Santuokos Sutuoktinio SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N iš kur SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N iš kur
data pavardė

našlys sutuoktinis

našlė sutuoktinė

L1905-02-08 LAPINSKAS Jonas Lapinskas Kazimieras ir Marijona Motiejauskaitė Lapinskai (Мотеевской Лапинскихъ)
Daukšiai Rozalija Ramonaitė Jurgis ir Uršulė Paulauskaitė Ramonai
Daukšiai


1879-05-29 LATAKAS Juozapas Latakas (Латака) Petras ir Marijona Vinkutė Latakai
Notėnai Gint.p. Paulina Prialgauskaitė Maziliauskienė Pranciškus ir Marijona Sudimtaitė Prialgauskai
Kulaliai
1886-11-25 LATAKAS Petras Latakas (Латока) Antanas ir Ona Butytė Latakai

Petronėlė Beinoraitė Martynas ir Apolonija Miliutė Beinorai
Šniukščiai
1894-02-08 LATAKAS Pranciškus Latakas (Латакаса) Adomas ir Anastasija Beniušytė Latakai
Rudokai Plat.p. Magdalena Silkauskytė Malakauskienė Martynas ir Petronėlė Baltrutytė SIlkauskiai N Kulaliai
1895-02-07 LATAKAS Kazimieras Latakas (Латака) Juozapas ir Ona Skurvydaitė Latakai
Geldeniai Barst. p. Rozalija Galdikaitė Leonas ir Barbora Karpytė Galdikai
Ledžiai


1857-10-15 LAUČIUS Adomas Laučius (Лавцевичъ) Juozapas ir Petronėlė Budrytė Laučiai
Burniškiai Marijona Pociutė Jonas ir Barbora Jakštaitė Pociai
Burniškiai Mos.p.
1895-02-07 LAUČIUS Adomas Laučius (Лавчюсъ) Antanas ir Barbora Salytė Laučiai
Bratikai Šat.p. Barbora Šedvydytė Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai


1842-03-01 LAUKINEITIS Petras Laukineitis (Lawkineytia) Motiejus ir Brigita Pukytė Laukineičiai N Mos.parap. Barbora Daugėlaitė Viktoras ir Barbora Mingaudaitė Daugėlos
Mos.p.
1889-05-09 LAUKINEITIS Jonas Laukineitis (Лаукинайтиса) Jonas ir Barbora Girdžiūnaitė Laukineičiai N Barbora Miliutė Feliksas ir Barbora Kazbaraitytė Miliai
Šakaliai
1910-02-16 LAUKINEITIS Raimundas Laukineitis (Лаукинейтисъ) Jonas ir Monika Sadauskaitė Laukineičiai N Kulai Sk.p. Magdalena Staniutė (įraše Станисовою) Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė
1920-05-23 LAUKINEITIS Jonas Laukineitis (Laukavičius) Jonas ir Barbora Miliutė Laukineičiai
Šaukliai Elena Pukinskytė Vičienė Zigmantas ir Liucija Paulauskaitė Pukinskiai N Padunojus
1929-01-08 LAUKINEITIS Kazimieras Laukineitis (Laukaitis) Jonas ir Barbora Miliutė Laukineičiai
Šakaliai Juozapota Paulauskaitė Uršulės Paulauskaitės dukra
Šakaliai


1845-01-26 LAUKYS Adomas Laukys (Laukiow) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės Felicijona Kapinskaitė Jonas ir Pranciška Kinčiutė Kapinskai
Krakės
1881-11-17 LAUKYS Antanas Laukys (Лавкиса) Antanas ir Julijona Baužytė Laukiai
Daukšiai Amelija Luotaitė Juozapas ir Uršulė Šakinytė Luotės
Tėveliai
1908-02-05 LAUKYS Antanas Laukys (Лаукиса) Kazimieras ir Rozalija Lukošiutė Laukiai
Geidučiai Šat.p. Magdalena Lekniutė Juozapas ir Magdalena Gedrimaitė Lekniai
Žebrokai
1912-02-05 LAUKYS Benediktas Laukys (Лаукиса) Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Barbora Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1850-02-07 LAUKYS Dominykas Laukys (Лавкя) Jonas ir Antanina Jakutytė Laukiai
Grūšlaukė Sal.p. Ona Galdikaitė Martynas ir Marijona Simonavičiutė Galdikaiai
Ledžiai
1851-02-06 LAUKYS Feliksas Laukys (Лавкиса) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės Uršulė Bagdonavičiutė Dominykas ir Julijona Daukšaitė Bagdonavičiai
Ersla
1930-11-22 LAUKYS Jonas Laukys Steponas ir Monika Mosteikaitė Laukiai
Rukai Julijona Kubiliutė Petras ir Ona Viršilaitė Kubiliai
Rukai
1845-05-29 LAUKYS Jonas Laukys (Laukiow) Jonas ir Antanina Želvytė Laukiai
Peldžiai Sal.p. Magdalena Simutytė Dominykas ir Magdalena Kaupaitė Simučiai
Žalgiriai
1886-01-28 LAUKYS Jonas Laukys (Лавкиса) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai N Virbalai Kotryna Buivydaitė Antanas ir Petronėlė Venckutė Buivydai
Šatraminiai
1894-02-27 LAUKYS Jonas Laukys (Лавкиса) Jonas ir Barbora Baužytė Laukiai
Virbalai Magdalena Venclauskaitė Kajetonas ir Anastasija Prialgauskaitė Venclauskai
Daukšiai
1867-11-28 LAUKYS Jonas Laukys (Лаукиса) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Kulaliai Barbora Baužytė Zubienė Poškienė Juozapas ir Barbora Burbaitė Baužiai N Virbalai
1887-04-18 LAUKYS Jonas Laukys (Лаукиса) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai N Virbalai Rozalija Panumytė Jeronimas ir Magdalena Skirutytė Panumiai
Šniukščiai
1872-02-08 LAUKYS Juozapas Laukys (Лавкиса) Aloyzas ir Ona Sendriutė Laukiai
Mosėdis Magdalena Kuprytė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai
Šniukščiai
1928-11-18 LAUKYS Juozapas Laukys (Laukis) Jonas ir Barbora Baužytė Laukiai
Žebrokai Julijona Liekytė Pranciškus ir Uršulė Daržinskaitė Liekiai
Žebrokai
1841-01-28 LAUKYS Juozapas Laukys (Lawkia) Pranciškus ir Rozalija Gurauskaitė Laukiai
Krakės Uršulė Ramonaitė Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai
Mosėdis
1865-02-10 LAUKYS Juozapas Laukys (Лавкиса) Antanas ir Veronika Lenkauskaitė Laukiai
Gedgaudžiai Sal.p. Pranciška Vaškytė Pranciškus ir Pranciška Lukošiutė Vaškiai
Žalgiriai
1874-02-11 LAUKYS Juozapas Laukys (Лавкиса) Aloyzas ir Ona Sendriutė Laukiai N Mosėdis Elena Pauliukaitė Mykolas ir Elena Meškytė Pauliukai
Nevočiai
1905-02-27 LAUKYS Juozapas Laukys (Лавкиса) Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Magdalena Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Kulaliai
1849-05-04 LAUKYS Juozapas Laukys (Лавкя) Jonas ir Edita Trakytė Laukiai N Rukai Magdalena Laučiutė (Лавцевичевною) Stanislovas ir Kotryna Pikturnaitė Laučiai
Rukai
1919-02-11 LAUKYS Kazimieras Laukys Pranciškus ir Monika Daukantaitė Laukiai
Daukšiai Monika Butkutė Litvinienė Kazimieras ir Felicijona Untulytė Butkai N Daukšiai
1921-02-01 LAUKYS Kazimieras Laukys Jonas ir Rozalija Panumytė Laukiai
Mos.p. Barbora Dabrytė Antanas ir Ona Vičiutė Dabriai
Mos.p.
1870-05-26 LAUKYS Kazimieras Laukys (Лавкиса) Antanas ir Veronika Lenkauskaitė Laukiai
Gedgaudžiai Sal.p. Rozalija Lukošiutė Jonas ir Pranciška Kniuipytė Lukošiai
Daukšiai
1908-03-24 LAUKYS Kazimieras Laukys (Лавкиса) Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Rozalija Nevardauskaitė Šemetienė Juozapas ir Karolina Sukurytė Nevardauskai N Lyksūdė
1854-05-11 LAUKYS Kazimieras Laukys (Лавкя) Aloyzas ir Ona Sendriutė Laukiai
* Ona Skersytė Juozapas ir Magdalena Domarkaitė Skersiai
Šatraminiai
1905-02-08 LAUKYS Mykolas Laukys (Лавкисъ) Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Elena Liekytė Šimkienė Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai N Žebrokai
1928-06-10 LAUKYS Pranciškus Laukys Pranciškus ir Karolina Kaltenytė Laukiai N Daukšiai Agnė Andriejauskaitė Juozapas ir Kotryna Adakauskaitė Andriejauskai
Gondlaukė
1873-05-23 LAUKYS Pranciškus Laukys (Лавкиса) Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Laukiai
Rukai Ona Kuperbergaitė Mykolas ir Ona Gedminaitė Kuperbergai
Ersla
1882-04-20 LAUKYS Pranciškus Laukys (Лавкиса) Pranciškus ir Karolina Kaltenytė Laukiai
Rukai Monika Daukantaitė Liutkienė (Людковою) Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai N Igariai
1855-10-04 LAUKYS Simonas Laukys (Лавкиса) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Bobeliškės Elžbieta Žiliutė Endrėkienė Izidorius ir Elžbieta Baranauskaitė Žiliai N Krakės
1938-11-10 LAUKYS Steponas Laukys Steponas ir Monika Mosteikaitė Laukiai
Rukai Amelija Jurgutytė Bonaventūras ir Julijona Klovaitė Jurgučiai
Gondlaukė
1896-02-03 LAUKYS Steponas Laukys (Лавкиса) Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Monika Mosteikaitė Aleksandras ir Monika Beinoraitė Mosteikos
ŠaukliaiLAURECKAS ar LAURECKIS1885-01-29 LAURECKIS Aleksandras Laureckis Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai
Naujukai Barbora Veitaitė Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai
Šerkšniai
1933-02-14 LAURECKIS Aleksandras Laureckis Edvardas ir Kazimiera Ragainytė Laureckiai
Mosėdis Bronislova Simutytė Augustinas ir Ona Riepšaitė Simučiai
Žalgiriai
1852-10-21 LAURECKIS Antanas Laureckis Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai N Žebrokai Barbora Narmontaitė Kazimieras ir Matilda Vaškytė Narmontai
Virbalai
1889-11-14 LAURECKIS Antanas Laureckis Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Paeiškūnė Rozalija Šilgalytė Mosteikienė Antanas ir Anastasija Gikaraitė Šilgaliai N Šaukliai
1923-06-24 LAURECKIS Antanas Laureckis Juozapas ir Rozalija Šilgalytė Laureckiai
Palšiai Barbora Ronkytė Kazimieras ir Barbora Galdikaitė Ronkiai
Palšiai
1847-11-25 LAURECKIS Antanas Laureckis (Lawreckiego) Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Igariai Matilda Jakštaitė Žvinklienė Juozapas ir Ona Baguckytė Jakštai N Žebrokai
1909-08-18 LAURECKIS Eduardas Laureckis Aleksandras ir Barbora Veitaitė Laureckiai
Naujukai Kazimiera Ragainytė Bonaventūras ir Domicėlė Petrikaitė Ragainiai
Šekai
1890-10-02 LAURECKIS Jokimas Laureckis Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai
Naujukai Julijona Šedvydytė Pranciškus ir Anastasija Staniutė Šedvydžiai
Žalgiriai
1864-01-21 LAURECKIS Jonas Laureckis Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Gondlaukė Kotryna Sėlenytė Stanislovas ir Viktorija Abrutytė Sėleniai
Šerkšniai
1913-01-14 LAURECKIS Jonas Laureckis Pranciškus ir Anastasija Riepšaitė Laureckiai
Žebrokai Amelija Kaniavaitė Rumbutienė Leonardas ir Petronėlė Prialgauskaitė Kaniavos N Žebrokai
1915-01-27 LAURECKIS Jonas Laureckis Pranciškus ir Anastasija Riepšaitė Laureckiai N Vindeikiai Emilija Petrošiutė Pranciškus ir Barbora Šimkutė Petrošiai
Mosėdis
1871-02-07 LAURECKIS Jonas Laureckis Antanas ir Matilda Jakštaitė Laureckiai
Žebrokai Ona Kazbaraitytė (Казбаровичевною) Antanas ir Apolonija Baužytė Kazbaraičiai
Daukšiai
1850-03-23 LAURECKIS Juozapas Laureckis Jurgis ir Monika Šakinytė Laureckiai
Udraliai Uršulė Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1924-11-22 LAURECKIS Juozapas Laureckis Aleksandras ir Barbora Veitaitė Laureckiai
Naujukai Barbora Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Balsytė Kaubrės
Paeiškūnė Mos.p.
1843-02-16 LAURECKIS Jurgis Laureckis Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Šerkšniai Barbora Daukintytė Jonas ir Joana Kinčiutė Daukinčiai
Mosėdis
1888-02-09 LAURECKIS Jurgis Laureckis Jurgis ir Uršulė Bačiutė Laureckiai
Palaukė Ona Zubaitė Pranciškus ir Petronėlė Pliuškytė Zubės
Krakės
1895-12-01 LAURECKIS Jurgis Laureckis (Mosėdžio bž. metrika) Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Paeiškūnė Ona Bagdanskytė (Богданская) Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Rukai
1896-06-02 LAURECKIS Jurgis Laureckis (Salantų bž. metrika) Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Paeiškūnė Magdalena Laukytė Juozapas ir Ona Vaškytė Laukiai
Gedgaudžiai Sal.p.
1915-10-06 LAURECKIS Jurgis Laureckis Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai N Paeiškūnė Anastasija Daukintienė ??? Pranciškus ir Petronėlė Macevičiutė (Daukinčiai) N *
1932-01-03 LAURECKIS Kazimieras Laureckis Jurgis ir Magdalena Laukytė Laureckiai
Paeiškūnė Monika Tumpytė Pranciškus ir Monika Andrutytė Tumpiai
Šniukščiai
1932-11-17 LAURECKIS Konstantinas Laureckis Antanas ir Rozalija Šilgalytė Laureckiai
Šaukliai Zuzana Beniušytė Jonas ir Anelė Skaraitė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1850-01-24 LAURECKIS Leonas Laureckis Jurgis ir Monika Šakinytė Laureckiai

Ona Jonušaitė (Янушовною) Antanas ir Barbora Šušinskytė Jonušai
Virbalai
1855-01-11 LAURECKIS Leonas Laureckis Jonas ir Ona Tubinaitė Laureckiai
Žebrokai Uršulė Maniukaitė Petras ir Elžbieta Peknieriutė Maniukai
Naujukai
1932-01-26 LAURECKIS Leonas Laureckis Pranciškus ir Zuzana Riepšaitė Laureckiai
Šerkšniai Aleksandra Jotkutė Konstantinas ir Monika Riepšaitė Jotkos
Naujukai
1862-07-24 LAURECKIS Mykolas Laureckis Pranciškus ir Petronėlė Jakutytė Laureckiai N Krakės Anelė Kinčiutė Jonas ir Ona Graužaitė Kinčiai
Krakės
1904-10-24 LAURECKIS Mykolas Laureckis Jurgis ir Uršulė Bačiutė Laureckiai N Mosėdis Ona Simaitytė Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Simaitis
Gondlaukė
1872-10-10 LAURECKIS Mykolas Laureckis Jurgis ir Uršulė Bačiutė Laureckiai
Nevočiai Uršulė Bučytė Valantinienė Antanas ir Ona Petrauskaitė Bučiai N Krakės
1929-02-05 LAURECKIS Petras Laureckis Jokimas ir Julijona Šedvydytė Laureckiai
Mosėdis Magdalena Ruginytė Antanas ir Magdalena Ablingytė Ruginiai
Udraliai
1921-02-03 LAURECKIS Povilas Laureckis Jonas ir Kotryna Sėlenytė Laureckiai
Naujukai Ona Veitaitė Kazimieras ir Apolonija Pakulytė Veitai
Kernai
1891-02-26 LAURECKIS Pranciškus Laureckis Mykolas ir Anelė Kinčiutė Laureckiai
Krakės Monika Peknieriutė Juozapotas ir Marijona Jurkutė Peknieriai
Budriai
1906-04-30 LAURECKIS Pranciškus Laureckis Pranciškus ir Anastasija Riepšaitė Laureckiai N Vindeikiai Anastasija Šakinytė Jonas ir Ona Paulauskaitė Šakiniai
Mosėdis
1924-09-26 LAURECKIS Pranciškus Laureckis Pranciškus ir Rozalija Staigvilasitė Laureckiai
Šerkšniai Ona Skridailaitė Vykintas ir Magdalena Pakalniškytė Skridailos
Šerkšniai


1925-02-17 LAZDAUSKAS Vincentas Lazdauskas Vincentas ir Agnė Gūžaitė Lazdauskai
Ledžiai Magdalena Domarkaitė Leopoldas ir Barbora Pajauskaitė Domarkai
Palšiai


1904-02-08 LEILIONAS Albinas Leilionas Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai Uršulė Laureckytė Veitienė Mykolas ir Anelė Kinčiutė Laureckiai N Simaičiai
1907-11-25 LEILIONAS Albinas Leilionas Antanas ir Elena Aklytė Leilionai N Tauzai Ona Kubilaitė Antanas ir Klara Baguckytė Kubilai
Krakės
1885-06-18 LEILIONAS Antanas Leilionas Leonas ir Monika Balandytė Leilionai N Šatraminiai Antanina Abrutytė Žuolienė Pranciškus ir Antanina Gečaitė Abručiai N Nevočiai
1905-07-01 LEILIONAS Antanas Leilionas Leonas ir Monika Balandytė Leilionai N Žalgiriai Pranciška Kaubraitė Viktorinas ir Kotryna Kaupaitė Kaubrės
Naujukai
1936-06-23 LEILIONAS Antanas Leilionas Pranciškus ir Magdalena Jakutytė Leilionai
Plaušiniai Ona Gadeikytė Justinas ir Teklė Abrutytė Gadeikiai
Udraliai
1867-01-10 LEILIONAS Antanas Leilionas Leonas ir Monika Balandytė Leilionai
Kusai Ona Tilškytė Jurgis ir Barbora Žiliutė Tilškiai
Mos.p.
1845-11-21 LEILIONAS Antanas Leilionas (Lejlionow) Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Kusai Elena Aklytė (Aklinska) Jonas ir Elena Jakutytė Akliai
Naujukai
1870-02-22 LEILIONAS Jonas Leilionas Juozapas ir Marijona Miltenytė Leilionai N Gintališkė Gint.p. Barbora Daukintytė (Довкинтовною) Kazimieras ir Ona Donėlaitė Daukinčiai
Šaukliai
1840-02-25 LEILIONAS Juozapas Leilionas Motiejus ir Elena Gureckaitė Leilionai N Mos.parap. Agota Jurevičiutė Stanislovas ir Elžbieta Žvaginytė Jurevičiai
Mos.p.
1840-11-12 LEILIONAS Jurgis Leilionas Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Kusai Barbora Jonušaitė Feliksas ir Barbora Jakštaitė Jonušai
Mosėdis
1923-07-01 LEILIONAS Jurgis Leilionas Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai
Naujukai Uršulė Gedgaudaitė Juozapas ir Ona Jablonskytė Gedgaudai (Gedgaudas)
Mosėdis
1928-02-19 LEILIONAS Jurgis Leilionas Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai
Mosėdis Petronėlė Zubaitė Monikos Zubaitės dukra
Mosėdis
1879-09-04 LEILIONAS Jurgis Leilonas Leonas ir Aniceta Butkutė Leilonai
Šatraminiai Pranciška Venclauskaitė Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venclauskai
Šatraminiai
1886-02-11 LEILIONAS Kazimieras Leilionas Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Tauzai Monika Abrutytė Izidorius ir Teklė Anužytė Abručiai
Mosėdis
1922-01-08 LEILIONAS Kazimieras Leilionas Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai
Mosėdis Zuzana Arlauskaitė Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskai
Mos.p.
1938-08-14 LEILIONAS Konstantinas Leilionas Pranciškus ir Ona Abdulskytė Leilionai (įr.Pranciška)
Šatraminiai Uršulė Šiudeikytė Šopagienė Antanas ir Uršulė Riepšaitė Šuideikiai N Šatraminiai
1852-02-10 LEILIONAS Leonas Leilionas Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai N Naujukai Aniceta Butkutė Jurgis ir Barbora Daukintytė Butkai
Plaušiniai
1935-10-29 LEILIONAS Leonas Leilionas Albinas ir Ona Kubiliutė Leilionai
Plaušiniai Jadvyga Jablonskytė Juozapas ir Barbora Šoblinskaitė Jablonskiai
Udraliai
1872-02-26 LEILIONAS Leonas Leilionas Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Kusai Petronėlė Gikaraitė Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskaitė Gikarai
Žalgiriai
1845-02-25 LEILIONAS Leonas Leilionas (Lejlonow) Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Kusai Monika Balandytė Pranciškus ir Petronėlė Šiudeikytė Balandžiai (Szydejkiow Bolądziow)
Naujukai
1921-04-17 LEILIONAS Povilas Leilionas Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai
Mos.p. Emilija Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Mos.p.
1849-02-13 LEILIONAS Pranciškus Leilionas Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Naujukai Ona Jakutytė Kairienė Juozapas ir Ona Ereminaitė Jakučiai N Plaušiniai
1874-06-05 LEILIONAS Pranciškus Leilionas Petras ir Viktorija Rimkutė Leilionai N Plaušiniai Uršulė Žvinklytė Jonas ir Matilda Jakštaitė Žvinkliai
Žebrokai
1906-09-03 LEILIONAS Pranciškus Leilionas Jurgis ir Pranciška Venslauskaitė Leilionai
Šatraminiai Ona Abdulskytė Pranciškus ir Ieva Gurauskaitė Abdulskiai
Kulai Sk.p.
1920-04-09 LEILIONAS Pranciškus Leilionas Pranciškus ir Magdalena Jakutytė Leilionai
Plaušiniai Kazimiera Galdikaitė Jonas ir Elena Dvarionaitė Galdikai
Kulaliai
1890-01-09 LEILIONAS Vincentas Leilionas (Vykintas) Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai Anastasija Rancaitė Dovydas ir Petronėlė Rimkutė Rancai
Tauzai


1884-02-14 LEKNIUS Jokimas Leknius (Лекнюса) Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai Juozapota Alšauskaitė Antanas ir Agota Dapšytė Alšauskai
Žebrokai
1840-01-30 LEKNIUS Juozapas Leknius Juozapas ir Domicėlė Balsytė Lekniai
Krakės Ona Laureckytė Jurgis ir Monika Šakinytė Laureckiai
Krakės
1884-08-07 LEKNIUS Juozapas Leknius (Лекнюса) Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Budriai Magdalena Gedrimaitė Tilškienė Jonas ir Magdalena Adomauskaitė Gedrimai N Bobeliškės
1880-03-03 LEKNIUS Kazimieras Leknius Antanas ir Ona Bružaitė Lekniai
Baidotai Sal.p. Agnė Zabitytė Antanas ir Agnė Ruikaitė Zabičiai
Nevočiai
1902-02-25 LEKNIUS Kazimieras Leknius Leonas ir Domicėlė Mickutė Lekniai
Budriai Monika Eidiejutė Jurgis ir Monika Daukantaitė Eidiejai
Ledžiai
1911-02-15 LEKNIUS Kazimieras Leknius Kazimieras ir Domicėlė Palšytė Lekniai
Baidotai Sal.p. Petronėlė Kaupaitė Juozapas ir Leokadija Kaubraitė Kaupai
Šaukliai
1863-01-08 LEKNIUS Leonas Leknius Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai Domicėlė Mickutė Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai
1880-02-13 LEKNIUS Leonas Leknius Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai N Budriai Monika Jablonskytė Nikodemas ir Julijona Šopaitė Jablonskiai
Budriai
1868-04-23 LEKNIUS Nikodemas Leknius (Лякнюс) Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udralė Uršulė Daržinskaitė Milienė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai N Budriai
1909-02-03 LEKNIUS Pranciškus Leknius Kazimieras ir Agnė Zabitytė Lekniai
Naujukai Rozalija Narmontaitė Mykolas ir Monika Laureckytė Narmontai
Krakės


1856-05-15 LEKSIUS Juozapas Leksius (Лекся) Jonas ir Petronėlė Šiudeikytė Leksiai
Grūšlaukė Sal.p. Pranciška Riepšaitė Motiejus ir Agnė Grigalauskaitė Riepšai
Šakaliai
1865-06-16 LEKSIUS Pranciškus Leksius (Лексюса) Jonas ir Petronėlė Šiudeikytė Leksiai
Grūšlaukė Sal.p. Ona Laukytė Repšienė Pranciškus ir Ona Lankauskaitė Laukiai N Šakaliai


1920-01-13 LEKSTUTIS Antanas Lekstutis Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai Agnė Rudaitė Pranciškus ir Agnė Beniušytė Rudės
Šaukliai
1859-08-18 LEKSTUTIS Benediktas Lekstutis Antanas ir Sofija Michelsonaitė Lekstučiai
Šaukliai Barbora Bružaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Šaukliai
1852-08-12 LEKSTUTIS Jonas Lekstutis Jonas ir Petronėlė Zubaitė Lekstučiai
Tauzai Barbora Intaitė Rokas ir Elena Šakinytė Intos
Tauzai
1884-09-18 LEKSTUTIS Jonas Lekstutis Jonas ir Barbora Intaitė Lekstučiai
Krakės Barbora Veitaitė Zubienė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitos N Krakės
1896-04-28 LEKSTUTIS Jonas Lekstutis Jonas ir Barbora Intaitė Lekstučiai N Naujukai Konstancija Glazaitė Žuolienė (Жулисовою) Dovydas ir Rožė N. Glaziai N Mosėdis
1908-08-24 LEKSTUTIS Jonas Lekstutis Jonas ir Barbora Veitaitė Lekstučiai
Salantai Ona Vaitelaitė (Вайтеловной) Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Udraliai
1922-07-02 LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai Ona Žuolytė Tadas ir Barbora Dekontaitė Žuoliai
Šaukliai
1924-08-09 LEKSTUTIS Kazimieras Lekstutis Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai Karolina Rimkutė Feliksas ir Anelė Zubaitė Rimkai
Tėveliai
1853-02-03 LEKSTUTIS Pranciškus Lekstutis Juozapas ir Elžbieta Mickutė Lekstučiai N Šaukliai Elžbieta Vaitilaitė (Ваитыловною) Jonas ir Rožė Simonavičiutė Vaitilos
Igariai
1932-02-07 LEKSTUTIS Steponas Lekstutis Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai Magdalena Skripkauskytė Adomas ir Barbora Anužytė Skripkauskiai
Šaukliai
1884-01-17 LEKSTUTIS Viktorinas Lekstutis Pranciškus ir Barbora Griciutė Lekstučiai
Šaukliai Pranciška Viršilaitė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos
Naujukai
1929-07-17 LEKSTUTIS Viktorinas Lekstutis Viktorinas ir Pranciška Viršilaitė Lekstučiai N Šaukliai Ona Katkutė Anastasijos Katkutės dukra
Ersla
1939-06-06 LEKSTUTIS Viktorinas Lekstutis Viktorinas ir Pranciška Viršilaitė Lekstučiai N Šaukliai Vanda Šilianskytė Leonardas ir Emilija Turskytė Šilianskiai
Mosėdis


1867-10-29 LELIŪNA Antanas Leliūna Juozapas ir Julijona Bertašiutė Leliūnos
Notėnai Gint.p. Ona Butkutė V. Dovydas ir Eufrosinija Narkutė Butkai N Naujukai ?
1842-11-24 LELIŪNA Juozapas Leliūna (Leluna) Antanas ir Ona Truikytė Leliūnos
Kulaliai Julijona Bertašiutė Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai
1932-06-26 LELIŪNA Stanislovas Leliūna Antanas ir Elžbieta Labanauskaitė Leliūnos
Palšiai Agnė Alšauskaitė Aleksandras ir Agnė Lukauskaitė Alšauskai
PalšiaiLENKAUSKAS-LENKAUSKIS1841-01-14 LENKAUSKAS Ignotas Lenkauskas (Lenkowskiego) Gasparas ir Kotryna Meiraitė Lenkauskai
Šakaliai Ona Budrikytė Pranciškus ir Kristina Paulauskaitė Budrikiai
Šakaliai
1852-02-10 LENKAUSKAS Jonas Lenkauskas Jonas ir Magdalena Bunkšaitė Lenkauskai
Šatraminiai Eleonora Bagdonaitė Jokūbas ir Magdalena K. Bagdonai
Šatraminiai
1879-02-06 LENKAUSKAS Jonas Lenkauskas Jonas ir Eleonora Bagdonaitė Lenkauskai
Žalgiriai Domicėlė Dargytė Razmienė Mykolas ir Antanina Daržinskaitė Dargiai N Šaukliai
1887-01-20 LENKAUSKAS Jonas Lenkauskas Jonas ir Eleonora Bagdonaitė Lenkauskai N Šaukliai Pranciška Mažrimaitė Jokimas ir Barbora Vaškytė Mažrimai
Nevočiai
1851-06-26 LENKAUSKAS Jonas Leonardas Lenkauskas Kazimieras ir Pranciška Sendrauskytė Lenkauskai
Žemytė Lenk.p. Liucija Kaupaitė Vincentas ir Liucija Gurauskaitė Kaupai
Šakaliai
1891-06-24 LENKAUSKAS Kazimieras Lenkauskas Antanas ir Kotryna Meškytė Lenkauskai N Šaučikai Sal.p. Pranciška Donėlaitė Antanas ir Pranciška Matulytė Donėlos
Tauzai


1840-11-19 LIAUGAUDAS Juozapas Liaugaudas Pranciškus ir Barbora Ambrazaitė Liaugaudai
Apuolė Ona Žiemelytė Jonas ir Antanina Žiemeliai (Ašoklytė ?)
Apuolė
1850-03-05 LIAUDANSKIS Pranciškus Liaudanskis Juozapas ir Marijona Pilibaitytė Liaudanskiai

Anastasija Šedvydytė Motiejus ir Elena Černeckytė Šedvydžiai
Ledžiai


1848-02-22 LIEBUS Antanas Liebus Antanas ir Barbora Putkalytė Liebai N Daukšiai Magdalena Jazbutytė Petras ir Magdalena Kubiliutė Jazbučiai
Gaubės
1878-02-06 LIEBUS Antanas Liebus Tadas ir Marijona Skersytė Liebai N Šakaliai Ona Narkutė Uršulės Narkutės dukra
Šakaliai
1907-06-03 LIEBUS Antanas Liebus Juozapas ir Anastasija Vaitilaitė Liebai
Ežkepiai Darb.p. Uršulė Karbauskaitė Antanas ir Ona Guobytė Karbauskai
Žalgiriai
1917-01-23 LIEBUS Antanas Liebus Giacintas ir Kotryna Kataržytė Liebai
Mos.p. Veronika Šmitaitė Kazimieras ir Rozalija Staniutė Šmitos
Šekai
1870-02-10 LIEBUS Antanas Liebus Tadas ir Marijona Skersytė Liebai
Kernai Barbora Simonavičiutė (Семеновичевною) Motiejus ir Pranciška Pargalytė Simonavičiai
Šaukliai
1886-02-03 LIEBUS Giacintas Liebus Kajetonas ir Juozapota Joskaudaitė Liebai
Mosėdis Kotryna Kataržytė Kazimieras ir Marijona Lekniutė Kataržiai
Mosėdis
1849-11-22 LIEBUS Jokimas Liebus Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai

Uršulė Jakutytė Jonas ir Kunegunda Mikniutė Jakučiai
Nevočiai
1865-02-10 LIEBUS Jonas Liebus Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai Eufrozina Pabrėžaitė Juozapas ir Ona Venckutė Pabrėžos
Rukai
1899-02-16 LIEBUS Jonas Liebus Jonas ir Eufrozina Pabrėžaitė Liebai
Nevočiai Monika Klovaitė Antanas ir Rozalija Ronkytė Klovos
Naujukai
1896-01-23 LIEBUS Jurgis Liebus Motiejus ir Elena Bružaitė Liebai
Šakaliai Ona Razmaitė Juozapotas ir Magdalena Mockutė Razmai
Šerkšniai
1924-03-02 LIEBUS Jurgis Liebus Jurgis ir Ona Razmaitė Liebai (santuokos ir gimimo įraše motina  Ona Paulauskaitė)
Šerkšniai Eufrozina Baguckytė Šedvydienė Leonas ir Ona Jazbutytė Baguckiai N Tauzai
1932-06-28 LIEBUS Jurgis Liebus Motiejus ir Elena Bružaitė Liebai N Šerkšniai Magdalena Petrošiutė Kusienė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai N Šerkšniai
1849-11-22 LIEBUS Kajetonas Liebus Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai Juozapota Joskaudaitė Juozapas ir Rozalija Prišgintaitė Joskaudai
Budvietė
1896-06-24 LIEBUS Kajetonas Liebus Kajetonas ir Juozapota Joskaudaitė Liebai
Šatraminiai Uršulė Jablonskytė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Udraliai
1883-02-15 LIEBUS Kazimieras Liebus Antanas ir Magdalena Jazbutytė Liebai
Udraliai Elena Petkutė Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Daukšiai
1914-02-16 LIEBUS Konstantinas Liebus Kazimieras ir Elena Petkutė Liebai
Udraliai Magdalena Narkutė Antanas ir Magdalena Razmaitė Narkai
Mosėdis
1930-02-13 LIEBUS Konstantinas Liebus Jurgis ir Ona Razmaitė Liebai
Šerkšniai Zuzana Aklytė Antanas ir Leokadija Gaubytė Akliai
Šerkšniai
1851-05-29 LIEBUS Motiejus Liebus Tadas ir Marijona Karpytė Liebai N Daukšiai Elena Bružaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Šniukščiai
1923-02-06 LIEBUS Motiejus Liebus Antanas ir Petronėlė Staniutė Liebai
Šakaliai Anastasija Jablonskytė Ignotas ir Anastasija Rokaitė Jablonskiai
Šakaliai
1887-02-15 LIEBUS Povilas Liebus Jokimas ir Uršulė Jakutytė Liebai
Naujukai Rozalija Ruikaitė Kazimieras ir Monika Memgaudaitė Ruikos
Naujukai
1912-04-24 LIEBUS Povilas Liebus Povilas ir Rozalija Ruikaitė Liebai
Igariai Veronika Donėlaitė Aleksandras ir Barbora Žvinklytė Donėlos
Igariai


1890-01-09 LIEKIS Antanas Liekis Antanas ir Barbora Gikaraitė Liekiai
Krakės Magdalena Intaitė Jurgis ir Pranciška Joskaudaitė Intos
Krakės
1906-01-17 LIEKIS Antanas Liekis Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai
Nevočiai Barbora Kazbaraitytė Berkienė Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai N Nevočiai
1857-02-05 LIEKIS Antanas Liekis (Лекисъ) Jonas ir Kotryna Knystautaitė Liekiai
Mosėdis Barbora Gikaraitė Motiejus ir Kotryna Paulauskaitė Gikarai
Mosėdis
1894-02-15 LIEKIS Jonas Liekis Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Gondlaukė Barbora Valantinaitė Ferdinandas ir Barbora Jonauskaitė Valantinai
Nevočiai
1855-11-08 LIEKIS Jonas Liekis (Лекя) Jonas ir Kotryna Knystautaitė Liekiai
Mosėdis Uršulė Zubaitė (Зубовною) Motiejus ir Klara Dimaitė Zubės
Nevočiai
1881-02-22 LIEKIS Juozapas Liekis Antanas ir Barbora Gikaraitė Liekiai
Šerkšniai Elena Andrutytė Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Andručiai
Krakės
1914-06-29 LIEKIS Juozapas Liekis Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai
Nevočiai Zuzana Žvinklytė Juozapas ir Ona Keraitė Žvinkliai
Ersla
1915-01-27 LIEKIS Juozapas Liekis Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai N Nevočiai Ona Kelpšaitė Vincentas ir Kristina Gurauskaitė Kelpšos
Ersla
1918-05-12 LIEKIS Juozapas Liekis Antanas ir Barbora Gikaraitė Liekiai N Nevočiai Magdalena Litvinaitė Antanas ir Uršulė Maniukaitė Litvinai
Žebrokai
1927-02-27 LIEKIS Juozapas Liekis (Liekis) Antanas ir Magdalena Intaitė Liekiai
Kalniškių Medsėdžiai mos.p. Magdalena Jonušaitė Juozapas ir Anastasija Markauskaitė Jonušai
Šerkšniai
1897-06-10 LIEKIS Motiejus Liekis Jokimas ir Petronėlė Intaitė Liekiai N Kalvar.p. Ona Augutytė Klovienė (Аугутисовъ Клова) Juozapas ir Ona Venckutė Augučiai N Nevočiai
1896-08-18 LIEKIS Pranciškus Liekis Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Nevočiai Uršulė Daržinskaitė Aleksandras ir Barbora Andrijauskaitė Daržinskai
Tauzai
1917-01-30 LIEKIS Tadas Liekis Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai
Nevočiai Anastasija Šakinytė Kazimieras ir Magdalena Padzlonskaitė Šakiniai
Šakaliai
1891-02-26 LIEKIS Vincentas Liekis Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Gondlaukė Anastasija Bieliauskaitė Kazimieras ir Anastasija Malonytė Bieliauskai
Daukšiai
1925-05-17 LIEKIS Vincentas Liekis (Liekis) Vincentas ir Anastasija Bieliauskaitė Liekiai
Ersla Barbora Zaburaitė Kazimieras ir Barbora Šiaulytė Zaburos
Šaučikai Sal.p.


1896-01-29 LIKTORIUS Norbertas Liktorius (Ликтора) Juozapas ir Magdalena Jablonskytė Liktoriai
Puodkaliai Sk. p. Rožė Šedvydytė Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai


1931-01-20 LINGĖ LINGEVIČIUS Kazimieras Lingė Lingevičius Juozapas ir Leokadija Veisaitė Lingės Lingevičiai
Vobalė Ona Juškaitė Jonas ir Uršulė Mockutė Juškos
Ersla


1847-08-26 LIPŠAS Antanas Lipšas (Lypsza) Juozapas ir Marijona Simutytė Lipšos
Šatraminiai Monika Gikaraitė Baužienė Kazimieras ir Juozapota Šepulytė Gikarai N Daukšiai
1866-10-05 LIPŠAS Jokimas Lipšas (Липшаса) Juozapas ir Kotryna V. Lipšai
Naujukai Elena Kataržytė Pranciškus ir Ona Zaburaitė Kataržiai
Naujukai
1844-01-18 LIPŠAS Jonas Lipšas Jonas ir Marijona Dimaitė Lipšai
Daukšiai Anastasija Ramonaitė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai
1908-01-29 LIPŠAS Tadas Lipšas Tadas ir Magdalena Žvinklytė Lipšai
Kusai Petronėlė Staniutė Juozapas ir Ona Žvinklytė Staniai
Kernai
1875-05-15 LIPŠAS Tadas Lipšas Tadas ir Barbora Rumbutytė Lipšai
Kusai Magdalena Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1853-01-07 LIPŠAS Tadas Lipšas (Липшиса) Jonas ir Marijona Dimaitė Lipšai
Daukšiai Rožė Ramonaitė (Романовскою) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai


1874-06-25 LITVINAS Antanas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiūtė Litvinai
Daukšiai Barbora Kazbaraitytė Antanas ir Apolonija Baužytė Kazbaraičiai
Daukšiai
1877-01-12 LITVINAS Antanas Litvinas Antanas ir Petronėlė Barkauskaitė Litvinai
Rukai Uršulė Maniukaitė Juozapas ir Ona Jablonskytė Maniukai
Žebrokai
1899-02-28 LITVINAS Antanas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiutė Litvinai N Daukšiai Ona Liutkutė Pranciškus ir Monika Daukantaitė Liutkai
Igariai
1906-01-31 LITVINAS Antanas Litvinas Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Litvinai
Daukšiai Ona Paulauskaitė Pranciškus ir Barbora Kubiliutė Paulauskai
Šakaliai
1926-11-16 LITVINAS Dominykas Litvinas Dominykas ir Veronika Nikartaitė Litvinai
Rukai Karolina Šemetaitė Kazimieras ir Rozalija Nevardauskaitė Šemetos
Rukai
1853-02-03 LITVINAS Dovydas Litvinas Jonas ir Cecilija Galdikaitė Litvinai
Žalgiriai Barbora Jonušaitė (Янушевною) Laurynas ir Barbora Arytė Jonušai
Žalgiriai
1873-05-23 LITVINAS Dovydas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiūtė Litvinai
Mikulčiai Monika Pikturnaitė Butkienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Naujukai
1889-02-19 LITVINAS Jokimas Litvinas Pranciškus ir Ona Š. Litvinai N Kusai Konstancija Andrutytė (Андрутiовною) Feliksas ir Uršulė Joskaudaitė Andručiai
Kusai
1924-11-18 LITVINAS Jokimas Litvinas Kazimieras ir Anelė Baltrutytė Litvinai
Krakės Stanislova Rancaitė Aleksandras ir Barbora Rokaitė Rancai
Tėveliai
1842-11-24 LITVINAS Jonas Litvinas Jonas ir Elžbieta Tamošauskaitė Litvinai
Mos.parap. Marijona Šleiniutė Vincentas ir Barbora Kazlauskaitė Šleiniai
Kernai
1904-02-03 LITVINAS Jonas Litvinas Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Litvinai
Daukšiai Barbora Paulauskaitė Pranciškus ir Barbora Kubiliutė Paulauskai
Šakaliai
1905-02-15 LITVINAS Jonas Litvinas Jokimas ir Marijona Senkutė Litvinai
Drupiai Šat.p. Kazimiera Danilevičiutė Juozapas ir Pranciška Staškutė Danilevičiai
Ersla
1861-11-07 LITVINAS Juozapas Litvinas Dovydas ir Marijona Mačernytė Litvinai
Šatraminiai Felicijona Meškytė Juozapas ir Ona Končiutė Meškiai
Šatraminiai
1900-01-25 LITVINAS Juozapas Litvinas Juozapas ir Felicijona Meškytė Litvinai
Daukšiai Monika Butkutė Kazimieras ir Felicijona Untulytė Butkai
Daukšiai
1910-06-14 LITVINAS Juozapas Litvinas Dovydas ir Marijona Mačernytė Litvinai N Žemytė Lenk.p. Plačida Žalgirytė Baužienė Antanas ir Agnė Mončytė Žalgiriai N Žebrokai
1913-02-19 LITVINAS Juozapas Litvinas Kazimieras ir Anelė Baltrutytė Litvinai
Krakės Barbora Zubaitė Pranciškus ir Uršulė Daukantaitė Zubės
Igariai
1920-05-18 LITVINAS Juozapas Litvinas Juozapas ir Monika Butkutė Litvinai
Daukšiai Veronika Kubilaitė Amelijos Kubilaitės, Ignoto d. duktė
Daukšiai
1928-02-19 LITVINAS Juozapas Litvinas Juozapas ir Kotryna Giedraitė Litvinai
Erlėnai Sal.p Barbora Miliutė Ignotas ir Barbora Jonkutė Miliai
Naujukai
1932-01-19 LITVINAS Juozapas Litvinas Antanas ir Ona Liutkutė Litvinai
Daukšiai Ona Baužytė Juozapas ir Barbora Kniežaitė Baužiai
Daukšiai
1849-05-31 LITVINAS Jurgis Litvinas Jonas ir Cecilija Galdikaitė Litvinai
Daukšiai Elena Žilinskaitė Valantinienė Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskai N Daukšiai
1861-02-07 LITVINAS Jurgis Litvinas Juozapas ir Ona Prialgauskaitė Litvinai
Plaušiniai Lenk.p. Monika Zaburaitė Mykolas ir Marijona Miltenytė Zaburos
Daukšiai
1892-11-24 LITVINAS Jurgis Litvinas Jurgis ir Monika Zaburaitė Litvinai
Plaušiniai Monika Skersytė Laurynas ir Ona Vaškytė Skersiai
Budriai
1898-02-03 LITVINAS Jurgis Litvinas Jokimas ir Francijona Kniežaitė Litvinai
Juodeikiai Lenk.p. Uršulė Januškaitė (Янушка) Petras ir Magdalena Šiudeikytė Januškos
Mosėdis
1911-02-08 LITVINAS Jurgis Litvinas Kazimieras ir Anelė Baltrutytė Litvinai
Krakės Elena Strakšaitė Juozapas ir Felicijona Mažrimaitė Strakšai
Lenkimai
1924-10-21 LITVINAS Jurgis Litvinas Jurgis ir Monika Skersytė Litvinai
Daukšiai Domicėlė Šiudeikytė Pranciškus ir Antanina Kelpšaitė Šiudeikiai
Igariai
1933-02-06 LITVINAS Kazimieras Litvinas Juozapas ir Monika Butkutė Litvinai
Daukšiai Stefanija Kaktavičiutė Juozapas ir Prokseda Šedvydytė Kaktavičiai
Ersla
1882-02-03 LITVINAS Kazimieras Litvinas Adomas ir Petronėlė Dapšytė Litvinai
Geidučiai Šat.p. Anelė Baltrutytė Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Baltručiai
Krakės
1921-01-30 LITVINAS Kostantinas Litvinas Jurgis ir Ona Subatauskytė Litvinai
Plaušiniai Kazimiera Jazbutytė Aleksandras ir Anastasija Petrutytė Jazbučiai
Virbalai
1899-01-07 LITVINAS Leonas Litvinas Felicijonos Litvinaitės sūnus
Naujukai Morta Pučinskaitė Petronėlės Pučinskaitės dukra
Naujukai
1911-08-22 LITVINAS Leonas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiutė Litvinai N Daukšiai Ona Zabitytė Antanas ir Uršulė Zubaitė Zabičiai
Kernai
1861-02-07 LITVINAS Mykolas Litvinas Jurgis ir Anastasija Viliūnaitė Litvinai
Striaupai Lenk.p. Barbora Riepšaitė Stanislovas ir Uršulė Kazbaraitytė Riepšai
Daukšiai
1902-02-05 LITVINAS Petras Litvinas Leonas ir Ona Simutytė Litvinai
Daukšiai Uršulė Markauskaitė Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Mosėdis
1905-05-15 LITVINAS Petras Litvinas Bonaventūras ir Ona Viršilaitė Litvinai
Gedgaudžiai Anastasija Mataitė Leonas ir Barbora Mockutė Matai
Mikulčiai
1932-02-03 LITVINAS Pranciškus Litvinas Jurgis ir Monika Skersytė Litvinai
Daukšiai Magdalena Zubaitė Pranciškus ir Magdalena Indrutytė Zubės
Kusai
1840-11-26 LITVINAS Stanislovas Litvinas Adomas ir Ona Mikalauskaitė Litvinai
Drupiai Magdalena Škimelytė Benediktas ir Ona Kuzminskaitė Škimeliai
Laumaičiai
1914-02-16 LITVINAS Stanislovas Litvinas Stanislovas ir Ona Narmontaitė Litvinai
Laukeliai Ona Valančiutė Kazimieras ir Kotryna Jasaitė Valančiai
Naujukai
1934-11-28 LITVINAS Stanislovas Litvinas Leonas ir Morta Pučinskaitė Litvinai
Ledžiai Veronika Gurauskaitė Konstantinas ir Uršulė Zubaitė Gurauskai
Šekai
1932-01-18 LITVINAS Valerijonas Litvinas Juozapas ir Monika Butkutė Litvinai
Daukšiai Veronika Kubiliutė Pranciškus ir Uršulė Meškytė Kubiliai
Šakaliai


1870-01-06 LIUBAVIČIUS Antanas Liubavičius (Любовичь) Jonas ir Ona Petkutė Liubavičiai
Ersla Pranciška Jakštaitė Vyšniauskienė Pranciškus ir Barbora Dvarionaitė Jakštai N ŠerkšniaiLIUBINAS – LIUBINAVIČIUS1919-09-08 LIUBINAS Jonas Liubinas Simonas ir Magdalena Baguckytė Liubinai
Mosėdis Albina Jackutė Augustinas ir Amelija Milašiutė Jackai
Mosėdis
1891-11-26 LIUBINAS Juozapas Liubinas Simonas ir Magdalena Baguckytė Liubinai
Šniukščiai Ona Bružaitė Pranciškus ir Veronika Gikaraitė Bružai
Šniukščiai
1918-02-05 LIUBINAVIČIUS Juozapas Liubinavičius Aleksandro Liubinavičiaus sūnus (įr. Motina mirusi)
Paluobė Yl.p. Magdalena Sėlenytė Leonas ir Anelė Petrulevičiutė Sėleniai
Žebrokai
1842-06-02 LIUBINAS Leonas Liubinas Kazimieras ir Marijona Riepšaitė Liubinai
Mos.parap. Uršulė Šimkutė Ignotas ir Kotryna Klovaitė Šimkai
Šerkšniai
1865-09-07 LIUBINAS Motiejus Liubinas Pranciškus ir Ona Sadauskaitė Liubinai
Naujukai Barbora Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckai
Virbalai
1927-02-17 LIUBINAS LIUBINAVIČIUS Pranciškus Liubinas Liubinavičius Ignotas ir Monika Gedminaitė Liubinai
Kadžiai Yl.p. Ona Piekaitė Juozas ir Domicėlė Žvinklytė Piekai (Pekai)
Budvietė
1863-11-05 LIUBINAS Simonas Liubinas Motiejus ir Apolonija Viniautaitė Liubinai
Igariai Magdalena Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Kusai


1937-04-13 LIUTKUS Jonas Liutkus Juozapas ir Barbora Baužytė Liutkai
Tėveliai Julijona Bučytė Fortunatas ir Ona Dvarionaitė Bučiai
Krakės
1880-02-13 LIUTKUS Juozapas Liutkus Petras ir Ieva Riepšaitė Liutkai
Tėveliai Barbora Baužytė Jurgis ir Ona Kubiliutė Baužiai
Tauzai
1914-01-23 LIUTKUS Juozapas Liutkus Juozapas ir Barbora Baužytė Liutkai
Lenkimai Adolfina Levinskaitė Leonas ir Emilija Jucytė Levinskai
Skuodas
1852-05-13 LIUTKUS Jurgis Liutkus Jurgis ir Uršulė Donėlaitė Liutkai
Igariai Ona Rimkutė Leonas ir Ona Petrikaitė Rimkai
Virbalai
1842-11-10 LIUTKUS Jurgis Liutkus (Lutki) Simonas ir Agota Laukytė Liutkai N Igariai Uršulė Donėlaitė Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Kulaliai
1903-02-11 LIUTKUS Pranciškus Liutkus Pranciškus ir Monika Daukantaitė Liutkai
Igariai Magdalena Simutytė Dominykas ir Barbora Riepšaitė Simučiai
Žalgiriai
1877-01-26 LIUTKUS Pranciškus Liutkus (Людкуса) Jurgis ir Uršulė Donėlaitė Liutkai
Igariai Monika Daukantaitė Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai
Igariai
1881-02-03 LIUTKUS Simonas Liutkus Petras ir Ieva Riepšaitė Liutkai
Tėveliai Ona Rokaitė Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai


1887-06-09 LIZDEIKIS Jurgis Lizdeikis Jonas ir Elena Benetytė Lizdeikiai N Mosėdis Barbora Luotaitė Piekienė Juozapas ir Elžbieta Andrutytė Luotės N Igariai
1863-01-08 LIZDEIKIS Jurgis Lizdeikis (Лиздейко) Jonas ir Elena Benetytė Lizdeikiai
Mosėdis Juozapota Šimkutė Feliksas ir Barbora Paulauskaitė Šimkai
Krakės
1884-02-07 LIZDEIKIS Kazimieras Lizdeikis Jurgis ir Juozapota Šimkutė Lizdeikiai
Šerkšniai Magdalena Piekutė Motiejus ir Antanina Markauskaitė Piekai
Šerkšniai


1925-02-19 LOŽYS Antanas Ložys Onos Ložytės sūnus
Šakaliai Barbora Kubilaitė (Kubilaitė) Juozapas ir Amelija Baužytė Kubilai
Daukšiai
1865-05-05 LOŽYS Antanas Ložys Juozapas ir Rozalija Jautakaitė Ložiai
Kernai Barbora Jonkutė Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai
Budriai
1849-11-22 LOŽYS Juozapas Ložys Simonas ir Konstancija Ramonaitė Ložiai N Žalgiriai Morta Ramanauskaitė Mykolas ir Joana Šiaudinytė Ramanauskai
Žalgiriai
1880-01-23 LOŽYS Juozapas Ložys Juozapas ir Rozalija Jautakaitė Ložiai
Šakaliai Ona Preibytė Kasputienė Juozapas ir Elžbieta Giedraitė Preibiai N Šaukliai
1853-11-03 LOŽYS Juozapas Ložys (Ложя) Simonas ir Konstancija Ramonaitė Ložiai N Daukšiai Ona Daržinskaitė Stanislovas ir Ona Petkutė Daržinskai
Baksčiai
1934-01-16 LOŽYS Kazimieras Ložys Jonas ir Uršulė Jakubauskaitė Ložiai
Derkinčiai šat.p. Bronislava Daniutė Ronkienė Pranciškus ir Anastasija Bertašiutė Daniai N Šatraminiai
1916-02-22 LOŽYS Stanislovas Ložys Juozapas ir Ona Preibytė Ložiai
Šaukliai Ona Daukšaitė Stanislovas ir Ona Salytė Daukšai
Mos.p.


1896-01-30 LUINYS Adomas Luinys (Луйниса) Laurynas ir Pranciška J. Luiniai N Beržoro p. Ona Razmaitė (Размусъ) Dominykas ir Ona Bružaitė Razmai
Šniukščiai


1848-01-07 LUKAVIČIUS Antanas Lukavičius (Lukowicza) Juozapas ir Barbora Navickaitė Lukavičiai
Liepoja Salomeja Brzezinskaitė (Brzezinska) Ipolitas ir Monika Dausinytė Brzezinskiai
Mosėdis
1896-01-30 LUKAVIČIUS Antanas Lukavičius (Луковича) Dominykas ir Ona V. Lukavičiai
Geidučiai Šat.p. Kotryna Juškaitė Jonas ir Scholastika Jonauskaitė Juškos
Ersla
1882-02-03 LUKAVIČIUS Juozapas Lukavičius (Луковича) Antanas ir Elena Vaitelaitė Lukavičiai
Vabaliai Šat.p. Ona Donėlaitė (Донеловною) Juozapas ir Apolonija Matulytė Donėlos
Žebrokai
1932-02-08 LUKAVIČIUS Konstantinas Lukavičius Jonas ir Uršulė Pacevičiutė Lukavičiai
Medininkai Pl.p. Magdalena Razgaitytė Antanas ir Magdalena Piekutė Razgaičiai
Udraliai


1858-01-21 LUKOŠIUS Antanas Lukošius Tadas ir Elena Paulauskaitė Lukošiai
Šatraminiai Ona Mažutytė Mykolas ir Kolumba Bogumila Macevičiutė Mažučiai
Šatraminiai
1868-11-12 LUKOŠIUS Antanas Lukošius Ksaveras ir Elena Paulikaitė Lukošiai N Mos.parap. Monika Gurauskaitė Rozalijos Gurauskaitės dukra
Tėveliai
1873-10-25 LUKOŠIUS Antanas Lukošius Elenos Pauliukaitės sūnus N Kernai Marijona Buganauskaitė Juozapas ir Marijona Skaraitė Buganauskai
Kernai
1894-05-10 LUKOŠIUS Antanas Lukošius Tadas ir Barbora Ukrinaitė Lukošiai
Paluknė, Sk.p. Kotryna Petkutė Žebrauskienė Mykolas ir Liudvika Milašiutė Petkai N Daukšiai
1903-02-11 LUKOŠIUS Antanas Lukošius Antanas ir Marijona Buganauskaitė Lukošiai
Šakaliai Magdalena Kubilaitė (Кубиловною) Juozapas ir Anastasija Baltrutytė Kubilai
Tauzai
1921-02-06 LUKOŠIUS Antanas Lukošius Mykolas ir Uršulė Kubiliutė Lukošiai
Daukšiai Ona Kubilaitė Kazimieras ir Magdalena Čepronaitė Kubilai
Šerkšniai
1880-01-16 LUKOŠIUS Dominykas Lukošius Dominykas ir Viktorija Urbonaitė Lukošiai N Šakaliai Ieva Ruikaitė Jurgis ir Magdalena Skersytė Ruikos
Žalgiriai
1902-06-16 LUKOŠIUS Dominykas Lukošius Dominykas ir Viktorija Urbonaitė Lukošiai N Daukšiai Barbora Baltrutytė Jokimas ir Kotryna Pliuškytė Baltručiai
Udraliai
1880-06-03 LUKOŠIUS Jonas Lukošius Juozapas ir Pranciška Sruogytė Lukošiai
Plat.p. Ona Mosteikaitė Rumšienė Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos N Šniukščiai
1848-05-11 LUKOŠIUS Jonas Lukošius (Lukoszia) Jonas ir Liucija Galdikaitė Lukošiai
Juodeikiai Lenk.p. Judita Kniuipytė Vaškienė Jurgis ir Barbora Simutytė Kniuipiai N Kernai
1884-02-20 LUKOŠIUS Juozapas Lukošius Juozapas ir Pranciška Sruogytė Lukošiai
Šniukščiai Elena Panumytė Jeronimas ir Magdalena Skirutytė Panumiai
Šniukščiai
1927-05-21 LUKOŠIUS Kazimieras Lukošius Mykolas ir Karolina Laureckytė Lukošiai
Daukšių Medsėdžiai Stanislava Jonutytė Juozapas ir Kotryna Galdikaitė Jonučiai
Šniukščiai
1889-02-14 LUKOŠIUS Mykolas Lukošius Jonas ir Pranciška Kniuipytė Lukošiai N Daukšiai Karolina Laureckytė Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai Naujukai
1886-10-21 LUKOŠIUS Mykolas Lukošius (Лукошисъ) Jonas ir Pranciška Kniuipytė Lukošiai
Daukšių Medsėdžiai Uršulė Kubiliutė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai
Daukšių Medsėdžiai
1855-01-18 LUKOŠIUS Tadas Lukošius Tadas ir Barbora Tuzaitė Lukošiai
Žirnikai Lenk.p. Barbora Ukrinaitė Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai
Šakaliai


1857-10-29 LUKŠAS Jonas Lukšas (Лукшасъ) Nikodemas ir Kotryna Numgaudaitė Lukšos
Šilalė Petronėlė Razmutė Ignotas ir Magdalena Žalimaitė Razmos
Šaukliai
1937-08-08 LUKŠAS Pranciškus Lukšas Antanas ir Petronėlė Kaminskaitė Lukšos
Plungė Anelė Jablonskytė Juozapas ir Barbora Šoblinskaitė Jablonskiai
Udraliai
1929-02-06 LUKŠAS Vladislovas Lukšas (Lukšas) Juozapas ir Rozalija Šmaižytė Lukšos (Šliožaitė?)
Darbėnai Stanislova Rimkutė Jonas ir Julijona Aklytė Rimkai
UdraliaiLUOTĖ – LUOTYS1843-11-09 LUOTĖ Antanas Luotė Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės
Mosėdis Monika Valantinaitė Tadas ir Barbora Baltrutytė Valantinai
Mosėdis
1918-02-05 LUOTĖ Antanas Luotė Jonas ir Uršulė Žalgirytė Luotės
Mikulčiai Magdalena Jonkutė Pranciškus ir Magdalena Šmitaitė Jonkai
Kernai
1867-01-10 LUOTĖ Antanas Luotė Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės N Mosėdis Anastasija Kuprytė Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Naujukai
1878-01-11 LUOTĖ Dominykas Luotė Tomas ir Rozalija Eidėjutė Luotės
Nevočiai Uršulė Monstvilaitė (Моствиловною) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Krakės
1842-11-24 LUOTĖ Dominykas Luotė (Lowtia) Dominykas ir Pranciška Narkutė Luotės
Igariai Elena Moncevičiutė (Moncewiczowna) Jonas ir Magdalena Šimkutė Moncevičiai
Šaukliai
1910-02-23 LUOTĖ Dominykas Luotė (Ловтиса) Dominykas ir Uršulė Monstvilaitė Luotės
Nevočiai Amelija Bertašiutė Benediktas ir Amelija Abdulskytė Bertašiai
Šaukliai
1881-11-03 LUOTĖ Jonas Luotė Antanas ir Monika Valantinaitė Luotės
Bobiliškės Uršulė Žalgirytė Juozapas ir Monika Budrikytė Žalgiriai
Mosėdis
1855-05-17 LUOTĖ Jonas Luotė (Ловтиса) Jonas ir Ona Narvilaitė Luotės
Tėveliai Anastasija Baužytė Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai
Tėveliai
1864-05-19 LUOTĖ Jonas Luotė (Лутиса) Juozapas ir Elžbieta Andrutytė Luotės
Mosėdis Monika Gedrimaitė Tamošauskienė Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai N Mosėdis
1906-02-12 LUOTĖ Juozapas Luotė Pranciškus ir Anastasija Narmontaitė Luotės N Skuodas Barbora Žilinskaitė Motiejus ir Julijona Valantinaitė Žilinskai
Mosėdis
1921-11-13 LUOTĖ Juozapas Luotė Leonardas ir Ona Laukytė Luotės
Mos.p. Kazimiera Valantinaitė Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Mos.p.
1938-05-17 LUOTĖ Juozapas Luotė Vitalis ir Monika Pliuškytė Luotės
Daukšiai Magdalena Domarkaitė Pranciškus ir Barbora Ambrazaitė Domarkai
Daukšiai
1867-11-28 LUOTĖ Juozapas Luotė (Лавтиса) Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės N Igariai Agnė Mažrimaitė Kasparas ir Kotryna Veselytė Mažrimai
Igariai
1856-07-08 LUOTĖ Juozapas Luotė (Ловтиса) Juozapas ir Marcijona Arlauskaitė Luotės
Udraliai Uršulė Šakinytė Narmontienė Motiejus ir Barbora Gedrimaitė Šakiniai N Virbalai
1886-02-18 LUOTĖ Kazimieras Luotė (Лотиса) Dominykas ir Elena Mončytė Luotės
Tėveliai Ona Žeimytė Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai
Šiaudiniai Šat.p.
1922-06-25 LUOTĖ Konstantinas Luotė Dominykas ir Uršulė Monstvilaitė Luotės
Nevočiai Monika Mončytė Dargienė Jurgis ir Monika Baguckytė Mončiai N Nevočiai
1926-02-06 LUOTĖ Konstantinas Luotė Vitalis ir Monika Pliuškytė Luotės
Nevočiai Emilija Zubaitė Juozapas ir Monika Galdikaitė Zubes
Igariai
1937-11-24 LUOTĖ Konstantinas Luotė Dominykas ir Uršulė Monstvilaitė Luotės N Nevočiai Anelė Gadeikytė Antanas ir Domicėlė Bružaitė Gadeikai
Nevočiai
1881-02-22 LUOTĖ Leonardas Luotė Dominykas ir Elena Mončytė Luotės
Tėveliai Ona Laukytė Antanas ir Julijona Baužytė Laukiai
Šakaliai
1840-10-15 LUOTĖ Mykolas Luotė Juozapas ir Barbora Simonavičiutė Luotės
Igariai Antanina Karaliutė Baltramiejus ir Ona Narvilaitė Karaliai
Tėveliai
1936-02-12 LUOTĖ Pranciškus Luotė Pranciškus ir Magdalena Dvarionaitė Luotės
Ersla Filomena Markaitytė Juozapas ir Barbora Strakšaitė Markaičiai
Mosėdis
1925-07-12 LUOTĖ Pranciškus Luotė (Luote) Kazimieras ir Ona Žeimytė Luotės N Šatų Magdalena Piekutė Petras ir Anelė Luotaitė Piekai
Krakės
1850-07-20 LUOTĖ Pranciškus Luotė (Ловтиса) Juozapas ir Barbora Simonavičiutė Luotės
Igariai Anastasija Narmontaitė Jeronimas ir Agota Sadauskaitė Narmontai
Krakės
1918-05-12 LUOTĖ Vitalis Luotė Vitalis ir Monika Pliuškytė Luotės
Nevočiai Anastasija Tubinaitė Antanas ir Elena Laukytė Tubinai
Mosėdis
1895-02-07 LUOTĖ Vitalis Luotė (Лутиса) Antanas ir Ona Meškytė Luotės
Palaukė Monika Pliuškytė Steponas ir Monika Lekstutytė Pliuškiai
Virbalai
1933-02-22 LUOTĖ Vitoldas Luotė Antanas ir Ona Meškytė Luotės N Nevočiai Bronislova Meškytė Aleksandras ir Magdalena Vaserytė Meškiai
Šatraminiai


1865-10-27 LUŽYS Vykintas Lužys (Лужа) Ignotas ir Cecilija Krūtytė Lužiai
Kulupėnai Kart.p. Kazimiera Milinskaitė Jokimas ir Barbora Viršilaitė Milinskai
Šatraminiai