Prieškario šiaurės vakarų Žemaitijos žemėlapių fragmentai

Karte des westlichen Ruslands. 1914 m.       1944 m. Deutsche Heereskarte. 307 lapas. Libau.