Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinėss tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

V1862-06-26 VAIČIEKAUSKIS Jonas Vaiciekauskis (Вайцiеховский) Mykolas ir Pranciška Narbakaitė Vaičiekauskiai N Šatraminiai Ona Grigevičiutė Leonas ir Amelija Šoriutė Grigevičiai
Šatraminiai
1906-01-31 VAIČIEKAUSKIS Juozapas Vaičiekauskis (Вайчиковскаго) Onos Vaičiekauskytės sūnus
Šatraminiai Uršulė Vaitkutė Dominykas ir Ona Kažytė Vaitkai
Naujukai


1869-06-17 VAIČIULEVIČIUS Leonardas Vaičiulevičius (Вайцюлевичъ) Aleksandras ir Kotryna Balvočiutė Vaičiuliai
Pagramančiai Šat. p. Apolonija Dacytė (Дацiовною) Antanas ir Barbora Galdikaitė Daciai
Žebrokai
1932-01-26 VAIČIULEVIČIUS Antanas Vaičiulevičius Juozapas ir Ona Stončiutė Vaičiulevičiai
Ersla Ona Bučytė Fortunatas ir Ona Dvarionaitė Bučiai
Krakės


1920-08-22 VAIČIUS Dominykas Vaičius Dominykas ir Barbora Mažeikaitė Vaičiai
Nasrėnai Sal.p. Petronėlė Grikpėdytė Jonas ir Magdalena Benetytė Grikpėdžiai
Įpiltis
1865-02-15 VAIČIUS Juozapas Vaičius (Вайяюса) Jurgis ir Ona Baužytė Vaičiai
Laiviai Sal.p. Julijona Šmitaitė Juozapas ir Petronėlė Rapalytė Šmitos
Šatraminiai
1900-02-15 VAIČIUS Mykolas Vaičius (Вайяюса) Mykolas ir Ona Razmaitė Vaičiai
Narėpai Sal.p. Barbora Antanauskaitė Leonas ir Monika Paulauskaitė Antanauskai
Mosėdis


1877-01-31 VAIDILA Mykolas Vaidila Petras ir Rozalija Penkutė Vaidilos
Rukai Pranciška Alšauskaitė Ignotas ir Barbora Donėlaitė Alšauskai
Žebrokai
1902-02-19 VAIDILA Mykolas Vaidila Petras ir Rozalija Penkutė Vaidilos N Rukai Ona Vaserytė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai
1847-09-07 VAIDILA Petras Vaidila (Woydyly) Simonas ir Rozalija Kaubraitė Vaidilos
Rukai Rozalija Penkutė (Penkowna) Jurgis ir Barbora Prialgauskaitė Penkai
Rukai
1877-02-07 VAIDILA Pranciškus Vaidila Pranciškus ir Kotryna Raudytė (Рудioвъ) Vaidilos
Laumaičiai Šat.p. Uršulė Ylakytė Pranciškus ir Magdalena Milinskaitė Ylakiai
Rukai


1861-01-17 VAIGAUSKAS Antanas Vaigauskas (Вайговскаго) Tadas ir Marijona Skersytė Vaigauskai
Šatraminiai Veronika Rimkutė Antanas ir Ona Liebutė Rimkai
Šatraminiai


1889-11-21 VAINAUSKAS Kazimieras Vainauskas Liudvikas ir Marijona Daukintytė Vainauskai N Mišėnai Plung.p. Monika Razmutė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmos1902-11-03 VAINORAS Jeronimas Vainoras Motiejus ir Jadvyga Vaitkutė Vainorai
Prialgava Monika Kinčiutė Leonas ir Petronėlė Staniutė Kinčiai
Prialgava


1923-01-23 VAITELAVIČIUS Antanas Vaitelavičius Petras ir Magdalena Imbrasaitė Vaitelavičiai
Sriauptai Lenk.p. Magdalena Šemetaitė Albertas ir Ona Riepšaitė Šemetos
Mosėdis
1890-02-11 VAITELAVIČIUS Feliksas Vaitilavičius (Вайтиловича) Jonas ir Rozalija Rušinskaitė Vaitilavičiai
Lenkimai Monika Mockutė Juozapas ir Ona Budrikytė Mockai
Šakaliai
1939-01-18 VAITELAVIČIUS Pranciškus Vaitelavičius Pranciškus ir Elena Šauklytė Vaitelavičiai
Lenk.p. Zuzana Ronkytė Andrius ir Uršulė Riepšaitė Ronkiai
Šatraminiai


1901-02-06 VAITELĖ Antanas Vaitelė (Вайтелеса) Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Daukšiai Petronėlė Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Gintel valsč. Notėnų par.
1869-02-11 VAITELĖ Antanas Vaitelė (Вайтелиса) Juozapas ir Barbora Staniutė Vaitelės N Tauzai Uršulė Lenkauskaitė Ignotas ir Ona Skaraitė Lenkauskiai
Kernai
1857-05-07 VAITELĖ Antanas Vaitelė (Вайтелисъ) Juozapas ir Barbora Staniutė Vaitelės N Mosėdis Teodora Kauneckytė Mikaitienė Baltramiejus ir Kotryna Grumblytė Kauneckiai N Mosėdis
1852-10-28 VAITELĖ Antanas Vaitelė (Вайтыловича) Juozapas ir Barbora Staniutė Vaitelės
Mosėdis Uršulė Skaraitė Chrizostomas ir Petronėlė Šliktaitė Skaros (Шликтисовъ Скаревичовъ)
Šerkšniai
1910-02-03 VAITELĖ Jonas Vaitelė (Вейтелиса) Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Daukšiai Rozalija Petkutė Jurgis ir Karolina Bertašiutė Petkai
Ersla
1921-05-09 VAITELĖ Juozapas Vaitelė Kazimieras ir Anelė Telšytė Vaitelės
Mos.p. Bronislova Narbutaitė Bronislovas ir Kotryna Žvinklytė Narbutai
Mos.p.
1939-02-08 VAITELĖ Juozapas Vaitelė Kazimieras ir Ona Tilškytė Vaitelės N Kulaliai Monika Vaitkutė Antanas ir Magdalena Kavarzaitė Vaitkai
Šniukščiai
1877-08-08 VAITELĖ Petras Vaitelė Pijus ir Anelė Krasauskaitė Vaitelės

Ona Jazbutytė Antanas ir Ona Gikaraitė Jazbučiai

1900-02-08 VAITELĖ Petras Vaitelė Pijus ir Anelė Krasauskaitė Vaitelės N Šniukščiai Barbora Skirutytė Matienė Nikodemas ir Barbora Laureckytė Skiručiai N Šerkšniai
1912-06-03 VAITELĖ Petras Vaitelė Petras ir Ona K. Vaitelės N Šliktinė Šat.p. Petronėlė Jakštienė Antanas ir Elena Mockutė …... N Šaukliai


1917-02-06 VAITILA Vladislovas Vaitila (Vaitila) Aleksandras ir Agnė Einikytė Vaitilos
Notėnai Domicėlė Valančauskaitė Kasparas ir Uršulė Jankauskaitė Valančauskai
Ersla


1844-05-09 VAITKUS Antanas Vaitkus Aloyzas ir Marijona Kasperavičiutė Vaitkai
Ersla Marijona Valančiutė Sukurienė Gasparas ir Barbora Šedvydytė Valančiai N Ersla
1891-01-08 VAITKUS Antanas Vaitkus Dominykas ir Marcijona Šiudeikytė Vaitkai

Ona Raišutytė Mykolas ir Barbora Pakalniškytė Raišučiai
Šatraminiai
1869-06-03 VAITKUS Antanas Vaitkus Aloyzas ir Marijona Kasperavičiutė Vaitkai N Ersla Pranciška Padervinskaitė Butkienė Andrius ir Kotryna Lutikaitė Padervinskai N Ersla
1918-06-17 VAITKUS Bronislovas Vaitkus Vincentas ir Barbora Gadeikytė Veitkai
Liepkalnis Ž. Kalvarija Joana Čampaitė Tomas ir Emilija Valytė Čampės
Mosėdis
1856-11-20 VAITKUS Dominykas Vaitkus Antanas ir Barbora Eitutytė Vaitkai
Šniukščiai Marcijoa Šiudeikytė Bonifacas ir Agnė Anužytė Šiudeikiai
Šniukščiai
1872-10-17 VAITKUS Dominykas Vaitkus Antanas ir Barbora Eitutytė Vaitkai N Šaukliai Ona Kažytė Pranciškus ir Rozalija Laureckytė Kažiai
Žebrokai
1902-11-03 VAITKUS Ignotas Vaitkus Antanas ir Petronėlė Gedgaudaitė Vaitkai
Šniukščiai Rozalija Šikšniutė Adomas ir Kotryna Mažeikaitė Šikšniai
Šniukščiai
1930-10-13 VAITKUS Jonas Vaitkus Valerijonas ir Ona Petrutytė Vaitkai
Vindeikiai Šat.p. Zuzana Kusaitė Viktorinas ir Pranciška Uščinaitė Kusai
Kulaliai
1935-10-29 VAITKUS Jonas Vaitkus Antanas ir Magdalena Kavarzaitė Vaitkai
Šniukščiai Julijona Jurgutytė Bonaventūras ir Julijona Klovaitė Jurgučiai
Gondlaukė
1886-01-07 VAITKUS Juozapas Vaitkus Dominykas Ir Marcijona Šiudeikytė Vaitkai
Šaukliai Ona Jotkutė Antanas ir Teklė Kuprytė Jotkai

1939-05-28 VAITKUS Kazimieras Vaitkus Leopoldas ir Ona Domarkaitė Vaitkai
Malūkai Šač.p. Aleksandra Plaušinytė Kazimieras ir Elena Stroputė Plaušiniai
Daukšiai
1840-05-07 VAITKUS Kazimieras Vaitkus (Woytkiewicza) Nikodemas ir Terezė Kažytė Vaitkai
Mos.parap. Anastasija Jotkutė Motiejus ir Klara Tiškutė Jotkai
Mos.p.
1882-02-03 VAITKUS Liudvikas Vaitkus Liudvikas ir Barbora Putkalytė Vaitkai
Ersla Pranciška Juškaitė Jonas ir Scholastika Jonauskaitė Juškai
Ersla
1931-05-31 VAITKUS Pranciškus Vaitkus Ignotas ir Rozalija Šikšniutė Vaitkai
Šniukščiai Petronėlė Šukytė Kazimieras ir Elena Butkutė Šukiai
Šerkšniai
1886-02-23 VAITKUS Simonas Vaitkus Benediktas ir Kotryna Razgaitytė Vaitkai N Paeiškūnė Uršulė Skaraitė Juozapas ir Barbora Vaškytė Skaros
Paeiškūnė Mos.p.
1865-10-06 VAITKUS Steponas Vaitkus Liudvikas ir Barbora Putkalytė Vaitkai
Kaukolikai Šat.p. Elena Gvazdžiauskaitė Petras ir Scholastika Balvočiutė Gvazdžiauskai
Naujukai


1859-10-20 VALANČAUSKAS Benediktas Valančauskas (Валончевснаго) Juozapas ir Magdalena Rapalytė Valančauskai
Krakės Anastasija Laukytė Luotienė (Ловтiовою) Jonas ir Barbora Baužytė Laukiai N Tėveliai
1928-02-14 VALANČAUSKAS Dominykas Valančauskas (Valančauskas) Izidorius ir Liucija Lenkauskaitė Valančauskat
Lyksūdė Šat.p. Magdalena Rušinskaitė Antanas ir Magdalena Beniušytė Rušinskai
Žebrokai
1878-02-15 VALANČAUSKAS Izidorius Valančauskas (Валончевснаго) Pranciškus ir Petronėlė Žvinklytė Valančauskai
Lyksūdė Šat.p. Liucija Lenkauskaitė Leopoldas ir Liucija Kaupaitė Lenkauskai GD
Šakaliai


1924-03-03 VALANČIUS Antanas Valančius (Valančius) Liudvikas ir Barbora Paulikaitė Valančiai
Markutiškės Laukž.p. Ona Lazdauskaitė Vincentas ir Agnė Gūžaitė Lazdauskai
Ledžiai
1843-11-23 VALANČIUS Jonas Valančius (Walątowicz) Gasparas ir Barbora Šedvydytė Valančiai
Židik.p. Barbora Pociutė Jonas ir Barbora Jakštaitė Pociai
Burniškiai Mos.p.
1933-05-16 VALANČIUS Kazimieras Valančius (Valunčius) Kazimieras ir Kotryna Jasaitė Valančiai
Naujukai Justina Bronislova Eidėjutė Pranciškus ir Amelija Staniutė Eidėjai
Šaukliai


1934-02-07 VALANTINAS Adolfas Valantinas Juozapas ir Marijona Jonkutė Valantinai
Nevočiai Ona Bružaitė Vykintas ir Veronika Šiudeikytė Bružai (įraše Vincentas)
Virbalai
1910-05-09 VALANTINAS Adomas Valantinas Eduardas ir Kazimiera Jasmontaitė Valantinai
Gondlaukė Barbora Vyniautaitė Juozapas ir Domicėlė Šedvydytė Vyniautai
Nevočiai
1882-02-03 VALANTINAS Albinas Valantinas (Валантыновича) Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė Magdalena Andrijeauskaitė Jackienė Jonas ir Elena Raudytė Andrijauskai N Mikulčiai
1873-06-18 VALANTINAS Aleksandras Valantinas Antanas ir Anastasija Mickutė Valantinai N Mosėdis Olga Urnikytė (Ольгою Урниковною) Juozapas ir Kotryna Baročiutė Urnikiai
Vindeikiai Šat.p.
1892-05-05 VALANTINAS Aleksandras Valantinas Aleksandras ir Anastasija Jackutė Valantinai
Mosėdis Ona Mimgaudaitė (Мимгавдовной) Jokimas ir Rozalija Kavarzaitė Mimgaudai
*
1897-10-14 VALANTINAS Aleksandras Valantinas Aleksandras ir Anastasija Jackutė Valantinai N Mosėdis Ona Petrutytė Jeronimas ir Julijona Grigalauskaitė Petručiai
Budvietė
1924-10-05 VALANTINAS Aleksandras Valantinas Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Mosėdis Agnė Stropaitė Kazimieras ir Agnė Milašiutė Stropai
Šatraminiai
1870-07-12 VALANTINAS Aleksandras Valantinas Antanas ir Anastasija Venckutė Valantinai
Mosėdis Anastasija Jackutė Danienė Juozapas ir Antanina Paulauskaitė Jackai N Mosėdis
1876-05-17 VALANTINAS Antanas Valantinas Antanas ir Barbora Baguckytė Valantinai N Budvietė Matilda Šverebaitė Karolis ir Magdalena Stasaitytė Šverebos
Kulaliai
1887-02-03 VALANTINAS Antanas Valantinas Antanas ir Barbora Kelpšaitė Valantinai
Šaukliai Ona Bertašiutė Juozapas ir Ona Kazbaraitytė Bertašiai
Šilaliai Gint. p.Juozapas Ruibys, Jonas Kryžius, Feliksas Baužys
1849-02-08 VALANTINAS Antanas Valantinas (Валентыновича) Antanas ir Barbora Baguckytė Valantinai
Krakės Monika Ronkytė Pranciškus ir Barbora Černiauskaitė Ronkiiai
Krakės
1859-06-22 VALANTINAS Eduardas Valantinas Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė Kazimiera Jastržemskytė Antanas ir Marijona Rimkutė Jastržemskiai
Mosėdis
1861-02-28 VALANTINAS Ferdinandas Valantinas Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė Barbora Jonauskaitė Laurynas ir Barbora Grigevičiutė Jonauskai
Nevočiai
1926-01-09 VALANTINAS Ferdinandas Valantinas Ferdinandas ir Ona Viršilaitė Valantinai
Nevočiai Veronika Bieliauskaitė Pranciškus ir Barbora Žvinklytė Bieliauskai
Daukšiai
1884-05-01 VALANTINAS Julijonas Valantinas Kleopas ir Barbora Zubaitė Valantinai
Budriai Domicėlė Andriekutė (Андрековную) Kazimieras ir Kotryna Buivydaitė Andriekai
Budriai
1936-05-06 VALANTINAS Juozapas Valantinas Juozapas ir Marijona Jonkutė Valantinai
Nevočiai Bronislova Uosytė Pranciškus ir Monika Girdžiūnaitė Uosiai
Nevočiai
1867-05-09 VALANTINAS Juozapas Valantinas (Валeнтыновичь) Antanas ir Anastasija Venckutė Valantinai
Mosėdis Uršulė Bučytė Antanas ir Ona Petrauskaitė Bučiai (Бучисовъ)
Mosėdis
1913-02-25 VALANTINAS Kazimieras Valantinas Antanas ir Ona Bertašiutė Valantinai N Šilaliai Monika Miliutė Jonas ir Ona Gasauskaitė Miliai
Šaukliai
1929-04-25 VALANTINAS Kazimieras Valantinas Antanas ir Ona Bertašiutė Valantinai N Šaučikai Salant.par. Kazimiera Razmutė Kazimieras ir Barbora Maksvytytė Razmos
Šaukliai
1848-11-09 VALANTINAS Kleopas Valantinas (Walentynowicza) Tadas ir Barbora Baltrutytė Valantinai
Krakės Barbora Zubaitė Kajetonas ir Agota Zubaitė Zubės
Krakės
1916-11-19 VALANTINAS Konstantinas Valantinas Povilas ir Uršulė Laureckytė Valantinai
Žebrokai Ona Šakinytė Aleksandras ir Uršulė Petrošiutė Šakiniai
Žebrokai
1937-07-07 VALANTINAS Konstantinas Valantinas Povilas ir Uršulė Laureckytė Valantinai N Krakės Elena Paulauskaitė Narmontienė Kazimieras ir Felicijona Ažondenytė Paulauskai N Krakės
1844-02-06 VALANTINAS Motiejus Valantinas Motiejus ir Elena Žilinskaitė Valantinai N Šatraminiai Elena Žilinskaitė Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskai
Šatraminiai
1922-11-21 VALANTINAS Nikodemas Valantinas Aleksandras ir Ona Mimgaudaitė Valantinai
Naujukai Veronika Galdikaitė Pranciškus ir Barbora Vyniautaitė Galdikai
Mos.p.
1878-02-15 VALANTINAS Povilas Valantinas Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai
Budvietė Monika Tubinaitė Motiejus ir Barbora Jablonskytė Tubinai
Kernai
1887-06-02 VALANTINAS Povilas Valantinas Adomas ir Monika Kazbaravičiutė Valantinai N Budvietė Uršulė Laureckytė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai
Žebrokai


1897-02-23 VALAUSKAS Jurgis Valauskas Juozapas ir Barbora Žalimaitė Valauskai
Dukainiai Plat.p. Monika Donėlaitė Antanas ir Monika Tilškytė Donėlos
Baksčiai


1886-01-28 VALINSKAS Antanas Valinskas Pranciškus ir Petronėlė Urbonaitė Valinskai N Dovainiai Plat.p Karolina Razmaitė Dominykas ir Ona Bružaitė Razmai
Šniukščiai
1842-11-24 VALINSKAS Petras Valinskas Juozapas ir Elžbieta Šauklytė Valinskai
Igariai Pranciška Leilionaitė Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Kusai


1922-05-27 VALIUS Juozapas Valius Gasparas ir Marijona Šaulevičiutė Valiai
Udraliai Magdalena Viršilaitė Kinčienė Antanas ir Marijona Martinkutė Viršilos N Udraliai


1909-02-03 VALIUŠKA Laurynas Valiuška Antanas ir Rozalija Armaitytė Valiuškos
Gedgaudžiai Zuzana Ruikaitė Konstantinas ir Ona Želvytė Ruikos
Nevočiai


1873-01-24 VALTARAS Jokūbas Valtaras (Валтара) Mykolas ir Ona Mimgaudaitė Valtarai N Šaukliai Karolina Ramonaitė (Романовскою) Feliksas ir Antanina Razmaitė Ramonai (Романовскихъ)
Šaukliai
1852-01-29 VALTARAS Jokūbas Valtaras (Волториса) Mykolas ir Ona Mimgaudaitė Valtarai
Šakaliai Ona Kusaitė Dominykas ir Agnė Skersytė Kusai
Šakaliai
1899-07-02 VALTARAS Jokūbas Valteris (Вадтераса) Jokūbas ir Ona Kusaitė Valtarai
Šaukliai Elena Kaubraitė Juozapas ir Leokadija Griciutė Kaubrės
Šaukliai
1874-02-06 VALTARAS Jonas Valteris (Валтериса) Jokūbas ir Ona Kusaitė Valtarai
Daukšiai Ona Gūžaitė Jonas ir Pranciška Rancaitė Gūžės
Daukšiai


1865-05-05 VALUTIS Jurgis Valutis Felicijonas ir Pranciška Kobainytė Valučiai
Šatraminiai Barbora Baužytė Erikas ir Pranciška Ažondenytė Baužiai
Šatraminiai


1900-01-25 VALUŽIS Antanas Valužis Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Šaukliai Magdalena Šmotaitė Jeronimas ir Elena Zubaitė Šmotai
Šaukliai
1936-02-24 VALUŽIS Antanas Valužis Kazimieras ir Uršulė Razmaitė Valužiai
Šaukliai Ona Zubavičiutė Juozapas ir Ona Gabalytė Zubavičiai
Naujukai
1905-08-07 VALUŽIS Jonas Valužis Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Šaukliai Ona Dvarionaitė Leonas ir Ona Mažutytė Dvarionai
*
1888-09-18 VALUŽIS Kazimieras Valužis Pranciškus ir Petronėlė Retkutė Valužiai
Sėleniai Sal.p. Uršulė Bužinauskytė Skubutienė Jonas ir Marijona (?) Juozutytė Bužinskai N Šaukliai
1900-10-24 VALUŽIS Kazimieras Valužis Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Šaukliai Uršulė Razmutė Bertašienė Antanas ir Barbora Skubutytė Razmos N Šaukliai
1845-02-25 VALUŽIS Leopoldas Valužis (Walužow) Stanislovas ir Marijona Araitė Valužiai
Kalviai Lenk.p. Pranciška Stirpeikaitė Kazimieras ir Antanina Juškaitė Stirpeikos
Lenk.p.


1869-01-14 VASERIS Adomas Vaseris Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai
Mosėdis Ona Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Skiezgailaitė Gedminai
Mosėdis
1885-05-14 VASERIS Aleksandras Vaseris Feliksas ir Uršulė Tamošauskaitė Vaseriai
Igariai Veronika Kaunaitė (Ковновною) Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaunai
Šaukliai
1849-01-18 VASERIS Antanas Vaseris Simonas ir Marijona Sadauskaitė Vaseriai
Igariai Ona Kubiliutė Gadeikienė Kazimieras ir Joana Arlauskaitė Kubiliai N Nevočiai
1924-11-30 VASERIS Antanas Vaseris Stanislovas ir Uršulė Donėlaitė Vaseriai
Krakės Karolina Valantinaitė Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Mosėdis
1846-02-17 VASERIS Juozapas Vaseris (Wasseria) Simonas ir Marijona Sadauskaitė Vaseriai
Igariai Sofija Luotaitė (Lowtowna) Juozapas ir Barbora Simonavičiutė Luotės
Igariai
1875-02-24 VASERIS Jurgis Vaseris Feliksas ir Uršulė Tamošauskaitė Vaseriai
Igariai Magdalena Šimkutė Kazimieras ir Anastasija Klovaitė Šimkai
Krakės
1892-05-25 VASERIS Leonas Vaseris Onos Vaserytės sūnus
Šatraminiai Anastasija Anužytė Antanas ir Ona Palenskytė Anužiai
Šatraminiai
1878-02-22 VASERIS Liudvikas Vaseris Laurynas ir Ona Bertašiutė Vaseriai
Skuodas Barbora Šopagaitė Jonas ir Anastasija Bružaitė Šopagos
Šekai
1857-01-29 VASERIS Martynas Vaseris Martynas ir Domicėlė Dimaitė Vaseriai
Žalgiriai Pranciška Černeckytė Krescencijus ir Terezė Šilgalytė Černeckiai
Žalgiriai
1891-06-18 VASERIS Martynas Vaseris Martynas ir Domicėlė Dimaitė Vaseriai N Šakaliai Barbora Petrikaitė Jonas ir Cecilija Kazlauskaitė Petrikai
Šaukliai
1840-01-30 VASERIS Mykolas Vaseris Juozapas ir Magdalena Butkutė Vaseriai
* Barbora Simutytė Juozapas ir Magdalena Žvinklytė Simučiai
Šatraminiai
1841-01-28 VASERIS Mykolas Vaseris Mykolas ir Rozalija Malūkaitė Vaseriai
Šatraminiai Anastasija Ukrinaitė Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai
Šakaliai
1923-04-08 VASERIS Narcizas Vaseris Dominykas ir Ieva Vindašiutė Vaseriai
Grūšlaukė Dominyka Feliksa Jutkevičiutė Pranciškus ir Marijona Dambrauskaitė Jutkevičiai (Jutkevičius)
Yl.p.
1913-02-19 VASERIS Pranciškus Vaseris Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai Anelė Gadeikytė Juozapas ir Anastasija Pociutė Gadeikiai
Budvietė
1901-05-15 VASERIS Stanislovas Vaseris (Васерис) Juozapas ir Sofija Luotaitė Vaseriai N Tauzai Barbora Kinčiutė (Кинчусовною) Leonas ir Anastasija Žilinskaitė Kinčiai
Tauzai
1887-02-10 VASERIS Stanislovas Vaseris (Васерисa) Juozapas ir Sofija Luotaitė Vaseriai
Igariai Uršulė Donėlaitė (Донеллавной) Jokimas ir Ona Kazlauskaitė Donėlos
Udraliai


1851-11-20 VASILIAUSKAS Antanas Vasiliauskas Antanas ir Regina Šmitaitė Vasilaiuskai
Šaukliai Ona Motuzaitė (Мотузовною) Teodoras ir Justna Raibytė Motuzos
Šaukliai
1859-01-20 VASILIAUSKAS Jokimas Vasiliauskas Antanas ir Regina Šmitaitė Vasilaiuskai
Šaukliai Ona Daukšaitė Juozapas ir Ona Preibytė Daukšai
Šaukliai
1872-09-12 VASILIAUSKAS Jokimas Vasiliauskas Antanas ir Regina Šmitaitė Vasilaiuskai N Šaukliai Barbora Palenskytė Jonas ir Ona Tilškytė Palenskiai
Ersla
1843-01-12 VASILIAUSKAS Jonas Vasiliauskas Mykolas ir Barbora Butytė Vasiliauskai M Jundulai Mos.p. Julijona Donėlaitė (Danilowna) Pranciškus ir Kotryna Rumbutytė Donėlos (Danilow)
Žebrokai
1863-02-05 VASILIAUSKIS Juozapas Vasiliauskis Juozapas ir Barbora Venckutė Vasilauskiai
Mosėdis Uršulė Daukintytė Kuprienė Jonas ir Joana Kinčiutė Daukinčiai N Mosėdis
1863-04-23 VASILIAUSKIS Juozapas Vasiliauskis Adomas ir Marijona Balserytė Vasiliauskiai N Mosėdis Pranciška Jakštaitė Pranciškus ir Barbora Dvarionaitė Jakštai
Naujukai
1920-04-15 VASILIAUSKAS Pranciškus Vasiliauskas Juozapas ir Magdalena Merkelytė Vasiliauskai
Luoba Ona Liekytė Januškienė Vincentas ir Anastasija Bieliauskaitė Liekiai N Gondlaukė


1905-01-18 VAŠKYS Aleksandras Vaškys Petras ir Anastasija Gedrimaitė Vaškiai
Mosėdis Ona Žvinklytė Juozapas ir Ona Endriuškaitė Žvinkliai
Mosėdis
1921-02-06 VAŠKYS Aleksandras Vaškys Pranciškus ir Barbora Monstvilaitė Vaškiai
Mos.p. Ona Petrauskaitė Kazimieras ir Ona Narvilaitė Petrauskai
Mos.p.
1923-02-11 VAŠKYS Aleksandras Vaškys Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Daukšiai Anastasija Razgaitytė Pranciškus ir Anastasija Bėrontaitė Razgaičiai
Naujukai
1931-12-30 VAŠKYS Aleksandras Vaškys Aleksandras ir Ona Žvinklytė Vaškiai
Mosėdis Bronislova Katkutė Juozapas ir Veronika Žvinklytė Katkai
Naujukai
1916-06-12 VAŠKYS Antanas Vaškys Pranciškus ir Julijona Riepšaitė Vaškiai
Krakės Ona Budrikytė Jurgis ir Barbora Kuprytė Budrikiai
Gaubės
1910-05-11 VAŠKYS Antanas Vaškys Nikodemas ir Magdalena Vičiutė Vaškiai
Šaučikai Pranciška Januškaitė Juozapas ir Pranciška Bertašiutė Januškos
Kulaliai
1846-11-26 VAŠKYS Antanas Vaškys (Waszkiewicza) Jonas ir Elena Skurvydaitė Vaškiai
Mosėdis Uršulė Klovaitė Juozapas ir Marijona Kairytė Klovos
Krakės
1865-01-13 VAŠKYS Dominykas Vaškys Jonas ir Ona Giedraitė Vaškiai (Гидровъ) N Naujukai Ona Butkutė Juozapas ir Ieva Petkutė Butkai
Naujukai
1925-02-17 VAŠKYS Jonas Vaškys Jonas ir Ona Litvinaitė Vaškiai
Paluknė, Sk.p. Barbora Zubaitė Pranciškus ir Barbora Šemetaitė Zubės
Krakės Mos.p.
1926-02-02 VAŠKYS Jonas Vaškys Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Daukšiai Amelija Kleinauskaitė Juozapas ir Domicėlė Veitaitė Kleinauskai
Daukšių Medsėdžiai
1932-05-28 VAŠKYS Jonas Vaškys Jonas ir Ona Jonauskaitė Vaškiai
Laumaičiai Šat.p. Magdalena Žuolytė Kazimieras ir Felicijona Zubaitė Žuoliai
Virbalai
1933-01-30 VAŠKYS Jonas Vaškys Klemensas ir Petronėlė Šoblinskaitė Vaškiai N Laumaičiai Šat.p. Magdalena Litvinaitė Liekienė Antanas ir Uršulė Maniukaitė Litvinai N Nevočiai
1848-11-23 VAŠKYS Jonas Vaškys (Waszkia) Pranciškus ir Marijona Griciutė Vaškiai
Šakaliai Monika Jonkutė Bėrontienė Mykolas ir Magdalena Vaserytė Jonkai N Šakaliai
1890-01-30 VAŠKYS Juozapas Vaškys Kazimieras ir Ona Butkutė Vaškiai
Daukšiai Ona Malūkaitė Leonas ir Barbora Ažondenytė Malūkai
Žalgiriai
1922-05-28 VAŠKYS Juozapas Vaškys Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Mos.p. Anastasija Šopagaitė Jonas ir Ona Riepšaitė Šopagos
Mos.p.
1925-01-12 VAŠKYS Juozapas Vaškys Jurgis ir Rozalija Rimaitė Vaškiai
Kernai Barbora Šimkutė Leonas ir Aniceta Laureckytė Šimkai
Kernai
1861-01-24 VAŠKYS Juozapas Vaškys Juozapas ir Uršulė Mockutė Vaškiai
Kulai Sk.p. Ona Bačiutė Petras ir Joana Daukintytė Bačiai
Gaubės
1865-01-27 VAŠKYS Juozapas Vaškys Pranciškus ir Pranciška Kniuipytė Vaškiai
Daukšiai Anastasija Ramonaitė Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai
1843-11-09 VAŠKYS Jurgis Vaškys Pranciškus ir Marijona Griciutė Vaškiai
Šakaliai Leokadija Skersytė Pranciškus ir Elena Galdikaitė Skersiai
Ledžiai
1873-07-02 VAŠKYS Jurgis Vaškys Kazimieras ir Ona Stonkutė Vaškiai
Plaušiniai Ona Tamošauskaitė Kazimieras ir Magdalena Ažondenytė Tamošauskai
Plaušiniai
1896-11-24 VAŠKYS Jurgis Vaškys Jurgis ir Ona Kuprytė Vaškiai
Šakaliai Rozalija Venckutė Jurgis ir Domicėlė Skaraitė Venckai
Šakaliai
1898-05-10 VAŠKYS Jurgis Vaškys Kazimieras ir Uršulė Čižauskaitė Vaškiai
Luknė Sk.p. Petronėlė Žvinklytė Aleksandras ir Idalija Kaunaitė Žvinkliai
Kernai
1937-08-29 VAŠKYS Justinas Vaškys Aleksandras ir Ona Žvinklytė Vaškiai
Mosėdis Kazimiera Mockutė Kazimieras ir Salomeja Jackutė Mockai
Ersla
1909-05-27 VAŠKYS Kazimieras Vaškys Ignotas ir Domicėlė Jonauskaitė Vaškiai
Reketė Gint.p. Ona Peldytė Žuolienė Kazimieras ir Barbora Preibytė Peldžiai N Palšiai
1911-07-17 VAŠKYS Kazimieras Vaškys Kazimieras ir Ona Strakšaitė Vaškiai N Krakės Monika Šarpnickytė Petras ir Rozalija Dvarionaitė Šarpnickiai
Mos.p.
1848-05-11 VAŠKYS Kazimieras Vaškys (Waszkia) Klemensas ir Magdalena Pukinskytė Vaškiai
Daukšiai Ona Butkutė Antanas ir Barbora Milinskaitė Butkai
Daukšiai
1928-01-31 VAŠKYS Leonardas Vaškys Kajetonas ir Rozalija Sakalaitė Vaškys
Rušupiai Sk.p. Uršulė Petrulevičiutė Juozapas ir Uršulė Liatukaitė Petrulevičiai
Ersla
1904-01-20 VAŠKYS Leonas Vaškys Leonas ir Petronėlė Ramonaitė Vaškiai
Daukšiai Ona Rimkutė Jonas ir Anastasija Sadauskaitė Rimkai
Nevočiai
1909-11-24 VAŠKYS Leonas Vaškys Jurgis ir Ona Kuprytė Vaškiai
Daukšiai Julijona Černeckytė Antanas ir Rozalija Butkutė Černeckiai
Daukšiai
1935-06-04 VAŠKYS Leonas Vaškys Kazimieras ir Julijona Litvinaitė Vaškiai
Krakės Stefanija Tamošauskaitė Antanas ir Barbora Žvaginytė Tamošauskai
Budvietė
1935-11-30 VAŠKYS Leonas Vaškys Leonas ir Julijona Černiauskaitė Vaškiai
Daukšiai Amelija Vaškytė Nikodemas ir Magdalena Daukšaitė Vaškiai
Šatraminiai
1937-01-19 VAŠKYS Leonas Vaškys Kazimieras ir Julijona Litvinaitė Vaškiai N Krakės Petronėlė Kuprytė Petronėlės Kuprytės dukra
Rukai
1933-02-27 VAŠKYS Liudvikas Vaškys Jonas ir Ona Jonauskaitė Vaškiai
Laumaičiai Šat.p. Veronika Dargytė Jurgis ir Monika Mončytė Dargiai
Nevočiai
1897-09-08 VAŠKYS Nikodemas Vaškys Pranciškus ir Barbora Abdulskiaitė Vaškiai N Šatraminiai Barbora Aklytė Andriejauskienė Leonas ir Ona Daniutė Akliai N Šerkšniai
1906-04-30 VAŠKYS Nikodemas Vaškys Pranciškus ir Barbora Abdulskytė Vaškiai N * Barbora Daukšaitė Pranciškus ir Matilda Žvinklytė Daukšai
Šekai
1877-05-09 VAŠKYS Petras Vaškys Aleksandras ir Justina Vaškiai N Mosėdis Petronėlė Žalimaitė Juozapas ir Petronėlė Šoblinskaitė Žalimai
Užpelkiai Plat.p.
1885-02-03 VAŠKYS Petras Vaškys Petras ir Judita Baguckytė Vaškiai
Palaukė Sk.p. Ona Bakstytė Juozapas ir Aniceta Donėlaitė Baksčiai
Kernai
1908-03-19 VAŠKYS Petras Vaškys Pranciškus ir Barbora Monstvilaitė Vaškiai
* Petronėlė Bertašiutė Juozapas ir Petronėlė Griciutė Bertašiai
Šaukliai
1919-03-03 VAŠKYS Petras Vaškys Petras ir Petronėlė Žalimaitė Vaškiai N Mosėdis Kazimiera Pocevičiutė Melitonas ir Malvina Gecevičiutė Pocevičiai
Mosėdis
1873-01-24 VAŠKYS Petras Vaškys Aleksandras ir Justina Vaškiai
Mosėdis Anastasija Gedrimaitė Juozapas ir Marijona Škimelytė Gedrimai
Mosėdis
1903-06-15 VAŠKYS Pranciškus Vaškys Juozapas ir Elena Griciutė Vaškiai
Erlėnai Sal.p Barbora Motuzaitė Kazimieras ir Uršulė Kuprytė Motuzos
Šniukščiai
1920-01-27 VAŠKYS Pranciškus Vaškys Juozapas ir Elena Riciutė Vaškiai N Šniukščiai Ona Vaitelaitė Kazimieras ir Anelė Tilškytė Vaitelės
Šniukščiai
1930-03-01 VAŠKYS Pranciškus Vaškys Antanas ir Pranciška Januškaitė Vaškiai
Miesto Kalniškiai Mos.p. Kotryna Martinkutė Feliksas ir Salomeja Petkutė Martinkai
Miesto Kalniškiai Mos.p.
1931-01-18 VAŠKYS Pranciškus Vaškys Juozapas ir Ona Malūkaitė Vaškiai
Daukšiai Stanislova Litvinaitė Antanas ir Ona Paulauskaitė Litvinai
Daukšiai
1907-08-15 VAŠKYS Stanislovas Vaškys Leonas ir Ona Urbonaitė Vaškiai
Puodkaliai Sk. p. Ona Riepšaitė Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Riepšai
Juodupėnai Sl.p
1933-02-10 VAŠKYS Steponas Vaškys Leonas ir Ona Urbonaitė Vaškiai
Budvietė Bronislova Valužytė Jonas ir Ona Dvarionaitė Valužiai
Igariai
1925-02-14 VAŠKYS Vladislovas Vaškys Antanas ir Anastasija Šopaitė Vaškiai
Mikulčiai Elena Andrijauskaitė Pranciškus ir Anastasija Eidėjutė Andrijauskai
Mikulčiai


1929-02-11 VAZBYS Izidorius Vazbys Bonifacas ir Kotryna Galdikaitė Vazbiai N Latveliai Grūšl.p. Julijona Želvytė Dimienė Antanas ir Rozalija Galdikaitė Želviai N Šekai


1922-08-06 VEČERSKIS Pranciškus Večerskis Pranciškus ir Kotryna Drąsutytė Večerskiai
Šaukliai Elena Valtaraitė Jokūbas ir Elena Kaubraitė Valtarai
Šaukliai


1929-11-29 VEITAS Antanas Veitas Kazimieras ir Ona Rupeikaitė Veitai
Igariai Kazimiera Sendriutė (įraše Sendrauskaitė) Jonas ir Aniceta Zubaitė Sendriai
Plaušiniai
1869-11-18 VEITAS Antanas Veitas Motiejus ir Julijona Jokubauskaitė Veitai
Veiteliai Yl.p. Barbora Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla
1846-11-26 VEITAS Dovydas Veitas (Weyta) Dovydas ir Ona Šiudeikytė Veitai N Večiai Lenk.p. Ona Bružaitė Mykolas ir Marijona Barkutė Bružai
Ledžiai
1864-02-25 VEITAS Jeronimas Veitas Kazimieras ir Benedikta Šmitaitė Veitai
Igariai Uršulė Baužytė Stanislovas ir Uršulė Končiutė Baužiai
Šatraminiai
1876-11-05 VEITAS Jeronimas Veitas Jonas ir Morta Grumblytė Veitai
Mosėdis Pranciška Šemetaitė Ramonienė Leonas ir Julijona Endriuškaitė Šemetos N Mosėdis
1880-02-06 VEITAS Jokimas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Nevočiai Anastasija Miliutė Antanas ir Ona Kažytė Miliai
Kusai
1883-11-22 VEITAS Jokimas Veitas Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai
Šerkšniai Elena Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1902-02-05 VEITAS Jokimas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai N Plaušiniai Monika Paulauskaitė Kazimieras ir Uršulė Abrutytė Paulauskai
Udraliai
1903-02-04 VEITAS Jokimas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai N Plaušiniai Uršulė Laureckytė Mykolas ir Anelė Kinčiutė Laureckiai
Krakės
1926-10-30 VEITAS Jokimas Veitas Povilas ir Elena Zobėliusitė (Забеловною) Veitai
Žebrokai Emilija Gedrimaitė Kazimieras ir Magdalena Anužytė Gedrimai
Mosėdis
1846-02-13 VEITAS Jonas Veitas (Weyta) Juozapas ir Scholastika Viršilaitė Veitai N Simaičiai Kotryna Luotaitė (Lowtiowna) Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės
Baksčiai
1871-04-26 VEITAS Jonas Veitas (Вейтиса) Juozapas ir Barbora Plaušinytė Veitai
Medininkai Lenk.p. Uršulė Gvazdžiauskaitė Pranciškus ir Ona Končiutė Gvazdžiauskai
Ledžiai
1878-02-08 VEITAS Juozapas Veitas Jonas ir Kotryna Luotaitė Veitai
Palaukė Mos.p. Ona Šemetaitė Pranciškus ir Anastasija Zaburaitė Šemetos
Palaukė Sk.p.
1884-07-03 VEITAS Juozapas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai
Daukšiai Rozalija Buganauskai Juozapas ir Marijona Skaraitė Buganauskai
Daukšiai
1906-05-07 VEITAS Juozapas Veitas Jonas ir Kotryna Luotaitė Veitai N Gondlaukė Apolonija Staniutė Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė
1916-11-19 VEITAS Juozapas Veitas Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitai N Šakaliai Elena Bučytė Kazimieras ir Anastasija Ramonaitė Bučiai
Mikulčiai
1918-06-11 VEITAS Juozapas Veitas *
Mosėdis Amelija Veitaitė (…?) ir Amelija Litvinaitė Veitai
Kernai
1865-02-10 VEITAS Juozapas Veitas Motiejus ir Magdalena Lukšaitė Veitai
Nevočiai Barbora Simaitytė Juozapas ir Anastasija Stonkutė Simaičiai
Rukai
1882-11-09 VEITAS Jurgis Veitas Stanislovas ir Barbora Budrikytė Veitai
Mosėdis Monika Tubinaitė Antanas ir Paulina Tilškytė Tubinai
Mosėdis
1885-01-15 VEITAS Kazimieras Veitas Ignotas ir Ona Eidinaitė Veitai
Narvydžiai Sk.p. Apolonija Pakulytė Jonas ir Uršulė Laukytė Pakuliai
Kernai
1904-02-03 VEITAS Kazimieras Veitas Jeronimas ir Uršulė Baužytė Veitai
Igariai Ona Rupeikaitė Antanas ir Ona Valančiutė Rupeikos
Šaukliai
1924-09-08 VEITAS Kazimieras Veitas Juozapas ir Ona Šemetaitė Veitai
Šerkšniai Amelija Pakulytė Juozapas ir Felicijona Skaraitė Pakuliai
Kernai
1930-01-16 VEITAS Kazimieras Veitas Kazimieras ir Ona Rupeikaitė Veitai
Igariai Bronislova Zoberniutė Kazimieras ir Kotryna Mikalauskytė Zoberniai
Igariai
1936-07-05 VEITAS Konstantinas Veitas Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Veitai
Kernai Stepanija Žuolytė Antanas ir Ona Butkutė Žuoliai
Daukšių Medsėdžiai
1866-01-31 VEITAS Leopoldas Veitas Kazimieras ir Benedikta Šmitaitė Veitai
Igariai Ona Novomeiskytė Anupras ir Barbora Pikturnaitė Novomeiskiai
Rukai
1848-02-22 VEITAS Leopoldas Veitas (Wejta) Mykolas ir Ona Dvarionaitė Veitos
Šerkšniai Magdalena Mosteikytė Ignotas ir Magdalena Bėrontaitė Mosteikos
Šaukliai
1843-02-21 VEITAS Mykolas Veitas Mykolas ir Liucija Montikaitė Veitai
Udraliai Ona Kubiliutė Antanas ir Cecilija Stankutė Kubiliai
Budriai
1844-02-06 VEITAS Mykolas Veitas Laurynas ir Rozalija Dvarionaitė Veitai
Žebrokai Uršulė Kasperavičiutė (Kasperowiczowna) Juozapas ir Ona Kubiliutė Kasperavičiai
Žebrokai
1874-05-01 VEITAS Petras Veitas Jonas ir Morta Grumblytė Veitai
Udraliai Uršulė Tubinaitė Mikaitienė Mykolas ir Elena Aklytė Tubinai
Mosėdis
1887-02-10 VEITAS Petras Veitas Jonas ir Morta Grumblytė Veitai N Palaukė Sk.p. Monika Andrutytė Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Andručiai
Krakės
1916-02-28 VEITAS Petras Veitas Petras ir Monika Andrutytė Veitai
Palaukiai Barbora Šakinytė Mykolas ir Barbora Paulauskaitė Šakiniai
Mikulčiai
1883-02-15 VEITAS Povilas Veitas Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai
Šerkšniai Elena Zobėliusitė (Забеловною) Kazimieras ir Magdalena Vaidilaitė Zobėlos
Šerkšniai
1843-01-31 VEITAS Stanislovas Veitas Mykolas ir Liucija Montikaitė Veitai
Udraliai Barbora Budrikytė Mykolas ir Magdalena Macytė Budrikiai
Mosėdis
1933-02-04 VEITAS Stanislovas Veitas Kazimieras ir Ona Rupeikaitė Veitai
Igariai Elena Tamošauskaitė Antanas ir Monika Pajauskaitė Tamošauskai
Šatraminiai


1904-01-13 VENCKAUSKAS Felicijonas Venckauskas (Венцковскаго) Felicijonas ir Barbora Steponaitė Venckauskai
Kulaliai Kotryna Deinoraitė Kazimieras ir Ona Jonutytė Deinorai
Kulaliai


1919-06-12 VENCKUS Antanas Venckus Dominykas ir Anastasija Skersytė Venckai N Mikulčiai Anastasija Bertašiutė Šemetienė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai N Šaukliai
1933-11-05 VENCKUS Antanas Venckus Jonas ir Marijona Klumbytė Venckai
Klaip.p. Bronislova Jonkutė Mykolas ir Kotryna Ložytė Jonkai
Igariai
1881-06-17 VENCKUS Antanas Venckus Dominykas ir Anastasija Skersytė Venckai
Barzdžiai Sal.p. Barbora Domarkaitė Juozapas ir Barbora Bružaitė Domarkai
Palšiai
1936-02-12 VENCKUS Feliksas Venckus Jonas ir Ona Paulauskaitė Venckai
Mikulčiai Magdalena Butkutė Antanas ir Magdalena Bytautaitė Butkai
Šerkšniai
1906-01-17 VENCKUS Jonas Venckus Jurgis ir Veronika Motuzaitė Venckai
Mikulčiai Ona Paulauskaitė Juozapas ir Barbora Žvaginytė Paulauskai
Nevočiai
1870-02-22 VENCKUS Juozapas Venckus Juozapas ir Monika Žvinklytė Venskai
Ledžiai Uršulė Skersytė Jonas ir Uršulė Eidėjutė Skersiai
Daukšiai
1868-09-08 VENCKUS Jurgis Venckus Juozapas ir Monika Žvinklytė Venckai
Kernai Domicėlė Skaraitė Jonas ir Ona Vaitilaitė Skaros
Kernai
1917-01-16 VENCKUS Konstantinas Venckus Antanas ir Barbora Domarkaitė Venckai
Klausgalvai Juozapota Jonkutė Antanas ir Barbora Zobėliusitė Jonkai
Igariai
1925-07-26 VENCKUS Konstantinas Venckus Antanas ir Barbora Domarkaitė Venckai N Mikulčiai Eugenija Statkutė Antanas ir Monika Bertašiutė Statkai
Baksčiai
1898-02-03 VENCKUS Laurynas Venckus Laurynas ir Antanina Laukytė Venckai
Baksčiai Ona Anužytė Aleksandras ir Magdalena Kubiliutė Anužiai
Šilaliai
1916-02-22 VENCKUS Pilypas Venckus Juozapas ir Anelė Žuolytė Venckai N Sal. Barbora Riepšaitė Jonas ir Domicėlė Šlečkutė Riepšai
Virbalai
1887-05-19 VENCKUS Pranciškus Venckus Motiejus ir Ona Macytė Venckai (Моцiовъ Венцкусовъ)
Šatraminiai Elena Kažytė Jonas ir Juozapota Peknieriutė Kažiai
ŠatraminiaiVENCLAUSKAS – VENSLAUSKAS1923-02-05 VENCLAUSKAS Aleksandras Venclauskas Kazimieras ir Magdalena Vyniautaitė Venclauskai
Šatraminiai Barbora Ablonskytė Kazimieras ir Barbora Končiutė Ablonskiai
Ersla
1849-02-08 VENSLAUSKAS Aleksandras Venslauskas (Венцлавскаго) Kazimieras ir Elena Jurkutė Venslauskai
Šatraminiai Pulcherija Jakštaitė Jonas ir Antanina Gvazdžiauskaitė Jakštai
Šatraminiai
1852-01-29 VENSLAUSKAS Aleksandras Venslauskas (Венцлавскаго) Kazimieras ir Elena Jurkutė Venslauskai N(?)
Apolonija Bėrontaitė Pranciškus ir Monika Pabrėžaitė Bėrontai
Šatraminiai
1901-11-20 VENCLAUSKAS Juozapas Venclauskas (Венцлавскаго) Kajetonas ir Anastasija Giedraitė Venclauskai
Daukšiai Felicijona Vitkutė Antanas ir Felicijona Prialgauskaitė Vitkai
Daukšiai
1865-05-04 VENSLAUSKAS Kajetonas Venslauskas (Венславскаго) Simonas ir Marcijona Levinaitė? Venslauskai
Žalgiriai Anastasija Prialgauskaitė Mickuvienė Jonas ir Felicijona Stirpeikaitė Prialgauskai N Daukšiai
1885-11-05 VENCLAUSKAS Kazimieras Venclauskas (Венцловскаго) Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venclauskai

Šatraminiai Magdalena Vyniautaitė Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai
Igariai
1906-11-21 VENCLAUSKAS Kazimieras Venclauskas (Венцловскаго) Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venclauskai N Šatraminiai Barbora Galdikaitė Liudvikas ir Barbora Tamošauskaitė Galdikai
Šatraminiai
1899-02-28 VENCLAUSKAS Leonas Venckauskas (Венцловскаго) Mykolas ir Barbora Butkutė Venclauskai N Puodkaliai Sk. p. Magdalena Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1883-11-08 VENCLAUSKAS Pranciškus Venclauskas (Венцловскаго) Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venclauskai
Daukšiai Ona Ragainytė Bonaventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Daukšiai
1847-01-21 VENSLAUSKAS Pranciškus Venslauskas (Węslawskiego) Simonas ir Monika Laukytė Venslauskai
Kernai Ieva Paulikaitė Šmitienė Juozapas ir Ona Motiejauskaitė Paulikai N Šakaliai
1924-11-02 VENSKAUSKIS Vitoldas Venskauskis Antanas ir Barbora Šmitaitė Venskauskiai
Kernai Ona Šimkutė Konstantinas ir Domicėlė Šarvaitė Šimkai
Žebrokai


1896-11-12 VIČIULIS Antanas Vičiulis (Вичюлиса) Antanas ir Barbora Daukšaitė Vičiuliai N Sal.p. Barbora Šmitaitė Leonas ir Liucija Jurgilevičiutė Šmitos
Kernai
1904-02-08 VIČIULIS Juozapas Vičiulis (Вичюлиса) Antanas ir Barbora Daukantaitė Vičiuliai N Ubagiškės Sal.p. Elena Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai
1859-09-13 VIČIULIS Pranciškus Vičiulis (Вичюля) Pranciškus ir Marijona Skruibytė Vičiuliai N Šliktinė Šat.p. Kotryna Stankutė (Станковною) Antanas ir Domicėlė Zomkutė Stankai
ŠniukščiaiVIČIUS – VIČYS1935-06-12 VIČIUS Aleksandras Vičius Aleksandras ir Elena Pukinskaitė Vičiai
Daukšių Medsėdžiai Ona Ramonaitė Juozapas ir Petronėlė Beniušytė Ramonai
Daukšių Medsėdžiai
1852-02-05 VIČIUS Antanas Vičius (Вичиса) Antanas ir Liudvika Grigevičiutė Vičiai
Ersla Benedikta Petrauskaitė Jonas ir Felicijona Tubinaitė Petrauskai
Ersla
1853-02-17 VIČIUS Antanas Vičius (Вичиса) Motiejus ir Barbora Laukytė Vičiai
Ersla Elžbieta Šemetaitė Dominykas ir Joana Butkutė Šemetos
Ersla
1911-06-14 VIČIUS Antanas Vičius (Вичиса) Antanas ir Barbora Narkutė Vičiai
Daukšiai Ona Jotkutė Šedvydienė Juozapas ir Magdalena Kapinskaitė Jotkai N Krakės
1860-01-26 VIČIUS Antanas Vičius (Вичисовъ) Antanas ir Liudvika Grigevičiutė Vičiai N Ersla Marijona Lekstutytė Jonas ir Ona Ereminaitė Lekstučiai
Ersla
1883-01-25 VIČIUS Ignotas Vičius Ignotas ir Petronėlė Aklytė Vičiai
Ersla Barbora Riepšaitė Juozapas ir Felicijona Baužytė Riepšai
Ersla
1860-06-20 VIČIUS Ignotas Vičius (Вичиса) Kazimieras ir Elena Jackutė Vičiai N Ersla Petronėlė Aklytė Mykolas ir Juozapota Pliuškytė Akliai
Žebrokai
1853-01-13 VIČIUS Jonas Vičius (Вичюса) Tadas ir Elena Kaupaitė Vičiai
Ersla Ieva Jonauskaitė (Яновскую) Pranciškus ir Agnė Kazlauskaitė Jonauskai
Ersla
1923-07-01 VIČIUS Juozapas Vičius Juozapas ir Kazimiera Intaitė Vičiai
Mosėdis Pranciška Monstvilaitė Vykintas ir Rozalija Baltrutytė Monstvilos
Mosėdis
1937-02-03 VIČIUS Juozapas Vičius Antanas ir Ona Jotkutė Vičiai
Daukšių Medsėdžiai Stefanija Litvinaitė Jonas ir Salomeja Petkutė Litvinai
Daukšių Medsėdžiai
1863-06-10 VIČIUS Juozapas Vičius (Вичисъ) Tadas ir Elena Baltruškaitė Vičiai
Ersla Ona Kniukštaitė Jonas ir Magdalena Kinčiutė Kniukštos
Ersla
1926-06-13 VIČIUS Jurgis Vičius Ignotas ir Barbora Riepšaitė Vičiai
Ersla Bronislava Taučiutė Petras ir Anastasija Rimkutė Taučiai
Burniškės Mos.p. Mos.p.
1919-03-02 VIČIUS Jurgis Vičius (Vičio) Antanas ir Barbora Narkutė Vičiai
Daukšiai Barbora Jasaitė Juozapas ir Barbora Gaubytė Jasai
Daukšiai
1858-06-24 VIČIUS Leonas Vičius (Вичюса) Pranciškus ir Ieva Daukintytė Vičiai N Normančiai Sal.p. Anastasija Mockutė Petras ir Pranciška Bričkutė Mockai
Šatraminiai
1929-12-29 VIČIUS Liudvikas Vičius Ignotas ir Barbora Riepšaitė Vičiai
Ersla Stanislova Šedvydytė Antanas ir Karolina Daukintytė Šedvydžiai
Daukšiai
1872-02-26 VIČIUS Mykolas Vičius Mykolas ir Magdalena Paulauskaitė Vičiai N Juodupėnai Sal.p. Antanina Kaunaitė (Ковновною) Nikodemas ir Petronėlė Abartytė Kaunai
Šaukliai
1865-02-10 VIČIUS Nikodemas Vičius (Вичиса) Antanas ir Liudvika Grigevičiutė Vičiai (įraše Elžbieta)
Ersla Marijona Kubilaitė Juozapas ir Viktorija Abrutytė Kubilai
Gondlaukė
1937-02-08 VIČIUS Sigizmundas Vičius Sigizmundas ir Rozalija Kairytė Vičiai
Derkinčiai Šač.p. Veronika Rušinskaitė Antanas ir Magdalena Beniušytė Rušinskai
Žebrokai
1862-06-12 VIČIUS Tadas Vičius (Вичиса) Antanas ir Monika Domkutė Vičiai
Ersla Ona Baužytė Zubienė Jonas ir Sofija Mickutė Baužiai N Krakės


1878-02-22 VIENOŽINSKAS Vykintas Vienožinskas (Веножинскаго) Justinas ir Barbora Urbonaitė Vienožinskiai
Anapolis Dusėtų p. Liudvika Niuniavaitė Jurgis ir Barbora Buivydaitė Niuniavos
Ersla


1933-05-16 VILIMAS Juozapas Vilimas Pranciškus ir Barbora Ketlerytė Vilimai N Kalviai Sk.p. Barbora Paulauskaitė Antanas ir Barbora Žvaginytė Paulauskai
Daukšiai


1900-11-28 VILIONIS Kazimieras Vilionis (Вилiониса) Ignotas ir Barbora Vir(...) Vilioniai
Tūbausiai Kret.p. Anastasija Gaubytė Aleksandras ir Ona Šiudeikytė Gaubės
Ledžiai


1874-02-06 VILKANECKIS Jonas Vilkoaneckis Marcijonos Vilkaneckytės sūnus
Puodkaliai Sk. p. Elžbieta Petrauskaitė Jonas ir Felicijona Tubinaitė Petrauskai
Ersla


1843-02-16 VILKAUSKIS Jurgis Vilkauskis (Wilkowskiego) Vladislovas ir Kotryna Šmaižytė Vilkauskiai
Juknaičiai Mos.p. Antanina Jackutė Juozapas ir Magdalena Jančiauskaitė Jackai
Juknaičiai


1926-05-06 VILKIS Steponas Vilkis Juozapas ir Kotryna Jonušaitė Vilkiai
Barstyčiai Plat.p. Marijona Stankutė (Stonkaitė) Kazimieras ir Barbora Gedgaudaitė Stankai
Kulaliai


1871-11-09 VIRKŠAS Pranciškus Virkšas Jurgis ir Petronėlė Budreckytė Virkšai
Geidučiai Šat.p. Justina Žurkevičiutė (Журкевичовною) Juozapas ir Elena Tamošauskaitė Žurkevičiai
Rukai


1904-02-03 VIRŠILAS Aleksandras Viršilas Antanas ir Ona Karbonskytė Viršilos
Geidučiai Šat.p. Monika Mončytė Povilas ir Matilda Šakinytė Mončiai
Žebrokai
1843-05-04 VIRŠILAS Antanas Viršila Tadas ir Scholastika Kazokauskytė Viršilos
Kaukolikai Barbora Pilibaitytė Škimelienė Laurynas ir Ona Mickutė Pilibaičiai N Kaukolikai
1913-06-05 VIRŠILAS Ignotas Viršilas Onos Viršilaitės, Jeronimo d. sūnus
Barviai Petronėlė Kaupaitė Leonas ir Petronėlė Adakauskaitė Kaupai
Mosėdis
1899-02-09 VIRŠILAS Jokimas Viršilas Jokimas ir Ona Gedgaudaitė Viršilos
Bratikai Šat.p. Barbora Šedvydytė Pranciškus ir Anastasija Staniutė Šedvydžai
Žalgiriai
1855-01-11 VIRŠILAS Juozapas Viršilas Pranciškus ir Marijona Barauskaitė Viršilai
Šatraminiai Morta Meškytė Juozapas ir Marijona Šiudeikytė Meškiai
Šatraminiai
1856-02-07 VIRŠILAS Juozapas Viršilas Dominykas ir Marijona Staigvilasitė Viršios
Naujukai Elena Šimkutė Petras ir Pranciška Andriejauskaitė Šimkai
Naujukai
1921-05-24 VIRŠILAS Juozapas Viršilas Juozapas ir Marijona Milašiutė Viršilos
Šatraminiai Kazimiera Jablonskytė Petras ir Uršulė Laureckytė Jablonskiai
Mosėdis
1908-07-06 VIRŠILAS Kazimieras Viršilas Jokimas ir Ona Gedgaudaitė Viršilos
Šat.p. Paulina Valantinaitė Albinas ir Magdalena Andriejauskaitė Valantinai
Budvietė
1892-02-11 VIRŠILAS Klemensas Viršilas Motiejus ir Ona (?) Viršilos N Kaukolikai Elena Gurauskaitė Jurgis ir Elena Andriejauskaitė Gurauskai
Šekai
1841-04-29 VIRŠILAS Pranciškus Viršilas Jonas ir Ona Nagaliauskytė Viršilos
Kaukolikai Barbora Narbutaitė Jackienė Mykolas ir Anastasija Drunaitė Narbutai N Kaukolikai
1840-02-06 VIRŠILAS Vincentas Viršilas Vincentas ir Rozalija Plaušinytė Viršilos
Daukšiai Ona Veitaitė Mykolas ir Konstancija Lekstutytė Veitai
Daukšiai


1852-02-05 VISČIŪNA Feliksas Visčiūna Juozapas ir Antanina Kaupaitė Viščiūnos
Mosėdis Barbora Augustinaitė (Августиновною) Vincentas ir Ona Milerytė Augustinai
Mosėdis
1871-02-03 VISČIŪNA Petras Visčiūna Petras ir Antanina Poškytė Viščiūnos
Šerkšniai Uršulė Juozaitytė Ipolitas ir Juozapota Grabytė Juozaičiai
Šerkšniai


1908-03-12 VISKONTAS Albertas Viskontas Dominykas ir Marijona Jonušaitė Viskontai
Laumaičiai Sk.p. Karolina Baužytė Juozapas ir Petronėlė Beniušytė Baužiai
Šerkšniai
1843-02-09 VISKONTAS Chrizostomas Viskontas Antanas ir Scholastika Mickutė Viskontai N Prialgava Magdalena Baužytė Jurgis ir Elena Joskaudaitė Baužiai
Igariai
1910-06-07 VISKONTAS Feliksas Viskontas Dominykas ir Marijona Jonušaitė Viskontai
Laumaičiai Sk.p. Barbora Kaubraitė Kazimieras ir Rozalija Budrikytė Kaubrės
Šaukliai
1849-01-11 VISKONTAS Juozapas Viskontas Juozapas ir Elena Beniušytė Viskontai
Šaukliai Antanina Lekstutytė Antanas ir Sofija Michelsonaitė Lekstučiai
Šaukliai
1895-10-08 VISKONTAS Jurgis Viskontas Juozapas ir Barbora Dambrauskaitė Viskontai
Giršiniai Magdalena Kuprytė Jokimas ir Pranciška Baltrutytė Kupriai
Giršiniai
1914-06-29 VISKONTAS Jurgis Viskontas Juozapas ir Barbora Dambrauskaitė Viskontai N Laumaičiai Sk.p. Zuzana Petrauskaitė Jurgis ir Anelė Petrauskaitė Petrauskai
Budvietė
1887-01-27 VISKONTAS Kazimieras Viskontas Jonas ir Barbora Puškoriutė Viskontai
Kuliai Sk.p. Marijona Liebutė Kajetonas ir Juozapota Joskaudaitė Liebai
Mosėdis
1881-01-20 VISKONTAS Pranciškus Viskontas Juozapas ir Antanina Lekstutytė Viskontai
Šaukliai Anastasija Zabytytė Kazimieras ir Viktorija Šakinytė Zabičiai
Igariai
1892-06-29 VISKONTAS Pranciškus Viskontas Juozapas ir Antanina Lekstutytė Viskontai N Igariai Uršulė Pociutė Pocienė Juozapas ir Monika Novomeiskytė Pociai N Rukai
1895-10-03 VISKONTAS Pranciškus Viskontas Juozapas ir Antanina Lekstutytė Viskontai N Rukai Uršulė Laureckytė Valantinienė Antanas ir Barbora Narmontaitė Laureckiai N Žebrokai
1857-02-17 VISKONTAS Zigmantas Viskontas Pranciškus ir Monika Petrikaitė Viskontai
Šniukščiai Uršulė Adomauskaitė Tomas ir Juozapota Baguckytė Adomauskai
Igariai


1906-02-12 VIŠINSKAS Jonas Višinskas Vykintas ir Ona Paulauskaitė Višinskai
Geidučiai Šat.p. Ona Šedvydytė Dominykas ir Anelė Vaškytė Šedvydžiai
Ersla
1913-01-15 VIŠINSKAS Jonas Višinskas (Вишинский) Mykolas ir Marijona Narvydaitė Višinskai
Šatraminiai Ona Griciutė Steponas ir Apolinara Lekstutytė Griciai
Palaukė
1903-02-11 VIŠINSKAS Juozapas Višinskas Mykolas ir Marijona Narvydaitė Višinskai
Šatraminiai Anelė Kaubraitė (Каубре) Kazimieras ir Rozalija Budrikytė Kaubrės
Šaukliai
1900-02-08 VIŠINSKAS Jurgis Višinskas Mykolas ir Marijona Narvydaitė Višinskai
Šatraminiai Ona Raveikytė Juozapas ir Ona Slušnytė Raveikiai
Kulaliai
1876-02-04 VIŠINSKAS Mykolas Višinskas Jurgis ir Antanina Baužytė Višinskai
Bargalis Sal.p. Marijona Narvydaitė Adomas ir Marijona Šamonskaitė Narvydai
Šatraminiai


1856-05-15 VIŠNIAUSKAS Antanas Višniauskas Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Višniauskai
Ersla Julijona Sukurytė (Сукоровною) Silvestras ir Marijona Valantinaitė Sukuriai
Ersla
1900-10-10 VIŠNIAUSKAS Kazimieras Višniauskas Kazimieras ir Ona Brenciutė Višniauskai
Šaučikai Sal.p. Agnė Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Adomauskaitė Kaubrės
Šaukliai
1939-02-20 VIŠNIAUSKAS Liudvikas Višniauskas Kazimieras ir Agnė Kaubraitė Višniauskai
Šaukliai Stanislova Jakštaitė Pranciškus ir Ona Leliūnaitė Jakštai
Kulaliai
1861-02-28 VIŠNIAUSKAS Petras Višniauskas Juozapas ir Uršulė Birontaitė Višniauskai
Rukai Ieva Skurvydaitė Juozapas ir Petronėlė Jonušaitė Skurvydai
Rukai
1850-02-21 VIŠNIAUSKAS Simonas Višniauskas Vincentas ir Morta Žvirzdinaitė Višniauskai
Ersla Elena Daukintytė Jonas ir Joana Kinčiutė Daukinčiai
Mosėdis
1858-09-23 VIŠNIAUSKAS Simonas Višniauskas Jonas ir Felicijona Ruikytė Višniauskai
Pagramančiai Šat. p. Teofilė Prialgauskaitė Pranciškus ir Marijona Sudimtaitė Prialgauskai
Prialgava


1914-02-04 VITKUS Aleksandras Vitkus Jonas ir Petronėlė Kaupaitė Vitkai
Rukai Marijona Kavaliauskaitė Kleopas ir Marijona Paulauskaitė Kavaliauskai
Baksčiai
1873-02-07 VITKUS Antanas Vitkus Motiejus ir Melanija Končiutė Vitkai
Mikulčiai Felicijona Giedraitė Antanas ir Kotryna Baužytė Giedros
Tauzai
1910-02-09 VITKUS Benediktas Vitkus Jonas ir Petronėlė Kaupaitė Vitkai
Rukai Anastasija Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Mos.p.
1937-02-07 VITKUS Benediktas Vitkus Benediktas ir Anastasija Jotkutė Vitkai
Rukai Barbora Ivanauskaitė Aleksandras ir Barbora Bertašiutė Ivanauskai
Ersla
1861-02-07 VITKUS Jonas Vitkus Pranciškus ir Magdalena Bružaitė Vitkai
Rukai Petronėlė Kaupaitė Stanislovas ir Matilda Pliuškytė Kaupai
Virbalai
1857-11-12 VITKUS Juozapas Vitkus Motiejus ir Emilija Končiutė Vitkai
Žalgiriai Barbora Simutytė Ksaveras ir Uršulė Žvinklytė Simučiai
Žalgiriai
1906-09-10 VITKUS Juozapas Vitkus Jurgis ir Barbora Mačernytė Vitkai
Šerkšniai Magdalena Raišutytė (Райшовтисовною) Albertas ir Barbora Zubaitė Raišučiai
Tauzai
1907-01-24 VITKUS Juozapas Vitkus Juozapas ir Ona Šauklytė Vitkai
Laukž,p. Plačida Laureckytė Jonas ir Ona Kazbaraitytė Laureckiai
Mos.p.
1938-01-25 VITKUS Juozapas Vitkus Juozapas ir Magdalena Raišutytė Vitkai
Šerkšniai Anastasija Alšauskaitė Juozapas ir Antanina Jurevičiutė Alšauskai
Žebrokai
1876-02-11 VITKUS Jurgis Vitkus Nikodemas ir Barbora Kaubraitė Vitkai
Baidotai Sal.p. Barbora Mačernytė Antanas ir Monika Aklytė Mačerniai
Šerkšniai
1876-02-04 VITKUS Kazimieras Vitkus Kazimieras ir Barbora Baranauskaitė Vitkai
Narvydžiai Sk.p. Ona Šopaitė Leonas ir Rozalija Laukytė Šopos
Šerkšniai
1888-05-24 VITKUS Kazimieras Vitkus Juozapas ir Zuzana Strakšaitė Vitkai
Šniukščiai Barbora Zubaitė Antanas ir Barbora Baužytė Zubės
Virbalai
1934-09-26 VITKUS Konstantinas Vitkus Uršulės Vitkutės sūnus
Rukai Ona Bružaitė Kazimieras ir Domicėlė Paulauskaitė Bružai
Rukai
1938-02-02 VITKUS Liudvikas Vitkus Juozapas ir Magdalena Raišutytė Vitkai
Šerkšniai Magdalena Gedrimaitė Konstantinas ir Elena Žvinklytė Gedrimai
Šniukščiai
1939-01-11 VITKUS Petras Vitkus Juozapas ir Magdalena Raišutytė Vitkai
Šerkšniai Ona Gedgaudaitė Juozapas ir Ona Jablonskytė Gedgaudai
Šerkšniai


1931-11-25 VYNIAUTAS Aleksandras Vyniautas Aleksandras ir Barbora Petrauskaitė Vyniautai
Igariai Juozapota Ažondenytė Feliksas ir Juozapota Gvazdžiauskaitė Ažondeniai
Igariai
1849-01-11 VYNIAUTAS Antanas Vyniautas Martynas ir Elžbieta Markaitytė Vyniautai
Igariai Elena Laukytė Makalojus ir Magdalena Laukytė Laukiai
Naujukai
1912-02-05 VYNIAUTAS Antanas Vyniautas Antanas ir Elena Laukytė Vyniautai N Igariai Elena Buginytė Zabitienė Juozapas ir Julijona Valančiutė Buginiai N Erlėnai Sal.p.
1913-02-24 VYNIAUTAS Antanas Vyniautas Antanas ir Barbora Venckutė Vyniautai
Igariai Magdalena Zubaitė Juozapas ir Monika Galdikaitė Zubės
Igariai
1920-11-28 VYNIAUTAS Jonas Vyniautas Juozapas ir Domicėlė Šedvydytė Vyniautai
Žebrokai Rozalija Baltrutytė Juozapas ir Kotryna Petrauskaitė Baltručiai
Baksčiai
1885-11-12 VYNIAUTAS Juozapas Vyniautas Paulinos Vyniautaitės sūnus
Kusai Domicėlė Šedvydytė Dvarionienė Juozapas ir Monika Sėlenytė Šedvydžiai N Kusai


1932-08-07 VYTIS Stanislovas Vytis Antanas ir Barbora Liutikaitė Vičiai
Klaipėda Ona Blauzdytė Aleksandras ir Anelė Ramonaitė Blauzdžiai
Klaipėda