė Baltramiejus ir Kotryna Grumblytė Kauneckiai N Mosėdis
1869-02-11 Mos. VAITELIS Antanas Vaitelis (Вайтелиса) Juozapas ir Barbora Staniutė Vaitelės N Tauzai Uršulė Lenkauskaitė Ignotas ir Ona Skaraitė Lenkauskiai
Kernai
1901-02-06 Mos. VAITELIS Antanas Vaitelis (Вайтелеса) Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Daukšiai Petronėlė Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Gintel valsč. Notėnų par.
1711-02-08 Mos. VAITELIS Baltramiejus Vaitelis (Waytelis)

Sal.p. Barbora Kintvainienė (Kintwayniowa)

Nevočiai
1749-11-30 Mos. VAITELIS Dominykas Vaitelis (Waytelis)

Plat.p. Morta Purtikienė (Purtykienė)
N Šakaliai
1725-11-25 Mos. VAITELIS Dovydas Vaitelis (Witelis)

Vobale Magdalena Pociutė (Pocayte)

Lyksūdė
1759-06-03 Mos. VAITELIS Jonas Vaitelis (Waytelis)
N Šaukliai Elžbieta Mickutė (Mickiewiczowna)

Šaukliai
1910-02-03 Mos. VAITELIS Jonas Vaitelis (Вейтелиса) Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Daukšiai Rozalija Petkutė Jurgis ir Karolina Bertašiutė Petkai
Ersla
1877-08-07 Mos. VAITELIS Petras Vaitelis (Вайтеля) Pijus ir Anelė Krasauskaitė Vaitelės

Ona Jazbutytė Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbučiai

1900-02-08 Mos. VAITELIS Petras Vaitelis (Вайтелиса) Pijus ir Anelė Krasauskaitė Vaitelės N Šniukščiai Barbora Skirutytė Matienė Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai N Šerkšniai
1912-06-03 Mos. VAITELIS Petras Vaitelis (Вайтелиса) Petras ir Ona Sparnauskaitė Vaitelės N Šliktinė Šač.p. Petronėlė Jakštienė Antanas ir Elena Mockutė …... N Šaukliai
1926-02-14 Lenk. VAITELIS Steponas Vaitelis Kazimieras ir Anelė Tepšaitė Vaiteliai

Stanislova Daniutė

1937-04-10 Sal. VAITIEKŪNAS Zenonas Vaitiekūnas Stanislovas ir Terezė Grabytė Vaitiekūnai
Kaunas Filomena Budrytė Pranciškus ir Magdalena Pociutė Budriai
Klaipėda1728-01-25 Mos. VAITIEKUS Mykolas Vaitiekus (Woytekowski)

Prialgavadvaras Elžbieta Andrijauskaitė (Endreiawska)

1779-11-14 Mos. VAITILA Antanas Vaitila (Woytyllowicz)

Šatai Judita Drazdauskaitė (Zdrozdowska)

opp.Szaty
1816-11-14 Mos. VAITILA Antanas Vaitila (Antonium Woytelowicz)
N Baksčiai Rozalija Lekstutytė (Rozalia Lextutoviczowna)

Šaukliai
1868-01-07 Šač. VAITILA Bonoventūras Vaitila Kotrynos Vaitilaitės sūnus
Vindeikiai Felicijona Kairytė Jokūbas ir Kunigunda Jakutytė Kairiai
Vindeikiai
1729-11-22 Mos. VAITILA Dominykas Vaitila (Woytylowicz)

Juodupėnai Sal.p. Kristina Beinoraitė (Beynorawiczowna)


1890-02-11 Mos. VAITILA Feliksas Vaitila (Вайтиловича) Jonas ir Rozalija Rušinskaitė Vaitilos
Lenkimai Monika Mockutė Juozapas ir Ona Budrikytė Mockai
Šakaliai
1812-02-27 Mos. VAITILA Jonas Vaitila (Joannem Woytyllowicz)

Gondlaukė Rožė Simonavičiutė (Rosam Symunowiczowna)

Igariai
1919-02-11 Gint. VAITILA Jonas Vaitila (Войтылло) Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Vaitilos
Notėnai Gint. p. Kotryna Balvočiutė Bonifacas ir Ona Žadeikytė Balvočiai
Notėnai Gint. p.
1919-02-11 Gint. VAITELIS Kazimieras Vaitelis (Войтылло) Kazimieras ir Petronėlė Anužytė Vaitilos
Notėnai Gint. p. Barbora Zubaitė Kazimieras ir Elena Pilibaitytė Zubės
Krakės Mos.p.
1796-06-28 Sk. VAITILA Lidvikas Vaitila (Ludowicum Woytylowicz)

Sriauptai Lenk.p. Magdalena Girdžiūnaitė (Magdalena Girdziunowna)

Luknės Sk. p.
1762-11-07 Mos. VAITILA Mikalojus Vaitila (Woytylowicz)
N Rukai Judita Viršilaitė (Wirszylowna)

Šatai
1800-01-17 Mos. VAITILA Mykolas Vaitila (Michaelem Woytylowicz)


Magdalena Meigavičiūtė Magdalena Meygawiczowna)

Daukšiai
1820-01-27 Mos. VAITILA Pranciškus Vaitila (Franciscum Woytylo)

Skuodas Marijona Bartašiūtė (Mariana Bartaszowna Woytylowiczowa)

Šaukliai
1767-02-24 Mos. VAITILA Steponas Vaitila (Woytylowicz)


Konstancija Venckienė (Węckiewiczowa)
N
1917-02-06 Mos. VAITILA Vladislovas Vaitila (Vaitila) Aleksandras ir Agnė Einikytė Vaitilos
Notėnai Domicėlė Valančauskaitė Kasparas ir Uršulė Jankauskaitė Valančauskai
Ersla

VAITILAVIČIUS žiūrėti VAITELAVIČIUS


1937-10-13 Šač. VAITKEVIČIUS Valerijonas Vaitkevičius Julijonas ir Ona Petrulytė Vaitkevičiai
Vindeikiai Vincenta Donėlaitė Konstantinas ir Agnė Latakaitė Donėlos
Burviai1812-01-24 Mos. VAITKUS Aloyzas Vaitkus (Aloysium Woytkiewicz)

Budvietė Marijona Kasparavičiutė Kasparaitienė (Marianam Kasperowiczowa)
N Giršiniai
1798-02-13 Sal. VAITKUS Antanas Vaitkus (Antonium Waytkus)

Šaučikai Salant.par. Elena Anužytė (Helenam Anužowna)

Grūšlaukė Sal. p.
1811-01-24 Mos. VAITKUS Antanas Vaitkus (Antonium Woytkiewicz)

Budvietė Sk.p. Kotryna Klovaitė Šimkienė (Catharinam Szymkowa)
N Tėveliai
1823-11-27 Sal. VAITKUS Antanas Vaitkus (Antonium Waytkus)
N Šaučikai Salant.par. Joana Valinskienė (Johanna Walinskieny)
N Reketė
1935-10-15 Kaln. VAITKUS Antanas Vaitkus Jurgis ir Salomeja Galdikaitė Vaitkai
Tarvydai Darb. p. Elena Augutytė Juozapas ir Ona Liebutė Augučiai
Klausgalvų Meds.
1844-05-09 Mos. VAITKUS Antanas Vaitkus Aloyzas ir Marijona Kasperavičiutė Vaitkai
Ersla Marijona Valančiutė Sukurienė Gasparas ir Barbora Šedvydytė Valančiai N Ersla
1869-06-03 Mos. VAITKUS Antanas Vaitkus Aloyzas ir Marijona Kasperavičiutė Vaitkai N Ersla Pranciška Padervinskaitė Butkienė Andrius ir Kotryna Lutikaitė Padervinskai N Ersla
1891-01-08 Mos. VAITKUS Antanas Vaitkus Dominykas ir Marcijona Šiudeikytė Vaitkai

Ona Raišutytė Mykolas ir Barbora Pakalniškytė Raišučiai
Šatraminiai
1928-01-24 Sal. VAITKUS Antanas Vaitkus Antanas ir Barbora Jankauskaitė Vaitkai
Laumalenka Platelių p. Justina Ernastaitė Pranciškus ir Kotryna Alminaitė Ernastai
Panotėnai Plat. p.
1935-10-15 Kaln. VAITKUS Antanas Vaitkus Jurgis ir Salomeja Galdikaitė Vaitkai
Tarvydai Darb. p. Elena Augutytė Juozapas ir Ona Liebutė Augučiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1937-08-03 Sk. VAITKUS Antanas Vaitkus Dominykas ir Uršulė Šiudeikytė Vaitkai N Skuodas Julijona Tamošauskytė Anelės Tamošauskytės duktė
Šatraminiai
1918-06-17 Mos. VAITKUS Bronislovas Vaitkus Vincentas ir Barbora Gadeikytė Veitkai
Liepkalnis Ž. Kalvarija Joana Čampaitė Tomas ir Emilija Valytė Čampės
Mosėdis
1848-09-26 Sk. VAITKUS Dominykas Vaitkus Kazimieras ir Petronėlė Bukontaitė Vaitkai N Klauseikiai Yl.p. Elžbieta Narvilaitė Antanas ir Elžbieta Levinaitė Narvilai
Kiviliai Sk. p.
1856-11-20 Mos. VAITKUS Dominykas Vaitkus Antanas ir Barbora Eitutytė Vaitkai
Šniukščiai Marcijona Šiudeikytė Bonifacas ir Agnė Anužytė Šiudeikiai
Šniukščiai
1872-10-17 Mos. VAITKUS Dominykas Vaitkus Antanas ir Barbora Eitutytė Vaitkai N Šaukliai Ona Kažytė Pranciškus ir Rozalija Laureckytė Kažiai
Žebrokai
1798-06-12 Sal. VAITKUS Felicijonas Vaitkus (Felicianum Woyttkus)

Reketė Sal. p. Magdalena Daugintytė (Magdalenam Dawgintowna)


1902-11-03 Mos. VAITKUS Ignotas Vaitkus Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Vaitkai
Šniukščiai Rozalija Šikšniutė Adomas ir Kotryna Mažeikaitė Šikšniai
Šniukščiai
1798-02-13 Sal. VAITKUS Jonas Vaitkus (Joannem Waytkus)


Veronika Kungytė (Veronicam Kungiowna)

Sal.
1930-10-13 Mos. VAITKUS Jonas Vaitkus Valerijonas ir Ona Petrutytė Vaitkai
Vindeikiai Šač.p. Zuzana Kusaitė Viktorinas ir Pranciška Uščinaitė Kusai
Kulaliai
1935-10-29 Mos. VAITKUS Jonas Vaitkus Antanas ir Magdalena Kavarzaitė Vaitkai
Šniukščiai Julijona Jurgutytė Bonaventūras ir Julijona Klovaitė Jurgučiai
Gondlaukė
1939-04-10 Plat. VAITKUS Jonas Vaitkus Juozapas ir Aniceta Pušinskytė Vaitkai
Pučkoriai Plat. p. Bronislova Šapauskaitė Valončiauskienė Jonas ir Juozapota Darginavičiutė Šapauskai N Pučkoriai Plat. p.
1797-11-21 Mos. VAITKUS Juozapas Vaitkus (Jozephum Woytkiewicz)


Magdalena Baužytė (Magdalenum Bauzynska)

Mosėdis
1823-02-06 Sal. VAITKUS Juozapas Vaitkus (Josephum Waytkus)
N Barzdžiai Magdalena Vičiulytė (Wyczulaty)

Juodupėnai Sl.p
1886-01-07 Mos. VAITKUS Juozapas Vaitkus Dominykas Ir Marcijona Šiudeikytė Vaitkai
Šaukliai Ona Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai

1930-03-02 Plat. VAITKUS Juozapas Vaitkus Juozapas ir Anastasija Pociutė Vaitkai
Plateliai Magdalena Lukauskytė Kazimieras ir Marijona Gedgaudaitė Lukauskiai
Plateliai
1936-02-23 Kaln. VAITKUS Juozapas Vaitkus Antanas ir Vincenta Vaitkutė Vaitkai
Klausgalvų Meds. Eugenija Mikalauskytė Jonas ir Ona Žvinklytė Mikalauskiai
Klausgalvų Meds.
1868-02-05 Šač. VAITKUS Kajetonas Vaitkus Feliksas ir Ona Mickutė Vaitkai
Rumšaičiai Ieva Litvinaitė Motiejus ir Barbora Zabielaitė Litvinai
Gedučiai Šač. p.
1720-11-17 Mos. VAITKUS Kazimieras Vaitkus (Woytkiewicz)

Erlėnai Sal.p. Magdalena Žaužavaitė (Žauzawayte)

Igariai
1725-11-25 Mos. VAITKUS Kazimieras Vaitkus (Waytkus)

Šatai Barbora Žilytė (Žilayte)

Šatai
1840-05-07 Mos. VAITKUS Kazimieras Vaitkus (Woytkiewicza) Nikodemas ir Terezė Kažytė Vaitkai
Mos.parap. Anastasija Jotkutė Motiejus ir Klara Tiškutė Jotkai
Mos.p.
1932-11-26 Kaln. VAITKUS Kazimieras Vaitkus Antanas ir Vincenta Vaitkutė Vaitkai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Ona Stonkutė Kazimieras ir Ona Baltrimaitė Stonkai
Nasrėnai Kaln. p.
1939-05-28 Mos. VAITKUS Kazimieras Vaitkus Leopoldas ir Ona Domarkaitė Vaitkai
Malūkai Šač.p. Aleksandra Plaušinytė Kazimieras ir Elena Stroputė Plaušiniai
Daukšiai
1778-06-29 Mos. VAITKUS Kornelijus Vaitkus (Woytkiewicz)

Erlėnai Sal.p. Marijona Niuniavaitė (Niuniawow)

Ersla
1753-02-25 Mos. VAITKUS Laurynas Vaitkus (Woytkiewicz)


Marijona Butkutė (Butkowna)

Vaiteliškės
1826-01-07 Mos. VAITKUS Leonas Vaitkus (Leonem Woytkiewicz)


Uršulė Tamošauskytė (Ursulam Tomaszewska)

Kernai
1827-02-08 Mos. VAITKUS Leopoldas Vaitkus (Leopoldum Woytkiewicz)

Sal.p. Pranciška Bričkutė (Franciscam Bryczkowna)

Mos.p.
1882-02-03 Mos. VAITKUS Liudvikas Vaitkus Liudvikas ir Barbora Putkalytė Vaitkai
Ersla Pranciška Juškaitė Jonas ir Scholastika Jonauskaitė Juškai
Ersla
1797-07-24 Šač. VAITKUS Mykolas Vaitkus (Michaelem Woytkiewicz)

Girdeniai Yl. p. Marijona Krupnickaitė (Mariannam Krupnicka)

Vobale
1834-10-23 Mos. VAITKUS Mykolas Vaitkus Antanas ir Ona Jonkutė Vaitkai
Igariai Kotryna Stončiutė Kazimieras ir Rozalija Paulauskaitė Stončiai
Mosėdis
1770-10-21 Mos. VAITKUS Motiejus Vaitkus (Waytkiewicz)


Barbora Valutytė (Walutaty)

Šatraminiai
1823-06-05 Šač. VAITKUS Nikodemas Vaitkus (Nicodemum Woytkiewicz)


Magdalena Radavičiūtė (Magdalena Radowiczowna)

Šatės
1926-04-13 Sk. VAITKUS Petras Vaitkus Antanas ir Ona Raišutytė Vaitkai

Veronika Jonaitytė Povilas ir Ona Gaubytė Jonaičiai

1939-12-26 Plung. VAITKUS Petras Vaitkus Dominykas ir Elena Kaniavaitė Vaitkai
Plungė Eugenija Bertašiutė Jonas ir Marcijona Lekytė Bertašiai
Plungė
1931-05-31 Mos. VAITKUS Pranciškus Vaitkus Ignotas ir Rozalija Šikšniutė Vaitkai
Šniukščiai Petronėlė Šukytė Kazimieras ir Elena Butkutė Šukiai
Šerkšniai
1886-02-23 Mos. VAITKUS Simonas Vaitkus Benediktas ir Kotryna Razgaitytė Vaitkai N Paeiškūnė Uršulė Skaraitė Juozapas ir Barbora Vaškytė Skaros
Paeiškūnė Mos.p.
1936-06-12 Plat. VAITKUS Stanislovas Vaitkus Ignotas ir Rozalija Šikšniutė Vaitkai
Atlaužai Plat. p. Magdalena Mažeikaitė Grišmanauskienė Antanas ir Ona Mažrimaitė Mažeikos N Atlaužai Plat. p.
1937-02-02 Kaln. VAITKUS Stanislovas Vaitkus Nikodemas ir Ona Paukštytė Vaitkai
Aukštkalviai Kart. p. Ona Laureckytė Maksvytienė Petras ir Kotryna Liepytė Laureckiai N Tinteliai Kaln. p.
1865-10-06 Mos. VAITKUS Steponas Vaitkus Liudvikas ir Barbora Putkalytė Vaitkai
Kaukolikai Šač.p. Elena Gvazdžiauskaitė Petras ir Scholastika Balvočiutė Gvazdžiauskai
Naujukai
1809-01-26 Mos. VAITKUS Vincentas Vaitkus (Vinsentum Waytkiewicz)

Budvietė Sk.p Ona Bružienė (Anna Bružowa)
N Šatraminiai
1824-02-12 Sal. VAITKUS Vincentas Vaitkus (Vincentium Waytkus)


Pranciška Stirikaitė (Francisca Styrykaly)

Skaudaliai
1939-09-16 Plung. VAITKUS Vincentas Vaitkus Vincentas ir Stanislova Grigaitytė Vaitkai
Kepurėnai Plung. p. Bronislova Beinorytė Jurgis ir Domicėlė Jokubauskaitė Beinoriai
Alksnėnai Plung. p.

VALANČAUSKIS ir VALONČAUSKIS1938-11-06 Plat. VALONČAUSKIS Adomas Valončauskis Juozapas ir Ona Šimkutė Valončauskiai
Dovainiai Plat.p Agota Valinskytė Juozapas ir Ona Tirevičiutė Valinskiai
Dovainiai Plat. p.
1938-02-22 Šač. VALANČAUSKIS Aleksandras Valančauskis Juozapas ir Leokadija Berenytė Valančauskiai
Pučkoriai Plat. p. Bronislova Barkutė Kazimieras ir Kazimiera Katkutė Barkai
Geidučiai Šač. p..p.
1797-11-26 Yl. VALANČAUSKIS Antanas Valančauskis (Antonium Walączewski)

Laumiai Sed. p. Magdalena Laukinaitytė (Magdalena Laukineyciowna)

Raudoniai Yl. p.
1817-10-09 Šač. VALANČAUSKIS Antanas Valančauskis (Antonium Walączewski)

Lyksūdė Šač. p. Barbora Janauskaitė (Barbara Janowska)

Lyksūdė
1837-02-23 Šač. VALANČAUSKIS Antanas Valančauskis Izidorius ir Edita Viršilaitė Valančauskiai N Lyksūdė Šač. p. Antanina Jomantaitė Juozapas ir Marijona Lačkauskaitė Jomantai
Jundulai Šač. p.
1878-08-15 Šač. VALANČAUSKIS Antanas Valančauskis (Волончевского) Pranciškus ir Rozalija Žvinklytė Valančauskiai
Lyksūdė Šač. p. Ona Rimkutė Petronėlės Rimkutės dukra
Lyksūdžiai Šač. p.
1899-02-28 Plat. VALANČAUSKIS Antanas Valančauskis (Волончевского) KazimierČerneckytė Valančauskiai
Pučkoriai Plat. p. Kotryna Jurkutė Urbšienė Stanislovas ir Elena Plaipaitė Jurkai
Virkšai Plat. p.
1934-08-21 Sal. VALANČAUSKIS Antanas Valančauskis Antanas ir Kazimiera Venckutė Valančauskiai
Imbarė Sal. p. Stanislovos Dabravalskytės Juozapas ir Ona Raizgytė Dabravalskiai
Rudaičiai Plat. p.
1938-06-05 Sal. VALANČAUSKIS Baltramiejus Valančauskis Antanas ir Petronėlė Puškoriutė Valančauskiai
Laiviai Sal. p. Barbora Prišmontaitė Stanislovas ir Barbora Žeimytė Prišmontai
Laiviai Sal. p.
1859-10-20 Mos. VALANČAUSKIS Benediktas Valančauskis (Валончевскаго) Juozapas ir Magdalena Rapalytė Valančauskiai
Krakės Anastasija Laukytė Luotienė (Ловтiовою) Jonas ir Barbora Baužytė Laukiai N Tėveliai
1893-02-02 Plat. VALANČAUSKIS Dominykas Valančauskis (Вoлончевскаго) Dominykas ir Antanina Mačernytė Valančiauskai
Žem. Kalvarijos p. Domicėlė Pilibavičiutė Dominykas ir Kotryna Griciutė Pilibavičiai
Getaučiai Plat. p.
1928-02-14 Mos. VALANČAUSKIS Dominykas Valančauskis (Valančauskas) Izidorius ir Liucija Lenkauskaitė Valančauskiai
Lyksūdė Šač.p. Magdalena Rušinskaitė Antanas ir Magdalena Beniušytė Rušinskai
Žebrokai
1774-08-09 Mos. VALANČAUSKIS Izidorius Valančauskis (Walączauskis)
N Aubrikai Kalv.p. Edita Viršilaitė (Wirszilaty)

Šatai
1878-02-14 Mos. VALANČAUSKIS Izidorius Valančauskis (Валончевснаго) Pranciškus ir Rozalija Žvinklytė Valančauskiai
Lyksūdė Šač.p. Liucija Lenkauskaitė Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai
Šakaliai
1896-11-12 Šač. VALANČAUSKIS Izidorius Valančauskis (Волончевскаго) Pranciškus ir Rozalija Žvinklytė Valančauskiai N Lyksūdė Šač. p. Uršulė Kydikaitė Juozapas ir Magdalena Klovaitė Kydikai
Lyksūdė Šač. p.
1834-06-05 Šač. VALANČAUSKIS Jonas Valančauskis Izidorius ir Pranciška Litvinaitė Valančauskiai
Šačiai Ona Gaubienė Antanas ir Agota Juknaitė Gaubės N Vabaliai
1924-03-02 Šač. VALANČAUSKIS Jonas Valančauskis Antanas ir Ona Rimkutė Valančauskiai
Laumaičiai Konstancija Šarpnickytė Petras ir Barbora Berniutė Šarpnickiai
Laumaičiai
1935-03-03 Plat. VALONČAUSKIS Jonas Valončauskis Kazimieras ir Antanina Razmutė Valončauskiai
Pučkoriai Plat. p. Barbora Montvydaitė Pranciškus ir Valerija Vizgintaitė Montvydai
Pučkoriai Plat. p.
1936-05-10 Ž.Kalv. VALANČAUSKIS Juozapas Valančauskis Dominykas ir Monika Šimkutė Valančauskiai
Gegrėnai Als. p. Domicėlė Barkutė (Bartkaitė) Jonas ir Rozalija Čijunskytė Barkai
Gegrėnai Als. p.
1938-11-10 Sk. VALANČAUSKIS Juozapas Valančauskis Pranciškus ir Albertina Milvydaitė Valančaukiai
Maž. Rušupiai Jadvyga Baranauskytė Julijonas ir Marijona Sebeckytė Baranauskiai
Narvydžiai
1742-01-21 Mos. VALANČAUSKIS Kazimieras Valančauskis (Walenczewski)

Erlėnai Sal.p. Elžbieta Krištopaitė (Krysztofowiczowna)

Šatraminiai
1782-01-20 Mos. VALANČAUSKIS Kazimieras Valančauskis (Walonczewski)
N Vižančiai Yl.p. Kunigunda Eitvydaitė (Eytwidowna)

Šekai
1904-01-27 Plat. VALANČAUSKIS Kazimieras Valančauskis (Волончевскаго) Kazimieras ir Petronėlė Jonutytė Valančauskiai
Gegrėnai Žem. Kalv. p. Antanina Razmutė Petras ir Kotryna Bružaitė Razmai
Grigaičiai Plat. p.
1930-01-14 Plat. VALONČAUSKIS Kazimieras Valončauskis Antanas ir Ona Dvarijonaitė Valančauskiai
Šateikių p. Amelija Butaitė Budrienė Jonas ir Ona Butkutė Butės N Virkšai Plat. p.
1899-05-23 Šač. VALANČAUSKIS Leonas Valančauskis (Волончевскаго) Pranciškus ir Rozalija Žvinklytė Valančauskiai
Lyksūdė Šač. p. Magdalena Baužytė Nagelevičienė Juozapas ir Barbora Litvinaitė Baužiai N Lyksūdė Šač. p.
1764-11-11 Mos. VALANČAUSKIS Martynas Valančauskis (Walączowski)

Puodkaliai Sk. p. Viktorija Skorulska (Skorulska)

Krakės
1796-06-07 Mos. VALANČAUSKIS Motiejus Valančauskis (Matheum Walączewski)

Vobale Joana Gecevičiūtė ( Johanna Giecewiczowna)

Rukai
1938-09-18 Plat. VALONČAUSKIS Petras Valončauskis Petras ir Magdalena Klanytė Valančauskiai
Visvainiai Plat. p. Magdalena Narbutaitė Petras ir Uršulė Sereckytė Narbutai
Mačiukai Plat. p.
1848-01-27 Šač. VALANČAUSKIS Pranciškus Valančauskis (Walączewskiego) Antanas ir Barbora Jonauskaitė Valančauskiai
Lyksūdė Šač. p. Rozalija Žvinklytė Baltramiejus ir Magdalena Momkutė Žvinkliai
Lyksūdė Šač. p.
1902-02-25 Plat. VALANČAUSKIS Pranciškus Valančauskis (Волончевскаго) Pranciškus ir Ieva Lukošiutė Valančauskiai
Paparčiai Žem. Kalv. p. Albertina Milvydaitė Petras ir Barbora Ruzgytė Milvydai
Geldėnai Plat. p.
1786-08-20 Mos. VALANČAUSKIS Stanislovas Valančauskis (Stanislaus Walączewski)

Igariai Rožė Gedrimienė (Rosa Giedrymowa)
N Plaušiniai
1937-11-24 Plat. VALONČAUSKIS Stanislovas Valončauskis Petras ir Magdalena Klanytė Valančauskiai
Visvainiai Plat. p. Stanislova Vaitkutė Petras ir Julijona Ramonaitė Vaitkai
Visvainiai Plat. p.1820-11-23 Sal. VALANČIUS Adomas Valančius (Walonczius)

Laiviai Sal. p. Marijona Vaitelaitė (Waytytaly)

Laiviai Sal. p.
1867-01-29 Sal. VALANČIUS Adomas Valančius (Валончюса) Juozapas ir Kotryna Skensgailaitė Valančiai
* Marijona Sodytė Juozapas ir Ona Medutytė Sodžiai
Grūšlaukė
1823-11-27 Sal. VALANČIUS Antanas Valančius (Antonium Walonczius)

Rudaičiai Plat. p. Felicijona Mikolauskienė (Felicianna Mykalauskieny)
N Žeimiai Sal. p.
1837-02-16 Mos. VALANČIUS Antanas Valančius (Walączia) Pranciškus ir Magdalena Žilinskaitė Valančiai
Šaučikai Sal.p. Teodora Grikštaitė (Gryksztowiczowna) Bonaventūras ir Ona Girkontaitė Grikštai
Šerkšniai
1924-03-03 Mos. VALANČIUS Antanas Valančius (Valančius) Liudvikas ir Barbora Paulikaitė Valančiai
Markutiškės Laukž.p. Ona Lazdauskaitė Vincentas ir Agnė Gūžaitė Lazdauskai
Ledžiai
1936-09-06 Plat. VALANČIUS Bronislovas Valančius (Valunčius) Jonas ir Ona Valančiutė Valančiai
Medsėdžiai Plat. p. Margarita Daukšaitė Antanas ir Ona Mockevičiutė Daukšai
Beržoras Plat. p.
1930-03-03 Plat. VALANČIUS Ignotas Valančius Simonas ir Ona Kaminskaitė Valančiai
Rudaičiai Plat. p. Petronėlė Tamošauskytė Aleksandras ir Viktorija Žvaginytė Tamošauskiiai
Pamedinčiai Plat. p.
1763-11-06 Mos. VALANČIUS Jonas Valančius (Walącius)

Žeimiai Sal.p. Marijona Bružaitė (Bružowna)

Bratikai
1843-11-23 Mos. VALANČIUS Jonas Valančius (Walątowicz) Gasparas ir Barbora Šedvydytė Valančiai
Židik.p. Barbora Pociutė Jonas ir Barbora Jakštaitė Pociai
Burniškiai Mos.p.
1901-02-06 Plat. VALANČIUS Jonas Juozapas Valančius Jonas ir Kotryna Jonauskaitė Valančiai
Plungė Petronėlė Budrytė (Будрисовною) Juozapas ir Ona Senkutė Budriai
Stirbaičiai Plat. p.
1934-01-20 Plat. VALANČIUS Jonas Valančius Jonas ir Ona Endriekutė Valančiai
Medsėdžiai Plat. p. Petronėlė Gelžinytė Amelijos Gelžinytės duktė
Dvarvietė Plat. p.
1939-01-22 Plung. VALANČIUS Jonas Valančius Jonas ir Petronėlė Budrytė Valančiai N Plungė Ona Saudargaitė Jonas ir Ona Vitkutė Saudargai
Dilpšiai Plung. p.
1900-02-20 Plat. VALANČIUS Juozapas Valančius (Волунчиса) Juozapas ir Kotryna Latakaitė Valančiai
Stirbaičiai Domicėle Jonušaitė Jeronimas ir Ona Baguckytė Jonušai
Babrungas
1935-03-04 Plat. VALANČIUS Juozapas Valančius Juozapas ir Petronėlė Domarkaitė Valančiai N Dovainiai Plat.p Ona Kluodaitė Kazimieras ir Marijona Komaraitė Kluodos
Dovainiai Plat. p.
1930-01-28 Sal. VALANČIUS Kazimieras Valančius Vincentas ir Ona Žilinskaitė Valančiai
Skaudaliai Magdalena Jasaitė Kazimieras ir Kotryna Lenkaitė Jasai
Skaudaliai
1933-05-16 Mos. VALANČIUS Kazimieras Valančius (Valunčius) Kazimieras ir Kotryna Jasaitė Valančiai
Naujukai Justina Bronislova Eidėjutė Pranciškus ir Amelija Staniutė Eidėjai
Šaukliai
1935-02-05 Plat. VALANČIUS Kazimieras Valančius Juozapas ir Petronėlė Ruginytė Valančiai
Medsėdžiai Plat. p. Kotryna Kazlauskaitė Pranciškus ir Rozalija Miklovaitė Kazlauskai
Zobielai Plat. p.
1795-02-03 Sal. VALANČIUS Mykolas Valančius (Walącius) Martynas ir Joana Daržinskaitė Valančiai
Nasrėnai / Medsėdžiai Plat. p. Ona Stankutė

Nasrėnai
1895-06-28 Plat. VALANČIUS Petras Valančius Stanislovas ir Petronėlė Skersytė Valančiai
Rudaičiai Plat. p. Magdalena Urbšytė Juozapas ir Magdalena Baranauskaitė Urbšiai
Rudaičiai Plat. p.
1918-02-10 Plat. VALANČIUS Pranciškus Valančius Pranciškus ir Zuzana Vasiliauskaitė Valančiai N Žvirblaičiai Plung. p. Pranciška Alminaitė Pranciškus ir Ona Kazragytė Alminai
Grigaičiai Plat. p.
1939-01-06 Plung. VALANČIUS Vaclovas Valančius Povilas ir Domicėlė Mockutė Valančiai
Jovaišiškės Plung. p. Marijona Gadeikytė Kazimieras ir Ieva Pociutė Gadeikiai
Plungė1934-02-07 Mos. VALANTINAS Adolfas Valantinas Juozapas ir Marijona Jonkutė Valantinai
Nevočiai Ona Bružaitė Vykintas ir Veronika Šiudeikytė Bružai (įraše Vincentas)
Virbalai
1910-05-09 Mos. VALANTINAS Adomas Valantinas Eduardas ir Kazimiera Jasmontaitė Valantinai
Gondlaukė Barbora Vyniautaitė Juozapas ir Domicėlė Šedvydytė Vyniautai
Nevočiai
1882-02-03 Mos. VALANTINAS Albinas Valantinas (Валантыновича) Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė Magdalena Andrijeauskaitė Jackienė Jonas ir Elena Raudytė Andrijauskai N Mikulčiai
1870-07-12 Mos. VALANTINAS Aleksandras Valantinas (Валeнтыновича) Antanas ir Anastasija Venckutė Valantinai
Mosėdis Anastasija Jackutė Danienė Juozapas ir Antanina Paulauskaitė Jackai N Mosėdis
1873-06-17 Mos. VALANTINAS Aleksandras Valantinas (Валeнтыновича) Antanas ir Anastasija Venckutė Valantinai N Mosėdis Olga Urnikytė (Ольгою Урниковною) Juozapas ir Kotryna Baročiutė Urnikiai
Vindeikiai Šač.p.
1892-05-05 Mos. VALANTINAS Aleksandras Valantinas Aleksandras ir Anastasija Jackutė Valantinai
Mosėdis Ona Mimgaudaitė (Мимгавдовной) Jokimas ir Rozalija Kavarzaitė Mimgaudai
*
1897-10-14 Mos. VALANTINAS Aleksandras Valantinas Aleksandras ir Anastasija Jackutė Valantinai N Mosėdis Ona Petrutytė Jeronimas ir Julijona Grigalauskaitė Petručiai
Budvietė
1924-10-05 Mos. VALANTINAS Aleksandras Valantinas Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Mosėdis Agnė Stropaitė Kazimieras ir Agnė Milašiutė Stropai
Šatraminiai
1763-11-13 Mos. VALANTINAS Antanas Valantinas (Walentynowicz)


Elena Daugintytė (Daugintowna)

Udraliai
1822-11-28 Mos. VALANTINAS Antanas Valantinas (Antonium Walątynas)

civ.Mos. Barbora Baguckytė (Barbara Baguckowna)

Krakės
1836-02-04 Mos. VALANTINAS Antanas Valantinas (Waląntyna) Juozapas ir Kotryna Kinčiutė Valantinai N Mosėdis Magdalena Martinkutė Gasparas ir Judita Stonkutė Martinkai
Mosėdis
1849-02-08 Mos. VALANTINAS Antanas Valantinas (Валентыновича) Antanas ir Barbora Baguckytė Valantinai
Krakės Monika Ronkytė Pranciškus ir Barbora Černiauskaitė Ronkiiai
Krakės
1876-05-17 Mos. VALANTINAS Antanas Valantinas Antanas ir Barbora Baguckytė Valantinai N Budvietė Matilda Šverebaitė Karolis ir Magdalena Stasaitytė Šverebos
Kulaliai
1887-02-03 Mos. VALANTINAS Antanas Valantinas Antanas ir Barbora Kelpšaitė Valantinai
Šaukliai Ona Bertašiutė Juozapas ir Ona Kazbaraitytė Bertašiai
Šilaliai Gint. p.Juozapas Ruibys, Jonas Kryžius, Feliksas Baužys
1859-06-22 Mos. VALANTINAS Eduardas Valantinas Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė Kazimiera Jastržemskytė Antanas ir Marijona Rimkutė Jastržemskiai
Mosėdis
1861-02-28 Mos. VALANTINAS Ferdinandas Valantinas Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė Barbora Jonauskaitė Laurynas ir Barbora Grigevičiutė Jonauskai
Nevočiai
1902-02-24 Šač. VALANTINAS Ferdinandas Valantinas Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai N Nevočiai Ona Viršilaitė Jokimas ir Ona Mažrimaitė Valantinai
Barviai Šač. p.
1926-01-09 Mos. VALANTINAS Ferdinandas Valantinas Ferdinandas ir Ona Viršilaitė Valantinai
Nevočiai Veronika Bieliauskaitė Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Daukšiai
1736-11-04 Mos. VALANTINAS Izidorius Valantinas (Walyntinowicz)

Rukai Konstancija Gailytė (Gaylewiczowna)

Rukai
1738-01-09 Mos. VALANTINAS Jonas Valantinas (Walentynowicz)

Tauzai Barbora Derkintytė (Derkintale)

Kaukolikai
1747-10-19 Mos. VALANTINAS Jonas Valantinas (Walentynowicz) tai ne Barboros Derkintytės našlys N
Neįrašyta (tikėtina Ona Šimonskytė)


1884-05-01 Mos. VALANTINAS Julijonas Valantinas Kleopas ir Barbora Zubaitė Valantinai
Budriai Domicėlė Andriekutė (Андрековную) Kazimieras ir Kotryna Buivydaitė Endrėkai
Budriai
1779-01-10 Mos. VALANTINAS Juozapas Valantinas (Josephum Waluntynowicz)

Udraliai Kotryna Petrikaitė (Catharinam Petrykowna)

Udraliai
1837-01-16 Šač. VALANTINAS Juozapas Valantinas Tomas ir Petronėlė Ingelavičiutė Valantinai
Prialgai Apolonija Milkauskytė Jonas ir Konstancija Prialgauskaitė Milkauskiai
Kuliškiai Yl. p.
1867-05-09 Mos. VALANTINAS Juozapas Valantinas (Валeнтыновичь) Antanas ir Anastasija Venckutė Valantinai
Mosėdis Uršulė Bučytė Antanas ir Ona Petrauskaitė Bučiai (Бучисовъ)
Mosėdis
1936-05-06 Mos. VALANTINAS Juozapas Valantinas Juozapas ir Marijona Jonkutė Valantinai
Nevočiai Bronislova Uosytė Pranciškus ir Monika Girdžiūnaitė Uosiai
Nevočiai
1801-11-26 Mos. VALANTINAS Jurgis Valantinas (Walątynowicz)

Ersla Kotryna Bildikaitė (Byldikowna)

Tauzai
1913-02-25 Mos. VALANTINAS Kazimieras Valantinas Antanas ir Ona Bertašiutė Valantinai N Šilaliai Monika Miliutė Jonas ir Ona Gasauskaitė Miliai
Šaukliai
1929-04-25 Mos. VALANTINAS Kazimieras Valantinas Antanas ir Ona Bertašiutė Valantinai N Šaučikai Salant.par. Kazimiera Razmutė Kazimieras ir Barbora Maksvytytė Razmos
Šaukliai
1848-11-09 Mos. VALANTINAS Kleopas Valantinas (Walentynowicza) Tadas ir Barbora Baltrutytė Valantinai
Krakės Barbora Zubaitė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Krakės
1916-11-19 Mos. VALANTINAS Konstantinas Valantinas Povilas ir Uršulė Laureckytė Valantinai
Žebrokai Ona Šakinytė Aleksandras ir Uršulė Petrošiutė Šakiniai
Žebrokai
1937-07-07 Mos. VALANTINAS Konstantinas Valantinas Povilas ir Uršulė Laureckytė Valantinai N Krakės Elena Paulauskaitė Narmontienė Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai N Krakės
1815-11-23 Mos. VALANTINAS Laurynas Valantinas (Laurentium Walentynowicz)

Budvietė Magdalena Burbaitė (Magdalena Burbowna)

Žalgiriai
1739-11-22 Mos. VALANTINAS Motiejus Valantinas (Walyntynowicz)

Nevočiai Ona Jokubaitytė (Jakubowiczowna)

Tauzai
1810-02-08 Mos. VALANTINAS Motiejus Valantinas (Matheum Woluntynas)

Kusai Veronika Zaburaitė (Verinica Zaburowna)

Nevočiai
1830-02-04 Mos. VALANTINAS Motiejus Valantinas Juozapas ir Kotryna Lenkšaitė Valantinai N Šatraminiai Ona Martišiutė Kasperas ir Ona Smoškaitė Martišiai
Šaukliai
1834-03-04 Mos. VALANTINAS Motiejus Valantinas (Walontyna) Antanas ir Barbora Baguckytė Valantinai
Gaubės Uršulė Leškutė (Leszkowna) Mykolas ir Juozapota Ažuolaitė Leškai
Ersla
1844-02-06 Mos. VALANTINAS Motiejus Valantinas Motiejus ir Elena Žilinskaitė Valantinai N Šatraminiai Elena Žilinskaitė Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskai
Šatraminiai
1922-11-21 Mos. VALANTINAS Nikodemas Valantinas Aleksandras ir Ona Mimgaudaitė Valantinai
Naujukai Veronika Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Vyniautaitė Galdikai
Mos.p.
1878-02-15 Mos. VALANTINAS Povilas Valantinas Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė Monika Tubinaitė Motiejus ir Barbora Jablonskytė Tubinai
Kernai
1887-06-02 Mos. VALANTINAS Povilas Valantinas Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai N Budvietė Uršulė Laureckytė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai
Žebrokai
1815-02-25 Mos. VALANTINAS Stanislovas Valantinas (Stanislaum Walontynas)

Šaukliai Felicijona Janulytė (Feliciana Janulowna)

Šatraminiai
1813-11-25 Mos. VALANTINAS Tadas Valantinas (Thadeum Walątynowicz)


Barbora Baltrutytė (Barbaram Baltruciowna)

Kusai
1773-01-10 Mos. VALANTINAS Viktorinas Valantinas (Walentynowicz)

Udraliai Elžbieta Gedrimaitė (Giedrymaty)

Plaušiniai
1796-11-22 Mos. VALANTINAS Viktoras Valantinas (Victorinum Walątynowicz

Ersla Antanina Gustaitė (Antonina Gustowiczowna)

Giršniai1897-02-23 Mos. VALAUSKAS Jurgis Valauskas Juozapas ir Barbora Žalimaitė Valauskai
Dukainiai Plat.p. Monika Donėlaitė Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos
Baksčiai1933-11-01 Sk. VALCAS Alfredas Danielius Valcas


Ekena Untulytė Jonas ir Elena Litvinaitė Untuliai
1886-01-28 Mos. VALINSKAS Antanas Valinskas Pranciškus ir Petronėlė Urbonaitė Valinskai N Dovainiai Plat.p Karolina Razmaitė Dominykas ir Ona Bružaitė Razmai
Šniukščiai
1868-01-30 Šač. VALINSKAS Dominykas Valinskas Motiejus ir Ona Pociūtė Valinskai
Derkinčiai Šač. p. Ieva Poškutė Jonas ir Barbora Skruibytė Poškai
Derkinčiai Šač. p.
1842-11-24 Mos. VALINSKAS Petras Valinskas Juozapas ir Elžbieta Šauklytė Valinskai
Igariai Pranciška Leilionaitė Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Kusai
1916-01-10 Sal. VALINSKAS Pranciškus Valinskas Pranciškus ir Petronėlė Urbonaitė Valinskai N Tuzai Sal. p. Domicėlė Numgaudytė Žvinklienė Pranciškus ir Petronėlė Bertašiutė Numgaudai N Salantai1922-05-27 Mos. VALIUS Juozapas Valius Gasparas ir Marijona Šaulevičiutė Valiai
Udraliai Magdalena Viršilaitė Kinčienė Antanas ir Marijona Martinkutė Viršilos N Udraliai1909-02-03 Mos. VALIUŠKA Laurynas Valiuška Antanas ir Rozalija Armaitytė Valiuškos
Gedgaudžiai Zuzana Ruikaitė Konstantinas ir Ona Želvytė Ruikos
Nevočiai1782-11-04 Mos. VALKUS Adomas Valkus (Walkiewicz)
N Daukšiai Morta Kovulskaitė (Kowulskowna)

Šaukliai
1789-10-29 Mos. VALKUS Baltramiejus Valkus (Bartolomeus Walkiewicz)

Bratikai Edita Vainoriutė (Eyditha Woynarowna)

Geidučiai Mos.p.

VALONČAUSKIS žiūrėti VALANČAUSKIS


1929-11-24 Sal. VALTARAS Ignotas Valtaras Ignotas ir Barbora Žylaitė Valtarai
Šaučikai Konstancija Venckutė Baltazaras ir Kotryna Vaserytė Venckai
Jakštaičiai
1873-01-24 Mos. VALTARAS Jokūbas Valtaras (Валтара) Mykolas ir Ona Mimgaudaitė Valtarai N Šaukliai Karolina Ramonaitė (Романовскою) Feliksas ir Antanina Razmaitė Ramonai (Романовскихъ)
Šaukliai
1852-01-29 Mos. VALTARAS Jokūbas Valtaras (Волториса) Mykolas ir Ona Mimgaudaitė Valtarai
Šakaliai Ona Kusaitė Dominykas ir Agnė Skersytė Kusai
Šakaliai
1899-07-02 Mos. VALTARAS Jokūbas Valteris (Вадтераса) Jokūbas ir Ona Kusaitė Valtarai
Šaukliai Elena Kaubraitė Juozapas ir Leokadija Griciutė Kaubrės
Šaukliai
1874-02-06 Mos. VALTARAS Jonas Valteris (Валтериса) Jokūbas ir Ona Kusaitė Valtarai
Daukšiai Ona Gūžaitė Jonas ir Pranciška Rancaitė Gūžės
Daukšiai1789-12-25 Mos. VALUTIS Juozapas Valutis (Joaephus Walutowicz)

Žemytė Lenk.p. Barbora Kažytė ? (Barbara Ka(.)ewiczowna)

Žalgiriai
1865-05-05 Mos. VALUTIS Jurgis Valutis Felicijonas ir Pranciška Kobainytė Valučiai
Šatraminiai Barbora Baužytė Erikas ir Pranciška Ažondenytė Baužiai
Šatraminiai
1712-05-01 Mos. VALUTIS Mykolas Valutis (Walutaytis)

Luknė Sk.p. Morta Numgaudytė (Numgaudowna)

Laumaičiai
1718-11-26 Mos. VALUTIS Mykolas Valutis (Walutis)


Marijona Šakaytė (Szakowna)

Geidučiai Mos.p.
1744-11-28 Mos. VALUTIS Mykolas Valutis (Walutowicz)
N Geidučiai Ona Bučytė (Buczayte)

Laumaičiai
1825-02-03 Mos. VALUTIS Simonas Valutis (Simon Walutis)


Ona Norkutė (Anna Nartowska)

Kaukolikai1931-02-07 Sal. VALUŽIS Ambraziejus Valužis Antanas ir Magdalena Šmitaitė Valužiai
Šaukliai Elena Bružaitė Pranciškus ir Elena Gvazdauskytė Bružai
Šaučikai Sal. p.
1900-01-25 Mos. VALUŽIS Antanas Valužis Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Šaukliai Magdalena Šmotaitė Jeronimas ir Elena Zubaitė Šmotai
Šaukliai
1936-02-24 Mos. VALUŽIS Antanas Valužis Kazimieras ir Uršulė Razmaitė Valužiai
Šaukliai Ona Zubavičiutė Juozapas ir Ona Gabalytė Zubavičiai
Naujukai
1733-11-08 Lenk. VALUŽIS Baltramiejus Valužis (Waluzaytis)

Juodeikiai Sal. p. Marijona Aklytė (Aklowna)

Numgaudai Lenk. p.
1905-08-07 Mos. VALUŽIS Jonas Valužis Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Šaukliai Ona Dvarionaitė Leonas ir Ona Mažutytė Dvarionai
*
1733-11-22 Mos. VALUŽIS Juozapas Valužis (Walužis)

Juodeikiai Lenk.p. Ona Jokšaitė (Jokszowna)

Daukšiai
1784-01-28 Mos. VALUŽIS Juozapas Valužis (Walužewicz)

Šatai Ona Kalvaitytė (Kalwoyciowna)

Daukšiai
1741-10-22 Mos. VALUŽIS Jurgis Valužis (Waluzis)

Šatraminiai Barbora Višinskaitė (Wyszynska)

Šatraminiai
1746-10-16 Mos. VALUŽIS Jurgis Valužis (Waluzis)
N Šatraminiai Kotryna Šiudeikytė (Sziuleykowna)

Budriai
1888-09-18 Mos. VALUŽIS Kazimieras Valužis Pranciškus ir Petronėlė Retkutė Valužiai
Sėleniai Sal.p. Uršulė Bužinauskytė Skubutienė Jonas ir Marijona (?) Juozutytė Bužinskai N Šaukliai
1900-10-24 Mos. VALUŽIS Kazimieras Valužis Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Šaukliai Uršulė Razmutė Bertašienė Antanas ir Barbora Skubutytė Razmos N Šaukliai
1845-02-25 Mos. VALUŽIS Leopoldas Valužis (Walužow) Stanislovas ir Marijona Araitė Valužiai
Kalviai Lenk.p. Pranciška Stirpeikaitė Kazimieras ir Antanina Juškaitė Stirpeikos
Lenk.p.
1772-11-08 Lenk. VALUŽIS Mykolas Valužis (Walužewicz)

Plaušiniai Ona Piekutė (Piekowna)

Veitai
1780-05-07 Mos. VALUŽIS Motiejus Valužis (Walažewicz)

opp. Sal. Magdalena Jakštaitė (Jaksztowiczowna)

Šniukščiai
1921-01-30 Sal. VALUŽIS Petras Valužis (g. 1889.07.29 Juodupėnuose) Petras ir Ona Giedraitė Valužiai
Juodupėnai Sal. p. Elena Brenciutė (g. 1896.05.21 Tuzuose) Kazimieras ir Uršulė Žvinklytė Brenciai
Tuzai Sal. p.
1750-11-08 Mos. VALUŽIS Pranciškus Valužis (Walužis)

Juodeikiai Sal.p. Ieva Kusaitė (Kussowna)

Ledžiai1714-02-11 Mos. VARNICKAS Jonas Varnickas (Warnicki)

Rudaičiai Ona Bunčytė (Buncowna)

Jeronimas Vygantas de Masiady1869-01-14 Mos. VASERIS Adomas Vaseris Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai
Mosėdis Ona Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Skiezgailaitė Gedminai
Mosėdis
1885-05-14 Mos. VASERIS Aleksandras Vaseris Feliksas ir Uršulė Tamošauskytė Vaseriai
Igariai Veronika Kaunaitė (Ковновною) Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaunai
Šaukliai
1833-07-04 Mos. VASERIS Antanas Vaseris Jurgis ir Ona Kaupaitė Vaseriai
* Barbora Baguckytė Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai
Krakės
1849-01-18 Mos. VASERIS Antanas Vaseris Simonas ir Marijona Sadauskaitė Vaseriai
Igariai Ona Kubiliutė Gadeikienė Kazimieras ir Joana Arlauskaitė Kubiliai N Nevočiai
1924-11-30 Mos. VASERIS Antanas Vaseris Stanislovas ir Uršulė Donėlaitė Vaseriai
Krakės Karolina Valantinaitė Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Mosėdis
1798-06-26 Šač. VASERIS Benediktas Vaseris (Benedictum Wasery)

Klauseikiai Yl. p. Liucija Mažulytė (Liucia Mazelewiczowna)

Vobale
1838-11-22 Mos. VASERIS Feliksas Vaseris (Wasseria) Simonas ir Marijona Šidlauskaitė Vaseriai
* Uršulė Tamošauskytė (Tomaszewska) Antanas ir Kotryna Bitautaitė Tamošauskiai
Mosėdis
1774-11-07 Mos. VASERIS Izidorius Vaseris (Waseris)

Eidžiotai Yl.p Marijona Penkutė (Pentkayte)

Rukai
1821-11-08 Mos. VASERIS Jonas Vaseris (Joannem Wasseris)


Barbora Markaitė (Barbara Markowska)

Kernai
1790-11-28 Mos. VASERIS Juozapas Vaseris (Josephus Wassery
N Ledžiai Elžbieta Bružaitienė (Elisabetha Bruzowa)
N Žalgiriai
1807-11-26 Mos. VASERIS Juozapas Vaseris (Josephum Waseris)

Daukšiai Magdalena Krasauskaitė (Magdalena Krassowska Wasseriowa)

Šniukščiai
1809-11-23 Mos. VASERIS Juozapas Vaseris (Josephum Waserys)

Kernai Rozalija Kasparaitytė Šemetienė (Rozalia Szemiotowa)
N Ersla
1846-02-17 Mos. VASERIS Juozapas Vaseris (Wasseria) Simonas ir Marijona Sadauskaitė Vaseriai
Igariai Sofija Luotaitė (Lowtowna) Juozapas ir Barbora Simonavičiutė Luotės
Igariai
1717-11-27 Mos. VASERIS Jurgis Vaseris (Waseris)

Baksčiai Elžbieta Pilonaitė (Pilonowna)

Žalgiriai
1728-10-21 Mos. VASERIS Jurgis Vaseris (Waseris)

Apuolė Ona Visgaudaitė (Wysgaudayte)

Apuolė
1800-01-10 Šač. VASERIS Jurgis Vaseris (Wasseri)

Jotkiai Plat. Scholastika Palubinskaitė (Palubinska)

Bratikai
1801-01-29 Mos. VASERIS Jurgis Vaseris (Georgium Wassery)

Arlėnai Sal.par. Ona Kaupaitė (Anna Kaupowna)

Igariai
1875-02-24 Mos. VASERIS Jurgis Vaseris Feliksas ir Uršulė Tamošauskytė Vaseriai
Igariai Magdalena Šimkutė Kazimieras ir Anastasija Klovaitė Šimkai
Krakės
1892-05-25 Mos. VASERIS Leonas Vaseris Onos Vaserytės sūnus
Šatraminiai Anastasija Anužytė Antanas ir Ona Palenskytė Anužiai
Šatraminiai
1878-02-22 Mos. VASERIS Liudvikas Vaseris Laurynas ir Ona Bertašiutė Vaseriai
Skuodas Barbora Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1822-02-07 Mos. VASERIS Martynas Vaseris (Martinum Wasseris)


Domicėlė Dimaitė (Domicella Dymowna)

Daukšiai
1857-01-29 Mos. VASERIS Martynas Vaseris Martynas ir Domicėlė Dimaitė Vaseriai
Žalgiriai Pranciška Černeckytė Krescencijus ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Žalgiriai
1891-06-18 Mos. VASERIS Martynas Vaseris Martynas ir Domicėlė Dimaitė Vaseriai N Šakaliai Barbora Petrikaitė Jonas ir Cecilija Kazlauskaitė Petrikai
Šaukliai
1750-11-08 Mos. VASERIS Mikalojus Vaseris (Waseris)


Magdalena Strakšienė (Straksienie)
N
1761-06-07 Mos. VASERIS Mykolas Vaseris (Waseris)


Kotryna Jurkšaitė (Jurkszowna)

Daukšiai
1773-10-24 Mos. VASERIS Mykolas Vaseris (Waseris)

Eidžiotai Yl.p Joana Ąžuolaitė (Ąžulaty)

Geidučiai Mos.p.
1779-02-14 Mos. VASERIS Mykolas Vaseris (Michaelem Waseris)
N Kaukolikai Barbora Bučytė (Barbara Buczowna)

Laumaičiai
1840-01-30 Mos. VASERIS Mykolas Vaseris Juozapas ir Magdalena Butkutė Vaseriai
* Barbora Simutytė Juozapas ir Magdalena Žvinklytė Simučiai
Šatraminiai
1841-01-28 Mos. VASERIS Mykolas Vaseris Mykolas ir Rozalija Malūkaitė Vaseriai
Šatraminiai Anastasija Ukrinaitė Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai
Šakaliai
1761-06-28 Mos. VASERIS Motiejus Vaseris (Waseris)
N Daukšiai Ona Andužytė (Unduzowna)

Žalgiriai
1792-11-22 Mos. VASERIS Motiejus Vaseris (Mathias Wassery)

Daukšiai Rozalija Malūkaitė (Rozalia Malukowna)

Šekai
1923-04-08 Mos. VASERIS Narcizas Vaseris Dominykas ir Ieva Vindašiutė Vaseriai
Grūšlaukė Dominyka Feliksa Jutkevičiutė Pranciškus ir Marijona Dambrauskaitė Jutkevičiai
Ylakių p.
1791-01-23 Mos. VASERIS Petras Vaseris (Petrus Wassery)
N Tauzai Marijona Zubienė (Mariana Zabiniowa)
N Šaukliai
1773-01-24 Mos. VASERIS Pranciškus Vaseris (Waseris)


Ona Liaudanskienė (Lawdonska)
N Mosėdis
1789-12-25 Mos. VASERIS Pranciškus Vaseris (Franciscus Wassery)

Ersla Elžbieta Macytė (Elizabeta Macewiczowna)

Ersla
1913-02-19 Mos. VASERIS Pranciškus Vaseris Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai Anelė Gadeikytė Juozapas ir Anastasija Pociutė Gadeikiai
Budvietė
1808-02-11 Mos. VASERIS Simonas Vaseris (Symon Wasery)

Ersla Marijona Sadauskaitė (Marianna Sadowska Waserowa)

Nevočiai
1741-11-19 Lenk. VASERIS Stanislovas Vaseris (Waseris)


Kristina Rumbutytė (Rumbutale)


1784-01-01 Mos. VASERIS Stanislovas Vaseris (Wasserys)

Šaukliai Elena Baužytė (Bawžowna)

Tauzai
1887-02-10 Mos. VASERIS Stanislovas Vaseris (Васерисa) Juozapas ir Sofija Luotaitė Vaseriai
Igariai Uršulė Donėlaitė (Донеллавной) Jokimas ir Ona Kazlauskaitė Donėlos
Udraliai
1901-05-15 Mos. VASERIS Stanislovas Vaseris (Васерис) Juozapas ir Sofija Luotaitė Vaseriai N Tauzai Barbora Kinčiutė (Кинчусовною) Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Tauzai1791-01-30 Mos. VASILIAUSKIS Andrius Vasiliauskis (Andrea Wassilewski)

Puškoriai Plat.p. Kotryna Prialgauskaitė (Catharina Przyalgowska)

Prialgavadvar.
1826-02-16 Mos. VASILIAUSKIS Antanas Vasiliauskis (Antonium Wasilewski)

Dvarčionia Sal.p. Regina Šmitaitė (Reginam Szmytowna)

Šerkšniai
1834-10-09 Mos. VASILIAUSKIS Antanas Vasiliauskis Andrius ir Kotryna Prialgauskaitė Vasiliauskiai
Prialgai Marijona Lekstutytė Kazimieras ir Leokadija Žiliutė Lekstučiai
Jundulai
1851-11-20 Mos. VASILIAUSKIS Antanas Vasiliauskis Antanas ir Regina Šmitaitė Vasiliaiuskiai
Šaukliai Ona Motuzaitė (Мотузовною) Teodoras ir Justna Raibytė Motuzos
Šaukliai
1939-01-20 Žid. VASILIAUSKAS Antanas Vasiliauskas


Albertina Jackutė Antanas ir Albertina Alšauskaitė Jackai

1859-01-20 Mos. VASILIAUSKIS Jokimas Vasiliauskis Antanas ir Regina Šmitaitė Vasiliaiuskiai
Šaukliai Ona Daukšaitė Juozapas ir Ona Preibytė Daukšai
Šaukliai
1872-09-12 Mos. VASILIAUSKIS Jokimas Vasiliauskis Antanas ir Regina Šmitaitė Vasiliaiuskiai N Šaukliai Barbora Palenskytė Jonas ir Ona Tilškytė Palenskiai
Ersla
1777-10-26 Mos. VASILIAUSKIS Jokūbas Vasiliauskis (Wasilewski)

Alsėdžiai Ieva Piekutė (Piekiewiczowna)

Mosėdis
1733-06-14 Mos. VASILIAUSKIS Jonas Vasiliauskis (Wasilewski)

Šaukliai Elena Ruginienė (Ruginienie)
N Šaukliai
1780-11-25 Mos. VASILIAUSKIS Jonas Vasiliauskis (Wasilewski)

Budvietė Ona Petrauskaitė (Piotrowska)

Šatraminiai
1815-01-26 Mos. VASILIAUSKIS Jonas Vasiliauskis (Joannum Wasylewski)


Ona Mickutė_ Laureckienė (Anna Lawrecka)
N Vindeikiai
1843-01-12 Mos. VASILIAUSKIS Jonas Vasiliauskis Mykolas ir Barbora Butytė Vasiliauskiai N Jundulai Mos.p. Julijona Donėlaitė (Danilowna) Pranciškus ir Kotryna Rumbutytė Donėlos (Danilow)
Žebrokai
1823-06-05 Sal. VASILIAUSKIS Juozapas Vasiliauskis (Josephum Wasylewski)

Juodupėnai Ona Zubaitė (Anna Zubaly)

Buginiai Sal. p.
1863-02-05 Mos. VASILIAUSKIS Juozapas Vasiliauskis Juozapas ir Barbora Venckutė Vasilauskiai
Mosėdis Uršulė Daukintytė Kuprienė Jonas ir Joana Kinčiutė Daukinčiai N Mosėdis
1863-04-23 Mos. VASILIAUSKIS Juozapas Vasiliauskis Adomas ir Marijona Balserytė Vasiliauskiai N Mosėdis Pranciška Jakštaitė Pranciškus ir Barbora Dvarionaitė Jakštai
Naujukai
1743-11-24 Mos. VASILIAUSKIS Kazimieras Vasiliauskis (Wasilewski)

Mačiulai Plat. p. Morta Čepauskaitė (Szczepowska)

Prialgavadvar.
1824-08-05 Sal. VASILIAUSKIS Kazimieras Vasiliauskis (Casimirum Wasylauskis)


Petronėlė Vaičiulytė (Petronella Wayczaly)

Žutgalis
1924-05-22 Gr. VASILIAUSKIS Kazimieras Vasiliauskis Kazimieras ir Kotryna Špogytė Vasiliauskiai
Narmantai Sal. Stefanija Zabitytė Tadas ir Uršulė Bieliauskaitė Zabičiai
Narmantai Sal.
1783-10-13 Mos. VASILIAUSKIS Mykolas Vasiliauskis (Wassilewski)

Sk.p. Magdalena Burbaitė (Burbowną)

Mos.p.
1920-04-15 Mos. VASILIAUSKIS Pranciškus Vasiliauskis Juozapas ir Magdalena Merkelytė Vasiliauskiai
Luoba Ona Liekytė Januškienė Vincentas ir Anastasija Bieliauskaitė Liekiai N Gondlaukė
1775-11-05 Mos. VASILIAUSKIS Simonas Vasiliauskis (Wasilewski)

Baršaičiai Kaltin.p. Marijona Jakštaitė (Jaksztate)

Šniukščiai1905-01-18 Mos. VAŠKYS Aleksandras Vaškys Petras ir Anastasija Gedrimaitė Vaškiai
Mosėdis Ona Žvinklytė Juozapas ir Ona Endriuškaitė Žvinkliai
Mosėdis
1921-02-06 Mos. VAŠKYS Aleksandras Vaškys Pranciškus ir Barbora Monstvilaitė Vaškiai
Mos.p. Ona Petrauskaitė Kazimieras ir Ona Narvilaitė Petrauskai
Mos.p.
1923-02-11 Mos. VAŠKYS Aleksandras Vaškys Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Daukšiai Anastasija Razgaitytė Pranciškus ir Anastasija Bėrontaitė Razgaičiai
Naujukai
1931-12-30 Mos. VAŠKYS Aleksandras Vaškys Aleksandras ir Ona Žvinklytė Vaškiai
Mosėdis Bronislova Katkutė Juozapas ir Veronika Žvinklytė Katkai
Naujukai
1792-11-21 Mos. VAŠKYS Andrius Vaškys (Andreas Waszkis)

Kulai Sk. p. Cecilija Petkutė (Cecilia Petkowna)

Daukšiai
1721-02-02 Mos. VAŠKYS Antanas Vaškys (Waszkis)

Macaičiai Plat.p. Marijona Motiejaitė (Motieiowna)

Šaukliai
1846-11-26 Mos. VAŠKYS Antanas Vaškys (Waszkiewicza) Jonas ir Elena Skurvydaitė Vaškiai
Mosėdis Uršulė Klovaitė Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos
Krakės
1910-05-11 Mos. VAŠKYS Antanas Vaškys Nikodemas ir Magdalena Vičiutė Vaškiai
Šaučikai Pranciška Januškaitė Juozapas ir Pranciška Bertašiutė Januškos
Kulaliai
1916-06-12 Mos. VAŠKYS Antanas Vaškys Pranciškus ir Julijona Riepšaitė Vaškiai
Krakės Ona Budrikytė Jurgis ir Barbora Kuprytė Budrikiai
Gaubės
1918-02-05 Šateik. VAŠKYS Antanas Vaškys Kazimieras ir Marijona Metrikaitė Vaškiai
Mišėnai Plung. p. Ieva Vaškytė Ignotas ir Ieva Žerlauskaitė Vaškiai
Šateikiai Plat. p.
1934-01-19 Lenk. VAŠKYS Antanas Vaškys Jonas ir Ona Venckutė Vaškiai N Giršiniai Mos. p. Rozalija Kazlauskytė Stapurienė Antanas ir Rozalija Šauklytė Kazlauskiai N Sriauptai Lenk. p.
1939-01-28 Plung. VAŠKYS Antanas Vaškys Kazimieras ir Petronėlė Domarkaitė Vaškiai
Kadaičiai Plat. p. Marijona Vitkutė Juozapas ir Marijona Skrodinaitė Vitkai
Plungė
1837-11-28 Mos. VAŠKYS Dominykas Vaškys (Waszkiewicza) Jonas ir Elena Skurvydaitė Vaškiai
Mosėdis Elena Jakutytė Aklienė Ignotas ir Viktorija Lipšaitė Jakučiai N Mosėdis
1865-01-13 Mos. VAŠKYS Dominykas Vaškys Jonas ir Ona Giedraitė Vaškiai (Гидровъ) N Naujukai Ona Butkutė Juozapas ir Ieva Petkutė Butkai
Naujukai
1879-01-07 Sal. VAŠKYS Feliksas Vaškys Feliksas ir Elena Montrimaitė Vaškiai
Tūzai Sal. p. Apolonija Skirbutytė (Скирбутовною) Pranciškus ir Magdalena Razmaitė Skirbučiai (Размовъ Скирбутовъ)
Tūzai Sal. p.
1934-01-30 Lenk. VAŠKYS Feliksas Vaškys Jurgis ir Ona Zaburaitė Vaškiai N Lenkimai Bronislova Pakulytė Kazimieras ir Ona Razgaitė Pakuliai
Večiai Lenk. p.
1936-02-23 Lenk. VAŠKYS Feliksas Vaškys Jurgis ir Ona Zaburaitė Vaškiai N Lenkimai Veronika Bučmaitė Barboros Bučmaitės duktė
Margininkai Lenk. p.
1826-02-09 Mos. VAŠKYS Jokimas Vaškys (Joachimum Waszkiewicz)

Udraliai Barbora Baužytė (Barbaram Bawžynska)

Tauzai
1715-06-24 Mos. VAŠKYS Jonas Vaškys (Waszkis)

Medsėdžiai Morta Noreikaitė (Norekowna)


1739-11-22 Mos. VAŠKYS Jonas Vaškys (Waszkis)

Krakės Regina Eidėjutė (Eidejate)

Daukšiai
1797-11-28 Mos. VAŠKYS Jonas Vaškys (Joanem Waszkiewicz)

Krakės Elena Skurvydaitė (Helena Skurwidowna)

Mosėdžio p.
1830-02-04 Mos. VAŠKYS Jonas Vaškys Mykolas ir Barbora Griciutė Vaškiai N Kulai Sk. p. Uršulė Rapalytė Stanislovas ir Julijona Bubilaitė Rapaliai
Kernai
1837-02-16 Sk. VAŠKYS Jonas Vaškys Kajetonas ir Ona Jablonskytė Vaškiai
Kulai Sk. p. Julijona Mockutė Jonas ir Ona M. Mockai
Luknė
1838-07-10 Sk. VAŠKYS Jonas Vaškys Kazimieras ir Barbora Martinkutė Vaškiai
Narvidžiai Sk. p. Veronika Milašiutė Adomas ir Ona Baltinaitė Milašiai
Skuodo p.
1848-11-23 Mos. VAŠKYS Jonas Vaškys (Waszkia) Pranciškus ir Marijona Griciutė Vaškiai
Šakaliai Monika Jonkutė Bėrontienė Mykolas ir Magdalena Vaserytė Jonkai N Šakaliai
1925-02-17 Mos. VAŠKYS Jonas Vaškys Jonas ir Ona Litvinaitė Vaškiai
Paluknė, Sk.p. Barbora Zubaitė Pranciškus ir Barbora Šemetaitė Zubės
Krakės Mos.p.
1926-02-02 Mos. VAŠKYS Jonas Vaškys Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Daukšiai Amelija Kleinauskaitė Juozapas ir Domicėlė Veitaitė Kleinauskai
Daukšių Medsėdžiai
1932-05-28 Mos. VAŠKYS Jonas Vaškys Jonas ir Ona Jonauskaitė Vaškiai
Laumaičiai Šač.p. Magdalena Žuolytė Kazimieras ir Felicijona Zubaitė Žuoliai
Virbalai
1932-10-15 Sal. VAŠKYS Jonas Juozapas Vaškys Pranciškus ir Barbora Motuzaitė Vaškiai
Šniukščiai Mos. p. Anelė Monika Nikontaitė Edvardas ir Magdalena Rėpšaitė Nikontai
Narėpai
1933-01-30 Mos. VAŠKYS Jonas Vaškys Klemensas ir Petronėlė Šoblinskaitė Vaškiai N Laumaičiai Šač.p. Magdalena Litvinaitė Liekienė Antanas ir Uršulė Maniukaitė Litvinai N Nevočiai
1934-01-16 Lenk. VAŠKYS Jonas Vaškys Pranciškus ir Petronėlė Giedraitė Vaškiai
Lenk. p. Julijona Simutytė Antanas ir Julijona Girdžiunaitė Simučiai
Lenk. p.
1815-11-23 Mos. VAŠKYS Juozapas Vaškys (Jozephum Waszkiewicz)


Barbora Kubiliūtė (Barbara Kubillowna {Waszkiewiczowa})

Mosėdžio p.
1839-02-05 Sk. VAŠKYS Juozapas Vaškys Kazimieras ir Julijona Galdikaitė Vaškiai
Paluknė, Sk.p. Barbora Šilgalytė Kazimieras ir Elena Račinskaitė Šilgaliai
Kulai Sk. p.
1861-01-24 Mos. VAŠKYS Juozapas Vaškys Juozapas ir Uršulė Mockutė Vaškiai
Kulai Sk. p. Ona Bačiutė Petras ir Joana Daukintytė Bačiai
Gaubės
1865-01-27 Mos. VAŠKYS Juozapas Vaškys Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė Vaškiai
Daukšiai Anastasija Ramonaitė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai
1890-01-30 Mos. VAŠKYS Juozapas Vaškys Kazimieras ir Ona Butkutė Vaškiai
Daukšiai Ona Malūkaitė Leonas ir Barbora Ažondenytė Malūkai
Žalgiriai
1903-11-25 Šač. VAŠKYS Juozapas Vaškys Andrius ir Domicėlė Petrauskaitė Vaškiai
Vindeikiai Barbora Butytė Antanas ir Ona Žvinklytė Butavičiai
Vindeikiai
1922-05-28 Mos. VAŠKYS Juozapas Vaškys Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Mos.p. Anastasija Šopagaitė Jonas ir Ona Riepšaitė Šopagos
Mos.p.
1925-01-12 Mos. VAŠKYS Juozapas Vaškys Jurgis ir Rozalija Rimaitė Vaškiai
Kernai Barbora Šimkutė Leonas ir Aniceta Laureckytė Šimkai
Kernai
1934-05-20 Sk. VAŠKYS Juozapas Vaškys


Aleksandra Venclauskaitė Aleksandras ir Magdalena Žvinklytė Venclauskai

1937-02-04 Lenk. VAŠKYS Juozapas Vaškys Leopoldas ir Zuzana Pudžmytė Vaškiai
Žemytė Elena Mažūnaitė Feliksas ir Juozapota Šilgalytė Mažūnos
Lenkimai
1843-11-09 Mos. VAŠKYS Jurgis Vaškys Pranciškus ir Marijona Griciutė Vaškiai
Šakaliai Leokadija Skersytė Pranciškus ir Elena Galdikaitė Skersiai
Ledžiai
1873-07-02 Mos. VAŠKYS Jurgis Vaškys Kazimieras ir Ona Stonkutė Vaškiai
Plaušiniai Ona Tamošauskytė Kazimieras ir Magdalena Ažondenytė Tamošauskai
Plaušiniai
1896-11-24 Mos. VAŠKYS Jurgis Vaškys Jurgis ir Ona Kuprytė Vaškiai
Šakaliai Rozalija Venckutė Jurgis ir Domicėlė Skaraitė Venckai
Šakaliai
1898-05-10 Mos. VAŠKYS Jurgis Vaškys Kazimieras ir Uršulė Čižauskaitė Vaškiai
Luknė Sk.p. Petronėlė Žvinklytė Aleksandras ir Idalija Kaunaitė Žvinkliai
Kernai
1938-02-28 Sk. VAŠKYS Jurgis Vaškys Jurgis ir Rozalija Venckutė Vaškiai
Luknė Kazimiera Kubiliutė Jonas ir Monika Jonušaitė Kubiliai
Luknė
1937-08-29 Mos. VAŠKYS Justinas Vaškys Aleksandras ir Ona Žvinklytė Vaškiai
Mosėdis Kazimiera Mockutė Kazimieras ir Salomeja Jackutė Mockai
Ersla
1848-05-11 Mos. VAŠKYS Kazimieras Vaškys (Waszkia) Klemensas ir Magdalena Pukinskytė Vaškiai
Daukšiai Ona Butkutė Antanas ir Barbora Milinskaitė Butkai
Daukšiai
1909-05-27 Mos. VAŠKYS Kazimieras Vaškys Ignotas ir Domicėlė Jonauskaitė Vaškiai
Reketė Gint.p. Ona Peldytė Žuolienė Kazimieras ir Barbora Preibytė Peldžiai N Palšiai
1911-07-17 Mos. VAŠKYS Kazimieras Vaškys Kazimieras ir Ona Strakšaitė Vaškiai N Krakės Monika Šarpnickytė Petras ir Rozalija Dvarionaitė Šarpnickiai
Mos.p.
1918-02-03 Plat. VAŠKYS Konstantinas Vaškys Jonas ir Petronėlė Urbonaitė Vaškiai
Užpelkiai Gint. p. Marijona Valančiutė (Valončaite) Juozapas ir Ona Ruginytė Valančiai
Užpelkiai Gint. p.
1928-01-31 Mos. VAŠKYS Leonardas Vaškys Kajetonas ir Rozalija Sakalaitė Vaškys
Rušupiai Sk.p. Uršulė Petrulevičiutė Juozapas ir Uršulė Liatukaitė Petrulevičiai
Ersla
1876-02-10 Sal. VAŠKYS Leonas Vaškys Tadas ir Monika Butkutė Vaškiai
Kernai Petronėlė Ramonaitė (Рамоновной) Leonas ir Rozalija Simaitytė Ramonai (Рамоновъ)
Narėpai Sal. p.
1904-01-20 Mos. VAŠKYS Leonas Vaškys Leonas ir Petronėlė Ramonaitė Vaškiai
Daukšiai Ona Rimkutė Jonas ir Anastasija Sadauskaitė Rimkai
Nevočiai
1909-11-24 Mos. VAŠKYS Leonas Vaškys Jurgis ir Ona Kuprytė Vaškiai
Daukšiai Julijona Černeckytė Antanas ir Rozalija Butkutė Černeckiai
Daukšiai
1935-06-04 Mos. VAŠKYS Leonas Vaškys Kazimieras ir Julijona Litvinaitė Vaškiai
Krakės Stefanija Tamošauskytė Antanas ir Barbora Žvaginytė Tamošauskai
Budvietė
1935-11-30 Mos. VAŠKYS Leonas Vaškys Leonas ir Julijona Černiauskaitė Vaškiai
Daukšiai Amelija Vaškytė Nikodemas ir Magdalena Daukšaitė Vaškiai
Šatraminiai
1937-01-19 Mos. VAŠKYS Leonas Vaškys Kazimieras ir Julijona Litvinaitė Vaškiai N Krakės Petronėlė Kuprytė Petronėlės Kuprytės dukra
Rukai
1908-01-29 Lenk. VAŠKYS Leopoldas Vaškys Andrius ir Anastasija Rimkutė Vaškiai
Pakalniškiai Lenk. p. Zuzana Pudžmytė Leonas ir Anastasija Rusytė Pudžmiai
Žemytė Lenk. P
1933-02-27 Mos. VAŠKYS Liudvikas Vaškys Jonas ir Ona Jonauskaitė Vaškiai
Laumaičiai Šač.p. Veronika Dargytė Jurgis ir Monika Mončytė Dargiai
Nevočiai
1766-06-29 Mos. VAŠKYS Mykolas Vaškys (Waszkis)

Krakės Klara Piekutė ? (Piekiewiczowna)

Mosėdis
1798-02-03 Sk. VAŠKYS Motiejus Vaškys (Matheum Waszkiewicz)

Luknė Sk. p. Elžbieta Petkutė (Elisabethjam Petkiewiczowna

Luknės Sk. p.
1897-09-08 Mos. VAŠKYS Nikodemas Vaškys Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai N Šatraminiai Barbora Aklytė Andriejauskienė Leonas ir Ona Daniutė Akliai N Šerkšniai
1906-04-30 Mos. VAŠKYS Nikodemas Vaškys Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai N * Barbora Daukšaitė Pranciškus ir Matilda Žvinklytė Daukšai
Šekai
1928-04-30 Sal. VAŠKYS Nikodemas Vaškys Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai N Šatraminiai Pranciška Donėlaitė Berniuvienė Antanas ir Domicėlė Matulytė Donėlos
Šaučikai Sal. p.
1873-01-23 Mos. VAŠKYS Petras Vaškys Aleksandras ir Justina Momgaudytė Vaškiai
Mosėdis Anastasija Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Škimelytė Gedrimai
Mosėdis
1877-05-09 Mos. VAŠKYS Petras Vaškys Aleksandras ir Justina Momgaudytė Vaškiai N Mosėdis Petronėlė Žalimaitė Juozapas ir Petronėlė Šoblinskaitė Žalimai
Užpelkiai Plat.p.
1885-02-03 Mos. VAŠKYS Petras Vaškys Petras ir Judita Baguckytė Vaškiai
Palaukė Sk.p. Ona Bakstytė Juozapas ir Aniceta Donėlaitė Baksčiai
Kernai
1908-03-19 Mos. VAŠKYS Petras Vaškys Pranciškus ir Barbora Monstvilaitė Vaškiai
* Petronėlė Bertašiutė Juozapas ir Petronėlė Griciutė Bertašiai
Šaukliai
1919-03-03 Mos. VAŠKYS Petras Vaškys Petras ir Petronėlė Žalimaitė Vaškiai N Mosėdis Kazimiera Pocevičiutė Melitonas ir Malvina Gecevičiutė Pocevičiai
Mosėdis
1797-01-10 Sk. VAŠKYS Pranciškus Vaškys (Franciscum Waszkiewicz)

Kulai Sk. p. Marijona Griciutė (Mariannam Gricewiczowna)

Puodkaliai Sk. p.
1837-02-16 Sk. VAŠKYS Pranciškus Vaškys (Waszkia) Pranciškus ir Marijona Griciutė Vaškiai
Kulai Sk. p. Pranciška Kniuipytė Jurgis ir Barbora Simutytė Vaškiai
Kulai Sk. p.
1903-06-15 Mos. VAŠKYS Pranciškus Vaškys Juozapas ir Elena Griciutė Vaškiai
Erlėnai Sal.p Barbora Motuzaitė Kazimieras ir Uršulė Kuprytė Motuzos
Šniukščiai
1907-10-21 Lenk. VAŠKYS Pranciškus Vaškys Andrius ir Anastasija Rimkutė Vaškiai
Žemytė Lenk.p. Petronėlė Giedraitė Šilgalienė Juozapas ir Petronėlė Narmontaitė Giedros
Lenkimai
1920-01-27 Mos. VAŠKYS Pranciškus Vaškys Juozapas ir Elena Riciutė Vaškiai N Šniukščiai Ona Vaitelaitė Kazimieras ir Anelė Tilškytė Vaitelės
Šniukščiai
1930-03-01 Mos. VAŠKYS Pranciškus Vaškys Antanas ir Pranciška Januškaitė Vaškiai
Miesto Kalniškiai Mos.p. Kotryna Martinkutė Feliksas ir Salomeja Petkutė Martinkai
Miesto Kalniškiai Mos.p.
1931-01-18 Mos. VAŠKYS Pranciškus Vaškys Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Daukšiai Stanislova Litvinaitė Antanas ir Ona Paulauskaitė Litvinai
Daukšiai
1934-11-25 Lenk. VAŠKYS Pranciškus Vaškys Pranciškus ir Liucija Dobrovalskytė Vaškiai
Lenkimai Salomeja Anužytė Liudvikas ir Anastasija Sodytė Anužiai
Lenk. p.
1828-11-27 Mos. VAŠKYS Raimundas Vaškys Jonas ir Elena Skurvydaitė Vaškiai
Tauzai Barbora Balsytė Antanas ir Antanina Šauklytė Balsiai
Udraliai
1824-01-29 Mos. VAŠKYS Simonas Vaškys (Simonem Waszkis)
N Kernai Barbora Sedraitė (Barbara Sędrowna )

Šatraminiai
1752-02-06 Mos. VAŠKYS Stanislovas Vaškys (Waszkiewicz)

Kulai Sk. p. Marijona Mikaitytė (Mikayciowna)


1907-08-15 Mos. VAŠKYS Stanislovas Vaškys Leonas ir Ona Urbonaitė Vaškiai
Puodkaliai Sk. p. Ona Riepšaitė Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Riepšai
Juodupėnai Sl.p
1923-01-21 Plung. VAŠKYS Steponas Vaškys Pranciškus ir Barbora Monstvilaitė Vaškiai

Marijona Ruginytė


1933-02-10 Mos. VAŠKYS Steponas Vaškys Leonas ir Ona Urbonaitė Vaškiai
Budvietė Bronislova Valužytė Jonas ir Ona Dvarionaitė Valužiai
Igariai
1837-05-18 Mos. VAŠKYS Tadas Vaškys (Waszkia) Pranciškus ir Marijona Griciutė Vaškiai
Kernai Monika Butkutė (Butkiewiczowna) Antanas ir Felicijona Simutytė Butkai
Plaušiniai
1925-02-14 Mos. VAŠKYS Vladislovas Vaškys Antanas ir Anastasija Šopaitė Vaškiai
Mikulčiai Elena Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai1929-02-11 Mos. VAZBYS Izidorius Vazbys Bonifacas ir Kotryna Galdikaitė Vazbiai N Latveliai Grūšl.p. Julijona Želvytė Dimienė Antanas ir Rozalija Galdikaitė Želviai N Šekai1938-10-04 Lenk. VEČERSKIS Juozapas Večerskis Juozapas ir Magdalena Drungilaitė Večerskiai
Šventoji Palang. p. Elena Daukontaitė Jonas ir Elena Reinoraitė Daukontai
Večiai Lenk. p.
1922-08-06 Mos. VEČERSKIS Pranciškus Večerskis Pranciškus ir Kotryna Drąsutytė Večerskiai
Šaukliai Elena Valtaraitė Jokūbas ir Elena Kaubraitė Valtarai
Šaukliai1808-01-14 Šač. VEČIUS Mykolas Večius (Nicolaum Wecewicz)


Ona Šerkšniūtė (Anna Szerkszniowna Wiciowa)

Rumšupiai Mos.p.1770-11-25 Mos. VEITAS Andrius Veitas (Weytas)

Klauseikiai Yl.p. Ona Siaurytė (Sowrayty)

Krakės
1796-11-20 Yl. VEITAS Antanas Veitas (Antonium Weytowicz)


Agnė Bernotaitė (Agnetem Bernottowna)

Ylokaičiai Yl. p.
1869-11-18 Mos. VEITAS Antanas Veitas Motiejus ir Julijona Jokubauskaitė Veitai
Veiteliai Yl.p. Barbora Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1929-11-29 Mos. VEITAS Antanas Veitas Kazimieras ir Ona Rupeikaitė Veitai
Igariai Kazimiera Sendriutė (įraše Sendrauskaitė) Jonas ir Aniceta Zubaitė Sendriai
Plaušiniai
1722-01-11 Mos. VEITAS Dovydas Veitas (Wet)

Plaušiniai Lenk.p. Elžbieta Valančiutė (Walączowna)

Daukšiai
1846-11-26 Mos. VEITAS Dovydas Veitas (Weyta) Dovydas ir Ona Šiudeikytė Veitai N Večiai Lenk.p. Ona Bružaitė Mykolas ir Marijona Barkutė Bružai
Ledžiai
1847-08-19 Sk. VEITAS Ignotas Veitas Ignotas ir Kotryna Kuokštytė Veitai N Narvydžiai Sk. p. Ona Eidintaitė Adomas ir Kotryna Jokubavičiutė Eidintai
Narvydžiai Sk. p.
1864-02-25 Mos. VEITAS Jeronimas Veitas Kazimieras ir Benedikta Šmitaitė Veitai
Igariai Uršulė Baužytė Stanislovas ir Uršulė Končiutė Baužiai
Šatraminiai
1876-11-05 Mos. VEITAS Jeronimas Veitas Jonas ir Morta Grumblytė Veitai
Mosėdis Pranciška Šemetaitė Ramonienė Leonas ir Julijona Endriuškaitė Šemetos N Mosėdis
1880-02-06 Mos. VEITAS Jokimas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Nevočiai Anastasija Miliutė Antanas ir Ona Kažytė Miliai
Kusai
1883-11-22 Mos. VEITAS Jokimas Veitas Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai
Šerkšniai Elena Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1902-02-05 Mos. VEITAS Jokimas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai N Plaušiniai Monika Paulauskaitė Kazimieras ir Uršulė Abrutytė Paulauskai
Udraliai
1903-02-04 Mos. VEITAS Jokimas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai N Plaušiniai Uršulė Laureckytė Mykolas ir Anelė Kinčiutė Laureckiai
Krakės
1926-10-30 Mos. VEITAS Jokimas Veitas Povilas ir Elena Zobėlaitė Veitai
Žebrokai Emilija Gedrimaitė Kazimieras ir Magdalena Anužytė Gedrimai
Mosėdis
1749-10-19 Mos. VEITAS Jonas Veitas (Weytas)

Puodkaliai Sk. p. Regina Kubiliutė (Kubelowna)

Kernai
1774-11-13 Mos. VEITAS Jonas Veitas (Weyts)

Krakės Ona Pilibaitytė (Pilibawiczayty)

Igariai
1801-02-05 Sk. VEITAS Jonas Veitas (Weytowicz)
N Narvydžiai Sk. p. Kotryna Kukštytė (Kusztowna)

Kulai Sk. p.
1819-05-06 Mos. VEITAS Jonas Veitas (Joannem Waytt)

Narvydžiai Sk.p. Kotryna Girtytė (Catharina Girkowna)

Ersla
1839-01-30 Mos. VEITAS Jonas Veitas (Weyta) Juozapas ir Scholastika Viršilaitė Veitai
Tauzai Morta Grumblytė (Gromlowna) Jonas ir Juozapota Taurinskaitė Grumbliai
Tauzai
1846-02-13 Mos. VEITAS Jonas Veitas (Weyta) Juozapas ir Scholastika Viršilaitė Veitai N Simaičiai Kotryna Luotaitė (Lowtiowna) Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės
Baksčiai
1871-04-26 Mos. VEITAS Jonas Veitas (Вейтиса) Juozapas ir Barbora Plaušinytė Veitai
Medininkai Lenk.p. Uršulė Gvazdžiauskaitė Pranciškus ir Ona Končiutė Gvazdžiauskai
Ledžiai
1742-02-04 Mos. VEITAS Juozapas Veitas (Weytas)

Gaubės Barbora Mončytė (Monczayte)

Petraičiai Mos.p.
1759-11-25 Mos. VEITAS Juozapas Veitas (Weyts)

Laumaičiai Marijona Pukinskaitė (Pukinska)

Drupiai Mos.p.
1760-11-23 Mos. VEITAS Juozapas Veitas (Weyts)

Baksčiai Kotryna Drunaitė (Drunowna)

Baksčiai
1772-11-08 Mos. VEITAS Juozapas Veitas (Weyts)


Ona Aleksandravičiutė (Alexandrowiczowna)

Krakės
1865-02-10 Mos. VEITAS Juozapas Veitas Motiejus ir Magdalena Lukšaitė Veitai
Nevočiai Barbora Simaitytė Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Rukai
1878-02-08 Mos. VEITAS Juozapas Veitas Jonas ir Kotryna Luotaitė Veitai
Palaukė Mos.p. Ona Šemetaitė Pranciškus ir Anastasija Zaburaitė Šemetos
Palaukė Sk.p.
1884-07-03 Mos. VEITAS Juozapas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Daukšiai Rozalija Buganauskai Juozapas ir Marijona Skaraitė Buganauskai
Daukšiai
1906-05-07 Mos. VEITAS Juozapas Veitas Jonas ir Kotryna Luotaitė Veitai N Gondlaukė Apolonija Staniutė Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė
1916-11-19 Mos. VEITAS Juozapas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai N Šakaliai Elena Bučytė Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Bučiai
Mikulčiai
1918-06-11 Mos. VEITAS Juozapas Veitas

Mosėdis Amelija Veitaitė (…?) ir Amelija Litvinaitė Veitai
Kernai
1938-02-15 Aleks. VEITAS Juozapas Veitas Antanaas ir Ona Jucytė Veitai
Pakalniškiai Sk. p. Stefanija Vanagaitė Juozapas ir Anastasija Rozgaitė Vanagai
Daujotai Tr. p.
1800-01-10 Sk. VEITAS Jurgis Veitas

Skuodas Kotryna Grigevičiutė (Grygiewiczowna)

Skuodas
1882-11-09 Mos. VEITAS Jurgis Veitas Stanislovas ir Barbora Budrikytė Veitai
Mosėdis Monika Tubinaitė Antanas ir Paulina Tilškytė Tubinai
Mosėdis
1839-01-10 Mos. VEITAS Kajetonas Veitas (Weyta) Mykolas ir Konstancija Lekstutytė Veitai
Daukšiai Felicijona Rakickaitė Meškienė Jonas ir Joana Laivytė Rakickai N Palšiai
1738-06-22 Lenk. VEITAS Kazimieras Veitas (Weyt)


Jadvyga Kalvaitytė (Kalwale)


1817-04-22 Mos. VEITAS Kazimieras Veitas (Cazimirum Weytt)

Tauzai Benedikta Šmitaitė (Benedicta Szmytowna {Weyttowa})

Šerkšniai
1837-02-04 Mos. VEITAS Kazimieras Veitas (Weyta) Juozapas ir Ona Drazdauskaitė Veitos N Žebrokai Monika Milenskytė (Milenkowna) Aleksandras ir Pranciška Jasutytė Milenskiai
Ersla
1885-01-15 Mos. VEITAS Kazimieras Veitas Ignotas ir Ona Eidinaitė Veitai
Narvydžiai Sk.p. Apolonija Pakulytė Jonas ir Uršulė Laukytė Pakuliai
Kernai
1904-02-03 Mos. VEITAS Kazimieras Veitas Jeronimas ir Uršulė Baužytė Veitai
Igariai Ona Rupeikaitė Antanas ir Ona Valančiutė Rupeikos
Šaukliai
1924-09-08 Mos. VEITAS Kazimieras Veitas Juozapas ir Ona Šemetaitė Veitai
Šerkšniai Amelija Pakulytė Juozapas ir Felicijona Skaraitė Pakuliai
Kernai
1930-01-16 Mos. VEITAS Kazimieras Veitas Kazimieras ir Ona Rupeikaitė Veitai
Igariai Bronislova Zoberniutė Kazimieras ir Kotryna Mikalauskytė Zoberniai
Igariai
1936-07-05 Mos. VEITAS Konstantinas Veitas Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Veitai
Kernai Stepanija Žuolytė Antanas ir Ona Butkutė Žuoliai
Daukšių Medsėdžiai
1807-02-12 Mos. VEITAS Laurynas Veitas (Laurentium Weit)

Mikulčiai Antanina Šilgalytė (Antonina Szylgalowna Weytowa)

Žebrokai
1815-10-26 Mos. VEITAS Laurynas Veitas (Laurentium Weytt)
N Žebrokai Rozalija Dvarionaitė (Rozalia Dwarionowna Weytowa)

Šerkšniai
1866-01-31 Mos. VEITAS Leopoldas Veitas Kazimieras ir Benedikta Šmitaitė Veitai
Igariai Ona Novomeiskytė Anupras ir Barbora Pikturnaitė Novomeiskiai
Rukai
1848-02-22 Mos. VEITAS Leopoldas Veitas (Wejta) Mykolas ir Ona Dvarionaitė Veitos
Šerkšniai Magdalena Mosteikaitė Ignotas ir Magdalena Bėrontaitė Mosteikos
Šaukliai
1804-11-22 Mos. VEITAS Mikalojus Veitas (Nicolaum Weytowicz)
N
Kotryna Blauzdytė (Catharinam Lazdowna)

Ledžiai
1843-02-21 Mos. VEITAS Mykolas Veitas Mykolas ir Liucija Montikaitė Veitai
Udraliai Ona Kubiliutė Antanas ir Cecilija Stankutė Kubiliai
Budriai
1844-02-06 Mos. VEITAS Mykolas Veitas Laurynas ir Rozalija Dvarionaitė Veitai
Žebrokai Uršulė Kasperavičiutė (Kasperowiczowna) Juozapas ir Ona Kubiliutė Kasperavičiai
Žebrokai
1825-05-12 Mos. VEITAS Mykolas Veitas (Michaelem Weytt) Juozapas ir Ona Aleksandravičiutė Veitai
Mikulčiai Ona Dvarionaitė Kaniavienė (Anna Kanawiowa)
N Nevočiai
1833-05-15 Mos. VEITAS Motiejus Veitas Juozapas ir Scholastika Viršilaitė Veitai
Tauzai Magdalena Lukšaitė Nikodemas ir Ona Martišiutė Lukšos
Šilaliai
1874-05-01 Mos. VEITAS Petras Veitas Jonas ir Morta Grumblytė Veitai
Udraliai Uršulė Tubinaitė Mikaitienė Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai
Mosėdis
1887-02-10 Mos. VEITAS Petras Veitas Jonas ir Morta Grumblytė Veitai N Palaukė Sk.p. Monika Andrutytė Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Andručiai
Krakės
1916-02-28 Mos. VEITAS Petras Veitas Petras ir Monika Andrutytė Veitai
Palaukiai Barbora Šakinytė Mykolas ir Barbora Paulauskaitė Šakiniai
Mikulčiai
1883-02-15 Mos. VEITAS Povilas Veitas Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai
Šerkšniai Elena Zobėlaitė (Забеловною) Kazimieras ir Magdalena Vaidilaitė Zobėlos
Šerkšniai
1827-02-08 Mos. VEITAS Pranciškus Veitas (Franciscum Weyts)

Budvietė Pranciška Martinkutė (Franciscam Marcinkowna)

Nevočiai
1843-01-31 Mos. VEITAS Stanislovas Veitas Mykolas ir Liucija Montikaitė Veitai
Udraliai Barbora Budrikytė Mykolas ir Magdalena Macytė Budrikiai
Mosėdis
1933-02-04 Mos. VEITAS Stanislovas Veitas Kazimieras ir Ona Rupeikaitė Veitai
Igariai Elena Tamošauskytė Antanas ir Monika Pajauskaitė Tamošauskai
Šatraminiai1770-01-14 Mos. VENCEVIČIUS Tadas Vencevičius (Vęcewicz)

Dvarioniškiai Sal.p. Barbora Lutytė (Lutowiczowna)

Mikulčiai1894-08-21 Lenk. VENCKAUSKIS Aleksandras Venckauskis Simonas ir Elena X. Narkutė Venckauskiai
Večiai Lenk.p. Petronėlė Tarvydaitė Jurgis ir X. Bružaitė Tarvydai
Lenkimai
1937-02-06 Lenk. VENCKAUSKIS Antanas Venckauskis Antanas ir Barbora Šmitaitė Venckauskiai
. Liudvika Šauklytė Antanas ir Ona Jablonskytė Šaukliai
Lenkimai
1904-01-13 Mos. VENCKAUSKIS Felicijonas Venckauskis (Венцковскаго) Felicijonas ir Barbora Steponaitė Venckauskiai
Kulaliai Kotryna Deinoraitė Kazimieras ir Ona Jonutytė Deinorai
Kulaliai1940-04-24 Kaln. VENCKUS Adomas Venckus Stanislovas ir Salomeja Stonkutė Venckai
Klausgalvų Meds. Stanislova Žvinklytė Pranciškus ir Stanislova Venckutė Žvinkliai
Klausgalvų Meds.
1936-02-11 Kaln. VENCKUS Andrius Venckus Petras ir Magdalena Anužytė Venckai
Kumpikai Gr. p. Barbora Galdikaitė Bonifacas ir Magdalena Baužytė Galdikai
Maž. Žalimai Kaln. p.
1758-11-05 Mos. VENCKUS Antanas Venckus (Wencewicz)

Baidotai Sal.p. Marijona Butkutė Butkiewiczowna)

Šaukliai
1795-10-27 Mos. VENCKUS Antanas Venckus (Antonium Węckiewicz)

(Rukai) Marijona Butkienė (Marianna Butkiewiczowna)
N Rukai
1881-06-17 Mos. VENCKUS Antanas Venckus Dominykas ir Anastasija Skersytė Venckai
Barzdžiai Sal.p. Barbora Domarkaitė Juozapas ir Barbora Bružaitė Domarkai
Palšiai
1919-06-12 Mos. VENCKUS Antanas Venckus Dominykas ir Anastasija Skersytė Venckai N Mikulčiai Anastasija Bertašiutė Šemetienė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai N Šaukliai
1933-11-05 Mos. VENCKUS Antanas Venckus Jonas ir Marijona Klumbytė Venckai
Klaip.p. Bronislova Jonkutė Mykolas ir Kotryna Ložytė Jonkai
Igariai
1935-11-24 Kaln. VENCKUS Antanas Venckus Pranciškus ir Barbora Reliugaitė Venckai
Klausgalvų Meds. Ona Benetytė Ignotas ir Monika Petkutė Benečiai
Klausgalvų Meds.
1718-11-20 Mos. VENCKUS Dovydas Venckus (Węckus)

Prialgavadvaras Magdalena Kiežaitė (Kiežowna)

Lyksūdė
1936-02-12 Mos. VENCKUS Feliksas Venckus Jonas ir Ona Paulauskaitė Venckai
Mikulčiai Magdalena Butkutė Antanas ir Magdalena Bytautaitė Butkai
Šerkšniai
1936-02-04 Kaln. VENCKUS Ignotas Venckus Ignotas ir Barbora Vaičiutė Venckai
Klausgalvų Meds. Marijona Pociutė Juozapas ir Marijona Rozgaitė Pociai
Barzdiai Kaln. p.
1711-06-15 Mos. VENCKUS Jonas Venckus (Veckiewicz)

Rukai Marijona Viršilaitė (Wyrszylowna)

Vobale
1794-10-28 Sk. VENCKUS Jonas Venckus (Joannem Węckiewicz)

Puodkaliai Sk. p. Marijona Razmaitė (Marianam Razmowiczowna)

Rušupiai Sk. p.
1797-10-29 Sk. VENCKUS Jonas Venckus (Joannem Węckiewicz)


Barbora Laivytė (Barbaram Laywowna)

Mitule par.Szkud.
1906-01-17 Mos. VENCKUS Jonas Venckus Jurgis ir Veronika Motuzaitė Venckai
Mikulčiai Ona Paulauskaitė Juozapas ir Barbora Žvaginytė Paulauskai
Nevočiai
1939-11-28 Kaln. VENCKUS Jonas Venckus

Pasertupiai Darb. p. Ona Vaičiutė Venckienė
N Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1741-11-19 Mos. VENCKUS Juozapas Venckus (Węckiewicz)

Končaičiai Kalv,p, Magdalena Girčytė (Gierczayte)

Vobale
1824-07-08 Sal. VENCKUS Juozapas Venckus (Josephum Węckus)
N Laiviai Sal. p. Petronėlė Alminaitė (Petronella Almynaly)

Reketė
1839-02-04 Sal. VENCKUS Juozapas Venckus Kristupas ir Scholastika Grundulytė Venckai
Salantai Monika Žvinklytė Stanislovas ir Magdalena Smaižytė Žvinkliai
Salantai
1870-02-22 Mos. VENCKUS Juozapas Venckus Juozapas ir Monika Žvinklytė Venskai
Ledžiai Uršulė Skersytė Jonas ir Uršulė Eidėjutė Skersiai
Daukšiai
1824-01-15 Sal. VENCKUS Jurgis Venckus (Georgium Węckus)


Kotryna Benetytė (Catharina Benetaly)

Salantai
1868-09-08 Mos. VENCKUS Jurgis Venckus Juozapas ir Monika Žvinklytė Venckai
Kernai Domicėlė Skaraitė Jonas ir Ona Vaitilaitė Skaros
Kernai
1879-02-11 Šač. VENCKUS Kazimieras Venckus Jurgis ir Ona Pikturnaitė Venckai
Kaukolikai Ona Virkšaitė (Виркшисовною) Juozapas ir Ona Kavaliauskaitė Virkšai (Ковалевскихъ Виркшисовъ)
Kaukolikai
1917-01-16 Mos. VENCKUS Konstantinas Venckus Antanas ir Barbora Domarkaitė Venckai
Klausgalvai Juozapota Jonkutė Antanas ir Barbora Zobieliutė Jonkai
Igariai
1925-07-26 Mos. VENCKUS Konstantinas Venckus Antanas ir Barbora Domarkaitė Venckai N Mikulčiai Eugenija Statkutė Antanas ir Monika Bertašiutė Statkai
Baksčiai
1737-11-30 Mos. VENCKUS Laurynas Venckus (Węckiewicz)

Trumplaukiai Yl.p. Morta Budrienė (Budrowa)
N Lyksūdė
1898-02-03 Mos. VENCKUS Laurynas Venckus Laurynas ir Antanina Laukytė Venckai
Baksčiai Ona Anužytė Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai
Šilaliai
1741-11-04 Lenk. VENCKUS Mykolas Venckus (Węckus)


Kristina Rubikaitė (Rubikale)


1725-11-26 Mos. VENCKUS Motiejus Venckus (Węnakiewicz)


Kotryna Jokšaitė (Jokszayte)


1741-11-30 Mos. VENCKUS Petras Venckus (Węckiewicz)

Užpelkiai Plat.p. Ona Jonušaitė (Januszewiczzowna)

Ersla
1916-02-22 Mos. VENCKUS Pilypas Venckus Juozapas ir Anelė Žuolytė Venckai N Sal. Barbora Riepšaitė Jonas ir Domicėlė Šlečkutė Riepšai
Virbalai
1825-01-20 Sal. VENCKUS Pranciškus Venckus (Franciscum Węckus)

Klausgalvai Kotryna Stonkutė (Catharinam Stonkaly)

Klausgalvai
1887-05-19 Mos. VENCKUS Pranciškus Venckus Motiejus ir Ona Macytė Venckai (Моцiовъ Венцкусовъ)
Šatraminiai Elena Kažytė Jonas ir Juozapota Peknieriutė Kažiai
Šatraminiai
1924-06-22 Sal. VENCKUS Pranciškus Venckus Pranciškus ir Petronėlė Narvilaitė Venckai
Skaudaliai Sal. p. Petronėlė Žvinklytė Aleksandras ir Petronėlė Beniušytė Žvinkliai (metrikuose Benetaitė)
Skaudaliai
1797-11-07 Šač. VENCKUS Stanislovas Venckus (Stanislaum Węckiewicz)

Mikytai Plat. p. Elena Jackutė (Helenam Jackowna)

Derkinčiai
1936-01-19 Kaln. VENCKUS Stanislovas Venckus Stanislovas ir Salomeja Stonkutė Venckai
Klausgalvų Meds. Barbora Pociutė Kazimieras ir Konstancija Rimkutė Pociai
Tinteliai Kaln. p.
1935-11-21 Kaln. VENCKUS Steponas Venckus Mykolas ir Barbora Giedraitė Venckai
Barzdžių Meds. Izabelė Vaičiutė Antanas ir Marijona Bertašiutė Vaičiai
Nasrėnai Kaln. p.
1794-11-04 Sal. VENCKUS Tadas Venckus (Thaddeum Węckus)


Marijona Vaičiutė (Marianam Waycziowna)

Klausgalvai
1748-11-17 Mos. VENCKUS Tomas Venckus (Węckiewicz)

Kulaliai Sk. p. Ona Drunaitė (Drunayte)

Žebrokai Mos. p.
1773-11-01 Lenk. VENCKUS Tomas Venckus (Węckiewicz)

Ersla Rožė Piekutė (Piekowna)

Namgaudai Lenk. p.1924-11-02 Mos. VENSKAUSKIS Vitoldas Venskauskis Antanas ir Barbora Šmitaitė Venskauskiai
Kernai Ona Šimkutė Konstantinas ir Domicėlė Šarvaitė Šimkai
Žebrokai1849-02-08 Mos. VENSLAUSKAS Aleksandras Venslauskas (Венцлавскаго) Kazimieras ir Elena Jurkšaitė Venslauskai
Šatraminiai Pulcherija Jakštaitė Jonas ir Antanina Gvazdžiauskaitė Jakštai
Šatraminiai
1852-01-29 Mos. VENSLAUSKAS Aleksandras Venslauskas (Венцлавскаго) Kazimieras ir Elena Jurkšaitė Venslauskai N
Apolonija Bėrontaitė Pranciškus ir Monika Pabrėžaitė Bėrontai
Šatraminiai
1923-02-05 Mos. VENSLAUSKAS Aleksandras Venclauskas Kazimieras ir Magdalena Vyniautaitė Venclauskai
Šatraminiai Barbora Ablonskytė Kazimieras ir Barbora Končiutė Ablonskiai
Ersla
1816-11-14 Mos. VENSLAUSKAS Feliksas Veslauskas (Felex Węslawski)


Pranciška Gadeikaitė (Francisca Gadeykowna)

Kusai
1794-11-25 Sk. VENSLAUSKAS Jokūbas Venslauskas (Jacobum Węclowski)
N Narvydžiai Sk. p. Elena Malūnaitė (Helenam Malunowna)

Rušupiai Sk. p.
1901-11-20 Mos. VENSLAUSKAS Juozapas Venclauskas (Венцлавскаго) Kajetonas ir Anastasija Giedraitė Venclauskai
Daukšiai Felicijona Vitkutė Antanas ir Felicijona Prialgauskaitė Vitkai
Daukšiai
1865-05-04 Mos. VENSLAUSKAS Kajetonas Venslauskas (Венславскаго) Simonas ir Marcijona Levinaitė? Venslauskai
Žalgiriai Anastasija Prialgauskaitė Mickuvienė Jonas ir Felicijona Stirpeikaitė Prialgauskai N Daukšiai
1817-04-22 Mos. VENSLAUSKAS Kazimieras Venslauskas (Casimirum Węslawski)


Elena Jurkšaitė (Helena Jurkszowna)

Kernai
1885-11-05 Mos. VENSLAUSKAS Kazimieras Venclauskas (Венцловскаго) Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venclauskai
Šatraminiai Magdalena Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1906-11-21 Mos. VENSLAUSKAS Kazimieras Venclauskas (Венцловскаго) Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venclauskai N Šatraminiai Barbora Galdikaitė Liudvikas ir Barbora Tamošauskytė Galdikai
Šatraminiai
1899-02-28 Mos. VENSLAUSKAS Leonas Venckauskas (Венцловскаго) Mykolas ir Barbora Butkutė Venclauskai N Puodkaliai Sk. p. Magdalena Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1823-06-05 Šač. VENSLAUSKAS Mykolas Veslauskas (Michaelem Węslawki)

Kalvelių p. Morta Šakalytė (Martha Szakalowna)

Pagramančiai Mos.p.
1784-11-14 Mos. VENSLAUSKAS Petras Venclauskas (Węclawski)

Daukšiai Elžbieta Abrutytė (Abrutowiczowna)

Rukai
1789-12-10 Mos. VENSLAUSKAS Petras Venslauskas (Petrus Węclauski)

Gedrimai Yl.p. Barbora Valutytė (Barbara Walutayte)

Juknaičiai
1847-01-21 Mos. VENSLAUSKAS Pranciškus Venslauskas (Węslawskiego) Simonas ir Monika Laukytė Venslauskai
Kernai Ieva Paulikaitė Šmitienė Juozapas ir Ona Motiejauskaitė Paulikai N Šakaliai
1883-11-08 Mos. VENSLAUSKAS Pranciškus Venclauskas (Венцловскаго) Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venclauskai
Daukšiai Ona Ragainytė Bonaventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Daukšiai
1938-01-26 Lenk. VENSLAUSKAS Pranciškus Venslauskas (Venclauskas) Kazimieras ir Barbora Galdikaitė Venslauskai
Šatraminiai Ona Bružaitė Delicijos, Juosao d. Bružaitės duktė
Juodeikiai
1817-04-22 Mos. VENSLAUSKAS Simonas Venslauskas (Simonem Węslawski)
N Kernai Monika Laukytė (Monica Lawkowiczowna)

Mosėdis1794-12-02 Yl. VENCLOVAS Jurgis Venclovas (Georgium Węclaw)

Gedrimai Yl. p. Barbora Stripinytė (Barbara Strypiniowna)

Stripinai Yl. p.
1822-10-24 Mos. VENSLOVAS Mykolas Venslovas (Michaelem Węslaw)


Justina Dikauskaitė (Justina Dykowska)

terr.Przyal.
1864-11-25 Darb. VENCLOVAS Pranciškus Venclovas (Венцлава) Antanas ir Ona Paulikaitė Venclovai
Daubėnai Darb. p. Magdalena Beniušytė Bonaventūras ir Ona Paulikaitė Beniušiai
Vaineikiai Darb. p.
1937-06-14 Gr. VENCLOVAS Simonas Venclovas Simonas ir Elena Viskontaitė Venclovai
Akmenalė Darb. p. Ona Baužinskaitė Antanas ir Ona Mečiutė Baužinskai
Smeltė, Gr. p.1938-06-14 Sal. VENGALIS Vincentas Vengalis Antanas ir Elžbieta Alimaitė Vengaliai
Pakutuvėnai Kart. p. Stefanija Venckutė Juozapas ir Barbora Baltriukaitė Venckai
Tuzai1735-11-26 Mos. VERBEKAUSKAS Kazimieras Verbekauskas (Werbekowski)

Apuolė Konstancija …..............

Vobale1737-11-30 Mos. VERSTYS Steponas Verstys (Werstis)

Šarkė Skuod. Ona Gelauskaitė (Gelowska)

opp. Apuole1746-11-22 Mos. VESELAUSKAS Mikolojus Veselauskas (Weselauski)

Barstyčiai Kalv.p. Elžbieta Zaburaitė (Zaburowna)

Šniukščiai1857-10-29 Šač. VESELIS Jeronimas Veselis Jurgis ir Barbora Pilibaitytė Veseliai
Končaičiai Kalv.p. Anastasija Žvinklytė Baltramiejus ir Magdalena Momkutė Žvinkliai
Lyksūdė Šač. p.1761-11-08 Mos. VIBRA Jonas Vibra (Wybra)

Puodkaliai Sk. p. Elžbieta Jackaitė (Jackowska)

Gaubės1938-01-09 Kret. VIBRYS Pranciškus Vibrys Antanas ir Barbora Petrauskaitė Vibriai
Lendimai Darb p. Magdalena Stirbavičiutė Jonas ir Ona Joskaudaitė Stirbavičiai
Slučkai Kret. p.1776-10-20 Mos. VIČIULIS Andrius Vičiulis (Andreas Wyciulis)
N Juodupėnai Sal.p. Morta Joskaudaitė (Martha Joskawdaty)

Daukšiai
1934-11-27 Plat. VIČIULIS Anicetas Vičiulis Juozapas ir Domicėlė Benikauskaitė Vičiuliai
Mačiukai Plat. p. Petronėlė Vičiutė Jonas ir Petronėlė Serapinaitė Vičiai
Medsėdžiai Plat. p.
1896-11-12 Mos. VIČIULIS Antanas Vičiulis (Вичюлиса) Antanas ir Barbora Daukšaitė Vičiuliai N Sal.p. Barbora Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai
1935-03-02 Gr. VIČIULIS Antanas Vičiulis Juozapas ir Elena Gaubytė Vičiuliai
Grūšl. Meds. Gr. p. Elena Šileikaitė Ciprijonas ir Petronėlė Kniežaitė Šileikos
Plokščiai Gr. p.
1748-01-28 Mos. VIČIULIS Jonas Vičiulis (Wičiulis)

Juodupėnai Sal.p. Ona Baužytė (Bawžiowna)

Šatraminiai
1939-02-19 Gr. VIČIULIS Jonas Vičiulis Juozapas ir Elena Gaubytė Vičiuliai
Grūšlaukės Meds. Gr. p. Ona Peldytė Augustinas ir Ona Kniežaitė Peldžiai
Grūšlaukė
1904-02-08 Mos. VIČIULIS Juozapas Vičiulis (Вичюлиса) Antanas ir Barbora Daukantaitė Vičiuliai N Ubagiškės Sal.p. Elena Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1935-08-21 Lenk. VIČIULIS Povilas Vičiulis Petras ir Rozalija Benetytė Vičiuliai
Grūšlaukė Rozalija Gleveckaitė Juozapas ir Julijona Zinkevičiutė Gleveckai
Voroniai Pašvitinio p.
1808-10-20 Šač. VIČIULIS Pranciškus Vičiulis (Franciscum Wiczulewicz)


Rozalija Zabėlaitė (Roza Zabiellowna Wiczulowa)

Rumšaičiai
1859-09-13 Mos. VIČIULIS Pranciškus Vičiulis (Вичюля) Pranciškus ir Marijona Skruibytė Vičiuliai N Šliktinė Šač.p. Kotryna Stankutė (Станковною) Antanas ir Domicėlė Zomkutė Stankai
Šniukščiai
1771-11-12 Mos. VIČIULIS Stanislovas Vičiulis (Wyciulis)

Geldžiūnai Platel.p. Barbora Alšauskaitė (Olszewska)

Vobale

VIČIUS / VIČYS1919-03-04 Plat. VIČIUS Adomas Vičius Dominykas ir Marijona Kontaraitė Vičiai N Geldeniai Barst. p. Ona Skruibytė Vaitkienė Bonaventūras ir Barbora Miltenytė Skruibiai N Dovainiai Plat. p.
1935-06-12 Mos. VIČIUS Aleksandras Vičius Aleksandras ir Elena Pukinskaitė Vičiai
Daukšių Medsėdžiai Ona Ramonaitė Juozapas ir Petronėlė Beniušytė Ramonai
Daukšių Medsėdžiai
1724-06-04 Mos. VIČYS Aloyzas Vičys (Wicis)

Kusai Ona Pukinsk. (Pukinska)

Mosėdis
1807-06-26 Mos. VIČIUS Antanas Vičius (Antonium Wiczius)

Jakštaičiai Sal.p. Barbora Burbaitė (Barbaram BurbownaWicziowa)

Žalgiriai
1809-06-21 Sal. VIČIUS Antanas Vičius
N Jakštaičiai Elena Žvinklytė

Juodupėnai
1818-02-12 Šač. VIČYS Antanas Vičys (Wiczys)

Ersla Liudvika Grigevičiutė (įr. Grycewiczowna)

Vindeikiai
1824-01-08 Sal. VIČYS Antanas Vičys (Antonium Wyczius)


Uršulė Zabielaitė (Ursula Zabielaly)

Salantai
1834-11-05 Mos. VIČYS Antanas Vičys (Wiczysa) Laurynas ir Kotryna Mineikytė Vičiai N Ersla Monika Domkutė Mykolas ir Kotryna Rimkutė Domkai
Nevočiai
1852-02-05 Mos. VIČYS Antanas Vičys (Вичиса) Antanas ir Liudvika Grigevičiutė Vičiai
Ersla Benedikta Petrauskaitė Jonas ir Felicijona Tubinaitė Petrauskai
Ersla
1853-02-17 Mos. VIČYS Antanas Vičys (Вичиса) Motiejus ir Barbora Laukytė Vičiai
Ersla Elžbieta Šemetaitė Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos
Ersla
1860-01-26 Mos. VIČYS Antanas Vičys (Вичисовъ) Antanas ir Liudvika Grigevičiutė Vičiai N Ersla Marijona Lekstutytė Jonas ir Ona Ereminaitė Lekstučiai
Ersla
1911-06-14 Mos. VIČYS Antanas Vičys (Вичиса) Antanas ir Barbora Narkutė Vičiai
Daukšiai Ona Jotkutė Šedvydienė Juozapas ir Magdalena Kapinskaitė Jotkai N Krakės
1831-02-03 Mos. VIČYS Ignotas Vičys (Wyczia) Kazimieras ir Elena Jackutė Vičiai
Ersla Ona Šikšniutė Jurgis ir Elžbieta Vitkutė Šikšniai
Ersla
1860-06-20 Mos. VIČYS Ignotas Vičys (Вичиса) Kazimieras ir Elena Jackutė Vičiai N Ersla Petronėlė Aklytė Mykolas ir Juozapota Pliuškytė Akliai
Žebrokai
1883-01-25 Mos. VIČYS Ignotas Vičys Ignotas ir Petronėlė Aklytė Vičiai
Ersla Barbora Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšai
Ersla
1753-01-21 Mos. VIČYS Izidorius Vičys (Wičis)

Ersla Barbora Zabielaitė (Zabielowna)

Ersla
1787-11-18 Mos. VIČYS Izidorius Vičys (Izydor Wiczis)

Ersla Marijona Mažrimaitė (Mar,: Moyrzymowna)

Ersla
1767-01-25 Mos. VIČYS Jonas Vičys (Wecis)


Jadvyga Medlinčaitė (Medlinczaty) ?

Ersla
1769-01-29 Mos. VIČYS Jonas Vičys (Wecis)


Magdalena Eršauskaitė (Erszęska)

Ersla
1819-11-25 Šač. VIČIUS Jonas Vičius (Joannem Wicewicz)


Uršulė Dapševičiūtė (Urszula Dapszewiczowna)

Vabaliai
1853-01-13 Mos. VIČIUS Jonas Vičius (Вичюса) Tadas ir Elena Kaupaitė Vičiai
Ersla Ieva Jonauskaitė (Яновскую) Pranciškus ir Agnė Kazlauskaitė Jonauskai
Ersla
1863-06-10 Mos. VIČYS Juozapas Vičys (Вичисъ) Tadas ir Elena Kaupaitė Vičiai (įr.Baltruškaitė) N Ersla Ona Kniukštaitė Jonas ir Magdalena Kinčiutė Kniukštos
Ersla
1923-07-01 Mos. VIČIUS Juozapas Vičius Juozapas ir Kazimiera Intaitė Vičiai
Mosėdis Pranciška Monstvilaitė Vykintas ir Rozalija Baltrutytė Monstvilos
Mosėdis
1937-02-03 Mos. VIČIUS Juozapas Vičius Antanas ir Ona Jotkutė Vičiai
Daukšių Medsėdžiai Stefanija Litvinaitė Jonas ir Salomeja Petkutė Litvinai
Daukšių Medsėdžiai
1938-07-26 Sk. VIČYS Juozapas Vičys Juozapas ir Anastasija Milinskaitė Vičiai N
Stepanija Staniutė (Stonytė)


1926-06-13 Mos. VIČIUS Jurgis Vičius Ignotas ir Barbora Riepšaitė Vičiai
Ersla Bronislava Taučiutė Petras ir Anastasija Rimkutė Taučiai
Burniškės Mos.p. Mos.p.
1919-03-02 Mos. VIČIUS Jurgis Vičius (Vičio) Antanas ir Barbora Narkutė Vičiai
Daukšiai Barbora Jasaitė Juozapas ir Barbora Gaubytė Jasai
Daukšiai
1761-01-25 Mos. VIČYS Jurgis Vičys (Weczis)

Drupiai Judita Selenienė (Sieliniowa)
N Ersla
1780-01-23 Mos. VIČYS Jurgis Vičys (Wyczis)
N Ersla Kristina Juozutienė (Jaziutiene)
N Ersla
1745-10-10 Mos. VIČIUS Kazimieras Vičius (Wicius)

Vobale Rožė Paurupytė (Paurupayte)

Vobale
1752-11-26 Mos. VIČIUS Kazimieras Vičius (Wicewicz)


Elžbieta Untulytė (Antulowna)


1792-10-14 Mos. VIČYS Kazimieras Vičys (Casimirus Wicis)

Ersla Elena Jackaitė (Helena Jackayte)

Ersla
1789-12-17 Mos. VIČYS Laurynas Vičys (Laurencius Wicis)
N Ersla Kotryna Mineikaitė (Catharina Mineykowna)

Žebrokai
1858-06-24 Mos. VIČIUS Leonas Vičius (Вичюса) Pranciškus ir Ieva Daukintytė Vičiai N Normančiai Sal.p. Anastasija Mockutė Petras ir Pranciška Bričkutė Mockai
Šatraminiai
1929-12-29 Mos. VIČIUS Liudvikas Vičius Ignotas ir Barbora Riepšaitė Vičiai
Ersla Stanislova Šedvydytė Antanas ir Karolina Daukintytė Šedvydžiai
Daukšiai
1746-01-30 Mos. VIČYS Martynas Vičys (Weczaytis)

Apuolė Kotryna Urbonaitė (Urbanowna)

Apuolė
1766-08-04 Mos. VIČIUS Martynas Vičius (Wycius)
N Junduliai Elžbieta Butrimienė (Butrymowa)
N Derkinčiai
1771-07-25 Mos. VIČYS Martynas Vičys (Wicis)
N
Ona Jotkienė (Jutkieny)
N Derkinčiai
1711-02-15 Mos. VIČYS Mykolas Vičys (Wicis)

Kusai Ona Tarvydaitė (Tarwidayte)

Mosėdis
1872-02-26 Mos. VIČIUS Mykolas Vičius Mykolas ir Magdalena Paulauskaitė Vičiai N Juodupėnai Sal.p. Antanina Kaunaitė (Ковновною) Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaunai
Šaukliai
1823-01-16 Mos. VIČYS Motiejus Vičys (Matheum Wyczis)


Barbora Laukytė (Barbara Lawkowna)

Ersla
1865-02-10 Mos. VIČYS Nikodemas Vičys (Вичиса) Antanas ir Liudvika Grigevičiutė Vičiai (įr. Elžbieta)
Ersla Marijona Kubilaitė Juozapas ir Viktorija Abrutytė Kubilai
Gondlaukė
1937-02-08 Mos. VIČIUS Sigizmundas Vičius Sigizmundas ir Rozalija Kairytė Vičiai
Derkinčiai Šač.p. Veronika Rušinskaitė Antanas ir Magdalena Beniušytė Rušinskai
Žebrokai
1774-10-09 Mos. VIČYS Simonas Vičys (Wycis)

Vobale Petronėlė Abšauskaitė (Abszauskayty)

Vobale
1725-05-06 Mos. VIČYS Stanislovas Vičys (Wecis)

Šaučikai Sal.p. Rožė Jonušaitė (Jonuszayte)

Daukšiai
1803-01-13 Mos. VIČYS Steponas Vičys (Stephanum Wiczewski)

Mosėdis Magdalena Gadeikytė (Magdalena Gadeykowna)

Budriai
1813-11-25 Mos. VIČIUS Tadas Vičius (Thaddeum Wyczius)
N
Elena Kaupaitė Baltruškienė (Helenam Baltruszkowa)
N Ersla
1862-06-12 Mos. VIČYS Tadas Vičys (Вичиса) Antanas ir Monika Domkutė Vičiai
Ersla Ona Baužytė Zubienė Jonas ir Sofija Mickutė Baužiai N Krakės
1939-06-19 Sal. VIČIUS Vincentas Vičius Pranciškus ir Kotryna Drasutytė Vičiai N Baidotai Sal. p. Anastasija Zubaitė Petras ir Veronika Indriekutė Zubės
Udraliai1800-01-24 Mos. VIDRA Andrius Vidra (Andream Wydra)

Civitate Mos. Marijona Razgaitytė (Marianna Rozgiewiczowna)

Šimaičiai
1766-02-02 Mos. VIDRA Jonas Vidra (Wydra)

Trubakiai Sk.p. Ona Griciutė (Grycowna)

Urviai Mos.p.1826-06-29 Mos. VIELIS Vincentas Vielis (Vincentium Wielis)
N
Barbora Gustienė (Barbaram Gustiowa)
N Apuolė1878-02-22 Mos. VIENOŽINSKAS Vykintas Vienožinskas (Веножинскаго) Justinas ir Barbora Urbonaitė Vienožinskiai
Anapolis Dusėtų p. Liudvika Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla1937-04-18 Plat. VIKTORINAS Pranciškus Viktorinas Pranciškus ir Domicėlė Lubytė Viktorinai
Alksnėnai Plung. p. Stanislova Buivydaitė Jonas ir Ona Juškaitė Buivydai
Stirbaičiai Plat. p.1798-02-13 Sal. VILČIAUSKAS Antanas Vilčiauskas (Antonium Wilczewski)

Šatai Julijona Berontaitė (Julliannam Bierątowna)

Sėleniai Sal. p.1933-05-16 Mos. VILIMAS Juozapas Vilimas Pranciškus ir Barbora Ketlerytė Vilimai N Kalviai Sk.p. Barbora Paulauskaitė Antanas ir Barbora Žvaginytė Paulauskai
Daukšiai
1766-11-09 Mos. VILIMAS Mykolas Vilimas (Wilimowicz)

Lenkimai Kotryna Griciutė (Grycowna)

Šekai
1768-07-24 Mos. VILIMAS Pranciškus Vilimas (Wilimowicz)

Lenkimai Kotryna Bernotienė (Bernotowa)
N Igariai1900-11-28 Mos. VILIONIS Kazimieras Vilionis (Вилiониса) Ignotas ir Barbora Vir(...) Vilioniai
Tūbausiai Kret.p. Anastasija Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai1835-05-21 Mos. VILKANECKIS Anupras Vilkaneckis Izidorius ir Marijona Prialgauskaitė Vilkoneckiai N Prialgai Ieva Urbonaitė Krauzienė Antanas ir Marijona Meižytė Urbonai N Prialgai
1825-02-03 Mos. VILKANECKIS Anupras Vilkaneckis (Onuphrium Wilkonecki)

Rukai Anastasija Kairytė (Anastasia Kayrewiczowna)

Giršiniai
1780-11-25 Mos. VILKANECKIS Izidorius Vilkaneckis (Wilkonecki)

Rukų dv. …............. Prialgauskaitė (Przyalgowska)

Prialgavadvar.
1785-01-09 Mos. VILKANECKIS Jonas Vilkaneckis (Joanes Wilkonecki)

Rukai Barbora Rupeikytė (Barbara Rupeykowna) GD

Prialgavadvar.
1874-02-06 Mos. VILKANECKIS Jonas Vilkaneckis Marcijonos Vilkaneckytės sūnus
Puodkaliai Sk. p. Elžbieta Petrauskaitė Jonas ir Felicijona Tubinaitė Petrauskai
Ersla
1763-01-23 Mos. VILKANECKIS Pranciškus Vilkaneckis (Wilkonecki)

Viečė Sed.p. Terezė Padegimaitė GV

Prialgai1930-05-26 Sal. VILKAS Juozapas Vilkas Jonas ir Antanina Lukaitė Vilkai
Klaipėda Konstancija Kontrimaitė Jonas ir Ona Berniutė Kontrimai
Klaipėda
1755-09-21 Kret. VILKAS Mykolas Vilkas (Wilkowski)

Kveciai Ieva Žvinklytė (Žwinklowna)

Kveciai1784-11-04 Mos. VILKAUSKIS Adomas Vilkauskis (Wolkiewicz)
N Daukšiai Morta Kovalskaitė (Kowalskowna)

Šaukliai
1720-05-04 Mos. VILKAUSKIS Jonas Vilkauskis (Wilkiewicz)

Sk.p. Agota Daukšiaiitė (Dawkszowna)


1762-11-21 Mos. VILKAUSKIS Jonas Vilkauskis (Wilkowski)


Ona Beleckaitė (Beleckaty) ? (Bieliauskaitė?)

Šaukliai
1764-06-03 Mos. VILKAUSKIS Jurgis Vilkauskis (Wilkiewicz)

Baltrymai Yl.p. Elžbieta Kuprytė (Kuprowna)

Lyksūdė
1843-02-16 Mos. VILKAUSKIS Jurgis Vilkauskis (Wilkowskiego) Vladislovas ir Kotryna Šmaižytė Vilkauskiai
Juknaičiai Mos.p. Antanina Jackutė Juozapas ir Magdalena Jančiauskaitė Jackai
Juknaičiai1715-06-09 Mos. VILKICKIS Andrius Vilkickis (Wilkicki)


Kotryna Numgaudienė (Numgawdziowa)
N Drupiai Mos.p.
1713-07-23 Mos. VILKICKIS Jonas Vilkickis (Wilkicki)

Drupiai Jadvyga Tverienė (Twerowa)

Juknaičiai1926-05-06 Mos. VILKIS Steponas Vilkis Juozapas ir Kotryna Jonušaitė Vilkiai
Barstyčiai Plat.p. Marijona Stankutė (Stonkaitė) Kazimieras ir Barbora Gedgaudaitė Stankai
Kulaliai1815-10-05 Šač. VILKONECKIS Bartolomiejus Vilkoneckis (Bartholomeum Wilkonecki)
N Kaukolikai Barbora Neverdauskaitė (Barbara Niewerdowska {Wilkoniecka)

Prialgai
1834-07-17 Šač. VILKONECKIS Jonas Vilkoneckis Juozapas ir Barbora Narkutė Vilkoneckiai
Seda Veronika Medalinskaitė Juozapas ir Veronika Alšauskytė Medalinskai
Vabaliai1937-04-29 Plat. VILNIUS Jurgis Vilnius Juozapas ir Veronika Vaitkutė Vilniai
Godeliai Plat. p. Justina Keitelytė Juozapas ir Ona Jokubauskaitė Keiteliai
Godeliai Plat. p.1939-02-14 Gr. VILUCKIS Adolfas Viluckis Jonas ir Magdalena Butkutė Viluckiai
Grūšlaukė Monika Baužytė Juozapas ir Monika Lėbutė Baužiai
Buginiai Sal. p.
1938-02-20 Gr. VILUCKIS Petras Viluckis Jonas ir Magdalena Butkutė Viluckiai
Grūšlaukė Barbora Šamonskytė Jurgis ir Kotryna Anužytė Šamonskiai
Narmantai Sal.1779-11-14 Mos. VINCEVIČIUS Antanas Vincevičius
N Gelaičiai Plat.p. Barbora Bružienė (Bruzienia)
N Junduliai Šač.p.1769-10-28 Mos. VINČAS Izidorius Vinčas (Wincza)

Laumiai Sed.p. Rozalija Navickaitė (Nawicka)

Prialgai
1761-11-22 Mos. VINČAS Jonas Vinčas (Wincz..)

Prialgai Magdalena Steponavičiutė (Stefanowiczowna)

Derkinčiai
1797-06-13 Mos. VINČAS Jonas Vinčas (Joannam Vincza)

(Apuolė) Barbora Breivydienė (Barbara Breywidowa)
N Apuolė
1722-06-07 Mos. VINČAS Tomas Vinčas (Wincza)


Jadvyga Rudienė (Rudziowa)
N Vobale1935-03-03 Lenk. VINDAŠIUS Povilas Vindašius Pranciškus ir Ona Sripinytė Vindašiai
Lenkimai Emilija Simutytė Pranciškus ir Magdalena Burbaitė Simučiai
Lenkimai
1938-05-18 Kaln. VINDAŠIUS Steponas Vindašius Pranciškus ir Ona Stripinytė Vindašiai
Skaudaliai Joana Žiobakaitė Antanas ir Petronėlė Neverauskaitė Žiobakai
Skaudaliai1777-04-20 Mos. VYNIAUTAS Antanas Vyniautas (Winiauts)


Kotryna Špogytė (Szpogiewiczowna)

Mosėdis
1804-05-17 Mos. VYNIAUTAS Antanas Vyniautas (Antonium Winiawt)
N Nevočiai Kotryna Paulauskaitė Tilškienė (Catharinam Tyszkowa)
N Igariai
1849-01-11 Mos. VYNIAUTAS Antanas Vyniautas Martynas ir Elžbieta Markaitytė Vyniautai
Igariai Elena Laukytė Makalojus ir Magdalena Laukytė Laukiai
Naujukai
1912-02-05 Mos. VYNIAUTAS Antanas Vyniautas Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai N Igariai Elena Buginytė Zabitienė Juozapas ir Julijona Valančiutė Buginiai N Erlėnai Sal.p.
1913-02-24 Mos. VYNIAUTAS Antanas Vyniautas Antanas ir Barbora Venckutė Vyniautai
Igariai Magdalena Zubaitė Juozapas ir Monika Galdikaitė Zubės
Igariai
1931-11-25 Mos. VYNIAUTAS Aleksandras Vyniautas Aleksandras ir Barbora Petrauskaitė Vyniautai
Igariai Juozapota Ažondenytė Feliksas ir Juozapota Gvazdžiauskaitė Ažondeniai
Igariai
1920-11-28 Mos. VYNIAUTAS Jonas Vyniautas Juozapas ir Domicėlė Šedvydytė Vyniautai
Žebrokai Rozalija Baltrutytė Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Baltručiai
Baksčiai
1885-11-12 Mos. VYNIAUTAS Juozapas Vyniautas Paulinos Vyniautaitės, Kiprijono d. sūnus
Kusai Domicėlė Šedvydytė Dvarionienė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai N Kusai
1918-09-17 Lenk. VYNIAUTAS Juozapas Vyniautas (Viniautas) Aleksandras ir Barbora Petrauskaitė Vyniautai
Igariai Mos. p. Rozalija Prušinskaitė Leonas ir Rozalija Plaušinytė Prušinskai
Kalviai Lenk. p.
1828-01-24 Mos. VYNIAUTAS Kiprijonas Vyniautas Antanas ir Kotryna Špogytė Vyniautai
Krakės Petronėlė Valantinaitė (Walątynowna) Pranciškus ir Joana Lekstutytė Valantinai
Budvietė
1811-11-21 Mos. VYNIAUTAS Martynas Vyniautas (Martinum Winiawtt)

Igariai Elžbieta Markaitytė (Elisabetham Markowska)

Igariai1749-02-12 Mos. VIRBICKAS Jonas Virbickas (Wirbicki)
N
Terezė Jonušaitė (Jonuszayte)

1728-01-25 Mos. VIRKŠAS Adalbertas Virkšas (Wirkszus)

Lyksūdė Barbora Žiogaitė (Žogayte)

Lyksūdė
1764-11-18 Mos. VIRKŠAS Adalbertas Virkšas (Wirkszas)

Lyksūdė Barbora Lukaitė (Lukowna)

Lyksūdė
1834-01-30 Mos. VIRKŠAS Baltramiejus Virkšas (Wirkszewicza) Jonas ir Ona Pikturnaitė Virkšai N Skuodas Barbora Bertašiutė Andrius ir Barbora Girtaitė Bertašiai
Šaukliai
1777-01-19 Mos. VIRKŠAS Jokūbas Virkšas (Wirkszus)

Šerkšniai Ona Vitkienė (Witkiowa)
N Mosėdis
1719-11-22 Mos. VIRKŠAS Jonas Virkšas (Wirkszewicz)

Mosėdis Kristina Klovaitė (Klowowna)

Mosėdis
1797-02-21 Šač. VIRKŠAS Juozapas Virkšas (Josephus Wirkszas)

Vobale Apolonija Juozaitienė (Apalioniam Juzaytiowa)
N Vabaliai
1851-02-18 Šač. VIRKŠAS Juozapas Virkšas Jurgis ir Petronėlė Budreckytė Virkšai
Juknaičiai Monika Žvinklytė Baltramiejus ir Magdalena Momkutė Žvinkliai
Lyksūdė Šač. p.
1823-03-04 Šač. VIRKŠAS Jurgis Virkšas (Georgium Wirkszowicz)

Lyksūdė Šač. p. Petronėlė Budrikytė (Petronilla Budrecka)

Gedučiai
1782-01-04 Mos. VIRKŠAS Martynas Virkšas (Wyrkszewicz)


Barbora Ruikaitė (Ruykowna)

Rumšaičiai
1711-01-18 Mos. VIRKŠAS Mykolas Virkšas (Wirkszus)

Laumaičiai Kotryna Razgaitienė (Rozgowa)
N Laumaičiai
1789-06-21 Mos. VIRKŠAS Motiejus Virkšas (Mathias Wyrkszus)
N Mosėdis Elena Vaserienė (Elena Wasserieny)
N Mosėdis
1871-11-09 Mos. VIRKŠAS Pranciškus Virkšas Jurgis ir Petronėlė Budreckytė Virkšai
Geidučiai Šač.p. Justina Žurkevičiutė (Журкевичовною) Juozapas ir Elena Tamošauskytė Žurkevičiai
Rukai

VIRŠILA / VIRŠILAS1904-02-03 Mos. VIRŠILAS Aleksandras Viršilas Antanas ir Ona Karbonskytė Viršilos
Geidučiai Šač.p. Monika Mončytė Povilas ir Matilda Šakinytė Mončiai
Žebrokai
1726-06-09 Mos. VIRŠILAS Aloyzas Viršilas (Wirsilo)

Kulai Sk. p. Kristina Gedvydienė (Giedwitowa)
N Juknaičiai
1843-05-04 Mos. VIRŠILAS Antanas Viršila Tadas ir Scholastika Kazakauskytė Viršilos
Kaukolikai Barbora Pilibaitytė Škimelienė Laurynas ir Ona Mickutė Pilibaičiai N Kaukolikai
1919-06-03 Žid. VIRŠILAS Antanas Viršilas Antanas ir Ona Mockutė Viršilai
Augzeliai Žid. p. Adolfina Jakutytė Motiejus ir Beatričė Lukavičiutė Jakučiai
Bučiai Žid. p.
1939-06-11 Not. VIRŠILAS Antanas Viršila Aleksandras ir Monika Mončytė Viršilos
Pagramančiai Šač. p. Anelė Vaitelaitė Jakštienė Bonaventūras ir Anele Statkutė Vaiteliai
Notėnai
1772-11-22 Mos. VIRŠILAS Dominykas Viršilas (Wirszyls)


Ona Bernotaitė (Bernotaty)

Kaukolikai
1913-06-05 Mos. VIRŠILAS Ignotas Viršilas Onos Viršilaitės, Jeronimo d. sūnus
Barviai Petronėlė Kaupaitė Leonas ir Petronėlė Adakauskaitė Kaupai
Mosėdis
1770-11-04 Mos. VIRŠILAS Izidorius Viršilas (Wirszyls)


Barbora Gritkutė (Grytkiewiczowna)

Vobale
1833-01-17 Mos. VIRŠILA Jeronimas Viršila Leonas ir Konstancija Gelžinytė Viršilos
Jundulai Kotryna Adakauskytė (Adachowska) Jurgis ir Barbora Kidykaitė Adakauskai
Jundulai
1899-02-09 Mos. VIRŠILAS Jokimas Viršilas Jokimas ir Ona Gedgaudaitė Viršilos
Bratikai Šač.p. Barbora Šedvydytė Pranciškus ir Anastasija Staniutė Šedvydžai
Žalgiriai
1741-11-12 Mos. VIRŠILAS Jonas Viršilas (Wirszyl)

Vobale Ona Poškutė (Poszkate)

Vobale
1744-11-15 Lenk. VIRŠILA Jonas Viršila (Wirszyli)


Marijona Žalimaitė (Zalimale)


1773-02-07 Mos. VIRŠILAS Jonas Viršilas (Wirszyls)


Agota Numgaudytė (Numgawdaty)


1816-02-14 Šač. VIRŠILA Jonas Viršila (Joannem Wyrszyllo)
N Grišeikiai Kul.p. Kotryna Krištopaitė (Catharina Krystofowiczowna )

Šerkšniai
1824-11-25 Šač. VIRŠILA Jonas Viršila (Joannem Wyrszyllo)


Anita Škinulytė (Anita Szkinulowna)

Laumaičiai
1815-11-23 Šač. VIRŠILA Juozapas Viršila (Jozephum Wirszyllo)


Ona Zaniūtė (Anna Zaniewska {Wirszyllowa})

Bratikai
1820-02-03 Šač. VIRŠILA Juozapas Viršila (Jozephum Wirszyllo)
N Klauseikiai Yl. p. Kotryna Zaburienė (Catharina Zaburowa)
N par. Mos.
1855-01-11 Mos. VIRŠILAS Juozapas Viršilas Pranciškus ir Marijona Barauskaitė Viršilai
Šatraminiai Morta Meškytė Juozapas ir Marijona Šiudeikytė Meškiai
Šatraminiai
1856-02-07 Mos. VIRŠILAS Juozapas Viršilas Dominykas ir Marijona Staigvilasitė Viršios
Naujukai Elena Šimkutė Petras ir Pranciška Andriejauskaitė Šimkai
Naujukai
1879-01-23 Šač. VIRŠILA Juozapas Viršila kareivis Ylakių v.ir p. Juozapas ir Monika Jablonskytė Viršilos
Daktarai Šač. p. Ona Jurevičiutė (Юрилевичевною) Jonas ir Elžbieta Kociutė (Коцюсовъ) Jurevičiai (Юрилевичовъ)
Daktarai
1921-05-24 Mos. VIRŠILAS Juozapas Viršilas Juozapas ir Marijona Milašiutė Viršilos
Šatraminiai Kazimiera Jablonskytė Petras ir Uršulė Laureckytė Jablonskiai
Mosėdis
1711-01-18 Mos. VIRŠILAS Jurgis Viršilas (Wirszyl)

Vobalė Ona Mitkutė (Mitkowna)

Vobalė
1760-11-16 Mos. VIRŠILAS Jurgis Viršilas (Wirszyll)
N Mosėdis Marijona Kydikaitė Kidikowna)

Šaukliai
1766-05-11 Mos. VIRŠILAS Jurgis Viršilas (Wirszyls)
N Mosėdis Kotryna Tubinaitė (Tubynayty)

Krakės
1811-02-07 Mos. VIRŠILAS Jurgis Viršilas (Georgium Wirszyllo)

Rušupiai Sk.p. Juozapota Jonušaitė Josephatam Januszewiczowna)

Simaičiai Mos.p.
1936-01-22 Lenk. VIRŠILAS Jurgis Viršilas Jurgis ir Ona Putkalytė Viršilai
Režgaliai Lenk. p. Stanislova Daukontaitė Jonas ir Anastasija Kažytė Daukontai
Večiai Lenk. p.
1908-07-06 Mos. VIRŠILAS Kazimieras Viršilas Jokimas ir Ona Gedgaudaitė Viršilos
Šač.p. Paulina Valantinaitė Albinas ir Magdalena Andriejauskaitė Valantinai
Budvietė
1892-02-11 Mos. VIRŠILAS Klemensas Viršilas Motiejus ir Ona (?) Viršilos N Kaukolikai Elena Gurauskaitė Jurgis ir Elena Andriejauskaitė Gurauskai
Šekai
1759-11-18 Mos. VIRŠILAS Kristoforas Viršilas (Wirszyls)
N Mosėdis Elžbieta Šoparaitė (Sziuporowna) ?

Šatraminiai
1790-11-14 Mos. VIRŠILA Laurynas Viršila (Laurentius Wirszyllo)

Daukšiai Ona Mockutė (Ana Mackiewiczowna)

Daukšiai
1790-11-28 Mos. VIRŠILA Laurynas Viršila (Laurencius Wirszyllo) pasikartojantis įrašas
Daukšiai Ona Mockutė (Anna Mackiewiczowna)

Daukšiai
1837-02-09 Mos. VIRŠILA Mykolas Viršila (Wirszyly) Antanas ir Rozalija Intaitė Viršilos
Bratikai Matilda Knystautaitė Antanas ir Antanina Putkalytė Knystautai
Žebrokai
1758-04-30 Mos. VIRŠILAS Motiejus Viršilas (Wirszyl)
N Rukai Agnė Sakutienė (Sakuciowa)
N Prialgai
1779-11-07 Mos. VIRŠILA Motiejus Viršila (Wirszylo)

Daukšiai Marijona Anužytė (Anuzayte)

Daukšiai
1789-01-25 Mos. VIRŠILA Motiejus Viršila (Mathias Wirszyllo)

Rukai Magdalena Petrauskaitė (Magdalena Petrauska)

Ruki
1719-02-06 Mos. VIRŠILAS Pranciškus Viršilas (Wirszylo)

Vobale Marijona Bričkutė (Briczkowna)

Šatraminiai
1829-01-15 Mos. VIRŠILA Pranciškus Viršila Vincentas ir Rozalija Plaušinytė Viršilos
Šatraminiai Marijona Barauskaitė Motiejus ir Cecilija Sonkutė Barauskai
Šatraminiai
1841-04-29 Mos. VIRŠILAS Pranciškus Viršilas Jonas ir Ona Nagaliauskytė Viršilos
Kaukolikai Barbora Narbutaitė Jackienė Mykolas ir Anastasija Drunaitė Narbutai N Kaukolikai
1923-04-24 Gint. VIRŠILAS Pranciškus Viršilas Antanas ir Domicėlė Donėlaitė Viršilai
Vindeikiai Šač. p. Magdalena Vičiutė Jurgis ir Magdalena Kaunaitė Vičiai
Panotėnai Gint. p.
1825-01-27 Sal. VIRŠILA Simonas Viršila (Simonem Wyrszylo)

Palšiai Mos.p. Apolonija Alkonienė (Apaloniam Alkonieny)
N Bajoraliai Sal. p.
1715-11-03 Mos. VIRŠILAS Steponas Viršilas (Wirszyl)


Zuzana Varkalytė (Warkalowna)


1796-02-02 Mos. VIRŠILA Tadas Viršila (Thadeum Wirszyllo)

Lyksūdė Scholostika Kazakauskytė (Scholostica Kazakowskowna)

Vobalė
1812-03-03 Mos. VIRŠILA Vincentas Viršila (Vincentium Wirszyllo)
N Šatraminiai Barbora Rimkutė (Barbaram Rymkiewiczowna)

Aula Masiady
1840-02-06 Mos. VIRŠILAS Vincentas Viršilas Vincentas ir Rozalija Plaušinytė Viršilos
Daukšiai Ona Veitaitė Mykolas ir Konstancija Lekstutytė Veitai
Daukšiai1852-02-05 Mos. VISČIŪNA Feliksas Visčiūna Juozapas ir Antanina Kaupaitė Viščiūnos
Mosėdis Barbora Augustinaitė (Августиновною) Vincentas ir Ona Milerytė Augustinai
Mosėdis
1769-11-19 Mos. VISČIŪNA Juozapas Visčiūna (Wisciuna)

Nevočiai Magdalena Vaškienė (Waszkiowa)
N Krakės
1871-02-03 Mos. VISČIŪNA Petras Visčiūna Petras ir Antanina Poškytė Viščiūnos
Šerkšniai Uršulė Juozaitytė Ipolitas ir Juozapota Grabytė Juozaičiai
Šerkšniai
1939-12-01 Not. VIŠČIŪNAS Vaclovas Viščiūnas Jurgis ir Domicėlė Šliožaitė Viščiūnai
Šliktinė Not. p. Barbora Mažonaitė Andriekienė Juozapas ir Leokadija Burneikaitė Mažonai
Šlamiai Not. p.1923-02-06 Sed. VISKONTAS Adomas Viskontas Antanas ir Karolina Rimgailaitė Viskontai
Puokė Sedos p. Jadvyga Kocytė Leonas ir Marijona Kadzytė Kociai
Žadeikiai Sedos p.
1908-03-12 Mos. VISKONTAS Albertas Viskontas Dominykas ir Martyna Jonušaitė Viskontai
Laumaičiai Sk.p. Karolina Baužytė Juozapas ir Petronėlė Beniušytė Baužiai
Šerkšniai
1913-02-24 Šač. VISKONTAS Albertas Viskontas Dominykas ir Martyna Jonušaitė Viskontai N Laumaičiai Šač. p. Kotryna Balvočiutė Pranciškus ir Antanina Razmutė Balvočiai
Pagramančiai Šač. p.
1939-02-20 Gr. VISKONTAS Aloyzas Viskontas Albertas ir Karolina Baužytė Viskontai
Grūšlaukė Stanislova Kavaliauskaitė Juozapas ir Rozalija Jasaitė Kavaliauskai
Laukeliai Gr. p.
1827-02-02 Mos. VISKONTAS Antanas Viskontas (Antonium Wiskontt)

Žebrokai Barbora Jonušienė (Barbaram Januszewiczowa)
N Simaičiai Mos.p.
1844-01-11 Sal. VISKONTAS Antanas Viskontas Florijonas ir Barbora Stonkutė Viskontai
Sausgalviai Sal. p. Ona Preibytė Vičiulienė Juozapas ir Brigita Jokšaitė Preibiai N Sausgalviai Sal. p.
1879-02-12 Sal. VISKONTAS Antanas Viskontas Juozapas ir Magdalena Balsytė Viskontai
Laiviai Sal. p. Anelė Bertšašiutė Silvestras ir Ona Jakšatitė Bertašiai
Laiviai Sal. p.
1931-02-07 Kaln. VISKONTAS Antanas Viskontas Stanislovas ir Karolina Ratkutė Viskontai
Asteikiai Kart. p. Stanislova Puškoriutė Pilypas ir Magdalena Gervinskaitė Puškoriai
Skaudaliai
1802-01-21 Kart. VISKONTAS Baltramiejus Viskontas

Asteikiai Kart. p. Ona Duoblytė (Dubliowna)

Asteikiai Kart. p.
1834-11-27 Šač. VISKONTAS Chrizostomas Viskontas Antanas ir Scholastika Mickutė Viskontai
Vindeikiai Šač. p. Regina Kataržytė Povilas ir Magdalena Dvarionaitė Kataržiai
Lukošaičiai Šač. p.
1843-02-09 Mos. VISKONTAS Chrizostomas Viskontas Antanas ir Scholastika Mickutė Viskontai N Prialgava Magdalena Baužytė Jurgis ir Elena Joskaudaitė Baužiai
Igariai
1840-11-05 Šač. VISKONTAS Dominykas Viskontas Dominykas ir Judita Gaubytė Viskontai
Pakalniškiai Sk. p. Kristina Jakaitė Pajauskienė Petras ir Jovita Vizgaudytė Jakai N Pakalniškiai
1871-10-12 Šač. VISKONTAS Dominykas Viskontas (Висконта) Pranciškus ir Kazimiera Mickutė Viskontai
Laumaičiai Martyna Jonušaitė Juozapas ir Kotryna Naviskaitė Jonušai
Šilalė Sk. p.
1918-02-11 Ž.Kalv. VISKONTAS Dominykas Viskontas Dominykas ir Ona Budrikytė Viskontai N Pasruojė Žem. Kalv. p. Ona Šaltovskaitė Barboros Šaltovskaitės duktė
Pasruojė Žem. Kalv. p.
1910-06-07 Mos. VISKONTAS Feliksas Viskontas Dominykas ir Martyna Jonušaitė Viskontai
Laumaičiai Sk.p. Barbora Kaubraitė Kazimieras ir Rozalija Budrikytė Kaubrės
Šaukliai
1934-01-20 Kaln. VISKONTAS Ignotas Viskontas Juozapas ir Agnė Žilinskaitė Viskontai N Nasrėnai Sal. p. Ona Jonauskaitė Pranciškus ir Magdalena Kocaitė Jonauskai
Nasrėnai
1924-05-13 Lenk. VISKONTAS Jonas Viskontas Juozapas ir Barbora Staniutė Viskontai N Vaineikiai Darb.p. Petronėlė Untulytė Naugreckienė Jurgis ir Petronėlė Gaučiutė Untuliai N Juodeikiai Lenk. p.
1849-01-11 Mos. VISKONTAS Juozapas Viskontas Juozapas ir Elena Beniušytė Viskontai
Šaukliai Antanina Lekstutytė Antanas ir Sofija Michelsonaitė Lekstučiai
Šaukliai
1939-10-08 Šač. VISKONTAS Juozapas Viskontas (Viskontas) Dominykas ir Martyna Jonušaitė Viskontai N Šačiai Julijona Bunkutė Jurgis ir Pranciška Miltenytė Bunkai
Vabaliai
1781-06-17 Mos. VISKONTAS Jurgis Viskontas (Wiskątt)

Mos.p. Elena Ažondenytė (Užądeniowna)

Mosėdžio p.
1815-06-15 Sal. VISKONTAS Jurgis Viskontas

Nasrėnai Sal. p. Marijona Juknaitė

Nasrėnai Sal. p.
1830-01-14 Darb. VISKONTAS Jurgis Viskontas Jokūbas ir Magdalena Benikaitė Viskontai
Akmenalė Darb. p. Ieva Grigalauskytė Petras ir Barbora Narkutė Grigalauskiai
Akmenalė Darb. p.
1895-10-08 Mos. VISKONTAS Jurgis Viskontas Juozapas ir Barbora Dambrauskaitė Viskontai
Giršiniai Magdalena Kuprytė Jokimas ir Pranciška Baltrutytė Kupriai
Giršiniai
1914-06-29 Mos. VISKONTAS Jurgis Viskontas Juozapas ir Barbora Dambrauskaitė Viskontai N Laumaičiai Sk.p. Zuzana Petrauskaitė Jurgis ir Anelė Petrauskaitė Petrauskai
Budvietė
1887-01-27 Mos. VISKONTAS Kazimieras Viskontas Jonas ir Barbora Puškoriutė Viskontai
Kuliai Sk.p. Marijona Liebutė Kajetonas ir Juozapota Joskaudaitė Liebai
Mosėdis
1837-02-28 Mos. VISKONTAS Leonas Viskontas (Wiskonta) Antanas ir Scholastika Mickutė Viskontai
Igariai Viktorija Vyniautaitė Martynas ir Elžbieta Markaitytė Vyniautai
Igariai
1780-06-18 Mos. VISKANTAS Mykolas Viskantas (Wiskontt)

Drupiai Roszalija Piekutė (Piekiewiczowna)

Mosėdis
1824-02-12 Sal. VISKONTAS Mykolas Viskontas (Michaelem Wiskontt)

Akmenaliai Darb.p. Magdalena Brazdauskaitė (Magdalena Brozdowska)

Nasrėnai Sal. p.
1843-01-26 Kart. VISKONTAS Petras Viskontas Petras ir Barbora Butkutė Viskontai N Nasrėnai Sal. p. Ona Ložytė Pilypas ir Marijona Kniuštaitė Ložiai
Kūlupėnai
1923-04-29 Ž.Kalv. VISKONTAS Petras Viskontas Dominykas ir Petronėlė Kaunaitė Viskontai
Pasruojė Ž. Kalv. p. Barbora Kryževičiutė Juozapas ir Petronėlė Narmontaitė Kryževičiai
Pasruojė Ž. Kalv. p.
1937-02-07 Gr. VISKONTAS Petras Viskontas Petras ir Marijona Liaudinskytė Viskontai
Vaineikiai Darb.p. Elena Viskontaitė Petras ir Kazimiera Butkutė Viskontai
Mončiai Gr. p.
1812-01-16 Mos. VISKONTAS Pranciškus Viskontas (Franciscum Wiskontt)


Rožė Kairytė (Rosam Kayrewiczowna)

Mosėdis
1814-11-17 Mos. VISKONTAS Pranciškus Viskontas (Franciscum Wiskontt)

Drupiai Viktorija Leilionaitė (Victoriam Leylonowna

Juknaičiai
1827-02-13 Mos. VISKONTAS Pranciškus Viskontas (Franciscum Wiskontt)

Sk.p. Monika Petrikaitė (Monicam Petrykowska)

Mos.p.
1828-06-19 Mos. VISKONTAS Pranciškus Viskontas Jurgis ir Elena Ažondenytė Viskontai N Drupiai Uršulė Lekstutytė Antanas ir Elžbieta Girdenytė Lekstučiai
Juknaičiai
1843-02-09 Šač. VISKONTAS Pranciškus Viskontas Pranciškus ir Viktorija Levinaitė Viskontai
Juknaičiai Kotryna Mickutė Jonas ir Uršulė Mockutė Mickai
Kaukolikai
1881-01-20 Mos. VISKONTAS Pranciškus Viskontas Juozapas ir Antanina Lekstutytė Viskontai
Šaukliai Anastasija Zabytytė Kazimieras ir Viktorija Šakinytė Zabičiai
Igariai
1892-06-29 Mos. VISKONTAS Pranciškus Viskontas Juozapas ir Antanina Lekstutytė Viskontai N Igariai Uršulė Pociutė Pocienė Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai N Rukai
1895-10-03 Mos. VISKONTAS Pranciškus Viskontas Juozapas ir Antanina Lekstutytė Viskontai N Rukai Uršulė Laureckytė Valantinienė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai N Žebrokai
1836-05-12 Mos. VISKONTAS Simonas Viskontas Antanas ir Veronika Jackutė Viskontai N Kaukolikai Uršulė Tamošauskytė Stanislovas ir Magdalena Girtaitė Tamošauskiai
Ersla
1743-06-23 Mos. VISKONTAS Stanislovas Viskontas (Wiskontt)


Ona Stancikaitė ? (Stanckykowna)

Prialgavadvar.
1939-07-16 Aleks. VISKONTAS Stanislovas Viskontas (Viskontas) Kazimieros Viskontaitės sūnus
Jedžiotai Yl. p. Aleksandra Kociutė Antanas ir Uršulė Bružaitė Kociai
Jedžiotai Yl. p.
1824-01-22 Sal. VISKONTAS Vincentas Viskontas (Vincentium Wiskontt)

neįskaitoma Ona Andriekutė (Anna Endriekaly)

Grūšlaukė
1918-11-19 Plat. VISKONTAS Vladislovas Viskontas Antanas ir Ona Simutytė Viskontai
Plateliai Kotryna Valavičiutė Martynas ir Kotryna Budrytė Valavičiai
Kaunas / Plateliai
1939-11-18 Sk. VISKONTAS Vladislovas Viskontas (Viskantas) Adolfas ir Rozalija Pabrėžaitė Viskontai
Skuodo p. Kazimiera Kniuipytė Petras ir Barbora Zubaitė Kniuipiai
Skuodo p.
1857-02-17 Mos. VISKONTAS Zigmantas Viskontas Pranciškus ir Monika Petrikaitė Viskontai
Šniukščiai Uršulė Adomauskaitė Tomas ir Juozapota Baguckytė Adomauskai
Igariai1906-02-12 Mos. VIŠINSKAS Jonas Višinskas Vykintas ir Ona Paulauskaitė Višinskai
Geidučiai Šač.p. Ona Šedvydytė Dominykas ir Anelė Vaškytė Šedvydžiai
Ersla
1913-01-15 Mos. VIŠINSKAS Jonas Višinskas (Вишинский) Mykolas ir Marijona Narvydaitė Višinskai
Šatraminiai Ona Griciutė Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Palaukė
1752-11-19 Mos. VYŠINSKAS Juozapas Višinskas (Wyszinski)


Ona Kuprytė (Kuprewiczowna)


1789-12-10 Mos. VIŠINSKAS Juozapas Višinskas (Josephus Wiszyn)
N Šatraminiai Rozalija Laukaitytė (Rosalia Laukowiczowna)

Mosėdis
1903-02-11 Mos. VIŠINSKAS Juozapas Višinskas Mykolas ir Marijona Narvydaitė Višinskai
Šatraminiai Anelė Kaubraitė (Каубре) Kazimieras ir Rozalija Budrikytė Kaubrės
Šaukliai
1900-02-08 Mos. VIŠINSKAS Jurgis Višinskas Mykolas ir Marijona Narvydaitė Višinskai
Šatraminiai Ona Raveikytė Juozapas ir Ona Slušnytė Raveikiai
Kulaliai
1938-02-28 Lenk. VIŠINSKAS Jurgis Višinskas Jurgis ir Ona Raveikaitė Višinskai
Šatraminiai Bronislova Mončytė Laurynas ir Uršulė Daukantaitė Mončiai
Litvinai Lenk. p.
1806-01-23 Mos. VYŠINSKAS Laurynas Višinskas (Laurentium Wiszynski)

Mosedis Marcijona Rimkutė (Marcianam Rymkiewiczowna)

Oppido Moss.
1876-02-04 Mos. VIŠINSKAS Mykolas Višinskas Jurgis ir Antanina Baužytė Višinskai
Bargalis Sal.p. Marijona Narvydaitė Adomas ir Marijona Šamonskaitė Narvydai
Šatraminiai
1934-10-05 Sal. VIŠINSKIS Pranciškus Višinskas Kazimieras ir Ona Paulauskaitė Višinskai
Juodupėnai Sal. p. Monika Zaboraitė Kazimieras ir Ona Prialgauskaitė Zaborai
Erlėnai Sal. p.

VYŠNIAUSKAS ar VYŠNIAUSKIS1856-05-15 Mos. VYŠNIAUSKAS Antanas Višniauskas Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Vyšniauskai
Ersla Julijona Sukurytė (Сукоровною) Silvestras ir Marijona Valantinaitė Sukuriai
Ersla
1741-10-16 Mos. VYŠNIAUSKIS Antanas Vyšniauskas (Wiszniewski)

Prialgavapakr. Barbora Prialgauskaitė (Przyalgowska)

Prialgavapakr.
1900-04-30 Plat. VYŠNIAUSKAS Antanas Višniauskas Petras ir Ieva Skurvydaitė Vyšniauskai
Geldėnai Plat. p. Anastasija Bučytė Milerienė Juozapas ir Barbora Šilgalytė Mileriai N Geldėnai Plat. p.
1934-05-13 Sal. VYŠNIAUSKIS Augustinas Vyšniauskis Pranciškus ir Morta Markaitytė Vyšniauskiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p. Kazimiera Griciutė Jonas ir Barbora Petrutytė Griciai
Bargalis
1897-02-23 Plat. VYŠNIAUSKAS Ignotas Vyšniauskas Simonas ir Teofilė Prialgauskaitė Vyšniauskai
Pagramančiai Šač. p. Kotryna Vaitkutė Pranciškus ir Petronėlė Jurčiutė Vaitkai
Užpelkiai Gint. p.
1732-10-19 Mos. VYŠNIAUSKIS Jolūbas Vyšniauskis (Wiszniauski)

Žebrokai Kotryna Grugutytė (Grygutayte)

Žebrokai
1769-01-15 Mos. VYŠNIAUSKIS Jonas Vyšniauskis (Wišniewski)


Marijona Skurvydaitė (Skurwidowna)

Mikulčiai
1816-11-21 Šač. VYŠNIAUSKIS Jonas Vyšniauskis (Johanum Wiszniewski)

Šatės Magdelena Jurevičiūtė (Magdalena Juriewiczowna)

Vabaliai
1797-11-12 Yl. VYŠNIAUSKIS Juozapas Vyšniauskis (Joasephum Wiszniewski)

Šmaižiai (Szmayže) Yl. p. Magdalena Bartkienė (Magdalenam Bartkowa)
N Ažvikiai (Ožwiki) Yl. p.
1796-11-06 Sk. VYŠNIAUSKIS Juozapas Vyšniauskis (Josephus Wisniewski)

Rušupiai Sk. p. Ona Kacytė (Annam Kocowna)

Kuliai Sk. p.
1897-02-04 Plat. VYŠNIAUSKAS Juozapas Vyšniauskas Petras ir Ieva Skurvydaitė Vyšniauskai
Geldėnai Plat. p. Anastasija Račkauskaitė Antanas ir Regina Gurauskaitė Račkauskai
Platelių p.
1936-02-19 Sal. VYŠNIAUSKAS Juozapas Vyšniauskas Kazimieras ir Agnė Kaubrytė Vyšniauskai
Šaukliai Bronislova Meškytė Aleksandras ir Barbora Benetytė Meškiai
Bajoraliai
1833-01-24 Mos. VYŠNIAUSKAS Kajetonas Vyšniauskas Jonas ir Felicijona Ruikaitė Vyšniauskai
Lukošaičiai Barbora Gedgaudytė (Giedgowdowna) Juozapas ir Barbora Daugėlaitė Gedgaudai
Jundulai
1900-10-10 Mos. VYŠNIAUSKAS Kazimieras Vyšniauskas (Вишневскаго) Kazimieras ir Ona Brenciutė Vyšniauskai
Šaučikai Sal.p. Agnė Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubrės
Šaukliai
1935-02-07 Sal. VIŠNIAUSKAS Kazimieras Višniauskas Kazimieras ir Agnė Kaubraitė Vyšniauskai
Šaukliai Stanislova Anužytė Kazimieras ir Morta Razmaitė Anužiai
Dvarčininkai Sal. p.
1939-02-20 Mos. VIŠNIAUSKAS Liudvikas Višniauskas Kazimieras ir Agnė Kaubraitė Vyšniauskai
Šaukliai Stanislova Jakštaitė Pranciškus ir Ona Leliūnaitė Jakštai
Kulaliai
1777-11-16 Mos. VIŠNIAUSKIS Martynas Vyšniauskis (Wiszniawski)

Šliktinė Plat.p. Konstancija Grigaitytė (Grygiewiczayte)

Junduliai
1861-02-28 Mos. VIŠNIAUSKAS Petras Vyšniauskas Juozapas ir Uršulė Bėrontaitė Vyšniauskai
Rukai Ieva Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Jonušaitė Skurvydai
Rukai
1900-02-17 Šač. VYŠNIAUSKAS Petras Vyšniauskas (Вишневскаго) Petras ir Ieva Skurvydaitė Vyšniauskai
Vabaliai Šač. p. Magdalena Mažonaitė Bagdonavičienė Jonas ir Antanina Kairytė Mažonai N Vabaliai Šač. p.
1900-02-20 Šač. VYŠNIAUSKAS Pranciškus Vyšniauskas (Вишневскаго) Antanas ir Barbora Mimgaudytė Vyšniauskai
Raudoniai Yl. p. Ona Bagdonavičiutė Liudvikas ir Ona Račkauskaitė Bagdonavičiai
Rumšaičiai Šač. p.
1850-02-21 Mos. VIŠNIAUSKAS Simonas Višniauskas Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Vyšniauskai
Ersla Elena Daukintytė Jonas ir Joana Kinčiutė Daukinčiai
Mosėdis
1858-09-23 Mos. VIŠNIAUSKAS Simonas Višniauskas Jonas ir Felicijona Ruikytė Vyšniauskai
Pagramančiai Šač. p. Teofilė Prialgauskaitė Pranciškus ir Marijona Sudimtaitė Prialgauskai
Prialgava1743-11-10 Mos. VIŠTARTAS Jokūbas Vištartas (Wysztort)

Mosėdis Marijona Piekutė (Piekowna)

Mosėdis1757-11-06 Mos. VITARTAS Dovydas Vitartas (Witart)
N Ersla Veronika Sakaluskienė (Sakalowska)
N Ersla1719-06-29 Mos. VITELIS Jokūbas Vitelis (Witelis)


Zuzana Viršilienė (Wirsilowa)
N Vobalė
1718-05-18 Mos. VITELIS Motiejus Witelis (Witelis)

Sk.p. Magdalena Butkienė (Butkowiczowa)
N Vobale1932-08-07 Mos. VYTIS Stanislovas Vytis Antanas ir Barbora Liutikaitė Vičiai
Klaipėda Ona Blauzdytė Aleksandras ir Anelė Ramonaitė Blauzdžiai
Klaipėda1857-11-12 Mos. VITKAUSKIS Juozapas Vitkauskis (Витковскаго) Motiejus ir Emilija Končiutė Vitkauskiai
Žalgiriai Barbora Simutytė Ksaveras ir Uršulė Žvinklytė Simučiai
Žalgiriai
1828-02-05 Mos. VITKAUSKIS Motiejus Vitkauskis (Witkowskiego) Motiejus ir Rožė Bačiutė Vitkauskiai
Šekai Emilija Končiutė Dominykas ir Jadvyga Murauskaitė Končiai
Žalgiriai1914-02-04 Mos. VITKUS Aleksandras Vitkus (Виткусъ) Jonas ir Petronėlė Kaupaitė Vitkai
Rukai Marijona Kavaliauskaitė Kleopas ir Marijona Paulauskaitė Kavaliauskai
Baksčiai
1716-01-26 Mos. VITKUS Andrius Vitkus (Witkiewicz)


Marijona Grigutytė (Grygutowna)


1777-11-23 Mos. VITKUS Antanas Vitkus (Wytkiewicz)

Burniškiai Elžbieta Mickienė (Myckiewiczowa)
N Kaukolikai
1820-10-26 Šač. VITKUS Antanas Vitkus (Antoni Witkiewicz)

Prialgava Barbora Šedvydaitė (Barbara Šedwidowna)

Nevočiai
1820-10-26 Mos. VITKUS Antanas Vitkus (Wytkiewicz) Šačių bažnyčios sant. Metrika
Prialgai Barbora Šedvidytė (Szedwidowna)

Nevočiai
1873-02-07 Mos. VITKUS Antanas Vitkus (Виткуса) Motiejus ir Melanija Končiutė Vitkai
Mikulčiai Felicijona Giedraitė Antanas ir Kotryna Baužytė Giedros
Tauzai
1910-02-09 Mos. VITKUS Benediktas Vitkus Jonas ir Petronėlė Kaupaitė Vitkai
Rukai Anastasija Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Mos.p.
1937-02-07 Mos. VITKUS Benediktas Vitkus Benediktas ir Anastasija Jotkutė Vitkai
Rukai Barbora Ivanauskaitė Aleksandras ir Barbora Bertašiutė Ivanauskai
Ersla
1777-11-23 Mos. VITKUS Jonas Vitkus (Wytkowski)
N Šaukliai Rožė Jurevičiutė (Jurewiczayte)

Šaukliai
1785-04-16 Mos. VITKUS Jonas Vitkus (Joannes Witkowski)

Rušupiai Sk.p. Magdalena Burbienė (Magdalena Burbiha)
N Montvydžiai Mos.p.
1786-03-21 Mos. VITKUS Jonas Vitkus (Joannes Witkiewicz)
N Šakaliai Rožė Rimkutė (Rosa Rymkiewiczowna)

Šakaliai
1788-11-28 Mos. VITKUS Jonas Vitkus (Joanes Witkiewicz)
N Šaukliai Viktorija Kataržytė (Victoria Katarzayte)

Šniukščiai
1861-02-07 Mos. VITKUS Jonas Vitkus (Виткевича) Pranciškus ir Magdalena Bružaitė Vitkai
Rukai Petronėlė Kaupaitė Stanislovas ir Matilda Pliuškytė Kaupai
Virbalai
1764-02-26 Mos. VITKUS Juozapas Vitkus (Witkus)


Ona Šuleikytė (Szuleykowna)

Šatraminiai
1788-11-28 Mos. VITKUS Juozapas Vitkus (Josephus Witkiewicz)

Mosėdis Magdalena Daržinskaitėtė (Magdalena Darzynska)

Mosėdis
1906-09-10 Mos. VITKUS Juozapas Vitkus (Виткусъ) Jurgis ir Barbora Mačernytė Vitkai
Šerkšniai Magdalena Raišutytė (Райшовтисовною) Albertas ir Barbora Zubaitė Raišučiai
Tauzai
1907-01-24 Mos. VITKUS Juozapas Vitkus (Виткусъ) Juozapas ir Ona Šauklytė Vitkai
Laukž,p. Plačida Laureckytė Jonas ir Ona Kazbaraitytė Laureckiai
Mos.p.
1938-01-25 Mos. VITKUS Juozapas Vitkus Juozapas ir Magdalena Raišutytė Vitkai
Šerkšniai Anastasija Alšauskaitė Juozapas ir Antanina Jurevičiutė Alšauskai
Žebrokai
1728-06-27 Mos. VITKUS Jurgis Vitkus (Wytkus)

Skuodas Elžbieta Mončytė (Mąnczayte)

Plaušiniai
1794-02-18 Sk. VITKUS Jurgis Vitkus (Georgium Witkiewicz)

Narvydžiai Sk. p. Kotryna Malūkaitė (Catharina Malukowna)

Rušupiai Sk. p.
1876-02-10 Mos. VITKUS Jurgis Vitkus (Виткуса) Nikodemas ir Barbora Kaubraitė Vitkai
Baidotai Sal.p. Barbora Mačernytė Antanas ir Monika Aklytė Mačerniai
Šerkšniai
1876-02-03 Mos. VITKUS Kazimieras Vitkus (Виткуса) Kazimieras ir Barbora Baranauskaitė Vitkai
Narvydžiai Sk.p. Ona Šopaitė Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai
1888-05-24 Mos. VITKUS Kazimieras Vitkus (Виткуса) Juozapas ir Zuzana Strakšaitė Vitkai
Šniukščiai Barbora Zubaitė Antanas ir Barbora Baužytė Zubės
Virbalai
1934-09-26 Mos. VITKUS Konstantinas Vitkus Uršulės Vitkutės sūnus
Rukai Ona Bružaitė Kazimieras ir Domicėlė Paulauskaitė Bružai
Rukai
1934-02-08 Lenk. VITKUS Leonas Vitkus Leonas ir Rozalija Budrikytė Vitkai
Margininkai Lenk. p. Ona Čegauskaitė Petras ir Barbora Piekutė Čegauskai
Margininkai Lenk. p.
1938-02-02 Mos. VITKUS Liudvikas Vitkus Juozapas ir Magdalena Raišutytė Vitkai
Šerkšniai Magdalena Gedrimaitė Konstantinas ir Elena Žvinklytė Gedrimai
Šniukščiai
1748-01-28 Mos. VITKUS Martynas Vitkus (Witkus)
N Kaukolikai Ona Jasiulytė (Jossiulowna)


1774-11-07 Mos. VITKUS Mikalojus Vitkus (Wytkiewicz)

Udraliai Ieva Strakšaitė (Strakszate)

Ersla
1642-11-15 Sal. VITKUS Motiejus Vitkus (Matheus Witkaytis)

Narvydžiai Anelė Lukšaitė (Annela Lukszayte)

Šaučikai Sal. p.
1779-01-10 Mos. VITKUS Motiejus Vitkus (Matheum Witkiewicz)

Udraliai Kotryna Valantinaitė (Catharinam Waluntinowiczowna)

Udraliai
1794-11-04 Mos. VITKUS Motiejus Vitkus (Mathiam Witkiewicz)

Šarnelė Kalvarijos Barbora Liaudanskytė (Barbara Laudanska)

Šatai
1935-02-06 Aleks. VITKUS Petras Vitkus Kazimieros Vitkutės sūnus
Klauseikiai Truik. p. Bronislova Šmaižytė Leonas ir Barbora Olseikaitė Šmaižiai
Veiteliai Tr. p.
1939-01-11 Mos. VITKUS Petras Vitkus Juozapas ir Magdalena Raišutytė Vitkai
Šerkšniai Ona Gedgaudaitė Juozapas ir Ona Jablonskytė Gedgaudai
Šerkšniai
1824-01-22 Sal. VITKUS Pranciškus Vitkus (Franciscum Wytkus)

Salantai Elena Vičiulytė (Helena Wyczuly)

Juodupėnai Sl.p
1728-07-18 Mos. VITKUS Stanislovas Vitkus (Wytkus)

Krakės Justina Petrulienė (Petruliene)
N Mosėdis
1744-11-01 Mos. VITKUS Stanislovas Vitkus (Witjiewicz)

Kaukolikai Kristina Januškaitė (Januszkiewiczowna)

Kaukolikai
1753-07-22 Mos. VITKUS Stanislovas Vitkus (Witkiewicz)


Ona Mickutė (Mickiewiczowna)


1759-11-25 Mos. VITKUS Tomas Vitkus (Witkiewicz)


Justina Staškutė (Staszkiewiczowna)

Mosėdis
1771-03-03 Mos. VITKUS Viktorinas Vitkus (Witkiewicz)


Justina Impulevičiutė (Ipulowiczowna)

Barviai1822-11-07 Mos. VIZGAUDIS Andrius Vizgaudis (Andream Wisgaudis)


Marijona Mažrimaitė (Mariana Moyžrzymowna)

Rukai
1848-11-23 Yl. VIZGAUDIS Jokūbas Vizgaudis (Wisgawdzia) Izidorius ir Elena Rubinskytė Vizgaudžiai
Stripiniai Yl. p. Ona Martinkutė Martynas ir Rozalija Raudonytė Martinkai
Stripiniai Yl. p.
1797-11-12 Sk. VIZGAUDIS Jonas Vizgaudis (Joannem Wisgawdowicz)


Ona Jonušaitė (Annam Januszowna)

Klaišiai Sk. p.
1819-01-28 Mos. VIZGAUDIS Jonas Vizgaudis (Joannem Wisgowd)

Klausučiai Sk.p. Rozalija Šemetaitė (Rosalia Szemetowna {Wisgowdowa})

Kaukolikai
1919-11-11 Žid. VIZGAUDIS Jonas Vizgaudis Vincentas ir Ona Letukaitė Vizgaudžiai
Dimgailai Renavo p. Marijona Letukaitė Barboros Letukaitės duktė
Sugaudžiai Židikių p.
1745-01-10 Mos. VIZGAUDIS Kazimieras Vizgaudis (Wizgaudis)

Židikių p. Morta Numgaudytė (Numgawdayte)

Gedgaudžiai
1796-01-29 Sk. VIZGAUDIS Martynas Vizgaudis (Martinum Wisgawdowicz)

Klaišiai Sk. p. Barbora Daukantaitė (Barbara Dawkontowna)

Klaišiai Sk. p.1824-02-05 Sal. VIZGIRDAS Simonas Vizgirdas (Simonem Wyzgirds)


Pulcherina Skersytė (Pulcherina Skersaly)

Reketė